Rzepak. Katalog 2015

Rzepak Katalog 2015 Szanowni Państwo, Służąc pomocą w podjęciu trudnej decyzji wyboru odmiany rzepaku w nadchodzącym sezonie, oddajemy do Państwa d...
Author: Alicja Czech
23 downloads 0 Views 6MB Size
Rzepak

Katalog 2015

Szanowni Państwo, Służąc pomocą w podjęciu trudnej decyzji wyboru odmiany rzepaku w nadchodzącym sezonie, oddajemy do Państwa dyspozycji nasz najnowszy katalog RZEPAK 2015. Przedstawiamy w nim m.in. sprawdzone odmiany populacyjne oraz mieszańce rzepaku, wyselekcjonowane pod kątem atrakcyjności jakościowej i wartości gospodarczej. Wierzymy, że przedstawiona oferta spotka się z życzliwym przyjęciem i dużym zainteresowaniem, oraz pozwoli Państwu dokonać najwłaściwszej oceny i korzystnego wyboru.

Życząc Państwu miłej lektury, pozostajemy w przekonaniu o naszej dalszej owocnej współpracy.

Z poważaniemPrezes i Pracownicy Flora Sp. z o.o.

Spis treści

Odmiany mieszańcowe Rohan F1

4

DK Exclusiv

6

SY Polana

8

Inspiration F1

10

Alessio F1

12

Amazon F1 nowość!

14

Odmiany populacyjne Sidney

16

DK Cadet

18

Galileo

20

Chagall

21

Zestawienie cech agronomicznych odmian rzepaku

22

! Po ls ce rw de Li

Rohan F1

Hodowca: Rapool - NPZ Odmiana: Mieszańcowa zrestorowana w systemie MSL Rejestracja: Polska 2008 r.

Idealny na polskie pola! Sprawdzone: •

Wyjątkowa tolerancja na gleby lekkie i mozaikoweNiezawodność plonowaniaZimotrwałość

 Wartość użytkowa Plon nasion

Zawartość tłuszczu

Stabilne plonowanie na bardzo wysokim poziomie, w doświadczeniach porejestrowych COBORU w latach 2011‑2014 47,7 dt/ha = 111% wzorca

Wysoka

Plon tłuszczu Bardzo wysoki 19,7% dt/ha = 109% wzorca (wg COBORU 2012 r.)

 Profil agronomiczny Cechy rolnicze

Termin siewu

Optymalny do opóźnionego

Norma wysiewu: siew tradycyjny

40-50 szt. nasion na m2

siew punktowy

40 szt. nasion na m2

Początek kwitnienia

Średniowczesny

Dojrzałość techniczna do zbioru

Średniowczesny

Pokrój roślin

Rośliny średniowysokie w typie kompaktowym tworzące zwarty łan

Tolerancja

niska

średnia

wysoka

małe/słaba

średnie/średnia

duże/wysoka

Wyleganie Sucha zgnilizna kapustnych Zgnilizna twardzikowa Czerń krzyżowych

Wymagania glebowe Zimotrwałość

Lider rynku odmian mieszańcowych rzepaku w Polsce wg badań rynkowych Kleffmann - największy udział w rynku odmian mieszańcowych rzepaku w zasiewach 2014 r.

4

Rohan F1

Wyniki

 Średni plon nasion rzepaku w doświadczeniach porejestrowych COBORU Mroźne zimy

 Plon nasion odmiany Rohan w regionach kraju w doświadczeniach porejestrowych COBORU

5

DK Exclusiv

Hodowca: Monsanto Odmiana : Mieszańcowa zrestorowana systemem Ogura Rejestracja: Polska 2013 r.

All inclusive Wysoki potencjał plonowania i dobra adaptacja do zmiennych warunków klimatyczno-glebowych. Wysoka zimotrwałość zapewnia bezpieczeństwo uprawy.

 Wartość użytkowa Plon nasion

Zawartość tłuszczu

Wysoki plon nasion w doświadczeniach porejestrowych COBORU w latach 2011–2014 52,1 dt/ha =112% wzorca

Wysoka 47,3% (wg COBORU l. 2011‑2013)

Plon tłuszczu Wysoki 19,9 dt/ha = 104% wzorca (wg COBORU l. 2011‑2013)

 Profil agronomiczny Cechy rolnicze

Termin siewu

Optymalny do opóźnionego

Norma wysiewu

40‑50 szt. nasion na m2

Początek kwitnienia

Średniowczesny

Dojrzałość techniczna do zbioru

Średniowczesna

Pokrój roślin

Rośliny o średniej wysokości i małym stopniu ugięcia łanu niska

średnia

wysoka

małe/słaba

średnie/średnia

duże/wysoka

Tolerancja Wyleganie Sucha zgnilizna kapustnych Zgnilizna twardzikowa Czerń krzyżowych

Wymagania glebowe Zimotrwałość

 Doświadczenia rejestrowe COBORU Odmiana

Kwitnienie w l. 2011-2013 [Dni od 1 styczna]

Dojrzałość techniczna do zbioru w l. 2011-2013 [Dni od 1 styczna]

Wysokość roślin w l. 2011-2012 [cm]

DK Exclusiv

121

188

137

Visby

121

188

139

Artoga

121

188

140

Genetycznie podwyższona odporność na osypywanie nasion

6

DK Exclusiv

Wyniki

 Średni plon nasion rzepaku w doświadczeniach rejestrowych COBORU

Mroźna zima

 Średni plon nasion odmiany DK Exclusiv w regionach kraju w doświadczeniach COBORU.

7

SY Polana

Hodowca: Syngenta Odmiana : Mieszańcowa zrestorowana systemem Safe-cross Rejestracja: Polska 2014 r.

Pola na Polanę! Wysoki potencjał w połączeniu z wczesnym kwitnieniem i wyjątkową zdrowotnością odmiany zapewniają bezpieczeństwo i powodzenie uprawy, zarówno tradycyjnej jak i uproszczonej.

 Wartość użytkowa Plon nasion

Zawartość tłuszczu

Wysoki plon nasion w doświadczeniach porejestrowych COBORU w latach 2012–2014 51,7 dt/ha =111% wzorca

Wysoka 47,2% (wg COBORU l. 2011‑2013)

Plon tłuszczu Wysoki 19,7 dt/ha = 103% wzorca (wg COBORU l. 2011‑2013)

 Profil agronomiczny Cechy rolnicze

Termin siewu

Optymalny do opóźnionego

Norma wysiewu

40‑50 szt. nasion na m2

Początek kwitnienia

Wczesny

Dojrzałość techniczna do zbioru

Średniowczesna

Pokrój roślin

Średniowysokie o niskim stopniu ugięcia łanu

Tolerancja

niska

średnia

wysoka

małe/słaba

średnie/średnia

duże/wysoka

Wyleganie Sucha zgnilizna kapustnych Zgnilizna twardzikowa Czerń krzyżowych

Wymagania glebowe Zimotrwałość

 Termin kwitnienia i dojrzałości technicznej. Lata zbioru 2011-2013. Badania rej. COBORU (odchylenie - dni)

8

Wysokość roślin [cm]

Odmiana

Początek kwitnienia [data]

Dojrzałość techniczna [data]

Wzorzec

5 maj

9 lipiec

SY Polana

-1

1

146

Visby

0

0

144

Artoga

0

0

144

 Porażenie odmian przez choroby. Badania rej. COBORU l. 2011-2013

SY Polana

Wyniki Mroźne zimy

 Średni plon nasion rzepaku

 Średni plon nasion rzepaku w doświadczeniach

w doświadczeniach rejestrowych COBORU

porejestrowych COBORU

w trudnych warunkach zimy

 Średni plon nasion odmiany SY Polana w regionach kraju w doświadczeniach COBORU

9

Inspiration F1

Hodowca: Rapool - DSV Odmiana: Mieszańcowa zrestorowana w systemie Ogura Rejestracja: Polska 2011 r.

Zainspiruj swoje pole ! Bardzo wysoki potencjał plonowania i mrozoodporność gwarantują pewność zbioru i maksymalne efekty uprawy w warunkach intensywnej technologii i optymalnego kwitnienia.

 Wartość użytkowa Plon nasion

Zawartość tłuszczu

Bardzo wysokie i względnie stabilne plonowanie w doświadczeniach COBORU: 2014 r. 59,0 dt/ha =112 % wzorca

Średnia 45,8% (wg COBORU 2011 r.)

Plon tłuszczu Wysoki

 Profil agronomiczny Cechy rolnicze

Termin siewu

Optymalny do opóźnionego

Norma wysiewu

45-50 szt. nasion/m2

Początek kwitnienia

Średniopóźny

Dojrzałość techniczna do zbioru

Średniowczesna

Pokrój roślin

Rośliny dość wysokie o niskim stopniu ugięcia łanu

Tolerancja

niska

średnia

wysoka

małe/słaba

średnie/średnia

duże/wysoka

Wyleganie Sucha zgnilizna kapustnych Zgnilizna twardzikowa Czerń krzyżowych

Wymagania glebowe Zimotrwałość

10

Inspiration F1

Wyniki

 Średni plon nasion rzepaku w doświadczeniach porejestrowych COBORU

 Średni plon nasion odmiany Inspiration w regionach kraju w doświadczeniach porejestrowych COBORU w 2014 roku

11

Alessio F1

Hodowca: Limagrain Odmiana: Mieszańcowa zrestorowana systemem Ogura Rejestracja: Polska 2012 r.

Ole Ale! Połączenie stabilności plonowania, znakomitej zimotrwałości i wczesności odmiany przy elastyczności w wyborze stanowiska.

 Wartość użytkowa

Zawartość tłuszczu

Plon nasion

Wysoka 47,5% (wg COBORU l. 2009-2011)

Wysokie i względnie stabilne plonowanie w kolejnych latach w doświadczeniach COBORU

Plon tłuszczu Wysoki

 Profil agronomiczny Cechy rolnicze

Termin siewu

Do opóźnionych zasiewów

Norma wysiewu

45-50 szt. nasion/m2

Początek kwitnienia

Wczesny

Dojrzałość techniczna do zbioru

Wczesna

Pokrój roślin

Rośliny średniej wysokości i średnim stopniu ugięcia łanu

Tolerancja

niska

średnia

wysoka

małe

średnie

duże

Wyleganie Sucha zgnilizna kapustnych Zgnilizna twardzikowa Czerń krzyżowych

Wymagania glebowe Zimotrwałość

 Średni plon nasion rzepaku w doświadczeniach COBORU

12

Promocja SOLO i DUETY do... METY

SOLO Rohan

DUET

RONI - Rohan, Inspiration ALGA - Alessio, Amazon EXPO - DK Exclusiv, SY Polana

META - min. 100, 150, 180 ha

Promocja SOLO i DUETY trwa do 24 sierpnia 2015 r. META – deklaracja powierzchni rzepaku pod zakupy SOLO i DUETY, trwa do 30 czerwca 2015 r. Szczegóły u dystrybutora.

Amazon F1

Hodowca: Limagrain Odmiana: Mieszańcowa zrestorowana systemem Ogura Rejestracja: Polska 2015 r.

Nowość !

Już w Polsce! Synergia bardzo wysokiego potencjału plonowania i wyjątkowej tolerancji na suchą zgniliznę oraz dużej odporności na osypywanie się nasion.

 Wartość użytkowa Plon nasion

Zawartość tłuszczu

Bardzo wysokie plonowanie w doświadczeniach rejestrowych COBORU w l.2013-2014 55,2 dt/ha =110% wzorca

Wysoka

Plon tłuszczu Bardzo wysoki 24,3 dt/ha = 110% wzorca

 Profil agronomiczny Cechy rolnicze

Termin siewu

Do opóźnionych zasiewów

Norma wysiewu

45-50 szt. nasion/m2

Początek kwitnienia

Średniowczesny

Dojrzałość techniczna do zbioru

Wczesna

Pokrój roślin

Rośliny średniej wysokości i średnim stopniu ugięcia łanu

Tolerancja

niska

średnia

wysoka

małe

średnie

duże

Wyleganie Sucha zgnilizna kapustnych Zgnilizna twardzikowa Czerń krzyżowych

Wymagania glebowe Zimotrwałość

Odmiana zawiera gen odporności na suchą zgniliznę kapustych RLM7 powodowaną grzybem Leptospheria Maculans. Odmiana posiada podwyższona odporność na osypywanie się nasion w niekorzystnych warunkach pogodowych !

14

Amazon F1

Wyniki

 Średni plon nasion rzepaku w doświadczeniach rejestrowych COBORU

 Średni plon nasion odmiany Amazon w regionach kraju w doświadczeniach rejestrowych COBORU w latach 2013-2014

15

Sidney

Hodowca: Saatbau Odmiana : Populacyjna Rejestracja: Polska 2014 r.

„Liniówka” z mocą hybrydy Wyjątkowo wysoki potencjał plonowania nasion porównywalny ze wzorcowymi odmianami mieszańcowymi. Znakomita zdolność przezimowania przy dużej tolerancji na główne choroby.

 Wartość użytkowa Plon nasion

Zawartość tłuszczu

Wysoki plon nasion w doświadczeniach porejestrowych COBORU l. 2012-2014 49,7 dt/ha = 107% wzorca

Średnia 47,1% (wg COBORU l. 2012-2013)

Plon tłuszczu Wysoki 21,3 dt/ha = 108% wzorca (wg COBORU l. 2012-2013)

 Profil agronomiczny Cechy rolnicze

Termin siewu

Wczesny do optymalnego

Norma wysiewu

50‑55 szt. żywych nasion na m2

Początek kwitnienia

Średniopóźny

Dojrzałość techniczna do zbioru

Średniowczesna do średniopóźnej

Pokrój roślin

Rośliny niższe o średnim stopniu ugięcia łanu

Tolerancja

niska

średnia

wysoka

małe/słaba

średnie/średnia

duże/wysoka

Wyleganie Sucha zgnilizna kapustnych Zgnilizna twardzikowa Czerń krzyżowych

Wymagania glebowe Zimotrwałość

 Mrozoodporność

 Ilość martwych roślin (%) odmian liniowych i mieszańcowych współtworzących wzorzec w doświadczeniach rejestrowych COBORU po zimie 2011/2012

16

 Porażenie odmian przez choroby. Badania rej. COBORU l. 2012-2013

Sidney

Wyniki

 Średni plon nasion rzepaku w doświadczeniach porejestrowych COBORU

Mroźna zima

 Plon nasion odmiany Sidney w doświadczeniach COBORU

17

DK Cadet

Hodowca: Monsanto Odmiana: Populacyjna Rejestracja: Polska 2012r.

Na szybki i dobry początek Wczesny termin kwitnienia i zbioru oraz wysoki potencjał plonowania w różnych warunkach klimatyczno-glebowych. Znakomita zimotrwałość zapewnia duże bezpieczeństwo uprawy.

 Wartość użytkowa Plon nasion

Zawartość tłuszczu

Wysokie i bardzo stabilne plonowanie w doświadczeniach porejestrowych COBORU w latach 2012-2014 47 dt/ha = 101% wzorca

Średnia 45,6% (wg COBORU 2012r.)

Plon tłuszczu Wysoki 17 dt/ha = 102% wzorca (wg COBORU l. 2010-2012)

 Profil agronomiczny Cechy rolnicze

Termin siewu

Optymalny

Norma wysiewu

55-60 szt. nasion na m2

Początek kwitnienia

Wczesny (1 dzień wcześniej niż Chagall)

Dojrzałość techniczna do zbioru

Wczesna

Pokrój roślin

Rośliny niższe do średniowysokich

Tolerancja

niska

średnia

wysoka

małe/słaba

średnie/średnia

duże/wysoka

Wyleganie Sucha zgnilizna kapustnych Zgnilizna twardzikowa Czerń krzyżowych

Wymagania glebowe Zimotrwałość

Mrozoodporność

Ilość martwych rośliny rzepaku (%) odmian populacyjnych zarejestrowanych w 2012 roku

18

Przezimowanie

Stan roślin po zimie (skala 1-9, gdzie 9 oznacza stan najlepszy) odmian populacyjnych zarejestrowanych w 2012 roku

DK Cadet

Wyniki

 Średni plon nasion rzepaku w doświadczeniach COBORU

Mroźne zimy

 Średni plon nasion odmiany DK Cadet w regionach kraju w doświadczeniach COBORU

 Doświadczenia rejestrowe COBORU Koniec kwitnienia 2010-2012 [26 maj]

Dojrzałość techniczna do zbioru [9 lipiec]

Wysokość roślin [cm]

Odmiana

Początek kwitnienia 2010-2012 [2 maj]

DK Cadet

-1

-1

0

140

Chagall

0

1

0

139

Pamela

1

0

2

141

Visby F1

0

0

0

144

Artoga F1

0

0

0

145

19

Galileo

Hodowca: Syngenta Odmiana: Populacyjna Rejestracja: Katalog Europejski

Ekonomiczna odmiana!

Masz zysk, bo ma wszystko ! Duża efektywność ekonomiczna uprawy przez możliwe niższe nakłady. Znakomita tolerancja na choroby i siew na nawet słabszych stanowiskach zapewniające stabilne i wysokie plony.

 Wartość użytkowa Plon nasion

Zawartość tłuszczu

W badaniach rejestrowych w Niemczech uzyskała najwyższą ocenę wartości gospodarczej wśród odmian liniowych tzw. EWZ (Ertragswertzahl) – 107% średniej badanych odmian.

Wysoka

Co to jest EWZ ?

Plon tłuszczu Bardzo wysoki

Na liczbową ocenę wartości składają się następujące cechy w proporcjach udziału: • Plon w porównaniu ze wzorcem jako podstawa • Odporność na Phoma w stosunku do wzorca, z wagą 1 • Odporność na wyleganie w stosunku do wzorca, z wagą 0,75 • Zawartość glukozynolanów w stosunku do wzorca, z wagą 0,25

 Profil agronomiczny Cechy rolnicze

Termin siewu

Wczesny do optymalnego

Norma wysiewu

45-60 szt. żywych nasion na m2

Początek kwitnienia

Wczesny

Dojrzałość techniczna do zbioru

Wczesna

Pokrój roślin

Kompaktowe rośliny o niskiej do średniej wysokości

Tolerancja

niska

średnia

wysoka

małe/słaba

średnie/średnia

duże/wysoka

Wyleganie Sucha zgnilizna kapustnych Zgnilizna twardzikowa Czerń krzyżowych

Wymagania glebowe Zimotrwałość

20

Chagall

Hodowca: Syngenta Odmiana: Populacyjna Rejestracja: Polska 2009 r.

Uznany standard Wysoki potencjał plonowania nasion przy dużej stabilności plonowania w różnych warunkach klimatycznych i glebowych Polski.

 Wartość użytkowa Plon nasion

Zawartość tłuszczu

Wysokie i stabilne plony nasion w kolejnych latach doświadczeń porejestrowych COBORU. 2013 r. 45,0 dt/ha 2014 r. 50,6 dt/ha

Wysoka 45,9% (wg COBORU 2011r.)

Plon tłuszczu Wysoki do bardzo wysokiego

 Profil agronomiczny Cechy rolnicze

Termin siewu

Optymalny do opóźnionego

Norma wysiewu

50-60 szt. żywych nasion na m2

Początek kwitnienia

Wczesny

Dojrzałość techniczna do zbioru

Średniowczesna

Pokrój roślin

Rośliny średniej wysokości tworzące dużą liczbę rozgałęzień bocznych i łuszczyn

Tolerancja

niska

średnia

wysoka

małe/słaba

średnie/średnia

duże/wysoka

Wyleganie Sucha zgnilizna kapustnych Zgnilizna twardzikowa Czerń krzyżowych

Wymagania glebowe Zimotrwałość

Od 2009 roku Chagall jest niezmiennie składnikiem wzorca w COBORU.

21

Syngenta

Chagall

Monsanto

Monsanto

DK Exclusiv

DK Cadet

Syngenta

SY Polana

Saatbau

Limagrain

Amazon nowość!

Sidney

Limagrain

Alessio

Syngenta

Rapool

Inspiration

Galileo

Rapool

HODOWCA

Rohan

ODMIANY

Nie

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Wcześniejszy

Tak

Nie

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Opóźniony

Termin siewu

+++

++

++

++++

+++

++++

+++

+++

++++

+++

Jesienny rozwój roślin

+++

+++

+++

++++

+++

++++

+++

+++

++++

++++

Wiosenny wigor roślin

Wczesny

Średniopóźny

Wczesny

Wczesny

Średniowczesny

Wczesny

Średniowczesny

Wczesny

Średniopóźny

Średniowczesny

Początek kwitnienia

+++

+++

++++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

++++

Odporność na wyleganie

Średnie do małych

Średnie

Małe do średnich

Średnie do dużych

Średnie

Średnie

Średnie

Średnie do małych

Średnie do dużych

Małe do średnie

Wymagania glebowe

Zestawienie cech agronomicznych odmian rzepaku

MIESZAŃCOWE

POPULACYJNE

22

Oddziały/Sklepy Region Opolskie

Region Dolny Śląsk

BRZEG, 49‑300, ul. Oławska 49 tel. 77 416 51 78 e-mail: [email protected]

SZALEJÓW DOLNY 56, 57-314 Szalejów Górny tel. 74 868 70 17 e-mail: szalej[email protected]

OLESNO, 46‑300, ul. Wygodzka 1 tel. 34 358 24 64 e-mail: [email protected] NYSA, 48‑303, ul. Piłsudskiego 62a tel. 77 435 85 33, 435 88 12 e-mail: [email protected] LEWIN BRZESKI, 49‑340, ul. Kościuszki 84 tel. 77 412 81 44 e-mail: [email protected] PRUDNIK, 48‑200, ul. Kolejowa 5 tel. 77 436 02 67 e-mail: [email protected] GŁOGÓWEK, 48‑250, ul. Dworcowa 16 tel. 77 437 26 55 e-mail: [email protected] BIAŁA, 48‑210, ul. Prudnicka 18 tel. 77 438 70 87 e-mail: [email protected] ROZMIERKA, 47‑171 Rozmierka, ul. Dworcowa 15 tel. 77 417 50 24 e-mail: [email protected]

LEGNICA, 59-220, ul. Jaworzyńska 258 tel. 76 721 77 73 e-mail: [email protected] ŁAGIEWNIKI, 58-210, ul. Nadrzeczna 24A tel. 74 894 01 00 e-mail: [email protected] GNIECHOWICE, 55-080 Kąty Wrocławskie, ul. Wrocławska 34 tel. 71 316 88 08 e-mail: [email protected] ŻMIGRÓD, 55-140 Żmigród, ul. Kolejowa 10 tel. 603 113 042, 609 237 865 e-mail [email protected]

Region Śląsk WITKOWICE, 42-270 Witkowice, ul. Kolejowa 10, tel. 34 329 82 19 e-mail: [email protected] PIETROWICE WIELKIE, 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Świętokrzyska 48 tel. 663 868 504 e-mail: [email protected]

Siedziba główna FLORA PRASZKA 46-320 Praszka ul. Kopernika 15 tel. 34 359 11 89, 34 359 11 79 tel./fax 34 359 18 29 www.flora-praszka.pl e-mail: [email protected]