SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO® V Mapa Wersja 2010 Nowości i zmiany SYSTHERM INFO Sp. z o.o., ul. Janickiego [WIEPOFAMA], 60-542 Poznań te...
27 downloads 0 Views 1022KB Size
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO® V Mapa Wersja 2010

Nowości i zmiany

SYSTHERM INFO Sp. z o.o., ul. Janickiego [WIEPOFAMA], 60-542 Poznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail: [email protected] http://www.systherm-info.pl/

Copyright © 2008 SYSTHERM INFO Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, reprodukowanie, tłumaczenie, przenoszenie na inny nośnik informacji lub zmiana formy na czytelną maszynowo tak całości, jak i części niniejszej publikacji jest niedozwolone bez pisemnego zezwolenia udzielonego przez SYSTHERM INFO Sp. z o.o. SYSTHERM INFO Sp. z o.o. DOSTARCZAJĄC PRODUKT “TAKI JAKI JEST” NIE UDZIALA GWARANCJI I NIE UWZGLĘDNIA REKLAMACJI, ZARÓWNO WYRAŻONYCH JAK I SUGEROWANYCH, DOTYCZĄCYCH MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA GO W OKREŚLONYM CELU. W ŻADNYM WYPADKU SYSTHERM INFO Sp. z o.o. NIE PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY, RÓWNIEŻ PRZYPADKOWE, I EWENTUALNE SKUTKI UBOCZNE MAJĄCE ZWIĄZEK LUB MOGĄCE WYNIKAĆ Z ZAKUPU LUB KORZYSTANIA Z NINIEJSZYCH MATERIAŁÓW. WYŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SYSTHERM INFO Sp. z o.o., NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA, NIE PRZEKROCZY CENY ZAKUPU PRZEDSTAWIONYCH TUTAJ MATERIAŁÓW. SYSTHERM INFO Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszania swoich produktów bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza publikacja przedstawia stan produktu w chwili jej utworzenia, i może nie odzwierciedlać stanu produktu w dowolnym czasie w przyszłości. Znaki towarowe SYSTHERM INFO Sp. z o.o. Następujące nazwy są zastrzeżonymi znakami towarowymi SYSTHERM INFO Sp. z o.o.: GEO-INFO. Następujące nazwy są znakami handlowymi SYSTHERM INFO Sp. z o.o.: GEO-INFO delta, GEO-INFO omega. Wszystkie inne nazwy handlowe i towarów występujące w niniejszej publikacji są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub nazwami zastrzeżonymi odnośnych właścicieli.

Poznań 7 stycznia 2011r.

Przeznaczenie i instalacja GEO-INFO V Wer. 2010 Plik jest przeznaczony wyłącznie dla użytkowników posiadających subskrypcję do systemu GEO-INFO V na rok 2010. W celu prawidłowej instalacji należy postępować według w podręczniku: SIP GEO-INFO V; Przewodnik po instalacji GI V.

reguł

opisanych

Uwaga! Dotyczy baz danych uruchamianych w środowisku ORACLE. Wersja 2010 wymaga Oracle Wer. 10 i następnych oraz do utworzenia „Łącznika ODBC‟ wymaga oryginalnego drivera Oracle (nie można wykorzystać z drivera Microsoft’u).

INSTALACJA (UPDATE) GEO-INFO V Mapa wer. 2010 z wersji 2009 1. Plik instalacyjny SIP GEO-INFO V Mapa Wer. 2010 jest przeznaczony wyłącznie dla użytkowników posiadających subskrypcję do systemu GEO INFO V Mapa na rok 2010. 2. Program GEO INFO V Mapa na rok 2010 wymaga przeinstalowania klucza sprzętowego do nowej wersji.

PO INSTALACJI 1. Na zakończenie instalacji należy uruchomić program Kreator bazy danych (DBWizard.exe) z menu Start-> i wybierać opcję Sprawdź BD i wykonać aktualizację baz danych.. Plik DBWizard.exe znajduje się w głównym katalogu programu GEO-INFO V Mapa. 2. Następnie należy otworzyć mapę dla każdej z baz danych i wykonać z (klawiatury) polecenie ‘AnalizujBd’.

Nowości i zmiany w Module GEO-INFO V Mapa – Rok 2010 _____________________________________________________________________________________________________

Spis Treści PRZEZNACZENIE I INSTALACJA............................................................................................................................. 3 GEO-INFO V WER. 2010 .............................................................................................................................................. 3 SPIS TREŚCI ................................................................................................................................................................... 4 NOWOŚCI I ZMIANY W GEO-INFO V MAPA 2010 WYD. 10.4.4.0 ....................................................................... 6 NOWOŚCI WZGLĘDEM WERSJI 10.4.3.0 ........................................................................................................................... 6 ZMIANY WZGLĘDEM WERSJI 10.4.3.0 ............................................................................................................................. 6 NOWOŚCI I ZMIANY W GEO-INFO V MAPA 2010 WYD. 10.4.3.0 ....................................................................... 7 NOWOŚCI WZGLĘDEM WERSJI 10.4.2.0 ........................................................................................................................... 7 ZMIANY WZGLĘDEM WERSJI 10.4.2.0 ............................................................................................................................. 7 NOWOŚCI I ZMIANY W GEO-INFO V MAPA 2010 WYD. 10.4.2.0 ....................................................................... 9 NOWOŚCI WZGLĘDEM WERSJI 10.4.1.0 ........................................................................................................................... 9 ZMIANY WZGLĘDEM WERSJI 10.4.1.0 ............................................................................................................................. 9 NOWOŚCI I ZMIANY W GEO-INFO V MAPA 2010 WYD. 10.4.1.0 ......................................................................10 NOWOŚCI WZGLĘDEM WERSJI 10.4.0.0 ..........................................................................................................................10 ZMIANY WZGLĘDEM WERSJI 10.4.0.0 ............................................................................................................................10 NOWOŚCI I ZMIANY W GEO-INFO V MAPA 2010 WYD. 10.4.0.0 ......................................................................11 NOWOŚCI WZGLĘDEM WERSJI 10.3.3.0 ..........................................................................................................................11 ZMIANY WZGLĘDEM WERSJI 10.3.3.0 ............................................................................................................................11 NOWOŚCI I ZMIANY W GEO-INFO V MAPA 2010 WYD. 10.3.3.0 ......................................................................14 NOWOŚCI WZGLĘDEM WERSJI 10.3.2.0 ..........................................................................................................................14 ZMIANY WZGLĘDEM WERSJI 10.3.2.0 ............................................................................................................................14 NOWOŚCI I ZMIANY W GEO-INFO V MAPA 2010 WYD. 10.3.2.0 ......................................................................15 NOWOŚCI WZGLĘDEM WERSJI 10.3.1.0 ..........................................................................................................................15 ZMIANY WZGLĘDEM WERSJI 10.3.1.0 ............................................................................................................................15 NOWOŚCI I ZMIANY W GEO-INFO V MAPA 2010 WYD. 10.3.1.0 ......................................................................16 NOWOŚCI WZGLĘDEM WERSJI 10.3.0.0 ..........................................................................................................................16 ZMIANY WZGLĘDEM WERSJI 10.3.0.0 ............................................................................................................................16 NOWOŚCI I ZMIANY W GEO-INFO V MAPA 2010 WYD. 10.3.0.0 ......................................................................17 NOWOŚCI WZGLĘDEM WERSJI 10.2.1.0 ..........................................................................................................................17 ZMIANY WZGLĘDEM WERSJI 10.2.1.0 ............................................................................................................................17 NOWOŚCI I ZMIANY W GEO-INFO V MAPA 2010 WYD. 10.2.1.0 ......................................................................19 NOWOŚCI WZGLĘDEM WERSJI 10.1.3.0 ..........................................................................................................................19 ZMIANY WZGLĘDEM WERSJI 10.1.3.0 ............................................................................................................................21 NOWOŚCI I ZMIANY W GEO-INFO V MAPA 2010 WYD. 10.1.3.0 ......................................................................26 NOWOŚCI WZGLĘDEM WERSJI 10.1.2.0 ..........................................................................................................................26 ZMIANY WZGLĘDEM WERSJI 10.1.2.0 ............................................................................................................................26 NOWOŚCI I ZMIANY W GEO-INFO V MAPA 2010 WYD. 10.1.2.0 ......................................................................28 NOWOŚCI WZGLĘDEM WERSJI 10.1.0.0 ..........................................................................................................................28 ZMIANY WZGLĘDEM WERSJI 10.1.0.0 ............................................................................................................................29 NOWOŚCI I ZMIANY W GEO-INFO V MAPA 2010 WYD. 10.1.0.0 ......................................................................32 NOWOŚCI WZGLĘDEM WERSJI 9.4.2.0 ............................................................................................................................32 _________________________________________________________________________________________ Str. 4

Nowości i zmiany w Module GEO-INFO V Mapa – Rok 2010 ______________________________________________________________________________________________________

ZMIANY WZGLĘDEM WERSJI 9.4.2.0 .............................................................................................................................. 32 NOWOŚCI I ZMIANY W GEO-INFO V MAPA 2009 WYD. 9.4.2.0 ....................................................................... 33 NOWOŚCI WZGLĘDEM WERSJI 9.4.0.0 ............................................................................................................................ 33 ZMIANY WZGLĘDEM WERSJI 9.4.0.0 .............................................................................................................................. 33 NOWOŚCI I ZMIANY W GEO-INFO V MAPA 2009 WYD. 9.4.0.0 ....................................................................... 37 NOWOŚCI WZGLĘDEM WERSJI 9.3.0.0 ............................................................................................................................ 37 ZMIANY WZGLĘDEM WERSJI 9.3.0.0 .............................................................................................................................. 39 NOWOŚCI I ZMIANY W GEO-INFO V MAPA 2009 WYD. 9.3.0.0 ....................................................................... 41 NOWOŚCI WZGLĘDEM WERSJI 9.2.2.0 ............................................................................................................................ 41 ZMIANY WZGLĘDEM WERSJI 9.2.2.0 .............................................................................................................................. 43 NOWOŚCI I ZMIANY W GEO-INFO V MAPA 2009 WYD. 9.2.2.0 ....................................................................... 45 ZMIANY WZGLĘDEM WERSJI 9.2.1.0 .............................................................................................................................. 45 NOWOŚCI I ZMIANY W GEO-INFO V MAPA 2009 WYD. 9.2.1.0 ....................................................................... 46 ZMIANY WZGLĘDEM WERSJI 9.2.0.0 .............................................................................................................................. 46 NOWOŚCI I ZMIANY W GEO-INFO V MAPA 2009 WYD. 9.2.0.0 ....................................................................... 47 NOWOŚCI WZGLĘDEM WERSJI 9.0.0.2 ............................................................................................................................ 47 ZMIANY WZGLĘDEM WERSJI 9.0.0.2 .............................................................................................................................. 48 NOWOŚCI I ZMIANY W GEO-INFO V 2009 WYD. 9.0.0.2 .................................................................................... 50 NOWOŚCI WZGLĘDEM WERSJI 9.0.0.1 ............................................................................................................................ 50 ZMIANY WZGLĘDEM WERSJI 9.0.0.1 .............................................................................................................................. 50 NOWOŚCI I ZMIANY W GEO-INFO V 2009 WYD. 9.0.0.1 .................................................................................... 51 NOWOŚCI WZGLĘDEM WERSJI 8.1.1.9 ............................................................................................................................ 51 ZMIANY WZGLĘDEM WERSJI 8.1.1.9 .............................................................................................................................. 56

_________________________________________________________________________________________ Str. 5

Nowości i zmiany w Module GEO-INFO V Mapa – Rok 2010 _____________________________________________________________________________________________________

Nowości i zmiany w GEO-INFO V Mapa 2010 wyd. 10.4.4.0 (2010.12.08) Uwaga! Po zaktualizowaniu programu GEO-INFO V Mapa do nowej wersji należy KONIECZNIE uruchomić program DbWizard.exe i zaktualizować bazę danych (klawisz funkcyjny: ‘Sprawdź bazę’).

Nowości względem wersji 10.4.3.0 1. Nie ma żadnych nowości w tym update.

Zmiany względem wersji 10.4.3.0 1. Poprawiono działanie programu W środowisku AutoCAD 2010 i 2011. Dotyczy sytuacji generowania obiektów pochodzących z konwersji z GEO-INFO 2000 i posiadających prymitywy będące polipowierzchnią, wówczas w niektórych przypadkach mógł nastąpić błąd krytyczny.

2. Wprowadzono, niezbędną korektę obsługi nowego zapisu geometrii obiektów w postaci BLOB’ów. Zmiana była konieczna do właściwego działania programu podczas modyfikacji obiektów w ‘Buforze Zmiany’.

_________________________________________________________________________________________ Str. 6

Nowości i zmiany w Module GEO-INFO V Mapa – Rok 2010 ______________________________________________________________________________________________________

Nowości i zmiany w GEO-INFO V Mapa 2010 wyd. 10.4.3.0 (2010.11.29) Uwaga! Po zaktualizowaniu programu GEO-INFO V Mapa do nowej wersji należy uruchomić program DbWizard.exe i zaktualizować bazę danych (klawisz funkcyjny: ‘Sprawdź bazę’).

Nowości względem wersji 10.4.2.0 2. Nie ma żadnych nowości w tym update.

Zmiany względem wersji 10.4.2.0 3. Poprawiono działanie funkcji Obraz 

Poprawiono działania funkcji ‘Zastosuj’ dla wczytanego pliku rastra. W szczególnych przypadkach następowało samoczynne przesunięcie rastra po użyciu funkcji ‘Zastosuj’.Poprawiono działanie funkcji ustalania przezroczystości rastra w środowisku AutoCAD-a.

4. Zwiększono dokładność rozliczania powierzchni działek i klasoużytków do wartości 0.01m2 przy przekazywaniu geometrii do części opisowej EGB. Dotychczas odrzucane i traktowane jako błędne były obiekty, których część wspólna była mniejsza od 0.1m 2 lub 0.5m2 dla obiektów o powierzchni większej niż 0.5m2. 5. Zmodyfikowano kontrolę minimalnej powierzchni działek przekazywanych do części opisowej. Aktualnie jako błędne traktowane są działki o powierzchni mniejszej niż 0.01 m2. 6. Poprawiono błąd brakujących atrybutów obiektów podczas eksportu w formacie Shape. 7. Zmieniono sposób kontroli budynków podczas dokończenia Zmiany. Jeżeli podczas kończenia Zmiany budynki, które są w Zmianie, są kontrolowane czy mieszczą się w obszarze przekazanych działek. Jeżeli nie mieszczą się, to był wyświetlany błąd i nie można było dokończyć takiej Zmiany. Zmieniono kontrolę w ten sposób, aby nie był wyświetlany błąd, a budynek zostaje odrzucony, jeżeli w budynku nic się nie zmieniło lub zmieniła się tylko geometria. 8. Zmieniono zasadę aktualizacji słowników w systemie zintegrowanym – funkcja słownika ‘Połącz automatycznie’. Tylko dla słownika KERG’ów następuje aktualizacja opisów pozycji słownikowych o tych samych nazwach. Dotychczas zasada ta obowiązywała dla wszystkich aktualizowanych

słowników.domyślną

regułę

można

zmienić

w

pliku

Zewbazy.ini,

SETTINGS=6,Kod_słownika,MODE,tryb. _________________________________________________________________________________________ Str. 7

Nowości i zmiany w Module GEO-INFO V Mapa – Rok 2010 _____________________________________________________________________________________________________

9. Poprawiono obsługę funkcji modyfikacji wierzchołka obiektu złożonego. W niektórych przypadkach podczas modyfikacji geometrii wierzchołka wznawiany był wcześniej usunięty obiekt złożony.

_________________________________________________________________________________________ Str. 8

Nowości i zmiany w Module GEO-INFO V Mapa – Rok 2010 ______________________________________________________________________________________________________

Nowości i zmiany w GEO-INFO V Mapa 2010 wyd. 10.4.2.0 (2010.11.10) Uwaga! Po zaktualizowaniu programu GEO-INFO V Mapa do nowej wersji należy uruchomić program DbWizard.exe i zaktualizować bazę danych (klawisz funkcyjny: ‘Sprawdź bazę’).

Nowości względem wersji 10.4.1.0 1. Nie ma żadnych nowości w tym update.

Zmiany względem wersji 10.4.1.0 1. Na życzenie użytkowników systemu usunięto kontrolę współrzędnej ‘H’ podczas importu danych. 2. Poprawiono działanie interfejsu przekazującego dane geometryczne do części opisowej EGB w czasie realizacji Zmiany zintegrowanej. Poprawka dotyczy obsługi sytuacji, kiedy działka nie ulega zmianie, a zmieniły się Klasoużytki i/lub budynki. 3. Poprawiono działanie funkcji obsługi rastra ‘Wstaw wpasowany obraz’ dla pliku parametrów TAF. W szczególnych przypadkach nie skalowały się właściwie jednostki punktu wstawienia. 4. Poprawiono działanie funkcji ‘Eksplorator obiektów’ dla bazy danych działającej w środowisku Oracle. Na liście wyszukanych obiektów, obiekty wyświetlały się podwójnie. 5. W programie ‘DbWizard.exe’ poprawiono sprawdzanie aktualności bazy danych względem wersji modułu GEO-INFO V Mapa. Wystąpił przypadek, gdzie baza danych była nowsza niż wersja programu, a program zasygnalizował, że baza danych jest aktualna.

_________________________________________________________________________________________ Str. 9

Nowości i zmiany w Module GEO-INFO V Mapa – Rok 2010 _____________________________________________________________________________________________________

Nowości i zmiany w GEO-INFO V Mapa 2010 wyd. 10.4.1.0 (2010.10.18) Uwaga! Po zaktualizowaniu programu GEO-INFO V Mapa do nowej wersji należy uruchomić program DbWizard.exe i zaktualizować bazę danych (klawisz funkcyjny: ‘Sprawdź bazę’).

Nowości względem wersji 10.4.0.0 1. Dodano – utworzono nowe możliwości pozyskiwania informacji w podglądzie mapy i bazy danych z poziomu modułów GEO-INFO V Integra oraz GEO-INFO V Ośrodek. Informacje pozyskuje się poprzez wskazanie obiektu (obiektów) na mapie. Dodano i zmodyfikowano obsługę przeglądarki w zakresie: 

Okno z listą obiektów może mieć zmieniany rozmiar przez operatoraListę obiektów w trybie przeglądania zmieniono na wielokrotnego wyboru odpowiednio modyfikując funkcje 'Pokaż' i 'Więcej'Dodano klawisz 'Raporty' wyświetlający dostępne dla zaznaczonych obiektów raporty o danych opisowych. Jeśli nie ma dostępnych danych opisowych, to klawisz jest ukryty.Poprawiono działanie klawiszy TAB i ENTER oraz skróty klawiaturowe. Przyczyną nieprawidłowego działania jest taka właśnie obsługa przez środowisko Windows. Producent środowiska oferuje specjalne rozwiązanie tego problemu, które wprowadzono w odpowiednich plikach.Usunięto błąd funkcji ‘zoom zakres’. W szczególnych przypadkach, gdy z jakiejś warstwy nie był zaczytany żaden obiekt tworzył się ‘nieskończony zoom’.

Zmiany względem wersji 10.4.0.0 1. Poprawiono działanie funkcji eksportu w formacie Shape. 

Jeżeli w definicji obiektu złożonego ustawiono flagę niewidoczne połączenie na odcinku od przedostatniego wierzchołka do ostatniego, to w pliku shape powstawał segment liniowy składający się z jednego wierzchołka. Niektóre aplikacje nie umiały przeczytać takich obiektów.Poprawiono ustawienie flagi niewidoczne połączenie na pierwszym wierzchołku. W takim przypadku flaga była ignorowana

_________________________________________________________________________________________ Str. 10

Nowości i zmiany w Module GEO-INFO V Mapa – Rok 2010 ______________________________________________________________________________________________________

Nowości i zmiany w GEO-INFO V Mapa 2010 wyd. 10.4.0.0 (2010.10.07) Uwaga! Po zaktualizowaniu programu GEO-INFO V Mapa do nowej wersji należy uruchomić program DbWizard.exe i zaktualizować bazę danych (klawisz funkcyjny: ‘Sprawdź bazę’).

Nowości względem wersji 10.3.3.0 1. Wprowadzono dodatkowe zabezpieczenie w procedurze Konfigurator obiektów w zakresie dodawania/modyfikacji atrybutów słownikowych. 2. Stworzono nową funkcjonalność, która powoduje, że rezerwacja numeracji działek i budynków w module GEO-INFO V Integra wykorzystuje wartość oznaczenia KERG ustaloną w module GEO-INFO V Mapa funkcją Bieżący KERG. 3. Stworzono nową funkcjonalność związaną z ‘Rezerwacją numeracji’. Gdy w module GEO-INFO V Ośrodek obiekt KERG otrzyma status ‘Zakończony’ wówczas automatyczna procedura sprawdza, czy dla danego KERG istnieje otwarta Zmiana. Jeśli nie, wówczas automatycznie kasowane/usuwane są wszystkie rezerwacje dla tego KERG. 4. W przeglądarce mapy stosowanej w modułach GEO-INFO V Ośrodek i GEO-INFO V Integra dodano możliwość wyboru obiektów przez wskazanie na mapie. Wskazywanie obiektów odbywa się przez wybór oknem. Jeśli wskazano ten sam punkt lub doubleclick to dodatkowo obiekty powierzchniowe wybierane są przez punkt wewnątrz. 5. Do Listy szybkich zapytań dodano dwa nowe pozwalające na wyszukanie obiektów, do których dołączono Prymityw. Dodatkowo oznaczono i posortowano zapytania wg tematów. 6. Stworzono nową funkcjonalność dla obsługi Zmiany zintegrowanej. Procedura rozliczająca klasoużytki w działce wykonuje analizę powierzchni geodezyjnej i ewidencyjnej działki. Jeśli różnica tych powierzchni mieści się w dopuszczalnej odchyłce, wówczas rozliczenie klasoużytków wykonywane jest do powierzchni ewidencyjnej działki.

Zmiany względem wersji 10.3.3.0 1. Wprowadzono zmianę obsługi rastra w oknie przeglądarki mapy stosowanej w modułach GEO-INFO V Ośrodek i GEO-INFO V Integra. Aktualnie kolor biały kolor tła oraz biały kolor rastra jest zawsze przezroczysty. Dzięki tej modyfikacji rastry przetransformowane z układu 1965 do układu 2000 w miejscu nakładania nie będą się zasłaniały. 2. Uzupełnienie w funkcji rysuj 'Z pliku'.

_________________________________________________________________________________________ Str. 11

Nowości i zmiany w Module GEO-INFO V Mapa – Rok 2010 _____________________________________________________________________________________________________

Dodano nową zmienną 'DRAWLINE=' [YES], [NO]. Domyślne ustawienie 'NO' - nie rysuj linii. Zmienna powoduje, że kolejne wierzchołki w pliku będą/nie będą łączyły się linią. Jednocześnie poprawiono błąd, który pojawiał się w sytuacji, gdy punkty miały numer. Zamiast numeru pojawiał się tekst "number". 3. Poprawiono błędne działanie funkcji obsługującej słowniki, gdy do wyboru pozycji słownikowej stosuje się polecenia z klawiatury (Alt strzałka w dół, Tab). 4. Poprawiono błąd podwójnego wyświetlania nazw raportów w zakładce rekordu „Raporty‟ obiektu Działka. Problem dotyczył przypadków, gdy w pliku ZewBazy.ini przypisano ten sam kod G5DZE dwom obiektom: GESDZI i GESPDZ. 5. Zmodyfikowano obsługę funkcji wyboru wierzchołków obiektu złożonego. Bez względu na to czy w obiekcie dozwolone są tylko punkty XY w Linii poleceń podpowiada się ostatnio wybrana opcja. Dotychczas domyślnie ustawiała się opcja ‘Punkt’. 6. Zabezpieczono działanie funkcji ‘Ramka użytkownika’ przed błędem pojawiającym się w chwili, gdy wstawiano ramkę o wymiarach 0,0. 7. Funkcję ‘Połącz’ w procedurze Słowniki wyposażono w sygnalizowanie trwania działania tej funkcji – znak obracającej się klepsydry. 8. Zmodyfikowano działanie funkcji nadpisującej numer KERG w obiektach dzielonych lub łączonych – funkcje ‘Dziel’, ‘Łącz’. Jeśli podczas działania funkcji ‘Dziel’ lub ‘Łącz’ zostanie zaznaczony przełącznik przejmowania numeru KERG z dzielonego/łączonych obiektów, wówczas to ustawienie jest silniejsze i przykrywa domyślne działanie funkcji wg ustawienia w Zmianie (atrybut ‘Aktualizacja KERG’). 9. Zmodyfikowano działanie opcji ‘Bliski’ podczas wskazywania obiektu punktowego na mapie. Jeśli procedura znajdzie we wskazanym miejscu więcej niż jeden Punkt (także Punkt XY) wówczas pojawia się lista znalezionych punktów posortowana wg odległości do wskazanego miejsca w kolejności od najbliższego do najdalszego. Klawisz funkcyjny ‘Pokaż’ tej listy zaznacza na mapie także Punkty XY. 10. Zmodyfikowano działanie procedury zmieniającej kod działki projektowanej GESPDZ na działkę GESDZI. Punkty XY będące wierzchołkami działki projektowanej GESPDZ są automatycznie usuwane z bazy danych w momencie podmiany tych wierzchołków na Punkty graniczne w obiekcie działka GESDZI.

_________________________________________________________________________________________ Str. 12

Nowości i zmiany w Module GEO-INFO V Mapa – Rok 2010 ______________________________________________________________________________________________________

11. Zmieniono kolory w raporcie z porównania wersji obiektów (zakładka „Historia‟ w rekordzie obiektu). Zmieniono kolor Zielona na niebieski oraz usunięto kolor Czerwony. 12. Poprawiono obsługę atrybutu ‘Nazwa funkcji kontrolującej’ w Konfiguratorze obiektów. Zabezpieczono przed wpisanie do tego atrybutu błędnej nazwy. 13. Udoskonalono wymianę informacji nt. plików dołączonych do obiektów pomiędzy modułami GEO-INFO V Mapa i GEO-INFO V i.Net. 14. Zmieniono nazwę pliku użytkownika dla definicji raportów pojawiających się w zakładce rekordu ‘Raporty’ z GiUsersReports.ini na UsersGiReports.ini. 15. W celu ujednolicenia nazw atrybutów w rekordach obiektów dla obiektów: GOSRBG - Robota geodezyjna i GOSZZG - Zasięg zasobu geodezyjnego zmieniono opis atrybutu KRG z ‘Numer KERG’ na ‘Numer zasobu lub KERG’.

_________________________________________________________________________________________ Str. 13

Nowości i zmiany w Module GEO-INFO V Mapa – Rok 2010 _____________________________________________________________________________________________________

Nowości i zmiany w GEO-INFO V Mapa 2010 wyd. 10.3.3.0 (2010.10.02) Uwaga! Po zaktualizowaniu programu GEO-INFO V Mapa do nowej wersji należy uruchomić program DbWizard.exe i zaktualizować bazę danych (klawisz funkcyjny: ‘Sprawdź bazę’).

Nowości względem wersji 10.3.2.0 1. Nie ma żadnych nowości w tym update.

Zmiany względem wersji 10.3.2.0 1. Poprawiono działanie filtrów przy wyborze obiektów dla funkcji eksportów automatycznych: Exp2DB.exe oraz MapGuideExport.exe. 2. W celu uniknięcia niejednoznaczności zmieniono zasadę rozliczanie działek w Zmianie zintegrowanej dotyczącą przypadku, kiedy przedmiotem Zmiany nie jest działka, dla której Zmianę zarejestrowano (tylko np. budynek lub klasoużytki). 3. W obsłudze Zmiany zintegrowanej zmieniono sposób analizy budynków wobec działek, na których się on znajduje celem uniknięcia niejednoznaczności podczas procesu 'Dokończania zmiany z Mapy' w module GEO-INFO V Integra. 4. Poprawiono obsługę m.in. funkcji redakcji kartograficznej przy współpracy z bazą danych Oracle (dotyczy wersji Oracle 10.3). 5. Poprawiono działanie funkcji dodawania Prymitywu jednocześnie z definiowaniem obiektu. 6. Poprawiono działanie funkcji aktualizującej słownik KERG po zmianie jego zawartości w bazie modułu GEO-INFO V Ośrodek. 7. Poprawiono generowanie grafiki skarpy i ściany oporowej. Dla szczególnej geometrii symbol rysował się nieprawidłowo.

_________________________________________________________________________________________ Str. 14

Nowości i zmiany w Module GEO-INFO V Mapa – Rok 2010 ______________________________________________________________________________________________________

Nowości i zmiany w GEO-INFO V Mapa 2010 wyd. 10.3.2.0 (2010.09.10) Uwaga! Po zaktualizowaniu programu GEO-INFO V Mapa do nowej wersji należy uruchomić program DbWizard.exe i zaktualizować bazę danych (klawisz funkcyjny: ‘Sprawdź bazę’).

Nowości względem wersji 10.3.1.0 1. Nie ma żadnych nowości w tym update.

Zmiany względem wersji 10.3.1.0 1. Poprawiono błąd pojawiający się przypadkowo, podczas wykonywania funkcji ‘Przesuń opis’, który był konsekwencją błędu redakcji symboli. 2. Poprawiono błąd obsługi słownika ‘Numer wniosku NMW’ zgłoszony przez MODGiK Kalisz. 3. Poprawiono obsługę generowania mapy z opcją ‘Generuj obiekty powiązane relacyjnie’. W szczególnych przypadkach, gdy obiekt będący w relacji był modyfikowany w Zmianie generowały się także jego wszystkie wcześniejsze wersje.

_________________________________________________________________________________________ Str. 15

Nowości i zmiany w Module GEO-INFO V Mapa – Rok 2010 _____________________________________________________________________________________________________

Nowości i zmiany w GEO-INFO V Mapa 2010 wyd. 10.3.1.0 (2010.08.19) Uwaga! Po zaktualizowaniu programu GEO-INFO V Mapa do nowej wersji należy uruchomić program DbWizard.exe i zaktualizować bazę danych (klawisz funkcyjny: ‘Sprawdź bazę’).

Nowości względem wersji 10.3.0.0 1. Nie ma żadnych nowości w tym update.

Zmiany względem wersji 10.3.0.0 1. Poprawiono działanie funkcji Import danych dla długiej transakcji poza zmianą. Nie aktualizowały się BLOB’y obiektów złożonych. 2. Poprawiono wyświetlanie Opisów obiektów na mapie. Wprowadzono obsługę błędu dla przypadków, gdy Opis nie pojawiał się na mapie, bo w pliku importu punkt wstawienia Opisu miał puste współrzędne. 3. Poprawiono działanie funkcji skopiuj konfigurację lub/i usuń konfigurację w Konfiguratorze obiektów. Dotyczy metadanych graficznej konfiguracji mapy. 4. Poprawiono błąd przy wyświetlaniu Plików dołączonych do obiektu. Jeżeli na Liście plików w zakładce 'Pliki' było więcej niż jeden dokument, to przy próbie podglądu n-tego dokumentu poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na wybrany dokument pokazywał się pierwszy dokument z listy. 5. Poprawiono obsługę wstawiania Obrysu sekcji. Zbędnie wykonywała się podwójna regeneracja rysunku mapy.

_________________________________________________________________________________________ Str. 16

Nowości i zmiany w Module GEO-INFO V Mapa – Rok 2010 ______________________________________________________________________________________________________

Nowości i zmiany w GEO-INFO V Mapa 2010 wyd. 10.3.0.0 (2010.07.31) Uwaga! Po zaktualizowaniu programu GEO-INFO V Mapa do nowej wersji należy uruchomić program DbWizard.exe i zaktualizować bazę danych (klawisz funkcyjny: ‘Sprawdź bazę’).

Nowości względem wersji 10.2.1.0 1. Dodano nową funkcjonalność dla funkcji obsługujących wstawianie ramek. Po wstawieniu ramki w obszar papieru system wyznacza obszar zajęty przez ramkę i w linii poleceń wyświetla informację o rozmiarze tej ramki (w mm) oraz o formacie papieru, który zawiera w sobie obszar ramki. Jeżeli obszar ramki w obu kierunkach jest większy od formatu A0, to informacja o formacie papieru nie jest wyświetlana. 2. Dodano nową funkcjonalność w procedurze generowania ‘Punktów pośrednich’ w module PRG. Wartości atrybutów punktów granicznych: ‘Metoda pozyskania lub KERG’, ‘Metoda pozyskania danych’, ‘_Teren zamknięty’, kopiowane są do rekordu obiektu ‘Punkt pośredni’ zasobu PRG. 3. Dodano nową funkcjonalność do procedury wybierania obiektu z mapy dla opcji ‘Bliski’ i ‘Punkt wewnątrz’. Istnieje możliwość (nowa opcja ‘filtrKodów’) pozwalająca ustawić Grupy lub Kody obiektów, które będą wyszukiwane w bazie danych. 4. Dodano funkcjonalność do procedury ‘Mapy’. W przypadku próby otwarcia mapy, która jest zablokowana na liście map pojawia się informacja o operatorze, który aktualnie używa tę mapę. 5. Dodano nową możliwość wyboru skali redakcji dla grafiki eksportowanej do formatu SHAPE. Utworzono specjalną zmienną ‘MAPCONFIG’ w pliku ShapeGIV.ini lub pliku Shape-K1.ini, która umożliwia obsługę różnych skal redakcji (np. MAPCONFIG=500, oznacza, że będzie wyeksportowana grafika i jej redakcja dla skali 1:500).

Zmiany względem wersji 10.2.1.0 1. W funkcji ‘Generuj’ i ‘Odśwież mapę’, opcja ‘przycinania do obszaru’, poprawiono sposób rysowania na ekranie linii przerywanych. 2. Poprawiono działanie funkcji ‘Wstaw wpasowany obraz’ dla plików z rozszerzeniem JPG.

_________________________________________________________________________________________ Str. 17

Nowości i zmiany w Module GEO-INFO V Mapa – Rok 2010 _____________________________________________________________________________________________________

3. Poprawiono działanie funkcji ‘Wstaw ramkę’ dla ramek o kodzie GMIRAE i GMIRSB (ramek skręconych). 4. Poprawiono działanie funkcji wyświetlania ‘Danych opisowych’ obiektu KERG w rekordzie obiektu ‘Robota geodezyjna’, gdy te ostatnie zostały przeniesione do historii zasobu (roboty zakończone). 5. Poprawiono działanie funkcji ‘O obiekcie’ przy wyborze opcji ‘Punkt wewnątrz’ dla przypadku, gdy do bieżącej mapy przyłączone są więcej niż jedna baza danych. 6. Poprawiono działanie funkcji ‘Szybki wybór obiektów’ dla niektórych zapytań zawierających błędnie wpisane słowo kluczowe ‘#Integer’. 7. Poprawiono błąd zapisu relacji do Zmiany dla szczególnych przypadków jednoczesnego modyfikowania obiektu w Zmianie i modyfikowania samej Zmiany. Przygotowano specjalny skrypt naprawiający ewentualne występowanie błędnych relacji w bazie danych (po zainstalowaniu nowej wersji należy uruchomić program DbWizard.exe i uruchomić opcję ‘Sprawdź’. 8. Umożliwiono wydruk dołączonych do obiektu plików rastrowych w formacie BMP (zakładka rekordu ‘Pliki’). 9. Obsłużono przypadek próby wykonania raportu (zakładka ‘Raporty’) dla obiektu, który jeszcze nie zapisano do bazy danych. Raport dla obiektu można wykonać dopiero, gdy znajduje się on w bazie danych. 10. Udoskonalono obsługę procedury ‘Rozlicz obiekty powierzchniowe i liniowe’ dla opcji ‘Wielopoziomowo’ w przypadku występowania dużej ilości obiektów (błąd wystąpił gdy rozliczano Klasoużytki dla 13 tysięcy działek). 11. Rozszerzono funkcjonalność procedury generującej plik metadanych dla ‘GiDelta.ini’ dla programu GEO-INFO V Delta. Aktualnie wygenerowany plik jest rozpoznawany przez program GEO-INFO V Delta zgodnie zużywaną wersją programu. 12. Poprawiono działanie procedury ‘Konfigurator obiektów’ w funkcji dodawania atrybutu. Usprawniono zarządzanie pamięcią.

_________________________________________________________________________________________ Str. 18

Nowości i zmiany w Module GEO-INFO V Mapa – Rok 2010 ______________________________________________________________________________________________________

Nowości i zmiany w GEO-INFO V Mapa 2010 wyd. 10.2.1.0 (2010.06.10) Uwaga! Jeśli instalacja wersji 10.2.1.0 wystąpiła na serwerze, administrator systemu zobowiązany jest ustawić prawa użytkowników do folderu GEO-INFO V Mapa. Po zaktualizowaniu programu GEO-INFO V Mapa do nowej wersji należy uruchomić program DbWizard.exe i zaktualizować bazę danych (klawisz funkcyjny: ‘Sprawdź bazę’).

Nowości względem wersji 10.1.3.0 1. W funkcji porównującej dane z części geometrycznej z częścią opisową (funkcje: Porównaj dane działek w EGB i Porównaj dane budynków w EGB) dodano funkcję tworzącą listę błędnych obiektów (z części geometrycznej) w celu poprawy tych obiektów klawisz funkcyjny ‘Utwórz listę’). 2. W analizie Kontroluj pokrycie obszarów dodano przełącznik (‘Sprawdzaj wg współrzędnych’), czy analiza ma odbywać się z dokładnością do obiektów punktowych (rozpoznawanie punktów po identyfikatorze - ID), czy z dokładnością do współrzędnych umieszczoną w parametrach funkcji Konfiguracja GEO-INFO – ‘Zakres kontroli współrzędnych’. Przy wyborze nowej opcji w raporcie błędów będą wówczas pary współrzędnych.

3. Wprowadzono nowości do interfejsu obsługującego wymianę danych pomiędzy częścią geometryczną, a częścią opisową zasobu EGB: a. W funkcji dokończenia Zmiany dodano sprawdzenie, czy zmieniło się rozliczenie budynku z działką ze Zmiany (wersją bieżącą w Zmianie) i jej wersją stabilną (wersją poprzednią), jeżeli tak to jest ustawiana odpowiednia flaga. b. W funkcji dokończenia Zmiany w przypadku, gdy przekazano identyfikatory działek, dodano sprawdzenie czy zmieniony budynek w tej Zmianie jest w obszarze przekazanych działek. Jeżeli nie, to jest zwracany błąd informujący o tym (modyfikacja budynku z obszaru nie objętym Zmianą) c. W funkcji dokończenia Zmiany zmieniono algorytm porównywania, czy zmieniły się powierzchnie działek lub budynków. Aktualnie porównywane są wartości zaokrąglone do 1 metra kwadratowego. d. W funkcji dokończenia Zmiany rozdzielono flagi informujące o zmienionych atrybutach w budynku. e. W podglądzie mapy dodano siatkę krzyży w obrysie sekcji.

_________________________________________________________________________________________ Str. 19

Nowości i zmiany w Module GEO-INFO V Mapa – Rok 2010 _____________________________________________________________________________________________________

f.

Usprawniono aktualizację słowników. W funkcji modyfikującej słownik w bazie geometrii dodano dodatkowy kod zwrotny informujący, że istnieje już w słowniku tej bazy wartość słownikowa, na którą chcemy zmienić inną wartość.

g. W funkcji wystawiającej dane dla zintegrowanego eksportu SWDE poprawiono błąd w generowaniu geometrii, gdy ostatnim elementem grafiki był łuk. h. Zmodyfikowano działanie funkcji kończenia Zmiany tak, aby można było zamknąć Zmiany zawierające ponad 200 000 obiektów. i.

Wprowadzono opcję umożliwiającą dokończenie Zmiany tak, aby można było dokończyć Zmianę w części opisowej, gdy w części geometrycznej są błędne geometrie klasoużytków (tzn. nachodzą na siebie lub są dziury). W przypadku wystąpienia błędu rozliczenia klasoużytków pojawia się informacja o błędzie z pytaniem czy kontynuować dokończenie Zmiany.

4. Funkcje: Zmień kod i Skopiuj dla obiektów złożonych działają obecnie wg nowych zasad. Jeżeli wierzchołki obiektu kopiowanego lub zmieniającego kod są niedopuszczalne dla kodu obiektu docelowego, to funkcja wyszukuje w miejscu wierzchołków inne obiekty punktowe dopuszczalne (z dokładnością porównywania wierzchołków – patrz funkcja ‘Konfiguracja GEO-INFO’). Jeżeli inne obiekty punktowe nie zostaną znalezione, a w definicji nowego obiektu dopuszczalne są Punkty XY, wówczas geometria jest budowana na tych punktach. 5. W funkcji ‘Dziel’ (dzielącej obiekty) dodano możliwość wyboru innego kodu dla obiektów wynikowych. Funkcjonalność głównie wykorzystywana przy podziałach działek (zmiana kodu GESDZI na GESPDZ) 6. Zaimplementowano w systemie nowy układ współrzędnych RAUENBERG dla Namysłowa wraz z parametrami transformacji do układu 1965_4. 7. Zaimplementowano w systemie nowy układ współrzędnych OSTRÓW WLKP wraz z parametrami transformacji do układu 1965_4. 8. Zainstalowano w systemie możliwość pracy z AutoCAD‟em wer. 2011 9. W grupie obiektów Projekty EGB - Ewidencyjne obiekty projektowane dodano GEPPIN Projektowany punkt inny. 10. Wprowadzono nową organizację folderów w katalogu programu GEO-INFO V Mapa. W folderze SQL powstał nowy folder TOOLS, do którego przeniesiono skrypty narzędziowe (modyfikacja dopuszczalnych kodów dla Zmiany, modyfikacja dopuszczalnych kodów wierzchołków dla Obrębu, oraz kasowanie obiektów z kategorii PRG i Mapa wielkoskalowa).

_________________________________________________________________________________________ Str. 20

Nowości i zmiany w Module GEO-INFO V Mapa – Rok 2010 ______________________________________________________________________________________________________

Zmiany względem wersji 10.1.3.0 1. Utworzono zapis w bazie danych (opisów, redakcji i prymitywów) w postaci binarnej. Zmiana zapisu zwiększa wydajność obsługi grafiki szczególnie w środowisku ORACLE. 2. Zmodyfikowano raport z transformacji. W raporcie pojawiły się numery punktów z pliku z parametrami do rozrzucania błędów metodą Hausbrandta. 3. We wsadzie ‘Wsad punktów użytkownika wg K-1’ dodano możliwość automatycznego uzupełniania atrybutów o wartości, które są zdefiniowane w pliku INI, a nie przychodzą w pliku eksportu (typ stabilizacji wg K1 jest przekazywany kodem obiektu, a w GEO-INFO V jest przekształcany na wartość atrybutu ‘Typ stabilizacji’). 4. Poprawiono symbol ‘linii drzew’ w skalach 1:1000 i mniejszych, która źle się rysowała – symbole były za duże. 5. W raporcie z rozliczenia obiektów (funkcja: Rozlicz obiekty powierzchniowe i liniowe) dodano gwiazdkę przy obiektach, gdzie występują błędny w rozliczeniu (podobnie jak to ma miejsce w oknie dialogowym tej funkcji). 6. W Generatorze wsadów dodano kod GUPSPZ 7. Poprawiono działanie funkcji wyznaczającej oś w ‘liniach obrysu’. W niektórych przypadkach oś źle była wyznaczana. 8. Zmodyfikowano algorytm wyszukiwania obiektów przy pomocy opcji ‘punkt Bliski’. Obiekt punktowy jest szukany w bazie danych w kwadracie o boku 4% przekątnej ekranu utworzonym wokół wskazanego punktu. Jeśli zostanie znaleziony więcej niż jeden obiekt punktowy, to pojawiają się one na liście do wyboru. Lista sortuje się od najbliższego do najdalszego. Na liście dodatkowo wyświetla się odległość od wskazanego na mapie punktu. 9. Dodano analizę podczas generowania mapy. Jeżeli w wierzchołkach sieci napowietrznych występują punkty o kodach GUPEEW, GUPSEW lub GUPTEW, wówczas w tych wierzchołkach nie rysują się symbole strzałek. 10. Zmodyfikowano obsługę plików DefQuery.ini, EDI_G5.ini, GiReports.ini i UserFrame.ini. Wszystkie te pliki znajdujące się w katalogu …\SYSTEM nie mogą być modyfikowane przez użytkownika, gdyż są lub mogą być podmieniane podczas aktualizacji systemu. Jeżeli dane w tych plikach mają być zmodyfikowane, to należy to zrobić w innych plikach. I tak, jeżeli zmiany mają dotyczyć wszystkich operatorów systemu, to zmiany należy wprowadzić do plików o tych samych nazwach znajdujących się w folderze …\SYSTEM zawierających w nazwie przedrostek „Users”, np. UsersDefQuery.ini. Jeżeli zmiany mają dotyczyć tylko wybranego _________________________________________________________________________________________ Str. 21

Nowości i zmiany w Module GEO-INFO V Mapa – Rok 2010 _____________________________________________________________________________________________________

operatora, to należy to zrobić w plikach o nazwie identycznej jak oryginalne pliki (np. DefQuery.ini) i zapisane w folderze operatora. 11. Zmodyfikowano obsługę zakładki rekordu Pliki. Umożliwiono zaznaczenie wielu plików i jednoczesne ich otwieranie funkcją ‘Pokaż’. 12. Poprawiono działanie programu DBWizard podczas aktualizacji baz danych z łącznikiem ‘SQL Native Client’. 13. Poprawiono przeszukanie 'krzyżowe' na bazach 'opisowych' w procedurze Eksplorator obiektów (funkcja ‘Zapytania’). 14. Poprawiono obsługę okna dialogowego rekordu uruchomionego z poziomu Eksploratora obiektów dla wielu obiektów jednocześnie w trybie modyfikacji obiektów. Jeśli zmodyfikowano obiekt, a następnie uruchomiono przyciska następny/poprzedni ("podwójne strzałki"), to nie było pytania czy zapisać zmiany. Modyfikacje w obiektach były porzucane. 15. W obsłudze słowników dodano zabezpieczenie podczas zapisu wartości słownikowej, gdy tekst w kolumnie Opis jest zbyt długi jest on automatycznie obcinany do długości 127 znaków. 16. Zmodyfikowano eksport/import PRG z/do pliku ACCESSA. Aktualnie program GEO-INFO V PRG działa następująco. - Podczas importu danych z pliku ACCESS uzupełniane są we współrzędnych dodatkowych informacje o współrzędnych źródłowych, jeżeli są inne niż bieżące w bazie danych. - Jeżeli bieżącym układem współrzędnych jest układ ‘1992’, to podczas eksportu danych do pliku ACCESS uzupełniane są informacje o współrzędnych źródłowych na podstawie współrzędnych dodatkowych. Jeżeli w rekordzie punktu występuje więcej współrzędnych dodatkowych, to w pierwszej kolejności eksportowane są współrzędne z pierwszego na liście układu ‘2000’ (decyduje kolejność wprowadzenia współrzędnych dodatkowych do rekordu). Jeśli nie ma współrzędnych w żadnym układzie ‘2000’, to brane są pod uwagę współrzędne w układzie ‘1965’ wg tych samych reguł. Jeżeli nie ma żadnego z nich, to eksportowane są współrzędne z pierwszego układu na liście współrzędnych dodatkowych. Jeżeli nie ma żadnych współrzędnych dodatkowych lub są w układzie lokalnym, to wpisywane są współrzędne z układu bieżącego bazy danych, (czyli zazwyczaj ‘1992’). 17. Zmodyfikowano działanie importu, gdy występuje automatyczna transformacja współrzędnych do układu bieżącego bazy danych w czasie importu danych. Oryginalne współrzędne punktów (z pliku importu) są zapisywane w rekordzie obiektu punktowego, jako współrzędne w dodatkowym układzie współrzędnych. Jeżeli w bazie danych następuje

_________________________________________________________________________________________ Str. 22

Nowości i zmiany w Module GEO-INFO V Mapa – Rok 2010 ______________________________________________________________________________________________________

aktualizacja obiektu w zakresie współrzędnych dodatkowych, to następuje kontrola, czy istnieją już współrzędne w uzupełnianym układzie. Jeżeli tak, to są one modyfikowane. 18. Zmodyfikowano funkcję GIOBRAZ (obsługa plików rastrowych). - Dodano zabezpieczenie przed próbą modyfikacji pliku rastrowego, gdy jest używany przez innych użytkowników systemu. Brak tego zabezpieczenia powodował błąd działania systemu. - Poprawiono zapisywanie obrazu rastrowego. W pewnych sytuacjach, pomimo zaznaczenia opcji zapisu pliku TFW, plik parametrów się nie zapisywał. Działo się tak, jeśli zapisywany źródłowy obraz wcześniej nie miał takiego pliku parametrów. 19. Poprawiono podgląd mapy z poziomu programu GEO-INFO V Ośrodek. Podczas wskazywania działki będącej enklawą wewnętrzną innej działki pojawiała się również działka z enklawą (działka otaczająca). 20. Poprawiono funkcję zmiany kodu obiektu. Przy próbie zmiany kodu działki projektowanej (GESPDZ) na istniejącą (GESDZI) pojawiał się komunikat: 'Niedopuszczalny kod punktu wierzchołkowego! Wierzchołki tego obiektu muszą być obiektami punktowymi.’ 21. Z okna dialogowego funkcji 'Generuj mapę' usunięto parametr 'Wymaż obiekty nieodświeżane' mniemający zastosowania w tej funkcji. 22. Poprawiono eksport w formacie SHAPE (ExpShape.exe) - Niewłaściwie eksportowały się pola zmiennoprzecinkowe. - Do pliku konfiguracyjnego ExpShape.INI dodano możliwość określenia nazwy łącznika ODBC do eksportowanej bazy. - Do pliku konfiguracyjnego ExpShape.INI dodano możliwość określenia pliku konfiguracyjnego INI (dla funkcji eksportującej do formatu SHAPE). - Do pliku konfiguracyjnego INI (dla funkcji eksportującej do formatu SHAPE) dodano opcję generowania polskich znaków w standardzie UTF-8. 23. Poprawiono podgląd mapy z poziomu Ośrodka i Integry. Dotyczy przekazywania danych z bazy GEO-INFO V Mapa – plik EDI_G5.INI - Aktualnie, na liście zdefiniowanych warstw pierwszą pozycją może być kod (do tej pory musiała być grupa). - Zmieniono także sposób określenia zoom-u przy uruchomieniu podglądu. Jeśli przekazano do funkcji jednostkę administracyjną (gmina, obręb lub arkusz) posiadającą geometrię to zoom zostanie wykonany na centrum jej geometrii. Jeżeli nie znajdzie jej geometrii, to zoom zostanie wykonany na centrum obszaru wynikającego ze wszystkich obiektów z pierwszej warstwy z konfiguracji, które znajdują się w przekazanej systematyce. _________________________________________________________________________________________ Str. 23

Nowości i zmiany w Module GEO-INFO V Mapa – Rok 2010 _____________________________________________________________________________________________________

24. Poprawiono redakcję opisów w Zmianie dla obiektów niezablokowanych wcześniej w Zmianie. 25. Udoskonalono działanie funkcji Widoczna treść mapy w środowisku IntelliCAD-a. Aktualnie, aby zobaczyć efekty działania funkcji nie trzeba wykonywać regeneracji rysunku. 26. Poprawiono generowanie grafiki obiektów przycinanych do obszaru, gdy obiekty te mają łuki w swojej definicji geometrii. 27. Poprawiono import danych z transformacją w locie. Nie przenosiła się redakcja symboli. 28. Zmodyfikowano import danych. 29. Przyspieszono - zoptymalizowano generowanie obiektów dla przypadku włączenia opcji ‘Obiekty powiązane relacyjnie’. 30. Zmodyfikowano platformę EGBiL2GI (wymiana danych GEO-INFO V – EGBiL Łódź). - Dodano zabezpieczenie przed wprowadzaniem zdublowanych obiektów. - Dodano zabezpieczenia przy usuwaniu punktów. W tabelach pośrednich zdarzają się przypadki zmian, w których jest usuwany punkt a następnie wprowadzany inny punkt o identycznych współrzędnych. Niestety, pomimo że na usuwanym punkcie są zdefiniowane obiekty złożone (np. działki) to w tabelach pośrednich brak informacji o modyfikacji tych obiektów złożonych polegających na 'przepięciu' obiektu na nowy punkt. W związku z tym dodano następujące zabezpieczenie przy usuwaniu punktu: a. usuwanie punktów odbywa się na końcu importu obiektów z danej Zmianie b. gdy na usuwanym punkcie oparty jest aktywny obiekt złożony, to jest wyszukiwany inny aktywny punkt o danym kodzie i danych współrzędnych lub punkt XY, (gdy takiego punktu brak), a następnie geometria obiektu złożonego zostaje 'przepięta' na nowy punkt 31. Poprawiono błąd podczas redakcji opisu, funkcja ‘Obróć opisy’ z opcją wzdłuż linii. Błąd występował w środowisku AutoCAD-a 2010. 32. Poprawiono niewłaściwe działanie funkcji ‘Przesuń opis’ z odnośnikiem z poziomu rekordu w zakładce 'Opis' obiektu. Jeżeli obiekt miał opis z odnośnikiem i użyto funkcji 'Przesuń' wówczas nie można było zlikwidować odnośnika. Bez względu na to, czy użyto 'Tak', czy 'Nie' przy pojawiającym się pytaniu 'Wprowadzić odnośnik' - odnośnik pozostawał. 33. Poprawiono błąd występujący w środowisku AutoCAD-zie 2004, źle wstawiała się siatka krzyży podczas wstawienia obrysu sekcji w innym układzie współrzędnych niż bieżący. 34. Zmodyfikowano hierarchię strzałki kierunku cieku (GSPKCI) tak, aby nie była przykrywana przez podkładkę rowu. 35. Poprawiono błąd pojawiający się podczas przywracania usuniętego obiektu powierzchniowego. _________________________________________________________________________________________ Str. 24

Nowości i zmiany w Module GEO-INFO V Mapa – Rok 2010 ______________________________________________________________________________________________________

Jeżeli w Zmianie usunięto obiekt powierzchniowy i obiekty punktowe, na których był oparty. Następnie przywrócono usunięte punkty w tej samej zmianie. Przy próbie przywrócenia obiektu powierzchniowego pojawiał się komunikat: "Błędna geometria obiektu. Błędny typ konturu powierzchniowego.” 36. Zmodyfikowano działanie funkcji ‘Porównaj współrzędne’. Na liście raportu w oknie eksploratora niektóre obiekty wyświetlały się zbędnie więcej niż jeden raz. 37. Poprawiono funkcję ‘Kontroluj pokrycie obszarów’. W szczególnych przypadkach zaznaczały się błędy w miejscach, w których błędów nie było. 38. Poprawiono działanie funkcji kontroli obiektów w Zmianie. 39. Poprawiono import obiektów usuniętych w zmianie. Obiekty otrzymywały status aktywny. 40. Poprawiono błąd występujący przy Zmianie zintegrowanej dotyczącej wprowadzania budynków w sytuacji, gdy na ten sam KERG w Mapie (dane geometryczne) była wprowadzona druga Zmiana (podział działki, na której leży ten budynek). Jeżeli Zmiana dotycząca działki nie była zakończona, to przy kończeniu wcześniej otwartej Zmiany budynkowej występował błąd, gdyż budynki rozliczane były z działką bieżącą a nie stabilną.

_________________________________________________________________________________________ Str. 25

Nowości i zmiany w Module GEO-INFO V Mapa – Rok 2010 _____________________________________________________________________________________________________

Nowości i zmiany w GEO-INFO V Mapa 2010 wyd. 10.1.3.0 (2010.04.30) Uwaga! Po zaktualizowaniu programu GEO-INFO V Mapa do nowej wersji należy uruchomić program DbWizard.exe i zaktualizować bazę danych (klawisz funkcyjny: ‘Sprawdź bazę’).

Nowości względem wersji 10.1.2.0 1. Wprowadzono nowości w obsłudze podglądu mapy z poziomu programów GEO-INFO V Ośrodek i Integra. - Na liście zdefiniowanych warstw pierwszą pozycją może być kod (do tej pory musiała być grupa). - Zmieniono sposób określenia zoom-u przy uruchomieniu podglądu. Jeśli przekazano do funkcji jednostkę administracyjną (gmina, obręb lub arkusz) posiadającą geometrię to zoom zostanie wykonany na centrum jej geometrii. Jeżeli nie znajdzie jej geometrii, to zoom zostanie wykonany na centrum obszaru wynikającego ze wszystkich obiektów z pierwszej warstwy z konfiguracji, które znajdują się w przekazanej systematyce.

Zmiany względem wersji 10.1.2.0 1. Poprawiono błąd wyznaczenia godła sekcji przy granicy sekcji. Jeżeli współrzędne punktu były oddalone od krawędzi sekcji o mniej niż 0.5m do wewnątrz, to wyznaczona sekcja mogła być już sekcją sąsiednią. 2. Poprawiono błędne działanie funkcji Wstaw wpasowany obraz w środowisku IntelliCAD-a Arkadia. 3. Poprawiono obsługę wyznaczania obszaru wyrysu w funkcji Wypis i wyrys. 4. Ze względu na zmiany w strukturze bazy danych zaktualizowano działanie skryptu: NMWLODZKASUJOBIEKTYEGBIL.DBS DLA MODGIK ŁÓDŹ. 5. Zmodyfikowano transformację ramek wpasowywanych (ramki skręcone). Podczas transformacji kasowane są wszystkie Prymitywy ramek (wszystkie elementy graficzne ramki). Podczas pierwszego wstawienia ramki do rysunku mapy (w nowym układzie współrzędnych) domyślne Prymitywy dla ramki zostaną automatycznie wygenerowane. 6. Poprawiono działanie procedury Rozlicz obiekty powierzchniowe i liniowe. W niektórych przypadkach występował błąd. 7. Poprawiono odświeżanie mapy z zadanego obszaru z włączoną opcją wymazywania ‘nieodświeżanych obiektów’ (obiekty nie przycinały się właściwie) 8.

Modyfikacje w interfejsie EDI: - W funkcji wystawiającej dane dla zintegrowanego eksportu SWDE poprawiono błąd w generowaniu geometrii, gdy ostatnim elementem był łuk.

_________________________________________________________________________________________ Str. 26

Nowości i zmiany w Module GEO-INFO V Mapa – Rok 2010 ______________________________________________________________________________________________________

- Na wyraźne życzenie użytkowników systemu zmodyfikowano działanie funkcji dokończenia Zmiany tak, aby można było zamknąć Zmiany zawierające ponad 200 000 obiektów oraz aby można było dokończyć Zmianę w części opisowej, gdy (na życzenie operatora) w części geometrycznej są błędne geometrie Klasoużytków (Klasoużytki nachodzą na siebie lub są dziury w geometrii). W przypadku wystąpienia błędu rozliczenia Klasoużytków pojawia się informacja o tym błędzie z pytaniem czy kontynuować dokończenie Zmiany. 9.

Poprawiono podgląd mapy z poziomu programu GEO-INFO V Ośrodek. Podczas wskazywania działki, która jest enklawą wewnętrzną innej działki, pojawiała się również działka z enklawą.

10.

Poprawiono eksport w formacie SHAPE. Źle eksportowały się atrybuty zmiennoprzecinkowe.

11.

Poprawiono redakcję opisów w Zmianie dla obiektów niezablokowanych wcześniej w Zmianie.

12.

Zmodyfikowano działanie funkcji Widoczna treść mapy w środowisku IntelliCAD-a. Aby zobaczyć efekty działania funkcji trzeba było wykonać regenerację rysunku.

13.

Poprawiono procedurę Przyciągnij wierzchołki obiektów do granic dociągającą punkty wierzchołkowe obiektów (np. Klasoużytków) do granic działek. Punkt zmieniał swoje współrzędne, przesuwał się do granicy działki, ale granica obiektu złożonego na nim zdefiniowana nie przesuwała się.

_________________________________________________________________________________________ Str. 27

Nowości i zmiany w Module GEO-INFO V Mapa – Rok 2010 _____________________________________________________________________________________________________

Nowości i zmiany w GEO-INFO V Mapa 2010 wyd. 10.1.2.0 (2010.02.28) Uwaga! Po zaktualizowaniu programu GEO-INFO V Mapa do nowej wersji należy uruchomić program DbWizard.exe i zaktualizować bazę danych (klawisz funkcyjny: ‘Sprawdź bazę’).

Nowości względem wersji 10.1.0.0 1. Do programu GEO-INFO V Mapa zaimplementowano nowy układ współrzędnych SG-ROW dla Wodzisławia Śląskiego oraz transformację z/do układów 1965s5 i 2000 południk 18. 2. Do programu GEO-INFO V Mapa zaimplementowano parametry transformacji z układu lokalnego miasta Opola na układ 2000 południk 18 i na odwrót (parametry wyznaczono na bazie 29 punktów łącznych). 3. Wprowadzono nowości i modyfikacje w skrypcie NMWK1.dbs: j.

Dodano nową grupę z projektowanymi obiektami ewidencyjnymi ‘Projekty EGB Ewidencyjne obiekty projektowane’: i. GEPPPG - Projektowany punkt graniczny ii. GESPDZ - Projektowana działka iii. GESPKL - Projektowany klasoużytek iv. GESPUZ - Projektowany użytek gruntowy v. GESPKK - Projektowany kontur klasyfikacyjny vi. GESPBZ - Projektowany budynek Projektowane obiekty złożone są definiowane wyłącznie na Punktach XY dzięki temu nie blokują istniejących obiektów zasobu numerycznego. Wszystkie projektowane obiekty mogą mieć zmieniony kod na ‘obiekt normalny’.

k. Dodano dwie relacje osi odcinków elektrycznych i telekomunikacyjnych do ‘strzałek linii napowietrznych’. l.

Zmieniono Format Nazwy (domyślna Nazwa) w obiektach o kodach GOSRBG (KRG.n) i GOSRBZ (NMW.n)

m. Poprawiono kod modułu (m.in. dotyczy obsługi klucza zabezpieczającego) w kodach GOSRBZ i GOSZZZ. n. Poprawiono typy linii w klasoużytkach, użytkach gruntowych i konturach klasyfikacyjnych zgodnie z instrukcją K-1. o. Dla obiektu ‘GESBPZ - Budowla podziemna’ dodano opisy w konfiguracji graficznej wg K-1 dla skal 1:2000, 1:5000 i 1:10000. p. W Zmianach G5 (GEZZG5) i G7 (GEZZG5) zwiększono długość atrybutu ‘Numer inny’ na 31 znaków. _________________________________________________________________________________________ Str. 28

Nowości i zmiany w Module GEO-INFO V Mapa – Rok 2010 ______________________________________________________________________________________________________

4. Utworzono nową obsługę – opcję raportu punktów osnowy geodezyjnej. Umożliwiono wyłączenie wydawania plików (dokumentów) podłączonych do punktów powiązanych relacyjnie (np. punktów kierunkowych). W tym celu dodano nowy klucz konfiguracyjny DOCS_RELS. Wartość ‘0’ (zero) oznacza, że nie będą drukowane pliki (np. opisy topograficzne) obiektów powiązanych relacyjnie. Wartość domyślna (w przypadku braku wpisu w pliku ini): zero. W raporcie umieszczane są zawsze ostatnie wersje aktywnych obiektów powiązanych relacyjnie. 5. Przyspieszono wczytywanie obiektów poprzez zapisanie opisów, prymitywów i redakcji w polach typu blob. Dzięki temu zamiast czytać wiele rekordów danych czytany jest jeden rekord. 6. Powstał program Exp2Shape.exe do zdalnego, automatycznego generowania plików SHAPE z bazy danych programu GEO-INFO V Mapa. M.in. w celu wymiany danych z programem ISDP. 7. Przy obsłudze plików rastrowych dodano obsługę niestandardowo zapisanych informacji o kolorach dla dwukolorowych plików TIFF w kompresjach CCITT (kompresje 2,3,4). Jednocześnie poprawiono działanie funkcji sklejania rastrów. Po zakończeniu funkcji sklejania jeden z rastrów „znikał”.

Zmiany względem wersji 10.1.0.0 1. Poprawiono eksport w formacie Shape w zakresie eksportowania długości pól typu numerycznego. 2. Poprawiono działanie funkcji wyszukującej obiekty punktowe leżące wewnątrz wskazanego obszaru lub dołączone w relacji (np. punkt adresowy w działce). Jeżeli dołączony relacyjnie punkt był usunięty (i stabilny) oraz miał historię, to zwracana była jego poprzednia wersja. 3. Poprawiono obsługę Wniosków ZUDP z poziomu interfejsów EDI. W niektórych przypadkach pojawiał się komunikat ‘Brak modułu dla kodu’. 4. Poprawiono błąd pojawiający się podczas zamykania Zmiany z poziomu programu GEOINFO V Integra w części geometrycznej zasobu zintegrowanego („Konflikt dostępu podczas aktualizacji obiektu. Nastąpiła próba jednoczesnej modyfikacji obiektu przez dwóch lub więcej operatorów. Należy ponowić operację.”) 5. Poprawiono obsługę zamykania Zmiany typu bufor. Obiekty modyfikowane w tej Zmianie nie zachowywały daty utworzenia z modyfikowanego obiektu. 6. Dla AutoCAD wer. 2004 i 2005 poprawiono wyświetlanie siatki krzyży (funkcja ‘Wstaw obrys’) podczas wstawiania obrysu sekcji w innym układzie współrzędnych niż bieżący.

_________________________________________________________________________________________ Str. 29

Nowości i zmiany w Module GEO-INFO V Mapa – Rok 2010 _____________________________________________________________________________________________________

7. Zoptymalizowano obsługę mechanizmu historii podczas działania procedur modyfikacji i usuwania wierzchołków obiektów złożonych w celu umożliwienia wycofania Zmiany. 8. Poprawiono błąd występujący przy modyfikacji definicji opisów w skryptach specjalizowanych dla Zachodniopomorskiego i Bielska Białej. 9. Na podstawie parametrów przekazanych przez prof. R. Kadaja w styczniu 2010 r. zmodyfikowano współczynniki transformacji z układu miasta Poznania na układ 2000 południk 18. 10. Poprawiono błąd występujący w funkcjach łączenia i dzielenia obiektów podczas przerwania wycofania w trakcie działania funkcji. Obiekt dzielony/łączony był niewłaściwie odtwarzany (do złej wersji). 11. Zmodyfikowano działanie systemu zintegrowanego podczas działania Zmiany na połączeniu modułów GEO-INFO V Mapa i GEO-INFO V Integra. Dotyczy przekazywania powierzchni geodezyjnej działek z części geometrycznej do części opisowej. 12. Zmodyfikowano metadane związane z rysowaniem Linii drzew. Usunięto z definicji rysowanie symboli w wierzchołkach. 13. Poprawiono błąd w imporcie danych występujący podczas kontroli numeru („Nie znaleziono rekordu”). Błąd występował podczas importu w formacie GEO-INFO V (giv) obiektu, który posiadał numer odpowiadający obiektowi istniejącemu w bazie danych o tym samym numerze, lecz uwikłanemu w niezakończoną Zmianę. 14. Poprawiono analizę granic jednostek administracyjnych w module PRG dla szczególnego przypadku ułożenia dwóch węzłów w jednostce podziału administracyjnego. 15. Poprawiono zapytania: "Znajdź zakończone zmiany" oraz "Znajdź wszystkie zablokowane obiekty" w pliku DefQuery.ini. 16. Nastąpiła zmiana nazwy pliku konfiguracyjnego dla programu Exp2DB.exe (backup dla gmin). Poprzednia nazwa była Exp2NewDB.ini, nowa jest Exp2DB.ini 17. Poprawiono błąd, który pojawił się w programie GEO-INFO V Mapa 10.1.0.0. Po konwersji baz danych z programu GI2000 wszystkie obiekty złożone opierały się na Punktach XY. 18. W celu jednoznacznej interpretacji wyników pośrednich i sumy końcowej tych wyników w funkcji ‘Rozliczania obiektów’ zmodyfikowano działanie opcji ‘sumowanie wg klucza’. Aktualnie najpierw zaokrąglane są części składowe (wyniki pośrednie) i rozrzucane błędy różnicy sumy tych części składowych, a powierzchnią obiektu rozliczającego. Następnie sumowane są wartości wg klucza. Dotychczas zdarzało się, że wartości zsumowane wg klucza różniły się, gdy operator ręcznie zsumował części składowe, gdyż błąd sumy rozrzucany był na pełnych wartościach części składowych. 19. Zmodyfikowano działanie procedury podczas zamykania Zmiany i Bufora Zmiany. Dotychczas przy zamykaniu Zmiany modyfikowano atrybut ‘data modyfikacji obiektu’, a przy _________________________________________________________________________________________ Str. 30

Nowości i zmiany w Module GEO-INFO V Mapa – Rok 2010 ______________________________________________________________________________________________________

zamykaniu Bufora Zmiany nie modyfikowano tego atrybutu. Działanie procedury bazuje na prawidłowej wartości flagi: 'BD w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej' w programie DBWizard. Modyfikacja polega na tym, że: a. w bazie ODGiK (flaga ustawiona) przy zamykaniu zarówno Zmiany jak i Bufora Zmiany daty modyfikacji obiektów będą zmieniane na bieżące, b. w bazie Wykonawcy (flaga nieustawiona) przy zamykaniu zarówno Zmiany jak i Bufora Zmiany daty modyfikacji obiektów NIE będą zmieniane, co ma zapobiec zbędnemu importowaniu wszystkich obiektów w ODGiK przy przekazywaniu roboty geodezyjnej przez Wykonawcę w postaci pliku eksportu.

_________________________________________________________________________________________ Str. 31

Nowości i zmiany w Module GEO-INFO V Mapa – Rok 2010 _____________________________________________________________________________________________________

Nowości i zmiany w GEO-INFO V Mapa 2010 wyd. 10.1.0.0 (2010.01.05) Uwaga! Dotyczy baz danych uruchamianych w środowisku ORACLE. Wersja 2010 wymaga Oracle Wer. 10 i następnych oraz do utworzenia „Łącznika ODBC‟ wymaga oryginalnego drivera Oracle (nie można korzystać z drivera Microsoft’u).

Nowości względem wersji 9.4.2.0 1. Zoptymalizowano (znacznie przyspieszono) działanie funkcji Generuj mapę i Odśwież mapę. 2. Utworzono procedurę generującą z poziomu programu GEO-INFO V Mapa zintegrowany eksport SWDE. 3. Jeśli istnieje możliwość automatycznej transformacji obiektów do układu bieżącego (formaty: GIV, SWDE, TANGO) podczas importu danych w innym układzie niż bieżący, dodano możliwość wyboru pliku z parametrami do rozrzucania błędów metodą Hausbrandta. 4. Dla procedury Analizy przynależności obiektów do systematyki dodano mechanizm automatycznego tworzenia Listy obiektów, w których zmieniły się Numer lub Systematyka.

Zmiany względem wersji 9.4.2.0 1. Poprawiono obsługę listy obiektów w Zmianie. Jeśli modyfikowany w Zmianie obiekt był kasowany, wówczas zbędnie pozostawał on na liście obiektów zablokowanych. 2. Poprawiono komunikat błędu pojawiający się podczas eksportu SWDE w przypadku, gdy eksportowany obiekt nie miał numeru. W raporcie pojawiał się błędny komunikat - brak informacji o kodzie obiektu. 3. Poprawiono import w formacie SWDE. Nie wczytywały się obiekty mające łuki. 4. Poprawiono funkcjonalność procedury generowania mapy dla przypadku, gdy z jedną mapą skojarzono więcej niż jedną bazę danych. Wygaszono aktywny klawisz ‘Wskaż>’, który nie ma sensu w czasie generowania mapy. 5. Zmodyfikowano działanie procedury kalibracji rastra i obrót – funkcja GiObraz. Raster indeksowany z paletą kolorów miał tło wypełniane ostatnim kolorem z palety. Funkcję zmodyfikowano tak, aby rastry indeksowane z paletą kolorów były wypełniane kolorem białym. 6. Rozszerzono funkcjonalność procedury kontroli podczas zamykania Zmiany. Dodano przełącznik wyłączający Ostrzeżenia. 7. Zmodyfikowano działanie procedury automatycznie naliczającej Numer obiektu dla obiektów, w których numer ten jest obligatoryjny. Jeśli atrybut ‘Numer’ jest niewidoczny (opcja w metadanych), to procedura nalicza ten numer w tle i umieszcza w rekordzie obiektu. _________________________________________________________________________________________ Str. 32

Nowości i zmiany w Module GEO-INFO V Mapa – Rok 2010 ______________________________________________________________________________________________________

Nowości i zmiany w GEO-INFO V Mapa 2009 wyd. 9.4.2.0 (2009.12.28)

Nowości względem wersji 9.4.0.0 3. Rozbudowano managera operatorów o operatorów ukrytych. Przełącznik ‘Pokaż systemowych’ włącza lub wyłącza widoczność operatorów, którym nadano cechę ‘Systemowy’ (np. operator programu GEO-INFO V i.Kerg) 4. Dodano nowe możliwości w procedurze Transformacja współrzędnych a. Stworzono funkcję obsługi rodzimego pliku SIP GEO-INFO V umożliwiającego rozrzucania poprawek metodą Hausbrandta przy uwzględnianiu zniekształceń lokalnych (np. wykorzystując osnowę poziomą 3 klasy). b. Rozszerzono raport końcowy o ogólny błąd transformacji, informację o punktach łącznych i błędy transformacji na punktach łącznych dla transformacji predefiniowanych (zaimplementowane w programie współczynniki transformacji) podczas rozrzucenia poprawek metodą Hausbrandta. 5. Do funkcji generującej zintegrowany plik eksportu SWDE dodano zabezpieczenie dla przypadków, gdy w bazie danych występuje błąd. Jeśli stabilny obiekt złożony (np. budynek, działka, użytek) jest zdefiniowany na wierzchołku uwikłanym w bieżącą Zmianę i nie posiada wersji stabilnej, wówczas wydawane są do pliku wyłącznie współrzędne XY. 6. Przyspieszono zamykanie Zmian w stosunku do wersji 9.4.0.0. 7. Przyspieszono wczytywanie konfiguracji filtrów w wyborze obiektów w stosunku do wersji 9.4.0.0 8. Rozszerzono możliwości programu EGBiL2Gi.exe dla MODGiK w Łodzi uwzględniając puste Zmiany. Plik log, dodatkowo w nazwie oprócz daty zawiera godzinę i minuty oraz przechwytuje operatorów z programu EGBiL w MODGiK Łódź. 9. Dla GEOPOZ w Poznaniu stworzono funkcje DODRUKUGEPPPG i POKAŻGEPPPG zmieniające sposób prezentacji obiektów GEPPPG – Punkt graniczny działki odpowiednio dla wydruku lub do pracy na rysunku mapy. 10. W funkcji PUNKTYDODZIAŁKI (dosuwanie wierzchołków obiektów do granicy działki) dodano możliwość (do wyboru) działania w trybie administracyjnym, czyli bez modyfikacji obiektu (daty i operatora) i bez uwzględniania otwartych Zmian.

Zmiany względem wersji 9.4.0.0 8. Poprawiono działanie funkcji generującej zintegrowany plik eksportu w formacie SWDE. Błąd występował podczas eksportu użytków gruntowych w sytuacji, gdy w bazie danych

_________________________________________________________________________________________ Str. 33

Nowości i zmiany w Module GEO-INFO V Mapa – Rok 2010 _____________________________________________________________________________________________________

prowadzono osobno użytki gruntowe i kontury klasyfikacyjne. Błąd nie występował, gdy prowadzono klasoużytki. 9. Zmodyfikowano działanie słowników, których dane są pobierane z programów GEO-INFO V Integra i/lub GEO-INFO V Ośrodka (np.: Miejscowość, Ulica, KERG). Do tej pory wszystkie pobierane dane były zapisywane w słowniku programu GEO-INFO V Mapa, co przy dużych słownikach (np. KERG) powodowało spowolnienie działania programu. Aktualnie, jeżeli został ustawiony w polu słownika filtr, to zapisywane są tylko te pozycje słownika, które zostały przefiltrowane. Jeżeli podczas pobierania danych do słownika nastąpił błąd, to raport z tego zdarzenia jest zapisywany w pliku log, (do tej pory taki błąd był ignorowany). 10. Poprawiono błąd w 'raporcie poziomym' funkcji Rozlicz struktury - linie. Jeśli posortowano wynik obliczenia po dowolnej kolumnie, to kolumna 'Lp.' nie była naliczana od 1. 11. Zmodyfikowano metadane dla obiektu GESBPZ - Budowla podziemna. Brakowało metadanych konfiguracji graficznych dla skal: 1:2000, 1:5000 i 1:10000. 12. Zmodyfikowano metadane dla obiektów: GOSRBZ - Wniosek ZUDP oraz GOSZZZ - Zasięg zasobu ZUDP. Z modułu ‘Ośrodek’ zostały przeniesione do modułu ‘ZUD’ w programie GEO-INFO V Mapa. 13. Poprawiono błąd występujący podczas zamykania Zmiany z włączoną opcją kontroli pokrycia. W niektórych przypadkach pojawiał się błąd, pomimo że błędu nie było. 14. Zmodyfikowano funkcję przyłączającą pliki do obiektu w przypadku dołączania jednego pliku w odróżnieniu od przyłączania wielu plików jednocześnie, gdzie automatycznie generowana jest nazwa (np. 1, 2, 3…). W takim przypadku nie jest automatycznie nadawana nazwa. 15. Poprawiono program dołączający pliki (dokumenty) do obiektów. Zdarzało się, że pliki były dołączane do złych obiektów. 16. Poprawiono błąd, który pojawił się w wersji 9.4.0.0 polegający na tym, że podczas importu pliku w formacie „giv‟ wyeksportowanym wersją wcześniejszą niż 9.4.0.0 mogły być tracone informacje o relacjach. 17. Poprawiono błąd występujący podczas importu pliku w formacie SWDE. Pojawiał się komunikat o błędzie niezgodności daty utworzenia obiektu. 18. Poprawiono błąd, który pojawił się w wersji 9.4.0.0 polegający na tym, że podczas edycji rastra pojawiał się zbędny komunikat: ‘Błąd definicji obiektu IMAGEDEF’. 19. Poprawiono błędy występujące w funkcji dokończenia Zmiany w systemie zintegrowanym: a. Pomimo zmiany obiektu niektóre obiekty mogły nie być wydawane, jeżeli miały więcej niż jedną wersją historyczną i pierwsza wersja tego obiektu nie różniła się od bieżącej (porównywanie odbywało się z pierwszą wersją obiektu, a nie z ostatnią). _________________________________________________________________________________________ Str. 34

Nowości i zmiany w Module GEO-INFO V Mapa – Rok 2010 ______________________________________________________________________________________________________

b. Dla niektórych obiektów mogła nie być wystawiana informacja o adresach. Błąd mógł występować w obiektach, które nie miały zdefiniowanej relacji do punktów adresowych. c. Poprawiono błąd dla przypadku działki, która nie była modyfikowana, ale była przekazywana do części opisowej EGB ze względu na zmiany innych obiektów (budynków, klasoużytków, itd.). W niektórych wypadkach mogła nie być przekazywana informacja, że działka jest wydawana ze względu na zmianę np. budynku. 20. Poprawiono działanie funkcji eksport w formacie SHAPE. a. Dla obiektów powierzchniowych były wydawane dwie geometrie. b. Nie była zachowana zasada, że obwiednie zewnętrzne są zdefiniowane zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a obwiednie wewnętrzne przeciwnie. c. Niektóre programy nieprawidłowo czytały atrybuty zmiennoprzecinkowe. 21. Poprawiono błąd przy dodawaniu pliku dokumentu do obiektu. Użycie klawisza "Pokaż" zwracało błąd. 22. Poprawiono działanie funkcji Wypis i wyrys, gdy na drukarkę jednocześnie jest wstawiony wypis i wyrys. Jeżeli szerokość obszaru wydruku wyrysu była mniejsza niż 180 mm, to wypis nachodził na wyrys. 23. Zmodyfikowano działanie funkcji Wstaw wpasowany raster. Jeżeli plik rastra miał rozszerzenie TIF i posiadał plik z parametrami wpasowania GEO lub TAF oraz gdy plik rastra z innym rozszerzeniem posiadał pliki z parametrami wpasowania GEO i TAF, wówczas na liście znalezionych rastrów pojawiał się dwa lub trzy razy. 24. Zmieniono ikonę programu Generator wsadów. 25. W wersjach programu GEO-INFO V Mapa współpracujących z edytorem AutoCAD w funkcjach podmieniających definicje symboli (UKRYJPUNKTY, POKAŻPUNKTY, DODRUKUGEPPPG i POKAŻGEPPPG) dodano regenerację rysunku, która wymusza aktualizację symboliki wyświetlanej mapy. 26. Zmodyfikowano obsługę plik EDI_G5.INI (system zintegrowany): a. Jeżeli ‘Liczba kondygnacji’ budynku jest liczbą całkowitą, to do części opisowej wystawiana jest bez nieznaczących zer (np. zamiast „1.0” wydawane będzie „1”). b. Zmodyfikowano sekcje dla przeglądarek (Integra i Ośrodek). W pliku występowały nieunikalne klucze GROUP i CODE. Teraz są unikalne odpowiednio: GROUP1…GROUPn i CODE1…CODEn. Uwaga! Starsze wersje programu GEO-INFO V Mapa nie będą widziały nowych kluczy. _________________________________________________________________________________________ Str. 35

Nowości i zmiany w Module GEO-INFO V Mapa – Rok 2010 _____________________________________________________________________________________________________

27. W pliku 'GI2000Imp.ini' poprawiono błędne wpisy w sekcji [RELATIONS] dotyczące relacji do punktów adresowych. Plik obsługuje import obiektów w formacie GEO-INFO 2000. 28. Poprawiono wycofywanie Zmian i kasowanie obiektu. Nie można było wycofać Zmiany lub wykasować obiektu punktowego w Zmianie, w którym zmodyfikowana była tylko współrzędna H i był on jednocześnie wierzchołkiem obiektu złożonego. 29. Poprawiono wyświetlanie opisów obiektów w podglądzie mapy z poziomu programu GEOINFO V Ośrodek i GEO-INFO V Integra. Wyświetlały się wyłączone opisy usunięte. 30. Poprawiono działanie funkcji Dziel dla obiektów zawierających w swojej geometrii łuki oraz błąd, który powodował zamianę wierzchołków nowego obiektu na ‘Punkty XY’. 31. Poprawiono działanie Manager-a operatorów. a. Przy próbie zakładania nowego użytkownika w programie GEO-INFO V Mapa pojawiało się ostrzeżenie o różnych danych opisowych. b. Przy próbie logowania do programu GEO-INFO V Mapa, jeśli nie utworzono bazy operatorów, nie pojawiał się komunikat błędu, a po 3 nieudanych próbach logowania pojawiał się błąd SQL. 32. W funkcji PUNKTYDODZIAŁKI (dosuwanie wierzchołków obiektów do granicy działki) dodano pracę w trybie administracyjnym, czyli bez modyfikacji obiektu (daty i operatora) i bez uwzględniania otwartych zmian.

_________________________________________________________________________________________ Str. 36

Nowości i zmiany w Module GEO-INFO V Mapa – Rok 2010 ______________________________________________________________________________________________________

Nowości i zmiany w GEO-INFO V Mapa 2009 wyd. 9.4.0.0 (2009.09.28) Po instalacji nowej wersji programu należy sprawdzić bazę danych. Program DbWizard.exe, opcja: Sprawdź bazę).

Uwaga! Przed rozpoczęciem pracy z wersją 9.4.0.0 należy wykonać konwersję dotychczasowych ‘List obiektów’ znajdujących się w folderach operatorów do nowej wersji bazy danych obsługującej te listy z SQLite2 na SQLite3. Program konwertujący OBJECTLISTCONVERTER.EXE znajduje się w katalogu: {…}\GEO-INFO V\PROGRAMS\KONWERTER LIST OBIEKTÓW Po uruchomieniu programu należy wskazać katalog z plikami konfiguracyjnymi Operatora. Wskazanie np. katalogu Operatorzy spowoduje wykonanie konwersji we wskazanym katalogu i wszystkich podkatalogach. Program działa na tej samej zasadzie, co konwerter baz rysunkowych

Nowości względem wersji 9.3.0.0 11. Zwiększono funkcjonalność procedury Obraz (GIRASTER - obsługa rastra). Dodano możliwość obrotu rastra o zadany kąt. 12. Nowości w module GEO-INFO V PRG. 

Utworzono nowe kody dla punktów węzłowych zasobu numerycznego PRG. Konieczność zmian wynika z nowej zasady numeracji punktów węzłowych uzależnionej od rodzaju węzła (np. GGPWPP - Punkt węzłowy wewnątrz województw i zbiegu granic powiatów). Zmodyfikowano obsługę obiektów PRG. W ‘trybie poprawki’ można obiekty PRG wprowadzać, ale nie można edytować. Wynika to z nowej zasady, że modyfikacja obiektu wymaga nowego numeru obiektu, a to musi być wykonane w ‘trybie zmiany’ (kontrola rezerwacji numeracji). Zmodyfikowano import PRG z pliku Access. Na podstawie numeru węzła określany jest kod węzła (patrz wyżej – nowe kody PRG).

13. Nowości w zakładce ‘Geometria’ rekordu obiektu złożonego.  

Dodano kolumnę ‘Bok’, która zwiera wartości czołówek kolejnych segmentów geometrii obiektu. Dodano symbolu statusu wierzchołka. Jeżeli wierzchołek jest modyfikowany w otwartej Zmianie innej niż bieżąca lub nie ma bieżącej otwartej Zmiany, to symbol krzyżyka zamienia się w symbol zamkniętej kłódki. Jeżeli punkt jest modyfikowany w bieżącej otwartej zmianie, to symbol krzyżyka zamienia się w symbol otwartej kłódki.

14. Stworzono oprogramowanie umożliwiające współpracę z AutoCAD 2010. 15. Stworzono nową funkcjonalność umożliwiającą przyłączania do obiektu wielu plików (dokumentów) na raz. 16. Dodano nową kontrolę adresu w bazie referencyjnej punktów adresowych w module GEO-INFO V Integra. Kontrolowane są adresy zawarte w rekordach obiektów: Punkt _________________________________________________________________________________________ Str. 37

Nowości i zmiany w Module GEO-INFO V Mapa – Rok 2010 _____________________________________________________________________________________________________

adresowy, Działka, Budynek. Kontrola odbywa się tylko, gdy obiekt ma uzupełnioną miejscowość i numer porządkowy (ulica może być pusta). Ważne! Należy rozbudować treść pliku ZEWBAZY.INI o możliwość zdefiniowania wielokrotnego uruchomienia funkcji EDI dla jednego kodu. Przykładowy ZEWBAZY.INI jest w katalogu: PROGRAMS\INTEGRA 17. Nowa funkcjonalność programu DbWizard. podpowiadane są ‘przestrzenie tabel’.

Podczas

aktualizacji

bazy

ORACLE

18. W funkcji ‘Wstaw obrys sekcji’ dodano możliwość wyboru układu współrzędnych, dla którego ma być wstawiony obrys (także innego niż bieżący układ współrzędnych). Na liście układów współrzędnych, znajdują się te, które mają w systemie zdefiniowane transformacje układów współrzędnych w obie strony. 19. Nowa funkcjonalność podczas zamykania Zmiany. Dodano nową kontrolę 'wolnych' punktów o kodach, które mogą być wierzchołkami obiektów złożonych uczestniczących w Zmianie (dopuszczalnych kody wierzchołków w obiektach złożonych uczestniczących w Zmianie). 20. W funkcji ‘Wypis i wyrys’ dodano możliwość wykonania jednego dokumentu (na jednym wydruku) z Wypisem i Wyrysem. Procedura wykorzystuje plik w formacie WMF generowany z modułu GEO-INFO V Integra. 21. Moduł GEO-INFO V Integra – lista zmian do dokończenia w części opisowej EGB. W oknie dialogowym wyboru Zmiany do dokończenia (Zmiany rozpoczętej w GEO-INFO V Mapa) dodano przełącznik ‘Wszystkie’ powodujący wyświetlanie wszystkich Zmian o statusie ‘tymczasowo zakończone’ oraz Zmian otwartych w danym KERG’u.  

Gdy przełącznik jest wyłączony, to wyświetlane są tylko Zmiany tymczasowo zakończone związane z danym KERG. Domyślnie przełącznik jest wyłączony. Jeśli nie zostanie znaleziona żadna Zmiana tymczasowo zakończona w danym KERG, to przełącznik automatycznie się włącza.

22. Stworzono nowy raport zbiorczy: ‘GEO-INFO V Mapa - Raport’, który dla wybranych obiektów w Eksploratorze obiektów wyświetla różnice z ich wersją poprzednią. Podobny raport dla pojedynczego obiektu można uzyskać w zakładce ‘Historia’. 23. Funkcję ‘Szybkie zapytania’ rozszerzono o możliwość tworzenie krzyżowych zapytań do baz danych programów GEO-INFO V Mapa, GEO-INFO V Integra, GEO-INFO V Ośrodek. 

Aktualnie w pliku DefQuery.ini zdefiniowano nowe zapytanie wyszukujące Zmianę po numerze kancelaryjnym (przy współpracy z modułem GEO-INFO V Integra).

24. W bazie danych dodano tabelę, w której są rejestrowane obiekty: skasowane, znajdujące się we wznowionych zmianach oraz te, którym zmieniono kod. Tabela jest głównie wykorzystywana do aktualizacji obiektów w bazie danych modułu GEO-INFO V i.Net w celu usprawnienia (zwiększenia szybkości) tej operacji. 25. W celu możliwości kreowania obiektów niezbędnych do współpracy modułów GEO-INFO V Mapa i GEO-INFO V Ośrodek utworzono nowy skrypt NMWOperatorzy.dbs, zależny od skryptu NMWK1.con, w którym jest założona grupa operatorów posiadająca następujące prawa:     

pełne do systematyki pełne do atrybutów pełne do plików prawo do zmiany słowników pełne prawa do obiektów z grup:

_________________________________________________________________________________________ Str. 38

Nowości i zmiany w Module GEO-INFO V Mapa – Rok 2010 ______________________________________________________________________________________________________

i. Roboty geodezyjne i Zasoby geodezyjne ii. odczyt dla pozostałych obiektów

Zmiany względem wersji 9.3.0.0 33. W konwerterze baz rysunkowych (patrz ‘Nowości i zmiany w GEO-INFO V Mapa 2009 wyd. 9.3.0.0’) dodano funkcjonalność, która pozwala na kasowanie uszkodzonych baz rysunkowych wraz z mapami. 34. Poprawiono działanie funkcji Transformacja układów współrzędnych. Następowało zbędne przerywanie działania funkcji w przypadku napotkania błędnych współrzędnych. Aktualnie współrzędne pozostają bez zmian i pojawia się stosowny komunikat w pliku raportu. Udoskonalono także obsługę paska postępu (jest częściej odświeżany, co ma znaczenie w przypadku b. dużych baz danych). 35. Poprawiono błąd funkcji Przenumerowanie budynków dla przypadku, gdy budynki nie miały dotychczas żadnych numerów i wybraniu przedziału od 1 do 100000. Następowało zbędne zawieszenie programu. 36. Poprawiono działanie Menedżera operatorów.      

Poprawiono niewłaściwe komunikaty dla specyficznej reguły haseł (Hasło musi zawierać: małą literę: TAK; dużą literę: TAK; znaki specjalne: TAK; cyfry: TAK; minimalna długość znaków: 2). Poprawiono niewłaściwą obsługę okna dialogowego w momencie, gdy wygasło hasło Zmodyfikowano działanie klawisza ‘Sprawdź’ (okno dialogowe ‘Operator). Dotychczas, jeżeli nie znaleziono błędów, nie było żadnej informacji, aktualnie pojawia się komunikat informujący, że nie znaleziono błędów Dotychczas podczas uruchomienia programu jednocześnie na dwóch stanowiskach pojawiał się niezrozumiały komunikat SQL. Aktualnie pojawia się stosowny komunikat o konieczność zamknięcia poprzedniej sesji programu Dodano sprawdzenie, czy zainstalowana wersja GEO-INFO V Mapa jest w wersji przynajmniej 9.0.0.0 Dodano obsługę dwóch nowych programów o nazwach "GEO-INFO V Sigma" i "GEO-INFO V Gamma"

37. Zmodyfikowano funkcję filtrującą zmienione obiekty w celu przekazania ich do bazy danych modułu GEO-INFO V i.Net. Dla obiektów usuniętych zamiast dotychczasowego identyfikatora obiektu w bazie danych GEO-INFO V zwracany jest identyfikator obiektu (ID – identifier). 38. Poprawiono działanie funkcji Import danych dla przypadku, jeśli współrzędne w pliku miały błędną wartość (np. w skutek opuszczenia separatora współrzędna przyjmowała wartość ‘12345.45612345.456’). 39. Poprawiono działanie funkcji ‘Szybkie zapytania’ obsługiwanej poprzez interfejs EDI w module GEO-INFO V Ośrodek dla sytuacji, kiedy do atrybutu „Nazwa ulicy’ wpisano wartość, której nie było w słowniku. 40. Poprawiono działanie funkcji 'Modyfikuj systematykę'. Błędnie działała opcja ‘Dodaj gałąź’ dostępna pod prawym przyciskiem myszy. Można było dodać nieistniejący poziom systematyki. 41. Zmodyfikowano platformęEGBIL2GI dla MODGiK w Łodzi.   

Nowy obiekt punktowy GEPEGB. Modyfikacje w programie EGBIL2GI Skrypt kasujący wszystkie obiekty ewidencyjne z wyjątkiem budynków

_________________________________________________________________________________________ Str. 39

Nowości i zmiany w Module GEO-INFO V Mapa – Rok 2010 _____________________________________________________________________________________________________Zamiana kodów pozostałych w bazie danych punktów granicznych (uwikłanych w inne niż złożone obiekty ewidencyjne) na GEPINN z zachowaniem atrybutów redakcji mapy

42. Poprawiono obsługę błędu pojawiającego się podczas wczytywania konfiguracji wyboru obiektów (okno dialogowe ‘Wybór obiektów’). Błąd pojawiał się wówczas, gdy w konfiguracji był filtr na atrybut, który nie występuje we wszystkich kodach danej Grupy obiektów. 43. Poprawiono działanie funkcji Import SWDE w trybie inicjalizacji. Jeśli wierzchołek obiektu zdefiniowany w pliku importu istniał już w bazie danych, to zamiast wykorzystania istniejącego punktu w bazie danych generował się błąd. 44. W funkcji ‘Bieżący KERG’ dodano klawisz 'Wyłącz' wyłączający działanie ‘bieżącego KERG’u’. Dodatkowo usprawniono szybkość wyboru z listy KERG’ów. 45. Poprawiono działanie programu Exp2DB.exe (eksport, jako backup) przy współpracy z MS SQL Server 2000. Podczas wczytywania konfiguracji wyboru obiektów pojawiał się komunikat ‘Invalid object name 'sys.backup_devices' dla przypadku, gdy w konfiguracji była zapisana wartość słownikowa zawierająca także Opis. 46. Słownik ‘Funkcja przewodu’ dodano nową pozycję ‘Instalacja’. 47. Poprawiono działanie procedury ‘Kontrola przyłączy’. Dotychczas, gdy włączono przełącznik 'Nie podłączone do przewodów i przyłączy' funkcja nie znajdowała tzw. ‘wolnych przyłączy’ – przyłączy nie podłączonych do niczego 48. Zmodyfikowano obsługę eksportu i importu danych w formacie GIV. Aktualnie informacja o powiązaniach relacyjnych jest wydawana z każdym obiektem uczestniczącym w relacji, a nie jak dotychczas tylko z obiektem nadrzędnym w definicji relacji. 49. Poprawiono błąd obsługi modyfikacji obiektu w Zmianie. Występował konflikt podczas próby modyfikacji obiektu w Zmianie GEZZG5, jeśli wcześniej obiekt uczestniczył w Zmianie GEZZMN. 50. Poprawiono błąd pojawiający się podczas uruchamiania funkcji definiowania obiektu metodą przecięć prostych z poziomu zakładki Geometria w oknie dialogowym rekordu. Pojawiał się zbędny komunikat „Nie znaleziono rekordu”. 51. Poprawiono niewłaściwe działanie funkcji ‘Prawa dostępu’. W szczególnych sytuacjach wyświetlane były nieprawidłowe prawa do obiektów.

_________________________________________________________________________________________ Str. 40

Nowości i zmiany w Module GEO-INFO V Mapa – Rok 2010 ______________________________________________________________________________________________________

Nowości i zmiany w GEO-INFO V Mapa 2009 wyd. 9.3.0.0 (2009.06.30) Po instalacji nowej wersji programu należy sprawdzić bazę danych. Program DbWizard.exe, opcja: Sprawdź bazę).

Nowości względem wersji 9.2.2.0 1. Zmieniono na nową bazę rysunkową (dotyczy pliku mapy {nazwa_mapy}.GDB) z SQLite2 na SQLite3 oraz przygotowano program do konwersji baz rysunkowych. Konwertowane są bazy rysunkowe (pliki {nazwa_mapy}.GDB) o wersji przynajmniej 13 (wersja ta istnieje od wydania SIP GEO-INFO V Mapa 5.2.3.21 – grudzień 2006). Zmiana ta znacznie zwiększa szybkość generowania i odświeżania mapy. Przed rozpoczęciem pracy w nowej wersji programu należy wykonać konwersję wszystkich dotychczasowych map, które mają być nadal używane w nowej wersji. Jest to operacja jednorazowa. Należy uruchomić program GRAPHICSBASECONVERTER.EXE znajdujący się w katalogu: […]\GEO-INFO V \PROGRAMS\KONWERTER BAZ GRAFICZNYCH MAP W oknie dialogowym programu należy wskazać katalog z plikami map. Program przeszukuje i konwertuje także pliki map w podkatalogach do wskazanego w oknie dialogowym katalogu. 2. W oknie dialogowym rekordu w zakładce ‘Historia’ dodano klawisz ‘Różnica’, który uruchamia raport różnic pomiędzy dwoma zaznaczonymi na liście wersjami obiektów lub pomiędzy wersją bieżącą, a wersją zaznaczoną na liście. Porównywane są atrybuty, wierzchołki, relacje i dołączone pliki. 3. Podczas kończenia Zmiany (i bufora) lub zmiany Statusu na Zmianę ‘Tymczasowo zakończoną’ stworzono automatycznie uruchamiane kontrole: 1. Kontrola poprawności definicji obiektów (obowiązkowa dla Zmian) 2. Kontrola pokrycia dla działek, klasoużytków, użytków, obrębów, gmin (występujących w Zmianie) 3. Poprawność ‘kodów klasoużytków’, jeżeli powstają z obiektów Użytek i Kontur klasyfikacyjny. 4. Rozliczenie działek z klasoużytkami lub użytkami i konturami klasyfikacyjnymi celem sprawdzenia pełnego pokrycia na działce. Wyniki kontroli prezentowane są w oknie dialogowym ‘Eksploatora obiektów’. Kontrole te są dodatkowo dostępne także bezpośrednio w oknie dialogowym bieżących Zmian pod nowym klawiszem funkcyjnym ‘Kontrola ob.’. 4. Rozbudowano funkcjonalność słowników. W zależności od ustawień (aktualnie wyłącznie przez producenta systemu) słownik może mieć unikalną ‘Nazwę’ lub łącznie ‘Nazwę’ i ‘Opis’. Obecnie wszystkie słowniki oprócz słownika ‘Miejscowość’ mają unikalną ‘Nazwę’. Oznacza to, że z tym jednym wyjątkiem nie można wprowadzić dwa razy tej samej ‘Nazwy’ do słownika nawet, gdy wartość w kolumnie ‘Opis’ jest różna. _________________________________________________________________________________________ Str. 41

Nowości i zmiany w Module GEO-INFO V Mapa – Rok 2010 _____________________________________________________________________________________________________

W słownikach umieszczono także nową flagę dotyczącą rozróżniania dużych i małych liter. Aktualnie wszystkie słowniki nie odróżniają dużych i małych liter. Zmianę można wprowadzić wyłącznie poprzez skrypt SQL dostarczany przez producenta systemu na specjalne życzenie użytkownika. Modyfikacja dotyczy metadanych systemu. 5. W oknie dialogowym rekordu obiektu, do klawisza ‘Pokaż’, dodano dwie nowe opcje: ‘Pokaż przyległe bieżące’ i ‘Pokaż przyległe stabilne’. Funkcje pokazują/zaznaczają na mapie klasoużytki o tych samych wartościach atrybutów ‘kod klasoużytku’ przylegające do siebie. 6. W rekordzie obiektu, zakładka ‘Raporty’, w raporcie 'Skrócony wydruk danych obiektu' dodano tabelę – ‘Relacje do Punktów adresowych’ 7. W funkcjonalności ‘raportu dowolnego’ (procedura: Eksplorator obiektów) dodano nowy atrybut ‘Nazwa’ możliwy do umieszczenia w wykazie. ‘Nazwa’ jest definiowana w metadanych każdego obiektu i widoczna np. w kolumnie ‘Nazwa’ okna dialogowego Eksploratora obiektów. 8. W procedurze GIOBRAZ dodano:

   

Nowy klawisz ‘Wskaż wg siatki’ umożliwiający wpasowanie rastra na krzyże siatki współrzędnych. Nowy klawisz ‘Zmień pkt.r.’ modyfikujący punkty rastra, tj. umożliwia ponowne wskazanie tylko punktu rastra dla wybranych, wcześniej wskazanych, wektorów. Nową funkcję Zoom (na raster) Funkcja sklejania rastrów aktualnie umożliwia podanie nazwy, pod którą zostanie zapisany sklejony raster.

9. Stworzono nową funkcjonalność umieszczaną w pliku konfiguracyjnym raportu skróconego dla punktów osnowy. Aktualnie można zdefiniować inny wygląd raportu dla osnowy poziomej i inny dla osnowy wysokościowej. Można także ustalić, czy w raporcie ma się dodatkowo pojawić informacja o obiektach powiązanych relacyjnie oraz ustalić automatyczne wygenerowanie raportów skróconych dla obiektów powiązanych relacyjnie. 10. Dodano nową funkcjonalność dla funkcji Konfiguracja w oknie dialogowym wyboru obiektu. Jeżeli lista wybranych obiektów nie jest pojawia się pytanie czy nowa, wybrana konfiguracja ma zostać dodana do istniejącej listy czy też ma ją zastąpić. Inaczej mówiąc, można składać wiele konfiguracji w oknie funkcji wyboru obiektu. 11. W oknie informacyjnym wyboru obiektu metodą Wewnątrz lub Bliski dodano ikonę graficzną rodzaju obiektu (punkt, linia, obszar). 12. W rekordzie obiektów ‘trójniki gazowe’ dodano opis ‘Rzędne’. Opisy dodano dla skal od 1:250 do 1:1000. 13. W oknie dialogowym rekordu obiektu w zakładce ‘Geometria’ dodano możliwość definiowania wierzchołków obiektu złożonego metodą ‘z przecięcia linii’. 14. W funkcji ‘Rezerwacja numeracji’, w oknie dialogowym ‘Modyfikacja’ dodano nową kolumnę ‘Pozostało’ z informacją o ilości niewykorzystanych numerów z danej rezerwacji. 15. W pliku eksport/import funkcji ‘Rezerwacja numeracji’ dodano numer KERG. 16. W funkcji ‘Transformacja współrzędnych’ dla transformacji w układach państwowych (i niektórych lokalnych) dodano funkcjonalność rozrzucania błędów metodą Hausbrandta. Działanie tej funkcjonalności oparte jest o plik UCS.INI umieszczony w katalogu …\SYSTEM, w którym są zdefiniowane wskazania na plik binarny TRANSPKT.BIN. Plik TRANSPKT.BIN, przygotowywany przez prof. Romana Kadaja, można pozyskać w PODGiK lub WODGiK. 17. Dodano nowy format eksportu w standardzie SHAPE z poziomu programu GEO-INFO V Mapa. Dodano możliwość generowania tego eksportu (oprócz standardu kodów _________________________________________________________________________________________ Str. 42

Nowości i zmiany w Module GEO-INFO V Mapa – Rok 2010 ______________________________________________________________________________________________________

SIP GEO-INFO V) także w standardzie kodów wg instrukcji K-1 (przygotowano specjalny plik konfiguracyjny z parametrami konwersji do kodów i atrybutów wg K-1). 18. Stworzono i udostępniono w programie GEO-INFO V Mapa procedurę GIDELTAINI generującą plik GiDelta.ini i pliki z definicjami symboli niezbędne dla programu dla Wykonawców opracowań geodezyjnych GEO-INFO V Delta w wersji 9.3.0.0. Funkcja umożliwia dostosować metadane systemu funkcjonującego w ODGiK z metadanymi programu GEO-INFO V Delta działającego u Wykonawcy przygotowującego opracowanie dla danego ODGiK. Uruchamianie tej procedury ma sens wówczas, jeśli metadane w ODGiK są różne od podstawowego standardu (bez skryptów użytkownika) dla SIP GEO-INFO V Mapa. 19. Udostępniono możliwość importowania historii obiektów w ‘trybie poprawki’. Import danych z historią powstałą u Wykonawcy prac geodezyjnych dokona się wówczas, gdy przełącznik ‘Bufor zmiany’ będzie wyłączony. Domyślnie przełącznik jest włączony w celu zabezpieczenia możliwości wycofania importu w ‘trybie poprawki’. 20. Nowe elementy w skrypcie ‘NMWSzczecin’: 1. Dla atrybutu NPD w obiekcie GEPADR zwiększono długość pola do 64 znaków. 2. Dla budynków mających wariant opisu: „Numer budynku” (4.2) ustawiono go domyślnym zamiast dotychczasowego: „Numer budynku w działce” (4.1) 3. Dla wiat GESBWT dodano opis: „Funkcja budynku”. 4. Dodano nową relację o nazwie „Powiązane osnowy wys. NMW”.

Zmiany względem wersji 9.2.2.0 1. Zmodyfikowano działanie procedury GIRASTER. Po uruchomieniu wymazywania rastra z wybranego obszaru funkcja po zakończeniu wymazywania pozostaje nadal w trybie wymazywania i umożliwia wskazanie nowego obszaru. Funkcja nie wraca do głównego okna funkcji, co ułatwia kontynuowanie wymazywania rastra w innym miejscu. 2. Poprawiono kontrolę geometrii obiektów Tekst, która zgłaszała błąd, gdy obiekt posiadał współrzędne dodatkowe. 3. Poprawiono błąd w funkcji ‘Ustal wariant opisu obiektów’. Jeżeli wcześniej wykonywano redakcję mapy w wielu konfiguracjach (wielu skalach) i następnie uruchomiono funkcję ustalania wariantu opisu tylko na mapie, to na mapie pojawiała się redakcja z ostatniej wybranej wcześniej konfiguracji zamiast z bieżącej. 4. Poprawiono działanie funkcji obsługującej zakładkę rekordu ‘Relacje’. W szczególnej sytuacji, jeżeli w definicji relacji, któryś z kodów obiektu występował zarówno na liście obiektów nadrzędnych jak i podrzędnych, to nie można było do bieżącego obiektu dołączyć obiektu, którego kod występował tylko na liście kodów nadrzędnych. 5. W oknie dialogowym generowania/odświeżania mapy zmieniono opis opcji z dotychczasowego: ‘Rys. punktów nie będących obiektami’ na nowy: ‘Rysowanie punktów XY’. 6. W funkcji obsługi importu SWDE dla utworzenia bazy tymczasowej aktualnie wykorzystuje się z SQLite3 (dotychczas SQLite2). Ma to znaczący wpływ na szybkość i stabilność działania funkcji.

_________________________________________________________________________________________ Str. 43

Nowości i zmiany w Module GEO-INFO V Mapa – Rok 2010 _____________________________________________________________________________________________________

7. Dla sieci napowietrznych uzbrojenia terenu istnieje mechanizm, który automatycznie usuwa symbol strzałki na końcowym wierzchołku ‘Wejście do budynku’. Mechanizm ten został rozszerzony na obiekty ‘Przecięcie z granicą ewidencyjną/obrębem’. 8. Zmodyfikowano funkcję rekordu naliczającą numer obiektu. Nie można naliczać numeru dla obiektów, które mają numer zawierający znaki nieliczbowe. Dla takich obiektów w oknie rekordu przycisk naliczania numeru jest niewidoczny. 9. Zmieniono nazwy funkcji Współrzędne, Odległość i Powierzchnia na GIWspółrzędne, GIOdległość i GIPowierzchnia z powodu konfliktu nazw funkcji w środowisku edytora graficznego BricsCAD. 10. Poprawiono działanie funkcji 'Import redakcji opisów dla obiektów punktowych'. Podczas wyszukiwaniu tekstów na rysunku po atrybucie '_H' redakcja tekstu nie przenosiła się. 11. Poprawiono działanie funkcji eksport w formacie Tango. Nie eksportował się kąt skręcenia symbolu. 12. Dla obiektów punktowych uzbrojenia terenu o kodach GUPGSG, GUPTTK, GUPTMK ustawiono w skrypcie domyślny wariant opisu o nazwie ‘Opis’. 13. Poprawiono plik GiReports.ini. Od tej chwili zamiast powierzchni matematycznej (płaskiej) w plikach raportu umieszczana jest powierzchnia geodezyjna. 14. Poprawiono działanie funkcji importu obiektów w formacie SWDE zawierających enklawy.

_________________________________________________________________________________________ Str. 44

Nowości i zmiany w Module GEO-INFO V Mapa – Rok 2010 ______________________________________________________________________________________________________

Nowości i zmiany w GEO-INFO V Mapa 2009 wyd. 9.2.2.0 (2009.06.16) Po instalacji nowej wersji programu należy sprawdzić bazę danych. Program DbWizard.exe, opcja: Sprawdź bazę).

Zmiany względem wersji 9.2.1.0 1. Usunięto błąd w funkcji wstawiającej ramkę w AutoCAD-zie LT 2007, 2008 i 2009: jeżeli kąt skręcenia był w zakresie 200-300 gradów, ramka była wstawiana nieprawidłowo. 2. Poprawiono wyświetlanie opisu bieżącego operatora w funkcjach "info o mapie" i "ramka użytkownika". W opisie użytkownika pojawiało się tylko nazwisko zamiast imienia i nazwiska. 3. Zmodyfikowano procedurę rozliczającą powierzchnie. Błędy zaokrągleń liczb zmiennoprzecinkowych powodowały przerwanie działania procedury z błędem krytycznym. 4. Usunięto błąd w automatycznej konwersji map z wersji 2008 do 2009. Jeżeli mapa była skręcona, pojawiał się błąd „Nie znaleziono rekordu” i mapa nie była konwertowana, a co za tym idzie nie można jej było użyć. 5. Poprawiono import wsadu użytkownika. Gdy w pliku była pusta linia, to pojawiał się błąd „Brak kodu”.

_________________________________________________________________________________________ Str. 45

Nowości i zmiany w Module GEO-INFO V Mapa – Rok 2010 _____________________________________________________________________________________________________

Nowości i zmiany w GEO-INFO V Mapa 2009 wyd. 9.2.1.0 (2009.05.11) Po instalacji nowej wersji programu należy sprawdzić bazę danych. Program DbWizard.exe, opcja: Sprawdź bazę).

Zmiany względem wersji 9.2.0.0 1. Poprawiono działanie funkcji generowania/odświeżania mapy. Nie działało wczytywanie konfiguracji. 2. Zmodyfikowano działanie funkcji integrującej ‘pełny’ eksport SWDE. Aktualnie odrzucane z eksportu są obiekty ewidencyjne, które zostały wprowadzone lub zmodyfikowane Zmianą inną niż GEZZG5. 3. Poprawiono działanie funkcji 'Analiza przynależności obiektów do systematyki' dla obiektów punktowych na granicy powiatu z włączoną opcją 'Zawsze zmieniaj przynależność punktów na granicach systematyk'. W szczególnych przypadkach przypisywano do obiektu błędną Systematykę (o wyższym numerze, a nie o niższym). 4. Poprawiono błąd działania funkcji ‘Wydaj dokumenty’ przy włączonej opcji 'Dodaj treść dokumentów'. Treść dokumentów nie była dodawana do raportu ani do podglądu wydruku.

_________________________________________________________________________________________ Str. 46

Nowości i zmiany w Module GEO-INFO V Mapa – Rok 2010 ______________________________________________________________________________________________________

Nowości i zmiany w GEO-INFO V Mapa 2009 wyd. 9.2.0.0 (2009.04.20) Po instalacji nowej wersji programu wymagana jest aktualizacja bazy danych (program DbWizard.exe, opcja: Sprawdź bazę).

Nowości względem wersji 9.0.0.2 1. Stworzono nową funkcjonalność dla procedury Konfiguracja. Jeśli operator ma uprawnienia Administratora, wówczas może on także zapisać Konfigurację jako systemową, tzn. dostępną dla wszystkich operatorów. Na liście konfiguracji pojawiły się oznaczenia odpowiednio: 

- Konfiguracja operatora- Konfiguracja systemowa

2. W funkcjach ‘Ramka użytkownika’ i ‘Wypis i Wyrys’ dodano możliwość wyboru i wstawienia dodatkowego bloku stałych elementów tekstowych (np. klauzula użytkownika). 3. Funkcję ‘Wstaw wpasowany raster’ rozszerzono o obsługę formatu GeoTIF. 4. Powstała nowa funkcja RYSUNEK3WZMAPY służąca do przetwarzania rysunku mapy 2W (Dwa wymiary) na rysunek mapy 3W (Trzy wymiary). ‘Wysokość’, na której generowany jest element graficzny pobierana jest ze współrzędnej H wierzchołka. Dla wierzchołków, które nie posiadają wartości H wartość ta jest aproksymowana z sąsiednich wierzchołków. Wysokość, na której ma być rysowany obiekt może być pozyskiwana także z atrybutu opisowego. W tym celu należy stworzyć plik RYSUNEK3W.INI w folderze operatora lub w folderze …\SYSTEM. W pliku tym znajdują się sekcje [GROUPS] i [CODES], w których kluczem jest odpowiednio Grupa obiektów lub Kod obiektu, a wartością klucza Nazwa atrybutu, z której pobierana jest wysokość, na której ma być rysowany element graficzny obiektu z danej Grupy obiektów lub o zadanym Kodzie obiektu. Funkcjonalność przeznaczona jest do generowania rysunków mapy przekazywanych projektantom do innych systemów graficznych wykorzystujących elementy 3W. 5. Stworzono nową funkcjonalność procedury ‘Wybór obiektów’. W oknie dialogowym wyboru obiektów dodano przełącznik ‘Łącznie z obiektami usuniętymi’ umożliwiający jednoczesny wybór obiektów aktywnych i usuniętych. Przełącznik pozwala na ‘różnicowy’ wybór obiektów (np. do kolejnego eksportu uzupełniającego). 6. Stworzono program ‘towarzyszący’ „AttachDocs2Objects.exe” pozwalający na przyłączanie Dokumentów do obiektów na podstawie danych z pliku tekstowego. 7. W module ‘Konfigurator obiektów’, dodano nową kontrolę podczas dodawaniu atrybutu grupowego. Sprawdzane jest, czy atrybut taki nie istnieje już w bazie danych. 8. Zaimplementowano w SIP GEO-INFO V Mapa obsługę nowego środowiska graficznego: IntelliCAD Arcadia 2009. 9. Stworzono nowy eksport w formacie TANGO – ’16 – Przewody z wierzchołkami osi odcinków – Tango 1.0’. Jest to specjalizowany eksport obiektu typu INFO - ‘Przewód uzbrojenia terenu’, dla którego poprzez relacje wczytywane są ‘Osie odcinków przewodów’, a suma ich geometrii tworzy geometrię eksportowanego Przewodu tworząc obiekt liniowy. Dodatkowo eksportowane są wszystkie obiekty punktowe, które są wierzchołkami ‘Osi odcinków przewodów’. Dane potrzebne dla tego eksportu są zdefiniowane w pliku „GIVInfrasLines.ini”. Nowy format opracowano w celu przenoszenia tych obiektów do formatu Shape. _________________________________________________________________________________________ Str. 47

Nowości i zmiany w Module GEO-INFO V Mapa – Rok 2010 _____________________________________________________________________________________________________

Zmiany względem wersji 9.0.0.2 1. Dla funkcji ‘Wycofaj zmianę’ i ‘Kasuj’ aktualnie w pliku GiV.LOG (patrz katalog operatora) dokonuje się dodatkowy zapis, że takie operacje zostały wykonane. 2. Zmodyfikowano działanie funkcji ‘Kontrola pokrycia terenu’. Aktualnie funkcja wybiera dodatkowo wszystkie sąsiednie obiekty o tym samym kodzie w odniesieniu do obiektów wybranych do analizy po to, aby móc wykryć błędy także na granicy obiektów wybranych do analizy. Zwiększono też raport wyników z działania tej funkcji. Umieszczono w nim dodatkową listę obiektów powierzchniowych, na granicy których wystąpiły błędy przylegania. 3. Poprawiono zapis Konfiguracji do bazy danych. Gdy Konfiguracja miała zbyt długą nazwę, to podczas zapisu tej konfiguracji do bazy danych pojawiał się błąd SQL. 4. Usprawniono działanie funkcji wyboru kodu obiektu. W szczególnych przypadkach operator mógł wybrać obiekt, do którego nie miał uprawnień. 5. Zmodyfikowano obsługę plików Dokumentów zaimportowanych do bazy danych. Aktualnie ignorowana jest wielkość liter w nazwie pliku. Uwaga! Wymagana jest konwersja bazy danych do wersji 29. 6. Poprawiono działanie funkcji obsługującej redakcję symboli w wielu konfiguracjach graficznych. 7. Poprawiono błąd powstały jeszcze w 2007 roku, którego wynikiem były spacje na początku numeru obiektów: ‘GESOBR', 'GEPOBR', 'GESGPW', 'GESGPP', 'GESGPG', 'GEPGPG'. Problem ten rozwiązuje aktualizacja bazy danych. 8. Poprawiono wyznaczenie Systematyki dla pierwszego w danym dniu obiektu wprowadzanego metodą ‘wg kodu’. W pewnych sytuacjach pojawiał się komunikat: ‘Zła systematyka numeracji’. 9. Poprawiono komunikat w raporcie dla funkcji ‘Analiza przynależności obiektów do systematyki’ w sytuacji, gdy procedura nie mogła ustawić prawidłowej systematyki w obiekcie ze względu na istnienie innego obiektu o takim samym numerze (przy ustawionej opcji ‘Nie zmieniaj numeru’). 10. Poprawiono sortowanie łańcuchów z polskimi znakami. 11. Funkcję TWÓRZRELACJEOB udostępniono w Module podstawowym. Do tej pory funkcja była dostępna tylko w Module rozszerzonym. 12. Zmodyfikowano działanie okna dialogowego ‘Wybór kodu obiektu’. Ostatnio użyty kod istniejący już na liście ostatnio używanych kodów przesuwa się na pierwszą pozycję. Na pierwszej pozycji umieszcza się także nowy kod obiektu. 13. Zmodyfikowano działanie funkcji ‘Rezerwacja numerów’. W oknie dialogowym ‘Modyfikuj numery’ oznaczenie KERG było zamieniane na duże litery. Aktualnie tak się nie dzieje. 14. Usunięto generowanie niewłaściwego komunikatu o powtórzonym numerze działki podczas zamykania ‘Zmiany’ pojawiającego się w szczególnej sytuacji wynikającej z wcześniejszego wyłączenia przez operatora kontroli podczas importu obiektów. 15. Zmodyfikowano obsługę adresów w interfejsie EDI (wymiana informacji z modułem Integra). Jeżeli w działce lub budynku zmieni się atrybut ‘Miejscowość’, ‘Ulica’ lub ‘Nr porządkowy’, to w obiekcie pojawia się dodatkowa flaga ‘zmiana adresu’. Aktualnie, informacja o adresie obiektu, to suma informacji adresowych z ‘Punktów adresowych’ powiązanych relacją lub umiejscowionych w obszarze obiektu oraz informacja z atrybutów obiektu.

_________________________________________________________________________________________ Str. 48

Nowości i zmiany w Module GEO-INFO V Mapa – Rok 2010 ______________________________________________________________________________________________________

16. Poprawiono kontrolę praw operatora uniemożliwiając modyfikację i wprowadzanie obiektów z zastosowaniem ‘Bufora zmian’ (tymczasowa Zmiana dla pracy w ‘trybie poprawki’), operatorom, którzy mają uprawnienia do pracy ‘tylko w trybie Zmiany’. 17. W ‘dziennych’ raportach z metod kartowania dodano kody punktów linii pomiarowej. W nazwie pliku dodano numer bazy danych, aby raporty z różnych baz danych nie zapisywały się w jednym pliku. 18. Poprawiono działanie funkcji ‘Wydaj dokumenty’. Klawisz funkcyjny ‘Podgląd’ generował zbędny błąd w przypadku, gdy Dokumenty zapisywane są w bazie ORACLE (zgodnie z ustawieniami w metadanych – patrz program DBWizard.exe), a Dokument nie został wcześniej zaimportowany do bazy danych. 19. Zmodyfikowano skrypt Modułu Kolejowego. Obiekt o kodzie GKLPOD ma teraz domyślny kąt dla opisu. 20. Zmodyfikowano działanie Modułu Melioracyjnego. Poprawiono raport ‘WYKAZ GRUNTÓW ZMELIOROWANYCH URZĄDZENIAMI MELIORACJI WODNYCH SZCZEGÓŁOWYCH”. Działki były wyszukiwane z prostokąta opisanego na obrębie, a nie z dokładnej geometrii obrębu. 21. Zmieniono położenie wpisów w rejestrach systemu Windows; 

dla Managera operatorów: "SOFTWARE\\Systherm Info\\GEO-INFO\\UserMgr\\V";dla GEO-INFO V Mapa: "SOFTWARE\\Systherm Info\\GEO-INFO\\Mapa\\V".

22. Poprawiono obsługę plików UsersUserFrame.ini i UserFrame.ini. Klucze: VIEWSIZE, SCALE, INSPOINT znajdujące się w tych plikach były przypadkowo niszczone.

_________________________________________________________________________________________ Str. 49

Nowości i zmiany w Module GEO-INFO V Mapa – Rok 2010 _____________________________________________________________________________________________________

Nowości i zmiany w GEO-INFO V 2009 wyd. 9.0.0.2 (2009.03.18) Uwaga! Jeśli update dotyczy wersji 8.1.1.x. patrz także rozdział: Przeznaczenie i instalacja, Uwaga! Dotyczy baz danych uruchamianych w środowisku ORACLE. Wersja 2010 wymaga Oracle Wer. 10 i następnych oraz do utworzenia „Łącznika ODBC‟ wymaga oryginalnego drivera Oracle (nie można wykorzystać z drivera Microsoft’u).

INSTALACJA (UPDATE) GEO-INFO V Mapa wer. 20, str. 3 Nowości względem wersji 9.0.0.1 1. Stworzono nową postać eksportu danych w formacie backupu SQL. Eksport umożliwia

wykonanie backup’u części bazy danych – np. aby wydać dane dla Gminy. Procedurę uruchamia się zewnętrznie – plik: Exp2DB.exe w głównej kartotece programu SIP GEOINFO V Mapa. Eksport jest zrealizowany dla silnika bazy danych MS SQL Server. 2. Zmodyfikowano strukturę bazę danych (optymalizacja) w celu przyspieszenia działania

w środowisku Oracle. Ta nowość wymaga uruchomienia skryptu – program DbWizard.exe 3. W funkcjach generowania i odświeżania mapy z poziomu Eksploratora obiektów dodano

możliwość generowania obiektów złożonych z wierzchołkami.

Zmiany względem wersji 9.0.0.1 1. Poprawiono obsługę okna dialogowego generowania i odświeżania mapy. Zmiany dotyczą tworzenia Konfiguracji parametrów odświeżania.

_________________________________________________________________________________________ Str. 50

Nowości i zmiany w Module GEO-INFO V Mapa – Rok 2010 ______________________________________________________________________________________________________

Nowości i zmiany w GEO-INFO V 2009 wyd. 9.0.0.1 (2009.01.15) Uwaga! Patrz także rozdział: Przeznaczenie i instalacja, Uwaga! Dotyczy baz danych uruchamianych w środowisku ORACLE. Wersja 2010 wymaga Oracle Wer. 10 i następnych oraz do utworzenia „Łącznika ODBC‟ wymaga oryginalnego drivera Oracle (nie można wykorzystać z drivera Microsoft’u).

INSTALACJA (UPDATE) GEO-INFO V Mapa wer. 20, str. 3 Nowości względem wersji 8.1.1.9 1. Nowości w module GEO-INFO V PRG i GEO-INFO V Mapa: 

Dodano specjalizowaną funkcję dla eksportu danych (EKSPORTPGRAN) z węzłów (numer punktu PRG) i punktów pośrednich PRG (numer punktu PRG i numer granicy PRG) przeznaczonych do aktualizacji punktów granicznych jednostek podziału administracyjnego kraju o numer punktu PRG i numer granicy PRG.Dodano specjalizowaną funkcję dla importu danych do punktów granicznych (IMPORTPGRAN) z węzłów PRG i punktów pośrednich PRG wydanych z zasobu numerycznego PRG za pomocą funkcji EKSPORTPGRAN. Procedura przeznaczona uruchamiana jest w module GEO-INFO V Mapa przez Administratora systemu. Podczas aktualizacji punktów granicznych (atrybuty: numer punktu PRG i numer granicy PRG) funkcja działa w trybie ‘administratorskim’, co oznacza, że nie modyfikuje autora obiektu i daty modyfikacji obiektu. Procedura modyfikuje nawet punkty graniczne, które są aktualnie zablokowane w otwartych zmianach oraz punkty posiadające historię bez otwierania Zmiany.W module PRG stworzono procedurę naliczania Numeru przy zmianie wersji obiektu oraz wprowadzono kontrolę tego numeru polegającą na sprawdzeniu unikalności oraz wymuszenie, że naliczany numer musi być wcześniej zarezerwowany.Dodano nową funkcjonalność dla obiektów PRG. W czasie modyfikacji punktów węzłowych PRG modyfikowane są jednocześnie granice PRG.Zmieniono eksport do PRG. Obecnie eksport odbywa się bezpośrednio do bazy Access jednym plikiem uzupełniającym tabele główne, tabele zmian i tabele elementów skasowanych.Procedura importu z pliku Access wczytuje identyfikatory jednostek administracyjnych do węzłów PRG.

2. W funkcji zmień kod dodano nowe ostrzeżenie. Pojawia się komunikat, jeżeli dla nowego kodu obiektu istniejące w rekordzie relacje (zakładka Relacje) są niedopuszczalne. 3. Stworzono nową funkcjonalność dla procedury importu w formatach: ‘Wsad standardowy’ i ‘wsad punktów użytkownika’. Podczas wczytywania Grup, Kodów i nazw atrybutów ignorowane są wielkości liter. 4. W formacie wsadu Wsad punktów użytkownika wg K-1 (plik ImpPoint.ini) dodano obsługę kluczy, po których identyfikowany jest obiekt (klucz K). Domyślne ustawienie jest puste, co oznacza, że identyfikacja obiektów odbywa się przez ID GEO-INFO V Mapa. Nowa _________________________________________________________________________________________ Str. 51

Nowości i zmiany w Module GEO-INFO V Mapa – Rok 2010 _____________________________________________________________________________________________________

funkcjonalność umożliwia aktualizację istniejących w bazie danych obiektów w czasie korzystania z tego formatu wsadu. 5. Stworzono nowy algorytm dla generowania identyfikatorów obiektów. Dotychczasową regułę wykorzystania numeru bazy danych zastąpiono identyfikatorem ‘GUI’ (Globally Unique Identifier). Rozwiązanie to gwarantuje unikalność identyfikatorów nawet podczas równoległej pracy na klonach tej samej bazy danych. 6. Stworzono możliwość sortowanie wyników w funkcji Rozliczania obiektów liniowych i powierzchniowych - nowa kolumna (Numer). 7. Zdefiniowano nowe obiekty symbolizujące kierunki linii napowietrznych. Metadane o tych obiektach umieszczono w skryptach zestawu NMWK1.com. Obiekty te są niezbędne podczas konwersji danych z innych systemów mapy numerycznej. 8. W oknie Eksploratora obiektów dodano klawisz funkcyjny 'Usuń' (z listy), pozwalający na usuwanie z listy wybrane pozycje (wybrane obiekty). 9. Dodano nową funkcjonalność do Zakładki rekordu 'Dane opisowe' w obiekcie GESDZI (działka). Jeśli w zasobie opisowym EGB działka posiada tzw. ‘powierzchnię arową’ (powierzchnia do ara), jest ona wyświetlana z dokładnością do 2 miejsc dziesiętnych w ha. 10. W interfejsie EDI obsługującym dokończenie Zmiany w części opisowej EGB dodano nową funkcjonalność na liście Zmian. Aktualnie na liście tej pojawiają się wszystkie Zmiany tymczasowo zakończone i te otwarte w części geometrycznej EGB (GEO-INFO V Mapa), które mają taki sam KERG jak KERG Zmiany zainicjowanej do zakończenia po stronie części opisowej EGB. Zmiany otwarte ale niedokończone w części geometrycznej są oznaczone ‘znakiem zakazu’ i dla nich nieaktywny jest klawisz OK. 11. W Zakładce rekordu obiektu złożonego 'Geometria' do opisu kodu dodano standardową ikonę, która prezentuje aktualny Status punktu wierzchołkowego (czy obiekt jest uwikłany w Zmianę). W obiektach złożonych dodano jednocześnie nowy, ‘sztuczny’ atrybut "_w.Status", co umożliwia wykorzystanie tej informacji w wydrukach (patrz Raport w Eksploratorze obiektów). 

W obiektach ZUDP atrybut ‘Numer sprawy’ (NSP) został zastąpiony przez ‘Numer wniosku’ (NWN) obsługiwany przez słownik ‘Numer wniosku NMW’ oraz atrybut ‘Status sprawy’ (STS) obsługiwany przez słownik ‘Status sprawy NMW’ został zastąpiony przez ‘Status wniosku’ (STA) obsługiwany przez słownik ‘Status wniosku NMW’.

12. W funkcji Zmień konfigurację mapy (zmiana bieżącej skali standardu graficznego) dodano odczyt aktualnej konfiguracji mapy oraz sprawdzenie, czy jest wybrana inna konfiguracja niż bieżąca. Jeżeli nie, to obiekty nie są odświeżane. 13. W funkcji Wybór obiektów dodano nową możliwość w opcji ‘Z obszaru’ poprzez wyznaczenie Bufora generowanego wokół innych obszarów wyznaczanych w tej opcji (słowo kluczowe ‘Bufor’).

_________________________________________________________________________________________ Str. 52

Nowości i zmiany w Module GEO-INFO V Mapa – Rok 2010 ______________________________________________________________________________________________________

14. Stworzono nową funkcjonalność systemu dla procedury Import danych. Podczas importu w formatach: GEO-INFO V, Tango i SWDE procedura umożliwia automatyczne przeliczanie współrzędnych ‘w przelocie’, jeśli są one w innym układzie współrzędnych niż bieżąca baza danych (dotyczy układów współrzędnych, dla których istnieją w metadanych systemu współczynniki przeliczeniowe np. z ‘1965’ do ‘2000’). W tych formatach plików w sekcji [OPCJE] dodano klucz ‘WysokośćElipsoidalna’, gdzie można umieścić wartość wysokości elipsoidalnej, (jeśli jest ona wymagana). Jeżeli wysokość ta nie będzie umieszczona w pliku z danymi lub będzie to format SWDE, a wystąpi przejście pomiędzy elipsoidami, to podczas działania funkcji pojawi się pytanie o tę wartość. 15. W procedurze Import danych stworzono mechanizm śledzenia zmiany współrzędnych obiektów punktowych. Można ustawić ograniczenie zmiany współrzędnych (nowy parametr funkcji Konfiguracja GEO-INFO). Wartości przesunięć są umieszczane w pliku raportu z importu danych. 16. W oknie dialogowym programu DBWizard dodano możliwość ustalenia zasady rozrzucania błędów zaokrągleń podczas rozliczania powierzchni obiektów podczas wysyłania do części opisowej zasobu EGB (Klasoużytki w działce).

17. Stworzono nowy moduł Menedżer operatorów systemu wprowadzający jednolite zasady tworzenia i zarządzania operatorami w systemie zintegrowanym. Dodatkowo moduł ten wyposażono w narzędzie do zarządzania hasłami. (patrz także rozdział: Przeznaczenie

i instalacja, Uwaga! 18. Dotyczy baz danych uruchamianych w środowisku ORACLE. Wersja 2010 wymaga Oracle Wer. 10 i następnych oraz do utworzenia „Łącznika ODBC‟ wymaga oryginalnego drivera Oracle (nie można wykorzystać z drivera Microsoft’u). 19. INSTALACJA (UPDATE) GEO-INFO V Mapa wer. 20, str. 3) 20. Do Grupy operatorów zostało dodane prawo "Administrator zmian". Od tej pory trzeba mieć to prawo lub być właścicielem Zmiany, by nią zarządzać. 21. Powstała nowa funkcjonalność dla procedury Odśwież mapę. Aktualnie można zapisać konfigurację zawierającą ustawienia parametrów odświeżania oraz konfigurację wyboru obiektów. Dodatkowo, jeżeli wybór obiektów był ograniczony obszarem, to przy włączonej opcji sprawdzania obiektów usuniętych i skasowanych, kontrola ta jest wykonywana tylko w tym obszarze. Nowa funkcjonalność usprawnia rutynową czynność odświeżania mapy i przyspiesza analizę obiektów do usunięcia z rysunku. 22. Dodano nową obsługę okna dialogowego funkcji Odśwież mapę. Jeżeli w funkcji odświeżania mapy wybrano przycisk ręcznego wyboru obiektów przez standardowy wybór obiektów – _________________________________________________________________________________________ Str. 53

Nowości i zmiany w Module GEO-INFO V Mapa – Rok 2010 _____________________________________________________________________________________________________

klawisz funkcyjny ‘Wybierz’ (tzn. nie wybrano zdefiniowanej konfiguracji odświeżania mapy) i wybór nie zawiera obszaru – klawisz funkcyjny ‘Z obszaru’, to następuje wyłączenie przełączników "Wymaż obiekty usunięte i skasowane" oraz "Porządkuj mapę". Nowa funkcjonalność ma na celu przyspieszenie odświeżania mapy. 23. Zwiększono funkcjonalność procedury Transformacja współrzędnych. Dodano sortowanie listy Punktów łącznych oraz opcję przejmowania współrzędnych ze współrzędnych dodatkowych. 24. Stworzono nową kontrolę atrybutu Numer (_number) dla obiektów Budynek. 25. Stworzono nową obsługę dla filtrów w procedurze Wybór obiektów. Po wyborze Grupy na liście atrybutów pojawia się suma wszystkich atrybutów dla kodów z danej grupy. Te same atrybuty o różnych nazwach użytkownika są łączone w jeden, a w nazwie są wymienione po przecinku. Dzieje się tak wówczas, gdy nie są to atrybuty słownikowe lub są słownikowe, ale oparte na tym samym słowniku. 26. Stworzono obsługę dodatkowego pliku DefQuery.ini umieszczonego w katalogu operatora. Jeśli taki plik istnieje to zapytania z niego są sumowane z zapytaniami z pliku DefQuery.ini umieszczonego w katalogu …\System. Jeśli istnieje zapytanie o tej samej nazwie w obu plikach to wykorzystywane jest zapytanie z pliku w katalogu operatora. Aktualnie zapytania są wyświetlane zgodnie z porządkiem alfabetycznym łącznie zapytania z pliku ‘systemowego’ i z pliku ‘operatora’. 27. W funkcji Import danych dodano możliwość wprowadzania na tzw. ‘Zmianę tymczasową’ (Bufor danych). Aktualnie import danych zawsze odbywa się w trybie Zmiany niezależnie czy wybrano aktywną Zmianę czy praca odbywa się w trybie poprawki. Zmiana tymczasowa nie tworzy historii obiektu. W Zmianie tymczasowej mogą być modyfikowane tylko te obiekty, które nie mają historii (obiekty, które nigdy nie uczestniczyły w Zmianie). 28. Rozszerzono standard SWDE o opcję pozwalającą na eksportowanie budynków, które nie posiadają numeru. 29. Rozbudowano rekord obiektu o nowe Zakładki: Prymitywy i Opisy. Z poziomu tych zakładek można pozyskiwać informacje o tych elementach obiektu, wykonywać redakcję i modyfikację. 30. Stworzono nową kontrolę dla funkcji modyfikuj obiekt. Gdy operator nie zmieni danych i włączy przycisk OK. lub zmieni dane i włączy przycisk Anuluj, wówczas pojawia się pytanie: ‘Czy zapisać obiekt’ z możliwością wyboru Tak, Nie i Anuluj.

31. Stworzono nową funkcję kontrolującą powiązanie obiektów z plikami (KONTROLUJPLIKI). Funkcja sprawdza czy pliki przyłączone do obiektów (dokumenty zewnętrzne) są dostępne – powiązanie z plikami na dysku lub w bazie danych plików.

_________________________________________________________________________________________ Str. 54

Nowości i zmiany w Module GEO-INFO V Mapa – Rok 2010 ______________________________________________________________________________________________________

32. Umożliwiono kasowanie obiektów tzw. Elementów rysunkowych. Obiekty te powstają podczas konwersji grafiki z innych systemów i mają charakter tymczasowy do chwili kiedy zostaną w ich miejsce utworzone właściwe obiekty SIP GEO-INFO V. 33. W oknie dialogowym rekordu Działki dodano możliwość wyboru numeru działki zarezerwowanego w części opisowej EGB. Funkcjonalność klawisza „Nalicz numer‟ w rekordzie obiektu jest rozszerzona dla systemu zintegrowanego (moduły: GEO-INFO V Mapa i GEO-INFO V Integra). Podczas pracy w Zmianie G5 klawisz ten podpowiada numery zarezerwowane dla KERG’u tej Zmiany. 34. Dodano nową obsługę pliku GiReports.ini (katalog …\System). Jeżeli w katalogu …\System lub katalogu operatora istnieje nowy plik GiUserReport.ini, to w czasie pracy wykorzystującej funkcjonalność sterowaną plikiem GiReports.ini (Zakładka ‘Raporty’ w rekordzie obiektu) program nadpisuje informacje z pliku GiReports.ini wartościami z pliku GiUserReport.ini. 35. Stworzono nową obsługę pliku UserFrame.ini (ramka użytkownika). Aktualnie plik ten NIE JEST OBSŁUGIWANY z katalogu użytkownika (czytany jest tylko z katalogu …\System). Dodano obsługę pliku nowego pliku UsersUserFrame.ini umieszczonego w katalogu operatora. Jeżeli istnieje plik UsersUserFrame.ini, to do tego pliku doczytywane są z pliku UserFrame.ini te sekcje, których nie było w pliku użytkownika. 36. Stworzono nową obsługę pliku EDI_G5.INI. Plik ten może znajdować się teraz także w folderze operatora, wtedy sekcje w nim zawarte będą przykrywały dane z sekcji w pliku EDI_G5.INI w folderze …\System. 37. W module GEO-INFO V Mapa dodano zapamiętywanie domyślnych konfiguracji redakcji mapy pomiędzy sesjami. 38. Stworzono nową kontrolę, czy baza danych, w której uruchomiono kasowanie obiektów ma ustawioną flagę, że jest bazą w ODGiK (patrz: opcja programu DbWizard). Jeśli nie, to pojawia się ostrzeżenie, że obiekt jest kasowany w bazie danych, która nie znajduje się w ODGiK! Jeśli nastąpi kasowanie, to informacja o skasowanym obiekcie nie zostanie przeniesiona za pomocą eksportu danych. 39. W Konfiguratorze obiektów, w oknie definicji atrybutów dodano nową flagę, która jest aktywna dla atrybutu typu numer wymuszająca naliczanie numeru z wykorzystaniem rezerwacji. 40. Stworzono skrypt dla MODGiK w Olsztynie. Skrypt ten nie modyfikuje geometrii w zależności od atrybutu GESUT. 41. Stworzono skrypt dla MODGIK Piotrków Trybunalski, który m.in. poprawia bazę po konwersji z EwMapy w zakresie Punktów adresowych.

_________________________________________________________________________________________ Str. 55

Nowości i zmiany w Module GEO-INFO V Mapa – Rok 2010 _____________________________________________________________________________________________________

Zmiany względem wersji 8.1.1.9 1. Poprawiono wskazywanie zasięgu (przeglądarka EDI) w programie GEO-INFO V Ośrodek –

nie aktualizował się kursor "-" na "+". 2. Poprawiono podgląd mapy (przeglądarka EDI) w programie GEO-INFO V Integra.

Poprawiono wyświetlanie redakcji opisów obiektów. 3. Zmodyfikowano sposób zapisu haseł operatora w bazie danych zasobu numerycznego.

Dotychczas mogło się zdarzyć, że program sygnalizował błąd w haśle, jeśli znalazły się w nim znaki różne od liter i cyfr. Aktualnie hasło jest tak kodowane, że zawsze zawiera tylko cyfry i znaki alfabetu. 4. Zmiany w funkcji Rozliczania obiektów liniowych i powierzchniowych: 

Poprawiono raport z rozliczania obiektów. Jedna z powierzchni nie uwzględniała ustawionej dokładności wyświetlania danych.W funkcji rozliczającej obiekty powierzchniowe i liniowe poprawiono raport poziomy, który mimo wyłączonej opcji „sumuj wg klucza” działał tak jakby opcja była włączona.

5. Zmiany w narzędziu Konfigurator obiektów: 

W zakładce Kody zaktualizowano interfejs Użytkownika o brakujące flagi.Poprawiono błąd występujący podczas dodawania dopuszczalnych kodów poprzez wskazanie grupy obiektów. Występował błąd krytyczny.

działanie funkcji Przesuń/kopiuj opis w bazie danych. Jeżeli przesuwano/kopiowano opis na mapie, ale jego położenie było inne, niż w bazie danych (np. w międzyczasie, na innym stanowisku dokonano redakcji w bazie danych lub wykonano redakcję tylko na mapie), to funkcja przesuwała/kopiowała w inne miejsce, niż wskazano myszką.

6. Poprawiono

7. Poprawiono działanie funkcji Kasuj w Eksploratorze obiektów. Poprawiono nieprawidłowe

działanie opcji ‘Wskaż’ (klawisz funkcyjny Wskaż) dla wyboru obiektów w sytuacji, gdy użyto ją ponownie po uprzednim skasowaniu obiektu. 8. Zmodyfikowano funkcję analizującą Przynależność do systematyki. Funkcja została tak

zaktualizowana, że analizuje błędne obiekty złożone (powierzchniowe i liniowe) o jednym wierzchołku(!) zawsze tak jakby były obiektami punktowymi, o dwóch wierzchołkach tak jakby były obiektami liniowymi (błędne obiekty mogły pojawić się w bazie danych, jeśli np. wyłączono kontrolę geometrii podczas importu danych). Jeśli obiekt powierzchniowy posiada trzy wierzchołki, gdzie pierwszy i ostatni jest taki sam, to procedura również traktuje go jak obiekt liniowy. Zatem obecnie w takich przypadkach (pomimo nieprawidłowej geometrii) funkcja także wykona swoje zadanie (sprawdzi i ewentualnie przypisze odpowiednią systematykę). 9. Poprawiono błąd w funkcji Zmień kod. Przy zmianie kodu obiektu liniowego, którego

geometria była zamknięta, na obiekt powierzchniowy pojawiał się błąd błędnej geometrii. 10. Rozszerzono działanie funkcji Zmień kod w Eksploratorze obiektów. Przy próbie zmiany kodu

obiektu, dla którego nie można wykonać zmiany kodu (np. obiekty: Zmiana, Ramka) dodano odpowiedni komunikat.

_________________________________________________________________________________________ Str. 56

Nowości i zmiany w Module GEO-INFO V Mapa – Rok 2010 ______________________________________________________________________________________________________

11. Poprawiono błąd działania programu DBWizard. Pomimo braku jednego z plików DBS

program uruchomiał update-y wg pliku CON i wykonywał je. Ponowne sprawdzenie bazy informowało błędnie, że baza jest zaktualizowana. 12. Z listy atrybutów w rekordzie obiektów powierzchniowych i liniowych usunięto atrybut

‘Poprawka odwzorowawcza’, a w to miejsce wprowadzono odpowiednio ‘Powierzchnię geodezyjną’ lub ‘Odległość geodezyjną’. 13. Zmodyfikowano działanie funkcji Wybór obiektów, podczas wyszukiwania relacyjnego

poprzez "Obiekty powiązane topologiczne". Dodano sprawdzenie, czy w zbiorze analizowanych obiektów relacyjnych znajduje się obiekt główny, dla którego wykonywane jest przeszukanie relacyjne. Jeżeli tak, to jest on wykluczany z analizy. 14. W oknie dialogowym błędu po naciśnięciu klawisza funkcyjnego 'Raportuj' zdarzało się, że nie

następowała żadna akcja pomimo prawidłowego skonfigurowania domyślnego programu pocztowego. Mogło to być spowodowane zbyt długą wiadomością, przekraczającą 2048 znaków. Niedogodność ta została usunięta. 15. W Zakładce rekordu obiektu "Dane opisowe" poprawiono wyświetlanie wartości atrybutu

‘Liczba kond. nadz.’, która dotychczas była zaokrąglana do pełnych wartości (np. jeśli w zasobie opisowym EGB istniała wartość ‘1.5’, to w Zakładce rekordu wyświetlała się wartość ‘2’. W przypadku, gdy w zasobie opisowym EGB był wpis 1,1.5 (jednocześnie dwie kondygnacje), w danych opisowych widoczna była tylko wartość ‘1’. 16. Zmodyfikowano działanie funkcji Wyboru obiektów. Uruchomienie funkcji ‘szybkie zapytania’

w oknie dialogowym Wyboru obiektu (klawisz funkcyjny ‘Zapytania’) powodowało, że na liście zapytań pojawiały się wszystkie predefiniowane zapytania, a nie tylko te dopuszczalne ze względu na ustawienie przełącznika dotyczącego statusu obiektu (stabilny, bieżący, na datę, dowolny). W niektórych zapytaniach wynik przeszukiwania mógł być nieoczekiwany, co dla niektórych obiektów mogło być trudne do zauważenia. 17. Poprawiono raport w funkcji Porównaj współrzędne. Aktualnie dodano Nazwę obiektu (jak

np. na liście Eksploratora obiektów) oraz w raporcie nie pojawiają się juz dwa razy te same pary punktów wyliczone ‘od drugiej strony’. 18. W funkcji modyfikującej obiekty punktowe poprawiono obsługę błędów podczas

wprowadzania Współrzędnych dodatkowych. 19. Zmodyfikowano automatyczne raporty z funkcji ‘kartowania ręcznego’ (‘Wprowadzanie wg

metody’). W raporcie nie jest wstawiany znak końca strony. Wydruk jest ciągły. 20. Poprawiono błąd w Konfiguratorze obiektów - nie można było zmienić długości pola

tekstowego. 21. Poprawiono obsługę dodatkowych współrzędnych w Raporcie skróconym dla punktów

osnowy geodezyjnej. Jeśli w raporcie występowały więcej niż jedne współrzędne w układzie dodatkowym, to były źle wyświetlane. _________________________________________________________________________________________ Str. 57

Nowości i zmiany w Module GEO-INFO V Mapa – Rok 2010 _____________________________________________________________________________________________________

22. W funkcji Skopiuj w rekordzie obiektu zmieniono sposób kopiowania atrybutów pomiędzy

obiektami o różnych kodach. Kopiowanie odbywa się po nazwach systemowych, a nie nazwach użytkownika. 23. Zmodyfikowano obsługę Ramki użytkownika (plik UserFrame.INI). Jeżeli parametr

LINEWIDTH jest

Suggest Documents