Wrocław, 01/10/2018

Potwierdzenie Niniejszy dokument stanowi potwierdzenie wykonania następującej umowy: Stworzenie strony internetowej - oknoart.pl Zamówienie złożone przez: AlleKurier Sp. z o.o. ul. Balicka 12A/lok. B4 30-149, Kraków Zamówienie wykonane przez: Paweł Adam Szepiszczak Odrodzenia 3/4 41-506, Chorzów Koszt wykonania: 200 PLN Prowizja (wynagrodzenie) należna Administratorowi: 10 PLN

Rozliczenie wynagrodzenia dla Wykonawcy Podstawa wynagrodzenia: 190 PLN Zaliczka na podatek dochodowy: 17 PLN Kwota do wypłaty na rzecz Wykonawcy: 173 PLN Podstawa wypłaty: niniejsze potwierdzenie wykonania Umowy Strony przyjmujące do wiadomości treść tego dokumentu, w tym dokonujący zapłaty (Zleceniodawca) i przyjmujący zapłatę (Wykonawca) za realizację Umowy, o której mowa w tym dokumencie, potwierdzają: • realizację Umowy zgodnie z treścią ogłoszenia oraz tego dokumentu; • zapoznanie się z treścią Regulaminu określającego prawa i obowiązki stron; • zrozumienie treści obowiązującego Regulaminu w zakresie praw i obowiązków stron.