STIGA PARK PRO 18 PRO 16 PRESIDENT CLASSIC

STIGA PARK PRO 18 PRO 16 P R ES I D E NT CLASSIC 8211-0211-06 7. Park Classic-President 11. 8. Park Pro16-Pro18 12. Park Classic-President 9. P...
0 downloads 0 Views 8MB Size
STIGA PARK PRO 18 PRO 16 P R ES I D E NT CLASSIC

8211-0211-06

7. Park Classic-President

11.

8. Park Pro16-Pro18

12. Park Classic-President

9. Park President

13. Park Pro16-Pro18

10. Park Pro16-Pro18

14. Park President

15. Park Pro16-Pro18

20. Park Pro16-Pro18

16. Park Pro16-Pro18

21. Park Classic-President

17.

19. Park Classic-President

18.

22. Park Pro16-Pro18

23.

27. Park President-Pro16-Pro18

31. Park President

28. Park Classic-President

32. Park Pro16-Pro18

29. Park Classic

33. Park Pro16-Pro18

30. Park Classic

34.

24. Park Classic

25. Park President

26. Park Pro16-Pro18

10

9 1

11 4

8

13

2

1. Park Classic

7

3

2. Park Classic

9

1

12

11

15 2

6

8

14

5

7

13

3 4. Park President-Pro16

3. Park President-Pro16

17

9

19

16

18

12

14

15 20

5 5. Park Pro18

2 6. Park Pro18

11

3

13

PL

POLSKI UWAGI OGÓLNE Ten symbol oznacza OSTRZEŻENIE. Niedokładne przestrzeganie niniejszych instrukcji może spowodować obrażenia ciała i/lub uszkodzenie mienia. Przed uruchomieniem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi wraz z załączonym dodatkiem "PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA"

SYMBOLE Aby przypominać Ci o zachowaniu koniecznej ostrożnoci i uwagi podczas użytkowania, na maszynie umieszczono następujące symbole. Znaczenie symboli: Ostrzeżenie! Przed przystąpieniem do obsługi maszyny przeczytaj instrukcję obsługi i przepisy bezpieczeństwa. Ostrzeżenie! Uważaj na wyrzucane przedmioty. Zadbaj, aby na terenie pracy maszyny nie przebywały żadne osoby postronne. Ostrzeżenie! Zawsze pracuj w ochraniaczach słuchu. Ostrzeżenie! Niniejsza maszyna nie jest przeznaczona do poruszania się po drogach publicznych.

STEROWANIE Punkty 1 - 20, patrz rys. 1 - 6.

1. PODNOŚNIK NARZĘDZIOWY (nie dotyczy modelu Pro18) Dźwignia do podnoszenia zamontowanego z przodu wyposażenia dodatkowego w położenie transportowe.

2. HAMULEC GŁÓWNY Pedał oddziałujący na układ hamulcowy maszyny. Dwa położenia: 1. Pedał zwolniony - hamulec główny nie został uruchomiony.

2. Pedał całkowicie wciśnięty hamulec główny został w pełni uruchomiony. (President - Pro: napęd odłączony). Classic: Silnik jest wyposażony w automatyczną regulację prędkości obrotowej, co oznacza, że obroty silnika wzrastają przy obciążeniu. Dlatego przed hamowaniem należy odłączyć napęd. Przed hamowaniem lub zatrzymaniem maszyny, należy wcisnąć zarówno pedał hamulca jak i pedał sprzęgła. Absolutnie nie wolno hamować bez odłączenia napędu!

3. HAMULEC POSTOJOWY Blokada unieruchamiająca pedał hamulca w położeniu wciśniętym. Wciśnij całkowicie pedał hamulca. Przesuń blokadę hamulca w bok, a następnie zwolnij pedał hamulca. Wyłączenie hamulca postojowego nastąpi w wyniku lekkiego naciśnięcia na pedał hamulca. Zaopatrzona w sprężynę blokada odsunie się wówczas na bok. Zwróć uwagę na to, aby hamulec postojowy był wyłączony podczas jazdy.

4. SPRZĘGŁO (Classic) Pedał używany do załączania i odłączania napędu mechanicznej skrzyni biegów. Dwa położenia: 1. Pedał zwolniony - napęd załączony. Maszyna się porusza, jeżeli włączony jest bieg. 2. Pedał wciśnięty - napęd odłączony. Można dokonywać zmiany biegu. UWAGA! Nie wolno regulować prędkości przy pomocy sprzęgła. Aby osiągnąć odpowiednią prędkość należy skorzystać z odpowiedniego biegu.

5. PEDAŁ NAPĘDU (President Pro16 - Pro18) Pedał oddziałujący na przekładnię o płynnej regulacji.

PL

POLSKI 1. Wciśnij pedał przednią częścią stopy - maszyna porusza się do przodu.

9. ZAWIESZENIE SPRĘŻYNOWE SIEDZENIA

2. Pedał nie obciążony maszyna stoi w miejscu.

Pokrętło służące do płynnej regulacji zawieszenia sprężynowego siedzenia. Regulacja odbywa się w zależności od masy ciała operatora.

3. Wciśnij pedał piętą maszyna porusza się do tyłu. Prędkość regulowana jest przy pomocy pedału napędu. Im mocniej wciśnięty jest pedał, tym szybciej porusza się maszyna.

6. DźWIGNIA ODŁĄCZAJĄCA (President - Pro16 - Pro18) Dźwignia służąca do odłączania przekładni o płynnej regulacji. Zapewnia możliwość ręcznego przesunięcia maszyny w inne miejsce bez pomocy silnika. (Uwaga: W modelu Pro16 Pro18 dźwignia jest umieszczona po lewej stronie). Dwa położenia: 1. Dźwignia w położeniu tylnym - przekładnia załączona dla normalnego użytkowania. 2. Dźwignia w położeniu przednim - przekładnia odłączona. Możliwość ręcznego przesuwania maszyny.

1. Obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zawieszenie sprężynowe staje się bardziej miękkie. 2. Obrót w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara zawieszenie sprężynowe staje się twardsze. Zbyt mocne dokręcenie pokrętła regulacji zawieszenia sprężynowego może sprawić, że dźwignia włączająca wał odbioru mocy (7) nie będzie się mogła zablokować w położeniu górnym. Uwaga: Nie należy dokręcać połączenia śrubowego zawieszenia sprężynowego siedzenia na tyle mocno, żeby uniemożliwiało to ruchy zawieszenia.

10. DźWIGNIA ZMIANY BIEGÓW (Classic)

Nie wolno holować maszyny na długich odcinkach lub z dużą prędkością. Może to spowodować uszkodzenie przekładni.

Dźwignia służąca do wyboru jednego z pięciu biegów przednich (1-2-3-4-5), położenia neutralnego (N) lub biegu wstecznego (R).

7. WAŁ ODBIORU MOCY WŁĄCZANIE (oprócz Pro18)

Przy zmianie biegów musi być wciśnięty pedał sprzęgła.

Dźwignia służąca do włączania wału odbioru mocy napędzającego zamontowane z przodu wyposażenie. Dwa położenia: 1. Dźwignia w położeniu dolnym - wał odbioru mocy wyłączony. 2. Dźwignia w położeniu górnym - wał odbioru mocy włączony. Dźwignia blokuje się w tym położeniu, jeżeli na siedzeniu siedzi osoba o masie ciała większej niż 30 kg.

8. WAŁ ODBIORU MOCY WYŁĄCZANIE (oprócz Pro18) Wyposażona w sprężynę dźwignia, która służy do wyłączania wału odbioru mocy. Aby wyłączyć wał odbioru mocy należy wcisnąć przycisk.

UWAGA! Należy przestrzegać tego, aby przed zmianą biegów z położenia wstecznego na przednie lub odwrotnie maszyna stała zupełnie nieruchomo. Jeżeli nie uda się włączyć biegu od razu, należy zwolnić sprzęgło i ponownie je wcisnąć, po czym ponowić próbę włączenia biegu. Nie wolno włączać biegu na siłę!

11. REGULACJA PRZEPUSTNICY/ ZASYSACZA Regulator do ustawiania obrotów silnika oraz dławienia zasysania powietrza przy rozruchu zimnego silnika. (Druga funkcja nie dotyczy modeli Pro16 - Pro18, gdyż posiadają one osobne cięgno zasysacza - patrz punkt 12). 1. Dławienie - przy rozruchu zimnego silnika. Położenie dławienia znajduje się w najwyższym punkcie szczeliny (nie dotyczy Pro16 - Pro18).

PL

POLSKI 2. Całkowite otwarcie przepustnicy podczas pracy maszyny należy zawsze stosować całkowite otwarcie przepustnicy. Położenie całkowitego otwarcia przepustnicy znajduje się w odległości 1-1,5 cm od górnej krawędzi szczeliny. 3. Bieg jałowy.

12. CIĘGNO ZASYSACZA (Pro16 Pro18) Cięgno służące do dławienia zasysania powietrza przy rozruchu zimnego silnika. 1. Cięgno całkowicie wyciągnięte zamknięta przepustnica zasysacza gaźnika. Przy rozruchu zimnego silnika. 2. Cięgno wciśnięte - przepustnica zasysacza otwarta. Przy rozruchu rozgrzanego silnika oraz podczas jazdy. Przy rozgrzanym silniku nigdy nie należy jechać z wyciągniętym cięgnem zasysacza.

13. KLUCZYK WYŁĄCZNIKA ZAPŁONU Stacyjka służąca do uruchamiania i wyłączania silnika. Trzy położenia: STOP

1. Położenie wyłączenia - silnik jest wyłączony. Można wyjąć kluczyk. 2. Położenie jazdy (bez symbolu).

3. Położenie uruchomienia - rozrusznik START włącza się po przekręceniu kluczyka w położenie uruchomienia z automatycznym powrotem. Po uruchomieniu silnika należy pozwolić, aby kluczyk powrócił do położenia jazdy. W torebce plastikowej, w której znajdowała się między innymi niniejsza instrukcja obsługi, jest również zapasowy kluczyk. Należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu.

14. UKŁAD UTRZYMYWANIA STAŁEJ PRĘDKOŚCI JAZDY (Pro16 - Pro18) Wyłącznik służący do uaktywniania układu utrzymywania stałej prędkości jazdy. Działanie tego układu polega na tym, że pedał napędu (5)

może zostać unieruchomiony w wymaganym położeniu. Nie potrzeba wtedy używać prawej stopy. 1. Naciskaj pedał napędu, aż do uzyskania wymaganej prędkości. Następnie wciśnij przednią część wyłącznika, aby uaktywnić układ utrzymywania stałej prędkości jazdy. Symbol zaświeci się na zielono. 2. Wyłączanie układu utrzymywania stałej prędkości jazdy odbywa się przez naciśnięcie tylnej części wyłącznika.

15. WYŁĄCZNIK ŚWIATEŁ (nie dotyczy modelu Classic) Wyłącznik reflektora halogenowego. Reflektor działa tylko przy włączonym silniku, nie jest obciążony akumulator. Dwa położenia: 1. Wyłącznik wyciągnięty - reflektor zapalony. 2. Wyłącznik wciśnięty - reflektor zgaszony.

16. WAŁ ODBIORU MOCY (Pro18) Wyłącznik do włączania i wyłączania sterowanego elektromagnetycznie wału odbioru mocy. 1. Naciśnij dolną część wyłącznika następuje włączenie wału odbioru mocy. Symbol świeci się na zielono. 2. Naciśnij górną część wyłącznika następuje wyłączenie wału odbioru mocy.

17. LICZNIK GODZIN (Pro18) Pokazuje liczbę godzin pracy maszyny. Działa tylko przy włączonym silniku.

18. PODNOŚNIK NARZĘDZIOWY (Pro18) Wyłącznik (symbol czerwony) służy do sterowania zamontowanym z przodu elektrycznym podnośnikiem narzędzi. 1. Naciśnij górną część wyłącznika - następuje opuszczenie narzędzia do położenia roboczego. 2. Naciśnij dolną część wyłącznika - następuje podniesienie narzędzia do położenia transportowego.

PL

POLSKI

19. NASTAWIANIE WYSOKOŚCI KOSZENIA (Pro18) Maszyna jest przystosowana do współpracy ze sterowanym elektrycznie układem nastawiania wysokości koszenia (dostępny jako wyposażenie dodatkowe). Gniazdo do przyłączenia układu znajduje się po prawej stronie, przed przednim kołem. Wyłącznik (symbol pomarańczowy) stosowany jest do płynnego zwiększania i zmniejszania wysokości koszenia.

20. ZGRABIARKA TYLNA (Pro18) Maszyna jest przystosowana do współpracy z elektrycznie podnoszoną i opuszczaną zgrabiarką (dostępna jako wyposażenie dodatkowe). Kable do przyłączenia zgrabiarki znajdują się z tyłu maszyny, pod zaworem elektromagnetycznym. Wyłącznik (symbol niebieski) stosowany jest do podnoszenia i opuszczania zgrabiarki tylnej.

UŻYTKOWANIE MASZYNY

4. Zbieranie trawy i liści Przy pomocy holowanego zespołu zbierającego 13-1978 (30") lub 13-1950 (42"). 5. Przewożenie trawy i liści Przy pomocy wózka transportowego 13-1979 (Standard) lub 13-1988 (Maxi). 6. Nawożenie Przy pomocy rozrzutnika nawozów 13-1987, który można stosować również do siania trawy. 7. Rozrzucanie piasku Przy pomocy piaskarki 13-1975, którą można stosować również do rozrzucania soli. Zaleca się korzystanie z łańcuchów przeciwślizgowych 13-1956 oraz obciążników kół 13-1982. 8. Usuwanie chwastów ze żwirowanych ścieżek Przy pomocy zamontowanej z przodu szufli 13-1944 oraz zamontowanej z tyłu zgrabiarki 13-1969. 9. Koszenie brzegów trawnika Przy pomocy obcinarki bocznej 13-1972.

OBSZARY ZASTOSOWANIA - PARK Maszyna jest przeznaczona wyłącznie do wykonywania następujących prac we współpracy z podanym poniżej oryginalnym wyposażeniem dodatkowym STIGA: 1. Koszenie trawy Przy pomocy zespołu koszącego 13-2922 (100B), 13-2913 (102M), 13-2917 (110S), 13-2915/13-2921 (121M) lub udarowego zespołu koszącego 13-1977. 2. Zamiatanie Przy pomocy zespołu zamiatającego 131933 lub zbierającego zespołu zamiatającego 13-1939. Do pierwszego zespołu zaleca się korzystanie z osłony przeciwpyłowej 13-1936. 3. Odśnieżanie Przy pomocy łopat odśnieżających 13-1916 lub pługu odśnieżającego 13-1948. Zaleca się korzystanie z łańcuchów przeciwślizgowych 13-1956 oraz obciążników kół 13-1982.

10.Usuwanie mchu Przy pomocy udarowego zespołu koszącego 13-1977, wyposażonego w specjalny wałek do zrywania mchu 13-1986. Zespół holowniczy można obciążyć maksymalnie siłą pionową 100 N. Dopuszczalna siła popychająca od holowanego wyposażenia dodatkowego działająca na zespół holowniczy może wynosić maksymalnie 500 N.

UWAGI OGÓLNE Uzupełnianie paliwa oraz kontrola poziomu oleju w silniku może się odbywać po zdjęciu pokrywy silnika. Podnieś pokrywę silnika do góry/do tyłu (rys. 34). Uwaga: Aby skontrolować poziom oleju w modelach Pro16 - Pro18, należy zdjąć całą maskę silnika. Nie wolno eksploatować maszyny bez zamontowanej maski silnika. Istnieje niebezpieczeństwo oparzeń i przygniecenia części ciała.

PL

POLSKI NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA PALIWA Zawsze stosuj benzynę bezołowiową bez domieszek. Nie wolno stosować zmieszanej z olejem benzyny do silników dwusuwowych. UWAGA! Pamiętaj o tym, że zwykła benzyna bezołowiowa jest produktem, którego właściwości ulegają pogorszeniu wraz z upływem czasu. Nie kupuj więcej benzyny niż można zużyć w ciągu 30 dni. Korzystnie jest używać benzynę ekologiczną, tak zwaną benzynę alkilatową. Ten rodzaj benzyny zawiera składniki, które są mniej szkodliwe zarówno dla ludzi, jak i środowiska naturalnego. Benzyna jest substancją bardzo łatwo palną. Przechowuj paliwo w specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach. Uzupełniaj benzynę wyłącznie na zewnątrz pomieszczeń i podczas tej czynności nie pal papierosów. Uzupełnij paliwo zanim włączysz silnik. Kiedy silnik pracuje albo kiedy jest jeszcze ciepły nie zdejmuj pokrywy wlewu ani nie dolewaj benzyny.

KONTROLOWANIE POZIOMU OLEJU W SILNIKU Skrzynia korbowa jest przy dostawie napełniona olejem SAE 30. Przed każdym użyciem maszyny należy sprawdzić, czy poziom oleju jest odpowiedni. Maszyna powinna stać na płaskim podłożu. Dokładnie wytrzyj miejsce wokół prętowego wskaźnika poziomu oleju. Wytrzyj prętowy wskaźnik poziomu oleju, po czym wsuń go całkowicie i dokręć. Następnie odkręć pręt wskaźnikowy i wyjmij go. Odczytaj poziom oleju. Uzupełnij olej do oznaczenia "FULL", jeżeli poziom oleju znajduje się poniżej tego napisu (rys. 7 - 8).

KONTROLOWANIE POZIOMU OLEJU W PRZEKŁADNI (President Pro16 - Pro18) Przekładnia jest przy dostawie napełniona olejem SAE 20W-50. Przed każdym użyciem maszyny należy

sprawdzić, czy poziom oleju jest odpowiedni. Maszyna powinna stać na płaskim podłożu. Model President: Odkręć prętowy wskaźnik poziomu oleju (rys. 9). Odczytaj poziom oleju. Poziom oleju powinien się znajdować w zakresie oznaczenia xx. Model Pro16 - Pro18: Odczytaj poziom oleju na zbiorniku (rys. 10). Poziom powinien się znajdować między napisem "MAX" a "MIN". W razie potrzeby uzupełnij olej. Używaj oleju SAE 20W-50. Przy posługiwaniu się olejem przekładniowym bardzo ważne jest zachowanie czystości. Do układu nie mogą się dostać żadne cząstki zanieczyszczeń, ponieważ mogą one zniszczyć przekładnię.

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA Maszyna ta jest wyposażona w system bezpieczeństwa, na który składa się: - jeden wyłącznik na skrzynce biegów (tylko model Classic) - jeden wyłącznik przy pedale hamulca - jeden wyłącznik w zamocowaniu siedzenia - jeden wyłącznik przy dźwigni włączającej wał odbioru mocy (dotyczy tylko USA i Kanady). Aby można było uruchomić maszynę: - dźwignię zmiany biegów musi się znajdować w położeniu neutralnym (dotyczy modelu Classic) - pedał hamulca musi być wciśnięty - operator musi siedzieć na siedzeniu - dźwignia włączająca wał odbioru mocy musi się znajdować w dolnym położeniu (wał odbioru mocy odłączony) Przed każdym użyciem maszyny należy sprawdzić działanie systemu bezpieczeństwa! Sprawdzanie systemu należy przeprowadzić w następujący sposób: - uruchom silnik, usiądź na siedzeniu, włącz bieg, podnieś się z siedzenia - silnik powinien się wyłączyć (dotyczy modelu Classic) - uruchom silnik, usiądź na siedzeniu, wciśnij pedał napędu, aby maszyna ruszyła, zwolnij pedał napędu - maszyna powinna się zatrzymać (dotyczy modelu President) - uruchom silnik, usiądź na siedzeniu, wciśnij pedał napędu, aby maszyna ruszyła, włącz układ utrzymywania stałej prędkości jazdy, podnieś się z siedzenia - maszyna powinna

PL

POLSKI

się zatrzymać (dot. modeli Pro16 - Pro18) - uruchom silnik, usiądź na siedzeniu, wciśnij pedał napędu, aby maszyna ruszyła, włącz układ utrzymywania stałej prędkości jazdy, naciśnij pedał hamulca - maszyna powinna się zatrzymać (dot. modeli Pro16 - Pro18) - uruchom silnik, usiądź na siedzeniu, włącz wał odbioru mocy, podnieś się z siedzenia wał odbioru mocy powinien się wyłączyć (dotyczy wszystkich modeli). Jeżeli system bezpieczeństwa nie działa, nie wolno używać maszyny! Należy dostarczyć maszynę do serwisu w celu przeprowadzenia przeglądu.

ROZRUCH SILNIKA 1. Otwórz zawór paliwa (rys. 11). 2. Sprawdź, czy przewód świecy zapłonowej jest na swoim miejscu. 3. Sprawdź, czy wyłączony jest wał odbioru mocy. 4a. Model Classic: Przesuń dźwignię zmiany biegów w położenie neutralne. 4b. Modele President - Pro16 - Pro18: Zdejmij stopę z pedału napędu. 5a. Modele Classic - President: Rozruch zimnego silnika - ustaw przepustnicę w położeniu dławienia. Rozruch rozgrzanego silnika - ustaw przepustnicę na pełen gaz (1-1,5 cm poniżej położenia dławienia). 5b. Modele Pro16 - Pro18: Ustaw przepustnicę na pełen gaz. Rozruch zimnego silnika - wyciągnij do końca cięgno zasysacza. Rozruch rozgrzanego silnika - nie ruszaj cięgna zasysacza. 6. Wciśnij do oporu pedał hamulca. 7. Przekręć kluczyk zapłonu i uruchom silnik. 8a. Modele Classic - President: Po uruchomieniu silnika, jeżeli używany był zasysacz, stopniowo przestawiaj przepustnicę na pełny gaz. 8b. Modele Pro16 - Pro18: Po uruchomieniu silnika, stopniowo wciskaj cięgno zasysacza, jeżeli był on używany. 9. Przy rozruchu zimnego silnika nie należy od razu po uruchomieniu obciążać maszyny, lecz pozwolić, żeby silnik popracował przez kilka minut. Umożliwi to odpowiednie rozgrzanie się oleju.

WYŁĄCZANIE Wyłącz wał odbioru mocy. Włącz hamulec postojowy. Pozwól, aby silnik popracował 1-2 minuty na luzie. Wyłącz silnik przez przekręcenie kluczyka zapłonu. Zamknij zawór paliwa. Jest to szczególnie ważne, jeżeli maszyna ma być przewożona na przykład na przyczepie. Jeżeli maszyna będzie pozostawiana bez nadzoru, należy ze świecy zapłonowej zdjąć przewód zapłonu. Należy również wyjąć kluczyk wyłącznika zapłonu ze stacyjki. Natychmiast po wyłączeniu silnik może być bardzo rozgrzany. Nie należy wówczas dotykać tłumika, cylindra, ani żeber chłodzących. Może to spowodować oparzenia ciała. Maszyny z katalizatorem: Katalizator bardzo się nagrzewa podczas jazdy. Po wyłączeniu silnika ciepło będzie się utrzymywać przez dłuższy czas. Aby nie spowodować pożaru: - nie należy parkować w pobliżu łatwo palnych przedmiotów. - nie należy przykrywać maszyny zanim nie ostygnie katalizator.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE JAZDY Dopilnuj, aby w silniku podczas jazdy po zboczach znajdowała się odpowiednia ilość oleju (poziom oleju na "FULL"). Zachowaj ostrożność na zboczach. Nie ruszaj i nie zatrzymuj maszyny gwałtownie podczas wjazdu na zbocze lub zjazdu ze zbocza. Nigdy nie przejeżdżaj po zboczu na skos. Należy jeździć prosto z góry w dół i z dołu w górę. Maszynę z zamontowanym wyposażeniem dodatkowym można prowadzić przy maksymalnym nachyleniu 10× niezależnie od kierunku. Na zboczach i ostrych zakrętach zredukuj prędkość, aby nie dopuścić do przewrócenia się maszyny albo do utraty kontroli nad maszyną. UWAGA! Zanim skorzystasz z przyczepy, skontaktuj się ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym.

PL

POLSKI UWAGA! Maszyna nie jest przeznaczona do jazdy po drogach publicznych. Podczas jazdy na najwyższym biegu i pełnym gazie nie wykonuj pełnego skrętu kierownicą. Maszyna może się przewrócić. Trzymaj dłonie i palce z dala od pasa i pulpitu przy siedzeniu. Istnieje niebezpieczeństwo przycięcia dłoni lub palców. Nigdy nie używaj maszyny bez maski silnika. Podczas użytkowania silnik powinien zawsze pracować na pełnym gazie.

KONSERWACJA Nie wolno rozpoczynać żadnych czynności związanych z konserwacją maszyny, jeżeli: - nie wyłączono silnika - nie wyjęto kluczyka zapłonu ze stacyjki - nie zdjęto przewodu zapłonu ze świecy zapłonowej - nie włączono hamulca postojowego - nie wyłączono wału odbioru mocy

CZYSZCZENIE Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo pożaru: - nie wolno dopuścić, aby silnik, tłumik, akumulator i zbiornik paliwa uległy zabrudzeniu trawą, liśćmi i olejem. - należy regularnie sprawdzać, czy z maszyny nie wycieka olej i/lub paliwo. UWAGA! Jeżeli stosowane jest mycie pod wysokim ciśnieniem, nie wolno kierować strumienia bezpośrednio na przekładnię.

WYMIANA OLEJU SILNIKOWEGO Modele Classic - President: Po raz pierwszy wymień olej po 5 godzinach jazdy, później po każdych 50 godzinach jazdy lub jeden raz na sezon. Wymieniaj olej przy rozgrzanym silniku. Stosuj olej dobrej jakości (klasy SE, SF lub SG). Modele Pro16 - Pro18: Po raz pierwszy wymień olej po 8 godzinach jazdy, później po każdych 50 godzinach jazdy lub jeden raz w miesiącu. Wymieniaj olej przy rozgrzanym silniku.

Stosuj olej dobrej jakości (klasy SE, SF lub SG). Modele Classic - President - Pro16 - Pro18: Wymieniaj olej po każdych 25 godzinach jazdy lub jeden raz w tygodniu, jeżeli silnik będzie musiał pracować w szczególnie ciężkich warunkach albo przy bardzo wysokiej temperaturze otoczenia. Olej silnikowy może być bardzo gorący, jeżeli będzie spuszczany bezpośrednio po wyłączeniu silnika. Przed spuszczeniem oleju poczekaj kilka minut, żeby silnik zdążył ostygnąć. 1. Wykręć korek spustowy oleju C ( rys. 12 - 13). Poczekaj, aż olej spłynie do naczynia. Unikaj zabrudzenia olejem pasów klinowych. 2. Wkręć korek spustowy oleju. 3. Wyjmij prętowy wskaźnik poziomu oleju i wlej świeży olej. Ilość oleju: Classic - 1,4 litra President - 1,4 litra Pro16 - Pro18 - 1,4 litra, jeżeli nie jest wymieniany filtr oleju. 1,7 litra, jeżeli filtr oleju jest wymieniany. Rodzaj oleju do stosowania w okresie letnim: SAE-30 (Można również stosować SAE 10W-30, jednak przy stosowaniu oleju SAE 10W-30 może nieco wzrosnąć jego zużycie. Jeżeli będziesz stosować ten rodzaj oleju, kontroluj częściej jego poziom). Rodzaj oleju do stosowania w okresie zimowym: SAE-30 (Jeżeli nie posiadasz tego rodzaju oleju, stosuj SAE 10W-30). Nie stosuj żadnych dodatków do oleju. Nie dolewaj zbyt dużej ilości oleju. Może to spowodować przegrzanie silnika. Po każdym uzupełnieniu oleju sprawdź jego poziom. Poziom oleju ma sięgać do napisu "FULL".

WYMIANA OLEJU PRZEKŁADNIOWEGO (President - Pro16 - Pro18) Po raz pierwszy wymień olej po 50 godzinach jazdy, później po każdych 250 godzinach jazdy lub jeden raz na sezon. Stosuj olej SAE 20W-50 dobrej jakości (klasy SE, SF lub SG).

PL

POLSKI

Całkowita ilość oleju: Model President - 1,6 litra Modele Pro16, Pro18 - 3,3 litra UWAGA! Ze względu na konstrukcję przekładni podczas wymiany oleju spływa jedynie ok. 80% jego całkowitej ilości. Olej pozostały w przekładni i olej dolany zmieszają się w przekładni po uzupełnieniu. Dlatego przy wymianie nie należy dolewać zbyt dużo oleju. Podczas uzupełniania oleju sprawdzaj kilkakrotnie jego poziom. Przy posługiwaniu się olejem przekładniowym bardzo ważne jest zachowanie czystości. Do układu nie mogą się dostać żadne cząstki zanieczyszczeń, ponieważ mogą one zniszczyć przekładnię.

2. Włącz silnik i pozwól, żeby pracował na biegu jałowym. 3. Naciskaj na zmianę przednią i tylną część pedału napędu. 4. Kiedy koła napędowe zaczną się obracać, postaw maszynę na kołach. 5. Popchnij maszynę do tyłu, naciskając przednią część pedału napędu. Następnie przesuń maszynę do przodu, naciskając tylną część pedału napędu. 6. Kiedy maszyna zacznie się poruszać, ustaw przepustnicę na pełny gaz. 7. Kilkakrotnie ruszaj i zatrzymuj maszynę, aż osiągnie normalną prędkość. Uwaga: Wstępne odpowietrzenie maszyny przeprowadzić już podczas wlewania oleju, obracając ręcznie koło pasowe przekładni.

Model President: 1. Wykręć korek spustowy oleju D. Patrząc od tyłu korek znajduje się z prawej strony (rys. 14 i 25). Poczekaj, aż olej spłynie do naczynia.

WYMIANA FILTRU OLEJU (Pro16 Pro18)

2. Wkręć korek spustowy oleju.

Wymieniaj filtr oleju po każdych 100 godzinach jazdy.

3. Wyjmij prętowy wskaźnik poziomu oleju i wlej świeży olej. Modele Pro16 - Pro18: 1. Zdejmij pokrywę zbiornika oleju (rys. 10). 2. Wykręć korek spustowy oleju E. Patrząc od tyłu korek znajduje się z lewej strony (rys. 15 i 26). Poczekaj, aż olej spłynie do naczynia. 3. Wkręć korek spustowy oleju. 4. Odłącz przewód F u dołu zbiornika oleju (rys. 16). 5. Dla ułatwienia wlewania oleju zaleca się na przykład stosowanie pompki (rys. 16 przedstawia pompkę STIGA, numer artykułu 1134-3898-01). 6. Napełnij pompkę olejem. Następnie wsuń jej końcówkę w przewód F i powoli wtłaczaj olej do przekładni. 7. Przyłącz przewód do zbiornika oleju. 8. Na końcu wlej olej do zbiornika oleju.

ODPOWIETRZANIE (President Pro16 - Pro18)

Przed dokręceniem nowego filtru należy nasmarować uszczelkę filtru olejem silnikowym. Dokręcaj ręcznie filtr G do momentu, gdy uszczelka filtru dotknie gniazda filtru. Dokręć wtedy jeszcze filtr o 3/4 obrotu (rys. 13). Włącz silnik i pozostaw włączony przez 30 sekund. Wyłącz silnik. Sprawdź poziom oleju. Uzupełnij olej, jeżeli będzie poniżej oznaczenia "FULL" na prętowym wskaźniku poziomu oleju. Włącz silnik i sprawdź, czy nie nastąpił wyciek oleju.

SMAROWANIE Maszyna jest wyposażona w cztery smarowniczki H, które smaruje się smarem uniwersalnym po każdych 25 godzinach jazdy (rys. 17 - 18). Wszystkie łożyska z tworzywa należy smarować smarem uniwersalnym kilka razy na sezon.

Po uzupełnieniu oleju może wystąpić konieczność odpowietrzenia przekładni.

Smaruj łańcuch sterowania smarem uniwersalnym kilka razy na sezon. Jeżeli łańcuch sterowania jest silnie zabrudzony, zdemontuj łańcuch, umyj go, a następnie nasmaruj go na nowo.

1. Podnieś tył maszyny tak, aby koła napędowe poruszały się swobodnie.

Smaruj przeguby dźwigni napinającej olejem silnikowym kilka razy na sezon.

POLSKI Kilka razy na sezon nalej kilka kropli oleju silnikowego na oba końce linki przepustnicy. Model Classic: Przy dostawie z fabryki wał napędowy jest napełniony olejem (SAE 80W-90). Jeżeli się go nie otworzy, (może to zrobić tylko specjalista), to uzupełnianie oleju nie jest normalnie konieczne.

AKUMULATOR Regularnie sprawdzaj poziom elektrolitu. Poziom elektrolitu powinien się mieścić między oznaczeniem "UPPER" a "LOWER" na akumulatorze. Do regulacji poziomu elektrolitu używaj wyłącznie wody destylowanej (wody do akumulatorów). Stosowany w akumulatorach elektrolit jest silnie żrący i może spowodować obrażenia ciała oraz zniszczenie odzieży. Używaj gumowych rękawiczek i chroń oczy okularami ochronnymi. Unikaj wdychania oparów elektrolitu. Nie przechylaj akumulatora na tyle, aby elektrolit wyciekł ci na ręce lub odzież. Jeżeli tak się stanie, spłucz miejsca, które zetknęły się z elektrolitem dużą ilością wody.

PL

4. Oczyść filtr powietrza w następujący sposób: Postukaj nim o gładką powierzchnię. Jeżeli filtr jest bardzo zabrudzony, wymień go. 5. Zamontuj filtr w odwrotnej kolejności. Do czyszczenia filtru papierowego nie wolno stosować rozpuszczalników ropopochodnych, na przykład nafty. Tego rodzaju rozpuszczalniki powodują zniszczenie filtru. Do czyszczenia filtru papierowego nie stosuj sprężonego powietrza. Filtru papierowego nie wolno nasączać olejem.

WLOT POWIETRZA CHŁODZĄCEGO Silnik jest chłodzony powietrzem. Zatkanie układu chłodzenia spowoduje uszkodzenie silnika. Silnik należy czyścić przynajmniej jeden raz w roku lub po każdych 100 rodzinach pracy maszyny. Zdejmij osłonę wentylatora. Oczyść kołnierze chłodzące cylindra, wentylator i obrotową kratkę ochronną (rys. 21 - 22). Czyszczenie powinno odbywać się częściej, jeżeli kosisz suchą trawę.

ŚWIECA ZAPŁONOWA Zanieczyszczona olejem i pokryta sadzą świeca zapłonowa z przypalonymi elektrodami powoduje, że trudno jest włączyć silnik.

Jeżeli bieguny akumulatora są pokryte warstwą tlenku, należy je oczyścić szczotką stalową, a następnie nasmarować smarem.

Oczyść świecę zapłonową metalową szczotką (nie stosuj piaskowania) i nastaw ponownie odległość między elektrodami na 0,75 mm.

FILTR POWIETRZA

Jeżeli elektrody są zbyt przypalone, wymień świecę zapłonową. W torbie z akcesoriami znajduje się klucz nasadowy do świecy zapłonowej AC i oraz kołek do obracania klucza AD używane przy wymianie świecy zapłonowej.

Czyść filtr powietrza I co trzy miesiące lub po każdych 25 godzinach pracy maszyny, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Czyść filtr papierowy J co rok lub po każdych 100 godzinach pracy maszyny, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej (rys. 19 - 20). UWAGA! Czyść filtry częściej, jeżeli maszyna pracuje na terenie o dużym zapyleniu. 1. Zdejmij osłonę ochronną filtru powietrza i filtr z tworzywa piankowego (filtr wstępny). 2. Umyj filtr wstępny w wodzie z płynem do mycia naczyń. Wytrzyj filtr do sucha. Nalej na filtr odrobinę oleju i wetrzyj w niego olej. 3. Odkręć i zdejmij nakrętkę przytrzymującą filtr papierowy. Wyjmij filtr papierowy i dokładnie oczyść oprawę filtru powietrza, aby nie dopuścić do przedostania się zanieczyszczeń do gaźnika.

Świece zalecane przez producenta silników: Modele Classic - President: Champion J19LM. Modele Pro16 - Pro18: Champion RC12YC.

GAźNIK Prawidłowe nastawienie gaźnika wykonuje się w fabryce i normalnie nie jest konieczne przeprowadzanie regulacji. Jeżeli pomimo to konieczne jest wykonanie regulacji, należy się skontaktować z punktem serwisowym.

PL

POLSKI

REGULACJA LINKI WAŁU ODBIORU MOCY (Nie dotyczy modelu Pro18)

5. Ściągnij pas klinowy z koła pasowego przekładni (Modele Pro16 - Pro18: Przełóż pas klinowy przez wentylator).

Jeżeli pas klinowy między kołem pasowym silnika a kołem pasowym środkowym ślizga się, podczas gdy włączony jest wał odbioru mocy, można napiąć linkę wału odbioru mocy za pomocą dwóch regulatorów linki K (rys. 23).

6. Zdejmij pas klinowy z górnego rowka klinowego N koła pasowego silnika.

WYMIANA PASÓW KLINOWYCH Wymianę pasów klinowych można wykonać, gdy maszyna stoi na kołach. Uwaga: W celu przedstawienia sposobu wymiany pasów, maszyny pokazano tu od dołu w pozycji leżącej na boku (rys. 24 - 26). Zawsze używaj oryginalnych pasów. Są one dokładnie dopasowane i posiadają najdłuższą trwałość. PAS KLINOWY SILNIK - WAŁ ODBIORU MOCY Pod pojęciem wału odbioru mocy rozumie się podwójne koło pasowe L, umieszczone w środkowej części maszyny i używane do napędzania zespołu do koszenia trawy/ wyposażenia dodatkowego za pośrednictwem odrębnego pasa klinowego. 1. Zdejmij pas klinowy umieszczony między wałem odbioru mocy a zespołem do koszenia trawy/wyposażeniem dodatkowym. 2. Odkręć rolkę napinającą M. 3. Ściągnij pas klinowy z dolnego rowka N koła pasowego silnika. 4. Zdejmij pas klinowy z górnego rowka klinowego wału odbioru mocy. 5. Wymień pas klinowy i wykonaj montaż w odwrotnej kolejności.

7. Wymień pas klinowy i wykonaj montaż w odwrotnej kolejności.

REGULACJA POŁOŻENIA BIEGÓW (Classic) Jeżeli położenie biegów nie zgadza się z oznaczeniami na tablicy rozdzielczej, można dokonać regulacji linki biegów przy pomocy znajdujących się na niej łączników kątowych (rys. 24).

REGULACJA SPRZĘGŁA (Classic) Linkę sprzęgła należy wyregulować w taki sposób, aby uzyskać około 10 mm luzu na pedale sprzęgła. Luz reguluje się przy pomocy znajdujących się na lince sprzęgła regulatorów Q (rys. 24).

REGULACJA PEDAŁU NAPĘDU (President - Pro16 - Pro18) W czasie gdy przekładnia znajduje się w położeniu neutralnym (maszyna stoi w miejscu), pedał napędu powinien być ustawiony w taki sposób, aby odległość między jego przednią częścią a podłogą wynosiła 85 - 90 mm, a odległość między jego tylną częścią a podłogą wynosiła 50 - 55 mm (rys. 27). Położenie pedału napędu można regulować na obu końcach linki: 1. Poluzuj łącznik kątowy R przy pedale napędu i/lub przy przekładni (rys. 25 - 26).

PAS KLINOWY SILNIK - PRZEKŁADNIA

2. Wyreguluj położenie pedału wykręcając lub wkręcając łącznik kątowy na linkę.

1. Zdejmij pas klinowy umieszczony między silnikiem a wałem odbioru mocy. Patrz wyżej.

3. Następnie dokręć łącznik kątowy przy pedale napędu i/lub przy przekładni.

2a. Model Classic: Wciśnij i przytrzymaj lewy pedał (sprzęgło).

OGRANICZNIK PEDAŁU

2b. Modele President - Pro16 - Pro18: Wciśnij i przytrzymaj lewy pedał (hamulec). 3. Model Classic: Poluzuj prowadnice pasa przy kole pasowym przekładni i odsuń je na bok. 4. Odkręć koło rolkę napinającą O.

Po wymianie lub regulacji linki należy koniecznie dokonać regulacji ograniczników pedału. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia przekładni. 1. Wkręć ogranicznik pedału S do końca (rys. 27). 2. Naciśnij przednią część pedału napędu aż do momentu zadziałania (= położenie skrajne przekładni).

PL

POLSKI 3. Następnie zwolnij przednią część pedału na około 5 mm. 4. Wykręć ogranicznik pedału, tak aby dotykał pedału od spodu. 5. Dokręć nakrętkę zabezpieczającą ogranicznika pedału. Ruch pedału napędu do przodu nie może być ograniczony położeniem skrajnym przekładni. W przeciwnym razie może dojść do poważnych uszkodzeń. 6. Następnie wyreguluj ogranicznik pedału pod jego tylną częścią. Ruch pedału do tyłu powinien odpowiadać około połowie zakresu jego ruchu do przodu.

REGULACJA LINKI STEROWANIA (Classic - President) Po kilku godzinach jazdy należy dokonać regulacji linek sterowania. Ustaw maszynę w położeniu jazdy "do przodu". Napnij linki wkręcając nakrętki T. Gwintowane końcówki linek sterowania powinny być przytrzymane podczas regulacji. W tym celu należy złapać je kluczem nastawnym lub podobnym narzędziem umieszczonym na zaciskach znajdujących się na gwintowanych końcówkach (rys. 28). Wyreguluj obie linki w taki sposób, aby odległość między kółkami linowymi U a łańcuchem była taka sama po obu stronach. Kontynuuj regulację do momentu, aż zostanie wyeliminowany cały luz. Po zakończeniu regulacji przekręć kierownicę do końca w obu kierunkach. Sprawdź, czy łańcuch nie wchodzi w kółka linowe oraz czy linki nie wchodzą w koła zębate sterowania.

REGULACJA ŁAŃCUCHA STEROWANIA (Pro16 - Pro18) Co 50 godzin pracy maszyny należy dokonać regulacji łańcucha sterowania. Ustaw maszynę w położeniu jazdy "do przodu". Napnij łańcuch sterowania wkręcając nakrętki T (rys. 33). Kontynuuj regulację do momentu, aż zostanie wyeliminowany cały luz. Nie napinaj łańcucha sterowania zbyt mocno, ponieważ utrudni to kierowanie maszyną i spowoduje większe zużycie łańcucha.

REGULACJA HAMULCA Hamulec nie może być ustawiony w taki sposób, by powodował hamowanie podczas jazdy przy nie wciśniętym pedale. Classic: Wyreguluj linkę hamulca przy regulatorach linki V w taki sposób, aby dźwignia hamulca znajdowała się w odległości około 1 mm od ogranicznika hamulca, gdy pedał hamulca jest zwolniony (rys. 24 oraz 29 - 30). Poluzuj nakrętkę zabezpieczającą i wkręć nakrętkę regulacyjną X (rys. 30). Dokręć nakrętkę zabezpieczającą. President: Wyreguluj linkę hamulca w taki sposób, aby uzyskać około 10 mm luzu na pedale hamulca. Luz reguluje się przy pomocy regulatorów linki Y (rys. 25 oraz 31). Po dokonaniu regulacji dopilnuj, aby sprzęgło było zawsze uaktywniane przed hamulcem. Jeżeli tak nie jest, wyreguluj oddzielną linkę sprzęgła W (rys. 25). Pro16 - Pro18: Wyreguluj wspólną linkę hamulca/sprzęgła w taki sposób, aby uzyskać około 10 mm luzu na pedale hamulca. Luz reguluje się przy pomocy regulatorów linki Y (rys. 26). Przy regulacji dopilnuj, aby funkcja sprzęgła była zawsze uaktywniana linką przed funkcją hamulca. Następnie przy pomocy nakrętki regulacyjnej Z (rys. 32) należy dokonać regulacji hamulca bębnowego.

PL

POLSKI

GWARANCJA ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI UE STIGA zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

Model: Typ: Art.nr: Nr seryjny: Producent: Produkt:

Park P401 13-1258,13-1358,13-1458,13-1818, 13-1442, 13-1443, 13-1446, 13-1448 Zob. maszyna STIGA AB, P.O. Box 1006, S-573 28 Tranås, Sweden Kosiarka do trawy z silnikiem spalinowym

Produkt jest zgodny z: - Dyrektywą w sprawie zgodności elektromagnetycznej 89/336/EEC - Dyrektywami dla maszyn 89/392/EEC, 91/368/ EEC oraz 93/44/EEC ze szczególnym odniesieniem do Załącznika 1 dyrektywy dotyczącego podstawowych wymagań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w związku z konstrukcją i produkcją. Miejscowość:Tranås, 1 stycznia 1998

Podpis: Szef działu produkcji

Park Classic

Park President

Park Pro 16

Park Pro 18

3400 min-1

3400 min-1

3400 min-1

3400 min-1

9.3 kW

9.3 kW

11.8 kW

13.2 kW

4.5 m/s2

4.5 m/s2

< 2.5 m/s2

< 2.5 m/s2

< 0.5 m/s2

< 0.5 m/s2

< 0.5 m/s2

< 0.5 m/s2

< 10°

< 10°

< 10°

< 10°

< 10°

< 10°

< 10°

< 10°

< 10°

< 10°

< 10°

< 10°

100B: 100 dB(A) 102M: 99 dB(A)

100B: 99 dB(A) 102M: 99 dB(A) 110S: 100 dB(A)

100B: 98 dB(A) 102M: 97 dB(A) 110S: 100 dB(A) 121M: 99 dB(A)

100B: 102M: 121M:

97 dB(A) 97 dB(A) 98 dB(A)

100B: 102M:

100B: 102M: 110S:

100B: 102M: 110S: 121M:

100B: 102M: 121M:

84 dB(A) 84 dB(A) 86 dB(A)

LWA 87 dB(A) 85 dB(A)

87 dB(A) 85 dB(A) 87 dB(A)

86 dB(A) 84 dB(A) 88 dB(A) 86 dB(A)

M OWI NG

A H E AD

Box 1006 · SE-573 28 TRANÅS w w w. s t i g a . c o m