SU VE RUTUBET YALITIMI

SU VE RUTUBET YALITIMI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi Bİ...
Author: Ekin Sancak
49 downloads 0 Views 4MB Size
SU VE RUTUBET YALITIMI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü

Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

BİR YAPIYI ETKİLEYEN SULAR 1.YERALTI SULARI Yeraltı su seviyesine göre, yapıya etki eden basınçlı veya basınçsız su etkisi 2.YÜZEYDE BİRİKEN SU Üzerinde gezilebilen teras, köprü, mutfak-banyo gibi ıslak hacimlerde ve metro, yeraltı çarşısı gibi yeraltı yapılarının üzerinde biriken suyun etkisi 3.YAPININ FONKSİYONU GEREĞİ OLAN SU Su deposu, yapay gölet, baraj gibi yapılarda oluşan su etkisi

4.YAĞIŞLAR NEDENİYLE YAPI BÜNYESİNE GİREN SU Yağışlar nedeniyle yeraltı su seviyesinin yükselmesi ve yapıyı etkilemesi Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.

Öğr. Gör. Tekin TEZCAN

BİR YAPIYI ETKİLEYEN SULAR 5.SIZINTI SULARI Yanlış uygulama veya bakım onarım eksikliği nedeniyle yapıda oluşan sızıntı sularının etkisi

6.YAPIM SIRASINDA YAPI BÜNYESİNDE KALAN SU Beton ve harçlardaki suyun yüzeye taşıdığı madensel tuzların kuruma sırasında yüzeyde birikmesi. Küflenme, çiçeklenme vb. etkiler 7.YOĞUŞMA NEDENİYLE OLUŞAN SU Terleme nedeniyle ortamda oluşan suyun kılcallık yoluyla tüm yapıya yayılması

Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.

Öğr. Gör. Tekin TEZCAN

SU VE RUTUBET YALITIMI Yapıyı tehdit eden sudan korunmak için yapılan işlemlere su yalıtımı denir. Yapılarda su ve rutubet yalıtımı, aşağıdaki şekillerde uygulanır. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Zeminde drenaj yoluyla su yalıtımı Temel ve bodrum duvarında su yalıtımı Çatı ve terasta su yalıtımı Döşemede su yalıtımı Mutfak ve banyoda su yalıtımı Havuz veya su depolarının yalıtımı

Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.

Öğr. Gör. Tekin TEZCAN

ZEMİNDE DRENAJLA SU YALITIMI

Binanın dışından zemine sızan suların veya yer altı sularının, bina altyapı elemanlarına zarar vermeden uzaklaştırılması için yapılan kanallara drenaj denir. Drenaj, uygulama yerine göre iç ve dış olmak üzere iki şekilde yapılır.

İÇ DRENAJ: Dış drenaj yapma imkanı olmayan durumlarda, binanın bodrum katında açılan bir kuyu yardımıyla yapılan drenaj şeklidir. Binanın merdiven yuvası, asansör boşluğu veya tesisat bacası olarak bırakılan kısmında uygulanır. Kuyu çoğunlukla binanın tabanından gelecek suyu bir yerde topladığından merkezi drenaj adı da verilir. Binanın bodrum döşemesine, en az 2.00 m derinlikte ve 50x50 cm boyutunda bir kuyu açılır. Kuyu harçsız moloz taş duvar olarak örülüp üzerine sac veya beton bir kapak yapılır. Zeminden sızıp kuyuda biriken suyu dışarı atmak üzere, otomatik çalışan bir su motoru yerleştirilir. Motordan kuyuya indirilen hortum, tabandan 15-20 cm yukarıda bırakılıp, ucuna süzgeç takılır. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.

Öğr. Gör. Tekin TEZCAN

ZEMİNDE DRENAJLA SU YALITIMI İç drenaj kesiti

Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.

Öğr. Gör. Tekin TEZCAN

ZEMİNDE DRENAJLA SU YALITIMI

DIŞ DRENAJ: Binanın alt yapı elemanlarına zarar verebilecek yeraltı ve sızan suları binanın dışında ve çevresinde toplayarak uzaklaştırmak için yapılan drenaj şeklidir. Binayı çevrelediğinden bu drenaja çevre drenajı da denir.

Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.

Öğr. Gör. Tekin TEZCAN

ZEMİNDE DRENAJLA SU YALITIMI

Bina çevresinde, temel duvarlarından 100 cm kadar dışarıda ve temel tabanından 30-50 cm derinlikte bir kanal açılır. % 2-5 eğimli bu kanalın tabanına genellikle 20 cm çaplı künk veya büz döşenir. Künklerin ek yerlerinin alt yarısı çimento harcı ile kapatılır. Kanal, künk yüksekliğinin yarısına kadar kil ile doldurularak iyice sıkıştırılır. Kil dolgu ve künklerin üzeri önce iri, sonra ufak taş parçalarıyla, yüzeye yakın kısmı ise iri kumla doldurulur.

Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.

Öğr. Gör. Tekin TEZCAN

ZEMİNDE DRENAJLA SU YALITIMI Dış drenaj kesiti

Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.

Öğr. Gör. Tekin TEZCAN

ZEMİNDE DRENAJLA SU YALITIMI

Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.

Öğr. Gör. Tekin TEZCAN

ZEMİNDE DRENAJLA SU YALITIMI

Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.

Öğr. Gör. Tekin TEZCAN

ZEMİNDE DRENAJLA SU YALITIMI

Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.

Öğr. Gör. Tekin TEZCAN

ZEMİNDE DRENAJLA SU YALITIMI

Drenaj kanalının köşe yaptığı yerlere, en az 50x50 cm boyutunda, kanal tabanından 15-20 cm aşağıdan başlayıp zemin seviyesine kadar yükselen taş ya da beton rögarlar yapılır. Künkler bu rögarlara bağlanır. En düşük seviyeli künk, şehir kanalizasyon sistemine bağlanarak suyun binadan uzaklaşması sağlanır.

Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.

Öğr. Gör. Tekin TEZCAN

ZEMİNDE DRENAJLA SU YALITIMI Rögarlar, açık ve kapalı olmak üzere 2 şekilde imal edilir.

Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.

Öğr. Gör. Tekin TEZCAN

ZEMİNDE DRENAJLA SU YALITIMI Rögarlar, açık ve kapalı olmak üzere 2 şekilde imal edilir.

Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.

Öğr. Gör. Tekin TEZCAN

ZEMİNDE DRENAJLA SU YALITIMI

Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.

Öğr. Gör. Tekin TEZCAN

ZEMİNDE DRENAJLA SU YALITIMI

Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.

Öğr. Gör. Tekin TEZCAN

ZEMİNDE DRENAJLA SU YALITIMI

Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.

Öğr. Gör. Tekin TEZCAN

ZEMİNDE DRENAJLA SU YALITIMI

Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.

Öğr. Gör. Tekin TEZCAN

ZEMİNDE DRENAJLA SU YALITIMI

Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.

Öğr. Gör. Tekin TEZCAN

ZEMİNDE DRENAJLA SU YALITIMI

Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.

Öğr. Gör. Tekin TEZCAN

ZEMİNDE DRENAJLA SU YALITIMI

Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.

Öğr. Gör. Tekin TEZCAN

ZEMİNDE DRENAJLA SU YALITIMI

Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu MYO.

Öğr. Gör. Tekin TEZCAN