TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) HARİTA SERVİSLERİ DOKÜMANI Sürüm: 0.2 HİZMETE ÖZEL TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK B...
Author: Erdem Koçer
5 downloads 0 Views 1MB Size
TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) HARİTA SERVİSLERİ DOKÜMANI

Sürüm: 0.2

HİZMETE ÖZEL

TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEGSİS Harita Servisleri Dokümanı Revizyon NO: RVZ.0.0

Revizyon Bilgileri Revizyon No: 0.1 0.2

Revizyon Tarihi 17.04.2013 26.02.2014

Revizyonu Yapan Yazılım Ekibi Yazılım Ekibi

Revizyon Nedeni Taslak Doküman Değişiklik

HİZMETE ÖZEL 2

Revizyon Bilgileri................................................................................................................................... 2 Giriş ......................................................................................................................................................... 5 1.

Veri Yapısı ..................................................................................................................................... 6 1.1. 1.1.1.

İller ....................................................................................................................................... 6

1.1.2.

İlçeler ................................................................................................................................... 6

1.1.3.

Mahalleler............................................................................................................................ 7

1.1.4.

Adalar .................................................................................................................................. 7

1.1.5.

Parseller ............................................................................................................................... 8

1.1.6.

Yapılar .................................................................................................................................. 9

1.1.7.

Muhdesatlar ........................................................................................................................ 9

1.1.8.

İrtifak Hakları ..................................................................................................................... 10

1.1.9.

Eklentiler............................................................................................................................ 10

1.1.10.

Tescil Harici Alanlar ........................................................................................................... 11

1.1.11.

Yer Kontrol Noktaları ......................................................................................................... 11

1.2.

2.

Detaylar ................................................................................................................................... 6

Sabitler................................................................................................................................... 13

1.2.1.

Detay Durum Tipleri .......................................................................................................... 13

1.2.2.

MahalleKoyTipleri .............................................................................................................. 13

1.2.3.

OnayDurumTipleri ............................................................................................................. 13

1.2.4.

ParselTipleri ....................................................................................................................... 14

1.2.5.

ParselBelirtmeTipleri ......................................................................................................... 14

1.2.6.

TescilHariciAlanTipleri ....................................................................................................... 14

1.2.7.

YerKontrolNoktasiTipleri ................................................................................................... 15

1.2.8.

YknTesistipleri.................................................................................................................... 15

1.2.9.

ZeminDurumTipleri............................................................................................................ 16

1.2.10.

YknOlcuYontemiTipleri ...................................................................................................... 16

1.2.11.

YknDereceTipleri ............................................................................................................... 16

Harita Servisi (Web Map Service - WMS) ............................................................................... 17 2.1.

Fonksiyonlar .......................................................................................................................... 17

2.1.1.

GetCapabilities .................................................................................................................. 17

2.1.2.

GetMap .............................................................................................................................. 18

2.1.3.

GetFeatureInfo .................................................................................................................. 19

2.1.4.

DescribeLayer .................................................................................................................... 20

2.1.5.

GetLegendGraphic ............................................................................................................. 21

HİZMETE ÖZEL

TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEGSİS Harita Servisleri Dokümanı Revizyon NO: RVZ.0.0

3.

Harita Servisi (Web Feature Service - WFS).......................................................................... 22 3.1.

Fonksiyonlar .......................................................................................................................... 22

3.1.1.

GetCapabilities .................................................................................................................. 22

3.1.2.

DescribeFeatureType......................................................................................................... 23

3.1.3.

GetFeature......................................................................................................................... 24

3.2.

Kullanım Örnekleri ................................................................................................................. 25

3.2.1.

Geometri Sorguları ............................................................................................................ 25

3.2.2.

Attribute Sorguları ............................................................................................................. 27

HİZMETE ÖZEL 4

TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEGSİS Harita Servisleri Dokümanı Revizyon NO: RVZ.0.0

Giriş Mekânsal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS); kadastro verilerinin sayısal olarak toplanması ve tapu verileri ile uyumlaştırılması ve sunulması amacıyla geliştirilmiş bir uygulamadır. Sisteme girilen mekânsal bilgiler, uluslararası standartlarda paydaş kurum/kuruluşlara sunulmaktadır. Ayrıca e-devlet kapısından vatandaşlarımızın taşınmaz bilgilerine erişimi imkânı da sağlanmaktadır. İş bu doküman yukarıda bahsedilen uluslararası standartlarda paydaş kurum/kuruluşlara sunulan harita servislerine ait bilgi ve kullanım senaryoları ile ilgili olarak hazırlanmıştır.

HİZMETE ÖZEL 5

TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEGSİS Harita Servisleri Dokümanı Revizyon NO: RVZ.0.0

1. Veri Yapısı 1.1. Detaylar 1.1.1. İller İller Parametre İsmi

Veri Tipi

Zorunluluk

Veri Uzunluğu

id

Long

Zorunlu

19

tapukimlikno

Long

Zorunlu Değil

19

ad

String

Zorunlu Değil

255

geom

Geometry

Zorunlu Değil

1

Uavt

Int

Zorunlu Değil

5

Durum

Smallint

Zorunlu Değil

Açıklama

1.1.2. İlçeler İlceler Parametre İsmi

Veri Tipi

Zorunluluk

Veri Uzunluğu

id

Long

Zorunlu

19

tapukimlikno

Long

Zorunlu Değil

19

Ilref

Long

Zorunlu Değil

19

ad

String

Zorunlu Değil

255

geom

Geometry

Zorunlu Değil

1

Uavt

Int

Zorunlu Değil

5

Durum

Smallint

Zorunlu Değil

Açıklama

HİZMETE ÖZEL 6

TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEGSİS Harita Servisleri Dokümanı Revizyon NO: RVZ.0.0

1.1.3.

Mahalleler

Mahalleler Parametre İsmi

Veri Tipi

Zorunluluk

Veri Uzunluğu

id

Long

Zorunlu

19

Uavt

Int

Zorunlu Değil

5

Ilceref

Long

Zorunlu Değil

19

tapukimlikno

Long

Zorunlu Değil

19

Durum

Smallint

Zorunlu Değil

geom

Geometry

Zorunlu Değil

Sistemkayittarihi

DateTime

Zorunlu Değil

Tip

Smallint

Zorunlu Değil

Onaydurum

Smallint

Zorunlu Değil

Onaytarih

DateTime

Zorunlu Değil

Tapumahallead

String

Zorunlu Değil

50

Kadastromahallead

String

Zorunlu Değil

50

Sistemguncellemetarihi

Datetime

Zorunlu Değil

Açıklama

1

1.1.4. Adalar Adalar Parametre İsmi

Veri Tipi

Zorunluluk

Veri Uzunluğu

id

Long

Zorunlu

19

Ad

String

Zorunlu Değil

50

Mahalleref

Long

Zorunlu Değil

19

Durum

Int

Zorunlu Değil

5

Geom

Geometry

Zorunlu Değil

Sistemkayittarihi

Datetime

Zorunlu Değil

Onaydurum

Int

Zorunlu Değil

Onaytarih

Datetime

Zorunlu Değil

Açıklama

5

HİZMETE ÖZEL 7

TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEGSİS Harita Servisleri Dokümanı Revizyon NO: RVZ.0.0

Sistemguncellemetarihi

Zorunlu Değil

Datetime

1.1.5. Parseller Parseller Parametre İsmi

Veri Tipi

Zorunluluk

Veri Uzunluğu

id

Long

Zorunlu

19

Parselno

String

Zorunlu Değil

50

Adano

String

Zorunlu Değil

50

Tapukimlikno

Long

Zorunlu Değil

19

Tapuzeminref

Int

Zorunlu Değil

5

Tapucinsaciklama

String

Zorunlu Değil

255

Tapumahalleref

Int

Zorunlu Değil

5

Tapualan

Double

Zorunlu Değil

Tip

Int

Zorunlu Değil

5

Belirtmetip

Int

Zorunlu Değil

5

Durum

Int

Zorunlu Değil

5

Geom

geometry

Zorunlu Değil

Sistemkayittarihi

Datetime

Zorunlu Değil

Onaydurum

Int

Zorunlu Değil

Kadastroalan

Double

Zorunlu Değil

Tapucinsid

Long

Zorunlu Değil

Sistemguncellemetarihi

Datetime

Zorunlu Değil

Açıklama

5

19

HİZMETE ÖZEL 8

TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEGSİS Harita Servisleri Dokümanı Revizyon NO: RVZ.0.0

1.1.6. Yapılar Yapilar Parametre İsmi

Veri Tipi

Zorunluluk

Veri Uzunluğu

id

Long

Zorunlu

19

Ad

String

Zorunlu Değil

50

Parselref

Long

Zorunlu Değil

19

Tip

Int

Zorunlu Değil

5

Durum

Int

Zorunlu Değil

5

Geom

Geometry

Zorunlu Değil

Sistemkayittarihi

Datetime

Zorunlu Değil

Onaydurum

Int

Zorunlu Değil

Onaytarihi

Datetime

Zorunlu Değil

Sistemguncellemetarihi

Datetime

Zorunlu Değil

Açıklama

5

1.1.7. Muhdesatlar Muhdesatlar Parametre İsmi

Veri Tipi

Zorunluluk

Veri Uzunluğu

id

Long

Zorunlu

19

Ad

String

Zorunlu Değil

50

Tapukimlikno

Long

Zorunlu Değil

19

Parselref

Long

Zorunlu Değil

19

Durum

Int

Zorunlu Değil

5

Geom

Geometry

Zorunlu Değil

Sistemkayittarihi

Datetime

Zorunlu Değil

Onaydurum

Int

Zorunlu Değil

Onaytarih

Datetime

Zorunlu Değil

Sistemguncellemetarihi

Datetime

Zorunlu Değil

Tapuaciklama

String

Zorunlu Değil

Açıklama

5

1000

HİZMETE ÖZEL 9

TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEGSİS Harita Servisleri Dokümanı Revizyon NO: RVZ.0.0

1.1.8. İrtifak Hakları İrtifakHaklari Parametre İsmi

Veri Tipi

Zorunluluk

Veri Uzunluğu

id

Long

Zorunlu

19

Tanim

String

Zorunlu Değil

250

Parselref

Long

Zorunlu Değil

19

Durum

Int

Zorunlu Değil

5

Geom

Geometry

Zorunlu Değil

Sistemkayittarihi

Datetime

Zorunlu Değil

Tapukimlikno

Long

Zorunlu Değil

19

Onaydurum

Int

Zorunlu Değil

5

Onaytarih

Datetime

Zorunlu Değil

Sistemguncellemetarihi

Datetime

Zorunlu Değil

Tapuaciklama

String

Zorunlu Değil

1000

Zorunluluk

Veri Uzunluğu

Açıklama

1.1.9. Eklentiler Eklentiler Parametre İsmi

Veri Tipi

id

Long

Zorunlu

19

Ad

String

Zorunlu Değil

50

Tapukimlikno

Long

Zorunlu Değil

19

Parselref

Long

Zorunlu Değil

19

Durum

Int

Zorunlu Değil

5

Geom

Geometry

Zorunlu Değil

Sistemkayittarihi

Datetime

Zorunlu Değil

Onaydurum

Int

Zorunlu Değil

Onaytarih

Datetime

Zorunlu Değil

Açıklama

5

HİZMETE ÖZEL 10

TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEGSİS Harita Servisleri Dokümanı Revizyon NO: RVZ.0.0

Sistemguncellemetarihi

Datetime

Zorunlu Değil

Tapuaciklama

String

Zorunlu Değil

1.1.10.

1000

Tescil Harici Alanlar

TescilHariciAlanlar Parametre İsmi

Veri Tipi

Zorunluluk

Veri Uzunluğu

id

Long

Zorunlu

19

Tanim

String

Zorunlu Değil

250

Tip

Int

Zorunlu Değil

5

Durum

Int

Zorunlu Değil

5

Geom

Geometry

Zorunlu Değil

Sistemkayittarihi

Datetime

Zorunlu Değil

Onaydurum

Int

Zorunlu Değil

Onaytarih

Datetime

Zorunlu Değil

Tapumahalleref

Long

Zorunlu Değil

19

Tapukimlikno

Long

Zorunlu Değil

19

Kadastroalan

Double

Zorunlu Değil

Sistemguncellemetarihi

Datetime

Zorunlu Değil

1.1.11.

Açıklama

5

Yer Kontrol Noktaları

YerKontrolNoktalari Parametre İsmi

Veri Tipi

Zorunluluk

Veri Uzunluğu

id

Long

Zorunlu

19

Ad

String

Zorunlu Değil

50

Tip

Int

Zorunlu Değil

5

Tesistip

Int

Zorunlu Değil

5

Zemindurum

Int

Zorunlu Değil

5

Açıklama

HİZMETE ÖZEL 11

TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEGSİS Harita Servisleri Dokümanı Revizyon NO: RVZ.0.0

Olcuyontemi

Int

Zorunlu Değil

5

Derece

Int

Zorunlu Değil

5

Geom

Geometry

Zorunlu Değil

Sistemkayittarihi

Datetime

Zorunlu Değil

Durum

Int

Zorunlu Değil

5

Onaydurum

Int

Zorunlu Değil

5

Onaytarih

Datetime

Zorunlu Değil

Sistemguncellemetarihi

Datetime

Zorunlu Değil

HİZMETE ÖZEL 12

TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEGSİS Harita Servisleri Dokümanı Revizyon NO: RVZ.0.0

1.2. Sabitler 1.2.1. Detay Durum Tipleri DetayDurumTipleri Id

Value

Bilinmiyor

0

Taslak

1

Pasif

2

Aktif

3

1.2.2. MahalleKoyTipleri MahalleKoyTipleri Id

Value

Bilinmiyor

0

Mahalle

1

Köy

2

1.2.3. OnayDurumTipleri OnayDurumTipleri Id

Value

Bilinmiyor

0

Onaylandı

1

Onaylanmadı

2

HİZMETE ÖZEL 13

TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEGSİS Harita Servisleri Dokümanı Revizyon NO: RVZ.0.0

1.2.4. ParselTipleri ParselTipleri Id

Value

Bilinmiyor

0

Imar

1

Kadastro

2

İhdas

3

Terk

4

DOP

5

Hisseli Terk Parseli

6

Geçici

7

KOP

8

Orman

9

1.2.5. ParselBelirtmeTipleri ParselBelirtmeTipleri Id

Value

Bilinmiyor

0

İki B

1

1.2.6. TescilHariciAlanTipleri TescilHariciAlanTipleri Id

Value

Bilinmiyor

0

Orman

1

Park

2

HİZMETE ÖZEL 14

TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEGSİS Harita Servisleri Dokümanı Revizyon NO: RVZ.0.0

İki B

3

1.2.7. YerKontrolNoktasiTipleri YerKontrolNoktasiTipleri Id

Value

Bilinmiyor

0

A

1

B

2

C

3

N

8

P

12

H

13

Detay Noktasi

18

1.2.8. YknTesistipleri YknTesistipleri Id

Value

Bilinmiyor

0

Pilye

1

Beton

2

Civi

3

Boru

4

SabitTesis

5

Madeni Röper

6

HİZMETE ÖZEL 15

TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEGSİS Harita Servisleri Dokümanı Revizyon NO: RVZ.0.0

1.2.9. ZeminDurumTipleri ZeminDurumTipleri Id

Value

Bilinmiyor

0

Sağlam

1

Tahrip Olmuş

2

İhya Edilmiş

3

1.2.10.

YknOlcuYontemiTipleri

YknOlcuYontemiTipleri Id

Value

Bilinmiyor

1

Elektronik Takometre

2

Prizmatik

3

Optik Mekanik Takeometre

4

Fotogrametrik

5

GPS

6

1.2.11.

YknDereceTipleri

YknDereceTipleri Id

Value

Bilinmiyor

0

Bir

1

İki

2

Üç

3

Dört

4

HİZMETE ÖZEL 16

TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEGSİS Harita Servisleri Dokümanı Revizyon NO: RVZ.0.0

2. Harita Servisi (Web Map Service - WMS) 2.1. Fonksiyonlar 2.1.1. GetCapabilities http://cbsservis.tkgm.gov.tr/tkgm.ows/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Şekil 1: Ekran Görüntüsü_MEGSİS_001

HİZMETE ÖZEL 17

TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEGSİS Harita Servisleri Dokümanı Revizyon NO: RVZ.0.0

2.1.2. GetMap http://cbsservis.tkgm.gov.tr/tkgm.ows/wms?HEIGHT=400&WIDTH=1003&LAYERS=T KGM:MEGSIS&SERVICE=WMS&STYLES=&SRS=EPSG%3A4326&FORMAT=imag e%2Fpng&REQUEST=GetMap&BBOX=25.382409179687,35.74005859375,44.1445 82031249,41.913056640624

Şekil 2: Ekran Görüntüsü_MEGSİS_002

HİZMETE ÖZEL 18

TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEGSİS Harita Servisleri Dokümanı Revizyon NO: RVZ.0.0

2.1.3. GetFeatureInfo http://cbsservis.tkgm.gov.tr/tkgm.ows/wms?REQUEST=GetFeatureInfo&EXCEPTION S=application%2Fvnd.ogc.se_xml&BBOX=28.712087%2C38.033963%2C38.093173 %2C41.120462&SERVICE=WMS&INFO_FORMAT=text%2Fhtml&QUERY_LAYERS =TKGM%3Ailler&FEATURE_COUNT=50&Layers=TKGM%3Ailler&WIDTH=1003&HE IGHT=330&format=image%2Fpng&styles=&srs=EPSG%3A4326&version=1.1.1&x=4 27&y=122

table.featureInfo, table.featureInfo td, table.featureInfo th { border:1px solid #ddd;border-collapse:collapse;margin:0;padding:0;font-size: 90%;padding:.2em .1em;} table.featureInfo th {padding:.2em .2em;font-weight:bold;background:#eee;} table.featureInfo td{background:#fff;} table.featureInfo tr.odd td{background:#eee;} table.featureInfo caption{text-align:left;font-size:100%;font-weight:bold;texttransform:uppercase;padding:.2em .2em;} iller fid tapukimlikno ad uavt durum iller.6 28 Ankara 3


Şekil 3: Ekran Görüntüsü_MEGSİS_003

HİZMETE ÖZEL 19

TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEGSİS Harita Servisleri Dokümanı Revizyon NO: RVZ.0.0

2.1.4. DescribeLayer http://cbsservis.tkgm.gov.tr/tkgm.ows/wms?SERVICE=WMS&version=1.1.1&REQUE ST=DescribeLayer&LAYERS=TKGM:parseller,TKGM:mahallelerHİZMETE ÖZEL 20

TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEGSİS Harita Servisleri Dokümanı Revizyon NO: RVZ.0.0

2.1.5. GetLegendGraphic http://cbsservis.tkgm.gov.tr/tkgm.ows/wms?SERVICE=WMS&REQUEST=GetLegend Graphic&LAYER=TKGM:yerkontrolnoktalari&format=image/png

Şekil 4: Ekran Görüntüsü_MEGSİS_004

HİZMETE ÖZEL 21

TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEGSİS Harita Servisleri Dokümanı Revizyon NO: RVZ.0.0

3. Harita Servisi (Web Feature Service - WFS) 3.1. Fonksiyonlar 3.1.1. GetCapabilities http://cbsservis.tkgm.gov.tr/tkgm.ows/wfs?SERVICE=WFS&REQUEST=Getcapabilities

Şekil 5: Ekran Görüntüsü_MEGSİS_005

HİZMETE ÖZEL 22

TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEGSİS Harita Servisleri Dokümanı Revizyon NO: RVZ.0.0

3.1.2. DescribeFeatureType http://cbsservis.tkgm.gov.tr/tkgm.ows/wfs?SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&REQUEST =DescribeFeatureType&TYPENAME=TKGM%3ailler&SRSNAME=EPSG%3a4326

Şekil 6: Ekran Görüntüsü_MEGSİS_006

HİZMETE ÖZEL 23

TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEGSİS Harita Servisleri Dokümanı Revizyon NO: RVZ.0.0

3.1.3. GetFeature

WFS çağrılarında herhangi bir sınırlandırma yapılmadığı takdirde maksimum 1000 kayıt döndürülmektedir.

http://cbsservis.tkgm.gov.tr/tkgm.ows/wfs?SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&REQUEST =GetFeature&TYPENAME=TKGM%3ailler&SRSNAME=EPSG%3a4326&MAXFEATURE S=1 unknown 23 Adana 3

HİZMETE ÖZEL 24

TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEGSİS Harita Servisleri Dokümanı Revizyon NO: RVZ.0.0

3.2. Kullanım Örnekleri 3.2.1. Geometri Sorguları 

Within Sorgu http://cbsservis.tkgm.gov.tr/tkgm.ows/wfs?REQUEST=GetFeature&SERVICE=WF S&SRSNAME=EPSG%3a4326&TYPENAME=KVK%3amahalleler&VERSION=1.0 .0&&cql_filter=WITHIN(geom,MULTIPOLYGON(((28.1497666527913 41.5877567 81344,29.9411607230787 41.1510754778669,29.8846772393932 40.994659676892,29.7423823093396 41.0196427562142,29.6685192922126 40.9370899723663,29.5490349998011 41.0120392103335,29.371981002864 40.8067434715538,29.3524290277422 40.8154332382746,29.3357012268046 40.7707895617464,28.1160702843388 41.5475647274066,28.113634402282 41.558932177005,28.12784371428 41.5784192334596,28.1497666527913 41.587756781344))))Sorgu Sonucu

Şekil 7: Ekran Görüntüsü_MEGSİS_007

HİZMETE ÖZEL 25

TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEGSİS Harita Servisleri Dokümanı Revizyon NO: RVZ.0.0BBOX BBOX(geom, 00, 40, 90, 46) Ilgili geometrinin verilen box içerisine duşuni getirir. Grup sorgusunda çalışır.Disjoint disjoint(geom,POLYGON((32.8690720240082 39.8785125630436,32.8692009339868 39.8784700626696, 32.8693618920374 39.8781879487639,32.8692822220536 39.8781689353228,32.8691999434099 39.8781546777239,32.8690726560099 39.8781433304834,32.8689773362941 39.8781417386346,32.8688695008202 39.8781494484981,32.8687591134978 39.8781663992648,32.8687787736276 39.8783632090303,32.8688422752024 39.8784460363725,32.8690118246905 39.8784412025581,32.8690720240082 39.8785125630436))) ilgili geometri ile kesişmeyen detayları getirir. Grup sorgusunda çalışırContains contains(geom,POLYGON((32.8690720240082 39.8785125630436,32.8692009339868 39.8784700626696,32.8695846605739 39.8787082133369,32.8695761163582 39.8788127828909, 32.8687591134978 39.8781663992648,32.8687787736276 39.8783632090303,32.8688422752024 39.8784460363725,32.8690118246905 39.8784412025581,32.8690720240082 39.8785125630436))) Ilgili geometri ile kesişenleri getirir Grup sorgusunda çalışır Ek detaylar için http://docs.geoserver.org/stable/en/user/filter/function_reference.html#filter-functionreference

HİZMETE ÖZEL 26

TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEGSİS Harita Servisleri Dokümanı Revizyon NO: RVZ.0.0

3.2.2. Attribute Sorguları 

Mahalle Adına Göre Sorgulama Örneği

http://cbsservis.tkgm.gov.tr/tkgm.ows/wfs?REQUEST=GetFeature&SERVICE=WFS&SRSNAME =EPSG%3a4326&TYPENAME=TKGM:mahalleler&cql_filter=(tapumahallead%20like%20'sorgu n')Mahalle Adına Göre Sorgulama Sonucu

Şekil 8: Ekran Görüntüsü_MEGSİS_008Tarihsel Sorgu ile Sorgu Örneği (Fark almak için wfs kullanımı) WFS fark alımına iki özellik belirleyicidir. Bunlar sistemkayittarihi ve durumdur. Sisteme yeni atılan bir kaydı sistem kayit tarihine ilgili tarih girilerek alınabilir.

Tarihsel olarak belirli bir tarihten sonra sisteme kaydedilen kayitların alınması http://cbsservis.tkgm.gov.tr/tkgm.ows/wfs?REQUEST=GetFeature&SERVICE=WFS& SRSNAME=EPSG%3a4326&TYPENAME=TKGM:mahalleler&cql_filter=(tapumahalle ad%20like%20'sorgun'%20and%20sistemkayittarihi%3E'2012-10-09')Tarihsel Sorguya Göre Sorgulama Sonucu

Şekil 9: Ekran Görüntüsü_MEGSİS_009

HİZMETE ÖZEL 27

TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEGSİS Harita Servisleri Dokümanı Revizyon NO: RVZ.0.0Silinmiş Kayıtların Sistemden alınması (Tarihsel ve duruma göre)

Sistemden silinmiş bir kayda ise durum özelliğine göre sorgu yapılarak erişilebilinir. http://cbsservis.tkgm.gov.tr/tkgm.ows/wfs?REQUEST=GetFeature&SERVICE=WFS& SRSNAME=EPSG%3a4326&TYPENAME=TKGM:mahalleler&cql_filter=(tapumahalle ad%20like%20'sorgun'%20and%20sistemkayittarihi%3E'2012-1009'%20and%20durum=3)Tarihsel ve duruma göre(aktif kayitlar için) Sorgu Sonucu

Şekil 10: Ekran Görüntüsü_MEGSİS_010Tarihsel ve duruma göre(pasif kayitlar için) sorgu Örneği

http://cbsservis.tkgm.gov.tr/tkgm.ows/wfs?REQUEST=GetFeature&SERVICE=WFS& SRSNAME=EPSG%3a4326&TYPENAME=TKGM:mahalleler&cql_filter=(tapumahalle ad%20like%20'sorgun'%20and%20sistemkayittarihi%3E'2012-1009'%20and%20durum=2)Tarihsel ve duruma göre(aktif kayitlar için) Sorgu Sonucu

Şekil 11: Ekran Görüntüsü_MEGSİS_011

HİZMETE ÖZEL 28

TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEGSİS Harita Servisleri Dokümanı Revizyon NO: RVZ.0.0Tarihsel Sorgu ile Sorgu Örneği (Yeni Eklenen Detayların alımı için wfs kullanımı)

WFS fark alımına iki özellik belirleyicidir. Bunlar sistemkayittarihi ve durumdur. Sisteme yeni atılan bir kaydı sistem kayit tarihine ilgili tarih girilerek alınabilir. Tarihsel olarak belirli bir tarihten sonra sisteme kaydedilen kayitların alınması http://cbsservis.tkgm.gov.tr/tkgm.ows/wfs?version=1.0.0&REQUEST=GetFeature&SERVICE =WFS&TYPENAME=TKGM%3aparseller&cql_Filter=(sistemkayittarihi%3E'2012-1009'%20and%20durum=3)Tarihsel Sorguya Göre Sorgulama Sonucu

Şekil 10: Ekran Görüntüsü_MEGSİS_012Kayıt sınırlandırması Sorgu Örneği

Yapılan sorgularda sorgu sonucunun sınırlandırılması sağlanabilir. Özellikle sonucun tek gelmesi beklenen (parsel.tapukimlikno,parsel.tapuzeminref) sorgu sonuçlarında kullanılabilir.

http://cbsservis.tkgm.gov.tr/tkgm.ows/wfs?version=1.0.0&REQUEST=GetFeature&SERVICE =WFS&TYPENAME=TKGM%3aparseller&cql_Filter=(tapuzeminref+%3d+68272469)&MaxF eatures=1 

Kayıt sınırlandırılması Sorgu Sonucu

Şekil 10: Ekran Görüntüsü_MEGSİS_013

HİZMETE ÖZEL 29

TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEGSİS Harita Servisleri Dokümanı Revizyon NO: RVZ.0.0

http://docs.geoserver.org/stable/en/user/filter/function_reference.html#filter-functionreference http://docs.codehaus.org/display/GEOTDOC/01+CQL+Examples#01CQLExamplesFilterbyComparingValues

HİZMETE ÖZEL 30