USB-BT211 Mini USB Bluetooth Adapter User Manual

USB-BT211 Mini USB Bluetooth Adapter User Manual For Windows® XP OS PL4687 Wydanie poprawione Lipiec 2009 Copyright © 2009 ASUSTeK Computer Inc. A...
Author: Beata Pawlak
1 downloads 1 Views 1MB Size
USB-BT211 Mini USB Bluetooth Adapter

User Manual For Windows® XP OS

PL4687 Wydanie poprawione Lipiec 2009

Copyright © 2009 ASUSTeK Computer Inc. All Rights Reserved. No part of this manual, including the products and software described in it, may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form or by any means, except documentation kept by the purchaser for backup purposes, without the express written permission of ASUSTeK Computer Inc. (“ASUS”). Product warranty or service will not be extended if: (1) the product is repaired, modified or altered, unless such repair, modification of alteration is authorized in writing by ASUS; or (2) the serial number of the product is defaced or missing. ASUS PROVIDES THIS MANUAL “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL ASUS, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES OR AGENTS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF USE OR DATA, INTERRUPTION OF BUSINESS AND THE LIKE), EVEN IF ASUS HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES ARISING FROM ANY DEFECT OR ERROR IN THIS MANUAL OR PRODUCT. SPECIFICATIONS AND INFORMATION CONTAINED IN THIS MANUAL ARE FURNISHED FOR INFORMATIONAL USE ONLY, AND ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED AS A COMMITMENT BY ASUS. ASUS ASSUMES NO RESPONSIBILITY OR LIABILITY FOR ANY ERRORS OR INACCURACIES THAT MAY APPEAR IN THIS MANUAL, INCLUDING THE PRODUCTS AND SOFTWARE DESCRIBED IN IT. Products and corporate names appearing in this manual may or may not be registered trademarks or copyrights of their respective companies, and are used only for identification or explanation and to the owners’ benefit, without intent to infringe.

ii

Spis treści

O tym podręczniku................................................................................. v Jak zorganizowany jest ten podręcznik...............................................v Konwencje stosowane w tym podręczniku..........................................v

Poznanie budowy adaptera Bluetooth USB Przegląd Bluetooth®.............................................................................. 1 Zawartość opakowania.......................................................................... 1 Wymagania systemowe......................................................................... 1 Sumaryczne specyfikacje USB-BT211.................................................. 2

Rozpoczęcie pracy Instalacja Bluetooth XP Suite................................................................ 3 Uruchomienie Bluetooth XP Suite........................................................ 6

Bluetooth XP Suite Ekran Bluetooth XP Suite...................................................................... 6 Zasobnik Bluetooth Suite...................................................................... 8 Konfiguracja Bluetooth Suite................................................................ 9 Ustawienia Bluetooth Suite................................................................ 9 Urządzenie lokalne........................................................................... 10 Zabezpieczenie Bluetooth.................................................................11 Menedżer profili.................................................................................11 Udostępnione foldery....................................................................... 14 Object Push...................................................................................... 15 Audio................................................................................................ 16 Podstawowa obsługa obrazów......................................................... 17 Konfiguracja serwera faksów........................................................... 17 Sync ................................................................................................. 18

iii

Spis treści Komunikacja z urządzeniem Bluetooth Parowanie z urządzeniem Bluetooth...................................................... 19 Połączenie z urządzeniem Bluetooth...................................................... 22 Używanie profilu Dial-up Networking (DUN)........................................... 24

Appendices Notices................................................................................................... 33 ASUS Contact information................................................................... 35

iv

O tym podręczniku

Ta instrukcja użytkownika zawiera informacje wymagane do instalacji i konfiguracji adaptera Bluetooth ASUS USB.

Jak zorganizowany jest ten podręcznik Ten podręcznik zawiera następujące części:

• ��������� Rozdział���� ��� 1: �������������������������������������� Poznanie budowy adaptera Bluetooth USB ������������������������������������������������������������������������� Ten rozdział zawiera informacje dotyczące zawartości opakowania, wymagań systemowych��������������������������������������������� , i specyfikacje adaptera Bluetooth ASUS USB. • ��������� Rozdział ��� 2: ������������������ Ustawienia sprzętu W tym rozdziale znajduje się opis instalacji i uruchamiania Bluetooth XP Suite. • Rozdział 3: Bluetooth XP Suite Ten rozdział udostępnia szczegółowy opis Bluetooth XP Suite. • Rozdział 4: Komunikacja z urządzeniem Bluetooth Rozdział ten opisuje sposób łączenia komputera z urządzeniem Bluetooth przez Bluetooth XP Suite. • Rozdział� ��� 5: ������� Dodatki �������������������������������������������������������������� Ten rozdział zawiera uwagi dotyczące przepisów i oświadczenia bezpieczeństwa.

Konwencje stosowane w tym podręczniku OSTRZEŻENIE: Informacja o możliwości odniesienia obrażeń podczas wykonywania zadania. PRZESTROGA: Informacja o możliwości uszkodzenia komponentów podczas wykonywania zadania. WAŻNE: Instrukcja, która MUSI zostać wykonana w celu dokończenia zadania. UWAGA: Wskazówki i dodatkowe informacje pomagające w dokończeniu zadania.1

Poznanie budowy adaptera Bluetooth USB Przegląd Bluetooth®

Bluetooth® to technologia komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu, która umożliwia komunikację pomiędzy urządzeniami z włączoną funkcją Bluetooth, takimi jak komputery PC, urządzenia przenośne, słuchawki i odbiorniki GPS. Do wymiany informacji pomiędzy urządzeniami Bluetooth® wymagana jest tylko obecność w określonym zakresie odległości i nie ma potrzeby nawiązywania połączenia fizycznego. Poprzez technologię Bluetooth®, można:

• Połączyć komputer z Internetem przez telefon komórkowy z włączoną funkcją Bluetooth. • Połączyć komputer z innymi urządzeniami Bluetooth, które znajdują się w zasięgu działania. • Synchronizować dane pomiędzy komputerem, a telefonem komórkowym z włączoną funkcją Bluetooth. • Używać z komputerem bezprzewodową mysz, klawiaturę lub kontroler gier.

Zawartość opakowania

Sprawdź, czy w opakowaniu z adpaterem Bluetooth ASUS USB znajdują się następujące elementy. ASUS USB-BT211 Pomocniczy dysk CD (podręcznik, narzędzia) Instrukcja szybkiego uruchomienia Jeśli jakiekolwiek elementy są uszkodzone lub ich brakuje należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Wymagania systemowe Przed użyciem adaptera Bluetooth ASUS USB należy upewnić się, że system spełnia następujące wymagania: System operacyjny: Microsoft® Windows® XP / Vista Pamięć systemowa: 64MB lub więcej Ilość wolnego miejsca na dysku twardym: 100MB

ASUS USB-BT211Sumaryczne specyfikacje USB-BT211 Model Standard Interfejs Zasięg działania Profil Bluetooth Pasmo częstotliwości Metoda modulacji Spektrum rozsyłania Szybkość transferu (Maz) Obsługiwane systemy operacyjne Zużycie energii Zasilanie wejścia Czułość odbioru Wymiary fizyczne Waga Temperatura działania Temperatura przechowywania

USB-BT211 Bluetooth v2.1 + EDR USB 2.0/1.1 Do 100 metrów A2DP, AVRCP, BIP, DUNP, FAX, FTP, HCRP, HID, GAP, OPP, PAN, SPP, SYNC, HSP, HFP, BPP, SAP Nielicencjonowane pasmo ISM 2,400 ~ 2,4835GHz GFSK dla 1Mbps, π/4-DQPSK dla 2Mbps, 8-DPSK dla 3Mbps FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) Maks. szybkość transferu UART 3Mbps Windows® XP / Vista Typowa Tx: 51mA, Typowa Rx: 43mA, Tryb wstrzymania: 15mA Prąd stały 5V poprzez port USB Control Panel (Panel sterowania) > Add/Remove Programs (Dodaj/Usuń programy).Zainstaluj Bluetooth XP Suite przed włożeniem adaptera Bluetooth USB.

Aby zainstalować w komputerze Bluetooth XP Suite:

1. Włóż do napędu optycznego pomocnioczy dysk CD. ��������������� Po włączeniu w komputerze funkcji Autorun (Automatyczne uruchamianie) wyświetlany jest ekran automatycznego uruchomienia. Jeśli w komputerze wyłączona jest funkcja Autorun (Automatyczne uruchamianie), kliknij dwukrotnie setup.exe w folderze Software (Oprogramowanie) w celu uruchomienia CD.

3. Wybierz język i kliknij Install Bluetooth Utilities/Driver (Zainstaluj program 2. narzędziowy/sterownik Bluetooth).

3. Kliknij OK.

USB-BT2114. Nastąpi uruchomienie kreatora InstallShield Wizard dla Bluetooth XP Suite. Kliknij Next (Dalej), aby kontynuować.

5. Kliknij Next (Dalej), aby zainstalować Bluetooth XP Suite w folderze domyślnym lub kliknij Change (Zmień), aby określić inny folder.

6. Kliknij Install (Zainstaluj), aby uruchomić instalację.Chapter 2: Ustawienia sprzętu

7. Kliknij Finish (Zakończ), aby opuścić kreatora instalacji.

8. Kliknij Yes (Tak), aby uruchomić ponownie komputer i uaktywnić zmiany.

9. Włóż adapter Bluetooth USB po ponownym uruchomieniu komputera, po czym komputer wykryje adapter Bluetooth USB i dokończy instalację sterowników profilu Bluetooth.

Uruchomienie Bluetooth XP Suite Aby uruchomić Bluetooth XP Suite:

• Kliknij Start > Programs (Programy) > ASUS Bluetooth Suite > Launch Bluetooth Suite (Uruchom Bluetooth Suite). • Kliknij dwukrotnie Bluetooth Suite na pulpicie Windows®.

USB-BT2113

Bluetooth XP Suite Ekran Bluetooth XP Suite Ekran Bluetooth XP Suite jest podzielony na trzy główne części: • Menu Bluetooth • Obszar zadań Bluetooth • Lista urządzeń Bluetooth

Menu Bluetooth

Obszar zadań Bluetooth

Lista urządzeń BluetoothChapter 3: Bluetooth XP Suite

Menu Bluetooth

Wyszukiwanie urządzenia – Wyszukiwanie urządzeń Bluetooth w określonym zakresie. Dostępne urządzenia są wymienione w prawym panelu ekranu Bluetooth XP Suite. Konfiguracja Bluetooth – Uruchomienie Bluetooth Suite Configuration (Konfiguracja Bluetooth Suite), umożliwiającej skonfigurowanie ustawień Bluetooth XP Suite i profili Bluetooth. Szczegółowe informacje znajdują się w części Bluetooth Suite Configuration (Konfiguracja Bluetooth Suite). Tematy pomocy Bluetooth – Otwiera pliki pomocy Bluetooth. Folder wymiany Bluetooth – Otwiera folder wymiany Bluetooth dla usługi Object Push. Dalsze szczegółowe informacje dotyczące usługi Object Push, znajdują się w części Object Push. O Bluetooth – Wyświetla wersję Bluetooth XP Suite.

Obszar zadań Bluetooth

Wykrywanie – Wyszukiwanie urządzeń Bluetooth w zasięgu lub wyświetlanie usług Bluetooth, które obsługuje urządzenie Bluetooth. Dostępne urządzenia lub usługi są wymieniane w prawym panelu ekranu Bluetooth XP Suite. Konfiguracja – Uruchomienie Bluetooth Suite Configuration (Konfiguracja Bluetooth Suite), umożliwiającej skonfigurowanie ustawień Bluetooth XP Suite i profili Bluetooth. Szczegółowe informacje znajdują się w części Bluetooth Suite Configuration (Konfiguracja Bluetooth Suite).

USB-BT211Lista urządzeń Bluetooth

Lista urządzeń Bluetooth pokazuje urządzenia, które znajdują sie w zasięgu oraz ich adresy, typy i stan. Kliknij prawym przyciskiem urządzenie Bluetooth na liście w celu uzyskania następujących opcji: Wykrywanie nazwy – Wyświetla nazwę urządzenia Bluetooth. Paruj – Parowanie z urządzeniem Bluetooth. Wykrywanie usługi – Wyświetla usługi, które obsługuje urządzenie Bluetooth. Właściwości – Wyświetla nazwę, adres, typ, stan połączenia urządzenia Bluetooth i obsługiwane przez nie usługi.

Zasobnik Bluetooth Suite

Po uruchomieniu Bluetooth XP Suite, w obszarze powiadamiania Windows® pojawi się ikona Bluetooth

.

Kliknij prawym przyciskiem ikonę Bluetooth celu wyświetlenia następujacych opcji:

w

Pokaż komunikaty – Wyświetlanie komunikatów aplikacji. Moje miejsce Bluetooth – Uruchamia Bluetooth XP Suite. Konfiguracja Bluetooth – Uruchomienie Bluetooth Suite Configuration (Konfiguracja Bluetooth Suite), umożliwiającej skonfigurowanie ustawień Bluetooth XP Suite i profili Bluetooth. Szczegółowe informacje znajdują się w części Bluetooth Suite Configuration (Konfiguracja Bluetooth Suite).Chapter 3: Bluetooth XP Suite

Konfiguracja Bluetooth Suite

Konfiguracja Bluetooth Suite umożliwia konfigurację ustawień Bluetooth XP Suite, takich jak wykrywanie urządzeń i ustawienia zabezpieczenia oraz różne profile Bluetooth, włącznie z Object Push, Audio, Basic Imaging, Fax Server i profile Sync. W celu uruchomienia konfiguracji Bluetooth Suite można wykonać jedną z następujacych czynności:

• Wybór Bluetooth Configuration (Konfiguracja Bluetooth) w menu Bluetooth. • Kliknięcie Configuration (Konfiguracja) w obszarze Bluetooth Tasks (Zadania Bluetooth). • Kliknięcie prawym przyciskiem ikony Bluetooth w obszarze powiadamiania Windows®, a następnie wybierz Bluetooth Configuration (Konfiguracja Bluetooth).

Ustawienia Bluetooth Suite

Strona Bluetooth Suite Settings (Ustawienia Bluetooth Suite) umożliwia konfigurację metody przepytywania urządzenia Bluetooth oraz rodzaj wyświetlanych komunikatów podczas używania aplikacji.

Pozwól innym urządzeniom na wykrywanie mojego komputera Zaznacz to okno, aby ustawić wykrywanie komputera przez inne urządzenia Bluetooth. Przepytywanie urządzenia Bluetooth podczas uruchamiania Zaznacz to okno, aby wyszukać urządzenia Bluetooth znadujące się w zasięgu, podczas uruchamiania. Wykrywanie nazw urządzeń Bluetooth po przepytaniu Zaznacz to okno, aby wyświetlać nazwy urządzeń Bluetooth po wyszukaniu Bluetooth. Przepytaj urządzenie Bluetooth: x minut Zaznacz to okno, aby ustawić odstęp czasu po którym komputer uruchomi wyszukiwanie Bluetooth i odświeży listę urządzeń Bluetooth. Wprowadź wartość z zakresu 1 do 10. USB-BT211Okno dialogowe przypomnienia o pokazywaniu urządzenia Zaznacz to okno, aby pokazywać przypomnienie o wykrywaniu urządzeń, przed wyszukiwaniem urządzeń Bluetooth. Okno dialogowe Pokaż przypomnienie o parowaniu Zaznacz to okno, aby pokazać przypomnienie o parowaniu, przed sparowaniem z innymi urządzeniami Bluetooth. Okno dialogowe Pokaż przypomnienie o połączeniu Zaznacz to okno, aby pokazać przypomnienie o połączeniu, przed połączeniem z innymi urządzeniami Bluetooth. Pokaż komunikaty aplikacji Zaznacz to okno, aby pokazywać komunikaty aplikacji.

Urządzenie lokalne

Strona Local Device (Urządzenie lokalne) umożliwia konfigurację ustawień Bluetooth w komputerze.

Nazwa urządzenia Bluetooth – dostosowanie nazwy komputera. Typ urządzenia Bluetooth – wybór typu komputera.

10

Chapter 3: Bluetooth XP Suite

Zabezpieczenie Bluetooth

Strona Bluetooth Security (Zabezpieczenie Bluetooth) umożliwia konfigurację trybu zabezpieczenia dla połączeń urządzenia Bluetooth.

Wymagaj parowania Bluetooth dla wszystkich łączy Zaznacz to okno, aby wykonać parowanie wszystkich połączeń urządzenia Bluetooth.

Menedżer profili

Strona Profile Manager (Menedżer profili) wyświetla profile Bluetooth, które obsługuje Bluetooth XP Suite i urządzenia przydzielone do profili Bluetooth. Profil Bluetooth to zbiór ustawień, które definiują standardowe metody komunikacji dla określonego typu urządzenia Bluetooth. Kliknij prawym przyciskiem usługę Bluetooth, aby wykonać następujące działania: • • • •

Wyłączenie Odinstalowanie Wyszukiwanie zmian Sprawdzenie właściwości

USB-BT211

11

Bluetooth XP Suite obsługuje następujące profile Bluetooth: HID (Human Interface Device Profile [Profil interfejsu człowiek-urządzenie]) Profil ten umożliwia połączenie urządzeń Bluetooth HID, takich jak klawiatury Bluetooth, mysze i kontrolery gier z komputerem. Bluetooth XP Suite obsługuje wiele połączeń HID. SPP (Serial Port Profile [Profil portu szeregowego]) Profil ten umożliwia ustawienie wirtualnych portów szeregowych i połączenie komputera z innym urządzeniem z włączonym Bluetooth. Profil faksu (FAX) Profil ten umożliwia korzystanie z bramy FAX (Faks) i wysyłanie komunikatów faksowych do dowolnych odbiorców. Profil Dial-up Networking (DUN) Profil ten umożliwia połączenie komputera z Internetem przez telefon komórkowy z włączonym Bluetooth. A2DP (Advanced Audio Distribution Profile [Zaawansowany profil dystrybucji audio]) Profil ten umożliwia kierowanie audio o jakości stereo z urządzenia źródła do urządzenia odbiorczego (urządzenie docelowe). Urządzenie źródła udostępnia strumień audio, a urządzenie odbiorcze odbiera strumień audio. Słuchawki Bluetooth, głośniki i telefony kmórkowe to kilka przykładów urzadzeń audio, które wykorzystują profil A2DP. HFP (Hands-Free Profile [Profil zestawu głośnomówiącego]) Profil ten umożliwia używanie urządzenia głośnomówiącego, takiego jak słuchawki Bluetooth i zestaw samochodowy w celu utworzenia i odbioru połączeń dla bramy, zwykle telefonu komórkowego.

12

Chapter 3: Bluetooth XP Suite

AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile [Profil Audio/Pilot zdalnego sterowania]) Profil ten umożliwia używanie pojedynczego urządzenia Bluetooth do sterowania następujących aplikacji w urządzeniach audio-wizualnych:

• • • • • •

Windows® Media Player 11 Windows® Media Player 10 Windows® Media Player 9 Winamp 5.33 RealPlayer 10.5 RealPlayer 10

Bluetooth XP Suite akceptuje następujące komendy:

• • • • • • •

Odtwarzaj Pauza Zatrzymaj Do przodu Do tyłu Zwiększenie głośności Zmniejszenie głośności

Jeśli uruchomionych jest wiele aplikacji multimedialnych, odbierać komendy będzie tylko jedna komenda. PAN (Personal Area Networking Profile [Profil osobistej sieci komputerowej]) Profil ten umożliwia połączenie komputera z innymi urządzeniami z włączonym Bluetooth i transfer plików pomiędzy komputerem, a tymi urządzeniami. HCRP (Hardcopy Cable Replacement Profile [Profil bezprzewodowego połączenia z drukarką]) Profil ten umożlwiia skanowanie lub drukowanie plików z komputera w urządzeniu drukującym z włączoną funkcją Bluetooth.

USB-BT211

13

Udostępnione foldery

Strona Shared Folders (Udostępnione foldery) umożliwia konfigurację ustawień dla FTP (File Transfer Profile [Profil transferu plików]). Usługa FTP umożliwia przeglądanie udostępnianego foldera (często określanego w komputerze jako ‘folder FTP’) w urządzeniu Bluetooth z włączoną funkcją FTP, które znajduje się w zasięgu komputera. Można także wykonać transfer plików i folderów pomiędzy komputerem i udostępnianym folderem.

Zezwól innym urządzeniom na wysłanie plików i folderów do współdzielonych folderów Zaznacz to okno, aby akceptować pliki i foldery ze odległych urządzeń i zapisać je w udostępnianym folderze komputera. Dodaj udział Tworzenie nowego udostępnianego foldera. Możliwy jest odczyt, zapis i usuwanie udostępnianego foldera i plików w tym folderze. Usuń udział Usunięcie istniejącego udostępnianego foldera. Ustaw właściwości Dostosowanie nazwy udostępnionego foldera i przydzielenie pozwolenia odczytu, zapisu i usuwania udostępnionego foldera i plików w nim.

14

Chapter 3: Bluetooth XP Suite

Object Push

Strona Object Push umożliwia konfigurację ustawień dla OPP (Object Push Profile [Profil Object Push]), która umożliwia wymianę plików jako vCards (wirtualna wizytówka) i spotkań z odległymi urządzeniami Bluetooth. Następujące aplikacje obsługują usługę OPP: • • • • •

Outlook 2007 Outlook 2003 Outlook 2002 Outlook Express 6.0 Outlook Express 5,0

Skrzynka odbiorcza Określa folder do zapisywania plików, wysyłanych przez odległe urządzenia do komputera przez usługę OPP. Pozwól innym urządzeniom na wysyłanie obiektów do tego komputera Zaznacz to okno, aby umożliwić odległym urządzeniom wysyłanie obiektów do komputera przez usługę OPP. Zapytaj przed akceptacją przychodzących obiektów Zaznacz to okno, aby Bluetooth XP Suite pytał przed akceptacją przychodzących obiektów. Obejmij kontakty Outlook Zaznacz to okno, aby objąć kontakty Outlook Office w przekazywaniu obiektu. Obejmij książkę adresową Outlook Express Zaznacz to okno, aby objąć ksiażkę adresową Outlook Express w przekazywaniu obiektu. Jeśli Outlook Office nie jest zainstalowany w komputerze, okno to jest zaznaczane automatycznie. Można objąć kontakty Outlook Office lub książkę adresową Outlook Express, ale nie nie oba te źródła. USB-BT211

15

Audio

Strona Audio umożliwia konfigurację ustawień dla A2DP (Advanced Audio Distribution Profile [Zaawansowany profil dystrybucji audio]).

Przełącz domyślną kartę audio podczas połączenia głośnomówiącego Zaznacz to okno, aby przełączyć na urządzenie głośnomówiące. Zapytaj, czy domyślna karta audio powinna zostać przełączona na audio urządzenia głośnomówiącego Zaznacz to okno, aby program Bluetooth XP Suite pytał o przełączenie domyślnej karty audio na urządzenie głośnomówiące. Przełącz domyślną kartę audio podczas połączenia Stereo Audio Zaznacz to okno, aby przełączyć na urządzenie audio stereo. Zapytaj, czy domyślna karta audio powinna zostać przełączona na urządzenie stereo audio Zaznacz to okno, aby program Bluetooth XP Suite pytał o przełączenie domyślnej karty audio na urządzenie audio stereo.

16

Chapter 3: Bluetooth XP Suite

Podstawowa obsługa obrazów

Strona Basic Imaging (Podstawowa obsługa obrazów) umożliwia konfigurację ustawień dla BIP (Basic Imaging Profile [Podstawowy profil obsługi obrazów]), który umożliwia wymianę obrazów z odległymi urządzeniami Bluetooth.

Pozwól innym urządzeniom na wymianę obrazów z tym komputerem Zaznacz to okno, aby umożliwić odległym urządzeniom wymianę obrazów z komputerem przez usługę BIP. Folder obrazów Określa folder do zapisywania plików, wysyłanych przez odległe urządzenia do komputera przez usługę BIP.

Konfiguracja serwera faksów

Strona Fax Server Configuration (Konfiguracja serwera faksów) pozwala skonfigurować ustawienia dla profilu faksu (FAX), który umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości faksowych.

Modemy Wybór faksmodemu z pomocniczej listy.

USB-BT211

17

Sync

Strona Sync pozwala na wykonanie konfiguracji ustawień dla SYNC (Synchronization Profile [Profil synchronizacji]), co umożliwia synchronizację vCards i vCalendars z odległym urządzeniem Bluetooth. Synchronizacja obejmuje dwie role: klient i serwer. Klient to urządzenie żądające lub inicjujące synchronizację. Serwer to urządzenie, z którym wykonuje synchronizację klient. Klient może wykonać synchronizację z serwerem kontaktów, spotkań, wiadomości i notatek.

18

Chapter 3: Bluetooth XP Suite

4

Komunikacja z urządzeniem Bluetooth Parowanie z urządzeniem Bluetooth •

Przed transferem danych pomiędzy komputerem, a innym urządzeniem Bluetooth, wykonaj parowanie komputera z urządzeniem Bluetooth.Przed wykonaniem parowania z innym urządzeniem Bluetooth upewnij się, że urządzenie Bluetooth jest włączone i wykrywane. Sprawdź dokumentację dostarczoną z urządzeniem Bluetooth w celu uzyskania instrukcji o tym co należy zrobić, aby urządzenie było wykrywane.

Pentru a vă sincroniya computerul dvs cu alt dispozitiv Bluetooth:

1. Włóż adapter Bluetooth USB do portu USB komputera. 2. Uruchom Bluetooth XP Suite. 3. Kliknij Discovery (Wykryj) w obszarze Bluetooth Tasks (zadania Bluetooth) w celu wyszukania urządzeń Bluetooth w zasięgu działania.

4. Upewnij się, że urządzenie Bluetooth do wykonania parowania, jest wykrywalne. Kliknij OK.

USB-BT211

19

5. Komputer rozpocznie wyszukiwanie innych urządzeń Bluetooth, które znajdują się w zasięgu działania.

6. Po zakończeniu wyszukiwania, kliknij prawym przyciskiem urządzenie Bluetooth, a następnie wybierz pair (paruj).

7. Upewnij się, że urządzenie Bluetooth znajduje się w trybie parowania. Kliknij OK.

8. Wprowadź klucz w celu wykonania parowania z urządzeniem Bluetooth. Domyślny klucz dla USB-BT211 to 0000 (cztery zera). Kliknij OK.

20

Chapter 4: Komunikacja z urządzeniem Bluetooth

9. Wprowadź ten sam klucz (0000) w urządzeniu Bluetooth. Obok urządzenia Bluetooth pojawi się mały czerwony znak zaznaczenia informujący, że parowanie z komputerem zostało wykonane pomyślnie.

USB-BT211

21

Połączenie z urządzeniem Bluetooth Połączenie z innymi urządzeniami Bluetooth można wykonać poprzez użycie różnych usług Bluetooth. W celu połączenia z urządzeniem Bluetooth:

1. Wykonaj parowanie komputera z urządzeniem Bluetooth. 2. Kliknij prawym przyciskiem urządzenie Bluetooth, a następnie wybierz Service Discovery (Wykrywanie usług), aby wyświetlić obsługiwane usługi Bluetooth.

3. Upewnij się, że urządzenie Bluetooth można połączyć. Kliknij OK.

4. Wybierz usługę Bluetooth, która ma zostać wykorzystana.

Dostępne usługi Bluetooth zależą od urządzenia Bluetooth.

22

Chapter 4: Komunikacja z urządzeniem Bluetooth

Aby uzyskać najlepszą jakość sygnału podczas transferu danych pomiędzy dwoma komputerami z użyciem dwóch adapterów USB Bluetooth USB-BT211, zalecamy rozlokowanie sensorów Bluetooth w pozycji Position 1 (Pozycja 1) lub Position 2 (Pozycja 2):

Sensor Bluetooth Bluetooth sensor

Position 1 Pozycja

USB-BT211

2

Position Pozycja 2 2

23

Używanie profilu Dial-up Networking (DUN) Połącz komputer z Internetem poprzez telefon komórkowy z włączoną funkcją Bluetooth, który obsługuje profil DUN (Dial-up Networking). Telefon komórkowy z włączoną funkcją Bluetooth działa jak modem dial-up, umożliwiając nawiązanie połączenia z Internetem. Aby używać DUN: 1. Wykonaj parowanie komputera telefonem komórkowym z włączoną funkcją Bluetooth, który ma być używany jako modem dial-up. 2. Kliknij prawym przyciskiem telefon komórkowy Bluetooth, a następnie wybierz Service Discovery (Wykrywanie usług), aby wyświetlić obsługiwane usługi Bluetooth.

3. Kliknij prawym przyciskiem Dial-Up Networking, a następnie wybierz Connect (Połącz).

24

Chapter 4: Komunikacja z urządzeniem Bluetooth

4. Upewnij się, że telefon komórkowy Bluetooth można połączyć. Kliknij OK.Stan Dial-Up Networking pokazuje Connected (Połączone).

5. Przejdź do Start > Control Panel (Panel sterowania) > Phone and Modem Options (Opcje telefonu i modemu). W zakładce Modems (Modemy), wybierz Bluetooth DUN Modem (Modem Bluetooth DUN), a następnie kliknij Properties (Właściwości).

USB-BT211

25

6. W zakładce Advanced (Zaawansowane), wprowadź dodatkowe komendy inicjowania. Kliknij OK, aby zapisać zmiany.

Dodatkowe komendy inicjowania zależą od producentów telefonów komórkowych. Skontaktuj się z producentem posiadanego telefonu komórkowego w celu uzyskania komend.

7. Kliknij Start > Control Panel (Panel sterowania) > Network and Internet Connections (Sieć i połączenia z Internetem) > Network Connections (Połączenia sieciowe), a następnie kliknij Create a new connection (Utwórz nowe połączenie) w obszarze Network Tasks (Zadania sieciowe).

8. Uruchomiony zostanie (New Connection Wizard [Kreator nowego połączenia]). Kliknij Next (Dalej), aby kontynuować.

26

Chapter 4: Komunikacja z urządzeniem Bluetooth

9. Wybierz Connect to the Internet (Połącz z Internetem), a następnie kliknij Next (Dalej).

10. Wybierz Set up my connection manually (Ustaw moje połączenie ręcznie), a następnie kliknij Next (Dalej).

11. Wybierz Connect using a dial-up modem (Połącz używając modemu dialup), a następnie kliknij Next (Dalej).

USB-BT211

27

12. Wybierz Modem - Bluetooth DUN Modem (Modem Bluetooth DUN), a następnie kliknij Next (Dalej).

13. Utwórz nazwę dla ISP, a następnie kliknij Next (Dalej).

28

Chapter 4: Komunikacja z urządzeniem Bluetooth

14. Wprowadź numer telefoniczny do wybrania, a następnie kliknij Next (Dalej). Skontaktuj się z operatorem posiadanego telefonu komórkowego w celu uzyskania numeru telefonicznego.

15. Pozostaw pola na tym ekranie puste. Kliknij Next (Dalej).

USB-BT211

29

16. Ustawienia połączenia dial-up są zakończone. Kliknij Finish (Zakończ), aby opuścić kreator.

17. Kliknij Start > Control Panel (Panel sterowania) > Network and Internet Connections (Sieć i połączenia z Internetem) > Network Connections (Połączenia sieciowe). Ikona nowo utworzonego połączenia dial-up connection została dodana do kategorii Dial-up. Kliknij dwukrotnie ikonę.

30

Chapter 4: Komunikacja z urządzeniem Bluetooth

18. Kliknij Dial (Wybierz) w celu połączenia komputera z Internetem.

USB-BT211

31

5

Appendices Notices

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

• This device may not cause harmful interference. • This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

32

Appendices

Safety Information

To maintain compliance with FCC’s RF exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body. Use on the supplied antenna.

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC

Essential requirements – Article 3 Protection requirements for health and safety – Article 3.1a Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These are considered relevant and sufficient. Protection requirements for electromagnetic compatibility – Article 3.1b Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN 301 489-17 has been conducted. These are considered relevant and sufficient. Effective use of the radio spectrum – Article 3.2 Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

DGT warning

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at http://green.asus.com/ english/REACH.htm.

USB-BT211

33

ASUS Contact information ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia Pacific) Address Website

Technical Support

Telephone Support Fax Software download

15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259 www.asus.com.tw

+886228943447 +886228907698 support.asus.com*

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America) Address Telephone Fax Website Software download

800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA +15029550883 +15029338713 usa.asus.com support.asus.com*

ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria) Address Fax Online contact

Technical Support

Telephone (Component) Telephone (System/Notebook/Eee/LCD) Fax Online support

Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany +492102959911 www.asus.com.de/sales

+491805010923 +491805010920 +492102959911 support.asus.com*

* Available on this site is an online Technical Inquiry Form that you can fill out to contact technical support.

34

Appendices

Manufacturer:

ASUSTeK Computer Inc. Tel:

+886-2-2894-3447

Address: Authorised representative in Europe: Authorised distributors in Turkey:

No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN ASUS Computer GmbH Address:

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S. Tel: Address:

+90 212 3311000 AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL INDEX BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK SAN. VE TIC. A.S. Tel: +90 212 3312121 Address:

AYAZAGA MAH. CENDERE YOLU NO.9 AYAZAGA/ISTANBUL

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

USB-BT211

35