Przemoc i agresja w szkole

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Będzinie Będzin, 42-500, ul. Małachowskiego 29, tel./fax 032 267 49 34 bedz...
1 downloads 2 Views 378KB Size
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach

Filia w Będzinie

Będzin, 42-500, ul. Małachowskiego 29, tel./fax 032 267 49 34 [email protected], http//: www.bedzin.pbw.katowice.pl

Przemoc i agresja w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa zwarte oraz artykuły z wydawnictw ciągłych znajdujące się w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach, Filii w Będzinie Liczba pozycji: 44 Liczba stron: 6

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach

Filia w Będzinie

Będzin, 42-500, ul. Małachowskiego 29, tel./fax 032 267 49 34 [email protected], http//: www.bedzin.pbw.katowice.pl

Przemoc i agresja w szkole - książki 1.

Agresja

Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / pod red. Ireny Pufal- Struzik.. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2007. - 85 s. : wykr. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 84- 85.. - ISBN 9788371731495

2.

Bandura, Albert (1925-).

Agresja w okresie dorastania : wpływ praktyk wychowawczych i stosunków rodzinnych / Albert Bandura, Richard H.Walters ; tł. Czesław Czapów. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. - 423, [3] s. : il., err. ; 23 cm. - Bibliogr

3.

Bińczycka, Jadwiga (1930-).

Między swobodą a przemocą w wychowaniu / Jadwiga Bińczycka. - Wyd. 3. - Kraków : Impuls, 2005. - 68, [4] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 66-[69]. - ISBN 83-7308-5165

4.

Danilewska, Joanna. Red.

Powstrzymać agresję u progu szkoły / red. nauk. Joanna Danilewska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2004. - 91, [1] s., [4] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm. - (Edukacja i Reforma). - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-2331979-0

5.

Dąbrowska-Bąk, Maria

Przemoc w szkole / Maria Dąbrowska-Bąk. - Poznań : Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 1995. - 68 s. : tab. ; 24 cm. - ISBN 8385481710

6.

Erkert, Andrea (1967-).

Zabawy dla odreagowania agresji / Andrea Erkert; [tł. Magdalena JałowiecSawicka].. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2006. - 92 s. : il. ; 20 cm. - ISBN 8374422467

7.

Gebauer, Karl

Mobbing w szkole / Karl Gebauer. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2007. - 142, [1] s. ; 20 cm. - Bibliogr. s. 138 - 141.. - ISBN 9788321117935

8.

Georg, Jutta

Dlaczego jesteście tacy okrutni? : mobbing w szkole / Jutta Georg; tł. z jęz. niem. Marta Borowczyk. - Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha, 2008. - 115 s. ; 19 cm. - ISBN 9788375160642

9.

Grochulska, Joanna

Reedukacja dzieci agresywnych / Joanna Grochulska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982. - 151, [1] s. : tab. wykr. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 147-150. ISBN 83-02-01258-0

10.

Guerin, Suzanne

Przemoc i prześladowanie w szkole : skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży / Suzanne Guerin, EilisHennessy. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. - 63 s. ; 21 cm. - (Pedagogika)(Problemy w Klasie). - Bibliogr. s. 62-63.. ISBN 83-89574-09-8

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach

Filia w Będzinie

Będzin, 42-500, ul. Małachowskiego 29, tel./fax 032 267 49 34 [email protected], http//: www.bedzin.pbw.katowice.pl

11.

Gulińska-Grzeluszka, Diana (1978-).

Muzykoterapia dzieci agresywnych / Diana Gulińska-Grzeluszka. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009. - 235 s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 192199.. - ISBN 978-83-7405-474-4

12.

Haug-Schnabel, Gabriele (1952-).

Agresja w przedszkolu : poradnik dla rodziców i wychowawców / Gabriele Haug-Schnabel ; [tł. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2003. - 123 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 8372242135

13.

Hauk, Diemut (1956-).

Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą : poradnik do treningu mediacji / Diemut Hauk ; [przekł. z jęz.niem. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : "Jedność", 2002. - 183 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-7224-387-5

14.

Holler, Ingrid

Porozumienie bez przemocy : materiały do pracy indywidualnej i grupowej oraz dla osób prowadzących szkolenia: zprzedmową doktora Marshalla B. Rosenberga / Ingrid Holler; przedm. Marshall B. Rosenberg; przeł. Agnieszka Pietlicka iAnna Stelmaszyńska.. Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza Sp. z o. o., 2007. - 207, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 204.. - ISBN 9788360207888

15.

Hollin, Clive R.

Przestępczość wśród młodzieży : rozpoznanie zjawiska, diagnozowanie i profilaktyka / Clive R. Hollin, Deborah Browne,Emma J. Palmer ; przekł. Ewa Jusewicz-Kalter. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. - 77 s. ; 21 cm. (Pedagogika)(Problemy w Klasie). - Bibliogr. s. 75-77. - ISBN 83-89574-12-8

16.

Karkowska, Magda

Przemoc w szkole / Magda Karkowska, Wiesława Czarnecka. - Wyd. 2. - Kraków "Impuls", 2000. - 131, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-85543-27-9

17.

:

Karłyk-Ćwik, Anna

Kompetencje zawodowe pedagogów w pracy z nieletnimi agresorami / Anna Karłyk- Ćwik. Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2009. - 328 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 291301. - ISBN 978-83-89163-49-3

18.

Kmiecik-Baran, Krystyna (1948-).

Bez zgody na przemoc - w szkole i pracy : słowa klucze - prześladowanie, mobbing, bullying, dyskryminacja, nękanie,przemoc, terroryzm psychiczny, narcystyczne zboczenie / Krystyna Kmiecik-Baran, Wojciech Cieślak. - Gdańsk : Instytut Promocji Nauczycieli "Solidarność", 2001. - 173 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-915116-0-X

19.

Knez, Renata

Saper czyli Jak rozminować agresję : program profilaktyczno-wychowawczy dla klas 1-3 gimnazjum oraz klasy 1 szkółponadgimnazjalnych / Renata Knez, Wojciech M. Słonina. Kraków : "Rubikon", 2002. - 149 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 8388725-22-X

20.

Kołodziejczyk, Jakub (komunikacja społeczna).

Agresja i przemoc w szkole : konstruowanie programu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole / Jakub Kołodziejczyk. - Wyd. 2 uzup. - Kraków : "Sophia", 2004. 118 s. : rys. ; 23 cm. - Bibliogr. s. 109-110. - ISBN 83-918613-2-5

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach

Filia w Będzinie

Będzin, 42-500, ul. Małachowskiego 29, tel./fax 032 267 49 34 [email protected], http//: www.bedzin.pbw.katowice.pl

21.

Kopciewicz, Lucyna (1972-).

Nauczycielskie poniżanie : szkolna przemoc wobec dziewcząt / Lucyna Kopciewicz. Warszawa : Difin, 2011. - 192 s. ; 24 cm. - (Engram). - Bibliogr. s. 185-192. - ISBN 978-83-7641-405-8

22.

Kowalczyk, Grażyna. Red.

Czy musimy się bać? : rozważania o zachowaniach agresywnych osób z niepełnosprawnością intelektualną / [red.merytoryczna Grażyna KLowalczyk]. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2008. - 52 s. ; 24 cm. (Rozważania o.). - ISBN 978-83-60475-21-8

23.

Krowatschek, Dieter

Jak sobie poradzić z agresją u dzieci : poradnik dla rodziców / Dieter Krowatschek. Kraków : Wydawnictwo WAM, 2006. - 158 s. ; 21 cm. - ISBN 83-7318-614-X

24.

Lawson, Sarah (1954-).

Jak pomóc zastraszonemu dziecku : poradnik dla rodziców i wychowawców / Sarah Lawson. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2006. - 128 s. ; 21 cm. - ISBN 83-7224-809-5

25.

Moczydłowska, Joanna

Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie : elementy programu i scenariusze zajęć dla uczniówklas VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych / Joanna Moczydłowska, Izabela Pełszyńska. - Rzeszów : "Fosze", [2004]. - 95 s. : rys., tab. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 57-58.. - ISBN 83-88845-14-4

26.

Nauczyciel

Nauczyciel na drogach i bezdrożach współczesności : między bezradnością a nadzieją / red. Ewa Murawska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. - 174 s. ; 21 cm. Wstęp i spis treści także ang. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 978-83-7611-164-3

27.

Olweus, Dan (1931-).

Mobbning - fala przemocy w szkole : jak ją powstrzymać? / Dan Olweus. - Warszawa : Jacek Santorski & CO, cop. 1998. - 135 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - Tyt. oryg.: "Mobbning i skolan : vad vi vet och vad vi kan göra". - ISBN 83-86821-45-0

28.

Ostrowska, Krystyna (1940-).

Zachowania agresywne w szkole : badania porównawcze 1997 i 2003 / Krystyna Ostrowska, Janusz Surzykiewicz. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy PsychologicznoPedagogicznej, 2005. - 191, [1] s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. przy cz. - ISBN 8386954-88-4

29.

Palomares, Susanna

Jak sobie radzić z dręczycielem : poradnik nauczyciela, wychowawcy, pedagoga / Susanna Palomares, Dianne Schilling. - Warszawa : FRASZKA EDUKACYJNA, 2007. - 80 s. : il. ; 36 cm. - ISBN 9788388839535

30.

Pluta, Teresa

Profilaktyczno-wychowawczy program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Teresa Pluta. - Wyd.2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007. - 76, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7308-270-0

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach

Filia w Będzinie

Będzin, 42-500, ul. Małachowskiego 29, tel./fax 032 267 49 34 [email protected], http//: www.bedzin.pbw.katowice.pl

31.

Portmann, Rosemarie

Gry i zabawy przeciw agresji / Rosemarie Portmann ; [przekł. z niem. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : "Jedność", 1999. - 119 s. : il. ; 21 cm. - Tyt. oryg.: Spiele zum Umgang mit Aggressionen, 1998. - ISBN 83-7224-196-1

32.

Portmann, Rosemarie

Przemoc wśród dzieci : uchwycić sedno / Rosemaire Portmann; przekł. Magdalena Rykowska. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2006. - 56 s. ; 21 cm. - ("Jedność" dla Dzieci). - ISBN 8374422505

33.

Rejzner, Andrzej. Red.

Agresja w szkole : spojrzenie wieloaspektowe / pod red. Andrzeja Rejznera ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna TowarzystwaWiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo WSP TWP, 2004. - 218 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 83-88278-58-4

34.

Rogge, Jan-Uwe (1947-).

Agresja a wychowanie : czy dzieci mają prawo do agresji? / Jan-Uwe Rogge; przeł. z jęz. niem. Edyta Brudnik. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2007. - 295 [1] s. ; 21 cm. - ISBN 9788374425285

35.

Rumpf, Joachim

Krzyczeć, bić, niszczyć : agresja u dzieci w wieku do 13 lat / Joachim Rumpf ; przekł. Maria Bacdorf. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. - 102, [1] s. : il. ; 21 cm. - (Biblioteka Wychowawcy). - Bibliogr. s. 99-[103].. - ISBN 978-83-7489-126-4

36.

Smith, Charles A.

Grupa bez przemocy : 162 zabawy i ćwiczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, uczące empatii iwspółpracy / Charles A. Smith. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2007. - 208 s. : il. ; 29 cm. - ISBN 9788374425100

37.

Stein, Arnd (1946-).

Kiedy dzieci są agresywne : jak możemy je rozumieć i pomóc? : poradnik dla rodziców i wychowawców / Arnd Stein ; [tł.Magdalena Jałowiec]. - Kielce : "Jedność", 2002. - 150 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-7224-522-3

38.

Szostak, Sylwia

Porozmawiajmy o agresji : propozycja programu profilaktyczno-wychowawczego dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej /Sylwia Szostak, Anna Tabaka. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, cop. 2004. - 114 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. s. 113-114. ISBN 83-88725-67-X

39.

Urban, Bronisław

Społeczne konteksty zaburzeń w zachowaniu / pod redakcją Bronisława Urbana. - Kraków : Wydawn. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. - 178 p. : ill. ; 24 cm. - (Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ; 1250)(Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISSN 0239-5436 ;zesz. 28). - ISBN 8323314969

40.

Urban, Bronisław

Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych / Bronisław Urban. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2005. - 118 s. ; 24 cm. Bibliogr. s. 115-118. - ISBN 83-233-2013-6

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach

Filia w Będzinie

Będzin, 42-500, ul. Małachowskiego 29, tel./fax 032 267 49 34 [email protected], http//: www.bedzin.pbw.katowice.pl

41.

Urban, Bronisław

Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze / Bronisław Urban. - Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - 199 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 9788301169183

42.

:

Widstrand, Towe (1940-).

Porozumienie bez przemocy czyli Język żyrafy w szkole / Towe Widstrand ; współpr. Marianne Göthlin, Niclas Rönnström; [tł. Katarzyna Głodowska]. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2005. - 90 s., [1] k. tabl. : il. kolor. ; 24 cm. - (Biblioteka Szkolnej Żyrafy). - Bibliogr. s. 89-90. - ISBN 8386954-84-1

43.

Zubrzycka, Elżbieta (1954-).

Słup soli Ładecka. ; 24 cm. góry okł.:

44.

: jak powstrzymać szkolnych dręczycieli / Zubrzycka Elżbieta; il. Anna Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. - [48] s. : il. kolor. (Bezpieczne dziecko. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne dla Dzieci). - U Co każde dziecko powinne wiedzieć. - ISBN 8360577056

Zubrzycka, Elżbieta (1954-).

Dręczyciel w klasie / Elżbieta Zubrzycka; il. Andrzej Fonfara. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. - 45 s. : il. kolor. ; 26 cm. - (Bezpieczne dziecko. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne dla Dzieci). - ISBN 9788360577271