Tytuł oryginału: Outsmarting Google: SEO Secrets to Winning New Business

Tytuł oryginału: Outsmarting Google: SEO Secrets to Winning New Business Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-3739-3 Authorized translation f...
1 downloads 0 Views 793KB Size
Tytuł oryginału: Outsmarting Google: SEO Secrets to Winning New Business Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-3739-3 Authorized translation from the English language edition, entitled: Outsmarting Google: SEO Secrets to Winning New Business ISBN 0789741032, by Evan Bailyn, Bradley Bailyn; published by Pearson Education, Inc, publishing as QUE Publishing. Copyright © 2011 by Que Publishing. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education Inc. Polish language edition published by Helion S.A. Copyright © 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: [email protected] WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/przego Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland.

• Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę

• Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność

Spis treci O autorach .....................................................................................................................................................7 Wprowadzenie ...............................................................................................................................................9 1 W Google liczy si przede wszystkim zaufanie ............................................................................................ 15 Ocena PageRank ......................................................................................................................... 16 Ocena TrustRank ........................................................................................................................ 19 Szopka Google ............................................................................................................................ 24 Jak okrela TrustRank? ............................................................................................................. 25 TrustRank — uwagi ko cowe .................................................................................................. 29

2 Pi skadników optymalizacji w Google .................................................................................................... 31 Skadnik nr 1 — wybór sów kluczowych .............................................................................. 32 Skadnik nr 2 — tytu strony ..................................................................................................... 37 Skadnik nr 3 — odnoniki ........................................................................................................ 42 Skadnik nr 4 — budowa adresu URL .................................................................................... 47 Skadnik nr 5 — czas .................................................................................................................. 50

3 Pozyskiwanie odnoników .......................................................................................................................... 53 Dobre i ze ssiedztwo ............................................................................................................... 53 Pozyskiwanie odnoników — podstawy ............................................................................... 54 Biblia pozyskiwania odnoników ............................................................................................ 58

4 Zaufanie zdobywa si z czasem .................................................................................................................. 83 Piaskownica ................................................................................................................................. 83 Sia stron z odpowiednim staem ............................................................................................ 85 Jak oceni warto odnonika na podstawie czynników staowych? ............................... 86 Dojrzao odnoników i ich szybka wymiana ...................................................................... 89 Nieufno na rónych poziomach ........................................................................................... 91 Jak znale star stron internetow wart zakupu? ........................................................... 92

5 Atomowa pika ......................................................................................................................................... 101 Definicja atomowej piki ......................................................................................................... 101 Jak zagra atomow pik? ...................................................................................................... 102

6 Google AdWords jako uzupenienie SEO ................................................................................................... 107 AdWords — definicja ............................................................................................................... 107 Dla kogo AdWords? ................................................................................................................. 109 Pocztki i pierwsze informacje na temat typów dopasowania ......................................... 113 CPC, czyli cost-per-click .......................................................................................................... 115 Wynik Jakoci ............................................................................................................................ 117 Mdre decyzje strategiczne .................................................................................................... 122 Grupy reklam ............................................................................................................................ 125

Kup książkę

Poleć książkę

6

Przechytrzy Google Nieuczciwe kliknicia .............................................................................................................. 127 Czsto popeniane bdy ......................................................................................................... 130 Google AdWords — podsumowanie .................................................................................... 131

7 Monitorowanie postpów za pomoc operatorów wyszukiwania ............................................................. 135 Operatory wyszukiwania — podstawy ................................................................................ 138 Operator linkdomain: w wyszukiwarce Yahoo! ................................................................. 146 Inne operatory — przegld ..................................................................................................... 148

8 Mity na temat optymalizacji w Google ...................................................................................................... 151 Mit nr 1 — pozycja w rankingu Google zaley od Twojej strony .................................... 152 Mit nr 2 — pozycja w wynikach wyszukiwania zaley od ezoterycznego kodu strony ........................................................................................... 154 Mit nr 3 — na pozycj w rankingach Google wpywa wskanik CTR ............................ 155 Mit nr 4 — kampanie reklamowe typu PPC maj wpyw na pozycj w organicznych wynikach wyszukiwania .................................................... 156 Mit nr 5 — na organiczne wyniki wyszukiwania wpywa usuga Miejsca Google ....... 157 Mit nr 6 — pozycja w wynikach wyszukiwania zaley od oceny PageRank ................. 159 Mit nr 7 — zamieszczanie komentarzy na blogach i forach to skuteczna strategia pozyskiwania odnoników .......................................................... 160 Mit nr 8 — aby trafi do indeksu Google, trzeba samemu zarejestrowa stron ........... 161 Midzy prawd a mitem ......................................................................................................... 162

9 Optymalizacja w biaym i w czarnym kapeluszu ........................................................................................ 165 Optymalizacja w czarnym kapeluszu ................................................................................... 166 Prawdziwa rónica midzy optymalizacj w biaym i w czarnym kapeluszu ............... 171

10 Optymalizacja w Yahoo! i Bingu ............................................................................................................... 173 Wprowadzenie do Yahoo! ...................................................................................................... 173 Nadchodzi Bing ........................................................................................................................ 174 Optymalizacja w Bingu a optymalizacja w Google — rónice ......................................... 175 Kilka sów na temat demografii ............................................................................................. 182 PPC, czyli duma Binga ............................................................................................................ 183 Cechy charakterystyczne Yahoo! ........................................................................................... 184 Cechy charakterystyczne wyszukiwarki Bing ..................................................................... 186

11 Od nowych odwiedzajcych do paccych klientów ................................................................................. 189 Dizajn ......................................................................................................................................... 190 Zrónicowanie .......................................................................................................................... 194 Dane ........................................................................................................................................... 199 Okazje ........................................................................................................................................ 202

12 Na styku mediów spoecznociowych i SEO ............................................................................................. 205 Serwisy spoecznociowe i przepyw informacji ................................................................. 206 Tworzenie znakomitych treci ............................................................................................... 211 Promowanie treci w mediach spoecznociowych ............................................................ 212

13 Przyszo SEO .......................................................................................................................................... 215 Wyszukiwanie spoecznociowe ............................................................................................ 216 W jaki sposób Google moe zmieni swoj biec sytuacj? .......................................... 223 Spoecznociowe przewidywanie kontekstowe .................................................................. 226 Miejsca Google .......................................................................................................................... 231 Optymalizacja w usudze Miejsca Google — dzisiaj i w przyszoci ............................... 236 Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym ................................................................................. 237 Pozostae innowacje ................................................................................................................. 238 Wspólny mianownik ................................................................................................................ 239

Skorowidz ....................................................................................................................................................... 241 Kup książkę

Poleć książkę

4 Zaufanie zdobywa si z czasem Bez wzgldu na to, jak duo stron liczy sobie Twój serwis internetowy i jak wiele odnoników pozyskae, przez pierwszych kilka miesicy i tak nie trafisz na pierwsz stron wyszukiwania popularnych sów kluczowych. Jest to jedna z podstawowych zasad optymalizacji w Google, przez któr kiedy niemal zbankrutowaem. Nic mi si wtedy nie udawao. Miaem wietne treci i mnóstwo odnoników, ale nie mogem trafi nawet do pierwszej setki wyników wyszukiwania. Problem polega na tym, e w wiecie Google na wszystko trzeba poczeka. Wyobraziem sobie wtedy starego farmera, który siedzi na pace swojej póciarówki, uje dbo trawy i mówi: „ ycie jest niesprawiedliwe, synu”. To wanie jedna z tego rodzaju zasad.

Piaskownica Obowizkowy okres oczekiwania w piaskownicy na uwzgldnienie nowych stron w rankingach to jedna z tych regu SEO, które dla wikszoci wacicieli stron pozostaj niezgbion tajemnic, ale które generalnie korzystnie wpywaj na cay system. Google wprowadzi ten okres oczekiwania w ramach walki ze spamerami. Jak wspominaem w rozdziale 2., zatytuowanym „Pi skadników optymalizacji w Google”, jeeli intensywnie korzystae z Google okoo 2000 roku, zapewne zauwaye liczne strony ze spamem pojawiajce si w wynikach wyszukiwania. Strony te zakadano w celu jak najszybszego zarobienia kilku groszy w nie do ko ca etyczny sposób i zamykano je zaledwie po kilku tygodniach. Dziki farmom odnoników, czyli wielkim sieciom wzajemnie powizanych odsyaczy niskiej jakoci, tego rodzaju strony potrafiy w krótkim czasie znale si w pierwszej dziesitce wyników wyszukiwania — poniewa ówczesny algorytm Google nie radzi sobie z tym problemem. Sporo tego typu stron zdoao wyudzi spore kwoty, zanim Google je znalaz i zablokowa.

Kup książkę

Poleć książkę

84

Przechytrzy Google

Dzisiaj wszyscy cierpimy wanie przez tamte grupy spamerów. Jak ju wspomniaem, gdy zaczynaem swoj przygod z SEO, oczekiwanie w piaskownicy doprowadzio mnie niemal do upadku. Musiao min pene pótora roku, zanim moja studencka strona konsultingowa trafia na pierwsz stron wyników wyszukiwania. Gdyby kolejne trzy miesice mojej cikiej pracy miny bez efektów, zabrakoby mi gotówki. Na szczcie dla nas wszystkich dzi okres oczekiwania w piaskownicy jest ju krótszy. Chciabym, aby dokadnie wiedzia, czego powiniene si spodziewa, zakadajc now stron internetow. Pozwól wic, e przeprowadz Ci przez kolejne etapy dojrzaoci wedug Google. x

Od 0 do 2 miesicy — okres niebytu. Przez pierwsze dwa miesice istnienia Twojej strony w sieci Google bdzie j obchodzi szerokim ukiem, jak niedomytego dzieciaka na szkolnej pota cówce, nawet jeli znajd si na niej fantastyczne treci i rewelacyjne odnoniki. Nie oznacza to jednak, e w tym okresie nie naley nic robi. Wanie w tym momencie powiniene zakasa rkawy i przystpi do pozyskiwania odnoników. Google obserwuje kady odnonik zdobyty na tym etapie i na tej podstawie ocenia, czy bdzie móg Ci zaufa w kolejnych miesicach. Jeeli nie pozyskasz wartociowych odnoników w tej fazie, zostanie ona przeduona do momentu, w którym w ko cu pozyskasz odnoniki.

x

Od 2 do 4 miesicy — nowy wspaniay wiat. Po dwóch miesicach obecnoci w sieci Twoja strona moe wskoczy do pierwszej setki wyników wyszukiwania, ale tylko pod warunkiem, e zgromadzia nieco odnoników o wysokiej ocenie TrustRank. Na tym etapie rzadko si zdarza, aby strona trafia na pierwsz stron wyników wyszukiwania najbardziej popularnych sów kluczowych. Mona powiedzie, e Google przyj Ci na okres próbny.

x

Od 4 do 6 miesicy — wichry zaufania. Jeeli w poprzednich okresach gromadzie odnoniki w naturalny i nieagresywny sposób, Twoja strona pojawi si w wynikach wyszukiwania nawet konkurencyjnych sów kluczowych. Niewykluczone, e uda jej si wskoczy do wyników wyszukiwania nawet dla najpopularniejszego sowa kluczowego. Pamitaj jednak, e jeli Twoja strona ma tyle samo odnoników tej samej jakoci co podobna, ale dwa lata starsza strona, to wanie ta druga strona zostanie sklasyfikowana wyej.

x

Od 6 do 12 miesicy — kotwica w dó! Twoja strona moe pojawi si w wynikach wyszukiwania wszystkich sów kluczowych, moe poza 2% tych najpopularniejszych. Oznacza to, e midzyboniak, ugoda ratalna i bilety lotnicze cigle jeszcze nie s dla Ciebie, za to sklep biuteria Hollywood, personalizowane srebro i tym podobne ju jak najbardziej.

x

Od 1 do 2 lat — witaj w kraju zaufania. Drzwi zostay przed Tob otwarte w 90%. Twoja strona moe znale si w wynikach wyszukiwania dowolnego sowa kluczowego, oczywicie pod warunkiem, e przez ostatni rok skutecznie gromadzie odnoniki o wysokiej ocenie TrustRank. Google bdzie teraz postrzega Ci tak, jak w spoecze stwie postrzega si modego i przystojnego lekarza czy prawnika — bdziesz robi wraenie i rokowa wielkie nadzieje, nie moesz jednak na ra-

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdzia 4. Zaufanie zdobywa si z czasem

85

zie liczy na takie uznanie, jakie prawdopodobnie zdobdziesz sobie na póniejszym etapie kariery zawodowej. x

Od 2 do 4 lat — dojrzay obywatel. W tym okresie powiniene mie ju sporo starych i porzdnych odnoników, a take wyrónia si jako czonek spoecznoci. Osigasz dobre pozycje w wynikach wyszukiwania zarówno dla sów kluczowych z dugiego ogona, jak i tych najpopularniejszych, a poza tym Twoja strona staje si nagle bytem opiniotwórczym — jest teraz stron, która zamieszczajc u siebie odnoniki, wyrzdza prawdziw przysug kadej innej.

x

Od 4 lat wzwy — zoty wiek zaufania. To najlepszy okres. Dla Google jeste obecnie penoprawnym poddanym w jego królestwie. Dziki odnonikom zdobytym wczeniej i tym pozyskiwanym na bieco Twoja strona moe osiga najlepsze pozycje w wynikach wyszukiwania. Staniesz rami w rami z tymi „niepokonanymi” stronami, które zawsze znajduj si w pierwszej dziesitce wyników wyszukiwania najpopularniejszych sów kluczowych.

Okres oczekiwania w piaskownicy sta si przedmiotem wielu pochopnych sdów i nieprawdziwych informacji. Jeeli skoncentrujesz si na powolnym i naturalnym pozyskiwaniu odnoników — w tempie, powiedzmy, trzech do piciu linków miesicznie — Twoja strona zako czy okres próbny i bdzie osiga kolejne etapy swojej dojrzaoci zgodnie z przedstawionym wyej harmonogramem. Jeeli natomiast bdziesz czyta kolejne artykuy o przykrym pobycie w piaskownicy, nakrca si i zoci, e Google niesprawiedliwie Ci traktuje, postpy bd wolniejsze. Moim zdaniem okres piaskownicy daje wietn moliwo dopracowania wygldu strony, zamieszczenia na niej ciekawych treci, pozyskiwania odnoników do nich i ogólnego przygotowania witryny do zaprezentowania jej szerokim rzeszom internautów, gdy pojawi si ju w wynikach wyszukiwania. Wyobra sobie, e to konkurs piknoci. Jako jego uczestnik wszystkie poprawki i przygotowania musisz przedsiwzi jeszcze zanim wyjdziesz na scen. Jeeli przygotowae si odpowiednio, gdy przyjdzie ju do oceny wygldu i talentu, wygrasz w cuglach.

Sia stron z odpowiednim staem Sta strony w internecie naley rozpatrywa w trzech kontekstach. x

Pierwszy z nich wanie omówilimy — chodzi o moliwo trafienia do wyników wyszukiwania popularnych sów kluczowych.

x

Warto te pamita o znaczeniu stau innych stron dla siy odnoników prowadzcych do Twojej strony.

x

Na sta strony naley zwraca uwag, gdy si rozwaa dokonanie jej zakupu w ramach podejmowanych wysików optymalizacyjnych. Na razie nie wspominaem jeszcze o kwestii strategicznego kupowania innych stron internetowych — zostanie ona omówiona w dalszej czci tego rozdziau.

Kup książkę

Poleć książkę

86

Przechytrzy Google

Jak oceni warto odnonika na podstawie czynników staowych? W poprzednim rozdziale przedstawiem szczegóowe omówienie metod pozyskiwania odnoników, w zwizku z czym warto byoby omówi czynniki staowe, które pomagaj w ocenie wartoci poszczególnych odnoników. Sta odgrywa wan rol w iloci zaufania przyznawanego stronom przez Google, jest wic oczywiste, e sta strony przekada si na warto zamieszczonych na niej odnoników. Sta strony internetowej, z której chciaby potencjalnie pozyska odnonik, powiniene zawsze sprawdzi w bazie danych Whois.

Uwaga Na kartach tej książki wielokrotnie wspominam o aktywnym kontaktowaniu się z użytkownikami innych stron w poszukiwaniu odnośników — nie czekaj, aż inni przyjdą do Ciebie i coś Ci zaproponują. Większość stron oferujących odnośniki to strony nowe, które w związku z powyższym nie mają wystarczająco wysokiej oceny TrustRank, aby zasługiwały na Twoją uwagę.

Mogoby si wydawa, e najwiksz warto maj strony, które Whois wymienia jako najstarsze. Warto jednak pamita, e ocen TrustRank ma i przekazuje strona internetowa spoczywajca w danej domenie, a nie sama domena. Kiedy zobaczysz, e jaka domena zostaa zarejestrowana w 1997 roku, nie rzucaj wszystkiego i nie pd po odnonik — nie mona przecie wykluczy, e ta domena bya przez dziesi lat zaparkowana, a strona dopiero powstawaa. Nawet jeeli strona pojawia si w sieci na samym pocztku, a potem zostaa zdjta i domena zostaa na duszy czas zaparkowana, Google wyjdzie z zaoenia, e domena zostaa przekazana nowemu wacicielowi, i wyzeruje jej dotychczasow ocen TrustRank. Oznacza to, e zanim przyznasz stronie punkty za dugi sta, powiniene poszuka odpowiedzi na pytanie: czy strona bya nieustannie prowadzona na tej domenie od momentu jej rejestracji? Warto w tym miejscu podkreli, e jeli strona faktycznie dziaa nieprzerwanie od wielu lat, to utrzymuje swoj ocen TrustRank bez wzgldu na czstotliwo jej przebudowywania. Google to rozumie. Do wyzerowania oceny TrustRank dochodzi wycznie na skutek zaparkowania domeny. Pójdmy teraz o krok dalej. Zaómy, e strona od kilku lat nieprzerwanie istnieje w sieci. Czy to automatycznie czyni j podanym dostawc odnoników? Prawie. Jak wyjaniaem we wczeniejszym fragmencie tego rozdziau, zatytuowanym „Piaskownica”, strona z odnonikami cieszy si dalece wikszym zaufaniem ni strona bez odnoników, nawet ta z najduszym staem. Jeeli strona ma by rzeczywicie wartociowym punktem zamieszczania odnoników prowadzcych do Ciebie, sama musi mie sporo takich odnoników o odpowiednim stau.

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdzia 4. Zaufanie zdobywa si z czasem

87

Jeeli chcesz by naprawd rzetelny, moesz spróbowa okreli sta odnoników prowadzcych do danej strony, zanim poprosisz o odnonik dla siebie. W takim przypadku postpuje si podobnie jak przy ocenie wieku antyków. Stuprocentowej pewnoci nie mona mie nigdy, s jednak pewne wskazówki zwikszajce prawdopodobie stwo, e dany odnonik pochodzi z danego okresu. 1. Najpierw musisz znale strony zawierajce odnoniki, którym chcesz si przyjrze bliej. Potem bdziesz szuka na tych stronach wskazówek dotyczcych wieku interesujcych Ci odnoników. 2. Poniej przedstawiam dwa najlepsze sposoby szukania odnoników prowadzcych do interesujcej Ci strony: x Wpisz adres URL w Google. Bdziesz móg w ten sposób ustali, jakie inne strony wzmiankuj o interesujcym Ci serwisie. Zaómy, e interesuje Ci wiek odnoników prowadzcych do strony http://www.sculptor.org/Children/. Wpisanie tego adresu w Google pozwala uzyska adres http://42.explore.com/ sculpture.htm. Strona ta (przynajmniej w chwili oddawania tej ksiki do druku) zawiera odwoanie do strony sculptor.org i odnonik prowadzcy do www.sculptor.org/Children/. Na dole strony znajduje si informacja: „Updated 04/01” (ostatnia aktualizacja: 04.01), moemy zatem zaoy, e odnonik ma 10 lat. Czy moemy by pewni, e odnonik nie zosta dodany póniej? Oczywicie, e nie. Na podstawie informacji zawartej na dole strony oraz w wietle braku wskazówek temu przeczcych wydaje si to jednak rozsdnym zaoeniem. Jeeli na innych stronach znajd si podobnie dojrzae odnoniki do http://www.sculptor.org/Children/, zupenie spokojnie moesz uzna, e przynajmniej cz z nich rzeczywicie powstaa wiele lat temu. x Skorzystaj z operatora linkdomain w Yahoo!. Moesz posuy si tym operatorem w celu wyszukania stron, które zamieszczaj odnoniki do interesujcej Ci witryny. Zaómy, e interesuje nas strona gówna www. mjartstudios.com. Po wpisaniu w wyszukiwark Yahoo! frazy: linkdomain: www.mjartstudios.com, otrzymujemy wiele stron zawierajcych odnoniki prowadzce do www.mjartstudios.com. Jedn z nich jest www.sculptor. org/Jobs/CommercialSculptorsWanted.htm. Zawiera ona akapity rozpoczynajce si datami. Akapit dotyczcy www.mjartstudios.com zosta oznaczony dat 15 marca 2002 roku. Mona zatem bezpiecznie zaoy, e odnonik ten ma przynajmniej dziewi lat. Podobnie jak w poprzednim przypadku, równie ta metoda nie daje adnych gwarancji, e data nie zostaa dopisana póniej. Gdyby jednak porówna ten odnonik z odnonikami z innych podobnych stron, mona przyj, e strona zawiera dobre, dojrzae odnoniki. 3. Poszukaj na stronie z odnonikiem wskazówek, które mogyby sugerowa jego wiek. Nie ma tu jednej stuprocentowo skutecznej metody. Im wiksze masz zdolnoci detektywistyczne, tym wicej znajdziesz na stronie dowodów wiadczcych o konkretnym wieku danego odnonika. Poniej przedstawiam kilka najczciej spotykanych „poszlak”:

Kup książkę

Poleć książkę

88

Przechytrzy Google

x Czy odnonik zosta zamieszczony w tekcie artykuu oznaczonego dat (na przykad: http://zazamknietymidrzwiami.blogspot.com/2011/07/zrob-sobie-raj.html)? x Czy odnonik zosta zamieszczony na blogu, na którym wpisy s uporzdkowane chronologicznie i zawieraj dat na stronie albo w samym adresie URL (na przykad: http://zazamknietymidrzwiami.blogspot.com/2011/07/zrob-sobie-raj.html)? x Czy odnonik znajduje si na stronie, na której mona zamieszcza komentarze opatrzone datami (na przykad: http://www.money.pl/gospodarka/raporty/ artykul/wyliczamy;co;wkrotce;zdrozeje;paliwo;waluty;,91,0,885595.html)? x Czy ocena PageRank danej strony wynosi 3 lub wicej (na uzyskanie oceny na tym poziomie potrzeba od trzech do szeciu miesicy)? x Czy w adresie URL strony pojawia si data (na przykad: www.przyklad.pl/ 2009/06/artykul.html)? x Czy na stronie znajduj si jakie daty, które pozwoliyby snu jakiekolwiek przypuszczenia o wartoci praktycznej (na przykad konkurs, na który odpowiedzi mona byo nadsya do 5 stycznia 2006 roku)? x Czy na stronie pojawia si jakakolwiek wzmianka na temat biecych wydarze , które mógby precyzyjnie osadzi w ramach czasowych (na przykad wzmianka o tym, e jaki polityk mógby zosta kontrkandydatem Billa Clintona w wyborach prezydenckich)? 4. Jeeli adna z tych metod si nie sprawdzi, moesz skorzysta z serwisu archive.org i na tej podstawie stwierdzi, kiedy odnonik pojawi si na stronie (zaznaczam, e jest to mozolna i mudna praca). Moesz tam zapozna si z archiwami strony internetowej i dokadnie okreli, kiedy dodano odnonik. Jeeli szukasz najszybszego sposobu ustalenia, czy dana strona ma waciw liczb starych odnoników, skorzystaj z operatora link: w Google. Wejd na stron Google i wpisz w okno wyszukiwania: link:przyklad.pl. Jeeli w wynikach zobaczysz strony, powiedzmy, z dziesiciu rónych domen (zignoruj wszystkie wyniki wewntrzne, czyli pochodzce z interesujcej Ci strony), moesz zaoy, e dana strona ma spor histori pozyskiwania odnoników. Jeeli zaliczasz si do grubych ryb i interesuje Ci zakup wartociowej strony, powiniene szuka takich stron, które maj odnoniki z co najmniej 40 rónych domen. Pamitaj równie, e wszystkie te liczby to wartoci przyblione. Trzy odnoniki z najbardziej wartociowych stron spowoduj, e dana strona bdzie niezwykle cennym dostawc odnoników dla innych, natomiast pitnacie odnoników z cakowicie nowych stron internetowych plasuje j wród przecitniaków.

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdzia 4. Zaufanie zdobywa si z czasem

89

Dojrzao odnoników i ich szybka wymiana Bez wzgldu na to, czy zbudowae swoj stron internetow od zera i mozolnie gromadzie kolejne odnoniki, czy te kupie stron od razu z wysok ocen TrustRank, musisz zadba o to, aby Twoje odnoniki nie znikny. Wanie dlatego przy kupowaniu strony internetowej warto zamieci w kontrakcie klauzul zakazujc sprzedawcy jakichkolwiek dziaa , które mogyby skutkowa usuniciem odnoników. Z tego samego powodu rekomendowaem wczeniej budowanie dugofalowych relacji ze stronami zamieszczajcymi Twoje odnoniki. Im duej na stronie widnieje odnonik prowadzcy do Ciebie, tym wikszym zaufaniem darzy go Google. Z moich dowiadcze wynika, e odnonik prowadzcy do Twojej strony otrzymuje pewn niewielk ocen TrustRank ju po miesicu swojego istnienia. Odnonik moe przenosi ca ocen TrustRank strony, na której zosta zamieszczony, pod warunkiem, e istnieje ju odpowiednio dugo. Wiele osób sdzi, e jeeli odnoniki niegdy prowadzce do ich strony zostan usunite, bdzie trzeba zaczyna wszystko od pocztku — ich ocena TrustRank spadnie do zera. Rzeczywisto wyglda jednak inaczej. Sam kiedy wyznawaem to przekonanie i z tego powodu usunem pozyskane przeze mnie odnoniki prowadzce do strony jednego z moich klientów, gdy ten przez 30 dni nie uregulowa ze mn swoich zalegoci patniczych. Wychodziem z zaoenia, e po usuniciu odnoników jego pozycja w rankingach spadnie, a on nauczy si, e rachunki trzeba regulowa terminowo. Tymczasem okazao si, e jego pozycja w wynikach wyszukiwania nie zmienia si przez kolejnych sze miesicy. Klient paci mi za dziaania zwizane z pozyskiwaniem odnoników przez ponad sze miesicy i Google prawdopodobnie dlatego nie wyzerowa oceny TrustRank wyznaczonej na ich podstawie. Gdyby odnoniki te miay tylko trzy tygodnie, sdz, e po ich usuniciu strona nie zachowaaby oceny TrustRank pozyskanej dziki nim. Czy to oznacza, e powiniene pozyskiwa jak najwicej odnoników, utrzymywa je przez sze miesicy, a potem systematycznie si ich pozbywa? Absolutnie nie. Google promuje strony ocen TrustRank zdobyt w przeszoci, lecz jednoczenie nakada kary za szybk wymian odnoników, czyli masowe pozbywanie si odnoników w krótkim czasie, po którym czsto nastpuje pozyskanie nowych. Nie znam oczywicie faktycznych wartoci progowych, szacowabym jednak, e jeli pozbdziesz si jednorazowo ponad 20% swoich odnoników, Google naoy na Ciebie kar. Nie konkretyzowaem jeszcze, co naley rozumie pod pojciem kary, dlatego te porusz t kwesti teraz. Google ma w swoim arsenale kilka rónych sposobów na okazanie swojego braku zaufania: zsyka do piaskownicy, kara, usunicie z indeksu, czarna lista (por. tabela 4.1). Poza zsyk do piaskownicy, wszystkich pozostaych wyrazów braku zaufania mona unikn poprzez rozwane dobieranie stron, z których pozyskuje si odnoniki, oraz sposobów ich pozyskiwania. W hierarchii Google kara jest mniej dotkliwa ni usunicie z indeksu oraz zdecydowanie mniej dotkliwa ni czarna lista.

Kup książkę

Poleć książkę

90

Przechytrzy Google

Tabela 4.1. Brak zaufania Google — przewodnik Wyraz braku zaufania Google

Droga do odzyskania zaufania

Przyczyna

Skutek

Zsyka do piaskownicy

Strona dopiero powstaa lub nigdy wczeniej nie zgromadzia odnoników.

Google nie pozwoli stronie trafi do pierwszej setki wyników wyszukiwania adnego popularnego sowa kluczowego, dopóki nie pozyska ona pewnych odnoników oraz dopóki nie min dwa miesice.

Pozyskiwa odnoniki. Czeka.

Kara

Pozyskanie zbyt wielu nienaturalnych odnoników naraz (na przykad 40 odnoników tekstowych o tej samej treci, na przykad „przejciówki”) albo jednorazowe usunicie wikszej liczby odnoników.

Google zdejmuje Twoj stron z pierwszej dziesitki wyników wyszukiwania dla jednego lub wicej Twoich najwaniejszych sów kluczowych. Szczególnie frustrujca bywa zsyka na pocztek drugiej strony wyników, najczciej jednak trafia si spadek do trzeciej lub czwartej dziesitki, a czasem nawet strona wypada poza pierwsz setk.

Zlikwidowa naruszenie zasad (jeli do niego doszo) i czeka. Google celowo nie poinformuje Ci o naoeniu kary na Twoj stron — firma podejrzewa, e angaujesz si w wtpliwe taktyki SEO, w zwizku z czym chce, aby straci rezon i zrezygnowa z tych praktyk. Jeeli zaczniesz pozyskiwa bardziej naturalne odnoniki, po upywie mniej wicej dwóch do szeciu miesicy odzyskasz pozycj w rankingach.

Usunicie z indeksu

Twoja strona zawiera odnoniki do stron „ze zego ssiedztwa”, czyli zwizanych z hazardem, prochami lub treciami dla dorosych. Twoja strona angauje si w potpiane praktyki optymalizacyjne, takie jak tworzenie

Twoja strona nie pojawia si w wynikach wyszukiwania wszystkich sów kluczowych. Nie pojawi si nawet po wpisaniu w wyszukiwark jej nazwy domeny (np. www.firstpagesage.com). Moesz zosta powiadomiony o tym fakcie w panelu sterowania Narzdzi dla webmasterów Google.

Wejd do panelu sterowania w Narzdziach dla webmasterów Google, pod adresem www.google.com/webm asters/tools. Wypenij formularz, który pozwala przekaza przypadek Twojej strony do ponownego

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdzia 4. Zaufanie zdobywa si z czasem

91

Tabela 4.1. Brak zaufania Google — przewodnik — cig dalszy Wyraz braku zaufania Google

Przyczyna

Skutek

farm odnoników czy upychanie sów kluczowych (tzw. keyword stuffing).

Czarna lista

Na Twojej stronie podejmowano dziaania optymalizacyjne w czarnym kapeluszu, takie jak pisanie kodu pokazujcego wyszukiwarce inne treci ni odwiedzajcym. Twoja strona moe zosta równie uznana za spamersk lub za rodek prowadzcy do oszustwa.

Droga do odzyskania zaufania rozwaenia. Jeli podasz dobry powód (pade ofiar hakerów albo firmy marketingowej), Twoja strona odzyska dawny status.

Twoja strona nie pojawia si w wynikach wyszukiwania wszystkich sów kluczowych. Moesz nie zosta powiadomiony o tym fakcie w panelu sterowania Narzdzi dla webmasterów Google.

Moesz spróbowa poprosi o ponowne rozpatrzenie przypadku Twojej strony w panelu sterowania Narzdzi dla webmasterów Google, jednak Twoja strona prawdopodobnie nie zostanie przywrócona do indeksu. W takiej sytuacji najlepiej jest kupi now domen i odci si od niecnych praktyk — chyba e nie zaley Ci na odwiedzajcych kierowanych z wyszukiwarki Google.

Uwaga Jak sobie zapewne przypominasz z wcześniejszego rozdziału, zsyłka do piaskownicy działa na nieco innej zasadzie, ponieważ nie ma związku z żadnym Twoim występkiem (choć skutek jest podobny jak w przypadku kary). Piaskownica, czyli inaczej okres oczekiwania na pojawienie się w rankingach obowiązujący wszystkie nowe strony, ma na celu utrzymanie spamerów poza indeksem.

Nieufno na rónych poziomach Tabela 4.1 to praktyczny przewodnik po rónych poziomach nieufnoci, jak Google moe okaza Twojej stronie.

Kup książkę

Poleć książkę

92

Przechytrzy Google

Jeeli chodzi o ryzyko usunicia z zestawienia liczcych si wyników wyszukiwania, szybka wymiana linków dorównuje tylko nadoptymalizacji. Osobie wytrwale pozyskujcej odnoniki taka sytuacja moe przytrafi si przypadkowo. Zaómy, e pozyskae sporo odnoników, ale mija ju kilka tygodni, a nawet miesicy, a Ty nie widzisz poprawy swoich notowa w wynikach wyszukiwania. Uznajesz w zwizku z tym, e strony, które zamieciy odnoniki, nie mog przekazywa swojej oceny TrustRank lub nie maj dostatecznie wysokiej oceny, by warto byo wypaca im wynagrodzenie. Rozsdna wydaje si proba do administratorów tych stron o zdjcie takich odnoników i zastpienie ich nowymi, które uzupeniyby luk w Twoim programie pozyskiwania odsyaczy. To wrcz podrcznikowa definicja szybkiej wymiany odnoników. Na niewielk skal (kilka odnoników jednorazowo) takie numery przechodz, jednak na wiksz skal (na przykad wicej ni dziesi odnoników jednorazowo) mog skutkowa kar. Najlepiej byoby si dowiedzie, które odnoniki przekazuj najwysz ocen TrustRank — jeeli czytasz t ksik od pocztku, powiniene ju to wiedzie — a nastpnie aktywnie pozyskiwa wanie takie odnoniki. Powiniene potraktowa je jako swego rodzaju inwestycj i zrezygnowa z myli o ich szybkim likwidowaniu. Jak zauwaa Google, wikszo webmasterów, którzy chc trafi na szczyt wyników wyszukiwania popularnego sowa kluczowego, ma tylko jedn opcj — musz zarzdza stron z odpowiednim staem i odnonikami z odpowiednim staem. Warto jednak podkreli, e osoba powicajca kilka godzin dziennie na pozyskiwanie i zarzdzanie odnonikami moe trafi na szczyt rankingu w cigu jednego roku. Konsekwentna i naturalna strategia pozyskiwania odnoników o wysokiej ocenie TrustRank pozwala w czasie dwunastu miesicy uzyska lepsze efekty ni dziesicioletnia strona z odnonikami o wieloletnim stau. Tego fragmentu nie powiniene zatem traktowa jako wietnej wymówki, by zwolni tempo podejmowanych dziaa i biernie czeka, a Twoja strona i odnoniki zyskaj odpowiedni sta. Dopóki wszystkie odnoniki sprawiaj wraenie zdobytych przez czowieka, a nie wygenerowanych w ramach hurtowego, zautomatyzowanego procesu (trzymaj si z dala od poredników w handlu odnonikami!), Twój wysiek powinien zosta sowicie wynagrodzony.

Jak znale  star stron internetow wart zakupu? Inaczej ni w przypadku mierci i podatków, których unikn si nie da, jest jeden, ale tylko jeden sposób na uniknicie piaskownicy — polega on na dokonaniu zakupu innej strony internetowej, która przesza ju przez ten okres oczekiwania. Nawet jeli nigdy wczeniej nie kupowae strony internetowej, nie powiniene podchodzi do tego z obaw. Nie ma w tym nic trudnego. Nie musisz kupowa caej firmy, eby dosta jej star stron internetow — moesz dokona zakupu tylko strony. Oznacza to, e nie musisz przeprowadza caego badania due diligence. Nie zapdzajmy si jednak na razie tak daleko. Zastanówmy si najpierw, po co tak naprawd kupuje si strony internetowe w ramach dziaa optymalizacyjnych.

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdzia 4. Zaufanie zdobywa si z czasem

93

Osoby zorientowane w SEO kupuj inne strony nie po to, aby unikn kilku miesicy oczekiwania w piaskownicy, lecz po to, aby unikn kilku lat pozyskiwania odnoników. Powiniene bra pod uwag wycznie strony o wieloletnim stau oraz majce du liczb odnoników, które dziki temu osigny zoty wiek zaufania. To troch tak, jak gdyby weni si w bogat rodzin — pstryk i masz wadz. Jeeli dokadnie wiesz, czego szukasz, a nastpnie bdziesz systematycznie sprawdza oferty sprzeday, prdzej czy póniej znajdziesz stron speniajc Twoje kryteria w stopniu niemal idealnym. Znalezienie takiej strony wymaga oczywicie czasu i wysiku, bdzie to jednak uamek nakadów, jakie trzeba by ponie w celu zbudowania od zera strony o podobnej pozycji. Od czego zatem zacz? Przede wszystkim wejd na stron wyszukiwarki Google i wpisz w cudzysowie: „strona na sprzeda”. Powiniene znale w ten sposób kilkuset wacicieli, którzy wystawili swoje strony na handel. Oczywicie wikszo z nich szybko odrzucisz, poniewa bd nalee do jednej z czterech poniszych kategorii „Nie kupuj”: 1. Strony zaparkowane. Strona zaparkowana to strona nieaktywna, która znajduje si w sieci wycznie w celu zarabiania na sabej jakoci reklamach (por. rysunek 4.1). Zwykle znajduj si na niej komercyjnie dostpne zdjcia, reklamy tekstowe na samym rodku ekranu, a take zaproszenie do zakupu domeny umieszczone po prawej stronie lub w dolnej jej czci. Takie domeny to w sumie czysty spam, a poza tym nie da si ich kupi za adn sensown cen. Odpu to sobie.

Rysunek 4.1. Typowa zaparkowana domena. Kiedy bdziesz szuka stron do zakupu, unikaj tego rodzaju witryn ze spamem

Kup książkę

Poleć książkę

94

Przechytrzy Google

2. Strony niezwizane z Twoj dziaalnoci. Jeeli znajdziesz stron, która nie ma nic wspólnego z prowadzon przez Ciebie dziaalnoci, nie moesz jej wykorzysta w charakterze swojej gównej strony biznesowej. Prawdopodobnie nie bdziesz móg nawet uczyni z niej strony siostrzanej, przeznaczonej do przycigania odwiedzajcych na Twoj gówn stron, poniewa Google sklasyfikowa j ju w konkretnej kategorii tematycznej i nie bdzie wywietla jej w wynikach wyszukiwania sów kluczowych z innej kategorii tematycznej. Jeli na przykad prowadzisz sklep zoologiczny i znajdziesz stron o adresie personalizowane-opakowanianachusteczki.net, na której przez cztery lata prowadzono sprzeda srebrnych opakowa na chusteczki z wygrawerowanymi inicjaami, raczej nie powiniene jej kupowa. Co prawda byoby to znakomite rozwizanie dla kogo, kto zajmuje si chusteczkami, wyposaeniem domu albo srebrnymi drobiazgami, taka strona jednak w zbyt duym stopniu odbiega od tematyki zoologicznej, by moga mie dla Ciebie jakkolwiek warto. To samo dotyczy stron, które zawieraj w nazwie Twoje sowo kluczowe, ale uyte w innym kontekcie. Na przykad strona na temat ta ca salsa nijak si ma do Twojej wieo otwartej firmy, zajmujcej si sprzeda sosu salsa. 3. Relatywnie nowe strony. Ludzie czsto wystawiaj strony na sprzeda tu po ich zaoeniu, czciowo dlatego, e ich zdaniem maj atrakcyjne nazwy domeny. Tymczasem strona o stau mniejszym ni rok to co, czego powiniene si wystrzega, poniewa nie ma ona szczególnie wysokiej oceny TrustRank. W celu ustalenia stau strony skorzystaj z publicznej bazy danych Whois, dostpnej pod adresem https://hrd.pl/pcenter/partner_frame/whois.php (na stronie z wynikami wyszukiwania wypatruj kategorii Utworzona, gdzie znajdziesz dat rejestracji domeny). 4. Strony bez odnoników. Nawet jeli strona ma dziesi lat, lecz nie zawiera prowadzcych na ni odnoników, dla Google tak samo nie ma ona adnej wartoci, jak co zupenie nowego. Zanim kupisz jakkolwiek stron, sprawd jej odnoniki za pomoc narzdzia Yahoo! Site Explorer. Wejd na stron Yahoo.com i wpisz: linkdomain:http://www.przyklad.pl. Jeeli znalaze stron odpowiadajc tematycznie Twojej dziaalnoci, która dziaa nieprzerwanie od co najmniej dwóch lat i ma przynajmniej kilka odnoników, taki zakup prawdopodobnie warto rozway. Jako drugi — i chyba lepszy — sposób zakupu strony internetowej naley wymieni dokonywanie wyboru sporód tych witryn, które s ju wywietlane w wynikach wyszukiwania interesujcego Ci sowa kluczowego. Zaómy, e sprzedajesz koszulki. Wpisz w Google fraz koszulki i przejrzyj pierwsz setk wyników. Dziki tej metodzie unikniesz ryzyka, e nabywana strona zostaa sklasyfikowana w innej kategorii i w zwizku z tym nie trafi do rankingów dla Twoich sów kluczowych — przecie znalaza si ju w wynikach wyszukiwania Twojego sowa kluczowego. Nie musisz równie za bardzo interesowa si liczb odnoników prowadzcych do tej strony, poniewa niezalenie od ich liczby najwyraniej wystarczyy, aby zapewni stronie

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdzia 4. Zaufanie zdobywa si z czasem

95

przyzwoit pozycj w wynikach wyszukiwania. Krótko mówic: wszystkie sto stron zasuguje na Twoje zainteresowanie jako nabywcy… o ile uda Ci si wynegocjowa rozsdn cen. W przypadku tej grupy potencjalnych stron — podobnie jak w przypadku poprzedniej grupy stron wystawionych na sprzeda — mona wskaza kilka czynników, które powinny Ci zniechci do zawarcia transakcji: x

Nazwa domeny nie pasuje do Twojej dziaalnoci albo Ci si nie podoba. Jeeli nazwa domeny nie podoba Ci si do tego stopnia, e nie mógby z ni y, to w ogóle nie ma o czym mówi. Wiem, e bardzo zaley Ci na stronie, która trafia ju do wyników wyszukiwania Twojego gównego sowa kluczowego (jeeli jeszcze takiej nie masz, powiniene koniecznie jedn z nich zdoby), nie moesz jednak ignorowa kwestii brandingu. Zaómy, e sprzedajesz czci samochodowe i trafie na stron z pierwszej dziesitki wyników wyszukiwania frazy czci samochodowe, jednak strona ta wystpuje pod adresem czescidosamochodow-zabawek.pl — musisz z niej zrezygnowa. Posugujc si tak nazw, tylko zdezorientowaby swoich odbiorców.

x

Strona znajdujca si w wynikach wyszukiwania stanowi element wikszego serwisu. W obrbie jednego serwisu internetowego z pewnoci znajdziesz wiele stron o bardziej ogólnej tematyce. Nie zdziwibym si na przykad, gdyby po wyszukaniu frazy czci samochodowe otrzyma w wynikach wyszukiwania midzy innymi jedn ze stron portalu eBay. Jest raczej oczywiste, e eBaya nie uda Ci si kupi (Billu Gatesie, jeeli czytasz t ksik, wiedz, e Ciebie ta uwaga nie dotyczy).

x

Strona naley do funkcjonujcej firmy. To wana kwestia, o której nie mona zapomnie. W analizowanym tu scenariuszu poszukujesz strony internetowej na potrzeby swojej strategii optymalizacyjnej. Wielu wacicieli stron moe okaza zaskoczenie Twoj propozycj: „Dlaczego chcesz kupi stron, któr budowaem przez osiem lat?”. Nie marnuj czasu na próby dokonania zakupu strony nalecej do aktywnie funkcjonujcej firmy. Jeeli zobaczysz stron, która wyglda na bieco aktualizowan i której informacja o prawach autorskich równie zawiera wie dat, moesz spokojnie tak stron pomin. Szukaj stron, na których znajdziesz informacj „Copyright 2005” lub co podobnego. Prawdopodobnie oznacza to, e t stron nikt si ju dawno nie interesowa. Taka strona, latami nieaktualizowana, moe okaza si prawdziwym skarbem, poniewa jest spora szansa, e Twój e-mail odbierze zmczony i zabiegany administrator, który bdzie skonny rozsta si ze swoj dotychczasow wasnoci (por. rysunek 4.2).

Ostatecznie okae si, e wikszoci stron z pierwszej setki wyników wyszukiwania nie uda Ci si kupi po rozsdnej cenie. Pamitaj jednak, e kupowanie stron internetowych to swego rodzaju gra, w której licz si pomysowo oraz umiejtno przekonywania. Kiedy ju opracujesz krótk list stron, które mogyby stanowi dla Ciebie wartociowe narzdzie biznesowe, zastanów si nad kad z nich i spróbuj okreli osobowo jej waciciela.

Kup książkę

Poleć książkę

96

Przechytrzy Google

Rysunek 4.2. Strona internetowa znajdujca si w pierwszej setce wyników wyszukiwania sowa kluczowego sculpture (rze ba). To dobry kandydat do przejcia, poniewa wszystko wskazuje na to, e strona dawno nie bya aktualizowana (sdzc po znajdujcej si na dole nocie copyright)

Zaómy, e sprzedajesz zegarki. Powiedzmy, e wyszukujesz fraz zakup zegarka i znajdujesz star stron powicon pasji kolekcjonowania zegarków. Stwierdzasz, e od jakiego czasu nikt jej nie aktualizowa. Zanim skontaktujesz si z jej wacicielem, powiniene przeprowadzi nastpujce rozumowanie: 1. W porzdku. Wyglda na to, e waciciel tej strony jest pasjonatem zegarków. 2. By moe ma wasn kolekcj przekazywan z pokolenia na pokolenie. 3. By moe jego fascynacja tym tematem zrodzia si ju dawno, gdy w wieku kilku lat znalaz na strychu stare zegarki po dziadku. 4. Tak czy owak, facet stworzy stron internetow, na której niczego nie sprzedaje, musi by zatem zapalonym hobbyst. 5. Jeeli powiem mu, e chc kupi jego stron, aby uzyska wysz pozycj w wynikach wyszukiwania i sprzedawa mój towar, najprawdopodobniej go w ten sposób zniechc. 6. Powinienem raczej wzbudzi w sobie nieco zainteresowania starymi zegarkami i opowiedzie mu o tym, jednoczenie informujc go, e chciabym kupi t stron midzy innymi po to, aby kontynuowa jego dzieo. 7. Jeeli waciciel zada mi pytanie, czy zamierzam sprzedawa zegarki, odpowiem, e tak. Powiem mu równie, e pozostawi i bd dalej prowadzi osobny dzia powicony jego pracy, opisujcy jego dokonania oraz niektóre moje osignicia. W ten sposób wszyscy bd zadowoleni.

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdzia 4. Zaufanie zdobywa si z czasem

97

Jak wida, przy poszukiwaniu najskuteczniejszego sposobu na kupno strony przydaje si spora doza sprytu i znajomoci psychologii. Jeeli nie potrafisz myle w ten sposób, bdziesz musia myle swoim portfelem. Oczywicie dla niektórych ludzi licz si wycznie pienidze, w takich przypadkach moesz jednak zaoferowa tylko tak cen, na jak Ci sta. Nie ma sensu przepaca za czyj stron internetow, skoro zawsze mona zbudowa wasn od podstaw. Moe to by cenna praktyka w zakresie tworzenia wietnych treci i pozyskiwania odnoników, a przecie tych umiejtnoci bdziesz potrzebowa bez wzgldu na to, czy uda Ci si kupi dobr stron, czy nie. Jeeli uda Ci si znale dobr stron w przyzwoitej cenie, to si dugo nie zastanawiaj. Jeli to si nie uda, có… trudno — bdziesz zmuszony wyksztaci w sobie kilka dobrych nawyków.

Proces nabywczy Kiedy dojdziesz do porozumienia z wacicielem strony w kwestii ceny, czas rozpocz proces nabycia. Kupiem w yciu ju wiele stron internetowych. Niektóre transakcje udawao si sfinalizowa nawet w cigu dwóch dni. Przecitnie jednak ten proces trwa od dwóch do trzech tygodni — liczc od wysania pierwszej wiadomoci e-mail do przekazania wasnoci. Poniej wyjaniam, jak to na ogó wyglda. 1. Porozumienie nieformalne. Musisz doprowadzi do „spotkania umysów”, czyli porozumienia, w ramach którego obie strony rozumiej swoje wzajemne zobowizania. Moesz to zrobi drog e-mailow, telefoniczn lub osobicie. Twoim gównym zobowizaniem bdzie najprawdopodobniej zapata ustalonej kwoty, natomiast podstawowe zobowizanie zbywcy bdzie dotyczyo przeniesienia wasnoci domeny, strony internetowej oraz praw do zamieszczonych na niej treci. Do porozumienia tego dochodzi zwykle po jednej lub dwóch rozmowach, na skutek których obie strony czuj si pewnie w swoim towarzystwie i utwierdzaj si w przekonaniu, e druga strona wywie si ze swoich zobowiza . 2. List intencyjny. Czasami po nieformalnym porozumieniu podpisuje si list intencyjny. List taki to nic innego jak pismo, w którym wymienia si gówne postanowienia docelowej umowy, np.: „Ogólnie rzecz ujmujc, umawiamy si na nastpujce warunki. Kiedy ju uzgodnimy wszystkie szczegóy, spiszemy jaki bardziej oficjalny i fachowy dokument”. Z listów intencyjnych korzysta si po to, aby nie marnowa czasu i pienidzy na przygotowywanie oficjalnych dokumentów, a potem stwierdzi, e nie ma zgody co do podstawowych jej zapisów. Sam zamiast listu intencyjnego wol wysa e-mail z gównymi warunkami umowy, ale niektórzy ludzie preferuj tradycyjne rozwizania. 3. Umowa kupna-sprzeday. Kiedy wiadomo ju, e obie strony doszy do porozumienia w sprawie gównych warunków transakcji, czas przej do kwestii formalnych. Wzoru umowy kupna-sprzeday strony internetowej moesz poszuka w Google. Sam zwykle posuguj si szablonem, który znalazem w sieci

Kup książkę

Poleć książkę

98

Przechytrzy Google

przy okazji pierwszej finalizowanej transakcji i który od tamtego czasu dopasowaem do swoich potrzeb. Jeeli znajdziesz w kontrakcie niezrozumiae dla siebie sformuowania, skorzystaj z Google i poszerz swoj wiedz na temat terminów prawnych. Poza gównymi warunkami przeniesienia wasnoci domeny i treci, wiksza cz umowy sprowadza si do zapisów chronicych obie strony przed raczej mao prawdopodobnymi (ale jednak moliwymi) konsekwencjami. W razie wtpliwoci zawsze warto skorzysta z porady prawnika, aby mie pewno, e transakcja przebiega we waciwy sposób. 4. Due diligence. Gdy dojdzie do podpisania umowy przez obie strony, transakcj mona uzna za niemal sfinalizowan. Nabywca musi si teraz upewni, e zbywca nie zatai przed nim niczego wanego. Wanie temu suy analiza due diligence. W tej sytuacji polega ona na tym, e nabywca (a czasami take zbywca) w wikszych szczegóach przyglda si stronie, uzyskujc dostp do danych na temat domeny, dokumentów finansowych, a take do obowizujcych umów reklamowych, marketingowych i umów na wiadczenie usug. Gdyby na przykad odkry kontrakt reklamowy zakazujcy wacicielowi sprzeday strony jakiejkolwiek osobie trzeciej (czyli Tobie), do transakcji by nie doszo. Transakcja kupnasprzeday strony na potrzeby SEO zwykle nie wie si ze szczegóow analiz due diligence, w zwizku z czym finalizacja transakcji przebiega na ogó do sprawnie. 5. Przelew rodków. Teraz najwaniejsze. W momencie przeniesienia wasnoci domeny oraz strony wraz z treciami (lub tu przed tym momentem) musisz dokona patnoci. Zbywca prosi zwykle o przelew na wskazany numer konta — to nieodwracalna forma patnoci, która podlega realizacji w cigu kilku godzin. System PayPal i karty kredytowe oferuj moliwo wycofania transakcji, a realizacja czeku zajmuje do kilku dni. Jeeli jednak masz moliwo zapaty czekiem, z Twojego punktu widzenia bdzie to bezpieczniejsze rozwizanie, poniewa zawsze moesz powstrzyma realizacj czeku, gdyby okazao si, e zamiast strony internetowej kupie ma wow (to bardzo mao prawdopodobny scenariusz). 6. Przeniesienie wasnoci domeny. Ostatnim elementem procesu nabycia strony internetowej jest przejcie wasnoci domeny. Musisz mie konto w firmie, w której zostaa ona zarejestrowana. Kiedy sprzedawca dokona przerejestrowania domeny na Twoje nazwisko, powiniene zobaczy t nazw w spisie domen, które zarejestrowae w tej samej firmie. Zdarzenie to wie czy ca transakcj, oczywicie pod warunkiem, e strona internetowa wyglda dokadnie tak samo jak przed przeniesieniem wasnoci. Chodzi o to, aby tu przed transakcj nie doszo do zaparkowania domeny albo usunicia treci ze stron. Wanie dlatego zbywca powinien wyranie stwierdzi, e rozumie, i wraz z domen nabywasz stron internetow oraz znajdujce si na niej treci w dokadnie takiej postaci, w jakiej je po raz pierwszy widziae (oznacza to, e strony nie mog zosta usunite ani otrzyma nowych nazw). Czciowo kupujesz przecie zaufanie

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdzia 4. Zaufanie zdobywa si z czasem

99

Google do tej strony — strony w takiej postaci, w jakiej internauci ogldali j miesicami lub latami. Jeeli wszystko okae si w porzdku, transakcja dobiega ko ca, a Ty moesz zacz korzysta ze swojej „nowej” strony, która ju cieszy si zaufaniem Google.

Najczciej spotykane puapki Nabywanie starej strony internetowej wie si oczywicie z pewnym ryzykiem. Zanim przekaesz komu pienidze w zamian za co, co wydaje Ci si bezporednim biletem na pierwsz stron wyników wyszukiwania w Google, powiniene zabezpieczy si przed pewnymi przykrymi sytuacjami.

Ostronie z zakupami na internetowym rynku stron Jedna z puapek wie si z zakupami na internetowym rynku stron. Jest kilka duych serwisów znanych ze sprzeday stron, aktywna sprzeda odbywa si równie w specjalnych dziaach kilku forów. Wpisz w Google fraz kupno strony, a bez problemu znajdziesz wikszo z nich. Przegldajc spisy stron i zachwycajc si wysokimi ocenami PageRank, staem i wietnymi nazwami domen, pamitaj o jednym: wiele osób decyduje si sprzeda swoje strony tylko dlatego, e co jest z nimi nie tak. Nie sugeruj, aby zachowywa si jak paranoik, ale aby zachowa ostrono. Spotkaem wielu nabywców, którzy sparzyli si na kupnie stron ze wietn treci i rewelacyjn nazw domeny — dopiero po fakcie stwierdzali, e dana strona w ogóle nie wystpuje w wynikach wyszukiwania w Google. Kupiona strona zostaa usunita z indeksu lub wcignita na czarn list i wanie dlatego poprzedniemu wacicielowi zaleao na tak szybkiej sprzeday.

Strony, które nie maj nic wspólnego z Twoj dziaalnoci Kolejny bd czsto popeniany przez nowicjuszy w dziedzinie zakupu stron polega na nabywaniu stron, które maj wszystkie podane cechy charakterystyczne, ale nie maj nic wspólnego z prowadzon przez nich dziaalnoci. Jeeli kupisz stron z odpowiednim staem i odpowiednio „leciwymi” odnonikami, a nastpnie zastpisz j now stron z nowymi treciami, Google zorientuje si, e cakowicie zmienie profil swojej strony, i zrobi jedyn rzecz, jaka ma z jego punktu widzenia sens: wyzeruje ocen TrustRank. By moe w przeszoci ta strona zasugiwaa na zaufanie, ale to byo dawno i nieprawda. Cakowita zmiana treci jest równoznaczna z nowymi narodzinami. Moesz na przykad zmieni stron powicon witom Boego Narodzenia w stron dotyczc wita Chanuka i prawdopodobnie ujdzie Ci to na sucho, gorzej natomiast, jeli zmienisz j w stron powicon ubezpieczeniom na ycie.

Domeny, które wygasy Ostatnie ostrzeenie dotyczy unikania domen, które wygasy. W tym przypadku nazwa mówi sama za siebie — chodzi o domeny, które powróciy do wielkiego oceanu

Kup książkę

Poleć książkę

100

Przechytrzy Google

dostpnych nazw domen, poniewa ich waciciele albo z nich zrezygnowali, albo zapomnieli je odnowi. Firmy specjalizujce si w sprzeday wyganitych domen staraj si zarobi gównie na zapominalstwie innych. Nie bd wchodzi w szczegóy tej cieszcej si nie najlepsz saw dziaalnoci — ogranicz si do stwierdzenia, e nie jest to dobry sposób pozyskiwania starych stron internetowych, poniewa kiedy domena wygasa, zostaje automatycznie zaparkowana, a wówczas caa jej dotychczasowa ocena TrustRank odchodzi w zapomnienie.

Kup książkę

Poleć książkę

Skorowidz A adres internetowy, 32 adres URL, 16, 32, 47 dynamiczny, 49 sowo kluczowe, 48 statyczny, 49 adresy przyjazne dla wyszukiwarek, 49 AdWords, 107 akcje promocyjne, 203 aktualizacja statusów, 214 Alexa, 35 algorytm Bing, 173, 175 algorytm Google, 24, 152, 215 Big Daddy, 24 Caffeine, 24 algorytm szeregujcy, 159 AltaVista, 152 analiza due diligence, 98 Anderson Chris, 111 Android, 215 ankieta dla internautów, 79 archive.org, 88 artykuy na tematy niszowe, 104 atomowa pika, 103 budowa adresów URL, 102 odnoniki, 102 sowa kluczowe, 102 sta, 102 treci, 102 tytuy stron, 102 atrapy odnoników, 46 autentyczno, 52 automatyczne oznaczanie komentarzy, 47 automatyczne tworzenie spamu, 170 autonomiczne spoecznoci, 210

Kup książkę

B baza danych Google, 141 bezpatne konsultacje, 203 Bing, 174 contains:, 187 linkfromdomain:, 186 Bing Webmaster Tools, 188 blog technologiczny, 183 bdy, 130 brak monitoringu, 131 zbdne sowa kluczowe, 130 ze strony docelowe, 131 ze typy dopasowania, 130 brak zaufania Google, 91 budowa adresów podstron, 48 budowa adresu URL, 47 budowanie porozumienia z odbiorcami, 210

C celebryci, 64 cena, 199 cena odnonika przychodzcego, 185 click-through rate, 118 CMS, 49 Consumer Reports, 157 contextual discovery, 227 copyright, 96 CPC, cost-per-click, 115 Creative Commons, 82 CTR, click-through rate, 118 cudzysów, 138 Cutts Matt, 24 czat, 208

Poleć książkę

242

Przechytrzy Google

D dane cena, 199 dodatkowe informacje i materiay, 201 informacje o zespole, 201 produkty, 200 decyzje nabywcze, 225 definicja atomowej piki, 101 deindeksacja stron doorway, 168 demografia, 182 dezinformacja Google, 152 dizajn, 190 aspekt estetyczny, 190 layout, 193 struktura strony, 193 dugi ogon, 111 doboru sformuowa , 124 dobra nazwa domeny, 81 dobre ssiedztwo, 54 dobrej jakoci zdjcia, 200 Dodaj do koszyka, 203 Dodgeball, 235 domena, 48, 86 domena .edu, 186 dominacja wyników z Miejsc Google, 231 dopasowanie do wyraenia, 116 przyblione, 116 cise, 116, 127 wykluczajce, 116 dublowanie treci, 48 due diligence, 98 dynamiczne adresy URL, 49

E estetyka strony, 44, 190 Excite, 152, 173 ezoteryczny kod strony, 154

fraza „naprawa butów” –skóra, 114 fraza allinanchor:akcesoria do telefonów komórkowych, 145 bez cudzysowów, 114 burger king vs. mcdonalds, 143 buy surf boards, 29 link:przyklad.pl, 88 fraza linkdomain:www.mjartstudios.com, 87 premium surfing supply, 28 strona na sprzeda, 93 surfing supply, 27 frazy wyszukiwania, 39 funkcja Social Results, 219 funkcja wyszukiwania lokalnego, 157 funkcjonalno strony, 190

G generowanie ruchu, 137, 170 Genius, 228 Gmail, 216 Google AdWords, 36, 104, 107, 113, 132 testowanie sów kluczowych, 123 Google Buzz, 221 Google Chrome, 216 Google Earth, 216 Google Toolbar, 17 Google Trends, 64 Google Wave, 221 Google, brak zaufania, 90 Google+, 221 gocinne wpisy, 77 grupa demograficzna, 182 grupowanie sów kluczowych, 126 grupy reklam, 125, 127

H F Facebook, 198 faszywe oferty, 168 faszywe recenzje, 230 farmy odnoników, 166 filtry gstoci sów kluczowych, 153 firma Apple, 228 Flash, 188 Foursquare, 224

Kup książkę

historyczny wskanik klikalnoci, 117

I indeksacja strony, 159 informacje o optymalizacji, 24 informowanie o nagrodach, 195 informowanie o wzmiankach prasowych, 195

Poleć książkę

Skorowidz Internet doskonay, 23 Internet Explorer, 182

K kampania pozyskiwania odnoników, 147 kampania reklamowa, 113 kampanie reklamowe PPC, 156 katalog Yahoo!, 185 katalog zaufany, 186 keyword stuffing, 150 kierowanie geograficzne, 121 kliknicia z jednego adresu IP, 128 kod rabatowy, 203 kod ródowy strony, 155 komendy gosowe, 234 kompendia, 67 koncentracja, 163 konkursy, 68 kontakty biznesowe, 225 koszt przygotowania widetu, 73 kradzie oceny TrustRank, 47 kradzie tosamoci, 51, 190 Kup teraz, 203

L lajki, 226 layout, 193 layout stron, 180 licencja Creative Commons, 82 licytacja o sowo kluczowe, 124 list intencyjny, 97 lista adresowa administratorów stron, 59 lista operatorów, 138 lista stron z odnonikami, 147 lista Top 10, 66 Lubi to!, 217

M Mapy Google, 216 marka, 104 marketing szeptany, 104 marketing wirusowy, 206 maskowanie, 168 materiay wideo, 200 mechanizm obniania opat CPC, 116 media spoecznociowe, 73, 197, 205 metoda ukadania adresów URL, 48

Kup książkę

243

Miejsca Google, 157, 223 MIT, 23 mity, 151, 161 mobilna tosamo spoecznociowa, 221 model patnoci, 115 motywowanie klientów, 202 MSN, 182 MSN Search, 174

N nabycie strony due diligence, 98 list intencyjny, 97 porozumienie nieformalne, 97 przelew rodków, 98 przeniesienie wasnoci domeny, 98 umowa kupna-sprzeday, 97 nadmierna optymalizacja, 154 nadoptymalizacja, 92 narzdzia promocji, 207 narzdzie Bing Webmaster Tools, 188 do pomiarów oceny TrustRank, 21 do ledzenia sów, 35 Google Analytics, 137 propozycji sów kluczowych, 33 Site Explorer Yahoo!, 146 weryfikacji skutecznoci odnonika, 145 Yahoo! Site Explorer, 80, 94 nazwa domeny, 32 Netscape, 173 networking, 225 niebieskie nagówki, 38 niesamowite lub dramatyczne historie, 211 nieuczciwe kliknicia, 127 obrona, 128 opcja udziau, 129 nieufno Google, 89 no-follow, 47 non profit, 22

O obliczanie Wyniku Jakoci, 117 ocena dostpna publicznie, 20 kampanii reklamowej, 117 PageRank, 16, 153, 159 PageRank na poziomie 4, 160

Poleć książkę

244

Przechytrzy Google

ocena PageRank Patrz take wyznaczanie oceny, 17 strony, 17 TrustRank, 19, 21, 31 TrustRank, wyzerowanie, 86 ochrona algorytmu Google, 25 oczekiwanie, 83 od 0 do 2 miesicy, 84 od 2 do 4 miesicy, 84 od 4 do 6 miesicy, 84 od 6 do 12 miesicy, 84 od 1 do 2 lat, 84 od 2 do 4 lat, 85 od 4 lat wzwy, 85 odchylenie standardowe, 163 odgadywanie oceny, 21 odnawianie domen, 100 odnonik graficzny, 43 do strony internetowej, 79, 87 do strony reklamodawcy, 47 do strony na Facebooku, 198 do trafnych treci, 24 inteligentny, 60 komercyjny, 52 Kopia, 159 no-follow, 47 projektanta witryny, 58 przekierowany, 46, 61 przychodzcy, 31, 45, 180 tekstowy, 43, 145 upoledzony, 47 wewntrz tekstu, 43 wewntrzny, 148 odnoniki, 16, 17, 42, 43 atrapy, 46 dojrzao i wymiana, 89 poszukiwanie, 54 pozyskiwanie Patrz pozyskiwanie odnoników, 53 schemat zamieszczania, 45 sugerowane miejsca, 56 dolna cz strony, 57 strona gówna, 56 strona z materiaami dodatkowymi, 56 szybka wymiana, 92 wskazówki sugerujce wiek, 87 odwracacz uwagi, 24 oferta dla nowych klientów, 203

Kup książkę

okazja, 202 wyprzedae i promocje, 202 okno siedmiu, 158 opcja udziau w sieci reklamowej, 129 operator allinanchor:, 138, 144 allintext:, 150 allintitle:, 149 AND, 138 asterisk, 138 contains:, 187 link:losowo, 143 link:podsuchiwanie, 143 link:ledzenie konkurencji, 144 link:, 88, 138, 142 linkdomain:, 87, 138, 146 linkfromdomain:, 186 OR, 138 site:, 138, 139, 141 wyszukiwania, 114, 138 optymalizacja, 107 optymalizacja pod ktem czowieka, 189 dane, 199 dizajn, 190 okazje, 202 zrónicowanie, 194 optymalizacja pod ktem konwersji, 204 optymalizacja w biaym kapeluszu, 165, 172 optymalizacja w Bing, 173 informacje nagówkowe, 178 nagówki, 178 odnoniki, 181 odnoniki wychodzce, 180 sowa kluczowe w treci, 175 sta strony, 181 struktura strony, 180 tytuy stron, 176 znaczniki alt, 179 optymalizacja w czarnym kapeluszu, 165 maskowanie, 168 porwania stron, 171 spam, 170 strony typu doorway, 168 tworzenie farm odnoników, 166 ukryte treci, 169 optymalizacja w Google adres URL, 47 czas, 50 oczekiwanie, 83 odnoniki, 42 sowa kluczowe, 32 tytu strony, 37

Poleć książkę

Skorowidz optymalizacja w usudze Miejsca Google, 236 optymalizacja w wyszukiwarkach internetowych Patrz SEO, 19 optymalizacja w Yahoo!, 173 organiczne SEO, 108, 231 organiczne wyniki wyszukiwania, 124, 157

P PageRank, 16 pajczki Bing, 179 pajczki Google, 117, 140 pakiet Microsoft Silverlight, 188 panel moderacji, 161 panel przydatnych narzdzi, 184 pasek narzdzi Google Toolbar, 17 pay-per-click, 35, 107, 183 permutacja sów uytych w tytule strony, 40 personalizacja, 239 patna reklama PPC, 135 podkrelanie wasnych atutów, 195 polecenia na stronach internetowych, 104 porównanie wyszukiwarek, 176 porównywanie artykuów, 200 portal MSN.com, 182 porwanie strony, 171 pozycja strony, 16 pozycjonowanie strony, 24 pozyskiwanie danych spoecznociowych, 222 pozyskiwanie odnoników, 43, 53, 54 cena, 76 e-maile, 59 gocinne wpisy, 77 informacje prasowe, 60 kompendia, 67 konkursy, 68 konsekwentna i naturalna strategia, 92 listy Top 10, 66 media spoecznociowe, 73 nagrody, 73 prasa, 69 reklama, 75 reklama tekstowa, 76 serwisy spoecznociowe, 55 strony rodziny i przyjació, 54 strony z brany, 55 systematyczne, 58

Kup książkę

245

trwao, 76 tworzenie ciekawych treci, 60, 63 tworzenie przynty, 59 tworzenie szczególnie zabawnych treci, 62 widet, 71 Wikipedia, 82 wyniki bada , 78 zdjcia za odnonik, 82 PPC, pay-per-click, 37, 107, 135, 156, 183 praca w sprzeday, 56 prasa, 69 blogi i publikacje internetowe, 70 krajowa, 70 preferencje znajomych, 220 proces, 200 proces nabycia, 97 produkcja tekstów, 105 produkty, 200 profil publicznie dostpny, 55 Projekt Diaspora, 221 promowanie najlepszych treci, 210 promowanie treci, 212 Facebook, 212 serwisy spoecznociowe z zakadkami, 213 Twitter, 213 YouTube, 213 próba oszustwa w sieci reklamowej, 130 przekazanie oceny TrustRank, 57 przeniesienie praw do treci, 97 przeniesienie wasnoci domeny, 97 przepyw informacji, 208 przewidywanie kontekstowe, 227, 231 przewidywanie spoecznociowe, 227 przynta, 66 przyszo SEO, 215 puapki, 99 domeny które wygasy, 99 strona na czarnej licie, 99 strona usunita z indeksu, 99 strony o niechcianym profilu, 99

R ranking Google, 25 ranking sów kluczowych, 135 rejestracja strony, 161 reklamy AdWords, 108 reklamy tekstowe, 107

Poleć książkę

246

Przechytrzy Google

rekomendacje, 196, 229 rel=nofollow, 47 ruch na stronie, 111

S samodzielna rejestracja strony, 161 schemat zamieszczania odnoników, 45 Search Analytics, 35 SEO, 19, 30, 93, 189 serwis TripAdvisor, 228 Yelp, 228 serwis archive.org, 88 serwis Ask.com, 175 serwis HARO, 196 serwis informacyjny, 183 serwis spoecznociowy Digg, 55, 213 Facebook, 55, 210 Foursquare, 55 Friendster, 55 MySpace, 55 Orkut, 55 Reddit, 55, 213 StumbleUpon, 213 Tumblr, 55, 210 Twitter, 55, 210 Yahoo! Buzz, 213 YouTube, 55, 210 sie reklamowa, 129 sie spoecznociowa Google, 220 silnik decyzyjny, 175 Silverlight, 188 sia przycigania strony, 102 skandale, 211 sowa kluczowe, 25, 31, 32 Alexa, 35 games, 103 grupowanie, 126 konkurentów, 35 najpopularniejsze, 111 najwaniejsze, 113 narzdzie proponujce sowa, 33 rczne sprawdzanie, 136 rzadziej wyszukiwane, 37 sprawdzanie skutecznoci, 132 surfing, 26 ledzenie sów, 35 testowanie w Google AdWords, 122 w adresach URL, 122

Kup książkę

w liczbie mnogiej, 36 z dugiego ogona, 111 spam, 40, 50, 170 spam blog, 171 spam komentarzowy, 160 specjalista ds. SEO, 24, 101 sprzeda lub wymiana odnoników, 20, 22 sprzeda pakietowa, 202 statyczny adres URL, 49 sta strony, 86 strategie marketingowe, 131 strategie marketingowe konkurentów, 132 strona autorska, 162 bezuyteczna, 170 Cartoon Doll Emporium, 103 docelowa, 46, 117, 120 doorway, 168 farmy odnoników, 167 firmowa na Facebooku, 225 gówna, 19 gówna Yahoo!, 174 grup reklam, 126 Hotpot, 222 ograniczanie potencjau, 51 na sprzeda bez odnoników, 94 bdca elementem wikszego serwisu, 95 naleca do funkcjonujcej firmy, 95 nieodpowiednia nazwa domeny, 95 niezwizana z dziaalnoci, 94 relatywnie nowa, 94 zaparkowana, 93 o wieloletnim stau, 93 popularnoci celebrytów, 65 porednia, 46 prywatna, 69 publiczna, 69 sprzedajca linki, 23 sprzedajca odnoniki, 75 ukarana, 21 warta zakupu, 92 wewntrzna, 19 z danymi kontaktowymi, 55 z dobr pozycj w rankingu, 52 z du liczb odnoników, 93 zaparkowana, 93 ze sowem kluczowym w tytule, 149 ze spamem, 50

Poleć książkę

Skorowidz struktura strony, 193 system dopuszczania stron do rankingu, 51 system operacyjny Android, 215 szeregowanie Wyniku Jakoci, 118

 cieka SEO, 135 konwersja klientów, 137 ranking sów kluczowych, 135 statystyki ruchu, 137

T tematy na wyczno, 211 test intuicyjny, 29 test podziau, 127 testowanie sów kluczowych, 123 Top Keywords from Search Traffic, 35 trafno i wiarygodno wyników, 169 Trending Topics, 64 treci dopasowane do potrzeb, 40 TripAdvisor, 223 TrustRank, 24 Twitter, 199 tworzenie stron niszowych, 222 tworzenie znakomitych treci, 211 typy dopasowania, 34, 113, 119 do wyraenia, 114 przyblione, 114 cise, 115 wykluczajce, 115 tytu strony, 16, 32, 37 permutacja sów, 40

U ukryte treci, 169 umowa kupna-sprzeday, 97 URL, uniform resource locator, 32 usuga Miejsca Google, 157 usugi w zakresie SEO, 42 usprawnienia w wyszukiwaniu obrazów, 238 ustalanie oceny TrustRank, 25 usunicie z indeksu, 171 uszeregowanie od informacji ogólnych do szczegóowych, 193

Kup książkę

247

W waga treci w Google, 150 wezwanie do dziaania, 203 Whois, 86 widet, 71 facebookowy, 71 koszt przygotowania, 73 mierzcy liczb odwiedzin, 72 za darmo, 72 wiek odnoników, 52, 87 wiek strony, 52 Wikipedia, 82 Windows Live Search, 174 wasny kana, 213 WordPress, 49 wpyw odnoników tekstowych, 145 wraliwo na sowa kluczowe, 176 wskanik CTR, 118, 155 klikalnoci, 118 konwersji, 125, 127, 200 ucieczki klientów, 190 wartoci, 156 wartoci strony Patrz ocena TrustRank, 25 wspórzdne Google, 235 wtyczka Flash, 188 wybór sów kluczowych, 32 wybór strategii, 152 wykrelenie z indeksu, 167 wymiana odnoników, 82 wynik Jakoci, 117, 133 historia konta, 119 koncentracja kampanii, 121 odpowiedni adres URL, 121 strona docelowa, 120 ustawienia kierowania geograficznego, 122 wskanik klikalnoci, 118 wyniki lokalne, 232 wyniki organiczne, 232 wyniki sponsorowane, 36 wyniki wyszukiwania, 140 wyniki z Miejsc Google, 232 wyszukiwanie AND, 138 asterisk, 138 cudzysów, 138 OR, 138 znak minus, 138

Poleć książkę

248

Przechytrzy Google

wyszukiwanie lokalne, 236 wyszukiwanie spoecznociowe, 216, 219 wyszukiwanie w czasie rzeczywistym, 237 wyszukiwanie w materiaach wideo, 238 wyzerowanie oceny TrustRank, 86 wyznaczanie oceny dobre lub ze ssiedztwo, 18 jako odnoników, 18 liczba odnoników, 17 nierównomierny rozkad na podstrony, 18 sta strony, 18 wiek strony, 20 wysza stopa zwrotu, 184 wysze wskaniki klikalnoci, 184 wzmianki w prasie, 196

Y Yahoo!, 146, 173 Yahoo! Directory, 185 Yahoo! Site Explorer, 79, 81, 184 badanie adresów dynamicznych, 185 Except from this domain, 80 Inlinks, 80 mapa strony, 185 optymalizowanie strony, 185 Yelp, 223

Kup książkę

Z zagregowana ocena PageRank, 18 zakadanie profilu na Facebooku, 217 zakadka Search Analytics, 35 zamieszczanie komentarzy, 160 zaparkowana domena, 93 zasady PageRank, 18 zdjcia, 212 zdjcia udostpniane na licencji Creative Commons, 82 zdolnoci interpersonalne, 77 zdominowanie wyników wyszukiwania, 101 ze ssiedztwo, 54 znacznik H1, 150 znacznik nofollow, 160 znaczniki no-follow, 47 znak minus, 138 zrónicowanie, 194 media spoecznociowe, 197 nagrody i prasa, 195 rekomendacje, 196 zwrot z inwestycji, 106

róda materiaów badawczych, 79 róda odnoników, 186

Poleć książkę