S P O R T S P O R T S P O R T S P O R T

44 Wieści Mirsk Mirskaa SPORT • SPORT • SPORT • SPORT OTWARCIE STRZELNICY MYŚLIWSKIEJ 29 czerwca 2013r. w okręgu jeleniogórskim Polskiego Związku Ło...
Author: Lidia Czech
19 downloads 3 Views 3MB Size
44

Wieści Mirsk Mirskaa

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT OTWARCIE STRZELNICY MYŚLIWSKIEJ 29 czerwca 2013r. w okręgu jeleniogórskim Polskiego Związku Łowieckiego byliśmy świadkami ważnego wydarzenia. W wyniku działań miłośników strzelectwa myśliwskiego i sportowego, przy wsparciu społeczności myśliwych regionu i Zarządu Okręgowego w Jeleniej Górze, władz samorządowych i lokalnych sympatyków łowiectwa, członkowie Koła Łowieckiego „Wieniec” Świeradów Zdrój na czele z Zarządem Koła wybudowali strzelnicę myśliwską. Ładnie się zbiegło, 90 lat PZŁ i… taka rzecz - rarytas. Można powiedzieć obiekt godny jubileuszu. Trzeba dodać, że jest to jedyna strzelnica myśliwska w okręgu jeleniogórskim, która otrzymała wszystkie niezbędne certyfikaty. Każdy członek Polskiego Związku Łowieckiego ma obowiązek, przynajmmniej raz w roku, przystrzelić broń, która jest w jego posiadaniu zdając sobie spra-

wę, że to nie tylko sprawdzenie stanu technicznego broni i jej celności, to również sprawdzian umiejętności strzelca. Nie chodzi wyłącznie o to, że koledzy dużo mniej pudłują, chodzi o ich doskonalsze obycie z bronią, o lepsze zrozumienie obowiązujących zasad bezpieczeństwa, o atmosferę wzajemnego uznania i zaufania. Myśliwi uczą się „kunsztu” strzelania na strzelnicy. Pobyt na tym obiekcie w gronie kolegów to również znakomita okazja do wymiany doświadczeń i zacieśnienia koleżeńskich więzi, a to jeden z ważniejszych walorów łowiectwa. Strzelnica powstała niedaleko Mirska, 35 km od Jeleniej Góry, w okolicy wsi Mroczkowice. A zaczęło się wiosną 1997r., kiedy to członek KŁ „Wieniec” Świeradów Zdrój i zarazem przewodniczący Rady Miasta i Gminy Mirsk ś.p. Stanisław Kozerski, zasugerował wybudowanie

strzelnicy myśliwskiej. W tym celu zaproponowano wykupienie uciążliwych dla

Strzelnicę zaprojektowali Apolinary Teleżyński i Janusz Kwolek. Rozmawiając

gminy gruntów o pow. 4,5 ha, na których funkcjonowało dzikie wysypisko śmieci. Gmina Mirsk ujęła teren w Planie Zagospodarowania Przestrzennego, jako tereny sportowo rekreacyjne: strzelnica myśliwska i przystąpiono do budowy. Plan budowy i wyposażenia strzelnicy zakładał dwa etapy. Pierwszy–budowa strzelnicy kulowej ze stanowiskami: makieta rogacza, makieta dzika w przebiegu, makieta lisa oraz strzelanie śrutowe do makieta zająca w przebiegu; drugi etap–dokupienie gruntów (5,5 ha) i budowa strzelnicy śrutowej do rzutków, ze stanowiskami: przeloty tzw. bażant, trap–oś myśliwska, skeet–krąg myśliwski oraz dodatkowo w przyszłości: oś –200 m. Zaplanowano również budowę obiektów technicznych, zaplecza socjalnego, parkingów, ogrodzenia i dróg dojazdowych.

z prezesem KŁ „Wieniec” Zbigniewem Dragunowiczem, można odnieść wrażenie, że jest dumny z dzieła, jakie wykonali wspólnie z kolegami. To między innymi, dzięki jego uporowi i konsekwencji, pomimo wielu trudności, braku środków finansowych, chwilowych zwątpień udało się doprowadzić inwestycję do planowanego końca. Zajęło to 16 lat, ale udało się. Brawo! P. Dragunowicz w rozmowie ze mną opowiadał jak trudne były początki, jak trudno było znaleźć inwestorów i wykonawców przy budżecie jakim dysponowali. Niezwykle ważny wkład to zaangażowanie Mieczysława Baszaka współwłaściciela firmy budowlanej „Stolbrat” z Gryfowa Śląskiego. Ciężki sprzęt budowlany, pracownicy, nadzór przy pracach to główny element sukcesu. cd. na str. 43

Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Mirsk, pl. Wolności 39, tel. 64-70- 440, fax 64 704 69 e-mail: [email protected] Redagują: Danuta Wołosecka – redaktor naczelny z zespołem. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian stylistycznych materiałów. Za treść ogłoszeń i materiałów obcego autorstwa redakcja nie odpowiada. Termin nadsyłania materiałów upływa 15 dnia każdego miesiąca.Nakład: 800 egz. Druk: UNIDRUK Kraków

Wieści Mirsk Mirskaa Ludwik Hryciew, łowczy KŁ „Wieniec”, prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Jeleniej Górze i członek Naczelnej Rady Łowieckiej uparcie pukał do różnych drzwi, aby pozyskać środki finansowe. Zarząd Główny PZŁ i Zarząd Okręgowy w Jeleniej Górze sfinansowali urządzenia na strzelnicach: dzik w przebiegu, trap i skeet.Dużą pomoc uzyskali od władz samorządowych Miasta i Gminy Mirsk. Przy takiej inwestycji formalności papierowe to „istna dżungla”. Burmistrz Andrzej Jasiński z przekonaniem twierdził i przekonywał niedowiarków, że środowisko myśliwych poradzi sobie z trudnościami realizacji tak skomplikowanej i trudnej inwestycji. Kolejna osoba, której wkład szczególnie przyczynił się do sukcesu Tadeusz Matusewicz. Konstrukcja wieży do przelotów (bażanta), urządzenia na stanowisku „zając w przebiegu” i agregat prądotwórczy uzyskano dzięki jego wsparciu. Wiktor Marconi zakupił maszynę do rzutków (wyrzutnię) oraz ufundował budowę stanowiska do montażu urządzeń (wyrzutni) na strzelnicy „oś myśliwska” z możliwością przystosowania strzelnicy do konkurencji olimpijskiej trap. Jan Harbul, każdą wolną chwilę poświęca dla strzelnicy. Utrzymanie drogi, ogrodzenie, nasadzenia drzew i ich pielęgnacja to jego zasługa i „życie”. Wreszcie Jacek Terlecki, który tuż po ukończeniu pierwszego etapu budowy rozpoczął prowadzenie treningów i szkoleń. Strzelectwo myśliwskie to jego pasja. Posiada uprawnienia sędziego i instruktora, reprezentuje koło w strzelaniach myśliwskich, posiada klasę mistrzowską. Praktycznie podczas każdego

weekendu przebywa na obiekcie prowadząc treningi, zawody strzeleckie i szkolenia z zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią. Jest kierownikiem strzelnicy. Nie sposób wyróżnić wszystkich, którzy przyczynili się do realizacji tego zamierzenia. Warto jednak przynajmniej wymienić niektórych: Tadeusz Zwierzyński, Dariusz Szczepański, Piotr Leszczyński. Nadleśnictwo Świeradów Zdrój, koła łowieckie ziemi jeleniogórskiej, o władzach samorządowych i łowieckich już wspomniałem. Nie do określenia jest wkład finansowy i praca członków KŁ „Wieniec”, ich wytrwałość i poświęcenie . Przyszedł czas na normalną profesjonalną działalność. 29 czerwca 2013 r. na uroczystości otwarcia obiektu zebrali się przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwa, bractwa kurkowego, władz PZŁ, myśliwi oraz sympatycy łowiectwa i strzelectwa sportowego. Obecni byli: wicestarosta jeleniogórki i Hetman Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Ziemi Jeleniogórskiej Andrzej Więckowski, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gryfów Śląski Robert Skrzypek, Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk Andrzej Jasiński, Kasztelan Wojciech Chadży i członkowie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Ziemi Jeleniogórskiej. Władze łowieckie reprezentowali: Członek Naczelnej Rady Łowieckiej, Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej i zarazem Łowczy Koła Ludwik Hryciew, v-ce prezes ORŁ Władysław Durlak, Łowczy Okręgowy Kazimierz Koncewicz, członek ZO i Przewodniczący Komisji Strzelectwa Myśliwskiego Henryk Szczybura. Przybyli również członkowie komisji ORŁ w Jeleniej Górze:

Z-ca Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego Stanisław Prendota, członek Komisji Promocji, Kultury, Edukacji i Etyki Łowieckiej przy Okręgowej Radzie Łowieckiej w Jeleniej Górze Jan Rokosz. W uroczystości brał udział Zespół Sygnalistów Myśliwskich z Kamiennej Góry „Durlakowe Rogi” pod kierownictwem i batutą założyciela zespołu Władysława Durlaka. Uczestników uroczystości powitał prezes KŁ „Wieniec” Zbigniew Dragunowicz, który przedstawił historię i meandry budowy strzelnicy i zaprezentował wyróżnionych. List gratulacyjny w imieniu władz PZŁ przekazał władzom Koła, Łowczy ORŁ Kazimierz Koncewicz. Burmistrz Mirska Andrzej Jasiński, gratulując myśliwym tak okazałego obiektu przypomniał o początkach i trudnościach budowy, o tym jak patrzył z podziwem na niezłomność i wytrwałość myśliwych, którzy dzielnie pokonywali napotykane trudności i doprowadzili do tak efektownego zakończenia budowy. Nadszedł wreszcie moment tak długo oczekiwany, Z. Dragunowicz zaprosił do przecięcia wstęgi Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk, Prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej i Łowczego Okręgowego. Wystrzał 16-wiecznej armaty odpalonej przez Kasztelana Bractwa Kurkowego Wojciecha Chadży oznajmił oficjalne otwarcie obiektu. Poświęcenia obiektu dokonał ks. Andrzej Kryłowski proboszcz parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Raciborowicach, który jest również członkiem KŁ „Wieniec”. Asystę honorową podczas uroczystości pełnili: poczet sztandarowy ze sztandarem KŁ „Wieniec” i

43

zespół sygnalistów „Durlakowe Rogi”. A, że strzelnica jest przeznaczona do strzelań, to na dobry początek w ramach uroczystości odbyły się „III Otwarte Zawody Rodzinne”, w których udział wzięli członkowie koła wraz z rodzinami oraz myśliwi okręgu jeleniogórskiego. Gdy zaproszeni goście udali się na oficjalne zwiedzanie obiektu, uczestnicy zawodów udali się na stanowiska strzeleckie. Zaplanowano konkure: dzik, oś myśliwska dla członków PZŁ, a dla rodzin strzelania z broni pneumatycznej do celu. Wręczone puchary i dyplomy dla najlepszych zawodniczek i zawodników w strzelaniach rodzinnych, ich uśmiechy były znakomitym zakończeniem tak doniosłej uroczystości. Dziesiątki, dziewiątki to norma u zwycięzców. Warto było potrenować. Niektórzy z rozrzewnieniem przypominali czasy, kiedy to strzelalo się w szkole na zajęciach z PO (Przysposobienia Obronnego). Wsparcie logistyczne znacznie przyczyniło się do poprawy kondycji i samopoczucia uczestników uroczystości. Chleb ze smalcem i ogórkiem, grochówka z kuchni polowej, bigos, pieczony dzik, ciasta upieczone przez małżonki myśliwych, kawa, herbata to znakomite uzupełnienie tego dnia i sportowych zmagań. Piękne widoki, które rozciągają się w otoczeniu strzelnicy napawają dumą oraz sprawiają, że można oderwać się od codzienności. Gratulacje dla członków KŁ „Wieniec” i wszystkich tych, którzy przyczynili się do powstania obiektu. Do kol ejnego spotkania – może na pikniku na strzelnicy! Darz Bór! Jan Rokosz

42

Wieści Mirsk Mirskaa KLASA OKRĘGOWA MŁODZIKÓW

Poz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Drużyna

Mecze

BKS BOBRZANIE BOLESŁAWIEC OLIMPIA KAMIENNA GÓRA AP MOS KARKONOSZE JELENIA GÓRA GRANICA BOGATYNIA NYSA ZGORZELEC CHROBRY NOWOGRODZIEC ORLIKI WĘGLINIEC UKS MOSiR SKORPIONY LUBAŃ CZARNI LWÓWEK ŚL. ŁUŻYCE LUBAŃ ŚL. MKS PRI BAZALT-WŁÓKNIARZ MIRSK KARKONOSZE JELENIA GÓRA

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Bramki zdobyte stracone 119 83 82 71 48 51 53 49 33 16 28 18

Suma punktów 59 53 47 45 35 32 29 27 24 12 11 4

12 34 34 29 38 43 55 52 50 94 107 103

Centrum Informacji Turystycznej informuje, że bezpłatne foldery, mapy, przewodniki, pocztówki i ulotki, w sezonie wakacyjnym, można otrzymać od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00. Zapraszamy.

XXXIII Dni Otwarte Doradztwa Rolniczego i XVIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Kilka tysięcy rolników, przedstawicieli instytucji z otoczenia rolnictwa, producentów i handlowców z branży rolniczej, jak co roku, gościło w dniach 22-23 czerwca w kompleksie pałacowo-parkowym w Piotrowicach w gminie Chojnów, na XXXIII Dniach Otwartych Doradztwa Rolniczego. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu organizuje tę największą rolniczą imprezę w regionie wspólnie z Urzędem Gminy Chojnów, Dolnośląską Izbą Rolniczą i Dolnośląskim Urzędem Marszałkowskim. Celem Dni Otwartych Doradztwa Rolniczego jest promocja instytucji i firm rolniczych oraz pomoc w nawiązaniu kontaktów pomiędzy

rolnikami, producentami i handlowcami z branży rolniczej.

ki, gołębie i drób ozdobny. Po zakończeniu oce-

Wrocławiu udzielały porad dotyczących poprawy estetyki

Zespół „Podgórzanie” na chojnowskiej scenie

Jednym z głównych punktów programu była XVIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, podczas której hodowcy prezentowali bydło, trzodę chlewną, owce, konie, osły, kozy oraz drobny inwentarz m. in.: króli-

ny zwierząt, wręczano tytuły czempionów i wice czempionów. Nie zabrakło prezentacji rękodzieła ludowego czy produktów regionalnych. Gospodarstwa agroturystyczne zaprezentowały swoją ofertę, a specjalistki DODR we

obejścia i zagospodarowania zagrody. Mieszkańcy wsi sprawdzali też swoje wiadomości na temat rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska oraz wiedzę typowo rolniczą i BHP podczas dwóch konkursów odbywają-

cych się na scenie. Rolnicze świętowanie w Piotrowicach to okazja również dla rolników do spotkania na świeżym powietrzu, pobiesiadowania i pogadania o różnych sprawach, które ich dotyczą. Rozrywki dostarczały występy grup uczestniczących w VIII Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych „Śpiewająca Wieś”. Z naszego powiatu uczestniczyły dwa zespoły folklorystyczne „Podgórzanie” i „Rząsinianki”. W Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych „PODGÓRZANIE” z gminy Mirsk zajęli zaszczytne II miejsce a „RZĄSINIANKI” z gminy Gryfów Śląski otrzymały wyróżnienie. Gratulujemy! T. Polesiak

41

Wieści Mirsk Mirskaa KLASA OKRĘGOWA TRAMPKARZY Poz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Drużyna

Mecze

zdobyte

KARKONOSZE JELENIA GÓRA BKS BOBRZANIE BOLESŁAWIEC GRANICA BOGATYNIA MKS PRI BAZALT-WŁÓKNIARZ MIRSK ŁUŻYCE LUBAŃ ŚL. CHROBRY NOWOGRODZIEC KKS JELENIA GÓRA OLIMPIA KAMIENNA GÓRA NYSA ZGORZELEC ORLIKI WĘGLINIEC CZARNI LWÓWEK ŚL. UKS MOSiR SKORPIONY LUBAŃ

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

129 83 78 27 53 39 52 40 47 44 32 29

Bramki stracone 17 22 20 36 74 58 56 62 70 68 78 92

Suma punktów 59 50 49 36 35 26 23 23 23 20 17 17

KLASA A SENIORÓW - Grupa II Poz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Drużyna

Mecze

WŁÓKNIARZ LEŚNA ORLIKI WĘGLINIEC STELLA LUBOMIERZ OLSZA OLSZYNA COSMOS RADZIMÓW BŁĘKITNI STUDNISKA DOLNE POGOŃ MARKOCICE LZS RADOSTÓW SKALNIK RĘBISZÓW GÓRNIK WĘGLINIEC GRYF GRYFÓW ŚL. L.Z.S. KOŚCIELNIK CHMIELANKA CHMIELEŃ LZS PORAJÓW-KOPACZÓW

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

Bramki zdobyte stracone 132 93 93 70 55 73 62 59 54 43 54 40 42 43

Suma punktów

38 45 64 48 40 82 65 65 78 73 66 59 81 109

62 53 50 47 39 39 37 36 32 31 30 28 20 12

KLASA TERENOWA JUNIORÓW - Grupa II Mecze

zdobyte

stracone

Suma punktów

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 0

178 117 87 70 73 121 89 62 57 34 44 21 0

21 40 38 41 46 41 66 88 94 102 155 221 0

56 50 45 45 43 39 34 22 21 17 13 3 0

Bramki Poz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Drużyna CHOJNIK JELENIA GÓRA UKS GIGANT LUBOMIERZ POGOŃ WLEŃ LZS ZARĘBA LZS PISARZOWICE WOSKAR SZKLARSKA PORĘBA KWISA ŚWIERADÓW ZDRÓJ SKALNIK RĘBISZÓW GRYF GRYFÓW ŚL. FATMA POBIEDNA SUDETY GIEBUŁTÓW CHMIELANKA CHMIELEŃ CZARNI STRZYŻOWIEC

40

Wieści Mirsk Mirskaa

WYNIKI DRUŻYN PIŁKARSKICH Z TERENU GMINY MIRSK SEZON 2012/2013 KLASA OKRĘGOWA SENIORÓW Poz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Drużyna BKS BOBRZANIE BOLESŁAWIEC MKS PRI BAZALT-WŁÓKNIARZ MIRSK PIAST WYKROTY LEŚNIK OSIECZNICA VICTORIA RUSZÓW TWARDY ŚWIĘTOSZÓW OLIMPIA KAMIENNA GÓRA LOTNIK JEŻÓW SUDECKI ENDICO-MITEX PODGÓRZYN CZARNI LWÓWEK ŚL. PIAST DZIWISZÓW POGOŃ ŚWIERZAWA GKS WARTA BOLESŁAWIECKA KWISA ŚWIERADÓW ZDRÓJ JAWA OTOK BAZALT SULIKÓW

Mecze

zdobyte

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 30 29 30

107 108 78 58 71 64 55 57 62 56 45 49 41 43 42 36

Bramki stracone 23 33 54 40 60 57 90 47 49 62 51 77 58 73 93 105

Suma punktów 80 69 54 50 49 46 43 41 38 38 34 33 31 31 23 22

KLASA B SENIORÓW - Grupa III Poz.

Drużyna

Mecze

zdobyte

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

MKS PRI BAZALT-WŁÓKNIARZ II MIRSK LZS ZARĘBA OLSZA II OLSZYNA POGOŃ WLEŃ SUDETY GIEBUŁTÓW LZS PISARZOWICE FATMA POBIEDNA LZS HENRYKÓW ROLNIK RZĄSINY LZS RADOGOSZCZ BAZALT WOJCIECHÓW GRANICA MIŁOSZÓW KS PASIECZNIK KWISA MROCZKOWICE

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0

96 74 57 77 64 49 60 50 55 30 25 0 0 0

Bramki stracone 19 39 41 44 54 37 58 55 77 78 135 0 0 0

Suma punktów 52 45 40 37 33 31 28 24 14 10 3 0 0 0

KLASA OKRĘGOWA JUNIORÓW STARSZYCH Poz.

Drużyna

Mecze

zdobyte

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

GRANICA BOGATYNIA NYSA ZGORZELEC ORLIKI WĘGLINIEC ŁUŻYCE LUBAŃ ŚL. KARKONOSZE JELENIA GÓRA MKS PRI BAZALT-WŁÓKNIARZ MIRSK GKS GROMADKA BÓBR MARCISZÓW PIAST ZAWIDÓW ORZEŁ LUBAWKA WŁÓKNIARZ LEŚNA OLSZA OLSZYNA MAJDAN BOLESŁAWICE

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

107 89 62 78 57 63 62 64 47 35 44 36 28

Bramki stracone 23 24 39 46 31 52 70 33 53 62 74 80 185

Suma punktów 63 55 50 48 46 36 32 30 28 24 19 16 6

39

Wieści Mirsk Mirskaa

DZIEŃ DZIECKA POD CHMURKĄ 2 czerwca br. już po raz czternasty, nad jeziorem Złotnickim, odbyły się zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka zorganizowane przez Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego. Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych większość zapisanych dzieci wzięła w nich udział. Najmłodsza uczestniczka, pięcioletnia Julia Rusakiewicz dzielnie pokonała przeciwności losu i zwyciężyła w kategorii dziewczynek. Wsród chłop-

ców do lat 10 czołową lokatę zajął Bartosz Chaciński, a do lat 14 - Marcin Dec. Po rozegraniu poszczególnych konkurencji i wspólnym posiłku, wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk burmistrza Andrzeja Jasińskiego nagrody - sprzęt wędkarski. Szczególne podziękowania w imieniu dzieci i organizatorów kieruję do Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk Andrzeja Jasińskiego, Karoliny i Bogdana Morzeckich, Beaty i Dariusza Stroń-

skich, Małgorzaty Nadybskiej i Andrzeja Woźniaka.

Prezes Koła w Mirsku Ryszard Rogala

CENTRUM NAUKI KOPERNIK Dnia 21 maja bieżącego roku odbyła się szkolna wycieczka uczniów klas IV – VI do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, realizowana w ramach projektu „Rozwijanie umiejętności uczniów Szkoły Podstawowej w Rębiszowie w zakresie wychowania fizycznego i matematyki ” (Program operacyjny Kapitał Ludzki). Znajdujące się tam eksponaty pozwoliły zajrzeć w głąb ludzkiego organizmu, a przez samodzielne eksperymenty uczniowie poznawali otaczający nas świat. Wędrówka, podczas której przeprowadziliśmy mnóstwo doświadczeń i obejrzeliśmy wiele eksponatów była podróżą od zamierzchłych czasów po czekającą nas przyszłość. Na dwóch piętrach Centrum poznaliśmy

najważniejsze osiągnięcia ludzkiej myśli. Oto relacje uczniów z wizyty w Centrum Nauki Kopernik: „Wizyta w Centrum Nauki Kopernik okazała się strzałem w dziesiątkę. Było tam dużo wynalazków i nowinek technicznych. Najbardziej podobało mi się łoże fakira. Podczas leżenia na tym łożu z materaca wysuwały się gwoździe i delikatnie wbijały w ciało. Było to trochę dziwne, ale zarazem przyjemne uczucie. Wycieczka była dla mnie ciekawą przygodą i interesującym doświadczeniem .” „W Centrum Nauki Kopernik najbardziej podobała mi się harfa bez strun. Rama była drewniana, a zamiast strun czujniki laserowe. Można było udawać, że się na niej gra, ale słyszało się dźwięki, jak z prawdziwej harfy. Podobały mi się też krzywe pokoje, po których, jak się biegało, to miało się wrażenie, że się przewraca.” „W Centrum Nauki Kopernik najbardziej podobał mi się wiatrak i turbo wiatrak. Działanie urządzenia polegało na tym, że były cztery wiatraki, które miały różną ilość łopatek. Przy nich były obrotomierze. Po środku był turbo wiatrak, który był ruchomy i napędzał cztery wiatraki. Każdy kręcił się z inną prędkością. Najszybciej kręcił się ten z najmniejszą ilością łopatek, a najwolniej ten z największą ilością łopatek.” „Najbardziej podobała mi się sala, w której można było zrobić usg postaci, zbadać długość jelita cienkiego oraz przeprowadzić operację misia. Podobał mi się też robot czytający wiersze oraz wahadło Foucaulta i latający dywan.”

Serdeczne podziękowania państwu Agnieszce i Krzysztofowi Hnydyszynom za sfinansowanie wycieczki do Trójmiasta jednemu z uczniów kl. 6a Szkoły Podstawowej im. Osadników Ziemi Mirskiej w Mirsku składają wychowawca, uczniowie i rodzice kl. 6a

38

Wieści Mirsk Mirskaa

KWIECISZOWICKIE ŚWIĘTO DZIECI Dzień pierwszy czerwca rozpoczął się w Kwieciszowicach barwnie i kolorowo. Dzieci wykorzystywały swoje artystyczne umiejętności tworząc rozmaite obrazki na szkle. Z zachwytem układały kolorowe kamyki. Inspiracją była dla nich p. Beata Chlebowska, która zajmuje się tym na co dzień. Lecz to nie wszystko co przykuło uwagę malców, równie ciekawą atrakcją było robienie wiejskiego masła, które później w mgnieniu oka zostało skonsumowane przez jego autorów jak i gości.. Każdy mógł spróbować sił w różnych konkursach. Na zakończenie można było się wykazać talentem muzycznym uczestnicząc w karaoke. Pomimo brzydkiej pogody było gwarnie , tanecznie i wesoło co mogli potwierdzić uczestnicy zabawy, która odbyła się później i trwała do białego rana. Za udział w uroczystości serdecznie dziękujemy przybyłym gościom: Burmistrzowi Andrzejowi Jasińskiemu z zoną, radnemu Tadeuszowi Pindlowi, człon-

kom Rady Sołeckiej Kwieciszowic z rodzinami, mieszkańcom i oczywiście wszystkim dzieciom. B. Waszkowiak

FESTYN RODZINNY W KAMIENIU 1 czerwca br. w schronisku młodzieżowym „Halny” w Kamieniu odbył się I Festyn Rodzinny zorganizowany przez Rady Sołeckie wsi Kamień i Mroczkowice przy współudziale zespołu folklorystycznego „Podgórzanie”. Jego celem było podkreślenie roli i znaczenia rodziny we współczesnym świecie, a zwłaszcza w szczególnym dniu jakim jest Dzień Dziecka. Dzięki takim świętom i wydarzeniom są wzmacniane więzi rodzinne i sąsiedzkie, a dzieci, dorośli, rodzice, babcie i dziadkowie mogą poprzez wspólną zabawę miło i atrakcyjnie spędzić czas. Dla nich wszystkich, w tym dniu, przewidziano wiele atrakcji, zabaw i konkursów z nagrodami. Jedną z wielu atrakcji był przejazd wozem strażackim. Przygotowane przez panie z zespołu „Podgórzanie” i żony członków Rad Sołeckich ciasta były przepyszne. Do miłej atmosfery przyczyniły się m. in. występy zespołów ludowych „Bogdanki” z Mirska oraz „Podgórzan” z Kamienia i Mroczkowic” oraz zespołu pieśni greckich ze Zgorzelca. Organizatorzy bardzo gorąco dziękują kierownikowi schroniska Janowi Stąporowi za udostępnienie miejsca do zorganizowania festynu oraz wszystkim występującym i bawiącym się w tym dniu. Mamy nadzieję, że w następnym roku liczba rodzin obchodzących Dzień Dziecka będzie większa, a aura przychylniejsza. K. Zimkowska-Trzcińska

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ SIATKÓWKI W ZSOiZ we Lwówku Śląskim odbył się II Otwarty Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Lwóweckiego. W rozgrywkach wzięły udział drużyny z ZSOiZ w Gryfowie Śląskim, LO w Mirsku, ZS w Lubomierzu, ZSOiZ we Lwówku Śląskim oraz drużyna dziewcząt z czeskiego Tanvald. Szkoła w Tanvald to partnerska placówka, z którą ZSOiZ współpracuje od roku 2010. Sportowe zmagania odbyły się 7 czerwca br., poprzedzone były krótkim przemówieniem inauguracyjnym Józefa Stanisława Mrówki – Starosty Powiatu Lwóweckiego. Rozgrywki przeprowadzano na boisku wielofunkcyjnym oraz w sali gimnastycznej ZSOiZ. Organizatorzy zadbali nie tylko o sportową atmosferę, ale również o oprawę artystyczną oraz poczęstunek dla uczestników rozgrywek. W turnieju zwyciężyła drużyna LO z Mirska, II miejsce zajęli reprezentanci ZSEiT w Rakowicach Wielkich, a III miejsce wywalczyli gospodarze, czyli uczniowie ZSOiZ we Lwówku Śląskim. Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy ponownie za rok. Organizatorzy

Wieści Mirsk Mirskaa przypomnieć dzieciom podstawowe zasady poruszania się pieszych i rowerzystów po drogach lub obszarach położonych w pobliżu dróg. Nie zostawiajmy, szczególnie małe dzieci bez nadzoru! Dzieci są szczególnie zagrożone wypadkami podczas wakacji. Najmłodsi chętnie spędzają czas wolny na świeżym powietrzu. Pokonują drogę (często po jezdni) udając się do miejsc zabaw, do koleżanek i kolegów, jeżdżą na rowerach i deskorolkach. Korzystają w wakacje z dróg, które są im mniej znane niż droga do szkoły. Nowy teren to zawsze inne uwarunkowania i niebezpieczeństwa. Rozmawiając z dziećmi na temat możliwości poruszania się jezdnią zamiast poboczem trzeba podkreślić, że chodzenie po jezdni jest ostatecznością. Robimy to tylko wtedy, gdy rzeczywiście pobocza nie ma albo zupełnie nie sposób nim iść. Nie zaś wtedy, gdy poboczem można chodzić, ale jednak jezdnią jest wygodniej. Podobnie jest z jazdą rowerem - jeśli dziecko nie ma karty rowerowej nie powinno jeździć po drogach publicznych, gdy ją posiada i chce z drogi korzystać może dopiero wtedy jechać jezdnią, kiedy nie ma drogi dla rowerów i pobocza. Pamiętajmy o tym, że w okresie wakacji złodzieje nie odpoczywają. Czyhają na nasze plecaki, torebki, telefony, rowery, dokumenty i inne cenne rzeczy osobiste. Mogą być wszędzie - na kąpieliskach, w środkach komunikacji, galeriach handlowych. Dlatego zachowajmy szczególną ostrożność podczas letniego wypoczynku.

37

1. PILNUJMY SWOJEGO ROWERU • Nie pozostawiajmy jednośladu bez nadzoru. • Pamiętajmy o jego odpowiednim zabezpieczeniu. 2. PILNUJMY SWOICH RZECZY OSOBISTYCH NA KĄPIELISKACH • Nie pozostawiajmy rzeczy bez opieki. • Nie zabierajmy ze sobą dużej ilości pieniędzy. • Nie trzymajmy pieniędzy razem z dokumentami. 3. OSTROŻNOŚĆ W ŚRODKACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ • Pamiętajmy, aby torba lub plecak były zamknięte. • W miarę możliwości unikajmy tłoku. • Bagaż powinien znajdować się cały czas w zasięgu naszego wzroku. Pamiętajmy także, aby przed wyjazdem na urlop zabezpieczyć w sposób właściwy swoje mieszkanie. Metod zabezpieczenia jest bardzo wiele - poprzez systemy alarmowe, czujniki świetlne, zamki, blokady, rolety antywłamaniowe itp. Najprostszym jednak sposobem zabezpieczenia naszego lokum jest dokładne pozamykanie wszystkich okien i drzwi, a także poproszenie zaufanej osoby o zwrócenie uwagi na nasze mieszkanie. Pamiętajmy, że czujne oko np. sąsiada na to, co się dzieje koło naszego mieszkania, może zastąpić nawet najlepsze zabezpieczenie. Życzymy udanego, a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku. Oficer prasowy asp. Mateusz Królak

36

Wieści Mirsk Mirskaa

KRONIKA POLICYJNA Więcej

informacji na stronie internetowej Policji Dolnośląskiej www .lwowek -slaski.policja.gov .pl www.lwowek .lwowek-slaski.policja.gov -slaski.policja.gov.pl w odnośniku biuletyn

BEZPIECZNE WAKACJE Okres wakacyjny, to dla większości wypoczynek i wyjazdy z nim związane, natomiast dla policjantów, to czas wzmożonej pracy. Na drogach pojawia się w tym okresie więcej niż zwykle pojazdów. Część osób podróżuje własnymi autami, inne wyjeżdżają na wypoczynek autokarami. Podobnie jak w latach ubiegłych, w ramach działań "Bezpieczne wakacje", dolnośląscy policjanci czuwają nad bezpieczeństwem podróżujących i wypoczywających w naszym regionie. Jednym z głównych założeń działań realizowanych w okresie wakacji przez dolnośląskich policjantów jest zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieciom, przebywającym w czasie wakacji na obozach, koloniach i innych formach zorganizowanego wypoczynku lub w miejscu swojego zamieszkania. Akcja od wielu lat realizowana jest w porozumieniu z innymi instytucjami państwowymi lub organizacjami społecznymi, funkcjonującymi lokalnie. Działania realizowane w ramach akcji obejmować będą następujące obszary: - bezpieczeństwo na drogach - bezpieczeństwo w miejscu wypoczynku - bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania Na drogach oraz w miejscowościach i rejonach wypoczynkowych pojawi się więcej niż zwykle pojazdów, dlatego priorytetowym zadaniem służb działających na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest zapewnienie sprawnego i bezpiecznego przemieszczania się podróżnych. Policjanci zwracać będą szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego w zakresie ograniczeń prędkości, stanu trzeźwości kierujących, stosowania pasów bezpieczeństwa i urządzeń do bezpiecznego przewożenia dzieci, prawidłowości wykonywania manewrów, zwłaszcza manewrów wyprzedzania oraz stanu technicznego pojazdów, szczególnie pojazdów realizujących przewóz osób w ramach komunikacji zbiorowej. Najczęstszą przyczyną wypadków, szczególnie tych tragicznych w skutkach, jest brawura połączoną z nadmierną prędkością, a w przypadku długich podróży – zmęczenie. Pamiętajmy także o pasach bezpieczeństwa dla dorosłych i urządzeniach do bezpiecznego przewożenia dzieci, bo one, gdy dojdzie do wypadku, mogą uratować życie. Niestety tylko podczas jednych wzmożonych działań kontrolnych, przeprowadzonych w ostatnim czasie przez dolnośląską drogówkę, spośród 2140 skontrolowanych

pojazdów, w 845 przypadkach policjanci ujawnili niestosowanie pasów bezpieczeństwa przez kierujących lub dorosłych pasażerów, a także nieprawidłowe przewożenie dzieci. Podczas innych wzmożonych działań kontrolnych, ukierunkowanych na dostosowanie prędkości do obowiązujących przepisów i warunków bezpieczeństwa, policjanci spośród 2400 skontrolowanych pojazdów, ujawnili blisko 1500 tego typu wykroczeń.

W pozostałych obszarach działań policjanci będą m.in. systematycznie odwiedzać miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży ze zwróceniem szczególnej uwagi na ich bezpieczeństwo. Funkcjonariusze podczas spotkań realizować będą działania profilaktyczno-edukacyjne (prelekcje, konkursy, zabawy, turnieje), skierowane do dzieci, rodziców, opiekunów lub organizatorów wypoczynku letniego. Policjanci podczas kontroli sprawdzać również będą czy nie dochodzi do nieprawidłowości lub uchybień organizacyjnych, zagrażających bezpieczeństwu uczestników wypoczynku. Powyższe działania będą realizowane zarówno w stosunku do dzieci i młodzieży, przebywających na obozach i koloniach, jak i tych, którzy przebywają w miejscach swojego zamieszkania. Wyjazdy na kolonie są u nas nadal bardzo popularnym rodzajem wypoczynku dzieci i młodzieży. Stało się już dobrym zwyczajem kontrolowanie przez Policję oraz Inspekcję Transportu Drogowego autokarów przewożących dzieci. Jeśli nauczyciel lub rodzic będzie miał jakiekolwiek podejrzenia, dotyczące niesprawności autokaru przewożącego dzieci na wycieczkę czy kolonie, bądź też zachowanie kierowcy będzie wskazywało, że może on znajdować się w stanie nietrzeźwym, nie powinien absolutnie zgadzać się na wyjazd dzieci. Należy wówczas wezwać policję, najlepiej ruchu drogowego. Tu nie może być żadnego, najmniejszego nawet pobłażania ze strony rodziców i osób organizujących wyjazd dzieci - lepiej spóźnić się na zamówiony posiłek, albo nawet wyjechać o dzień później, niż dopuścić do sytuacji gdy bezpieczeństwo podróżnych jest zagrożone. Dlatego przypominamy, że można zgłosić wyjazd autokaru w KPP Lwówek Śląski pisemne w sekretriacie lub telefonicznie u kierownika Ruchu Drogowego tel. 75 64 67 212 Siadając za kierownicą samochodu zadbajmy o to, by wyjazd stał się przyjemnością a nie walką o przetrwanie. Nie należy wyruszać w drogę, gdy jest się zmęczonym lub niewyspanym. Taki stan osłabia refleks, zmniejsza zdolność koncentracji a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do zaśnięcia za kierownicą. Przez całą drogę kierowca powinien mieć zapięte pasy bezpieczeństwa. Trzeba też zwrócić uwagę, aby rodzina także jechała w pasach, a małe dziecko w specjalnym foteliku. Gdy pojawi się zmęczenie najlepiej zatrzymać się i zrobić koniecznie kilku lub kilkunastominutową przerwę w kierowaniu. Nie wszystkie dzieci wyjadą na wakacje, większość zostanie w miejscu zamieszkania. Przed wakacjami warto

35

Wieści Mirsk Mirskaa

KURS BARMAŃSKI Jestem uczennicą trzeciej klasy Technikum HotelarskoTurystycznego w Mirsku. Jakiś czas temu był organizowany w naszej szkole kurs barmański (od 6 do 8 maja br.). Z początku wydawało mi się, że to będzie kurs jak każdy inny, jednak było to złudne wrażeniem. Gdy zapoznaliśmy się z programem nauki, nasz „mentor” zaczął zagłębiać się w tajniki składu i wyrobu alkoholi. Nie mogłam uwierzyć, jak bardzo zawiłe jest robienie różnego rodzaju trunków. Oprócz przyrządzania napojów ważny jest sposób podawania drinków i ich dekoracja. Wydaje się to rzeczą prostą, jednak wcale tak nie jest. W tej chwili zawód barmana jest bardzo trudny, ponieważ aby go wykonywać, należy zgłębić tajniki barmańskiej wiedzy. Później większość z nas zauważyła, że do tej pracy niezbędna jest wiedza teoretyczna. Dostaliśmy skrypty, w których wszystko było szczegółowo opisane. Od przyborów barmana i szkła barowego do składu ogromnej ilości drinków. Następnie przeszliśmy do praktyki. Każdy z nas miał za zadnie przygotowanie jednego tzw. shorta (jest to drink serwowany w kieliszku do wódki, który składa się z trzech nałożonych na siebie warstw alkoholu). Największym zainteresowaniem cieszył się drink, w którego w skład wcho-

dził Absynt. Mogliśmy go podpalać i przygotowywać na różne sposoby. Potem zaczęliśmy przyrządzać Long drinki. Jest to już „wyższa szkoła jazdy”, jednak z zapałem wzięliśmy się do pracy. Przygotowywaliśmy ogromną ilość drinków. Oto niektóre z nich: Martini Dry, Margarita, Rob Roy, Milky Way, Bloody Mary, Sex On The Beach, Pina Colada, Mojito oraz Breakfast Eggnog. Ten ostatni był dosyć

Os tatni rok do tacji Ostatni dotacji

charakterystyczny, ponieważ zawierał całe surowe jajko. Z początku myśleliśmy, że wyjdzie z tego kogel mogel, jednak było zupełnie inaczej. Ten drink okazał się jednym z najlepszych drinków, jakie w życiu piłam. Podczas naszego kursu, pracowaliśmy pod czujnym okiem pana instruktora, który wyszkolił nas w przygotowywaniu drinków. Będę ten kurs wspominała bardzo pozytywnie, ponieważ otworzył on mi oczy na zawód barmana oraz być może, otworzył drzwi do kariery. P. Miakienko

Kurs odbył się w ramach realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II” zarządzanego przez DCIZ i DN w Wałbrzychu.

zestaw dla 1-3 osób ok. 6 900,- z³; zestaw dla 4-6 osób ok. 7 800,- z³

34

Wieści Mirsk Mirskaa

ofiarowali ciekawe materiały promocyjne. Drugi dzień podróży to wyjazd do wioski Potasznia. Wieś o tematyce związanej z końmi prezentowała swój „Festyn Koński”. Tu także otrzymaliśmy materiały promocyjne oraz smaczne ciasto przy-

gotowane przez mieszkańców wioski. Ostatnią odwiedzaną wioską był Pęgów. Wieś o tematyce truskawek, gdyż wokół miejscowosci zlokalizownych jest wiele plantacji tego owocu. Tutaj marką jest coroczne „Święto Tru-

OCZAMI PIERWSZOKLASISTKI Dla byłych gimnazjalistów pierwszy rok nauki w technikum był czymś zupełnie nowym w ich życiu. Większość uczniów nigdy wcześniej nie miała do czynienia z taką szkołą, ale z ciekawości i z racji zainteresowań postanowili wybrać Technikum Hotelarsko - Turystyczne w Mirsku. Od samego początku nie było łatwo. Nauczyciele skupili się na starannym przygotowaniu nas do egzaminu z „recepcji” w drugiej klasie. Uczyliśmy się pisać potwierdzenie rezerwacji, jak wypełniać kartę meldunkową, obliczać rachunek wstępny i oczywiście poznaliśmy podstawowe zasady savoir vivre'u. Dla niektórych te rzeczy mogą wydawać się naprawdę łatwe, ale w rzeczywistości tak nie jest. Wiele razy popełnialiśmy błędy, ale dzięki temu nauczyliśmy się jeszcze więcej. Oczywiście oprócz nauki pojawiały się i przyjemniejsze akcenty. Uczniowie, dzięki dofinansowaniu z projektu unijnego „Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku” mogli skorzystać z wielu dodatkowych kursów oraz wycieczek związanych z hotelarstwem. Pierwszy kurs, w jakim uczestniczyliśmy, to kurs carvingu, czyli rzeźbienia w warzywach i owocach. Zajęcia trwały trzy dni i były bardzo ciekawe oraz inspirujące. Wielu z nas do tej pory rzeźbi co nieco dla swojej rodziny oraz chwali się oczywiście certyfikatem ukończenia kursu z bardzo dobrą oceną. Później były: kurs baristy oraz barmański. Technikum odbyło także wycieczkę do Poznania, by zwiedzić Wyższą Szkołę Hotelarstwa i Gastronomii. Szkoła zrobiła na nas ogromne wrażenie. Ciekawe było to, że nie wyglądała jak szkoła, lecz jak... hotel. Rozmowy z tamtejszymi studentami były bardzo miłe i pouczające. Wszyscy bardzo nas zachęcali, abyśmy w przyszłości wybrali właśnie ich uczelnię. Możliwe, że wielu z nas właśnie to zrobi, ponieważ jedną z atrakcji są tam praktyki zagraniczne. Miejmy nadzieję, że nasze marzenia się spełnią. Klasa pierwsza technikum uczęszczała także na zajęcia pozalekcyjne, na których uczyliśmy się np. jak ładne nakryć do stołu, składać serwetki i oczywiście poznawaliśmy tajniki gotowania. Wszystko odbywało się w jednej z klas, która jest do tego przystosowana. Na koniec roku uczniowie klasy IT z pomocą pani doktor Genowefy Tymbrowskiej, wychowawczyni klasy, przygotowali przyjęcie dla rodziców, w ramach podziękowania za cały rok szkolny, który udało nam się „przetrwać” właśnie dzięki ich pomocy. Podczas spotkania rodzice oraz nauczyciele byli zachwyceni potrawami oraz samą dekoracją klasy. Nauka w Technikum Hotelarsko Turystycznym w Mirsku nie jest łatwa, ale potrafi być niezwykle przyjemna. Miejmy nadzieję, że nowej klasie pierwszej także się spodoba. Wszystkim uczniomi nauczycielom życzę powodzenia w następnym roku szkolnym. Joanna P. kl. IT

skawki”. Gości poczęstowano truskawkami, zupą truskawkową, pierogami z truskawkami i kompotem truskawkowym. Po serdecznym pożegnaniu, zaopatrzeni w materiały promocyjne każdej z odwiedzanych miejscowości, wró-

ciliśmy do Wrocławia, a dalej do naszej gminy Mirsk. Wyprawa ta pozowliła nam poznać osiągnięcia innych wiosek, w tym laureatów konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska”. R. Ledzion

TURYSTYCZNA MAJÓWKA Już po raz trzeci odbyła się Turystyczna Majówka we Wrocławiu zorganizowana przez Dolnośląską Izbę Turystyki. Z uwagi na lokalizację imprezy, a także liczbę osób odwiedzających, także w tym roku, gmina Mirsk zdecydowała się na udział w tym wydarzeniu. W dniach 17-18.05.2013 na ul. Świdnickiej ponad trzydziestu wystawców z różnych regionów prezentowało swoje oferty i produkty. Imprezie patronowali Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Prezydent Miasta Wrocławia i Dolnośląska Organizacja Turystyczna. Patronat medialny sprawowali portal internetowy dolnyslask.info.pl i Radio Rodzina Wrocław. Stoisko promocyjne podczas Turystycznej Majówki gmina Mirsk dzieliła z niezawodnym partnerem współpracy, czyli Ski&Sun Świeradów Zdrój. Wspólnie prezentowaliśmy walory przepięknych Gór Izerskich ze szcze-

gólnym uwzględnieniem wycieczek rowerowych, na które zapraszał ośrodek oraz Geoparku i wieży widokowej w Mirsku, do odwiedzenia których starałam się zachęcać. Odwiedzający nasze stoisko bardzo interesowali się turystyką rowerową, więc mapa naszego regionu stała się najbardziej pożądanym towarem. Wiele osób pytało także o sezon zimowy i tu w roli ekspertów wystąpili Katarzyna Harbul i Szymon Witkowski z Ośrodka Ski&Sun. Pogoda jak zwykle podczas majówki sprzyjała, a bezpośrednim tego efektem była duża ilość odwiedzających imprezę Wrocławian i turystów przebywających w tym mieście. Dodatkową atrakcją była loteria fantowa, w której wszystkie losy wygrywały, a wśród nagród znalazły się materiały promocyjne wystawców, wyjazdy weekendowe, wycieczki zagraniczne czy kupony rabatowe. J. Trudzińska

Wieści Mirsk Mirskaa

33

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA W RĘBISZOWIE 22 czerwca w sobotę na placu przy barze w Rębiszowie odbył się festyn pn. Noc świętojańska. Organizatorami imprezy byli: Rada Sołecka wsi Rębiszów, Grupa Odnowy Wsi oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Rębiszowie. Towarzyszyła nam wspaniała pogoda, dzięki której dopisała frekwencja (przewinęło się kilkaset osób). Spotkanie rozpoczęło się uroczystym wręczeniem dla OSP Rębiszów decyzji o włączeniu jednostki w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Aktu wręczenia dokonali przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Lwówku Śląskim.

Zwyciężczyni konkursu na logo wsi Rębiszów odebrała nagrodę (tablet). Podczas spotkania przy różnych konkurencjach bawili się dzieci i dorośli. Nowością tegorocznej imprezy był jarmark świętojański, na którym można było poznać talenty i drobne rzemiosło naszych mieszkańców. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz rzeźby, haftowania, czy lepienie z gliny, oraz bufet z przepysznym jedzeniem. Promowaliśmy również uczestnictwo naszego sołectwa w akcji Masz Głos Masz Wybór, w tym roku, w zadaniu wspólna przestrzeń. W Rębiszowie nie posiadamy miejsca, które moglibyśmy

zagospodarować na nasze potrzeby. Posiadamy jednak stare, nieczynne drogi i ścieżki, które wspólnymi siłami możemy zagospodarować i uczynić z nich trasy spacerowe, stąd hasło „Polną drogą do siebie”. Rozprowadzaliśmy również ankiety celem zebrania pomysłów na zagospodarowanie ścieżek, tak żeby mogły stworzyć miejsce do spotkań i rekreacji. Cieszymy się, że mieszkańcy są zainteresowani tym przedsięwzięciem. Nie zabrakło oczywiście dobrej muzyki i tańców przy ognisku w wykonaniu pań oraz panów. Panie w najładniejszych wiankach świętojańskich otrzymały nagrody. Podczas imprezy oklaski-

waliśmy występ zespołu „RYBNICZANKI”. W późnych godzinach wieczornych uczestnicy festynu wypuścili w powietrze lampiony. ` Z zaproszenia na imprezę skorzystali: Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk Andrzej Jasiński wraz z małżonką, radni Rady Miejskiej Gminy Mirsk: Bogusław Nowicki z małżonką, Bartosz Baszak i Ryszard Hnydyszyn, radna Rady Powiatu Lwóweckiego Iwona Wasilewska i przedstawiciele Straży Pożarnej. Pragnę gorąco i serdecznie podziękować za pomoc w organizacji całej imprezy rzeszy zaangażowanych ludzi. Piotr Cybulski

PODRÓŻ STUDYJNA W dniach 28-29.06.2013 r. delegacja w składzie Jadwiga Orzechowska, Jadwiga Topolnicka, Elżbieta Kuchciak oraz Romuald Ledzion, jako przedstawiciele grup odnowy wsi, skorzystali z możliwości zaproponowanej przez UMWD podróży studyjnej i wyjechali do Wrocławia w celu odwiedzenia kilku wsi, które były laureatami konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska”. Grupa ludzi z różnych miejscowości naszego województwa liczyła ok. 50 osób. Podróżowaliśmy wypożyczonym autokarem.

Pierwszym przystankiem był Tyniec Mały, gdzie pokazano nam historię opartą o budowę indywidualnego wizerunku wsi na bazie Kultu Maryjnego Matki Boskiej Fatimskiej. Mieszkańcy serdecznie nas ugościli i wyposażyli w ciekawe materiały promocyjne. Drugim przystankiem była wieś Lubiąż z ogromnym klasztorem cysterskim. Tu także odbyła się prezentacja sołectwa na bazie walorów tego klasztoru i corocznej imprezy - inscenizacji historycznej „Oblężenie

klasztoru”. Trzecią miejscowością na trasie podrózy studyjnej była wieś Kuraszków, gdzie zapoznano nas z funkcjonowaniem organiza-

cji wiejskich, zaprezentowano liczne projekty wpływające na poprawę życia jej mieszkańców. Tu także mieszkańcy ugościli nas i

32

Wieści Mirsk Mirskaa

NIEPEŁNOSPRAWNI SĄ WŚRÓD NAS Sejm, ogłaszając rok 2013 Rokiem Osób Niepełnosprawnych, zaapelował do wszystkich Polaków oraz instytucji publicznych o podejmowanie różnorodnych inicjatyw służących realizacji ducha i litery Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, a w szczególności o promowanie postaw aktywizujących i włączających te osoby w główne nurty życia naszego kraju, a także o tworzenie warunków równego dostępu osób niepełnosprawnych do dóbr publicznych. A jak ta kwestia wygląda na „naszym podwórku”? Wiemy kim są te osoby? Co robią? Jak żyją? Jak wygląd ich sytuacja? Jak wiele z nich jest więźniami we własnym domu? Często nie zdajemy sobie sprawy z jakimi barierami - nie tylko architektonicznymi spotykają się niepełnosprawni i ich rodziny. Wciąż daleko nam do przełamania trudności, które istnieją miedzy sprawnymi a niepełnosprawnymi. Kogo powinniśmy uwrażliwiać na problematykę osób chorych, potrzebujących, starszych? Przede wszystkim młodych, ale nie możemy zapomnieć, że przykład idzie „z góry”, to my – dorośli mamy obowiązek pokazywać, jak kształtować pozytywne po-

stawy wobec sprawnych inaczej, a w naszej rzeczywistości gdzieś to umyka, zostawiamy często tych ludzi samych sobie, izolujemy od siebie, skazujemy na samotność i smutną egzystencję. Przykładem, który warto pokazać są uczniowie z Zespołu Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Mirsku, charakteryzuje ich wielka wrażliwość i empatia. W szkole cyklicznie organizowany jest Koncert Charytatywny na rzecz niepełnosprawnych kolegów, którego celem jest uwrażliwienie całej społeczności uczniowskiej na potrzeby niepełnosprawnych oraz wspieranie chorych i ich rodziców w rehabilitacji. Poprzez udział w koncertach uczniowie prezentują swoje talenty, piszą samodzielnie scenariusz koncertu, przygotowują plakaty, cegiełki charytatywne, występy wokalne, instrumentalne, taneczne, dekoracje, wystawy własnych prac plastycznych. Nieodzownym elementem przed każdym koncertem jest kawiarenka charytatywna z domowymi wypiekami uczniów, którzy czynią to bezinteresownie i mają świadomość robienia czego ważnego, co przynosi radość nie tylko im, ale także drugiemu człowiekowi. Z roku na rok idea kon-

„I ciebie i mnie stworzono do rzeczy wielkich. Nie stworzono Nas abyśmy przeszli przez życie bez celu. A ową wielką rzeczą jest kochać i być kochanym.” Matka Teresa z Kalkuty

certu przyciąga coraz większą rzeszę młodych ludzi. Młodzież ZSL-G pomaga nie tylko swoim kolegom i koleżankom, ale także osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym z Domu Pomocy Społecznej w Mirsku. Grupa uczniów naszej szkoły zorganizowała pod opieką nauczycielek „Piknik dla seniora” , mający na celu uwrażliwienie uczniów

tak niewiele. Za okazaną pomoc naszym niepełnosprawnym uczniom za pośrednictwem „Wieści Mirska” chcemy wyrazić szczególne podziękowania: Nadleśniczemu Nadleśnictwa Świeradów Zdrój Wiesławowi Krzewinie, radnemu powiatu lwóweckiego Zenonowi Zatchiejowi, radnemu z Rębiszowa Stanisławowi Babikowi, Witoldowi

na problemy i choroby osób starszych, integrację młodzieży ze starszym pokoleniem, rozwój umiejętności spędzania wspólnego czasu, kształtowanie charakteru i dobrych relacji międzyludzkich, jak również świadome podejmowanie się różnych zobowiązań, niesienie radości innym ludziom oraz poszerzenie zakresu działań szkoły w gminie. Również uczniowie kl. IIA liceum włączyli się w organizację zabawy walentynkowej dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej. Młodzież bawiła się, uczyła tańczyć seniorów, były konkursy, dobra zabawa i dużo radości (zdj. po lewej) Ci młodzi ludzie pokazują, żeby pomóc osobom słabszym czy niesprawnym potrzeba garść dobrej woli i chęci aby sprawić im szczęście i poczucie bycia potrzebnym - to naprawdę jest

Ramsowi, Poseł na Sejm RP Małgorzacie Sekule- Szmajdzińskiej, Radzie Rodziców LO, dyrekcji wraz z gronem pedagogicznym ZSL -G w Mirsku oraz wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przekazali 1% podatku na rehabilitację naszych uczniów. Serdecznie dziękujemy! Pamiętajmy o niepełnosprawnych nie tylko w roku im poświęconym, ale na co dzień, dobre słowo, życzliwy gest, uśmiech, odwiedziny czy kontakt za pośrednictwem portali społecznościach nic nie kosztują, a mogą bardzo pomóc i niech każdego dnia towarzyszy nam myśli kard. S. Wyszyńskiego: „Człowiek nie rozwinie w pełni swojego człowieczeństwa i swej osobowości, jeśli będzie tylko myślał dobrze i pragnął dobrze, a nie będzie czynił dobrze.” Anna Czerwińska

Wieści Mirsk Mirskaa

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” OGŁOSZENIE Informujemy, że Powiat Lwówecki ponownie przystąpił do realizacji programu „Aktywny samorząd”, którego celem głównym jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Lwówku Śląskim. Termin składania wniosków: Moduł I od 20 maja 2013 do 30 września 2013 Moduł II - za I półrocze od 20 maja 2013 do 30 czerwca 2013 - za II półrocze od 2 września 2013 do 30 września 2013 Miejsce składania wniosków: PCPR Lwówek Śląski, ul. Szpitalna 4, pokój nr 1 Wnioski do pobrania oraz informacje na temat programu można uzyskać w siedzibie PCPR w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, tel. (75) 782-56-17, (75) 782-56-41 lub na stronie internetowej www.pcpr.powiatlwowecki.pl i www.pfron.org.pl W programie mogą brać udział osoby w wieku aktywności zawodowej (kobiety do 60 roku życia, mężczyźni do - 65 roku życia) oraz dzieci i młodzież w wieku do 18 lat. Program obejmuje następujące obszary wsparcia: MODUŁ I • pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, • dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, • pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym • pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości) • dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu lub inną tego typu opiekę. MODUŁ II • dofinansowanie za naukę lub przeprowadzenie przewodu doktorskiego - uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym /wniosek dotyczy jednego półrocza 2013/ bądź dodatek na pokrycie kosztów kształcenia osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności Sołtysi i Rady Sołeckie sołectw Kamień i Mroczkowice serdecznie dziękują p. Janowi Stąporowi kierownikowi schroniska młodzieżowego „Halny” w Kamieniu za udostępnienie obiektu w dniu 1 czerwca br. na potrzeby organizacji festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka. V. Kiricov

Rada Sołecka i sołtys Rębiszowa składają serdeczne podziękowania za pomoc materialną i finansową w organizacji NOCY ŚWIĘTOJAŃSKIEJ następującym osobom: Iwonie Wasilewskiej, Jolancie Piechówce, Bartoszowi Baszakowi, Stanisławowi Babikowi, Zbigniewowi Hajduczeni i Wiesławowi Biernatowi

31

30

Wieści Mirsk Mirskaa

WAKACJE NAD MORZEM!

Wynajmę w pełni wyposażony, dwuosobowy domek letniskowy nad morzem. Możliwość garażowania auta. Cena: 100zł/doba Więcej informacji Miejscowość: pod nr telefonu: Stegna Gdańska 518 524 979 (przed Krynicą Morską)

29

Wieści Mirsk Mirskaa

KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA OSOBOM, KTÓRE: - ULEGŁY WYPADKOWI będąc pasażerem, pieszym, rowerzystą lub kierowcą albo ktoś z bliskich uległ wypadkowi, także gdy sprawca wypadku drogowego, w którym odniosły obrażenia ciała (zmarły) nie został ustalony albo zbiegł z miejsca wypadku; - ULEGŁY JAKIEMUKOLWIEK INNEMU WYPADKOWI, np. w pracy, na spacerze, w hotelu itp.; - NIE OTRZYMAŁY ODSZKODOWANIA (ZADOŚĆUCZYNIENIA)od towarzystwa ubezpieczeniowego lub ZANIŻONO odszkodowanie w stosunku do odniesionych obrażeń i poniesionych szkód; - POTRZEBUJĄ POMOCY W SPRAWACH: cywilnych, karnych, o wykroczenia, karno-skarbowych, podatkowych i innych. POMOC W ODZYSKANIU ODSZKODOWANIA ZA ZDARZENIA DO 7 LAT WSTECZ! NIE PONOSISZ ŻADNYCH KOSZTÓW DOCHODZENIA ODSZKODOWANIA! KONTAKT TEL. 515 790 925 ORIFLAME ZAMÓW KOSMETYKI 23% TANIEJ LUB ZOSTAŃ KONSULTANTKĄ KONTAKT TEL. 508 850 815

Mo¿na odejœæ na zawsze, by stale byæ blisko... ks. Jan Twardowski

NAGROBKI GRANITOWE Mariusz K ucharski Kucharski Mroczkowice 15 B 59-630 Mirsk tel. 607 - 627 - 931 tel. 601 - 761 - 172

* DUŻA WYSTAWA * RÓŻNE WZORY * AKCESORIA DODATKOWE * KONKURENCYJNE CENY

TANIO SZYBKO SOLIDNIE

28

Wieści Mirsk Mirskaa

XII OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE ORGANIZACJI DZIAŁAJACYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH 23 – 25 MAJA 2013 r. Coroczne spotkania w Marózie zaszczepiają ideę działania RAZEM. To ważne, ale i niełatwe wyzwanie. Żyjemy dzisiaj w wolnym kraju, z którego osiągnięć chcemy i możemy być dumni – m.in. dzięki takim inicjatywom jak Wasze” - napisał w liście do uczestników spotkania Jacek Michałowski – Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Tegoroczne spotkanie objęte zostało Honorowym Patronatem Prezydenta RP. Kolejne, dwunaste spotkanie, odbyło się pod hasłem „Ja i sąsiedztwo/społeczność/ samorząd”, otworzyli je Piotr Szczepański z Fundacji Wspomagania Wsi, Krzysztof Margol z Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA i Radosław Jasiński z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Tegorocznym partnerem spotkania była także Fundacja im. Stefana Batorego, w imieniu której głos zabrała Joanna Załuska. Większość omawianych w tym roku zagadnień upowszechnianych jest w ramach ogólnopolskiej akcji „Masz głos, masz wybór”, zorganizowanej przez Fundację. W tym roku spotkanie skupiło się na przestrzeni pomiędzy samorządem a „poszczególnym” obywatelem. Miało na celu pokazanie jak zaangażowanie mieszkańców w sprawy publiczne przyczynia się do poprawy jakości życia (i sprawia, że dana wspólnota mieszkańców rozwija się lepiej). Jak obywatele mogą wykorzystywać mechanizmy zawarte w obowiązującym prawie, by uczynić głos słyszalnym, by mieć wpływ na decyzje lokalnych władz. W trakcie spotkania poruszano sprawy związane z budżetem obywatelskim (czyli funduszem sołeckim). Głos zabierał Szymon Osowski, prawnik z Watchdog Polska (dawniej Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich), który przedstawił strukturę wydatków z funduszy sołeckich w 2012 roku. W zeszłym roku 36% funduszy sołeckich wydano na transport i łączność, 25% poświęconych zostało na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Następnie 14% na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, 6% na bezpieczeństwo publiczne. „Wydatki z funduszy sołeckich rosną z roku na rok. Warto, by spo-

łeczności lokalne uświadomiły sobie, że fundusz sołecki to ich pieniądze, o których podejmują niepodważalną decyzję. Niezbędne jest, by społeczności wiedziały o warunkach koniecznych do wykorzystania funduszu, by ich działania nie zostały zanegowane przez urząd” – dowodził prawnik. W imieniu wójtów głos zabierał Marek Klara, wójt podkarpackiej gminy Miejsce Piastowe, a jednocześnie jeden z założycieli Stowarzyszenia Miłośników Wsi Rogi. Marek Klara po raz pierwszy wybrany na wójta został w 2006 roku jako jeden z najmłodszych włodarzy w Polsce. W swojej wypowiedzi przedstawił dochody i wydatki swojej gminy a także zarządzanie funduszem sołeckim i współpracę z organizacjami pozarządowymi. Poruszano również sprawy konfliktów społecznych. Głos zabierała dr Katarzyna Dzieniszewska-Naroska. Konflikt, to sytuacja w której dochodzi do sprzecznych interesów grupowych. Sytuacja ta prowadzi do walki, której celem jest wyeliminowanie „przeciwnika”, jego interesów i potrzeb – powiedziała. Konflikty występować mogą na wielu płaszczyznach, np.: miasto-wieś (np. kiedy miasto chce wchłaniać obszary wiejskie), rozwój – ekologia (np. w sprawie budowy spalarni śmieci czy składowiska odpadów), „swoi” – „obcy” (np. w sprawie preferencji dla lokalnego biznesu), na linii władza-władza (wójt a rada gminy) a także organizacje pozarządowe – organizacje pozarządowe i szereg innych. Po wystąpieniach rozpoczęły się dyskusje ze słuchaczami. W trakcie spo-

tkania goście Maróza mieli okazje uczestniczyć w warsztatach zorganizowanych w oparciu o doświadczenia akcji „Masz głos, masz wybór” prowadzonej przez Fundację im. Stefana Batorego. Nie zabrakło również miejsca na blok tzw.„dobrych praktyk”. W jego ramach miałem okazję przeprowadzić warsztat zatytułowany „Informowanie i integracja mieszkańców wsi, kiedy zaczyna się od zera”. Mogłem podzielić się konkretnymi sukcesami i problemami związanymi z działalnością sołectwa jako grupy mieszkańców. W trakcie zajęć głos zabierali również słuchacze, często dopytując się o konkretne zagadnienia. Przy tej okazji można było podzielić się swoimi spostrzeżeniami, sukcesami, ale i niestety porażkami. Jeden ze słuchaczy stwierdził: „Żyjemy w jednym kraju, rozmawiamy jednym językiem, posiadamy ten sam hymn państwowy a często nie potrafimy się dogadać, więc powinniśmy robić wszystko, aby zmieniać taki stan rzeczy. Zawsze rozmawiać ze sobą, wyciągać konkretne wnioski i nauczyć się słuchać siebie nawzajem”. Wizyta w tym miejscu dała pewne doświadczenie, nowe kontakty i co najważniejsze umożliwiła zapromowanie mojej miejscowości i naszej gminy. W tym roku Maróz gościł ponad 400 osób z całej Polski: liderów środowisk lokalnych, grupy nieformalne, członków stowarzyszeń i fundacji, sołtysów i radnych, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, pracowników bibliotek, ekspertów i organizatorów. Sołtys Rębiszowa Piotr Cybulski

Drodzy mieszkańcy Rębiszowa i okolic W ramach projektu Masz Głos, Masz Wybór 2013 zajmujemy się projektem POLNĄ DROGĄ DO SIEBIE. Projekt ten ma na celu zagospodarowanie kompleksu ścieżek i polnych dróg okalających Rębiszów i okolice Rębiszowa. Zwracamy się do Was z prośbą o wypełnienie ankiety, w której będziecie mogli podzielić się swoimi pomysłami na zagospodarowanie ścieżek, tak, żeby mogły stworzyć miejsce spotkań i rekreacji. Ankiety będą dostępne na stronie internetowej sołectwa www.rebiszow.pl, w dwóch sklepach spożywczych w Rębiszowie oraz w Ośrodku Zdrowia. Bardzo prosimy o aktywny udział. Jesteśmy przekonani, że realizacja tego projektu przyczyni się do znacznego uatrakcyjnienia przestrzeni w naszej okolicy. E. Hryciew

27

Wieści Mirsk Mirskaa

NADANIE NAZWY Data 1 czerwca 2013 r. wpisała się na stałe w historię naszego przedszkola, gdyż tego dnia odbyła się w naszej placówce szczególna uroczystość… Przedszkolu Publicznemu wchodzącemu w skład Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Mirsku nadano imię “Izerskich skrzatów”. Był to również jubileusz 100-lecia budynku, w którym znajduje się przedszkole oraz Dzień Dziecka. Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości mi in. Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk, Przewodniczący Rady Miejskiej

Gminy Mirsk, Prezes Stowarzyszenia LG Partnerstwo Izerskie, emerytowani pracownicy przedszkola, dyrektorzy i sze-

fowie placówek kulturalno –oświatowych i instytucji, z którymi od wielu lat współpracuje przedszkole oraz gość honorowy – pan Cezary Wiklik autor książeczki dla dzieci „Opowieści izerskich skrzatów”, która była inspiracją do nadania właśnie takiego imienia przedszkolu. Uroczystość odbyła się w sali gimnastycznej, ponieważ pogoda niestety nie dopisała. W części oficjalnej symbolicznego odsłonięcia „Skrzatów” dokonali

pan burmistrz Andrzej Jasiński i pani dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Elżbieta Okulowska (na zdj. po lewej). Po przemówieniach i części artystycznej wszystkie przedszkolaki i nauczycielki zaśpiewały hymn przedszkolny. Oczywiście nie mogło się obyć bez zabaw i niespodzianek, nad którymi czuwały skrzaty – maskotki. Były zabawy z klaunem oraz wiele niespodzianek ufundowanych przez Radę Rodziców. M. Śnieżek

DZIEŃ RODZINY W RĘBISZOWIE W sobotę 22 czerwca 2013 r. w Szkole Podstawowej w Rębiszowie został zorganizowany Dzień Rodziny. Piękna pogoda sprzyjała świętowaniu. Uroczysty dzień rozpoczął pokaz talentów. Najmłodsze dzieci

wzruszyły swymi zdolnościami aktorskimi w inscenizacji przygotowanej dla rodziców.(zdj. ponizej). W tańcu świętojańskim bardzo efektownie zaprezentowała się klasa III (zdj.obok). Nie zabrakło też piosenek, przedstawień i skeczy.

Chętni mogli popisać się umiejętnościami w licznych rozgrywkach sportowych. Dla tych, którzy chcieli sprawdzić swoją wiedzę, zorganizowano turniej matematyczny. Wielką frajdę sprawili uczestnikom pikniku strażacy. Po pokazie sprzętu gaśniczego zafundowali odważnym chłodny prysznic. Było wspaniale! Może za rok uda się powtórzyć, tę jakże udaną, imprezę. A. Jezierska

26

Wieści Mirsk Mirskaa

WYCIECZKA DO KRAKOWA Dnia 12.06.2013 roku wyjechaliśmy z Barcinka do Krakowa. Opiekunem grupy był p. Arkadiusz Dołęga. Pierwszym punktem na trasie zwiedzania był obóz zagłady Auschwitz. Dość długo oglądaliśmy udostępnione tereny i obiekty byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau. Oprócz fotografii dokumentalnych, fotokopii dokumentów, modeli, rzeźb mogliśmy zobaczyć eksponaty historyczne między innymi: ubrania więźniarskie, prycze i inne sprzęty w jakie były wyposażone pomieszczenia więźniarskie i rzeczy odebrane deportowanym Żydom. Pani przewodnik długo i wyczerpująco opowiadała o czasach gdy obóz zaczął działać w 1940 roku jako miejsce przetrzymywania polskich więźniów politycznych. Dwa lata później został przekształcony w jedno z głównych miejsc zagłady europejskich Żydów. W czasie istnienia obozu zamordowano tam około 1,5 mln ludzi, głównie Żydów, ale także Polaków, Cyganów, Rosjan i przedstawicieli innych narodowości. To miej-

Nikola Gromulska, Arkadiusz Dołęga i Karolina Kaszuba sce powinien zobaczyć każ- pokazała nam przepiękne dy człowiek. komnaty królewskie, opoPo południu pojechaliśmy wiadała o czasach, kiedy do Wadowic. Zjedliśmy żyli królowie i zwróciła uwaobiad i poszliśmy do rodzin- gę na liczne, ciekawe i barnego domu Jana Pawła II. dzo cenne eksponaty tutaj To miejsce dokumentujące zgromadzone. Najbardziej życie, działalność ka- podobały mi się malowidła płańską, a także związki na ścianach. Na Wawelu papieża z Wadowicami. uzyskaliśmy też wiele inforWieczorem pojechaliśmy do macji na temat papieża hotelu odpocząć przed ko- Jana Pawła II i tragicznie lejnym dniem, w którym za- zmarłej pary prezydencplanowane było zwiedzanie kiej: Marii i Lechu KaczyńKrakowa. Zaczęliśmy od skim. Później, w kościele Zamku Królewskiego na Mariackim, obejrzeliśmy ołWawelu. Przewodniczka tarz główny wykonany

przez Wita Stwosza i liczne malowidła. Cały kościół sprawia niesamowite wrażenie i zachwyca swoim pięknem. Weszliśmy na sam szczyt wieży kościelnej i dotknęliśmy dzwonu Zygmunta. Każdy chciał, by jego życzenie się spełniło. Po obiedzie byliśmy pod Smoczą Jamą i w podziemiach rynku. To był męczący, ale pełen wrażeń dzień. Kolejnego, trzeciego dnia, spakowaliśmy się i wyruszyliśmy w drogę do ogrodu doświadczeń. W tym parku edukacyjnym przygotowano dla zwiedzających szereg atrakcji przybliżających prawa fizyki. Uczyliśmy się poprzez zabawę. Było genialnie. Potem obejrzeliśmy kopalnię soli w Wieliczce: zachowane wyrobiska górnicze, dawne maszyny i urządzenia górnicze, eksponaty z soli kamiennej. Niezapomniane wrażenia. Nieco zmęczeni i głodni wyjechaliśmy na powierzchnię, więc nie pozostało nam nic innego jak zjeść posiłek i ruszyć w drogę powrotną do domu. Na miejscu byliśmy koło 23.00. Weronika

DOM ZE SŁOMY Architekci wybrali najładniejsze budynki wybudowane w dawnym województwie jeleniogórskim. Do konkursu nominowano ponad 30 różnych obiektów: domów jedno- i wielorodzinnych, budynków handlowousługowych i hotelowych. Głosowało 30 architektów z całej Polski, uczestników Karkonoskich Spotkań Architektonicznych, których organizatorem jest jelenigórski SARP. Nominowanych poznali podczas objazdu po Kotlinie Kłodzkiej lub na planszach wystawowych. Dość nieoczekiwanie

wygrał budynek, który początkowo nie był zaliczany do liderów. Chodzi o dom wakacyjny w Gajówce, w Gminie Mirsk, który zaprojektowałą Karolina Szkapiak (współpraca Wojciech Drajewicz). Powstał w technologii strawbale, która polega na wypełnianiu drewnianego szkieletu kostkami sprasowanej słomy, zarówno w ścianach, jak i w dachu. To wyraźny ukłon w stronę architektury ekologicznej, energooszczędnej i taniej. Obiekt wygrał „o włos” z Pałacem Pakoszów, o odre-

staurowanych niedawno fasadach, ale z zupełnie nową, nowocześnie urządzono hotelową funkcją.

Drugi tytuł wicemistera przyznano hali sportowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej. D. W.

Wieści Mirsk Mirskaa

25

24

Wieści Mirsk Mirskaa

apetytem je zjadały. Było pysznie i kolorowo. Dziękujemy wszystkim naszym gościom za przybycie i podzielenie się z przedszkolakami swoją wiedzą i pasją. Dziękujemy paniom z Przedszkola Publicznego w Mirsku za to, że zgadzają się na współpracę. I wreszcie dziękujemy wszystkim przedszkolakom, za to, że tak chętnie i aktywnie uczestniczą w organizowanych przez nas zajęciach. A. K-G. Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Mirsk zwraca się z prośbą do osób, które mają książki wypożyczone z filii w Krobicy o ich zwrot do Biblioteki w Mirsku.

Wieści Mirsk Mirskaa

23

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI TYDZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA Każdego roku, w dniach 3-7 czerwca obchodzimy Światowy Tydzień Głośnego Czytania. Mirski tydzień rozpoczęliśmy od spotkania z sensei Mirosławem Bołociuchem 3 Dan Ju Jitsu. Pogoda niestety nie dopisała, przedszkolaki, które zaprosiliśmy do nas, nie mogły dotrzeć, spotkanie odbyło się więc w sali gimnastycznej w przedszkolu. 6-latki wysłuchały historyjki zatytułowanej „Nie zawsze dostajemy to, czego chcemy”. Po krótkiej omówieniu opowiadania, sensei przybliżył dzieciom historię i istotę ju-jitsu. Wyjaśnił, co to takiego, jakie zasady obowiązują w tej sztuce walki. Wraz ze swoim asystentem zaprezentowali kilka chwytów, aby pokazać, że ju-jitsu polega przede wszystkim na umiejętnym odpieraniu ataków, a nie byciu agresywnym w stosunku do przeciwnika. Przedszkolaki miały również okazję obejrzeć, a nawet dotknąć broni, którą posługują się walczący. Na koniec zobaczyły ubiór do ju-jitsu.

We wtorek bibliotekę odwiedził funkcjonariusz Straży Granicznej, pan Piotr Konsur. Spotkał się z grupą 5latków. Tradycyjnie, najpierw przeczytał dzieciom bajeczkę, po czym opowiedział o swoim zawodzie. Dzieciaki były zachwycone, gdy mogły popatrzeć przez

lornetkę, przymierzyć hełm, czy kamizelkę kuloodporną, a nawet zakuć kolegę w kajdanki. Z przejęciem wysłuchały, jak wygląda typowy dzień pracy strażnika granicznego, z jakimi ludźmi ma często do czynienia, i po co mu aż tyle groźnie wyglądających akcesoriów. Spotkanie zakończyło się niespodzianką, gdyż każdy otrzymał pamiątkowy dyplom i kolorowankę tematycznie związaną ze Strażą Graniczną.

Trzeci dzień to wizyta pszczelarzy. Swoją obecnością zaszczycili nas państwo Krystyna i Józef Piotrowscy. Spotkali się z 3-letnimi Misiami. Dzieci wysłuchały opowiadania „Pszczółka”, później opowiedziały troszkę, co zapamiętały z bajki. Goście wyjaśnili przedszkolakom, czym dokładnie zajmują się pszczółki i gdzie mieszkają. Dzieci dowiedziały się, że nawet w pasiece istnieje podział ról, i że nie wszystkie pszczoły są pracowite, jak.... pszczoły. Była również rozmowa na temat zachowania się podczas spotkania z tymi owadami i mnóstwo innych ciekawostek. Również na to spotkanie zostały przyniesione akcesoria – tym razem potrzebne do pracy przy pszczołach: specjalne nakrycie głowy oraz ramka z ula. En-

tuzjastycznie została również przyjęta słodka niespodzianka, którą przynieśli pszczelarze. Był to oczywiście słoik kremowanego miodu i wafle. Misie, jak na prawdziwe niedźwiedzie:) przystało, zajadały miodek ze smakiem. Czwartek minął pod hasłem wędkowania. Na spotkanie z przedszkolakami ze świetlicy szkolnej zaprosiliśmy pana Tadeusza Przybylskiego. Opowiadanie, którego wysłuchały dzieci zatytułowane było „Na ryby”. Dzieci dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy na temat ryb występujących w Kwisie, ich życia, sposobu żerowania, ochrony. Na przyniesionych przez gościa obrazkach zobaczyliśmy, jak wyglądają i jak nazywają się te ryby. Tak, jak wcześniej, także i

tym razem, przedszkolaki mogły zapoznać się z akcesoriami przyniesionymi na spotkanie: wędką, przynętami oraz haczykami. Niektóre z nich były naprawdę ostre, trzeba było bardzo uważać, żeby się nie skaleczyć. Dzieci tak oczarował różnokolorowy kramik, że nie można ich było odciągnąć od tych wszystkich wspaniałości. Ostatni dzień postanowiliśmy zorganizować „na słodko”. W tym celu zaprosiliśmy panią Barbarę Przybylską, aby przeczytała 5-letnim Muchomorkom historyjkę „Jak Okruszek pomógł piekarzowi”. Dzieci pięknie wypowiadały się na temat wysłuchanego tekstu, co było znakiem, iż uważnie słuchały. Później na stołach zaczęły dziać się prawdziwe cuda. Z pomocą pani Basi, dzieciaczki własnoręcznie przygotowały kolorowy lukier. W miseczkach pojawiły się słodkości we wszystkich kolorach tęczy. Zadaniem dzieci było udekorowanie pierniczków i herbatników lukrem oraz ozdobienie ich posypką. Wszystko według własnego uznania i pomysłu. Przedszkolaki z ogromnym zapałem przygotowywały ciastka, a później z równie wielkim

22

Wieści Mirsk Mirskaa

PODRÓŻ Z TUWIMEM Uroczyste obchody Roku Juliana Tuwima w Szkole Podstawowej w Krobicy odbywały się w wesołej i niecodziennej scenerii. 17 maja 2013 roku punktualnie o godzinie 9.00 na stację szkoły wjechał pociąg FANTAZJA relacji Tuwimowo – Wierszykowo, by zabrać wszystkich pasażerów do cudownej krainy TUWIMOLANDII. Biletem wstępu była kolorowa czapeczka, uśmiech i chęć dobrej zabawy. A tej u nas nie brakowało. Lokomotywa ruszyła pełną parą. Rozśpiewanym przedszkolakom wtórowały wszystkie wagoniki i każdy z zaciekawieniem czekał na kolejną stację. A tych było sporo. Mknęliśmy przez Ptaszków, Hilarowo, Warzywowo i wiele innych, na których poznawaliśmy utwory poety. Na małych podróżnych, którzy ochoczo brali udział w przygotowanych quizach i zabawach czekały słodkie nagrody. Na jednym z przystanków przysiadł na ławeczce sam Julian Tuwim a nasi szkolni reporterzy przeprowadzili z nim pełen humoru wywiad. Najciekawiej jednak było w Rzepkowicach, gdzie przekonaliśmy się, że wspólnymi siłami można dokonać tego, czego nie uda się w pojedynkę.

Kiedy puszczano podkłady do zabawy karaoke, konduktorowi ciężko było zapanować nad rozpędzoną radością maszyną, zwłaszcza, że każdy wagonik doskonale znał tuwimowe teksty. Nasza podróż przebiegała planowo i bezkolizyjnie. Wyłonieni w konkursach klasowych uczniowie przedstawiali swoje interpretacje dowolnie wybranych utworów poety.

Szkolne jury przyznało nagrody najlepszym recytatorom. W klasach I-III pierwsze miejsce zajęła Sara Bryniak (kl. II), zaś w kategorii IV-VI idealną deklamatorką okazała się Sylwia Kaczmarczyk (kl. VI). Odkryliśmy również talenty plastyczne. Komisja konkursowa wyłoniła laureatów – autorów najciekawszych ilustracji do wierszy Tuwima. Rywalizowano w trzech kategoriach wiekowych. Najlepsi to: Damian Chuchmacz („0”), Michał Najda (kl.I-III) Monika Sodoma (kl. IV-VI). W imieniu wszystkich pasażerów FANTAZJI składam serdeczne podziękowania rodzicom i nauczycielom, którzy uatrakcyjnili nam podróż i zaprojektowali ciekawe stroje do występów. Posiadaczom kolorowych czapeczek gratuluję kreatywności i poczucia humoru. A. D.

Wieści Mirsk Mirskaa

21

20

Wieści Mirsk Mirskaa

DePeSiada 2013 Dnia 12 czerwca 2013 r. na terenie Domu Pomocy Społecznej odbył się piknik integracyjny osób niepełnosprawnych, mieszkańców DPS Mirsk oraz zaprzyjaźnionych DPS-ów z wolontariuszami z powiatu lwóweckiego pod nazwą „DePeSiada”. Impreza została zorganizowana przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Spokojna Góra” w ramach zadania publicznego współfinansowanego z budżetu powiatu lwóweckiego. W ten słoneczny i ciepły dzień teren wokół domu zamienił się w wioskę indiańską. Wokół tipi krzątały się pięknie ubrane Indianki, które dwoiły się i troiły, aby zaproszeni goście miło spędzili czas.

wspólnej zabawy. Jedną z głównych atrakcji był występ zespołu „Podgórzanie”. Pani Teresa Malczewska prowadząc koncert zespołu świetnie łączyła tradycyjne piosenki ludowe z indiańskim okrzykami. Pomiedzy rozgrywaniem poszczególnych konkurencji można było skosztować przepysznych potraw i ciast własnoręcznie przygotowanych przez indiańskie członkinie stowarzyszenia. Po zakończeniu sportowych, i nie tylko, zmagań wszyscy zaproszeni na imprezę goście wzięli udział w zabawie przy muzyce wykonywanej przez pana Ireneusza Kudybę. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Spokojna Góra” pragnie serdecznie podziękować Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk Andrzejowi Jasińskiemu za pomoc w organizacji pikniku. A.W.

Na wszystkich czekały przygotowane konkurencje m.in.: malowanie totemu, układanie puzzli, „gotowanie” zupy Szamana. Do udziału w imprezie zaproszono zaprzyjaźnione Domy Pomocy Społecznej z Nielestna, Zgorzelca, Opolna i Szarocina, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z Mirska oraz wolontariuszy współpracujących z nami od lat. Każda z grup zaproszonych gości wpasowała się w klimat kultury indiańskiej przygotowując okazałe stroje oraz nazwy plemion. Wszyscy zostali powitani przez gospodarza pikniku wodza plemienia „Siwy Dym” tradycyjnym okrzykiem i zaproszeni do

19

Wieści Mirsk Mirskaa

WIEŚCI Z POWIATU XXX Sesja Rady Powiatu Lwóweckiego Działalność Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej we Lwówku Śląskim i Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie lwóweckim oraz ocena bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu, która odbyła się 24 maja 2013 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego. Sesję od powitania przybyłych gości rozpoczął Henryk Kulesza – Przewodniczący Rady Powiatu Lwóweckiego, a po powitaniu odbyła się część sesji poświęcona bezpieczeństwu. Prezentację na temat działalności straży przedstawił Arkadiusz Motylski – Komendant Powiatowy Straży Pożarnej. Stan bezpieczeństwa w powiecie lwóweckim od kilku lat utrzymuje się na stałym dobrym poziomie, ilość interwencji podejmowanych przez strażaków zmienia się, w zależności od występowania zjawisk pogodowych takich jak susze czy powodzie. Poprawiła się sytuacja, jeżeli chodzi o doposażenie Państwowej Straży Pożarnej dzięki projektowi unijnemu realizowanemu przez powiat lwówecki wspólnie z powiatem lubańskim, dzięki któremu zakupiono w ubiegłym roku m.in. cztery wozy pożarnicze oraz trzy jednostki sprzętowe przeznaczone do działań ratowniczych. Komenda powiatowa prowadzi nieprzerwanie szkolenia dla strażaków ochotników, zwiększa się także ilość jednostek OSP włączanych do krajowego systemu ratownictwa. Sesja była również okazją do

złożenia, na ręce komendanta, podziękowań za ofiarność i trud ponoszony w wypełnianiu codziennych obowiązków. W trakcie sesji radni przyjęli zmiany do budżetu na 2013 rok, zmiany do wieloletniej prognozy finansowej oraz przyjęli zmiany w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki PFRON-u w 2013 roku. Treści uchwał wraz z uzasadnieniem opublikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem www.bip.powiatlwowecki.pl Kolejna sesja odbędzie się pod koniec czerwca 2013 roku.

Oferta edukacyjna szkół powiatu lwóweckiego I. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim Liceum Ogólnokształcące: a. klasa humanistyczna b. klasa politechniczna c. klasa przyrodnicza d. klasa pożarnicza Technikum kształcące w zawodach: a. technik ekonomista b. technik informatyk c. technik handlowiec Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodach: a. klasa wielozawodowa Szkoły Policealne kształcące w zawodzie: a. technik rachunkowości b. technik informatyk c. technik pożarnictwa d. technik bezpieczeństwa i higieny pracy e. opiekun medyczny Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych www.zsoiz.home.pl

II. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim Liceum ogólnokształcące: a. klasa humanistyczna b. klasa matematyczno-fizyczna Technikum kształcące w zawodach: a. technik hotelarz b. technik informatyk c. technik leśnik d. technik pojazdów samochodowych Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodach: a. wielozawodowa b. sprzedawca c. mechanik pojazdów samochodowych Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych: a. klasa na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej – 2 lata b. klasa dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych -3 lata www.zsoiz.gryfow.pl

III. Zespół Szkół EkonomicznoTechnicznych w Rakowicach Wielkich Liceum ogólnokształcące: a. klasa językowo- sportowa, b. klasa wojskowa, c. klasa pożarnicza, Technikum kształcące w zawodach: a. technik architektury krajobrazu, b. technik hotelarstwa, c. technik żywienia i usług gastronomicznych, d. technik ekonomista, e. technik obsługi ruchu turystycznego, f. technik pojazdów samochodowych, g. technik mechanizacji rolnictwa, Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodach: a. mechanik pojazdów samochodowych, b. betoniarz - zbrojarz c. wielozawodowa www.zserakowice.pl

Serdecznie zapraszamy do podjęcia nauki w naszych szkołach!

M. Lampart

18

Wieści Mirsk Mirskaa

SZKOLENIE CHEMIZACYJNE ROLNIKÓW Powiatowy Zespół Doradców we Lwówku Śląskim zorganizował szkolenie uzupełniające dla grupy rolników z gminy Mirsk w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie. Szkolenie odbyło się 7 czerwca br. w sali Środowiskowego Klubu Profilaktyczno - Integracyjnego w Mirsku. Zakończone zostało egzaminem testowym przed Komisją Egzaminacyjną, której przewodniczyła p. Jolanta Tkaczyk - Kierownik Delegatury we Lwówku Śląskim Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu. Wykładowcy w sposób bardzo treściwy i ciekawy przybliżyli zainteresowanym rolnikom zagadnienia związane z bezpiecznym zakupem, stosowaniem i magazyowaniem środków ochrony roślin. Uzyskane zaświadczenie ze szkolenia upoważnia rolników do nabywania i stosowania środków ochrony roślin. Wydane zaświadczenie zachowuje ważność przez 5 lat, a wymagane jest Ustawą o ochronie roślin z dnia 8 marca 2013 r.

Jednym z uczestników szkolenia był p. Józef Piotrowski - Prezes Gminnego Koła Pszczelarzy w Mirsku, który w swoim wystąpieniu zaapelował do rolników biorących udział w szkoleniu o rozwagę i rozsądek przy stosowaniu środków ochrony roślin. Zwrócił się z prośbą, aby użytkownik (rolnik) przy doborze środka ochrony roślin uwzględniał również jego szkodliwość dla ludzi, pszczół i środowiska

naturalnego. Organizator i kierownik szkolenia p. Andrzej Larek – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradców Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu dziękuje Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk p. Andrzejowi Jasińskiemu za nieodpłatne użyczenie Środowiskowego Klubu Profilaktyczno - Integracyjnego w celu przeprowadzenia szkolenia. D. W.

BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

W dniu 28.05.2013r. Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jeleniej Górze odbyło się uroczyste podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne na etapie regionalnym. Patronem honorowym konkursu był Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, medialnym: AGROmechanika, Agro News com.pl, AGRO SERWIS, TVP 1, Zielony Sztandar. Konkurs miał charakter ogólnokrajowy, a zorganizowany został przez Ministerstwo

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasę Roniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Państwowa Inspekcje Pracy. Przy ocenie gospodarstw brano pod uwagę m. in. ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy; stan budynków inwentarzowych i gospodarskich; wyposażenie maszyn i urządzeń używanych przez rolników; stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych; warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich; stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej; rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo, estetyka gospodarstw. W spotkaniu wzięli udział uczestnicy konkursu oraz zaproszeni goście - przedstawiciele władz lokalnych, którzy ufundowali nagrody rzeczowe dla rolników. Do konkursu zgłoszono 17 gospodarstw rolnych, z których wyłoniono zwycięzców. I miejsce zajęło gospodarstwo p. Jana Puka z Dąbrowy Bolesławieckiej, II miejsce gospodarstwo p. Józefa Jańca z Lipian, zdobywcą III miejsca zostało gospodarstwo Tomasza Ślimakowskiego z Siedlęcina. Komisja konkursowa jednogłośnie postanowiła przyznać jedno wyróżnienie za udogodnienia oraz stosowanie dobrych praktyk w zakresie bezpiecznej i higienicznej pracy w rolnictwie p. Kazimierzowi PirogoD.W. wi z Rębiszowa.

17

Wieści Mirsk Mirskaa

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MIRSK W SPRAWIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 1. Informujemy, iż w drodze przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mirsk wygrała firma Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Wolności 161/163, 58-560 JELENIA GÓRA Partner: SIMEKO Spółka z o.o., Aleja Jana Pawła II 33, 58-506 JELENIA GÓRA. 2. Każdy mieszkaniec musi we własnym zakresie wyposażyć nieruchomość w pojemniki na odpady komunalne zmieszane oraz w pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki odpadów. Pojemniki można nabyć w firmie, która obsługuje Gminę Mirsk, w tej sprawie bezpośrednio można kontaktować się pod nr tel. 75 64 20 123. Worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dostępne są w sprzedaży na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku, ul. Mickiewicza 38, 59-630 Mirsk. Przypominamy, iż dopuszcza się ustawienie pojemników wspólnych dla dwóch lub więcej nieruchomości, po uzgodnieniu pomiędzy właścicielami. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości muszą być sprawne technicznie, zamykane, szczelne, czyste i estetyczne, wykonane z materiałów trudnopalnych, przystosowanych do opróżniania przez pojazdy specjalistyczne oraz muszą posiadać oznaczenia określające: 1) rodzaj gromadzonych w nich odpadów; 2) w przypadku pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych – oznaczenie nieruchomości, dla której zostały ustawione; 3) w przypadku pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów – informację o rodzaju frakcji odpadów komunalnych, które należy w nich umieszczać. 4) Pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych powinna wynosić od 110 l do 1100 l. Pojemność należy dostosować do ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów oraz częstotliwości ich opróżniania, przyjmując dla budynków mieszkalnych, co najmniej 25 l odpadów zmieszanych na jednego mieszkańca. 5) Worki do selektywnej zbiórki odpadów powinny być wykonane z foli polietylenowej LDPE, o pojemność – od 60 l do 120 l, z nadrukiem o treści na poszczególnych workach: PAPIER, SZKŁO, PLASTIK, ODPADY BIODEGRADOWALNE. 3. Do każdego właściciela nieruchomości objętego systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mirsk będzie dostarczony harmonogram wywozu odpadów, dzięki któremu będzie wiadomo, kiedy i jakie pojemniki lub worki przygotować do odbioru przez przedsiębiorcę. Jednocześnie harmonogram odbioru będzie dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk, pok. nr 8, oraz na stronie internetowej www.mirsk.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mirsk – http:/bip.mirsk.pl 4. W celu sprawnego odbioru odpadów komunalnych należy pojemniki i worki w dniu odbioru wystawiać w miejscu wyodrębnionym na nieruchomości, w miejscu przed

posesją, na chodniku, poboczu, ogólnie w miejscach dostępnych dla pracowników podmiotu uprawnionego, bez konieczności otwierania i wchodzenia na teren nieruchomości. Odbiór odpadów odbywać się będzie od 8.00 do 20.00. 5. Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdy właściciel nieruchomości musi wnosić bez wezwania do 25 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc, gotówką w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Nr 681020 2124 0000 8102 0011 0221 PKO BP SA Jelenia Góra, termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu 25 lipca 2013 r. zgodnie z przedłożoną deklaracją do tut. Urzędu.

SPRZEDAWCA ROKU 2012 Miło nam poinformować czytelników „Wieści Mirska”, że w tegorocznym plebiscycie o tytuł „Sprzedawcy Roku 2012”, któremu patronuje Powiatowy Rzecznik Konsumentów, po podliczeniu punktów III miejsce zajął Zdzisław Grotnik ze sklepu wielobranżowego w Giebułtowie zdobywając 1356 punktów. Klienci tego niewielkiego sklepu podkreślali, że praca sprzedawcy nie polega tylko na sprawnym wydawaniu towarów i przyjmowaniu pieniędzy. Liczy się miła, profesjonalna obsługa i dobry klimat. I tak właśnie jest w Giebułtowie. Panu Zdzisławowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. D.W.

16

Wieści Mirsk Mirskaa

Wieści Mirsk Mirskaa

15

14

Wieści Mirsk Mirskaa

Wieści Mirsk Mirskaa 27. Gabriela Kusznier - I miejsce w Powiatowym Turnieju Piłki Siatkowej; II miejsce w Powiatowych Indywidualnych Mistrzostwach Lekkoatletycznych - skok wzwyż 28. Weronika Szczepańska, Marta Staszkiewicz, Magdalena Duch -I miejsce w Powiatowym Turnieju Piłki Siatkowej 29. Maciej Burkot - II miejsce w Powiatowych i VII miejsce w Dolnośląskich Indywidualnych Mistrzostwach Lekkoatletycznych - bieg na 100 m 30. Maksymilian Makuchowski -II miejsce w Powiatowych Indywidualnych Mistrzostwach Lekkoatletycznych - skok w dal 31. Wojciech Figiel - I miejsce w Powiatowych Indywidualnych Mistrzostwach Lekkoatletycznych - skok wzwyż 32. Magdalena Makowska - III miejsce w Powiatowych Indywidualnych Mistrzostwach Lekkoatletycznych - skok w dal 33. Amanda Jednacz, Katarzyna Juźwik, Sandra Chiniewicz, Klaudia Kozłowska, Klaudia Pisarczyk, Wiktoria Sadocha, Olga Maksymowicz, Klaudia Kołodziejczyk, Karina Gładzik, Sandra Nejman, Anita Krawiec - I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Szkół Gimnazjalnych - piłka nożna dziewcząt 35. Dawid Grygiel, Jacek Jasiński, Norbert Werle, Stanisław Piskozub, Jakub Niemienionek - I miejsce w Powiatowych Mistrzostwach Piłki Nożnej; I miejsce w powiecie i III miejsce w strefie jeleniogórskiej w Mistrzostwach Piłki Nożnej Halowej 36. Aleksandra Isańska -I miejsce w Powiatowym Tur-

13

nieju Piłki Siatkowej, I miejsce w strefie jeleniogórskiej i III miejsce w finale dolnośląskim w Mistrzostwach Tenisa Stołowego 37. Marta Jaskot - I miejsce w Powiatowym Turnieju Piłki Siatkowej, I miejsce w strefie jeleniogórskiej i III miejsce w finale dolnośląskim w Mistrzostwach Tenisa Stołowego 38. Kamila Jura, Żaneta Kłowata, Julita Wrońska - I miejsce w Powiatowym Turnieju Piłki Siatkowej Nagrodzonym serdecznie gratulujemy! Najlepszą tegoroczną maturzystką została Anna Bakota. Otrzymała stypendium ufundowane przez Alinę i Stanisława Wojciechowskich.

12

Wieści Mirsk Mirskaa

6. Bartosz Goworko - kl. 3c; I miejsce w powiecie w konkursie „zDolny Ślązak Gimnazjalista” i II miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie Matematycznej 7. Kacper Kireńczuk - kl.IA; I miejsce w powiatowym konkursie „Polski wpływ na losy Europy” 8. Agnieszka Truszkowska - kl. IA; III miejsce w powiecie w „Małym finale Ogólnopolskiego Konkursu Ojczyzna - Polszczyzna” 9. Aleksandra Skórka - kl. IA; III miejsce w powiecie w Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Angielskiej 10. Piotr Szymkowiak - kl. IIA; II miejsce w powiecie w Regionalnym Konkursie Języka Niemieckiego 11. Patrycja Węcławowicz - kl. IIB; II miejsce w Powiatowym Konkursie Ortograficznym i VIII miejsce w „Małym finale Ogólnopolskiego Konkursu Ojczyzna - Polszczyzna” 12. Sandra Kelm - kl. IIT; III miejsce w powiecie w Regionalnym Konkursie Języka Niemieckiego 13. Michał Nuckowski - kl. IIIA; III miejsce w Powiatowym Konkursie Ortograficznym 14. Anna Paciejewska - kl. IIIA; I miejsce w Regionalnym Konkursie Języka Niemieckiego za osiągniecia w zawodach sportowych 1. Klaudia Pisarczyk - II miejsce w powiecie w Mistrzostwach Szkół Gimnazjalnych w LA - bieg na 600 m 2. Igor Leśniański - I miejsce w powiecie w Mistrzostwach Szkół Gimnazjalnych w LA - sztafeta 4x100 3. Oskar Stożek - I miejsce w powiecie w Mistrzostwach Szkół Gimnazjalnych w LA - sztafeta 4x100; II miejsce w powiecie w Mistrzostwach Szkół Gimnazjalnych w LA skok w dal; I miejsce w powiecie w Mistrzostwach Szkół Gimnazjalnych w LA - piłka plażowa 4. Adam Swarzyński - I miejsce w powiecie w Mistrzostwach Szkół Gimnazjalnych w LA - sztafeta 4x100; I miejsce w powiecie w Mistrzostwach Szkół Gimnazjalnych w LA - piłka plażowa 5. Jakub Dasiak - I miejsce w powiecie w Mistrzostwach Szkół Gimnazjalnych w LA - sztafeta 4x100; III miejsce w powiecie w Mistrzostwach Szkół Gimnazjalnych w LA bieg na 100 m 6. Aleksandra Puchalska - I miejsce w powiecie w Mistrzostwach Szkół Gimnazjalnych w LA - skok wzwyż 7. Szymon Matecki - I miejsce w powiecie i IX miejsce w strefie jeleniogórskiej w Mistrzostwach Szkół Gimnazjalnych w LA - bieg na 300 m 8. Jakub Krzysków - II miejsce w powiecie i IX miejsce w strefie jeleniogórskiej w Mistrzostwach Szkół Gimnazjalnych w LA - pchnięcie kulą; I miejsce w powiecie w Mistrzostwach Szkół Gimnazjalnych w LA - piłka plażowa 9. Maciej Pisarczyk - III miejsce w powiecie w Mistrzostwach Szkół Gimnazjalnych w LA - skok wzwyż 10. Krzysztof Górny - III miejsce w powiecie w Mistrzostwach Szkół Gimnazjalnych w LA - bieg na 2000 m 11. Katarzyna Kulesa - III miejsce w finale dolnośląskim w Mistrzostwach Tenisa Stołowego, I miejsce w powiecie w Mistrzostwach Piłki Koszykowej; I miejsce w powiecie i IV miejsce w finale dolnośląskim w Mistrzostwach Piłki Ręcznej; I miejsce w Powiatowym Turnieju Piłki Siatkowej Plażowej; I miejsce w Powiatowych i X miejsce w Dolnośląskich Indywidualnych Mistrzostwach Lekkoatletycz-

nych - pchnięcie kulą; I miejsce w Powiatowych Indywidualnych Mistrzostwach Lekkoatletycznych - rzut oszczepem 12. Angelika Wójcik - I miejsce w powiecie w Mistrzostwach Piłki Koszykowej; I miejsce w powiecie i IV miejsce w finale dolnośląskim w Mistrzostwach Piłki Ręcznej; X miejsce w Dolnośląskich Indywidualnych Mistrzostwach Lekkoatletycznych - bieg na 800 m; I miejsce w Powiatowych Indywidualnych Mistrzostwach Lekkoatletycznych - bieg na 1500 m 13. Paulina Kołodziejczyk - I miejsce w powiecie w Mistrzostwach Piłki Koszykowej; I miejsce w powiecie i IV miejsce w finale dolnośląskim w Mistrzostwach Piłki Ręcznej; II miejsce w Powiatowych Indywidualnych Mistrzostwach Lekkoatletycznych - pchnięcie kulą i rzut oszczepem 14. Monika Szkwarek - I miejsce w powiecie w Mistrzostwach Piłki Koszykowej; I miejsce w powiecie i IV miejsce w finale dolnośląskim w Mistrzostwach Piłki Ręcznej; I miejsce w Powiatowym Turnieju Piłki Siatkowej; II miejsce w Powiatowych Indywidualnych Mistrzostwach Lekkoatletycznych - bieg na 400 m 15. Beata Kotarba - I miejsce w powiecie w Mistrzostwach Piłki Koszykowej; I miejsce w powiecie i IV miejsce w finale dolnośląskim w Mistrzostwach Piłki Ręcznej 16. Klaudia Masiowska - I miejsce w powiecie i IV miejsce w finale dolnośląskim w Mistrzostwach Piłki Ręcznej 17. Natalia Skórka - I miejsce w powiecie i IV miejsce w finale dolnośląskim w Mistrzostwach Piłki Ręcznej 18. Monika Krasnopolska - I miejsce w powiecie i IV miejsce w finale dolnośląskim w Mistrzostwach Piłki Ręcznej 19. Łukasz Bursacki - I miejsce w Powiatowych Mistrzostwach piłki nożnej 11-osobowej; I miejsce w powiecie i III miejsce w strefie jeleniogórskiej w Mistrzostwach piłki nożnej halowej 20. Konrad Przybyło - I miejsce w Powiatowych Mistrzostwach Piłki Nożnej 11-osobowej; I miejsce w powiecie w Mistrzostwach Piłki Nożnej Halowej 21. Mateusz Morgaś - I miejsce w Powiatowych Mistrzostwach Piłki Nożnej 11-osobowej; I miejsce w Powiatowych Indywidualnych Mistrzostwach Lekkoatletycznych i IX miejsce w finale dolnośląskim - bieg na 1500 m 22. Sebastian Koman - I miejsce w Powiatowych Mistrzostwach Piłki Nożnej 11-osobowej; I miejsce w Powiatowych Indywidualnych Mistrzostwach Lekkoatletycznych - bieg na 1500 m 23. Seweryn Radowicz - I miejsce w Powiatowych Mistrzostwach Piłki Nożnej 11-osobowej; I miejsce w Powiatowym Turnieju Piłki Siatkowej 24. Patryk Czyrko - I miejsce w Powiatowych Mistrzostwach Piłki Nożnej 11-osobowej; I miejsce w Powiatowych Indywidualnych Mistrzostwach Lekkoatletycznych - skok w dal i skok wzwyż 25. Michał Dziedzic, Paweł Mąka, Łukasz Amrogowicz, Adrian Tomczak, Szymon Wójcik - I miejsce w Powiatowych Mistrzostwach Piłki Nożnej 11-osobowej 26. Paweł Niemienionek - I miejsce w Powiatowych Mistrzostwach Piłki Nożnej 11-osobowej; I miejsce w Powiatowym Turnieju Piłki Siatkowej; III miejsce w strefie jeleniogórskiej w Mistrzostwach Piłki Nożnej Halowej

Wieści Mirsk Mirskaa sce w powiecie w Indywidualnych Igrzyskach LA - skok wzwyż 3. Wiktoria Owczarek - kl. 5; I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Języka Niemieckiego „Deutsch - die Sprache unserer Nachbarn” 4. Patrycja Malec - kl. 6; III miejsce w powiecie w Indywidualnych Igrzyskach LA - skok wzwyż 5. Patryk Pisarczyk - kl. 6; II miejsce w powiecie w Indywidualnych Igrzyskach LA - bieg na 1000 m

Szkoła Podstawowa w Giebułtowie Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk: za wyniki w nauce 1. Damian Łojko - kl. 6; średnia ocen 5,1; zachowanie wzorowe za osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych 1. Katarzyna Burak - kl. 5; I miejsce w powiecie i II miejsce w strefie jeleniogórskiej w Igrzyskach Dzieci - pchnięcie kulą 2. Kamil Rusakiewicz - kl. 5; III miejsce w powiecie w Igrzyskach Dzieci - bieg na 1000 m Zespołowo: Jakub Cybórt, Kewin Ciota, Konrad Barański, Kacper Charchuła, Damian Łojko, Kewin Łuczak, Dawid Makowski - I miejsce w powiecie - piłka siatkowa „3”

Szkoła Podstawowa w Krobicy Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk: za wyniki w nauce

1. Justyna Puzyniak - kl.4; średnia ocen 5,18; zachowanie wzorowe 2. Karolina Salawa - kl.4; średnia ocen 5,09; zachowanie wzorowe 3.Monika Sodoma - kl.5; średnia ocen 5,18; zachowanie wzorowe 4. Nikola Paszkiewicz - kl.6; średnia ocen 5,36; zachowanie wzorowe za osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych 1. Klaudia Wawrzeńczyk - kl. 2; II miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Twoja wiedza, czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu” 2. Nikola Paszkiewicz - kl. 6; I miejsce w Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego

Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych w Mirsku Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk: za wyniki w nauce 1. Nikola Sieradzka - kl. 1b; średnia ocen 5,2; zachowanie bardzo dobre 2. Karolina Hajduczenia - kl. 1b; średnia ocen 5,1; zachowanie wzorowe 3. Dominik Kułaga - kl. 1c; średnia ocen 5,38; zachowanie wzorowe 4. Aleksandra Czerniecka - kl. 1c; średnia ocen 5,28; zachowanie wzorowe

11

5. Wiktoria Sadocha - kl. 3a; średnia ocen 5,0; zachowanie wzorowe 6. Piotr Fościak - kl. 3b; średnia ocen 5,0; zachowanie bardzo dobre 7. Kamila Węcławowicz - kl. 3b; średnia ocen 5,0; zachowanie wzorowe 8. Karolina Zajączkowska - kl. 3b; średnia ocen 5,1; zachowanie wzorowe 9. Klaudia Gawroniuk - kl. 3c; średnia ocen 5,0; zachowanie wzorowe 10. Bartosz Goworko - kl. 3c; średnia ocen 5,0; zachowanie wzorowe 11. Dawid Leśniański - kl. 3d; średnia ocen 5,0; zachowanie wzorowe 12. Jowita Rowińska - kl. 3d; średnia ocen 5,0; zachowanie wzorowe 13. Klaudia Masiowska - kl. IB; średnia ocen 4,8; zachowanie wzorowe 14. Kamil Wakar - kl. IB; średnia ocen 4,8; zachowanie wzorowe 15. Joanna Pałasz - kl. IT; średnia ocen 5,0; zachowanie wzorowe 16. Mariusz Wasilewski - kl. IIA; średnia ocen 4,8; zachowanie wzorowe 17. Patrycja Węcławowicz - kl. IIB; średnia ocen 5,0; zachowanie wzorowe 18. Karolina Gawroniuk - kl. IIIA; średnia ocen 5,0; zachowanie wzorowe 19. Anna Ślusarz - kl. IIIA; średnia ocen 4,9; zachowanie wzorowe 20. Anna Paciejewska - kl. IIIA; średnia ocen 4,9; zachowanie wzorowe 21. Anna Bakota - kl. IIIA; średnia ocen 4,78; zachowanie wzorowe 22. Mateusz Szurmiej - kl. IIIB; średnia ocen 5,0; zachowanie wzorowe 23. Julita Wrońska - kl. IIIB; średnia ocen 4,8; zachowanie wzorowe 24. Jacek Jasiński - kl. IIIB; średnia ocen 4,75; zachowanie wzorowe 25. Justyna Nowicka - kl. IIIT; średnia ocen 4,88; zachowanie wzorowe 26. Karolina Burkot - kl. IIIT; średnia ocen 4,79; zachowanie wzorowe 27. Angelika Jaworska - kl. IIIT; średnia ocen 4,75; zachowanie wzorowe za osiągnięcia w konkursach i olimpiadach 1. Paweł Rzeszutek - kl. 1c; II miejsce w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego 2. Patryk Przytulak - kl. 2a; III miejsce w Powiatowym Konkursie Historycznym „Polska Jagiellonów”; finalista etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i oręża polskiego w latach 18871922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej” 3. Lilly Kolb - kl.2b; II miejsce w Regionalnym Konkursie Języka Niemieckiego 4. Noel Kotela - kl.2c; I miejsce w Międzygimnazjalnym Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego 5. Aleksandra Manikowska - kl. 2b; II miejsce w powiecie w Dolnośląskim Konkursie Recytatorskim „Pegazik”

10

Wieści Mirsk Mirskaa

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Stosownie do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) Gmina Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mirsk”, Komisja Przetargowa zaproponowała wybór oferty nr 2 złożonej przez Wykonawcę - Konsorcjum firm: Lider: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Wolności 161/163, 58-560 Jelenia Góra, Partner: SIMEKO Spółka z o.o., Aleja Jana Pawła II 33, 58-506 Jelenia Góra za cenę 810.000,00 zł brutto. Oferta uzyskała największą ilość punktów (100 pkt.). Oferta spełniła wszystkie wymogi określone w SIWZ. Informacja o innych uczestnikach postępowania: Oferta nr 1: Konsorcjum firm: Lider: Usługi Komunalne i Transportowe, Janusz Kacik Krobica 60, 59-630 Mirsk, Partner: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY” Spółka z o.o., ul. Kargula i Pawlaka 16, 59-623 Lubomierz - cena 867.348,00 zł (93,39 pkt.).

W trakcie prowadzenia postępowania przetargowego nie odrzucono żadnej oferty, oraz nie wykluczono żadnego z wykonawców. Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk zaakceptował propozycję komisji przetargowej w dniu 14.06.2013 r. Wykonawca podpisał umowę dnia 20.06.2013 r.

NASI NAJLEPSI W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Szkoła Podstawowa im. Osadników Ziemi Mirskiej w Mirsku Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk: za wyniki w nauce 1. Paula Adamowicz - kl. 4a; średnia ocen 5,0; zachowanie wzorowe 2. Gabriela Thomczik - kl. 4a; średnia ocen 5,0; zachowanie wzorowe 3. Michał Szkudlarek - kl. 5a; średnia ocen 5,1; zachowanie wzorowe 4. Roksana Szelestowska - kl. 6b; średnia ocen 5,0; zachowanie wzorowe 5. Gabriela Szkudlarek - kl. 6b; średnia ocen 5,0; zachowanie wzorowe za osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych 1. Diana Dupla - kl. 2a; III miejsce w IV Dolnośląskim Festiwalu „Dary lasu” - konkurs plastyczny 2. Weronika Faściszewska - III miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Twoja wiedza, czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu” 3. Klaudia Piekarz - kl. 6; I miejsce w powiecie w Indywidualnych Igrzyskach LA - bieg na 300 m 4. Zuzanna Dubiel - kl. 6; I miejsce w powiecie w Indywidualnych Igrzyskach LA - bieg na 600 m 5. Kinga Stępień - kl. 6; III miejsce w powiecie w Indywidualnych Igrzyskach LA - rzut piłeczką palantową 6. Dominik Solawa - kl. 6; III miejsce w strefie jeleniogórskiej w Indywidualnych Igrzyskach LA - rzut piłeczką palantową

7. Filip Tracz - kl. 6; IV miejsce w strefie jeleniogórskiej w Indywidualnych Igrzyskach LA - skok w dal Zespołowo: Piotr Chmielewski, Filip Tracz, Adrian Kolenda, Dominik Zimniewicz, Rafał Liszcz, Przemysław Poznański, Dawid Wójcik, Dawid Mlonek - I miejsce w powiecie i V miejsce w strefie jeleniogórskiej - piłka siatkowa „4”

Szkoła Podstawowa w Rębiszowie Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk: za wyniki w nauce 1. Grzegorz Smaroń - kl. 4; średnia ocen 5,0; zachowanie wzorowe 2. Wiktoria Owczarek - kl. 5; średnia ocen 5,3; zachowanie wzorowe 3. Oliwia Szczoczarz - kl. 5; średnia ocen 5,3; zachowanie wzorowe 4. Weronika Bigdowska - kl. 5; średnia ocen 5,0; zachowanie wzorowe 5. Patrycja Malec - kl. 6; średnia ocen 5,3; zachowanie wzorowe 6. Karolina Kaszuba - kl. 6; średnia ocen 5,1; zachowanie wzorowe 7. Rafał Wojtowicz - kl. 6; średnia ocen 5,1; zachowanie wzorowe za osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych 1. Angelika Filipczak - kl. 3; I miejsce w Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego „Językowi geniusze” 2. Rafał Wojnowicz - kl. 6; III miejsce w Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego „Językowi geniusze”, I miej-

9

Wieści Mirsk Mirskaa Zgłoszenie udziału w przetargu następuje poprzez wpłacenie wadium i pisemne zgłoszenie uczestnictwa wraz z dołączonym tytułem prawnym do nieruchomości (wypis z rejestru gruntów lub aktualny wypis z księgi wieczystej). Wadium oferenta, który wygra przetarg wliczone zostanie na poczet wykupu nieruchomości, pozostałe wadia zostaną wypłacone po przetargu. Oferent, który odstąpi od podpisania aktu notarialnego traci wpłacone wa-

dium. Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie danych ewidencyjnych.

LOKAL UŻYTKOWY PRZEZNACZONY DO NAJMU

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z póź. zmianami) i art. 25 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 102 poz. 651, podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu: Lokal użytkowy położony w Mirsku przy ul. Głowackiego 1 - powierzchnia użytkowa lokalu 30,00 m2 - działka nr 271/ 16 Mirsk II am 4 - lokal przeznaczony na działalność handlowo-usługową - stawka wywoławcza miesięczna czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosić będzie - 9,66zł + VAT 23% - czynsz miesięczny płatny do 20 każdego miesiąca - czynsz podlega waloryzacji w okresach rocznych o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłaszanych przez Główny Urząd Statystyczny za rok poprzedni - najemca zostanie wyłoniony na podstawie przetargu nieograniczonego w formie licytacji ustnej. - umowa najmu zostanie zawarta na czas określony tj. na okres 5 lat. Wykaz został podany do wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk. Dyrektor ZGKiM Alfred Adamczyk

Stosownie do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) Gmina Mirsk informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Remont zaplecza sportowego przy boisku w Giebułtowie”, komisja przetargowa zaproponowała wybór oferty nr 1 złożonej przez Zakład Remontowo-Budowlany ELMTECH Krzysztof Elminowski, ul. 3 Maja 30,59-830 Olszyna za cenę 58 858,76 zł brutto. Oferta uzyskała największą ilość punktów (100 pkt.). Oferta spełniła wszystkie wymogi określone w SIWZ. Informacja o innych uczestnikach postępowania: Oferta nr 2: „SAWO” P.P.H.U. Krzysztof Sienkiewicz, ul.Rynek 6, 59-820 Leśna - cena 69 006,73 zł (85,29 pkt.) Oferta nr 3: JARBUD” Jarosław Niepsuj,ul. Zawidowska 7/6A, 59-800 Lubań - 63 230,14 zł (93,09 pkt.) Oferta nr 4: INWEST” Krzysztof Graczyk, ul. Karkonoska 1, 58-570 Jelenia Góra - cena 67 770,17 zł (86,85 pkt.)

Spotkania Anonimowych Alkoholików grupy „Beniaminek”odbywaja się w każdą środę o godz. 18.00 w Środowiskowym Klubie Profilaktyczno-Integracyjnym w Mirsku, pl. Wolności 15.

Szczegółowych informacji na temat wszystkich przetargów udziela insp. d/s gospodarki nieruchomościami Mariusz Pastuszek tel.75/6470445 w poniedziałki w godz. 8.00 - 16.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30 15.30, pok. nr 8.

W trakcie prowadzenia postępowania przetargowego nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk zaakceptował propozycję komisji przetargowej w dniu 18.06.2013 r. Wykonawca podpisał umowę na wykonanie zadania dnia 25.06.2013 r.

W poprzednim numerze gazety, w tekście „Dzień bibliotekarza w sali miejskiej” napisaliśmy, że Sekretarzem Gminy Gryfów Śląski jest Robert Skrzypczak. Przepraszamy Sekretarza Gminy Gryfów Śląski Jerzego Andrzejczaka za tę pomyłkę.

8

Wieści Mirsk Mirskaa Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż następujących nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno gospodarczym nr 60 w Gajówce - działka nr 187/1 obręb Gajówka o powierzchni 0,3592 ha i udział wynoszący 25% w prawie własności działki nr 187/4 o pow. 0,0380 ha stanowiącej drogę wewnętrzną funkcjonalnie związaną z przedmiotową nieruchomością zabudowaną. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim - V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr JG1S/ 00031509/0, w której jako właściciel wpisana jest Gmina Mirsk. Cena wywoławcza działki wynosi 40 000,00 zł. Wadium – 20% ceny wywoławczej tj. kwota 8 000,00 zł. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mirsk zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Mirsk nr XL284/06 z dnia 24 luty 2006 r. przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest na cele mieszkaniowe, symbol studium MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej. Budynek mieszkalno - gospodarczy wyłączony jest z wyceny ze względu na zły stan techniczny (budynek przeznaczony jest do rozbiórki). Nieruchomość nie jest obciążona wadami prawnymi i fizycznymi. Sprzedaż działek odbywa się na podstawie danych ewidencyjnych. Wskazanie granic może odbyć się na wnio-

sek i koszt kupującego. Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży wynoszą 933,30 zł i płatne są przez kupującego najpóźniej trzy dni przed dniem zawarcia aktu notarialnego przeniesienia własności nieruchomości. W przypadku konieczności odłączenia działek z księgi wieczystej koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży wzrosną o koszty związane z wykonaniem wypisu z ewidencji gruntów. Koszty notarialne i sądowe ponosi kupujący. Rozbiórka zabudowy oraz pozostałości po budowlach (gruz) oraz inne odpady znajdujące się w granicach działki zostaną usunięte przez nabywcę na jego koszt. Przetarg odbędzie się w dniu 27.08.2013 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Mirsku, plac Wolności 39 w sali nr 12 (sala posiedzeń) o godzinie 11.00. Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej w pieniądzu należy wpłacić do dnia 23.08.2013 r. do godz. 14.00 w kasie tut. Urzędu lub na konto PKO BP SA o/Jelenia Góra nr 58 1020 2124 0000 8102 0011 1468. Wadium oferenta, który wygra przetarg wliczone zostanie na poczet wykupu nieruchomości, pozostałe wadia zostaną wypłacone po przetargu. Oferent, który odstąpi od podpisania aktu notarialnego traci wpłacone wadium.

*** Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości: Lokal inny niż mieszkalny, położony w budynku nr 136 trzy dni przed podpisaniem aktu notarialnego. w Giebułtowie w udziale wynoszącym 8,88% w dział- Koszty notarialne i koszty sądowe ponosi kupujący w dniu ce gruntu oznaczonej w ewidencji nr 292 obręb Giebuł- podpisywania aktu notarialnego umowy przeniesienia tów o pow. 0,03 ha i w częściach wspólnych budynku. własności. Sprzedaż lokalu następuje bez świadectwa charakteryLokal inny niż mieszkalny o pow. użytkowej 28 m2 położo- styki energetycznej budynku, o której mowa w art. 5 ustany na parterze budynku nr 136 w Giebułtowie składa się wy z 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jedn. z jednego pomieszczenia z niezależnym wejściem bezpo- Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z póź. zm.), a kupujący średnio z ulicy. Układ funkcjonalny lokalu typowy dla lo- nie wnosi i nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszkali innych niż mieszkalne. Stan techniczny lokalu prze- czeń do sprzedającego. Uwaga! ciętny. Prawo własności Gminy Mirsk ujawnione jest w KW JG1S/ Przetarg ograniczony dla współwłaścicieli nieruchomo00021578/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lubaniu ści zabudowanej nr 292 obręb Giebułtów. - IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych we Lwówku Przetarg odbędzie się w dniu 26. 07.2013 r. w Urzędzie Śląskim. Miasta i Gminy w Mirsku, plac Wolności 39 w sali nr 12 (sala posiedzeń) o godz. 13.00. Cena wywoławcza 8 700,00 zł. Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk zastrzega sobie prawo Wadium – 20% ceny wywoławczej tj. kwota 1 740,00 zł. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa- odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. nia przestrzennego miasta i gminy Mirsk zatwierdzonym Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej w pieniądzu uchwałą Rady Miejskiej Gminy Mirsk nr XL/284/06 z dnia należy wpłacić do dnia 22.07.2013 r. do godz. 14.00 w ka24 lutego 2006 r. przedmiotowa nieruchomość przezna- sie tut. Urzędu lub na konto PKO BP SA o/Jelenia Góra nr czona jest na cele usługowe (symbol studium UK usługi 58 1020 2124 0000 8102 0011 1468. kultury). Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży wy- Termin zgłoszenia udziału w przetargu upływa w dniu noszą 549,00 zł i płatne są przez kupującego najpóźniej 22.07.2013 r. o godz. 14.00.

Wieści Mirsk Mirskaa

7

OGŁOSZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości lokalowych innych niż mieszkalne: 1. Lokal użytkowy nr 1 w budynku przy alei Wojska Polskiego nr 30 o pow. użytkowej 206,99 m2 wraz z udziałem wynoszącym 26,90% w nieruchomości wspólnej w granicach działki nr 510/4 obręb 2 Mirsk o pow. 0,1364 ha oraz udział wynoszący 1,41% w prawie użytkowania wieczystego działki nr 510/15 o pow. 0,1246 ha stanowiącej drogę wewnętrzną funkcjonalnie związaną z lokalem nr 1. Lokal o powierzchni użytkowej 206,99 m2 przeznaczony jest na cele inne niż mieszkalne. Położony jest na parterze i piętrze budynku, i składa się z zespołu dwunastu pomieszczeń z niezależnym wejściem. Do lokalu nie przynależy żadne pomieszczenie przynależne. Lokal posiada wyposażenie w stałą instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną. Cena wywoławcza lokalu wynosi 183 213,00 zł. Do ceny wylicytowanej związanej z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości. Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej tj. kwota 36 642,60 zł. 2. Lokal użytkowy nr 2 w budynku przy alei Wojska Polskiego nr 30 o pow. użytkowej 381,53 m2 do którego przynależy powierzchnia użytkowa wynosząca 181,63 m2 wraz z udziałem wynoszącym 73,10% w nieruchomości wspólnej oraz w granicy działki nr 510/4 obręb 2 Mirsk II o pow. 0,1364ha. oraz udział wynoszący 3,82% w prawie użytkowania wieczystego działki nr 510/15 o pow. 0,1246ha stanowiącej drogę wewnętrzną funkcjonalnie związaną z lokalem nr 2. Lokal o powierzchni użytkowej 381,53 m2 przeznaczony jest na cele inne niż mieszkalne. Położony jest na parterze i piętrze budynku, i składa się z zespołu dwudziestu dwóch pomieszczeń z niezależnym wejściem bezpośrednio z ulicy. Do lokalu przynależy strych budynku znajdujący się na dwóch poziomach. Lokal posiada wyposażenie w stałą instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną. Cena wywoławcza lokalu wynosi 346 078,00 zł. Do ceny wylicytowanej związanej z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości. Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej tj. kwota 69 215,60 zł. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim - V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr JG1S/ 00016000/1, w której jako właściciel gruntu wpisany jest Skarb Państwa, a Gmina Mirsk jest użytkownikiem wieczystym gruntu oraz właścicielem posadowionym na tym gruncie budynku innego niż mieszkalny, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności.

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mirsk przedmiotowe nieruchomości gruntowe położone są w obszarze oznaczonym symbolem P1 - tereny obiektów produkcyjnych, składów magazynów. Kandydat na nabywcę nieruchomości będzie zobowiązany do ustanowienia służebności przesyłu energii elektrycznej, kablem energetycznym zamontowanym na ścianie przedmiotowego budynku zasilającego oświetlenie alei Wojska Polskiego oraz sieci podziemnej i napowietrznej przechodzącej przez nieruchomość gruntową na rzecz Energia Pro S.A. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Powstańców Śląskich 20 oraz jej następców prawnych. Przez przedmiotową nieruchomość przebiegają sieci uzbrojenia podziemnego tj. sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Kandydat na nabywcę nieruchomości będzie zobowiązany do ustanowienia służebności przesyłu wody i ścieków komunalnych na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku, ul. Mickiewicza 38 oraz jego następców prawnych. Przez nieruchomość przebiega sieć oświetleniowa. Kandydat na nabywcę nieruchomości będzie zobowiązany do ustanowienia służebności przesyłu energii elektrycznej na rzecz Gminy Mirsk. Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży wynoszą 1660,52 zł (za jeden lokal) i płatne są przez kupującego najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty notarialne i koszty sądowe ponosi kupujący w dniu podpisywania aktu notarialnego umowy przeniesienia własności. Gruz oraz inne odpady znajdujące się w granicach działki i w lokalach zostaną usunięte przez nabywcę na jego koszt. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do wnoszenia opłaty rocznej w wysokości 3% wartości gruntu plus obowiązujący podatek VAT. W/w opłata płatna jest do 31 marca każdego roku na rzecz Skarbu Państwa. Opłata roczna może być w terminie nie krótszym niż rok aktualizowana stosownie do ceny gruntu. Nieruchomość posiada dostęp od drogi wojewódzkiej nr 361 przy trasie Mirsk – Świeradów Zdrój. Przetarg odbędzie się w dniu 23.08.2013 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Mirsku, plac Wolności 39 w sali nr 12 (sala posiedzeń) o godzinie: - poz. 1 - 10.00 - poz. 2 - 12.30 Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej w pieniądzu należy wpłacić do dnia 19.08.2013 r. do godz. 14.00 w kasie tut. Urzędu lub na konto PKO BP SA o/Jelenia Góra nr 58 1020 2124 0000 8102 0011 1468. Wadium oferenta, który wygra przetarg wliczone zostanie na poczet wykupu nieruchomości, pozostałe wadia zostaną wypłacone po przetargu. Oferent, który odstąpi od podpisania aktu notarialnego traci wpłacone wadium.

6

udzielana będzie w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości, a jej celem jest zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania i tworzenia nowych miejsc pracy. Wspieranie w ten sposób przedsiębiorców przyczyni się do rozwoju naszego miasta i zmniejszenia istniejącego bezrobocia. Uchwała Nr XXXVI/275/13 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej Gminy Mirsk na II półrocze 2013 roku W planie pracy Rady na II półrocze br zaplanowano: w miesiącach sierpień-wrzesień analizę informacji burmistrza o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Mirsk za I półrocze 2012 roku; w październiku sytuacja oświaty w roku szkolnym 2013/ 2014 oraz perspektywy funkcjonowania szkół w gminie Mirsk w latach następnych; w listopadzie sport i rekreacja na terenie gminy Mirsk - perspektywy rozwoju oraz problematyka zasięgu sieci telefonii komórkowych na terenie gminy Mirsk; w grudniu uchwalenie budżetu miasta i gminy na 2014 rok. Uchwała Nr XXXVI/276/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzeziniec Rada zatwierdziła projekt Statutu Sołectwa Brzeziniec. Uchwała Nr XXXVI/277/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gajówka Rada zatwierdziła projekt Statutu Sołectwa Gajówka. Uchwała Nr XXXVI/278/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Giebułtów Rada zatwierdziła projekt Statutu Sołectwa Giebułtów. Uchwała Nr XXXVI/279/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gierczyn Rada zatwierdziła projekt Statutu Sołectwa Gierczyn. Uchwała Nr XXXVI/280/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grudza Rada zatwierdziła projekt Statutu Sołectwa Grudza. Uchwała Nr XXXVI/281/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kamień Rada zatwierdziła projekt Statutu Sołectwa Kamień.

Wieści Mirsk Mirskaa Uchwała Nr XXXVI/282/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Karłowiec Rada zatwierdziła projekt Statutu Sołectwa Karłowiec. Uchwała Nr XXXVI/283/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kłopotnica Rada zatwierdziła projekt Statutu Sołectwa Kłopotnica. Uchwała Nr XXXVI/284/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kotlina Rada zatwierdziła projekt Statutu Sołectwa Kotlina. Uchwała Nr XXXVI/285/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krobica Rada zatwierdziła projekt Statutu Sołectwa Krobica. Uchwała Nr XXXVI/286/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kwieciszowice Rada zatwierdziła projekt Statutu Sołectwa Kwieciszowice. Uchwała Nr XXXVI/287/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mlądz Rada zatwierdziła projekt Statutu Sołectwa Mlądz. Uchwała Nr XXXVI/288/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mroczkowice Rada zatwierdziła projekt Statutu Sołectwa Mroczkowice. Uchwała Nr XXXVI/289/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Orłowice Rada zatwierdziła projekt Statutu

Sołectwa Orłowice. Uchwała Nr XXXVI/290/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Proszowa Rada zatwierdziła projekt Statutu Sołectwa Proszowa. Uchwała Nr XXXVI/291/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przecznica Rada zatwierdziła projekt Statutu Sołectwa Przecznica. Uchwała Nr XXXVI/292/13 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rębiszów Rada zatwierdziła projekt Statutu Sołectwa Rębiszów. Uchwała Nr XXXVI/293/13 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin „Kwisa” W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Nowogrodźcu, Radę Gminy w Bolesławcu i Radę Miejską we Lwówku Śląskim uchwał w sprawie przystąpienia i przyjęcia statutu Związku Gmin „Kwisa”, na wniosek Zgromadzenia Związku Gmin „Kwisa” przyjęto i uchwalono nowy statut Związku w dniu 20.06.2013 r. Uchwała Nr XXXVI/294/13 w sprawie powołania doraźnej Komisji w celu wspólnego opracowania z Gmina Miejską Świeradów-Zdrój propozycji zmiany granic administracyjnych Rada powołała powołaniem Komisji Doraźnej w składzie: radny Bogusław Nowicki i radny Zbigniew Puchalski.

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. BETLEJA 3-5 W MIRSKU ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANO - ZIEMNYCH W ZAKRESIE: - CZĘŚCIOWY DEMONTAŻ PŁYT BETONOWYCH NA PODWÓRZU - WYRÓWNANIE POZIOMU CZĘŚCI PODWÓRZA - PODNIESIENIE POZIOMU STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ - PONOWNE UŁOŻENIE PŁYT BETONOWYCH Z EWENTUALNYM UZUPEŁNIENIEM UBYTKÓW OFERTY WRAZ Z CENĄ USŁUGI PROSIMY SKŁADAĆ DO 30.07.2013 r.: * U PREZESA WSPÓLNOTY - ul. Betleja 3 m. 6 w godz. 18.00 - 20.00 lub * W SKLEPIE KOSMETYCZNYM - pl. Wolności 12 w godz. 9.00 17.00 * KONTAKT TELEFONICZNY - 75/ 78 16 521 - codziennie w godz. 18.00 - 20.00

5

Wieści Mirsk Mirskaa

XXXVI sesja Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 26.06.2013 r. Uchwała Nr XXXVI/268/13 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta i gminy Mirsk za 2012 rok Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, Rada Miejska Gminy Mirsk rozpatrzyła i zatwierdziła sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. Uchwała Nr XXXVI/269/13 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk za 2012 rok Rada udzieliła absolutorium burmistrzowi po zapoznaniu się ze: sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, informacją o stanie mienia gminy oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej. Uchwała Nr XXXVI/270/13 w sprawie zaproszenia dla rodziny repatriantów celem osiedlenia się na terenie Gminy Mirsk Rada Miejska Gminy Mirsk wyraziła wolę sprowadzenia polskiej rodziny p. Skoropad z Kazachstanu. Gmina zobowiązuje się do udzielenia wszechstronnej pomocy mającej na celu osiedlenie się rodziny i zapewnienie jej warunków pracy i integracji ze społecznością lokalną, a w szczególności: wynajęcia lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Mirsk na czas nieokreślony oraz pomocy przy jego remoncie; zapewnienia opieki lekarskiej i ubezpieczenia zdrowotnego do czasu uzyskania przez członków rodziny pełni uprawnień w tym zakresie stosownie do obowiązujących przepisów prawa; pomocy w znalezieniu pracy, w szczególności w ramach gminnych jednostek organizacyjnych, a w przypadku nie znalezienia pracy źródłem utrzymania będzie zasiłek wypłaca-

ny z Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; pomocy organizacyjnej i prawnej w sprawach związanych z osiedleniem się, znalezieniem pracy, zamieszkaniem itp.; pomocy przy ewentualnym przeszkoleniu lub zmianie kwalifikacji niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Uchwała Nr XXXVI/271/13 w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na 2013 rok Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 191.175,00 zł dokonano na podstawie umowy zawartej z Województwem Dolnośląskim na dofinansowanie zadania pn. „Remont kładki dla pieszych nad rzeką Kwisa, łączącą ul. Nadbrzeżną z al. Wojska Polskiego w miejscowości Mirsk” w kwocie 100.000 zł; zwrotu nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe w kwocie 150 zł; aneksu do umowy na dofinansowanie projektu „GAZ – Grupy Aktywności Zawodowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” w kwocie 90.525 zł; darowizny firmy Przewóz Osób Tadeusz Bujko na dofinansowanie Izerskiej Gali w kwocie 500 zł. Ponadto zmniejszono wydatki na: turystykę o kwotę 6.538 zł i przeznaczono na dotację celową dla PTTK Lwówek Śląski na odnowienie szlaków turystycznych; zadanie inwestycje „Rewitalizacja miasta Mirsk” o kwotę 124.500 zł i przeznaczono na dotację celową dla Polskiego Związku Działkowców Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Storczyk” na dofinansowanie inwestycji związanej z zaopatrzeniem ogródków w wodę w kwocie 5.000 zł; dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 35.000 zł; zadań inwestycyjnych „Przebudowa wieży ciśnień na wieżę widokową” w kwocie 21.000 zł; „Rekultywacja obszarów zdegradowanych działalnością górniczą” w kwocie 22.000 zł; wydatki w zakresie imprez masowych w kwocie 20.000 zł oraz usług w zakresie utrzymania świetlic wiejskich w kwocie 21.500 zł. Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 31.439.712,04 zł, natomiast plan wydatków budżetowych

wynosi 32.160.503,22 zł. Uchwała Nr XXXVI/272/13 w sprawie zamiaru likwidacji Filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Mirsk znajdującej się w Krobicy nr 27 oraz zamiaru dokonania zmiany statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Mirsk w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii Gmina Mirsk z dniem 31.12.2013 r. likwiduje filię Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Mirsk znajdującą się w Krobicy nr 27. Powodem likwidacji jest malejąca liczba czytelników. W związku z tym kwestia utrzymywania filii jest nieekonomiczna. Poza tym w bibliotece są problemy z utrzymaniem odpowiedniej temperatury w okresie zimowym, co pociąga za sobą dalsze koszty. Księgozbiór filii zostanie w części przekazany bibliotece szkolnej Szkoły Podstawowej w Krobicy oraz rozdysponowany pomiędzy pozostałe filie. Likwidacja filii w Krobicy nie oznacza pozbawienia mieszkańców możliwości korzystania z zasobów bibliotecznych. Mieszkańcy będą mogli korzystać tak, jak dotychczas z zasobów Biblioteki Publicznej w Mirsku, a uczniowie szkoły nadal będą mogli korzystać z biblioteki szkolnej. Uchwała Nr XXXVI/273/13 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok SPZOZ Gminy Mirsk Rada zatwierdziła roczne sprawozdanie finansowe SPZOZ Gminy Mirsk. Strata bilansowa w sprawozdaniu finansowym za 2012 rok w kwocie 86.981,98 zł zostanie pokryta z nadwyżki finansowej SPZOZ Gminy Mirsk z lat ubiegłych. Uchwała Nr XXXVI/274/13 w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis Uchwała stanowi program pomocy de minimis dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Mirsk. Pomoc

4

sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Mirsk za 2012 rok Zgodnie z ustawą o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej zostało zatwierdzone przez organ, który ją utworzył. Do uchwały zostało załączone sprawozdanie o finansach instytucji kultury. Strata bilansowa w sprawozdaniu finansowym za 2012 rok w kwocie 2.723,02 zł pomniejszy fundusz instytucji kultury. Uchwała Nr XXXV/263/13 w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Mirsk na I półrocze 2013 roku W planie pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2013 roku wprowadzono następujące zmiany: wydłużono do końca czerwca 2013 roku kontrolę w zakresie gospodarowania zasobami i mieniem gminy, a w miejsce zaplanowanej na miesiąc maj tematyki posiedzenia w zakresie promocji gminy Mirsk wprowadzono kontrolę w zakresie promocji gminy Mirsk, ustalając termin jej zakończenia na koniec sierpnia 2013 roku. Uchwała Nr XXXV/264/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/196/12 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirsk Po przetargu na odbiór odpadów okazało się, że najniższa oferta cenowa firmy Simeko z Jeleniej Góry przewyższała o 20.000 zł miesięcznie kwotę wpłat jaką mieszkańcy gminy wnosiliby za odbiór odpadów przy obecnych stawkach. W celu zmniejszenia ostatecznej ceny zaproponowanej przez oferentów, burmistrz ogłosi kolejny przetarg i ograniczy częstotliwość odbioru segregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości. W związku z tym, w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirsk wprowadzono następujące zmiany: § 11 pkt 1 otrzymał brzmienie: „zmieszane odpady komunalne – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w zabudowie jednorodzinnej oraz raz na tydzień w zabudowie wielorodzinnej w mieście oraz nie rza-

Wieści Mirsk Mirskaa dziej niż jeden raz na dwa tygodnie na obszarach wiejskich, nie dopuszczając jednak do przepełnienia pojemników, w których są zbierane”; § 11 pkt 2: „segregowane odpady komunalne: tworzywa sztuczne, szkło – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu w mieście; papier i tektura - nie rzadziej niż jeden raz na kwartał w mieście i obszarach wiejskich; tworzywa sztuczne – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu na obszarach wiejskich; szkło - nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące obszary wiejskie, nie dopuszczając jednak do przepełnienia pojemników, w których są zbierane”; § 11 pkt 3: „odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w zabudowie wielorodzinnej, jeden raz w miesiącu w zabudowie jednorodzinnej w mieście oraz nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu na terenach wiejskich, w okresie zimowym od 1 listopada do 31 marca nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu w mieście i obszarach wiejskich, nie dopuszczając jednak do przepełnienia pojemników, w których są zbierane”. Uchwała Nr XXXV/265/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/200/12 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rada zatwierdziła uchwałę, która określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbie-

rania odpadów komunalnych i ich zagospodarowywania. Uchwała Nr XXXV/266/13 w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin „Kwisa” W związku z wyrażeniem woli przystąpienia Miasta Bolesławiec do Związku Gmin „Kwisa” oraz koniecznością dostosowania statutu Związku do obowiązujących przepisów prawa został przygotowany nowy projekt statutu i przekazany radnym. Uchwała Nr XXXV/267/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Świeradów-Zdrój dotyczącego realizacji obowiązków gminy wynikających z ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych Na początku maja br. Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój wystąpił do Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk o przygotowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego obowiązków gmin wynikających z ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Z uwagi na konieczność aktualizacji operatów uzdrowiskowych Uzdrowisk Świeradów-Zdrój i Czerniawa-Zdrój, a co za tym idzie uchwalenia nowych statutów wspomnianych uzdrowisk udzielono zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego, którego celem jest przekazanie przez Gminę Mirsk, Miastu Świeradów-Zdrój praw i obowiązków wynikających z ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, iż zarządzeniem nr: 69/2013 z dnia 3.07.2013 r. została wytypowana nieruchomość stanowiąca własność Gminy Mirsk przeznaczona do sprzedaży i dzierżawy. W/w zarządzenie znajduje się na stronie internetowej tut. Urzędu (www.mirsk.pl - BIP)

3

Wieści Mirsk Mirskaa Zdaję sobie sprawę, że na początku, segregacja może przysparzać nieco kłopotów, ale gorąco zachęcam do wyboru tego rodzaju zbiórki. Do 25 dnia każdego miesiąca, bez wezwania, należy uiścić opłatę za usługę wywozu śmieci. W razie opóźnień będą wysyłane upomnienia i nastąpi egzekucja zadłużeń. Czerwiec był dla naszej gminy dosyć trudny. Wystąpiły duże opady deszczu w krótkim czasie. Mieliśmy trzy zdarzenia, z których jedno było akcją powodziową (2-3.06.), a dwa to tzw. obfite deszcze nawalne (9 i 25.06.). Wtedy rzeki nie wystąpiły z brzegów, natomiast nadmiar wody z łąk i pól zalewał niektóre posesje i drogi, ponieważ rowy odwadniające nie są utrzymywane w prawidłowym stanie, pozapychane są przepusty, lub są w sposób bezmyślny przebudowane. To powodowało zwiększenie ilości wody na danym obszarze, jej tamowanie i wylewanie. W chwili obecnej, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Mirsk przeanalizowali poszczególne zdarzenia. Zostały wysłane pisma do instytucji zobowiązujące do działań m. in. wymuszenia oczyszczenia rowów, właściwej i skutecznej interwencji pracowników elektrowni wodnych w sytuacji zagrożenia, czy też zlikwidowania takich miejsc jak w Kamieniu, gdzie rów został zabudowany, woda zatamowana, po to, żeby stworzyć w miejscu rekreacyjnym, na swojej posesji oczko wodne, co spowodowało zwiększenie ilości wody i podtopienie nieruchomości w Kamieniu. Takie, bezmyślne działania, powodują dużo problemów i dlatego wszystkie instytucje: Starostwo Lwóweckie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, otrzymały stosowne pisma w tej sprawie. Gmina, na swoim terenie, udrożniła rowy i usunęła zagrożenia. Podtopione studnie zostały odpompowane i zdezynfekowane. Na szczęście nie odnotowaliśmy wielkich strat, a podtopione gospodarstwa otrzymały wsparcie w formie zasiłków przekazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego (ogółem 8,5 tys. zł). Gmina złożyła też wnioski do wojewody o wsparcie przy usuwaniu skutków powodzi. A. Jasiński

XXXV sesja Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29.05.2013 r. Uchwała Nr XXXV/259/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/161/12 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej Rada zaplanowała realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej, przesyłowo – rozdzielczej w Krobicy, Orłowicach, Mroczkowicach i Mirsku wraz ze Stacją Uzdatniania Wody w Krobicy”, którego realizacja wymaga zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie 1.226.500 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie udziału własnego gminy w projekcie. W związku ze zmianą kwoty pożyczki na kwotę 1.226.000 zł oraz lat jej spłaty zaistniała konieczność dokonania zmian w budżecie na 2013 rok. Uwzględniając stan zadłużenia na dzień 31.12.2012 r. w kwocie 6.571.830 zł oraz przychody w kwocie 4.991.854 zł i rozchody w kwocie 4.573.370 zł wskaźnik zadłużenia na 2013 rok wyniesie: z art. 169 UFP – 3,94%, z art. 170 UFP – 22,21%. Uchwała Nr XXXV/260/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/212/12 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Mirsk Zmiana wieloletniej prognozy finansowej została przyjęta w związku z uchwałą w sprawie zmian budżetu, zgodnie z którą zmieniono wartość zadań inwestycyjnych na 2013 rok. W myśl ustawy o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu. Uchwała Nr XXXV/261/13 w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na 2013 rok Zwiększenia dochodów o kwotę 462.216,07 zł i wydatków o kwotę

461.716,07 zł dokonano na podstawie: pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie dofinansowania zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji placów zabaw w kwocie 75.428 zł; umowy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego a Gminą Mirsk w sprawie realizacji przy udziale środków Unii Europejskiej projektu pn. „Dożynki na 640-lecie Orłowic” w kwocie 16.064,98 zł; zwrotu przez Unię Europejską poniesionych w latach ubiegłych wydatków na zadanie bieżące pn. „Gminne Święto Plonów - Dożynki 2012” w kwocie 13.001,09 zł (środki te zostały przeznaczone na: dofinansowanie działalności stowarzyszeń w zakresie promowania turystyki - Giebułtów i Rębiszów - w kwocie 1.232 zł; w formie dotacji dla OSP Giebułtówzakupu rękawic w kwocie 3.780 zł; udziału gminy w projekcie „Dożynki na 640-lecie Orłowic” w kwocie 4.016,25 zł; zakupu materiałów w zakresie imprez masowych w kwocie 3.472,84 zł oraz pokrycie wydatków z tytułu zmniejszenia przychodów na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej…” w kwocie 500 zł); zwrotu przez Unię Europejską poniesionych w latach ubiegłych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Remont ratusza i otoczenia” w kwocie 157.572 zł (środki te przeznacza się na dofinansowanie przedmiotowego zadania); zwrotu nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe w kwocie 150 zł; naliczonych kar dla firmy SALTEX za niedotrzymanie terminu realizacji zadania w kwocie 200.000 zł (środki te przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Remont ratusza i otoczenia”). Ponadto w projekcie uchwały zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk” o kwotę 50.000 zł i przeznaczono na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nieruchomości niezabudowanych” (działka pod ujęcie wody). Uchwała Nr XXXV/262/13 w sprawie zatwierdzenia

2

Wieści Mirsk Mirskaa

WIEŚCI Z R ATUSZA RA

Rozpoczął się miesiąc lipiec i, tak jak cała Polska, wdrażamy ustawę potocznie zwaną „śmieciową”. W naszej gminie zakończyły się przetargi na wybór wykonawcy tego zadania. Na osiem miesięcy podpisana została umowa z konsorcjum firm: M. P. G. K. Jelenia Góra i SIMEKO Jelenia Góra, które już od 2 lipca rozpoczęły wywóz nieczystości z terenu Gminy Mirsk. Oczywiście, jak to się często zdarza na początku wdrażania nowości, pojawiły się niewielkie problemy, ponieważ pracownicy konsorcjum nie znają dobrze naszego terenu. Zdarzają się sytuacje pominięcia którejś nieruchomości i wtedy należy to szybko zgłosić w Urzędzie Miasta i Gminy, do p. Anety Szabli. Ustawa budziła i budzi kontrowersje i to zarówno wśród samorządów, które miały obowiązek ją wprowadzić, jak i wśród mieszkańców, którzy przyzwyczaili się do poprzedniego systemu. Niezależnie od tego musimy się dostosować do jej zapisów i wymogów. Dla gminy jest to o tyle dokuczliwe, że dotychczas mogliśmy korzystać ze swojego składowiska odpadów, a od 1 stycznia br. już tego robić nie wolno. W związku z tym Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nie osiąga z tego tytułu żadnych korzyści, powstają koszty utrzymania składowiska, które teraz

musi ponosić gmina. Kilka osób, zatrudnionych w ZGKiM tj, dział oczyszczania i obsługa składowiska straciło zatrudnienie. Jest to bolesne w kontekście sytuacji jaka jest na rynku pracy. W tej chwili, w nowej firmie, nie mają szansy na zatrudnienie. Dysponuje ona odpowiednią liczbą pracowników i nie przewiduje zwiększenia zatrudnienia. W najbliższym czasie do mieszkańców trafią ulotki, w których będą harmonogramy wywozu nieczystości z poszczególnych miejscowości i ulic w ciągu całego roku. Będą tam niezbędne informacje związane z funkcjonowaniem i realizacją ustawy i segregowaniem odpadów, przez mieszkańców, którzy złożyli stosowną deklarację. Niezadowolenie budzi też fakt wzrostu cen wywozu, bo gmina przyjęła zasadę, iż pobierana jest opłata od gospodarstwa domowego. Zdaję sobie sprawę, że niektóre gospodarstwa liczą jedną lub dwie osoby, a niektóre są wielorodzinne, dlatego radni dyskutują, by ewentualnie, w następnym okresie, zróżnicować opłaty. Zależeć to będzie od złożonych deklaracji. Do tej pory wpłynęło ich ok. 80% i nadal są składane, pomimo że termin upłynął 31 marca br. Na razie nie wyciągamy żadnych sankcji w stosunku do spóźnialskich, ale przypominam, że złożenie tego dokumentu jest obowiązkiem każdego z nas. Jeżeli do końca lipca nie wywiążemy się z tego obowiązku, możemy spotkać się z postępowaniem administracyjnym i karami za niedopełnienie tego obowiązku. Większość naszych mieszkańców zadeklarowała, że będzie w

sposób selektywny zbierać i oddawać nieczystości. Ci, którzy będą je segregować muszą posiadać niezbędne ilości pojemników lub worków. Przypominam, że musimy posiadać pojemnik na odpady zmieszane, plastik, szkło, papier i odpady biodegradowalne, jeśli nie posiadamy na własnej posesji kompostownika. Należy to w deklaracji zaznaczyć i będzie to przez Straż Miejską kontrolowane. Worki są do nabycia w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku. Szkoda, że punkty handlowe nie mają w ofercie sprzedaży takich worków. Zgodnie z informacją przekazaną nam przez firmę M. P. G. K., istnieje możliwość nabycia lub wydzierżawienia pojemników bezpośrednio od nich. W bieżącym numerze „Wieści Mirska” są podane numery telefonów, pod którymi można pojemniki nabyć lub wydzierżawić. Lipiec jet miesiącem pilotażowym, więc Straż Miejska nie będzie przeprowadzać kontroli, natomiast od sierpnia kontrole się rozpoczną, szczególnie posesji niezamieszkałych i wyrywkowo posesji segregujących śmieci. Musimy to sprawdzać, bo jest to ważny czynnik rzutujący na cenę odpadów. Na każdą gminę narzucone są wskaźniki odzysku, które należy osiągnąć, by uniknąć kar. Gmina ma ustawowy obowiązek uzyskiwania w poszczególnych latach określonych poziomów odzysku. Warto więc już dziś podjąć trud segregacji po to, żeby w przyszłości nie narażać się na znaczne podwyższanie opłat. Przypominam, że obecnie opłata jest stała, niezależna od ilości wypro-

dukowanych odpadów; różna jest tylko dla segregujących (30 zł) i niesegregujących (45 zł). Obecnie różnica między nimi nie jest duża, ale będzie się zwiększać dla zbiórki nieselektywnej. Na skutek złożonych deklaracji od ok. 2,5 tys. gospodarstw domowych i podmiotów, wiemy, że po uiszczeniu opłaty do 25 dnia każdego miesiąca, do budżetu wpłynie ok. 90 tys. zł. Ok. 100 tys. zł zapłacimy firmie M. P. G. K. za każdy miesiąc świadczonych usług. W związku z tym, do zbilansowania kosztów zabraknie 10 tys. zł, a ramach opłaty, którą wnoszą mieszkańcy powinien zostać sfinansowany jeszcze Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który będzie funkcjonował w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku, koszt zatrudnienia pracownika, zakupu komputerów i oprogramowania itp. PSZOK będzie miejscem, w którym każdy mieszkaniec będzie mógł bezpłatnie oddać nadwyżkę segregowanych odpadów komunalnych tj. plastik, szkło, papier, odpady zielone oraz inne odpady problemowe tj. zużyte opony, odpady wielkogabarytowe, sprzęt RTV i AGD, drobny gruz budowlany z remontów mieszkań. O PSZOK-u będziemy jeszcze informować w następnym numerze gazety. Jeszcze jedna istotna informacja – w każdej chwili mieszkańcy mogą zmienić złożoną deklarację. Przechodząc na zbiórkę selektywną obniżacie Państwo koszty, dbacie o środowisko naturalne, tak jak to robią już ludzie w wielu krajach.

Nr

202 Cena 1,00 zł

Wieści Mirska

CZERWIEC-LIPIEC 2013 ISSN 1506-4697

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU LOKALNEGO