Retoryka i sztuka prezentacji

2015-04-23 Pojęcia…. Retoryka i sztuka prezentacji Retoryka Perswazja Wpływ (Manipulacja) © Mariusz Trojanowski Sztuka prezentacji i wystąpień pu...
Author: Henryk Kruk
23 downloads 0 Views 203KB Size
2015-04-23

Pojęcia….

Retoryka i sztuka prezentacji

Retoryka Perswazja Wpływ (Manipulacja)

© Mariusz Trojanowski

Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych

Parezja

Grec.: rhetor "mówca” – krasomówstwo, Grec.: parrhesia (dosłownie sztuka wymowy, umiejętność opisania swojego "mówić wszystko„) - otwarta, punktu widzenia i przekonywania słuchaczy do szczera i jasna wypowiedź. swoich racji, czyli sztuka perswazji Korolko, Sztuka retoryki

Pojęcia….

© Mariusz Trojanowski

Style retoryczne

INVENTIO (pomysł) – Zebranie materiału DISPOSITIO (układ) – Ułożenie struktury wypowiedzi ELOCUTIO (styl) – Nadanie formy stylistycznej

A B

Styl wysoki

Styl średni

MEMORIA (pamięć) – Zapamiętanie mowy PRONUNTIATIO (akcja) – Wygłoszenie przemówienia

Kwintylian

© Mariusz Trojanowski

C

Styl niski (potoczny)

© Mariusz Trojanowski

1

2015-04-23

Kiedy potrzebne są umiejętności prezentacji?

Prezentacja to ...sztuka przekazywania złożonych treści w sposób zrozumiały, atrakcyjny i przekonujący, przekonujący, profesjonalnie wykorzystująca różne techniki perswazyjne

Wystąpienia publiczne – przed klientami, współpracownikami, przełożonymi, partnerami biznesowymi, … Rozmowy indywidualne – prezentowanie opinii, przekonywanie, … © Mariusz Trojanowski

© Mariusz Trojanowski

Środki oddziaływania na zmysły

Atrakcyjność prezentacji

Min.

Wzrok

Wygląd prezentera, sprzęt prezentacyjny, mowa ciała, pomoce, prezentacja medialna (np.. Power Point)...

Słuch

Słowa, modulacja głosu, pomoce, muzyka ...

Węch

Powietrze w sali, zapachy dodatkowe, ...

Dotyk

Podawane uczestnikom materiały, wyposażenie sali ...

Smak

Catering, dodatki ...

Max.

Prelekcja

Show

© Mariusz Trojanowski

© Mariusz Trojanowski

2

2015-04-23

Sukces prezentacji

Praca nad strukturą wypowiedzi

Charakterystyka audytorium

Plan

1. Analiza Audytorium i Cele

Wiedza i zainteresowania audytorium

Analiza audytorium i cele

Wstęp

Struktura wypowiedzi

Zakończenie

Fakty

Rozwinięcie

Argumentacja Wygoda, przestrzeń, cisza

Miejsce i czas Power Point i rekwizyty

Ciekawostki Korzyści Prawdy naukowe

6. Ćwiczenie na głos prezentacji

3. Grupowanie wątków w „Kolumny”

Planowanie czasu z zapasem

Ubiór

Pomoce nie mogą zastąpić człowieka

…………

Logika, minimum tekstu, wielkość, kolory, animacja

5. Pomoce (Power Point)

© Mariusz Trojanowski

Analiza audytorium i cele

Sukces prezentacji Plan

Trójkąt retoryczny (Arystotelesa)

Struktura wypowiedzi

Perswazja

Argumentacja

Miejsce i czas

Miejsce i czas

Power Point i rekwizyty

Power Point i rekwizyty

Ubiór

Ubiór

Fakty, liczby, …. © Mariusz Trojanowski

Wygoda, przestrzeń, cisza

Analiza audytorium i cele

Wiarygodność mówcy

Struktura wypowiedzi

…………

4. Cała „Historia”

© Mariusz Trojanowski

Sukces prezentacji Plan

2. Pomysły, wątki, myśli i ich selekcja

Emocje

Planowanie czasu z zapasem • • • •

Dzień w tygodniu Pora dnia Czas jak sukienka Czas z marginesem

………… © Mariusz Trojanowski

3

2015-04-23

Sukces prezentacji 1. Opisz rysunek/tabelę

Plan

2. (Omów wybrane elementy całości)

Analiza audytorium i cele

3. Podaj wniosek (może być napisany)

Struktura wypowiedzi Argumentacja

Praca z pomocami (m.in..Power Point) • Zasłanianie siebie / sobą • Czytanie slajdów za długo • Podpieranie dłoni • Nie wskazywanie na slajd • Stanie w świetle • Stanie daleko z boku

Miejsce i czas Power Point, Prezi, Pecha Kucha i rekwizyty

• • • •

Przygotuj wszystko wcześniej Przodem do Audytorium Wskazywanie ręką na slajd Komentowanie ale nie czytanie slajdów • Synchronizacja treści pisanych i mówionych

Pomoce nie mogą zastąpić człowieka

Ubiór © Mariusz Trojanowski

© Mariusz Trojanowski

Sukces prezentacji

Praca z Power Point’em – Słownictwo 1. Wejście slajdu

Ten slajd poświęcony jest…. Główne przesłanie tego slajdu to…

2. Omówienie slajdu Spójne Porządkujące Kierujące uwagę

Przede wszystkim… Zacznę od …. Po pierwsze,…. Po drugie,….. Tak więc,… O czym świadczy… Warto zaznaczyć, że…. To pozwala stwierdzić, że …..Dopasowanie do: − Siebie (naturalność i poczucie swobody) − Docelowego wizerunku własnego − Docelowego wizerunku Firmy − Okazji − Otoczenia (Firma, Dział, Miejscowość i region) − Charakterystyki ciała − Pory roku

• • •

Schludność i czystość Dobra jakość Umiar i takt

Plan Analiza audytorium i cele Struktura wypowiedzi Argumentacja Miejsce i czas Power Point i rekwizyty

3. Podsumowanie slajdu

Podsumowując te liczby… Reasumując,…. Z tej analizy wynika wniosek, iż…

© Mariusz Trojanowski

Ubiór …………

© Mariusz Trojanowski

4

2015-04-23

Ubiór – mężczyźni •• • • •

Sukces prezentacji

Ubiór – kobiety •

Marynarka + spodnie materiałowe (ew. dżinsy – nieformalny styl) (Jeśli) krawat to starannie zawiązany sięgający do pasa Buty sznurowane (bardzo czyste) Dopasowane dodatki (nie tylko skarpety) Minimum biżuterii Męska kosmetyka

• •

• •

Eleganckie, ale także praktyczne bluzki Żakiety i kostiumy Spodnie lub spódnice (długość max. 5 cm. powyżej kolan) Zakryte nogi (np.rajstopami) Buty zakrywające palce

Prezenter Walka z tremą Uświadomienie celu Kondycja i dieta

(długość obcasa!)

• •

Otwartość na ludzi

Nie za dużo biżuterii Stonowany (nie rzucający się w oczy) makijaż i fryzura

Lustro Plecy - głowa - oczy

© Mariusz Trojanowski

© Mariusz Trojanowski

Trema

Walka z tremą Wystąpienie publiczne

Spostrzegane prawdopodobieństwo X wystąpienia zagrożenia

Spostrzegana strata spowodowana wystąpieniem zagrożenia

Myśli • „Mam plan” • Myśli na zadaniu • Pozytywna projekcja siebie • Miłe rzeczy

LĘK = Spostrzegana umiejętność poradzenia sobie w danej sytuacji Beck, Emery, Greenberg, (1985). Anxiety disorders and phobias. New York

© Mariusz Trojanowski

Zachowanie • Dieta i kondycja • Dotlenienie • Wysiłek fizyczny • Pomoce • Wygląd

Emocje • „Poradzę sobie • Opanowanie • Koncentracja • Dystans © Mariusz Trojanowski

5

2015-04-23

Startowanie prezentacji

Sukces prezentacji

1. Twarz

Techniki prezentacji Start prezentacji Operowanie Przyciąganiegłosem uwagi Dobór językagłosem Operowanie

• • 3. Odczekanie • 4. Pierwsze słowa… • • •

2. Wzrok

Przedstawienie się Kontekst wystąpienia Cel Plan wystąpienia Ramy czasowe Zasady zadawania pytań

Spójność mowy ciała Dobór języka Odpowiadanie pytania Spójność mowynaciała Reakcje na złe na zachowania Odpowiadanie pytania Reakcje na prezentacji Zamykanie złe zachowania Zamykanie prezentacji ………… © Mariusz Trojanowski

© Mariusz Trojanowski

Techniki startu… (i nie tylko startu) • • • • • • • • • •

(Łatwe) pytanie do audytorium Zaskakujące informacje Odniesienie do czasu Historie Budowanie relacji Element oczekiwania Wizualizacja Przysłowia i cytaty Analogia Wartość dla słuchacza

© Mariusz Trojanowski

Spójność komunikacyjna Kilka minut Słowa

Głos

Mowa ciała

© Mariusz Trojanowski

6

2015-04-23

Mówienie językiem – słowa • • • •

Tropy stylistyczne Prosto i obrazowo Konkretnie Dopasowanie ? – – – – –

błędy językowe błędy logiczno-językowe redundancje żargon zdrobnienia

Aliteracja Hiperbola Eponim Epitet Synekdocha …………..

• Mówienie językiem o pozytywnym wydźwięku

© Mariusz Trojanowski

Mówienie głosem – zmienność Artykulacja i dykcja Akcentowanie Zmienna intonacja (modulacja)

Głos

© Mariusz Trojanowski

Artykulacja i dykcja Wydobywanie dźwięków ludzkiej mowy z jamy ponadkrtaniowej poprzez ruch warg, języka, żuchwy i podniebienia miękkiego

Tempo mówienia

Zaufanie, prestiż, wiedza, opanowanie

Emisja głosu i niski tembr

♪ Staranna artykulacja samogłosek Regionalizmy Niedobre nawyki (niewyraźne końcówki, zbitki) ♪ Umiar i brak przesady (hiperpoprawność)

Frazowanie i pauza

© Mariusz Trojanowski

© Mariusz Trojanowski

7

2015-04-23

Akcentowanie

Akcentowanie

♪ Wzmacnianie fonetyczne – akcentuje ważność ♪ Siła głosu („przycisk”) – silniejszy wydech; siła artykulacyjna – tzw. akcent dynamiczny ♪ Intonacja – podniesienie tonu – tzw. akcent toniczny ♪ Tempo – czas trwania wypowiadanej treści – tzw. akcent iloczasowy

Akcent zdaniowy (słowa w zdaniu)

Akcent wyrazowy (sylaby w słowach) ♪ Stały (druga sylaba od końca) droga, wyprawa, pogodny, napisali

♪ Trzecia sylaba od końca ♪ Wyrazy zapożyczone zakończone na –ika/-yka, np.: botanika, dynamika, gramatyka, informatyka, logika, matematyka, muzyka. ♪ 1 i 2 os. l. mn. czasu przeszłego, np.: pisaliśmy, rozmawiałyśmy, skoczyliście, czytałyście. ♪ Trójsylabowe formy liczebników od 400 do 900, np.: czterysta (wyj.czterystoma), pięciuset, siedemset, dziewięciuset, częstokroć, kilkakroć. ♪ Inne wybrane zapożyczenia np.: kinderbal, minimum, ryzyko, prezydent, uniwersytet, nauka, rzeczpospolita, w ogóle.

♪ Ostatnia sylaba (tzw. akcent oksytoniczny) ♪ Zapożyczenia z j. francuskiego, np.: aperitif, atelier, expose, foyer, jury, menu, passe-partout, puree, rendez-vous, tournee ♪ Skrótowce literowe, np.: peesel (PSL), peteteka (PTTK), pekape (PKP), uesa (USA)

© Mariusz Trojanowski

Zmienna intonacja (modulacja)

Wyjątki:

© Mariusz Trojanowski

Tempo mówienia

Operowanie amplitudą wysokości głosu Wolne • Spadek tonu podstawowego, tzw. kadencja lub intonacja twierdząca • Wzrost tonu podstawowego, tzw. antykadencja lub intonacja pytajna

120

Akcentowanie Znudzenie

Szybkie Dynamizowanie Zgubienie

Rodzaj i wielkość Audytorium

• Brak zmiany tonu podstawowego: tzw. progrediencja – Ton podstawowy („środkowy”)

Konieczne urozmaicanie tempa © Mariusz Trojanowski

© Mariusz Trojanowski

8

2015-04-23

Frazowanie i pauza

Mowa ciała

Oddech!

♪ „Fraza” to związek wyrazów stanowiący całość znaczeniową i intonacyjną ♪ Frazowanie – grupowanie wypowiadanego tekstu zgodnie z jego logicznym ciągiem – akcentuje znaczenia, sens Bez frazowania: „W-obecnych-czasach,-gdy-rozwijają-się-nowe-media-nasza-firmapostanowiła-wykorzystując-nowe-trendy-zaproponować-Państwu-dwaprodukty”. Z użyciem frazowania: „W-obecnych-czasach,------/gdy-rozwijają-się-nowe-media/,-------nasza-firmapostanowiła,-------/wykorzystując-nowe-trendy/,--------zaproponować-Państwu--dwa---produkty”. © Mariusz Trojanowski

Spójność komunikacyjna

Słowa

Głos

Mowa ciała

Pozytywna

Negatywna

• Otwartość – Rozluźniona twarz i uniesione lekko brwi

• Zamknięcie, niepewność i obawa

– Przyjazny kontakt wzrokowy i uśmiech

– Podawanie zwiędniętej dłoni

– Dłonie otwarte i ukazujące ich wewnętrzą stronę

– Ręce splecione

• Pewność siebie – Postawa wyprostowana – Uniesiona lekko głowa – Pierś do przodu – Ręce z przodu

Mowa ciała

– Chrząknięcia, pocieranie i pociąganie: ucha, szyji – Dotykanie przedmiotów

• Podejrzliwość i dezaprobata – – – –

Spoglądanie spodełba” Szybkie przeczące ruchy głowy Opuszczenie wzroku dolnoskośnie Strzepywanie palcami po ubraniu)

© Mariusz Trojanowski

Trudne sytuacje • Trudne pytania • Ataki na prezentera i/lub jego stanowisko czy podawane treści – przeczenie prezenterowi, a czasem dodatkowo cyniczne uwagi, deprecjonowanie itp. • Brak zainteresowania i znudzenie audytorium • Nadmierne pobudzenie i gadulstwo audytorium • Zapomnienie ciągu dalszego (urwanie wątku i „pustka w głowie”) • Awarie sprzętu prezentacyjnego • Spóźnienia słuchaczy i ich wychodzenie z sali • Brak czasu na zrealizowanie prezentacji

Wiarygodność © Mariusz Trojanowski

© Mariusz Trojanowski

9

2015-04-23

Słuchając pytań (ataków)… „Zagadywanie” Wzrok Obiektywizm Spokój Zwroty Otwartość

Zakończenie prezentacji

Gdy odpowiadasz na pytania, ataki • Racja – pochwała • Pewność

• Powtórzenie • Potwierdzenie • Zachęta lub apel

• Wzrok • Otwartość

• Miły akcent

• Głos – tempo, emisja • Pauza i wzrok

© Mariusz Trojanowski

© Mariusz Trojanowski

Dziękuję za uwagę!!!

[email protected]

10