UPUTSTVO ZA UPOTREBU I MONTAŽU

STIEBEL ELTRON Technik zum Wohlfühlen UPUTSTVO ZA UPOTREBU I MONTAŽU Srpski Elektronski upravljani protočni bojler DEL 18 SLi 25A electronic LCD DEL...
Author: Francis Golden
0 downloads 0 Views 567KB Size
STIEBEL ELTRON Technik zum Wohlfühlen

UPUTSTVO ZA UPOTREBU I MONTAŽU Srpski

Elektronski upravljani protočni bojler DEL 18 SLi 25A electronic LCD DEL 18/21/24 SLi electronic LCD DEL 27 SLi electronic LCD DEL 18 A DEL 27 A

SADRŽAJ 1. Uputstvo za montažu .....................................................................................................................................................5 1.1 Opis uređaja ................................................................................................................................................................5 1.2 Ukratko o najvažnijim stvarima .....................................................................................................................................5 1.3 Bezbednosna uputstva.................................................................................................................................................5 1.4 Važna uputstva............................................................................................................................................................5 1.5 Dobijanje tople vode.....................................................................................................................................................5 1.6 Termičko ograničenje...................................................................................................................................................5 1.7 Daljinsko upravljanje ....................................................................................................................................................5 1.8 Preporučeno podešavanje............................................................................................................................................5 1.9 Šta raditi u slučaju kvara ..............................................................................................................................................5 1.10 Čišćenje i održavanje .................................................................................................................................................5 1.11 Uputstva za postavljanje i korišćenje...........................................................................................................................5 2. Uputstvo za montažu za korisnike i ovlašćene servisere........ ...............................................................................................6 2.1 Kratak opis ..................................................................................................................................................................6 2.2 Važne informacije ........................................................................................................................................................6 2.3 Propisi i odredbe..........................................................................................................................................................6 3. Uputstvo za upotrebu za ovlašćene servisere .................................................................................................................7 3.1 Opšte informacije za montažu ......................................................................................................................................7 3.2 Mesto ugradnje............................................................................................................................................................7 3.3 Priprema uređaja za ugradnju.......................................................................................................................................7 3.4 Postavljanje nosača F..................................................................................................................................................7 3.5 Skratite električni kabel na potrebnu meru.....................................................................................................................7 3.6 Postavljanje opreme F .................................................................................................................................................7 3.7 Priključivanje na vodovodnu instalaciju G .....................................................................................................................7 3.10 Prvo puštanje u rad....................................................................................................................................................7 3.8 Povezivanje na električno napajanje .............................................................................................................................7 3.9 Završetak montaže ......................................................................................................................................................7 4. Ostale mogućnosti pri montaži .......................................................................................................................................7 4.1 Nosač uređaja u slučaju zamene uređaja J...................................................................................................................8 4.2 Povezivanje na el. mrežu – završeni zidovi ...................................................................................................................8 4.3 Električno povezivanje – odgore L ................................................................................................................................8 4.4 Obrtanje poklopca uređaja ...........................................................................................................................................8 4.5 Montaža uvodnice kabla...............................................................................................................................................8 4.6 Kontrola prioriteta O.....................................................................................................................................................8 4.7 Navojni fitinzi za završene zidove .................................................................................................................................8 4.8 Zalemljeni spojevi – Završeni zidovi..............................................................................................................................8 4.9 Postavljanje donjeg dela zadnjeg panela ......................................................................................................................8 4.10 Montaža na zid sa „stepenicom“ .................................................................................................................................9 4.11 Rad sa predgrejanom vodom......................................................................................................................................9 4.12 Ograničavač temperature M .......................................................................................................................................9 5. Tehnički podaci i područja primene.................................................................................................................................9 5.1 Tehnički podaci............................................................................................................................................................9 5.2 Oblast primene .......................................................................................................................................................... 11 6. Rešavanje problema .................................................................................................................................................... 11 6.1 Moguća stanja LED dijagnostičkog semafora .............................................................................................................. 12 6.2 Tabela kvarova .......................................................................................................................................................... 12 7. Specijalna oprema ....................................................................................................................................................... 12 8. Prirodna okolina i reciklaža........................................................................................................................................... 13

1

2

3

4

1. Uputstvo za montažu 1.1 Opis uređaja Opis: Bojler namenjen za upotrebu u domaćinstvu, to jest, mogu ga bezbedno koristiti neobučene osobe. Uređaj se takođe može koristiti van domaćinstva, na primer u malim preduzećima, sve dok se koristi na isti način. Bilo koja druga upotreba osim one koja je opisana smatra se neodgovarajućom. Poštovanje ovih uputstava i uputstava za dodatnu opremu je deo pravilnog korišćenja uređaja. Protočni bojler zagreva vodu dok ona protiče kroz sam uređaj. Temperatura vode na izlazu se može kontinualno podešavati. Temperatura koja podešena vidi se na ekranu. Ako je protok veći od 2,5 l/min kontrolni prekidač uključuje odgovarajuću snagu grejanja u zavisnosti od podešene temperature zagrevanja i temperature hladne vode.

1.2 Ukratko o najvažnijim stvarima Ekran sa pokazivačem temperature Birač temperature Okretanjem regulatora temperatura se može kontinulano podešavati i očitavati na ekranu. Ukoliko je slavina potpuno otvorena a temperatura vode podešena na maksimum, a na izlazu se ne postiže odgovarajuća temperatura vode, to znači da je količina vode koja prolazi kroz bojler veća nego što grejač može da zagreje. U tom slučaju je potrebno smanjiti protok na slavini do postizanja odgovarajuće temperature.

1.3 Bezbednosna uputstva · Postoji opasnost od opekotina temperatura vode na slavini može biti veća od 43 ºC · U slučajevima gde je deci ili osobama sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima omogućeno da upravljaju ovim uređajem, treba obezbediti da to bude pod nadzorom ili posle odgovarajućeg objašnjenja od strane osobe koja je zadužena za njihovu bezbednost. Deca moraju biti pod nadzorom, da se ne bi igrala sa ovim uređajem.

za korisnike i ovlašćene servisere Opasnost od opekotina! Ukoliko se ovo ne može izbeći, preporučuje se upotreba stalnog ograničavača (limitera) temperature (pogledajte „Ograničavanje temperature“).

Tabela 1 * vrednosti u ovoj tabeli odnose se na napon mreže od 400 V. Stvarni protok na izlazu zavisi od pritiska u instalaciji i mrežnog napona.

1.4 Važna uputstva

1.6 Termičko ograničenje

Ukoliko je prekinut dotok vode u uređaj, na primer zbog mogućnosti od smrzavanja ili radova na vodovodnoj instalaciji, potrebno je preduzeti sledeće korake pre ponovne upotrebe uređaja: 1. Odvrnite osigurače ili isključite automatske osigurače ili isključite uređaj na regulatoru temperature (položaj „OFF“). 2. Otvorite slavinu koja se nalazi „nizvodno“ od uređaja sve dok sav vazduh ne izađe iz instalacije za hladnu vodu i uređaja. 3. Zavrnite osigurače i/ili uključite automatske osigurače ili uključite ponovo uređaj.

Termičko ograničenje na 43 ºC može postaviti samo ovlašćeni serviser.

1.5 Dobijanje tople vode

1.9 Šta raditi u slučaju kvara

Temperatura hladne vode zavisi od doba godine. Navedene maksimalne veličine zapremine ili zapremine mešane vode se mogu postići sa ovim različitim ulaznim temperaturama hladne vode (pogledajte tabelu 1): θ1= temperatura ulazne hladne vode θ2= temperatura mešane vode θ3= izlazna temperatura. Temperature korišćenja: -oko 38 ºC, na primer za tuširanje, pranje ruku, punjenje kade itd. -oko 60 ºC, za pranje suđa i prilikom korišćenja termostatske armature (fitinga).

1.7 Daljinsko upravljanje (ne za model DEL.....A) Temperatura se može podešavati daljinski pomoću radio daljinske kontrole FFB 1 ili FFB 2 (pogledajte poglavlje „7 Specijalna oprema“).

1.8 Preporučeno podešavanje Rad sa termostatskim ventilom Na uređaju temperaturu treba podesiti na maksimalnu vrednost.

· proverite osigurače · proverite da li na fitinzina i slavini za tuš ima kamenca ili su zaprljani. Pogledajte još i „popravljanje kvarova“. Prilikom pozivanja ovlašćenog servisera zbog problema, treba mu saopštiti i podatke sa natpisne pločice ( A 20) da bi mogao bolje i brže da vam pomogne:

θ1 = 38 ºC (temp. pomešane vode) 18 kW

21 kW 24 kW

27 kW

θ1 l/min * 6 ºC 8.0 9,4 10,7 12,1 10 ºC 9,2 10,7 12,3 13,8 14 ºC 10,7 12,5 14,5 16,1 θ1 = 60 ºC (temp. vode na izlazu) 18 kW

21 kW 24 kW

27 kW

θ1 l/min * 6 ºC 4,8 5,6 6,4 7,2 10 ºC 5,2 6,0 6,9 7,7 14 ºC 5,6 6,5 7,5 8,4 θ1 = 50 ºC (temp. vode na izlazu)

θ1 6 ºC 10 ºC 14 ºC

18 kW

27 kW

l/min * 5,9 6,4 7,2

8,8 9,7 10,7

5

1.10 Čišćenje i održavanje Radove održavanja kao što su provere električne instalacija, može obaviti samo ovlašćeni serviser. Navlažena krpa je dovoljna za čišćenje kućišta. Nemojte koristiti abrazivna ili sredstva za skidanje masnoća.

1.11 Uputstva za postavljanje i korišćenje Pridržavajte se ovih uputstava, i u slučaju promene vlasništva predajte ga novom vlasniku. U slučaju održavanja ili popravke predajte ovo uputstvo serviseru.

2. Uputstvo za montažu 2.1 Kratak opis Protočni bojler sa elektronskom kontrolom se nalazi pod pritiskom i pogodan je za zagrevanje hladne vode ili dodatno dogrevanje već zagrejane vode do 55 ºC (DEL....A:50 ºC). Maksimalno dozvoljena ulazna temperatura vode je 65 º C. Na većim temperaturama može doći do oštećenja uređaja. Upotrebom specijalne opreme „Centralni termostat“ (pogledajte „7. Specijalna oprema“) maksimalna ulazna temperatura se može ograničiti na 60 ºC. Uređaj može da snabdeva jednu ili više slavina. Grejač sa golim žicama je zatvoren u bakarnom kazanu pod pritiskom. Ovaj sistem zagrevanja je pogodan za vodu sa niskim sadržajem kamenca i sa vodom koja sadrži kamenac (pogledajte „5.2 Područje primene“). Uređaji sa podešavanjem snage Kod protočnih bojlera DEL 18/21/24 SLi, izlazna snaga se može podešavati u tri stepena. Prilikom isporuke uređaj je podešen na 21 kW. Ukoliko se ugrađuje uređaj sa nekom drugom snagom, potrebno je uraditi sledeće: · Izvucite i ubacite kodiranu karticu na štampanoj ploči uređaja iznad nalepnice sa natpisom, a prema potrebnoj snazi. Za nazivnu struju i odgovarajuće osigurače, pogledajte Specifikacije. · Markerom označite odabranu snagu na natpisnoj pločici.

za ovlašćene servisere · Baterije – Slavine: · Slavine Stiebel-Etron za protočne bojlere, za postavljanje na završene zidove (pogledajte „7. Specijalna oprema“). · Mogu se ugrađivati i slavine koje su dostupne na tržištu. · Termostatske armature (pogledajte napomenu „1.8 Preporučeno podešavanje“). · Sve informacije i uputstva za montažu moraju se brižljivo poštovati. One sadrže važne detalje u vezi bezbednosti, upravljanja, montaže i održavanja opreme.

2.3 Propisi i odredbe · Radove na instalaciji (vodovodnoj kao i električnoj) kao i prvo puštanje u rad može obaviti samo ovlašćeni obučeni serviser, u skladu sa ovim uputstvima. · Besprekorno funkcionisanje i bezbednost u radu garantuju samo originalni rezervni delovi i dodatna oprema koji su namenjeni za ovaj uređaj. · Napomena za Australiju/Novi Zeland: montažu sprovesti u skladu sa propisima AS/NZS 3500.4. · Poštujte propise koje daju lokalni vodovod i eletrodistribucija. · Donji deo uređaj postavite u ravni sa zidom (obratite pažnju na dimenziju ≥110 mm B ). · Pločicu sa natpisom tipa (otvorite vratanca na poklopcu uređaja). · Takođe pogledajte „5. Specifikaciju“. Specifični električni otpor vode možda nema vrednosti koje navedene na natpisnoj pločici. Ukoliko se snabdevate vodom iz vodovodne mreže mora se uzeti u obzir najniža vrednost električnog otpora vode (pogledajte 5.2 Oblast primene“). Vodovodna preduzeća bi trebalo da znaju koji je specifični električni otpor vode.

2.2 Važne informacije Vazduh u vodovima za hladnu vodu vodu može da dovede do oštećenja grejača sa golom žicom u uređaju, ili da aktivira osigurač (pogledajte „1.4 Važne informacije“. DEL ima ugrađen senzor za vazduh, koji u krajnjem slučaju sprečava oštećenje na sistemu za zagrevanje: Ukoliko tokom rada vazduh uđe u uređaj DEL, uređaj isključuje napajanje el. strujom i time štiti grejač.

CE oznaka Oznaka CE pokazuje da je uređaj u skladu sa svim bitnim zahtevima: - Preporuka o niskom naponu (Preporuka Saveta 2006/95/EC). - Preporuka o Elektromagnetnoj Kompatibilnosti (Preporuka Saveta 2004/108/EC). Za uređaje koji su testirani prema DIN EN 61000-3-11, pogledajte poglavlje „Specifikacije“ i „Maks. impedansa mreže Zmax“. Uređaji za koje nisu navedeni detalji su uskladu sa DIN EN 61000-3-3. Za ove uređaje nema nikakvih posebnih

6

zahteva za priključivanje na električnu mrežu. · Uređaj je predviđen za montažu u zatvorenom prostoru gde nema opasnosti od smrzavanja. Uređaj koji je demontiran treba čuvati na mestu gde nema smrzavanja jer se manja količina vode uvek zadrži u uređaju. · Klasa zaštite je IP 25 (zaštita od prskanja) se može garantovati samo ako je pravilno postavljena uvodnica kabla. Vodovodna instalacija: -Instalacija za hladnu vodu Dopušteni materijali: galvanizovane čelične cevi, cevi od nerđajućeg čelika, bakarne ili plastične cevi. -Instalacija za toplu vodu Dopušteni materijali: cevi od nerđajućeg čelika, bakarne ili plastične cevi. Radne temperature do 60 º C se mogu postići sa protočnim bojlerom DEL....Sli (sa DEL...A maksimalno 50 ºC). Maksimalno termičko opterećenje od 80 ºC / 1,0 MPa se može javiti u slučaju kvara. Plastične cevi se moraju projektovati tako da izdrže zadate uslove. · Nije potreban sigurnosni ventil. · Za otvorene sisteme nemojte koristiti ventile! Električna instalacija: · Povezivanje na električnu mrežu je moguće jedino kao stalna veza. · Prekidanje napajanja sa električne mreže, na primer pomoću osigurača, koji razdvaju sve polove sa najmanje 3 mm razmaka između kontakata.

3. Uputstvo za montažu

za ovlašćene servisere

Elektro: Gore – u dnu; Voda: Gore

Skinite čep za pričvršćivanje F (15). Delovi uređaja A - G

3.4 Postavljanje nosača F

1. Komandna tabla 2. Poklopac uređaja 3. Osnova sa zadnje strane zid 4. Fiting za toplu vodu 5. Fiting za hladnu vodu (trostrani ventil za isključivanje) 6. Uvodnica kabla (postavljanje el. kabla od dole) 7. Priključne klemne 8. Gornj deo, 9. Elektronika 10. Sigurnosni ventil za pritisak (AE 3) sa dugmetom za poništavanje 11. Sistem za zagrevanje 12. Senzor protoka (DFE) 13. Mesto priključivanja kabla termostata 14. LED dioda koja označava rad uređaja i grešku displeja 15. Držač 16. Priključak kabla termostata 17. Termička zaštita (STB) 18. Izlazni senzor (NTC) 19. Kukice za montažu (za servisere) 20. Natpisna pločica 21. Nosač 22. Prečistač u cevi za hladnu vodu 23. Ograničavač protoka (DMB) 24. Disk

· Uz pomoć šablona koji ste dobili uz uređaj obeležite rupe za montažu. · Pričvrstite nosač sa dva vijka i tipli (ne isporučuju se uz uređaj, upotrebite elemente koji odgovaraju materijalu zida)

3.1 Opšte informacije za montažu Uređaj je fabrički pripremljen za standardnu montažu (pogledati slike C – I ): · Montaža iznad mesta istakanja C (a). · Priključak na vodovodnu instalaciju, za nezavršene zidove, navojni spoj G (4 i 5). · Priključak za elektro instalaciju, za nezavršene zidove u donjem delu F (6). · Izlazna sanga 21 kW za DEL 18/21/24 Sli.

3.2 Mesto ugradnje Postavite DEL.... vertikalno u skladu sa C (a – iznad ili b – ispod mesta istakanja) u prostoriji gde nema opasnosti od smrzavanja.

3.3 Priprema uređaja za ugradnju · Otvorite uređaj D: a Povucite mali poklopac. b Otvorite nadole poklopac. c Otpustite vijke za pričvršćivanje. d Skinite poklopac uređaja. · Skinite dno. a Pritisnite obe žabice. b Povucite ka sebi i skinite dno.

3.5 Skratite električni kabel na potrebnu meru Skratite električni kabel u skladu sa H . Napomena: Poklopac (a) treba upotrebiti kao pomoć prilikom postavljanja električnog kabla.

3.6 Postavljanje opreme F · Sprovedite električni kabel kroz uvodnicu kabla (6) i pritisnite klin sa navojem koji je na nosaču, na zid. · Postavite opremu i pričvrstite je sa čepom za pričvršćivanje (15).

3.7 Priključivanje na vodovodnu instalaciju G Važna uputstva: Temeljno isperite vod za hl adnu vodu! Prečistač koji se dobija uz uređaj (22) uvek se

3.10 Prvo puštanje u rad (izvodi samo ovlašćeni serviser) 1. Napunite i odzračite uređaj. Važna napomena: postoji opasnost od rada na „suvo“. Otvorite i zatvorite nekoliko puta sve slavine, sve dok izađe sav zaostali vazduh iz instalacije i uređaja, pogledajte „2.2 Važne informacije“. 2. Aktivirajte sigurnosni ventil. Del... ima ugrađen sigurnosni ograničavač pritiska (AE3) koji se isporučuje u isključenom stanju (pritisnite dugme za poništavanje). 3. Pritisnite utikač (sa podešenom vrednošću) u štampanu ploču. 4. Vratite poklopac uređaja i zavrnite vijke. 5. Uključite napajanje el. napajanje. 6. Proverite funkcionisanje protočnog bojlera. 7. Odlepite zaštitnu foliju sa komandne table. Predavanje uređaja Objasnite budućem korisniku način funkcionisanja uređaja i upoznajte ga sa upravljanjem uređajem. Važna informacija: · Objasnite korisniku o opasno stima (opekotine). · Predajte korisniku ovo uputstvo. 7

postavlja uz ograničavač protoka (23, DMB) ili sa diskom (24) (delovi se nalaze u kesi za delove za povezivanje na vodovodnu instalaciju i u pripadajućem pakovanju) prilikom postavljanja navojne veze za vodovodnu instalaciju. U opštem slučaju postavlja se DMB braon boje – 12 l/min. Izuzetci: -DMB – 7,5 l/min (plavi) koristi se u kombinaciji sa termostatskim fitingom. -Disk za cevi sa niskim pritiskom vode. Prilikom zamene, pre montaže, treba proveriti prisustvo prečistača. Trostrani ventil za isključivanje (5) ne treba koristiti za smanjivanje protoka.

3.8 Povezivanje na električno napajanje Povežite kabel za el. napajanje na klemne (pogledajte Dijagram povezivanja I ). Važna informacija: Klasa zaštite IP 25 (zaštita od mlaza) važi samo ako je pravilno postavljena uvodnica kabla A (6) kao i zaptivka na kablu. Uređaj treba da je uzemljen.

3.9 Završetak montaže 1. Trostrani ventil za isključivanje G (5). 2. Postavite osnovu zadnje strane E .

4. Ostale mogućnosti pri montaži

za ovlašćene servisere

Elektro: UP-Gore, AP – dole/gore, Relej za rasterećenje; Voda:AP; Obrtanje poklopca uređaja; Postavljanje na stepenast zid

Ostale mogućnosti montaže prikazane su na slikama J – S .

4.1 Nosač uređaja u slučaju zamene uređaja J · Postojeći nosač se može koristiti prilikom zamene Stiebel Eltron opreme (osim DHF). Sa zadnje strane do zida postavite odgovarajuću uvodnicu kabla. · Prilikom zamene „DHF“, zakrenite nosač (a) za 180° (logo „DHF“ je okrenut prema čitaocu) i premestite klin sa navojem (b) u gornji desni ugao. · Prilikom zamene opreme nekog drugog proizvođača, za pričvršćivanje nosača koristite rupe za tiple koje odgovaraju (c) rupama na nosaču.

4.2 Povezivanje na el. mrežu – završeni zidovi · Isecite ili napravite otvor za električni kabel na zadnjem zidu uređaja i poklopcu uređaja (pogledajte K i mesta za otvore). · Klasa zaštite se menja i IP 24 (zaštićeno od prskanja) kod montaže na završeni zid za el. priključak. Pažnja: Na natpisnoj pločici je potrebno ispisati markerom sledeće: Precrtati IP 25 i staviti krstić ispred oznake IP 24.

4.3 Električno povezivanje – odgore L · Isecite otvor za el. kabel na uvodnici kabla. · Gurnite klemne sa donje strane prema gore, za šta je potrebno pritisnuti jezičak (a) i izvadite klemne. Pažnja: Postavite el. vodove unutar vođice za provodnike (b). „Kliknite“ klemne na mesto (c).

4.4 Obrtanje poklopca uređaja Poklopac uređaja se može okrenuti za slučaj montaže ispod mesta istakanja M: · Da bi izvadili komandnu tablu iz poklopca, potrebno je pritisniti jezičak na poklopcu uređaja. · Okrenite poklopac uređaja (b) ( ne ceo uređaj). Ubacite komandnu tablu tako da „legnu“ svi jezičci na mesto. Pažnja: Nemojte montirati komandnu tablu ukoliko su oštećeni jezičci. · Gurnite utikač sa podešenom vrednošću u štampanu ploču

(pogledajte „3“ „3.10 Prvo puštanje u rad“). · Zakačite poklopac uređaja za donji deo i zarotirajte gornji deo ka uređaju. Pritisnite i povucite poklopac da bi bili sigurni da je zaptivač dobro legao u sedište. · Zavrnite poklopac uređaja.

4.5 Montaža uvodnice kabla Uvodnicu kabla N je moguće naknadno montirati na uređaj. · Pomoću odvijača pritisnite uvodnicu kabla (a). · Postavite uređaj na nosač. Prilikom koriščenja el. kabla sa presekom od 10 do 16 mm2 proširite otvor na uvodnici kabla. · Navucite uvodnicu preko kabla (b, alat za montažu), postavite na zid (c) i vratite u ležište tako da „škljocne“ (d).

4.6 Kontrola prioriteta O Ukoliko se koristi zajedno sa drugim električnim uređajima, na primer termoakumulacionim pećima, potrebno je koristiti relej za rasterećenje: a. Relej za rasterećenje (pogledajte „7. Specijalna oprema“). b. Upravljački kabel do kontaktora drugog uređaja (na primer termoakumulacione peći), c. Upravljački kontakt (relej)- otvara se kada se uključi DEL... Relej za rasterećenje se aktivira čim se DEL ... uključi. Relej za rasterećenje povezujte samo na srednju fazu na priključnim klemnama.

4.7 Navojni fitinzi za završene zidove Stiebel Eltron slavine (za završene zidove) WKMD ili WBMD P (za kat. brjeve pogledajte „7. Specijalna oprema“). · Na vodovodne priključke G½ postavite zaptivače (deo standardnog pakovanja Stiebel Eltron za završene zidove). Dva priključka (set specijalne opreme) (pogledajte „7. Specijalna oprema“) su potrebna za slavine drugih proizvođača. · Montirajte armature-slavine. · Pritisnite osnovu ispod cevi i pritisnite je da škljocne u gornji deo. · Zavrnite cevi za uređaj. Pripremite poklopac uređaja za montažu R: · Ravno probijte poklopac uređaja (a). Ukoliko je potrebno poravnajte turpijom. 8

· Probijte useke za vođice poklopca (b). Ukoliko su cevi slavine malo pomerene uređaj se može zatvoriti postavljanjem profilisanih vođica poklopca. U ovom slučaju nije potrebno postavljati profilisane vođice (c) zadnjeg panela. · Postavite profilisane vođice poklopca koje su date uz ur eđaj, u mesta gde je izbijena plastika. · Postavite profilisane vođice zadnjeg panela (c) na cevi i pritisnite jedno uz drugo. · Zatim ih gurnite sve dok ne dođu do zadnjeg poklopca. Pričvršćivanje uređaja Kada je povezan savitljivim cevima za vodu, osnova zadnje strane se mora pričvrstiti za dno dodatnim vijcima (d). Zakačite poklopac uređaja (b) pri vrhu i zarotirajte ga do zadnje strane. Vođice poklopca moraju se zakačiti za vođice zadnje strane i ući u njih.

4.8 Zalemljeni spojevi – Završeni zidovi Prilikom korišćenja specijalne opreme Q (a) (za kat. broj pogledajte „7. Specijalna oprema“) moguće je ostvariti navojnu vezu sa bakarnim cevima od 12 mm koje su postavljene kod kupca. · Montirajte delove specijalne opreme. · Pritisnite osnovu zadnje strane ispod cevi, tako da legne i klikne u gornji deo zadnjeg dela. · Zavrnite cevi za uređaj. Pažnja: Obratite pažnju koje su date u „4.7 Navojni fitinzi – završene zidove“: · Poklopac uređaja, zadnji strana uređaja i priključivanje na vodovodnu instalaciju mora se pripremiti za ovaj način montaže. · Vodovodne priključke. · Postavljanje poklopca.

4.9 Postavljanje donjeg dela zadnjeg panela Ukoliko se koristi navojna veza za završene zidove, donji deo zadnjeg panela se takođe može postaviti posle ugradnje slavina/ventila. Da bi to uradili potrebno je slediti sledeće korake S : · Isecite donji deo zadnjeg panela. · Postavite donji deo zadnjeg panela tako što ćete ga saviti u stranu i sprovesti preko cevi. · Uvedite fitinge za povezivanje odnazad u donji deo zadnjeg panela. · Kliknite donji deo zadnjeg panela u ležište. · Vijcima pričvrstite donji deo zadnjeg panela.

4. Ostale mogućnosti pri montaži

za ovlašćene servisere Rad sa predgrejanom vodom; Ograničavač temperature a donji deo zadnjeg panela b Fitinge iz pakovanja c Vijak

4.10 Montaža na zid sa „stepenicom“ Kada se uređaj postavlja na zid sa stepenicom (B maks. 20 mm), čepom za pričvršćivanje (F 15) prvo se podesi rastojanje od zida a potom sepričvršćuje uređaj.

4.11 Rad sa predgrejanom vodom

4.12 Ograničavač temperature M

Uređaj DEL.... Sli omogućava da dalje zagrevanje vode s ve do m aks. 60 °C (50 °C za DEL...A).

Na izlazu se može postaviti ograničavač temperature na 43 °C, na sledeći način: 1. Odvrnite vijke koji drže poklopac i skinite poklopac uređaja. 2. Klizni prekidač prebacite u položaj „43“. 3. Postavite nazad poklopac i zavrnite vijke.

Kada je temperatura ulazne vode preko 55 °C, voda se više ne dogreva. Maksimalna ulazna temperatura od 60 °C obezbeđuje se postavljanjem centralnog termostata (pogledajte „7. Specijalna oprema“).

5. Tehnički podaci i područja primene

za ovlašćene servisere

5.1 Tehnički podaci (Primenjujte podatke o uređaju sa natpisne pločice)

Električne karakteristike Radni napon Nazivna snaga Nazivna struja Osigurač Faza Frekvencija Maks. imped. priključka na 380V/50 Hz Maks. imped. priključka na 380V/60 Hz Maks. imped. priključka na 400V/50 Hz Maks. imped. priključka na 400V/60 Hz Maks. imped. priključka na 415V/50 Hz Specifični otpor (≤25 °C) Povezivanje Povezivanje na vodovod Granične vrednosti Maks. dozvoljeni pritisak Maks. ulazna temp. predgrejane vode Vrednosti Maks. ulazna temp. vode pri Protok Pad pritiska pri nom. protoku

DEL 18 SLi 25 A 227498 V 380 kW 16,2 A 24,7 A 25

400 18 26 25

DEL 18/21/24 SLi 227499 400 415 29/33/35 19,4/22,6/25,8 29/33/35 30,1/34,3/36,3 32/32/35 35/35/40 3/PE 50/60 50/0,33

DEL 27 SLi 227500 400 27 39 40

50/-

50/-

415 29,1 40,5 40 3/PE 50/0,2

380 16,2 24,7 25

DEL 27 A 230137

Hz Ohm

415 380 19,4 16,2/19/21,7 27,6/31,4/33,3 27 32 32/32/35 3/PE 50/60 50/60 50/50/60 0,3

Ohm

0,36

0,4

Ohm

0,28

0,31

Ohm

0,34

0,38

Ohm

0,27

0,3

0,18

0,27

0,18

Om cm

900

900

900

900

900

G 1/2 A

G 1/2 A

G 1/2 A

G 1/2 A

G 1/2 A

MPa

1

1

1

1

1

ºC

55

55

55

55

55

ºC

65

65

65

65

65

l/min l/min MPa

>2,5 5,2 0,075 (0,05 bez DMB)

>2,5 6,9 0,125 (0,085 bez DMB)

Maksimalni protok l/min Protok tople vode l/min Δϑ ukoliko je K naznačeno Podaci o zapremini Nazivni kapacitet l Verzije Odabir snage grejača Opseg temperatura ºC Klasa bezbednosti Izolacija Tip grejača Poklopac i zadnji panel Boja Klasa IP zaštite

12 (7,5) 9,2 28

12 (7,5) 9,2/10,7/12,3 28

12 (7,5) 13,8 28

12 (7,5) 9,2 28

12 (7,5) 9,2 28

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

30-60 1 Plastična Gola žica Plastični

Plastična Gola žica Plastični

X 30-60 1 Plastična Gola žica Plastični

30-60 1 Plastična Gola žica Plastični

30-60 1 Plastična Gola žica Plastični

30-60 1 Plastična Gola žica Plastični

Bela IP25

Bela IP25

Bela IP25

Bela IP25

Bela IP25

Bela IP25

9

380 24,4 37,1 40

DEL 18 SLi A 230136

50/60

400 415 380 400 415 18 19,4 24,4 27 29,1 26 27 31,7 39 40,5 25 32 32 40 40 3/PE 3/PE 50/60 50/- 50/- 50/- 50/0,3 0,2 0,36

0,19

0,28

0,19

0,34

>2,5 >2,5 >2,5 7,7 5,2 5,2 0,155 (0,105 bez 0,075 (0,05 bez DMB) 0,075 (0,05 bez DMB) DMB)

Dimenzije Visina Širina Dubina Težine Težina

Tabela 2

DEL 18 SLi 25 A

DEL 18/21/24 SLi

DEL 27 SLi

DEL 18 SLi A

DEL 27 A

mm mm mm

478 225 105

478 225 105

478 225 105

478 225 105

478 225 105

kg

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

5.2 Oblast primene Specifični električni otpor i specifična električna provodljivost. Detaljnije o

Opseg primene za različite referentne temperature

Otpor Provodljivost Provodljivost

Standardne vrednosti pri 15 ºC ≥900 ≤111 ≤1110

Ωcm mS/m μS/cm

Tabela 3

10

pri 20 ºC

pri 25 ºC

≥800 ≤125 ≤1250

≥735 ≤136 ≤1360

6. Rešavanje problema

od strane korisnika i ovlašćenih servisera

Opasnost od strujnog udara Pri testiranju uređaja mora se priključiti na mrežni napon.

6.1 Moguća stanja LED dijagnostičkog semafora Moguća stanja

Svetli u slučaju kvara Svetli kada se žuto zagreva voda u uređaju Trepće: Uređaj je priključen na zeleno mrežni napon

crveno

6.2 Tabela kvarova Greška

Uzrok

Pokazivanje displeja

Nema tople vode / Izlazna temperatura nije dobra

Nema mrežnog napona AE3 je iskočio

Nijedna svetli

LED

LED

ne

Napredna dijagnostika servisnim monitorm*

Trepće zelena LED Žuta LED je isključena

Ulazna temp. vode > 55 °C DFE (senzor protoka) je u kvaru ili nije priključen Neispravan sistem za grejanje

Trepće zelena LED, crvena sija Trepće zelena LED Žuta LED je isključena Trepće zelena LED Žuta LED je uključena Trepće zelena LED, crvena sija

Neipravan ulazni senzor Neipravan izlazni senzor Greška na sigurnosnoj elektronici Premali protok

LCD displej potpuno ugašen

Nema vode toplije od 43

°C

Na kratko iz slavine teče hladna voda

Glava tuša / perlatori zapušeni Prečistač je zaprljan Kabel za povezivanje kontrolne jedinice se olabavio Kvar na kontrolnoj jedinici Ograničavač temperature se uključio Kratak pad protoka ispod 2,5 l/min. Uređaj se automatski vraća u funkciju posle kraćeg zastoja.

Tabela 4 * Servisni monitor nudi više mogućnosti za dijagnostiku (pogledajte „7. Specijalna oprema“). 13

7. Specijalna oprema Ovaj komplet stvara međuprostor od 30 mm između zadnjeg zida uređaja i zida na koji se postavlja. Ovo omogućava sprovođenje električnih provodnika do bilo koje tačke iza uređaja. Ovo povećava dimenziju dubine uređaja za 30 mm i smanjuje klasu zaštite na IP 24 (zaštićeno od prskanja).

Daljinsko upravljanje za DEL ....SLi Radio daljinskim komandama se upravlja pomoću daljinskog upravljača. Odlična komunikacija se može garantovati do 25 m u zgradama. Protočnim bojlerom može upravljati najviše do 6 radio daljinskih upravljača (ne za DEL....A). Kontrolna jedinica na uređaju pokazuje samo temperaturu koja je podešena pomoću daljinskog upravljača ali se pomoću nje ne može podešavati temperatura! · FFB 1 Radio daljinski upravljač Upravljanje je moguće sa dva mesta: na uređaju i sa daljinskog upravljača. Dodatna oprema: radio daljinski upravljač (emiter), modul za povezivanje (prijemnik) i zidni nosač.

· FFB 2 - Radio daljinski upravljač Radio daljinski upravljač je nastavak na FFB 1. Dodatna oprema: radio daljinski upravljač (emiter), i zidni nosač.

Dvoručne armature (slavine) · Kuhinjska slavina WKMD · Kupatilska slavina WBMD Dodatna oprema za montažu · Set za montažu ispod – nezavršeni zidovi Priključci za završene zidove, G 3/8 iznad uređaja · Komplet od dva čepa G ½ Potreban kada se ugrađuju armature drugih proizvođača (P a). Napomena: Nisu potrebnii za Stiebel Eltron armature WKMD i WBMD. · Komplet za instalaciju na gotove zidove Fiting za lemnjene bakarne cevi: Kat. broj dela 07 40 1 9 (Q a) i sastoji se od: -2 x čepa G ½ -2 x holendera ½ ″ sa dodatkom za lemnjeni fiting Ø 12 mm Kompresioni fiting – bakarne cevi: - 2 x čepa G ½ - 2 x kompresioni fiting ½ ″ x 16 mm (Viega: Sanfix-Plus ili Sanfix-Fosta), plus zaptivači. · Univerzalni nosač sastoji se od: -nosač za montažu sa električnim provodnicima

8. Garancija │ Prirodna okolina i Reciklaža Garancija Garantni uslovi koji važe za našu kompaniju u Nemačkoj, ne primenjuju se z a zahteve van Nemačke. U zemljama gde naše filijale prodaju naše proizvode, garancija se može ostvariti samo preko tih filijala. Takvi garantni zahtevi se mogu odobriti samo ako j e filijala propisala svoje uslove garancije. Drugi garantni zahtevi neće biti odobravani. Mi nećemo odobravati garantne zahteve za uređaje koji su kupljeni u zemljama gde mi nemamo naše filijale, koje prodaju naše uređaje. Ovo neće uticati na garantne zahteve koji su izneti od strane bilo kojeg uvoznika.

Prirodna okolina i reciklaža Molimo vas pomozite nam da sačuvamo prirodnu okolinu. Posle upotrebe sve materijale odlažite u skladu sa nacionalnom regulativom za odlaganje otpada.

12

· Montaža na zid sa stepenicom na nezavršeni zid sastoji se od: -Univerzalnog nosača. -Kolena za montažu uređaja kada je on pomeren vertikalno naniže za 90 mm u odnosu na priključak za vodu. · Komplet za zamenu bojlera na gas sastoji se od: -Univerzalnog nosača. -Kolena za montažu na postojeću vodovodnu instalaciju bojlera na gas (hladna voda levo a topla sa desne strane). · Relej za rasterećenje LR 1-A Ugradnjom releja za rasterećenje za DEL postiže se istovremeni rad sa, na primer termoakumulacionom peći. Za povezivanje LR 1-A, ogledajte O. · Dodatna oprema za rad DEL... sa predgrejanom vodom ZTA je centralni termostatski ventil. Dodavanjem vode preko cevi za premošćenje (bypass), centralni termostatski ventil koji se postavlja odmah iznad rezervoara tople vode garantuje da temperatura vode na izlazu neće preći 60 °C · Servisni monitor Servisna dijagnostika za očitavanje grešaka na DEL...