Ulusal Ar-Ge Proje Destekleri

Ulusal Ar-Ge Proje Destekleri Mustafa AY Kamu Araştırmaları Destek Grubu Yürütme Komitesi Sekreteri 4 Nisan 2014, Girne Ar-Ge Harcamalarının GSYİH’...
Author: Irmak Ağaoğlu
13 downloads 0 Views 2MB Size
Ulusal Ar-Ge Proje Destekleri Mustafa AY Kamu Araştırmaları Destek Grubu Yürütme Komitesi Sekreteri

4 Nisan 2014, Girne

Ar-Ge Harcamalarının GSYİH’ya Oranı Hızla Artmaktadır*

*TÜİK (Aralık, 2013)

Kişi Başına Ar-Ge Harcaması

Gerçekleştirilen Sektörler Bazında Ar-Ge Harcamaları

Gerçekleştirilen Sektörler Bazında Ar-Ge Harcamaları Oranı

Tam Zaman Eşdeğer Ar-Ge İnsan Kaynağı

10.000 Çalışan Kişi Başına Düşen Ar-Ge İnsan Kaynağı

TPE’ye Yapılan Patent Başvuruları

TPE Tarafından Verilen Patent Tescilleri

Temel Ar-Ge Destek Programları

• TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı • ARDEB- Araştırma Destek Programları Başkanlığı

TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları

1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı

1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Amaç Özel sektör kuruluşlarının, Ar-Ge faaliyetlerini teşvik ederek, Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak.

1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Kimler Başvurabilir? Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın ülkemizde yerleşik tüm sermaye şirketleri

1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Destek Miktarı Temel destek oranı % 40 olacak şekilde proje giderlerinin en fazla %60’ı Başarıyla tamamlanan proje sahibi firma KOBİ ise, proje fikir sahibi araştırmacıya 7.500 TL teşvik ödülü

1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Destek Miktarı Bütçe sınırı yok Yüksek bütçeli (10 milyondan büyük) proje başvurularında bütçenin en az % 7’si KOBİ, en az % 3’ü Üniversite/Kamu Araştırma Merkezi ve Enstitüleri ile işbirliği için ayrılmalı Destekleme süresi proje bazında en fazla 36 ay

1507 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Amaç Araştırma, teknoloji geliştirme, yenilik faaliyetleri ile verimliliği artırma, katma değeri daha yüksek ürün ve hizmetlere yönelme konularında KOBİ’leri teşvik etmek.

1507 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Kimler Başvurabilir? İkisi ortaklı olmak kaydıyla ilk 5 proje (3+2) için TÜBİTAK programlarına başvuru yapılabilir.

Bu programa sadece KOBİ’ler başvurabilir

1507 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Destek Miktarı En fazla 500.000 TL bütçeli ve 18 ay süreli bir projeye % 75 hibe destek Fikir sahibi araştırmacıya 7.500 TL teşvik ödülü Proje başvuru ve izleme dokümantasyonu için 10.000 TL'lik gidere destek

TEYDEB Destekli Projelerde Sağlanan Avantajlar Firmalara sağlanan: • Gelir veya Kurumlar Vergisi kazanç istisnası (4691) • Ar-Ge İndirimi (5746, 5520) • Gelir Vergisi Stopaj Teşviki (5746) • Sigorta Primi Desteği (5746) • Gümrük Vergisi muafiyeti (4458)

Çalışanlara sağlanan: • Gelir Vergisi Stopaj teşviki (4691) • Sigorta Primi desteği (4691) • Damga Vergisi istisnası (4691)

Temel Ar-Ge Destek Programları ARDEB- Araştırma Destek Programları Başkanlığı

• 1001 - Bilimsel Araştırma Projelerini Destekleme Programı • 1002 - Hızlı Destek Programı • 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı

• 1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı • 1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Programı

• 3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı • 3501 - Ulusal Kariyer Genç Araştırmacı Programı

1001 - Bilimsel Araştırma Projelerini Destekleme Programı

• Üniversite

Doktora Derecesi

• Özel/Kamu Kuruluşları

Lisans Eğitimi

1.500 TL/ay Proje Teşvik İkramiyesi

4 ay Değerlendirme Süresi

Destek Süresi

36 aya kadar

Destek Miktarı

360.000 TL’ye

Başvuru Dönemleri

Mart - Eylül

Dönem Son Tarihi

28 Mart 2014 26 Eylül 2014

kadar

1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı

• Üniversite Doktora Derecesi

• Özel/Kamu Kuruluşları Lisans Eğitimi

2.500 TL/ay

Destek Süresi

24-36 aya kadar

Destek Miktarı

2.5 milyon TL’ye

Başvuru Dönemleri

Çağrılı - İki Aşamalı

kadar

Proje Teşvik İkramiyesi

Öncelikli Alanlar? Üniversite – Sanayi İşbirliği

YENİ!

1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Programı

• Üniversite

Doktora Derecesi

• Özel/Kamu Kuruluşları

Lisans Derecesi

2.500 TL/ay Proje Teşvik İkramiyesi

Destek Süresi

30-48 aya kadar

Destek Miktarı

Çağrıya göre değişmektedir.

Başvuru Dönemleri

Çağrılı - İki Aşamalı

Amaç Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ya da sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla başlatılmıştır.

YENİLENDİ!

Üniversite – Sanayi İşbirliği

Program Başvuruları Genel Süreç

Proje Önerisi

Yürütücü Panel Değerlendirme

PRODİS üzerinden Değerlendirme Raporu Destek Kararı Grub Yürütme Komitesi

TEYDEB-ARDEB-KAMAG Sağlık Projeleri (2005-2013)

Sağlık Sektörü

Desteklenen Proje Sayısı

Desteklenen Bütçe (Milyon)

TEYDEB

459

183

ARDEB

1394

194

KAMAG

7

14

TOPLAM

1860

391

İlaç Sektörü

Desteklenen Proje Sayısı

Desteklenen Bütçe (Milyon)

TEYDEB

175

85

ARDEB

34

6

KAMAG

4

9

TOPLAM

213

100

1007-KAMAG Sağlık Alanına Yönelik Projeler Proje Adı

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

Hepatit B Enfeksiyonunun Tanısında Serolojik ve Moleküler Yöntemler Kullanılarak Tanı Kitlerinin Geliştirilmesi

09.15.06

07.15.10

RNA "Splicing" Hatalarının Neden Olduğu Kalıtsal hastalıklarda Potansiyel İlaç Adayı Bileşiklerinin Araştırılması

03.01.06

03.01.09

Lucilia Sericata'nın larvaları ile Zor İyileşen Yaraların Tedavisi

12.15.06

12.15.09

Tıbbi Uygulamalar İçin Kızıl-ötesi Lazer Fiberlerin Geliştirilmesi ve Uygulanması

07.15.07

05.15.11

Nanocerrahi için Femtosaniye Fiber Lazerler Geliştirilmesi ve Kullanımı

06.15.07

06.15.10

Francisella Tularensis (Tularemi) Tanısında Kullanılmak İçin Kantitatif PCR Kiti Geliştirilmesi, Antijen Elde Edilmesi ve Ülkemizde Proje Süresince İzole Edilen Suşların Moleküler Epidemiyolojik Olarak Tiplendirilmesi

02.15.08

08.15.10

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Virüsünün Epidemiyolojisi, Moleküler Karakterizasyonu, Antijen ELISA Geliştirilmesi ve Koruyucu Aşı Çalışmaları

06.01.10

06.01.14

Biyobenzer İlaçların Yerli Olarak Geliştirilmesi ve Üretilmesi

Öneri Durumunda

Biyobenzer İlaçların Yerli Olarak Geliştirilmesi ve Üretilmesi

Toplam Başvuru 28

Panel

1.Aşama Komisyon Değerlendirmesine Alınan 18

2.Aşama Değerlendirmesine Beklenen 6

Soru ve Görüşleriniz

? ? ?

TEŞEKKÜRLER

Ayrıntılı bilgi için: www.tubitak.gov.tr