Ustawa o podatku akcyzowym

KOMENTARZ Ustawa o podatku akcyzowym Jacek Matarewicz WYDANIE 1 Stan prawny na 1 marca 2014 roku Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis tre...
Author: Teresa Owczarek
2 downloads 2 Views 2MB Size
KOMENTARZ

Ustawa o podatku akcyzowym Jacek Matarewicz

WYDANIE 1

Stan prawny na 1 marca 2014 roku

Warszawa 2014

Spis treści Spis treści Spis treści

Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DZIAŁ I. Przepisy ogólne (art. 1–7c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1. [Przedmiot ustawy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres przedmiotowy ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zasady ogólne podatku akcyzowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jednokrotność opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pierwszeństwo prawa wspólnotowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konkretyzacja przedmiotu opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opodatkowanie konsumpcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakaz wprowadzania ograniczeń w handlu UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akcyza jako dochód budżetu państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2 [Słowniczek ustawowy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyroby akcyzowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i terytorium innego państwa członkowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eksport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Import . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skład podatkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Procedura zawieszenia poboru akcyzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zarejestrowany odbiorca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zarejestrowany wysyłający . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-AD, dokument zastępujący e-AD oraz System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uproszczony dokument towarzyszący . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Znaki akcyzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faktura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

www.lexisnexis.pl

29 29 29 29 35 35 36 36 36 37 38 38 46 61 64 64 65 65 66 66 66 67 67 68 69 69

5

Spis treści

Nabywca końcowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ubytki wyrobów akcyzowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sprzedaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podmiot zużywający . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podmiot pośredniczący . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pośredniczący podmiot węglowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pośredniczący podmiot tytoniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pośredniczący podmiot gazowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finalny nabywca węglowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finalny nabywca gazowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zawieszająca procedura celna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miejsce importu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raport odbioru, raport wywozu oraz dokumenty zastępujące te raporty . . . . . . Podmiot odbierający oraz podmiot wysyłający . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Procesy mineralogiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 3 [Klasyfikacja wyrobów według CN] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4 [Podstawa ustalania ulg i zwolnień] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5 [Konkretyzacja przedmiotu opodatkowania] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6 [Odpowiednie stosowanie ustawy – Ordynacja podatkowa do postępowań akcyzowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 7. [Współpraca administracyjna w dziedzinie akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Współpraca administracyjna w akcyzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biuro łącznikowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 7a [Mosty transgraniczne] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 7b [Wiążąca informacja taryfowa] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 7c [Procedury celne a akcyza] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69 72 73 73 74 74 75 76 78 78 79 79 80 81 81 82 86 87

DZIAŁ II. Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych (art. 8–39) . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania i powstanie obowiązku podatkowego (art. 8–12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 8 [Przedmiot opodatkowania] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Produkcja wyrobów akcyzowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego . . . . . . . . . . . . . . Import wyrobów akcyzowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów akcyzowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyprowadzenie ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wysłanie wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Użycie wyrobów akcyzowych zwolnionych ze względu na przeznaczenie . . . . . . Dostarczenie wyrobów akcyzowych zwolnionych ze względu na przeznaczenie Sprzedaż wyrobów akcyzowych zwolnionych ze względu na przeznaczenie . . . Nabycie bądź posiadanie wyrobów akcyzowych, od których akcyza nie została opłacona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ubytki wyrobów akcyzowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98

6

88 90 90 91 92 93 95

98 98 100 101 102 103 103 103 103 104 105 106 107

Spis treści

Zużycie niektórych wyrobów akcyzowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sprzedaż i oferowanie na sprzedaż papierosów lub tytoniu powyżej maksymalnej ceny detalicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zasada jednokrotnego powstania obowiązku podatkowego w akcyzie . . . . . . . . Art. 9 [Przedmiot opodatkowania – energia elektryczna] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wewnątrzwspólnotowe nabycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego Sprzedaż energii elektrycznej na rzecz nabywcy końcowego . . . . . . . . . . . . . . . . . Zużycie energii elektrycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jednokrotność opodatkowania energii elektrycznej akcyzą . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 9a [Przedmiot opodatkowania – wyroby węglowe] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sprzedaż wyrobów węglowych finalnemu nabywcy węglowemu . . . . . . . . . . . . . Wewnątrzwspólnotowe nabycie i import wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Użycie wyrobów węglowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ubytki wyrobów węglowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 9b [Przedmiot opodatkowania – susz tytoniowy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wewnątrzwspólnotowe nabycie suszu tytoniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sprzedaż suszu tytoniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Import suszu tytoniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zużycie suszu tytoniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nabycie lub posiadanie suszu tytoniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 9c [Przedmiot opodatkowania – wyroby gazowe] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wewnątrzwspólnotowe nabycie i import wyrobów gazowych . . . . . . . . . . . . . . . . Sprzedaż wyrobów gazowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Użycie wyrobów gazowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 10 [Obowiązek podatkowy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obowiązek podatkowy – zasada ogólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obowiązek podatkowy – wyroby węglowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Import wyrobów akcyzowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów akcyzowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sprzedaż wyrobów akcyzowych z naruszeniem warunków uprawniających do preferencyjnej stawki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nabycie bądź posiadanie wyrobów, od których akcyza nie została zapłacona w należnej wysokości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 11 [Obowiązek podatkowy – energia elektryczna] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wewnątrzwspólnotowe nabycie energii elektrycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sprzedaż energii elektrycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zużycie energii elektrycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Import energii elektrycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 11a [Obowiązek podatkowy – susz tytoniowy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wewnątrzwspólnotowe nabycie suszu tytoniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sprzedaż suszu tytoniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zużycie suszu tytoniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

www.lexisnexis.pl

108 109 110 110 111 112 113 116 116 117 118 120 120 121 124 125 125 128 128 129 129 130 130 131 132 133 134 135 135 136 139 139 140 140 141 144 144 144 145 145 145

7

Spis treści

Nabycie bądź wejście w posiadanie suszu tytoniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Import suszu tytoniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 11b [Obowiązek podatkowy – wyroby gazowe] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 12 [Obowiązek podatkowy w dniu stwierdzenia czynności przez organy] . . . . Rozdział 2. Podatnik akcyzy. Właściwość organów podatkowych (art. 13–15) . . . Art. 13 [Podatnicy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podatnik akcyzy – reguły ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podatnik akcyzy – nabywca lub posiadacz wyrobów poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podatnik akcyzy – nabywca końcowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podmiot, u którego powstają ubytki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przedstawiciel podatkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zarejestrowany odbiorca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zarejestrowany wysyłający . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Importer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podmiot wyprowadzający wyroby z cudzego składu podatkowego . . . . . . . . . . . Podmiot reprezentujący . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odpowiedzialność solidarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 14 [Właściwość organów] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Właściwość rzeczowa organów podatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Właściwość miejscowa – zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organy właściwe do przeprowadzenia czynności na wniosek oraz organy właściwe, gdy nie można ustalić właściwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Właściwość miejscowa ustalana na podstawie przepisów celnych . . . . . . . . . . . . Art. 15 [Właściwość organów w sprawach znaków akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Właściwość rzeczowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Właściwość miejscowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Rejestracja podmiotów (art. 16–20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 16 [Rejestracja] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dane, jakie powinno zawierać zgłoszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Potwierdzenie zgłoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aktualizacja zgłoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pośredniczący podmiot węglowy, pośredniczący podmiot gazowy i pośredniczący podmiot tytoniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyłączenia z obowiązku złożenia zgłoszenia rejestracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 16a [Wykreślenie z listy pośredniczących podmiotów tytoniowych] . . . . . . . . . Art. 17 [Podmiot reprezentujący] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymogi dotyczące podmiotów reprezentujących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terminy na przesyłanie dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 18 [Rejestr podatników] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rejestr podatników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ewidencja w formie elektronicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 19 [Wyrejestrowanie] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 20 [Delegacja dla Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów dokumentów rejestracyjnych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

145 146 146 146 147 147 149 151 151 152 153 153 154 154 154 155 155 156 158 158 160 160 168 168 168 170 170 172 172 173 173 174 175 178 180 180 181 182 182 183 184 188

Spis treści

Rozdział 4. Deklaracja podatkowa. Terminy płatności akcyzy (art. 21–26) . . . . . . Art. 21 [Deklaracje podatkowe] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deklaracje podatkowe – uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obowiązek składania deklaracji oraz obliczania i zapłaty akcyzy . . . . . . . . . . . . . Obowiązki podmiotu wyprowadzającego wyroby akcyzowe z cudzego składu podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zasada samoobliczenia akcyzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informacje o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym . . . . . . . . . . . . . . . . Odliczenia wpływające na zmniejszenie zobowiązania podatkowego w akcyzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ponadnormatywne ubytki wyrobów akcyzowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-deklaracje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 21a [Deklaracje od wyrobów węglowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deklaracje od wyrobów węglowych – uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deklaracje kwartalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 22 [Przedpłata akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 23 [Wpłaty dzienne] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wpłaty dzienne – podmioty zobowiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wpłaty dzienne – terminy wpłat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wpłaty dzienne – obniżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nadpłata wpłat dziennych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wpłaty dzienne jako zaliczki na podatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 24 [Deklaracje – energia elektryczna] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 24a [Deklaracje – susz tytoniowy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 24b [Deklaracje – wyroby gazowe] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 25 (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 26 [Delegacja dla Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów deklaracji] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Postępowanie w przypadku importu (art. 27–29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 27 [Import] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozliczenie akcyzy z tytułu importu – zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obniżenia akcyzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decyzje korygujące rozliczenie podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozliczenie akcyzy a procedura uproszczona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 28 [Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy – Prawo celne] . . . . . . . . . . . . Art. 29 [Przedawnienie należności celnych a określenie kwoty akcyzy z tytułu importu] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Zwolnienia (art. 30–39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 30 [Zwolnienia] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Energia z odnawialnych źródeł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ubytki i całkowite zniszczenie wyrobów akcyzowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zużycie energii elektrycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alkohol etylowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inne zwolnienia dotyczące napojów alkoholowych przewidziane w rozporządzeniu w sprawie zwolnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 31 [Zwolnienia dla instytucji i organizacji prawa międzynarodowego] . . . . . . .

www.lexisnexis.pl

188 188 190 191 195 195 196 197 199 200 202 202 203 203 206 207 207 207 208 208 208 210 210 212 212 214 214 215 216 216 217 218 221 222 222 223 226 229 232 237 237

9

Spis treści

Zwolnienie z akcyzy wyrobów wykorzystywanych przez wskazane organizacje międzynarodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zwolnienie realizowane przez zwrot akcyzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 31a [Zwolnienia wyrobów węglowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Produkcja energii elektrycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Produkcja wyrobów energetycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gospodarstwo domowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organ administracji publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jednostka Sił Zbrojnych RP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podmiot systemu oświaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Żłobek i klub dziecięcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podmiot leczniczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jednostka organizacyjna pomocy społecznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jednostka pożytku publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przewóz towarów i pasażerów koleją . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prace rolnicze, ogrodnicze i leśnictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Procesy mineralogiczne, elektrolityczne i metalurgiczne oraz redukcja chemiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakład energochłonny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ochrona środowiska oraz podwyższenie efektywności energetycznej . . . . . . . . . Straty u finalnego nabywcy węglowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nadwyżki u finalnego nabywcy węglowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Warunki zwolnienia wyrobów węglowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zwrot wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego . . . . . . . . . . . . Art. 31b [Zwolnienia wyrobów gazowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uwagi ogólne dotyczące zwolnień wyrobów gazowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zwolnienia obejmujące wszystkie wyroby gazowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zwolnienia obejmujące niektóre wyroby gazowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Straty powstałe u finalnego nabywcy gazowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Umowy zawarte przed 1 listopada 2013 r. i inne przepisy przejściowe . . . . . . . . Art. 32 [Szczególne przypadki zwolnień ze względu na przeznaczenie oraz warunki ich stosowania] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paliwa lotnicze, wyroby energetyczne zużywane do celów żeglugi oraz węglowodory gazowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyroby energetyczne zużywane w procesie produkcji energii elektrycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alkohol etylowy i napoje alkoholowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Warunki zwolnienia ze względu na przeznaczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weryfikacja tożsamości podmiotu zużywającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zwrot wyrobów zwolnionych ze względu na przeznaczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 33 [Szczególne zwolnienia dotyczące paliw silnikowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paliwa silnikowe przewożone w standardowych zbiornikach . . . . . . . . . . . . . . . . Warunki zwolnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 34 [Zwolnienia WNT w celach niehandlowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

238 238 241 242 243 243 244 245 245 246 246 247 248 249 249 249 250 251 252 255 255 255 256 257 259 260 264 267 268 269 273 277 278 279 284 284 285 286 287 287

Spis treści

Art. 35 [Szczególne zwolnienia dla importu paliw i smarów] . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 36 [Zwolnienia importu wyrobów tytoniowych i alkoholowych w bagażu osobistym] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 37 [Zwolnienia importu wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych o charakterze okazjonalnym] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Import wyrobów tytoniowych lub napojów alkoholowych umieszczonych w przesyłce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Normy uprawniające do zwolnienia importu w ramach przesyłki . . . . . . . . . . . . Przeliczenie wartości przesyłki na PLN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 38 [Delegacja dla Ministra Finansów w sprawie zwolnień] . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 39 [Delegacja dla Ministra Finansów w sprawie zwolnień] . . . . . . . . . . . . . . . . . DZIAŁ III. Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi (art. 40–85) . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Procedura zawieszenia poboru akcyzy (art. 40–46) . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 40 [Zastosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyłączenia ze stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy . . . . . . . . . . . . Art. 41 [Zasady stosowania procedury zawieszenia poboru] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rejestracja do Systemu i korzystanie z procedury zawieszenia poboru . . . . . . . . Warunki stosowania procedury zawieszenia poboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wygaśnięcie obowiązku podatkowego i przejście obowiązku rozliczenia akcyzy na kolejny podmiot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyłączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ewidencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 41a [Przemieszczanie wyrobów akcyzowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozpoczęcie przemieszczania wyrobów w procedurze z zawieszeniem poboru akcyzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przemieszczanie wyrobów w procedurze z zawieszeniem poboru akcyzy . . . . . . Zakończenie przemieszczania wyrobów w procedurze z zawieszeniem poboru akcyzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niedostępność Systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 41b [Projekt e-AD] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 41c [Podmiot odbierający] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 41d [Zmiana miejsca przeznaczenia] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 41e [Raport odbioru] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontrola przychodzących wyrobów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Projekt raportu odbioru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Projekt raportu wywozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zwolnienie zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 41f [Niedostępność Systemu] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 41g [Niedostępność Systemu – dokument zastępujący raport odbioru] . . . . . . Art. 41h [Informacje przesyłane do Systemu] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 42 [Zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . Znaczenie zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy . . . . . . . . . . . . . . . Czynności związane ze składem podatkowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naruszenie warunków stosowania procedury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

www.lexisnexis.pl

290 291 293 294 295 295 296 297 300 300 300 302 305 305 307 309 311 312 312 315 316 317 319 321 321 323 323 324 326 327 328 328 328 330 331 332 335 335 336

11

Spis treści

Naruszenie warunków procedury zawieszenia poboru w Polsce . . . . . . . . . . . . . . Naruszenie warunków procedury zawieszenia poboru w innym państwie członkowskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 43 [Delegacja dla Ministra Finansów w związku z dokumentowaniem procedury zawieszenia poboru] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 44 [Inne przypadki zakończenia procedury zawieszenia poboru] . . . . . . . . . . . Inne przypadki zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy . . . . . . . . . . Spis z natury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szacowanie zobowiązania podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 45 [Zobowiązanie podatkowe w związku z zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 46 [System] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Składy podatkowe (art. 47–55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 47 [Zastosowanie składów podatkowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Produkcja wyrobów w składzie podatkowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Magazynowanie wyrobów w składzie podatkowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przemieszczenie wyrobów między składami podatkowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przeładunek wyrobów w składzie podatkowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urzędowe sprawdzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 48 [Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Warunki uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego . . . . . . . . . Dodatkowe warunki na uzyskanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 49 [Wydanie zezwolenia] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wniosek o zezwolenie na prowadzenie składu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Załączniki do wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zmiana danych – zmiana wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 50 [Numer akcyzowy, regulamin składu] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Numer akcyzowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Regulamin funkcjonowania składu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 51 [Obowiązek posługiwania się numerem akcyzowym] . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 52 [Odmowa wydania lub cofnięcie zezwolenia] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odmowa wydania zezwolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cofnięcie zezwolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 53 [Ewidencja prowadzona przez skład podatkowy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 54 [Zezwolenie wyprowadzenia wyrobów z cudzego składu podatkowego] . . Zezwolenie na wyprowadzenie wyrobów z cudzego składu podatkowego . . . . . Odmowa lub cofnięcie zezwolenia na wyprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzajemne informowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 55 [Delegacja dla Ministra Finansów w sprawie składów podatkowych] . . . . . Rozdział 3. Podmiot pośredniczący (art. 56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 56 [Zezwolenie na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący] . . . Zezwolenie na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący . . . . . . . . Odmowa lub cofnięcie zezwolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

337 337 338 339 340 341 341 341 342 344 344 346 346 347 349 350 350 357 359 360 361 363 363 365 365 366 366 367 367 368 370 371 375 377 380 380 381 382 382 384 386

Spis treści

Rozdział 4. Zarejestrowani odbiorcy (art. 57–59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 57 [Warunki uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności jako zarejestrowany odbiorca] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rodzaje zezwoleń i warunki ich uzyskania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odmowa wydania, cofnięcie lub wygaśnięcie zezwolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 58 [Numer akcyzowy zarejestrowanego odbiorcy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 59 [Obowiązki zarejestrowanego odbiorcy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres działalności zarejestrowanego odbiorcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ewidencja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Niezarejestrowani handlowcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 60–62 (uchylone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5a. Zarejestrowani wysyłający (art. 62a–62c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 62a [Zezwolenie na prowadzenie działalności jako zarejestrowany wysyłający] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zezwolenie na wysyłanie wyrobów jako zarejestrowany wysyłający . . . . . . . . . . Odmowa wydania, cofnięcie lub wygaśnięcie zezwolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 62b [Numer akcyzowy zarejestrowanego wysyłającego] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 62c [Obowiązki zarejestrowanego wysyłającego] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres działalności zarejestrowanego wysyłającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ewidencja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Zabezpieczenie akcyzowe (art. 63–76) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 63 [Podmioty obowiązane do złożenia zabezpieczenia akcyzowego] . . . . . . . . Podmioty obowiązane do złożenia zabezpieczenia akcyzowego . . . . . . . . . . . . . . Fakultatywne zabezpieczenia składane przez osoby trzecie . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 64 [Zwolnienie z zabezpieczenia akcyzowego] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podmioty uprawnione do zwolnienia z zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Warunki zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego . . . . . . . Obowiązek informowania o zmianach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cofnięcie zwolnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyłączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 65 [Rodzaje zabezpieczeń akcyzowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rodzaje zabezpieczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zabezpieczenie generalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zabezpieczenie ryczałtowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 66 [Delegacja dla Ministra Finansów w sprawie zabezpieczeń akcyzowych] . . Art. 67 [Formy zabezpieczeń] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Formy zabezpieczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sposób i miejsce składania zabezpieczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 68 [Depozyt w walucie polskiej] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 69 [Gwarant] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gwarant – przesłanki podmiotowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres odpowiedzialności gwaranta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 70 [Wybór formy zabezpieczenia] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 71 [Odmowa przyjęcia zabezpieczenia akcyzowego] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

www.lexisnexis.pl

387 387 389 395 395 396 397 399 400 400 401 401 402 403 404 404 405 405 406 406 407 408 408 410 410 413 413 413 414 416 417 421 422 424 425 425 426 427 428 430 431 436 436

13

Spis treści

Art. 72 [Żądanie uzupełnienia lub przedłużenia zabezpieczenia] . . . . . . . . . . . . . . . Art. 73 [Pokrycie zobowiązania z zabezpieczenia] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 74 [Zwrot zabezpieczenia akcyzowego] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 75 [Brak odsetek od kwoty zwracanego zabezpieczenia akcyzowego] . . . . . . . Art. 76 [Delegacja dla Ministra Finansów w sprawie potwierdzenia zabezpieczenia składanego przez podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia z zapłaconą akcyzą] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Wyroby akcyzowe z zapłaconą akcyzą (art. 77–83a) . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 77 Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy i wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą] Art. 78 [Obowiązki podatnika przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu z akcyzą zapłaconą poza Polską] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podstawowe obowiązki podatnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów z zapłaconą akcyzą – przykładowy schemat rozpoczęcia biznesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obowiązki podatnika w zakresie prowadzenia ewidencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obowiązki podatnika przy nabywaniu wyrobów akcyzowych innych niż wymienione w załączniku nr 2 do ustawy objętych stawką akcyzy inną niż 0 zł Obowiązki podatnika przy nabywaniu wyrobów akcyzowych przez osoby fizyczne na cele handlowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 79 [Przedstawiciel podatkowy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 80 [Warunki i obowiązki przedstawiciela podatkowego] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Warunki, jakie musi spełnić podmiot ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności jako przedstawiciel podatkowy . . . . . . . . . . . . . . . . Obowiązki przedstawiciela podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 81 [Zezwolenie na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zezwolenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wniosek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odmowa lub cofnięcie zezwolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 82 [Zwrot akcyzy z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy lub eksportu] . . . . Zwrot z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy i eksportu – konstrukcja . . . . . . Zwrot w związku z dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy . . . . . . . . . . . . Zwrot w związku z eksportem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nieprawidłowości w związku z przemieszczaniem wyrobów z akcyzą zapłaconą Art. 83 [Reklamacja wyrobów akcyzowych wykorzystywanych następnie do produkcji kolejnych wyrobów] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 83a [Reklamacja wyrobów akcyzowych podlegających niszczeniu] . . . . . . . . . . Rozdział 8. Zezwolenia (art. 84) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 84 [Zezwolenia akcyzowe] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 9. Normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych i dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych (art. 85) . . . . . . Art. 85 [Rozliczanie ubytków akcyzowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opodatkowanie akcyzą ubytków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zasady kalkulacji dopuszczalnych norm ubytków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

437 437 440 441

442 443 443 451 452 454 458 459 460 463 464 465 465 466 468 468 470 470 473 474 475 475 477 478 480 480 482 482 484 484

Spis treści

Podmiot odpowiedzialny za ubytki powstałe podczas transportu . . . . . . . . . . . . . 485 Ustalanie ubytków dla podmiotów prowadzących kilka składów podatkowych . . . . 487 Delegacja dla Ministra Finansów do wydania rozporządzeń w sprawie ubytków 487 DZIAŁ IV. Wyroby akcyzowe – przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy (art. 86–99a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Wyroby energetyczne i energia elektryczna (art. 86–91b) . . . . . . . . . . . Art. 86 [Katalog wyrobów energetycznych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oleje smarowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paliwa silnikowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paliwa opałowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biokomponenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 87 [Produkcja wyrobów energetycznych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Produkcja wyrobów energetycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Produkty uboczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dodatki do paliw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 88 [Podstawa opodatkowania wyrobów energetycznych oraz energii elektrycznej] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ilość wyrobów energetycznych lub energii elektrycznej jako podstawa opodatkowania akcyzą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wartość opałowa jako podstawa opodatkowania wyrobów energetycznych . . . . Art. 89 [Stawki akcyzy na wyroby energetyczne oraz energię elektryczną] . . . . . . . Stawki akcyzy na wyroby energetyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stawki akcyzy na oleje i paliwa opałowe – warunki ich stosowania . . . . . . . . . . . Art. 90 [Znakowanie i barwienie olejów] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oleje podlegające obowiązkowi znakowania i barwienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podmioty obowiązane do znakowania i barwienia olejów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zasady znakowania i barwienia olejów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 91 [Ewidencja energii elektrycznej] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podmioty obowiązane do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej . . . . . . . . Dane, jakie powinna zawierać ewidencja energii elektrycznej . . . . . . . . . . . . . . . Formy i zasady prowadzenia ewidencji energii elektrycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 91a [Ewidencja wyrobów węglowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 91b [Ewidencja wyrobów gazowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podmioty obowiązane do prowadzenia ewidencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dane jakie powinna zawierać ewidencja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Formy i zasady prowadzenia ewidencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Napoje alkoholowe (art. 92–97) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 92 [Katalog napojów alkoholowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 93 [Stawka akcyzy na alkohol etylowy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 94 [Akcyza od piwa] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 95 [Akcyza od win] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 96 [Napoje fermentowane] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 97 [Akcyza od wyrobów pośrednich] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

www.lexisnexis.pl

500 500 500 501 501 503 503 503 504 504 504 506 507 509 512 514 519 524 535 535 536 536 536 538 539 540 541 542 543 543 544 545 545 545 547 549 550 551

15

Spis treści

Rozdział 3. Wyroby tytoniowe i susz tytoniowy (art. 98–99a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 98 [Katalog wyrobów tytoniowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 99 [Stawki akcyzy na wyroby tytoniowe] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Produkcja wyrobów tytoniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stawki akcyzy na wyroby tytoniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Średnia ważona detaliczna cena sprzedaży papierosów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obowiązek informacyjny do Ministra Finansów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozliczenie akcyzy od wyrobów tytoniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 99a [Akcyza od suszu tytoniowego] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Definicja suszu tytoniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stawka akcyzy na susz tytoniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyłączenie dotyczące obrotu suszu tytoniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

552 552 553 556 557 559 559 559 560 560 562 562

DZIAŁ V. Opodatkowanie akcyzą samochodów osobowych (art. 100–113) . . . . . . Art. 100 [Samochody osobowe – przedmiot opodatkowania] . . . . . . . . . . . . . . . . . . Samochody osobowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą, których przedmiotem są samochody osobowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jednokrotność opodatkowania akcyzą samochodów osobowych . . . . . . . . . . . . . Art. 101 [Samochody osobowe – obowiązek podatkowy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Import . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wewnątrzwspólnotowe nabycie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sprzedaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brak możliwości wskazania momentu powstania obowiązku podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 102 [Samochody osobowe – podatnik] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 103 [Samochody osobowe – płatnik podatku] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 104 [Podstawa opodatkowania – samochody osobowe] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sprzedaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wewnątrzwspólnotowe nabycie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Import . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ambulans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Darowizna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Średnia wartość rynkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przeliczenie waluty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 105 [Samochody osobowe – stawka akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 106 [Samochody osobowe – deklaracje] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deklaracje AKC-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Import samochodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deklaracje uproszczone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 107 [Samochody osobowe – zwrot akcyzy na wniosek] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zwrot akcyzy – uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wniosek o zwrot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 108 (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 109 [Samochody osobowe – potwierdzenie zapłaty akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . .

563 563 565

16

571 573 573 574 574 575 576 576 577 579 581 581 581 582 582 582 583 583 584 584 585 585 586 586 587 589 589

Spis treści

Potwierdzenie zapłaty akcyzy lub zwolnienia z akcyzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szczególne zasady potwierdzania braku obowiązku zapłaty akcyzy w obrocie z udziałem wyspecjalizowanych salonów sprzedaży nowych samochodów . . . Art. 110 [Samochody osobowe – zwolnienie mienia osobistego] . . . . . . . . . . . . . . . . Samochód przywożony przez osobę fizyczną przybywającą do Polski na pobyt stały . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zaświadczenie o zwolnieniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 111 [Samochód osobowy przywożony czasowo do celów prywatnych] . . . . . . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Samochód osobowy przywożony czasowo do celów prywatnych . . . . . . . . . . . . . Samochód osobowy przywożony do celów zawodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zaświadczenie o zwolnieniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 112 [Samochód osobowy stanowiący mienie przesiedleńcze] . . . . . . . . . . . . . . Art. 113 [Delegacja dla Ministra Finansów do określenia innych zwolnień samochodów osobowych w rozporządzeniu] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DZIAŁ VI. Znaki akcyzy (art. 114–138) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Obowiązek oznaczania znakami akcyzy (art. 114–119) . . . . . . . . . . . . . Art. 114 [Wyroby oznaczane znakami akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 115 [Wytwórca znaków akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 116 [Podmioty obowiązane do oznaczania wyrobów znakami akcyzy] . . . . . . . Podmioty obowiązane do oznaczania wyrobów znakami akcyzy . . . . . . . . . . . . . Wyroby znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy . . . . . . . . . . . Przestępstwa karne skarbowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szczególne przypadki, w których nie ma obowiązku wymiany znaków na nowe Art. 117 [Moment oznaczenia wyrobów znakami akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Procedura zawieszenia poboru akcyzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sprzedaż suszu tytoniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Produkcja wyrobów akcyzowych objętych stawką akcyzy inną niż 0 zł . . . . . . . . Import wyrobów akcyzowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wewnątrzwspólnotowe nabycie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy . . . Art. 118 [Zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . Wyroby zwolnione z obowiązku oznaczania znakami akcyzy . . . . . . . . . . . . . . . . Ewidencja prowadzona przez podmioty obowiązane do oznaczania znakami akcyzy w sytuacjach zwolnienia z tych obowiązków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 119 [Zwolnienia z obowiązku oznaczania określone przez Ministra Finansów] Rozdział 2. Zasady i tryb nanoszenia znaków akcyzy (art. 120–124) . . . . . . . . . . . . Art. 120 [Sposób nanoszenia znaków akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postacie znaków akcyzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odpowiednie nanoszenie banderoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 121 [Nanoszenie znaków akcyzy na opakowania nietypowe] . . . . . . . . . . . . . . . Art. 122 [Delegacja dla Ministra Finansów w zakresie określenia sposobu nanoszenia znaków akcyzy w rozporządzeniu] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kryteria jakościowe banderol podatkowych i legalizacyjnych na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo

www.lexisnexis.pl

591 591 592 594 596 597 599 599 600 601 601 603 605 605 605 606 607 608 609 610 610 611 611 612 612 613 613 613 614 615 616 618 618 619 619 620 621

17

Spis treści

i wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów tytoniowych (papierosów, tytoniu), spirytusowych i winiarskich oraz suszu tytoniowego Art. 123 [Zgoda na zdjęcie znaków akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 124 [Kasowanie znaków akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Procedura otrzymywania znaków akcyzy (art. 125–129) . . . . . . . . . . . . Art. 125 [Otrzymywanie znaków akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podatkowe znaki akcyzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Banderole legalizacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wstępne zapotrzebowanie na banderole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 126 [Wniosek o wydanie znaków akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decyzja w sprawie wydania podatkowych znaków akcyzy lub sprzedaży legalizacyjnych znaków akcyzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obowiązek zapłaty przed odbiorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 127 [Odmowa wydania lub sprzedaży znaków] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 128 [Podmioty wydające znaki akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 129 [Wzory wniosków – delegacja dla Ministra Finansów] . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Prawa i obowiązki wynikające ze stosowania znaków akcyzy (art. 130–138) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 130 [Zbywanie znaków akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 131 [Ewidencja znaków akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podmioty obowiązane do prowadzenia ewidencji znaków akcyzy . . . . . . . . . . . . Zasady prowadzenia ewidencji znaków akcyzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protokół dotyczący zdarzeń związanych ze znakami akcyzy . . . . . . . . . . . . . . . . . Zasady przechowywania i przewożenia znaków akcyzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 132 [Rozliczenie z przekazanych znaków] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozliczenie od podmiotów trzecich nanoszących znaki akcyzy . . . . . . . . . . . . . . . Zwrot znaków akcyzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 133 [Znaki uszkodzone i zniszczone] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 134 [Nowe wzory znaków; zwrot znaków niewykorzystanych] . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie nowych znaków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie wydania znaków . . . . . . . . . . . . . . . Zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą . . . . Przejęcie praw i obowiązków (sukcesja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podwyższenie stawek od 2014 r. a znaki akcyzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 135 [Zwrot wpłaconych kwot w przypadku zwrotu znaków akcyzy] . . . . . . . . . Art. 136 [Terminy naniesienia znaków na opakowania] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyroby spirytusowe lub winiarskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyroby tytoniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terminy przedawnienia znaków akcyzy na przełomie 2013 i 2014 r. . . . . . . . . . Art. 137 [Sposób zwrotu znaków akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 138 [Straty znaków akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dopuszczalne straty znaków – zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podmioty uprawnione do zwrotu bądź otrzymania nowych znaków . . . . . . . . . . Zwrot znaków uszkodzonych lub zniszczonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zwrot wpłaconych kwot na zakup znaków lub wydanie nowych znaków . . . . . .

18

621 623 625 625 625 627 629 631 632 634 635 636 637 637 638 638 640 641 642 643 644 646 647 647 647 648 649 650 650 650 651 651 652 653 654 656 656 657 657 658 658 658

Spis treści

DZIAŁ VII. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe (art. 139–169) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 139–153) . . . . . . . . . . . . . . Art. 139 [Zmiana w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji] . . . . . Art. 140 [Zmiana w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych] . . . . . . . Art. 141 [Zmiana w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych] . . . . . . . . Art. 142 [Zmiana w przepisach o autostradach płatnych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 143 [Zmiana w przepisach o Numerze Identyfikacji Podatkowej] . . . . . . . . . . . Art. 144 [Zmiany w ustawie – Prawo energetyczne] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 145 [Zmiany w ustawie – Prawo o ruchu drogowym] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 146 [Zmiany w Kodeksie karnym skarbowym] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 147 [Zmiany w przepisach dotyczących wytwarzania alkoholu i wyrobów tytoniowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 148 [Zmiany w przepisach dotyczących wyrobów winiarskich] . . . . . . . . . . . . . Art. 149 [Zmiana w ustawie o podatku od towarów i usług] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 150 [Zmiana w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej] . . . . . . . . . . . . Art. 151 [Zmiany w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych] . . . . . . . . Art. 152 [Zmiany w przepisach o wyrobie napojów spirytusowych] . . . . . . . . . . . . . Art. 153 [Zmiany w przepisach dotyczących wyrobów energetycznych] . . . . . . . . . . Rozdział 2. Przepisy przejściowe (art. 154–167) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 154 [Obowiązek podatkowy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 155 [Rejestracja] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 156 [Zezwolenia] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 157 [Zabezpieczenia akcyzowe] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 158 [Postępowania w sprawie zwrotu akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 159 [Zezwolenie wyprowadzenia oraz podmioty pośredniczące] . . . . . . . . . . . Art. 160 [Dopuszczalne ubytki] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 161 [Wyroby energetyczne powstałe jako produkt uboczny] . . . . . . . . . . . . . . . Art. 162 [Fakturowanie energii sprzedawanej na przełomie lutego i marca 2009 r.] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 163 [Opodatkowanie wyrobów węglowych i koksu] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 164 [Opodatkowanie gazu ziemnego] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 165 [Prawo Ministra Finansów do obniżenia stawek akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . Art. 166 [Najpopularniejsza kategoria cenowa papierosów] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 167 [Znaki akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Przepisy końcowe (art. 168–169) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 168 [Uchylenie ustawy z 2004 r.] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 169 [Data wejścia w życie ustawy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

659 659 659 659 659 660 660 660 660 661 661 661 661 662 662 662 662 663 663 665 665 666 666 667 667 668 668 669 670 670 670 671 671 671 671

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673

www.lexisnexis.pl

19

Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów

1. Akty prawne dyrektywa 2006/112/WE – dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE 2006 L 347/1 ze zm.) dyrektywa 2008/118/WE – dyrektywa Rady 2008/118/WE z 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/WE (Dz.Urz. UE 2009 L 9/12 ze zm.) dyrektywa 2011/64/UE – dyrektywa Rady 2011/64/UE z 21 czerwca 2011 r. w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych (Dz.Urz. UE 2011 L 176/24) dyrektywa 92/83/EWG – dyrektywa Rady 92/83/EWG z 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych (Dz.Urz. WE 1992 L 316/21 ze zm.) dyrektywa 92/84/EWG – dyrektywa Rady 92/84/EWG z 19 października 1992 r. w sprawie zbliżenia stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych (Dz.Urz. WE 1992 L 316/29 ze zm.) dyrektywa 2003/96/WE – dyrektywa Rady 2003/96/WE z 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz.Urz. UE 2003 L 283/51 ze zm.) I dyrektywa VAT – pierwsza dyrektywa Rady 67/227/EWG z 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych (Dz.Urz. WE 1967 L 71/1301 ze zm. – uchylona) VI dyrektywa VAT – szósta dyrektywa Rady 77/388/EWG z 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.Urz. WE 1977 L 145/1 ze zm. – uchylona) k.c. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) k.k. – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) k.k.s. – ustawa z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 186 ze zm.) Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) k.p. – ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr. 21, poz. 94 ze zm.) k.p.a. – ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst. jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267)

www.lexisnexis.pl

21

Wykaz skrótów k.p.c.

– ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101) k.p.k. – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) k.s.h. – ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030) ord.pod. – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) post.egz.adm. – ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1015 ze zm.) p.p.s.a. – ustawa z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) pr.bank. – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1376 ze zm.) pr.cel. – ustawa z 19 marca 2004 r. – Prawo celne (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 727 ze zm.) pr.energ. – ustawa z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.) pr.farm. – ustawa z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) pr.o.ś. – ustawa z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) pr.ruch.drog. – ustawa z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.) rozporządzenie – rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) Nr 282/2011 z 15 marca 2011 r. 282/2011 ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE 2011 L 77/1 ze zm.) rozporządzenie – rozporządzenie Komisji (WE) Nr 684/2009 z 24 lipca 2009 r. w sprawie 684/2009 wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (Dz.Urz. UE 2009 L 197/24 ze zm.) rozporządzenie – rozporządzenie Rady (WE) Nr 2073/2004 z 16 listopada 2004 r. w spra2073/2004 wie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych (Dz.Urz. UE 2004 L 359/1 – uchylone) rozporządzenie – rozporządzenie Rady (UE) Nr 389/2012 z 2 maja 2012 r. w sprawie współ389/2012 pracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 2073/2004 (Dz.Urz. UE 2012 L 121/1) rozporządzenie 3199/93 – rozporządzenie Komisji (WE) Nr 3199/93 z 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz.Urz. WE 1993 L 288/12 ze zm.) rozporządzenie – rozporządzenie Komisji (WE) Nr 884/2001 z 24 kwietnia 2001 r. ustana884/2001 wiające szczegółowe zasady stosowania dotyczące dokumentów towarzyszących przewozowi produktów winiarskich oraz rejestrów prowadzonych w sektorze wina (Dz.Urz. WE 2001 L 128/32 ze zm. – uchylone) rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu o fakturach podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz. 360 ze zm. – uchylone) rozporządzenie o VAT – rozporządzenie Ministra Finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 247 ze zm. – uchylone)

22

Wykaz skrótów rozporządzenie w spra- – rozporządzenie Ministra Finansów z 16 września 2013 r. w sprawie dokuwie dokumentu dostawy mentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz.U. z 2013 r., poz. 1108) rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Finansów z 23 sierpnia 2010 r. w sprawie niektów sprawie ewidencji rych ewidencji wyrobów akcyzowych (Dz.U. Nr 158, poz. 1062 ze zm.) rozporządzenie w spra- – rozporządzenie Ministra Finansów z 24 lutego 2009 r. w sprawie ewidenwie ewidencji energii cji energii elektrycznej (Dz.U. Nr 32, poz. 243 ze zm.) rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Finansów z 24 lutego 2009 r. w sprawie warunw sprawie składów ków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty podatkowych prowadzące składy podatkowe (Dz.U. Nr 32, poz. 231 ze zm.) rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Finansów z 24 lutego 2009 r. w sprawie maksyw sprawie ubytków malnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 166 ze zm.) rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Finansów z 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezw sprawie zabezpieczeń pieczeń akcyzowych (Dz.U. Nr 160, poz. 1076) rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Finansów z 7 stycznia 2013 r. w sprawie oznaw sprawie znaków czania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz.U. z 2013 r., poz. 56 akcyzy ze zm.) rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Finansów z 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 212 ze zm.) rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Finansów z 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwrotu w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych (Dz.U. Nr 157, poz. 1053) TFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2) TUE – Traktat o Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/30 ze zm.) trans.kol. – ustawa z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1594 ze zm.) u.b.b.c. – ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1164 ze zm.) u.e.e. – ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 94, poz. 551 ze zm.) u.g.t. – ustawa z 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284 ze zm.) u.o.i.f. – ustawa z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 94) u.p.a. lub ustawa – ustawa z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zm.) u.p.l. – ustawa z 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 465) u.p.r. – ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.) u.S.C. – ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1404 ze zm.) u.s.d.g. – ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.) ustawa z 2004 r. – ustawa z 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 ze zm. – uchylona) u.p.d.o.p. – ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) u.p.d.o.f. – ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) ust.rach. – ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.)

www.lexisnexis.pl

23

Wykaz skrótów ustawa o VAT ustawa o winach

w.k.c.

w.k.c. z 1992 r.

– ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) – ustawa z 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz.U. Nr 120, poz. 690 ze zm.) – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.Urz. UE 2013 L 269/1) – rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2913/92 z 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.Urz. WE 1992 L 302/1)

2. Organy orzekające DIS DIC DUKS IC IS MF NSA NUC NUS SA SN TK TSUE UC UKS URE US WSA

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Dyrektor Izby Skarbowej Dyrektor Izby Celnej Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej Izba Celna Izba Skarbowa Minister Finansów Naczelny Sąd Administracyjny Naczelnik Urzędu Celnego Naczelnik Urzędu Skarbowego Sąd Apelacyjny Sąd Najwyższy Trybunał Konstytucyjny Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Urząd Celny Urząd Kontroli Skarbowej Urząd Regulacji Energetyki Urząd Skarbowy wojewódzki sąd administracyjny

3. Publikacje CBOSA Dz.U. Dz.Urz. MF Dz.Urz. UE/WE Lexis.pl MF ONSAiWSA OSA OTSUE ONSA

– Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych (orzeczenia.nsa.gov.pl) – Dziennik Ustaw – Dziennik Urzędowy Ministra Finansów – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej/Wspólnot Europejskich – serwis prawniczy LexisNexis Polska – Interpretacje podatkowe – wyszukiwarka interpretacji podatkowych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (sip.mf.gov.pl) – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych – orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego

4. Pozostałe skróty ADT CBTD CEIDG

24

– Administracyjny Dokument Towarzyszący – Centrum Bezpiecznej Transmisji Danych – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Wykaz skrótów

CN

CN 2009 e-AD EBC EFTA EOG KE KNF KRK KRS KRUS NBP NIP PKWiU PKOB PWPW SKOK S-PL S-UE UDT VAT WDT WNT WTT ZUS

– Kod Nomenklatury Scalonej zgodny z załącznikiem I do rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2658/87 z 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.Urz. WE 1987 L 256/1) – Kod CN obowiązujący w dacie wejścia w życie ustawy o podatku akcyzowym (1 marca 2009 r.) – Elektroniczny Administracyjny Dokument – Europejski Bank Centralny – Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu – Europejski Obszar Gospodarczy – Komisja Europejska – Komisja Nadzoru Finansowego – Krajowy Rejestr Karny – Krajowy Rejestr Sądowy – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Narodowy Bank Polski – Numer Identyfikacji Podatkowej – Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług – Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych – Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA – Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa – polski skład podatkowy – skład podatkowy w innym kraju UE (niż Polska) – Uproszczony Dokument Towarzyszący – podatek od towarów i usług – wewnątrzwspólnotowa dostawa – wewnątrzwspólnotowe nabycie – wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna – Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Artykuły bez bliższego oznaczenia są przepisami ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zm.)

www.lexisnexis.pl

25

Wprowadzenie Wprowadzenie Wprowadzenie

Niniejsza publikacja jest kompleksowym komentarzem do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zm.), napisanym przez praktyka zajmującego się na co dzień doradztwem podatkowym świadczonym na rzecz podmiotów z branży m.in. energetycznej (paliwa, wyroby gazowe, wyroby węglowe), energii elektrycznej, tytoniowej, alkoholowej oraz samochodowej. W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące zarówno drobnych przedsiębiorców (np. sprowadzających samochody osobowe do Polski, prowadzących hurtownie alkoholowe lub sprzedających węgiel), jak i największych w Polsce spółek (np. zajmujących się obrotem energią elektryczną lub jej dystrybucją albo produkujących paliwa). Publikacja zawiera szereg odniesień do zagadnień, z którymi borykają się osoby zawodowo rozliczające akcyzę w przedsiębiorstwach, z których istnienia często nie zdają sobie sprawy ci, których wiedza o akcyzie ogranicza się jedynie do lektury przepisów. Z tego też powodu znajdują się w niej liczne przykłady orzeczeń sądów administracyjnych, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, interpretacji urzędowych oraz odpowiedzi na interpelacje poselskie. Miejscami autor posłużył się własnymi przykładami, co ułatwić powinno zrozumienie problemu. Komentarz do poszczególnych artykułów ustawy jest uzupełniony licznymi odwołaniami do aktów wykonawczych, bez których omówienie przepisów ustawowych byłoby niezupełne. Autor zwrócił również uwagę na kwestie wątpliwe, co do których stanowisko organów podatkowych nie zawsze jest spójne. Szczególny nacisk położono na omówienie najnowszych zmian do ustawy i aktów wykonawczych wprowadzanych sukcesywnie w trakcie 2013 r. Komentarz uwzględnia m.in. zmiany wprowadzone ustawą z 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 939) upraszczające obrót wyrobami węglowymi, w tym zasady rezygnacji z dołączania dokumentu dostawy do przemieszczanych wyrobów węglowych jako warunku zwolnienia z akcyzy, a także wprowadzenia instytucji finalnego nabywcy węglowego jako nowego uczestnika obrotu węglem. www.lexisnexis.pl

27

Wprowadzenie

Uwzględniono również zmiany wprowadzone ustawą z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1231) regulujące zasady opodatkowania wyrobów gazowych akcyzą. Autor omówił zasady obrotu wyrobami gazowymi, obowiązki ciążące na uczestnikach tego obrotu, zasady zwolnień, kalkulacji podstawy opodatkowania i podatku, a także moment powstania obowiązku podatkowego i formularze, w których należy rozliczać akcyzę od wyrobów gazowych. Odniesiono się również do zmian wprowadzonych ustawą z 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1645) podwyższającą od 2014 r. stawki akcyzy na alkohol etylowy, niektóre wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy. Autor ma nadzieję, że Czytelnicy znajdą w tej publikacji odpowiedzi na wszystkie nurtujące ich pytania (bądź chociaż część z nich) związane z wykładnią przepisów ustawy akcyzowej. W przypadku braku omówienia bądź niekompletnego omówienia poszczególnych problemów w tej publikacji, Autor będzie wdzięczny za przekazanie uwag na adres mailowy: [email protected] W przypadku ewentualnego kolejnego wydania komentarza Państwa uwagi na pewno zostaną uwzględnione. Jacek Matarewicz

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r.

o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626; zm.: Dz.U. z 2011 r. Nr 120, poz. 690, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1208, Nr 232, poz. 1378, Nr 291, poz. 1707; z 2012 r., poz. 1342, poz. 1456; z 2013 r., poz. 939, poz. 1231, poz. 1645)

Jacek Matarewicz

Dział I. Przepisy ogólne Dział I. Przepisy ogólne

DZIAŁ I

Przepisy ogólne Art. 1. PRZEDMIOT USTAWY Art. 1. 1. Ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy. 2. Akcyza stanowi dochód budżetu państwa. ZAKRES PRZEDMIOTOWY USTAWY 1. Art. 1 jest potwierdzeniem, że najistotniejsze zagadnienia związane z opodatkowaniem akcyzą uregulowane są w akcie prawnym o randze ustawy, co z kolei jest zgodne z art. 217 Konstytucji RP. Stosownie do art. 217 Konstytucji RP nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy. To właśnie komentowana ustawa reguluje najważniejsze kwestie związane z akcyzą, w tym określa reguły opodatkowania określonych wyrobów (wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych), wskazuje podmioty, na których ciąży www.lexisnexis.pl

29

Art. 1

Dział I. Przepisy ogólne

obowiązek podatkowy (podatników akcyzy), charakteryzuje przedmiot opodatkowania oraz wysokość podatku (określa jego stawki). Ponadto ustawa określa warunki zwolnienia danych towarów z podatku. Jednocześnie to właśnie z ustawy wynika, jak zorganizowany jest w Polsce obrót wyrobami akcyzowymi, jakie trzeba spełnić warunki, żeby korzystać z danych preferencji podatkowych, a także jakie obowiązki ciążą na podatnikach tego podatku, włączając obowiązek nanoszenia znaków akcyzy. 2. Ustawa zawiera jednak szereg delegacji dla Ministra Finansów do wydania rozporządzeń wykonawczych, regulujących pewne zagadnienia bardziej szczegółowo. Do rozporządzeń tych zalicza się: 1) rozporządzenie Ministra Finansów z 13 lutego 2009 r. w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 332), do którego wydania delegację zawiera art. 14 ust. 11 ustawy; 2) rozporządzenie Ministra Finansów z 13 lutego 2009 r. w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy (Dz.U. Nr 32, poz. 221), do którego wydania delegację zawiera art. 15 ust. 3 ustawy; 3) rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 1532), do którego wydania delegację zawiera art. 20 ustawy; 4) rozporządzenie Ministra Finansów z 29 października 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1278), do którego wydania delegację zawierają art. 26 ust. 1 oraz art. 106 ust. 4 pkt 1 ustawy; 5) rozporządzenie Ministra Finansów z 29 października 2013 r. w sprawie wyrobów akcyzowych, w przypadku których podatnicy mogą stosować kwartalny okres rozliczeniowy (Dz.U. z 2013 r., poz. 1276), do którego wydania delegację zawiera art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy; 6) rozporządzenie Ministra Finansów z 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 212 ze zm.), do którego wydania delegację zawierają art. 31 ust. 6, art. 39 ust. 1 pkt 2–3 oraz art. 113 ust. 1 ustawy; 7) rozporządzenie Ministra Finansów z 16 września 2013 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1109), do którego wydania delegację zawiera art. 38 ust. 2 pkt 1–2 ustawy; 8) rozporządzenie Ministra Finansów z 16 września 2013 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy 30

Jacek Matarewicz

Dział I. Przepisy ogólne

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

Art. 1

ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz.U. z 2013 r., poz. 1108), do którego wydania delegację zawiera art. 38 ust. 1 ustawy; rozporządzenie Ministra Finansów z 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych (Dz.U. Nr 158, poz. 1065), do którego wydania delegację zawierają art. 43 ust. 1 pkt 4 i 6, art. 55 ust. 3 oraz art. 77 ust. 3 ustawy; rozporządzenie Ministra Finansów z 19 listopada 2010 r. w sprawie informacji umieszczanych w Systemie oraz w e-AD (Dz.U. Nr 229, poz. 1501), do którego wydania delegację zawierają art. 41h ust. 2, art. 43 ust. 3 oraz art. 46 ust. 8 ustawy; rozporządzenie Ministra Finansów z 13 grudnia 2010 r. w sprawie postępowania w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności, a także określenia przypadku, w którym podmiot wysyłający ma obowiązek dokonania zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów akcyzowych (Dz.U. Nr 241, poz. 1617), do którego wydania delegację zawierają art. 41d ust. 3 oraz art. 41f ust. 6 ustawy; rozporządzenie Ministra Finansów z 24 lutego 2009 r. w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe (Dz.U. Nr 32, poz. 231 ze zm.), do którego wydania delegację zawiera art. 55 ust. 1–2 ustawy; rozporządzenie Ministra Finansów z 24 lutego 2009 r. w sprawie przypadków, w których podmioty nie muszą spełniać dodatkowych warunków uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego (Dz.U. Nr 32, poz. 232), do którego wydania delegację zawiera art. 55 ust. 4 ustawy; rozporządzenie Ministra Finansów z 19 sierpnia 2010 r. w sprawie warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych (Dz.U. Nr 156, poz. 1048), do którego wydania delegację zawiera art. 59 ust. 7 pkt 1 ustawy; rozporządzenie Ministra Finansów z 23 sierpnia 2010 r. w sprawie niektórych ewidencji wyrobów akcyzowych (Dz.U. Nr 158, poz. 1062 ze zm.), do którego wydania delegację zawierają art. 59 ust. 7 pkt 2, art. 62c ust. 6, art. 78 ust. 9 oraz art. 80 ust. 6 ustawy; rozporządzenie Ministra Finansów z 14 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 286, poz. 1677), do którego wydania delegację zawierają art. 78 ust. 10 oraz art. 106 ust. 4 pkt 2 ustawy; rozporządzenie Ministra Finansów z 24 lutego 2009 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym (Dz.U. Nr 32, poz. 240), do którego wydania delegację zawiera art. 78 ust. 8 ustawy; rozporządzenie Ministra Finansów z 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego (Dz.U. Nr 158, poz. 1063), do którego wydania delegację zawiera art. 64 ust. 10 ustawy;

www.lexisnexis.pl

31

Art. 1

Dział I. Przepisy ogólne

19) rozporządzenie Ministra Finansów z 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych (Dz.U. Nr 160, poz. 1076), do którego wydania delegację zawierają art. 66 ust. 1, art. 67 ust. 3 oraz art. 74 ust. 5 ustawy; 20) rozporządzenie Ministra Finansów z 23 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia przypadków, w których stosuje się niższy poziom zabezpieczenia akcyzowego, przypadków i warunków, w których obciążenie zabezpieczenia generalnego lub zwolnienie go z tego obciążenia odnotowuje podmiot obowiązany do jego złożenia, oraz przypadków, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego (Dz.U. Nr 157, poz. 1059), do którego wydania delegację zawiera art. 66 ust. 2 pkt 3–5 ustawy; 21) rozporządzenie Ministra Finansów z 23 sierpnia 2010 r. w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe (Dz.U. Nr 158, poz. 1064), do którego wydania delegację zawiera art. 69 ust. 5 ustawy; 22) rozporządzenie Ministra Finansów z 20 sierpnia 2010 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju (Dz.U. Nr 156, poz. 1049), do którego wydania delegację zawiera art. 76 ustawy; 23) rozporządzenie Ministra Finansów z 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych (Dz.U. Nr 157, poz. 1053), do którego wydania delegację zawiera art. 82 ust. 7 ustawy; 24) rozporządzenie Ministra Finansów z 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 159, poz. 1071 ze zm.), do którego wydania delegację zawiera art. 84 ust. 2 ustawy; 25) rozporządzenie Ministra Finansów z 24 lutego 2009 r. w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 166 ze zm.), do którego wydania delegację zawiera art. 85 ust. 5 ustawy; 26) rozporządzenie Ministra Finansów z 10 września 2013 r. w sprawie norm dopuszczalnych ubytków wyrobów węglowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1087); 27) rozporządzenie Ministra Finansów z 20 sierpnia 2010 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1054), do którego wydania delegację zawiera art. 90 ust. 3 ustawy; 28) rozporządzenie Ministra Finansów z 24 lutego 2009 r. w sprawie ewidencji energii elektrycznej (Dz.U. Nr 32, poz. 243 ze zm.), do którego wydania delegację zawiera art. 91 ust. 7 ustawy; 29) rozporządzenie Ministra Finansów z 13 lutego 2009 r. w sprawie metod ustalania parametrów służących do określenia podstawy opodatkowania piwa (Dz.U. Nr 32, poz. 224), do którego wydania delegację zawiera art. 94 ust. 5 ustawy; 30) rozporządzenie Ministra Finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia ozna32

Jacek Matarewicz

Dział I. Przepisy ogólne

31)

32)

33)

34)

35)

36)

Art. 1

czonych maksymalną ceną detaliczną (Dz.U. Nr 257, poz. 1734), do którego wydania delegację zawiera art. 99 ust. 12 ustawy; rozporządzenie Ministra Finansów z 24 lutego 2009 r. w sprawie deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (Dz.U. Nr 32, poz. 245), do którego wydania delegację zawiera art. 103 ust. 3 ustawy; rozporządzenie Ministra Finansów z 24 lutego 2009 r. w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego (Dz.U. Nr 32, poz. 246), do którego wydania delegację zawiera art. 107 ust. 6 ustawy; rozporządzenie Ministra Finansów z 24 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy (Dz.U. Nr 32, poz. 248 ze zm.), do którego wydania delegację zawiera art. 109 ust. 4 ustawy; rozporządzenie Ministra Finansów z 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz.U. Nr 157, poz. 1055 ze zm.), do którego wydania delegację zawiera art. 119 ustawy; rozporządzenie Ministra Finansów z 7 stycznia 2013 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz.U. z 2013 r., poz. 56 ze zm.), do którego wydania delegację zawierają art. 122 ust. 1, art. 123 ust. 4, art. 125 ust. 6, art. 126 ust. 6, art. 129, art. 131 ust. 10, art. 132 ust. 5, art. 137 oraz art. 138 ust. 5 ustawy; rozporządzenie Ministra Finansów z 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu przekazania znaków akcyzy następcom prawnym lub podmiotom przekształconym (Dz.U. z 2012 r., poz. 1522), do którego wydania delegację zawiera art. 130 ust. 6 ustawy.

3. Kwestie związane z opodatkowaniem akcyzą regulują również inne akty prawne (ustawy i rozporządzenia), w tym m.in.: 1) ustawa z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. Nr 52, poz. 379 ze zm.); 2) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1339); 3) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 789); 4) ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1404 ze zm.); 5) ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1164 ze zm.); www.lexisnexis.pl

33

Art. 1

Dział I. Przepisy ogólne

6) rozporządzenie Ministra Finansów z 7 maja 2010 r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych (Dz.U. Nr 86, poz. 555 ze zm.); 7) rozporządzenie Ministra Finansów z 29 października 2009 r. w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 481); 8) ustawa z 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 931 ze zm.). 4. Polskie przepisy powinny być zgodne z prawem wspólnotowym, na które w przypadku podatku akcyzowego składają się głównie dyrektywy. Dyrektywy są aktami prawnymi kierowanymi przede wszystkim do państw członkowskich, których zadaniem jest prawidłowa implementacja przepisów dyrektyw do prawa krajowego (wewnętrznego). Brak implementacji lub niewłaściwa implementacja dyrektywy do krajowego porządku prawnego daje podatnikom możliwość zastosowania wprost jej przepisów (zasada bezpośredniej skuteczności dyrektywy), jeżeli są one wystarczająco jasne, bezwarunkowe i precyzyjne (np. wyrok TSUE z 19 stycznia 1982 r. w sprawie 8/81, Ursula Becker przeciwko Finanzamt Munster-Innenstadt, Lexis.pl nr 1453293). Co istotne, niewłaściwe implementowanie dyrektywy może być wykorzystane wyłącznie na korzyść podatnika, co oznacza, że jeżeli niezgodne z dyrektywą przepisy krajowe są dla niego korzystniejsze, to organy podatkowe nie mają prawa ich kwestionować z uwagi na treść regulacji dyrektywy (np. wyrok TSUE z 11 czerwca 1987 r. w sprawie 14/86, Pretore di Salo przeciwko X, Lexis.pl nr 418787). TSUE „konsekwentnie stoi [...] na stanowisku, iż dyrektywy nie mogą tworzyć obowiązków dla jednostek i tym samym nie mogą wywoływać horyzontalnego skutku bezpośredniego. Podobnie też przepisy nieimplementowanej dyrektywy nie mogą być stosowane przez organy państwa członkowskiego przeciwko jednostce” (M.M. Kenig-Witkowska, A. Łazowski, R. Ostrihansky, Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, red. M.M. Kenig-Witkowska, Warszawa 2006). 5. Podatek akcyzowy jest podatkiem zharmonizowanym na szczeblu wspólnotowym, co oznacza, że w poszczególnych państwach członkowskich, podobnie jak w przypadku VAT, obowiązują (bądź powinny obowiązywać) zbliżone regulacje prawne. Do najważniejszych regulacji prawnych w zakresie akcyzy zaliczyć należy: 1) dyrektywę Rady 2008/118/WE z 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającą dyrektywę 92/12/WE (Dz.Urz. UE 2009 L 9/12 ze zm.); 2) rozporządzenie Komisji (WE) Nr 684/2009 z 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (Dz.Urz. UE 2009 L 197/24 ze zm.); 3) dyrektywę Rady 2011/64/UE z 21 czerwca 2011 r. w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych (Dz.Urz. UE 2011 L 176/24); 34

Jacek Matarewicz

Dział I. Przepisy ogólne

Art. 1

4) dyrektywę Rady 92/83/EWG z 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych (Dz.Urz. WE 1992 L 316/21 ze zm.); 5) dyrektywę Rady 92/84/EWG z 19 października 1992 r. w sprawie zbliżenia stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych (Dz.Urz. WE 1992 L 316/29 ze zm.); 6) dyrektywę Rady 2003/96/WE z 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz.Urz. UE 2003 L 283/51 ze zm.). Harmonizacja nie obejmuje wszystkich wyrobów podlegających opodatkowaniu akcyzą. Przykładem w Polsce są samochody osobowe, które nie w każdym kraju są objęte tym podatkiem. Podstawa prawną takiego stanu rzeczy jest m.in. art. 1 ust. 3 lit. a dyrektywy 2008/118/WE, który stanowi wprost, ze państwa członkowskie mogą nakładać podatki na produkty inne niż wyroby akcyzowe pod warunkiem, że nie spowoduje to zwiększenia formalności przy przekraczaniu granic. Z kolei opodatkowanie akcyzą lub innym równoważnym podatkiem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych powinno być zgodne z prawem UE w zakresie VAT i akcyzy, co potwierdził TSUE w wyroku z 27 lutego 2014 r., C-82/12, Transportes Jordi Besora. Trybunał zakwestionował w tym wyroku hiszpański podatek od niektórych wyrobów mineralnych. ZASADY OGÓLNE PODATKU AKCYZOWEGO 6. Stosowanie przepisów akcyzowych pozwala zauważyć pewne powtarzalne reguły, które – podobnie jak w przypadku podatku od towarów i usług – tworzą zasady ogólne opodatkowania tym podatkiem. Do zasad ogólnych można zaliczyć: 1) jednokrotność opodatkowania; 2) pierwszeństwo prawa wspólnotowego w przypadku niezgodności z regulacjami krajowymi; 3) konkretyzację przedmiotu opodatkowania; 4) opodatkowanie konsumpcji; 5) zakaz wprowadzania ograniczeń w handlu UE. JEDNOKROTNOŚĆ OPODATKOWANIA 7. Akcyza jest podatkiem jednofazowym, co oznacza, że wyrób akcyzowy powinien być opodatkowany tylko jeden raz. Ustawa zawiera regulacje, które wprowadzają ten mechanizm w życie. Przykładowo, zgodnie z art. 8 ust. 6, jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w art. 8 ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, www.lexisnexis.pl

35

Art. 1

Dział I. Przepisy ogólne

jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. W ujęciu modelowym ciężar ekonomiczny podatku przerzucany jest na kolejnych nabywców, obciążając ostatecznie konsumenta. Warto odnotować, że w przypadku przedsiębiorców będących podatnikami VAT akcyza, jako element kalkulacyjny ceny, wchodzi do podstawy opodatkowania VAT. PIERWSZEŃSTWO PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 8. Zgodnie z zasadą pierwszeństwa, prawo wspólnotowe ma wartość nadrzędną nad prawem krajowym państw członkowskich. Zasada pierwszeństwa dotyczy wszystkich aktów wspólnotowych, które mają moc wiążącą. Państwa członkowskie nie mogą więc stosować przepisu krajowego, który jest niezgodny z prawem wspólnotowym. Zasadę tę wielokrotnie potwierdzał TSUE w swoich orzeczeniach, w tym m.in. w wyroku z 15 lipca 1964 r. w sprawie 6/64, Flaminio Costa przeciwko E.N.E.L. (Lexis.pl nr 1149674). W podatku akcyzowym, jak już była o tym mowa, największą rolę odgrywają dyrektywy Rady, które zawierają najważniejsze regulacje prawne. Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego oznacza więc, że sprzeczne z dyrektywami akcyzowymi (np. z dyrektywą energetyczną, tj. dyrektywą 2003/96/WE) regulacje krajowe mogą zostać pominięte przez obywateli. KONKRETYZACJA PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA 9. Zasada konkretyzacji przedmiotu opodatkowania podatkiem akcyzowym oznacza, że podatek ten obciąża wyłącznie określone normatywnie wyroby. Co więcej, wyłącznie wskazane w przepisach czynności związane ze wspomnianymi powyżej wyrobami rodzą obowiązek podatkowy w akcyzie. Obecnie opodatkowaniu w Polsce akcyzą podlegają wyroby akcyzowe oraz samochody osobowe. Spekuluje się, że w przyszłości akcyzą zostaną również obciążone słodkie napoje gazowane (por. Ł. Zalewski, P. Molik, Słodkie bąbelki ze słoną akcyzą. Resort finansów analizuje możliwość opodatkowania napojów gazowanych, „Dziennik. Gazeta Prawna” z 10 marca 2014 r.). OPODATKOWANIE KONSUMPCJI 10. Z zasadą jednokrotności opodatkowania akcyzą wiąże się również zasada opodatkowania konsumpcji, która sprowadza się do obciążania ciężarem ekonomicznym podatku ostatecznego nabywcy wyrobu. Zasadę tę potwierdza np. koncepcja opodatkowania sprzedaży energii elektrycznej wyłącznie na rzecz nabywcy końcowego. W przypadku koncesjonowanych podmiotów występujących na rynku energii elektrycznej (np. posiadających koncesję na obrót energią) opodatkowane jest 36

Jacek Matarewicz

Dział I. Przepisy ogólne

Art. 1

zużycie energii elektrycznej lub wspomniana właśnie sprzedaż na rzecz nabywcy końcowego, gdyż sprzedaż na rzecz innego koncesjonowanego podmiotu, co do zasady, nie wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego w akcyzie. ZAKAZ WPROWADZANIA OGRANICZEŃ W HANDLU UE 11. Kolejną zasadą podatku akcyzowego, również wynikającą z członkostwa Polski w UE, jest zakaz wprowadzania ograniczeń w handlu UE poprzez regulacje akcyzowe. Prawo UE wyróżnia pięć swobód związanych z funkcjonowaniem wspólnego rynku. Są to: 1) swoboda przepływu towarów, 2) swoboda przepływu osób, 3) swoboda przedsiębiorczości, 4) swoboda świadczenia usług, 5) swoboda przepływu kapitału. Zasady te prowadzić mają do niedyskryminacyjnego traktowania przedsiębiorców i obywateli z innych państw członkowskich. Zgodnie z art. 110 akapit 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2), żadne państwo członkowskie nie nakłada bezpośrednio lub pośrednio na produkty innych państw członkowskich podatków wewnętrznych jakiegokolwiek rodzaju wyższych od tych, które nakłada bezpośrednio lub pośrednio na podobne produkty krajowe. 12. Zgodnie natomiast z art. 28 ust. 1 TFUE, Unia obejmuje unię celną, która rozciąga się na całą wymianę towarową i obejmuje zakaz ceł przywozowych i wywozowych między państwami członkowskimi oraz wszelkich opłat o skutku równoważnym, jak również przyjęcie wspólnej taryfy celnej w stosunkach z państwami trzecimi. Na szczeblu organów centralnych UE ustalana jest wspólna polityka celna, która powinna być spójna w całej Unii. Kluczowe w kontekście omówienia zasady zakazu wprowadzania ograniczeń w handlu UE na tle regulacji UE jest sformułowanie dotyczące „opłat o skutku równoważnym do cła”, za które może być uznana np. akcyza. Doskonale ilustruje ten problem orzeczenie TSUE z 20 lutego 1979 r. w sprawie C-120/78, Rewe-Zentral AG przeciwko Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (CURIA), która dotyczyła francuskiego likieru Cassis de Dijon. Cassis de Dijon to likier z czarnej porzeczki, produkowany we Francji według tradycyjnej receptury, zawierający 16–22% alkoholu. Tymczasem w Niemczech obowiązywała regulacja, według której jako likiery owocowe mogły być sprzedawane trunki zawierające minimum 25% alkoholu. Importer Cassis de Dijon zakwestionował przed sądem krajowym RFN decyzję zabraniającą dystrybucji wspomnianego alkoholu. TSUE w orzeczeniu prejudycjalnym sformułował dwie bardzo istotne zasady: 1) wzajemnego uznania standardów; 2) wymogów imperatywnych. www.lexisnexis.pl

37

Art. 2

Dział I. Przepisy ogólne

Zgodnie z pierwszą z nich, każdy towar legalnie wytwarzany w państwie członkowskim powinien być dopuszczony do swobodnego obrotu we wszystkich pozostałych państwach. Według drugiej – każde państwo może wprowadzić pewne ograniczenia swobody obrotu towarowego, powołując się na ważny i uzasadniony interes publiczny. Ograniczenia takie podlegają każdorazowo kontroli ze strony TSUE, muszą być stosowane niedyskryminacyjnie (czyli wobec towarów importowanych i krajowych) oraz nie mogą prowadzić do naruszenia zasad proporcjonalności, konieczności i niezbędności (Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, red. J. Barcz, Warszawa 2005, s. 45). Jeżeli więc podatek akcyzowy dotyczy zarówno transakcji krajowych, jak i zagranicznych (np. importu/wewnątrzwspólnotowego nabycia itp.), nie dyskryminując przy tym w żaden inny sposób podmiotów z innych państw UE, to nie powinien on, co do zasady, zostać uznany za niezgodny z zasadą zakazu wprowadzania ograniczeń w handlu UE. AKCYZA JAKO DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 13. Jak wiadomo, podatki stanowią główne źródło dochodów budżetowych administracji publicznej. Niektóre z nich trafiają jednak do budżetów samorządowych, a niektóre do budżetu państwa. Zgodnie z art. 1 ust. 2, akcyza stanowi dochód budżetu państwa. Podatku tego nie można jednak marginalizować, bo jego znaczenie dla budżetu jest ogromne. Biorąc pod uwagę skalę wpływów, to właśnie podatek akcyzowy zajmuje drugie miejsce w hierarchii zaraz po podatku od towarów i usług. W 2012 r. wpływy budżetu państwa z tytułu podatku akcyzowego wyniosły 60 449 853 000,00 zł. Dla porównania wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły w 2012 r. 39 809 425 000,00 zł, a więc ponad 20 mld zł mniej niż wpływy z akcyzy (źródło: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-fi nansow/dzialalnosc/fi nanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa; dostęp 29 stycznia 2014 r.). Art. 2. SŁOWNICZEK USTAWOWY Art. 2. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1) wyroby akcyzowe – wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy; 1a) wyroby węglowe – wyroby energetyczne, określone w poz. 19–21 załącznika nr 1 do ustawy; 1b) wyroby gazowe – wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00; 38

Jacek Matarewicz