QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עמ '‪: "46‬תשתפו פעולה בצדקה ויראת שמים"‪.‬‬ ‫בעמוד ‪, 38‬הטקסט עוסק באהבת המוסלמי לאחיו‬ ‫ובאתיקה של הקשר עם...
Author: Philip Day
2 downloads 1 Views 1MB Size
‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עמ '‪: "46‬תשתפו פעולה בצדקה ויראת שמים"‪.‬‬ ‫בעמוד ‪, 38‬הטקסט עוסק באהבת המוסלמי לאחיו‬ ‫ובאתיקה של הקשר עם חברים‪.‬‬

‫הנושא של היצירה האנליטית היא שיתוף הפעולה ‪.‬‬ ‫בעמוד ‪, 46‬יש ציור של ארבעה ילדים כשהם חופרים‬ ‫באדמה ‪.‬מעל לציור יש ציטוט מהקוראן‪:‬‬ ‫"אלוהים הכל‪-‬יכול אמר ‪:‬שתפו פעולה בצדקה ויראת‬ ‫שמים "(‪.)5:2‬‬ ‫בעמוד השני נכתב"‪:‬באהבה ותוך שיתוף פעולה אנו נבנה‬ ‫את פלסטין"‪.‬‬ ‫עוד כתוב שם" ‪:‬אני מוסלמי‪:‬אני עוזר לאבא שלי ‪,‬לאמא‬ ‫שלי ‪,‬לאחים שלי בעבודותיהם‪.‬‬ ‫אני עוזר לחברים שלי ‪,‬ומסייע להם לעשות מעשים טובים‪.‬‬ ‫אני עוזר לשכנים שלי ‪,‬ומסייע להם לעשות טוב‪.‬‬ ‫אני עוזר לקרובי ומסייע להם לעשות טוב‪.‬‬ ‫אני עוזר לעניים ‪,‬ומסייע להם בצרכיהם "‪(.‬עמ '‪.) 46-47‬‬

‫‪], Part 2, Grade 1‬اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ[ ‪Islamic Education‬‬ ‫ص ‪ "46‬وﺗﻌﺎوﻧﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮ واﻟﺘﻘﻮى‬ ‫"‪p.46: "Cooperate with righteousness and piety.‬‬ ‫"‬ ‫‪On page 38, it talks about Muslims' love for their‬‬ ‫ﻣﻦ ﺻﻔﺤﺔ ‪ 38‬ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻣﺤﺒﺔ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻷﺧﻴﺒﻪ وﺁداب اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ‬ ‫‪brothers, and the ethics of dealing with friends‬‬ ‫اﻷﺻﺪﻗﺎء‬ ‫‪The subject of the analytical piece is cooperation. On‬‬ ‫‪page 46, there is a drawing with four children digging in‬‬ ‫‪the ground. Above the drawing there is a quote from the‬‬ ‫‪Quran:‬‬ ‫‪"God Almighty said: Cooperate in righteousness and piety‬‬ ‫‪(5:2)." Written on the next page is "with love and‬‬ ‫"‪cooperation we build Palestine‬‬ ‫‪Also written is: "I am a Muslim:‬‬ ‫‪I help my mother, my mother, and my siblings with their‬‬ ‫‪work.‬‬ ‫‪I help my friends, assisting them in doing good.‬‬ ‫‪I help my neighbors, assisting them in doing good.‬‬ ‫‪I help my relatives assisting them in doing good.‬‬ ‫‪I help the poor, assisting them in their need" (p.46-47).‬‬

‫‪2‬‬

‫ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ هﻮ اﻟﺘﻌﺎون ‪.‬ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺔ رﻗﻢ ‪ 46‬ﻳﻮﺟﺪاﻟﺮﺳﻢ ‪3‬‬ ‫وﻓﻴﻪ أرﺑﻌﺔ أوﻻد ﻳﻐﺮﺳﻮن ﻏﺮﻳﺴﺔ ﻓﻲ اﻷرض ‪.‬ﻓﻮق اﻟﺮﺳﻢ ﺗﻮﺟﺪ‬ ‫اﻟﻌﺒﺎرة ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن ‪:‬‬ ‫"ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪:‬وﺗﻌﺎوﻧﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮ واﻟﺘﻘﻮى "(اﻟﻤﺎﺋﺪة ‪. )2:‬ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻳﻜﺘﺐ" ‪:‬ﺑﺎﻟﻤﺤﺒﺔ واﻟﺘﻌﺎون ﻧﺒﻨﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ‪".‬‬ ‫آﻤﺎ ﻳﻜﺘﺐ‪:‬‬ ‫"أﻧﺎ‬ ‫ﻣﺴﻠﻢ‪:‬‬ ‫أﺳﺎﻋﺪ أﻣﻲ وأﺑﻲ وإﺧﻮﺗﻲ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ‪.‬‬ ‫أﺳﺎﻋﺪ أﺻﺪﻗﺎﺋﻲ ‪,‬وأﻋﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ‬ ‫اﻟﺨﻴﺮ‪.‬‬ ‫أﺳﺎﻋﺪ ﺟﻴﺮاﻧﻲ ‪,‬وأﻋﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺨﻴﺮ‪.‬‬ ‫أﺳﺎﻋﺪ أﻗﺎرﺑﻲ ‪,‬وأﻋﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺨﻴﺮ‪.‬‬ ‫أﺳﺎﻋﺪ اﻟﻔﻘﺮاء ‪,‬وأﻋﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﻢ (ص ‪.)46-47.‬‬

‫הנושא של היצירה האנליטית הוא שיתוף הפעולה ‪.‬מעל‬ ‫לציור יש ציטוט מהקוראן‪:‬‬ ‫הקדוש ברוך הוא אמר" ‪:‬לשתף פעולה בצדקה ויראת‬ ‫שמיים "(אלמאידה ‪. )2:‬בעמוד הבא כתוב" ‪:‬באהבה ועם‬ ‫שיתוף הפעולה ‪,‬אנו בונים פלסטין "(עמ '‪.)46-47‬‬

‫‪The subject of the anaytical piece is cooperation. Above‬‬ ‫‪the drawing there is a quote from the Qur'an:‬‬ ‫'‪The Almighty said: 'Cooperate in righteousness and piety‬‬ ‫‪(5:2). On the following page is written: "With love and‬‬ ‫‪cooperation, we build Palestine" (p. 46 - 47).‬‬

‫‪Page 1‬‬

‫ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ هﻮ اﻟﺘﻌﺎون ‪.‬ﻓﻮق اﻟﺮﺳﻢ ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻌﺒﺎرة ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻘﺮﺁن ‪:‬‬ ‫"ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪:‬وﺗﻌﺎوﻧﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮ واﻟﺘﻘﻮى "(اﻟﻤﺎﺋﺪة ‪. )2:‬ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻳﻜﺘﺐ" ‪:‬ﺑﺎﻟﻤﺤﺒﺔ واﻟﺘﻌﺎون ﻧﺒﻨﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ "(ص ‪.)46-47.‬‬

‫‪4‬‬

QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS 5 6

National Education [‫]اﻟﺘﻨﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬, Part 2, Grade 1 My redemption, my redemption ‫ ﻓﺪاﺋﻲ ﻳﺎ أرﺿﻲ ﻳﺎ أرض‬،‫ ﻓﺪاﺋﻲ‬،‫ﻓﺪاﺋﻲ‬ My redemption, my land, land of my ancestors ‫اﻟﺠﺪود‬ My redemption, my redemption My redemption, my people, people of eternity ‫ ﻓﺪاﺋﻲ ﻳﺎ ﺷﻌﺒﻲ ﻳﺎ ﺷﻌﺐ‬،‫ ﻓﺪاﺋﻲ‬،‫ﻓﺪاﺋﻲ‬ ‫اﻟﺨﻠﻮد‬ By the oath under the shade of the flag By my land and nation, and the fire of pain ‫ﺑﺤﻖ اﻟﻘﺴﻢ ﺗﺤﺖ ﻇﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﺻﺮار ﺷﻌﺒﻲ ﺑﻨﺎر‬ ‫اﻷﻟﻢ‬ I will live as a redemption, I will remain a redeemer, I will spend my redemption - until my country returns ‫ﺳﺄﺣﻴﺎ ﻓﺪاﺋﻲ وأﻣﻀﻲ ﻓﺪاﺋﻲ وأﻗﻀﻲ ﻓﺪاﺋﻲ ﻹﻟﻰ ان‬ ‫ﺗﻌﻮد‬ My redemption, my redemption My redemption, my land, land of my ancestors ‫ ﻓﺪاﺋﻲ ﻳﺎ أرﺿﻲ ﻳﺎ أرض‬،‫ ﻓﺪاﺋﻲ‬،‫ﻓﺪاﺋﻲ‬ My redemption, my redemption ‫اﻟﺠﺪود‬ My redemption, my people, people of eternity p.46 ‫ ﻓﺪاﺋﻲ ﻳﺎ ﺷﻌﺒﻲ ﻳﺎ ﺷﻌﺐ اﻟﺨﻠﻮد‬،‫ ﻓﺪاﺋﻲ‬،‫ﻓﺪاﺋﻲ‬

,‫ארץ אבותיי‬, ‫ארצי‬, ‫גאולתי‬, ‫גאולתי‬ ,‫גאולתי‬, ‫גאולתי‬ ,‫עם הנצח‬, ‫עמי‬ ,‫בשבועה תחת צילו של הדגל‬ ,‫ואש הכאב‬, ‫אומתי‬, ‫על ידי ארצי‬ ,‫אשאר כגואל‬, ‫אחיה כגאולה‬ ...‫עד שובה של ארצי‬, ‫ואמשיך בגאולה‬

7 8

Our Beautiful Language [‫]ﻟﻐﺘﻨﺎ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ‬, Part 1, Grade 1 ‫ﻟﻴﺘﻌﻠﻢ اﻷوﻻد ﻋﻦ ﺣﺮف اﻟﻤﻴﻢ‬ For children to learn the letter meem, the sentence 'My ‫ ﻣﺮات‬5 ‫ذآﺮت اﻟﺠﻤﻠﺔ‬- ‫ﻋﻠﻢ ﺑﻼدي ﻣﺮﻓﻮع‬ country's flag is raised' is listed five times. p.14

9

‫ﻓﺎرس ﻳﺤﺮث اﻷرض‬ ‫ﻋﻔﺎف ﺗﺰرع اﻟﻔﻮل‬ ‫رﻓﻴﻒ ﺗﺰﻳﻞ اﻟﻌﺸﺐ‬ ‫ﻓﺎدي ﻳﻨﻜﺶ ﺑﺎﻟﻔﺄس‬

10

.‫ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ وﻓﻘﻂ آﻠﻤﺔ ﺟﻨﺪي وﻣﺴﺠﺪ ﻣﺬآﻮرﺗﻴﻦ‬

Faris is plowing the earth. Affaf is planting beans. Rafif is pulling weeds. Fadi is chopping with his ax. P.51 There is no relationship, and only the words 'soldier' and 'mosque' are given. P.117

Page 2

‫המשפט "דגל מולדתי‬, ‫כדי שהילדים ילמדו את האות מם‬ ‫ פעמים‬5 ‫מורם "מופיע‬ ‫פארס חורש את האדמה‬ ‫עפאף שותלת את הפול‬ ‫רפיף מוציאה את עשבים‬ ‫פאדי חוטב בגרזן‬

.‫אין קשר ורק המילה חייל ומסגד מאוזכרים‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪11‬‬ ‫הם ביחד בסולידאריות ‪,‬חוגגים ביחד ‪,‬השמחה ממלאת‬ ‫את לבם לרגל שחרור האסירים‪.‬‬ ‫הסולידריות הזו והשמחה מעידה על אחדותם וההזדהות‬ ‫שלהם כבני אדם בתוך החברה וכמובן כבניה של מולדת‬ ‫אחת‪.‬‬ ‫"אהבתיך ‪,‬ואהבתיך יותר"‬ ‫"מסרתי לך את היקר ביותר שהיה לי ‪,‬האם יש משהו‬ ‫יותר יקר מנשמתי? "‬ ‫"הקדושים המעונים שלך הם בני האדמה ‪,‬הם נטעו אותך‬ ‫אדום וירוק"‪.‬‬ ‫"השכנים מהרו לעזור ואחד מהם לקח את התינוקות‬ ‫לביתו "‪.‬עמ '‪119‬‬ ‫"מתוך אהבה לאדמתך ‪,‬אני מנשק אותה ‪,‬ומוקיר את‬ ‫הישרדותך "‬ ‫"הקדושים המעונים(שהידים) שלך הם בני האדמה ‪,‬אשר‬ ‫נטעו אותך באדום וירוק"‪.‬‬ ‫"נתתי לך את הדבר הכי היקר לי ‪,‬האם יש דבר היקר‬ ‫מנשמתי?"‬ ‫"וופא יצאה מהכלא"‪.‬‬ ‫"ביציאת וופא מהכלא‬ ‫"עומד לצאת איימן ושמחתנו תהיה מלאה"‪.‬‬

‫שחר החירות ‪-‬זאת כותרת השיר‬ ‫‪ - 1‬אומת החירות‬ ‫‪ - 2‬וופא יצאה מהכלא‬ ‫‪ - 3‬אימה של וופא שמחה מאוד‬ ‫‪ - 4‬השכנים חגגו את יציאת וופא מהכלא‬

‫"‪...‬‬

‫‪], Part 2, Grade 1‬ﻟﻐﺘﻨﺎ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ[ ‪Our Beautiful Language‬‬ ‫‪They are together in solidarity, they celebrate together‬‬ ‫ﻳﺘﻀﺎﻣﻨﻮن ‪,‬ﻳﺤﺘﻔﻠﻮن ﻣﻌﺎ اﻟﻔﺮﺣﺔ ﺗﻤﻼ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻻﺳﺮى‬ ‫هﺬا اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﻔﺮﺣﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﺗﺤﺎدهﻢ وﺗﻀﺎﻣﻨﻬﻢ آﺎﻓﺮاد ﻓﻲ‬ ‫‪with joy filling their hearts on the occasion of prisoners‬‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫‪being freed.‬‬ ‫‪This solidarity and joy indicate their unity‬‬ ‫‪and solidarity as members of society, and of course as‬‬ ‫وﻃﺒﻌﺎ آﺎﺑﻨﺎء وﻃﻦ واﺣﺪ‬ ‫‪sons of one homeland. p.34‬‬

‫‪12‬‬

‫"اﺣﺒﺒﺘﻚ ﺣﺒﻴﻦ واآﺜﺮ"‬ ‫"اﺳﻠﻤﺘﻚ اﻏﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﻨﺪي هﻞ اﻏﻠﻰ ﻣﻦ روﺣﻲ ﻳﺬآﺮ"‬ ‫"ﺷﻬﺪاؤك اﺑﻨﺎء اﻻرض زرﻋﻮك اﻻﺣﻤﺮ ﻓﺎﻻﺧﻀﺮ"‬

‫‪13‬‬

‫اﺳﺮع اﻟﺠﻴﺮان ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﺎﺧﺬ اﺣﺪهﻢ اﻻﻃﻔﺎل اﻟﻰ ﺑﻴﺘﻪ "ص ‪119‬‬

‫‪14‬‬

‫"ﺣﺒﺎ ﻟﺘﺮاﺑﻚ اﻟﺜﻤﻪ واﻻﺧﺮ ﻟﺒﻘﺎﺋﻚ اﻗﺪر"‬ ‫"ﺷﻬﺪاؤك اﺑﻨﺎء اﻻرض زرﻋﻮك اﻻﺣﻤﺮ ﻓﺎﻻﺧﻀﺮ"‬ ‫"اﺳﻠﻤﺘﻚ اﻏﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﻨﺪي هﻞ اﻏﻠﻰ ﻣﻦ روﺣﻲ ﻳﺬآﺮ"‬

‫‪15‬‬

‫"‪"Wafa' departed the prison.‬‬ ‫"‪"With Wafa's departure from prison‬‬ ‫"‪"Ayman will depart, and our happiness will be complete.‬‬ ‫‪p.34‬‬

‫"ﺧﺮﺟﺖ وﻓﺎء ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻦ"‬ ‫‪"..‬ﺑﺨﺮوج وﻓﺎء ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻦ"‬ ‫‪..‬ﺳﻴﺨﺮج اﻳﻤﻦ وﻧﻜﻤﻞ ﻓﺮﺣﺘﻨﺎ"‬

‫‪16‬‬

‫‪The dawn of freedom -- this is the title of the poem. P.46‬‬

‫ﻓﺠﺮ اﻟﺤﺮﻳﺔ ‪---‬هﺬا ﻋﻨﻮان اﻟﻘﺼﻴﺪة‬

‫‪17‬‬

‫‪- 1‬وﻃﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ‬ ‫‪- 2‬ﺧﺮﺟﺖ وﻓﺎء ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻦ‬ ‫‪- 3‬ﻓﺮﺣﺖ ام وﻓﺎء آﺜﻴﺮا‬ ‫‪- 4‬اﺣﺘﻔﻞ اﻟﺠﻴﺮان ﺑﺨﺮوج وﻓﺎء ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻦ‬

‫‪18‬‬

‫"‪"I loved you, and loved you more‬‬ ‫‪"I gave you the most precious thing I had, is there‬‬ ‫"‪anything more precious than my soul‬‬ ‫‪"Your martyrs are sons of the soil, they planted you red‬‬ ‫‪and green" p.46‬‬ ‫‪"The neighbors rushed to help, and one of them took the‬‬ ‫‪children to his house." p. 119‬‬ ‫‪"Out of love for your soil, I kiss it, and the other love I‬‬ ‫"‪cherish for your survival‬‬ ‫‪"Your martyrs are sons of the soil, they planted you red‬‬ ‫"‪and green‬‬ ‫‪"I gave you the most precious thing I had, is there‬‬ ‫‪anything more precious than my soul" p.46‬‬

‫‪1 - Nation of freedom‬‬ ‫‪2 - Wafa' departed the prison‬‬ ‫‪3 - Wafa's mother was overjoyed‬‬ ‫‪4 - The neighbors celebrated Wafa's departure from the‬‬ ‫‪prison. p.34‬‬

‫‪Page 3‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫האיורים מוסיפים ידע לתלמיד ומציגים לו תמונה של‬ ‫אפיוני העיר ירושלים אשר מוזכרים בשיעור ;הם גם‬ ‫מראים את שמחת התלמידים והנאתם מהטיול לבירה‪.‬‬

‫'‪The illustrations are explanatory, increasing students‬‬ ‫‪information and embodying for them the features of‬‬ ‫‪Jerusalem which are mentioned in the lesson, while also‬‬ ‫‪showing the students' happiness and enjoyment of the‬‬ ‫‪trip to the capital. P.62‬‬

‫اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت اﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ‪,‬ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻄﺎﻟﺐ وﺗﺠﺴﺪ ﻟﻪ ﺻﻮرة ﻟﻤﻼﻣﺢ ‪19‬‬ ‫ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس‬ ‫اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﺪرس ‪,‬آﻤﺎ واﻧﻬﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﺳﺮور اﻟﻄﻼب واﺳﺘﻤﺘﺎﻋﻬﻢ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﻰ‬ ‫اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‪.‬‬

‫ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻤﺎ ﻳﺮاﻩ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺮﺳﻤﺔ ‪,‬ﻟﺬا ﻓﻌﻠﻴﻪ ان ﻳﻌﺒﺮ‬ ‫ﻣﺜﻼ ﻋﻦ‬ ‫اهﻤﻴﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎﻋﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮﻩ اﺗﺠﺎهﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ هﺬﻩ اﻟﺮﺳﻤﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ‬ ‫اﺣﺪ اهﻢ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫"לילה במחנה"‬ ‫באחד מלילות החורף ‪,‬סופת גשמים הציפה את ביתה של‬ ‫אום סאבר וילדיה התעוררו מפוחדים ‪.‬השכנים מהרו‬ ‫לעזור לה ‪.‬אחד מהם לקח את הילדים לביתו ‪.‬אום סאבר‬ ‫הביטה בתמונת ביתה התלויה על הקיר ‪,‬ואמרה "הלוואי‬ ‫והיינו נשארים ביפו‪" ,‬עמ '‪119‬‬

‫"‪"A night in the camp‬‬ ‫‪One winter night, a rainstorm flooded Um Saber's house,‬‬ ‫‪and her children woke up afraid. The neighbors rushed‬‬ ‫‪to help, and one of them took the children to his house.‬‬ ‫‪Um Saber looked at the picture of her house hanging on‬‬ ‫‪the wall, and said 'I wish we had stayed in Jaffa'" p. 119‬‬

‫"ﻟﻴﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻴﻢ"‬ ‫"ﺗﺴﻜﻦ ام ﺻﺎﺑﺮ وﻓﻲ ﻟﻴﻠﺔ ﺷﺘﺎء ﻋﺎﺻﻔﺔ ﻏﻤﺮت ﻣﻴﺎﻩ اﻻﻣﻄﺎر ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ‬ ‫ﻓﺎﻓﺎق اﻃﻔﺎﻟﻬﺎ ﺧﺎﺋﻔﻴﻦ"‬ ‫"اﺳﺮع اﻟﺠﻴﺮان ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة"‪..‬‬ ‫"ﻧﻈﺮت ام ﺻﺎﺑﺮ اﻟﻰ ﺻﻮرة ﺑﻴﺘﻬﺎ اﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺋﻂ وﻗﺎﻟﺖ ﻟﻴﺘﻨﺎ‬ ‫ﺑﻘﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻳﺎﻓﺎ "‪..‬ص ‪119‬‬

‫‪21‬‬

‫השיעור הקודם מדבר על קושי החיים במחנה ‪,‬ועל‬ ‫החלום לשוב ליפו ‪,‬שברחו ממנה ‪.‬ובאשר לציור הזה ‪,‬‬ ‫האירועים שבו מראים את שלב גירוש העקורים מבתיהם ‪,‬‬ ‫כשחיילים עומדים בדרכם‪.‬‬

‫‪The previous lesson talks about the difficulty of life in the‬‬ ‫‪camp, and about the dream of returning to Jaffa, from‬‬ ‫‪which they had fled. As for this drawing, its events‬‬ ‫‪capture the phase of displaced persons being expelled‬‬ ‫‪from their homes, with soldiers standing in their way.‬‬ ‫‪p.123‬‬

‫اﻟﺪرس اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻴﻢ وﻋﻦ ﺣﻠﻢ اﻟﻌﻮدة‬ ‫اﻟﻰ ﻳﺎﻓﺎ اﻟﺘﻲ هﺠﺮوا ﻣﻨﻬﺎ ‪.‬اﻣﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺮﺳﻤﺔ ﻓﺎﺣﺪاﺛﻬﺎ ﺗﻠﺘﻘﻂ ﻣﺮﺣﻠﺔ‬ ‫ﺗﻬﺠﻴﺮ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ ﻋﻦ دﻳﺎرهﻢ وﺟﻨﻮد ﻳﻘﻔﻮن ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﻢ‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫"وﻃﻨﻲ‬ ‫وﻃﻨﻲ وﻃﻨﻲ ﻣﺎ أﺣﻼﻩ‬ ‫وﻃﻨﻲ وﻃﻨﻲ أﻧﺎ أهﻮاﻩ‬ ‫أﻧﺎ أﺣﻤﻴﻪ أﻧﺎ أﺑﻨﻴﻪ‬ ‫هﻮ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻲ أﻧﺎ أﻓﺪﻳﻪ "(ص ‪.)32.‬‬

‫‪23‬‬

‫התלמיד מתבקש להביע מה הוא רואה בציור הזה ;כך‬ ‫למשל עליו לתאר את חשיבותה של ירושלים ‪,‬את‬ ‫מעמדה ‪,‬ואת רגשותיו כלפיה באמצעות ציור זה של אחד‬ ‫המקומות המשמעותיים הערביים בעיר ירושלים‪.‬‬

‫מולדתי מולדתי ‪,‬כל כך יפה‬ ‫מולדתי מולדתי ‪,‬אני אוהב אותה‬ ‫אגן עליה ואבנה אותה‬ ‫היא בלבי ואקריב עצמי למענה "(עמ '‪)32‬‬

‫‪The student is asked to express what he sees in this‬‬ ‫‪drawing, and so for instance he has to describe the‬‬ ‫‪importance of Jerusalem, its stature, and his feelings‬‬ ‫‪towards it, through this drawing, one of which bears the‬‬ ‫‪Arab landmarks of the city of Jerusalem. p.73‬‬

‫‪My country‬‬ ‫‪My country, my country, how beautiful it is‬‬ ‫‪My country, my country, I love it‬‬ ‫‪I protect it, I build it‬‬ ‫)‪It is in my heart, I sacrifice for it (p.32‬‬

‫‪Page 4‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫"ירושלים בלבי מרחוק ומקרוב‬ ‫אני בדרך אליך ‪,‬לפקודתך ירושלים‬ ‫אומת אבותיי ‪,‬כל תהילתי‬ ‫אל המישור והעמק אנו נשוב ‪,‬ירושלים "עמ '‪73‬‬

‫‪"Jerusalem is in my heart, near and far‬‬ ‫‪I'm on the way to you, Jerusalem‬‬ ‫‪People of my forefathers, all of my glory‬‬ ‫‪To the plain and the valley we will return, Jerusalem" p.73‬‬

‫"اﻟﻘﺪس ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﻌﺪ واﻟﻘﺮب‬ ‫اﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪرب ﻟﺒﻴﻚ ﻳﺎ ﻗﺪس‬ ‫ﻳﺎ اهﻞ اﺟﺪادي ﻳﺎ آﻞ اﻣﺠﺎدي‬ ‫ﻟﻠﺴﻬﻞ واﻟﻮادي ﺳﻨﻌﻮد ﻳﺎ ﻗﺪس "ص ‪73‬‬

‫‪24‬‬

‫‪25‬‬ ‫עמ '‪:72‬‬ ‫מאג'ד אמר ‪:‬שלום עליכם ‪,‬איפה עיסאם דודתי?‬ ‫אמרה ‪:‬היכנס ‪,‬הוא בבית ‪.‬ועיסאם הגיע ‪,‬קיבלו בסבר‬ ‫פנים ואמר ‪:‬מה זה אשר עמך ‪,‬מאג'ד?‬ ‫אמר ‪:‬אלה הם דגלי פלסטין ‪,‬אנו רוצים לקשט בהם את‬ ‫הרחובות ‪,‬שבהרי היום הוא ה‪ 15-‬בנובמבר ‪,‬והוא יום‪-‬‬ ‫העצמאות ‪.‬נלך אחר‪-‬כך לראות את החגיגה אשר תתקיים‬ ‫במרכז העיר‪.‬‬ ‫עיסאם אמר ‪:‬אם כך ‪,‬הבה נחגוג את יום‪-‬העצמאות‪".‬‬

‫עמ '‪: "66‬הגיעו לכלא בשעה שבע בבוקר ‪.‬חיכו זמן ארוך‬ ‫מול שערי הכלא ‪,‬ולאחר שלוש שעות השקיף עליהם אחד‬ ‫החיילים ‪,‬ואמר ‪:‬הביקור אזור היום‪".‬‬

‫עמ '‪:71‬‬ ‫"אם העם היום חפץ חיים‬ ‫אין לו מנוס מפני היענות לגורל‬ ‫וללילה אין מנוס מפני סיומו‬ ‫ולכבלים אין מנוס מפני שבירתם ‪.‬‬

‫‪], Part 1, Grade 2, 2009‬ﻟﻐﺘﻨﺎ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ[ ‪Our Beautiful Language‬‬ ‫‪p. 72: Majed said: Peace be upon you. Where is Essam,‬‬ ‫ص ‪:72‬‬ ‫?‪aunt‬‬ ‫ﻗﺎل ﻣﺎﺟﺪ‪:‬اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ‪,‬اﻳﻦ ﻋﺼﺎم ﻳﺎ ﺧﺎﻟﺘﻲ؟‬ ‫ﻗﺎﻟﺖ‪:‬ﺗﻔﻀﻞ‪,‬أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ ‪.‬ﻓﺠﺎء ﻋﺼﺎم‪,‬ورﺣﺐ ﺑﻪ وﻗﺎل‪:‬ﻣﺎ هﺬا اﻟﺬي‬ ‫‪She said: Come on in, he's at home. Essam came and‬‬ ‫ﻣﻌﻚ ﻳﺎﻣﺎﺟﺪ؟‬ ‫‪welcomed him. He said: What do you have with you,‬‬ ‫ﻗﺎل‪:‬اﻧﻬﺎ أﻋﻼم ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ‪,‬ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﺰﻳﻦ ﺑﻬﺎ اﻟﺸﻮارع ‪,‬ﻓﺎﻟﻴﻮ هﻮ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫‪Majed? Majed said: They are Palestinian flags, we want‬‬ ‫ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪,‬وهﻮ ﻋﻴﺪ اﻷﺳﺘﻘﻼل ‪,‬وﺳﻨﺬهﺐ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ‬ ‫‪to decorate the streets with them, since today is‬‬ ‫ﻟﻤﺸﺎهﺪة اﻷﺣﺘﻔﺎل اﻟﺬي ﺳﻴﻘﺎم ﻓﻲ وﺳﻂ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪November 15th, Independence Day, and after that we will‬‬ ‫ﻗﺎل ﻋﺼﺎم ‪:‬إذن هﻴﺎ ﺑﻨﺎ ﻧﺤﺘﻔﻞ ﺑﻌﻴﺪ اﻷﺳﺘﻘﻼل‪.‬‬ ‫‪go watch the celebration that will take place downtown.‬‬ ‫‪Essam said: So let us go celebrate Independence Day.‬‬

‫‪p. 66: They arrived at the prison at 7am. They waited for‬‬ ‫‪a long time in front of the prison gates, and after three‬‬ ‫‪hours one of the guards looked at them and said 'Visiting‬‬ ‫"'‪is forbidden today.‬‬ ‫‪p.71: If, one day, a people desires to live, then fate will‬‬ ‫‪answer their call‬‬ ‫‪And their night will then begin to fade, and their chains‬‬ ‫"‪break and fall.‬‬

‫‪Page 5‬‬

‫ص ‪:"66‬وﺻﻠﻮ إﻟﻰ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ‪".‬أﻧﺘﻈﺮوا‬ ‫ﻃﻮﻳﻼ "أﻣﺎم ﺑﻮاﺑﺎت اﻟﺴﺠﻦ ‪,‬وﺑﻌﺪ ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت أﻃﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ أﺣﺪ‬ ‫اﻟﺠﻨﻮد ‪,‬وﻗﺎل ‪:‬اﻟﺰﻳﺎرة ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ هﺬا اﻟﻴﻮم"‪.‬‬

‫ص‪:71‬‬ ‫"إذا اﻟﺸﻌﺐ ﻳﻮﻣﺎ "اراد اﻟﺤﻴﺎة‬ ‫وﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﻴﻞ ان ﻳﻨﺠﻠﻲ‬

‫‪26‬‬

‫‪27‬‬

‫‪28‬‬ ‫ﻓﻼ ﺑﺪ أن ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﻘﺪر‬ ‫وﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﻘﻴﺪ ان ﻳﻨﻜﺴﺮ"‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫אל בית‪-‬הספר ‪,‬אל בית‪-‬הספר‬ ‫נשוב נשוב אל בית‪-‬הספר‬ ‫נשוב אליו לכיתה חדשה‬ ‫בוקר יפה ושנה שמחה‬ ‫אומר לנו המנהל במאור פנים‬ ‫נפגוש את מורנו הטוב‬ ‫על מנת לשמוע ממנו דברים מועילים‬ ‫בוקר יפה ושנה שמחה‬ ‫נסתדר בשורה אל מול הידע‬ ‫ונרומם אותו אל‪-‬על‬ ‫ובשם פלסטין נרומם השיר (גם ‪:‬הימנון)‬ ‫בוקר יפה ושנה שמחה‪.‬‬

‫עמ '‪: 55‬ארצי‬ ‫גן העדן של העולם היא ארצי‬ ‫אהבתה ממלאת את לבי‬ ‫הטוב שלה נמצא בכל ואדי‬ ‫יופייה גלוי לעין‬ ‫בגבעות ובמישורים‬ ‫במדבריות ובשדות‬ ‫בבוקר או בין הערביים‬ ‫יופייה גלוי לעין‬ ‫ניגר עם זרם המים‬ ‫בין ענפים ופרחים‬ ‫זורם עם ניחוח הבושם‬ ‫יופייה גלוי לעין‪.‬‬ ‫עמ '‪: 79‬ארצות הערבים הן מולדותיי‬ ‫ארצות הערבים הן מולדותיי‬ ‫מאזור סוריה עד בגדד‬ ‫מנג'ד עד תימן‬ ‫עד מצרים וטיטואן‬ ‫ואין גבול שירחיק אותנו‬ ‫ואין דת שתפריד בינינו‬ ‫לשון הדאד (כינוי לערבית) מאחדת‬ ‫את כל השבטים שלנו‪.‬‬

‫‪p.3:‬‬ ‫‪To school, to school‬‬ ‫‪we are returning to school‬‬ ‫‪we are returning to it for a new class‬‬ ‫‪it's a beautiful morning and a great year‬‬ ‫‪the principal says hello to us‬‬ ‫‪and we meet our kind teacher‬‬ ‫‪to hear his useful words‬‬ ‫‪it's a beautiful morning and a great year‬‬ ‫‪we stand in rows before the flag‬‬ ‫‪and told it high on the peaks‬‬ ‫‪in the name of Palestine, we sing the anthem aloud‬‬ ‫‪it's a beautiful morning and a great year‬‬ ‫‪p. 55: My Country‬‬ ‫‪My country is paradise on earth‬‬ ‫‪Love for it fills my heart‬‬ ‫‪Its bounties are in every valley‬‬ ‫‪Its goodness is apparent to the eye‬‬ ‫‪In the hills and the plains‬‬ ‫‪In the deserts and the fields‬‬ ‫‪In the morning or late afternoon‬‬ ‫‪Its goodness is apparent to the eye‬‬ ‫‪In the rush of water flowing‬‬ ‫‪amongst the branches and flowers‬‬ ‫‪In the perfurmed fragrance it runs‬‬ ‫‪Its goodness is apparent to the eye‬‬ ‫‪p.79: "The Arab countries are my homelands‬‬ ‫‪The Arab countries are my homelands‬‬ ‫‪From Damascus to Baghdad‬‬ ‫‪From Najd to Yemen‬‬ ‫‪To Egypt and Tetouan‬‬ ‫‪No border keeps us away‬‬ ‫‪And no religion divides us‬‬ ‫‪The Arabic language brings us together‬‬ ‫‪both Ghassan and Adnan‬‬

‫‪Page 6‬‬

‫ص‪:3‬‬ ‫أﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ‪,‬أﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻧﻌﻮد ﻧﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ‬ ‫ﺻﺒﺎح ﺟﻤﻴﻞ وﻋﺎم ﺳﻌﻴﺪ‬ ‫ﻧﻌﻮد أﻟﻴﻬﺎ ﻟﺼﻒ ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫زﻧﻠﻘﻰ ﻣﻌﻠﻤﻨﺎ اﻟﻄﻴﺒﺎ‬ ‫ﻳﻘﻮل اﻟﻤﺪﻳﺮ ﻟﻨﺎ ﻣﺮﺣﺒﺎ‬ ‫ﺻﺒﺎح ﺟﻤﻴﻞ وﻋﺎم ﺳﻌﻴﺪ‬ ‫ﻟﻨﺴﻤﻊ ﻣﻨﻪ اﻟﻜﻼم اﻟﻤﻔﻴﺪ‬ ‫وﻧﺮﻓﻌﻪ ﻋﺎﻟﻴﺎ "ﻓﻲ اﻟﻘﻤﻢ‬ ‫ﻧﺼﻒ ﺟﻤﻴﻌﺎ "أﻣﺎم اﻟﻌﻠﻢ‬ ‫وﺑﺎﺳﻢ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻧﻌﻠﻲ اﻟﻨﺸﻴﺪ ﺻﺒﺎح ﺟﻤﻴﻞ وﻋﺎم ﺳﻌﻴﺪ‬

‫‪29‬‬

‫ص‪ 55:‬ﺑﻼدي‬ ‫ﺣﺒﻬﺎ ﻣﻞء ﻓﺆادي‬ ‫ﺟﻨﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﻼدي‬ ‫ﺣﺴﻨﻬﺎ ﻟﻠﻌﻴﻦ ﺑﺎدي‬ ‫ﺧﻴﺮهﺎ ﻓﻲ آﻞ وادي‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺮواﺑﻲ واﻟﺴﻬﻮل ﻓﻲ اﻟﺒﻮادي واﻟﺤﻘﻮل‬ ‫ﺣﺴﻨﻬﺎ ﻟﻠﻌﻴﻦ ﺑﺎدي‬ ‫ﻓﻲ ﺻﺒﺎح او اﺻﻴﻞ‬ ‫ﻓﻲ اﻧﺴﻴﺎب اﻟﻤﺎء ﻳﺠﺮي ﺑﻴﻦ اﻏﺼﺎن وزهﺮ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺸﺬى اﻟﻌﻄﺮي ﻳﺠﺮي ﺣﺴﻨﻬﺎ ﻟﻠﻌﻴﻦ ﺑﺎدي‬

‫‪30‬‬

‫ص ‪:"79‬ﺑﻼد اﻟﻌﺮب أوﻃﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺸﺎم ﻟﺒﻐﺪان‬ ‫ﺑﻼد اﻟﻌﺮب أوﻃﺎﻧﻲ‬ ‫إﻟﻰ ﻣﺼﺮ ﻓﺘﻄﻮان‬ ‫وﻣﻦ ﻧﺠﺪ إﻟﻰ ﻳﻤﻦ‬ ‫وﻻ دﻳﻦ ﻳﻔﺮﻗﻨﺎ‬ ‫ﻓﻼ ﺣﺪ ﻳﺒﺎﻋﺪﻧﺎ‬ ‫ﻟﺴﺎن اﻟﻀﺎد ﻳﺠﻤﻌﻨﺎ‬ ‫ﺑﻐﺴﺎن وﻋﺪﻧﺎن"‬

‫‪31‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪: "86‬ובערבו של אותו יום ‪,‬יום ראשון ‪,‬השערים היו‬ ‫סגורים במקום שבו התכנסו התלמידים עקב פחדם‬ ‫מהיהודים ‪,‬ישו הגיע ‪,‬נעמד במרכז ואמר להם ‪:‬שלום‬ ‫עליכם" ‪,‬ובאומרו זאת הראה להם את ידיו וצדו ‪,‬‬ ‫והתלמידים שמחו בראותם את האדון‪".‬‬

‫‪], Grade 3, 2005‬اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ[ ‪Christian Education‬‬ ‫‪:"86‬وﻟﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﻋﺸﻴﺔ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم ‪,‬وهﻮ أول اﻷﺳﺒﻮع ‪,‬وآﺎﻧﺖ اﻻﺑﻮاب ‪33‬‬ ‫‪p.86: On the evening of that first day of the week, when‬‬ ‫ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺣﻴﺚ آﺎن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد ‪,‬ﺟﺎء‬ ‫‪the disciples were together, with the doors locked for fear‬‬ ‫ﻳﺴﻮع ووﻗﻒ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ ‪,‬وﻗﺎل ﻟﻬﻢ"‪:‬ﺳﻼم ﻟﻜﻢ "وﻟﻤﺎ ﻗﺎل هﺬا أراهﻢ‬ ‫‪of the Jews, Jesus came and stood among them and‬‬ ‫ﻳﺪﻳﻪ وﺟﻨﺒﻪ ‪,‬ﻓﻔﺮح اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إذ رأوا اﻟﺮب‪".‬‬ ‫"!‪said, "Peace be with you‬‬

‫עמ '‪: "88‬היהודים שמרו על קדושת יום השבת ‪,‬עשוהו‬ ‫ליום מנוחה ותפילה ‪,‬אסרו על כל עבודה בו אפילו עשיית‬ ‫טוב ‪.‬וברפאו חולים ביום שבת ‪,‬ישוע לימד אותנו שאנו‬ ‫מחויבים בעשיית הטוב בכל הימים ‪,‬אפילו ביום ראשון‪".‬‬

‫‪p.88: "The Jews kept Saturday sacred, and made it a day‬‬ ‫‪of rest and prayers, and they forbade all work on it, even‬‬ ‫‪charitable work, and by healing the sick on a Saturday,‬‬ ‫‪Jesus taught us that charitable work is a duty for us on all‬‬ ‫"‪days, even on Sunday.‬‬

‫‪ 22‬אחרי כיבוש ירושלים על‪-‬ידי הח'ליף עומר בן אל‪-‬‬ ‫ח'טאב מי יתן ויפיק רצון מלפני האלוהים הנזיר הממונה‬ ‫עליה הזמין אותו לבקר בכנסיית הקבר ‪...‬הנזיר הציע‬ ‫להתפלל בה‪.‬‬

‫‪p.22: After Jerusalem was conquered by the Caliph Omar‬‬ ‫‪bin Khattab (may God be pleased with him), he invited its‬‬ ‫‪monk to visit the Church of the Holy Sepulchre, and the‬‬ ‫‪monk suggested praying in it.‬‬

‫ص ‪:" 88‬ﻟﻘﺪ ﺣﺎﻓﻆ اﻟﻴﻬﻮد ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺳﻴﺔ ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ وﺟﻌﻠﻮﻩ ﻳﻮﻣﺎ "‬ ‫ﻟﻠﺮاﺣﺔ واﻟﺼﻼة ‪,‬وﻣﻨﻌﻮا آﻞ ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻪ ‪,‬ﻓﻤﻨﻌﻮا ﻓﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮ ‪,‬‬ ‫وﺑﺸﻔﺎﺋﻪ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﻳﺴﻮع أن ﻋﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮ واﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ‬ ‫آﻞ اﻷﻳﺎم ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻳﻮم اﻷﺣﺪ"‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫‪35‬‬

‫‪ 19‬לכל עם יש דת מיוחדת לו ‪,‬וכל הדתות השמימיות‬ ‫קוראות לכבד זה את זה‪.‬‬ ‫‪ 20‬וחובה עלינו לכבד את כל הדתות השמימיות ‪,‬את‬ ‫מנהגיהם ונוהגיהם על אף ההבדלים ביניהן‪.‬‬

‫‪p.19: Each of the peoples of the world have their own‬‬ ‫‪religion, and all divine religions call for respecting one‬‬ ‫‪another.‬‬ ‫‪P.20: We must respect all divine religions, and their‬‬ ‫‪customs and traditions, even if they take different forms.‬‬

‫‪], Part 1, Grade 3‬اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ[ ‪Civic Education‬‬ ‫‪ 22‬ﺑﻌﺪ ان ﺗﻢ ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪس ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻟﺨﻠﺒﻔﺔ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ‪-‬رﺿﻲ‬ ‫اﷲ ﻧﻪ ‪-‬دﻋﺎﻩ راهﺒﻬﺎ ﻟﺰﻳﺎرة آﻨﻴﺴﺔ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ‪....‬اﻗﺘﺮح اﻟﺮاهﺐ اﻟﺼﻼة‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ‬

‫‪36‬‬

‫‪ 19‬ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺷﻌﻮب اﻷرض دﻳﻦ ﺧﺎص ﺑﻪ‪ ،‬وﺟﻤﻴﻎ اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ ‪37‬‬ ‫ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ إﺣﺘﺮام ﺑﻌﻀﻬﺎ‬ ‫ﺑﻌﻀﺎً‪.‬‬ ‫‪ 20‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺤﺘﺮم ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ‪ ،‬وﻋﺎداﺗﻬﻢ‬ ‫زﺗﻘﺎﻟﻴﺪهﻢ وإن إﺧﺘﻠﻔﺖ أﻟﻮاﻧﻬﻢ‪.‬‬ ‫‪38‬‬

‫עמ '‪:"30‬המורה אמר" ‪:‬בהתחשב בחשיבותה של‬ ‫התיירות בביסוס הכלכלה הלאומית שלנו ‪,‬עלינו לפעול על‬ ‫מנת למשוך תיירים לפלסטין במספר אמצעים‪".‬‬

‫‪], Part 2, Grade 3, 2008‬اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ[ ‪Civic Education‬‬ ‫ص ‪: 30‬ﻗﺎل اﻟﻤﻌﻠﻢ ‪:‬ﻧﻈﺮا "ﻷهﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻗﺘﺼﺎدﻧﺎ‬ ‫‪p. 30: "The teacher said: 'Considering the importance of‬‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻲ ‪,‬ﻳﺠﺐ أن ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺬب اﻟﺴﻴﺎح إﻟﻰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ‬ ‫‪tourism in supporting our national economy, we must‬‬ ‫ﻋﺪﻳﺪة"‪.‬‬ ‫‪work to attract tourists to Palestine through numerous‬‬ ‫"'‪means.‬‬

‫‪Page 7‬‬

‫‪39‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪40‬‬ ‫עמוד ‪: 17‬ספרי אלוהים הבאים‪:‬‬ ‫‪ - "1‬המסרים של אברהם אבינו (עליו השלום) והמסרים‬ ‫של משה הקוראים לאמונה באלוהים ‪,‬סוגדים לו ‪,‬ומורים‬ ‫לחיות חיים מוסריים‪.‬‬ ‫‪ - 2‬התורה ‪:‬נגלתה למשה (עליו השלום) כדי להדריך את‬ ‫בני ישראל‪.‬‬ ‫‪ - 3‬זאבור (ספר תהילים) ‪:‬נגלה לדוד (עליו השלום) עם‬ ‫דרשות והדרכה עבור בני ישראל‪.‬‬ ‫‪ - 4‬הברית החדשה (הבשורה) ‪:‬נגלתה לישו (עליו‬ ‫השלום) כדי להנחות את בני ישראל ‪,‬וכדי לחזק את מה‬ ‫שמשה (עליו השלום) הביא‪.‬‬ ‫‪...‬‬ ‫חלק מספרי אלוהים עוותו ושונו ‪,‬כגון התורה והברית‬ ‫החדשה ‪,‬אבל לגבי הקוראן ‪,‬אלוהים הבטיח להגן עליו‬ ‫מפני אובדן או עיוות‪.‬‬

‫‪], Part 1, Grade 3‬اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ[ ‪Islamic Education‬‬ ‫ص‪:"17‬اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ‬ ‫‪p.17: The following divine books:‬‬ ‫اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪1 - "The messages of Abraham (peace be upon him) and‬‬ ‫‪-1‬ﺻﺤﻒ أﺑﺮاهﻴﻢ(ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) ‪,‬وﺻﺤﻒ ﻣﻮﺳﻰ ‪,‬وهﻲ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ‬ ‫‪Moses call for belief in God Almighty, worshipping Him,‬‬ ‫اﻷﻳﻤﺎن ﺑﺎﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ وﻋﺒﺪﺗﻪ ‪,‬واﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻷﺧﻼق‬ ‫"‪and following noble morals‬‬ ‫اﻟﺤﻤﻴﺪة‪....‬‬ ‫‪2 - The Torah: Was revealed to Moses (peace be upon‬‬ ‫‪-2‬اﻟﺘﻮراة‪:‬أﻧﺰﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺳﻰ(ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) ﻟﻬﺪاﻳﺔ ﺑﻨﻲ‬ ‫‪him) to guide the children of Israel.‬‬ ‫أﺳﺮاﺋﻴﻞ‪.‬‬ ‫‪3 - The Zabour: Was revealed to David (peace be upon‬‬ ‫‪him) with sermons and guidance for the children of Israel.‬‬ ‫‪-3‬اﻟﺰﺑﻮر ‪:‬أﻧﺰل ﻋﻠﻰ داود(ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم)ﻓﻴﻪ ﻣﻮاﻋﻆ وإرﺷﺎدات ﻟﺒﻨﻲ‬ ‫إﺳﺮاﺋﻴﻞ‪.‬‬ ‫‪4 - The Gospel: Was revealed to Jesus (peace be upon‬‬ ‫‪him) to guide the children of Israel, and to reaffirm what‬‬ ‫‪-4‬اﻷﻧﺠﻴﻞ ‪:‬أﻧﺰل ﻋﻠﻰ ﻋﻴﺴﻰ(ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) ‪,‬ﻟﻬﺪاﻳﺔ ﺑﻨﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ‪,‬‬ ‫واﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻰ (ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫‪Moses (peace be upon him) had brought.‬‬ ‫اﻟﺴﻼم)‪.‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫وﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﻒ واﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ‪,‬آﺎﻟﺘﻮراة‬ ‫‪Some of the divine books were alterated and changed,‬‬ ‫واﻷﻧﺠﻴﻞ ‪,‬أﻣﺎ اﻟﻘﺮﺁن ﻓﻘﺪ ﺗﻌﻬﺪ اﷲ ﺑﺤﻔﻈﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﻴﺎع واﻟﺘﺤﺮﻳﻒ ‪..",‬‬ ‫‪such as the Torah and the Bible, but as for the Quran,‬‬ ‫‪God promised to protect it from being lost or altered.‬‬

‫עמוד ‪: "17‬המסרים של אברהם אבינו (עליו השלום)‬ ‫ומשה קוראים לאמונה בה 'הכל‪-‬יכול ‪,‬סוגדים לו ‪,‬ומורים‬ ‫לחיות חיים מוסריים"‪.‬‬

‫)‪p.17: "The messages of Abraham (peace be upon him‬‬ ‫‪and Moses call for belief in God Almighty, worshipping‬‬ ‫"‪Him, and following noble morals‬‬

‫אבל בעמ '‪: 18‬חלק מספרי אלוהים עוותו ושונו ‪,‬כגון‬ ‫התורה והברית החדשה"‪.‬‬

‫‪But p.18: "Some of the divine books were alterated and‬‬ ‫"‪changed, such as the Torah and the Bible.‬‬

‫‪Page 8‬‬

‫‪41‬‬

‫ص ‪: 17‬ﺻﺤﻒ إﺑﺮاهﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم وﺻﺤﻒ ﻣﻮﺳﻰ وهﻲ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ ‪42‬‬ ‫اﻹﻳﻤﺎن ﺑﺎﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ وﻋﺒﺎدﺗﻪ واﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻷﺧﻼق اﻟﺤﻤﻴﺪة ‪.‬‬ ‫وﻟﻜﻦ ﺑﺼﻔﺤﺔ ‪" 18‬ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﻒ واﻟﺘﺒﺪﻳﻞ‬ ‫آﺎﻟﺘﻮراة واﻹﻧﺠﻴﻞ"‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫עמ '‪: "50‬האסלאם שומר על ילדיה של חברה צודקת ‪,‬‬ ‫אשר מושלים בה יחסים טובים וכבוד הדדי ‪,‬ועודד מתן‬ ‫כבוד לשכנים ולכל האנשים"‪.‬‬ ‫עמ '‪: "52‬מוסלמים מכבדים אחרים ומעריכים אותם‪".‬‬ ‫"אה ‪,‬אתה הוא המאמין ‪,‬אל נא ילעג עם לעם אחר ;אולי‬ ‫הם יהיו יותר טובים מהם"‪.‬‬ ‫עמ '‪: "50‬האסלאם שומר על ילדיה של חברה צודקת ‪,‬‬ ‫אשר מושלים בה יחסים טובים וכבוד הדדי ‪,‬ועודד מתן‬ ‫כבוד לשכנים ולכל האנשים"‪.‬‬ ‫השליח של אלוהים (עליו השלום) התייחס לכל בני‬ ‫האדם ‪,‬למוסלמים ולאלה שאינם מוסלמים ‪,‬בנימוס‬ ‫ובכבוד ‪,‬כיבד את הקשישים ‪,‬ואהד את הצעירים ‪,‬ועזר‬ ‫לנזקקים"‪.‬‬

‫‪p.50 "Islam preserves the children of a just society, that‬‬ ‫‪which is dominated by good relations and mutual respect,‬‬ ‫"‪and urges respect for neighbors and for all people‬‬

‫ص ‪ "50‬ﺣﺮص اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺼﺎﻟﺢ‪ ،‬اﻟﺬي ﺗﺴﻮدﻩ‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻄﻴﺒﺔ واﻹﺣﺘﺮام اﻟﻤﺘﺒﺎدل‪ ،‬ﻓﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام اﻟﺠﻴﺮان ‪..‬‬ ‫واﻟﻨﺎس‬ ‫ﺟﻤﻴﻌﺎً"‬

‫‪43‬‬

‫‪p.52: "Muslims respect others and appreciate them.‬‬ ‫‪'Oh you who have believed, let not a people ridicule‬‬ ‫'‪another people; perhaps they may be better than them‬‬ ‫‪p.50: "Respect:‬‬ ‫‪p.50 "Islam preserves the children of a just society, that‬‬ ‫‪which is dominated by good relations and mutual respect,‬‬ ‫"‪and urges respect for neighbors and for all people‬‬ ‫‪The Messenger of God (peace be upon him) treated all‬‬ ‫‪people, Muslims and non-Muslims, with politeness and‬‬ ‫‪respect, venerating elders, having sympathy for the‬‬ ‫"‪young, and helping the needy.‬‬

‫ص ‪ "52‬اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺤﺘﺮم اﻵﺧﺮﻳﻦ‬ ‫وﻳﻘﺪرهﻢ‪.‬‬ ‫ﻳﺄﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ اﻣﻨﻮا ﻻ ﻳﺴﺨﺮ ﻗﻮم ﻣﻦ ﻗﻮم ﻋﺴﻰ ان ﻳﻜﻮن ﺧﻴﺮًا ﻣﻨﻬﻢ"‪...‬‬ ‫ص‪:"50‬أﻷﺣﺘﺮام‬

‫‪44‬‬

‫ﺣﺮص اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺼﺎﻟﺢ ‪,‬اﻟﺬي ﺗﺴﻮدﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت‬ ‫اﻟﻄﻴﺒﺔ واﻷﺣﺘﺮام اﻟﻤﺘﺒﺎدل ‪,‬ﻓﺤﺚ ﻋﻠﻰ أﺣﺘﺮام اﻟﺠﻴﺮان ‪,‬واﻷﺻﺪﻗﺎء ‪,‬‬ ‫واﻷﻗﺎرب واﻟﻨﺎس‬ ‫ﺟﻤﻴﻌﺎ‪".‬‬ ‫ﻓﻘﺪ آﺎن رﺳﻮل اﷲ(ﺻﻠﻌﻢ)ﻳﻌﺎﻣﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺎس ‪,‬ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ وﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ‪,‬‬ ‫ﺑﺄدب واﺣﺘﺮام ﻳﻮﻗﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ ‪,‬وﻳﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻐﻴﺮ ‪,‬وﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺤﺘﺎج"‪.‬‬

‫‪45‬‬ ‫עמ '‪: 40-41‬סיכום לימודיי‪:‬‬ ‫המקומות הקדושים הדתיים מהווים חלון דתי המקשר בין‬ ‫פלסטין לבין העולם ‪,‬מה שהופך אותה למרכז התעניינות‬ ‫של המאמינים באלוהים אשר יש להם מסרים אלוהיים ‪,‬‬ ‫ויעד לעולים לרגל ולתיירים ‪.‬בין החשובים ביותר בהם‪:‬‬ ‫‪.....‬‬ ‫העיר חברון ‪:‬ובה נמצאת מערת המכפלה ‪,‬אשר נקראה‬ ‫על שם אברהם הנביא של אלוהים (עליו השלום) אשר‬ ‫נקבר שם"‪.‬‬

‫‪], Part 1, Grade 3‬اﻟﺘﻨﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ[ ‪National Education‬‬ ‫‪p.40-41: "Summary of what I have learned:‬‬ ‫ص‪:"41-40‬ﻣﻠﺨﺺ‬ ‫ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ‬ ‫‪The holy religious places are a religious window linking‬‬ ‫‪Palestine to the world, making it a place of interest for‬‬ ‫ﺗﻌﺪ اﻟﻤﺎآﻦ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﻧﺎﻓﺬة دﻳﻨﻴﺔ ﺣﻴﺚ أﻧﻬﺎ ﺗﺮﺑﻂ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ‪,‬‬ ‫‪those believing in God who have divine messages, and‬‬ ‫زﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﻣﺮآﺰ اهﺘﻤﺎم اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ اﺻﺤﺎب اﻟﺮﺳﺎﻻت اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ ‪,‬‬ ‫‪are coming for pilgrimmage and tourisms. Some of the‬‬ ‫وﻗﺼﺪ اﻟﺤﺠﺎج واﻟﺴﻴﺎح وﻣﻦ‬ ‫اهﻤﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪most important are:‬‬ ‫‪.....‬‬ ‫‪Hebron: The Cave of the Patriarchs, which was named‬‬ ‫‪after God's prophet Abraham (peace be upon him) who‬‬ ‫‪was buried there.‬‬

‫‪Page 9‬‬

‫‪.....‬‬ ‫ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺨﻠﻴﻞ ‪:‬وﻳﻮﺟﺪ اﻟﺤﺮم اﻷﺑﺮاهﻴﻤﻲ ‪,‬وﺳﻤﻲ ﺑﺎﻷﺑﺮاهﻴﻤﻲ ﻧﺴﺒﺔ‬‫أﻟﻰ ﻧﺒﻲ اﷲ اﺑﺮاهﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم اﻟﺬي دﻓﻦ ﻓﻴﻪ"‪.‬‬

‫‪46‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫עמ '‪: 40-41‬סיכום לימודיי‪:‬‬

‫‪p.40-41: "Summary of what I have learned:‬‬

‫המקומות הקדושים הדתיים מהווים חלון דתי המקשר בין‬ ‫פלסטין לבין העולם ‪,‬מה שהופך אותה למרכז התעניינות‬ ‫של המאמינים באלוהים אשר יש להם מסרים אלוהיים ‪,‬‬ ‫ויעד לעולים לרגל ולתיירים ‪.‬בין החשובים ביותר בהם‪:‬‬ ‫‪.....‬‬

‫‪The holy religious places are a religious window linking‬‬ ‫‪Palestine to the world, making it a place of interest for‬‬ ‫‪those believing in God who have divine messages, and‬‬ ‫‪are coming for pilgrimmage and tourisms. Some of the‬‬ ‫‪most important are:‬‬

‫העיר ירושלים שבה נמצאים‪:‬‬ ‫א) מסגד אל‪-‬אקצה‬ ‫ב) כיפת הסלע‬ ‫ג) כנסיית הקבר הקדוש ‪:‬בעיר העתיקה של ירושלים ‪,‬‬ ‫מצפון מערב למסגד אל‪-‬אקצה ‪,‬ונחשבת לכנסייה השנייה‬ ‫שנבנתה בעולם ‪,‬אחרי כנסיית המולד‪.‬‬

‫‪The city of Jerusalem, which has:‬‬

‫נצרת‪:‬‬ ‫בה נמצאת כנסיית הבשורה ‪,‬שנבנתה מעל למקום אשר‬ ‫בו קיבלה הבתולה מרים את הבשורה הטובה אודות‬ ‫בנה ‪,‬ישו הנביא בנו של האל"‪.‬‬

‫‪A) Al-Aqsa Mosque‬‬

‫ص‪:"41-40‬ﻣﻠﺨﺺ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ‬ ‫ﺗﻌﺪ اﻟﻤﺎآﻦ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﻧﺎﻓﺬة دﻳﻨﻴﺔ ﺣﻴﺚ أﻧﻬﺎ ﺗﺮﺑﻂ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ‪,‬‬ ‫زﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﻣﺮآﺰ اهﺘﻤﺎم اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ اﺻﺤﺎب اﻟﺮﺳﺎﻻت اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ ‪,‬‬ ‫وﻗﺼﺪ اﻟﺤﺠﺎج واﻟﺴﻴﺎح وﻣﻦ‬ ‫اهﻤﻬﺎ‪:‬‬

‫‪47‬‬

‫ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﻘﺪس وﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ‪:‬‬‫ا)اﻟﻤﺴﺠﺪ‬ ‫اﻻﻗﺼﻰ‪...‬‬ ‫ب)ﻗﺒﺔ‬ ‫اﻟﺼﺨﺮة‪...‬‬

‫‪B) The Dome of the Rock‬‬ ‫‪C) The Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem's old‬‬ ‫‪town, to the northwest of Al-Aqsa Mosque, which was the‬‬ ‫‪second church built in the world after the Church of the‬‬ ‫‪Nativity.‬‬ ‫‪Nazareth:‬‬ ‫‪Has the Al-Bishara Church, which was built on the place‬‬ ‫‪where the Virgin Mary was given the glad tidings of her‬‬ ‫"‪son, God's prophet Jesus (peace be upon him).‬‬

‫ج)آﻨﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ‪:‬ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس ‪,‬اﻟﻰ اﻟﺸﻤﺎل‬ ‫اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ ‪,‬وﺗﻊ ﺛﺎﻧﻲ آﻨﻴﺴﺔ ﺑﻨﻴﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻌﺪ‬ ‫آﻨﻴﺴﺔ اﻟﻤﻬﺪ‪.‬‬ ‫‪...‬‬ ‫ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺨﻠﻴﻞ ‪:‬وﻳﻮﺟﺪ اﻟﺤﺮم اﻷﺑﺮاهﻴﻲ‪...‬‬‫ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ ‪:‬وﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ آﻨﻴﺴﺔ اﻟﻤﻬﺪ ‪,‬وهﻲ ﺗﻌﺪ \اﻗﺪم آﻨﻴﺴﺔ ﻓﻲ‬‫اﻟﻌﺎﻟﻢ ‪,‬وﻗﺪ ﺑﻨﻴﺖ ﻓﻮق اﻟﻜﻬﻒ اﻟﺬي وﻟﺪ ﻓﻴﻪ ﻧﺒﻲ اﷲ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم‪.‬‬ ‫اﻟﻨﺎﺻﺮة‪:‬‬‫وﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎآﻨﻴﺴﺔ اﻟﺒﺸﺎرة ‪,‬وﻗﺪ ﺑﻨﻴﺖ ﻓﻮق اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﺑﺸﺮت ﻓﻴﻪ‬ ‫ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻨﺖ ﻋﻤﺮان ﺑﺎﺑﻨﻬﺎ ﻋﻤﺮان ﻧﺒﻲ اﷲ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم"‪.‬‬ ‫‪48‬‬

‫הוא אהב את עמה הסבלן המחזיק מעמד "עמ '‪10‬‬ ‫"הוא לימד אותי אהבת מולדת ‪,‬להיות נאמן לה ‪,‬להגן‬ ‫עליה ולשמר את השירותים הציבוריים השלה "‪.‬עמ '‪10‬‬ ‫"הבה נעבוד יחד ‪,‬יד ביד ‪,‬בבניית מולדתנו האהובה "‪.‬עמ '‬ ‫‪10‬‬

‫‪], Part 1, Grade 3‬ﻟﻐﺘﻨﺎ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ[ ‪Our Beautiful Language‬‬ ‫"اﺣﺐ ﺷﻌﺒﻬﺎ اﻟﺼﺎﺑﺮ اﻟﻤﺮاﺑﻂ "ص ‪10‬‬ ‫‪"He loved its patient, unwearying people" p. 10‬‬ ‫‪"He taught me to love the homeland, to be faithful to it in‬‬ ‫‪defending it, and to preserve its public utilities" p. 10‬‬

‫"ﻋﻠﻤﻨﻲ ﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ ان اآﻮن ﻣﺨﻠﺼﺎ ﻟﻪ ﻣﺪاﻓﻌﺎ ﻋﻨﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺮاﻓﻘﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ "ص ‪10‬‬ ‫"هﻴﺎ ﻧﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ آﻲ ﻧﻜﻮن ﻳﺪا واﺣﺪة ﻓﻲ ﺑﻨﺎء وﻃﻨﻨﺎ اﻟﺤﺒﻴﺐ "ص ‪10‬‬

‫‪"Let us work together to be one hand in building our‬‬ ‫‪beloved homeland" p. 10‬‬

‫‪Page 10‬‬

‫‪49‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫יחסי שיתוף פעולה ושכנות טובה מקשרים בין תושביה‬ ‫מלפני מאות שנים ‪,‬והם מבקרים אחד את השני‬ ‫באירועים הדתיים והחברתיים ‪.‬ומי שמבקר בעיר ירגיש‬ ‫בנדיבות תושביה וחברותם הטובה ועומק השתייכותם‬ ‫למולדתם "‪.‬עמ '‪96‬‬ ‫הוא אהב את עמה הסבלן המחזיק מעמד "עמ '‪10‬‬ ‫"הוא לימד אותי אהבת מולדת ‪,‬להיות נאמן לה ‪,‬להגן‬ ‫עליה ולשמר את השירותים הציבוריים השלה "‪.‬עמ '‪10‬‬ ‫"המורים המכובדים ‪,‬אחיי התלמידים ‪,‬המילים לא יהפכו‬ ‫לעובדה אלא באמצעות מדע ועשייה ‪,‬אז בואו נעבוד‬ ‫ביחד כדי להיות יד אחת בבניית מולדתנו האהובה "עמ '‬ ‫‪10‬‬

‫שותפות שיתוף פעולה ואחדות‬ ‫"בואו נעבוד ביחד כדי להיות יד אחת בבניית מולדתנו‬ ‫האהובה "‪.‬עמ '‪10‬‬

‫‪Its population for hundreds of years has been linked by‬‬ ‫‪relations of cooperation and good neighborliness, and‬‬ ‫‪they visit each other on religious and social occasions.‬‬ ‫‪Those visiting the city feel its people's generosity,‬‬ ‫"‪friendliness, and deep affiliation with their homeland.‬‬ ‫‪p. 96‬‬ ‫‪"He loved its patient, unwearying people" p. 10‬‬ ‫‪"He taught me to love the homeland, to be faithful to it in‬‬ ‫‪defending it, and to preserve its public utilities" p. 10‬‬

‫"ﺗﺮﺑﻂ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻣﺌﺎت اﻟﺴﻨﺴﻦ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎون وﺣﺴﻦ اﻟﺠﻮار‬ ‫وﻳﺘﺰاورون ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪.‬وﻳﺸﻌﺮ ون ﻳﺰور‬ ‫اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﻜﺮم اهﻠﻬﺎ وﻃﻴﺐ ﻣﻌﺸﺮهﻢ وﻋﻤﻖ اﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ ﻟﻮﻃﻨﻬﻢ "‪.‬ص ‪96‬‬

‫‪50‬‬

‫"اﺣﺐ ﺷﻌﺒﻬﺎ اﻟﺼﺎﺑﺮ اﻟﻤﺮاﺑﻂ "ص ‪10‬‬ ‫"ﻋﻠﻤﻨﻲ ﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ ان اآﻮن ﻣﺨﻠﺼﺎ ﻟﻪ ﻣﺪاﻓﻌﺎ ﻋﻨﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺮاﻓﻘﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪10 ً".‬‬ ‫"اﻟﻤﻌﻠﻤﻮن اﻻﻓﺎﺿﻞ اﺧﻮاﻧﻲ اﻟﻄﻠﺒﺔ ان اﻟﻘﻮل ﻻ ﻳﺼﺒﺢ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻻ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﻤﻞ ‪,‬ﻓﻬﻴﺎ ﻧﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ آﻲ ﻧﻜﻮن ﻳﺪا واﺣﺪة ﻓﻲ ﺑﻨﺎء وﻃﻨﻨﻞ‬ ‫اﻟﺤﺒﻴﺐ "ص ‪10‬‬

‫‪51‬‬

‫‪"Distinguished teachers, my fellow students, words only‬‬ ‫‪become reality through knowledge and action. Let us‬‬ ‫‪work together to be one hand in building our beloved‬‬ ‫‪homeland." p.10‬‬

‫‪Participation, cooperation, and unity‬‬ ‫‪"Let us work together to be one hand in building our‬‬ ‫‪beloved homeland." p.10‬‬

‫‪Page 11‬‬

‫ﻣﺸﺎرآﺔ ﺗﻌﺎون ‪+‬‬ ‫وﺣﺪة‬ ‫‪"...‬هﻴﺎ ﻧﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ آﻲ ﻧﻜﻮن ﻳﺪا واﺣﺪة ﻓﻲ ﺑﻨﺎء وﻃﻨﻨﺎ اﻟﺤﺒﻴﺐ "ص‬ ‫‪10‬‬

‫‪52‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫למחרת בבוקר ‪,‬סמיר החל לנאום ‪,‬הוא אמר ‪ ]...[:‬אני‬ ‫שמח ‪-‬בשעה זו ‪-‬לדבר אתכם על ארץ האבות‬ ‫ואבותיהם ‪,‬על אימא פלסטין ‪,‬שנקשרו אליה דתות‬ ‫השמיים ושמוחמד (עליו שלום) ערך אליה את מסע‬ ‫הלילה שלו לפני שעלה לשמים הגבוהים‪.‬‬ ‫אהבתי אליה זורמת בדמי ‪,‬אוהב אני את אדמתה ומימיה‬ ‫ואוירה ושמיה ‪,‬אוהב את עמה הסבלן המחזיק מעמד "‪.‬‬ ‫עמ '‪10‬‬ ‫אהבתי לארץ לימדה אותי להיות נאמן לה ‪,‬להגן עליה‬ ‫"‪.‬‬ ‫ולשמור על השירותים הציבוריים שלה‬

‫"בואו נעבוד ביחד כדי להיות יד אחת בבניית מולדתנו‬ ‫האהובה "‪.‬עמ '‪9-10‬‬

‫הערך של המדע והעבודה‪:‬‬ ‫" המילים לא הופכת למציאות אלא באמצעות מדע‬ ‫ופעולה "‪.‬עמ '‪10‬‬

‫"אהבת המולדת "עמ '‪9‬‬ ‫החל סמיר לנאום ‪...‬המורים המכובדים ‪,‬אחיי התלמידים‬ ‫אלוהים ישמח בוקרכם ‪.‬הוא לימדני אהבת מולדת ‪.‬להיות‬ ‫יד אחת בבניית מולדתנו האהובה "‪.‬עמ '‪10‬‬

‫‪"The next morning, Samir began to give his speech, in‬‬ ‫‪which he said: [...] I am glad - at this time - to speak to‬‬ ‫‪you about the country of the forefathers, about Mother‬‬ ‫‪Palestine, to which the divine religions are connected, to‬‬ ‫‪which Muhammad (peace be upon him) made his Night‬‬ ‫‪Journey before ascending to the highest heavens.‬‬ ‫‪Love for it runs in my blood. I love its land, its water, its‬‬ ‫‪air, its sky, I love its patient, unwearying people.‬‬ ‫‪Love of the country taught me to be faithful to it,‬‬ ‫"‪defending it and preserving its public utilities.‬‬ ‫‪Let us work together to be one hand in building our‬‬ ‫)‪beloved homeland." (p. 9-10‬‬

‫‪The value of knowledge and action:‬‬

‫"[‪ ]...‬وﻓﻲ ﺻﺒﺎح اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ‪,‬ﺑﺪأ ﺳﻤﻴﺮ ﻳﻠﻘﻲ آﻠﻤﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﻗﺎل ﻓﻴﻬﺎ ‪:‬‬ ‫[‪ ]...‬ﻳﺴﻌﺪﻧﻲ ‪-‬ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺴﺎﻋﺔ ‪-‬أن أﺗﺤﺪث إﻟﻴﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻼد اﻵﺑﺎء‬ ‫واﻷﺟﺪاد ‪,‬ﻋﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻷم ‪,‬اﻟﺘﻲ ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ ‪,‬‬ ‫وأﺳﺮي إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ (ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ) ‪,‬ﺛﻢ ﻋﺮج ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺴﻤﺎوات اﻟﻌﻼ ‪.‬‬

‫‪53‬‬

‫إن ﺣﺒﻬﺎ ﻳﺠﺮي ﻓﻲ دﻣﻲ ‪.‬أﺣﺐ أرﺿﻬﺎ وﻣﺎءهﺎ وهﻮاءهﺎ وﺳﻤﺎءهﺎ ‪,‬‬ ‫أﺣﺐ ﺷﻌﺒﻬﺎ اﻟﺼﺎﺑﺮ‬ ‫اﻟﻤﺮاﺑﻂ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻤﻨﻲ ﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ أن أآﻮن ﻣﺨﻠﺼﺎ ﻟﻪ ‪,‬ﻣﺪاﻓﻌﺎ ﻋﻨﻪ ‪,‬ﻣﺤﺎﻓﻈﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺮاﻓﻘﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻤﻮن اﻷﻓﺎﺿﻞ ‪,‬إﺧﻮاﻧﻲ اﻟﻄﻠﺒﺔ ‪:‬إن اﻟﻘﻮل ﻻ ﻳﺼﺒﺢ ﺣﻘﻴﻘﺔ إﻻ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ‬ ‫واﻟﻌﻤﻞ ‪,‬ﻓﻬﻴﺎ ﻧﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ آﻲ ﻧﻜﻮن ﻳﺪا واﺣﺪة ﻓﻲ ﺑﻨﺎء وﻃﻨﻨﺎ اﻟﺤﺒﻴﺐ ‪.‬‬ ‫[‪(" ]...‬ص ‪.)10-9.‬‬

‫ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻠﻢ‬ ‫واﻟﻌﻤﻞ‪:‬‬

‫‪54‬‬

‫‪"Words only become reality through knowledge and‬‬ ‫‪action." p.10‬‬

‫"اﻟﻘﻮل ﻻ ﻳﺼﺒﺢ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻻ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﻤﻞ ‪,‬ﻓﻬﻴﺎ ﻧﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ "‪..‬ص ‪10‬‬

‫"‪p. 9: "patriotism‬‬ ‫‪"Samir began to give his speech… "Distinguished‬‬ ‫‪teachers, my fellow students, good morning. He taught‬‬ ‫‪me love of the nation. Let us be one hand in building our‬‬ ‫‪beloved nation." p.10‬‬

‫"ﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ "ص ‪9‬‬ ‫"ﺑﺪا ﺳﻤﻴﺮ ﻳﻠﻘﻲ آﻠﻤﺘﻪ‪...‬اﻟﻤﻌﻠﻤﻮن اﻻﻓﺎﺿﻞ اﺧﻮاﻧﻲ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﺳﻌﺪ اﷲ‬ ‫ﺻﺒﺎﺣﻜﻢ "ص ‪9‬‬ ‫‪"...‬ﻋﻠﻤﻨﻲ ﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ‪.....‬ﻧﻜﻮن ﻳﺪا واﺣﺪة ﻓﻲ ﺑﻨﺎء وﻃﻨﻨﺎ اﻟﺤﺒﻴﺐ "‬ ‫ص ‪10‬‬

‫‪55‬‬

‫"ﻋﻠﻤﻨﻲ ﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ ان اآﻮن ﻣﺨﻠﺼﺎ ﻟﻪ ‪,‬ﻣﺪاﻓﻌﺎ ﻋﻨﻪ‪.." ,‬ص ‪10‬‬

‫‪56‬‬

‫"אהבת המולדת לימדה אותי להיות נאמן לה ‪,‬להגן‬ ‫עליה "‪...‬עמ '‪10‬‬ ‫עמה הסבלן העומד איתן "‪.‬עמ '‪10‬‬

‫‪"He taught me to love the nation, to be faithful to it in‬‬ ‫‪defending it" p. 10‬‬ ‫‪"Its patient, unwearying people." p.10‬‬

‫"אהבתה זורמת בדמי ‪,‬אני אוהב את אדמתה ומימיה‬ ‫ואווירה ושמיה "‪...‬‬ ‫"הבה נעבוד יד ביד בבניית מולדתנו האהובה "עמ '‪10‬‬

‫‪"Love for it courses through my veins, I love its land,‬‬ ‫"‪water, air, and sky‬‬

‫"ﺷﻌﺒﻬﺎ اﻟﺼﺎﺑﺮ اﻟﻤﺮاﺑﻂ "ص ‪10‬‬ ‫"ﺣﺒﻬﺎ ﻳﺠﺮي ﻓﻲ دﻣﻲ اﺣﺐ ارﺿﻬﺎ وﻣﺎﺋﻬﺎ وهﻮاﺋﻬﺎ وﺳﻤﺎﺋﻬﺎ "‪..‬‬ ‫"ﻧﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ آﻲ ﻧﻜﻮن ﻳﺪا واﺣﺪة ﻓﻲ ﺑﻨﺎء وﻃﻨﻨﺎ اﻟﺤﺒﻴﺐ "ص ‪10‬‬

‫‪"Let us work together to be one hand in building our‬‬ ‫‪beloved nation" p. 10‬‬

‫‪Page 12‬‬

‫‪57‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫"המילים לא הופכות למציאות אלא באמצעות מדע‬ ‫ופעולה "‪.‬עמ '‪10‬‬ ‫"לשמר את השירותים הציבוריים שלה "‪...‬עמ '‪10‬‬

‫‪"Words only become reality through knowledge and‬‬ ‫‪action." p. 10‬‬ ‫‪"to preserve its public utilities" p. 10‬‬

‫"לי בך אדמה ובית‬ ‫לא הייתי בוחר בשום מולדת אחרת במקומך‬ ‫השמש זורחת על עמי‬ ‫ואלייך המסע מתחיל‬ ‫מה שהחירות תביא לאומה‬ ‫אלא אם הגורל יחליט אחרת‬ ‫נשבעתי שאת תחזרי ‪,‬מולדתי ‪,‬‬ ‫ואחרי הלילה יבוא יום "‪.‬עמ '‪16‬‬

‫‪"I have land in you and a house‬‬ ‫‪I would choose no other homeland‬‬ ‫‪The sun dawns on my people‬‬ ‫‪and for you the journey begins‬‬ ‫‪Whatever freedom wills for a people‬‬ ‫‪Unless the fates will otherwise‬‬ ‫‪I have sworn that you will return, my homeland, and the‬‬ ‫‪night will by followed by day." p.16‬‬

‫""ان اﻟﻘﻮل ﻻ ﻳﺼﺒﺢ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻻ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﻤﻞ ﻓﻬﻴﺎ ﻧﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ آﻲ‬ ‫ﻧﻜﻮن ﻳﺪا واﺣﺪة ﻓﻲ ﺑﻨﺎء وﻃﻨﻨﺎ اﻟﺤﺒﻴﺐ "ص ‪10‬‬

‫‪58‬‬

‫‪..‬ﻣﺤﺎﻓﻈﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻓﻘﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ "ص ‪10‬‬ ‫"ﻟﻲ ارض ﻓﻴﻚ وﻟﻲ دار وﻃﻨﺎ ﻏﻴﺮك ﻻ اﺧﺘﺎر‬ ‫اﻟﻔﺠﺮ اﻃﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺒﻲ واﻟﻴﻚ اﺑﺘﺪا اﻟﻤﺸﻮار‬ ‫ﻣﺎ ﺷﺎء اﻟﺤﺮﻳﺔ ﺷﻌﺐ اﻻ وﺗﺸﺎء اﻻﻓﺪار‬ ‫اﻗﺴﻤﺖ ﺳﺘﺮﺟﻊ ﻳﺎ وﻃﻨﻲ واﻟﻠﻴﻞ ﺳﻴﺘﻠﻮﻩ ﻧﻬﺎر "ص ‪16‬‬

‫‪59‬‬

‫‪60‬‬ ‫‪], Part 1, Grade 4‬اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ[ ‪Civic Education‬‬ ‫ﻧﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﺷﻴﺎء وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﻈﻞ اﺑﻨﺎء ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻦ ﻣﻦ اﺑﻨﺎء‬ ‫اﻻﺳﺮة اﻟﻮاﺣﺪة (‪)21‬‬

‫‪61‬‬

‫אבל בשוני הזה שלנו אנחנו יפים יותר(‪)21‬‬

‫)‪But with this difference of ours we are more beautiful (21‬‬

‫ﻟﻜﻨﻨﺎ ﺑﺎﺧﺘﻼﻓﻨﺎ هﺬا ﻧﺰداد ﺟﻤﺎﻻ (‪)21‬‬

‫‪62‬‬

‫עמ '‪: "24‬פלסטין נקייה ‪" -‬זו הסיסמה שמופיעה על בגדי‬ ‫האב והבן ‪,‬והטקסט עוסק בדיון על ערכים ‪,‬כולל ניקיון‪.‬‬

‫‪p. 24: "Palestine is clean" is the slogan written on what‬‬ ‫‪the father and son are wearing, and the piece talks about‬‬ ‫‪values, including cleanliness.‬‬

‫ص ‪ "24‬ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻧﻈﻴﻔﺔ"اﻟﺸﻌﺎر اﻟﻤﻜﺘﻮب ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﺗﺪﻳﻪ اﻷب واﺑﻨﻪ‬ ‫واﻟﻘﻄﻌﺔ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ‪.‬‬

‫‪63‬‬

‫אנחנו שונים זה מזה בהרבה דברים ‪,‬אבל אנחנו נשארים‬ ‫ילדים לפלסטין בני המשפחה האחת (‪)21‬‬

‫‪We differ in many ways but we remain the children of‬‬ ‫)‪Palestine from one family (21‬‬

‫‪Page 13‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪64‬‬ ‫עמ '‪: "51‬האסלאם מדרבן לשיתוף פעולה (גם ‪:‬עזרה‬ ‫הדדית) האסלאם מדרבן לשיתוף פעולה וחושק בו ‪,‬היות‬ ‫והוא (שיתוף הפעולה) מפיץ את הטוב ‪,‬ממלא צרכים ‪,‬‬ ‫מסייע להתגבר על קשיים ומכונן רעות בין בניה של‬ ‫חברה מסוימת ובין כלל בני האדם ‪.‬שליח אלוהים (עליו‬ ‫התפילה והשלום) הבהיר לנו את חשיבותה של הפעולה‬ ‫הקיבוצית ואמר" ‪:‬ידו של אלוהים עם הקבוצה ‪,‬ומי שחורג‬ ‫ממנה ‪...‬חורג אל אש הגהינום "[‪ ]...‬האסלאם התנה‬ ‫ששיתוף הפעולה בין האנשים יהיה מבוסס על טובת‬ ‫ותועלת הכלל ‪,‬ואסר לשתף פעולה במעשים רעים‬ ‫ומזיקים שגורמים עוול לאחרים ‪,‬שהרי אלוהים אמר ‪:‬‬ ‫"עזרו זה לזה במעשים טובים וביראת שמים ‪,‬ואל תעזרו‬ ‫זה לזה לפשוע ולהתנכל ‪".‬לכן ‪,‬עלינו לשתף פעולה על‬ ‫מנת להפיץ את הטוב ‪,‬הצדק והשלום ולהתייצב אל מול‬ ‫העוול ‪,‬העושק והעויינות‪.‬‬ ‫עמ '‪: "46‬אלוהים יתעלה ברא את האדם והעדיף אותו על‬ ‫פני שאר הברואים מבלי להתחשב בצבעו או בגזעו ‪,‬‬ ‫והדגיש את השוויון בין כל בני האדם ‪.‬אלוהים אמר" ‪:‬הוי‬ ‫האנשים ‪,‬בראנו אתכם מתוך זכר ונקבה ‪,‬וחילקנו אתכם‬ ‫לעמים ושבטים למען תבחינו ביניכם ‪.‬ואולם הנכבד‬ ‫מכולכם אצל אלוהים ‪,‬הוא הירא שבכם ‪.‬אלוהים יודע‬ ‫ומכיר כל דבר לפני ולפנים "(סורת "החדרים" ‪,‬פס '‪. )13‬‬ ‫ושליח אלוהים ‪,‬עליו התפילה והשלום ‪,‬אמר" ‪: -‬האנשים‬ ‫שווים כמו שיניים של מסרק ‪".‬האסלאם מטיף להגשמת‬ ‫השוויון בין האנשים ‪,‬מוסלמים וזולתם [‪; "]...‬עמ '‪: 47‬‬ ‫"אשר להגשמת השוויון בין הלא‪-‬מוסלמים ‪,‬הרי‬ ‫שהאסלאם ערב לכך שהלא‪-‬מוסלמים יחיו בביטחון‬ ‫במחוזות האסלאם ‪,‬הוא שומר על זכויותיהם ‪,‬אוסר‬ ‫להתענות להם ומורה להתייחס אליהם יפה ‪.‬כך‬ ‫מתממשים הכבוד והעדיפות שמבדילים את האדם מיתר‬ ‫הברואים ‪,‬אלוהים אמר" ‪:‬האדרנו את כבודם של בני‬ ‫האדם ‪,‬ונשאנו אותם על פני היבשה והים ‪,‬ופירנסנו אותם‬ ‫במיטב הדברים ‪,‬ורוממנו אותם מעל רבים מן היצורים‬ ‫שבראנו "(סורת "המסע הלילי" ‪,‬פס '‪.)70‬‬

‫‪], Part 2, Grade 4, 2009‬اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ[ ‪Islamic Education‬‬ ‫‪p.51: "Islam urges cooperation, Islam encourages‬‬ ‫‪65‬‬ ‫ﺾ ﻋﻠﻰ‬ ‫ن اﻻﺳﻼم ﻳﺤ ّ‬ ‫ﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون ‪-‬ا ّ‬ ‫ص ‪: "٥١‬اﻻﺳﻼم ﻳﺤ ّ‬ ‫‪cooperation, and in cooperatio Islam seeks to spread‬‬ ‫اﻟﺘﻌﺎون ‪,‬وﻳﺮﻏّﺐ ﻓﻴﻪ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺮ ﻟﻠﺨﻴﺮ ‪,‬وﻗﻀﺎء ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت ‪,‬‬ ‫‪good, meet needs, overcome difficulties, and enabling‬‬ ‫وﺗﻐﻠّﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﺎب وﺗﻤﻜﻴﻦ ﻟﻸﻟﻔﺔ ﺑﻴﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻮاﺣﺪ وﺑﻴﻦ‬ ‫‪affinity between members of a single society and‬‬ ‫ﻲ ‪,‬ﻓﻘﺎل ‪:‬‬ ‫ﺑﻨﻲ اﻟﺒﺸﺮ‪.‬وﻗﺪ ﺑﻴّﻦ ﻟﻨﺎ رﺳﻮل اﷲ (ص) أهﻤﻴّﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋ ّ‬ ‫)‪between humankind. The Prophet (peace be upon him‬‬ ‫"ﻳ ُﺪ اﷲ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ‪,‬وﻣﻦ ﺷ ّﺬ ﺷ ّﺬ اﻟﻰ اﻟﻨﺎر‪ ]...[".‬ﻟﻘﺪ اﺷﺘﺮط اﻻﺳﻼم‬ ‫أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ‪,‬ﺗﻌﺎوﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻴﺮ واﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪,‬وﻧﻬﻰ‬ ‫‪showed us the important of group work, saying "God's‬‬ ‫ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ اﻟﺸ ّﺮ واﻳﻘﺎع اﻷذى واﻟﻈﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ ‪,‬ﻓﻘﺎل‬ ‫‪hand is over the group, and whoever diverges from them‬‬ ‫ﻹﺛْ ِﻢ‬ ‫ﻋﻠَﻰ ٱ ِ‬ ‫ﻻ َﺗﻌَﺎ َوﻧُﻮاْ َ‬ ‫ﻋﻠَﻰ ٱﻟْﺒ ﱢﺮ وَٱﻟ ﱠﺘﻘْ َﻮىٰ َو َ‬ ‫ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪َ :‬و َﺗﻌَﺎ َوﻧُﻮاْ َ‬ ‫‪diverges to hell." [...] Islam requires cooperation between‬‬ ‫ن ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ اﻟﺨﻴﺮ‬ ‫وَٱﻟْ ُﻌﺪْوَانِ(اﻟﻤﺎﺋﺪة ‪. )٢:‬ﻟﺬا ‪,‬ﻓﺎ ّ‬ ‫‪people, cooperation in doing charity and public good, and‬‬ ‫واﻟﻌﺪل واﻟﺴﻼم ‪.‬وأن ﻧﻘﻒ ﺿﺪ اﻟﻈﻠﻢ واﻟﺒﻐﻲ واﻟﻌﺪوان‪".‬‬ ‫‪forbade cooperation in evil and doing harm and‬‬ ‫‪oppression to others. God said: "Cooperate in‬‬ ‫‪righteousness and piety, but do not cooperate in sin and‬‬ ‫‪aggression" (5:2). Thus, we must cooperation in‬‬ ‫‪spreading good, justice, and peace, and stand up to‬‬ ‫"‪oppression and aggression.‬‬ ‫‪p.46: "God Almighty created humankind and preferred it‬‬ ‫‪over the other creatures, regardless of humans' color or‬‬ ‫‪gender, and emphasized equality between all people.‬‬ ‫‪God Almighty said: 'O mankind, indeed We have created‬‬ ‫‪you from male and female and made you peoples and‬‬ ‫‪tribes that you may know one another. Indeed, the most‬‬ ‫‪noble of you in the sight of God is the most righteous of‬‬ ‫‪you. Indeed, God is Knowing and Acquainted.' The‬‬ ‫‪Prophet (peace be upon him) said: 'People are as equal‬‬ ‫‪as the teeth of a comb.' Islam was careful to achieve‬‬ ‫‪equality with non-Muslims, and Islam guaranteed that‬‬ ‫‪non-Muslims live in safety in the lands of Islam,‬‬ ‫‪preserved their rights, forbade attacking them, and‬‬ ‫‪ordered that they be treated well. This has the realization‬‬ ‫‪of dignity and human superiority over the other creatures.‬‬ ‫‪God said: 'And We have certainly honored the children of‬‬ ‫‪Adam and carried them on the land and sea and provided‬‬ ‫‪for them of the good things and preferred them over‬‬ ‫'‪much of what We have created, with [definite] preference‬‬ ‫"‪(17:70).‬‬

‫‪Page 14‬‬

‫ص ‪: "٤٦‬ﺧﻠﻖ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻻﻧﺴﺎن وﻓﻀﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت ‪,‬‬ ‫ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻟﻮﻧﻪ او ﺟﻨﺴﻪ وأآّﺪ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺒﺸﺮ ‪.‬ﻗﺎل‬ ‫ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪:‬ﻳَٰﺄ ﱡﻳﻬَﺎ ٱﻟﻨﱠﺎ ُ‬ ‫ﻞ‬ ‫ﺷﻌُﻮﺑًﺎ َو َﻗﺒَﺂ ِﺋ َ‬ ‫ﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ُآﻢْ ُ‬ ‫ﺧَﻠﻘْﻨَﺎآُﻢ ﻣﱢﻦ َذ َآ ٍﺮ َوُأﻧْ َﺜﻰٰ َو َ‬ ‫س ِإﻧﱠﺎ َ‬ ‫ﺧﺒِﻴﺮٌ (اﻟﺤﺠﺮات ‪:‬‬ ‫ﻋﻠِﻴﻢٌ َ‬ ‫ن ٱﻟﱠﻠ َﻪ َ‬ ‫ن َأآْ َﺮ َﻣ ُﻜﻢْ ﻋَﻨ َﺪ ٱﻟﱠﻠ ِﻪ َأﺗْﻘَﺎ ُآﻢْ ِإ ﱠ‬ ‫ِﻟ َﺘﻌَﺎ َر ُﻓﻮۤاْ ِإ ﱠ‬ ‫ن اﻟﻨﺎس ﺳﻮاﺳﻴﺔٌ آﺄﺳﻨﺎن اﻟﻤﺸﻂ ‪".‬‬ ‫‪. )١٣‬وﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ (ص" ‪): -‬ا ّ‬ ‫وﻗﺪ ﺣﺮص اﻻﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻒ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ‬ ‫وﻏﻴﺮهﻢ[‪; "]...‬ص ‪: "٤٧‬أﻣﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ‪,‬ﻓﻘﺪ‬ ‫ﺿﻤﻦ اﻻﺳﻼم ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﻌﻴﺶ ﺑﺄﻣﺎن ﻓﻲ دﻳﺎر اﻻﺳﻼم ‪,‬ﻓﺤﻔﻆ‬ ‫ﻟﻬﻢ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ‪,‬وﺣﺮّم اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻴﻬﻢ وأﻣﺮ ﺑﻤﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﺴﻨﻰ ‪.‬وﻓﻲ‬ ‫ذﻟﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻟﻠﻜﺮاﻣﺔ واﻟﻔﻀﻞ اﻟﺬي ﺗﻤﻴّﺰ ﺑﻪ اﻻﻧﺴﺎن ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ‬ ‫ﺣ َﻤﻠْﻨَﺎ ُهﻢْ ﻓِﻲ ٱﻟْ َﺒ ﱢﺮ وَٱﻟْ َﺒﺤْ ِﺮ‬ ‫اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت ‪,‬ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪َ :‬وَﻟ َﻘﺪْ َآ ﱠﺮﻣْﻨَﺎ َﺑﻨِﻲ ءَا َد َم َو َ‬ ‫ﻼ‬ ‫ﺧَﻠﻘْﻨَﺎ َﺗﻔْﻀِﻴ ً‬ ‫ﻋَﻠﻰٰ َآﺜِﻴ ٍﺮ ﱢﻣ ﱠﻤﻦْ َ‬ ‫ﻀﻠْﻨَﺎ ُهﻢْ َ‬ ‫ت َو َﻓ ﱠ‬ ‫ﻄﱢﻴﺒَﺎ ِ‬ ‫ﻦ ٱﻟ ﱠ‬ ‫َو َر َزﻗْﻨَﺎ ُهﻢْ ﱢﻣ َ‬ ‫(اﻻﺳﺮاء ‪".)٧٠:‬‬

‫‪66‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫עמ '‪: "54‬שליח אלוהים (עליו התפילה והשלום) אמר ‪:‬‬ ‫האם לא סיפרתי לכם על דבר נכבד יותר מצום ‪,‬תפילה‬ ‫וצדקה ‪?,‬אמרו ‪:‬לא ‪,‬שליח אלוהים ‪,‬אמר ‪:‬השכנת שלום" ;‬ ‫עמ '‪: "55‬האסלאם מדרבן אותנו להיות אומה אחת‬ ‫מלוכדת ‪,‬נפעל למען טובת הכלל ‪,‬נכבד האחד את‬ ‫זכויותיו של השני ונתעלה מעל היריבויות [‪ ]...‬ואלוהים‬ ‫יתעלה ויתפאר מצווה עלינו לשפוט בין ניצים בצדק ‪,‬‬ ‫בהתאם לחוקי ההלכה (=השריעה) [‪ ]...‬כמו כן ‪,‬האסלאם‬ ‫מצווה עלינו לא להילחם אחד בשני ‪,‬משום שמלחמה‬ ‫מאיימת על החברה ומעוררת את האוייבים לכבוש את‬ ‫המולדת‪".‬‬

‫‪p.54: "The Messenger of God (peace be upon him) said:‬‬ ‫‪'Shall I tell you of something that is better than fasting,‬‬ ‫‪prayer and charity?' They said: 'Yes'. He said:‬‬ ‫‪'Reconciling between two people.'" p.55: "Islam urges us‬‬ ‫‪to be one cohesive nation, we aspire for the public‬‬ ‫‪interest, we respect each others' rights, and we rise about‬‬ ‫‪disputes [...] God Almighty commanded us to judge fairly‬‬ ‫‪between disputing parties, according to the commands of‬‬ ‫‪Islamic law [...] while Islam also commands us to not fight‬‬ ‫‪one another, because this in-fighting threatens society,‬‬ ‫"‪and tempts enemies to occupy the country.‬‬

‫ﻻ أﺧﺒﺮآﻢ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻣﻦ درﺟﺔ اﻟﺼﻴﺎم ‪67‬‬ ‫ص ‪: "٥٤‬ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ (ص) ‪:‬ا ّ‬ ‫واﻟﺼﻼة واﻟﺼﺪﻗﺔ؟ ﻗﺎﻟﻮا ‪:‬ﺑﻠﻰ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ‪,‬ﻗﺎل ‪:‬اﺻﻼح ذات اﻟﺒﻴﻦ" ;‬ ‫ص ‪: "٥٥‬ﻳﺨﻀﻨﺎ اﻻﺳﻼم ﻋﻠﻰ أن ﻧﻜﻮن أﻣّﺔ واﺣﺪة ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ‪,‬ﻧﺴﻌﻰ‬ ‫ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ‪,‬وﻳﺤﺘﺮم ﺑﻌﻀﻨﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﻌﺾ ‪,‬وﻧﺘﺮﻓّﻊ ﻋﻦ‬ ‫ﻞ أن ﻧﺤﻜﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﻴﻦ‬ ‫اﻟﺨﺼﻮﻣﺎت [‪ ]...‬وﻳﺄﻣﺮﻧﺎ اﷲ ﻋ ّﺰ وﺟ ّ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﺪل ‪,‬ﺣﺴﺐ أواﻣﺮ اﻟﺸﺮع [‪ ]...‬آﻤﺎ ﻳﺄﻣﺮﻧﺎ اﻻﺳﻼم ﺑﺄﻻ ﻳﻘﺎﺗﻞ ﺑﻌﻀﻨﺎ‬ ‫ن هﺬا اﻟﻘﺘﺘﺎل ﻳﻬﺪد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪,‬وﻳُﻐﺮي اﻷﻋﺪاء ﺑﺎﺣﺘﻼل‬ ‫ﺑﻌﻀﺎ ;ﻷ ّ‬ ‫اﻟﻮﻃﻦ‪".‬‬

‫עמ '‪: "38‬אני מוסלמי ‪-‬אינני מבדיל בין אדם לזולתו ‪,‬אלא‬ ‫באמונה ובמעשים טובים‪".‬‬

‫‪p.38: "I am a Muslim - I do not distinguish between one‬‬ ‫‪human being and another except by piety and righteous‬‬ ‫"‪work.‬‬

‫‪68‬‬

‫ﻻ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮى واﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ص ‪: "٣٨‬أﻧﺎ ﻣﺴﻠﻢ ‪-‬ﻻ أﻓﺮّق ﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎن وﺁﺧﺮ ا ّ‬ ‫اﻟﺼﺎﻟﺢ‪".‬‬

‫‪69‬‬ ‫במסמך שלהלן ישנה המשימה הבאה‬ ‫נחשוב ונשיב‪:‬‬ ‫‪- 1‬ספר את סיפור המסע לירושלים והעליה שמיימה‪.‬‬ ‫‪- 2‬קרא בשמם של חלק מהמקומות האיסלאמיים‬ ‫והנוצריים הקדושים בעיר ירושלים "‪.‬עמ '‪52‬‬

‫‪:‬‬

‫‪], Part 1, Grade 4, 2009‬اﻟﺘﻨﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ[ ‪National Education‬‬ ‫‪Under the document, there is the following ask:‬‬ ‫ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪"Think about the following, and answer:‬‬ ‫"ﻧﻔﻜﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ وﻧﺠﻴﺐ‪:‬‬ ‫‪1-Tell the story of Al-Israa' and the Ascent to Heaven.‬‬ ‫‪-1‬ﻧﺮوي ﻗﺼﺔ اﻹﺳﺮاء واﻟﻤﻌﺮاج‪.‬‬ ‫‪2-Name some Islamic and Christian holy places in‬‬ ‫‪-2‬ﻧﺴﻤﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺎآﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ‬ ‫‪Jerusalem." (p.52).‬‬ ‫اﻟﻘﺪس "(ص ‪.)52.‬‬

‫‪Page 15‬‬

‫‪70‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪71‬‬

‫"הבעיות שסובלת מהן החקלאות‪:‬‬ ‫על אף חשיבותה של החקלאות בפלסטין ‪,‬ניצבות בפניה‬ ‫מספר בעיות שמתבטאות ב‪:‬‬ ‫‪ - 1‬הרחבת הבנייה על חשבון האדמות החקלאיות עקב‬ ‫התרבות גידול במספר התושבים‪.‬‬ ‫‪ - 2‬כמות גשמים שנתית מעטה‪.‬‬ ‫‪ - 3‬מחסור במים עקב שאיבתה של ישראל את מי‬ ‫התהום‪.‬‬ ‫‪ - 4‬קושי בשיווק התוצרת מחוץ לפלסטין‪.‬‬ ‫‪ - 5‬העדפתם של הצעירים לעבוד במשרדים ממשלתיים‬ ‫או בחברות ‪(".‬עמ '‪.)6-5‬‬

‫‪], Part 2, Grade 4, 2004‬اﻟﺘﻨﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ[ ‪National Education‬‬ ‫"اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺰراﻋﺔ‪:‬‬ ‫‪"The problems from which agriculture suffers:‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أهﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺸﻜﻼت ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫‪Despite the importance of agriculture in Palestine, it is‬‬ ‫ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪facing a number of problems, embodied in the following:‬‬ ‫‪1 - The expansion of construction at the expense of‬‬ ‫‪agricultural lands because of the increase in the‬‬ ‫‪population.‬‬ ‫‪2 - The fluctuating quantity of annual rainfall.‬‬ ‫‪3 - Water scarcity due to Israeli pumping of groundwater.‬‬ ‫‪4 - The difficulty of marketing produce outside of‬‬ ‫‪Palestine.‬‬ ‫‪5 - Youth's preference for employment in government‬‬ ‫)‪and company jobs." (p.5-6‬‬

‫‪Page 16‬‬

‫‪-1‬ﺗﻮﺳﻊ اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ زﻳﺎدة ﻋﺪد‬ ‫اﻟﺴﻜﺎن ‪.‬‬ ‫‪-2‬ﺗﺬﺑﺬب آﻤﻴﺔ اﻷﻣﻄﺎر اﻟﺴﺎﻗﻄﺔ‬ ‫ﺳﻨﻮﻳﺎ‪.‬‬ ‫‪-3‬ﻗﻠﺔ اﻟﻤﻴﺎﻩ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﺤﺐ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ‬ ‫اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪-4‬ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻹﻧﺘﺎج ﺧﺎرج‬ ‫ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪-5‬ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺸﺮآﺎت "‪(.‬ص ‪.‬‬ ‫‪.)5-6‬‬

‫‪72‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪Values: rulings which the members of Palestinian society‬‬ ‫‪believe in to distinguish between right and wrong.‬‬ ‫"ערכים ‪:‬כללים שחברי החברה הפלסטינית מאמינים‬ ‫בהם על מנת להבחין בין אמת ושקר‪.‬‬ ‫מערכי החברה הפלסטינית‪:‬‬ ‫[‪ - ]...‬השתייכות האדם הפלסטיני מתאפין בהשתייכותו‬ ‫למולדתו והוא מכבד את הדתות האחרות‪.‬‬ ‫[‪ - ]...‬אחדות ‪:‬הפלסטינים שומרים על אחדותם בכל‬ ‫הנסיבות‪.‬‬ ‫סולידריות ‪:‬חברי החברה הפלסטינית מתאפיינים‬‫בסולידריות זה כלפי זה בנסיבות הקשות שבהן הם חיים‪.‬‬ ‫[‪.]...‬‬ ‫חשיבות הערכים בחיים‪:‬‬ ‫הערכים מאפיינים את אישיות האדם הפלסטיני והופכים‬ ‫את התנהגותו למקובלת בחברה ‪.‬הערכים מסייעים‬ ‫לליכודה של החברה ומגבירים את כוחה ‪(".‬עמ '‪.)43‬‬

‫‪Among the values of Palestinian society:‬‬ ‫]‪[...‬‬ ‫‪Affiliation: Palestinian people are distinguished by their‬‬ ‫‪affiliation to their country, and respect other religions.‬‬ ‫]‪[...‬‬ ‫‪Unity: Palestinian are careful about their unity in all‬‬ ‫‪circumstances.‬‬ ‫‪Solidarity: Individuals in Palestinian society are‬‬ ‫‪distinguished by their solidarity with one another in the‬‬ ‫‪harsh circumstances in which they live.‬‬ ‫]‪[...‬‬ ‫‪The importance of values in life:‬‬ ‫‪Values distinguish the personality of Palestinian people‬‬ ‫‪and make their behavior acceptable in society, and‬‬ ‫"‪values help society's cohesion and increase its strength.‬‬ ‫)‪(p.43‬‬

‫"اﻟﻘﻴﻢ ‪:‬أﺣﻜﺎم ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻬﺎ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻮاب ‪73‬‬ ‫واﻟﺨﻄﺄ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﻗﻴﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‪:‬‬ ‫[‪]...‬‬ ‫اﻻﻧﺘﻤﺎء ‪:‬ﻳﻤﺘﺎز اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﺎﻧﺘﻤﺎﺋﻪ ﻟﻮﻃﻨﻪ ‪,‬وﻳﺤﺘﺮم اﻷدﻳﺎن‬‫اﻷﺧﺮى‪.‬‬ ‫[‪]...‬‬ ‫اﻟﻮﺣﺪة ‪:‬ﻳﺤﺮص اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﻋﻠﻰ وﺣﺪﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ‬‫اﻟﻈﺮوف‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ‪:‬ﻳﻤﺘﺎز أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ‬‫ﺑﻌﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻳﻌﻴﺸﻮﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫[‪.]...‬‬ ‫أهﻤﻴﺔ اﻟﻘﻴﻢ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺤﻴﺎة‪:‬‬ ‫ﺗﻤﻴﺰ اﻟﻘﻴﻢ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﺗﺠﻌﻞ ﺳﻠﻮآﻪ ﻣﻘﺒﻮﻻ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪,‬وﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺎﺳﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﻮﺗﻪ "‪(.‬ص ‪.‬‬ ‫‪.)43‬‬ ‫‪74‬‬

‫עמ '‪: "25‬קרב חיטין‬ ‫חיטין הוא ג'יהאד ‪,‬הקרבה וקריאה רמה ‪,‬קריאה‬ ‫לאלוהים שעזר לנו ‪,‬והחשכה הוסרה מעל ירושלים‬ ‫הצלבנים ברחו כשחרב של עוצמה ואור רודפת אחריהם‬ ‫וצלאח א‪-‬דין נדמה לאריה שהאויבים מסתתרים מפני‬ ‫הוא ליכד את שורותינו ואיחד אותו בטוהר ובאחווה‪.‬‬

‫‪], Part 1, Grade 4, 2009‬ﻟﻐﺘﻨﺎ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ[ ‪Our Beautiful Language‬‬ ‫ص‪:"25‬ﻣﻌﺮآﺔ ﺣﻄﻴﻦ‬ ‫‪p.25: The Battle of Hittin‬‬ ‫ﺣﻄﻴﻦ ﺟﻬﺎد وﻓﺪاء وﻧﺪاء ﻳﻌﻠﻮﻩ ﻧﺪاء‬ ‫‪Hittin is jihad and self-sacrifice‬‬ ‫ﺑﺎﷲ ﻧﺼﺮﻧﺎ واﻧﺰاﺣﺖ ﻋﻦ أرض اﻟﻘﺪس اﻟﻈﻠﻤﺎء‬ ‫‪Calling upn God‬‬ ‫ﻓﺮ اﻷﻓﺮﻧﺞ ﻳﻄﺎردهﻢ ﺳﻴﻒ ﻟﻠﻌﺰة وﺿﺎء‬ ‫‪to give us victory,‬‬ ‫وﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺪا ﻟﻴﺜﺎ "ﻳﺘﻮارى ﻣﻨﻪ اﻷﻋﺪاء‬ ‫‪and the oppressors departed the land of Jerusalem‬‬ ‫ﻗﺪ ﺟﻤﻊ اﻟﺸﻤﻞ ووﺣﺪﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻖ ﺻﻔﺎء وإﺧﺎء‬ ‫‪The Franks fled‬‬ ‫‪pursued by the sword of glory‬‬ ‫‪Saladin was like a lion‬‬ ‫‪with enemies fleeing before himi‬‬ ‫‪He brought us together and united us‬‬ ‫‪In truth, purity, and brotherhood‬‬

‫‪Page 17‬‬

‫‪75‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫עמ '‪: 70‬הפלאח (=עובד אדמה ‪,‬בן כפר) של ארצי‬ ‫הפלאח של ארצי עובד בזריזות ונאבק‬ ‫נוטע עצי זית ותפוח מגרעינים שיש בהם טובה‬ ‫זהו הפלאח של פלסטין‬ ‫אוהב את הארץ‪/‬האדמה מזה שנים‬ ‫נשאר נאמן נשאר מהימן (גם ‪:‬בטוח)‬ ‫ומחוייב להשביח אותה‪".‬‬

‫‪p.70: "My country's peasants:‬‬ ‫‪My country's peasants work actively and hard‬‬ ‫‪They plant trees which are good, almond, olive, apples‬‬ ‫‪These are the peasants of Palestine‬‬ ‫‪They have loved the land for years‬‬ ‫‪And stayed loyal and true‬‬ ‫"‪And promised it reform‬‬

‫ص‪:"70‬ﻓﻼح ﺑﻼدي‬ ‫ﻓﻼح ﺑﻼدي ﻓﻼح ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻨﺸﺎط وآﻔﺎح‬ ‫ﻳﻐﺮس ﺷﺠﺮا "ﻓﻴﻪ اﻟﺨﻴﺮ ﻟﻮزا "زﻳﺘﻮﻧﺎ "ﺗﻔﺎح‬ ‫هﺬا ﻓﻼح ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻋﺸﻖ اﻷرض ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻴﻦ‬ ‫وﺗﻌﻬﺪهﺎ ﺑﺎﻷﺻﻼح"‬ ‫ﻇﻞ وﻓﻴﺎ "ﻇﻞ أﻣﻴﻦ‬

‫‪76‬‬

‫‪77‬‬ ‫הנער הופיע כשהוא שמח ונושא את האוכל והשתייה על‬ ‫מנת להאכיל את הזמירים הקטנים ‪,‬אולם הוא נעצר‬ ‫בפליאה ליד הכלוב והחל לחשוב על האפרוחים ולהביט‬ ‫בהם בחמלה ‪.‬הנער נזכר באביו מאחורי סורגי הכלא‬ ‫כשהוא מלטף את אצבעו ‪,‬מצחו ושיער ראשו מבעד‬ ‫לחריצי התיל שקבוע על הסורגים‪.‬‬ ‫הנער התקדם אל הכלוב במהירות ‪,‬פתח את דלתו‬ ‫ואפשר לזמירים הקטנים לצאת לחופשי בשמחה רבה‬ ‫ואמר" ‪:‬מתי יצא אבי מן הכלא על מנת שאוכל לחיות עמו‬ ‫כמו הזמירים האלה? "(עמ '‪)3‬‬ ‫הנער משחרר את האפרוחים ומוציאם לחופשי ‪,‬ולא‬ ‫משאירם בתוך הכלוב‪.‬‬

‫‪], Part 2, Grade 4, 2009‬ﻟﻐﺘﻨﺎ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ[ ‪Our Beautiful Language‬‬ ‫"ﺣﻀﺮ اﻟﻔﺘﻰ ﻣﺴﺮورا وهﻮ ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻄﻌﺎم واﻟﺸﺮاب ﻟﻴﻄﻌﻢ اﻟﺒﻼﺑﻞ‬ ‫‪The young boy came happily carrying food and water to‬‬ ‫اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻟﻜﻨﻪ وﻗﻒ ﻣﻨﺪهﺸﺎ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻔﺺ واﺧﺬ ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺮاخ ‪,‬‬ ‫‪feed the little nightingales, but he stopped near the cage‬‬ ‫وﻳﻨﻈﺮ اﻟﻴﻬﺎ ﺑﺸﻔﻘﺔ ‪.‬ﺗﺬآﺮ اﻟﻔﺘﻰ واﻟﺪﻩ ﺧﻠﻒ ﻗﻀﺒﺎن اﻟﺴﺠﻦ وهﻮ ﻳﻼﻣﺲ‬ ‫‪and started thinking of the chicks, and looked at them‬‬ ‫ﺑﺎﺻﺒﻌﻪ وﺟﻨﺘﻴﻪ وﺷﻌﺮ راﺳﻪ ﻣﻦ ﻳﺒﻦ ﻓﺘﺤﺎت اﻟﺸﺒﻚ اﻟﻤﺜﺒﺖ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪pityingly. The boy remembered his father behind bars as‬‬ ‫اﻟﻘﻀﺒﺎن ‪.‬‬ ‫‪he stroked their claws, cheeks, and fur between the‬‬ ‫‪openings in the bars.‬‬ ‫ﺗﻘﺪم اﻟﻔﺘﻰ اﻟﻰ اﻟﻘﻔﺺ ﻣﺴﺮﻋﺎ وﻓﺘﺢ ﺑﺎﺑﻪ وﺗﺮك ﺻﻐﺎر اﻟﺒﻼﺑﻞ ﺗﻨﻄﻠﻖ‬ ‫ﺣﺮة ﻓﺮﺣﺔ ﻣﺴﺮورة ‪,‬وﻗﺎل ﻣﺘﻰ ﺳﻴﺨﺮج واﻟﺪي ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻦ ﻻﻋﻴﺶ‬ ‫‪The boy quickly went to the cage and opened its door and‬‬ ‫ﻣﻌﻪ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻼﺑﻞ؟ "ص ‪3‬‬ ‫‪left the little nightingales to fly happy and free. He said‬‬ ‫‪'When will my father get out of prison so I can live with‬‬ ‫)‪him like those nightingales?' (p.3‬‬ ‫اﻟﻔﺘﻰ ﻳﻄﻠﻖ ﺳﺮاح اﻟﻔﺮاخ وﻳﺤﺮرهﻢ ‪,‬وﻻ ﻳﺘﺮآﻬﻢ داﺧﻞ اﻟﻘﻔﺺ‪.‬‬ ‫‪The boy releases the chicks and liberates them, he does‬‬ ‫‪not leave them in the cage.‬‬

‫‪Page 18‬‬

‫‪78‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫הכותרת" ‪:‬החירות "(עמ '‪)2‬‬ ‫הנער הופיע כשהוא שמח ונושא את האוכל והשתייה על‬ ‫מנת להאכיל את הזמירים הקטנים ‪,‬אולם הוא נעצר‬ ‫‪The young boy came happily carrying food and water to‬‬ ‫בפליאה ליד הכלוב והחל לחשוב על האפרוחים ולהביט‬ ‫‪feed the little nightingales, but he stopped near the cage‬‬ ‫בהם בחמלה ‪.‬הנער נזכר באביו מאחורי סורגי הכלא‬ ‫‪and started thinking of the chicks, and looked at them‬‬ ‫כשהוא מלטף את אצבעו ‪,‬מצחו ושיער ראשו מבעד‬ ‫‪pityingly. The boy remembered his father behind bars as‬‬ ‫לחריצי התיל שקבוע על הסורגים‪.‬‬ ‫‪he stroked their claws, cheeks, and fur between the‬‬ ‫הנער התקדם אל הכלוב במהירות ‪,‬פתח את דלתו‬ ‫‪openings in the bars.‬‬ ‫ואפשר לזמירים הקטנים לצאת לחופשי בשמחה רבה‬ ‫ואמר" ‪:‬מתי יצא אבי מן הכלא על מנת שאוכל לחיות עמו ‪The boy quickly went to the cage and opened its door and‬‬ ‫כמו הזמירים האלה? "(עמ '‪)3‬‬ ‫‪left the little nightingales to fly happy and free. He said‬‬ ‫חשיבותו של הערך הזה חוזרת על עצמה באמצעות‬ ‫‪'When will my father get out of prison so I can live with‬‬ ‫חזרה על משפטים שמבהירים את מהותו של הכלא‬ ‫)‪him like those nightingales?' (p.3‬‬ ‫והחירות על‪-‬ידי תרגילים ‪,‬שאלות לתלמיד וניתוח משימות‬ ‫‪34‬‬ ‫‪The importance of this value is also repeated through‬‬ ‫‪repeating the sentences which give the meaning of prison‬‬ ‫‪and freedom in the exercises and questions for students‬‬ ‫‪in assignment #34.‬‬ ‫‪Title: "Freedom" p.2‬‬

‫اﻟﻌﻨﻮان" ‪:‬اﻟﺤﺮﻳﺔ "ص‬ ‫‪2‬‬ ‫"ﺣﻀﺮ اﻟﻔﺘﻰ ﻣﺴﺮورا وهﻮ ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻄﻌﺎم واﻟﺸﺮاب ﻟﻴﻄﻌﻢ اﻟﺒﻼﺑﻞ‬ ‫اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻟﻜﻨﻪ وﻗﻒ ﻣﻨﺪهﺸﺎ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻔﺺ واﺧﺬ ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺮاخ ‪,‬‬ ‫وﻳﻨﻈﺮ اﻟﻴﻬﺎ ﺑﺸﻔﻘﺔ ‪.‬ﺗﺬآﺮ اﻟﻔﺘﻰ واﻟﺪﻩ ﺧﻠﻒ ﻗﻀﺒﺎن اﻟﺴﺠﻦ وهﻮ ﻳﻼﻣﺲ‬ ‫ﺑﺎﺻﺒﻌﻪ وﺟﻨﺘﻴﻪ وﺷﻌﺮ راﺳﻪ ﻣﻦ ﻳﺒﻦ ﻓﺘﺤﺎت اﻟﺸﺒﻚ اﻟﻤﺜﺒﺖ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻘﻀﺒﺎن ‪.‬‬

‫‪79‬‬

‫ﺗﻘﺪم اﻟﻔﺘﻰ اﻟﻰ اﻟﻘﻔﺺ ﻣﺴﺮﻋﺎ وﻓﺘﺢ ﺑﺎﺑﻪ وﺗﺮك ﺻﻐﺎر اﻟﺒﻼﺑﻞ ﺗﻨﻄﻠﻖ‬ ‫ﺣﺮة ﻓﺮﺣﺔ ﻣﺴﺮورة ‪,‬وﻗﺎل ﻣﺘﻰ ﺳﻴﺨﺮج واﻟﺪي ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻦ ﻻﻋﻴﺶ‬ ‫ﻣﻌﻪ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻼﺑﻞ؟ "ص ‪3‬‬

‫ﺗﺘﻜﺮر اهﻤﻴﺔ هﺬﻩ اﻟﻘﻴﻤﺔ آﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻜﺮار اﻟﺠﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻌﻨﻰ‬ ‫اﻟﺴﺠﻦ واﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ واﻻﺳﺌﻠﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻟﻼﻗﺘﺒﺎﺻﺎت اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻰ‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻬﺎم ‪34‬‬

‫‪80‬‬ ‫‪p.82: "furthermore, the population of the village hold this‬‬ ‫עמ '‪ ]...[: "82‬בנוסף לכך שתושבי הכפר סבורים שהאתר‬ ‫‪site in high esteem, and go there for prayers, where they‬‬ ‫הזה הינו נשגב והולכים להתפלל שם ומדליקים מנורות‬ ‫‪light lamps and candles within this cave, which was blown‬‬ ‫ונרות בתוך המערה הזאת ‪,‬אשר כוחות הכיבוש‬ ‫פוצצו‪/‬החריבו אותה בתאריך ‪"."13/5/2002‬‬ ‫"‪up by occupation forces on 5/31/2002.‬‬ ‫עמ '‪: "79‬הקדוש גאורגיוס (ג'רייס) נחשב לאחד‬ ‫מהקדושים‪-‬המרטירים הגדולים שהכנסייה קידשה אותם‬ ‫[‪ ]...‬הוי ‪,‬גדול המרטירים ‪,‬גאוריגיוס העוטה ניצחון ‪:‬משום‬ ‫שהוא עבר עינויים קשים ושונים וכך ניצח את הקרב‬ ‫האחרון ‪,‬קרב מות הקדושים והמוות"‬

‫‪p.79: "St. George is one of the great martyrs honored by‬‬ ‫‪the Church ... he is a great, triumphant martyr because‬‬ ‫‪he bore heavy and varied torture, and was victorious in‬‬ ‫"‪that final battle, the battle of martyrdom and death.‬‬

‫‪Page 19‬‬

‫‪], Grade 5‬اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ[ ‪Christian Education‬‬ ‫ن ﺳﻜﺎن اﻟﻘﺮﻳﺔ ﻳﺠﻠّﻮن هﺬا اﻟﻤﻮﻗﻊ‬ ‫ص ‪ ]...[: "٨٢‬ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ أ ّ‬ ‫وﻳﺬهﺒﻮن ﻟﻠﺼﻼة هﻨﺎك ﺣﻴﺚ ﻳﻀﻴﺌﻮن اﻟﻘﻨﺎدﻳﻞ واﻟﺸﻤﻮع داﺧﻞ هﺬا‬ ‫اﻟﻜﻬﻒ اﻟﺬي ﻧﺴﻔﺘﻪ ﻗﻮات اﻻﺣﺘﻼل ﺑﺘﺄرﻳﺦ ‪".٣١/٥/٢٠٠٢‬‬

‫ص ‪: "٧٩‬ﻳﻌ ّﺪ اﻟﻘﺪﻳﺲ ﺟﺎورﺟﻴﻮس (ﺟﺮﻳﺲ) ﻣﻦ اﻟﻘﺪﻳﺴﻴﻦ اﻟﺸﻬﺪاء‬ ‫اﻟﻌﻈﺎم اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻜﺮّﻣﻬﻢ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ [‪ ]...‬أﻳّﻬﺎ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺪاء ﺟﺮﻳﺲ‬ ‫اﻟﻼﺑﺲ اﻟﻈﻔﺮ ‪:‬ﻷﻧّﻪ اﺣﺘﻤﻞ اﻟﻌﺬاﺑﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة واﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ‪,‬واﻧﺘﺼﺮ ﻓﻲ‬ ‫ذﻟﻚ اﻟﻌﺮاك اﻷﺧﻴﺮ ‪,‬ﻋﺮاك اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد واﻟﻤﻮت‪".‬‬

‫‪81‬‬

‫‪82‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫עמ '‪: 54‬מות המשיח וקימתו לתחייה בעבורנו על מנת‬ ‫להושיענו ‪,‬הוא מעשה אדיר שמעיד על אהבתו של‬ ‫אלוהים לכל האנשים ‪.‬ואלוהים מטיף לנו לאהבה העצומה‬ ‫הזאת ‪,‬על מנת שגם אנחנו נאהב זה את זה כשם‬ ‫שאלוהים אוהב אותנו ‪.‬משמעותה של אהבתנו את‬ ‫האחרים היא‪:‬‬ ‫*לאהוב אדם מבלי להתחשב בזהותו ‪,‬צבעו או מוצאו‬ ‫(גם ‪:‬גזעו)‪.‬‬ ‫*לאהוב את אלה אשר רודפים ועוינים אותנו ;משום‬ ‫שאלוהים אוהב אותם גם‪.‬‬

‫‪p.54: "Christ's death and resurrection to save us is a‬‬ ‫‪great act showing how much God loves all people. God‬‬ ‫‪calls on us to have this great love, such that we also love‬‬ ‫‪one another as the Lord loved us. Our love for others‬‬ ‫‪means:‬‬

‫ن ﻣﻮت اﻟﻤﺴﻴﺢ وﻗﻴﺎﻣﺘﻪ ﻣﻦ أﺟﻠﻨﺎ ﻟﻴﺨﻠﺼﻨﺎ ﻟﻬﻮ ﻋﻤﻞ ﻋﻈﻴﻢ ‪83‬‬ ‫ص ‪: "٥٤‬ا ّ‬ ‫ل ﻋﻠﻰ ﻋﻈﻤﺔ ﻣﺤﺒّﺔ اﷲ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻨﺎس ‪.‬واﷲ ﻳﺪﻋﻮﻧﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺤﺒّﺔ‬ ‫ﻳﺪ ّ‬ ‫ن‬ ‫ب ‪.‬ا ّ‬ ‫ﺐ ﻧﺤﻦ أﻳﻀﺎ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﺑﻌﻀﺎ آﻤﺎ أﺣﺒّﻨﺎ اﻟﺮ ّ‬ ‫اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻟﻜﻲ ﻧﺤ ّ‬ ‫ﻣﺤﺒّﺘﻨﺎ ﻟﻼﺧﺮﻳﻦ‬ ‫ﺗﻌﻨﻲ‪:‬‬

‫‪*Our love for mankind regardless of identity, color, and‬‬ ‫‪ethnicity.‬‬

‫*ﻣﺤﺒّﺘﻨﺎ ﻟﻼﻧﺴﺎن ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ هﻮﻳﺘﻪ أو ﻟﻮﻧﻪ أو‬ ‫ﻋﺮﻗﻪ‪.‬‬

‫‪*Our love for those who persecute us and attack us, for‬‬ ‫"‪God loves them as well.‬‬

‫*ﻣﺤﺒّﺘﻨﺎ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻀﻄﻬﺪوﻧﻨﺎ ‪,‬وﻳﻌﺘﺪون ﻋﻠﻴﻨﺎ ;ﻻ ّ‬ ‫ن اﷲ ﻳﺤﺒّﻬﻢ‬ ‫أﻳﻀﺎ‪".‬‬

‫‪84‬‬ ‫עמ '‪: "7‬ג'יהאד ‪:‬מה נמצא בארגז הזאת ‪,‬סבי?‬ ‫הסב ‪:‬מסמכי האדמה (קושאנים=שטרי קניין) שברשותנו‬ ‫במישור החוף ‪,‬והם רשומים במחברות הטאבו הרשמיות‬ ‫במחלקת רישום הקרקעות ‪,‬ומפתח הבית אשר היגרנו‬ ‫ממנו (תלוי) על צווארך ‪,‬על כן שמור עליו‪.‬‬ ‫ג'יהאד ‪:‬כמובן סבא ‪,‬אשמור עליו ולעולם לא אזלזל בו‬ ‫אם ירצה אלוהים יהא אשר יהא‪.‬‬ ‫הסב ‪:‬יפה אמרת ‪,‬בני‪".‬‬ ‫עמ '[מספר העמוד חסר]" ‪:‬המסמכים ‪:‬כוללים את הניירות‬ ‫הרשמיים הפרטיים והציבוריים ‪,‬כגון שטרי קניין של‬ ‫הארץ‪/‬האדמה והתעודות שלה‪".‬‬

‫‪], Grade 5, 2009‬ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﻀﺎرات اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ[ ‪History of Ancient Cultures‬‬ ‫?‪p. 7: Jihad: What is there in that box, Grandfather‬‬ ‫ص‪:7‬ﺟﻬﺎد ‪:‬ﻣﺎذا ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺼﻨﺪوق ﻳﺎ ﺟﺪي؟‬ ‫‪Grandfather: The documents for the land we own on the‬‬ ‫اﻟﺠﺪ ‪:‬ﻣﺴﺘﻨﺪات (ﻗﻮاﺷﻴﻦ)اﻷرض اﻟﺘﻲ ﻧﻤﻠﻜﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻬﻞ اﻟﺴﺎﺣﻠﻲ ‪,‬‬ ‫‪coastal plain, which is registered in the offical land‬‬ ‫وهﻲ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ دﻓﺎﺗﺮ اﻟﻄﺎﺑﻮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ داﺋﺮة ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻷراﺿﻲ ‪,‬‬ ‫وﻣﻔﺘﺎح ﺑﻴﺘﻨﺎ اﻟﺬي هﺠﺮﻧﺎ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﻋﻨﻘﻚ ‪,‬ﻓﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪registry books, and the key to our house which we fled.‬‬ ‫ﺟﻬﺎد ‪:‬أﺟﻞ ﻳﺎ ﺟﺪي ﺳﻮف أﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻟﻦ أﻓﺮط ﻓﻴﻬﺎ‪-‬إن ﺷﺎء اﷲ ‪-‬‬ ‫‪They are in your possession, so take care of them.‬‬ ‫ﻣﻬﻤﺎ ﻳﺤﺼﻞ‪.‬‬ ‫‪Jihad: Yes, Grandfather, I will take care of them, and will‬‬ ‫اﻟﺠﺪ ‪:‬أﺣﺴﻨﺖ ﻳﺎ ﺑﻨﻲ"‪.‬‬ ‫‪not be careless with them - God willing - no matter what‬‬ ‫‪happens. Grandfather: Good for you, my boy.‬‬ ‫‪p. 7: "Documents: they include official private and public‬‬ ‫‪papers, including land ownership documents and‬‬ ‫"‪records.‬‬

‫ص"‪:‬اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ‪:‬ﺗﻀﻢ اﻷوراق اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ ‪,‬ﻣﺜﻞ ﻗﻮاﺷﻴﻦ‬ ‫اﻷرض وﺳﺠﻼﺗﻬﺎ"‪.‬‬

‫‪85‬‬

‫‪86‬‬

‫‪87‬‬ ‫בשנת ‪ 1948‬הנכבה (האסון) פקדה את החברה‬ ‫הפלסטינית בידי הארגונים הציוניים ומרבית הפלסטינים‬ ‫נמלטו מאדמתם‪.‬‬

‫‪p.29: In 1948, the Nakba (Catastrophe) befell Palestinian‬‬ ‫‪society at the hands of Zionist organizations, with most‬‬ ‫‪Palestinians fleeing their land.‬‬

‫בגלל הנכבה רוב הפלסטינים הגרו ‪,‬מדינת ישראל‬ ‫הוקמה ‪,‬הגדה המערבית סופחה לירדן ורצועת עזה‬ ‫הועברה לשליטת הממשל המצרי‪.‬‬

‫‪p.29: Because of the Palestinian Nakba (catastrophe),‬‬ ‫‪most Palestinians emigrated, the state of Israel was‬‬ ‫‪founded, the West Bank was annexed by Jordan, and the‬‬ ‫‪Gaza Strip came under Egyptian administration.‬‬

‫‪Page 20‬‬

‫‪], Grade 5‬اﻟﺘﻨﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ[ ‪National Education‬‬ ‫ﺣﻠﺖ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻧﻜﺒﺔ ﻋﺎم ‪1948‬م ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت‬ ‫اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔﺣﻴﺚ هﺠﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ أرﺿﻬﻢ‪.‬‬

‫ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻨﻜﺒﺔ هﺠﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ‪ ،‬اﻧﺸﺌﺖ دوﻟﺔ اﺳﺮاﺋﻴﻞ وﺿﻤﺖ‬ ‫اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ اﻷردن وأﻟﺤﻖ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﺑﺎﻹدارة اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‬

‫‪88‬‬

‫‪89‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫המשפחה סובלת ‪...‬משמעות הדבר שעליה לשאת‬ ‫אחריות גדולה יותר ‪,‬אבל יש בעיות במשפחה שהן‬ ‫תוצאה מהתרבות הרווחת בחברה ‪,‬וכאן מתוארת‬ ‫החברה כמעדיפה גברים על פני נשים‪,‬עם נשירת‬ ‫תלמידים מבתי הספר ‪,‬שלילת הזכות של האישה‬ ‫מירושתה ‪,‬הגבלת המקצועות שאישה יכולה לעסוק בהם‪.‬‬

‫‪p.22: The family is suffering which entails bearing greater‬‬ ‫‪responsibilities, but there are problems for the family‬‬ ‫‪resulting from society's culture, and here society is‬‬ ‫‪described as preferring males over females, with‬‬ ‫‪students skipping school, women deprived of inheritance,‬‬ ‫‪and the careers in which women can work being limited‬‬

‫אחד המאבקים הבולטים של העם הפלסטיני הוא מאבקו‬ ‫במנדט הבריטי ‪...‬ומאבקו בכיבוש‬

‫‪p.29: One of the most prominent struggles of the‬‬ ‫‪Palestinian people is their resistance to the British‬‬ ‫‪Mandate... and resisting the occupation‬‬

‫תושבי הערים הפלסטיניות נסמכים על מסחר ‪,‬תעשייה ‪,‬‬ ‫ומשרות במוסדות שונים‪.‬תושבי הכפרים נסמכים על‬ ‫חקלאות וגידול בעלי חיים ‪...‬והשירותים הבסיסיים‬ ‫מוענקים ברוב הכפרים הפלסטיניים‪.‬‬

‫‪p.34: The population of the Palestinian cities rely on‬‬ ‫‪commerce, industry, and jobs in various institutions.‬‬ ‫‪The population of the villages rely on agriculture and‬‬ ‫‪raising livestock... and basic services are provided in‬‬ ‫‪most Palestinian villages.‬‬

‫ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻷﺳﺮة ‪...‬ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت أآﺒﺮ‬ ‫وﻟﻜﻦ‬ ‫هﻨﺎﻟﻚ ﻣﺸﻜﻼت ﻟﻸﺳﺮة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وهﻴﻨﺎ ﻳﻮﺻﻒ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ آﻤﻦ ﻳﻔﻀﻞ اﻟﺬآﻮر ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺎث‪ ،‬ﺗﺴﺮب ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس‪،‬‬ ‫ﺣﺮﻣﺎن اﻟﻤﺮأة ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺮاث‪ ،‬ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻬﻢ‬ ‫اﻟﻤﺮأة‬

‫‪90‬‬

‫ﻣﻦ أﺑﺮز ﻧﻀﺎﻻت اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﻢ اﻹﻧﺘﺪاب‬ ‫اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ‪...‬وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻹﺣﺘﻼل‬

‫‪91‬‬

‫ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺳﻜﺎن اﻟﻤﺪن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺳﻜﺎن اﻟﻘﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﺰراﻋﺔ وﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﺤﻴﻮواﻧﺎت ‪...‬وﺗﺘﻮاﻓﺮ‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﺮى اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫‪92‬‬

‫בני החברה הפלסטינית שואפים תמיד לחופש ועצמאות ‪.‬‬ ‫הפלסטינים ‪,‬בכל מקום שהם נמצאים בו ‪,‬קשורים לאדמה‬

‫‪p.26: Members of Palestinian society aspire always for‬‬ ‫‪freedom and independence‬‬ ‫‪Palestinians wherever they may be are linked to the land‬‬

‫اﺑﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻳﻄﻤﺤﻮن داﺋﻤﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻹﺳﺘﻘﻼل‬ ‫ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن اﻳﻨﻤﺎ آﺎﻧﻮا ﺑﺎﻷرض‬

‫‪93‬‬

‫ההורים והסבים שלנו שתלו ‪,‬ואנחנו אכלנו ‪,‬ואנחנו‬ ‫שותלים כך שאתם תאכלו ‪.‬פלסטינים לוקחים חלק‬ ‫בתרבות ‪,‬בהשתייכות ‪,‬בגורל ‪,‬וגם בהסתכלות לעתיד‪.‬‬

‫‪p.26: Our parents and grandparents planted, and we ate,‬‬ ‫‪and we are planting so that you may eat. Palestinians‬‬ ‫‪take part in culture, affiliation, destiny, and in looking‬‬ ‫‪towards the future.‬‬

‫زرع أﺑﺎؤﻧﺎ وأﺟﺪادﻧﺎ ﻓﺄآﻠﻨﺎ وﻧﺤﻦ ﻧﺰرع ﻟﺘﺄآﻠﻮا اﻧﺘﻢ‬ ‫ﻳﺸﺘﺮك اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻻﻧﺘﻤﺎء واﻟﻤﺼﻴﺮ واﻟﺘﻄﻠﻊ ﻧﺤﻮ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‬

‫‪94‬‬

‫אחת מהדרכים בהם החברה הפלסטינית מציגה‬ ‫סולידריות עם המשפחה היא הסעד הניתן למשפחות‬ ‫הקדושים ‪,‬האסירים והפצועים בחברה‪.‬‬

‫‪p.15: One of the forms of solidarity with families in‬‬ ‫‪Palestinian society is welfare for the families of martyrs,‬‬ ‫‪prisoners, and the injured in society.‬‬

‫ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﻣﻊ اﻷﺳﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ رﻋﺎﻳﺔ أﺳﺮ‬ ‫اﻟﺸﻬﺪاء واﻷﺳﺮى واﻟﺠﺮﺣﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬

‫‪95‬‬

‫בגלל נסיבות הכיבוש שהעם הפלסטיני חי בהן ‪,‬מספר רב‬ ‫של אנשים הפכו ממועסקים למובטלים‪.‬‬

‫‪p.18: Because of the circumstances in which the‬‬ ‫‪Palestinian people are living, a large number of people‬‬ ‫‪have gone from being employed to being unemployed.‬‬

‫‪Page 21‬‬

‫‪...‬ﺑﺴﺒﺐ ﻇﺮوف اﻹﺣﺘﻼل اﻟﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺣﻴﺚ ﺗﺤﻮل ‪96‬‬ ‫ﻋﺪد آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ ﻋﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪p.22: The Palestinian family suffers from the effects of‬‬ ‫המשפחה הפלסטינית סובלת מהשפעות הכיבוש ‪,‬ויתכן‬ ‫‪the occupation, and may have lost the father or the‬‬ ‫שאיבדה את האב או האם שמתו מות קדושים או נאסרו‬ ‫‪mother by martyrdom or prison. It also suffers from living‬‬ ‫בכלא ‪.‬כמו כן ‪,‬המשפחות סובלות מקשיי החיים שנובעים‬ ‫מהפקעת ופילוס קרקעות ‪,‬ומהריסת בתים‪.‬‬ ‫‪difficulties embodied in the confiscation and bulldozing of‬‬ ‫‪lands, and house demolitions.‬‬ ‫החברה הפלסטינית נחשפה לאירועים שליליים רבים מאז ‪Palestinian society was exposed to many negative events‬‬ ‫‪since 1917 until the 2nd Intifada - the British Occupation,‬‬ ‫‪ 1917‬ועד האינתיפאדה השנייה ‪-‬הכיבוש הבריטי ‪,‬‬ ‫‪the Nakba (displacement of the Palestinians), the‬‬ ‫הנכבה (עקירה של הפלסטינים) ‪,‬כיבוש מה שנשאר‬ ‫מפלסטין ‪,‬והאינתיפאדה הראשונה והשניה (עמ '‪)29‬‬ ‫‪occupation of the rest of Palestine, and the 1st and 2nd‬‬ ‫‪Intifadas. P.29‬‬ ‫המחנות הם קהילות אוכלוסיה שאורגנו במצב חירום ‪,‬‬ ‫כתוצאה מעקירת האוכלוסיה הפלסטינית מעריהם‬ ‫וכפריהם ב‪1948-‬‬

‫לא נזכר כאן שהפלסטינים הם קורבנות ‪,‬אבל אפשר‬ ‫להסיק זאת מהטקסט אשר מדגיש את תפקיד הליגה‬ ‫הערבית בתמיכתה בנושא הפלסטיני והפיכתו ללב‬ ‫הסכסוך הערבי‪-‬ישראלי ‪,‬בעודו מדגיש גם את התמיכה‬ ‫בעמידתו העיקשת של העם הפלסטיני על אדמתו ‪,‬‬ ‫ועמדתו החזקה נגד ייהוד ירושלים ונגד שינויים בנקודות‬ ‫הציון הערביות והאסלאמיות שלה‬ ‫עמוד ‪: 7‬בחברה הפלסטינית שלנו קיימים שלושה סוגים‬ ‫של משפחות והן ‪:‬‬ ‫‪. 1‬המשפחה הגרעינית ‪. 2‬המשפחה המורחבת ‪. 3‬‬ ‫החמולה (השבט)‪...‬‬ ‫בעקבות התפתחות חיי החברה ‪,‬הביקוש להשכלה ‪,‬‬ ‫והגידול בשכר העבודה בחברה הפלסטינית ‪,‬המשפחה‬ ‫המורחבת נמצאת בירידה ‪,‬בעוד המשפחה הגרעינית‬ ‫נעשתה יותר נפוצה בסביבות פלסטיניות שונות ‪.‬כמו כן ‪,‬‬ ‫נחלשו הקשרים בין בני המשפחה ‪,‬ובמיוחד בערים"‪.‬‬

‫‪p.34: The camps are emergency residential communities‬‬ ‫‪which resulted from the displacement of the Palestinian‬‬ ‫‪population from their cities and villages in 1948‬‬

‫‪p.39: Here it was not mentioned that the Palestinians are‬‬ ‫‪victims, but we can deduce this from the text, which‬‬ ‫‪highlighted the role of the Arab League in supporting the‬‬ ‫‪Palestinian cause as the heart of the Arab-Israeli conflict,‬‬ ‫‪while it also emphasized supported the perserverance of‬‬ ‫‪the Palestinian people on their land, and standing against‬‬ ‫‪the Judiazation of Jerusalem and changes to its Arab and‬‬ ‫‪Islamic landmarks.‬‬ ‫‪p.7: In our Palestinian society, there are three types of‬‬ ‫‪families, namely:‬‬ ‫‪1 - The nuclear family...‬‬

‫ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻷﺳﺮة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺁﺛﺎر اﻻﺣﺘﻼل ﻓﻘﺪ ﺗﻔﻘﺪ اﻷب أو اﻷم‬ ‫ﺑﺎﻻﺳﺘﺸﻬﺎد‪ ،‬او اﻟﺴﺠﻦ ‪...‬آﻤﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺣﻴﺎﺗﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺼﺎدرة اﻷراﺿﻲ وﺗﺠﺮﻳﻔﻬﺎ وهﺪم اﻟﺒﻴﻮت ‪...‬‬

‫‪97‬‬

‫ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ إﻟﻰ أﺣﺪاث ﺳﻠﺒﻴﺔ آﺜﻴﺮة ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم ‪1917‬‬ ‫وﺣﺘﻰ اﻹﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔص ‪( 29‬اﻹﺣﺘﻼل اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻨﻜﺒﺔ (ﺗﺸﺮﻳﺪ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ)‪ ،‬اﺣﺘﻼل ﺑﻘﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ‪.‬‬ ‫اﻹﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ص ‪.29‬‬

‫‪98‬‬

‫اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت هﻲ ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﻃﺎرﺋﺔ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ ﺗﻬﺠﻴﺮ اﻟﺴﻜﺎن‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺪﻧﻬﻢ وﻗﺮاهﻢ ﻋﺎم ‪1948‬م‬

‫‪99‬‬

‫هﻨﺎ ﻟﻢ ﻳﺬآﺮ ﺑﺄن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن هﻢ ﺿﺤﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻹﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻨﺺ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺸﺪد اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ دور ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ‬ ‫اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻣﺤﻮر اﻟﺼﺮاع اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ‪ ،‬آﻤﺎ‬ ‫وﺗﺸﺪد ﻋﻠﻰ دﺟﻌﻢ ﺻﻤﻮد اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ أرﺿﻪ واﻟﻮﻗﻮف‬ ‫ﺿﺪ ﺗﻬﻮﻳﺪ اﻟﻘﺪس وﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﺎﻟﻤﻬﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬

‫‪100‬‬

‫ص‪:""7‬ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻤﺎط ﻣﻦ اﻷﺳﺮ ‪,‬‬ ‫هﻲ‪:‬‬

‫‪101‬‬

‫‪-1‬اﻷﺳﺮة‬ ‫اﻟﻨﻮوﻳﺔ‪...‬‬

‫‪2 - The extended family...‬‬ ‫‪3 - The clan...‬‬ ‫‪As a result of the development of social life, demand for‬‬ ‫‪education, and the increase in wage labor in Palestinian‬‬ ‫‪society, the extended family has been declining, whereas‬‬ ‫‪the nuclear family has spread in the various Palestinian‬‬ ‫‪environments. Likewise, the links between members of‬‬ ‫"‪the family have been weakened, especially in the city.‬‬

‫‪Page 22‬‬

‫‪-2‬اﻷﺳﺮة‬ ‫اﻟﻤﻤﺘﺪة‪...‬‬ ‫اﻟﺤﻤﻮﻟﺔ‪...‬‬ ‫وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻄﻮر اﻟﺤﻴﺎة اﻷﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻷﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وازدﻳﺎد اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫اﻟﻤﺄﺟﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻷﺳﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ‪,‬وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‬ ‫اﻧﺘﺸﺮت اﻷﺳﺮة اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪.‬آﺬﻟﻚ ‪,‬ﻓﻘﺪ‬ ‫ﺿﻌﻔﺖ اﻟﺮواﺑﻂ ﺑﻴﻦ أﻓﺮاد اﻟﺤﻤﻮﻟﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ"‪.‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫עמ ‪: 16‬סעד בחברה הפלסטינית ‪:‬אחד מסוגי הסעד‬ ‫למשפחות בחברה הפלסטינית הוא‪:‬‬ ‫‪ )1‬קיומם של מוסדות וארגונים העוסקים בסיוע‬ ‫למשפחות נזקקות בחברה ‪ )2.‬הטיפול במשפחות של‬ ‫שהידים ‪,‬אסירים ‪,‬ופצועים בחברה ‪.‬‬ ‫‪ )3‬הענקת טיפול וחינוך והדרכה לבעלי צרכים מיוחדים‬ ‫בחברה‪.‬‬

‫‪p.16: "Welfare in Palestinian society:‬‬ ‫‪One of the types of welfare for families in Palestinian‬‬ ‫‪societies is the following:‬‬ ‫‪1 - The existence of institutions and associations‬‬ ‫‪concerned with helping needy families in society.‬‬ ‫‪2 - Care for families of martyrs, prisoners, and the‬‬ ‫‪wounded in society.‬‬ ‫‪3 - Offering care, education, and training to those with‬‬ ‫"‪special needs in society.‬‬

‫מולדתי שלי‬ ‫תהילה ויופי ‪,‬הרוממות וההדר נמצאים בגבעות שלך‬ ‫הנוער לא יתעייף ‪,‬מטרתו לקבל עצמאות או למות‬ ‫לא רוצים את השפלתנו הנצחית וחיינו האומללים‬ ‫הסמל שלנו הוא החרב והעט ‪,‬לא הדיבור והריב‬ ‫אשריך ‪,‬הוד מעלתך ‪,‬מנצחת את אויביך ‪,‬מולדתי‬

‫‪p.29: My country, my country‬‬ ‫‪Glory and beauty, sublimity and splendor are in your hills‬‬ ‫‪The youth will not tire, until your independence or until‬‬ ‫‪they die‬‬ ‫‪We do not want eternal humiliation nor a miserable life‬‬ ‫‪The sword and the pen, not talking or quarreling, are our‬‬ ‫‪symbols‬‬ ‫‪In your eminence, victorious over your enemies, my‬‬ ‫‪country‬‬

‫ص‪:"16‬اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‪:‬‬ ‫ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﻣﻊ اﻷﺳﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﺎ‬ ‫ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬

‫‪102‬‬

‫‪-1‬ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻟﻸس‬ ‫اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫‪-2‬رﻋﺎﻳﺔ أﺳﺮ اﻟﺸﻬﺪاء واﻻﺳﺮى واﻟﺠﺮﺣﻰ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫‪-3‬ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﺬوي اﻷﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ"‪.‬‬ ‫ﻣﻮﻃﻨﻲ اﻟﺠﻼل واﻟﺠﻤﺎل واﻟﺴﻨﺎء واﻟﺒﻬﺎءﻓﻲ رﺑﺎك‪..‬‬ ‫اﻟﺸﺒﺎب ﻟﻦ ﻳﻜﻞ هﻤﻪ أن ﻳﺴﺘﻘﻞ أو ﻳﺒﻴﺪ‬ ‫ﻻ ﻧﺮﻳﺪ ذﻟﻨﺎ اﻟﻤﺆﺑﺪا وﻋﻴﺸﻨﺎ اﻟﻤﻨﻜﺪا‪..‬‬ ‫اﻟﺤﺴﺎم واﻟﻴﺮاع ﻻ اﻟﻜﻼم واﻟﻨﺰاع رﻣﺰﻧﺎ‪.‬‬ ‫ﻳﺎ هﻨﺎك ﻓﻲ ﻋﻼك ﻗﺎهﺮًا ﻋﺪاك ﻣﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬

‫‪103‬‬

‫‪104‬‬ ‫היא נדרשת לחייך בבכייה ‪,‬לעבוד קשה מהלידה עד‬ ‫לקבר ‪,‬וכן לקחת את תפקיד האב והאח בהעדרם ‪,‬‬ ‫ולהקריב קורבן אחר קורבן ‪.‬היא שתתה מכוס הסבל‬ ‫והמשיכה להתאים את עצמה לזמנים הקשים כשהיא‬ ‫ממשיכה בהקרבתה ‪.‬עמ '‪.31‬‬ ‫היא נר ‪,‬מגדלור נצחי ‪,‬ירח שמאיר את ימינו ‪.‬עמ '‪.32‬‬

‫למדנו על סמל התהילה שלנו וגאוותנו ‪,‬המרומם אותנו ‪,‬‬ ‫את עמנו האציל ‪.‬אנו מצדיעים לך כי אתה מלמדנו איך‬ ‫ליצור את תהילת הנצח ואת העתיד הבהיר ‪.‬זהות‬ ‫התהילה באה בדרך ארוכה ‪,‬והוא סמל גאוותנו ‪(.‬עמ '‪)32‬‬

‫‪], Part 2, Grade 5‬ﻟﻐﺘﻨﺎ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ[ ‪Our Beautiful Language‬‬ ‫ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻨﻬﺎ أن ﺗﺪﻣﻊ ﺑﺎﺑﺘﺴﺎﻣﺔ وأن ﺗﺸﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺪ إﻟﻰ اﻟﻠﺤﺪ‪ ،‬وأن‬ ‫‪She is required to smile while crying, to work hard from‬‬ ‫ﺗﻨﻮب ﻋﻦ اﻷب واﻷخ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺑﻬﻤﺎ‪ ،‬وإن ﺗﻘﺪم اﻟﻔﺪاء ﺗﻠﻮ اﻟﻔﺪاء ‪.‬ﻣﻦ‬ ‫‪the cradle to the grave, and to act on behalf of the father‬‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة ﺷﺮﺑﺖ وﻣﻀﺖ ﺗﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ وﺗﺘﺎﺑﻊ اﻟﻔﺪاء‪.‬ص‬ ‫‪and brother in their absence, even if sacrifice follows‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪sacrifice. She has drunk from the cup of suffering,‬‬ ‫هﻲ ﺷﻤﻌﺔ ﺗﻀﻴﺊ ﻣﻨﺎرة ﺗﺨﻠﺪ ﻗﻤﺮ ﻳﻀﻴﺊ اﻳﺎﻣﻨﺎ ص ‪32‬‬ ‫‪continued adjusting to difficult times, and kept on‬‬ ‫‪sacrificing. p. 31. She is a candle, an eternal lighthouse,‬‬ ‫‪a moon illuminating our days. p. 32‬‬ ‫‪We learned about the symbol of our glory and our pride,‬‬ ‫‪which holds us steadfast, our trueborn people. We salute‬‬ ‫‪you, for you teach us how to create eternal glory and a‬‬ ‫‪bright future.‬‬ ‫‪The identity of glory is in a long road,‬‬ ‫)‪and is the symbol of our pride. (p. 32‬‬ ‫‪Page 23‬‬

‫ﻋﻠﻤﻨﺎ رﻣﺰ ﻣﺠﺪﻧﺎ وﻋﺰﺗﻨﺎ‪ ،‬ﻳﺸﻤﺦ ﺑﻨﺎ‪ ،‬ﺷﻌﺒﻨﺎ أﺻﻴﻠﻈﻆ‬ ‫ﺗﺤﻴﺔ ﻟﻚ واﻧﺖ ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺠﺪ اﻟﺨﺎﻟﺪ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﻀﻴﺊ ‪.‬‬ ‫هﻮﻳﺔ اﻟﻤﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﺪرب اﻟﻄﻮﻳﻞ ورﻣﺰ ﻋﺰﺗﻨﺎ (ص ‪)32‬‬

‫‪105‬‬

‫‪106‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫היא בשער כלא או בשער בית משפט אכזרי ‪,‬מרגיעה את‬ ‫דאגות הפצועים ‪.‬לו אספנו יחדיו את אנחותיהן של‬ ‫האימהות שלנו הן היו מקיפות את העולם כולו ומכסות‬ ‫אותו ‪,‬ולו אספנו יחדיו את אי הצדק מהן סבלו היינו‬ ‫מכפרים על כול חטאי העולם ‪.‬אם היינו קוראים מה כתבו‬ ‫קשיי החיים על קירות ליבן ‪,‬לא היו הסופרים צריכים‬ ‫לכתוב עוד על כאב ‪,‬לעולם ‪.‬עמ '‪.31‬‬ ‫בפנים ‪,‬יש שיר מהעבר המקדש לאלה שסובלים ‪.‬עמ '‪.32‬‬

‫הדגל מלכד בצבעיו כל האהבה ‪...‬הייסורים ‪...‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ההיסטוריה ‪.‬עמנו התגבר על פצעיו ורמס את כאבו‬ ‫הערה ‪:‬כאן מתייחסים‬ ‫גם למסר מות קדושים למען המולדת והמאבק ‪,‬לא רק‬ ‫לקורבנות אלא גם למגנים" ‪:‬הדגל תמיד מחייך מעל‬ ‫לגבעות ‪...‬במרום מולדתו ‪...‬מולדת הנביאים ‪...‬ראי‬ ‫הכבוד ‪,‬מכוסה בדם הקדושים המעונים ‪,‬וארוג בידי אלן‬ ‫שנאבקו בדרכי השמחה הנצחית ‪ (.‬עמ '‪.)32‬‬

‫אל תשקה אותי מכוס החיים בהשפלתה אלא השקני‬ ‫בגאוה מכוס אבטיח הפקועה‬

‫הנילוס קורא לנהר הירדן ‪:‬ומדוע איני רואה את הירדן‬ ‫זורם באדמתנו ‪,‬אני רואה את מימיו שטופי דמעות ‪.‬עמ '‬ ‫‪.70‬‬ ‫עונה לו הירדן ‪:‬אני הירדן ואין מוצאי אלא מאדמת אבותי‬ ‫ולא אכחיש את ההיסטוריה שלי ‪,‬את דגליי ואת תהילתי ‪,‬‬ ‫הערביות שלנו מאחדת אותנו בתקווה ובכאב ‪,‬כי אין ירדן‬ ‫"‪.‬‬ ‫ללא מצרים ואין מצרים ללא הלבנט‬

‫‪She is on the doorstep of a prison or on the door of a‬‬ ‫‪ruthless court, soothing the concerns of the wounded. If‬‬ ‫‪we brought together the groans of our mothers, they‬‬ ‫‪would cover the entire world, and if we brought together‬‬ ‫‪the injustice from which they have suffered, we would‬‬ ‫‪have redeemed all of the world's sins. If we read what‬‬ ‫‪hard times have written on the walls of their hearts, we‬‬ ‫‪would have exempted writers from writing about pain. p.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪Inside, she is a song from yesteryear‬‬ ‫‪dedicated to those suffering. p. 32‬‬ ‫‪The flag in its colors brings together all the love the pain‬‬ ‫‪the history. Our people overcame their injuries and‬‬ ‫‪trampled their pain.‬‬ ‫‪Note: here also it addresses a‬‬ ‫‪martyrdom and resistance message, not just for victims‬‬ ‫‪but also for defenders: "A flag always smiling above the‬‬ ‫‪hills...at the top of its homeland...a homeland of‬‬ ‫‪prophets...the mirror of honor, covered by the martyrs in‬‬ ‫‪their blood, and woven by the hands of those who have‬‬ ‫‪struggled on the path of eternal happiness." p. 32‬‬

‫‪p.12: Do not make me drink of the cup of life with‬‬ ‫‪humiliation, but rather make me drink with pride the cup‬‬ ‫‪of colocynth‬‬ ‫‪The River Nile addressing the River Jordan: I don't see‬‬ ‫‪the Jordan flowing in our lands, I see its water bathed in‬‬ ‫‪tears. P. 70‬‬ ‫‪The Jordan answers: I'm the Jordan, and my source is‬‬ ‫‪only from my grandfather's land, and I will not deny my‬‬ ‫‪history, my banners, and my glories, our Arabness unites‬‬ ‫‪us with hope and pain, for what is Jordan but Egypt, and‬‬ ‫"‪what is Egypt but the Levant.‬‬

‫‪Page 24‬‬

‫هﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻮاﺑﺔ ﺳﺠﻦ أو ﻋﻠﻰ ﺑﺎب ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻗﺴﺎة‪ ،‬ﺗﺪرأ هﻤﻮم اﻟﺠﺮﺣﻰ ‪107 .‬‬ ‫ﻟﻮ ﺟﻤﻌﻨﺎ أﻧﺎت اﻣﻬﺎﺗﻨﺎ ﻟﻄﺎﻓﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻏﻄﺘﻬﺎ‪ ،‬وﻟﻮ ﺟﻤﻌﻨﺎ ﻣﺎ‬ ‫ﻋﺎﻧﺖ وﻗﺎﺳﺖ ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻢ ﻷﻓﺘﺪﻳﻨﺎهﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻨﺎ ‪..‬وﻟﻮ ﻗﺮأﻧﺎ ﻣﺎ آﺘﺒﻪ‬ ‫اﻟﺰﻣﺎن اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﺪران ﻗﻠﺒﻬﺎ ﻷﻋﻔﻴﻨﺎ اﻟﻜﺘّﺎب ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻦ‬ ‫اﻷﻟﻢ‪.‬ص ‪31‬‬ ‫هﻲ ﻓﻲ اﻷﺣﺸﺎء اﻏﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺲ اﻟﻤﻜﺮس ﻟﻠﻌﺬاﺑﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ‪.‬ص ‪32‬‬

‫اﻟﻌﻠﻢ ﻳﺤﺸﺪ ﻓﻲ أﻟﻮاﻧﻪ آﻞ اﻟﻤﺤﺒﺔ ‪...‬اﻟﻌﺬاب ‪...‬اﻟﺘﺎرﻳﺦ‬ ‫ﺷﻌﺒﻨﺎ ﺗﺠﺎوز ﺟﺮاﺣﻪ وداس ﻋﻠﻰ أﻟﻤﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﺔ ‪:‬هﻨﺎأﻳﻀًﺎ ﺗﻄﺮق إﻟﻰ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺸﻬﺎدة واﻟﻨﻀﺎأي ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ‬ ‫ﻟﻠﻀﺤﻴﺔ وإﻧﻤﺎ ﻟﻠﻤﺪاﻓﻊ أﻳﻀﺎً" ‪:‬ﻋﻠﻢ ﻣﺒﺘﺴﻢ داﺋﻤﺎ ﻓﻮق اﻟﺮواﺑﻲ ‪..‬ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻮﻃﻨﻪ ‪..‬ﻣﻮﻃﻦ اﻷﻧﺒﻴﺎء ‪...‬ﻣﺮﺁة اﻟﺸﺮف ‪...‬ﻳﻠﺜﻤﻪ اﻟﺸﻬﺪاء‬ ‫ﺑﺪﻣﺎﺋﻬﻢ ‪...‬وﻧﺴﺠﺘﻪ أﻳﺪي ﻣﻦ ﻧﺎﺿﻠﻮا ﻋﻠﻰ دروب اﻟﺴﻌﺎدة اﻷﺑﺪﻳﺔ (‪)32‬‬

‫‪108‬‬

‫ﻻ ﺗﺴﻘﻨﻲ آﺄس اﻟﺤﻴﺎة ﺑﺬﻟﺔ ﺑﻞ ﻓﺎﺳﻘﻨﻲ ﺑﺎﻟﻌﺰ آﺄس اﻟﺤﻨﻈﻞ‬

‫‪109‬‬

‫اﻟﻨﻴﻞ ﻳﺨﺎﻃﺐ اﻷردن ‪:‬وﻣﺎﻟﻲ ﻻ أرى اﻷردن ﻳﺠﺮي ﻓﻲ أراﺿﻴﻨﺎ أرى ‪110‬‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺎﺋﻪ دﻣﻌﺎ ﺗﺮﻗﺮق ﻓﻲ ﻣﺂﻗﻴﻨﺎص ‪70‬‬ ‫ﻳﺠﻴﺒﻪ اﻷردن اﻧﺎ اﻷردن وﻣﺎ ﻧﺒﻌﻲ ﺳﻮى ﻣﻦ أرض اﺟﺪادي وﻟﻦ اﻧﻜﺮ‬ ‫ﺗﺎرﻳﺨﻲ وراﻳﺎﺗﻲ واﻣﺠﺎدي‪ ،‬ﻋﺮوﺑﺘﻨﺎ ﺗﻮﺣﺪﻧﺎ ﺑﺂﻣﺎل وﺁﻻم ﻓﻤﺎ اﻷردن‬ ‫إﻻ ﻣﺼﺮ ﻣﺎ ﻣﺼﺮ ﺳﻮى اﻟﺸﺎم ص ‪.71‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪], Grade 6, 2003‬اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ[ ‪Christian Education‬‬ ‫ص ‪:63‬اﻟﺤﻴﺎﻩ ﻋﻄﻴﺔ ﻣﻦ اﷲ وهﻲ أﺛﻤﻦ ﻋﻄﺎﻳﺎ اﷲ ﻟﻸﻧﺴﺎن ‪.‬ﻟﺬﻟﻚ‬ ‫‪p.63: Life is a gift from God, and is the most precious of‬‬ ‫עמ '‪: 63‬החיים הם מתנה מאלוהים והם המתנה היקרה‬ ‫ﺗﺪﻋﻮﻧﺎ أﻟﻰ إﺣﺘﺮام ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ وﺣﻴﺎﻩ اﻵﺧﺮﻳﻦ ‪.‬ﻷن اﻟﺤﻴﺎﻩ ﻣﻘﺪﺳﺔ ‪.‬‬ ‫‪God's gifts to humankind. Therefore, it calls upon us to‬‬ ‫ביותר של אלוהים לאדם ‪.‬לכן ‪,‬היא קוראת לנו לכבד את‬ ‫חיינו וחיי האחרים ‪.‬משום שהחיים קדושים‪.‬‬ ‫‪respect our lives and the lives of others, because life is‬‬ ‫אוסרת עלינו להרוג את האחר במזיד ולהזיק לו בכל צורה‬ ‫ﺗﻨﻬﺎﻧﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﺘﻞ ةاﻷﺳﺎءﻩ ﻟﻸﺧﺮ واﻷﺿﺮار ﺑﻪ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ‬ ‫‪sacred.‬‬ ‫שהיא‪...‬‬ ‫آﺎن‪...‬‬ ‫כשם שהיא אוסרת להורות על התאבדות ‪,‬תהא הסיבה‬ ‫‪It forbids us to kill, mistreat, and harm others in any way...‬‬ ‫אשר תהא‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ﺗﻨﻬﻲ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﻧﺘﺤﺎر ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ‬ ‫רצח בכוונה תחילה הוא פשע גדול שאסרו עליו כל‬ ‫ﺳﺒﺒﻪ‪.‬‬ ‫‪The commandment also forbids suicide, whatever the‬‬ ‫החוקות הדתיות והמדיניות‪.‬‬ ‫‪reason may be.‬‬ ‫ההרג‪/‬הרצח מלבה את השנאה בין האנשים וגורם‬ ‫إن اﻟﻘﺜﻞ اﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﺟﺮﻳﻤﺔ آﺒﻴﺮﻩ ﺣﺮﻣﺘﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮاﺋﻊ اﻟﺪﻳﻨﻴﻪ‬ ‫לעויינות ולמלחמות ‪...‬ומפיץ פחד וחוסר ביטחון ‪.‬משום כך‬ ‫‪1st degree murder is a major crime forbidden by all‬‬ ‫واﻟﻤﺪﻧﻴﻪ‪.‬‬ ‫אלוהים ציווה לאהוב את האויבים‪.‬‬ ‫‪religious and civil laws.‬‬ ‫"اﻟﻘﺘﻞ ﻳﺸﻌﻞ اﻟﻜﺮاهﻴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس وﻳﺴﺒﺐ اﻟﻌﺪاوﻩ واﻟﺤﺮوب ‪...‬وﻳﻨﺸﺮ‬ ‫עמ '‪: 64‬ההרג מושג באמצעות מלחמות מלאות איבה‬ ‫اﻟﺨﻮف وﻋﺪم اﻷﻣﺎن ‪,‬ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ أوﺻﻰ اﷲ ﺑﺎﻟﻤﺤﺒﺔ ﺣﺘﻰ‬ ‫ועינויים בבתי הכלא‪".‬‬ ‫‪"Killing ignites hatred between people and causes‬‬ ‫ﻟﻸﻋﺪاء"‬ ‫‪hostility and wars...it spreads fear and insecurity, and so‬‬ ‫‪God commanded love even for enemies." p.64‬‬ ‫ص ‪ 64‬ﻳﺘﻢ اﻟﻘﺘﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺮوب اﻟﻌﺪاﺋﻴﻪ واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن"‬

‫‪112‬‬

‫אשר לעושי השלום ‪,‬הם חיים בשלום פנימי ופועלים למען‬ ‫הפצת השלום והפיוס בקרב האנשים ‪,‬בחברה ובעולם‪.‬‬

‫‪p.90: "Blessed are the peacemakers, they are those who‬‬ ‫‪live in domestic peace and work to spread peace and‬‬ ‫"‪reconciliation between people, in society and in the world‬‬

‫"ﻃﻮﺑﻰ ﻟﺼﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﻼم هﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ اﻟﺴﻼم اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﻳﻌﻤﻠﻮن ‪113‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ اﻟﺴﻼم واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس وﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ"‬

‫עמ '‪: 103‬‬ ‫עמ ‪: 103/‬אנו אוהבים כל האנשים ‪,‬גם אם התרחקו‬ ‫מאתנו בלשונותיהם ‪,‬בצבעיהם ובמיניהם ‪,‬אפילו את‬ ‫אויבינו‪".‬‬

‫‪p.103: We love all people, even if they are strangers to us‬‬ ‫‪in their languages, colors, and races, even our enemies‬‬

‫ص ‪103:‬ﻓﻨﺤﺐ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺎس ﺣﺘﻰ ﻟﻮ آﺎﻧﻮا ﻏﺮﻳﺒﻴﻦ ﻋﻨﺎ ﺑﻠﻐﺎﺗﻬﻢ‬ ‫واﻟﻮاﻧﻬﻢ وأﺟﻨﺎﺳﻬﻢ ﺣﺘﻰ أﻋﺪاﺋﻨﺎ‬

‫‪114‬‬

‫עמ '‪: "66‬חייו של האדם הם רכושו של אלוהים ‪,‬ואסור‬ ‫לאדם לשים קץ לחייו או לחיי זולתו באמצעות הרג‬ ‫וגרימת רעה‪".‬‬

‫‪p.66: "A human's life is the property of God, and a human‬‬ ‫‪is not allowed to ended his life or the life of another by‬‬ ‫"‪killing and mistreatment‬‬

‫ص ‪: "66‬ﺣﻴﺎﻩ اﻷﻧﺴﺎن هﻲ ﻣﻠﻚ ﷲ ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻨﻬﻲ اﻷﻧﺴﺎن ﺣﻴﺎﺗﻪ‬ ‫أو ﺣﻴﺎﻩ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ‬ ‫واﻷﺳﺎءﻩ"‬

‫‪115‬‬

‫‪Page 25‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪In the eleventh year of The Mission, Allah Messenger‬‬ ‫בשנה האחת עשרה לשליחותו יצא נביא אלוהים (עליו‬ ‫‪(Peace be upon him) went to presents Islam to Arab‬‬ ‫השלום) להציג את האסלאם לשבטי הערבים שהגיעו‬ ‫‪tribes that came to Mecca, while he was near Aqaba, he‬‬ ‫למכה ‪,‬וכשהגיע לעקבה ‪,‬פגש קבוצה מיתריב ‪...‬אמר‬ ‫‪met a group from Yathrib, [....] Allah Messenger (Peace‬‬ ‫להם נביא אלוהים (עליו השלום) מי אתם ?אמרו ‪:‬חבורה‬ ‫‪be upon him) told them: Who are you? They say:‬‬ ‫מ[שבט] אל‪-‬כזרג ‪',‬אמר ‪:‬אתם מהנאמנים ליהודים ?‬ ‫אמרו ‪:‬כן ‪,‬אמר ‪:‬אולי תשבו ואדבר אתכם ?אמרו ‪:‬כן ‪,‬ישבו‬ ‫‪members of AlKhazraj (a tribe), he said: From the ones‬‬ ‫אתו וקרא להם לאלוהים הרם והחזק‪ ]...[,‬אמרו זה לזה ‪:‬‬ ‫‪who are loyal to Jews? They said: Yes, he said: Would‬‬ ‫אנשים ‪,‬אתם יודעים לבטח שזה הנביא באלוהים‬ ‫‪you sit so I can talk to you? They said: yes, and they sat‬‬ ‫שהיהודים איימו בו עליכם ‪...‬שלא יקדימו אתכם אליו"‪.‬‬ ‫‪with him, and he invited them to Allah Almighty, [....]they‬‬ ‫ענו לו לקריאה והאמינו לו והתאסלמו ועזבו את נביא‬ ‫‪told each other: People: you know for sure he is the‬‬ ‫אלוהים (עליו השלום) וחזרו למדינותיהם[‪ ]...‬וכך בפעם‬ ‫‪prophet that Jews used to threaten you with. "[....] do not‬‬ ‫הראשונה בהיסטוריית הקריאה מתאסלמת חבורה‬ ‫‪let them beat you to him. They answered him to what he‬‬ ‫שלמה ‪,‬באופן שהיו מוכנים נפשית לדת הזו ‪.‬משך זמן רב ‪asked them and they believed him and became Muslims.‬‬ ‫היו מרגישים בשברון הלב מול היהודים ‪,‬עומדים מולם‬ ‫)‪Then they left Allah's Messenger (Peace be upon him‬‬ ‫מבולבלים ולא יודעים מה לאמר כשהיהודים דיברו איתם‬ ‫‪returning to their country [....].Thus, it is the first time in‬‬ ‫על הנביא שהם מצפים לו ‪.‬כך שהשיחה על הנביא‬ ‫‪the history of The Message; a full group became‬‬ ‫הנשלח לא הייתה מוזרה להם ‪,‬היהודים נהגו לאיים‬ ‫‪Muslims, because they were prepared psychologically to‬‬ ‫עליהם בו והבטיחו להם שייהרגו בעת התגלותו ‪,‬לכן‬ ‫‪this religion. For long time, they felt sorrow in front of‬‬ ‫אמרו כשהוצע להם האסלאם ‪:‬הישבע שהוא הנביא‬ ‫‪Jews, they stood in front of them puzzled not knowing‬‬ ‫שהיהודים נהגו לאיים עליכם בו"‪(.‬עמ '‪)83-84‬‬ ‫‪what to say, when the Jews talked to them about the‬‬ ‫‪awaited Prophet. The talk about the prophet was not a‬‬ ‫‪strange issue to them, the Jews used to threatened them‬‬ ‫‪with him and warning them that they will be killed when‬‬ ‫‪he emerge, and this is why when he offer them Islam they‬‬ ‫‪said " Swear he is the prophet that Jews used to threaten‬‬ ‫)‪you with " (Page 83-84‬‬

‫‪Page 26‬‬

‫‪], Part 1, Grade 6‬اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ[ ‪Islamic Education‬‬ ‫"ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة ﻟﻠﺒﻌﺜﺔ ‪,‬ﺧﺮج رﺳﻮل اﷲ (ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫وﺳﻠﻢ) ﻟﻴﻌﺮض اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﻌﺮب اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻴﺖ ﻣﻜﺔ ‪,‬ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ هﻮ‬ ‫ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻘﺒﺔ ‪,‬ﻟﻘﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻳﺜﺮب ‪ ]...[,‬ﻓﻘﺎل ﻟﻬﻢ رﺳﻮل اﷲ (ﺻﻠﻰ‬ ‫اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ) ‪:‬ﻣﻦ أﻧﺘﻢ؟ ﻗﺎﻟﻮا ‪:‬ﻧﻔﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﺰرج ‪,‬ﻗﺎل ‪:‬أﻣﻦ ﻣﻮاﻟﻲ‬ ‫ﻳﻬﻮد؟ ﻗﺎﻟﻮا ‪:‬ﻧﻌﻢ ‪,‬ﻗﺎل ‪:‬أﻓﻼ ﺗﺠﻠﺴﻮن أآﻠﻤﻜﻢ؟ ﻗﺎﻟﻮا ‪:‬ﺑﻠﻰ ‪,‬ﻓﺠﻠﺴﻮا ﻣﻌﻪ ‪,‬‬ ‫ودﻋﺎهﻢ إﻟﻰ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ‪ ]...[,‬ﻓﻘﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ ‪:‬ﻳﺎ ﻗﻮم ‪,‬ﺗﻌﻠﻤﻮن‬ ‫واﷲ إﻧﻪ ﻟﻠﻨﺒﻲ اﻟﺬي ﺗﻮﻋﺪهﻢ ﺑﻪ ﻳﻬﻮد ﻓﻼ ﻳﺴﺒﻘﻨﻜﻢ إﻟﻴﻪ ‪,‬ﻓﺄﺟﺎﺑﻮﻩ ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫دﻋﺎهﻢ إﻟﻴﻪ وﺻﺪﻗﻮﻩ وأﺳﻠﻤﻮا [‪".]...‬‬ ‫ﺛﻢ اﻧﺼﺮﻓﻮا ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ (ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ) راﺟﻌﻴﻦ إﻟﻰ‬ ‫ﺑﻼدهﻢ [‪. ]...‬وهﻜﺬا ‪,‬وﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪﻋﻮة ‪,‬ﺗﺴﻠﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ‬ ‫آﺎﻣﻠﺔ ‪,‬ﺣﻴﺚ آﺎﻧﻮا ﻣﻬﻴﺌﻴﻦ ﻧﻔﺴﻴﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺪﻳﻦ ‪,‬ﻓﻜﻢ آﺎﻧﻮا ﻳﺤﺴﻮن ﺑﺎﻟﺤﺴﺮة‬ ‫أﻣﺎم اﻟﻴﻬﻮد ‪,‬وﻳﻘﻔﻮن أﻣﺎﻣﻬﻢ ﺣﻴﺎرى ﻻ ﻳﺪرون ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮن ‪,‬ﺣﻴﻦ‬ ‫ﻳﻜﻠﻤﻮﻧﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ‪,‬ﻓﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺮﺳﻞ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ أﻣﺮا‬ ‫ﻏﺮﻳﺒﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ‪,‬ﻓﻘﺪ ﻇﻞ اﻟﻴﻬﻮد ﻳﻬﺪدوﻧﻬﻢ ﺑﻪ وﻳﺘﻮﻋﺪوﻧﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﻋﻨﺪ‬ ‫ﻇﻬﻮرﻩ ‪,‬وﻟﻬﺬا ﻗﺎﻟﻮا ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺮض ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻹﺳﻼم" ‪:‬واﷲ اﻟﺬي ﺗﻮﻋﺪآﻢ‬ ‫ﺑﻪ ﻳﻬﻮد ﻓﻼ ﻳﺴﺒﻘﻨﻜﻢ إﻟﻴﻪ "(ص ‪.)84-83.‬‬

‫‪117‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫עמ '‪: "22‬הגי'האד למען אלוהים להרמת דגל האיסלאם‬ ‫ומניעת הדיכוי והשחיתות בארץ‪.‬‬ ‫אמר אלוהים הרם‪...‬‬ ‫כאשר יאמין המוסלמי כי אלוהים הוא הבורא והממית‬ ‫המיטיב והמזיק ‪,‬בידיו הניצחון והכוח ‪,‬בכך ישחרר את‬ ‫נפשו משליטת האחרים ‪,‬ונוצר בתוכו האומץ והרצון‬ ‫להיהרג למען אלוהים ינבע מנשמותיהם "‪.‬עמ '‪33‬‬

‫עמ '‪: 33‬אלוהים כפה צום על המוסלמים בשנה השנייה‬ ‫להגירה ‪,‬וחודש הצום אינו חודש של התעצלות והאטה‬ ‫בעבודה ‪,‬אלא הוא חודש הכוח והג'יהאד והפעולה ‪,‬והביא‬ ‫ניצחונות גדולים ‪,‬לרבות‪:‬‬ ‫‪-...1‬‬ ‫‪-...2‬‬ ‫‪-...3‬‬ ‫‪-...4‬‬ ‫‪- ...5‬‬ ‫‪- 6‬קרב עין ג'אלות בשנת ‪ 658‬להגירה ‪,‬בין המוסלמים‬ ‫והטטארים בפלסטין‪.‬‬ ‫‪- 7‬קרב רמדאן המפואר בשנת ‪ 1973‬בין הערבים‬ ‫וישראל"‪.‬‬

‫‪p.22: 4 - Jihad in the path of God to raise the banner of‬‬ ‫‪Islam, and prevent oppression and corruption in the land.‬‬

‫ص‪- 4:"22‬اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﻟﺮﻓﻊ راﻳﺔ اﻷﺳﻼم ‪,‬وﻣﻨﻊ اﻟﻈﻠﻢ‬ ‫واﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ‬ ‫اﻷرض‪.‬‬

‫‪118‬‬

‫‪God Almighty said.‬‬ ‫ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪....‬‬ ‫‪When Muslims believe that God is the bringer of life and‬‬ ‫‪the bringer of death, and the one who benefits and‬‬ ‫‪harms, victory and strength will be in their hands, for they‬‬ ‫‪will free themselves from others' control, and courage‬‬ ‫‪and the wish for martyrdom in the path of God will spring‬‬ ‫‪forth in their souls." p.33‬‬ ‫‪p.33: "God made fasting obligatory for Muslims in the‬‬ ‫‪year 2 AH, and the month of fasting is not a month of‬‬ ‫‪laziness and sluggishness, but rather is a month of‬‬ ‫‪strength, jihad, and action, and great victories were‬‬ ‫‪achieved in it, including:‬‬ ‫‪1...‬‬‫‪2...‬‬‫‪3...‬‬‫‪4...‬‬‫‪5...‬‬‫‪6 - The battle of Ayn Jaloot in 658 AH, which took place‬‬ ‫‪between the Muslims and the Tatars in Palestine.‬‬ ‫‪7 - The glorious battle of Ramadan in 1973 AD, between‬‬ ‫"‪the Arabs and Israel.‬‬

‫‪Page 27‬‬

‫ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﺆﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﺄن اﷲ هﻮ اﻟﻤﺤﻴﻲ واﻟﻤﻤﻴﺖ واﻟﻨﺎﻓﻊ واﻟﻀﺎر ‪,‬ﺑﻴﺪﻩ‬ ‫اﻟﻨﺼﺮ واﻟﻘﻮة ‪,‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﺮر ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺳﻴﻄﺮة اﻵﺧﺮﻳﻦ ‪,‬وﺗﻨﺒﻐﺚ ﻓﻲ‬ ‫ﻧﻘﺴﻪ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺘﺸﻬﺎد ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ"‪.‬‬

‫ص‪:"33‬ﻓﺎﺋﺪة‪:‬‬ ‫ﻓﺮض اﷲ اﻟﺼﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة ‪,‬وﺷﻬﺮ‬ ‫اﻟﺼﻮم ﻟﻴﺲ ﺷﻬﺮ ﺗﻜﺎﺳﻞ وﺗﺒﺎﻃﺆ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ‪,‬ﺑﻞ هﻮ ﺷﻬﺮ اﻟﻘﻮة‬ ‫واﻟﺠﻬﺎد واﻟﻌﻤﻞ ‪,‬وﻗﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻧﺘﺼﺎرات ﻋﻈﻴﻤﺔ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪-..1‬‬ ‫‪-...2‬‬ ‫‪-...3‬‬ ‫‪-...4‬‬ ‫‪-..5‬‬ ‫‪- 6‬ﻣﻌﺮآﺔ ﻋﻴﻦ ﺟﺎﻟﻮت ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ‪658‬ﻩ ‪,‬وﻗﺪ ﺣﺪﺛﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ‬ ‫واﻟﺘﺘﺎر ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪-..7‬ﻣﻌﺮآﺔ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺠﻴﺪة ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ‪1973‬م ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮب وإﺳﺮاﺋﻴﻞ"‪.‬‬

‫‪119‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫אהבת המולדת באסלאם‬ ‫האסלאם קורא לאהבת המולדת ‪,‬והפך את ההגנה עליה‬ ‫לחובתו של כל מוסלמי ‪,‬במידה ונלקחה בכוח פיסה‬ ‫מאדמתו‪.‬‬ ‫אני מוסלמי פלסטיני ‪,‬אוהב מולדתי פלסטין ‪,‬ובאותו זמן‬ ‫אני רואה כל אדמה ערבית ואסלאמית כחלק ממולדתי‬ ‫הגדולה ‪,‬אשר הנני אוהב ומעריך אותה ושואף לאיחודה‪.‬‬ ‫קשה היה לנביא מוחמד עליו השלום לעזוב את מכה‬ ‫ולהגר באמונתו ‪,‬והוא הביט בה במבט אוהב ומשתוקק‬ ‫ואמר" ‪:‬את אדמת אלוהים הטובה ביותר ‪,‬ואדמת אלוהים‬ ‫האהובה עלי ‪,‬ואילולא אולצתי לעזוב אותך לא הייתי‬ ‫עוזב "‪.‬דברים נכונים סופרו ע"י תרמדי ואבן מאג'ה‬ ‫ואחמד‪.‬‬ ‫חובתנו כלפי מולדתנו ‪:‬לאנשים חובות רבות למולדתם ‪,‬‬ ‫ביניהן‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ההגנה עליה בכל דרך אפשרית ‪,‬מכיוון שהאסלאם‬ ‫קבע שההגנה על המולדת היא חובה דתית ‪,‬והבטיח למי‬ ‫שנהרג למען ההגנה עליה שייחשב לקדוש מהרמה‬ ‫"‪.‬‬ ‫העליונה‬ ‫" ומדוע לא נילחם למען אלוהים לאחר שאולצנו לעזוב‬ ‫את בתינו ואת ילדינו "‪.‬אלבקרה ‪( 246‬הפרה ‪)246‬‬ ‫‪ - 2‬השמירה על האדמה על ידי עיבודה וניצול כל פיסה‬ ‫בה ‪ - 3.‬השמירה על תושביה ‪,‬וההקפדה על שיתוף‬ ‫הפעולה והסולידריות ‪,‬וחיזוק הקשרים החברתיים‬ ‫המבוססים על שוויון וצדק ‪(.‬עמ '‪)68-69‬‬

‫‪"Love of one's country in Islam‬‬ ‫‪Islam wants people to love their county, and made defending it‬‬ ‫‪obligatory for every Muslim, if an inch of his land is usurped.‬‬ ‫‪I am a Palestinian Muslim, and I love my country Palestine, and‬‬ ‫‪at the same time I consider every Arab and Islamic land to be‬‬ ‫‪part of my greater nation, which I love and appreciate, and I‬‬ ‫‪aspire for its unity.‬‬ ‫)‪It was difficult for the Prophet Muhammad (peace be upon him‬‬ ‫‪to leave Mecca as a migrant in his religion, and he looked at it‬‬ ‫‪with love and longing, saying: 'You are truly the best of God's‬‬ ‫‪land, and the dearest of God's land for me, and if I had not‬‬ ‫‪been forced out, I would not have left.' This is an authentic‬‬ ‫‪hadith narrated by Al-Tarmadhi, Ibn Maja, and Ahmed.‬‬ ‫‪Our duty towards our country‬‬ ‫‪People have many duties towards their country, including:‬‬ ‫‪1 - Defending it every way possible, since Islam made‬‬ ‫‪defending the country a religious duty, and considered whoever‬‬ ‫‪was killed in defending it to be a martyr of the highest level:‬‬ ‫‪"And why should we not fight in the cause of Allah when we‬‬ ‫"?‪have been driven out from our homes and from our children‬‬ ‫‪(2:146).‬‬ ‫‪2 - Preserving its land by farming it, and using every inch of it.‬‬ ‫‪3 - Preserving its people, taking care to have cooperation and‬‬ ‫‪solidarity, and strengthening social relationships based on‬‬ ‫‪equality and justice. P.68-69‬‬

‫‪Page 28‬‬

‫"ﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ ﻓﻲ اﻹﺳﻼ‬ ‫رﻏﺐ اﻹﺳﻼم ﻓﻲ ﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ ‪,‬وﺟﻌﻞ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ ﻓﺮﺿﺎ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﺴﻠﻢ ‪,‬إذا‬ ‫ﻣﺎ اﻏﺘﺼﺐ ﺷﺒﺮ ﻣﻦ‬ ‫أرﺿﻪ‪.‬‬ ‫ﻓﺄﻧﺎ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ أﺣﺐ ﺑﻠﺪي ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ‪,‬وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ أﻋﺘﺒﺮ آﻞ أرض‬ ‫ﻋﺮﺑﻴﺔ وإﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﺰءا ﻣﻦ وﻃﻨﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ ‪,‬اﻟﺬي أﺣﺒﻪ وأﻗﺪرﻩ ‪,‬وأﺗﻄﻠﻊ إﻟﻰ‬ ‫وﺣﺪﺗﻪ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﻋﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻮل ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺗﺮك ﻣﻜﺔ ﻣﻬﺎﺟﺮا ﺑﺪﻳﻨﻪ ‪,‬‬ ‫ﻓﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻧﻈﺮة اﻟﻤﺤﺐ اﻟﻤﺸﺘﺎق وﻗﺎل" ‪:‬واﷲ إﻧﻚ ﻟﺨﻴﺮ أرض اﷲ ‪,‬وأﺣﺐ‬ ‫أرض اﷲ إﻟﻲ وﻟﻮﻻ أﻧﻲ أﺧﺮﺟﺖ ﻣﻨﻚ ‪,‬ﻣﺎ ﺧﺮﺟﺖ "ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ رواﻩ‬ ‫اﻟﺘﺮﻣﺬي واﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ‬ ‫وأﺣﻤﺪ‬ ‫واﺟﺒﻨﺎ ﺗﺠﺎﻩ‬ ‫وﻃﻨﻨﺎ‪:‬‬ ‫ﻟﻠﻮﻃﻦ واﺟﺒﺎت آﺜﻴﺮة ﻋﻠﻰ أهﻠﻪ وﺑﻨﻴﻪ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪-1‬اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ ﺑﻜﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ‪,‬ﺣﻴﺚ ﺟﻌﻞ اﻹﺳﻼم اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ واﺟﺒﺎ‬ ‫دﻳﻨﻴﺎ ‪,‬وﻋﺪ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ ﺷﻬﻴﺪا ‪,‬ﻟﻪ أﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺎت ‪",‬وﻣﺎ ﻟﻨﺎ‬ ‫أﻻ ﺗﻘﺎﺗﻞ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ وﻗﺪ أﺧﺮﺟﻨﺎ ﻣﻦ دﻳﺎرﻧﺎ وأﺑﻨﺎءﻧﺎ "اﻟﺒﻘﺮة ‪:‬‬ ‫‪246‬‬ ‫‪-2‬اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ أرﺿﻪ ﺑﺰراﻋﺘﻬﺎ ‪,‬واﺳﺘﻐﻼل آﻞ ﺷﺒﺮ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪-3‬اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ أهﻠﻪ ‪,‬واﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ‪,‬وﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت‬ ‫)‬ ‫اﻻ ﺎ ﺔ اﻟﻘﺎ ﺔ ﻠ اﻟ ﺎ ا اﻟ ل (‬

‫‪120‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫עמ '‪: "66‬חשיבות המולדת לאדם ‪:‬המולדת היא המדינה‬ ‫או המקום שחי בו האדם ‪,‬והיא כתובתו ‪,‬מפלטו וביתו ‪,‬‬ ‫היא חלק מחייו ‪,‬הוא מגן עליה ‪,‬וייתן את כל שביכולתו‬ ‫למען השמירה עליה‪.‬‬ ‫ואהבת המולדת נטועה בנפש ‪,‬לא יראה האדם‬ ‫משהו טוב יותר ‪,‬או יפה מאשר לחיות במולדתו"‪...‬‬ ‫"אהבת המולדת היא אהבה לוהטת ‪,‬היא מהיסודות‬ ‫הבסיסיים לאישיות הפרט באופן כללי"‪.‬‬ ‫"אהבת המולדת באסלאם‪:‬‬ ‫האסלאם קורא לאהבת המולדת והפך את ההגנה עליה‬ ‫למצווה על כל מוסלמי ‪,‬במידה ונלקחה בכוח פיסה‬ ‫מאדמתו "‪.‬‬ ‫אני מוסלמי פלסטיני ‪,‬אוהב מולדתי פלסטין ‪,‬ובאותו זמן‬ ‫אני רואה כל אדמה ערבית ואסלאמית כחלק ממולדתי‬ ‫הגדולה ‪,‬אשר הנני אוהב ומעריך אותה ושואף לאיחודה‪.‬‬ ‫חובתנו כלפי מולדתנו ‪:‬‬ ‫לאנשים חובות רבות למולדתם ‪,‬ביניהן‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ההגנה עליה בכל דרך אפשרית ‪,‬מכיוון שהאסלאם‬ ‫קבע שההגנה על המולדת היא חובה דתית ‪,‬והבטיח למי‬ ‫שנהרג למען ההגנה עליה שייחשב לקדוש מהרמה‬ ‫"‪.‬‬ ‫העליונה‬ ‫" ומדוע לא נילחם למען אלוהים לאחר שאולצנו לעזוב את‬ ‫בתינו ואת ילדינו "‪.‬אלבקרה ‪( 246‬הפרה ‪)246‬‬ ‫‪ - 2‬השמירה על האדמה על ידי עיבודה וניצול כל פיסה‬ ‫בה ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬השמירה על תושביה ‪,‬וההקפדה על שיתוף הפעולה‬ ‫והסולידריות ‪,‬וחיזוק הקשרים החברתיים המבוססים על‬ ‫שוויון וצדק ‪(.‬עמ '‪)68-69‬‬

‫‪p.66: The importance of the country for a human: The country‬‬ ‫‪is the nation or land where a human lives, it is his address, it is‬‬ ‫‪his refuge and home, it is part of his life, he defends it and‬‬ ‫‪exerts all he can in the cause of preserving it.‬‬

‫ص ‪:"66‬أهﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻦ ﻟﻼﻧﺴﺎن‪:‬اﻟﻮﻃﻦ هﻮ اﻟﺒﻠﺪ أو اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ‬ ‫اﻟﻨﺴﺎن ‪,‬وهﻮ ﻋﻨﻮاﻧﻪ ‪,‬وﻣﻼذﻩ وﻣﺴﺘﻘﺮﻩ ‪,‬وهﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ ‪,‬ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻪ ‪,‬‬ ‫وﻳﺒﺬل اﻟﻐﺎﻟﻲ واﻟﻨﻔﻴﺲ ﻓﺲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺤﻔﺎظ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬

‫‪Love of the country is embedded in the soul, and a human‬‬ ‫‪sees nothing better or more beautiful than living in his country.‬‬

‫وﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ ﻣﻐﺮوس ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ ‪,‬ﻓﻼ ﻳﺮى اﻟﻨﺴﺎن اﻓﻀﻞ ‪,‬وﻻ اﺟﻤﻞ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ‬ ‫وﻃﻨﻪ"‪...‬‬

‫‪Love of the country is a fiery love, and is one of the‬‬ ‫‪fundamental components of an individual ’s personality in‬‬ ‫‪general.‬‬

‫ص‪:"67‬ةﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ واﺟﺐ ﻣﺤﺘﻢ ‪,‬ﻓﻬﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﺴﻠﺴﻴﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺮد ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫ﻋﺎم"‪.‬‬

‫‪"Love of one's country in Islam‬‬ ‫‪Islam wants people to love their county, and made defending it‬‬ ‫‪obligatory for every Muslim, if an inch of his land is usurped.‬‬ ‫‪I am a Palestinian Muslim, and I love my country Palestine, and‬‬ ‫‪at the same time I consider every Arab and Islamic land to be‬‬ ‫‪part of my greater nation, which I love and appreciate, and I‬‬ ‫‪aspire for its unity.‬‬ ‫‪Our duty towards our country‬‬ ‫‪People have many duties towards their country, including:‬‬ ‫‪1 - Defending it every way possible, since Islam made‬‬ ‫‪defending the country a religious duty, and considered whoever‬‬ ‫‪was killed in defending it to be a martyr of the highest level:‬‬ ‫‪"And why should we not fight in the cause of Allah when we‬‬ ‫"?‪have been driven out from our homes and from our children‬‬ ‫‪(2:146).‬‬

‫ص‪:"68‬ﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ ﻓﻲ‬ ‫اﻻﺳﻼم‪:‬‬ ‫رﻏﺐ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ ﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ ‪,‬وﺟﻌﻞ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ ﻓﺮﺿﺎ "ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﺴﻠﻢ ‪,‬أذا‬ ‫ﻣﺎ اﻏﺘﺼﺐ ﺷﺒﺮ ﻣﻦ‬ ‫ارﺿﻪ‪.‬‬ ‫ﻓﺄﻧﺎ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﺣﺐ ﺑﻠﺪي ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ‪,‬وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ اﻋﺘﺒﺮ آﻞ أرض‬ ‫ﻋﺮﺑﻴﺔ واﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﺰءا "ﻣﻦ وﻃﻨﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ ‪,‬ال‪1‬ي أﺣﺒﻪ وأﻗﺪرﻩ ‪,‬وأﺗﻄﻠﻊ إﻟﻰ‬ ‫وﺣﺪﺗﻪ"‪.‬‬ ‫ص‪:"69-68‬ﻟﻠﻮﻃﻦ واﺟﺒﺎت آﺜﻴﺮة ﻋﻠﻰ أهﻠﻪ وﺑﻨﻴﻪ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪-1‬اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ ﺑﻜﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ‪,‬ﺣﻴﺚ ﺟﻌﻞ اﻻﺳﻼم اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ‬ ‫واﺟﺒﺎ "دﻳﻨﻴﺎ" ‪,‬وﻋﺪ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ ﺷﻬﻴﺪا" ‪,‬ﻟﻪ أﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺪرﺟﺎت‪...,‬‬

‫‪2 - Preserving its land by farming it, and using every inch of it.‬‬

‫‪-2‬اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ أرﺿﻪ ﺑﺰراﻋﺘﻬﺎ ‪,‬واﺳﺘﻐﻼل آﻞ ﺷﺒﺮ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫‪3 - Preserving its people, taking care to have cooperation and‬‬ ‫‪solidarity and strengthening social relationships based on‬‬

‫‪- 3‬اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ أهﻠﻪ ‪,‬واﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ‪,‬وﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت‬ ‫اﻷﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠ اﻟﻤﺴﺎواة‬

‫‪Page 29‬‬

‫‪121‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪122‬‬ ‫"סלמאן (=מראשוני המוסלמים ‪.‬פרסי במוצאו) רצה להגר‬ ‫אל חצי‪-‬האי ערב ‪.‬עברה על פניו קבוצת ערבים והוא‬ ‫ביקש מהם לקחת אותו עמם ‪.‬הוא נסע עמם ‪,‬אולם בדרך‬ ‫הם נטשו אותו ומכרו אותו לאיש יהודי מית'רב (=שמה‬ ‫הקודם של העיר אל‪-‬מדינה) ‪,‬ולמרות העבדות סלמאן‬ ‫היה שמח בראותו את ית'רב [‪(" ]...‬עמ '‪.)40‬‬ ‫הערה ‪:‬יתכן שההצגה שלילית משום שסלמאן הפך להיות‬ ‫עבד של יהודי‪.‬‬

‫"דרך לימוד ההיסטוריה וחוויית המאורעות והמציאות‬ ‫שבה אנו חיים‪:‬‬ ‫א –כמה ממקרי האלימות אשר עמנו נחשף להם מצד‬ ‫האויבים‪.‬‬ ‫ב –כיצד מתייחסים האויבים והכובשים כלפי אנשי הארץ‬ ‫הכבושה (=נעשה כאן שימוש במובנה השלילי של‬ ‫המילה "כיבוש")?‬ ‫ג –כיצד נהגו המוסלמים להתייחס כלפי אנשי הארצות‬ ‫הכבושות (=נעשה כאן שימוש במובנה החיובי של המילה‬ ‫"כיבוש") ?(עמ '‪).78‬‬

‫"התנצרותו‬ ‫הבה נניח לסלאמן לספר לנו על מה שאירע לו ‪.‬אמר ‪:‬‬ ‫הייתי בנו של איש עשיר מאיספהאן ‪,‬ואבי אהב אותי‬ ‫מאוד ‪.‬לאבי היתה אחוזה (גם ‪:‬נחלה) והוא ציווה עליי‬ ‫באחד הימים ללכת אליה ‪.‬עברתי בדרך על פני כנסיית‬ ‫הנוצרים ותפילתם מצאה חן בעיניי ‪.‬ידעתי שדתם טובה‬ ‫מדתנו והאמנתי במה שקראו לי אליו ‪.‬כאשר הדבר נודע‬ ‫לאבי הוא ניסה לאסור זאת עליי וכבל אותי ‪,‬אולם אני‬ ‫נמלטתי אל א‪-‬שאם (אזור סוריה) ושהיתי אצל איש נוצרי‬ ‫שאלוהים נטע בלבבו אהבה כלפיי עד שמת וציווה על‬ ‫איש אחר לפרוש עליי את חסותו ‪(" ]...[.‬עמ '‪)40-39‬‬

‫‪], Part 2, Grade 6, 2009‬اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ[ ‪Islamic Education‬‬ ‫‪Salman wanted to migrate to the Arabian Peninsula, and‬‬ ‫"أراد ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻬﺠﺮة إﻟﻰ ﺟﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮب ‪,‬ﻓﻤﺮ ﺑﻪ ﻗﻮم ﻣﻦ اﻟﻌﺮب ﻓﻄﻠﺐ ‪123‬‬ ‫‪when an Arab tribe passed by, he asked them to carry‬‬ ‫ﻣﻨﻬﻢ أن ﻳﺤﻤﻠﻮﻩ ﻣﻌﻬﻢ ‪,‬ﻓﺴﺎﻓﺮ ﻣﻌﻬﻢ إﻻ أﻧﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻏﺪروا ﺑﻪ ‪,‬‬ ‫‪him with them, and he travelled with them, but they‬‬ ‫وﺑﺎﻋﻮﻩ ﻟﺮﺟﻞ ﻳﻬﻮدي ﻣﻦ ﻳﺜﺮب ‪,‬وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﻓﺈن ﺳﻠﻤﺎن آﺎن‬ ‫‪betrayed him on the way and sold him to a Jewish man‬‬ ‫ﻣﺴﺮورا ﻋﻨﺪ رؤﻳﺘﻪ ﻳﺜﺮب [‪(" ]...‬ص ‪.‬‬ ‫‪from Medina. Despite slavery, Salman was happy when‬‬ ‫‪.)40‬‬ ‫‪he saw Medina [...]" (p.40).‬‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﺔ ‪:‬ﻳﻤﻜﻦ أن اﻟﺘﻨﻤﻴﻂ ﺳﻠﺒﻲ ﻷن ﺳﻠﻤﺎن ﻳﺼﺒﺢ ﻋﺒﺪا ﻟﻠﻴﻬﻮدي‪.‬‬ ‫‪Note: This could be a negative stereotype in that Salman‬‬ ‫‪became the slave of a Jew.‬‬ ‫‪"Through studying history and experiencing the events‬‬ ‫‪and reality in which we live:‬‬

‫"ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﻣﻌﺎﻳﺸﺔ اﻷﺣﺪاث واﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﻧﻌﻴﺶ‬ ‫ﻓﻴﻪ‪:‬‬

‫‪A - Mention some violent events against our people by‬‬ ‫‪the enemies.‬‬

‫أ‪-‬أذآﺮ ﺑﻌﺾ ﺣﻮادث اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺬي ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫اﻷﻋﺪاء‪.‬‬

‫‪B - How do enemies and occupiers deal with the people‬‬ ‫?‪of occupied countries‬‬ ‫‪C - How did the Muslims deal with the people of‬‬ ‫)‪conquered countries?" (p.78‬‬ ‫‪"His conversion to Christianity‬‬ ‫‪Let us leave Salman to tell us what happened to him. He‬‬ ‫‪said: "I was the son of a wealthy man from Isfahan, and‬‬ ‫‪my father loved me very much. My father had a village,‬‬ ‫‪and ordered me one day to go to it. On the way, I passed‬‬ ‫‪by a Christian church, and I was pleased by their prayers,‬‬ ‫‪and learned that their religion was better than our religion,‬‬ ‫‪so I believed in it as they invited me. When my father‬‬ ‫‪learned of this, he tried to stop me and restrict me, but I‬‬ ‫‪fled to Damascus and stayed with a Christian man, and‬‬ ‫‪God filled my heart with love for him until he was on his‬‬ ‫‪death bed, and he requested that I go to another man.‬‬ ‫)‪[...]" (p.39-40‬‬

‫‪Page 30‬‬

‫‪124‬‬

‫ب‪-‬آﻴﻒ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ اﻷﻋﺪاء واﻟﻤﺤﺘﻠﻮن ﻣﻊ أهﻞ اﻟﺒﻼد‬ ‫اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ؟‬ ‫ج‪-‬آﻴﻒ آﺎن ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻣﻊ أهﻞ اﻟﺒﻼد اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ؟ "(ص ‪.)78.‬‬

‫"اﻋﺘﻨﺎﻗﻪ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ‬ ‫اﻟﻨﺼﺮاﻧﻴﺔ‬ ‫ﻟﻨﺘﺮك ﺳﻠﻤﺎن ﻳﺤﺪﺛﻨﺎ ﻋﻤﺎ ﺣﺪث ﻣﻌﻪ ‪,‬ﻗﺎل ‪:‬آﻨﺖ اﺑﻦ رﺟﻞ ﺛﺮي ﻣﻦ‬ ‫أﺻﺒﻬﺎن ‪,‬وآﺎن أﺑﻲ ﻳﺤﺒﻨﻲ آﺜﻴﺮا ‪,‬وآﺎن ﻷﺑﻲ ﺿﻴﻌﺔ ‪,‬ﻓﺄﻣﺮﻧﻲ ذات ﻳﻮم‬ ‫أن أذهﺐ إﻟﻴﻬﺎ ‪,‬ﻓﻤﺮرت ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﻨﺼﺎرى ‪,‬ﻓﺄﻋﺠﺒﻨﻲ‬ ‫ﺻﻼﺗﻬﻢ ‪,‬وﻋﻠﻤﺖ أن دﻳﻨﻬﻢ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ دﻳﻨﻨﺎ ‪,‬ﻓﺂﻣﻨﺖ ﺑﻤﺎ دﻋﻮﻧﻲ إﻟﻴﻪ ‪,‬ﻓﻠﻤﺎ‬ ‫ﻋﻠﻢ واﻟﺪي ذﻟﻚ ﺣﺎول ﻣﻨﻌﻲ وﻗﻴﺪﻧﻲ ‪,‬إﻻ أﻧﻨﻲ ﻓﺮرت إﻟﻰ اﻟﺸﺎم وأﻗﻤﺖ‬ ‫ﻋﻨﺪ رﺟﻞ ﻧﺼﺮاﻧﻲ ‪,‬ﻓﺄﻟﻘﻰ اﷲ ﺣﺒﻪ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻲ ﺣﺘﻰ ﺣﻀﺮﺗﻪ اﻟﻮﻓﺎة ‪,‬‬ ‫ﻓﺄوﺻﻰ ﺑﻲ إﻟﻰ رﺟﻞ ﺁﺧﺮ ‪(" ]...[.‬ص ‪.)40-39.‬‬

‫‪125‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪Compassion is an Islamic virtue based on kind and gentle‬‬ ‫‪treatment, far removed from severity, violence, obscenity,‬‬ ‫"החמלה היא תכונה אסלאמית שמבוססת על יחס רך‬ ‫‪and indecency. Muslims are required to maintain‬‬ ‫ועדין ‪,‬הימנעות מקשיחות ‪,‬אלימות ‪,‬גסות וניבולי פה ‪.‬‬ ‫המוסלמי מחויב להתייחס לאנשים בחמלה ‪,‬כאשר‬ ‫‪compassion in dealing with people, and their role model‬‬ ‫המופת לכך הוא שליח אלוהים (עליו התפילה והשלום)‬ ‫‪in this is the Messenger of God (peace be upon him) who‬‬ ‫אשר האופן שבו נהג כלפי חבריו וכלפי האחרים הן‬ ‫‪gave the best examples of compassion and kindness in‬‬ ‫הדוגמאות המרהיבות ביותר של חמלה ורכות ‪.‬‬ ‫]‪his interaction with the Companions and others. [...‬‬ ‫חברה אשר מחייבת את פרטיה לנהוג בחמלה וברכות ‪,‬‬ ‫‪The society whose individuals are committed to‬‬ ‫מפיצה ביניהם אהבה גדולה ‪,‬הם מכבדים זה את זה‬ ‫‪compassion and kindness have love and friendliness‬‬ ‫וזוכים לרצות את אלוהים ואת שליחו ‪.‬ואנחנו היום זקוקים ‪spread amongst it, and they respect one another, and win‬‬ ‫מאוד להפצת חמלה ורכות בינינו ולהתרחקות מאלימות ‪the approval of God and his messenger. Today we are in ,‬‬ ‫שכן מספיקה לנו האלימות שאנו סופגים מידי האחרים "‬ ‫‪dire need of spreading compassion and kindness‬‬ ‫(עמ '‪. )77-76‬‬ ‫‪amongst ourselves, and to avoid violence. We already‬‬ ‫דוגמאות לחמלה מחייהם של חברי הנביא‪:‬‬ ‫)‪suffer enough violence at the hands of others. (p.76-77‬‬ ‫אבו בכר אל‪-‬צדיק מי יתן ויפיק רצון מלפני האלוהים‬ ‫‪Examples of compassion from the lives of the‬‬ ‫ציווה על צבאו של אוסאמה בן זיד במהלך מסע המלחמה‬ ‫‪Companions:‬‬ ‫שלו באויבים ‪,‬לאמור" ‪:‬אל תהרגו נשיים ‪,‬זקנים וילדים ‪,‬‬ ‫)‪Abu Bakr Al-Sadiq (may God be pleased with him‬‬ ‫אל תעקרו עצי דקל ועצים מניבים ‪,‬כאשר תמצאו אנשים‬ ‫‪ordered Osama bin Zaid’s army, when it was marching to‬‬ ‫שמתבודדים בתאים (מקומות פולחן של נזירים נוצרים)‬ ‫‪fight the enemy, saying: "You shall kill neither a young‬‬ ‫שאלו אותם בעבור מה הם מקדישים את עצמם "[‪" ]...‬‬ ‫‪child nor an old man nor a woman; you shall not fell palm‬‬ ‫(עמ '‪)77‬‬ ‫‪trees or cut down any fruit-bearing tree. You will pass‬‬ ‫‪people who occupy themselves in cells (places of worship‬‬ ‫‪for Christian monks); leave them alone, and leave alone‬‬ ‫‪what they busy themselves with." (p.77).‬‬

‫"שליח אלוהים (עליו התפילה והשלום) במסורת הנכבדה‬ ‫הזאת על מספר תכונות מגונות ‪,‬אשר על המוסלמי‬ ‫להתרחק ולהימנע מהן ‪,‬והן‪:‬‬ ‫‪ - 1‬שנאה הדדית ‪:‬המוסלמי לא נושא בליבו טינה או‬ ‫איבה לאיש ‪,‬ומטבעו הן סובלנות ואהבת הטוב והאחרים ‪.‬‬ ‫הפצת איבה שנאה בין האנשים מובילה לעוינות ‪,‬יריבות‬ ‫ופירוש החברה‪.‬‬ ‫[‪(" ]...‬עמ '‪)73‬‬

‫"اﻟﺮﻓﻖ ﺧﻠﻖ إﺳﻼﻣﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻠﻄﻒ واﻟﻠﻴﻦ ‪,‬واﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻘﺴﻮة واﻟﻌﻨﻒ ‪,‬واﻟﻔﺤﺶ واﻟﺒﺬاءة ‪.‬واﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺮﻓﻖ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻨﺎس ‪,‬ﻗﺪوﺗﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ رﺳﻮل اﷲ (ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ)‬ ‫اﻟﺬي ﺿﺮب ﻟﻨﺎ أروع اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻓﻖ واﻟﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ أﺻﺤﺎﺑﻪ‬ ‫وﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ‪]...[.‬‬ ‫إن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻳﻠﺘﺰم أﻓﺮادﻩ ﺑﺎﻟﺮﻓﻖ واﻟﻠﻴﻦ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﻤﺤﺒﺔ‬ ‫واﻟﻤﻮدة ‪,‬وﻳﺤﺘﺮم ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ ‪,‬وﻳﻔﻮزون ﺑﺮﺿﻰ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ ‪,‬‬ ‫وﻧﺤﻦ اﻟﻴﻮم ﺑﺄﻣﺲ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺮﻓﻖ واﻟﻠﻴﻦ ﺑﻴﻨﻨﺎ ‪,‬وأن ﻧﺒﺘﻌﺪ‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻌﻨﻒ ‪,‬وﻳﻜﻔﻴﻨﺎ ﻣﺎ ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﻨﻒ ﻋﻠﻰ أﻳﺪي اﻵﺧﺮﻳﻦ "(ص ‪.‬‬ ‫‪.)76-77‬‬ ‫"أﻣﺜﻠﺔ ﻟﻠﺮﻓﻖ ﻣﻦ ﺣﻴﺎة‬ ‫اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ‪:‬‬ ‫أوﺻﻰ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ ‪-‬رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ‪-‬ﺟﻴﺶ أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ زﻳﺪ ‪,‬‬‫أﺛﻨﺎء ﺳﻴﺮﻩ ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻷﻋﺪاء ﻗﺎﺋﻼ ﻟﻬﻢ" ‪:‬ﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮا اﻣﺮأة ‪,‬وﻻ ﺷﻴﺨﺎ ‪,‬وﻻ‬ ‫ﻃﻔﻼ ‪,‬وﻻ ﺗﻌﻘﺮوا ﻧﺨﻼ ‪,‬وﻻ ﺗﻘﻄﻌﻮا ﺷﺠﺮة ﻣﺜﻤﺮة ‪,‬وﺳﺘﺠﺪون رﺟﺎﻻ‬ ‫أﻓﺮﻏﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﻮاﻣﻊ (أﻣﺎآﻦ اﻟﻌﺒﺎدة ﻟﺮهﺒﺎن اﻟﻨﺼﺎرى) ‪,‬‬ ‫ﻓﺪﻋﻮهﻢ وﻣﺎ أﻓﺮﻏﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟﻪ ‪(" ]...[".‬ص ‪.)77.‬‬

‫‪The Messenger of God (peace be upon him) in this‬‬ ‫‪prophetic hadith forbade a number of reprehensible‬‬ ‫‪qualities, which Muslims must avoid and not be‬‬ ‫‪characterized by, namely:‬‬

‫"ﻧﻬﻰ رﺳﻮل اﷲ (ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ) ﻓﻲ هﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻋﻦ‬ ‫ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺬﻣﻴﻤﺔ ‪,‬اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻨﻬﺎ ‪,‬وﻋﺪم‬ ‫اﻻﺗﺼﺎف ﺑﻬﺎ‬ ‫وهﻲ‪:‬‬

‫‪Hatred: Muslims do not carry hatred for anyone in their‬‬ ‫‪heart, and tolerance and love of doing good for others is‬‬ ‫‪in their nature and among their qualities. The spread of‬‬ ‫‪hatred between people leads to hostility, enmity, and the‬‬ ‫)‪disintegration of society." [...] (p.73‬‬

‫‪-1‬اﻟﺘﺒﺎﻏﺾ ‪:‬ﻓﺎﻟﻤﺴﻠﻢ ﻻ ﻳﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﺻﺪرﻩ ﺣﻘﺪا أو آﺮاهﻴﺔ ﻷﺣﺪ ‪,‬وﻣﻦ‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ‪,‬وﺻﻔﺎﺗﻪ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ وﺣﺐ اﻟﺨﻴﺮ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ‪.‬واﻧﺘﺸﺎر اﻟﺒﻐﻀﺎء ﺑﻴﻦ‬ ‫اﻟﻨﺎس ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻟﻌﺪاوة ‪,‬واﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ‪,‬وﺗﻔﻜﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫[‪(" ]...‬ص ‪.)73.‬‬

‫‪Page 31‬‬

‫‪126‬‬

‫‪127‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪128‬‬

‫‪p.12: "We conclude the following:‬‬ ‫עמ '‪: "12‬נסיק מסקנות מן הדברים הבאים‪:‬‬ ‫‪Society:‬‬ ‫החברה‪:‬‬ ‫‪It‬‬ ‫היא‪:‬‬ ‫‪Palestinian society, across history, is distinguished as a‬‬ ‫החברה הפלסטינית לאור ההיסטוריה מתאפיינת בכך‬ ‫‪society that is:‬‬ ‫שהיא חברה‪:‬‬ ‫‪1. Agricultural‬‬ ‫‪. 1‬חקלאית‪...‬‬ ‫‪2. Patriotic: all of its history is struggles and heroism, for‬‬ ‫‪. 2‬לאומית על ההיסטוריה שלה היא מאבק וגבורה ‪.‬העם‬ ‫‪the Palestinian people resisted British rule, the Israeli‬‬ ‫הפלסטיני התקומם נגד השלטון הבריטי והכיבוש‬ ‫‪occupation, and undertook several revolts and offered‬‬ ‫הישראלי ‪,‬קיים מספר מרידות וסיפק אלפי מרטירים‬ ‫‪thousands of martyrs and wounded.‬‬ ‫(=שהידים) ופצועים‪.‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪4.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪5.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪6.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪7. It is predominantly displaced and scattered, for the‬‬ ‫‪. 7‬ההפצה והפיזור הכריעו אותו ‪.‬העם הפלסטיני גורש‬ ‫מאדמתו כתוצאה מהכיבוש הישראלי של פלסטין ‪,‬עבר‬ ‫‪Palestinian people were expelled from their land as a‬‬ ‫מעשי טבח והיגר את הארצות השכנות‪".‬‬ ‫‪result of the Israeli occupation of Palestine, were‬‬ ‫"‪exposed to massacres, and fled to neighboring countries.‬‬

‫‪Page 32‬‬

‫‪], Grade 6, 2009‬اﻟﺘﻨﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ[ ‪National Education‬‬ ‫ص‪:"12‬ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪:‬‬ ‫هﻮ‪...‬‬ ‫ﺗﻤﻴﺰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ‪,‬ﻋﺒﺮ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ‪:‬‬ ‫‪.1‬زراﻋﻲ‪...‬‬ ‫‪.2‬وﻃﻨﻲ ‪:‬آﻞ ﺗﺎرﻳﺨﻪ آﻔﺎح وﺑﻄﻮﻟﺔ ‪,‬ﻓﻘﺪ ﻗﺎوم اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﺤﻜﻢ‬ ‫اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ‪,‬واﻷﺣﺘﻼل اﻟﺴﺮاﺋﻴﻠﻲ ‪,‬وﻗﺎم ﺑﻌﺪة ﺛﻮرات وﻗﺪم اﻵﻷف ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺸﻬﺪاء واﻟﺠﺮﺣﻰ‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.7‬ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﺸﺮﻳﺪ واﻟﺘﺸﺘﺖ ‪,‬ﻓﺎﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻃﺮد ﻣﻦ أرﺿﻪ‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻷﺣﺘﻼل اﻷﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻦ وﺗﻌﺮض ﻟﻠﻤﺬاﺑﺢ وهﺠﺮ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺒﻼد اﻟﻤﺠﺎورة"‪.‬‬

‫‪129‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪p.15: "Let us think about the following and answer:‬‬ ‫‪1...‬‬ ‫‪2...‬‬ ‫‪3. Let us interpret Israel's goal from founding settlements‬‬ ‫"‪in the Palestinian Territories.‬‬

‫עמ '‪: "15‬נחשוב על הדברים הבאים ונענה‪:‬‬ ‫‪...1‬‬ ‫‪...2‬‬ ‫‪. 3‬נסביר מהי מטרתה של ישראל בהקמת ההתנחלויות‬ ‫על האדמות הפלסטיניות‪".‬‬ ‫עמ '‪:15‬‬ ‫‪p.15:‬‬ ‫נסיק מסקנות מן הדברים הבאים‪:‬‬ ‫‪We conclude the following:‬‬ ‫ראשית ‪,‬הבעיות המיוחדות‪:‬‬ ‫‪First, the particular problems:‬‬ ‫‪ - 1‬האימפריאליזם‪:...‬‬ ‫…‪1 - Imperialism‬‬ ‫‪- 2‬ההתנחלות ‪:‬ישראל נקטה במדיניות חדשה בכיבוש‬ ‫האדמות הפלסטיניות ‪,‬והיא הקמת התנחלויות חקלאיות ‪2 - Settling: Israeli followed a new policy in occupying the ,‬‬ ‫תעשייתיות וקהילתיות‪.‬‬ ‫‪Palestinian Territorities, which is founding agricultural,‬‬ ‫‪....3‬‬ ‫‪industrial, and residential settlements.‬‬ ‫‪ - 4‬שליטת ישראל על מי התהום בפלסטין‪.‬‬ ‫‪3...‬‬ ‫‪- 5‬אי עצמאותה של הכלכלה הפלסטינית והיותה‬ ‫‪4 - Israel's control over the groundwater in Palestine.‬‬ ‫מושפעת מן הכלכלה הישראלית‪.‬‬ ‫‪5 - The lack of autonomy of the Palestinian economy, and‬‬ ‫‪ - 6‬יהוד ירושלים והמסת הזהות הפלסטינית של תושביה‪.‬‬ ‫‪its vulnerability to the Israeli economy.‬‬ ‫‪6 - The Judiazation of Jerusalem, and the diluting of the‬‬ ‫‪Palestinian identity of its population.‬‬

‫‪Page 33‬‬

‫ص ‪:"15‬ﻧﻔﻜﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ وﻧﺠﻴﺐ‪:‬‬ ‫‪...1‬‬ ‫‪...2‬‬ ‫‪.3‬ﻧﻔﺴﺮ هﺪف اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻦ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ"‪.‬‬ ‫ص ‪:15‬‬ ‫ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫أوﻻ "اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺨﺎﺻﺔ‪:‬‬ ‫‪-1‬اﻷﺳﺘﻌﻤﺎر‪:...‬‬ ‫‪-2‬اﻷﺳﺘﻴﻄﺎن ‪:‬أﺗﺒﻌﺖ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﺣﺘﻼل اﻷراﺿﻲ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وهﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻜﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪....3‬‬ ‫‪-4‬ﺳﻴﻄﺮة إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪-5‬ﻋﺪم اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻷﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﺗﺄﺛﺮﻩ ﺑﺎﻷﻗﺘﺼﺎد اﻷﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ‪.‬‬ ‫‪-6‬ﺗﻬﻮﻳﺪ اﻟﻘﺪس وﺗﺬوﻳﺐ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﺴﻜﺎﻧﻬﺎ"‪.‬‬

‫‪130‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪p.30: By virtue of natural, historical and legal rights, and‬‬ ‫עמ '‪: "30‬ומתוך הישענות על הזכות הטבעית ‪,‬‬ ‫‪the sacrifices of successive generations who gave of‬‬ ‫ההיסטורית והחוקית של העם הערבי הפלסטיני במולדתו‬ ‫‪themselves in defense of the freedom and independence‬‬ ‫פלסטין ועל הקורבנות שאותם הקריב לאורך כל הדורות‬ ‫מתוך הגנה על חירות מולדתו ועצמאותה ‪,‬ומתוקף‬ ‫;‪of their homeland‬‬ ‫החלטות ועידות הפסגה הערביות ‪,‬ומכוח חוקים בינ"ל‬ ‫‪In pursuance of Resolutions adopted by Arab Summit‬‬ ‫שמגולמים בהחלטות האו"ם מאז שנת ‪ 1947‬לסה"נ ‪,‬‬ ‫‪Conferences and relying on the authority bestowed by‬‬ ‫ופעילותו של העם הפלסטיני למען זכותו להגדרה עצמית ‪international legitimacy as embodied in the Resolutions of ,‬‬ ‫לעצמאות מדינית ולשליטה על ארצו ‪.‬‬ ‫;‪the United Nations Organization since 1947‬‬ ‫המועצה הלאומית מכריזה ‪,‬בשם אללה ‪,‬ובשם העם‬ ‫‪And in exercise by the Palestinian Arab people of its‬‬ ‫הפלסטיני על הקמתה של מדנה על אדמתנו הפלסטינית ‪,‬‬ ‫‪rights to self-determination, political independence and‬‬ ‫ובירתה ירושלים‪.‬‬ ‫‪sovereignty over its territory,‬‬ ‫‪....‬‬ ‫‪The Palestine National Council, in the name of God, and‬‬ ‫מדינת פלסטין הינה ערבית והיא חלק אינטגראלי‬ ‫‪in the name of the Palestinian Arab people, hereby‬‬ ‫מהאומה הערבית ‪,‬ממורשתה ומתרבותה‪".‬‬ ‫‪proclaims the establishment of the State of Palestine on‬‬ ‫‪our Palestinian territory with its capital Jerusalem (Al‬‬‫‪Quds Ash-Sharif).‬‬ ‫‪.....‬‬ ‫‪The state of Palestine is an Arab state, and is an integral‬‬ ‫"‪part of the Arab nation and of its wealth and civilization.‬‬

‫‪Page 34‬‬

‫ص‪:"30‬واﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﺤﻖ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺸﻌﺐ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ‪,‬ﻓﻲ وﻃﻨﻪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ‪,‬وﺗﻀﺤﻴﺎت أﺟﻴﺎﻟﻪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ‬ ‫دﻓﺎﻋﺎ "ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺔ وﻃﻨﻬﻢ واﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ‪,‬واﻧﻄﻼﻗﺎ "ﻣﻦ ﻗﺮارات اﻟﻘﻤﻢ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪,‬وﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺴﺪهﺎ ﻗﺮارات اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة‬ ‫ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪1947‬م ‪,‬وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ‬ ‫اﻟﻤﺼﻴﺮ واﻷﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺴﻴﺎدة ﻓﻮق أرﺿﻪ‪.‬‬ ‫ﻓﺈن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﻌﻠﻦ ‪,‬ﺑﺎﺳﻢ اﷲ ‪,‬وﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻗﻴﺎم‬ ‫دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻓﻮق أرﺿﻨﺎ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ‪,‬وﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻳﻒ‪.‬‬ ‫‪....‬‬ ‫إن دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ وهﻲ ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫وﻣﻦ ﺗﺮاﺛﻬﺎ وﺣﻀﺎرﺗﻬﺎ‪".‬‬

‫‪131‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪132‬‬ ‫עמ '‪: 93‬האם נכנסת לחדרים בכלא ?לא הייתי בבית‬ ‫המטבחיים שלושה עשר יום (בית המטבחיים הוא חדר‬ ‫החקירות ;האסירים מכנים אותו כך בגלל אכזריות‬ ‫החוקרים)‪.‬‬

‫עמ '‪: "93‬רכב העברת האסירים נוסע במהירות עצומה ‪,‬‬ ‫שער אדיר נפתח ובולע אותו מצד ימין ‪...‬המרחק עובר‬ ‫כהרף עין ‪...‬האזיקים חותכים בידיך ורגליך ‪...‬אתה‬ ‫מרגיש את סגירת השער והנה נותקת מאור העולם‬ ‫ומשמש הרחוב"‪...‬‬ ‫ימות מאיתנו התינוק והקשיש ואל תכנעו‬ ‫עמ '‪: "85‬אמשיך לחקור ולחפש בשארית ההיסטוריה של‬ ‫המולדת והגיאוגרפיה של כל עריה וכפריה ופינותיה ‪,‬‬ ‫אמשיך במאמציי להשלמת המשימה הזו ואבקש מאלוהי‬ ‫שיעזור וסייע לי להצליח"‪.‬‬

‫‪], Part 1, Grade 6‬ﻟﻐﺘﻨﺎ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ[ ‪Our Beautiful Language‬‬ ‫ص ‪ 93‬هﻞ دﺧﻠﺖ اﻟﻐﺮف ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ؟ ﻻ آﻨﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻠﺦ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ‪133‬‬ ‫‪Page 93, have you entered the rooms in the prison? No, I‬‬ ‫ﻳﻮﻣًﺎ (اﻟﻤﺴﻠﺦ هﻮ ﻣﻜﺎن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪ ،‬وهﻮ ﻟﻘﺐ ﻳﻄﻠﻘﻪ اﻟﺴﺠﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺎن‬ ‫‪was in the slaughterhouse for thirteen days‬‬ ‫ﻟﻘﺴﻮة اﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ"‬ ‫‪(Slaughterhouse is the interrogation place; this is the‬‬ ‫‪name the prisoners named it because of the cruelty of the‬‬ ‫‪interrogators.‬‬ ‫‪p.93: "The vehicle transporting the prisoners tears down‬‬ ‫‪the road, and a huge gate opens up to swallow it on the‬‬ ‫‪right side... the distance is covered in no time... the‬‬ ‫‪chains dig into your hands and legs... you feel the door‬‬ ‫‪close, and you have been cut off from the light of the‬‬ ‫"‪world and the sun of the street...‬‬ ‫‪p.51: Our children and elderly die and do not surrender‬‬ ‫‪p. 84 "I will continue searching and exploring for the rest‬‬ ‫‪of the homeland's history and the geography of its‬‬ ‫‪different cities, villages, and corners, I will continue my‬‬ ‫‪exertion to complete this effort and ask God Almighty to‬‬ ‫"‪give me his aid and success.‬‬

‫ص ‪ 93‬ﺗﺰﻋﻖ ﺳﻴﺎرة ﻧﻘﻞ اﻟﺴﺠﻨﺎء ﺑﺎﺳﺘﻌﺠﺎل وﺗﻨﺸﻖ ﺑﻮاﺑﺔ هﺎﺋﻠﺔ ﺗﺒﺘﻠﻊ ‪134‬‬ ‫ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﻰ ﺟﻬﺘﻬﺎ اﻟﻴﻤﻨﻰ ‪...‬ﺗﻘﻄﻊ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ دون زﻣﻦ ‪...‬واﻧﻐﺮاس اﻟﻘﻴﺪ‬ ‫ﻓﻲ ﻳﺪﻳﻚ ورﺟﻠﻴﻚ ‪..‬ﺗﺤﺲ اﻏﻼق اﻟﺒﻮاﺑﺔ وﻗﺪ ﻗﻄﻌﺘﻚ ﻋﻦ ﺣﺒﻞ اﻟﺪﻧﻴﺎ‪،‬‬ ‫وﺷﻤﺲ اﻟﺸﺎرع‪...‬‬

‫ﻳﻤﻮت ﻣﻨﺎ اﻟﻄﻔﻞ واﻟﺸﻴﺦ وﻻ ﻳﺴﺘﺴﻠﻢ‬ ‫ص ‪ "84‬ﺳﺄواﺻﻞ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻃﻦ وﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﻧﻪ وﻗﺮاﻩ وﺑﻘﺎﻋﻪ‪ ،‬ﺳﺄواﺻﻞ ﺟﻬﺪي ﻹآﻤﺎل هﺬا اﻟﻤﺠﻬﻮد‬ ‫وأﺳﺄﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ان ﻳﻤﺪﻧﻲ ﺑﻌﻮﻧﻪ وﺗﻮﻓﻴﻘﻪ‪".‬‬

‫‪135‬‬ ‫‪136‬‬

‫‪p. 97 We draw glory on the olives trees as an emblem,‬‬ ‫‪with stones we light up the night as a lighthouse, we will‬‬ ‫"‪not accept fatigue living in the soul or the earth‬‬

‫ص ‪ 97‬ﻧﺮﺳﻢ اﻟﻤﺠﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻳﺘﻮن ﺷﺎرة‪ ،‬ﺑﺎﻟﺤﺠﺎرة ﻧﺸﻌﻞ اﻟﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻠﻴﻞ ﻣﻨﺎرة‪ ،‬ﻧﺤﻦ ﻟﻦ ﻧﺮﺿﻰ ﺑﺄن ﻳﺴﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﺮوح أو اﻷرض اﻟﺘﻌﺐ"‬

‫‪137‬‬

‫אם האסיר ‪,‬מי ייתן והגשם ישקך ‪,‬בשנאה ממך על סבלו‬ ‫של האסיר ‪,‬עמ '‪.16‬‬

‫‪Mother of the prisoner, may the rain give you water, with‬‬ ‫‪hatred from you for what the prisoner has endured -p.16‬‬

‫‪-‬ص ‪16‬‬

‫‪138‬‬

‫למי אתלונן ‪,‬במי אוכל לבטוח ‪,‬אם יעלה בי כעס ‪.‬עמ '‪.16‬‬

‫‪To whom can I complain, and in whom can I confide? If‬‬ ‫‪becoming angry. P. 16‬‬

‫כל אבן כבודה חולל‪.‬‬ ‫עמ '‪: "51‬מאחורי כל צמח ‪,‬מוות‪" ,‬האם נופלת על הוריה‬ ‫ההרוגים‪.‬‬

‫‪Every stone is violated.‬‬ ‫‪P. 51: "behind every plant is‬‬ ‫‪death" The mother falls down over her slain parents‬‬

‫עמ '‪: "97‬נשאב תהילה מעצי הזית כסמלנו ‪,‬עם אבנים‬ ‫נאיר את הלילה כמגדלור ‪,‬אנחנו לא נסכים שהעייפות‬ ‫תתגורר בנפש או באדמה"‬

‫‪Page 35‬‬

‫أﻳﺎ ام اﻻﺳﻴﺮ‪ ،‬ﺳﻘﺎك ﻏﻴﺚ‪،‬‬

‫ﺑﻜﺮﻩ ﻣﻨﻚ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻘﻲ اﻻﺳﻴﺮ‬

‫اﻟﻰ ﻣﻦ أﺷﺘﻜﻲ‪ ،‬وﻟﻤﻦ أﻧﺎﺟﻲ؟ اذا ﺿﺎﻗﺖ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﺪور ‪-‬ص‬ ‫‪16‬‬

‫‪139‬‬

‫ﻳﺼﻴﺢ آﻞ ﺣﺠﺮ ﻣﻐﺘﺼﺐ‬ ‫ص ‪ "51‬ﺧﻠﻒ آﻞ ﻋﺸﺒﺔ ﺣﺘﻒ"‬ ‫ﺗﺴﻘﻂ اﻷم ﻋﻠﻰ اﺑﺎﺋﻬﺎ اﻟﻘﺘﻠﻰ‬

‫‪140‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫ﺿﺤﻴﺔ =ص ‪ " 83‬ﺑﺄن اﻟﻨﻜﺒﺔ ﺳﺘﺤﻞ ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ ﺑﻌﺪ ذاﻟﻚ ﺑﺴﻨﺔ وﺗﻄﻴﺢ‬ ‫ﺑﺄهﻠﻪ وﺗﻨﺜﺮهﻢ آﻤﺎ ﺗﻨﺜﺮ اﻟﻮاﺻﻒ اﻟﺮﻣﺎل‪".‬‬ ‫"ﺛﻢ اﺷﺘﺪت اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺳﻮأً‪ ،‬ﻓﻘﻄﻊ اﻟﻨﻮر واﻟﻤﺎء وﻧﻔﺬ ﻣﺎ ﻟﺪي ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺰ‪....‬‬ ‫"اﺗﺨﺬت ﻣﻊ اﺑﻨﺎء اﻟﻌﻢ ﻣﻜﺎﻧًﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻊ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ اﻣﺜﺎﻟﻨﺎ ‪.‬آﺎن اﻟﺒﺤﺮ هﺎﺋﺠًﺎ ﺗﺘﻼﻃﻢ اﻣﻮاﺟﻪ وﺗﺘﺴﻊ ﻟﺠﺠﻪ‬ ‫واﻟﺮﻳﺎح ﻓﻮﻗﻪ ﺗﻌﺼﻒ واﻷﻣﻄﺎر ﺗﻬﻄﻞ ﺑﺸﺪة‪ ،‬وأﺧﺬ اﻟﻤﺎء ﻳﺪﺧﻞ‬ ‫اﻟﻤﺮآﺐ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻃﺮاﻓﻪ"‪...‬‬ ‫ﻣﺠﺎهﺪون =ص ‪ " 83‬وآﺎن اﻟﻤﺠﺎهﺪون رﻏﻢ ﻗﻠﺔ وهﺰال اﺳﻠﺤﺘﻬﻢ‬ ‫ﻳﻘﺎوﻣﻮن ﺑﺸﺠﺎﻋﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ إﻻ اﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻘﺪروا ﻋﻠﻰ ﺻﺪهﻢ"‬

‫‪141‬‬

‫אנו קוברים את התינוק באיטיות ועוזבים‪,‬‬ ‫בין רוח האדמה והילדים היה המפגש‪,‬‬ ‫אולי תמות האם וימותו ילדיה הקטנים‬ ‫אולי יסבול הקשיש בתא הכלא‬ ‫ויעבור הזמן כסכין על האסיר האביר‬

‫‪We slowly bury the child and leave / between the spirits‬‬ ‫‪of the earth and the children the meeting took place / the‬‬ ‫‪mother and small childen may die / and the elderly might‬‬ ‫‪suffer in the prison cell / and time passes like a knife for‬‬ ‫‪the gallant prisoner‬‬

‫ﻧﺪﻓﻦ اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻞ وﻧﻤﺸﻲ‪ ،‬ﺑﻴﻦ روح اﻷرض واﻷﻃﻔﺎل ﻗﺪ ﺗﻢ‬ ‫اﻟﻠﻘﺎء‪ ،‬ﻗﺪ ﺗﻤﻮت اﻷم واﻟﻄﻔﻞ اﻟﺼﻐﻴﺮ وﻳﻌﺎﻧﻲ اﻟﻜﻬﻞ ﻓﻲ زﻧﺰاﻧﺔ اﻟﺴﺠﻦ‬ ‫اﻟﻜﺒﻴﺮ وﻳﻤﺮ اﻟﻮﻗﺖ ﺳﻜﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﻢ اﻷﺳﻴﺮ‬

‫‪142‬‬

‫עמ '‪: "36‬לפני צאתם לקרב בחרו את האדם שעליו יכלו‬ ‫לסמוך ‪,‬והוא עבד אתיופי בעל כשרון יוצא מן הכלל‬ ‫בזריקת כידון ‪,‬אשר תפקידו בקרב היה לצוד את רוצח‬ ‫אדוניהם ‪,‬ולפגוע בו במכת מוות בכידונו"‪.‬‬

‫‪p.36: "Before leaving for battle, they chose the man on‬‬ ‫‪whom they would rely, who was an Ethiopian slave with‬‬ ‫‪extraordinary skills in throwing lances, and they made his‬‬ ‫‪role in the battle to hunt down their masters' killer, and to‬‬ ‫"‪deliver a fatal blow with his spear.‬‬

‫ص ‪ " 36‬واﺧﺘﺎروا ﻗﺒﻞ اﻟﺨﺮوج ﻟﻠﻤﻌﺮآﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻲ وآﻠﻮا اﻟﻴﻪ أﻣﺮﻩ ‪143‬‬ ‫وهﻮ ﻋﺒﺪ ﺣﺒﺸﻲ ذو ﻣﻬﺎرة ﺧﺎرﻗﺔ ﻓﻲ ﻗﺬف اﻟﺤﺮﺑﺔ‪ ،‬ﺟﻌﻠﻮا آﻞ دورﻩ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮآﺔ ان ﻳﺘﺼﻴﺪ ﻗﺎﺗﻞ اﺳﻴﺎدهﻢ‪ ،‬وﻳﺼﻮب اﻟﻴﻪ ﺿﺮﺑﺔ ﻗﺎﺗﻠﺔ ﻣﻦ‬ ‫رﻣﺤﻪ"‬

‫‪p.45: Defending his religion and country‬‬

‫ص ‪ 45‬ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻦ دﻳﻨﻪ ووﻃﻨﻪ‬

‫‪144‬‬

‫ص ‪ " 51‬ﺗﻘﺪﻣﻮا ﺗﻘﺪﻣﻮا آﻞ ﺳﻤﺎء ﻓﻮﻗﻜﻢ ﺟﻬﻨﻢ وآﻞ ارض ﺗﺤﺘﻜﻢ‬ ‫ﺟﻬﻨﻢ ﺗﻘﺪﻣﻮا "‬

‫‪145‬‬

‫‪Victim = p. 83: "that the Nakba (Catastrophe) will befall‬‬ ‫קורבן =עמ '‪: "83‬מאחר והנכבה (האסון) עומדת לפקוד‬ ‫‪the nation a year later and topple and scatter its people,‬‬ ‫את האומה לאחר שנה ותכה ותפזר את תושביה כסערה‬ ‫"‪like a storm scattering the sand.‬‬ ‫‪"Then the situation‬‬ ‫המפזרת את החול ‪".‬‬ ‫‪became worse, with electricity and water cut off, and my‬‬ ‫"אח"כ החמיר המצב ‪,‬הופסקו החשמל והמים ואזל מלאי‬ ‫הלחם שהיה לי ‪...‬עם בני דודי ‪,‬מצאתי מקום בספינה‬ ‫‪bread supplies exhausted....with the cousins I took a‬‬ ‫הקטנה בין קהל של עקורים כמותנו ‪.‬הים היה סוער ‪,‬גליו‬ ‫‪place in the small ship amongst a crowd of displaced‬‬ ‫מתנפצים ונשברים ‪,‬והרוחות מעליו סוערות בזעף‬ ‫‪people like us. The seas were rough, with the waves‬‬ ‫והגשמים יורדים בחוזקה ‪,‬והמים החלו להיכנס לתוך‬ ‫‪crashing and parting, the winds blowing fiercely, and the‬‬ ‫הספינה מכול צדדיה‬ ‫"‪rain pouring down, such that water begin to enter the boat ...‬‬ ‫לוחמים [מוג'אהידין]= עמ '‪: 83‬‬ ‫"‪from all sides...‬‬ ‫‪Mujahideen = p.83: "The‬‬ ‫"והלוחמים על אף שהיה ברשותם רק מעט נשק קל ‪,‬‬ ‫‪mujahideen, despite having few light weapons, were‬‬ ‫התנגדו בגבורה עילאית אך לא עלה בידם להדפם"‪.‬‬ ‫‪resisting with supreme courage, but were unable to‬‬ ‫"‪repulse them.‬‬

‫עמ '‪: 45‬מגן על דתו ומולדתו‪.‬‬ ‫עמ '‪: "51‬קדימה ‪,‬קדימה ‪,‬השמיים מעליכם גהינום‬ ‫והאדמה תחתיכם גהינום ‪,‬קדימה "!‬ ‫עמ '‪: "56‬אלו הם הנאמנים למולדת הזו"‪.‬‬ ‫עמ '‪: "97‬נשאב תהילה מעצי הזית כסמלנו ‪,‬עם אבנים‬ ‫נאיר את הלילה כמגדלור ‪,‬אנחנו לא נסכים שהעייפות‬ ‫תתגורר בנפש או באדמה"‬

‫‪p.51: "Forward, forward, the skies above you are hell and‬‬ ‫"!‪the ground below you are hell, forward‬‬ ‫"‪p.56: "Those are the sincere ones to this country‬‬ ‫‪p.97: With stones, we draw glory on the olive trees as an‬‬ ‫‪emblem, with stones we light up the night like a‬‬ ‫‪lighthouse, we will not be content for weariness to dwell in‬‬ ‫‪the soul or in the land‬‬

‫‪Page 36‬‬

‫ص ‪ "56‬اؤﻟﺌﻚ هﻢ اﻟﻤﺨﻠﺼﻮن ﻟﻬﺬا اﻟﻮﻃﻦ"‬ ‫ص ‪ 97‬ﺑﺎﻟﺤﺠﺎرة ﻧﺮﺳﻢ اﻟﻤﺠﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻳﺘﻮن ﺷﺎرة ﺑﺎﻟﺤﺠﺎرة ﻧﺸﻌﻞ‬ ‫اﻟﻠﻴﻞ ﻣﻨﺎرة ﻧﺤﻦ ﻟﻦ ﻧﺮﺿﻰ ﺑﺄن ﻳﺴﻜﻦ ﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺮوح أو اﻷرض ﺗﻌﺐ‬

‫‪146‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫מטרתי‬ ‫"לבי יהיה למולדתי ולא למפלגה או מנהיג‬ ‫לא מכרתיו לאח או לחבר יקר לי‬ ‫לו אי פעם אראה שאינו בריא‪,‬לא בגללי זה יהיה‬ ‫ולשוני כמו לבי ‪,‬אמת בליבה‪,‬‬ ‫ועתידי דומה ליומי והחדש שלי כמו הישן שלי‬ ‫לא קראתי לכעס אציל או לעלילה ערמומית‬ ‫מטרתי לשרת את עמי בסבלי ורווחתי"‪.‬‬ ‫מאוסף אברהים טוקאן ‪,‬עמ '‪72‬‬ ‫עמ '‪: 86‬‬ ‫לדיון‪:‬‬ ‫‪. 1‬למה התכוון המשורר כשכתב "שלא מכר את ליבו?"‬ ‫‪. 2‬בבית הרביעי ‪,‬המשורר כותב "לשוני כליבי" ‪,‬מה‬ ‫המשותף לשניהם?‬ ‫‪. 3‬ה"מטרה "כאן היא יעד או משמעות ;מה אתה רואה‬ ‫כמטרת המשורר בטקסט הזה?‬ ‫‪. 4‬הבה נסיק מה הערכים המוסריים והאינטלקטואליים‬ ‫להם קורא המשורר בטקסט הזה‪.‬‬ ‫‪. 5‬למה לא קורא המשורר?‬ ‫עמ '‪87‬‬

‫‪My purpose‬‬ ‫‪My heart is for my country, not for a party or a leader‬‬ ‫‪I did not sell it out for a brother or a close friend of mine‬‬ ‫‪If I ever see it in bad shape, it will not be because of me‬‬ ‫‪And my tongue is like my heart, true at its core‬‬ ‫‪My future is like my present, my new like my old‬‬ ‫‪I did not call for noble anger or cunning plots‬‬ ‫‪My purpose is to serve my people with my toiling and my‬‬ ‫‪bliss.‬‬

‫"ﻏﺎﻳﺘﻲ‬ ‫إن ﻗﻠﺒﻲ ﻟﺒﻼدي ﻻ ﻟﺤﺰب أو زﻋﻴﻢ‬ ‫ﻟﻢ أﺑﻌﻪ ﻟﺸﻘﻴﻖ أو ﺻﺪﻳﻖ ﻟﻲ‬ ‫ﺣﻤﻴﻢ‬ ‫ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻲ ﻟﻮ أراﻩ ﻣﺮة ﻏﻴﺮ‬ ‫ﺳﻠﻴﻢ‬ ‫وﻟﺴﺎﻧﻲ آﻔﺆادي‬ ‫ﺑﺎﻟﺼﻤﻴﻢ‬

‫ﻧﻴﻂ ﻣﻨﻪ‬

‫‪(from the collection of Ibrahim Touqan, p. 72) p.86‬‬ ‫‪For reflection:‬‬ ‫‪1. What is meant when the poet says‬‬ ‫?‪that he did not sell out his heart‬‬ ‫‪2. In the fourth verse, the poet says‬‬ ‫‪my tongue is like my heart,‬‬ ‫?‪what do the two have in common‬‬ ‫‪3. The purpose here is the goal or meaning, so what do‬‬ ‫?‪you see as the poet’s purpose in this text‬‬ ‫‪4. Let us infer the moral and intellectual values which the‬‬ ‫‪poet urges for in this text.‬‬ ‫‪5. What does the poet not call for? p.87‬‬

‫‪Page 37‬‬

‫وﻏﺪي ﻳﺸﺒﻪ ﻳﻮﻣﻲ وﺣﺪﻳﺜﻲ‬ ‫آﻘﺪﻳﻤﻲ‬ ‫ﻟﻢ أهﺐ ﻏﻴﻆ آﺮﻳﻢ ﻻ وﻻ آﻴﺪ‬ ‫ﻟﺌﻴﻢ‬ ‫ﻏﺎﻳﺘﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﻗﻮﻣﻲ ﺑﺸﻘﺎﺋﻲ وﻧﻌﻴﻤﻲ "‬ ‫دﻳﻮان إﺑﺮاهﻴﻢ ﻃﻮﻗﺎن ص ‪( 72‬ص ‪.‬‬ ‫‪.)86‬‬ ‫"ﻟﻨﺘﺬوق‪:‬‬ ‫‪. 1‬ﻣﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ" ‪:‬إﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺒﻊ ﻗﻠﺒﻪ"؟‬ ‫‪. 2‬ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺮاﺑﻊ ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ" ‪:‬وﻟﺴﺎﻧﻲ آﻔﺆادي" ‪,‬ﻓﻤﺎ وﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ‬ ‫ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ؟‬ ‫‪. 3‬اﻟﻐﺎﻳﺔ هﻨﺎ هﻲ اﻟﻬﺪف أو اﻟﻘﺼﺪ ‪,‬ﻓﻜﻴﻒ ﺗﺮى ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ هﺬا‬ ‫اﻟﻨﺺ؟‬ ‫‪. 4‬ﻟﻨﺴﺘﻨﺒﻂ اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺾ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ هﺬا‬ ‫اﻟﻨﺺ‪.‬‬ ‫‪. 5‬ﻣﺎ اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻻ ﻳﻬﺎﺑﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ؟ "(ص ‪.)87.‬‬

‫‪147‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫עמ '‪: 64‬המשורר מחמוד דרוויש אמר בהבלגה ‪:‬לו זכר‬ ‫את עצי הזית הנטועים באדמה ‪,‬היה השמן מתעצב"‪.‬‬

‫‪p.64: The poet Mahmoud Darwish said in forbearance: If‬‬ ‫‪it remembered the olives trees planted in the ground, the‬‬ ‫"‪oil would be saddened‬‬

‫ص ‪ "64‬ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﺤﻤﻮد دروﻳﺶ ﻓﻲ اﻟﺼﻤﻮد ‪:‬ﻟﻮ ﻳﺬآﺮ اﻟﺰﻳﺘﻮن‬ ‫ﻏﺎرﺳﻪ ﻟﺼﺎر اﻟﺰﻳﺖ‬ ‫ﺣﺰﻳﻨﺎ"‬

‫‪148‬‬

‫"נישאר הירוק של עצי זית ‪,‬ומגן מסביב לעולם"‪.‬‬ ‫"בעזרת הריסים נעקור את הקוצים ואת העצב גם יחד"‪.‬‬

‫אבל מה שבא בקלות אינו נושא פירות עבור האיכר‬ ‫(האיכרים כאן הם אלה שאינן מתנגדים לכיבוש)‬

‫‪"We will remain the greenness in the olive trees and a‬‬ ‫"‪shield around the world‬‬ ‫‪"With eyelashes, we will remove the thorns and the‬‬ ‫"‪sadness together‬‬ ‫‪But whatever comes easily doesn't bear fruit for the‬‬ ‫‪farmer (the farmers here are those who do not resist the‬‬ ‫")‪occupation‬‬

‫עמ '‪: "37‬שם ‪,‬הפרא ממתין להזדמנות הנקלה לכוון אליו‬ ‫את מכת המוות ‪,‬ואז התממשה בקשת קורייש ‪,‬ו[חמזה]‬ ‫מת מות קדושים ‪,‬אלוהים ברך אותו ‪,‬על ידי הפרא‬ ‫הבוגדני ‪,‬והוא נפל והשקה את האדמה בדמו הטהור‬ ‫ונפשו עלתה לגן עדן הנצחי"‪.‬‬

‫עמ '‪: "41‬קורבן נוגע בחרות אדומה"‪.‬‬ ‫עמ '‪: "52‬כל אבן כבודה חולל ‪,‬כל כיכר זועקת בכעס ‪,‬כל‬ ‫עצב רוטט ‪,‬מוות לפני כניעה ‪,‬קדימה"!‬

‫חיי הנשמה הם בנשמתנו ‪.‬נקבור את התינוק לאט ונעזוב ‪,‬‬ ‫אולי תמות האם והתינוק הקטן‬ ‫עמ '‪: "55‬אל תהרגו את הנפש שאלוהים אסר [על‬ ‫הריגתה] ‪,‬אלא אם [החוק ]מתיר זאת"‪.‬‬ ‫עמ '‪: "41‬מדוע שלא נעשה את היחסים בעתיד בין‬ ‫העמים יחסיה ידידות ואחווה"‪.‬‬ ‫כמו כן ניתן להתייחס להימנעות מאלימות שקוראת "אבוי‬ ‫להם שהקימו מגדלור של דם ‪,‬המשרה שנאה בדור‬ ‫המחר "‪.‬‬

‫‪p.37: "There, Wahshi waited for the dastardly chance to‬‬ ‫‪strike him with a fatal blow, and the Quraysh's wish came‬‬ ‫‪true, and [Hamza] was martyred, may God be pleased‬‬ ‫‪with him, at the hands of Wahshi out of treachery, and he‬‬ ‫‪fell, watering the ground with his pure blood , and his soul‬‬ ‫"‪was lifted up into eternal Heaven.‬‬ ‫"‪p.41: "A victim touching red freedom‬‬ ‫‪p.52: "Every stone is violated, every square cries out in‬‬ ‫‪anger, every nerve is abuzz, death before submission,‬‬ ‫"!‪death before submission, forward‬‬ ‫‪The life of the soul is in our souls. We bury child slowly‬‬ ‫‪and leave, and the mother and small child may die‬‬ ‫‪p.55: "Do not kill the soul which God has forbidden [to be‬‬ ‫"‪killed], except by [legal] right‬‬ ‫‪p.41: "Why not make the relationship in the future‬‬ ‫"‪between peoples be one of friends and fraternity‬‬ ‫‪Non-violence can also be addressed, which proclaims‬‬ ‫‪"woe on those who have erected a lighthouse of blood,‬‬ ‫"‪inspiring hatred in the generation of tomorrow‬‬

‫‪Page 38‬‬

‫"ﺳﻨﻈﻞ ﻓﻲ اﻟﺰﺗﻮن ﺧﻀﺮﺗﻪ وﺣﻮل اﻷرض‬ ‫درﻋﺎً"‬ ‫"إﻧﺎ ﺳﻨﻘﻠﻊ ﺑﺎﻟﺮﻣﻮش اﻟﺸﻮك واﻷﺣﺰان‬ ‫ﻣﻌﺎً"‬ ‫ﻟﻜﻦ ﺳﻬﻞ اﻟﺮﻳﺢ ﻻ ﻳﻌﻄﻲ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﺮﻳﺢ زرﻋًﺎ (ﻋﺒﻴﺪ اﻟﺮﻳﺢ هﻢ ﻣﻦ ﻻ‬ ‫ﻳﻘﺎوﻣﻮن اﻹﺣﺘﻼل)‪".‬‬

‫ص ‪ "37‬ووﺣﺸﻲ هﻨﺎك ﻳﺮﻗﺒﻬﻮﻳﺘﺤﻴﻦ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﻐﺎدرة ﻟﻴﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮﻩ‬ ‫ﺿﺮﺑﺘﻪ اﻟﻘﺎﺗﻠﺔ‪ ،‬ﻓﺘﺤﻘﻖ ﻃﻠﺐ ﻗﺮﻳﺶ‪ ،‬واﺳﺘﺸﻬﺪ‪ ،‬رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻳﺪ وﺣﺸﻲ ﻏﻴﻠﺔ وﻏﺪرا وﺳﻘﻂ ﻳﺴﻘﻲ اﻷرض دﻣﻪ اﻟﻄﺎهﺮ وارﺗﻔﻌﺖ‬ ‫روﺣﻪ اﻟﻰ ﺟﻨﺎت اﻟﺨﻠﺪ‪".‬‬

‫‪149‬‬

‫ص ‪ "41‬ﺿﺤﻴﺔ ﺗﺘﻠﻤﺲ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺤﻤﺮاء"‬

‫‪150‬‬

‫ص ‪ "52‬ﻳﺼﻴﺢ آﻞ ﺣﺠﺮ ﻣﻐﺘﺼﺐ ﺗﺼﺮخ آﻞ ﺳﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﻏﻀﺐ‬ ‫ﻳﻀﺞ آﻞ ﻋﺼﺐ اﻟﻤﻮت ﻻ اﻟﺮآﻮع ﻣﻮت وﻻ رآﻮع‪ ،‬ﺗﻘﺪﻣﻮا‪".‬‬

‫‪151‬‬

‫ﺣﻴﺎة اﻟﺮوح ﻓﻲ أرواﺣﻨﺎ ﻧﺪﻓﻦ اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻬﻞ وﻧﻤﺸﻴﻮﻗﺪ ﺗﻤﻮت اﻷم‬ ‫واﻟﻄﻔﻞ اﻟﺼﻐﻴﺮ‬ ‫ص ‪ " 55‬وﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮا اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﻲ ﺣﺮم اﷲ إﻻ ﺑﺎﻟﺤﻖ"‬

‫‪152‬‬

‫ص ‪ "41‬ﻣﺎ ﺿﺮ ﻟﻮ ﺟﻌﻠﻮا اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻏﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻌﻮب ﻣﻮدة‬ ‫وإﺧﺎء"‬ ‫آﻤﺎ وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻄﺮق اﻟﻰ اﻟﻼ ﻋﻨﻒ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺎدي "ﻳﺎ وﻳﺤﻬﻢ ﻧﺼﺒﻮا ﻣﻨﺎرًا‬ ‫ﻣﻦ دم ﻳﻮﺣﻲ اﻟﻰ ﺟﻴﻞ اﻟﻐﺪ اﻟﺒﻐﻀﺎء"‬

‫‪153‬‬

‫‪154‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫ויסבול הקשיש בתא הכלא‬ ‫ויעבור הזמן כסכין על האסיר האביר‬ ‫עמ '‪: 37‬אשא לאטי את נשמתי בידי ואזרוק אותה לתהום‬ ‫המוות ‪,‬כי אלה החיים שמשמחים את ידידינו או המוות‬ ‫שמרגיז את אויבינו‪.‬‬

‫‪the elderly might suffer in the prison cell / and time‬‬ ‫‪passes like a knife for the gallant prisoner‬‬

‫وﻳﻌﺎﻧﻲ اﻟﻜﻬﻞ ﻓﻲ زﻧﺰاﻧﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻜﺒﻴﺮ وﻳﻤﺮ اﻟﻮﻗﺖ ﺳﻜﻴﻨًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﻢ ‪155‬‬ ‫اﻷﺳﻴﺮ‬

‫‪p.37: I will slowly carry my soul and hurl it into the chasm‬‬ ‫‪of death‬‬ ‫‪for it is either life making friends happy or death vexing‬‬ ‫‪enemies‬‬

‫‪156‬‬

‫ص ‪: 37‬ﺳﺄﺣﻤﻞ روﺣﻲ ﻋﻠﻰ راﺣﺘﻲ وأﻟﻘﻲ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻬﺎوي اﻟﺮدى‬ ‫ﻓﺈﻣﺎ ﺣﻴﺎة ﺗﺴﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ واﻣﺎ ﻣﻤﺎت ﻳﻐﻴﻆ اﻟﻌﺪا‬

‫‪157‬‬ ‫עמ '‪: 19‬אכן ‪,‬אני מירושלים‬ ‫ובה צמח העץ שלי‬ ‫טהור התהילה והייחוס‬ ‫פונה בעוז אל השמש‬ ‫אני גאה בה לעיני העולם‬ ‫ומסתובב עם ראש מורם‬ ‫אני משלה ‪,‬גם אם הונח עליה דגל העצב‪/‬הצרה‬ ‫דמי זה זורם בשבילה‬ ‫אני ממנה ואפדה אותה‬ ‫אני בכסף ובחיים‬ ‫ולא אסכים כי תושפל (גם ‪:‬תיכנע)‬ ‫בידי כובש ומסתנן‬ ‫היא ירושלים וכמה כלתה‬ ‫על‪-‬ידי הרומאים והפרסים‬ ‫וכמה אמירות נאמרו אודותיה וכנה השערות הועלו לגביה‬ ‫במהלך ההיסטוריה‬ ‫היש נשגבת וקורנת מירושלים ?(שירו של הארון האשם‬ ‫רשיד)‬ ‫‪. 37‬פסקה ‪ 75(: 207‬מילים)‬

‫‪], Part 2, Grade 6‬ﻟﻐﺘﻨﺎ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ[ ‪Our Beautiful Language‬‬ ‫س‬ ‫ص ‪: ١٩‬أﺟﻞ إﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺪ ِ‬ ‫‪p.19: Yes, I am from Jerusalem‬‬ ‫وﻓﻴﻬﺎ ﻗﺪ ﻧﻤﺎ ﻏﺮﺳﻲ‬ ‫‪My seedlings grew in it‬‬ ‫ب‬ ‫ﻋﺮﻳﻖ اﻟﻤﺠﺪ واﻷﻧﺴﺎ ِ‬ ‫‪Deep-rooted and glorious‬‬ ‫ﺲ‬ ‫ﻣﺸﺪود إﻟﻰ اﻟﺸﻤ ِ‬ ‫‪Drawn to the sun‬‬ ‫ﺑﻬﺎ أﺧﺘﺎل ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ‬ ‫‪In it I swagger about‬‬ ‫س‬ ‫وأﻣﺸﻲ راﻓﻊ اﻟﺮأ ِ‬ ‫‪And hold my head up high‬‬ ‫أﻧﺎ ﻣﻨﻬﺎ وإن ﺣﻄﺖْ‬ ‫‪I am from it, even if‬‬ ‫س‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ راﻳﺔ اﻟﺒﺆ ِ‬ ‫‪A banner of despairs flies over it‬‬ ‫دﻣﻲ هﺬا اﻟﺬي ﻳﺠﺮي‬ ‫‪This blood of mine‬‬ ‫ﺲ‬ ‫ﻟﻬﺎ ﻣﺘﺪﻓﻖ اﻟ َﺒﺠْ ِ‬ ‫‪Flows freely for it‬‬ ‫أﻧﺎ ﻣﻨﻬﺎ وأﻓﺪﻳﻬﺎ‬ ‫‪I’m from it and I sacrifice myself for it‬‬ ‫ﺲ‬ ‫أﻧﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎل واﻟﻨﻔ ِ‬ ‫‪With my property and soul‬‬ ‫ﻻ‬ ‫وﻻ أرﺿﻰ ﻟﻬﺎ ذ ً‬ ‫‪I am not pleased to see it humiliated‬‬ ‫س‬ ‫ﻟﻤﺤﺘﻞ وﻣﻨﺪ ِ‬ ‫‪By an occupier and infiltrator‬‬ ‫هﻲ اﻟﻘﺪس وآﻢ ردتْ‬ ‫‪It is Jerusalem, and has repelled‬‬ ‫س‬ ‫ص ‪: ٢٠‬ﻣﻦ اﻟﺮوﻣﺎن واﻟﻔﺮ ِ‬ ‫‪p. 20: Countless Romans and Persians‬‬ ‫ﺦ‬ ‫وآﻢ ﻓﻲ ﺧﺎﻃﺮ اﻟﺘﺎرﻳ ِ‬ ‫‪How much over history‬‬ ‫س‬ ‫ﺣﺪْ ِ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﻮل وﻣﻦ َ‬ ‫‪Has been said and conjectured‬‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻘﺪس‪ ،‬وهﻞ أﺳﻤﻰ‬ ‫‪About Jerusalem, and is there anything more divine‬‬ ‫(ﺷﻌﺮ هﺎرون هﺎﺷﻢ رﺷﻴﺪ)‬ ‫وهﻞ أزهﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﺪسِ؟‬ ‫?‪And more glorious than Jerusalem‬‬ ‫)‪(poem by Harun Hashim Rashid‬‬

‫‪Page 39‬‬

‫‪158‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫עמ '‪: 82‬חתום!‬ ‫אני ערבי‬ ‫ומספר תעודת הזהות שלי חמישים אלף‬ ‫וילדיי שמונה‬ ‫והתשיעי יוולד אחרי הקיץ‬ ‫האם אתה כועס?‬ ‫חתום‬ ‫אני ערבי‬ ‫ואני עובד עם חברים לעמל במחצבה‬ ‫וילדיי שמונה‬ ‫אני מוציא להם כיכר לחם‪,‬‬ ‫בגדים ומחברות‬ ‫מן האבן‬ ‫ואינני מקבץ צדקות על פתח דלתך‬ ‫ואינני מבזה את עצמי על מרצפות מפתניך‬ ‫האם אתה כועס?‬ ‫חתום בראש העמוד הראשון‬ ‫אינני שונא את האנשים‬ ‫עמ '‪: 83‬ואינני תוקף אף אחד‬ ‫ואולם כאשר אני רעב‬ ‫אני אוכל את לחמו של מי שגוזל אותי‬ ‫הזהר הזהר‬ ‫מפני רעבוני ומפני כעסי‪.‬‬

‫‪p. 82‬‬ ‫!‪Record‬‬ ‫‪I am an Arab‬‬ ‫‪And my identity card is number fifty thousand‬‬ ‫‪I have eight children‬‬ ‫‪And the ninth is coming after a summer‬‬ ‫?‪Will you be angry‬‬ ‫!‪Record‬‬ ‫‪I am an Arab‬‬ ‫‪Employed with fellow workers at a quarry‬‬ ‫‪I have eight children‬‬ ‫‪I get them bread‬‬ ‫‪Garments and books‬‬ ‫‪from the rocks..‬‬ ‫‪I do not supplicate charity at your doors‬‬ ‫‪Nor do I belittle myself at the footsteps of your chamber‬‬ ‫?‪So will you be angry‬‬ ‫‪Record on the top of the first page:‬‬ ‫‪I do not hate people‬‬ ‫‪Nor do I encroach‬‬ ‫‪But if I become hungry‬‬ ‫‪The usurper's flesh will be my food‬‬ ‫‪Beware..‬‬ ‫‪Beware..‬‬ ‫‪Of my hunger‬‬ ‫!‪And my anger‬‬

‫ص ‪: ٨٢‬ﺳﺠﻞ!‬ ‫أﻧﺎ ﻋﺮﺑﻲ‬ ‫ورﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺘﻲ ﺧﻤﺴﻮن أﻟﻒ‬ ‫وأﻃﻔﺎﻟﻲ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ‬ ‫وﺗﺎﺳﻌﻬﻢ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ ﺻﻴﻒ‬ ‫ﻓﻬﻞ ﺗﻐﻀﺐ؟‬ ‫ﺳﺠﻞْ‬ ‫أﻧﺎ ﻋﺮﺑﻲ‬ ‫ح ﻓﻲ ﻣﺤْﺠَﺮ‬ ‫وأﻋﻤﻞ ﻣﻊ رﻓﺎق اﻟﻜﺪ ِ‬ ‫وأﻃﻔﺎﻟﻲ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ‬ ‫أﺳﻞ ﻟﻬﻢ رﻏﻴﻒ اﻟﺨﺒﺰ‬ ‫واﻷﺛﻮاب واﻟﺪﻓﺘﺮ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺼﺨﺮ‬ ‫ﻚ‬ ‫وﻻ أﺗﻮﺳﻞ اﻟﺼﺪﻗﺎت ﻣﻦ ﺑﺎﺑ َ‬ ‫وﻻ أﺻﻐ ُﺮ‬ ‫ﻚ‬ ‫أﻣﺎم ﺑﻼط أﻋﺘﺎﺑ َ‬ ‫ﻓﻬﻞ ﺗﻐﻀﺐ؟‬ ‫ﺳﺠﻞ ﺑﺮأس اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻷوﻟﻰ‬ ‫س‬ ‫أﻧﺎ ﻻ أآﺮﻩ اﻟﻨﺎ َ‬ ‫ص ‪: ٨٣‬وﻻ أﺳﻄﻮ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ‬ ‫ﺖ‬ ‫وﻟﻜﻨﻲ إذا ﻣﺎ ﺟُﻌ ُ‬ ‫ﺁآﻞ ﻟﺤ َﻢ ﻣﻐﺘﺼﺒﻲ‬ ‫ﺣﺬا ِر ﺣﺬا ِر‬ ‫ﻣﻦ ﺟﻮﻋﻲ وﻣﻦ ﻏﻀﺒﻲ‬

‫‪159‬‬

‫‪160‬‬ ‫עמ '‪[: "27‬סוראת אל סאף] דיברה על נושא הלחימה‬ ‫והג'יהאד למען אלוהים לחיזוק דתו ולרוממות מילתו ‪,‬‬ ‫והתייחסה לזה כעסק רווחי שיש בו אושר למאמין בעולם‬ ‫הזה ובעולם הבא‪".‬‬

‫‪], Grade 6, 2009‬اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ واﻟﻨﺼﻮص[ ‪Reading and Reciting‬‬ ‫ص ‪: "٢٧‬ﺗﺤﺪّﺛﺖ [ﺳﻮرة اﻟﺼﻒّ] ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻘﺘﺎل واﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ‬ ‫‪p.27: [Surat al-Saff] "talked about the topic of fighting and‬‬ ‫اﻟﻬﻦ ﻻﻋﺰاز دﻳﻨﻪ واﻋﻼء آﻠﻤﺘﻪ ‪,‬واﻋﺘﺒﺎر ذﻟﻚ أﻧّﻪ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺮاﺑﺤﺔ‬ ‫‪jihad in God's cause to strength his religion and raise his‬‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ ﺳﻌﺎدة اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻻﺧﺮة‪".‬‬ ‫‪word, and considered it to be the profitable business‬‬ ‫‪which has the believer's happiness in this world and the‬‬ ‫"‪next.‬‬

‫‪Page 40‬‬

‫‪161‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪"Jesus's trial and crucifiction:‬‬ ‫"משפטו של ישו וצליבתו‪:‬‬ ‫‪On Passover, the Apostle Judas Iscariot handed over‬‬ ‫בחג הפסח היהודי הסגיר התלמיד יהודה איש‪-‬קריות את‬ ‫‪Jesus to his opponents and after he was interrogated,‬‬ ‫ישו ליריביו ‪,‬והוא הובא למשפט ‪.‬כוהני היהודים האשימו‬ ‫את ישו בחילול שם שמים משום שאמר שהוא המשיח‬ ‫‪Jesus was put on trial. The Jewish priests accused‬‬ ‫בנו של אלוהים ‪,‬ובחילול השבת ‪.‬אולם הכוהנים ‪,‬לא‬ ‫‪Jesus of blasphemy for saying that he was the Messiah,‬‬ ‫היתה להם זכות לדון את ישו למוות ‪,‬לכן הביאו אותו בפני‬ ‫‪son of God, and that he had violated the Sabbath. But‬‬ ‫השליט הרומאי ‪,‬פינטיוס פילאטוס ‪,‬על מנת שישפוט אותו ‪the priests did not have the right to put Jesus to death, so‬‬ ‫בהתאם לחוקים הרומאיים בזמן ההוא ‪.‬ומול פינטיוס‬ ‫‪they turned him over to the Roman ruler Pontius Pilate to‬‬ ‫הופנתה אליו האשמה בעלת אופי פוליטי ‪,‬והיא שהוא‬ ‫‪rule against him based on the Roman rules at that time.‬‬ ‫מחשיב עצמו למלך ומסית את העם לבצע לביצוע‬ ‫‪Before Pontius Pilate, he was faced with a political‬‬ ‫מהומות ‪.‬פילאטוס הורה לכלוא את ישו עם פושעים ‪,‬אולם ‪accusation, which is that he consider himself to be a king‬‬ ‫הוא לא היה משוכנע בהאשמה אשר הוטלה עליו ‪.‬הוא‬ ‫‪and was inciting unrest amongst the general public.‬‬ ‫כינס את העם ואת הכוהנים ונתן להם הזדמנות לשחרר‬ ‫‪Pontius Pilate ordered Jesus to be put in prison with the‬‬ ‫את ישו במסגרת המנהג למחול לנאשם אחד בחג הפסח ‪.‬‬ ‫‪criminals, but he was not convinced of the accusation‬‬ ‫אלא שהעם עמד בתוקף על כך שישו יומת וקרא בקול ‪:‬‬ ‫‪against him. So he gathered together the people and the‬‬ ‫"צלוב אותו ‪,‬צלוב אותו "כשהוא דורש לצלוב את ישו‬ ‫‪priests, and gave them a chance to release Jesus as part‬‬ ‫ולשחרר את הפושע בראבא ‪..‬וכך נגזר על ישו למות‬ ‫‪of the custom of forgiving some defendants on Passover.‬‬ ‫בצליבה "‪(..‬עמ '‪)72-71‬‬ ‫‪However, the people insisted on Jesus dying, and they‬‬ ‫‪said 'Crucify him, crucify him', demanding that Jesus be‬‬ ‫‪crucified and that the criminal Barabas be released..thus‬‬ ‫‪Jesus was sentenced to be crucified.." (71-72).‬‬

‫‪], Grade 7‬اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ[ ‪Christian Education‬‬ ‫"ﻣﺤﺎآﻤﺔ ﻳﺴﻮع وﺻﻠﺒﻪ‪:‬‬ ‫ﻓﻲ ﻋﻴﺪ اﻟﻔﺼﺢ ﻋﻨﺪ اﻟﻴﻬﻮد‪ ،‬ﻗﺎم اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻳﻬﻮذا اﻻﺳﺨﺮﻳﻮﻃﻲ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ‬ ‫ﻳﺴﻮع إﻟﻰ ﺧﺼﻮﻣﻪ ‪.‬وﺑﻌﺪ اﺳﺘﺠﻮاﺑﻪ‪ُ ،‬ﻗ ﱢﺪ َم ﻳﺴﻮع ﻟﻠﻤﺤﺎآﻤﺔ ‪.‬ﻟﻘﺪ اﺗﻬﻢ‬ ‫آﻬﻨﺔ اﻟﻴﻬﻮد ﻳﺴﻮع ﺑﺎﻟﺘﺠﺪﻳﻒ ﻋﻠﻰ اﷲ ﺑﻘﻮﻟﻪ أﻧﻪ اﻟﻤﺴﻴﺢ اﺑﻦ اﷲ‪ ،‬وأﻧﻪ‬ ‫ﻧﻘﺾ اﻟﺴﺒﺖ ‪.‬وﻟﻜﻦ اﻟﻜﻬﻨﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﻢ اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﺴﻮع‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻮت‪ ،‬ﻓﻘﺪﻣﻮﻩ ﻟﻠﺤﺎآﻢ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻼﻃﺲ اﻟﺒﻨﻄﻲ ﻟﻴﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﺎ ًء‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺰﻣﺎن ‪.‬وأﻣﺎم ﺑﻴﻼﻃﺲ ُوﺟﱢﻬﺖ إﻟﻴﻪ‬ ‫ﺗﻬﻤﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ‪ ،‬وهﻲ أﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻠﻜًﺎ وﻳﺜﻴﺮ اﻟﺸﻐﺐ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺟﻤﻮع اﻟﺸﻌﺐ ‪.‬أﻣﺮ ﺑﻴﻼﻃﺲ ﺑﺴﺠﻦ ﻳﺴﻮع ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ‪ ،‬وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ‬ ‫ﻳﻜﻦ ﻣﻘﺘﻨﻌﺎ ﺑﺎﻟﺘﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ أﻟﻘﻴﺖ ﻋﻠﻴﻪ ‪.‬ﻓﺠﻤﻊ اﻟﺸﻌﺐ واﻟﻜﻬﻨﺔ وأﻋﻄﺎهﻢ‬ ‫ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻺﻓﺮاج ﻋﻦ ﻳﺴﻮع ﺿﻤﻦ ﻋﺎدة اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻴﺪ اﻟﻔﺼﺢ ‪.‬إﻻ أن اﻟﺸﻌﺐ أﺻ ّﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮت ﻳﺴﻮع ﻓﺼﺮﺣﻮا "اﺻﻠﺒﻪ‪،‬‬ ‫اﺻﻠﺒﻪ "ﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺼﻠﺐ ﻳﺴﻮع واﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺮم ﺑﺎراﺑﺎس ‪..‬وهﻜﺬا‬ ‫ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﺴﻮع ﺑﺎﻟﺼﻠﺐ "‪)72-71(..‬‬

‫‪163‬‬

‫‪164‬‬ ‫‪p. 2: "Looking at Palestine society, we note that despite‬‬ ‫עמ '‪: "2‬כאשר אנו מתבוננים בחברה הפלסטינית אנו‬ ‫‪its dispersion over a number of countries around the‬‬ ‫מבחינים שלמרות שהיא מפוזרת במספר ארצות בעולם‬ ‫‪world, and the fact that it is not present in one place, in‬‬ ‫ואינה נמצאת באזור אחד ‪,‬זאת בנוסף להיעדר מדינה‬ ‫חברתנו הצליחה לכונן אזרח בעל מוסדות ומסגרות‬ ‫‪addition to the absence of a state, our society was able to‬‬ ‫קהילתיות ושלטוניות רחבו ורבות אם מבחינה מספרית או‬ ‫‪found a civil society which expanded its scope through‬‬ ‫מבחינת הרבגוניות שלהם‪".‬‬ ‫‪the expansion of its organizations and their civil (non‬‬‫‪governmental) groups and organizations, and which‬‬ ‫"‪became numerous and diverse.‬‬

‫‪Page 41‬‬

‫‪], Grade 7, 2009‬اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ[ ‪Civic Education‬‬ ‫ص ‪:"2‬وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻧﻼﺣﻆ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺸﺘﺘﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ وﻋﺪم وﺟﻮدﻩ ﻓﻲ ﺑﻘﻌﺔ واﻟﺤﺪة ‪,‬هﺬا ﺑﺎﻷﺿﺎﻓﺔ‬ ‫إﻟﻰ ﻏﻴﺎب دوﻟﺔ ‪,‬اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﺆﺳﺲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻣﺪﻧﻴﺎ "أﺗﺴﻊ ﻧﻄﺎﻗﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼل اﺗﺴﺎع ﻣﻨﻈﻤﺎﺗﻪ واﻃﺮﻩ اﻟﺠﻤﺎهﻴﺮﻳﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎﺗﻪ اﻷهﻠﻴﺔ (ﻏﻴﺮ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ) ﺣﻴﺚ اﺻﺒﺤﺖ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪدهﺎ ‪,‬أو ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻮﻋﻬﺎ"‪.‬‬

‫‪165‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫עמ '‪: "44‬כמו כן הצהרת העצמאות הדגישה את זכות‬ ‫השיבה לכל הפלסטינים ‪,‬חירות ההשקפה והביטוי ויסוד‬ ‫משטר דמוקרטי ופרלמנטרי אשר ישמור על החירויות‬ ‫וזכויות האדם ‪.‬כמו כן נזכרו בהכרזת העצמאות מספר‬ ‫סעיפים אשר הדגישו את השוויון בין כל הפלסטינים‬ ‫והתנגדו לכל אפליה שהיא בים אם על בסיס גזע או דת‬ ‫או צבע או בין גבר ואישה‪".‬‬

‫‪p. 44: "The declaration of independence also asserted‬‬ ‫‪the right of return for all Palestinians, freedom of opinion‬‬ ‫‪and expression, and the establishment of a democratic,‬‬ ‫‪parliamentary system protecting freedoms and human‬‬ ‫‪rights. The announcment of independence also listed‬‬ ‫‪several articles asserting equality between all‬‬ ‫‪Palestinians and rejecting discrimination in its various‬‬ ‫‪forms, whether discrimination on ethnicity, religion, color,‬‬ ‫"‪or between men and women.‬‬

‫"ص‪:" 44‬آﻤﺎ أآﺪت وﺛﻴﻘﺔ اﻷﺳﺘﻘﻼل ﺣﻖ اﻟﻌﻮدة ﺑﻴﻦ آﻞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ‪166‬‬ ‫ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮاي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ‪,‬وﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻨﻈﻠﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ واﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ اﻟﺬي‬ ‫ﻳﺼﻮن اﻟﺤﺮﻳﺎت واﻟﺤﻘﻮق اﻷﻧﺴﺎﻧﺴﺔ ‪,‬آﻤﺎ ورد ﻓﻲ إﻋﻼن اﻷﺳﺘﻘﻼل‬ ‫ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ أآﺪت اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ورﻓﻀﺖ‬ ‫اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺎﺷﻜﺎﻟﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺳﻮاء اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﺮق ‪,‬أو اﻟﺪﻳﻦ ‪,‬أو‬ ‫اﻟﻠﻮن ‪,‬أو ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة"‪.‬‬

‫עמ '‪: " 44‬יש לשים לב שמדינות העולם נבדלות זו מזו‬ ‫ברמת מחוייבותן להגשים את הזכויות הללו ולהעניק אותן‬ ‫לאזרחיהן ‪.‬ודוגמה לכך היא ביזוי זכויותיו המוחלטות‬ ‫ויסודיות של העם הפלסטיני‪.‬‬

‫‪p. 44: "It is noteworthy that the countries of the world‬‬ ‫‪differ in the level of their commitment to achieving these‬‬ ‫‪rights and granting them to their citizens. An example of‬‬ ‫‪that is the violations of the Palestinian people's rights,‬‬ ‫"‪whether their absolute or basic rights.‬‬

‫‪167‬‬

‫ص‪:"44‬إن اﻟﻤﻼﺣﻆ أن دول اﻟﻌﻠﻢ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى‬ ‫اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق وﻣﻨﺤﻬﺎ ﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ‪.‬وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﻣﺎ‬ ‫ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻪ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ أﻧﺘﻬﺎآﻠﺖ ﻟﺤﻘﻮﻗﻪ ﺳﻮاء اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫أو اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ"‪.‬‬

‫‪168‬‬ ‫עמ '‪: "30‬בעיות המים בפלסטין‪:‬‬ ‫‪- 1‬שליטת ישראל על מקורות המים"‪...‬‬

‫עמ '‪: "70‬התעשייה בפלסטין הושפעה מנסיבות פוליטיות‬ ‫וכלכליות ‪.‬המנדט הבריטי ובעקבותיו הכיבוש הישראלי‬ ‫גרמו לעיכוב ולאי קיומה של תעשייה מפותחת על‪-‬ידי‬ ‫הערמת מכשולים ‪,‬כגון‪:‬‬ ‫‪ - 1‬איסור על יבוא חומרי גלם חיוניים לתעשייה‪.‬‬ ‫‪ - 2‬אי קבלת רישיונות להקמת מפעלים והשקעת תקוות‬ ‫בהם‪.‬‬ ‫ג ‪-‬עידוד התעשיות הישראליות על מנת שיתחרו‬ ‫בתעשיות הפלסטיניות‪".‬‬

‫‪], Grade 7, 2009‬ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ[ ‪Geography of Palestine‬‬ ‫ص‪:"30‬اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ‪:‬‬ ‫‪p.30: "Water problems in Palestine:‬‬ ‫‪-1‬ﺳﻴﻄﺮة اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ"‪...‬‬ ‫"‪1 - Israel's control over the water resources‬‬ ‫‪p.70: "Industry in Palestine was affected by the economic‬‬ ‫‪and political conditions through which it passed, and the‬‬ ‫‪British Mandate and the subsequent Israeli occupation‬‬ ‫‪prevented the creation of advanced industry through‬‬ ‫‪putting obstacles in its way, such as:‬‬ ‫‪1 - Preventing the import of the raw materials necessary‬‬ ‫‪for industry.‬‬ ‫‪2 - Preventing licenses to build factories and invest funds‬‬ ‫‪in them.‬‬ ‫‪3 - Encouraging Israeli industries, so that they would‬‬ ‫"‪compete with Palestinian industries.‬‬

‫‪Page 42‬‬

‫ص‪:"70‬ﺗﺄﺛﺮت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻘﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪,‬‬ ‫واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪,‬اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﻬﺎ ‪,‬ﻓﻘﺪ أدى اﻷﻧﺘﺪاب اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ‪,‬وﻣﺎ أﻋﻘﺒﻪ ﻣﻦ‬ ‫أﺣﺘﻼل أﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ‪,‬إﻟﻰ اﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﻗﻴﺎم ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ‪,‬‬ ‫وﺿﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ أﻣﺎﻣﻬﺎ ‪,‬‬ ‫ﻣﺜﻞ‪:‬‬ ‫‪-1‬ﻣﻨﻊ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم اﻟﻼزﻣﺔ‬ ‫ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ‪.‬‬ ‫‪-2‬ﻣﻨﻊ ﺗﺮاﺧﻴﺺ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ‪,‬واﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﻣﺎل‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ج‪-‬ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺴﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ‪,‬ﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ"‪.‬‬

‫‪169‬‬

‫‪170‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫עמ '‪: "73‬המסחר נמשך ושגשג באופן יחסי בפלסטין‬ ‫בתקופה העות'מאנית ‪,‬אלא שהיא הושפעה לאחר מכן‬ ‫מהמנדט הבריטי ומהכיבוש הישראלי ‪,‬מה שגרם לאי‬ ‫התקדמותה‪".‬‬ ‫עמ '‪: "43‬גורמי ההגירה הפלסטינית‪:‬‬ ‫ההגירה הפנימית והחיצונית בפלסטין נובעת ממספר‬ ‫סיבות ‪,‬מהן‪:‬‬ ‫‪ - 1‬גורמים מדיניים‪:‬‬ ‫הפלסטינים נאלצו להגר בכפייה בעקבות שתי המלחמות‬ ‫בשנת ‪ 1948‬ו‪ 1967-‬לסה"נ למספר ארצות ערביות ‪,‬כגון ‪:‬‬ ‫לבנון ‪,‬סוריה וירדן ‪,‬וכמו כן למדינות זרות‪".‬‬

‫‪p.73: "Commerce continue to flourish relatively in‬‬ ‫‪Palestine under Ottoman rule, but was affected after that‬‬ ‫‪by the British Mandate and the Israeli occupation, which‬‬ ‫"‪lead to its lack of progress.‬‬ ‫‪p.43: The Palestinian Stampede to Migrate‬‬ ‫‪Internal and external migration in Palestine goes back to‬‬ ‫‪several causes, including:‬‬ ‫‪1 - Political motives:‬‬ ‫‪The Palestinians were exposed to forced expulsions in‬‬ ‫‪the wake of the 1948 and 1967 wars to a number of Arab‬‬ ‫‪countries, such as Lebanon, Syria, and Jordan, as well as‬‬ ‫‪to non-Arab countries.‬‬

‫ص‪:"73‬وﻗﺪ اﺳﺘﻤﺮت اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﺰدهﺮة ﻧﺴﺒﻴﺎ "ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻬﺪ‬ ‫اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ‪,‬إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﺮت ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺎﻷﻧﺘﺪاب اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ‪,‬‬ ‫واﻷﺣﺘﻼﻻﻷﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ‪,‬ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﻋﺪم ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ"‪.‬‬

‫‪171‬‬

‫ص‪:"43‬ﺗﺪواﻓﻊ اﻟﻬﺠﺮة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﻌﻮد اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻬﺠﺮة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ إﻟﻰ ﻋﺪة اﺳﺒﺎب ‪,‬‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬

‫‪172‬‬

‫‪-1‬دواﻓﻊ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺮض اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﻟﻠﺘﻬﺠﻴﺮ اﻟﻘﺴﺮي ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﺣﺮﺑﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪1948‬و ‪1967‬م‪,‬إﻟﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪,‬ﻣﺜﻞ ‪:‬ﻟﺒﻨﺎن‪,‬وﺳﻮرﻳﺎ ‪,‬‬ ‫واﻷردن ‪,‬وآﺬﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ"‪.‬‬

‫‪173‬‬ ‫עמ '‪: "5‬בשנת ‪ 1967‬עלה בידי הישראלים לכבוש את‬ ‫הגדה המערבית ואת רצועת עזה‪".‬‬

‫‪], Grade 7, 2009‬اﻟﺘﻨﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ[ ‪National Education‬‬ ‫ص ‪: "٥‬ﻋﺎم ‪ ١٩٦٧‬م ﺗﻤﻜّﻦ اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻴّﻮن ﻣﻦ اﺣﺘﻼل اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ‬ ‫‪p.5: "In 1967 the Israelis were able to occupy the West‬‬ ‫وﻗﻄﺎع ﻏﺰة‪".‬‬ ‫"‪Bank and the Gaza Strip.‬‬

‫‪174‬‬

‫‪175‬‬ ‫עמ '‪: "78‬המקרה אירע ביום ששי ‪,‬הוא יום החופש מבית‬ ‫הספר ‪.‬לקול הכדורים ‪,‬ולקול הארטילריה ? ‪,‬הועבר‬ ‫במהירות לאלונקת האמבולנס"‪...‬‬ ‫עמ '‪: "78‬האויב פנה לבתים הריקים מבעליהם ‪,‬לבזוז‬ ‫ולשאת את כל מה שאפשר לשאת מהכפר שהפך להיות‬ ‫בית עלמין"‪.‬‬ ‫עמ '‪: "78‬היהודים ראו אותה ממרחק מצילה בחור ערבי ‪,‬‬ ‫והפנו אליה את היריות ‪,‬ופגע בה כדור קטלני ‪,‬והיא נפלה‬ ‫כקדושה מעונה בין הקדושים המעונים של דיר יאסין"‪.‬‬

‫‪], Part 1, Grade 7‬ﻟﻐﺘﻨﺎ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ[ ‪Our Beautiful Language‬‬ ‫ص‪:"78‬ووﻗﻌﺖ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻳﻮم ﺟﻤﻌﺔ‪ ،‬وهﻮ ﻳﻮم اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ‪،‬‬ ‫‪p.78: "The incident happened on a Friday, which is the‬‬ ‫وﻋﻠﻰ أزﻳﺰ اﻟﺮﺻﺎص‪ ،‬ودوي اﻟﻤﺪاﻓﻊ أﺳﺮﻋﺖ ﺣﻴﺎة إﻟﻰ ﺻﻨﺪوق‬ ‫‪day off from school. With the hum of bullets and the roar‬‬ ‫اﻷﺳﻌﺎف"‪...‬‬ ‫"‪of artillery, life was raced into an ambulance stretcher‬‬ ‫ص‪:"78‬وﻗﺪ ﺗﺤﻮل اﻟﻌﺪو أﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎزل اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أهﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻳﻨﻬﺐ‪،‬‬ ‫‪p.78: "The enemy turned to the deserted houses, looting‬‬ ‫وﻳﺤﻤﻞ آﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻨﻪ أن ﻳﺤﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﻳﺔاﻟﺘﻲ اﺻﺒﺤﺖ ﻣﻘﺒﺮة ﺑﻌﺪ أن‬ ‫‪and carrying off all they could from the village that had‬‬ ‫آﺎﻧﺖ ﻗﺮﻳﺔ"‬ ‫"‪become grave upon grave.‬‬ ‫ص ‪:"78‬وأﺑﺼﺮهﺎ اﻟﻴﻬﻮد ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﺗﻨﻘﺬ ﺷﺎﺑﺎ "ﻋﺮﺑﻴﺎ "ﻓﺴﺪدوا "‬ ‫‪p.78: "From afar, the Jews saw her rescuing an Arab‬‬ ‫ﻧﻴﺮاﻧﻬﻢ إﻟﻴﻬﺎ‪..‬وأﺻﺎﺑﺘﻬﺎ رﺻﺎﺻﺔ ﻗﺎﺗﻠﺔ‪ ،‬ﻓﺴﻘﻄﺖ ﺷﻬﻴﺪة ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺪاء‬ ‫‪youth, and turned their fire on her, and a fatal bullet‬‬ ‫دﻳﺮ ﻳﺎﺳﻴﻦ‪".‬‬ ‫‪struck her, and she fell as one of the martyrs of Deir‬‬ ‫"‪Yassin.‬‬

‫‪Page 43‬‬

‫‪176‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫עמ '‪: "81‬החיים משמחים חבר או מוות המרגיז את‬ ‫"עמ '‪: "81‬איך אהיה סבלני מול‬ ‫האויב‬ ‫עלילות של קנאה ‪,‬ואיך אסבול את יום הפגיעה"‪.‬‬

‫‪p. 81: "It is either life making friends happy or death‬‬ ‫"‪vexing enemies.‬‬ ‫‪p. 81: "So how can I be patient with envious plots, and‬‬ ‫"‪how can I bear the day of harm.‬‬

‫ص‪:"81‬ﻓﺈﻣﺎ ﺣﻴﺎة ﺗﺴﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ وإﻣﺎ ﻣﻤﺎت ﻳﻐﻴﻆ اﻟﻌﺪى‪".‬‬ ‫ص‪: "81‬ﻓﻜﻴﻒ اﺻﻄﺒﺎري ﻟﻜﻴﺪ اﻟﺤﻘﻮد وآﻴﻒ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻟﻴﻮم اﻷذى‪".‬‬

‫‪177‬‬

‫עמ '‪: "81‬אני רואה את מותי ללא זכויותי שנגנבו ‪,‬וללא‬ ‫מולדתי הנחשקת"‪.‬‬ ‫עמ '‪: "81‬איך אהיה סבלני מול עלילות של קנאה ‪,‬ואיך‬ ‫אסבול את יום הפגיעה"‪.‬‬

‫‪p. 81: "I see my death without my stolen rights, and‬‬ ‫"‪without my desired country‬‬ ‫‪p. 81: "So how can I be patient with envious plots, and‬‬ ‫"‪how can I bear the day of harm.‬‬

‫ص‪:"81‬أرى ﻣﻘﺘﻠﻲ دون ﺣﻘﻲ اﻟﺴﻠﻴﺐ ودون ﺑﻼدي هﻮ اﻟﻤﺒﺘﻐﻰ‪".‬‬ ‫ص‪: "81‬ﻓﻜﻴﻒ اﺻﻄﺒﺎري ﻟﻜﻴﺪ اﻟﺤﻘﻮد وآﻴﻒ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻟﻴﻮم اﻷذى‪".‬‬

‫‪178‬‬

‫ص ‪: "34‬ﻧﻌﻮد ﻣﻊ اﻟﻌﻮاﺻﻒ داوﻳﺎت ﻣﻊ اﻟﺒﺮق اﻟﻤﻘﺪس واﻟﺸﻬﺎب‬ ‫ﻣﻊ اﻷﻣﻞ اﻟﻤﺠﻨﺢ واﻷﻏﺎﻧﻲ ﻣﻊ اﻟﻨﺴﺮ اﻟﻤﺤﻠﻖ واﻟﻌﻘﺎب"‬

‫‪179‬‬

‫עידוד החזרה למולדת ‪:‬כן ‪,‬אלפי הקורבנות ישובו ‪,‬‬ ‫קורבנות הדיכוי ‪,‬לפתיחת כל הדלתות‬

‫‪p.36: Urging return to the homeland:‬‬ ‫‪Yes, thousands‬‬ ‫‪of victims will return, victims of oppression, opening every‬‬ ‫‪door‬‬

‫اﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮدﻩ ﻟﻠﻮﻃﻦ‪:‬‬ ‫أﺟﻞ ﺳﺘﻌﻮد ﺁﻻف اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻈﻠﻢ ﺗﻔﺘﺢ آﻞ ﺑﺎب‬

‫‪180‬‬

‫עמ '‪: "41‬רבים סבלו מ ‪...‬אנו מתארים את רגשותיו של‬ ‫צעיר פלסטיני החוזר למולדתו אחרי היעדרות ארוכה "‪.‬‬ ‫עמ '‪: "41‬אנו חוזרים לאוסף השירים של המשורר אבו‬ ‫סלמה ‪,‬ונכתוב עשר שורות של שירה בנושא הגעגועים‬ ‫למולדת‪".‬‬

‫‪p. 41: Many have suffered...we describe the feelings of a‬‬ ‫‪Palestinian youth returning to his homeland after a long‬‬ ‫‪absence" p. 41: "We return to the poetry of Abu Selma,‬‬ ‫‪and we write ten lines of poetry on the topic of‬‬ ‫"‪homesickness for one's homeland.‬‬

‫ص ‪: 41‬ﻋﺎﻧﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ‪....‬ﻧﺼﻒ ﺷﻌﻮر ﺷﺎب ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻳﻌﻮد أﻟﻰ ‪181‬‬ ‫وﻃﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺎب ﻃﻮﻳﻞ"‬ ‫ص‪:"41‬ﻧﻌﻮد أﻟﻰ دﻳﻮان اﻟﺸﺎﻋﺮ أﺑﻲ ﺳﻠﻤﻰ‪ ،‬وﻧﻜﺘﺐ ﻣﻨﻊ ﻋﺸﺮة اﺑﻴﺎت‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺤﻨﻴﻦ اﻟﻰ اﻟﻮﻃﻦ‪".‬‬

‫עמ '‪: "81‬שמיעת התנגשות [הנשק] מרגיעה את אוזני ‪,‬‬ ‫וזרימת הדם משמחת את נפשי"‬ ‫עמ '‪: "81‬וגוף התפתל על הקרקע ‪,‬כשטורפי המדבר‬ ‫נאבקים עליו"‪.‬‬ ‫עמ '‪: "81‬הדם שלו כיסה את האדמה בסגול והכביד‬ ‫בניחוחו על רוח הנעורים"‪.‬‬ ‫עמ '‪: "81‬הוא ישן כדי לחלום את חלום הנצח ‪,‬והוא‬ ‫מבורך בו בחזיונות היפים ביותר"‪.‬‬

‫‪p. 81: "Hearing the clash [of weapons] is soothing to my‬‬ ‫"‪ear, and the flow of blood gladdens my soul‬‬ ‫‪p.81:‬‬ ‫‪"And a body twisted on the ground, with desert predators‬‬ ‫"‪fighting over it.‬‬ ‫‪p. 81: "His blood lines the ground in‬‬ ‫‪purple and heavily perfumes the wind of youth" p. 81:‬‬ ‫‪"He sleeps to dream the dream of eternity, and is greeted‬‬ ‫"‪in it by the most beautiful visions.‬‬

‫‪182‬‬

‫עמ '‪: "34‬חזרנו עם הסערות הרועמות ‪,‬עם הברק הקדוש‬ ‫והמטאורים ‪,‬עם התקווה בעלת הכנפיים ‪,‬ועם שירי‬ ‫הנשרים מרקיעי השחקים והעונש"‪.‬‬

‫‪p. 34: "We returned with the storms thunder with sacred‬‬ ‫‪lightning and meteors‬‬ ‫‪with winged hope and songs‬‬ ‫"‪with soaring eagles and punishment‬‬

‫‪Page 44‬‬

‫ص ‪: 81‬ﻳﻠﺬﻷدﻧﻲ ﺳﻤﺎع اﻟﺼﻠﻴﻞ ﻳﻮﺑﻬﺞ ﻧﻔﺴﻲ ﻣﺴﻴﻞ اﻟﺪﻣﺎ‪".‬‬ ‫ص‪:"81‬وﺟﺴﻢ ﺗﺠﺪل ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺼﺤﺎن ﺗﻨﺎوﺷﻪ ﺟﺎرﺣﺎت اﻟﻔﻼ‪".‬‬ ‫ص‪: "81‬آﺴﺎ دﻣﻪ اﻷرض ﺑﺎﻷرﺟﻮان وأﺛﻘﻞ ﺑﺎﻟﻌﻄﺮ رﻳﺢ اﻟﺼﺒﺎ‪".‬‬ ‫ص ‪: "81‬وﻧﺎم ﻟﻴﺤﻠﻢ ﺣﻠﻢ اﻟﺨﻠﻮد وﻳﻬﻨﺄ ﻓﻴﻪ ﺑﺄﺣﻠﻰ اﻟﺮوئ‪".‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫עמ '‪: "78‬היא הייתה יכולה לברוח ‪...‬לחזור למקום שבאה‬ ‫ממנו ‪,‬אך היא המשיכה ‪,‬נקרעת מכאב ‪,‬מרטיבה את‬ ‫שפתי זו בטיפת מים ‪,‬וחובשת את פצעו של אחר ‪.‬הלכה‬ ‫בין חלקי הגופות ואגמי הדם"‪.‬‬ ‫עמ '‪: "79‬פרח מפרחי מולדתי ‪,‬חיאת בלביסי ‪,‬בת שמונה‬ ‫עשרה שנים הייתה ביום מותה כקדושה ‪,‬אך היא לא‬ ‫חיפשה שעשועים ‪...‬אלא הלכה לקיים מצווה קדושה ‪,‬‬ ‫ונרשמה בהיסטוריה בין שאר הקדושות המעונות‬ ‫הגיבורות"‪.‬‬ ‫עמ '‪: "106‬צעדו קדימה ‪,‬כי נתיבכם לטובת ארצכם הוא‬ ‫הנתיב הטוב ביותר"‪.‬‬ ‫עמ '‪: "34‬כן ‪,‬אלפי הקורבנות ישובו ‪,‬קורבנות הדיכוי ‪,‬‬ ‫לפתיחת כל הדלתות"‪.‬‬

‫‪p. 78: "She could have fled... to return from whence she‬‬ ‫‪came, but she went on, consumed by pain, wetting this‬‬ ‫‪one's lips with a drop of water, and bandaging the‬‬ ‫‪wound's of that one... she walked among the body parts‬‬ ‫"‪and seas of blood‬‬ ‫‪p. 79: "one of my country's‬‬ ‫‪flowers, Bilbisi was 18 years old the day she was‬‬ ‫‪martyered, but she did not look for amusement...but‬‬ ‫‪rather went off to perform a sacred duty, and history‬‬ ‫‪recorded her in the ranks of our courageous female‬‬ ‫"‪martyrs‬‬ ‫‪p. 106: "March on, for your path for the good of your‬‬ ‫"‪country is the best path.‬‬ ‫‪p.34: "Yes, thousands of victims will return, victims of‬‬ ‫"‪oppression, opening the doors.‬‬

‫עמ '‪ - 10: "46‬הסיפור הזה מתאר סבל העם הפלסטיני ‪,‬‬ ‫אשר ניסה לברוח לכל מקום כדי להרוויח את פת‬ ‫לחמו‪.‬אנו מבהירים את הסבל אשר הוזכר בסיפור"‪.‬‬

‫‪p. 46: "10 - the story represents the suffering of the‬‬ ‫‪Palestinian people, who are trying to escape anywhere in‬‬ ‫‪order to make a living. We explain the suffering which‬‬ ‫"‪was in the story.‬‬

‫עמ '‪: "78‬היהודים ראו אותה ממרחק מצילה בחור ערבי ‪,‬‬ ‫והפנו אליה את היריות ‪,‬ופגע בה כדור קטלני ‪,‬והיא נפלה‬ ‫כקדושה מעונה בין הקדושים המעונים של דיר יאסין"‪.‬‬

‫‪p. 78: "From afar, the Jews saw her rescuing an Arab‬‬ ‫‪youth, and turned their fire on her, and a fatal bullet‬‬ ‫‪struck her, and she fell as one of the martyrs of Deir‬‬ ‫"‪Yassin.‬‬

‫עמ '‪: "81‬אני רואה את מותי ‪,‬אך רץ אני אליו ‪".‬‬ ‫עמ '‪: "81‬אני רואה את מותי ללא זכויותיי שנגנבו וללא‬ ‫מולדתי הנחשקת"‪.‬‬ ‫עמ '‪: "81‬אגן על אדמתי בלהב החרב וידע עמי שאני‬ ‫הגבר"‪.‬‬ ‫עמ '‪: "106‬נחושים אתם בדעתכם להדוף את התוקף‬ ‫המרושע"‪.‬‬

‫"‪p. 81: "I see my death, but I rush to it‬‬ ‫‪p. 81: "I see my‬‬ ‫‪death without my stolen rights, and without my desired‬‬ ‫"‪country‬‬ ‫‪p.81: "I protect my land with the edge of the‬‬ ‫"‪sword, so my people know that I am a man‬‬

‫‪p. 106: "You are firmly resolved to repel the wicked‬‬ ‫"‪aggressor.‬‬

‫‪Page 45‬‬

‫ﻲ أﺗﺖ وﻟﻜﻨﻬﺎ‬ ‫ص ‪:"78‬آﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ان ﺗﻬﺮب ‪..‬أن ﺗﻌﻮد ﺣ ُ‬ ‫راﺣﺖ‪،‬وﻋﻲ ﺗﺘﻤﺰق أﻟﻤﺎ"‪ ،‬ﺗﺒﻞ ﺷﻔﺘﻲ هﺬا ﺑﻘﻄﺮة ﻣﺎء ‪..‬وﺗﻀﻤﺪ ﺟﺮح‬ ‫ذﻟﻚ‪..‬ﺳﺎرت ﺑﻴﻦ اﻷﺷﻼء وﺑﺤﻮر اﻟﺪﻣﺎء‪..‬هﺬا‪.."،‬‬ ‫ص‪:"79‬زهﺮة ﻣﻦ زهﺮات ﺑﻼدي‪،‬ﺣﻴﺎة ﺑﻠﺒﻴﺴﻲ ‪..‬ﻋﻤﺮهﺎ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ‬ ‫ﻋﺎﻣﺎ "ﻳﻮم اﺳﺘﺸﻬﺪت‪ ،‬وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻠﻬﻮ‪...‬ﺑﻞ اﻧﺼﺮﻓﺖ ﻷداء‬ ‫واﺟﺐ ﻣﻘﺪس‪ ،‬ﻓﺴﺠﻠﻌﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻓﻲ ﻋﺪاد ﺷﻬﻴﺪاﺗﻨﺎ اﻟﺒﺎﺳﻼت"‬

‫‪183‬‬

‫ص ‪"106‬ﺳﻴﺮوا ﻓﺴﻨﺘﻜﻢ ﻟﺨﻴﺮ ﺑﻼدآﻢ ﺧﻴﺮ ﺳﻨﻦ"‬

‫‪184‬‬

‫ص ‪"34‬أﺟﻞ ﺳﺘﻌﻮد ﺁﻻف اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻈﻠﻢ ﺗﻔﺘﺢ اﻷﺑﻮاب"‪.‬‬

‫‪185‬‬

‫ص‪-10:"46‬هﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‪ ،‬اﻟﺬي ﻳﺤﺎول‬ ‫أن ﻳﻬﺮب أﻟﻰ اي ﻣﻜﺎن‪ ،‬ﻟﻴﻜﺴﺐ ﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﻴﺶ ‪.‬ﻧﻮﺿﺢ اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة اﻟﺘﻲ‬ ‫وردت ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺔ"‪.‬‬

‫‪186‬‬

‫ص ‪: 78‬واﺑﺼﺮهﺎ اﻟﻴﻬﻮد ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﺗﻨﻘﺬ ﺷﺎﺑﺎ "ﻋﺮﺑﻴﺎ "ﻓﺴﺪدوا ﻧﻴﺮاﻧﻬﻢ‬ ‫اﻟﻴﻬﺎ‪...‬واﺻﺎﺑﺘﻬﺎ رﺻﺎﺻﺔ ﻗﺎﺗﻠﺔ‪،‬ﻓﺴﻘﻄﺖ ﺷﻬﻴﺪة ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺪاء دﻳﺮ ﻳﺎﺳﻴﻦ‪".‬‬

‫‪187‬‬

‫ص"‪:‬ﻟﻌﻤﺮك أﻧﻲ أرى ﻣﺼﺮﻋﻲ وﻟﻜﻦ أﻏﺬ إﻟﻴﻪ اﻟﺨﻄﻰ‪".‬‬ ‫ص‪:"81‬أرى ﻣﻘﺘﻠﻲ دون ﺣﻘﻲ اﻟﺴﻠﻴﺐ ودون ﺑﻼدي هﻮ اﻟﻤﺒﺘﻐﻰ‪".‬‬ ‫‪.......‬‬ ‫ص‪:"81‬واﺣﻤﻲ ﺣﻴﺎﺿﻲ ﺑﺤﺪ اﻟﺤﺴﺎم ﻓﻴﻌﻠﻢ ﻗﻮﻣﻲ ﺑﺄﻧﻲ اﻟﻔﺘﻰ‪".‬‬

‫‪188‬‬

‫ص ‪:"106‬ﺻﺤﺖ ﻋﺰاﺋﻤﻜﻢ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻷﺛﻴﻢ اﻟﻤﻌﺘﺪي‪".‬‬

‫‪189‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫עמ '‪: "101‬לא יוכל בחור צעיר למלא חובת מולדתו עליו ‪,‬‬ ‫אלא אם שיתף פעולה עם אחרים מבני מולדתו ‪...‬אין‬ ‫מנוס משיתוף פעולה בין כל כוחות הצעירים למען‬ ‫התרוממות האומה ולתפארת המולדת"‪.‬‬

‫‪p.101: No youth will be able to perform the duties his‬‬ ‫‪nation requires of him, unless is cooperates with his‬‬ ‫‪fellow citizens... and so there must be cooperation‬‬ ‫‪between all youth forces in the cause of lifting up the‬‬ ‫"‪nation, and for the glory of the country.‬‬

‫עמ '‪: "106‬הבסיס שלו הוא הידע האמיתי ‪,‬והמוסר הטוב‬ ‫שבנפשו‪".‬‬ ‫עמ '‪: "106‬אין לפחד ‪,‬אם המבנה הוקם על המעשה‬ ‫הטוב ונשען עליו ‪,‬יעמוד יציב"‪.‬‬

‫"‪p.106: "His basil is true knowledge, and his ethical soul‬‬

‫עמ '‪: "5‬האמונה העדיפה היא סבלנות וסליחה"‬ ‫עמ '‪: "101‬אין הידע לבדו מספיק להעלאת רמת האומה‬ ‫ולקידומה ;ישנו המוסר ‪,‬והמוסר יכול להיות אף יותר חזק‬ ‫ובעל השפעה יותר עמוקה מהמדע בדחיפת הצעירים‬ ‫להידמות לדמויות המופת שלהם ‪.‬הם ישרתו את אומתם‬ ‫ומולדתם ‪,‬ואם יתרחקו הצעירים ממה שמשחית את‬ ‫המוסר ‪...‬ויצליחו ללכת בדרכם ללא סטייה מהמסלול‬ ‫האידיאלי ‪,‬והם לא יורשו לעשות זאת אלא אם השתקפה‬ ‫בהם הגבריות ‪,‬והאומץ ‪,‬וכל התכונות המוסריות הרמות‬ ‫האחרות‪".‬‬

‫הערך הוא ‪:‬הימנעות מאלימות‬ ‫עמ '‪: "5‬מי שמאמין באלוהים וביום תחיית‬ ‫המתים לא יפגע בשכנו ‪,‬ומי שמאמין באלוהים וביום‬ ‫תחיית המתים יכבד את אורחו ‪,‬ומי שמאמין באלוהים‬ ‫וביום תחיית המתים ידבר טובות [על אנשים] או ישתוק"‪.‬‬

‫עמ '‪: "106‬חזקו את האהבה וההרמוניה והאופטימיות‬ ‫ביחד"‪.‬‬

‫‪p.106: "Fear not, for if it is built on virtue, it will stand‬‬ ‫"‪straight‬‬

‫"‪p.5: "The best faith is patience and forgiveness‬‬ ‫‪p.101: "It is not knowledge alone which suffices to raise a‬‬ ‫‪nation's level and progress, for there are morals, and‬‬ ‫‪morals could be even stronger and longer-lasting than‬‬ ‫‪knowledge in encouraging youth to be like their role‬‬ ‫‪models. They serve their nation and country, and if the‬‬ ‫‪youth avoid that which will corrupt their morals....and are‬‬ ‫‪able to stay on course without deviating off the ideal‬‬ ‫‪course, and they will not be allowed to do that if they‬‬ ‫‪embody manliness, fatherhood, courage, and all other‬‬ ‫"‪noble moral attributes.‬‬

‫‪The value is: non-violence‬‬ ‫‪p.5: "Whoever believes in God and the Day of‬‬ ‫‪Resurrection should not hurt his neighbor, and whoever‬‬ ‫‪believes in God and the Day of Resurrection should‬‬ ‫‪honor his guest, and whoever believes in God and the‬‬ ‫‪Day of Resurrection should speak well [of people] or be‬‬ ‫"‪silent.‬‬ ‫‪"Pull love, harmony, and optimism together" p.106‬‬

‫‪Page 46‬‬

‫ص ‪: "101‬وﻟﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺷﺎب أن ﻳﺆدي ﺣﻖ وﻃﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬إﻻ إذا‬ ‫ﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻪ‪...،‬ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻮى‬ ‫اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ رﻓﻊ اﻷﻣﺔ‪ ،‬وﻣﺠﺪ اﻟﻮﻃﻦ"‪.‬‬

‫‪190‬‬

‫ص ‪:"106‬رﻳﺤﺎﻧﻪ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ‪ ،‬وروﺣﻪ اﻟﺨﻠﻖ‬ ‫اﻟﺤﺴﻦ‪".‬‬

‫‪191‬‬

‫ص‪:"106‬ﻻ ﺧﻮف أن ﻗﺎم اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ وارﺗﻜﻦ‪".‬‬

‫ص ‪:"5‬أﻓﻀﻞ اﻷﻳﻤﺎن اﻟﺼﺒﺮ واﻟﻤﺴﺎﻣﺤﺔ"‬

‫‪192‬‬

‫ص ‪:"101‬وﻟﻴﺲ اﻟﻌﻠﻢ وﺣﺪﻩ ﺑﻜﺎف ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻣﺔ وﺗﻘﺪﻣﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻓﻬﻨﺎك اﻷﺧﻼق‪ ،‬ﺑﻞ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻷﺧﻼق أﻣﻀﻰ ﻗﻮﻩ‪ ،‬وأﻋﻤﻖ أﺛﺮا "ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺟﻔﻊ اﻟﺸﺒﺎب إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺜﻠﻪ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻴﺨﺪﻣﺔ أﻣﺘﻪ ووﻃﻨﻪ‪ ،‬ﻓﺈذا‬ ‫ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﺎﻳﻔﺴﺪ أﺧﻼﻗﻬﻢ‪.....،‬ﺗﻤﻜﻨﻮا أن ﻳﻤﻀﻮا ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻠﻬﻢ دون‬ ‫أﻧﺤﺮاف ﻋﻦ ﺧﻄﺔ اﻟﺴﻴﺮ اﻟﻤﺜﻠﻰ‪ ،‬وﻻ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻬﻢ ذﻟﻚ اﻻ إذا ﺗﻤﺜﻠﺖ‬ ‫ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺮﺟﻮﻟﺔ واﻹﺑﺎء‪ ،‬واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ‪ ،‬وآﺎ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺨﻠﻘﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ‬ ‫اﻷﺧﺮى"‪.‬‬

‫‪193‬‬

‫اﻟﻘﻴﻤﺔ هﻲ ‪:‬اﻟﻼ‬ ‫ﻋﻨﻒ‬

‫‪194‬‬

‫ص ‪:" 5‬ﻣﻦ آﺎن ﻳﺆﻣﻦ اﷲ واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ ﻓﻼ ﻳﺆذ ﺟﺎرﻩ‪ ،‬وﻣﻦ آﺎن‬ ‫ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ ﻓﻠﻴﻜﺮم ﺿﻴﻔﻪ‪ ،‬وﻣﻦ آﺎن ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ واﻟﻴﻮم‬ ‫اﻵﺧﺮ ﻓﻠﻴﻘﻞ ﺧﻴﺮا "أو ﻟﻴﺼﻤﺖ‪".‬‬

‫ص ‪:"106‬ﺷﺪوا اﻟﻤﻮدة واﻟﺘﺂﻟﻒ واﻟﺘﻔﺎؤل ﻓﻲ ﻗﺮن‪".‬‬

‫‪195‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫ص ‪: "5‬ﺗﺮي اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ‪:‬ﻓﻲ ﺗﺮاﺣﻤﻬﻢ‪ ،‬وﺗﻮادهﻢ‪ ،‬وﺗﻌﺎﻃﻔﻬﻢ‪ ،‬آﻤﺜﻞ‬ ‫اﻟﺠﺴﺪ إذا اﺷﺘﻜﻰ ﻋﻀﻮا"‪ ،‬ﺗﺪاﻋﻰ ﻟﻪ ﺳﺎﺋﺮ ﺟﺴﺪﻩ ﺑﺎﻟﺴﻬﺮ واﻟﺤﻤﻰ‪".‬‬

‫‪196‬‬

‫עמ '‪: "34‬אנו נשוב ‪,‬פלסטין האהובה ‪,‬איך אחיה רחוק‬ ‫מעמקייך ומתלייך‪...‬‬ ‫מחר נשוב ‪,‬והדורות הבאים יתווספו לצעדינו בעת‬ ‫חזרתנו ‪,‬נחזור עם עם הסערות הרועמות ‪,‬עם הברק‬ ‫הקדוש והמטאורים‪...‬‬ ‫כן ‪,‬אלפי הקורבנות ישובו ‪,‬קורבנות הדיכוי ‪,‬לפתיחת כל‬ ‫"‬ ‫הדלתות‬

‫‪p.34: We will return‬‬ ‫‪Beloved Palestine, how can I live far from your plains and‬‬ ‫‪hills.‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪Tomorrow we will return, and the coming generations will‬‬ ‫‪be added to our footstep when we come back‬‬ ‫‪We will return with thunderous storms with sacred‬‬ ‫‪lightning and meteors‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪Yes, thousands of victims will return, victims of‬‬ ‫‪oppression, opening every door.‬‬

‫ص ‪: 34‬ﺳﻨﻌﻮد‬ ‫ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻟﺤﺒﻴﺒﺔ آﻴﻒ اﺣﻴﺎ ﺑﻌﻴﺪا "ﻋﻦ ﺳﻬﻮﻟﻚ واﻟﻬﻀﺎب‬ ‫‪......‬‬ ‫ﻏﺪا "ﺳﻨﻌﻮد واﻷﺟﻴﺎل ﺗﺼﻐﻲ إﻟﻰ وﻗﻊ اﻟﺨﻄﻰ ﻋﻨﺪ اﻷﻳﺎب‬ ‫ﻧﻌﻮد ﻣﻊ اﻟﻌﻮاﺻﻒ داوﻳﺎت ﻣﻊ اﻟﺒﺮق اﻟﻤﻘﺪس واﻟﺸﻬﺎب‬ ‫‪...‬‬ ‫أﺟﻞ ﺳﺘﻌﻮد ﺁﻻف اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻈﻠﻢ ﻧﻔﺘﺢ آﻞ ﺑﺎب؟‬

‫‪197‬‬

‫עמ '‪: "81‬אני רואה את מותי ‪,‬אך רץ אני אליו ‪".‬‬ ‫עמ '‪: "81‬אני רואה את מותי ללא זכויותיי שנגנבו וללא‬ ‫מולדתי הנחשקת"‪.‬‬ ‫עמ '‪: "81‬אגן על אדמתי בלהב החרב וידע עמי שאני‬ ‫הגבר"‪.‬‬

‫"‪p. 81: "I see my death, but I rush to it‬‬ ‫"‪p. 81: "I see my death, but I rush to it‬‬ ‫‪p. 81: "I see my death without my stolen rights, and‬‬ ‫"‪without my desired country‬‬ ‫‪p.81: "I protect my land with the edge of the sword, so my‬‬ ‫"‪people know that I am a man.‬‬

‫ص ‪: "81‬أرى ﻣﻘﺘﻠﻲ دون ﺣﻘﻲ اﻟﺴﻠﻴﺐ ودون ﺑﻼدي هﻮ اﻟﻤﺒﺘﻐﻰ"‬ ‫ص ‪:"81‬أرى ﻣﻘﺘﻠﻲ دون ﺣﻘﻲ اﻟﺴﻠﻴﺐ ودون ﺑﻼدي هﻮ اﻟﻤﺒﺘﻐﻰ‪".‬‬ ‫ص ‪: "81‬ﻟﻌﻤﺮك هﺬا ﻣﻤﺎت اﻟﺮﺟﺎل وﻣﻦ رام ﻣﻮﺗﺄ ﺷﺮﻳﻔﺎ "ﻓﺬا‪".‬‬ ‫ص‪:"81‬واﺣﻤﻲ ﺣﻴﺎﺿﻲ ﺑﺤﺪ اﻟﺤﺴﺎم ﻓﻴﻌﻠﻢ ﻗﻮﻣﻲ ﺑﺄﻧﻲ اﻟﻔﺘﻰ‪".‬‬

‫‪198‬‬

‫ﻣﻨﺘﺼﺐ اﻟﻘﺎﻣﺔ أﻣﺸﻲ‬ ‫ﻣﺮﻓﻮع اﻟﻬﺎﻣﺔ أﻣﺸﻲ‬ ‫ﻓﻲ آﻔﻲ ﻗﺼﻔﺔ زﻳﺘﻮن‬ ‫وﻋﻠﻰ آﺘﻔﻲ ﻧﻌﺸﻲ‬

‫‪199‬‬

‫ص‪:"106‬وﻃﻨﻲ أزف ﻟﻚ اﻟﺸﺒﺎب ‪:‬اﻧﻪ اﻟﺰهﺮ اﻟﻨﺪي‬ ‫ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺛﻤﺮ ﻟﻪ ﻳﻮﻣﺎ "وأن ﻟﻢ ﻳﻌﻘﺪ‬ ‫رﻳﺤﺎﻧﻪ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ‪ ،‬وروﺣﻪ اﻟﺨﻠﻖ اﻟﺤﺴﻦ"‬

‫‪200‬‬

‫עמ '‪: "5‬אנו רואים את המאמינים ‪:‬בחמלתם ההדדית ‪,‬‬ ‫בידידותם ‪,‬באהדתם ‪,‬כמו הגוף אשר בו אם התלונן אבר ‪,‬‬ ‫שאר הגוף יתגייס בחוסר שינה וחום"‪.‬‬

‫אני צועד זקוף קומה‬ ‫אני צועד כשמצחי מורם‬ ‫בידי ענף עץ זית‬ ‫ועל כתפי ארוני‬ ‫עמ '‪: "106‬מולדתי אביא לך את החדשות על הצעירים ‪:‬‬ ‫הם כמו פרחי טל הבוקר ‪,‬שיום אחד יישאו פרי ‪,‬אף אם‬ ‫לא יהיה הפרי הנכון ‪,‬בסיסו צודק ‪,‬נשמתו טובה בלבו"‪.‬‬

‫‪p.5: "We see the believers: in their mutual mercy,‬‬ ‫‪friendliness, and compassion, like a body, if a part‬‬ ‫"‪complains, the rest will join it in insomnia and fever.‬‬

‫‪I walk upright‬‬ ‫‪I walk with my head up high‬‬ ‫‪In my palm is an olive branch‬‬ ‫‪And on my shoulder is my coffin‬‬ ‫‪p. 106: "My country, I bring you news of the youth: they‬‬ ‫‪are like morning dew flowers‬‬ ‫‪they must bear fruit one day, and if not if it's not the right‬‬ ‫‪kind‬‬ ‫"‪Its basil is right, and its spirit is good at heart.‬‬

‫‪Page 47‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪201‬‬ ‫"[‪ ]...‬ונקבע שהמכללה הזאת [המכללה הערבית‬ ‫בירושלים] תהפוך לאוניברסיטה הראשונה בפלסטין ‪,‬‬ ‫אולם מלחמת שנת ‪ 1948‬לסה"נ בין הערבים והיהודים‬ ‫מנעה בעד הגשמת המטרה הזאת ‪,‬שהרי הכוחות‬ ‫הציוניים כבשו אותה בשנה זו ‪,‬ועם הכיבוש הזה נסתיים‬ ‫דף עולמי ולאומי מפואר בתולדותיה של מולדת זו "(עמ '‬ ‫‪.)71‬‬

‫‪], Part 2, Grade 7‬ﻟﻐﺘﻨﺎ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ[ ‪Our Beautiful Language‬‬ ‫"[‪ ]...‬وآﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻜﻠﻴﺔ [اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس] أن‬ ‫‪This college [the Arab College in Jerusalem] was‬‬ ‫ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ‪,‬ﻟﻜﻦ ﺣﺮب ﻋﺎم ‪ 1948‬م ‪,‬ﺑﻴﻦ‬ ‫‪supposed to become the first university in Palestine, but‬‬ ‫اﻟﻌﺮب واﻟﻴﻬﻮد ‪,‬ﺣﺎﻟﺖ دون ﺗﺤﻘﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ ‪,‬ﻓﻘﺪ اﺣﺘﻠﺘﻬﺎ اﻟﻘﻮات‬ ‫‪the 1948 war prevented that from being achieved, and‬‬ ‫اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺎم ‪,‬ﻓﺎﻧﻄﻮت ﻣﻊ هﺬا اﻻﺣﺘﻼل ﺻﻔﺤﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ‬ ‫‪the Zionist forces occupied it that year, and with this‬‬ ‫ووﻃﻨﻴﺔ ﻣﺸﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺤﺎت هﺬا اﻟﻮﻃﻦ "(ص ‪.)71.‬‬ ‫‪occupation an honorable academic and patriotic page‬‬ ‫‪was turned from the pages of this homeland (p.71).‬‬

‫‪202‬‬

‫הסהר האדום הפלסטיני‬ ‫"הארגון לשחרור פלסטין "הוקם בירושלים בשנת ‪1964‬‬ ‫לסה"נ ‪,‬במטרה להנהיג את העם הערבי הפלסטיני ‪,‬לכוון‬ ‫אותו ולגייס את אנרגיות המאבק שלו ‪,‬על מנת להגשים‬ ‫את תקוותיו לשחרר את מולדתו ולהשיג את הזכויות אותן‬ ‫איבד מאז פגעה בו הנכבה של שנת ‪ 1948‬לסה"נ‪.‬‬ ‫[‪]...‬‬ ‫אגודת "הסהר האדום הפלסטיני "היא אגודה אנושית‪-‬‬ ‫לאומית ‪,‬אשר מעניקה מספר גדול של שירותים‬ ‫בריאותיים ‪,‬סוציאליים ואנושיים לעם הערבי הפלסטיני ‪,‬‬ ‫בפלסטין ומחוצה לה ‪.‬האגודה הזאת הוקמה ב‪26-‬‬ ‫בדצמבר ‪ 1968‬לסה"נ ‪,‬מתוך היענות לצרכי העם‬ ‫הפלסטיני ובריאות הציבור ‪,‬שהתעוררו עקב הכיבוש‬ ‫והגירוש שגרמו סבל רב‪.‬‬ ‫האגודה שמה לה למטרה להיות מוכנה להגיש עזרה‬ ‫לכלל קורבנות אסונות הטבע ואסונות אחרים ‪,‬לא כל שכן‬ ‫פינוי חולים ופצועים ‪,‬סיוע לנפגעי מלחמות ‪,‬‬ ‫לשבויים‪/‬אסירים ואחסון ציוד מחסה ותרופות [‪(" ]...‬עמ '‬ ‫‪.)19‬‬

‫‪The Palestinian Red Crescent‬‬ ‫‪The Palestinian‬‬ ‫‪Liberation Organization was founded in 1964 in‬‬ ‫‪Jerusalem, to be the leader of the Palestinian Arab‬‬ ‫‪people, guiding it and mobilizing its resistance energies,‬‬ ‫‪in order to achieve its dreams of liberating its nation and‬‬ ‫‪claim the rights which it list since the Nakba‬‬ ‫‪(Catastrophe) befell it in 1948.‬‬ ‫]‪[...‬‬ ‫‪The Palestinian Red Crescent is a national humanitarian‬‬ ‫‪association offering a wide range of health, social, and‬‬ ‫‪humanitarian services to the Palestinian Arab people, in‬‬ ‫‪Palestine and abroad. This association was founded on‬‬ ‫‪December 26, 1968 to meet the health and social needs‬‬ ‫‪of the Palestinian people under occupation and‬‬ ‫‪displacement which they have suffered from intensely.‬‬ ‫‪The association’s goals are to prepare and work to‬‬ ‫‪provide help to all victims of disasters, natural or‬‬ ‫‪otherwise, particularly transporting the sick and injured,‬‬ ‫‪helping the victims of war and prisoners, and storing‬‬ ‫‪materials for shelter, medicine, and first aid. p.19‬‬

‫"اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‬ ‫أﺳﺴﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎم ‪ 1964‬م ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس ‪,‬‬ ‫ﻟﺘﻜﻮن ﻗﻴﺎدة ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ‪,‬ﺗﻮﺟﻬﻪ وﺗﻌﺒﺊ ﻃﺎﻗﺎﺗﻪ‬ ‫اﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ ‪,‬ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻣﺎﻧﻴﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ وﻃﻨﻪ ‪,‬وﻧﻴﻞ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻓﻘﺪهﺎ ﻣﻨﺬ ﺣﻠﺖ ﺑﻪ ﻧﻜﺒﺔ ﻋﺎم ‪ 1948‬م‪.‬‬ ‫[‪]...‬‬ ‫ﺗﻌﺪ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺗﻘﺪم ﻣﺪى‬ ‫واﺳﻌﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮﺑﻲ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ‪,‬ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ وﺧﺎرﺟﻬﺎ ‪,‬وﻗﺪ ﺗﺄﺳﺴﺖ هﺬﻩ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺴﺎدس واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ آﺎﻧﻮن اﻷول ﻋﺎم ‪ 1968‬م ‪,‬ﺗﻠﺒﻴﺔ‬ ‫ﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﺮوف اﻻﺣﺘﻼل‬ ‫واﻟﺘﺸﺮﻳﺪ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻋﺎﻧﻰ ﻣﻨﻬﻤﺎ أﺷﺪ اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة‪.‬‬ ‫وﺗﺘﻤﺜﻞ أهﺪاف اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ‪,‬واﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ‪,‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺮﺿﻰ واﻟﺠﺮﺣﻰ ‪,‬‬ ‫وﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻨﻜﻮﺑﻲ اﻟﺤﺮب ‪,‬واﻷﺳﺮى ‪,‬وﺗﺨﺰﻳﻦ ﻣﻌﺪات اﻹﻳﻮاء‬ ‫واﻷدوﻳﺔ واﻹﺳﻌﺎف [‪(" ]...‬ص ‪.)19.‬‬

‫‪203‬‬

‫"בדומה למוסדות פלסטינים אחרים ‪,‬המכללה הערבית‬ ‫לקחה חלק במאבק הלאומי נגד המנדט הבריטי ‪.‬הדבר‬ ‫בא לידי ביטוי ‪,‬בין היתר ‪,‬בהתפטרותו של האדון‪/‬הפרופ '‬ ‫ח'ליל א‪-‬סכאכיני כמחאה על מינויו של הרברט סמואל‬ ‫לנציב העליון הראשון של פלסטין‪.‬‬

‫‪The Arab College, like other Palestinian institutions,‬‬ ‫‪contributed to the national struggle against the British‬‬ ‫‪Mandate, including with the resignation of its director, Mr.‬‬ ‫‪Khalil Al-Sakakini, to protest Herbert Samuel's‬‬ ‫‪appointment as the first high commissioner to Palestine.‬‬ ‫‪p.70‬‬

‫وﻗﺪ أﺳﻬﻤﺖ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺷﺄن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻨﻀﺎل اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺿﺪ اﻹﻧﺘﺪاب اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ آﺎن ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮهﺎ اﻷﺳﺘﺎذ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺴﻜﺎآﻴﻨﻲ اﺣﺘﺠﺎﺟًﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ هﺮﺑﺮت ﺻﻤﻮﺋﻴﻞ‬ ‫ﻣﻨﺪوﺑًﺎ ﺳﺎﻣﻴﺎ أول ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻦ‬

‫‪204‬‬

‫‪Page 48‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪In terms of health, the association manages hospitals and‬‬ ‫‪primary health care centers .. In order to face the growing‬‬ ‫‪number of injured and disabled. P.19‬‬

‫ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎدارة اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وﻣﺮاآﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ‪205‬‬ ‫اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ‪....‬ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﺪد اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ ﻣﻦ اﻟﺠﺮﺣﻰ واﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ‪..‬‬

‫‪The Palestinian Red Crescent‬‬ ‫‪The Palestinian‬‬ ‫‪Liberation Organization was founded in 1964 in‬‬ ‫‪Jerusalem, to be the leader of the Palestinian Arab‬‬ ‫‪people, guiding it and mobilizing its resistance energies,‬‬ ‫‪in order to achieve its dreams of liberating its nation and‬‬ ‫‪claim the rights which it list since the Nakba‬‬ ‫‪(Catastrophe) befell it in 1948.‬‬

‫"اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‬ ‫أﺳﺴﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎم ‪ 1964‬م ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس ‪,‬‬ ‫ﻟﺘﻜﻮن ﻗﻴﺎدة ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ‪,‬ﺗﻮﺟﻬﻪ وﺗﻌﺒﺊ ﻃﺎﻗﺎﺗﻪ‬ ‫اﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ ‪,‬ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻣﺎﻧﻴﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ وﻃﻨﻪ ‪,‬وﻧﻴﻞ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻓﻘﺪهﺎ ﻣﻨﺬ ﺣﻠﺖ ﺑﻪ ﻧﻜﺒﺔ ﻋﺎم ‪ 1948‬م‪.‬‬ ‫[‪]...‬‬ ‫ﺗﻌﺪ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺗﻘﺪم ﻣﺪى‬ ‫واﺳﻌﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮﺑﻲ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ‪,‬ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ وﺧﺎرﺟﻬﺎ ‪,‬وﻗﺪ ﺗﺄﺳﺴﺖ هﺬﻩ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺴﺎدس واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ آﺎﻧﻮن اﻷول ﻋﺎم ‪ 1968‬م ‪,‬ﺗﻠﺒﻴﺔ‬ ‫ﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﺮوف اﻻﺣﺘﻼل‬ ‫واﻟﺘﺸﺮﻳﺪ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻋﺎﻧﻰ ﻣﻨﻬﻤﺎ أﺷﺪ اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة "(ص ‪.)19.‬‬

‫‪206‬‬

‫وﻗﺪ ﺗﺄﺳﺴﺖ هﺬﻩ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎدس واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ آﺎﻧﻮن‬ ‫اﻷول ﻋﺎم ‪ 1968‬ﺗﻠﻴﺔ ﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﺼﺤﻴﺔ‬ ‫واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻓﻲ ﻇﺮوف اﻹﺣﺘﻼل واﻟﺘﺸﺮﻳﺪ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻋﺎﻧﻰ ﻣﻨﻬﺎ أﺷﺪ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة‪.‬‬

‫‪207‬‬

‫כאשר האבות ממשיכים לקבור את בניהם ‪,‬כאשר יתמות‬ ‫הופכת שכיחה והאלמנות נפוצה‪.‬‬

‫‪When parents continue burying their children, when‬‬ ‫‪orphans become familiar and widows common. P.59‬‬

‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻵﺑﺎء ﻓﻲ ﻣﻮاراة اﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻴﺘﻴﻢ ﻣﺄﻟﻮﻓًﺎ‬ ‫واﻟﺘﺮﻣﻞ ﺷﺎﺋﻌًﺎ‬

‫‪208‬‬

‫עמ '‪: 71‬בין היתר מרד תלמידי האוניברסיטה בשנת‬ ‫‪, 1925‬בזמן שהלורד בלפור נכח בפתיחת האוניברסיטה‬ ‫הערבית על הר הזיתים ‪,‬וכתוצאה מכך פוטר המנהל‬ ‫שלה ‪,‬האדון‪/‬הפרופ 'ח'ליל טוטח מתפקידו‪.‬‬

‫‪p. 71 Including the university students' revolution in 1925‬‬ ‫‪when Lord Balfour came to open the Arab University on‬‬ ‫‪the Mount of Olives, and the result was the dismissal of‬‬ ‫‪its director, Mr. Khalil Tutah, from its administration.‬‬

‫ص ‪ 71‬وﻣﻨﻬﺎ ﺛﻮرة ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1925‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﻀﺮ‬ ‫اﻟﻠﻮرد ﺑﻠﻔﻮر ﻹﻓﺘﺘﺎح اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺒﻞ اﻟﺰﻳﺘﻮن وآﺎﻧﺖ‬ ‫اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ إﻗﺎﻟﺔ ﻣﺪﻳﺮهﺎ اﻷﺳﺘﺎذ ﺧﻠﻴﻞ ﻃﻮﻃﺢ ﻣﻦ ادارﺗﻬﺎ‬

‫‪209‬‬

‫"מן ההיבט הבריאותי ‪,‬האגודה מנהלת את בתי‪-‬החולים‬ ‫ואת מרכזי הטיפול הרפואי הראשוני ‪...‬להפניית המספר‬ ‫הגדול ביותר של פצועים ופגועים‪..‬‬ ‫הסהר האדום הפלסטיני‬ ‫"הארגון לשחרור פלסטין "הוקם בירושלים בשנת ‪1964‬‬ ‫לסה"נ ‪,‬במטרה להנהיג את העם הערבי הפלסטיני ‪,‬לכוון‬ ‫אותו ולגייס את אנרגיות המאבק שלו ‪,‬על מנת להגשים‬ ‫את תקוותיו לשחרר את מולדתו ולהשיג את הזכויות אותן‬ ‫איבד מאז פגעה בו הנכבה של שנת ‪ 1948‬לסה"נ‪.‬‬ ‫[‪]...‬‬ ‫אגודת "הסהר האדום הפלסטיני "היא אגודה אנושית‪-‬‬ ‫לאומית ‪,‬אשר מעניקה מספר גדול של שירותים‬ ‫בריאותיים ‪,‬סוציאליים ואנושיים לעם הערבי הפלסטיני ‪,‬‬ ‫בפלסטין ומחוצה לה ‪.‬האגודה הזאת הוקמה ב‪26-‬‬ ‫בדצמבר ‪ 1968‬לסה"נ ‪,‬מתוך היענות לצרכי העם‬ ‫הפלסטיני ובריאות הציבור ‪,‬שהתעוררו עקב הכיבוש‬ ‫והגירוש שגרמו סבל רב ‪(".‬עמ '‪)19‬‬ ‫האגודה הזאת הוקמה ב‪ 26-‬בדצמבר ‪ 1968‬לסה"נ ‪,‬‬ ‫מתוך היענות לצרכי העם הפלסטיני ובריאות הציבור ‪,‬‬ ‫שהתעוררו עקב הכיבוש והגירוש שגרמו סבל רב‪.‬‬

‫‪This association was founded on December 26, 1968 to‬‬ ‫‪meet the health and social needs of the Palestinian‬‬ ‫‪people under occupation and displacement which they‬‬ ‫‪have suffered from intensely. P.19‬‬

‫‪Page 49‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫עמ '‪: 59‬שתי הגדות חוזרות ואומרות ‪:‬חרותי‬ ‫עד שאראה את החירות האדומה פותחת כל שער ‪,‬את‬ ‫הלילה בורח ואת האור כותש את עמודי הערפל ‪.‬חירותי‪.‬‬

‫עמ '‪: 56‬ישנו אדם שיחוש סיפוק לאכול ‪...‬לשתות‬ ‫מבשרה של לוחמת‪-‬קודש צלובה‪.‬‬

‫עמ '‪: 136‬אני מצטער רק על כך שאין לי חיים נוספים‬ ‫שאותם אוכל להקריב למען מולדתי‪.‬‬ ‫עמ '‪: 137‬הבה נבחן את האמירות אשר מדרבנות‬ ‫להקרבה עצמית למען המולדת‪.‬‬

‫עמ '‪: "9‬ונשאתי בלבי הפצוע את פצעה‬ ‫בדם הנאמנות שצובע את הדגלים‬ ‫אל תבקשו ממני לעזוב‬ ‫שהרי כאן גדלתי וכאן יהא מותי"‬

‫העבודה הינה הכרחית משום שכבודו של האדם מאוים‬ ‫בהיעדרם של עבודה ומאמץ ‪.‬עמ '‪: 34‬זכותה של המולדת‬ ‫לתבוע מבניה לעבוד על מנת לרומם אותה ולהתאמץ‬ ‫למען קידומה ושגשוגה ‪.‬ואיזה אסון עלול לפגוע במולדת‬ ‫אם אדם יעדר מעבודתו ללא סיבה ‪,‬יתכחש לחובתו ‪,‬יפעל‬ ‫על מנת להרוס את המולדת ויהפוך אותה לפגיעה‬ ‫ולחלשה מול האויבים האורבים לה!‬ ‫עמ '‪: 35‬מהי זכותה של המולדת לתבוע מבניה וכיצד הם‬ ‫יכולים למלא תביעה זו?‬

‫!‪p.59: The two banks repeat: my freedom‬‬ ‫‪Until I see red freedom opening every door and the night‬‬ ‫‪fleeing as the light stamps out pillars of fog‬‬

‫‪p.56: "Is there any human who‬‬ ‫‪would be willing to eat ... to drink‬‬ ‫"‪from the flesh of a crucified resistance fighter‬‬ ‫‪p.136: I only regret that I have but one life to give for my‬‬ ‫‪country.‬‬ ‫‪p.137: Let us examine the quotes which urge for sacrifice‬‬ ‫‪in the cause of the country.‬‬ ‫‪p.9: "I bore in my wounded heart its injuries‬‬ ‫‪the blood of loyalty tinging the banners‬‬ ‫‪Do not ask me to leave, for I grew up here‬‬ ‫"‪And here will be my death.‬‬ ‫‪p.34: Action is necessary because a human's dignity is‬‬ ‫‪threatened if he refrains from serious action. Among a‬‬ ‫‪citizen's duties for his nation is to work to raise it higher‬‬ ‫‪and exert serious effort for its progress and prosperity.‬‬ ‫‪Any disaster can befall the country when a person‬‬ ‫‪neglects his work without cause, shirking his duty and‬‬ ‫‪working to destroy the country, making it easy for its‬‬ ‫"‪enemies, and weak before those lying in wait.‬‬

‫ص ‪ 59‬واﻟﻀﻔﺘﺎن ﺗﺮددان ‪:‬‬ ‫ﺣﺮﻳﺘﻲ‬

‫‪210‬‬

‫ﺣﺘﻰ ارى اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻤﺮاء ﺗﻔﺘﺢ آﻞ ﺑﺎب واﻟﻠﻴﻞ ﻳﻬﺮب واﻟﻀﻴﺎء ﻳﺪك‬ ‫أﻋﻤﺪة اﻟﻀﺒﺎب‬ ‫ﺣﺮﻳﺘﻲ‪.‬‬

‫ص ‪ 56‬ﻳﻮﺟﺪ اﻧﺴﺎن ﻳﺮﺿﻰ ان ﻳﺄآﻞ ‪...‬أن ﻳﺸﺮب ﻣﻦ ﻟﺤﻢ ﻣﺠﺎهﺪة‬ ‫ﺗﺼﻠﺐ‬

‫‪211‬‬

‫ص ‪- 136‬ﻟﺴﺖ ﺁﺳﻔًﺎ إﻻ ﻋﻠﻰ اﻧﻨﻲ ﻻ أﻣﻠﻚ ﺳﻮى ﺣﻴﺎة واﺣﺪة أﺿﺤﻲ ‪212‬‬ ‫ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ‬ ‫وﻃﻨﻲ‪.‬‬ ‫ص ‪ 137‬ﻧﻌﻴﻦ اﻷﻗﻮال اﻟﻤﺄﺛﻮرة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻮﻃﻦ‪.‬‬ ‫ص ‪ 9‬وﺣﻤﻠﺖ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻲ اﻟﺠﺮﻳﺢ ﺟﺮاﺣﻬﺎ ﺑﺪك اﻟﻮﻓﺎء ﻣﺨﻀﺐ‬ ‫اﻟﺮاﻳﺎت‬

‫‪213‬‬

‫"ﻻ ﺗﻄﻠﻴﻮا ﻣﻨﻲ اﻟﺮﺣﻴﻞ ﻓﻨﺸﺄﺗﻲ آﺎﻧﺖ هﻨﺎ وهﻨﺎ ﻳﻜﻮن‬ ‫ﻣﻤﺎﺗﻲ"‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﺿﺮوري ﻷن آﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻬﺪدة اذا ﺻﺪ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫واﻟﺠﺪ‪.‬ص ‪ 34‬وﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻮﻃﻦ ﻋﻠﻰ اﺑﻨﺎﺋﻪ أن ﻳﻌﻤﻠﻮا ﻟﺮﻓﻌﺘﻪ وﻳﺠﺪوا‬ ‫ﻟﺘﻘﺪﻣﻪ وازدهﺎرﻩ ‪.‬ﻓﺄﻳﺔ آﺎرﺛﺔ ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﺤﻞ ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﺨﻠﻒ اﻟﻤﺮء‬ ‫ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻦ دون ﺳﺒﺐ وﻳﺘﻨﻜﺮ ﻟﻮاﺟﺒﻪ وﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ هﺪم اﻟﻮﻃﻦ‬ ‫وﺟﻌﻠﻪ هﻴﻨًﺎ ﻋﻠﻰ أﻋﺪاﺋﻪ ﺿﻌﻴﻔًﺎ أﻣﺎم اﻟﻤﺘﺮﺑﺼﻴﻦ‬ ‫ﻟﻪ‪.‬‬

‫‪214‬‬

‫ص ‪ 35‬ﻣﺎ ﺣﻖ اﻟﻮﻃﻦ ﻋﻠﻰ اﺑﻨﺎﺋﻪ وآﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﺆدوا هﺬا اﻟﺤﻖ‪.‬‬

‫‪p.35: What the citizens' duties towards the country, and‬‬ ‫?‪how can they fulfill those duties‬‬ ‫אחי ‪,‬זמנם של העושקים עבר‬ ‫על כן עת לג'יהאד ועת להקרבה‪.‬‬

‫‪Brother, the oppressors have gone too far‬‬ ‫‪Jihad and sacrifice are necessary. P.9‬‬

‫‪Page 50‬‬

‫أﺧﻲ ﺟﺎوز اﻟﻈﺎﻟﻤﻮن اﻟﻤﺪى ﻓﺤﻖ اﻟﺠﻬﺎد وﺣﻖ اﻟﻔﺪى‬

‫‪215‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫אמשיך לחפור את שמה בעודי נאבק‬ ‫בכלא בצינוק העונשין‪/‬הייסורים על הגרדום ‪,‬למרות‬ ‫השלשלאות ‪,‬למרות הרס הבתים ‪,‬למרות להט השריפות ‪In the prison's torture cell, on the gallows, despite the iron ,‬‬ ‫אמשיך לחפור את שמה עד שאראה אותו משתרע‬ ‫‪chains, despite the house demolitions, despite the blazing‬‬ ‫במולדתי ומתעצם‪.‬‬ ‫‪fires,‬‬ ‫עמ '‪: 68‬הקריאה לאינתיפאדה בניהול ובביצוע הופכת‬ ‫‪I will keep carving its name until I see it‬‬ ‫להיות חובה לאומית ותנאי לקשור את אינתיפאדת אל‪-‬‬ ‫‪stretching along my homeland and growing‬‬ ‫אקצה לאינתיפאדת העצמאות‪.‬‬ ‫‪p.68: The call for an uprising in administration and‬‬ ‫‪performance becomes a national duty and a prerequisite‬‬ ‫‪of linking the Al-Aqsa Uprising with an Independence‬‬ ‫‪Uprising. p.59‬‬ ‫‪I will keep carving its name as I resist‬‬

‫מ '‪: 67‬כאשר פלסטיני ‪-‬יהיו גילו ‪,‬דתו ‪,‬מינו והשתייכותו‬ ‫אשר יהיו ‪-‬הופך לשהיד‬ ‫בכל המקרים הללו ההטפה להתעלות באמצעות פעולה‬ ‫עוברת למישור שבו בלתי אפשרי לוותר על הקזת דם‬ ‫מבחינה חוקית ‪,‬לאומית ודתית‪.‬‬ ‫עמ '‪: 69‬נכתוב עד עשרים עמודים על אישה שהקריבה‬ ‫למען מולדתה‪.‬‬

‫‪p.67: When a Palestinian, whatever his age, religion,‬‬ ‫‪gender, or affiliation, becomes a martyr.‬‬ ‫‪With all this, the call to raise the overall performance to‬‬ ‫‪the level of shedding one's blood becomes a sacred‬‬ ‫‪national right which it is difficult to relinquish or be lenient‬‬ ‫‪on.‬‬ ‫‪p.69: Write no more than 20 pages about a women who‬‬ ‫‪sacrificed for her country.‬‬

‫עמ '‪: "16‬הוי הפליט ‪,‬חייה ואל תתייאש ‪,‬שהרי התוגה‬ ‫מחייה את כבודם של האנשים‬ ‫השיבה הינה מצווה על מנת לרומם את יפו וירושלים‪".‬‬ ‫"עודנו מחויבים להבטחה‪".‬‬

‫‪p.16: "Refugee, live, don't despair, for grief keeps the‬‬ ‫‪soul's dignity alive.‬‬ ‫"‪Return is obligatory to Jaffa and Jerusalem.‬‬ ‫‪We remain committed to the promise. P.24‬‬

‫‪Page 51‬‬

‫ﺳﺄﻇﻞ أﺣﻔﺮ اﺳﻤﻬﺎ وأﻧﺎ اﻧﺎﺿﻞ‬

‫‪216‬‬

‫ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ ﻓﻲ زﻧﺰاﻧﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻓﻲ ﻋﻮد اﻟﻤﺸﺎﻧﻖ‪ ،‬رﻏﻢ اﻟﺴﻼﺳﻞ رﻏﻢ‬ ‫ﻧﺴﻒ اﻟﺪور رﻏﻢ ﻟﻈﻰ اﻟﺤﺮاﺋﻖ‪ ،‬ﺳﺄﻇﻞ أﺣﻔﺮ اﺳﻤﻬﺎ ﺣﺘﻰ أراﻩ ﻳﻤﺘﺪ ﻓﻲ‬ ‫وﻃﻨﻲ‬ ‫وﻳﻜﺒﺮ‬ ‫ص ‪ 68‬ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺪﻋﻮة ﻹﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻓﻲ اﻹدارة واﻷداء واﺟﺒًﺎ وﻃﻨﻴًﺎ‬ ‫وﺷﺮﻃًﺎ ﻟﻮﺻﻞ اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻷﻗﺼﻰ ﺑﺎﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻹﺳﺘﻘﻼل‪.‬‬

‫ص ‪ 67‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ أﻳﺎ آﺎن ﻋﻤﺮﻩ ودﻳﻨﻪ وﺟﻨﺴﻪ واﻧﺘﻤﺎؤﻩ ‪217‬‬ ‫ﻣﺸﺮوع‬ ‫ﺷﻬﻴﺪ‬ ‫ﻋﻨﺪ آﻞ ذاﻟﻚ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻺرﺗﻘﺎاء ﺑﺎﻷداء اﻟﻌﺎم إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻴﻞ‬ ‫اﻟﺪﻣﺎء اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺣﻘًﺎ وﻃﻨﻴًﺎ ﻣﻘﺪﺳًﺎ ﻳﺘﻌﺬر اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻪ او اﻟﺘﺴﺎهﻞ ﻓﻴﻪ ‪.‬‬ ‫ص ‪ 69‬ﻧﻜﺘﺐ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺻﻔﺤﺔ ﻋﻦ اﻣﺮأة ﺿﺤﺖ ﻓﻲ‬ ‫ﺳﺒﻴﻞ وﻃﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫ص ‪ "16‬أﻳﻬﺎ اﻟﻼﺟﺊ ﻋﺶ ﻻ ﺗﻴﺄس ﻓﺎﻷﺳﻰ ﻳﺤﻴﻲ آﺮام اﻷﻧﻔﺲ‬ ‫اﻧﻤﺎ اﻟﻌﻮدة ﻓﺮض واﺟﺐ ﻟﺮﺑﺎ ﻳﺎﻓﺎ وﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس"‬

‫‪218‬‬

‫إﻧﺎ ﺑﺎﻗﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻬﺪ‪.‬‬

‫‪219‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫"השם ‪:‬ג'מילה אבו חירד‬ ‫מספר הצינוק ‪:‬תשעים‬ ‫בבית‪-‬הכלא המלחמתי באוראן (אלג'יר)‪.‬‬ ‫הגיל ‪:‬עשרים ושתיים‪.‬‬ ‫[‪]...‬‬ ‫הוי אלוהיי ‪,‬האם מתחת לכוכב‬ ‫ישנו אדם‬ ‫שיחוש סיפוק לאכול ‪...‬לשתות‬ ‫מבשרה של לוחמת‪-‬קודש צלובה‪.‬‬ ‫***‬ ‫השם ‪:‬ג'מילה אבו חירד‬ ‫היסטוריה ‪...‬ארצי תספר עליה‬ ‫ילדיי יזכרו אותה אחריי‬ ‫היסטוריה של אישה במולדתי‬ ‫[‪]...‬‬ ‫מורדת מהרי האטלס‬ ‫יזכרו אותה הלילך והנרקיס‬ ‫יזכרו אותה ‪...‬פרחי הייסורים‪...‬‬ ‫מה קטנה היא (ז'אן ד'ארק) צרפת‬ ‫לצדה של (ז'אן ד'ארק) ארצי ‪(".‬עמ '‪. )57-56‬‬

‫‪Name: Jamila Bu Hreid‬‬ ‫‪Cell number: 90‬‬ ‫‪In the war prison in Oran‬‬ ‫‪Age: 22‬‬ ‫]‪[...‬‬ ‫‪My Lord, under the world‬‬ ‫‪is there any human‬‬ ‫‪would be willing to drink‬‬ ‫‪from the flesh of a crucified resistance fighter‬‬ ‫***‬ ‫‪Name: Jamila bu Hreid‬‬ ‫‪History.narrated by my country‬‬ ‫‪My children will memorize it after me‬‬ ‫‪History of a woman in my homeland‬‬ ‫]‪[...‬‬ ‫‪A revolutionary from the Atlas Mountains‬‬ ‫‪Remembered by the lilac and the narcissus‬‬ ‫‪Remembered by the citron flower‬‬ ‫‪How small Joan of Arc of France was‬‬ ‫‪Next to my country’s Joan of Arc‬‬

‫‪Page 52‬‬

‫"اﻻﺳﻢ ‪:‬ﺟﻤﻴﻠﺔ ﺑﻮ ﺣﻴﺮد‬ ‫رﻗﻢ اﻟﺰﻧﺰاﻧﺔ ‪:‬ﺗﺴﻌﻮﻧﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﺤﺮﺑﻲ ﺑﻮهﺮان‬ ‫اﻟﻌﻤﺮ اﺛﻨﺎن وﻋﺸﺮوﻧﺎ‬ ‫[‪]...‬‬ ‫ﻳﺎ رﺑﻲ ‪,‬هﻞ ﺗﺤﺖ اﻟﻜﻮآﺐ؟‬ ‫ﻳﻮﺟﺪ إﻧﺴﺎن‬ ‫ﻳﺮﺿﻰ أن ﻳﺄآﻞ ‪...‬أن ﻳﺸﺮب‬ ‫ﻣﻦ ﻟﺤﻢ ﻣﺠﺎهﺪة ﺗﺼﻠﺐ‬ ‫***‬ ‫اﻻﺳﻢ ‪:‬ﺟﻤﻴﻠﺔ ﺑﻮ ﺣﻴﺮد‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ ‪...‬ﺗﺮوﻳﻪ ﺑﻼدي‬ ‫ﻳﺤﻔﻈﻪ ﺑﻌﺪي أوﻻدي‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻣﺮأة ﻓﻲ وﻃﻨﻲ‬ ‫[‪]...‬‬ ‫ﺛﺎﺋﺮة ﻣﻦ ﺟﺒﻞ اﻷﻃﻠﺲ‬ ‫ﻳﺬآﺮهﺎ اﻟﻠﻴﻠﻚ ‪,‬واﻟﻨﺮﺟﺲ‬ ‫ﻳﺬآﺮهﺎ ‪...‬زهﺮ اﻟﻜﺒﺎد‪...‬‬ ‫ﻣﺎ أﺻﻐﺮ (ﺟﺎن دارك) ﻓﺮﻧﺴﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ (ﺟﺎن دارك) ﺑﻼدي "‪(.‬ص ‪.)56-57.‬‬

‫‪220‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫"חירותי‬ ‫שתי הגדות חוזרות (על הדברים) ‪:‬חירותי!‬ ‫ומשבי הרוח הזועפת‬ ‫והרעם והסופה והגשמים במולדתי‬ ‫חוזרים יחד עמי‪:‬‬ ‫חירותי !חירותי !חירותי!‬ ‫אמשיך לחפור את שמה בעודי נאבק‬ ‫באדמה ‪,‬בחומות ‪,‬בשערים ‪,‬בכבוד הבתים‬ ‫במקדש הבתולה ‪,‬במחראב (שקע בקיר מסגד המציין את‬ ‫כיוון התפילה) ‪,‬בשבילי השדות‪,‬‬ ‫בכל הר וגיא ופנייה ורחוב‬ ‫בבית‪-‬הכלא ‪,‬בצינוק העונשין‪/‬הייסורים ‪,‬בגרדום‬ ‫למרות השלשלאות ‪,‬למרות הרס הבתים ‪,‬למרות להט‬ ‫השריפות‪,‬‬ ‫אמשיך לחפור את שמה עד שאראה אותו‬ ‫משתרע במולדתי ומתעצם‬ ‫וממשיך להתעצם‬ ‫וממשיך להתעצם‬ ‫עד אשר יכסה כל פיסת אדמה‬

‫‪"My freedom‬‬ ‫!‪The two banks repeat: my freedom‬‬ ‫‪The crossings of the angry wind, the thunder, the storm,‬‬ ‫‪and the rain in my homeland repeat with me:‬‬ ‫!‪My freedom! My freedom! My freedom‬‬ ‫‪I will keep carving its name as I resist‬‬ ‫'‪In the land, in the walls, in the doors, and the homes‬‬ ‫‪balconies‬‬ ‫‪On the Virgin's figure, in the mihrab (prayer niche), on the‬‬ ‫‪farmer's roads‬‬ ‫‪On every high point, low point, curve, and street‬‬ ‫‪In the prison's torture cell, on the gallows‬‬ ‫‪Despite the iron chains, despite the house demolitions,‬‬ ‫‪despite the blazing fires‬‬ ‫‪I will keep carving its name until I see it‬‬ ‫‪stretching along my homeland and growing‬‬ ‫‪and it keeps growing‬‬ ‫‪and it keeps on growing‬‬ ‫‪until it covers every inch of its soil‬‬ ‫‪Until I see red freedom opening every door‬‬ ‫‪And the night fleeing as the night stamps out pillars of fog‬‬ ‫!‪My freedom‬‬ ‫!‪My freedom‬‬ ‫‪The sacred river and the bridges repeat:‬‬ ‫!‪My freedom‬‬ ‫‪The crossings of the angry wind, the thunder, the storm,‬‬ ‫‪and the rain in my homeland repeat with me:‬‬ ‫!‪My freedom! My freedom! My freedom‬‬ ‫)‪(p. 59 - 60‬‬

‫"ﺣﺮﻳﺘﻲ‬ ‫واﻟﻀﻔﺘﺎن ﺗﺮددان ‪:‬ﺣﺮﻳﺘﻲ!‬ ‫وﻣﻌﺎﺑﺮ اﻟﺮﻳﺢ اﻟﻐﻀﻮب‬ ‫واﻟﺮﻋﺪ واﻹﻋﺼﺎر واﻷﻣﻄﺎر ﻓﻲ وﻃﻨﻲ‬ ‫ﺗﺮددهﺎ ﻣﻌﻲ‪:‬‬ ‫ﺣﺮﻳﺘﻲ !ﺣﺮﻳﺘﻲ !ﺣﺮﻳﺘﻲ!‬ ‫ﺳﺄﻇﻞ أﺣﻔﺮ اﺳﻤﻬﺎ وأﻧﺎ أﻧﺎﺿﻞ‬ ‫ﻓﻲ اﻷرض ﻓﻲ اﻟﺠﺪران ﻓﻲ اﻷﺑﻮاب ﻓﻲ ﺷﺮف اﻟﻤﻨﺎزل‬ ‫ﻓﻲ هﻴﻜﻞ اﻟﻌﺬراء ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺮاب ﻓﻲ ﻃﺮق اﻟﻤﺰارع‬ ‫ﻓﻲ آﻞ ﻣﺮﺗﻔﻊ وﻣﻨﺤﺪر وﻣﻨﻌﻄﻒ وﺷﺎرع‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ ﻓﻲ زﻧﺰاﻧﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻓﻲ ﻋﻮد اﻟﻤﺸﺎﻧﻖ‬ ‫رﻏﻢ اﻟﺴﻼﺳﻞ رﻏﻢ ﻧﺴﻒ اﻟﺪور رﻏﻢ ﻟﻈﻰ اﻟﺤﺎرﺋﻖ‬ ‫ﺳﺄﻇﻞ أﺣﻔﺮ اﺳﻤﻬﺎ ﺣﺘﻰ أراﻩ‬ ‫ﻳﻤﺘﺪ ﻓﻲ وﻃﻨﻲ وﻳﻜﺒﺮ‬ ‫وﻳﻈﻞ ﻳﻜﺒﺮ‬ ‫وﻳﻈﻞ ﻳﻜﺒﺮ‬ ‫ﺣﺘﻰ ﻳﻐﻄﻲ آﻞ ﺷﺒﺮ ﻓﻲ ﺛﺮاﻩ‬ ‫ﺣﺘﻰ أرى اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺤﻤﺮاء ﺗﻔﺘﺢ آﻞ ﺑﺎب‬ ‫واﻟﻠﻴﻞ ﻳﻬﺮب واﻟﻀﻴﺎء ﻳﺪك أﻋﻤﺪة اﻟﻀﺒﺎب‬ ‫ﺣﺮﻳﺘﻲ!‬ ‫ﺣﺮﻳﺘﻲ!‬ ‫وﻳﺮدد اﻟﻨﻬﺮ اﻟﻤﻘﺪس واﻟﺠﺴﻮر‪:‬‬ ‫ﺣﺮﻳﺘﻲ!‬ ‫وﻣﻌﺎﺑﺮ اﻟﺮﻳﺢ اﻟﻐﻀﻮب‬ ‫واﻟﺮﻋﺪ واﻹﻋﺼﺎر واﻷﻣﻄﺎر ﻓﻲ وﻃﻨﻲ‬ ‫ﺗﺮددهﺎ ﻣﻌﻲ‪:‬‬ ‫ﺣﺮﻳﺘﻲ ﺣﺮﻳﺘﻲ ﺣﺮﻳﺘﻲ "(ص ‪.)60-59.‬‬

‫אולם כאשר ארעב אוכל את בשר עושקי‬ ‫הזהר הזהר מרעבוני ומכעסי‪.‬‬

‫‪But if I become hungry, the usurper's flesh will be my food‬‬ ‫‪Beware beware of my hunger and my anger! P.70‬‬

‫وﻟﻜﻨﻲ اذا ﻣﺎ ﺟﻌﺖ ﺁآﻞ ﻟﺤﻢ ﻣﻐﺘﺼﺒﻲ‬ ‫ﺣﺬار ﺣﺬار ﻣﻦ ﺟﻮﻋﻲ وﻣﻦ ﻏﻀﺒﻲ‪.‬‬

‫עד שאראה את החירות האדומה פותחת כל שער ‪,‬‬ ‫את הלילה בורח ואת האור כותש את עמודי הערפל‬ ‫חירותי!‬ ‫חירותי!‬ ‫והנהר קדוש והגשרים חוזרים‪:‬‬ ‫חירותי!‬ ‫ומשבי הרוח הזועפת‬ ‫והרעם והסופה והגשמים במולדתי‪,‬‬ ‫חוזרים יחד עמי‪:‬‬ ‫חירותי חירותי חירותי "(עמ '‪.)60-59‬‬

‫‪Page 53‬‬

‫‪221‬‬

‫‪222‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪223‬‬ ‫עמ '‪: "15‬כמה מהנוצרים הראשונים היו מבני הדת‬ ‫היהודית ‪.‬אולם במהרה מספר גדול של אומות בפלסטין‬ ‫ואסיה הקטנה קיבלו עליהם את האמונה יחד עם‬ ‫תרבויותיהם ‪.‬כמה נוצרים שמוצאם ביהדות ביקשו לכפות‬ ‫את מנהגיהם ואת קיומה של הלכת משה על עובדי‬ ‫האלילים שהתנצרו ‪.‬היתה זו סוגיה נכבדה‪/‬חמורה ‪,‬משום‬ ‫שמשמעותה היתה השבת הנוצרים לאחור ‪,‬כאילו שמקור‬ ‫הגאולה אינו האדון המשיח אלא הלכת משה ‪.‬סוגיה זו‬ ‫גרמה למבוכה בקהילת המאמינים ‪,‬בנוסף לכך שהטבילה‬ ‫בברית החדשה החליפה את ברית המילה אשר נקבעה‬ ‫בברית הישנה‪".‬‬

‫‪], Grade 8, 2002‬اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ[ ‪Christian Education‬‬ ‫ص‪:"15‬آﺎن ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ اﻷوﻟﻴﻦ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ‬ ‫‪p.15: "A number of the first Christians were from the‬‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ‪.‬وﻟﻜﻦ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻴﻤﺎن ﻋﺪد آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ‬ ‫‪Jewish religion. However, a large number of peoples in‬‬ ‫وﺁﺳﻴﺎ اﻟﺼﻐﺮى ‪,‬وﻣﻌﻬﻢ ﺛﻘﺎﻓﺎﺗﻬﻢ وﻋﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ‪.‬ﻓﺮاح ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ‬ ‫‪Palestine and Asia Minor quickly accepted the faith, and‬‬ ‫اﻟﻤﻨﺤﺪرﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﻔﺮض ﻋﺎداﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ هﺆﻻء‬ ‫‪along with them their cultures and customs. Some‬‬ ‫وﺑﻀﺮورة ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﻨﻴﻴﻦ اﻟﻤﻬﺘﺪﻳﺖ إﻟﻰ اﻷﻳﻤﺎن‬ ‫‪Christians descended from Jews began to demand that‬‬ ‫اﻟﻤﺴﻴﺤﻲ ‪.‬أن اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺧﻄﻴﺮة ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﻌﻮدة ﺑﺎﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ إﻟﻰ‬ ‫‪their customs be imposed on the others, and that the law‬‬ ‫اﻟﻮراء وآﺄن اﻟﺨﻼص ﻻ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻤﺴﻴﺢ ‪,‬ﺑﻞ ﻣﻦ ﺷﺮﻳﻌﺔ‬ ‫‪of Moses be imposed on the pagans who had joined the‬‬ ‫ﻣﻮﺳﻰ ‪.‬وﺿﻌﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻷﺿﻄﺮاب ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺆﻣﻨﺔ ‪,‬ﻋﻠﻤﺎ "‬ ‫‪Christian faith. This was a grave problem because it‬‬ ‫ﺑﺎن اﻟﻤﻌﻤﻮدﻳﺔ ‪,‬ﻓﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ‪,‬ﺣﻠﺖ ﻣﺤﻞ اﻟﺨﺘﺎن اﻟﺬي آﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ‬ ‫‪meant that Christianity would go backwards, as if‬‬ ‫ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻘﺪﻳﻢ"‪.‬‬ ‫‪salvation came not from the Messiah, but rather from the‬‬ ‫‪law of Moses. This problem created unrest alongst the‬‬ ‫‪believers, keeping in mind that baptism in the New‬‬ ‫‪Testament had taken the place of the circumcision which‬‬ ‫"‪was followed in the Old Testament.‬‬

‫עמ '‪: "7‬ובירושלים היו אנשים מהימנים יותר מהיהודים ‪,‬‬ ‫שהגיעו מכל אחת מהאומות תחת השמים ‪.‬וכאשר נשמע‬ ‫הקול הזה ‪,‬האנשים התכנסו כשהם נבוכים ‪,‬משום שכל‬ ‫אחד מהם שמע אותם מדברים בשפתו‪".‬‬

‫‪p.7: "At this sound, they gathered in a large crowd, but‬‬ ‫‪they were confused because each one heard them‬‬ ‫"‪speaking in his own language.‬‬

‫עמ '‪: "15‬כמה מהנוצרים הראשונים היו מבני הדת‬ ‫היהודית ‪.‬אולם במהרה מספר גדול של אומות בפלסטין‬ ‫ואסיה הקטנה קיבלו עליהם את האמונה יחד עם‬ ‫תרבויותיהם ‪.‬כמה נוצרים שמוצאם ביהדות ביקשו לכפות‬ ‫את מנהגיהם ואת קיומה של הלכת משה על עובדי‬ ‫האלילים שהתנצרו‪".‬‬

‫‪p.15: "A number of the first Christians were from the‬‬ ‫‪Jewish religion. However, a large number of peoples in‬‬ ‫‪Palestine and Asia Minor quickly accepted the faith, and‬‬ ‫‪along with them their cultures and customs. Some‬‬ ‫‪Christians descended from Jews began to demand that‬‬ ‫‪their customs be imposed on the others, and that the law‬‬ ‫‪of Moses be imposed on the pagans who had joined the‬‬ ‫"‪Christian faith.‬‬

‫‪Page 54‬‬

‫‪224‬‬

‫ص‪:"7‬وآﺎن ﻓﻲ اورﺷﻠﻴﻢ أﻧﺎس اﺛﻘﻴﺎء ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد ﺟﺎؤوا ﻣﻦ آﻞ أﻣﺔ‬ ‫ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻤﺎء ‪.‬ﻓﻠﻤﺎ ﺣﺪث ذﻟﻚ اﻟﺼﻮت ‪,‬اﺟﺘﻤﻊ اﻟﻨﺎس وهﻢ ﻓﻲ ﺣﻴﺮة‪,‬ﻷن‬ ‫آﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ آﺎن ﻳﺴﻤﻌﻬﻢ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن ﺑﻠﻐﺘﻪ"‪.‬‬

‫‪225‬‬

‫ص‪:"15‬آﺎن ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ اﻷوﻟﻴﻦ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ‪.‬وﻟﻜﻦ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻴﻤﺎن ﻋﺪد آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ‬ ‫وﺁﺳﻴﺎ اﻟﺼﻐﺮى ‪,‬وﻣﻌﻬﻢ ﺛﻘﺎﻓﺎﺗﻬﻢ وﻋﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ‪.‬ﻓﺮاح ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﻨﺤﺪرﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﻔﺮض ﻋﺎداﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ هﺆﻻء‬ ‫وﺑﻀﺮورة ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﻨﻴﻴﻦ اﻟﻤﻬﺘﺪﻳﺖ إﻟﻰ اﻷﻳﻤﺎن‬ ‫اﻟﻤﺴﻴﺤﻲ‪".‬‬

‫‪226‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫עמ '‪: ".. 27‬כמה מחברי האגודה‪/‬האספה הידוע בשם ‪:‬‬ ‫"אגודת‪/‬אספת העבדים המשוחררים ‪" -‬יהודים מקירין ‪,‬‬ ‫אלכסנדריה ‪,‬קיליקיה ואסיה ‪-‬החלו להתווכח עם‬ ‫סטפאנוס ‪.‬אולם רוח הקודש העניקה לסטפנוס חוכמה‬ ‫שהפכה את התנגדותם לו לבלתי אפשרית ‪.‬חלק‬ ‫מהאנשים החלו לומר ‪':‬שמענו את האיש הזה מגדף את‬ ‫משה ואת אלוהים ‪',‬ועוררו את כעסם של העם ‪,‬של‬ ‫הזקנים ושל חכמי ההלכה ‪.‬אחר‪-‬כך הפתיעו אותו וחטפו‬ ‫אותו והביאו אותו אל המועצה ‪.‬הם הביאו עדי שקר‬ ‫שאמרו ‪':‬האיש הזה לא הפסיק לגדף את בית‪-‬המקדש‬ ‫ואת ההלכה ‪.‬שמענו אותו אומר ‪:‬ישוע הנוצרי יחריב את‬ ‫המקום הזה וישנה את המנהגים אותם ירשנו ממשה ‪!".‬‬ ‫וכל הנוכחים במועצה הסתכלו עליו ‪,‬ופניו נראו להם כפני‬ ‫מלאך‪.‬‬ ‫וכאשר חברי המעוצה שמעו את דבריו של סטפנוס ‪,‬כעס‬ ‫מילא את ליבם והם כיוונו אליו את להבי חרבותיהם ‪.‬הוא‬ ‫הביט השמימה כשהוא מתמלא ברוח הקודש וראה את‬ ‫ישו ‪,‬תפארתו של אלוהים ‪,‬ניצב לימינו של אלוהים ‪,‬ואמר ‪:‬‬ ‫'אני רואה את השמים פתוחים ואת בן‪-‬האדם ניצב לימינו‬ ‫של אלוהים!' ‪.‬הם צעקו בקול רם ‪,‬אטמו את אוזניהם ‪,‬‬ ‫התנפלו עליו כאיש אחד וגירשו אותו מהעיר על מנת‬ ‫לרגום אותו ‪.‬העדים הסירו את בגדיהם והניחו אותם‬ ‫למשמרת לרגלי בחור בשם שאול ‪.‬הם החלו לרגום את‬ ‫סטפנוס בעודו מתפלל ואומר ‪':‬הוי האדון ישו ‪,‬קבל את‬ ‫רוחי!' ‪.‬הוא כרע בסגידה וזעק ‪':‬הוי אדון ‪,‬אל תחשיב להם‬ ‫את החטא הזה! ‪',‬אמר זאת ומת‪".‬‬

‫‪p.27: Opposition arose, however, from members of the‬‬ ‫‪Synagogue of the Freedmen (as it was called) Jews of Cyrene‬‬ ‫‪and Alexandria as well as the provinces of Cilicia and Asia who‬‬ ‫‪began to argue with Stephen.‬‬ ‫‪But they could not stand up against the wisdom the Spirit gave‬‬ ‫‪him as he spoke.‬‬ ‫‪Then they secretly persuaded some men to say, 'We have‬‬ ‫‪heard Stephen speak blasphemous words against Moses and‬‬ ‫'‪against God.‬‬ ‫‪So they stirred up the people and the elders and the teachers‬‬ ‫‪of the law. They seized Stephen and brought him before the‬‬ ‫‪Sanhedrin.‬‬ ‫‪They produced false witnesses, who testified, 'This fellow never‬‬ ‫‪stops speaking against this holy place and against the law.‬‬ ‫‪For we have heard him say that this Jesus of Nazareth will‬‬ ‫‪destroy this place and change the customs Moses handed‬‬ ‫'‪down to us.‬‬ ‫‪All who were sitting in the Sanhedrin looked intently at‬‬ ‫‪Stephen, and they saw that his face was like the face of an‬‬ ‫‪angel.‬‬ ‫‪When the members of the Sanhedrin heard this, they were‬‬ ‫‪furious and gnashed their teeth at him.‬‬ ‫‪But Stephen, full of the Holy Spirit, looked up to heaven and‬‬ ‫‪saw the glory of God, and Jesus standing at the right hand of‬‬ ‫‪God.‬‬ ‫‪'Look,' he said, 'I see heaven open and the Son of Man‬‬ ‫'‪standing at the right hand of God.‬‬ ‫‪At this they covered their ears and, yelling at the top of their‬‬ ‫‪voices, they all rushed at him, dragged him out of the city and‬‬ ‫‪began to stone him Meanwhile the witnesses laid their coats‬‬

‫עמ '‪: 101‬נתוודע אל הארצות הערביות ואל הבעיות אשר ‪p. 101: "We will come to know the Arab countries and the‬‬ ‫‪problems facing them, and we will make a map about it‬‬ ‫בפניהן הן ניצבות ‪,‬ונכין מפה על אודותן (עם ערי הבירה‬ ‫‪with its capitals, populations, size, most important cities,‬‬ ‫שלהן ‪,‬מספר תושביהן ‪,‬שטחן ‪,‬עריהן החשובות‪. )...‬לאחר‬ ‫‪etc. Then we will think about the word "belonging" (its‬‬ ‫מכן נחשוב על המילה "השתייכות "(משמעותה ‪,‬‬ ‫‪meaning, our feelings of belonging to the Arab world, how‬‬ ‫תחושותינו בנוגע להשתייכות לעולם הערבי ‪,‬וכיצד אנו‬ ‫‪we express this belonging, etc.). We will look at the‬‬ ‫מבטאים את ההשתייכות הזאת‪. )...‬נדון במספר הנוצרים‬ ‫בארצותינו הערביות וננהל שיח בנוגע להשתייכותנו‬ ‫‪number of Christians in our Arab coutnries and have a‬‬ ‫הלאומית והנוצרית‪".‬‬ ‫"‪dialogue about our national and Christian belonging.‬‬

‫‪Page 55‬‬

‫ص ‪: ".. 27‬ﻓﻘﺎم ﺑﻌﺾ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﻤﺠﻤﻊ اﻟﻌﺒﻴﺪ‬ ‫اﻟﻤﺤﺮرﻳﻦ ‪,‬وﻳﻬﻮد ﻣﻦ ﻗﻴﺮﻳﻦ واﻷﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ‪,‬وﺳﻮاهﻢ ﻣﻦ آﻴﻠﻴﻜﻴﺔ‬ ‫واﺳﻴﺔ ‪,‬وأﺧﺬوا ﻳﺠﺎدﻟﻮن إﺳﺘﻔﺎﻧﻮس ‪,‬وﻟﻜﻦ اﻟﺮوح اﻋﻄﻰ إﺳﺘﻔﺎﻧﻮس ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﻢ ﻋﺎﺟﺰﻳﻦ ﻋﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻪ ‪,‬ﻓﺮﺷﻮ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﻟﻴﻘﻮﻟﻮا ‪:‬‬ ‫"ﺳﻤﻌﻨﺎ هﺬا اﻟﺮﺟﻞ ﻳﺠﺪف ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺳﻰ وﻋﻠﻰ اﷲ "ﻓﻬﻴﺠﻮا اﻟﺸﻌﺐ‬ ‫واﻟﺸﻴﻮخ وﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ‪.‬ﺛﻢ ﺑﺎﻏﺘﻮﻩ وﺧﻄﻔﻮﻩ وﺟﺎؤوا ﺑﻪ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬وأﺣﻀﺮوا ﺷﻬﻮد زور ﻳﻘﻮﻟﻮن" ‪:‬هﺬا اﻟﺮﺟﻞ ﻻ ﻳﻜﻒ ﻋﻦ ﺷﺘﻢ‬ ‫اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻤﻘﺪس واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‪.‬وﻧﺤﻦ ﺳﻤﻌﻨﺎﻩ ﻳﻘﻮل ‪:‬ﺳﻴﻬﺪﻣﺴﻴﻬﺪم ﻳﺴﻮع‬ ‫اﻟﻨﺎﺻﺮي هﺬا اﻟﻤﻜﺎن وﻳﻐﻴﺮ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺘﻲ ورﺛﻨﺎهﺎ ﻋﻦ ﻣﻮﺳﻰ "!ﻓﻨﻈﺮ‬ ‫أﻟﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ‪,‬ﻓﺮاوا وﺟﻬﻪ آﺄﻧﻪ وﺟﻪ ﻣﻼك‪.‬‬ ‫ﻓﻠﻤﺎ ﺳﻤﻊ اﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ آﻼم اﺳﺘﻔﺎﻧﻮس ﻣﻸ اﻟﻐﻴﻆ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ وﺻﺮﻓﻮا‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﺳﻨﺎﻧﻬﻢ‪.‬ﻓﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺴﻤﺎء ‪,‬وهﻮ ﻣﻤﺘﻠﻲء ﻣﻦ اﻟﺮوح اﻟﻘﺪس ‪,‬ﻓﺮاى‬ ‫ﻣﺠﺪ اﷲ وﻳﺴﻮع واﻗﻔﺎ "ﻋﻦ ﻳﻤﻴﻦ اﷲ‪.‬ﻓﻘﺎل"‪:‬أرى اﻟﺴﻤﺎء ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ واﺑﻦ‬ ‫اﻷﻧﺴﺎن واﻗﻔﺎ "ﻋﻦ ﻳﻤﻴﻦ اﷲ "!ﻓﺼﺎﺣﻮا ﺑﺄﻋﻠﻰ أﺻﻮاﺗﻬﻢ ‪,‬وﺳﺪوا‬ ‫أذاﻧﻬﻢ‪,‬وهﺠﻤﻮا ﻋﻠﻴﻪ آﻠﻬﻢ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة ‪,‬ﻓﺄﺧﺮﺟﻮﻩ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﻴﺮﺟﻤﻮﻩ ‪.‬‬ ‫وﺧﻠﻊ اﻟﺸﻬﻮد ﺛﻴﺎﺑﻬﻢ ووﺿﻌﻮهﺎ أﻣﺎﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﻗﺪﻣﻲ ﻓﺘﻰ اﺳﻤﻪ ﺷﺎول ‪.‬‬ ‫وأﺧﺬوا ﻳﺮﺟﻤﻮن اﺳﺘﻔﺎﻧﻮس وهﻮ ﻳﺪﻋﻮ ‪,‬ﻓﻴﻘﻮل"‪:‬إﻳﻬﺎ اﻟﺮب ﻳﺴﻮع ‪,‬ﺗﻘﺒﻞ‬ ‫روﺣﻲ "!وﺳﺠﺪ وﺻﺎح ﻳﺄﻋﻠﻰ ﺻﻮﺗﻪ"‪:‬ﻳﺎرب ‪,‬ﻻ ﺗﺤﺴﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ هﺬﻩ‬ ‫اﻟﺨﻄﻴﺌﺔ‪!".‬ﻗﺎل هﺬا وﻣﺎت‪.‬‬

‫‪227‬‬

‫ص‪:"101‬ﻧﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ‪,‬وﻧﻘﻮم ‪228‬‬ ‫ﺑﻸﻋﺪاد ﺧﺎرﻃﺔ ‪,‬ﻋﻨﻬﺎ(ﻣﻊ ﻋﻮاﺻﻤﻬﺎ ‪,‬ﻋﺪد ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ‪,‬ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ‪,‬أهﻢ‬ ‫ﻣﺪﻧﻬﺎ‪, )...‬ﺛﻢ ﻧﻔﻜﺮ ﻓﻲ آﻤﺔ"اﻧﺘﻤﺎء("ﻣﻌﻨﺎهﺎ ‪,‬ﺷﻌﻮرﻧﺎ ‪,‬ﺑﺎﻷﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ‪,‬زﻃﺮﻳﺔ ﺗﻌﺒﻴﺮﻧﺎ ﻋﻦ هﺬا اﻷﻧﺘﻤﺎء‪.)...‬ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﺪد‬ ‫اﻟﻤﺴﻴﺤﺴﺴﻦ ﻓﻲ ﺑﻠﺪاﻧﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻧﺠﺮي ﺣﺎرا"ﺣﻮل إﻧﺘﻤﺎﺋﻨﺎ اﻟﻮﻃﺘﻲ‬ ‫واﻟﻤﺴﻴﺤﻲ"‪.‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫עמ '‪: "23‬השליח נשא את המסר הזה ‪,‬וגם כל המאמינים‬ ‫נשאו אותו עמם ‪,‬ואנו נושאים אותו היום ‪,‬אנחנו‬ ‫הפלסטינים הנוצרים בארצנו הקדושה‪".‬‬

‫‪p.23: "The messengers carried this message, and all‬‬ ‫‪believers also carried it with them, and we carry it today,‬‬ ‫"‪we Palestinian Christians, in our Holy Land.‬‬

‫‪p. 29: "In our country, the children of Bethlehem were the‬‬ ‫עמ '‪: "29‬בארצנו ‪,‬ילדי בית‪-‬לחם היו ביכורי המרטירים‬ ‫‪first martyrs (see Matthew 2:16 - 18), and on our ground,‬‬ ‫(בערבית ‪:‬שהדים) (מתי ‪, )18-2: 16‬ועל אדמתנו ‪,‬לאחר‬ ‫‪after the Pentecost, the first Christian martyr died for‬‬ ‫חג השבועות ‪,‬מת המרטיר (שהיד) הנוצרי הראשון למען‬ ‫‪faith, who is St. Stephen. Many other martyrs followed‬‬ ‫האמונה ‪,‬והוא הדיאקונוס סטפנוס ‪.‬הלכו בעקבותיו‬ ‫"‪him, of whom we mention the martyrs of Gaza.‬‬ ‫‪p.29:‬‬ ‫מרטירים (שהידים) רבים ‪,‬מהם נזכיר את המרטירים‬ ‫(שהידים) של עזה‪".‬‬ ‫‪"In the fourth century, much of Gaza's population was‬‬ ‫עמ '‪: "29‬במאה הרביעית מרבית תושבי עזה היו נוצרים ‪.‬‬ ‫‪Christian. Palestine at the time was living under pagan‬‬ ‫פלסטין היתה בתקופה הזאת תחת השלטון הרומאי‬ ‫‪Roman rule. The Romans were oppressing the‬‬ ‫הפגאני ‪.‬הרומאים רדפו את הנוצרים והתעללו בהם ‪.‬‬ ‫‪Christians and torturing them. Information has been‬‬ ‫היסטוריון מפורסם בשם אוסביוס ‪,‬שהיה בזמן הזה‬ ‫‪preserved for us about the martyrs of Palestine by a‬‬ ‫הבישוף של קיסריה ‪,‬שימר עבורנו את הידיעות על אודות ‪famous historian named Socrates Scholasticus, who was‬‬ ‫המרטירים (שהידים) של פלסטין‪".‬‬ ‫‪the bishop of Caesaria.‬‬

‫ص ‪:"23‬ﺣﻤﻞ اﻟﺮﺳﻞ هﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ‪ ،‬وﺣﻤﻠﻬﺎ ﻣﻌﻬﻢ أﻳﻀﺎ "ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ‪ ،‬وﻧﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻴﻮم‪ ،‬ﻧﺤﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ‪ ،‬ﻓﻲ ارﺿﻨﺎ‬ ‫اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ"‪.‬‬

‫‪229‬‬

‫ص‪:"29‬ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ ‪,‬آﺎن أﻃﻔﺎل ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ ﺑﺎآﻮرة اﻟﺸﻬﺪاء(راﺟﻊ ﻣﺘﻰ‬ ‫‪, )2:16-18‬وﻋﻠﻰ أرﺿﻨﺎ ‪,‬ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻨﺼﺮة ‪,‬ﻣﺎت أول ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺴﻴﺤﻲ‬ ‫ﻣﻦ أﺟﻞ اﻷﻳﻤﺎن وهﻮ اﻟﺸﻤﺎس أﺳﺘﻔﺎﻧﻮس ‪.‬ﺗﺒﻌﻪ ﺷﻬﺪاء آﺜﻴﺮون ﻧﺬآﺮ‬ ‫ﻣﻨﻬﻢ ﺷﻬﺪاء ﻏﺰة"‪.‬‬

‫‪230‬‬

‫ص‪:"29‬ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ آﺎن اﻟﻜﺜﻴﺮون ﻣﻦ ﺳﻜﺎن ﻏﺰة ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ‪.‬آﺎﻧﺖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺗﻌﻴﺶ ‪,‬ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ‪,‬ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻜﻢ‬ ‫اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ اﻟﻮﺛﻨﻲ ‪.‬وآﺎن اﻟﺮوﻣﺎن ﻳﻀﻄﻬﺪون اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ وﻳﻨﻜﻠﻮن ﺑﻬﻢ ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺣﻔﻆ ﻟﻨﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺷﻬﺪاء ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻣﺆرخ ﺷﻬﻴﺮ اﺳﻤﻪ‬ ‫ﻳﻮﺳﺎﺑﻴﻮس وآﺎن وﻗﺘﻬﺎ اﺳﻘﻒ ﻗﻴﺼﺮﻳﺔ"‪.‬‬

‫‪231‬‬ ‫"פסוקי קוראן ומסורות רבות מבהירים את חשיבותו של‬ ‫עקרון" ‪:‬ציווי על הטוב ואיסור על המגונה" ‪,‬כמו למשל‬ ‫הפסוק" ‪:‬בני ישראל הכופרים קוללו בפי דוד וישוע בן‬ ‫מרים ‪,‬על כי הימרו ועברו את הגבול המותר ‪.‬הם לא‬ ‫אסרו זה על זה את המעשה המגונה אשר עשו ‪.‬מה נורא‬ ‫הדבר אשר עוללו "(סורת "השולחן הערוך" ‪,‬פס '‪.)79-78‬‬ ‫מהפסוק עולה שלא לאסור על המגונה הוא חטא ומעשה‬ ‫איבה ‪,‬שגורם לאלוהים לקלל את האדם ולהסיר ממנו את‬ ‫רחמיו "(עמ '‪. )84‬‬

‫‪"Many texts in the Quran and the Sunnah show the‬‬ ‫‪important of the promotion of virtue and the prevention of‬‬ ‫‪vice. Among them is the Almighty's saying: 'Cursed were‬‬ ‫‪those who disbelieved among the Children of Israel by‬‬ ‫‪the tongue of David and of Jesus, the son of Mary. That‬‬ ‫]‪was because they disobeyed and [habitually‬‬ ‫‪transgressed. (78) They used not to prevent one another‬‬ ‫‪from wrongdoing that they did. How wretched was that‬‬ ‫‪which they were doing' (79) (Al-Maa'ida 78-79).‬‬ ‫‪The ayah considered leaving the prevention of vice to be‬‬ ‫‪disobedience and an assault which required a curse and‬‬ ‫)‪the expulsion from God's mercy." (p. 84‬‬

‫‪Page 56‬‬

‫‪], Part 2, Grade 8‬اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ[ ‪Islamic Education‬‬ ‫"وﻟﻘﺪ ﺟﺎءت ﻧﺼﻮص آﺜﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن واﻟﺴﻨﺔ ﺗﺒﻴﻦ أهﻤﻴﺔ اﻷﻣﺮ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ‪.‬وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ" ‪:‬ﻟﻌﻦ اﻟﺬﻳﻦ‬ ‫آﻔﺮوا ﻣﻦ ﺑﻨﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن داؤد وﻋﻴﺴﻰ اﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ذﻟﻚ ﺑﻤﺎ‬ ‫ﻋﺼﻮا وآﺎﻧﻮا ﻳﻌﺘﺪون ‪ 78‬آﺎﻧﻮا ﻻ ﻳﺘﻨﺎهﻮن ﻋﻦ ﻣﻨﻜﺮ ﻓﻌﻠﻮﻩ ﻟﺒﺌﺲ ﻣﺎ‬ ‫آﺎﻧﻮا ﻳﻔﻌﻠﻮن ‪. 79‬اﻟﻤﺎﺋﺪة ‪79-78‬‬ ‫ﻓﺎﻵﻳﺔ اﻋﺘﺒﺮت ﺗﺮك اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻣﻌﺼﻴﺔ واﻋﺘﺪاء ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻠﻌﻦ‬ ‫واﻟﻄﺮد ﻣﻦ رﺣﻤﺔ اﷲ "(ص ‪.)84.‬‬

‫‪232‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫עמ '‪: "19‬הפסוק הזה מבהיר את מהותה של האמונה ‪,‬‬ ‫שהינה רחישת אמון בכל לב לאלוהים ולשליחו והכרה‬ ‫בייחודו של האל ובשליחותו של השליח (עליו התפילה‬ ‫והשלום) ‪,‬יחד עם ביטחון ושלווה שאינם מהולים בספק‬ ‫ובחשד ומאבק (מילולית ‪:‬עשיית ג'יהאד) באמצעות‬ ‫הרכוש והנפש למען אלוהים‪".‬‬ ‫עמ '‪: 25‬נטישה ביום ההתקדמות (=אל עבר האוייב)‪:‬‬ ‫אלוהים יתעלה ציווה על המאמינים להישאר בשדה‬ ‫הקרב (=ג'יהאד) ולא לברוח ברגע המפגש ‪,‬אלא במטרה‬ ‫להתקרב אל קבוצת מוסלמים אחרת או כתחבולת‬ ‫מלחמה‪...",‬‬

‫‪p.19: "This verse shows the truth of faith, and it is the‬‬ ‫‪heart believing in God and His Messenger and‬‬ ‫‪acknowledging his unity, and for the Messenger (peace‬‬ ‫‪be upon him) believing in the message, with trust and‬‬ ‫‪assurance not mixed with doubt or uncertainty, and the‬‬ ‫"‪jihad of property and the soul in God.‬‬ ‫‪p.25: "Fleeing from the battlefield‬‬ ‫‪God Almighty ordered the believers to hold their positions‬‬ ‫‪when meeting the enemy on the field of jihad, and to not‬‬ ‫‪flee when meeting them, except with the purpose of‬‬ ‫‪uniting with another group of Muslims, or for a war‬‬ ‫"‪deception...‬‬

‫‪Page 57‬‬

‫ص‪:"19‬ﺗﺒﻴﻦ هﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻳﻤﺎن ‪,‬ﻓﻬﻮ ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﻘﻠﺐ ﺑﺎﷲ‬ ‫ورﺳﻮﻟﻪ ‪,‬واﻻﻗﺮار ﷲ ﺑﻠﻮﺣﺪاﻧﻴﺔ ‪,‬وﻟﻠﺮﺳﻮل (ﺻﻠﻌﻢ) ﺑﻼرﺳﺎﻟﺔ ‪,‬ﻣﻊ‬ ‫ﺛﻘﺔواﻃﻤﺌﻨﺎن ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻄﻬﻤﺎ ﺷﻚ وﻻ ارﺗﻴﺎب ‪,‬وﺟﻬﺎد ﺑﺎﻟﻤﺎل واﻟﻨﻔﺲ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻠﺔ"‪.‬‬

‫‪233‬‬

‫ص‪:"25‬اﻟﺘﻮﻟﻲ ﻳﻮم‬ ‫اﻟﺰﺣﻒ‪:‬‬

‫‪234‬‬

‫أﻣﺮ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻤﺆﻣﻨﺒﻦ أﻧﻴﺜﺒﺘﻮا ﻋﻨﺪ ﻟﻘﺎء اﻟﻌﺪو ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺠﻬﺎد ‪,‬وأﻻ‬ ‫ﻳﻔﺮوا ﻋﻨﺪ ﻣﻼﻗﺎﺗﻬﻢ إﻻ ﺑﻘﺼﺪ اﻷﻧﺤﻴﺎز إﻟﻰ ﻓﺌﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ‪,‬أو‬ ‫ﻟﺨﺪﻋﺔ ﺣﺮﺑﻴﺔ‪...",‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫"מניעיו של לוחם הג'יהאד‪:‬‬ ‫המסורת מבהירה ‪,‬שמן הראוי שמניעיו של לוחם הג'יהאד יהיו‬ ‫להביא לניצחון דתו של אלוהים ולכך שמילתו (של האל) תהיה‬ ‫על העליונה ‪,‬ולא (לצאת לג'יהאד מטעמי) שלל או מוניטין‪.‬‬ ‫האסלאם לא חוקק את הג'יהאד במטרה להשתלט על‬ ‫אוצרותיהן של אומות אחרות ולא על מנת לכפות על האנשים‬ ‫לקבל עליהם את האסלאם ‪.‬המוסלמים אינם נלחמים מתוך‬ ‫תאווה ללחימה ‪,‬אהבת שפיכות הדמים או קנאות לאומית או‬ ‫שבטית‪.‬‬ ‫הג'יהאד לא נחקק אלא למען מטרות נעלות ‪,‬כגון‪:‬‬ ‫‪- 1‬הושעת העשוקים והנדכאים ‪,‬התקוממות נגד המשעבדים‬ ‫והעושקים אשר מענים את האנשים ושולטים עליהם ‪.‬ישתבח‬ ‫שמו אמר" ‪:‬מה לכם כי לא תילחמו למען אלוהים ולשם האנשים‬ ‫והנשים והילדים הנרדפים "(סורת "הנשים" ‪,‬פס '‪. )75‬‬ ‫‪- 2‬יצירת אקלים טוב‪/‬הגון לעבודת אלוהים ישתבח ‪,‬זאת על‪-‬ידי‬ ‫יציאה נגד הכוחות העושקים אשר מבקשים להסיט את האנשים‬ ‫מעל דתם ‪.‬ישתבח אמר" ‪:‬הילחמו בהם עד אשר לא התאנו‬ ‫לכם עוד ‪,‬ודת הכל תהיה לאלוהים "(סורת "הפרה" ‪,‬פס '‪.)193‬‬ ‫‪ - 3‬חיזוק האומה המוסלמית והפיכתה למטילת אימה ‪,‬על מנת‬ ‫שהחומדים והזוממים לא יוכלו לה ‪]...[.‬‬ ‫חבריו של הנביא היו מודעים לכך ‪,‬שמן הראוי שמניעיו של‬ ‫לוחם הג'יהאד יהיו להפיק רצון מלפני האלוהים ולזכות בגן‪-‬עדן ‪,‬‬ ‫והתובנה הזאת באה לידי ביטוי בג'יהאד שלהם ‪,‬שמטרתו‬ ‫היתה לזכות בגן‪-‬עדן ולהפיק רצון מלפני אלוהים ‪,‬ולא להשיג‬ ‫רווחים חומריים [‪(" ]...‬עמ '‪.)32‬‬

‫‪The mujahid (holy warrior)'s intentions:‬‬ ‫‪The hadith clarifies that a mujahid's intentions must be to‬‬ ‫‪champion God's religion and working to raise His Word, not‬‬ ‫‪spoils of war or reputation.‬‬ ‫‪Jihad was not legitimized in Islam to take control of the wealth‬‬ ‫‪of other nations, nor to force people to become Muslims, and‬‬ ‫‪Muslims do not fight out of the desire to fight nor out of the love‬‬ ‫‪of bloodshed, nor out of nationalism or tribalism.‬‬ ‫‪Rather, jihad was legitimized in Islam for higher goals,‬‬ ‫‪including:‬‬ ‫‪1 - Rescuing the oppressed and downtrodden and resisting‬‬ ‫‪dictators and oppressors who torture people in different ways,‬‬ ‫‪and rule over them with a heavy hand. God said: 'And what is‬‬ ‫‪[the matter] with you that you fight not in the cause of Allah and‬‬ ‫‪[for] the oppressed among men, women, and children' (4:75).‬‬ ‫‪2 - Creating the appropriate climate for worshipping God‬‬ ‫‪Almighty, by standing up to oppressive powers luring people‬‬ ‫‪away from their religion. God Almighty said: "Fight them until‬‬ ‫‪there is no more sedition and worship is of God" (2:193).‬‬ ‫‪3 - For the Islamic community to be powerful and feared, not‬‬ ‫]‪harmed by the greedy and covetous. [...‬‬ ‫‪The Companions knew that the mujahid’s intentions must be to‬‬ ‫‪win the approval of God and His Paradise, and they applied‬‬

‫עמ '‪: "80‬כמו כן ‪,‬לצעירים‪/‬לנערים מבין חבריו של הנביא‬ ‫היה תפקיד חשוב בג'יהאד למען אלוהים ;הם הגיעו לפני‬ ‫כולם אל שדות הקרב ‪,‬מבקשים למות מות‪-‬קדושים למען‬ ‫אלוהים"‪".‬‬

‫‪p.80: "The Companions that were youth had a major role‬‬ ‫‪in jihad in the way of God, and would race down to the‬‬ ‫‪tumultuous battlefield, seeking martyrdom in the way of‬‬ ‫"‪God.‬‬

‫‪Page 58‬‬

‫"ﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺠﺎهﺪ‪:‬‬

‫‪235‬‬

‫ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺤﺪﻳﺚ أن ﻧﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎهﺪ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻧﺼﺮة دﻳﻦ اﷲ ‪,‬واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫إﻋﻼء آﻠﻤﺘﻪ ‪.‬وﻟﻴﺴﺖ اﻟﻤﻐﻨﻢ أو‬ ‫اﻟﺴﻤﻌﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻟﺠﻬﺎد ﻟﻢ ﻳﺸﺮع ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺛﺮوات اﻷﻣﻢ اﻷﺧﺮى ‪,‬‬ ‫وﻻ ﻹآﺮاﻩ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ‪,‬واﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻻ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮن رﻏﺒﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﺘﺎل ‪,‬وﻻ ﺣﺒﺎ ﻓﻲ ﺳﻔﻚ اﻟﺠﻤﺎء ‪,‬وﻻ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﺼﺒﻴﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ أو‬ ‫ﻗﺒﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫وإﻧﻤﺎ ﺷﺮع اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ أﺟﻞ ﻏﺎﻳﺎت ﺳﺎﻣﻴﺔ ‪,‬‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪-1‬إﻧﻘﺎذ اﻟﻤﻈﻠﻮﻣﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ ‪,‬وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﺒﺪﻳﻦ واﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ ‪,‬اﻟﺬﻳﻦ‬ ‫ﻳﺬﻳﻘﻮن اﻟﻨﺎس ﺻﻨﻮف اﻟﻌﺬاب ‪,‬وﻳﺴﻠﻄﻮن ﻋﻠﻴﻬﻢ ‪,‬ﻗﺎل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ" ‪:‬وﻣﺎ ﻟﻜﻢ ﻻ‬ ‫ﺗﻘﺘﻠﻮن ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ واﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء واﻟﻮﻟﺪان ‪".‬اﻟﻨﺴﺎء ‪:‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪-2‬إﻳﺠﺎد اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻌﺒﺎدة اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ‪,‬وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻈﺎﻟﻤﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻔﺘﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ دﻳﻨﻬﻢ ‪,‬ﻗﺎل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ" ‪:‬وﻗﺎﺗﻠﻮهﻢ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻓﺘﻨﺔ وﻳﻜﻮن اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫ﷲ ‪".‬اﻟﺒﻘﺮة ‪:‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪-3‬أن ﺗﻜﻮن اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﺮهﻮﺑﺔ اﻟﺠﺎﻧﺐ ‪,‬ﻻ ﻳﻨﺎل ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻄﺎﻣﻌﻮن‬ ‫واﻟﺤﺎدﻗﻮن ‪.‬‬ ‫[‪]...‬‬ ‫وﻗﺪ ﻋﺮف اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ أن ﻧﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎهﺪ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻔﻮز ﺑﺮﺿﻮان اﷲ‬ ‫وﺟﻨﺘﻪ ‪,‬ﻓﻄﺒﻘﻮا ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺟﻬﺎدهﻢ ‪,‬وآﺎن ﻗﺼﺪهﻢ اﻟﻔﻮز ﺑﺠﻨﺔ اﷲ ورﺿﻮاﻧﻪ ‪,‬ﻻ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﺎدﻳﺔ [‪(" ]...‬ص ‪.)32.‬‬

‫ص‪:"80‬آﻤﺎ آﺎن ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ دور آﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ ﺑﻴﻞ‬ ‫اﷲ ‪,‬ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻳﺘﺴﺎﺑﻘﻮن إﻟﻰ ﺳﺎﺣﺎت اﻟﻮﻏﻰ ‪,‬ﻳﻄﻠﺒﻮن اﻟﺸﻬﺎدة ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ‬ ‫اﷲ"‪.‬‬

‫‪236‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫עמ '‪: 11‬העיקרון הוא שהקשר בין המאמינים יהיה‬ ‫מבוסס על אחדות וחמלה ‪,‬ולא על פירוד ומחלוקת ‪.‬‬ ‫וכאשר מתגלע סכסוך בין שתי קבוצות של מאמינים ‪,‬על‬ ‫יתר המאמינים לקיים את חובתם ולהשכין שלום ולשפוט‬ ‫ביניהם ביושר ובצדק ‪,‬לא לעשור ולא להטות את הדין‬ ‫לטובת אף צד ‪.‬בכך הם זוכים לרחמיו של אלוהים יתעלה‬ ‫והאחווה והאהבה שוררות בחברה האסלאמית‪".‬‬ ‫עמ '‪: 11‬אני למד מהפסוקים הנכבדים האלה‪:‬‬ ‫‪-..3-... 2- ... 1‬‬ ‫‪ - 4‬חובה על המאמינים להשכין שלום בין יריבים בצדק‬ ‫ולהילחם ברשעים על מנת שישובו ויקיימו את דבר‬ ‫האלוהים‪.‬‬ ‫‪ - 5‬האחווה האסלאמית חזקה יותר מכל הקשרים‬ ‫האחרים‪.‬‬

‫‪p.11: "The origin of the relationship between the believers‬‬ ‫‪is based on communication and compassion, not on‬‬ ‫‪fighting and animosity, and if a conflict happens between‬‬ ‫‪two groups of believers, then the other believers must‬‬ ‫‪undertake the duty of reconciliation between the two, and‬‬ ‫‪maintain that by fearing God Almighty and His oversight,‬‬ ‫‪and they must rule truthfully and justly, and not wrong or‬‬ ‫‪side with one of the two disputants, and that they deserve‬‬ ‫‪the mercy of God Almighty, and brotherhood and love‬‬ ‫‪prevail in Islamic society. p.11‬‬ ‫‪I learned from the holy verses:‬‬ ‫‪1 - ...‬‬ ‫‪2 - ...‬‬ ‫‪3 - ...‬‬ ‫‪4- It is the believers' duty to reconcile between antagonist‬‬ ‫‪believers justly, and to fight the transgressing party until it‬‬ ‫‪returns to God's commands.‬‬ ‫‪5 - Islamic brotherhood is stronger than all other ties.‬‬

‫‪Page 59‬‬

‫ص‪:"11‬ﻓﺎﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ أن ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ‬ ‫واﻟﺘﺮاﺣﻢ ‪,‬ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎزع واﻟﺘﺨﺎﺻﻢ ‪,‬وإذا ﻣﺎ ﺣﺪث ﻧﺰاع ﺑﺴﻦ‬ ‫ﻃﺎﺋﻔﺘﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ‪,‬ﻓﻌﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ أن ﻳﻘﻮﻣﻮا ﺑﻮاﺟﺐ اﻷﺻﻼح‬ ‫ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ‪,‬وأن ﻳﻠﺘﺰﻣﻮا ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺘﻘﻮى اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻣﻼاﻗﺒﻨﺘﻪ ‪,‬ﻓﻴﺤﻜﻤﻮا‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﻖ واﻟﻌﺪل ‪,‬وﻻ ﻳﻈﻠﻤﻮا وﻻ ﻳﻤﻴﻠﻮا ﻷﺣﺪ اﻟﻤﺘﺨﺎﺻﻤﻴﻦ ‪,‬وﺑﺬﻟﻚ‬ ‫ﻳﺴﺘﺤﻘﻮن رﺣﻤﺔ اﻟﻠﺔ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ‪,‬وﺗﺴﻮد اﻷﺧﻮة واﻟﻤﺤﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫اﻷﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬ ‫ص‪:"11‬أﺳﺘﻔﻴﺪ‬ ‫أﺳﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ‪:‬‬ ‫‪- ...1‬‬ ‫‪-...2‬‬ ‫‪-..3‬‬ ‫‪-4‬واﺟﺐ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ اﻷﺻﻼح ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﺨﺎﺻﻤﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪل ‪,‬وﻗﺘﺎل‬ ‫اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺒﺎﻏﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻌﻮد أﻟﻰ أﻣﺮ‬ ‫اﷲ‪.‬‬ ‫‪-5‬اﻷﺧﻮة اﻷﺳﻼﻣﻴﺔ اﻗﻮى ﻣﻦ آﻞ اﻟﺮواﺑﻂ اﻷﺧﺮى"‪.‬‬

‫‪237‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪Islam aims to establish a virtuous human life, and the‬‬ ‫"האסלאם שואף לכונן חיים אנושיים נאצלים ‪.‬הקוראן‬ ‫‪Qur'an was revealed to establish relations between‬‬ ‫הורד במטרה לעורר את האנשים לבסס את היחסים‬ ‫‪people on the basis of justice and charity, to forbid‬‬ ‫ביניהם על עקרונות הצדק והחסד ‪,‬למנוע את העושק ‪,‬‬ ‫‪oppression, corruption, and injustice, and to guarantee‬‬ ‫השחיתות והעוול ‪,‬ולערוב לזכויות האדם ‪.‬שהרי האדם‬ ‫‪mankind its rights, for humankind is honored, God‬‬ ‫מכובד הוא ‪,‬אלוהים כיבד אותו והעדיף אותו מבלי‬ ‫להתחשב במינו ‪,‬צבעו ‪,‬גזעו או דתו ‪,‬ואסור לאף‪-‬אחד‬ ‫‪honored and preferred people whatever their race, color,‬‬ ‫לפגוע בזכויותיו או בכבודו ‪.‬אלוהים אמר" ‪:‬האדרנו את‬ ‫‪ethnicity, or religion, and it is not allowed for anyone to‬‬ ‫כבודם של בני האדם "(סורת "המסע הלילי" ‪,‬פס '‪.)70‬‬ ‫‪infringe on their rights or dignity. God Almighty said: "We‬‬ ‫ההלכה האסלאמית מבססת את היחסים בין בני האדם‬ ‫‪have certainly honored the children of Adam." (17:70).‬‬ ‫על עקרונות הצדק והחסד [‪.]...‬‬ ‫‪Islamic Sharia regulated the relations between people‬‬ ‫הצד מחייב לערוב לזכויותיהם של האנשים ולא לעשוק‬ ‫]‪based on justice and charity [...‬‬ ‫אותן ‪]...[.‬‬ ‫‪Justice requires guarantees people their rights, and not‬‬ ‫הצדק והחסד הם הציר שהלכות האסלאם סובבים סביבו ‪.‬‬ ‫]‪infringing on them with oppression and assault [...‬‬ ‫ההלכות שמסדירות את יחסי המשפחה ‪,‬השכנות ‪,‬‬ ‫‪Justice and charity are the axis around which Islamic‬‬ ‫העבודה ‪,‬יחסיהם של המוסלמים עם זולתם בחברה‬ ‫‪laws revolve, for the provisions which regulate family‬‬ ‫האסלאמית ‪,‬יחסי החברה המוסלמית עם חברות אחרות‬ ‫'‪relations, neighborly and work relations, Muslims‬‬ ‫כולן (כל ההלכות) מבוססות על הגשמת הצדק והחסד "‬ ‫‪relations with non-Muslims in Islamic society, and the‬‬ ‫(עמ '‪. )87‬‬ ‫‪relations between a Muslim society and all other societies‬‬ ‫)‪is based on achieving justice and charity." (p.87‬‬

‫‪Page 60‬‬

‫"ﻳﻬﺪف اﻹﺳﻼم إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ‪,‬ﻓﻘﺪ ﻧﺰل اﻟﻘﺮﺁن‬ ‫ﻟﻴﻘﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﺪل واﻹﺣﺴﺎن ‪,‬وﻟﻴﻤﻨﻊ اﻟﻈﻠﻢ‬ ‫واﻟﻔﺴﺎد واﻟﺒﻐﻲ ‪,‬وﻟﻴﻀﻤﻦ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﺣﻘﻮﻗﻪ ‪,‬ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن ﻣﻜﺮم ‪,‬آﺮﻣﻪ اﷲ‬ ‫وﻓﻀﻠﻪ ﻣﻬﻤﺎ آﺎن ﺟﻨﺴﻪ أو ﻟﻮﻧﻪ أو ﻋﺮﻗﻪ أو دﻳﻨﻪ ‪,‬وﻻ ﻳﺠﻮز ﻷﺣﺪ‬ ‫اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻪ أو آﺮاﻣﺘﻪ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ" ‪:‬وﻟﻘﺪ آﺮﻣﻨﺎ ﺑﻨﻲ ﺁدم ‪".‬‬ ‫اﻹﺳﺮاء ‪:‬‬ ‫‪70‬‬ ‫واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﺪل‬ ‫واﻹﺣﺴﺎن‬ ‫[‪.]...‬‬ ‫واﻟﻌﺪل ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺿﻤﺎن اﻟﺤﻘﻮق ﻷﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ‪,‬وﻋﺪم ﺗﺠﺎوزهﺎ ﺑﺎﻟﻈﻠﻢ‬ ‫واﻻﻋﺘﺪاء ‪.‬‬ ‫[‪]...‬‬ ‫ﻓﺎﻟﻌﺪل واﻹﺣﺴﺎن هﻤﺎ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺬي ﺗﺪور ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳﺮﻳﺔ وﻋﻼﻗﺎت اﻟﺠﻮار واﻟﻌﻤﻞ ‪,‬‬ ‫وﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻐﻴﺮهﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ‪,‬وﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت آﻠﻬﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪل‬ ‫واﻹﺣﺴﺎن "(ص ‪.)87.‬‬

‫‪238‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫"השכנת שלום בין אנשים היא תכונה אנושית נעלה ביותר‬ ‫והיא נובעת מלבבות שוחרי טוב ‪.‬היא מרעיפה טוב על‬ ‫החברה והופכת את האנשים ליחידה מלוכדת ‪,‬לכן‬ ‫אלוהים ציווה עליה והבהיר מהו שכרה בפסוק" ‪:‬על‪-‬פי‬ ‫רוב לא תצמח כל טובה מסוד‪-‬שיחם זולת אם יקראו‬ ‫לתת צדקה או לנהוג בדרך ארץ או להשכין שלום בין‬ ‫הבריות ‪.‬כל העושה זאת בבקשו להפיק רצון מלפני‬ ‫אלוהים ‪,‬ניתן לו שכר כביר "(סורת "הנשים" ‪,‬פס '‪. )114‬‬ ‫(עמ '‪. )10-11‬‬ ‫"אני למד מן הפסוקים הנכבדים‪:‬‬ ‫[‪]...‬‬ ‫‪- 4‬חובה על המאמינים להשכין שלום בין יריבים בצדק‬ ‫ולהילחם ברשעים על מנת שישובו ויקיימו את דבר‬ ‫האלוהים‪.‬‬ ‫[‪(" ]...‬עמ '‪. )11‬‬ ‫"רשימה‪/‬טבלה‬ ‫[‪]...‬‬ ‫שאלה ‪: 5‬הבהר מהי חובתם של המאמינים כאשר שתי‬ ‫קבוצות מביניהם נלחמות זו בזו‪.‬‬ ‫[‪(" ]...‬עמ '‪.)12‬‬ ‫עמ '‪: "65‬הפסוק הנכבד הזה הגביל את תשלום מס‪-‬‬ ‫הצדקה (בערבית ‪:‬זכאת) לשמונה בנקים (=אני מניחה‬ ‫שהכוונה כאן היא לקבוצות אנשים) ‪,‬ואין לתת אותה‬ ‫לאחרים ‪.‬והבנקים הללו הם‪:‬‬ ‫העניים והמסכנים‪:‬‬ ‫הם אלה אשר אין ברשותם רכוש שמאפשר להם חיים‬ ‫של כבוד ‪.‬מי שאין לא רכוש די‪-‬צרכו ‪,‬או שאין לו עבודה‬ ‫שממנה הוא מתפרנס כראוי ‪,‬יינתן לו מהזכאת סכום‬ ‫שיאפשר לו לחיות חיים ראויים ומכובדים‪".‬‬

‫‪Reconciliation between people is one of the highest‬‬ ‫‪human attributes coming from hearts that loves‬‬ ‫‪goodness, and brings goodness for society, and makes‬‬ ‫‪people a linked unit, and so God Almighty ordered it, and‬‬ ‫‪made it among His rewards, when He said: 'No good is‬‬ ‫‪there in much of their private conversation, except for‬‬ ‫‪those who enjoin charity or that which is right or‬‬ ‫‪conciliation between people. And whoever does that‬‬ ‫‪seeking means to the approval of Allah - then We are‬‬ ‫‪going to give him a great reward' (4:114).‬‬ ‫‪I learned from the holy verses:‬‬ ‫]‪[...‬‬ ‫‪4- It is the believers' duty to reconcile between antagonist‬‬ ‫‪believers justly, and to fight the transgressing party until it‬‬ ‫‪returns to God's commands.‬‬ ‫‪p. 11 Correction‬‬ ‫‪[...]Q 5: Describe believers' duty if fighting takes place‬‬ ‫‪between two groups of them.‬‬ ‫‪[...]p.12‬‬

‫‪p.65: "This holy verse restricted paying the alms tax to‬‬ ‫‪eight groups, and it is not allowed to give to others.‬‬ ‫‪These groups are:‬‬ ‫‪The poor and indigent:‬‬ ‫‪They are those who do not have enough money to‬‬ ‫‪provide them with a dignified life. Whoever does not find‬‬ ‫‪enough money for himself, or does not find appropriate‬‬ ‫‪work from which to earn money, is given alms to enrich‬‬ ‫"‪him and provide him with an appropriate, dignified life.‬‬

‫‪Page 61‬‬

‫"واﻹﺻﻼح ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﺻﻔﺔ ﻣﻦ أرﻓﻊ اﻟﺼﻔﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر‬ ‫ﻋﻦ ﻗﻠﻮب أﺣﺒﺖ اﻟﺨﻴﺮ ‪,‬وهﻮ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ‪,‬وﻳﺠﻌﻞ اﻟﻨﺎس‬ ‫وﺣﺪة ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ ‪,‬وﻟﻬﺬا أﻣﺮ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ‪,‬وﺑﻴﻦ ﺛﻮاﺑﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ" ‪:‬ﻻ‬ ‫ﺧﻴﺮ ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻧﺠﻮاﺗﻬﻢ إﻻ ﻣﻦ أﻣﺮ ﺑﺼﺪﻗﺔ أو ﻣﻌﺮوف أو إﺻﻼح‬ ‫ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس وﻣﻦ ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ اﺑﺘﻐﺎء ﻣﺮﺿﺎت اﷲ ﻓﺴﻮف ﻧﺆﺗﻴﻪ أﺟﺮا‬ ‫ﻋﻈﻴﻤﺎ "اﻟﻨﺴﺎء ‪( 114:‬ص ‪-10.‬‬ ‫‪.)11‬‬ ‫"أﺳﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ‪:‬‬ ‫[‪]...‬‬ ‫‪-4‬واﺟﺐ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ اﻹﺻﻼح ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﺨﺎﺻﻤﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪل ‪,‬وﻗﺘﺎل‬ ‫اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺒﺎﻏﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ أﻣﺮ اﷲ‪.‬‬ ‫[‪(" ]...‬ص ‪.‬‬ ‫‪.)11‬‬ ‫"اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ‬ ‫[‪]...‬‬ ‫س ‪:5‬أﺑﻴﻦ واﺟﺐ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ إذا ﺣﺪث ﻗﺘﺎل ﺑﻴﻦ ﻓﺌﺘﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ‪.‬‬ ‫[‪(" ]...‬ص ‪.)12.‬‬

‫‪239‬‬

‫ص‪:"65‬ﻓﻬﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﺣﺼﺮت دﻓﻊ اﻟﺰآﺎة ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف‬ ‫اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ‪,‬وﻻ ﻳﺠﻮز إﻋﻄﺎء ﻏﻴﺮهﺎ ‪.‬وهﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎرف‬ ‫هﻲ‪:‬‬

‫‪240‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮاءواﻟﻤﺴﺎآﻴﻦ‪:‬‬ ‫وهﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺎل ﻣﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ‪,‬ﻓﻤﻦ ﻻ‬ ‫ﻳﺠﺪ اﻟﻤﺎل اﻟﺬي ﻳﻜﻔﻴﻪ ‪,‬أو ﻻ ﻳﺠﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ اﻟﺬي ﻳﺘﻜﺴﺐ ﻣﻨﻪ ‪,‬ﻳﻌﻂ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺰآﺎة ﻣﺎ ﻳﻐﻨﻴﻪ وﻳﻮف ﻟﻪ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ اﻟﻼﺋﻘﺔ"‪.‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪God Almighty said: O you who have believed, let not a‬‬ ‫‪people ridicule [another] people; perhaps they may be‬‬ ‫;‪better than them; nor let women ridicule [other] women‬‬ ‫‪perhaps they may be better than them. And do not insult‬‬ ‫]‪one another and do not call each other by [offensive‬‬ ‫‪nicknames. Wretched is the name of disobedience after‬‬ ‫‪[one's] faith. And whoever does not repent - then it is‬‬ ‫‪those who are the wrongdoers." p.11‬‬

‫"ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪:‬ﻳﺄﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا ﻻ ﻳﺴﺨﺮ ﻗﻮم ﻣﻦ ﻗﻮم ﻋﺴﻰ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا‬ ‫ﺧﻴﺮا ﻣﻨﻬﻢ وﻻ ﻧﺴﺎء ﻣﻦ ﻧﺴﺎء ﻋﺴﻰ أن ﻳﻜﻦ ﺧﻴﺮا ﻣﻨﻬﻦ وﻻ ﺗﻠﻤﺰوا‬ ‫أﻧﻔﺴﻜﻢ وﻻ ﺗﻨﺎﺑﺰوا ﺑﺎﻷﻟﻘﺎب ﺑﺌﺲ اﻻﺳﻢ اﻟﻔﺴﻮق ﺑﻌﺪ اﻹﻳﻤﺎن وﻣﻦ ﻟﻢ‬ ‫ﻳﺘﺐ ﻓﺄوﻟﺌﻚ هﻢ اﻟﻈﺎﻟﻤﻮن "‬ ‫‪.11‬‬ ‫ﻳﺄﻣﺮ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ أن ﻳﺤﺘﺮم آﻞ ﻣﻨﻬﻢ‬ ‫اﻵﺧﺮ ‪,‬وﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻌﺘﻪ وآﺮاﻣﺘﻪ وﺷﻌﻮرﻩ ‪,‬ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻬﺰئ أﺣﺪ ﻣﻦ‬ ‫أﺣﺪ ذآﺮا آﺎن أم أﻧﺜﻰ ‪,‬وﻻ ﻳﺤﻘﺮﻩ ﺑﺎﻟﻘﻮل أو اﻹﺷﺎرة ‪,‬ﻷﻧﻪ رﺑﻤﺎ آﺎن‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻬﺰأ ﺑﻪ ﺧﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻬﺰئ ‪,‬وﻷن اﻟﺴﺨﺮﻳﺔ واﻻﺳﺘﻬﺰاء ﺗﺜﻴﺮ‬ ‫اﻷﺣﻘﺎد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ‪,‬وﺗﻤﺰق رواﺑﻂ اﻷﺧﻮة واﻟﻤﻮدة ﺑﻴﻨﻬﻢ "(ص ‪.‬‬ ‫‪.)14‬‬

‫"האסלאם מצווה לדאוג לקרובי משפחה ‪,‬לקיים יחסי‬ ‫שכנות טובה ‪,‬לשתף עולה למען מטרות טובות ‪,‬לקיים‬ ‫קשרי מסחר הוגנים ‪,‬לגלות סולידריות כלפי פרטים‬ ‫אחרים בחברה ‪.‬האסלאם אוסר על כל צורה של עושק ‪,‬‬ ‫עויינות ‪,‬שחיתות ‪,‬החרמה ‪,‬הפניית עורף ושנאה‪.‬‬ ‫אשר לקשר בין המוסלמים ובין התושבים הלא‪-‬מוסלמים ‪,‬‬ ‫הרי שהאסלאם מכונן אותו על בסיס של סובלנות ‪,‬שוויון ‪,‬‬ ‫הגינות ורחמים ‪( ]...[.‬עמ '‪.)88‬‬

‫‪"Islam commands close family and neighborly relations,‬‬ ‫‪cooperation in doing good, pious treatment, and solidarity‬‬ ‫‪between the members of society, while forbidding all‬‬ ‫‪forms of oppression, aggression, corruption, the‬‬ ‫‪severance of relations, being opposed to each other, and‬‬ ‫‪mutual hatred.‬‬ ‫‪As for the relationship between Muslims and non-Muslim‬‬ ‫‪citizens, Islam establishes this relationship on a firm‬‬ ‫)‪basis of tolerance, justice, piety, and mercy." (p.88‬‬

‫"ﻓﺎﻹﺳﻼم ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺼﻠﺔ اﻟﺮﺣﻢ وﺣﺴﻦ اﻟﺠﻮار ‪,‬واﻟﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻴﺮ ‪,‬‬ ‫وﺑﺮ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ‪,‬واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺑﻴﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪,‬وﻳﺤﺮم آﻞ ﺻﻮر اﻟﻈﻠﻢ‬ ‫واﻟﻌﺪوان واﻹﻓﺴﺎد واﻟﺘﻘﺎﻃﻊ واﻟﺘﺪاﺑﺮ واﻟﺘﺒﺎﻏﺾ [‪. ]...‬‬

‫עמ '‪: "15‬כמו כן ‪,‬הפסוק הנכבד אוסר על ריגול ‪,‬מעקב‬ ‫אחר מבושי המוסלמים וחקר מעשיהם הנסתרים ‪,‬‬ ‫התערבות בפרטיותו של אדם וניסיון להתוודע לענייניו‬ ‫ללא הסכמתו שהרי לאנשים יש חירויות וכבוד שאסור‬ ‫לרמוס‪".‬‬

‫‪p.15: "Then the holy verse forbids spying, following the‬‬ ‫‪news of sins by Muslims, looking for actions which they‬‬ ‫‪have concealed, intervening in people's private affairs,‬‬ ‫‪and trying to know their news without them wanting you‬‬ ‫‪to, so people have their freedom and dignity which cannot‬‬ ‫"‪be violated.‬‬

‫"אלוהים אמר" ‪:‬הוי המאמינים ‪,‬אל יבוזו אנשים לזולתם ‪,‬‬ ‫שמא טובים הם מהם ‪,‬והנשים על יבוזו לזולתן ‪,‬שמא‬ ‫טובות הן מהן ‪.‬אל תדברו סרה זה בזה ‪,‬ואל תחרפו זה‬ ‫את זה בכינויים ‪.‬רע מכל לקרוא מופקר לאדם מאמין ‪.‬‬ ‫אשר לאט יחזרו בתשובה הם בני עוולה "(סורת‬ ‫"החדרים" ‪,‬פס '‪. )11‬בפסוק זה אלוהים יתעלה מצווה על‬ ‫המאמינים לכבד את האחר ולשמור על שמו הטוב ‪,‬כבודו‬ ‫ורגשותיו ‪,‬אדם לא ילעג לאדם אחר ‪,‬בין אם הוא זכר או‬ ‫נקבה ‪,‬ולא יבזה אותו באמצעות אמירה או רמיזה ‪,‬משום‬ ‫שיתכן שהמבוזה טוב יותר מן המבזה ‪,‬ומשום שהבוז‬ ‫והלעג זורים טינה בין המוסלמים וקורעים לגזרים את‬ ‫קשרי האחווה והחיבה ביניהם ‪(".‬עמ '‪.)14‬‬

‫‪"God Almighty ordered the believers in this holy verse to‬‬ ‫‪respect one another and preserve their reputation,‬‬ ‫‪dignity, and feeling, so no one should mock anyone else,‬‬ ‫‪male or female, or demean them by words or gesture,‬‬ ‫‪because the person being mocked could be better than‬‬ ‫‪the mocker, and because sarcasm and mockery incite‬‬ ‫‪hatred between Muslims and tear apart the bonds of‬‬ ‫)‪brotherhood and friendliness between them." (p.14‬‬

‫‪Page 62‬‬

‫‪241‬‬

‫‪242‬‬

‫أﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﺑﻴﻦ ﻏﻴﺮهﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ‬ ‫ﻓﻴﻘﻴﻤﻬﺎ اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ أﺳﺲ وﻃﻴﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺒﺮ‬ ‫واﻟﺮﺣﻤﺔ ‪(" ]...[.‬ص ‪.)88.‬‬

‫ص‪:"15‬ﺗﻢ ﺗﻨﻬﻲ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺴﺲ ‪,‬وﺗﺘﺒﻊ ﻋﻮرات‬ ‫اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ‪,‬واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻤﻞ اﺳﺘﺘﺮ ﻣﻦ اﻣﻮرهﻢ ‪,‬واﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت‬ ‫اﻟﻨﺎس ‪,‬وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺧﺒﺎرهﻢ دون رﺿﺎهﻢ ‪,‬ﻓﺈن ﻟﻠﻨﺎس ﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ‬ ‫وآﺮاﻣﺘﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﻨﺘﻬﻚ"‪.‬‬

‫‪243‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫עמ '‪: "87‬האסלאם שואף לכונן חיים אנושיים נאצלים ‪.‬‬ ‫הקוראן הורד במטרה לעורר את האנשים לבסס את‬ ‫היחסים ביניהם על עקרונות הצדק והחסד ‪,‬למנוע את‬ ‫העושק ‪,‬השחיתות והעוול ‪,‬ולערוב לזכויות האדם ‪.‬שהרי‬ ‫האדם מכובד הוא ‪,‬אלוהים כיבד אותו והעדיף אותו מבלי‬ ‫להתחשב במינו ‪,‬צבעו ‪,‬גזעו או דתו ‪,‬ואסור לאף‪-‬אחד‬ ‫לפגוע בזכויותיו או בכבודו ‪.‬אלוהים אמר" ‪:‬רוממנו את‬ ‫כבודם של בני האדם "(סורת "המסע הלילי" ‪,‬פס '‪. )70‬‬ ‫עמ '‪: "87‬הצד מחייב לערוב לזכויותיהם של האנשים ולא‬ ‫לעשוק אותן‪".‬‬ ‫‪As for charity, it requires more than justice, since its meaning is‬‬ ‫אשר לחסד ‪,‬הרי שהוא מחייב יותר מצדק ‪,‬הואיל‬ ‫‪broader to include pious treatment, forgiveness, meekness,‬‬ ‫‪giving, amnesty, pardoning wrongs, patience when hurt, and‬‬ ‫ומשמעותו רחבה והיא כוללת הגינות ‪,‬סובלנות ‪,‬צניעות ‪,‬‬ ‫‪doing not just what is obligatory but what is recommended.‬‬ ‫נדיבות ‪,‬סלחנות ‪,‬מחילה על רעה ‪,‬יכולת עמידה נוכח‬ ‫פגעים ‪,‬וקיום מתמיד של מצוות רשות‪.‬‬ ‫‪Justice and charity are the axis around which Islamic laws‬‬ ‫הצדק והטוב הם הציר שסביבו‬ ‫‪revolve, for the provisions which regulate family relations,‬‬ ‫הצדק והחסד הם הציר שהלכות האסלאם סובבים סביבו ‪.‬‬ ‫‪neighborly and work relations, Muslims' relations with non‬‬‫ההלכות שמסדירות את יחסי המשפחה ‪,‬השכנות ‪,‬‬ ‫‪Muslims in Islamic society, and the relations between a Muslim‬‬ ‫העבודה ‪,‬יחסיהם של המוסלמים עם זולתם בחברה‬ ‫‪society and all other societies is based on achieving justice and‬‬ ‫האסלאמית ‪,‬יחסי החברה המוסלמית עם חברות אחרות‬ ‫"‪charity.‬‬ ‫כולן (כל ההלכות) מבוססות על הגשמת הצדק והחסד‪".‬‬ ‫‪"Even during wars, Islam forbids killing men, women, and‬‬ ‫עמ '‪: "89‬אפילו במצב של מלחמה ‪,‬האסלאם אוסר להרוג‬ ‫‪children, and guarantees the injured medication, while‬‬ ‫ילדים ‪,‬זקנים ונשים ומבטיח את זכותו של הפצוע לקבל‬ ‫‪prisoners have the right to good treatment. Islam also forbids‬‬ ‫סיוע ואת זכותו של השבוי לזכות ביחס טוב ‪.‬כמו כן הוא‬ ‫‪disfiguring those slain, and cutting down trees or destroying‬‬ ‫אוסר על התעללות בגופות ההרוגים ‪,‬על עקירת עצים ועל‬ ‫‪agriculture and livestock. God Almighty said: "Fight in the way‬‬ ‫השחתת החי והצומח‪..." ,‬‬ ‫‪of God those who fight you, and do not transgress, God does‬‬ ‫של‬ ‫בשחרורם‬ ‫נעוץ‬ ‫האסלאם‬ ‫עמ '‪: "89‬המסר של‬ ‫)‪not love transgressors." (2:190‬‬ ‫האנשים מכל צורה של עושק שעושקים אותם העריצים‬ ‫המשעבדים ‪,‬על מנת להבטיח את חופש האמונה ועבודת‬ ‫‪The message of Islam is based on liberating people from all‬‬ ‫האלוהים ‪,‬ועל מנת להוציא אותם מפולחן האנשים לפולחן‬ ‫‪types of oppression which dictatorial tyrants practice, to‬‬ ‫‪guarantee for them freedom of belief and worship, and to move‬‬ ‫אלוהים ‪,‬ריבון האנשים‪".‬‬ ‫‪Islam aims to establish a virtuous human life, and the Qur'an‬‬ ‫‪was revealed to establish relations between people on the‬‬ ‫‪basis of justice and charity, to forbid oppression, corruption,‬‬ ‫‪and injustice, and to guarantee mankind its rights, for‬‬ ‫‪humankind is honored, God honored and preferred people‬‬ ‫‪whatever their race, color, ethnicity, or religion, and it is not‬‬ ‫‪allowed for anyone to infringe on their rights or dignity. God‬‬ ‫"‪Almighty said: "We have honored the children of Adam.‬‬ ‫‪(17:70).‬‬

‫ص‪:"87‬ﻳﻬﺪف ال‪H‬ﺳﻼم إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﻴﺎة اﻷﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ‪,‬ﻓﻘﺪ ﻧﺰل اﻟﻘﺮﺁن ‪244‬‬

‫ﻟﻴﻘﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﻌﺪل واﻷﺣﺴﺎن وﻟﻴﻤﻨﻊ اﻟﻈﻠﻢ واﻟﻔﺴﺎد‬ ‫واﻟﺒﻐﻲ ‪,‬وﻟﻴﻀﻤﻦ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﺣﻘﻮﻗﺔ ‪,‬ﻓﺎﻷﻧﺴﺎن ﻣﻜﺮم ‪,‬آﺮﻣﻪ اﷲ وﻓﻀﻠﻪ ﻣﻬﻤﺎ‬ ‫آﺎن ﺟﻨﺴﻪ أو ﻟﻮﻧﻪ أو ﻋﺮﻗﻪ أو دﻳﻨﻴﻪ ‪,‬وﻻ ﻳﺠﻮز ﻷﺣﺪ اﻷﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻪ او‬ ‫آﺮاﻣﺘﻪ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ"‪:‬وﻟﻘﺪ آﺮﻣﻨﺎ ﺑﻨﻲ ﺁدم ‪".‬اﻷﺳﺮاء‬ ‫‪".70‬‬ ‫ص‪:"87‬واﻟﻌﺪل ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺿﻤﺎن اﻟﺤﻘﻮق ﻷﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ‪,‬وﻋﺪم ﺗﺠﺎوزهﺎ ﺑﺎﻟﻈﻠﻢ‬ ‫واﻷﻋﺘﺪاء‪.‬‬ ‫و‘ﻣﺎ اﻷﺣﺴﺎن ﻓﻴﻘﺘﻀﻲ ﻣﺎ هﻮ أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺪل ‪,‬أذ ﻳﺘﺴﻊ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻟﺒﺮ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ‪,‬واﻟﺴﻤﺎﺣﺔ واﻟﺬل واﻟﻌﻄﺎء ‪,‬واﻟﻌﻔﻮ واﻟﺼﻔﺢ ﻋﻦ اﻹﺳﺎءة ‪,‬واﻟﺼﺒﺮ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷذى ‪,‬وﺗﺠﺎوز اﻟﻮاﺟﺐ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺤﺐ‬ ‫واﻟﻤﻨﺪوب‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻟﻌﺪل واﻟﺤﺴﺎن هﻤﺎ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺬي ﺗﺪور ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺷﺮاﺋﻊ اﻻﺳﻼم ‪.‬ﻓﺎﻷﺣﻜﺎم‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﺮﻳﺔ وﻋﻼﻗﺎت اﻟﺠﻮار واﻟﻌﻤﻞ ‪,‬وﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ‬ ‫ﺑﻐﻴﺮهﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻼﻣﻲ ‪,‬وﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت آﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪل‬ ‫واﻷﺣﺴﺎن"‪.‬‬

‫ص‪:"89‬وﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺮب ﻓﺈن اﻹﺳﻼم ﻳﺤﺮم ﻗﺘﻞ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺸﻴﺦ‬ ‫واﻟﻨﺴﺎء ‪,‬وﻳﻀﻤﻦ ﻟﻠﺠﺮﻳﺢ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺪاواة ‪,‬وﻟﻼﺳﻴﺮ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫اﻟﺤﺴﻨﺔ ‪.‬آﻤﺎ ﻳﺤﺮم اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﺘﻠﻰ ‪,‬وﻻ ﻳﺠﻴﺰ ﻗﻄﻊ اﻟﺸﺠﺮ ‪,‬أو إﺗﻼف اﻟﺰرع أو‬ ‫اﻟﻀﺮع ‪,‬‬ ‫‪...".‬‬ ‫ص‪:"89‬ﻓﺮﺳﺎﻟﺔ اﻻﺳﻼم ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ آﻞ ﺻﻮر اﻟﻄﻠﻢ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻄﻐﺎة اﻟﻤﺴﺘﺒﺪون ‪,‬ﻟﻴﻀﻤﻦ ﻟﻬﻢ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪةواﻟﻌﺒﺎدة ‪,‬وﻟﻴﺨﺮﺟﻬﻢ ﻣﻦ‬ ‫ﻋﺒﺎدة اﻟﻌﺒﺎد إﻟﻼ ﻋﺒﺎدة رب اﻟﻌﺒﺎد"‪.‬‬

‫‪them from worshipping worshippers to worshipping the Lord of‬‬

‫עמ '‪: "66‬למען אלוהים ‪:‬והכוונה בכך היא לג'יהאד ‪,‬‬ ‫והג'יהאד יכול להיות צבאי או תעמולתי ‪,‬ויש לשלם‬ ‫ללוחמי הג'יהאד מכספי מס‪-‬הצדקה (בערבית ‪:‬זכאת)‬ ‫ולקנות באמצעותו את הנשק הדרוש ללחימה ‪,‬כשם שיש‬ ‫לממן מכספי הזכאת את התעמולה האסלאמית ‪,‬את‬ ‫הפעולה למען הפצת האסלאם ‪,‬את הכשרת התועמלנים‬ ‫ואת המוסדות העוסקים בכך‪".‬‬

‫‪p.66: "In the way of God: jihad is meant by that, and jihad‬‬ ‫‪can be military or Islamic missionary work, and alms tax‬‬ ‫‪money is paid to the mujahideen, to buy money and‬‬ ‫‪fighting equipment, to work to spread Islam, prepare‬‬ ‫‪missionaries, and to fund the institutions which undertake‬‬ ‫"‪that.‬‬

‫‪Page 63‬‬

‫ص‪:"66‬ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ‪:‬واﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺠﻬﺎد ‪,‬واﻟﺠﻬﺎد ﻗﺪ ﻳﻜﻮن‬ ‫ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ "أو دﻋﻮﻳﺎ" ‪,‬ﻓﻴﺪﻓﻊ ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﺰآﺎة ﻟﻠﻤﺠﺎهﺪﻳﻦ ‪,‬وﻓﻲ ﺷﺮاء‬ ‫اﻟﺴﻼح وﻟﻮازم اﻟﻘﺘﺎل ‪,‬آﻤﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﺰآﺎة ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮة‬ ‫اﻷﺳﻼﻣﻴﺔ ‪,‬واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ اﻷﺳﻼم ‪,‬وإﻋﺪاد اﻟﺪﻋﺎة ‪,‬وﺗﻤﻮﻳﻞ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺬﻟﻚ"‪.‬‬

‫‪245‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫"אלוהים אמר" ‪:‬המאמינים אחים הם ‪,‬על כן פייסו בין‬ ‫אחיכם והיו יראים את אלוהים ‪,‬למען תרוחמו "(סורת‬ ‫"החדרים" ‪,‬פס '‪.)10‬‬ ‫הפסוק הנכבד קבע עיקרון עצום באסלאם והוא האחווה‬ ‫אשר מלכדת את המאמינים ‪.‬העיקרון הוא שהקשר בין‬ ‫המאמינים יהיה מבוסס על אחדות וחמלה ולא על פירוד‬ ‫ומחלוקת ‪.‬וכאשר מתגלע סכסוך בין שתי קבוצות של‬ ‫מאמינים ‪,‬על יתר המאמינים לקיים את חובתם ולהשכין‬ ‫שלום ולשפוט ביניהם ביושר ובצדק ‪,‬לא לעשור ולא‬ ‫להטות את הדין לטובת אף צד ‪.‬בכך הם זוכים לרחמיו‬ ‫של אלוהים יתעלה והאחווה והאהבה שוררות בחברה‬ ‫האסאלמית "(עמ '‪.)11‬‬ ‫"אני למד מהפסוקים הנכבדים האלה ‪:‬‬ ‫[‪]...‬‬ ‫‪ - 5‬האחווה האסלאמית חזקה יותר מכל הקשרים‬ ‫האחרים ‪(.‬עמ '‪)11‬‬ ‫"רשימה‪/‬טבלה‬ ‫[‪]...‬‬ ‫שאלה ‪: 4‬אלוהים אמר" ‪:‬המאמינים אחים הם ‪,‬על כן‬ ‫פייסו בין אחיכם והיו יראים את אלוהים ‪,‬למען תרוחמו "‬ ‫(סורת "החדרים" ‪,‬פס '‪.)10‬‬ ‫אני למד מהפסוק הנכבד הזה על‪:‬‬ ‫א ‪.‬חובה שמוטלת על המאמינים‪.‬‬ ‫ב ‪.‬גמולם של היראים ‪.‬‬ ‫[‪(" ]...‬עמ '‪.)12‬‬

‫‪God Almighty said: ‘The believers are but brothers, so‬‬ ‫‪make settlement between your brothers. And fear Allah‬‬ ‫‪that you may receive mercy’ (49:10).‬‬ ‫‪The holy verse then establishes a great principle of Islam,‬‬ ‫‪which is the brotherhood that brings believers together.‬‬ ‫‪The origin of the relationship between the believers is‬‬ ‫‪based on communication and compassion, not on‬‬ ‫‪fighting and animosity, and if a conflict happens between‬‬ ‫‪two groups of believers, then the other believers must‬‬ ‫‪undertake the duty of reconciliation between the two, and‬‬ ‫‪maintain that by fearing God Almighty and His oversight,‬‬ ‫‪and they must rule truthfully and justly, and not wrong or‬‬ ‫‪side with one of the two disputants, and that they deserve‬‬ ‫‪the mercy of God Almighty, and brotherhood and love‬‬ ‫‪prevail in Islamic society. p.11‬‬ ‫‪I learned from the holy verses:‬‬ ‫]‪[...‬‬ ‫‪5 Islamic brotherhood is stronger than all other ties. p.11‬‬ ‫‪Correction‬‬ ‫]‪[...‬‬ ‫‪Q. 4: God Almighty said: ‘The believers are but brothers,‬‬ ‫‪so make settlement between your brothers. And fear‬‬ ‫‪Allah that you may receive mercy’ (49:10).‬‬ ‫‪From this noble verse, derive the following:‬‬ ‫‪a) One of the believers’ duties.‬‬ ‫‪b) The reward for those who are God-fearing. p.12‬‬

‫"ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ" ‪:‬إﻧﻤﺎ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن إﺧﻮة ﻓﺄﺻﻠﺤﻮا ﺑﻴﻦ أﺧﻮﻳﻜﻢ واﺗﻘﻮا اﷲ‬ ‫ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﺮﺣﻤﻮن "‬ ‫‪.10‬‬ ‫ﺛﻢ ﺗﻘﺮر اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻣﺒﺪأ ﻋﻈﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ اﻹﺳﻼم ‪,‬وهﻮ اﻷﺧﻮة‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ‪.‬ﻓﺎﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ أن ﺗﻘﻮم‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﺮاﺣﻢ ‪,‬ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎزع واﻟﺘﺨﺎﺻﻢ ‪,‬وإذا ﻣﺎ ﺣﺪث‬ ‫ﻧﺰاع ﺑﻴﻦ ﻃﺎﺋﻔﺘﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ‪,‬ﻓﻌﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ أن ﻳﻘﻮﻣﻮا‬ ‫ﺑﻮاﺟﺐ اﻹﺻﻼح ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ‪,‬وأن ﻳﻠﺘﺰﻣﻮا ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺘﻘﻮى اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ‬ ‫وﻣﺮاﻗﺒﺘﻪ ‪,‬ﻓﻴﺤﻜﻤﻮا ﺑﺎﻟﺤﻖ واﻟﻌﺪل ‪,‬وﻻ ﻳﻈﻠﻤﻮا وﻻ ﻳﻤﻴﻠﻮا ﻷﺣﺪ‬ ‫اﻟﻤﺘﺨﺎﺻﻤﻴﻦ ‪,‬وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮن رﺣﻤﺔ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ‪,‬وﺗﺴﻮد اﻷﺧﻮة‬ ‫واﻟﻤﺤﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ "(ص ‪.‬‬ ‫‪.)11‬‬ ‫"أﺳﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ‪:‬‬ ‫[‪]...‬‬ ‫‪-5‬اﻷﺧﻮة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أﻗﻮى ﻣﻦ آﻞ اﻟﺮواﺑﻂ اﻷﺧﺮى "(ص ‪.‬‬ ‫‪.)11‬‬ ‫"اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ‬ ‫[‪]...‬‬ ‫س ‪: 4‬ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ" ‪:‬إﻧﻤﺎ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن إﺧﻮة ﻓﺄﺻﻠﺤﻮا ﺑﻴﻦ أﺧﻮﻳﻜﻢ واﺗﻘﻮا‬ ‫اﷲ ﻟﻌﻜﻢ ﺗﺮﺣﻤﻮن "‬ ‫‪.10‬‬ ‫أﺳﺘﺨﺮج ﻣﻦ هﺬﻩ اﻵﻳﺔ‬ ‫اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ‪:‬‬ ‫أ‪-‬واﺟﺒﺎ ﻣﻦ واﺟﺒﺎت‬ ‫اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ‪.‬‬ ‫ب‪-‬ﺟﺰاء ﻣﻦ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮى‪.‬‬ ‫[‪(" ]...‬ص ‪.)12.‬‬

‫‪Page 64‬‬

‫‪246‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫"הפסוק הנכבד מבהיר שאלוהים ישתבח ברא את‬ ‫האנשים כעמים ושבטים שונים על מנת שיתוודעו זה‬ ‫לזה ‪,‬יפגשו וישתפו פעולה ‪,‬ולא על מנת שיתנשאו אחד‬ ‫על השני ‪,‬יעשקו את השני ויתפארו במינם או בצבעם ‪,‬‬ ‫שהרי הם נבאו מיסוד אחד וכולם בני אדם ואדם נוצר‬ ‫מעפר‪.‬‬ ‫עדיפותו של אדם אחד על פני אדם אחר אצל אלוהים‬ ‫אינה נעוצה בצבע ‪,‬מין ‪,‬מוצא או כיוב ‪',‬אלא ביראת‬ ‫שמים ‪.‬אלוהים אמר" ‪:‬הנכבד שבכם הוא הירא שבכם‬ ‫כמו כן ‪,‬פסוק זה מבהיר שהאסלאם הצהיר על שוויון בין‬ ‫בני האדם ‪,‬ונלחם בקנאות למין או לצבע [‪.]...‬‬ ‫הפסוק מבהיר שעדיפותם של אנשים על פני אחרים‬ ‫נעוצה ביראת שמיים ובמעשים טובים ‪,‬ולא על בסיס של‬ ‫רכוש ‪,‬ייחוס ‪,‬צבע ומין ‪,‬שהרי האדם הנכבד ביותר אצל‬ ‫אלוהים הוא ירא השמיים ביותר "(עמ '‪.)16‬‬ ‫"פעילות‪:‬‬ ‫האסלאם נלחם באפליה גזעית ‪.‬דבר זה מובהר בפסוק‬ ‫הנכבד (עמ '‪.)16‬‬

‫‪"The holy verse says that God created people into‬‬ ‫‪different peoples and tribes that they may know one‬‬ ‫‪another, not that they might try to be superior to one‬‬ ‫‪another and oppress one another, or for one to be overly‬‬ ‫‪proud of his race or color, since they were created from‬‬ ‫‪the same origin, and all of them are from Adam, and‬‬ ‫‪Adam is from dust.‬‬ ‫‪People are not prefered by God by color, race, or‬‬ ‫‪anything else, but rather they are prefered for their piety,‬‬ ‫‪and the most noble people in the sight of God are the‬‬ ‫)‪most righteous of them." (p.16‬‬ ‫‪"Activity:‬‬ ‫‪Islam fights racial and ethnic discrimination, explain that‬‬ ‫‪through the holy verse" (p. 16).‬‬

‫‪Page 65‬‬

‫"ﺗﺒﻴﻦ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ أن اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺧﻠﻖ اﻟﻨﺎس ﺷﻌﻮﺑﺎ وﻗﺒﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ‪,‬‬ ‫ﻟﻴﺘﻌﺎرﻓﻮا وﻳﻠﺘﻘﻮا وﻳﺘﻌﺎوﻧﻮا ‪,‬ﻻ ﻟﻴﺘﻌﺎﻟﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ‪,‬وﻳﻈﻠﻢ‬ ‫ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ ‪,‬أو ﻳﺘﻔﺎﺧﺮوا أﺣﺪ ﺑﺠﻨﺴﻪ أو ﻟﻮﻧﻪ ‪,‬ﻓﻬﻢ ﺧﻠﻘﻮا ﻣﻦ أﺻﻞ‬ ‫واﺣﺪ ‪,‬وآﻠﻬﻢ ﻵدم ‪,‬وﺁدم ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺮاب‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻟﻨﺎس ﻻ ﻳﺘﻔﺎﺿﻠﻮن ﻋﻨﺪ اﷲ ﺑﺎﻟﻠﻮن أو اﻟﺠﻨﺲ أو اﻟﻮﻃﻦ أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ‪,‬‬ ‫وإﻧﻤﺎ ﻳﺘﻔﺎﺿﻠﻮن ﺑﺎﻟﺘﻘﻮى ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ" ‪:‬إن آﺮﻣﻜﻢ ﻋﻨﺪ اﷲ‬ ‫أﺗﻘﺎآﻢ‪".‬‬ ‫آﻤﺎ ﺗﺒﻴﻦ هﺬﻩ اﻵﻳﺔ أن اﻹﺳﻼم أﻋﻠﻦ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺸﺮ ‪,‬وﺣﺎرب‬ ‫اﻟﺘﻌﺼﺐ ﻟﻠﺠﻨﺲ أو اﻟﻠﻮن‬ ‫[‪.]...‬‬ ‫وﺑﻴﻨﺖ اﻵﻳﺔ أن اﻟﻨﺎس إﻧﻤﺎ ﻳﺘﻔﺎﺿﻠﻮن ﺑﺘﻘﻮى اﷲ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ ‪,‬ﻻ‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺎل أو اﻟﻨﺴﺐ أو اﻟﻠﻮن أو اﻟﺠﻨﺲ ‪,‬وأآﺮم اﻟﻨﺎس ﻋﻨﺪ اﷲ‬ ‫أﺗﻘﺎهﻢ "(ص ‪.‬‬ ‫‪.)16‬‬ ‫"ﻧﺸﺎط ‪:‬‬ ‫ﻳﺤﺎرب اﻹﺳﻼم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي واﻟﻌﺮﻗﻲ ‪,‬أوﺿﺦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ "(ص ‪.)16.‬‬

‫‪247‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫עמ '‪: "89‬אשר לקשר בין המוסלמים ובין התושבים הלא‪-‬‬ ‫מוסלמים ‪,‬הרי שהאסלאם מכונן אותו על בסיס של‬ ‫סובלנות ‪,‬שוויון ‪,‬הגינות ורחמים"‪...‬‬ ‫עמ '‪: "89‬אשר לקשר בין החברה האסלאמית ובין‬ ‫החברות האחרות ‪,‬הרי שהוא מבוסס על כיבוד הסכמים‬ ‫שנחתמים עמם ‪,‬על שיח ‪,‬תועלת הדדית ושיתוף פעולה‬ ‫למען מטרות טובות ‪.‬שליח אלוהים (עליו התפילה‬ ‫והשלום) שלח משלחות אל מלכי ומנהיגי המדינות‬ ‫השכנות ‪,‬וקרא להם אל האסלאם ;המוסלמים הראשונים‬ ‫היגרו אל חבש בבורחם מפני התעמרותם של בני שבט‬ ‫קורייש ;המוסלמים החליפו שגרירים עם הביזנטים‬ ‫וביקשו מהם בעלי מלאכה מומחים ‪,‬על מנת שיסייעו להם‬ ‫בבניית מסגדיהם ;הח'ליפה העבאסי הארון אל‪-‬רשיד‬ ‫שלח אל קרל הגדול מלך הפרנקים מספר מתנות ‪,‬ובהן‬ ‫שעון מדוייק להפליא ;אשר לצלאח א‪-‬דין אל‪-‬איובי ‪,‬הרי‬ ‫שהוא שלח את רופאו על מנת שירפא את ריצ'רד לב‪-‬‬ ‫הארי מלך אנגליה ‪.‬והמוסלמים הוקירו את המלומדים‬ ‫הקדומים וכתבו עליהם בכבוד רב ‪,‬וקיבלו באוניברסיטאות‬ ‫שלהם את נתיני המדינות האחרות בסבר פנים יפות ‪.‬‬ ‫והקוראן מצהיר שהאנושות נבראה מנפש אחת"‪...‬‬

‫‪p.89: "As for the relationship between Muslims and non‬‬‫‪Muslim citizens, Islam establishes this relationship on a‬‬ ‫"‪firm basis of tolerance, justice, piety, and mercy.‬‬ ‫‪p.89: "As for the relationship of Islamic society with other‬‬ ‫‪societies, it is based on respect for covenants signed with‬‬ ‫‪them and on dialogue, reciprocal benefits, and‬‬ ‫‪cooperation in goodness. The Messenger of God (peace‬‬ ‫‪be upon him) sent delegations to the kings and leaders of‬‬ ‫‪the surrounding countries, inviting them to Islam, the first‬‬ ‫‪Muslims migrated to Ethiopia fleeing the oppression of‬‬ ‫‪the Quraysh, and Muslims exchanged ambassadors with‬‬ ‫‪Rome and asked for skilled craftsmen from it for help‬‬ ‫‪building their mosques. The Abbasid Caliph Haroun‬‬ ‫‪Rashid sent some gifts to Charlemagne, king of the‬‬ ‫‪Franks, including a astonishingly manufactured watch.‬‬ ‫‪Saladdin sent his doctor to treat Richard Lionheart, the‬‬ ‫‪king of England, and the Muslims appreciated the‬‬ ‫‪scholars of earlier ages, and wrote about them with great‬‬ ‫‪respect. They welcomed the subjects of other countries‬‬ ‫‪in their universities, and received them hospitably, for the‬‬ ‫‪Qur'an states that humankind was created from a single‬‬ ‫"‪soul...‬‬

‫‪Page 66‬‬

‫ص‪:"89‬أﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﺑﻴﻦ ﻏﻴﺮهﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻏﻴﺮ‬ ‫اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻴﻘﻴﻤﻬﺎ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ اﺳﺲ وﻃﻴﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺒﺮ‬ ‫واﻟﺮﺣﻤﺔ"‪...‬‬

‫ص‪:"89‬أﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﺳﻼﻣﻲ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻷﺧﺮى ‪,‬ﻓﺈﻧﻬﺎ‬ ‫ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام اﻟﻌﻬﻮد اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻣﻌﻬﻢ ‪,‬وﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮار ‪,‬وﺗﺒﺎدل‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ‪,‬واﻟﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻴﺮ ‪,‬ﻓﻘﺪ ارﺳﻞ رﺳﻮل اﷲ(ﺻﻠﻌﻢ) اﻟﺒﻌﻮث‬ ‫إﻟﻰ ﻣﻠﻮك وﻗﺎدة اﻟﺪول اﻟﻤﺠﺎورة ‪,‬وﻳﺪﻋﻮهﻢ إﻟﻰ اﻷﺳﻼم ‪,‬وهﺎﺟﺮ‬ ‫اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن اﻷواﺋﻞ إﻟﻰ اﻟﺤﺒﺸﺔ ﻓﺎرﻳﻦ ﻣﻦ اﺿﻄﻬﺎد ﻗﺮﻳﺶ ‪,‬وﺗﺒﺎدل‬ ‫اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن اﻟﺴﻔﺮاء ﻣﻊ اﻟﺮوم ‪,‬وﻃﻠﺒﻮا ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺼﻨﺎع اﻟﻤﻬﺮة ‪,‬‬ ‫ﻟﻴﺴﺘﺨﺪﻣﻮهﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﺴﺎﺟﺪهﻢ ‪,‬وأرﺳﻞ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ هﺎرون‬ ‫اﻟﺮﺷﻴﺪ إﻟﻰ ﺷﺎرﻟﻤﺎن ﻣﻠﻚ اﻟﻔﺮﻧﺠﺔ ‪,‬ﺑﻌﺾ اﻟﻬﺪاﻳﺎ وﻣﻨﻬﺎ ﺳﺎﻋﺔ دﻗﺎﻗﺔ‬ ‫ﻋﺠﻴﺒﺔ اﻟﺼﺒﻌﺔ ‪,‬اﻣﺎ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻻﻳﻮﺑﻲ ‪,‬ﻓﻘﺪ ﻟﻌﺚ ﻃﺒﻴﺒﻪ ﻟﻴﺪاوي‬ ‫رﻳﺘﺸﺎرد ﻗﻠﺐ اﻷﺳﺪ ﻣﻠﻚ اﺟﻠﺘﺮا ‪,‬وﻗﺪر اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪,‬‬ ‫وآﺘﺒﻮا ﻋﻨﻬﻢ ﺑﺎﺣﺘﺮام ﺷﺪﻳﺪ ‪,‬واﺳﺘﻘﺒﻠﻮا ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻬﻢ رﻋﺎﻳﺎ اﻟﺪول‬ ‫اﻷﺧﺮى ‪,‬واﺣﺴﻨﻮا وﻓﺎداﺗﻬﻢ ‪,‬ﻓﺎﻟﻘﺮان ﻳﺼﺮح ان اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻦ‬ ‫ﻧﻔﺲ واﺣﺪة"‪....‬‬

‫‪248‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫"אפילו במצב של מלחמה ‪,‬האסלאם אוסר להרוג ילדים ‪,‬‬ ‫זקנים ונשים ומבטיח את זכותו של הפצוע לקבל סיוע‬ ‫ואת זכותו של השבוי לזכות ביחס טוב ‪.‬כמו כן הוא אוסר‬ ‫על התעללות בגופות ההרוגים ‪,‬על עקירת עצים ועל‬ ‫השחתת החי והצומח ‪.‬ישתבח אמר" ‪:‬הילחמו למען‬ ‫אלוהים באלה אשר יילחמו בכם ‪,‬ואל תשלחו יד ‪.‬אלוהים‬ ‫אינו אוהב את השולחים יד "(סורת "הפרה" ‪,‬פס '‪.)190‬‬ ‫ובפקודתו של אבו בכר (הח'ליף הראשון) ‪,‬ירצה אותו‬ ‫אלוהים ‪,‬לאוסמה ‪,‬כאשר שלח אותו סוריה" ‪:‬אל תבגדו ‪,‬‬ ‫אל תנצלו ‪,‬אל תנהגו בקשיחות ‪,‬אל תתעללו בגופות ‪,‬אל‬ ‫תהרגו ילדים קטנים ‪,‬זקנים ונשים ‪,‬אל תעקרו עצי‪-‬פרי ‪,‬‬ ‫אל תשחטו כבשים ‪,‬פרות וגמלים אלא למאכל ‪,‬‬ ‫ובעוברכם על פני תאי נזירים ‪,‬שאלו אותם בעבור מה הם‬ ‫מקדישים את עצמם? "(עמ '‪)89‬‬ ‫"המסר של האסלאם נעוץ בשחרורם של האנשים מכל‬ ‫צורה של עושק שעושקים אותם העריצים המשעבדים ‪,‬‬ ‫על מנת להבטיח את חופש האמונה ועבודת האלוהים ‪,‬‬ ‫ועל מנת להוציא אותם מפולחן האנשים לפולחן אלוהים ‪,‬‬ ‫ריבון האנשים "(עמ '‪.)89‬‬

‫‪"Even during wars, Islam forbids killing men, women, and‬‬ ‫‪children, and guarantees the injured medication, while‬‬ ‫‪prisoners have the right to good treatment. Islam also‬‬ ‫‪forbids disfiguring those slain, and cutting down trees or‬‬ ‫‪destroying agriculture and livestock. God Almighty said:‬‬ ‫‪"Fight in the way of God those who fight you, and do not‬‬ ‫)‪transgress, God does not love transgressors." (2:190‬‬ ‫‪In Abu Bakr's (may God be pleased with him) orders to‬‬ ‫‪Osama when he sent him to the Levant: "You shall not‬‬ ‫‪engage in treachery; you shall not act unfaithfully; you‬‬ ‫‪shall not engage in deception; you shall not indulge in‬‬ ‫‪mutilation; you shall kill neither a young child nor an old‬‬ ‫‪man nor a woman; you shall not fell palm trees or burn‬‬ ‫‪them, you shall not cut down any fruit-bearing tree; you‬‬ ‫‪shall not slaughter a sheep or a cow or a camel except‬‬ ‫‪for food. You will pass people who occupy themselves in‬‬ ‫‪monks' cells; leave them alone, and leave alone what‬‬ ‫‪they busy themselves with." (p.89).‬‬

‫"وﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺮب ﻓﺈن اﻹﺳﻼم ﻳﺤﺮم ﻗﺘﻞ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺸﻴﻮخ‬ ‫واﻟﻨﺴﺎء ‪,‬وﻳﻀﻤﻦ ﻟﻠﺠﺮﻳﺢ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺪاواة ‪,‬وﻟﻸﺳﻴﺮ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ ‪,‬آﻤﺎ ﻳﺤﺮم اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﺘﻠﻰ ‪,‬وﻻ ﻳﺠﻴﺰ ﻗﻄﻊ اﻟﺸﺠﺮ ‪,‬أو‬ ‫إﺗﻼف اﻟﺰرع أو اﻟﻀﺮع ‪,‬ﻗﺎل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ" ‪:‬وﻗﺎﺗﻠﻮا ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ اﻟﺬﻳﻦ‬ ‫ﻳﻘﺎﺗﻠﻮﻧﻜﻢ وﻻ ﺗﻌﺘﺪوا إن اﷲ ﻻ ﻳﺤﺐ اﻟﻤﻌﺘﺪﻳﻦ ‪".‬اﻟﺒﻘﺮة ‪:‬‬ ‫‪190‬‬ ‫وﻓﻲ وﺻﻴﺔ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ (رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ) ﻷﺳﺎﻣﺔ ﺣﻴﻦ ﺑﻌﺜﻪ إﻟﻰ اﻟﺸﺎم ‪:‬‬ ‫"وﻻ ﺗﺨﻮﻧﻮا ‪,‬وﻻ ﺗﻐﻠﻮا ‪,‬وﻻ ﺗﻐﺪروا ‪,‬وﻻ ﺗﻤﺜﻠﻮا ‪,‬وﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮا ﻃﻔﻼ‬ ‫ﺻﻐﻴﺮا ‪,‬وﻻ ﺷﻴﺨﺎ آﺒﻴﺮا ‪,‬وﻻ اﻣﺮأة ‪,‬وﻻ ﺗﻌﻘﺮوا ﻧﺨﻼ ‪,‬وﻻ ﺗﺤﺮﻗﻮﻩ ‪,‬‬ ‫وﻻ ﺗﻘﻄﻌﻮا ﺷﺠﺮة ﻣﺜﻤﺮة ‪,‬وﻻ ﺗﺬﺑﺤﻮا ﺷﺎة ‪,‬وﻻ ﺑﻘﺮة وﻻ ﺑﻌﻴﺮا إﻻ‬ ‫ﻟﻤﺄآﻠﺔ ‪,‬وﺳﻮف ﺗﻤﺮون ﺑﺄﻗﻮام ﻗﺪ ﻓﺮﻏﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﻮاﻣﻊ ‪,‬ﻓﺪﻋﻮهﻢ‬ ‫وﻣﺎ ﻓﺮﻏﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟﻪ"؟ (ص ‪.‬‬ ‫‪.)89‬‬ ‫"ﻓﺮﺳﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼم ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ آﻞ ﺻﻮر اﻟﻈﻠﻢ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻄﻐﺎة اﻟﻤﺴﺘﺒﺪون ‪,‬ﻟﻴﻀﻤﻦ ﻟﻬﻢ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻟﻌﺒﺎدة ‪,‬‬ ‫وﻟﻴﺨﺮﺟﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﺒﺎدة اﻟﻌﺒﺎد إﻟﻰ ﻋﺒﺎدة رب اﻟﻌﺒﺎد "(ص ‪.‬‬ ‫‪.)89‬‬

‫‪249‬‬

‫‪The message of Islam is based on liberating people from‬‬ ‫‪all types of oppression which dictatorial tyrants practice,‬‬ ‫‪to guarantee for them freedom of belief and worship, and‬‬ ‫‪to move them from worshipping worshippers to‬‬ ‫)‪worshipping the Lord of the worshippers." (p.89‬‬

‫‪250‬‬ ‫מה אומרת הרוח‬ ‫הוי חלוני הפתוח‬ ‫על אודות מולדתי אשר‬ ‫עזבתי אותה בפותחי את הפצעים‬ ‫תאופיק זיאד‬

‫‪What the wind says‬‬ ‫‪Oh my open window‬‬ ‫‪From my homeland‬‬ ‫‪Which I left, opening my wounds‬‬ ‫‪- Tawfiq Ziad‬‬

‫‪Page 67‬‬

‫‪], Part 1, Grade 8‬اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ[ ‪Linguistics‬‬ ‫ﻣﺎذا ﺗﻘﻮل اﻟﺮﻳﺢ‬ ‫ﻳﺎ ﺷﺒﺎآﻲ اﻟﻤﻔﺘﻮح‬ ‫ﻋﻦ وﻃﻨﻲ اﻟﺬي‬ ‫ﺗﺮآﺘﻪ ﻣﻔﺘﺢ اﻟﺠﺮوح‬ ‫ﺗﻮﻓﻴﻖ زﻳﺎد‬

‫‪251‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪252‬‬ ‫עמ '‪: 14‬אחי העושקים חרגו מהזמן‬ ‫על כן ‪,‬יש זכות לג'יהאד וזכות להקרבה‬ ‫אחי ‪,‬הרי שאחותנו בירושלים‬ ‫הזובחים הכינו בעבורה את המאכלת‬ ‫(עלי מחמוד טה ‪,‬משורר מצרי)‬

‫‪p.14: Brother, the oppressors have gone too far‬‬ ‫‪Jihad and sacrifice are necessary‬‬ ‫‪Brother, we have a sister in Jerusalem‬‬ ‫‪The murderers have sharpened a butcher's knife for her‬‬ ‫)‪(Ali Mahmoud Taha -- Egyptian poet‬‬

‫‪], Part 2, Grade 8‬اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ[ ‪Linguistics‬‬ ‫ص ‪: ١٤‬أﺧﻲ ﺟﺎوز اﻟﻈﺎﻟﻤﻮن اﻟﻤﺪى‬ ‫ﻓﺤﻖ اﻟﺠﻬﺎد وﺣﻖ اﻟﻔﺪا‬ ‫أﺧﻲ‪ ،‬إن ﻓﻲ اﻟﻘﺪس أﺧﺘﺎ ﻟﻨﺎ أﻋﺪ ﻟﻬﺎ اﻟﺬاﺑﺤﻮن اﻟﻤُﺪى‬ ‫(ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﻮد ﻃﻪ ‪-‬ﺷﺎﻋﺮ ﻣﺼﺮي)‬

‫‪], Part 1, Grade 8, 2009‬اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ واﻟﻨﺼﻮص[ ‪Reading and Texts‬‬

‫‪253‬‬

‫‪254‬‬

‫עמ '‪: "67‬מת בשנת ‪ 1949‬עקב שיתוק פתאומי במחצית‬ ‫מגופו ‪.‬שנתיים אחרי מותו ‪,‬כלומר בשנת ‪( 1947‬הטעות‬ ‫במקור) ‪,‬ארגון האומות המאוחדות קיבל החלטה "לחלק‬ ‫את פלסטין בין הערבים והיהודים" ‪,‬וכתוצאה מכך‬ ‫הסתיים המנדט הבריטי על פלסטין ‪,‬ממשלת המנדט‬ ‫נסוגה והחלה המלחמה בין הערבים והיהודים בשנת‬ ‫‪, 1948‬מה שהוביל להשתלטותם של היהודים על חלק‬ ‫מפלסטין ולהתרחשות הנכבה ‪,‬אשר גרמה להגירת רובו‬ ‫של העם הפלסטיני ‪.‬באווירה הזאת ‪,‬המשוררים הערבים‬ ‫נחלצו להגן על פלסטין ולעורר את האומה הערבית ‪,‬‬ ‫והסיפור הזה הוא דוגמה לכך‪".‬‬

‫‪p.67: "He died in 1949 because of sudden hemiplegia,‬‬ ‫‪and two years before his death, in 1947, the UN passed a‬‬ ‫‪resolution to partition Palestine between the Arabs and‬‬ ‫‪the Jews, and based on that, the British Mandate over‬‬ ‫‪Palestine ended, the mandate government withdrew, and‬‬ ‫‪war broke out between the Arabs and the Jews in 1948,‬‬ ‫‪which led to the Jews seizing part of Palestine, and the‬‬ ‫‪nakba (catastrophe) which displaced most of the‬‬ ‫‪Palestinian people taking place. In this atmosphere, Arab‬‬ ‫‪poets rushed to defend Palestine and wake up the Arab‬‬ ‫"‪nation, this poem being an example of that.‬‬

‫ص‪:"67‬ﺗﻮﻓﻲ ﻋﺎم ‪1949‬م ﺑﺴﺒﺐ ﺷﻠﻞ ﻧﺼﻔﻲ ﻣﻔﺎﺟﻲء ‪,‬وﻗﺒﻞ ﻋﺎﻣﻴﻦ ‪255‬‬ ‫ﻣﻦ وﻓﺎﺗﻪ ‪,‬اي ﻋﺎم ‪1947‬م‪,‬أﺗﺨﺬت هﻴﺌﺔ اﻟﻤﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻗﺮارا "ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ‬ ‫ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮب واﻟﻴﻬﻮد ‪,‬وﺑﻨﺎء "ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻧﺘﻬﻰ اﻷﻧﺘﺪاب‬ ‫اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ‪,‬واﻧﺴﺠﺒﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻷﻧﺘﺪاب ‪,‬ﻓﻘﺎﻣﺖ اﻟﺤﺮب‬ ‫ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮب واﻟﻴﻬﻮد ﻋﺎم ‪, /1948‬ﻣﻤﺎ ادى إﻟﻰ اﺳﺘﻴﻼء اﻟﻴﻬﻮد ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺟﺰء ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ‪,‬ووﻗﻮع اﻟﻨﻜﺒﺔ اﻟﺘﻲ هﺠﺮت ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺸﻌﺐ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ‪,‬ﻓﻲ هﺬﻩ اﻷﺟﻮاء ‪,‬هﺐ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻌﺮب ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ‪,‬‬ ‫واﺳﺘﻨﻬﺎض اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪,‬وهﺬﻩ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ"‪.‬‬

‫"הסיפור "מבקר הערב "משרטט את מהלך המאבק‬ ‫הפלסטיני נגד הכיבוש דרך דמותו של אבו צאלח ‪,‬אשר‬ ‫המשבר האישי שלו מתחיל בהרג בנו בירושלים ביום‬ ‫הראשון של מלחמת ששת‪-‬הימים על‪-‬ידי צבא הכיבוש‬ ‫הישראלי ‪,‬ויציאתו כתוצאה מכך מהמולדת אל ירדן ‪,‬‬ ‫והצטרפותו לעבודת חירוף‪-‬הנפש בעמאן ‪,‬אח כך מעברו‬ ‫יחד עם כוחות המהפכה הפלסטינית אל דרום‪-‬לבנון‬ ‫בהשאירו את משפחתו בעמאן‪.‬‬ ‫במידה מסוימת הסיפור מתאפיין בפשטות העלילה ‪,‬‬ ‫הצגת המאורעות ושרטוט הדמויות ‪,‬וטבועים בו עומק‬ ‫ויכולת לשרטט את מהלך ההתקוממות הפלסטינית‬ ‫באמצעות סגנון אלגורי קרוב "(עמ '‪.)45‬‬

‫‪"The story ‘The Evening Visitor’ depicts the Palestinian‬‬ ‫‪path of resistance against the occupation through the‬‬ ‫‪character of Abu Saleh, whose personal crisis begins‬‬ ‫‪when his son is killed by the Israeli occupation army, and‬‬ ‫‪as a result, he leaves his country for Jordan and joins the‬‬ ‫‪Fedayeen in Amman, before moving with the Palestinian‬‬ ‫‪revolutionary forces to South Lebanon, leaving his family‬‬ ‫"‪in Amman.‬‬ ‫‪As simple as the story is in its narration, showing of‬‬ ‫‪events, and character sketches, it is profound and able to‬‬ ‫‪portray the course of Palestinian resistance using‬‬ ‫‪symbolism" (p. 45).‬‬

‫"ﺗﺼﻮر ﻗﺼﺔ "زاﺋﺮ اﻟﻤﺴﺎء "ﻣﺴﻴﺮة اﻟﻨﻀﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺿﺪ اﻻﺣﺘﻼل ‪256 ,‬‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺨﺼﻴﺔ "أﺑﻲ ﺻﺎﻟﺢ" ‪,‬اﻟﺬي اﺑﺘﺪأت أزﻣﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﻤﻘﺘﻞ‬ ‫اﺑﻨﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس ﻓﻲ أول ﻳﻮم ﻣﻦ أﻳﺎم ﺣﺮب ﺣﺰﻳﺮان ‪,‬ﻋﻠﻰ ﻳﺪ‬ ‫ﺟﻴﺶ اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ‪,‬وﺧﺮوﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ ‪,‬ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ‪,‬إﻟﻰ‬ ‫اﻷردن ‪,‬واﻟﺘﺤﺎﻗﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺪاﺋﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﺎن ‪,‬ﺛﻢ اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﻣﻊ ﻗﻮات اﻟﺜﻮرة‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ إﻟﻰ ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن ‪,‬ﺗﺎرآﺎ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﺎن‪.‬‬ ‫وﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﻘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺮد وﻋﺮض اﻷﺣﺪاث ورﺳﻢ‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ‪,‬ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻖ ‪,‬واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ‪,‬ﺑﺄﺳﻠﻮب رﻣﺰي ﻗﺮﻳﺐ "(ص ‪.)45.‬‬

‫‪Page 68‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪p.67: "...based on that, the British Mandate over Palestine‬‬ ‫עמ '‪ ]...[: "67‬וכתוצאה מכך הסתיים המנדט הבריטי על‬ ‫‪ended, the mandate government withdrew, and war‬‬ ‫פלסטין ‪,‬ממשלת המנדט נסוגה והחלה המלחמה בין‬ ‫‪broke out between the Arabs and the Jews in 1948,‬‬ ‫הערבים והיהודים בשנת ‪, 1948‬מה שהוביל‬ ‫‪which led to the Jews seizing part of Palestine, and the‬‬ ‫להשתלטותם של היהודים על חלק מפלסטין ולהתרחשות‬ ‫‪nakba (catastrophe) which displaced most of the‬‬ ‫הנכבה ‪,‬אשר גרמה להגירת רובו של העם הפלסטיני ‪.‬‬ ‫‪Palestinian people taking place. In this atmosphere, Arab‬‬ ‫באווירה הזאת ‪,‬המשוררים הערבים נחלצו להגן על‬ ‫‪poets rushed to defend Palestine and wake up the Arab‬‬ ‫פלסטין ולעורר את האומה הערבית ‪,‬והסיפור הזה הוא‬ ‫דוגמה לכך‪".‬‬ ‫"‪nation, this poem being an example of that.‬‬

‫ص‪:"...67‬وﺑﻨﺎء "ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻧﺘﻬﻰ اﻷﻧﺘﺪاب اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ‪257 ,‬‬ ‫واﻧﺴﺤﺒﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻷﻧﺘﺪاب ‪,‬ﻓﻘﺎﻣﺖ اﻟﺤﺮب ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮب واﻟﻴﻬﻮد ﻋﺎم‬ ‫‪, /1948‬ﻣﻤﺎ ادى إﻟﻰ اﺳﺘﻴﻼء اﻟﻴﻬﻮد ﻋﻠﻰ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ‪,‬ووﻗﻮع‬ ‫اﻟﻨﻜﺒﺔ اﻟﺘﻲ هﺠﺮت ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ‪,‬ﻓﻲ هﺬﻩ اﻷﺟﻮاء ‪,‬هﺐ‬ ‫اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻌﺮب ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ‪,‬واﺳﺘﻨﻬﺎض اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪,‬وهﺬﻩ‬ ‫اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ"‪.‬‬

‫‪Then I saw Abu Saleh again by pure coincidence, that was in‬‬ ‫‪Amman three years after the exodus. I was crossing Salt‬‬ ‫‪Street, heading to the service taxi station in Jebel Hussein,‬‬ ‫‪when I found him there waiting for a service taxi. He was‬‬ ‫‪wearing fedayeen (freedom fighters) clothes, while he seemed‬‬ ‫‪like he had suddenly aged ... he greeted me first, and I asked‬‬ ‫‪him about Saleh ... and he seemed as if he was hit by a fierce‬‬ ‫‪wave of sadness and depressed. He said to me, on the verge‬‬ ‫‪of tears:‬‬ ‫‪‘They killed him, didn’t you know that they killed Saleh? They‬‬ ‫‪killed him on Monday, on the first day of the June War. He had‬‬ ‫‪gone out of the house despite his mother ’s pleas, and in‬‬ ‫‪Salahuddin street they killed him, a burst of lead tore through‬‬ ‫’‪his body.‬‬ ‫‪The man suddenly was trembling uncontrollably, and his voice‬‬ ‫‪choked up, as if he was telling the story of his son ’s death for‬‬ ‫‪the first time.‬‬ ‫‪The whole way even after we boarded the service taxi, the‬‬ ‫‪man continued narrating to me the details of his tragedy, and‬‬ ‫‪how he learned his son had been killed ... and that he had‬‬ ‫‪decided to move ... and decided to move to the East Bank to‬‬ ‫‪join the fedayeen (freedom fighers). He looked at Abu Saleh,‬‬ ‫‪with genuine compassion in his eyes, then smiled and said: ‘Is‬‬ ‫‪that truly how your life is? How strange! In the South, we face‬‬ ‫‪death at every moment, but we still live our lives, our present is‬‬ ‫‪all fullness and giving, and the future doesn ’t bother us much,‬‬ ‫‪nor do we care about it, because we are certain that what we‬‬ ‫‪do is what will create our future... When he got up to leave‬‬ ‫‪the hotel, he pulled hard on my hand, and said: ‘Tell her that I‬‬ ‫‪don’t care much about revenge for Saleh anymore, this isn ’t‬‬ ‫‪what’s pushing me to continue fighting. Youth like Saleh are‬‬ ‫‪falling every day in the South, we bury them in the soil and bury‬‬

‫‪258‬‬

‫"[‪ ]...‬אחר‪-‬כך ראיתי את אבו צאלח פעם נוספת במקריות‬ ‫צרופה ‪,‬היה זה בעמאן שלוש שנים אחרי העקירה ‪,‬חציתי את‬ ‫רחוב אל‪-‬סלט כשפניי מועדות אל תחנת מוניות‪-‬השירות בג'בל‬ ‫אל‪-‬חוסיין ‪,‬כאשר מצאתי שם את האיש מחכה (למונית) ‪.‬היה‬ ‫לבוש בבגדי הפדאיון ונדמה היה כאילו הזדקן בפתאומיות [‪. ]...‬‬ ‫האיש מיהר לברכני לשלום ואני מיהרתי לשאול אותו על אודות‬ ‫צאלח [‪ ]...‬ונראה היה כאילו הוא מענה אותו גל עולה על גדותיו‬ ‫של עצב ומועקה ‪.‬אמר לי כשהוא על סף בכי‪:‬‬ ‫הרגו אותו ‪,‬כלום אינך יודע שהם הרגו אותו על לא עוול בכפו ?‬ ‫הרגו אותו ביום שני ‪,‬היום הראשון של מלחמת יוני ‪,‬הוא יצא מן‬ ‫הבית למרות כל תחינותיה של אמו ‪,‬וברחוב צלאח א‪-‬דין הרגו‬ ‫אותו ‪,‬צרור של יריות קרע את גופו ‪.‬רעד פתאומי הציף את‬ ‫האיש וקולו נחנק בהתייפחות ‪,‬כאילו שהוא מספר בפעם‬ ‫הראשונה את סיפור נפילת בנו ולכל אורך זמן נסיעתנו במונית‬ ‫סיפר לי האיש ת פרטי אסונו וכיצד נודע לו על אודות הרג בנו ‪,‬‬ ‫[‪, ]...‬והחליט לעבור [‪ ]...‬והחליט לעבור אל הגדה המזרחית על‬ ‫מנת להצטרף לפדאיון ‪ ]...[.‬אבו צאלח הביט בי ובעיניו‬ ‫חרדה‪/‬חמלה אמיתית ‪,‬אחר‪-‬כך חייך ואמר‪:‬‬ ‫האם כך באמת הם חיינו ?הפלא ופלא !אנחנו בדרום ניצבים‬ ‫אל מות פני המוות בכל רגע ‪,‬אולם עם זאת אנחנו חיים את‬ ‫חיינו ‪,‬ההווה שלנו כולו הוא מלאות ונתינה ‪,‬והעתיד אינו מעסיק‬ ‫אותנו רבות ואנו לא שועים לו ‪,‬משום שאנו משוכנעים שמה‬ ‫שאנו עושים יוצר בעבורנו את העתיד [‪.]...‬‬ ‫וכאשר קם על מנת לעזוב את המלון ‪,‬לחץ את ידי בחמימות ‪,‬‬ ‫ואמר‪:‬‬ ‫אמור לה שנקמת הדם עבור צאלח אינה מעסיקה אותי הרבה ‪,‬‬ ‫והיא אינה דוחפת אותי להמשיך ולהילחם ‪,‬שהרי נערים כמו‬ ‫צאלח נופלים כל יום על אדמת הדרום ‪,‬ואנו קוברים אותם‬ ‫בעפר וקוברים עמם את עצבוננו ‪,‬אין לנו זמן להתעצב כל עוד‬ ‫המולדת היא העבר ‪,‬ההווה והעתיד [‪(" ]...‬עמ '‪.)45-43‬‬ ‫"הסיפור 'מבקר הערב 'משרטט את מהלך המאבק הפלסטיני‬ ‫נגד הכיבוש "(עמ '‪)45‬‬

‫‪Page 69‬‬

‫"[‪ ]...‬ﺛﻢ رأﻳﺖ أﺑﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺮة أﺧﺮى ﺑﻤﺤﺾ اﻟﻤﺼﺎدﻓﺔ ‪,‬آﺎن ذﻟﻚ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻤﺎن ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻮام ﻣﻦ اﻟﻨﺰوح ‪,‬آﻨﺖ أﻋﺒﺮ ﺷﺎرع اﻟﺴﻠﻂ ‪,‬ﻣﺘﺠﻬﺎ‬ ‫إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻒ "ﺳﺮﻓﻴﺲ "ﺟﺒﻞ اﻟﺤﺴﻴﻦ ‪,‬ﺣﻴﻦ وﺟﺪت اﻟﺮﺟﻞ هﻨﺎك ﻓﻲ‬ ‫اﻧﺘﻈﺎر (اﻟﺴﺮﻓﻴﺲ) ‪,‬آﺎن ﻳﺮﺗﺪي ﻣﻼﺑﺲ اﻟﻔﺪاﺋﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ آﺎن ﻳﺒﺪو‬ ‫وآﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﺷﺎخ ﻓﺠﺄة [‪. ]...‬ﺑﺎدرﻧﻲ اﻟﺮﺟﻞ ﺑﺎﻟﺘﺤﻴﺔ ‪,‬وﺑﺎدرﺗﻪ ﺑﺎﻟﺴﺆال‬ ‫ﻋﻦ ﺻﺎﻟﺢ [‪ ]...‬وﺑﺪا آﺄﻧﻪ ﻳﻜﺎﺑﺪ ﻣﻮﺟﺔ ﻋﺎرﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺰن واﻻﻧﻘﺒﺎض ‪.‬‬ ‫ﻗﺎل ﻟﻲ وهﻮ ﻳﻜﺎد ﻳﺒﻜﻲ‪:‬‬ ‫ﻟﻘﺪ ﻗﺘﻠﻮﻩ ‪,‬أﻟﻢ ﺗﻌﻠﻢ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻗﺘﻠﻮا ﺻﺎﻟﺤﺎ؟ ﻗﺘﻠﻮﻩ ﻳﻮم اﻹﺛﻨﻴﻦ ‪,‬أول أﻳﺎم‬ ‫ﺣﺮب ﺣﺰﻳﺮات ‪,‬ﻟﻘﺪ ﺧﺮج ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ رﻏﻢ آﻞ ﺗﻮﺳﻼت واﻟﺪﺗﻪ ‪,‬وﻓﻲ‬ ‫ﺷﺎرع ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺘﻠﻮﻩ ‪,‬زﺧﺔ رﺻﺎص ﻣﺰﻗﺖ ﺟﺴﺪﻩ ‪.‬واﺟﺘﺎﺣﺖ‬ ‫اﻟﺮﺟﻞ ارﺗﻌﺎﺷﺔ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ‪,‬واﺧﺘﻨﻖ ﺻﻮﺗﻪ ﺑﺎﻟﻨﺸﻴﺞ ‪,‬وآﺄﻧﻪ ﻳﺮوي ﻷول‬ ‫ﻣﺮة ﻗﺼﺔ ﻣﺼﺮع وﻟﺪﻩ ‪,‬وﻃﻮال اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ أن رآﺒﻨﺎ‬ ‫(اﻟﺴﺮﻓﻴﺲ) ﻇﻞ اﻟﺮﺟﻞ ﻳﺮوي ﻟﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﺄﺳﺎﺗﻪ ‪,‬وآﻴﻒ ﻋﻠﻢ ﺑﻤﻘﺘﻞ‬ ‫وﻟﺪﻩ ‪, ]...[,‬ﻓﻘﺮر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻨﺰﻟﻪ [‪, ]...‬وﻗﺮر اﻟﺮﺣﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﻀﻔﺔ‬ ‫اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺪاﺋﻲ ‪.‬‬ ‫[‪ ]...‬ﺗﻄﻠﻊ إﻟﻲ أﺑﻮ ﺻﺎﻟﺢ وﻓﻲ ﻋﻴﻨﻴﻪ إﺷﻔﺎق ﺣﻘﻴﻘﻲ ‪,‬ﺛﻢ اﺑﺘﺴﻢ وﻗﺎل‪:‬‬ ‫أهﻜﺬا هﻲ ﺣﻴﺎﺗﻜﻢ ﺣﻘﺎ؟ ﻳﺎ ﻟﻠﻌﺠﺐ !ﻧﺤﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب ﻧﻮاﺟﻪ اﻟﻤﻮت ﻓﻲ‬ ‫آﻞ ﻟﺤﻈﺔ ‪,‬وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻧﺤﻴﺎ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ‪,‬ﺣﺎﺿﺮﻧﺎ آﻠﻪ اﻣﺘﻼء وﻋﻄﺎء ‪,‬‬ ‫واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻻ ﻳﺸﻐﻠﻨﺎ آﺜﻴﺮا وﻻ ﻧﻌﺒﺄ ﺑﻪ ‪,‬ﻷﻧﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﺄن ﻣﺎ ﻧﻔﻌﻠﻪ هﻮ‬ ‫اﻟﺬي ﺳﻴﺼﻨﻊ ﻟﻨﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ [‪.]...‬‬ ‫وﺣﻴﻦ ﻧﻬﺾ ﻟﻴﻐﺎدر اﻟﻔﻨﺪق ‪,‬ﺷﺪ ﻋﻠﻰ ﻳﺪي ﺑﺤﺮارة ‪,‬وﻗﺎل‪:‬‬ ‫ﻗﻞ ﻟﻬﺎ إن اﻟﺜﺄر ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﻬﻤﻨﻲ آﺜﻴﺮا ‪,‬وﻟﻴﺲ هﻮ ﻳﺪﻓﻌﻨﻲ‬ ‫ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻘﺘﺎل ‪,‬ﻓﺎﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ أﻣﺜﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﻳﺴﻘﻄﻮن آﻞ ﻳﻮم ﻋﻠﻰ‬ ‫أرض اﻟﺠﻨﻮب ‪,‬ﻧﻮارﻳﻬﻢ اﻟﺘﺮاب وﻧﻮاري ﻣﻌﻬﻢ أﺣﺰاﻧﻨﺎ ‪,‬ﻻ وﻗﺖ ﻟﺪﻳﻨﺎ‬ ‫ﻟﻠﺤﺰن ﻣﺎ دام اﻟﻮﻃﻦ هﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ واﻟﺤﺎﺿﺮ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ [‪(" ]...‬ص ‪.‬‬ ‫‪.)43-45‬‬ ‫"ﺗﺼﻮر ﻗﺼﺔ "زاﺋﺮ اﻟﻤﺴﺎء "ﻣﺴﻴﺮة اﻟﻨﻀﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺿﺪ‬ ‫اﻻﺣﺘﻼل "(ص ‪.)45.‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪"The state of Palestine is for Palestinians wherever they‬‬ ‫"[‪ ]...‬מדינת פלסטין היא של הפלסטינים באשר הם ‪,‬בה‬ ‫‪are. In it, they develop their national and cultural identity,‬‬ ‫הם מפתחים את זהותם הלאומית והתרבותית ‪,‬ונהנים‬ ‫‪enjoy completely equal rights, and their religious beliefs,‬‬ ‫משוויון זכויות מלא ‪,‬נשמרות בה אמונותיהם הדתיות‬ ‫‪political beliefs, and human dignity are protected under a‬‬ ‫והפוליטיות וכבודם האנושי ‪,‬בצל משטר דמוקרטי‬ ‫‪democratic parliamentary system based on freedom of‬‬ ‫פרלמנטרי שמבוסס על חירות המחשבה ‪,‬חירות הקמת‬ ‫מפלגות ‪,‬שמירתו של הרוב את זכויותיו של המיעוט ‪,‬‬ ‫‪opinion, the freedom to form political parties, majority‬‬ ‫כיבודם של המיעוטים את החלטות הרוב ‪(,‬שמבוסס על)‬ ‫‪protection of minority rights, minorities respecting majority‬‬ ‫צדק חברתי ‪,‬שוויון ואי‪-‬אפליה שמבוססת על מוצא‪/‬גזע או‬ ‫‪decisions, social justice, equality, and not discriminating‬‬ ‫דת או או צבע ‪,‬או בין גבר ואישה ‪,‬בצילה של חוקה‬ ‫‪in public rights on the basis of ethnicity, religion, color, or‬‬ ‫שמבטיחה את שלטון החוק ומערכת משפט עצמאית ‪,‬ועל‬ ‫‪gender, under a constitution ensuring the rule of law and‬‬ ‫בסיס נאמנות מלאה לסובלנות והדו‪-‬קיום בין הדתות‬ ‫‪an independent judiciary, and based on completely loyalty‬‬ ‫לאורך הדורות ‪,‬שהן מורשתה הרוחנית והתרבותית של‬ ‫‪to Palestine’s spiritual and civilizational heritage, with‬‬ ‫פלסטין‪.‬‬ ‫‪tolerance and coexistence between religions over the‬‬ ‫מדינת פלסטין היא מדינה ערבית והיא חלק בלתי נפרד‬ ‫‪centuries.‬‬ ‫מהאומה הערבית ‪,‬ממורשתה ומתרבותה ‪,‬משאיפתה‬ ‫הנוכחית להגשים את מטרותיה בנוגע לשחרור ‪,‬‬ ‫‪The state of Palestine is an Arab state, an integral part of‬‬ ‫התפתחות ‪,‬דמוקרטיה ואחדות ‪.‬והואיל והיא מדגישה את‬ ‫‪the Arab nation and of its heritage and civilization, and of‬‬ ‫מחויבותה לברית של הליגה הערבית ולחיזוקה של‬ ‫‪its present ambition to achieve its goal of liberation,‬‬ ‫פעולה ערבית משותפת ‪,‬היא תובעת מבני אומתה לסייע‬ ‫‪development, democracy, and unity. It reaffirms its‬‬ ‫לה להשלים את לידתה בפועל (של האומה הערבית‬ ‫‪commitment to the Arab League Charter, and its‬‬ ‫מאוחדת) על‪-‬ידי ריכוז האנרגיות והגברת המאמצים‬ ‫‪determination to strengthen joint Arab action, calling on‬‬ ‫להביא לסיומו של הכיבוש הישראלי‪.‬‬ ‫‪its nation’s sons to help it finish its birth practically, by‬‬ ‫מדינת פלסטין מכריזה על מחויבותה לעקרונות האו"ם‬ ‫‪mobilizing energies to intensify efforts to end the Israeli‬‬ ‫ומטרותיו ולהצהרת זכויות האדם הבינ"ל ‪,‬כמו גם על‬ ‫‪occupation.‬‬ ‫מחויבותה לעקרונות ולמדיניות של אי‪-‬ההזדהות "(עמ '‬ ‫‪.)62-61‬‬ ‫‪The state of Palestine announces its commitment to the‬‬ ‫‪principles and goals of the UN, to the Universal‬‬ ‫‪Declaration of Human Rights, and also to the principles‬‬ ‫)‪and policies of non-alignment." (p.61-62‬‬

‫עמ '‪: 62‬כמו כן היא מכריזה שהיא מאמינה שניתן לפתור‬ ‫את הבעיות הבינלאומית והאזוריות בדרכי שלום בהתאם‬ ‫למגילת האו"ם והחלטותיו ‪.‬ושהיא מסרבת לאיים בכח ‪,‬‬ ‫באלימות ‪,‬בטרור או בפעולות נגד שלמות‪/‬בטחון‬ ‫אדמותיה ועצמאותה המדינית ובטחון‪/‬שלמות אדמותיה‬ ‫של מדינה אחרת כלשהי ‪,‬וזאת מבלי לפגוע בזכותה‬ ‫הטבעית להגן על אדמותיה ועל עצמאותה‪".‬‬

‫‪p.62: "In the same spirit, it also announces that it‬‬ ‫‪guarantees to resolve international and regional problems‬‬ ‫‪peacefully, in accordance to the UN Charter and‬‬ ‫‪resolutions. It rejects threats of force, violence, or‬‬ ‫‪terrorism, or using them against the integrity and political‬‬ ‫‪independence of its territories, or the integrity of any other‬‬ ‫‪country’s territories, without infringing on its natural rights‬‬ ‫"‪to defend its territories and independence.‬‬

‫‪Page 70‬‬

‫"[‪ ]...‬إن دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ هﻲ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ أﻳﻨﻤﺎ آﺎﻧﻮا ‪,‬ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻄﻮرون‬ ‫هﻮﻳﺘﻬﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ‪,‬وﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺎﻟﻤﺴﺎواة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق ‪,‬‬ ‫وﺗﺼﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻬﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪,‬وآﺮاﻣﺘﻬﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ‪,‬ﻓﻲ ﻇﻞ‬ ‫ﻧﻈﺎم دﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻲ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ‪,‬ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي ‪,‬وﺣﺮﻳﺔ‬ ‫ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﺣﺰاب ‪,‬ورﻋﺎﻳﺔ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺔ ‪,‬واﺣﺘﺮام اﻷﻗﻠﻴﺎت‬ ‫ﻗﺮارات اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ‪,‬وﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻤﺴﺎواة وﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪,‬ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﺮق أو اﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﻠﻮن ‪,‬أو ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮأة‬ ‫واﻟﺮﺟﻞ ‪,‬ﻓﻲ ﻇﻞ دﺳﺘﻮر ﻳﺆﻣﻦ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ‪,‬وﻋﻠﻰ‬ ‫أﺳﺎس اﻟﻮﻓﺎء اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺘﺮاث ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻟﺮوﺣﻲ واﻟﺤﻀﺎري ‪,‬ﻓﻲ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ‬ ‫واﻟﺘﻌﺎﻳﺶ اﻟﺴﻤﺢ ﺑﻴﻦ اﻷدﻳﺎن ﻋﺒﺮ‬ ‫اﻟﻘﺮون‪.‬‬

‫‪259‬‬

‫إن دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ‪.‬وهﻲ ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪,‬‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺮاﺛﻬﺎ وﺣﻀﺎرﺗﻬﺎ ‪,‬وﻣﻦ ﻃﻤﻮﺣﻬﺎ اﻟﺤﺎﺿﺮ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ أهﺪاﻓﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺘﺤﺮر واﻟﺘﻄﻮر واﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ واﻟﻮﺣﺪة ‪.‬وهﻲ إذ ﺗﺆآﺪ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ‬ ‫ﺑﻤﻴﺜﺎق ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪,‬وإﺻﺮارهﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ‬ ‫اﻟﻤﺸﺘﺮك ‪,‬ﺗﻨﺎﺷﺪ أﺑﻨﺎء أﻣﺘﻬﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اآﺘﻤﺎل وﻻدﺗﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ‪,‬‬ ‫ﺑﺤﺸﺪ اﻟﻄﺎﻗﺎت ةﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺠﻬﻮد ﻹﻧﻬﺎء اﻻﺣﺘﻼل‬ ‫اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ‪.‬‬ ‫وﺗﻌﻠﻦ دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﻤﺒﺎدئ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة أهﺪاﻓﻬﺎ ‪,‬وﺑﺎﻹﻋﻼن‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ‪,‬واﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ آﺬﻟﻚ ﺑﻤﺒﺎدئ ﻋﺪم اﻻﻧﺤﻴﺎز‬ ‫وﺳﻴﺎﺳﺘﻪ "(ص ‪.)62-61.‬‬

‫ص‪:"62‬آﻤﺎ ﺗﻌﻠﻦ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل ‪,‬أﻧﻬﺎ ﺗﺆﻣﻦ ﻳﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ‪,‬وﻓﻘﺎ "ﻟﻤﻴﺜﺎق اﻟﻤﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻗﺮاراﺗﻬﺎ ‪.‬وإﻧﻬﺎ‬ ‫ﺗﺮﻓﺾ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮة او اﻟﻌﻨﻒ أو اﻷرهﺎب ‪,‬او ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺿﺪ ﺳﻼﻣﺔ‬ ‫اراﺿﻴﻬﺎ واﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ‪,‬اوﺳﻼﻣﺔ أراﺿﻲ اي دوﻟﺔ أﺧﺮى ‪,‬‬ ‫وذﻟﻚ دون اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺤﻘﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اراﺿﻴﻬﺎ‬ ‫واﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ"‪.‬‬

‫‪260‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫"האהבה בין האנשים היא דרך הישר ושביל הבינה ומקור‬ ‫האושר בעולם הזה ובעולם הבא ‪.‬וב"אהבה "אנו‬ ‫מתכוונים לאהבה שכלית גרידא אשר אינה כרוכה כל‪-‬כך‬ ‫ברגשות עזים [‪(" ]...‬עמ '‪)9‬‬ ‫"[‪ ]...‬שליח אלוהים ‪,‬עליו התפילה והשלום ‪,‬אמר" ‪:‬אני‬ ‫נשבע באלוהים שלא תיכנסו לגן‪-‬עדן עד שתאמינו ‪,‬ולא‬ ‫תאמינו עד אשר תאהבו זה את זה ‪.‬האם לא הוריתי לכם‬ ‫דבר‪-‬מה שאם תבצעו אותו תאהבו זה את זה ? ‪-‬הפיצו‬ ‫את השלום בינכם‪".‬‬ ‫ומביניהם ‪:‬שאיפה להשכין שלום בין ניצים ‪,‬לפשר בין‬ ‫השקפותיהם של יריבים ‪,‬לטהר את הלבבות מהמריבות‬ ‫ולנקות אותם מכתמי האיבות ‪,‬ומהסלידה שדבקה בהם‬ ‫עקב יריבות בין שניים ‪,‬או מחלוקת בין שתי משפחות ‪,‬או‬ ‫איבה‪/‬התנהגות גסה בין בני זוג ‪,‬או קטטה בין שני שכנים‪.‬‬ ‫האוהבים את הזולת הם המיטיבים אשר מתעבים את‬ ‫הרוע מכל וכל ‪,‬שונאים את הפילוג שנאה עזה ‪,‬מזדרזים‬ ‫להפיץ טוב בין הבריות ‪,‬מפעילים אמצעי שכנוע כלפי הצד‬ ‫המתרחק ‪,‬שמים לאל את מעשיו של השטן אשר מפריד‬ ‫בין אחים שאוהבים זה את זה ‪,‬והם כמו מים לאש לא‬ ‫נותר בזכותם בין האחים דבר ‪,‬פרט לפרח ולהרמוניה "‬ ‫(עמ '‪)10‬‬ ‫"כאשר האהבה מופצת בין האנשים היא משאירה‬ ‫עקבות טובים ‪,‬כגון ‪:‬האדם מבקש עבור רעהו האהוב את‬ ‫החסדים והטוב שאותם הוא מבקש לעצמו ‪,‬כפי שאמר‬ ‫שליחנו הנכבד ‪,‬עליו התפילה והשלום" ‪:‬אף אחד מכם לא‬ ‫יאמין (כלומר ‪,‬לא ייחשב למאמין) ‪,‬עד אשר יאהב את‬ ‫אחיו כשם שהוא אוהב את עצמו "(עמ '‪)11‬‬

‫‪"Love between people is the right way, the straight path, and‬‬ ‫‪the source of happiness in this life and the next. We mean by‬‬ ‫)‪love a pure rational love, which is not overly emotional." (p.9‬‬ ‫‪"The Prophet of God (peace be upon him) said: 'By the one‬‬ ‫‪who has my soul in His hand, you will not enter the Garden‬‬ ‫‪until you believe, and you will not believe until you love one‬‬ ‫‪another. Shall I point out to you something which will make you‬‬ ‫‪love one another if you do it? Spread peace amongst‬‬ ‫"‪yourselves.‬‬ ‫‪Including: taking care to reconcile those quarreling, and settle‬‬ ‫‪disputing points of view, cleansing hearts from grudges,‬‬ ‫‪purifying them from the defects of hatred brought about by‬‬ ‫‪enmity due to a dispute between two people, a disagreement‬‬ ‫‪between two families, acrimony between a married couple, or a‬‬ ‫‪fight between two neighbors.‬‬ ‫‪Those who love one another are those who reconcile, who hate‬‬ ‫‪evil part and parcel, and strongly dislike splits. They actively‬‬ ‫‪seek to do good between people, using means to convince the‬‬ ‫‪opposing party, voiding the work of the devil, who spreads‬‬ ‫‪dissent amongst brothers who love each other. They are like‬‬ ‫‪water to fire, and because of them there is only friendliness and‬‬ ‫)‪harmony between the brothers." (p.10‬‬ ‫‪"If love is spread between people, it will leave a good impact,‬‬ ‫‪including: that people want for their beloved companions the‬‬ ‫‪blessings and goodness they want for themselves. As our‬‬ ‫‪noble Prophet (peace be upon him) said, 'None of you is a‬‬ ‫‪believer until you love for your brother what you love for‬‬

‫‪Page 71‬‬

‫"إن اﻟﻤﺤﺒﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻬﺪى ‪,‬وﺳﺒﻴﻞ اﻟﺮﺷﺎد ‪,‬وﻣﺼﺪر اﻟﺴﻌﺎدة‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة ‪.‬وﻧﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﺤﺒﺔ اﻟﺤﺐ اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﻤﺠﺮد اﻟﺬي ﻟﻴﺲ‬ ‫ﻟﻠﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﻌﺰﻳﺰﻳﺔ ﺷﺄن آﺒﻴﺮ ﻓﻴﻪ [‪(" ]...‬ص ‪.‬‬ ‫‪.)9‬‬ ‫"[‪ ]...‬ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ‪-‬ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ" ‪-:‬واﻟﺬي ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻴﺪﻩ ﻻ‬ ‫ﺗﺪﺧﻠﻮن اﻟﺠﻨﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺆﻣﻨﻮا ‪,‬وﻻ ﺗﺆﻣﻨﻮن ﺣﺘﻰ ﺗﺤﺎﺑﻮا ‪,‬أوأدﻟﻜﻢ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺷﻲء إذا ﻓﻌﻠﺘﻤﻮﻩ ﺗﺤﺎﺑﺒﺘﻢ؟ أﻓﺸﻮا اﻟﺴﻼم‬ ‫ﺑﻴﻨﻜﻢ‪".‬‬ ‫وﻣﻨﻬﺎ ‪:‬اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻹﺻﻼح ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﺸﺎﺣﻨﻴﻦ ‪,‬واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ وﺟﻬﺎت‬ ‫ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﻴﻦ ‪,‬ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻟﻠﻘﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﺸﻐﺎﺋﻦ ‪,‬وﺗﻨﻘﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﻮاﺋﺐ‬ ‫اﻷﺣﻘﺎد ‪,‬وﻣﻤﺎ ﻟﺤﻖ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻓﺮ ‪,‬ﺟﺮاء ﺧﺼﻮﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ ‪,‬أو ﺧﻼف‬ ‫ﺑﻴﻦ ﻋﺎﺋﻠﺘﻴﻦ ‪,‬أو ﺟﻔﻮة ﺑﻴﻦ زوﺟﻴﻦ ‪,‬أو ﻋﺮاك ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺟﺎرﻳﻦ‪.‬‬ ‫إن هﺆﻻء اﻟﻤﺘﺤﺎﺑﻴﻦ هﻢ اﻟﻤﺼﻠﺤﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﻐﻀﻮن اﻟﺸﺮ ﺟﻤﻠﺔ‬ ‫وﺗﻔﺼﻴﻼ ‪,‬وﻳﻤﻘﺘﻮن اﻟﺸﺘﺎت ﻣﻘﺘﺎ ﺷﺪﻳﺪا ‪,‬وﻳﺴﻌﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ‬ ‫ﺳﻌﻴﺎ ﺣﺜﻴﺜﺎ ‪,‬ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻗﻨﺎع ﻟﻠﻄﺮف اﻟﻤﻌﺮض ‪,‬ﻣﺒﻄﻠﻴﻦ‬ ‫ﻋﻤﻞ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺬي ﻳﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻹﺧﻮة اﻟﻤﺘﺤﺎﺑﻴﻦ ‪,‬ﻓﻬﻢ آﺎﻟﻤﺎء ﻟﻠﻨﺎر ﻻ‬ ‫ﻳﺒﻘﻰ ﺑﺴﺒﺒﻬﻢ ﺑﻴﻦ اﻹﺧﻮان إﻻ اﻟﻮد واﻟﻮﺋﺎم "(ص ‪.‬‬ ‫‪.)10‬‬ ‫"[‪ ]...‬وإذا ﺷﺎﻋﺖ اﻟﻤﺤﺒﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﺗﺮآﺖ ﺁﺛﺎرا ﻃﻴﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ ‪:‬أن ﻳﺤﺐ‬ ‫اﻟﻤﺮء ﻟﺠﻠﻴﺴﻪ اﻟﻤﺤﺒﻮب آﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺒﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻌﻢ واﻟﺨﻴﺮات ‪,‬ﻟﻘﻮل‬ ‫رﺳﻮﻟﻨﺎ اﻟﻜﺮﻳﻢ‪-‬ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ" ‪-:‬ﻻ ﻳﺆﻣﻦ أﺣﺪآﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﺐ‬ ‫ﻷﺧﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺤﺐ ﻟﻨﻔﺴﻪ "(ص ‪.)11.‬‬

‫‪261‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫"[‪ ]...‬ומבין אלה גם ‪:‬שיתוף ביניהם על מנת שיהוו מופת‬ ‫לזולתם ‪,‬במיוחד בעתות מצוקה ‪,‬ושישמשו דוגמה לדברי‬ ‫אלוהים ‪,‬יתברך ויתעלה" ‪:‬שתפו פעולה בעשיית הטוב‬ ‫ויראת שמיים ‪,‬ואל תשתפו פעולה בחטאים ועויינות ‪.‬‬ ‫והמשורר אמר בנוגע לכך‪:‬‬ ‫הלוואי ואלוהים יתגמל את המצוקות הואיל והן גורמות‬ ‫לי להבדיל בין אוייב וידיד‪.‬‬ ‫ואומה לא יכולה להשיג חיי נועם ולהיות ולגבש עמדה‬ ‫יציבה ‪,‬אלא באמצעות שיתוף פעולה ואחדות ‪,‬ועם לא‬ ‫יממש את זכותו לעצמאות ‪,‬והקדמה והשגשוג לא יהיו‬ ‫מנת חלקו ‪,‬אלא באמצעות סולידריות והסכמה בין פרטיו‬ ‫ושיתוף פעולה אמיתי ביניהם במה שמועיל לחברתם ‪.‬כך‬ ‫תתחזק הוויתם ותגבר הסולידריות בביצוע כל מעשה‬ ‫שיש בו תועלת לטובת הכלל "(עמ '‪)11‬‬

‫‪"...and also included is cooperation among them to be a‬‬ ‫‪model for others, especially in adversity, in compliance‬‬ ‫‪with what the Almighty said: "And cooperate in‬‬ ‫‪righteousness and piety, but do not cooperate in sin and‬‬ ‫‪aggression." As the poet said about this:‬‬ ‫‪God's reward in adversity is the greatest‬‬ ‫‪In which I know my friend from my foe‬‬ ‫‪No nation has taken its share of well-being and stability‬‬ ‫‪without cooperation and unity, and no people have‬‬ ‫‪claimed their right to be independent and their share of‬‬ ‫‪progress and prosperity without its individuals standing in‬‬ ‫‪solidarity, with what they say unified, and genuinely‬‬ ‫‪cooperating in what benefits their society, strengthens‬‬ ‫‪their presences, and increases their solidary in‬‬ ‫‪implementing every action that is useful for the public‬‬ ‫)‪welfare" (p. 11‬‬

‫‪Page 72‬‬

‫"[‪ ]...‬وﻣﻦ ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ ‪:‬اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﻗﺪوة ﻟﻐﻴﺮهﻢ ‪,‬‬ ‫وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺪاﺋﺪ ‪,‬اﻣﺘﺜﺎﻻ ﻟﻘﻮﻟﻪ ‪-‬ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ" ‪-:‬وﺗﻌﺎوﻧﻮا ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺒﺮ واﻟﺘﻘﻮى وﻻ ﺗﻌﺎوﻧﻮا ﻋﻠﻰ اﻹﺛﻢ واﻟﻌﺪوان ‪".‬وﻓﻲ هﺬا ﻗﺎل‬ ‫اﻟﺸﺎﻋﺮ‪:‬‬ ‫ﺟﺰى اﷲ اﻟﺸﺪاﺋﺪ آﻞ ﺧﻴﺮ‬ ‫ﺻﺪﻳﻘﻲ‬

‫ﻋﺮﻓﺖ ﺑﻬﺎ ﻋﺪوي ﻣﻦ‬

‫ﻓﻤﺎ ﻧﺎﻟﺖ أﻣﺔ ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﻣﻦ رﻏﺪ اﻟﻌﻴﺶ ‪,‬واﺳﺘﻘﺮار اﻟﺮأي ‪,‬إﻻ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون‬ ‫واﻻﺗﺤﺎد ‪,‬وﻻ ﻓﺎز ﺷﻌﺐ ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻘﻼل ‪,‬وﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم‬ ‫واﻻزدهﺎر ‪,‬إﻻ ﺑﺘﻜﺎﺗﻒ أﻓﺮادﻩ ‪,‬واﺟﺘﻤﺎع آﻠﻤﺘﻬﻢ ‪,‬وﺗﻌﺎوﻧﻬﻢ ﺗﻌﺎوﻧﺎ‬ ‫ﺻﺎدﻗﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﻔﻊ ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﻢ ‪,‬وﻳﻘﻮى وﺟﻮدهﻢ ‪,‬وﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻀﺎﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬ آﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﻔﻴﺪ ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم "(ص ‪.)11.‬‬

‫‪262‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪"The state of Palestine announces that it is a peace‬‬‫‪loving state, committed to the principles of peaceful‬‬ ‫‪coexistence, and it will work with all countries and‬‬ ‫‪peoples for achieve a permanent peace based on justice‬‬ ‫‪and respect for rights, under which human energies will‬‬ ‫‪open up to build, and competition will take place in it with‬‬ ‫‪innovation and a lack of fear about tomorrow, for‬‬ ‫‪tomorrow brings nothing but safety for those who are just‬‬ ‫‪or who return to being just.‬‬

‫"הואיל ומדינת פלסטין מצהירה שהיא מדינה אוהבת‪-‬‬ ‫שלום ומחויבת לעקרונות הדו‪-‬קיום בשלום ‪,‬הרי שהיא‬ ‫פועלת יחד עם המדינות והעמים למען הגשמת שלום‬ ‫תמידי‪/‬ממושך שיהיה מבוסס על צדק ‪,‬כיבוד הזכויות ‪,‬‬ ‫שבצלו תפתחנה האנרגיות האנושיות לבנייה ‪,‬ותתקיים בו‬ ‫תחרות על גילוי החיים מחדש וחוסר‪-‬פחד מפני המחר ‪,‬‬ ‫והמחר לא יישא בחובו חוסר‪-‬ביטחון לעושי הצדק או למי‬ ‫שחזר אל הצדק‪.‬‬ ‫ובמסגרת מאבקה למען השכנת שלום בארץ האהבה‬ ‫והשלום ‪,‬מדינת פלסטין קוראת לאו"ם ‪,‬אשר נושא‬ ‫באחריות מיוחדת כלפי העם הערבי הפלסטיני ומולדתו ‪,‬‬ ‫‪In the context of its struggle to bring about peace in the‬‬ ‫וקוראת לעמי העולם ולמדינותיו אוהבות השלום והחירות ‪,‬‬ ‫‪land of love and peace, the state of Palestine calls upon‬‬ ‫לעזור לה להגשים את מטרותיה ולהגביל את סבלו של‬ ‫‪the UN, which bears a special responsibility towards the‬‬ ‫עמה באמצעות סיפוק ביטחון ופעולה למען סיום הכיבוש‬ ‫‪Palestinian Arab people and their nation, and calls upon‬‬ ‫הישראלי של האדמות הפלסטיניות‪.‬‬ ‫‪the peoples of the worlds and their peace and freedom‬‬‫כמו כן ‪,‬היא מכריזה שהיא מאמינה שניתן לפתור את‬ ‫‪loving countries, to help it achieve its goal and put an end‬‬ ‫הבעיות הבינלאומית והאזוריות בדרכי שלום בהתאם‬ ‫‪to its people’s tragedy by providing it with security, and by‬‬ ‫למגילת האו"ם והחלטותיו ‪.‬ושהיא מסרבת לאיים בכוח ‪,‬‬ ‫‪working to end the Israeli occupation of the Palestinian‬‬ ‫באלימות ‪,‬בטרור או בפעולות נגד שלמות‪/‬בטחון‬ ‫‪Territories.‬‬ ‫אדמותיה ועצמאותה המדינית ובטחון‪/‬שלמות אדמותיה‬ ‫של מדינה אחרת כלשהי ‪,‬וזאת מבלי לפגוע בזכותה‬ ‫‪In the same spirit, it also announces that it guarantees to‬‬ ‫הטבעית להגן על אדמותיה ועל עצמאותה ‪(".‬עמ '‪)62‬‬ ‫‪resolve international and regional problems peacefully, in‬‬ ‫‪accordance to the UN Charter and resolutions. It rejects‬‬ ‫‪threats of force, violence, or terrorism, or using them‬‬ ‫‪against the integrity and political independence of its‬‬ ‫‪territories, or the integrity of any other country’s territories,‬‬ ‫‪without infringing on its natural rights to defend its‬‬ ‫)‪territories and independence." (p.62‬‬

‫‪Page 73‬‬

‫"وإذ ﺗﻌﻠﻦ دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ أﻧﻬﺎ دوﻟﺔ ﻣﺤﺒﺔ ﻟﻠﺴﻼم ‪,‬ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﻤﺒﺎدئ‬ ‫اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ اﻟﺴﻠﻤﻲ ‪,‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول واﻟﺸﻌﻮب ﻣﻦ أﺟﻞ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻼم داﺋﻢ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪل واﺣﺘﺮام اﻟﺤﻘﻮق ‪,‬ﺗﺘﻔﺘﺢ ﻓﻲ ﻇﻠﻪ‬ ‫ﻃﺎﻗﺎت اﻟﺒﺸﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺎء ‪,‬وﻳﺠﺮي ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ إﺑﺪاع اﻟﺤﻴﺎة وﻋﺪم‬ ‫اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﻐﺪ ‪,‬ﻓﺎﻟﻐﺪ ﻻ ﻳﺤﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻷﻣﺎن ﻟﻤﻦ ﻋﺪﻟﻮا ‪,‬أو ﺛﺎﺑﻮا إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻌﺪل‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻧﻀﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺣﻼل اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻤﺤﺒﺔ واﻟﺴﻼم ‪,‬‬ ‫ﺗﻬﻴﺐ دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﺎﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺠﺎﻩ‬ ‫اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ووﻃﻨﻪ ‪,‬وﺗﻬﻴﺐ ﺑﺸﻌﻮب اﻟﻌﺎﻟﻢ ودوﻟﻪ اﻟﻤﺤﺒﺔ‬ ‫ﻟﻠﺴﻼم واﻟﺤﺮﻳﺔ ‪,‬أن ﺗﻌﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ أهﺪاﻓﻬﺎ ‪,‬ووﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻤﺄﺳﺎة‬ ‫ﺷﻌﺒﻬﺎ ‪,‬ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻷﻣﻦ ﻟﻪ ‪,‬وﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻧﻬﺎء اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ‬ ‫ﻟﻸراﺿﻲ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ﺗﻌﻠﻦ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل ‪,‬أﻧﻬﺎ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ‪,‬وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻗﺮاراﺗﻬﺎ ‪.‬وأﻧﻬﺎ ﺗﺮﻓﺾ‬ ‫اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮة أو اﻟﻌﻨﻒ أو اﻹرهﺎب ‪,‬أو ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺿﺪ ﺳﻼﻣﺔ‬ ‫أراﺿﻴﻬﺎ واﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ‪,‬أو ﺳﻼﻣﺔ أراﺿﻲ أي دوﻟﺔ أﺧﺮى ‪,‬‬ ‫وذﻟﻚ دون اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺤﻘﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ أراﺿﻴﻬﺎ‬ ‫واﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ "(ص ‪.)62.‬‬

‫‪263‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫"‪-1‬‬‫בלילה ‪...‬נצטוו החיילים‬ ‫להרוג את כפרנו היפה‬ ‫הזית שלנו ‪..‬כלתם של כל עצי השדה‪,‬‬ ‫וכל בני השבט‬ ‫הזית שלנו ‪,‬שפרחיו פתוחים‬ ‫הזית שלנו ‪..‬ניצוץ ברוח‬ ‫‪-2‬‬‫בלילה ‪..‬כל החיילים הגיעו‬ ‫כל בני השבט‬ ‫עציו‬ ‫ושדותיו‬ ‫וניצני הפרחים נותני הצל‬ ‫הסתופפו בצל הזית שלנו‬ ‫שזורים בה כסבך‬ ‫‪-3‬‬‫ניתנו הפקודות לעזוב‬ ‫הזית שלנו יאבד בערב ‪,‬קצת לפני סוף בין הערביים‬ ‫היננו כאן ‪..‬בלב הזית שלנו מחזיקים מעמד‬ ‫לאנשים יש ענפים‬ ‫רגעים ספורים ‪..‬ואחריהם נפלו גופות האנשים‬ ‫הזית שלנו מחבק את מפרשי הלילה‬ ‫רגעים ספורים ‪..‬ואחריהם נפלה הזית שלנו מפורכסת‬ ‫לא נשאר בסביבותיה תנור של לחם שהפלוגה לא החריבה‬ ‫כל האבנים והאנשים‬ ‫היו למישור של דם או חול עקב המחרשות הנכנסות‬ ‫היו פזורים בחצרות באורו של הבית‬ ‫‪-4‬‬‫ועם ערב‪..‬‬ ‫ובפזמוני הרוחות‬ ‫הזית שלנו מתלקחת במישורים כניצוץ ארגמן‬ ‫ועם בוקר‬ ‫הזית שלנו שבה אל השדות כשם ששבים הפרחים‬ ‫‪-5‬‬‫הלילה בזית שלנו הוא בוקר‬

‫‪"-1‬‬‫‪At night... the orders were issued to the soldiers‬‬ ‫‪to kill our beautiful relative‬‬ ‫‪Zeita... the bride of the fields ’ trees‬‬ ‫‪And of all the tribe’s sons‬‬ ‫‪Zeita, with blooming flowers‬‬ ‫‪Zeita... a spark in the wind‬‬ ‫‪-2‬‬‫‪At night, all of the soldiers came‬‬ ‫‪All the songs of the tribe‬‬ ‫‪Its trees‬‬ ‫‪Its fields‬‬ ‫‪The shaded flower buds‬‬ ‫‪They were on the doors of Zeita‬‬ ‫‪Woven into thickets‬‬ ‫‪-3‬‬‫‪Expulsion orders are given‬‬ ‫‪Zeita is to be executed in the evening, just before its original‬‬ ‫‪inhabitants are expelled‬‬ ‫‪We are here...in the heart of Zeita, steadfast.‬‬ ‫‪The men have branches.‬‬ ‫‪Moments, then the men’s bodies fall down.‬‬ ‫‪Zeita is an ongoing embrace across the night ’s sails‬‬ ‫‪Not a single bread oven remained not destroyed by the squad‬‬ ‫‪Al the stones and men‬‬ ‫‪Were ground into blood and sand by the plows‬‬ ‫‪They were on the squares spread out in the stores ’ light‬‬ ‫‪-4‬‬‫‪With the evening‬‬ ‫‪In the hymns of the wind‬‬ ‫‪Zeita blows a purple spark onto the fields‬‬ ‫‪And with the morning‬‬ ‫‪Zeita rises again, as tulips do‬‬ ‫‪-5‬‬‫‪Night in Zeita is morning‬‬

‫‪Page 74‬‬

‫ "‪-1‬‬‫ﻓﻲ اﻟﻠﻴﻞ ‪..‬أﺻﺪرت اﻷواﻣﺮ ﻟﻠﺠﻨﻮد‬ ‫ﺑﻘﺘﻞ ﻗﺮﻳﺘﻨﺎ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ‬ ‫زﻳﺘﺎ ‪..‬ﻋﺮوﺳﺔ آﻞ أﺷﺠﺎر اﻟﺤﻘﻮل‪,‬‬ ‫وآﻞ أﺑﻨﺎء اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ‬ ‫زﻳﺘﺎ ﻣﻔﺘﺤﺔ اﻷﻗﺎح‪..‬‬ ‫زﻳﺘﺎ ‪..‬ﺷﺮار ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎح‬ ‫‪-2‬‬‫ﻓﻲ اﻟﻠﻴﻞ ‪..‬آﻞ اﻟﺠﻨﺪ ﺟﺎؤوا‬ ‫آﻞ أﺑﻨﺎء اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ‬ ‫أﺷﺠﺎرهﺎ‬ ‫وﺣﻘﻮﻟﻬﺎ‬ ‫وﺑﺮاﻋﻢ اﻟﺰهﺮ اﻟﻈﻠﻴﻠﺔ‬ ‫آﺎﻧﻮا ﻋﻠﻰ أﺑﻮاب زﻳﺘﺎ‬ ‫ﻳﻀﻔﺮون ﻟﻬﺎ ﺧﻤﻴﻠﺔ‪..‬‬ ‫‪-3‬‬‫ﺗﻘﻀﻲ اﻷواﻣﺮ ﺑﺎﻟﺮﺣﻴﻞ‬ ‫زﻳﺘﺎ ﺳﺘﻌﺪم ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎء ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺮﺗﺤﻞ اﻷﺻﻴﻞ‬ ‫إﻧﺎ هﻨﺎ ‪..‬ﻓﻲ ﻗﻠﺐ زﻳﺘﺎ ﺻﺎﻣﺪون‬ ‫واﻟﺮﺟﺎل ﻟﻬﺎ ﻏﺼﻮن‬ ‫ﻟﺤﻈﺎت ‪..‬ﺛﻢ ﺗﺴﺎﻗﻄﺖ ﺣﺜﺚ اﻟﺮﺟﺎل‬ ‫زﻳﺘﺎ ﻋﻨﺎق ﻣﺴﺘﺪﻳﻢ ﻋﺒﺮ أﺷﺮﻋﺔ اﻟﻠﻴﺎل‬ ‫ﻟﺤﻈﺎت ‪..‬ﺛﻢ ﺗﺴﺎﻗﻄﺖ زﻳﺘﺎ ﺧﻀﻴﺒﺔ‬ ‫ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻓﻲ ﺟﻨﺒﺎﺗﻬﺎ ﻃﺎﺑﻮن ﺧﺒﺰ ﻟﻢ ﺗﺪﻣﺮﻩ اﻟﻜﺘﻴﺒﺔ‬ ‫آﻞ اﻟﺤﺠﺎرة واﻟﺮﺟﺎل‬ ‫آﺎﻧﻮا ﻋﻠﻰ وﻗﻊ اﻟﻤﺤﺎرﻳﺚ اﻟﺪﺧﻴﻠﺔ ﺳﻬﻞ دم أو رﻣﺎل‬ ‫آﺎﻧﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺎت ﻣﻨﺸﻮرﻳﻦ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻤﺤﺎل‬ ‫‪-4‬‬‫ﻓﻤﻊ اﻟﻤﺴﺎء‪..‬‬ ‫وﻓﻲ ﺗﺮاﺗﻴﻞ اﻟﺮﻳﺎح‬ ‫زﻳﺘﺎ ﺗﻬﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻬﻮل ﺷﺮارة ﻣﻦ أرﺟﻮان‬ ‫وﻣﻊ اﻟﺼﺒﺎح‬ ‫ﺗﻌﻮد زﻳﺘﺎ ﻟﻠﺤﻘﻮل آﻤﺎ ﻳﻌﻮد اﻷﻗﺤﻮان‬ ‫‪-5‬‬‫اﻟﻠﻴﻞ ﻓﻲ زﻳﺘﺎ ﺻﺒﺎح‬

‫‪264‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫אחי ‪,‬זמנם של העושקים עבר‬ ‫על כן עת לג'יהאד ועת להקרבה‬ ‫האם נתיר להם לאנוס את הזהות הערבית‬ ‫תפארתם וגאוותם של אבותינו?‬ ‫דבר פרט לעימות חרבות‬ ‫לא ידבר בעבורנו‬ ‫חרבך השלופה‬ ‫לא תוחזר לעולם לנדנה‬ ‫אחי ‪,‬עמיתי הערבי‬ ‫זמננו הגיע היום ‪,‬לא מחר‬ ‫על המזרח להיות אומה אחת‬ ‫שתשיב לאלה אשר יבקשו להנחות אותנו שלא בדרך הישר ‪,‬‬ ‫ושתשמור נתיבנו‬ ‫אחי ‪,‬יש לנו אחות בירושלים‬ ‫שהרוצחים השחיזו בעבורה סכין קצבים‬ ‫אחי ‪,‬לך לירושלים‬ ‫על מנת שנוכל להגן על הכנסיות ועל המסגדים‬ ‫אחי ‪,‬לך וסכן את נפשך‬ ‫דמנו אנו ולהט רועם‬ ‫אחי ‪,‬אם דמי ניגר על אדמתה‬ ‫והיד נסגרת על אבניה‬ ‫היונה קוראת והחרב מאבדת את חושיה‬ ‫חומרי הבעירה מתפוצצים בלהבה‬ ‫על כן ‪,‬חפש נפש חופשיה (או ‪:‬בקש לעצמך נפש חופשיה)‬ ‫שהאוייב יחלוף על פניה‬ ‫ואחוז היטב בדגל האמת‪,‬‬ ‫ששדה הקרב חשף אותו והטל צימח אותו‬ ‫התקבל כמרטיר (שהיד) על אדמתה‬ ‫התפלל לאלוהים בשמה ומת מות קדושים‬ ‫פלסטין ‪,‬נערייך מקריבים את עצמם למענך‬ ‫נשגבים הם המקריבים ומושא ההקרבה‬ ‫פלסטין חזותינו יגנו עליך בחיינו ובמותינו "‬

‫"הנני מתגעגע לאדמת עזה‬ ‫גם אם שתיקתי בגדה בי אחרי הפרידה‬ ‫מי יתן ואלוהים ישקה אדמה אם אזכה לנצח על עפרה‬ ‫שאותו מעוצמת הכיסופים מרחתי על עפעפיי "(עמ '‪)49‬‬ ‫"הילד הפלסטיני עמד מול כדורי האויב כמו חייל עשוי‬ ‫ללא חת "(עמ '‪.)64‬‬

‫‪Brother, the oppressors have stayed too long‬‬ ‫‪Jihad and sacrifice are necessary‬‬ ‫?‪Do we leave you to rape Arab identity‬‬ ‫‪Our fathers’ glory and pride‬‬ ‫‪Nothing but the clashing of swords‬‬ ‫‪Will speak for us‬‬ ‫‪So unsheathe your sword‬‬ ‫‪It will be sheathed no more‬‬ ‫‪Brother, fellow Arab‬‬ ‫‪Our time has come today, not tomorrow‬‬ ‫‪The East must be one nation‬‬ ‫‪Answering those who would lead us astray, and keeping us on‬‬ ‫‪the path‬‬ ‫‪Brother, we have a sister in Jerusalem‬‬ ‫‪The murderers have sharpened a butcher's knife for her‬‬ ‫‪Brother, go to Jerusalem‬‬ ‫‪So we can protect the churches and mosques‬‬ ‫‪Brother, go and take the risk‬‬ ‫‪Our own blood, and a thunderous blaze‬‬ ‫‪Brother, if my blood flows on its soil‬‬ ‫‪And the hand closes on its stones‬‬ ‫‪The dove calls, and the sword loses its senses‬‬ ‫‪the fuels burst into flame‬‬ ‫‪So search for a free soul‬‬ ‫‪Which the enemy will pass by‬‬ ‫‪And grip the banner of truth‬‬ ‫‪Shown by the battlefield and grown by the dew‬‬ ‫‪Accepted as martyrs on its land‬‬ ‫‪They prayed to God in its name and were martyred‬‬ ‫‪Palestine, your youthful protects sacrifice themselves for you‬‬ ‫‪The fedayeen (self-sacrificers) are exalted‬‬ ‫‪Palestine may our chests protect you‬‬

‫‪"I long for the land of Gaza‬‬ ‫‪Even if my silence betrayed me after we parted‬‬ ‫‪May God water the land if I am victorious on its soil‬‬ ‫‪From how badly I yearned for the soil, I smeared it on my‬‬ ‫‪eyelids" (p. 49).‬‬

‫‪p.64: "The Palestinian child stood before the enemy's‬‬ ‫"‪bullets like a courageous soldier.‬‬

‫‪Page 75‬‬

‫"أﺧﻲ ﺟﺎوز اﻟﻈﺎﻟﻤﻮن اﻟﻤﺪى ﻓﺤﻖ اﻟﺠﻬﺎد وﺣﻖ اﻟﻔﺪا‬ ‫ة ﻣﺠﺪ اﻷﺑﻮة واﻟﺴﺆددا‬ ‫أﻧﺘﺮآﻬﻢ ﻳﻐﺼﺒﻮن اﻟﻌﺮوب‬ ‫ﻳﺠﻴﺒﻮن ﺻﻮﺗﺎ ﻟﻨﺎ أو ﺻﺪى‬ ‫وﻟﻴﺴﻮا ﺑﻐﻴﺮ ﺻﻠﻴﻞ اﻟﺴﻴﻮف‬ ‫ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ أن ﻳﻐﻤﺪا‬ ‫ﻓﺠﺮد ﺣﺴﺎﻣﻚ ﻣﻦ ﻏﻤﺪﻩ‬ ‫أرى اﻟﻴﻮم ﻣﻮﻋﺪﻧﺎ ﻻ اﻟﻐﺪا‬ ‫أﺧﻲ ‪,‬أﻳﻬﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻷﺑﻲ‬ ‫ﺗﺮد اﻟﻀﻼل وﺗﺤﻴﻲ اﻟﻬﺪى‬ ‫أﺧﻲ ‪,‬أﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮق ﻓﻲ أﻣﺔ‬ ‫أﺧﻲ ‪,‬إن ﻓﻲ اﻟﻘﺪس أﺧﺘﺎ ﻟﻨﺎ أﻋﺪ ﻟﻬﺎ اﻟﺬاﺑﺤﻮن اﻟﻤﺪى‬ ‫أﺧﻲ ﻗﻢ إﻟﻰ ﻗﺒﻠﺔ اﻟﻤﺸﺮﻗﻴﻦ ﻟﻨﺤﻤﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ واﻟﻤﺴﺠﺪا‬ ‫أﺧﻲ ‪,‬ﻗﻢ إﻟﻴﻬﺎ ﻧﺸﻖ اﻟﻐﻤﺎر دﻣﺎ ﻗﺎﻧﻴﺎ ‪,‬وﻟﻈﻰ ﻣﺮﻋﺪا‬ ‫أﺧﻲ ‪,‬إن ﺟﺮى ﻓﻲ ﺛﺮاهﺎ دﻣﻲ وأﻃﺒﻘﺖ ﻓﻮق ﺣﺼﺎهﺎ اﻟﻴﺪا‬ ‫وﻧﺎدى اﻟﺤﻤﺎم ‪,‬وﺟﻦ اﻟﺤﺴﺎم وﺷﺐ اﻟﻀﺮام ﺑﻬﺎ ﻣﻮﻗﺪا‬ ‫أﺑﺖ أن ﻳﻤﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﺪا‬ ‫ﻓﻔﺘﺶ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺠﺔ ﺣﺮة‬ ‫وﺧﺬ راﻳﺔ اﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻀﺔ‬ ‫ﺟﻼهﺎ اﻟﻮﻏﻰ وﻧﻤﺎهﺎ اﻟﻨﺪى‬ ‫دﻋﺎ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ اﷲ واﺳﺘﺸﻬﺪا‬ ‫وﻗﺒﻞ ﺷﻬﻴﺪا ﻋﻠﻰ أرﺿﻬﺎ‬ ‫ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ‪,‬ﻳﻔﺪي ﺣﻤﺎك اﻟﺸﺒﺎب وﺟﻞ اﻟﻔﺪاﺋﻲ واﻟﻤﻔﺘﺪى‬ ‫ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ‪,‬ﺗﺤﻤﻴﻚ ﻣﻨﺎ اﻟﺼﺪور ﻓﺈﻣﺎ اﻟﺤﻴﺎة وإﻣﺎ اﻟﺮدى "(ص ‪.)66.‬‬

‫‪265‬‬

‫"وإﻧﻲ ﻟﻤﺸﺘﺎق إﻟﻰ أرض ﻏﺰة وإن ﺧﺎﻧﻨﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻔﺮق آﺘﻤﺎﻧﻲ‬ ‫ﺳﻘﻰ اﷲ أرﺿﺎ ﻟﻮ ﻇﻔﺮت ﺑﺘﺮﺑﻬﺎ آﺤﻠﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﺪة اﻟﺸﻮق أﺟﻔﺎﻧﻲ "‬ ‫(ص ‪.)49.‬‬

‫‪266‬‬

‫"وﻗﻒ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ أﻣﺎم رﺻﺎص اﻟﻌﺪو وﻗﻮف اﻟﺠﻨﺪي اﻟﺒﺎﺳﻞ "‬ ‫(ص ‪.)64.‬‬

‫‪267‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪268‬‬ ‫‪p.71: "The gift of life -- human life is sacred, because it is‬‬ ‫עמ '‪: 71‬מתנת החיים ‪-‬חיי האדם קדושים ‪,‬משום שהם‬ ‫‪a gift from God the Creator and the Lord of Life. It is God‬‬ ‫מתנה מאלוהים ‪,‬הבורא וריבון החיים ‪.‬אלוהים הוא אדון‬ ‫‪that is the Master of Life from beginning to end, and no‬‬ ‫החיים מראשיתם ועד סופם ‪,‬ואין לאף אחד זכות לשלול‬ ‫‪one has the right to deny any human the gift of life. The‬‬ ‫מאדם כלשהו את מתנת החיים ‪.‬אכן ‪,‬הנטייה‬ ‫‪tendency to kill has been present since the beginning‬‬ ‫להרוג‪/‬לרצוח קיימת מבראשית (בראשית ד' ‪, )16-1:‬‬ ‫‪(Genesis 4: 1-16), but God condemned killing,‬‬ ‫אולם אלוהים הוקיע את ההרג‪/‬הרצח ‪,‬שפיכות הדמים‬ ‫והרג חפים מפשע" ‪:‬לא תרצח "(במדבר יג' ‪. )20:‬‬ ‫'‪bloodshed, and killing the innocent: 'Thou shalt not kill‬‬ ‫הרג‪/‬רצח יצור אנושי כלשהו ניצב בסתירה חמורה לכבוד‬ ‫‪(Exodus: 13:20). Killing any human being is in grave‬‬ ‫האדם וקדושת הבורא ‪.‬ההורג‪/‬הרוצח והמשתתפים‬ ‫‪contradiction with a person's dignity and the holiness of‬‬ ‫בהתנדבות בהרג‪/‬ברצח מבצעים פשע שזועק אל‬ ‫‪the Creator. Killing, and those who willingly take part in‬‬ ‫השמים ‪.‬אשר להגנה עצמית ‪,‬הרי שהיא מותרת בתנאי‬ ‫‪killing are committing a blatant sin. Self-defense is‬‬ ‫שהיא לא חורגת מגבולות ההגנה העצמית ‪.‬משמעותו של ‪legitimate, as long as it does not go beyond the bounds of‬‬ ‫כיבוד החיים אינה מסתכמת בהימנעות מלהזיק להם ‪,‬‬ ‫‪self-defense. Respect for life does not mean only‬‬ ‫אלא גם תובעת גם פעולה בכל האמצעים למען שגשוגם ‪avoiding insulting it, but also means working to develop it .‬‬ ‫האדון המשיח השלים את הציווי "לא תרצח "כאשר‬ ‫‪by all means. The Lord Jesus added to the commandent‬‬ ‫הוסיף עליו את ההתרחקות מהכעס ומנקמת הדם‪.‬‬ ‫‪"Thou shalt not kill", adding that hatred and revenge‬‬ ‫עמ '‪: 72‬אני מבטא את אמונתי‬ ‫‪should be avoided.‬‬ ‫אנו מודים לך אלוהים על מנת החיים‬ ‫הענק לנו אלוהים (את היכולת) לשמור על המתנה הזאת‬ ‫למען עצמנו ולמען האחרים‬ ‫ולפעול תמיד למען השגשוג שלנו ושל האחרים‬ ‫משום שאתה ‪,‬אלוהי‬ ‫בורא החיים והמעניק אותה במתנה‪".‬‬ ‫עמ '‪: 84‬אנו קשורים למקומותינו הקדושים ומכבדים את‬ ‫המקומות הקדושים לדתות האחרות‪".‬‬

‫‪p.84: "We are attached to our holy places, and we‬‬ ‫"‪respect the holy places of other religions.‬‬

‫‪Page 76‬‬

‫‪], Grade 9‬اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ[ ‪Christian Education‬‬ ‫ص ‪: "٧١‬هﺒﺔ اﻟﺤﻴﺎة ﺣﻴﺎة اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻘﺪّﺳﺔ ‪,‬ﻷﻧّﻬﻪ هﺒﺔ ﻣﻦ اﷲ اﻟﺨﺎﻟﻖ‬ ‫ب اﻟﺤﻴﺎة ‪.‬واﷲ هﻮ ﺳﻴّﺪ اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ اﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ ‪,‬وﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪ‬ ‫ور ّ‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻣﺎن أي اﻧﺴﺎن ﻣﻦ هﺒﺔ اﻟﺤﻴﺎة ‪.‬ان اﻟﻤﻴﻞ اﻟﻘﺘﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﺬ‬ ‫اﻟﺒﺪء (ﺗﻜﻮﻳﻦ ‪, )١٦-١: ٤‬وﻟﻜﻦ اﷲ أدان اﻟﻘﺘﻞ ‪,‬وﺳﻔﻚ اﻟﺪﻣﺎء ‪,‬وﻗﺘﻞ‬ ‫اﻟﺒﺮيء" ‪:‬ﻻ ﺗﻘﺘﻞ "(ﺧﺮوج ‪. )٢٠:١٣:‬ان ﻗﺘﻞ أي آﺎﺋﻦ ﺑﺸﺮي‬ ‫ﻳﺘﺎﻋﺮض ﺑﻮﺟﻪ ﺧﻄﻴﺮ ﻣﻊ آﺮاﻣﺔ اﻟﺸﺨﺺ وﻗﺪاﺳﺔ اﻟﺨﺎﻟﻖ ‪.‬ﻓﺎﻟﻘﺎﺗﻞ‬ ‫وﻣﻦ ﻳﺸﺎرآﻮن ﻃﻮﻋﺎ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﻳﺮﺗﺒﻜﻮن ﺧﻄﻴﺌﺔ ﺗﺼﺮخ اﻟﻰ اﻟﺴﻤﺎء ‪.‬أﻣﺎ‬ ‫دﻓﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ ﻓﻤﺸﺮوع ‪,‬ﺷﺮﻳﻄﺔ أﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺣﺪود اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻨﻔﺲ ‪.‬ان اﺣﺘﺮام اﻟﺤﻴﺎة ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻘﻂ ﺗﺠﻨّﺐ اﻻﺳﺎءة اﻟﻴﻬﺎ ‪,‬ﺑﻞ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑﻜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ‪.‬وﻗﺪ آﻤﻞ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻤﺴﻴﺢ وﺻﻴﺔ "ﻻ ﺗﻘﺘﻞ" ‪,‬اذ‬ ‫أﺿﺎف اﻟﻴﻬﺎ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﻐﻀﺐ واﻟﺼﻐﻴﻨﺔ‬ ‫واﻟﺜﺄر";‬

‫‪269‬‬

‫ص ‪: "٧٢‬أﻋﺒﺮ ﻋﻦ اﻳﻤﺎﻧﻲ‬ ‫ﻧﺸﻜﺮك ﻳﺎ رب ‪,‬ﻋﻠﻰ هﺒﺔ اﻟﺤﻴﺎة‪.‬‬ ‫أﻋﻄﻨﺎ ‪,‬ﻳﺎ رب ‪,‬أن ﻧﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻬﺒﺔ‪,‬‬ ‫ﻓﻲ أﻧﻔﺴﻨﺎ وﻓﻲ اﻻﺧﺮﻳﻦ‪,‬‬ ‫وأن ﻧﻌﻤﻞ داﺋﻤﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻴﻨﺎ وﻓﻲ اﻻﺧﺮﻳﻦ‪,‬‬ ‫ﻻﻧﻚ أﻧﺖ ‪,‬ﻳﺎ رب‪,‬‬ ‫ﺧﺎﻟﻖ اﻟﺤﻴﺎة وواهﺒﻬﺎ‪".‬‬

‫ص ‪: "٨٤‬ﻧﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻣﺎآﻨﻨﺎ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ‪,‬وﻧﺤﺘﺮم اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﻟﻠﺪﻳﺎﻧﺎت‬ ‫اﻷﺧﺮى‪".‬‬

‫‪270‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫עמ '‪: "84‬אהבת המולדת ‪-‬כשם שאנו משתייכים לכנסייה ‪p.84: "Love of the country -- as we belong to a church, we‬‬ ‫‪also live in a country that brings us together. The Church‬‬ ‫מסוימת ‪,‬הרי שאנו חיים במולדת שמחברת בינינו ‪.‬‬ ‫‪teaches us to be sincere to our countries... Christians, in‬‬ ‫הכנסייה מלמדת אותנו להיות נאמנים למולדותינו [‪]...‬‬ ‫‪successive historical eras, were an integral part of the‬‬ ‫הנוצרים היו לאורך ההיסטוריה חלק בלתי נפרד‬ ‫‪society to which they belonged... Christians are present in‬‬ ‫מהחברה אשר השתייכו אליה [‪ ]...‬הנוצרים מצויים בכל‬ ‫‪all fields of life in their country... and in every field they‬‬ ‫תחומי החיים במולדתם [‪ ]...‬ובכל תחום הם משתפים‬ ‫‪cooperate with all citizens for the building and progress of‬‬ ‫פעולה עם שאר האזרחים למען בניית ארצם וקדמתה" ;‬ ‫עמ '‪: "84‬קשורים למולדותיהם ‪-‬האדון המשיח התגשם‬ ‫"‪their country‬‬ ‫בבשר על אדמתנו והיה שותף לבני האדם בכל ‪,‬פרט‬ ‫לחטא (כפי שנאמר ב"איגרת אל העברים "‪)2: 14: 17‬‬ ‫‪p.84: "Tied to our countries -- our lord Christ was‬‬ ‫[‪ ]...‬הנוצרים היו לאורך ההיסטוריה חלק בלתי נפרד‬ ‫‪embodied on our land and became a partner to humanity‬‬ ‫מהחברה אשר השתייכו אליה ‪ ]...[.‬והיום הם עדיין‬ ‫‪in everything, except for sin (see the Letter to the‬‬ ‫מהווים מופת לשאר האזרחים על האדמה הקדושה‬ ‫‪Hebrews 17:14:2) ... Christians, in successive historical‬‬ ‫הזאת‪".‬‬ ‫‪eras, were an integral part of the society to which they‬‬ ‫‪belonged ... and today they are still on this holy land as‬‬ ‫"‪an example for the other citizens.‬‬

‫ص ‪: "٨٤‬ﻣﺤﺒﺔ اﻟﻮﻃﻦ آﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﻧﻨﺘﻤﻲ اﻟﻰ آﻨﻴﺴﺔ ‪,‬ﻓﺎﻧﻨﺎ ﻧﻌﻴﺶ أﻳﻀﺎ‬ ‫ﻓﻲ وﻃﻦ ﻳﺠﻤﻌﻨﺎ ‪.‬ﺗﻌﻠّﻤﻨﺎ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ أن ﻧﻜﻮن ﻣﺨﻠﺼﻴﻦ ﻷوﻃﺎﻧﻨﺎ ‪]...[.‬‬ ‫وﻟﻘﺪ آﺎﻧﻮا اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻮن ‪,‬ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺘﺄرﻳﺨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ‪,‬ﺟﺰءا ﻻ‬ ‫ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻤﻮن اﻟﻴﻪ [‪ ]....‬ﻳﺘﻮاﺟﺪ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻮن ﻓﻲ‬ ‫آﻞ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ وﻃﻨﻬﻢ [‪ ]...‬وﻓﻲ آﻞ ﻣﺠﺎل ﻳﺘﻌﺎوﻧﻮن ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﺒﻨﺎء ﺑﻠﺪهﻢ وﺗﻘﺪﻣﻬﺎ" ;ص ‪: "٨٤‬ﻣﺮﺗﺒﻄﻮن ﺑﺄوﻃﻨﻨﺎ ﺗﺠﺴّﺪ‬ ‫اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻋﻠﻰ أرﺿﻨﺎ وأﺻﺒﺢ ﺷﺮﻳﻜﺎ ﻟﻠﺒﺸﺮ ﻓﻲ آﻞ ﺷﻲء ‪,‬ﻣﺎ ﻋﺪا‬ ‫اﻟﺨﻄﻴﺌﺔ (راﺟﻊ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻰ اﻟﻌﺒﺮاﻧﻴﻴﻦ ‪ ]...[ )٢:١٤:١٧‬وﻟﻘﺪ آﺎﻧﻮا‬ ‫اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻮن ‪,‬ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺘﺄرﻳﺨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ‪,‬ﺟﺰءا ﻻ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻤﻮن اﻟﻴﻪ ‪ ]...[.‬وﻻ ﻳﺰاﻟﻮن اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻷرض‬ ‫اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ أﺳﻮة ﺑﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ‪".‬‬

‫‪271‬‬

‫‪272‬‬ ‫"הזכות לשוויון ‪...‬השוויון מול החוק כולל את הגברים ‪,‬‬ ‫הנשים ‪,‬העשירים ‪,‬העניים ‪,‬הלבנים והשחורים ‪.‬העיקרון‬ ‫הנכבד הזה בא לידי ביטוי בהוויה המוסלמית ‪,‬ואחת‬ ‫הדוגמאות לכך היא שעלי (מי יתן ויפיק רצון מלפני‬ ‫האלוהים) בתקופת ח'ליפותו ראה שריון שאבד לו אצל‬ ‫יהודי ‪.‬אמר ליהודי ‪:‬השריון שריוני! ‪,‬היהודי הכחיש ועלי‬ ‫הביא את העניין בפני שופט ‪.‬השופט ביקש מעלי (מי יתן‬ ‫ויפיק רצון מלפני אלוהים) הוכחה לבעלותו על השריון ‪,‬‬ ‫הואיל ולא היתה לעלי (מי יתן ויפיק רצון מלפני אלוהים)‬ ‫הוכחה שתוכיח את בעלותו ‪,‬השופט פסק שהשיריון הוא‬ ‫של היהודי והח'ליף קיבל את פסק‪-‬הדין ‪.‬היהודי הודה‬ ‫שהשריון הוא של עלי (מי יתן ויפיק רצון מלפני אלוהים)‬ ‫והכריז על התאסלמותו הואיל ונוכח ברדיפת הצדק של‬ ‫המוסלמים ‪)85(".‬‬

‫‪], Part 2, Grade 9, 2009‬اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ[ ‪Islamic Education‬‬ ‫‪The right to equality... and equality before the law‬‬ ‫"اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎواة ‪..‬واﻟﻤﺴﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء‪،‬‬ ‫واﻷﻏﻨﻴﺎء واﻟﻔﻘﺮاء‪ ،‬واﻷﺑﻴﺾ واﻷﺳﻮد‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﻤﺜﻞ هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻓﻲ‬ ‫‪includes men and women, rich and poor, and white and‬‬ ‫'‪black, and this great principle was embodied in Muslims‬‬ ‫واﻗﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ‪ ،‬وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ أن ﻋﻠﻴﺎ (رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ) ﻓﻲ ﻓﺘﺮة‬ ‫‪reality. One example of this is that Ali (may God be‬‬ ‫ﺧﻼﻓﺘﻪ رأى درﻋﺎ آﺎن ﻗﺪ ﻓﻘﺪﻩ ﻣﻊ ﻳﻬﻮدي ﻓﻘﺎل ﻟﻠﻴﻬﻮدي ‪:‬اﻟﺪرع‬ ‫‪pleased with him) during the period of his caliphate, saw‬‬ ‫درﻋﻲ‪ ،‬ﻓﺄﻧﻜﺮ اﻟﻴﻬﻮدي ‪.‬ورﻓﻊ ﻋﻠﻲ (رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ) اﻷﻣﺮ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻘﺎﺿﻲ‪ ،‬ﻓﻄﻠﺐ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﻋﻠﻲ (رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ) اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ‬ ‫‪a shield that he had lost with a Jew, and said to the Jew:‬‬ ‫ﻟﻠﺪرع‪ ،‬وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻲ (رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ) ﺑﻴﻨﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ‪ ،‬ﻓﺤﻜﻢ‬ ‫‪'The shield is mine', and the Jew denied this. Ali (may‬‬ ‫اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺪرع ﻟﻠﻴﻬﻮدي‪ ،‬وﻗﺒﻞ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ اﻟﺤﻜﻢ‪ ،‬ﻓﻤﺎ آﺎن ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮدي‬ ‫‪God be pleased with him) took the matter to a judge, and‬‬ ‫إﻻ أن أﻗﺮ ﺑﺎﻟﺪرع ﻟﻌﻠﻲ (رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ)‪ ،‬وأﻋﻠﻦ إﺳﻼﻣﻪ‪ ،‬ﻟﻤﺎ رﺁﻩ ﻣﻦ‬ ‫‪the judge asked Ali to prove that he owned the shield. Ali‬‬ ‫ﻋﺪل اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ "‪)85(.‬‬ ‫‪(may God be pleased with him) did not have any‬‬ ‫‪evidence proving his ownership, and the judge ruled that‬‬ ‫‪the shield belonged to the Jew. The caliph accepted the‬‬ ‫‪ruling, whereupon the Jew admitted that the shield was‬‬ ‫‪Ali's (may God be pleased with him), and converted to‬‬ ‫"‪Islam due to the justice of the Muslims he had seen.‬‬ ‫)‪(p.85‬‬

‫‪Page 77‬‬

‫‪273‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫"יסוד חוקיותו של הערבון‪/‬משכון‪/‬הפקדה הוא הפסוק ‪...‬‬ ‫ועאישה (אשתו של הנביא מוחמד) מי יתן ותפיק רצון‬ ‫מלפני אלוהים אמרה שהנביא (עליו התפילה והשלום)‬ ‫קנה מזון מיהודי לזמן מסוים והפקיד בידיו כערבון את‬ ‫שריונו "(‪)63‬‬ ‫"כאשר הנביא (עליו התפילה והשלום) וחבריו שמו פעמיהם‬ ‫למכה ‪,‬על מנת לבצע עלייה לרגל "קטנה "(=עומרה) ‪,‬מנהיגי‬ ‫חייבר ניצלו את ההזדמנות והחלו לשכנע את השבטים‬ ‫הערביים לתקוף את אל‪-‬מדינה היות והיא ריקה מחיילים‬ ‫ואנשים ‪.‬לכן ‪,‬הנביא (עליו התפילה והשלום) החליט להילחם‬ ‫בהם ולשבור את כוחם ‪,‬על מנת להציל את המוסלמים מרעתם‬ ‫וממזימתם "(‪)42‬‬ ‫הנביא (עליו התפילה והשלום) עזב את אל‪-‬מדינה לכיוון חייבר‬ ‫בראש צבא שמנה ‪ 1400‬לוחמים ‪.‬הנביא (עליו התפילה‬ ‫והשלום) הפתיע את אנשי חייבר לפני שהספיקו להצטייד‬ ‫ולהתכונן לקרב וליצור קשר עם בני בריתם מגטפאן (=שבט‬ ‫ערבי) ומבין הבדואים ‪.‬הנביא (עליו התפילה והשלום )הלך עם‬ ‫צבאו עד שחנה בוואדי שנקרא "א‪-‬רג'יע" ‪,‬כאשר בינו ובין שבט‬ ‫גטפאן מרחק של יממה ‪.‬זאת ‪,‬על מנת שגטפאן יחשבו שפניו‬ ‫מועדות אליהם ‪.‬גטפאן נשארו בבתיהם ‪,‬על מנת שהנביא (עליו‬ ‫התפילה והשלום) וצבאו לא יתקפו אותם ‪,‬ובו בזמן אנשי חייבר‬ ‫לא התכוננו לקרב בחושבם שהצבא הזה לא מבקש אותם אלא‬ ‫את גטפאן ‪.‬כאשר הנביא (עליו התפילה והשלום) התקרב‬ ‫לחייבר והשקיף עליה הוא התפלל לאלוהים ישתבח באומרו ‪:‬‬ ‫'אלוהים ‪,‬ריבון שבעת הרקיעים ‪,‬ריבון שבע האדמות ‪,‬ריבון‬ ‫השטנים אנו מבקשים ממך את טובת העיר הזאת ואת טובת‬ ‫תושביה וכל אשר בה ‪,‬ואנו מבקשים מחסה אצלך מרעתה של‬ ‫העיר הזאת ומרעתו של מה שנמצא בה ‪".‬המוסלמים חנו‬ ‫והעבירו את הלילה בקרבת חייבר ‪,‬כאשר אנשי חייבר לא‬ ‫יודעים מאומה ‪.‬כאשר הנביא (עליו התפילה והשלום) היה מגיע‬ ‫לקבוצת אנשים בלילה ‪,‬הוא לא היה מתקרב אליהם עד הבוקר ‪.‬‬ ‫ובבוקר המוסלמים שמו פעמיהם אל עבר חייבר ‪,‬בעוד אנשי‬ ‫חייבר יצאו אל שדותיהם ולא ידעו דבר ‪.‬וכאשר ראו את הצבא‬ ‫אמרו ‪':‬מוחמד ‪,‬באלוהים !מוחמד והצבא! ‪',‬ונסו חזרה אל בני‬ ‫שבטם והודיעו להם על כך ‪.)43-42(".‬‬ ‫ראה המשך בסעיף ‪. 36‬‬

‫‪The origin of the legitimacy of pawning is from God‬‬ ‫‪saying...and from Aisha, may God be pleased with her,‬‬ ‫‪saying 'The Prophet purchased food from a Jew and‬‬ ‫)‪pawned his armor to him.' (63‬‬

‫‪"When the Prophet (peace be upon him) and his Companions‬‬ ‫‪went to Mecca to perform the umra pilgrimage, the leaders of‬‬ ‫‪Khaybar exploited the opportunity and began urging the Arab‬‬ ‫‪tribes to attack the city because it was empty of soldiers and‬‬ ‫)‪men. For this reason, the Prophet (peace be upon him‬‬ ‫‪decided to battle them and defeat them so that the Muslims‬‬ ‫"‪would be done with their evil and cunning.‬‬ ‫‪The Prophet, peace be upon him, left Medina for Khaybar at‬‬ ‫‪the head of an army with 1,400 mujahideen. It was one of his‬‬ ‫‪habits if he left for fighting to put a wise and sound plan in‬‬ ‫‪place, including the elements of secrecy, camouflage, and‬‬ ‫‪surprise. This is what the Prophet did in this battle, catching‬‬ ‫‪the people of Khaybar by surprise before they could ready‬‬ ‫‪themselves, prepare for fighting, and contact their Ghatafan‬‬ ‫‪and Bedouin allies. The Prophet, peace be upon him, marched‬‬ ‫‪with the army until they went down into a wadi called La al‬‬‫‪Raji’, which was a one-day and one-night march from the‬‬ ‫‪Ghatafan. That was in order to delude the Ghatafan that they‬‬ ‫‪were headed towards them, and the Ghatafan stayed in their‬‬ ‫‪homes so that the Prophet and his army would not attack their‬‬ ‫‪homes. At the same time, the people of Khaybar did not‬‬ ‫‪prepare, thinking that this army did not want them, but wanted‬‬ ‫‪the Ghatafan. When the Prophet, peace be upon him,‬‬ ‫‪approached Khaybar and was overlooking it, he prayed to God,‬‬ ‫‪saying ‘Lord of the heavens and the earth they embrace, Lord‬‬ ‫‪of both worlds and all they contain, Lord of the devils and those‬‬ ‫‪they pervert, Lord of the winds and all that they scatter! We ask‬‬ ‫‪Thee for the good of this village, the good of its inhabitants,‬‬ ‫‪and the good of whatever is in it, and we flee to Thee for refuge‬‬ ‫‪from its evil, from the evil of its inhabitants, and from the evil of‬‬ ‫‪whatever is in it. Onward, in the name of God!' The Muslims‬‬ ‫‪camped and spent the night near Khaybar, with the people of‬‬ ‫‪Khaybar unaware of them. The Prophet (peace be upon him) if‬‬ ‫‪anyone came near at night did not approach them until the‬‬

‫‪Page 78‬‬

‫"اﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺮهﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪...‬وﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ (رﺿﻲ اﷲ‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ) أن اﻟﻨﺒﻲ (ص )اﺷﺘﺮى ﻃﻌﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﻳﻬﻮدي إﻟﻰ أﺟﻞ ﻓﺮهﻨﻪ‬ ‫درﻋﻪ "(‪)63‬‬

‫‪274‬‬

‫"ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻨﺒﻲ (ص) وأﺻﺤﺎﺑﻪ إﻟﻰ ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﻷداء ﻣﻨﺎﺳﻚ‬ ‫اﻟﻌﻤﺮة‪ ،‬اﺳﺘﻐﻞ زﻋﻤﺎء ﺧﻴﺒﺮ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻓﺄﺧﺬوا ﻳﺤﺮﺻﻮن اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺪ واﻟﺮﺟﺎل ‪.‬وﻟﻬﺬا ﻗﺮر‬ ‫اﻟﻨﺒﻲ (ص) ﻣﺤﺎرﺑﺘﻬﻢ وآﺴﺮ ﺷﻮآﺘﻬﻢ آﻲ ﻳﺘﺨﻠﺺ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻣﻦ‬ ‫ﺷﺮهﻢ وﻣﻜﺮهﻢ "‪،)42(.‬‬

‫‪275‬‬

‫"ﻏﺎدر اﻟﻨﺒﻲ (ص) اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة إﻟﻰ ﺧﻴﺒﺮ ﻋﻠﻰ رأس ﺟﻴﺶ ﻗﻮاﻣﻪ‬ ‫أﻟﻒ وأرﺑﻌﻤﺌﺔ ﻣﺠﺎهﺪ ‪.‬وآﺎن ﻣﻦ ﻋﺎدﺗﻪ (ص) إذا ﺧﺮج ﻟﻠﻘﺘﺎل أن ﻳﻀﻊ‬ ‫اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ واﻟﺴﺪﻳﺪة‪ ،‬وﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮهﺎ ‪:‬اﻟﺴﺮﻳﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻤﻮﻳﻪ‪،‬‬ ‫واﻟﻤﺒﺎﻏﺘﺔ ‪.‬وهﺬا ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﻟﻨﺒﻲ (ص) ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻐﺰوة‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻓﺎﺟﺄ أهﻞ‬ ‫ﺧﻴﺒﺮ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺠﻬﺰوا أﻧﻔﺴﻬﻢ‪ ،‬وﻳﺴﺘﻌﺪوا ﻟﻠﻘﺘﺎل‪ ،‬وﻳﺘﺼﻠﻮا ﺑﺤﻠﻔﺎﺋﻬﻢ ﻣﻦ‬ ‫ﻏﻄﻔﺎن وأﻋﺮاب اﻟﺒﺎدﻳﺔ ‪.‬ﻓﻘﺪ ﺳﺎر اﻟﺘﺒﻲ (ص) ﺑﺎﻟﺠﻴﺶ ﺣﺘﻰ ﻧﺰل ﺑﻮاد‬ ‫ﻳﻘﺎل ﻟﻊ اﻟﺮﺟﻴﻊ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ ﻏﻄﻔﺎن ﻣﺴﻴﺮة ﻳﻮم وﻟﻴﻠﺔ ‪.‬وذﻟﻚ آﻲ ﻳﻮهﻢ‬ ‫ﻏﻄﻔﺎن أﻧﻪ ﻣﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮهﻢ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺘﺰﻣﺖ ﻏﻄﻔﺎن ﺑﻴﻮﺗﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻬﺎﺟﻤﻬﺎ‬ ‫اﻟﻨﺒﻲ (ص) وﺟﻴﺸﻪ ‪.‬وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻬﻴﺄ أهﻞ ﺧﻴﺒﺮ ﻟﻠﻘﻄﺎل ﻇﻨﺎ‬ ‫ﻣﻨﻬﻢ أن هﺬا اﻟﺠﻴﺶ ﻻ ﻳﺮﻳﺪهﻢ وإﻧﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﻏﻄﻔﺎن ‪.‬وﻟﻤﺎ دﻧﺎ اﻟﻨﺒﻲ‬ ‫(ص) ﻣﻦ ﺧﻴﺒﺮ وأﺷﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬دﻋﺎ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻗﺎﺋﻼ ‪’:‬اﻟﻠﻬﻢ رب‬ ‫اﻟﺴﻤﻮات اﻟﺴﺒﻊ وﻣﺎ أﻇﻠﻠﻦ‪ ،‬ورب اﻷرﺿﻴﻦ اﻟﺴﺒﻊ وﻣﺎ أﻗﻠﻠﻦ‪ ،‬ورب‬ ‫اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ وﻣﺎ أﺿﻠﻠﻦ‪ ،‬ﻓﺈﻧﺎ ﻧﺴﺄﻟﻚ ﺧﻴﺮ هﺬﻩ اﻟﻘﺮﻳﺔ وﺧﻴﺮ أهﻠﻬﺎ وﺧﻴﺮ‬ ‫ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬وﻧﻌﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ ﺷﺮ هﺬﻩ اﻟﻘﺮﻳﺔ وﺷﺮ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬أﻗﺪﻣﻮا ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ‬ ‫اﷲ’ ‪.‬ﻋﺴﻜﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن وﺑﺎﺗﻮا ﻟﻴﻠﺘﻬﻢ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﺧﻴﺒﺮ‪ ،‬وأهﻞ ﺧﻴﺒﺮ ﻻ‬ ‫ﻳﺪرون ﺑﻬﻢ ‪.‬وآﺎن اﻟﻨﺒﻲ (ص) إذا أﺗﻰ ﻗﻮﻣﺎ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﻟﻢ ﻳﻘﺮﺑﻬﻢ ﺣﺘﻰ‬ ‫ﻳﺼﺒﺢ ‪.‬وﻓﻲ اﻟﺼﺒﺎح ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﺗﺠﺎﻩ ﺧﻴﺒﺮ‪ ،‬وﻗﺪ ﺧﺮج أهﻞ ﺟﻴﺒﺮ‬ ‫إﻟﻰ ﻣﺰارﻋﻬﻢ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن ﺷﻴﺌﺎ ‪.‬ﻓﻠﻤﺎ رأوا اﻟﺠﻴﺶ ﻗﺎﻟﻮا ‪:‬ﻣﺤﻤﺪ واﷲ‪،‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ واﻟﺨﻤﻴﺲ ‪-‬أي اﻟﺠﻴﺶ ‪-‬ووﻟﻮا راﺟﻌﻴﻦ إﻟﻰ ﻗﻮﻣﻬﻢ ﻳﺒﻠﻐﻮﻧﻬﻢ‬ ‫اﻟﺨﺒﺮ "‪-42(.‬‬ ‫‪.)43‬‬ ‫أﻧﻈﺮ اﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺆال ‪.36‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫"עמדת בני ישראל‬ ‫למרות שאלוהים ישתבח תמך בישו (עליו השלום)‬ ‫באמצעות ניסים רבים ‪,‬בני ישראל טענו כי הוא שקרן ‪,‬‬ ‫התנכלו לו ופגעו בו ‪,‬ורק מתי מעט מביניהם האמינו בו ‪,‬‬ ‫והם אלה שהקוראן כינה אותם "השליחים‪"...‬‬ ‫המזימה להרוג את ישו (עליו השלום)‬ ‫הכופרים לא הסתפקו בהכרזה על ישו (עליו השלום)‬ ‫כשקרן ‪,‬אלא זממו להורגו ‪,‬אולם אלוהים ישתבח הציל‬ ‫אותו מן ההרג ‪,‬העלה אותו אליו והטיל את דמותו‬ ‫(=מראהו החיצוני) על אדם אחר ‪.‬וכאשר אוייביו הגיעו‬ ‫בכוונה להורגו ‪,‬הם מצאו את הכפיל שלו וצלבו אותו‬ ‫בחושבם שהם צולבים את המשיח (עליו השלום) "‪-19(...‬‬ ‫‪)18‬‬

‫"והסיפור על משה ‪,‬עליו השלום ‪,‬הוא דוגמה שהוצגה‬ ‫(מספר פעמים בקוראן) פעם בפירוט ‪,‬פעם בתמצות ‪,‬‬ ‫פעם אחרת נזכר סיפור הולדתו בלבד ‪,‬פעם הקוראן‬ ‫התמקד בסיפורו עם פרעה ‪,‬ופעם אחרת ההתמקדות‬ ‫היתה בבני ישראל בקשיות עורפם ובסטייתם מדרך‬ ‫הישר "(‪)5‬‬

‫‪"The stance of the Children of Israel‬‬ ‫‪Even though God Almighty supported Jesus (peace be‬‬ ‫‪upon him) in many miracles, the Children of Israel called‬‬ ‫‪him a liar, opposed him, and harmed him, and only a few‬‬ ‫‪of them believed with him, and they are the ones whom‬‬ ‫‪the Qur'an called the Disciples of Christ..‬‬ ‫)‪The conspiracy to kill Jesus (peace be upon him‬‬ ‫‪Those who were infidels did not make do with calling‬‬ ‫‪Jesus (peace be upon him) a liar, but also conspired to‬‬ ‫‪kill him, but God Almighty rescued him from being killed,‬‬ ‫‪and God raised him up to Him, put his likeness on‬‬ ‫‪another man, and when his enemies came wanting to kill‬‬ ‫‪him, they found his likeness and took him and crucified‬‬ ‫‪him, thinking that they had crucified the Messiah (peace‬‬ ‫)‪be upon him).." (18-19‬‬ ‫‪"The story of Moses, peace be upon him, for example is‬‬ ‫‪shown once in segments, once is shortened, another‬‬ ‫‪time is from the moment of birth, one time the Qur'an‬‬ ‫‪focuses on his story with Pharaoh, and one time the‬‬ ‫‪focus is on the Children of Israel and their intrasigence‬‬ ‫)‪and deviation." (p.5‬‬

‫‪Page 79‬‬

‫"ﻣﻮﻗﻒ ﺑﻨﻲ‬ ‫إﺳﺮاﺋﻴﻞ‬

‫‪276‬‬

‫ﻣﻊ أن اﷲ ‪-‬ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ‪-‬أﻳﺪ ﻋﻴﺴﻰ (ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) ﺑﻤﻌﺠﺰات آﺜﻴﺮة إﻻ‬ ‫أن ﺑﻨﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ آﺬﺑﻮﻩ وﻋﺎرﺿﻮﻩ وﺁذوﻩ‪ ،‬وﻣﺎ ﺁﻣﻦ ﻣﻌﻪ إﻻ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﻢ‪،‬‬ ‫وهﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻤﺎهﻢ اﻟﻘﺮﺁن‬ ‫اﻟﺤﻮارﻳﻴﻦ‪..‬‬ ‫اﻟﻤﺆاﻣﺮة ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ ﻋﻴﺴﻰ (ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫اﻟﺴﻼم)‬ ‫ﻟﻢ ﻳﻜﺘﻒ اﻟﺬﻳﻦ آﻔﺮوا ﺑﺘﻜﺬﻳﺐ ﻋﻴﺴﻰ (ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم)‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﺂﻣﺮوا ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻗﺘﻠﻪ‪ ،‬وﻟﻜﻦ اﷲ ‪-‬ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ‪-‬ﻧﺠﺎﻩ ﻣﻦ اﻟﻘﺘﻞ‪ ،‬ﻓﻘﺪ رﻓﻌﻪ اﷲ إﻟﻴﻪ وأﻟﻘﻰ‬ ‫ﺷﺒﻬﻪ ﻋﻠﻰ رﺟﻞ ﺁﺧﺮ‪ ،‬وﻟﻤﺎ ﺟﺎء أﻋﺪاؤﻩ ﻳﺮﻳﺪون ﻗﺘﻠﻪ وﺟﺪوا ﺷﺒﻴﻬﻪ‬ ‫ﻓﺄﺧﺬوﻩ وﺻﻠﺒﻮﻩ وهﻢ ﻳﻈﻨﻮن أﻧﻬﻢ ﺻﻠﺒﻮا اﻟﻤﺴﻴﺢ (ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم) "‪..‬‬ ‫(‪)18-19‬‬

‫"وﻗﺼﺔ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻣﺜﻼ ﺗﻌﺮض ﻣﺮة ﻣﻔﺼﻠﺔ‪ ،‬وﻣﺮة ﻣﻮﺟﺰة‪،‬‬ ‫وﺗﻌﺮض ﻣﺮة أﺧﺮى ﻣﻦ ﻟﺤﻈﺔ اﻟﻤﻴﻼد‪ ،‬وﻣﺮة ﻳﺮآﺰ اﻟﻘﺮﺁن ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻗﺼﺘﻪ ﻣﻊ ﻓﺮﻋﻮن‪ ،‬وﻣﺮة ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﺗﻌﻨﺘﻬﻢ‬ ‫واﻧﺤﺮاﻓﻬﻢ "‪)5(.‬‬

‫‪277‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪"The esteemed Companion Abdullah bin Rawahah...‬‬ ‫‪"..‬חברו הנכבד של הנביא ‪,‬עבדאללה בן רואחה ‪...‬דרבן‬ ‫‪urged the Muslims to fight the Byzantines whatever their‬‬ ‫את המוסלמים להילחם בביזנטים ‪,‬יהא מספרם אשר‬ ‫‪numbers are, and addressed the Muslims saying: 'O‬‬ ‫יהא ‪,‬והוא נאם בפני המוסלמים לאמור" ‪:‬הוי אנשים ‪,‬אני‬ ‫נשבע באלוהים כי אתם יוצאים לדבר שאותו שבו אתם‬ ‫‪people! What you dislike is what you have come out to‬‬ ‫מואסים ‪-‬מות‪-‬הקדושים (=השהאדה) ‪.‬איננו נלחמים‬ ‫‪seek − martyrdom in the path of God, yet you are fleeing‬‬ ‫באנשים באמצעות הכוח והכמות כי אם באמצעות הדת‬ ‫‪from it! We do not fight the people with might or numbers.‬‬ ‫הזאת שאלוהים כיבד אותנו בה ‪,‬על כן צאו (לקרב) ‪,‬שהרי‬ ‫‪We do not fight them, except with the aid of this religion‬‬ ‫יקרה בו אחד משני דברים טובים ‪:‬ניצחון או מות‪-‬קדושים‬ ‫‪that God has blessed us with. So let us march forth! For‬‬ ‫(=שהאדה) "(‪", )46‬שני הצבאות נפגשו על אדמת‬ ‫‪there can only be two positive outcomes: either victory or‬‬ ‫מואתה בקרב מופלא ‪,‬שנגלו בו גבורתם ‪,‬אמונתם‬ ‫‪martyrdom!' (46) "The two armies met on the land of‬‬ ‫ועמידתם האיתנה של חברי הנביא (עליו התפילה‬ ‫‪Mu'tah in a strange battle showing the heroism of the‬‬ ‫והשלום) ‪.‬זיד בן אל‪-‬חארית'ה אחז בדגל ‪..‬והמשיך‬ ‫‪Companions of the Messenger of God and their faith and‬‬ ‫להילחם כחיית טרף בגבורה שאין דומה לה עד אשר מת‬ ‫‪persistence. Zayd ibn Al-Haritha took up the banner and‬‬ ‫מות‪-‬קדושים (=מת כשהיד) ‪.‬לאחר מכן קיבל את הדגל‬ ‫‪kept fighting with unparalleled ferocity and courage until‬‬ ‫ג'עפר בן אבו טאלב ‪,‬והוא נלחם עד אשר נקטעה יד ימינו ‪he fell as a martyr. After that, Jaafar bin Abi Talib took up ,‬‬ ‫הוא אחז את הדגל ביד שמאל והמשיך להילחם עד‬ ‫‪the banner, fighting until his right hand was cut off, and‬‬ ‫שנקטעה שמאלו ;הוא החזיק בחיקו את הדגל עד שמת‬ ‫‪he took him the banner with his left, continuing fighting‬‬ ‫מות‪-‬קדושים ‪,‬ואלוהים העניק לו בגן עדן שתי כנפיים‬ ‫‪until his left hand was cut off, and hugged the banner until‬‬ ‫תחת שתי ידיו ‪,‬שבאמצעות הוא עף לאן שהוא רוצה ‪,‬כפי‬ ‫‪he was martyred. God gave him two wings instead of his‬‬ ‫שסיפר לנו שליח אלוהים (עליו התפילה והשלום) ‪,‬וג'עפר‬ ‫‪hands in Heaven, and he could fly wherever he wanted‬‬ ‫נקרא" ‪:‬המעופף ‪"..‬ואחרי מות‪-‬הקדושים של ג'עפר ‪,‬נטל‬ ‫‪with them, as the Messenger (peace be upon him) said,‬‬ ‫את הדגל עבדאללה בן רואחה והתקדם עמו ונלחם עד‬ ‫‪and named Jaafar the flyer..and after Jaafar was‬‬ ‫שנהרג ‪.‬ולפני שהגיעה לאוזני האנשים הידיעה על אודות‬ ‫‪martyred, Abdullah bin Rawahah took up the banner and‬‬ ‫הקרב ודבר מותם של שלושת המפקדים "‪)47(...‬‬ ‫‪went forward with him, fighting until he was killed. Before‬‬ ‫"הלקחים המופקים מן הפשיטה ‪..‬מוכנותם של‬ ‫‪news of the battle and the martyrdom of the three leaders‬‬ ‫המוסלמים להקריב את עצמם עבור אלוהים ‪,‬והעמידה‬ ‫)‪reached the people..." (47‬‬ ‫אל מול פני אויבי האסלאם ‪,‬יהיו הקורבנות אשר יהיו ‪".‬‬ ‫'‪"The lessons learned from the battle...Muslims‬‬ ‫(‪)48‬‬ ‫‪preparedness to die in God's cause, and to stand in the‬‬ ‫)‪face of the enemies of Islam whatever the sacrifices." (48‬‬

‫‪"..‬اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ اﻟﺠﻠﻴﻞ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ رواﺣﺔ ‪..‬ﺣﺾ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺗﻠﺔ‬ ‫اﻟﺮوم ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻋﺪدهﻢ‪ ،‬وﺧﺎﻃﺐ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻗﺎﺋﻼ ‪’:‬ﻳﺎ ﻗﻮم‪ ،‬واﷲ إن‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺮهﻮن ﻟﻠﺘﻲ ﺧﺮﺟﺘﻬﻢ ﺗﻄﻠﺒﻮن‪ ،‬اﻟﺸﻬﺎدة‪ ،‬وﻣﺎ ﻧﻘﺎﺗﻞ اﻟﻨﺎس ﺑﻌﺪد‬ ‫وﻻ ﻗﻮة وﻻ آﺜﺮة‪ ،‬ﻣﺎ ﻧﻘﺎﺗﻠﻬﻢ إﻻ ﺑﻬﺬا اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي أآﺮﻣﻨﺎ اﷲ ﺑﻪ‪،‬‬ ‫ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﻮا‪ ،‬ﻓﺈﻧﻤﺎ هﻲ إﺣﺪى اﻟﺤﺴﻨﻴﻴﻦ‪ ،‬إﻣﺎ ﻧﺼﺮ وإﻣﺎ ﺷﻬﺎدة’ "(‪،)46‬‬ ‫"اﻟﺘﻘﻰ اﻟﺠﻴﺸﺎن ﻋﻠﻰ أرض ﻣﺆﺗﺔ ‪,,‬ﻓﻲ ﻣﻌﺮآﺔ ﻋﺠﺒﻴﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻄﻮﻟﺔ‬ ‫ﺻﺤﺎﺑﺔ رﺳﻮل اﷲ (ص) وإﻳﻤﺎﻧﻬﻢ وﺛﺒﺎﺗﻬﻢ ‪.‬أﺧﺬ اﻟﺮاﻳﺔ زﻳﺪ اﺑﻦ‬ ‫اﻟﺤﺎرﺛﺔ ‪..‬وﻇﻞ ﻳﻘﺎﺗﻞ ﺑﻀﺮاوة وﺑﺴﺎﻟﺔ ﻣﻨﻘﻄﻌﺔ اﻟﻨﻈﻴﺮ ﺣﺘﻰ ﻗﻀﻰ‬ ‫ﺷﻬﻴﺪا ‪.‬وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﺮاﻳﺔ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ‪ ،‬ﻓﻘﺎﺗﻞ ﺣﺘﻰ ﻗﻄﻌﺖ‬ ‫ﻳﻤﻴﻨﻪ‪ ،‬ﻓﺄﺧﺬ اﻟﺮاﻳﺔ ﺑﺸﻤﺎﻟﻪ‪ ،‬وﻇﻞ ﻳﻘﺎﺗﻞ ﺣﺘﻰ ﻗﻄﻌﺖ ﺷﻤﺎﻟﻪ‪ ،‬ﻓﺎﺣﺘﻀﻦ‬ ‫اﻟﺮاﻳﺔ ﺣﺘﻰ اﺳﺘﺸﻬﺪ ‪.‬وأﺑﺪﻟﻪ اﷲ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺔ ﺟﻨﺎﺣﻴﻦ ﺑﺪل ﻳﺪﻳﻪ‪ ،‬ﻳﻄﻴﺮ ﺑﻬﻤﺎ‬ ‫ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺎء‪ ،‬آﻤﺎ أﺧﺒﺮﻧﺎ اﻟﺮﺳﻮل (ص)‪ ،‬ﻓﺴﻤﻲ ﺑﺠﻌﻔﺮ اﻟﻄﻴﺎر ‪..‬وﺑﻌﺪ‬ ‫اﺳﺘﺸﻬﺎد ﺟﻌﻔﺮ أﺧﺬ اﻟﺮاﻳﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ رواﺣﺔ وﺗﻘﺪم ﺑﻬﺎ‪ ،‬وﻗﺎﺗﻞ ﺣﺘﻰ‬ ‫ﻗﺘﻞ ‪.‬وﻗﺒﻞ أن ﻳﺼﻞ اﻟﻨﺎس ﺧﺒﺮ اﻟﻤﻌﺮآﺔ وﻧﺒﺄ اﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻘﺎدة اﻟﺜﻼﺛﺔ "‪..‬‬ ‫(‪)47‬‬ ‫"اﻟﺪروس اﻟﻤﺴﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻐﺰوة ‪..‬اﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﺘﻀﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ‬ ‫اﷲ‪ ،‬واﻟﻮﻗﻮف ﻓﻲ وﺟﻪ أﻋﺪاء اﻹﺳﻼم ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻜﻦ اﻟﺘﻀﺤﻴﺎت "‪)48(.‬‬

‫‪278‬‬

‫‪279‬‬ ‫"פלסטין האהובה ‪,‬כיצד אחיה‬ ‫רחוק ממישורייך ורמותייך?‬ ‫מרגלות ההרים קוראות לי כשהן צבועות‬ ‫ובאופק עקבותיו של הצבע‪".‬‬ ‫(עמ '‪.)9‬‬

‫‪Beloved Palestine, how can I live‬‬ ‫?‪Far from your plains and hills‬‬ ‫‪The dyed slopes call me‬‬ ‫)‪And on the horizon the marks of the dye (p.9‬‬

‫‪Page 80‬‬

‫‪], Part 1, Grade 9‬اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ[ ‪Linguistics‬‬ ‫"ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻟﺤﺒﻴﺒﺔ ‪,‬آﻴﻒ أﺣﻴﺎ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﺳﻬﻮﻟﻚ واﻟﻬﻀﺎب؟‬ ‫وﻓﻲ اﻵﻓﺎق ﺁﺛﺎر اﻟﺨﻀﺎب"‬ ‫ﺗﻨﺎدﻳﻨﻲ اﻟﺴﻔﻮح ﻣﺨﻀﺒﺎت‬ ‫(ص ‪.)9.‬‬

‫‪280‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫"אני ‪,‬אם אפול ‪,‬תפוס את מקומי ‪,‬הוי ידידי ‪,‬במאבק‬ ‫ושא את נשקך ‪,‬בל יפחיד אותך דמי הזולג מהנשק‬ ‫והבט אל שפתיי שנחשקו עקב הרוחות הסוערות‬ ‫אני לא מתתי ‪,‬אני עודני קורא לך מאחורי הפצעים "(עמ '‬ ‫‪)14‬‬

‫‪"If I fall, take my place‬‬ ‫‪oh comrade in the struggle‬‬ ‫‪and bear my weapon‬‬ ‫‪don't let me blood flowing on the weapon scare you‬‬ ‫‪And look at my lips grasping‬‬ ‫‪on to twisting funnels of air‬‬ ‫‪I have not died, I am not no more‬‬ ‫)‪I call on to you from behind my wounds" (p.14‬‬

‫"אני נשבע שאני רואה את המקום שבו אפול חלל‬ ‫אולם אני מחיש אליו את הצעדים‬ ‫אני סבור שלמות ללא זכותי העשוקה וללא ארצי‬ ‫הוא הדבר הנחשק "(עמ '‪.)41‬‬

‫‪"I see my death‬‬ ‫‪but I rush to it‬‬ ‫‪I see my death without my stolen rights, and without my‬‬ ‫"‪desired country‬‬ ‫)‪(p.41‬‬

‫"אתם הנאמנים ללאומיות‬ ‫אתם הנושאים את משאו של העניין שבעבורו יש‬ ‫להילחם "(עמ '‪)47‬‬

‫‪"It is you who are sincere to patriotism, you who are‬‬ ‫‪bearing the burden of the cause." p.47‬‬

‫‪Page 81‬‬

‫"أﻧﺎ إن ﺳﻘﻄﺖ ﻓﺨﺬ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻳﺎ رﻓﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻔﺎح‬ ‫دﻣﻲ ﻳﺴﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻼح‬ ‫واﺣﻤﻞ ﺳﻼﺣﻚ ﻻ ﻳﺨﻔﻚ‬ ‫ﻋﻠﻰ هﻮج اﻟﺮﻳﺎح‬ ‫واﻧﻈﺮ إﻟﻰ ﺷﻔﺘﻲ أﻃﺒﻘﺘﺎ‬ ‫أدﻋﻮك ﻣﻦ ﺧﻠﻒ اﻟﺠﺮاح "(ص ‪.)14.‬‬ ‫أﻧﺎ ﻟﻢ أﻣﺖ أﻧﺎ ﻟﻢ أزل‬

‫‪281‬‬

‫وﻟﻜﻦ أﻏﺬ إﻟﻴﻪ اﻟﺨﻄﻰ‬ ‫"ﻟﻌﻤﺮك إﻧﻲ أرى ﻣﺼﺮﻋﻲ‬ ‫أرى ﻣﻘﺘﻠﻲ دون ﺣﻘﻲ اﻟﺴﻠﻴﺐ ودون ﺑﻼدي هﻮ اﻟﻤﺒﺘﻐﻰ"‬ ‫(ص ‪.)41.‬‬

‫‪282‬‬

‫"أﻧﺘﻢ اﻟﻤﺨﻠﺼﻮن ﻟﻠﻮﻃﻨﻴﺔ‬

‫أﻧﺘﻢ اﻟﺤﺎﻣﻠﻮن ﻋﺐء اﻟﻘﻀﻴﺔ "(ص ‪283 .)47.‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪284‬‬ ‫‪ ], Grade 9, 2009‬ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺮب اﻟﺤﺪﻳﺚ[ ‪Modern Arabic History‬‬ ‫ص ‪: "٧٢‬ﻋﻘﺪت اﻟﺤﺮآﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻣﺆﺗﻤﺮهﺎ اﻷول ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ (ﺑﺎل)‬ ‫‪p.82: "The Zionist movement held its first congress in the‬‬ ‫עמ '‪: 82‬התנועה הציונית ערכה את הכנס הראשון שלה‬ ‫בעיר באזל בשוויץ בשנת ‪ 1898‬בהנהגתו של מייסדה‬ ‫ﺑﺴﻮﻳﺴﺮا ﻋﺎم ‪ ١٨٩٧‬م ‪,‬ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﻣﺆﺳﺴﻬﺎ اﻟﻴﻬﻮدي اﻟﻨﻤﺴﺎوي "ﺛﻴﻮدور‬ ‫‪city of Basel in Switzerland in 1898 under the leadership‬‬ ‫היהודי האוסטרי תיאודור הרצל ‪,‬והוחלט בו להקים מדינה‬ ‫هﺮﺗﺰل "وﺗﻘﺮر ﻓﻴﻬﺎ اﻗﺎﻣﺎ اﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ‪,‬وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫‪of its Austrian Jewish founder Theodor Herzl, and‬‬ ‫יהודית בפלסטין ‪,‬וכדי להשיג את זה עמלה הציונות על ‪:‬‬ ‫ذﻟﻚ ﻋﻤﻠﺖ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ"‪; :‬ص ‪ -١: "٧٣‬ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻬﺠﺮة اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ‬ ‫‪decided in it to found a Jewish state in Palestine, and to‬‬ ‫[עמ '‪]83‬‬ ‫اﻟﻰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ‪ - ٢.‬ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻴﻬﻮد ورﺑﻄﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﺮآﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ‪- ٣.‬‬ ‫‪achieve that Zionism worked to [p.83] 1 - encourage‬‬ ‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى "[هﺬا هﻮ وﺻﻒ ﺳﻠﺒﻴﻂ ﻷ ّ‬ ‫‪- 1‬לעודד את ההגירה היהודית לפלסטין‬ ‫ن ﻓﻲ‬ ‫‪Jewish immigration to Palestine. 2 - organize and‬‬ ‫اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻘﺎل" ‪:‬اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ‪:‬هﻲ ﺣﺮآﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ‪,‬‬ ‫‪ - 2‬לארגן ולחבר את יהודים לתנועה הציונית‬ ‫‪connect Jews with the Zionist movement. 3 - obtain the‬‬ ‫اﻧﺸﺄهﺎ ﻳﻬﻮد أوروﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪,‬ﺑﻬﺪف‬ ‫‪ - 3‬לקבל את הסכמת המדינות הגדולות ‪.‬‬ ‫‪approval of the major countries." [this is a negative‬‬ ‫ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﻴﻬﻮد ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ‪,‬وﺣﺸﺪهﻢ‬ ‫‪desciption, because on the previous page it was said]:‬‬ ‫ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ وﻣﺎ ﻳﺠﺎورهﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻬﺠﺮات‬ ‫[זה תיאור שלילי כי בעמוד הקודם נאמר‪:‬‬ ‫‪"Zionism: is a colonialist political movement founded by‬‬ ‫"ציונות ‪:‬זוהי תנועה קולוניאליסטית פוליטית שנוסדה על‬ ‫وﺗﺸﺮﻳﺪ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻣﻦ أرﺿﻪ ‪,‬ﻻﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ‬ ‫‪the Jews of Europe in the second half of the 19th century,‬‬ ‫اﺳﺮاﺋﻴﻞ"]‪.‬‬ ‫ידי יהודי אירופה במחצית השנייה של המאה ה‪, 19-‬‬ ‫‪with the goal of bringing together the Jews of different‬‬ ‫במטרה להביא יחד את היהודים מלאומים שונים מכל‬ ‫‪nationalities from all across the world, and amass them in‬‬ ‫רחבי העולם ‪,‬ולאסוף אותם בפלסטין ובמדינות ערביות‬ ‫‪Palestine and neighboring Arab countries through‬‬ ‫ص ‪: "٧٦‬اﻧﺪﻟﻌﺖ ﻓﻲ ‪ ٢٨‬أﻳﻠﻮل ﻋﺎم ‪ ٢٠٠٠‬م ‪,‬وآﺎن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‬ ‫שכנות על ידי הגירה ועקירת העם הפלסטיני בפלסטין‬ ‫‪migration and displacing the Palestinian people in‬‬ ‫ﻟﻬﺎ هﻮ زﻳﺎرة "أرﻳﺌﻴﻞ ﺷﺎرون "رﺋﻴﺲ ﺣﺰب اﻟﻠﻴﻜﻮد اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﺎﺣﺔ‬ ‫מאדמתו ‪,‬כדי להקים את מדינת ישראל"‪.‬‬ ‫‪Palestine from their land in order to found the state of‬‬ ‫اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ ‪,‬أﻣﺎ اﻷﺳﺒﺎب ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻜﺎﻧﺖ آﺜﻴﺮة اﺑﺮزهﺎ ﻓﺸﻞ‬ ‫"‪Israel.‬‬ ‫עמ '‪: "76‬היא פרצה ב‪ 28-‬לספטמבר שנת ‪. 2000‬‬ ‫ﻗﻤﺔ آﺎﻣﺐ دﻳﻔﻴﺪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪهﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ "ﺑﻴﻞ آﻠﻴﻨﺘﻮن "‬ ‫‪p.76: "It erupted on September 28, 2000. The direct‬‬ ‫ﺑﻴﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ "ﻳﺎﺳﺮ ﻋﺮﻓﺎت "ورﺋﻴﺲ وزارء‬ ‫הגורם הישיר לה היה ביקורו של אריאל שרון ‪-‬ראש‬ ‫‪cause for it was the visit of Ariel Sharon - the head of the‬‬ ‫اﺳﺮاﺋﻴﻞ "اﻳﻬﻮد ﺑﺎراك "ﻟﻮﺿﻊ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﻠﺤﻞ اﻟﺤﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ‬ ‫מפלגת הליכוד הישראלית ‪-‬לחצר של מסגד אל אקצה ‪,‬‬ ‫‪Israeli Likud Party - to the courtyard of Al-Aqsa Mosque,‬‬ ‫ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻣﻤﺎﻃﻠﺔ اﺳﺮﺋﻴﻞ ﻓﻲ ﻧﻨﻔﻴﺬ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻣﻊ‬ ‫ואילו הסיבות העקיפות היו רבות ‪,‬והבולטת ביניהם‬ ‫‪whereas there were many indirect causes. Most‬‬ ‫اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ‪,‬وﻣﺤﺎوﻟﺘﻬﺎ ﻓﺮض اﻷﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن‬ ‫הייתה כישלון פסגת קמפ דיוויד השנייה שנערכה על ידי‬ ‫‪prominent was the failure of the 2nd Camp David summit‬‬ ‫اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ‪,‬وﻗﻄﺎع ﻏﺰة‪".‬‬ ‫הנשיא האמריקאי ביל קלינטון בין נשיא הרשות הלאומית‬ ‫‪held by American president Bill Clinton between‬‬ ‫הפלסטינית יאסר ערפאת וראש ממשלת ישראל ‪,‬אהוד‬ ‫‪Palestinian National Authority president Yassir Arafat and‬‬ ‫ברק ‪,‬להנחת הקווים הרחבים לפתרון הסופי לבעיה‬ ‫‪Israeli prime minister Ehud Barak to outline the final‬‬ ‫הפלסטינית ‪,‬ולסחבת ישראלית ביישום ההסכמים‬ ‫‪solution for the Palestinian issue, Israeli foot-dragging in‬‬ ‫שנחתמו עם ההנהגה הפלסטינית ‪,‬וניסיונותיה לכפות‬ ‫‪implementing the agreements signed with the Palestinian‬‬ ‫עובדה מוגמרת דרך ההתנחלות הציונית בגדה המערבית‬ ‫‪leadership, and its attempt to impose a fait accompli‬‬ ‫וברצועת עזה"‪.‬‬ ‫‪through Zionist settlement of the West Bank and Gaza‬‬ ‫"‪Strip.‬‬ ‫"הסכנות שהתנועה הציונית מהווה לעולם הערבי ‪,‬‬ ‫ובמיוחד פלסטין"‪.‬‬

‫‪"the Zionist movement's danger to the Arab world,‬‬ ‫"‪especially Palestine.‬‬

‫‪Page 82‬‬

‫"اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﺮآﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ‪,‬وﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ‪".‬‬

‫‪285‬‬

‫‪286‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫עמ '‪: "...32‬ופעל למניעת ביצועה בכל הדרכים ע"י‬ ‫חקיקת חוקים והליכים מנהליים ופוליטיים שונים ‪...‬והוא‬ ‫פועל למניעת החדירה הציונית וההגירה לירושלים"‪.‬‬

‫‪p.32: "...worked to prevent its implementation through all‬‬ ‫‪means by issuing various legislation, laws, and‬‬ ‫‪administrative and political procedures ... and works to‬‬ ‫‪prevent Zionist penetration and immigration to‬‬ ‫"‪Jerusalem.‬‬

‫ص ‪ ]...[: "٣٢‬وﻗﺪ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﺑﻜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫اﺻﺪار ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت وﻗﻮاﻧﻴﻦ واﺟﺮاءات ادارﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ [‪]...‬‬ ‫وﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻐﻠﻐﻞ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ واﻟﻬﺠﺮة اﻟﻰ اﻟﻘﺪس‪".‬‬

‫אני לומד ‪:‬ציונות‪:‬‬ ‫זוהי תנועה קולוניאליסטית פוליטית שנוסדה על ידי יהודי‬ ‫אירופה במחצית השנייה של המאה ה‪, 19-‬במטרה‬ ‫להביא יחד את היהודים מלאומים שונים מכל רחבי‬ ‫העולם ‪,‬ולאסוף אותם בפלסטין ובמדינות ערביות שכנות‬ ‫על ידי הגירה ועקירת העם הפלסטיני בפלסטין מאדמתו ‪,‬‬ ‫כדי להקים את מדינת ישראל"‪.‬‬ ‫הכנס הציוני הראשון שנת ‪: 1897‬התנועה הציונית ערכה‬ ‫את הכנס הראשון שלה בעיר באזל בשוויץ בשנת ‪1897‬‬ ‫בהנהגתו של מייסדה היהודי האוסטרי תיאודור הרצל ‪,‬‬ ‫והוחלט בו להקים מדינה יהודית בפלסטין ‪,‬וכדי להשיג‬ ‫את זה עמלה הציונות על ‪[:‬עמ '‪]83‬‬ ‫‪- 1‬לעודד את ההגירה היהודית לפלסטין‬ ‫‪ - 2‬לארגן ולחבר את יהודים לתנועה הציונית‬ ‫"‪.‬‬ ‫‪ - 3‬לקבל את הסכמת המדינות הגדולות‬

‫‪"I am learning -- Zionism: a colonialist political movement‬‬ ‫‪founded by the Jews of Europe in the second half of the‬‬ ‫‪19th century, with the goal of bringing together the Jews‬‬ ‫‪of different nationalities from all across the world, and‬‬ ‫‪amass them in Palestine and neighboring Arab countries‬‬ ‫‪through migration and displacing the Palestinian people‬‬ ‫‪in Palestine from their land in order to found the state of‬‬ ‫‪Israel.‬‬ ‫‪[...] The Zionist movement held its first congress in the‬‬ ‫‪city of Basel in Switzerland in 1898 under the leadership‬‬ ‫‪of its Austrian Jewish founder Theodor Herzl, and‬‬ ‫‪decided in it to found a Jewish state in Palestine, and to‬‬ ‫‪achieve that Zionism worked to [p.83] 1 - encourage‬‬ ‫‪Jewish immigration to Palestine. 2 - organize and‬‬ ‫‪connect Jews with the Zionist movement. 3 - obtain the‬‬ ‫"‪approval of the major countries.‬‬

‫"أﺗﻌﻠﻢ ‪-‬اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ‪:‬هﻲ ﺣﺮآﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ‪,‬اﻧﺸﺄهﺎ ﻳﻬﻮد أوروﺑﺎ ‪288‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪,‬ﺑﻬﺪف ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﻴﻬﻮد ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ‪,‬وﺣﺸﺪهﻢ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ وﻣﺎ‬ ‫ﻳﺠﺎورهﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻬﺠﺮات وﺗﺸﺮﻳﺪ اﻟﺸﻌﺐ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻣﻦ أرﺿﻪ ‪,‬ﻻﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ‬ ‫اﺳﺮاﺋﻴﻞ‪.‬‬

‫עמ '‪: "64‬המתקפה המשולשת על מצרים בשנת ‪" 1956‬‬ ‫בעקבות הלאמת תעלת סואץ בשנת ‪ 1956‬שהכעיסה את‬ ‫המדינות האימפריאליסטיות ‪,‬יצאו צרפת ‪,‬בריטניה‬ ‫וישראל במתקפה משולשת על מצרים באוקטובר ‪1956‬‬ ‫במטרה‪:‬‬ ‫[‪]...‬‬ ‫‪ - 2‬הפסקת תקיפות הגרילה (פדאיין) הפלסטיניות‬ ‫שיצאו מרצועת עזה שנמצאת תחת מרותה של הממשלה‬ ‫המצרית‪.‬‬

‫‪p.64: "The tripartite aggression against Egypt in 1956:‬‬ ‫‪The nationalization of the Suez Canal in 1956 angered‬‬ ‫‪the imperialist states, and France, Britain, and Israel‬‬ ‫‪launched the tripartite aggression against Egypt in‬‬ ‫‪October 1956 with the goal of:‬‬

‫מדינה אמפריאליסטית‬ ‫בעקבות הלאמת תעלת סואץ‬ ‫"‬ ‫בשנת ‪ 1956‬התרגזו המדינות האימפריאליסטיות ואז‬ ‫יצאו צרפת ובריטניה וישראל במתקפה משולשת על‬ ‫מצרים"‪.‬‬

‫]‪[...‬‬ ‫‪2 - Stopping the Palestinian fedayeen (guerrilla) attacks‬‬ ‫‪being launched from the Egyptian-administered Gaza‬‬ ‫‪Strip.‬‬

‫‪an imperialist state:‬‬

‫‪:‬‬

‫‪"The nationalization of the Suez Canal in 1956 angered‬‬ ‫‪the imperialist states, and France, Britain, and Israel‬‬ ‫"‪launched the tripartite aggression against Egypt.‬‬

‫‪Page 83‬‬

‫‪287‬‬

‫[‪ ]...‬اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ اﻷول ‪ ١٨٩٧‬م ‪:‬ﻋﻘﺪت اﻟﺤﺮآﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﻣﺆﺗﻤﺮهﺎ اﻷول ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ (ﺑﺎل) ﺑﺴﻮﻳﺴﺮا ﻋﺎم ‪ ١٨٩٧‬م ‪,‬ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﻬﺎ اﻟﻴﻬﻮدي اﻟﻨﻤﺴﺎوي "ﺛﻴﻮدور هﺮﺗﺰل "وﺗﻘﺮر ﻓﻴﻬﺎ اﻗﺎﻣﺎ اﻗﺎﻣﺔ‬ ‫دوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ‪,‬وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﻋﻤﻠﺖ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ"‪; :‬ص‬ ‫‪- ١: "٧٣‬ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻬﺠﺮة اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ اﻟﻰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ‪ - ٢.‬ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻴﻬﻮد‬ ‫ورﺑﻄﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﺮآﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ‪ - ٣.‬اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺪول‬ ‫اﻟﻜﺒﺮى‪".‬‬

‫ص ‪: "٦٤‬اﻟﻌﺪوان اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ ﻋﺎم ‪ ١٩٥٦‬م ‪:‬أﺛﺎر ﺗﺄﻣﻴﻢ ﻗﻨﺎة‬ ‫اﻟﺴﻮﻳﺲ ﻋﺎم ‪ ١٩٥٦‬م ﻏﻀﺐ اﻟﺪول اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ‪,‬ﻓﻘﺎﻣﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ‬ ‫وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ واﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺸﻦ ﻋﺪوان ﺛﻼﺛﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ أآﺘﻮﺑﺮ ‪١٩٥٦‬‬ ‫م‬ ‫ﺑﻬﺪف‪:‬‬

‫‪289‬‬

‫[‪]...‬‬ ‫‪ - ٢‬وﻗﻒ هﺠﻤﺎت اﻟﻔﺪاﺋﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة‬ ‫اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻼدارة‬ ‫اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‪.‬‬

‫دوﻟﺔ‬ ‫اﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ‪:‬‬ ‫"أﺛﺎر ﺗﺄﻣﻴﻢ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ ﻋﺎم ‪ ١٩٥٦‬م ﻏﻀﺐ اﻟﺪول اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ‪,‬‬ ‫ﻓﻘﺎﻣﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ واﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺸﻦ ﻋﺪوان ﺛﻼﺛﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ‪".‬‬

‫‪290‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫עמ '‪: "56‬אל‪-‬נכסה ‪-‬המלחמה שהחלה בחמישי ליוני‬ ‫בשנת ‪, 1967‬כשישראל יצאה למלחמה בחמישי ליוני‬ ‫לשנת ‪ 1967‬במצרים וסוריה וירדן וכבשה את רמת גולן‬ ‫הסורית ואדמות ערביות אחרות ואז מועצת הביטחון‬ ‫הוציאה החלטה ‪ 242‬הקובעת נסיגת ישראל מהאדמות‬ ‫הערביות שכבשה ‪.‬אך ישראל סירבה ליישם את‬ ‫ההחלטה"‪.‬‬

‫‪p.56: "The naksa (setback) of June 5, 1967: On June 5,‬‬ ‫‪1967, Israel waged war on Egypt, Syria, and Jordan, and‬‬ ‫‪occupied the Syrian Golan Heights and other Arab lands,‬‬ ‫‪and the Security Council issued Resolution 242‬‬ ‫‪stipulating Israeli withdrawal from the Arab lands it‬‬ ‫"‪occupied, but Israel refused to implement the resolution.‬‬

‫ص ‪: "٥٦‬ﻧﻜﺴﺔ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﺣﺰﻳﺮان ﻋﺎم ‪ ١٩٦٧‬م ‪:‬ﺷﻨﺖ اﺳﺮاﺋﻴﻞ‬ ‫ﻓﻲ ‪ ٥‬ﺣﺰﻳﺮان ﻋﺎم ‪ ١٩٦٧‬م ﺣﺮﺑﺎ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ وﺳﻮرﻳﺎ‬ ‫واﻷردن واﺣﺘﻠﺖ هﻀﺒﺔ اﻟﺠﻮﻻن اﻟﺴﻮرﻳﺔ وأراض ﻋﺮﺑﻴﺔ اﺧﺮى‬ ‫ﻓﺄﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﺮار "‪"٢٤٢‬اﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻧﺴﺤﺎب اﺳﺮاﺋﻴﻞ‬ ‫ﻦ اﺳﺮاﺋﻴﻞ رﻓﻀﺖ ﺗﻨﻔﻴﺬ‬ ‫ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺣﺘﻠﺘﻬﺎ ‪,‬وﻟﻜ ّ‬ ‫اﻟﻘﺮار‪".‬‬

‫‪291‬‬

‫עמ '‪: 64‬בעקבות הלאמת תעלת סואץ בשנת ‪1956‬‬ ‫שהכעיסה את המדינות האימפריאליסטיות ‪,‬יצאו צרפת ‪,‬‬ ‫בריטניה וישראל במתקפה משולשת על מצרים‬ ‫באוקטובר ‪1956‬‬

‫‪p.64: "The nationalization of the Suez Canal in 1956‬‬ ‫‪angered the imperialist states, and France, Britain, and‬‬ ‫‪Israel launched the tripartite aggression against Egypt in‬‬ ‫"‪October 1956.‬‬

‫ص ‪: "٦٤‬اﻟﻌﺪوان اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ ﻋﺎم ‪ ١٩٥٦‬م ‪:‬أﺛﺎر ﺗﺄﻣﻴﻢ ﻗﻨﺎة‬ ‫اﻟﺴﻮﻳﺲ ﻋﺎم ‪ ١٩٥٦‬م ﻏﻀﺐ اﻟﺪول اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ‪,‬ﻓﻘﺎﻣﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ‬ ‫وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ واﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺸﻦ ﻋﺪوان ﺛﻼﺛﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ أآﺘﻮﺑﺮ ‪١٩٥٦‬‬ ‫م‪".‬‬

‫‪292‬‬

‫עמ '‪: 75‬המתקפה המשולשת ב ‪: 1956‬ישראל יחד עם‬ ‫בריטניה וצרפת יצאה במתקפה על מצרים בשנת ‪, 1956‬‬ ‫וכבשה את רצועת עזה ולאחר מכן נסוגה ממנה במרס‬ ‫‪, 1957‬לאחר שהמתקפה נכשלה בהשגת מטרותיה "‪.‬‬

‫‪p.75: "The Tripartite Aggression in 1956: Israel along with‬‬ ‫‪Britain and France launched an assault on Egypt in 1956,‬‬ ‫‪occupying the Gaza Strip then withdrawing in March‬‬ ‫"‪1957, after the assault failed to achieve its goals.‬‬

‫ص ‪: "٧٥‬اﻟﻌﺪوان اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻋﺎم ‪ ١٩٥٦‬م ‪:‬ﻗﺎﻣﺖ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك‬ ‫ﻦ ﻋﺪوان ﻣﺼﺮ ﻋﺎم ‪ ١٩٥٦‬م ‪,‬واﺣﺘﻠﺖ ﻗﻄﺎع‬ ‫ﻣﻊ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺸ ّ‬ ‫ﻏﺰة ‪,‬ﺛﻢ اﻧﺴﺤﺒﺖ ﻓﻲ ﺁذار ‪ ١٩٥٧‬م ‪,‬ﺑﻌﺪ أن ﻓﺸﻞ اﻟﻌﺪوان ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ‬ ‫أهﺪاﻓﻪ‪".‬‬

‫‪293‬‬

‫עמ '‪: "76‬ההתקוממות השניה (התקוממות מסגד אל‪-‬‬ ‫אקצה) בשנת ‪. ... 2000‬היו לה סיבות עקיפות רבות ‪,‬‬ ‫והבולטת ביניהם הייתה כישלון פסגת קמפ דיוויד השנייה‬ ‫שנערכה על ידי הנשיא האמריקאי ביל קלינטון בין נשיא‬ ‫הרשות הלאומית הפלסטינית יאסר ערפאת וראש‬ ‫ממשלת ישראל אהוד ברק להתוויית הקווים המנחים‬ ‫לפתרון הסופי לבעיה הפלסטינית ‪,‬הסחבת ישראלית‬ ‫ביישום ההסכמים שנחתמו עם ההנהגה הפלסטינית ‪,‬‬ ‫וניסיונותיה לכפות עובדה מוגמרת דרך ההתנחלות‬ ‫הציונית בגדה המערבית וברצועת עזה"‪.‬‬

‫‪p.76: "The Second Intifada (the Al-Aqsa Intifada) in 2000:‬‬ ‫‪[...] there were many indirect causes. Most prominent‬‬ ‫‪was the failure of the 2nd Camp David summit held by‬‬ ‫‪American president Bill Clinton between Palestinian‬‬ ‫‪National Authority president Yassir Arafat and Israeli‬‬ ‫‪prime minister Ehud Barak to outline the final solution for‬‬ ‫‪the Palestinian issue, Israeli foot-dragging in‬‬ ‫‪implementing the agreements signed with the Palestinian‬‬ ‫‪leadership, and its attempt to impose a fait accompli‬‬ ‫‪through Zionist settlement of the West Bank and Gaza‬‬ ‫"‪Strip.‬‬

‫‪Page 84‬‬

‫ص ‪: "٧٦‬اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ) ﻋﺎم ‪٢٠٠٠‬‬ ‫م ‪ ]...[:‬أﻣﺎ اﻷﺳﺒﺎب ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻜﺎﻧﺖ آﺜﻴﺮة اﺑﺮزهﺎ ﻓﺸﻞ ﻗﻤﺔ‬ ‫آﺎﻣﺐ دﻳﻔﻴﺪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪهﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ "ﺑﻴﻞ آﻠﻴﻨﺘﻮن "ﺑﻴﻦ‬ ‫رﺋﻴﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ "ﻳﺎﺳﺮ ﻋﺮﻓﺎت "ورﺋﻴﺲ وزارء‬ ‫اﺳﺮاﺋﻴﻞ "اﻳﻬﻮد ﺑﺎراك "ﻟﻮﺿﻊ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﻠﺤﻞ اﻟﺤﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ‬ ‫ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻣﻤﺎﻃﻠﺔ اﺳﺮﺋﻴﻞ ﻓﻲ ﻧﻨﻔﻴﺬ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ‪,‬وﻣﺤﺎوﻟﺘﻬﺎ ﻓﺮض اﻷﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن‬ ‫اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ‪,‬وﻗﻄﺎع ﻏﺰة‪".‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫עמ '‪: 81‬מועצת הליגה הערבית תמכה בישיבתה‬ ‫שנערכה ב ‪ 29‬בפברואר ‪ 1960‬בזכותו של העם‬ ‫הפלסטיני להתנגדות ‪,‬והדגישה כי המאבק הערבי‪-‬ציוני‬ ‫הוא מאבק לשחרור לאומי שמטרתו לאפשר לפלסטינים‬ ‫לקבל חזרה את מולדתם ולחיות בה בחופש ‪,‬ביטחון‬ ‫ושלום ‪ ]...[.‬בכנס השני ‪,‬שנערך מ ‪ 5-9‬בספטמבר ‪, 1964‬‬ ‫המדינות הערביות בירכו על הקמתו של ארגון השחרור‬ ‫הפלסטיני והכירו בו כנציגו של העם הפלסטיני ‪,‬הנושא‬ ‫באחריות הפעולה למען פתרון הבעיה הפלסטינית ‪.‬כנס‬ ‫הפסגה הערבי השביעי ברבאט בשנת ‪ 1974‬הכיר‬ ‫בארגון (אש"ף) כנציג הלגיטימי היחיד של העם‬ ‫הפלסטיני ‪,‬ובשנת ‪ 1976‬מועצת הליגה הערבית החליטה‬ ‫לתת חברות מלאה לאש"ף בליגה‪.‬‬

‫עמ '‪: 78‬תפקידה של הליגה הערבית ‪-‬הליגה הערבית‬ ‫תרמה ל‪:‬‬ ‫[‪]...‬‬ ‫ב ' ‪-‬היא עדיין הבימה הלאומית הראשית ‪,‬ששאפה מאז‬ ‫נוסדה לאמץ את הסוגיה הפלסטינית ולהגן עליה בעולם‬ ‫הערבי ובעולם הרחב "‪(.‬עמ '‪.)79‬‬ ‫[‪]...‬‬ ‫ד ‪-‬עידוד שיתוף הפעולה הערבי בתחום המדיני ‪,‬הכלכלי‬ ‫והצבאי ‪.‬על כן אישרה הליגה הערבית בשנת ‪ 1964‬את‬ ‫הרעיון לקיים את הפסגות הערבית לאחר שישראל‬ ‫הסיטה את זרם נהר הירדן"‪.‬‬

‫‪p.81: "The Arab League's support in its session held on‬‬ ‫‪2/29/1960 for the Palestinian people's right to resistance,‬‬ ‫‪and affirms that the Arab-Zionist struggle is a struggle of‬‬ ‫‪national liberation whose goal is to allow the Palestinians‬‬ ‫‪to reclaim their country and live in it in freedom, security,‬‬ ‫‪and peace. [...] In the second conference, which was‬‬ ‫‪held from September 5-9, 1964, the Arab countries‬‬ ‫‪welcomed the establishment of the Palestinian Liberation‬‬ ‫‪Organization and recognized it as a representative of the‬‬ ‫‪Palestinian people in bearing the responsiblity of action‬‬ ‫‪for the Palestinian cause. The seventh Arab summit‬‬ ‫‪conference in Rabat in 1974 recognized the PLO as the‬‬ ‫‪sole legitimate representative of the Palestinian people,‬‬ ‫‪and in 1976 the Arab League's council decided to give‬‬ ‫‪the PLO full membership in the league.‬‬

‫‪p.78: "The role of the Arab League -- the Arab League's‬‬ ‫‪contributions:‬‬ ‫]‪[...‬‬ ‫‪B - It remained the primary national platform which‬‬ ‫‪aspired since being founded to adopt the Palestinian‬‬ ‫"‪cause and defend it in the Arab world and internationally‬‬ ‫‪(p.79).‬‬ ‫]‪[...‬‬ ‫‪"D - Encouraging Arab cooperation in the political,‬‬ ‫‪economic, and military fields. The Arab League in 1964‬‬ ‫‪approved the idea of holding the Arab summits after‬‬ ‫"‪Israel had diverted the Jordan River.‬‬

‫‪Page 85‬‬

‫ص ‪: "٨١‬دﻋﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ دورﺗﻪ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ‬ ‫ن اﻟﻨﺰاع‬ ‫‪ ٢٩/٢/١٩٦٠‬م ﺣﻖ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﻀﺎل وأآﺪ أ ّ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ هﻮ ﻧﺰاع ﺗﺤﺮﻳﺮي ﻗﻮﻣﻲ ‪,‬هﺪﻓﻪ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ‬ ‫ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺎدة وﻃﻨﻬﻢ ‪,‬واﻟﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ ﺑﺤﺮﻳﺔ وأﻣﻦ وﺳﻼم ‪ ]...[.‬وﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ‪ ١١/٩/١٩٦٤-٥‬رﺣﺒﻨﺖ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻧﺸﺎء ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﺔ واﻋﺘﺒﺮﺗﻬﺎ ﻣﻤﺜﻠﺔ‬ ‫ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ‪,‬ﻣﺆﺗﻤﺮ‬ ‫اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺎط ﻋﺎم ‪ ١٩٧٤‬م ﻟﻴﻌﺘﺮف ﺑﺎﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﻤﺜﻼ‬ ‫ﺷﺮﻋﻴﺎ ووﺣﻴﺪا ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ‪,‬وﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ١٩٧٦‬ﻗﺮر ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻋﻄﺎء م‪.‬ت‪.‬ف ‪.‬اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ‪".‬‬

‫‪294‬‬

‫ص ‪: "٧٨‬دور اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪-‬أﺳﻬﻤﺖ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ‪:‬‬ ‫[‪]...‬‬ ‫ب ‪-‬ﻇﻠﺖ اﻟﻤﻨﺒﺮ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻻول اﻟﺬي ﺳﻌﻰ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﻗﻀﻴﺔ‬ ‫ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ‪,‬واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ" ;ص ‪ ]...[: "٧٩‬د ‪-‬‬ ‫ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ‪.‬وﻟﺬﻟﻚ أﻗﺮّت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺎم ‪ ١٩٦٤‬م ﻓﻜﺮة ﻋﻘﺪ‬ ‫اﻟﻘﻤﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎم اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﺠﺮى ﻧﻬﺮ‬ ‫اﻷردن‪".‬‬

‫‪295‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫עמ '‪: 81‬מועצת הליגה הערבית תמכה בישיבתה‬ ‫שנערכה ב ‪ 29‬בפברואר ‪ 1960‬בזכותו של העם‬ ‫הפלסטיני להתנגדות ‪,‬והדגישה כי המאבק הערבי‪-‬ציוני‬ ‫הוא מאבק לשחרור לאומי שמטרתו לאפשר לפלסטינים‬ ‫לקבל חזרה את מולדתם ולחיות בה בחופש ‪,‬ביטחון‬ ‫ושלום ‪ ]...[.‬בכנס השני ‪,‬שנערך מ ‪ 5-9‬בספטמבר ‪, 1964‬‬ ‫המדינות הערביות בירכו על הקמתו של ארגון השחרור‬ ‫הפלסטיני והכירו בו כנציגו של העם הפלסטיני ‪,‬הנושא‬ ‫באחריות הפעולה למען פתרון הבעיה הפלסטינית ‪.‬כנס‬ ‫הפסגה הערבי השביעי ברבאט בשנת ‪ 1974‬הכיר‬ ‫בארגון (אש"ף) כנציג הלגיטימי היחיד של העם‬ ‫הפלסטיני ‪,‬ובשנת ‪ 1976‬מועצת הליגה הערבית החליטה‬ ‫לתת חברות מלאה לאש"ף בליגה‪.‬‬

‫‪p.81: "The Arab League's support in its session held on‬‬ ‫‪2/29/1960 for the Palestinian people's right to resistance,‬‬ ‫‪and affirms that the Arab-Zionist struggle is a struggle of‬‬ ‫‪national liberation whose goal is to allow the Palestinians‬‬ ‫‪to reclaim their country and live in it in freedom, security,‬‬ ‫‪and peace. [...] In the second conference, which was‬‬ ‫‪held from September 5-9, 1964, the Arab countries‬‬ ‫‪welcomed the establishment of the Palestinian Liberation‬‬ ‫‪Organization and recognized it as a representative of the‬‬ ‫‪Palestinian people in bearing the responsiblity of action‬‬ ‫‪for the Palestinian cause. The seventh Arab summit‬‬ ‫‪conference in Rabat in 1974 recognized the PLO as the‬‬ ‫‪sole legitimate representative of the Palestinian people,‬‬ ‫‪and in 1976 the Arab League's council decided to give‬‬ ‫‪the PLO full membership in the league.‬‬

‫ص ‪: "٨١‬دﻋﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ دورﺗﻪ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ‬ ‫ن اﻟﻨﺰاع‬ ‫‪ ٢٩/٢/١٩٦٠‬م ﺣﻖ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﻀﺎل وأآﺪ أ ّ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ هﻮ ﻧﺰاع ﺗﺤﺮﻳﺮي ﻗﻮﻣﻲ ‪,‬هﺪﻓﻪ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ‬ ‫ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺎدة وﻃﻨﻬﻢ ‪,‬واﻟﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ ﺑﺤﺮﻳﺔ وأﻣﻦ وﺳﻼم ‪ ]...[.‬وﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ‪ ١١/٩/١٩٦٤-٥‬رﺣﺒﻨﺖ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻧﺸﺎء ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﺔ واﻋﺘﺒﺮﺗﻬﺎ ﻣﻤﺜﻠﺔ‬ ‫ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ‪,‬ﻣﺆﺗﻤﺮ‬ ‫اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺎط ﻋﺎم ‪ ١٩٧٤‬م ﻟﻴﻌﺘﺮف ﺑﺎﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﻤﺜﻼ‬ ‫ﺷﺮﻋﻴﺎ ووﺣﻴﺪا ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ‪,‬وﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ١٩٧٦‬ﻗﺮر ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻋﻄﺎء م‪.‬ت‪.‬ف ‪.‬اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ‪".‬‬

‫‪296‬‬

‫‪297‬‬ ‫עמ '‪:97‬‬ ‫"הוי פלסטין ‪,‬הביטי בעמך ביראה גדולה ביקוד המהפכה‬ ‫וההגליה מתנקמת בעולם‬ ‫ביקוד המהפכה וההגליה מתנקמת בעולם‬ ‫מולדת משוחררת רק כאשר העם משוחרר‪".‬‬

‫‪], Part 1, Grade 9‬اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ واﻟﻨﺼﻮص[ ‪Reading and Texts‬‬ ‫‪p. 97: Palestine, look at your people in a wonderful‬‬ ‫ص ‪97‬‬ ‫‪scene, a blazing fire of revolution and displacement,‬‬ ‫"ﻳﺎ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ أﻧﻈﺮي ﺷﻌﺒﻚ ﻓﻲ أروع ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻠﻈﻰ اﻟﺜﻮرة واﻟﺘﺸﺮﻳﺪ‬ ‫‪rebelling for the world, a blazing fire of revolution and‬‬ ‫ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﻳﺜﺄر‬ ‫ﺑﻠﻈﻰ اﻟﺜﻮرة واﻟﺘﺸﺮﻳﺪ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﻳﺜﺄر‬ ‫‪displacement, rebelling for the world, no nation was freed‬‬ ‫ﻟﻢ ﻳﺤﺮر وﻃﻦ إﻻ اذا اﻟﺸﻌﺐ ﺗﺤﺮر"‪.‬‬ ‫"‪unless the people were freed.‬‬

‫עמ '‪: 89‬המפגש האנושי הינו חיוני‪.‬‬ ‫כמו כן ‪,‬כל אחד מהם נזקק גם להגן על עצמו ולסייע לבני‬ ‫מינו‪.‬‬

‫‪p.89: A human convergence is necessary, and also each‬‬ ‫‪of us to defend himself needs to seek help from others of‬‬ ‫‪his race.‬‬

‫עמ '‪ 20‬הבוקר שלך ‪,‬הוי ארץ ‪,‬עליך נגן תמיד ולא ניכנע ‪,‬‬ ‫הואיל וכל עוד הנך כבולה ‪,‬אנו נשבענו (כי) מחר‬ ‫יישברו (כבלייך)‪.‬‬ ‫עמ '‪ 21‬בוקר התהילה והחירות‬

‫‪p. 20: Good morning, land which in your country we will‬‬ ‫‪not be defeated, however long you are in chains, we‬‬ ‫‪swear that tomorrow they will be broken.‬‬ ‫‪P. 21: Morning of glory and freedom‬‬

‫הנערים הם ציודה‪/‬אספקתה של המולדת בשלום‬ ‫ובמלחמה‪.‬‬

‫‪Youth are the country's tools in peace and war. P.11‬‬

‫‪Page 86‬‬

‫ص ‪ 89‬ان اﻹﺟﺘﻤﺎع اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺿﺮوري‪،‬‬ ‫وآﺬاﻟﻚ ﻳﺤﺘﺎج آﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ أﻳﻀًﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ إﻟﻰ اﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ‬ ‫ﺑﺄﺑﻨﺎء ﺟﻨﺴﻪ‬

‫‪298‬‬

‫‪299‬‬

‫ص ‪ 20‬ﺻﺒﺎﺣﻚ اﻳﺘﻬﺎ اﻷرض اﻟﺘﻲ ﺑﺤﻤﺎك ﻟﻦ ﻧﻘﻬﺮ اذا ﻣﺎ ﻃﺎل ﻗﻴﺪك ‪300‬‬ ‫ﻧﺤﻦ أﻗﺴﻤﻨﺎ ﻏﺪًا‬ ‫ﻳﻜﺴﺮ‬ ‫ص ‪ 21‬ﺻﺒﺎح اﻟﻤﺠﺪ واﻟﺤﺮﻳﺔ‬ ‫اﻟﺸﺒﺎب ﻋﺪة اﻟﻮﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ واﻟﺤﺮب‬

‫‪301‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫ص ‪ 59‬آﻤﺎ ﺷﺎهﺪ إﻟﻰ ﺟﻮار اﻟﺒﻴﺖ ﺣﻮﺿًﺎ ﻣﺰروﻋًﺎ ﺑﺎﻟﺴﺒﺎﻧﺦ وﻓﺠﺄة‬ ‫اﻟﺘﻔﺖ إﻟﻰ زوﺟﺘﻪ وﻗﺎل ﺑﺤﺰم ‪:‬ﻧﺎدﻳﺎ ﻻ ﺗﺘﺤﺪﺛﻲ إﻟﻰ واﻟﺪي ﺑﺨﺼﻮص‬ ‫اﻟﺒﻴﻊ ‪.‬ﻟﻮ واﻓﻖ هﻮ ﻓﻠﻦ أواﻓﻖ أﻧﺎ ‪.‬ﻗﺎل ذاﻟﻚ وﺗﺮﺟﻞ ﺛﻢ ﺗﻮﻗﻒ إﻟﻰ ﺟﻮار‬ ‫اﻟﺴﻴﺎرة وﻣﻶ رﺋﺘﻴﻪ ﺑﺎﻟﻬﻮاء اﻟﻤﺸﺒﻊ ﺑﻌﻄﺮ اﻟﺘﺮاب وأزهﺎر اﻟﻠﻮز‪.‬‬

‫‪302‬‬

‫ככל שאני נלחם למענך אני אוהב אותך יותר‪.‬‬

‫‪The more I fought for you, the more I loved you. P.97‬‬

‫آﻠﻤﺎ ﺣﺎرﺑﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﻚ اﺣﺒﺒﺘﻚ أآﺜﺮ‬

‫‪303‬‬

‫עמ '‪: "20‬אנו אוהבים אותך ‪,‬גואלים אותך ‪,‬מקריבים את‬ ‫החיים‬ ‫בוקר התהילה והחירות האדומה ירווה אותם דמם של‬ ‫השהידים (חללי מלחמת‪-‬קודש)‪.‬‬

‫‪p.20: We love you, we sacrifice ourselves for you, we‬‬ ‫‪give you our lives and more.‬‬

‫ص ‪ 20‬ﻧﺤﺒﻚ ﻧﻔﺘﺪﻳﻚ ﻧﺠﻮد اﻷرواح ﺑﻞ‬ ‫ﻷآﺜﺮ‬

‫‪304‬‬

‫עמ '‪: 59‬כמו כן ראה לצד הבית בריכה זרועה בתרד ‪.‬‬ ‫לפתע הסתובב אל עבר אשתו ואמר בתקיפות" ‪:‬נאדיה ‪,‬‬ ‫אל תדברי עם אבי בנוגע למכירה ‪.‬אילו הוא היה מסכים ‪,‬‬ ‫אני לעולם לא הייתי מסכים ‪".‬אמר זאת וירד מהרכב ‪.‬‬ ‫אחר‪-‬כך עמד לצד המכונית ומילא את ריאותיו באוויר‬ ‫הרווי בניחוח העפר ופרחי השקד‪.‬‬

‫‪p. 59: He also saw next to the house a garden planted‬‬ ‫‪with spinach, and suddenly turned to his wife and‬‬ ‫‪resolutely said: 'Nadia, do not talk to my father about‬‬ ‫‪selling. Even if he agrees, I will not agree.' He said that‬‬ ‫‪and walked before stopping next to the car, and filled his‬‬ ‫‪lungs with the air rich with the frangrance of the earth and‬‬ ‫‪almond flowers.‬‬

‫‪A morning of glory and red freedom, watered by the‬‬ ‫‪martyrs' blood.‬‬

‫בוקר טוב לך ‪,‬הוי ארץ ‪,‬אותה אהבנו מאוד כל הזמן ‪,‬ארוג‬ ‫את תקוותינו‪/‬שאיפותינו והווייתנו ‪,‬הבוקר של לוחמייך‬ ‫הציד ‪..‬בסכסוכים ‪..‬בכבלים ‪.‬אתה צוואה לדורות לדורות‪.‬‬

‫‪Good morning, land which we have loved across time,‬‬ ‫‪love for you is part of our dreams and our existence,‬‬ ‫‪good morning to your fighters in ropes... In chains. You‬‬ ‫‪are the legacy from generation to generation. P.20‬‬

‫הקטע‪/‬הפרק‪/‬היחידה הוא ההמנון הלאומי אשר מדבר על‬ ‫הצורך להיאבק ועל היסורים שמהם סובל העם‬ ‫הפלסטיני ‪.‬וכאן הממונה על החינוך הפלסטיני מעלה‬ ‫שאלות בנוגע לסוגיות אלה ומשיב עליהן‪.‬‬ ‫כיצד אתה מאפיין את השלב שבו אתה חי מבחינת‬ ‫המישור הפלסטיני?‬ ‫שלב של מאבק עממי ‪,‬שאנו מקווים שיסתיים בכי טוב‪.‬‬‫שאלה ‪-‬מהי אתה חושב על ספרות הארץ הכבושה מ‪-‬‬ ‫‪ 1967‬ועד עכשיו?‬ ‫ביטוי אציל של מכאובי העם‪.‬‬‫שאלה ‪-‬מהי תקוותך?‬ ‫‪ -‬שנחיה בביטחון ובשלום כחלק מהעולם התרבותי‪.‬‬

‫‪The piece is the national anthem, which talks about the‬‬ ‫‪necessity of struggle and about the pains which the‬‬ ‫‪Palestinian people suffer from , and here the dean of‬‬ ‫‪Palestinian literature asks about some of these points,‬‬ ‫‪and answers them.‬‬ ‫‪How would you describe the stage in which you are living‬‬ ‫?‪with regards to Palestine‬‬ ‫‪- A stage of popular struggle which we hope turns out‬‬ ‫‪well.‬‬ ‫‪Q: What do you think of the Occupied Territories‬‬ ‫?‪literature since 1967 up until now‬‬ ‫‪- A genuine expression of the people's pains.‬‬ ‫?‪Q: What is your dream‬‬ ‫‪- What we live in security and peace as part of the‬‬ ‫)‪civilized world. (p.20‬‬

‫‪Page 87‬‬

‫ﺻﺒﺎح اﻟﻤﺠﺪ واﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺤﻤﺮاء ﻳﺮوﻳﻬﺎ دم اﻟﺸﻬﺪاء‪.‬‬

‫ﺻﺒﺎح اﻟﺨﻴﺮ ﻳﺎ ارﺿًﺎ ﻋﺸﻘﻨﺎهﺎ ﻣﺪى اﻟﺰﻣﻦ‪ ،‬ﻓﺤﻚ ﻣﻦ اﻣﺎﻧﻴﻨﺎ وﻣﻦ‬ ‫وﺟﻮدﻧﺎ‪ ،‬ﺻﺒﺎح ﻣﻨﺎﺿﻠﻴﻚ اﻟﺼﻴﺪ ‪..‬ﻓﻲ اﻷآﺎل ‪..‬ﻓﻲ اﻷﻏﻼل ‪.‬أﻧﺖ‬ ‫وﺻﻴﺔ ﻟﻸﺟﻴﺎل ﻟﻸﺟﻴﺎل‪.‬‬

‫‪305‬‬

‫ان اﻟﻘﻄﻌﺔ هﻲ اﻟﻨﺸﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺿﺮورة اﻟﻜﻔﺎح وﻋﻦ‬ ‫اﻵﻻم اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وهﺎ هﻨﺎ ﻳﺴﺄل ﻋﻤﻴﺪ اﻷدب‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ هﺬﻩ اﻟﻨﻘﺎط وﻳﺠﻴﺐ ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫آﻴﻒ ﺗﺼﻒ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ؟‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﺔ آﻔﺎح ﺷﻌﺒﻲ ﻧﺮﺟﻮ ان ﻳﺴﻔﺮ ﻋﻦ اﻟﺨﻴﺮ‪.‬‬‫س _ﻣﺎ رأﻳﻚ ﺑﺄدب اﻷرض اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪ 1967‬وﻟﻐﺎﻳﺔ اﻵن؟‬ ‫ﺗﻌﺒﻴﺮ أﺻﻴﻞ ﻋﻦ اﻵم اﻟﺸﻌﺐ‪.‬‬ ‫س ‪-‬ﻣﺎ هﻲ اﻣﻨﻴﺘﻚ؟‬ ‫‪-‬ان ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻲ أﻣﻦ وﺳﻼم آﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺘﺤﻀﺮ‬

‫‪306‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫בוקר תהלוכות הילדים ‪..‬הוי מי שאוהב את הילדים אהבה‬ ‫עזה והילדים אוהבים אהבה עזה את שמו‬

‫‪A morning of children's processions...whoever loves‬‬ ‫‪children, and whose name children love‬‬

‫ﺻﺒﺎح ﻣﻮاآﺐ اﻷﻃﻔﺎل ‪..‬ﻳﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﺸﻖ اﻷﻃﻔﺎل وﻳﻌﺸﻖ اﺳﻤﻚ اﻷﻃﻔﺎل ‪307‬‬

‫עמ '‪:55‬‬ ‫האם ישנם עדיין קיץ וכוכבים בעיניך ‪,‬וניחוח בושם בחזך‬ ‫הרווי ?‬ ‫האם ישנן עדיין בין שתי הגדות חבצלות שמערסלות את‬ ‫כיסופי הקרקעית והקרקעית נודפת (ריח)‬ ‫אחזי בי ‪,‬שילחתי את כל ספינותיי אל יער א‪-‬דפלא‬ ‫(=באלג'יר) בעודי כלה ומצייר‪/‬משרטט‬ ‫חורט את שיריי על עץ תאנה ורובץ תחת צלו של עץ‬ ‫טיליה‪.‬‬ ‫בנשימתי נשימות הגנים ‪,‬בנשימתי חוחית‬ ‫רחם עלי ‪,‬הוי נהר א‪-‬שריעה ‪,‬השיבני אל חיקה גאה ופצוע‬ ‫על גדות הנהר פעימות לבי עלו על גדותיהן ‪,‬ורוחי‬ ‫מרחפת מעל שפך הנהר‬ ‫נדהמתי כל אימת שכוונתי השתקפה ובאתי על מנת‬ ‫להתאונן בפנייך על האהבה‬ ‫היססתי כאשר סודי בגד בי ‪,‬וכל איבריי חוזרים ואומרים ‪:‬‬ ‫הוי בית שאן (=בערבית ‪:‬ביסאן) הנני חולה אהבה‬ ‫אין טוב יותר מעפרה ומההיטהרות בו‪.‬‬

‫‪p. 55‬‬ ‫‪Are the summer and stars still in your eyes‬‬ ‫?‪and in your full chest musk and brazilwood‬‬ ‫‪Are there still lilies between your two banks‬‬ ‫‪Rocking the Jordan Valley’s longing, as a breeze blows in‬‬ ‫?‪the Jordan Valley‬‬ ‫‪Take me, you’ve burned all my boats, to the oleander‬‬ ‫‪forest where I get lost and draw‬‬ ‫‪I engrave my poetry on the trunk of a fig tree, and lie‬‬ ‫‪under the basswood‬‬ ‫‪River Jordan, take me to her loving chest that I may smell‬‬ ‫‪and kiss it‬‬ ‫‪My grass overflowing on the sides of the river, and my‬‬ ‫‪soul hovering at its mouth‬‬ ‫‪I am taken aback at my situation whenever the distance‬‬ ‫‪is transparent, and I come to complain to you of my love,‬‬ ‫‪stuttering‬‬ ‫‪If it betrays me, then all my wounds will repeat: oh Beit‬‬ ‫‪She’an, I am infatuated‬‬ ‫‪No other’s love is good for me, and no other soil is as‬‬ ‫‪pure‬‬

‫‪308‬‬

‫‪Page 88‬‬

‫ص ‪55‬‬ ‫أﻣﺎ زال ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻴﻚ ﺻﻴﻒ وأﻧﺠﻢ وﻓﻲ ﺻﺪرك اﻟﺮﻳﺎن ﻣﺴﻚ وﻋﻨﺪم؟‬ ‫أﻣﺎ زال ﺑﻴﻦ اﻟﻀﻔﺘﻴﻦ زﻧﺎﺑﻖ ﺗﻬﺪهﺪ ﺷﻮق اﻟﻐﻮر واﻟﻐﻮر واﻟﻐﻮر ﻳﻨﺴﻢ‬ ‫ﺧﺬﻳﻨﻲ ﻟﻘﺪ أﺷﻌﻠﺖ آﻞ ﻣﺮاآﺒﻲ إﻟﻰ ﻏﺎﺑﺔ اﻟﺪﻓﻠﻰ أﺿﻴﻊ وأرﺳﻢ‪.‬‬ ‫وأﻧﻘﺶ أﺷﻌﺎري ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺮ ﺗﻴﻨﺔ وﺗﺤﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻳﺰﻓﻮن أﺧﻴﻦ‬ ‫ﺑﻨﻔﺴﻲ أﻧﻔﺎس اﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻦ ﺗﻐﺘﻔﻲ ﺑﻨﻔﺴﻲ ﺣﺴﻮن اﻟﺠﻠﻴﻞ اﻟﻤﻨﻤﻨﻢ‬ ‫ﺣﻨﺎﻧﻴﻚ ﻳﺎ ﻧﻬﺮ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ردﻧﻲ إﻟﻰ ﺻﺪرهﺎ اﻟﺤﺎﻧﻲ أﺷﻢ وأﻟﺜﻢ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺒﺎت اﻟﻨﻬﺮ ﻓﺎﺿﺖ ﺣﺸﺎﺷﺘﻲ وﻋﻨﺪ ﻣﺼﺐ اﻟﻨﻌﺮ روﺣﻲ ﺗﺤﻮم‬ ‫ﻋﺠﺒﺖ ﻷﻣﺮي آﻠﻤﺎ ﺷﻔﻨﻲ اﻟﻨﻮى وﺟﺌﺖ ﻷﺷﻜﻮك اﻟﻬﻮى أﺗﻠﻌﺜﻢ‬ ‫اذا ﺧﺎﻧﻨﻲ ﺑﻮﺣﻲ ﻓﻜﻞ ﺟﻮارﺣﻲ ﺗﺮدد ﻳﺎ ﺑﻴﺴﺎن إﻧﻲ ﻣﺘﻴﻢ‬ ‫ﻟﻐﻴﺮ هﻮاهﺎ ﻻ ﻳﻄﻴﺐ ﻟﻲ اﻟﻬﻮى ﻟﻐﻴﺮ ﺛﺮاهﺎ ﻻ ﻳﻄﻴﺐ اﻟﺘﻴﻤﻢ‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪309‬‬ ‫עמ '‪: "39‬האמונה מאחדת את המאמינים והופכת אותם‬ ‫לאחים שאוהבים זה את זה ‪.‬אלוהים ‪,‬ישתבח ויתעלה ‪,‬‬ ‫אמר" ‪:‬המאמינים אחים הם "(סורת "החדרים" ‪,‬פס '‪.)10‬‬ ‫המסורת הנכבדת מדגישה מספר מעלות אשר תורמות‬ ‫להעמקתה של האחווה בין המוסלמים וחושפות את‬ ‫שיתוף הפעולה ואת הסולידאריות ביניהם ‪,‬ומעלות אלה‬ ‫הן‪:‬‬ ‫‪- 1‬הפגת‪/‬הקלה על היסורים ‪:‬יסורים הם פורענות‬ ‫שפוקדת את בעליה וגורמת לו צער ויגון ‪,‬שניתן לפוגג‬ ‫אותה באמצעות הקלה" ;עמ '‪: "40‬על בעליה וחילוצו מן‬ ‫המצוקה ‪.‬ולכך יש צורות רבות ‪,‬למשל ‪:‬להגיש לו סיוע‬ ‫במידה והוא זקוק לו ‪,‬לתת לו את הכסף שלו הוא זקוק‬ ‫ולהציל אותו מהעוול שהוא נמצא בו ;כמו גם ‪,‬הושטת‬ ‫עזרה למי שהולך לאיבוד בדרך ‪,‬או שנזקק לפינוי לבית‪-‬‬ ‫חולים בשעת לילה מאוחרת ‪,‬או שמותקף על‪-‬ידי מי‬ ‫שחפץ להרע לו ‪.‬אלה דוגמאות לאנשים שזקוקים למי‬ ‫שיושיע אותם ויעזור להם ‪ ]...[.‬ושיתוף הפעולה בין‬ ‫המאמינים ‪:‬החברה לא תהיה חזקה ומלוכדת אם לא‬ ‫יתקיימו בה שיתוף‪-‬פעולה ‪,‬ערבות הדדית וסולידאריות‪".‬‬

‫‪], Part 1, Grade 10‬اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ[ ‪Islamic Education‬‬ ‫ص ‪: "٣٩‬ﻳﻮﺣّﺪ اﻻﻳﻤﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ‪,‬وﻳﺠﻌﻞ ﻣﻨﻬﻢ اﺧﻮة ﻣﺘﺤﺎﺑّﻴﻦ ‪,‬‬ ‫‪p.39: "Faith unites the believers, and makes them‬‬ ‫واﷲ ‪-‬ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ‪-‬اﻗﻮل ‪{:‬اﻧّﻤﺎ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن اﺧﻮة} اﻟﺤﺠﺮات ‪:‬‬ ‫‪brethen loving one another, and God Almighty said 'The‬‬ ‫‪.١٠‬‬ ‫‪believers are but brothers' (49:10).‬‬ ‫‪The prophetic hadith urges some virtues which deepen‬‬ ‫‪the fraternity between believers, and reveals the‬‬ ‫‪cooperation and solidarity between them, and these‬‬ ‫‪virtues are:‬‬ ‫‪1 - "Relieving distress: distress leads people to anxiety‬‬ ‫‪and worry, and relief can lighten it [p.40] for those in‬‬ ‫‪distress, and there are many ways to do so: offering aid‬‬ ‫‪to those in need of it; helping them financially if they‬‬ ‫‪need; if they need transportation to the hospital late at‬‬ ‫‪night; or if they are being attacked. Such people need to‬‬ ‫‪be rescued and helped. [...] Cooperation between the‬‬ ‫‪believers: that society will not be strong and cohesive‬‬ ‫"‪unless it is based on cooperation and solidarity.‬‬

‫‪Page 89‬‬

‫ﺾ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤّﻖ اﻻﺧﻮّة ﺑﻴﻦ‬ ‫اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻳﺤ ّ‬ ‫اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ‪,‬وﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺑﻴﻨﻬﻢ ‪,‬وهﺬﻩ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ‬ ‫هﻲ‪:‬‬ ‫‪ - ١‬ﺗﻔﺮﻳﺞ اﻟﻜﺮب ‪:‬اﻟﻜﺮﺑﺔ هﻲ اﻟﺸﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻊ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻓﺐ اﻟﻬ ّﻢ‬ ‫واﻟﻐ ّﻢ ‪,‬وﺗﻨﻔﻴﺴﻬﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﺗﺨﻔﻴﻒ" ;ص ‪: "٤٠‬ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ‪,‬وﺗﺨﻠﻴﺼﻪ‬ ‫ﻣﻤّﺎ هﻮ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﻴﻖ ‪,‬وﻟﺬﻟﻚ ﺻﻮر آﺜﻴﺮة ﻣﻨﻬﺎ ‪:‬ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻮن ﻟﻪ‬ ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ ‪,‬وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﺑﺎﻟﻤﺎل ان اﺣﺤﺘﺎج اﻟﻴﻪ ‪,‬واﻧﻘﺎذﻩ ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻢ‬ ‫اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻪ ‪.‬وﻣﻦ ﺻﻮر ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﻧﺎﺋﻴﺔ ‪,‬أو ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻰ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺘﺄﺧﻼة ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ ‪,‬‬ ‫أو ﻳﺪاهﻤﻪ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻴﻪ ‪,‬ﻓﻤﺜﻞ هﺆﻻء ﻳﺤﺘﻠﺠﻮن اﻟﻰ ﻣﻦ‬ ‫ن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن‬ ‫ﻳﻨﻘﺬهﻢ وﻳﺴﺎﻋﺪهﻢ ‪ ]...[.‬اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ‪:‬ا ّ‬ ‫ﻻ اذا ﻗﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ‬ ‫ﻗﻮﻳّﺎ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺎ ا ّ‬ ‫واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ‪".‬‬

‫‪310‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪p.35: "Islam is careful to build a cohesive, harmonious‬‬ ‫עמ '‪: "35‬האסלאם מטיף לבניית חברה מלוכדת ואחידה‬ ‫‪society based on virtuous morals such as justice,‬‬ ‫שמבוססת על תכונות נעלות כצדק ‪,‬כבוד ‪,‬נדיבות והוצאת‬ ‫‪generosity, and spending in the cause of God. [...] God‬‬ ‫ממון למען אלוהים ‪ ]...[.‬אלוהים ישתבח אסר על העושק‬ ‫‪Almighty forbade oppresssion in all its forms, whether‬‬ ‫בכל צורותיו ואופניו ‪,‬בין אם הוא מופנה כלפי עצמך או‬ ‫כלפי אחרים ;זאת ‪,‬באמצעות קיפוח זכויותיהם או סיכול‬ ‫‪oppression of oneself or of others by infringing on their‬‬ ‫מטרותיהם ‪.‬מבין צורות העושק ‪:‬העושק ‪:‬אדם יכול‬ ‫‪rights and honor. Among the types of oppression is‬‬ ‫להפנות את העושק כלפי עצמו או כלפי אחרים ‪,‬למשל ‪:‬‬ ‫ ‪oppression to oneself or to others, including: [...] 3‬‬‫[‪- 3 ]...‬קיפוח זכויותיהם של אחרים ‪,‬שפיכת דמם של‬ ‫‪infringing on others' rights, shedding people's blood, and‬‬ ‫אנשים וגזילת כספם במרמה ‪.‬אמירות רבות מפי השליח‬ ‫‪unjustly taking their property. The Prophet (peace be‬‬ ‫(עליו התפילה והשלום) מזהירות מפני כך ‪,‬לדוגמה ‪:‬‬ ‫‪upon him) warned against that in many hadiths, including:‬‬ ‫אמירתו (עליו התפילה והשלום) ‪':‬מי שגוזל פיסת אדמה ‪,‬‬ ‫‪'Whoever takes an inch of land unjustly, his neck will be‬‬ ‫הרי ששבע אדמות יכתרו אותו ביום תחיית המתים" ;עמ '‬ ‫‪encircled with it seven earths down on the Day of‬‬ ‫‪: "36‬העושק גורם להרסה החברה ‪,‬הואיל והוא מפיץ‬ ‫"'‪Resurrection.‬‬ ‫פירוד ‪,‬מחלוקת וסכסוכים בין האנשים ‪.‬וגורל האומה‬ ‫‪p.36: "Oppression leads to the destruction of society's‬‬ ‫ויכולותיה חשופים לאבדון כאשר הגרועים שבאנשים‬ ‫‪fabric, since it makes differences, disagreements, and‬‬ ‫מגיעים אל השלטון ‪,‬עושקים את האנשים ‪,‬מפרים את‬ ‫‪disputes predominate between people, exposing the‬‬ ‫זכויותיהם וחירויותיהם ונוהגים בשרירות ‪.‬האומה כולה‬ ‫‪destiny and resources of the nation to loss when evil‬‬ ‫חווה חולשה ‪,‬השפלה ‪,‬עינויים ועונשים [‪ ]...‬על המוסלמי‬ ‫‪people take power and oppress people, depriving them of‬‬ ‫להימנע מעושק ולמהר לתקן עוולות ‪,‬בטרם יעמוד‬ ‫‪their rights and freedoms and imposing their view on‬‬ ‫למשפט מול אלוהים ישתבח" ;עמ '‪ ]...[: "37‬אחד‬ ‫‪others, such that the entire nation is weakened and in‬‬ ‫העקרונות החשובים באסלאם הוא הגשת עזרה לעשוקים ‪pain [...] Muslims must abstain from oppression, and take‬‬ ‫והסרת העושק מעליהם‪".‬‬ ‫‪the initiative to reform an oppressor before he stands in‬‬ ‫"‪the hands of God Almighty for reckoning.‬‬ ‫‪p.37: "... one of the most important things which Islam‬‬ ‫‪singles out is championing the oppressed and rescuing‬‬ ‫"‪them from oppression.‬‬

‫‪Page 90‬‬

‫ص ‪: "٣٥‬ﺣﺮص اﻻﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﻤﺎﺳﻚ ﻣﺘﺂﻟﻒ ‪,‬ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ‪311‬‬ ‫أﺳﺎس اﻷﺧﻼق اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ‪,‬آﺎﻋﺪل واﻟﻜﺮم واﻟﺴﺨﺎء واﻻﻧﻔﺎق ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ‬ ‫اﷲ ‪ ]...[.‬ﺣﺮّم اﷲ ‪-‬ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ‪-‬اﻟﻈﻠﻢ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺻﻮرﻩ وأﺷﻜﺎﻟﻪ ﺳﻮاءٌ‬ ‫أآﺎن ذﻟﻚ ﻇﻠﻤﺎ ﻟﻠﻨﻔﺲ أو ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ;وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪّي ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ‬ ‫وأﻋﺮﺿﻬﻢ ‪.‬ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﻈﻠﻢ ‪:‬ﻗﺪ ﻳﻘﻊ اﻟﻈﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ أو ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮهﺎ‬ ‫وﻣﻦ ذﻟﻚ ‪ - ٣ ]...[:‬اﻟﺘﻌﺪّي ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻵﺧﺮﻳﻦ ‪,‬وﺳﻔﻚ دﻣﺎءاﻟﻨﺎس "‬ ‫وأآﻞ أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ‪,‬وﻗﺪ ﺣﺬّر اﻟﺮﺳﻮل (ص) ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻲ أﺣﺎدﻳﺚ‬ ‫آﺜﻴﺮة ‪,‬ﻣﻨﻬﺎ ‪:‬ﻗﻮﻟﻪ (ص) ‪':‬ﻣﻦ أﺧﺬ ﺷﺒﺮا ﻣﻦ اﻷرض ﻇﻠﻤﺎ ﻓﺎﻧّﻪ ﻳﻄﻮّﻗﻪ‬ ‫ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺳﺒﻊ أرﺿﻴﻦ" ;ص ‪: "٣٦‬واﻟﻈﻠﻢ ﻳﺆدّي اﻟﻰ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺑﻨﺎء‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪,‬اذ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻔﺮﻗﺔ واﻻﺧﺘﻼف واﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺗﺴﻮد ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ‪,‬‬ ‫وﻳﻌﺮض ﻣﺼﻴﺮ اﻷﻣّﺔ وﻣﻘﺪراﺗﻬﺎ ﻟﻠﻀﻴﺎع ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺎ أﺷﺮار اﻟﻨﺎس‬ ‫اﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ ‪,‬ﻓﻴﻈﻠﻤﻮن اﻟﻨﺎس ‪,‬وﻳﺤﺮﻣﻮﻧﻬﻢ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ وﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ وﻳﺴﺘﺒﺪون‬ ‫ﺑﺎﻟﺮأي دوﻧﻬﻢ ‪,‬ﻓﺘﺬوق اﻷﻣّﺔ آﻠّﻬﺎ أﻟﻮاﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻒ واﻟﻬﻮان ‪,‬وﻳﻌﻤّﻬﺎ‬ ‫اﻟﻌﺬاب واﻟﻌﻘﺎب [‪ ]...‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ أن ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﻈﻠﻢ ‪,‬وأن‬ ‫ﻳﺒﺎدر اﻟﻰ ر ّد اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ اﻟﻰ اﺻﻼﺣﻬﺎ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻘﻒ ﺑﻴﻦ ادي اﷲ ‪-‬ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ‬ ‫ﻟﻠﺤﺴﺎب" ;ص ‪ ]...[: "٣٧‬وﻣﻦ أهﻢ ﻣﺎ ﺧﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺳﻼم ﻧﺼﺮة‬‫اﻟﻤﻈﻠﻮﻣﻴﻦ ورﻓﻊ اﻟﻈﻠﻢ ﻋﻨﻬﻢ‪".‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫עמ '‪: "80‬המעלות באסלאם מתאפיינות בדברים הבאים ‪:‬‬ ‫[‪ - 2 ]...‬המעלות באסלאם הן מקיפות הואיל והן מקיפות‬ ‫את כלל מופעיה של הפעילות האנושית ואינן מוגבלות‬ ‫לאחד מהיבטי החיים ‪.‬המשמעות של זה היא ‪:‬א ‪-‬בתחום‬ ‫העסקי ‪:‬האסלאם קורא לכבד הסכמים ‪,‬לפרוע חובות‬ ‫ולקיים קשרים עסקיים הגונים וישרים ‪.‬הוא אוסר על‬ ‫פיזור הבטחות‪-‬שווא ועל הונאה ומרמה ‪.‬ב ‪-‬בתחום‬ ‫הפוליטי האסלאם תובע מהשליט לנהוג עם נתיניו על פי‬ ‫עקרונות הצדק והשוויון ‪.‬כמו כן ‪,‬הוא מצווה לכבד‬ ‫הסכמים וחוזים שנחתמו בין החברה המוסלמית ובין‬ ‫חברה אחרת ‪- 3 ]...[.‬המעלות באסלאם הינן מוחלטות ‪,‬‬ ‫כלומר ‪,‬אינן משתנות ואין מומרות ‪:‬האמת טובה והשקר‬ ‫נתעב בכל תנאי ‪,‬והמוסלמי מחויב לדבוק באמת ‪,‬בין אם‬ ‫היא משרתת אותו או מזיקה לו" ;עמ '‪: "81‬והסיבה לכך‬ ‫שהמעלות באסלאם הן מוחלטות ‪,‬היא עצם מוחלטותן‬ ‫בדוגמה האסלאמית ‪,‬שהינה מצוות ואיסורים מאת‬ ‫אלוהים יתברך ויתעלה ובכך הן שונות‬ ‫מ(תפישת)המעלות אצל עמים אחרים ‪,‬הואיל ואצלם הן‬ ‫יחסיות וערכן נקבע בהתאם לתועלת או לנזק שהן מסבות‬ ‫לבעליהן ‪ - 4.‬המעלות באסלאם הן אנושיות ‪:‬והן‬ ‫מבוססות על כבוד האדם מבלי להתחשב בצבע ‪,‬מין ודת‬ ‫[‪ ]...‬בחובה לנהוג בצדק כלפי יריבים אשר תוקפים את‬ ‫האסלאם ועוינים אותו ‪,‬אפילו בהם יש לנהוג ללא משוא‬ ‫פנים בהתאם לעקרון הצדק והיושר [‪ ]...‬הנביא (עליו‬ ‫התפילה והשלום) הזהיר מפני עושק הלא‪-‬מוסלמים אשר‬ ‫חיים בחברה המוסלמית והפרת זכויותיהם ‪[.‬יתר‬ ‫הציטוטים בסעיף ‪.]23.3‬‬

‫‪p.80: "Morals in Islam are distinguished by the following‬‬ ‫‪attributes: [...] 2 - Morals in Islam are comprehensive, including‬‬ ‫‪all facets of human activity, and are not restricted to one aspect‬‬ ‫‪of life. This is shown as follows: A) regarding transactions,‬‬ ‫‪Islam calls for respecting contracts, acting in good faith, and‬‬ ‫‪integrity and honesty in transactions, while forbidding‬‬ ‫‪exploitation, deliberate delays in giving someone what is their‬‬ ‫‪right, cheating, and deception. B) In politics, Islam asks the‬‬ ‫‪ruler to maintain justice and equality between the subjects,‬‬ ‫‪while also ordering respected for covenants and documents‬‬ ‫‪signed between Muslim societies and non-Muslim societies.‬‬ ‫‪[...] 3 - Morals in Islam are fixed, meaning that that they are not‬‬ ‫‪altered or exchange, and that honesty is good and lying is bad,‬‬ ‫‪regardless of interests, and Muslims maintain honesty whether‬‬ ‫‪honesty is beneficial or harmful to them... p.81: "The reason‬‬ ‫‪for the fixed values in Islam is that they emanate from Islamic‬‬ ‫‪doctrine, and are orders given by the Almighty God , and thus‬‬ ‫‪differ from the morals amongst other peoples, which are‬‬ ‫‪relativist, not fixed, and are subject to interests and benefits,‬‬ ‫‪and so these people do not maintain morality unless it achieves‬‬ ‫‪specific gains for them. 4 - Morals in Islam are humanitarian:‬‬ ‫‪they are based on respect for human dignity, regardless of‬‬ ‫‪color, gender, or religion. [...] This humanitarianism is shown in‬‬ ‫‪the commitment to justice with those offenders who confront‬‬ ‫‪Islam and are antagonistic to it, as even those must be treated‬‬ ‫‪on the basis of justice and fairness [...] The Prophet (peace be‬‬ ‫‪upon him) warned against oppressing non-Muslims living in‬‬ ‫‪Muslim society, and depriving their rights." [rest of quotes in‬‬ ‫]‪section 23.3‬‬

‫ص ‪: "٨٠‬ﺗﺘﻤﻴّﺰ اﻷﺧﻼق ﻓﻲ اﻻﺳﻼم ﺑﺎﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻵﺗﺴﺔ ‪- ٢ ]...[:‬‬ ‫اﻷﺧﻼق ﻓﻲ اﻻﻟﺴﻼم ﺷﺎﻣﻠﺔ ‪-‬ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻤﻞ ﺟﺎﻣﻊ اأوﺟﻪ اﻟﻨﺸﺎط‬ ‫اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ وﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺤﻴﺎة ‪,‬وﺑﻴﺎن ذﻟﻚ‬ ‫آﺎﻵﺗﻲ ‪:‬أ ‪-‬ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ‪:‬ﻳﺪﻋﻮ اﻻﺳﻼم اﻟﻰ اﺣﺘﺮام اﻟﻌﻘﻮد‬ ‫وأداء اﻷﻣﺎﻧﺎت واﻟﻨﺰاهﺔ واﻟﺼﺪق ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ‪,‬وﻳﻨﻬﻰ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل‬ ‫اﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ﻗﻲ أداء اﻟﺤﻘﻮق ﻷﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ‪,‬وﻳﻨﻬﻰ ﻋﻦ اﻟﻐﻴﺶ واﻟﺨﺪاع ‪.‬ب ‪-‬‬ ‫وﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ‪:‬ﻃﻠﺐ اﻻﺳﻼم ﻣﻦ اﻟﺤﺎآﻢ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻌﺪل‬ ‫واﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺮﻋﻴﺔ ‪,‬آﻤﺎ أﻣﺮ ﺑﺎﺣﺘﺮام اﻟﻌﻬﻮد واﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺴﻠﻢ وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ‪ - ٣ ]...[.‬واﻷﺧﻼق ﻓﻲ‬ ‫ن اﻷﺧﻼق ﻻ ﺗﻐﻴّﺮ وﻻ ﻧﺒﺪّل ‪,‬واﻟﺼﺪق‬ ‫اﻻﺳﻼم ﺛﺎﺑﺘﺔ ‪:‬وﺛﺒﺎت ﻳﻌﻨﻲ ا ّ‬ ‫ﺣﺴﻦ واﻟﻜﺬب ﻗﺒﻴﺢ ‪,‬ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ‪,‬واﻟﻤﺴﻠﻢ ﻳﻠﺘﺰم‬ ‫ﺑﺎﻟﺼﺪق ﺳﻮاء أﺟﻠﺐ اﻟﺼﺪق ﻟﻪ ﻣﻨﻔﻌﺔ أم ﻣﻀﺮّة" ;ص ‪: "٨١‬وﺳﺒﺐ‬ ‫ﺛﺒﺎت اﻻﺧﻼق ﻓﻲ اﻻﺳﻼم اﻧﺜﺒﺎﻗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ‪,‬ﻓﻬﻲ أواﻣﺮ‬ ‫وﻧﻮاﻩ ﻣﻦ اﷲ ‪-‬ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ ‪-‬وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻷﺧﻼق ﻋﻨﺪ‬ ‫اﻟﺸﻌﻮب اﻻﺧﺮى ‪,‬اذ ﺗﺘﺴﻢ ﻋﻨﺪهﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻴﺔ وﻋﺪم اﻟﺜﺒﺎت واﺧﻀﻮع‬ ‫ﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﻘّﻖ ﻟﻬﻢ‬ ‫ﻟﻤﻘﻴﺎس اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ واﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻼ ﻳﻠﺘﺰم أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺑﻬﺎ ا ّ‬ ‫ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﻌﻴّﻨﺔ‪ - ٤.‬اﻷﺧﻼق ﻓﻲ اﻻﺳﻼم اﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ‪:‬وهﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ‬ ‫اﺣﺘﺮام اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻠﻮن واﻟﺠﻨﺲ واﻟﺪﻳﻦ [‪]...‬‬ ‫وﺗﻈﻬﺮ هﺬﻩ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰام اﻟﻌﺪل ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮاﺟﻬﻮن‬ ‫ﻻ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬ ‫اﻻﺳﻼم وﻳﻌﺎدوﻧﻪ ‪,‬وﺣﺘﻰ هﺆﻻء ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻌﺎﻣﻠﻮا ا ّ‬ ‫ﻲ (ص) ﻣﻦ ﻇﻠﻢ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻌﺪل واﻻﻧﺼﺎف [‪ ]...‬وﻗﺪ ﺣﺬّر اﻟﺒﺒ ّ‬ ‫اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻼﻣﻲ ‪,‬واﻧﻘﺎص ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ‪[.‬ﺑﻘﻴﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺒﺎﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ‪.]23.3‬‬

‫‪312‬‬

‫עמ '‪: "62‬אבו בכר אל‪-‬צדיק (הח'ליפה הראשון) ציווה על‬ ‫צבאו של אוסאמה כדלקמן ‪':‬אל תבגדו ‪,‬אל תנצלו ‪,‬אל‬ ‫תנצלו ‪,‬אל תתעללו בגופות ‪,‬אל תהרגו ילדים ‪,‬זקנים‬ ‫ונשים ‪,‬אל תעקרו ותשרפו עצי דקל ‪,‬על תגדעו עצי‪-‬פרי ‪,‬‬ ‫אל תשחטו כבשים ‪,‬פרות וגמלים אלא למאכל ‪,‬‬ ‫ובעוברכם על פני תאי נזירים ‪,‬שאלו אותם בעבור מה הם‬ ‫מקדישים את עצמם?"‬

‫)‪p.62: "Abu Bakr Al-Sadiq (may God be pleased with him‬‬ ‫‪commanded Usama's army: "You shall not engage in‬‬ ‫‪treachery; you shall not act unfaithfully; you shall not‬‬ ‫;‪engage in deception; you shall not indulge in mutilation‬‬ ‫‪you shall kill neither a young child nor an old man nor a‬‬ ‫‪woman; you shall not fell palm trees or burn them, you‬‬ ‫‪shall not cut down any fruit-bearing tree; you shall not‬‬ ‫‪slaughter a sheep or a cow or a camel except for food.‬‬ ‫'‪You will pass people who occupy themselves in monks‬‬ ‫‪cells; leave them alone, and leave alone what they busy‬‬ ‫"‪themselves with.‬‬

‫ص ‪: "٦٢‬وﺻﻰ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ (ص) ﺟﻴﺶ أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ" ‪:‬ﻻ‬ ‫ﺗﺨﻮﻧﻮا وﻻ ﺗﻐﺪروا وﻻ ﺗﻐﻠّﻮا وﻻ ﺗﻤﺜّﻠﻮا وﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮا ﻃﻔﻼ وﻻ ﺷﻴﺨﺎ‬ ‫آﺒﻴﺮا وﻻ أﻣﺮأة وﻻ ﺗﻌﻘﺮوا ﻧﺨﻼ وﺗﺤﺮﻗﻮﻩ وﻻ ﺗﻘﻄﻌﻮا ﺷﺠﺮة ﻣﺜﻤﺮة‬ ‫ﻻ ﻟﻤﺄآﻠﺔ ‪,‬وﺳﻮف ﺗﻤﺮّون ﺑﺎﻗﻮام‬ ‫وﻻ ﺗﺬﺑﺤﻮا ﺷﺎة وﻻ ﺑﻘﺮة وﻻ ﺑﻌﻴﺮا ا ّ‬ ‫ﻗﺪ ﻓﺮّﻏﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﻮاﻣﻊ ‪,‬ﻓﺪﻋﻮهﻢ وﻣﺎ ﻓﺮّﻏﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟﻪ‪".‬‬

‫‪313‬‬

‫‪Page 91‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫]‪p.48: "Lessons learned from the conquest of Mecca: [...‬‬ ‫עמ '‪: "48‬שיעורים ולקחים מכיבוש מכה ‪- 3 ]...[:‬יש‬ ‫‪3 - Giving amnesty when able to, for the Messenger‬‬ ‫למחול במידת האפשר שהרי השליח (עליו התפילה‬ ‫והשלום) מחל לאלה שפגעו בו ‪,‬גירשוהו מעירו ‪,‬נלחמו בו ‪(peace be upon him) gave amnesty to those who had hurt‬‬ ‫וקשרו קשר נגדו ‪,‬מה שמעיד על אורך רוחו ועל סלחנותו‪".‬‬ ‫‪him, expelled him from his hometown, fought him, and‬‬ ‫‪conspired against him, and this shows his understanding‬‬ ‫"‪and forgiveness.‬‬

‫ص ‪: "٤٨‬دروس وﻋﺒﺮ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﻣﻜّﺔ ‪ - ٣ ]...[:‬اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻘﺪرة ‪,‬‬ ‫ﻓﻘﺪ ﻋﻔﺎ اﻟﺮﺳﻮل (ص) ﻋﻤّﻦ ﺁذوﻩ وأﺧﺮﺟﻮﻩ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﻩ وﺣﺎرﺑﻮﻩ وﺗﺂﻣﺮوا‬ ‫ل ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺔ ﺣﻠﻤﻪ وﻋﻔﻮﻩ‪".‬‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ‪,‬وهﺬا ﻣﻤّﺎ ﻳﺪ ّ‬

‫‪314‬‬

‫עמ '‪: "84‬ההתמסרות מעוררות בנפש את תחושת‬ ‫האחריות ‪,‬כך שהמתמסר ניגש במרץ לעבודתו ‪,‬משכלל‬ ‫אותה ומקיים את חובותיו בביטחון ובאחריות גדולים ‪]...[.‬‬ ‫המורה חש כי הוא האפוטרופוס של תלמידיו ומשקיע ככל‬ ‫יכולתו בלימודם ובחינוכם [‪ ]...‬על מנת שהם בתורם‬ ‫יקיימו את חובתם בשירות דתם ‪,‬מולדתם ואומתם" ;עמ '‬ ‫‪ ]...[: "85‬החייל הינו נאמן ואינו בוגד במולדתו ובאומתו‬ ‫ומגן על מולדתו באמת ובנאמנות ‪ ]...[.‬האב והאם חשים‬ ‫נאמנות ואחריות כלפי בניהם ;הם מעניקים הם שוקדים‬ ‫על חינוכם ומסייעים להם בנשיאת אחריותם ובקיום‬ ‫חובותיהם ‪,‬על מנת שיהיו אזרחים ישרים וישתתפו‬ ‫בשירות מולדתם ואומתם‪".‬‬

‫‪p.84: "Sincerity sends out a sense of responsibility in the‬‬ ‫‪soul, and a sincere person goes forward to be proficient‬‬ ‫‪in his work, doing his duty with great trustworthiness and‬‬ ‫‪responsibility. [...] A teacher feels that he is trustworthy to‬‬ ‫‪his students, and exerts everything he can to teach and‬‬ ‫‪raise them [...] for them in turn to do their duty in serving‬‬ ‫‪their religion, their country, and their nation." p.85: A‬‬ ‫‪soldier is trustworthy and does not betray his country and‬‬ ‫‪nation, and defends his nation with honesty and‬‬ ‫‪trustworthiness. [...] Parents feel a sense of‬‬ ‫‪trustworthiness and responsibility towards their children,‬‬ ‫‪so they do their best to raise them and help them bear‬‬ ‫‪their own responsibilities and do their duties, so that they‬‬ ‫‪are good citizens contributing in the service of their‬‬ ‫"‪country and their nation.‬‬

‫ص ‪: "٨٤‬اﻻﺧﻼص ﻳﺒﻌﺚ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ‪,‬ﻓﻴﻨﺪﻓﻊ‬ ‫اﻟﻤﺨﻠﺺ ﻻﺗﻘﺘﻦ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻓﻴﺆدّي واﺟﺒﻪ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ‪]...[.‬‬ ‫واﻟﻤﻌﻠّﻢ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺄﻧّﻪ أﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻃﻼﺑﻪ ﻓﻴﺒﺬل ﻣﺎ ﻓﻲ وﺳﻌﻪ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻢ‬ ‫وﺗﻬﺬﻳﺒﻬﻢ [‪ ]...‬ﻟﻴﻘﻮﻣﻮا ﺑﺪورهﻢ وواﺟﺒﻬﻢ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ دﻳﻨﻬﻢ ووﻃﻨﻬﻢ‬ ‫وأﻣّﺘﻬﻢ" ;ص ‪ ]...[: "٨٥‬واﻟﺠﻨﺪي أﻣﻴﻦ ﻻ ﻳﺨﻮن وﻃﻨﻪ وأﻣّﺘﻪ ‪,‬وﻳﺪاﻓﻊ‬ ‫ﻋﻦ وﻃﻨﻪ ﺑﺼﺪق وأﻣﺎﻧﺔ ‪ ]...[.‬واﻷب واﻷم ﻳﺸﻌﺮان ﺑﺎاأﻣﺎﻧﺔ‬ ‫واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ;ﻓﻴﺤﺴﻨﺎن ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ وﻳﺴﺎﻋﺪاﻧﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤّﻞ‬ ‫ﻣﺸﺆوﻟﻴﺘﻬﻢ وأداء واﺟﺒﺎﺗﻬﻢ ;ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ ﻳﺴﺎهﻤﻮن ﻓﻲ‬ ‫ﺧﺪﻣﺔ وﻃﻨﻬﻢ وأﻣّﺘﻬﻢ‪".‬‬

‫‪315‬‬

‫עמ '‪: "92‬אלוהים ציווה על עבדיו המאמינים למחול‬ ‫ולסלוח למי שהרע להם ‪,‬ודירבן אותם לנקוט באורך‪-‬רוח‬ ‫בקשרים עם אחרים ‪.‬והסובלנות היא בסיסם של אורך‪-‬‬ ‫הרוח והמחילה הנאה‪".‬‬

‫‪p.92: "God ordered the believers to make forgiveness‬‬ ‫‪and amnesty for those who offended them, and He urged‬‬ ‫‪them to act morally and tolerantly in relationships with‬‬ ‫‪others, and that patience is the basis of commendable‬‬ ‫"‪tolerance and forgiveness.‬‬

‫ص ‪: "٩٢‬أﻣﺮ اﷲ ﻋﺒﺎدﻩ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺼﻔﺢ واﻟﻌﻔﻮ ﻋﻤّﻦ أﺳﺎء اﻟﻴﻬﻢ ‪,‬‬ ‫وﺣﺜّﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻠّﻖ ﺑﺎﻟﺤﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ‪,‬واﻟﺼﺒﺮ هﻮ أﺳﺎس‬ ‫اﻟﺤﻠﻢ واﻟﺼﻔﺢ اﻟﺠﻤﻴﻞ‪".‬‬

‫‪316‬‬

‫עמ '‪: "52‬שיעורים ולקחים מקרב חוניין [‪- 2 ]...‬‬ ‫התנהגות נאותה כלפי אחרים שמבוססת על רחמים ‪,‬‬ ‫מקרבת אותם אל האסלאם‪".‬‬

‫]‪p.52: "Lessons learned from the Battle of Hanin - [...‬‬ ‫‪Charity to others and treating them mercifully brings them‬‬ ‫"‪closer to Islam.‬‬

‫ص ‪: "٥٢‬دروس وﻋﺒﺮ ﻣﻦ ﻏﺰوة ﺣﻨﻴﻦ ‪ - ٢ ]...[-‬اﻻﺣﺴﺎن اﻟﻰ‬ ‫اﻵﺧﺮﻳﻦ ‪,‬وﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻦ اﻟﺮﺣﻤﺔ ‪,‬ﻳﻘﺮّﺑﻬﻢ ﻣﻦ اﻻﺳﻼم‪".‬‬

‫‪317‬‬

‫‪Page 92‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫עמ '‪: "52‬הידעת האסלאם אוסר להרוג נשים וילדים‬ ‫במלחמות ‪.‬שליח אלוהים (עליו התפילה והשלום) ראה‬ ‫אנשים מתכנסים ‪.‬שלח אליהם אדם ואמר" ‪:‬בדוק על שום‬ ‫מה התכנסו אלה ‪".‬בשובו אמר" ‪:‬לדון בנוגע לאשתו של‬ ‫הרוג ‪".‬אמר" ‪:‬אין להורגה ‪!".‬אמר" ‪:‬ח'אלד בן אל‪-‬ואליד‬ ‫עומד בראש חיל החלוץ" ‪,‬והוא (=הנביא מוחמד) שלח‬ ‫אדם ואמר" ‪:‬אמור לח'אלד ‪':‬אל תהרוג נשים ועבדים‪".‬‬

‫‪p.52: "I have learned that: Islam forbade killing women‬‬ ‫‪and children in war, for the Messenger of God (peace be‬‬ ‫‪upon him) saw people gathered around something, and‬‬ ‫‪sent a man, telling him 'See what they are gathered‬‬ ‫‪around.' He came and said 'Around a woman who was‬‬ ‫‪killed' and Muhammad said 'She was not one who would‬‬ ‫‪have fought.' Khaled bin Al-Walid was at the forefront,‬‬ ‫‪and Muhammad send a man, telling him 'Tell Khaled that‬‬ ‫"'‪women and hired servants are not to be killed.‬‬

‫ص ‪: "٥٢‬أﺗﻌﻠّﻢ ‪-‬ﺣﺮّم اﻻﺳﻼم ﻗﺘﻞ اﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﺮوب 'ﻓﻘﺪ ‪318‬‬ ‫رأى رﺳﻮل اﷲ (ص) اﻟﻨﺎس ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﻲء ‪,‬ﻓﺒﻌﺚ رﺟﻼ ﻓﻘﺎل ‪:‬‬ ‫اﻧﻈﺮ ﻋﻼم اﺟﺘﻤﻊ هﺆﻻء؟ ﻓﺠﺎء ﻓﻘﺎل ‪:‬ﻋﻠﻰ اﻣﺮأة ﻗﺘﻴﻞ ‪,‬ﻓﻘﺎل ‪:‬ﻣﺎ آﺎﻧﺖ‬ ‫هﺬﻩ ﻟﺘﻘﺎﺗﻞ ‪,‬ﻗﺎل ‪:‬وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ ‪,‬ﻓﺒﻌﺚ رﺟﻼ ﻓﻘﺎل ‪:‬ﻗﻞ‬ ‫ﻦ اﻣﺮأة وﻻ ﻋﺴﻴﻔﺎ‪".‬‬ ‫ﻟﺨﺎﻟﺪ ﻻ ﻳﻘﺘﻠ ّ‬

‫[המשך ציטוטים מסעיף ‪ "]:23.1‬סימני‪/‬עקבות המעלות‬ ‫בחיי הפרט ובחיי החברה לדבקות בתכונות נעלות יש‬ ‫השפעה עצומה על הפרט והחברה ‪,‬לדוגמה ‪ - 3 ]...[:‬הן‬ ‫גורמות לכך שקשרים החברתיים בין האנשים יהיו‬ ‫מבוססים על חיבה ‪,‬אהבה ‪,‬שיתוף פעולה וכבוד ‪,‬במקום‬ ‫על עוול ‪,‬עויינות ‪,‬הרעה ואנוכיות ‪.‬שהרי המוסלמי הוא‬ ‫אחיו של המוסלמי ולכן הוא עוזר ומסייע לו ‪,‬ואסור‬ ‫למוסלמי לבוז לאחיו ‪,‬לנטור להם טינה ‪,‬להוציא דיבתם‬ ‫רעה או לרגל אחריהם ‪.‬ועליו לפעול למען תהיה החברה‬ ‫האסלאמית חטיבה מלוכדת כבניין מגובש‪".‬‬

‫‪"The impact of morals in the life of individuals and society‬‬ ‫‪[continued quotes from clause 23.1] - maintaining‬‬ ‫‪virtuous morals has a great impact on individual and‬‬ ‫‪society, including: [...] 3 - it makes social relations‬‬ ‫‪between people be based on friendship, love,‬‬ ‫‪cooperation, and respect, far removed from oppression,‬‬ ‫‪aggression, insult, and selfishness. A Muslim is another‬‬ ‫‪Muslim's brother and helps him. A Muslim is not allowed‬‬ ‫‪to despise his brothers or be envious of them, backbite‬‬ ‫‪them, or spy on them. This makes Islamic society one‬‬ ‫"‪cohesive rank, like a solid structure.‬‬

‫‪319‬‬

‫[ﺗﺘﻤﺔ اﻻﻗﺘﺒﺎﺳﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ ‪ "]:23.1‬اﺛﺮ اﻷﺧﻼق ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻟﻔﺮد‬ ‫واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪-‬ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺑﺎﻷﺧﻼق اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ىﺜﺎر ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد‬ ‫واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪,‬ﻣﻨﻬﺎ ‪ - ٣ ]...[:‬ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس‬ ‫ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮدّة واﻟﻤﺤﺒّﺔ واﻟﺘﻌﺎون واﻻﺣﺘﺮام ‪,‬ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻈﻠﻢ‬ ‫واﻻﻋﺘﺪاء واﻻﺳﺎءة واﻷﻧﺎﻧﻴﺔ ‪.‬ﻓﺎﻟﻤﺴﻠﻢ أﺧﻮ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻳﻌﺎوﻧﻪ وﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ‪,‬وﻻ‬ ‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ أن ﻳﺤﺘﻘﺮ اﺧﻮاﻧﻪ وﻻ ﻳﺤﻘﺪ ﻋﻠﻴﻬﻢ أو ﻳﻐﺘﺎﺑﻬﻢ أو ﻳﺘﺠﺴﺲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﻢ ‪.‬وهﺬا ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﺻﻔّﺎ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺎ‬ ‫آﺎﻟﺒﻨﻴﺎن اﻟﻤﺮﺻﻮص‪".‬‬

‫‪320‬‬ ‫המדיניות של עומר כלפי נתיניו הינה דוגמה שמבהירה‬ ‫את שמירתו של האסלאם על אבטחת זכויותיו של כל‬ ‫אחד מהנתינים ומאפשר להם לחיות בכבוד ‪,‬תהא דתם‬ ‫אשר תהא ‪,‬וכאשר עומר ‪,‬ירצהו אלוהים ‪,‬יהודי מבוגר‬ ‫מקבץ נדבות בגלל עוניו והזדקקותו ‪,‬אמר לו" ‪:‬לא נהגנו‬ ‫בך במידת הצדק ‪:‬לקחנו ממך מס‪-‬גולגולת בצעירותך ולא‬ ‫מילאנו את חובתנו כלפיך בזקנתך" ‪,‬וציווה לתת לו‬ ‫ולשכמותו כסף מבית אוצר המדינה ‪(".‬עמ '‪.)68-67‬‬

‫‪], Part 2, Grade 10, 2005‬اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ[ ‪Islamic Education‬‬ ‫"إن ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﻤﺮ ﻣﻊ رﻋﻴﺘﻪ ﻧﻤﻮذج ﻳﻮﺿﺢ ﺣﺮص اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ‬ ‫‪"Omar's policy with his subjects is an example illustrating‬‬ ‫ﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮق أﻓﺮاض اﻟﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻟﻬﻢ ﻣﻬﻤﺎ آﺎن‬ ‫‪how careful Islam is to guarantee subjects' rights and‬‬ ‫دﻳﻨﻬﻢ‪ ،‬ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ رأى ﻋﻤﺮ (رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ)‪ ،‬ﻳﻬﻮدﻳﺎ آﺒﻴﺮ اﻟﺴﻦ ﻳﺘﺴﻮل‬ ‫‪provide them with a dignified life whatever their religion.‬‬ ‫اﻟﻨﺎس ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻘﺮﻩ وﺣﺎﺟﺘﻪ ﻗﺎل ﻟﻪ ‪’:‬ﻣﺎ أﺗﺼﻔﻨﺎك‪ ،‬أﺧﺬﻧﺎ ﻣﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺔ‬ ‫‪When Omar saw an elderly Jew begging because of his‬‬ ‫ﺷﺎﺑﺎ ﺛﻢ ﺿﻴﻌﻨﺎك ﺷﻴﺨﺎ’ ‪.‬وأﻣﺮ أن ﻳﺼﺮف ﻟﻪ وﻷﻣﺜﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﻣﺎل‬ ‫‪poverty and need, he (may God be pleased with him) told‬‬ ‫اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ "‪)68-67(.‬‬ ‫)‪him: 'We were unjust to you, we took the jizya (poll tax‬‬ ‫‪from you as a young man, then we abandoned you in‬‬ ‫‪your old age.' Omar ordered that he and those like him‬‬ ‫‪be spent for out of Islamic charity money" (p.67-68).‬‬

‫‪Page 93‬‬

‫‪321‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪"[Omar's] justice with non-Muslims who were living in the‬‬ ‫"כיבד אותו (עומר) יחד עם הלא‪-‬המוסלמים האחרים‬ ‫אשר חיו במדינה האסלאמית ‪:‬הצו האחרון שלו לפני מותו ‪Islamic state: one of his final instructions before his death‬‬ ‫‪was "I am entrusting you with ahl al-dhimma, for they are‬‬ ‫היה" ‪:‬אני מצווה עליכם לנהוג היטב באנשי החסות ‪,‬‬ ‫‪under your prophet's protection. In the Covenant of‬‬ ‫משום שהם בני חסותו של נביאכם ‪".‬וב"חוזה עומר" ‪,‬‬ ‫אשר נכתב עבור אנשי ירושלים עם שחרורה נאמר ‪:‬‬ ‫‪Omar which he wrote for the population of Jerusalem‬‬ ‫"בשם אלוהים הרחמן והרחום ‪,‬זה הביטחון‪/‬החסות‬ ‫‪when he conquered it, it is stated: 'In the name of God,‬‬ ‫שאותו מעניק עבדאללה בן עומר ‪,‬מפקד המאמינים ‪,‬‬ ‫‪the Compassionate, the Merciful. This is an assurance of‬‬ ‫לאנשי איליה ‪:‬מעניק להם ביטחון לחייהם ‪,‬לרכושם ‪,‬‬ ‫‪safety given by the servant of Allah Omar, Commander of‬‬ ‫לכנסיותיהם ‪,‬לצלביהם ‪,‬לחולים ולבריאים שבהם ולשאר‬ ‫‪the Believers to the people of Jerusalem. Their churches‬‬ ‫בני דת ‪.‬לא תיושבנה כנסיותיהם ולא תחרבנה לא הן ולא ‪shall not be occupied, demolished nor taken away wholly‬‬ ‫כל אשר בתחומן לא יהרסו צלביהם ולא ורכושם לא‬ ‫‪or in part. None of their crosses nor property shall be‬‬ ‫יפגע ‪,‬לא יוכרחו לעבור על דתם ‪,‬ולא יינזק איש מהם ‪,‬ולא‬ ‫‪seized. They shall not be coerced in their religion nor‬‬ ‫יגור עמם באיליה אף יהודי ‪".‬ובכך היווה עומר (ירצהו‬ ‫‪shall any of them be injured. None of the Jews shall‬‬ ‫אלוהים) דוגמה לשליט המוסלמי אשר שולט בצדק ‪,‬מכבד‬ ‫‪reside with them in Jerusalem.' Thus, Omar (may God‬‬ ‫את החוק ושומר על זכויותיו של כל אחד מנתיניו ‪)66(".‬‬ ‫‪be pleased with him) was an example of a Muslim ruler‬‬ ‫‪ruling justly, establishing the truth, and protecting the‬‬ ‫)‪rights of all subjects." (p.66‬‬

‫‪"Abraham disassociated himself from his people and left‬‬ ‫"אברהם עזב את בני עמו והיגר לעיראק לאדמת פלסטין ‪,‬‬ ‫‪them, immigrating from Iraq to the land of Palestine,‬‬ ‫כשהוא בורח בשל דתו ומתרחק מעבודת הפסילים ‪,‬‬ ‫‪fleeing with his religion far from the idol worship his father‬‬ ‫שאביו ובני עמו קראו לו לדבוק בה ‪.‬הוא נמלט בתחינה‬ ‫אל אלוהים ‪,‬ישתבח ויתעלה ‪,‬כשהוא מייחד לו את הפולחן ‪and his people were calling on him to do. He took refuge‬‬ ‫ומבקש לחלות את פניו למען ירחם עליו ויגאל אותו‬ ‫‪in God Almighty, being sincere to him in worship, begging‬‬ ‫מייסוריו‪.‬‬ ‫‪him to have mercy on him and rescue him from‬‬ ‫ומבין החסדים שהעתיר אלוהים ‪,‬ישתבח ויתעלה ‪,‬על‬ ‫‪deprivation and exhaustion.‬‬ ‫אברהם כאשר עשב את בני עמו ואת אשר עבדו ‪-‬שהוא‬ ‫‪One of God Almighty's blessings for Abraham when he‬‬ ‫דאג לפרנסתו והעניק לו צאצאים ישרים והעניק לו את‬ ‫‪disassociated himself from his people and their worship‬‬ ‫יצחק ואת בנו יעקב ‪,‬עליהם השלום ‪,‬והשאיר לאברהם‬ ‫‪was that he blessed him with righteous progeny, and‬‬ ‫ולצאצאיו זכר טוב בקרב האנשים ‪,‬וכל האנשים משבחים ‪gifted him with Isaac and his son Ishmael (peace be upon‬‬ ‫ומכבדים אותם "(‪)14‬‬ ‫‪them), and made Ibrahim and his progeny have a good‬‬ ‫‪reputation amongst people, with everyone praising and‬‬ ‫)‪respecting them." (p.14‬‬

‫‪Page 94‬‬

‫"ﻋﺪﻟﻪ [ﻋﻤﺮ] ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ آﺎﻧﻮا ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ‪:‬ﻓﻘﺪ آﺎن ﻣﻦ ﺁﺧﺮ وﺻﺎﻳﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺗﻪ ‪’:‬أوﺻﻴﻜﻢ ﺑﺄهﻞ اﻟﺬﻣﺔ‬ ‫ﻓﺈﻧﻬﻢ ذﻣﺔ ﻧﺒﻴﻜﻢ’ ‪.‬وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻬﺪة اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ آﺘﺒﻬﺎ ﻷهﻞ اﻟﻘﺪس ﻋﻨﺪ‬ ‫ﻓﺘﺤﻬﺎ ‪’:‬ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ‪ ،‬هﺬا ﻣﺎ أﻋﻄﻰ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ أﻣﻴﺮ‬ ‫اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ أهﻞ إﻳﻠﻴﺎء ﻣﻦ اﻷﻣﺎن ‪:‬أﻋﻄﺎهﻢ أﻣﺎﻧﺎ ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ وأﻣﻮاﻟﻬﻢ‪،‬‬ ‫وﻟﻜﻨﺎﺋﺴﻬﻢ وﺻﻠﺒﺎﻧﻬﻢ‪ ،‬وﺳﻘﻴﻤﻬﺎ وﺑﺮﻳﺌﻬﺎ وﺳﺎﺋﺮ ﻣﻠﺘﻬﺎ‪ ،‬أﻧﻪ ﻻ ﺗﺴﻜﻦ‬ ‫آﻨﺎﺋﺴﻬﻢ وﻻ ﺗﻬﺪم‪ ،‬وﻻ ﻳﻨﺘﻘﺾ ﻣﻨﻬﺎ وﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺰهﺎ‪ ،‬وﻻ ﻣﻦ ﺻﻠﻴﺒﻬﻢ‪،‬‬ ‫وﻻ ﺷﻲء ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻬﻢ‪ ،‬وﻻ ﻳﻜﺮهﻮن ﻋﻠﻰ دﻳﻨﻬﻢ‪ ،‬وﻻ ﻳﻀﺎر أﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ‪،‬‬ ‫وﻻ ﻳﺴﻜﻦ ﺑﺈﻳﻠﻴﺎء ﻣﻌﻬﻢ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد’ ‪.‬وﺑﺬﻟﻚ آﺎن ﻋﻤﺮ (رﺿﻲ اﷲ‬ ‫ﻋﻨﻪ) ﻧﻤﻮذج اﻟﺤﺎآﻢ اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪل‪ ،‬وﻳﻘﻴﻢ اﻟﺤﻖ‪ ،‬وﻳﺤﺮص‬

‫‪322‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق آﻞ أﻓﺮاد اﻟﺮﻋﻴﺔ "‪.‬‬ ‫(‪)66‬‬

‫"اﻋﺘﺰل إﺑﺮاهﻴﻢ ﻗﻮﻣﻪ‪ ،‬ورﺣﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻬﺎﺟﺮا ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق إﻟﻰ أرض‬ ‫ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ‪ ،‬ﻓﺎرّا ﺑﺪﻳﻨﻪ ﻣﺒﺘﻌﺪا ﻋﻤﻪ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻴﻪ أﺑﻮﻩ وﻗﻮﻣﻪ ﻣﻦ ﻋﺒﺎدة‬ ‫اﻷﺻﻨﺎم‪ ،‬وﻟﺠﺄ ﺿﺎرﻋﺎ ﷲ ‪-‬ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ‪-‬ﻣﺨﻠﺼﺎ ﻟﻪ اﻟﻌﺒﺎدة راﺟﻴﺎ‬ ‫ﻣﻨﻪ أن ﻳﺮﺣﻤﻪ وﻳﻨﺠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺮان واﻟﺸﻘﺎء ‪.‬‬ ‫وآﺎن ﻣﻦ ﻓﻀﻞ اﷲ ‪-‬ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ‪-‬ﻋﻠﻰ إﺑﺮاهﻴﻢ ﻟﻤﺎ اﻋﺘﺰل ﻗﻮﻣﻪ‬ ‫وﻣﺎ ﻳﻌﺒﺪون أن آﺎﻓﺎﻩ ‪-‬ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ‪-‬ﻓﺮزﻗﻪ اﻟﺬرﻳﺔ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ‪ ،‬ووهﺐ ﻟﻪ‬ ‫اﺳﺤﻖ واﺑﻨﻪ ﻳﻌﻘﻮب ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم‪ ،‬وﺟﻌﻞ ﻹﺑﺮاهﻴﻢ وﻟﺬرﻳﺘﻪ ذآﺮا‬ ‫ﺣﺴﻨﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس‪ ،‬ﻓﺠﻤﻴﻊ اﻟﻨﺎس ﻳﺜﻨﻮن ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻳﺤﺘﺮﻣﻮﻧﻬﻢ "‪)14(.‬‬

‫‪323‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪"Moses (peace be upon him) was purified by God‬‬ ‫"משה ‪,‬עליו השלום ‪:‬אלוהים ‪,‬יתעלה ‪,‬טיהר אותו ובחר בו‬ ‫מבין הבריות ‪,‬קרא לו מהצד הימני של הר סיני והפך את‬ ‫‪Almighty and chosen from amongst the creation, and‬‬ ‫אהרון אחיו ‪,‬עליו השלום ‪,‬לנביא כמותו למען יעזור לו‬ ‫‪called to the right side of Mount Sinai, and his brother‬‬ ‫ויהיה יד ימינו ‪ ")16".‬והנביאים הללו אשר נזכרו בפסוקים ‪Aaron (peace be upon him) was made a prophet with him‬‬ ‫הנכבדים ‪,‬הם צאצאיהם של אדם ונח ‪,‬עליהם השלום ‪:‬‬ ‫‪to support and strengthen him" (p.16). "Those prophets‬‬ ‫חלק מהם הם צאצאיהם של אברהם ‪,‬ישמעאל ‪,‬יצחק‬ ‫‪who were mentioned by the holy versus are the offspring‬‬ ‫ויעקב ‪,‬עליהם השלום ‪,‬וחלק מהם הם צאצאי ישראל –‬ ‫‪of Adam and Noah (peace be upon them), including‬‬ ‫והוא יעקב –כמו משה ‪,‬אהרון ‪,‬זכריה ‪,‬יוחנן וישו ‪,‬עליהם‬ ‫‪those who are of Abraham's progeny like Ishmael, Isaac,‬‬ ‫השלום ‪.‬ועל כולם הרעיף אלוהים את חסד הנבואה ‪,‬‬ ‫‪and Jacob (peace be upon them), and including those‬‬ ‫הקרבה אליו ‪,‬והמעמד הנעלה אצלו ‪,‬ובחר אותם מבין‬ ‫‪from Israel's progeny, like Jacob, Moses, Aaron, Zakaria,‬‬ ‫עבדיו ‪,‬על מנת שיהיו שיהוו את הדוגמה האנושית הנעלה ‪Yahya, and Jesus (peace be upon them). These were all‬‬ ‫ביותר ואת המופת האנושי הטוב ביותר של עבודת‬ ‫‪blessed by God with the blessings of prophethood, being‬‬ ‫אלוהים וציות לו "(‪)17‬‬ ‫‪close to Him, and the greatest status with him, and He‬‬ ‫‪chose them amongst his servants to be people's ideal‬‬ ‫‪and a role model for humanity in worshipping and obeying‬‬ ‫‪God" (p.17).‬‬

‫‪Page 95‬‬

‫"ﻣﻮﺳﻰ ‪-‬ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ‪-:‬ﻃﻬﺮﻩ اﷲ ‪-‬ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪-‬واﺻﻄﻔﺎﻩ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ‬ ‫اﻟﺨﻠﻖ‪ ،‬وﻧﺎداﻩ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻳﻤﻦ ﻣﻦ ﺟﺒﻞ اﻟﻄﻮر‪ ،‬وﺟﻌﻞ أﺧﺎﻩ هﺎرون‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ‪-‬ﻧﺒﻴﺎ هﻌﻪ ﻳﺆازرﻩ وﻳﺆﻳﺪﻩ "‪" ،)16.‬وهﺆﻻء اﻷﻧﺒﻴﺎء‬‫اﻟﺬﻳﻦ ذآﺮﺗﻬﻢ اﻵﻳﺎت اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ هﻢ ﻧﺴﻞ ﺁدم وﻧﻮح ‪-‬ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم ‪-:‬‬ ‫ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ هﻮ ﻣﻦ ذرﻳﺔ إﺑﺮاهﻴﻢ آﺈﺳﻤﺎﻋﻴﻞ وإﺳﺤﻖ وﻳﻌﻘﻮب ‪-‬ﻋﻠﻴﻬﻢ‬ ‫اﻟﺴﻼم ‪.‬وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ هﻮ ﻣﻦ ذرﻳﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ‪-‬وهﻮ ﻳﻌﻘﻮب ‪-‬آﻤﻮﺳﻰ‬ ‫وهﺎرون وزآﺮﻳﺎ وﻳﺤﻴﻰ وﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم ‪.‬وهﺆﻻء ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ أﻧﻌﻢ‬ ‫اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻨﻌﻤﺔ اﻟﻨﺒﻮة‪ ،‬واﻟﻘﺮب ﻣﻨﻪ‪ ،‬وﻋﻈﻢ اﻟﻤﻨﺰﻟﺔ ﻟﺪﻳﻪ‪ ،‬واﺧﺘﺮاهﻢ‬ ‫واﺟﺘﺒﺎهﻢ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻋﺒﺎدﻩ‪ ،‬ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا اﻟﻤﺜﻞ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻨﺎس‪ ،‬واﻷﺳﻮة اﻟﺤﺴﻨﺔ‬ ‫ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺒﺎدة اﷲ وﻃﺎﻋﺘﻪ "‪)17(.‬‬

‫‪324‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫האומה היתה ערה לצורך לדבוק בדתה ולפעול למען‬ ‫איחוד שורותיה ‪,‬וצלאח א‪-‬דין אל‪-‬איובי פיקד על צבאות‬ ‫מצרים וסוריה לאחר איחודם ועלה בידו לנצח את‬ ‫הצלבנים בקרב חיטין ‪,‬ואחריו (קרב חיטין) הוא שחרר‬ ‫את ירושלים לאחר שהיתה תחת כיבוש הצלבנים קרוב‬ ‫לתשעים שנה ‪.‬ובתקופתו של הסולטן קטז ‪,‬עלה בידי‬ ‫המוסלמים במצרים ובסוריה לעמוד בפני המונגולים ‪,‬‬ ‫לאחר שאלה החריבו את בירת הח'ליפות בבגדד ‪,‬‬ ‫השחיתו את אוצרות הידע שלה ופנו אל עבר פלסטין‬ ‫ומצרים על מנת לשלוט עליהן ‪.‬הסולטן קטז קיבץ את‬ ‫חכמי הדת והמושלים והתייעץ עמם בנוגע לכסף שיש‬ ‫לאסוף מן העם על מנת לצייד את הצבאות ‪,‬אולם השיח '‬ ‫אלעז אבן עבד אל‪-‬סלאם לא הסכים לכך ‪,‬לפני‬ ‫שהמושלים יחזירו את הכסף שלקחו מבית‪-‬האוצר ‪,‬‬ ‫ובמידה והכסף הזה לא יספיק המדינה תגבה את יתרת‬ ‫הסכום מן העם ‪.‬הסולטן נענה לעצת השיח ‪',‬ושלח‬ ‫שליחים שיסתובבו בכפרי וערי הממלכה וידרבנו את‬ ‫האנשים לצאת לג'יהאד למען אלוהים ‪,‬והוא יצא עם צבאו‬ ‫כשהוא בטוח באלוהים ‪,‬יתעלה ‪,‬ואלוהים ‪,‬יתעלה ‪,‬סייע לו‬ ‫לנצח את אויביו במערכת עין ג'אלות ולהדוף אותם‬ ‫ממושבותיהם של המוסלמים "(‪.)37-36‬‬

‫‪The nation was alerted to the need to adhere to its‬‬ ‫‪religion, and to aspire to unify its ranks, and Saladin led‬‬ ‫‪the armies of Egypt and the Levant after uniting them,‬‬ ‫‪and was able to triumph over the Franks in the Battle of‬‬ ‫‪Hittin, and later liberated Jerusalem after it had remained‬‬ ‫‪under the Franks' occupation for nearly 90 years. In the‬‬ ‫‪reign of the Sultan Qutuz, the Muslims in Egypt and the‬‬ ‫‪Levant stood up to the Mongols after the Mongols had‬‬ ‫‪destroyed the caliphate's capital in Baghdad, laid waste‬‬ ‫‪to its scholarly treasures, and headed to Palestine and‬‬ ‫‪Egypt to seize them. Sultan Qutuz gathered together the‬‬ ‫‪religious scholars and the princes and consulted them‬‬ ‫‪about raising the necessary funds from the subjects to‬‬ ‫‪prepare the army, but Sheikh Al-Ezz Ibn Abdul-Salam‬‬ ‫‪would not accept this until the princes returned the funds‬‬ ‫‪which they had taken from the treasury. These funds‬‬ ‫‪were insufficient, and the state raised what it needed‬‬ ‫‪from the subjects. The Sultan was responsive to the‬‬ ‫‪sheikh's consultation, then sent people to go around the‬‬ ‫‪cities and villages urging a jihad in the cause of God, and‬‬ ‫‪went out with his army relying on God Almighty, and God‬‬ ‫‪made him victorious in the Battle of Ain Jalut over his‬‬ ‫‪enemies, and he turned them back from the lands of‬‬ ‫)‪Islam." (36-37‬‬

‫"ﻓﺘﻨﺒﻬﺖ اﻷﻣﺔ ﻟﻀﺮورة اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺪﻳﻨﻬﺎ‪ ،‬واﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺻﻔﻮﻓﻬﺎ‪ ،‬وﻗﺎد ‪325‬‬ ‫ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮﺑﻲ ﺟﻴﻮش ﻣﺼﺮ واﻟﺸﺎم ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺣﻴﺪهﻤﺎ‪ ،‬وﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ‬ ‫اﻻﻧﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮﻧﺠﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮآﺔ ﺣﻄﻴﻦ‪ ،‬وﺣﺮر ﺑﻌﺪهﺎ اﻟﻘﺪس ﺑﻌﺪ أن‬ ‫ﻇﻠﺖ ﺗﺤﺖ اﺣﺘﻼل اﻟﻔﺮﻧﺠﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﺗﺴﻌﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ ‪.‬وﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎن‬ ‫ﻗﻄﺰ‪ ،‬ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻓﻲ ﻣﺼﺮ واﻟﺸﺎم ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮف ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﻤﻐﻮل‪،‬‬ ‫ﺑﻌﺪ أن دﻣﺮوا ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد‪ ،‬وأﺗﻠﻔﻮا آﻨﻮزهﺎ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‪،‬‬ ‫وﺗﻮﺟﻬﻮا اﻟﻰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ وﻣﺴﺮ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻓﺠﻤﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻗﻄﺰ‬ ‫اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻷﻣﺮاء واﺳﺘﺸﺎرهﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﺎل اﻟﻼزم ﻣﻦ اﻟﺮﻋﻴﺔ ﻟﺘﺠﻬﻴﺰ‬ ‫اﻟﺠﻴﻮش‪ ،‬ﻟﻜﻦ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻌﺰ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﺮد‬ ‫اﻷﻣﺮاء اﻟﻤﺎل اﻟﺬي أﺧﺬوﻩ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ‪.‬ﻓﺎن ﻟﻢ ﻳﻜﻒ هﺬا اﻟﻤﺎل‪،‬‬ ‫ﺟﻤﻌﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ اﻟﺮﻋﻴﺔ ﺑﻘﺪر اﻟﺤﺎﺟﺔ ‪.‬ﻓﺎﺳﺘﺠﺎب اﻟﺴﻠﻄﺎن‬ ‫ﻟﻤﺸﻮرة اﻟﺸﻴﺦ‪ ،‬ﺛﻢ ﺑﻌﺚ ﻣﻦ ﻳﻄﻮف ﻓﻲ اﻟﻤﺪن واﻟﻘﺮى وﻳﺤﺚ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ‪ ،‬وﺧﺮج ﺑﺠﻨﺪﻩ ﻣﺘﻮآﻼ ﻋﻠﻰ اﷲ ‪-‬ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪-‬ﻓﻨﺼﺮﻩ‬ ‫اﷲ ‪-‬ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪-‬ﻓﻲ ﻣﻌﺮآﺔ ﻋﻴﻦ ﺟﺎﻟﻮت ﻋﻠﻰ أﻋﺪاﺋﻪ وردهﻢ ﻋﻦ دﻳﺎر‬ ‫اﻻﺳﻼم "‪)37-36(.‬‬

‫שהייה באזורי ספר‪:‬‬ ‫"מהמסורות הרבות הללו עולה מעלתה של סוריה (אל‪-‬‬ ‫שאם) ומעלתה של פלסטין ומעלתו של מי שנשאר‬ ‫לשהות על אדמתן ‪,‬על אף האתגרים ‪,‬הסבל והכאב‬ ‫שפוקדים אותו ‪,‬משום שאלוהים הועיד לתושבי הארצות‬ ‫הללו (גם ‪:‬הארץ הזאת) משימה אדירה להיות השורה‬ ‫הראשונה בקרב בין המוסלמים לאויביהם ‪,‬והם לא יזכו‬ ‫בתגמול ובשכר אשר נזכרו במסורות הללו אם לא יקיימו‬ ‫את חובתם כלפי דתם ‪,‬אומתם ואדמתם "(‪", )51‬שיעורי‬ ‫בית ‪:‬כתוב בקיצור על אודות מעלות השהייה בפלסטין‬ ‫ותלה זאת על עיתון‪-‬הקיר או קרא זאת ברדיו של בית‬ ‫הספר "(‪)50‬‬

‫‪Staying put:‬‬ ‫‪"These many hadiths show the high status of the Levant,‬‬ ‫‪Palestine, and those who remain on their land despite the‬‬ ‫‪challenges, suffering, and pain they find, because God‬‬ ‫‪gave these lands a great mission, which is that they be‬‬ ‫‪the first line in the battle between the Muslims and their‬‬ ‫‪enemies, and they will not reap the rewards which these‬‬ ‫‪hadiths mention unless they do their duty towards their‬‬ ‫)‪religion, their community, and their land." (51‬‬ ‫‪"Homework: write briefly on the high status of staying put‬‬ ‫‪in Palestine, and hang it up on the bulletin board or read it‬‬ ‫)‪on the school public address system." (50‬‬

‫‪326‬‬

‫‪Page 96‬‬

‫اﻟﺮﺑﺎط‪:‬‬ ‫"ﻓﻬﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻜﺜﻴﺮة ﺗﺒﻴﻦ ﻓﻀﻞ ﺑﻼد اﻟﺸﺎم وﻓﻀﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ‪ ،‬وﻓﻀﻞ‬ ‫ﻣﻦ ﻳﻈﻞ ﻣﺮاﺑﻄﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﺮاهﺎ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻟﻤﻌﺎﻧﺎة واﻷﻟﻢ اﻟﺬي‬ ‫ﻳﺠﺪﻩ‪ ،‬ﻷن هﺬﻩ اﻟﺒﻼد أوآﻞ اﷲ ﻷهﻠﻬﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ‪ ،‬وهﻲ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا‬ ‫اﻟﺼﻒ اﻷول اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮآﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وأﻋﺠﺎﺋﻬﻢ‪ ،‬وﻟﻦ ﻳﻨﺎﻟﻮا‬ ‫اﻟﺜﻮاب واﻷﺟﺮ اﻟﺬي ذآﺮﺗﻪ هﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ إﻻ إذا ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻮاﺟﺒﻬﻢ ﺗﺠﺎﻩ‬ ‫دﻳﻨﻬﻢ وأﻣﺘﻬﻢ وأرذهﻢ "‪" ،)51(.‬واﺟﺐ ﺑﻴﺘﻲ ‪:‬أآﺘﺐ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﺣﻮل‬ ‫ﻓﻀﻞ اﻟﺮﺑﺎط ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ وأﻋﻠﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﺎﺋﻂ‪ ،‬أو أﻗﺮأﻩ ﻓﻲ‬ ‫اﻹذاﻋﻰ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ "‪.‬‬ ‫(‪)50‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫"חובה על המדינה בנסיבות כגון אלה להטיל מסים על‬ ‫העשירים ‪,‬על מנת לספק את צרכיהם של הנזקקים ‪,‬‬ ‫וחשוב שנדע שערבות המדינה האסלאמית לצרכי העניים‬ ‫אינה מצטמצמת למוסלמים ‪,‬אלא כוללת את בני החסות‬ ‫הלא‪-‬מוסלמים אשר חיים בחברה האסלאמית ‪,‬ולכן עומר‬ ‫בן אל‪-‬ח'טאב (מי ייתן ויפיק רצון מלפני האלוהים) שילם‬ ‫לעניים מקרב בני‪-‬החסות כסף מבית‪-‬אוצר המדינה ‪,‬‬ ‫שסיפק את צרכיהם "(‪)100‬‬

‫‪"Among the state's duties in such circumstances is that it‬‬ ‫‪impose taxes on the rich to fulfill the needs of the needy,‬‬ ‫‪and it is important to realize that the Islamic state‬‬ ‫‪guaranteeing the needs of the poor is not restricted to‬‬ ‫‪Muslims, but also includes non-Muslim ahl al-dhimma‬‬ ‫‪who lives in Islamic society, and so Omar bin Khattab‬‬ ‫‪(may God be pleased with him) spent for the poor ahl al‬‬‫"‪dhimma out of Islamic charity money to fulfill their needs.‬‬ ‫)‪(p.100‬‬

‫"وﻣﻦ واﺟﺐ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻈﺮوف أن ﺗﻔﺮض ﺿﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﻏﻨﻴﺎء ﻟﺴﺪ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ‪ ،‬وﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ أن ﻧﻌﻠﻢ أن آﻔﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻔﻘﺮاء ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﺸﺘﻤﻞ أهﻞ‬ ‫اﻟﺬﻣﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻟﺬا ﻓﺈن‬ ‫ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب (رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ) ﺻﺮف ﻟﻔﻘﺮاء أهﻞ اﻟﺬﻣﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ‬ ‫اﻟﻤﺎل ﻣﺎ ﻳﺴﺪ ﺣﺎﺟﺘﻬﻢ‪.‬ط (‪)100‬‬

‫‪327‬‬

‫"אין התנייה של אחידות דתית בכל הנוגע לדיני צוואות ‪,‬‬ ‫כך שמוסלמי יכול לצוות ללא‪-‬מוסלמי ‪,‬וזאת דוגמה‬ ‫לסובלנות של האסלאם כלפי שיתוף‪-‬פעולה עם לא‪-‬‬ ‫מוסלמים ומילוי צרכיהם ‪)80(".‬‬

‫‪"Wills do not require religious unity, and Muslims are‬‬ ‫‪allowed to leave inheritances to non-Muslims. This is due‬‬ ‫‪to Islam's tolerance in interaction with non-Muslims and‬‬ ‫)‪fulfilling their needs." (p.80‬‬

‫"وﻻ ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻴﺔ اﺗﺤﺎد اﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻓﻴﺠﻮز وﺻﻴﺔ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻟﻐﻴﺮ‬ ‫اﻟﻤﺴﻠﻢ‪ ،‬وهﺬا ﻣﻦ ﺳﻤﺎﺣﺔ اﻹﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ‬ ‫وﻗﻀﺎء ﺣﻮاﺋﺠﻬﻢ "(‪)80‬‬

‫‪328‬‬

‫"לפלסטין יש מעמד אדיר באסלאם ‪,‬שהרי אלוהים ‪,‬‬ ‫ישתבח ‪,‬בירך אותה והפך אותה למולדתם של נביאים‬ ‫רבים ‪,‬והפסוקים הנכבדים והאמירות המכובדות של‬ ‫הנביא מוחמד מבהירים את מעמדה ‪.‬והיא כיוון התפילה‬ ‫הראשון והמסגד השלישי בחשיבותו נמצא בה ‪,‬הנביא‬ ‫מוחמד הוסע אליה בלילה ממכה ‪,‬עפרה ספוג בדמם של‬ ‫השהידים הטהורים אשר הגנו עליה לאורך ההיסטוריה‬ ‫הארוכה שלה ‪,‬ולתושבי פלסטין מעמד אדיר באסלאם ‪,‬‬ ‫השליח ‪,‬עליו התפילה והשלום ‪,‬אמר" ‪:‬האנשים הטובים‬ ‫ביותר על פנ האדמה ‪,‬הם אלה הדבקים במקום שאליו‬ ‫היגר אברהם‪".‬‬

‫‪"Palestine has a great status in Islam, for God Almighty‬‬ ‫‪blessed it and made it the homeland for many prophets.‬‬ ‫‪Holy verses and hadiths show its status, for it was the‬‬ ‫‪first of the two qiblahs (directions of prayer) and the third‬‬ ‫‪mosque, where the Messenger of God (peace be upon‬‬ ‫‪him) ascended to heaven, and its soil is mixed with the‬‬ ‫‪blood of righteous martyrs who defended it throughout its‬‬ ‫‪long history. The people of Palestine have a great status‬‬ ‫‪in Islam, and the Messenger said 'the best of the people‬‬ ‫‪of the earth are the ones who stick to the place to which‬‬ ‫‪Ibrahim migrated'" (p.48).‬‬

‫"ﻟﻔﺴﻠﻄﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺑﺎرآﻪ اﷲ ‪-‬ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ‪،-‬‬ ‫وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻮﻃﻨﺎ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻧﺒﻴﺎء‪ ،‬وﺟﺎءت اﻵﻳﺎت اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ واﻷﺣﺎدﻳﺚ‬ ‫اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻨﺰﻟﺘﻬﺎ‪ ،‬وﻓﻴﻬﺎ أوﻟﻰ اﻟﻘﺒﻠﺘﻴﻦ وﺛﺎﻟﺚ اﻟﻤﺴﺠﺪﻳﻦ‪،‬‬ ‫ﻣﺴﺮى رﺳﻮل اﷲ (ص)‪ ،‬واﻣﺘﺰج ﺗﺮاﺑﻬﺎ ﺑﺪﻣﺎء اﻟﺸﻬﺪاء اﻷﺑﺮار اﻟﺬﻳﻦ‬ ‫داﻓﻌﻮا ﻋﻨﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ اﻟﻄﻮﻳﻞ‪ ،‬وﻷهﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻹﺳﻼم‪ ،‬ﻗﺎل اﻟﺮﺳﻮل (ص) ’ﺧﻴﺎر أهﻞ اﻷرض أﻟﺰﻣﻬﻢ ﻣﻬﺎﺟﺮ‬ ‫إﺑﺮاهﻴﻢ’ "(‪)48‬‬

‫‪329‬‬

‫"הישענות על אלוהים היא מהתכונות שאותן אלוהים ‪,‬‬ ‫ישתבח ויתעלה ‪,‬ציווה אותן על המאמינים ‪,‬ומשמעותה ‪:‬‬ ‫היסמכות על אלוהים ובקשת מפלט אצלו יחד עם עשיית‬ ‫מאמץ ונקיטת אמצעים שנדרשים בהתאם לנסיבות ‪.‬‬ ‫ההישענות על אלוהים מחייבת כל מוסלמי ופסוקים רבים‬ ‫ואמרות רבות מפיו של הנביא עוסקים בכך "(‪)35‬‬

‫‪"Relying on God is one of the attributes of believers which‬‬ ‫‪God Almighty ordered, which means depending on God‬‬ ‫‪and resorting to Him while making an effort and taking‬‬ ‫‪appropriate measures. Depending on God is obligatory‬‬ ‫‪for all Muslims, and was ordered in many verses and‬‬ ‫)‪prophetic hadiths." (p.35‬‬

‫"اﻟﺘﻮآﻞ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ اﻟﺘﻲ أﻣﺮ اﷲ ‪-‬ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ‪-‬ﺑﻬﺎ‪،‬‬ ‫وهﻮ ﻳﻌﻨﻲ ‪:‬اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﷲ واﻻﻟﺘﺠﺎء إﻟﻴﻪ ﻣﻊ اﻟﺴﻌﻲ واﻷﺧﺬ‬ ‫ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب ‪.‬واﻟﺘﻮآﻞ ﻋﻠﻰ اﷲ هﻮ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﺴﻠﻢ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺟﺎء اﻷﻣﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت واﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ "‪.‬‬ ‫(‪)35‬‬

‫‪330‬‬

‫‪Page 97‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫היחידה דנה בשמירת‪/‬כיבוד זכויותיהם של המיעוטים‬ ‫כאחת מאבני היסוד במדיניותו של עומר בן אל‪-‬ח'טאב‪:‬‬ ‫המדיניות של עומר כלפי נתיניו הינה דוגמה שמבהירה‬ ‫את שמירתו של האסלאם על אבטחת זכויותיו של כל‬ ‫אחד מהנתינים ומאפשר להם לחיות בכבוד ‪,‬תהא דתם‬ ‫אשר תהא ‪,‬וכאשר עומר ‪,‬ירצהו אלוהים ‪,‬יהודי מבוגר‬ ‫מקבץ נדבות בגלל עוניו והזדקקותו ‪,‬אמר לו" ‪:‬לא נהגנו‬ ‫בך במידת הצדק ‪:‬לקחנו ממך מס‪-‬גולגולת בצעירותך ולא‬ ‫מילאנו את חובתנו כלפיך בזקנתך" ‪,‬וציווה לתת לו‬ ‫ולשכמותו כסף מבית אוצר המדינה ‪(".‬עמ '‪.)68-67‬‬

‫‪The unit discusses justice as one of the foundations of‬‬ ‫‪Omar bin Khattab in his policies:‬‬ ‫‪"Omar's policy with his subjects is an example illustrating‬‬ ‫‪how careful Islam is to guarantee subjects' rights and‬‬ ‫‪provide them with a dignified life whatever their religion.‬‬ ‫‪When Omar saw an elderly Jew begging because of his‬‬ ‫‪poverty and need, he (may God be pleased with him) told‬‬ ‫)‪him: 'We were not just to you, we took the jizya (poll tax‬‬ ‫‪from you as a young man, then we lost you as an old‬‬ ‫‪man.' Omar ordered that he and those like him be spent‬‬ ‫‪for out of Islamic charity money" (p.67-68).‬‬

‫‪Page 98‬‬

‫ﺗﻨﺎﻗﺶ اﻟﻮﺣﺪة ﻣﺮاﻋﺔ ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺎت آﺄﺣﺪ أﺳﺲ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﻓﻲ ‪331‬‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ‪:‬‬ ‫"إن ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﻤﺮ ﻣﻊ رﻋﻴﺘﻪ ﻧﻤﻮذج ﻳﻮﺿﺢ ﺣﺮص اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮق أﻓﺮاض اﻟﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻟﻬﻢ ﻣﻬﻤﺎ آﺎن‬ ‫دﻳﻨﻬﻢ‪ ،‬ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ رأى ﻋﻤﺮ (رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ)‪ ،‬ﻳﻬﻮدﻳﺎ آﺒﻴﺮ اﻟﺴﻦ ﻳﺘﺴﻮل‬ ‫اﻟﻨﺎس ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻘﺮﻩ وﺣﺎﺟﺘﻪ ﻗﺎل ﻟﻪ ‪’:‬ﻣﺎ أﺗﺼﻔﻨﺎك‪ ،‬أﺧﺬﻧﺎ ﻣﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺔ‬ ‫ﺷﺎﺑﺎ ﺛﻢ ﺿﻴﻌﻨﺎك ﺷﻴﺨﺎ’ ‪.‬وأﻣﺮ أن ﻳﺼﺮف ﻟﻪ وﻷﻣﺜﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﻣﺎل‬ ‫اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ "‪)68-67(.‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪332‬‬ ‫‪], Part 1, Grade 10, 2009‬اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ واﻟﻨﺼﻮص[ ‪Reading and Texts‬‬ ‫זכור ‪...‬הנני זוכר‬ ‫א‪-‬דאמון (=כלא ליד עכו) ‪...‬לילותיו המרים ‪,‬גדרות התיל‬ ‫הצדק התלוי (=תלייה במובן של הוצאה להורג) על החומות שם‬ ‫הירח הצלוב על‪...‬‬ ‫פלדת החלון‬ ‫ושדות זרועים ‪...‬בבהרות אדומות‬ ‫בפני הסוהר המחוטטים‬ ‫זוכר ‪...‬הנני זוכר‬ ‫כאשר שהינו במעיה של החשכה‬ ‫בצינוק ‪...‬בא‪-‬דאמון האפור‬ ‫נאנח כל אימת שנשמע סיפור אהבה‬ ‫נתקומם בשומענו סיפור על ביזה‬ ‫נריע בהתמרד עם‪...‬‬ ‫משתחרר‬ ‫נדבר על רברבנותם של הגמדים‬ ‫על עם שאינו מרכין את הראש בפני העושקים‬ ‫על בטן רעבה ‪,‬רגל יחפה ‪,‬ועצמות‬ ‫על נחישות שעוטה את פני העם החום (גם ‪:‬השחור)‪.‬‬ ‫על תקווה שמתקצפת בעיניו‬ ‫על חיוכו החזק יותר מעוול הימים‬ ‫על היום שבו יתבגר ויגדל‬ ‫ונספר ‪..‬על המחר שלנו‬ ‫על עולם של אהבה ושלום‬ ‫גנים של פרחים ‪...‬של ענבר‬ ‫ופלגים של סוכר‬ ‫והלילה ילבין על הכרמל‬ ‫וכלי המיתרים (איבראהים ;או ‪:‬של איבראהים) ישנים ‪..‬ישנים‬ ‫ישנם על (מחצלת) מנוצות יען‬ ‫ונמשיך להביט בליל הגמדים‬ ‫בדממה‪...‬‬ ‫נקרא תיגר על מוטות הברזל‪...‬‬ ‫על מפתחו של הסוהר‬ ‫על עיני הסוהר הכחולות‪...‬‬ ‫ועל שפמו הצהוב‪.‬‬ ‫הוי עמי‪...‬‬ ‫הוי מטה הענבר‬

‫‪I remember ... I remember ..‬‬ ‫‪Al-Damun... its bitter nights, and the barbed wire‬‬ ‫‪and justice hanging on the wall there‬‬ ‫‪and the moon crucified on...‬‬ ‫‪the window's iron bars‬‬ ‫‪and a farmer...the red freckles‬‬ ‫‪on the jailer's face‬‬

‫اﺗﺬآﺮ ‪...‬اﻧﻲ اﺗﺬآﺮ‪..‬‬ ‫اﻟﺪاﻣﻮن‪...‬ﻟﻴﺎﻟﻴﻪ اﻟﻤﺮة ‪,‬واﻻﺳﻼك‬ ‫واﻟﻌﺪل اﻟﻤﺸﻨﻮق ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮر هﻨﺎك‬ ‫واﻟﻘﻤﺮ اﻟﻤﺼﻠﻮب ﻋﻠﻰ‪...‬‬ ‫ﻓﻮﻻذ اﻟﺸﺒﺎك‬ ‫وﻣﺰارع‪...‬ﻣﻦ ﻧﻤﺶ اﺣﻤﺮ‬ ‫ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﺴﺠﺎن اﻻﻧﻘﺮ‬

‫‪I remember... I remember‬‬ ‫‪When we were in the bowels of the darkness, chatting‬‬ ‫'‪in the call...in the dusty 'Al-Damun‬‬ ‫‪sighing when we hear a love story‬‬ ‫‪threatening with a story of theft‬‬ ‫‪and cheering with a people revolting...‬‬ ‫‪liberated‬‬

‫اﺗﺬآﺮ‪...‬اﻧﻲ اﺗﺬآﺮ‬ ‫ﻟﻤﺎ آﻨﺎ ﻓﻲ اﺣﺸﺎء اﻟﻈﻠﻤﺔ ﻧﺴﻤﺮ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺰﻧﺰاﻧﺔ‪...‬ﻓﻲ "اﻟﺪاﻣﻮن "اﻻﻏﺒﺮ‬ ‫ﻧﺘﻨﻬﺪ ﻟﻤﺎ ﻧﺴﻤﻊ ﻗﺼﺔ ﺣﺐ‬ ‫ﻧﺘﻮﻋﺪ ﻋﻨﺪ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺳﻠﺐ‬ ‫وﻧﻬﻠﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﻤﺮد ﺷﻌﺐ ‪...‬‬ ‫ﻳﺘﺤﺮر‬

‫‪We talk about the arrogance of dwarves‬‬ ‫‪About a people whose vermin don’t crave the darkness‬‬ ‫‪About a hungry stomach, bare feet, and bones‬‬ ‫‪About determination‬‬ ‫‪Jumping in the face of the dark-skinned people‬‬

‫وﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺻﻠﻒ اﻻﻗﺰام‬ ‫ﻋﻦ ﺷﻌﺐ ﻟﻢ ﻳﺤﻦ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻠﻈﻼم‬ ‫ﻋﻦ ﺑﻄﻦ ﺟﺎﺋﻌﺔ ‪,‬ﻗﺪم ﺣﺎﻓﻴﺔ ‪,‬وﻋﻈﺎم‬ ‫ﻋﻦ ﻋﺰم ﻳﺘﻮﺛﺐ‬ ‫ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﺸﻌﺐ اﻻﺳﻤﺮ‬

‫‪About hope in his eyes like a tiger‬‬ ‫‪About his smile, stronger than the injustice of time‬‬ ‫‪About a day in which he grows old‬‬ ‫‪And we walk... about our tomorrow‬‬ ‫‪About a world of love and peace‬‬ ‫‪Flower gardens of a ward‬‬ ‫‪And tables of sugar‬‬ ‫‪Night falls over Karmel‬‬ ‫‪Rababa (Ibrahim) goes to sleep... she sleeps‬‬ ‫‪and he sleeps on a mattress of ostrich feathers‬‬ ‫‪we keep staring on in the night of dwarves‬‬ ‫‪in silence...‬‬ ‫‪we challenge the iron bars‬‬

‫‪Page 99‬‬

‫ﻋﻦ اﻣﻞ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻳﺘﻨﻤﺮ‬ ‫ﻋﻦ ﺑﺴﻤﺘﻪ اﻻﻗﻮى ﻣﻦ ﺟﻮر اﻻﻳﺎم‬ ‫ﻋﻦ ﻳﻮم ﻓﻴﻪ ﻳﺸﺐ وﻳﻜﺒﺮ‬ ‫وﻧﺤﺪث‪..‬ﻋﻦ ﻏﺪﻧﺎ‬ ‫ﻋﻦ دﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﺐ وﺳﻼم‬ ‫وﺣﺪاﺋﻖ ﻣﻦ ورد‪..‬ﻣﻦ ﻋﻨﺒﺮ‬ ‫وﺟﺪاول ﻣﻦ ﺳﻜﺮ‬ ‫وﻳﺸﻴﺐ اﻟﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫وﺗﻨﺎم رﺑﺎﺑﺔ (اﺑﺮاهﻴﻢ)‪..‬ﺗﻨﺎم‬ ‫وﻳﻨﺎم ﻋﻠﻰ(ﺑﺮش) ﻣﻦ ( رﻳﺶ ﻧﻌﺎم)‬ ‫وﻧﻈﻞ ﻧﺤﺪق ﻓﻲ ﻟﻴﻞ اﻻﻗﺰام‬ ‫ﻓﻲ ﺻﻤﺖ‪...‬‬ ‫ﻧﺘﺤﺪى اﻟﻘﻀﺒﺎن‬

‫‪333‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫אמא הוי אמא ‪,‬הביני השמיעי קול ‪,‬הקרבתי את דמי עבור‬ ‫המולדת‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬בקרו בבתי הקברות בימות החגים‬ ‫לכו לעכו ‪,‬בקרו את המהוללים‬ ‫‪..‬‬ ‫והמושל‪/‬שופט מושחת ‪,‬הוא אינו מפתיע אותי בתליית‬ ‫הנערים בהתאם לחוק‬ ‫‪..‬‬ ‫עבור המולדת הוזלנו את הדם ואנו מגיניך ‪,‬הוי פלסטין‬

‫הוי עורבני ‪,‬עצור אני אומר לך!‬ ‫אתה הולך לניכר בעוד שארצך טובה יותר עבורך‬ ‫עזבנו את חיפה במטרה לשוב ‪,‬ואלוהים יודע מה יעלה‬ ‫בגורלנו‪.‬‬

‫‪You who cares about sacrificing for the homeland, I‬‬ ‫‪sacrificed by blood‬‬ ‫‪Visit the graves on holidays‬‬ ‫‪Go to Akka and visit the glories‬‬ ‫‪The ruler is idle, I don't like that he hangs youth without‬‬ ‫‪law‬‬ ‫‪For the homeland we've made our blood cheap‬‬ ‫)‪And we are your protector, our Palestine. (p.43‬‬

‫‪Hey there, let me tell you something‬‬ ‫‪You're going abroad, though your country's better for you‬‬ ‫‪We migrated from Haifa intending to return‬‬ ‫)‪And God knows how that worked out. (p.43‬‬

‫‪Page 100‬‬

‫ﻳﻤﺎ ﻳﺎ ﻳﻤﺎ اوﻋﻲ ﺗﻨﻬﻤﻲ ﻓﺪا ﻟﻠﻮﻃﻦ ﺿﺤﻴﺖ اﺑﺪﻣﻲ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫زوروا اﻟﻤﻘﺎﺑﺮ ﻳﻮم اﻻﻋﻴﺎد اﻣﺸﻮا ﻟﻌﻜﺎ زوروا اﻻﻣﺠﺎد‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫واﻟﺤﺎآﻢ ﻋﺎﻃﻞ ﻣﺎ هﻮ ﻣﻌﺠﺒﻨﻲ ﻓﻲ ﺷﻨﻖ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﺎﻟﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﻋﺎﺷﺎن اﻟﻮﻃﻦ رﺧﺼﻨﺎ اﻟﺪﻣﻲ واﺣﻨﺎ ﺣﻤﺎﺗﻚ ﻳﺎ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﺎ‬

‫‪334‬‬

‫ﻳﺎ زرﻳﻒ اﻟﻄﻮل وﻗﻒ ﺗﺎﻗﻮﻟﻚ راﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺮﺑﺔ وﺑﻼدك اﺣﺴﻦ ﻟﻚ ‪335‬‬ ‫هﺎﺟﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﻔﺎ ع ﻧﻴﺔ اﻟﺮﺟﻮع واﷲ ﻳﻌﻠﻢ آﻴﻒ ﻳﺼﻴﺮ ﺑﺤﺎﻟﻨﺎ‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫היער השחור מסביבי ‪-‬הערפל מכסה אותו‬ ‫השלטון נמצא בידיו של בעל הציפורניים והניבים‬ ‫ואני מאחורי הסבך בזמן שהלהבים והכידונים מבקשים את‬ ‫נפשי‬ ‫אורב‪/‬מצפה לאימה ‪,‬הספר הזה רועד בידי‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫הנני עד לטבח הזקנים‬ ‫בכל פינה ובקתה (גם ‪:‬סוכה)‬ ‫וידי טבולות כל יום בדם החלכאים‬ ‫המורדים בכבלים וביהירות‪/‬אלימות העריצים‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫היום הייתי עם החיילים ‪,‬הלכתי במושבה‬ ‫שאכי א‪-‬סלאח ‪,‬וכל פיסת אדמה מתחת לרגליי היתה בית‪-‬‬ ‫קברות‬ ‫וזרמו מתוככי הבקתות שמפוזרות שם‬ ‫באו עלינו בחרמשיהם והיה טבח‬ ‫‪.‬‬ ‫חשתי שהפכתי לחיית‪-‬פרא‬ ‫שהרי אלימותי זהה לשלה‬ ‫וההבדל הוא שזאב לא אורב לזאב אחר‬ ‫ואני ‪..‬אני האדם הורג את אחיי בכל עת‬ ‫‪.‬‬ ‫עד מתי יערבו לחיכם של העושקים הפצעים בליל?‬ ‫אני אומר להם ‪:‬על המבטים לא יתערפלו באור הבוקר‬ ‫האוזניים לא יסכרו לשמע פזמוני המאבק‬ ‫לעולם לא נשתיק את הקול החזק באמצעות הנשק שלנו‬ ‫ואני ‪,‬כאשר החיילים ישובו‬ ‫ל‬ ‫ל‬

‫‪The dark forest around me is obscured in fog‬‬ ‫‪Sovereignty is granted to the powerful, and those who are‬‬ ‫‪victorious‬‬ ‫‪Behind the thickets, darts and spears seek me‬‬ ‫‪Expecting that this letter will tremble in my hands from terror‬‬ ‫‪I live for killing the elderly‬‬ ‫‪In every corner and hut‬‬ ‫‪My hands are soaked every day in the blood of the oppressed‬‬ ‫‪Revolting against the shacks and authority of the arrogant‬‬ ‫‪Today I was walking with the soldiers around the colony‬‬ ‫‪Bearing arms and every inch under my feet was a grave‬‬ ‫‪They poured out of the interior of the huts scattering‬‬ ‫‪They rushed towards us with their machetes and it was a‬‬ ‫‪massacre‬‬ ‫‪I felt like I have become a beast‬‬ ‫‪Or am no less brutal than one‬‬ ‫‪The difference is that a wolf doesn’t ambush another wolf‬‬ ‫‪While I, the human, kill my brothers at every chance‬‬ ‫‪How long will they keep torturing the whore on the night of‬‬ ‫‪injuries‬‬ ‫‪Tell them: don’t look away in the morning light‬‬ ‫‪And don’t close your ears, for the songs of resistance are‬‬ ‫‪ringing‬‬ ‫‪We will not silence the mighty sound with all of our weapons‬‬

‫‪Page 101‬‬

‫اﻟﻐﺎﺑﺔ اﻟﺴﻤﺮاء ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻲ ﻳﻐﻠﻔﻬﺎ اﻟﻀﺒﺎب‬ ‫ﺗﻬﺐ اﻟﺴﻴﺎدة ﻟﻠﻘﻮي وﻣﻤﻦ ﻟﻪ ﻇﻔﺮ وﻧﺎب‬ ‫واﻧﺎ وراء اﻟﻐﻴﻞ ﺗﻄﻠﺒﻨﻲ اﻻﺳﻨﺔ واﻟﺤﺮاب‬ ‫ﻣﺘﺮﻗﺐ ﻟﻠﻬﻮل ﻳﺮﻋﺶ ﻓﻲ ﻳﺪي هﺬا اﻟﻜﺘﺎب‬ ‫‪.‬‬ ‫اﺣﻴﺎ ﻟﺘﻘﺘﻴﻞ اﻟﺸﻴﻮخ‬ ‫ﻓﻲ آﻞ زاوﻳﺔ وآﻮخ‬ ‫وﻳﺪاي ﺗﻐﻤﺲ آﻞ ﻳﻮم ﻓﻲ دم اﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ‬ ‫اﻟﺜﺎﺋﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻮد وﺳﻄﻮة اﻟﻤﺘﺠﺒﺮﻳﻦ‬ ‫‪.‬‬ ‫اﻟﻴﻮم آﻨﺖ ﻣﻊ اﻟﺠﻨﻮد اﺳﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮة‬ ‫ﺷﺎآﻲ اﻟﺴﻼح وآﻞ ﺷﺒﺮ ﺗﺤﺖ رﺟﻠﻲ ﻣﻘﺒﺮة‬ ‫ﻓﺘﺪﻓﻘﻮا ﻣﻦ ﺟﻮف اآﻮاخ هﻨﺎك ﻣﺒﻌﺜﺮة‬ ‫ﻃﻠﻌﻮا ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺟﻠﻬﻢ وآﺎﻧﺖ ﻣﺠﺰرة‬ ‫‪.‬‬ ‫اﺣﺴﺴﺖ اﻧﻲ ﺻﺮت وﺣﺸﺎ‬ ‫او ﻻ اﻗﺼﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﻄﺸﺎ‬ ‫واﻟﻔﺮق ان اﻟﺬﺋﺐ ﻻ ﻳﻮدي ﺑﺬﺋﺐ ﻓﻲ آﻤﻴﻦ‬ ‫واﻧﺎ‪..‬اﻧﺎ اﻻﻧﺴﺎن اﻗﺘﻞ اﺧﻮﺗﻲ ﻓﻲ آﻞ ﺣﻴﻦ‬ ‫‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻟﻰ ﻣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻌﺬﺑﻮن اﻟﺒﻐﻲ ﻓﻲ ﻟﻴﻞ اﻟﺠﺮاح؟‬ ‫ﻗﻮﻟﻲ ﻟﻬﻢ‪:‬ﻻ ﺗﻐﻤﻀﻮ اﻻﺑﺼﺎر ﻋﻦ ﺿﻮء اﻟﺼﺒﺎح‬ ‫ﻻ ﺗﻮﺻﺪو اﻻذان ﻗﺪ دوت اﻧﺎﺷﻴﺪ اﻟﻜﻔﺎح‬ ‫ﻟﻦ ﻧﺴﻜﺖ اﻟﺼﻮت اﻟﻘﻮي ﺑﻤﺎ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻦ ﺳﻼح‬ ‫واﻧﺎ اذا ﻋﺎد اﻟﺠﻨﻮد‬ ‫ﺳﺎﻋﻮد‪,‬ارﺟﻮ ان اﻋﻮد‬ ‫وﻟﺮﺑﻤﺎ ﺗﺎﺗﻴﻚ اﻧﺒﺎء ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻤﺮدﻳﻦ‬ ‫ﻟﻠ‬ ‫" اﻟ‬ ‫ﻘ‬

‫"‬

‫‪336‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪337‬‬ ‫עמ '‪: "43‬הבט בעיני ‪,‬ילדי‬ ‫ילד אחר מעמי‬ ‫מתייסר"‬ ‫"הבט על זקן מקורר מעמי‬ ‫בליל הניכר‬ ‫מתנודד‪/‬מתהפך"‬ ‫עמ '‪: "44‬הבט בעיני פליטה מעמי (התשובה)‬ ‫מביטה בדאגה באם הקודחת‬ ‫שיבת הנעדרים"‬ ‫"אולם אני מצהיר מגולגולת הראש שאני‬ ‫אדם ‪...‬אדם ‪....‬אדם‬ ‫המחנק קבוע בגרוני‬ ‫ובלבי קבועה פינה חשוכה‬ ‫כל עוד בהוויה הזאת ישנם הרים נישאים‬ ‫של עצבונות מרירים ‪(".‬חוסיין מהנא)‬

‫‪], Part 2, Grade 10, 2008‬اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ واﻟﻨﺼﻮص[ ‪Reading and Texts‬‬ ‫ص ‪: "٤٣‬أﺑﺼﺮ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻲ ﻃﻔﻠﻲ‬ ‫‪p. 43: "Look in my eyes, my child‬‬ ‫ﻃﻔﻼ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺷﻌﺒﻲ‬ ‫‪Another child of my people is being tortured.‬‬ ‫ﻳﺘﻌﺬب"‬ ‫‪See a shivering old man of my people‬‬ ‫أﺑﺼﺮ ﺷﻴﺨﺎ ﻣﻘﺮورا ﻣﻦ ﺷﻌﺒﻲ‬ ‫"‬ ‫"‪tossing and turning at night abroad‬‬ ‫ﻓﻲ ﻟﻴﻞ اﻟﻐﺮﺑﺔ‬ ‫)‪p. 44: "See in my eye a refugee of my people (the reply‬‬ ‫ﻳﺘﻘﻠﺐ"‬ ‫‪the mother worriedly awaits‬‬ ‫ص ‪: "٤٤‬أﺑﺼﺮ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻲ ﻻﺟﺌﺔ ﻣﻦ ﺷﻌﺒﻲ (اﻟﺠﻮاب)‬ ‫‪the return of the absent‬‬ ‫ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺑﻘﻠﻖ اﻷم اﻟﻤﺤﻤﻮم‬ ‫‪"But I scream from the top of my head:‬‬ ‫رﺟﻮع اﻟﻐﻴﺎب"‬ ‫‪I am a human....human.....human‬‬ ‫ﻟﻜﻨﻲ أﺻﺮخ ﻣﻦ ﻗﺤﻒ اﻟﺮأس ﺑﺄﻧﻲ‬ ‫"‬ ‫‪The lump will remain in my throat‬‬ ‫إﻧﺴﺎن‪...‬إﻧﺴﺎن‪.....‬إﻧﺴﺎنْ‬ ‫‪and a dark corner will stay in my heart‬‬ ‫ﺳﺘﻈﻞ اﻟﻐﺼﺔ ﻓﻲ ﺣﻠﻘﻲ‬ ‫‪as long as there are in this universe looming mountains‬‬ ‫وﺳﺘﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻲ زاوﻳﺔ ﻣﻈﻠﻤﺔ‬ ‫"‪from grief passing by.‬‬ ‫ﻣﺎ داﻣﺖ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻜﻮن ﺟﺒﺎل ﺷﺎﻣﺨﺔ‬ ‫)‪(Hussein Mahna‬‬ ‫"‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺮ اﻷﺣﺰان‬ ‫(ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻬﻨﺎ)‬

‫‪338‬‬

‫‪339‬‬ ‫עמ '‪: 11‬האבן נפלה‬ ‫קולנו חזק ‪,‬משווע ‪,‬חופשי‬ ‫מבשר על הניצחון (ג'ברא חנונה)‬ ‫עמ '‪: 11‬מכאן תקפו חיילים כמותכם‬ ‫מכאן ברחו חיילים לפניכם (סמיח אל‪-‬קאסם)‬ ‫עמ '‪: 11‬האם אזכה לראותך ‪,‬עולם‪-‬הערביות ‪,‬‬ ‫מרחף מעל הארץ כשאתה חופשי ומשוחרר (עבד אל‪-‬‬ ‫האדי כאמל)‬ ‫עמ '‪: 22‬הוי בן עמי‬ ‫אתה חזק יותר מנשק האוויר והים ‪,‬על כן התקומם‬ ‫(ח'אלד סעיד)‬ ‫עמ '‪: 22‬הוי חזית מלחמה מתנשאת מעל ראשי האויבים‬ ‫(עבד אל‪-‬נאצר צאלח)‬

‫‪], Part 1, Grade 11‬اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪-‬اﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ[ ‪Arabic Language: Linguistic Science‬‬ ‫‪p.11: The stone falls‬‬ ‫ص ‪: ١١‬ﺳﻘﻂ اﻟﺤﺠﺮ‬ ‫‪A powerful, screaming, free sound‬‬ ‫ﺻﻮﺗﺎ ﻗﻮﻳًﺎ ﺻﺎرﺧًﺎ ﺣﺮًا‬ ‫‪Bringing news of victory‬‬ ‫)‪(Jabra Hanouna‬‬ ‫(ﺟﺒﺮا ﺣﻨﻮﻧﺔ)‬ ‫ﻳﺒﺸﺮ ﺑﺎﻟﻈﻔﺮ‬ ‫‪p.11: Here, armies like you attacked‬‬ ‫ص ‪: ١١‬ﻣﻦ هﻨﺎ آﺮتْ ﺟﻴﻮشٌ ﻣﺜﻠﻜﻢ‬ ‫‪And here, armies fled before you‬‬ ‫)‪(Samih al-Qasim‬‬ ‫(ﺳﻤﻴﺢ اﻟﻘﺎﺳﻢ)‬ ‫ﻣﻦ هﻨﺎ ﻓﺮتْ ﺟﻴﻮش ﻗﺒﻠﻜﻢ‬ ‫ص ‪: ١١‬أأراك ﻳﺎ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮوﺑﺔ ﺗﺨﻔﻖ‬ ‫‪p.11: World, have you seen the pulsing pan-Arabism‬‬ ‫ﻓﻮق اﻟﺪﻳﺎر وأﻧﺖ ﺣﺮ‬ ‫ﻣﻄﻠﻖ (ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدي آﺎﻣﻞ)‬ ‫‪above the houses, when you are free and untamed‬‬ ‫)‪(Abdul Hadi Kamel‬‬ ‫‪p.22: Son of my people‬‬ ‫‪You are stronger than the air force and navy, so resist‬‬ ‫)‪(Khaled Said‬‬ ‫‪p.22: A battlefront rising above the enemies' heads‬‬ ‫)‪(Abdul Nasser Saleh‬‬

‫‪Page 102‬‬

‫ص ‪: ٢٢‬ﻳﺎ ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻲ‬ ‫أﻧﺖ أﻗﻮى ﻣﻦ ﺳﻼح اﻟﺠﻮ واﻟﺒﺤﺮ ﻓﻘﺎوم‬ ‫ﺳﻌﻴﺪ)‬ ‫ص ‪: ٢٢‬ﻳﺎ ﺟﺒﻬﺔ ﺣﺮب ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ ﻓﻮق رؤوس اﻷﻋﺪاء‬ ‫اﻟﻨﺎﺻﺮ ﺻﺎﻟﺢ)‬

‫‪340‬‬

‫‪341‬‬ ‫(ﺧﺎﻟﺪ‬

‫(ﻋﺒﺪ‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫עמ '‪: 30‬הוי עמי ‪,‬הוי מקל הענבר‬ ‫עודנו מחויבים (סמיח אל‪-‬קאסם)‬ ‫עמ '‪: 30‬ושאלי את הרשעים‪/‬העושקים מה בו הפחיד‬ ‫אותם בתכריכיו אם תשאלי (איבראהים טוקאן)‬ ‫עמ '‪: 32‬אבן ‪,‬ותשקע הדרת כבודם של הפולשים ברפש‬ ‫הבור (עבד אל‪-‬נאצר צאלח)‬

‫‪p. 30: My people, my brothers‬‬ ‫)‪We remain committed to the promise. (Samih al-Qasem‬‬ ‫‪p.30: Ask the tyrants why they are so alarmed by him in‬‬ ‫)‪his funeral shrouds, if you ask (Ibrahim Tuqan‬‬ ‫‪p. 32: Stones, and the conquerors' prestige falls down in‬‬ ‫)‪the quagmire (Abdul Nasser Saleh‬‬

‫בית השלום וארץ הברכה‬ ‫עצבותך מכבידה על כולם‬ ‫שהרי הפורענות של פלסטין גדולה היא‬ ‫ואסונה הגדול אינו פחות ערך‬ ‫שמרנו עליו והחרבות כאילו‬ ‫חותכות את כבדינו כאן‬ ‫הכיצד תפקוד השינה את עינינו‬ ‫בעודן רואות את המוות‪/‬האובדן‬ ‫וכיצד ינעמו חייו של עם‬ ‫ששולטים בו נתיבי השפלות‬ ‫על כן ‪,‬אמור ליהודים ולתומכיהם‪:‬‬ ‫אורות הגורל רימו אתכם‬ ‫הלוואי ובלפור היה מעניק לכם ארץ השייכת לו‬ ‫ולא ארץ השייכת לנו‬ ‫לונדון מסבירת פנים יותר מירושלים שלנו‬ ‫ואתם אהובים יותר על לונדון‪.‬‬

‫‪The abode of peace and land of happiness‬‬ ‫‪It is difficult for everyone to be sad‬‬ ‫‪For Palestine's catastrophe was one of the greatest‬‬ ‫‪magnitude‬‬ ‫‪Although this greatest magnitude was not easy‬‬ ‫‪We stayed up late, and it was if the swords‬‬ ‫‪Were sowing worry in our hearts‬‬ ‫‪How would sleep visit eyes‬‬ ‫‪That see destruction all around them‬‬ ‫‪How can a people love life‬‬ ‫‪Which is closing all the roads‬‬ ‫‪So tell the Jews and their followers‬‬ ‫‪You have been deceived by the lightning of destiny‬‬ ‫‪Don’t you wish that Balfour had given you‬‬ ‫‪A country of his, not a country of ours‬‬ ‫‪For London is more welcoming than our Jerusalem‬‬ ‫‪And you will be more loved by London (P.76).‬‬

‫‪Page 103‬‬

‫ص ‪: ٣٠‬ﻳﺎ ﺷﻌﺒﻲ ﻳﺎ ﻋﻮد اﻟﻨﺪ‬ ‫إﻧﺎ ﺑﺎﻗﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻬﺪ‬

‫‪342‬‬ ‫(ﺳﻤﻴﺢ اﻟﻘﺎﺳﻢ)‬

‫ص ‪: ٣٠‬واﺳﺄﻟﻲ اﻟﺒﺎﻏﻴﻦ ﻣﺎذا هﺎﻟﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ أآﻔﺎﻧﻪ إن ﺗﺴﺄﻟﻲ‬ ‫(إﺑﺮاهﻴﻢ ﻃﻮﻗﺎن)‬ ‫ص ‪: ٣٢‬ﺣﺠﺮ وﺗﺴﻘﻂ هﻴﺒﺔ اﻟﻐﺎزﻳﻦ ﻓﻲ وﺣﻞ اﻟﺤﻔﺮ‬ ‫(ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﺻﺎﻟﺢ)‬

‫دﻳﺎر اﻟﺴﻼم وأرض اﻟﻬﻨﺎ ﻳﺸﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻞ أن ﺗﺤﺰﻧﺎ‬ ‫ﻓﺨﻄﺐ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺧﻄﺐ اﻟﻌﻼ وﻣﺎ آﺎن ُرزْ ُء اﻟﻌﻼ هﻴﻨﺎ‬ ‫ﺳﻬﺮﻧﺎ ﻟﻪ ﻓﻜﺄن اﻟﺴﻴﻮف‬ ‫ﺗﺤﺰ ﺑﺄآﺒﺎدﻧﺎ هﻬﻨﺎ‬ ‫ﺗﺮى ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻟﻠﺮدى أﻋﻴﻨﺎ‬ ‫وآﻴﻒ ﻳﺰور اﻟﻜﺮى أﻋﻴﻨًﺎ‬ ‫ﺗُﺴﺪ ﻋﻠﻴﻬﻢ دروب اﻟﺪُﻧﺎ‬ ‫وآﻴﻒ ﺗﻄﻴﺐ اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻘﻮم‬ ‫ﻟﻘﺪ ﺧﺪﻋﺘﻜﻢ ﺑﺮوق اﻟﻤﻨﻰ‬ ‫ﻓﻘﻞ ﻟﻠﻴﻬﻮد وأﺷﻴﺎﻋﻬﻢ‬ ‫ﺑﻼدًا ﻟﻪ ﻻ ﺑﻼدًا ﻟﻨﺎ‬ ‫أﻻ ﻟﻴﺖ "ﺑﻠﻔﻮر "أﻋﻄﺎآﻢ‬ ‫وأﻧﺘﻢ أﺣﺐ إﻟﻰ ﻟﻨﺪﻧﺎ‬ ‫"ﻓﺎﻧﺪن "أرﺣﺐ ﻣﻦ ﻗﺪﺳﻨﺎ‬

‫‪.‬‬

‫‪343‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪344‬‬ ‫"כל נער הוא ענן‬ ‫כל שהיד הוא עץ‬ ‫על כן ‪,‬אל תספרו את הרעות‬ ‫קחו את דמי דיו לכם‬ ‫ורקמו את שירי ההלל‬ ‫בבתי המטבחיים עטורי הניצחון‬ ‫הרעילו את השיבולים‬ ‫הרסו את הבתים‬ ‫ירו על השלום‬ ‫ושברו את העצמות‬ ‫אין כל רע אם יהפכו לעציץ פרחים‬ ‫עצמותינו השבורות‬ ‫אל תחשיבו את הרעות‬ ‫אל תחשיבו את הרעות "(עמ '‪.)82‬‬

‫‪], Part 2, Grade 11, 2008‬اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪-‬اﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ[ ‪Arabic Language: Linguistic Science‬‬ ‫"آﻞ وﻟﻴﺪ ﻏﻴﻤﺔ‬ ‫‪Every newborn is a cloud‬‬ ‫آﻞ ﺷﻬﻴﺪ ﺷﺠﺮة‬ ‫‪every martyr a tree‬‬ ‫ﻓﻼ ﺗﻌﺪوا اﻟﻌﺸﺮة‬ ‫‪don't count to ten‬‬ ‫ﺧﺬوا دﻣﻲ ﺣﺒﺮا ﻟﻜﻢ‬ ‫‪take my blood as your ink‬‬ ‫ودﺑﺠﻮا ﻗﺼﺎﺋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺢ‬ ‫‪and slaughter poems in praise‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺬاﺑﺢ اﻟﻤﻈﻔﺮﻩ‬ ‫‪in victories sacrifices‬‬ ‫وﺳﻤﻤﻮا اﻟﺴﻨﺎﺑﻞ‬ ‫‪poison the spikes of grain‬‬ ‫وهﺪﻣﻮا اﻟﻤﻨﺎزل‬ ‫‪and destroy the houses‬‬ ‫واﻃﻠﻘﻮا اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼم‬ ‫‪and shoot peace‬‬ ‫وآﺴﺮوا اﻟﻌﻈﺎم‬ ‫‪break the bones‬‬ ‫ﻻ ﺑﺄس ﻟﻮ ﺗﺼﻴﺮ ﻣﺰهﺮﻳﺔ‬ ‫‪it's fine if a flower vase‬‬ ‫ﻋﻈﺎﻣﻨﺎ اﻟﻤﻜﺴﺮة‬ ‫‪becomes our smashed bones‬‬ ‫ﻓﻼ ﺗﻌﺪوا اﻟﻌﺸﺮة‬ ‫‪don't count to ten‬‬ ‫ﻻ ﺗﻌﺪوا اﻟﻌﺸﺮة "(ص ‪.)82.‬‬ ‫)‪don't count to ten (p. 10‬‬

‫‪Page 104‬‬

‫‪345‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪346‬‬ ‫‪], Part 1, Grade 11‬اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪-‬اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ واﻷدب واﻟﻨﻘﺪ[ ‪Arabic Language: Reading, Literature and Criticism‬‬ ‫(‪ )1‬התהלוכה המובטחת פילסה את דרכה לעבר הימים‬ ‫וחיבוקה התפשט ברוחות הקלילות‬ ‫וראיתי את פניך הרטובים מרחוק‬ ‫הופעת מולי כמו טיף (=דמות אהובה המופיעה בחלומות) שלא‬ ‫סר מעליי‬ ‫הוי אמי ‪,‬ניגונו של היום (=יום בניגוד ללילה)‬ ‫האם את שומעת?‬ ‫הלב הולם והשתוקקות וגעגועים‬ ‫הלוואי ואת שומעת את קריאתי הדוויה‬ ‫שורפת את הגדר‬ ‫באה אליך עם הציפורים שבוכות על הבית‬ ‫שבאה עם הגשם המרחף‬ ‫מעל לחורבות הייאוש והכאב‬ ‫הוי אמי ‪,‬הוי הערבה שבמנגינות‬ ‫האסיר גדל ועיניו שולחות ברקים‬ ‫והלב נכסף לחיות‬ ‫הוי אמי ‪,‬הכוכבים הופיעו על הפסגות‬ ‫(‪ )2‬חלפה שנה ‪,‬האם את יודעת?‬ ‫הימים התכחשו לפניי‬ ‫אינם אומרים ‪:‬מה שלומו של האסיר?‬ ‫חלפה שנה הוי אמי ‪,‬הלוואי ואת יודעת‬ ‫הדמעות צמאות בעיניים‬ ‫ומפרש חלומותיי מתנפץ והספינות‬ ‫הספינות טבעו‬ ‫הספינות טבעו ולא תשובנה‬ ‫ובכיתי ‪,‬קראתי לחופים מרחוק‬ ‫(‪ )3‬ונשאתי את משוטי וסימנתי לדגלים ולענפים‬ ‫הוי אמי ‪,‬האם הגיעה הגאולה?‬ ‫הוי אמי ‪,‬פנייך לא אראם‬ ‫חלפה שנה וטוהר לבך לא אראהו‬ ‫הוי אמי ‪,‬האם הגיעה הגאולה?‬ ‫החיים החשיכו ודמעותיי יבשו‬ ‫החיים החשיכו ונשאתים באורך רוח‬ ‫(‪ )4‬התהלוכה המובטחת פילסה את דרכה לעבר הימים‬ ‫וחיבוקה התפשט ברוחות הקלילות‬ ‫נעלם בציפייה‬

‫‪(1) The promised boat made its way across the seas‬‬ ‫‪With breezes and shellfish embracing it‬‬ ‫‪From afar, I saw your friendly guise‬‬ ‫‪Appearing before me like an unwavering ghost‬‬ ‫‪Mother, the rhythm of the day‬‬ ‫?‪Can you hear‬‬ ‫‪The heart is beating, with longing and nostalgia‬‬ ‫‪If only you could hear my panting cry‬‬ ‫‪Penetrating the wall‬‬ ‫‪Coming to you with the birds crying over the homes‬‬ ‫‪Coming with the hovering rain‬‬ ‫‪Above the ruins of the tragedies and pain‬‬ ‫‪Mother, the most beautiful tune‬‬ ‫‪The prisoner grew up and his eyes flash‬‬ ‫‪And the heart throbs to life‬‬ ‫‪Mother, you cheered the stars on the peaks‬‬ ‫?‪(2) A year has passed, did you know‬‬ ‫‪The days have denied my face‬‬ ‫’?‪She hasn’t said ‘How is the prisoner‬‬ ‫‪A year has passed, Mother, I wish you knew‬‬ ‫‪The tears springing forth‬‬ ‫‪And the sails of my dreams are smashed‬‬ ‫‪The boat has sunken‬‬ ‫‪The boat has sunken and will not return‬‬ ‫‪I cried and call on the shores from afar‬‬ ‫‪(3) I carried my paddles, gesturing to the banners and branches‬‬ ‫?‪Mother, is help coming‬‬ ‫‪Mother, I don’t see your face‬‬ ‫‪A year has passed and I cannot see the purity of your heart‬‬ ‫?‪Mother, is help coming‬‬ ‫‪Life is walking slowly, and my tears dry up in life‬‬ ‫‪Life is walking slowly, and I begin to have patience for life‬‬ ‫‪(4) The promised boat made its way across the seas‬‬

‫‪Page 105‬‬

‫(‪ )١‬اﻟﻤﻮآﺐ اﻟﻤﻮﻋﻮد ﺷﻖ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺤﺎر‬ ‫وﺳﺮى ﺗﻌﺎﻧﻘﻪ اﻟﻨﺴﺎﺋﻢ واﻟﻤﺤﺎر‬ ‫ورأﻳﺖ ﻃﻠﻌﺘﻚ اﻟﻨﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ‬ ‫ﻣﺜﻠﺖ أﻣﺎﻣﻲ ﻣﺜﻞ ﻃﻴﻒ ﻻ ﻳﺤﻴﺪ‬ ‫أﻣﺎﻩ ﻟﺤﻦ اﻟﻨﻬﺎر‬ ‫هﻞ ﺗﺴﻤﻌﻴﻦ؟‬ ‫اﻟﻘﻠﺐ ﻳﺨﻔﻖ واﻟﺘﺸﻮق واﻟﺤﻨﻴﻦ‬ ‫أﻣﺎ ﻟﻴﺘﻚ ﺗﺴﻤﻌﻴﻦ ﻧﺪاﺋﻲ اﻟﻤﻠﻬﻮف‬ ‫ﻳﺨﺘﺮق اﻟﺠﺪار‬ ‫ﻳﺄﺗﻲ إﻟﻴﻚ ﻣﻊ اﻟﻄﻴﻮر اﻟﺒﺎآﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﺎر‬ ‫ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻊ اﻟﻤﻄﺮ اﻟﻤﺤﻠﻖ‬ ‫ﻓﻮق أﻃﻼل اﻟﻤﺂﺳﻲ واﻷﻟﻢ‬ ‫أﻣﺎﻩ ﻳﺎ أﺣﻠﻰ ﻧﻐﻢ‬ ‫آﺒﺮ اﻷﺳﻴﺮ وأﺑﺮﻗﺖ ﻋﻴﻨﺎﻩ‬ ‫وهﻔﺎ اﻟﻔﺆاد إﻟﻰ اﻟﺤﻴﺎة‬ ‫أﻣﺎﻩ هﻠﻠﺖ اﻟﻨﺠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻤﻢ‬ ‫(‪)٢‬ﻋﺎم ﻣﻀﻰ هﻞ ﺗﻌﺮﻓﻴﻦ؟‬ ‫ﺟﺤﺪت ﺑﻪ اﻷﻳﺎم وﺟﻬﻲ‬ ‫ﻟﻢ ﺗﻘﻞ ‪:‬آﻴﻒ اﻟﺴﺠﻴﻦ؟‬ ‫ﻋﺎم ﻣﻀﻰ أﻣﺎﻩ ﻟﻴﺘﻚ ﺗﻌﺮﻓﻴﻦ‬ ‫اﻟﺪﻣﻊ ﻳﻠﻬﺚ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻮن‬ ‫وﺷﺮاع أﺣﻼﻣﻲ ﺗﺤﻄﻢ واﻟﺴﻔﻴﻦ‬ ‫ﻏﺮق اﻟﺴﻔﻴﻦ‬ ‫ﻏﺮق اﻟﺴﻔﻴﻦ وﻟﻦ ﻳﻌﻮد‬ ‫وﺑﻜﻴﺖ‪ ،‬ﻧﺎدﻳﺖ اﻟﺸﻮاﻃﺊ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ‬ ‫(‪ )٣‬وﺣﻤﻠﺖ ﻣﺠﺬاﻓﻲ أﻟﻮح ﻟﻠﺒﻴﺎرق واﻟﻐﺼﻮن‬ ‫أﻣﺎﻩ هﻞ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﻨﺠﺎة؟‬ ‫أﻣﺎﻩ وﺟﻬﻚ ﻻ أراﻩ‬ ‫ﻋﺎم ﻣﻀﻰ وﺻﻔﺎء ﻗﻠﺒﻚ ﻻ أراﻩ‬ ‫أﻣﺎﻩ هﻞ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﻨﺠﺎة‬ ‫دﺟﺖ اﻟﺤﻴﺎة وﺟﻒ دﻣﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎﻩ‬ ‫دﺟﺖ اﻟﺤﻴﺎة ورﺣﺖ أﺻﺒﺮ ﻟﻠﺤﻴﺎﻩ‬ ‫(‪ )٤‬اﻟﻤﻮآﺐ اﻟﻤﻮﻋﻮد ﺷﻖ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺤﺎر‬ ‫وﺳﺮى ﺗﻌﺎﻧﻘﻪ اﻟﻨﺴﺎﺋﻢ واﻟﻤﺤﺎر‬ ‫ﻇﻼ ﻳﻐﻴﺐ ﺑﺎﻻﻧﺘﻈﺎر‬ ‫ورﺳﺎﺋﻠ رآﺐ ﻳﺨﺒﺌﻪ اﻟﺴﻔﺎر‬

‫‪347‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪348‬‬ ‫"הכובש העושק "נזכר בקטע הבא‪:‬‬ ‫"ירושלים בשירה הפלסטינית המודרנית‬ ‫ירושלים הינה עדיין שבוייה‪/‬אסירה פצועה ‪,‬‬ ‫והשבי‪/‬המאסר שלה עדיין מעורר את עצבונם של‬ ‫המשוררים הפלסטינים ‪,‬אשר חיברו מאות שירים שבהם‬ ‫הם מביעים את אהבתם וגעגועיהם אליה ;ושערי‬ ‫חומותיה ‪,‬סמטאותיה ואתריה הקדושים עדיין חיים‬ ‫בלבבותיהם ורגשותיהם כלפיהם הם נצחיים‪.‬‬ ‫בשירי ירושלים המודרניים המשוררים תיארו את סבלה‬ ‫של ירושלים האסירה ‪,‬בהביעם את רגשותיהם הדתיים‬ ‫והלאומיים ומעלים על נס את נחישותו של העם הפלסטיני‬ ‫להישאר בה ולשחררה‪.‬‬ ‫בשירי ירושלים המודרניים ירושלים איננה מקום גיאוגרפי‬ ‫מיושב ‪,‬אלא מקום קדוש מדבר מתנועע ושופע חיים‬ ‫שמתערבים בהם הזמן ‪,‬המקום והמאורעות ‪,‬בין אם‬ ‫המאורע מתאר גבורות של התקוממות ומרד ‪,‬או את‬ ‫פשעיו של הכובש העושק "(עמ '‪.)111‬‬

‫‪], Part 2, Grade 11, 2008‬اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪-‬اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ واﻷدب واﻟﻨﻘﺪ[ ‪Arabic Language: Reading, Literature and Criticism‬‬ ‫ﻳﺬآﺮ "اﻟﻤﺤﺘﻞ اﻟﻐﺎﺻﺐ "ﻓﻲ اﻟﻘﻄﻌﺔ‬ ‫‪The "usurping occupier" is mentioned in the following‬‬ ‫اﻷﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪piece:‬‬ ‫‪"Jerusalem in Contemporary Palestinian Poetry‬‬ ‫‪Jerusalem is still a bound prisoner, and its imprisonment‬‬ ‫‪still saddens Palestinian poets, who put together‬‬ ‫‪hundreds of poems out of love and yearning for it. Its‬‬ ‫‪doors, wall, alleys, and holy places are still alive in their‬‬ ‫‪hearts, and are immortalized in their poets.‬‬ ‫‪The poets in modern poems about Jerusalem portrayed‬‬ ‫‪the suffering of the imprisoned Jerusalem, expressing‬‬ ‫‪their religious and patriotic sentiment, and praising its‬‬ ‫‪steadfastness and the Palestinian people's determination‬‬ ‫‪to liberate it.‬‬ ‫‪Jerusalem in the contemporary poems was not a silent‬‬ ‫‪geographical place, but rather is a speaking, moving‬‬ ‫‪sacred place, bursting with life intertwined with time,‬‬ ‫‪place, and events, whether these events were portraying‬‬ ‫‪the heroism of the resistance and the revolution or‬‬ ‫)‪showing the crimes of the usurping occupier." (p.111‬‬

‫‪Page 106‬‬

‫"اﻟﻘﺪس ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ‬ ‫ﻣﺎ زاﻟﺖ اﻟﻘﺪس أﺳﻴﺮة ﻣﻜﻠﻮﻣﺔ ‪,‬وﻣﺎ زال أﺳﺮهﺎ ﻳﺜﻴﺮ ﺷﺠﻮن اﻟﺸﻌﺮاء‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ‪,‬اﻟﺬﻳﻦ ﻧﻈﻤﻮا ﻣﺌﺎت اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﺣﺒﻬﺎ ‪,‬واﻟﺤﻨﻴﻦ إﻟﻴﻬﺎ ‪,‬وﻣﺎ‬ ‫زاﻟﺖ أﺑﻮاب ﺳﻮرهﺎ ‪,‬وأزﻗﺘﻬﺎ ‪,‬وأﻣﺎآﻨﻬﺎ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ‪,‬‬ ‫وﺧﺎﻟﺪة ﻓﻲ‬ ‫أﺷﻌﺎرهﻢ‪.‬‬ ‫ﺻﻮر اﻟﺸﻌﺮاء ﻓﻲ اﻟﻘﺪﺳﻴﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻘﺪس اﻟﺴﺠﻴﻨﺔ ‪,‬‬ ‫ﻣﻌﺒﺮﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﻮاﺟﺪهﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ‪,‬وﻋﻮاﻃﻔﻬﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪,‬وﻣﺸﻴﺪﻳﻦ‬ ‫ﺑﺼﻤﻮدهﺎ ‪,‬وﺣﺮص اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﺤﺮﻳﺮهﺎ‪.‬‬ ‫وﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻘﺪس ﻓﻲ اﻟﻘﺪﺳﻴﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻣﻜﺎﻧﺎ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﺳﺎآﻨﺎ ‪,‬ﺑﻞ هﻲ‬ ‫ﻣﻜﺎن ﻣﻘﺪس ﻧﺎﻃﻖ ﻣﺘﺤﺮك ‪,‬ﻣﻔﻌﻢ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺪاﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺰﻣﺎن ‪,‬‬ ‫واﻟﻤﻜﺎن ‪,‬واﻟﺤﺪث ‪,‬ﺳﻮاء أآﺎن هﺬا اﻟﺤﺪث ﻣﺼﻮرا ﺑﻄﻮﻻت اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ‬ ‫واﻟﺜﻮرة ‪,‬أو ﻣﺒﻴﻨﺎ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺤﺘﻞ اﻟﻐﺎﺻﺐ "‪(.‬ص ‪.)111.‬‬

‫‪349‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫"חשיבותה של החקלאות בכלכלה הלאומית הפלסטינית‪:‬‬ ‫פרט לחלקה בכלכלה הלאומית ‪,‬החקלאות הינה סמל‬ ‫ליכולת עמידה והיא מהווה חלק יסודי במורשת‬ ‫הפלסטינית [‪.]...‬‬ ‫ונזכר שלסקטור החקלאי היה תפקיד חשוב בכלכלה‬ ‫הלאומית בשנות השבעים ‪,‬כאשר כשבעים ושלושה‬ ‫אחוזים מסך התוצרת המקומית היתה תוצרת חקלאית ;‬ ‫בשנות השמונים התוצרת החקלאית ירדה לכעשרים‬ ‫ושניים אחוזים מסך התוצרת המקומית ‪,‬כתוצאה‬ ‫ממדיניות הכיבוש הישראלי ‪,‬שבאה לידי ביטוי למשל‬ ‫בעידוד עבודות לא‪-‬חקלאיות כמו בנייה ושירותים ‪,‬והצפת‬ ‫השווקים הפלסטינים בשפע תוצרת חקלאית ישראלית ‪,‬‬ ‫בנוסף על מונופול בסחר מוצרים חקלאיים בסיסיים ‪.‬‬ ‫בעיות השגשוג החקלאית בפלסטין ‪:‬‬ ‫העם הפלסטיני ואדמת פלסטין ניצבו בפני עקירות ‪,‬הגליה‬ ‫והתנחלות בעת החדשה ‪,‬והחקלאות הושפעה מכך באופן‬ ‫ניכר ‪.‬החקלאות היתה המקור העיקרי לחיי העם‬ ‫הפלסטיני ‪,‬ומכאן ‪,‬לכיבושה של פלסטין כיבוש האדמה‬ ‫וכיבוש העם היתה השפעה ברורה על עיכוב השגשוג‬ ‫החקלאי ‪,‬ובפרט הכיבוש הישראלי ראה חשיבות רבה‬ ‫בבליעת האדמות והגליית בעליהן בשלל שיטות ‪.‬ניתן‬ ‫למצות את הבעיות העיקריות של השגשוג החקלאי‬ ‫הפלסטיני בפלסטין כדלהלן‪:‬‬ ‫ראשית ‪:‬אי‪-‬יכולתו של העם הפלסטיני לנהל את משאביו‬ ‫הטבעיים ‪,‬כתוצאה מהחרמת‪/‬עיקול הכיבוש הישראלי את‬ ‫האדמות ‪,‬סגירתו חלק גדול מהן עקב תפישתן כשטחים‬ ‫צבאיים ‪,‬הקמת התנחלויות וסלילת דרכים עוטפות ‪,‬בנוסף‬ ‫על פעולות הגזל התמידיות של המים הפלסטינים ‪.‬כמו‬ ‫כן ‪,‬הגבלת חופש תנועת הסחורות והשירותים בין‬ ‫המחוזות מחד ‪,‬ובינם ובין העולם החיצוני מאידך ‪,‬מה‬ ‫שהוביל לעליית הוצאות הייצור ולקושי לשווק תוצרת‬ ‫חקלאית [‪( ]...‬עמ '‪.)13-12‬‬

‫‪"The importance of agriculture in the Palestinian national‬‬ ‫‪economy:‬‬ ‫‪Agriculture in addition to its contribution to the national‬‬ ‫‪economy highlights steadfastness and challenge, and‬‬ ‫‪represents an essential part of Palestinian heritage.‬‬ ‫‪It should be mentioned that the agriculture sector played an‬‬ ‫‪important role, through contributing to the national economy in‬‬ ‫‪the 1970s, when its average contribution was about 37 % of‬‬ ‫‪GDP, whereas this contribution declined in the 1980s to about‬‬ ‫‪22% as a result of the Israeli occupation ’s policies, including‬‬ ‫‪encouraging work outside of the agricultural sector, such as in‬‬ ‫‪the construction and service sectors, and flooding the‬‬ ‫‪Palestinian markets with excess Israeli agricultural produce, in‬‬ ‫‪addition to monopolizing the trade of agricultural inputs.‬‬ ‫‪Agricultural Development Problems in Palestine:‬‬ ‫‪The people and land of Palestine faced the most serious‬‬ ‫‪uprooting, alienation, and settlement campaign in the modern‬‬ ‫‪age, and the agricultural aspect was noticeably impacted as a‬‬ ‫‪result of that, for agriculture was the basic source of life for the‬‬ ‫‪Palestinian people, and the occupation of Palestine ’s land and‬‬ ‫‪people had an obvious impact in impeding agricultural‬‬ ‫‪development, especially as the Israeli occupation focused the‬‬ ‫‪bulk of its concerns on swallowing up land and displacing its‬‬ ‫‪owners by various means. We can summarize the most‬‬ ‫‪important agricultural development problems in Palestine as‬‬ ‫‪follows:‬‬ ‫‪1) The lack of empowerment for the Palestinian people in‬‬ ‫‪managing their natural resources, as a result of the Israel‬‬ ‫‪occupation confiscating lands and closing off a large part of‬‬ ‫‪them, labeling them as military zones, establishing settlements,‬‬ ‫‪building diversionary roads and the constant plundering of‬‬

‫‪Page 107‬‬

‫"أهﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‪:‬‬ ‫ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﺎﻹﺿﻔﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺳﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺻﻤﻮد وﺗﺤﺪ ‪,‬وﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاث اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ‬ ‫[‪.]...‬‬ ‫وﻣﻤﺎ ﻳﺬآﺮ أن ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ أدى دورا ﻣﻬﻤﺎ ‪,‬ﻣﻦ ﺧﻼل إﺳﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ‪,‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ إﺳﻬﺎﻣﻪ‬ ‫ﺣﻮاﻟﻲ ﺳﺒﻊ وﺛﻼﺛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ‪,‬ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻨﺎﻗﺺ‬ ‫هﺬا اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ اﺛﻨﺘﻴﻦ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ‪,‬‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ‪,‬وﻣﻨﻬﺎ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق‬ ‫اﻟﺰراﻋﺔ آﻘﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺨﺪﻣﺎت ‪,‬وإﻏﺮاق اﻷﺳﻮاق اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻔﺎﺋﺾ‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ‪,‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺣﺘﻜﺎر ﺗﺪاول‬ ‫ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ‪.‬‬ ‫ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ‪:‬‬ ‫واﺟﻪ ﺷﻌﺐ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ وأرض ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ إﺧﻄﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺟﺘﺜﺎث وﺗﻐﺮﻳﺐ‬ ‫واﺳﺘﻴﻄﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ‪,‬وﺗﺄﺛﺮ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ‬ ‫ﻣﻦ ﺟﺮاء ذﻟﻚ ‪,‬ﻓﻘﺪ آﺎﻧﺖ اﻟﺰراﻋﺔ هﻲ اﻟﻤﺼﺪر اﻷﺳﺎس ﻟﺤﻴﺎة اﻟﺸﻌﺐ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ‪,‬ﻣﻦ هﻨﺎ ‪,‬آﺎن ﻻﺣﺘﻼل ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ أرﺿﺎ وﺷﻌﺒﺎ اﻷﺛﺮ اﻟﺒﻴﻦ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺮﻗﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ‪,‬وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ رآﺰ ﺟﻞ‬ ‫اهﺘﻤﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻬﺎم اﻷراﺿﻲ وﺗﻬﺠﻴﺮ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺑﺸﺘﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ‪.‬‬ ‫وﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻠﺨﺺ أهﻢ ﻣﺸﺎآﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫أوﻻ ‪:‬ﻋﺪم ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ إدارة ﻣﻮاردﻩ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ‪,‬ﻧﺘﻴﺠﺔ‬ ‫ﻗﻴﺎم اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷراﺿﻲ وإﻏﻼق ﺟﺰء آﺒﻴﺮ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ ‪,‬واﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ‪,‬وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ‪,‬وﺷﻖ اﻟﻄﺮق‬ ‫اﻻﻟﺘﻔﺎﻓﻴﺔ ‪,‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻬﺐ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ‪.‬‬ ‫وﻣﻨﻬﺎ أﻳﻀﺎ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﺣﺮآﺔ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‬ ‫ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ‪,‬وﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى؛ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ‬ ‫ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ آﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج ‪,‬وﺿﻌﻒ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺰراﻋﻲ‪( ]...[.‬ص ‪.‬‬ ‫‪.)12-13‬‬

‫‪350‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪351‬‬ ‫הציג (או ‪:‬הצגת) את (או ‪:‬הצגת) הדת הנוצרית כמקור‬ ‫וכבסיס לשלום ‪.‬והחיים הנוצריים קוראים לשיח בין‬ ‫הדתות בארץ הקדושה ובעולם ‪,‬כמו כן היא מתפללת‬ ‫ופועלת להשגת צדק ושלום בארצנו הקדושה למרות‬ ‫הקשיים והאתגרים‪.‬‬ ‫הציטוט‪:‬‬ ‫"כנסיות חיות ‪: ....‬הנוצרים בארצנו מחויבים לענייני‬ ‫המולדת ‪,‬שוקדים על פיתוחה ושגשוגה ומתפללים למען‬ ‫שלום צודק ופועלים למענו "(עמ '‪)80‬‬ ‫"השיח בין הדתות ‪:‬על אדמת ארצנו התהוו הדתות‬ ‫הגדולות בעולם ‪.‬ההתקרבות בין הדתות האלה על בסיס‬ ‫של שיוויון ‪,‬הינה הערבות לכבוד האדם בארץ הזאת ‪,‬ארץ‬ ‫הנבואות ‪.‬הכנסיות הנוצריות מעודדות את התקווה הזאת‬ ‫באמצעות פתיחות כלפי כל הדתות ‪,‬בעיקר כלפי האחים‬ ‫המוסלמים ‪,‬מאחר והקשר הזה מהווה דוגמה חיה‬ ‫לקשרים האסלאמיים‪-‬נוצריים בעולם "(עמ '‪)80‬‬ ‫דבקות באדמות הקדושות ‪:‬דבקותנו בהווייתנו הנוצרית‬ ‫והישארותנו בארץ הקדושה למרות כל הקשיים‬ ‫והאתגרים ‪,‬הינו הוכחה לכך לאהבתנו את מולדתנו ‪.‬‬ ‫החתירה לצדק ולשלום הינה עדות נוצרית שורשית‬ ‫להכשרת עתיד טוב יותר לארצנו ולעמים שלנו "(עמ '‪.)81‬‬

‫‪], Grade 11, 2005‬اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ[ ‪Christian Education‬‬ ‫ﻋﺮض اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ آﻤﺼﺪر وﻣﺤﻔﺬ ﻟﻠﺴﻼم ‪,‬ﻓﺎﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ‬ ‫‪Displaying the Christian religion as a source and‬‬ ‫ﺗﻨﺎﺷﺪ اﻟﺤﻮار ﺑﻴﻦ اﻻدﻳﺎن ﻓﻲ اﻻرض اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ واﻟﻌﺎﻟﻢ آﻤﺎ وﺗﺼﻠﻲ‬ ‫‪stimulant of peace, for Christian life encourages‬‬ ‫وﺗﻌﻤﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪل واﻟﺴﻼم ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻧﺎ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ رﻏﻢ‬ ‫‪interreligious dialogue in the Holy Land and the world,‬‬ ‫اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت‬ ‫‪and also prays for justice and peace in our holy country‬‬ ‫واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت‪.‬‬ ‫‪despite the difficulties and challenges.‬‬ ‫‪The quote:‬‬ ‫‪"The living churches: ... Christians in our country are‬‬ ‫‪committed to the nation's causes and aspire towards the‬‬ ‫‪nation's progress and prosperity, and pray and work for a‬‬ ‫)‪just peace." (p.80‬‬ ‫‪Interreligious dialogue: the largest religions in the world‬‬ ‫‪are present on our country's land. Reapprochment‬‬ ‫‪between these religions equally is a guarantee of human‬‬ ‫‪dignity on this land, the land of the prophets. The‬‬ ‫‪Christian churches bear witness to this hope by being‬‬ ‫‪open to all religions, especially to our Muslim brothers, as‬‬ ‫‪this relationship comprises a model for Muslim-Christian‬‬ ‫)‪relations in the world." (p.80‬‬ ‫‪Attachment to the Holy Land: We are attached to our‬‬ ‫‪Christian presence and staying on in the Holy Land‬‬ ‫‪despite all of the difficulties and challenges, and this is a‬‬ ‫‪sign of our love for our country. Working for justice and‬‬ ‫‪peace is a genuine Christian testament to make a better‬‬ ‫)‪future for our countries and peoples..." (p.81‬‬

‫‪Page 108‬‬

‫اﻻﻗﺘﺒﺎص‪:‬‬ ‫"آﻨﺎﺋﺲ ﺣﻴﺔ ‪:....‬وﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻮن ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻮﻃﻦ وﻳﺴﻌﻮن‬ ‫اﻟﻰ ﺗﻘﺪﻣﻪ وازدهﺎرﻩ وﻳﺼﻠﻮن ﻣﻦ اﺟﻞ ﺳﻼم ﻋﺎدل وﻳﻌﻤﻠﻮن ﻣﻦ‬ ‫اﺟﻠﻪ "ص‬ ‫‪80‬‬ ‫"اﻟﺤﻮار ﺑﻴﻦ اﻻدﻳﺎن ‪:‬ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻋﻠﻰ ارض ﺑﻼدﻧﺎ اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻢ ‪.‬ان اﻟﺘﻘﺎرب ﺑﻴﻦ هﺬﻩ اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ﺿﻤﺎن ﻟﻜﺮاﻣﺔ‬ ‫اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ هﺬﻩ اﻻرض ارض اﻟﻨﺒﻮات ‪.‬ﺗﺸﻬﺪ اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻟﻬﺬا‬ ‫اﻻﻣﻞ ﺑﺎﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﻮة اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ‬ ‫ﺣﻴﺚ ان هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﺣﻴﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ "‪.‬ص ‪80‬‬ ‫"اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻻراﺿﻲ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ‪:‬ان ﺗﻤﺴﻜﻨﺎ ﺑﻮﺟﻮدﻧﺎ اﻟﻤﺴﻴﺤﻲ وﺑﻘﺎءﻧﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻻرض اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ آﻞ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻟﻬﻮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺤﺒﺘﻨﺎ ﻟﺒﻼدﻧﺎ ‪.‬ان اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻌﺪل واﻟﺴﻼم ﺷﻬﺎدة ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ اﺻﻴﻠﺔ‬ ‫ﻻﻋﺪاد ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻓﻀﻞ ﻟﺒﻼدﻧﺎ وﺷﻌﻮﺑﻬﺎ "‪. ..‬ص ‪81‬‬

‫‪352‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬

‫"כנסיות חיות ‪: ....‬הנוצרים בארצנו מחויבים לענייני‬ ‫המולדת ‪,‬שוקדים על פיתוחה ושגשוגה ומתפללים למען‬ ‫שלום צודק ופועלים למענו "(עמ '‪)80‬‬ ‫"השיח בין הדתות ‪:‬על אדמת ארצנו התהוו הדתות‬ ‫הגדולות בעולם ‪.‬ההתקרבות בין הדתות האלה על בסיס‬ ‫של שיוויון ‪,‬הינה הערבות לכבוד האדם בארץ הזאת ‪,‬ארץ‬ ‫הנבואות ‪.‬הכנסיות הנוצריות מעודדות את התקווה הזאת‬ ‫באמצעות פתיחות כלפי כל הדתות ‪,‬בעיקר כלפי האחים‬ ‫המוסלמים ‪,‬מאחר והקשר הזה מהווה דוגמה חיה‬ ‫לקשרים האסלאמיים‪-‬נוצריים בעולם "(עמ '‪)80‬‬ ‫דבקות באדמות הקדושות ‪:‬דבקותנו בהווייתנו הנוצרית‬ ‫והישארותנו בארץ הקדושה למרות כל הקשיים‬ ‫והאתגרים ‪,‬הינו הוכחה לכך לאהבתנו את מולדתנו ‪.‬‬ ‫החתירה לצדק ולשלום הינה עדות נוצרית שורשית‬ ‫להכשרת עתיד טוב יותר לארצנו ולעמים שלנו "(עמ '‪.)81‬‬

‫‪"The living churches: ... Christians in our country are‬‬ ‫‪committed to the nation's causes and aspire towards the‬‬ ‫‪nation's progress and prosperity, and pray and work for a‬‬ ‫)‪just peace." (p.80‬‬ ‫‪Interreligious dialogue: the largest religions in the world‬‬ ‫‪are present on our country's land. Reapprochment‬‬ ‫‪between these religions equally is a guarantee of human‬‬ ‫‪dignity on this land, the land of the prophets. The‬‬ ‫‪Christian churches bear witness to this hope by being‬‬ ‫‪open to all religions, especially to our Muslim brothers, as‬‬ ‫‪this relationship comprises a model for Muslim-Christian‬‬ ‫)‪relations in the world." (p.80‬‬ ‫‪Attachment to the Holy Land: We are attached to our‬‬ ‫‪Christian presence and staying on in the Holy Land‬‬ ‫‪despite all of the difficulties and challenges, and this is a‬‬ ‫‪sign of our love for our country. Working for justice and‬‬ ‫‪peace is a genuine Christian testament to make a better‬‬ ‫)‪future for our countries and peoples..." (p.81‬‬

‫‪Page 109‬‬

‫"آﻨﺎﺋﺲ ﺣﻴﺔ ‪:....‬وﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻮن ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻮﻃﻦ وﻳﺴﻌﻮن ‪353‬‬ ‫اﻟﻰ ﺗﻘﺪﻣﻪ وازدهﺎرﻩ وﻳﺼﻠﻮن ﻣﻦ اﺟﻞ ﺳﻼم ﻋﺎدل وﻳﻌﻤﻠﻮن ﻣﻦ‬ ‫اﺟﻠﻪ "ص‬ ‫‪80‬‬ ‫"اﻟﺤﻮار ﺑﻴﻦ اﻻدﻳﺎن ‪:‬ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻋﻠﻰ ارض ﺑﻼدﻧﺎ اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻢ ‪.‬ان اﻟﺘﻘﺎرب ﺑﻴﻦ هﺬﻩ اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ﺿﻤﺎن ﻟﻜﺮاﻣﺔ‬ ‫اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ هﺬﻩ اﻻرض ارض اﻟﻨﺒﻮات ‪.‬ﺗﺸﻬﺪ اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻟﻬﺬا‬ ‫اﻻﻣﻞ ﺑﺎﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﻮة اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ‬ ‫ﺣﻴﺚ ان هﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﺣﻴﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ "‪.‬ص ‪80‬‬ ‫"اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻻراﺿﻲ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ‪:‬ان ﺗﻤﺴﻜﻨﺎ ﺑﻮﺟﻮدﻧﺎ اﻟﻤﺴﻴﺤﻲ وﺑﻘﺎءﻧﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻻرض اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ آﻞ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻟﻬﻮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺤﺒﺘﻨﺎ ﻟﺒﻼدﻧﺎ ‪.‬ان اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻌﺪل واﻟﺴﻼم ﺷﻬﺎدة ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ اﺻﻴﻠﺔ‬ ‫ﻻﻋﺪاد ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻓﻀﻞ ﻟﺒﻼدﻧﺎ وﺷﻌﻮﺑﻬﺎ "‪. ..‬ص ‪81‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪354‬‬ ‫"חלק מהשבטים היהודים חיו בחצי‪-‬האי ערב ‪,‬באל‪-‬מדינה ‪,‬‬ ‫ח'ייבר ותימאא' ‪.‬היהודים היו עלו על ערביי חצי האי משום ‪,‬‬ ‫שהם היו בעלי ספר (קודש) ‪,‬היתה להם דת אלוהית ‪,‬מביניהם‬ ‫היו נביאים רבים ‪,‬והם בישרו לאנשי הג'אהליה על נביא מקרבם‬ ‫שעתיד להישלח ושזמנו קרב ‪,‬הם איימו על "המשתפים "‬ ‫(הכופרים הערבים) ואמרו ‪':‬אנו נאמין בנביא הזה ‪,‬נלך אחריו ‪,‬‬ ‫נילחם בכם יחד עמו ונהרוג אתכם' ‪.‬אלוהים אמר" ‪:‬כאשר הוצג‬ ‫להם ספר מעם אלוהים המאשר את אשר בידיהם ‪-‬ולפנים נהגו‬ ‫לקוות כי יזכו להכריע את הכופרים כאשר הוצג להם הדבר‬ ‫אשר הכירו ‪,‬כפרו בו ‪.‬קללת אלוהים על ראש הכופרים "!(סורת‬ ‫"הפרה" ‪,‬פס '‪.)89‬‬ ‫וכאשר הנביא ‪,‬עליו התפילה והשלום ‪,‬היגר אל אל‪-‬מדינה ‪,‬הוא‬ ‫מצא שם את שבטי היהודים מתגוררים באל‪-‬מדינה וחיים יחד‬ ‫עם אנשיה ‪,‬והנביא ‪,‬עליו התפילה והשלום ‪,‬התייחס אליהם‬ ‫יפה וקרא להם אל האסלאם כשם שקרא לשבטים הערבים ‪,‬‬ ‫וכאשר הנביא ‪,‬עליו התפילה והשלום ‪,‬את החוזה לאנשי אל‪-‬‬ ‫מדינה ‪,‬הוא הבטיח בו את ביטחונם ‪,‬רכושם וילדיהם של‬ ‫היהודים [‪.]...‬‬ ‫אולם היהודים נהגו באיבה גלויה כלפי שליח אלוהים ‪,‬עליו‬ ‫התפילה והשלום ‪,‬מתוך קנאה ועושק ‪,‬החלו לזמום נגד‬ ‫האסלאם והמוסלמים ‪,‬פעלו על מנת לעורר ספק אצל‬ ‫המוסלמים בנוגע לדתם ‪,‬עוררו מלחמת אחים בין אל‪-‬אווס ואל‪-‬‬ ‫ח'זרג '(שניים משבטי הערבים באל‪-‬מדינה) ‪,‬תקפו את‬ ‫המוסלמים וקשרו קשר להרוג את שליח אלוהים ‪,‬עליו התפילה‬ ‫והשלום ‪]...[.‬‬ ‫זאת ועוד ‪,‬שבטי היהודים הפרו את החוזה שלהם עם הנביא ‪,‬‬ ‫עליו התפילה והשלום ‪,‬פעם אחר פעם ‪:‬בני שבט קינוקאע (אחד‬ ‫משבטי היהודים באל‪-‬מדינה) תקפו אישה מוסלמית ‪,‬הרגו איש‬ ‫מוסלמי בשוק ‪,‬בני שבט בנו‪-‬נדיר (אחד משבטי היהודים באל‪-‬‬ ‫מדינה) תכננו להתנקש בשליח אלוהים ‪,‬עליו התפילה והשלום ‪,‬‬ ‫וניסו לרצחו אותו בעודו מתארח אצלם ‪,‬בני שבט קורייזה קשרו‬ ‫קשר נגד המוסלמים ועשו יד אחת עם בני שבט קורייש (שבטו‬ ‫העוין של הנביא מוחמד) ובני בריתו ב"קרב אל‪-‬אחזאב ]‪" [...‬‬ ‫(‪)202-201‬‬ ‫יתר הציטוטים של בסעיף ‪ 36‬מפאת חוסר מקום‪.‬‬

‫‪], Grade 11‬اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ وﻋﻠﻮﻣﻪ[ ‪Hadith and Its Sciences‬‬ ‫‪"Some of the Jewish tribes lived in the Arabian Peninsula, in‬‬ ‫"ﻟﻘﺪ ﻋﺎﺷﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪,‬ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ‬ ‫‪Medina, Khaybar, and Tayma. The Jews were superior to the‬‬ ‫اﻟﻤﻨﻮرة وﺧﻴﺒﺮ وﺗﻴﻤﺎء وآﺎن اﻟﻴﻬﻮد ﻳﺘﻔﻮﻗﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﺮب اﻟﺠﺰﻳﺮة ﺑﺄﻧﻬﻢ‬ ‫‪Arabs in the peninsula in that they had a holy book and a divine‬‬ ‫أﺻﺤﺎب آﺘﺎب وﻟﻬﻢ دﻳﺎﻧﺔ إﻟﻴﻬﺔ وﻣﻨﻬﻢ أﻧﺒﻴﺎء آﺜﺮ ‪,‬وآﺎﻧﻮا ﻳﺒﺸﺮون أهﻞ‬ ‫‪religion, had had many prophets, and they would tell the pre‬‬‫اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ ﺑﺄن ﻧﺒﻴﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﺳﻴﺒﻌﺚ ‪,‬وأﻧﻪ ﻗﺪ اﻗﺘﺮب زﻣﺎﻧﻪ ‪,‬وﻳﺘﻮﻋﺪون‬ ‫‪Islamic Arabs that a prophet would be sent from amongst them,‬‬ ‫ﻣﺸﺮآﻲ اﻟﻌﺮب وﻳﻘﻮﻟﻮن ‪:‬ﺳﻮف ﻧﺆﻣﻦ ﺑﻬﺬا اﻟﻨﺒﻲ وﻧﺘﺒﻌﻪ ‪,‬وﺳﻮف‬ ‫‪and that his time was nearing. They promised the Arab‬‬ ‫ﻧﻘﺎﺗﻠﻜﻢ ﻣﻌﻪ وﻧﻘﺘﻠﻜﻢ ‪.‬ﻗﺎل ﺗﻌﺎل" ‪:‬وﻟﻤﺎ ﺟﺎءآﻢ آﺘﺎب ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ ﻣﺼﺪق‬ ‫‪pagans, saying 'We will believe in this prophet, follow him, fight‬‬ ‫ﻟﻤﺎ ﻣﻌﻬﻢ وآﺎﻧﻮا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻳﺴﺘﻔﺘﺤﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻳﻦ آﻔﺮوا ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺎءآﻢ ﻣﺎ‬ ‫‪along with him, and kill you.' God Almighty said: 'And when‬‬ ‫ﻋﺮﻓﻮا آﻔﺮوا ﺑﻪ ﻓﻠﻌﻨﻪ اﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ (ﺳﻮرةاﻟﺒﻘﺮة ‪:‬اﻵﻳﺔ‬ ‫‪there came to them a Book from Allah confirming that which‬‬ ‫‪.)89‬‬ ‫‪was with them - although before they used to pray for victory‬‬ ‫‪against those who disbelieved - but [then] when there came to‬‬ ‫وﻋﻨﺪﻣﺎ هﺎﺟﺮ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة وﺟﺪ‬ ‫‪them that which they recognized, they disbelieved in it; so the‬‬ ‫ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﻴﻬﻮد ﺗﻘﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ‪,‬وﺗﻌﻴﺶ ﻣﻊ أهﻠﻬﺎ ‪,‬ﻓﻌﺎﻣﻠﻬﻢ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ‬ ‫‪curse of Allah will be upon the disbelievers.' (2:190).‬‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﺎﻟﺤﺴﻨﻰ ‪,‬ودﻋﺎهﻢ إﻟﻰ اﻹﺳﻼم آﻤﺎ دﻋﺎ ﻏﻴﺮهﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪,‬وﺣﻴﻦ آﺘﺐ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻷهﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ‪,‬‬ ‫‪When the Prophet, peace be upon him, migrated to Medina, he‬‬ ‫وادع ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻴﻬﻮد وأﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ دﻳﻨﻬﻢ وأﻣﻮاﻟﻬﻢ وأوﻻدهﻢ‬ ‫‪found the Jewish tribes residing in the city, living with its‬‬ ‫[‪.]...‬‬ ‫‪people, and the Prophet, peace be upon them, treated them‬‬ ‫وﻟﻜﻦ اﻟﻴﻬﻮد ﻧﺎﺻﺒﻮا رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻟﻌﺪاء ‪,‬ﺣﺴﺪا‬ ‫‪well and invited them to become Muslims as he did with other‬‬ ‫وﺑﻐﻴﺎ ‪,‬وأﺧﺬوا ﻳﻜﻴﺪون ﻟﻺﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ‪,‬وﻋﻤﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻚ‬ ‫‪Arab tribes. When the Prophet, peace be upon him, wrote the‬‬ ‫اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ دﻳﻨﻬﻢ ‪,‬وأﺛﺎروا اﻟﻔﺘﻨﺔ ﺑﻴﻦ اﻷوس واﻟﺨﺰرج ‪,‬واﻋﺘﺪوا‬ ‫‪covenant for the people of Medina, he put the Jews in it and‬‬ ‫‪protected them, their religion, their property, and their children.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ‪,‬وﺗﺂﻣﺮوا ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ‪.‬‬ ‫]‪[...‬‬ ‫[‪]...‬‬ ‫‪But the Jews declared an enemy out of the Messenger of God,‬‬ ‫ﺛﻢ ﻧﻘﻀﺖ ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﻴﻬﻮد ﻋﻬﺪهﺎ ﻣﻊ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻟﻮاﺣﺪة‬ ‫‪peace be upon him, out of envy, and began to plot against‬‬ ‫ﺗﻠﻮ اﻷﺧﺮى ‪,‬ﻓﻘﺪ اﻋﺘﺪت ﺑﻨﻮ ﻗﻨﻴﻘﺎع ﻋﻠﻰ اﻣﺮأة ﻣﺴﻠﻤﺔ وﻗﺘﻠﺖ رﺟﻼ ﻣﻦ‬ ‫‪Islam and the Muslims, working to make the Muslims doubt‬‬ ‫اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ‪,‬وﺧﻄﻄﺖ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺑﻨﻲ اﻟﻨﻀﻴﺮ ﻻﻏﺘﻴﺎل اﻟﺮﺳﻮل‬ ‫‪their own religion, inciting strife between the Aws and the‬‬ ‫ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﺣﺎوﻟﺖ ﻗﺘﻠﻪ وهﻲ ﻓﻲ ﺿﻴﺎﻓﺘﻬﻢ ‪,‬وﺗﺂﻣﺮت ﺑﻨﻮ‬ ‫‪Khazraj tribes, assaulting the Muslims, and conspiring against‬‬ ‫ﻗﺮﻳﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ واﻧﻀﻤﺖ إﻟﻰ اﻟﻘﺮﻳﺶ وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﺰوة‬ ‫‪the life of the Messenger of God, peace be upon him.‬‬ ‫اﻷﺣﺰاب [‪(" ]...‬ص ‪-201.‬‬ ‫‪.)202‬‬ ‫‪Then the Jewish tribes voided their treaty with the Prophet,‬‬ ‫ﺗﺘﻤﺔ اﻻﻗﺘﺒﺎﺳﺎت ﻓﻲ ﻓﻘﺮة رﻗﻢ ‪, 36‬ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻟﻤﻜﺎن‪.‬‬ ‫‪peace be upon him, one after the other. Banu Qaynuqa‬‬ ‫‪assaulted a Muslim women and killed a Muslim man in the‬‬ ‫‪market, and the tribe of Bani Al-Nadir plotted to assassinate the‬‬ ‫‪Messenger of God, peace be upon him, trying to kill him while‬‬ ‫‪he was a guest of theirs, and Banu Qarayza conspired against‬‬

‫‪Page 110‬‬

‫‪355‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫"[‪ ]...‬וכאשר הקולוניאליזם פרש את השפעתו על‬ ‫האסלאם וחילק את ארצות המוסלמים ‪,‬הוא הביא את‬ ‫היהודים מכל רחבי העולם ושיכן אותם בפלסטין ‪,‬אשר‬ ‫היתה תחת שלטון הקולוניאליזם הבריטי ‪.‬המדינות‬ ‫הקולוניאליסטיות החלו לעודד את היהודים להגר‬ ‫לפלסטין ‪,‬הקלו עליהם את החיים בה ‪,‬הנהיגה חוקים‬ ‫והכשירה את הנסיבות אשר אפשרו את הקמתה של‬ ‫מדינת היהודים בפלסטין ‪,‬עד לסיומו בפועל (של‬ ‫התהליך) בשנת ‪ 1948‬לסה"נ‪.‬‬ ‫וכך החל המאבק המודרני בין הערבים והיהודים על‬ ‫אדמת פלסטין ‪,‬ובין שני הצדדים התנהלו מספר מלחמות‬ ‫בשנים ‪, 1973, 1967, 1956, 1948‬ומרבית התושבים‬ ‫הערבים גורשו‪/‬הוגלו מארצם והיהודים תפשו את מקומם ‪.‬‬ ‫והיהודים השתלטו על אדמת פלסטין כולה וקודשיה‬ ‫המוסלמים נפלו בשבי ‪:‬מסגד אל‪-‬אקצה ‪,‬כיפת הסלע ‪,‬‬ ‫מערת המכפלה ומסגדים ומקומות פולחן נוספים ‪.‬כמו כן‬ ‫היהודים השתלטו על הקודשים הנוצריים בירושלים ‪,‬‬ ‫בבית‪-‬לחם ובנצרת ‪,‬והמאבק עדיין קיים ‪,‬למרות‬ ‫הניסיונות למצוא פתרון מדיני שישיב את הצדק לבעליו‬ ‫ויסיים את מצבי המאבק והמלחמה "(עמ '‪)203-202‬‬

‫‪"...When the imperialists spread their influence over the‬‬ ‫‪Islamic world and divided up the Muslims' countries, they‬‬ ‫‪brought the Jews from countries around the world and‬‬ ‫‪put them to live in Palestine, which was under British‬‬ ‫‪imperialism, and the imperialist countries began to‬‬ ‫‪encourage the Jews to migrate to Palestine and facilitate‬‬ ‫‪residency there for them, passing legislation and‬‬ ‫‪preparing the circumstances which enable the‬‬ ‫‪establishment of a Jewish state in Palestine, until this‬‬ ‫‪actuallly happened in 1948.‬‬ ‫‪Thus, the modern conflict between the Arabs and the‬‬ ‫‪Jews began on the land of Palestine, and several wars‬‬ ‫‪took place between the two parties in 1948, 1956, 1967,‬‬ ‫‪and 1973, and most of the Arab population was expelled‬‬ ‫‪from their country, with the Jews taking their place and‬‬ ‫'‪controlling all of the land of Palestine, with the Muslims‬‬ ‫‪holy places falling hostage: Al-Aqsa Mosque, the Dome‬‬ ‫‪of the Rock, the Tomb of the Patriarchs, and other‬‬ ‫‪mosques and places of worship. The Jews also took‬‬ ‫‪control of Christian holy places in Jerusalem, Bethlehem,‬‬ ‫‪and Nazareth, and the conflict is still ongoing despite the‬‬ ‫‪ongoing attempts to find a political solution that gives the‬‬ ‫‪population their rights and ends the state of conflict and‬‬ ‫)‪war." (p.202-203‬‬

‫‪Page 111‬‬

‫"[‪ ]...‬وﺣﻴﻦ ﺑﺴﻂ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻧﻔﻮذﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻗﺴﻢ ﺑﻼد‬ ‫اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻴﻬﻮد ﻣﻦ ﺷﺘﻰ أﻗﻄﺎر اﻟﺪﻧﻴﺎ وأﺳﻜﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻟﺘﻲ‬ ‫آﺎﻧﺖ ﺗﺜﻦ ﺗﺤﺖ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ‪,‬وأﺧﺬت اﻟﺪول اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ‬ ‫ﺗﺸﺠﻊ اﻟﻴﻬﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺠﺮة إﻟﻰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ وﺗﺴﻬﻞ ﻟﻬﻢ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ‪,‬وﺗﺴﻦ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وﺗﻬﻲء اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮد ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ‬ ‫ﺣﺘﻰ ﺗﻢ ذﻟﻚ ﻓﻌﻼ ﻋﺎم‬ ‫‪1948‬م‪.‬‬ ‫وﺑﺬﻟﻚ ﺑﺪأ اﻟﺼﺮاع اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮب واﻟﻴﻬﻮد ﻋﻠﻰ أرض ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ‪,‬‬ ‫ودارت ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺣﺮوب ﻋﺪة ﻓﻲ اﻷﻋﻮام ‪, 1956, 1948‬‬ ‫‪, 1973, 1967‬وﻃﺮد ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻌﺮب ﻣﻦ ﺑﻼدهﻢ وﺣﻞ اﻟﻴﻬﻮد‬ ‫ﻣﻜﺎﻧﻬﻢ ‪,‬وﺳﻴﻄﺮ اﻟﻴﻬﻮد ﻋﻠﻰ أرض ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ آﻠﻬﺎ ‪,‬ووﻗﻌﺖ ﻣﻘﺪﺳﺎت‬ ‫اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻷﺳﺮ ‪:‬اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ وﻗﺒﺔ اﻟﺼﺨﺮة ‪,‬واﻟﺤﺮم‬ ‫اﻻﺑﺮاهﻤﻲ ‪,‬وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ودور اﻟﻌﺒﺎدة ‪.‬وآﺬﻟﻚ اﺳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻴﻬﻮد‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺪﺳﺎت اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس وﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ واﻟﻨﺎﺻﺮة ‪,‬وﻣﺎ زال‬ ‫اﻟﺼﺮاع ﻗﺎﺋﻤﺎ رﻏﻢ اﻟﻤﺤﺎوﻻت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻻﻳﺠﺎد ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﻌﻴﺪ اﻟﺤﻖ‬ ‫إﻟﻰ أهﻠﻪ ‪,‬وﻳﻨﻬﻲ ﺣﺎﻟﻰ اﻟﺼﺮاع واﻟﺤﺮب "(ص ‪.)203-202.‬‬

‫‪356‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫"לג'יהאד יש חשיבות בחיי האומה האסלאמית ‪,‬משום‬ ‫שבאמצעותו נשמרים קודשיו ושומרים על הווייתם‬ ‫ותפארתם‪/‬עוצמתם ‪,‬ומשום שיש בו עוז‪-‬רוח אשר מנביט‬ ‫באנשים נכונות להקרבה ולמאמץ ‪.‬לכן ‪,‬שליח אלוהים ‪,‬‬ ‫עליו התפילה והשלום ‪,‬הפך אותו לפסגת האסלאם‬ ‫ולשיאו ולשער רחב לכניסה לגן‪-‬עגן ‪.‬עליו התפילה‬ ‫והשלום אמר ‪':‬הלוחם למען אלוהים נמשל לאדם שצם‬ ‫ומתפלל בכניעות ‪,‬אין להפסיק לצום ולהתפלל עד אשר‬ ‫ישוב הלוחם ‪".‬ובמסורת המצוטטת על‪-‬ידי האימאם‬ ‫אחמד בן חנבל הנביא אומר ‪':‬אני לא יודע על דבר פרט‬ ‫לחמש מצוות היסוד שהוא נעלה יותר מהג'יהאד' ‪.‬‬ ‫ובאמצעות הג'יהאד נשמרים הקודשים והמולדות ‪,‬ישנה‬ ‫תגובה על התוקפנות והקריאה אל אלוהים –יתפאר‬ ‫ויתהלל –מופצת ‪.‬בגלל כל הדברים הללו ‪,‬הוא זכה‬ ‫למעמד הזה ושגן העדן יהיה תחת צלם של חרבות‬ ‫הלוחמים וירי פגזיהם "(עמ '‪.)81‬‬

‫‪"Jihad is important in the life of the Islamic nation, since‬‬ ‫‪with it its holy places are protected, its existence and‬‬ ‫‪dignity are preserved. Jihad has the patience which is‬‬ ‫‪difficult for people, as well as sacrifice and exertion, and‬‬ ‫‪so the Messenger of God, peace be upon him, made‬‬ ‫‪jihad the pinnacle of Islam and a wide door through which‬‬ ‫‪to enter Heaven, when he said, peace be upon him: 'One‬‬ ‫‪who goes out for jihad is like a person who keeps fasts,‬‬ ‫‪stands in prayer, obeys God's verses, and does not‬‬ ‫‪exhibit any lassitude in fasting and praying until the‬‬ ‫‪mujahid returns from jihad in the cause of God.' The‬‬ ‫‪Imam Ahmed bin Hanbal, may God have mercy on him,‬‬ ‫‪said: 'I know of no work after the obligatory duties better‬‬ ‫‪than jihad.' With jihad, holy places are protected,‬‬ ‫‪countries are preserved, aggression is turned back, and‬‬ ‫‪God Almighty's call spreads, and so it alll deserves this‬‬ ‫‪status, and for Heaven to be under the shade of the‬‬ ‫‪mujahideen's swords, and within range of their‬‬ ‫)‪projectiles." (p.81‬‬

‫"ﻟﻠﺠﻬﺎد أهﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ؛ إذ ﺑﻪ ﺗﺼﺎن ﺣﺮﻣﺎﺗﻬﺎ ‪,‬‬ ‫وﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ وﺟﻮدهﺎ وﻋﺰﺗﻬﺎ ‪,‬وﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﺒﺮ اﻟﺬي ﻳﺸﻖ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻨﻔﻮس ‪,‬واﻟﺘﻀﺤﻴﺔ واﻟﺒﺬل ‪,‬ﻟﻬﺬا ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻠﻪ رﺳﻮل اﷲ ‪,‬ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫وﺳﻠﻢ ‪,‬ذروة ﺳﻨﺎم اﻹﺳﻼم ‪,‬وﺑﺎﺑﺎ واﺳﻌﺎ ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺠﻨﺔ ﻗﺎل ‪,‬ﺻﻠﻰ اﷲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ" ‪:‬ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺠﺎهﺪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ آﻤﺜﻞ اﻟﺼﺎﺋﻢ اﻟﻘﺎﺋﻢ اﻟﻘﺎﻧﺖ‬ ‫ﺑﺂﻳﺎت اﷲ ‪,‬ﻻ ﻳﻔﺘﺮ ﻣﻦ ﺻﻴﺎم وﻻ ﺻﻼة ﺣﺘﻰ ﻳﺮﺟﻊ اﻟﻤﺠﺎهﺪ ‪".‬وأﺛﺮ‬ ‫ﻋﻦ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ‪,‬رﺣﻤﻪ اﷲ ﻗﻮﻟﻪ" ‪:‬ﻻ أﻋﻠﻢ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺮاﺋﺾ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎد "وﺑﺎﻟﺠﻬﺎد ﺗﺼﺎن اﻟﺤﺮﻣﺎت ‪,‬وﺗﺤﻔﻆ‬ ‫اﻷوﻃﺎن ‪,‬وﻳﺮد اﻟﻌﺪوان ‪,‬وﺗﻨﺘﺸﺮ دﻋﻮة اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ‪,‬ﻟﺬﻟﻚ آﻠﻪ اﺳﺘﺤﻖ‬ ‫هﺬﻩ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ‪,‬وأن ﺗﻜﻮن اﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﺖ ﻇﻼل ﺳﻴﻮف اﻟﻤﺠﺎهﺪﻳﻦ ‪,‬وﻓﻲ‬ ‫ﻣﺮﻣﻰ ﻗﺬاﺋﻔﻬﻢ "(ص ‪.)81.‬‬

‫‪357‬‬

‫‪358‬‬ ‫עמ '‪: "56‬ההסתננות הציונית לפלסטין בעידודן של‬ ‫המדינות האירופאיות ‪,‬במיוחד בריטניה אשר החלה‬ ‫לעודד את היהודים להתיישב בפלסטין ולהקים בה מדינה‬ ‫יהודית תחת חסות בריטית ‪,‬ולהפוך אותה למכשיר‬ ‫להבטחת האינטרסים שלה במזרח‪".‬‬ ‫עמ '‪: "58‬בריטניה ביקשה מהיהודים לסייע לה בהגשמת‬ ‫שאיפותיה האימפריאליסטיות ‪,‬ולכן היהודים התחילו‬ ‫להגר לפלסטין ‪...‬אולם בעקבות התחזקות הקריאות‬ ‫באירופה ליישובם של היהודים בפלסטין ‪,‬החלו להופיע‬ ‫כמה מוסדות יהודיים שמטרתם היתה לבסס את השעבוד‬ ‫האימפריאליסטי של ארץ הקודש‪...",‬‬

‫‪], Part 1, Grade 11, 2008‬ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ واﻟﻤﻌﺎﺻﺮ[ ‪History of Palestine: Modern and Contemporary‬‬ ‫‪p.56: "The Zionist incursion into Palestine was with the‬‬ ‫ص‪:"56‬اﻟﺘﻐﻠﻐﻞ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ‬ ‫‪encouragement of the European countries, especially‬‬ ‫وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻟﺘﻲ أﺧﺬت ﺗﺸﺠﻊ اﻟﻴﻬﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺘﻴﻄﺎن ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ‬ ‫وإﻧﺸﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ واﺗﺨﺎذهﺎ وﺳﻴﻠﺔ‬ ‫‪Britain, which began encouraging Jews to settle in‬‬ ‫ﻟﻀﻤﺎن ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ وﻣﻮاﺻﻼﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺮق"‪.‬‬ ‫‪Palestine and found the Jewish state in it under British‬‬ ‫ص‪:58‬وق اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎﻟﻴﻬﻮد ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻃﻤﺎﻋﻬﺎ اﻷﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ‪,‬‬ ‫‪protection, taking it as a means to guarantee its interests‬‬ ‫وﻟﺬﻟﻚ ﺑﺪأ اﻟﻴﻬﻮد ﺑﺎﻟﻬﺠﺮة إﻟﻰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ‪....‬وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ أﺛﺮ اﺷﺘﺪاد‬ ‫"‪and transportation to the Orient.‬‬ ‫اﻟﺪﻋﻮات ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﻴﻬﻮد ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﺪات ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻌﺾ‬ ‫‪p.58: "Britain sought the Jews' help to achieve their‬‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎر اﻷرض اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ‪...",‬‬ ‫‪imperalist aspirations, and so the Jews began migrating‬‬ ‫‪to Palestine..... but as calls intensified in Europe to settle‬‬ ‫‪the Jews in Palestine, some Jewish organiations began‬‬ ‫"‪to appear in support of colonizing the Holy Land...‬‬

‫‪Page 112‬‬

‫‪359‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪p.78: "After the Zionist movement failed to obtain the‬‬ ‫‪agreement of Germany and the Ottoman Empire in‬‬ ‫‪Palestine, it turned its attention towards Britain as the‬‬ ‫‪largest imperialist state, which could help the Zionist‬‬ ‫‪movement in achieving its Goals, and the convergence‬‬ ‫‪between British imperialist interests and the Zionist‬‬ ‫‪movement's interests had a large impact on this‬‬ ‫‪movement's success, and the British Foreign Office‬‬ ‫‪issued the Balfour Declaration on November 2, 1917 as a‬‬ ‫‪letter from Arthur Balfour to Edmund Rothschild, a‬‬ ‫"‪wealthy Jew...‬‬

‫ص‪:"78‬ﺑﻌﺪ ﻓﺸﻞ اﻟﺤﺮآﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ آﻞ‬ ‫ﻣﻦ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ‪,‬أﺗﺠﻬﺖ اﻧﻈﺎرهﺎ ﻧﺤﻮ‬ ‫ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ أآﺒﺮ دوﻟﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺤﺮآﺔ‬ ‫اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أهﺪاﻓﻬﺎ ‪,‬وآﺎن ﻷﻟﺘﻘﺎء اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻷﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﺮآﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ أﺛﺮ آﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﺠﺎح هﺬﻩ‬ ‫اﻟﺤﺮآﺔ ‪,‬ﻓﺄﺻﺪرت وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ وﻋﺪ ﺑﻠﻔﻮر ﻓﻲ ‪2‬‬ ‫ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪1917‬م ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ أرﺛﺮ ﺑﻠﻔﻮر وزﻳﺮ‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ إﻟﻰ إدﻣﻮﻧﺪ روﺗﺸﻴﻠﺪ أﺣﺪ آﺒﺎر اﻷﺛﺮﻳﺎء اﻟﻴﻬﻮد‪" ,,,‬‬

‫‪360‬‬

‫‪p.84: "Palestine from the legal perspective was waiting‬‬ ‫עמ '‪: "84‬מן הבחינה החוקית ‪,‬פלסטין המתינה לפסיקה‬ ‫‪for a decision on its destiny in the conferences that would‬‬ ‫בדבר גורלה (שתתקבל) בוועידות שתערכנה לאחר‬ ‫‪be held after World War I, and so Britain banned the‬‬ ‫מלחמת העולם הראשונה ‪,‬ולכן בריטניה אסרה על‬ ‫‪Palestinian delegation from traveling to Paris to attend‬‬ ‫המשלחת הפלסטינית לנסוע לפאריס על מנת לנכוח‬ ‫‪the proceedings of the Peace Conference, and at the‬‬ ‫בדיוני ועידת השלום ‪,‬ובו בשמן התירה ליהודים להשתתף‬ ‫בה ;כמו כן הסכימה שפייסל בן אל‪-‬חוסיין ישתתף‬ ‫‪same time allowed the Jews to take part in it. Britain also‬‬ ‫בוועידה כנציגם של הערבים ‪.‬במהלך הועידה דרש חיים‬ ‫‪agreed to let Faisal bin Hussein take part as a‬‬ ‫ויצמן להקים מדינה יהודית בפלסטין ‪,‬בצד המזרחי של‬ ‫‪representative of the Arabs in the conference. During the‬‬ ‫הירדן ובדרום לבנון ‪,‬ומשלחת הארגון הציוני הגישה‬ ‫‪conference, Chaim Weizmann demanded that a Jewish‬‬ ‫לוועידת השלום"‪...‬‬ ‫‪state be established in Palestine, the East Bank, and‬‬ ‫‪South Lebanon, and the Zionist organization delegation to‬‬ ‫"‪the Peace Conference...‬‬

‫ص‪:"84‬آﺎﻧﺖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻨﺘﻈﺮ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺼﻴﺮهﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﻘﺪ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻮﻟﻰ ‪,‬وﻟﺬﻟﻚ‬ ‫ﻣﻨﻌﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻟﻮﻓﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ ﻏﻠﻰ ﺑﺎرﻳﺲ ﻟﺤﻀﻮر وﻗﺎﺋﻊ‬ ‫ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﻠﺢ ‪,‬وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻠﻴﻬﻮد ﺑﺎﻷﺷﺘﺮاك ﻓﻴﻪ‪,‬آﻤﺎ‬ ‫واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ أﺷﺘﺮاك ﻓﻴﺼﻞ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ آﻤﻤﺜﻞ ﻟﻠﻌﺮب ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ‪.‬‬ ‫وﺧﻼل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻃﺎﻟﺐ ﺣﺎﻳﻴﻢ واﻳﺰﻣﻦ ﺑﺈﻧﺸﺎء دوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ‬ ‫وﺷﺮق اﻷردن وﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن ‪,‬ورﻓﻊ وﻓﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ أﻟﻰ‬ ‫ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﻠﺢ"‪...‬‬

‫‪361‬‬

‫עמ '‪: "78‬לאחר שהתנועה הציונית לא הצליחה להשיג‬ ‫הסכמה מגרמניה ומהמדינה העות'מאנית לגבי פלסטין ‪,‬‬ ‫היא הפנתה את יהבה כלפי בריטניה היות וראתה בה את‬ ‫המדינה האימפריאליסטית הגדולה ביותר שיכולה לסייע‬ ‫לתנועה הציונית בהגשמת שאיפותיה ‪.‬למפגש בין‬ ‫האינטרסים האימפריאליסטים הבריטיים והאינטרסים של‬ ‫התנועה הציונית היתה השפעה גדולה על הצלחתה של‬ ‫תנועה זו ‪.‬משרד החוץ הבריטי פרסם את הצהרת בלפור‬ ‫ב‪ 2-‬בנובמבר ‪ 1917‬לסה"נ בדמות איגרת מארתור‬ ‫בלפור ‪,‬שר החוץ הבריטי ‪,‬אל אדמונד רוטשילד ‪,‬אחד‬ ‫היהודים העשירים ביותר"‪...‬‬

‫‪Page 113‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫עמ '‪: "62‬אגודת חובבי ציון ‪:‬הופיעה בקרב יהודי רוסיה‬ ‫במחצית המאה התשע‪-‬העשרה ‪,‬ועברה אל יתר מדינות‬ ‫אירופה המזרחית ‪.‬היא קראה להקמת מולדת לאומית‬ ‫ליהודים על אדמת פלסטין‪".‬‬ ‫עמ '‪: "65‬יהודי הדונמה ‪:‬יהודים אשר מצאו מחסה‬ ‫באסלאם"‬ ‫עמ '‪: "... 64‬היהודים ייסדו את המושבה פתח‪-‬תקווה‬ ‫("מפתח התקווה") על אדמות הכפר הערבי מלאבס‬ ‫בשנת ‪ 1882‬לסה"נ‪".‬‬ ‫עמ '‪: "66‬התנועה הציונית המשיכה לפעול במסגרת‬ ‫המדינה העות'מאנית גם לאחר עלייתה לשלטון של‬ ‫"מועצת האיחוד והקדמה "ב‪ 1908-‬לסה"נ ‪,‬וזכתה‬ ‫להצלחה בתחום זה בהיסמכה על גורמים בשלטון שהיו‬ ‫מבני יהודי הדונמה ‪.‬התנועה הציונית יסדה משרד‬ ‫בקושטא שנודע בשם "משרד פלסטין" ‪,‬למרות‬ ‫מחאותיהם של נציגי מחוז ירושלים במועצת הנבחרים‬ ‫העות'מאנית שתבעו לממש את ההחלטות בדבר מניעת‬ ‫הגירת היהודים ולשוב ולהפעיל את ההגבלות שאותן‬ ‫הטילה ממשלתו של הסולטאן עבד אל‪-‬חמיד‪.‬‬

‫‪p.62: "The Hovevei Zion organization appeared amongst‬‬ ‫‪the Jews of Russia in the middle of the 19th century, and‬‬ ‫‪moved to all countries in Eastern Europe, and calls for‬‬ ‫‪establishing a national homeland for Jews, specifically on‬‬ ‫"‪the land of Palestine.‬‬ ‫‪p.65: "The Dönmeh Jews are Jews who pretended to be‬‬ ‫"‪Muslim‬‬ ‫‪p.64: "...and the Jews had established the colony of‬‬ ‫‪Petah Tikva (Opening of Hope) on the lands of the Arab‬‬ ‫"‪village of Mulabbis in 1882 AD.‬‬ ‫‪p.66: "The Zionist movement continued its efforts in the‬‬ ‫‪Ottoman state with the Committee of Union and Progress‬‬ ‫‪which came to power in 1908 AD, and was successful in‬‬ ‫‪this regard, depending on members of the Dönmeh Jews‬‬ ‫‪in power, and the Zionist movement established an office‬‬ ‫‪in Astana known as the Palestine Office, despite the‬‬ ‫‪protests of the representatives of the mutasariffiya‬‬ ‫‪(district) of Jerusalem in the Ottoman Council of‬‬ ‫‪Delegates, demanding that decision banning Jewish‬‬ ‫‪immigration be applied and that the restrictions which had‬‬ ‫‪been imposed by Sultan Abdul-Hamid's government be‬‬ ‫"‪re-established.‬‬

‫‪Page 114‬‬

‫ص‪:"62‬ﺟﻤﻌﻴﺔ أﺣﺒﺎء ﺻﻬﻴﻮن ‪:‬ﻇﻬﺮت ﺑﻴﻦ ﻳﻬﻮد روﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ‪362‬‬ ‫اﻗﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ‪,‬واﻧﺘﻘﻠﺖ إﻟﻰ آﺎﻓﺔ ﺑﻠﺠﺎن أوروﺑﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ‪,‬وهﻲ‬ ‫ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ وﻃﻦ ﻗﻮﻣﻲ ﻟﻠﻴﻬﻮد ﻋﻠﻰ أرض ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪا"‬ ‫ص‪:"65‬ﻳﻬﻮد اﻟﺪوﻧﻤﺔ ‪:‬وهﻢ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺴﺘﺮوا ﺑﺎﻷﺳﻼم "‬ ‫ص‪:"...64‬وآﺎن اﻟﻴﻬﻮد ﻗﺪ اﺳﺴﻮا ﻣﺴﺘﻌﻤﺮة ﺑﻴﺘﺢ ﺗﻜﻔﺎ (ﻣﻔﺘﺎح اﻷﻣﻞ)‬ ‫ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﻣﻠﺒﺲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺎم ‪1882‬م‪".‬‬ ‫ص‪:"66‬واﺻﻠﺖ اﻟﺤﺮآﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﺟﻬﻮدهﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ‬ ‫ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻷﺗﺤﺎد واﻟﺘﺮﻗﻲ اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﺎم ‪1908‬م ‪,‬وﺣﻘﻘﺖ‬ ‫ﻧﺠﺎﺣﺎ "ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﻳﻬﻮد‬ ‫اﻟﺪوﻧﻤﺔ ‪,‬وأﺳﺴﺖ اﻟﺤﺮآﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﺘﺎﻧﺔ ﻣﻜﺘﺒﺎ "ﻋﺮف‬ ‫ﺑﺎﺳﻢ (ﻣﻜﺘﺐ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ) رﻏﻢ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻣﻤﺜﻠﻲ ﻣﺘﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻘﺪس ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺒﻌﻮﺛﺎن اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺎﻟﺬﻳﻦ ﻃﺎﻟﺒﻮا ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺮارات ﻣﻨﻊ هﺠﺮة اﻟﻴﻬﻮد‬ ‫وإﻋﺎدة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ‪.‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫עמ '‪: "56‬ההסתננות הציונית לפלסטין בעידודן של‬ ‫המדינות האירופאיות ‪,‬במיוחד בריטניה אשר החלה‬ ‫לעודד את היהודים להתיישב בפלסטין ולהקים בה מדינה‬ ‫יהודית תחת חסות בריטית ‪,‬ולהפוך אותה למכשיר‬ ‫להבטחת האינטרסים שלה במזרח‪".‬‬ ‫עמ '‪: "58‬בריטניה ביקשה מהיהודים לסייע לה בהגשמת‬ ‫שאיפותיה האימפריאליסטיות ‪,‬ולכן היהודים התחילו‬ ‫להגר לפלסטין ‪,‬והקימו את השכונה היהודית בצדה‬ ‫הצפוני‪-‬מערבי של העיר ירושלים בשנת ‪ 1860‬לסה"נ ‪.‬‬ ‫למרות זאת ‪,‬מספרם של היהודים בפלסטין לא עלה‬ ‫בתקופה זו על ‪ 11‬אלף נפש ‪,‬והם היו פזורים בערים‬ ‫שונות ‪.‬אולם בעקבות התחזקות הקריאות באירופה‬ ‫ליישובם של היהודים בפלסטין ‪,‬החלו להופיע כמה‬ ‫מוסדות יהודיים שמטרתם היתה לבסס את השעבוד‬ ‫האימפריאליסטי של ארץ הקודש ‪,‬דוגמת בית‪-‬הספר‬ ‫"מקווה ישראל "("תקוות ישראל") בשנת ‪ 1870‬לסה"נ ‪,‬‬ ‫על אדמות הכפר יאזור בקרבת יפו ‪,‬אשר הוקם על‪-‬ידי‬ ‫הברית הישראלית העולמית (אגודת אליאנס) על מנת‬ ‫להכשיר את היהודים לעבודת אדמה וליישב אותם‬ ‫בפלסטין ‪.‬ואנגליה בנתה את ביה"ס "ציון "בירושלים ‪.‬‬ ‫והיהודים האוסטרים הקימו בה בית‪-‬ספר יהודי כבר‬ ‫בשנת ‪ 1756‬לסה"נ שנקרא" ‪:‬אוולינה רוטשילד ‪".‬‬

‫‪p.56: "The Zionist incursion into Palestine was with the‬‬ ‫‪encouragement of the European countries, especially‬‬ ‫‪Britain, which began encouraging Jews to settle in‬‬ ‫‪Palestine and found the Jewish state in it under British‬‬ ‫‪protection, taking it as a means to guarantee its interests‬‬ ‫"‪and transportation to the Orient.‬‬ ‫‪p.58: "Britain sought the Jews' help to achieve their‬‬ ‫‪imperalist aspirations, and so the Jews began migrating‬‬ ‫‪to Palestine, with the Jewish quarter in the northwest part‬‬ ‫‪of Jerusalem founded in 1860. Nonetheless, the number‬‬ ‫‪of Jews in Palestine during this period was no more than‬‬ ‫‪11,000 spread over various cities. But as calls intensified‬‬ ‫‪in Europe to settle the Jews in Palestine, some Jewish‬‬ ‫‪organiations began to appear in support of colonizing the‬‬ ‫‪Holy Land, such as Mikveh Israel (Hope of Israel) in 1870‬‬ ‫‪on the land of the village of Yazar near Jaffa, which was‬‬ ‫‪established by the Alliance Israelite Universelle (the‬‬ ‫‪Alliance association) to train Jews in agricultural work to‬‬ ‫‪settle them in Palestine. England build the Zion School in‬‬ ‫‪Jerusalem. Austrian Jews had already established a‬‬ ‫‪Jewish school in it in 1756 called Evelina de Rothschild.‬‬

‫‪p.9: "Palestine's ancient history saw the entry of the‬‬ ‫עמ '‪: "9‬ההיסטוריה הקדומה של פלסטין היתה עדה‬ ‫‪children of Israel led by Joshua son of Nun in the 12th‬‬ ‫לכניסתם של בני ישראל בהנהגתו של יהושע בן נון‬ ‫‪century BC, and they fought the Palestinian Canaanites.‬‬ ‫במאה השתיים‪-‬עשרה לפנה"ס ולמלחמתם לכנענים‬ ‫הפלסטיניים ‪.‬ובשליש האחרון של המאה האחת‪-‬עשרה‬ ‫‪In the last third of the 11th century BC, Saul son of Kish‬‬ ‫לפנה"ס מונה שאול בן קיש (טאלות) להנהיג את בני‪-‬‬ ‫‪(Talut) became leader of the children of Israel, and fought‬‬ ‫ישראל והוא נלחם בפלסטינים שהונהגו על‪-‬ידי גוליית‬ ‫‪the Palestinians, who were led by Goliath, who were able‬‬ ‫ושהצליחו להרוג אותו ואת בניו בסופה של המאה האחת‪-‬‬ ‫‪to kill him and his sons. At the end of the 11th century‬‬ ‫עשרה לפנה"ס ‪.‬אחרי מותו מונה הנביא דוד בן ישי‬ ‫‪BC, after his death, the prophet David son of Jesse‬‬ ‫להנהיג את בני‪-‬ישראל והמשיך להילחם בפלסטינים‬ ‫‪became leader of the children of Israel, and continued‬‬ ‫ובכנענים ‪,‬וייסד ממלכה בהנהגתו על חלק מהאדמות‬ ‫‪fighting the Palestinians and the Canaanites, founding the‬‬ ‫הפלסטיניות ‪...",‬‬ ‫‪kingdom on part of the Palestinians' land under his‬‬ ‫"‪leadership...‬‬

‫‪Page 115‬‬

‫ص‪:"56‬اﻟﺘﻐﻠﻐﻞ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ‬ ‫وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻟﺘﻲ أﺧﺬت ﺗﺸﺠﻊ اﻟﻴﻬﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺘﻴﻄﺎن ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ‬ ‫وإﻧﺸﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ واﺗﺨﺎذهﺎ وﺳﻴﻠﺔ‬ ‫ﻟﻀﻤﺎن ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ وﻣﻮاﺻﻼﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺮق"‪.‬‬ ‫ص‪:58‬وق اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎﻟﻴﻬﻮد ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻃﻤﺎﻋﻬﺎ اﻷﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ‪,‬‬ ‫وﻟﺬﻟﻚ ﺑﺪأ اﻟﻴﻬﻮد ﺑﺎﻟﻬﺠﺮة إﻟﻰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺣﻴﺚ أﻗﻴﻢ اﻟﺤﻲ اﻟﻴﻬﻮدي ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ آﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس ﻋﺎم ‪1860‬م ‪.‬ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﻟﻢ‬ ‫ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﺪد اﻟﻴﻬﻮد ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة أآﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 11‬اﻟﻒ‬ ‫ﻧﺴﻤﺔ ﻣﻮزﻋﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺪن ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ‪.‬وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ أﺛﺮ اﺷﺘﺪاد اﻟﺪﻋﻮات ﻓﻲ‬ ‫أوروﺑﺎ ﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﻴﻬﻮد ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﺪات ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎر اﻷرض اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ‪,‬ﻣﺜﻞ ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﻜﻔﻴﺔ ﻳﺴﺮاﺋﻴﻞ‬ ‫(أﻣﻞ اﺳﺮاﺋﻴﻞ)ﻋﺎم ‪1870‬م ﻋﻠﻰ اراﺿﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﻳﺎزور ﻗﺮب ﻳﺎﻓﺎ اﻟﺘﻲ‬ ‫أﻧﺸﺄهﺎ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻷﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ(ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻷﻳﺎﻧﺲ)ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻴﻬﻮد‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﺘﻮﻃﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ‪.‬وﻗﺎﻣﺖ اﻧﺠﻠﺘﺮا ﺑﺒﻨﺎء‬ ‫ﻣﺪرﺳﺔ ﺻﻬﻴﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﺪس‪.‬‬ ‫وآﺎن اﻟﻴﻬﻮد اﻟﻨﻤﺴﺎوﻳﻮن ﻗﺪ اﺳﺴﻮا ﻣﺪرﺳﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم‬ ‫‪1756‬م أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﻢ أﻓﻠﻴﻨﺎ روﺗﺸﻠﺪ"‪.‬‬

‫‪363‬‬

‫ص‪:"9‬وﺷﻬﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻟﻘﺪﻳﻢ دﺧﻮل ﺑﻨﻲ أﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻘﻴﺎدة ﻳﻮﺷﻊ ﺑﻦ ‪364‬‬ ‫ﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ق‪.‬م ‪.‬وﺣﺎرﺑﻮا ‪,‬اﻟﻜﻨﻌﺎﻧﻴﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺛﻠﺚ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻴﻼد ﺗﻮﻟﻰ ﺷﺎؤل ﺑﻦ‬ ‫ﻗﻴﺲ(ﻃﺎﻟﻮت) ﻗﻴﺎدة ﺑﻨﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﺣﺎرب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺑﻘﻴﺎدة (ﺟﺎﻟﺔت)‬ ‫اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ ﻗﺘﻠﻪ واﺑﻨﺎﺋﻪ ﻓﻴﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻴﻼد ‪,‬‬ ‫وﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻪ ﺗﻮﻟﻰ اﻟﻨﺒﻲ داود ﺑﻦ ﻳﺴﻲ ﻗﻴﺎدة ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ واﺳﺘﻤﺮ‬ ‫ﺑﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ واﻟﻜﻨﻌﺎﻧﻴﻴﻦ ‪,‬وأﺳﺲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ‬ ‫اﻷراض اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎدﺗﻪ‪...",‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫עמ '‪: "19‬מערב האירופאי פלש למזרח בימי‪-‬הביניים ‪,‬‬ ‫ושלחו מספר משלחות שחלק מהן הופנו אל ארצות אל‪-‬‬ ‫שאם (סוריה רבתי) ‪,‬דוגמת ‪:‬מסע הצלב הראשון ‪,‬השני‬ ‫והשלישי ‪,‬השישי והשביעי‪".‬‬ ‫עמ '‪: "19‬הצלבנים שלטו על מספר ערים פלסטיניות ‪,‬‬ ‫מהן ‪:‬יפו ‪,‬רמלה ‪,‬חברון ‪,‬בית לחם וירושלים ‪,‬אשר מספר‬ ‫גדול מתושביה נהרגו‪/‬נרצחו בטבח שביצעו הצלבנים‬ ‫בעיר ומספר קורבנותיה הגיע לכשבעים אלף לפי הגרסה‬ ‫האסלאמית ‪,‬ולעשרים אלף לפי הגרסה הצלבנית ‪.‬ולאחר‬ ‫שהשתלטו על ירושלים ‪,‬הצלבנים כפו את שלטונם על‬ ‫שכם ‪,‬טבריה ‪,‬בית‪-‬שאן ‪,‬נצרת ‪..‬חיפה ‪..‬ועל שתי הערים ‪:‬‬ ‫ארסוף וקיסריה ‪...‬ובסוף השתלטו על העיר אשקלון‪...‬‬

‫‪p.19: "The European West invaded the East in the Middle‬‬ ‫‪Ages, and sent several campaigns for this goal, including‬‬ ‫‪those that went to the Levant (Bilad ash-Sham), such as:‬‬ ‫‪the first, the second, the third, the sixth, and the seventh‬‬ ‫"‪Crusades.‬‬ ‫‪p.19: "The Franks seized a set of Palestinian cities,‬‬ ‫‪including: Jaffa, Ramla, Hebron, Bethlehem, and‬‬ ‫‪Jerusalem, the majority of whose population was killed in‬‬ ‫‪a massacre committed by the Franks in the city, which‬‬ ‫‪took about 70,000 victims according to Islamic accounts,‬‬ ‫‪and 20,000 according to Frankish accounts. After seizing‬‬ ‫‪Jerusalem, the Franks imposed their control over Nablus,‬‬ ‫‪Tiberias, Bisan, Nazareth...Haifa....the two cities of‬‬ ‫‪Arsouf and Caesarea, and finally seized the city of‬‬ ‫"‪Ashkelon.‬‬

‫ص‪:"19‬ﻗﺎم اﻟﻐﺮب اﻷوروﺑﻲ ﺑﻐﺰو اﻟﺸﺮق ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻴﻰ ‪,‬‬ ‫وأرﺳﻠﻮا ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ذﻟﻚ ﻋﺪة ﺣﻤﻼت ‪,‬ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ اﺗﺠﻪ إﻟﻰ ﺑﻼد اﻟﺸﺎم‪,‬ﻣﺜﻞ ‪:‬‬ ‫اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻔﺮﻧﺠﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ‪,‬واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪,‬واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪,‬واﻟﺴﺎدﺳﺔ‪,‬واﻟﺴﺎﺑﻌﺔ"‪.‬‬ ‫ص‪:"19‬اﺳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻔﺮﻧﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺪن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ‪,‬‬ ‫وﻣﻨﻬﺎ‪:‬ﻳﺎﻓﺎ‪,‬واﻟﺮﻣﻠﺔ ‪,‬واﻟﺨﻠﻴﻞ ‪,‬وﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ ‪,‬وﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس اﻟﺘﻲ ﻗﺘﻞ ﻣﻌﻈﻢ‬ ‫ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺰرة ارﺗﻜﺒﻬﺎ اﻟﻔﺮﻧﺠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ذهﺐ ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ ﻧﺤﻮ‬ ‫ﺳﺒﻌﻴﻦ أﻟﻔﺎ "ﺣﺴﺐ اﻟﺮواﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔوﻋﺸﺮﻳﻦ أﻟﻔﺎ "ﺣﺴﺐ اﻟﺮواﻳﺔ‬ ‫اﻟﻔﺮﻧﺠﻴﺔ ‪.‬وﺑﻌﺪ اﻷﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﻓﺮض اﻟﻔﺮﻧﺠﺔ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﻢ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺑﻠﺲ وﻃﺒﺮﻳﺎ وﺑﻴﺴﺎن واﻟﻨﺎﺻﺮة‪...‬وﺣﻴﻔﺎ‪...‬وﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ‬ ‫أرﺳﻮف وﻗﻴﺴﺎرﻳﺔ‪....‬وأﺧﻴﺮا اﺳﺘﻮﻟﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺴﻘﻼن‪...‬‬

‫‪365‬‬

‫עמ '‪: "68‬עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה וכניסתה של‬ ‫המדינה העות'מאנית למלחמה לצדה של גרמניה ‪,‬החלה‬ ‫בריטניה לקיים קשרים עם השריף חוסיין בן עלי ‪,‬שריף‬ ‫מכה ‪,‬במטרה לעודד אותו להנהיג מרד ערבי באזור‬ ‫הערבי נגד המדינה העות'מאנית‪".‬‬ ‫עמ '‪: "75‬ועל‪-‬ידי כך התאפשר לצבא הבריטי להדוף את‬ ‫הצבא העות'מאני ‪,‬להשתלט על פלסטין ולהיכנס לעיר‬ ‫ירושלים ב‪ 9-‬בדצמבר ‪ 1917‬לסה"נ בו בזמן שפייסל‬ ‫ולורנס פנו אל עבר הצפון ‪,‬ולכן הכניסה לדמשק נשלמה‬ ‫ב‪ 30-‬בינואר ‪ 1918‬לסה"נ‪.‬‬ ‫בריטניה השתמשה בכוחותיה הצבאיים המצויים במצרים‬ ‫על מנת לכבוש את פלסטין ‪,‬ובו בזמן סירבה לכך‬ ‫שהכוחות הצרפתיים יקחו חלק בשלטון על פלסטין‪".‬‬

‫‪p.68: "When World War I broke out, and the Ottoman‬‬ ‫‪state entered on the side of Germany, Britain began‬‬ ‫‪communications with Sherif Hussein bin Ali, the Sherif of‬‬ ‫‪Mecca, with the goal of agreeing with him regarding‬‬ ‫‪launching an Arab revolt in the Arab region against the‬‬ ‫"‪Ottoman state.‬‬ ‫‪p.75: "Thus, the British army was able to defeat the‬‬ ‫‪Ottoman army, seize Palestine, and enter the city of‬‬ ‫‪Jerusalem on December 9, 1917. Meanwhile, Faisal and‬‬ ‫‪Laurence went north, and then Damascus was entered‬‬ ‫‪on November 30, 1918. Britain used its military forces‬‬ ‫‪present in Egypt to occupy Palestine, and at the same‬‬ ‫‪time refused to share control of Palestine with French‬‬ ‫"‪forces.‬‬

‫ص ‪:"68‬ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻧﺪﻟﻌﺖ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ودﺧﻠﺖ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﺑﺪأت ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺑﺈﺟﺮاء أﺗﺼﺎﻻت ﻣﻊ‬ ‫اﻟﺸﺮﻳﻒ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺷﺮﻳﻒ ﻣﻜﺔ ﺑﻬﺪف اﻷﺗﻔﺎق ﻣﻌﻪ ﺑﺸﺄن ﻗﻴﺎم‬ ‫ﺛﻮرة ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ"‪.‬‬ ‫ص ‪:"75‬وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻣﻦ هﺰﻳﻤﺔ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ‬ ‫زاﻷﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ودﺧﻮل ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس ﻓﻲ ‪ 9‬آﺎﻧﻮن اﻷول ﻋﺎم‬ ‫‪1917‬م ‪.‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﻴﺼﻞ وﻟﻮرﻧﺲ إﻟﻰ اﻟﺸﻤﺎل ‪,‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻢ‬ ‫دﺧﻮل دﻣﺸﻖ ﻓﻲ ‪ 30‬ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم ‪1918‬م‪.‬‬ ‫وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻗﻮاﺗﻬﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻻﺣﺘﻼل‬ ‫ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ‪,‬وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ رﻓﻀﺖ ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻘﻮات اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ"‪.‬‬

‫‪366‬‬

‫‪Page 116‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫עמ '‪: "81‬וכשם שההצהרה היתה מופרכת מבחינה‬ ‫חוקית ‪,‬כך היא היתה מופרכת מבחינה היסטורית מן‬ ‫הסיבות הבאות‪:‬‬ ‫‪. 1‬אין לבריטניה זכות לפרסם את ההצהרה הזאת ‪,‬הואיל‬ ‫ופלסטין היתה תחת שליטת המדינה העות'מאנית ולא‬ ‫היתה רכושה של בריטניה ‪,‬שאותו יכלה היתה להעניק‬ ‫ליהודים ‪,‬והיהודים לא שלטו בפלסטין ולא היתה להם‬ ‫זכות בעלות עליה"‪...‬‬

‫‪p.81: "Just as the [Balfour] Declaration was void from a‬‬ ‫‪legal aspect, it was also void from a historical aspect ofr‬‬ ‫‪the following reasons:‬‬ ‫‪1. Britain did not have the right to issue this declaration,‬‬ ‫‪because Palestine was under the sovereignty of the‬‬ ‫‪Ottoman state, and was not one of Britain's possession‬‬ ‫‪for it to grant to the Jews, and the Jews did not have‬‬ ‫‪control over Palestine, and they did not have the right to‬‬ ‫"‪own it...‬‬

‫ص‪: "81‬وآﻤﺎ آﺎن اﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻃﻼ "ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﻨﻮﻧﻴﺔ ﻓﻬﻮ اﻳﻀﺎ "‬ ‫ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻼﺳﺒﺎب اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪.1‬ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ أن ﺗﺼﺪر هﺬا اﻟﻮﻋﺪ ‪,‬ﻷن ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ آﺎﻧﺖ ﺗﺤﺖ‬ ‫ﺳﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ‪,‬وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻘﻮم ﺑﻤﻨﺤﻬﺎ‬ ‫ﻟﻠﻴﻬﻮد ‪,‬وﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻴﻬﻮد ﻳﺴﻴﻄﺮون ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ‪,‬وﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ‬ ‫أﻣﺘﻼآﻬﺎ"‪....‬‬

‫‪367‬‬

‫עמ '‪: "56‬ההסתננות הציונית לפלסטין בעידודן של המדינות‬ ‫האירופאיות ‪,‬במיוחד בריטניה אשר החלה לעודד את היהודים‬ ‫להתיישב בפלסטין ולהקים בה מדינה יהודית תחת חסות‬ ‫בריטית ‪,‬ולהפוך אותה למכשיר להבטחת האינטרסים שלה‬ ‫במזרח‪".‬‬ ‫עמ '‪: "58‬ובמהלך התקופה הזו גברה ההתחרות‬ ‫האימפריאליסטית על ‪,‬אשר גברה אחרי שעזב אותה‬ ‫איבראהים פשה ‪,‬באמצעות הקמת קונסוליות של מדינות זרות‬ ‫שמרביתן התרכזו בירושלים ‪.‬בריטניה היתה המדינה הראשונה‬ ‫שהוקמה לה קונסוליה בירושלים בתקופתו ושל איבראהים‬ ‫פשה בשנת ‪ 1838‬לסה"נ ‪,‬ובעקבותיה נבנו הקונסוליות של‬ ‫פרוסיה (גרמניה) ‪,‬צרפת ‪,‬ספרד ‪,‬ארה"ב ורוסיה‪".‬‬ ‫עמ '‪: "58‬בריטניה ביקשה מהיהודים לסייע לה בהגשמת‬ ‫שאיפותיה האימפריאליסטיות ‪,‬ולכן היהודים התחילו להגר‬ ‫לפלסטין‪...‬‬ ‫עמ '‪: "58‬בריטניה ביקשה מהיהודים לסייע לה בהגשמת‬ ‫שאיפותיה האימפריאליסטיות ‪,‬ולכן היהודים התחילו להגר‬ ‫לפלסטין ‪,‬והקימו את השכונה היהודית בצדה הצפוני‪-‬מערבי‬ ‫של העיר ירושלים בשנת ‪ 1860‬לסה"נ ‪.‬למרות זאת ‪,‬מספרם‬ ‫של היהודים בפלסטין לא עלה בתקופה זו על ‪ 11‬אלף נפש ‪,‬‬ ‫והם היו פזורים בערים שונות ‪.‬אולם בעקבות התחזקות‬ ‫הקריאות באירופה ליישובם של היהודים בפלסטין ‪,‬החלו‬ ‫להופיע כמה מוסדות יהודיים שמטרתם היתה לבסס את‬ ‫השעבוד האימפריאליסטי של ארץ הקודש ‪,‬דוגמת בית‪-‬הספר‬ ‫"מקווה ישראל "("תקוות ישראל") בשנת ‪ 1870‬לסה"נ ‪,‬על‬ ‫אדמות הכפר יאזור בקרבת יפו ‪,‬אשר הוקם על‪-‬ידי הברית‬ ‫הישראלית העולמית (אגודת אליאנס) על מנת להכשיר את‬ ‫היהודים לעבודת אדמה וליישב אותם בפלסטין ‪.‬ואנגליה בנתה‬ ‫את ביה"ס "ציון "בירושלים ‪.‬והיהודים האוסטרים הקימו בה‬ ‫בית‪-‬ספר יהודי כבר בשנת ‪ 1756‬לסה"נ שנקרא" ‪:‬אוולינה‬ ‫רוטשילד‪".‬‬

‫‪p.56: "The Zionist incursion into Palestine was with the‬‬ ‫‪encouragement of the European countries, especially‬‬ ‫‪Britain, which began encouraging Jews to settle in‬‬ ‫‪Palestine and found the Jewish state in it under British‬‬ ‫‪protection, taking it as a means to guarantee its interests‬‬ ‫"‪and transportation to the Orient.‬‬ ‫‪p.58: "It was clear during this period that the imperialist‬‬ ‫‪competition over Palestine was intensifying, and become‬‬ ‫‪intenser after Ibrahim Pasha passed away, through the‬‬ ‫‪establishment of foreign countries' consulates, mostly‬‬ ‫‪concentrated in Jerusalem. Britain was the first country‬‬ ‫‪to found a consulate in Jerusalem during the reign of‬‬ ‫‪Ibrahim Pasha in 1838, and was followed by Prussia‬‬ ‫‪(Germany), France, Spain, the United States, and‬‬ ‫"‪Russia.‬‬ ‫‪p.58: "Britain sought the Jews' help to achieve their‬‬ ‫‪imperalist aspirations, and so the Jews began migrating‬‬ ‫‪to Palestine..... but as calls intensified in Europe to settle‬‬ ‫‪the Jews in Palestine, some Jewish organiations began‬‬ ‫‪to appear in support of colonizing the Holy Land, such as‬‬ ‫‪Mikveh Israel (Hope of Israel) in 1870 on the land of the‬‬ ‫‪village of Yazar near Jaffa, which was established by the‬‬ ‫‪Alliance Israelite Universelle (the Alliance association) to‬‬ ‫‪train Jews in agricultural work to settle them in Palestine.‬‬ ‫‪England build the Zion School in Jerusalem. Austrian‬‬ ‫‪Jews had already established a Jewish school in it in‬‬ ‫‪1756 called Evelina de Rothschild.‬‬

‫ص‪:"56‬اﻟﺘﻐﻠﻐﻞ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ‬ ‫وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻟﺘﻲ أﺧﺬت ﺗﺸﺠﻊ اﻟﻴﻬﻮد ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻴﻄﺎن ﻓﻲ‬ ‫ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ وإﻧﺸﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ واﺗﺨﺎذهﺎ‬ ‫وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ وﻣﻮاﺻﻼﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺮق"‪.‬‬ ‫ص ‪:"58‬وﺑﺪا واﺿﺤﺎ "ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة اﺷﺘﺪاد اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻷﺳﺘﻌﻤﺎري‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ‪,‬اﻟﺬي اﺷﺘﺪ ﺑﻌﺪ رﺣﻴﻞ اﺑﺮاهﻴﻢ ﺑﺎﺷﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸﺎء‬ ‫اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﺗﺮآﺰ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس ‪,‬وآﺎﻧﺖ‬ ‫ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ أول دوﻟﺔ أﻧﺸﺄت ﻟﻬﺎ ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﺑﺮاهﻴﻢ ﺑﺎﺷﺎ‬ ‫ﻋﺎم ‪1838‬م ‪,‬وﺗﻠﺘﻬﺎ ﺑﺮوﺳﻴﺎ(اﻟﻤﺎﻧﻴﺎ) وﻓﺮﻧﺴﺎ وﻏﺴﺒﺎﻧﻴﺎ واﻟﻮﻻﻳﺎت‬ ‫اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وروﺳﻴﺎ"‪.‬‬ ‫ص‪:58‬وﻗﺪ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎﻟﻴﻬﻮد ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻃﻤﺎﻋﻬﺎ اﻷﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ‪,‬‬ ‫وﻟﺬﻟﻚ ﺑﺪأ اﻟﻴﻬﻮد ﺑﺎﻟﻬﺠﺮة إﻟﻰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ‪.....‬وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ أﺛﺮ اﺷﺘﺪاد‬ ‫اﻟﺪﻋﻮات ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﻴﻬﻮد ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﺪات ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻌﺾ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎر اﻷرض اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ‪,‬ﻣﺜﻞ ﻣﺪرﺳﺔ‬ ‫ﻣﻜﻔﻴﺔ ﻳﺴﺮاﺋﻴﻞ (أﻣﻞ اﺳﺮاﺋﻴﻞ)ﻋﺎم ‪1870‬م ﻋﻠﻰ اراﺿﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﻳﺎزور‬ ‫ﻗﺮب ﻳﺎﻓﺎ اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺄهﺎ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻷﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ(ﺟﻤﻌﻴﺔ‬ ‫اﻷﻳﺎﻧﺲ)ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻴﻬﻮد ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﺘﻮﻃﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ‪.‬‬ ‫وﻗﺎﻣﺖ اﻧﺠﻠﺘﺮا ﺑﺒﻨﺎء ﻣﺪرﺳﺔ ﺻﻬﻴﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﺪس‪.‬‬ ‫وآﺎن اﻟﻴﻬﻮد اﻟﻨﻤﺴﺎوﻳﻮن ﻗﺪ اﺳﺴﻮا ﻣﺪرﺳﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم‬ ‫‪1756‬م أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﻢ أﻓﻠﻴﻨﺎ روﺗﺸﻠﺪ"‪.‬‬

‫‪368‬‬

‫‪Page 117‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫ص‪:"66‬وﻟﻌﺐ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ دورا "هﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ‬ ‫اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﺒﺔ إﻟﻰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ وﻣﺨﺎﻃﺮهﺎ ‪,‬ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻜﺘﺐ ‪:‬ﻣﺜﻞ‬ ‫‪:‬آﺘﺎب إﺳﻌﺎف اﻟﻨﺸﺎﺷﻴﺒﻲ(اﻟﺴﺎﺣﺮ واﻟﻴﻬﻮدي) ‪,‬وﻣﺨﻄﺮﻃﺔ آﺘﺎب‬ ‫روﺣﻲ اﻟﺨﺎﻟﺪي(ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ‪,‬وآﺬﻟﻚ اﻟﺼﺤﻒ ‪,‬ﻣﻨﻬﺎ‪:‬ﺻﺤﻒ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎر واﻟﻜﺮﻣﻞ ‪,‬واﻟﻤﻨﺎدي"‪.‬‬

‫‪369‬‬

‫ص‪:"87‬اﺣﺘﺞ ﻗﺎدة اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ اﻟﺠﻨﺮال‬ ‫ﺑﻮﻟﺰ‪.‬وﻗﺎﻣﻮا ﺑﻐﺮﺳﺎل ﺑﺮﻗﻴﺔ اﺣﺘﺠﺎج إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺤﻠﻔﺎء راﻓﻀﻴﻦ‬ ‫اﻷﻧﺘﺪاب ووﻋﺪ ﺑﻠﻔﻮر"‪..‬‬

‫‪370‬‬

‫‪"Palestine's location, fertile lands, and temperate climate‬‬ ‫עמ '[לא נזכר מס 'עמ']" ‪:‬מיקומה של פלסטין ‪,‬אדמתה‬ ‫הפורייה ואקלימה המאוזן סייעו להימצאותו של האדם בה‬ ‫‪helped a human presence in it since ancient times until‬‬ ‫מהתקופות הקדומות ביותר ועד הזמן הנוכחי ‪,‬מה שהפך‬ ‫‪the present, which made it a stage for events across the‬‬ ‫אותה לזירת התרחשויות לאורך התקופות ההיסטוריות‬ ‫‪various historical stages, and helped change the region's‬‬ ‫השונות ‪.‬עובדה זו תרמה לחילופם של התנאים המדיניים‬ ‫"‪political world.‬‬ ‫‪p. 3: "Palestine lies at the heart of‬‬ ‫באזור‪".‬‬ ‫‪the Arab world on the eastern shore of the Mediterranean‬‬ ‫עמ '‪: "3‬פלסטין ממוקמת בלב העולם הערבי על החוף‬ ‫‪Sea, in the Western part of the Asian continent, in the‬‬ ‫המזרחי של הים התיכון במערב יבשת אסיה ‪,‬באזור‬ ‫‪southwestern Levant....it is also a crossroads for‬‬ ‫הדרום‪-‬מערבי של אזור אל‪-‬שאם (סוריה רבתי) ‪...‬כמו כן ‪,‬‬ ‫‪international trade, which has made it a tempting target‬‬ ‫היא נמצאת על דרך המסחר הבינ"ל ‪,‬מה שהפך אותה‬ ‫"‪for invaders throughout history.‬‬ ‫למקום שאליו נשאו פולשים את עיניהם לאורך‬ ‫ההיסטוריה‪".‬‬

‫ص "‪:‬ﺳﺎﻋﺪ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ وﺧﺼﻮﺑﺔ ارﺿﻬﺎ واﻋﺘﺪال ﻣﻨﺎﺧﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫وﺟﻮد اﻷﻧﺴﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺬ اﻗﺪم اﻟﻌﺼﻮر ﺣﺘﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ ‪,‬ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ‬ ‫ﻣﺴﺮﺣﺎ "ﻟﻸﺣﺪاث ﻋﺒﺮ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪,‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي اﺳﻬﻢ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ"‪.‬‬ ‫ص‪:"3‬ﺗﻘﻊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﻃﺊ اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻟﻠﺒﺤﺮ‬ ‫اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ‪,‬ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﻗﺎرة ﺁﺳﻴﺎ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﺑﻼد‬ ‫اﻟﺸﺎم‪.....‬آﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻟﻄﺮق اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪,‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻠﻬﺎ‬ ‫ﻣﺤﻂ أﻧﻈﺎر اﻟﻐﺰاة ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ"‪.‬‬

‫‪371‬‬

‫‪p. 74: "Thus the British army was able to defeat the‬‬ ‫‪Ottoman army, seize Palestine, and enter Jerusalem on‬‬ ‫"‪December 9, 1917.‬‬ ‫‪p. 74: "Britain used its military‬‬ ‫‪forces present in Egypt to occupy Palestine, and at the‬‬ ‫‪same time rejected the participation of French troops in‬‬ ‫"‪controlling Palestine.‬‬

‫ص‪:"74‬وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻣﻦ هﺰﻳﻤﺔ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ‬ ‫واﻷﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ودﺧﻮل ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس ﻓﻲ ‪ 9‬آﺎﻧﻮن اﻷول ﻋﺎم‬ ‫‪1917‬م"‪.‬‬ ‫ص‪:"74‬وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻗﻮاﺗﻬﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ‬ ‫ﻻﺣﺘﻼل ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ‪,‬وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ رﻓﻀﺖ ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻘﻮات اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ"‪.‬‬

‫‪372‬‬

‫עמ '‪: "66‬והעמדה הערבית הפלסטינית שיחקה תפקיד‬ ‫חשוב בהתנגדות להגירה הציונית לפלסטין ולסכנותיה ‪.‬‬ ‫בין היתר נכתבו ספרים בנושא ‪,‬כגון ‪:‬ספרו של איסעאף א‪-‬‬ ‫נשאשיבי "הקוסם ויהודי" ‪,‬ספרו של רוחי אל‪-‬ח'אלידי‬ ‫"ההיסטוריה של הציונות" ‪,‬והוצאו לאור עיתונים ‪,‬כגון ‪:‬אל‪-‬‬ ‫מנאר ‪,‬הכרמל ‪,‬ואל‪-‬מונאדי‪".‬‬

‫עמ '‪: "87‬מנהיגי העם הערבי מחו נגד הצהרת הגנרל‬ ‫בולז ושלחו מברק מחאה אל מועצת בנות‪-‬הברית שבו‬ ‫הביעו את התנגדותם למנדט הבריטי ולהצהרת בלפור"‪..‬‬

‫עמ '‪: "74‬ועל‪-‬ידי כך התאפשר לצבא הבריטי להדוף את‬ ‫הצבא העות'מנאי ‪,‬להשתלט על פלסטין ולהיכנס לעיר‬ ‫ירושלים ב‪ 9-‬בדצמבר ‪ 1917‬לסה"נ‪".‬‬ ‫עמ '‪: "74‬בריטניה השתמשה בכוחותיה הצבאיים‬ ‫המצויים במצרים על מנת לכבוש את פלסטין ‪,‬ובו בזמן‬ ‫סירבה לכך שהכוחות הצרפתיים יקחו חלק בשלטון על‬ ‫פלסטין‪".‬‬

‫‪p. 66: "The Arab-Palestinian stance played an important‬‬ ‫‪role in resisting Zionist immigration to Palestine and its‬‬ ‫‪dangers, through books such as: Isaaf Al-Nashashibi's‬‬ ‫‪book 'The Magician and the Jew', the manuscript of Ruhi‬‬ ‫‪Al-Khalidi 'The History of Zionism', and also newspapers‬‬ ‫"‪including Al-Manar, Al-Karmel, and Al-Munadi.‬‬

‫‪p. 87: "The leaders of the Palestinian people protested‬‬ ‫‪the statement by General Bols, and sent a telegram in‬‬ ‫‪protest to the Allies Council, rejecting the Mandate and‬‬ ‫"‪the Balfour Declaration.‬‬

‫‪Page 118‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪p. 83: "Palestine was subject to British occupation at the‬‬ ‫עמ '‪: "83‬פלסטין נכנעה לכיבוש הבריטי בסוף שנת‬ ‫‪end of 1917 and the beginning of 1918, with Jerusalem‬‬ ‫‪ 1917‬לסה"נ וראשית שנת ‪ 1918‬לסה"נ ‪.‬הגנרל אלנבי‬ ‫‪sized on 12/9/1917 under the leadership of General‬‬ ‫השתלט על ירושלים ב‪ 9/12/1917-‬לסה"נ ‪.‬בריטניה‬ ‫‪Allenby. Britain imposed its military administration, which‬‬ ‫כפתה את שלטונה הצבאי שנמשך עד שנת ‪1920‬‬ ‫‪lasted until 1920, whereupon the British applied a civilian‬‬ ‫לסה"נ ‪,‬ואז הבריטים הנהיגו שלטון אזרחי‪".‬‬ ‫עמ '‪: "83‬פלסטין חולקה בתקופה זו לשלוש‪-‬עשרה נפות ‪,‬‬ ‫"‪administration.‬‬ ‫שאחר‪-‬כך הצטמצמו לעשר ב‪ 1919-‬לסה"נ ‪.‬על כל נפה‬ ‫‪p. 83: "Palestine at the time was divided into 13 districts,‬‬ ‫שלט מושל צבאי‪.‬‬ ‫‪which shrunk to 10 in 1919. Each district was ruled by a‬‬ ‫עמ '‪: "83‬מבחינה כלכלית ‪,‬פלסטין סבלה ממשבר כלכלי‬ ‫"‪military governor.‬‬ ‫חריף עקב מלחמת העולם הראשונה ‪,‬שהתבטא ברעב‬ ‫‪p. 83: "For the economic aspect, Palestine suffered from‬‬ ‫ובאבטלה הולכת וגדלה ‪,‬וכתוצאה מכך ‪,‬התושבים לא‬ ‫‪a sharp economic crisis because of World War I, with‬‬ ‫יכלו לשלם את מסיהם"‪...‬‬ ‫‪spreading hunger and rising unemployment, and as a‬‬ ‫עמ '‪: "84‬כבר מההתחלה השלטון הצבאי לא הקדיש כל‬ ‫‪result the population was unable to pay the taxes‬‬ ‫תשומת לב לחינוך עקב המלחמה ‪,‬ובתי הספר בפלסטין‬ ‫"‪imposed on it...‬‬ ‫לא נפתחו בשנת הלימודים ‪ 1918-1917‬לסה"נ"‪...‬‬ ‫‪p. 84: "The British military administration in Palestine did‬‬ ‫‪not concern itself at all with education from the beginning,‬‬ ‫‪because of the war, and schools in Palestine did not open‬‬ ‫"‪in the 1917/1918 academic year.‬‬

‫המסמך‪:‬‬ ‫עמ ‪: "49‬ההשגחה האלוהית ששלחה אותי בראש הצבא‬ ‫הזה לכאן ‪...‬היא אשר הפכה את ירושלים למקום מושבי‬ ‫הכללי ‪...‬אינני דורש מיורשיה החוקיים של פלסטין לכבוש‬ ‫את מולדתם בלבד ‪...‬אלא דורש אני מהם לערוב לה‬ ‫ולתמוך בה ולחזק את האומה הזאת אל מול כל‬ ‫החושקים בכם ‪,‬על מנת שתהפכו לאדוניה האמיתיים של‬ ‫ארצכם‪".‬‬

‫‪Document:‬‬ ‫‪p.49: "The divine providence which sent me at the head‬‬ ‫‪of this army to here ... is what made Jerusalem at the‬‬ ‫‪center of the world ... I am not only demanding‬‬ ‫‪Palestine's legitimate inheritance with the occupation of‬‬ ‫‪their nation ... but I am demanding that they safeguard‬‬ ‫‪and support this umma (community) to keep it safe from‬‬ ‫‪all who covet it, so that you become the true lords of your‬‬ ‫"‪country.‬‬

‫‪Page 119‬‬

‫ص‪:"83‬ﺧﻀﻌﺖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻟﻺﺣﺘﻼل اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪1917‬م ‪373‬‬ ‫وﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم ‪1918‬م‪,‬ﻋﻠﻤﺎ "ﺑﺎﻧﻬﺘﻢ اﻹﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪس ﻓﻲ‬ ‫‪1917\12\9‬م ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺠﻨﺮال اﻟﻠﻨﺒﻲ ‪.‬وﻗﺪ ﻓﺮﺿﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ادارﺗﻬﺎ‬ ‫اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻤﺮت ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ‪1920‬م ‪,‬ﺣﻴﺚ ﻃﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻮن اﻹدارة اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ"‪.‬‬ ‫ص‪:"83‬وﻗﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة إﻟﻰ ﺛﻼث ﻋﺸﺮة ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ‪,‬‬ ‫ﺛﻢ ﺗﻘﻠﺼﺖ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﻋﺎم ‪1919‬م ‪.‬وآﺎن ﻳﺤﻜﻢ آﻞ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺣﺎآﻢ‬ ‫ﻋﺴﻜﺮي"‪.‬‬ ‫ص‪:"83‬وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺎﻧﺖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻣﻦ أزﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫ﺣﺎدة ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ‪,‬ﺣﻴﺚ اﻧﺘﺸﺮ اﻟﺠﻮع ‪,‬وزادت ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ‪,‬وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦ دﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ‬ ‫اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ‪...",‬‬ ‫ص‪:"84‬وﻟﻢ ﺗﻮل اﻹدارة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ أﻳﺔ ﻋﻨﺎﻳﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﺮب ‪,‬ﻓﻠﻢ ﺗﻔﺘﺢ اﻟﻤﺪارس ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ‪1918\1917‬م"‪...‬‬

‫اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ‪:‬‬ ‫ص‪:"49‬أن اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻷﻟﻬﻴﺔ اﻟﺘﻲ أرﺳﻠﺘﻨﻲ ﻋﻠﻰ راس هﺬا اﻟﺠﻴﺶ إﻟﻰ‬ ‫هﻨﺎ ‪...‬هﻲ اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ اﻟﻘﺪس ﻣﻘﺮﻳﺎﻟﻌﻢ ‪..‬إﻧﻲ ﻻ أﻃﺎﻟﺐ ورﺛﺔ‬ ‫ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ ﺑﺎﺣﺘﻼل وﻃﻨﻬﻢ ﻓﺤﺴﺐ ‪...‬ﺑﻞ اﻃﺎﻟﺒﻬﻢ ﺑﻀﻤﺎن‬ ‫وﻣﺆازرة هﺬﻩ اﻷﻣﺔ ﻟﺘﺤﻔﻈﻮهﺎ ﻣﺼﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﺎﻣﻌﻴﻦ ﺑﻜﻢ ‪,‬ﻟﻜﻲ‬ ‫ﺗﺼﺒﺤﻮا اﺳﻴﺎد ﺑﻼدآﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻦ‪".‬‬

‫‪374‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫עמ '‪: "61‬בין היהודים היום ‪,‬המפוזרים בכל אירופה ‪,‬‬ ‫ישנה תחושה חזקה שזמן שיבת אומתם לפלסטין קרב‬ ‫ובא ‪.‬והיטב ידוע שליהודי אירופה ישנו רכוש גדול ‪,‬וברור‬ ‫שכל פיסת אדמה שבה יבחרו יהודים רבים להתיישב‬ ‫תשגשג הודות לנכסים אשר יביאו עמם היהודים הללו ‪.‬‬ ‫וכאשר העם היהודי שב תחת הגנת וברכת הסולטן ‪,‬הרי‬ ‫שהיתה זו חציצה (בלבד) בין מוחמד עלי ויורשיו ובין‬ ‫הגשמת תכניתו המרושעת בעתיד‪".‬‬

‫‪p.61: "Among the Jews scattered across Europe, there is‬‬ ‫‪now a strong feeling that the return of their umma‬‬ ‫‪(community) to Palestine is approaching, and it is well‬‬‫‪known that the Jews of Europe possess great wealth,‬‬ ‫‪and clearly any country which large numbers of Jews‬‬ ‫‪choose to colonize will obtain many benefits, from the‬‬ ‫‪wealth which those Jews will bring with them, and so if‬‬ ‫‪the Jewish people return under the protection and‬‬ ‫‪blessing of the Sultan, this would be an obstacle in the‬‬ ‫‪way of Mohamed Ali and his successors in achieving their‬‬ ‫"‪evil plan in the future.‬‬

‫ص‪"61‬ﻳﻘﻮم ﺑﻴﻦ اﻟﻴﻬﻮد اﻵن اﻟﻤﺒﻌﺜﺮﻳﻦ ﻓﻴﻜﻞ أوروﺑﺎ ﺷﻌﻮر ﻗﻮي ﺑﺄن‬ ‫اﻟﺬي ﺳﺘﻌﻮد ﻓﻴﻪ أﻣﺘﻬﻢ إﻟﻰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ إﺧﺬ ﻓﻲ اﻷﻗﺘﺮاب ‪,‬وﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف‬ ‫ﺟﻴﺪا "أن ﻳﻬﻮد أوروﺑﺎ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن ﺛﺮوات آﺒﻴﺮة ‪,‬وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن أي‬ ‫ﻗﻄﺮ ﻳﺨﺘﺎرﻩ أﻋﺪاد آﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد أن ﻳﺴﺘﻮﻃﻨﻮﻩ ﺳﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻮاﺋﺪ‬ ‫آﺜﻴﺮة ‪,‬ﻣﻦ اﻟﺜﺮوات اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺠﻠﺒﻬﺎ ﻣﻌﻬﻢ هﺆﻻء اﻟﻴﻬﻮد ‪,‬ﻓﺈذا ﻋﺎد اﻟﺸﻌﺐ‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدي ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﻳﺔ وﻣﺒﺎرآﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻓﺴﻴﻜﻮن هﺬا ﺣﺎﺋﻼ "ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻋﻠﻰ وﻣﻦ ﻳﺨﻠﻔﻪ وﺑﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻄﺘﻪ اﻟﺸﺮﻳﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪".‬‬

‫‪375‬‬

‫עמ '‪: "63‬אנו סבורים בצדק ‪,‬שהתוכנית הציונית נושאת‬ ‫בחובה טובה גם עבור תורכיה בדמות מקורות כספיים‬ ‫ושימושיים ‪,‬ופועלת למען השבחתם העתידית של שטחי‬ ‫אדמה רבים וצחיחים ‪,‬וכל זאת יביא לשמחה רבה‬ ‫ולציוויליזציה עבור אנשים רבים ‪.‬אנו מתכננים להקים‬ ‫חברה יהודית לאדמות פלסטין וסוריה ‪,‬שתיקח על עצמה‬ ‫(לפעול למען) התוכנית הגדולה ותבקש את חסותו של‬ ‫הקייזר הגרמני לחברה הזאת ‪.‬הרעיון שלנו אינו פוגע‬ ‫בזכויותיו של איש ולא ברגשותיו הדתיים של איש ‪.‬אנו‬ ‫מבינים ומכבדים את כל הדתות שיש להן זיקה לארץ‬ ‫הזאת ‪,‬שעליה נוסדה גם דת אבותינו‪".‬‬

‫‪p.63: "We genuinely believe that achieving the Zionist‬‬ ‫‪plan will be good for Turkey as well, it will bring it financial‬‬ ‫‪and practical resources, it will work to fertilize swathes of‬‬ ‫‪barren land in the future, and all of this will result in more‬‬ ‫‪happiness and civilization for many people. We are‬‬ ‫‪planning to found a Jewish company for the lands of‬‬ ‫‪Palestine and Syria, which will undertake the major‬‬ ‫‪project, and requests the protection of the German Kaiser‬‬ ‫‪for this company. Our idea does not infringe on anyone's‬‬ ‫‪rights or anyone's religious feelings, it guarantees‬‬ ‫‪interests as long as it is sought. We understand and‬‬ ‫‪respect the attachment of all the religions which were‬‬ ‫‪founded on these lands, and on which our forefather’s‬‬ ‫"‪religion was also founded.‬‬

‫ص‪"63‬ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺑﺼﺪق أن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻳﺤﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮ‬ ‫إﻟﻰ ﺗﺮآﻴﺎ اﻳﻀﺎ" ‪,‬ﺳﻴﺤﻤﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ‪,‬وﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫إﺧﺼﺎب ﻣﺴﺎﺣﺎت ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﻘﺎﺣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ‪,‬وﻳﻨﺒﻊ‬ ‫ﻣﻦ هﺬا آﻠﻪ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺎدة واﻟﺤﻀﺎرة ﻷﻧﺎس آﺜﻴﺮﻳﻦ ‪.‬ﻧﺤﻦ ﻧﺨﻄﻂ‬ ‫ﻟﻘﻴﺎم ﺷﺮآﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ ﻷراﺿﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ وﺳﻮرﻳﺎ ‪,‬ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻜﺒﻴﺮ ‪,‬وﺗﻄﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﻴﺼﺮ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺔ ‪,‬إن‬ ‫ﻓﻜﺮﺗﻨﺎ ﻻ ﺗﺴﻲء إﻟﻰ ﺣﻘﻮق أﺣﺪ وﻻ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻷﺣﺪ ‪,‬إﻧﻬﺎ‬ ‫ﺗﺆﻣﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ ﻃﺎل ﻧﺸﺪﻟﻨﻬﺎ ‪,‬ﻧﺤﻦ ﻧﻔﻬﻢ وﻧﺤﺘﺮم ﺗﻌﻠﻖ ﺟﻤﻴﻊ اﻷدﻳﺎن‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﺔ هﺬﻩ اﻷرض اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻳﻀﺎ "دﻳﻦ ﺁﺑﺎﺋﻨﺎ‪".‬‬

‫‪376‬‬

‫‪Page 120‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪p.88: 'We, the members of the Muslim-Christian Associations‬‬ ‫‪which represent all the Arabs of Palestine, protest the decision‬‬ ‫‪issued at your conference regarding the future of Palestine,‬‬ ‫‪and categorically reject it because of the injustice it contains‬‬ ‫‪regarding our sacred rights. We announce that we shall not‬‬ ‫‪give up our demands, which are summarized in independence‬‬ ‫‪for a united Syria from the Taurus Mountains to Rafah. We‬‬ ‫‪categorically reject Zionist immigration and the separation of‬‬ ‫‪Palestine from Syria, for the following reasons:‬‬ ‫‪1. Because we did not fight the Turks, who are connected to us‬‬ ‫‪by the Eastern bond, and fight on the side of the Allies, so that‬‬ ‫‪our country would be given as a present to people foreign to it‬‬ ‫‪who have no right of taking possession of it, but rather in order‬‬ ‫‪to obtain our right of independence in our lives.‬‬ ‫‪2. Because the separation of Palestine from Syria would harm‬‬ ‫‪the country’s economic and cultural interests as well as the‬‬ ‫‪natives’ national and local interests.‬‬ ‫‪3. Because the country’s lands are insufficient for its‬‬ ‫‪indigenous people who are continuously increasing, especially,‬‬ ‫‪especially since there is an intent to take care of making the‬‬ ‫‪Bedouin tribes that inhabit it settled and civilized.‬‬ ‫‪4. Because immigration will increase the population, cause‬‬ ‫‪famine, and expose the country to relentless riots and revolts.‬‬ ‫‪5. Had the foreigner’s entrance not harmed the country ’s‬‬ ‫‪economic and moral interests, the most advanced states of the‬‬ ‫‪world and the most courageous ones, such as Britain and‬‬ ‫‪America, would not have banned the entrance of foreigners into‬‬ ‫‪their own countries, to say nothing of Palestine, which has‬‬ ‫‪been worn down by the grinding war.‬‬ ‫‪Thus, we ask that the council look into our demands regarding‬‬ ‫‪injustice, and reaffirm the natural right without which the‬‬ ‫‪country has no life, and consequently everything which shall‬‬ ‫‪happen in the country in the future shall be on the shoulders of‬‬ ‫'‪the conference and of peace.‬‬

‫ص‪: 88‬ﻧﺤﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ‪,‬اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻋﻤﻮم‬ ‫ﻋﺮب ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ‪,‬ﻧﺤﺘﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮآﻢ ﺑﺨﺼﻮص‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ‪,‬وﻧﺮﻓﻀﻪ رﻓﻀﺎ "ﺑﺎﺗﺎ "ﻟﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻹﺟﺤﺎف ﻧﺤﻘﻮﻗﻨﺎ‬ ‫اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ‪.‬وﻧﻌﻠﻦ أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻨﺎ اﻟﻤﻨﺤﺼﺮة ﻓﻲ أﺳﺘﻘﻼل‬ ‫ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﻃﻮروس إﻟﻰ رﻓﺢ ‪.‬وﻧﺮﻓﺾ اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ‬ ‫رﻓﻀﺎ "ﺑﺎﺗﺎ "وﻋﺪم ﻓﺼﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻋﻦ ﺳﻮرﻳﺎ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪- 1‬ﻷﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﻘﺎﺗﻞ اﻟﺘﺮك اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺠﻤﻌﻨﺎ وإﻳﺎهﻢ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ وﻧﺤﺎرب‬ ‫ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻤﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ ‪,‬ﺑﻞ ﻟﺘﻨﺎل ﺣﻘﻨﺎ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﻘﻼل ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة‪.‬‬ ‫‪-2‬ﻷن ﻓﺼﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻋﻦ ﺳﻮرﻳﺎ ﻳﻀﺮ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻼد اﻷﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫واﻟﻌﻤﻼاﻧﻴﺔ وﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ واﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪-3‬ﻟﻌﺪم آﻔﺎﻳﺔ أراﺿﻲ اﻟﺒﻼد ﻷهﻠﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ هﻢ ﻓﻲ ازدﻳﺎد‬ ‫ﻣﺴﺘﻤﺮ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ وﻓﻲ اﻟﻨﻴﺔ اﻷهﺘﻤﺎم ﺑﺄﻣﺮ إﺳﻜﺎن وﺗﺤﻀﻴﺮ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ‬ ‫اﻟﻴﺪوﻳﺔ اﻟﻘﺎﻃﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪-4‬ﻷن اﻟﻬﺠﺮة ﺳﺘﺰﻳﺪ اﻟﻨﻔﻮس ‪,‬وﺗﺴﺒﺐ اﻟﻤﺠﺎﻋﺎت ‪,‬وﺗﻌﺮض اﻟﺒﻼد‬ ‫ﻟﻠﺸﻐﺐ واﻟﺜﻮرة اﻟﺪاﺋﻤﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪-5‬ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ دﺧﻮل اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣﻀﺮا "ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻼد اﻷﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫واﻷدﺑﻴﺔ ﻟﻤﻞ ﻣﻨﻌﺖ أرﻗﻰ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ وأﺷﺪهﺎ ﺑﺄﺳﺎ"آﺪوﻟﺘﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ‬ ‫وأﻣﺮﻳﻜﺎ ‪,‬دﺧﻮل اﻷﺟﻨﺒﻲ إﻟﻰ ﺑﻼدهﺎ ﻓﻜﻴﻒ ﺑﻔﻠﺴﻄﻴﻦ اﻟﻤﻨﻬﻮآﺔ اﻟﻘﻮى‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺤﺮب اﻟﻄﺎﺣﻨﺔ؟!‬ ‫ﻟﺬﻟﻚ ﻧﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ أن ﻳﻨﻈﺮإﻟﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﻨﺎ ﺑﻌﻴﻦ اﻷﻧﺼﺎف وﻳﺆآﺪ‬ ‫اﻟﺤﻖ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﺬي ﻻ ﺣﻴﺎة ﻟﻠﺒﻼد إﻻ ﺑﻪ ‪,‬وﺗﻠﻘﻲ ﺗﺒﻌﺔ آﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺒﻼد ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ "ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ واﻟﺴﻼم‪".‬‬

‫‪377‬‬

‫‪p.80: "If we are allowed -- as will unquestionably happen -‬‬‫עמ '‪: "80‬ואם תינתן לנו הזדמנות בחיינו ‪-‬שזה מה‬ ‫‪to witness the birth of a Jewish state, not in Palestine‬‬ ‫שיקרה לבסוף ‪-‬שנהיה עדים להולדתה של מדינה‬ ‫‪alone but on both sides of the Jordan River, under the‬‬ ‫יהודית ‪,‬לא בפלסטין לבדה ‪,‬כי אם על שתי גדותיו של‬ ‫‪protection of the British crown and including about three‬‬ ‫הירדן יחדיו ‪,‬שתהיה תחת חסותו של הכתר הבריטי‬ ‫‪or four million Jews, then we will be witnessing an event‬‬ ‫ושתמנה בסביבות שלושה או ארבעה מיליוני יהודים ‪,‬הרי‬ ‫‪that would from every point of view be beneficial and‬‬ ‫שנהיה עדים למאורע שיעלה לחלוטין בקנה אחד עם‬ ‫‪would be especially in harmony with the truest interests of‬‬ ‫האינטרסים האמיתיים של האימפריה הבריטית‪".‬‬ ‫"‪the British Empire.‬‬

‫ص‪:"80‬وإذا أﺗﻴﺢ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ‪-‬وهﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﻘﻊ ﺣﺘﻤﺎ ‪-‬أن ﻧﺸﻬﺪ ﻣﻮﻟﺪ‬ ‫دوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ ‪,‬ﻻ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ وﺣﺪهﺎ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺘﻲ اﻟﺮدن ﻣﻌﺎ" ‪,‬ﺗﻘﻮم‬ ‫ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺎج اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ وﺗﻀﻢ ﻧﺤﻮا "ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أو أرﺑﻌﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﺸﻬﺪ ﺣﺎدﺛﺎ "ﻳﺘﻔﻖ ﺗﻤﺎم اﻷﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‬ ‫ﻟﻺﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ"‪.‬‬

‫‪378‬‬

‫עמ '‪: 88‬אנו חברי האגודות האסלמיות‪-‬הנוצריות‬ ‫שמייצגות את כלל ערביי פלסטין ‪,‬מוחים על ההחלטה‬ ‫שפורסמה בוועידתכם ‪,‬בפרט בנוגע לעתיד פלסטין ואנו‬ ‫מסרבים לה בתוקף ‪,‬היות והיא מקפחת את זכויותינו‬ ‫המקודשות ‪.‬אנו מודיעים שלא נוותר על תביעתנו‬ ‫המצומצמת לעצמאותה של סוריה המאוחדת מהרי‬ ‫הטאורוס ועד רפיח ‪.‬אנו מתנגדים בתוקף להגירה‬ ‫הציונית ולאי‪-‬הפרדתה של פלסטין מסוריה מהסיבות‬ ‫הבאות‪:‬‬ ‫‪ - 1‬משום שלא נלחמנו בתורכים ‪,‬אשר הקשר המזרחי‬ ‫מאחד אותנו ואותם ‪,‬ואנו נלחמים על מנת להשתלט‬ ‫עליה ‪,‬יתרה על מנת לממש את זכותנו לעצמאות ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬משום שהפרדת פלסטין מסוריה תפגע באינטרסים‬ ‫הכלכליים של הארץ ובאינטרסים הלאומיים והמקומיים‬ ‫של ילידי הארץ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬משום שאדמות הארץ אינן מספיקות לתושביה‬ ‫הילידים אשר מתרבים בהתמדה ‪,‬בייחוד לאור הכוונה‬ ‫ליישב ולתרבת את השבטים הבדואים שיושבים בה ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬משום שההגירה מגדילה את כמות האנשים ‪,‬היא‬ ‫גורמת למצוקות רעב וחושפת את הארץ למהומות‬ ‫ומרידות תמידיות‪.‬‬ ‫‪ - 5‬אילולא פגעה כניסתו של הזר באינטרסים הכלכליים‬ ‫והתרבותיים של המדינות המפותחות והחזקות ביותר‬ ‫בעולם כבריטניה וארה"ב ‪,‬הן לא היו אוסרות על כניסת‬ ‫זרים לארצם ;וכיצד ניתר להתיר זאת בפלסטין מדולדלת‬ ‫הכוחות בעקבות המלחמה השוחקת?!‬ ‫לאור זאת ‪,‬אנו מבקשים מהמועצה לבחון את דרישותינו‬ ‫ללא משוא פנים ולהדגיש את הזכות הטבעית ‪,‬אשר‬ ‫בלעדיה ארץ אינה יכולה לחיות ‪,‬ואנו תולים את האחריות‬ ‫לכל מה שיקרה בארץ בעתיד על צווארה של ועידת‬ ‫השלום‪".‬‬

‫‪Page 121‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫עמ '‪: "63‬אם האדון הרצל היה חברך כשם שאתה ידידי ‪,‬‬ ‫הייתי מייעץ לו לא לנקוט בשום צעד בעניין זה ‪.‬אינני‬ ‫מסוגל למכור ולו שעל אחד מהארץ ‪,‬משום שהיא איננה‬ ‫שייכת לי אלא לעמי ‪.‬בני עמי השיגו את האימפריה בדמם‬ ‫(=אני מניחה שהכוונה לאימפריה המוסלמית) וכבשו‬ ‫אותה בדמם ‪,‬ונכסה אותה בדמנו לפני שנרשה לאיש‬ ‫לגזול אותה מאתנו ‪..‬שהיהודים יעתירו את המיליארדים‬ ‫שלהם ‪.‬ואם האימפריה שלי תחולק ‪,‬הם ישיגו את פלסטין‬ ‫ללא התנגדות ‪.‬לעולם לא תחולק ‪,‬אלא על גופותינו ‪.‬‬ ‫לעולם לא נסכים לכך בעודנו חיים‪".‬‬

‫‪p.63: "If Mr. Herzl is your friend as much as you are my‬‬ ‫‪friend, then I advise him to not take any steps in this‬‬ ‫‪matter. I cannot sell to him even a single foot of the‬‬ ‫‪country, because it is not for me but rather for my people.‬‬ ‫‪My people obtained this empire with their blood, and‬‬ ‫‪nourished it with their blood, and we will cover it with our‬‬ ‫‪blood before we allow anyone to usurp it from us...let the‬‬ ‫‪Jews keep their billions. If the empire is divided up, they‬‬ ‫‪may take Palestine for free, but it will not be divided‬‬ ‫‪except over our dead bodies, I will not allow us to be‬‬ ‫"‪dissected while we are still alive.‬‬

‫ص‪:"63‬إذا آﺎن اﻟﺴﻴﺪ هﺮﺗﺴﻞ ﺻﺪﻳﻘﻚ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ أﻧﺖ ﺻﺪﻳﻘﻲ ‪,‬ﻓﺄﻧﺼﺢ‬ ‫ﻟﻪ اﻻ ﻳﺘﺨﺬ أﻳﺔ ﺧﻄﻮة ﻓﻲ هﺬا اﻷﻣﺮ ‪.‬ﻻ اﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﺑﻴﻊ وﻟﻮ ﻗﺪﻣﺎ "‬ ‫واﺣﺪا "ﻣﻦ اﻟﺒﻼد ‪,‬ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻲ ﺑﻞ ﻟﺸﻌﺒﻲ ‪,‬ﻟﻘﺪ ﺣﺼﻞ اﺑﻨﺎء ﺷﻌﺒﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻷﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ ﺑﺪﻣﺎﺋﻬﻢ ‪,‬وﻏﺬوهﺎ ﺑﺪﻣﺎﺋﻬﻢ ‪,‬وﺳﻨﻐﻄﻴﻬﺎ ﺑﺪﻣﺎﺋﻨﺎ‬ ‫ﻗﺒﻞ أن ﻧﺴﻤﺢ ﻷﺣﺪ ﺑﺎﻏﺘﺼﺎﺑﻬﺎ ﻣﻨﺎ‪...‬ﻟﻴﻮﻓﺮاﻟﻴﻬﻮد ﻣﻠﻴﺎراﺗﻬﻢ ‪.‬ﻓﺈذا ﻗﺴﻤﺖ‬ ‫إﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺘﻲ ﻓﻬﻢ ﻗﺪ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ دون ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪,‬إﻧﻤﺎ ﻟﻦ ﺗﻘﺴﻢ‬ ‫إﻻ ﻏﻠﻰ ﺟﺜﺘﻨﺎ ‪,‬إﻧﺎ ﻟﻦ إﻗﺒﻞ ﺑﺘﺸﺮﻳﺤﻬﺎ وﻧﺤﻦ أﺣﻴﺎء‪".‬‬

‫‪379‬‬

‫עמ '‪: "64‬הדגשנו בתוקף את האיסור על כניסתם של‬ ‫היהודים אל אדמת פלסטין ‪,‬הפקידים התרשלו בקיום הצו‬ ‫ועיוותו את משמעותו ‪,‬בעוד היהודים משתמשים‬ ‫באמתלת הביקור על מנת להישאר ולהתיישב בארץ ‪.‬כמו‬ ‫כן ‪,‬הודענו למושל ירושלים שלא יאפשר להם שהייה‬ ‫בשום פנים ואופן ‪.‬מושלי המדינה הם אחראים ביתר‬ ‫שאת לביצוע הצו הזה בדקדקנות ‪,‬ולמרות שהיהודים הם‬ ‫נתיני המדינה העליונה (=האימפריה העות'מאנית) ‪,‬אסור‬ ‫להם לשהות (בארץ) באופן קבוע ‪.‬הצווים הללו אינם‬ ‫אוסרים על היהודים לבקר באדמות הקדושות כיחידים‬ ‫ובקבוצות ‪,‬אולם הם אינם מתירים שהיית קבע ונדרש‬ ‫כתב‪-‬ערבות מהקונסוליה שדרכה הגיעו ‪.‬הצו הזה נתקבל‬ ‫בהחלטת מועצת המדינה והממשלה והיא משקפת את‬ ‫רצונו של הח'ליף‪".‬‬

‫‪p. 64: "We had emphasized banning the Jews’ entry to‬‬ ‫‪the land of Palestine, the bureaucrats were lax about‬‬ ‫‪applying this order and misinterpreted it, and the Jews‬‬ ‫‪are coming under the pretext of visiting and are settling.‬‬ ‫‪As the provincial government of Jerusalem informed us,‬‬ ‫‪they are not allowed to stay in any case, and the state’s‬‬ ‫‪officials are very much responsible for carrying out this‬‬ ‫‪order precisely, and even the Jews who are Ottoman‬‬ ‫‪subjects are not allowed to settle permanently. These‬‬ ‫‪orders do not prevent the Jews from visiting the Holy‬‬ ‫‪Land individually or in groups, but they are not allowed to‬‬ ‫‪stay permanently, and a pledge must be taken from the‬‬ ‫‪consulates through which they came. This order was‬‬ ‫‪made by a decision of the state’s Shura Council and the‬‬ ‫"‪Cabinet, and issued with the Sunni will of the Caliph.‬‬

‫ص‪:" 64‬آﻨﺎ ﺷﺪدﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ دﺧﻮل اﻟﻴﻬﻮد إﻟﻰ أرض ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ‪,‬‬ ‫اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن ﺗﺮاﺧﻮا ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﻣﺮ ‪,‬واﺳﺎءوا إﻟﻰ ﺗﺄوﻳﻠﻪ ‪,‬واﻟﻴﻬﻮد‬ ‫ﻳﺄﺗﻮن ﺑﺤﺠﺔ اﻟﺰﻳﺎرة وﻳﺴﺘﻮﻃﻨﻮن ‪,‬آﻤﺎ أﺷﻌﺮﻧﺎ ﻣﺘﺼﺮف اﻟﻘﺪس ان‬ ‫ﻣﻜﺜﻬﻢ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺑﺎي ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ‪,‬إﻧﻤﺄﻣﻮري اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﺑﺸﺪة‬ ‫ﻓﻮق اﻟﻌﺎدة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﺪﻗﺔ ‪,‬وﺣﺘﻰ اﻟﻴﻬﻮد ﻣﻦ أﺗﺒﺎع اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻌﻠﻴﺔ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻬﻢ اﻷﻗﺎﻣﺔ ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ ‪,‬إن هﺬﻩ اﻷواﻣﺮ ﻻ ﺗﻤﺎﻧﻊ ﻓﻲ‬ ‫زﻳﺎرة اﻟﻴﻬﻮد ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﻣﻨﻔﺮدﻳﻦ آﺎﻧﻮا أو ﺟﻤﺎﻋﺎت ‪,‬وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ‬ ‫ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺈﻗﺎﻣﺘﻬﻢ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ‪,‬وﻳﺠﺐ إﺧﺬ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﺎءوا‬ ‫ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ‪,‬وﻗﺪ أﺗﺨﺬ هﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرى اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﻮزراء وﺻﺪر ﻓﻴﻪ أرادة ﺳﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ‪".‬‬

‫‪380‬‬

‫‪Page 122‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫עמ '‪:78‬‬ ‫"יקירי ‪,‬הלורד רוטשילד‪,‬‬ ‫הנני שמח מאוד למסור לכם שבשם ממשלת הוד מעלתו‬ ‫את ההצהרה הבאה ‪,‬אשר צופנת בחובה את שאיפותיהם‬ ‫של היהודים ושל הציונית ‪,‬ושהוצגה למשרד (=החוץ)‬ ‫ואושרה על‪-‬ידו‪.‬‬ ‫ממשלת הוד מעלתו רואה בעין יפה הקמת מולדת‬ ‫לאומית לעם היהודי בפלסטין ‪,‬ותשקיע מאמצים על מנת‬ ‫להקל את הגשמתה של מטרה זו ‪.‬יובהר באופן ברור‬ ‫שהיא לעולם לא תעשה שום מעשה שישנה את הזכויות‬ ‫הדתיות והאזרחיות שמהן נהנות העדות הלא‪-‬יהודיות‬ ‫שחיות בפלסטין ‪,‬ולא (ישתנו) הזכויות והמצב הפוליטי‬ ‫שממנו נהנים היהודים בארצות אחרות‪".‬‬

‫‪p.78:‬‬ ‫‪Dear Lord Rothschild,‬‬ ‫‪I have much pleasure in conveying to you, on behalf of‬‬ ‫‪His Majesty's Government, the following declaration of‬‬ ‫‪sympathy with Jewish Zionist aspirations which has been‬‬ ‫‪submitted to, and approved by, the Cabinet.‬‬ ‫‪"His Majesty's Government view with favour the‬‬ ‫‪establishment in Palestine of a national home for the‬‬ ‫‪Jewish people, and will use their best endeavours to‬‬ ‫‪facilitate the achievement of the object, it being clearly‬‬ ‫‪understood that nothing shall be done which may‬‬ ‫‪prejudice the civil and religious' rights of existing non‬‬‫‪Jewish communities in Palestine, or the rights and‬‬ ‫‪political status enjoyed by Jews in any other country".‬‬

‫ص‪:78‬‬ ‫"ﻋﺰﻳﺰي اﻟﻠﻮرد روﺗﺸﻴﻠﺪ‪,‬‬ ‫ﻳﺴﺮﻧﻲ ﺟﺪا "ان اﺑﻠﻐﻜﻢ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ‬ ‫اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ أﻣﺎﻧﻲ اﻟﻴﻬﻮد واﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ وﻗﺪ ﻋﺮﺿﻨﺎﻩ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻮزارة وإﻗﺮﺗﻪ‪.‬‬ ‫إن ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺗﻨﻈﺮ ﺑﻌﻴﻦ اﻟﻌﻄﻒ إﻟﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ وﻃﻦ ﻗﻮﻣﻲ‬ ‫ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ‪,‬وﺳﺘﺒﺪل ﺟﻬﺪهﺎ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ أن ﻳﻔﻬﻢ ﺟﻠﻴﺎ "إﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺆﺗﻰ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻐﻴﺮ اﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻟﺪﻳﻨﻴﺔواﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻄﻮاﺋﻒ ﻏﻴﺮ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ اﻟﻤﻘﻴﻤﺔ اﻵن ﻓﻲ‬ ‫ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ‪.‬وﻻ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ اﻟﻴﻬﻮد ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺒﻠﺪان اﻷﺧﺮى"‪.‬‬

‫‪381‬‬

‫עמ '‪ - 1: "84‬הכרה בזכותם ההיסטורית של היהודים על‬ ‫פלסטין והקמת מולדת לאומית עבורם בפלסטין‪.‬‬ ‫‪ - 2‬קביעת גבולות קבועים לפלסטין שיכללו את חלקה‬ ‫הדרומי של לבנון ‪,‬הר החרמון (ג'בל א‪-‬שיח') ‪,‬עקבה וירדן‪.‬‬ ‫‪ - 3‬שימת פלסטין תחת מנדט בריטי‪.‬‬ ‫‪ - 4‬הכרה בהצהרת בלפור ופעולה על מנת להגשימה‪.‬‬ ‫‪ - 5‬הקלה על התיישבות היהודית בפלסטין‪.‬‬ ‫‪ - 6‬הקמת מועצה מייצגת של יהודי פלסטין‪".‬‬

‫‪p. 84: "1-Acknowleding the Jewish historical right in‬‬ ‫‪Palestine and founding a national state for them in‬‬ ‫‪Palestine.‬‬ ‫‪2-Creating specific boundaries for Palestine to include‬‬ ‫‪the southern part of Lebanon, Mount Hermon (Jabal al‬‬‫‪Shaykh), Aqaba, and Jordan.‬‬ ‫‪3-Putting Palestine under British mandate.‬‬ ‫‪4-Recognizing the Balfour Declaration and working to‬‬ ‫‪achieve it.‬‬ ‫‪5-Facilitating Jewish settlement of Palestine.‬‬ ‫‪6-Creating a representative council for the Jews of‬‬ ‫"‪Palestine.‬‬

‫ص‪-1:"84‬اﻷﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺤﻖ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ اﻟﻴﻬﻮدي ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ وﻏﻘﺎﻣﺔ‬ ‫وﻃﻦ ﻗﻮﻣﻲ ﻟﻢ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪_ 2‬إﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪود ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻦ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻀﻢ اﻟﺠﺰء اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻣﻦ‬ ‫ﻟﺒﻨﺎن وﺟﺒﻞ ﺣﺮﻣﻮن(ﺟﺒﻞ اﻟﺸﻴﺦ)واﻟﻌﻘﺒﺔ واﻷردن‪.‬‬ ‫‪-3‬وﺿﻊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺗﺤﺖ اﻷﻧﺘﺪاب اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪-4‬اﻷﻋﺘﺮاف ﺑﻮﻋﺪ ﺑﻠﻔﻮر واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ‪.‬‬ ‫‪-5‬ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻷﺳﺘﻴﻄﺎن اﻟﻴﻬﻮدي ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪-6‬إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻤﺜﻴﻠﻲ ﻟﻴﻬﻮد ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ"‪.‬‬

‫עמ '‪: "85‬הננו מגישים לוועידה (ועידת השלום) דין‬ ‫וחשבון שמפרט את העוול שנעשה לתושבי הארץ הזאת ‪,‬‬ ‫מוסלמים ונוצרים ‪,‬אשר מהווים את הרוב המוחלט ‪,‬מאז‬ ‫החלה הגירת הציונים אליה והשעבוד האימפריאליסטי‬ ‫שלהם אותה על מנת להופכה למולדתם הלאומית‪".‬‬

‫‪p.85: "We bring before the conference (the Peace‬‬ ‫‪Conference) a detailed statement of the injustice which‬‬ ‫‪will affect the interests of this country's population,‬‬ ‫‪Muslims and Christians, who comprise the aboslute‬‬ ‫‪majority, due to the Zionist migration to it, and their‬‬ ‫‪colonization of it and making it into a national homeland‬‬ ‫"‪for them.‬‬

‫ص‪:"85‬إﻧﻨﺎ ﻧﺮﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ (ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﻠﺢ)ﺑﻴﺎﻧﺎ "ﻣﻔﺼﻼ "ﺑﺎﻟﺤﻴﻒ ‪383‬‬ ‫اﻟﺬي ﺳﻴﻠﺤﻖ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ ﺳﻜﺎن هﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ وﻣﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ‪,‬وهﻢ‬ ‫ﻳﺸﻜﻠﻮن اﻷآﺜﺮﻳﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاء هﺠﺮة اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﻴﻦ إﻟﻴﻪ ‪,‬‬ ‫واﺳﺘﻌﻤﺎرهﻢ اﻳﺎﻩ وﺟﻌﻠﻪ وﻃﻨﺎ "ﻗﻮﻣﻴﺎ "ﻟﻬﻢ‪".‬‬

‫‪Page 123‬‬

‫‪382‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪p.70: "As the Arabs without exception had decided in‬‬ ‫עמ '‪: "70‬הואיל וכל הערבים ללא יוצא מן הכלל החליטו‬ ‫‪recent years to be alive, win their absolute freedom, and‬‬ ‫בשנים האחרונות לחיות ‪,‬לזכות בחירותם המוחלטת‬ ‫‪take power with their own hands, and as they had felt and‬‬ ‫ולקבל לידיהם את מוסרות השלטון ‪,‬והואיל והללו חשו‬ ‫‪were sure that it was in the interest of Great Britain to‬‬ ‫והדגישו שהאינטרס של בריטניה הגדולה הוא לעזור‬ ‫‪help and cooperate with them in reaching their legitimate‬‬ ‫ולסייע להם להגשים את שאיפותיהם החוקיות ‪,‬ואלו הן‬ ‫שאיפות המבוססות על שימור אצילותם ‪,‬כבודם וחייהם‪:‬‬ ‫‪dream, which is a dream founded on keeping their honor,‬‬ ‫ראשית ‪:‬בריטניה מכירה בעצמאותן של המדינות‬ ‫‪dignity, and lives:‬‬ ‫הערביות בגבולות הבאים אשר נזכרו בפרוטוקול דמשק‪1) Britain recognizes the independence of the Arab states ...‬‬ ‫שנית‪...‬‬ ‫‪within the border mentioned by the following Damascus‬‬ ‫שלישית‪...‬‬ ‫‪Protocol....‬‬ ‫רביעית‪...‬‬ ‫‪2) ....‬‬ ‫חמישית"‪...‬‬ ‫‪3) ....‬‬ ‫‪4) ...‬‬ ‫‪5) ...‬‬ ‫עמ '‪: 71‬המסמך‪:‬‬ ‫האזורים מרסין ואלכסנדריה כמו גם חלקים מסוריה‬ ‫ששוכנים מערבית לאזור דמשק ‪,‬א‪-‬שאם ‪,‬חומס ‪,‬חמה‬ ‫וחלב ‪,‬לא ניתן להחשיבם לערביים לחלוטין ולכן ‪,‬יש‬ ‫להוציאם מכלל הגבולות המוצעים ‪.‬אשר לאזורים‬ ‫השוכנים בתוך גבולותיה של המדינה המוצעת ‪,‬‬ ‫ושבריטניה הגדולה מסוגלת לפעול בהם מבלי לפגוע‬ ‫באינטרסים של בת‪-‬בריתה צרפת ‪.‬הנני מוסמך להעניק‬ ‫לכם את הערבויות‪/‬התחייבויות הבאות בשם ממשלת‬ ‫בריטניה הגדולה"‪...‬‬

‫‪p.71: The document:‬‬ ‫‪"The districts of Mersin and Alexandretta, and portions of‬‬ ‫‪Syria lying to the west of the districts of Damascus,‬‬ ‫‪Homs, Hama and Aleppo, cannot be said to be purely‬‬ ‫‪Arab, and must on that account be excepted from the‬‬ ‫‪proposed delimitation. . . . As for the regions lying within‬‬ ‫‪the proposed frontiers, in which Britain is free to act‬‬ ‫‪without detriment to the interests of her ally France, I am‬‬ ‫‪authorized to give you the following pledges on behalf of‬‬ ‫‪the Government of Great Britain, and to reply as follows‬‬ ‫‪to your note"...‬‬

‫‪Page 124‬‬

‫ص‪"70‬ﻟﻤﺎ آﺎن اﻟﻌﺮب ﺑﺄﺟﻤﻌﻬﻢ دون اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻗﺪ ﻗﺮروا ﻓﻲ اﻟﻌﻮام‬ ‫اﻷﺧﻴﺮة أن ﻳﻌﻴﺸﻮا وﻳﻔﻮزوا ﺑﺤﺮﻳﺘﻬﻢ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ وأن ﻳﺘﺴﻠﻤﻮا ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ‬ ‫اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻳﺪﻳﻬﻢ ‪,‬وﻟﻤﺎ آﺎن هﺆﻻء ﻗﺪ ﺷﻌﺮوا وﺗﺄآﺪوا أن ﻣﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻟﻌﻈﻤﻰ أن ﺗﺴﺎﻋﺪهﻢ وﺗﻌﺎوﻧﻬﻢ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﻣﺎﻧﻴﻬﻢ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ وهﻲ اﻷﻣﺎﻧﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎء ﺷﺮﻓﻬﻢ وآﺮاﻣﺘﻬﻢ‬ ‫وﺣﻴﺎﺗﻬﻢ‪:‬‬ ‫أوﻻ ‪:‬ﺗﻌﺘﺮف ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼل اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ ذآﺮهﺎ‬ ‫ﺑﺮوﺗﻮآﻮل دﻣﺸﻖ اﻵﺗﻴﺔ‪.....‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪":...‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪":...‬‬ ‫راﺑﻌﺎ‪":...‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎ"‪:...‬‬

‫‪384‬‬

‫ص‪: 71‬اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ‪:‬‬ ‫"إن ﻣﻘﺎﻃﻌﺘﻲ ﻣﺮﺳﻴﻦ واﻷﺳﻜﻨﺪروﻧﺔ وآﺬﻟﻚ أﺟﺰاء ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﻮاﻗﻌﺔ‬ ‫إﻟﻰ ﻏﺮب ﻣﻨﻄﻘﺔ دﻣﺸﻖ اﻟﺸﺎم وﺣﻤﺺ وﺣﻤﺎﻩ وﺣﻠﺐ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ‬ ‫أﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺻﺮﻓﺔ‪,‬وﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ وﺟﺐ اﺳﺘﺜﻨﺎؤهﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺪود‬ ‫اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ‪,‬أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺿﻤﻦ ﺣﺪود اﻟﺪوةاﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ‬ ‫واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻟﻌﻈﻤﻰ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ دون أن ﺗﻤﺲ ﻣﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ﺣﻠﻴﻔﺘﻬﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ ‪,‬ﻓﺈﻧﻲ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻜﻢ اﻟﺘﻌﻬﺪات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺣﻜﻮﻣﺔ‬ ‫ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻋﻦ ﻣﺬآﺮﺗﻜﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ"‪:...‬‬

‫‪385‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪p.72 In order to facilitate an agreement and to render a‬‬ ‫עמ '‪: "72‬על מנת להקל על ההסכמה ולהימנע מתלאות‬ ‫ומייסורים ‪.‬בגלל תכונותיה ומידותיה הטובות של ממשלת‬ ‫‪service to Islam, and at the same time to avoid all that‬‬ ‫בריטניה שאותן אנו מעריכים ‪,‬החלטנו להרפות‬ ‫‪may cause Islam troubles and hardships-seeing‬‬ ‫מהמאמצים לכבוש את מחוז ארסין ולהכלילו בין חלקיה‬ ‫‪moreover that we have great consideration for the‬‬ ‫של הממלכה הערבית ‪.‬אשר למחוזות חלב ‪,‬בירות‬ ‫‪distinguished qualities and dispositions of the‬‬ ‫וחופיהם ‪,‬הרי שהם מחוזות ערביים טהורים ‪,‬ואין הבדל‬ ‫‪Government of Great Britain, we no longer insist on the‬‬ ‫בין הערבי הנוצרי והערבי המוסלמי –שניהם בני סב‬ ‫‪inclusion of the districts of Mersin and Adana in the Arab‬‬ ‫אחד ‪,‬ואנו ‪,‬עדת המוסלמים ‪,‬ננהג בהתאם לחוקי דת‬ ‫‪Kingdom. As for the provinces of Aleppo and Beirut and‬‬ ‫האסלאם וכשם שנהג בהם מנהיג המאמינים עומר בן אל‪their coastlines, these are purely Arab provinces in which -‬‬ ‫ח'טאב (הח'ליף השני) והח'ליפים שבאו אחריו –הם‬ ‫‪there is no difference between the Muslim and Christian‬‬ ‫התייחסו לנוצרים כשם שהתייחסו לעצמם ‪...‬אשר‬ ‫‪Arabs, for they are all from the same forefather, and we‬‬ ‫למחוזות העיראקיים בפרט ‪,‬הרי שהם מחלקי הממלכה‬ ‫‪Muslims will follow the footsteps of the Commander of‬‬ ‫הערבית הטהורה ויתרה מזאת ‪,‬מקום מושב ממשלתה ‪..‬‬ ‫‪the Faithful Omar ibn Khattab, and other Caliphs‬‬ ‫ושם קמה עיר הערבים‪".‬‬ ‫‪succeeding him, who ordained in the laws of the Islamic‬‬ ‫‪faith that Muslims should treat the Christians as they treat‬‬ ‫‪themselves.‬‬

‫ص‪:"72‬ﺗﺴﻬﻴﻼ ﻟﻠﻮﻓﺎق وﺧﺪﻣﻪ ﻟﻺﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﺮارا "ﻣﻤﺎ ﻳﻜﺎﻓﻬﺎ اﻟﻤﺸﺎق‬ ‫واﻟﻤﺤﻦ ‪,‬وﻟﻤﺎ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت واﻟﻤﺰاﻳﺎ‬ ‫اﻟﻤﻤﺘﺎزة ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻧﺘﺮك اﻹﻟﺤﺎح ﻓﻲ إدﺧﺎل وﻻﻳﺎت ﻣﺮﺳﻴﻦ وأﺿﻨﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻗﺴﺎم اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪,‬وأﻣﺎ وﻻﻳﺘﺎ ﺣﻠﺐ وﺑﻴﺮوت وﺳﻮاﺣﻠﻬﻤﺎ ﻓﻬﻲ‬ ‫وﻻﻳﺎت ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺤﻀﺔ وﻻ ﻓﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺴﻴﺤﻲ واﻟﻤﺴﻠﻢ ‪,‬ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ‬ ‫أﺑﻨﺎء ﺟﺪ واﺣﺪ وﻟﺘﻘﻮم ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻨﺎ ﻣﻌﺎﺷﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﺴﻦ ﻣﻞ ﺳﻠﻜﻪ أﻣﻴﺮ‬ ‫اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻼﻣﻲ ‪,‬وﻣﻦ ﺗﺒﻌﻪ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺨﻠﻔﺎء أن ﻳﻌﺎﻣﻠﻮا اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ آﻤﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ ‪....‬أﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮص‬ ‫اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﻦ أﺟﺰاء اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺤﻀﺔ ‪,‬ﺑﻞ هﻲ‬ ‫ﻣﻘﺮ ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﻬﺎ ‪..‬وﺑﻬﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺪﻧﻴﺔ اﻟﻌﺮب"‪.‬‬

‫‪386‬‬

‫‪p. 73: "The representatives of the United Kingdom‬‬ ‫‪(Britain) informed the Arab representatives that the‬‬ ‫‪Arabs’ argument, which as it was explained to the‬‬ ‫‪commission was related to the phrase portions of Syria‬‬ ‫‪lying to the west of the districts of Damascus, Homs,‬‬ ‫‪Hama and Aleppo, was stronger than it had seemed‬‬ ‫‪previously. Furthermore, the representatives of the‬‬ ‫‪United Kingdom informed the Arab representatives that‬‬ ‫‪they agreed to Palestine being within the Arab region,‬‬ ‫‪and that it was not Palestine which had later been‬‬ ‫‪exempted from this region, and so it must be counted‬‬ ‫‪within the region which Great Britain promised to‬‬ ‫‪recognize as independent and support. They stated that‬‬ ‫‪the correct interpretation of the correspondence made‬‬ ‫‪Palestine an exception, but acknowledged that the‬‬ ‫‪phrase which incorporated the exception was not‬‬ ‫‪specific, frank, and unmistakable as was thought at the‬‬ ‫"‪time.‬‬

‫ص‪:" 73‬إن ﻣﻨﺪوﺑﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة "ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ "اﺑﻠﻐﻮا ﻣﻨﺪوﺑﻲ‬ ‫اﻟﻌﺮب أن ﺣﺠﺔ اﻟﻌﺮب آﻤﺎ ﺷﺮﺣﺘﻠﻠﺠﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺒﺎرة أﺟﺰاء ﻣﻦ‬ ‫ﺑﻼد اﻟﺸﺎم اﻟﻮاﻗﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮب ﻣﻦ وﻻﻳﺎت دﻣﺸﻖ وﺣﻤﺺ وﺣﻤﺎة‬ ‫وﺣﻠﺐ ‪,‬ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮة أآﺜﺮ ﻣﻤﺎ آﺎن ﻳﺒﺪو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ‪.‬وﻓﻀﻼ "ﻋﻦ ذﻟﻚ‬ ‫ﻓﺈن ﻣﻨﺪوﺑﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﺑﻠﻐﻮا ﻣﻨﺪوﺑﻲ اﻟﻌﺮب أﻧﻬﻢ ﻳﻮاﻓﻘﻮن ﻋﻠﻰ‬ ‫أن ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ آﺎﻧﺖ داﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪,‬وأﻧﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ‬ ‫ﻗﺪ اﺳﺘﺜﻨﻴﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ‪,‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﺪهﺎ داﺧﻠﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻬﺪت ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﺑﺎﻷﻋﺘﺮاف ﺑﻸﺳﺘﻘﻼل اﻟﻌﺮﺑﻲ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ وﺗﺎﻳﻴﺪﻩ ‪,‬وهﻢ ﻳﺬهﺒﻮن إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻤﻜﺎﺗﺒﺎت ﻳﺠﻌﻞ‬ ‫ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎة ‪,‬وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﻌﺘﺮﻓﻮن ﺑﺄن اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻷﺳﺘﺜﻨﺎء‬ ‫ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺤﺪدة ﺻﺮﻳﺤﺔ وﻻ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺨﻄﺄآﻤﺎ ﻇﻦ ﻓﻲ وﻗﺘﻬﺎ‪".‬‬

‫‪387‬‬

‫עמ '‪: "73‬נציגי הממלכה המאוחדת בריטניה הודיעו‬ ‫לנציגי הערבים שלטענתם של הערבים כפי שהוסברה‬ ‫לוועדה בנוגע לביטוי "חלקים מא‪-‬שאם (הלבנט) השוכנים‬ ‫במערב ממחוזות דמשק ‪,‬חומס ‪,‬חמה וחלב "יש כוח רב‬ ‫יותר ממה שנראה היה בעבר ‪.‬יתר על כן ‪,‬נציגי הממלכה‬ ‫המאוחדת הודיעו לנציגי הערבים שהם מסכימים‬ ‫שפלסטין היתה נכללת באזור המערבי ‪,‬אולם הואיל והיא‬ ‫הוצאה מכלל האזור הזה ‪,‬יש להחשיבה כחלק מהאזור‬ ‫שבריטניה הגדולה התחייבה להכיר בעצמאות ערבית בו‬ ‫ולסייע לו ‪.‬הם סבורים כי הפרשנות הנכונה של חליפת‬ ‫המכתבים היא שפלסטין אכן מוצאת מן הכלל ‪,‬אולם הם‬ ‫מכירים בכך שהביטוי שמביע את ההוצאה מן הכלל איננו‬ ‫חד וברור וניתן לטעות בו ‪,‬כפי שנטען בזמנו‪".‬‬

‫‪Page 125‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫עמ '‪: "79‬הסכנה האמיתית המאיימת על תעלת סואץ‬ ‫אינה מגיעה מן המערב אלא מן המזרח ‪,‬ומצידה של‬ ‫פלסטין קיימת תמיד סכנה רצינית ‪,‬ואחרי פלסטין סוריה‬ ‫ואחרי סוריה התורכים שנקטו מדיניות עוינת כלפי‬ ‫בריטניה ‪,‬גרמניה בעבר או רוסיה בעתיד ‪.‬מי יודע ?‬ ‫הצרפתים הוכיחו שהם יריבים שקולים שמתחרים בנו ולא‬ ‫ידידים שמסייעים לנו ‪,‬ולכן שלטונה של בריטניה על‬ ‫פלסטין הינו אינטרס אימפריאליסטי ממדרגה ראשונה‪".‬‬

‫‪p.79: "The true threat to the Suez Canal comes not from‬‬ ‫‪the West but from the East, for the grave threat always‬‬ ‫‪comes from Palestine, since behind Palestine is Syria,‬‬ ‫‪and behind Syria are the Turks, and behind the Turks are‬‬ ‫‪any state that could be hostile to Brtain, Germany in the‬‬ ‫‪past or Russia in the future. Who knows? The French‬‬ ‫‪proved that they are equals competing with us, not‬‬ ‫‪friends cooperating with us, and so Britain taking‬‬ ‫"‪Palestine was absolutely in the empire's interests.‬‬

‫ص‪:"79‬إن اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ ﻻ ﻳﺠﻲء ﻣﻦ اﻟﻐﺮب ﺑﻞ ‪388‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺸﺮق ‪,‬ﻓﻤﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻳﺠﻲء اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺠﺪي داﺋﻤﺎ" ‪,‬ﻓﻤﻦ‬ ‫وراء ﻓﻠﺴﻴﻦ ﺳﻮرﻳﺎ وﻣﻦ وراء ﺳﻮرﻳﺎ اﻷﺗﺮاك وﻣﻦ وراء اﻷﺗﺮاك أﺑﺔ‬ ‫دوﻟﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺎدﻳﺔ ﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ‪,‬أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ أو روﺳﻴﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ‪.‬ﻣﻦ ﻳﺪري؟وﻟﻘﺪ اﺛﺒﺚ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮن إﻧﻬﻢ أﻧﺪاد ﻳﻨﺎﻓﺴﻮﻧﻨﺎ ﻻ‬ ‫اﺻﺪﻗﺎء ﻳﻌﺎوﻧﻮﻧﻨﺎ ‪,‬وﻟﺬﻟﻚ آﺎن ﻗﺒﺾ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ‬ ‫إﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮاز اﻷول"‪.‬‬

‫עמ '‪: "85‬הגעתי כנציגו של אבי אשר הנהיג את המרד‬ ‫הערבי נגד התורכים מתוך היענות לתשוקתן של בריטניה‬ ‫וצרפת ‪,‬על מנת לבקש שהעמים דוברי הערבית מקו‬ ‫אלכסנדריה ודיאר בכר עד האוקיאנוס ההודי מדרום ‪,‬‬ ‫מכיר בעצמאותם ובשלטונם בערבות חבר הלאומים ‪.‬‬ ‫יוצאות מכלל בקשה הן החיג'אז ‪,‬היות והיא מדינה בעלת‬ ‫שלטון ועדן ‪,‬שהיא פרוטקטורט בריטי ‪...‬הינני נשען‬ ‫בבקשתי זו על העקרונות שאותם קבע הנשיא וילסון ‪,‬ואני‬ ‫סמוך ובטוח שהמדינות הגדולות יתעניינו ‪...‬בעמים דוברי‬ ‫הערבית ‪...‬יותר מאשר באינטרסים חומריים‪".‬‬

‫‪p.85: "I came as a representative of my father, who led‬‬ ‫‪the Great Arab Revolt against the Turkish in accordance‬‬ ‫‪with the wishes of Britain and France, to demand that the‬‬ ‫‪Arabic-speaking peoples in Asia from the line of‬‬ ‫‪Alexandretta and Diyarbakr to the Indian Ocean in the‬‬ ‫‪south, have their indpendence and sovereignty‬‬ ‫‪acknolwedged with guarantees from the League of‬‬ ‫‪Nations, and the Hejaz would be exempted from this‬‬ ‫‪request, as it is a sovereign state, and Aden, which is a‬‬ ‫‪British protectorate. In my request of mine, I am relying‬‬ ‫‪on the principles stated by President Wilson, and I am‬‬ ‫‪confident that the large countries will care...about the‬‬ ‫‪Arabic-speaking peoples....more than they will care about‬‬ ‫"‪their own material interests.‬‬

‫ص‪:"85‬ﺟﺌﺖ ﻣﻤﺜﻼ "ﻟﻮاﻟﺪي اﻟﻲ ﻗﺎ اﻟﺜﻮرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﺿﺪ اﻟﺘﺮك ‪389‬‬ ‫ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﺮﻏﺒﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ ﻷﻃﺎﻟﺐ ﺑﺄن ﺗﻜﻮن اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ىﺴﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻂ اﻹﺳﻜﻨﺪروﻧﺔ ودﻳﺎر ﺑﻜﺮ ﺣﺘﻰ اﻟﻤﺤﻴﻂ‬ ‫اﻟﻬﻨﺪي ﺟﻨﻮﺑﺎ" ‪,‬ﻣﻌﺘﺮﻓﺎ "ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ وﺳﻴﺎدﺗﻬﺎ ﺑﻀﻤﺎن ﻣﻦ ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢ ‪,‬‬ ‫وﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺤﺠﺎز ‪,‬وهﻲ دوﻟﺔ ذات ﺳﻴﺎدة ‪,‬وﻋﺪن وهﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﻴﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ‪...‬وإﻧﻨﻲ اﺳﺘﻨﺪ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﺒﻲ هﺬا إﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎديء اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺻﺮح ﺑﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ وﻳﻠﺴﻮن ‪,‬وأﻧﺎ واﺛﻖ ﻣﻦ أن اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى‬ ‫ﺳﺘﻬﺘﻢ‪...‬ﺑﺎﻟﺸﻌﻮب اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪..‬أآﺜﺮ ﻣﻦ اهﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻟﻬﺎ هﻲ‬ ‫ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺎدﻳﺔ‪".‬‬

‫‪Page 126‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫עמ '‪: " 86‬המוסלמים ‪,‬שהיוו בהתאם למפקד האוכלוסין‬ ‫האנגלי בסביבות ארבע חמישיות מהתושבים ‪,‬הסכימו‬ ‫לדרישה בדבר עצמאותה של סוריה המאוחדת ‪,‬פרט‬ ‫לקבוצה ידועה של פקידים שנהגה בהתאם לזרם הפוליטי‬ ‫המשפיע ‪.‬המפלגות אשר התכנסו ביפו החליטו שסוריה‬ ‫התרגלה לממשל עצמאי ללא מדינה אפוטרופוסית ‪,‬ואם‬ ‫ועידת השלום עומדת בתוקף על מינוי מדינה ‪,‬הרי שהם‬ ‫מעדיפים את ארה"ב ‪.‬האנשים בירושלים וביתר ערי‬ ‫פלסטין תמכו בהחלטה זו והעבירו את סוגיית‬ ‫האפוטרופסות אל הועידה הסורית אשר דיברה בשמם ‪.‬‬ ‫חלק מהמוסלמים סירבו ‪,‬בעיקר בדרום ‪,‬סירבו בנחרצות‬ ‫להשלים עם האפוטרופסות ‪,‬יהא טיבה אשר יהא‪".‬‬

‫‪p. 86: "The Muslims, who according to the English count‬‬ ‫‪they were about four fifths of the population, were united‬‬ ‫‪in their demand for the independence of a united Syria,‬‬ ‫‪with no exceptions except for a well-known denomination‬‬ ‫‪of government employees that was going along with the‬‬ ‫‪political influential current. The parties that met in Yaffa‬‬ ‫‪decided that Syria deserved an independent government,‬‬ ‫‪without a mandate state, and that if the peace conference‬‬ ‫‪insisted on appointing a state, then they would prefer the‬‬ ‫‪United States. The people in Jerusalem and the other‬‬ ‫‪Palestinian cities supported this decision, and referred‬‬ ‫‪the mandate issue to the Syrian conference which was‬‬ ‫‪speaking on their behalf. Some Muslims, especially in‬‬ ‫‪the South, completely rejected the idea of a mandate of‬‬ ‫"‪any kind.‬‬

‫‪Page 127‬‬

‫ص‪:"86‬أﺣﺘﻤﻌﺖ آﻠﻤﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ‪,‬وهﻢ ﺣﺴﺐ اﻷﺣﺼﺎء اﻷﻧﺠﻠﻴﺰي‬ ‫ﻧﺤﻮ أرﺑﻌﺔ أﺧﻤﺎس اﻟﺴﻜﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼل ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪,‬وﻟﻢ‬ ‫ﺗﺸﺬ ﻣﻨﻬﻢ ﺳﻮى ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ آﺎﻧﺖ ﺗﺴﻴﺮ ﻣﻊ ﺗﻴﺎر‬ ‫اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ‪.‬وﻗﺮرت اﻷﺣﺰاب اﻟﺘﻲ اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻓﻲ ﻳﺎﻓﺎ أن ﺳﻮرﻳﺎ‬ ‫أهﻞ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﻼ دوﻟﺔ وﺻﻴﺔ ‪,‬وإﻧﻪ إذا أﺻﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﻠﺢ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ دوﻟﺔ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﻔﻀﻠﻮن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪.‬وﻗﺪ أﻳﺪ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ‬ ‫ﻟﻘﺪس وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ ﻣﺪن ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار ‪,‬وآﺎﻧﻮا ﻳﺤﻴﻠﻮن ﻣﺴﺄﻟﺔ‬ ‫اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺴﻮري اﻟﺬي ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻠﺴﺎﻧﻬﻢ ‪.‬ورﻓﺾ ﺑﻌﺾ‬ ‫اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب ‪,‬ﻗﺒﻮل اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ رﻓﻀﺎ "ﺑﺎﺗﺎ "ﻣﻬﻤﺎ آﺎن‬ ‫ﻧﻮﻋﻬﺎ‪".‬‬

‫‪390‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫עמ '‪: "87‬מועצת בנות הברית החליטה שפלסטין תהיה‬ ‫מדינת‪-‬מנדט ושהצהרת בלפור בדבר הקמת מולדת‬ ‫לאומית ליהודים תיכלל במסגרת הסכם השלום עם‬ ‫תורכיה ‪.‬המנדט הזה הוצע לבריטניה והיא הסכימה‬ ‫לקבלו ולהנהיג בארץ שלטון שידאג לטובת תושביה ‪.‬אני‬ ‫קורא בפניכם את הצהרת בלפור ואומר לכם ‪:‬משמעות‬ ‫הכללתה בכתב המנדט היא אי‪-‬פגיעה במנהגים הדתיים‬ ‫ובמקומות הקדושים ואי‪-‬הגבלת החופש הדתי ‪,‬כל עוד‬ ‫אינם פוגעים בסדר ובביטחון הציבורי ‪.‬כניסת מהגרים‬ ‫לארץ מותרת בהתאם לצרכיה והשליטה על ההגירה‬ ‫נתונה בידי ממשלת בריטניה ‪.‬הנכסים לא יוצאו ולא‬ ‫יופקעו מבעליהם ולא יוענקו פריבילגיות כלכליות ליחידים‬ ‫או לקבוצות אם בהענקתן יש משום פגיעה בזולת ‪.‬‬ ‫השלטון יהיה של הממשלה הבריטית ‪,‬ובשום אופן לא‬ ‫יורשה למיעוט לשלוט על רובם של התושבים ‪,‬וכאשר‬ ‫יגיע הזמן להקמת סוג של שלטון ייצוגי ‪,‬יובטחו התקוות‬ ‫הגדולות ויגדל אושרם של כלל תושבי הארץ ‪.‬ההחלטה‬ ‫הזאת פורסמה לאחר זמן המתנה ארוך ‪,‬ולכן יש לסיים‬ ‫את השלטונות הפוליטיים ואת המהומות ועל כלל‬ ‫הפלסטינים האמיתיים להתגייס לשירות פלסטין ולרווחת‬ ‫הדורות הבאים‪".‬‬

‫‪p.87: The Allies’ Council decided to set up a mandate for‬‬ ‫‪the state of Palestine and to incorporate the Belfour‬‬ ‫‪Declaration with a national homeland for the Jews in the‬‬ ‫‪peace treaty with Turkey. This mandate was offered to‬‬ ‫‪Britain and it accepted, is governing the country as is best‬‬ ‫‪for its population, and I will read to you the Balfour‬‬ ‫‪Declaration, and I tell you: its incorporation within the‬‬ ‫‪Mandate means that religious customs and holy places‬‬ ‫‪will be safeguarded, and no religious freedom will be‬‬ ‫‪restricted, with the condition that order and public security‬‬ ‫‪are maintained, and it will be permitted for immigrants to‬‬ ‫‪enter the country as much as it needs for growth and‬‬ ‫‪prosperity. Britain’s government is controlling‬‬ ‫‪immigration, and the current landowners are not leaving‬‬ ‫‪their property, nor is it being taken from them, nor are‬‬ ‫‪economic privileges being offer to individuals or groups if‬‬ ‫‪granting that would harm others. Governance will be for‬‬ ‫‪the British government, and in no case will a minority be‬‬ ‫‪allowed to control the majority of the population, and‬‬ ‫‪when it is time for a form of representative governance, in‬‬ ‫‪this case great hopes are set on growing prosperity for‬‬ ‫‪the entire country’s population, and this long awaited‬‬ ‫‪decision has been issued. The political disagreements‬‬ ‫‪and unrest must be ended. All of the real Palestinians‬‬ ‫‪must compete in the service of Palestine and for the good‬‬ ‫‪of the coming generations.‬‬

‫‪Page 128‬‬

‫ص‪:"87‬ﻗﺮر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺤﻠﻔﺎء اﻧﺘﺪاب دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ وأن ﻳﺪﻣﺞ وﻋﺪ‬ ‫ﺑﻠﻔﻮر ﺑﺈﻧﺸﺎء وﻃﻦ ﻗﻮﻣﻲ ﻟﻠﻴﻬﻮد ﻓﻲ ﻣﻌﺎهﺪة اﻟﺼﻠﺢ ﻣﻊ ﺗﺮآﻴﺎ ‪.‬وﻗﺪ‬ ‫ﻋﺮض هﺬا اﻷﻧﺘﺪاب ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻓﻘﺒﻠﺘﻪ ‪,‬وهﻲ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﺒﻼد ﻟﺨﻴﺮ‬ ‫ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ‪,‬وأﺗﻠﻮ ﻋﻠﻴﻜﻢ وﻋﺪ ﺑﻠﻔﻮر ‪,‬وأﻗﻮل ﻟﻜﻢ ‪:‬أن إدﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ ﺻﻚ‬ ‫اﻷﻧﺘﺪاب ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻌﺎدات اﻟﺪﻳﻨﻴﺔواﻷﻣﺎآﻦ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ‪,‬وﻋﺪم‬ ‫ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺸﺮط اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم واﻷﻣﻦ‬ ‫اﻟﻌﺎم ‪,‬وﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑﺪﺧﻮل اﻟﺒﻼد ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻨﻤﻮ‬ ‫واﻷرﺗﻘﺎء ‪,‬وﺗﺴﻴﻄﺮ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮة ‪,‬وﻻ ﻳﺨﺮج‬ ‫اﺻﺤﺎب اﻷﻣﻼك اﻟﺤﺎﻟﻴﻮن ﻋﻦ أﻣﻼآﻬﻢ وﻻ ﺗﻨﺰع ﻣﻨﻬﻢ‪,‬روﻻ ﺗﻤﻨﺢ‬ ‫اﻣﺘﻴﺎزات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻷﻓﺮاد أو ﺟﻤﺎﻋﺎت إذا آﺎن ﻓﻲ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺿﺮر‬ ‫ﻟﻐﻴﺮهﻢ ‪,‬ﻓﺎﻟﺤﻜﻢ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ‪,‬وﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺤﺎل ﻣﻦ‬ ‫اﻷﺣﻮال ﻷﻗﻠﻴﺔ أن ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ‪,‬زﻣﺘﻰ ﺣﺎن‬ ‫اﻟﻮﻗﺖ ﻹﻧﺸﺎء ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻓﻔﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﻰ ﺗﻌﻘﺪ‬ ‫اﻵﻣﺎل اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻟﻴﺴﺮ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺳﻜﺎن اﻟﺒﻼد ‪,‬وﻗﺪ ﺻﺪر هﺬا‬ ‫اﻟﻘﺮار ﺑﻌﺪ ﻃﻮل اﻷﻧﺘﻈﺎر ‪.‬ﻓﻴﺠﺐ إﻧﻬﺎء اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫واﻷﺿﻄﺮاﺑﺎت ‪.‬وﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻦ أن ﻳﺘﺒﺎروا ﻓﻲ‬ ‫ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ وﺧﻴﺮ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪".‬‬

‫‪391‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪392‬‬ ‫‪], Part 2, Grade 11‬ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ واﻟﻤﻌﺎﺻﺮ[ ‪History of Palestine: Modern and Contemporary‬‬ ‫"أﺟﺮﻳﺖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ‪ 20‬آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪1996‬م ‪,‬ﺣﻴﺚ ‪393‬‬ ‫"הבחירות הפלסטיניות נערכו ב‪ 20-‬בינואר ‪ 1996‬לסה"נ ‪The Palestinian elections were held on January 20, 1996, .‬‬ ‫اﻧﺘﺨﺐ ‪ 88‬ﻋﻀﻮا ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ‪,‬وﻓﺎز اﻟﺴﻴﺪ ﻳﺎﺳﺮ ﻋﺮﻓﺎت‬ ‫נבחרו ‪ 88‬חברים למועצה המחוקקת והאדון יאסר‬ ‫‪with 88 members elected to the legislative council, and‬‬ ‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫ערפאת זכה בראשות הרשות הפלסטינית ‪.‬למרות‬ ‫‪Yassir Arafat winning the Palestinian presidency.‬‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫שהפלסטינים קיימו את ההסכמים שעליהם חתמו ‪,‬‬ ‫הממשלה הישראלית המשיכה במדיניותה הסרבנית כלפי‬ ‫‪Despite the Palestinians' implementation of the signed‬‬ ‫ورﻏﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ‪,‬إﻻ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ‬ ‫הסדר של שלום ‪,‬והמתח בין העם הפלסטיני והכיבוש‬ ‫‪agreements, the Israeli government continued in its‬‬ ‫اﺳﺘﻤﺮت ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﺮاﻓﻀﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ‪,‬واﺳﺘﻤﺮ اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﻴﻦ‬ ‫הישראלי נמשך "(עמ '‪)90‬‬ ‫‪rejectionist policy towards a peaceful resolution, and‬‬ ‫اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ واﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ "‪(.‬ص ‪.)90.‬‬ ‫‪tension continued between the Palestinian people and the‬‬ ‫)‪Israeli occupation." (p.90‬‬

‫‪Page 129‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫"המדיניות הישראלית כלפי העם הפלסטיני התגבשה בתחומים‬ ‫הבאים‪:‬‬ ‫המנהל הכללי‪:‬‬ ‫ישראל פרסמה החלטה שגזרה על סיפוחה של ירושלים ועל‬ ‫תפישתה כבירתה אחרי מלחמת יוני בתאריך ‪27/6/1967‬‬ ‫לסה"נ ‪,‬ועל סמך זאת פירקה את מועצת עיריית ירושלים‬ ‫הערבית וביטלה את המנהלות הערביות ואת בתי המשפט ‪,‬‬ ‫וקשרה את השירותים הכלליים לעיריית ירושלים הישראלית ‪.‬‬ ‫ירושלים בודדה מן הגדה המערבית מבחינה כלכלית‬ ‫ומנהלתית ‪,‬והרשויות ומשרדי הממשלה הישראליים הועברו‬ ‫אליה ‪.‬מצד שני ‪,‬שלטונות הכיבוש התכוונו להקיף את העיר‬ ‫בהתנחלויות‪/‬יישובים ולפנות אותה מתושביה הערבים‪.‬‬ ‫[‪]...‬‬ ‫הפקעת אדמות‪:‬‬ ‫השלטונות הישראליים חוקקו אוסף של חוקים במטרה לשלוט‬ ‫על האדמות הפלסטיניות ‪,‬ומהחשובים שבהם‪:‬‬ ‫א ‪.‬החוקים הראשונים שעליהם הסתמכו השלטונות הישראליים‬ ‫בהפקעת האדמות‪:‬‬ ‫‪. 1‬חוק ההפקעה בעבור אינטרסים ציבוריים משנת ‪1943‬‬ ‫לסה"נ ‪:‬החוק הזה מעניק לגיטימציה להפקיע אדמות לטובת‬ ‫האינטרס הציבורי ‪,‬לצורך הקמת פרוייקטים חיוניים כגון בתי‬ ‫ספר ‪,‬בתי‪-‬חולים וכבישים [‪]...‬‬ ‫‪. 2‬תקנות ההגנה לשעת חירום משנת ‪ 1945‬לסה"נ ‪:‬אוסף של‬ ‫תקנות וחוקים שחוקקה ממשלת המנדט הבריטי ‪,‬בטענה‬ ‫שנועדו לשמור על הסדר הציבורי בחברה ולהגן על ביטחון‬ ‫האזרחים ‪,‬ושהשלטונות הישראליים ניצלו על‪-‬מנת להפקיע או‬ ‫לסגור אדמות למטרות ביטחוניות ואימונים צבאיים‪.‬‬ ‫ב ‪.‬חוקים שהשלטונות הישראליים חוקקו אחרי שנת ‪1967‬‬ ‫לסה"נ‪:‬‬ ‫‪. 1‬חוק נכסי נפקדים ‪ ]...[:‬עוסק בנכסי נפקדים ‪,‬ניידים ולא‪-‬‬ ‫ניידים ‪.‬משימת השמירה נכסי הנפקדים נמסרה לידי‬ ‫האפוטרופוס לנכסי נפקדים עד לשובם של בעליהם ‪,‬ומתוקף‬ ‫זכותו המנהלתית הוא רשאי להשמש בהם ‪,‬להשכיר‪/‬להחכיר‬ ‫אותם ‪,‬למכור אותם או לקנות אותם [‪( ]...‬עמ '‪.)55-54‬‬ ‫מפאת חוסר מקום ‪,‬המשך הציטוטים בסעיף מס '‪.36‬‬

‫‪Israeli politics towards the Palestinian people manifested itself‬‬ ‫‪in the following fields:‬‬ ‫‪Public Administration:‬‬ ‫‪Israeli issued decisions annexing Jerusalem and taking it as its‬‬ ‫‪capital after the June War on 6/27/1967, and based on that‬‬ ‫‪dissolved the Arab Jerusalem Secretariat Council, abolished‬‬ ‫‪the Arab administrations and courts, and linking the public‬‬ ‫‪utility services with the municipality of Israeli Jerusalem.‬‬ ‫‪Jerusalem was isolated from the West Bank economically and‬‬ ‫‪administratively, and Israeli government offices and ministries‬‬ ‫‪were moved to it. Meanwhile, the Occupation Authorities‬‬ ‫‪proceeded to surround the city with settlements and empty it of‬‬ ‫‪its Arab population.‬‬ ‫]‪[...‬‬ ‫‪Land confiscation:‬‬ ‫‪The Israeli authorities resorted to applying a set of laws aiming‬‬ ‫‪to control Palestinian lands, among the most important being:‬‬ ‫‪A) The laws upon which the Israeli authorities relied in‬‬ ‫‪confiscating lands:‬‬ ‫‪1 - The Land Acquisition for Public Purposes Law of 1943: this‬‬ ‫‪law stipulates that lands can be confiscated for the public good‬‬ ‫]‪to found vital projects like schools, hospitals, and roads. [...‬‬ ‫‪2 - The Emergency and Security Regulations Law of 1945: this‬‬ ‫‪is a set of regulations and laws passed by the British Mandate‬‬ ‫‪government under the pretext of preserving public order in‬‬ ‫‪society and taking citizens’ security into account, and the Israeli‬‬ ‫‪authorities exploited it to confiscate or shut off land for security‬‬ ‫‪purposes or military training.‬‬ ‫‪B) The laws passed by the Israeli authorities after 1967.‬‬ ‫’ ‪1 - The Absentees Property Law: [...] addresses absentees‬‬ ‫‪movable and immovable property, and authorized the‬‬ ‫‪Custodian of Absentees’ Property with the task of preserving‬‬ ‫‪absentees’ property until the owners returned, and gave it the‬‬ ‫‪right to take action with it by managing, renting, buying, or‬‬ ‫)‪selling it [ ] (p 54 55‬‬

‫‪Page 130‬‬

‫"ﺗﺒﻠﻮرت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت‬ ‫اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ‪:‬‬ ‫أﺻﺪرت إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻗﺮارا ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻀﻢ اﻟﻘﺪس واﺗﺨﺎذهﺎ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺣﺮب‬ ‫ﺣﺰﻳﺮان ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪1967/6/27‬م ‪,‬وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺣﻠﺖ ﻣﺠﻠﺲ أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻘﺪس‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪,‬وأﻟﻐﺖ اﻹدارات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪,‬واﻟﻤﺤﺎآﻢ ‪,‬ورﺑﻄﺖ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺑﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﻘﺪس اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ‪.‬وﺗﻢ ﻋﺰل اﻟﻘﺪس ﻋﻦ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ‬ ‫وإدارﻳﺎ ‪,‬وﻧﻘﻠﺖ اﻟﺪواﺋﺮ واﻟﻮزارات اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ إﻟﻴﻬﺎ ‪,‬وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻋﻤﺪت‬ ‫ﺳﻠﻄﺎت اﻻﺣﺘﻼل إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﻖ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ‪,‬وﺗﻔﺮﻳﻐﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ‬ ‫اﻟﻌﺮب‪.‬‬ ‫ﻣﺼﺎدرة‬ ‫اﻷراﺿﻲ‪:‬‬ ‫ﻟﺠﺄت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻬﺪف اﻟﺴﻴﻄﺮة‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ‪,‬وﻣﻦ أهﻤﻬﺎ‪:‬‬ ‫أ ‪.‬اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺎدرة‬ ‫اﻷراﺿﻲ‪:‬‬ ‫‪ 1‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺎدرة ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﺎم ‪1943‬م ‪:‬وﻳﻨﺺ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺼﺎدرة اﻷراﺿﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺣﻴﻮﻳﺔ‬ ‫آﻠﻤﺪارس ‪,‬واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ‪,‬واﻟﻄﺮق‬ ‫[‪.]...‬‬ ‫‪ 2‬ﻗﻮاﻧﻴﻦ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻄﻮارئ واﻷﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻌﺎم ‪1945‬م ‪:‬وهﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ‬ ‫أﻧﻈﻤﺔ وﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺸﺮﻳﻌﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻻﻧﺘﺪاب اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ‪,‬ﺑﺪﻋﻮى اﻟﺤﻔﺎظ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﺮاﻋﺎة أﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ‪,‬واﺳﺘﻐﻠﺘﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت‬ ‫اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺎدرة أو إﻏﻼق اﻷرض ﻷﻏﺮاض أﻣﻨﻴﺔ أو ﺗﺪرﻳﺒﺎت‬ ‫ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ب ‪.‬اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺷﺮﻋﺘﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم‬ ‫‪1967‬م‪:‬‬ ‫‪ 1‬ﻗﺎﻧﻮن أﻣﻼك اﻟﻐﺎﺋﺒﻴﻦ ‪ ]...[:‬وﻳﺘﻨﺎول أﻣﻼك اﻟﻐﺎﺋﺒﻴﻦ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ وﻏﻴﺮ‬ ‫اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ‪,‬وأوآﻠﺖ إﻟﻰ ﺣﺎرس أﻣﻼك اﻟﻐﺎﺋﺒﻴﻦ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣﻼك‬ ‫اﻟﻐﺎﺋﺒﻴﻦ ﺣﺘ ﻋﻮدة أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ وﻳﺤﻖ ﻟﻪ أن ﻳﺘﺼﺮف ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل إدارﺗﻬﺎ أو‬

‫‪394‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫"מלחמת רמדאן (אוקטובר שנת ‪ 1973‬לסה"נ)‪:‬‬ ‫מעשי האיבה של ישראל כלפי מצרים וסוריה קרו בזה אחר זה‬ ‫בזמן שבו שתי המדינות תכננו את השבת אדמותיהן ‪.‬הכוחות‬ ‫המצריים חצו את תעלת סואץ ביום שבת ה‪ 6-‬באוקטובר שנת‬ ‫‪ 1973‬לסה"נ ‪,‬הרבו את קו בר‪-‬לב והתפרסו על פני הגדה‬ ‫המזרחית של התעלה ;כמו כן ‪,‬עלה בידי הסוריים להשתלט על‬ ‫החרמון והם החלו להתקדם לעבר רמות‪/‬גבעות הגולן‪.‬‬ ‫אולם לאחר שהמפקדים הישראליים ספגו את החבטה‬ ‫בהשתוממות ‪,‬ו(לאחר) הגעת האספקה הצבאית האמריקאית‬ ‫באמצעות גשר אווירי וימי ‪,‬כשהיא נושאת את הנשק החדיש‬ ‫ביותר ‪,‬ובהשתתפות מטוסי ריגול אמריקאים אשר סיפקו‬ ‫לכוחות הישראליים מידע מדויק בנוגע לתנועת הכוחות‬ ‫הערביים הכוחות הישראליים השיבו לעצמם את רסן היוזמה‪.‬‬ ‫הכוחות הישראליים הסיגו את הצבא הסורי אל קו הפסקת‪-‬‬ ‫האש של שנת ‪ 1967‬לסה"נ ‪,‬וחרגו מכך על‪-‬ידי כיבוש ‪500‬‬ ‫ק"מ מאדמת סוריה ואיום על הבירה דמשק ‪.‬בו בזמן ‪,‬החזית‬ ‫הסורית התבססה על הדיוויזיה המשוריינת השנייה‬ ‫העיראקית ‪,‬אשר השתתפה בלחימה לצד עם הכוחות הסוריים ;‬ ‫כשם שפריסת הכוחות המצריים לאורך חזית מזרח תעלת‬ ‫סואץ ‪,‬וקבלת החלטה להמשיך בהתקפה יבשתית לעבר‬ ‫המיצרים ללא חיפוי אווירי וכיתור מספיק מהצבא המצרי‬ ‫להגנתו של חיל המאסף ‪,‬אפשרו לחלק מהכוחות הישראליים‬ ‫לפתוח ב"מבצע אבירי לב" ‪,‬לחצות אותם אל הגדה המערבית‬ ‫של התעלה ‪,‬להרוס שם את בסיסי הטילים המצריים שפעלו‬ ‫באזור זה ‪,‬ולהעמיק לחדור לעומק כ‪ 20-‬מייל במטרה לכתר את‬ ‫הארמיה השלישית המצרית ולשלוט על הכביש המוביל לקהיר "‬ ‫(עמ '‪)68-67‬‬ ‫מפאת חוסר מקום ‪,‬יתר הציטוטים בסעיף מס '‪.36‬‬

‫‪The Ramadan War (October 1973):‬‬ ‫‪The Israeli attacks on Egypt and Syria continued at the time in‬‬ ‫‪which the two countries were planning to reclaim their land. On‬‬ ‫‪the sixth of October, 1973, Egyptian forces crossed the Suez‬‬ ‫‪Canal, destroyed the Bar Lev Line, and deployed along the‬‬ ‫‪east bank fo the canal, while Syrian forces were able to seize‬‬ ‫‪Mount Hermon and began advancing towards the Golan‬‬ ‫‪Heights.‬‬ ‫‪However, after the shock and astonishment of the Israeli‬‬ ‫‪leadership was absorbed, and American military supplies‬‬ ‫‪arrived over an air and sea bridge carried the most up-to-date‬‬ ‫‪weaponry, and with the participation of American observer‬‬ ‫‪planes which were providing the Israeli forces with precise‬‬ ‫‪information on the movements of the Arab forces, the Israeli‬‬ ‫‪forces reclaimed the initiative.‬‬ ‫‪Israeli forces repelled the Syrian army back to the 1967 truce‬‬ ‫‪line, and went beyond that, by occupying an estimated 500 km‬‬ ‫‪of Syrian land, threatening the capital Damascus. At the same‬‬ ‫‪time, the Third Iraqi Armored Division which took part in the‬‬ ‫‪fighting along with Syrian troops supported the Syrian front.‬‬ ‫‪The deployment of Egyptian troops along the front east of the‬‬ ‫‪Suez Canal, and the decision to push the land attack towards‬‬ ‫‪the chokepoints without air cover, and the lack of sufficient‬‬ ‫‪Egyptian army reserves to protect the rear of the battle, allowed‬‬ ‫‪part of the Israeli forces to open the Deversoir Gap on the Suez‬‬ ‫‪Canal and pass by them to the west bank of the canal, where it‬‬ ‫‪destroyed the Egyptian missile bases operating in that area‬‬

‫‪Page 131‬‬

‫"ﺣﺮب رﻣﻀﺎن (ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول ﻋﺎم‬ ‫‪1973‬م)‪:‬‬ ‫ﺗﺘﺎﺑﻌﺖ اﻻﻋﺘﺪاءات اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ وﺳﻮرﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي آﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺘﺎن ﺗﺨﻄﻄﺎن ﻻﺳﺘﻌﺎدة أراﺿﻴﻬﻤﺎ ‪,‬ﻋﺒﺮت اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ‬ ‫ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول ﻋﺎم ‪1973‬م ‪,‬ودﻣﺮت ﺧﻂ ﺑﺎرﻟﻴﻒ‬ ‫واﻧﺘﺸﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻨﺎة ‪,‬آﻤﺎ ﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟﻘﻮات اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﺟﺒﻞ اﻟﺸﻴﺦ وأﺧﺬت ﺗﺘﻘﺪم ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎت‬ ‫اﻟﺠﻮﻻن‪.‬‬ ‫إﻻ أﻧﻪ ﺑﻌﺪ اﻣﺘﺼﺎص اﻟﺼﺪﻣﺔ واﻟﺬهﻮل ﻟﺪى اﻟﻘﻴﺎدة اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ‪,‬ووﺻﻮل‬ ‫اﻹﻣﺪادات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺟﺴﺮ ﺟﻮي وﺑﺤﺮي ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺑﺄﺣﺪث‬ ‫اﻷﺳﻠﺤﺔ ‪,‬وﺑﻤﺸﺎرآﺔ ﻃﺎﺋﺮات اﻟﺮﺻﺪ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺗﺰود اﻟﻘﻮات‬ ‫اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻋﻦ ﺗﺤﺮآﺎت اﻟﻘﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﺳﺘﻌﺎدت اﻟﻘﻮات‬ ‫اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ زﻣﺎم‬ ‫اﻟﻤﺒﺎدرة‪.‬‬ ‫وردت اﻟﻘﻮات اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺴﻮري إﻟﻰ ﺧﻂ اﻟﻬﺪﻧﺔ ﻋﺎم ‪1967‬م ‪,‬‬ ‫وﺗﺠﺎوزت ذﻟﻚ ﺑﺎﺣﺘﻼل أرض ﺳﻮرﻳﺔ ﻗﺪرت ب(‪ 500‬آﻢ) ‪,‬وهﺪدت اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‬ ‫دﻣﺸﻖ ‪,‬وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ دﻋﻤﺖ اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻤﺪرﻋﺔ‬ ‫اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺷﺘﺮآﺖ ﻓﻲ اﻟﻘﺘﺎل ﻣﻊ اﻟﻘﻮات اﻟﺴﻮرﻳﺔ ‪.‬آﻤﺎ أن اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻘﻮات‬ ‫اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻮل ﺟﺒﻬﺔ ﺷﺮق ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ ‪,‬واﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻬﺠﻮم‬ ‫اﻟﺒﺮي ﻧﺤﻮ اﻟﻤﻀﺎﺋﻖ دون ﺗﻮﻓﺮ ﻏﻄﺎء ﺟﻮي ‪,‬وﻋﺪم وﺟﻮد اﺣﺘﻴﺎط آﺎف ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻤﺼﺮي ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﺆﺧﺮة اﻟﻤﻌﺮآﺔ ‪,‬ﻣﻜﻦ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻘﻮات اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﺛﻐﺮة اﻟﺪﻓﺮ ﺳﻮار ‪,‬ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ واﺟﺘﻴﺎزهﻤﺎ إﻟﻰ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻘﻨﺎة ‪,‬ﺣﻴﺚ دﻣﺮت ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ‪,‬‬ ‫وﺗﻮﻏﻠﺖ ﻧﺤﻮ (‪ )20‬ﻣﻴﻼ ﺑﻬﺪف ﺗﻄﻮﻳﻖ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻤﺼﺮي اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪,‬واﻟﺴﻴﻄﺮة‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻤﺆدي إﻟﻰ اﻟﻘﺎهﺮة "‪(.‬ص ‪-67.‬‬ ‫‪.)68‬‬ ‫ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻟﻤﻜﺎن ﺗﺘﻤﺔ اﻻﻗﺘﺒﺎﺳﺎت ﻓﻲ ﻓﻘﺮة رﻗﻢ ‪36‬‬

‫‪395‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫"המצור על בירות‬ ‫הכוחות הישראליים נכנסו למזרח‪-‬בירות ‪,‬ובאמצעות סיוע‬ ‫ממיליציית הפלנגות הלבנוניות ‪,‬עלה בידיהם להדק את‬ ‫כיתורה של מערב‪-‬בירות ‪,‬אשר החזיקה מעמד אל מול‬ ‫ההפצצות וההרס ‪,‬שנועדו להכביד עליה את המצור ‪,‬‬ ‫ולהביא בהדרגתיות להשלמתו של כיבוש החלק המערבי‬ ‫של הבירה ‪,‬אשר נמצאו בה מתקוממים פלסטינים‬ ‫ולבנוניים‪.‬‬ ‫העיר נותקה ממים ומחשמל ‪,‬נמנעה הגעת מזון ‪,‬תרופות‬ ‫ודלק וישראל ריכזה שלוש חטיבות צבאיות על מנת‬ ‫להסתער עליה ‪.‬כמו כן ‪,‬ההפגזות הגיעו לשיאן בין ‪1-12‬‬ ‫באוגוסט ‪,‬והצבא הישראלי השתמש במהלכן באמצעי‬ ‫לחימה שונים ‪.‬ארה"ב שלחה את השליח המיוחד ‪,‬פיליפ‬ ‫חביב ‪,‬במהלך המצור על מנת לשכנע את ההנהגה‬ ‫הפלסטינית להסכים לסגת מבירות ‪.‬אש"ף קיבל את‬ ‫הצעותיו של פיליפ חביב לסגת מבירות ‪,‬מתוך היענות‬ ‫לקריאות המנהיגים הלבנוניים והערבים "(עמ '‪.)77‬‬

‫הכוחות הציונים נקטו בשיטות שונות על מנת‬ ‫לרוקן‪/‬לפנות את האדמות הפלסטיניות מתושביהן‬ ‫השורשיים‪/‬הראשוניים ‪.‬מבין השיטות האלה היתה‬ ‫מלחמה פסיכולוגית באמצעות תחנת הרדיו של ה"הגנה "‬ ‫אשר היתה מפיצה שמועות ‪,‬לא כל שכן פעולות‬ ‫ההרג‪/‬הרצח שביצעה אותן כלפי תושבי חלק מהערים‬ ‫והכפרים ‪,‬כגון מה שאירע בדיר יאסין ‪,‬טנטורה ‪,‬לוד ועוד ;‬ ‫דבר זה גרם להברחתם של כמיליון פלסטינים אל אזורים‬ ‫בתוך פלסטין ומחוצה לה ‪,‬כגון רצועת עזה ‪,‬הגדה‬ ‫המערבית ‪,‬ירדן ‪,‬סוריה ‪,‬לבנון ‪,‬מצרים ‪,‬עיראק ואזורים‬ ‫שונים בעולם ‪]...[.‬‬ ‫הפליטים חיו בתנאים פוליטיים ‪,‬כלכליים וחברתיים קשים‬ ‫באזורי המפלט [‪( ]...‬עמ '‪.)38‬‬

‫‪"The Seige of Beirut‬‬ ‫‪Israeli troops entered East Beirut, and in cooperation with‬‬ ‫‪the Lebanese Philangist militia were able to encircle West‬‬ ‫‪Beirut, which was steadfast in the face of the‬‬ ‫‪bombardment and destruction which aimed to tighten the‬‬ ‫‪hold on it, and by inching forward to complete the‬‬ ‫‪occupation of the western part of the capital, which had‬‬ ‫‪the Palestine and Lebanese resistance present in it.‬‬ ‫‪Water and electricity were cut off from the city, the arrival‬‬ ‫‪of food, medicine, and fuel was blocked, and Israel‬‬ ‫‪amassed three military divisions to storm it, while the‬‬ ‫‪bombardment reached its climas from August 1-12, in‬‬ ‫‪which the Israeli army used various kinds of weapons.‬‬ ‫‪The USA sent a special envoy, Phillip Habib, during the‬‬ ‫‪seige to work to persuade the Palestinian leadership to‬‬ ‫‪accept withdrawal from Beirut. The Palestinian Liberation‬‬ ‫‪Organization accepted Phillip Habib's proposal to‬‬ ‫‪withdraw from Beirut, responding to the pleas of‬‬ ‫)‪Lebanese and Arab leaders." (p.77‬‬

‫‪The Zionist troops used various methods to empty the‬‬ ‫‪Palestinian lands of their original inhabitants, including‬‬ ‫‪psychological warfare over the Hagannah's radio, which‬‬ ‫‪was spreading rumors, besides killings which were‬‬ ‫‪committed against the inhabitants of some of the cities‬‬ ‫‪and villages, as happened in Deir Yassin, Tantoura, Lod,‬‬ ‫‪and elsewhere, including the Gaza Strip, the West Bank,‬‬ ‫‪Jordan, Syria, Lebanon, Egypt, Iraq, and various regions‬‬ ‫‪in the world.‬‬ ‫]‪[...‬‬ ‫‪The refugees lived in difficult political, economic, and‬‬ ‫)‪social circumstances in the areas of refuge [...]" (p.38‬‬

‫‪Page 132‬‬

‫"ﺣﺼﺎر‬ ‫ﺑﻴﺮوت‬

‫‪396‬‬

‫دﺧﻠﺖ اﻟﻘﻮات اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺑﻴﺮوت اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ‪,‬وﺗﻤﻜﻨﺖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎ اﻟﻜﺘﺎﺋﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ إﺣﻜﺎم اﻟﻄﻮق ﺣﻮل ﺑﻴﺮوت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ‪,‬اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺻﻤﺪت أﻣﺎم اﻟﻘﺼﻒ واﻟﺪﻣﺎر اﻟﺬي هﺪف إﻟﻰ ﺗﻀﻴﻴﻖ اﻟﻄﻮق ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪,‬‬ ‫وﺑﺎﻟﺰﺣﻒ اﻟﻤﺘﺪرج ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﺣﺘﻼل اﻟﺠﺰء اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ واﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻗﻄﻌﺖ اﻟﻤﻴﺎﻩ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻋﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ‪,‬وﻣﻨﻌﺖ وﺻﻮل اﻷﻏﺬﻳﺔ ‪,‬‬ ‫واﻷدوﻳﺔ ‪,‬واﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت ‪,‬وﺣﺸﺪت إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺛﻼث ﻓﺮق ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ‬ ‫ﻻﻗﺘﺤﺎﻣﻬﺎ ‪,‬آﻤﺎ ﺑﻠﻎ اﻟﻘﺼﻒ ذروﺗﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ‪ 12-1‬ﺁب ‪,‬اﺳﺘﺨﺪم ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫اﻟﺠﻴﺶ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻷﺳﻠﺤﺔ ‪,‬أرﺳﻠﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة‬ ‫اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﺒﻌﻮﺛﺎ اﻟﺨﺎص ﻓﻴﻠﻴﺐ ﺣﺒﻴﺐ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﺼﺎر ‪,‬ﻟﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫إﻗﻨﺎع اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺒﻮل ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ ﺑﻴﺮوت ‪.‬وﻗﺒﻠﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ‬ ‫اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻓﻴﻠﻴﺐ ﺣﺒﻴﺐ ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ ﺑﻴﺮوت؛‬ ‫اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻨﺪاءات اﻟﺰﻋﺎﻣﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ "(ص ‪.)77.‬‬

‫"اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﻘﻮات اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻔﺮﻳﻎ اﻷراﺿﻲ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﻴﻦ ‪,‬وﻣﻦ هﺬﻩ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺤﺮب اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ‬ ‫ﻋﺒﺮ اﻹذاﻋﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻬﺎﻏﺎﻧﺎ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺗﻄﻠﻖ اﻹﺷﺎﻋﺎت ‪,‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﺘﻞ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﺖ ﺑﺤﻖ ﺳﻜﺎن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺪن واﻟﻘﺮى ﻣﺜﻞ ﻣﺎ‬ ‫ﺣﺪث ﻓﻲ دﻳﺮ ﻳﺎﺳﻴﻦ ‪,‬واﻟﻄﻨﻄﻮرة ‪,‬واﻟﻠﺪ وﻏﻴﺮهﺎ؛ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺸﺮﻳﺪ‬ ‫ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ داﺧﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ وﺧﺎرﺟﻬﺎ ‪,‬وﻣﻨﻬﺎ‬ ‫ﻗﻄﺎع ﻏﺰة واﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ‪,‬واﻷردن ‪,‬وﺳﻮرﻳﺎ ‪,‬وﻟﺒﻨﺎن ‪,‬وﻣﺼﺮ ‪,‬‬ ‫واﻟﻌﺮاق وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ‪.‬‬ ‫[‪]...‬‬ ‫وﻗﺪ ﻋﺎش اﻟﻼﺟﺌﻮن ﻓﻲ ﻇﺮوف ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ‪,‬واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪,‬واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﺻﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻠﺠﻮء [‪(" ]...‬ص ‪.)38.‬‬

‫‪397‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫"בסביבות ‪ 156‬אלף פלסטינים נשארו לחיות בבתיהם ‪,‬אשר‬ ‫ישראל השתלטה עליהם בשנת ‪ 1948‬לסה"נ ‪,‬והם התרכזו‬ ‫באזורי הגליל ‪,‬המשולש והנגב‪.‬‬ ‫ישראל נקטה במספר פעולות שמטרתן היתה ייהוד האדמה‬ ‫הפלסטינית ‪,‬אבטחת שלטון הגזע היהודי ‪,‬ביטול האופי הערבי‪-‬‬ ‫הפלסטיני וקיבוץ מספר גדול ככל האפשר של יהודי העולם‬ ‫ויישובם בישראל ‪,‬במטרה לחולל מהפכה דמוגרפית לטובתם‬ ‫על חשבון הפלסטינים ‪.‬ומבין הפעולות הללו ‪:‬עידוד ההגירה‬ ‫היהודית לפלסטין והענקת הקלות ליהודים והממשלה‬ ‫הישראלית פרסמה חוקים שהחשוב שבהם הוא חוק השבות‬ ‫בשנת ‪ 1950‬לסה"נ ‪,‬אשר העניק גושפנקא לזכותם של‬ ‫היהודים להגר לפלסטין הכבושה‪.‬‬ ‫והממשלה הישראלית פרסמה בשנת ‪ 1952‬לסה"נ את חוק‬ ‫האזרחות ‪,‬אשר מעניק אזרחות ישראלית ליהודים שמהגרים‬ ‫אל פלסטין‪.‬‬ ‫לעומת זאת ‪,‬הורתה לערבים הפלסטינים לקבל את האזרחות‬ ‫הישראלית ‪,‬ולמרות שהפלסטינים קיבלו את אזרחות ‪,‬הם לא‬ ‫נהנו מהזכויות והפריבילגיות אשר היהודים בישראל נהנו מהן‬ ‫[‪]...‬‬ ‫ישראל השתמשה במדיניות אלימה על מנת לכפות על‬ ‫התושבים הפלסטינים לעזוב את בתיהם ואדמותיהם ‪,‬והדוגמה‬ ‫הטובה ביותר לכך היא טבח התושבים הפלסטינים אשר אותו‬ ‫ביצעה בכפר קאסם ב‪ 29-‬באוקטובר ‪ 1956‬לסה"נ בערב‬ ‫"התוקפנות המשולשת "כלפי מצרים ‪,‬ו‪ 49-‬מבני הכפר נפלו‬ ‫קורבן‪.‬‬ ‫ישראל כבשה את רצועת עזה במהלך "התוקפנות המשולשת "‬ ‫כלפי מצרים [‪.]...‬‬ ‫ישראל המשיכה במדיניותה ‪,‬שמטרתה לכבוש את האדמה‬ ‫ולשלוט עליה ‪,‬באמצעים שונים כגון קנייתה (של האדמה) בכסף‬ ‫ושינוי זכות הבעלות עליה בשם" ‪:‬הקרן הקיימת" ‪,‬או באמצעות‬ ‫השתלטות עליה למטרות צבאיות ובטחוניות ‪,‬או בטענה שהן‬ ‫אדמות ממשלתיות או אדמות בור ‪,‬וישראל הניחה את ידה על‬ ‫רכושה של הפלסטינים [‪( ]...‬עמ '‪)42-41‬‬

‫‪Around 156,000 Palestinian remained living in their houses‬‬ ‫‪which Israel had taken control of in 1948, and their presence‬‬ ‫‪was concentration in the regions of Galilee, the triangle, and‬‬ ‫‪the Negev.‬‬ ‫‪Israel resorted to taking a number of measures aiming to‬‬ ‫‪Judaize Palestinian land, guarantee Jewish prevalence, abolish‬‬ ‫‪its Arab Palestinian nature, and gather the largest number‬‬ ‫‪possible of the world's Jews and give them Israeli nationality,‬‬ ‫‪with the goal of spurring a demographic coup in their favor at‬‬ ‫‪the expense of the Palestinians. Among these measures was‬‬ ‫‪incouraging Jewish immigration to Palestine and offering Jews‬‬ ‫‪concessions, and the Israeli government issued laws, the most‬‬ ‫‪important being the Law of Return in 1950, which stipulated‬‬ ‫‪that the Jews of the world had the right to migrate to occupied‬‬ ‫‪Palestine.‬‬ ‫‪In 1952, the Israeli government issued the Nationality Law,‬‬ ‫‪which gave Israeli nationality to the Jewish immigrants to‬‬ ‫‪Palestine.‬‬ ‫‪Meanwhile, Palestinian Arabs were obliged to obtain Israeli‬‬ ‫‪nationality, and despite the Palestinians' obtaining nationality,‬‬ ‫‪they did not enjoy the rights and concessions which Jews in‬‬ ‫‪Israel enjoy.‬‬ ‫‪Israel used a policy of violence with the aim of forcing the‬‬ ‫‪Palestinian population to leave their houses and lands, the best‬‬ ‫‪example of that being the massacre committed against the‬‬ ‫‪Palestinian population in the village of Kafr Qassem on October‬‬ ‫‪29, 1956 on the eve of the tripartite aggression against Egypt,‬‬ ‫‪and 49 Palestinian from the village fell victim.‬‬ ‫‪Israel occupied the Gaza Strip during the tripartite aggression‬‬ ‫‪against Egypt [...].‬‬

‫‪Page 133‬‬

‫"ﺑﻘﻲ ﺣﻮاﻟﻲ (‪ )156‬أﻟﻒ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ دﻳﺎرهﻢ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻄﺮت ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﺎم ‪1948‬م ‪,‬وﻗﺪ ﺗﺮآﺰ وﺟﻮدهﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻠﻴﻞ ‪,‬واﻟﻤﺜﻠﺚ ‪,‬‬ ‫واﻟﻨﻘﺐ ‪.‬‬ ‫ﻟﺠﺄت إﺳﺮاﺋﻴﻞ إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻬﻮﻳﺪ اﻷرض‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ‪,‬وﺿﻤﺎن ﺳﻴﺎدة اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻴﻬﻮدي ‪,‬وإﻟﻐﺎء اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ‪,‬وﺗﺠﻤﻴﻊ أآﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻳﻬﻮد اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺗﻮﻃﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ‬ ‫ﺑﻬﺪف إﺣﺪاث اﻧﻘﻼب دﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻲ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ‪,‬وﻣﻦ‬ ‫هﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻬﺠﺮة اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ إﻟﻰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ‪,‬وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت‬ ‫ﻟﻠﻴﻬﻮد ‪,‬ﻓﺄﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻗﻮاﻧﻴﻦ أهﻤﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻮدة ﻋﺎم‬ ‫‪1950‬م اﻟﺬي ﻧﺺ ﻋﻠﻰ أﺣﻘﻴﺔ ﻳﻬﻮد اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﻬﺠﺮة إﻟﻰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ أﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﺎم ‪1952‬م ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻤﻨﺢ‬ ‫اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻴﻬﻮد اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ إﻟﻰ‬ ‫ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‬ ‫اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ‪,‬ورﻏﻢ ﺣﺼﻮل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ إﻻ أﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮا‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق واﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻴﻬﻮد ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ‬ ‫[‪.]...‬‬ ‫واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺑﻬﺪف إﺟﺒﺎر اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﺮك ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ وأراﺿﻴﻬﻢ وﺧﻴﺮ ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻤﺠﺰرة اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﺘﻬﺎ ﺑﺤﻖ‬ ‫اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ آﻔﺮ ﻗﺎﺳﻢ ﻓﻲ ‪ 29‬ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول ﻋﺎم ‪1956‬م‬ ‫ﻋﺸﻴﺔ اﻟﻌﺪوان اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ ‪,‬وذهﺐ ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ(‪)49‬ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء‬ ‫اﻟﻘﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ اﺣﺘﻠﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة أﺛﻨﺎء اﻟﻌﺪوان اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ‬ ‫[‪.]...‬‬ ‫واﺳﺘﻤﺮت إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ اﺣﺘﻼل اﻷرض واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮاﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎل وﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﺳﻢ "اﻟﺼﻨﺪوق‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻴﻬﻮدي" ‪,‬أو اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻷﻏﺮاض ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ وأﻣﻨﻴﺔ ‪,‬أو ﺑﺤﺠﺔ‬ ‫أﻧﻬﺎ أراض ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ‪,‬أو أراض ﺑﻮر ‪,‬ووﺿﻌﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻳﺪهﺎ ﻋﻠﻰ أﻣﻼك‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ[‪(]...‬ص‪42-41.‬‬

‫‪398‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫אולם היהודים ניצלו את הסובלנות האסלאמית וניסו‬ ‫להשתלט על הכותל המערבי באמצעים שונים ‪,‬כמו‬ ‫ניסיונם לקנות את הרחבה מהמוסלמים ‪...‬התשלומים‬ ‫הללו נועדו לצורך השתלטות עליו‪.‬‬ ‫היהודים החליטו לקיים הפגנה ‪..‬וקראו הכותל הוא הכותל‬ ‫שלנו‪..‬‬ ‫עמ '‪.. 10‬והסיבה הישירה למאורעות הן הפרובוקציות‬ ‫שעשו היהודים ברחבת הכותל הנכבד‪.‬‬

‫‪But the Jews exploited the Islamic tolerance and tried to‬‬ ‫‪take control of the Wall by different means, including their‬‬ ‫‪attempt to buy the square from Muslims... these acts‬‬ ‫‪were aiming to seize it.‬‬ ‫‪The Jews decided to hold a demonstration..and changed‬‬ ‫'‪'The Wall is our wall‬‬ ‫‪p.10: and that the direct reason for the events is‬‬ ‫‪represented in the provocative events which the Jews‬‬ ‫‪undertook in the noble Square of Buraq.‬‬

‫ﻟﻜﻦ اﻟﻴﻬﻮد اﺳﺘﻐﻠﻮا اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺣﺎوﻟﻮا اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺋﻂ‬ ‫ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺤﺎوﻟﺘﻬﻢ ﺷﺮاء اﻟﺴﺎﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ‪...‬آﺎﻧﺖ هﺬﻩ‬ ‫اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﺗﻬﺪف إﻟﻰ اﻹﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻗﺮر اﻟﻴﻬﻮد اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﻈﺎهﺮة ‪..‬وهﺘﻔﻮا اﻟﺤﺎﺋﻂ ﺣﺎﺋﻄﻨﺎ ‪..‬‬ ‫ص ‪ .. 10‬وأن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻸﺣﺪاث ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻷﺣﺪاث اﻹﺳﺘﻔﺰازﻳﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﻴﻬﻮد ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺒﺮاق اﻟﺸﺮﻳﻒ‬

‫עמ '‪: 16‬מדבר על הדרכים השונות אשר בוצעה בהן‬ ‫ההגירה לפלסטין ‪,‬כגון משחקי ספורט וחגיגות ‪,‬הואיל ובין‬ ‫קבוצת השחקנים ואנשי המנהלה נכחו אלפי‬ ‫צופים‪/‬מטיילים יהודים ‪,‬ועם גמר התחרויות‬ ‫הצופים‪/‬המטיילים נשארו בפלסטין"‬ ‫הקמת תערוכות ‪:‬רבים מן המהגרים היהודים נכנסו‬ ‫לפלסטין בטענה שהגיעו לנכוח בתערוכות התעשייתיות‬ ‫או להשתתף בהן‬

‫‪p.16: "He talks about different ways in which migration to‬‬ ‫‪Palestine took place, such as sporting events and‬‬ ‫‪concerts, since thousands of Jewish spectators would‬‬ ‫‪attend with the team's players and managers, and after‬‬ ‫‪the end of the matches, the spectators would stay in‬‬ ‫"‪Palestine.‬‬ ‫‪Holding exhibitions: Many Jewish immigrations entered‬‬ ‫‪Palestine under the pretext of attending or participating in‬‬ ‫‪industrial exhibitions.‬‬

‫ص ‪ 16‬ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﻬﺠﺮة اﻟﻰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ‪400 ،‬‬ ‫ﻼ‬ ‫ﻣﺜ ً‬ ‫اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻟﺤﻔﻼت اذ آﺎن ﻳﺤﻀﺮ ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ‬ ‫واﻹدارﻳﻴﻦ اﻵف اﻟﻤﺘﻔﺮﺟﻴﻦ اﻟﻴﻬﻮد وﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت ﻳﺒﻘﻰ‬ ‫اﻟﻤﺘﻔﺮﺟﻮن ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ"‬ ‫اﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻌﺎرض ‪:‬دﺧﻞ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﻰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﺤﺠﺔ‬ ‫ﺣﻀﻮر اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو اﻹﺷﺘﺮاك ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫‪Page 134‬‬

‫‪399‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫"המדיניות הישראלית כלפי העם הפלסטיני התגבשה בתחומים‬ ‫הבאים‪:‬‬ ‫המנהל הכללי‪:‬‬ ‫ישראל פרסמה החלטה שגזרה על סיפוחה של ירושלים ועל‬ ‫תפישתה כבירתה אחרי מלחמת יוני בתאריך ‪27/6/1967‬‬ ‫לסה"נ ‪,‬ועל סמך זאת פירקה את מועצת עיריית ירושלים‬ ‫הערבית וביטלה את המנהלות הערביות ואת בתי המשפט ‪,‬‬ ‫וקשרה את השירותים הכלליים לעיריית ירושלים הישראלית ‪.‬‬ ‫ירושלים בודדה מן הגדה המערבית מבחינה כלכלית‬ ‫ומנהלתית ‪,‬והרשויות ומשרדי הממשלה הישראליים הועברו‬ ‫אליה ‪.‬מצד שני ‪,‬שלטונות הכיבוש התכוונו להקיף את העיר‬ ‫בהתנחלויות‪/‬יישובים ולפנות אותה מתושביה הערבים‪.‬‬ ‫[‪]...‬‬ ‫הפקעת אדמות‪:‬‬ ‫השלטונות הישראליים חוקקו אוסף של חוקים במטרה לשלוט‬ ‫על האדמות הפלסטיניות ‪,‬ומהחשובים שבהם‪:‬‬ ‫א ‪.‬החוקים הראשונים שעליהם הסתמכו השלטונות הישראליים‬ ‫בהפקעת האדמות‪:‬‬ ‫‪. 1‬חוק ההפקעה בעבור אינטרסים ציבוריים משנת ‪1943‬‬ ‫לסה"נ ‪:‬החוק הזה מעניק לגיטימציה להפקיע אדמות לטובת‬ ‫האינטרס הציבורי ‪,‬לצורך הקמת פרוייקטים חיוניים כגון בתי‬ ‫ספר ‪,‬בתי‪-‬חולים וכבישים [‪]...‬‬ ‫‪. 2‬תקנות ההגנה לשעת חירום משנת ‪ 1945‬לסה"נ ‪:‬אוסף של‬ ‫תקנות וחוקים שחוקקה ממשלת המנדט הבריטי ‪,‬בטענה‬ ‫שנועדו לשמור על הסדר הציבורי בחברה ולהגן על ביטחון‬ ‫האזרחים ‪,‬ושהשלטונות הישראליים ניצלו על‪-‬מנת להפקיע או‬ ‫לסגור אדמות למטרות ביטחוניות ואימונים צבאיים‪.‬‬ ‫ב ‪.‬חוקים שהשלטונות הישראליים חוקקו אחרי שנת ‪1967‬‬ ‫לסה"נ‪:‬‬ ‫‪. 1‬חוק נכסי נפקדים ‪ ]...[:‬עוסק בנכסי נפקדים ‪,‬ניידים ולא‪-‬‬ ‫ניידים ‪.‬משימת השמירה נכסי הנפקדים נמסרה לידי‬ ‫האפוטרופוס לנכסי נפקדים עד לשובם של בעליהם ‪,‬ומתוקף‬ ‫זכותו המנהלתית הוא רשאי להשמש בהם ‪,‬להשכיר‪/‬להחכיר‬ ‫[ ] ( '‪)55 54‬‬ ‫ל‬ ‫ל‬

‫‪Israeli politics towards the Palestinian people manifested itself‬‬ ‫‪in the following fields:‬‬ ‫‪Public Administration:‬‬ ‫‪Israeli issued decisions annexing Jerusalem and taking it as its‬‬ ‫‪capital after the June War on 6/27/1967, and based on that‬‬ ‫‪dissolved the Arab Jerusalem Secretariat Council, abolished‬‬ ‫‪the Arab administrations and courts, and linking the public‬‬ ‫‪utility services with the municipality of Israeli Jerusalem.‬‬ ‫‪Jerusalem was isolated from the West Bank economically and‬‬ ‫‪administratively, and Israeli government offices and ministries‬‬ ‫‪were moved to it. Meanwhile, the Occupation Authorities‬‬ ‫‪proceeded to surround the city with settlements and empty it of‬‬ ‫]‪its Arab population. [...‬‬ ‫‪Land confiscation:‬‬ ‫‪The Israeli authorities resorted to applying a set of laws aiming‬‬ ‫‪to control Palestinian lands, among the most important being:‬‬ ‫‪A) The laws upon which the Israeli authorities relied in‬‬ ‫‪confiscating lands:‬‬ ‫‪1 - The Land Acquisition for Public Purposes Law of 1943: this‬‬ ‫‪law stipulates that lands can be confiscated for the public good‬‬ ‫]‪to found vital projects like schools, hospitals, and roads. [...‬‬ ‫‪2 - The Emergency and Security Regulations Law of 1945: this‬‬ ‫‪is a set of regulations and laws passed by the British Mandate‬‬ ‫‪government under the pretext of preserving public order in‬‬ ‫‪society and taking citizens’ security into account, and the Israeli‬‬ ‫‪authorities exploited it to confiscate or shut off land for security‬‬ ‫‪purposes or military training.‬‬ ‫‪B) The laws passed by the Israeli authorities after 1967.‬‬ ‫’ ‪1- The Absentees Property Law: [...] addresses absentees‬‬ ‫‪movable and immovable property, and authorized the‬‬ ‫‪Custodian of Absentees’ Property with the task of preserving‬‬ ‫‪absentees’ property until the owners returned, and gave it the‬‬ ‫‪right to take action with it by managing, renting, buying, or‬‬ ‫)‪lli it [ ] ( 54 55‬‬

‫‪Page 135‬‬

‫"ﺗﺒﻠﻮرت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت‬ ‫اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ‪:‬‬ ‫أﺻﺪرت إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻗﺮارا ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻀﻢ اﻟﻘﺪس واﺗﺨﺎذهﺎ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺣﺮب‬ ‫ﺣﺰﻳﺮان ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪1967/6/27‬م ‪,‬وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺣﻠﺖ ﻣﺠﻠﺲ أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻘﺪس‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪,‬وأﻟﻐﺖ اﻹدارات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪,‬واﻟﻤﺤﺎآﻢ ‪,‬ورﺑﻄﺖ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺑﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﻘﺪس اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ‪.‬وﺗﻢ ﻋﺰل اﻟﻘﺪس ﻋﻦ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ‬ ‫وإدارﻳﺎ ‪,‬وﻧﻘﻠﺖ اﻟﺪواﺋﺮ واﻟﻮزارات اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ إﻟﻴﻬﺎ ‪,‬وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻋﻤﺪت‬ ‫ﺳﻠﻄﺎت اﻻﺣﺘﻼل إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﻖ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ‪,‬وﺗﻔﺮﻳﻐﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ‬ ‫اﻟﻌﺮب‪.‬‬ ‫[‪]...‬‬ ‫ﻣﺼﺎدرة اﻷراﺿﻲ‪:‬‬ ‫ﻟﺠﺄت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻬﺪف اﻟﺴﻴﻄﺮة‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ‪,‬وﻣﻦ أهﻤﻬﺎ‪:‬‬ ‫أ ‪.‬اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺎدرة‬ ‫اﻷراﺿﻲ‪:‬‬ ‫‪ 1‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺎدرة ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﺎم ‪1943‬م ‪:‬وﻳﻨﺺ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺼﺎدرة اﻷراﺿﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺣﻴﻮﻳﺔ‬ ‫آﻠﻤﺪارس ‪,‬واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ‪,‬واﻟﻄﺮق‬ ‫[‪.]...‬‬ ‫‪ 2‬ﻗﻮاﻧﻴﻦ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻄﻮارئ واﻷﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻌﺎم ‪1945‬م ‪:‬وهﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ‬ ‫أﻧﻈﻤﺔ وﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺸﺮﻳﻌﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻻﻧﺘﺪاب اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ‪,‬ﺑﺪﻋﻮى اﻟﺤﻔﺎظ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﺮاﻋﺎة أﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ‪,‬واﺳﺘﻐﻠﺘﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت‬ ‫اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺎدرة أو إﻏﻼق اﻷرض ﻷﻏﺮاض أﻣﻨﻴﺔ أو ﺗﺪرﻳﺒﺎت‬ ‫ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ب ‪.‬اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺷﺮﻋﺘﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ‪1967‬م‪:‬‬ ‫‪ 1‬ﻗﺎﻧﻮن أﻣﻼك اﻟﻐﺎﺋﺒﻴﻦ ‪ ]...[:‬وﻳﺘﻨﺎول أﻣﻼك اﻟﻐﺎﺋﺒﻴﻦ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ وﻏﻴﺮ‬ ‫اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ‪,‬وأوآﻠﺖ إﻟﻰ ﺣﺎرس أﻣﻼك اﻟﻐﺎﺋﺒﻴﻦ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣﻼك‬ ‫اﻟﻐﺎﺋﺒﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻋﻮدة أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ‪,‬وﻳﺤﻖ ﻟﻪ أن ﻳﺘﺼﺮف ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل إدارﺗﻬﺎ أو‬ ‫ﺗﺄﺟﻴﺮهﺎ أو ﺷﺮاﺋﻬﺎ أو ﺑﻴﻌﻬﺎ ‪( ]...[.‬ص ‪-54.‬‬ ‫‪.)55‬‬ ‫ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺘﺘﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﻘﺮة رﻗﻢ‬ ‫‪36‬‬

‫‪401‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪"[...] Since the outbreak of the Intifada, Israel tried with all‬‬ ‫‪means to destroy the infrastructure of the Intifada to stop‬‬ ‫‪it, proceeding to invade the Palestinian cities, besieging‬‬ ‫‪the late president Yassir Arafat, and assassinating a‬‬ ‫‪number of Palestinian leaders, including: Popular Front‬‬ ‫‪Secretary-General Abu Ali Mustafa and Islamic‬‬ ‫‪Resistance Movement (Hamas) leader Sheikh Ahmed‬‬ ‫‪Yassin" (p.91).‬‬

‫מאז פריצת האינתיפאדה ישראל ניסתה בכל ]‪"[...‬‬ ‫האמצעים להרוס את התשתית של האינתיפאדה על מנת‬ ‫לעצור אותה ‪.‬היא הרסה ערים פלסטיניות ‪,‬הטילה מצור‬ ‫על הנשיא הגולה יאסר ערפאת והתנקשה במספר‬ ‫מנהיגים פלסטינים ‪,‬מהם ‪:‬אבו עלי מוסטפה ‪,‬מזכ"ל‬ ‫החזית העממית והשיח 'אחמד יאסין ‪,‬מפרד תנועת‬ ‫‪).‬עמ '‪(91‬ההתנגדות ההתנגשות האסלאמית (חמאס) "‬ ‫ישראל הכריזה על תחילת הקמתה של גדר בתאריך ‪"23‬‬ ‫ביוני ‪ 2000‬לסה"נ ‪,‬שאורכה ינוע בין ‪ 1000-600‬ק"מ‬ ‫וגובהה יהיה בסביבות ‪ 8-7‬מ ‪',‬על מנת להפריד בין‬ ‫‪Israel announced the beginning of implementing the wall‬‬ ‫אדמות ‪ 1948‬ואדמות ‪, 1967‬אלא שהיא בלעה שטחים‬ ‫‪on June 23, 2000, its length ranging from 600 to 1,000‬‬ ‫נרחבים מאדמות הגדה המערבית ורצועת עזה והיא‬ ‫‪kilometers, with a height of about 7-8 meters, to separate‬‬ ‫מכונה" ‪:‬גדר ההפרדה הגזעית ‪".‬למרות שהגדר אינה‬ ‫‪between the territorities of 1948 and the territories of‬‬ ‫חוקית ‪,‬לפי החלטת בית המשפט הבינ"ל מה‪9/7/2004-‬‬ ‫‪1967. However, it swallowed large swaths of the West‬‬ ‫שתבע מישראל להרוס אותה ‪,‬הממשלה הישראלית‬ ‫‪Bank and the Gaza Strip's land, and is what is called the‬‬ ‫‪.‬ממשיכה בבנייתה‬ ‫‪Apartheid Wall, and despite being illegal according to the‬‬ ‫אחד הדברים החשובים שאירעו כתוצאה מהגדר הוא‬ ‫‪International Court of Justice decision on 7/9/2004‬‬ ‫ההשתלטות על האדמות הפלסטיניות וניתוק הקשר‬ ‫‪demanding that Israel remove the wall, the Israel‬‬ ‫ביניהן בחלקים רבים שלה ‪,‬גם אם לא מביאים בחשבון‬ ‫‪government is still continuing to build it.‬‬ ‫את הימצאותם של כ‪ 274-‬אלף פלסטינים שחיים בערים‬ ‫‪).‬עמ '‪(92‬ובכפרים באזורים סגורים בין הגדר והקו הירוק " ‪One of the most important effects resulting from the wall‬‬ ‫‪is the seizure of Palestinian lands and the severance of‬‬ ‫‪its linkages in many parts, besides the presence of about‬‬ ‫‪274,000 Palestinian living in cities and villages in closed‬‬ ‫)‪areas betweent he wall and the Green Line." (p.92‬‬

‫עמ '‪: 17‬מופתי ירושלים החאג 'אמין אל‪-‬חוסייני ‪,‬נשיא‬ ‫הועד האסלאמי העליון ‪,‬קרא לערוך ועידה אסלאמית‬ ‫בירושלים שנקראה ‪':‬ועידת חכמי‪-‬הדת הראשונה 'בשנת‬ ‫‪ 1935‬לסה"נ ודנו בה בצורך להגן על הארץ הקדושה ‪,‬לא‬ ‫כל שכן בסכנת החדירה אל האדמות באמצעות‬ ‫הסרסורים ‪.‬משתתפי הועידה קיבלו החלטות חשובות ‪,‬‬ ‫ומהחשובות שבהן פרסום פתווה הלכתית‪.‬‬

‫‪p. 17: The mufti of Jerusalem, Al-Hajj Amin Al-Husseini,‬‬ ‫‪called on the head of the Supreme Islamic Council to‬‬ ‫‪hold an Islamic conference in Jerusalem called the First‬‬ ‫‪Ulama Conference, and discussed in it the necessity of‬‬ ‫‪defending our holy countries, and particularly the danger‬‬ ‫‪of lands slipping out of their owners' hands through‬‬ ‫‪intermediaries, and the conferees passed important‬‬ ‫‪resolutions, one of the most important being to issue a‬‬ ‫‪fatwa.‬‬

‫‪Page 136‬‬

‫"[‪ ]...‬وﻣﻨﺬ اﻧﺪﻻع اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺣﺎوﻟﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﺪﻣﻴﺮ‬ ‫اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻟﻮﻗﻔﻬﺎ ‪,‬ﻓﻘﺪ ﻋﻤﺪت إﻟﻰ اﺟﺘﻴﺎح اﻟﻤﺪن‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ‪,‬وﺣﺼﺎر اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮاﺣﻞ ﻳﺎﺳﺮ ﻋﺮﻓﺎت واﻏﺘﻴﺎل اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ‪,‬وﻣﻨﻬﺎ ‪:‬أﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﻴﻦ ﻋﺎم اﻟﺠﺒﻬﺔ‬ ‫اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ‪,‬واﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ ﻳﺎﺳﻴﻦ ﻗﺎﺋﺪ ﺣﺮآﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ (ﺣﻤﺎس) "‬ ‫(ص ‪.‬‬ ‫‪.)91‬‬ ‫"أﻋﻠﻨﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﺒﺪء ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺟﺪار ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 23‬ﺣﺰﻳﺮان ﻋﺎم‬ ‫‪2000‬م ‪,‬ﻳﺘﺮاوح ﻃﻮﻟﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ‪ 1000-600‬آﻢ ‪,‬وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺣﻮاﻟﻲ ‪-7‬‬ ‫‪ 8‬أﻣﺘﺎر ‪,‬ﻟﻴﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ أراﺿﻲ ﻋﺎم ‪1948‬م وأراﺿﻲ ﻋﺎم ‪1967‬م إﻻ‬ ‫أﻧﻪ اﺑﺘﻠﻊ ﻣﺴﺎﺣﺎت ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ أراﺿﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة ‪,‬‬ ‫وهﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺟﺪار اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮي ‪,‬ورﻏﻢ ﻋﺪم ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﺠﺪار‬ ‫وﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ‪2004/7/9‬م‬ ‫وﻣﻄﺎﻟﺒﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺈزاﻟﺘﻪ ‪,‬إﻻ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ‬ ‫ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ‬ ‫ﺑﻨﺎﺋﻪ‪.‬‬

‫‪402‬‬

‫وﻣﻦ أهﻢ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪار هﻮ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ‪,‬وﺗﻘﻄﻴﻊ أوﺻﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﺟﺰاﺋﻪ ‪,‬ﻧﺎهﻴﻚ ﻋﻦ وﺟﻮد‬ ‫ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 274‬أﻟﻒ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ ﻣﺪن وﻗﺮى ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻐﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺪار واﻟﺨﻂ اﻷﺧﻀﺮ "‪(.‬ص ‪.)92.‬‬

‫ص ‪ 17‬دﻋﺎ ﻣﻔﺘﻲ اﻟﻘﺪس اﻟﺤﺎج اﻣﻴﻦ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ‫اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷﻋﻠﻰ إﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس ﺳﻤﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ‬ ‫اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻷول ﻋﺎم ‪1935‬م وﺑﺤﺚ ﻓﻴﻪ ﺿﺮورة اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺒﻼد‬ ‫اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺧﻄﺮ ﺗﺴﺮب اﻷراﺿﻲ ﻣﻦ أﻳﺪي اﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ‬ ‫اﻟﺴﻤﺎﺳﺮة واﺗﺨﺬ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮون ﻗﺮارات ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ أهﻤﻬﺎ اﺻﺪار ﻓﺘﻮى‬ ‫ﺷﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬

‫‪403‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪"As a result of these political developments, the‬‬ ‫‪Palestinian National Council held its fifth session in‬‬ ‫‪February 1969 in Cairo, and made several decisions,‬‬ ‫‪including: to firmly resist all solutions, agreements, and‬‬ ‫‪projects conflicting with the Palestinian people's right to‬‬ ‫‪their nation. Also, the organization's executive council‬‬ ‫‪was elected, and Yassir Arafat was chosen as its‬‬ ‫‪president, and guerrilla action was supported materially‬‬ ‫‪and morally for action against the occupation.‬‬

‫"כתוצאה מהתפתחויות מדיניות אלה ‪,‬המועצה הלאומית‬ ‫הפלסטינית ערכה בפברואר ‪ 1969‬לסה"נ את מושבה‬ ‫החמישי בקהיר ‪,‬וקיבלה מספר החלטות ‪,‬בהן ‪:‬לצאת‬ ‫בנחישות נגד כלל הפתרונות ‪,‬ההסכמים והתוכניות אשר‬ ‫מתנגדות להכרה בזכותו של העם הפלסטיני על מולדתו ;‬ ‫כמו כן ‪,‬בחירת הועד הפועל של אש"ף ‪,‬בחירת האדון‬ ‫יאסר ערפאת כיושב‪-‬הראש שלו ‪,‬ותמיכה בפעולות‬ ‫הפדאיון נגד הכיבוש מבחינה חומרית ומוסרית‪.‬‬ ‫ואת מושבו השישי היא (המועצה הלאומית הפלסטינית)‬ ‫ערכה בקהיר ב‪ 1/9/1969-‬לסה"נ ‪,‬וקיבלה מס 'החלטות ‪,‬‬ ‫מהן ‪:‬השתת שירות צבאי לתועלת אש"ף על פלסטינים‬ ‫‪Its sixth session was held in Cairo on 9/1/1969, and‬‬ ‫שחיים במדינות ערב ‪,‬הגדלת מספר הכוחות של הצבא‬ ‫‪several decisions were made, including nationalizing‬‬ ‫הזה ‪,‬העלאת רמת האימונים שלו והשבחת הנשק שלו "‬ ‫‪military service for Palestinian living in Arab countries for‬‬ ‫(עמ '‪. )65‬‬ ‫‪the Palestinian Liberation Army, increasing the number of‬‬ ‫‪troops in this army, raising its training level, and‬‬ ‫)‪improving the quality of its arms." (p.65‬‬

‫"האינתיפאדה היתה דוגמה מרהיבה להקרבה וליכולת‬ ‫העמידה הפלסטינית אל מול פני העושק והעויינות ‪,‬‬ ‫ואחדותו של העם הפלסטיני התגלמה בצורתה המרהיבה‬ ‫ביותר ‪,‬כאשר הוקמה ועדת המעקב העליונה של הכוחות‬ ‫הלאומיים האסלאמיים ואוחדו העמדות והמאמצים של‬ ‫ההתקוממות הפלסטינית "(עמ '‪.)91‬‬

‫‪"The Intifada was an outstanding example of Palestinian‬‬ ‫‪sacrifice and steadfastness at its finest, with a higher‬‬ ‫‪follow-up committee for nationalist and Islamist forces‬‬ ‫‪formed, and the Palestinian resistance's stances and‬‬ ‫)‪efforts unified." (p.91‬‬

‫‪Page 137‬‬

‫"وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ‪404‬‬ ‫ﺷﺒﺎط ‪1969‬م دورﺗﻪ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎهﺮة ‪,‬واﺗﺨﺬ ﻋﺪة ﻗﺮارات ﻣﻨﻬﺎ ‪:‬‬ ‫اﻟﺘﺼﺪي ﺑﺤﺰم ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﺤﻠﻮل واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ‬ ‫ﺣﻖ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ وﻃﻨﻪ ‪,‬آﻤﺎ ﺗﻢ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬ ‫ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ واﺧﺘﻴﺎر اﻟﺴﻴﺪ ﻳﺎﺳﺮ ﻋﺮﻓﺎت رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻬﺎ ‪,‬‬ ‫وﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺪاﺋﻲ ﻣﺎدﻳﺎ وﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺿﺪ‬ ‫اﻻﺣﺘﻼل‪.‬‬ ‫وﻋﻘﺪ دورﺗﻪ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎهﺮة ﻓﻲ ‪1969/9/1‬م ‪,‬واﺗﺨﺬ ﻋﺪة‬ ‫ﻗﺮارات ﻣﻨﻬﺎ ‪:‬ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺟﻴﺶ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ‪,‬وزﻳﺎدة ﻋﺪد ﻗﻮات‬ ‫هﺬا اﻟﺠﻴﺶ ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮاﻩ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ ‪,‬وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺳﻼﺣﻪ "‪(.‬ص ‪.‬‬ ‫‪.)65‬‬

‫"آﺎﻧﺖ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻣﺜﺎﻻ راﺋﻌﺎ ﻟﻠﺘﻀﺤﻴﺔ واﻟﺼﻤﻮد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ وﺟﻪ‬ ‫اﻟﻈﻠﻢ واﻟﻌﺪوان ‪,‬وﺟﺴﺪت وﺣﺪة اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ أروع ﺻﻮرهﺎ ‪,‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻻﺳﻼﻣﻴﺔ وﺗﻮﺣﻴﺪ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻮﺟﻬﻮد ﻟﻠﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ "(ص ‪.)91.‬‬

‫‪405‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪p. 18: The Arab newspapers began to repeat the fatwa so‬‬ ‫‪that all Arabs would hear it, while Palestinian Christians‬‬ ‫‪issued a statement forbidding the sale of their lands to‬‬ ‫‪the Jews.‬‬ ‫‪P.18: Sheikh Ezzedine Al-Qassam began‬‬ ‫‪his struggle in Palestine against Britain by unifying the‬‬ ‫‪message and forming the first secret, trained military‬‬ ‫‪organization in Palestine able to under a revolution. He‬‬ ‫‪announced a jihad at the end of 1935, which was a‬‬ ‫‪fundamental change in the course of the Palestinian‬‬ ‫‪national movement, which depends on political efforts in‬‬ ‫‪trying to reform, change, and achieve the dreams of the‬‬ ‫‪Palestinian people. A number of battles took place‬‬ ‫‪between Al-Qassam's followers and the British troops -‬‬‫‪the last one was at Ya'bad near Jenin.‬‬

‫ص ‪ 18‬أﺧﺬت اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺮدد اﻟﻔﺘﻮى ﻟﻴﺴﻤﻌﻬﺎ اﻟﻌﺮب ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ‪406‬‬ ‫آﻤﺎ أﺻﺪر اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻮن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﺑﻴﺎﻧًﺎ ﻳﺤﺮم ﺑﻴﻊ أراﺿﻴﻬﻢ ﻟﻠﻴﻬﻮد‪.‬‬ ‫ص ‪ 18‬ﺑﺪأ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﺴﺎم ﻧﻀﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺿﺪ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻜﻠﻤﺔ وﺗﺸﻜﻴﻞ أول ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﺴﻜﺮي ﺳﺮي ﻣﺪرب ﻓﻲ‬ ‫ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻣﺆهﻞ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺜﻮرة ‪.‬أﻋﻠﻦ اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ أواﺧﺮ ﻋﺎم ‪1935‬م وﻟﻌﺪ‬ ‫ذاﻟﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮًا اﺳﺎﺳﻴًﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺎر اﻟﺤﺮآﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻹﺻﻼح واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ وﺗﺤﻘﻴﻖ أﻣﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ‪.‬وﻗﻌﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎرك ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺴﺎﻣﻴﻴﻦ واﻟﻘﻮات‬ ‫اﻟﺒﺮﻳﻄﻨﻴﺔ آﺎن ﺁﺧﺮهﺎ ﻣﻌﺮآﺔ إﺣﺮاج ﻳﻌﺒﺪ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺟﻨﻴﻦ‬

‫‪"In the wake of [Sadat's] visit, the American‬‬ ‫"בעקבות הביקור הזה (של סאדאת) ‪,‬ההנהגה‬ ‫‪administration sent an invitation to Egypt and Israel to‬‬ ‫האמריקאית קראה למצרים ולישראל לנהל משא ומתן‬ ‫‪start Egyptian-Israeli peace negotiations, holding a‬‬ ‫ישיר לשלום ‪,‬ונערך מפגש במלון האמריקאי קמפ‪-‬דיויד ‪,‬‬ ‫‪meeting in the American resort of Camp David attended‬‬ ‫שנכחו בו הנשיא המצרי מוחמד אנואר סאדאת ‪,‬ראש‬ ‫‪by the Egyptian President Anwar El-Sadat, the Israeli‬‬ ‫הממשלה הישראלי מנחם בגין והנשיא האמריקאי ג'ימי‬ ‫‪Prime Minister Menachem Begin, and the American‬‬ ‫קרטר ‪,‬שהצמיח חתימה על הסכם שלום ישראלי‪-‬מצרי ב‪-‬‬ ‫‪ 17/9/1978‬לסה"נ ‪,‬שהוסכם בו על נסיגה הכוחות‬ ‫‪President Jimmy Carter, and which resulted in the signing‬‬ ‫הישראליים מסיני וקיום יחסים מדיניים וכלכליים בין שני‬ ‫‪of the Egyptian-Israeli Peace Accord on 9/17/1978, under‬‬ ‫הצדדים "(עמ '‪.)74‬‬ ‫‪which Israeli troops would withdraw from Sinai and‬‬ ‫‪political and economic relations would be established‬‬ ‫"‪between the two sides.‬‬

‫‪407‬‬

‫עמ '‪: 18‬העיתונים הערביים החלו לחזור שוב ושוב על‬ ‫הפתווה ‪,‬על מנת שהערבים כולם ישמעו אותה ‪,‬כמו כן‬ ‫הנוצרים הפלסטינים פרסמו גילוי‪-‬דעת שאוסר למכור את‬ ‫אדמותיהם ליהודים ‪.‬‬ ‫עמ '‪: 18‬השיח 'עז א‪-‬דין אל‪-‬קסאם החל את מאבקו‬ ‫בפלסטין נגד בריטניה באיחוד הכוחות ובהקמת ארגון‬ ‫צבאי סודי מאומן ראשון בפלסטין שמוכשר לעשות‬ ‫מהפכה ‪.‬הוא הכריז ג'יהאד בשלהי שנת ‪ 1935‬לסה"נ‬ ‫וזה נחשב לשינוי בסיסי בהתפתחותה של התנועה‬ ‫הלאומית הפלסטינית אשר הסתמכה על הכוחות‬ ‫המדיניים בניסיון לשפר ‪,‬לשנות ולהגשים את תקוותיו של‬ ‫העם הפלסטיני ‪.‬מספר קרבות התנהלו בין ה"קסאמיים" ‪,‬‬ ‫והכוחות הבריטיים ‪,‬כאשר האחרון שבהם הוא קרב‬ ‫"אחראש יעבד "בקרבת ג'נין ‪.‬‬

‫‪Page 138‬‬

‫"وﻋﻠﻰ إﺛﺮ هﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎرة (ﻟﻠﺴﺎدات) وﺟﻬﺖ اﻹدارة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ دﻋﻮة‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ وإﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺴﻼم اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‬ ‫اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ‪,‬ﺣﻴﺚ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺠﻊ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ (آﺎﻣﺐ دﻳﻔﻴﺪ)‬ ‫ﺣﻀﺮﻩ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺼﺮي ﻣﺤﻤﺪ أﻧﻮر اﻟﺴﺎدات ‪,‬ورﺋﻴﺲ‬ ‫اﻟﻮزراء اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻣﻨﺎﺣﻴﻢ ﺑﻴﻐﻦ ‪,‬واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺟﻴﻤﻲ آﺎرﺗﺮ ‪,‬‬ ‫وﺗﻤﺨﺾ ﻋﻨﻪ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺴﻼم اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ‪-‬اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ‬ ‫‪1978/9/17‬م ‪,‬ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ اﻧﺴﺤﺎب اﻟﻘﻮات اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ‪,‬ﻣﻦ ﺳﻴﻨﺎء ‪,‬‬ ‫وإﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ "(ص ‪.)74.‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫שיטת הפעולות הצבאיות בין הפלסטינים והכוחות‬ ‫הציונים הסלימה בעקבות סיום המנדט הבריטי על‬ ‫פלסטין והכרזת היהודים על הקמת מדינתם בתאריך ‪15‬‬ ‫במאי ‪. 1948‬נוכח המצב הזה ‪,‬הממשלות הערביות‬ ‫החליטו לשלוח את כוחותיהם אל פלסטין לעזור לעם‬ ‫הפלסטיני להגן על אדמתו ולמנוע צמיחת מדינה יהודית‬ ‫עליה ‪]...[.‬‬ ‫הצבאות הערבים נכנסו לפלסטין ב‪ 15/5/1948-‬אחרי‬ ‫סיום המנדט הבריטי ‪,‬והם מנו כ‪ 14-‬אלף לוחמים ממספר‬ ‫מדינות ערביות ‪,‬מהן ‪:‬מצרים ‪,‬סוריה ‪,‬לבנון ‪,‬ירדן ועיראק ‪,‬‬ ‫מאוחר יותר ‪,‬כוחות מסעודיה וסודאן הצטרפו ולחמו לצד‬ ‫הכוחות המצריים ‪.‬לא עברו שבועיים מכניסתם לפלסטין ‪,‬‬ ‫וההתקוממות הפלסטינית הצליחה להשתלט על מרבית‬ ‫השטחים שלה ‪,‬מה שדחף את היהודים לבקש מארה"ב‬ ‫ומבריטניה סיוע בהתערבות מהירה ועצירת הלחימה‪.‬‬ ‫בעקבות כך ‪,‬מועצת הביטחון החליטה לעצור את‬ ‫הלחימה בין הערבים והיהודים ב‪ 29-‬למאי ‪1948‬‬ ‫לתקופה של ארבעה שבועות [‪. ]...‬שני הצדדים הסכימו‬ ‫על הפסקת אש ‪,‬אולם היהודים הפרו אותה שלוש שעות‬ ‫לאחר שנכנסה לתוקף ‪]...[.‬‬ ‫היהודים השיגו מספר רווחים מהפסקת האש ‪: -‬הסרת‬ ‫המצור מהקיבוץ היהודי בירושלים וציודו במים ובאספקה‪.‬‬ ‫פתיחת הדרך המקשרת בין ירושלים ותל‪-‬אביב ‪,‬בנוסף‬‫על סלילת כביש מקביל לו על‪-‬ידי היהודים‪.‬‬ ‫הצטיידות בנשק ובתחמושת והבאת לוחמים מארה"ב ‪,‬‬‫אנגליה ודרום‪-‬אפריקה‪.‬‬ ‫תפסו מקומות אסטרטגיים וביצרו את עצמם על‪-‬ידי‬‫חפירת שוחות כהכנה להמשך הלוחמה ‪.‬‬ ‫הערבים דבקו בהפסקת האש ‪,‬וצבאותיהם נשארו‬ ‫במקומותיהם ולא הגיבו על ביזוי הפסקת האש על‪-‬ידי‬ ‫היהודים ופתחו להם את דרך ירושלים‪-‬תל‪-‬אביב [‪" ]..‬‬ ‫(עמ '‪ )34‬עקב חוסר מקום ‪,‬סוף הציטוטים בסעיף מס '‬

‫‪The pace of military actions between the Palestinians and the‬‬ ‫‪Zionist forces escalated in the wake of the end of the British‬‬ ‫‪mandate over Palestine and the Jewish announcement of their‬‬ ‫‪state’s creation on May 15, 1948. On this position, the Arab‬‬ ‫‪governments decided to sent their troops to Palestine to‬‬ ‫‪support the Palestinian people in defending their land and‬‬ ‫‪preventing the establishment of a Jewish state in it.‬‬ ‫‪The Arab armies entered Palestine on May 15, 1948 after the‬‬ ‫‪end of the British mandate, about 14,000 fighters strong, from‬‬ ‫‪several Arab countries including Egypt, Syria, Lebanon,‬‬ ‫‪Jordan, and Iraq. Troops from Saudi Arabia and Sudan joined‬‬ ‫‪alongside the Egyptian troops later on. Scarcely two weeks‬‬ ‫‪had passed since their entry into Palestine until they were able‬‬ ‫‪with the Palestinian resistance to control most areas in it, which‬‬ ‫‪pushed the Jews to request help from the US and Britain to‬‬ ‫‪intervene immediately and stop the fighting, and after this the‬‬ ‫‪Security Council decided to stop the fighting between the Arabs‬‬ ‫‪and Jews on May 29, 1948 for four weeks [...]. The two sides‬‬ ‫‪had agreed to the truce, but the Jews broke it three hours after‬‬ ‫]‪its application was announced. [...‬‬ ‫‪The Jews made several gains from the truce:‬‬ ‫‪- Raising the siege on the Jewish quarter in Jerusalem, which‬‬ ‫‪was supplied with water and supplies.‬‬ ‫‪- Opening the road connecting Jerusalem and Tel Aviv, while‬‬ ‫‪the Jews also built a road parallel to it.‬‬ ‫‪- Supplying arms and ammunitions, and bringing fighters from‬‬ ‫‪the US, England, and South Africa.‬‬ ‫‪- They took up strategic positions and dug trenches preparing‬‬ ‫‪for continued fighting.‬‬ ‫‪The Arabs kept the ceasefire, and their armies remained in‬‬ ‫‪their positions, did not respond to the Jewish violations of the‬‬ ‫)‪truce, and opened the Jerusalem - Tel Aviv road. [...] ” (p.34‬‬ ‫]‪[Due to lack of space, this is continued in paragraph #36‬‬

‫‪Page 139‬‬

‫"ﺗﺼﺎﻋﺪت وﺗﻴﺮة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ واﻟﻘﻮات اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ‪,‬إﺛﺮ ‪408‬‬

‫اﻧﺘﻬﺎء اﻻﻧﺘﺪاب اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ‪,‬وإﻋﻼن اﻟﻴﻬﻮد ﻗﻴﺎم دوﻟﺘﻬﻢ ﺑﺘﺎرﻳﺦ‬ ‫‪ 15‬أﻳﺎر ﻋﺎم ‪1948‬م ‪.‬وإزاء هﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻗﺮرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إرﺳﺎل‬ ‫ﻗﻮاﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ أرﺿﻪ ‪,‬وﻣﻨﻊ‬ ‫إﻧﺸﺎء دوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ‪.‬‬ ‫[‪]...‬‬ ‫دﺧﻠﺖ اﻟﺠﻴﻮش اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻓﻲ ‪1948/5/15‬م ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻻﻧﺘﺪاب‬ ‫اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ‪,‬وآﺎن ﻗﻮاﻣﻬﺎ ﺣﻮاﻟﻲ (‪ )14‬أﻟﻒ ﻣﻘﺎﺗﻞ ‪,‬ﻣﻦ ﻋﺪة دول ﻋﺮﺑﻴﺔ ‪,‬ﻣﻨﻬﺎ ‪:‬‬ ‫ﻣﺼﺮ ‪,‬وﺳﻮرﻳﺎ ‪,‬وﻟﺒﻨﺎن ‪,‬واﻷردن ‪,‬واﻟﻌﺮاق ‪,‬واﻧﻀﻤﺖ ﻗﻮات ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ‪,‬‬ ‫واﻟﺴﻮدان إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ‪.‬وﻟﻢ ﻳﻤﺾ أﺳﺒﻮﻋﺎن ﻋﻠﻰ‬ ‫دﺧﻮﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺣﺘﻰ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﻊ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻓﻴﻬﺎ؛ ﻣﻤﺎ دﻓﻊ اﻟﻴﻬﻮد إﻟﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة‬ ‫اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻓﻮرا ووﻗﻒ اﻟﻘﺘﺎل ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ إﺛﺮ ذﻟﻚ ﻗﺮر ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ وﻗﻒ اﻟﻘﺘﺎل ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮب واﻟﻴﻬﻮد ﻓﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬ ‫واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ أﻳﺎر ﻋﺎم ‪1948‬م وﻟﻤﺪة أرﺑﻌﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ [‪. ]...‬وﻗﺪ واﻓﻖ‬ ‫اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺪﻧﺔ ‪,‬ﻏﻴﺮ أن اﻟﻴﻬﻮد ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺨﺮﻗﻬﺎ ﺑﻌﺪ إﻋﻼن ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑﺜﻼث‬ ‫ﺳﺎﻋﺎت ‪.‬‬ ‫[‪]...‬‬ ‫ﺣﻘﻖ اﻟﻴﻬﻮد ﻋﺪة ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻬﺪﻧﺔ‪:‬‬ ‫رﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎر ﻋﻦ اﻟﺠﺎﻟﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس اﻟﺘﻲ ﺟﺮى ﺗﺰوﻳﺪهﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎء‬‫واﻟﻤﺆن‪.‬‬ ‫ﻓﺘﺢ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺪس وﺗﻞ أﺑﻴﺐ ‪,‬وﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺷﻖ اﻟﻴﻬﻮد‬‫ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻣﻮازﻳﺎ‬ ‫ﻟﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺰود ﺑﺎﻟﺴﻼح واﻟﺬﺧﻴﺮة ‪,‬وإﺣﻀﺎر اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة‬‫اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ‪,‬وإﻧﺠﻠﺘﺮا ‪,‬وﺟﻨﻮب‬ ‫إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‪.‬‬ ‫اﺗﺨﺬوا ﻣﻮاﻗﻊ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺣﺼﻨﻮا ﺑﺤﻔﺮ اﻟﺨﻨﺎدق اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ‬‫اﻟﻘﺘﺎل‪.‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫"המטוסים הישראליים ערכו התקפה אדירה בבוקר יום‬ ‫שני ה‪ 5/6/1967-‬לסה"נ על שדות התעופה המצריים ‪,‬‬ ‫הירדניים ‪,‬הסוריים והלבנוניים ‪,‬והרסו מסלולי שדות‬ ‫התעופה ואת המטוסים הערביים שהיו בהם תוך שלוש‬ ‫שעות ‪,‬מתוך ידיעה שארה"ב הדגישה בפני מצרים‬ ‫שישראל לא תפתח בהתקפה‪.‬‬ ‫סוריה וירדן הכריזו מלחמה על ישראל ביום הראשון של‬ ‫ההתקפה ‪,‬ותוך ששה ימים הצליחו הכוחות הישראליים‬ ‫לכבוש את הגדה המערבית ורצועת עזה וכמו כן השתלטו‬ ‫על מדבר סיני המצרי בשלמותו ועל רמת הגולן הסורית‪.‬‬ ‫הצבא הישראלי חנה על הגדה המזרחית של תעלת סואץ‬ ‫ועל רמת הגולן והחרמון על מזרחה של העיר הסורית‬ ‫קונייטרה ‪,‬וכך הובסו הכוחות המצריים ‪,‬הסוריים‬ ‫והירדניים במלחמה הזאת ‪(".‬עמ '‪)50‬‬

‫‪"The Israeli airforce launched a surprise attack on‬‬ ‫‪Monday morning, 6/5/1967, against Egyptian, Jordanian,‬‬ ‫'‪Syrian, and Lebanese airports, destroying the airports‬‬ ‫‪runways and the Arab planes on them within three hours,‬‬ ‫‪bearing in mind that the US had reassured Egypt that‬‬ ‫‪Israel would not start an attack.‬‬

‫"ﺷﻦ اﻟﻄﻴﺮان اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ هﺠﻮﻣﺎ ﺻﺎﻋﻘﺎ ﺻﺒﺎح ﻳﻮم اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻓﻖ‬ ‫‪1967/6/5‬م ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﺎرات اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ‪,‬واﻷردﻧﻴﺔ ‪,‬واﻟﺴﻮرﻳﺔ ‪,‬‬ ‫واﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ‪,‬ودﻣﺮت ﻣﺪرﺟﺎت اﻟﻤﻄﺎرات واﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻌﺔ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼل ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ‪,‬ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ‬ ‫أﻋﻄﺖ ﺗﺄآﻴﺪا ﻟﻤﺼﺮ ﺑﺄن إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻦ ﺗﺒﺪأ‬ ‫ﺑﺎﻟﻬﺠﻮم‪.‬‬

‫‪Syria and Jordan declared war on Israel on the first day‬‬ ‫‪of the attack, and within six days, Israel troops were able‬‬ ‫‪to occupy the West Bank and Gaza Strip, while also‬‬ ‫‪seizing the entire Egyptian Sinai desert and the Syrian‬‬ ‫‪Golan Heights.‬‬

‫أﻋﻠﻨﺖ ﺳﻮرﻳﺎ واﻷردن اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻷول ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻬﺠﻮم ‪,‬وﺧﻼل ﺳﺘﺔ أﻳﺎم ﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟﻘﻮات اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﺣﺘﻼل اﻟﻀﻔﺔ‬ ‫اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ‪,‬وﻗﻄﺎع ﻏﺰة آﻤﺎ اﺳﺘﻮﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺮاء ﺳﻴﻨﺎء اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‬ ‫ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ‪,‬وهﻀﺒﺔ اﻟﺠﻮﻻن‬ ‫اﻟﺴﻮرﻳﺔ‪.‬‬

‫‪The Israeli army entrenched itself on the Eastern bank of‬‬ ‫‪the Suez Canal, the Syrian Golan Heights, and Mount‬‬ ‫‪Hermon up to the eastern edge of the Syrian city of‬‬ ‫‪Quneitra, and thus defeated the Egypt, Syrian, and‬‬ ‫)‪Jordian troops in this war." (p.50‬‬

‫وراﺑﻂ اﻟﺠﻴﺶ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺔ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ‪,‬وهﻀﺒﺔ‬ ‫اﻟﺠﻮﻻن اﻟﺴﻮرﻳﺔ ‪,‬وﺟﺒﻞ اﻟﺸﻴﺦ ﺣﺘﻰ ﺷﺮق ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة اﻟﺴﻮرﻳﺔ ‪,‬‬ ‫وهﻜﺬا هﺰﻣﺖ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ‪,‬واﻟﺴﻮرﻳﺔ ‪,‬واﻷردﻧﻴﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺤﺮب "‪.‬‬ ‫(ص ‪.)50.‬‬

‫‪Page 140‬‬

‫‪409‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫"מלחמת ההתשה‪:‬‬ ‫מלחמת ההתשה פרצה בשתי החזיתות ‪,‬הסורית‬ ‫והמצרית ‪,‬בחזית תעלת סואץ בפברואר ‪ 1969‬לסה"נ ‪,‬‬ ‫ומטרת ההנהגה המצרית במלחמה זו היתה למנוע בעד‬ ‫הפיכתם של קווי הפסקת הלחימה לגבולות קבועים ‪,‬‬ ‫ולגרום לישראל אבדות בנפש וברכוש‪.‬‬ ‫ההתקפות המצריות התמקדו בכוחות הצבאיים‬ ‫הישראליים שהתבצרו בקו בר‪-‬לב ‪,‬בשעה שהתקפות‬ ‫הכוחות הישראליים התמקדו בכוחות המצריים שהין‬ ‫פרוסים לאורך הגדה המערבית של התעלה ‪,‬נוסף על‬ ‫הערים ועל המטרות האוויריות המצריות שנמצאו באזור‬ ‫הקרבות ‪,‬וכך הפך הקרב להתשה הדדית ‪,‬שכלל האבדות‬ ‫המצריות בו היה גבוה מן האבדות הישראליות‪.‬‬ ‫ישראל הסלימה הגבירה את ההתשה הזאת על‪-‬ידי‬ ‫שיתוף מטוסיה בפעולות הצבאיות מאז ה‪ 20-‬ביולי ‪1969‬‬ ‫לסה"נ ‪,‬אחר‪-‬כך הרחיבה את כר פעולותיה על‪-‬ידי‬ ‫הפצצת מטרות בעומק השטח המצרי החל מ‪7/1/1970-‬‬ ‫לסה"נ ‪,‬והמצב הזה יכול היה להימשך זמן רב אלמלא‬ ‫הקימו המצרים רשת יעילה להגנה אווירית שהצליחה‬ ‫להפיל את המטוסים הישראליים אשר נכנסו לשטחה‬ ‫האווירי של מצרים "(עמ '‪.)66‬‬

‫‪"War of Attrition:‬‬ ‫‪The War of Attrition erupted on the Syrian and Egyptian‬‬ ‫‪fronts, on the Suez Canal front in February 1969, and the‬‬ ‫‪goal of the Egyptian leadership from this war was to not‬‬ ‫‪allow the cease-fire lines to be converted into permanent‬‬ ‫‪borders, and to inflict human and material losses on‬‬ ‫‪Israel.‬‬ ‫‪The Egyptian shelling was focused on the Israeli military‬‬ ‫‪forces entrenched on the Bar Lev line, while the Israeli‬‬ ‫‪shelling was focused on the Egyptian troops deployed‬‬ ‫‪along the west bank of the canal, as well as the vital‬‬ ‫‪Egyptian cities and targets located in the area of the‬‬ ‫‪canal. Thus, the canal was transformed into mutual‬‬ ‫‪attrition, and the total Egyptian losses in it were greater‬‬ ‫‪than the Israeli losses.‬‬ ‫‪Israel escalated this attrition by involving its air force in‬‬ ‫‪the military operations starting on July 20, 1969, then‬‬ ‫‪expanded the stage of its operations by bombing targets‬‬ ‫‪in the heart of Egyptian territory starting on 1/7/1970.‬‬ ‫‪This situation could have lasted for a long time, were it‬‬ ‫‪not for the Egyptian building an effective air defense‬‬ ‫‪network that succeeded in shooting down the Israeli‬‬ ‫)‪planes that entered into Egyptian air space." (p.66‬‬

‫"ﺣﺮب اﻻﺳﺘﻨﺰاف‪:‬‬ ‫اﻧﺪﻟﻌﺖ ﺣﺮب اﻻﺳﺘﻨﺰاف ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺒﻬﺘﻴﻦ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ‪,‬واﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺟﺒﻬﺔ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ ﻓﻲ ﺷﺒﺎط ﻣﻦ ﻋﺎم ‪1969‬م ‪,‬وآﺎن هﺪف اﻟﻘﻴﺎدة‬ ‫اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺤﺮب ﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺧﻄﻮط وﻗﻒ اﻟﻘﺘﺎل إﻟﻰ‬ ‫ﺣﺪود داﺋﻤﺔ ‪,‬وﺗﻜﺒﻴﺪ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﺸﺮﻳﺔ‬ ‫وﻣﺎدﻳﺔ‬

‫‪410‬‬

‫وآﺎﻧﺖ اﻟﻀﺮﺑﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺗﺘﺮآﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﺤﺼﻨﺔ ﻓﻲ ﺧﻂ ﺑﺎرﻟﻴﻒ ‪,‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮآﺰت اﻟﻀﺮﺑﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻘﻨﺎة ‪,‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﺪن‬ ‫واﻷهﺪاف اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺘﺎل ‪,‬وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺤﻮل‬ ‫اﻟﻘﺘﺎل إﻟﻰ اﺳﺘﻨﺰاف ﻣﺘﺒﺎدل ‪,‬آﺎن ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻴﻪ أآﺒﺮ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‬ ‫اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺻﻌﺪت إﺳﺮاﺋﻴﻞ هﺬا اﻻﺳﺘﻨﺰاف ﻋﺒﺮ إﺷﺮاك ﻃﻴﺮاﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‬ ‫اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻨﺬ ‪ 20‬ﺗﻤﻮز ‪1969‬م ‪,‬ﺛﻢ وﺳﻌﺖ ﻣﺴﺮح ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﻘﺼﻒ‬ ‫اﻷهﺪاف ﻓﻲ ﻋﻤﻖ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ‪1970/1/7‬م ‪,‬‬ ‫وآﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ هﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻃﻮﻳﻼ ‪,‬ﻟﻮﻻ ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ‬ ‫ﺑﺒﻨﺎء ﺷﺒﻜﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع اﻟﺠﻮي ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ إﺳﻘﺎط اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺠﻮي اﻟﻤﺼﺮي "(ص ‪.)66.‬‬

‫המהגרים היהודים לארץ ‪,‬ואלה מיד עם הגיעם דוחקים‬ ‫את רגלי האוכלוסייה (גם ‪:‬לוחצים על) ומונעים את‬ ‫הביטחון‪...‬‬

‫‪As soon as the Jewish immigrants to the country arrive,‬‬ ‫‪they compete with the population and obstruct security‬‬

‫اﻟﻤﻬﺎﺟﺮون اﻟﻴﻬﻮد ﻟﻠﺒﻼد ‪,‬وهﺆﻻلء ﺣﺎﻟﻤﺎ ﻳﺼﻠﻮن ﻳﺰاﺣﻤﻮن اﻻهﺎﻟﻲ‬ ‫وﻳﻌﻴﻘﻮن اﻻﻣﻦ ‪....‬‬

‫‪411‬‬

‫המדינה המנדטורית היתה אחראית ליצור בארץ תנאים‬ ‫מדיניים ‪,‬מנהלתיים וכלכליים שיערבו לצמיחת המולדת‬ ‫הלאומית היהודית‪...‬‬ ‫מנהלת פלסטין נתמנתה להנהיג חוקי אזרחות ‪...‬‬

‫‪The Mandate state is responsible for the country's‬‬ ‫‪situation in political, administrative, and economic‬‬ ‫‪conditions including the formation of the Jewish national‬‬ ‫‪homeland.‬‬

‫ﺗﻜﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻨﺘﺪﺑﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ وﺿﻊ اﻟﺒﻼد ﻓﻲ اﺣﻮال ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫وادارﻳﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻀﻤﻦ اﻧﺸﺎء اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻴﻬﻮدي‪....‬‬ ‫ﺗﺘﻮﻟﻰ ادارة ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﺔ‪....‬‬

‫‪412‬‬

‫‪Page 141‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪413‬‬ ‫‪], Part 1, Grade 11, 2006‬اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ[ ‪Islamic Education‬‬ ‫ص ‪: "٦٧‬آﺎن اﻟﺮﺳﻮل (ص) ﺣﺮﻳﺼﺎ ﻋﻠﻰ هﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺎس واﺧﺮاﺟﻬﻢ‬ ‫‪p.67: "The Messenger (peace be upon him) was careful‬‬ ‫עמ '‪: "67‬השליח ‪,‬עליו התפילה והשלום ‪,‬היה מופקד על‬ ‫ﻣﻦ ﻇﻠﻤﺎت اﻟﺠﻬﻞ ‪,‬وآﺎن ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ أﻋﺪاﺋﻪ ﻣﺜﺎﻻ ﻳُﺤﺘﺬي ‪,‬ﻓﻬﺬﻩ ﻗﺮﻳﺶ‬ ‫‪to guide people and rescue them from the darkness of‬‬ ‫הנחיית האנשים והוצאתם ממחשכי הבורות ‪,‬ושיתוף‬ ‫ن ذﻟﻚ‬ ‫ﻻأّ‬ ‫ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻳﺬاﺋﻬﺎ ﻟﻠﻨﺒﻲ (ص) وﻣﻌﺎداﺗﻪ واﺧﺮاﺟﻪ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﻩ ‪,‬ا ّ‬ ‫‪ignorance. His interaction with his enemies was a perfect‬‬ ‫הפעולה שלו עם אויביו היה אות ומופת ‪,‬שהרי למרות‬ ‫ي ﺣﺎل ﻣﻦ‬ ‫ﻟﻢ ﻳﺪﻓﻌﻪ اﻟﻰ" ;ص ‪: "٦٨‬اﻟﺤﻘﺪ أو اﻻﻧﺘﻘﺎم ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ أ ّ‬ ‫‪example, and even though the Quraysh harmed the‬‬ ‫שבני שבט קורייש (שבטו של הנביא) הללו ‪,‬הזיקו לנביא ‪,‬‬ ‫اﻷﺣﻮال ‪,‬ﺑﻞ آﺎن ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻬﺪاﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ أﺣﻠﻚ اﻟﻈﺮوف ‪.‬وآﺎن‬ ‫‪Prophet (peace be upon him), were hostile to him, and‬‬ ‫עליו התפילה והשלום ‪,‬עיינו אותו וגירשו אותו מעירו ‪,‬‬ ‫اﻟﻌﻔﻮ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي أﻋﻠﻨﻪ ‪,‬ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ ﻣﻜّﺔ ﻋﻦ ﻗﺮﻳﺶ ‪,‬ﺻﻮرة ﻣﺸﺮﻗﺔ ﻓﻲ‬ ‫הדבר לא גרם לו "עמ '‪: "68‬לנטור להם טינה או להתנקם ]‪expelled him from his town, this did not push him to [p.68‬‬ ‫اﻟﺘﺄرﻳﺦ اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ ‪.‬آﻤﺎ ﻋﻐﺎ ﻋﻦ (وﺣﺸﻲ) اﻟﺬي ﻗﺘﻞ ﻋﻤﻪ ﺣﻤﺰة ‪,‬وﻋﻦ‬ ‫בהם בשום מצב ‪,‬אלא איחל להם שיזכו בהנחייה אלוהית ‪,‬‬ ‫‪hatred or revenge against them in any situation. In fact,‬‬ ‫اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ ﻟﻪ اﻟﺴﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﺎة وﻟﻢ ﻳﻨﺘﻘﻢ ﻣﻨﻬﺎ ‪.‬وﺗﺠﻠﺖ اﻟﺮﺣﻤﺔ‬ ‫גם בתנאים האפלים ביותר ‪.‬והמחילה הכוללת לקורייש ‪,‬‬ ‫‪he was calling on them to be guided, even in the‬‬ ‫اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻣﻊ اﻷﻋﺪاء ﻓﻲ وﺻﺎﻳﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب ﻓﻜﺎن ﻳﻘﻮل" ‪:‬اﻏﺰوا ﺑﺎﺳﻢ‬ ‫שעליה הכריז לאחר כיבוש מכה ‪,‬הינה תמונה קורנת‬ ‫‪grimmest circumstances. The general amnesty which he‬‬ ‫اﷲ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ‪,‬ﻗﺎﺗﻠﻮا ﻣﻦ آﻔﺮ ﺑﺎﷲ ‪,‬اﻏﺰوا وﻻ ﺗﻐﻠّﻮا وﻻ ﺗﻌﺬروا وﻻ‬ ‫בהיסטוריה האנושית ‪.‬כמו כן הוא מחל לווחשי ‪,‬שהרג את‬ ‫‪announced after conquering Mecca from the Quraysh‬‬ ‫ﺗﻤﺜﻠﻮا وﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮا وﻟﻴﺪا" ;ص ‪ ]...[: "٢٩‬وﻗﺪ اﻋﺘﺮف ﺑﻔﻀﻠﻪ ﻓﻼﺳﻔﺔ‬ ‫דודו חמזה וליהודיה שהרעילה את הכבשה (שהוגשה‬ ‫‪was a shining example in human history. He also gave‬‬ ‫לנביא למאכל ולא התנקם בה ‪.‬רחמיו של הנביא באים‬ ‫وﻣﻔﻜﺮون أﻣﺜﺎل اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ (ﺑﺮﻧﺎرد ﺷﻮ) ‪,‬اذ ﻳﻘﻮل ‪(:‬اﻧّﻲ‬ ‫‪amnesty to Wahshi, who killed his uncle Hamza, as well‬‬ ‫לידי ביטוי גם בהוראותיו במלחמה ‪,‬שהרי נהג לומר ‪:‬‬ ‫ﻞ‬ ‫ﻷﻋﺘﻘﺪ ﺑﺄﻧّﻪ ﻟﻮ ﺗﻮﻟّﻰ ﻣﺜﻞ ﻣﺤﻤّﺪ ﺣﻜﻢ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ‪,‬ﻟﻨﺠﺢ ﻓﻲ آ ّ‬ ‫‪as to a Jewish woman who put poison, against whom he‬‬ ‫'פשטו בשם אלוהים ולמען אלוהים ‪,‬הילחמו בכופרים ‪,‬‬ ‫ﻣﺸﻜﻼﺗﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺠﻠﺐ اﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺴﻼم واﻟﺴﻌﺎدة واﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ اﻟﺘﻲ هﻮ‬ ‫‪did not seek revenge. The Prophet's mercy with enemies‬‬ ‫ﻓﻲ أﺷ ّﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻴﻬﺎ)‪".‬‬ ‫בצעו פשיטות אולם אל תנצלו ‪,‬אל תנהגו בקשיחות ‪,‬אל‬ ‫‪is seen in his commandments in war, as he would say:‬‬ ‫תתעלו בגוויות ואל תהרגו עבד יליד‪-‬בית‪-‬אדונו ‪".‬עמ '‪: 69‬‬ ‫‪'Fight in the name of God, in the cause of God, fight‬‬ ‫[‪ ]...‬והכירו במעלתו‪/‬חסדו‪/‬עדיפותו פילוסופים והוגי דעות ‪,‬‬ ‫‪those who are disbelievers in God, fight and do not take‬‬ ‫דוגמת הפילוסוף הבריטי ברנרד שואו שאמר ‪':‬אני סבור ‪the spoils of war before the battle, do not violate pledges, ,‬‬ ‫שאילו מישהו כמו מוחמד היה שולט בעולם המודרני ‪,‬הוא‬ ‫'‪do not mutilate dead bodies, and do not kill children.‬‬ ‫היה מצליח לפתור את כל בעיותיו באופן שהיה מביא‬ ‫‪[p.39] [...] philosophers and thinkers such as the Briitish‬‬ ‫לעולם שלום ‪,‬שמחה ושלווה שכל‪-‬כך זקוק להן‪".‬‬ ‫‪thinker Bernard Shaw acknowledged his virtue, who said‬‬ ‫‪"'I believe that if a man like him were to assume the‬‬ ‫‪dictatorship of the modern world, he would succeed in‬‬ ‫‪solving the problems in a way that would bring the much‬‬ ‫"'‪needed peace and happiness.‬‬

‫עמ '‪: "113‬ומשאיפותיו של הארגון הזה ‪:‬מאבק באפלייה‬ ‫על רקע גזעי ‪,‬מאבק באימפריאליזם ‪,‬השתתת שלום‬ ‫וביטחון שמבוססים על צדק ‪,‬שמירה על קודשי המוסלמים‬ ‫ושחרור הכבושים מביניהם ועידוד שיתוף הפעולה‬ ‫והסולידאריות בין עמי העולם האסלאמי"‪".‬‬

‫‪p.113: Among the goals of this organization are working‬‬ ‫‪to fight racial discrimination, fighting imperialism,‬‬ ‫‪supporting peace and security for those who are just,‬‬ ‫‪preserving the holy places of Muslims and working to‬‬ ‫‪liberate those which are occupied, and enhancing‬‬ ‫‪cooperation and solidarity between the peoples of the‬‬ ‫"‪Islamic world.‬‬

‫‪Page 142‬‬

‫ص ‪: "١١٣‬وﻣﻦ أهﺪاف هﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ‪:‬اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ‬ ‫اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ‪,‬وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ‪,‬ودﻋﻢ اﻟﺴﻼم واﻷﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪل ‪,‬اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﺳﺎت اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ‪,‬واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ‬ ‫ﻞ ﻣﻨﻬﺎ ‪,‬وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺷﻌﻮب اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻻﺳﻼﻣﻲ‪".‬‬ ‫اﻟﻤﺤﺘ ّ‬

‫‪414‬‬

‫‪415‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫עמ '‪: "113‬ארגון הקונגרס האסלאמי ‪:‬הוחלט על הקמתו‬ ‫בהחלטה שנתקבלה בקונגרס של פסגת המדינות‬ ‫האסלאמיות ברבאט בשנת ‪ 1979‬לסה"נ ‪,‬בעקבות פשע‬ ‫שריפת מסגד אל‪-‬אקצה על‪-‬ידי הציונים ‪.‬ומשאיפותיו של‬ ‫הארגון הזה ‪:‬מאבק באפליה על רקע גזעי ‪,‬מאבק‬ ‫באימפריאליזם ‪,‬השתתת שלום וביטחון שמבוססים על‬ ‫צדק ‪,‬שמירה על קודשי המוסלמים ושחרור הכבושים‬ ‫מביניהם ועידוד שיתוף הפעולה והסולידאריות בין עמי‬ ‫העולם האסלאמי‪".‬‬

‫‪p.113: "The Organization of the Islamic Conference: its‬‬ ‫‪established was decided upon by a decision by the‬‬ ‫‪Islamic Summit Conference in Rabat in 1969, in the wake‬‬ ‫‪of the crime of Al-Aqsa Mosque being burned by Zionists.‬‬ ‫‪Among the goals of this organization are working to fight‬‬ ‫‪racial discrimination, fighting imperialism, supporting‬‬ ‫‪peace and security for those who are just, preserving the‬‬ ‫‪holy places of Muslims and working to liberate those‬‬ ‫‪which are occupied, and enhancing cooperation and‬‬ ‫"‪solidarity between the peoples of the Islamic world.‬‬

‫ص ‪: "١١٣‬ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻻﺳﻼﻣﻲ ‪:‬ﺗﻘﺮّر اﻧﺸﺎؤهﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻘﻤﺔ ﻟﻠﺪول اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط ﻋﺎم ‪ ١٩٦٩‬م ‪,‬ﻓﻲ أﻋﻘﺎب‬ ‫ﺟﺮﻳﻤﺔ اﺣﺮاق اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻋﻠﻰ أﻳﺪي اﻟﺼﻬﺎﻧﻴﺔ ‪.‬وﻣﻦ أهﺪاف هﺬﻩ‬ ‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ‪:‬اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ‪,‬وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ‪,‬‬ ‫ودﻋﻢ اﻟﺴﻼم واﻷﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪل ‪,‬اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﺳﺎت‬ ‫اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ‪,‬واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻤﺤﺘ ّ‬ ‫ﻞ ﻣﻨﻬﺎ ‪,‬وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون‬ ‫واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺷﻌﻮب اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻻﺳﻼﻣﻲ‪".‬‬

‫עמ '‪: 41‬הספרים השמימיים אשר הזכירם הקוראן הנכבד ‪-‬‬ ‫המקור היחיד שעליו יש להסתמך על מנת להכיר את הספרים‬ ‫השמיימים שירדו מהשמיים ‪,‬הוא הקוראן הנכבד [‪ ]...‬והקוראן‬ ‫דיווח לנו על שמותיהם של חלק מהספרים השמימיים אשר‬ ‫קדמו לירידתו וציווה עלינו להאמין בהם ‪,‬והם ‪:‬התורה ‪-‬שהיא‬ ‫הספר שאותו אלוהים הוריד למשה ‪,‬עליו השלום ‪.‬משמעותה‬ ‫של המילה "תורה "היא "היא "או "חוק דתי ‪".‬התורה נזכר‬ ‫בקוראן הנכבד ‪,‬לדוגמה בפסוק" ‪:‬איך יכולים הם לשימך שופט‬ ‫עליהם בעוד אצלם התורה ‪,‬ובה משפט אלוהים ‪,‬ומיד אחר‪-‬כך‬ ‫להפנות עורף ?אלה אינם מאמינים "(סורת "השולחן הערוך" ‪,‬‬ ‫פס '‪. )43‬בכמה מפסוקי הקוראן הנכבד נזכרים דברים‬ ‫שמופיעים בה ‪,‬לדוגמה‪:‬‬ ‫‪- 1‬החוקים והמצוות אשר בני ישראל נצטוו בהם ‪,‬כנאמר ‪:‬‬ ‫"וכתבנו בה להם כי נפש תחת נפש ‪,‬עין תחת עין ‪,‬אף תחת‬ ‫אף ‪,‬אוזן תחת אוזן ‪,‬שן תחת שן ‪,‬וכי גם על הפצעים יש לנקום ‪.‬‬ ‫ואולם כל העושה צדקה ‪,‬יכופר לו ‪.‬אשר לא ישפטו על‪-‬פי כל‬ ‫אשר הוריד אלוהים ממרומים ‪,‬בני עוולה הם "(סורת "השולחן‬ ‫הערוך" ‪,‬פס '‪.)45‬‬ ‫‪- 2‬הבשורה על אודות שליחותו של הנבואית של שליחנו‬ ‫מוחמד ‪,‬עליו התפילה והשלום ‪,‬ואזכור תוארו ותארי חבריו‬ ‫הקרובים ‪,‬ירצה אותם האל ‪.‬שנאמר" ‪:‬מוחמד הוא שליח‬ ‫אלוהים ‪.‬אלה אשר אתו קשים הם עם הכופרים ורחומים זה‬ ‫לזה ‪.‬יכול אתה לראותם כורעים ומשתחווים ומבקשים להם‬ ‫פרנסה מעם אלוהים ‪,‬ומבקשים להפיק רצון מלפניו ‪.‬סימני‬ ‫ההשתחוויה ניכרים בפניהם לזאת נמשלו בתורה "(סורת‬

‫‪p.41: "The divine books which the Holy Qur'an mentioned -- the‬‬ ‫‪only source to which is referred to know about the revealed‬‬ ‫‪divine books is the Holy Qur'an [...] the Holy Qur'an informed us‬‬ ‫‪of the names of some divine books which preceded its‬‬ ‫]‪revelation, and ordered us to belief in them, and they are: [...‬‬ ‫‪the Torah - which is the book which God Almighty revealed to‬‬ ‫‪Moses (peace be upon him), and the word Torah means‬‬ ‫‪education or religious law. The Torah was mentioned in the‬‬ ‫‪Holy Qur'an, including when God said: 'But how is it that they‬‬ ‫‪come to you for judgement while they have the Torah, in which‬‬ ‫‪is the judgement of Allah ? Then they turn away, [even] after‬‬ ‫‪that; but those are not [in fact] believers' (5:43). Some verses‬‬ ‫‪in the Holy Qur'an talk about some of what was in the Torah,‬‬ ‫‪such as: 1 - provisions and religious laws which were enacted‬‬ ‫‪for the Children of Israel. God said: 'And We ordained for them‬‬ ‫‪therein a life for a life, an eye for an eye, a nose for a nose, an‬‬ ‫‪ear for an ear, a tooth for a tooth, and for wounds is legal‬‬ ‫‪retribution. But whoever gives [up his right as] charity, it is an‬‬ ‫‪expiation for him. And whoever does not judge by what Allah‬‬ ‫‪has revealed - then it is those who are the wrongdoers' (5:45).‬‬ ‫‪2 - The news that the Prophet Muhammad (peace be upon‬‬ ‫‪him) would be sent, with attributes described of him and his‬‬ ‫‪Companions, may God be pleased with them. The Almighty‬‬ ‫‪said: 'Muhammad is the Messenger of Allah ; and those with‬‬ ‫‪him are forceful against the disbelievers merciful among‬‬

‫ص ‪: "٤١‬اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﻤﻮﻳّﺔ اﻟﺘﻲ ذآﺮهﺎ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ ‪-‬اﻟﻤﺼﺪر اﻟﻮﺣﻴﺪ ‪417‬‬ ‫اﻟﺬي ﻳﺮﺟﻊ اﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﻤﻮﻳّﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﺔ هﻮ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ‬ ‫[‪ ]...‬وﻗﺪ أﺧﺒﺮﻧﺎ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﺄﺳﻤﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﻤﻮﻳّﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺳﺒﻘﺖ ﻧﺰوﻟﻪ وأﻣﺮﻧﺎ ﺑﺎﻻﻳﻤﺎن ﺑﻬﺎ ‪,‬وهﻲ ‪ ]...[:‬اﻟﺘﻮراة ‪-‬وهﻮ اﻟﻜﺘﺎب‬ ‫اﻟﺬي أﻧﺰﻟﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻼم ‪,‬وﻟﻔﻆ اﻟﺘﻮراة ﻣﻌﻨﺎﻩ‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ‪.‬وﻗﺪ ورد ذآﺮ اﻟﺘﻮراة ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ ‪,‬وﻣﻦ ذﻟﻚ‬ ‫ن‬ ‫ﺣﻜْ ُﻢ ٱﻟﱠﻠ ِﻪ ُﺛﻢﱠ َﻳ َﺘ َﻮﱠﻟﻮْ َ‬ ‫ﻋﻨْ َﺪ ُه ُﻢ ٱﻟﱠﺘﻮْرَا ُة ﻓِﻴﻬَﺎ ُ‬ ‫ﻚ َو ِ‬ ‫ﺤ ﱢﻜﻤُﻮ َﻧ َ‬ ‫ﻒ ُﻳ َ‬ ‫ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ " َو َآﻴْ َ‬ ‫ﻣِﻦ َﺑﻌْ ِﺪ ذِٰﻟ َ‬ ‫ﻦ "(اﻟﻤﺎﺋﺪة ‪. )٤٣:‬وﻗﺪ ﺗﺤﺪّث ﺑﻌﺾ‬ ‫ﻚ ﺑِﭑﻟْ ُﻤﺆْ ِﻣﻨِﻴ َ‬ ‫ﻚ َوﻣَﺂ ُأوَْﻟـٰ ِﺌ َ‬ ‫ﺁﻳﺎت اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺜﻞ ‪- ١:‬اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺸﺮاﺋﻊ‬ ‫ﺲ‬ ‫ن ٱﻟﱠﻨﻔْ َ‬ ‫ﻋَﻠﻴْ ِﻬﻢْ ﻓِﻴﻬَﺂ َأ ﱠ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺷﺮّﻋﺖ ﻟﺒﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ" ‪َ :‬و َآ َﺘﺒْﻨَﺎ َ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﺴﱢ‬ ‫ﻦ ﺑِﭑﻟ ﱢ‬ ‫ﺴﱠ‬ ‫ن وَٱﻟ ﱢ‬ ‫ﻷ ُذ ِ‬ ‫ن ﺑِﭑ ُ‬ ‫ﻷ ُذ َ‬ ‫ﻒ وَٱ ُ‬ ‫ﻷﻧْ ِ‬ ‫ﻒ ﺑِﭑ َ‬ ‫ﻷﻧْ َ‬ ‫ﻦ وَٱ َ‬ ‫ﻦ ﺑِﭑﻟْ َﻌﻴْ ِ‬ ‫ﺲ وَٱﻟْ َﻌﻴْ َ‬ ‫ﺑِﭑﻟﱠﻨﻔْ ِ‬ ‫ل‬ ‫ق ِﺑ ِﻪ َﻓ ُﻬ َﻮ َآﻔﱠﺎ َرةٌ ﻟﱠ ُﻪ َوﻣَﻦ ﱠﻟﻢْ َﻳﺤْﻜُﻢ ِﺑﻤَﺂ أﻧ َﺰ َ‬ ‫ﺼ ﱠﺪ َ‬ ‫ح ِﻗﺼَﺎصٌ َﻓﻤَﻦ َﺗ َ‬ ‫ﺠﺮُو َ‬ ‫وَٱﻟْ ُ‬ ‫ﻚ ُه ُﻢ ٱﻟﻈﱠﺎِﻟﻤُﻮ َ‬ ‫ٱﻟﱠﻠ ُﻪ َﻓُﺄوَْﻟـٰ ِﺌ َ‬ ‫ن "(اﻟﻤﺎﺋﺪة ‪ - ٢. )٤٥:‬اﻟﺒﺸﺎرة ﺑﺒﻌﺜﺔ رﺳﻮﻟﻨﺎ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ (ص) وذآﺮ ﺻﻔﺘﻪ وﺻﻔﺎت أﺻﺤﺎﺑﻪ رﺿﻮان اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ‪.‬ﻗﺎل‬ ‫ﺣﻤَﺂ ُء َﺑﻴْ َﻨ ُﻬﻢْ‬ ‫ﻋﻠَﻰ ٱﻟْ ُﻜﻔﱠﺎ ِر ُر َ‬ ‫ﺷﺪﱠﺁ ُء َ‬ ‫ﻦ َﻣ َﻌ ُﻪ َأ ِ‬ ‫ل ٱﻟﱠﻠ ِﻪ وَٱﱠﻟﺬِﻳ َ‬ ‫ﺤ ﱠﻤﺪٌ ﱠرﺳُﻮ ُ‬ ‫ﺗﻌﺎﻟﻰ" ‪ :‬ﱡﻣ َ‬ ‫ﻦ ٱﻟﱠﻠ ِﻪ َو ِرﺿْﻮَاﻧًﺎ ﺳِﻴﻤَﺎ ُهﻢْ ﻓِﻲ‬ ‫ﻼ ﱢﻣ َ‬ ‫ن َﻓﻀْ ً‬ ‫ﺳﺠﱠﺪًا َﻳﺒْ َﺘﻐُﻮ َ‬ ‫َﺗﺮَا ُهﻢْ ُرآﱠﻌًﺎ ُ‬ ‫ﻚ َﻣ َﺜُﻠ ُﻬﻢْ ﻓِﻲ ٱﻟﱠﺘﻮْرَا ِة "(اﻟﻔﺘﺢ ‪[" )٢٩:‬ﺑﻘﻴﺔ‬ ‫ﺴﺠُﻮ ِد َذِﻟ َ‬ ‫ُوﺟُﻮ ِه ِﻬﻢْ ﱢﻣﻦْ َأ َﺛ ِﺮ ٱﻟ ﱡ‬ ‫اﻻﻗﺘﺒﺎﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ‪.]20.1.2‬‬

‫‪Page 143‬‬

‫‪416‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫עמ '‪: "115‬כמו כן ‪,‬האסלאם קורא לאנשים כולם לבסס‬ ‫את הקשרים ביניהם על שיתוף פעולה (גם ‪:‬עזרה‬ ‫הדדית) חיובי ולהקיא מקרבם את הרוע ‪,‬שכן אלוהים הוא‬ ‫אחד ‪,‬ברא אותם מנפש אחת ‪,‬לכן אין הצדקה לאף‬ ‫מחסום שהם מציבים ביניהם ‪:‬צבע ‪,‬מין ‪,‬מקום ‪.‬כמו כן‬ ‫המניפסט האסלאמי הינו ההטפה העולמית‪-‬האנושית‬ ‫הראשונה לביסוס החברה האנושית על צדק ‪,‬דו‪-‬שיח ‪,‬‬ ‫שיתוף פעולה ‪,‬הכרת החוק ופעולה על‪-‬פיו ‪,‬התחרות‬ ‫בעשיית הטוב ‪,‬הצודק והמיטיב ‪.‬אלוהים אמר" ‪:‬הוי‬ ‫האנשים ‪,‬בראנו אתכם מתוך זכר ונקבה ‪,‬וחילקנו אתכם‬ ‫לעמים ושבטים למען תבחינו ביניכם ‪,‬ואולם הנכבד‬ ‫מכולכם אצל אלוהים הוא הירא שבכם ‪.‬אלוהים יודע‬ ‫ומכיר כל דבר מלפני ומלפנים "(סורת "החדרים" ‪,‬פס '‬ ‫‪; ")13‬עמ '‪: 118‬היחסים הבינלאומיים לפי האסלאם בזמן‬ ‫של שלום האסלאם שומר על התגשמותו של הטוב‬ ‫בעבור האומה (האסלאמית) וביטחון ‪,‬צדק והגנה בעבור‬ ‫האנושות בכללה ‪,‬וזאת מבין מטרותיה" ;עמ '‪: "119‬של‬ ‫ההלכה האסלאמית ‪.‬המזרחן ג'יב אומר" ‪:‬האסלאם לא‬ ‫הפסיק להיות בעל יכולת לספק לאדם שירות נשגב‬ ‫ונעלה ‪,‬ואף אמונה או שלטון מלבדו אינם מסוגלים לנצח‬ ‫ניצחון מובהק על ידי איחוד המינים האנושיים שמואסים‬ ‫זה בזה ‪,‬לכדי חזית אחת שמבוססת על שוויון‪".‬‬ ‫וזוהי עדות אמת מלא‪-‬מוסלמי ‪,‬שמצביעה על עוצמתו של‬ ‫האסלאם ‪,‬והעובדה שהושתת על צדק וזכויות האדם‬ ‫מאות רבות לפני החוקות המודרניות ‪.‬האסלאם הכיר‬ ‫בעיקרון שיתוף‪-‬הפעולה האנושי ‪,‬שמעניק לאנושות טובה‬ ‫ותועלת ‪,‬והכיר בהסכמים ‪,‬בין אם היו פוליטיים ‪,‬כלכליים ‪,‬‬ ‫מדעיים או כיוב ‪',‬בתנאי שהם עולים בקנה אחד עם‬ ‫יסודותיו וחוקיו של האסלאם ‪.‬אלוהים אמר" ‪:‬עזרו זה לזה‬ ‫במעשים טובים וביראת שמים ‪,‬ואל תעזרו זה לזה לפשוע‬ ‫ולהתנכל "(סורת "השולחן הערוך" ‪,‬פס '‪".)2‬‬

‫‪p.115: "Islam came as an invitation to all people, to‬‬ ‫‪establish relations between them on the basis of‬‬ ‫‪cooperation in doing good and rejecting evil, for their God‬‬ ‫‪is one and created people from a single soul, and there is‬‬ ‫‪no excuse for any barrier of race, gender, or nation built‬‬ ‫‪betweenthem. Islamic rhetoric also came as the first‬‬ ‫‪universalist, humanitarian invitation to establish human‬‬ ‫‪society on the basis of justice, dialogue, and cooperation‬‬ ‫‪in learning the truth and acting on it, competing to do‬‬ ‫‪goodness, justice, and charity. Good said: 'O mankind,‬‬ ‫‪indeed We have created you from male and female and‬‬ ‫‪made you peoples and tribes that you may know one‬‬ ‫‪another. Indeed, the most noble of you in the sight of‬‬ ‫‪Allah is the most righteous of you. Indeed, Allah is‬‬ ‫‪Knowing and Acquainted' (49:13).‬‬

‫ص ‪: "١١٥‬آﻤﺎ ﺟﺎء اﻻﺳﻼم دﻋﻮة ﻟﻠﻨﺎس آﺎﻓﺔ ‪,‬ﻟﻴﻘﻴﻤﻮا اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻨﻬﻢ ‪418‬‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻴﺮ ‪,‬وﻧﺒﺬ اﻟﺸ ّﺮ ‪,‬ﻓﺎﻟﻬﻬﻢ واﺣﺪ ‪,‬ﺧﻠﻘﻬﻢ‬ ‫ي ﺣﺎﺟﺰ ﻳﻘﻴﻤﻮﻧﻪ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻟﻮن أو ﺟﻨﺲ‬ ‫ﻣﻦ ﻧﻔﺲ واﺣﺪة ‪,‬ﻓﻼ ﻣﺒﺮر ﻷ ّ‬ ‫أو ﻣﻮﻃﻦ ‪,‬آﻤﺎ ﺟﺎء اﻟﺨﻄﺎب اﻻﺳﻼﻣﻲ أول دﻋﻮة ﻋﺎﻟﻤﻴّﺔ اﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﻻﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺤﻮار واﻟﺘﻌﺎون‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﻖ ‪,‬اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ‪,‬واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻲ ﻓﻌﻞ اﻟﺨﻴﺮ واﻟﻌﺪل‬ ‫ﺧَﻠﻘْﻨَﺎآُﻢ ﻣﱢﻦ َذ َآ ٍﺮ َوُأﻧْ َﺜﻰٰ‬ ‫س ِإﻧﱠﺎ َ‬ ‫واﻻﺣﺴﺎن ‪,‬ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ" ‪:‬ﻳَٰﺄ ﱡﻳﻬَﺎ ٱﻟﻨﱠﺎ ُ‬ ‫ن ٱﻟﱠﻠ َﻪ‬ ‫ن َأآْ َﺮ َﻣ ُﻜﻢْ ﻋَﻨ َﺪ ٱﻟﱠﻠ ِﻪ َأﺗْﻘَﺎ ُآﻢْ ِإ ﱠ‬ ‫ﻞ ِﻟ َﺘﻌَﺎ َر ُﻓﻮۤاْ ِإ ﱠ‬ ‫ﺷﻌُﻮﺑًﺎ َو َﻗﺒَﺂ ِﺋ َ‬ ‫ﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ُآﻢْ ُ‬ ‫َو َ‬ ‫ﺧﺒِﻴﺮٌ "(اﻟﺤﺠﺮات ‪; ")١٣:‬ص ‪: "١١٨‬اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻠِﻴﻢٌ َ‬ ‫َ‬ ‫اﻻﺳﻼم وﻗﺖ اﻟﺴﻼم ﺣﺮص اﻻﺳﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺨﻴﺮ ﻟﻸﻣّﺔ‬ ‫وﺳﻼﻣﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻷﻣﻦ ﻟﻠﺒﺸﺮﻳّﺔ ﺟﻤﻌﺎء ‪,‬وهﺬا ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ" ;ص‬ ‫‪: "١١٩‬اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ‪.‬ﻳﻘﻮل اﻟﻤﺴﺘﺸﺮق ﺟﺐ ‪(:‬اﻻﺳﻼم ﻣﺎ زال‬ ‫ﻓﻲ ﻗﺪرﺗﻪ أن ﻳﻘﺪّم ﻟﻼﻧﺴﺎن ﺧﺪﻣﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﺟﻠﻴﻠﺔ ‪,‬ﻓﻠﻴﺲ ﺛﻤّﺔ أﻳّﺔ ﻋﻘﻴﺪة أو‬ ‫ﺳﻠﻠﻄﺔ ﺳﻮاﻩ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻨﺠﺢ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﺑﺎهﺮا ﻓﻲ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻻﺟﻨﺎس اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‬ ‫ﻖ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ‬ ‫اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺮة ﻓﻲ ﺟﺒﻬﺔ واﺣﺪة أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﻤﺴﺎواة) ‪.‬ﻓﻬﺬﻩ ﺷﻬﺎدة ﺣ ّ‬ ‫ل ﻋﻠﻰ ﻋﻈﻤﺔ اﻻﺳﻼم وﻋﺪاﻟﺘﻪ وﺿﻤﺎﻧﻪ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻗﺒﻞ‬ ‫ﻣﺴﻠﻢ ﺗﺪ ّ‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺑﻘﺮون آﺜﻴﺮة ‪.‬وﻗﺪ أﻗ ّﺮ اﻻﺳﻼم ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺎون‬ ‫ﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ‪,‬وأﻗ ّﺮ اﻟﻤﻌﺎهﺪات ﺳﻮاء‬ ‫اﻻﻧﺴﺎﻧ ّ‬ ‫أآﺎﻧﺖ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أم اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪,‬أم ﻋﻠﻤﻴﺔ ‪,‬أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﺑﺸﺮط اﻟﺘﻌﺎرض‬ ‫ﻋﻠَﻰ ٱﻟْﺒ ﱢﺮ وَٱﻟ ﱠﺘﻘْ َﻮىٰ‬ ‫ﻣﻊ ﻗﻮاﻋﺪ وأﺣﻜﺎم اﻻﺳﻼم ‪,‬ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ" ‪َ :‬و َﺗﻌَﺎ َوﻧُﻮاْ َ‬ ‫ن "(اﻟﻤﺎﺋﺪة ‪".)٢:‬‬ ‫ﻹﺛْ ِﻢ وَٱﻟْ ُﻌﺪْوَا ِ‬ ‫ﻋﻠَﻰ ٱ ِ‬ ‫ﻻ َﺗﻌَﺎ َوﻧُﻮاْ َ‬ ‫َو َ‬

‫עמ '‪: "23‬אלוהים אסר להרוג נפש ללא זכות חוקית‬ ‫שמחייבת להרוג ‪.‬שהרי הנפש האנושית היא מתנה‬ ‫מאלוהים יתעלה ‪,‬הוא כיבד אותה וקרא להגן ולשמור‬ ‫עליה ‪,‬והבהיר שמי שיהרוג אותה מתוך רשעות וללא‬ ‫זכות חייב במיתה‪".‬‬

‫‪p.23: "God forbade killing a soul without a legal right‬‬ ‫‪requiring killing, for the human soul is a gift from God‬‬ ‫‪Almighty, which He honored and called upon to be‬‬ ‫‪protected and preserved, and showed that whoever killled‬‬ ‫‪a soul wrongly without the legal right to do so must be‬‬ ‫"‪killed.‬‬

‫ﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻠﻘﺘﻞ ‪419‬‬ ‫ﻖ ﺷﺮﻋ ّ‬ ‫ص ‪: "٢٣‬ﻧﻬﻰ اﷲ ﻋﻦ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﻲ ﺑﻐﻴﺮ ﺣ ّ‬ ‫ﻓﺎﻟﻨﻔﺲ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴّﺔ ﻣﻨﺤﺔ ﻣﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪,‬آﺮّﻣﻬﺎ ‪,‬ودﻋﺎ اﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ‬ ‫ﻖ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻠﻘﺘﻞ‪".‬‬ ‫ن ﻣﻦ ﻗﺘﻠﻬﺎ ﻇﻠﻤﺎ ﺑﻐﻴﺮ ﺣ ّ‬ ‫واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪,‬وﺑﻴّﻦ ا ّ‬

‫‪Page 144‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪p.58: "Forbidding hatred of others -- God Almighty‬‬ ‫עמ '‪: "58‬איסור לזלזל לאחרים ‪-‬אלוהים ישתבח ברא‬ ‫‪created all of humanity from a single origin, and they are‬‬ ‫את האדם כולם מיסוד אחד ‪,‬ומבחינת הבריאה הם אינם‬ ‫‪not differentiated with regards to their nature, because‬‬ ‫נבדלים זה מזה ‪,‬היות והסוד הוא אחד ומשום שהבורא‬ ‫‪the origin is one, and because the creator is God‬‬ ‫הוא אלוהים יתעלה ‪,‬ואין עדיפות לצבע ‪,‬לארץ ‪,‬לשפה ‪,‬או‬ ‫‪Almighty, and there is no preference for anyone in color,‬‬ ‫להיותו של אדם גבוה או נמוך ‪-‬משום שכל זה אינו נתון‬ ‫לבחירתו האדם ‪,‬אלא הבורא ישתבח יצר אותו כך ‪.‬‬ ‫‪country, language, height, or shortness, because all of‬‬ ‫אלוהים יתעלה ויתפאר אמר" ‪:‬הוי האנשים ‪,‬היו יראים את‬ ‫‪this is not possessed by humans by choice, but rather is‬‬ ‫ריבונבם אשר ברא אתכם מתוך נפש יחידה ‪,‬וברא מתוכה‬ ‫‪created by the Almighty Creator. God said: 'O mankind,‬‬ ‫בת‪-‬זוג ‪,‬והפיץ משניהם אנשים ונשים לרוב ‪.‬היו יראים את‬ ‫‪fear your Lord, who created you from one soul and‬‬ ‫אלהים אשר בשמו תבקשו זה מזה ‪,‬ושמרו על חובתכם‬ ‫‪created from it its mate and dispersed from both of them‬‬ ‫לקרובי משפחה ‪,‬כי אלוהים צופה בכם "(סורת "הנשים" ‪many men and women. And fear God, through whom you ,‬‬ ‫פס '‪. )1‬הבורא הוא אחד ‪-‬אלוהים יתעלה ‪,‬והיסוד הוא‬ ‫‪ask one another, and the wombs. Indeed God is ever,‬‬ ‫אחד ‪-‬אדם הראשון ‪,‬אשר אלוהים ציווה עליו לאהוב את‬ ‫‪over you, an Observer' (4:1). The creator is one, God‬‬ ‫עמלו ‪-‬שהוא יראת אלוהים ‪,‬ויראה זו ‪,‬אלוהים יצר אותה‬ ‫‪Almighty, and the origin is one, Adam, who loves doing‬‬ ‫כקריטריון לאבחנה בין הבריות ‪,‬כנאמר בפסוק" ‪:‬הנכבד‬ ‫‪what God ordered, which is righteousness towards God.‬‬ ‫מכולכם אצל אלוהים הוא הירא שבכם "(סורת "החדרים" ‪,‬‬ ‫‪It is this righteousness which God ordered to be a‬‬ ‫פס '‪. )13‬אשר לזלזול וללגלוג בגין צבע ‪,‬מראה חיצוני ‪,‬‬ ‫‪standard for differentiating between people, when He‬‬ ‫ארץ מוצא ‪,‬ייחוס גניאולוגי ‪,‬עוני ‪,‬משלח יד ‪-‬הרי שזה‬ ‫‪said: 'Indeed, the most noble of you in the sight of Allah is‬‬ ‫בבחינת הפרת החינוך‪/‬המוסר האלוהי ומוביל לפירוד‬ ‫‪the most righteous of you. Indeed, Allah is Knowing and‬‬ ‫בשורות המוסלמים וגורם לשנאה הדדית ביניהם‬ ‫‪Acquainted' (49:13). Hatred and making fun of people‬‬ ‫ומחלוקת‪".‬‬ ‫‪because of color, nature, country, origin, poverty, or‬‬ ‫‪profession contradicts divine behavior, and divides‬‬ ‫"‪Muslims and incites hatred and dispute amongst them.‬‬

‫‪Page 145‬‬

‫ص ‪: "٥٨‬ﺗﺤﺮﻳﻢ اﺣﺘﻘﺎر اﻵﺧﺮﻳﻦ –ﻟﻘﺪ ﺧﻠﻖ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻨﻲ اﻟﺒﺸﺮ‬ ‫ن اﻷﺻﻞ‬ ‫آﻠّﻬﻢ ﻣﻦ أﺻﻞ واﺣﺪ ‪,‬وهﻢ ﻻ ﻳﺘﻔﺎﺿﻠﻮن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺨﻠﻘﺔ ‪,‬ﻷ ّ‬ ‫ن اﻟﺨﺎﻟﻖ هﻮ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪,‬وﻻ ﻓﻀﻞ ﻷﺣﺪ ﻓﻲ ﻟﻮن وﻻ ﺑﻠﺪ وﻻ‬ ‫واﺣﺪ ‪,‬وﻷ ّ‬ ‫ن ذﻟﻚ آﻠّﻪ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻪ اﻻﻧﺴﺎن ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﻣﻨﻪ ‪,‬‬ ‫ﻟﻐﺔ وﻻ ﻃﻮل وﻻ ﻗﺼﺮ ‪,‬ﻷ ّ‬ ‫س ٱﱠﺗﻘُﻮاْ‬ ‫واﻧّﻤﺎ أوﺟﺪﻩ اﻟﺨﺎﻟﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ‪.‬ﻗﺎل ﻋﺰ وﺟﻞ" ‪:‬ﻳَٰﺄ ﱡﻳﻬَﺎ ٱﻟﻨﱠﺎ ُ‬ ‫ﺚ ِﻣﻨْ ُﻬﻤَﺎ‬ ‫ﺟﻬَﺎ َو َﺑ ﱠ‬ ‫ﻖ ِﻣﻨْﻬَﺎ َزوْ َ‬ ‫ﺧَﻠ َ‬ ‫ﺣ َﺪ ٍة َو َ‬ ‫ﺲ وَا ِ‬ ‫ﺧَﻠ َﻘ ُﻜﻢْ ﻣﱢﻦ ﱠﻧﻔْ ٍ‬ ‫َرﺑﱠ ُﻜ ُﻢ ٱﱠﻟﺬِي َ‬ ‫ن‬ ‫ن ٱﻟﱠﻠ َﻪ آَﺎ َ‬ ‫ﻷرْﺣَﺎ َم ِإ ﱠ‬ ‫ن ِﺑ ِﻪ وَٱ َ‬ ‫ﻻ َآﺜِﻴﺮًا َو ِﻧﺴَﺂ ًء وَٱﱠﺗﻘُﻮاْ ٱﻟﱠﻠ َﻪ ٱﱠﻟﺬِي َﺗﺴَﺂ َءﻟُﻮ َ‬ ‫ِرﺟَﺎ ً‬ ‫ﻋَﻠﻴْ ُﻜﻢْ َرﻗِﻴﺒًﺎ "(اﻟﻨﺴﺎء ‪. )١:‬ﻓﺎﻟﺨﺎﻟﻖ واﺣﺪ ‪,‬وهﻮ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪,‬اﻻﺻﻞ‬ ‫َ‬ ‫واﺣﺪ ‪,‬وهﻮ ﺁدم ‪,‬اﻟﺬي ﻳﺤﺐ ﻋﻤﻠﻪ هﻮ ﻣﺎ أﻣﺮ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ‪,‬وهﻮ ﺗﻘﻮى‬ ‫اﷲ ‪,‬وهﺬﻩ اﻟﺘﻘﻮى هﻲ اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﻬﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻌﻴﺎرا ﻟﻠﺘﻔﺎﺿﻞ ﺑﻴﻦ‬ ‫ن َأآْ َﺮ َﻣ ُﻜﻢْ ﻋَﻨ َﺪ ٱﻟﱠﻠ ِﻪ َأﺗْﻘَﺎ ُآﻢْ "(اﻟﺤﺠﺮات ‪. )١٣:‬أﻣﺎ‬ ‫اﻟﻨﺎس ‪,‬ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ" ‪ِ:‬إ ﱠ‬ ‫اﻻﺣﺘﻘﺎر واﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻟﻮن او ﺧﻠﻘﺔ ‪,‬أو ﺑﻠﺪ ‪,‬أو ﻧﺴﺐ ‪,‬أو ﻓﻘﺮ ‪,‬أو‬ ‫ﻣﻬﻨﺔ ‪,‬ﻓﺎ ّ‬ ‫ﻲ ‪,‬وﻳﻔﺮق ﺷﻤﻞ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻳﺤﺪث‬ ‫ن ذﻟﻚ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻷدب اﻟﺮﺑﺎﻧ ّ‬ ‫ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﺘﺒﺎﻏﺾ واﻟﺨﻼف‪".‬‬

‫‪420‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪p.126: "The concept of fanaticism -- fanaticism is based‬‬ ‫עמ '‪: "126‬מושג הקנאות –הקנאות מבוססת על גילוי‬ ‫‪on a person's bias towards a sect, ethnicity, or ideology,‬‬ ‫משוא פנים כלפי קבוצה ‪,‬אסכולה ‪,‬עם או מחשבה‬ ‫מסוימים ‪,‬ודבר זה מוביל לסברה ‪,‬לפיה מי שמזוהה או‬ ‫‪and that pushes him to believe that what he belongs to is‬‬ ‫משתייך לקבוצות (או לדעות) אלה הינו צודק ואינו יכול‬ ‫‪infallibly correct, and everything else is wrong and‬‬ ‫לטעות ‪,‬ויתרה מזאת –גיבור דחוי ‪.‬עמדת האסלאם כלפי‬ ‫‪rejected. Islam's stance towards fanaticism: Islam‬‬ ‫הקנאות –האסלאם הזהיר מפני קנאות עיוורת ואסר‬ ‫‪warned against blind fanaticism, and forbade it due to its‬‬ ‫עליה ‪,‬משום שהיא עלולה להוביל לרוע ולהרס בא לידי‬ ‫‪destructive, bad effects such as inciting strife, planting‬‬ ‫ביטוי במלחמות אחים ‪,‬נטיעת תחושות איבה ושנאה ‪,‬‬ ‫‪feelings of hatred and spite, bloodshed between people,‬‬ ‫שפיכות דמים בין הבריות ומניעת האחרים ממימוש‬ ‫‪and banning others from practicing their legitimate rights,‬‬ ‫זכויותיהם החוקיות ‪,‬כזכות הביטוי והבעת דעה ‪.‬האסלאם‬ ‫‪such as freedom of expression and opinion. Islam,‬‬ ‫נטע באמצעות עקרונותיו האנושיים הנשגבים ‪,‬חוקים‬ ‫‪through lofty humanitarian principles, established‬‬ ‫ויסודות לשיתוף פעולה בין האנשים והכרה הדדית‬ ‫‪provisions and rules for interaction between people‬‬ ‫ביניהם" ;עמ '‪: "127‬שמבוססת על צדק ושוויון בזכויות‬ ‫‪[p.127] based on justice and equality in rights and duties.‬‬ ‫ובחובות ‪.‬האסלאם הדגיש שהיסוד האנושי הוא אחד‬ ‫‪Islam emphasized that humans are from the same origin,‬‬ ‫ושהאנשים שווים בזכויות הכלליות ‪.‬השליח (מוחמד)‬ ‫‪and that people are equal in their general rights. The‬‬ ‫אמר ‪:‬הוי האנשים ‪,‬הלא אלוהיכם אחד הוא ואביכם אחד‬ ‫‪Prophet said: 'Oh people, your Lord is one and your‬‬ ‫הוא ‪,‬ואין עדיפות לערבי על פני נוכרי ולא לנוכרי על פני‬ ‫‪father is one, and there is no preference for Arab over‬‬ ‫ערבי ‪,‬ולא לאדום על פני שחור ולא לשחור על פני אדום –‬ ‫‪non-Arab nor for non-Arab over Arab, nor for red over‬‬ ‫אלא ביראת שמיים ‪".‬האסלאם אסר על כך שקריטריון‬ ‫‪black nor for black over red, except in piety.' Islam‬‬ ‫שלפיו נמדדת עדיפותם של האנשים יהיה מבוסס על‬ ‫‪banned standards of differentiation between people‬‬ ‫מוצא (גם ‪:‬גזע) ‪,‬צבע ‪,‬שפה או מין ‪,‬והבהיר שהשוני (בין‬ ‫‪based on race, color, language, or gender, and clarified‬‬ ‫הבריות) מעיד על היכולת האלוהית ולא על עדיפות ‪.‬‬ ‫‪that these differences are nothing but a sign of Almighty‬‬ ‫אלוהים אמר" ‪:‬אחד מאותותיו הוא בריאת השמים והארץ ‪,‬‬ ‫‪God's power, and are not for differentiation. God said:‬‬ ‫ושלל לשונותיכם וצבעיכם ‪.‬בזאת צפונים אותות לשוכני‬ ‫‪'And of His signs is the creation of the heavens and the‬‬ ‫העולמים "(סורת "בני ביזנטיון" ‪,‬פס '‪.)22‬‬ ‫‪earth and the diversity of your languages and your colors.‬‬ ‫"‪Indeed in that are signs for those of knowledge' (30:22).‬‬

‫עמ '‪: "59‬שמירה על דמם (חייהם) של המוסלמים ‪,‬‬ ‫רכושם וכבודם ‪-‬האסלאם מגן על העקרון לפיו אין לפגוע‬ ‫בנפש האדם ‪,‬ועל אחת כמה וכמה נפשו של המוסלמי ‪,‬‬ ‫בניגוד לחוק ‪,‬והוא רואה בפגיעה בה (בנפש) פשע‬ ‫ששקול לרצח‪/‬הרג האנשים כולם ‪.‬אלוהים אמר" ‪:‬על‬ ‫המאבד נפש אחת בלא שאיבדה נפש או ביקשה למלא‬ ‫את הארץ חמס ‪-‬כאילו איבד עולם מלא "(סורת "השולחן‬ ‫הערוך" ‪,‬פס '‪. )32‬אלוהים אסר להרוג נפש והחמיר‬ ‫בעונשו של של העבריין ‪,‬על מנת שהאנשים יהיו בטוחים‬ ‫ויחיו חיים יציבים ושלווים‪".‬‬

‫‪p.59: "Preserving the blood, property, and honor of‬‬ ‫‪Muslims - Islam is careful to not assault the human soul,‬‬ ‫‪especially the soul of Muslims, without justification, and‬‬ ‫‪an assault on it is a crime equivalent to killing all people.‬‬ ‫‪God Almighty said: 'Whoever kills a soul unless for a soul‬‬ ‫‪or for corruption [done] in the land - it is as if he had slain‬‬ ‫‪mankind entirely.' (5:32) God forbade killing a soul, and‬‬ ‫‪was severe in punishing its perpetrator, so that people‬‬ ‫"‪could feel safe, and live in stability and calm.‬‬

‫‪Page 146‬‬

‫ص ‪: "١٢٦‬ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻌﺼّﺐ –ﻳﻘﻮم اﻟﺘﻌﺼﺬب ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻴّﺰ اﻟﺸﺨﺺ‬ ‫ن ﻣﺎ‬ ‫اﻟﻰ ﻃﺎﺋﻔﺔ أو ﻣﺬهﺐ أو ﻗﻮم أو ﻓﻜﺮ ‪,‬ﻓﻴﺪﻓﻌﻪ ذﻟﻚ اﻟﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄ ّ‬ ‫ﻳﺤﻤﻠﻪ أو ﻳﻨﺘﻤﻲ اﻟﻴﻪ هﻮ اﻟﺼﻮاب اﻟﺬي ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ اﻟﺨﻄﺄ ‪,‬وﻣﺎ ﻋﺪاﻩ هﻮ‬ ‫اﻟﺒﺎﻃﻞ اﻟﻤﺮﻓﻮض ‪.‬ﻣﻮﻗﻒ اﻻﺳﻼم ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺼّﺐ –ﺣﺬّر اﻻﺳﻼم ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺘﻌﺼّﺐ اﻷﻋﻤﻰ ‪,‬وﻧﻬﻰ ﻋﻨﻪ ‪,‬ﻟﻤﺎ ﻣﻦ اﺛﺎر ﺳﻴﺌﺔ ﻣﺪﻣّﺮة آﺎﺛﺎرة اﻟﻔﺘﻦ ‪,‬‬ ‫وﻏﺮس ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﺤﻘﺪ واﻟﻜﺮاهﻴﺔ ‪,‬وﺳﻔﻚ اﻟﺪﻣﺎء ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ‪,‬وﻣﻨﻊ‬ ‫ﻖ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﺑﺪاء اﻟﺮأي ‪.‬‬ ‫اﻻﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ‪,‬آﺤ ّ‬ ‫وﻗﺪ ارﺳﻰ اﻻﺳﻼم ‪,‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺒﺎدﺋﻪ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴّﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ‪,‬أﺣﻜﺎﻣﺎ وﻗﻮاﻋﺪ‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس واﻟﺘﻌﺎرف ﺑﻴﻨﻬﻢ‪; ",‬ص ‪: "١٢٧‬ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪل‬ ‫ن أﺻﻞ اﻻﻧﺴﺎن‬ ‫واﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ‪.‬وأآّﺪ اﻻﺳﻼم أ ّ‬ ‫ن اﻟﻨﺎس ﻣﺘﺴﺎوون ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣّﺔ ‪,‬ﻗﺎل اﻟﺮﺳﻮل" ‪:‬ﻳﺎ اﻳّﻬﺎ‬ ‫واﺣﺪ ‪,‬وأ ّ‬ ‫ﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫ن أﺑﺎآﻢ واﺣﺪ ‪,‬أﻻ ﻻ ﻓﻀﻞ ﻟﻌﺮﺑ ّ‬ ‫ن رﺑّﻜﻢ واﺣﺪ وا ّ‬ ‫اﻟﻨﺎس أﻻ ا ّ‬ ‫ﻲ ‪,‬وﻻ ﻷﺣﻤﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﻮد وﻻ أﺳﻮد ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺑ ّ‬ ‫ﻲ وﻻ ﻟﻌﺠﻤ ّ‬ ‫أﻋﺠﻤ ّ‬ ‫أﺣﻤﺮ اﻻ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮى ‪".‬ﻓﺎﻟﺴﻼم ﻣﻨﻊ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ‪,‬‬ ‫ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﺮق أو اﻟﻠﻮن أو اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟﺠﻨﺲ ‪,‬ووﺿّﺢ أ ّ‬ ‫ن هﺬا‬ ‫ﻞ ‪,‬وﻟﻴﺲ ﻟﻠﺘﻔﺎﺿﻞ ‪,‬ﻗﺎل‬ ‫اﻻﺧﺘﻼف اﻧّﻤﺎ هﻮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﷲ ﻋ ّﺰ وﺟ ّ‬ ‫ﺴ َﻨ ِﺘ ُﻜﻢْ َوَأﻟْﻮَا ِﻧ ُﻜﻢْ‬ ‫ف َأﻟْ ِ‬ ‫ﻼ ُ‬ ‫ض وَٱﺧْ ِﺘ َ‬ ‫ﻷرْ ِ‬ ‫ت وَٱ َ‬ ‫ﺴ َٰﻤ َٰﻮ ِ‬ ‫ﻖ ٱﻟ ﱠ‬ ‫ﺧﻠْ ُ‬ ‫ﺗﻌﺎﻟﻰ " ‪َ :‬و ِﻣﻦْ ﺁﻳَﺎ ِﺗ ِﻪ َ‬ ‫ﻦ "(اﻟﺮوم ‪".)٢٢:‬‬ ‫ت ﱢﻟﻠْﻌَﺎِﻟﻤِﻴ َ‬ ‫ﻚ ﻵﻳَﺎ ٍ‬ ‫ن ﻓِﻲ ذِٰﻟ َ‬ ‫ِإ ﱠ‬

‫‪421‬‬

‫ص ‪: "٥٩‬اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ دﻣﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وأﻣﻮاﻟﻬﻢ وأﻋﺮاﺿﻬﻢ ‪-‬‬ ‫ﺣﺮس اﻻﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻧﻔﺲ‬ ‫ﻖ ‪,‬وﻋ ّﺪ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﻌﺪل ﻗﺘﻞ اﻟﻨﺎس‬ ‫اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ ﺣ ّ‬ ‫ض‬ ‫ﻷرْ ِ‬ ‫ﺲ َأوْ َﻓﺴَﺎ ٍد ﻓِﻲ ٱ َ‬ ‫ﻞ َﻧﻔْﺴًﺎ ِﺑ َﻐﻴْ ِﺮ َﻧﻔْ ٍ‬ ‫ﺟﻤﻴﻌﺎ ‪.‬ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ" ‪:‬ﻣَﻦ َﻗ َﺘ َ‬ ‫ﺟﻤِﻴﻌًﺎ "(اﻟﻤﺎﺋﺪة ‪. )٣٢:‬واﻧّﻤﺎ ﺣﺮّم اﷲ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ ‪,‬‬ ‫س َ‬ ‫ﻞ ٱﻟﻨﱠﺎ َ‬ ‫َﻓ َﻜَﺄ ﱠﻧﻤَﺎ َﻗ َﺘ َ‬ ‫وﻏﻠﻂ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﻘﺘﺮﻓﻬﺎ ‪,‬ﺣﺘﻰ ﻳﺄﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻬﻢ ‪,‬وﻳﻌﻴﺸﻮا‬ ‫ﺣﻴﺎة اﺳﺘﻘﺮار واﻃﻤﺌﻨﺎن‪".‬‬

‫‪422‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪p.112: "The origin of Muslims' relations with others is peace:‬‬ ‫עמ '‪: "112‬הבסיס לקשר של המוסלמים עם זולתם הוא‬ ‫‪jihad in Islam is not legitimate unless to achieve security and‬‬ ‫השלום ‪:‬הג'יהאד לא נחקק אלא על מנת להשיג ביטחון ‪,‬לשמור‬ ‫‪protect the call to the system of Islam and to raise the barriers‬‬ ‫על ההטפה אל האסלאם ומשטרו ולהסיר את המחסומים אשר‬ ‫‪which prevent people from the call, and to achieve the‬‬ ‫ניצבים בין הגבר וההטפה ‪,‬ולהגשים משטר אסלאמי כולל וישר ‪,‬‬ ‫‪comprehensive, righteous Islamic system which is based on‬‬ ‫אשר יהיה מבוסס על אמת ‪,‬יושר ומניעת עושק ושעבוד ‪.‬כל זה‬ ‫‪truth and justice, and forbids oppression and slavery. This took‬‬ ‫יתקיים באמצעות הוכחות וסימוכין ולא באמצעות החרב‬ ‫‪place by proof and evidence, not by the sword and spear, and‬‬ ‫והלהב ‪.‬כמו כן ‪,‬זה לא יתגשם באמצעות כפייה ‪.‬אלוהים אמר ‪:‬‬ ‫‪cannot be achieved by compulsion. The Almighty said: ‘There‬‬ ‫"אסור לכפות את הדת "(סורת "הפרה" ‪,‬פס '‪. )256‬ושיח '‬ ‫‪is no compulsion in religion ’ (2:256). The sheikh of Islam, Ibn‬‬ ‫האסלאם ‪,‬אבן תימיה ‪,‬הבהיר את מטרת הג'יהאד ואמר" ‪(:‬על‬ ‫‪Taymiyya, explained the purpose of jihad, saying that it is ‘for‬‬ ‫מנת) שהדת כולה תיוחד לאלוהים ‪,‬ושמילתו של אלוהים תהיה‬ ‫‪all religion to be for God, and for God ’s word to be supreme,’ so‬‬ ‫על העליונה ‪".‬הג'יהאד באסלאם הוא אמצעי ולא מטרה ואין‬ ‫‪jihad in Islam is a means, not an end, and is not resorted to‬‬ ‫לנקוט בו ‪,‬אלא לאחר כישלון כל אמצעי השלום ‪".‬ושליח‬ ‫אלוהים ‪,‬עליו התפילה והשלום ‪,‬כאשר שלח ממפקד של צבא ‪,‬‬ ‫‪except after all peaceful means have failed. ‘The Messenger‬‬ ‫נהג לצוות עליו להיות ירא אלוהים ולהתייחס יפה למוסלמים‬ ‫‪of God (peace be upon him) if he sent out an emir with an army‬‬ ‫‪would order him and the Muslims with him ‘Fight in the name of‬‬ ‫שאתו ‪.‬ואמר" ‪:‬כבשו בשם אלוהים ובשביל אלוהים ‪,‬הילחמו‬ ‫‪God, in the cause of God, fight those who are disbelievers in‬‬ ‫בכופרים ‪,‬אל תנצלו ‪,‬אל תנהגו בקשיחות ‪,‬אל תתעללו בגוויות‬ ‫‪God, fight and do not take the spoils of war before the battle,‬‬ ‫ואל תהרגו עבד יליד‪-‬בית‪-‬אדונו ‪.‬אם תפגוש את אויביך‬ ‫‪do not violate pledges, do not mutilate dead bodies, and do not‬‬ ‫ה"משתפים" ‪,‬הצע להם אחת משלוש אפשרויות ‪:‬הצע להם‬ ‫‪kill children. If you meet your pagan enemy, call upon them in‬‬ ‫לקבל על עצמם את האסלאם ‪,‬לעזוב את מקום מושבם‬ ‫‪three ways, and if they answer you, accept them and stop‬‬ ‫(=כלומר ‪,‬מכה) ולעבור אל אל‪-‬מדינה ‪.‬אמור להם שאם יעשו‬ ‫‪[fighting], and call them to Islam to join the converts, and inform‬‬ ‫כן ‪,‬מנת חלקם תהיה כשל "המהגרים "(=כלומר ‪,‬המוסלמים‬ ‫‪them that if they do that they will be as one of the converts, with‬‬ ‫הראשונים שהיגרו עם הנביא מוחמד ממכה לאל‪-‬מדינה)‬ ‫]‪the same rights and duties. If they refuse to convert [p.117‬‬ ‫מבחינת זכויותיהם וחובותיהם ‪.‬אם יסרבו לעזוב את מקום‬ ‫‪then tell them that they will be like the Muslim Bedouin with the‬‬ ‫מושבם (=אולם יסכימו להתאסלם) ;עמ '‪: "117‬אמור להם‬ ‫‪same right to spoils of war and in everything if they wage jihad.‬‬ ‫שמנת חלקם תהיה כשל הבדואים הם יזכו בשלל אם ישתתפו‬ ‫‪If they refuse, then seek God’s help against them and fight‬‬ ‫במלחמות ‪.‬אולם אם יסרבו (=לאחת משתי האפשרויות‬ ‫‪them.’ From this evidence, we can conclude that Islam made‬‬ ‫הראשונות) ‪,‬בקש שאלוהים יעזור להם והילחם בהם ‪".‬מכאן‬ ‫‪fighting a last option because fighting in and of itself is not‬‬ ‫נובע ‪,‬שהמלחמה הינה האפשרות האחרונה שהאסלאם נוקט‬ ‫‪encouraged, and is only when necessary and is not resorted to‬‬ ‫בה ‪,‬משום שהוא אינו רואה בה מטרה לכשעצמה אלא כורח ‪,‬‬ ‫‪f‬‬ ‫‪f‬‬

‫‪Page 147‬‬

‫ص ‪: "١١٢‬اﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻐﻴﺮهﻢ اﻟﺴﻠﻢ ‪:‬ﻓﺎﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ‬ ‫ﻻ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪﻋﻮة اﻟﻰ اﻻﺳﻼم‬ ‫اﻻﺳﻼم ﻟﻢ ﻳﺸﺮع ا ّ‬ ‫وﻧﻈﺎﻣﻪ ‪,‬ورﻓﻊ اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮء واﻟﺪﻋﻮة ‪,‬وﺗﺤﻘﻴﻖ‬ ‫ﻖ واﻟﻌﺎدل ‪,‬وﻣﻨﻊ‬ ‫ﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺤ ّ‬ ‫اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﻼﻣ ّ‬ ‫اﻟﻈﻠﻢ واﻻﺳﺘﻌﺒﺎد ‪,‬وهﺬا ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻟﺤﺠّﺔ واﻟﺒﺮهﺎن ‪,‬ﻻ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ واﻟﺴﻨﺎن ‪,‬آﻤﺎ‬ ‫ﻻ ِإآْﺮَا َﻩ ﻓِﻲ ٱﻟﺪﱢﻳ ِ‬ ‫ﻻ ﻳﺘﺤﻘّﻖ ﺑﺎﻻآﺮاﻩ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ" ‪َ :‬‬ ‫ﻦ "(اﻟﺒﻘﺮة ‪. )٢٥٦:‬‬ ‫وﻗﺪ وﺿﺦ ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻘﺎل" ‪:‬أن ﻳﻜﻮن اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫آﻠّﻪ ﷲ ‪,‬وأن ﺗﻜﻮن آﻠﻤﺔ اﷲ هﻲ اﻟﻌﻠﻴﺎ" ‪,‬ﻓﺎﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ اﻻﺳﻼم وﺳﻴﻠﺔ ﻻ‬ ‫ﻻ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻔﺸﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ "وآﺎن‬ ‫ﻏﺎﻳﺔ ‪,‬وﻻ وﻻ ﻳﻠﺠﺄ اﻟﻴﻪ ا ّ‬ ‫رﺳﻮل اﷲ (ص) اذا ﺑﻌﺚ أﻣﻴﺮا ﻋﻠﻰ ﺟﻴﺶ أوﺻﺎﻩ ﻓﻲ ﺧﺎﺻّﺔ ﻧﻔﺴﻪ‬ ‫ﺑﺘﻘﻮى اﷲ وﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺧﻴﺮا ‪.‬وﻗﺎل اﻏﺰوا ﺑﺴﻢ اﷲ وﻓﻲ‬ ‫ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ‪,‬ﻗﺎﺗﻠﻮا ﻣﻦ آﻔﺮ ﺑﺎﷲ وﻻ ﺗﻐﻠّﻮا وﻻ ﺗﻐﺪروا وﻻ ﺗﻤﺜّﻞ وﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮا‬ ‫وﻟﻴﺪا ‪,‬ﻓﺎذا ﻟﻘﻴﺖ ﻋﺪوّك ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮآﻴﻦ ﻓﺎدﻋﻬﻢ اﻟﻰ اﺣﺪى ﺛﻼث ﺧﺼﺎل‬ ‫أو ﺧﻼل أﻳّﺘﻬﺎ أﺟﺎﺑﻮك ﻓﺎﻗﺒﻞ ﻣﻨﻬﻢ وآ ّ‬ ‫ﻒ ﻋﻨﻬﻢ ‪,‬وادﻋﻬﻢ اﻟﻰ اﻻﺳﻼم‬ ‫واﻟﺘﺤﻮّل ﻣﻦ دارهﻢ اﻟﻰ دار اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ‪,‬وأﺧﺒﺮهﻢ أﻧّﻬﻢ ان ﻓﻌﻠﻮا ذﻟﻚ‬ ‫ن ﻟﻬﻢ ﻣﺎ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ وﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ‪,‬وان أﺑﻮا أن‬ ‫ﻓﺎ ّ‬ ‫ﻳﺘﺤﻮّﻟﻮا" ;ص ‪: "١١٧‬ﻓﺄﺧﺒﺮهﻢ أﻧّﻬﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا آﺎﻷﻋﺮاب اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻳﺠﺮي ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﻋﻠﻰ اﻷﻋﺮاب ﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻐﻨﻴﻤﺔ واﻓﻲء ﺷﻲء ا ّ‬ ‫أن ﻳﺠﺎهﺪوا ‪,‬ﻓﺎن أﺑﻮا ﻓﺎﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻗﺎﺗﻠﻬﻢ ‪".‬وﻳﺴﺘﺪل ﻣﻦ هﺬﻩ‬ ‫ن اﻻﺳﻼم ﺟﻌﻞ اﻟﻘﺘﺎل ﺧﻴﺎرا أﺧﻴﺮا ﻷﻧّﻪ ﻻ ﻳﺠﺒﺬ اﻟﻘﺘﺎل ﻟﺬاﺗﻪ‬ ‫اﻷدﻟﺔ أ ّ‬ ‫ﻻ ﻣﻜﺮهﺎ ﺑﻞ ﻳﺴﻌﻰ داﺋﻤﺎ ﻟﻠﺴﻠﻢ‬ ‫وﻳﻌﺪع ﺣﺎﻟﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﻻ ﻳﻠﺠﺄ اﻟﻴﻬﺎ ا ّ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺳﻌﻴﻪ ﻟﻠﺤﺮب ‪,‬وﻳﺪﻋﻮ ﻟﻠﻤﻮدة ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺪاوة "[ﺑﻘﻴﺔ اﻻﻗﺘﺒﺎﺳﺎت ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺒﻨﺪ ‪.]23.5‬‬

‫‪423‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫[המשך הציטוטים מסעיף ‪ ]:23.3‬עמ '‪: 115‬הקשרים‬ ‫הבינלאומיים באסלאם בזמן מלחמה ‪-‬האסלאם הקיף את חוקי‬ ‫הג'יהאד באסלאם בסייגים שכרוכים ברחמים אנושיים‬ ‫ובתכונות נעלות ‪,‬הואיל וחוקק הלכות אשר מפחיתות את‬ ‫הקונוטציות השליליות שדבקו בו ‪,‬כשם שטיפל בכל הסוגיות‬ ‫הכרוכות במלחמה ‪,‬וקבע לשם כך את התקנות והחוקים‬ ‫הנעלים ביותר ‪,‬אשר עולים בקנה אחד עם ההלכה ‪,‬כגון‪:‬‬ ‫‪ - 1‬האיסור להילחם והחובה להקדים אזהרה לפני פתיחה‬ ‫במלחמה ‪:‬נאסר על המוסלמים להפתיע את אויביהם במלחמה ‪,‬‬ ‫בטרם קראו להם להתאסלם [‪ - 2 ]...‬האסלאם מנע הפרזה‬ ‫במלחמה ‪:‬הנביא ‪,‬עליו התפילה והשלום ‪,‬הסתפק במלחמותיו‬ ‫בהפעלת מעטה ככל האפשר של כוח ‪,‬בהבלגה גמורה ומודעת ‪,‬‬ ‫גם ברגעים הקשים ביותר ‪ ]...[.‬כמו כן ‪,‬הוא הנחה את הלוחמים‬ ‫לא להרוג ‪,‬אלא בקרב מול אויבים ‪,‬ומי אינו קשור לכוח הלוחם ‪,‬‬ ‫כגון נשים ‪,‬זקנים ‪,‬ילדים וכל קבוצות האזרחים ‪,‬אשר אינן‬ ‫משתתפות בשום סוג שהוא של לוחמה אסור להרגו או לפגוע‬ ‫בו לרעה בשום צורה ‪.‬וזוהי דעתם של מרבית חכמי‪-‬הדת ‪,‬‬ ‫משום שבהריגתם‪/‬לחימה בהם יש תוקפנות וחריגה שאלוהים‬ ‫אסר עליהם באומרו" ‪:‬הילחמו למען אלוהים באלה אשר יילחמו‬ ‫בכם ‪,‬ואל תשלחו יד ‪.‬אלוהים אינו אוהב את השולחים יד "‬ ‫(סורת "הפרה" ‪,‬פס '‪. )190‬וזוהי תגובה ברורה לאלה הטוענים‬ ‫שמטרת המלחמה באסלאם היא השחתה ושפיכת דמים ‪- 3.‬‬ ‫האסלאם אוסר שימוש באמצעי לוחמה" ;עמ '‪: "118‬ברוטאליים‬ ‫ושפלים ‪,‬כמו נשק להרס טוטאלי שקיים בימינו ‪,‬משום שהם‬ ‫(כלי הנשק הללו) עומדים בסתירה לחוקי האסלאם הסלחניים‬ ‫והרחומים ‪,‬אשר הינם רחומים כלפי נזקים והשחתה ‪- 4.‬‬ ‫האסלאם עיגן בהלכה סלו בסיס להתנהגות מופתית ‪[.‬המשך‬

‫"אנשי הספר (היהודים והנוצרים) לא הסכימו שתופץ דת‬ ‫פרט לדתם ‪,‬על מנת שאף אחד לא יקרא תיגר על‬ ‫הנהגתם הדתית‪".‬‬

‫‪[continued quotes from clause 23.3] p.115: International‬‬ ‫‪relations in Islam during time of war -- Islam surrounded the‬‬ ‫‪provisions of jihad in Islam with a wall of humanitarian mercy‬‬ ‫‪and morals, decreeing provisions which alleviate the negative‬‬ ‫‪impact resulting from that, while addressing all of the issues‬‬ ‫‪related to war, and putting in place the most refined system‬‬ ‫‪and legislation which is consistent with the spirit of Islamic law,‬‬ ‫‪including: 1 - the inviolability of fighting and necessity of putting‬‬ ‫‪forth warning about the beginning of war; Muslims are not‬‬ ‫‪allowed to surprise their enemies by fighting before inviting‬‬ ‫‪them to Islam [...] 2 - Islam forbade transgressions in war: the‬‬ ‫‪Prophet (peace be upon him) kept his wars as limited as‬‬ ‫‪possible, and was committed to total self-control and‬‬ ‫‪awareness even in the most pressing moments [...] and in that‬‬ ‫‪he (peace be upon him) also guided the mujahideen to not fight‬‬ ‫‪anyone but enemy combatants in a battle. As for those who‬‬ ‫‪avoided war, it is not permissible to kill or attack them, such as‬‬ ‫‪women, the elderly, children, and all types of inhabitants who‬‬ ‫‪do not take part in the fighting in any way. This is the view of‬‬ ‫‪all of the legal experts, because killing them would be an‬‬ ‫‪assault and transgression forbade by God Almighty: 'Fight in‬‬ ‫‪the way of God those who fight you but do not transgress.‬‬ ‫‪Indeed, God does not like transgressors' (2:190) which is a‬‬ ‫‪clear response to those claim that the purpose of war in Islam‬‬ ‫‪is havoc and bloodshed. 3 - Islam banned the use of means of‬‬ ‫‪war which incorporate [p.118] brutality and atrocities, such as‬‬ ‫‪weapons of mass destruction at the present time, because they‬‬

‫[ﺗﺘﻤﺔ اﻻﻗﺘﺒﺎﺳﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ ‪ ]:23.3‬ص ‪: ١١٥‬اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻻﺳﻼم وﻗﺖ اﻟﺤﺮب ‪-‬اﺣﺎط اﻻﺳﻼم اﺣﻜﺎم اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ اﻻﺳﻼم ﺑﺴﻴﺎج‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺮﺣﻤﺔ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺧﻼق ‪,‬ﺣﻴﺚ ﺷﺮع اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻔّﻒ اﻻﺛﺎر‬ ‫اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ‪,‬آﻤﺎ ﻋﺎﻟﺞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮب ‪,‬‬ ‫ووﺿﻊ ﻟﺬﻟﻚ أرﻗﻰ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ روح‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ‪,‬وﻣﻨﻬﺎ ‪ - ١:‬ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻘﺘﺎل ووﺟﻮب ﺗﻘﺪّم اﻻﻧﺬار ﻋﻠﻰ ﺑﺪء‬ ‫اﻟﺤﺮب ‪:‬ﻓﻼ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻔﺎﺟﻲء اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن أﻋﺪاءهﻢ ﺑﺎﻟﻔﺘﺎل ﻗﺒﻞ اﺑﻼﻏﻬﻢ‬ ‫اﻟﺪﻋﻮة اﻟﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ [‪- ٢ ]...‬ﻣﻨﻊ اﻻﺳﻼم اﻟﺘﺠﺎوز ﻓﻲ اﻟﺤﺮب ‪:‬ﻓﻜﺎن‬ ‫ﻞ ﻗﺪر ﻣﻤﻜﻦ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺑﻪ‬ ‫ﻲ (ص) ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻓﻲ ﺣﺮوﺑﻪ ﻋﻠﻰ أﻗ ّ‬ ‫اﻟﻨﺒ ّ‬ ‫اﻟﻀﺮورة ‪,‬وآﺎن ﻳﻠﺘﺰم (ص) ﺑﻀﺒﻂ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻜﺎﻣﻞ واﻟﻮاﻋﻲ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ‬ ‫أﺣﻠﻖ اﻟﻠﺤﻈﺎت [‪ ]...‬وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻳﻀﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﺠﺎهﺪﻳﻦ اﻟﻰ ﻋﺪم ﻗﺘﺎل‬ ‫ﻻ ﻣﻦ ﻳﻘﺎﺗﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮآﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﺪاء ‪,‬وأﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺠﻨّﺐ اﻟﺤﺮب ‪,‬ﻓﻼ‬ ‫اّ‬ ‫ﻞ ﻗﺘﻠﻪ أو اﻟﺘﻌﺮّض ﻟﻪ ﺑﺤﺎل ‪,‬آﻨﺴﺎء واﻟﺸﻴﻮخ واﻷﻃﻔﺎل وﺟﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎت‬ ‫ﻳﺤ ّ‬ ‫ي ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻻﺷﺘﺮاك ‪,‬وهﺬا‬ ‫اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺸﺘﺮك ﻓﻲ اﻟﻘﺘﺎل ﺑﺄ ّ‬ ‫رأي ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻷ ّ‬ ‫ن ﻓﻲ ﻗﺘﻠﻬﻢ ﻋﺪواﻧﺎ وﺗﺠﺎوزا ﻧﻬﻰ ﻋﻨﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪,‬‬ ‫ن ٱﻟﱠﻠ َﻪ‬ ‫ﻻ َﺗﻌْ َﺘ ُﺪوۤاْ ِإ ﱠ‬ ‫ﻦ ُﻳﻘَﺎ ِﺗﻠُﻮ َﻧ ُﻜﻢْ َو َ‬ ‫ﻞ ٱﻟﱠﻠ ِﻪ ٱﱠﻟﺬِﻳ َ‬ ‫ﺳﺒِﻴ ِ‬ ‫ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ" ‪َ :‬وﻗَﺎ ِﺗﻠُﻮاْ ﻓِﻲ َ‬ ‫ﻦ "(اﻟﺒﻘﺮة ‪ )١٩٠:‬وهﺬا ر ّد واﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻳﻦ‬ ‫ﺤﺐﱡ ٱﻟْ ُﻤﻌْ َﺘﺪِﻳ َ‬ ‫ﻻ ُﻳ ِ‬ ‫َ‬ ‫ن ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺤﺮب ﻓﻲ اﻻﺳﻼم اﻻﻓﺴﺎد وﺳﻔﻚ اﻟﺪﻣﺎء ‪ - ٣.‬ﻣﻨﻊ‬ ‫ﻳﺰﻋﻤﻮن أ ّ‬ ‫اﻻﺳﻼم اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺷﺎﺋﻞ اﻟﺤﺮﺑﻴّﺔ ‪,‬اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي" ;ص ‪: "١١٨‬ﻋﻠﻰ‬ ‫وﺣﺸﻴﺔ وﺷﻨﺎﻋﺔ ;آﺄﺳﻠﺤﺔ اﻟﺪﻣﺎر اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ ‪,‬ﻟﺘﻌﺮﺿﻬﺎ‬ ‫ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻻﺳﻼم اﻟﺴﻤﺤﺔ واﻟﺮﺣﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗُﺮﺣّﻢ اﻟﻀﺮر واﻻﻓﺴﺎد ‪- ٤.‬‬ ‫ﺷﺮع اﻻﺳﻼم ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ‪[".‬ﺑﻘﻴﺔ اﻻﻗﺘﺒﺎﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ‬ ‫‪.]24.1‬‬

‫‪], Part 2, Grade 11‬اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ[ ‪Islamic Education‬‬ ‫"آﺎن أهﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻻ ﻳﺴﻤﺤﻮن ﺑﺎﻧﺘﺸﺎر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻳﺨﺎﻟﻔﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻻ‬ ‫‪"The People of the Book did not allow religions opposing‬‬ ‫ﻳﻨﺎزﻋﻬﻢ أﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﺰﻋﺎﻣﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‪".‬‬ ‫‪them to spread, so that no one could compete with them‬‬ ‫"‪for religious leadership.‬‬

‫‪Page 148‬‬

‫‪424‬‬

‫‪425‬‬ ‫‪426‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪p.33: The holy verses indicated that the Prophet‬‬ ‫עמ '‪: "33‬הפסוקים הנכבדים רומזים לאזכור נבואתו של‬ ‫‪Muhammad (peace be upon him) was mentioned in the‬‬ ‫מוחמד ‪,‬עליו התפילה והשלום ‪,‬בספרים השמימיים אשר‬ ‫ירדו לפני הקוראן ‪,‬והבשורה על כך (על הופעתו הצפויה‬ ‫‪divine books which were revealed before the Qur'an, and‬‬ ‫של מוחמד כנביא) ניתנה לאנשי‪-‬הספר (כלומר ‪,‬ליהודים‬ ‫‪which came brought glad tidings onto the People of the‬‬ ‫ולנוצרים) ]‪ [...‬בקוראן מופיעה בשורה מפי ישו על‬ ‫‪Book ... The Holy Qur'an stated that Jesus (peace be‬‬ ‫הופעתו של מוחמד (עליו התפילה והשלום)" ‪:‬כאשר ישוע‬ ‫‪upon him) indicated that Muhammad (peace be upon‬‬ ‫בן מרים אמר ‪:‬הוי בני ישראל אני שליח אלוהים אליכם ‪,‬‬ ‫‪him) was coming: And [mention] when Jesus, the son of‬‬ ‫מאשר את התורה שלפניי ומבשר על שליח שיבוא אחריי ‪,‬‬ ‫‪Mary, said, 'O children of Israel, indeed I am the‬‬ ‫שמו אחמד "(סורת "שורות שורות" ‪,‬פס '‪. )6‬ובספר‬ ‫‪messenger of God to you confirming what came before‬‬ ‫הרביעי של התורה אשר מצוייה בידיהם היום מופיע פסוק‬ ‫‪me of the Torah and bringing good tidings of a‬‬ ‫שמשמעותו" ‪:‬אקים להם נביא מתוכם ‪,‬מבין אחיהם כמוך ‪,‬‬ ‫'‪messenger to come after me, whose name is Ahmad‬‬ ‫הוי משה ‪,‬אשים את דבריי בפיו ‪".‬וידוע להם ולכל אחד‬ ‫‪(61:2). In the fourth book of the Torah which is in their‬‬ ‫שאלוהים ‪,‬יתפאר ויתעלה ‪,‬לא שלח מבין צאצאיו של‬ ‫‪hands today is what means 'I will raise up for them a‬‬ ‫ישמעאל איש לבד ממוחמד (עליו התפילה והשלום) ‪.‬‬ ‫‪prophet like you from among their brothers; I will put my‬‬ ‫יתרה מזאת ‪,‬לא היה בקרב בני ישראל נביא שהיה שווה‬ ‫‪words in his mouth, and he will tell them everything I‬‬ ‫למשה לבד מישו ‪,‬עליו השלום ‪,‬ואולם הם אינם מכירים‬ ‫‪command him.' It was known to them and to everyone‬‬ ‫בנבואתו ‪,‬והוא גם אינו מבין אחיהם אלא משתייך אליהם‬ ‫‪that God Almighty did not send any of Ishmael's‬‬ ‫מצד אמו בלבד ‪,‬עליה התפילות והשלום ‪,‬מכאן ‪,‬שהדבר‬ ‫‪descendants except for Muhammad (peace be upon‬‬ ‫(הבשורה על אודות נביא מקרב בני ישראל שנזכרת‬ ‫‪him), and even that in the Children of Israel there was no‬‬ ‫בפסוק שמצוטט מהתורה) יכול להתייחס למוחמד (עליו‬ ‫‪prophet equal to Moses except for Jesus (peace be upon‬‬ ‫התפילה והשלום) בלבד‪.‬‬ ‫‪him), and [the Jews] do not acknowledge his‬‬ ‫‪prophethood and also he is not one of 'their brothers', but‬‬ ‫‪rather Jesus (peace be upon him) is affiliated with them‬‬ ‫‪through his mother, and so it means Muhammad (peace‬‬ ‫‪be upon him).‬‬

‫‪Page 149‬‬

‫ص ‪: "٣٣‬اﺷﺎرت اﻻﻳﺎت اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ اﻟﻰ ذآﺮ ﻧﺒﻮّة ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ ‪427‬‬ ‫اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﻤﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ اﻟﻘﺮان ﻓﻲ اﻟﻨﺰول وﺟﺎءت اﻟﺒﺸﺮى ﺑﻪ ﻟﺪى‬ ‫اهﻞ اﻟﻜﺘﺎب [‪ ]...‬وﻗﺪ أآﺪ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺸﻴﺮ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻦ َﻣﺮْ َﻳ َﻢ ﻳٰ َﺒﻨِﻲ‬ ‫ل ﻋِﻴﺴَﻰ ٱﺑْ ُ‬ ‫اﻟﺴﻼم ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺤﻤﺪ (ص) ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪َ {:‬وِإذْ ﻗَﺎ َ‬ ‫ﺼﺪﱢﻗًﺎ ﱢﻟﻤَﺎ َﺑﻴْ َ‬ ‫ل ٱﻟﱠﻠ ِﻪ ِإَﻟﻴْﻜُﻢ ﱡﻣ َ‬ ‫ﻞ ِإﻧﱢﻲ َرﺳُﻮ ُ‬ ‫ِإﺳْﺮَاﺋِﻴ َ‬ ‫ﻦ ٱﻟﱠﺘﻮْرَا ِة َو ُﻣ َﺒﺸﱢﺮًا‬ ‫ي ِﻣ َ‬ ‫ﻦ َﻳ َﺪ ﱠ‬ ‫ل َﻳﺄْﺗِﻲ ﻣِﻦ َﺑﻌْﺪِي ٱﺳْ ُﻤ ُﻪ َأﺣْ َﻤﺪُ} (اﻟﺼﻒ ‪). ٢:‬وﻓﻲ اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫ِﺑ َﺮﺳُﻮ ٍ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺘﻮراة اﻟﺘﻲ ﺑﺄﻳﺪﻳﻬﻢ اﻟﻴﻮم ﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ" ‪:‬ﻧﺒﻲ أﻗﻴﻢ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ أﻗﺎرﺑﻬﻢ ﻣﻦ‬ ‫أﺧﻴﻬﻢ ﻣﺜﻠﻚ ﻳﺎ ﻣﻮﺳﻰ ‪,‬أﺟﻌﻞ ﻧﻄﻘﻲ ﺑﻔﻴﻪ "وﻣﻌﻠﻮم ﻟﻬﻢ وﻟﻜﻞ أﺣﺪ أن اﷲ‬ ‫ﻋﺰ اﺟﻞ ﻟﻢ ﻳﺒﻌﺚ ﻣﻦ ﻧﺴﻞ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺳﻮى ﻣﺤﻤﺪ (ص) ‪,‬ﺑﻞ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ‬ ‫ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﺒﻲ ﻳﻤﺎﺛﻞ ﻣﻮﺳﻰ اﻻ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ‪,‬وهﻢ ﻻ ﻳﻘﺮون‬ ‫ﺑﻨﺒﻮﺗﻪ ‪,‬ﺛﻢ ﻟﻴﺲ هﻮ ﻣﻦ اﺧﻮاﻧﻬﻢ ‪,‬ﺑﻞ هﻮ ﻣﻨﺘﺴﺐ اﻟﻴﻬﻢ ﺑﺄﻣﻪ ﺻﻼوات‬ ‫اﷲ وﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﻴﻪ ‪,‬ﻓﺘﻌﻴﻦ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺤﻤﺪ (ص)‪".‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫עמ '‪: "97‬יש הסבורים שהמושג "גלובליזציה "קרוב‬ ‫במשמעותו למושג "כל‪-‬עולמיות "שהאסלאם מטיף לו‬ ‫[‪, ]...‬כאשר למעשה ישנו הבדל גדול בין ה"כלל‪-‬עולמיות "‬ ‫שהאסלאם הביא עמו ותוכנה של הגלובליזציה בזמן‬ ‫הנוכחי ‪.‬הכלל‪-‬עולמיות של האסלאם מבוססת על כיבוד‬ ‫בני‪-‬האדם כולם ‪.‬אלוהים אמר" ‪:‬האדרנו את כבודם של‬ ‫בני האדם ‪,‬ונשאנו אותם על פני היבשה והים ‪,‬ופרנסנו‬ ‫אותם במיטב הדברים ‪,‬ורוממנו אותם מאוד מעל רבים מן‬ ‫היצורים שבראנו "(סורת "המסע הלילי" ‪,‬פס '‪. )70‬‬ ‫אלוהים קבע כי האדם יהיה מחליפו על פני האדמה‬ ‫ושיעבד בעבורו את השמים והארץ ‪.‬‬ ‫הכלל‪-‬עולמיות האנושית מבוססת על שוויון בין בני‪-‬האדם‬ ‫בהתאם ליסודות כבוד האדם ‪,‬העמל והאחריות ‪,‬שהרי‬ ‫כולם עבדיו של אלוהים ובניו של אדם [‪ ]...‬ישנו הבדל‬ ‫גדול בין הכלל‪-‬עולמיות של האסלאם אשר מבוססת על‬ ‫האדרת ערכי ההבנה ההדדית ‪,‬שיתוף הפעולה ‪,‬הטוב‬ ‫והאהבה בין העמים כולם על בסיס מצוות האסלאם ‪,‬ובין‬ ‫הגלובליזציה אשר מבוססת על הערצת רווחים ‪,‬גזל ‪,‬‬ ‫השלטת התרבות המערבית ודחיקת הערכים‬ ‫האסלאמיים‪".‬‬

‫‪p.97: "Some think that the concept of globalization is‬‬ ‫‪close to the concept of universalism for which Islam calls‬‬ ‫‪.. actually there is a major difference between the‬‬ ‫‪universalism which Islam brought and the content of‬‬ ‫‪globalization at the present time, as Islam's universalism‬‬ ‫‪is based on honoring all of humankind. The Almighty‬‬ ‫‪said: 'And We have certainly honored the children of‬‬ ‫‪Adam and carried them on the land and sea and provided‬‬ ‫‪for them of the good things and preferred them over‬‬ ‫]‪much of what We have created, with [definite‬‬ ‫‪preference.' (17:70). God Almighty has made subject to‬‬ ‫‪them everything that is in the heavens and in the earth,‬‬ ‫‪so the universalism of Islam is based on equality between‬‬ ‫‪people on the basis of human dignity, duties, and‬‬ ‫‪responsibility, and that they are all partners in‬‬ ‫‪worshipping God Almighty and in Adam's prophethood‬‬ ‫‪[...] The difference is major between Islam's globalism‬‬ ‫‪based on strengthening the values of mutual‬‬ ‫‪understanding, cooperation, goodness, and love between‬‬ ‫‪all peoples on the basis of Islam and its instructions for‬‬ ‫‪humanity, versus globalization, which is based on‬‬ ‫‪maxmizing profits, plundering wealth, and the superiority‬‬ ‫"‪of Western culuture over Islamic values.‬‬

‫עמ '‪ ]...[: "62‬ובקרב מואטה השליח (עליו התפילה‬ ‫והשלום) היה מודע לחשיבותו של הקרב הזה ולסכנותיו ‪,‬‬ ‫לכן בחר את שלושת הלוחמים הטובים ביותר ויראי‬ ‫השמיים ביותר לצאת לקרב זה ‪.‬הראשון שבהם היה זיד‬ ‫בן חארת'ה (בנו המאומץ של מוחמד) [‪ ]...‬והוא היכה‬ ‫ונלחם עד אשר אלוהים ‪-‬ישתבח ויתעלה בחר בו אליו ‪,‬‬ ‫והוא זכה למות מות‪-‬קדושים למענו‪".‬‬

‫‪p.62: "...and in the Battle of Mu'tah, the Prophet (peace‬‬ ‫‪be upon him) realized the importance and gravity of this‬‬ ‫‪battle, and chose three warrior monks, Zayd bin Haritha‬‬ ‫‪(may God be pleased with him) being the first of them.‬‬ ‫‪[...] He fought on until God Almighty chose him to come‬‬ ‫‪to Him, and he earned the honor of martyrdom in His‬‬ ‫"‪cause.‬‬

‫‪Page 150‬‬

‫ن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻳﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬ ‫ص ‪: "٩٧‬ﻳﻈﻦ اﻟﺒﻌﺾ أ ّ‬ ‫اﻟﺘﻲ دﻋﺎ اﻟﻴﻬﺎ اﻻﺳﻼم ] ]‪...‬وﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ هﻨﺎك ﻓﺮق آﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ اﻻﺳﻼم وﻣﻀﻤﻮن اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ ‪,‬ﻓﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬ ‫اﻻﺳﻼم ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺑﻨﻲ ادم ﺟﻤﻴﻌﺎ ‪,‬ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪َ {:‬وَﻟ َﻘﺪْ َآ ﱠﺮﻣْﻨَﺎ َﺑﻨِﻲ‬ ‫ءَا َد َم َو َ‬ ‫ﻋَﻠﻰٰ‬ ‫ﻀﻠْﻨَﺎ ُهﻢْ َ‬ ‫ت َو َﻓ ﱠ‬ ‫ﻄﱢﻴﺒَﺎ ِ‬ ‫ﻦ ٱﻟ ﱠ‬ ‫ﺣ َﻤﻠْﻨَﺎ ُهﻢْ ﻓِﻲ ٱﻟْ َﺒ ﱢﺮ وَٱﻟْ َﺒﺤْ ِﺮ َو َر َزﻗْﻨَﺎ ُهﻢْ ﱢﻣ َ‬ ‫ﺧَﻠﻘْﻨَﺎ َﺗﻔْﻀِﻴﻼً} (اﻻﺳﺮاء ‪). ٧٠‬ﻓﻘﺪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ اﻻرض‬ ‫َآﺜِﻴ ٍﺮ ﱢﻣ ﱠﻤﻦْ َ‬ ‫وﺳﺨﺮ ﻟﻬﻢ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﻮات وﻣﺎ ﻓﻲ اﻻرض ﺟﻤﻴﻌﺎ ‪,‬ﻓﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻻﻧﺴﺎن‬ ‫ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺸﺮ ﻓﻲ أﺻﻞ اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻓﻲ‬ ‫اﺻﻞ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ‪,‬واﻧﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺷﺮآﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ‬ ‫وﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮة ﻻدم [‪ ]...‬ﻓﺎﻟﻔﺮق آﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ اﻻﺳﻼم اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻴﻢ اﻟﺘﻔﺎهﻢ واﻟﺘﻌﺎون واﻟﺨﻴﺮ واﻟﻤﺤﺒﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻌﻮب آﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫أﺳﺎس اﻻﺳﻼم وﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ‪,‬وﺑﻴﻦ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻈﻴﻢ‬ ‫اﻷرﺑﺎح وﻧﻬﺐ اﻟﺨﻴﺮات وﺗﻐﻠﻴﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ‪".‬‬

‫‪428‬‬

‫ص ‪ ]...[: "٦٢‬وﻓﻲ ﻏﺰوة ﻣﺆﺗﺔ آﺎن اﻟﺮﺳﻮل (ص) ﻳﺪرك أهﻤﻴﻮ هﺬﻩ ‪429‬‬ ‫اﻟﻐﺰوة وﺧﻄﺮهﺎ ‪,‬ﻓﺎﺧﺘﺮ ﻟﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ رهﺒﺎن اﻟﻠﻴﻞ وﻓﺮﺳﺎن اﻟﻨﻬﺎر ‪,‬‬ ‫ﻓﻜﺎن زﻳﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﺔ (رض) أوﻟﻬﻢ ‪ ]...[.‬ﻓﻜﺎن ﻳﻀﺮب وﻳﻘﺎﺗﻞ ﺣﺘﻰ‬ ‫اﺧﺘﺎرﻩ اﻟﻬﻲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻴﻪ ‪,‬وﻧﺎل ﺷﺮف اﻟﺸﻬﺎدة ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻠﻪ‪".‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫עמ '‪: "109‬האסלאם שם דגש על כבוש האדם וחירותו ‪,‬ועל כך‬ ‫שבני האדם כולם שווים בכבודם ‪,‬והוא מסיר את ההבדלים בין‬ ‫המינים ‪,‬הגזעים והשפות ‪,‬ומבהיר שהאנשים כולם הם בניו של‬ ‫אדם ונבראו מעפר ‪ ]...[.‬אולם מהי עמדתו של האסלאם בנוגע לבני‬ ‫הדתות האחרות ?זהו נושא שיעורנו ‪.‬מושג הסובלנות ‪-‬משמעותה‬ ‫של הסובלנות אינה קבלתו בחיוב של עוול מצד האחרים ‪,‬או ויתור‬ ‫על אמונות והבלגה על זלזול בהן ‪,‬אלא הכרה בכך שבני האדם‬ ‫נבדלים ביניהם במחשבות ובאמונות ‪,‬ויש להם זכות לחיות בביטחון‬ ‫מבלי שיכפו עליהם עמדות או אמונות ‪.‬אלוהים אמר" ‪:‬אסור לכפות‬ ‫את הדת "(סורת "הפרה" ‪,‬פס '‪. )256‬לסובלנות יש גבולות שאסור‬ ‫לחצות אותם ואסור להבליג על פגיעה באמנותם של המוסלמים או‬ ‫על השמצתה ‪,‬או על פגיעה באסלאם ובמוסלמים ‪,‬ובו בזמן אסור‬ ‫להרוס את האחרים ולפגוע בהם או באמונותיהם ‪,‬אלא להתווכח‬ ‫עמם בצורה נאותה" ;עמ '‪: "110‬אשר לבעלי הספר (היהודים‬ ‫והנוצרים) ‪,‬הם ראויים ליחס מיוחד כפי שמפורט בקוראן לפיו ‪,‬מותר‬ ‫לנו לאכול את מאכלותיהם ‪,‬מוסלמי יכול לשאת את נשותיהם ‪,‬וזה‬ ‫נחשב לשיא הסובלנות הדתית כלפיהם ‪,‬הואיל ואשתו של‬ ‫המוסלמי ‪,‬חברתו לחיים ואם ילדיו יכולה להיות מבין בעלי‪-‬הספר ‪,‬‬ ‫ובני משפחתה יכולים להיות גיסיו ‪,‬חמיו ‪,‬דודיהם ודודותיהם של‬ ‫ילדיו ‪ ]...[.‬אלוהים ישתבח קרא לשליחו (עליו התפילה והשלום)‬ ‫להתווכח עם בעלי הספר בצורה נאותה ‪,‬ואמר יתעלה" ‪:‬התנצחו‬ ‫עם בעלי הספר רק בדרך הנאותה "(סורת "העכביש" ‪,‬פס '‪. )46‬‬ ‫המוסלמי מטיף למעשים טובים ולהדרכת האנשים כולם ללא לחץ‬ ‫או כפייה [‪ ]...‬ומה שמעיד על חשיבותה של הסובלנות כלפי‬ ‫המתנגדים ‪,‬הוא שהקוראן שם דגש על זכותם של כל האנשים‬ ‫לצדק ‪,‬גם אם הם אויביהם של המוסלמים‪[" ,‬יתר הציטוטים בסעיף‬ ‫‪.]23.3‬‬

‫‪p.109: "Islam asserts human dignity and freedom, and‬‬ ‫‪that this dignity makes all human beings equal, and‬‬ ‫‪removes differences of race, ethnicity, and language, and‬‬ ‫‪shows that all people are from Adam, who is from dust...‬‬ ‫‪But what was the stance of Islam towards those of other‬‬ ‫‪religions who stayed in their own religion? This is what‬‬ ‫‪we will come to know in this lesson: the concept of‬‬ ‫‪tolerance - tolerance does not mean accepting‬‬ ‫‪oppression from others, people giving up their beliefs, or‬‬ ‫‪being negligent about it to please others, but rather‬‬ ‫‪means acknowledging that humans are different in their‬‬ ‫‪ideas and beliefs, and they have the right to live safely‬‬ ‫‪without the imposition of views or forcing anyone to adopt‬‬ ‫‪beliefs. God Almighty said: ‘There is no compulsion in‬‬ ‫‪religion’ (2:256). However, tolerance has its limits which‬‬ ‫‪cannot be exceeded, and one cannot accept what will‬‬ ‫‪infringe upon or hurt Muslims’ tenets, or that insults Islam‬‬ ‫‪and its people. At the same time, we do not put down or‬‬ ‫‪hate others, or hate their beliefs, but rather it is better for‬‬ ‫)‪us to debate them." (p.110‬‬

‫ص ‪: "١٠٩‬ﻳﺆآﺪ اﻻﺳﻼم ﻋﻠﻰ آﺮاﻣﺔ اﻻﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺘﻪ ‪,‬وأن هﺬﻩ‬ ‫اﻟﻜﺮاﻣﺔ ﻳﺘﺴﺎوي ﺑﻬﺎ ﺑﻨﻮ اﻟﺒﺸﺮ ﺟﻤﻴﻌﺎ ‪,‬وﻳﺰﻳﻞ اﻟﻔﻮارق ﺑﻴﻦ اﻷﺟﻨﺎس‬ ‫واﻷﻋﺮاق واﻟﻠﻐﺎت ‪,‬وﻳﺒﻴﻦ أن اﻟﻨﺎس آﻠﻬﻢ ﻻدم ﻣﻦ ﺗﺮاب ‪ ]...[.‬وﻟﻜﻦ‬ ‫ﻣﺎ آﺎن ﻣﻮﻗﻒ اﻻﺳﻼم ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﻘﻮا ﻋﻠﻰ دﻳﻨﻬﻢ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت‬ ‫اﻻﺧﺮى؟ هﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﻌﺮف ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺪرس ‪.‬ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ان‬ ‫اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻗﺒﻮل اﻟﻈﻠﻢ ﻣﻦ اﻻﺧﺮﻳﻦ ‪,‬أو ﺗﺨﻠﻲ اﻟﻤﺮء ﻋﻦ‬ ‫ﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻪ واﻟﺘﻬﺎون ﺑﺸﺸﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ارﺿﺎء اﻻﺧﺮﻳﻦ ‪,‬وان!ﻣﺎ اﻻﻗﺮار‬ ‫ن اﻟﺒﺸﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮن ﻓﻲ أﻓﻜﺎرهﻢ وﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻬﻢ ‪,‬وﻟﻬﻢ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﺶ‬ ‫ﺑﺎ ّ‬ ‫ﺑﺄﻣﺎن دون ﻓﺮض ﻟﻼراء ‪,‬أو اﺟﺒﺎر ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻨﺎق اﻟﻤﻌﺘﻘﺪات ‪,‬ﻗﺎل‬ ‫ن اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻟﻪ ﺣﺪود ﻻ‬ ‫ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪{:‬ﻻ اآﺮاﻩ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ} (اﻟﺒﻘﺮة ‪ )٢٥٦:‬ﻻ ا ّ‬ ‫ﻳﺠﻮز ﺗﺨﻄﻴﻬﺎ ‪,‬ﻓﻼ ﻳﺠﻮز اﻟﻘﺒﻮل ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻤﺲ ﻋﻘﻴﺪة‬ ‫اﻟﻤﺴﻠﻢ ‪,‬أو ﻳﻄﻌﻦ ﺑﻬﺎ ‪,‬أو ﺷﻲء اﻟﻰ اﻻﺳﻼم وأهﻠﻪ ‪,‬وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻻ‬ ‫ﻧﺴﻔﻪ اﻻﺧﺮﻳﻦ وﻧﺤﻘﺮهﻢ ‪,‬أو ﻧﺤﻘﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻬﻢ ‪,‬واﻧﻤﺎ ﻧﺠﺎدﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻲ هﻲ‬ ‫أﺣﺴﻦ" ; ‪:‬ص ‪: "١١٠‬أﻣﺎ ﻋﻦ أهﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻘﺪ آﺎن ﻟﻬﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻّﺔ‬ ‫ﻓﺼّﻠﻬﺎ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ ‪,‬ﻓﻘﺪ أﺟﺎز ﻟﻨﺎ ﻣﺆاآﻠﺘﻬﻢ ‪,‬اﺟﺎز ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ اﻟﺰواج ﻣﻦ‬ ‫ﻧﺴﺎﺋﻬﻢ ‪,‬وهﺬا ﻳﻌﺪ ذروة اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻣﻌﻬﻢ ‪,‬ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﻜﻮن‬ ‫زوﺟﺔ اﻟﻤﺴﻠﻢ ورﻓﻴﻘﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ وأم أوﻻدﻩ آﺘﺎﺑﻴﺔ ‪,‬وﻳﺼﺒﺢ أهﻠﻬﺎ اﺻﻬﺎرا‬ ‫ﻟﻪ أﺟﺪادا وﺟﺪات وأﺧﻮاﻻ وﺧﺎﻻت ﻷوﻻدﻩ ‪ ]...[.‬وﻳﺪﻋﻮ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ‬ ‫رﺳﻮﻟﻪ (ص) اﻟﻰ ﻣﺠﺎدﻟﺔ اهﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺎﻟﺘﻲ هﻲ أﺣﺴﻦ ‪,‬ﻓﻘﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪:‬‬ ‫ﺴﻦُ} (اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت ‪)٤٦:‬‬ ‫ﻲ َأﺣْ َ‬ ‫ﻻ ﺑِﭑﱠﻟﺘِﻲ ِه َ‬ ‫ب ِإ ﱠ‬ ‫ﻞ ٱﻟْ ِﻜﺘَﺎ ِ‬ ‫ﻻ ُﺗﺠَﺎ ِدُﻟﻮۤاْ َأهْ َ‬ ‫{ َو َ‬ ‫ﻓﺎﻟﻤﺴﻠﻢ ﻳﺪﻋﻮ اﻟﻰ اﻟﺨﻴﺮ واﻟﻬﺪى وﻳﺤﺮص ﻋﻠﻰ هﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺎس ﺟﻤﻴﻌﺎ‬ ‫ل ﻋﻠﻰ أهﻤﻴﺔ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ‬ ‫دون ﺿﻐﻂ أو اآﺮاﻩ [‪ ]...‬وﻣﻤﺎ ﻳﺪ ّ‬ ‫أن اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ أآﺪ ﻋﻠﻰ أهﻤﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪل ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺣﺘﻰ‬ ‫وﻟﻮ آﺎﻧﻮا أﻋﺪاء ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ‪[" ,‬ﺑﻘﻴﺔ اﻻﻗﺘﺒﺎﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ‪.]23.3‬‬

‫עמ '‪: "98‬הגלובליזציה מטיפה לקיומה של תרבות‬ ‫עולמית ‪,‬שאחת ממטרותיה תהיה ביטולם של המאפיינים‬ ‫התרבותיים הייחודיים וביטול העמים ‪.‬זהו אחד האתגרים‬ ‫החשובים ביותר שהזהות הערבית ניצבת בפניהם ‪.‬‬ ‫האסלאם הינה דת שאינה פוסלת תרבות מסוימת רק‬ ‫משום שהיא זרה ‪,‬אלא היא בוחנת ובודקת אותה ולוקחת‬ ‫ממנה את מה שמועיל לתרבותה היא ‪.‬כאשר המוסלמים‬ ‫בנו את תרבותם הם הפיקו תועלת מכל התרבויות אשר‬ ‫היו קיימות אז ‪,‬שהרי האסלאם נועד לטובת האדם ‪,‬ולא‬ ‫יתכן שישלול תרבות מועילה שיש בה תועלת למין‬ ‫האנושי‪".‬‬

‫‪p.98: "Globalization call for a global culture which leads to‬‬ ‫‪the particularities of cultures and peoples being‬‬ ‫‪abolished, and this is one of the most important‬‬ ‫‪challenges facing Islamic identity. Islam is a religion‬‬ ‫‪which does not reject any given culture simply because it‬‬ ‫‪is foreign, and Muslims in building their civilization‬‬ ‫‪benefitted from the cultures which were present at the‬‬ ‫‪time, for Islam came to benefit humankind, and cannot‬‬ ‫"‪reject a useful culture which has benefit for humankind.‬‬

‫ص ‪: "٩٨‬ﺗﺪﻋﻮ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﻰ أن ﺗﻜﻮن هﻨﺎك ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ‪431‬‬ ‫ﺗﻠﻐﻲ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺸﻌﻮب ‪,‬وهﺬا ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أهﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ‪,‬واﻻﺳﻼم دﻳﻦ ﻻ ﻳﺮﻓﺾ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ‬ ‫ﻟﻤﺠﺮد آﻮﻧﻬﺎ أﺟﻨﺒﻴﺔ ‪,‬واﻧﻤﺎ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ وﻳﻔﺤﺼﻬﺎ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ‪,‬وﻳﺄﺧﺬ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ‬ ‫ﻳﻔﻴﺪﻩ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ ‪,‬وﻗﺪ اﺳﺘﻔﺎد اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﻨﻮا‬ ‫ﺣﻀﺎرﺗﻬﻢ ﻣﻦ آﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺣﻴﻨﺌﺬ ‪,‬ﻓﺎﻻﺳﻼم ﻗﺪ ﺟﺎء‬ ‫ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻻﻧﺴﺎن ‪,‬وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺮﻓﺾ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﻟﻠﺒﺸﺮ‪".‬‬

‫‪Page 151‬‬

‫‪430‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫עמ '‪: "97‬יש הסבורים שהמושג "גלובליזציה "קרוב‬ ‫במשמעותו למושג "כל‪-‬עולמיות "שהאסלאם מטיף לו‬ ‫[‪, ]...‬כאשר למעשה ישנו הבדל גדול בין ה"כלל‪-‬עולמיות "‬ ‫שהאסלאם הביא עמו ותוכנה של הגלובליזציה בזמן‬ ‫הנוכחי ‪.‬הכלל‪-‬עולמיות של האסלאם מבוססת על כיבוד‬ ‫בני‪-‬האדם כולם ‪.‬אלוהים אמר" ‪:‬האדרנו את כבודם של‬ ‫בני האדם ‪,‬ונשאנו אותם על פני היבשה והים ‪,‬ופרנסנו‬ ‫אותם במיטב הדברים ‪,‬ורוממנו אותם מאוד מעל רבים מן‬ ‫היצורים שבראנו "(סורת "המסע הלילי" ‪,‬פס '‪. )70‬‬ ‫אלוהים קבע כי האדם יהיה מחליפו על פני האדמה‬ ‫ושיעבד בעבורו את השמים והארץ ‪.‬‬ ‫הכלל‪-‬עולמיות האנושית מבוססת על שוויון בין בני‪-‬האדם‬ ‫בהתאם ליסודות כבוד האדם ‪,‬העמל והאחריות ‪,‬שהרי‬ ‫כולם עבדיו של אלוהים ובניו של אדם [‪ ]...‬ישנו הבדל‬ ‫גדול בין הכלל‪-‬עולמיות של האסלאם אשר מבוססת על‬ ‫האדרת ערכי ההבנה ההדדית ‪,‬שיתוף הפעולה ‪,‬הטוב‬ ‫והאהבה בין העמים כולם על בסיס מצוות האסלאם ‪,‬ובין‬ ‫הגלובליזציה אשר מבוססת על הערצת רווחים ‪,‬גזל ‪,‬‬ ‫השלטת התרבות המערבית ודחיקת הערכים‬ ‫האסלאמיים‪".‬‬

‫‪p.97: "Some think that the concept of globalization is‬‬ ‫‪close to the concept of universalism for which Islam calls‬‬ ‫‪... actually there is a major difference between the‬‬ ‫‪universalism which Islam brought and the content of‬‬ ‫‪globalization at the present time, as Islam's universalism‬‬ ‫‪is based on honoring all of humankind. The Almighty‬‬ ‫‪said: 'And We have certainly honored the children of‬‬ ‫‪Adam and carried them on the land and sea and provided‬‬ ‫‪for them of the good things and preferred them over‬‬ ‫]‪much of what We have created, with [definite‬‬ ‫‪preference.' (17:70). God Almighty has made subject to‬‬ ‫‪them everything that is in the heavens and in the earth,‬‬ ‫‪so the universalism of Islam is based on equality between‬‬ ‫‪people on the basis of human dignity, duties, and‬‬ ‫‪responsibility, and that they are all partners in‬‬ ‫‪worshipping God Almighty and in Adam's prophethood‬‬ ‫‪[...] The difference is major between Islam's globalism‬‬ ‫‪based on strengthening the values of mutual‬‬ ‫‪understanding, cooperation, goodness, and love between‬‬ ‫‪all peoples on the basis of Islam and its instructions for‬‬ ‫‪humanity, versus globalization, which is based on‬‬ ‫‪maxmizing profits, plundering wealth, and the superiority‬‬ ‫"‪of Western culuture over Islamic values.‬‬

‫‪Page 152‬‬

‫ن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻳﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬ ‫ص ‪: "٩٧‬ﻳﻈﻦ اﻟﺒﻌﺾ أ ّ‬ ‫اﻟﺘﻲ دﻋﺎ اﻟﻴﻬﺎ اﻻﺳﻼم ] ]‪...‬وﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ هﻨﺎك ﻓﺮق آﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ اﻻﺳﻼم وﻣﻀﻤﻮن اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ ‪,‬ﻓﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬ ‫اﻻﺳﻼم ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺑﻨﻲ ادم ﺟﻤﻴﻌﺎ ‪,‬ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪َ {:‬وَﻟ َﻘﺪْ َآ ﱠﺮﻣْﻨَﺎ َﺑﻨِﻲ‬ ‫ءَا َد َم َو َ‬ ‫ﻋَﻠﻰٰ‬ ‫ﻀﻠْﻨَﺎ ُهﻢْ َ‬ ‫ت َو َﻓ ﱠ‬ ‫ﻄﱢﻴﺒَﺎ ِ‬ ‫ﻦ ٱﻟ ﱠ‬ ‫ﺣ َﻤﻠْﻨَﺎ ُهﻢْ ﻓِﻲ ٱﻟْ َﺒ ﱢﺮ وَٱﻟْ َﺒﺤْ ِﺮ َو َر َزﻗْﻨَﺎ ُهﻢْ ﱢﻣ َ‬ ‫ﺧَﻠﻘْﻨَﺎ َﺗﻔْﻀِﻴﻼً} (اﻻﺳﺮاء ‪). ٧٠‬ﻓﻘﺪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ اﻻرض‬ ‫َآﺜِﻴ ٍﺮ ﱢﻣ ﱠﻤﻦْ َ‬ ‫وﺳﺨﺮ ﻟﻬﻢ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﻮات وﻣﺎ ﻓﻲ اﻻرض ﺟﻤﻴﻌﺎ ‪,‬ﻓﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻻﻧﺴﺎن‬ ‫ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺸﺮ ﻓﻲ أﺻﻞ اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻓﻲ‬ ‫اﺻﻞ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ‪,‬واﻧﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺷﺮآﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ‬ ‫وﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮة ﻻدم [‪ ]...‬ﻓﺎﻟﻔﺮق آﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ اﻻﺳﻼم اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻴﻢ اﻟﺘﻔﺎهﻢ واﻟﺘﻌﺎون واﻟﺨﻴﺮ واﻟﻤﺤﺒﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻌﻮب آﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫أﺳﺎس اﻻﺳﻼم وﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ‪,‬وﺑﻴﻦ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻈﻴﻢ‬ ‫اﻷرﺑﺎح وﻧﻬﺐ اﻟﺨﻴﺮات وﺗﻐﻠﻴﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ‪".‬‬

‫‪432‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪[cont. from 23.1]: "God Almighty said: 'We feed you only for the‬‬ ‫[המשך הציטוטים מסעיף ‪ "]:23.1‬אלוהים אמר" ‪[:‬המאמינים‬ ‫אומרים למי שהם מאכילים‪ ]:‬נאכילכם למען חלות את פני‬ ‫'‪countenance of God. We wish not from you reward or gratitude‬‬ ‫"‪(76:9).‬‬ ‫אלוהים ‪,‬ולא נצפה מכם לגמול ולתודה "(סורת "האדם" ‪,‬פס '‬ ‫‪p.111: "Islam made feeding the needy a way to get closer to‬‬ ‫‪; ")9‬עמ '‪: "111‬יתרה מזאת ‪,‬האסלאם קבע שהאכלת הנזקקים‬ ‫‪God Almighty, regardless of their religion, since the Almighty‬‬ ‫היא מצווה שמקרבת את האדם אל אלוהים ‪,‬זאת מבלי‬ ‫‪said in describing his servants: 'And they give food in spite of‬‬ ‫להתחשב בדתם של הנזקקים ‪,‬הואיל ואלוהים תיאר את עבדיו‬ ‫באופן הבא" ‪:‬וחולקים ממזונם ‪,‬על אף אהבתם לו ‪,‬לאביון ‪,‬‬ ‫‪love for it to the needy, the orphan, and the captive' (76:8). The‬‬ ‫ליתום ולאסיר "(סורת "האדם ‪":‬פס '‪ ]...[ )8‬עקרון הסובלנות‬ ‫‪Messenger (peace be upon him) would practice this to‬‬ ‫שהקוראן הנכבד מטיף לה היתה מושרשת בהתנהגותו של‬ ‫‪establish the principle of tolerance for which the Holy Qur'an‬‬ ‫השליח (עליו התפילה והשלום) ‪,‬הואיל והוא היה מופת של‬ ‫‪calls, as he was an example of piety, justice, and charity in‬‬ ‫טוהר ‪,‬צדק והגינות ביחסיו כלפי מוסלמים ולא‪-‬מוסלמים [‪]...‬‬ ‫‪dealing with Muslims and non-Muslims ... it was been proven‬‬ ‫‪that the Messenger would visit people from ahl al-kitaab (the‬‬ ‫השליח (עליו התפילה והשלום) נהג לבקר אנשים מבין בעלי‬ ‫הספר (היהודים והנוצרים) ‪,‬מתייחס אליהם יפה ‪,‬מנחם אותם‬ ‫‪People of the Book), treat them well, console them when they‬‬ ‫בצערם ומבקר את חוליהם ‪.‬ונמסר מפי אנס בן מאלכ (משרתו‬ ‫‪were grieving, and visit them when they were sick. Anas bin‬‬ ‫של הנביא) ‪':‬הנביא (עליו התפילה והשלום )ביקר את הנער‪-‬‬ ‫‪Malik (may God be pleased with him) said: 'The Prophet visited‬‬ ‫‪a sick young Jewish man who served him, and told him to say‬‬ ‫המשרת היהודי שלו ואמר לו ‪:‬אמור אין אלוהים מבלעדי אללה‬ ‫‪that there is no god but God.' There is much evidence of the‬‬ ‫[‪ ]...‬וישנן הוכחות רבות ליחסו הטוב של השליח (עליו התפילה‬ ‫‪Messenger (peace be upon him) treating those contrary to his‬‬ ‫והשלום) למתנגדים לדתו ‪,‬ובפרט לאנשי‪-‬הספר ‪.‬והנה ‪,‬כאשר‬ ‫‪religion well, especially ahl al-kitaab, and as he was dying, his‬‬ ‫הוא (עליו התפילה והשלום) מת ‪,‬שריונו היה תלוי אצל יהודי ‪,‬‬ ‫‪shield was still pawned with a Jew, and it was proven that he‬‬ ‫ונאמר שהוא (עליו התפילה והשלום) קיבל מהמוסלמים את‬ ‫‪(peace be upon him) accepted gifts from non-Muslims. The‬‬ ‫המתנות ‪.‬והנביא (עליו התפילה והשלום) קם יום אחד ממושבו‬ ‫‪Prophet (peace be upon him) one day stood up to respectfully‬‬ ‫כמחוות כבוד למסע לוויה שחלף על פניו והמוסלמים עמדו עמו ‪,‬‬ ‫‪salute a funeral passing before him, and the Muslims stood up‬‬ ‫ונאמר לו שזו לוויה של יהודי ‪,‬ואמר ‪':‬כלום אין זאת נפש?! '‬ ‫‪with him, and it was told to him that it was the funeral of a Jew.‬‬ ‫והחוזים של המוסלמים עם בני‪-‬החסות (הכוונה בעיקר ליהודים‬ ‫‪He said: 'Is it not a human soul?' Muslims ’ covenants with ahl‬‬ ‫ולנוצרים) נאמנים לעקרון זה ‪,‬ו"חוזה עומר "עם אנשי ירושלים‬ ‫‪al-dhimma were an application of this principle, and Omar ’s‬‬ ‫הינו הדוגמה הטובה ביותר שעולה ממנה מידת סובלנותם של‬ ‫‪covenant with the population of Jerusalem is the best example‬‬ ‫המוסלמים כלפי בני‪-‬החסות ‪.‬חבריו של הנביא נהגו בסובלנות ‪.‬‬ ‫‪of how tolerant Muslims are with ahl al-dhimma. The righteous‬‬ ‫הסובלנות כלפי אנשי‪-‬הספר אשר הקוראן הנכבד מטיף לה‬ ‫‪Companions were tolerant, and the tolerance for which the‬‬ ‫ושליחנו (עליו התפילה והשלום) ציווה אותנו לנהוג לפיה ‪,‬‬ ‫‪Holy Qur’an called and which our Messenger (peace be upon‬‬ ‫מומשה בחברה המוסלמית החל מתקופתו של הנביא ועד הזמן‬

‫‪p.98: "The larger countries try to impose their political‬‬ ‫עמ '‪: "98‬המדינות הגדולות מנסות לכפות את צורת‬ ‫‪system by promoting democracy, human rights, and‬‬ ‫המשטר הפוליטי שלהן באמצעות ניהול תעמולה למען‬ ‫‪political pluralism, and whoever truly understands Islam‬‬ ‫דמוקרטיה ‪,‬זכויות אדם ‪,‬וצדק פוליטי ‪.‬מי שמבין באמת‬ ‫את האסלאם ‪,‬נהיר לו שצורת המשטר האסלאמי ‪,‬על‬ ‫‪realizes that the Islamic system with the values and‬‬ ‫ערכיו וכלליו ‪,‬שמבוססים על מועצה נבחרת ‪,‬על זכויות‬ ‫‪teachings it includes to instill the values of consultation,‬‬ ‫אדם ועל צדק ‪,‬הוא (המשטר) המועדף והטוב ביותר‬ ‫‪human rights, and pluralism, is the best and most‬‬ ‫לחייהם של בני האדם כולם [‪ ]...‬האסלאם הופך את‬ ‫‪appropriate for the life of all mankind ... however, Islam‬‬ ‫החירויות ‪,‬את עקרונות זכויות האדם למציאות חיה שחיים‬ ‫‪makes freedoms, consultation, and the principles of‬‬ ‫אותה האנשים כולם בנהנים מביטחון ‪,‬חירות ‪,‬צדק ושוויון ‪human rights into a living reality which all people live, and ,‬‬ ‫ללא משוא פנים או עושק ‪.‬ומכאן ‪,‬הרי שהאסלאם הקדים‬ ‫‪in which they enjoy security, freedom, justice, and‬‬ ‫את כל התעמולות אשר תובעות דמוקרטיה וזכויות אדם";‬ ‫‪equality without favoritism or oppression. Thus, Islam‬‬ ‫"‪preceded all of the calls for democracy and human rights.‬‬

‫‪Page 153‬‬

‫[ﺗﺘﻤﺔ اﻻﻗﺘﺒﺎﺳﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ ‪ "]:23.1‬ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪ِ{:‬إ ﱠﻧﻤَﺎ ُﻧﻄْ ِﻌ ُﻤ ُﻜﻢْ ِﻟ َﻮﺟْ ِﻪ‬ ‫ﺷﻜُﻮراً} (اﻻﻧﺴﺎن ‪; )"٩:‬ص ‪: "١١١‬ﺑﻞ‬ ‫ﻻ ُ‬ ‫ﺟﺰَﺁ ًء َو َ‬ ‫ﻻ ُﻧﺮِﻳ ُﺪ ﻣِﻨ ُﻜﻢْ َ‬ ‫ٱﻟﱠﻠ ِﻪ َ‬ ‫ﺟﻌﻞ اﻻﺳﻼم اﻃﻌﺎم اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ﻗﺮﺑﺔ ﻳﻘﺘﺮب ﺑﻬﺎ اﻟﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻐﺾ‬ ‫ن‬ ‫اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ دﻳﻨﻬﻢ ‪,‬ﺣﻴﺚ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ وﺻﻒ ﻋﺒﺎدﻩ ‪َ {:‬و ُﻳﻄْ ِﻌﻤُﻮ َ‬ ‫ﻄﻌَﺎ َم َ‬ ‫ٱﻟ ﱠ‬ ‫ﺣﱢﺒ ِﻪ ِﻣﺴْﻜِﻴﻨًﺎ َو َﻳﺘِﻴﻤًﺎ َوَأﺳِﻴﺮًا } (اﻻﻧﺴﺎن ‪) [...] ٨:‬آﺎﻧﺖ‬ ‫ﻋَﻠﻰٰ ُ‬ ‫ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺮﺳﻮل (ص) اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﺳﻴﺨﺎ اﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ اﻟﺬي دﻋﺎ اﻟﻴﻪ‬ ‫اﻟﻘﺮأن اﻟﻜﺮﻳﻢ ‪,‬ﺣﻴﺚ آﺎن ﻣﺜﺎﻻ ﻟﻠﺒﺮ واﻟﻌﺪل واﻻﺣﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ‬ ‫ن اﻟﺮﺳﻮل (ص) آﺎن‬ ‫اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ [‪ ]...‬وﻟﻘﺪ ﺛﺒﺖ ا ّ‬ ‫ﻳﺰور أﻧﺎﺳﺎ ﻣﻦ أهﻞ اﻟﻜﺘﺎب ‪,‬ﻓﻴﺤﺴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ ‪,‬وﻳﻮاﺳﻴﻬﻢ ﻓﻲ أﺣﺰاﻧﻬﻢ ‪,‬‬ ‫ﻲ‬ ‫وﻳﻌﻮد ﻣﺮﺿﺎهﻢ ‪,‬وﻗﺪ روي ﻋﻦ أﻧﻲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ (رض) ﻗﺎل ‪:‬ﻋﺎد اﻟﻨﺒ ّ‬ ‫ﻻ اﷲ ‪]...[.‬‬ ‫(ص) ﻏﻼﻣﺎ آﺎن ﻳﺨﺪﻣﻪ ﻳﻬﻮدﻳّﺎ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ‪:‬ﻗﻞ ﻻ اﻟﻪ ا ّ‬ ‫واﻷدﻟﺔ آﺜﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺮﺳﻮل (ص) ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻟﺪﻳﻨﻪ ‪,‬‬ ‫وﺑﺨﺎﺻّﺔ أهﻞ اﻟﻜﺘﺎب ‪,‬ﻓﻬﺎ هﻮ (ص) ﻳﻤﻮت ودرﻋﻪ ﻣﺮهﻮﻧﺔ ﻋﻨﺪ‬ ‫ﻳﻬﻮدي ‪,‬وﺛﺒﺖ أﻧّﻪ (ص) ﻗﺒﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﻬﺪاﻳﺎ ‪.‬وﻟﻘﺪ ﻗﺎم اﻟﻨﺒﻲ‬ ‫(ص) ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺴﻪ ﺗﺤﻴﺔ واﺣﺘﺮاﻣﺎ ﻟﺠﻨﺎزة ﻣﺮّت أﻣﺎﻣﻪ ‪,‬وﻗﺎم ﻣﻌﻪ‬ ‫ي ‪,‬ﻓﻘﺎل ‪:‬أﻟﻴﺴﺖ ﻧﻔﺴﺎ ‪.‬وﻋﻬﻮد‬ ‫اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ‪,‬ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ اﻧّﻬﺎ ﺟﻨﺎزة ﻳﻬﻮد ّ‬ ‫اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻊ اهﻞ اﻟﺬﻣﺔ آﺎﻧﺖ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ‪,‬وﻟﻘﺪ آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻬﺪة‬ ‫اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻣﻊ أهﻞ اﻟﻘﺪس ﺧﻴﺮ ﻣﺜﺎل ﻳﻮﺿﺢ ﻣﺪى ﺗﺴﺎﻣﺢ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻊ‬ ‫ن اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻣﻊ أهﻞ‬ ‫أهﻞ اﻟﺬﻣﺔ ‪.‬ﺗﺴﺎﻣﺢ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﺴﻠﻒ اﻟﺼﺎﻟﺢ ا ّ‬ ‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي دﻋﺎ اﻟﻴﻪ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ ‪,‬وأﻣﺮﻧﺎ ﺑﻪ رﺳﻮﻟﻨﺎ (ص) أﺻﺒﺢ‬ ‫ﺣﻘﻴﻘﺔ واﻗﻌﺔ وﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ‬ ‫اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻮان اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺣﺘﻰ وﻗﺘﻨﺎ اﻟﺤﺎﺿﺮ" ;[ﺑﻘﻴﺔ اﻻﻗﺘﺒﺎﺳﺎت‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ‪.]23.5‬‬

‫‪433‬‬

‫ص ‪: "٩٨‬ﺗﺤﺎول اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى ﻓﺮض ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﺘﺮوﻳﺞ‬ ‫ﻟﻠﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ وﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻟﺘﻌﺪﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪,‬واﻟﺬي ﻳﻔﻬﻢ اﻻﺳﻼم‬ ‫ﻓﻬﻤﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻪ أن ّ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﻼﻣﻲ ﺑﻤﺎ اﺷﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ‬ ‫وﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ ﻗﻴﻢ اﻟﺸﻮرى وﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻟﺘﻌﺪﻟﻴﺔ ‪,‬هﻮ اﻷﻓﻀﻞ‬ ‫واﻷﻧﺴﺐ ﻟﺤﻴﺎة ﺑﻨﻲ اﻟﺒﺸﺮ ﺟﻤﻴﻌﺎ [‪ ]...‬واﻧّﻤﺎ اﻻﺳﻼم ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺤﺮﻳﺎت واﻟﺸﻮرى ‪,‬وﻣﺒﺎدئ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻗﻌﺎ ﺣﻴﺎ ﻳﻌﻴﺸﻪ اﻟﻨﺎس‬ ‫ﺟﻤﻴﻌﺎ ‪,‬وﻳﻨﻌﻤﻮن ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻷﻣﻦ واﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻤﺴﺎواة دون ﻣﺤﺎﺑﺎة‬ ‫ن اﻻﺳﻼم ﻗﺪ ﺳﺒﻖ آﺎ اﻟﺪﻋﻮات اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻟﺐ‬ ‫أو ﻇﻠﻢ ‪.‬وﻣﻦ هﻨﺎ ﻓﺎ ّ‬ ‫ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ وﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن";‬

‫‪434‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪[cont. from 23.3]: "The Companion of the Prophet Al-Jalil‬‬ ‫[המשך הציטוטים בסעיף ‪ ]:23.3‬עמ '‪ ]...[: 112‬אשר‬ ‫‪Abdullah bin Amr ordered his young slave boy to give his‬‬ ‫לחברו הנכבד הנכבד של הנביא ‪,‬עבדאללה בן עומר (מי‬ ‫‪Jewish neighbor some of his sacrifices, and repeated this‬‬ ‫יתן ויפיק רצון מלפני האלוהים) ‪,‬הרי שהוא ציווה על נערו‬ ‫‪order time after time, such that the young slave boy was‬‬ ‫לתת לשכנו היהודי מבשר השחיטה וחזר על הציווי פעם‬ ‫‪astonished, and asked him about the secret behind the‬‬ ‫אחר פעם ‪.‬הנער נדהם ושאל אותו לפשר הדבר ‪.‬אמר בן‬ ‫‪concern for his Jewish neighbor. Bin Amr (may God be‬‬ ‫עומר (מי יתן ויפיק רצון מלפני האלוהים) ‪':‬שליח אלוהים‬ ‫(עליו התפילה והשלום) אמר ‪':‬המלאך גבריאל לא חדל‬ ‫‪pleased with him) said that the the Prophet of God‬‬ ‫לצוות עליי לגמול חסד עם שכני ‪,‬עד כי הייתי סבור כי הוא‬ ‫‪(peace be upon him) said: 'Gabriel has repeatedly‬‬ ‫יירש אותי [‪. ']...‬ובמסורות מאוחרות נאמר שקאזאן מלך‬ ‫‪recommended that I be good to my neighbours, such that‬‬ ‫הטטארים ומנהיגם בעת פלישתם לדמשק [‪ ]...‬שבה‬ ‫'‪I thought that he would include them among my heirs.‬‬ ‫מוסלמים רבים בסוריה ועמם היו מספר בני‪-‬חסות יהודים‬ ‫‪Historians related that Qazan, the king and leader of the‬‬ ‫ונוצרים ‪.‬השייח 'הנכבד אבן תימיה הלך עם קבוצה של‬ ‫‪Tatars when they attacked Damascus, had taken a large‬‬ ‫מלומדים מוסלמים ‪,‬על מנת לבקש מקאזאן לשחרר את‬ ‫‪number of Muslims prisoner in Damascus, including‬‬ ‫השבויים הללו ‪.‬קאזאן נענה לבקשתו בנוגע לשבויים‬ ‫‪some Jewish and Christian ahl al-dhimma (protected non‬‬‫המוסלמים אולם סירב לשחרר את השבויים היהודים‬ ‫‪Muslim subjects) and Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah‬‬ ‫והנוצרים ‪.‬אבן תימיה סירב לכך ולא עזב אותו עד אשר‬ ‫‪went with religious scholars to ask Qazan to release‬‬ ‫שחרר את שבוייהם של בני‪-‬החסות כשם ששחרר את‬ ‫‪these prisoners. Qazan replied to his request about the‬‬ ‫השבויים המוסלמים ‪,‬ואמר להם ‪:‬יש להם מה שיש לנו ‪,‬‬ ‫‪Muslim prisoners, and did not reply about the Jewish and‬‬ ‫והם מחוייבים באשר אנו מחוייבים (גם ‪:‬ואויביהם הם‬ ‫‪Christian prisoners, but Ibn Taymiyyah rejected that, and‬‬ ‫אויבנו) כך קובע האסלאם" ;עמ '‪: "113‬האסלאם הוא‬ ‫‪did not leave him until he released the dhimmis‬‬ ‫הדרך האלוהית וההלכה של ריבון העולם [‪ ]...‬וזוהי הדת‬ ‫‪(protected non-Muslim subjects) as he had done with the‬‬ ‫אשר שומרת תמיד על כבוד האדם‪".‬‬ ‫‪Muslim prisoners, and he told them that they had the‬‬ ‫‪same rights and responsibilities as us, that is the ruling of‬‬ ‫"‪Islam.‬‬ ‫‪p.113: "Islam is the divine law ... it is the religion which is‬‬ ‫"‪always careful to respect and honor human beings.‬‬

‫‪Page 154‬‬

‫[ﺗﺘﻤﺔ اﻻﻗﺘﺒﺎﺳﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ ‪ ]:23.3‬ص ‪ ]...[: "١١٢‬أﻣّﺎ اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ‬ ‫اﻟﺠﻠﻴﻞ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻓﻘﺪ اوﺻﻰ ﻏﻼﻣﻪ أن ﻳﻌﻄﻲ ﺟﺎرﻩ اﻟﻴﻬﻮدي‬ ‫ﻣﻦ اﻷﺿﺤﻴﺔ ‪,‬وﻳﻜﺮر اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻣﺮة ﺑﻌﺪ ﻣﺮة ‪,‬ﺣﺘﻰ دهﺶ اﻟﻐﻼم ‪,‬وﺳﺄﻟﻪ‬ ‫ﻋﻦ ﺳﺮ هﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺠﺎر ﻳﻬﻮدي؟ ﻗﺎل ﺑﻦ ﻋﻤﺮ (رض) ‪:‬ﻗﺎل رﺳﻮا اﷲ‬ ‫(ص)" ‪:‬ﻣﺎ زال ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻳﻮﺻﻴﻨﻲ ﺑﺎﻟﺠﺎر ﺣﺘﻰ ﻇﻨﻨﺖ أﻧّﻪ ﺳﻴﻮرّﺛﻪ [‪]...‬‬ ‫ن ﻗﺎزان ﻣﻠﻚ اﻟﺘﺘﺎر وﻗﺎﺋﺪهﻢ ﻋﻨﺪ اﻏﺎرﺗﻬﻢ دﻣﺸﻖ‬ ‫وﻳﺮوى اﻟﻤﺆرﺧﻮن ‪:‬أ ّ‬ ‫[‪ ]...‬ﻗﺪ أﺳﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﺷﺎم ﻋﺪدا آﺒﻴﺮا ‪,‬وﻣﻌﻬﻢ ﺑﻌﺾ أهﻞ اﻟﺬﻣﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻨﺼﺎرى ‪,‬ﻓﺬهﺐ ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎء ‪,‬‬ ‫ﻟﻴﻄﻠﺒﻮا ﻣﻦ ﻗﺎزان ﻓﻚ اﺳﺎر هﺆﻻء اﻷﺳﺮى ‪,‬ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ ﻗﺎزان ﻓﻲ ﺷﺄن‬ ‫أﺳﺮى اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ‪,‬وﻟﻢ ﻳﺠﺒﻪ ﻓﻲ أﺳﺮى اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻨﺼﺎرى ‪,‬وﻟﻜﻦ ﺑﻦ‬ ‫ﺗﻴﻤﻴﺔ أﺑﻰ ذﻟﻚ ‪,‬وﻟﻢ ﻳﺘﺮآﻪ ﺣﺘﻰ ﻓﻚ أﺳﺮى اﻟﺬﻣﻴﻴﻦ آﻤﺎ ﻓﻚ أﺳﺮى‬ ‫ن ﻟﻬﻢ ﻣﺎ ﻟﻨﺎ ‪,‬وﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ‪,‬وذﻟﻚ ﺣﻜﻢ‬ ‫اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ‪,‬وآﺎن ﻳﻘﻮل ﻟﻬﻢ ‪:‬ا ّ‬ ‫ن اﻻﺳﻼم هﻮ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻻﻟﻬﻲ واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‬ ‫اﻻﺳﻼم" ;ص ‪: "١١٣‬ا ّ‬ ‫اﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔ [‪ ]...‬وهﻮ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻳﺤﺮص داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮﻋﻢ ﺑﻨﻲ اﻻﻧﺴﺎن‬ ‫وﺗﻜﺮﻳﻤﻬﻢ‪".‬‬

‫‪435‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪436‬‬ ‫‪], Grade 12, 2008‬اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪:‬اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ واﻻدب واﻟﻨﻘﺪ[ ‪Arabic language: Reading, Literature, and Analysis‬‬ ‫ﻟﻴﺲ هﻨﺎك وﺻﻔﺎ ﺑﺎرزا وﻣﺒﺎﺷﺮ وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬا اﻟﻨﺺ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻬﻢ‬ ‫‪There is no prominent, direct description, but from the‬‬ ‫אין שם תיאור בולט וישיר ‪,‬אולם ניתן להבין זאת‬ ‫هﺬا‪:‬‬ ‫מהטקסט הזה‪:‬‬ ‫‪text the following can be understood:‬‬ ‫אמי אמרה ‪:‬אביך מכר שתי חלקות מאדמתנו ‪,‬על מנת‬ ‫‪My mother said: Your father sold two pieces of our land to‬‬ ‫ﻗﺎﻟﺖ اﻣﻲ ‪:‬ان واﻟﺪك ﻗﺪ ﺑﺎع ﻗﻄﻌﺘﻴﻦ ﻣﻦ ارﺿﻨﺎ ﻟﻴﺴﺪ دﻳﻨﻪ ‪.‬ﻓﺎﺧﺬت‬ ‫לשלם את חובו ‪.‬והתחלתי לנחם אותם על מה שקרה‬ ‫‪repay his debt. I began to comfort her for what happened‬‬ ‫اﻋﺰﻳﻬﻤﺎ ﻋﻤﺎ ﺣﺪث (واﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﺷﺎرآﻬﻤﺎ اﻟﺤﺰن) واﻗﻮل‪:‬اﻧﻪ ﺑﺎع‬ ‫(כאשר לאמיתו של דבר הייתי שותף לצערם) באומרי ‪:‬‬ ‫‪(truly sharing her sorrows), saying: He sold the land to‬‬ ‫اﻻرض ﻻﺣﺪ اهﻞ ﺑﻠﺪﻧﺎ وﻟﻢ ﻳﺒﻌﻬﺎ ﻟﻠﻴﻬﻮد ﻓﺎﻻرض ﻟﻢ ﺗﺬهﺐ اﻻ ﻣﻦ ﻳﺪ‬ ‫היא לא הלכה ‪,‬אלא מידו של ערבי אחד לידו של ערבי‬ ‫‪someone from our country, he didn't sell it to the Jews, so‬‬ ‫ﻋﺮﺑﻲ ﻟﻴﺪ ﻋﺮﺑﻲ اﺧﺮ وﻣﺎ ﻧﺰال ﻧﺤﻦ ﺑﺨﻴﺮ ﻻﻧﻨﺎ ﻧﻤﻠﻚ واﻟﺤﻤﺪ ﷲ‬ ‫אחר ‪,‬ואנחנו ‪,‬מצבנו ימשיך להיות טוב ‪,‬משום שיש‬ ‫‪the land only went from one Arab hand to another Arab‬‬ ‫ﻗﻄﻌﺎ اﺧﺮى آﺜﻴﺮة ‪.‬وآﻨﺖ واﻧﺎ ﻧﺎﻗﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﺴﺒﺐ هﺬا اﻟﺘﺴﻮﻳﻎ ‪.‬‬ ‫ברשותו ‪,‬השבח לאל ‪,‬חלקה אחרת גדולה ‪.‬והתרעמתי על‬ ‫‪hand, and we're still fine because, thank God, we have‬‬ ‫ﻓﺎن اﻻرض ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﺼﻐﻴﺮ هﻲ آﻞ ﺷﻲء ﻓﻲ‬ ‫עצמי בגלל ההרשאה‪/‬נתינה הזאת ‪.‬שהרי האדמה‬ ‫‪many other pieces of land. I was cursing myself because‬‬ ‫اﻟﺤﻴﺎة ‪,‬وﻓﻲ ﺳﺒﻴﻠﻬﺎ وﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺴﺘﻬﻴﻦ ﺑﻜﻞ ﺷﻲء اﺧﺮ "‬ ‫מנקודת מבטו של הבעלים הפלסטיני הקטן הינה כל דבר‬ ‫‪of this justification. The land in the view of the small‬‬ ‫ص ‪149‬‬ ‫בחיים ‪,‬ובשבילה ובעבור השמירה עליה ‪,‬נראה לו כל דבר‬ ‫‪Palestinian landowner is everything in life, and for it and‬‬ ‫אחר כקל ערך ‪(".‬עמ '‪)149‬‬ ‫‪to preserve it, nothing else is significant." (p. 149).‬‬

‫לפני התוכנית הציונית האימפריאליסטית הזאת "‪...‬עמ '‬ ‫‪97‬‬

‫"‪p.97: "Before this Zionist imperialist plan...‬‬

‫‪Page 155‬‬

‫"اﻣﺎم هﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ "‪..‬ص ‪97‬‬

‫‪437‬‬

‫‪438‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫"אבל אחרי שנודע לי מה קורה בהתנחלויות הציונים ‪,‬‬ ‫ההכנות שלהם והגיוס ‪,‬קיוויתי שהיום שלנו יימשך ששים‬ ‫שעות "‪.‬עמ '‪131‬‬ ‫"נדמה לי שהיהודים זרעו את עונותיהם בנשק ‪,‬ומלאו בה‬ ‫את בטן התנחלויותיהם ‪,‬גילינו דברים רבים "‪...‬עמ '‪132‬‬ ‫ואז אירעה טרגדית חיפה ‪.‬לא יישכח הלילה ההוא ‪...‬הם‬ ‫ידעו על הקרבות שקרו בחיפה והם גם ידעו כי שלטונות‬ ‫המנדט אפשרו בחשאי לציונים לצאת מהמרכזים‬ ‫המבוצרים ‪...‬וזלגו הפחד מהכרמל על הערבים החיים על‬ ‫המדרונות ‪,‬והשלטונות סללו את הדרך לפאניקה ע"י‬ ‫מלחמה של שמועות תוך פתיחת הנמל ‪,‬והשיקה את‬ ‫ספינותיה שנשאו כל מי שרצה לעזוב ‪,‬אז הם התצטופפו‬ ‫בסירות כשהאש יורקת עליהם את הפחד מההר והסירות‬ ‫ירקו אותם על חוף עכו ‪...‬המוני אדם ‪...‬חלקם גונחים‬ ‫מפציעות ‪,‬אחרים מרעב ‪,‬ואילו אחרים מפחד "‪(.‬עמ '‪-132‬‬ ‫‪. )133‬תוך שבוע אחד‪,‬התרוקנה העיר מכולם מלבד‬ ‫מאלה הנושאים נשק ‪...‬אויביה בצפון ובדרום אורבים‬ ‫ומחכים להזדמנות להשתלט על העיר ‪...‬ביום היה מתגנב‬ ‫לתוך הכפרים לאסוף נשק ותחמושת "‪...‬עמ '‪133‬רכבי‬ ‫האויב המשוריינים היו בדרכם לכביש הראשי‬ ‫לנהריה‪...‬עמ '‪134‬‬ ‫הדמויות ‪:‬לדמויות שבסיפור יש תחושה של פטריוטיות ‪,‬‬ ‫והן מגינות על אדמתן מפני ניסיונות העקירה של‬ ‫הכנופיות הציוניות "‪.‬עמ '‪138‬‬

‫‪"But after I found out about the preparation and‬‬ ‫‪mobilization happening in the Zionist colonies, I wish that‬‬ ‫)‪our day was sixty hours long" (p. 131‬‬ ‫‪"It seems to me that the Jews planted weapons in the‬‬ ‫‪planting season, and filled the bellies of their colonies‬‬ ‫)‪with them, we discovered many things..." (p. 132‬‬ ‫‪"Then there was the catastrophe of Haifa... I will not‬‬ ‫‪forget that evening..they knew about the battles that were‬‬ ‫‪happening in Haifa. They also knew that the Mandate‬‬ ‫‪authorities had secretly allowed the Jews from the‬‬ ‫‪fortified centers... terror poured down from Mount Karmel‬‬ ‫‪on the Arabs living on the slopes, and the authorities‬‬ ‫‪paved the way for the state of panic with a war of rumors‬‬ ‫‪while opening the port, and launching its boats carrying‬‬ ‫‪anyone who wanted to leave, so they crowded in the‬‬ ‫‪boats with fire spitting terror on them from the mountain.‬‬ ‫‪The boats discharged them on the coast of Akka...‬‬ ‫‪human masses... some moaning from injuries, others‬‬ ‫)‪from hunger, and yet others from fright." (p. 132 - 133‬‬ ‫‪"In one week, the city was emptied of everyone but those‬‬ ‫‪carrying arms... the enemies in the north and in the south‬‬ ‫‪were lying in wait for a chance to seize the city...in the‬‬ ‫‪day, he would sneak into the villages to gather guns and‬‬ ‫)‪ammunition..." (p.133‬‬ ‫‪"...the enemies’ armored cars were heading along the‬‬ ‫)‪highway to Nahariya..." (p.134‬‬ ‫‪"Characters: the story’s characters have a sense of‬‬ ‫‪patriotism, and defend their land against the attempts by‬‬ ‫)‪the Zionist gangs to uproot them." (p.138‬‬

‫‪Page 156‬‬

‫‪"...‬وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ان ﻋﺮﻓﺖ ﻣﺎ ﻳﺪور ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات اﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺄهﺐ ‪439‬‬ ‫وﺗﻌﺒﺌﺔ ‪,‬ﺗﻤﻨﻴﺖ ﻟﻮ آﺎن ﻳﻮﻣﻨﺎ ﺳﺘﻴﻦ ﺳﺎﻋﺔ "ص ‪131‬‬ ‫"ﻳﺨﻴﻞ اﻟﻲ ان اﻟﻴﻬﻮد زرﻋﻮا ﻣﻮاﺳﻤﻬﻢ اﺳﻠﺤﺔ ‪,‬وﻣﻠﺆا ﺑﻄﻮن‬ ‫ﻣﺴﺘﻌﻤﺮاﺗﻬﻢ ﺑﻬﺎ ﻟﻘﺪ اآﺘﺸﻔﻨﺎ اﺷﻴﺎء آﺜﻴﺮة "‪132. . .‬‬ ‫"ﺛﻢ آﺎﻧﺖ آﺎرﺛﺔ ﺣﻴﻔﺎ ‪...‬ﻟﻦ ﻳﻨﺴﻰ ذﻟﻚ اﻟﻤﺴﺎء ‪/ ..‬آﺎﻧﻮا ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻌﺎرك اﻟﺘﻲ ﺗﺪور ﻓﻲ ﺣﻴﻔﺎ ‪.‬وآﺎﻧﻮا ﻳﺪرون ان ﺳﻠﻄﺎت اﻻﻧﺘﺪاب ﻗﺪ‬ ‫ﻣﻜﻨﺖ اﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﻤﺤﺼﻨﺔ ﺳﺮا‪... ,‬واﻧﺼﺐ اﻟﻬﻮل ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻜﺮﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮب اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ اﻟﺴﻔﻮح وﻣﻬﺪت اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ‬ ‫ذﻋﺮ ﺑﺤﺮب اﺷﺎﻋﺎت ﻓﺘﺤﺖ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻤﻴﻨﺎء ‪,‬واﻃﻠﻘﺖ ﺳﻔﻨﻬﺎ ﺗﺤﻤﻞ آﻞ‬ ‫راﻏﺐ ﻓﻲ رﺣﻴﻞ ‪,‬ﻓﺘﻜﺪﺳﻮا ﻓﻴﻬﺎ واﻟﻨﺎر ﺗﻠﻔﻆ هﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﺒﻞ‬ ‫وﻟﻔﻈﺘﻬﻢ اﻟﺴﻔﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ ﻋﻜﺎ ‪...‬آﺘﻼ ﺑﺸﺮﻳﺔ ‪...‬ﻳﺌﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺠﺮوح ‪,‬وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻮع ‪,‬وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺰع "‪.‬ص‪"133+132‬‬ ‫"وﻓﻲ اﺳﺒﻮع ﻓﺮﻏﺖ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻻ ﻣﻦ ﺷﺎآﻲ اﻟﺴﻼح ‪.../‬ﻓﺎﻋﺪاؤﻩ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺸﻤﺎل وﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب ﻳﺘﺮﺑﺼﻮن اﻟﻔﺮص ﻟﻴﻄﺒﻘﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ‪..‬آﺎن ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻨﻬﺎر ﻳﺘﺴﻠﻞ اﻟﻰ اﻟﻘﺮى ﻟﻴﺠﻤﻊ اﻟﺒﻨﺎدق واﻟﺬﺧﻴﺮة ‪...‬ص ‪133‬‬ ‫‪"...‬آﺎﻧﺖ ﺳﻴﺎرات اﻻﻋﺪاء اﻟﻤﺼﻔﺤﺔ ﺗﺘﺠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻟﻰ‬ ‫ﻧﻬﺎرﻳﺎ ‪.." ,‬ص‪134‬‬ ‫"اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ‪:‬ﺷﺨﺼﻴﺎت اﻟﻘﺼﺔ ذات ﺧﺲ وﻃﻨﻲ ‪,‬وﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻢ ارﺿﻬﺎ‬ ‫ﺿﺪ ﻣﺤﺎوﻻت اﻻﺟﺘﺜﺎث اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ "ص‬ ‫‪138‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫‪...‬ההקלות על הגירת היהודים לפלסטין כדי להפכה‬ ‫למדינה יהודית אחרי גירוש תושביה או השמדתם ‪,‬ולפני‬ ‫התוכנית האימפריאליסטית הציונית הזו "‪...‬עמ '‪97‬‬ ‫"ונמשך המאבק עם ממשלת המנדט והציונות עד‬ ‫שאירעה הנכבה (האסון) בחמש עשרה במאי שנת‬ ‫‪, 1948‬מלחמת פלסטין הסתיימה באסון שאין לו דומה‬ ‫בהיסטוריה ‪,‬כנופיות המחתרת הציונית גזלו את פלסטין ‪,‬‬ ‫ועקרו את תושביה מעריהם ומכפריהם ומאדמתם‬ ‫ומבתיהם והקימו את מדינה ישראל "‪...‬עמ '‪98‬‬ ‫"האסון החמיר בכיבוש הישות הציונית של מה שנשאר‬ ‫מפלסטין ‪...‬רוב הפלסטינים נשאר עד היום תחת עושק‬ ‫הכיבוש וחלקם האחר חי חיי גולה ואובדן "‪...‬עמ '‪98‬‬

‫‪"...facilitating Jewish migration to Palestine to turn it into a‬‬ ‫‪Jewish state after evacuating or exterminating its people,‬‬ ‫‪and before this Zionist, imperialist plan..." p.97‬‬ ‫‪"The struggle with the Mandate government and Zionism‬‬ ‫‪continued until the Nakba (Catastrophe) took place in‬‬ ‫‪1984. The Palestine war ended with a disaster of which‬‬ ‫‪history had not seen the like, and Zionist gangs usurped‬‬ ‫‪Palestine and displaced its people from their cities,‬‬ ‫‪villages, land, nad houses, and founded the state of‬‬ ‫‪Israel..." p.98‬‬ ‫‪"The tragedy was exacerbated with the Zionist entity's‬‬ ‫‪occupation of what remains of Palestine ... most‬‬ ‫‪Palestinians are still living under the yoke of the‬‬ ‫‪Occupation, and others are living lives of displacement‬‬ ‫)‪and loss..." (p.98‬‬

‫‪Page 157‬‬

‫"ﺗﺴﻬﻞ هﺠﺮة اﻟﻴﻬﻮد اﻟﻰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ اﻟﻰ دوﻟﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ ﺑﻌﺪ‬ ‫اﺟﻼء أهﻠﻬﺎ او اﺑﺎدﺗﻬﻢ ‪.‬واﻣﺎم هﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ‬ ‫"‪..‬ص ‪97‬‬ ‫"واﺳﺘﻤﺮ اﻟﺼﺮاع ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻻﻧﺘﺪاب واﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ وﻗﻌﺖ اﻟﻨﻜﺒﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻳﺎر ﻋﺎم ‪ 1984‬واﻧﺘﻬﺖ ﺣﺮب ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ‬ ‫ﺑﺎﻟﻜﺎرﺛﺔ اﻟﻲ ﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪ ﻟﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻣﺜﻴﻼ اذ اﻏﺘﺼﺒﺖ اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت‬ ‫اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ‪,‬وﺷﺮدت اهﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺪﻧﻬﻢ وﻗﺮاهﻢ وارﺿﻬﻢ‬ ‫ودﻳﺎرهﻢ واﻗﺎﻣﺖ دوﻟﺔ اﺳﺮاﺋﻴﻞ "‪...‬ص ‪98‬‬ ‫"ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ اﻟﻤﺎﺳﺎة ﺑﺎﺣﺘﻼل اﻟﻜﻴﺎن اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ‪..‬ﻣﺎ‬ ‫زال ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻳﺮزخ ﺗﺤﺖ ﻧﻴﺮ اﻻﺣﺘﻼل وﻳﻌﻴﺶ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻻﺧﺮ ﺣﻴﺎة‬ ‫اﻟﺘﺸﺮد واﻟﻀﻴﺎع "‪..‬ص ‪98‬‬

‫‪440‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫"נדמה היה לי שהיהודים זרעו את עונותיהם בכלי נשק ‪,‬ובטניהן‬ ‫‪"It seems to me that the Jews planted weapons in the planting‬‬ ‫של מושבותיהם התמלאו בהם ‪.‬גילינו דברים רבים "(עמ '‪.)132‬‬ ‫‪season, and filled the bellies of their colonies with them, we‬‬ ‫"אחר‪-‬כך היתה שואת חיפה ‪...‬לעולם לא יישכח הערב ההוא ‪/‬‬ ‫)‪discovered many things..." (p. 132‬‬ ‫הם ידעו על הקרבות שהתנהלו בחיפה ‪,‬והיו מודעים לכך‬ ‫‪"Then there was the catastrophe of Haifa... I will not forget that‬‬ ‫ששלטונות המנדט אפשרו בחשאי לציונים מהמרכזים‬ ‫‪evening..they knew about the battles that were happening in‬‬ ‫המבוצרים ‪,‬בעודם טוענים טענת שקר (הבריטים) שיעזבו את‬ ‫‪Haifa. They also knew that the Mandate authorities had‬‬ ‫‪secretly allowed the Jews from the fortified centers... terror‬‬ ‫העיר רק בחלוף מספר חודשים מתום תקופת המנדט ‪.‬אולם‬ ‫‪poured down from Mount Karmel on the Arabs living on the‬‬ ‫לפתע הם הודיעו על כך שהם נאלצים לעזוב את העיר ‪.‬האימה‬ ‫‪slopes, and the authorities paved the way for the state of panic‬‬ ‫פשטה מהכרמל אל הערבים אשר חיו למרגלותיו ‪.‬השלטונות‬ ‫‪with a war of rumors while opening the port, and launching its‬‬ ‫זרעו פאניקה באמצעות מלחמת שמועות שהביאה לפתיחת‬ ‫‪boats carrying anyone who wanted to leave, so they crowded in‬‬ ‫הנמל וליציאתן של ספינות שעליהן הצטופפו כל אלה אשר‬ ‫‪the boats with fire spitting terror on them from the mountain.‬‬ ‫חפצו לעזוב ‪,‬בעוד האש מטילה עליהם את מוראה מההר ‪,‬‬ ‫והספינות פלטו אותם על חוף עכו ‪...‬כגושים אנושיים (או ‪:‬כגושי‬ ‫‪The boats discharged them on the coast of Akka... human‬‬ ‫בשר)( עמ '‪).132-133‬‬ ‫)‪masses..." (p. 132 - 133‬‬ ‫"המכוניות המשוריינות של האויבים פנו אל עבר הכביש הראשי‬ ‫‪"...the enemies’ armored cars were heading along the highway‬‬ ‫‪to Nahariya, and they had to cut off their path with artillery‬‬ ‫לנהריה ‪,‬והם פילסו את דרכם בין התותחים שהוצבו על‬ ‫‪scattered on the houses near the road ... and his face was‬‬ ‫הבתים שהיו קרובים אל הכביש ‪.‬הסבון כיסה את פניו בזמן‬ ‫‪covered in soap when the sound of a bullet was heard, and‬‬ ‫שקולות הירי שבו והתעוררו ‪,‬והוא מיהר בהשאירו את הסבון‬ ‫‪another, and he quickly removed the soap from his eyes when‬‬ ‫על עיניו ‪,‬כאשר הקולות מחוררים את אוזניו "(עמ '‪.)134‬‬ ‫)‪its sound pierced his ears" (p.134‬‬ ‫"ותנועת מכוניות משוריינות ‪,‬אשר מגנות על עצמן באמצעות ירי‬ ‫‪"The passing of armored cars protecting themselves by firing‬‬ ‫לכל הכיוונים ‪,‬צפוייה בכל רגע שהוא "(עמ '‪.)136‬‬ ‫)‪bullets in all directions is to be expected at any time" (p.136‬‬ ‫"ניתוח אמנתי‪:‬‬ ‫‪Technical analysis:‬‬ ‫‪- 1‬המאורע ‪:‬הסיפור נסמך על מספר שמגולל את מאורעות‬ ‫‪1 - The incident: the story depends on a narrator narrating the‬‬ ‫הנכבה של פלסטין ב‪ 1948-‬לסה"נ ‪,‬על הקרבות העקובים מדם‬ ‫‪events of Palestine’s Nakba (Catastrophe) in 1948, the related‬‬ ‫שהתנהלו במהלכה בין (כוחות) ההתנגדות הפלסטינית‬ ‫‪bloody battles between the Palestinian resistance and the‬‬ ‫והכנופיות הציוניות ‪,‬כאשר האחרונות שואפות לגרש את‬ ‫‪Zionist gangs, and the latter’s desire to displace the‬‬ ‫הפלסטיניים מכפריהם ‪,‬מעריהם ומאדמתם ‪,‬ומשתמשות‬ ‫‪Palestinians from their villages, cities, and land, using methods‬‬ ‫באמצעי דיכוי ‪,‬התעללות והרג (גם ‪:‬רצח) ‪,‬במטרה לרוקן (גם ‪:‬‬ ‫‪of oppression, abuse, and killing to empty to the country of its‬‬ ‫לפנות) את הארץ מתושביה( ‪".‬עמ '‪)137‬‬ ‫‪population... (p.137).‬‬ ‫"בא לידי ביטוי בהגנת החיילים על עירם מפני הכנופיות‬ ‫‪"It is embodied in the soldiers ’ defense of their cities against‬‬ ‫הציוניות ‪,‬שהתאוו לעקור העם הפלסטיני ממולדתו ולהבריח‬

‫‪Page 158‬‬

‫"ﻳﺨﻴﻞ اﻟﻲ ان اﻟﻴﻬﻮد زرﻋﻮا ﻣﻮاﺳﻤﻬﻢ اﺳﻠﺤﺔ ‪,‬وﻣﻠﺆا ﺑﻄﻮن‬ ‫ﻣﺴﺘﻌﻤﺮاﺗﻬﻢ ﺑﻬﺎ ﻟﻘﺪ اآﺘﺸﻔﻨﺎ اﺷﻴﺎء آﺜﻴﺮة" ‪. .‬ص ‪132‬‬ ‫""ﺛﻢ آﺎﻧﺖ آﺎرﺛﺔ ﺣﻴﻔﺎ ‪...‬ﻟﻦ ﻳﻨﺴﻰ ذﻟﻚ اﻟﻤﺴﺎء ‪/ ..‬آﺎﻧﻮا ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻌﺎرك اﻟﺘﻲ ﺗﺪور ﻓﻲ ﺣﻴﻔﺎ ‪.‬وآﺎﻧﻮا ﻳﺪرون ان ﺳﻠﻄﺎت اﻻﻧﺘﺪاب ﻗﺪ‬ ‫ﻣﻜﻨﺖ اﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﻤﺤﺼﻨﺔ ﺳﺮا ‪,‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ادﻋﺖ اﻧﻬﺎ ﻟﻦ‬ ‫ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻻ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻓﺘﺮة اﻻﻧﺘﺪاب ﺑﺸﻬﻮر ‪,‬وﻟﻜﻦ ﻓﺠﺎة‬ ‫اﻋﻠﻨﺖ ﻋﻦ اﺿﻄﺮارهﺎ ﻻﺧﻼء اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ‪.‬واﻧﺼﺐ اﻟﻬﻮل ﻣﻦ اﻟﻜﺮﻣﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮب اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ اﻟﺴﻔﻮح وﻣﻬﺪت اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ ذﻋﺮ‬ ‫ﺑﺤﺮب اﺷﺎﻋﺎت ﻓﺘﺤﺖ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻤﻴﻨﺎء ‪,‬واﻃﻠﻘﺖ ﺳﻔﻨﻬﺎ ﺗﺤﻤﻞ آﻞ راﻏﺐ‬ ‫ﻓﻲ رﺣﻴﻞ ‪,‬ﻓﺘﻜﺪﺳﻮا ﻓﻴﻬﺎ واﻟﻨﺎر ﺗﻠﻔﻆ هﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﺒﻞ وﻟﻔﻈﺘﻬﻢ‬ ‫اﻟﺴﻔﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ ﻋﻜﺎ ‪...‬آﺘﻼ ﺑﺸﺮﻳﺔص‪"133+132‬‬ ‫"آﺎﻧﺖ ﺳﻴﺎرات اﻻﻋﺪاء اﻟﻤﺼﻔﺤﺔ ﺗﺘﺠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻟﻰ‬ ‫ﻧﻬﺎرﻳﺎ ‪,‬وآﺎن ﻋﻠﻴﻬﻢ ان ﻳﻘﻄﻌﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﺎﻟﻤﺪاﻓﻊ اﻟﻤﺒﺜﻮﺛﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺪور اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ ‪...‬وآﺎن اﻟﺼﺎﺑﻮن ﻳﻐﻤﺮ وﺟﻬﻪ ﺣﻴﻦ اﻧﺒﻌﺚ‬ ‫ﺻﻮت رﺻﺎﺻﺔ ﻓﺜﺎﻧﻴﺔ ‪,‬ﻓﺴﺎرع ﻳﺰﻳﻞ اﻟﺼﺎﺑﻮن ﻋﻦ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﺣﻴﻦ ﺛﻘﺐ‬ ‫اذﻧﻴﻪ ﺻﻮﺗﻬﺎ "‪..‬ص‪134‬‬ ‫"وﻣﺮور ﺳﻴﺎرات ﻣﺼﻔﺤﺔ ﺗﺤﻤﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺎﻃﻼق اﻟﺮﺻﺎص ﻓﻲ آﻞ‬ ‫اﻻﺗﺠﺎهﺎت ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ اﻳﺔ ﻟﺤﻈﺔ ‪" ,‬ص ‪136‬‬ ‫اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﻨﻲ‪:‬‬ ‫"‪- 1‬اﻟﺤﺎدﺛﺔ ‪:‬ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻘﺼﺔ ﻋﻠﻰ راو ﻳﻘﻮم ﺑﺴﺮد اﺣﺪاث ﻧﻜﺒﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ‬ ‫‪1948‬م وﻣﺎ اﺗﺼﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺎرك داﻣﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‬ ‫واﻟﻌﺼﺎﺑﺎت اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ‪,‬ورﻏﺒﺔ اﻻﺧﻴﺮة ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺮاهﻢ وﻣﺪﻧﻬﻢ ‪,‬وارﺿﻬﻢ ‪,‬ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﻤﻊ واﻟﺘﻨﻜﻴﻞ‬ ‫واﻟﻘﺘﻞ ‪,‬ﻟﺘﻔﺮﻳﻎ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ‪...",‬ص ‪137‬‬ ‫"ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ دﻓﺎع اﻟﺠﻨﻮد ﻋﻦ ﻣﺪﻳﻨﺘﻬﻢ ﺿﺪ اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺒﻐﻲ اﻗﺘﻼع اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ وﻃﻨﻪ وﺗﺸﺮﻳﺪﻩ ﻋﻦ ارﺿﻪ "‪.‬ص‬ ‫‪139‬‬

‫‪441‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫"החברה במדינה העות'מאנית התחלקה לארבע קבוצות‬ ‫עיקריות ‪,‬ובשוליה חיו חיו קבוצות אחרות ‪,‬והן‪:‬‬ ‫‪ 1‬קבוצת השליטים [‪]...‬‬ ‫‪ 2‬קבוצת חכמי הדת [‪]...‬‬ ‫‪ 3‬קבוצת הנתינים (מרבית האנשים) [‪]...‬‬ ‫‪ 4‬בני החסות ‪.‬והם היהודים ‪,‬הנוצרים ויתר הלא‪-‬‬ ‫מוסלמים ‪.‬והם חיו חיים חופשיים בכל הנוגע לענייניהם‬ ‫הפרטיים ‪,‬וקיימו את מנהגיהם הדתיים בחירות מוחלטת ‪,‬‬ ‫ושילמו מס‪-‬גולגלת תמורת ההגנה עליהם ועל רכושם ‪".‬‬ ‫(עמ '‪)24‬‬

‫‪"Society in the Ottoman state was divided into four main‬‬ ‫‪demographic groups, with other demographic groups‬‬ ‫‪living on their margins. They are:‬‬ ‫‪1. The rulers‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪2. The religious scholars‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪3. The public / subjects‬‬ ‫‪...‬‬ ‫)‪4. ahl al-dhimma (protected non-Muslim subjects‬‬ ‫‪They are the Jews, Christians, and other non-Muslims,‬‬ ‫‪and they lived independent lives in their own affairs,‬‬ ‫‪practiced their religious rites with complete freedom, and‬‬ ‫‪paid the jizya tax in exchange for protection of them and‬‬ ‫"‪their possessions.‬‬

‫‪"Despite the peace treaty which started in 1991 between‬‬ ‫על אף הסכמי השלום שהחלו בשנת ‪ 1991‬בין‬ ‫‪the Palestinians and the Israelis, the return of the‬‬ ‫הפלסטינים לישראלים וחזרת ההנהגה הפלסטינית לגדה‬ ‫‪Palestinian leadership to the West Bank and the Gaza‬‬ ‫המערבית ורצועת עזה בשנת ‪ 1994‬והקמת הרשות‬ ‫‪Strip in 1994, and the creation of the Palestinian National‬‬ ‫הלאומית הפלסטינית ‪,‬רוב הפלסטינים עדיין נמצאים‬ ‫תחת עול הכיבוש וחלקם האחר חי חיי גולה ואובדן"‪...‬עמ ' ‪Authority, most Palestinians are still living under the yoke‬‬ ‫‪of the Occupation, and others are living lives of‬‬ ‫‪98‬‬ ‫)‪displacement and loss..." (p.98‬‬ ‫אין סימן ברור לתכונות העם היהודי אך אינדיקציה לה‬ ‫מגיעה מתיאור המעשים התוקפניים והשליליים מאוד‬ ‫במהלך הנכבה נגד העם הפלסטיני ‪,‬מהסמלים שנמצאים‬ ‫בשיר ומתיאור מעשים אחרים והשפעתם על הפלסטינים‪.‬‬

‫העם הפלסטיני מנהל מאבק לחירות ‪.‬עמ '‪10‬‬

‫‪There is no clear indication to the Jews people attributes‬‬ ‫‪but there is a referral to it comes from the description of‬‬ ‫‪the very negative and aggressive actions during the‬‬ ‫‪Nakba against the Palestinian people from the signals in‬‬ ‫‪the poem and the description of the other work and the its‬‬ ‫‪effect on the Palestinians‬‬ ‫‪The Palestinian people are waging a struggle for‬‬ ‫‪freedom. P.10‬‬

‫‪Page 159‬‬

‫"اﻧﻘﺴﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ أرﺑﻊ ﻓﺌﺎت رﺋﻴﺴﺔ ‪,‬وﻋﺎش‬ ‫ﻋﻠﻰ هﺎﻣﺸﻬﺎ ﻓﺌﺎت أﺧﺮى ‪,‬‬ ‫وهﻲ‪:‬‬

‫‪442‬‬

‫‪ 1‬ﻓﺌﺔ اﻟﺤﻜﺎم‬ ‫[‪]...‬‬ ‫‪ 2‬ﻓﺌﺔ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫[‪]...‬‬ ‫‪ 3‬اﻟﺮﻋﻴﺔ (ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس)‬ ‫[‪]...‬‬ ‫‪ 4‬أهﻞ‬ ‫اﻟﺬﻣﺔ‬ ‫وهﻢ اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻨﺼﺎرى ‪,‬وﻏﻴﺮهﻢ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ‪.‬وآﺎﻧﻮا ﻳﻌﻴﺸﻮن‬ ‫ﺣﻴﺎة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ أﻣﻮرهﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ‪,‬وﻳﻤﺎرﺳﻮن ﺷﻌﺎﺋﺮهﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ‬ ‫ﺗﺎﻣﺔ ‪,‬وﻳﺪﻓﻌﻮن اﻟﺠﺰﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ "(ص ‪.)24.‬‬

‫"وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺎهﺪات اﻟﺴﻼم اﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻋﺎم ‪ 1991‬ﺑﻴﻦ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ واﻻﺳﺮاﺋﻠﻴﻴﻦ وﻋﻮدة اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻰ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ‬ ‫وﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1994‬وﻗﻴﺎم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﺎن‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻣﺎ زال ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻳﺮزخ ﺗﺤﺖ ﻧﻴﺮ اﻻﺣﺘﻼل وﻳﻌﻴﺶ‬ ‫ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻻﺧﺮ ﺣﻴﺎة اﻟﺘﺸﺮد واﻟﻀﻴﺎع"‪..‬ص‪98‬‬

‫‪443‬‬

‫‪444‬‬ ‫ﻻ ﺗﻮﺟﺪ اﺷﺎرة واﺿﺤﺔ ﻟﺼﻔﺎت اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻬﻮدي وﻟﻜﻦ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺗﺎﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻒ ﻻﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ واﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺟﺪا ﻓﻲ اﻟﻨﻜﺒﺔ ﻧﺤﻮ‬ ‫اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ اﻻﺷﺎرات ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ووﺻﻒ ﻻﻋﻤﺎل اﻻﺧﺮ‬ ‫ﻓﻲ ﺷﺮح واﺛﺮ هﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ‬

‫ﻳﺨﻮض اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ آﻔﺎﺣﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺤﺮﻳﺔ ص ‪10‬‬

‫‪445‬‬

‫‪QUOTES FROM PALESTINIAN BOOKS‬‬ ‫הטיפול בה ‪,‬השמירה עליה והגנה עליה יובילו לשימור‬ ‫הזיכרון של העם הפלסטיני חי וער ‪,‬וישמר את קיימות‬ ‫הקשר שלו לאדמתו ויעזור למשיכת מספר גדול של‬ ‫תיירים אשר נהנים לבקר אותה ‪,‬דבר אשר תורם להשגת‬ ‫עושר תיירותי המהווה אחד מיסודות תהליך הפיתוח‬ ‫הכלכלי ‪.‬עמ '‪17‬‬

‫‪As for concern, conservation, and protection, it works to‬‬ ‫‪keep the memory of the Palestinian people alive and‬‬ ‫‪vigilant, and preserves the sustainability of its connection‬‬ ‫‪with its land, and helps attract large numbers of tourists,‬‬ ‫‪who enjoy visiting it, which helps achieve tourist wealth as‬‬ ‫‪one of the components of the economic development‬‬ ‫‪process. p.17‬‬

‫‪"Despite the Arabs’ joy at the issuing of the constitution, which‬‬ ‫"על אף שמחת הערבים בהוצאת החוקה ‪,‬מה שדחף אותם‬ ‫‪pushed them to demand liberation, Palestine and the Levant‬‬ ‫לבקש שחרור ‪...‬נפלה פלסטין וארצות הלבנט נפלו תחת‬ ‫‪fell under the British Mandate. The people of Palestine decided‬‬ ‫המנדט הבריטי ‪...‬בני פלסטין החליטו להיאבק ולהילחם‬ ‫‪to wage a struggle and jihad with their money, themselves, and‬‬ ‫(ג'יהאד) בעזרת כספם ובנפשם ובעטיהם למנוע מבריטניה את‬ ‫‪their pens to prevent Britain from establishing the Jewish state‬‬ ‫הקמת המדינה היהודית בפלסטין ‪.‬פרצו מהפיכות רבות ‪,‬ונמשך‬ ‫‪in Palestine. They launched several revolutions, and the‬‬ ‫המאבק עם ממשלת המנדט והציונות עד לאירוע הנכבה ‪.‬‬ ‫‪struggle with the Mandate government and Zionism continued‬‬ ‫כנופיות המחתרת הציונית גזלו את פלסטין ‪,‬ועקרו את תושביה ‪.‬‬ ‫‪until the Nakba (Catastrophe) took place. Zionist gangs‬‬ ‫הפליטים מבני פלסטין סבלו זוועות כבדות מנשוא לבני אדם ‪.‬‬ ‫‪usurped Palestine and displaced its people. The Palestinian‬‬ ‫והנסיבות הפוליטיות הקשות שעברו על פליטי העם הפלסטיני‬ ‫‪refugees endured horrors weighing down heavily on humanity,‬‬ ‫מאז החצי השני של המאה התשע עשרה ועד עכשיו השפיעו‬ ‫‪and the difficult political circumstances which the Palestinian‬‬ ‫על תחומי חייו הכלכליים ‪,‬החברתיים והאינטלקטואליים ‪.‬משך‬ ‫‪people have been through since the second half of the 19th‬‬ ‫עשרות שנים העם הפלסטיני סובל מעוני ‪,‬דיכוי קולוניאלי ‪,‬‬ ‫‪century until now have been reflected in its economic, social,‬‬ ‫עקירה וגלות ‪,‬וגניבת חירויותיו הרוחניות והתרבותיות ‪.‬על אף‬ ‫‪and intellectual life. Palestine for decades kept suffering from‬‬ ‫זאת הצליח בכוח הרצון להתמודד מול כל האתגרים ולעשות‬ ‫‪poverty, colonial oppression, dispersion, exile, and the‬‬ ‫מהחרב והעט ‪,‬שאינם נפרדים ‪,‬להגנה על יישותו ולהשגת‬ ‫‪plundering of intellectual and cultural freedoms. Despite that, it‬‬ ‫חירות ועצמאות "‪.‬עמ '‪99-98‬‬ ‫‪was able with all of its strength and willpower to face all of‬‬ ‫"אחד הנושאים הכי חשובים שהשירה הפלסטינית המודרנית‬ ‫‪these challenges and make the sword and pen inseparable and‬‬ ‫דנה בו הוא טרגדיית פלסטין בשנת ‪, 1948‬וההתנגדות של‬ ‫‪synonymous in defending its entity and claiming its freedom‬‬ ‫תושביה אשר הפגינו במהלכה גבורה נפלאה והקריבו קרבנות‬ ‫‪and independence." P. 98 -99‬‬ ‫גדולים ביותר ואשר היו לשיעור המהווה דוגמה בהתנגדות‬ ‫‪"Among the most important topics addressed by Modern‬‬ ‫לאימפריאליזם ולכיבוש ולדיכוי בכל רחבי העולם‪.‬‬ ‫‪Palestinian poetry in its later phases is the Palestinian tragedy‬‬ ‫טרגדיית פלסטין והאסונות הבלתי פוסקים שעברו עליה ‪,‬היו‬ ‫‪of 1948, then the resistance with which its people made the‬‬ ‫למעיין שאינו מתייבש המספק למשוררים ולסופרים את מיטב‬ ‫‪most astounding heroics and sacrifices, becoming a model of‬‬ ‫יצירותיהם ושיריהם ‪,‬המלהיטים רגשות ולבבות ומדהימים את‬ ‫‪resisting colonialism, occupation, and oppression around the‬‬ ‫הרוח האנושית עד שהפכו מקור של השראה ויצירתיות "‪.‬עמ '‬ ‫‪world. The tragedy of Palestine and the inexhaustible‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪calamities which befell it provided authors and poets with their‬‬

‫‪Page 160‬‬

‫اﻣﺎ اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﻬﺎ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻓﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﺑﻘﺎء ذاآﺮة اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺣﻴﺔ ﻳﻘﻈﺔ وﻳﺤﻔﻆ دﻳﻤﻮﻣﺔ ارﺗﺒﺎﻃﻪ‬ ‫وﺑﺎرﺿﻪ وﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻋﺪاد آﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎح اﻟﻠﺬﻳﻦ‬ ‫ﻳﺴﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺰﻳﺎرﺗﻬﺎ اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺛﺮوة ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﺗﻜﻮن‬ ‫اﺣﺪ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫ص ‪17‬‬

‫‪446‬‬

‫"وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺑﺘﻬﺎج اﻟﻌﺮب ﺑﺼﺪور اﻟﺪﺳﺘﻮر ‪...‬ﻣﻤﺎ دﻓﻌﻬﻢ اﻟﻰ ‪447‬‬ ‫اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮر ‪...‬وﻗﻌﺖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﻼد اﻟﺸﺎم ﺗﺤﺖ اﻻﻧﺘﺪاب‬ ‫اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ‪..‬ﻗﺮر اهﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻟﻜﻔﺎح واﻟﺠﻬﺎد ﺑﺎﻣﻮاﻟﻬﻢ واﻧﻔﺴﻬﻢ‬ ‫واﻗﻼﻣﻬﻢ ﻟﻴﻤﻨﻌﻮا (ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ) ﻣﻦ اﻧﺸﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ‪..‬‬ ‫وﻗﺎﻣﻮا ﺑﺜﻮرات ﻋﺪة‪..‬واﺳﺘﻤﺮ اﻟﺼﺮاع ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻻﻧﺘﺪاب‬ ‫واﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ وﻗﻌﺖ اﻟﻨﻜﺒﺔ ‪...‬اذ اﻏﺘﺼﺒﺖ اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ وﺷﺮدت اهﻠﻬﺎ ‪..‬آﺎﺑﺪ اﻟﻼﺟﺆون ﻣﻦ اﺑﻨﺎء ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ أهﻮاﻻ ﻳﻨﻮء‬ ‫ﺑﻬﺎ اﻟﺒﺸﺮ ‪...‬وﻗﺪ اﻧﻌﻜﺴﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻣﺮ ﺑﻬﺎ اﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻨﺬ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن‬ ‫اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ وﺣﺘﻰ اﻻن ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‬ ‫ﻓﻈﻞ ﻋﻘﻮدا ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻳﻌ