Ulotka Zmiany w wersji 2014.2.1

Comarch ERP e-Pracownik

1

Zmiany w wersji 2014.2.1

Spis treści 1

INSTALACJA SYSTEMU ........................................................................................................................ 3 1.1 1.2

2

WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI ................................................................................................ 3 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI .................................................................................. 3

OGÓLNE ............................................................................................................................................... 4 2.1 2.2 2.3

NOWOŚCI .................................................................................................................................... 4 ZMIANY........................................................................................................................................ 5 POPRAWIONO .............................................................................................................................. 5

Comarch ERP e-Pracownik

2

Zmiany w wersji 2014.2.1

1 Instalacja systemu Instalacja aplikacji Comarch ERP e-Pracownik w wersji 2014.2.1 jest możliwa tylko przy współpracy z bazą danych programu Comarch ERP Optima w wersji nie mniejszej niż 2014.3.1. Reinstalacja aplikacji Comarch ERP e-Pracownik do wersji 2014.2.1 jest możliwa tylko w przypadku posiadania programu Comarch ERP Optima w wersji nie mniejszej niż 2014.3.1. Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w instrukcji Comarch ERP WAMC dostępnej na Indywidualnych Stronach Klientów/ Partnerów.

1.1

Współpraca z przeglądarkami

Comarch ERP e-Pracownik w wersji 2014.2.1 współpracuje z najnowszymi wersjami przeglądarek na komputerach stacjonarnych: Microsoft Internet Explorer 9.0 i kolejne Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari,

1.2

Współpraca z urządzeniami mobilnymi

Comarch ERP e-Pracownik 2014.2.1 współpracuje z urządzeniami mobilnymi z zainstalowanym systemem Android 4.0 i kolejne, Windows Phone 8.0, iOS 4.0 i kolejne oraz przeglądarkami predefiniowanymi na tych urządzeniach.

Comarch ERP e-Pracownik

3

Zmiany w wersji 2014.2.1

2 Ogólne 2.1 1.

Nowości

Zleceniobiorcy. Dodano nową funkcjonalność umożliwiającą obsługę pracowników zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych. Osoby te, analogicznie jak pracownicy etatowi, będą mogły zalogować się i korzystać z aplikacji Comarch ERP e-Pracownik. W zależności od przyznanych uprawnień, nowi użytkownicy będą mogli wyświetlić swoje dane, zmienić swój plan i czas pracy oraz odnotować delegację. Warunkiem wyświetlania zleceniobiorców w aplikacji jest zaznaczenie parametru w programie Comarch ERP Optima: Konfiguracja > Firma > Płace > e-Pracownik: „Uwzględniaj osoby z umowami cywilnoprawnymi w Comarch ERP e-Pracownik”.

Działanie zaznaczonego parametru jest następujące: •

osoby posiadające trwające umowy cywilnoprawne będą uwzględniane przy ustalaniu potrzebnych licencji (stan zatrudnienia na dzień logowania),osoby posiadające trwające umowy cywilnoprawne będą wyświetlane w aplikacji Comarch ERP e-Pracownik,osoby w czasie trwania umowy cywilnoprawnej będą mogły zalogować się do aplikacji Comarch ERP e-Pracownik i w zależności od posiadanych uprawnień, będą miały dostęp do poszczególnych funkcjonalności.

Po zaznaczeniu w programie Comarch ERP Optima parametru o uwzględnianiu zleceniobiorców osoby z trwającymi umowami cywilnoprawnym będą wyświetlone w Comarch ERP e-Pracownik na listach: - Pracownicy - Plan pracy/ Czas pracy - Nieobecności - Delegacje - Użytkownicy - Przypisz schemat - Struktura Osoby posiadające jednocześnie zatrudnienie na etat oraz umowę cywilnoprawną, wyświetlane są w aplikacji tylko raz, jako jeden pracownik. Nadrzędne w tym przypadku są dane związane z zatrudnieniem na etat. 2.

Plan pracy i Czas pracy. Dni w planie pracy i czasie pracy zleceniobiorców wyświetlane są w kolorze niebieskim. Jeśli osoba jednocześnie posiada zatrudnienie na etat oraz trwającą umowę, to dni w jej planie i czasie pracy wyświetlane są jak dla etatu.

3.

Pokaż zaznaczonych. Na listach dodano parametr „Pokaż zaznaczonych”. Po jego zaznaczeniu lista zostaje zawężona do zaznaczonych osób. W nawiasie obok parametru wyświetlana jest liczba aktualnie zaznaczonych osób.

4.

Przypisz schemat. Dodano widok kafelkowy. Lista użytkowników, dla których można przypisać schemat uprawnień wyświetlana jest domyślnie w widoku kafelkowym. Na desktopie można użyć opcji zmień widok.

Comarch ERP e-Pracownik

4

Zmiany w wersji 2014.2.1

2.2 1.

Zmiany

Licencjonowanie. Zaznaczenie parametru „Uwzględniaj osoby z umowami cywilnoprawnymi w Comarch ERP e-Pracownik” spowoduje uwzględnienie tych pracowników przy ustalaniu licencji potrzebnych do zalogowania się w aplikacji. Aby sprawdzić aktualną liczbę zatrudnionych pracowników etatowych i na umowach, można skorzystać z analizy dostępnej w programie Comarch ERP Optima. W Informacjach Bieżących > Płace i Kadry dodano informację „Liczba zatrudnionych na dzień”. Otrzymaną w dniu bieżącym liczbę wszystkich pracowników (Etat i Umowy) należy porównać z informacją w Comarch ERP Menadżer Licencji, zakładka „Dostępne moduły”. Przykład: analiza „Liczba zatrudnionych na dzień” wykazuje 20 pracowników etatowych i 5 pracowników na umowach. Razem liczba zatrudnionych to 25 osób. W zależności od ustawienia parametru „Uwzględniaj osoby z umowami cywilnoprawnymi w Comarch ERP e-Pracownik”, w celu zalogowania się do aplikacji, ilość początkowa licencji w Comarch ERP Menedżer Licencji powinna wynosić: •

3N – gdy parametr jest zaznaczony2N – gdy parametr jest niezaznaczony

2.

Szczegóły delegacji, formularz dnia czasu/ planu pracy. Zmieniono sposób wpisywania godzin. Wpisując godzinę np. 9:15 należy wpisać 09:15.

3.

Schematy. Zmieniono treść komunikatu. Po wprowadzeniu zmian dla wybranego schematu uprawnień i przejściu na inną opcje menu lub wybór z listy innego schematu pojawi się pytanie: „Czy chcesz wybrać inny schemat bez zatwierdzenia wprowadzonych zmian?”. Odpowiedź TAK pozwala opuścić schemat bez zapisywania zmian.

4.

Wydruku polecenia wyjazdu służbowego. Na wydruku dodano dane firmy, które pobierane są z Comarch ERP Optima: Konfiguracja > Firma > Dane firmy > Pieczątka firmy.

2.3

Poprawiono

1.

Plan pracy i Czas pracy. Poprawiono wyświetlanie ilości osób na stronach planu pracy i czasu pracy. Na każdej stronie wyświetlane było 14 osób, 15 osoba była niewidoczna.

2.

Powiadomienie mailowe po wpisaniu lub zatwierdzeniu urlopu/delegacji, utworzeniu nowego hała. Poprawiono wysyłanie powiadomienia do kierownika, który jednocześnie był pracownikiem i kierownikiem tego samego centrum.

3.

Urządzenia mobilne. Poprawiono wyświetlanie pola Szukaj. Domyślnie na smartfonach było ono rozwinięte.

4.

Delegacje. Poprawiono wpisywanie kwoty zaliczki. Problem dotyczył wpisywania groszy.

5.

Moje dane. Poprawiono proces wgrywania/usuwania zdjęcia. Problem dotyczył odświeżania danych.

Comarch ERP e-Pracownik

5

Zmiany w wersji 2014.2.1