Strona 1 z 1

Obiekty Skarbcowe klasy V, VI, VII, IX, XI, XII, XIII

SPECJALISTYCZNE PRODUKTY BANKOWE I. Skarbce modułowe i lane Typ modułu: SM 80/V

klasa V

Certyfikat IMP

SM 80/VI

klasa VI

Certyfikat IMP

SM 170/IX

klasa IX

Certyfikat IMP

SM 220/XI

klasa XI

Certyfikat IMP

Skarbce posiadają Certyfikaty IMP do przechowywania wartości pieniężnych zgodnie z normami polskimi i europejskimi dla klas: V, VI, VII, IX, XI, XII, XIII. Komora skarbcowa po zmontowaniu jest dodatkowo certyfikowana przez IMP waga 1m2 modułu SM 80 wynosi około 290kg; waga 1m2 modułu SM 170 wynosi około 490kg; waga 1m2 modułu SM 220 wynosi około 630kg;

1. Konstrukcja i przeznaczenie: z elementów modułowych w klasie V można budować przedskarbce lub skarbce modułowe, tam gdzie wielkość przechowywanych wartości pieniężnych nie przekracza 8 jednostek obliczeniowych dla pomieszczeń nie chronionych systemem alarmowym i 15 jednostek dla pomieszczeń chronionych systemem alarmowym klasy min. SA3; z elementów modułowych w klasie VI można budować przedskarbce lub skarbce modułowe, tam gdzie wielkość przechowywanych wartości pieniężnych nie przekracza 12 jednostek obliczeniowych dla pomieszczeń nie chronio-nych systemem alarmowym i 20 jednostek dla pomieszczeń chronionych systemem alarmowym klasy min. SA3; skarbce w klasie IX zaleca się budować tam, gdzie wielkość przechowywanych wartości pieniężnych nie przekracza 30 jednostek obliczeniowych dla pomieszczeń nie chronionych systemem alarmowym i 60 jednostek obliczeniowych dla pomieszczeń chronionych systemem alarmowym klasy min. SA3; skarbce w klasie XI zaleca się budować tam, gdzie wielkość przechowywanych wartości pieniężnych nie przekracza 60 jednostek obliczeniowych dla pomieszczeń nie chronionych systemem alarmowym i bez ograniczeń dla pomieszczeń chronionych systemem alarmowym klasy min. SA3; skarbce modułowe klasy V i VI są wykonywane w formie komory składającej się z elementów modułowych SM 80 połączonych z drzwiami typu DSK-80;

Konsmetal Alians Sp. z o.o. 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 60 NIP 527-11-76-328, REGON 011949017 tel.: +48 (22) 877-17-70; fax: +48 (22) 877-19-04 kapitał zakładowy: 200 000 PLN [email protected], www.konsmetal.com.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000086626

*) Zawarte w niniejszej ofercie wymiary, parametry i rozwiązania techniczne mają jedynie charakter orientacyjny i mogą odbiegać od rozwiązań ostatecznych z uwagi na indywidualne ustalenia zgodne z wymaganiami, oczekiwaniami i potrzebami klienta.

Strona 2 z 2

Obiekty Skarbcowe klasy V, VI, VII, IX, XI, XII, XIII skarbce modułowe klasy IX i XI są wykonywane w formie komory składającej się z elementów modułowych SM 170 lub SM 220 połączonych odpowiednio z drzwiami typu DSK-15 lub DSK-19; wypełnienie modułów stanowi specjalne zbrojenie stalowe oraz mieszanka betonu i specjalnych składników przewidzianych dla paneli skarbcowych; w panelach WD (wentylacja dolna) oraz WG (wentylacja górna) znajduje się 6 otw. ∅2”, przesłoniętych blachą perforowaną; w panelach SX znajdują się otwory tej samej średnicy jako przepusty instalacji elektrycznej i alarmowej; monolityczną konstrukcję skarbca uzyskuje się przez spawanie elementów modułowych i drzwi skarbcowych spawami punktowymi zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz skarbca; podstawy pod czujki zaleca się montować przez przyspawanie ich w miejscach łączenia paneli; standardowo elementy stalowe komory skarbca malowane są od wewnątrz antykorozyjną farbą podkładową; 2. Wyposażenie dodatkowe możliwość zamontowania włazu awaryjnego WAM; możliwość zamocowania dodatkowych nasadek wentylacyjnych do paneli WD i WG (nieodpłatnie); UWAGA: modułami można wzmacniać istniejące skarbce Przy zamówieniu należy podać: - wymiary A,B,C,D; - ilość paneli WD i WG; - ilość i rozmieszczenie otworów paneli SX;

PRZYKŁADOWY SKARBIEC MODUŁOWY SM 220 Z DRZWIAMI PRAWYMI DSK-19 Z KRATĄ DWUSKRZYDŁOWĄ

PRZYKŁADOWY SKARBIEC MODUŁOWY SM 80 Z DRZWIAMI PRAWYMI DSK-80/V

Konsmetal Alians Sp. z o.o. 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 60 NIP 527-11-76-328, REGON 011949017 tel.: +48 (22) 877-17-70; fax: +48 (22) 877-19-04 kapitał zakładowy: 200 000 PLN [email protected], www.konsmetal.com.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000086626

*) Zawarte w niniejszej ofercie wymiary, parametry i rozwiązania techniczne mają jedynie charakter orientacyjny i mogą odbiegać od rozwiązań ostatecznych z uwagi na indywidualne ustalenia zgodne z wymaganiami, oczekiwaniami i potrzebami klienta.

Strona 3 z 3

Obiekty Skarbcowe klasy V, VI, VII, IX, XI, XII, XIII II. Drzwi skarbcowe Typ: DSK-80/V

klasa V

Certyfikat IMP

DSK-80/VI

klasa VI

Certyfikat IMP

DSK-15/IX

klasa IX

Certyfikat IMP

DSK-19/XI

klasa XI

Certyfikat IMP

grubość pancerza drzwi DSK-80/V - 80 mm, grubość pancerza drzwi DSK-80/VI - 80 mm, grubość pancerza drzwi DSK-15/IX - 150 mm, grubość pancerza drzwi DSK-19/XI - 190 mm, waga standardowych drzwi skarbcowych DSK-80 wynosi około 1000 kg waga standardowych drzwi skarbcowych DSK-15 wynosi około 1900 kg waga standardowych drzwi skarbcowych DSK-19 wynosi około 2300 kg

1. Konstrukcja: drzwi skarbcowe DSK mogą być montowane w skarbcach modułowych lub lanych; wypełnienie drzwi stanowi specjalne zbrojenie stalowe oraz mieszanka betonu i specjalnych składników przewidzianych dla takich drzwi; zamknięcie drzwi DSK-80 stanowią zamek kluczowy kl. C oraz zamek szyfrowy kl. C; zamknięcie drzwi DSK-15 i DSK-19 stanowią dwa zamki kluczowe kl. C i jeden zamek szyfrowy kl. C ; mechanizmy zabezpieczone są przed wybiciem zamków i punktowym atakiem; pod osłoną mechanizmów znajdują się podstawy do zamontowania czujek; przewód alarmowy 15 żyłowy ekranowany wprowadzony jest od wewnętrznej strony drzwi ościeżnicą przez zawias dolny do komory zamkowej; zawiasy wyposażone są w smarowniczki M6; krata drzwi może być jedno- lub dwuskrzydłowa (w zależności od potrzeb klienta); dowolna stronność drzwi głównych i kratowych (prawe lub lewe) drzwi skarbcowe są standardowo malowane farbą w kolorze szaro-białym RAL 9002; standardowo drzwi wyposażone są w odbój do zamontowania w posadzce lub na ścianie. 2. Wyposażenie dodatkowe możliwość zamontowania dodatkowo zamka elektronicznego COMBOGARD lub zamka z kontrolą dostępu SMARTGARD; możliwość zamocowania dodatkowych wyłączników krańcowych;

3. Uwagi eksploatacyjne regulacji drzwi można dokonać na zawiasie górnym; w razie konieczności zmiany kluczy zaleca się wymianę całego zamka; zamontowanych zamków i mechanizmów nie należy przerabiać pod groźbą utraty gwarancji;

Konsmetal Alians Sp. z o.o. 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 60 NIP 527-11-76-328, REGON 011949017 tel.: +48 (22) 877-17-70; fax: +48 (22) 877-19-04 kapitał zakładowy: 200 000 PLN [email protected], www.konsmetal.com.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000086626

*) Zawarte w niniejszej ofercie wymiary, parametry i rozwiązania techniczne mają jedynie charakter orientacyjny i mogą odbiegać od rozwiązań ostatecznych z uwagi na indywidualne ustalenia zgodne z wymaganiami, oczekiwaniami i potrzebami klienta.

Strona 4 z 4

Obiekty Skarbcowe klasy V, VI, VII, IX, XI, XII, XIII montować zamki i mechanizmy w okresie gwarancji może tylko autoryzowany serwis lub osoby posiadające pisemne potwierdzenie przebytego szkolenia u Producenta; nie zaleca się dokonywania przeróbek bez wiedzy producenta nawet po zakończeniu okresu gwarancji;

STANDARDOWE DRZWI SKARBCOWE DSK-19/XI (KL.XI) Z KRATĄ JEDNOSKRZYDŁOWĄ (PRAWE)

STANDARDOWE DRZWI SKARBCOWE (PRAWE) DSK - 80/IV (kl.V, VI)

Konsmetal Alians Sp. z o.o. 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 60 NIP 527-11-76-328, REGON 011949017 tel.: +48 (22) 877-17-70; fax: +48 (22) 877-19-04 kapitał zakładowy: 200 000 PLN [email protected], www.konsmetal.com.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000086626

*) Zawarte w niniejszej ofercie wymiary, parametry i rozwiązania techniczne mają jedynie charakter orientacyjny i mogą odbiegać od rozwiązań ostatecznych z uwagi na indywidualne ustalenia zgodne z wymaganiami, oczekiwaniami i potrzebami klienta.

Strona 5 z 5

Obiekty Skarbcowe klasy V, VI, VII, IX, XI, XII, XIII III. Włazy awaryjne Typ: WAL WAM

klasa XI Certyfikat IMP klasa XI Certyfikat IMP

Waga: WAL - 140 kg WAM - 180 kg

1. Konstrukcja i przeznaczenie: właz awaryjny montuje się jako dodatkowe urządzenie dające możliwość dostępu do wnętrza komory skarbcowej; właz WAL przeznaczony jest do montażu w skarbcach lanych; właz WAM przeznaczony jest do montażu we wszystkich rodzajach skarbców modułowych; wypełnienie włazu stanowi specjalne zbrojenie jak w drzwiach skarbcowych DSK kl. XI; grubość zbrojonego pancerza zalanego betonem wynosi 190 mm, komora zamkowa ma głębokość 80mm; zamknięcie włazu stanowią dwa zamki kluczowe kl. C i jeden zamek szyfrowy kl. C.; pokrętła zamków i klamki można zdemontować po zamknięciu włazu; mechanizmy zabezpieczone są przed wybiciem zamków i punktowym atakiem; możliwość dopasowania grubości ościeżnicy do istniejącego skarbca lanego - dotyczy tylko włazu WAL. właz po zamontowaniu można zamaskować; właz wyposażony jest standardowo w odkręcane zawiasy; dowolna stronność (prawy lub lewy), o standardowej wielkości otworu w świetle włazu - 400mm x 500mm 2. Wyposażenie dodatkowe możliwość zamocowania krańcowych wyłączników; 3. Uwagi eksploatacyjne przy konieczności zmiany kluczy zaleca się wymianę całego zamka zamontowanych zamków i mechanizmów nie należy przerabiać pod groźbą utraty gwarancji; montować zamki i mechanizmy w okresie gwarancji może tylko autoryzowany serwis lub osoby posiadające pisemne potwierdzenie przebytego szkolenia u Producenta; nie zaleca się dokonywania przeróbek bez wiedzy producenta nawet po zakończeniu okresu gwarancji;

Firma Konsmetal Alians Sp. z o.o. posiada obecnie największe w Polsce doświadczenie w budowie skarbców. Służymy fachową wiedzą i pomocą na każdym etapie realizacji inwestycji związanej z wykonaniem skarbca, począwszy od określenia niezbędnych parametrów, projektu, czy aranżacji, a skończywszy na wykonaniu i przygotowaniu do eksploatacji. *) Zawarte w niniejszej ofercie wymiary, parametry i rozwiązania techniczne mają jedynie charakter orientacyjny i mogą odbiegać od rozwiązań ostatecznych z uwagi na indywidualne ustalenia zgodne z wymaganiami, oczekiwaniami i potrzebami klienta. Konsmetal Alians Sp. z o.o. 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 60 NIP 527-11-76-328, REGON 011949017 tel.: +48 (22) 877-17-70; fax: +48 (22) 877-19-04 kapitał zakładowy: 200 000 PLN [email protected], www.konsmetal.com.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000086626

*) Zawarte w niniejszej ofercie wymiary, parametry i rozwiązania techniczne mają jedynie charakter orientacyjny i mogą odbiegać od rozwiązań ostatecznych z uwagi na indywidualne ustalenia zgodne z wymaganiami, oczekiwaniami i potrzebami klienta.