Reprint portalu e-medycyna.pl

Stosowanie złożonych źródeł folianów w profilaktyce wad cewy nerwowej oraz innych zaburzeń spowodowanych niedoborami folianów w okresie planowania ciąży i w ciąży– State of the Art 2015

Czerwiec 2015

Stosowanie złożonych źródeł folianów w profilaktyce wad cewy nerwowej oraz innych zaburzeń spowodowanych niedoborami folianów w okresie planowania ciąży i w ciąży Romuald Dębski, Tomasz Paszkowski, Mirosław Wielgoś Kwas foliowy jest najczęstszym składnikiem odżywczym suplementowanym u kobiet planujących ciążę i ciężarnych. Jest to efektem biologicznego znaczenia tej witaminy, która jest niezbędna do właściwego przebiegu podziałów komórkowych, ekspresji genów, rozwoju komórek układu krwiotwórczego i nerwowego oraz prawidłowego ich funkcjonowania. Właściwy poziom folianów jest szczególnie istotny w tkankach szybko rosnących, dlatego ma kluczowe znaczenie dla wzrostu i rozwoju płodu oraz przebiegu ciąży. Wady cewy nerwowej i inne konsekwencje niedoboru folianów Do najważniejszych konsekwencji niedoboru folianów należą: wady cewy nerwowej płodu, wzrost ryzyka poronień samoistnych, zwiększona częstość porodów przedwczesnych, stanu przedrzucawkowego, hipotrofii płodu, przedwczesnego oddzielenia się łożyska, niskiej masy urodzeniowej dziecka i niedokrwistości, a także zmniejszenie płodności (Cieślik E. i wsp. 2011). Polska należy do krajów o najwyższym współczynniku występowania wad cewy nerwowej wśród krajów europejskich (Cieślik E i wsp. 2011). Jest to konsekwencją niskiej świadomości społecznej dotyczącej znaczenia suplementacji folianów w okresie planowania ciąży i w ciąży (Tlałka E. i wsp 2008). Jak pokazują badania naukowe i duże metaanalizy suplementacja kwasu foliowego w okresie planowania ciąży i w ciąży zmniejsza ryzyko wad cewy nerwowej nawet o 70% (Blencowe H. i wsp. 2010). Suplementacja kwasem foliowym ma szczególne znaczenie w okresie planowania ciąży oraz we wczesnej ciąży. Dodatkowe przyjmowanie folianów w tym okresie ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia ryzyka wad cewy nerwowej płodu. Wady cewy nerwowej powstają w wyniku nieprawidłowego zamknięcia się cewy nerwowej, która jest zaczątkiem układu nerwowego. Jak wykazano, kwas foliowy jest kofaktorem uczestniczącym w prawidłowym zamykaniu się cewy nerwowej. Procesy te zachodzą pomiędzy 21 a 28 dniem od momentu zapłodnienia (Blencowe H i wsp. 2010). Biorąc pod uwagę, iż kobieta dowiaduje się o ciąży średnio ok. 3-4 tygodnia życia płodu, wady cewy nerwowej powstają w momencie, gdy kobieta nie jest jeszcze świadoma ciąży. Potwierdzają to badania naukowe przeprowadzone na populacji polskiej, które wykazują, iż suplementy z kwasem foliowym przyjmowane są często dopiero w ostatnich dniach kształtowania cewy nerwowej (Cieślik E. i wsp 2011). Dlatego też szczególne znaczenie ma wczesna prekoncepcyjna podaż kwasu foliowego. Źródła folianów Podstawowym źródłem składników odżywczych jest urozmaicona i dobrze zbilansowana dieta. Jednak nawet najlepiej zbilansowana dieta nie jest w stanie pokryć zwiększonego zapotrzebowania na foliany u kobiet planujących ciążę i w okresie ciąży. Dodatkowo foliany obecne w żywności charakteryzują się niską biodostępnością, łatwo ulegają rozpadowi w wyniku obróbki termicznej oraz pod wpływem działania promieni UV. Negatywny wpływ na zawartość folianów w żywności ma też ich długie przechowywanie oraz obróbka technologiczna (Kapka-Skrzypczak i wsp. 2012). Wyższą biodostępność oraz stabilność wykazuje syntetyczny kwas foliowy stosowany m.in. w preparatach suplementacyjnych. Kwas foliowy ulega w organizmie przemianie metabolicznej z udziałem enzymu reduktazy 5,10-metylenotetrahydrofolianu (MTHFR). W wyniku tego procesu powstaje aktywna postać folianu: 5-metylotetrahydrofolian (Barua S. i wsp. 2014). Reduktaza 5,10-metylenotetrahydrofolianowa (MTHFR) występuje w różnych formach uwarunkowanych genetycznie. Odpowiedzialny jest za to polimorfizm 677C>T MTHFR. W tzw. postaci dzikiej CC obserwowana jest pełna aktywność metaboliczna. Obecność jednego zmutowanego genu

1

G-PHARMA Consulting, al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa tel. 22/403 60 68 • www.gpharma.pl • www.e-medycyna.pl

Stosowanie złożonych źródeł folianów w profilaktyce wad cewy nerwowej oraz innych zaburzeń spowodowanych niedoborami folianów w okresie planowania ciąży i w ciąży

(postać heterozygotyczna CT) wiąże się z obniżeniem aktywności metabolicznej o około 30-40%, zaś występowanie dwu zmutowanych genów (postać homozygotyczna TT) wiąże się z 70% zmniejszeniem aktywności MTHFR (Seremek - Mrozikiewicz i wsp. 2013). Aktywność MTHFR ma kluczowe znaczenie dla przekształcenia homocysteiny do metioniny. Jak wykazano podwyższony poziom homocysteiny jest jednym z ważnych czynników ryzyka wad cewy nerwowej oraz chorób sercowo-naczyniowych. Hiperhomocysteinemia obserwowana jest w przypadku niedoboru folianów oraz u osób z mutacją genu MTHFR (Barua S i wsp. 2014). Co ciekawe wykazano związek pomiędzy niedoborem folianów i mutacją genu MTHFR, a ryzykiem wystąpienia zespołu Downa. W grupie 149 matek, których dzieci miały zespół Downa częstość występowania homozygot 677TT była 7,6 razy większa niż w przypadku matek dzieci zdrowych. Wszystkie przypadki homozygot wykryto u matek w wieku 30) b. kobiety stosujące leki przeciwpadaczkowe 4. Kobiety z niedokrwistością megaloblastyczną będącą konsekwencją niedoboru folianów powinny być leczone większymi, indywidualizowanymi dawkami folianów.

Stosowanie złożonych źródeł folianów w profilaktyce wad cewy nerwowej oraz innych zaburzeń spowodowanych niedoborami folianów w okresie planowania ciąży i w ciąży

Grupa pacjentów

Kobiety planujące ciążę, kobiety w ciąży oraz kobiety w okresie rozrodczym, które mogą zajść w ciążę

Zalecana dawka folianów 0,4 mg kwasu foliowego + 0,4 mg aktywnej formy folianu (np. Actifolin® lub Metafolin®)

Kobiety, które uprzednio urodziły dzieci dotknięte wadą cewy nerwowej, planujące ciążę i w ciąży

4 mg folianów w postaci złożonej: 2 mg kwasu foliowego

Kobiety planujące ciążę i w ciąży, które wymagają

+ 2 mg aktywnej formy folianów

zwiększonej podaży folianów:

(np. Actifolin® lub Metafolin®).

- kobiety otyłe (BMI > 30) - kobiety stosujące leki przeciwpadaczkowe

Kobiety z niedokrwistością megaloblastyczną będącą

Stosowanie wyższych dawek folianów w formie

konsekwencją niedoboru folianów.

złożonej. Indywidualizacja dawek.

Piśmiennictwo: 1. Barua S i wsp.:Folicacidsupplementation in pregnancy and implications in health and disease. J. Biomed. Science 21:77;2014. 2. BlencoweH.iwsp.: Folic acid to reduce neonatal mortality form neural tube disorders. Int.J.Epidemiol. 39:i110-i121; 2010. 3. Calonge N. iwsp.: Folic acid for the prevention of neural tube defects: U.S. Preventive Services Task Force recommendation statement. Ann. Intern. Med. 150, 626-631; 2009. 4. Cieślik E, Gębusia A.: Skutki niedostatecznej podaży kwasu foliowego ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia dla kobiet w wieku rozrodczym. Hygeia Public Health 46(4):431436; 2011. 5. Cieślik E., Kościej A., Gębusia A: Ocena wiedzy i pobrania kwasu foliowego przez kobiety w wieku rozrodczym. Probl.Hig.Epidemiol 2103, 94 (3): 594-599. 6. Comperative oral bioavailability of Quatrefolic® in rats versus folic acid and (6S)-5-MTHF calcium salt 7. Crossover comparative bioavailability study of Quatrefolic® compared with the reference Metafolin® in healthy volunteers; 8. Kapka – Skrzypczak L. i wsp.: Kwas foliowy – skutki niedoboru i zasadność suplementacji. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 18: 65-69;2012. 9. Rai A. iwsp.: MTHFR C677T and A1298C polymorphisms are risk factors for Down’s syndrome in Indian mothers. J. Hum. Genet. 51,278–283; 2006. 10. Seremak-Mrozikiewicz i wsp.: The frequency of 677C>T polymorphism of MTHFR gene in the Polish population. Arch.Perinat.Med. 19 (1), 12-18,2013. 11. Stanowisko Zespołu Ekspertów Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej. Żyw.Człow. Metabol. 1997;24:91-95. 12. Tlałka E. i wsp.: Wiedza i postawy kobiet w zakresie suplementacji diety kwasem foliowym na tle Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Wad Cewy Nerwowej – wyniki badań pilotażowych. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego 2: 161-165; 2008.

All rights reserved. © 2015 e-medycyna.pl | G-PHARMA Consulting.

4

G-PHARMA Consulting, al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa tel. 22/403 60 68 • www.gpharma.pl • www.e-medycyna.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment niniejszej publikacji nie może być powielany lub rozpowszechniony w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia właściciela lub właścicieli praw autorskich. Wszelkie znaki towarowe, znaki grafi czne, nazwy własne, logotypy i inne dane są chronione prawem autorskim i należą do ich właścicieli. Właściciele praw autorskich lub publikacji lub jej fragmentów nie biorą na siebie odpowiedzialności za skutki posłużenia się nią oraz decyzji podjętych na jej podstawie.

2015/01/EDU 2015/01/EDU