Strona 4. Strona 5. Strona 6. ZSP nr 1 w Kłodzku. Strona 8. Strona 10

Nr 1/2009 kwartalnik jesień Strona 4 Strona 5 Strona 8 Strona 10 ZSP nr 1 w Kłodzku Strona 6 Nr 1/2009 jesień 3 Od redakcji 4 Aktualności 6 W...
Author: Bożena Baran
0 downloads 5 Views 4MB Size
Nr 1/2009

kwartalnik

jesień

Strona 4 Strona 5

Strona 8

Strona 10

ZSP nr 1 w Kłodzku

Strona 6

Nr 1/2009 jesień 3 Od redakcji 4 Aktualności 6 Wydarzenia Konferencja Open Space: Święto Aktywności forum młodzieży i 3 sektora na Ziemi Kłodzkiej 8 Turystyka i rekreacja

4

Wycieczka klasy II c LO do ośrodka jeździeckiego „Kłodzka Różą” we wsi Świecko 10 Nasze wywiady Z niepełnosprawnym kolegą

rozmawia Diana Wojtal 14 Ogłoszenia

5

8 Redaktor naczelna: Katarzyna Żołnierz 3 b LP Z- ca Marta Zielińska 3 b LP

6

Opiekun projektu: Jolanta Dąbrowska

Wydawca: ZSP Nr 1 Kłodzko

Zespół redakcyjny: Malwina Nowacka 1 b TB Katarzyna Suska 1 b TB Marta Kostek I a LO Paulina Morawska I a LO Diana Wojtal 1a LO

Kontakt z redakcją: Biblioteka szkolna tel. 74 867 24 13 w. 27 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Wacława Żenczykowskiego ul. Bohaterów Getta 6 57-300 Kłodzko

Wersja internetowa gazety: Iwona Budzińska Jerzy Budziński www.zsp1.ng.pl/

Fotografia: Paulina Lidia Talik 2b LO

e-mail: [email protected] WWW: www.zsp1.ng.pl/

Układ graficzny: Magdalena Bidowaniec

Korekta: Małgorzata Miciak

JESIEŃ 2009 ● Ławkowiec

OD REDAKCJI 3

Hejka! Oddajemy Wam pierwszy numer naszej gazety szkolnej. Jest to kwartalnik pod nazwą ŁAWKOWIEC. Zapewne nurtuje Was pytanie: skąd ten tytuł? Można wytłumaczyć pochodzenie tytułu, jak kto woli, od szkolnej ławki lub nazwy pędzla malarskiego. Nasza szkoła znana jest, bowiem w mieście pod nazwą BUDOWLKA. Pamiętacie jak w tym roku z plakatu uśmiechnięty chłopak z pędzlem zachęcał do podjęcia nauki w naszej szkole pod hasłem „Pomaluj swoją przyszłość”? W Ławkowcu będziemy pisać o naszych szkolnych problemach, osiągnięciach, perypetiach, wszystkim, co nas dotyczy. Przedstawimy takie sytuacje z życia szkoły, o których nawet może nie macie pojęcia. Zapraszamy Was do wspólnego redagowania następnych numerów. Czekamy na Wasze propozycje. Korzystając z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia chciałabym życzyć Dyrekcji, Kadrze Pedagogicznej, Pracownikom Administracji oraz Uczniom Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku. Pozdrawiam Katarzyna Żołnierz

Ławkowiec ● JESIEŃ 2009

4 AKTUALNOŚCI

Akcja oddawania krwi

Każdego roku dla setek tysięcy chorych jedynym ratunkiem jest transfuzja krwi

Zgłaszając się do oddania krwi, należy mieć przy sobie dowód osobisty ( z numerem PESEL), lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość. Przed oddaniem krwi należy koniecznie zjeść lekki posiłek. Krew można oddawać bez uszczerbku dla Spotkania z ciekawymi ludźmi zdrowia – ratując innych życie. Systematyczne oddawanie krwi poprawia odporność krwiodawcy na wiele chorób, ponieważ oddawanie krwi wiąże się z wymianą starych komórek na nowe. W auli szkolnej 8 grudnia odbyło się spotkanie z Panem Wła

kłodzkim nestorem turystyki. Po przejściu na emeryturę zac rowerze. Tego lata odbył rajd dookoła Polski. W ciągu 40 dni p kraju, w sumie ponad 4 tysiące kilometrów. Wrażenia z podróż

Spotkania z ciekawymi ludźmi Spotkania z ciekawymi ludźmi

W auli szkolnej 8 grudnia odbyło się spotkanie z panem Władysławem Biskupem, kłodzkim nestorem turystyki. Po przejściu emeryturę zaczął on intensywnie W znanym auli szkolnej 8 grudnia odbyło się spotkanie z PanemnaWładysławem Biskupem, znanym jeździć na rowerze. Tego lata odbył rajd kłodzkim nestorem turystyki. Po przejściu na emeryturę zaczął on intensywnie jeździć na rowerze. Tego lata odbył rajd40 dookoła Polski. W ciągu 40 dni przemierzył trasę wzdłuż granic dookoła Polski. W ciągu dni przemiekraju, w sumie ponad 4 tysiące kilometrów. rzył trasę wzdłuż granic kraju, w sumieWrażenia z podróży ilustrowane były zdjęciami. ponad 4 tysiące kilometrów. Wrażenia z podróży ilustrowane były zdjęciami.

foto. J. Budziński JESIEŃ 2009 ● Ławkowiec

AKTUALNOŚCI 5

Młodzież w działaniu www.mlodziez.ogr.pl

Uczennice klasy 1LO , Diana Wojtal i Kamila Urwalska w dniu 18 listopada brały udział w szkoleniu z zakresu tworzenia, pozyskiwania środków i realizacji projektu w programie „Młodzież w działaniu”. Szkolenie było prowadzone przez przedstawicieli Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa z Wrocławia. „Młodzież w działaniu” to program Unii Europejskiej, dzięki któremu młodzi ludzie w wieku 13-30 lat mogą realizować swoje pasje, rozwijać umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia w czasie wolnym od nauki. Program wspiera działania podejmowane poza szkołą, czyli edukację pozaformalną.

Andrzejki 30. listopada w bibliotece szkolnej, tak jak w ubiegłych latach, od rana do wieczora można było sobie powróżyć. Chętnych nie brakowało. Jedni wychodzili zadowoleni z wyników inni byli lekko załamani. Zmartwionych zapraszałam, aby przyszli ponownie za rok. Do tego czasu wszystko może się zmienić.

Ławkowiec ● JESIEŃ 2009

6 WYDARZENIA

Konferencja Open Space: Święto Aktywności forum młodzieży i 3 sektora na Ziemi Kłodzkiej

W dniach 12-13 listopada 2009 r. odbyła się bardzo ciekawa konferencja: „Święto Aktywności- forum młodzieży i 3 sektora na Ziemi Kłodzkiej”.

torem Piotr Poszelężny, a za rekrutację odpowiedzialne było Europejskie Forum Młodzieży. Udział był dla nas darmowy dzięki dofinansowaniu od Programu w działaniu”. Celem projektu było umożliwienie nam „Młodzież W konferencji wzięło udział ponad 70 osób, zapoznania się z zasadami szeroko po- w tym 4 z naszej szkoły. Celem projektu było jętej polityki młodzieżowej i zachęcenie umożliwienie nam zapoznania się z zasadami szeroko pojętej polityki do aktywnego w niej udziału. młodzieżowej i zachęcenie do aktywnego w niej Mogły brać w niej udział osoby z całego udziału. Podczas trwania konferencji miekraju w wieku 16-30 lat aktywnie działająliśmy możliwość dyskusji z osobami odce w tematyce młodzieżowej. powiedzialnymi za ten rodzaj polityki, Projekt zrealizowano w ośrodku wyekspertami oraz politykami. Z początku poczynkowym „Szarotka” w Zieleńcu. Jeobawialiśmy się, że te dwa dni spędzimy go organizatorem było Stowarzyszenie na jakichś nudnych wykładach, jednak „Edukacja i Rozwój”, głównym koordynaokazało się zupełnie inaczej! JESIEŃ 2009 ● Ławkowiec

WYDARZENIA 7 W pierwszy dzień młodzi wolontariusze poprowadzili zajęcia integracyjne. Było bardzo zabawnie i w krótkim czasie wszyscy uczestnicy zdążyli się poznać. Po tych zajęciach i krótkim wprowadzeniu w temat konferencji, (która miała się odbyć nazajutrz) wszyscy udali się na kolację. Po kolacji każdy mógł zostać na imprezie w wynajętym dla nas „Music barze” lub skorzystać z innych atrakcji. Do swojej dyspozycji mieliśmy basen Bardzo podobało mi się to, że nie mieliśmy i saunę. Trzeba rówz góry narzuconych tematów, ale każdy nież wspomnieć o pięknych pokojach i niesamowitym wi- mógł poprowadzić własną dyskusję o tym, doku z okien „Szarotki”. co chciałby zmienić w naszym regionie Kolejny dzień był jeszcze ciekawi w jaki sposób może to osiągnąć. szy. Po wspólnym śniadaniu rozpoczęła się konferencja. Bardzo podobało mi udziału we wszelkiego rodzaju przedsięsię to, że nie mieliśmy z góry narzucowzięciach i realizowania własnych pomynych tematów, ale każdy mógł poprowasłów. Dowiedzieliśmy się, że młodzi ludzić własną dyskusję o tym, co chciałby dzie tacy jak my, mogą wiele zdziałać nie zmienić w naszym regionie i w jaki spotylko w swoich miastach, ale i w całym sób może to osiągnąć. Okazało się, że regionie. Musimy tylko odważnie mówić młodzież jest bardzo ambitna i kreatywo swoich potrzebach i nie bać się angana. Było bardzo dużo tematów dotyczążować w lokalną politykę. Z naszych dyscych bezpośrednio młodych ludzi. Toczyły kusji wyciągnęliśmy wiele ciekawych się gorące dyskusje, do których włączali wniosków. Były one dla nas również mosię zaproszeni politycy. Odpowiadali na tywacją do działania. nasze pytania, zachęcali do aktywnego Spotkania takie jak to, są według mnie bardzo potrzebne. Mam nadzieję, że będzie ich więcej, gdyż jest to dobra inwestycja w przyszłość regionu, a ponadto świetna okazja do poznania ciekawych ludzi i miłego spędzenia z nimi czasu. tekst Karolina Adamów foto http://swietoaktywnosci.blogspot.com/ Ławkowiec ● JESIEŃ 2009

8 TURYSTYKA I REKREACJA

Nasza wycieczka Klasa II c LO w dniu 25 września 2009 r. wybrała się na wycieczkę. Pojechaliśmy do ośrodka jeździeckiego „Kłodzka Różą”, który znajduje się w małej wsi Świecko. Na miejsce przybyliśmy około godziny dziesiątej. 1 Znajduje się tam ponad 20 koni i wiele innych zwierząt. W okolicy panuje niepowtarzalna atmosfera. Ośrodek posiada 3 duże pastwiska, parkur, krytą halę, duże boksy i jasną stajnię. Właścicielka stadniny oprowadziła nas po ośrodku. Mogliśmy obejrzeć stadninę, nakarmić konie. Najprzyjemniejszą częścią wycieczki okazała się być przejażdżka na ko- 2 niu, niestety tylko na lonży. Uwieńczeniem naszej wycieczki było długo oczekiwane ognisko. Wszyscy buli w doskonałych humorach, zrobiliśmy dużo zdjęć. Kilka naprawdę udanych. Po ognisku niestety musieliśmy się pożegnać, niektórzy niechętnie rozstawali z tym miejscem.

tekst Katarzyna Pustuła

3 JESIEŃ 2009 ● Ławkowiec

TURYSTYKA I REKREACJA 9

4

5

6 7

8 Ławkowiec ● JESIEŃ 2009

1

Przy ognisku

2

Dżokej Mateusz Podlacha

3

Poznajmy się

4

Odważna Aneta Skrzypczyńska

5

Równie odważna p. Beata Jakimiec

6

Na ławeczce

7

To my II c

8

Pani z Puszkiem.

foto Katarzyna Pustuła

10 NASZE WYWIADY 3. grudnia obchodzimy Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Często obojętnie mijamy takie osoby na ulicy. Postanowiłam przyjrzeć się im i ich życiu z bliska aby pokazać wszystkim, że w rzeczywistości są tacy jak my (zdrowi) i niepotrzebnie się ich boimy, wstydzimy.

Nie chciałbym tu nikogo oceniać i obrażać, ale z mojej perspektywy, jako osoby niepełnosprawnej u niektórych osób pełnosprawnych denerwuje mnie to, że jesteśmy traktowani jako "ludzie drugiej kategorii”.

Z niepełnosprawnym kolegą rozmawia Diana Wojtal JESIEŃ 2009 ● Ławkowiec

NASZE WYWIADY 11 Cześć Paweł! Cześć. Czy mógłbyś na początek przybliżyć nam Twoja chorobę? Jestem po rozszczepie kręgosłupa, mam niedowład kończyn dolnych, przez co od urodzenia poruszam się za pomocą wózka inwalidzkiego.

których pełnosprawnych denerwuje mnie to, że jesteśmy traktowani jako "ludzie drugiej kategorii". Czasami bywają wobec nas nietolerancyjni. W jaki sposób radzisz postępować zdrowym względem tych na wózku? Tak jak już napisałem w poprzednim pytaniu, chodzi mi tylko o to, aby ludzie niepełnosprawni, nie byli spychani na margines społeczny, ponieważ ludzie niepełnosprawni mają takie same prawa, co ludzie sprawni.

Czy rozumiesz, czemu tak jest? Widocznie tak chciał Bóg, że zostałem, może w jakiś sposób "wybrany”, aby cierpieć, i aby to cierpienie mnie w pew- Mam wprawdzie niewielu znajomych, ale wydaje nym sensie umocnimi się, że oni nie widzą mojej niepełnosprawnoło.

ści i traktują mnie jak równego sobie. Jak Cię postrzega otoczenie? Jestem osobą raczej zamkniętą w sobie i nie mam zbyt wielu znajomych. Mam Czy właśnie przez takie postępowanie wprawdzie kilka osób, z którymi się przyludzi zdrowych czujesz się w jakimś jaźnię i wydaje mi się, że te osoby traktu- sensie gorszy lub inny? ją mnie jak równego; zdrowego Nie widzą Czasami tak jest, a nie powinno tak być, mojej niepełnosprawności. ponieważ my. ludzie na wózkach, też mamy swoje prawa i nas też powinno się Czy czujesz się akceptowany przez traktować na równi z osobami pełnosprawśrodowisko, czy może wręcz przeciwnymi. nie? Nigdy, a przynajmniej jak na razie nie zaMasz kontakty z ludźmi na wózkach? obserwowałem, abym nie był akceptowa- Niestety. Kiedyś, gdy miałem okazje ny przez środowisko. Mam wprawdzie uczęszczać na takie zajęcia dla osób nieniewielu znajomych, ale wydaje mi się, że pełnosprawnych, poznałem kilka osób, oni nie widzą mojej niepełnosprawności i które jeździły na wózkach, ale to były przetraktują mnie jak równego sobie. lotne znajomości, które prędzej czy później zanikały. W większości otaczam się, Co Cię najbardziej denerwuje w postę- więc raczej osobami pełnosprawnymi. powaniu zdrowych, a co uważasz za sztuczne? A poza tymi zajęciami wyjeżdżałeś na Trudne pytanie... Nie chciałbym tu nikogo jakieś turnusy dla niepełnosprawnych? oceniać i obrażać, ale z mojej perspektyTak, miałem okazje wyjechać raz na obóz wy, jako osoby niepełnosprawnej, u niedo Zamościa. Ławkowiec ● JESIEŃ 2009

12 NASZE WYWIADY W jakim towarzystwie czujesz się lepiej? Wśród ludzi zdrowych, czy tych niepełnosprawnych? Od początku mojego dzieciństwa, zwykle otaczałem się osobami pełnosprawnymi, a jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne, to tak jak już wspominałem były to tylko krótkotrwałe relacje. Wydaje mi się, że lepiej czuję się wśród ludzi pełnosprawnych. Jednak pomimo tego nie powinniśmy się "odgradzać" od ludzi niepełnosprawnych. Jakie masz marzenia? Jednym z takich marzeń,(choć wiem, że się nie spełni) jest to, że chciałbym być

wspierają pomimo, mojego kalectwa. Ale z drugiej strony tej siły mi brakuje, może dlatego, że nie mam kogoś bliskiego, z jeszcze innej strony boję się uczucia, ponieważ nie chciałbym tej drugiej osoby czymś zranić, mówiąc lub czyniąc i też nie chciałbym być sam zraniony. Masz jakieś plany na przyszłość? Z tymi planami to jest różnie, ponieważ jestem takim leniuszkiem. A tak poważnie mówiąc, to chciałbym się choć w pewien sposób usamodzielnić, iść do jakieś szkoły, uczyć się dalej.

Prawdę mówiąc, z tzw. rzeczy materialnych, niczego mi nie brakuje, ponieważ mam wszystko to, czego bym chciał. Ale

A co po szkole? Zapewne będę chciał znaleźć sobie jakieś zajęcie, prace, abym mógł oderwać się od tej szarej rzeczywistości i codzienności.

z drugiej strony brakuje mi przyjaciół, ko-

Chciałbyś znaleźć sobie goś, kto by mnie czasem mógł odwiedzić jakieś zajęcie w domu albo pracę? Tak, myślałem, ale ja mam sprawny. Z takich materialnych rzeczy to zapał raczej na chwilę, komputer, można chyba mieć kogoś bliskiego, z kim mógłpowiedzieć to jedyna moja rozrywka. Z bym porozmawiać, zwierzyć się ze swoich drugiej strony, jeżeli chodzi o jakąś pracę, problemów, kogoś, kogo mógł pokochać to jest kwestia dowożenia mnie, a to jest całym sercem. Może też mieć więcej przy- raczej niemożliwe, ponieważ moi rodzice jaciół, abym nie był odizolowany od społepracują. czeństwa, ponieważ pomimo tego, że mam rodziców, to czasem odczuwam saMyślałeś o pracy przez Internet? motność. Tak, myślałem, najbardziej interesowałoby mnie coś takiego, jak wypełnianie anCo robisz jak jesteś smutny? kiet, bądź jakakolwiek pomoc ludziom Jeżeli mnie dopada tzw. "chandra", to najprzez Internet. częściej zamykam się w swym pokoju, i słucham muzyki. Chcesz lub już teraz próbujesz być samodzielny? Co Ci daje siły? Staram się być samodzielny, na tyle, na Chyba rodzice, którzy mnie kochają i ile potrafię, ale wiem, że do tej pełnej saJESIEŃ 2009 ● Ławkowiec

NASZE WYWIADY 13 modzielności dużo mi brakuje. Nie wiem, czy w ogóle kiedyś będę mógł "uwolnić" się spod skrzydeł moich rodziców i założyć rodzinę. Więc jeżeli już mam myśleć o związku, to raczej o takim "luźnym", ale żeby po prostu ktoś był i aby mi zaufał. Tego wymagałbym od drugiej strony, ponieważ zdrady według mnie nie można wybaczyć. Czy jesteś szczęśliwy? W pewnym sensie tak, ponieważ mam rodziców, ale z drugiej strony chciałbym się samorealizować, mieć kogoś bliskiego (znów się powtarzam). Choćby przyjaciół, żebym wiedział, że nie jestem sam, aby mieć siłę, odwagę dążyć do jakiegoś celu. Mam rodziców, których kocham, i wiem, że oni mnie kochają, i nigdy mnie nie opuszczą. Czasami odczuwam, że zaczynam się gubić w tej całej dorosłości.

Ławkowiec ● JESIEŃ 2009

Czy chciałbyś być kim innym? Nie, chciałbym być po prostu szczęśliwy, mając kogoś u swojego boku. Wierzę jednak, że znajdzie się ktoś taki, kto mnie zaakceptuje takiego, jakim jestem. Co Ci doskwiera na co dzień? Prawdę mówiąc, z tzw. rzeczy materialnych, niczego mi nie brakuje, ponieważ mam wszystko to, czego bym chciał. Ale z drugiej strony brakuje mi przyjaciół, kogoś, kto by mnie czasem mógł odwiedzić. Dziękuje ze zgodziłeś się odpowiedzieć na moje pytania. Było mi bardzo miło udzielić Tobie wywiadu.

rozmawiała Diana Wojtal foto http://www.mmlublin.pl

14 OGŁOSZENIA

5 GRUDNIA

Światowy Dzień Wolontariatu Uczniowie i nauczyciele ZSP Nr 1 w Kłodzku chętnie biorą udział w pracach na rzecz innych osób. Do tej pory każdy podejmował się wykonania tych czynności samodzielnie. W związku z tym działalność ta była mało widoczna. Wiedziały o tym tylko najbliższe osoby. Rzadko też takie działanie określano jako wolontariat. Dlatego 5 grudnia 2008 roku w Światowym Dniu Wolontariatu przy bibliotece szkolnej w miejsce dawnego aktywu bibliotecznego założony został Klub Wolontariusza. Wolontariusze działają nie tylko na terenie szkoły obsługując kwesty, kiermasze. Współpracują z PSNRON, Grupą, przedszkolami, Domem Małego Dziecka oraz schroniskiem dla zwierząt. Wolontariat jest teraz bardziej widoczny i przez to bardziej zrozumiały. Mam nadzieję, że coraz więcej osób zechce dołączyć do tej szlachetnej działalności. Zgłoszenia w bibliotece.

Za p r a s z a m y!

W galerii XS M am

talen

t

b

Jaku Rys.

kla zniak Wiec

sa III

a LP

w bibliotece szkolnej prezentujemy rysunki

Kuby Wieczniaka z kl. III a LP

JESIEŃ 2009 ● Ławkowiec

Zaproszenie na wycieczkę. OGŁOSZENIA 15 Zapraszamy do udziału w wycieczkach po Ziemi Kłodzkiej. Informacje i zapisy w bibliotece szkolnej. Do tej pory odbyły się trzy takie wyprawy. Pierwsza: Szczytna – Polanica Zdrój , druga Bardo Śląskie , trzecia Duszniki. Zdrój. Najbliższa to okolice Międzygórza.

Zaproszenie na wycieczkę

Zapraszamy do udziału w wycieczkach po Ziemi Kłodzkiej. Informacja i zapisy w bibliotece szkolnej. Do tej pory odbyły się trzy takie wyprawy. Pierwsza: Szczytna— Polanica Zdrój, druga: Bardo Śląskie, trzecia: Duszniki Zdrój. Najbliższa to

okolice Międzygórza DO AUTORÓW Chętnie zamieścimy Wasze teksty w gazecie szkolnej. Dla ułatwienia współpracy zwracamy się do wszystkich autorów o stosowanie się do kilku zasad. Zamieszczamy tylko Wasze własne artykuły. Objętość nie powinna przekraczać 2 stron maszynopisu. 2. Jeżeli korzystacie w swojej pracy z innych źródeł podajecie nazwisko autora i tytuł publikacji, którą cytujecie. 3. To samo dotyczy zdjęć. Jeżeli chcecie wykorzystać fotografie innych osób, ściągnąć np. z Internetu, książki lub czasopisma jeżeli nie można uzyskać bezpośredniej zgody autora podajecie skąd zostało pobrane. 1.

Teksty i fotografie można przynosić bezpośrednio do biblioteki w formie tradycyjnej tj. na papierze lub w formie elektronicznej ( płyty CD, dyskietki, inne) oraz przesyłać na adres e- mail [email protected] Rysunki i grafiki nie powinny przekraczać formatu A4. ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Ławkowiec ● JESIEŃ 2009

NASZA GALERIA — rysunek Kuby Wieczniaka z kl. III a LP