Systemy klimatyzacji

www.klimatyzacja.lge.pl Systemy klimatyzacji 2011 W dzisiejszym nowoczesnym świecie podnoszenie komfortu życia odbywa się często kosztem środowiska...
3 downloads 0 Views 20MB Size
www.klimatyzacja.lge.pl

Systemy klimatyzacji 2011

W dzisiejszym nowoczesnym świecie podnoszenie komfortu życia odbywa się często kosztem środowiska naturalnego. Należy jednak pamiętać, że zdrowie i dobre samopoczucie są wartościami, które nigdy nie powinny być zagrożone. Urządzenia klimatyzacyjne LG dedykowane są rozwiązaniom indywidualnym oraz komercyjnym zapewniając wysoką wydajność energetyczną. Dzięki redukcji zużycia energii elektrycznej klimatyzatory LG ograniczają degradację środowiska naturalnego. Innowacyjne rozwiązania technologiczny redukują koszty użytkowania urządzeń i zapewniają najwyższy komfort ich działania. LG w swoich klimatyzatorach stosuje pro-ekologiczne czynniki chłodnicze, co pomaga chronić warstwę ozonową, a cały proces od wytworzenia produktu aż po jego degradację jest przyjazny środowisku naturalnemu. Cele, którymi się kierujemy to: chęć zapewnienia naszym klientom poczucia komfortu oraz ochrona środowiska naturalnego.

Ciesz się czystym i komfortowym środowiskiem

z LG MULTI V

10

Jednostki zewnętrzne

42 Jednostki wewnętrzne

ARTCOOL Libero Ścienne Konsole Kasetonowe Kanałowe Kanałowe z obróbką świeżego powietrza Przypodłogowo-sufitowe Podstropowe Podłogowe

V 70 eco Systemy wentylacji Centrale odzysku ciepła Centrale odzysku ciepła z chłodzeniem i/lub nawilżaniem

80 V-net & Akcesoria

Sterowniki indywidualne Sterowniki centralne Akcesoria

Jednostki zewnętrzne 4

5

6

8

10

12

14

16

18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

*1Ø, 220V *3Ø, 380V

Wydajność systemu

10 / 20

30 / 40

Wydajność systemu

10 / 20

30 / 40

42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80

50 / 60

50 / 60

Jednostki wewnętrzne kW

1.5

2.2

2.8

3.6

4.5

Btu / h

5k

7k

9k

12k

15k

Mirror

Ścienne Konsole

4-stronne (570x570)

4-stronne Kasetonowe

(840x840)

2-stronne 1-stronne Niski spręż Kanałowe

Wbudowane Wysoki spręż

Kanałowe z obróbką świeżego powietrza Przypodłogowo-sufitowe Podstropowe

Z obudową Podłogowe

Bez obudowy

5.6

7.1

8.2

10.6

12.3

14.1

22.4

28.0

18k

24k

28k

36k

42k

48k

76k

96k

12

Systemy klimatyzacji Multi V LG 2011

Jednostki wewnętrzne_MULTI V

Inwerterowe systemy LG MULTI V umożliwiają podłączenie przewodów czynnika chłodniczego wielu różnorodnych jednostek wewnętrznych do jednej jednostki zewnętrznej. Systemy LG MULTI V zapewniają wyjątkową oszczędność energii, a prostota instalacji znacznie ułatwia proces projektowania i montażu systemu.

Jednostki zewnętrzne_MULTI V

Jednostki zewnętrzne

Systemy

wentylacji

24

26

28 & Akcesoria 10 /11

Oszczędność energii i ochrona środowiska Wysoki współczynnik COP w trybie chłodzenia i grzania • • • •

Wysokowydajna sprężarka inwerterowa typu V-scroll Inwerterowy silnik BLDC wysokiej wydajności Wentylator jedn. zewn. o wysokiej wydajności Wymiennik ciepła o dużej powierzchni

Porównanie COP (w oparciu o model 8HP)

Innowacje techniczne zwiększające COP Jednostka zewnętrzna MULTI V III skonstruowana jest z najnowocześniejszych technologicznie elementów. Wyposażona została w zaawansowaną technologię kontroli inwerterowej i technologię optymalizacji cyklu pracy. Dzięki temu urządzenie zapewnia użytkownikom bardzo wysoką wydajność przy jednoczesnej redukcji kosztów zużycia energii.

Konwencjonalny MULTI V III

11%

4

4.58

więcej

25%

5

4.27 4.12

więcej

3.41

3 2 Chłodzenie

6

Grzanie

※ Współczynnik wydajności (COP) =

7

Chłodzenie / Grzanie Zużycie energii

1

Wyższy współczynnik COP oznacza zatem większą wydajność chłodniczą/grzewczą przy mniejszym zużyciu energii.

Maksymalna wydajność pojedynczej jedn. zewn. zwiększona do 20 HP! Wydajność pojedynczej jednostki zewnętrznej w systemach MULTI V III została zwiększona do 20 HP. Dwa moduły bazowe z jednym wentylatorem (o wydajności do 12 HP) lub dwoma (o wydajności do 20 HP) - mogą być dowolnie łączone do mocy 80 HP! Duża wydajność jednostki zewnętrznej umożliwia chłodzenie/ogrzewanie większych powierzchni, co znacznie ogranicza koszty instalacji. Pojedynczy agregat 20 HP!

8

1

V-Scroll (Sprężarka inwerterowa BLDC LG) Większa o 11% wydajność energetyczna sprężarki inwerterowej BLDC LG, w stosunku do sprężarki inwerterowej na prąd zmienny.

2 Kontrola sinusoidy Zwiększenie wydajności sprężarki dzięki zastosowaniu technologii kontroli sinusoidy. 3 Obieg przechłodzenia Zwiększenie wydajności chłodniczej przez wykorzystanie obiegu przechłodzenia. 4 Nowa konstrukcja wentylatora osiowego Uzyskanie optymalnego poziomu wymiany ciepła przy zastosowaniu wydajnego i cichego wentylatora. 5 Silnik BLDC LG prądu stałego wentylatora Większa wydajność dzięki zastosowaniu silnika BLDC w porównaniu do silnika na prąd zmienny.

Jeden wentylator 8~12HP

Dwa wentylatory 14~20HP

6 Udoskonalona konstrukcja wymiennika ciepła Zwiększenie wydajności wymiany ciepła i efektywności energetycznej wskutek znacznej redukcji odchyleń temperatur wymiennika ciepła z 5°C do 1°C, jako efekt zastosowania optymalnej konstrukcji wymiennika ciepła. 7 Szerokie lamele wymiennika ciepła Poprawa efektywności dzięki konstrukcji wymiennika ciepła o zwiększonej powierzchni. 8 HiPORTM (High Pressure Oil Return)

Innowacyjny system powrotu oleju z instalacji HiPOR™ pozwolił na zwiększenie współczynnika COP o 5%!

Systemy klimatyzacji Multi V LG 2011

Jednostki zewnętrzne_MULTI V

Wygoda i komfort Tryb pracy w czasie rzeczywistym

Jednostki zewnętrzne MULTI V III zapewniają pracę systemu w trybie grzania bez przerw. W systemach podczas pracy w trybie grzania dochodzi do efektu oszronienia wymiennika ciepła jednostki zewnętrznej. W takiej sytuacji koniecznym staje się zatrzymanie pracy jednostek wewnętrznych, aby mógł zostać przeprowadzony proces odszraniania wymiennika. Zastosowanie w jednostkach MULTI V III technologii częściowego odszraniania wymiennika ciepła w trakcie pracy systemu wyeliminowało ten problem, przyczyniając się do poprawy wydajności grzewczej.

Kontrola oszczędzania energii w czasie rzeczywistym W sytuacjach, gdy wahania obciążenia systemu w trybie grzania lub chłodzenia są duże, możemy mieć do czynienia ze zjawiskiem bądź przeciążeń całego układu bądź też chłodzeniem/ogrzewaniem ponad realne zapotrzebowanie. Aby wyeliminować owe zjawiska jednostki MULTI V III zostały wyposażone w algorytm trybu oszczędzania energii w czasie rzeczywistym. Pozwala on na kontrolę i dostosowanie trybu pracy jednostek wewnętrznych do optymalnego poziomu wydajności i redukcję zużycia energii przez cały system.

* System może być przełączany pomiędzy trybem grzania ciągłego a konwencjonalnym trybem grzania w zależności od warunków środowiskowych. Jednostka konwencjonalna

Konwencjonalna

Wył.

Kontrola oszczędzania energii w czasie rzeczywistym Temperatura

Wył.

Wydajność grzewcza

Temperatura pomieszczenia

Wyłączenie jednostki

Tryb grzania

Czas

18°C Zadana tempe eratura rat atura temperatura

MULTI V lll

MULTI V lll

Tryb grzania

Kontynuacja pracy jednostki

Temp. nawiewanego powietrza dostosowana do zapotrzebowania

Wydajność grzewcza

14°C

Czas

Średnia wydajność grzewcza Skumulowana wydajność grzewcza

Zwiększenie COP Czas

Tryb grzania ciągłego

Ogrzewanie w trybie ciągłym

Konwencjonalny tryb grzania

Tryb grzania ciągłego

Tryb pracy nocnej Dzięki zastosowaniu technologii kontroli wentylatora oraz technologii pomiaru temperatury zewnętrznej w czasie rzeczywistym, jednostki MULTI V III mogą pracować w trybie pracy nocnej, charakteryzującym się minimalnym poziomem emisji hałasu, gwarantującym komfortowy sen. Szczegółowe informacje w Dokumentacji Technicznej poszczególnych modeli.

Kompensacja wydajności pracy systemu Jednostka zewnętrzna MULTI V III automatycznie, w zależności od zapotrzebowania, decyduje o trybie pracy jednostek wewnętrznych i ich aktualnej wydajności. Na przykład: jeśli przyłącza czynnika chłodniczego pomiędzy jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi zostały przedłużone albo obciążenie chłodnicze/grzewcze tak wzrosło, że wydajność jednostek wewnętrznych stała się niewystarczająca, jednostka zewnętrzna MULTI V III dokona automatycznej kompensacji wydajności jednostek wewnętrznych, dostosowując tryb ich pracy do optymalnego poziomu.

wentylacji

MULTI V III

Oszczędność energii

Temp. p nawiewanego g p powietrza

5.1%

17%

Konwencjonalna

8°C

Systemy

16%

Jednostki wewnętrzne_MULTI V

Tryb grzania ciągłego*

Kompensacja wydajności pracy systemu Temperatura

Wydajność

Temperatura pomieszczenia

100

18°C C

14°C

Temp. nawiewanego powietrza Temp

Kompensacja wydajności

12°C

Poziom hałasu

Dzień ń

Noc

Dzień

& Akcesoria

Zadana temperatura Obciążenie

Czas T b Tryb 8:00

12:00

16:00

St Startt 20:00

T b Tryb 0:00

4:00

K i Koniec 8:00

Czas

12 /13

Unikalne rozwiązania konstrukcyjne Powiększona długość instalacji Technologia kontroli inwerterowej oraz kontroli cyklu przechłodzenia umożliwia budowę systemów klimatyzacji z dłuższymi instalacjami zarówno w pionie jak i poziomie. Dzięki temu projektowanie instalacji dla wieżowców czy całych kompleksów budynków staje się dużo prostsze i bardziej wydajne. Łączna długość instalacji

Kombinacje połączeń jednostek zewn. aż do wydajności 80 HP dla jednego przyłącza Jednostki zewnętrzne o wydajności 20 HP można łączyć aż do uzyskania wydajności 80 HP. Jest to niezwykle przydatne rozwiązanie w przypadkach instalacji wykonywanych na dużych przestrzeniach. Eliminuje dotychczasowe problemy związane z wygospodarowaniem miejsca na jednostki zewnętrzne czy instalacje rurowe.

1000m

Max długość instalacji (równoważna)

Kombinacja połączeń jednostek zewn. do 80HP

225m

Różnica poziomów jedn. zewn ~ wewn.

110m

20 HP

Różnica poziomów jedn. zewn ~ wewn.

15m

+ 20 H

Max długość instalacji za 1. rozgałęźnikiem

P + 20

HP + 2 0 HP

90m

Oszczędność powierchni przeznaczonej na instalację - Optymalne wykorzystanie przestrzeni

1000m 200m (225m) 40m (90m) 110m 15m 5m

Łączna długość instalacji Maksymalna długość instalacji (równoważna) Max długość instalacji za 1. rozgałęźnikiem (warunkowo) Różnica poziomów jedn. zewn ~ wewn. Różnica poziomów jedn. wewn ~ wewn. Różnica poziomów jedn. zewn ~ zewn.

Oszczędność powierzchni instalacji Zmniejszenie wielkości jednoski zewnętrznej o 38% skutkuje znaczną oszczędnością powierzchni przeznaczonej na posadowienie urządzenia, a tym samym ułatwia projektowanie instalacji systemu. Konwencjonalna

MULTI V IIl

Pojedyncze przyłącze rur - Łatwe do projektowania - Chłodzenie i grzanie rozległych powierzchni - Oszczędność kosztów wykonania instalacji

W przypadku wykonania systemu o wydajności 400 HP, instalacja wykonana w oparciu o MULTI V III mocy 80 HP przynosi następujące korzyści w porównaniu z konwencjonalnymi modelami o wydajności 40 HP każdy: • • • •

Zmniejszenie powierzchni instalacji o 50% Zmniejszenie ilości instalcji rurowych o 50% Zmniejszenie wielkości szybów na rury o 30% Skrócenie czasu i reukcja kosztów projektu instalacji.

Porównanie powierzchni instacji jednostek zewn. Konwencjonalne

MULTI V lll Zmniejszenie o 50%

20HP: redukcja o 38% Zmniejszenie o 30%

12HP

20HP

Redukcja

Redukcja

25%

o 38%

o

Konwencjonalna

Systemy klimatyzacji Multi V LG 2011

MULTI V IIl

Jednostki zewnętrzne_MULTI V

Unikalne rozwiązania konstrukcyjne Proekologiczne rozwiązania

W celu zapewnienia naszym klientom komfortu użytkowania wysokowydajnych systemów klimatyzacyjnych LG, urządzenia MULTI V III wykorzystują następujące rozwiązania technologiczne: sprężarka wyposażona w silnik BLDC, wentylator charakteryzujący się cichą pracą, materiały wytłumiające hałas czy nowy kształt obudowy jednostki zewnętrznej.

Czynnik chłodniczy R410A Wszystkie urządzenia LG używają przyjaznego środowisku naturalnemu czynnika chłodniczego R410A, ktory w żadnym stopniu nie przyczyniaja się do spadku stężenia ozonu w atmosferze. Ponadto produkty pracujące w oparciu o czynnik R410A charakteryzują się znacznie wyższą wydajnością i mniejszym zużyciem energii w porównaniu z urządzeniami używającymi konwencjonalnego czynnika chłodniczego R22, mając tym samym globalny wpływ na ochronę środowiska.

Ośmiokątna kratka redukująca opór odprowadzanego powietrza

Stężenie ozonu w zależności od czynnika chłodniczego 1

Jednostki wewnętrzne_MULTI V

LG wytwarzając swoje produkty przywiązuje wagę w równym stopniu do kwestii ich wysokiej wydajności i enegooszczędności jak również do zagadnień związanych z ochroną środowiska naturalnego, w konsekwencji stając się aktualnie światowym liderem wdrażania technologii ograniczających emisję CO2 i innych proekologicznych rozwiązań.

Nowe rozwiązania obniżające poziom emisji hałasu

Solidny szkielet obudowy jednostki zewnętrznej

0.5

Zero 0 R12

R22

R134A

R407C

R410A

Przyłącza zapobiegające wyciekom czynnika chłodniczego Niskoobrotowy silnik o bardzo małym poziomie wibracji

Łopatki wentylatora w kształcie S Zwiększony kąt nachylenia

wentylacji

Specjalna konstrukcja przyłączy czynnika chłodniczego i jego wykonanie przy pomocy lutowania, eliminuje ryzyko powstania wycieków, nawet w trakcie długotrwałego użytkowania urządzenia. Lutowanie W praktyce jedynie niezależne czynniki zewnętrzne jak mechaniczne uderzenie mogą doprowadzić do wycieku.

Systemy

Poszerzona osłona wentylatora

Automatyczne wykrywanie wycieków Urządzenie monitoruje dane o stanie pracy systemu w czasie rzeczywistym, określając poziom czynnika chłodniczego oraz wyświetlając jego parametry. Ponadto automatycznie powiadamia użytkownika o najmniejszych wyciekach czynnika chłodniczego.

Proces odzyskiwania i ponownego wykorzystania czynnika

Odzysk czynnika chłodniczego

& Akcesoria

Podczas czynności serwisowych czynnik chłodniczy może być odprowadzony do jednostki zewnętrznej, wewnętrznej lub instalacji chłodniczej, unikając konieczności jego emisji do atmosfery, co przyczynia się do ochrony środowiska i znacznie redukuje koszty prac konserwacyjnych.

14 /15

Unikalne rozwiązania konstrukcyjne Wentylator wysokiego ciśnienia statycznego

Dowolność podłączeń jedn. wewnętrznych

Zastosowanie bardzo wydajnego wentylatora o wysokim sprężu umożliwia montaż jednostki zewnętrznej nie tylko na dachu budynku, ale również wewnątrz budynku z wykorzystaniem instalacji kanałowej. Rozwiązanie to w połączeniu z silnikiem prądu stałego BLDC zapewnia dostarczanie do wymiennika ciepła odpowiedniej ilości powietrza i jednocześnie zapobiega jego recyrkulacji z powrotem do systemu. W zależności od konstrukcji budynku możliwym jest skrócenie długości instalacji rurowych, dzięki umiejscowieniu jednostki zewnętrznej w maszynowni. (Max wartość sprężu wentylatora: 80 Pa)

W systemach MULTI V III może być przyłączonych jednocześnie aż do 64 jednostek wewnętrznych, które można wybrać z dostępnych 71 modeli, spośród 13 typów urządzeń. Taka różnorodność oznacza w praktyce możliwość zaprojektowania systemu dla zupełnie dowolnej konstrukcji budynku, przy czym wydajność całego systemu może osiągnąć poziom nawet 200%* wydajności podłączonych jednostek wewnętrznych. Możliwość przewymiarowania do

Możliwość dostosowania instalacji do budynków o różnej strukturze architektonicznej.

200%

Liczba podłączonych jedn. wewn. do

64

Różnorodność jedn. wewn.

13 typów, 71 modeli

* Osiągnięcie maksymalnego poziomu 200% wydajności możliwe tylko w przypadku gdy zmiany obciążenia chłodniczego i grzewczego oraz wskaźniki pracy urządzeń zostaną precyzyjnie dobrane.

Duża prędkość wylotowa odprowadzanego powietrza eliminuje efekt jego ponownego zasysania przez system, nawet w bardzo wysokich budynkach.

Konwencjonalny

MULTI V lll

Szeroki zakres pracy

Wskaźnik wydajność różnych kombinacji (50~200%)

15-dniowy test solny wykazał znacznie większą sprawność systemu MULTI V III od systemów konwencjonalnych, zarówno w trybie chłodzenia jak i grzania. Zwiększenie zakresu działania MULTI V III jest efektem zastosowania nowoczesnej sprężarki inwerterowej i zaawansowanych technologii sterowania. Chłodzenie

Grzanie

50ŭ 40ŭ

30ŭ 43ŭ

43 °C (DB*)

30ŭ 20ŭ10ŭ

15.5ŭ

-20 °C (WB**)10ŭ

-10ŭ (DB*)

20ŭ

-10ŭ -5ŭ

MULTI V lll

* DB - suchy termometr ** WB - mokry termometr

Systemy klimatyzacji Multi V LG 2011

-20ŭ -30ŭ (WB**)

-20ŭ

MULTI V lll

Liczba jednostek zewnętrznych

Wydajność jedn. wewnętrznych

Pojedyncza jednostka

200%

Podwójna jednostka

160%

Potrójna jednostka

130%

Większa niż potrójna

130%

Jednostki zewnętrzne_MULTI V

Prosta instalacja i serwis Możliwość podłączeń rur z 4 stron

Kompaktowe wymiary i mniejsza waga jednostki zewnętrznej MULTI V III umożliwiają jej transport przy użyciu standardowej windy, bez konieczności posiłkowania się dźwigiem, co ma duże znaczenie w sytuacjach, gdy jego użycie jest utrudnione ze względu na konstrukcję budynku lub docelową lokalizację posadowienia jednostki. Ponadto większa wydajność pojedynczego urządzenia (do 20 HP) upraszcza czynności instalacyjne i skraca czas montażu, w związku z mniejszą ilością jednostek potrzebną do osiągnięcia wymaganych wydajności systemu. Specjalnie zaprojektowane, wzmocnione otwory umieszczone w dolnej części obudowy jednostki, umożliwiają jej przewożenie przy pomocy wózka widłowego. Wszystkie powyższe elementy czynią proces transportu i montażu łatwym, a przede wszystkim bezpiecznym.

Instalacje chłodnicze rur mogą zostać podłączone do jednostki zewnętrznej z 4 dowolnie wybranych stron: z prawej, lewej, od frontu i od dołu, w zależności od konkrentych uwarunkowań konstrukcyjnych. Jeśli rury zostały umieszczone przy podłodze, przyłącze wizualnie wygląda schludnie, pozostając niewidocznym. Korzyścią praktyczną takiego rozwiązania jest fakt niekolidowania przyłączy rur z instalacją gazu i cieczy, znacznie podnoszący komfort i bezpieczeństwo czynności instalacyjnych. Wielokierunkowa możliwość podłączenia rur skraca czas instalacji, eliminując problem dopasowania ustawienia jednostki do istniejących już konstrukcji rurowych, zwłaszcza w niedużych powierzchniowo maszynowniach.

Szybki i bezpieczny transport z użyciem wózka widłowego

Konstrukcja 4-stronnych przyłączy rur

Otwory umieszczone w dolnej części obudowy jednostki zewnętrznej MULTI V III zaprojektowano tak, aby ułatwić załadunek urządzenia do transportu, a następnie jego rozładunek przy użyciu wózka widłowego. Dodatkowo obudowę zabezpieczono przed przypadkowym zarysowaniem przez wózek. Transport wózkiem widłowym

Prawe Lewe Frontowe Od dołu

Bezpieczna konstrukcja do przenoszenia dźwigiem Odpowiednio umieszczone otwory do zamocowania lin dźwigu, zabezpieczają jednostkę przed przypadkowym wysunięciem się z lin (np. wskutek warunków zewnętrznych jak np. wiatr) i upadkiem. Otwór na linę dźwigu

Przenoszenie dźwigiem

Znaczna redukcja wymiarów jednostki MULTI V III umożliwia jej transport w ramach budynku z wykorzystaniem standardowej windy.

& Akcesoria

Kompaktowe wymiary umożliwiające transport windą

W konwencjonalnych systemach w przypadku pomyłki instalatora (np. podłączenia gazu do przyłącza cieczowego) problematycznym jest sprawdzenie przyłączy rur w jednostce wewnętrznej zamontowanej na suficie. Jednakże system MULTI V III dzięki funkcji FDD automatycznie sprawdza połączenia rurowe i linie komunikacji. W przypadku stwierdzenia błędu powiadamia o tym użytkownika. Z czasem system ulega najczęściej rozbudowie i staje się coraz bardziej skomplikowany. W takich sytuacjach automatyczne wykrywanie błędów informujące dokładnie, które jednostki wewnętrzne zostały niewłaściwie podłączone, staje się niezwykle ważnym narzędziem, znacznie usprawniającym proces instalacji. Błąd w wykonaniu przyłączy rur (cieczowych + gazowych)

Transport windą Out Linie komunikacji

In

wentylacji

Automatyczne wykrywanie błędów w podłączeniach

Systemy

Otwory transportowe Zabezpieczenie przed zarysowaniem

Przyłączenie rur od dołu (instalacja przy podłodze)

Jednostki wewnętrzne_MULTI V

Łatwy i bezpieczny transport

Błąd połączenia linii komunikacji 16 /17

Prosta instalacja i serwis Funkcja detekcji awarii w czasie rzeczywistym

Automatyzacja uruchomienia testowego

W konwencjonalnych systemach nawet niewielka awaria wykryta przez czujnik lub elektroniczny zawór rozprężny powoduje obniżenie sprawności i wydajności układu. W MULTI V III system kontroli sprawdza aktualny stan czujników i elektronicznych zaworów rozprężnych. Jednak w ramach automatycznego uruchomienia testowego sprawdzanych jest wiele innych parametrów pracy. W przypadku stwierdzenia problemu, użytkownik jest natychmiast informowany o wykrytych błędach, nawet takich, które w danej chwili nie wpływają na normalny zakres pracy systemu. W efekcie czynności naprawcze mogą zostać podjęte bez zbędnej zwłoki.

W układach konwencjonalnych testowe uruchomienie systemu, wykonywane po zakończeniu procesu instalacji, jest niezwykle czasochłonne, ponieważ instalator musi wykonywać każdy z jego etepów manualnie. Rozwiązania zastosowane w MULTI V III eliminują ten problem, poddając ten proces maksymalnej automatyzacji. Instalator po zakończeniu testu otrzymuje automatycznie szczegółowy raport o efektach testu. Ponadto jednostka kontroluje poprawność instalacji oraz pracę poszczególnych urządzeń, na bierząco zgłaszając wszelkie napotykane problemy, jak błędy w połączeniach rurowych, liniach komunikacji, niedoborach czynnika chłodniczego. Dzięki temu, czynności testowe są nie tylko mniej pracochłonne ale również bardziej bezpieczne dla uruchamianych urządzeń i całego systemu.

Czujnik

Układ konwencjonalny

MULTI V lll

EEV*

*EEV: elektroniczny zawór rozprężny

Awaria Standardowy zakres pracy

Funkcja wirtualnego czujnika podtrzymująca pracę awaryjnej jednostki W przypadku awarii czujnika jednostki wewnętrznej, wykazującego błędne wartości, jednostka zewnętrzna oprócz detekcji otrzymanej informacji automatycznie zakłada wartości jakie powinny charakteryzować prawidłową pracę urządzenia i umożliwia jego dalszą pracę. Zwiększa to wydajność i niezawodność systemu.

•Test połączeń rurowych i linii komunkacji •Test wszystkich jedn. wewn. •Test pojedynczych jedn. wewn. •Raportowanie

•Test połączeń rurowych i linii komunkacji •Test wszystkich jedn. wewn. •Test pojedynczych jedn. wewn. •Raportowanie

•Test połączeń rurowych i linii komunkacji •Test wszystkich jedn. wewn. •Test pojedynczych jedn. wewn. •Raportowanie

Automatyczne uruchomienie testowe

Automatyzacja testowego uruchomienia systemu skraca czas jego przeprowadzenia o 60% w porównaniu do testów wykonywanych dla konwencjonalnych systemów. Ponadto podnosi poziom jego bezpieczeństwa i niezawodności, dostarczając możliwość tworzenia kopii zapasowych z danymi testowymi układu. Test z łatwością przeprowadzić może każdy instalator, eliminując konieczność zaangażowania do tych czynności wysoko wykwalifikowanych inżynierów. Wyniki uruchomienia testowego

Kopia danych

Automatyczne raportowanie

Do laptopa lub PDA

Dostarczane dla klienta

Awaria czujnika

Kontrola danych przez wirtualny czujnik Sprawdzanie danych w czasie rzeczywistym

Systemy klimatyzacji Multi V LG 2011

Jednostki zewnętrzne_MULTI V

Prosta instalacja i serwis Funkcja przepompowania czynnika

W przypadku awarii jednej sprężarki jednostki zewnętrznej, inna sprężarka uruchamia się automatycznie, zastępując uszkodzone urządzenie, minimalizując niedogodności związane z taką sytuacją.

PUMP DOWN (ZGROMADZENIE CZYNNIKA) W przypadku awarii jednostki wewnętrznej, funkcja ta umożliwia przepompowanie pozostałego w uszkodzonym urządzeniu lub instalacji rurowej czynnika chłodniczego do jednostki zewnętrznej.

Transfer czynnika chłodniczego

Awaria

Automatyczny backup

Awaria

Pomimo awarii jednostki wewnętrznej, pozostałe urządzenia działają normalnie, ponieważ każda z nich pracuje niezależnie od pozostałych dzięki modułowi Micom.

Jednostki wewnętrzne_MULTI V

Dzięki tej funkcji system automatycznie przepompowuje czynnik chłodniczy z uszkodzonej jednostki wewnętrznej lub zewnętrznej do innej sprawnej jednostki, znacznie ułatwiając wykonanie czynności serwisowych.

Funkcja automatycznego wznowienia pracy w przypadku awarii

PUMP OUT (WYPOMPOWANIE CZYNNIKA) W przypadku awarii jednostki zewnętrznej funkcja ta pozwala na usunięcie czynnika chłodniczego z uszkodzonego urządzenia do innej jednostki zewnętrznej, jednostki wewnętrznej lub instalacji rurowej.

Awaria

Algorytm FDD automatyczne oblicza i dozuje optymalną ilości czynnika chłodniczego, bez konieczności konieczności jego wyliczania i mierzenia przez instalatora. Precyzyjne napełnienie czynnikiem chłodniczym zwiększa niezawodność instalacji i gwarantuje najwyższą wydajność systemu.

Wyświetlenie pełnego poziomu ładunku czynnika

Zaawansowane oprogramowanie LGMV Oprogramowanie LGMV umożliwia monitorowanie i kontrolę pracy systemu. Komputer z zainstalowanym oprogramowaniem LGMV może być z łatwością podłączony do jednostki zewnętrznej, dzięki czemu sprawdzenie statusu pracy urządzeń możliwe jest gdziekolwiek i o każdej porze

Podgląd pracy systemu w LG MV

Cykl pracy systemu

Kontrola jednostki wewnętrznej

& Akcesoria

Wbudowany algorytm FDD

Awaria

wentylacji

Funkcja automatycznego doładowania czynnika chłodniczego

Systemy

Transfer czynnika chłodniczego

18 /19

Zaawansowana technologia Nowe i kluczowe technologie 1

Nowy silnik wentylatora prądu stałego BLDC Multi V III jest wyposażony w niezwykle wydajny inwerterowy silnik prądu stałego BLDC, którego zużycie energii zostało znacznie zredukowane przy wzroście efektywności w porównaniu z normalnym silnikiem indukcyjnym. Silnik BLDC dzięki zastosowaniu potężnego magnesu neodymowego i możliwości osiągnięcia wysokiego momentu obrotowego, zapewnia bardzo duży przeływ powietrza i wysoki spręż.

2 1

2 Nowy kształt wentylatora osiowego (wentylator Super Aero) Super Aero jest wentylatorem zapewniającym duży przepływ powietrza i wysoki spręż, jednocześnie emituje niski poziom hałasu.

OLD NEW

Specjalny kształt łopatek wentylatora zapewnia jego cichą pracę.

Zakrzywione łopatki Zmieniony kształt minimalizują zawiro- zapewnia duży przepływ wania powietrza. powietrza i wysokie ciśnienie statyczne

3 Obieg przechłodzenia Obieg przechłodzenia jest podstawową technologią umożliwiającą systemom opartym na urządzeniach MULTI V III tworzenie najdłuższych na świecie (zarówno w poziomie jak i pionie) instalacji rurowych.

3

Obwód

Kontrola cyklu przechłodzenia: Wyodrębniona część czynnika chłodniczego w obiegu przechłodzenia (SC = sub cooling) w postaci cieczy rozpręża się na zaworze przechłodzenia SC EEV i powoduje zwiększenie dochłodzenia systemu.

Cykl przechłodzenia 3

4 Ciecz

3 Ciecz + Gaz

Cykl przechłodzenia

2

Skraplacz

P 4

SC EEV

5

3

Sprężarkaa

2

C kl Cykl chłodzenia

4 5

Zawór EEV Z

Parownik 4

5

1 Wydajność

1

H

4 Sprężarka inwerterowa LG BLDC typu V-scroll LG opracowało nową, efektywniejszą sprężarkę o większej wydajności, bardziej niezawodną w porównaniu ze sprężarką konwencjonalną. Sprężarka została zbudowana w oparciu o wysokowydajny silnik BLDC, w którym potężny magnes neodymowy wytwarza w rotorze, w korelacji z jego metalowymi elementami, wysoki moment obrotowy. Wydajność urządzenia uległa zwiekszęniu w wyniku braku strat przy poślizgach, występujących zazwyczaj w przypadku zwykłych silników indukcyjnych. Natomiast poziom hałasu został obniżony dzięki konstrukcji minimalizującej wibracje urządzenia. Konstrukcja inwerterowej sprężarki BLDC LG umożliwia utrzymywanie wysokiego ciśnienia w jej wnętrzu, wydatnie zwiększając efektywność kompresji. Sprężarka tego typu (wysokiego ciśnienia) usprawnia równomierne rozprowadzanie oleju. W porównaniu do konwencjonalnych urządzeń sprężarka LG jest bardziej wydajna i niezawodna. Sprężarka inwerterowa typu scroll zastosowana w MULTI V III jest najlepszym rozwiązaniem dla systemów VRF, charakteryzując się doskonałą wydajnością i wysoką niezawodnością.

Systemy klimatyzacji Multi V LG 2011

Rotor

Stalowe płyty

Magnez neodymowy

Jednostki zewnętrzne_MULTI V

5 Nowy zoptymalizowany dystrybutor czynnika chłodniczego

Standardowe odchylenie T_wyjścia

6ºC

Wzrost COP o 15%

5ºC 1ºC

6

Konwencjonalny

MULTI V III

Dotychczas

Aktualnie

6 Funkcja detekcji i diagnozy błędów (FDD)

Jednostki wewnętrzne_MULTI V

Dzięki nowej, optymalnej konstrukcji dystrybutora czynnika chłodniczego zastosowanego w wymienniku ciepła, czynnik chłodniczy jest dostarczany do wymiennika równomiernie, tak aby cała jego powierzchnia była maksymalnie wykorzystana. W rezultacie zwiększona została zarówno efektywność wymiany ciepła jak i wydajność systemu.

MULTI V III wyposażony został w kompleksową funkcję automatycznej diagnozy pracy (FDD), działającą podobnie jak automatyczny system diagnozy pracy samochodu. Funkcja FDD wykonuje automatyczny test rozruchowy, sprawdza ilość czynnika chłodniczego, na bierząco kontoluje system i dokonuje wznowienia (back-up) pracy poszczególnych elementów oraz czujników, zwiększając niezawodność produktu. Automatyczny system

FDD

Nowe i zaawansowane funkcje

diagnozy pracy samochodu.

1. Automatyczne uruchomienie testu 2. Kontrola ilości czynnika chłodniczego 3. Diagnoza w czasie rzeczywistym (czynnik chłodniczy i elementy) 4. Wznowienie (back-up) w czasie rzeczywistym (sprężarka i czujniki)

Automotive selfdiagnostic system

Systemy

7 Nowa technologia zarządzania olejem (HiPORTM) Technologia HiPORTM maksymalizuje wydajność i niezawodność sprężarki dzięki redukcji strat ciśnienia, które uzyskano w efekcie zastosowania pompy wewnątrz sprężarki, odpowiedzialnej za bezpośrednie przekazywanie czynnika chłodniczego i oleju do górnej części sprężarki. Sprężarka

Separator oleju

Sprężarka

wentylacji

7

Separator oleju

Zwiększenie COP o 5%

Niskie ciśn. Sprężarka Wysokie ciśn.

Strata energii Konwencjonalna

S/O

Niskie ciśn. Sprężarka Wysokie ciśn.

Brak strat energii MULTI V III

S/O

& Akcesoria

HiPORTM

20 /21

AMC (zaawansowana zmiana trybu pracy)

Wysokie ciśnienie

Max COP (7,1)

8

praca w trybie chłodzenia

7

Kontrola AMC zapewnia optymalną pracę w każdych warunkach, dzięki czemu poszczególne cykle pracy są bardziej stabilne, zapewniając większy komfort osobom przebywającym w klimatyzowanych pomieszczeniach.

praca w trybie grzania

6 5

RKA SPRĘŻA (Hz )

na Zmiabu try cy pra

wskaźnik COP

• Wysoki współczynnik COP aż do 7,1 - przy następującym obciążeniu: chłodzenie (40%) + grzanie (60%) • Zużycie energii obniżone nawet o 30%

na Zmiabu try cy pra

Synchroniczna praca w trybie grzania i chłodzenia

Optymalna strefa RKA SPRĘŻA (Hz )

4 0

20

40

60

Niskie ciśnienie

80 100 stosunek trybów pracy (%)

* Temperatura zewn.: 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr * Temperarura wewn.: 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr Grzanie

Chłodzenie

Grzanie

Długie instalacje

Chłodzenie

Max różnica poziomów j. zewn.~wewn. 110 m

Pokój

Siłownia

Biuro

- Kontrola ciśnienia w czasie rzeczywistym. - Optymalny cykl w optymalnej strefie. - Minimalizacja czasu do zmiany trybu pracy: max 5 min.

Serwerownia

Różnica poziomów pomiędzy j. odzysku ciepła 15 m

Różnica poziomów j. wewn.~wewn. 15 m

Max długość instalacji 200m(250m*)

Symultaniczna praca jednostek zewnętrznych Wymiennik ciepła jednostki zewnętrznej może pracować dla grzania i chłodzenia w sposób równoległy. - Liniowa reakcja na zmiany. - Zwiększenie wydajności w trybie pracy symultanicznej. - Minimalizacja czasu zmiany trybów pracy (ciągłe chłodzenie i grzanie). Konwencjonalne systemy odzysku ciepła Jedn. zewn. pracuje w trybie grzania lub chłodzenia

Chłodzenie

Łączna długość instalacji

1000m

Aktualna max długość instalacji

200m(250m*)

Max dł. instalacji za 1. rozgałęźnikiem

40m[90m**]

Różnica poziomów jedn. zewn.~wewn.

110m

Różnica poziomów jedn. wewn.~wewn.

15m

Różnica poziomów jedn. zewn.~zewn.

5m

Odl. pomiędzy najbliższymi j. odzysku ciepła

10m

Różnica poziomów pomiędzy j. odzysku ciepła

15m

* Równoważna ** Stosowana warunkowo

Grzanie

Swoboda połączeń jednostki odzysku ciepła HR Jednostki zewnętrzne Jednostka odzysku ciepła HR

Jednostki odzysku ciepła LG mogą być łączone zarówno równolegle jak i szeregowo. Jednostki wewnętrzne

• Konwencjonalna

Multi V III Heat Recovery Jednoczesna praca jedn. zewn. w trybie grzania i chłodznie

Jednostki zewnętrzne Jednostka odzysku ciepła HR

Systemy klimatyzacji Multi V LG 2011

Chłodzenie

• MULTI V Heat Recovery

Grzanie

Jednostki wewnętrzne

Tylko rozgałęźnik

Niemożliwe

Niemożliwe

Tylko połączenie szeregowe

Połączenie szeregowe jedn. HR

Unikalne rozwiązanie LG

Unikalne rozwiązanie LG

Różnorodne zastosowania

MULTI V III Heat Recovery zapewnia doskonałe indywidualne strefowanie w każdym pomieszczeniu zgodnie z wymaganiami użytkownika. • Kontrola pojedynczego pomieszczenia - precyzyjna kontrola dostowowana do konkretnych uwarunkowań danego pomieszczenia • Kontrola strefowa - Podłączenie max 8 jedn. wewn. do rozdzielacza - Podłączenie max 32 jedn. wewn. do 1 j. odzysku ciepła HR - Jedn. wewn. musi być zainstalowana z opcją funkcji kontroli strefowej • Możliwość łączenia kontroli indywidualnej i strefowej - Dowolność w projektowaniu instalacji

Jednostka odzysku ciepła znajduje różnorodne zastosowania w zaawansowanych technologicznie rozwiązaniach, podnosząc komfort użytkowania systemów klimatyzacyjnych LG - Chłodzenie / Grzanie - Ciepła woda użytkowa / Ogrzewanie podłogowe - Wentylacja / Nawilżanie Chłodzenie i Grzanie

Ciepła woda użytkowa

* Ogrzewanie podłogowe

Biuro

Chłodzenie (Klimakonwektor)

*Moduł hydrauliczny niedługo w sprzedaży

Kuchnia

Centrala eco V

Wymiana ciepła

Chłodzenie

Wylot powietrza

Pokój

Serwerownia

Wentylacja i Nawilżanie

Nawilżanie

Jednostki wewnętrzne_MULTI V

Wygodny wybór strefy

Jednostki zewnętrzne_MULTI V

Znajdujący różnorodne zastosowanie MULTI V Heat Recovery umożliwia swobodną kontrolę strefową zapewniając użytkownikom maksimum wygody.

Dostarczane powietrze

Powietrze z zewnątrz

Odprowadzane powietrze

Szeroki zakres pracy Jedn. odzysku ciepła o wysokiej wydajności

Temp. wewn.

Chłodzenie

Strefa pracy synchronicznej

Dwu-rurowy wymiennik ciepła liniowy zawór rozprężny

z jedn. zewn.

Grzanie WB: mokry termometr Temp. zewn. Grzanie (°C WB), Chłodzenie (°C DB), Praca synchroniczna (°C DB)

do jedn. wewn.

Pary czynnika chłodniczego

PRHR021

PRHR031

PRHR041

Automatyczna zmiana trybu pracy

DB: suchy termometr

wentylacji

• Tryb grzania: - 20°C WB ~ 16°C WB • Tryb chłodzenia: - 10°C DB ~ 43°C DB • Tryb pracy synchronicznej: - 10°C DB ~ 27°C DB

Grzanie (°C DB), Chłodzenie (°C WB)

Systemy

• Wysokowydajny system przechłodzenia w postaci dwururowego wymiennika ciepła typu SCI • Podłączenie max 8 jedn. wewn. do 1 portu • Łatwy montaż instalacji z funkcją autowykrywania błędów • Dostęp do wewnętrznych elementów zaworu serwisowego

• Zwiększenie zakresu pracy synchronicznej dzięki zastosowaniu różnego typu procesów kontroli.

Tryb grzania ciągłego • Zwiększenie wydajności trybu grzania ciągłego (w przypadku kilku jednostek, alternatywne odszranianie kolejnych jednostek w różnym czasie) - Zintegrowana moc grzewcza: większa o 17% • Odzysk oleju w trybie grzania - Kontynuacja pracy w trybie grzania podczas odzysku oleju Konwencjonalny model odszranianie odzysk oleju odszranianie Praca w trybie grzania

Wył.

Wył.

Wył.

Temperatura

Zmiana trybu pracy (Grzanie Chłodzenie)

Czas Zmiana trybu pracy (Chłodzenie Grzanie)

+ΔT

częściowe odzysk oleju częściowe odszranianie (tryb grzania) ( ryyb gr (t g zania)) odszranianie Praca w trybie grzania

-ΔT

GRZANIE

Multi V III Heat Recovery

CHŁODZENIE

Czas GRZANIE

& Akcesoria

W celu utrzymania optymalnej temperatury w pomieszczeniu, tryb chłodzenia i grzania przełączany jest automatycznie w zależności od zadanej temperatury.

Czas * Praca w trybie grzania ciągłego może odbywać się automatycznie, w zależności od uwarunkowań danego systemu.

22 /23

Większy komfort

Kompaktowy rozmiar

• Cicha praca w trybie nocnym • Wysoki współczynnik COP

Łatwa i efektywna instalacja jednostki zewnętrznej w systemie MULTI V MINI jest najlepszym rozwiązaniem dla małych biur i sklepów.

1Ø, 220V

3Ø, 380V

Moc Chłodzenie Grzanie Chłodzenie Grzanie 3.7

3.9

4.3

4.3

5HP

4.0

4.1

4.0

4.1

6HP

3.7

3.9

3.7

3.9

730mm

4HP

• Widok z góry

Konwencjonalna 5, 6 HP

46%

Zmniejszenie

• Długie instalacje

806mm

Łączna długość instalacji

300m

Max dł. instalacji (równoważna)

150m(175m)

Max dł. instalacji za 1. rozgałęźnikiem

40m

Różnica poziomów jedn. zewn.~wewn.

50m(40m*)

Różnica poziomów jedn. wewn.~wewn.

15m

Różnica poziomów jedn. zewn.~zewn.

5m

950mm

• Gabaryty

52%

*Jednostka zewnętrzna zainstalowana poniżej jednostki wewnętrznej.

Zmniejszenie

Konwencjonalna 5, 6 HP

• Poziom hałasu (dBA)

1Ø 5HP, 6HP 3Ø 4HP, 5HP, 6HP

806×1607×730 [mm]

50

51

52

4HP

5HP

6HP

Dzień

46

43

950x1380x330 [mm]

60%

40

Zmniejszenie

KROK 1 KROK 2 KROK 3

Noc (W oparciu o model 4HP)

Konwencjonalna 5, 6 HP

806×1607×730 [mm]

Systemy klimatyzacji Multi V LG 2011

4, 5, 6 HP

1Ø 4 HP

950x834x330 [mm]

330 mm

Jednostki zewnętrzne_MULTI V

MULTI V MINI może być z powodzeniem instalowany w małych biurach i sklepach. Dzięki niskiemu poziomowi hałasu, system ten zapewnia komfortowe warunki w pomieszczeniu.

Łatwe serwisowanie

Jednostki wewnętrzne_MULTI V

01 Wewnętrzny zawór serwisowy - możliwe jest podłączenie orurowania z 4 stron (od frontu, z tyłu, od strony prawej oraz od dołu)

- łatwy dostęp

Podłączenie z jednej strony

02

Możliwe podłączenie z 4 stron

03 Kompaktowa konstrukcja i łatwy serwis 3 odkręcane śruby

Możliwość podłączenia max 9 jednostek wewnętrznych Nawet 9 jednostek wewnętrznych może być podłączonych do jednej jednostki zewnętrznej z możliwością przewymiarowania do 130%.

wentylacji

Łatwy dostęp serwisowy

Systemy

- dostęp do zaworu serwisowego po odkręceniu 3 śrub - zdejmowany przedni panel

Wygodne uchwyty do przenoszenia

- 9 jedn. wewn. dla modeli o wydajności 6HP - 8 jedn. wewn. dla modeli o wydajności 5HP - 6 jedn. wewn. dla modeli o wydajności 4HP

6

2

4

3

7

8

5

9

jedn.

& Akcesoria

1

*W oparciu o model 6 HP

24 /25

Jednoczesne zasysanie i odprowadzanie powietrza od frontu • Prawo- i lewostronny system odprowadzania powietrza • Duża prędkość odprowadzanego powietrza (7~8 m/s) • Brak zakłóceń strumieni odprowadzanego powietrza pomiędzy piętrami (w systemach konwencjonalnych dochodzi do efektu zasysania odprowadzanego gorącego powietrza, powodującego spadek wydajności).

Opatentowane elementy dla MULTI V SPACE II Wszystkie rozwiązania technologiczne, unikatowe dla jednostki MULTI V SPACE II, zostały zgłoszone do opatentowania zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym. Część z nich już otrzymała status patentów zarejestrowanych. 01 02

• Konwencjonalny

Zakłócenia pomiędzy piętrami!

03 04 05 06

Cała konstrukcja (8 elementów) System wentylatorów (18 elementów) Separacja zasysania i odprowadzania powietrza (6 elementów) Budowa 3-stronnego wymiennika ciepła (3 elementy) Konstrukcja żaluzji (20 elementów) Części elektryczne (2 elementy)

• Patenty LG: 57 elementów 01 02

• MULTI V SPACE II Usuwane gorące powietrze Zasysane powietrze zewn.

03 04

7m/s

7m/s

05 06

Brak obniżenia wydajności!

Jedn. zewn. Jedn. zewn. z wylotem pow. z wylotem pow. w prawo w lewo

Cicha praca Redukcja poziomu hałasu i wibracji dzięki: - przedniemu odprowadzaniu powietrza, - kompaktowej budowie jednostki zewnętrznej. Hałas wewnątrz pomieszczeń budunku z instalacją MULTI V SPACE II utrzymuje się w zakresie 30~40 dB, a więc na poziomie występującym np. w bibliotece.

• MULTI V SPACE II

Systemy klimatyzacji Multi V LG 2011

• Konwencjonalny

Kontrola prędkości obrotów wentylatora (Kontrola ciśnień E.S.P i poziomu hałasu) • Zaawansowana elastyczność instalacji (instalacje z kanałem wylotowym).

• Modułowa konstrukcja jednostki zewnętrznej zapewnia łatwiejszą instalację i upraszcza czynności serwisowe. • Jednostka zewnętrzna może być zainstalowana w czasie zgodnym z ogólnym harmonogramem budowy. • Żaluzje dostarczane przez lokalnych dystrybutorów

• Utrzymywanie stałej wydajności i poziomu hałasu według zadanych parametrów.

Instalacja z kanałem wylotowym

Kanał

1 etap Osadzenie ramy żaluzji

2 etap Montaż żaluzji

3 etap Montaż elementów mechanicznych

4 etap Montaż wentylatora

Jednostki wewnętrzne_MULTI V

• Brak konieczności montażu wentylatora wspomagającego nakładki wylotu powietrza.

Mudułowy system montażu w 4 etapach

Jednostki zewnętrzne_MULTI V

MULTI V SPACE II jest idealnym rozwiązaniem dla luksusowych i wyrafinowanych stylistycznie wnętrz w estetycznych architektonicznie budynkach.

Wylot powietrza

Ustawienia - Kontrola E.S.P 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Systemy

Zakres 1: 4 mm H2O < ESP < 6 mm H2O 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Zakres 2: 6 mm H2O < ESP < 8 mm H2O 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Zakres 3: 8 mm H2O < ESP < 10 mm H2O Zakres 4: 10 mm H2O < ESP < 12 mm H2O

- Kontrola poziomu hałasu 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

*6HP (ARUN60LR2, ARUN60LL2) *8HP (ARUN80LR2, ARUN80LL2)

wentylacji

1

Niski poziom hałasu : Max - 100 obr/min.

& Akcesoria 26 /27

Ekonomiczny system wodny

Prosta instalacja

MULTI V II WATER jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań w wieżowcach. Warunki środowiskowe takie jak zawirowania powietrza i przeciwne wiatry czy skrajne temperatury, występujące wokół budynków na dużych wysokościach nie mają wpływu na wydajność tego systemu.

• Lekka jednostka zewn. o kompaktowych rozmiarach - Przestrzeń do instalcji zmniejszona o 60% • Łatwe do wykonania instalacje rur - Przyłącza rur czynnika chłodniczego i wody umiejscowione od frontowej strony urządzenia

• Wyższy współczynnik wydajności COP Rury wodne

28%

Rury czynnika chłodniczego

Przyłącze wody

Konwencjonalny MULTI V WATER II system klimatyzacji

• Wysokowydajny system niezależnie od warunków zewnętrznych

Temp. zewn.

Wiatr

• Optymalna kontrola pracy przy zmiennym obciążeniu

Systemy klimatyzacji Multi V LG 2011

Przyłącze czynnika chłodniczego

Jedn. zewn.

Firma A

Zmniejszenie powierzchni instalacji W rezultacie redukcji wielkości przestrzeni potrzebnej do instalcji jednostki zewnętrznej uzyskano większą powierzchnię użytkową klimatyzowanego budynku.

Długie instalacje 300m

Max dł. instalacji (równoważna)

150m(175m)

Max dł. instalacji za 1. rozgałęźnikiem

40m

Różnica poziomów jedn. zewn.~wewn.

50m(40m*)

Różnica poziomów jedn. wewn.~wewn.

15m

*Jednostka zewnętrzna zainstalowana poniżej jednostki wewnętrznej.

Większa powierzchnia użytkowa MULTI V Water II

Różnica poziomów - 50m Max dł. instalacji za 1. rozgałężnikiem - 40m

Różnica poziomów pomiędzy jedn. wewn. - 15m

Mniejsza powierzchnia instalacji jedn. zewn. Konwencjonalny

Jednostki wewnętrzne_MULTI V

Łączna długość instalacji

Jednostki zewnętrzne_MULTI V

MULTI V II WATER jest skutecznym i bezpiecznym systemem, charakteryzującym się dużą wydajnością niezależnie od warunków takich jak temperatura otoczenia czy wysokość budynku.

Wysoka wydajność i niezawodność Porównanie wymienników ciepła: dwururowego i płytowego Dwururowy wymiennik ciepła Płytowy wymiennik ciepła

20.0

4.1

29%

0.06

Powierzchnia instalacji (m2)

3.5

17%

Wydajność

Praca urządzenia w przypadku awarii sprężarki

1. Awaria jednej sprężarki 2. Wyświetlenie kodu błędu 3. Uruchomienie drugiej sprężarki w trybie backup'u (Dip S/W) 4. Kontynuacja pracy urządzenia

Wysokowydajny i przyjazny środowisku naturalnemu MULTI V WATER II może współpracować z systemami geotermalnymi używającymi odnawialne żródła energii (zgromadzone pod ziemią, w wodach gruntowych, jeziorach, rzekach). Woda krążąca w zamkniętym obiegu instalacji wykonanej z polietylenowych rur zakopanych pod ziemią, dostarcza energię wykorzystywaną przez jednostkę MULTI V WATER II do chłodzenia lub ogrzewania budynku.

wentylacji

Niezawodność (MPa)

50%

Systemy

0.12

15.5

Współpraca MULTI V WATER II z instalacją ciepła geotermalnego

- Praca w zakresie temperatur wody pomiędzy -5ºC ~ 45ºC. - Zabezpieczenia antymrozowe winny być zgodne z wymogami producenta instalacji geotermalnej ** Warunki przyłączenia do instalacji geotermalnej należy skonsultować z lokalnym przedstawicielem LG

Podziemna instalacja

& Akcesoria

Maszynownia

Pompa

MULTI V WATER II

28 /29

* Specyfikacje HP Model

Wydajność Pobór mocy COP Zasilanie Wymiary (dł.xwys.xgł.) Waga Kolor obudowy Poziom hałasu Wentylator Spręż dyspozycyjny Sprężarka Wymiennik ciepła Czynnik chłodniczy

Olej

8 Nazwa zestawu Jednostki zestawu

Chłodzenie Grzanie Chłodzenie Grzanie Chłodzenie Grzanie

kW kW kW kW

Ø/V/Hz mm kg dB(A) Typ Przepływ pow.

Pobór mocy COP Zasilanie Wymiary (dł.xwys.xgł.) Waga Kolor obudowy Poziom hałasu Wentylator Spręż dyspozycyjny Sprężarka Wymiennik ciepła Czynnik chłodniczy

Olej

[m /min] [Pa]

Typ Ilość sprężarek

16

18

20

ARUN80LT3 ARUN100LT3 ARUN120LT3 ARUN140LT3 ARUN160LT3 ARUN180LT3 ARUN200LT3 ARUN80LT3 ARUN100LT3 ARUN120LT3 ARUN140LT3 ARUN160LT3 ARUN180LT3 ARUN200LT3

22.4

28.0

33.6

39.2

44.8

50.4

25.2

31.5

37.8

44.1

50.4

56.7

63.0

5.25

7.00

8.90

9.50

11.00

12.80

15.00

5.50

7.25

9.00

9.70

11.50

13.50

15.50

4.27

4.00

3.78

4.13

4.07

3.94

3.73

4.58

4.34

4.20

4.55

4.38

4.20

4.06

56.0

3/380~415/50 920×1,680×760 190×1

1,240×1,680×760

240×1

260×1

57

315×1

58

180

325×1

61

190

62

210

240

250

80 Hermetycznie zamknięta typu Scroll 1

2

3 Złote lamele

Typ Ilość Kontrola Typ Ilość Ciecz Gaz

R410A

kg

5.0

6.4

7.0

7.5

9

EEV FVC68D(PVE)

cm3 mm(cale) mm(cale)

Chłodzenie Grzanie Chłodzenie Grzanie Chłodzenie Grzanie

3,500

5,200

5,500

Ø9.52(3/8) Ø19.05(3/4)

7,200

Ø12.7(1/2)

Ø22.2(7/8)

Ø15.88(5/8) Ø28.58(1 1/8)

1 13(20)

16(25)

20(30)

23(35)

26(40)

29(45)

32(44)

50~200% 200m/110m

Nazwa zestawu Jednostki zestawu

kW kW kW kW

22

24

26

ARUN220LT3 ARUN120LT3 ARUN100LT3

ARUN240LT3 ARUN120LT3 ARUN120LT3

ARUN260LT3 ARUN140LT3 ARUN120LT3

72.8

61.6

67.2

69.3

75.6

81.9

15.90

17.80

18.40

16.25

18.00

18.70

3.87

3.78

3.96

4.26

4.20

4.38

3/380~415/50

Ø/V/Hz mm kg

(920×1,680×760)×2

(920×1,680×760)×1+(1,240×1,680×760)×1

240 × 2

240 × 1 + 260 × 1 Ciepły szary 61

dB(A) Typ Przepływ pow.

Wentylator osiowy

[m3/min] [Pa]

380

400 80 Hermetycznie zamknięta typu Scroll

Typ Ilość sprężarek

4 Złote lamele

Typ Ilość Kontrola Typ Ilość Ciecz Gaz

R410A 12.8

kg

13.4 EEV FVC68D(PVE)

cm3 mm(cale) mm(cale)

Przyłącza rur Ilość jedn. zewn. Max. ilość jedn. wewn. do podłączenia * Proporcja podłączonych jedn. wewn. Max. dł. instalacji / max. różnica wysokości **

Systemy klimatyzacji Multi V LG 2011

14

Wentylator osiowy 3

HP

Wydajność

12

Ciepły szary

Przyłącza rur Ilość jedn. zewn. Max. ilość jedn. wewn. do podłączenia * Proporcja podłączonych jedn. wewn. Max. dł. instalacji / max. różnica wysokości **

Model

10

10,400

10,700 Ø15.88(5/8)

Ø19.05(3/4)

Ø28.58(1 1/8)

Ø34.9(1 3/8) 2

35(44)

39(48) 50~160% 200m/110m

42(52)

Model

28

30

32

34

36

38

40

Nazwa zestawu ARUN280LT3 ARUN300LT3 ARUN320LT3 ARUN340LT3 ARUN360LT3 ARUN380LT3 ARUN400LT3 Jednostki zestawu ARUN160LT3 ARUN160LT3 ARUN160LT3 ARUN180LT3 ARUN200LT3 ARUN200LT3 ARUN200LT3

ARUN120LT3 ARUN140LT3 ARUN160LT3 ARUN160LT3 ARUN160LT3 ARUN180LT3 ARUN200LT3

Wydajność Pobór mocy COP

Chłodzenie Grzanie Chłodzenie Grzanie Chłodzenie Grzanie

Zasilanie

kW kW kW kW

78.4

84.0

89.6

95.2

100.8

106.4

112.0

88.2

94.5

100.8

107.1

113.4

119.7

126.0

19.90

20.50

22.00

23.80

26.00

27.80

30.00

20.50

21.20

23.00

25.00

27.00

29.00

31.00

3.94

4.10

4.07

4.00

3.88

3.83

3.73

4.30

4.46

4.38

4.28

4.20

4.13

4.06

315×1+325×1

325 × 2

Ø/V/Hz

3/380~415/50 (920×1,680×760)×1

Waga Kolor obudowy Poziom hałasu Wentylator Spręż dyspozycyjny Sprężarka Wymiennik ciepła Czynnik chłodniczy

Olej

dB(A) Typ Przepływ pow.

Spręż dyspozycyjny Sprężarka Wymiennik ciepła Czynnik chłodniczy

Olej

61

62.8

63.5

65

[m3/min] [Pa]

400

420

450

460

500

490

80

Typ Ilość sprężarek

Hermetycznie zamknięta typu Scroll 4

5

6

Złote lamele

Typ Ilość Kontrola Typ Ilość Ciecz Gaz

R410A

kg

13.4

14.0

14.5

16.0

18.0

16.5

EEV FVC68D(PVE)

cm3 mm(cale) mm(cale)

11,000

12,700

14,400

Ø19.05(3/4) Ø34.9(1 3/8)

Ø41.3(1 5/8) 2

45(56)

49(60)

52(64)

55(64)

58(64)

64

61(64)

50~160% 200m/110m

Nazwa zestawu Jednostki zestawu

Chłodzenie Grzanie Chłodzenie Grzanie Chłodzenie Grzanie

10,700

kW kW kW kW

Ø/V/Hz mm kg

42

44

46

48

50

ARUN420LT3 ARUN160LT3 ARUN140LT3 ARUN120LT3

ARUN440LT3 ARUN160LT3 ARUN160LT3 ARUN120LT3

ARUN460LT3 ARUN160LT3 ARUN160LT3 ARUN140LT3

ARUN480LT3 ARUN160LT3 ARUN160LT3 ARUN160LT3

ARUN500LT3 ARUN180LT3 ARUN160LT3 ARUN160LT3 140.0

117.6

123.2

128.8

134.4

132.3

139.0

144.9

151.2

157.5

29.40

30.90

31.50

33.00

34.80

30.20

32.00

32.70

34.50

36.50

4.00

3.99

4.09

4.07

4.02

4.38

4.33

4.43

4.38

4.32

3/380~415/50 (920×1,680×760)+(1,240×1,680×760)×2

(1,240×1,680×760)×3

240×1 + 260×2

260 × 3

260×2 + 315×1

64.5

65.4

630

660

Ciepły szary

dB(A) Typ Przepływ pow.

62.8

64

wentylacji

Zasilanie Wymiary (dł.xwys.xgł.) Waga Kolor obudowy Poziom hałasu Wentylator

260×1+325×1

Systemy

Pobór mocy COP

260×1+315×1

Wentylator osiowy

HP

Wydajność

260 × 2

Ciepły szary

Przyłącza rur Ilość jedn. zewn. Max. ilość jedn. wewn. do podłączenia * Proporcja podłączonych jedn. wewn. Max. dł. instalacji / max. różnica wysokości **

Model

(1,240×1,680×760)×2

mm +(1,240×1,680×760)×1 240×1+260×1 kg

Jednostki wewnętrzne_MULTI V

Wymiary (dł.xwys.xgł.)

Jednostki zewnętrzne_MULTI V

HP

Wentylator osiowy

[m3/min] [Pa]

610 80

Typ Ilość sprężarek

Hermetycznie zamknięta typu Scroll 6

7 Złote lamele R410A

kg

20.4

21.0

21.5

16,500

18,200

EEV FVC68D(PVE)

cm3 mm(cale) mm(cale)

Przyłącza rur Ilość jedn. zewn. Max. ilość jedn. wewn. do podłączenia * Proporcja podłączonych jedn. wewn. Max. dł. instalacji / max. różnica wysokości **

16,200 Ø19.05(3/4) Ø41.3(1 5/8) 3 64 50~130% 200m/110m

& Akcesoria

Typ Ilość Kontrola Typ Ilość Ciecz Gaz

30 /31

* Specyfikacje HP Model

Wydajność Pobór mocy COP Zasilanie Wymiary (dł.xwys.xgł.) Waga Kolor obudowy Poziom hałasu Wentylator Spręż dyspozycyjny Sprężarka Wymiennik ciepła Czynnik chłodniczy

Olej

Nazwa zestawu Jednostki zestawu

Chłodzenie Grzanie Chłodzenie Grzanie Chłodzenie Grzanie

kW kW kW kW

Ø/V/Hz mm kg

52

54

56

58

60

ARUN520LT3 ARUN200LT3 ARUN160LT3 ARUN160LT3

ARUN540LT3 ARUN200LT3 ARUN200LT3 ARUN140LT3

ARUN560LT3 ARUN200LT3 ARUN200LT3 ARUN160LT3

ARUN580LT3 ARUN200LT3 ARUN200LT3 ARUN180LT3

ARUN600LT3 ARUN200LT3 ARUN200LT3 ARUN200LT3

145.6

151.2

156.8

162.4

168.0

163.8

170.1

176.4

182.7

189.0

37.00

39.50

41.00

42.80

45.00

38.50

40.70

42.50

44.50

46.50

3.94

3.83

3.82

3.79

3.73

4.25

4.18

4.15

4.11

4.06

315×1 + 325×2

325 × 3

3/380~415/50 (1,240×1,680×760)×3 260×2 + 325×1

260×1 + 325×2 Ciepły szary 65.8

dB(A) Typ Przepływ pow.

66.5

[m3/min] [Pa]

670

710

Pobór mocy COP Zasilanie Wymiary (dł.xwys.xgł.) Waga Kolor obudowy Poziom hałasu Wentylator Spręż dyspozycyjny Sprężarka Wymiennik ciepła Czynnik chłodniczy

Olej

7

8

9 Złote lamele

Typ Ilość Kontrola Typ Ilość Ciecz Gaz

R410A

kg

23.0

25.0

25.5

27.0

EEV FVC68D(PVE)

cm3 mm(cale) mm(cale)

18,200

19,900

Chłodzenie Grzanie Chłodzenie Grzanie Chłodzenie Grzanie

21,600 Ø19.05(3/4) Ø41.3(1 5/8) 3 64 50~130% 200m/110m

Nazwa zestawu Jednostki zestawu

kW kW kW kW

62

64

66

68

70

ARUN620LT3 ARUN160LT3 ARUN160LT3 ARUN160LT3 ARUN140LT3

ARUN640LT3 ARUN160LT3 ARUN160LT3 ARUN160LT3 ARUN160LT3

ARUN660LT3 ARUN180LT3 ARUN160LT3 ARUN160LT3 ARUN160LT3

ARUN680LT3 ARUN180LT3 ARUN180LT3 ARUN160LT3 ARUN160LT3

ARUN700LT3 ARUN200LT3 ARUN180LT3 ARUN160LT3 ARUN160LT3

173.6

179.2

184.8

190.4

196.0

195.3

201.6

207.9

214.2

220.5

42.50

44.00

45.80

47.60

49.80

44.20

46.00

48.00

50.00

52.00

4.08

4.07

4.03

4.00

3.94

4.42

4.38

4.33

4.28

4.24

260×2 + 315×2

260×2+315×1+325×1

3/380~415/50

Ø/V/Hz mm kg

(1,240×1,680×760)×4 260×4

260×3 + 315×1 Ciepły szary

dB(A) Typ Przepływ pow.

66.4

67

67.3

67.5

Wentylator osiowy

[m3/min] [Pa]

840

870

900

910

80 Hermetycznie zamknięta typu Scroll

Typ Ilość sprężarek

8

9

10

Złote lamele

Typ Ilość Kontrola Typ Ilość Ciecz Gaz

R410A

kg

28.0

28.5

29.0

30.5

EEV FVC68D(PVE)

cm3 mm(cale) mm(cale)

Przyłącza rur Ilość jedn. zewn. Max. ilość jedn. wewn. do podłączenia * Proporcja podłączonych jedn. wewn. Max. dł. instalacji / max. różnica wysokości **

Systemy klimatyzacji Multi V LG 2011

750

Hermetycznie zamknięta typu Scroll

Typ Ilość sprężarek

HP

Wydajność

740 80

Przyłącza rur Ilość jedn. zewn. Max. ilość jedn. wewn. do podłączenia * Proporcja podłączonych jedn. wewn. Max. dł. instalacji / max. różnica wysokości **

Model

66.8

Wentylator osiowy

22,000

23,700

25,400

Ø22.2(7/8) Ø44.5(1 3/4)

Ø53.98(2) 4 64 50~130% 200m/110m

Model

Wydajność Pobór mocy COP

Spręż dyspozycyjny Sprężarka Wymiennik ciepła Czynnik chłodniczy

Olej

Chłodzenie Grzanie Chłodzenie Grzanie Chłodzenie Grzanie

kW kW kW kW

Ø/V/Hz mm kg

72

74

76

78

80

ARUN720LT3 ARUN200LT3 ARUN200LT3 ARUN160LT3 ARUN160LT3

ARUN740LT3 ARUN200LT3 ARUN200LT3 ARUN180LT3 ARUN160LT3

ARUN760LT3 ARUN200LT3 ARUN200LT3 ARUN200LT3 ARUN160LT3

ARUN780LT3 ARUN200LT3 ARUN200LT3 ARUN200LT3 ARUN180LT3

ARUN800LT3 ARUN200LT3 ARUN200LT3 ARUN200LT3 ARUN200LT3

201.6

207.2

212.8

218.4

224.0

226.6

233.1

239.4

245.7

252.0

52.00

53.80

56.00

57.80

60.00

54.00

56.00

58.00

60.00

62.00

3.88

3.85

3.80

3.78

3.73

4.20

4.16

4.13

4.10

4.06

315×1 + 325×3

325 × 4

3/380~415/50 (1,240×1,680×760)×4 260×2 + 325×2

260×1+315×1+325×2

260×1 + 325×3 Ciepły szary

dB(A) Typ Przepływ pow.

67.5

67.8

68 Wentylator osiowy

[m3/min] [Pa]

920

950

960

990

1,000

80 Hermetycznie zamknięta typu Scroll

Typ Ilość sprężarek

10

11

12 Złote lamele

Typ Ilość Kontrola Typ Ilość Ciecz Gaz

R410A

kg

32.0

32.5

34.0

34.5

36.0

EEV FVC68D(PVE)

cm3 mm(cale) mm(cale)

25,400

Przyłącza rur Ilość jedn. zewn. Max. ilość jedn. wewn. do podłączenia * Proporcja podłączonych jedn. wewn. Max. dł. instalacji / max. różnica wysokości **

27,100

28,800 Ø22.2(7/8) Ø53.98(2) 4 64 50~130%

Jednostki wewnętrzne_MULTI V

Zasilanie Wymiary (dł.xwys.xgł.) Waga Kolor obudowy Poziom hałasu Wentylator

Nazwa zestawu Jednostki zestawu

Jednostki zewnętrzne_MULTI V

HP

200m/110m

* Ilość jednostek ( ) oznacza maksymalną ilość jedostek wewnętrznych w przypadku kiedy wydajność przyłączeniowa jednostek wewnętrznych wynosi jak w tabeli poniżej. ** Zastosowanie warunkowe Aby poprowadzić instalacje o długości 40-90 m od pierwszego rozgałęźnika należy odwołać się do rozdziału „Instalacja jednostek zewnętrznych” w Dokumentacji Technicznej (PDB)

wentylacji

UWAGA

Systemy

Uwagi: 1. Wydajności mierzone w następujących warunkach: Chłodzenie: Temperatura wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr Grzanie: Temperatura wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr Temperatura zewn. 35°C suchy termometr / 24°C mokry termometr Temperatura zewn. 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr Wewnętrzna trasa freonowa 7,5m Różnica poziomów - 0 2. Wydajności netto 3. Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie 4. EEV: Elektroniczny zawór rozprężny

• Przewymiarowanie układu (ponad 100% nominalnej wydajności) powoduje redukcję wydajności każdej jednostki wewnętrzej. • Współczynnik obciążenia (50~200%) Ilość jednostek zewnętrznych Pojedyncze jednostki zewnętrzne Podwójne jednostki zewnętrzne Potrójne jednostki zewnętrzne Powyżej potrójnej jednostki zewn.

Wydajność przyłączeniowa 200% 160% 130% 130%

Gwarantujemy pracę systemu tylko wtedy, gdy łączna wydajność podłączonych jednostek wewnętrznych nie przekracza 130% nominalnej mocy jednostki zewnętrznej. W przypadku kiedy przekracza ona 130% prosimy o zastosowanie się do wytycznych jak poniżej:

& Akcesoria

1) Jeżeli łączna wydajność jednostek wewnętrznych przekracza 130%, zalecana jest praca na niskim biegu wentylatora jednostek wewnętrznych 2) powyżej 130%, wydajność jest taka sama jak przy 130% – ta sama uwaga dotyczy poboru mocy.

32

/33

* Specyfikacje 8

HP Model

Wydajność Pobór mocy COP

Nazwa zestawu Jednostki zestawu

Chłodzenie Grzanie Chłodzenie Grzanie Chłodzenie Grzanie

kW kW kW kW

Zasilanie Ø/V/Hz Wymiary (dł.xwys.xgł.) mm Waga kg Kolor obudowy Poziom hałasu dB(A) Wentylator Typ 3 Przepływ pow. [m /min] Spręż dyspozycyjny [Pa} Sprężarka Typ Ilość sprężarek Wymiennik ciepła Czynnik Typ chłodniczy Ilość kg Kontrola Olej Typ Ilość cm3 Przyłącza Ciecz mm(cale) rur Gaz (niskie ciśnienie) mm(cale) Gaz (wysokie ciśnienie) mm(cale) Ilość jedn. zewn. Max. ilość jedn. wewn. do podłączenia * Proporcja podłączonych jedn. wewn. Max. dł. instalacji / max. różnica wysokości **

HP Model

Wydajność Pobór mocy COP

Nazwa zestawu Jednostki zestawu

Chłodzenie Grzanie Chłodzenie Grzanie Chłodzenie Grzanie

kW kW kW kW

Zasilanie Ø/V/Hz Wymiary (dł.xwys.xgł.) mm Waga kg Kolor obudowy Poziom hałasu dB(A) Wentylator Typ Przepływ pow. [m3/min] Spręż dyspozycyjny [PA] Sprężarka Typ Ilość sprężarek Wymiennik ciepła Czynnik Typ chłodniczy Ilość kg Kontrola Olej Typ Ilość cm3 Przyłącza Ciecz mm(cale) rur Gaz (niskie ciśnienie) mm(cale) Gaz (wysokie ciśnienie) mm(cale) Ilość jedn. zewn. Max. ilość jedn. wewn. do podłączenia * Proporcja podłączonych jedn. wewn. Max. dł. instalacji / max. różnica wysokości ** Systemy klimatyzacji Multi V LG 2011

10

12

14

16

18

20

ARUB80LT3 ARUB100LT3 ARUB120LT3 ARUB140LT3 ARUB160LT3 ARUB180LT3 ARUB200LT3 ARUB80LT3 ARUB100LT3 ARUB120LT3 ARUB140LT3 ARUB160LT3 ARUB180LT3 ARUB200LT3

22.4

28.0

33.6

39.2

44.8

50.4

25.2

31.5

37.8

44.1

50.4

56.7

56.0 63.0

5.25

7.00

8.90

9.50

11.00

12.80

15.00

5.50

7.25

9.00

9.70

11.50

13.50

15.50

4.27

4.00

3.78

4.13

4.07

3.94

3.73

4.58

4.34

4.20

4.55

4.38

4.20

4.06

3/380~415/50 920×1,680×760

1,240×1,680×760

240 × 1

270×1

320×1

330×1

Ciepły szary 57

58

61

62

Wentylator osiowy 180

190

210

240

250

80 HSS DC Scroll 2

3 Gold fin R410A

6.4

7.0

7.5

9

EEV FVC68D(PVE) 5,200

5,500

Ø9.52(3/8) Ø19.05(3/4)

7,200

Ø12.7(1/2)

Ø22.2(7/8)

Ø15.88(5/8)

Ø15.88(5/8) Ø28.58(1 1/8)

Ø19.05(3/4)

Ø22.2(7/8) 1

13(20)

16(25)

20(30)

23(35)

26(40)

29(45)

32(50)

50~200% 200m/110m

22

24

26

ARUB220LT3 ARUB120LT3 ARUB100LT3

ARUB240LT3 ARUB120LT3 ARUB120LT3

ARUB260LT3 ARUB140LT3 ARUB120LT3

72.8

61.6

67.2

69.3

75.6

81.9

15.90

17.80

18.40

16.25

18.00

18.70

3.87

3.78

3.96

4.26

4.20

4.38

3/380~415/50 (920×1,680×760)×2

(920×1,680×760)×1+(1,240×1,680×760)×1

240 × 2

240×1 + 270×1 Ciepły szary 61 Wentylator osiowy

380

400 80 HSS DC Scroll 4 Złote lamele R410A 12.8

13.4 EEV FVC68D(PVE)

10,400

10,700 Ø15.88(5/8)

Ø19.05(3/4) Ø34.9(1 3/8) Ø28.58(1 1/8) 2

35(44)

39(48) 50~160% 200m/110m

42(52)

30

32

34

36

38

40

Nazwa zestawu ARUB280LT3 ARUB300LT3 ARUB320LT3 ARUB340LT3 ARUB360LT3 ARUB380LT3 ARUB400LT3 Jednostki zestawu ARUB160LT3 ARUB160LT3 ARUB160LT3 ARUB180LT3 ARUB200LT3 ARUB200LT3 ARUB200LT3

Model

ARUB120LT3 ARUB140LT3 ARUB160LT3 ARUB160LT3 ARUB160LT3 ARUB180LT3 ARUB200LT3

Wydajność Pobór mocy COP

Chłodzenie Grzanie Chłodzenie Grzanie Chłodzenie Grzanie

kW kW kW kW

Zasilanie

kg

95.2

100.8

106.4

112.0

100.8

107.1

113.4

119.7

126.0

19.90

20.50

22.00

23.80

26.00

27.80

30.00

20.50

21.20

23.00

25.00

27.00

29.00

31.00

3.94

4.10

4.07

4.00

3.88

3.83

3.73

4.30

4.46

4.38

4.28

4.20

4.13

4.06

320×1+330×1

330 × 2

3/380~415/50 (920×1,680×760)×1 +(1,240×1,680×760)×1

(1,240×1,680×760)×2

240×1+270×1

270 × 2

270×1+320×1

270×1+330×1

Ciepły szary

dB(A) Typ Przepływ pow.

Model

62.8

63.5

65 450

460

490

500

80 HSS DC Scroll 4

5

6

Gold fin R410A 13.4

14.0

14.5

16.0

16.5

18.0

EEV FVC68D(PVE) 10,700

11,000

12,700

14,400

Ø19.05(3/4) Ø34.9(1 3/8)

Ø41.3(1 5/8)

Ø28.58(1 1/8)

Ø34.9(1 3/8) 2

45(56)

49(60)

52(64)

55(64)

58(64)

61(64)

64

50~160% 200m/110m

42

44

46

48

50

ARUB420LT3 ARUB160LT3 ARUB140LT3 ARUB120LT3

ARUB440LT3 ARUB160LT3 ARUB160LT3 ARUB120LT3

ARUB460LT3 ARUB160LT3 ARUB160LT3 ARUB140LT3

ARUB480LT3 ARUB160LT3 ARUB160LT3 ARUB160LT3

ARUB500LT3 ARUB180LT3 ARUB160LT3 ARUB160LT3 140.0

117.6

123.2

128.8

134.4

132.3

139.0

144.9

151.2

157.5

29.40

30.90

31.50

33.00

34.80

30.20

32.00

32.70

34.50

36.50

4.00

3.99

4.09

4.07

4.02

4.38

4.33

4.43

4.38

4.32

3/380~415/50 (920×1,680×760)×1+(1,240×1,680×760)×2 240 + 270×2

(1,240×1,680×760)×3

240 + 270 × 2

270 × 3

270 × 2 + 320 × 1

64.5

65.4

630

660

Ciepły szary 62.8

64 Wentylator osiowy 610 80 HSS DC Scroll 6

7 Złote lamele R410A

20.4

21.0

21.5

16,500

18,200

EEV FVC68D(PVE) 16,200 Ø19.05(3/4) Ø41.3(1 5/8) Ø34.9(1 3/8) 3 64 50~130% 200m/110m

& Akcesoria

Zasilanie Ø/V/Hz Wymiary (dł.xwys.xgł.) mm Waga kg Kolor obudowy Poziom hałasu dB(A) Wentylator Typ 3 Przepływ pow. [m /min] Spręż dyspozycyjny [Pa] Sprężarka Typ Ilość sprężarek Wymiennik ciepła Czynnik Typ chłodniczy Ilość kg Kontrola Olej Typ Ilość cm3 Przyłącza Ciecz mm(cale) rur Gaz (niskie ciśnienie) mm(cale) Gaz (wysokie ciśnienie) mm(cale) Ilość jedn. zewn. Max. ilość jedn. wewn. do podłączenia * Proporcja podłączonych jedn. wewn. Max. dł. instalacji / max. różnica wysokości **

420

wentylacji

kW kW kW kW

400

Systemy

Nazwa zestawu Jednostki zestawu

Chłodzenie Grzanie Chłodzenie Grzanie Chłodzenie Grzanie

61

Wentylator osiowy

HP

Pobór mocy COP

89.6

94.5

Jednostki wewnętrzne_MULTI V

mm

[m3/min] Spręż dyspozycyjny [Pa} Sprężarka Typ Ilość sprężarek Wymiennik ciepła Czynnik Typ chłodniczy Ilość kg Kontrola Olej Typ Ilość cm3 Przyłącza Ciecz mm(cale) rur Gaz (niskie ciśnienie) mm(cale) Gaz (wysokie ciśnienie) mm(cale) Ilość jedn. zewn. Max. ilość jedn. wewn. do podłączenia * Proporcja podłączonych jedn. wewn. Max. dł. instalacji / max. różnica wysokości **

Wydajność

84.0

Ø/V/Hz

Wymiary (dł.xwys.xgł.) Waga Kolor obudowy Poziom hałasu Wentylator

78.4 88.2

Jednostki zewnętrzne_MULTI V

28

HP

34 /35

* Specyfikacje HP Model

Wydajność Pobór mocy COP

Nazwa zestawu Jednostki zestawu

Chłodzenie Grzanie Chłodzenie Grzanie Chłodzenie Grzanie

kW kW kW kW

Zasilanie Ø/V/Hz Wymiary (dł.xwys.xgł.) mm Waga kg Kolor obudowy Poziom hałasu dB(A) Wentylator Typ Przepływ pow. [m3/min] Spręż dyspozycyjny [Pa] Sprężarka Typ Ilość sprężarek Wymiennik ciepła Czynnik Typ chłodniczy Ilość kg Kontrola Olej Typ Ilość cm3 Przyłącza Ciecz mm(cale) rur Gaz (niskie ciśnienie) mm(cale) Gaz (wysokie ciśnienie) mm(cale) Ilość jedn. zewn. Max. ilość jedn. wewn. do podłączenia * Proporcja podłączonych jedn. wewn. Max. dł. instalacji / max. różnica wysokości **

HP Model

Wydajność Pobór mocy COP

Nazwa zestawu Jednostki zestawu

Chłodzenie Grzanie Chłodzenie Grzanie Chłodzenie Grzanie

kW kW kW kW

Zasilanie Ø/V/Hz Wymiary (dł.xwys.xgł.) mm Waga kg Kolor obudowy Poziom hałasu dB(A) Wentylator Typ 3 Przepływ pow. [m /min] Spręż dyspozycyjny [Pa] Sprężarka Typ Ilość sprężarek Wymiennik ciepła Czynnik Typ chłodniczy Ilość kg Kontrola Olej Typ Ilość cm3 Przyłącza Ciecz mm(cale) rur Gaz (niskie ciśnienie) mm(cale) Gaz (wysokie ciśnienie) mm(cale) Ilość jedn. zewn. Max. ilość jedn. wewn. do podłączenia * Proporcja podłączonych jedn. wewn. Max. dł. instalacji / max. różnica wysokości **

Systemy klimatyzacji Multi V LG 2011

52

54

56

58

60

ARUB520LT3 ARUB200LT3 ARUB160LT3 ARUB160LT3

ARUB540LT3 ARUB200LT3 ARUB200LT3 ARUB140LT3

ARUB560LT3 ARUB200LT3 ARUB200LT3 ARUB160LT3

ARUB580LT3 ARUB200LT3 ARUB200LT3 ARUB180LT3

ARUB600LT3 ARUB200LT3 ARUB200LT3 ARUB200LT3

145.6

151.2

156.8

162.4

168.0

163.8

170.1

176.4

182.7

189.0

37.00

39.50

41.00

42.80

45.00

38.50

40.70

42.50

44.50

46.50

3.94

3.83

3.82

3.79

3.73

4.25

4.18

4.15

4.11

4.06

320 × 1 + 330 × 2

330 × 3

3/380~415/50 (1,240×1,680×760)×3 270 × 2 + 330 × 1

270 × 1 + 330 × 2 Ciepły szary 65.8

66.5

66.8

Wentylator osiowy 670

710

740

750

80 HSS DC Scroll 7

8

9 Złote lamele R410A

23.0

25.0

25.5

27.0

EEV FVC68D(PVE) 18,200

19,900

21,600 Ø19.05(3/4) Ø41.3(1 5/8) Ø34.9(1 3/8) 3 64 50~130% 200m/110m

62

64

66

68

70

ARUB620LT3 ARUB160LT3 ARUB160LT3 ARUB160LT3 ARUB140LT3

ARUB640LT3 ARUB160LT3 ARUB160LT3 ARUB160LT3 ARUB160LT3

ARUB660LT3 ARUB180LT3 ARUB160LT3 ARUB160LT3 ARUB160LT3

ARUB680LT3 ARUB180LT3 ARUB180LT3 ARUB160LT3 ARUB160LT3

ARUB700LT3 ARUB200LT3 ARUB180LT3 ARUB160LT3 ARUB160LT3

173.6

179.2

184.8

190.4

196.0

195.3

201.6

207.9

214.2

220.5

42.50

44.00

45.80

47.60

49.80

44.20

46.00

48.00

50.00

52.00

4.08

4.07

4.03

4.00

3.94

4.42

4.38

4.33

4.28

4.24

270 × 2 + 320× 2

270×2+320×1+330×1

3/380~415/50 (1,240×1,680×760)×4 270 × 4

270×3 + 320×1 Ciepły szary

66.4

67

67.3

67.5

Wentylator osiowy 840

870

900

910

80 HSS DC Scroll 8

9

10

Gold fin R410A 28.0

28.5

29.0

30.5

EEV FVC68D(PVE) 22,000

23,700

25,400

Ø22.2(7/8) Ø44.5(1 3/4)

Ø53.98(2 1/8)

Ø41.3(1 5/8)

Ø44.5(1 3/4) 4 64 50~130% 200m/110m

Model

Wydajność Pobór mocy COP

Nazwa zestawu Jednostki zestawu

Chłodzenie Grzanie Chłodzenie Grzanie Chłodzenie Grzanie

kW kW kW kW

74

76

78

80

ARUB740LT3 ARUB200LT3 ARUB200LT3 ARUB180LT3 ARUB160LT3

ARUB760LT3 ARUB200LT3 ARUB200LT3 ARUB200LT3 ARUB160LT3

ARUB780LT3 ARUB200LT3 ARUB200LT3 ARUB200LT3 ARUB180LT3

ARUB800LT3 ARUB200LT3 ARUB200LT3 ARUB200LT3 ARUB200LT3

201.6

207.2

212.8

218.4

224.0

226.8

233.1

239.4

245.7

252.0

52.00

53.80

56.00

57.80

60.00

54.00

56.00

58.00

60.00

62.00

3.88

3.85

3.80

3.78

3.73

4.20

4.16

4.13

4.10

4.06

320×1 + 330×3

330 × 4

3/380~415/50 (1,240×1,680×760)×4 270×2+330×2

270×1+320 ×1+330×2

270×1 + 330×3 Ciepły szary

67.5

67.8

68 Wentylator osiowy

920

950

960

990

1,000

80 HSS DC Scroll 10

11

12 Złote lamele R410A

32.0

32.5

34.0

34.5

36.0

EEV FVC68D(PVE) 25,400

27,100

28,800 Ø22.2(7/8) Ø53.98(2 1/8) Ø44.5(1 3/4) 4 64

Jednostki wewnętrzne_MULTI V

Zasilanie Ø/V/Hz Wymiary (dł.xwys.xgł.) mm Waga kg Kolor obudowy Poziom hałasu dB(A) Wentylator Typ Przepływ pow. [m3/min] Spręż dyspozycyjny [Pa] Sprężarka Typ Ilość sprężarek Wymiennik ciepła Czynnik Typ chłodniczy Ilość kg Kontrola Olej Typ Ilość cm3 Przyłącza Ciecz mm(cale) rur Gaz (niskie ciśnienie) mm(cale) Gaz (wysokie ciśnienie) mm(cale) Ilość jedn. zewn. Max. ilość jedn. wewn. do podłączenia * Proporcja podłączonych jedn. wewn. Max. dł. instalacji / max. różnica wysokości **

72 ARUB720LT3 ARUB200LT3 ARUB200LT3 ARUB160LT3 ARUB160LT3

Jednostki zewnętrzne_MULTI V

HP

50~130% 200m/110m

* Ilość jednostek ( ) oznacza maksymalną ilość jedostek wewnętrznych w przypadku kiedy wydajność przyłączeniowa jednostek wewnętrznych wynosi jak w tabeli poniżej. ** Zastosowanie warunkowe Aby poprowadzić instalacje o długości 40-90 m od pierwszego rozgałęźnika należy odwołać się do rozdziału „Instalacja jednostek zewnętrznych” w Dokumentacji Technicznej (PDB)

wentylacji

UWAGA

Systemy

Uwagi: 1. Wydajności mierzone w następujących warunkach: Chłodzenie: Temperatura wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr Grzanie: Temperatura wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr Temperatura zewn. 35°C suchy termometr / 24°C mokry termometr Temperatura zewn. 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr Wewnętrzna trasa freonowa 7,5m Różnica poziomów - 0 2. Wydajności netto 3. Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie 4. EEV: Elektroniczny zawór rozprężny

• Przewymiarowanie układu (ponad 100% nominalnej wydajności) powoduje redukcję wydajności każdej jednostki wewnętrzej. • Współczynnik obciążenia (50~200%) Ilość jednostek zewnętrznych Pojedyncze jednostki zewnętrzne Podwójne jednostki zewnętrzne Potrójne jednostki zewnętrzne Powyżej potrójnej jednostki zewn.

Wydajność przyłączeniowa 200% 160% 130% 130%

Gwarantujemy pracę systemu tylko wtedy, gdy łączna wydajność podłączonych jednostek wewnętrznych nie przekracza 130% nominalnej mocy jednostki zewnętrznej. W przypadku kiedy przekracza ona 130% prosimy o zastosowanie się do wytycznych jak poniżej:

& Akcesoria

1) Jeżeli łączna wydajność jednostek wewnętrznych przekracza 130%, zalecana jest praca na niskim biegu wentylatora jednostek wewnętrznych 2) powyżej 130%, wydajność jest taka sama jak przy 130% – ta sama uwaga dotyczy poboru mocy.

36 /37

1Ø 4HP

* Specyfikacje

*1Ø, 220V

HP Model Wydajność Pobór mocy COP

Chłodzenie Grzanie Chłodzenie Grzanie Chłodzenie Grzanie

1Ø 5HP, 6HP 3Ø 4HP, 5HP, 6HP

Jednostka kW kW kW kW

Zasilanie Ø/V/Hz Wymiary (dł.xwys.xgł.) mm Waga kg Kolor obudowy Chłodzenie dB(A) Poziom hałasu Grzanie dB(A) Typ Wentylator Przepływ pow. [m3/min] Typ Sprężarka Ilość sprężarek Wymiennik ciepła Typ Czynnik Ilość kg chłodniczy Kontrola Typ Olej chłodniczy Ilość cm3 Ciecz mm(cale) Przyłącza rur Gaz mm(cale) Ilość jedn. zewn. Ilość jedn. wewn. do podłączenia Proporcja podłączonych jedn. wewn. Max. dł. instalacji / max. różnica wysokości

*3Ø, 380V

4

5

6

4

5

6

ARUN40GS2A

ARUN50GS2A

ARUN60GS2A

ARUN40LS2A

ARUN50LS2A

ARUN60LS2A

11.2

14.0

15.5

11.2

14.0

15.5

12.5

16.0

18.0

12.5

16.0

18.0

3.0

3.5

4.2

2.6

3.5

4.2

3.2

3.9

4.6

2.9

3.9

4.6

3.73

4.00

3.69

4.31

4.00

3.69

4.10

3.91

4.31

4.10

3.91

3.91

1 / 220 ~ 240 / 50

3 / 380 ~ 415 / 50

950×834×330

950×1380×330

77

106

950×1380×330 107

Ciepły szary

Ciepły szary

50

51

52

50

51

52

52

53

54

52

53

54

BLDC 60

BLDC 110

110

Inwerterowa rotacyjna typ DC

Inwerterowa rotacyjna typ DC

1

1

Złote lamele

Złote lamele

R410A 1.8

R410A 3.0

3.0

EEV

EEV

FVC68D

FVC68D

1,300

1,300

ø9.52(3/8)

ø9.52(3/8)

ø15.88(5/8)

ø19.05(3/4)

ø15.88(5/8)

1 6

8

ø19.05(3/4) 1

9

6

8

50~130%

50~130%

150m/50m

150m/50m

9

Uwagi: 1. Wydajności mierzone w następujących warunkach: Chłodzenie: Temperatura wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr Grzanie: Temperatura wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr Temperatura zewn. 35°C suchy termometr / 24°C mokry termometr Temperatura zewn. 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr Wewnętrzna trasa freonowa 7,5m Różnica poziomów - 0 2. Wydajności netto 3. Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie 4. EEV: Elektroniczny zawór rozprężny

Systemy klimatyzacji Multi V LG 2011

Jednostki zewnętrzne_MULTI V

HP Model Wydajność Pobór mocy COP

Jednostka Chłodzenie Grzanie Chłodzenie Grzanie Chłodzenie Grzanie

kW kW kW kW

8 ARUN80LR2 (Prawy wyrzut powietrza) ARUN80LL2 (Lewy wyrzut powietrza)

16.0

21.7

18.0

23.0

4.7

6.7

4.9

7.1

3.40

3.24

3.67

3.23 3/380~415/50 750 x 1790 x 650 200 Ciepły szary

49

53 Wentylator Sirocco

100

120 DC Scroll 1

Złote lamele

Szerokie lamele żaluzji (Pokryte złotem) R410A

5.2

6.4

Systemy

EEV FVC68D(PVE) 2,300 9.52(3/8) 19.05(3/4) 1 9

13 50~130% 150m/50m

* Dane wstępne (Model 8HP)

wentylacji

Zasilanie Ø/V/Hz Wymiary (dł.xwys.xgł.) mm Waga kg Kolor obudowy Poziom hałasu dB(A) Typ Wentylator Przepływ pow. [m3/min] Typ Sprężarka Ilość sprężarek Wymiennik ciepła Typ Czynnik Ilość kg chłodniczy Kontrola Typ Olej chłodniczy Ilość cm3 Ciecz mm(cale) Przyłącza rur Gaz mm(cale) Ilość jedn. zewn. Ilość jedn. wewn. do podłączenia Proporcja podłączonych jedn. wewn. Max. dł. instalacji / max. różnica wysokości

6 ARUN60LR2 (Prawy wyrzut powietrza) ARUN60LL2 (Lewy wyrzut powietrza)

Jednostki wewnętrzne_MULTI V

* Specyfikacje

Uwagi: 1. Wydajności mierzone w następujących warunkach: Chłodzenie: Temperatura wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr Grzanie: Temperatura wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr Temperatura zewn. 35°C suchy termometr / 24°C mokry termometr Temperatura zewn. 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr Wewnętrzna trasa freonowa 7,5m Różnica poziomów - 0 2. Wydajności netto 3. Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie 4. EEV: Elektroniczny zawór rozprężny

& Akcesoria 38 /39

* Specyfikacje 10

HP Model

Wydajność Pobór mocy COP

Nazwa zestawu Jednostki zestawu

Chłodzenie Grzanie Chłodzenie Grzanie Chłodzenie Grzanie

Zasilanie Wymiary (dł.xwys.xgł.) Waga Kolor obudowy Poziom hałasu Typ Wymiennik ciepła Strata ciśnienia Średni przeływ wody Typ Sprężarka Ilość sprężarek Typ Czynnik Ilość chłodniczy Kontrola Typ Olej chłodniczy Ilość Ciecz Przyłącza rur Gaz Wlot Przyłącza wody Wylot Odprowadzenie skroplin Ilość jedn. zewn. Ilość jedn. wewn. do podłączenia Proporcja podłączonych jedn. wewn. Max. dł. instalacji / max. różnica wysokości

kW kW kW kW

Ø/V/Hz mm kg

20

40

50

60

28.0

56.0

84.0

112.0

140.0

168.0

31.5

63.0

94.5

126.0

157.5

189.0

5.6

11.2

16.8

22.4

28.0

33.6

5.8

11.7

17.5

23.4

29.2

35.1

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.43

5.38

5.40

5.38

5.39

5.38

223+223

223+223+163

223+223+223

54

55

56

3/380~415/50 772x1,120x547

(772x1,120x547)x2

163

223

223+163

(772x1,120x547)x3

Ciepły szary

dB(A)

51

53

Płyty ze stali nierdzewnej

kPa dm3/min.

26.5

43

26.5+43

43+43

43+43+26.5

43+43+43

96

192

192+96

192+192

192+192+96

192+192+192

1

2

4

5

6

8.8+8.8

8.8+8.8+7.3

8.8+8.8+8.8

Hermetyczna typu Scroll 3 R410A

kg

7.3

8.8

8.8+7.3 EEV FVC68D(PVE)

cm3 mm(cale) mm(cale) mm mm mm

2,325±10

(2,325±10) + (2,325±70) (2,325±10)x2 + (2,325±70) (2,325±10)x2+ (2,325±70)x2 (2,325±10)x3+ (2,325±70)x2 (2,325±10)x3+ (2,325±70)x3

9.52(3/8)

12.7(1/2)

15.88(5/8)

19.05(3/4)

22.2(7/8)

28.58(1 1/8)

34.9(1 3/8)

41.3(1 5/8)

DN32

DN40

DN40, DN32

(DN40)x2

(DN40)x2, DN32

(DN40)x3

DN32

DN40

DN40, DN32

(DN40)x2

(DN40)x2, DN32

(DN40)x3

20 1 16

Uwagi: 1. Wydajności mierzone w następujących warunkach: Chłodzenie: Temperatura wewn. 27°C suchy termometr /19°C mokry termometr Temperatura wody (wlot) 30°C Wewnętrzna trasa freonowa 7,5m Różnica poziomów - 0 2. Wydajności netto 3. Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie 4. EEV: Elektroniczny zawór rozprężny

Systemy klimatyzacji Multi V LG 2011

30

ARWN100LA2 ARWN200LA2 ARWN300LA2 ARWN400LA2 ARWN500LA2 ARWN600LA2 ARWN100LA2 ARWN200LA2 ARWN200LA2 ARWN200LA2 ARWN200LA2 ARWN200LA2 ARWN100LA2 ARWN200LA2 ARWN200LA2 ARWN200LA2 ARWN100LA2 ARWN200LA2

2 32

49

3 64

50~130% 150m/50m

Grzanie: Temperatura wewn. 20°C suchy termometr Temperatura wody (wlot) 20°C

Jednostki zewnętrzne_MULTI V

10

HP Model

Wydajność Pobór mocy COP

Nazwa zestawu Jednostki zestawu

Chłodzenie Grzanie Chłodzenie Grzanie Chłodzenie Grzanie

Ø/V/Hz mm kg

30

40

50

60

28.0

56.0

84.0

112.0

140.0

168.0

31.5

63.0

94.5

126.0

157.5

189.0

5.6

11.2

16.8

22.4

28.0

33.6

5.8

11.7

17.5

23.4

29.2

35.1

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.43

5.38

5.40

5.38

5.39

5.38

223+223

223+223+163

223+223+223

54

55

56

3/380~415/50 772x1,120x547

(772x1,120x547)x2

163

223

223+163

(772x1,120x547)x3

Ciepły szary

dB(A)

51

53

Płyty ze stali nierdzewnej

kPa dm3/min.

26.5

43

26.5+43

43+43

43+43+26.5

43+43+43

96

192

192+96

192+192

192+192+96

192+192+192

1

2

4

5

6

8.8+8.8

8.8+8.8+7.3

8.8+8.8+8.8

Hermetyczna typu Scroll 3 R410A

kg

7.3

8.8

8.8+7.3 EEV FVC68D(PVE)

2,325±10

(2,325±10) + (2,325±70) (2,325±10)x2 + (2,325±70) (2,325±10)x2+ (2,325±70)x2 (2,325±10)x3+ (2,325±70)x2 (2,325±10)x3+ (2,325±70)x3

9.52(3/8)

12.7(1/2)

15.88(5/8)

22.2(7/8)

28.58(1 1/8)

34.9(13/8)

19.05(3/4) 41.3(15/8)

19.05(3/4)

22.2(7/8)

28.58(1 1/8)

34.9(13/8)

DN32

DN40

DN40, DN32

(DN40)x2

(DN40)x2, DN32

(DN40)x3

DN32

DN40

DN40, DN32

(DN40)x2

(DN40)x2, DN32

(DN40)x3

20 1 16

49

3 64

50~130% 150m/50m

Grzanie: Temperatura wewn. 20°C suchy termometr Temperatura wody (wlot) 20°C

& Akcesoria

Uwagi: 1. Wydajności mierzone w następujących warunkach: Chłodzenie: Temperatura wewn. 27°C suchy termometr /19°C mokry termometr Temperatura wody (wlot) 30°C Wewnętrzna trasa freonowa 7,5m Różnica poziomów - 0 2. Wydajności netto 3. Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie 4. EEV: Elektroniczny zawór rozprężny

2 32

wentylacji

cm3 mm(cale) mm(cale) mm(cale) mm mm mm

Systemy

Zasilanie Wymiary (dł.xwys.xgł.) Waga Kolor obudowy Poziom hałasu Typ Wymiennik ciepła Strata ciśnienia Średni przeływ wody Typ Sprężarka Ilość sprężarek Typ Czynnik Ilość chłodniczy Kontrola Typ Olej chłodniczy Ilość Ciecz Przyłącza rur Gaz (niskie ciśnienie) Gaz (wysokie ciśnienie) Wlot Przyłącza wody Wylot Odprowadzenie skroplin Ilość jedn. zewn. Ilość jedn. wewn. do podłączenia Proporcja podłączonych jedn. wewn. Max. dł. instalacji / max. różnica wysokości

kW kW kW kW

20

ARWB100LA2 ARWB200LA2 ARWB300LA2 ARWB400LA2 ARWB500LA2 ARWB600LA2 ARWB100LA2 ARWB200LA2 ARWB200LA2 ARWB200LA2 ARWB200LA2 ARWB200LA2 ARWB100LA2 ARWB200LA2 ARWB200LA2 ARWB200LA2 ARWB100LA2 ARWB200LA2

Jednostki wewnętrzne_MULTI V

* Specyfikacje

40 /41

Jednostki wewnętrzne Jeśli potrzebujesz bardzo wydajnego systemu klimatyzacji, MULTI V jest najlepszym dla Ciebie wyborem.

50 ARTCOOL 52 Libero 53 Ścienne 54 Konsole 56 Kasetonowe Systemy klimatyzacji Multi V LG 2011

Jednostki zewnętrzne_MULTI V Jednostki wewnętrzne_MULTI V Systemy

wentylacji

60Kanałowe 64 Kanałowe z obróbką świeżego powietrza 67 Podstropowe

& Akcesoria

66 Przypodłogowo-sufitowe 68 Podłogowe

42 /43

Cyfrowa kontrola nawiewu powietrza

ARTCOOL

Przepływ powietrza może być kontrolowany w celu zapewnienia maksymalnego komfortu.

Estetyczny design Nikt Ci już nie musi mówić, jak ma wyglądać Twój klimatyzator. Rewolucyjny ARTCOOL Galeria z możliwością wymiany zdjęcia umożliwia łatwą zmianę wyglądu klimatyzatora w każdej chwili, kiedy tylko zechcesz. Klimatyzatory serii ARTCOOL zostały nagrodzone za oryginalny design prestiżowymi nagrodami International Forum Design Award, Reddot Design Award i G Mark.

Tryb normalny

Tryb Jet cool

Tryb snu

intensywny nawiew w 3 kierunkach

silny nawiew w celu szybkiego schłodzenia

nawiew delikatny i pośredni

Libero Wspornik instalacyjny Wspornik instalacyjny upraszcza montaż urządzenia *tylko modele Libero

- Wymiana zdjęcia

Większa przestrzeń instalacyjna

- ARTCOOL Panel

Szersza przestrzeń do instalacji ułatwia montaż klimatyzatora. Srebrny

Złoty

07/09/12GSFV2

07/09/12GSFG2

Czerwony 07/09/12GSFE2

145%

100%

Białe srebro 07/09/12GSFH2

- ARTCOOL Mirror B

Mirror 07/09/12/15GSER2 18/24GS8R2

Srebrny 07/09/12/15GSEV2 18/24GS8V2

Konwencjonalny ścienny

LG Niebieski 07/09/12/15GSEB2 18/24GS8B2

Systemy klimatyzacji Multi V LG 2011

A Nowy serii Libero

Firma A Firma B Firma C

A(mm)

67.7

50.0

60.0

45.0

B(mm)

72.0

80.0

70.0

70.0

%

116%

95%

100%

75%

Automatyczne oczyszczanie

Kurz unoszący się w powietrzu jest zasysany do klimatyzatora i wychwytywany przez filtr powietrza.

Funkcja automatycznego oczyszczania zapobiega rozwojowi bakterii w wymienniku ciepła.

Filtr antyalegiczny Filtr jest wzbogacony enzymami neutralizującymi alergeny, apatytem oraz organicznymi i nieorganicznymi związkami chemicznymi. Po przejściu powietrza przez filtr, zostaje ono skutecznie oczyszczone z czynników wywołujących alergie.

Automatyczne oczyszczanie Główną przyczyną powstawania przykrych zapachów jest pleśń powstająca na wymienniku ciepła. Po wyłączeniu klimatyzatora, na mokrym wymienniku będą gromadziły się pleśń i bakterie. Funkcja automatycznego oczyszczania osusza mokry wymiennik zapobiegając rozwojowi bakterii i pleśni, eliminuje przykre zapachy i oszczędza czas potrzebny na częste mycie wymiennika.

Alergen

Bio

1 Krok Krok 1

Krok 3 Krok 4 Czyste powietrze Deaktywacja alergenu

Krok 2

Nawiewane delikatnie i cicho powietrze osusza parownik i usuwa pozostałą wilgoć. Kiedy uruchomisz funkcję "Auto Clean", funkcja automatycznego czyszczenia uruchamia się po zakończeniu funkcji chłodzącej.

Wiązania organiczne i nieorganiczne Certyfikat BAF

Filtr

Apatyt

Enzymy

(Ca10(PO4)6(OH)2)

2 Krok

Odświeżenie

Całkowicie usuwa jeszcze raz źródło pleśni za pomocą systemu Neo-Plasma. W ciągu 30 minut funkcja "Auto Clean" osusza wewnętrzne części klimatyzatora.

Potrójny filtr eliminuje przyczyny dyskomfortu i bólu oczu oraz gardła.

Jednostki wewnętrzne_MULTI V

Filtracja

Jednostki zewnętrzne_MULTI V

LG stworzyło jednostki wewnętrzne, które idealnie komponują się z każdym wnętrzem. Innowacyjny sposób nawiewu powietrza i najniższy poziom hałasu zapewniają komfort w pomieszczeniu.

Potrójny filtr

2

3

2

3

Filtr zielony usuwa chemiczne substancje takie jek zapach świeżo nałożonej farby, domowych środków czystości, nowych dywanów, mebli itp. Filtr czarny redukuje obecność składników organicznych jak formaldehyd, wywołującego powstawanie stanów zapalnych skóry czy zapalenie płuc. Filtr czerwony usuwa nieprzyjemne zapachy, z którymi mamy doczynienia na codzień, np. dym papierosowy, zapach ryb, żywności, powodujące migrenę lub chroniczne zmęczenie.

Eliminacja Cząsteczki kurzu są wychwytywane i eliminowane dzięki wytwarzanemu w filtrze plazmowym polu elektrycznemu.

Konwencjonalny

Stabilizator

Obrót wentylatora

Stabilizator

Obrót wentylatora

Podczas obrotów wentylatora stabilizator i łopatki są położone równolegle (= kontakt liniowy)

Podczas obrotów wentylatora stabilizator i łopatki nie są położone równolegle (= kontakt punktowy)

Chwilowe zmiany ciśnienia są bardzo duże.

Chwilowe zmiany ciśnienia są niewielkie.

22dB

Wyładowania elektrody Cząsteczki kurzu

Jonizator

Ukośny

Siatka z fotokatalizatorem

19dB

Wyładowania + 4,8 kV

& Akcesoria

Filtr plazmowy Opracowany przez LG plazmowy system oczyszczania powietrza usuwa nie tylko mikroskopijnej wielkości zanieczyszczenia i kurz, ale również domowe roztocza, pyłki i sierść zwierząt aby zapobiec chorobom alergicznym takim jak astma.

Technologia inwerterowa, technologia silnika BLDC oraz unikalna technologia LG nowegych pochylonych łopatek wentylatora pozwoliła na opracowanie najcichszego na świecie klimatyzatora, który emituje hałas na poziomie zaledwie 19dB (np. CA09AWR, CA12AWR). Klimatyzator pracujący w trybie snu, gwarantuje użytkownikowi spokój i ciszę w sypialni lub biurze.

wentylacji

1

1

Niski poziom hałasu Systemy

Potrójny filtr składa się trzech filtrów, które redukują symptomy obecności licznych związków organicznych, w tym formaldehydu. Dodatkowo usuwane są tu nieprzyjemne zapachy, dzięki czemu warunki przebywania w pomieszczeniu stają się komfortowe.

Czyste powietrze

Zanieczyszczone powietrze

Wytwarzanie plazmy

Zapach

Konwencjonalny

LG

Molekuły zapachowe

44 /45

Konsole

Kasetonowe

Unikalny design

Niezależne ustawianie nawiewów

Konsola została zaprojektowana z wykorzystaniem najnowszych technologii w celu zapewnienia optymalnego komfortu. • Pełny panel przedni • Zaokrąglone krawędzie obudowy

Możliwość regulacji ustawienia strugi powietrza zadowala zarówno klientów, którzy preferują nawiew bezpośredni jak i tych, którzy wolą nawiew pośredni.

Działanie wszystkich nawiewów

Komfortowy przepływ powietrza • Zróżnicowany nawiew w trybie grzania i chłodzenia W trybie chłodzenia łopatki klimatyzatora kierują zimne powietrze w górę (górny wylot powietrza), a w trybie grzania ciepłe powietrze nawiewane jest w kierunku podłogi (dolny wylot powietrza).

Kontrola stopnia przepływu powietrza

Działanie indywidualnego nawiewu

Nawiew bezpośredni

Tryb chłodzenia

Nawiew pośredni Indywidualna kontrola kąta nawiewów

Automatycznie opuszczana kratka Łatwa konserwacja filtra dzięki opuszczanej kratce. Konwencjonalny tryb grzania

• Zainstalowana w obudowie głównej. • Automatyczne utrzymywanie poziomu. • Czteropunktowe podparcie. • Pamięć poziomu użytkownika. Nowa kaseta 4,5m • Opuszczanie do 4,5 m.

Tryb grzania Konwencjonalna 3,5m

1. Zaawansowany filtr wstępny: Antybakteryjny filtr wstępny eliminuje cząsteczki kurzu i pleśni.

Czteropunktowe podparcie

Automatyczne utrzymanie poziomu

Pamięć poziomu użytkownika

Automatyczne wykrywanie poziomu podłoża

STOP

Max. 4.5m

Zdrowe powietrze (3 etapy filtracji)

Memory *Dla klimatyzatorów o wydajności 24k ~ 48k Btu/h

2. Filtr antyalergiczny: Filtr jest wzbogacony enzymami neutralizującymi alergeny, apatytem oraz organicznymi i nieorganicznymi związkami chemicznymi. Po przejściu powietrza przez filtr, zostaje ono skutecznie oczyszczone z czynników wywołujących alergie. 3. Filtr plazmowy: Filtr ten generuje około 1,2 mln jonów, które aktywnie wychwytują niebezpieczne dla zdrowia zarazki unoszące się w powietrzu.

Systemy klimatyzacji Multi V LG 2011

Opcja wysokich sufitów Dzięki specjalnie opracowanemu algorytmowi regulacji wydajności powietrza dla wentylatora jednostki wewnętrznej, możliwa jest kontrola ilości nawiewanego powietrza w pomieszczeniach wysokich aż do 3,6 m.

Konwencjonalna

Kaseta 4-stronna

Jednostki zewnętrzne_MULTI V

Szeroki wypływ powietrza

Ruchy wirujące

Udoskonalone szerokie i wąskie nawiewy zapewniają komfortowe rozprowadzanie powietrza, zapobiegając powstawaniu tzw. martwych stref.

Swobodne ruchy powietrza zapewniają bardziej równomierny rozkład powietrza w klimatyzowanym pomieszczeniu.

80mm

szerzej!

Ruchy wirujące

567mm

Standardowy przepływ powietrza

Nowa 487mm

Dotychczasowa

Nowa

Równomierne rozprowadzanie powietrza

• Porównanie temperatur Temp. 27°C

Jednostki wewnętrzne_MULTI V

• Udoskonalony przepływ powietrza

15°C

Dotychczasowa

Martwa strefa rozprzestrzeniania powietrza

Temp. 27°C

Pionowe różnice temperatur Poziome różnice temperatur

Zmniejszone wymiary obudowy klimatyzatora kasetonowego znacznie poszerzają możliwości jego montażu w różnych pomieszczeniach.

15°C

wentylacji

Duże możliwości połączeń

Systemy

Kompaktowe wymiary

Duże możliwości połączeń przy zastosowaniu sterownika przewodowego: • 1 sterownik przewodowy do kilku jednostek wewnętrznych, • 2 sterowniki przewodowe do 1 jednostki wewnętrznej. Łatwy i niezawodny montaż sterownika do ściany 7.1 ~ 8.2 kW Konwencjonalna 218mm

LG

10.6 kW 288mm

204mm 246mm

ściana

ściana

Dzięki zatrzaskom panel łatwo mocuje się do jednostki wewnętrznej.

& Akcesoria

Łatwe mocowanie panela

46 /47

Łatwy montaż Szybki montaż jednostki dzięki konstrukcji zdejmowanych narożników panela.

• Zdejmowane narożniki paneli

W przypadku użycia elastycznego kanału zasysania i kratki nawiewnej, nie ma potrzeby stosowania przestrzeni kanałowej.

Otwór kontrolny przyłącza instalacji skroplin

Otwór montażowy

powyżej 520mm

Otwór kontrolny przyłącza instalacji chłodnicznej

Zastosowanie klimatyzatora kanałowego wbudowanego

Kratka wylotowa

Otwór montażowy

Otwór kontrolny przyłącza instalacji skroplin

Podłączenie elastyczne

Klimatyzator kanałowy wbudowany Kratka ssąca

Nawiew powietrza

Otwór montażowy

Kratka wylotowa Drzwi

Pomieszczenie Zasysanie powietrza

Przedpokój

Kanałowe Możliwe jest chłodzenie i grzanie w każdym pomieszczeniu dzięki zainstalowaniu komory rozdziału powietrza, kanałów spiro i kratek nawiewnych. Sufit

Jedn. wewn.

Panel sufitowy Otwór wentylacyjny Nawiew powietrza

Zasysanie powietrza

Max 9 nawiewników

Technologia E.S.P Przy zmianach statycznego ciśnienia zewnętrznego ilość nawiewanego powietrza do pomieszczenia oraz poziom hałasu są stale na tym samym poziomie. Dzięki zastosowaniu tej technologii możliwa jest: • optymalizacja instalacji kanałowej, • utrzymanie wydajności i poziomu hałasu na żądanym poziomie, • zmniejszenie ilości jednostek. Objętość powietrza

Zastosowanie klimatyzatora kanałowego

wys. śr. nis. wys. śr. nis.

Objętość powietrza przy 2 mm H2O

Objętość powietrza przy 10 mm H2O

Ciśnienie statyczne (mm H2O) *Sterownik przewodowy umożliwia łatwą kontrolę E.S.P

Systemy klimatyzacji Multi V LG 2011

Jednostki zewnętrzne_MULTI V

Przypodłogowo-sufitowe

Podłogowe

Swoboda wyboru miejsca instalacji

Łatwe podłączenie orurowania Możliwe jest podłączenie orurowania ze wszystkich stron (od frontu, z tyłu, od dołu). Tył

Bok

Podłoga

Wysuwany filtr

Sterowanie nawiewem powietrza

Łatwy sposób czyszczenia filtra antybakteryjnego, dzięki możliwości wysuwania filtrów, pozwala utrzymywać czystość powietrza i wydłuża żywotność klimatyzacji na wysokim poziomie wydajności.

Jednostki wewnętrzne_MULTI V

Klimatyzatory przypodłogowo-sufitowe mogą być umieszczane zarówno na ścianie przy podłodze jak i pod sufitem, oszczędzając tym samym wiele miejsca w Twoim biurze lub sklepie.

Sterowanie w poziomie. Ręczne ustawienie kierunku nawiewu powietrza w poziomie poprzez regulację położenia żaluzji. Filtr antybakteryjny

Możliwość wysunięcia filtra

wentylacji

Sterowanie w pionie Nawiew powietrza może być ustawiony przy pomocy pilota zdalnego sterowania.

Łatwe czyszczenie

Systemy

Sterowanie w poziomie

Sterowanie w pionie

& Akcesoria 48 /49

•ARNU07GSF*2 •ARNU09GSF*2 •ARNU12GSF *2 * Możliwość wymiany zdjęcia

Srebrny

Złoty

Czerwony

Białe srebro

* Typ panela

* 1: Możliwość wymiany zdjęcia, V: Srebrny, E: Czerwony, G: Złoty, H: Białe srebro

Specyfikacje Model

Jednostka Chłodzenie

Wydajność Grzanie Pobór mocy

Chłodzenie Grzanie

Zasilanie Wymiary (szer.xgł.xwys.) Waga Poziom hałasu (wys./śr./nis.) Przepływ powietrza (wys./śr./nis.) Filtr Neo Plasma Ciecz Przyłącza Gaz rur Skropliny (ID) Przewód zasilający, linka Przewód sterujący - ekranowany, linka

ARNU07GSF*2

ARNU09GSF*2

ARNU12GSF*2

2.2 7,500 2.5 8,500

2.8 9,600 3.2 10,900 35 35 1/220~240/50 600x146x600 15

3.6 12,300 4.0 13,600

kW Btu/h kW Btu/h W W Ø/V/Hz mm kg dB(A) 3 m /min

38 / 32 / 27 8.1 / 6.3 / 4.2

44 / 38 / 32 9.3 / 7.7 / 6.0 o Ø6.35(1/4) Ø12.7(1/2) 12.2 3 x 1.5 2 x 1.0~1.5

mm(cale) mm(cale) mm mm2 mm2

Uwagi: 1. Wydajności mierzone w następujących warunkach: Chłodzenie: Temperatura wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr Grzanie: Temperatura wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr Temperatura zewn. 35°C suchy termometr / 24°C mokry termometr Temperatura zewn. 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr Wewnętrzna trasa freonowa 7,5m Różnica poziomów - 0 2. Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie 3. Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w warunkach laboratoryjnych w odległości 1 m od urządzenia. Rzeczywisty poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności od czynników takich jak: konstrukcja poszczególnych pomieszczeń, w których instalowane są urządzenia (współczynnik absorbcji dźwięku).

Akcesoria Model

ARNU07GSF*2

Dry Contact

ARNU09GSF*2

Bez obudowy (1 punkt kontroli) Z obudową (1 punkt kontroli) Z obudową (2 punkty kontroli)

Sterownik przewodowy

Deluxe

Standard

Standard

PQRCUDS0*

PQRCVSL0

PQRCVSL0QW

Systemy klimatyzacji Multi V LG 2011

ARNU12GSF*2

PQDSA PQDSB/ PQDSB1 PQDSBC

Bezprzewodowy pilot

Uproszczony

Uproszczony hotelowy

PQRCVCL0Q(Czarny) PQRCVCL0QW(Biały)

PQRCHCA0QW(Biały) PQRCHCA0Q(Czarny)

PQWRHDF0

MIRROR

Niebieski

Srebrny

Mirror

Jednostki zewnętrzne_MULTI V

•ARNU07GSE*2 •ARNU09GSE*2 •ARNU12GSE*2 •ARNU15GSE*2 •ARNU18GS8*2 •ARNU24GS8*2

* R : Mirror, B : Niebieski, V : Srebrny

Model

Jednostka Chłodzenie

Wydajność Grzanie Pobór mocy

Chłodzenie Grzanie

Zasilanie Wymiary (szer.xgł.xwys.) Waga Poziom hałasu (wys./śr./nis.) Przepływ powietrza (wys./śr./nis.) Filtr Neo Plasma Ciecz Przyłącza Gaz rur Skropliny (ID) Przewód zasilający, linka Przewód sterujący - ekranowany, linka

kW Btu/h kW Btu/h W W Ø/V/Hz mm kg dB(A) 3 m /min

ARNU07GSE*2

ARNU09GSE*2

ARNU12GSE*2

ARNU15GSE*2

ARNU18GS8*2

ARNU24GS8*2

2.2 7,500 2.5 8,500

2.8 9,600 3.2 10,900

3.6 12,300 4.0 13,600

4.5 15,400 5.0 17,100

5.6 19,100 6.3 21,500

7.1 24,200 8.0 27,300

40 40 1/220~240/50

37 / 33 / 23 7/6/4

915x165x282 11.2 39 / 35 / 25 41 / 36 / 27 10 / 8 / 6 8/7/5

1,107x200x299 15 37 / 34 / 31 43 / 37 / 32 14.4 / 13 / 11 17.9 / 14.4 / 12

42 / 36 / 27 10.5 / 8 / 6 o

mm(cale) mm(cale) mm mm2 mm2

Ø6.35(1/4) Ø12.7(1/2)

Ø9.52(3/8) Ø15.88(5/8)

16 3 x 1.5 2 x 1.0~1.5

Model

ARNU07GSE*2

ARNU09GSE*2

ARNU12GSE*2

Bez obudowy (1 punkt kontroli) Z obudową (1 punkt kontroli) Z obudową (2 punkty kontroli)

ARNU15GSE*2

ARNU18GS8*2

wentylacji

Akcesoria

Systemy

Uwagi: 1. Wydajności mierzone w następujących warunkach: Chłodzenie: Temperatura wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr Grzanie: Temperatura wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr Temperatura zewn. 35°C suchy termometr / 24°C mokry termometr Temperatura zewn. 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr Wewnętrzna trasa freonowa 7,5m Różnica poziomów - 0 2. Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie 3. Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w warunkach laboratoryjnych w odległości 1 m od urządzenia. Rzeczywisty poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności od czynników takich jak: konstrukcja poszczególnych pomieszczeń, w których instalowane są urządzenia (współczynnik absorbcji dźwięku).

Dry Contact

Jednostki wewnętrzne_MULTI V

Specyfikacje

ARNU24GS8*2

PQDSA PQDSB/ PQDSB1 PQDSBC

Sterownik przewodowy

Standard

Standard

PQRCVSL0

PQRCVSL0QW

Uproszczony

Uproszczony hotelowy

PQRCVCL0Q(Czarny) PQRCVCL0QW(Biały)

PQRCHCA0QW(Biały) PQRCHCA0Q(Czarny)

PQWRHDF0

& Akcesoria

Deluxe

PQRCUDS0*

Bezprzewodowy pilot

50 /51

•ARNU07GSBL2 •ARNU09GSBL2 •ARNU12GSBL2 •ARNU15GSBL2 •ARNU18GSCL2 •ARNU24GSCL2

Specyfikacje Model

Jednostka Chłodzenie

Wydajność Grzanie Pobór mocy

Chłodzenie Grzanie

Zasilanie Wymiary (szer.xgł.xwys.) Waga Poziom hałasu (wys./śr./nis.) Przepływ powietrza (wys./śr./nis.) Filtr Neo Plasma Ciecz Przyłącza Gaz rur Skropliny (ID) Przewód zasilający, linka Przewód sterujący - ekranowany, linka

kW Btu/h kW Btu/h W W Ø/V/Hz mm kg dB(A) 3 m /min

ARNU07GSBL2

ARNU09GSBL2

ARNU12GSBL2

ARNU15GSBL2

ARNU18GSCL2

ARNU24GSCL2

2.2 7,500 2.5 8,500

2.8 9,600 3.2 10,900

3.6 12,300 4.0 13,600

4.5 15,400 5.0 17,100

5.6 19100 6.3 21500

7.1 24200 8.0 27300

40 40 1/220~240/50

31/28/25 5.6/5.0/4.6

885x210x285 11 34/31/24 37/33/27 7.0/6.5/6.0 9.5/9.0/8.5

39/33/27 10.5/9.0/8.5

1030x250x325 18 44/40/36 45/40/35 16.2/14.2/12.3 20.4/17.0/13.2

o

mm(cale) mm(cale) mm mm2 mm2

Ø6.35(1/4) Ø12.7(1/2)

Ø9.52(3/8) Ø15.88(5/8)

16 3 x 1.5 2 x 1.0~1.5

Uwagi: 1. Wydajności mierzone w następujących warunkach: Chłodzenie: Temperatura wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr Grzanie: Temperatura wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr Temperatura zewn. 35°C suchy termometr / 24°C mokry termometr Temperatura zewn. 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr Wewnętrzna trasa freonowa 7,5m Różnica poziomów - 0 2. Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie 3. Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w warunkach laboratoryjnych w odległości 1 m od urządzenia. Rzeczywisty poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności od czynników takich jak: konstrukcja poszczególnych pomieszczeń, w których instalowane są urządzenia (współczynnik absorbcji dźwięku).

Akcesoria Model

ARNU07GSBL2

Dry Contact

ARNU09GSBL2

ARNU12GSBL2

Bez obudowy (1 punkt kontroli) Z obudową (1 punkt kontroli) Z obudową (2 punkty kontroli)

ARNU15GSBL2

ARNU18GSCL2

Sterownik przewodowy

Deluxe

Standard

Standard

PQRCUDS0*

PQRCVSL0

PQRCVSL0QW

Systemy klimatyzacji Multi V LG 2011

ARNU24GSCL2

PQDSA PQDSB/ PQDSB1 PQDSBC

Bezprzewodowy pilot

Uproszczony

Uproszczony hotelowy

PQRCVCL0Q(Czarny) PQRCVCL0QW(Biały)

PQRCHCA0QW(Biały) PQRCHCA0Q(Czarny)

PQWRHDF0

Jednostki zewnętrzne_MULTI V

Ścienne

•ARNU07GSEL2 •ARNU09GSEL2 •ARNU12GSEL2 •ARNU15GSEL2 •ARNU18GS5L2 •ARNU24GS5L2

Model

Jednostka Chłodzenie

Wydajność Grzanie Pobór mocy

Chłodzenie Grzanie

Zasilanie Wymiary (szer.xgł.xwys.) Waga Poziom hałasu (wys./śr./nis.) Przepływ powietrza (wys./śr./nis.) Filtr Neo Plasma Ciecz Przyłącza Gaz rur Skropliny (ID) Przewód zasilający, linka Przewód sterujący - ekranowany, linka

kW Btu/h kW Btu/h W W Ø/V/Hz mm kg dB(A) 3 m /min

ARNU07GSEL2

ARNU09GSEL2

ARNU12GSEL2

ARNU15GSEL2

ARNU18GS5L2

ARNU24GS5L2

2.2 7,500 2.5 8,500

2.8 9,600 3.2 10,900

3.6 12,300 4.0 13,600

4.5 15,400 5.0 17,100

5.6 19,100 6.3 21,500

7.1 24,200 8.0 27,300

40 40 1/220~240/50

37 / 33 / 23 5.6 / 5 / 4.6

895x165x282 9 39 / 35 / 25 41 / 36 / 27 7 / 6.5 / 6 9.5 / 9 / 8.5

1090x178x300 12 44 / 40 / 36 46 / 41 / 38 12 / 10.5 / 9 14 / 13 / 10

42 / 36 / 27 10.5 / 9 / 8.5 o

mm(cale) mm(cale) mm mm2 mm2

Ø6.35(1/4) Ø12.7(1/2)

Ø9.52(3/8) Ø15.88(5/8)

16 3 x 1.5 2 x 1.0~1.5

Model

ARNU07GSEL2

ARNU09GSEL2

ARNU12GSEL2

Bez obudowy (1 punkt kontroli) Z obudową (1 punkt kontroli) Z obudową (2 punkty kontroli)

ARNU15GSEL2

ARNU18GS5L2

wentylacji

Akcesoria

Systemy

Uwagi: 1. Wydajności mierzone w następujących warunkach: Chłodzenie: Temperatura wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr Grzanie: Temperatura wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr Temperatura zewn. 35°C suchy termometr / 24°C mokry termometr Temperatura zewn. 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr Wewnętrzna trasa freonowa 7,5m Różnica poziomów - 0 2. Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie 3. Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w warunkach laboratoryjnych w odległości 1 m od urządzenia. Rzeczywisty poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności od czynników takich jak: konstrukcja poszczególnych pomieszczeń, w których instalowane są urządzenia (współczynnik absorbcji dźwięku).

Dry Contact

Jednostki wewnętrzne_MULTI V

Specyfikacje

ARNU24GS5L2

PQDSA PQDSB/ PQDSB1 PQDSBC

Sterownik przewodowy

Standard

Standard

PQRCVSL0

PQRCVSL0QW

Uproszczony

Uproszczony hotelowy

PQRCVCL0Q(Czarny) PQRCVCL0QW(Biały)

PQRCHCA0QW(Biały) PQRCHCA0Q(Czarny)

PQWRHDF0

& Akcesoria

Deluxe

PQRCUDS0*

Bezprzewodowy pilot

52 /53

KONSOLE •ARNU07GQAA2 •ARNU09GQAA2 •ARNU12GQAA2 •ARNU15GQAA2

Specyfikacje Model

Jednostka Chłodzenie

Wydajność Grzanie Pobór mocy

Chłodzenie Grzanie

Zasilanie Wymiary (szer.xgł.xwys.) Waga Poziom hałasu (wys./śr./nis.) Przepływ powietrza (wys./śr./nis.) Filtr Neo Plasma Ciecz Przyłącza Gaz rur Skropliny (ID) Przewód zasilający, linka Przewód sterujący - ekranowany, linka

kW Btu/h kW Btu/h W W Ø/V/Hz mm kg dB(A) 3 m /min

ARNU07GQAA2

ARNU09GQAA2

ARNU12GQAA2

ARNU15GQAA2

2.2 7,500 2.5 8,500

2.8 9,600 3.2 10,900

3.6 12,300 4.0 13,600

4.5 15,400 5.0 17,100

39/34/28 7.5/5.9/4.8

42/37/31 8.7/6.7/5.9

48 48 1/220~240/50 700x210x600 14 37/34/28 6.7/5.9/4.8 o Ø6.35(1/4) Ø12.7(1/2) 12.2 3 x 1.5 2 x 1.0~1.5

mm(cale) mm(cale) mm mm2 mm2

Uwagi: 1. Wydajności mierzone w następujących warunkach: Chłodzenie: Temperatura wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr Grzanie: Temperatura wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr Temperatura zewn. 35°C suchy termometr / 24°C mokry termometr Temperatura zewn. 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr Wewnętrzna trasa freonowa 7,5m Różnica poziomów - 0 2. Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie 3. Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w warunkach laboratoryjnych w odległości 1 m od urządzenia. Rzeczywisty poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności od czynników takich jak: konstrukcja poszczególnych pomieszczeń, w których instalowane są urządzenia (współczynnik absorbcji dźwięku).

Akcesoria Model

ARNU07GQAA2

Dry Contact

ARNU09GQAA2

Bez obudowy (1 punkt kontroli) Z obudową (1 punkt kontroli) Z obudową (2 punkty kontroli)

ARNU12GQAA2

Sterownik przewodowy

Deluxe

Standard

Standard

PQRCUDS0*

PQRCVSL0

PQRCVSL0QW

Systemy klimatyzacji Multi V LG 2011

ARNU15GQAA2

PQDSA PQDSB/ PQDSB1 PQDSBC

Bezprzewodowy pilot

Uproszczony

Uproszczony hotelowy

PQRCVCL0Q(Czarny) PQRCVCL0QW(Biały)

PQRCHCA0QW(Biały) PQRCHCA0Q(Czarny)

PQWRHDF0

Jednostki zewnętrzne_MULTI V

Jednostki wewnętrzne_MULTI V

Systemy

wentylacji

& Akcesoria

54 /55

Kasetonowe 4-stronne (570x570)

•ARNU05GTRC2 •ARNU07GTRC2 •ARNU09GTRC2 •ARNU12GTRC2 •ARNU15GTQC2 •ARNU18GTQC2

Specyfikacje Model

Jednostka ARNU05GTRC2 Chłodzenie

Wydajność Grzanie Pobór mocy Zasilanie Wymiary (szer.xgł.xwys.) Waga

Chłodzenie Grzanie Obudowa Panel przedni Obudowa Panel przedni

Kolor panelu Poziom hałasu (wys./śr./nis.) Przepływ powietrza (wys./śr./nis.) Filtr Neo Plasma Ciecz Przyłącza Gaz rur Skropliny (ID) Przewód zasilający, linka Przewód sterujący - ekranowany, linka

kW Btu/h kW Btu/h W W Ø/V/Hz mm mm kg kg dB(A) m3/min

ARNU07GTRC2

ARNU09GTRC2

ARNU12GTRC2

ARNU15GTQC2

ARNU18GTQC2

2.2 7,500 2.5 8,500

2.8 9,600 3.2 10,900

3.6 12,300 4.0 13,600

4.5 15,400 5.0 17,100

5.6 19,100 6.3 21,500

1.6 5,500 1.8 6,100

45 45 1/220~240/50 570 x 570 x 214

570 x 570 x 256

700x700x30 14.2 3.2 Poranna mgła 30 / 29 / 27 32 / 30 / 27 8 / 7.5 / 7.1 8.7 / 8 / 7 Opcja Ø6.35(1/4) Ø12.7(1/2) 25 3 x 1.5 2 x 1.0~1.5

13.1

29 / 27 / 26 7.5 / 7 / 6.6

mm(cale) mm(cale) mm mm2 mm2

15.5

36 / 34 / 32 11 / 10 / 9.3

37 / 35 / 34 11.2 / 11 / 10

Uwagi: 1. Wydajności mierzone w następujących warunkach: Chłodzenie: Temperatura wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr Grzanie: Temperatura wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr Temperatura zewn. 35°C suchy termometr / 24°C mokry termometr Temperatura zewn. 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr Wewnętrzna trasa freonowa 7,5m Różnica poziomów - 0 2. Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie 3. Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w warunkach laboratoryjnych w odległości 1.5 m od urządzenia. Rzeczywisty poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności od czynników takich jak: konstrukcja poszczególnych pomieszczeń, w których instalowane są urządzenia (współczynnik absorbcji dźwięku).

Akcesoria Model

ARNU05GTRC2

Dry Contact

ARNU07GTRC2

ARNU09GTRC2

Bez obudowy (1 punkt kontroli) Z obudową (1 punkt kontroli) Z obudową (2 punkty kontroli)

ARNU12GTRC2

ARNU15GTQC2

Panel przedni

Sterownik przewodowy

Deluxe

Standard

Standard

PQRCUDS0*

PQRCVSL0

PQRCVSL0QW

Systemy klimatyzacji Multi V LG 2011

ARNU18GTQC2

PQDSA PQDSB/ PQDSB1 PQDSBC PT-UQC

Bezprzewodowy pilot

Uproszczony

Uproszczony hotelowy

PQRCVCL0Q(Czarny) PQRCVCL0QW(Biały)

PQRCHCA0QW(Biały) PQRCHCA0Q(Czarny)

PQWRHDF0

Jednostki zewnętrzne_MULTI V

Kasetonowe 4-stronne (840x840) •ARNU24GTPC2 •ARNU28GTPC2 •ARNU36GTNC2 •ARNU42GTMC2 •ARNU48GTMC2

Model

Jednostka Chłodzenie

Wydajność Grzanie Pobór mocy Zasilanie Wymiary (szer.xgł.xwys.) Waga

Chłodzenie Grzanie Obudowa Panel przedni Obudowa Panel przedni

ARNU24GTPC2

ARNU28GTPC2

ARNU36GTNC2

ARNU42GTMC2

7.1

8.2

10.6

12.3

ARNU48GTMC2 14.1

24,200

28,000

36,200

42,000

48,100

8.0

9.2

11.9

13.8

15.9

27,300

31,500

40,600

43,800

51,200

33

144

33

144 1/220~240/50

840x840x204

840x840x246

840x840x288

950x950x25 20.8

23.5

25.6

5.6 Poranna mgła

dB(A) m3/min

36 / 34 / 31

39 / 35 / 33

43 / 40 / 37

44 / 41 / 38

46 / 43 / 41

17 / 15 / 13

19 / 16 / 14

25 / 21 / 19

30 / 27 / 24

31 / 29 / 27

Opcja

mm(cale) mm(cale) mm mm2 mm2

Ø9.52(3/8) Ø15.88(5/8) 25

3 x 1.5 2 x 1.0~1.5

Akcesoria Model

ARNU24GTPC2

Dry Contact

ARNU28GTPC2

Bez obudowy (1 punkt kontroli) Z obudową (1 punkt kontroli) Z obudową (2 punkty kontroli)

ARNU36GTNC2

ARNU42GTMC2

wentylacji

Uwagi: 1. Wydajności mierzone w następujących warunkach: Chłodzenie: Temperatura wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr Grzanie: Temperatura wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr Temperatura zewn. 35°C suchy termometr / 24°C mokry termometr Temperatura zewn. 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr Wewnętrzna trasa freonowa 7,5m Różnica poziomów - 0 2. Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie 3. Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w warunkach laboratoryjnych w odległości 1.5 m od urządzenia. Rzeczywisty poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności od czynników takich jak: konstrukcja poszczególnych pomieszczeń, w których instalowane są urządzenia (współczynnik absorbcji dźwięku).

Systemy

Kolor panelu Poziom hałasu (wys./śr./nis.) Przepływ powietrza (wys./śr./nis.) Filtr Neo Plasma Ciecz Przyłącza Gaz rur Skropliny (ID) Przewód zasilający, linka Przewód sterujący - ekranowany, linka

kW Btu/h kW Btu/h W W Ø/V/Hz mm mm kg kg

Jednostki wewnętrzne_MULTI V

Specyfikacje

ARNU48GTMC2

PQDSA PQDSB/ PQDSB1 PQDSBC PT-UMC PTEGM0 PTVK410 + PTVK420 / PTVK 430

Panel przedni Automatycznie opuszczana kratka Zestaw wentylacyjny

Sterownik przewodowy

Standard

Standard

PQRCVSL0

PQRCVSL0QW

Uproszczony

Uproszczony hotelowy

PQRCVCL0Q(Czarny) PQRCVCL0QW(Biały)

PQRCHCA0QW(Biały) PQRCHCA0Q(Czarny)

PQWRHDF0

& Akcesoria

Deluxe

PQRCUDS0*

Bezprzewodowy pilot

56 /57

Kasetonowe 2-stronne

•ARNU18GTLC2 •ARNU24GTLC2

Specyfikacje Model

Jednostka Chłodzenie

Wydajność Grzanie Pobór mocy Zasilanie Wymiary (szer.xgł.xwys.) Waga

Chłodzenie Grzanie Obudowa Panel przedni Obudowa Panel przedni

Kolor panelu Poziom hałasu (wys./śr./nis.) Przepływ powietrza (wys./śr./nis.) Filtr Neo Plasma Ciecz Przyłącza Gaz rur Skropliny (ID) Przewód zasilający, linka Przewód sterujący - ekranowany, linka

ARNU18GTLC2

ARNU24GTLC2

kW Btu/h kW Btu/h W W Ø/V/Hz mm mm kg kg

5.6 19,100 6.3 21,500

7.1 24,200 8.0 27,300

dB(A) m3/min

40/36/32 13 / 12 / 10

mm(cale) mm(cale) mm mm2 mm2

Ø6.35(1/4) Ø12.7(1/2)

70 70 1/220~240/50 830x550x225 1050x640x28.5 22 4.5 Poranna mgła 42/38/34 17 / 15 / 13 Opcja Ø9.52(3/8) Ø15.88(5/8) 25 3 x 1.5 2 x 1.0~1.5

Uwagi: 1. Wydajności mierzone w następujących warunkach: Chłodzenie: Temperatura wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr Grzanie: Temperatura wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr Temperatura zewn. 35°C suchy termometr / 24°C mokry termometr Temperatura zewn. 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr Wewnętrzna trasa freonowa 7,5m Różnica poziomów - 0 2. Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie 3. Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w warunkach laboratoryjnych w odległości 1.5 m od urządzenia. Rzeczywisty poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności od czynników takich jak: konstrukcja poszczególnych pomieszczeń, w których instalowane są urządzenia (współczynnik absorbcji dźwięku).

Akcesoria Model

ARNU18GTLC2

Dry Contact

Bez obudowy (1 punkt kontroli) Z obudową (1 punkt kontroli) Z obudową (2 punkty kontroli)

ARNU24GTLC2 PQDSA PQDSB/ PQDSB1 PQDSBC PT-HLC

Panel przedni

Sterownik przewodowy

Deluxe

Standard

Standard

PQRCUDS0*

PQRCVSL0

PQRCVSL0QW

Systemy klimatyzacji Multi V LG 2011

Bezprzewodowy pilot

Uproszczony

Uproszczony hotelowy

PQRCVCL0Q(Czarny) PQRCVCL0QW(Biały)

PQRCHCA0QW(Biały) PQRCHCA0Q(Czarny)

PQWRHDF0

Jednostki zewnętrzne_MULTI V

Kasetonowe 1-stronne •ARNU07GTUC2 •ARNU09GTUC2 •ARNU12GTUC2 •ARNU18GTTC2 •ARNU24GTTC2

Model

Jednostka Chłodzenie

Wydajność Grzanie Pobór mocy Zasilanie Wymiary (szer.xgł.xwys.) Waga

Chłodzenie Grzanie Obudowa Panel przedni Obudowa Panel przedni

ARNU09GTUC2

ARNU12GTUC2

ARNU18GTTC2

ARNU24GTTC2

2.2 7,500 2.5 8,500

2.8 9,600 3.2 10,900 40 40

3.6 12,300 4.0 13,600

5.6 19,100 6.3 21,500

7.1 24,200 7.1 24,200

dB(A) m3/min

32 / 29 / 25 8.2 / 7.3 / 6.4

70 70 1/220~240/50

860x450x132 1,100x500x34 14.7 5.3/4.4

1,180x450x132 1,420x500x34 18.7 6.5/5.5 Biały 38 / 35 / 32 10 / 9.2 / 8.2 Opcja

35 / 34 / 32 9.2 / 8.6 / 8.2

mm(cale) mm(cale) mm mm2 mm2

40 / 37 / 35 13.3/12.1/10.9

43 / 40 / 36 14.6 / 13.3 / 11.5

Ø6.35(1/4) Ø12.7(1/2)

Ø9.52(3/8) Ø15.88(5/8) 25 3 x 1.5 2 x 1.0~1.5

Akcesoria Model

ARNU07GTUC2

Dry Contact

Bez obudowy (1 punkt kontroli) Z obudową (1 punkt kontroli) Z obudową (2 punkty kontroli)

ARNU09GTUC2

ARNU12GTUC2

ARNU18GTTC2

PQDSA PQDSB/ PQDSB1 PQDSBC PT-UUD/ PT-UUC

Panel przedni

Standard

Standard

PQRCVSL0

PQRCVSL0QW

Bezprzewodowy pilot

Uproszczony

Uproszczony hotelowy

PQRCVCL0Q(Czarny) PQRCVCL0QW(Biały)

PQRCHCA0QW(Biały) PQRCHCA0Q(Czarny)

PQWRHDF0

& Akcesoria

Deluxe

ARNU24GTTC2

PQDSA PQDSB/ PQDSB1 PQDSBC PT-UTD/PT-UTC

Sterownik przewodowy

PQRCUDS0*

wentylacji

Uwagi: 1. Wydajności mierzone w następujących warunkach: Chłodzenie: Temperatura wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr Grzanie: Temperatura wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr Temperatura zewn. 35°C suchy termometr / 24°C mokry termometr Temperatura zewn. 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr Wewnętrzna trasa freonowa 7,5m Różnica poziomów - 0 2. Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie 3. Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w warunkach laboratoryjnych w odległości 1.5 m od urządzenia. Rzeczywisty poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności od czynników takich jak: konstrukcja poszczególnych pomieszczeń, w których instalowane są urządzenia (współczynnik absorbcji dźwięku).

Systemy

Kolor panelu Poziom hałasu (wys./śr./nis.) Przepływ powietrza (wys./śr./nis.) Filtr Neo Plasma Ciecz Przyłącza Gaz rur Skropliny (ID) Przewód zasilający, linka Przewód sterujący - ekranowany, linka

ARNU07GTUC2

kW Btu/h kW Btu/h W W Ø/V/Hz mm mm kg kg

Jednostki wewnętrzne_MULTI V

Specyfikacje

58 /59

Kanałowe - niski spręż

•ARNU07GB1G2 •ARNU09GB1G2 •ARNU12GB1G2 •ARNU15GB1G2 •ARNU18GB2G2 •ARNU24GB2G2

Specyfikacje Model

Jednostka Chłodzenie

Wydajność Grzanie Pobór mocy

Chłodzenie Grzanie

Zasilanie Wymiary (szer.xgł.xwys.) Waga Poziom hałasu (wys./śr./nis.) E.S.P (zakres) Przepływ powietrza (wys./śr./nis.) Filtr Neo Plasma Ciecz Przyłącza Gaz rur Skropliny (ID) Przewód zasilający, linka Przewód sterujący - ekranowany, linka

kW Btu/h kW Btu/h W W Ø/V/Hz mm kg dB(A) mmH2O m3/min

ARNU07GB1G2

ARNU09GB1G2

ARNU12GB1G2

ARNU15GB1G2

ARNU18GB2G2

ARNU24GB2G2

2.2 7,500 2.5 8,500

2.8 9,600 3.2 10,900

3.6 12,300 4.0 13,600

4.5 15,400 5.0 17,100

5.6 19,100 6.3 21,500

7.1 24,200 8.0 27,300

30 30

29 / 26 / 24 8.5 / 7.5 / 6.5

mm(cale) mm(cale) mm mm2 mm2

80 80

1/220~240/50 820x575x190 21 31 / 29 / 26 33 / 30 / 29 34 / 33 / 31 0~4 9.5 / 8.5 / 7.5 10.5 / 9.5 / 8.5 11.5 / 10.5 / 9.5 Ø6.35(1/4) Ø12.7(1/2) 25.4 3 x 1.5 2 x 1.0~1.5

1100x575x190 26 40 / 37 / 34 43 / 40 / 37 16 / 14 / 12

19 / 17 / 15 Ø9.52(3/8) Ø15.88(5/8)

Uwagi: 1. Wydajności mierzone w następujących warunkach: Chłodzenie: Temperatura wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr Grzanie: Temperatura wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr Temperatura zewn. 35°C suchy termometr / 24°C mokry termometr Temperatura zewn. 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr Wewnętrzna trasa freonowa 7,5m Różnica poziomów - 0 2. Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie 3. Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w warunkach laboratoryjnych w odległości 1.5 m od urządzenia. Rzeczywisty poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności od czynników takich jak: konstrukcja poszczególnych pomieszczeń, w których instalowane są urządzenia (współczynnik absorbcji dźwięku).

Akcesoria Model

ARNU07GB1G2

Dry Contact

ARNU09GB1G2

ARNU12GB1G2

Bez obudowy (1 punkt kontroli) Z obudową (1 punkt kontroli) Z obudową (2 punkty kontroli)

ARNU15GB1G2

ARNU18GB2G2

Sterownik przewodowy

Deluxe

Standard

Standard

PQRCUDS0*

PQRCVSL0

PQRCVSL0QW

Systemy klimatyzacji Multi V LG 2011

ARNU24GB2G2

PQDSA PQDSB/ PQDSB1 PQDSBC

Bezprzewodowy pilot

Uproszczony

Uproszczony hotelowy

PQRCVCL0Q(Czarny) PQRCVCL0QW(Biały)

PQRCHCA0QW(Biały) PQRCHCA0Q(Czarny)

PQWRHDF0

Jednostki zewnętrzne_MULTI V

Kanałowe - wbudowane

•ARNU07GB3G2 •ARNU09GB3G2 •ARNU12GB3G2 •ARNU15GB3G2 •ARNU18GB4G2 •ARNU24GB4G2

Model

Jednostka ARNU07GB3G2 Chłodzenie

Wydajność Grzanie Pobór mocy

Chłodzenie Grzanie

Zasilanie Wymiary (szer.xgł.xwys.) Kratka wylotowa (szer.xgł.xwys.) Elastyczny kanał zasysania (szer.xwys.xgł.)

2.2 7,500 2.5 8,500

ARNU09GB3G2

ARNU12GB3G2

ARNU15GB3G2

ARNU18GB4G2

ARNU24GB4G2

2.8 9,600 3.2 10,900

3.6 12,300 4.0 13,600

4.5 15,400 5.0 17,100

5.6 19,100 6.3 21,500

7.1 24,200 8.0 27,300

30 30

33 / 32 / 29 8 / 6.5 / 5.5

mm(cale) mm(cale) mm mm2 mm2

80 80

1/220~240/50 820x575x190 910x359x56 821x274x(45~250) 21 34/33/32 35 / 34 / 33 41 / 40 / 37 0~4 9/7/6 10 / 8 / 6.5 11 / 10 / 8 Ø6.35(1/4) Ø12.7(1/2) 25.4 3 x 1.5 2 x 1.0~1.5

1100x575x190 1188x359x56 1100x274x(45~250) 26 43 / 40 / 37 46 / 43 / 37 14 / 12 / 10

17 / 15 / 10 Ø9.52(3/8) Ø15.88(5/8)

Akcesoria Model

ARNU07GB3G2 ARNU09GB3G2

Dry Contact

ARNU12GB3G2

Bez obudowy (1 punkt kontroli) Z obudową (1 punkt kontroli) Z obudową (2 punkty kontroli)

ARNU15GB3G2

ARNU18GB4G2

wentylacji

Uwagi: 1. Wydajności mierzone w następujących warunkach: Chłodzenie: Temperatura wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr Grzanie: Temperatura wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr Temperatura zewn. 35°C suchy termometr / 24°C mokry termometr Temperatura zewn. 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr Wewnętrzna trasa freonowa 7,5m Różnica poziomów - 0 2. Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie 3. Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w warunkach laboratoryjnych w odległości 1.5 m od urządzenia. Rzeczywisty poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności od czynników takich jak: konstrukcja poszczególnych pomieszczeń, w których instalowane są urządzenia (współczynnik absorbcji dźwięku).

Systemy

Waga Poziom hałasu (wys./śr./nis.) E.S.P (zakres) Przepływ powietrza (wys./śr./nis.) Filtr Neo Plasma Ciecz Przyłącza Gaz rur Skropliny (ID) Przewód zasilający, linka Przewód sterujący - ekranowany, linka

kW Btu/h kW Btu/h W W Ø/V/Hz mm mm mm kg dB(A) mmH2O m3/min

Jednostki wewnętrzne_MULTI V

Specyfikacje

ARNU24GB4G2

PQDSA PQDSB/ PQDSB1 PQDSBC

Kratka czerpna Elastyczny króciec podłączeniowy

PBSGB30 PBSC30

PBSGB40 PBSC40

Sterownik przewodowy

Standard

Standard

PQRCVSL0

PQRCVSL0QW

Uproszczony

Uproszczony hotelowy

PQRCVCL0Q(Czarny) PQRCVCL0QW(Biały)

PQRCHCA0QW(Biały) PQRCHCA0Q(Czarny)

PQWRHDF0

& Akcesoria

Deluxe

PQRCUDS0*

Bezprzewodowy pilot

60 /61

Kanałowe - wysoki spręż

•ARNU07GBHA2 •ARNU09GBHA2 •ARNU12GBHA2 •ARNU15GBHA2 •ARNU18GBHA2 •ARNU24GBHA2

Specyfikacje Model

Jednostka ARNU07GBHA2 ARNU09GBHA2 Chłodzenie

Wydajność Grzanie Pobór mocy

Chłodzenie Grzanie

Zasilanie Wymiary (szer.xgł.xwys.) Waga Poziom hałasu (wys./śr./nis.) E.S.P (zakres) Przepływ powietrza (wys./śr./nis.) Filtr Neo Plasma Ciecz Przyłącza Gaz rur Skropliny (ID) Przewód zasilający, linka Przewód sterujący - ekranowany, linka

kW Btu/h kW Btu/h W W Ø/V/Hz mm kg dB(A) mmH2O m3/min

2.2 7,500 2.5 8,500

ARNU12GBHA2

ARNU15GBHA2

ARNU18GBHA2

ARNU24GBHA2

3.6 12,300 4.0 13,600

4.5 15,400 5.0 17,100

5.6 19,100 6.3 21,500

7.1 24,200 8.0 27,300

2.8 9,600 3.2 10,900

150 150

1/220~240/50 882x450x260 26 34 / 33 / 32

35 / 34 / 33

26.5 37 / 35 / 34

39 / 37 / 34

40 / 38 / 37

42 / 41 / 40

13.5 / 12 / 8.5

15.5 / 13.5 / 12.4

18.3 / 16.9 / 15.5

3~12 8.5 / 7.5 / 6

10 / 8.5 / 7.5

12 / 10 / 8.5 -

mm(cale) mm(cale) mm mm2 mm2

Ø6.35(1/4) Ø12.7(1/2)

Ø9.52(3/8) Ø15.88(5/8)

25 3 x 1.5 2 x 1.0~1.5

Uwagi: 1. Wydajności mierzone w następujących warunkach: Chłodzenie: Temperatura wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr Grzanie: Temperatura wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr Temperatura zewn. 35°C suchy termometr / 24°C mokry termometr Temperatura zewn. 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr Wewnętrzna trasa freonowa 7,5m Różnica poziomów - 0 2. Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie 3. Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w warunkach laboratoryjnych w odległości 1.5 m od urządzenia. Rzeczywisty poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności od czynników takich jak: konstrukcja poszczególnych pomieszczeń, w których instalowane są urządzenia (współczynnik absorbcji dźwięku).

Akcesoria Model

ARNU07GBHA2 ARNU09GBHA2

Dry Contact

ARNU12GBHA2

Bez obudowy (1 punkt kontroli) Z obudową (1 punkt kontroli) Z obudową (2 punkty kontroli)

ARNU15GBHA2

ARNU18GBHA2

Sterownik przewodowy

Deluxe

Standard

Standard

PQRCUDS0*

PQRCVSL0

PQRCVSL0QW

Systemy klimatyzacji Multi V LG 2011

ARNU24GBHA2

PQDSA PQDSB/ PQDSB1 PQDSBC

Bezprzewodowy pilot

Uproszczony

Uproszczony hotelowy

PQRCVCL0Q(Czarny) PQRCVCL0QW(Biały)

PQRCHCA0QW(Biały) PQRCHCA0Q(Czarny)

PQWRHDF0

Jednostki zewnętrzne_MULTI V

Kanałowe - wysoki spręż

•ARNU28GBGA2 •ARNU36GBGA2 •ARNU42GBGA2 •ARNU48GBRA2 •URNU76GB8A2 •URNU96GB8A2

Model

Jednostka ARNU28GBGA2 ARNU36GBGA2 ARNU42GBGA2 ARNU48GBRA2 Chłodzenie

Wydajność Grzanie Pobór mocy

Chłodzenie Grzanie

Zasilanie Wymiary (szer.xgł.xwys.) Waga Poziom hałasu (wys./śr./nis.) E.S.P (zakres) Przepływ powietrza (wys./śr./nis.) Filtr Neo Plasma Ciecz Przyłącza Gaz rur Skropliny (ID) Przewód zasilający, linka Przewód sterujący - ekranowany, linka

kW Btu/h kW Btu/h W W Ø/V/Hz mm kg dB(A) mmH2O m3/min

8.2 28,000 9.2 31,500

10.6 36,200 11.9 40,600

12.3 42,000 13.8 43,800

URNU76GB8A2

URNU96GB8A2

22.4 76,400 25.2 86,000

28.0 95,900 31.5 107,500

14.1 48,100 15.9 51,200

450 450

42 / 41 / 40 25.9 / 24.1 / 21.8

800 800

1/220~240/50 1230x590x380 53 45 / 44 / 44 44 / 42 / 41 5~20 34.5 / 32.3 / 30.7 44.8 / 40.6 / 33.3 Ø9.52(3/8) Ø15.88(5/8) 25 3 x 1.5 2 x 1.0~1.5

1182x450x298 38 44 / 43 / 42 5~16 32.3 / 29 / 25.3

mm(cale) mm(cale) mm mm2 mm2

1562x688x460 87 50 / 48 / 48 52 / 50 / 50 6~25 60 / 50 / 50 72 / 64 / 64

Ø19.05(3/4)

Ø22.2(7/8)

ARNU28GBGA2 ARNU36GBGA2 ARNU42GBGA2 ARNU48GBRA2 URNU76GB8A2

Dry Contact

Bez obudowy (1 punkt kontroli) Z obudową (1 punkt kontroli) Z obudową (2 punkty kontroli)

wentylacji

Akcesoria

Systemy

Uwagi: 1. Wydajności mierzone w następujących warunkach: Chłodzenie: Temperatura wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr Grzanie: Temperatura wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr Temperatura zewn. 35°C suchy termometr / 24°C mokry termometr Temperatura zewn. 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr Wewnętrzna trasa freonowa 7,5m Różnica poziomów - 0 2. Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie 3. Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w warunkach laboratoryjnych w odległości 1.5 m od urządzenia. Rzeczywisty poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności od czynników takich jak: konstrukcja poszczególnych pomieszczeń, w których instalowane są urządzenia (współczynnik absorbcji dźwięku).

Model

Jednostki wewnętrzne_MULTI V

Specyfikacje

URNU96GB8A2

PQDSA PQDSB/ PQDSB1 PQDSBC

Sterownik przewodowy

Standard

Standard

PQRCVSL0

PQRCVSL0QW

Uproszczony

Uproszczony hotelowy

PQRCVCL0Q(Czarny) PQRCVCL0QW(Biały)

PQRCHCA0QW(Biały) PQRCHCA0Q(Czarny)

PQWRHDF0

& Akcesoria

Deluxe

PQRCUDS0*

Bezprzewodowy pilot

62 /63

Kanałowe z obróbką świeżego powietrza

Doprowadzanie świeżego powietrza Kanałowa jednostka doprowadzania i obróbki świeżego powietrza LG stanowi alternatywę dla rozwiązań wentylacji, zapewniając dopływ świeżego powietrza z zewnątrz (symultanicznie: chłodnego lub ciepłego) do klimatyzowanych pomieszczeń. Dzięki temu nadciśnienie wewnątrz pomieszczeń blokuje przedostawanie się zimnego, gorącego czy zanieczyszczonego powietrza z zewnątrz. Obróbka świeżego powietrza

100% Powietrze Fresh Air Intake Unit z zewnątrz

Jedn. wewn.

Dyfuzor

Klimatyzacja

Klimatyzacja + Doprowadzanie świeżego powietrza

Jedn. wewn.

Dyfuzor

Jedn. wewn.

Dyfuzor

Jedn. zewn. MULTI V lll

Ograniczenie kosztów eksploatacji W okresach wiosny i jesieni wykorzystując ciepłe/chłodne powietrze z zewnątrz można zaoszczędzić na kosztach eksploatacji systemów klimatyzacyjnych. Obróbka świeżego powietrza

Obróbka świeżego powietrza

Jedn. wewn.

Dyfuzor

Jedn. wewn.

WYŁ.

Chłodne powietrze + Doprowadzanie świeżego powietrza

Ciepłe powietrze + Doprowadzanie świeżego powietrza

Jedn. zewn. MULTI V lll

Okres wiosny

Dyfuzor

WYŁ.

Jedn. zewn. MULTI V lll

Okres jesieni

Silnik wentylatora BLDC Silnik prądu stałego wentylatora BLDC redukuje hałas na niskich częstotliwościach, niezwykle stresujący dla ludzi.

Silnik na prąd zmienny

Systemy klimatyzacji Multi V LG 2011

Silnik BLDC

•ARNU48GBRZ2 •URNU76GB8Z2 •URNU96GB8Z2 URNU76GB8Z2

ARNU48GBRZ2

URNU76GB8Z2

URNU96GB8Z2

14.1 48,100 13.5 46,115 Galwanizowana blacha stalowa 1,230 x 590 x 380 48.4 x 23.2 x 15 3 x 13 x 19 0.78 Wentylator Sirocco 195x1 0.38 18.8 664 18

22.4 76,400 21.4 73,080 Galwanizowana blacha stalowa 1,562 x 688 x 460 61.5 x 27.1 x 18.1 3 x 20 x 19 0.59 Wentylator Sirocco 375x1 1.36 23.7 837

28 95,900 26.7 91,360 Galwanizowana blacha stalowa 1,562 x 688 x 460 61.5 x 27.1 x 18.1 3 x 20 x 19 0.59 Wentylator Sirocco 375x1 2.15 35.7 1,261

URNU96GB8Z2

Specyfikacje Model Chłodzenie

Jednostka Wydajność

kW Btu/h kW Btu/h

Grzanie Obudowa Wymiary (dł.xgł.xwys.) Wymiennik

Wentylator

Obudowa Rzędów x Kolumn x Żeber Powierzchnia czołowa Typ Moc silnika x Ilość Prąd rozruchowy Przepływ powietrza (Ustawienie fabryczne: wysoki) Statyczne ciśn. zewn.

W A m3/min *CFM mmH2O

mm(cale) mm(cale) mm kg dB(A) ø/ V/ Hz

ø15.88(5/8) 45 44

mm2 mm2

22 Bezpośredni BLDC Mikroprocesor, Termostat dla chłodzenia i grzania Pianka poliestrowa Filtr o wydłużonej żywotności Bezpiecznik ø9.52(3/8) ø19.05(3/4) 25 73 49 1/220~240/50 EEV 3 x 1.5 2 x 1.0~1.5

ø22.2(7/8)

50

*CFM = m3/min. x 35.3

Chłodzenie:

Grzanie:

Min. 2m 2

1 : Czerpnia powietrza 2 : Kanał doprowadzenia powietrza

3

3 : Jednostka dopływu świeżego powietrza 4 : Wentylator odprowadzania powietrza 5 : Drzwi

1

Temp. zewn. 33ºC suchy termometr / 28ºC mokry termometr Wewnętrzna trasa freonowa: 7,5 m Różnica poziomów - 0 Temp. zewn. 0ºC suchy termometr / -2,9ºC mokry termometr Wewnętrzna trasa freonowa: 7,5 m Różnica poziomów - 0

1/30 Nachylenie Wylot powietrza 4 5

wentylacji

Uwagi: 1. Wydajności mierzone w następujących warunkach:

Systemy

Napęd Typ silnika Kontrola temperatury Materiał wytłumiający hałas Filtr powietrza Urządzenie zabezpieczające Ciecz Przyłącza Gaz rur Skropliny (ID) Waga Poziom hałasu(ciśn. akust., 1,5m, H) Zasilanie Kontrola czynnika chłodniczego Przewód zasilający, linka Przewód sterujący - ekranowany, linka

mm cale szt. m3

Jednostki wewnętrzne_MULTI V

ARNU48GBRZ2

Jednostki zewnętrzne_MULTI V

Kanałowe z obróbką świeżego powietrza

Odprowadzenie powietrza

2. Wydajności netto 3. Poziom ciśnienia akustycznego w trybie standard. Przy ustawieniach fabrycznych (tryb wysokiej wydajności) poziom hałasu może być wyższy o 1,5 dB. 4. Wymiary i Dane techniczne mogą ulec zmianie.

Schemat instalacji

UWAGA 1. Zakres pracy (Chłodzenie : 5ºC ~ 43ºC, Grzanie : -5ºC ~ 43ºC). 2. W przypadku pomieszczeń o słabej wentylacji zaleca się montaż wentylatora odprowadzania powietrza. 3. Podłączone jednostki wewnętrze.

2

Warunki podłączenia Tylko jednostki doprowadzania świeżego powietrza podłączone do jednostek zewnętrznych. Kombinacja jednostek doprowadzania świeżego powietrza i innych jednostek wewnętrznych podłączonych do jednostek zewnętrznych.

Konfiguracje 1) Łączna wydajność jedn. doprowadzania świeżego powietrza = 50~100% wydajności jedn. zewn. 2) Maksymalna liczba jedn. doprowadzania świeżego powietrza - 2. 1) Łączna wydajność jedn. wewn. (jedn. doprowadzania świeżego powietrza + innych jedn. wewnętrznych) = 50~100% wydajności jedn. zewn. 2) Łączna wydajność jedn. doprowadzania świeżego powietrza < 30% wydajności jedn. zewn.

& Akcesoria

Nr 1

64

/65

Przypodłogowo-sufitowe

•ARNU09GVEA2 •ARNU12GVEA2

Specyfikacje Model

Jednostka Chłodzenie

Wydajność Grzanie Pobór mocy

Chłodzenie Grzanie

Zasilanie Wymiary (szer.xgł.xwys.) Waga Poziom hałasu (wys./śr./nis.) Przepływ powietrza (wys./śr./nis.) Filtr Neo Plasma Ciecz Przyłącza Gaz rur Skropliny (ID) Przewód zasilający, linka Przewód sterujący - ekranowany, linka

kW Btu/h kW Btu/h W W Ø/V/Hz mm kg dB(A) 3 m /min

ARNU09GVEA2

ARNU12GVEA2

2.8 9,600 3.2 10,900

3.6 12,300 4.0 13,600 30 30 1/220~240/50 900x200x490 13.7

36 / 32 / 28 7.6 / 6.9 / 6.2

38 / 36 / 30 9.2 / 7.6 / 6.9 Ø6.35(1/4) Ø12.7(1/2) 16 3 x 1.5 2 x 1.0~1.5

mm(cale) mm(cale) mm mm2 mm2

Uwagi: 1. Wydajności mierzone w następujących warunkach: Chłodzenie: Temperatura wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr Grzanie: Temperatura wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr Temperatura zewn. 35°C suchy termometr / 24°C mokry termometr Temperatura zewn. 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr Wewnętrzna trasa freonowa 7,5m Różnica poziomów - 0 2. Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie 3. Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w warunkach laboratoryjnych w odległości 1 m od urządzenia. Rzeczywisty poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności od czynników takich jak: konstrukcja poszczególnych pomieszczeń, w których instalowane są urządzenia (współczynnik absorbcji dźwięku).

Akcesoria Model

ARNU09GVEA2

Dry Contact

Bez obudowy (1 punkt kontroli) Z obudową (1 punkt kontroli) Z obudową (2 punkty kontroli)

ARNU12GVEA2 PQDSA PQDSB/ PQDSB1 PQDSBC

Sterownik przewodowy

Deluxe

Standard

Standard

PQRCUDS0*

PQRCVSL0

PQRCVSL0QW

Systemy klimatyzacji Multi V LG 2011

Bezprzewodowy pilot

Uproszczony

Uproszczony hotelowy

PQRCVCL0Q(Czarny) PQRCVCL0QW(Biały)

PQRCHCA0QW(Biały) PQRCHCA0Q(Czarny)

PQWRHDF0

Jednostki zewnętrzne_MULTI V

Podstropowe

•URNU18GVJA2 •URNU24GVJA2

Model

Jednostka Chłodzenie

Wydajność Grzanie Pobór mocy

Chłodzenie Grzanie

Zasilanie Wymiary (szer.xgł.xwys.) Waga Poziom hałasu (wys./śr./nis.) Przepływ powietrza (wys./śr./nis.) Filtr Neo Plasma Ciecz Przyłącza Gaz rur Skropliny (ID) Przewód zasilający, linka Przewód sterujący - ekranowany, linka

kW Btu/h kW Btu/h W W Ø/V/Hz mm kg dB(A) 3 m /min

URNU18GVJA2

URNU24GVJA2

5.6 19,100 6.3 21,500

7.1 24,200 8.0 27,300 63 63 1/220~240/50 950x220x650 24.6

42 / 40 / 37 16 / 14 / 12

43 / 41 / 39 18 / 16 / 14 -

mm(cale) mm(cale) mm mm2 mm2

Ø6.35(1/4) Ø12.7(1/2)

Ø9.52(3/8) Ø15.88(5/8) 16 3 x 1.5 2 x 1.0~1.5

Model

URNU18GVJA2 Bez obudowy (1 punkt kontroli) Z obudową (1 punkt kontroli) Z obudową (2 punkty kontroli)

wentylacji

Akcesoria

Systemy

Uwagi: 1. Wydajności mierzone w następujących warunkach: Chłodzenie: Temperatura wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr Grzanie: Temperatura wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr Temperatura zewn. 35°C suchy termometr / 24°C mokry termometr Temperatura zewn. 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr Wewnętrzna trasa freonowa 7,5m Różnica poziomów - 0 2. Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie 3. Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w warunkach laboratoryjnych w odległości 1 m od urządzenia. Rzeczywisty poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności od czynników takich jak: konstrukcja poszczególnych pomieszczeń, w których instalowane są urządzenia (współczynnik absorbcji dźwięku).

Dry Contact

Jednostki wewnętrzne_MULTI V

Specyfikacje

URNU24GVJA2 PQDSA PQDSB/ PQDSB1 PQDSBC

Sterownik przewodowy

Standard

Standard

PQRCVSL0

PQRCVSL0QW

Uproszczony

Uproszczony hotelowy

PQRCVCL0Q(Czarny) PQRCVCL0QW(Biały)

PQRCHCA0QW(Biały) PQRCHCA0Q(Czarny)

PQWRHDF0

& Akcesoria

Deluxe

PQRCUDS0*

Bezprzewodowy pilot

66 /67

Podłogowe z obudową

•ARNU07GCEA2 •ARNU09GCEA2 •ARNU12GCEA2 •ARNU15GCEA2 •ARNU18GCFA2 •ARNU24GCFA2

Specyfikacje Model

Jednostka ARNU07GCEA2 Chłodzenie

Wydajność Grzanie Pobór mocy

Chłodzenie Grzanie

Zasilanie Wymiary (szer.xgł.xwys.) Waga Poziom hałasu (wys./śr./nis.) Przepływ powietrza (wys./śr./nis.) Filtr Neo Plasma Ciecz Przyłącza Gaz rur Skropliny (ID) Przewód zasilający, linka Przewód sterujący - ekranowany, linka

kW Btu/h kW Btu/h W W Ø/V/Hz mm kg dB(A) 3 m /min

2.2 7,500 2.5 8,500

ARNU09GCEA2

ARNU12GCEA2

ARNU15GCEA2

ARNU18GCFA2

ARNU24GCFA2

2.8 9,600 3.2 10,900

3.6 12,300 4.0 13,600

4.5 15,400 5.0 17,100

5.6 19,100 6.3 21,500

7.1 24,200 8.0 27,300

30 30

35 / 33 / 31 8.5 / 7.5 / 6.5

mm(cale) mm(cale) mm mm2 mm2

80 80

1/220~240/50 1067x203x635 27 36 / 34 / 32 37 / 35 / 33 38 / 37 / 35 9.5 / 8.5 / 7.5 10.5 / 9.5 / 8.5 11.5 / 10 / 9.5 Ø6.35(1/4) Ø12.7(1/2) 12 3 x 1.5 2 x 1.0~1.5

1345x203x635 34 40 / 37 / 34 43 / 40 / 37 16 / 14 / 12 18 / 16 / 14 Ø9.52(3/8) Ø15.88(5/8)

Uwagi: 1. Wydajności mierzone w następujących warunkach: Chłodzenie: Temperatura wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr Grzanie: Temperatura wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr Temperatura zewn. 35°C suchy termometr / 24°C mokry termometr Temperatura zewn. 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr Wewnętrzna trasa freonowa 7,5m Różnica poziomów - 0 2. Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie 3. Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w warunkach laboratoryjnych w odległości 1.5 m od urządzenia. Rzeczywisty poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności od czynników takich jak: konstrukcja poszczególnych pomieszczeń, w których instalowane są urządzenia (współczynnik absorbcji dźwięku).

Akcesoria Model

ARNU07GCEA2

Dry Contact

ARNU09GCEA2

ARNU12GCEA2

Bez obudowy (1 punkt kontroli) Z obudową (1 punkt kontroli) Z obudową (2 punkty kontroli)

ARNU15GCEA2

ARNU18GCFA2

Sterownik przewodowy

Deluxe

Standard

Standard

PQRCUDS0*

PQRCVSL0

PQRCVSL0QW

Systemy klimatyzacji Multi V LG 2011

ARNU24GCFA2

PQDSA PQDSB/ PQDSB1 PQDSBC

Bezprzewodowy pilot

Uproszczony

Uproszczony hotelowy

PQRCVCL0Q(Czarny) PQRCVCL0QW(Biały)

PQRCHCA0QW(Biały) PQRCHCA0Q(Czarny)

PQWRHDF0

Jednostki zewnętrzne_MULTI V

Podłogowe bez obudowy

•ARNU07GCEU2 •ARNU09GCEU2 •ARNU12GCEU2 •ARNU15GCEU2 •ARNU18GCFU2 •ARNU24GCFU2

Model

Jednostka ARNU07GCEU2 Chłodzenie

Wydajność Grzanie Pobór mocy

Chłodzenie Grzanie

Zasilanie Wymiary (szer.xgł.xwys.) Waga Poziom hałasu (wys./śr./nis.) Przepływ powietrza (wys./śr./nis.) Filtr Neo Plasma Ciecz Przyłącza Gaz rur Skropliny (ID) Przewód zasilający, linka Przewód sterujący - ekranowany, linka

kW Btu/h kW Btu/h W W Ø/V/Hz mm kg dB(A) 3 m /min

2.2 7,500 2.5 8,500

ARNU09GCEU2

ARNU12GCEU2

ARNU15GCEU2

ARNU18GCFU2

ARNU24GCFU2

2.8 9,600 3.2 10,900

3.6 12,300 4.0 13,600

4.5 15,400 5.0 17,100

5.6 19,100 6.3 21,500

7.1 24,200 8.0 27,300

30 30

35 / 33 / 31 8.5 / 7.5 / 6.5

mm(cale) mm(cale) mm mm2 mm2

80 80

1/220~240/50 978x190x639 20 36 / 34 / 32 37 / 35 / 33 38 / 37 / 35 9.5 / 8.5 / 7.5 10.5 / 9.5 / 8.5 11.5 / 10 / 9.5 Ø6.35(1/4) Ø12.7(1/2) 12 3 x 1.5 2 x 1.0~1.5

1256x190x639 27 40 / 37 / 34 43 / 40 / 37 16 / 14 / 12 18 / 16 / 14 Ø9.52(3/8) Ø15.88(5/8)

ARNU07GCEU2 ARNU09GCEU2

Dry Contact

ARNU12GCEU2

Bez obudowy (1 punkt kontroli) Z obudową (1 punkt kontroli) Z obudową (2 punkty kontroli)

ARNU15GCEU2

ARNU18GCFU2

wentylacji

Akcesoria

Systemy

Uwagi: 1. Wydajności mierzone w następujących warunkach: Chłodzenie: Temperatura wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr Grzanie: Temperatura wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr Temperatura zewn. 35°C suchy termometr / 24°C mokry termometr Temperatura zewn. 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr Wewnętrzna trasa freonowa 7,5m Różnica poziomów - 0 2. Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie 3. Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w warunkach laboratoryjnych w odległości 1.5 m od urządzenia. Rzeczywisty poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności od czynników takich jak: konstrukcja poszczególnych pomieszczeń, w których instalowane są urządzenia (współczynnik absorbcji dźwięku).

Model

Jednostki wewnętrzne_MULTI V

Specyfikacje

ARNU24GCFU2

PQDSA PQDSB/ PQDSB1 PQDSBC

Sterownik przewodowy

Standard

Standard

PQRCVSL0

PQRCVSL0QW

Uproszczony

Uproszczony hotelowy

PQRCVCL0Q(Czarny) PQRCVCL0QW(Biały)

PQRCHCA0QW(Biały) PQRCHCA0Q(Czarny)

PQWRHDF0

& Akcesoria

Deluxe

PQRCUDS0*

Bezprzewodowy pilot

68 /69

72 Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła

Systemy klimatyzacji Multi V LG 2011

Jednostki zewnętrzne_MULTI V Jednostki wewnętrzne_MULTI V

W trosce o zapewnienie zdrowego i świeżego powietrza wewnątrz pomieszczeń, centrale wentylacyjne eco V stały się integralną częścią zaawansowanych systemów wentylacji i klimatyzacji, zapewniając szybkie i skuteczne usuwanie zanieczyszczeń.

Systemy

wentylacji

78 Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła z funkcją chłodzenia i/lub nawilżania & Akcesoria 70 /71

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności Będąca sercem systemu wentylacji jednostka odzysku energii zapewnia wysoką wydajność i komfort przebywania w pomieszczeniach. Odzyskuje ona energię z usuwanego z pomieszczeń powietrza i przekazuje ją nawiewanemu, świeżemu powietrzu, niedopuszczając do wymieszania się strumieni doprowadzanego i odprowadzanego powietrza.

Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego)

Powietrze usuwane

Dostarczane powietrze

(wyrzut)

(nawiew)

Wzrostowi oporów na instalacji wentylacyjnej towarzyszy spadek wydajności przepływu powietrza. Dzięki zastosowaniu technologii E.S.P możliwe jest dostosowanie, za pomocą sterownika przwodowego, wydajności jednostki do rzeczywistych oporów przepływu instalacji. Pozwala to na osiągnięcie oczekiwanej wydajności na poszczegółnych biegach Wszystkie modele wyposażone są w silniki prądu stałego typu BLDC. Kontrola E.S.P

Air Filter

wys.

Wymiennik krzyżowy

Świeże powietrze zewnętrzne

(wyciąg)

Praca w trybie obejścia (Bypass) Tryb pracy systemu wentylacji (tryb wymiany ciepła lub tryb bypass) zmiania się automatycznie wraz ze zmianą temperatur panujących na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. • Tryb wymiany ciepła

• Tryb obejścia - bypass

Przepustnica

Przepustnica

Przepływ powietrza

Air Filter

śr. nis. wys. śr. nis.

Objętość pow. przy 2mmH2O. 2

4

Objętość pow. przy 10 mm H2O. 6

8

10

12

Spręż

Współpraca z systemem klimatyzacji - Istnieje możliwość instalacji urządzeń wentylacji jako części systemu klimatyzacji. Jednostka wentylacyjna może być sterowana indywidualnie lub wspólnie z jednostką klimatyzacyjną*. * Wymaga użycia sterownika PQRCVSL0 lub PQRCVSL0QW.

[Lato / Zima]

Chłodzenie / Grzanie Ustawienie temp.

[Okresy przejściowe]

PQRCVSL0 PQRCVSL0QW

Systemy klimatyzacji Multi V LG 2011

Jednostki zewnętrzne_MULTI V

Centrale wentylacyjne odzysku ciepła

Łatwy do wymiany i czyszczenia filtr

Możliwość instalacji w przeciwnych kierunkach górnej i dolnej części. Dzięki temu potrzebny jest wówczas tylko jeden otwór rewizyjny.

Aby uzyskać dostęp do filtra w celu jego wymiany lub czyszczenia, wystarczy jedynie zdjąć panel boczny jednostki eco V i wysunąć wymiennik ciepła.

Standardowa instalacja obydwu jednostek

• Jednostka Eco V

• Zdejmij panel boczny

• Wysuń filtr powietrza

• Wysuń wymiennik ciepła

Odwrotna instalacja 1 jednostki (lewej)

Jednostki wewnętrzne_MULTI V

Dowolność instalacji

• Otwór rewizyjny Góra

Dół

Dół

Góra

Systemy

wentylacji & Akcesoria 72 /73

Cechy • Wymiennik ciepła wysokiej wydajności • Tryb obejścia - Bypass • Dowolność instalacji • Łatwy do wymiany i czyszczenia filtr • Silnik wentylatora BLDC • Liniowa kontrola ciśn. dyspoz. (E.S.P) z poziomu sterownika przewodowego

LZ-H025GBA2 [Wydajność] Wydajność wymiany powietrza [%]

Zewnętrzne ciśnienie statyczne [Pa]

[Wentylacja] 300

Bardzo wys. Wys. 150

Nis.

0

90% Wyd (Zna ajność czn a w zmiany yda jność temp eratu ) Wy r dajn (Łąc zna ość zm wyd ia Wyd ajno ny en aj ść g talp (Łączn ność zm rzew ii a wyd ia cza ) ajno ny enta lp ść ch łodn ii icza)

80%

70%

60%

100

200

50%

300 400 Przepływ powietrza [m3/h]

0

100

200

300

400

500

600

Przepływ powietrza [m3/h]

LZ-H035GBA2 [Wydajność]

250

Bardzo wys. Wys.

150

Wydajność wymiany powietrza [%]

Zewnętrzne ciśnienie statyczne [Pa]

[Wentylacja] 350

Nis.

90% Wyd (Znac ajność zm zna wyd iany te ajno mpe ść) ratu r

80%

Wy Wy (Łą dajn (Łą dajn czn ość czn ość a w zm a w zm yda ian yda ian jno y e jno y e ść c nta ść g nta hło lpii rze lpii dnic wc za) za)

70%

50

0

60% 100

200

300

0

400 500 Przepływ powietrza [m3/h]

100

200

300

400

500

600

Przepływ powietrza [m3/h]

LZ-H050GBA2 [Wydajność]

Bardzo wys.

250

Wys.

150

Nis.

Wydajność wymiany powietrza [%]

Zewnętrzne ciśnienie statyczne [Pa]

[Wentylacja] 350

90% Wyd (Znac ajność zm zna wyd iany te Wyd ajno mpe ajno ść) ratu ść zm r iany enta lpii (Łąc Wyd zna aj wyd (Łączn ność zm ajno iany a wyd ść g ajność entalp rzew cza) chłodn ii icza)

85%

75%

50

0

Systemy klimatyzacji Multi V LG 2011

65% 100

200

300

400 500 Przepływ powietrza [m3/h]

0

100

200

300

400

500

600

700

Przepływ powietrza [m3/h]

Jednostki zewnętrzne_MULTI V

LZ-H080GBA2 Wydajność wymiany powietrza [%]

Zewnętrzne ciśnienie statyczne [Pa]

400

Bardzo wys. 300

Wys. 200

Nis.

90% Wy d (Zn ajnoś aczn ć zm aw yda iany te jność mp era ) tur Wy (Łą dajn czn oś aw ćz yd mia ajn ny Wy ość en (Łąc dajno grz talp zna ść z ew ii cza wyd mia ) ajno ny e ść c ntalp hło dnic ii za)

80%

70%

100

0

60% 200

400

600

800

0

1000 1200 Przepływ powietrza [m3/h]

400

800

1200 Przepływ powietrza [m3/h]

LZ-H100GBA2 [Wydajność]

350

Bardzo wys. Wys.

Nis. 150

Wydajność wymiany powietrza [%]

Zewnętrzne ciśnienie statyczne [Pa]

[Wentylacja] 450

250

90% Wy d (Zn ajnoś acz na w ć zmia yda ny te jno ść) mpera tur Wy (Łą dajno czn ś a w ć zm yda ian jno y en ść g ta rze lpii Wy wc za) (Łą dajno czn a w ść zm yda ian jno y e ść c nta hło lpii dnic za)

85%

75%

65%

50

55% 200

400

600

800

1000 1200 Przepływ powietrza [m3/h]

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Przepływ powietrza [m3/h]

LZ-H150GBA2 Wydajność wymiany powietrza [%]

Zewnętrzne ciśnienie statyczne [Pa]

400

Bardzo wys. 300

Wys. 200

90% Wyd a (Znac jność zm zna wyd iany te mpe ajno ść) ratu r Wyd (Łąc ajność zna wyd zmiany ajno e ść g ntalpii rzew cza) Wy (Łąc dajno zna ść z wyd mia ajno ny e ść c ntalp hło dnic ii za)

80%

70%

Nis. 100

60%

0

wentylacji

[Wydajność]

[Wentylacja] 500

1000

2000 Przepływ powietrza [m3/h]

0

300

900

1500

Systemy

0

Jednostki wewnętrzne_MULTI V

[Wydajność]

[Wentylacja] 500

2100

Przepływ powietrza [m3/h]

LZ-H200GBA2

350

Bardzo wys. 250

Wys.

150

Wydajność wymiany powietrza [%]

Zewnętrzne ciśnienie statyczne [Pa]

& Akcesoria

[Wydajność]

[Wentylacja] 450

90% Wyd a (Znac jność zm zna wyd iany te mpe ajno ść) ratu r Wyd (Łąc ajność zna wyd zmiany ajno e ść g ntalpii rzew cza) Wy d (Łąc ajnoś ć zna wyd zmian ajno y en ta ść c hłod lpii nicza )

85%

75%

65%

Nis. 500 0

55% 500

1500

2500 Przepływ powietrza [m3/h]

0

500

1500

3000 Przepływ powietrza [m3/h]

74 /75

Centrale wentylacyjne odzysku ciepła

Specyfikacje Model

Jednostka

m3/h ø/V/Hz A b. wys./wys./nis. W b. wys./wys./nis. m3/h b. wys./wys./nis. Pa b. wys./wys./nis. % b. wys./wys./nis. % Grzanie(b. wys./wys./nis.) % Chłodzenie(b. wys./wys./nis.) dB(A) b. wys./wys./nis. Poziom hałasu (ciśn. akust., 1,5m) Prędkość wentylatora A b. wys./wys./nis. Prąd pracy W b. wys./wys./nis. Pobór mocy m3/h b. wys./wys./nis. Przepływ powietrza Pa b. wys./wys./nis. Statyczne ciśnienie zewnętrzne % b. wys./wys./nis. Wydajność zmiany temperatur % Grzanie(b. wys./wys./nis.) Wydajność zmiany entalpii % Chłodzenie(b. wys./wys./nis.) dB(A) b. wys./wys./nis. Poziom hałasu (ciśn. akust., 1,5m) Typ Wymiennik ciepła kg Waga mm szer.xwys.xgł. Wymiary szt. Ilość Praca w trybie kanałowym mm(cale) Wymiary(Ø) szt. Ilość Wentylator nawiewu Typ napędu powietrza szt. Wentylator odprowadzania powietrza Ilość Typ napędu Filtry szt. Ilość Typ mm Wymiary(szer.xwys.xgł.) Sterownik przewodowy

Tryb bypass

Tryb eco V

Wydajność Zasilanie Prędkość wentylatora Prąd pracy Pobór mocy Przepływ powietrza Statyczne ciśnienie zewnętrzne Wydajność zmiany temperatur Wydajność zmiany entalpii

Dry Contact

LZ-H025GBA2

LZ-H035GBA2

250

350

500

1/220-240/50-60

1/220-240/50-60

1/220-240/50-60

B. wysoki / Wysoki / Niski

B. wysoki / Wysoki / Niski

B. wysoki / Wysoki / Niski

1.04/0.97/0.7

1.73/1.58/0.77

1.92/1.58/0.79

110/105/75

200/180/80

230/220/85

250/250/150

350/350/210

500/500/320

150/130/110

170/150/100

150/100/50

80/80/85

83/83/87

75/75/79

70/70/78

80/80/85

72/72/77

64/64/68

78/78/83

70/70/75

32/28/21

33/28/23

LZ-H050GBA2

34/32/25

-/-/-

B. wysoki / Wysoki / Niski

-/-/-

1.92/1.58/0.79

-/-/-

230/220/85

-/-/-

500/500/320 150/100/50

-/-/-/-/-/-/-/-/-

34/32/25

-/-/Krzyżowy 32

44

750x250x680

988x273x1014 4 Ø200(Ø7.87)

Ø150(Ø5.91) 1 Bezpośredni, BLDC 1 Bezpośredni, BLDC 2 Zmywalny

855x10x166

600x10x150 PQRCVSL0 / PQRCVSL0QW PQDSB / PQDSB1

Uwagi: 1. Tryb eco V - Entalpia odzysku ciepła w trybie wentylacji 2. Poziom hałasu: - Standardowe warunki pracy systemu. - Pomiar hałasu mierzony w odległości 1,5 m poniżej środka obudowy urządzenia. - Poziom hałasu uzależniony od czynników takich takich jak m.in.: konstrukcja poszczególnych pomieszczeń, w których instalowane są urządzenia (współczynnik absorpcji dźwięków).

Systemy klimatyzacji Multi V LG 2011

Jednostki zewnętrzne_MULTI V

Centrale wentylacyjne odzysku ciepła

Model

Poziom hałasu (ciśn. akust., 1,5m) Prędkość wentylatora Prąd pracy Pobór mocy Przepływ powietrza Statyczne ciśnienie zewnętrzne Wydajność zmiany temperatur Wydajność zmiany entalpii

Wentylator nawiewu powietrza Wentylator odprowadzania powietrza Filtry

Sterownik przewodowy Dry Contact

m3/h ø/V/Hz A b. wys./wys./nis. W b. wys./wys./nis. m3/h b. wys./wys./nis. Pa b. wys./wys./nis. % b. wys./wys./nis. % Grzanie(b. wys./wys./nis.) % Chłodzenie(b. wys./wys./nis.) dB(A) b. wys./wys./nis. A b. wys./wys./nis. W b. wys./wys./nis. m3/h b. wys./wys./nis. Pa b. wys./wys./nis. % b. wys./wys./nis. % Grzanie(b. wys./wys./nis.) % Chłodzenie(b. wys./wys./nis.) dB(A) b. wys./wys./nis. Typ kg mm szer.xwys.xgł. szt. Ilość mm(cale) Wymiary(Ø) szt. Ilość Typ napędu szt. Ilość Typ napędu szt. Ilość Typ mm Wymiary(szer.xwys.xgł.)

LZ-H080GBA2

LZ-H100GBA2

LZ-H150GBA2

800

1000

1500

LZ-H200GBA2 2000

1/220-240/50-60

1/220-240/50-60

1/220-240/50-60

1/220-240/50-60

B. wysoki / Wysoki / Niski

B. wysoki / Wysoki / Niski

B. wysoki / Wysoki / Niski

B. wysoki / Wysoki / Niski

2.77/2.16/1.44

3.41/2.91/1.76

5.6/5.4/2.9

6.8/5.9/3.6

360/370/165

470/385/210

720/540/340

930/770/420

800/800/660

1000/1000/800

1500/1500/1200

2000/2000/1600

200/110/60

160/90/50

200/110/60

160/90/50

79/79/82

75/75/78

79/79/82

75/75/78 66/66/71

70/70/75

66/66/71

70/70/75

65/65/70

61/61/66

65/65/70

61/61/66

36/34/30

37/35/31

39/37/33

39/37/33

B. wysoki / Wysoki / Niski

B. wysoki / Wysoki / Niski

B. wysoki / Wysoki / Niski

B. wysoki / Wysoki / Niski

2.77/2.16/1.44

3.41/2.91/1.76

5.6/5.4/2.9

6.8/5.9/3.6

360/370/165

470/385/210

720/540/340

930/770/420

800/800/660

1000/1000/800

1500/1500/1200

2000/2000/1600

200/110/60

160/90/50

200/110/60

160/90/50

-/-/-/-/-/-/36/34/30

37/35/31 Krzyżowy 60

140

1062x365x1140

1313x737x1140

4

4+2

Ø250(Ø9.84)

Ø250(Ø9.84)+Ø350(Ø13.77)

wentylacji

Poziom hałasu (ciśn. akust., 1,5m) Wymiennik ciepła Waga Wymiary Praca w trybie kanałowym

Jednostka

Systemy

Tryb bypass

Tryb eco V

Wydajność Zasilanie Prędkość wentylatora Prąd pracy Pobór mocy Przepływ powietrza Statyczne ciśnienie zewnętrzne Wydajność zmiany temperatur Wydajność zmiany entalpii

Jednostki wewnętrzne_MULTI V

Specyfikacje

2

1 Bezpośredni, BLDC

2

1 Bezpośredni, BLDC

4

2 Zmywalny

1056x10x212.5

1056x10x212.5 PQRCVSL0 / PQRCVSL0QW PQDSB / PQDSB1

Uwagi:

& Akcesoria

1. Tryb eco V - Entalpia odzysku ciepła w trybie wentylacji 2. Poziom hałasu: - Standardowe warunki pracy systemu. - Pomiar hałasu mierzony w odległości 1,5 m poniżej środka obudowy urządzenia. - Poziom hałasu uzależniony od czynników takich takich jak m.in.: konstrukcja poszczególnych pomieszczeń, w których instalowane są urządzenia (współczynnik absorpcji dźwięków).

76 /77

Dostarczanie chłodnego/ciepłego świeżego powietrza Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła LG z chłodnicą freonową DX może być używana jak jednostka wewnętrzna. Podłączona do jednostki zewnętrznej systemu Multi V zapewnia dopływ świeżego - chłodnego latem a ciepłego zimą - powietrza do klimatyzowanych pomieszczeń, gwarantując komfortowe warunki osobom w nich przebywającym.

Kompleksowe rozwiązania Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła LG z chłodnicą freonową DX umożliwia projektowanie kompleksowych rozwiązań systemów klimatyzacji. Łączy ona doprowadzenie świeżego powietrza do klimatyzowanych pomieszczeń z wymiennikiem ciepła i chłodnicą freonową DX połączonych z jednostką zewnętrzną Multi V. Jednostka ta kontroluje doprowadzane powietrze odpowiednio - latem schładzając i osuszając je, a zimą ogrzewając i nawilżając. Krzyżowy wymiennik Chłodnica Nawilżacz ciepła freonowa DX Wylot powietrza

Chłodzenie

Powietrze z zewnątrz

Dostarczane powietrze

Odprowadzane powietrze

Funkcja pracy wspólnej z Multi V Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła LG eco V DX może być podłączona do sterowników przewodowych obsługujących jednostki wewn. systemu Multi V. Sterownik kontroluje wówczas tryb pracy jednostki (chłodzenie lub grzanie) w zależności od nastawionej temperatury i temperatury zewnętrznej.

Grzanie

Systemy klimatyzacji Multi V LG 2011

Cechy • • • • •

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności Współpraca z Multi V Funkcja chłodzenia i/lub nawilżania pow. Silnik wentylatora BLDC Liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego (E.S.P) z poziomu sterownika przewodowego

Model Wydajność klimatyzacji z dopływem świeżego pow. Wydajność zmiany temperatur Wydajność zmiany entalpii Przepływ powietrza

Jednostka LZ-H050GXH0 LZ-H080GXH0 LZ-H100GXH0 LZ-H050GXN0 LZ-H080GXN0 LZ-H100GXN0 Chłodzenie Grzanie b. wys./wys./nis.

kW kW %

7.46

9.12

4.93

7.46

9.12

6.73

9.80

11.72

6.73

9.80

11.72

86/86/87

84/84/86

82/82/84

86/86/87

84/84/86

82/82/84

68/68/69

64/64/66

60/60/63

68/68/69

64/64/66

60/60/63

76/76/77

74/74/76

71/71/73

76/76/77

74/74/76

71/71/73

500/500/440

800/800/640

1000/1000/820

500/500/440

800/800/640

1000/1000/820

500/500/440

800/800/640

1000/1000/820

500/500/440

800/800/640

1000/1000/820

160/120/100

140/90/70 Naturalne odparowanie

110/70/60

180/150/110

170/120/80 -

150/100/70

-

2.7

4

5.4

0.02~0.49

0.02~0.49

0.02~0.49

38/36/33

39/37/34

40/38/35

39/37/35

41/38/36

41/39/36

39/37/34

40/38/35

40/38/35

39/37/35

41/38/36

41/39/36

-

-15 ~ 45 R410A 1/220~240/50 0.42/0.35/0.25

0.48/0.42/0.27

0.25/0.2/0.15

0.42/0.35/0.25

0.48/0.42/0.27

0.25/0.2/0.15

0.42/0.35/0.25

0.48/0.42/0.27

0.25/0.2/0.15

0.42/0.35/0.25

0.48/0.42/0.27

1.5/1.3/1

2.5/2/1.5

3.6/3.2/2.3

1.5/1.3/1

2.5/2/1.5

3.6/3.2/2.3

1.5/1.3/1

2.5/2/1.5

3.6/3.2/2.3

1.5/1.3/1

2.5/2/1.5

3.6/3.2/2.3

365x1667x1140 98

105 Ø6.35 Ø12.7 Ø6.35

wentylacji

0.25/0.2/0.15

Systemy

% Chłodzenie (b. wys./wys./nis.) % Grzanie (b. wys./wys./nis.) Tryb wymiany ciepła (b. wys./wys./nis.) m3/h Tryb obejścia (b. wys./wys./nis.) m3/h Zewn. ciśn. stat. (b. wys./wys./nis.) Pa Wentylator System Nawilżacz Ilość kg/h Ciśnienie wody MPa Tryb wymiany ciepła dB(A) Poziom hałasu Tryb obejścia dB(A) °C Zakres pracy (temp. zewn.) Ø/V/Hz Czynnik chłodniczy kW Zasilanie Tryb wymiany ciepła (b. wys./wys./nis.) kW Pobór mocy Tryb obejścia (b. wys./wys./nis.) A Tryb wymiany ciepła (b. wys./wys./nis.) A Prąd rozruchowy Tryb obejścia (b. wys./wys./nis.) mm wys.xszer.xgł. kg Wymiary mm Waga mm Ciecz Przyłącza rur mm Gaz mm Woda mm Skropliny Średnica kanałów przyłączeniowych Sterownik przewodowy Dry Contact (1 punkt kontroli) Dry Contact (2 punkty kontroli)

4.93

Jednostki wewnętrzne_MULTI V

Specyfikacje

Jednostki zewnętrzne_MULTI V

Centrale wentylacyjne odzysku ciepła z funkcją chłodzenia i/lub nawilżania

Ø25.4 Ø250 PQRCVSL0 / PQRCVSL0QW PQDSB / PQDSB1 PQDSBC

Uwagi: 1. Poziom hałasu : - Pomiar ciśnienia akustycznego mierzony w warunkach laboratoryjnych w odległości 1.5 m poniżej obudowy urządzenia. - Rzeczywisty poziom ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności od czynników takich jak: konstrukcje poszczególnych pomieszczeń, w których instalowane są urządzenia (współczynnik absorbcji dźwięków).

& Akcesoria 78 /79

& Akcesoria (Rozwiązania sieciowe LG)

84Sterowniki indywidualne

Systemy klimatyzacji Multi V LG 2011

Jednostki zewnętrzne_MULTI V

Jednostki wewnętrzne_MULTI V

Systemy

wentylacji

102 Akcesoria

87 Sterowniki centralne

& Akcesoria

80 /81

Urządzenia Sterowniki indywidualne

Sterowniki przewodowe

Standardowe

PQRCVSL0 PQRCVSL0QW

Deluxe

PZRCUSB0

PQRCUDS0 (Biały) PQRCUDSOB (Blue) PQRCUDSOS (Silver)

Sterownik bezprzewodowy

PQWRHDF0

Sterowniki centralne

Proste sterowniki centralne

• AC Smart ll, • Zestaw do rozszerzenia układu do 128 jedn. wewn.

Sterowniki ACP i AC Manager

Akcesoria

Prosty sterownik centralny

Sterownik programowy

PQCSB101S0

PQCSB101S0+ PQCSD130A0

Sterownik funkcyjny

AC EZ

PQCSB101S0 +PQCSC101S0

PQCSZ250S0

AC Smart II i zestaw opcjonalny

PQCSW320A1E

Zestaw do rozszerzenia

PQCSE341A0 PQCSE342A0

PQCSE440U0

PQCPA11A0E (bez wejścia/wyjścia) PQCPB11A0E (z wejściem/wyjściem) PQCSS520A0E (AC Manager)

Podzielnik energii PDI, Dry Contact, Przełącznik funkcyjny chłodzenie/grzanie, Kratka czerpna i Króciec przyłączeniowy, Zestaw doprowadzenia świeżego powietrza, Nakładka bocznego wylotu, Jednostka odzysku ciepła HR, Zestaw do napełniania czynnikiem chłodniczym, Obudowa kasety, Rozgałęźniki

Uproszczone

PQRCVCL0QW (Biały, Uproszczony) PQRCVCL0Q (Czarny, Uproszczony) PQRCHCA0QW (Biały, Uproszczony hotelowy) PQRCHCA0Q (Czarny, Uproszczony hotelowy)

Bramki BNU-LW i BNU-BN

PQNFB16A1 (LONWORKS®) PQNFB17B0 (BACnet)

Zestaw wyjścia cyfrowego DO Kit

Zestawy do central wentylacyjnych AHU

PMNFP14A1 / PMNFP14A0 PHNFP14A0 / PSNFP14A0 PQNFP00T0

Zestaw kontrolny

PRCKD20E PRCKD40E

Zestaw komunikacji

PRCKA0 PUCKA0

Zestaw EEV

Zawór rozprężny

PATX13A0E PRLK048A0 PATX20A0E PATX25A0E PATX35A0E PATX50A0E

Standardowe sterowniki przewodowe

•PQRCVSL0 •PQRCVSL0QW

PQRCVSL0

PQRCVSL0QW

Standardowe sterowniki przewodowe znajdują różnorodne zastosowanie. Mogą sterować pracą jednostek wewnętrznych każdej z osobna jak i łącznie do 16 jednostek.

CECHY (dot. klimatyzacji) PQRCVSL0 / PQRCVSL0QW Tryby pracy

Włącz_wyłącz / Prędkość wentylatora / Tryb pracy / Temp.

Dioda włącz/wyłączTemperatura pomieszczeniaWentylator / Plazma / Wirowanie / NagrzewnicaUstawienie łopatek / Auto Swing / Nawiew automatycznyFunkcja E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia) Programator Funkcja zegara

√ Tygodniowy / Prosty √

Blokada przed dziećmiPodtrzymanie napięcia

Max 3 godziny

Odbiornik sygnału sterowania bezprzewodowegoGłówne/łączone ustawianie jedn. wewn. (nałożenie funkcji) 2 sterowniki do 1 jedn. wewn. Jednoczesne sterowanie grupowe i indywidualne Ustawienie trybu wentylacjiSzybka wentylacjaOszczędność energii w trybie wentylacji Wymiary(mm) Podświetlenie panelu wskazującego

Funkcje dostępne tylko dla serii Multi V II i III. Zawiera wtyczkę (pasuje do modeli produkowanych od października 2010). Kompatybilne z klimatyzatorami komercyjnymi podłączanymi do sterowników przewodowych. Odniesienia do właściwych modeli w Dokumentacji Technicznej.

Systemy klimatyzacji Multi V LG 2011

√ 120 x 120 x 15

•PQRCUDS0 •PQRCUDS0B •PQRCUDS0S

CECHY PQRCUDS0 / PQRCUDS0B / PQRCUDS0S Włącz_wyłącz / Prędkość wentylatora / Tryb pracy / Temp.

Tryby pracy Ekran dotykowy / Tylne podświetlenie LCDTemperatura pomieszczeniaWentylator / Plazma / Wirowanie / NagrzewnicaUstawienie łopatek / Funkcja Auto swing

√ √

Funkcja E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia)

Tygodniowy / Prosty

Programator Funkcja zegaraBlokada przed dziećmiJednostki wewnętrzne_MULTI V

Sterowniki Deluxe o futurystycznym wzornictwie z ekranem dotykowym, pasujące do nowocześnie wykończonych wnętrz, perfekcyjnie wpasowują się w otoczenie.

Jednostki zewnętrzne_MULTI V

Sterowniki przewodowe Deluxe

Odniesienia do właściwych modeli w Dokumentacji Technicznej.

PQRCUDS0S (Srebrny)

wentylacji

PQRCUDS0B (Niebieski)

Systemy

PQRCUDS0 (Biały)

& Akcesoria 84 /85

Uproszczone sterowniki przewodowe •PQRCVCL0Q •PQRCVCL0QW •PQRCHCA0Q •PQRCHCA0QW

PQRCVCL0Q (Czarny) PQRCVCL0QW (Biały) Uproszczony

PQRCHCA0QW (Biały) PQRCHCA0Q (Czarny) Uproszczony hotelowy

Proste sterowniki przewodowe o ergonomicznym wzornictwie, są przeznaczone do pomieszczeń hotelowych lub biurowych ze względu na łatwą kontrolę urządzeń klimatyzacyjnych.

CECHY PQRCVCL0Q / PQRCVCLOQW

PQRCHCA0Q / PQRCHCA0QW

Włącz_wyłącz / Prędkość wentylatora / Tryb pracy / Temp.

Włącz_wyłącz / Prędkość wentylatora / Temp.

Temperatura pomieszczenia

Blokada przed dziećmi

Chłodzenie / Grzanie / Wentylator / Osuszanie / Automatyczny tryb pracy

Tylko poprzez sterownik centralny

Tryb pracy

Zmiana trybu pracy Podświetlenie panelu wskazującego

Kompatybilne z klimatyzatorami komercyjnymi podłączanymi do sterowników przewodowych Odniesienia do właściwych modeli w Dokumentacji Technicznej.

Sterownik bezprzewodowy

•PQWRHDF0 PQWRHDF0

Sterowniki bezprzewodowe umożliwiają sterowanie funkcjami klimatyzatora z dowolnego miejsca w pomieszczeniu.

CECHY PQWRHDF0 Zakres pracy

Włącz_Wyłącz / Prędkość wentylatora / Tryb pracy / Temp.

Informacja o temperaturze w pomieszczeniuFunkcje Chaos swing / Jet coolProgramator czasowy Włącz_WyłączFunkcja snuGłówne / łączone ustawianie jedn. wewn. (nałożenie funkcji) Ustawienie ΔT (dla automatycznej zmiany trybu pracy) ★ Funkcje dostępne tylko dla serii Multi V II i III. ※ Odniesienia do właściwych modeli w Dokumentacji Technicznej.

Systemy klimatyzacji Multi V LG 2011

MULTI V SYNC II /MULTI V III Heat Recovery

•PQCSB101S0

Jednostki wewnętrzne_MULTI V

Sterownik ten umożliwia łatwą kontrolę maksymalnie 16 jednostek wewnętrznych.

CECHY (Do zastosowania w dedykowanych modelach LG - standard PI485) PQCSB101S0 16 jednostek wewnętrznych

Max ilość jednostek wewnętrznych Indywidualna kontrola

Kontrola Włącz/Wyłącz

Blokada funkcji

Wspólne / Indywidualne Chłodzenie / Grzanie

Zmiana trybu pracy

Dioda LED

Informacja o nieprawidłowej pracy

120x120x20

Wymiary (mm)

DC 10V

Zasilanie (V)

Jednostki zewnętrzne_MULTI V

Prosty sterownik centralny (PSC)

OPIS STEROWNIKA Dioda sygnalizująca stan pracy danej jednostki

Przycisk poszczególnych jedn. wewn.

Wyświetla aktualny stan pracy danej jednostki wewnętrznej - chłodzenie / osuszanie / wentylacja: zielona, - grzanie: pomarańczowa, - awaria: czerwona, - urządzenie nie pracuje: brak.

Kontrola włącz/wyłącz pojedynczej jednostki wewnętrznej.

Zatrzymuje pracę wszystkich podłączonych urządzeń.

Włącznik całego układu Sekwencyjnie uruchamia wszystkie podłączone urządzenia.

KOMBINACJE PODŁĄCZEŃ

wentylacji

Wskazuje stan zasilania sterownika. - włączona: czerwona (grzanie), zielona (chłodzenie), - wyłączona: brak sygnalizacji, - awaria układu: miganie diody na czerwono

Systemy

Wyłącznik całego układu

Dioda zasilania sterownika centralnego

MULTI V III Heat Pump MULTI V III Heat Recovery

MULTI V MULTI V MULTI V MULTI V

Vcc, GND

PLUS II SYNC II SPACE II MINI

RS485 AC220V

PI485

PMNFP14A0 (Max 16 Jedn. wewn.) PMNFP14A1 (Max 64 Jedn. wewn.) Komercyjne splity Multi splity PI485 PMNFP 14A0

& Akcesoria

PQCSB101S0

MULTI V PLUS MULTI V SYNC MULTI V SPACE

PI485 Komercyjne jednostki wewnętrzne

※ W układach MULTI V II z nowymi jednostkami wewnętrznymi ‘08 nie trzeba stosować płytki PI 485.

PHNFP14A0 (Przypodł.-sufitowe, Kanałowe) PSNFP14A0 (Kasetonowe, Pokojowe)

86 /87

Sterownik funkcyjny i programowy •PQCSB101S0 + PQCSC101S0 •PQCSB101S0 + PQCSD130A0

PQCSB101S0+PQCSC101S0

PQCSB101S0+PQCSD130A0

PSC + Sterownik funkcyjny

PSC + Sterownik programowy

Oprócz funkcji włączania/wyłączania, kontroli pracy, prędkości wentylatora, programowania tygodniowego, wyświetlanych jest wiele dodatkowych funkcji.

CECHY (Do zastosowania w dedykowanych modelach LG - standard PI485) PQCSB101S0+PQCSC101S0

PQCSB101S0+PQCSD130A0

16 jednostek wewnętrznych

16 jednostek wewnętrznych

Max ilość jednostek wewnętrznych

Włącz_wyłącz / Prędkość wentylatora / Tryb pracy / Temp. Włącz_wyłącz / Prędkość wentylatora / Tryb pracy / Temp.

Indywidualna kontrola

Wspólne / Indywidualne

Wspólne / Indywidualne

Chłodzenie / Grzanie / Wentylator

Chłodzenie / Grzanie / Osuszanie / Wentylator / Auto

Błąd wyświetlany na LCD

Błąd wyświetlany na LCD

Blokada funkcji Zmiana trybu pracy Informacja o nieprawidłowej pracy

-

Tygodniowy

(120x120x20)+(70x120x14)

(120x120x20)+(120x133x20)

DC 10V

DC 10V

Programator Wymiary (mm) Zasilanie (V)

※ 1 sterownik funkcyjny lub programowy może być połączony z 8 prostymi sterownikami centralnymi, co pozwala sterować do 128 jedn. wewn.

KOMBINACJE PODŁĄCZEŃ

MULTI V III Heat Pump MULTI V III Heat Recovery

MULTI V MULTI V MULTI V MULTI V

Vcc, GND

PLUS II SYNC II SPACE II MINI

RS485 PQCSB101S0 + PQCSC101S0

lub

PI485

AC220V

MULTI V PLUS MULTI V SYNC MULTI V SPACE

PMNFP14A0 (Max 16 Jedn. wewn.) PMNFP14A1 (Max 64 Jedn. wewn.) PI485

Komercyjne splity Multi splity

PMNFP 14A0 PI485 Komercyjne jednostki wewnętrzne

PQCSB101S0 + PQCSD130A0 PHNFP14A0 (Przypodł.-sufitowe, Kanałowe) PSNFP14A0 (Kasetonowe, Pokojowe) ※ W układach MULTI V II z nowymi jednostkami wewnętrznymi ‘08 nie trzeba stosować płytki PI 485.

Systemy klimatyzacji Multi V LG 2011

Jednostki zewnętrzne_MULTI V

Sterownik AC EZ

•PQCSZ250S0

CECHY (Do zastosowania w dedykowanych modelach LG - standard PI485) PQCSZ50S0 32 jednostki wewnętrzne

Max ilość jednostek wewnętrznych

Włącz_wyłącz / Prędkość wentylatora / Tryb pracy / Temp.

Indywidualna kontrola

Centralna

Blokada funkcji

Chłodzenie/Grzanie/Nawiew/Osuszanie/Automatyczna zmiana trybu pracy

Zmiana trybu pracy

8-stopniowy programator

Programator

Włącz_wyłącz / Tryb wentylacji / Szybka wentylacja

Kontrola wentylacji Wyświetlacz (wskazuje status wszystkich jedn. wewn.)

Stan pracy, Nastawianie temp., Temp. pomieszczenia, Programator

Jednostki wewnętrzne_MULTI V

Oprócz funkcji włączania/wyłączania, kontroli pracy, prędkości wentylatora, programowania tygodniowego, wyświetlanych jest wiele dodatkowych funkcji, ktorymi łatwo zarządzać z poziomu sterownika.

190 x 120 x 17

Wymiary (mm)

DC 10V

Zasilanie (V)

OPIS STEROWNIKA Wyświetlacz LCD

Przycisk wyboru trybu pracy

Blokada przycisków sterownika

KOMBINACJE PODŁĄCZEŃ

wentylacji

Panel kontroli poszczególnych funkcji

Systemy

Kontrola włącz/wyłącz całego systemu Kontrola włącz/wyłącz poszczególnych jedn. wewn. z diodą LED

MULTI V III Heat Pump MULTI V III Heat Recovery

MULTI V MULTI V MULTI V MULTI V

AC 220V

PI485 PQCSZ250S0

PLUS II SYNC II SPACE II MINI

MULTI V PLUS MULTI V SYNC MULTI V SPACE

PI485

Komercyjne splity Multi splity PMNFP14A0 PI485

Komercyjne jednostki wewnętrzne

& Akcesoria

PMNFP14A0 (Max 16 Jedn. wewn.) / PMNFP14A1 (Max 64 Jedn. wewn.)

PHNFP14A0 (Przypodł.-sufit., Kanałowe) / PSNFP14A0 (Kasetonowe, Pokojowe) PI485 Eco-V

※ W układach MULTI V II z nowymi jednostkami wewnętrznymi ‘08 nie trzeba stosować płytki PI 485.

PHNFP14A0

88 /89

• Sterownik AC Smart II PQCSW320A1E • Zestaw dodatkowy: PQCSE341A0 PQCSE342A0 • Zestaw rozszerzenia: PQCSE440U0

Sterownik AC Smart II, Zestaw dodatkowy i Zestaw rozszerzenia do 128 jedn. wewn.

Sterownik AC Smart II wyposażony w dotykowy panel LCD przeznaczony jest do instalacji w średniej wielkości budynkach. Obsługuje do 64 lub 128 jednostek wewnętrznych. Kontrola i monitoring systemu klimatyzacji może odbywać się z dowolnego miejsca poprzez komputer PC podłączony do internetu.

(Do zastosowania w dedykowanych modelach LG - standard PI485)

Chłodzenie

• 7” panel dotykowy / GUI • Bezpośrednie połączenie z modelami LG

Dostęp sieciowy

Łatwa kontrola Grzanie

- Blokada funkcyjna - Blokada programatora

Komfortowa kontrola

- Zdalne zarządzanie - Raport błędów przez e-mail

Wybór języka

Wygaszacz ekranu

- Angielski, Włoski, Hiszpański, Francuski, Niemiecki, Holenderski, Rosyjski

Łatwe uaktualnienie oprogramowania przez USB USB

oświetlenie

Awaria

silnik

itp.

Modele LG Zestaw rozszerzenia do 128 jednostek wewn.

Blokada awarii - Wyłącznik wymuszenia

Systemy klimatyzacji Multi V LG 2011

pompa

Karta SD

Raport pracy - Czas pracy, procentowy, historia pracy

- Automatyczna zmiana trybu pracy chłodzenie/grzanie - Limit temperatury - Ograniczenie zakresu temperatury - Kontrola czasu pracy

Różne miejscowe sterowniki - Główny / Podrzędny

• Ograniczenia sterowników centralnych • Automatyczne adresowanie • Klimatyzacja i wentylacja

Kreator funkcji programatora Kreator szablonów programatora umożliwia dowolne skonfigurowanie pracy jednostek w cyklach dziennych lub tygodniowych. Opracowany szablon może być nastęnie łatwo zastosowany do całych grup jednostek systemu klimatyzacji w sposób opisany dalej.

1. Wybierz typ szablonu

2. Utwórz nowy/edytuj istniejący szablon

3. Wpisz nazwę szablonu

4. Edytuj szablon według potrzeb

Znacznie łatwiejsze użytkowanie i kontrola urządzeń, dzięki zastosowaniu prostej wizualizacji graficznej.

Kontrola klimatyzacji / pomp ciepła Therma V / central Eco-V DX Możliwość kontroli jednostek (jedn. wewn., wentylacji, włącz/wyłącz, pompy ciepła, Eco-V DX) i jej dodawania do istniejącego systemu.

Jedn. zewn.

Jedn. wewn. 1

Jedn. wewn. 2

Jedn. wewn. 3

Jednostki wewnętrzne_MULTI V

Nowe oprogramowanie

Jednostki zewnętrzne_MULTI V

CECHY

Centrala eco-V

PI485

PI485

Jedn. wentylacji PI485 Jedn. zewn. pompy ciepła

Jedn. włącz/wyłącz

Jedn. wewn. pompy ciepła

Therma V

Sterownik AC Smart II dodatkowo zapewnia wiele pomocnych użytkownikowi funkcji. (Dodatkowy zestaw kontrolny jest sprzedawany osobno.)

Systemy

Dodatkowy zestaw kontrolny

wentylacji

Sieciowy programator funkcyjny

AC Smart II (opcja)

Obsługa podzielnika energii PDI

Modele: PQCSE341A0 / PQCSE342A0

Opis Sterownik AC Smart II dodatkowo zapewnia wiele pomocnych użytkownikowi funkcji. Oprogramowanie z dodatkowymi funkcjami dostarczane jest na karcie SD. Po umieszczeniu karty SD w jednostce głównej AC SMART II, dodatkowe funkcje są natychmiast aktywowane i dostępne dla użytkownika. Dodatkowe funkcje - Programator sieciowy + Funkcja monitorowania statystyk poboru mocy (PQCSE342A0) - Sieciowy programator funkcyjny (PQCSE341A0)

Funkcja monitorowania statystyk poboru mocy Użytkownik ma dostęp do informacji o poborze mocy przez klimatyzatory. Informację o poborze można uzyskać w formie danych o całkowitym poborze, w określonych przedziałach czasowych - dziennych, miesięcznych itp. Administrator systemu, mając dostęp do takich informacji, może efektywnie zarządzać zużyciem energii elektrycznej przez poszczególne jednostki. Aby móc korzystać z funkcji monitorowania statystyk poboru mocy, należy do Sterownika AC SMART II podłączyć podzielnik energii PDI i licznik energii elektrycznej.

& Akcesoria

Funkcja serwera sieciowego Funkcja serwera sieciowego sterownika AC SMART II umożliwia użytkownikowi programowanie i kontrolę pracy systemu klimatyzacyjnego z dowolnego miejsca posiadającego dostęp do Internetu.

90 /91

Sterownik ACP •PQCPA11A0E (bez wejścia/wyjścia)

•PQCPB11A0E (z wejściem/wyjściem)

Poprzez wbudowaną funkcję kontroli sieciowej, sterownik ACP umożliwia kontrolę i monitoring różnorodnych funkcji klimatyzatora takich jak: ustawiane temperatury, programatora, kontroli mocy szczytowej itp.

(Do zastosowania w dedykowanych modelach LG - standard PI485) Kontrola / Monitoring

Aktualizacja nowych funkcji

Zdalny dostęp

Różnorodne kombinacje kontroli

Programowanie

Operacje autonomiczne

Systemy klimatyzacji Multi V LG 2011

Proporcjonalny rozkład mocy

Kontrola mocy szczytowej

Jednostki zewnętrzne_MULTI V

CECHY PQCPA(B)11A0E 256 jednostek wewnętrznych

Max ilość jednostek wewnętrznychKontrola / MonitoringZarządzanie programowaniem

Temperatura

Blokada funkcji Ograniczenie zakresu temperatur

-

Funkcja ograniczenia zmian temperatury

-

Funkcja automatycznej zmiany trybu pracy

Monitoring

Funkcja historii pracyKontrola mocy szczytowej Monitoring PDI

Wymaga podzielnika PDI + Licznik energii

Funkcja blokady

-

Funkcja wydrukuFunkcja statystyk

-

Funkcja ograniczenia czasowegoKontrola eco V Dx

-

Funkcja priorytetu mocy szczytowej

-

Monitoring danych cyklu pracy

Wymaga zestawu DO Kit

Cyfrowe wyjście

KOMBINACJE PODŁĄCZEŃ ▶ Multi V III Heat Pump Multi V III Heat Recovery

MULTI V MULTI V MULTI V MULTI V

AC 220V

PI485

Przewód zasilający prądu stałego

PLUS II SYNC II SPACE II MINI

MULTI V PLUS MULTI V SYNC MULTI V SPACE

PMNFP14A0 (Max 16 jedn. wewn.) / PMNFP14A1 (Max 64 jedn. wewn.) PI485 Internet PMNFP14A0 Komercyjne jednostki wewnętrzne

PI485

wentylacji

Komercyjne splity Multi splity

Systemy

ACP PQCPA(B)11A0E

Jednostki wewnętrzne_MULTI V

-

Funkcja automatycznego adresowania

PHNFP14A0 (Przypodł.-sufit., Kanałowe) / PSNFP14A0 (Kasetonowe, Pokojowe) PI485

Eco-V PHNFP14A0

lub Sterownik AC Smart

& Akcesoria

Prosty sterownik centralny

92 /93

Sterownik AC Manager

•PQCSS520A0E

Kontrola / Monitoring

Aktualizacja nowych funkcji

Zdalny dostęp

Różnorodne kombinacje kontroli

Alarm przeciwpożarowy

Programowanie

Operacje autonomiczne

Kontrola mocy szczytowej Proporcjonalny rozkład mocy

CECHY PQCPA(B)11A0E+PQCSS520A0E Max ilość jednostek wewnętrznych Kontrola / Monitoring Zarządzanie programowaniem Blokada funkcji

4096 jednostek wewnętrznych (16 sterowników ACP) √ √ Tryb pracy / Temperatura / Prędkość wentylatora / Wszystkie funkcje jednocześnie

Ograniczenie zakresu temperaturFunkcja ograniczenia zmian temperaturyFunkcja automatycznej zmiany trybu pracy Funkcja historii pracy Kontrola mocy szczytowej

√ Monitoring i Historia błędów √

Monitoring PDI

Wymaga podzielnika PDI + Licznik energii

Funkcja wydrukuFunkcja statystykFunkcja ograniczenia czasowego

-

Kontrola eco V Dx

-

Funkcja priorytetu mocy szczytowej

-

Monitoring danych cyklu pracy Funkcja blokady Funkcja kontroli jednostki AHU Pompa ciepła Cyfrowe wyjście

Systemy klimatyzacji Multi V LG 2011

Tylko z PQCPB11A0E Wymaga zestawu DO KitMULTI V III Heat Pump MULTI V III Heat Recovery

(instalacja ze sterownikiem ACP)

ACP

MULTI V MULTI V MULTI V MULTI V

Sterownik AC Manager PQCSS520A0E

MULTI V PLUS MULTI V SYNC MULTI V SPACE

AC 220V

PI485

Przewód zasilający prądu stałego

HUB

PLUS II SYNC II SPACE II MINI

Jednostki zewnętrzne_MULTI V

KOMBINACJE PODŁĄCZEŃ

PMNFP14A0 (Max 16 jedn. wewn.) / PMNFP14A1 (Max 64 jedn. wewn.) PI485

Komercyjne splity Multi splity

Komercyjne jednostki wewnętrzne

PI485

PHNFP14A0 (Przypodł.-sufit., Kanałowe) / PSNFP14A0 (Kasetonowe, Pokojowe) PI485

Eco-V PHNFP14A0

Max 16 ACP

ZASTOSOWANIE

Jednostki wewnętrzne_MULTI V

PMNFP14A0 Internet

Zarządzanie wielkopowierzchniowe Produkt specjalnie zaprojektowany do zarządzania obszarem wielkopowierzchniowym. - Centralne sterowanie i monitoring aż do 4096 jednostek wewnętrznych i 16 sterowników ACP.

Systemy

Przykładowy system – Korea.

ACP

wentylacji

Max 4096 jedn. wewn.

AC Manager

& Akcesoria 94 /95

Bramka sieciowa BNU-LW (Building Network Unit-

)

•PQNFB16A1

Prosty interfejs łączący system BMS (Building Management System) z układem klimatyzacji LG. • Niezależność systemu BMS zgodna ze standardami BMS. - System operacyjny oparty na LNS (serwis sieciowy )

CECHY (Do zastosowania w dedykowanych modelach LG - standard PI485) • Połączenie z serwisem przy użyciu protokołu LONTALK i protokołów klimatyzacyjnych LG • Zdolność procesu - 64 jednostki (razem: wewnętrzne i wentylacja) - adresowanie każdej jednostki: 0x00 ~ 0x3F • Funkcja autoweryfikacji instalacji przez Internet (zawarta w serwerze sieciowym) - ustawianie bramki sieciowej - diagnoza statusu komunikacji sieci klimatyzacji LG • Zdalne połączenie z systemem łącznego zarządzania (system LG)

Kontrola

Monitoring

Polecenie Włącz/Wyłącz

Raport stanu Włącz/Wyłącz

Ustawienia trybu pracy

Raport stanu trybu pracy

Ustawienia prędkości wentylatora

Raport stanu prędkości wentylatora

Ustawienia blokad

Raport stanu blokad

Ustawienia nawiewu

Raport ustawień nawiewu

Ustawienia temperatur

Raport nastaw temperaturowych

Ustawienia użytkownika (tylko dla wentylacji)

Raport temperatur przestrzeni prądowej Raport stanu błędu Raport stanu ustawień użytkownika (tylko dla wentylacji)

KOMBINACJE PODŁĄCZEŃ Sieć System BMS

Linia komunikacji LON

Kontrola oświetlenia

Zdalne sprawdzanie

Max 64 jedn. wewn. (klimatyzacji i wentylacji) Adresowanie jednostek: 00 ~ 3F

Użyteczna kontrola Inne urządzenia LON

RS485

PI485

PMNFP14A0 (Max 16 jedn. wewn.) / PMNFP14A1 (Max 64 jedn. wewn.)

BNU-LW PQNFB16A1

PI485

PMNFP14A0

lub

PI485 PHNFP14A0

Prosty Sterownik AC Smart sterownik centralny

Systemy klimatyzacji Multi V LG 2011

Jednostki zewnętrzne

Eco-V

Jednostki wewnętrzne

Zastosowanie w dedykowanych modelach LG

(Building Network Unit-

Jednostki zewnętrzne_MULTI V

Bramka sieciowa BNU-BN )

•PQNFB17B0

CECHY (Do zastosowania w dedykowanych modelach LG - standard PI485) • Dzięki wbudowanej funkcji kontroli sieciowej, sterownik BACnet umożliwia dostęp do klimatyzatora i specjalistycznych urządzeń poprzez Internet. • Możliwość kontroli 256 jednostek wewnętrznych. (klimatyzacji i wentylacji) • Urządzenia zewnętrzne takie jak alarm przeciwpożarowy, detektory ruchu mogą być podłączone do bramki systemu, a ich funkcje wewnętrznie powiązane z pracą klimatyzatora.

Kontrola

Monitoring

Polecenie Włącz/Wyłącz

Raport stanu Włącz/Wyłącz

Ustawienia trybu pracy

Raport stanu trybu pracy

Ustawienia prędkości wentylatora

Raport stanu prędkości wentylatora

Ustawienia blokad

Raport stanu blokad

Ustawienia nawiewu

Raport ustawień nawiewu

Ustawienia temperatur

Raport nastaw temperaturowych

Ustawienia użytkownika (tylko dla wentylacji)

Raport temperatur przestrzeni prądowej

Jednostki wewnętrzne_MULTI V

Prosty interfejs łączący system BMS (Building Management System) z układem klimatyzacji LG. • Niezależność systemu BMS zgodna ze standardami BMS. - System operacyjny oparty na serwisie sieciowym BACnet.

Raport stanu błędu Raport stanu ustawień użytkownika (tylko dla wentylacji)

KOMBINACJE PODŁĄCZEŃ Systemy

Sieć

wentylacji

System BMS

Linia komunikacji BACnet

Kontrola oświetlenia

Zdalne sprawdzanie

Max 256 jedn. wewn. (klimatyzacji i wentylacji) Adresowanie jednostek: 00~FF

Użyteczna kontrola Inne urządzenia LON

RS485

PI485

PMNFP14A0 (Max 16 jedn. wewn.) / PMNFP14A1 (Max 64 jedn. wewn.) PI485

PMNFP14A0

lub

PI485 PHNFP14A0

Prosty Sterownik AC Smart sterownik centralny

Jednostki zewnętrzne

Eco-V

& Akcesoria

BNU-BN PQNFB17B0

Jednostki wewnętrzne

Zastosowanie w dedykowanych modelach LG

96 /97

Zestaw cyfrowego wyjścia DO Kit

•PQNFP00T0

Zestaw cyfrowego wyjścia jest połączeniem pomiędzy sterownikiem ACP (AC Smart) i urządzeniami zewnętrznymi, dzięki czemu sterownik ten umożliwia włączanie i wyłączanie urządzeń zewnętrznych takich jak oświetlenie, pompy, silniki itp.

SCHEMAT POŁĄCZEŃ

BUS _ B Obciążenie zasilania

BUS _ A

oświetlenie

ACP lub AC Smart

L

Systemy klimatyzacji Multi V LG 2011

N

pompa

silnik

itp.

•PRCKA0 •PRLK048A0

SPECYFIKACJE Waga(kg) Model

Wymiary(mm)

netto

brutto

długość

wysokość

głębokość

Zestaw kontrolny

PRCKA0

2.2

3.6

280

135

280

Zestaw EEV

PRLK048A0

3.1

3.6

404

83

217

ZASILANIE

220~240V, 50/60Hz, 1Ø

WYBÓR WYMIENNIKA • W zależności od wydajności parownika należy dobrać jedną z płytek PCB wyszczególnionych w poniższej tabeli i podpiąć do zestawu kontrolnego AHU (podstawowa opcja jest dla 36 kBTU/h).

Szczegóły

Ustawienia wydajności 'Opcja PCB'

(Płyta główna PCB)

0.88~1.08

7~9

22 ~ 26

0.88~1.08

9~11

25~32

42k

0.88~1.08

11~13

31~35

48k

1.23~1.51

13~16

33~45

EBR52358911

76k

1.93~2.35

20~24

50~64

EBR52358912

96k

1.93~2.35

25~31

64~72

Dopuszczalna objętość wymiennika (dm3)

EBR52358907

28k

EBR52358908

36k

EBR52358909 EBR52358910

* Temperatura nasycenia (SST) = 6ºC, SH (ciepło przegrzania)=5k, Temperatura powietrza = 27ºC suchy termometr / 19ºC mokry termometr

wentylacji

Zakres przepływu powietrza (m3/min.)

Wydajność (Btu/h)

Systemy

Dopuszczalny zakres wydajności dla wymiennika (kW)

Opcjonalne płytki PCB

Jednostki wewnętrzne_MULTI V

Możliwość połączenia chłodnic central wentylacyjnych z agregatami MULTI V. Obsługiwane wydajności mieszczą się w przedziale 28 kBtu/h ~ 96 kBtu/h.

Jednostki zewnętrzne_MULTI V

Zestaw kontrolny AHU i zestaw EEV

SCHEMAT POŁĄCZEŃ Rura czynnika chłodniczego Okablowanie komunikacyjne

& Akcesoria

Zestaw EEV

Centrala wentylacyjna

Zestaw kontrolny ze sterownikiem Sterownik przewodowy lub Dry Contact (PQDSBNGCM0) 98 /99

Zestaw kontrolny AHU

•PRCKD20E •PRCKD40E

Zestaw kontrolny AHU obsługuje funkcje chłodzenia, grzania, wentylacji oraz nawilżania i oczyszczania powietrza.

SPECYFIKACJE Waga(kg) Model Zestaw kontrolny

PRCKD20E PRCKD40E

netto 43.5

Wymiary(mm)

ZASILANIE

brutto szerokość wysokość głębokość 48

600

750

285

220~240V, 50/ 60Hz, 1Ø

Cechy modelu • Kontroler AHU Kombinacje 1~4 j. zewn. • Płyta PCB jedn. zewn. • Czujnik zasilania Kombinacje 5~8 j. zewn.

SCHEMAT SYSTEMU Czujnik temperatury / RA, SA (zasadniczy), Mix (opcja) Czujnik temperatury i wilgotności / RA, SA, OA (opcja)

Zawory rozprężne Centrala wentylacyjna

Siłownik przepustnicy / EA, OA, Mix (opcja) Różnicowy przełącznik ciśnienia (opcja) Zawór nawiżacza (opcja) Czujnik CO2 (opcja)

Zestaw kontrolny

Czujnik dymu (opcja) Wentylatory / Nawiew / Wyciąg

Sterownik przewodowy Umiejscowiony lokalnie

Systemy klimatyzacji Multi V LG 2011

Umiejscowiony na zestawie kontrolnym

Rury czynnika chłodniczego Okablowanie komunikacyjne Termistor Sygnał (Włącz / Wyłącz) Sygnał (DC0 ~ 10V) RA - powietrze wyciągane SA - powietrze nawiewane OA - powietrze zewnętrzne EA - powietrze usuwane MiX - komora mieszania

Jednostki zewnętrzne_MULTI V

Zawór rozprężny AHU •PATX13A0E •PATX20A0E •PATX25A0E •PATX35A0E •PATX50A0E

SPECYFIKACJE Waga(kg) Model

Zawór rozprężny

Wymiary(mm)

netto

brutto

PATX13A0E

5.6

6.9

PATX20A0E

5.8

7.1

PATX25A0E

6.0

7.3

PATX35A0E

6.2

7.5

PATX50A0E

8.5

10.0

szerokość

wysokość

głębokość

ZASILANIE • Wydajność jedn. zewn.: 8~16HP

238

169

491

291

192

561

• Wydajność jedn. zewn.: 18~26HP • Wydajność jedn. zewn.: 28~36HP • Wydajność jedn. zewn.: 38~46HP • Wydajność jedn. zewn.: 48HP~56HP

Jednostki wewnętrzne_MULTI V

Możliwość podłączenia chłodnic central wentylacyjnych o dużej wydajności z agragatami MULTI V.

SCHEMAT SYSTEMU Czujnik temperatury / RA, SA (zasadniczy), Mix (opcja)

Systemy

Czujnik temperatury i wilgotności / RA, SA, OA (opcja)

Zawory rozprężne Centrala wentylacyjna

Siłownik przepustnicy / EA, OA, Mix (opcja)

wentylacji

Różnicowy przełącznik ciśnienia (opcja) Zawór nawiżacza (opcja) Czujnik CO2 (opcja)

Zestaw kontrolny

Czujnik dymu (opcja) Wentylator/ Supply, Return

Sterownik przewodowy Umiejscowiony na zestawie kontrolnym

RA - powietrze wyciągane SA - powietrze nawiewane OA - powietrze zewnętrzne EA - powietrze usuwane MiX - komora mieszania

& Akcesoria

Umiejscowiony lokalnie

Rury czynnika chłodniczego Okablowanie komunikacyjne Termistor Sygnał (Włącz / Wyłącz) Sygnał (DC0 ~ 10V)

100 /101

Przełącznik funkcyjny chłodzenie/grzanie

•PRDSBM

Przełącznik ten pozwala na wybór trybu pracy pomiędzy chłodzeniem, grzaniem lub wentylacją, co zapobiega błędom jednoczesnego grzania i chłodzenia podczas zmiany pór roku.

CECHY • Kontrola jednostki wewnętrznej bez użycia sterownika centralnego • Wybór trybu pracy: chłodzenie, grzanie, tryb wentylacji, wyłącznie całego systemu • Funkcja blokady chłodzenia lub grzania w zależności od pory roku (zapobiega błędom sprzecznych nastaw)

Nawiew lub

Zmiana trybu pracy

wyłączenie systemu

Chłodzenie

ZASTOSOWANIE

Systemy klimatyzacji Multi V LG 2011

Grzanie

• Podłączenie zacisków ( , , GND) na tylniej stronie przełącznika funkcyjnego przewodami do zacisków ( , na płycie głównej jednostki zewnętrznej, jak w schemacie poniżej.

< Płyta główna jednostki zewnętrznej>

Przycisk • Metoda podłączania przewodu

schemat tras przewodów zespolone okablowanie

Maksymalna długość przewodu sterującego: 300m, przewód komunikacyjny, ekranowany ø 1,25 mm2.

Włożyć przewód do złączki

Jednostki wewnętrzne_MULTI V

Nacisnąć we wskazanych miejscach

, GND)

Jednostki zewnętrzne_MULTI V

SCHEMAT POŁĄCZEŃ

Systemy

wentylacji & Akcesoria 102 /103

Podzielnik energii PDI

•PQNUD1S00

Urządzenie wyświetla zużycie energii elektrycznej jednostek wewnętrznych (pojedynczych jednostek jak i całych układów) w systemach Multi. System ten może być również podłączony do zdalnego systemu zliczania energii.

OPIS WSKAŹNIKA MOCY • Urządzenie wyświetla poziom zużycia energii poszczególnych jednostek wewnętrznych podłączonych do jednego układu MULTI V. • Zużycie energii przez poszczególną jednostkę wewnątrzną podłączoną do zasilania wskazuje wyświetlacz urządzenia. • Informacja o dystrybucji energii może być na bieżąco przekazywana do zdalnego systemu zliczania energii.

3 1 2

1 Wyświetlacz LCD

2 Klawisze funkcyjne

3 Oznakowanie lokalizacji poszczególnych jedn. wewn.

CECHY • Zgromadzone wskazania całkowitego zużycia energii • Zgromadzone / bieżące zużycie energii poszczególnych jednostek wewnętrznych • Przechowywane informacji miesięcznego zużycia energii • Urządzenie współpracuje z maksymalnie 64 jednostkami wewnętrznymi • 1 PDI dla 1 jednostki zewnętrznej • Funkcja ochrony danych przy awarii zasilania: dane przechowywane w pamięci EEPROM nie są utracone po zaniku napięcia • Możliwość podłączenia do sterownika centralnego PC • Łatwe połączenie ze zdalnym licznikiem energii elektrycznej (poprzez RS485) • Przelicznik wskaźnika rozkładu mocy: Zużycie prądu = w danym pomieszczeniu

Całkowite zużycie prądu przez jedn. zewn.

×

Obciążenie pomieszczenia Całkowite obciążenie

* Obciążenie pomieszczenia: obciążenie obliczone w oparciu o nastawioną temperaturę w pomieszczeniu, tryb i czas pracy.

SPECYFIKACJE • Zasilanie: 220~240 V / 50~60 Hz / 1Ø • Wymiary (szer. x wys. x gł.): 200 x 120 x 55 mm • Podłączenie: podzielnik DPI na jedną jednostkę zewnętrzną • Wymagany cyfrowy licznik energii, impulsowy (40~400 ms; 1, 2, 3, 4, 6, 8 W / sygnał)

Systemy klimatyzacji Multi V LG 2011

Jednostki zewnętrzne_MULTI V

KOMBINACJE PODŁĄCZEŃ [Instalacja bez sterownika centralnego] ▶ (poniżej 16 jednostek wewnętrznych)

W przypadku serii Multi V II & III, płytka PI-485 jest zbędna.

AC 220V Cyfrowy licznik energii (miejscowy)

Syganł wyjściowy (1, 2, 4, 6, 8, 10W/sygnał) AC 200V~240V 50/60Hz

PQNUD1S00 RS485

Jednostki wewnętrzne_MULTI V

▶ (Powyżej 16 Jednostek wewnętrznych) Cyfrowy licznik energii (miejscowy) AC 220V Syganł wyjściowy (1, 2, 4, 6, 8, 10W/sygnał) AC 200V~240V 50/60Hz

PQNUD1S00

PMNFP14A1 : (max 64 jednostki wewnętrzne)

RS485

Systemywentylacji

[Instalacja z wykorzystaniem sterownika centralnego] Cyfrowy licznik energii (miejscowy) AC 220V Syganł wyjściowy (1, 2, 4, 6, 8, 10W/sygnał) AC 200V~240V 50/60Hz

PQNUD1S00

PMNFP14A1 : (max 64 jednostki wewnętrzne)

RS485

& Akcesoria

ACP

104 /105

Dry Contact

•PQDSA(1) •PQDSB(1) •PQDSBC

Dry Contact znajduje różnorodne zastosowanie, umożliwiając kontrolę pracy jednostek wewnętrznych klimatyzacji, w zależności od statusu pracy urządzeń zewnętrznych.

CECHY Punkt kontaktu

PQDSA/ PQDSB

PQDSA1/ PQDSB1

PQDSBC

1 punkt kontroli

1 punkt kontroli

2 punkty kontroli

AC 220V - źródło zewnętrzne

AC 24V - źródło zewnętrzne

DC 5V i 12V z płyty gł. PCB

Wejście prądowe / bezprądowe

-

-Kontrola włącz / wyłączBlokada / Odblokowanie

-

-Ustawianie prędkości wentylatora

-

-Wyłącznik termiczny

-

-Oszczędność energii

-

-Ustawianie temperatury

-

-Monitoring błędówKontrola działaniaZasilanie

※ Odniesienia do właściwych modeli PDB w Dokumentacji Technicznej. ※ Modele z obudową: PQDSB(1), PQDSBC. Model bez obudowy: PQDSA(1)

Dry contact (Punkt kontroli podłączony do urządzeń zewnętrznych)

Karta magnetyczna

Czujnik Alarm światła przeciwpożarowy

Zegar

Detektor ruchu

Czujnik otwierania/ zamykania drzwi

Struktura systemu

OPIS ELEMENTÓW PQDSA(1) / PQDSB(1)

1

2

3 4 5 6

CN-POWER: AC 220V / 24V CN-CC: Przyłącze płyty głównej PCB CN-DRY(L): Przyłącze DRY CONTROLLER CN-DRY(SIG): Przyłącze DRY CONTROLLER CN-DRY(ERROR CHECK): Przyłącze wyświetlacza kontroli błędów CN-DRY(OPER STATE): Przyłącze wyświetlacza trybu pracy

PQDSBC CN_INDOOR2: Przyłącze płyty głównej Dry Contact CN_INDOOR1: Przyłącze PI 485 CHANGE_OVER_SW: Przełącznik wyboru sygnału połączenia - prądowe (5V~12V) lub bezprądowe CN_CONTROL: Przyłącze sygnału wejściowego CONTROL_MODE_SW: Przełącznik wyboru trybu pracy SETTING_SW: Przełącznik wyboru ustawień funkcji DRY CONTACT TEMP_SETTING: Przełącznik ustawiania żądanej temperatury CN_OUT(O1,O2): Przyłącze urządzenia wyświetlającego tryb pracy CN_OUT(E3,E4): Przyłącze urządzenia wyświetlającego błędy pracy systemu DISPLAY_LED: Dioda LED wyświetlająca stan pracy DRY CONTACT RESET_SW: Przełącznik resetownia ustawień DRY CONTACT

Systemy klimatyzacji Multi V LG 2011

•PQDSBNGCM1

CECHY 1) Model: PQDSBNGCM1 2) Specyfikacje Wymiary: 105 X 78 X 35 mm Zastosowanie: Multi V Plus II & Multi V III Funkcje: Liczba gniazd wejścia: 8 styków Prądowe / Bezprądowe (do wyboru) Gniazda wyjścia: 2 gniazda (informacja pracy, błędów systemu) Przełącznik nr 1: ustawienia logiki pracy (tryb pracy, moc nawiewu, termostat) Przełącznik nr 2 : wybór tempertatury (zakres 18~30°C)

Jednostki wewnętrzne_MULTI V

Dry Contact pozwala również podłączyć jednostki wewnętrzne MULTI V do niezależnych sterowników zewnętrznych.

Jednostki zewnętrzne_MULTI V

Dry Contact

3) Opis Produkt dedykowany specjalnie do połączeń z zewnętrznymi sterownikami monitorującymi pracę systemu, obsługującymi interefejs komunikacji Dry Contact.

Systemy

Moduł kontroli

wentylacji

SCHEMAT POŁĄCZEŃ

& Akcesoria 106 /107

Dry Contact

•PQDSBCGCD0

Dry Contact znajduje różnorodne zastosowanie i umożiwia podłączenie jednostek wewnętrznych do niezależnych urządzeń zewnętrznych.

CECHY 1) Model: PQDSBCGCD0 2) Specifikacje Wymiary: 105 X 78 X 35 mm Zastosowanie: modele serii Multi V II i wyższe Funkcje: - Wejście: 2 styki (funkcje kontroli jak przy PQDSBC) - Wyjście: 2 styki (informacja pracy i błędów systemu) - Wejście trybu komunikacji PI485: komunikacja z wykorzystaniem protokołu LGAP (RS485) 3) Opis Produkt przeznaczony do podłączenia z innym sterownikiem używającym styków Dry Contact lub płytki PI485.

SCHEMAT POŁĄCZEŃ

Centrala systemu zarządzania pokojami

RS485(*RCU)

Jednostka wewnętrzna

Dry contact

Sterownik lokalny

2 gniazda Alarm Karta magnetyczna przeciwpożarowy Funkcja jak przy PQDSBC *RCU: sterownik pokojowy

Systemy klimatyzacji Multi V LG 2011

•PQDSBCDVM0

CECHY 1) Model: PQDSBCDVM0 2) Specifikacje Zastosowanie: tylko modele serii Multi V III Funkcje: - Kontrola zapotrzebowania mocy (3 punkty kontroli) - Kontrola zapotrzebowania mocy (współpraca z DDC) - Kontrola prędkości obrotów wentylatora jednostek zewnętrznych (praca w trybie snu) - Wyłączanie wszystkich jednostek - Monitoring błędów - sygnał błędu

Jednostki wewnętrzne_MULTI V

Dry contact do kontroli pracą jednostek zewnętrznych systemów MULTI V III.

Jednostki zewnętrzne_MULTI V

Dry Contact dla jedn. zewn.

3) Opis Produkt dedykowany specjalnie dla kontroli zapotrzebowania mocy systemu klimatyzacji. Do zastosowania tylko w przypadku systemów Multi V III.

Systemy

SCHEMAT POŁĄCZEŃ

wentylacji

RS-485

Max 16 jednostek zewnętrznych

& Akcesoria 108 /109

Kratka czerpna / Króciec podłączeniowy •PBSGB30 •PBSGB40 •PBSC30 •PBSC40

Szerokie możliwości zastosowania.

CECHY • Wysoki spręż umożliwia zastosowanie elastycznego podłączenia o różnej długości. • Przy zastosowaniu dolnego panelu czerpnego, wymagana wysokość zabudowy to tylko 270 mm. • Dyskretnie wpasowuje się w każdy wystrój wnętrza.

ZASTOSOWANIE • Klimatyzatory kanałowe wbudowane (odniesienia do właściwych modeli w Dokumentacji Technicznej).

MODELE Typ

Model

Kratka

Wydajność (Btu/h) 7K

9K

12K

15K

PBSGB30 PBSGB40 PBSC30 PBSC40

Króciec

SZCZEGÓŁY OZNACZEŃ MODELI • Dla kratki czerpnej

• Dla króćca

1 2 3 4 5 6 7 P B S G B 3 0

1 2 3 4 5 6 P B S C 3 0 Obudowa Króciec

Kratka czerpna

Kanałowy

Kanałowy

Część

A B

Systemy klimatyzacji Multi V LG 2011

(Jednostka: mm)

(Jednostka: mm)

A

B

C

359

56

PBSC30

821

PBSGB40 1188 359

56

PBSC40

1100 274 42~250

PBSGB30 910

A

ZASTOSOWANIE ponad 270 mm

ponad 520 mm

(1 szt.) (4 szt.) (4 szt.) (8 szt.) (1 szt.)B

Dla kratki czerpnej:

• Elastyczny króciec • Wkręty mocujące brezent • Dystanse regulacyjne • Wkręty mocowania podwieszeń • Instrukcja montażuC

Część

Dla króćca podłączeniowego:A

Zasysanie dołem

• Panel czerpny z filtrem powietrza (1 szt.) • Śruby mocujące M5x18 (4 szt.) • Instrukcja obsługi (1 szt.)C

Obudowa

AKCESORIA

24K

WYMIARY

Numer seryjny

Numer seryjny

18K

B

C

274 42~250

dla klimatyzatorów kasetonowych 4-stronnych

•PTVK410 •PTVK420 •PTVK430

PTVK410

+

PTVK420

PTVK430

/

AKCESORIA PTVK410 / PTVK420

PTVK430

• Wspornik instalacyjny • Śruba • Wkręt • Instrukcja instalacji

• Kołnierz Ø 75 mm • Śruby • Instrukcja instalacji

Jednostki wewnętrzne_MULTI V

Świeże powietrze jest dostarczane do klimatyzowanego pomieszczenia dzięki zestawowi wentylacyjnemu.

Jednostki zewnętrzne_MULTI V

Zestawy doprowadzenia świeżego powietrza

WYMIARY PTVK430

406

53 mm

840

435

443

ø150

wentylacji

ø75

81

4 13

Systemy

PTVK410 / PTVK420

419 840 55mm

• Klimatyzatory kasetonowe 4- stronne (TP,TN,TM).

& Akcesoria

ZASTOWANIE

110 /111

Nakładka bocznego wylotu

•PQAGA •PRAGX*SO

Multi V III

Multi V Plus II

Łatwa możliwość zmiany kierunku wylotu powietrza.

CECHY • Zmienia kierunek wylotu powietrza z pionowego na poziomy. • Zaprojektowana do zewnętrznego wylotu powietrza. • Łatwość instalacji nakładki. • Elastyczność instalacji.

ZASTOSOWANIE W MODELACH • Układy MULTI V, MULTI V II, Komercyjne (obudowa typu UY, UW), Multi V III (UX2, UX3)

WYMIARY Multi V Plus II

Multi V III(UX3) 617 560

2 60

00

R5

50

650

500

500

30

50

650 560

50

617

796

Multi V III(UX2)

Systemy klimatyzacji Multi V LG 2011

856

50

760

760

500 50

796

50

500

00

R6

Multi V Plus II

Multi V III

1 2 3 4 5 P Q A G A

1 2 3 4 5 6 7 8 P R AG X 3 S O Obudowa

Numer seryjny Kierunek wylotu powietrza / S: Model postawowy Obudowa X3: UX3 / X2 : UX2 Kolano wywiewne R : Multi V Część

Kolano wywiewne Wspólnego użytku Część

Jednostki wewnętrzne_MULTI V

ZASTOSOWANIE

Jednostki zewnętrzne_MULTI V

SZCZEGÓŁY OZNACZEŃ MODELI

Systemy

wentylacji

Multi V III(UX2)

Multi V III(UX3)

& Akcesoria 112 /113

Jednostka odzysku ciepła HR

•PRHR021 •PRHR031 •PRHR041

PRHR021 (2 porty)

PRHR041 (4 porty)

PRHR031 (3 porty)

CECHY • Możliwość podłączenia do 32 jedn. wewn. dzięki modułowej konstrukcji (do 8 jedn. na jednym odgałęzieniu). • Ułatwiona instalacja dzięki zastosowaniu automatycznego algorytmu wykrycia podłączonych jednostek. • Cykl przechładzania w module odzysku ciepła optymalizuje wydajność systemu.

ZASTOSOWANIE W MODELACH

AKCESORIA I SPECYFIKACJE PRHR021

Model Ilość jednostek wewnętrznych Max wydajność podłączonych jedn. wewn. (port/łącznie) Maxilość podłączonych jedn. wewn. na port Nominalny pobór mocy Chłodzenie Grzanie Waga Wymiary (dł.xwys.xgł.)) Przyłącza Jednostka Ciecz rur wewnętrzna Gaz Jednostka Ciecz zewnętrzna Gaz (niskiego ciśnienia) Gaz (wysokiego ciśnienia) Zasilanie

SZCZEGÓŁY OZNACZEŃ MODELI 1234567 PRHR041 Numer seryjny Ilość podłączanych pomieszczeń 02: dla 2 pomieszczeń 03: dla 3 pomieszczeń 04: dla 4 pomieszczeń Jednostka odzysku ciepła Multi V Część

Systemy klimatyzacji Multi V LG 2011

szt. kW szt. W W kg mm mm(cale) mm(cale) mm(cale) mm(cale) mm(cale) ø /V/Hz

PRHR031

PRHR041

2

3

4

14.1/28.2

14.1/44.8

14.1/56.4

8

8

8

26

40

40 40

26

40

20

22

24

801x218x617

801x218x617

801x218x617

9.52(3/8)

9.52(3/8)

9.52(3/8)

15.88(5/8)

15.88(5/8)

15.88(5/8)

9.52(3/8)

15.88(5/8)

15.88(5/8)

22.2(7/8)

28.58(11/8)

28.58(11/8)

19.05(3/4)

22.2(7/8)

22.2(7/8)

1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50

DOSTARCZANE CZĘŚCI • Jednostka odzysku ciepła (1 szt.) • Śruby montażowe M10 lub M8(4 szt.) • Nakrętki M10 lub M8 (8 szt.) • Podkładka M10 (8 szt.) • Redukcja

Model

Redukcje do jednostek wewnętrznych

Rura cieczowa

Rura gazowa wysokiego ciśnienia

OD9.52 Ø6.35

Rura gazowa niskiego ciśnienia

OD15.88

PRHR021 OD19.05

Ø15.88

Ø12.7

OD22.2 Ø19.05

Ø12.7

Ø15.88

Jednostki zewnętrzne_MULTI V

REDUKCJE DO JEDN. WEWN. I JEDNOSTEK ODZYSKU CIEPŁA

OD9.52 Ø6.35

OD12.7

PRHR031/ PRHR041

OD28.58

OD15.88 Ø12.7

OD12.7

Ø22.22

OD19.05

Ø9.52

Ø9.52

Ø19.25

Ø15.88

OD15.88

OD22.2 Ø19.05

Ø12.7

Ø15.88

OD15.88 Ø12.7

(Jednostka: mm)

INSTALACJA

Jednostki wewnętrzne_MULTI V

Redukcje do jednostek odzysku ciepla

Jednostka odzysku ciepła

Systemy

Jednostka zewnętrzna

wentylacji

Jednostki wewnętrzne

& Akcesoria 114 /115

Zestaw do napełniania czynnikiem chłodniczym

•PRAC1

PROCEDURA Do wykonania procedury potrzebne są: zegary manometryczne, zestaw do napełniania czynnikiem, butla z czynnikiem oraz waga. 1. W pierwszym kroku podłączamy manometr do zaworu serwisowego rury gazowej jednostki zewnętrznej. 2. Następnie podłączamy zestaw do napełniania czynnikiem. Należy zastosować oryginalny zestaw, w przeciwnym razie system może ulec uszkodzeniu. 3. Dalej do zestawu napełniania czynnikiem podłączamy butlę z czynnikiem chłodniczym. 4. Oczyść połączenia i zestaw manometrów poprzez przedmuchanie czynnikiem. 5. Gdy wyświetlacz wskaże cyfrę “568” otwórz zawór i napełnij układ czynnikiem chłodniczym.

ZASTOSOWANIE

WYMIARY 202 133

Zestaw manometrów

Zestaw do napełniania czynnikiem

* FDD - Układ wykrywania i rozpoznanawania usterek

69

Butla z czynnikiem chłodniczym

KODY BŁĘDÓW W FUNKCJI AUTOMATYCZNEGO NAPEŁNIANIA CZYNNIKIEM • “329” : Błąd zakresu temperatury (w przypadku kiedy jednostka wewnętrzna lub jednostka zewnętrzna jest poza zakresem). • “339” : Błąd niskiego ciśnienia (w przypadku kiedy przez ponad 10 minut system pracuje pod zbyt niskim ciśnieniem). • “349” : Zbyt gwałtowny napływ czynnika (w przypadku zastosowania niewłaściwego zestawu do napełniania czynnikiem). • “359” : Błąd braku stabilizacji (po uruchomieniu system nie osiąga wymaganych parametrów ciśnienia).

Systemy klimatyzacji Multi V LG 2011

•PTDCD •PTDCD1 •PTDCM •PTDCQ

CECHY • Dedykowana do 4-stronnych jednostek kasetonowych. • Maskuje boczne strony jednostki. • Zapewnia elegancki wygląd, przy lekkiej konstrukcji zabudowy. • Doskonała do zastosowań przy braku przestrzeni międzystropowej.

ZASTOSOWANIE W MODELACH

Jednostki wewnętrzne_MULTI V

Zapewnia estetyczne wykończenie klimatyzatorów kasetonowych w przypadku braku możliwości ich zabudowy.

Jednostki zewnętrzne_MULTI V

Obudowa klimatyzatora kasetonowego

• Klimatyzatory kasetonowe 4-stronne (TD, TD1, TH, TP, TN, TM, TQ, TR).

DOSTARCZANE CZĘŚCI Pokrywa B (4 szt.) Pokrywa D (4 szt.)

Systemy

• Pokrywa A (4 szt.), • Pokrywa C (4 szt.), • Śruby • Instrukcja instalacji (1 szt.)

Model

Panel przedni

PTDCD PTDCD1 PTDCM PTDCQ

PT-CD0, PT-CD1, PT-HD0, PT-HD1 PT-CDA1, PT-CDC1, PT-HDA1, PT-HDC1 PT-UMC PT-UQC

wentylacji

AKCESORIA

& Akcesoria 116 /117

ROZGAŁĘŹNIKI DO PODŁĄCZENIA JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH (jednostka: mm)

Rura gazowa

Model

Rura cieczowa

(jednostka: mm)

Model

Rura gazowa

ARBL054

ARBL107

4 rozgałęzienia

7 rozgałęzień

ARBL057

ARBL1010

7 rozgałęzień

10 rozgałęzień

ARBL104

ARBL2010

4 rozgałęzienia

10 rozgałęzień

Rura cieczowa

TRÓJNIKI DO PODŁĄCZENIA JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH (2 Jednostki zewnętrzne)

(3 Jednostki zewnętrzne) (jednostka: mm)

Rura gazowa

Model

Rura cieczowa

Rura gazowa

I.D.31.8 I.D.34.9

281

I.D.12.7 I.D.9.52

I.D.19.05

111

I.D.22.2

334

298 I.D.15.88

I.D.15.88

I.D.28.58

Rura cieczowa

341

331 314

416 408 I.D.28.58

ARCNN21

(jednostka: mm)

Model

ARCNN31

83

I.D.41.3

I.D.34.9

111 I.D.22.2

I.D.41.3

I.D.22.2 O.D.19.05

I.D.41.3 I.D.38.1 O.D.34.9

I.D.12.7

I.D.28.58

I.D.19.05

I.D.28.58

I.D.15.88 I.D.12.7

125

70

130

83

I.D.19.05

O.D.34.9

I.D.15.88

(4 Jednostki zewnętrzne) (jednostka: mm)

Rura gazowa

Model

Rura cieczowa 334

415

281

375

ARCNN41

I.D.22.2

I.D.19.05

I.D.19.05

83

134

I.D.41.3

I.D.44.48 I.D.53.98

I.D.25.4 O.D.22.2 I.D.15.88 I.D.12.7

I.D.28.58

80

(2 Jednostki zewnętrzne)

(3 Jednostki zewnętrzne)

(jednostka: mm)

Rura cieczowa

Rura gazowa nis. ciśnienia

Model

I.D.28.58

I.D.15.88 111

I.D.22.2

I.D.31.8 I.D.34.9

Model

341 298

I.D.12.7 I.D.9.52

I.D.19.05

83

I.D.19.05

I.D.19.05

83

I.D.22.2 O.D.19.05

I.D.12.7

(4 Jednostki zewnętrzne) (jednostka: mm)

I.D.44.48 I.D.53.98

High Pressure Rura gazowa

Rura cieczowa

341 298

334 281

I.D.41.3

134

I.D.22.2 I.D.19.05

I.D.19.05

83

I.D.34.9

I.D.41.3

I.D.25.4 O.D.22.2

I.D.41.3

O.D.34.9

I.D.15.88 I.D.12.7

I.D.28.58

I.D.28.58 80

125

Systemy klimatyzacji Multi V LG 2011

I.D.28.58 125

415 375

416 408 I.D.28.58

111

111

I.D.22.2 I.D.19.05

I.D.19.05

83

O.D.34.9

I.D.15.88 I.D.12.7 70

Rura gazowa nis. ciśnienia

Rura gazowa wys. ciśnienia

334 281

I.D.34.9

I.D.41.3

I.D.15.88

130

ARCNB41

ARCNB31

I.D.41.3 I.D.28.58

Rura cieczowa

I.D.28.58

I.D.15.88

I.D.22.2

I.D.41.3I .D.38.1 O.D.34.9

Model

(jednostka: mm)

Rura gazowa nis. ciśnienia

334 281

331 314

416 408 I.D.28.58

ARCNB21

Rura gazowa wys. ciśnienia

I.D.15.88 I.D.12.7

I.D.22.2

I.D.31.8 I.D.34.9 I.D.41.3I .D.38.1 O.D.34.9

I.D.28.58 130

111

(jednostka: mm)

Model

Rura gazowa

(jednostka: mm)

Rura cieczowa

Model

Rura gazowa

ARBLN07121

ARBLN03321

ARBLN14521

ARBLN23220

(jednostka: mm)

Model

Rura gazowa nis. ciśnienia

Rura cieczowa

Jednostki wewnętrzne_MULTI V

ARBLN01621

Rura cieczowa

Jednostki zewnętrzne_MULTI V

TRÓJNIKI DO PODŁĄCZENIA JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH

Rura gazowa wys. ciśnienia

ARBLB01621

Systemy

ARBLB03321

wentylacji

ARBLB07121

ARBLB14521

I.D.44.48

I.D41.3 420 490

ARBLB23220 I.D.34.9

I.D.28.58

2

X2

3 175

O.D.44.48 2 3

I.D.19.05 O.D.22.2

346 379

I.D.15.88

O.D.19.05 2

2

X2

471 517

125

3

3 I.D19.05 O.D22.2 I.D15.88 O.D38.1 I.D41.3

I.D.15.88 I.D.12.7

3

I.D34.9 I.D28.58

I.D28.58 I.D22.2 I.D34.9

I.D38.1

110 120

I.D38.1

I.D.19.05

I.D.25.4 I.D.22.2 I.D.19.05 96

115

3 70

I.D.22.2

2

I.D.25.4 I.D.22.2 O.D.28.58 X2 3

100

3

I.D22.2

I.D.53.98

I.D12.7 O.D15.88

I.D25.4

3

I.D31.8

O.D.38.1

I.D34.9 I.D41.3

I.D.25.4

2 I.D.44.48 I.D38.1 134

I.D9.52 O.D12.7

3

I.D6.35

2 120

O.D34.9

& Akcesoria

I.D.44.48 I.D41.3 I.D38.1

I.D.53.98 1

I.D38.1 I.D41.3

3 130

90

3 110

3

I.D12.7

O.D28.58

I.D22.2 I.D19.05

2

O.D15.88 70

120

118 /119

02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskie 162 A tel. (22) 48 17 100, fax (22) 48 17 222 www.klimatyzacja.lge.pl Akademia Klimatyzacji LG Warszawa 02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 20 [email protected] Oddział Wrocław / Akademia Klimatyzacji LG Wrocław 55-040 Kobierzyce (Bielany Wrocławskie) ul. Szwedzka 5A tel. (71) 73 44 401 403, fax (71) 73 44 400 [email protected] Oddział Gdynia / Akademia Klimatyzacji LG Gdynia 81-300 Gdynia, ul. Sportowa 8 [email protected]

DYSTRYBUTOR

LG Electronics Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia.