STRONA 14-4 STRONA STRONA 14-21

STRONA 14-4 CYFROWE INSTRUMENTY POMIAROWE URZĄDZENIA POMIAROWE Z WYŚWIETLACZEM LED • Woltomierze, amperomierze, mierniki częstotliwości, mierniki cos...
Author: Patryk Walczak
0 downloads 3 Views 4MB Size
STRONA 14-4 CYFROWE INSTRUMENTY POMIAROWE

URZĄDZENIA POMIAROWE Z WYŚWIETLACZEM LED • Woltomierze, amperomierze, mierniki częstotliwości, mierniki cos fi i watomierze. MIERNIKI CYFROWE Z WYŚWIETLACZEM LED • Wersje podstawowe, z licznikiem energii, z 2 programowalnymi wyjściami, do zastosowania w układach z generatorami i pamięcią. MIERNIKI CYFROWE Z WYŚWIETLACZEM LCD • Wyświetlacz graficzny lub dotykowy • Możliwość podłączenia wyświetlacza zdalnego • Wykonania do rozbudowy.

STRONA 14-19 LICZNIKI ENERGII

• Jednofazowe, trójfazowe z przewodem neutralnym, trójfazowe z przewodem neutralnym lub bez • Podłączenie bezpośrednie lub przez przekładniki prądowe • Moduł zapisu danych.

STRONA 14-21 PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE

• Strona pierwotna: 40-1500A • Strona wtórna: 5A.

URZĄDZENIA

14 POMIAROWE I PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE

PLANET - LOGIC

Cyfrowe woltomierze, amperomierze, watomierze, mierniki częstotliwości i mierniki cos fi Mierniki cyfrowe z wyświetlaczem LCD, do rozbudowy o dodatkowe moduły Podłączenie do układów jednofazowych, dwufazowych i trójfazowych Doskonałe do pracy z zespołami prądnicowymi i agregatami zasilania awaryjnego Wysoka dokładność pomiarów W pełni programowalne wyjścia cyfrowe Porty RS485, RS232, USB, Ethernet, do zdalnej kontroli i odczytu danych.

Cyfrowe urządzenia pomiarowe Instrumenty pomiarowe do montażu tablicowego z wyświetlaczem LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mierniki cyfrowe do montażu tablicowego z wyświetlaczem LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mierniki cyfrowe do montażu tablicowego z wyświetlaczem LCD, do rozbudowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instrumenty pomiarowe modułowe z wyświetlaczem LED . . . . . . . . . . . . . . . Mierniki cyfrowe modułowe z wyświetlaczem LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mierniki cyfrowe modułowe z wyświetlaczem LCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mierniki cyfrowe modułowe z wyświetlaczem LCD,do rozbudowy . . . . . . . . Oprogramowanie i akcesoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liczniki energii Jednofazowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trójfazowe z przewodem neutralnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trójfazowe z przewodem neutralnym lub bez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moduł zapisu danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oprogramowanie i akcesoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przekładniki prądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ROZDZ.

STR.

14-

4

14-

6

141414141414-

10 12 14 16 16 17

141414141414-

19 20 20 20 20 21

14-2

Urządzenia pomiarowe i przekładniki prądowe

electric

Wykonania do montażu tablicowego Cyfrowe instrumenty pomiarowe z wyświetlaczem LED JEDNOFAZOWE

DMK 00

DMK 01

DMK 02

DMK 00 R1 DMK 01 R1 TRÓJFAZOWE

DMK 10

DMK 03

DMK 04

DMK 03 R1 DMK 04 R1

DMK 11

DMK15

DMK 10 R1 DMK 11 R1 Woltomierz

● ●

Amperomierz

●❷●❷● ●Miernik cos fi

●❶

●❶

Watomierz lub amperomierz, w komplecie dwie tabliczki przednie (A lub V). Wybór trybu pracy zależy od klienta i jego aplikacji.

Miernik częstotliwości

❶ Tylko do wersji DMK…R1. ❷ DMK02 może pracować jako woltomierz

DMK 16

DMK 15 R1 DMK 16 R1Pomiar energii Z program. wyj. przekaźnikowym

●❶

●❶

●❶

Strona

●❶

14-4 i 5

14-6 i 7

Mierniki cyfrowe z wyświetlaczem LED JEDNOFAZOWE, DWUFAZOWE, TRÓJFAZOWE Z PRZEWODEM NEUTRALNYM LUB BEZ

DMK 20

47 parametrów elektrycznychDMK 21

DMK 22

DMK 25

DMK 26

DMK 31

DMK 32

DMK 40

DMK 32D❸ ●

● ●

251 parametrów elektrycznych Wersja podstawowa

DMK 30

● ●

Licznik energii

● ●

Port RS232 ●

Port RS485

● ●

Do układów z generatoramiProgramowalne wyjścia ❸ Zasilanie pomocnicze 24-48VDC.

Strona

14-8

● 14-9

Mierniki cyfrowe z wyświetlaczem graficznym LCD JEDNOFAZOWE, DWUFAZOWE, TRÓJFAZOWE Z PRZEWODEM NEUTRALNYM LUB BEZ Wyświetlacz graficzny LCD

DMG 700

DMG 800

DMG 900

DMG 900T● ●

Wyświetlacz dotykowy

● ●

Przetwornik pomiarówZdalny wyświetlacz

14

Pomiary napięcia

Pomiary prądu

Pomiary mocy

● ●

Pomiary współczynnika mocy Pomiary częstotliwościPomiary energii czynnej

Pomiary energii biernej ❹ Zasilanie pomocnicze 12-24-48VDC.

Do rozbudowy (In/Out, USB, RS232, RS485, Ethernet, pamięć) Strona

DMG 900RD

DMG 800 D048❹ DMG 900 D048❹ DMG 900T D048❹

● 14-10

14-11

electric

Urządzenia pomiarowe i przekładniki prądowe

14-3

Wykonania modułowe Cyfrowe instrumenty pomiarowe z wyświetlaczem LED JEDNOFAZOWE TRÓJFAZOWE Woltomierz

DMK 80

DMK 81

DMK 80 R1

DMK 81 R1

DMK 82

DMK 83

DMK 84

DMK 83 R1

DMK 84 R1

DMK 70

DMK 71

DMK 75

DMK 70 R1

DMK 71R1

DMK 75 R1●❷ ●

Amperomierz●❷

● ●

Miernik częstotliwości ❶ Tylko do wersji DMK…R1. ❷ DMK82 może pracować jako woltomierz lub amperomierz, w komplecie dwie tabliczki przednie (A lub V). Wybór trybu pracy zależy od klienta i jego aplikacji.Miernik cos fiWatomierz Z program wyj. przekaźnikowym

●❶

Strona

●❶

●❶

14-12 i 13

●❶

●❶

14-12

14-13

Mierniki cyfrowe z wyświetlaczem LED JEDNOFAZOWE, DWUFAZOWE TRÓJFAZOWE Z PRZEWODEM NEUTRALNYM LUB BEZ

DMK 50

DMK 51

DMK 52

47 parametrów elektrycznychDMK 60

DMK 61

DMK 62251 parametrów elektrycznych Wersja podstawowa● ●

Licznik energiiAnaliza harmonicznych ●

Port RS485Do układów z generatoramiProgramowalne wyjścia Strona

14-1414-15

Mierniki cyfrowe z wyświetlaczem graficznym LCD JEDNOFAZOWE, DWUFAZOWE, TRÓJFAZOWE Z PRZEWODEM NEUTRALNYM LUB BEZ

DMG 200

DMG 210

DMG 300

Wyświetlacz graficzny LCDPomiary napięcia - prąduPomiary częstotliwości - mocyPomiary współczynnika mocyPomiary energii czynnej - biernej

● ●

Analiza harmonicznych ●

Port RS485

14Do rozbudowy (In/Out, USB, RS232, RS485, Ethernet, pamięć) Strona

14-16

Liczniki energii JEDNOFAZOWE,

DME M100 DME M100 T1 DME D100 T1 DME D110 T1 DME D120 T1

TRÓJFAZ. Z PRZEW. NEUTRAL.

DME D300 T2

TRÓJFAZOWE Z PRZEWODEM NEUTRALNYM LUB BEZ Licznik mechaniczny

DME D310 T2 ●Wyświetlacz cyfrowy Podłączenie bezpośrednie

● ●

Podłączenie przez przekładnik Programow. wejście cyfrowe ●

Wyjścia impulsoweProgramow. wyjście statyczne

MultipomiarPomiary energii czynnejCzęściowe pomiary energii czynnej ●

Pomiary energii biernej

● ●

Do rozbudowy (In/Out, USB, RS232, RS485, Ethernet, pamięć) Strona

14-19

14-20

14-4

Urządzenia pomiarowe i przekładniki prądowe

electric

Cyfrowe instrumenty pomiarowe Wykonania do montażu tablicowego, wyświetlacz LED, jednofazowe

Kod zamówienia

Pomiar

Wyjście Ilość Masa przeaź- w nikowe opak

Szt.

Szt.

1 napięcie 1 napięcie maks. 1 napięcie min.1

0.290

1

1

0.323

1 prąd 1 prąd maks. 1 prąd min.1

0.290

1

1

0.3231

0.290

Szt. [kg]

Woltomierz. DMK 00 DMK 00 R1 Amperomierz. DMK 01 DMK 01 R1

Woltomierz i amperomierz. DMK 02❶ DMK 0...

1 napięcie lub prąd 1 napięcie lub prąd maks 1 napięcie lub prąd min.

Miernik częstotliwości. DMK 03 DMK 03 R1

1 częstotliwość 1 częstotliwość maks. 1 częstotliwość min.1

0.290

1

1

0.323

1 wartość cosϕ 1 współczynnik mocy1

0.290

1

1

0.323

Miernik cosϕ. DMK 04 DMK 04 R1 ❶

DMK 02 może pracować jako woltomierz lub amperomierz, w komplecie dwie tabliczki przednie (A lub V). Wybór trybu pracy zależy od klienta i jego aplikacji.

Charakterystyka ogólna Instrumenty cyfrowe DMK 0… mają obudowę do montażu tablicowego (96x48mm). Mierzone są wartości TRMS (rzeczywiste wartości skuteczne), przez co możliwe są prawidłowe pomiary nawet przy napięciach z wysoką zawartością składowych harmonicznych. Charakterystyka robocza – zasilanie pomocnicze: 220-240VAC – częstotliwość pracy: 50-60Hz – pomiary rzeczywistych wartości skutecznych – zapis wartości HIGH i LOW – 1 wyjście przekaźnikowe z 1 zestykiem przełącznym, tylko dla wersji DMK…R1 – obudowa: do montażu tablicowego 96x48mm – zaciski 4mm2 – stopień ochrony od przodu IP54. DMK 01 - DMK 01 R1 – zakres pomiaru prądu: 0,05-5,75A – częstotliwość pracy: 45-65Hz – przekładnia prądowa: 5-10.000 – dokładność pomiaru: ±0.5% pełnej skali ±1 cyfra Tylko dla DMK 01 R1 – zanik prądu: OFF/2-100% – prąd maksymalny: OFF/102-120% – maksymalny próg prądu chwilowego: OFF/110-600% – prąd minimalny: OFF/5-98% – opóźnienie dla min lub max lub zaniku prądu ❷: 0,0-900,0 s. DMK 01 - DMK 01 R 1 – zakres pomiaru prądu: 0,05-5,75A – częstotliwość pracy: 45-65Hz – przekładnia prądowa: OFF/5-10.000 – dokładność pomiaru: napięcie ±0.25% pełnej skali ±1 cyfra; prąd ±0.5% pełnej skali ±1 cyfra Tylko dla DMK 01 R1 – zakres pomiaru: 15-660VAC – zakres pomiaru częstotliwości: 45-65Hz – dokładność pomiaru: ±1 cyfra Tylko dla DMK 03 R1 – częstotliwość maksymalna: OFF/101-110% – częstotliwość minimalna: OFF/90-99% – opóźnienie dla częstotliwości min i max ❷: 0.0-900.0 s. DMK02 – zakres pomiaru napięcia: 15-660VAC – zakres pomiaru prądu: 0,05-5,75A – częstotliwość pracy: 45-65Hz – przekładnia napięciowa: 1,00-500,00 – przekładnia prądowa: OFF/5-10.000 – dokładność pomiaru: napięcie ±0.25% pełnej skali ±1 cyfra; prąd ±0.5% pełnej skali ±1 cyfra

14

DMK 03 - DMK 03 R1 – zakres pomiaru: 15-660VAC – zakres pomiaru częstotliwości: 45-65Hz – dokładność pomiaru: ±1 cyfra Tylko dla DMK 03 R1 – częstotliwość maksymalna: OFF/101-110% – częstotliwość minimalna: OFF/90-99% – opóźnienie dla częstotliwości min i max ❷: 0.5-900.0 s. DMK 04 - DMK 04 R1 – błąd pomiaru cosϕ: ±0,5° ±1 cyfra – pomiar cosϕ w 4 kwadrantach – dokładność pomiaru: ±1° ±1 cyfra Tylko dla DMK 04 R1 – próg maksymalny cosϕ: OFF/0,1Ind. - 0,1 Poj. – próg minimalny cosϕ: OFF/0,1Ind. - 0,1 Poj. – próg maksymalny W.M.: OFF/0,10-1,00 – próg minimalny W.M.: OFF/0,10-1,00 – opóźnienie dla progu min i max ❷: 1-9,000 s. Certyfikaty i zgodności: Certyfikaty uzyskane: cULus, GOST. Zgodne z normami: IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61000-6-2,. IEC/EN 61000-6-3. ❷

Akcesoria strona 14-17

Wymiary strona W-49

Czasy ustawiane niezależnie

Schematy połączeń strona S-33

Dane techniczne strona DT-48

electric

Urządzenia pomiarowe i przekładniki prądowe

14-5

Cyfrowe instrumenty pomiarowe Wykonania do montażu tablicowego, wyświetlacz LED, trójfazowe

Kod zamówienia

Wyjście Ilość Masa przeaź- w nikowe opak

Szt.

Szt.

Szt. [kg]

Woltomierz. DMK 10 DMK 10 R1

DMK 1...

Pomiar

3 napięcia fazowe 3 napięcia międzyfazowe 3 maks. napięcia fazowe 3 min. napięcia fazowe 3 min. napięcia międzyfazowe 3 maks. napięcia miedzyfazowe1

0.297

1

1

0.330

Amperomierz. DMK 11 DMK 11 R1

3 prądy fazowe 3 maks. prądy fazowe 3 min. prądy fazowe1

0.292

1

1

0.336

Woltomierz, amperomierz i watomierz. DMK 15 DMK 15 R1

3 napięcia fazowe – 3 napięcia 1 międzyfazowe 3 prądy fazowe 4 pomiary mocy czynnej (fazowe-całkowita) 3 maks. napięcia fazowe 3 maks. napięcia fazowe 3 maks. prądy międzyfazowe 4 pomiary maks. mocy czynnej, (fazowe-całkowita) 3 min. napięcia fazowe 3 min. napięcia międzyfazowe 3 min. prądy fazowe 4 pomiary min. mocy czynnej (fazowe-całkowita)

1

0.332

1

0.350

Charakterystyka ogólna Instrumenty cyfrowe DMK 1… mają obudowę do montażu tablicowego (96x48mm). Mierzone są wartości TRMS (rzeczywiste wartości skuteczne), przez co możliwe są prawidłowe pomiary nawet przy napięciach z wysoką zawartością składowych harmonicznych. Charakterystyka robocza – zasilanie pomocnicze: 220-240VAC – częstotliwość pracy: 50-60Hz – pomiary rzeczywistych wartości skutecznych – zapis wartości HIGH i LOW – 1 wyjście przekaźnikowe z 1 zestykiem przełącznym, tylko dla wersji DMK…R1 – obudowa: do montażu tablicowego 96x48mm – zaciski 4mm2 – stopień ochrony od przodu IP54. DMK 10 - DMK 10 R1 – zakres pomiaru napięcia: 15-660VAC – częstotliwość pracy: 45-65Hz – przekładnia napięciowa: 1,00-500,00 – dokładność pomiaru: ±0.25% pełnej skali ±1 cyfra Tylko dla DMK 10 R1 – zanik lub błąd napięcia: OFF/5-85% – napięcie maksymalne: OFF/102-120% – napięcie minimalne: OFF/70-98% – asymetria: OFF/2-20% – kolejność faz: OFF/L1-L2-L3/L3-L2-L1 – częstotliwość • częstotliwość maksymalna: OFF/101-110% • częstotliwość minimalna: OFF/90-99% • opóźnienie dla napięcia min i max lub zaniku fazy, asymetrii i min i max częstotliwości ❶: 0.0-900.0 s. DMK 11 - DMK 11 R 1 – zakres pomiaru prądu: 0,05-5,75A – częstotliwość pracy: 45-65Hz – przekładnia prądowa: 5-10.000 – dokładność pomiaru: ±0.5% pełnej skali ±1 cyfra Tylko dla DMK 11 R1 – zanik prądu: OFF/2-100% – prąd maksymalny: OFF/102-200% – maksymalny próg prądu chwilowego: OFF/110-600% – prąd minimalny: OFF/5-98% – asymetria: OFF/2-20% – opóźnienie dla min i max lub zaniku prądu i asymetrii ❶: 0.0-900.0 s. DMK 15 - DMK15 R 1 – zakres pomiaru napięcia: 35-660VAC – zakres pomiaru prądu: 0,05-5,75A – częstotliwość pracy: 45-65Hz – przekładnia napięciowa: 1,00-500,0 – przekładnia prądowa: 5-10.000 – dokładność pomiaru: napięcie ±0.25% pełnej skali ±1 cyfra, prąd ±0.5% pełnej skali ±1 cyfra, moc ±1% pełnej skali ±1 cyfra Tylko dla DMK 15 R1 – Napięcie • zanik lub błąd fazy: OFF/5-85% zanik lub błąd fazy • napięcie maksymalne: OFF/102-120% • napięcie minimalne: OFF/70-98% • asymetria: OFF/2-20% • kolejność faz: OFF/L1-L2-L3/L3-L2-L1 – Prąd • zanik prądu: OFF/5-85% • prąd maksymalny: OFF/102-200% • maksymalny próg prądu chwilowego: OFF/110-600% • prąd minimalny: OFF/5-98% • asymetria: OFF/2-25% – Moc • moc znamionowa: 1-10,000 • moc maksymalna: OFF/101-200% • maksymalny próg mocy chwilowej: OFF/110-600% • moc minimalna: OFF/10-99% – Częstotliwość • częstotliwość maksymalna: OFF/101-110% • częstotliwość minimalna: OFF/90-99% – opóźnienie dla min i max napięcia, opóźnienie dla min i max lub zaniku prądu, zanik fazy, asymetria, min i max mocy ❶: 0.0-900.0 s. Certyfikaty i zgodności: Ceretyfikaty uzyskane: cULus, GOST. Zgodne z normami: IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61000-6-2,. IEC/EN 61000-6-3.. ❶ Czasy regulowane niezależnie. Dla asymetrii i częstotliwości: 0.5-900.0s.

Akcesoria strona 14-17

Wymiary strona W-49

Schematy połączeń strona S-33

Dane techniczne strona DT-49

14

14-6

Urządzenia pomiarowe i przekładniki prądowe

electric

Cyfrowe instrumenty pomiarowe Wykonania do montażu tablicowego, wyświetlacz LED, trójfazowe

DMK 16

Kod zamówienia

DMK 16

Pomiar

Ilość Masa w opak.

Szt.

Szt.

3 napięcia fazowe 1 3 napięcia międzyfazowe 3 prądy fazowe 4 moce czynne (fazowe-całkowita) 4 moce bierne (fazowe-całkowita) 4 moce pozorne (fazowe-całkowita) 3 współczynniki mocy, fazowe 1 częstotliwość 1 energia czynna (kWh) 1 energia bierna (kvarh) 1 licznik godzin 3 napięcia maks. fazowe 3 napięcia maks. międzyfazowe 3 prądy maks. fazowe 4 moce czynne, minimalne i maksymalne (fazowe-całkowita) 4 moce bierne, minimalne i maksymalne (fazowe-całkowita) 4 moce pozorne, minimalne i maksymalne (fazowe-całkowita)

[kg] 0.350

Charakterystyka ogólna Multimetry cyfrowe DMK 16 mają obudowę do montażu tablicowego (96x48mm). Mierzone są wartości TRMS (rzeczywiste wartości skuteczne), przez co możliwe są prawidłowe pomiary nawet przy napięciach z wysoką zawartością składowych harmonicznych. Charakterystyka robocza – zasilanie pomocnicze: 220-240VAC – częstotliwość pracy: 50-60Hz – pomiary rzeczywistych wartości skutecznych – dokładność pomiaru napięcia: ±0,25% pełnej skali ±1 cyfra; prądu: ±0,5% pełnej skali ±1 cyfra – dokładność pomiaru energii czynnej: klasa 2 (IEC/EN 62053-21 i IEC/EN 62053-23) – zapis wartości HIGH i LOW – zakres pomiaru napięcia: 35-660VAC – zakres pomiaru prądu: 0,05-5,75A – częstotliwość pracy: 45-65Hz – przekładnia napięciowa: 1,00-500,0 – przekładnia prądowa: 5-10.000 – obudowa: do montażu tablicowego 96x48mm – zaciski 4mm2 – stopień ochrony od przodu IP54. Certyfikaty i zgodności: Certyfikaty uzyskane: cULus, GOST. Zgodne z normami: IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3.

14

Akcesoria strona 14-17

Wymiary strona W-49

Schematy połączeń strona S-33

Dane techniczne strona DT-49

electric

Urządzenia pomiarowe i przekładniki prądowe

14-7

Cyfrowe instrumenty pomiarowe Wykonania do montażu tablicowego, wyświetlacz LED, trójfazowe

DMK 16 R1

Kod zamówienia

Pomiar

Wyjście Ilość Masa przeaź- w nikowe opak

Szt.

Szt.

DMK 16 R1

3 napięcia fazowe 1 3 napięcia międzyfazowe 3 prądy fazowe 4 moce czynne (fazowe-całkowita) 4 moce bierne (fazowe-całkowita) 4 moce pozorne (fazowe-całkowita) 3 współczynniki mocy, fazowe 1 częstotliwość 1 energia czynna (kWh) 1 energia bierna (kvarh) 1 licznik godzin 3 napięcia maks. fazowe 3 napięcia maks. międzyfazowe 3 prądy maks. fazowe 4 moce czynne, minimalne i maksymalne (fazowe-całkowita) 4 moce bierne, minimalne i maksymalne, (fazowe-całkowita) 4 moce pozorne, minimalne i maksymalne (fazowe-całkowita) 2 współczynniki mocy minimalny i maksymalny

Szt. [kg] 1

0.353

Charakterystyka ogólna Multimetry cyfrowe DMK 16 R1 mają obudowę do montażu tablicowego (96x48mm). Mierzone są wartości TRMS (rzeczywiste wartości skuteczne), przez co możliwe są prawidłowe pomiary nawet przy napięciach z wysoką zawartością składowych harmonicznych. Charakterystyka robocza – zasilanie pomocnicze: 220-240VAC – częstotliwość pracy: 50-60Hz – pomiary rzeczywistych wartości skutecznych – dokładność pomiaru napięcia:±0,25% pełnej skali ±1 cyfra; prądu: ±0,5% pełnej skali ±1 cyfra – dokładność pomiaru energii czynnej: klasa 2 (IEC/EN 62053-21 i IEC/EN 62053-23) – zapis wartości HIGH i LOW – zakres pomiaru napięcia: 35-660VAC – zakres pomiaru prądu: 0,05-5,75A – częstotliwość pracy: 45-65Hz – przekładnia napięciowa: 1,00-500,0 – przekładnia prądowa: 5-10.000 – 1 wyjście przekaźnikowe z 1 zestykiem przełącznym – obudowa: do montażu tablicowego 96x48mm – zaciski 4mm2 – stopień ochrony od przodu IP54. WYJŚCIE PRZEKAŹNIKOWE – Napięcie • zanik lub błąd fazy: OFF/5-85% • napięcie maksymalne: OFF/102-120% • napięcie minimalne: OFF/70-98% • asymetria: OFF/2-20% • kolejność faz: OFF/L1-L2-L3/L3-L2-L1 – Prąd • wyłączenie ochrony dla prądu maksymalnego: OFF/2-100% • prąd maksymalny: OFF/102-200% • maksymalny próg prądu chwilowego: OFF/110-600% • prąd minimalny: OFF/5-98% • asymetria: OFF/2-20% – Współczynnik mocy • maksymalny współczynnik mocy: 0.10-1.00 • minimalny współczynnik mocy: 0.10-1.00 – opóźnienie dla min i max napięcia, opóźnienie dla min i max lub zaniku prądu, zanik fazy, asymetria, min i max współczynnika mocy ❶: 0.0-900.0 s. Certyfikaty i zgodności Certyfikaty uzyskane: cULus, GOST. Zgodne z normami: IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61000-6-2,. IEC/EN 61000-6-3. ❶

Akcesoria strona 14-17

Wymiary strona W-49

Czasy regulowane niezależnie. Dla asymetrii i częstotliwości 0.5-900.0 s.

Schematy połączeń strona S-33

Dane techniczne strona DT-49

14

14-8

Urządzenia pomiarowe i przekładniki prądowe

electric

Cyfrowe instrumenty pomiarowe Mierniki cyfrowe 47 parametrów elektrycznych, wykonania do montażu tablicowego, wyświetlacz LED, bez możliwości rozbudowy

Kod zamówienia

Opis

Ilość Masa w opak. Szt.

[kg]

DMK 20

Wersja podstawowa, 208-240VAC

1

0.434

DMK 21

Wersja z licznikiem energii 208-240VAC

1

0.477

DMK 22

Wersja z licznikiem energii i portem RS485, 208-240VAC

1

0.477

DMK 25

Wersja do generatorów, 12-24VDC

1

0.350

DMK 26

Wersja do generatorów 1 z pomiarem maksymalnego zapotrzebowania prądu, oraz nierównomierności napięć i prądów, 12-24VDC

0.350

DMK 2...

Charakterystyka ogólna Mierniki DMK 2... dostępne są w obudowie 96x96mm do montażu tablicowego. Pozwalają na monitorowanie i odczyt parametrów elektrycznych nawet w krytycznych warunkach roboczych, takich jak napięcia i prądy o wysokiej zawartości składowych harmonicznych i zmienne częstotliwości. Liczniki czasów częściowego oraz całkowitego przydatne są zwłaszcza w układach generatorów prądotwórczych. Różnorodny i precyzyjny pomiar jest zaletą techniczną i ekonomiczną multimetrów w porównaniu do tradycyjnych przyrządów analogowych. Cyfrowe mierniki DMK 2… pozwalają na podgląd 47 parametrów elektrycznych: – Napięcie: wartości fazowe, międzyfazowe i systemowe – Napięcie akumulatora: 9-32VDC tylko dla DMK 25 i DMK 26 – Prąd: wartości fazowe – Moc: pozorna, wartości mocy czynnej i biernej – P.F.: współczynnik mocy na fazę – Częstotliwość mierzonej wartości napięcia – Funkcja wartości wysokich i niskich (HIGH/LOW): natychmiastowe odczyty wartości minimalnych i maksymalnych napięcia i prądu każdej fazy, wartości całkowitej mocy czynnej (ΣW), całkowitej mocy biernej (Σvar) i całkowitej mocy pozornej (ΣVA) – Całkowity czas pracy: rejestr w pamięci nie trwałej tylko dla DMK 20, DMK 25 i DMK 26. – Częściowy czas pracy: rejestr w pamięci nie trwałej z możliwością konfigurowania tylko dla DMK 20, DMK 25 i DMK 26 – Licznik energii czynnej i biernej tylko w DMK21 i DMK22. Charakterystyka robocza – zasilanie pomocnicze: • 154-288VAC (DMK 20) • 177-264VAC (DMK 21, DMK 22) • 9-32VDC (DMK 25 i DMK 26) – zakres pomiaru napięcia: 60-830VAC (międzyfazowe), 30-480VAC (fazowe) – zakres pomiaru częstotliwości: 45-65Hz – przekładnia prądowa: 1,0-2.000 – dokładność pomiaru napięcia: klasa 0,5±0,35% (830V); prądu: Klasa 0,5±0,5% pełnej skali (6A) – dokładność pomiaru energii: Klasa 2 – licznik czasu pracy z rejestrem w pamięci nie trwałej, częściowy i całkowity, z możliwością kasowania, używany do sygnalizacji okresów serwisowych, tylko DMK 20 – DMK 25 – DMK 26 – funkcje wartości wysokich (HIGH) i niskich (LOW) do odczytu i rejestracji chwilowych wartości napięcia, prądu i mocy – opóźnione automatyczne kasowanie pomiarów domyślnych – funkcja uśredniania do przebiegów szybkozmiennych, co pozwala na uzyskanie bardziej stabilnych odczytów – podłączenie układu pomiaru prądu w konfiguracji ARONA tylko przez dwa przekładniki prądowe (CT) – podłączenie w układach jednofazowych, dwufazowych i trójfazowych z przewodem neutralnym lub bez i w układach zrównoważonych – pomiary TRMS do 22° składowej harmonicznej – obudowa: 96x96mm do montażu tablicowego – stopień ochrony: IP54 od przodu; IP 20 od tyłu.

14

Certyfikaty i zgodności Certyfikaty uzyskane: cULus, GOST. Zgodne z normami, IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3 .

Akcesoria strona 14-17

Wymiary strona W-49

Schematy połączeń strona S-34

Dane techniczne strona DT-50

electric

Urządzenia pomiarowe i przekładniki prądowe

14-9

Cyfrowe instrumenty pomiarowe Mierniki cyfrowe 251 parametrów elektrycznych, wykonania do montażu tablicowego, wyświetlacz LED, bez możliwości rozbudowy

DMK 3... DMK 40

Kod zamówienia

Opis

Ilość Masa w opak. Szt.

[kg]

DMK 30

Wersja podstawowa, 100-240VAC / 110-250VDC

1

0.410

DMK 31

Wersja z programowalnymi wyjściami: 1 przekaźnikowym i 1 statycznym, 100-240VAC / 110-250VDC

1

0.480

DMK 32

Wersja z programowalnymi 1 wyjściami:1 przekaźnikowym i 1 statycznym , portem RS485 100-240VAC / 110-250VDC

0.490

DMK 32 D048 Wersja z programowalnymi wyjściami: 1 przekaźnikowym i 1 statycznym, portem RS485, 24-48VDC

1

0.485

DMK 40

1

0.470

Wersja z rejestratorem danych, portami RS232 i RS485, 100-240VAC / 110-250VDC

Charakterystyka ogólna Mierniki cyfrowe DMK 3... i DMK 40 dostępne są w obudowie 96x96mm do montażu tablicowego. Oferują doskonałe cechy, co powoduje, że przewyższają aktualnie dostępne na rynku urządzenia tej samej kategorii. Odczyty podawane przez mierniki DMK... nie są zakłócane przez pomiary o wysokiej zawartości składowych harmonicznych i wahaniach częstotliwości ze względu na bardzo precyzyjną konstrukcję i zastosowanie mikroprocesorów najnowszej generacji. Pomiar kąta fazowego cosϕ i współczynnika mocy, analiza składowych harmonicznych i funkcje HIGH-LOW, to tylko kilka z tych, które trudno znaleźć nawet w urządzeniach wyższej kategorii. Wersję DMK 40 wyposażono w niezawodny rejestrator danych, który jest bardzo łatwy w obsłudze. Mierniki DMK 3... i DMK 40 mogą wyświetlać ponad 251 pomiarów, z których kilka podano poniżej. – Napięcie: wartości fazowe, międzyfazowe i systemu – Prąd: wartości fazowe i systemowe – Moc: czynna, bierna, pozorna i wartości całkowite – Energia: pobrana, oddana, czynna i bierna – P.F.: współczynnik mocy na fazę – cosϕ przesunięcie kątowe, tj. współczynnik mocy powiązany tylko z podstawową składową harmoniczną – Częstotliwość mierzonej wartości napięcia – Składowe harmoniczne (HARM.): szczątkowe i całkowite składowe harmoniczne dla każdego rzędu harmonicznych do 22° na fazę zarówno dla wartości napięcia jak i prądu – HIGH / LOW: odczyty wartości maksymalnych i minimalnych napięcia fazowego i prądu oraz mocy ΣW, Σvar i ΣVA) – Maksimum (MAX): odczyty wartości prądu maksymalnego i całkowitej mocy czynnej, obie obliczane wedle programowalnego czasu integracji. Cechy techniczne rejestratora danych DMK 40: – Pamięć nie trwała 2 Mb do rejestracji danych – Zegar czasu rzeczywistego (RTC) z wymienną baterią litową – Konfigurowalny czas próbkowania, 1s do 24h – Konfigurowalna liczba pomiarów, 1 do 32 jednocześnie – Protokoły komunikacyjne: Modbus® RTU i Modbus®-ASCII – Rejestracja danych jednego parametru elektrycznego w formacie ciągłym lub wartości początkowej i końcowej na programowalnych progach – Zawieszenie gromadzenia danych przy zapełnionej pamięci lub nadpisywanie nowego pomiaru na najstarszy pomiar. Charakterystyka robocza – zakres napięcia zasilania: 85-265VAC/ 93,5-300VDC – zakres pomiaru napięcia: 20-830VAC (międzyfazowe), 10-480VAC (fazowe) – przekładnia napięciowa: 1,0-5.000 – zakres pomiaru prądu: 0,02-6A – zakres pomiaru częstotliwości: 45-65Hz – przekładnia prądowa: 1,0-2000 – dokładność pomiaru: napięcia ±0.25% pełnej skali (830V), prądu ±0.35% pełnej skali (6A), częstotliwości i harmonicznych ±1 cyfra – dokładność pomiaru energii: klasa 1 – funkcje wartości wysokich (HIGH) i niskich (LOW) do wykrywania i rejestracji wartości chwilowych napięcia, prądu i mocy – funkcja uśredniania do przebiegów szybkozmiennych, co pozwala na uzyskanie bardziej stabilnych odczytów – podłączenie układu pomiaru prądu w konfiguracji ARONA tylko przez dwa przekładniki prądowe (CT) – podłączenie w układach jednofazowych, dwufazowych i trójfazowych z przewodem neutralnym lub bez oraz w układach zrównoważonych tylko przez 1 przekładnik – Zastosowanie z przekładnikami napięciowymi dla napięć >830VAC – Pomiary TRMS do 22° składowej harmonicznej, klasa dokładności 1 – Pomiar współczynnika mocy i cosϕ – Analiza wartości składowych harmonicznych napięcia i prądu do 22° na fazę – Mierniki energii czynnej (oddana - pobrana) – Mierniki energii biernej (oddana - pobrana) – Obudowa: 96x96mm do montażu tablicowego – Stopień ochrony: IP54 od przodu; IP 20 od tyłu. Certyfikaty i zgodności Certyfikaty uzyskane: cULus, GOST. Zgodne z normami, IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61000-6-2, CISPR11/EN 55011

Akcesoria strona 14-17

Wymiary strona W-49

Schematy połączeń strona S-34

Dane techniczne strona DT-50

14

14-10

Urządzenia pomiarowe i przekładniki prądowe

electric

Cyfrowe instrumenty pomiarowe Mierniki cyfrowe z wyświetlaczem LCD, wykonania do montażu tablicowego, z możliwością rozbudowy

Kod zamówienia

Opis

Ilość Masa w opak.

DMG 700

Wyśw. LCD 128x80 pikseli 1 100-440VAC / 110-250VDCDMG 800

Wyśw. LCD 128x80 pikseli 1 analiza harmonicznych 100-440VAC / 110-250VDCDMG 800 D048

Wyśw. LCD 128x80 pikseli 1 analiza harmonicznych 12-24-48VDCSzt.

[kg]

❶ Należy skontaktować się z naszym Serwisem Klienta (Tel. 071 7979 021, email: [email protected]).

DMG 700 - DMG 800...

Charakterystyka ogólna Mierniki cyfrowe DMG 700 i DMG 800 są odpowiednie do pomiarów z wymaganą wysoką dokładnością i kontroli energii w systemach jej dystrybucji. Wykonane zostały w obudowie do montażu tablicowego (96x96mm) i posiadają 4 porty do podłączenia modułów rozszerzeń. Do głównych zalet mierników należą: szeroki zakres napięcia zasilania, wysoka dokładność pomiarów, możliwość rozbudowy i prosty w obsłudze graficzny interaktywny interfejs. Główne pomiary to: – Napięcie: wartości fazowe, międzyfazowe i systemu – Prąd: wartości fazowe (przeliczony prąd w przewodzie neutralnym) – Moc: czynna, bierna, pozorna, wartości fazowe i całkowite – P.F.: współczynnik mocy na fazę i wartości całkowite – Częstotliwość mierzonej wartości napięcia – HIGH / LOW: odczyty wartości chwilowych maksymalnych i minimalnych napięcia, prądu, mocy, współczynnika mocy i częstotliwości. – Funkcja uśredniania – Wartości maksymalnego zapotrzebowania mocy i prądu – Asymetria napięcia i prądu – Zniekształcenia harmoniczne (THD) napięcia i prądu – Analiza harmonicznych napięcia i prądu do 31° składowej (tylko DMG 800) – Pomiar energii, częściowej i całkowitej: czynnej, biernej i pozornej, z funkcją programowania taryfy (tylko DMG 300) – Licznik godzin, częściowy i całkowity, programowalny – Impulsowy licznik godzin do użytku ogólnego: np. impulsowe zliczanie poboru wody, gazu itp. (tylko z modułem rozszerzeń). Charakterystyka robocza – zakres napięcia zasilania: 90-484VAC / 93.5-300VDC w DMG 700 i DMG 800; 9-70VDC w DMG 800 D048 – zakres pomiaru napięcia: 10-830VAC (międzyfazowe), 5-480VAC (fazowe) – możliwość zastosowania w układach średniego i wysokiego napięcia poprzez zastosowanie przekładników napięciowych – znamionowy prąd wejścia pomiarowego: 5A w DMG 700; 5A lub 1A w DMG 800…, przez przekładnik prądowy do 10 000A – zakres pomiaru częstotliwości: 45-65Hz – pomiary skutecznych wartości rzeczywistych TRMS napięcia i prądu – dokładność pomiaru: DMG 700: • napięcie: ±0.5% (50-830VAC) • prąd: ±0.5% (0.1-1.1 In) • moc: ±1% pełnej skali • częstotliwość: 0.05% • energia czynna: klasa 1 – dokładność pomiaru: DMG 800 wg EN 50470-3 (MID klasa B): • napięcie: ±0.2% (50-830VAC) • prąd: ±0.2% (0.1-1.1 In) • moc: ±0.5% pełnej skali • współczynnik mocy: ±0.5% • częstotliwość: 0.05% • energia czynna: klasa 0.5S (IEC/EN 62053-22) • energia bierna: klasa 2 (IEC/EN 62053-23) – zapis danych do pamięci nie trwałej – protokoły komunikacyjne Modbus®-RTU i ASCII (tylko z modułem rozszerzeń) – programowanie i zdalna kontrola przy użyciu oprogramowania (tylko z modułem rozszerzeń) – tekst w 5 językach: włoski, angielski, francuski, hiszpański i portugalski – obudowa: do montażu tablicowego 96x96mm.

14

Moduły rozszerzeń, seria EXP10… Zobacz strona 14-17. Certyfikaty i zgodności Zgodne z normami: IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3.

Akcesoria strona 14-17

Wymiary strona W-49

Schematy połączeń strona S-35

Dane techniczne Strona DT-53

electric

Urządzenia pomiarowe i przekładniki prądowe

14-11

Cyfrowe instrumenty pomiarowe Mierniki cyfrowe z wyświetlaczem LCD, wykonania do montażu tablicowego, z możliwością rozbudowy

DMG 900...

Kod zamówienia

Opis

Ilość Masa w opak.

DMG 900

Wyświetlacz dotykowy LCD 1 128x112 pikseli, analiza harmonicznych 100-440VAC / 110-250VDCDMG 900 D048

Wyświetlacz dotykowy LCD 1 128x112 pikseli, analiza harmonicznych 12-24-48VDCDMG 900T

Przetwornik pomiarów 1 analiza harmonicznych, 4 kanały V/f 100-440VAC / 110-250VDCDMG 900T D048

Przetwornik pomiarów analiza harmonicznych 4 kanały V/f 12-24-48VDC

1Wyświetlacz dotykowy LCD 1 128x112 pikseli z 3m kablemSzt.

[kg]

Zdalny wyświetlacz DMG 900T… DMG 900RD

❶ Należy skontaktować się z naszym Serwisem Klienta (Tel. 071 7979 021, email: [email protected]).

DMG 900T...

Charakterystyka ogólna Mierniki DMG 900…, z możliwością rozbudowy, wykonane zostały w obudowie do montażu tablicowego (96x96mm). Duży graficzny, dotykowy, wyświetlacz zapewnia bardzo dobre interakcje pomiędzy urządzeniem a użytkownikiem. Wysoka jakość wykonania mierników zapewnia bardzo dokładne pomiary i daje możliwość kontroli systemów dystrybucji energii. Powyższe cechy gwarantują wykrycie ewentualnych problemów z jakością energii i zapobieganie wynikającym z tego faktu konsekwencjom. Do głównych zalet mierników należą: szeroki zakres napięcia zasilania, wysoka dokładność pomiarów, możliwość rozbudowy o dodatkowe 4 moduły i prosty w obsłudze graficzny interaktywny interfejs. W ofercie znajduje się również przetwornik pomiarów DMG 900T, który może być stosowany ze zdalnym wyświetlaczem DMG 900RD. Miernik DMG 900T, bez wyświetlacza, służy do montażu wewnątrz rozdzielni, na szynie DIN 35mm, i jest idealnym rozwiązaniem dla aplikacji w których pomiary z różnych mierników muszą być widoczne w innym miejscu niż szafa rozdzielni. Zdalny wyświetlacz DMG 900RD podłączony do przetwornika DMG 900T umożliwia podgląd parametrów bez konieczności otwierania szafy rozdzielczej. Główne pomiary to: – Napięcie: wartości fazowe, międzyfazowe i systemu – Wartość napięcia zasilania, tylko dla wersji z zasilaniem DC – Prąd: wartości fazowe (przeliczony prąd w przewodzie neutralnym) – Moc: czynna, bierna, pozorna, wartości fazowe i całkowite – P.F.: współczynnik mocy na fazę i wartości całkowite – Całkowity cosϕ i wartości na fazę – Częstotliwość mierzonej wartości napięcia – Asymetria napięcia i prądu – Zniekształcenia harmoniczne (THD) napięcia i prądu – Analiza harmonicznych napięcia i prądu do 63° składowej – HIGH / LOW: odczyty wartości chwilowych maksymalnych i minimalnych napięcia, prądu, mocy, współczynnika mocy, cosϕ i częstotliwości. – Funkcja uśredniania – Wartości maksymalnego zapotrzebowania mocy i prądu – Kierunek przepływu składowych harmonicznych mocy – Pomiar energii, częściowej i całkowitej: czynnej, biernej i pozornej, z funkcją programowania taryfy – Licznik godzin, częściowy i całkowity, programowalny – Impulsowy licznik godzin do użytku ogólnego: np. impulsowe zliczanie poboru wody, gazu itp.(tylko z modułem rozszerzeń). – Analiza jakości energii wg EN 50160, tylko z modułem rozszerzeń. Charakterystyka robocza – zakres napięcia zasilania: 90-484VAC / 93.5-300VDC w DMG 900 i DMG 900T; 9-70VDC w DMG 900 D048 i DMG 900T D048 – zakres pomiaru napięcia: 10-830VAC (międzyfazowe), 5-480VAC (fazowe) – możliwość zastosowania w układach średniego i wysokiego napięcia poprzez zastosowanie przekładników napięciowych – znamionowy prąd wejścia pomiarowego: 5A – zakres pomiaru prądu: 0.002-10A – zakres pomiaru prądu przez przekładnik do 10 000A – zakres pomiaru częstotliwości: 45-65Hz / 360-440Hz – pomiary skutecznych wartości rzeczywistych TRMS napięcia i prądu – dokładność pomiaru wg EN50470-3 (MID klasa B): • napięcie: ±0.2% (50-830VAC) • prąd: ±0.2% (0.1-1.1 In) • moc: ±0,5% pełnej skali • współczynnik mocy: ±0.5% • częstotliwość: 0.05% • energia czynna: klasa 0.5S (IEC/EN 62053-22) • energia bierna: klasa 2 (IEC/EN 62053-23) – zapis danych do pamięci nie trwałej – protokoły komunikacyjne Modbus®-RTU i ASCII (tylko z modułem rozszerzeń) – programowanie i zdalna kontrola przy użyciu oprogramowania (tylko z modułem rozszerzeń) – tekst w 5 językach: włoski, angielski, francuski, hiszpański i portugalski – obudowa: do montażu tablicowego 96x96mm w DMG 900… i DMG 900RD; modułowa, montaż na szynie DIN 35mm DMG 900T.

DMG 900RD

Moduły rozszerzeń, seria EXP10… Zobacz strona 14-17. Certyfikaty i zgodności Zgodne z normami: IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3.

Akcesoria strona 14-17

Wymiary strona W-49

Schematy połączeń strona S-36

Dane techniczne Strona DT-53

14

Urządzenia pomiarowe i przekładniki prądowe

14-12

electric

Cyfrowe instrumenty pomiarowe Cyfrowe instrumenty pomiarowe Wykonania modułowe, wyświetlacz LED, jednofazowe

Kod zamówienia

Pomiar

Wyjście Ilość Masa przeaź- w nikowe opak

Szt.

Szt.

Szt. [kg]

1 napięcie 1 napięcie maks. 1 napięcie min.1

0.237

1

1

0.2681

0.237

1

1

0.2681

0.241

Woltomierz . DMK 80 DMK 80 R1 Amperomierz. DMK 81 DMK 81 R1

1 prąd 1 prąd maks. 1 prąd min.

Woltomierz i amperomierz. DMK 82❶ DMK 80

DMK 80 R1

1 napięcie lub prąd 1 napięcie lub prąd maks. 1 napięcie lub prąd min.

Miernik częstotliwości. DMK 83 DMK 83 R1

1 częstotliwość 1 częstotliwość maks. 1 częstotliwość min.1

0.237

1

1

0.2681

0.241

1

1

0.272

Miernik cosϕ.. DMK 84 DMK 84 R1 DMK 81

DMK 81 R1

DMK 82

DMK 821 wartość cosϕ 1 współczynnik mocy

DMK 82 może pracować jako woltomierz lub amperomierz, w komplecie dwie tabliczki przednie (A lub V). Wybór trybu pracy zależy od klienta i jego aplikacji.

DMK 84

Charakterystyka robocza – zasilanie pomocnicze: 220-240VAC – częstotliwość pracy: 50-60Hz – pomiary rzeczywistych wartości skutecznych – zapis wartości HIGH i LOW – 1 wyjście przekaźnikowe z 1 zestykiem przełącznym, tylko dla wersji DMK…R1 – zaciski 4mm2 – obudowa: modułowa DIN 43880, 3 moduły – stopień ochrony od przodu IP40. DMK 80 - DMK 80 R1 – Vzakres pomiaru napięcia: 15-660VAC – częstotliwość pracy: 45-65Hz – przekładnia napięciowa: 1,00-500,00 – dokładność pomiaru: ±0,25% pełnej skali±1 cyfra Tylko dla DMK 80 R1 – zanik lub błąd napięcia: OFF/5-85% – napięcie maksymalne: OFF/102-120% – napięcie minimalne: OFF/70-98% – opóźnienie dla min lub max, zaniku napięcia lub zaniku fazy ❷: 0.0-900.0 s. DMK 81 - DMK 81 R 1 – zakres pomiaru prądu: 0,05-5,75A – częstotliwość pracy: 45-65Hz – przekładnia prądowa: 5-10.000 – dokładność pomiaru: ±0.5% pełnej skali ±1 cyfra Tylko dla DMK 81 R1 – zanik prądu: OFF/2-100% – prąd maksymalny: OFF/102-120% – maksymalny próg prądu chwilowego: OFF/110-600% – prąd minimalny: OFF/5-98% – opóźnienie dla min lub max lub zaniku prądu ❷: 0.0-900.0 s. DMK82 – zakres pomiaru napięcia: 15-660VAC – zakres pomiaru prądu: 0,05-5,75A – częstotliwość pracy: 45-65Hz – przekładnia napięciowa: 1,00-500,00 – przekładnia prądowa: OFF/5-10.000 – dokładność pomiaru: napięcie ±0.25% pełnej skali ±1 cyfra; prąd ±0.5% pełnej skali ±1 cyfra

14

DMK 83

Charakterystyka ogólna Instrumenty cyfrowe DMK 8… mają obudowę modułową (3 moduły). Mierzone są wartości TRMS (rzeczywiste wartości skuteczne), przez co możliwe są prawidłowe pomiary nawet przy napięciach z wysoką zawartością składowych harmonicznych.

DMK 83 - DMK 83 R 1 – zakres pomiaru: 15-660VAC – zakres pomiaru częstotliwości: 45-65Hz – dokładność pomiaru: ±1 cyfra Tylko dla DMK 83 R1 – częstotliwość maksymalna: OFF/101-110% – częstotliwość minimalna: OFF/90-99% – opóźnienie dla częstotliwości min i max ❷: 0.5-900.0 s.

DMK 83 R1

DMK 84 - DMK 84 R1 – błąd pomiaru cosϕ: ±0,5° ±1 cyfra – pomiar cosϕ w 4 kwadrantach – dokładność pomiaru: ±1 cyfra Tylko dla DMK 84 R1 – próg maksymalny cosϕ: OFF/0,1Ind. - 0,1 Poj. – próg minimalny cosϕ: OFF/0,1Ind. - 0,1 Poj. – próg maksymalny W.M.: OFF/0,10-1,00 – próg minimalny W.M.: OFF/0,10-1,00 – opóźnienie dla progu min i max ❷: 1-9,000 s.

DMK 84 R1

Certyfikaty i zgodności Certyfikaty uzyskane: GOST. Comply with standards: IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61000-6-2,. IEC/EN 61000-6-3. ❷

Wymiary strona W-49

Czasy ustawiane niezależnie.

Schematy połączeń strona S-36

Dane techniczne strona DT-48

Urządzenia pomiarowe i przekładniki prądowe

electric

14-13

Cyfrowe instrumenty pomiarowe Cyfrowe instrumenty pomiarowe Wykonania modułowe, wyświetlacz LED, trójfazowe

Kod zamówienia

Pomiar

Wyjście Ilość Masa przeaź- w nikowe opak

Szt.

Szt.

Szt. [kg]

Woltomierz. DMK 70 DMK 70 R1

3 napięcia fazowe – 3 napięcia 1 międzyfazowe 3 maks. napięcia międzyfazowe 3 min. napięcia fazowe 3 maks. napięcia fazowe 3 min. napięcia międzyfazowe

1

0.233

1

0.2641

0.241

1

1

0.272

3 napięcia fazowe – 3 napięcia 1 międzyfazowe 3 prądy fazowe 4 pomiary mocy czynnej (fazowe-całkowita) 3 maks. napięcia fazowe 3 maks. napięcia międzyfazowe 3 maks. prądy fazowe 4 pomiary maks. mocy czynnej (fazowe-całkowita) 3 min. napięcia fazowe 3 min. napięcia międzyfazowe 3 min. prądy fazowe 4 pomiary min. mocy czynnej (fazowe-całkowita)

1

0.271

1

0.280

Amperomierz. DMK 71 DMK 71 R1 DMK 70

DMK 70 R1

3 prądy fazowe 3 maks. prądy fazowe 3 min. prądy current values

Woltomierz, amperomierz i watomierz. DMK 75 DMK 75 R1

DMK 71

DMK 71 R1

DMK 75

DMK 75 R1

Zestawy startowe

Kod zamówienia

Opis

Ilość Masa w opak.

DMKKIT 75 060

Zestaw złożony: 1 z jednego miernika DMK 75 i trzech przekładników DM1T 0060

0.871

DMKKIT 75 080

Zestaw złożony: 1 z jednego miernika DMK 75 i trzech przekładników DM1T 0080

0.871

DMKKIT 75 100

Zestaw złożony: 1 z jednego miernika DMK 75 i trzech przekładników DM1T 0100

0.871

DMKKIT 75 150

Zestaw złożony: 1 z jednego miernika DMK 75 i trzech przekładników DM2T 0150

0.661

DMKKIT 75 200

Zestaw złożony: 1 z jednego miernika DMK 75 i trzech przekładników DM2T 0200

0.661

DMKKIT 75 250

Zestaw złożony: 1 z jednego miernika DMK 75 i trzech przekładników DM2T 0250

0.661

Szt.

DMKKIT 75 060 DMKKIT 75 080 DMKKIT 75 100

DMKKIT 75 150 DMKKIT 75 200 DMKKIT 75 250

[kg]

Charakterystyka ogólna Instrumenty cyfrowe DMK 7… mają obudowę modułową (3 moduły). Mierzone są wartości TRMS (rzeczywiste wartości skuteczne), przez co możliwe są prawidłowe pomiary nawet przy napięciach z wysoką zawartością składowych harmonicznych. Charakterystyka robocza – zasilanie pomocnicze: 220-240VAC – częstotliwość pracy: 50-60Hz – pomiary rzeczywistych wartości skutecznych – zapis wartości HIGH i LOW – 1 wyjście przekaźnikowe z 1 zestykiem przełącznym, tylko dla wersji DMK…R1 – zaciski 4mm2 – obudowa: modułowa DIN 43880, 3 moduły – stopień ochrony od przodu IP40. DMK 70 - DMK 70 R1 – zakres pomiaru napięcia: 15-660VAC – częstotliwość pracy: 45-65Hz – przekładnia napięciowa: 1,00-500,00 – dokładność pomiaru: ±0.25% pełnej skali ±1 cyfra Tylko dla DMK 70 R1 – zanik lub błąd napięcia: OFF/5-85% – napięcie maksymalne: OFF/102-120% – napięcie minimalne: OFF/70-98% – asymetria: OFF/2-20% – kolejność faz: OFF/L1-L2-L3/L3-L2-L1 – częstotliwość maksymalna: OFF/101-110% – częstotliwość minimalna: OFF/90-99% – opóźnienie dla napięcia min i max lub zaniku fazy, asymetrii i min i max częstotliwości ❶: 0.0-900.0 s. DMK 71 - DMK 71 R 1 – Czakres pomiaru prądu: 0,05-5,75A – częstotliwość pracy: 45-65Hz – przekładnia prądowa: 5-10.000 – dokładność pomiaru: ±0.5% pełnej skali ±1 cyfra Tylko dla DMK 71 R1 – zanik prądu: OFF/2-100% – prąd maksymalny: OFF/102-200% – maksymalny próg prądu chwilowego: OFF/110-600% – prąd minimalny: OFF/5-98% – asymetria: OFF/2-20% – opóźnienie dla min i max lub zaniku prądu i asymetrii ❶: 0.0-900.0 s. DMK 75 - DMK75 R 1 – zakres pomiaru napięcia: 35-660VAC – zakres pomiaru prądu: 0,05-5,75A – częstotliwość pracy: 45-65Hz – przekładnia napięciowa: 1,00-500,0 – przekładnia prądowa: 5-10.000 – dokładność pomiaru: napięcie ±0.25% pełnej skali ±1 cyfra, prąd ±0.5% pełnej skali ±1 cyfra, moc ±1% pełnej skali ±1 cyfra Tylko dla DMK 75 R1 – Napięcie • zanik lub błąd fazy: OFF/5-85% • napięcie maksymalne: OFF/102-120% • napięcie minimalne: OFF/70-98% • asymetria: OFF/2-20% • kolejność faz: OFF/L1-L2-L3/L3-L2-L1 – Prąd • zanik prądu: OFF/5-85% • prąd maksymalny: OFF/102-200% • maksymalny próg prądu chwilowego: OFF/110-600% • prąd minimalny: OFF/5-98% • asymetria: OFF/2-25% – Moc • moc znamionowa: 1-10,000 • moc maksymalna: OFF/101-200% • maksymalny próg mocy chwilowej: OFF/110-600% • moc minimalna: OFF/10-99% – Częstotliwość • częstotliwość maksymalna: OFF/101-110% • częstotliwość minimalna: OFF/90-99% – opóźnienie dla min i max napięcia, opóźnienie dla min i max lub zaniku prądu, zanik fazy, asymetria, min i max mocy ❶: 0.0-900.0 s. Certyfikaty i zgodności Certyfikaty uzyskane: GOST. Comply with standards: IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61000-6-2,. IEC/EN 61000-6-3. ❶ Czasy regulowane niezależnie. Dla asymetrii i częstotliwości: 0.5-900.0s.

Wymiary strona W-49

Schematy połączeń strona S-33

Dane techniczne strona DT-49

14

14-14

Urządzenia pomiarowe i przekładniki prądowe

electric

Cyfrowe instrumenty pomiarowe Mierniki cyfrowe 47 parametrów elektrycznych, wykonania modułowe, wyświetlacz LED, bez możliwości rozbudowy

Kod zamówienia

Opis

Ilość Masa w opak. Szt.

[kg]

DMK 50

Wersja podstawowa, 208-240VAC

1

0.398

DMK 51

Wersja z licznikiem energii, 208-240VAC

1

0.420

DMK 52

Wersja z licznikiem energii i portem RS485 208-240VAC

1

0.420

Kod zamówienia

Opis

Ilość Masa w opak.

DMKKIT 51 060

Zestaw złożony: 1 z jednego miernika DMK 51 i trzech przekładników DM1T 0060

1.020

DMKKIT 51 080

Zestaw złożony: 1 z jednego miernika DMK 51 i trzech przekładników DM1T 0080

1.020

DMKKIT 51 100

Zestaw złożony: 1 z jednego miernika DMK 51 i trzech przekładników DM1T 0100

0.810

DMKKIT 51 150

Zestaw złożony: 1 z jednego miernika DMK 51 i trzech przekładników DM2T 0150

0.810

DMKKIT 51 200

Zestaw złożony: 1 z jednego miernika DMK 51 i trzech przekładników DM2T 0200

0.810

DMKKIT 51 250

Zestaw złożony: 1 z jednego miernika DMK 51 i trzech przekładników DM2T 250

8.210

DMK 5...

Zestawy startowe

Szt.

DMKKIT 51 060 DMKKIT 51 080 DMKKIT 51 100

14

DMKKIT 51 150 DMKKIT 51 200 DMKKIT 51 250

Oprogramowanie i akcesoria strona 14-17

Wymiary strona W-49

[kg]

Charakterystyka ogólna Mierniki DMK 5... dostępne są w obudowie modułowej (6 modułów).. Pozwalają na monitorowanie i odczyt parametrów elektrycznych nawet w krytycznych warunkach roboczych, takich jak napięcia i prądy o wysokiej zawartości składowych harmonicznych i zmienne częstotliwości. Liczniki czasów częściowego oraz całkowitego przydatne są zwłaszcza w układach generatorów prądotwórczych. Różnorodny i precyzyjny pomiar jest zaletą techniczną i ekonomiczną multimetrów w porównaniu do tradycyjnych przyrządów analogowych. Cyfrowe mierniki DMK 5… pozwalają na podgląd 47 parametrów elektrycznych: – Napięcie: wartości fazowe, międzyfazowe i systemowe – Prąd: wartości fazowe – Moc: pozorna, wartości mocy czynnej i biernej – P.F.: współczynnik mocy na fazę – Częstotliwość mierzonej wartości napięcia – Funkcja wartości wysokich i niskich (HIGH/LOW): natychmiastowe odczyty wartości minimalnych i maksymalnych napięcia i prądu każdej fazy, wartości całkowitej mocy czynnej (ΣW), całkowitej mocy biernej (Σvar) i całkowitej mocy pozornej (ΣVA) – Całkowity czas pracy: rejestr w pamięci nie trwałej tylko dla DMK 50. – Częściowy czas pracy: rejestr w pamięci nie trwałej z możliwością konfigurowania tylko dla DMK 50 – Licznik energii czynnej i biernej tylko w DMK51 i DMK52. Charakterystyka robocza – zasilanie pomocnicze: • 154-288VAC (DMK 50) • 177-264VAC (DMK 51, DMK 52) – zakres pomiaru napięcia: 60-830VAC (międzyfazowe), 30-480VAC (fazowe) – zakres pomiaru częstotliwości: 45-65Hz – przekładnia prądowa: 1,0-2.000 – dokładność pomiaru napięcia: klasa 0,5±0,35% (830V); prądu: klasa 0,5±0,5% pełnej skali (6A) – dokładność pomiaru energii: Klasa 2 – licznik czasu pracy z rejestrem w pamięci nie trwałej, częściowy i całkowity, z możliwością kasowania, używany do sygnalizacji okresów serwisowych, tylko DMK 50. – funkcje wartości wysokich (HIGH) i niskich (LOW) do odczytu i rejestracji chwilowych wartości napięcia, prądu i mocy – opóźnione automatyczne kasowanie pomiarów domyślnych – funkcja uśredniania do przebiegów szybkozmiennych, co pozwala na uzyskanie bardziej stabilnych odczytów – podłączenie układu pomiaru prądu w konfiguracji ARONA tylko przez dwa przekładniki prądowe (CT) – podłączenie w układach jednofazowych, dwufazowych i trójfazowych z przewodem neutralnym lub bez i w układach zrównoważonych – pomiary TRMS do 22° składowej harmonicznej – obudowa: modułowa DIN 43880, 6 modułów – stopień ochrony: IP41 od przodu; IP 20 od tyłu Certyfikaty i zgodności Certyfikaty uzyskane: cULus, GOST. Zgodne z normami:, IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3.

Schematy połączeń strona S-35

Dane techniczne strona DT-51

electric

Urządzenia pomiarowe i przekładniki prądowe

14-15

Cyfrowe instrumenty pomiarowe Mierniki cyfrowe 251 parametrów elektrycznych, wykonania modułowe, wyświetlacz LED, bez możliwości rozbudowy

Kod zamówienia

Opis

Ilość Masa w opak. Szt.

[kg]

DMK 60

Wersja podstawowa, 100-240VAC / 110-250VDC

1

0.290

DMK 61

Wersja z programowalnymi wyjściami: 1 przekaźnikowym i 1 statycznym, 100-240VAC / 110-250VDC

1

0.300

DMK 62

Wersja z programowalnymi 1 wyjściami: 1 przekaźnikowym, i 1 statycznym, portem RS485, 100-240VAC / 110-250VDC

0.320

DMK 6...

Charakterystyka ogólna Mierniki cyfrowe DMK 6... dostępne są w obudowie modułowej (6 modułów). Oferują doskonałe cechy, co powoduje, że przewyższają aktualnie dostępne na rynku urządzenia tej samej kategorii. Odczyty podawane przez mierniki DMK... nie są zakłócane przez pomiary o wysokiej zawartości składowych harmonicznych i wahaniach częstotliwości ze względu na bardzo precyzyjną konstrukcję i zastosowanie mikroprocesorów najnowszej generacji. Pomiar kąta fazowego cosϕ i współczynnika mocy, analiza składowych harmonicznych i funkcje HIGH-LOW, to tylko kilka z tych, które trudno znaleźć nawet w urządzeniach wyższej kategorii. Mierniki DMK 6... mogą wyświetlać ponad 251 pomiarów, z których kilka podano poniżej. – Napięcie: wartości fazowe, międzyfazowe i systemu – Prąd: wartości fazowe i systemowe – Moc: czynna, bierna, pozorna i wartości całkowite – Energia: pobrana, oddana, czynna i bierna – P.F.: współczynnik mocy na fazę – cosϕ przesunięcie kątowe, tj. współczynnik mocy powiązany tylko z podstawową składową harmoniczną – Częstotliwość mierzonej wartości napięcia – Składowe harmoniczne (HARM.): szczątkowe i całkowite składowe dla każdego rzędu harmonicznych do 22° na fazę zarówno dla wartości napięcia jak i prądu – HIGH / LOW: odczyty wartości maksymalnych i minimalnych napięcia fazowego i prądu oraz mocy ΣW, Σvar i ΣVA) – Maksimum (MAX): odczyty wartości prądu maksymalnego i całkowitej mocy czynnej, obie obliczane wedle programowalnego czasu integracji. Charakterystyka robocza – zakres napięcia zasilania: 85-265VAC / 93,5-300VDC – zakres pomiaru napięcia: 20-830VAC (międzyfazowe), 10-480VAC (fazowe) – przekładnia napięciowa: 1,0-5.000 – zakres pomiaru prądu: 0,02-6A – zakres pomiaru częstotliwości: 45-65Hz – przekładnia prądowa: 1,0-2000 – dokładność pomiaru: napięcia ±0.25% pełnej skali (830V), prądu ±0.35% pełnej skali (6A), częstotliwości i harmonicznych ±1 cyfra – dokładność pomiaru energii: klasa 1 – funkcje wartości wysokich (HIGH) i niskich (LOW) do wykrywania i rejestracji wartości chwilowych napięcia, prądu i mocy – funkcja uśredniania do przebiegów szybkozmiennych, co pozwala na uzyskanie bardziej stabilnych odczytów – podłączenie układu pomiaru prądu w konfiguracji ARONA tylko przez dwa przekładniki prądowe (CT) – podłączenie w układach jednofazowych, dwufazowych i trójfazowych z przewodem neutralnym lub bez oraz w układach zrównoważonych tylko przez 1 przekładnik – Zastosowanie z przekładnikami napięciowymi dla napięć >830VAC – Pomiary TRMS do 22° składowej harmonicznej, klasa dokładności 1 – Pomiar współczynnika mocy i cosϕ – Analiza wartości składowych harmonicznych napięcia i prądu do 22° na fazę – Mierniki energii czynnej (oddana - pobrana) – Mierniki energii biernej (oddana - pobrana) – Obudowa: modułowa DIN43880, 6 modułów – Stopień ochrony: IP41 od przodu; IP 20 od tyłu. Certyfikaty i zgodności Certyfikaty uzyskane: cULus, GOST. Zgodne z normami:, IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61000-6-2, CISPR11/EN 55011.

Oprogramowanie i akcesoria strona 14-17

Wymiary strona W-49

Schematy połączeń strona S-35

Dane techniczne strona DT-51

14

14-16

Urządzenia pomiarowe i przekładniki prądowe

electric

Cyfrowe instrumenty pomiarowe Mierniki cyfrowe z wyświetlaczem LCD, bez możliwości rozbudowy

Kod zamówienia

Opis

Ilość Masa w opak. Szt.

[kg]

DMG 200

Wyśw. LCD, 128x80 piks., 1 100-240VAC / 110-250VDCDMG 210

Wyśw. LCD, 128x80 piks., 1 port RS485 100-240VAC / 110-250VDC

Należy skontaktować się z naszym Serwisem Klienta (Tel. 071 7979 021, email: [email protected]).

DMG 200 - DMG 210

Mierniki cyfrowe z wyświetlaczem LCD, z możliwością rozbudowy

Kod zamówienia

Opis

Ilość Masa w opak. Szt.

DMG 300 ❶

Wyśw. LCD, 128x80 piks., 1 100-240VAC / 110-250VDC

[kg] ❶

Należy skontaktować się z naszym Serwisem Klienta (Tel. 071 7979 021, email: [email protected]).

Charakterystyka ogólna Mierniki cyfrowe DMG 200…, DMG 210 i DMG300 dostępne są w obudowie modułowej (4 moduły) i wyposażone zostały w podświetlany wyświetlacz graficzny LCD zapewniający dokładny obraz wyświetlanych parametrów elektrycznych. Poruszanie się po menu jest łatwe i intuicyjne. Bardzo dokładne pomiary wraz z kompaktową obudową stanowią, iż mierniki te są idealnym rozwiązaniem do wielu typów aplikacji. Miernik DMG 210 wyposażony został w optycznie izolowany port RS485. Wersja DMG 300 posiada możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 moduły z serii EXM, poprzez optycznie izolowane wejścia.. Główne pomiary to: – Napięcie: wartości fazowe, międzyfazowe i systemu – Prąd: wartości fazowe (przeliczony prąd w przewodzie neutralnym) – Moc: czynna, bierna, pozorna, wartości fazowe i całkowite – P.F.: współczynnik mocy na fazę i wartości całkowite – Częstotliwość mierzonej wartości napięcia – HIGH / LOW: odczyty wartości chwilowych maksymalnych i minimalnych napięcia, prądu, mocy, współczynnika mocy i częstotliwości. – Funkcja uśredniania – Wartości maksymalnego zapotrzebowania mocy i prądu – Asymetria napięcia i prądu – Zniekształcenia harmoniczne (THD) napięcia i prądu – Analiza harmonicznych napięcia i prądu do 31° składowej (tylko DMG 300) – Pomiar energii, częściowej i całkowitej: czynnej, biernej i pozornej, z funkcją programowania taryfy (tylko DMG 300) – Licznik godzin, częściowy i całkowity, programowalny – Impulsowy licznik godzin do użytku ogólnego: np. impulsowe zliczanie poboru wody, gazu itp.(tylko DMG 300 z modułem rozszerzeń). Charakterystyka robocza – zakres napięcia zasilania: 85-264VAC / 93.5-300VDC – zakres pomiaru napięcia: 10-830VAC (międzyfazowe), 5-480VAC (fazowe) – możliwość zastosowania w układach średniego i wysokiego napięcia poprzez zastosowanie przekładników napięciowych – znamionowy prąd wejścia pomiarowego: 5A dla DMG 200 i DMG 210; 5A lub 1A dla DMG 300, przez zewnętrzny przekładnik prądowy – zakres pomiaru prądu: przez przekładnik do 10 000A – zakres pomiaru częstotliwości: 45-65Hz – pomiary skutecznych wartości rzeczywistych TRMS napięcia i prądu – dokładność pomiaru: DMG 200 i DMG 210: • napięcie: ±0.5% (50-830VAC) • prąd: ±0.5% (0.1-1.1 In) • moc: ±1% pełnej skali • częstotliwość: 0.05% • energia czynna: klasa 1 – dokładność pomiaru: DMG 300 wg EN 50470-3 (MID klasa B): • napięcie: ±0.2% (50-830VAC) • prąd: ±0.2% (0.1-1.1 In) • moc: ±0.5% pełnej skali • współczynnik mocy: ±0.5% • częstotliwość: 0.05% • energia czynna: klasa 0.5S (IEC/EN 62053-22) • energia bierna: klasa 2 (IEC/EN 62053-23) – zapis danych do pamięci nie trwałej – protokoły komunikacyjne Modbus®-RTU i ASCII (tylko DMG 210 i DMG 300) – programowanie i zdalna kontrola przy użyciu oprogramowania (tylko DMG 210 i DMG 300) – tekst w 5 językach: włoski, angielski, francuski, hiszpański i portugalski – obudowa modułowa DIN 43880, 4 moduły – stopień ochrony: IP40 od przodu; IP20 od tyłu.

DMG 300

14

Moduły rozszerzeń, seria EXP10… do DMG 300 Zobacz strona 14-17. Certyfikaty i zgodności Zgodne z normami: IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3.

Akcesoria strona 14-17

Wymiary strona W-49

Schematy połączeń strona S-36

Dane techniczne Strona DT-52

electric

Urządzenia pomiarowe i przekładniki prądowe

14-17

Cyfrowe instrumenty pomiarowe Oprogramowanie i akcesoria do mierników cyfrowych

Kod zamówienia

Ilość Masa w opak. Szt.

[kg]

Oprogramowanie. DMK SW

DMK SW10

Opis

Oprogramowanie do zdalnej 1 kontroli PC ↔ DMK DMK 22/32 /40/52/62 i DMG 210/300/700/, 800/900, protokoły komunikac. Modbus®-RTU i ASCII, w komplecie kabel 51 C4

0.246

DMK SW 10 Oprogramowanie do rejestratora 1 danych, w komplecie kabel 51C2. Dodatkowo w zestawie oprogramowanie PC↔DMK (jak powyżej) protokoły komunik. Modbus®-RTU i ASCII, w komplecie kabel 51 C4

0.400

MODUŁY ROZSZERZEŃ DO DMG700, DMG 800, DMG 900 I DMG 900T. Wejścia i wyjścia. EXP 10 00

4 optycznie izolow. wej. cyfrowe 1EXP 10 01

4 optycznie izolow. wyj. statycz. 1EXP 10 02

2 wejścia cyfrowe i 2 wyjścia statyczne, izolowane optycznie

1EXP 10 03

2 wyj. przekaźnik. 5A 250VAC

1EXP 10 04

2 optycznie izol. wej. analogowe 1 0/4-20mA lub 0-100V lub 0…±5V, tylko do DMG 800/900EXP 10 05

2 optycznie izol. wyj. analogowe 1 0/4-20mA lub 0-100V lub 0…±5V, tylko do DMG 800/900EXP 10...

Porty komunikacji. EXP 10 10

Optycznie izolowany port USB

1EXP 10 11

Optycznie izolowany port RS232

1EXP 10 12

Optycznie izolowany port RS485

1EXP 10 13

Optycznie izolowany port Ethernet (tylko do DMG 800/900)

1EXP 10 14

Optycznie izolowany port Profibus-DP do DMG 800/900

1EXP 10 30

Pamięć, zegar/kalendarz (RTC) z potrzymaniem, tylko do DMG 800/900

1EXP 10 31

Pamięć wg EN 50160 (Jakość Energii), zegar/kalendarz (RTC) z potrzymaniem, tylko do DMG 800/900

1EXM 10 00

2 wejścia cyfrowe i 2 wyjścia statyczne, izolowane optycznie

1EXM 10 01

2 optycznie izolowane wej. cyfr. i 2 wyj. przekaźnik., 5A 250VAC

1Porty komunikacji. EXM 10 10

Optycznie izolowany port USB

1EXM 10 11

Optycznie izolowany port RS232

1EXM 10 12

Optycznie izolowany port RS485

1EXM 10 13

Optycznie izolowany port Ethernet

1EXM 10 20

Optycznie izolowany port RS485 i 2 wyjścia przekaźnikowe, 5A 250VAC

1EXM 10 30

Pamięć, zegar/kalendarz (RTC) z potrzymaniem

1

Należy skontaktować się z naszym Serwisem Klienta (Tel. 071 7979 021, email: [email protected]).

Wymiary strona W-49

DMK SW 10 Rejestrator danych i zdalne sterowanie do DMK 40 i DMG… . DMK SW 10 zawiera oprogramowanie rejestratora danych i zdalne sterowanie DMK SW, czyli dwie aplikacje instalowane oddzielnie. Oprogramowanie rejestratora danych pozwala na: • Konfigurowanie parametrów multimetru w zakresie rejestratora danych i instalacji (przekładnia prądowa i napięciowa, itd.) • Przeglądanie i wydruk otrzymanych danych z pamięci multimetru w formie tabeli lub wykresu dynamicznego. Z poziomu panelu przedniego urządzenia nie można uzyskać dostępu do konfiguracji rejestratora danych, czy przeglądu przechowywanych danych • Pobieranie danych w formacie ACCESS, EXCEL lub TEXT • Przeglądanie wszystkich aktualnych pomiarów parametrów elektrycznych na wirtualnym ekranie multimetru • Programowanie zegara czasu rzeczywistego (RTC) tak, by automatycznie dokonywał zmiany czasu z letniego na zimowy i odwrotnie; • Podłączenie bezpośrednie lub przez modem.

Przykład wizualizacji oprogramowania DMK SW i DMK SW 10

MODUŁY ROZSZERZEŃ DO DMG 300. Wejścia i wyjścia.

EXM 10 10

Charakterystyka ogólna DMK SW Oprogramowanie do zdalnej kontroli do mierników DMK 22, DMK 32, DMK 40, DMK 52, DMK62, DMG 210, DMG 300, DMG 700, DMG 800 i DMG 900. Oprogramowanie umożliwia kontrolowanie 64 mierników podłączonych do jednej szyny zbiorczej RS485. DMK SW podzielony jest na moduły gwarantujące prostą i łatwą obsługę: • Główna strona synoptyczna zawierająca najważniejsze dane przychodzące z różnych podłączonych DMK • Strona szczegółowa z danymi odnoszącymi się do wybranego DMK • Rejestracja danych pozwalająca na przechowywanie wybranych pomiarów na dysku (max 128 pomiarów) • Rejestracja zdarzeń / alarmów, z zachowaniem danych o alarmach z różnych DMK potrzebnych do zaawansowanej analizy • Wykresy dynamiczne pozwalające kontrolować stan parametrów elektrycznych • Wykres słupkowy analizy składowych harmonicznych • Licznik energii pozwalający na okresowe przeglądanie mierników energii różnych przyrządów i monitorowanie zużycia mocy.

14

14-18

Urządzenia pomiarowe i przekładniki prądowe

electric

Cyfrowe instrumenty pomiarowe Akcesoria do mierników

Kod zamówienia

Opis

Ilość Masa w opak. Szt.

[kg]

Akcesoria. 51 C2

Kabel łączący PC ↔ RS232 długość 1.8m

1

0.090

51 C4

Kabel łączący PC ↔ konwerter 4 PX1 długość 1.8m

1

0.147

51 C5

Kabel łączący RS232 ↔ modem 1 analogowy, długość 1.8m

0.111

51 C9

Kabel łączący PC ↔ modem analogowy, długość 1.8m

1

0.137

4 PX1

Konwerter RS2322/RS48, izolowany 1 optycznie, 220-240VAC ❶

0.600

PA 96X48

Osłona ochronna IP65 do DMK 0…, DMK 1...

1

0.048

31 PA 96X96 Osłona ochronna IP54 do DMK 2..., DMK 3... i DMK 40

1

0.077

EXM 80 04

151 C4

❶ ❷ 4 PX1

14

Zestaw osłon zacisków do DMG 200, DMG 210 i DMG 300

RS232/RS485 optycznie izolowany konwerter, prędkość transmisji danych 38,400b; automatyczny lub ręczny nadzór linii transmisji, zasilanie 220-240VAC ±10%, (110-120VAC na zamówienie). Należy skontaktować się z naszym Serwisem Klienta (Tel. 071 7979 021, email: [email protected]).

electric

Urządzenia pomiarowe i przekładniki prądowe

14-19

Liczniki energii Jednofazowe

Kod zamówienia

Opis

Ilość Masa w opak. Szt.

[kg]

Liczniki mechaniczne. DME M100

32A, podłącz. bezpośrednie 1DME M100 T1

32A, podłącz. bezpośrednie, 1 1 wyjście impulsoweDME D100 T1

32A, podłącz. bezpośrednie, 1 1 wyjście impulsoweDME D110 T1

32A, podłącz. bezpośrednie, 1 1 programowalne wyjście statyczne, wielopomiarowyDME D120 T1

63A, podłącz. bezpośrednie, 1 1 programowalne wyjście statyczne, wielopomiarowyLiczniki cyfrowe.

DME M100Należy skontaktować się z naszym Serwisem Klienta (Tel. 071 7979 021, email: [email protected]).

DME D110 T1

Charakterystyka ogólna Liczniki energii służą do pomiaru poboru energii w układach jednofazowych (podłączenie bezpośrednie). Charakterystyka robocza DME M… – znamionowe napięcie zasilania: 230VAC -20…+15% – podłączenie bezpośrednie – prąd maksymalny: 32A – pomiar energii czynnej – dokładność pomiaru energii: klasa 1 (IEC/EN 62053-21) – licznik mechaniczny: cyfry 6+1 – migająca dioda LED do sygnalizacji poboru – wyjście impulsowe, statyczne, tylko w DME M100 T1 – obudowa modułowa DIN 43880, 1 moduł – osłony zacisków dostarczane w standardzie – stopień ochrony: IP40 od przodu; IP20 na zaciskach. DME D100 T1 – DME D110 – znamionowe napięcie zasilania: 220-240VAC – podłączenie bezpośrednie – prąd maksymalny: 32A – pomiar 10 parametrów elektrycznych, tylko DME D110 T1 – pomiar energii czynnej i biernej, tylko DME D110 T1 – dokładność pomiaru energii czynnej: klasa 1 (IEC/EN 62053-21); klasa B (EN 50470-3) – dokładność pomiaru energii biernej: klasa 2 (IEC/EN 62052-23) – wyświetlacz LCD: cyfry 5+1 – migająca dioda LED do sygnalizacji poboru – wyjście impulsowe, statyczne, tylko w DME D110 T1 – obudowa modułowa DIN 43880, 1 moduł – osłony zacisków dostarczane w standardzie – stopień ochrony: IP40 od przodu; IP20 na zaciskach. DME D120 T1 – znamionowe napięcie zasilania: 220-240VAC – podłączenie bezpośrednie – prąd maksymalny: 63A – pomiar 12 parametrów elektrycznych – pomiar energii czynnej i biernej – dokładność pomiaru energii czynnej: klasa 1 (IEC/EN 62053-21); klasa B (EN 50470-3) – dokładność pomiaru energii biernej: klasa 2 (IEC/EN 62052-23) – wyświetlacz LCD: cyfry 6+1 – migająca dioda LED do sygnalizacji poboru – obudowa modułowa DIN 43880, 2 moduły – osłony zacisków dostarczane w standardzie – stopień ochrony: IP40 od przodu; IP20 na zaciskach.

DME D120 T1

Certyfikaty i zgodności Certyfikacja w trakcie: dyrektywa MID (EN 50470-1, EN 50470-3) tylko dla DME D100 T1 Zgodne z normami: IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC7EN 61000-6-3.

Wymiary strona W-50

14

Urządzenia pomiarowe i przekładniki prądowe

14-20

electric

Liczniki energii Trójfazowe z przewodem neutralnym

Kod zamówienia

Opis

Ilość Masa w opak. Szt.

[kg]

Liczniki cyfrowe. DME D300 T263A, podłączenie 1 bezpośrednie 2 programowalne wyjścia statyczne, wielopomiarowyNależy skontaktować się z naszym Serwisem Klienta (Tel. 071 7979 021, email: [email protected]).

DME D300 T2

Trójfazowe z przewodem neutralnym lub bez

Kod zamówienia

Opis

Ilość Masa w opak. Szt.

[kg]

Liczniki cyfrowe. DME D310 T2Podłączenie pośrednie 1 przez przekładnik CT /5A, 2 programowalne wyjścia statyczne, wielopomiarowy, do rozbudowyNależy skontaktować się z naszym Serwisem Klienta (Tel. 071 7979 021, email: [email protected]).

Charakterystyka ogólna Mierniki energii są cyfrowymi licznikami/analizatorami energii elektrycznej do układów trójfazowych z bezpośrednim podłączeniem lub przez przekładnik prądowy. Charakterystyka robocza – znamionowe napięcie zasilania: 220-240VAC – podłączenie bezpośrednie do 63A, tylko w DME D300 T2 – podłączenie przez przekładnik CT /5A, tylko w DME D310 T2 – pomiar 30 parametrów elektrycznych – dokładność pomiaru energii czynnej: klasa 1 (IEC/EN 62053-21); klasa B (EN 50470-3) – dokładność pomiaru energii biernej: klasa 2 (IEC/EN 62052-23) – licznik z wielofunkcyjny wyświetlaczem LCD – migająca dioda LED do sygnalizacji poboru – pomiar częściowy energii czynnej – 1 programowalne wejście cyfrowe – 2 programowalne wyjścia statyczne – optycznie izolowany port do podłączenia modułów rozszerzeń z serii EXM10…, tylko w DME 310 T2 – obudowa modułowa DIN 43880, 4 moduły – osłony zacisków dostarczane w standardzie – stopień ochrony: IP40 od przodu; IP20 na zaciskach. Certyfikaty i zgodności Zgodne z normami: IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC7EN 61000-6-3.

DME D310 T2

Rejestrator danych

Kod zamówienia

Opis

Ilość Masa w opak. Szt.

[kg]

Rejestrator danych. DME CDDo DME M100 T1 i DME D… 1 możliwość podłączenia 8 liczników energii, port RS485, do rozbudowyNależy skontaktować się z naszym Serwisem Klienta (Tel. 071 7979 021, email: [email protected]).

DME CD

14

Charakterystyka ogólna Rejestrator danych DME CD został zaprojektowany w powiązaniu z licznikiem energii DME M100 T1 i DME D… Przystosowany jest do impulsowego zliczania sygnałów pochodzących z wyjść statycznych podłączonych do niego liczników energii, zapamiętywania danych i ich wyświetlania na swoim wyświetlaczu lub bezpośrednio na ekranie komputera, przy użyciu oprogramowania DMK SW, podłączonego do wbudowanego portu RS485. Charakterystyka robocza – znamionowe napięcie zasilania: 220-240VAC / 120-250VDC – 8 wejść, do rozbudowy z modułami EMX10… – port komunikacji RS485 – protokoły komunikacyjne Modbus®-RTU – wielofunkcyjny wyświetlacz – częściowy i całkowity licznik energii, może być kasowany osobno dla każdego kanału – obudowa modułowa DIN 43880, 4 moduły – osłony zacisków dostarczane w standardzie – stopień ochrony: IP40 od przodu; IP20 na zaciskach. Certyfikaty i zgodności Zgodne z normami: IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC7EN 61000-6-3.

Oprogramowanie i akcesoria

Kod zamówienia

Opis

Ilość Masa w opak. Szt.

[kg]

1

0,246

Oprogramowanie. DMK SW DMK SW

Oprogramowanie do zdalnej kontroli PC ↔ DME..., w komplecie kabel 51 C4

Moduły rozszerzeń do DME D310 T2 i DME CD. EXM 10 00

2 wejścia cyfr. i 2 wyjścia 1 statyczne, optyczn. izolow.EXM 10 01

2 optycznie izolowane 1 wejścia cyfrowe i 2 wyjścia przekaźnikowe, 5A 250VACEXM 10 10

Optycznie izolowany port USB

1EXM 10 11

Optycznie izolowany port RS232 1EXM 10 12

Optycznie izolowany port RS485 1EXM 10 13

Optycznie izolowany port Ethernet 1EXM 10 10 Wymiary strona W-50Należy skontaktować się z naszym Serwisem Klienta (Tel. 071 7979 021, email: [email protected])

electric

Urządzenia pomiarowe i przekładniki prądowe

14-21

Przekładniki prądowe Rdzeń zamknięty

Kod zamówienia

Strona Obciążenie pierwotna Ip kl. 0.5 kl. 1

Ilość Masa w opak.

[VA]

[VA]

Szt. [kg]

/5 [A] Na kabel ∅ 22mm.

DM1T...

DM1T 0040

401

1

0.200

DM1T 0050

501

1

0.200

DM1T 0060

601

1

0.200

DM1T 0080

80

1.5

3

1

0.200

DM1T 0100

100

1.5

3

1

0.200

DM1T 0150

150

1.5

3

1

0.200

1

0.130

Na kabel ∅ 23mm. Na szynę 30x10mm. 25x12.5mm, 20x15mm.

DM2T...1

300/5A

DM2T 0060

60

DM2T 0080

801

1

0.130

DM2T 0100

1001

1

0.130

DM2T 0150

1501

1

0.130

DM2T 0200

200

1.5

3

1

0.130

DM2T 0250

250

1.5

3

1

0.130

DM2T 0300

300

1.5

3

1

0.130

DM2T 0400

400

1.5

4

1

0.130

Na szynę 40x10mm, 30x20mm, 25x25mm. DM3T 0200

200

2

4

1

0.260

DM3T 0250

250

2.5

5

1

0.260

DM3T 0300

300

4

6

1

0.260

DM3T 0400

400

5

8

1

0.260

DM3T 0500

500

6

10

1

0.260

DM3T 0600

600

6

12

1

0.260

DM3T 0800

800

8

15

1

0.260

DM3T...

DM3T 1000

1000

10

20

1

0.260

Rdzeń owierany

Kod zamówienia

Strona Obciążenie pierwotna Ip kl. 0.5 kl. 1

Ilość Masa w opak.

[VA]

Szt. [kg]

/5 [A]

[VA]

DM1TA 0250

250

1.5

3

1

0.900

DM1TA 0300

300

1.5

3

1

0.900

DM1TA 0400

400

1.5

3

1

0.900

DM1TA 0500

500

2.5

5

1

0.900

DM1TA 0600

600

2.5

5

1

0.900

DM1TA 0750

750

2.5

5

1

0.900

DM1TA 0800

800

2.5

5

1

0.900

DM1TA 1000

1000

5

10

1

0.900

Na szynę 80x60mm.

DM2TA...

DM2TA 0250

250

1.5

3

1

1.050

DM2TA 0300

300

1.5

3

1

1.050

DM2TA 0400

400

1.5

3

1

1.050

DM2TA 0500

500

2.5

5

1

1.050

DM2TA 0600

600

2.5

5

1

1.050

DM2TA 0750

750

2.5

5

1

1.050

DM2TA 0800

800

2.5

5

1

1.050

DM2TA 1000

1000

5

10

1

1.050

Na szynę 80x120mm.

DM3TA...

S2 L S1 K

1 szt 300 / 5A 1 pętla = 300 / 5A

9 J-2 K P1

300:n/5A 300:1/5A=300/5A

300/5A S2 L S1 K

2 szt. 300 / 5A 2 pętle = 150 / 5A

9 J-2 K P1

300:n/5A 300:2/5A=150/5A

300/5A

Na szynę 50x60mm.

DM1TA...

Charakterystyka ogólna Przekładniki prądowe (CT) serii DM...T instaluje się w systemach elektrycznych, aby zmniejszyć prąd strony pierwotnej do wartości wtórnej 5A, co odpowiada prądowi na wejściu mierników cyfrowych lub przekaźników nadzorczych. Są one wykonane bez uzwojenia pierwotnego i stosuje się je przy wartościach prądu pierwotnego od 40A wzwyż. Pętle, wykonane na rdzeniu, kablem strony pierwotnej nie zmieniają dokładności pomiaru, ale zmieniają wartość prądu strony pierwotnej proporcjonalnie do prądu strony wtórnej. Nadają się do montażu za pomocą śrub lub montażu na szynie DIN 35mm (IEC/EN 60715) przy pomocy zestawu zawartego w dostawie standardowej.

DM3TA 0500

500

2.5

5

1

1.250

DM3TA 0600

600

2.5

5

1

1.250

DM3TA 0750

750

2.5

5

1

1.250

DM3TA 0800

800

2.5

5

1

1.250

DM3TA 1000

1000

5

10

1

1.250

DM3TA 1200

1200

6

12

1

1.250

DM3TA 1250

1250

7.5

15

1

1.250

DM3TA 1500

1500

7.5

15

1

1.250

Wymiary strona W-50

S2 L

3 szt.

S1 K

9 J-2 K P1

300 / 5A 3 pętle = 100 / 5A

300:n/5A 300:3/5A=100/5A Charakterystyka robocza – częstotliwość robocza: 40-60Hz – prąd strony wtórnej: 5A – przeciążenie wytrzymywane: 120%Ip – znamionowe napięcie izolacji Ui: 720V – znamionowy prąd dynamiczny Idyn: 2.5 Ith przez 1 sekundę – izolacja (typ suchy): klasa E – stopień ochrony: IP30 – warunki otoczenia • temperatura pracy: -25 … +50°C • temperatura składowania: -40 … +80°C. • wilgotność względna, nie kondensacyjna: 90%. Certyfikaty i zgodności Zgodne z normami: IEC/EN 60044-1.

14

Wymiary [mm]

electric

W-49

Cyfrowe urządzenia pomiarowe i przekładniki prądowe

Mierniki DMK 0... - DMK 1...

92

W

9

46

DMK 3... - DMK 40

92

96

6

92 12

96

82

90

62

92

14

90

96

6

92

Mierniki DMK 2...

96

81

48

16

44

96

DMG 700 DMG 700 - DMG 800... - DMG 900... z modułami rozszerzeń EXP... 26.3

53.2

92

19

92

96

99.5 64.5

96

DMG 900T DMG 900T 61.5 EXP 10...

DMG 900RD

Przetwornik DMG 900T z modułami rozszerzeń EXP...

Zdalny wyświetlacz DMG 900RD

115 96

37.3

64.5 96.3 EXP 10...

91.7

54 91.6

Mierniki DMK 7... - DMK 8... 53.5

Mierniki DMK 5... - DMK 6...

58.1 43.8

5

60 55

105

45 63.5

95 90

45

105.4

99

90

36

DMG 200 - DMG 210 - DMG 300

1

fl4.2

EXM...

11

45 63.5 93.4 36.4

63 43.8

35.8

95 90

5

63 43.8 42.7

105.4 90

71.6

Moduły rozszerzeń EXM...

45 63.5

DMG 200 - DMG 210 - DMG 300

24

19

96

43.5

92

92

28.8

110 101.3

5

90.8

96

20

Wymiary [mm]

W-50

electric

Cyfrowe urządzenia pomiarowe i przekładniki prądowe LICZNIKI ENERGII Liczniki cyfrowe DME D120 T1

71.6

Ø4.2

10 12.5 15

27.5

20

27.5

25 30

Rdzeń otwierany DM1TA...

50

142

50

P2

P2

145

S2

P2

32

P2 52 78

32

80 109

DM3TA... 50

142

184

P2

P2 80 109

32

S2

32

32

145

S2

25 30 40

DM2TA...

114

45 90

9.5

72.5

28

28

Ø30

81.5

3

Ø2

62.5

71

46.5

65.5

56.5

65.5

2

Ø2

DM3T...

52

10 20

9.5

DM2T...

46.5

52

36.5

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE – Rdzeń zamknięty DM1T...

58.1 43.8

Ø4.2

56.5

Ø4.2

5

99

104.7

99

45 90

99

58.1 43.8

5

104.7

35.8

40

58 43.7

5

9.5

17.5

Liczniki cyfrowe DME D300... Rejestrator danych DME CD

45 90

Liczniki mechaniczne DME M100... - DME D100... Liczniki cyfrowe DME D110

104.7

W

32

44.5

Schematy połączeń

electric

Urządzenia pomiarowe i przekładniki prądowe

DMK 00 - DMK 00 R1

DMK 01 - DMK 01 R1

ob ci ąż en ie

L L/N 1.4

L/N 1.5

600V~

1.1

1.2

3.2 3.1 3.3

1.6

1.3

1.1

1.2

3.2 3.1 3.3

220...240VAC

L/N 1.4

1.1

1.1

1.2

1.1

1.1

DMK 11 - DMK 11 R1 L1 L2 L3 N 1.3 1.4

1.6

1.1

DMK 80 - DMK 80 R1

L

DMK 81 - DMK 81 R1

ob ci ąż en ie

L/N L/N

L/N S1

A2

14 12 11

A1

A2

L

L/N

600V~

L/N

A1

A1

A1

DMK 71 - DMK 71 R1 L1 L2 L3 N I1

N

L

L/N

I2

I3 COM

14 12 11

MIERNIK

A1

A2

220...240VAC Tylko w DMK 70 R1

14 12 11

14 12 11

Tylko w DMK 71 R1

A1

I1

I2

I3

COM

5A~

MIERNIK

A1

A2

220...240VAC

14

13

Tylko w DMK 75 R1

A2

220...240VAC

ob ci ąż en ie

600V~

5A~

MIERNIK

Tylko w DMK 84 R1

L1 L2 L3 N

S1 S2

600V~

5A~

L1 L2 L3 N

5A~

MIERNIK

A2

ob ci ąż en ie

L1 L2 L3 N

DMK 75 - DMK 75 R1 ob ci ąż en ie

600V~

A1

A2

220...240VAC

ob ci ąż en ie

L3

A2

MIERNIK

14 12 11

S2

Trójfazowe

S1 S2

L/N

600V~

L1 L2 L3 N

220...240VAC

A1

ob ci ąż en ie

L

S1

220...240VAC

L1 L2 L3 N

Tylko w DMK 83 R1

L2

L/N

MIERNIK

DMK 84 - DMK 84 R1 Jednofazowe

DMK 70 - DMK 70 R1

L1

L

S2

5A~

45/65Hz

A2

L/N

A2

MIERNIK

220...240VAC

S1

ob ci ąż en ie

L

220...240VAC

Tylko w DMK 81 R1

ob ci ąż en ie

L/N

3.2 3.1 3.3

Tylko w DMK 16 R1

Amperomierz

MIERNIK

DMK 83 - DMK 83 R1

L

1.2

600V~

14 12 11

220...240VAC

1.1

220...240VAC

Tylko w DMK 15 R1

L/N L

2.3 2.4

5A~

MIERNIK

ob ci ąż en ie

S2

2.1 2.2

600V~

3.2 3.1 3.3

1.2

MIERNIK

Tylko w DMK 80 R1

ob ci ąż en ie

1.3 1.4 1.5 1.6

L

5A~

MIERNIK

L1 L2 L3 N

2.3 2.4

DMK 82 Woltomierz ob ci ąż en ie

600V~

A1

1.1

220...240VAC

Tylko w DMK 04 R1

DMK 16 - DMK 16 R1

5A~

Tylko w DMK 11 R1

L

3.2 3.1 3.3

METER

3.2 3.1 3.3

1.2

220...240VAC

2.1 2.2

1.2

220...240VAC

ob ci ąż en ie

MIERNIK

3.2 3.1 3.3

1.1

3.2 3.1 3.3

600V~

5A~

MIERNIK

Tylko w DMK 04 R1

1.3 1.4 1.5 1.6

1.5 1.6

1.5 1.6

1.4

600V~

L1 L2 L3 N

5A~

Tylko w DMK 10 R1

220...240VAC

1.3 5A~

DMK 15 - DMK 15 R1 ob ci ąż en ie

MIERNIK

L

1.2

220...240VAC

600V~

1.1 1.2 220...240VAC

ob ci ąż en ie

MIERNIK

3.2 3.1 3.3

1.5

1.2

L1 L2 L3 N

1.5 1.6

1.4

600V~

ob ci ąż en ie

1.6

Trójfazowe ob ci ąż en ie

1.3

L1 L2 L3 N

1.5

220...240VAC

L1 L2 L3 N

Tylko w DMK 03 R1

1.4

1.4

MIERNIK

DMK 04 - DMK 04 R1 Jednofazowe

DMK 10 - DMK 10 R1

1.3

1.3

220...240VAC

Tylko w DMK 01 R1

45/65Hz

1.2

1.6

5A~

MIERNIK

220...240VAC

1.5

L/N

MIERNIK

ob ci ąż en ie

L 1.3

1.4

ob ci ąż en ie

L

600V~

DMK 03 - DMK 03 R1

600V~

L/N

MIERNIK

Tylko w DMK 00 R1

Amperomierz ob ci ąż en ie

L

5A~

MIERNIK

220...240VAC

DMK 02 Woltomierz ob ci ąż en ie

L

1.3

S-33

14 12 11

Tylko w DMK 84 R1

S

Schematy połączeń

S-34

electric

Urządzenia pomiarowe i przekładniki prądowe

S

DMK2... Jednofazowe

Dwufazowe O B Ć I Ą Ż E N I E

N

DMK 2... 208...240VAC DMK 25 12...24VDC DMK 26 12...24VDC

L

N

L1 L2 L3 N

ZASILANIE POMOCNICZE

I1

I2

I3

L1

O B Ć I Ą Ż E N I E

CT2

L2 N DMK 2... 208...240VAC DMK 25 12...24VDC DMK 26 12...24VDC

C

L

PRĄD

NAPIĘCIE

Trójfazowe z przewodem neutralnym lub bez CT1

CT1

L

N

ZASILANIE POMOCNICZE

L1 L2 L3 N

I1

I2

I3

O B Ć I Ą Ż E N I E

CT2

L2

CT3

L3 N DMK 2... 208...240VAC DMK 25 12...24VDC DMK 26 12...24VDC

C

L

PRĄD

NAPIĘCIE

CT1 L1

N

ZASILANIE POMOCNICZE

L1 L2 L3 N

I1

I2

I3

C

PRĄD

NAPIĘCIE

Trójfazowe bez przewodu neutralnego w układzie ARONA CT1

CT1 L1

O B Ć I Ą Ż E N I E

CT2

L2 L3 DMK 2... 208...240VAC DMK 25 12...24VDC DMK 26 12...24VDC

L

N

ZASILANIE POMOCNICZE

L1 L2 L3 N

I1

I2

I3

L

24...48VDC 100...240VAC 110...250VDC

10 11 12 + - GND

ZASILANIE POMOCNICZE DMK 6...

30 32 34 36 L1 L2 L3 N

S1 S2 I1

S1 S2 I2

S1 S2 I3

I1

NAPIĘCIE

I1

I2

I3

C

PRĄD

NAPIĘCIE

Trójfazowe z przewodem neutralnym lub bez

15 16 S1 S2

17 18 S1 S2

I2

I3

O B Ć I Ą Ż E N I E

CT2

N

24...48VDC 100...240VAC 110...250VDC

+ - GND

10 11 12 + - GND

ZASILANIE POMOCNICZE DMK 6...

PRĄD

CT1

CT1

L1 L2 L3 N

ZASILANIE NAPIĘCIE POMOCNICZE DMK 3... - DMK 40

PRĄD

13 14 S1 S2

L1 L2 L3 N

Dwufazowe O B Ć I Ą Ż E N I E

N

L1 L2 L3 N

N

ZASILANIE POMOCNICZE

CT1

+ - GND

DMK 2... 208...240VAC DMK 25 12...24VDC DMK 26 12...24VDC

C

DMK3... - DMK40 - DMK6... Jednofazowe

ZASILANIE NAPIĘCIE POMOCNICZE DMK 3... - DMK 40

CT3

L3

PRĄD

NAPIĘCIE

O B Ć I Ą Ż E N I E

L1 L2

30 32 34 36 L1 L2 L3 N

NAPIĘCIE

S1 S2 I1

S1 S2 I2

I1

15 16 S1 S2

17 18 S1 S2

I2

I3

10 11 12 + - GND

ZASILANIE POMOCNICZE DMK 6...

PRĄD

CT1 O B Ć I Ą Ż E N I E

CT2

24...48VDC 100...240VAC 110...250VDC

+ - GND

L1 L2 L3 N

ZASILANIE NAPIĘCIE POMOCNICZE DMK 3... - DMK 40 10 11 12 + - GND

ZASILANIE POMOCNICZE DMK 6...

30 32 34 36 L1 L2 L3 N

S1 S2 I1

S1 S2 I2

S1 S2 I3

PRĄD

13 14 S1 S2

NAPIĘCIE

❶ Tylko dla DMK 32 D048.

I1

15 16 S1 S2

17 18 S1 S2

I2

I3

PRĄD

CT3

24...48VDC 100...240VAC 110...250VDC

+ - GND

L1 L2 L3 N

ZASILANIE NAPIĘCIE POMOCNICZE DMK 3... - DMK 40 10 11 12 + - GND

ZASILANIE POMOCNICZE DMK 6...

30 32 34 36 L1 L2 L3 N

NAPIĘCIE

S1 S2 I1

S1 S2 I2

S1 S2 I3

PRĄD

13 14 S1 S2 I1

15 16 S1 S2

17 18 S1 S2

I2

I3

PRĄD

N 24...48VDC 100...240VAC 110...250VDC

L1 L2 L3 N

ZASILANIE NAPIĘCIE POMOCNICZE DMK 3... - DMK 40

Trójfazowe bez przewodu neutralnego w układzie ARONA CT1

CT3

+ - GND

S1 S2 I3

PRĄD

13 14 S1 S2

CT2

O B Ć I Ą Ż E N I E

30 32 34 36 L1 L2 L3 N

NAPIĘCIE

S1 S2 I1

S1 S2 I2

S1 S2 I3

PRĄD

13 14 S1 S2 I1

15 16 S1 S2

17 18 S1 S2

I2

I3

PRĄD

O B Ć I Ą Ż E N I E

Schematy połączeń

electric

S-35

Urządzenia pomiarowe i przekładniki prądowe

DMK5... Jednofazowe

Dwufazowe

Trójfazowe z przewodem neutralnym lub bez

CT1 L

O B Ć I Ą Ż E N I E

N

208...240VAC

CT1

L1

O B Ć I Ą Ż E N I E

CT2

L2 N

208...240VAC

CT1 L1 L2

CT3

L3 N 208...240VAC

10

12

30 32 34 36

14

15

16

17

18

10

12

30 32 34 36

14

15

16

17

18

10

12

30 32 34 36

14

15

16

17

18

L

N

L1 L2 L3 N

C

C

I1

I2

I3

L

N

L1 L2 L3 N

C

C

I1

I2

I3

L

N

L1 L2 L3 N

C

C

I1

I2

I3

ZASILANIE POMOCNICZE

ZASILANIE POMOCNICZE

PRĄD

NAPIĘCIE

PRĄD

NAPIĘCIE

O B Ć I Ą Ż E N I E

CT2

ZASILANIE POMOCNICZE

PRĄD

NAPIĘCIE

Trójfazowe bez przewodu neutralnego w układzie ARONA CT1 L1

O B Ć I Ą Ż E N I E

CT2

L2 L3

208...240VAC

CT1 L1 L2

CT3

L3

208...240VAC

10

12

30 32 34 36

14

15

16

17

18

10

12

30 32 34 36

14

15

16

17

18

L

N

L1 L2 L3 N

C

C

I1

I2

I3

L

N

L1 L2 L3 N

C

C

I1

I2

I3

ZASILANIE POMOCNICZE

ZASILANIE POMOCNICZE

PRĄD

NAPIĘCIE

DMG 700 - DMG 800... Jednofazowe O B Ć I Ą Ż E N I E

N

12...48VDC 110...250VDC 100...440VAC

GND

V1 V2 V3 VN

NAPIĘCIE

S1 S2 I1

PRĄD

NAPIĘCIE

Dwufazowe

CT1

ZASILANIE POMOCNICZE

O B Ć I Ą Ż E N I E

S1 S2 I2

S1 S2 I3

PRĄD

Trójfazowe z przewodem neutralnym lub bez CT1 O B Ć I Ą Ż E N I E

CT2

N 12...48VDC 110...250VDC 100...440VAC

A1 A2 GND

V1 V2 V3 VN

ZASILANIE POMOCNICZE

NAPIĘCIE

S1 S2 I1

S1 S2 I2

S1 S2 I3

PRĄD

Trójfazowe bez przewodu neutralnego w układzie ARONA CT1

O B Ć I Ą Ż E N I E

CT2

12...48VDC 110...250VDC 100...440VAC

A1 A2 GND

V1 V2 V3 VN

ZASILANIE POMOCNICZE

NAPIĘCIE

S1 S2 I1

❶ Tylko dla DMG 800 D048.

S1 S2 I2

PRĄD

S1 S2 I3

CT1

CT3 12...48VDC 110...250VDC 100...440VAC

A1 A2 GND

V1 V2 V3 VN

ZASILANIE POMOCNICZE

NAPIĘCIE

S1 S2 I1

S1 S2 I2

PRĄD

S1 S2 I3

O B Ć I Ą Ż E N I E

CT1 CT2 CT3

N 12...48VDC 110...250VDC 100...440VAC

A1 A2 GND

V1 V2 V3 VN

ZASILANIE POMOCNICZE

NAPIĘCIE

S1 S2 I1

S1 S2 I2

PRĄD

S1 S2 I3

O B Ć I Ą Ż E N I E

S

Schematy połączeń

S-36

electric

Urządzenia pomiarowe i przekładniki prądowe

S

DMG 200 - DMG 210 - DMG 300 Jednofazowe

Dwufazowe

CT1

N

110...250VDC 100...240VAC

A1 A2 GND

V1 V2 V3 VN

ZASILANIE POMOCNICZE

NAPIĘCIE

S1 S2 I1

S1 S2 I2

Trójfazowe z przewodem neutralnym lub bez CT1

O B Ć I Ą Ż E N I E

CT1 O B Ć I Ą Ż E N I E

CT2

N 110...250VDC 100...240VAC

S1 S2 I3

PRĄD

A1 A2 GND

V1 V2 V3 VN

ZASILANIE POMOCNICZE

NAPIĘCIE

S1 S2 I1

S1 S2 I2

CT2 CT3

N 110...250VDC 100...240VAC

S1 S2 I3

PRĄD

A1 A2 GND

V1 V2 V3 VN

ZASILANIE POMOCNICZE

NAPIĘCIE

S1 S2 I1

S1 S2 I2

O B Ć I Ą Ż E N I E

S1 S2 I3

PRĄD

Trójfazowe bez przewodu neutralnego w układzie ARONA CT1

110...250VDC 100...240VAC

A1 A2 GND

V1 V2 V3 VN

ZASILANIE POMOCNICZE

NAPIĘCIE

S1 S2 I1

CT1

O B Ć I Ą Ż E N I E

CT2

S1 S2 I2

CT3

110...250VDC 100...240VAC

S1 S2 I3

PRĄD

DMG 900... Jednofazowe

V1 V2 V3 VN

NAPIĘCIE

S1 S2 I1

S1 S2 I2

S1 S2 I3

PRĄD

Dwufazowe CT1

12...48VDC 110...250VDC 100...440VAC

V1 V2 V3 V4 VN

ZASILANIE POMOCNICZE

NAPIĘCIE

S1 S2 I1

S1 S2 I2

S1 S2 I3

Trójfazowe z przewodem neutralnym lub bez CT1

O B Ć I Ą Ż E N I E

N

A1 A2 GND

A1 A2 GND

ZASILANIE POMOCNICZE

O B Ć I Ą Ż E N I E

CT1 O B Ć I Ą Ż E N I E

CT2

N 12...48VDC 110...250VDC 100...440VAC

S1 S2 I4

A1 A2 GND

V1 V2 V3 V4 VN

ZASILANIE POMOCNICZE

PRĄD

NAPIĘCIE

S1 S2 I1

S1 S2 I2

S1 S2 I3

CT2 CT3

N 12...48VDC 110...250VDC 100...440VAC

S1 S2 I4

A1 A2 GND

Trójfazowe bez przewodu neutralnego w układzie ARONA CT1

12...48VDC 110...250VDC 100...440VAC

A1 A2 GND

V1 V2 V3 V4 VN

ZASILANIE POMOCNICZE

NAPIĘCIE

S1 S2 I1

S1 S2 I2

CT1

O B Ć I Ą Ż E N I E

CT2

S1 S2 I3

CT3 12...48VDC 110...250VDC 100...440VAC

A1 A2 GND

S1 S2 I4

V1 V2 V3 V4 VN

ZASILANIE POMOCNICZE

PRĄD

Dwufazowe z przewodem neutralnym. Pomiar prądu w przewodzie neutralnym i napięcia między uziemieniem a przewodem neutralnym.

NAPIĘCIE

CT4

N 12...48VDC 110...250VDC 100...440VAC

A1 A2 GND

ZASILANIE POMOCNICZE

V1 V2 V3 V4 VN

NAPIĘCIE

S1 S2 I1

❶ Tylko dla DMG 900... D048.

S1 S2 I2

S1 S2 I3

PRĄD

S1 S2 I4

O B Ć I Ą Ż E N I E

S1 S2 I2

S1 S2 I3

O B Ć I Ą Ż E N I E

S1 S2 I4

PRĄD

Trójfazowe z przewodem neutralnym. Pomiar prądu w przewodzie neutralnym i napięcia między uziemieniem a przewodem neutralnym.

CT1 CT2

S1 S2 I1

CT1 CT2 CT3 CT4

N 12...48VDC 110...250VDC 100...440VAC

A1 A2 GND

ZASILANIE POMOCNICZE

V1 V2 V3 V4 VN

NAPIĘCIE

S1 S2 I1

S1 S2 I2

S1 S2 I3

PRĄD

S1 S2 I4

V1 V2 V3 V4 VN

ZASILANIE POMOCNICZE

PRĄD

O B Ć I Ą Ż E N I E

NAPIĘCIE

S1 S2 I1

S1 S2 I2

S1 S2 I3

PRĄD

O B Ć I Ą Ż E N I E

S1 S2 I4

DT-48

Dane techniczne

electric

Cyfrowe urządzenia pomiarowe

TYP

DT

DMK 80 - DMK 80 R1 DMK 00 - DMK 00 R1

DMK 81 - DMK 81 R1 DMK 01 - DMK 01 R1

DMK 82 DMK 02

DMK 83 - DMK 83 R1 DMK 03 - DMK 03 R1

DMK 84 - DMK 84 R1 DMK 04 - DMK 04 R1

ZASILANIE POMOCNICZE Znamionowe napięcie Us 220...240VAC Zakres napięcia roboczego

0.85...1.1 Us

Częstotliwość

50...60Hz ±10%

Pobór mocy

3.3VA (DMK...) 3.6VA (DMK... R1)

3.3VA

3.3VA (DMK...) 3.6VA (DMK... R1)

Rozproszenie mocy

1.5W (DMK...) 1.8W (DMK... R1)

1.5W

1.5W (DMK...) 1.8W (DMK... R1)

WEJŚCIA NAPIĘCIOWE Napięcie znamionowe Ue Zakres pomiaru Zakres pomiaru międzyfazowego Zakres częstotliwości Metoda pomiaru

600VAC

––

600VAC

––

15...660VAC

––

15...660VAC

––

600VAC ––

––

––

––

––

15...660VAC (DMK...) 25...660VAC (DMK... R1)

50...60Hz ±10%

––

50...60Hz ±10%

––

50...60Hz ±10%

TRMS

––

TRMS

––

WEJŚCIA PRĄDOWE Znamionowy prąd Ie

––

5A

––

5A

Zakres pomiaru

––

0.05...5.75A

––

0.05...5.75A (DMK...) 0.1...5.75A (DMK... R1)

Zakres częstotliwości

––

50...60Hz ±10%

––

50...60Hz ±10%

Typ wejścia

––

Przez zewnętrzny przekładnik prądowy z obwodem wtórnym 5A

––

Przez zewn. przekładnik prądowy z obwodem wtórnym 5A

Metoda pomiaru

––

TRMS

––

––

Zdolność przeciążeniowa

––

+20% Ie

––

+20% Ie

WEJŚCIA CZĘSTOTLIWOŚCI Zakres pomiaru

––

––

––

15...65Hz ±10%

––

Zakres napięcia

––

––

––

15...660VAC

––

Napięcie znamionowe wejścia

––

––

––

600VAC

––

DOKŁADNOŚĆ POMIARU Warunki pomiaru cosϕ –– (Temperatura +23°C ±1°C) Napięcie ±0.25% pełnej skali ±1 cyfra (Wilgotność względna Prąd –– 45 ±15% R.H.) Częstotliwość ––

––

––

––

± 1° ±1 cyfra

––

±0.25% pełnej skali ±1 cyfra

––

––

––

––

±1 cyfra

––

±0.5% pełnej skali ±1 cyfra ––

––

DODATKOWE BŁĘDY Wilgotność względna

±1 cyfra 60%...90% R.H..

Temperatura

±1 cyfra -20...+60°C

WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE Typ wyjścia i ilość przekaźników

1 zestyk przełączny C/O

Napięcie znamionowe

250VAC

Przeznaczenie wg IEC/EN 60947-5-1

AC1 8A 250VAC / B300 105

Wytrzymałość elektryczna

30x106

Wytrzymałość mechaniczna NAPIĘCIE IZOLACJI Napięcie znamionowe izolacji Ui

600VAC

415VAC (DMK81) 600VAC (DMK81 R1)

600VAC

POŁĄCZENIA Typ zacisków

śrubowe (DMK 8...); wtykowe (DMK 0...)

Przekrój przewodu (Min-Max)

0.2...4.0 mm2 (24...12 AWG)

Maksymalny moment dokręcania

0.8Nm (7lbin)

WARUNKI OTOCZENIA Temperatura pracy

-20...+60°C

Temperatura składowania

-30...+80°C

Materiał obudowy

Poliamid (DMK 8...) / Tworzywo termoplastyczne (DMK 0...)

Dane techniczne

electric

DT-49

Cyfrowe urządzenia pomiarowe

DMK 70 - DMK 70 R1 DMK 10 - DMK 10 R1

TYP

DMK 71 - DMK 71 R1 DMK 11 - DMK 11 R1

DMK 75 - DMK 75 R1 DMK 15 - DMK 15 R1

DMK 16 DMK 16 R1

ZASILANIE POMOCNICZE Znamionowe napięcie Us 220...240VAC Zakres napięcia roboczego

0.85...1.1 Us

Częstotliwość

50...60Hz ±10%

Pobór mocy

3.3VA (DMK...) 3.6VA (DMK... R1)

3.3VA (DMK...) 3.6VA (DMK... R1)

3.3VA (DMK...) 3.6VA (DMK... R1)

3.6VA (DMK...) 3.9VA (DMK... R1)

Rozproszenie mocy

1.5W (DMK...) 1.8W (DMK... R1)

1.5W (DMK...) 1.8W (DMK... R1)

1.5W (DMK...) 1.8W (DMK... R1)

1.8W (DMK...) 2.1W (DMK... R1)

Międzyfazowe

600VAC

––

600VAC

600VAC

Fazowe

347VAC

––

347VAC

347VAC

15...660VAC

––

35...660VAC

35...660VAC

WEJŚCIA NAPIĘCIOWE Napięcie znamionowe Ue Zakres pomiaru

Międzyfazowe Fazowe

Zakres częstotliwości Metoda pomiaru

10...382VAC

––

20...382VAC

20...382VAC

50...60Hz ±10%

––

50...60Hz ±10%

50...60Hz ±10%

TRMS

––

TRMS

TRMS

WEJŚCIA PRĄDOWE Znamionowy prąd Ie

––

5A

5A

5A

Zakres pomiaru

––

0.05...6A

0.05...5.75A

0.05...5.75A

Zakres częstotliwości

––

50...60Hz ±10%

50...60Hz ±10%

50...60Hz ±10%

Typ wejścia

––

Metoda pomiaru

––

TRMS

TRMS

TRMS

Zdolność przeciążeniowa

––

+20% Ie

+20% Ie

+20% Ie

±0.25% pełnej skali ±1 cyfra

––

±0.25% pełnej skali ±1 cyfra

±0.25% pełnej skali ±1 cyfra

––

±0.5% pełnej skali ±1 cyfra

±0.5% pełnej skali ±1 cyfra

±0.5% pełnej skali ±1 cyfra

––

––

1% pełnej skali ±1 cyfra

1% pełnej skali ±1 cyfra

Energia

––

––

––

Klasa 2

Częstotliwość

––

––

±1 cyfra

±1 cyfra

1 zestyk przełączny C/O

1 zestyk przełączny C/O

1 zestyk przełączny C/O❶

1 zestyk przełączny C/O

250VAC

250VAC

250VAC

250VAC

AC1 8A 250VAC / B300

AC1 8A 250VAC / B300

AC1 8A 250VAC / B300

AC1 8A 250VAC / B300

Przez zewnętrzny przekładnik prądowy z obwodem wtórnym 5A

DOKŁADNOŚĆ POMIARU Warunki pomiaru (Temperatura +23°C ±1°C) Napięcie (Wilgotność Prąd 45 ±15% R.H.) Moc

WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE Typ wyjścia i ilość przekaźników Napięcie znamionowe Przeznaczenie wg IEC/EN 60947-5-1

105

105

105

105

30x106

30x106

30x106

30x106

600VAC

415VAC

600VAC

600VAC

Przekrój przewodu (Min-Max)

0.2...4.0 mm2 (24...12 AWG)

0.2...4.0 mm2 (24...12 AWG)

0.2...4.0 mm2 (24...12 AWG)

0.2...4.0 mm2 (24...12 AWG)

Maksymalny moment dokręcania)

0.8Nm (7lbin)

0.8Nm (7lbin)

0.8Nm (7lbin)

0.8Nm (7lbin)

Temperatura pracy

-20...+60°C

-20...+60°C

-20...+60°C

-20...+60°C

Temperatura składowania

-30...+80°C

-30...+80°C

-30...+80°C

-30...+80°C

Wytrzymałość elektryczna Wytrzymałość mechaniczna NAPIĘCIE IZOLACJI Napięcie znamionowe izolacji Ui POŁĄCZENIA Typ zacisków

śrubowe (DMK 7...); wtykowe (DMK 1...)

WARUNKI OTOCZENIA

OBUDOWA Materiał ❶

Jeden zestyk N/O w DMK75R1

Poliamid (DMK 7...) / Tworzywo termoplastyczne (DMK 1...)

DT

DT-50

Dane techniczne

electric

Cyfrowe urządzenia pomiarowe

Charakterystyka

DT robocza

DMK 20 - DMK 21 - DMK 22

DMK 25 - DMK 26

Znamionowe napięcie Us

208-240VAC

12-24VDC z akumulatora

Zakres napięcia roboczego

154-288VAC dla DMK 20 177-264VAC dla DMK 21 - DMK 22

9-32VDC

TYP ZASILANIE POMOCNICZE

Częstotliwość

45-65HzPobór mocy

5.5VA (Us=240V) dla DMK 20 - DMK 21 6VA (Us=240) dla DMK 22

1.1W Maksimum

Rozproszenie mocy

2.5W (Us=240V) dla DMK 20 - DMK 21 2.8W (Us=240) dla DMK 22

1.1W Maksimum

20ms

500ms

Czas odporności na mikrowyłączenia WEJŚCIA NAPIĘCIOWE Maksymalne napięcie znamionowe

690VAC L-L (400VAC L-N)

Zakres pomiaru

60-830V L-L (30-480VAC L-N)

Zakres częstotliwości

45-65Hz

Metoda pomiaru

Rzeczywista wartość RMS

Impedancja wejściowa pomiaru

>1.1MΩ L-L i >570kΩ L-N

Metoda połączenia

Układy 1-, 2-, 3-fazowe lub 3-fazowe zrównoważone

Błąd pomiaru

±0,25% pełnej skali ±1cyfra (klasa 0,5)

WEJŚCIA PRĄDOWE Znamionowy prąd Ie

standardowo 5A (1A na zamówienie)

Zakres pomiaru

0.05-6A

Metoda pomiaru

Rzeczywista wartość RMS +20% Ie przez zewnętrzny przekładnik prądowy z obwodem wtórnym 5A

Zdolność przeciążeniowa Wartość szczytowa przeciążenia

50A przez 1 sekundę

Dynamiczna wartość szczytowa

125A dla 10ms

Pobór mocy

570kΩ L-N Układy 1-, 2-, 3- fazowe z przewodem neutralnym lub bez

±0,25% pełnej skali ±1cyfra (klasa 0,5) 5A (1A na życzenie) 0.02-6A

0.05-6A

0.02-6A

Wartości rzeczywiste RMS +20% Ie przez zewnętrzny przekładnik prądowy z obwodem wtórnym 5A 50A przez 1 sek 125A przez 10 ms