Warsztaty - wtorek

Warsztaty - wtorek 12.04.2016 Warsztat 1. Powięź piersiowo-lędźwiowa – model biotensegracyjny, praktyczne podejście do leczenia łączące osteopatię i t...
Author: Patryk Klimek
10 downloads 0 Views 69KB Size
Warsztaty - wtorek 12.04.2016 Warsztat 1. Powięź piersiowo-lędźwiowa – model biotensegracyjny, praktyczne podejście do leczenia łączące osteopatię i terapię powięziową. Innowacyjne podejście do dogmatu związanego z dyskiem międzykręgowym w bardzo klarownej i naukowej atmosferze. Łamigłówka o krytycznym podejściu, która pomoże wam rozważyć obecne podejście do dzisiejszych pacjentów z zaburzeniami dyskowymi. Teoretyczne i praktyczne podejście będzie opracowane na warsztatach.

Warsztat 2. Innowacja w bezpieczeństwie i efektywności manipulacji: budowanie bariery płynowej i manipulacje bez impulsu wybrane techniki na kręgosłup i stawy obwodowe. Warsztat 3. HVLA (high velocity low amplitude- manipulacje o wysokim przyśpieszeniu i niskiej amplitudzie) dla dysfunkcji odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Warsztat 4. Czynnościowe zaburzenia jelit – podejście strukturalne, czaszkowe i trzewne. Co z pacjentami których widzimy w naszej praktyce z wzdętym brzuchem, luźnymi stolcami, nieprawidłową detoksykacją oraz tak zwanymi normalnymi składnikami odżywczymi? Alain Vermeersch opracuje te i inne zaburzenia żołądkowo-jelitowe w bardzo naukowy sposób, co wzbogaci sposób myślenia uczestników. Czaszkowe, wisceralne, strukturalne i biomechaniczne podejście jelitowych i moczowo-płciowych zaburzeń zostanie opracowane na warsztatach.

Wykładowca: Tim Daelemans Czas: 5-6 godz.

Wykładowca: Jöry Pauwels Czas: 5-6 godz. Wykładowca: Hans Fauville Czas: 5-6 godz.

Wykładowca: Alain Vermeersh Czas: 5-6 godz.

Warsztat 5. Podejście osteopatyczne do problemów stawów skroniowożuchwowych związanych ze zgryzem. Na tym warsztacie zostanie przedstawione typowe osteopatyczne podejście biomechaniczne pomiędzy mózgoczaszką i twarzoczaszką. Wady zgryzu często wynikają z funkcjonalnych problemów połączeń między nimi. -Umiejętności palpacyjne czaszki -Praca z PRM (Primary respiratory movement)- pierwotny ruch oddechowy -Różnicowanie lezji strukturalnych oraz ,,wejście do środka” na chrząstkozrost klinowo-podstawny (Spheno Basilar Symphysis -SBS) i jego dysfunkcje z innymi typami wad zgryzu.

Wykładowca: Luc Van Eupen Czas: 5-6 godz.

Warsztat 6. Szybkie kroki – szybka droga w ocenie i leczeniu ciała od przejścia Th/L aż do SSŻ (stawów skroniowo-żuchwowych) część 1. Efektywna terapia odwracalnej dysstruktury górnej części ciała (dysstruktura vs. dysfunkcja). Testowanie różnych komponent dla normalizowania tkanki łącznej Odbudowa fizjodynamiki przez reorganizację ,,świadomości” mezenchymy. Które diagnostyczne i terapeutyczne metody powinien użyć terapeuta? Harmonizacja somatoaferentnych sygnałów z jednostek lokomotorycznych przejścia części piersiowej i lędźwiowej kręgosłupa (Th/L) do SSŻ (stawów

Wykładowca: Thomas Kia Czas: 5-6 godz.

skroniowo-żuchwowych). Zrozumienie, które techniki są efektywne w szybkim uwolnieniu bólu. Zaburzenia SSŻ i ich negatywny wpływ na postawę. Terapia bólu odcinka szyjnego i piersiowego kręgosłupa, zaburzeń pracy obręczy barkowej i SSŻ. ,,Resetowanie” występujących złych wzorców. Pacjent nie otrzymuje żadnej pozytywnej odpowiedzi na terapię- jakie są przyczyny tego stanu (wprowadzenie do osteopatii integratywnej). Najlepsze techniki powięziowe i HVLA.

Warsztat 7. Podejście FDM do ostrego zwichnięcia kostki. Uwaga: W pierwszym i drugim dniu warsztatów treść tego warsztatu jest taka sama. Drugi dzień nie jest kontynuacją pierwszego.

Wykładowca: Stefan Anker Czas: 5-6 godz.

Warsztat 8. The Fascial Distortion Model (FDM) w leczeniu i diagnozie zespołów bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa (LBP). Część 1 Język ciała i subiektywne objawy u pacjentów z LBP jako główna wytyczna specyficznego leczenia wg. FDM, bez dużej przestrzeni do interpretacji. Kiedy terapeuta zrozumie charakter modelu FDM może go użyć do niemalże każdej dolegliwości pacjenta. Wszędzie w ciele gdzie jest powięź, model może być użyty. Prezentacja i warsztat wprowadzają w tematykę FDM i pokażą praktyczne użycie aplikacji dla każdego pacjenta. Po warsztacie, połączenie pomiędzy powięzią i LBP pomoże w codziennej praktyce w zrozumieniu jak zachodzi do wystąpienia problemu z LBP. Uczestnicy będą zdolni do użycia technik diagnostycznych i terapeutycznych we własnej klinice.

Wykładowca: Thorsten Fischer Czas: 5-6 godz.

Zawiera: - Wprowadzenie do FDM. - Rola powięzi piersiowo-lędźwiowej w organizmie ludzkim i objawy zaburzeń jej pracy. - Język ciała i subiektywne objawy pacjenta z LBP (oryginalne video pacjenta). - Pasma punktów spustowych w dolnej części pleców i miednicy. - Podrażnione punkty spustowe w dolnej części pleców i miednicy. - Zagięciowe dystorsje w dolnej części pleców. - Techniki i leczenie pasm punktów spustowych. - Podrażnione punkty spustowe. - Techniki trakcyjne i kompresyjne.

Warsztat 9. LBP (bóle dolnej części pleców) i manipulacje wisceralne: Jaką rolę odgrywają trzewia. W tym warsztacie zostaną przedstawione fizjologiczne i topograficzne aspekty dotyczące wątroby, jelita cienkiego i okrężnicy, oraz jak ważną role te narządy odgrywają w bólach dolnej części pleców (LBP), zapaleniach/podrażnieniach dysku międzykręgowego i skoliozy. W części praktycznej warsztatu zostaną przedstawione i przepraktykowane techniki pracy na tych narządach. Kliniczna ocena przed i po leczeniu, jak również techniki nasłuchu pozwolą na zobaczenie różnicy jaką może dać wykonanie manipulacji wisceralnych przed i po leczeniu.

Wykładowca: Rita Benamor Czas:5-6 godz.

Warsztat 10. Balansowanie / równoważenie całego ciała – TBB (Total Body Balancing)

Wykładowca: Kerry D'Ambrogio Czas:5-6 godz.

TBB – manualna metoda oceny i leczenia całego ciała składająca się z pięciu faz. Pięć faz zawiera ocenę i leczenie w pozycji leżenia tyłem, przodem, bokiem i siedzącej. TBB używa rytmicznych mobilizacji neutralizując długie dźwignie do uwolnienia linii fizycznego napięcia przez system mięśniowo-szkieletowy, czaszkowy i trzewia przez całe ciało. TBB przywraca właściwą biomechanikę działania stawów i pomaga poprawić postawę, ruchomość, gibkość I funkcjonalny zakres ruchu (ROM) podczas poprawy funkcji fizjologicznych nerwów, tętnic, żył oraz naczyń limfatycznych. Filozofia DAI ((D'Ambrogio Institute) – powtórzenie. Podejście całościowe a lokalne. TBB ocean i leczenie- demonstracja. TBB kryteria oceny – 6 testów: - Demonstracja - Karuzela - Warsztat Leżenie tyłem: - Pompowanie kończyny dolnej - Wektor kończyny dolnej - Rotacja miednicy - Wektor kończyny górnej - Rotacja części piersiowej kręgosłupa - Rotacja części szyjnej kręgosłupa Powtórzenie zasad leczenia TBB TBB faza 1: leżenie tyłem - demonstracja - warsztaty Przygotowanie prawej kończyny dolnej: 1.Uwolnienie prawej kończyny dolnej Przygotowanie prawej kończyny górnej 2.Uwolnienie górnej części prawej kończyny górnej 3.Uwolnienie prawej części klatki piersiowe 4.Uwolninie dolnej części prawej kończyny górnej Przygotowanie lewej kończyny dolnej: 5.Uwolnienie lewej kończyny dolnej Przygotowanie lewej kończyny górnej 6.Uwolnienie górnej części lewej kończyny górnej 7.Uwolninie lewej części klatki piersiowej 8.Uwolninie dolnej części kończyny górnej 9.Uwolnienie odcinka szyjnego kręgosłupa TBB: ponowna ocena Końcowe komentarze

Warsztat 11. Wprowadzenie do Terapii CranioSacralnej Upledgera. Część1. - Historia i tło budowy podejścia Dr-a Upledger’a - Fizjologiczna podstawa rytmu czaszkowo-krzyżowego (CSR) - Palpacja CSR - Użycie CSR jak narzędzia oceny pacjenta - Powięź i przepony - Demonstracja Protokołu 10 Kroków dla oceny i lecznenia

Wykładowca: John Page Czas: 5-6 godz.

*Te dwa warsztaty wprowadzą w głębokie doświadczenie technik czaszkowo-krzyżowych w obydwu rolach – terapeuty i pacjenta. Dwa pokazy leczenia odbędą się na osobie nieznanej demonstrującemu. To idealna okazja spróbowania dla zastanawiających nad całkowitym profesjonalnym szkoleniem z tego zakresu.

Warsztat 12. Blok tematyczny A (całkowity czas 5 h): - USG w praktyce osteopaty. Wykładowca: Lek. med. Piotr Godek Czas: 2 godz. - Rola osteopaty w terapii zaburzeń narządu głosu. Wykładowca: Dr hab. Sławomir Marszałek D.O., Joanna Malińska D.O. Czas: 2 godz. - Współpraca osteopaty i lekarza dentysty w zakresie diagnostyki i leczenia dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia. Punkt widzenia osteopaty. Wykładowca: Marcin Hoffman D.O. i Paweł Buttner Czas: 1 godz.

Wykładowca: Lek. med. Piotr Godek, Dr hab. Sławomir Marszałek D.O., Joanna Malińska D.O., Marcin Hoffman D.O. i Paweł Buttner

Warsztat 13. Blok tematyczny B (całkowity czas 5 h): - Wzorce "Body Language" u pacjenta w praktyce osteopaty. Wykładowca: Aneta Szczepańska D.O. Czas: 2 godz. - Terapia Czaszkowo - krzyżowa a EBM (Evidence - based medicine). Wykładowca: Ewa Bylińska D.O. Czas: 1,5 godz.

Wykładowca: Aneta Szczepańska D.O., Ewa Bylińska D.O., Marcin Fluder D.O.

- Techniki Sutherlanda Wykładowca: Marcin Fluder D.O. Czas: 1,5 godz.

Warsztaty – środa 13.04.2016 Warsztat 14. Migreny – czaszkowa, strukturalna i wisceralna patologia. Praktyczne podejście do leczenia według trzech filarów osteopatii. Warsztat 15. Dysfunkcje przyśrodkowej części kolana- przyczyny bezpośrednie i pośrednie, leczenie poprzez stopę, staw kolanowy, biodrowy i region jamy brzusznej. Warsztat 16. HVLA (high velocity low amplitude – manipulacje o wysokiej prędkości i minimalnej amplitudzie) na dysfunkcje kręgosłupa

Wykładowca: Tim Daelemans Czas: 5-6 godz. Wykładowca: Jöry Pauwels Czas: 5-6 godz. Wykładowca: Hans Fauville Czas: 5-6 godz.

szyjnego. Warsztat 17. Leczenie zaburzeń czynnościowych okolicy nerki i mięśnia biodrowo-lędźwiowego. Co z pacjentami których widzimy w naszej praktyce z wzdętym brzuchem, luźnymi stolcami, nieprawidłową detoksykacją oraz tak zwanymi normalnymi składnikami odżywczymi? Alain Vermeersch opracuje te i inne zaburzenia żołądkowo-jelitowe w bardzo naukowy sposób, co wzbogaci sposób myślenia uczestników. Czaszkowe, wisceralne, strukturalne i biomechaniczne podejście jelitowych i moczowo-płciowych zaburzeń zostanie opracowane na warsztatach.

Wykładowca: Alain Vermeersh Czas: 5-6 godz.

Warsztat 18. Informacje płynące z objawów w stawie skroniowo-żuchwowym jako narzędzie pracy to przywrócenia równowagi strukturalnej, wisceralnej, czaszkowej oraz psychosomatycznej. W tym warsztacie zostanie przedstawiona filozofia osteopatii w specyficznym podejściu do ciała używając stawów skroniowo-żuchwowych jako punkt startu. - Połączenie strukturalnych, trzewnych oraz czaszkowych zasad osteopatii - Praca z powięzią szyi i ,,tubą trawienną” - Praca z ,,drogą ekspresji”

Wykładowca: Luc Van Eupen Czas: 5-6 godz.

Warsztat 19. Szybkie kroki – szybka droga w ocenie i leczeniu ciała od przejścia Th/L aż do SSŻ (stawów skroniowo-żuchwowych) część 2. Efektywna terapia odwracalnej dysstruktury górnej części ciała (dysstruktura vs. dysfunkcja). Testowanie różnych komponent dla normalizowania tkanki łącznej Odbudowa fizjodynamiki przez reorganizację ,,świadomości” mezenchymy. Które diagnostyczne i terapeutyczne metody powinien użyć terapeuta? Harmonizacja somatoaferentnych sygnałów z jednostek lokomotorycznych przejścia części piersiowej i lędźwiowej kręgosłupa (Th/L) do SSŻ (stawów skroniowo-żuchwowych). Zrozumienie, które techniki są efektywne w szybkim uwolnieniu bólu. Zaburzenia SSŻ i ich negatywny wpływ na postawę. Terapia bólu odcinka szyjnego i piersiowego kręgosłupa, zaburzeń pracy obręczy barkowej i SSŻ. ,,Resetowanie” występujących złych wzorców. Pacjent nie otrzymuje żadnej pozytywnej odpowiedzi na terapię- jakie są przyczyny tego stanu (wprowadzenie do osteopatii integratywnej). Najlepsze techniki powięziowe i HVLA.

Warsztat 20. Podejście FDM do ostrego zwichnięcia kostki. Warsztat 21. The Fascial Distortion Model (FDM) w leczeniu i diagnozie zespołów bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa (LBP). Część 2. Język ciała i subiektywne objawy u pacjentów z LBP jako główna wytyczna specyficznego leczenia wg. FDM, bez dużej przestrzeni do interpretacji. Kiedy terapeuta zrozumie charakter modelu FDM może go użyć do niemalże każdej dolegliwości pacjenta. Wszędzie w ciele gdzie jest powięź, model może być użyty. Prezentacja i warsztat wprowadzają w tematykę

Wykładowca: Thomas Kia Czas: 5-6 godz.

Wykładowca: Stefan Anker Czas: 5-6 godz.

Wykładowca: Thorsten Fischer Czas: 5-6 godz.

FDM i pokażą praktyczne użycie aplikacji dla każdego pacjenta. Po warsztacie, połączenie pomiędzy powięzią i LBP pomoże w codziennej praktyce w zrozumieniu jak zachodzi do wystąpienia problemu z LBP. Uczestnicy będą zdolni do użycia technik diagnostycznych i terapeutycznych we własnej klinice. Zawiera: - Wprowadzenie do FDM. - Rola powięzi piersiowo-lędźwiowej w organizmie ludzkim i objawy zaburzeń jej pracy. - Język ciała i subiektywne objawy pacjenta z LBP (oryginalne video pacjenta). - Pasma punktów spustowych w dolnej części pleców i miednicy. - Podrażnione punkty spustowe w dolnej części pleców i miednicy. - Zagięciowe dystorsje w dolnej części pleców. - Techniki i leczenie pasm punktów spustowych. - Podrażnione punkty spustowe. - Techniki trakcyjne i kompresyjne.

Warsztat 22. Ból części piersiowej i szyjnej kręgosłupa: jaką role odgrywają trzewia. W tym warsztacie poruszone zostaną fizjologia i topografia żołądka i dwunastnicy oraz jak istotną rolę te narządy odgrywają w bólu odcinka szyjnego i piersiowego kręgosłupa, zapaleniu dysku międzykręgowego w odcinku szyjnym kręgosłupa oraz refluksie żołądkowo-przełykowym. W części praktycznej warsztatu zostaną pokazane i przepraktykowane techniki pracy manualnej z tymi narządami. Kliniczna ocena przed i po leczeniu, jak również techniki nasłuchu pozwolą na zobaczenie różnicy jaką może dać wykonanie manipulacji wisceralnych przed i po leczeniu.

Wykładowca: Rita Benamor Czas: 5-6 godz.

Warsztat 23. Balansowanie / równoważenie powięziowe – FB (Fascial Balancing). FB jest techniką terapii manualnej dotyczącą oceny I leczenia napięcia powięziowego przez obie- krótkie I długie dźwignie. FB pierwszorzędowo skupia się na leczeniu restrykcji powięziowych, przywróceniu prawidłowej biomechaniki stawów oraz poprawy funkcjonalnego ROM. FB pomaga zredukować powięziowe i mięśniowe napięcie oraz ból, pomaga zwiększyć mobilność stawów, zmniejszyć obrzęk, przywrócić prawidłową biomechanikę stawów, funkcjonalny ROM i zrównoważyć postawę. Przypomnienie filozofii DAI. Specyficzna lokalna ocena regionu przejścia Th/L (SAR): - Specjalne testy ślizgu powięziowego - Asymetria: Ocena postawy: Tp - ROM-zakres ruchu: AROM/PROM (aktywny i pasywny) Warsztat cz. 1: Krótkodźwigniowe FB: Region Th/L: - Pośrednie: 1 płaszczyzna - Bezpośrednie: 1 płaszczyzna Zasady FB: przypomninie Oznaki FB: przypomninie Warsztat cz.2: Krótkodźwigniowe FB: Region Th/L: - Pośrednie: 2 płaszczyzna - Bezpośrednie: 2 płaszczyzna

Wykładowca: Kerry D'Ambrogio Czas: 5-6 godz.

Ogólne zasady FB Siły aktywujące Warsztat cz.3: Krótkodźwigniowe FB: Region Th/L: - Pośrednie: 2 płaszczyzny - Bezpośrednie: 2 płaszczyzny+ siły aktywujące FB zarys 9 kroków Warsztat cz.4: Długodźwigniowe FB: Region Th/L+ Siły aktywujące Warsztat cz.5: Stawowe, powięziowe uwolnienie regionu Th/L X2 Demonstracja FB. Końcowe komentarze.

Warsztat 24. Wprowadzenie do Terapii CranioSacralnej Upledgera. Część 2 (uczestnicy muszą ukończyć część 1 – 12 kwietnia). - Techniki na przeponę - Indukowanie ,,punktu spoczynkowego” - Ocena i leczenie opon mózgowo-rdzeniowych - Membrany wewnątrzczaszkowe - Kierowanie energii - Demonstracja typowego leczenia prowadzonego przez pamięć tkankową.

Wykładowca: John Page Czas: 5-6 godz.

*Te dwa warsztaty wprowadzą w głębokie doświadczenie technik craniosacralnych w obydwu rolach- terapeuty i pacjenta. Dwa pokazy leczenia odbędą się na osobie nieznanej demonstrującemu. To idealna okazja spróbowania dla zastanawiających nad całkowitym profesjonalnym szkoleniem z tego zakresu.

Warsztat 25. Blok tematyczny A (całkowity czas 5 h): - GOT – General Osteopathic Treatment – uniwersalne narzędzie terapeutyczno-diagnostyczne w praktyce osteopaty. Wykładowca: Paweł Karczewski D.O. Czas: 1,5 godz. - Osteopatia w pediatrii. Wykładowca: Marcin Ganowski D.O. Czas:1,5 godz.

Wykładowca: Paweł Karczewski D.O., Marcin Ganowski D.O., Michał Sternak i Adam Polański

- Model biomechaniczny Manipulacji Powięzi wg Stecco na przykładzie bólu kolana. Wykładowca: Michał Sternak i Adam Polański Czas: 2 godz. Warsztat 26. Blok tematyczny B (całkowity czas 5 h): -LBP – Low back pain - bóle krzyża. Wykładowca: Dr Marian Majchrzycki D.O. Czas: 2 godz.

Wykładowca: Dr Marian Majchrzycki D.O., Bartosz Sikorski D.O., dr n. med. Sebastian Szajkowski D.O.

- Leczenie osteopatyczne ostrych zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego jako uzupełnienie lub alternatywa dla leczenia farmakologicznego i neurochirurgicznego. Wykładowca: Bartosz Sikorski D.O. Czas: 1 godz. - Postępowanie osteopatyczne po małoinwazyjnych zabiegach chirurgicznych w leczeniu choroby zwyrodnieniowej krążka międzykręgowego. Wykładowca: dr n. med. Sebastian Szajkowski D.O. Czas:2 godz.