Raport dzienny. Wtorek Komentarze poranne

Indeksy GPW WIG otw. DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Wtorek 23.09.2008 38 577,1 0,6% 38 277,9 1 265 262 -0,2% -42,9% WIG 20 otw. WIG 20 zam...
Author: Henryk Mazur
3 downloads 2 Views 219KB Size
Indeksy GPW WIG otw.

DOM MAKLERSKI PKO BP

Raport dzienny Wtorek 23.09.2008

38 577,1

0,6%

38 277,9 1 265 262

-0,2% -42,9%

WIG 20 otw. WIG 20 zam.

2 446,1 2 431,5

0,5% -0,1%

FW20U8 otw. FW20U8 zam.

2 361,0 2 420,0

2,7% 5,3%

mWIG40 otw. mWIG40 zam.

2 387,6 2 346,1

0,8% -1,0%

WIG zam. obrót (tys. PLN)

Naj większe spadki TETA-PP

kurs

11 015,7

-3,3%

0,04 -71,43 %

NASDAQ

2 179,0

-4,2%

ELKOP DFP

0,02 -33,33 % 2,00 -20,00 %

S&P 500 DAX XETRA

1 207,1 6 107,8

-3,8% -1,3%

TECHPARK2 EKOPOL-PDA

5,53 -19,86 % 4,57 -16,61 %

FTSE CAC

5 236,3 4 223,5

-1,4% -2,3%

12 090,6 19 105,8

1,4% -2,7%

Naj wyższe obroty PKOBP TPSA PEKAO

zmiana

DJIA

kurs 45,93

obrót 187 702

NIKKEI HANG SENG

22,39 171,80

172 133 160 242

W aluty i surowce WIBOR 3m (%)

Analitycy Hanna Kędziora Michał Sztabler

521-79-43 521-79-13

Ludomir Zalewski Marcin Sójka

521-79-17 521-79-31

Michał Janik Bartosz Arenin

521-79-41 521-87-23

Przemysław Smoliński

521-79-10

Zespół Klientów Instytucj onalnych Artur Szymecki 521-82-14 Piotr Dedecjus 521-91-39

6,59

zmiana -0,3%

Naj większe wzrosty ELKOP-PDAC

kurs zmiana 0,02 100,00 %

KGHM PKNORLEN

61,00 33,95

125 229 104 621

EUR/PLN USD/PLN

3,306 2,238

0,5% -1,6%

VENO-PDA

0,04

33,33 %

zmiana

EUR/USD

1,477

2,1%

Katarzyna Patora-Kopeć Piotr Gawron

521-79-96 521-91-50

ECMSA ORCOGROUP

1,78 70,00

18,67 % 18,64 %

Indeksy giełd zagranicznych BUX 18 860,7 RTS 1 309,5

7 250,0 16 200,9

2,7% 0,6%

Leszek Iwaniec Dariusz Andrzejak

521-82-13 521-91-39

DOMDEV

29,14

11,65 %

PX50

104,11

6,3%

Maklerzy giełdowi Mariusz Musiał

521-78-39

1 309,9

-1,1% 1,0%

miedź (USD/t) miedź (PLN/t)

-0,5%

ropa Brent (USD/bbl)

Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.

Komentarze poranne Orlen/KGHM

Orlen sprzedał Telefonii Dialog za 32,4 mln zł wszystkie posiadane udziały w spółce Petrotel (75%). Podpisana umowa ma charakter warunkowy, pozostali akcjonariusze Petrotela mają prawo pierwokupu. Wartość księgowa Petrotela w księgach Orlenu wynosi 0,15 mln zł, w związku z tym można się spodziewać, że na transakcji zostanie wykazane 34,2 mln zł zysku brutto. Informacja pozytywna, koncern od dłuższego czasu starał się sprzedać udziały w tej spółce. Z uwagi na stosunkowo nieduży rozmiar transakcji, nie oczekujemy aby wpłynęła na notowania. (L.Zalewski)

Orlen

Nowy prezes Orlenu Jacek Krawiec powiedział, że koncern pracuje obecnie nad projektem, który w ciągu pół roku umożliwiłby rozpoczęcie własnego wydobycia, nie zostały podane żadne wolumeny. Prezes dodał, że zarówno Kazachstan jak i Iran nie są głównymi obszarami zainteresowania. Plan inwestycji w upstream nie jest nowym pomysłem, znajdował się już w strategii ogłoszonej przez prezesa Chalupca. Z uwagi na wysoki koszt aktywów wydobywczych jest mało prawdopodobne, aby własne wydobycie Orlenu miało w przyszłości istotny udział w przerobie całej grupy. Więcej informacji dotyczących własnego wydobycia powinno znaleźć się w strategii grupy, która zostanie opublikowana na przełomie października i listopada. (L.Zalewski)

Orlen

Prezes Krawiec uważa, że Anwil powinien zostać sprzedany, jednak w tej sprawie nie została jeszcze podjęta decyzja. Jego zdaniem Orlen powinien być dostawcą surowców dla sektora chemicznego, a nie producentem chemikaliów. Produkcja chemiczna w Anwilu nie należy do podstawowej działalności koncernu. Jego sprzedaż mogłaby umożliwić spłatę części zadłużenia grupy. (L.Zalewski)

Orlen

Zdaniem prezesa Krawca warunki maro dla Orlenu w III kw. są słabe, ale poprawiają się. Na niskim poziomie były marże rafineryjne oraz dyferencjał Ural/Brent, we wrześniu nastąpiła lekka poprawa. Dodatkowo czynnikiem sprzyjającym jest osłabianie się PLN w stosunku do USD. (L.Zalewski)

Polnord

Nasilają się spekulacje prasowe dotyczące sprzedaży 51-proc. pakietu akcji Polnordu przez Prokom Investment (PI). Już nie tylko Pirelli Pekao negocjuje odkup akcji od PI, do gry ponoć włączył się również arabski fundusz inwestycyjny. O zamiarze sprzedaży akcji przez podmiot powiązany z p. R. Krauze wiadomo od dawna. Nie jest więc zaskoczeniem prowadzenie działań zmierzających do upłynnienia tych aktywów. Tym bardziej, że inwestor ten sprzedał już wiele biznesów w kraju. Podtrzymujemy swoje stanowisko, iż dla kursu Polnordu wyjście tego akcjonariusza miałoby pozytywny efekt. Byłby on jeszcze silniejszy, gdyby Polnord pozyskał przy okazji inwestora branżowego. Wzmocniłoby to jego pozycję na rynku krajowym. Zamiana jednego inwestora finansowego na innego miałaby znacznie mniejsze przełożenie na prowadzony biznes, choć i tak znikłby nawis podażowy, jaki od kilkunastu miesięcy wisi na spółką deweloperską. Wciąż nie jest do końca pewne zachowanie się hiszpańskiego dewelopera Fadesa (wspólnie z Polnordem realizuje w Warszawie projekt Ostoja Wilanów) w stosunku do jego zagranicznych inwestycji. Węgierski portal inwestycyjny podaje, że bardzo prawdopodobne jest wyjście tej spółki z rynku węgierskiego oraz rumuńskiego i bułgarskiego. Z kolei przedstawiciele Polnordu zapewniają, że Fadesa nie ma zamiaru sprzedawać aktywów w Polsce. Jeśli jednak doszłoby do tego, to Polnord ma prawo pierwokupu w odniesieniu do wspólnie realizowanych przedsięwzięć. Polska firma jest finansowa przygotowana do ewentualnego odkupienia tychże aktywów. (M.Sztabler)

Stalprodukt

Na przełomie 2008 i 2009 roku spółka ma przedstawić nowy program inwestycyjny. Zbiegnie się to z dobiegającym końca poprzednim programem, na który Stalprodukt przeznaczył 450 mln zł. Obejmował on zwiększenie mocy produkcyjnych w segmencie blach transformatorowych. Po inwestycjach w produkcję blach, spółka może być zainteresowana rozwojem innych segmentów (kształtowniki i/lub centra serwisowe). Można oczekiwać, że nowy program będzie finansowany (podobnie jak poprzedni) głównie ze środków własnych. (M. Sójka)

Gastronomia

Grupa Kościuszko rozważy odkupienie od Sfinksa Chłopskiego Jadła. O ile kilka dni temu nie widać było entuzjazmu dla takiej operacji, to ostatnie doniesienia sugerują, że Kościuszko może zdecydować się na inwestycję w Chłopskie Jadło. Sprzedaż przez Sfinksa marki reprezentującej segment premium może pomóc AmRestowi w przejęciu konkurenta. AmRest już wcześniej sygnalizował, że nie jest zainteresowany segmentem premium, co oznaczało, że w razie przejęcia marka Chłopskie Jadło zostanie sprzedana. Sfinks za Chłopskie Jadło zapłacił 27 mln zł (za 7 restauracji). Wydaje się, że obecnie trudno liczyć na podobną cenę. Niedawno AmRest kupując udziały w Applebee’s zapłacił około 1,5 mln zł za lokal. Trudno liczyć

RAPORT DZIENNY

DOM MAKLERSKI PKO BP

23.09.2008

na to, że Kościuszce uda się wynegocjować zbliżoną cenę za lokal Chłopskiego Jadła, jednak nie będzie to raczej 3,8 mln zł (za lokal) za jakie sprzedał tą markę Sfinksowi dwa lata temu. (M. Sójka) Grajewo

W wywiadzie dla PAP prezes spółki poinformował, że nie widzi wpływu aktualnej, negatywnej sytuacji w Rosji na poziom sprzedaży Grajewa. Popyt na produkty spółki utrzymuje się za zakładanym poziomie i spółka podtrzymała prognozę przychodów dla rosyjskiej fabryki na poziomie 85 mln EUR na ten rok. Powyższy poziom zakładaliśmy także w ramach naszych prognoz dla sprzedaży fabryki w Nowgorodzie. Grupa Grajewa kontynuuje rozpoczętą wcześniej inwestycje w nową fabrykę płyty MDF. W swojej wypowiedzi prezes Wyrzykowski odniósł się również do tematu akwizycji, który pojawił się na początku roku. Tak jak zakładaliśmy, z uwagi na aktualną sytuację finansową spółki oraz zmiany zachodzące na rynku spółka na chwilę obecną odkłada temat ewentualnych przejęć. (B. Arenin)

Gino Rossi

Spółka udostępniła wyniki ze sprzedaży za sierpień br. W ciągu minionego miesiąca Gino Rossi uzyskało sprzedaż na poziomie 18,8 mln zł (wzrost o 2,7% r/r), natomiast w okresie styczeń-sierpień sprzedaż wyniosła 124,4 mln zł (wzrost o 16,6% r/r) . Największy udział w całości sprzedaży za okres styczeń-sierpień, gdyż aż 59,65%, grupa uzyskała w wyniku sprzedaży wygenerowanej przez sklepy firmowe: „gino rossi”, „geox”, „vanita” oraz „simple”. (B.Arenin) Przychody ze sprze daży GINO ROSSI 25,0

w mln zł

20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 I

II

III

IV

V

VI 2006

VII 2007

VIII

IX

X

XI

XII

2008

Pozostałe informacje Alchemia

Spółka nabyła 129.811 akcji własnych. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 8,24 zł.

Amica

Wykaz akcjonariuszy z co najmniej 5% na NWZA 18 września 2008 r.: Holding Wronki 96,61 % na tym ZWZ oraz 49,62 % w ogólnej liczbie głosów.

Apator

Spółka zależna PAFAL zawarła z RWE Stoen Operator umowę na dostawę elektronicznych liczników energii elektrycznej o wartości 7,9 mln zł.

Artman

Krzysztof Bajołek - Prezes Zarządu dokonał darowizny 309.948 akcji serii A, na rzecz swojego brata Arkadiusza Bajołka, który również wchodzi w skład organu zarządzającego spółką. Po dokonaniu transakcji Krzysztof Bajołek posiada 15,29% głosów na WZ spółki. FORUM X FIZ nabył 309.948 akcji serii A Emitenta stanowiących 9,89% w głosach na WZ.

Bomi

Zarząd otrzymał zawiadomienie Stanisława Okonka o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w PPH BOMI do 6,05%. Zarząd otrzymał zawiadomienie Mieczysława Cierpisza o zwiększeniu udziału udziału w ogólnej liczbie głosów w PPH BOMI do 5,98%. W wyniku zarejestrowania przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki, kapitał zakładowy spółki wynosi ok. 3,89 mln zł. Na dzień zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki (18 września 2008 r.) Wojciech Kaczmarek posiadał 4,04% głosów na WZ spółki. Na dzień zarejestrowania przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki Andrzej Strot posiadał 4,67% głosów na WZ spółki. Na dzień zarejestrowania przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki Dariusz Strot posiadał 4,67% głosów na WZ spółki. Zarząd otrzymał zawiadomienie od PPIM, o zmniejszeniu łącznego zaangażowania do 7,60% głosów na WZ Emitenta.

2

RAPORT DZIENNY

DOM MAKLERSKI PKO BP

BRE Bank Hipoteczny

23.09.2008

Agencja ratingowa Moody’s Investors Service potwierdziła rating na poziomie ‘Aa3’ dla publicznych listów zastawnych serii PUA4, które zostały wyemitowane w ramach Programu Emisji Publicznych i Hipotecznych Listów Zastawnych o wartości 2 mld zł. Zarząd przydzielił BRE Bankowi publiczne listy zastawne serii PUA4 o łącznej wartości nominalnej 100 mln PLN.

Budvar

Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów za okres od 01.01.2008 r. do 31.08.2008 r. wyniosły 35.030 tys. zł.

CCI

Komitet Wynagrodzeń dokonał przydziału 105.000 opcji na akcje CCI na rzecz uprawnionych pracowników spółki i jej podmiotów zależnych. CCI zamknęła transakcję zakupu za 18 mln EUR: 1) 15% udziałów spółki MO Plovdiv AD, spółki prawa bułgarskiego realizującej centrum handlowe w mieście Płowdiw, 2) 45% udziałów spółki Cinema City Malls AD, spółki prawa bułgarskiego realizującej centrum handlowe w mieście Ruse

City Interactive

Spółka nabyła od podmiotu Latorre & Asociados Consultoria 100% udziałów w GLOBAL CETONIA. Jednocześnie zostały podjęte kroki prawne w celu dokonania zmiany nazwy nabytego podmiotu na CITY INTERACTIVE SPAIN. Nabycie udziałów nastąpiło po ich wartości nominalnej, która wynosi 3.600 Euro.

Decora

Akcjonariusze spółki Decora zgodzili się na skup do 50 tys. akcji własnych w celu umorzenia, po cenie maksymalnej 30 zł. Na przeprowadzenie skupu akcji spółka przeznaczy 1,5 mln zł z kapitału zapasowego. Obecnie kapitał akcyjny spółki dzieli się na 11,2 mln akcji.

DM IDM

DM IDM dokonał nabycia 35.000 akcji własnych, po średniej cenie 2,24 zł.

Eurofaktr

RN dokonała wyboru Zastępcy Przewodniczącego RN w osobie Doroty Hajdarowicz oraz wyboru Sekretarza RN w osobie Krzysztofa Gajdy.

FON

Zarząd udzielił Annie Kajkowskiej prokury łącznej polegającej na łącznej reprezentacji z członkiem zarządu spółki.

Fota

AS Hansapank (Inwestor) zawiadamia Emitenta, że 17.09.2008 zbył 300.500 akcji Emitenta. Po zbyciu Inwestor posiada 3,86% ogólnej liczby głosów na WZ Emitenta. Kerten Investments informuje, że przekroczył 5% (6,22%) ogólnej liczby głosów w Fota w wyniku nabycia akcji.

Getin

Zarząd, od 15.09.2008r. do 19.09.2008r. nabył, w celu umorzenia, 155.000 akcji własnych. Średnia jednostkowa cena wynosiła 8,94 zł.

GF Premium

Została zawarta umowa faktoringu z Krzysztofem Rudnikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Petros. Maksymalny limit faktoringowy wynosi 200.000 zł. Została zawarta umowa faktoringu ze spółką Illochroma Central Europe. Maksymalny limit faktoringowy wynosi 1,3 mln zł.

Impel

Zarząd zwołuje na 16 października 2008 r. NWZ.

Intercars

Dokonana została emisja osiemdziesiątej szóstej transzy obligacji, o wartości 6 mln PLN.

IQ Partners

Wykaz Akcjonariuszy z co najmniej 5% głosów na NWZ 18.09.2008 r.: Maciej Hazubski 49,95 % na NWZ i 22,88 % ogółem; Wojciech Przyłęcki 50,05 % na NWZ i 22,93 % ogółem. WZA odbędzie się 13 października 2008 r.

Kernel Kompap

Aktualnie po rozliczeniu transakcji nabycia akcji spółki, Warsaw Equity Investments posiada 9,99 % ogólnej liczby głosów w spółce.

Mediatel

Sąd wydał dwa postanowienia o wykreśleniu zastawu rejestrowego ustanowionego na rzecz Elterix na wierzytelnościach (wartość zobowiązania zabezpieczonego zastawem w wysokości 650.000 PLN oraz 58.500 PLN) wobec Mediatel 4B, przysługujących Mediatel.

Permedia

Od 22 września 2008 Teresa Kot przestaje pełnić funkcję prokurenta w spółce.

PGNiG

Kapitał zakładowy spółki został podwyższony z 1.217,35 mln zł do ok. 1.251,74 mln zł.

Point Group

Na Emitenta przeniesiona została własność 1.570.000 akcji Index Copernicus International (24,49% głosów na WZ ICI). W związku z realizacją porozumienia inwestycyjnego z firmą Smart Marketing Solutions - wydawcą kwartalnika MaleMEN, spółka nabyła100% udziałów w Next Media Sp. z o.o. za 55 tys. zł.

Polnord

Kapitał zakładowy spółki, został podwyższony z ok. 35,87 mln zł do ok. 36,23 mln zł, w wyniku emisji 180.418 akcji serii K.

3

RAPORT DZIENNY

DOM MAKLERSKI PKO BP

23.09.2008

Prima Moda

Zarząd informuje o otrzymaniu dwóch umów najmu podpisanych obustronnie pomiędzy Prima Moda a Inter Ikea Centre Polska, na lokale handlowe w Centrum Handlowym w Poznaniu – Bulwary Poznańskie i Centrum Handlowym w Łodzi – Port Łódź, przeznaczone na salony firmowe Prima Moda. Łączna szacunkowa wartość umów wynosi ok. 3,18 mln PLN brutto.

Próchnik

Krzysztof Osiej złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu Próchnik z dniem 22 września 2008 r.

Progress

Zarząd informuje o podjęciu 22 września 2008 r. przez NWZ uchwały w przedmiocie ogłoszenia ponownej przerwy w obradach Zgromadzenia zwołanego na 8 września 2008 r. Ponowne wznowienie obrad nastąpi po przerwie 26 września. Wykaz Akcjonariuszy z 5% głosów na NWZ 22 września 2008 r.: Novakonstelacja 24,966%ogółem i 100,00% na NWZ.

Rainbow Tours

Wartość obrotów z tytułu organizacji imprez turystycznych wyniosła w sierpniu 2008 r. 45,5 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2007 r., oznacza wzrost sprzedaży o 55%.

Ruch

Tadeusz Lisiecki – Członek RN nabył 887 akcji RUCH. Akcje zostały nabyte nieodpłatnie od Skarbu Państwa.

Sovereign

Podmiot zależny Emitenta –Sovereign Recovery – zawarła umowę factoringu ze spółką Pekabex Bet. Na podstawie przedmiotowej umowy Sovereign Recovery może nabywać wierzytelności do 2 mln zł.

Suwary

NFI Midas zbył 41.000 akcji SUWARY. W wyniku transakcji NFI Midas posiada 16,69 % ogólnej liczby głosów. NFI Midas zbył 30.000 akcji SUWARY. W wyniku transakcji NFI Midas posiada 110.032 akcji SUWARY (13,11% głosów).

Telekomy

UOKiK wydał zgodę na przejęcie kontroli nad Sferią (spółka działa na terenie Warszawy i Ostrołęki, ma ponad 100 tys. abonentów) przez Zygmunta Solorza-Żaka. W 2007 roku Sferia miała 37,7 mln zł przychodów i 28 mln zł straty EBITDA. Strata netto sięgnęła 65 mln zł. UKE może na początku października wydać decyzję o zmianie rezerwacji częstotliwości dla Sferii, co umożliwi spółce oferowanie usług telefonii komórkowej. Według doniesień prasowych trwa due diligence w P4 (operator sieci Play) zlecony przez skandynawskiego inwestora. Telefonia Dialog nabędzie 75% udziałów Petrotela (lokalny operator infrastrukturalny, 20 tys. abonentów w tym 8 tys. abonentów szerokopasmowego Internetu, przychody 32 mln zł, marża EBITDA 30%), za 32,4 mln zł od PKN Orlen.

Telestrada

Wstępne wyniki za sierpień 2008: Przychód jednostkowy 664 tys. zł (wzrost o 66,2%). Wstępne wyniki finansowe spółki zależnej - Infotel Service za sierpień 2008: przychody 620 tys. zł. Infotel Service stała się spółką zależną Telestrada 28 marca 2008 r.

TPSA

Od 15 września do 19 września 2008 r. TP S.A. w ramach Programu nabyła 1.968.928 akcji własnych. Średnia jednostkowa cena akcji nabytej w tym okresie wynosiła 21,5871 zł.

Triton

Spółka zależna od Emitenta – AS Motors Investment nabyła 20.792 akcji Triton Development za średnią cenę 4,12 zł za akcję.

TVN

Insiderzy 1) sprzedali 37.190 akcji TVN 2) kupili 26.190 akcji.

Vistula & Wólczanka

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej akcji Emitenta na rachunek bankowy Emitenta wpłynęła kwota ok. 45,72 mln zł. Tym samym zostały objęte i opłacone wszystkie 8.021.810 akcji serii G.

4

RAPORT DZIENNY

DOM MAKLERSKI PKO BP

23.09.2008

Wykresy i tabele sektorowe Rynek Paliw

Poniżej zamieszczamy nasz cotygodniowy zestaw wykresów, przedstawiający sytuację na rynku paliwowym. (L. Zalewski) Ceny spot Brent-Rotterdam USD/bbl vs PLN/bbl 150 130

290

110

240

90 190 70 140

50 30

90 sty 04

kwi 04

lip 04

paź 04

sty 05

kwi 05

lip 05

paź 05

sty 06

kwi 06

lip 06

Cena spot ropy Brent-ROT, USD/bbl (lew .sk)

paź 06

sty 07

kwi 07

lip 07

paź 07

sty 08

kwi 08

lip 08

Cena spot ropy Brent-ROT, PLN/bbl (pr.sk.)

Dyferencjał: Brent-Rotterdam vs Ural-Mediterranean, USD/bbl 10 8 6 4 2 0 sty 04

kwi 04

lip 04

paź 04

sty 05

kwi 05

lip 05

paź 05

sty 06

kwi 06

lip 06

Dyferencjał, USD/bbl

paź 06

sty 07

kwi 07

lip 07

paź 07

sty 08

kwi 08

paź 07

sty 08

kwi 08

lip 08

Średnie kw artalne, USD/bbl

Marże rafineryjne, ropa Brent-Rotterdam, USD/bbl 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 sty 04

kwi 04

lip 04

paź 04

sty 05

kwi 05

lip 05

paź 05

sty 06

kwi 06

lip 06

paź 06

Marże rafineryjne, ropa Brent-ROT, USD/bbl

sty 07

kwi 07

lip 07

lip 08

Średnie kw artalne, USD/bbl

5

RAPORT DZIENNY

DOM MAKLERSKI PKO BP

Spółka

Rekomendacja

Data rekomendacji

Cena docelowa

2007

P/E skorygowane 2008P 2009P

2007

23.09.2008

EV/ EBITDA 2008P

2009P

Paliwa Grupa Lotos PGNiG PKN Orlen

Neutralnie Akumuluj Akumuluj

2008-03-19 2008-05-12 2008-03-28

34,58 4,65 44,40

3,6 8,0 5,4

3,8 15,5 5,6

11,0 12,5 9,3

3,2 7,4 4,5

2,9 6,0 3,7

3,1 5,2 4,0

Chemia Ciech Police Puławy *

Kupuj Neutralnie Akumuluj

2008-06-20 2008-02-25 2008-05-08

87,00 18,00 165,00

7,1 7,2 13,2

7,3 5,1 4,7

5,9 6,6 6,2

6,1 4,2 4,9

5,1 2,8 2,7

4,5 3,3 3,0

Telekomunikacja Multimedia TPSA

Neutralnie

2008-09-04

24,30

16,0 13,5

11,6 11,7

9,3 11,3

6,7 4,8

5,5 4,6

4,8 4,6

Media Agora Cinema City MNI TVN

Neutralnie Akumuluj Kupuj Akumuluj

2008-05-16 2008-04-14 2008-03-06 2008-07-11

38,00 32,50 4,20 19,50

15,5 19,9 14,4 16,69

12,2 18,9 11,2 14,70

10,7 13,7 10,1 14,05

6,4 10,5 6,0 11,68

5,7 8,7 5,5 9,75

5,2 7,2 5,3 8,39

IT Asseco Poland ATM Comarch Qumak-Sekom Sy gnity

-

-

20,7 11,6 12,5 18,4 -

13,7 12,3 11,5 15,5 53,5

10,6 11,6 10,0 13,4 9,9

11,8 6,4 10,2 11,0 -

7,1 5,7 8,5 10,0 3,8

6,2 5,5 7,7 8,9 3,1

-

Budowlany i deweloperski Dom Dev elopment Energomontaż Płn. Elektrotim Kupuj Gant w trakcie aktualizacji GTC Kupuj Polimex Mostostal Kupuj Projprzem Akumuluj

2008-02-07 2008-03-27 2008-06-17 2008-08-20

30,00 42,50 6,80 22,20

3,6 54,3 12,8 3,1 5,8 23,4 18,3

4,0 15,1 14,3 2,9 9,8 17,8 12,2

3,1 11,7 13,3 3,1 2,5 13,0 8,5

3,0 25,0 5,3 5,3 5,8 14,1 5,2

3,2 7,2 5,8 6,9 9,1 10,0 5,1

2,5 5,1 4,6 6,4 2,1 8,3 4,0

Drzewny i papierniczy Grajewo Neutralnie Mondi Świecie Neutralnie

2008-09-11 2008-07-22

14,30 39,30

5,1 8,4

12,4 11,9

12,5 9,5

4,5 5,2

6,2 6,5

5,2 5,0

Dystrybutorzy farmaceutyków Farmacol Neutralnie PGF Akumuluj Prosper Torf arm Kupuj

2008-07-01 2008-06-18 2008-06-03

35,88 67,00 66,00

11,0 10,2 10,8 13,6

10,1 9,0 8,6 14,0

9,5 7,4 10,1 8,2

8,0 9,2 12,8 13,6

7,4 6,8 8,0 9,1

6,8 6,5 7,6 7,0

Spożywczy Jutrzenka Makarony Mieszko Wawel Pamapol Sf inks

Neutralnie Sprzedaj Redukuj

2008-03-07 2008-04-16 2008-06-25

2,86 10,04 17,47

8,7 16,0 11,0 4,2 51,7

7,2 10,6 10,2 6,9 36,3

5,3 19,8 10,3 10,2 5,1 37,1

3,1 7,6 5,5 6,9 3,2 9,9

7,0 5,8 5,3 6,3 2,9 7,0

5,4 3,8 4,4 6,0 2,4 5,3

Pozostałe Apator Centrostal Gdańsk KGHM Lentex Oponeo.pl Selena Stalprodukt TIM WSiP Zelmer

Kupuj Akumuluj Kupuj Kupuj Kupuj Kupuj -

2008-03-03 2008-08-18 2007-12-21 2008-07-09 2008-06-06 2008-05-14 -

20,50 85,80 40,00 20,00 21,50 18,50 -

10,7 3,2 31,5 47,8 6,1 11,8 8,1 9,9 17,6

10,8 16,8 4,8 16,7 21,8 6,2 13,3 9,5 12,0 12,2

8,3 11,5 5,3 13,9 14,4 5,0 9,3 10,1 11,7 10,2

6,8 1,9 8,3 38,7 4,6 8,8 5,5 10,0 10,4

6,2 15,8 2,7 4,6 16,5 5,7 8,7 6,0 8,3 8,1

5,1 14,7 2,9 3,9 11,1 4,8 6,2 6,1 8,1 6,9

* wskaźnik dla roku 2008 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 2007/2008, dla pozostałych lat analogicznie

Materiały periodyczne w Raporcie Dziennym: Poniedziałek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii Środa: wykres cen papieru

Źródła informacji: komunikaty spółek w systemie ESPI, Parkiet, Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna, PAP, Reuters, Bloomberg

6