Sztuka rozpoczynania

2015-06-04 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Sztuka rozpoczynania Andrzej Marjański Zakład Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych Nie można wy świetlić połączonego ...
2 downloads 0 Views 280KB Size
2015-06-04

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Sztuka rozpoczynania

Andrzej Marjański Zakład Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych

Nie można wy świetlić połączonego obrazu. Plik mógł zostać przeniesiony lub usunięty albo zmieniono jego nazwę. Sprawdź, czy łącze wsk azuje poprawny plik i lok alizację.

Refleksyjnie „Najbardziej ekscytującym wyrażeniem, jakie można usłyszeć w świecie nauki, ogłaszającym nowe odkrycia, jest nie „Eureka” (znalazłem!), lecz „To zabawne …” Isaac Asimov

1

2015-06-04

Andrzej Marjański (41)

3

Kim jest przedsiębiorca? To nie tytuł służbowy To stan umysłu ludzi, którzy chcą zmienić przyszłość

Andrzej Marjański

(61)

4

Przedsiębiorca

Przedsiębiorca stanowi centralną postać działalności gospodarczej, a przedsiębiorczość jest ważną kategorią gospodarki rynkowej. Od połowy lat 70-tych XX wieku wzrasta zainteresowanie przedsiębiorcą i przedsiębiorczością. Ważność tych pojęć została udowodniona została także polskiej gospodarce, w której w wyniku procesów transformacji została zauważona rola przedsiębiorcy jako podstawowego aktywnego podmiotu oraz przedsiębiorczości, która jest siłą witalną kierującą ludzi w stronę własnej działalności gospodarczej. To dzięki przedsiębiorczości ludzie podejmują się dokonywania zmian i ulepszania otaczającego ich świata, co ma im przynieść poprawę swojego życia.

2

2015-06-04

Andrzej Marjański

(61)

5

Przedsiębiorca – ujęcie historyczne Terminy przedsiębiorca i przedsiębiorczość są powszechnie znane i używane, lecz ich znaczenie bywa różnie pojmowane. P. Drucker pisze, że już około roku 1800 francuski ekonomista J.B. Say powiedział: „Przedsiębiorca przesuwa zasoby ekonomiczne z obszaru niższej do wyższej zdolności produkcyjnej i większej wydajności”. W tej definicji nie określił jednak, kto jest „przedsiębiorcą”. Mimo upływu dwustu lat nadal istnieje zamieszanie, co do definicji słów „przedsiębiorca” i „przedsiębiorczość” *

Andrzej Marjański

(61)

6

Przedsiębiorca Pojęcia te przewijają się w wielu nurtach teorii ekonomii, a ich złożoność i różnorodność spełnianych funkcji powoduje, że są one przedmiotem zainteresowania wielu różnych koncepcji, które na przestrzeni czasu rozwinęły się we współczesną teorię przedsiębiorczości. Ważnym pytaniem jest kto pełni rolę przedsiębiorcy we współczesnym przedsiębiorstwie? W warunkach kapitalizmu właścicielskiego odpowiedź była jednoznaczna, właściciele spełniali funkcję przedsiębiorcy, Na początku XXI wielu sprawa uległa skomplikowaniu z powodu oddzielenia się zarządzania od własności.

3

2015-06-04

Andrzej Marjański

(61)

7

Kształtowanie się pojęcia przedsiębiorcy Pojęcie „przedsiębiorca” w języku polskim w pracach naukowych pojawiło się na początku lat dwudziestych ubiegłego wieku. Wcześniej używano zapożyczonego z języka francuskiego pojęcia Anterprener, które w słowniku S. B. Lindego zostało zdefiniowane jako „podejmujący się czego, trzymający co na siebie, der Unternehmer”, W Encyklopedyi Powszechnej pod pojęciem Anterprener podano „ biorący na siebie pewną pracę, utrzymanie jakiego zakładu, dostawy materyjałów.” W roku 1885 w Słowniku synonimów polskich pojawiło się słowo przedsiębierstwo „znaczące tyle, co francuski wyraz anterpretyza tj. włożenie kapitału czy w fabrykę, czy też w jaki zakład przemysłowy, w zamiarze otrzymania korzyści materialnych”

*

Andrzej Marjański

(61)

8

Kształtowanie się pojęcia przedsiębiorcy W Anglii początkowo posługiwano się słowami: adventurer, projector i undertaker. Adventurer oznacza kupca, który prowadzi działalność związaną z pewnym stopniem ryzyka. Natomiast projector to pomysłodawca, projektodawca, człowiek lansujący różne towarzystwa w celach spekulacyjnych. W tym znaczeniu niekiedy miało ono wyraz pejoratywny. Od XVIII w. najczęściej używa się słowa undertaker – które oznacza przedsiębiorcę lub (i) właściciela przedsiębiorstwa. W języku niemieckim słowo Unternehmer, oznacza zarówno przedsiębiorcę jak i właściciela przedsiębiorstwa.

4

2015-06-04

Andrzej Marjański

(61)

9

Kształtowanie się pojęcia przedsiębiorcy W Słowniku języka polskiego wydanym w roku 1998, przedsiębiorca został określony jako „człowiek, który prowadzi jakieś przedsiębiorstwo na własny rachunek, właściciel przedsiębiorstwa, fabrykant, przemysłowiec”. W Wielkiej Encyklopedii Powszechnej z 1996 roku pojęcie przedsiębiorcy znalazło w haśle „przedsiębiorczość”: Przedsiębiorcy, czyli organizatorzy produkcji i innowatorzy gotowi do podejmowania ryzyka, pełnią ważne funkcje w gospodarce: wprowadzają nowe wyroby na rynek i tworzą nowe rynki, odkrywają zasoby i rozwijają nowe technologie, reorganizują przedsiębiorstwa w nowy, twórczy sposób. To oni decydują o poziomie autonomicznych inwestycji, decydują o konkurencyjności gospodarki na rynku światowym, a przez to o poziomie bogactwa kraju. Przedsiębiorcy, oprócz naturalnego dążenia do osiągnięcia zysku, kierują się motywami, jak pragnienie niezależności, samorealizacji, urzeczywistnienia wizji.

Czy się do tego nadajesz? Większość ludzi wierzy w to, że mogliby świetnie prosperować prowadząc własny biznes. Ale większość ludzi się do tego nie nadaje. Wielu z tych, którzy odnoszą sukcesy w pracy dla innych, nie da sobie rady we własnym biznesie Ale jest ogromna liczba szaleńców nieraz bez większego przygotowania, którzy rzucają się w prywatny biznes z entuzjazmem i ślepą determinacja i dochodzą do wielkich osiągnięć.

Dlaczego tak się dzieje?

5

2015-06-04

Andrzej Marjański (41)

11

Trzeba kochać to co się robi Rozpatrzmy taki przykład:

Kierowca autobusu, który nie lubi swojej pracy, nie lubi nawet pasażerów. Pasażerowie go nie lubią, kierowca sam siebie nie znosi, bo wie, że inni go nie lubią. Błędne koło. A jednak trzyma się tej pracy, której nie cierpi, do momentu kiedy przejdzie na emeryturę lub umrze z nudów. Albo do momentu kiedy jakiś pasażer będzie miał dość jego gruboskórności i go zastrzeli.

Andrzej Marjański (41)

12

Kochajmy to co robimy Tak naprawdę są tysiące ludzi,którzy nie kochają swojej pracy Nie tylko kierowców, ale lekarzy, inżynierów, policjantów, sekretarek, nauczycieli, przedsiębiorców – którzy nie lubią tego, co robią. Na dodatek są kiepscy w tym co robią. Nie ma się co dziwić – ich zainteresowania leżą gdzie indziej. Ponieważ nie interesują się własną pracą – ich uwaga jest zwrócona nie na to co robią. Pracę odwalają bez poświęcenia jej uwagi, dlatego są opryskliwi i bezczelni. Muszą robić to czego nie lubią i z niecierpliwieniem oczekują zakończenia dnia pracy. Z tego powodu sprzedawczyni traktuje pytanie klienta jako osobistą inwazję.

6

2015-06-04

Andrzej Marjański (41)

13

Musisz kochać to co robisz I to naprawdę JEST INWAZJA !!! Sprzedawczyni myślami błądziła daleko. Pewnie tam gdzie chciałaby być. Teraz możemy zrozumieć dlaczego kelner jest w restauracji nieuprzejmy, a lekarz w pośpiechu wypisuje receptę, zanim wysłucha pacjenta do końca.

Andrzej Marjański (41)

14

Musisz kochać to co robisz Ale czasami jest inaczej ! Czasami spotykamy perełkę – szczęśliwą, serdeczną twarz osoby, która lubi to, co robi. Kelnerka, która z niekłamanym wdziękiem odpowiada na wszystkie pytania gościa. Listonosz, który mimo wstrętnej pogody gwiżdże i pośpiewuje roznosząc listy.

7

2015-06-04

Andrzej Marjański (41)

15

Pokochaj to co masz robić Jeśli chcesz zacząć własny biznes - miej pewność, że będziesz kochać to, co będziesz robić. Nawet nie próbuj brać się za coś tylko dlatego, że to jest ''intratna dziedzina'' albo że ''są w tym duże możliwości.'' Możliwości są wszędzie, ale wszędzie jest ogromna praca. O wiele łatwiej poświęcić dużo pracy na to, żeby się wybić jeśli naprawdę sprawia ci to przyjemność. przyjemność.

Andrzej Marjański (41)

16

Za co można kochać własny biznes? za niezależność, za okazje spotykania wciąż nowych ludzi, za szanse zrobienia pieniędzy, za możliwość wpływania na decyzje i życie innych. za możliwość zdobycia sławy, podróże, ... ALE TO WSZYSTKO PRZYJDZIE Z CZASEM ALE ZANIM PRZYJDZIE TRZEBA PRZEJŚĆ PRÓBĘ OGNIOWĄ UPŁYNIE SPRO CZASU, ZANIM TO WSZYSTKO ZACZNIE GRAĆ

8

2015-06-04

Andrzej Marjański (41)

17

Niespodzianki we własnym biznesie Nienormowany czas pracy oznacza, że pracujesz po 16 godzin na dobę Niezależność od szefów zmieniła się w uzależnienie od klientów, nie zawsze łatwych do zrozumienia. Prawie każdy zarobiony grosz musi być inwestowany z powrotem w firmę. Koszty będą dużo większe niż planowane Zamówień będzie znacznie niej niż przewidywano

Andrzej Marjański (41)

18

Próba ogniowa przedsiębiorcy Może rok a może dwa upłyną, zanim wszystko będzie grać jak powinno. Zależy to od biznesu i nakładów finansowych. W ciągu tego czasu będziesz poddany osamotnieniu i ciągłym niedoborom finansowym. Twoja rodzina będzie zniechęcona i coraz częściej będziesz wystawiony na rady teściów by znaleźć sobie prawdziwą pracę, mimo, że będziesz pracował jak wół. Przyjdzie nawet moment, kiedy ogarnie cię rozterka i sam zaczniesz mieć wątpliwości, bo za rok twój świetny pomysł nawet i ciebie nie będzie już tak podniecać. Jak w baśni o złotym runie, będą czyhać na ciebie co krok potwory zachęcające do zboczenia z wyznaczonej ścieżki do sukcesu.

9

2015-06-04

Andrzej Marjański (41)

19

Próba ogniowa przedsiębiorcy Musisz kochać to, co robisz, żeby przejść przez tę ogniową próbę. Prowadzić własny biznes jest o wiele trudniej niż większości się wydaje. Wymaga to o wiele więcej czasu, samozaparcia, wyrzeczeń. Jeśli nie masz wystarczająco silnej motywacji, lepiej jeśli w ogóle się na to nie zdecydujesz.

Andrzej Marjański (41)

20

Plan działania Można dać sobie radę w życiu bez planowania - nie wykorzystasz w pełni swoich możliwości, ale jakoś możesz żyć. W biznesie bez dokładnego planu twoje szansę są kiepskie!

Dobry plan to prognoza ekonomiczna. Od planowania zależy całe przedsięwzięcie; im lepszy, bardziej szczegółowo przemyślany plan, tym większe szansę na powodzenie. Plan powinien być dokładną relacja z tego, co masz zamiar zrobić w przyszłości. Świetną metodą na układanie planu jest podejście reporterskie – znajdź odpowiedz na podstawowe pytania: kto, co, gdzie, kiedy, dlaczego, za ile?

10

2015-06-04

Andrzej Marjański (41)

21

Plan uruchomienia biznesu CO? - Co będziesz oferować? Produkt? Usługę? Myśl? KTO? - Czy wybrałeś nazwę? Czy będziesz działać pod własnym nazwiskiem, czy będziesz mieć partnerów? Kogo zatrudnisz? Kto jest twoją konkurencją? Kto będzie dostawcą? Kto będzie twoim zaufanym doradcą? Przede wszystkim zaś: kto będzie twoim klientem? GDZIE? - Gdzie będziesz wykonywać swoją pracę i gdzie będziesz ją sprzedawać? Dlaczego właśnie tu? Jeśli tylko to miejsce jest możliwe - odpowiedz sobie na pytanie, jakie miejsce byłoby idealne gdybyś miał wybór? Dlaczego? Kiedy mógłbyś się w to idealne miejsce przenieść?

Andrzej Marjański (41)

22

Plan uruchomienia biznesu KIEDY? - Kiedy zamierzasz zacząć? Jakie przewidujesz godziny pracy? Kiedy będziesz się kontaktować z klientami? Kiedy wszystko będzie zapięte na ostatni guzik? Kiedy z dostawcami? Kiedy biznes zacznie przynosić dochody? Za rok? Za dwa? Za sześć miesięcy? ILE? - Ile pieniędzy masz do dyspozycji? Ile pieniędzy będzie cię kosztować prowadzenie biznesu przez najbliższe dwanaście miesięcy? Ile będziesz musiał sprzedać w pierwszym półroczu by dać sobie radę finansowo? Jeśli masz zasoby, na ile ci wystarcza? Przelicz pieniądze na towar, towar na czas - ile czasu zajmie ci produkcja?

11

2015-06-04

Andrzej Marjański (41)

23

Plan uruchomienia biznesu JAK? - Jak zdobędziesz materiały? Jak utrzymasz pracowników? Jak dasz sobie radę w sytuacjach podbramkowych? - a będzie ich mnóstwo! W jaki sposób zainteresujesz potencjalnych klientów? Bądź specyficzny - nie odpowiadaj na to pytanie ''będziemy się reklamować''. Gdzie? Za ile? Jak często? DLACZEGO? Najlepsza odpowiedz na to pytanie: ''Ponieważ jest na to zapotrzebowanie!'' A skąd wiesz czy jest? - zrób badanie rynku. Wylicz wszystkie korzyści, jakie potencjalny klient będzie miał, jeśli kupi twój produkt albo usługę. Czy potrzeby będą rosnąć, czy maleć? Od czego będzie to uzasadnione? Jakie będzie zapotrzebowanie za pięć lat?

Andrzej Marjański (41)

24

Kto jest twoim klientem? Wielkie koncerny światowe wydają ogromne pieniądze na dociekliwe badania, których celem jest dokładne określenie, kto jest ich klientem. Szefowie firm chcą wiedzieć wszystko na temat użytkowników swoich produktów. W jakim są wieku i do jakiej grupy społecznej należą? Która płeć przeważa? Jaki zawód, jakie wykształcenie? Jakie zainteresowania? Jakie zamiłowania, jakie opinie? Co ONI chcą? Co jest IM potrzebne? Odpowiedzi na te pytania nadają kierunek dalszej produkcji. Odpowiedzi na te pytania pozwalają zaadresować kosztowną reklamę do konkretnych odbiorców. Przede wszystkim zaś odpowiedzi na te pytania pozwalają przewidzieć dalsze potrzeby klientów.

12

2015-06-04

Andrzej Marjański (41)

25

Kto jest twoim klientem? Kluczem do sukcesu w biznesie jest nie formuła matematyczna umożliwiająca maksymalny zysk przy stosowaniu jakiejś nowej technologii. Sekretem powodzenia w biznesie jest znalezienie potrzeb klienta i zaspokojenie tych potrzeb doskonałą usługą lub produktem. Zastanów się, kto jest twoim klientem? Kim jest ta grupa ludzi? Jakie są ich potrzeby? Jakie są ich zainteresowania? Tylko znając odpowiedź na te pytania będziesz w stanie zaspokoić ich potrzeby.

Andrzej Marjański (41)

26

Poszukując doskonałości Tom Peters, autor słynnego bestsellera ''In Search of Excellence'' (W Poszukiwaniu Doskonałości) szczegółowo przestudiował 42 czołowe przedsiębiorstwa amerykańskie i udowodnił, że najlepsze to właśnie te, które utrzymują doskonałe stosunki ze swoimi klientami. To te firmy, które koncentrują wszystkie swoje wysiłki na kliencie, starając się prześcignąć same ze sobą w odgadywaniu (a następnie zaspokajaniu) jego potrzeb. Laboratoria tych zakładów pracują nad coraz to większymi udogodnieniami dla użytkowników swoich produktów. Czołowe przedsiębiorstwa przyznają, że mają OBSESJĘ na temat świetnej obsługi klienta!

13

2015-06-04

Andrzej Marjański (41)

27

Jak to wygląda w małej firmie? Niestety, większość startujących biznesów nie ma nawet zielonego pojęcia, kim są ich klienci! Jak tu więc w ogóle myśleć o zaspokajaniu ich potrzeb?

Andrzej Marjański (41)

28

Dobre wiadomości Mimo tych wszystkich trudności, własny biznes, choćby nawet najmniejszy, jest prawdopodobnie jedną z najwspanialszych przygód w życiu. Warto się przymierzyć - choćby ''na pół etatu''. Przyjemności wypływającej z operowania własnym biznesem nie da się porównać z niczym innym! Sam fakt, że możesz być swoim własnym szefem robiąc to, co najbardziej lubisz jest już godny pozazdroszczenia. Kiedy masz swój własny interes, nikt nie musi akceptować twoich pomysłów. Nie musisz pytać o pozwolenie by wprowadzić jakiekolwiek zmiany. Możesz sobie wziąć dzień wolny bez niczyjej łaski. *

14

2015-06-04

Andrzej Marjański (41)

29

Dobre wiadomości Niestety, to wszystko jest często także powodem klęski! Dla ludzi z wyobraźnią tworzenie własnego biznesu jest tak fascynujące, że zarobki przestają grać rolę. Kiedy pokochasz swój biznes, nie zamienisz go łatwo na coś innego. Najprawdopodobniej jeśli raz spróbujesz jak smakuje niezależność, nigdy już nie zechcesz pracować dla innych! Twój biznes stanie się jakby twoim dzieckiem, którego rozwój będziesz z przyjemnością obserwować. A w rezultacie, im lepiej będzie się twój biznes rozwijać dopiero w rezultacie - będą rosnąć twoje zarobki.

Andrzej Marjański (41)

30

Co motywuje ludzi do zakładania własnej firmy? Wystartowanie i prowadzenie firmy wymaga motywacji, chęci, talentu planowania. Początkowe błędy wzbogacają doświadczenie, zwiększają dyscyplinę i skłaniają do ciężkiej pracy. Prowadzenie firmy to coś więcej niż tylko chęć bycia własnym szefem. Wymaga: poświęcenia, wytrwałości, umiejętności podejmowania decyzji oraz dobrego zarządzania pracownikami i finansami

15

2015-06-04

Andrzej Marjański (41)

31

Zwiększanie szans na sukces Dobre przemyślenie swoich planów Jest szereg pytań, na które trzeba odpowiedzieć sobie na starcie. Wnioski nalezy wykorzystać do opracowania

BIZNES PLANU

Andrzej Marjański (41)

32

Rozpoczęcie działalności Przed startem konieczne jest określenie głównych powodów rozpoczęcia zakładania własnego biznesu. Najczęściej spotykane przyczyny to:

Chęć bycia swoim szefem. Chęć osiągnięcia niezależności finansowej. Możliwość dania upustu własnej kreatywności. Chęć pełnego wykorzystania zdobytego doświadczenia i wiedzy.

16

2015-06-04

Andrzej Marjański (41)

33

Jaki biznes jest dla mnie najlepszy ? Co lubię robić w wolnych chwilach? Jakie rozwijałem i zdobyłem umiejętności? W czym jestem najlepszy? Czy będę miał pomoc własnej rodziny? Ile czasu potrzebuję by rozkręcić biznes z sukcesem? Czy mam hobby lub zainteresowania sprzedawalne na rynku? *

Andrzej Marjański (41)

34

Wybór branży Od jakiej działalności chciałbym rozpocząć? Jakie usługi lub produkt będę sprzedawać? Czy moja idea jest praktyczna i czy zaspakaja określone potrzeby rynku? Jaka będzie moja konkurencja? Jaka jest moja przewaga nad istniejącymi firmami? Czy jestem w stanie dostarczać towar lepszej jakości? Czy mogę wykreować zapotrzebowanie na moje usługi? *

17

2015-06-04

Andrzej Marjański (41)

35

Co warunkuje uruchomienie biznesu ? Jakie umiejętności i doświadczenie wnoszę do firmy? Jaka będzie forma prawna mojej firmy? W jaki sposób zostanie spisana umowa? Jakie muszę zakupić ubezpieczenia? Jakiego wyposażenia bądź usług będę potrzebował? Co już posiadam? Jak będę finansował firmę? Gdzie będzie siedziba firmy? Jak nazwę firmę?

Andrzej Marjański (41)

36

Biznes plan Biznes plan jest jednym z najważniejszych dokumentów w nowej firmie Co nam daje biznes plan ? sprzyja realizmowi pomaga lepiej określić klientów, rynek, poziom cen oraz zidentyfikować konkurencję skłania do nastawienia się na realizację krótko i długoterminowych celów sprzyja lepszemu zarządzaniu firmą określa wielkość i rodzaj finansowania firmy bądź rodzaj innych niezbędnych inwestycji ułatwia bankowi bądź inwestorowi łatwiej ocenić Twoje propozycje.

18

2015-06-04

Andrzej Marjański (41)

37

Biznes plan Nie należy zapomnieć o skonsultowaniu biznes planu ze współpracownikami i przyjaciółmi Jak również z bankiem, w którym chcemy zaciągnąć kredyt

Andrzej Marjański (41)

38

Przedstawienie przyszłego kształtu przedsiębiorstwa Biznes plan: Ułatwia uzyskanie odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące przyszłej firmy oraz kontrolę realizacji planów. Opracowując go na papierze doskonalisz umiejętności w zarządzaniu firmą oraz masz możliwość regularnego korygowania błędnych pomysłów. Biznes plan sprzyja realizmowi. Ułatwia określenie wielkości środków finansowych potrzebnych do finansowania firmy. Jest dokumentem umożliwiającym uzyskanie środków finansowych z banku lub od inwestorów. Jest dokumentem informującym pracowników jak również instytucje zewnętrzne o zamierzeniach firmy.

19

2015-06-04

Andrzej Marjański (41)

39

Reguły biznes planu Określenie, dla kogo jest przygotowany i do jakiego celu ma służyć. Pozwoli to określić, którym częściom planu należy poświęcić najwięcej uwagi. Materiały źródłowe służące do opracowania planu powinny być bogate i starannie przygotowane. Zweryfikuj, dyskutując ze znajomymi, pierwsze wersje swoich pomysłów. Nie kopiuj innych planów zmieniając jedynie dane i liczby. Biznes plan powinien mieć specyficzną formę dla Twojego przedsięwzięcia gospodarczego. *

Andrzej Marjański (41)

40

Reguły biznes planu Sprawdź czy opracowany plan nie zawiera sprzeczności lub powtórek. Sprawdź realność swoich przewidywań, szczególnie w zakresie szacowanych dochodów i kosztów eksploatacji firmy. Wykonaj, maksymalnie na 2 stronach i w formie przyciągającej ewentualnych partnerów czy inwestorów, podsumowanie swojego biznes planu.

Biznes plan jest dokumentem elastycznym i ulega zmianom wraz z rozwojem firmy

20

2015-06-04

Andrzej Marjański (41)

41

Szukanie pomysłów na własny biznes Wykorzystanie możliwości, które stwarza rynek Wymyśl i zaprojektuj nowy produkt lub usługę Wykreuj popyt na nowy produkt Odpowiedz na potrzeby specyficznych segmentów rynku Znajdź ludzi o niewykorzystanych umiejętnościach Wykorzystaj okazję rynkową. Np. nowe preferencje konsumentów Wykorzystaj gwałtowny rozwój pewnych branż Wykorzystaj modę Znajdź segment gdzie popyt przewyższa podaż Skopiuj produkt o dużym popycie Znajdź produkt, który nie cieszy się sukcesem. Może to być wynikiem złej komercjalizacji Przenieś produkt do innego segmentu rynku

Andrzej Marjański (41)

42

Szukanie pomysłów Wykorzystaj możliwości produkcyjne: Wykup patent Produkuj lub sprzedawaj na czyjejś licencji Unowocześnij istniejący produkt Zajmij się montażem Zajmij się renowacją produktów Produkuj części lub podzespoły Rozpocznij produkcję wyrobów dotychczas importowanych Zagospodaruj porzucony segment rynku Wyszukaj nowe segmenty na ważnym rynku Nadaj nową wartość produktom chodzi o wartość widzianą oczami klienta Zmień materiał, z którego wykonany jest produkt Stwórz nowy produkt z już istniejących Można to osiągnąć łącząc dwie firmy Zmień opakowanie

21

2015-06-04

Andrzej Marjański (41)

43

Szukanie pomysłów STWÓRZ FIRMĘ USŁUGOWĄ Turystyka Biuro konsultingowe ?????

Andrzej Marjański (41)

44

Zarządzanie jest proste 3 RACJONALNE CECHY KONSUMENTÓW Wolą produkty dobrej jakości od bubli. Wolą być dobrze niż źle obsłużeni. Przy porównywalnej jakości i obsłudze serwisowej wolą produkt tańszy niż droższy.

ZARZĄDZANIE SKUTECZNE = ZAOFEROWANIE KLIENTOWI LEPSZEGO I TAŃSZEGO PRODUKTU ORAZ LEPSZEJ OBSŁUGI

22

2015-06-04

Andrzej Marjański (41)

45

5 reguł skutecznego zarządzania Stwórz swój własny rynek. Oferuj swój produkt lub usługę na takim poziomie jakości, jakiego wymaga klient, bez względu na cenę, której żądasz. Buduj przewagę na rynku zarówno wyrobem, jak i oferowanym systemem usług. Minimalizuj koszty nie rezygnując ani z jakości, ani sposobu obsługi. Buduj konsekwentnie unikalność swojej firmy.

Andrzej Marjański (41)

46

Literatura do wykładu G. Kawasaki, Sztuka rozpoczynania, Helion, Gliwice 2007.

23

2015-06-04

Andrzej Marjański (41)

47

Pytania ? „Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę, ale - ażeby kochać, badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzny, którymi są ziemia, społeczeństwo, ludzie i wszelkie ich bogactwa”. Bolesław Prus

Gdy tylko coś się nie udaje, to mówi się, że był to eksperyment. Robert Penn Warren

24