Örnek mobil işletim sistemleri : IOS, Android, Windows Mobile, Symbian

Bilgisayar, kullanıcıdan verileri alarak onları kullanıcının isteğine göre işleyebilen yani veriler üzerinde aritmetik ve lojik işlemler yapabilen ve ...
Author: Kudret Parlak
2 downloads 0 Views 301KB Size
Bilgisayar, kullanıcıdan verileri alarak onları kullanıcının isteğine göre işleyebilen yani veriler üzerinde aritmetik ve lojik işlemler yapabilen ve isteğe göre bu verileri çıkış birimlerine ileten veya saklayabilen, donanım (Hardware) ve yazılım (software) dan oluşan elektronik makinelerdir.

Kuantum bilgisayarı, kuantum fiziği ilkelerini kullanacak şekilde dizayn edilmiş, normal bilgisayarların maksimum hesaplama kabiliyetinin, erişebilecekleri seviyenin çok üstlerine çıkarıldığı yapılara denir. Kuantum bilgisayarı küçük ölçekte yapılmıştır ve şu anda pratik bir modele dönüştürme çabaları sürmektedir. Klasik bilgisayarlar bitlerden oluşan hafıza yapısına sahiptir. Her bit 1 veya 0 değerini alabilir. Kuantum bilgisayarları ise kübit (qubit)lerden oluşan seriler içerir. Tek bir qubit 1, 0 veya bu ikisi arasındaki(kuantum çakışması) bir değeri alabilir. Donanım, bir bilgisayara verilen bilgilerin işlemden geçirilerek değerlendirilmesi ve ardından sonuçlarının elde edilebilmesi için gerekli olan fiziksel, elektrik ve elektronik parçalarının tümüne verilen genel bir isimdir. Bilgisayarların fiziksel kısımlarına donanım denilmektedir. Ekran, klavye, Sabit disk (harddisk), fare, yazıcı, bellek, mikroişlemci, tarayıcı,…

Yazılımı (Software): Donanımı kullanmak için gerekli programlardır. Bilgisayarın nasıl çalışacağını söylerler. Belirli bir işlemi yapmak üzere bilgisayara kurulurlar. Örneğin word, excel, power point, diğer programlar. Bilgisayar donanımının hangi veri üzerinde, hangi işlemi, ne zaman ve nasıl yapacağını belirten komut gruplarının (program) bütününe yazılım (software) denir

İşletim sistemi, bilgisayar donanımının verimli ve kolay kullanılmasını sağlamak amacıyla hazırlanan programlardan oluşur. Genellikle bilgisayar ilk açıldığında, işletim sistemini oluşturan programlar otomatik olarak çalışırlar. Bilgisayar donanımlarının doğrudan denetimi ve yönetiminden, temel sistem işlemlerinden ve uygulama yazılımlarını çalıştırmaktan sorumlu olan sistem yazılımıdır. İşletim sistemi, bütün diğer yazılımların belleğe, girdi/çıktı aygıtlarına ve dosya sistemine erişimini sağlar. Örnek işletim sistemleri :Unix (System V, BSD, Solaris, AIX vb) , Linux ( Pardus, Ubuntu, Fedora, Debian vb), Windows ( Windows 7, Windows 8, Windows Server 2012 vb), MacOS Örnek mobil işletim sistemleri : IOS, Android, Windows Mobile, Symbian

Çok işlemcililik (multiprocessing): Bazı bilgisayarlarda birden fazla işlem donanımı bulunabilir. Bu terim, işletim sisteminin birden fazla işlemciyi destekleyebildiğini belirtir.

Çok programlılık (multiprogramming): Ana belleğe aynı anda birden çok kullanıcıya ait programların yüklenebilmesi, ve birlikte çalıştırılabilmesi demektir.

CPU (Central Processing Unit) : Bu birim bilgisayarın çalışmasını düzenleyen ve programlardaki tüm komutları tek-tek işleyen birimdir. İşte bu birim bir ya da iki entegre devre içinde gerçekleştirilmesi ile mikroişlemci ya da Micro proccessor adını da alır.

Çevre Birimleri : Bilgisayara veri giriş ve çıkışını sağlayan birimlerdir. Yaptıkları işe göre üçe ayrılırlar: 2.1. Giriş birimleri (Input Units): bilgisayara verilerin sadece girişini sağlayan birimlerdir. Bunlar:Klavye,Fare,Optik okuyucu,Tarayıcı (scanner),Mikrofon,Joystick. 2.2. Çıkış birimleri: verilerin bilgisayardan çıkışını sağlayan birimlerdir:Ekran,Görüntü kartı (video card),Yazıcı (printer),Çizici (plotter), 2.3. Giriş/çıkış birimleri (I/O Units): bilgisayara hem veri girişini ve hem de bilgisayardan veri çıkışını sağlayan birimlerdir:Sabit disk (hard disk),3.5” Disket,RAM disk,Genişletme kartları (en yaygınları):ses kartı, fax/modem kartı

Bellek Çeşitleri : ROM : Sadece Okunabilir Bellek (Read Only Memory). Sadece okunabilir bellek bir defa üretici tarafından yazılır ve kullanılır. Elektrik kesintilerinden etkilenmez.Bilgiler güvenli ve kalıcıdır ROM (BIOS), PROM, EPROM RAM : Rasgele Erişimli Bellek (Random Access Memory) Depolama üniteleri işlemcinin hızına ayak uyduramayacak kadar yavaştır. İşlemcinin istediği bilgileri depolama ünitelerinden zaman kaybetmeden alabilmesi amacıyla işlemci ile depolama ünitelerinde rastgele erişimli bellekler (RAM) kullanılır. Ana bellek olarak kullanılan bu belleklere rasgele erişimli denmesinin sebebi herhangi bir hücresinde bulunan bilgiye doğrudan erişim imkanı olmasıdır Static RAM (SRAM, Önbellek, Cache Bellek), Dynamic RAM (DRAM,Anabellek

Windows 7 Sistem Araçları Disk Temizleme : Diskte yer açmak ve bilgisayarınızın daha hızlı çalışmasını sağlamak için sabit diskinizdeki gereksiz dosyaları azaltmak için kullanılır. Bu özellik geçici dosyaları siler, Geri Dönüşüm Kutusu'nu boşaltır ve artık gerekmeyen çeşitli sistem dosyaları ile diğer öğeleri kaldırır. Disk Birleştirme : Parçalanma, sabit diskinizin bilgisayarınızı yavaşlatabilecek fazladan işlem yapmasına yol açar. Disk Birleştiricisi, sabit diskinizin daha etkili çalışabilmesi için parçalanmış verileri yeniden düzenler. Disk Birleştiricisi bir zamanlamaya göre çalışır, ancak sabit diskinizi elle de birleştirebilirsiniz. Görev Zamanlayıcı : Belirli bir programı düzenli olarak kullanıyorsanız, seçtiğiniz zamanlamaya bağlı olarak bu programı otomatik olarak açan bir görev oluşturmak. Sistem Geri Yükleme : Bir program veya sürücünün yüklenmesi bazen Windows'un yavaş veya beklemeyen bir şekilde çalışmasına neden olabilir. Sistem Geri Yükleme, bilgisayarınızın sistem dosyalarını ve programlarını her şeyin yolunda gittiği bir zamana döndürerek sorun giderme için saatlerce çabalamanızı potansiyel olarak önleyebilir. Belgelerinizi, resimlerinizi ve diğer verilerinizi etkilemez.

Word Karakter: Küçük ve büyük harfler, rakamlar, noktalama işaretleri, özel karakterler ve boşluk birer karakteri ifade eder. Kelime: Karakterlerin bir araya gelmesiyle oluşan ve iki boşluk karakteri arasında kalan karakterlerin tamamı bir kelimeyi ifade eder. Word iki kelimeyi aralarına konulan boşluklardan tanır. Cümle: İki noktalama işareti arasında yazılan kelimeler grubudur. Satır: Yan yana dizilmiş kelime dizinlerinin her birine satır denir. Paragraf: Cümleler veya kelimelerin oluşturduğu topluluklara denirKopyala komutu için kopyalanacak metni seçtikten sonra aşağıdaki yollardan biri kullanılabilir: Giriş sekmesi – Pano Grubu, Seçili alan üzerinde iken sağ fare tuşu, Klavyeden CTRL+C komutlarıKes komutu için taşınacak metni seçtikten sonra aşağıdaki yollardan biri kullanılabilir: Giriş sekmesi – Pano Grubu, Seçili alan üzerinde iken sağ fare tuşu , Klavyeden CTRL+X komutlarıYapıştır komutu için kopyalama ya da kesme işlemi yapıldıktan sonra imleç kopyalanacak ya da taşınacak yerde iken aşağıdaki yollardan biri kullanılabilir: Giriş sekmesi – Pano Grubu, Sağ fare tuşu, Klavyeden CTRL+V komutlarıGeri Al Yapılan işlemlerin iptal edilebilir ya da istenilen bir adıma geri dönülebilmesidir. Hızlı erişim çubuğu yada CTRL+Z komutlarıYeniden (Yinele) Geri alınan bir işlem tekrar yapılmasıdır. Hızlı erişim çubuğu yada CTRL+Y komutlarıBul komutu Belge içerisinde aramak istenilen kelime, cümle ya da özel karakterler için kullanılır. Giriş sekmesi – Düzenleme grubu yada CTRL+F komutlarıDeğiştir komutu belge içerisinde geçen bir metnin bulunup aynı zamanda değiştirilmesi gerektiği durumlarda kullanılır. Giriş sekmesi – Düzenleme grubu yada CTRL+H komutları

Sayfa Düzeni sekmesi bir sayfanın düzenini, girintilerini, boyutunu, hizalaması, şeklini gibi ayarlamamızı sağlar. Sayfa düzeni sekmesi altındaki yönlendirme kısmından, belgenin yatay(landscape) yada dikey(potrait) olması ayarlanır. Sayfa filigranları belge metnin arkasına yerleştirilen metin veya resimlerdir. Belgeye içindekiler ve dizin eklemek için başvurular sekmesi kullanılır.

PowerPoint Power Point programında nesneler ekleyebileceğimiz, yazılarımızı oluşturabileceğimiz her sayfaya “slayt” denir. Slaytların bir araya gelmesiyle “sunu” oluşur. Notlar ve slayt bölümlerini küçülterek, anahat bölümünü daha geniş ekrana yansıtan görünüm slayt görünümü’dür. Dosyanın yazıcıdan çıktığında nasıl görüneceğinin gösterimi “önizleme” dir.

Excel Excel’deki dosya biçimi, çalışma kitabıdır. Çalışma kitabı, çeşit türdeki bağlantılı bilgilerin düzenlenmesi için kullanılabilecek bir dosyadır. Her çalışma kitabı bir ya da birden fazla çalışma sayfalarını oluşur. Sütunlar, çalışma sayfasında yukarıdan aşağı, satırlar ise soldan sağa doğru uzanır. Hücreler ise bir satırla sütunun kesiştiği yerdeki alandır. Excel’de kullanılan fonksiyonlar kolay ulaşım amacıyla belli kategoriler altında toplanmıştır. En sık kullanılanlar : Mantıksal : EĞER, VE, YADA, DEĞİL Metin : BİRLEŞTİR, BÜYÜKHARF, KÜÇÜKHARF, SAĞDAN, SOLDAN Tarih ve Saat : BUGÜN, GÜN, AY, YIL, İstatistiksel : ORTALAMA, EĞERSAY, BÜYÜK, KÜÇÜK, MAK, MİN AŞAĞIYUVARLA (sayı;sayı_rakamlar) = Bir sayıyı sıfıra yakınsayarak yuvarlar YUKARIYUVARLA(sayı;sayı_rakamlar) = Bir sayıyı sıfırdan ıraksayarak yuvarlar TABANAYUVARLA(sayı;anlam) = Bir sayıyı, anlamlı en yakın katına, aşağı doğru yuvarlar TAVANAYUVARLA(sayı;anlam) = Bir sayıyı, anlamlı en yakın katına, yukarı doğru yuvarlar