Rok I, semestr I (zimowy)

KM – Kosmetologia - studia stacjonarne (dla studentów rozpoczynających przed 2012 rokiem.) 1 Instytut Kosmetologii, PWSZ w ysie Kierunek: Kosmetolo...
1 downloads 0 Views 99KB Size
KM – Kosmetologia - studia stacjonarne (dla studentów rozpoczynających przed 2012 rokiem.)

1

Instytut Kosmetologii, PWSZ w ysie Kierunek: Kosmetologia Specjalność: Kosmetologia specjalistyczna – studia stacjonarne w systemie ECTS

Rok I, semestr I (zimowy) Lp.

azwa przedmiotu

Przedm. obowiązk. do zal.sem.

Forma zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia *

Punkty ECTS 1 1 1

A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1. Etyka zawodowa 2. Psychologia 3. Ochrona własności intelektualnej B. Przedmioty podstawowe 4. Anatomia 5. Anatomia 6. Histologia 7. Histologia 8. Biologia i genetyka 9. Biologia i genetyka

NIE NIE NIE

wykład wykład wykład

15 15 15

zaliczenie zaliczenie zaliczenie

TAK

wykład ćw.prakt. wykład ćw.prakt. wykład ćw. tabl.

15 15 15 15 30 30

zaliczenie zaliczenie egzamin zaliczenie egzamin zaliczenie

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

NIE

wykład

30

zaliczenie

TAK

wykład ćw.prakt. wykład wykład ćw.prakt. wykład ćw. tabl.

30 45 15 15 30 15 15

egzamin zaliczenie zaliczenie zaliczenie zaliczenie egzamin zaliczenie

10.

C. Przedmioty kierunkowe 11. Chemia kosmetyczna 12. Chemia kosmetyczna 13. Historia kosmetologii 14. Techniki relaksacyjne 15. Techniki relaksacyjne 16. Estetyka 17. Estetyka

TAK TAK

TAK NIE TAK

2 3 5 2 6 1 2 3

Razem: 27 punktów ECTS Objaśnienia: * - wszystkie formy zaliczeń kończą się wystawieniem oceny

KM – Kosmetologia - studia stacjonarne (dla studentów rozpoczynających przed 2012 rokiem.)

2

Rok I, semestr II (letni) Lp.

azwa przedmiotu

A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1. Język obcy 2. Technologia informacyjna 3. Technologia informacyjna B. Przedmioty podstawowe 4. Anatomia 5. Anatomia 6. Fizjologia i patofizjologia 7. Fizjologia i patofizjologia 8. Biochemia 9. Biochemia 10. Biofizyka 11. Biofizyka 12. Higiena 13. Higiena C. Przedmioty kierunkowe 14. Receptura kosmetyków 15. Receptura kosmetyków 16. Kosmetologia pielęgnacyjna 17. Kosmetologia pielęgnacyjna E. Praktyka zawodowa 18. Praktyka zawodowa

Forma zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia *

ćw.prakt. wykład ćw.prakt

30 15 15

zaliczenie zaliczenie zaliczenie

NIE

wykład ćw.prakt. wykład ćw.prakt. wykład ćw. tabl. wykład ćw. tabl.

15 15 30 30 30 15 15 15

egzamin zaliczenie zaliczenie zaliczenie egzamin zaliczenie egzamin zaliczenie

NIE

wykład ćw. tabl.

15 15

zaliczenie zaliczenie

TAK

wykład ćw.prakt. wykład ćw.prakt.

30 30 30 60

egzamin zaliczenie zaliczenie zaliczenie

TAK

praktyki

4 tygodnie

zaliczenie

Przedm. obowiązk. owy do zal.sem.

TAK NIE

TAK TAK TAK

TAK

Punkty ECTS 1 2 3 4 4 3 3

4 5 4

Razem: 33 punktów ECTS Objaśnienia: * - wszystkie formy zaliczeń kończą się wystawieniem oceny

KM – Kosmetologia - studia stacjonarne (dla studentów rozpoczynających przed 2012 rokiem.)

3

Rok II, semestr III (zimowy) Lp.

azwa przedmiotu

A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1. Język obcy B. Przedmioty podstawowe 2. Fizjologia i patofizjologia 3. Fizjologia i patofizjologia 4. Mikrobiologia i immunologia 5. Mikrobiologia i immunologia 6. Pierwsza pomoc 7. Pierwsza pomoc 8. Farmakologia 9. Farmakologia C. Przedmioty kierunkowe 10. Dermatologia 11. Dermatologia 12. Kosmetologia pielęgnacyjna 13. Kosmetologia pielęgnacyjna 14. Fizjoterapia i masaż 15. Fizjoterapia i masaż

Przedm. obowiązk. do zal.sem.

Forma zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia *

Punkty ECTS

TAK

ćw.prakt.

30

zaliczenie

1

wykład ćw.tabl. wykład ćw.tabl. wykład ćw.prakt wykład ćw.tabl.

15 15 15 15 15 15 30 15

egzamin zaliczenie zaliczenie zaliczenie zaliczenie zaliczenie zaliczenie zaliczenie

wykład ćw.prakt wykład ćw.prakt wykład ćw.prakt

15 30 30 120 15 60

zaliczenie zaliczenie egzamin zaliczenie egzamin zaliczenie

TAK TAK NIE TAK

TAK TAK TAK

2 2 2 3

3 10 5

Razem: 28 punktów ECTS Objaśnienia: * - wszystkie formy zaliczeń kończą się wystawieniem oceny

KM – Kosmetologia - studia stacjonarne (dla studentów rozpoczynających przed 2012 rokiem.)

4

Rok II, semestr IV (letni) Lp.

azwa przedmiotu

A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1. Język obcy 2. Wychowanie fizyczne B. Przedmioty podstawowe 3. Mikrobiologia i immunologia 4. Mikrobiologia i immunologia 5. Farmakologia 6. Farmakologia C. Przedmioty kierunkowe 7. Dermatologia 8. Dermatologia 9. Kosmetologia upiększająca 10. Kosmetologia upiększająca D. Przedmioty specjalnościowe 11. Kosmetologia lecznicza 12. Kosmetologia lecznicza 13. 14.

Kształtowanie sylwetki zabiegami z zakresu hydroterapii i balneoterapii Kształtowanie sylwetki zabiegami z zakresu hydroterapii i balneoterapii Dermatologia estetyczna Dermatologia estetyczna

15. 16. E. Praktyka zawodowa 17. Praktyka zawodowa

Przedm. obowiązk. do zal.sem

Forma zaliczenia *

Forma zajęć

Liczba godzin

ćw.prakt. ćw.prakt.

30 30

zaliczenie zaliczenie

wykład ćw.tabl. wykład ćw.tabl.

30 30 15 15

egzamin zaliczenie egzamin zaliczenie

TAK

wykład ćw.prakt. wykład ćw.prakt.

15 30 15 60

egzamin zaliczenie egzamin zaliczenie

TAK

wykład ćw.prakt.

15 60

egzamin zaliczenie

wykład

15

zaliczenie

TAK TAK

TAK NIE

TAK

Punkty ECTS 1 1 4 2

4 6

6

3 ćw.prakt.

30

zaliczenie

TAK

wykład ćw.prakt.

15 15

zaliczenie zaliczenie

TAK

praktyki

4 tyg

TAK

zaliczenie

2 4

Razem: 33 punktów ECTS Objaśnienia: * - wszystkie formy zaliczeń kończą się wystawieniem oceny

KM – Kosmetologia - studia stacjonarne (dla studentów rozpoczynających przed 2012 rokiem.)

5

Rok III, semestr V (zimowy) Lp.

azwa przedmiotu

Przedm. obowiązk. do zal.sem

A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1. Język obcy TAK Prawo medyczne i aspekty prawa TAK 2. 3.

Liczba godzin

Punkty ECTS

ćw.prakt.

30

egzamin

2

wykład

15

zaliczenie

1

w usługach kosmetycznych Marketing i zarządzanie usługami kosmetycznymi Wychowanie fizyczne

TAK

wykład

15

zaliczenie

1

TAK

ćw.prakt.

30

zaliczenie

1

Metodologia badań naukowych i seminarium licencjackie

TAK

semin.

15

zaliczenie

1

wykład ćw.prakt. ćw.prakt. wykład ćw.prakt. wykład ćw.prakt. wykład ćw.tabl. wykład ćw.tabl.

30 60 30 15 15 15 15 30 15 30 30

zaliczenie zaliczenie zaliczenie egzamin zaliczenie zaliczenie zaliczenie egzamin zaliczenie zaliczenie zaliczenie

4. C. Przedmioty kierunkowe 5.

Forma zaliczenia *

Forma zajęć

D. Przedmioty specjalnościowe 6. Kosmetologia specjalistyczna 7. Kosmetologia specjalistyczna 8. Wizaż i stylizacja 9. Dermatologia estetyczna 10. Dermatologia estetyczna 11. Onkologia dermatologiczna 12. Onkologia dermatologiczna 13. Podstawy alergologii 14. Podstawy alergologii 15. Sensoryka i aromaterapia 16. Sensoryka i aromaterapia

TAK TAK TAK TAK TAK TAK

6 4 4 3 5 5

Razem: 33 punktów ECTS Objaśnienia: * - wszystkie formy zaliczeń kończą się wystawieniem oceny

KM – Kosmetologia - studia stacjonarne (dla studentów rozpoczynających przed 2012 rokiem.)

6

Rok III, semestr VI (letni) Lp.

azwa przedmiotu

Przedm. obowiązk. do zal.sem

Forma zajęć

Liczba godzin

Forma zaliczenia *

Punkty ECTS

A. Przedmioty kierunkowe 1.

Metodologia badań naukowych i seminarium licencjackie Praca licencjacka

2. D. Przedmioty specjalnościowe 3. Kosmetologia specjalistyczna 4. Kosmetologia specjalistyczna 6. Onkologia dermatologiczna 7. Onkologia dermatologiczna 8. 9.

Zasady prawidłowego żywienia i dietetyka Zasady prawidłowego żywienia i dietetyka

TAK

semin.

15

zaliczenie

1

TAK

ćw.prakt.

150

zaliczenie

8

TAK

wykład ćw.prakt.

egzamin zaliczenie

8

ćw.prakt.

30 60 15 15

wykład

30

zaliczenie

ćw.tabl.

30

zaliczenie

wykład

TAK

zaliczenie zaliczenie

5 6

TAK

Razem: 28 punktów ECTS Objaśnienia: * - wszystkie formy zaliczeń kończą się wystawieniem oceny