Sytuacja gospodarcza Indii w 2013 roku :44:05

Sytuacja gospodarcza Indii w 2013 roku 2014-05-24 07:44:05 2 Brytyjskie Centrum ds. Badań Ekonomicznych i Biznesowych CEBR prognozuje, że w roku 202...
Author: Halina Górska
3 downloads 2 Views 333KB Size
Sytuacja gospodarcza Indii w 2013 roku 2014-05-24 07:44:05

2 Brytyjskie Centrum ds. Badań Ekonomicznych i Biznesowych CEBR prognozuje, że w roku 2028 gospodarka indyjska osiągnie pozycję trzeciej gospodarki świata. W dekadzie 2003/2004 do 2012/2013 gospodarka indyjska rosła średnio o 7,9%. Na tym tle wzrost o 5,0% w roku fiskalnym 2012/2013 oraz przewidywane przez rząd 5,3 % w obecnym roku fiskalnym 2013/2014 odnotowuje się jako spowolniony. Dla porównania Azjatycki Bank Rozwoju przewiduje wzrost o 5,7 % w roku kalendarzowym 2014 Brytyjskie Centrum ds. Badań Ekonomicznych i Biznesowych CEBR prognozuje, że w roku 2028 gospodarka indyjska osiągnie pozycję trzeciej gospodarki świata. W dekadzie 2003/2004 do 2012/2013 gospodarka indyjska rosła średnio o 7,9%. Na tym tle wzrost o 5,0% w roku fiskalnym 2012/2013 oraz przewidywane przez rząd 5,3 % w obecnym roku fiskalnym 2013/2014 odnotowuje się jako spowolniony. Dla porównania Azjatycki Bank Rozwoju przewiduje wzrost o 5,7 % w roku kalendarzowym 2014. Relatywne spowolnienie ma swoje przyczyny głównie w kontynuacji niepewnej sytuacji globalnej ekonomii oraz w restrykcyjnej polityce realizowanej przez Reserve Bank of India wynikającej z konieczności walki z inflacją. Inflacja jest głównym problemem gospodarki indyjskiej – osiągnęła 11,2% w listopadzie ubiegłego roku i jest największą spośród 17 gospodarek krajów regionu Azji Południowo- Wschodniej i Pacyfiku. Jakkolwiek założeniem na rok budżetowy 2013/2014 jest średnia inflacja w wysokości około 5,5 %. Spowolnienie wzrostu spowodowało niższe od zakładanych wpływy do budżetu. Rząd indyjski zdołał zmniejszyć bieżący deficyt budżetowy wynoszący 88,2 miliarda USD (4,8 % PKB) w roku budżetowym 2012/2013 i jest na drodze do osiągnięcia celu 56 miliardów USD w tym roku budżetowym. Rząd miał plany zmniejszenia deficytu budżetowego między innymi poprzez częściową prywatyzację kilku dużych firm państwowych, co pozwoliłoby uzyskać 6,46 mld USD. Sama tylko sprzedaż 10% udziałów w Coal India miała przynieść 3,24 mld USD, ale w obliczu sprzeciwu związków zawodowych i strajków górników rząd zaniechał tego planu. Planowane przedsięwzięcia prywatyzacyjne zakończyły się osiągnięciem przychodów w wysokości ok.480 mln USD wg stanu na koniec 2013 roku. Obecnie rząd rozważa możliwość sprzedania 10% udziałów w państwowej firmie Indian Oil za kwotę ok.610 mln USD. Indyjski eksport przyczynił się w 70% do wzrostu PKB w drugim kwartale bieżącego roku budżetowego (lipiec wrzesień 2013) i jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu eksportowego w wysokości 325 mld USD ustalonego przez rząd na ten rok budżetowy (01.04.2013 -30.03.2014). Według danych Federacji Organizacji Indyjskich Eksporterów deficyt handlowy w tym roku budżetowym powinien zamknąć się w granicach 140-150 miliardów USD, wobec prawie 191 miliardów USD roku 2012/2013. Dodatkowym czynnikiem zmniejszenia deficytu handlowego jest znaczące obniżenie importu złota i srebra. Zmniejszenie deficytu będzie miało pozytywny wpływ na gospodarkę indyjską i stabilizację indyjskiej rupii. Nota bene spadek indyjskiej rupii też przyczynił się do wzrostu eksportu. Napływ BIZ zmniejszył się w pierwszej połowie roku budżetowego 2013/2014 (1 kwiecień – 30 wrzesień 2013 roku) o 15% tj. do 12,6 miliarda USD z 14,78 miliardów USD w tym samym okresie ubiegłego roku budżetowego. Przyczyn wspomnianego zmniejszenia upatruje się w nałożeniu przez rząd restrykcji w różnych sektorach indyjskiej gospodarki. Na przykład przed rokiem 2013 BIZ w takich sektorach jak koleje, linie lotnicze, obrona , handel elektroniczny, wielobranżowy handel hurtowy i sektor farmaceutyczny były obłożone ścisłymi restrykcjami bądź były całkowicie zabronione. Jednak na początku 2013 roku rząd indyjski poluzował kilka restrykcyjnych regulacji dla BIZ w wymienionych sektorach. BIZ jest obecnie dozwolony w wielobranżowym handlu hurtowym do wysokości 51 % w firmie indyjskiej, 100 % w sektorze farmaceutycznym, 49 % w liniach lotniczych, 100% w sektorze telekomunikacyjnym i 49 % w sektorze ubezpieczeń. Jednak wzrost samych limitów nie mówi wszystkiego, dlatego że wciąż istnieją liczne restrykcje dla BIZ. Na przykład w handlu hurtowym istnieje obowiązek dla inwestora zagranicznego zapewnienia co najmniej 30% udziału produktów pochodzenia lokalnego w ofercie, a ponadto obowiązek udoskonalenia infrastruktury i łańcucha dostaw w regionie oraz zgoda na okres inwestycyjnego „zamknięcia”, podczas którego inwestor nie będzie mógł wycofać jakiejkolwiek części swojej pierwotnej inwestycji. Podobnie w sektorze farmaceutycznym pomimo dopuszczenia nawet 100 % BIZ istnieją liczne restrykcje inwestowania w istniejące indyjskie firmy. Wartym odnotowania przykładem jest wydanie zgody na największy dotychczas projekt BIZ tj. budowę nowej huty stali przez koreańską firmę POSCO. Projekt o wartości 12,6 mld USD czekał 8 lat na wydanie odpowiednich zezwoleń.

3 Poważne przeszkody w nabywaniu ziemi i uzyskiwaniu zezwoleń środowiskowych były również przeszkodą dla indyjskich inwestorów, szczególnie dla firm wydobywczych. I tak zgodnie z przepisami wprowadzonymi przez Ministerstwo Węgla, wydobycie winno rozpocząć się do 3 lat od momentu wydania zgody na wydobycie, tymczasem proces nabycia ziemi może trwać 7-8lat i uzyskania zezwoleń w zakresie ochrony środowiska i ochrony lasów również może trwać 7-8 lat, co skutkuje tym, że wydobycie może się rozpocząć 8-10 lat po wydaniu zgody na wydobycie. Efektem tego jest między innymi dramatycznie rosnący deficyt podaży rodzimego węgla dla energetyki. Ułatwieniem dla inwestorów ma być „Land Acquistion Act of 2013”, gdyż sytuacja przed wprowadzeniem aktu w zakresie procedur nabywania ziemi od lokalnych mieszkańców była nieuregulowana. Sektor przemysłowy odnotował spadek o 0,2 % w okresie kwiecień-listopad 2013 roku. Jednak największy spadek dotknął sektor wydobywczy w okresie kwiecień-czerwiec - spadek o 2,8%. Natomiast sektor usług w tym okresie odnotował wzrost o 6,6 % i pozostaje najmocniejszym sektorem indyjskiej gospodarki. Największy wzrost w tym sektorze odnotowały segmenty finansów, ubezpieczeń i nieruchomości, bo aż o 9,4%. Oczekuje się, że sektor rolniczy odnotuje w tym roku budżetowym wzrost o 4,8%, co ma swoje główne źródło w bardzo dobrej porze monsunowej. Nadal istnieje wiele barier pozataryfowych dla eksportu do Indii. W listopadzie i grudniu 2013 roku głównym tematem spotkań w siedzibie przedstawicielstwa UE w Indiach były przypadki zatrzymania dostaw produktów spożywczych w portach indyjskich ze względu na ich oznakowanie. Powodem tego było niewłaściwe oznakowanie towaru w ocenie indyjskich służb celnych, polegające na tym, że etykiety z oznakowaniem były nalepione na opakowania, natomiast zdaniem indyjskich służb celnych winny one być nadrukowane na opakowaniu. Próby wyjaśnienia sprawy pozostały – wg stanu na grudzień 2013 – bez odpowiedzi, zaś przesyłki pozostawały w magazynach portowych.

Według danych Ministerstwa Handlu i Przemysłu wymiana handlowa z Polską ma bardzo niewielki udział w indyjskim handlu zagranicznym – 0,30% w indyjskim eksporcie i 0,12% w indyjskim imporcie za pierwsze półrocze indyjskiego roku budżetowego tj. za okres kwiecień – wrzesień 2013 roku na podstawie danych indyjskiego Ministerstwa Handlu i Przemysłu. Wg tychże danych dla wymienionego okresu indyjski eksport do Polski wyniósł 456,10 mln USD, natomiast import z Polski zamknął się łączną kwotą 276,10 mln USD. Główne pozycje w indyjskim eksporcie do Polski to chemikalia organiczne, wyroby włókiennicze, bawełna, wyroby przemysłu elektromaszynowego, żelazo i stal, plastik i wyroby z plastiku. Natomiast główne pozycje w indyjskim imporcie z Polski to maszyny i urządzenia mechaniczne (zdecydowanie największą pozycję w tej grupie stanowią silniki spalinowe), guma i wyroby z gumy, paliwa i oleje mineralne, żelazo i stal, statki i łodzie, wyroby przemysłu elektromaszynowego oraz chemikalia organiczne. Warto dla porównania dodać, że zdecydowanym liderem wymiany handlowej z Indiami są Zjednoczone Emiraty Arabskie, z którymi Indie mają bardzo duże ujemne saldo handlowe głównie z uwagi na import ropy naftowej. Natomiast zdecydowanym liderem wśród krajów europejskich pozostaje Szwajcaria, z którą Indie też mają spore ujemne saldo handlowe. Deficyt handlowy Indii zmniejszył się z 13,8 mld EUR w styczniu 2013 do 7,3 mld EUR w styczniu 2014 przede wszystkim z uwagi na spadek importu metali szlachetnych. W grudniu 2013 deficyt w handlu zagranicznym wynosił 7, mld EUR. Eksport wzrósł w 2013 roku o 3,79%, natomiast import spadł w tym czasie o 18,07%, przy 77% spadku importu złota i srebra. Wskaźnik inflacji (CPI) spadł w styczniu 2014 do 8,79% z 9,87% w grudniu 2013 głównie przez spadek cen warzyw. Oprac. WPHI

4

5