SQL

Wykorzystywanie parsera DOM w programach Java i PL/SQL Maciej Zakrzewicz [email protected] http://www.cs.put.poznan.pl/~mzakrz/ Parser DOM Apl...
7 downloads 3 Views 154KB Size
Wykorzystywanie parsera DOM w programach Java i PL/SQL Maciej Zakrzewicz [email protected] http://www.cs.put.poznan.pl/~mzakrz/

Parser DOM Aplikacja DOM API

Parser DOM Dokument XML

Drzewo DOM

Parser DOM dokonuje przekształcenia dokumentu XML w drzewo DOM. Dostęp do funkcji parsera odbywa się w ramach interfejsu DOM API. Parser DOM jest dostępny w formie bibliotek programistycznych, m.in. Java (oracle.xml.parser.v2), PL/SQL (xmlparser, dbms_xmlparser)

DOM API: struktura fizyczna drzewa DOM getDocument()

#document

D

getDocumentElement()

katalog

E getChildNodes()

getNodeName()

książka

...

E

getAttributes()

isbn

A

getChildNodes()

tytul

E

autorzy

14-2887-...

E

rokwydania E

wydawnictwo E

cena E

#text

#text T

getChildNodes()

#text

T

autor

E

C++ XML

#text 2002

#text

Mikom

T

36

T

Fabio Arc... getNodeValue()

T

D – DOCUMENT_NODE (9) E – ELEMENT_NODE (1) A – ATTRIBUTE_NODE (2) T – TEXT_NODE (3)

Java: proces parsowania dokumentu XML

new DOMParser() DOMParser.parse() DOMParser.getDocument()

przetwarzanie drzewa DOM

Java: konwersja pliku XML do drzewa DOM C++ XML

import org.w3c.dom.*; import oracle.xml.parser.v2.*;

Flash i XML. Techniki zaawansowane HTML and XML dla początkujących Java i XML

...

Nauka języka XML

DOMParser dp = new DOMParser();

Po prostu XML

Node titleNode = null;

Poznaj XML w 24 godziny Programowanie Microsoft SQL Server 2000 z XML

NodeList titleNodeList = null;

Vademecum XML

XMLDocument xmlDoc = null;

XML Kompendium programisty XML dla każdego

try { dp.parse("file://c:/katalog.xml"); } catch (Exception e) {System.out.println(e);} try { xmlDoc = dp.getDocument(); titleNodeList = xmlDoc.getElementsByTagName("tytul"); for (int i=0; i