RESUM DEL LLIBRE 10 ways to improve your craft. Autor: David duchemin (2009)

RESUM DEL LLIBRE 10 ways to improve your craft. Autor: David duChemin (2009) per: Hans Wilshusen Baró ================================================...
4 downloads 0 Views 94KB Size
RESUM DEL LLIBRE 10 ways to improve your craft. Autor: David duChemin (2009) per: Hans Wilshusen Baró ========================================================= -Nota: He trobat interessant fer un resum d’aquest llibre escrit en anglès, per la senzillesa dels conceptes i el fet que inclou una sèrie d’exercicis focalitzats a una millor comprensió de la teoria mitjançant la pràctica. No he inclòs imatges perquè les haurà de fer el lector. Desitjo que us sigui útil. -----------------INTRODUCCIÓ Existeixen més de 10 maneres de millorar les fotografies focalitzarem l’estudi en 10 punts que analitzarem i practicarem.

però

Mira amb els ulls i dispara amb el cor. Es necessiten més fotògrafs apassionats que no pas perfectes. ELS 10 1. SIGUES SELECTIU ...................................................................................................................2 2. CONTRASTA .................................................................................................................................2 3. CANVIA LA PERSPECTIVA ...................................................................................................2 4. DÓNA PROFONDITAT................................................................................................................3 5. EQUILIBRA .................................................................................................................................4 6. ESTIGUES ATENT A L’INSTANT ADEQUAT ....................................................................4 7. OBSERVA LA LLUM .................................................................................................................5 8. USA LA MILLOR DISTÀNCIA FOCAL................................................................................5 9. ESCOLLIR L’EXPOSICIÓ PER CONSEGUIR L’ESTÈTICA DESITJADA .................6 10. POSA UN GRAN PRIMER PLA DAVANT UN GRAN FONS. .........................................7

1 / 7

1. SIGUES SELECTIU No fotografiïs coses que no despertin sensacions. Exercici: -------Surt de passeig durant 1h. Dispara només 3 fotos. Mira cada imatge feta. Has transmès a la imatge 2D el que realment volies? La penjaries a la paret de casa? No? Esborra-la! Aquest exercici ens ajudarà a discernir. Hem de disparar bones imatges, no moltes imatges.

2. CONTRASTA El contrast ens empeny dins la imatge i fa que els elements siguin immediatament més interessants i identificables. El contrast visual (entre tons i colors) Encara que es pugui millorar informàticament, tot serà en funció de com s’ha fet la fotografia. Cerca el contrast. El contrast conceptual (entre elements) un home vell agafant la mà d’un infant és un contrast vell-jove. El mar trencant a la sorra és un contrast humit-sec. Un bri d’herba neixent a l’asfalt és un contrast natura-artificial Exercici: -------Surt a passejar i cerca contrastos conceptuals. Comença per alguna cosa senzill com humit i sec. Gran i petit. Rugós i llis, etc.

3. CANVIA LA PERSPECTIVA Si vols mostrar alguna cosa diferent, mostra-la de manera diferent. Procura no disparar sempre a l’alçada de l’ull. Canviant el punt de vista, canvies la perspectiva de les línies. Exercici: -------Fes la millor fotografia d’alguna cosa que t’agradi molt fotografiar. Ara, fes vint fotos més des d’un altre punt de vista. Mou-te pe seu voltant; allunya’t i dispara amb un 200mm; acostat’ i dispara amb un 24mm; estira’t; etc.

2 / 7

Revisa les imatges, compara-les entre elles i amb la primera imatge. Alguna és diferent?

millor

que

la

primera?

Alguna

expressa

alguna

cosa

4. DÓNA PROFONDITAT Una imatge amb profunditat atrapa a l’espectador dins seu i li dóna la sensació d’estar-hi. Quan passem de 3D (el que veiem) a 2D (paper fotogràfic) la imatge s’aplana. La tridimensionalitat es perd. Però pots crear una il·lusió de profunditat. Existeixen diferents camins per aconseguir-ho: a)- Usa una lent angular i acosta’t a l’objecte. Dóna sensació de línies llargues i perspectiva exagerada. Usa un 17mm, 24mm o 35mm i acosta’t. L’escena canvia i pren la il·lusió d’una major profunditat. b)- Usa línies obliqües Les línies obliqües condueixen la vista per la imatge. Al mirar pel visor, fes que les línies horitzontals es converteixin en diagonals. Oi que si apuntes al final del edificis, les línies convergeixen? Doncs igual és al pla horitzontal. Ves amb compte si les línies t’allunyen de l’objecte. Si fa falta, resitua’t. c)- Usa la llum Els pintors del renaixement van descobrir un efecte que van denominar chiaroscuro: la llum s’atenua i cau amb la distància. Usa llum lateral: il·lumina l’objecte i crea ombres perquè l’objecte té dimensions. Si no vols profunditat, usa una llum frontal. Exercici: -------Ves a passejar pel carrer i fes 10 imatges que usin la perspectiva per crear profunditat. Prova diferents lents. Com afecten aquestes lents la sensació de la imatge? Quina t’agrada més?

3 / 7

5. EQUILIBRA Dominar l’equilibri permet que puguis expressar amb més intenció el que tu vulguis. La regla dels terços és la solució universal a les males composicions. Existeix 2 tipus d’equilibri: estàtic i dinàmic. Una persona centrada a la imatge està equilibrada però és estàtic. Desplaça-la a un terç i estarà equilibrada dinàmicament. Com més massa visual tingui un objecte, més atraurà la vista. No totes les imatges s’han d’equilibrar. Si vols crear tensió, toca desequilibrar. Malgrat tot, un desequilibri no intencionat s’ha d’evitar perquè distreu o tensiona. Exercici: -------La millor manera d’aprendre l’equilibri és tenir-ne consciència. Mira diferents fotografies i mira com estan equilibrades. Unes seran més estàtiques, altres més dinàmiques i d’altres no ho estaran. Surt a fotografiar, oblidant per un moment la regla dels terços, només experimenta amb l’equilibri. Veuràs que moltes de les teves imatges quadren amb la regla dels terços.

6. ESTIGUES ATENT A L’INSTANT ADEQUAT En qualsevol succés hi ha instants que són millors que altres. Que aquest coincideixi amb un enquadrament perfecte seria ideal, però poc freqüent. Que fa que un instant sigui l’ideal? Depèn de cadascú. De vegades és evident (un mate d’un jugador de basket) i de vegades subtil (una mirada). Conèixer el teu subjecte, et facilitarà preveure el moment adequat per disparar. Si no el coneixes, tingues paciència, mira el que va succeint i estigues preparat. Exercici: -------Busca alguna cosa fluida per fotografiar. Posa la càmera en dispar continuat i pren per cada imatge 3 o 5 fotos. Posa totes les imatges en un visualitzador múltiple i passa-les a blanc i negre per no ser distret pels colors. Ara mira cercant algun gest o tret específic. Quina és la millor fotografia? Per què aquest moment és millor que l’altre? Aquest exercici és per reconèixer espais de temps i per què un és més impactant que els altres.

4 / 7

7. OBSERVA LA LLUM El fotògraf ha d’aprendre a observar la llum. De quin color és? D’on ve? És suau? Quin tipus d’ombres crea? I el que és més important: És apropiada per la visió que volem donar? No existeix una llum dolenta. Existeix la llum que treballa amb tu i la llum que va en contra teva. Per sort, no hi ha secrets. Tot el que has de fer és observar. Exercici: -------Durada:1h Escull 12 imatges que t’agradin, però assegura’t que són diferents. Asseu-te i mira cadascuna durant 5 min. Explora-la i fes-te’n familiar. En un full, pren notes esquemàtiques de cadascuna. Què fa la llum a cada foto? D’on ve? Quin tipus de font és? És dura o suau? Quin tipus d’ombres hi ha? Es reflexa als ulls? Es veuen reflexos creats per la lent? Pregunta’t la importància de la llum a cada imatge. Funcionaria amb una llum diferent? Per què? Per què no? No existeix una resposta correcta universal, però el temps emprat et farà més conscient de la llum. Ara agafa la càmera i dispara a alguna cosa, caçant la llum.

8. USA LA MILLOR DISTÀNCIA FOCAL L’objectiu que usarem és l’eina més important per passar del 3D al 2D. Cada distància focal es comporta molt diferent Una distància focal elevada (teleobjectiu) crea l’il·lusió d’ajuntar el primer pla, el fons i els objectes que hi ha entremig. Els comprimeix. Si volem que els elements es relacionin, usarem un distància focal elevada. Per exemple: si vols fotografiar una girafa contra el sol que es pon a la sabana africana, usa un tele. Una distància focal curta (gran angular) fa el contrari. Crea la sensació que els elements s’aparten. Exagera les línies i això li dóna força per introduir els elements al marc fotogràfic millor que un tele. Aquest allunyament ens permet donar-li més força al primer pla. Si a més a més ens acostem a l’objecte, ho exagerem, mantenint a la vegada un bon fons.

5 / 7

Exercici: -------Ves a passejar i fotografia una dotzena de escenes o persones. Dispara cada foto a diferents longituts focals. 1.- Comença amb 50mm. 2.- Desprès posa l’angular i acosta’t a l’objecte fins que tingui el mateix tamany. 3.- Posa ara el tele i allunya’t fins que l’objecte tingui el mateix tamany que les fotos anteriors. Ara mira específicament com els elements es relacionen els uns amb els altres i les seves diferències. Un cop finalitzat, surt sense càmera i mira dotze escenes. Fes una foto mental i imagina’t com quedarien amb cadascuna de les distàncies focals. Saber com es veu et facilitarà escollir la millor òptica per cada escena.

9. ESCOLLIR L’EXPOSICIÓ PER CONSEGUIR L’ESTÈTICA DESITJADA Aconseguir una bona exposició és fàcil, fer una imatge creativa requereix més pràctica. Per fer-ho es treballarà amb dos paràmetres: la velocitat d’obturació i l’apertura. L’apertura dóna una estètica fonamentada selectiu de l’objecte que volem retratar. La velocitat d’obturació dóna una congelació o fluïdesa del moviment.

en

estètica

l’enfoc

o

fonamentada

desenfoc en

la

Exercici: -------Durada:1h Durant 15 minuts dispara a la velocitat més ràpida que puguis i fes fotografies que prenguin avantatge d’aquesta configuració (congelant nens saltant, etc.) Durant 15 min ho faràs amb la velocitat més lenta que puguis usar amb la llum que tinguis. Però no només facis fotos borroses, aprofita la velocitat lenta. Immobilitza la càmera també i deixa que la gent sigui etèria. Fes el mateix amb una apertura tancada i oberta. L’objectiu és trobar-se confortable amb els efectes estètics per cada tipus d’exposició.

6 / 7

10. POSA UN GRAN PRIMER PLA DAVANT UN GRAN FONS. Si una bona història té un inici, un nus i un final, una bona fotografia ha de tenir un gran primer pla i un gran fons. Un espectacular primer pla, tindrà un impacte reduït si té un pèssim fons i igual a la inversa. Mou-te al voltant de l’objectiu per trobar un angle millor. Estira’t, puja a una escala, etc. i canvia el fons. Pren un angular i acosta’t: el primer pla serà gran i el fons serà menys significant. O usa un tele i aprofita la reducció de l’angle visual. El fons estarà més aprop però no n’hi haurà tant. Mou l’apertura a f2.8 i el fons serà més borrós. Exercici: -------Fotografia un bon primer pla amb un bon fons. Si el fons desmereix, treballa’l.

7 / 7