SIDEKICK PC UPUTE ZA UPORABU VERZIJA 1.0

CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP SIDEKICK PC UPUTE ZA UPORABU VERZIJA 1.0 1 © Electrolux Home Products File: SidekickPc upute za uporabu – datum 01....
Author: Jocelin Newman
8 downloads 0 Views 5MB Size
CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP

SIDEKICK PC UPUTE ZA UPORABU VERZIJA 1.0

1 © Electrolux Home Products File: SidekickPc upute za uporabu – datum 01.12.2008.

CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP

1.

Uvod............................................................................................................. 3 1.1 Minimalni sustavni zahtjevi................................................................. 4 1.2 Instaliranje potrebnih aplikacija........................................................... 5 1.2.1. Instalacija SidekickPC-a .................................................................... 5 1.2.2. Podešavanje USB drajvera za komplet za spajanje sa aparatima .... 16 1.2.3. Podešavanje SQL Management Studio Express-a (opcija – nije obavezna instalacija).................................................................................. 16 1.2.4. Deinstalacija SidekickPC-a.............................................................. 20 1.3. Moguće Greške ....................................................................................... 21 1.3.1. Ručna instalacija dodatnih aplikacija .............................................. 21 1.3.2. Problemi oko instalacije SQL Server-a ........................................... 21 1.4. Inicializacija aplikacija ........................................................................... 22 1.4.1. Aktivacija Licence ........................................................................... 22 1.4.2. Podešavanja za spajanje na internet................................................. 27 1.4.3. Update dialog (nadogradnja) ........................................................... 28 2. SPAJANJE APARATA NA RAČUNALO............................................... 32 3. SPAJANJE ELEKTRONIKE (kao rezervni dio) ...................................... 34 4. RAD SA SidekickPC-om .......................................................................... 35 4.1. Startup forma .......................................................................................... 38 4.2. Configuration Form ................................................................................ 39 4.2.1. Naredbe u izborniku forme za konfiguriranje.................................. 43 4.3. Identifikacijska forma ............................................................................. 47 4.4. Forma History ......................................................................................... 48 4.5. Forma Monitor........................................................................................ 49 4.5.1. Troubleshooting wizard – čarobnjak za rješavanje problema ......... 50 4.6. Forma sa Grafovima ............................................................................... 54 4.7. Digital I/O forma .................................................................................... 55

2 © Electrolux Home Products File: SidekickPc upute za uporabu – datum 01.12.2008.

CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP

1. Uvod Sidekick Enterprise Solution je standardni sustav, razvijen od strane Cross Technology and Innovation (CTI) za potrebe tehničke podrške u postprodaji. Glavni cilj ovog sustava je pružanje podrške serviserima na terenu u obliku ručnog alata, koji u kompletu sa odgovarajučim modulima olakšava procedure diagnosticiranja kvarova i konfiguriranja elektroničkih pločica. Sidekick je sustav koji se svokodnevno ažurira podacima o Electroluxovim aparatima na svjetskoj razini u obliku software-a. Taj software (SidekickPC) korisniku omogućava brzo diagnosticiranje i konfiguriranje zamjenskih elektronskih pločica. U ovim uputama opisane su procedure za uporabu. Povezivanje glavne baze podataka sa SidekickPC-om omogućavaju najnovija programska rješenja kako bi se smanjile veličine paketa podataka, a povećala sigurost i brzina prijenosa. Brojne su prednosti kod korištenja alata koji se izvršavaju na računalima: 1. mogućnost bržeg i preciznijeg diagnosticiranja aparata, kroz manju količinu rezervnog materijala koji se troši za popravke, a ujedno se smanjuje i vrijeme samog popravka. SidekickPC omogućava testiranje aparata i izvršava diagnostičke procedure po koracima na zahtjev korisnika. 2. omogućava stvaranje potrebne elektronske pločice od one koju serviser ima sa sobom, a namjenjena je drugom modelu aparata kroz jednostavnu proceduru konfiguriranja na način na koji je ona konfigurirana i u tvornici proizvođača.

3 © Electrolux Home Products File: SidekickPc upute za uporabu – datum 01.12.2008.

CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP

1.1

Minimalni sustavni zahtjevi

Potrebni predinstalirani software: 1. Microsoft Windows XP SP2 ili Vista (osim Starter Edition) 2. Microsoft Windows Installer 3.1 3. MDAC 2.8 (Microsoft Data Access Components) 4. Microsoft .NET Framework 2.0 5. Microsoft WSE 3.0 (Web Services Enhancements) 6. Microsoft Internet Explorer 6.0 ili noviji 7. Microsoft SQL Server 2005 Express Edition SP2 (ako je na korisničkom računalu instalirano neko drugo izdanje onda je ovaj korak nepotreban) Procedura instaliranja je jednostavna jer program sam prepoznaje koji od navedenih aplikacija eventualno nedestaje i akoje u mogućnosti sam pokreće instalacije za točke 2, 3, 4 i 5. Program može prepoznati da nedostaje potrebni SQL Server 2005, ali ga ne može sam instalirati. Instalacija Microsoft SQL Server 2005 Express Edition SP2 objašnjena je u ovim uputama. Microsoft Internet Explorer potreban je zbog rada sa Microsoft SQL Serverom i HTML-om, ali na računalu ne mora biti postavljen kao glavni internet preglednik. Ako nije nijedna od potrebnih aplikacija instalirana, na ručunalu odnosno tvrdom disku potrebno je imati oko 10 GB slobodnog prostora. Minimalni tehnički zahtjvi računala: 1. minimalno 512 MB RAM memorije (1 GB preporučeno) 2. brzina procesora minimalno 1 GHz 3. CD ili DVD pogon zbog instalacije preko diskova 4. rezolucija monitora od 1024x768 točaka Zahtjevi potrebni za SQL Server 2005 mogu http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms143506.aspx

se

promaći

na:

4 © Electrolux Home Products File: SidekickPc upute za uporabu – datum 01.12.2008.

CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP

1.2

Instaliranje potrebnih aplikacija

Ovo poglavlje opisuje instaliranje potrebnih aplikacija na Microsoft Windows XP operativnom sustavu u detaljnim koracima, ali postoji mogućnost da se procedure razlikuju zbog konfiruracije samog sustava. Prilikom instalacije aplikacija korisnik mora biti prijavljen kao ADMINISTRATOR.

1.2.1. Instalacija SidekickPC-a 1. Pokrenite SETUP.EXE datoteku koja se nalazi u glavnoj mapi na instalacijskom disku. 2. ako .NET Framework 2.0 nije instaliran, SETUP Vas pita dali ga može instalirati, jednostavno pritisnite Accept kako bi nastavili:

Slika 1. Instalacija .NET Framework 2.0 3. ako WSE 3.0 Runtime nije instaliran, SETUP pita da ga instalira, ponovno kliknite na Accept kako bi nastavili:

5 © Electrolux Home Products File: SidekickPc upute za uporabu – datum 01.12.2008.

CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP

4. ako Windows Installer 3.1 nije instaliran, SETUP pita za odpuštenje kako bi i njega instalirao, ponovno klikom na Accept potvrđuje se odobrenje i nastavak instalacije:

Slika 2. Instalacija Windows Installera 3.1 6 © Electrolux Home Products File: SidekickPc upute za uporabu – datum 01.12.2008.

CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP

5. nakon instalcije svih potrebnih aplikacija zahtjeva se resetiranje računala

Slika 3. Reset računala 6. Nakon resetiranja računala potrebno se prijaviti kao Administrator (ili korisničko ime ima odobrenja Administratora) i ponovno pokrenuti SETUP.EXE, ako SQL Server nije instaliran pojaviti će se poruka o grešci kao ova (u protivnom preskočite sve do koraka 17.):

Slika 4. Zahtjev za instalacijom SQL Server-a Kliknite na OK za prekid SETUP-a bez instalacije:

7 © Electrolux Home Products File: SidekickPc upute za uporabu – datum 01.12.2008.

CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP

Slika 5. Nepotpuna Instalacija 7. Pokrenite SQLEXPR32.EXE program koji se nalazi u SqlExpress mapi na instalacijskom disku i prihvatite da se slažete sa uvijetima licence. Program provjerava predinstalacijske zahtjeve ten a kraju kliknite na NEXT:

Slika 6. SQL Server Express instalacija – provjera instalacije potrebnih aplikacija

8 © Electrolux Home Products File: SidekickPc upute za uporabu – datum 01.12.2008.

CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP

8. Nakon provjere konfiguracije sustava kliknuti na NEXT

Slika 7. SQL Server Express Setup – provjera konfiguracije 9. Nakon upisa podataka za registraciju, kliknuti na NEXT:

Slika 8. SQL Server Express Setup – registracija

9 © Electrolux Home Products File: SidekickPc upute za uporabu – datum 01.12.2008.

CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP

10. možete zadržati predodređene postavke (Feature Selection), i kliknuti na NEXT:

Slika 9. SQL Server Express Setup – Feature Selection 11. Možete zadržati odabir na Authentication Mode (setup program će kasnije sam promjeniti postavku u Mixed Mode):

Slika 10. SQL Server Express Setup – Authentication Mode 10 © Electrolux Home Products File: SidekickPc upute za uporabu – datum 01.12.2008.

CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP

12. VAŽNO: označite obe kućice u prozoru za Configuration Options, te kliknite na NEXT:

Slika 11. SQL Server Express Setup – Configuration Options 13. Ostavite predpostavljne opcije za Report Settings, i kliknite na NEXT:

Slika 12. SQL Server Express Setup – Report Settings

11 © Electrolux Home Products File: SidekickPc upute za uporabu – datum 01.12.2008.

CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP

14. SQL Server je spreman za instalaciju, kliknite na Install:

Slika 13. SQL Server Express Setup – Ready to Install

15. Pričekajte da završi instalacija SQL Server-an i kliknite na NEXT:

Slika 14. SQL Server Express Setup – End of Setup

12 © Electrolux Home Products File: SidekickPc upute za uporabu – datum 01.12.2008.

CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP

16. Kliknite na Finish kako bi završili proceduru instalacije:

Slika 15. SQL Server Express Setup – Optional Steps 17. Ako ste instalirali SQL Server 2005 Express, ponovno pokrenite SETUP.EXE, i biti će Vam ponuđen odabir mape u koju će biti instaliran SidekickPC. Predlažemo da se ostavi ponuđena opcija, u protivnome može doći do greške i sustav će process instalacije vratiti korak unatrag. Ova ograničenja posebno su vezana uz Microsoft Vista operacijski sustav.

Slika 16. Odabir instalaciske mape – Select Instalation Folder 13 © Electrolux Home Products File: SidekickPc upute za uporabu – datum 01.12.2008.

CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP

18. SETUP pita za odabir postavki Baze podataka koja će se automatski kreirati. Predlažemo da se ostavi ponuđena postavka. Data Source određuje SQL Server kao nosioca lokalne baze podataka, a Database je ime lokalne baze podataka. User ID i Password su vrijednosti koje su potrebne za ulaz u lokalnu bazu podataka, molimo da i upamtite.

Slika 17. postavke baze podataka – Database Settings 19. Pod URL upisite (ili ce biti postavljena) WEB adresu koja ce se koristiti za ažuriranje baze podataka i nadogradnje. A Username i Password koristite šifre koje ste dobili e-mailom kao odobrenje za popunjeni formular na e-learningu (Sidekick Subscription Request Accepted). Šifre su identične onima koje koristite za ulaz na Sidekick Portal:

Slika 18. postavke za spajanje na internet bazu -Web Service Settings 14 © Electrolux Home Products File: SidekickPc upute za uporabu – datum 01.12.2008.

CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP

20. Upisite broj licence (dobiven u e-mail poruci) u prozoru za Activation Settings.

Slika 19. postavke za aktiviranje – Activation Settings 21. Potvrdite instalaciju i pričekajte da se process završi, u slućaju greške pojavit će se prozorčić u kojemu je ona ibjašnjena, u protivnom se ništa neće pojaviti osim završnog prozora. 22. SETUP konačno završava, potrebno je kliknuti na Close kako bi se završio process:

Slika 20. instalacija završena – Instalation Complete 15 © Electrolux Home Products File: SidekickPc upute za uporabu – datum 01.12.2008.

CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP

1.2.2. Podešavanje USB drajvera za komplet za spajanje sa aparatima Nakon šro je završena instalacija SidekickPC-a, postoji još jedna važna instalacija koju morate završiti prije napuštanja Administrativnog logina na računalu. Morate instalirati drajvere za komplet kojim ćete se spajati sa aparatima za servis. Drajveri omogućavaju računalu da prepozna vanjske uređaje koji se spajaju na računalo. Potrebno je da imate Apliance Connection Kit (ACK) odnosno komplet za spajanje na aparate za servis koji ste trebali dobiti (kupiti) od Service Support Europe (SSE) odnosno lokalnog predstavnika. Spojite ACK i PC sa USB kabelom (dobiven u kompletu). Nakon toga operacijski sustav (Windows XP ili Vista) prepoznat će da je spojen neki novi vanjski uređaj i pokrenut će instalaciju drajvera. Drajveri su kopirani na tvrdi disk tijekom instalacije SidekickPC-a u USB Drivers mapu koja se nalazi u: C:\Electrolux\SidekickPC\USB Drivers Detaljne upute kako instalirati USB drajvere možete pronaći u “Appliance Interface Module USB Setup v2.0” koji je također postavljen tijekom instalacije SidekickPC-a.

1.2.3. Podešavanje SQL Management Studio Express-a (opcija – nije obavezna instalacija) U ovom poglavlju opisat ćemo instalaciju SQL Server Managemant Studio Express-a. Ta instalacija nije obavezna i služi samo zbog otkrivanja porblema koji mogu nastati kod rada sa lokalnim bazama podataka te služi samo kao podrška radu aplikacija. 1. Pokrenite SQLServer2005_SSMEE.msi instalacijsku datoteku koja se nalazi u mapi Mictosoft SQL Server Management Studio Express na dobivenom CD-u, te u prozoru dobrodošlice kliknite na Next:

16 © Electrolux Home Products File: SidekickPc upute za uporabu – datum 01.12.2008.

CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP

Slika 21. SQL Server MS Express Setup – pozdravni prozor 2. Prihvatite uvijete licence i kliknite na Next:

Slika 22. SQL Server MS Express Setup – uvijeti licence 3. Upisite podatke potrebne za registraciju, te kliknite na Next:

17 © Electrolux Home Products File: SidekickPc upute za uporabu – datum 01.12.2008.

CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP

Slika 23. SQL Server MS Express Setup - registracija 4. Ostavite predpostavljene vrijednosti i kliknite na Next:

Slika 23. SQL Server MS Express Setup - predpostavljene vrijednosti

18 © Electrolux Home Products File: SidekickPc upute za uporabu – datum 01.12.2008.

CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP

5. SQL Server Management Studio Express je spreman za instalaciju. Kliknite na Install:

Slika 25. SQL Server MS Express Setup – početak instalacije 6. Pričekajte dok procedura ne završi i kliknite na Finish:

Slika 26. SQL Server MS Express Setup – kraj instalacije

19 © Electrolux Home Products File: SidekickPc upute za uporabu – datum 01.12.2008.

CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP

1.2.4. Deinstalacija SidekickPC-a U određenom trenutku možda zaželite deinstalirati ovu aplikaciju sa vašeg računala. To možete učiniti preko Windows-ove aplikacije Add/Remove Programs u Control Panel-u.

Slika 27. Deinstalacija SidekickPC aplikacije Kod ovog koraka morate biti prilikom pokretanja Windows-a prijavljeni kao Administrator. Kada ste uklonili SidekickPC, deinstalacijska procedura će pitati da li želite ukloniti i SQL Server 2005 bazu podataka. Korisnici na Visti dobit će također prozor sa pitanjem o uklanjanju SQL baze, ali taj prozor može biti sakriven nekim drugim prozorom, te deinstalacijska procedura se može činiti kao da se “smrzla “. U tome slućaju kliknite na prozor za deinstalaciju (kako bi ga dobili vidljivim) te izaberite “Yes” ili “No” za nastavak (Yes – želim ukloniti SQL bazu / No – ne želim ukloniti SQL bazu).

20 © Electrolux Home Products File: SidekickPc upute za uporabu – datum 01.12.2008.

CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP

1.3. Moguće Greške U ovome poglavlju dobiti ćete informacije o uklanjanju mogućih grešaka prilikom instalacije aplikacija.

1.3.1. Ručna instalacija dodatnih aplikacija U određenim situacijama, SETUP neće biti u mogućnosti prepoznati nepostojanje jedne ili više aplikacija koje su potrebne za rad SidekickPC-a. U tom slućaju potrebno je instalirati potrebne aplikacije ručno prije pokretanja glavnog SETUP programa. 1. Microsoft Windows Installer 3.1 – pokrenite \WindowsInstaller3_1WindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe datoteku. 2. MDAC 2.8 – pokrenite \MDAC28\mdac_typ.exe datoteku 3. Microsoft .NET Framework 2.0 – pokrenite \dotnetfx\dotnetfx.exe Datoteku 4. Microsoft WSE 3.0 – pokrenite \WSE3_0\Microsoft WSE 3.0 Runtime.msi datoteku 5. Microsoft SQL Server Express Edition 2005 SP2 – pokrenite \SQLExpress\SQLEXPR32.exe datoteku. U tom trenutku Instalacijski program SQL Servera može upozoriti na nedostatak Internet Explorera 6.0 SP1, ako se to dogodi prekinite instalaciju SQL Servera i pokrenite \Extra\IESetup\ie6setup.exe 6. SQL Server Managemant Setup Express (opcija) – pokrenite \Extra\Microsoft SQL Server Management Studio Express\SQLServer2005_SSMSEE.msi datoteku

1.3.2. Problemi oko instalacije SQL Server-a Pod određenim okolnostima, program SQLEXPR32.exe može detektirati grešku ovisno o postoječoj konfiruraciji računala i mreže. Problemi ovog tipa su izvan kontrole CTI-a. Kako bi riješili eventualne probleme vezane za instalaciju ovog dijela aplikacija pokušajte rješenja pronači na internetu ili na Microsoftovim forumima. Do sada je CTI zabilježio samo dva problema vezana za nemogućnost instalacije SQL Server Express Edition-a. Moguća rješenja problema potražite na: http://forums.microsoft.com/MSDN/ShowPost.aspx?PostID=130981&SiteID=1 ili na: http://support.microsoft.com/kb/910070/en-us

21 © Electrolux Home Products File: SidekickPc upute za uporabu – datum 01.12.2008.

CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP

1.4. Inicializacija aplikacija 1.4.1. Aktivacija Licence Nakon uspješno provedene instalacije potrebnik aplikacija možete se odjaviti kao Administrator i prijaviti kao normalan korisnik. U svakom slućaju prvo što će biti potrebno napraviti kod prvog pokretanja SidekickPC aplikacije je aktiviranje licence. Imajte na umu da u trenutku aktiviranja licence vaše računalo mora biti spojeno na internet. Prilikom prve aktivacije aplikacije može se pojaviti sljedeća poruka:

Slika 28. Zahtjev za aktivacijom licence Nakon što kliknete na OK, automatski će se pebaciti na Licence Manager prozor koji dopušta aktivaciju aplikacije na vašem računalu. U veći slućajeva potrebno je sam o upisati broj licence (Licence Number) te kliknuti na Internet Activate tipku.

22 © Electrolux Home Products File: SidekickPc upute za uporabu – datum 01.12.2008.

CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP

Slika 29. Zahtjev za aktivacijom licence Nakon što ste kliknuli na Internet Activation tipku, trebala bi se prikazati sljedeća poruka:

Slika 30. Potvrda zahtjeva za aktivacijom licence Klikom na OK, prozor nestaje. Ukoliko se ne možete spojiti na internet prilikom aktivacije licence, možete je aktivirati i ručno preko Manuel Activation naredbe. Ova radnja zahtjeva korištenje drugog računala koje je spojeno na internet. Za ručno aktiviranje licence, potrebno je dobiti Unlock Code sa aktivacijskog portala na URL: http://internetactivation.com

23 © Electrolux Home Products File: SidekickPc upute za uporabu – datum 01.12.2008.

CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP

Slika 31. Portal za aktiviranje licence U prozorčić INSTALLATION ID upisite Install ID broj koji se vidi u drugom prozorčiću. U prozorčić LICENCE NUMBER upisite broj koji ste dobili mailom od Sidekick grupe Electroluxa. Nakon što ste upisali oba tražen broj kliknite na Generate Unlock. Tada će vam se prikazati šifra za otključavanje:

24 © Electrolux Home Products File: SidekickPc upute za uporabu – datum 01.12.2008.

CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP

Slika 32. Šifre za otključavanje (u ovom primjeru 25472) Na kraju, taj broj upisite u Licence Manager prozor u prozorčić Unlock code, provjerite točnost ostala dva broja koji u upisani i kliknite na Manual Activation.

25 © Electrolux Home Products File: SidekickPc upute za uporabu – datum 01.12.2008.

CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP

Slika 33. Šifra za otključavanje u Licence Manager-u Internet De-activate naredba omogućuje vam da uklonite šifru sa svog računala i po istom principu aktivirate je na nekum drugom.

26 © Electrolux Home Products File: SidekickPc upute za uporabu – datum 01.12.2008.

CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP

1.4.2. Podešavanja za spajanje na internet U slućaju da se javi greška prilikom spajanja na internet, provjerite dali ste stvarno spojeni na mržu te provjerite proxy postavke (koje možete provjeriti u Commands >> Internet Settings:

Slika 34. Podešavanje postavki za spajanje na internet Ponekad su za greške prilikom spajanja na internet ili aktivacije licence ili nadogradnju baze podataka krive pogrešne postavke proxy-a. Po predpostavljenim postavkama setup se instalira na postojeće postavke proxy-a, ali u nekim rijetkim slućajevima ta funkcija ne radi pa se postavke proxy-a moraju podesiti ručno. U Connection settings definira se način spajanja na internet i moguće su sljedeće opcije: 1. Direct connection (don`t use proxy) - koristite ovu opciju ako se vaše računalo spaja ne internet direktno (odnosno nema postavljnog proxy-a) 2. Use system default proxy settings – koristite ovu opciju kako bi koristili postavke koje su zadane u Internet Exploreru. Ako proxy ipak traži specialnu autorizaciju (korisničko ime i lozinku), ne koristite ovu opciju nego opciju pod brojem 3. 3. Use the following proxy settings – ako proxy traži specialnu autorizaciju koristite ovu opciju. Kako bi pravilno podesili ovu opciju morate ispuniti polja u Proxy settings. HTTP Proxy traži da upištet DNS ili IP adresu vašeg proxy-a. Predpostavljeni port za proxy je 80. Može se postaviti i drugi port za proxy, ali tada se DNS ili IP adresa proxy-a mora odvojiti zarezom od 27 © Electrolux Home Products File: SidekickPc upute za uporabu – datum 01.12.2008.

CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP

broja porta. Posto proxy zahtjeva autorizaciju morate postaviti i Username (korisničko ime) i Password (lozinku), te Domain (domenu).

1.4.3. Update dialog (nadogradnja) Update dialog omogućava izvođenje nadogradnji postojeće baze podataka. Možete ga pokrenuti preko Commands >> Update. Aplikacija prepoznaje trenutno stanje postojeće baze i baze sa koje se radi nadogradnja. Ova opcija radi samo ako postojeća baza nije prazna. Nadogradnja se odvija spajanjem sa Electrolux-ovim serverom sa kojeg se skidaju nadopuna postojeće baze.

Slika 35. Update dialog Remote Web Service – je skup polja u koja moraju biti upisani podaci za spajanje na web server za nadogradnju. 1. Service URL – internet adresa servera, može biti jedna od: a. http://sidekick.int.electrolux.com/SidekickService/SidekickServi ce.asmx 28 © Electrolux Home Products File: SidekickPc upute za uporabu – datum 01.12.2008.

CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP

b. https://sidekick.int.electrolux.com/SidekickService/SidekickSer vice.asmx c. http://sidekick.electrolux.com/SidekickService/SidekickService. asmx d. https://sidekick.electrolux.com/SidekickService/SidekickService .asmx 2. Username i Password – polje u koje treba biti upisani korisničko ime i lozinka (koristite one koje ste dobili mailom kod aktiviranja licence). Korištenjem istih korisničkih imena i lozinki možete gledati sadržaje stranica servera a. http://sidekick.int.electrolux.com/SidekickPortal b. http://sidekick.electrolux.com/SidekickPortal 3. Response time – podešavanje najdužeg vremena za čekanje odgovora od servera, ukoliko vam je veza spora preporuča se povečavanje broja jer bi moglo doći do prekidima veze kod spajanja sa serverom 4. Test connection – naredba koja vam omogućava testiranje spajanja na server, odnosno provjeravanje dali su postavke točno upisane Local Database – određuje opcije spajanja lokalne SQL baze podataka 1. Server – ime SQL servera koji sprema podatke u vasu bazu, predpostavljeno ime je (local)\SQLEXPRESS. Ime servera bira se prilikom instalacije. 2. Database – ime likalne baze podataka koju koristi Sidekick. Predpostavljeni ime baze podataka je SidekickPC. Ime baze bira se prilikom instalacije. 3. Use Windows NT Integrated Security – opcija koja omogućava pristup bazi podataka preko integrirane zaštite unutar opreacionog sustava. 4. Use a specific username and password – opcija koja omogućava pristup bazi podataka preko specialnih odobrenja. Ovo je predpostavljeni način pristupa bazi podataka. Username i password omogućavaju vm da pristupite bazi na sigurniji način i po vlastitim postavkama. Username i password odnosno korisničko ime i lozinka biraju se kod instalacije. 5. preko Connection Timeout i Command Timeout vrijeme u kojem roku je dozvoljen pristup bazi (u sekundama). Ove postavke obićno ne treba mjenjati. 6. Test Connection – je naredba kojom možete testirati spajanje na internet i ispravnostsvih upisanih postavki.

29 © Electrolux Home Products File: SidekickPc upute za uporabu – datum 01.12.2008.

CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP

Dio pod nazivom Settings omogućava vam postavljanje tipa nadopune baze i prikazuje datum i vrijeme zadnje nadopune. 1. Full update – opcija koja se koristi ako se ukaže potreba za nadopunom kompletne baze podataka, u tom slućaju postojeći podaci iz lokalne baze se brišu i zamjenjuju se kompletno novim sa baze poslužitelja Electrolux-a. Ova opcija se preporuča kod prvog spajanja na internet. 2. Incremental update – ova opcija nadopunjuje postojeću bazu samo sa podacima koji nedostaju. Preporuća se koristenje ove opcije u radu sa Sidekickom 3. PNC update – ova opcija omogućava nadopunu samo određenih PNC kodova. Podržava upis jednog ili do dvadeset PNC brojeva koji moraju biti odvojeni zarezom. Kod upisa PNC kodova u ovom dijelu ne upisuju se ELC brojevi jer ih nadopuna podrazumjeva. Primjer pravilno upisane liste PNC kodova: 914791101, 913101218, 914521544 4. Last update date (server date) – ovo je informacija koja pokazuje datum i vrijeme zadnje Full ili Incremental nadopune baze. Vrijeme koje je prikazano odnosi se na vrijeme na serveru. Ovaj podatak se ne mijenja ako se koristio PNC update. 5. Enable log – ova opcija kreira log datoteku prilikom procesa nadopune. Ova opcija je korisna kod traženja grešaka. Prilikom normalnog rada ova opcija može biti ugašena. Start update naredba pokreče proceduru nadopune baze podataka prema zadanim kriterijima. Ovisno o brzini veze i zadanim opcijama nadopuna može potrajati i nekoliko minuta. Tijekom nadopuna na traci se prikazuje stanje nadopune i postoci nadopune. Baza je nadopunjena samo ako je završio process nadopune odnosno ako je za vrijeme nadopune baze došlo do prekida ili greške baza ostaje nepromjenjena. Naredba Cancel update prekida proceduru nadopune; Gumb OK zatvara dialog i sprema izmjene koje su napravljene; Gumb Cancel zatvara dialog bez spremanja izmjena. Kako je ranije napomenuto, prije korištenja SidekickPC poterbno je napraviti Full update nadopunu baze podataka. Koristite Test connection kako bi provjerili točnost upisanih podataka i sam rad spajanja lokalne baze na internet i nadopunu. Kada pokrenete nadopunu budite strpljivi i partite povratne informacije koje dobivate o statusu nadopune. Na kraju dobivate sljedeći prikaz:

30 © Electrolux Home Products File: SidekickPc upute za uporabu – datum 01.12.2008.

CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP

Slika 36. Update dialog: završeno preuzimanje nadogradnje Pritisnite OK kako bi mogli koristiti nadograđenu aplikaciju.

31 © Electrolux Home Products File: SidekickPc upute za uporabu – datum 01.12.2008.

CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP

2. SPAJANJE APARATA NA RAČUNALO UPOZORENJE! Kako bi izbjegli strujni udar, spajanje ovog diagnističkog alata dozvoljeno je samo stručnjacima. Spajanje svih komponenti izvodi se kaj je aparat ugašen i po mogućnosti iskopčan iz utičnice. Modul i njegovi dodaci također moraju biti ugašeni. Ako želite diagnosticirati kvar aparata ili samo nadograditi software elektronike, potrebno je elektroniku spojiti sa računalom. Kako bi to učinili napravite sljedeće korake: • Ugasite modul (ako ima dodatno napajanje) • Odspojite modul od računala (odspajanjem ili RS232 kabela ili USB utičnice) • Ugasite aparat i ukoliko je moguće iskopčajte ga iz struje • Otvorite kućište aparata kako bi pristupili elektronskoj ploči; npr. na mašini za pranje rublja: odvijte dva vijka na stražnjoj strain poklopca aparata

Slika 37. pogled na stražnju stranu aparata •Npr. perilice rublja: povucite poklopac unatrag i prema potrebi uklonite plastičnu zaštitu sa električne pločice koja je učvršćena na krajevima kućišta elektronike ili na nekim modelima potrebno je otvoriti plastično kućište elektronike kako bi se mogli spojiti na konektor elektronike. Spojite modul na aparat preko kabela i određenog nastavka kako je prikazano na slici.

32 © Electrolux Home Products File: SidekickPc upute za uporabu – datum 01.12.2008.

CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP

Slika 38. spajanje aparata i modula • • •

Ukopčajte aparat u struju i ukljućite ga. Ukljućite modul (ako ima svoje napajanje). Spojite modul na računalo koristeći odgovarajuči kabel (RS232 za spajanje na modul) i USB (za spajanje na računolo).

Slika 39. Pogled na stražnju stranu računala •

Pokrenite SidekickPC na računalu

33 © Electrolux Home Products File: SidekickPc upute za uporabu – datum 01.12.2008.

CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP

VRLO VAŽNA NAPOMENA!!! Kako je modul u mogućnosti napajati elektroniku iako je aparat isključen iz struje i ugašen, postoji mogućnost da software detektira krivu grešku ako je uključen prije aparata. Iz tog razloga UVIJEK SE PRVO PALI APARAT PA SE TEK ONDA SPAJA NA RAČUNALO I POKREČE SidekickPC. Pri završetku rada prvo su gasi SidekickPC, pa se odspaja modul iz računala pa se tek onda gasi testirani aparat.

3. SPAJANJE ELEKTRONIKE (kao rezervni dio) NAPOMENA! Kako bi izbjegli strujni udar, spajanje ovog diagnističkog alata dozvoljeno je samo stručnjacima. Elektronska pločica nikada ne smije biti priključena na napajanje električnom energijom (230VAC) ako nije ugrađena u aparat. Modul za spajanje osigurava svu potrebnu električnu energiju za rad odnosno proceduru konfiguriranja, bez potrebe za spajanje na električnu mrežu. Ukoliko želite konfigurirati elektronsku pločicu, potrebno ju je spojiti na računalo po sljedećem postupku: 1. ugasite modul (ukoliko postoji dodatno napajanje 2. spojite modul sa elektronikom preko kabela kako je prikazano na slici 40.

Slika 40. elektronika sa spojenim modulom 34 © Electrolux Home Products File: SidekickPc upute za uporabu – datum 01.12.2008.

CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUPSpojite modul na računalo preko dobivenog kabela (RS232) ili USB kabela te uključite modul. Ovaj korak uključuje i elektronsku pločicu.

VAŽNA NAPOMENA! Prilikom spajanja elektronske pločice i modula može se čuti zvučni signal. To je signal da je elektronika detektirala lažni alarm pošto još nije instalirana u apatrat. Kad se elektronika ugradi u aparat i one se uključi, automatski će se pokrenuti procedura testiranja (koristi se prilikom tvorničkih ispitivanja i prilikom sastavljanja aparata). Kako bi se vratili u normalan način rada ugasite i ponovno upalite aparat.

4. RAD SA SidekickPC-om Ovo poglavlje baviti će se principima rada sa SidekickPC-om. Aplikacija se sastoji od osnovnog prozora koji sadrži ostale funkcijske prozore (forme). Osnovni prozor podržava pristup na više dokumenata (Multiple Document Interface – MDI). Korištenjem MDI-a omogućen je pristup do više formi prilikom jedne diagnostičke procedure.

Slika 41. Osnovna forma 35 © Electrolux Home Products File: SidekickPc upute za uporabu – datum 01.12.2008.

CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP

Osnovna forma sadrži padajući izbornik koji je postavljen ispod naslovne trake. Glavni izbornik sadrži: File, Option, Command, Window i Help. Start page nardeba u File izborniku pokreće Startup formu. Exit nardba u File izborniku zatvara i gasi aplikaciju. Communication naredba u Option izborniku prikazuje Connection settings prozor u kojem se daje na izbor određivanje najveće brzine komunikacije sa aparatom.

Slika 42. Connection Settings Predpostavljene vrijednosti ne treba mijenjati. Naredba Language u izborniku Option prikazuje Language prozor u kojrm se nudi biranje jezika. Na žalost hrvatska verzija nije podržana (trenutno).

36 © Electrolux Home Products File: SidekickPc upute za uporabu – datum 01.12.2008.

CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP

Slika 43. odabir jezika Naredba Update u izborniku Command prikazuje prozor za nadogradnju baze podataka (procedura opisana u poglavlju 1.) Licence Manager naredba u Command izborniku prikazuje przor za upis podataka o licenci (procedura opisana u poglavlju 1.) Naredba Internet settings u Command izborniku prikazuje postavke spajanja na internet (procedura opisana u poglavlju 1.) I naredba Help sadrži samo About prozor koji prikazuje podatke o samoj aplikaciji.

37 © Electrolux Home Products File: SidekickPc upute za uporabu – datum 01.12.2008.

CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP

4.1. Startup forma Prilikom pokretanja aplikacije pojaviti će se Startup forma.

Slika 44. Startup forma U ovoj formi postoje tri objekta: Select COM port lista, tipka Diagnostic i tipka Configuration. Select COM port lista omogućava biranje komunikacijskog izlaza računala. Aplikacija automatski detektira slobodni serijski izlaz računala. Tipka Diagnostic pokreće funkciju diagnosticiranja aparata. Nakon uspješne detekcije aparata, aplikacija prikazuje indentifikacijsku formu sa glavnim konfiguracijskim parametrima u spojenom aparatu. Tipka Configuration pokreće funkciju za konfiguriranje elektroničkih pločica servisiranog aparata.

38 © Electrolux Home Products File: SidekickPc upute za uporabu – datum 01.12.2008.

CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP

4.2. Configuration Form Do forme za konfiguriranje elektronika došli smo klikom na Configuration tipku. Ova forma omogućava nam da ili dadogradimo postoječu elektroniku ili konfiguriramo zamjensku.

Slika 45. forma za konfiguriranje elektronika U polju Code Selection upisuje se PNC broj sa ELC brojem bez razmaka za nadopunu software-a ili Service Kit Code (SKC) za konfiguriranje nove elektronike. U određenim uvijetima ovi brojevi određuju model aparata. PNC sa ELC brojem je 11-znamenkasti broj. SKC je 15-znamenkasti broj koji počinje sa 973. PNC/ELC broj je korenspodentan jednom SKC broju, odnosno isti rezultat dobije se upisivanjem jednog ili drugog broja. SidekickPC pamti zadnje upisane brojeve, klikom na tipku na desnoj strain polja za upisivanje PNC/ELC ili SKC broja prikazuju se brojevi koje ste ranije upisali. Nakon što ste odabrali ili upisali određeni PNC/ELC broj SidekickPC počinje sa pretragom interne baze podataka i ako takav broj postoji automatski 39 © Electrolux Home Products File: SidekickPc upute za uporabu – datum 01.12.2008.

CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP

započinje sa konfiguriranjem elektronike. Ukoliko upisani broj ne postoji, pojavi se poruka sa greškom. Nakon što je pronađen upisani broj u bazi podataka i pokreniua je funkcija konfiguriranja elektronika, postavlja se pitanje o količini elektronika koje želite konfigurirati.

Slika 46. Upit o količini elektronika za konfiguriranje Nakon upisa ili odabira količine pritisnite ENTER tipku na tipkovnici i pojavljuje se zadnji dio upita kojim se čeka samo potvrda, odnosno spajanje elektronike aparata na PC i klik na OK tipku.

40 © Electrolux Home Products File: SidekickPc upute za uporabu – datum 01.12.2008.

CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP

Slika 47. početak konfiguriranja Kada ste kliknuli na OK tipku započinje konfiguriranje elektronike. U prvom koraku aplikacija identificira elektroniku. Ako elektronika nije predviđena za model aparata za koji se konfigurira pojavljuje se poruka o grešci. U protivnome započinje konfiguriranje. Prostor ispod teksta Last operation result prikazuje rezultate konfiguriranja. Ako polje pozeleni nakon završetka konfiguracije, znači da je postupak uspješno završen, a ako pocrveni znči da je došlo do greške. U oba slučja tekstualno se dobiva informacija kako je proteklo konfiguriranje.

41 © Electrolux Home Products File: SidekickPc upute za uporabu – datum 01.12.2008.

CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP

Slika 48. rezultati konfiguriranja Svi podaci o konfiguriranjim bilježe se u lokalnoj bazi podataka (Database Log) te se šalju glavnoj bazi svaki puta kad se spajate za nadopunu. VRLO VAŽNA NAPOMENA! Prilikom programiranja FLASH memorije zabranjeno je odspajanje spojnih kablova ili gašenje modula ili prekid aplikacije jer će elektronika postati neupotrebljiva. Ukoliko konfiguriranje elektronike ne uspije ona također može postati neupotrebljiva. Za njezin popravak potreban je postebni alat i program kojeg SidekickPC nema.

42 © Electrolux Home Products File: SidekickPc upute za uporabu – datum 01.12.2008.

CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP

4.2.1. Naredbe u izborniku forme za konfiguriranje Forma za konfiguriranje ima padajuće izbornike sa sljedećim stavkama: File i Options. Naredba Exit u File padajućem izborniku gasi formu. Naredba Additional Verify u izborniku Option prikazuje Additional Verify prozorčić koji omogućava pokretanje jednog dodatnog koraka nakon završetka procedure konfiguriranja.

Slika 49. Additional Verify forma Ova naredba omogućava dodatnu provjeru konfiguracije i daje izvještaj o memorijskom lokaijama (izraženo u postocima za cijeli memorijski proctor). Provjera se radi nakon uspješno završene procedure konfiguriranja. Veće vrijednosti znače duže vrijeme provjere, mininalna vrijednost je 5%. Naredba Image u izborniku Options prikazuje prozorčić sa slikom elektronike.

43 © Electrolux Home Products File: SidekickPc upute za uporabu – datum 01.12.2008.

CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP

Slika 50. prozor (okvir) sa slikom Aplikacija podržava sljedeće grafičke formate: BMP, JPEG, GIF, TIFF. Unutar glavne mape aplikacije nalazi se mapa “Images” koja sadrži sljedeće mape: • Adapters (gdje se nalaze slike adaptera i modula za spajanje) • Naked Boards (gdje se nalaze slike elektronskih pločica) Naziv datoteke sa slikom je šifra elektronske pločice. Tip datoteke ovisi u tipu slike odnosno formatu. Npr. bitmap datoteka: elektronske pločice čija šifra je 132148224 je 132148224.bmp. Naziv datoteke slike modula je šifra adaptera u Programming Information File koji su pohranjeni u lokalnoj bazi podataka. Tip datoteke ovisi o itpu slike odnosno o njezinom formatu. Npr. bitmap datoteka: “Standard DAAS Adapter” je “Standard DAAS Adapter.bmp”. Slike nisu bitne za pravilno izvršavanje nadogradnje ili konfiguriranja elektronskih pločica. Nadogradnja ili konfiguriranje biti će pravilno i bez postojanja slike (iz bilo kojeg razloga).

44 © Electrolux Home Products File: SidekickPc upute za uporabu – datum 01.12.2008.

CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP

Programming Log naredba u izborniku Options prikazuje Programming Log listu odnosno u tu listu automatski se pohranjuju sve konfiguracije i nadogradnje koje su bile izvedene ovom aplikacijom.

Slika 51. Programming Log lista Programming Log lista prikazuje informacije koje se odnose na sve aktivnosti vezane za aplikaciju. U nju se pohranjuju svi podaci vezani uz konfiguriranja i nadogradnje. Spare Part Label naredba iz Option izbornika prikazuje Label prozorčić kojime se omogućava ispis naljepnica za svaku operaciju programiranja.

45 © Electrolux Home Products File: SidekickPc upute za uporabu – datum 01.12.2008.

CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP

Slika 52. Label prozor Ovaj prozorčić sadrži opcije koje omogućavaju ili brane ispis naljepnica sa barkodom nakon svake uspješne nadogradnje ili konfiguracije. Moguć je odabir ispisa više naljepnica za svaku elektroniku (ali najviše 10). Layout File poljem definirate izgled naljepnice odnosno njen tip datoteke. Samo nakon odabira tipa datoteke naredbe Print Simple i Designer radit će ispravno. Pritiskom na Designer tipku pokreće se integrirani dizajner izgleda naljepnice koji vam omogućava izmjenu izgleda naljepnice. Designer Matrics opcija omogućava odabir mjernih jedinica za veličinu naljepnice.

Slika 53. primjer ispisane naljepnice Kako se vidi na slici 53. naljepnica prikazuje identifikacijske podatke koji se odnose na: rezervni dio (elektroniku), model aparata te informaciju iz baze podataka koja je služila za konfiguraciju.

46 © Electrolux Home Products File: SidekickPc upute za uporabu – datum 01.12.2008.

CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP

4.3. Identifikacijska forma Ova se forma pojavljuje prilikom klika na tipku Diagnostic u Startup Form i nakon uspješnog spajanja na aparat. Kada želite pokrenuti diagnostički program na servisiranom aparatu pokrečete ovu formu.

Slika 54. Identifikacijska forma Ovaj prikaz sadrži četiri grupe. Grupa podataka o aparatu – Appliance Indentification. Grupa podataka o konfiguraciji i mogućnostima aparata – Appliance Configuration Data. Tipka History kojom se otvara prikaz svih prijašnjih konfiguracija na spojenom aparatu. Ova tipka nije aktivna ako baza podataka ne sadrži nikakve podatke o spojenom aparatu. Tipka Monitor koja otvara prikaz forme Monitor.

47 © Electrolux Home Products File: SidekickPc upute za uporabu – datum 01.12.2008.

CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP

4.4. Forma History Ova forma odnosno prikaz daje nam informacije o radu spojenog aparata koje se čitaju iz memorije samog aparata.

Slika 55. Prikaz podataka o radu aparata Pri vrhu prikaza vidi se lista sa informacijama o radu aparata. Kako bi vidjeli detaljne informacije o svakom redku potrebno ga je označiti klikom na redak i informacije se prikazuju u Description okviru.

48 © Electrolux Home Products File: SidekickPc upute za uporabu – datum 01.12.2008.

CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP

4.5. Forma Monitor Ova forma prikazuje vrijednosti koje se dobijaju prilikom rada aparata.

Slika 56. prikaz Monitor Pri vrhu je padajući izbornik Test u kojemu se prikazuje lista svih testiranja za spojeni aparat. Kako bi odabrali određeni test potrebno je samo kliknuti na njega i kliknuti na tipku Start Test. U tijeku testiranja spojenog aparata tipka mjenja funkciju u Stop Test kako bi mogli zaustaviti započeto testiranje i resetirati aparat. Polje Test Description prikazuje kratak opis odabranog testa. U srednjem dijelu ove forme nalazi se prikaz sa ulazno/izlaznim vrijednostima koje se dobijaju prilikom diagnostičke procedure. Posebno se označavaju crvenom bojom vrijednosti koje izlaze iz okvira vrijednosti koje su tvornički zadane. Aplikacija ažurira dobivene podatke svake sekunde. Kako bi vidjeli detaljnije podatke o određenoj vrijednosti potrebno je samo kliknuti na redak u kojem su one prikazane. Ti podaci biti će prikazani u polju Varijable Description.

49 © Electrolux Home Products File: SidekickPc upute za uporabu – datum 01.12.2008.

CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP

Tipka Graph otvara formu koja prikazuje određene parametere u obliku grafikona. Tipka Reset Alarm resetira posljednji alarm koji je memoriran u elektronici. Ova naredba je aktivna samo ako u bazi podataka ima definirana procedura za resetiranje alarma. Treba imati na umu da se alarmi ne mogu resetirati dok kvar nije otklonjen jer će se uvijek iznova aktivirati. Klikom na tipku Troubleshoot prikazuje se lista sa procedurama za rješavanje nekih grešaka i problema koje su definirane u lokalnoj bazi podataka za aparat koji se servisira. Više o ovoj funkciji biti će pisano u sljedećem poglavlju. Klikom na tipku Digital I/O ulazi se u Digital I/O formu koja prikazuje trenutno stanje digitalnih signala na ulazu i izlazu iz aparata koji se servisira.

4.5.1. Troubleshooting wizard – čarobnjak za rješavanje problema Ako je u lokalnoj bazi podataka definirana procedura za rješavanje problema na aparatu koji se testira, aplikacija ima mogućnost voditi vas korak po korak kroz rješavanje problema ili kvara počevši od šifre alarma. Procedura za rješavanje problema odvija se u sekvencama preko interaktivnih redaka sa tekstovima. Ukoliko postoji alarm greške i aplikacija prepozna proceduru za rješavanje tog problema tipka Troubleshooting u Monitor formi postaje crvena.

50 © Electrolux Home Products File: SidekickPc upute za uporabu – datum 01.12.2008.

CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP

Slika 57. Dostupna Troubleshooting procedura Ukoliko kliknete na Treubleshooting tipku pojaviti će se Treubleshooting List.

51 © Electrolux Home Products File: SidekickPc upute za uporabu – datum 01.12.2008.

CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP

Slika 58. Troubleshooting List Na ovoj listi prikazane su dostupne procedure za rješavanje problema koje sadrži lokalna baza podataka. Sve procedure vezane su na šifru trenutnog alarma te je on označen crvenom bojom. Kako bi pokrenuli čarobnjaka za rješavanje problema na označenoj proceduri, potrebno je kliknuti na tipku Start.

52 © Electrolux Home Products File: SidekickPc upute za uporabu – datum 01.12.2008.

CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP

Svaki korak popraćen je slikama.

Slika 59. korak u čarobnjaku za rješavanje problema Ovdje se nalaze instrukcije za svaki korak. Čarobnjak postavlja pitanja (koja su obješnjena i slikama) na koja treba odgovoriti sa Yes ili No. O odgovoru ovisi sljedeći korak.

53 © Electrolux Home Products File: SidekickPc upute za uporabu – datum 01.12.2008.

CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP

4.6. Forma sa Grafovima O ovoj formi mogu se vidjeti grafovi koji se odnose na vrijednosti dobivene kod rada aparata.

Slika 60. Graf Kako bi vidjeli prezentaciju varijabli aparata u grafičkom obliku, potrebno je jednu od njih odabrati u padajučem izborniku u redku Varijable (pri vrhu forme). Detaljniji opis izabrane varijable vidi se u prostoru kod Varijable description. U polju Current Value vide se trenutne vrijednosti za odabrani parameter. Kod polja Minimum Display Interval (min) može se podesiti veličina polja grafa. Predpostavljena vrijednost je 1 minuta odnosno interval od jedne minute, ali to se može povečati na 2 sata. Za svaku varijablu aplikacija čita nove podatke iz aparata u intervalima od jedne sekunde. Tipkom Print moguće je dobiti tiskanu verziju trenutnog grafa.

54 © Electrolux Home Products File: SidekickPc upute za uporabu – datum 01.12.2008.

CTI – SOFTWARE DEVELOPMENT GROUP

4.7. Digital I/O forma Ova forma prikazuje trenutno stanje digitalnih signala na ulazu i izlazu spojenog aparata.

Slika 61. Digitalni I/O signali Ovdje se mogu vidjeti vrijednosti digitalnih signala koji ulaze u elektroniku ili iz nje izlaze u toku diagnostičke procedure. Aplikacija ažurira ove podatke svake sekunde. Detaljniji opis svakog odabranog pareametra može se vidjeti u polju Description.

55 © Electrolux Home Products File: SidekickPc upute za uporabu – datum 01.12.2008.