ŚRODA, 7 października 2009 roku CEREMONIA OTWARCIA SYMPOZJUM INAUGURACYJNE CZWARTEK, 8 października 2009 roku

ŚRODA, 7 października 2009 roku CEREMONIA OTWARCIA 17.00-17.15 Sala Widowiskowa SYMPOZJUM INAUGURACYJNE 17.15-18.45 Sala Widowiskowa CZWARTEK, ...
1 downloads 1 Views 177KB Size
ŚRODA, 7 października 2009 roku

CEREMONIA OTWARCIA

17.00-17.15

Sala Widowiskowa

SYMPOZJUM INAUGURACYJNE

17.15-18.45

Sala Widowiskowa

CZWARTEK, 8 października 2009 roku

Warsztaty Spirometryczne

Praktyczne wykorzystanie badań czynnościowych układu oddechowego,

7.15-8.45

Sala Seminaryjna IV

czyli diagnostyka chorób obturacyjnych na przykładach klinicznych I Warsztaty organizowane w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez firmę GSK 1. Spirometria u zdrowych i chorych. Jaką widzimy, a jak powinna wyglądać?

7.15-8.00

Doc. Stefan Wesołowski (Warszawa) 2. Badania czynnościowe układu oddechowego, a diagnostyka i kontrola astmy i POCHP. Co mówi GINA i GOLD, a co życie?

8.00-8.45

Dr n. med. Piotr Boros (Warszawa)

Warsztaty Immunoterapia Swoista Pacjenci z alergią poliwalentną - wyzwanie dla alergologa

7.15-8.45 Sala Kameralna

Warsztaty organizowane w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez firmę Allergopharma-Nexter 1. Alergia poliwalentna – jaka jest skala problemu?

7.15-7.45

Dr n. med. Joanna Nizio-Mąsior (Allergopharma-Nexter, Katowice) 2. Diagnostyka różnicowa w uczuleniu wieloważnym

7.45-8.15

Dr n. med. Piotr Rapiejko (Warszawa) 3. Immunoterapia swoista u pacjentów z alergią poliwalentną Dr n. med. Krzysztof Kowal (Białystok)

8.15-8.45

Sympozjum Plenarne I - PTA i ACAAI Przyszłość alergologii

8.45-10.30 Sala Widowiskowa

Przewodniczący: Prof. dr hab. med. Barbara Rogala, Prof. dr hab. med. Zbigniew Bartuzi 1. Badania ECAP – co nowego w wynikach

8.45-9.00

Prof. dr hab. med. Bolesław Samoliński (Warszawa) 2. Demografia alergologów w Polsce na tle innych specjalizacji

9.00-9.15

Prof. dr hab. med. Jerzy Kruszewski (Warszawa) 3. Food allergy & the respiratory tract

9.15-9.45

Dr Sami Bahna (ACAAI) 4. Anaphylaxis to food

9.45-10.15

Dr James Sublett (ACAAI) 5. Problemy współczesnej alergologii: czy alergia jest chorobą jak każda inna?

10.15-10.30

Prof. dr hab. med. Michał Kurek (Szczecina)

Sympozjum Plenarne II Na co powinniśmy zwrócić uwagę aby skutecznie leczyć astmę?

10.45-12.15 Sala Widowiskowa

Sympozjum organizowane w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez firmę Polpharma Przewodniczący: Prof. dr hab. med. Jerzy Kruszewski, Prof. dr hab. med. Piotr Kuna 1. Stosowanie się do zaleceń lekarskich a kontrola astmy

10.45-11.05

Prof. dr hab. med. Piotr Kuna (Łódź) 2. Bezpieczeństwo kardiologiczne w leczeniu astmy

11.05-11.25

Prof. dr hab. med. Marek Kuch (Warszawa) 3. GERD w astmie

11.25-11.45

Dr n. med. Andrzej Bielasik (Warszawa) 4. Bezpieczeństwo leczenia alergii

11.45-12.05

Prof. dr hab. med. Jerzy Kruszewski (Warszawa) 5. Dyskusja

12.05-12.15

Sympozjum Plenarne III Astma - czy nadal jest wyzwaniem dla lekarza?

12.30-14.00 Sala Widowiskowa

Sympozjum organizowane w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez firmę GSK Przewodniczący: Prof. dr hab. med. Barbara Rogala, Prof. dr hab. med. Zbigniew Bartuzi 1. Aiming for total control

12.30-13.00

Prof. Paul Greening (Edynburg) 2. Stan leczenia astmy w Polsce - jakie cele stoją przed nami?

13.00-13.30

Prof. dr hab. med. Jerzy Kruszewski (Warszawa) 3. Jak osiągnąć sukces w leczeniu astmy?

13.30-14.00

Prof. dr hab. med. Iwona Grzelewska-Rzymowska (Łódź)

Ring Alergologiczny

14.00-15.30

Pro-contra: Alergia na pokarmy Pro - Prof. dr hab. med. Krzysztof Buczyłko, Contra - Prof. dr hab. med. Andrzej M. Fal

Sesja plakatowa I

14.00-15.00

Astma i POChP Przewodniczący: Prof. dr hab. med. Radosław Gawlik, Prof. dr hab. med. Bernard Panaszek 1.1 ALERGIA NA GRZYBY PLEŚNIOWE U CHORYCH Z ASTMĄ OSKRZELOWĄ Ł. Sokołowski, N. Ukleja, E. Gawrońska-Ukleja, Z. Bartuzi, M. Żbikowska-Götz

1.2 KORELACJA ROZLANEJ PUŁAPKI POWIETRZNEJ Z REMODELINGIEM ŚCIANY OSKRZELI U CHORYCH NA ASTMĘ OSKRZELOWĄ M. Mikoś, P. Grzanka, J. Soja, K. Sładek, E. Niżankowska-Mogilnicka

1.3 OCENA ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY STĘŻENIEM TLENKU AZOTU W WYDYCHANYM POWIETRZU A WYBRANYMI PARAMETRAMI CZYNNOŚCI PŁUC U DZIECI CHORYCH NA ASTMĘ OSKRZELOWĄ T. Grzelewski, A. Brzozowska, M. Bobrowska-Korzeniowska, I. Stelmach

1.4 PORÓWNANIE STĘŻEŃ TLENKU AZOTU (NO) I PH KONDENSATU POWIETRZA WYDYCHANEGO (EBC) U DZIECI CHORYCH NA ASTMĘ I ZDROWYCH B. Kalicki, A. Grad, L. Bartoszewicz, A. Jung, J. Żuber

1.5 PORÓWNANIE ZWYCZAJÓW ŻYWIENIOWYCH I BMI U CHORYCH NA ASTMĘ I OSÓB ZDROWYCH M. Gruchała-Niedoszytko, M. Stankiewicz, M. Chełmińska, A. Jaźwińska-Curyłło, M. Niedoszytko, E. Jassem, W. Łysiak-Szydłowska

1.6 STĘŻENIA EOZYNOFILOWEGO BIAŁKA KATIONOWEGO (ECP) W SUROWICY KRWI U CHORYCH NA POCHP W OKRESIE ZAOSTRZEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM STOPNIA CIĘŻKOŚCI CHOROBY I NAŁOGU PALENIA TYTONIU A. Kuźmiński, M. Przybyszewski, M. Graczyk, M. Żbikowska-Götz, E. Socha, A. Dziedziczko, Z. Bartuzi

1.7 WPŁYW STOSOWANIA STERYDÓW WZIEWNYCH NA WYBRANE PARAMETRY METABOLIZMU KOSTNEGO U DZIECI Z ASTMĄ OSKRZELOWĄ M. Osińska-Królak, B. Stępień-Jaszowska, M. Mocna, E. Gawrońska-Ukleja

1.8 WPŁYW ZAKAŻEŃ CHLAMYDIA PNEUMONIAE I MYCOPLASMA PNEUMONIAE NA PRZEBIEG ASTMY K. Specjalski, K. Kuziemski, E. Jassem

1.9 WPŁYW ZMIENNYCH PSYCHOPATOLOGICZNYCH NA POZIOM ODCZUWANEJ DUSZNOŚCI U PACJENTÓW CHORUJĄCYCH NA ASTMĘ OSKRZELOWĄ M. Panek, T. Pietras, A. Witusik, R. Wujcik, P. Kuna, P. Górski

1.10 WSKAŹNIKI BMI, WHR A ASTMA OSKRZELOWA Ł. Sokołowski, N. Ukleja, E. Gawrońska-Ukleja, Z. Bartuzi

1.11 ZABURZENIA IMMUNOLOGICZNE U CHORYCH Z ASTMĄ OSKRZELOWĄ I CHOROBAMI TARCZYCY E. Gawrońska - Ukleja, M. Węgierska, A. Różalska, M. Żbikowska-Götz, Z. Bartuzi

1.12 ZWIĄZEK MIĘDZY PROFILAKTYKĄ ANTYALERGICZNĄ A ASTMĄ: WYNIKI BADANIA ECAP A. Lusawa, F. Raciborski, A. Tomaszewska, A. Walkiewicz, P. Samel-Kowalik, J. Borowicz, B. Samoliński

1.13 ZWIĘKSZONE STĘŻENIE METALOPROTEINAZY MACIERZY ZEWNĄTRZKOMÓRKOWEJ-9 U CHORYCH Z CIĘŻKIM ZAOSTRZENIEM ASTMY OSKRZELOWEJ J. Glück, B. Rymarczyk, B. Rogala

Sesja plakatowa II

14.00-15.00

Patomechanizm chorób alergicznych Przewodniczący: Prof. dr hab. med. Janusz Patkowski, Dr n. med. Alicja Grzanka 2.1 ALERGIA NA SIERŚĆ ZWIERZĄT I PIÓRA U PACJENTÓW Z RÓŻNYMI CHOROBAMI ALERGICZNYMI N. Ukleja, Ł. Sokołowski, E. Gawrońska-Ukleja, Z. Bartuzi

2.2 CYTOKINY I EKSPRESJA CZASTECZEK CD45RA I CD45RO NA LIMFOCYTACH T CD4 I CD8 W KRWI OBWODOWEJ U DZIECI Z ASTMĄ E. Machura, B. Mazur, M. Rusek-Zychma, M. Barć-Czarnecka

2.3 OCENA KORELACJI MIĘDZY GRUBOŚCIĄ I POWIERZCHNIĄ WARSTW ŚCIANY OSKRZELA OCENIANĄ W BADANIU EBUS U CHORYCH NA ASTMĘ OSKRZELOWĄ A POZIOMAMI MMP-9 W BAL J. Soja, P. Grzanka, K. Sładek, K. Okoń, A. Ćmiel, M. Mikoś, S. Mikrut, G. Pulka, I. Gross-Sondej, E. Niżankowska-Mogilnicka, A. Szczeklik

2.4 UDZIAŁ PROCESU APOPTOZY W PATOMECHANIZMIE CHORÓB ALERGICZNYCH E. Maciorkowska, E. Ryszczuk, M. Kaczmarski

2.5 WPŁYW INHALACJI DYMU TYTONIOWEGO NA WYSTĘPOWANIE OBJAWÓW I SCHORZEŃ ALERGICZNYCH UKŁADU ODDECHOWEGO B. Stankiewicz-Choroszucha, Z. M. Wawrzyniak, B. Samoliński

2.6 WYSTĘPOWANIE ASTMY, NIEŻYTU NOSA, ALERGICZNEGO NIEŻYTU NOSA W ZALEŻNOŚCI OD ZALANIA MIESZKANIA I OBECNOŚCI PLEŚNI ORAZ KARALUCHÓW A. Walkiewicz, A. Lusawa, A. Tomaszewska, P. Samel-Kowalik, J. Borowicz, F. Raciborski, J. Gutowska, J. Marszałkowska, N. Jakubik, L. Trzpil, B. Piekarska, B. Samoliński

2.7 POLIMORFIZM RECEPTORA GLIKOKORTYKOSTEROIDOWEGO W POPULACJI POLSKIEJ M. Panek, I. Kupryś-Lipińska, T. Pietras, J. Szemraj, P. Górski, P. Kuna

2.8 ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY ZAŻYWANIEM PARACETAMOLU A OBJAWAMI ASTMY I ALERGICZNEGO NIEŻYTU NOSA – ANALIZA DANYCH Z PROGRAMU ECAP A. Lipiec, M. Wawrzyniak, U. Samolińska-Zawisza, B. Piekarska, B. Samoliński

Sesja plakatowa III

14.00-15.00

Diagnostyka chorób alergicznych Przewodniczący: Prof. dr hab. med. Janina Grzegorczyk, Dr n. med. Magdalena Żbikowska-Götz 3.1 ALGORYTM DIAGNOSTYCZNY NADWRAŻLIWOŚCI NA NIESTEROIDOWE LEKI PRZECIWZAPALNE A. Górska, K. Kempiński, M. Chełmińska, E. Jassem

3.2 CYTOKINY TARC, MDC I CTAK U DZIECI Z ASTMĄ I ATOPOWYM ZAPALENIEM SKÓRY E. Machura, B. Mazur, M. Rusek-Zychma, M. Barć-Czarnecka

3.3 CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA ALERGENOWO-SWOISTYCH IGE DLA DETERMINANT WĘGLOWODANÓW REAGUJĄCYCH KRZYŻOWO WŚRÓD PACJENTÓW Z PODEJRZENIEM ALERGII ZAWODOWEJ – WYNIKI WSTĘPNE M. Wiszniewska, P. Krawczyk-Szulc, J. Zgorzelska-Kowalik, E. Nowakowska-Świrta, C. Pałczyński, J. Walusiak-Skorupa

3.4 CZY WSKAŹNIK MASY CIAŁA JEST POWIĄZANY Z RÓŻNORODNYMI OBJAWAMI ALERGII? A. J. Sybilski, J. Gutowska-Ślesik, A. Tomaszewska, A. Walkiewicz, P. Samel-Kowalik, A. Lusawa, M. Zalewska, B. Samoliński

3.5 DIAGNOSTYKA NADWRAŻLIWOŚCI NA LEKI – CZY WARTO STOSOWAĆ ALGORYTMY? K. Kempiński, A. Górska, E. Jassem

3.6 OCENA PRZYDATNOŚCI MONITOROWANIA STĘŻENIA TLENKU AZOTU W POWIETRZU WYDYCHANYM W DIAGNOSTYCE ASTMY OSKRZELOWEJ D. Świerczyńska-Machura, A. Krakowiak, T. Wittczak, W. Dudek, P. Krawczyk-Szulc, J. Walusiak-Skorupa, C. Pałczyński

3.7 OCENA PRZYDATNOŚCI PYTAŃ DOTYCZĄCYCH OBJAWÓW ASTMY OSKRZELOWEJ DLA WCZESNEGO ROZPOZNANIA CHOROBY J. Komorowski, B. Samoliński, D. Rabczenko, A. Sybilski

3.8 OCENA ZMIAN ELEKTROKARDIOGRAFICZNYCH (EKG) U CHORYCH Z CIĘŻKIMI ZAOSTRZENIAMI ASTMY I POCHP J. Mazurek, R. Chazan

3.9 PALENIE PAPIEROSÓW, A CZYNNOŚĆ UKŁADU ODDECHOWEGO U STRAŻAKÓW - OBSERWACJA DWULETNIA M. Wróblewska, P. Kuna, I. Kupryś-Lipńska

3.10 POLIMORFIZM PROMOTORA GENU INTERLEUKINY 2 -330 G/T W ALERGII NA JADY OWADÓW M. Niedoszytko, M. Ratajska, M. Chełmińska, K. Galewska, L. Górska, J. Limon, E. Jassem

3.11 PORÓWNANIE DWÓCH OSKRZELOWYCH TESTÓW PROWOKACYJNYCH - KLASYCZNEGO Z HISTAMINĄ I NOWEGO Z MANNITOLEM E. Świebocka, Z. Siergiejko

3.12 PORÓWNANIE TESTU KONTROLI ASTMY, ENO I SPIROMETRII JAKO WSKAŹNIKÓW KONTROLI CHOROBY U DZIECI E. Mazurek, R. Kurzawa, H. Mazurek

3.13 ROZBUDOWANE SERIE TESTOWE ZWIĘKSZAJĄ EFEKTYWNOŚĆ DIAGNOSTYCZNĄ TESTÓW PŁATKOWYCH E. Czarnobilska, K. Łach, L. Odrzywołek, Ł. Śliwa, K. Wsołek-Wnęk, K. Obtułowicz, R. Śpiewak

Sesja plakatowa IV

14.00-15.00

Epidemiologia Przewodniczący: Prof. dr hab. med. Adam Antczak, Dr n. med. Ewa Gawrońska-Ukleja 4.1 ANALIZA CZĘSTOŚCI WYSTEPOWANIA I OBJAWÓW NADWRAŻLIWOŚCI POKARMOWEJ W POPULACJI ŚLĄSKA B. Rymarczyk, J. Gluck, B. Rogala

4.2 CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA AZS W POLSCE, NA PODSTAWIE BADANIA ECAP A. J. Sybilski, A. Tomaszewska, A. Walkiewicz, P. Samel-Kowalik, A. Lusawa, M. J. Zalewska, M. Michalczuk, B. Samoliński

4.3 CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA NADWRAŻLIWOŚCI NA ŚWIATŁO ('ALERGIA NA SŁOŃCE') W POLSCE R. Śpiewak, K. Szewczyk

4.4 EPIDEMIOLOGIA POCHP I ASTMY OSKRZELOWEJ WŚRÓD DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO A. Elgalal, I. Kupryś-Lipińska, D. Tworek, P. Kuna

4.5 EPIDEMIOLOGY AND RISK FACTORS OF ALLERGIC RHINITIS IN THE SCHOOLCHILDREN POPULATION OF TBILISI AND WESTERN GEORGIA REGION (GEORGIA) N. Adamia, L. Jorjoliani, K. Nemsadze, I. Chkhaidze, M. Kherkheulidze, E. Kandelaki, N. Kavlashvili, K. Barabadze, N. Katamadze, T. Chkhenkeli.

4.6 PEAK NASAL INSPIRATORY FLOW – JAKO METODA OCENY DROŻNOŚCI NOSA W WIELOOŚRODKOWYM BADANIU ECAP (EPIDEMIOLOGIA CHORÓB ALERGICZNYCH W POLSCE) E. Krzych-Falta, A. Lusawa, B. Samoliński, F. Raciborski, A. Tomaszewska, N. Jakubik, J. Marszalkowska, A. Walkiewicz, P. Samel-Kowalik, J. Gutowska, L. Trzpil

Sesja plakatowa V

14.00-15.00

Varia I Przewodniczący: Prof. dr hab. med. Jerzy Jarząb, Prof. dr hab. med. Zenon Sergiejko 5.1 AKCEPTACJA KOMÓR INHALACYJNYCH PRZEZ DZIECI LECZONE Z POWODU ASTMY I ICH MATKI K. Dońka, A. Emeryk, I. Czerwińska-Pawluk, M. Bartkowiak-Emeryk

5.2 ASTMA ZAWODOWA Z UCZULENIA NA TERPENTYNĘ U ARTYSTY MALARZA – OPIS PRZYPADKU W. Dudek, T. Wittczak, D. Świerczyńska-Machura, J. Walusiak-Skorupa, C. Pałczyński

5.3 BADANIE JAKOŚCI ŻYCIA ZWIĄZANEJ ZE ZDROWIEM U CHORYCH Z WRODZONYM OBRZĘKIEM NACZYNIORUCHOWYM G. Porębski, K. Obtułowicz

5.4 CIAŁO OBCE JAKO PRZYCZYNA ŚWISTU WYDECHOWEGO U 22 -MIESIĘCZNEGO DZIECKA B. Kujawska-Kapiszka

5.5 MIESZANE ATYPOWE ZAPALENIE PŁUC SPOWODOWANE PRZEZ MYCOPLASMA PN I CHLAMYDIA PN U 5 LETNIEGO CHŁOPCA Z ASTMĄ OSKRZELOWĄ D. Kondracka- Dajmowicz, B. Kujawska-Kapiszka

5.6 NARAŻENIE NA PENTACHLOROFENOL PODCZAS PRACY BIUROWEJ PRZYCZYNĄ „SICK BUILDING SYNDROME” – OPIS PRZYPADKU KLINICZNEGO T. Wittczak, W. Dudek, D. Świerczyńska-Machura, M. Wiszniewska, P. Krawczyk-Szulc, J. Walusiak-Skorupa, C. Pałczyński

5.7 OCENA PRZEBIEGU MARSZU ALERGICZNEGO W OKRESIE DZIECIŃSTWA A. Bręborowicz, E. Duczmal

5.8 OCENA SUBIEKTYWNEJ I OBIEKTYWNEJ JAKOŚCI ŻYCIA PACJENTÓW Z ASTMĄ OSKRZELOWĄ E. Szynkiewicz, B. Cegła, M. Filanowicz, A. Dowbór-Dzwonka, Z. Bartuzi, G. Sokołowska

5.9 OCENA ZGODNOŚCI KWESTIONARIUSZOWEGO ROZPOZNANIA ASTMY OSKRZELOWEJ Z ROZPOZNANIEM W OPARCIU O BADANIE KLINICZNE J. Komorowski, B. Samoliński, D. Rabczenko, A. Sybilski

5.10 OPIEKA PROFILAKTYCZNA NAD PRACOWNIKIEM NARAŻONYM NA SILNE ALERGENY W MIEJSCU PRACY – WSPÓŁPRACA ALERGOLOGA I LEKARZA MEDYCYNY PRACY J. Walusiak-Skorupa

Sympozjum Firmowe I Czy wiemy już wszystko o wpływie nieżytów nosa na organizm?

15.30-17.00 Sala Fidelio

Sympozjum organizowane w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez firmę GSK Przewodniczący: Prof. dr hab. med. Andrzej Emeryk, Prof. dr hab. med. Bolesław Samoliński 1. Alergiczny nieżyt nosa a dolne drogi oddechowe

15.30-16.00

Prof. dr hab. med. Andrzej Emeryk (Lublin) 2. Rola steroidów w przewlekłym nieżycie nosa

16.00-16.30

Prof. dr hab. med. Bolesław Samoliński (Warszawa) 3. Bezpieczeństwo stosowania steroidów donosowych Prof. dr hab. med. Piotr Kuna (Łódź)

16.30-17.00

Sympozjum Firmowe II Leczenie astmy u dzieci to sztuka… na 4 czterech aktorów i reżysera...

15.30-17.00 Sala Manru

Sympozjum organizowane w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez firmę MSD Przewodniczący: Prof. dr hab. med. Ryszard Kurzawa Eksperci:

Prof. dr hab. med. Anna Bręborowicz (Poznań) Prof. dr hab. med. Piotr Kuna (Łódź) Prof. dr hab. med. Ryszard Kurzawa (Rabka Zdrój) Prof. dr hab. med. Rafał Pawliczak (Łódź) Dr n. med. Łukasz Błażowski (Jasło)

Sympozjum Alergii Pokarmowej Co nowego w alergii na pokarmy?

15.30-17.00 Sala Widowiskowa

Przewodniczący: Prof. dr hab. med. Zbigniew Bartuzi, Prof. dr hab. med. Maciej Kaczmarski 1. Molekularne cechy alergenów pokarmowych

15.30-15.50

Prof. dr hab. med. Zbigniew Bartuzi (Bydgoszcz) 2. Reakcje IgE niezależne w alergii na pokarmy

15.50-16.10

Prof. dr hab. med. Maciej Kaczmarski (Białystok) 3. Reakcje IgE zależne w alergii na pokarmy

16.10-16.30

Prof. dr hab. med. Barbara Kamer (Łódź) 4. Spojrzenie pediatry na alergię na pokarmy

16.30-16.50

Prof. dr hab. med. Krystyna Wąsowska–Królikowska (Łódź) 5. Dyskusja

16.50-17.00

Sympozjum Firmowe III PRACTALL, GINA pediatryczna i POLASTMA

17.15-18.45 Sala Widowiskowa

– czyli jak wcześnie diagnozować astmę i poprawnie leczyć? Sympozjum organizowane w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez firmę KRKA Przewodniczący: Prof. dr hab. med. Danuta Chmielewska-Szewczyk, Prof. dr hab. med. Piotr Kuna 1. Nowe trendy w diagnostyce i terapii astmy u dzieci najmłodszych

17.15-17.45

Prof. dr hab. med. Danuta Chmielewska-Szewczyk (Warszawa) 2. Czy każde dziecko chore na astmę powinno dostawać lek antyleukotrienowy - 17.45-18.15 przegląd badań klinicznych Dr n. med. Paweł Majak (Łódź) 3. POLASTMA dziecięca – wczesna diagnostyki i leczenie astmy

18.15-18.45

Prof. dr hab. med. Piotr Kuna (Łódź)

Sympozjum Laryngologiczne Współczesne problemy rynoalergologii

17.15-18.45 Sala Manru

Przewodniczący: Prof. dr hab. med. Krzysztof Buczyłko, Prof. dr hab. med. Bolesław Samoliński 1. Donosowe próby prowokacyjne w diagnostyce alergii

17.15-17.45

Prof. dr hab. med. Bolesław Samoliński (Warszawa) 2. Rola alergii w przewlekłym zapaleniu zatok przynosowych z polipami nosa

17.45-18.15

Dr n. med. Piotr Rapiejko (Warszawa) 3. Zastosowanie leków przeciwhistaminowych w schorzeniach otorynolaryngologicznych innych niż alergiczne nieżyty nosa Prof. dr hab. med. Krzysztof Buczyłko (Łódź)

18.15-18.45

Sympozjum Okulistyczne

17.15-18.45

Czerwone oko w praktyce alergologicznej

Sala Fidelio

Przewodniczący: Prof. dr hab. med. Marek Prost, Dr n. med. Ewa Bogacka 1. Miejscowa reakcja alergiczna w spojówce – implikacje terapeutyczne

17.15-17.35

Dr n. med. Ewa Bogacka (Wrocław) 2. Suche oko u alergika - jak unikać, jak leczyć?

17.35-17.55

Dr n. med. Anna Groblewska (Łódź) 3. Kiedy glikokortykosteroidy szkodzą oku?

17.55-18.15

Dr n. med. Liliana Bartuzi-Łopusiewicz (Świecie) 4. Alergia i soczewki kontaktowe

18.15-18.35

Dr n. med. Anna Ambroziak (Warszawa) 5. Dyskusja

18.35-18.45

PIĄTEK, 9 października 2009 roku

Warsztaty Spirometryczne Praktyczne wykorzystanie badań czynnościowych układu oddechowego,

7.15-8.45 Sala Seminaryjna IV

czyli diagnostyka chorób obturacyjnych na przykładach klinicznych II Warsztaty organizowane w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez firmę GSK 1. Próba rozkurczowa, a może prowokacyjna? Kiedy, jak i co z tego wynika?

7.15-8.00

Dr n. med. Magdalena Martusewicz-Boros (Warszawa) 2. Co z innymi metodami używanymi do rozpoznawania lub kontroli astmy, zwłaszcza u dzieci?

8.00-8.45

Prof. dr hab. inż. Waldemar Tomalak (Rabka-Zdrój)

Warsztaty Immunoterapia Swoista Pacjenci z alergią poliwalentną - wyzwanie dla alergologa

7.15-8.45 Sala Kameralna

Warsztaty organizowane w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez firmę Allergopharma-Nexter 1. Alergia poliwalentna – jaka jest skala problemu?

7.15-7.45

Dr n. med. Joanna Nizio-Mąsior (Katowice) 2. Diagnostyka różnicowa w uczuleniu wieloważnym

7.45-8.15

Dr n. med. Piotr Rapiejko (Warszawa) 3. Immunoterapia swoista u pacjentów z alergią poliwalentną

8.15-8.45

Dr n. med. Krzysztof Kowal (Białystok)

Warsztaty inhalacyjne Skuteczność, komfort terapii inhalacyjnej u małych dzieci

7.15-8.45 Sala Fidelio

Warsztaty organizowane w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez firmę AstraZeneca Czynniki wpływające na dobór optymalnej techniki inhalacyjnej dla dzieci do 5 roku życia Dr n. med. Juliusz Bokiej (Jelenia Góra)

7.15-8.45

Sympozjum Plenarne IV Nowe spojrzenie na astmę i POChP

9.00-10.30 Sala Widowiskowa

Przewodniczący: Prof. dr hab. med. Adam Antczak, Prof. dr hab. med. Józef Małolepszy 1. Stan astmatyczny wczoraj i dziś

9.00-9.20

Prof. dr hab. med. Wacław Droszcz (Warszawa) 2. Astma oskrzelowa – od prewencji do leczenia

9.20-9.40

Prof. dr hab. med. Marek Kowalski (Łódź) 3. Astma ciężka/trudna do leczenia

9.40-10.00

Prof. dr hab. med. Anna Bodzenta-Łukaszyk (Białystok) 4. Nowe spojrzenie na patogenezę i leczenie POChP

10.00-10.20

Prof. dr hab. med. Ewa Niżankowska-Mogilnicka (Kraków) 5. Dyskusja

10.20-10.30

Sympozjum Plenarne V Nowe możliwości leczenia astmy

10.45-12.15 Sala Widowiskowa

Sympozjum organizowane w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez firmę AstraZeneca Przewodniczący: Prof. dr hab. med. Barbara Rogala, Prof. dr hab. med. Piotr Kuna 1. Czy terapia skojarzona formoterol+budezonid to odpowiednia strategia leczenia pacjentów z astmą

10.45-11.15

Prof. dr hab. med. Barbara Rogala (Zabrze) 2. Przełomowe podejście do leczenia astmy

11.15-11.45

Prof. dr hab. med. Piotr Kuna (Łódź) 3. Symbicort - komu, kiedy i dlaczego? Prof. dr hab. med. Andrzej M. Fal (Wrocław)

11.45-12.15

Sympozjum Plenarne VI Czy w Polsce osiągane są cele terapeutyczne w leczeniu alergii?

12.30-14.00 Sala Widowiskowa

Sympozjum organizowane w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez firmę UCB Przewodniczący: Prof. dr hab. med. Barbara Rogala, Prof. dr hab. med. Piotr Kuna 1. Czy potrafimy optymalnie wykorzystać zalety leków przeciwhistaminowych w leczeniu alergicznego nieżytu nosa?

12.30-12.50

Prof. dr hab. med. Marek Jutel (Wrocław) 2. Pokrzywka przewlekła, trudny problem kliniczny – co jeszcze możemy zrobić? 12.50-13.10 Prof. dr hab. med. Barbara Rogala (Zabrze) 3. Jak postępować z dzisiejszymi alergiami, żeby zasypać przepaść między wytycznymi a codzienną praktyką

13.10-13.30

Prof. dr hab. med. Piotr Kuna (Łódź) 4. Jak postępować w anafilaksji? Najnowsze wytyczne, stanowiska ekspertów

13.30-13.50

Prof. dr hab. med. Jerzy Kruszewski (Warszawa) 5. Dyskusja

13.50-14.00

Ring Alergologiczny

14.00-15.30

Pro-contra –β-2 mimetyki są bezpieczne

Pro - Prof. dr hab. med. Zenon Siergiejko, Contra - Prof. dr hab. med. Henryk Mazurek

Sesja plakatowa VI

14.00-15.00

Leczenie chorób alergicznych

Przewodniczący: Prof. dr hab. med. Iwona Grzelewska-Rzymowska, Dr n. med. Krzysztof Pałgan 6.1 ALTERNATYWNE METODY LECZENIA ZESPOŁU CHURGA I STRAUSS OPORNEGO NA STANDARDOWĄ TERAPIĘ M. Kołacińska, I. Kupryś-Lipińska, D. Tworek, A. Antczak, P. Górski, P. Kuna

6.2 HISTORIA OBJAWÓW NIEPOŻĄDANYCH PO OMALIZUMABIE U PACJENTA Z CIĘŻKĄ ALERGICZNĄ ASTMĄ OSKRZELOWĄ I ALERGIĄ WIELOLEKOWĄ P. Korczyńska, I. Kupryś-Lipińska, D. Tworek, C. Watała, P. Kuna

6.3 OCENA BEZPIECZEŃSTWA I OBJAWÓW NIEPOŻĄDANYCH W PRZEBIEGU IMMUNOTERAPII ALERGENOWEJ PROWADZONEJ METODĄ PODSKÓRNĄ SCHEMATEM CAŁOROCZNYM U DOROSŁYCH I DZIECI UCZULONYCH NA ALERGENY PYŁKÓW I ROZTOCZY T. Tuszyńska-Jonakowska, P. Kuna

6.4 OCENA SKUTECZNOŚCI CAŁOROCZNEJ IMMUNOTERAPII DZIECI CHORUJĄCYCH NA ASTMĘ ATOPOWĄ I/LUB ALERGICZNY NIEŻYT NOSA UCZULONYCH NA ALTERNARIA ALTERNATA J. Kaczmarek, M. Kupczyk, I. Kupryś-Lipińska, P. Kuna

6.5 OCENA SKUTECZNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA IMMUNOTERAPII WŚRÓD DZIECI Z PORADNI ALERGOLOGICZNEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 IM. N. BARLICKIEGO UM W ŁODZI M. Dzięcioł, I. Kupryś-Lipińska, J. Kaczmarek, M. Bocheńska-Marciniak, I. Bogus-Buczyńska, E. Zielińska, M. Antczak-Marczak, D. Tworek, P. Kuna

6.6 OCENA SKUTECZNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA IMMUNOTERAPII WŚRÓD PACJENTÓW PORADNI ALERGOLOGICZNEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 IM. N.BARLICKIEGO W ŁODZI M. Dzięcioł, I. Kupryś-Lipińska, M. Bocheńska-Marciniak, I. Bogus-Buczyńska, E. Zielińska, M. Antczak-Marczak, J. Kaczmarek, D. Tworek, P. Kuna

6.7 OCENA WYBRANYCH PARAMETRÓW IMMUNOLOGICZNYCH U DZIECI ODCZULANYCH METODĄ IMMUNOTERAPII PODJĘZYKOWEJ (SLIT) I PODSKÓRNEJ (SCIT) A. Grad, A. Jung, W. Stankiewicz, M. P. Dąbrowski, B. Kalicki, L. Bartoszewicz, A. M. Fal

6.8 OMALIZUMAB W LECZENIU CIĘŻKIEJ POSTACI ATOPOWEGO ZAPALENIA SKÓRY E. Kołomecka, I. Kupryś-Lipińska, M. Antczak-Marczak, J. Narbutt, P. Kuna

6.9 OMALIZUMAB W TERAPII CIĘŻKIEJ, ZAGRAŻAJĄCEJ ŻYCIU, ALERGICZNEJ ASTMY OSKRZELOWEJ Z NAWRACAJĄCYMI OBRZĘKAMI NACZYNIO-RUCHOWYMI I. Kupryś-Lipińska, D. Tworek, P. Kuna

6.10 OPTYMALIZACJA LECZENIA INHALACYJNEGO - WPŁYW METODY INHALACJI NA ROZKŁAD CZĄSTECZEK SALBUTAMOLU PODAWANEGO METODĄ BCTS [BRONCHIAL CONTROL TREATMENT SYSTEM] Z ZASTOSOWANIEM POŁĄCZONEJ Z SPIROMETREM KOMORY INHALACYJNEJ PNEUMOLOGIC Z. Podolec

6.11 SATYSFAKCJA Z TERAPII INHALACYJNEJ DZIECI Z ASTMĄ K. Dońka, A. Emeryk, M. Bartkowiak-Emeryk, K. Borek

6.12 SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA PIMECROLIMUSU 1% KREM W LECZENIU ATOPOWEGO ZAPALENIA SKÓRY I INNYCH DERMATOZ E. Trznadel-Budźko

6.13 TRZYLETNIA IMMUNOTERAPIA ALERGOIDEM CHORYCH NA PYŁKOWICĘ ZNAMIENNIE OBNIŻA TIGE I SIGE W SUROWICY E. Świebocka, Z. Siergiejko

6.14 WCZESNE ASPEKTY IMMUNOLOGICZNE TERAPII ALERGENOWEJ NA JAD OS K. Pałgan, M. Żbikowska-Götz, Z. Bartuzi, M. Przybyszewski, M. Tykwińska

6.15 WPŁYW IMMUNOTERAPII NA JAD OWADÓW BŁONKOSKRZYDŁYCH METODA SZYBKĄ NA ENZYMY WĄTROBOWE K. Pałgan, M. Żbikowska-Götz, Z. Bartuzi

6.16 WYBRANE ASPEKTY JAKOŚCI ŻYCIA PACJENTÓW Z ASTMĄ I PYŁKOWICĄ PRZED I PO ZASTOSOWANIU IMMUNOTERAPII M. Filanowicz, B. Cegła, A. Dowbór-Dzwonka, E. Szynkiewicz, Z. Bartuzi, G. Sokołowska

6.17 WPŁYW DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH NA RESPONSE RATE W BADANIU ECAP P. Samel-Kowalik, A. Tomaszewska, F. Raciborski, A. Lusawa, A. Walkiewicz, J. Borowicz, J. Gutowska-Ślesik, B. Samoliński

Sesja plakatowa VII

14.00-15.00

Choroby alergiczne skóry Przewodniczący: Prof. dr hab. med. Roman Nowicki, Dr hab. med. Alicja Kasperska-Zając 7.1 ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY, PROGRAM ALWERNI M. Kaczmarski, B. Kamińska, K. Plata-Nazar

7.2 CZYNNIKI RYZYKA WYSTĘPOWANIA OBJAWÓW AZS W POPULACJI POLSKIEJ. BADANIE ECAP A. J. Sybilski, A. Tomaszewska, A. Walkiewicz, P. Samel-Kowalik, A. Lusawa, M. J. Zalewska, M. Michalczuk, B. Samoliński

7.3 HAPTENY NAJCZĘŚCIEJ POWODUJĄCE ALERGIĘ KONTAKTOWĄ U DZIECI I MŁODZIEŻY E. Czarnobilska, K. Obtułowicz, W. Dyga, D. Sak-Rusek, R. Śpiewak

7.4 PROBLEMY ZDROWOTNE W TROPIKU - DERMATOZY ALERGICZNE R. Olszański, K. Korzeniewski

7.5 PRZEWLEKŁA POKRZYWKA I NIEREGULARNE CYKLE MIESIĘCZNE: OPIS PRZYPADKU SKUTECZNIE LECZONEGO DOUSTNYMI LEKAMI ANTYKONCEPCYJNYMI A. Kasperska-Zając, Z. Brzoza

7.6 RUMIEŃ TRWAŁY JAKO RZADKIE DZIAŁANIE NIEPOŻĄDANE CETYRYZYNY – OPIS PRZYPADKU K. Kłos, A. Bant, J. Kruszewski, G. Sławeta

7.7 SYSTEMOWA FOTOALERGIA NA TERBINAFINĘ R. Śpiewak

7.8 ZWIĄZEK MIĘDZY WYSTĘPOWANIEM AZS A WYSTĘPOWANIEM INNYCH CHORÓB ALERGICZNYCH U MŁODYCH DOROSŁYCH ORAZ DZIECI W POLSCE. BADANIE ECAP A. J. Sybilski, A. Tomaszewska, A. Walkiewicz, P. Samel-Kowalik, A. Lusawa, M. J. Zalewska, M. Michalczuk, B. Samoliński

Sesja plakatowa VIII

14.00-15.00

Alergia pokarmowa

Przewodniczący: Prof. dr hab. med. Krzysztof Buczyłko, Dr n. med. Jacek Gocki 8.1 BADANIE WYSTĘPOWANIA ALERGENÓW W KRĄŻĄCYCH KOMPLEKSACH IMMUNOLOGICZNYCH IZOLOWANYCH Z SUROWIC CHORYCH Z NADWRAŻLIWOŚCIĄ POKARMOWĄ R. Gołda, M. Żbikowska-Götz i wsp.

8.2 CHARAKTERYSTYKA PACJENTÓW UCZULONYCH NA PYŁEK BRZOZY Z TOWARZYSZĄCĄ ALERGIĄ NA JABŁKO, SELER I MARCHEW K. Napiórkowska, M. Żbikowska-Götz, Z. Bartuzi

8.3 OBRAZ KLINICZNY ALERGII NA BIAŁKA MLEKA KROWIEGO U NIEMOWLĄT-OBSERWACJE WŁASNE A. Zawadzka-Gralec, G. Swincow, M. Czerwionka-Szaflarska

8.4 OCENA EKSPRESJI TLR4 ORAZ WYBRANYCH PARAMETRÓW RÓWNOWAGI OKSYDACYJNOANTYOKSYDACYJNEJ U NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI Z ALERGIĄ POKARMOWĄ B. Kamer, K. Kulig, P. Lewkowicz, A. Kamer-Bartosińska, H. Tchórzewski

8.5 OCENA PRZYDATNOŚCI DBPCFC DLA WYKAZANIA TOLERANCJI POKARMOWEJ NA BIAŁKA MLEKA KROWIEGO – DONIESIENIA WSTĘPNE K. Kupczyk, I. Adamska, G. Swincow, M. Czerwionka-Szaflarska

8.6 POMIAR WŁAŚCIWOŚCI EFEKTOROWYCH KOMÓREK NEUTROCHŁONNYCH U PACJENTÓW Z ALERGICZNĄ NADWRAŻLIWOŚCIĄ NA POKARMY M. Żbikowska-Götz, K. Pałgan, R. Gołda, E. Socha, Z. Bartuzi

8.7 ROLA RECEPTORA TLR4 I WYBRANYCH CYTOKIN W ROZWOJU ALERGII POKARMOWEJ B. Kamer, K. Kulig, P. Lewkowicz, E. Głowacka, A. Sasiak, H. Tchórzewski

8.8 SKŁAD NACIEKU ZAPALNEGO BŁONY ŚLUZOWEJ ŻOŁĄDKA U CHORYCH Z ALERGIĄ POKARMOWĄ M. Graczyk, A. Kuźmiński, M. Przybyszewski, M. Żbikowska-Götz, A. Sławińska, Z. Bartuzi

8.9 STĘŻENIE BETA-KAZOMORFINY 5 I 7 W MLEKU MATEK ORAZ W SUROWICY KRWI ICH DZIECI DEMONSTRUJĄCYCH OBJAWY NADWRAŻLIWOŚCI POKARMOWEJ M. Kaczmarski, K. Kawnik, E. Kostyra, M. Iwan, E. Sienkiewicz-Szłapka

8.10 TESTY NATYWNE PRICK BY PRICK JAKO UZUPEŁNIENIE DIAGNOSTYKI ALERGII POKARMOWEJ N. Ukleja, E. Gawrońska-Ukleja, Ł. Sokołowski, M. Żbikowska-Götz, Z. Bartuzi

8.11 WPŁYW PROWOKACJI POKARMEM NA STAN UKŁADU ODDECHOWEGO I EKSPRESJĘ LIMFOCYTÓW T I B U DZIECI Z ASTMĄ I ALERGIĄ POKARMOWĄ A. Krogulska, K. Wąsowska-Królikowska, E. Polakowska, S. Chrul

8.12 ZAWARTOŚĆ BETA-KAZOMORFINY 5 I 7 A WSKAŹNIK ATOPII U DZIECI Z NADWRAŻLIWOŚCIĄ POKARMOWĄ KARMIONYCH NATURALNIE I PREPARATAMI MLEKOZASTĘPCZYMI M. Kaczmarski, K. Kawnik, E. Kostyra, M. Iwan, E. Sienkiewicz-Szłapka

8.13 ZAWARTOŚĆ BETA-KAZOMORFINY 5 I 7 W PREPARATACH MLEKOZASTĘPCZYCH: HYDROLIZATACH BIAŁEK SERWATKOWYCH I KAZEINY M. Kaczmarski, E. Kostyra, K. Kawnik, M. Iwan, E. Sienkiewicz-Szłapka

8.14 ZWIĄZEK POMIĘDZY MIGRENĄ A NADWRAŻLIWOŚCIĄ TYPU ALERGICZNEGO – DONIESIENIE WSTĘPNE K. J. Nicpoń

Sesja plakatowa IX

14.00-15.00

Laryngologia Przewodniczący: Dr n. med. Kazimierz Janicki, Dr n. med. Piotr Rapiejko 9.1 CZY SALMONELLOZA WPŁYWA NA CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA ALERGICZNEGO NIEŻYTU NOSA U DZIECI? E. Markut-Miotła, I. Karwat, A. Emeryk, B. Hasiec

9.2 NIEŻYT NOSA NASILAJĄCY SIĘ W PRACY – PROBLEM ALERGOLOGII I MEDYCYNY PRACY J. Walusiak-Skorupa, M. Wiszniewska, P. Krawczyk-Szulc, J. Zgorzelska-Kowalik, E. Nowakowska-Świrta, T. Wittczak, D. Świerczyńska-Machura, W. Dudek, C. Pałczyński

9.3 OBJAWY OSKRZELOWE U PACJENTÓW ATOPOWYCH I NIEATOPOWYCH Z PRZEWLEKŁYM NIEŻYTEM NOSA D. Tworek, I. Kupryś-Lipińska, E. Zielińska, M. Bocheńska-Marciniak, P. Kuna

9.4 PREFERENCJA KORTYKOSTEROIDÓW DONOSOWYCH U DZIECI Z ALERGICZNYM NIEŻYTEM NOSA A. Emeryk, M. Kowalska, E. Markut-Miotła, M. Bartkowiak-Emeryk, K. Dońka

9.5 ROZTOCZA SPIŻARNIANE JAKO CZYNNIK ETIOLOGICZNY PRZEWLEKŁEGO ALERGICZNEGO NIEŻYTU NOSA K. Czerwińska, D. Tworek, I. Kupryś-Lipińska, E. Zielińska, P. Kuna

9.6 WSPÓŁWYSTEPOWANIE ASTMY I ALERGICZNEGO NIEŻYTU NOSA NA WSI I W MIEŚCIE – BADANIE ECAP A. Tomaszewska, P. Samel-Kowalik, A. Lusawa, A. Walkiewicz, F. Raciborski, J. Borowicz, J. Gutowska-Ślesik, B. Samoliński

9.7 POZYCJA SWOISTEJ IMMUNOTERAPII ALERGENOWEJ W LECZENIU ALERGICZNEGO NIEŻYTU NOSA – ANALIZA DANYCH Z BADANIA ECAP A. Lipiec, D. Rabczenko, U. Samolińska-Zawisza, B. Samoliński

9.8 DIAGNOSTYKA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA W PRZEWLEKŁYM KASZLU M. Arcimowicz, M. Dąbrowska, B. Tarchalska-Kryńska, D. Domeracka-Kołodziej, E. M. Grabczak

Sesja plakatowa X

14.00-15.00

Varia II

Przewodniczący: Prof. dr hab. med. Piotr Kuna, Dr n. med. Teresa Wilewska-Kłubo 10.1 POCZUCIE KONTROLI ZDROWIA DZIECI Z CHOROBAMI ALERGICZNYMI A. Emeryk, A. Wojnarska, R. Zubrzycka

10.2 PROBLEMY Z ODDYCHANIEM POWODEM REZYGNACJI Z PRACY B. Stankiewicz-Choroszucha, L. Wawrzyniak, M. Zbigniew, B. Samoliński

10.3 PRZYPADEK CA MUCOEPIDERMALE OSKRZELA POŚREDNIEGO PŁUCA PRAWEGO U 21-LETNIEJ KOBIETY R. Bijata-Bronisz, K. Bronisz, Z.Bartuzi

10.4 WSPÓŁISTNIENIE POKRZYWKI BARWNIKOWEJ I CIĘŻKIEJ REAKCJI ANAFILAKTYCZNEJ NA JAD OSY – OPIS PRZYPADKU G. Sławeta, K. Kłos, J. Kruszewski

10.5 WYSTĘPOWANIE OBJAWÓW UBOCZNYCH I ALERGII NA WYBRANE SKŁADNIKI KOSMETYKÓW U OSÓB Z CHOROBAMI ALERGICZNYMI M. Wojciechowska, J. Gocki, J. Kołodziejczyk, J. Mućka, Z. Bartuzi

10.6 ZAWAŁ MIĘŚNIA SERCOWEGO PO UŻĄDLENIU PRZEZ OSĘ. SWOISTA IMMUNOTERAPIA PO ZAWALE ALERGICZNYM P. Sobański, W. Sinkiewicz, P. Małyszka, Z. Bartuzi

10.7 ZAŻYCIE WIĘKSZEJ NIŻ ZALECANA DAWKI MONTELUKASTU U DZIECI - OPIS 2 PRZYPADKÓW D. Kardas-Sobantka, M. Maciejewska-Franczak, H. Arndt, M. Kosmal, S. Mouakassa, A. Potasiak

10.8 ZESPÓŁ CHURGA-STRAUSS Z OBJAWAMI CHOROBY NIEDOKRWIENNEJ SERCA I ZATOROWOŚCI PŁUCNEJ, POWIKŁANY KRWAWIENIEM Z MACICY - OPIS PRZYPADKU T. Kapiszka, I. Damps-Konstańska, K. Kuziemski, E. Jassem

10.9 ZESPÓŁ DRESS WYWOŁANY PRZEZ SULFASLAZYNĘ K. Pałgan, J. Zalewska, Z. Bartuzi

10.10 ZESPÓŁ HIPER-IGE (HIES) H. Dmeńska, E. Heropolitanska-Pliszka, B. Pietrucha, C. Woellner, B. Grimbacher, E. Bernatowska

10.11 OCENA JAKOŚCI ŻYCIA DZIECI ODCZULANYCH Z POWODU ALERGII NA JAD OWADÓW BŁONKOSKRZYDŁYCH PRZEZ ICH RODZICÓW – OBRAZ JAKOŚCI ŻYCIA DZIECI CZY RODZICÓW? E. Cichocka-Jarosz, B. Tobiasz-Adamczyk, P. Brzyski, G. Lis, J .J. Pietrzyk, U. Jedynak, J. Lange, M. Kulus, E. Świebocka, M. Karczmarski, T. Małaczyńska, B. Kraluk, A. Bręborowicz, Z. Kycler

Sympozjum Firmowe IV

15.30-17.00

Socjotypy i fenotypy astmy, kluczem do poprawy kontroli choroby?

Sala Manru

Sympozjum organizowane w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez firmę NYCOMED Przewodniczący: Prof. dr hab. med. Ryszard Kurzawa, Prof. dr hab. med. Bernard Panaszek 1. Astma trudna - niestety nadal trudny problem

15.30-16.00

Prof. dr hab. med. Radosław Gawlik (Katowice) 2. Astma palacza, czy zespół nakładania astma/POChP?

16.00-16.30

Dr n. med. Marek Kokot (NYCOMED, Warszawa) 3. Badania nad fenotypami astmy - "late onset asthma" Dr n. med. Rafał Dobek (Wrocław)

16.30-17.00

Sympozjum Firmowe V Współczesna immunoterapia sztuką łączącą naukowe fakty

15.30-17.00 Sala Fidelio

i doświadczenie codziennej praktyki

Sympozjum organizowane w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez firmę Ewopharma/Stallergens Przewodniczący: Prof. dr hab. med. Piotr Kuna 1. Immunoterapia podjęzykowa w świetle medycyny opartej na faktach

15.30-16.00

Prof. dr hab. med. Piotr Kuna (Łódź) 2. Wybrane problemy immunoterapii alergenowej wieku dziecięcego

16.00-16.30

Dr n. med. Anna Stańczyk-Przyłuska (Łódź) 3. Aspekty kliniczne immunoterapii alergenowej u dorosłych pacjentów w wieku średnim

16.30-17.00

Dr hab. med. Marita Nittner-Marszalska (Wrocław)

Sympozjum Immunologii Klinicznej Kiedy częste infekcje układu oddechowego u dzieci mogą

15.30-17.00 Sala Widowiskowa

być poważną chorobą?

Przewodniczący: Prof. dr hab. med. Anna Bręborowicz, Prof. dr hab. med. Rafał Pawliczak 1. Częste infekcje a astma i choroby alergiczne u dzieci

17.15-18.00

Prof. dr hab. med. Anna Bręborowicz (Poznań) 2. Astma u dzieci – patogenesis revisited Prof. dr hab. med. Rafał Pawliczak (Łódź)

18.00-18.45

Sympozjum SIT Trendy swoistej immunoterapii alergenowej

17.15-18.45 Sala Widowiskowa

Przewodniczący: Prof. dr hab. med. Marek Jutel 1. Wnioski z badań epidemiologicznych, czy w Polsce powinniśmy stosować SIT

17.15-17.45

Dr n. med. Anna Lipiec (Warszawa) 2. Farmakoekonomika immunoterapii i perspektywy SIT na świecie

17.45-18.15

Prof. dr hab. med. Karina Jahnz-Różyk (Warszawa) 3. Szczepionki nowej generacji – czy alergeny rekombinowane spełnią nasze oczekiwania?

18.15-18.45

Prof. dr hab. med. Marek Jutel (Wrocław)

Sympozjum Dermatologiczne Dermatozy alergiczne – co nowego?

17.15-18.45 Sala Manru

Przewodniczący: Prof. dr hab. med. Roman Nowicki 1. Znaczenie bariery naskórkowej w chorobach alergicznych

17.15-17.35

Prof. dr hab. med. Cezary Kowalewski (Warszawa) 2. Co nowego w kontaktowym zapaleniu skóry?

17.35-17.55

Prof. dr hab. med. Marta Kieć-Świerczyńska (Łódź) 3. Fotoalergie

17.55-18.15

Dr hab. med. Radosław Śpiewak (Kraków) 4. Co nowego w leczeniu AZS?

18.15-18.35

Prof. dr hab. med. Roman Nowicki (Gdańsk) 5. Dyskusja

Sesja plakatowa XI

18.35-18.45

17.15-18.45

Najlepsze prace plakatowe X Kongresu Polskiego Towarzystwa Alergologicznego Sala Kameralna

Przewodniczący: Prof. dr hab. med. Barbara Rogala, Prof. dr hab. med. Zbigniew Bartuzi, Prof. dr hab. med. Piotr Kuna

SOBOTA, 10 października 2009 roku

Sympozjum Pediatryczne Trudne zagadnienia w pediatrii

9.00-10.30 Sala Widowiskowa

Przewodniczący: Prof. dr hab. med. Anna Bręborowicz, Prof. dr hab. med. Ryszard Kurzawa 1. Profilaktyka chorób alergicznych – co wiemy na pewno?

9.00-9.20

Prof. dr hab. med. Danuta Chmielewska-Szewczyk (Warszawa) 2. Probiotyki w profilaktyce i leczeniu chorób alergicznych

9.20-9.40

Prof. dr hab. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska (Bydgoszcz) 3. Anafilaksja u dzieci

9.40-10.00

Dr n. med. Ewa Cichocka-Jarosz (Kraków) 4. Astma trudna u dzieci

10.00-10.20

Dr hab. med. Grzegorz Lis (Kraków) 5. Dyskusja

Sympozjum Plenarne VII Astma - od laboratorium do kliniki

10.20-10.30

10.45-12.15 Sala Widowiskowa

Przewodniczący: Prof. dr hab. med. Ewa Jassem, Prof. dr hab. med. Andrzej Dziedziczko 1. Miejsce i rola eotoksyny w powstawaniu chorób alergicznych

10.45-11.05

Prof. dr hab. med. Karina Jahnz-Różyk (Warszawa) 2. Znaczenie drobnych oskrzeli w przebiegu i leczenia astmy oskrzelowej

11.05-11.25

Prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa (Warszawa) 3. Kontrola astmy - co zmieniło się w ostatnich latach

11.25-11.45

Prof. dr hab. med. Mirosław Szmidt (Łódź) 4. Astma Zawodowa - czy wiemy coś więcej?

11.45-12.05

Prof. dr hab. med. Krystyna Obtułowicz (Kraków) 5. Dyskusja

12.05-12.15