sztuka projektowania firma

firma sztuka projektowania struktura firmy STACJE Jarosław SADOWSKI LINIE ZARZĄD Tadeusz GUZIK Piotr MOLSKI Sławomir SAMEK Maria SMAGAŁA TELE-...
Author: Joanna Kruk
1 downloads 0 Views 2MB Size
firma

sztuka projektowania

struktura firmy

STACJE Jarosław SADOWSKI

LINIE ZARZĄD

Tadeusz GUZIK

Piotr MOLSKI Sławomir SAMEK Maria SMAGAŁA

TELE-KOMUNIKACJA Witold DĄBROWSKI

SYSTEMY Jan SAWICKI

MARKETING

REALIZACJA OBIEKTÓW „pod klucz”

Urszula ŚLEDZIOWSKA-TUCHOLSKA

Krzysztof PUT

misja Energoprojekt – Kraków SA – w pełni niezależny, kompetentny, poszukujący innowacji partner Klienta w realizacji kompleksowych zadań przesyłu i rozdziału energii elektrycznej.

Wybierają nas, ponieważ: jesteśmy przyjaźni we współpracy, mamy znakomite przygotowanie fachowe i wyposażenie oraz wieloletnie doświadczenie, stale obserwujemy i analizujemy rozwój nowoczesnych technik i technologii, znamy rynek i jego wymagania, jak najgłębiej wnikamy w potrzeby i zamierzenia Klientów, tak aby rozwiązanie było jak najlepiej dostosowane do zamierzonego celu, działamy kompleksowo: prowadzimy prace koncepcyjne, projektujemy, służymy wszelką pomocą w realizacji inwestycji, utrzymujemy z Klientami wieloletnie kontakty poprzez Generalnego Projektanta prowadzącego obiekty określonego Inwestora.

firma Energoprojekt – Kraków SA od 2006 r. Spółka Akcyjna Prawa Handlowego od 1994 r. Firma inżynieryjno-konsultingowa o wieloletnich tradycjach – rok założenia 1949. Kompleksowo projektujemy linie i stacje elektroenergetyczne oraz prowadzimy ich realizację. Zaprojektowaliśmy: 114 km linii 750 kV i stację 750/400/110 kV, ponad 4000 km linii 400 kV, ponad 6000 km linii 220 kV, ponad 20 000 km linii 110 kV i poniżej, ponad 70 stacji o górnym napięciu 400 kV lub 220 kV, kilkaset stacji 110/15 kV (GPZ), Jesteśmy członkiem zbiorowym CIGRÉ

Potwierdzeniem wysokiej jakości naszej pracy jest certyfikat ISO 9001 wydany przez firmę TÜV NORD CERT GmbH

Nr rejestracyjny 04100 960389

wszystkie typowe słupy linii 750 kV, 400 kV, 220 kV i 110 kV, ponad 900 km linii 380 kV, 220 kV, 132 kV i kilkanaście stacji elektroenergetycznych na eksport. Wykonaliśmy szereg prac o charakterze studialnym, badawczym i rozwojowym w dziedzinie przesyłu i rozdziału energii elektrycznej, w tym: koncepcje i programy rozwoju krajowej sieci przesyłowej (KSP), audit techniczno-ekonomiczny modernizowanych stacji elektroenergetycznych na Litwie we współpracy z Electricité de France.

nasze innowacje Jedyny w Polsce trakt telekomunikacyjny z zastosowaniem przewodu fazowego linii wysokiego napięcia skojarzonego ze światłowodem (OPCON) produkcji firmy Alcoa Fujikura Ltd. i osprzętu firmy Dulmison. Trakt zaprojektowany i zrealizowany przez nas „pod klucz” na linii 15 kV (ZE Białystok SA). Rozwiązanie zgłoszone w Urzędzie Patentowym. Nowe konstrukcje przewodów segmentowych (we współpracy z Fabryką Przewodów Energetycznych w Będzinie) od kilku lat stosowane w kraju. Uzyskaliśmy dla nich ochronę patentową. Specjalnie dla tych przewodów zaprojektowaliśmy (w uzgodnieniu z Elbud Gdańsk Holding SA) nowe serie słupów D24S i S24S. Unikatowe w Polsce łącze światłowodowe dla zabezpieczeń porównawczo-fazowych i różnicowo-prądowych (ZE Płock SA). Wykorzystano w nim sprzęt teletransmisyjny firmy Siemens. Projekty słupów dla linii 400 kV: – seria Z33 dla linii dwutorowej z wiązką przewodów 3x350 mm2, wykorzystana w linii Dobrzeń-Wielopole (na zlecenie PSE SA) – seria E33 dla linii dwutorowej. Pierwsza seria słupów zaprojektowana wg normy europejskiej PN-EN 50341. Wykorzystana w linii Kromolice-Pątnów (PSE Operator SA) – seria WT33 dla linii trzytorowej. Wykorzystana dla wyprowadzenia mocy z bloku 460 MW elektrowni Łagisza w rozwiązaniu WT335 tj. 2x400kV+220 kV (PSE Operator SA) – seria OB33 dla linii jednotorowej. Wykorzystana dla wyprowadzenia mocy z bloku 833 MW (elektrownia Bełchatów).

jako pierwsi w Polsce zaprojektowaliśmy: linię 400 kV (Mikułowa – Joachimów o długości 317 km, 1963), rozdzielnię 400 kV z oszynowaniem rurowym (Miłosna, 1976), 1 1/2 wyłącznikową rozdzielnię 400 kV z oszynowaniem rurowym (Widełka, 1981), linię 750 kV (Widełka – granica RP, 1983), rozdzielnię 750 kV (Widełka, 1983), rozdzielnię gazową SF6 (Warszawa-Śródmieście, 1988), przewód odgromowy skojarzony ze światłowodem – OPGW (na linii 220 kV w relacji Elektrownia Jaworzno III – stacja Byczyna, 1991), hydroforową, zraszaczową instalację gaszenia pożaru transformatora (transfor­mator 400/110 kV w stacji Dobrzeń, 1995), system synchronicznych urządzeń teletransmisji – SDH (ZE Kraków SA, 1996), podziemną stację elektroenergetyczną RPZ PAŁAC 110/15/15 kV 40/20/20MVA zlokalizowaną w Warszawie pod Pałacem Kultury (STOEN SA, 2001), jednotorową kompaktową linię miejską 110 kV o długości 12 km – KAMPUS w Krakowie zajmującą bardzo mało terenu w stosunku do linii tradycyjnej (ZE Kraków SA, 2003), rozdzielnię gazową SF6 w wykonaniu napowietrznym (LG Philips – Kobierzyce, 2006), wymianę przewodów tradycyjnych na przewody z grupy HTLS (przewody o małym zwisie) na liniach: 220 kV Kozienice – Mory (PSE Operator SA, 2008), 110 kV Bieżanów – Niepołomice (ENION Kraków, 2008), 110 kV Koszalin – Mielno (ENERGA Operator Oddział w Koszalinie, 2008), układ baterii kondensatorów statycznych w rozdzielni 220 kV (stacja 400/220/110 kV Plewiska, 2010), nowe serie słupów dla jedno- i dwutorowych linii 110 kV, dostosowane do wymagań normy europejskiej (nowe wymagania gabarytowe i zwiększone obciążenia konstrukcji), które przeszły pełne badania wytrzymałościowe na stacji prób (Żylina, 2010).

nasi ludzie Projektanci stanowią największy kapitał naszej firmy, ich doświadczenie i wysokie kwalifikacje zapewniają usługi najwyższej jakości. Większość z nich odbyła szkolenia i praktyki w kraju i za granicą m.in. w zakresie: projektowania linii i stacji energetycznych – w USA (University of Florida, University of Wisconsin, Black&Veatch S&C Electric Campany), we Francji (Université de Sciences et Technologies w Lille, Electricité de France) i w Wielkiej Brytanii (BICC, Balfour Beatty, IEE, GEC Alsthom), systemów światłowodowych i telekomunikacji – w Niemczech (NOKIA Telecommunication, SIEMENS, RIBE, ALCATEL), w Danii (DIAX Telecommunication), w USA (US Telecommunication Training Institute), ekonomii i zarządzania – w Polsce (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Francuski Instytut Zarządzania, Confederation of British Industry), w Wielkiej Brytanii (TEESSIDE Transport Training Association Ltd.), w Belgii (VKW Antwerpia) i w Australii (Swinburne University of Technology), zapewnienia jakości - na Uniwersytecie Lubelskim, w Polskim Towarzystwie Kontroli Supervise Ltd. (członek grupy Societé Generale de Surveillance) i M&Q Consultants. przygotowania umów i realizacji prac w oparciu o procedury FIDIC.

Tworzymy zespół złożony ze 190 osób. 133 z nich posiada wyższe wykształcenie - 70%, a 10% - studia podyplomowe na AGH, Politechnice Śląskiej, Krakowskiej, Warszawskiej i Wrocławskiej.

Nasi projektanci mają uprawnienia do projektowania, nadzorowania oraz kierowania budowami w zakresie specjalności wynikają­cych z prawa budowlanego oraz zagraniczne certyfikaty uprawniające do spawania światłowodów i wykonywania pomiarów optycznych firm Alcoa Fujikura Ltd. i ALCATEL oraz montażu urządzeń teletransmisyjnych firm NOKIA, SIEMENS, TTC MARCONI, RFL, OPTIMUS, LEGRAND, ADC KRONE i R&M. Są wśród nas członkowie Komitetów Studiów CIGRÉ oraz Grup Roboczych WG CIGRE. Niektórzy z naszych inżynierów uzyskali certyfikat SPMP uznawany przez International Project Management Association (IPMA) i tytuł: CERTIFIED PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATE.

nasz warsztat W pracach projektowych i edycji dokumentacji wykorzystujemy nowoczesne systemy wspomagania komputerowego: PSLF – obliczenia systemowe ATP-EMTP – obliczenia stanów przejściowych układów elektroenergetycznych PLANS – rozpływy mocy SCC – obliczenia zwarciowe EPLAN – projekty obwodów wtórnych IEC865 – obliczenia skutków prądów zwarciowych PLS-CADD – projekty linii napowietrznych ROBOT – obliczenia konstrukcji BOCAD – rysunki wykonawcze konstrukcji. Uzupełnia je oprogramowanie inżynierskie w zakresie wszystkich branż. Posiadamy elektrooptyczny sprzęt do pomiarów geodezyjnych firmy NIKON oraz GPS firmy TRIMBLE. Dysponujemy gromadzonymi przez lata zbiorami archiwalnymi przydatnymi (często niezbędnymi) w pracach projektowych związanych z modernizacją obiektów. Posiadamy wielkoformatowe plotery i skanery firmy OCE (kolor)

Oferujemy prognozy i koncepcje rozwoju systemu elektroenergetycznego oraz analizy w zakresie sieci elektroenergetycznych ekspertyzy przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nowych odbiorów i źródeł, w tym dla energetyki odnawialnej - OZE (np. farmy wiatrowe) dokumentację projektową dla wyprowadzenia mocy z elektrowni i elektrociepłowni kompleksową dokumentację projektową dla linii i stacji elektroenergetycznych wszystkich napięć z zastosowaniem CAD prace geodezyjne i geologiczne oraz dokumentację prawną związaną z lokalizacją linii i stacji elektroenergetycznych dokumentację projektową obiektów kubaturowych np: budynki dla wnętrzowych rozdz. GIS (izolowana gazem SF6), budynki technologiczne, posterunki i rejony energetyczne, budynki administracyjne itp. analizy możliwości zwiększenia zdolności przesyłowej linii oraz projekty montażu przewodów z grupy HTLS (przewody o małym zwisie) na liniach elektroenergetycznych, w tym audyty techniczne linii analizy techniczno-ekonomiczne oraz projekty montażu przewodów (odgromowych lub fazowych skojarzonych ze światłowodami) i kabli światłowodowych (samonośnych dielektrycznych, owijanych na przewodach) na liniach elektroenergetycznych

analizy techniczno-ekonomiczne oraz projekty i instalacje wyposażenia traktów i sieci światłowodowych w sprzęt teletransmisyjny projekty i badania konstrukcji stalowych (np: słupów, masztów antenowych, wież obserwacyjnych itp.) dokumentację projektową SSiN dla stacji elektroenergetycznych, w szczególności projekty wykonawcze szaf SSiN, sieci światłowodowej oraz algorytmy blokad i sekwencji łączeniowych projekty i instalacje systemów łączności w energetyce, w tym sieci WAN/LAN, centrale telefoniczne, systemy radiowe, ośrodki dyspozytorskie projekty i instalacje systemu SOT (System Ochrony Technicznej), w tym systemy sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, telewizji dozorowej koncepcje i dokumentację projektową układów automatyki sieciowej np: APKO (przeciwkołysaniowo-odciążająca), APP (przeciwprzepięciowa) kompletację dostaw i realizację inwestycji „pod klucz” także według procedur FIDIC zastępstwo inwestycyjne oraz prowadzenie spraw formalnoprawnych

nasi najważniejsi Klienci PSE Operator SA Spółki Dystrybucyjne Elektrownie i Elektrociepłownie Przedsiębiorstwa Budownictwa Elektroenergetycznego Inwestorzy z branży OZE (Odnawialne Zródła Energii)

Biuro Studiów i Projektów Energetycznych ENERGOPROJEKT – KRAKÓW SA ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków tel. 12 29 97 222 fax 12 29 97 300 [email protected] www.energoprojekt.krakow.pl

01.2012

Autorem reprodukowanych grafik komputerowych jest Jan Pamuła, malarz i grafik, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Prace artysty brały udział w wielu wystawach w Polsce i za granicą, m.in. w Międzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie, Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach, Międzynarodowym Biennale Sztuki Komputerowej w Rzeszowie, New York Digital Salon w Nowym Jorku, Międzynarodowej Wystawie Sztuki Komputerowej w Gladbeck w Niemczech. Publikowane były w albumach i innych wydawnictwach poświęconych współczesnej sztuce.

Projekt graficzny: Marek Pawłowski Realizacja: pomaranczowastrefa.pl