Tabela uaktualnień. CorelDRAW Graphics Suite X3. CorelDRAW Graphics Suite X4. CorelDRAW Graphics Suite 12 Graphics Suite 11 Graphics Suite

® Tabela uaktualnień CorelDRAW® Graphics Suite X4 Interfejs użytkownika Nowe ikony, menu i elementy sterujące tworzą unowocześnione i bardziej intuic...
2 downloads 0 Views 116KB Size
®

Tabela uaktualnień CorelDRAW® Graphics Suite X4 Interfejs użytkownika Nowe ikony, menu i elementy sterujące tworzą unowocześnione i bardziej intuicyjne środowisko pracy

NOWOŚĆ

Interakcyjne narzędzie Tabela Tworzy i importuje tabele ze strukturalnym układem tekstu i grafiki

NOWOŚĆ

Dynamiczne formatowanie tekstu Umożliwia przeglądanie zmian formatowania tekstu w czasie rzeczywistym, przed wprowadzeniem ich w dokumencie

NOWOŚĆ

Odbicie lustrzane tekstu akapitowego Pozwala na interakcyjne odbicie lustrzane tekstu w pionie, poziomie lub w obu osiach

Prostowanie obrazka Interakcyjne elementy sterujące, które pomagają szybko i łatwo prostować obrazki

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Aktywny histogram Więcej funkcji i efektów pozwala na bieżąco obserwować zmiany histogramu

NOWOŚĆ

Wbudowana funkcja obsługi plików RAW z aparatów Umożliwia importowanie i dostosowywanie plików RAW bezpośrednio z aparatu cyfrowego (obsługa ponad stu modeli aparatów) oraz przeglądanie zmian w czasie rzeczywistym

NOWOŚĆ

Podgląd w trybie miniatur o wysokiej jakości Pozwala na łatwe odnalezienie i organizowanie plików programów CorelDRAW ® i Corel PHOTO-PAINT ®

NOWOŚĆ

CorelDRAW ® ConceptShare™ Daje możliwość współpracy online z kolegami i klientami nad projektami i pomysłami

NOWOŚĆ

CorelDRAW® Graphics Suite X3

CorelDRAW® Graphics Suite 12

CorelDRAW® Graphics Suite 11

CorelDRAW® 10 Graphics Suite

Tabela uaktualnień CorelDRAW® Graphics Suite X4 Obsługa kolorów w systemie Windows ® Umożliwia dokładne dopasowanie kolorów między aplikacjami firm Corel i Microsoft

Moduł zarządzania kolorami firmy Adobe ® Umożliwia łatwe dopasowanie kolorów między aplikacjami firm Corel i Adobe

Dynamiczne aktualizacje produktów Pozwalają na uzyskanie szybkiego dostępu do najnowszych aktualizacji produktów, nowych zasobów oraz porad i wskazówek

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Integracja z systemem Windows Vista ® Umożliwia wykorzystanie najnowszych innowacji systemu Windows Vista ® do lepszego wyszukiwania plików, dodawania słów kluczowych i notatek oraz organizowania projektów

Ulepszone

Obsługa komentarzy w dokumentach PDF Umożliwia importowanie wszelkich komentarzy i notatek podczas importowania pliku PDF, co pozwala na lepszą współpracę z klientami i kolegami

Ulepszone

Podręcznik programu CorelDRAW ® Zawiera porady ekspertów programu CorelDRAW i praktyczne przykłady pochodzące z rzeczywistych projektów

NOWOŚĆ

Szkoleniowe nagrania wideo 2 godziny szkoleniowych nagrań wideo o różnej tematyce, poświęconych problematyce ilustrowania, projektowania, edytowania obrazków i nie tylko

NOWOŚĆ

Profesjonalne szablony Ponad 80 szablonów projektów z uwagami projektanta ułatwia rozpoczęcie pracy

NOWOŚĆ

Corel ® PowerTRACE™ Zapewnia zwiększoną kontrolę nad przekształcaniem map bitowych na postać wektorową. Nowa funkcja trasowania linii środkowych zapewnia dokładniejsze, optymalne wyniki

Ulepszone

CorelDRAW® Graphics Suite X3

CorelDRAW® Graphics Suite 12

CorelDRAW® Graphics Suite 11

CorelDRAW® 10 Graphics Suite

Tabela uaktualnień CorelDRAW® Graphics Suite X4 Okno dokowane Formatowanie tekstu Formatowanie tekstu jest prostsze niż kiedykolwiek dzięki nowym, łatwym w obsłudze elementom sterującym w oknie dokowanym, które służą do dopasowania formatowania znaków, wyrównania i nie tylko

Ulepszone

Okno dokowane Podpowiedzi Wyświetla przydatne podpowiedzi dostosowane do danej aplikacji i używanego narzędzia

Ulepszone

Pliki PDF chronione hasłem Opcje zabezpieczeń i dostępu użytkownika umożliwiają ochronę plików PDF przed przeglądaniem, edytowaniem i drukowaniem

Narzędzia Gwiazda i Gwiazda złożona Pozwalają szybko i łatwo rysować doskonałe gwiazdy

Narzędzie Inteligentne wypełnienie Umożliwia szybkie zastosowanie wypełnienia na dowolnym obszarze zamkniętym

Narzędzie Kadrowanie Pozwala na szybkie usunięcie niepożądanych obszarów na obiektach, zdjęciach i obrazkach wektorowych

Okno dokowane Zrób krok i powtórz Umożliwia łatwe i precyzyjne tworzenie serii obiektów

Wyokrąglenie/Wyżłobienie/Ścięcie Nowe okno dokowane i elementy sterujące obrazem dają możliwość łatwego kształtowania obiektów złożonych z krzywych

Corel PHOTO-PAINT ® – Pracownia dopasowywania obrazka Zebranie wszystkich opcji w jednym miejscu pozwala na łatwe i efektywne dopasowywanie zdjęć, a użytkownicy mogą tworzyć migawki i przeglądać zmiany przed ich wprowadzaniem

Ulepszone

CorelDRAW® Graphics Suite X3

CorelDRAW® Graphics Suite 12

CorelDRAW® Graphics Suite 11

CorelDRAW® 10 Graphics Suite

Tabela uaktualnień CorelDRAW® Graphics Suite X4 Kanały kolorów dodatkowych Program Corel PHOTO-PAINT pozwala teraz na tworzenie i modyfikowanie obrazków, które zawierają kolory dodatkowe

Podgląd nadrukowań Pozwala na bezpieczne drukowanie dzięki podglądowi kolorów obszarów, w których nachodzące na siebie obiekty będą nadrukowywane

Wyróżnianie nowych elementów Wyświetla i wyróżnia nowe narzędzia i funkcje dostępne od wersji 9, 10, 11, 12 lub X3

Limit złącza ostrego dla obiektu Łatwe ustawianie właściwości kształtu narożników obiektów, które zawierają linie stykające się pod ostrym kątem

Certyfikat zgodności z systemem Windows Vista ® Oprogramowanie w pełni zgodne z systemem Windows Vista ®

Znaki cudzysłowu Możliwość dostosowania znaków cudzysłowu dla poszczególnych języków

Narzędzie Inteligentne rysowanie Inteligentne rozpoznawanie i obsługa kształtów eliminuje trudności związane z manipulowaniem obiektami

Prowadnice dynamiczne Tymczasowe prowadnice umożliwiają precyzyjne ułożenie obiektów za pierwszym razem

Przyciąganie do obiektów Zapewnia lepszą kontrolę nad rozmieszczeniem i układem grafik

Narzędzie Poprawka Usuwa defekty w obrazach i na bieżąco wyświetla wyniki

Ulepszone

CorelDRAW® Graphics Suite X3

CorelDRAW® Graphics Suite 12

CorelDRAW® Graphics Suite 11

CorelDRAW® 10 Graphics Suite

Tabela uaktualnień CorelDRAW® Graphics Suite X4 Eksport do pakietu Microsoft ® Office Pozwala na publikację projektów w formatach plików programów Microsoft ® Word lub Microsoft ® PowerPoint ®

Pełna obsługa standardu Unicode Obsługa wszystkich języków w czasie tworzenia grafiki

Narzędzia do rysowania metodą 3 punktów Umożliwiają szybkie i dokładne tworzenie oraz pozycjonowanie kształtów pochylonych lub ukośnych (np. elipsy, prostokąta, krzywej)

Przekształcanie tekstu akapitowego w krzywe Pozwala na zastosowanie efektów artystycznych na tekście akapitowym

Pędzle czułe na nacisk Obsługa tabletów umożliwia szybką modyfikację kształtów i projektów (np. za pomocą pędzla rozmazującego i chropowatego)

Narzędzie maskowania wycinków Narysowanie linii dookoła zaznaczenia i wypełnienie go umożliwia utworzenie maski

Tekst pionowy Obsługa tekstu pionowego dla języków azjatyckich

Kawałkowanie obrazka Pozwala na pokrojenie obrazka na mniejsze pliki w celu jego optymalizacji dla potrzeb stron WWW

Obsługa symboli Pozwala na zmniejszenie rozmiaru pliku dzięki możliwości zdefiniowania obiektu i jego wielokrotnego wykorzystania

Profesjonalne obrazki clipart Ponad 10 000 obrazków clipart do zastosowania w projektach

40% NOWYCH

CorelDRAW® Graphics Suite X3

CorelDRAW® Graphics Suite 12

CorelDRAW® Graphics Suite 11

CorelDRAW® 10 Graphics Suite

Tabela uaktualnień CorelDRAW® Graphics Suite X4 Zdjęcia o wysokiej jakości 1000 nowych zdjęć o wysokiej jakości do twórczego wykorzystania

Wszystkie nowe

Specjalistyczne czcionki Ponad 1000 czcionek OpenType ® i międzynarodowych, w tym 75 czcionek Windows ® Glyph List 4 (WGL4) oraz 10 czcionek grawerskich

Ulepszone

Ekran powitalny Pozwala na szybki dostęp do ostatnio używanych dokumentów, szablonów, narzędzi edukacyjnych i inspirujących projektów

NOWOŚĆ

Wyszukiwanie i podgląd szablonów Przeprojektowane okno dialogowe Nowy z szablonu pomaga w znalezieniu odpowiedniego szablonu dla zadania

NOWOŚĆ

Obszar roboczy z możliwością dostosowywania Pozwala na przystosowanie pasków poleceń i rozmieszczenia przycisków w aplikacji odpowiednio do stylu pracy użytkownika. Można także zastosować gotowe obszary robocze, podobne do używanych w programach Adobe ® Illustrator ® , Adobe ® Photoshop ® lub Microsoft ® Office

Dostosowywanie krzywej tonalnej Pozwala na dostosowanie tonu obrazka z większą dokładnością i precyzją

Ulepszone

Ulepszone

Wydruk seryjny Pozwala połączyć tekst ze źródła danych z rysunkiem w celu szybkiego tworzenia spersonalizowanych zaproszeń, etykiet i innych projektów

Ulepszone

Obsługa produktów Adobe ® Dodana obsługa dla programów Adobe ® Photoshop ® CS3, Adobe ® Illustrator ® CS3, PDF 1.7, PDF/A i Acrobat ® 8 zapewnia płynny tok pracy między aplikacjami firm Corel i Adobe

Adobe ® Photoshop ® oraz Illustrator ® CS3, PDF 1.7, PDF/A i Acrobat ® 8

CorelDRAW® Graphics Suite X3

CorelDRAW® Graphics Suite 12

CorelDRAW® Graphics Suite 11

CorelDRAW® 10 Graphics Suite

Tabela uaktualnień CorelDRAW® Graphics Suite X4

CorelDRAW® Graphics Suite X3

CorelDRAW® Graphics Suite 12

CorelDRAW® Graphics Suite 11

CorelDRAW® 10 Graphics Suite

Obsługa różnych formatów plików Dodana obsługa programów Microsoft ® Publisher (wersje 2002, 2003 i 2007) oraz Microsoft ® Word 2007, AutoCAD ® DXF ™, AutoCAD ® DWG ™ (wersje R2.5 do 2007) i Corel ® Painter ™ X

Środowisko Microsoft® Visual Basic® for Applications Obsługa środowiska Microsoft ® Visual Basic ® for Applications (VBA) w wersji 6.4 umożliwia automatyzację pracy i niestandardowych zadań

Microsoft ® Publisher 2007, Microsoft ® Word 2007, AutoCAD DXF i DWG 2007

Wersja 6.4

CorelTUTOR™ Zapewnia dostęp online do opartych na projektach samouczków

NOWOŚĆ

© 2008 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. 03/08 JB#331-08