ProstaPaczka dla Comarch OPTIMA

ProstaPaczka OPTI v1.5 ProstaPaczka – dla Comarch OPTIMA Instrukcja użytkownika Strona 1 ProstaPaczka OPTI v1.5 Spis treści 1Wstęp..................
Author: Ludwika Tomczak
1 downloads 0 Views 942KB Size
ProstaPaczka OPTI v1.5

ProstaPaczka – dla Comarch OPTIMA Instrukcja użytkownika

Strona 1

ProstaPaczka OPTI v1.5

Spis treści 1Wstęp...........................................................................................................................3 1.1Wymagania...........................................................................................................3 1.2Opis panelu głównego..........................................................................................3 1.3Środowisko testowe kuriera..................................................................................4 1.4Menu Start/Stop....................................................................................................4 2Pierwsze uruchomienie...............................................................................................6 3Ustawienia...................................................................................................................7 3.1Ustawienia - Import danych..................................................................................8 3.2Ustawienia Siódemki............................................................................................9 3.2.1Menu Siódemka Eksport................................................................................9 3.2.1.1Zakładka WebService7..........................................................................9 3.2.1.2Zakładka Przetwarzanie......................................................................10 3.2.2Menu Siódemka Wydruk..............................................................................11 3.3Menu Ustawienia DPD........................................................................................12 3.3.1Menu DPD Eksport......................................................................................14 3.3.1.1Zakładka Web Service.........................................................................14 3.3.1.2Zakładka Przetwarzanie......................................................................15 3.3.2Menu DPD wydruk.......................................................................................15 3.4Menu Ustawienia Acrobat...................................................................................16 4Konfiguracja aplikacji Comarch OPTIMA..................................................................18 4.1Paczka pobraniowa............................................................................................20 4.2Paczka zwykła....................................................................................................23 5Praca z aplikacją ProstaPaczka OPTI......................................................................26 5.1Eksport faktur z Comarch OPTIMA....................................................................26 5.2Uruchomienie aplikacji........................................................................................29 5.3Import faktur........................................................................................................29 5.4Eksport danych do kuriera..................................................................................29 5.5Obsługa błędnych danych przesyłki...................................................................31 5.6Wydruk listów przewozowych.............................................................................33 5.7Zamknięcie listy..................................................................................................33 5.8Czyszczenie danych...........................................................................................34 Strona 2

ProstaPaczka OPTI v1.5

1 Wstęp Aplikacja została przygotowana dla użytkowników aplikacji Comarch OPTIMA i współpracujący z firmami kurierskimi. Aplikacja jest dodatkiem do Comarch OPTIMA i jest przeznaczona do współpracy z tą aplikacją bądź aplikacjami generującymi pliki wejściowe w tym samym formacie. Aplikacja ma na celu uproszczenie i przyśpieszenie pracy związanej z przygotowaniem dokumentów wymaganych do prawidłowej realizacji usługi transportowej (listów przewozowych, dokumentu wydania paczek).

1.1 Wymagania Aplikacja do poprawnej pracy wymaga: 1. Systemu Windows z zainstalowany .NET Framework 4 (lub wyższym) 2. Aplikacji Adobe Acrobat Reader 3. Połączenia z internetem w momencie przygotowania wysyłki 4. Przyznanego dostępu do oprogramowania (API Kuriera) 5. Uprawnień do zapisywania/otwierania/usuwania plików w katalogu głównym aplikacji i katalogu z którego będą odczytywane dane o dokumentach

1.2 Opis panelu głównego Aplikacja składa się z okna głównego oraz okien ustawień (WebService7 i wydruku). Okno główne przedstawione zostało na poniższym rysunku:

Strona 3

ProstaPaczka OPTI v1.5

Ilustracja 1: Okno główne aplikacji ProstaPaczka OPTI W tym oknie wyświetlane będą informacje o fakturach i przypisanych do nich numerach listów przewozowych.

1.3 Środowisko testowe kuriera Kurierzy udostępniają swoim klientom środowiska testowe swojego API aby każdy mógł poznać zasadę ich działania. UWAGA!!! Przesyłek przygotowanych przekazywać kurierowi!

na

środowisku

testowym

nie

wolno

Do normalnej pracy przeznaczone są środowiska produkcyjne. Na niebieskim pasku aplikacji (przy nazwie) zostanie wyświetlona informacja tylko w przypadku gdy adresy API wskazują na środowisko testowe kuriera (przykład poniżej)

Jeżeli u Państwa wyświetlają się takie napisy (Siodemka: TEST lub DPD: TEST) a chcą Państwo korzystać produkcyjnie z aplikacji należy skontaktować się z nami aby otrzymać prawidłową wersję programu.

1.4 Menu Start/Stop W menu Start/Stop znajdują się pozycje pozwalające na kontrolę stanu pracy aplikacji.

Strona 4

ProstaPaczka OPTI v1.5Pozycja menu Start – uruchamia proces skanowania wskazanego katalogu w poszukiwania plików XML zawierających dane o fakturach z OPTIMYPozycja menu Stop – wyłącza proces skanowania wskazanego katalogu. Jako że aplikacja skanuje pliki w tle (oddzielnym procesie) czasami trzeba trochę poczekać zanim proces zostanie przerwany.Pozycja menu Zamknij – kliknięcie w tą pozycję zatrzymuje procesy szukające plików i zapisuje bieżący stan pracy (faktury) oraz Zamyka aplikację

Strona 5

ProstaPaczka OPTI v1.5

2 Pierwsze uruchomienie Jako że jest to pierwsze uruchomienie aplikacji wyświetlone zostanie okno Pomocy z miejscem do wpisania Klucza Aktywacyjnego, otrzymanego w mailu od Producenta aplikacji (poniżej).

Ilustracja 2: Okno pomocy aplikacji Otrzymany od producenta klucz należy wpisać w pole Wprowadź klucz licencyjny i kliknąć w przycisk Weryfikuj klucz. Aplikacja połączy się z bazą producenta (za pomocą protokołu HTTP) i sprawdzi czy klucz jest aktualny. Wynik sprawdzenia zostanie zaprezentowany na formatce

Zostaniemy poinformowani o prawidłowości klucz: •

jeżeli jest aktualny:

Strona 6

ProstaPaczka OPTI v1.5jeżeli jest nieprawidłowy:

Zostanie również zaprezentowana data ważności klucza w polu Aktywna do:

Jeżeli producent będzie chciał przekazać informację zostanie ona zaprezentowana w polu Wiadomość od producenta.

Po wpisaniu prawidłowego klucza należy kliknąć przycisk Zamknij. UWAGA!!! W przypadku podania nieprawidłowego klucza (Status aktywacji: błędna) niektóre z możliwości aplikacji zostaną zablokowane. Jeżeli tak się stanie zostanie wyświetlony komunikat:

Ilustracja 3: Okno wyświetlania błędu

3 Ustawienia W tym menu znajdują się pozycje odpowiadające za konfigurację aplikacji.

Strona 7

ProstaPaczka OPTI v1.5

Każdy kurier posiada własną pozycję w menu, aby umożliwić konfigurację dostosowaną do Państwa potrzeb.

3.1 Ustawienia - Import danych Po kliknięciu na pozycję menu Import danych zostanie otwarte okno pozwalające na konfigurację podstawowych parametrów niezbędnych do prawidłowego odczytu danych o fakturach.

Ilustracja 4: Okno ustawień importu danych o fakturach z Comarch Optima

Checkbox Start automatyczny – po zaznaczeniu tej opcji proces skanowania będzie automatycznie uruchamiany po włączeniu aplikacji – nie będą Państwo musieli pilnować aby wykonywać dodatkowe czynności.

Pole Czas – pole pozwalające określić czas co jaki aplikacja ma uruchamiać proces skanowania wskazanego katalogu w poszukiwanie plików z fakturami. Czas wyrażony jest w milisekundach [ms] i nie może być mniejszy niż 2000 ms.

Strona 8

ProstaPaczka OPTI v1.5

Pole Kat. odczytu – pole pokazujące który folder jest wskazany do skanowania. Można go zmienić klikając na przycisk Wybierz katalog

Checkbox Automatycznie uruchamiaj eksport do kuriera – pozwala nam zadecydować czy po prawidłowym imporcie danych aplikacja ma samoczynnie wykonać eksport do systemu Kuriera.

3.2 Ustawienia Siódemki Menu pozwala na uruchomienie okna służącego do konfiguracji eksportu faktur do systemu Siódemki – WebMobile7 i konfiguracji wydruku.

3.2.1 Menu Siódemka Eksport Po kliknięciu na to menu widoczne będą dwie zakładki: •

WebService7 – pozwala na ustawienie danych niezbędnych do prawidłowego eksportu danychPrzetwarzanie – pozwala na ustawienie sposobu przetwarzania danych na podstawie faktury

3.2.1.1 Zakładka WebService7

Ilustracja 5: Okno ustawień WebService7 - Siódemka Strona 9

ProstaPaczka OPTI v1.5

Zakładka ta pozwala nam na ustawienie parametrów eksportu do aplikacji Siódemki – WebMobile7 Poszczególne pola oznaczają (pola które koniecznie trzeba uzupełnić zostały pokreślone): •

Numer klienta – numer klienta SiódemkiNazwisko – nazwisko osoby kontaktowej nadawcyImię – imię osoby kontaktowej nadawcyE-mail – adres e-mail osoby kontaktowej nadawcyNumer telefonu – numer telefonu osoby kontaktowej nadawcyNumer kuriera – numer kuriera podejmującego przesyłki od nadawcyForma zwrotu pobrania – określa formę w jakiej Siódemka ma nam przekazać kwotę pobrania, mamy do wyboru następujące formy ◦ Przekaz pocztowy – pobranie zostanie zwrócone przekazem pocztowym ◦ Przelew bankowy – pobranie zostanie zwrócone przelewemKlucz API – jest to klucz, pozwalający na komunikację za pomocą usługi WebService7. Klucz ten uzyskujemy od IT Siódemki, bez niego nie jest możliwy eksport danych.Numer konta – numer konta bankowego na które ma być zwracane pobranieUsługi dodatkowe – pola pozwalające na wybór usług, które będą dodawane do każdego listu przewozowego przygotowywanego przez aplikację

3.2.1.2 Zakładka Przetwarzanie Zakładka ta pozwala nam eksportowanych do kuriera.

na

wybranie

sposobu

przetwarzania

danych

Mimo tego że na pierwszy rzut oka wydają się skomplikowane to po chwili pracy z aplikacją pozwolą one dopasować formę wydruku do Państwa preferencji.

Ilustracja 6: Okno ustawień przetwarzania danych do Siódemki Strona 10

ProstaPaczka OPTI v1.5

Poszczególne pola oznaczają (pola które koniecznie trzeba uzupełnić zostały pokreślone): •

Wartość brutto jako wart. Ubezpieczenia – po zaznaczeniu tego pola wartość brutto faktury będzie wstawiana jako wartość ubezpieczenia na liście przewozowymStałe ubezpieczenie – po zaznaczeniu checkbox'a i wpisaniu kwoty, będzie ona wstawiana jako stała wartość w polu ubezpieczenia na liście przewozowymZwiększaj ubezpieczenie do wartości pobrania – po zaznaczeniu tego pola wartość ubezpieczenia będzie automatycznie zwiększana do wartości pobraniaWartość brutto jako pobranie – po zaznaczeniu tego pola wartość brutto faktury będzie wstawiana w polu pobranie na liście przewozowym (zaznaczenie pola wymagane w przypadku importu plików pobraniowych)Stała waga paczek – po wpisaniu wagi, będzie ona dopisywana do każdego listu przewozowegoWpisuj numer faktury jako numer zewnętrzny – opcja ta pozwala na wprowadzanie numeru faktury do numeru zewnętrznego listu przewozowegoDodawaj numer faktury do opisu zawartości – opcja ta pozwala na wprowadzanie numeru faktury do opisu zawartości listu przewozowegoWstawiaj opis z faktury do opisu zawartości – opcja ta pozwala na wstawianie opisu do faktury do pola Opis Zawartości na liście przewozowymStały opis zawartości – po zaznaczeniu checkboxa i wpisaniu stałego opisu (np.: artykuły elektroniczne), będzie on wstawiany w każdym liście przewozowym

3.2.2 Menu Siódemka Wydruk Klikając na manu Siódemka → Wydruk pojawi się okno konfiguracji wydruków (poniżej). Okno te podzielone jest na dwie części: • Lewa – odpowiada za ustawienia wydruku dokumentu wydania paczek • Prawa – odpowiada za ustawienia wydruku listów i etykiet Poszczególne pola oznaczają:

Strona 11

ProstaPaczka OPTI v1.5• • •

Automatycznie wysyłaj na drukarkę – po zaznaczeniu tego checkbox'a plik otrzymany z WebService7 zostanie automatycznie przesłany do drukarki (wymagany jest wybór drukarki) Nazwa drukarki – w tym polu pojawia się nazwa wybranej drukarki Wybierz – po naciśnięciu tego przycisku zostanie wyświetlone okno wyboru drukarki Format wydruku – wybieramy tutaj format wydruku listu przewozowego w zależności od potrzeb

Ilustracja 7: Okno konfiguracji wydruków Siódemki

Aby zapisać dokonane zmiany klikamy przycisk Zapisz.

3.3 Menu Ustawienia DPD Menu pozwala na wyświetlenie okien pozwalających na konfigurację pracy z kurierem DPD.

Do dyspozycji mamy: • Eksport – ustawienia eksportu i przetwarzania danych • Wydruk – ustawienia wydruku etykiet i dokumentów wydania

Strona 12

ProstaPaczka OPTI v1.5

Strona 13

ProstaPaczka OPTI v1.5

3.3.1 Menu DPD Eksport Po kliknięciu na te menu zostanie wyświetlona formatka ustawień dostępu do usługi Web Service DPD oraz szablon usług.

Ilustracja 8: Okno ustawień dostępu do usługi Web Service DPD W tym oknie można również skonfigurować ustawienia przetwarzania danych (zakładka Przetwarzanie) 3.3.1.1 Zakładka Web Service W tej zakładce mamy możliwość wprowadzenia następujących ustawień: •

Dane nadawcy – dane teleadresowe nadawcy przesyłek ◦ Firma – nazwa firmy ◦ Nazwisko – nazwisko osoby kontaktowej ◦ Miasto – miasto nadania paczek ◦ Ulica ◦ Kod pocztowy ◦ Telefon ◦ E-mailDane dostępu – dane dostępu do usługi Web Service DPD, otrzymać je można od firmy DPD. ◦ FID – zwany też numkat bądź MasterFID ◦ login – login do usługi Web Service DPD ◦ Hasło – hasło do usługi Web Service DPDSzablon usług – tutaj można zaznaczyć usługi które mają być dodawane do każdego listu przewozowego Strona 14

ProstaPaczka OPTI v1.5

3.3.1.2 Zakładka Przetwarzanie W zakładce tej można ustawić dodatkowe parametry przetwarzania danych z Comarch Optima

Ilustracja 9: Okno konfiguracji przetwarzania danych DPD Poszczególne pozycje oznaczają: •

Wartość brutto jako wartość ubezpieczenia – wartość brutto z faktury będzie wprowadzana jako wartość ubezpieczenia na listach przewozowychDodatkowe ubezp. - kwota dodatkowego ubezpieczenie dodawana do każdego listu przewozowegoDodawaj numer faktury do opisu zawartości (Ref 1) – po zaznaczeniu tej opcji numer faktury będzie dodawany do pola Ref 1 na liście przewozowymStały opis zawartości (Ref 1) – po zaznaczeniu tej opcji do pola Ref 1 na liście przewozowym dodawany będzie stały opis zawartości (np.: elektronika)Kwota brutto jako pobranie – po zaznaczeniu tej pozycji jako kwota pobrania będzie ustawiana wartość brutto z faktury (wymagane do prawidłowego przetwarzania przesyłek pobraniowych)Stała waga paczek – w tym polu należy wprowadzić stałą wagę dla wszystkich eksportowanych listów przewozowych

3.3.2 Menu DPD wydruk W tym menu jest możliwość wybrania odpowiednich parametrów wydruku

Strona 15

ProstaPaczka OPTI v1.5

Ilustracja 10: Okno konfiguracji wydruku DPD

Okno podzielone zostało na ustawienia dotyczące wydruku dokumentu wydania (lewa strona) i listów przewozowych (prawa strona). Ze względu na brak implementacji przez DPD wszystkich możliwych form wydruku listu możliwość wyboru została ograniczona tylko do formatu PDF. Dla obu wydruków poszczególne pozycje odpowiadają za: •

Wysyłaj automatycznie na drukarkę – po pobraniu wydruku z serwera DPD zostanie od automatycznie przesłany na wybraną drukarkęFormat wydruku – ustawienia dostępnych wydruków w Web Service DPDWybierz drukarkę – przycisk do wyboru drukarki na którą mają być przesyłane dokumenty pobrane z Web Service.

3.4 Menu Ustawienia Acrobat Klikając na to menu ustawiamy ścieżkę dostępu do aplikacji Adobe Acrobat Reader

Ilustracja 11: Okno konfiguracji ścieżki dostępu do Adobe Acrobat Reader w ProstaPaczka W celu wskazania ścieżki: Strona 16

ProstaPaczka OPTI v1.5

1. Należy kliknąć w przycisk Wybierz katalog 2. Należy wskazać miejsce zainstalowania Acrobat Readera – domyślnie jest to C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader

Ilustracja 12: Okno wskazania wykonywalnego Adobe Acrobat Reader

3. Kliknąć przycisk Otwórz a następnie Zapisz

Strona 17

pliku

ProstaPaczka OPTI v1.5

4 Konfiguracja aplikacji Comarch OPTIMA Aplikacja ProstaPaczka OPTI bazuje na danych wyeksportowanych z programu CDN OPTIMA firmy Comarch. Aby móc wyeksportować dane należy zdefiniować nowy wydruk oraz pobrać pliki ustawień. W celu rozpoczęcia konfiguracji wykonujemy następujące kroki: 1. Wchodzimy w okno podglądu faktur

2. Rozwijamy przycisk Funkcje dodatkowe

Ilustracja 13: Menu wyboru konfiguracji funkcji dodatkowych

3. Klikamy na pozycję Konfiguracja funkcji dodatkowych Strona 18

ProstaPaczka OPTI v1.5

w wyniku pojawi nam się poniższe okno

Ilustracja 14: Okno konfiguracji dodatkowych w Comarch Optima

funkcji

4. Zaznaczamy pozycję Lista faktur

W wyniku uaktywni się przycisk dodania nowego zestawu funkcji 5. Klikamy na przycisk dodania nowego zestawu funkcji dodatkowych.

Strona 19

ProstaPaczka OPTI v1.5

Ilustracja 15: Okno dodawania zestawu funkcji dodatkowych w Comarch Optima

6. W polu Nazwa wpisujemy nazwę zestawu funkcji, np.: Kurier 7. Po wpisaniu nazwy wciskamy przycisk zapisu

W dalszych krokach konfigurujemy (dodajemy) nowe wydruki odpowiadające rodzajowi przesyłek.

4.1 Paczka pobraniowa W pierwszej kolejności dodamy możliwość eksportu faktur jako przesyłki pobraniowe. Aby to wykonać postępujemy następująco: 1. Zaznaczamy dodany zestaw funkcji (w naszym przypadku Kurier)

Strona 20

ProstaPaczka OPTI v1.5

2. Klikamy na przycisk dodania funkcji dodatkowych Zostanie otwarte poniższe okno

Ilustracja 16: Okno definicji funkcji dodatkowych w Comarch Optima

3. Do pola Nazwa funkcji wpisujemy nazwę symbolizującą eksport faktury jako przesyłki pobraniowej (np.: Paczka pobraniowa)

4. Wybieramy Typ funkcji jako XML Strona 21

ProstaPaczka OPTI v1.5

5. Wybieramy Obsługę zaznaczeń jako Tabela tymczasowa

6. Przechodzimy do zakładki Definicja

7. Klikamy na przycisk

importowania definicji z pliku

8. W oknie wskazujemy plik z konfiguracją paczki otrzymaliśmy od Siódemki (Paczka pobraniowa.XPT)

Strona 22

pobraniowej, który

ProstaPaczka OPTI v1.5

Ilustracja 17: Okno wskazania pliku ze skryptem do importu w Comarch Optima

9. Wciskamy przycisk Otwórz – w wyniku do pola definicji zostanie dodany tekst 10. Wciskamy przycisk

zapisu zmian

Konfiguracja została w ten sposób dodana do zestawu funkcji dodatkowych

4.2 Paczka zwykła W celu dodania funkcji eksportu paczki zwykłej (bez pobrania) postępujemy analogicznie jak w przypadku paczki pobraniowej 1. Zaznaczamy dodany zestaw funkcji (w naszym przypadku Kurier)

2. Klikamy na przycisk

dodania funkcji dodatkowych

Strona 23

ProstaPaczka OPTI v1.5

Ilustracja 18: Okno definicji funkcji dodatkowych w Comarch Optima

3. Do pola Nazwa funkcji wpisujemy nazwę symbolizującą eksport faktury jako przesyłka pobraniowa (np.: Paczka zwykła)

4. Wybieramy Typ funkcji jako XML

Strona 24

ProstaPaczka OPTI v1.5

5. Wybieramy Obsługę zaznaczeń jako Tabela tymczasowa

6. Przechodzimy do zakładki Definicja

7. Klikamy na przycisk

importowania definicji z pliku

8. W oknie wskazujemy plik z konfiguracją paczki zwykłej, który otrzymaliśmy od Siódemki (Paczka zwykła.XPT)

Strona 25

ProstaPaczka OPTI v1.5

Ilustracja 19: Okno wyboru skryptu

9. Wciskamy przycisk Otwórz – w wyniku do pola definicji zostanie dodany tekst 10. Wciskamy przycisk

zapisu zmian

Konfiguracja CDN OPTIMA została zakończona - w ten sposób dodana do zestawu funkcji dodatkowych

5 Praca z aplikacją ProstaPaczka OPTI Po skonfigurowaniu aplikacji możemy rozpocząć produkcyjną pracę. Rozdział przedstawia opis poszczególnych kroków jakie należy wykonać aby prawidłowo przygotować listy przewozowe.

5.1 Eksport faktur z Comarch OPTIMA Pierwszym krokiem do wykonania (warunek konieczny) jest wyeksportowanie danych o fakturach do pliku tekstowego za pomocą zestawu zdefiniowanych funkcji dodatkowych (omawiane w niniejszej instrukcji).

Strona 26

ProstaPaczka OPTI v1.5

Aby wykonać eksport postępujemy następująco: 1. Przechodzimy do okna podglądu faktur w aplikacji OPTIMA 2. Zaznaczamy checkbox’y przy fakturach z których chcemy przygotować listy przewozowe

3. Rozwijamy przycisk Funkcje dodatkowe i wybieramy rodzaj przesyłki (pobraniowa lub zwykła) jaka ma być przygotowana na podstawie wyeksportowanych danych.

4. Zostanie wyświetlone okno wskazania katalogu

Strona 27

ProstaPaczka OPTI v1.5

Ilustracja 20: Okno wyboru katalogu docelowego w Comarch Optima

5. Aby wybrać katalog klikamy na przycisk Nazwa katalogu

Ilustracja 21: Okno wskazania katalogu docelowego z Comarch Optima

6. Wskazujemy katalog który wybraliśmy jako miejsce skanowania i wciskamy przycisk OK Przy kolejnym uruchomieniu podpowiadana automatycznie

eksportu

7. Wciskamy przycisk potwierdzenia

ścieżka

katalogu

będzie

- w tym momencie OPTIMA

wyeksportuje we wskazane miejsce dane o fakturze.

Strona 28

do

ProstaPaczka OPTI v1.5

5.2 Uruchomienie aplikacji Kolejnym krokiem jest uruchomienie aplikacji. Aby to wykonać wchodzimy w katalog z aplikacją i dwukrotnie klikamy na plik ProstaPaczka OPTI.exe Po uruchomieniu aplikacji rozwijamy menu Start/Stop i kliknąć na przycisk Start W tym momencie rozpocznie się cykliczne skanowanie katalogu w poszukiwaniu plików z fakturami.

UWAGA! Częstotliwość odczytu plików można zmienić w menu: Ustawienia → Import Danych Można włączyć automatyczny start po uruchomieniu aplikacji, pozwoli to na uruchomienie skanowania bez potrzeby klikania na Start. Aby to uczynić należy w menu Ustawienia → Import danych zaznaczyć checkbox Start automatyczny.

5.3 Import faktur Import faktur odbywa się automatycznie, bez uczestnictwa użytkownika. Aplikacja samodzielnie odczytuje dane z plików i konwertuje je do postaci zrozumiałej przez system Kuriera na podstawie wybranych ustawień. Dane o zaimportowanych z pliku fakturach będą wyświetlane w oknie głównym aplikacji.

5.4 Eksport danych do kuriera Eksport danych za pomocą usługi API kuriera odbywa się automatycznie bez uczestnictwa użytkownika lub przez wciśnięcie przycisku Eksport w menu głównym aplikacji. Aby aplikacja automatycznie uruchamiała proces eksportu po zaimportowaniu nowej faktury należy zaznaczyć opcję Automatycznie uruchamiaj eksport do kuriera w menu Ustawienia → Import danych. Przy ręcznym uruchomieniu eksportu za pomocą przycisku Eksport w w menu głównym do systemu Kuriera przesyłane są dane z wszystkich niewyeksportowanych faktur lub tylko do wybranych pozycji. Strona 29

ProstaPaczka OPTI v1.5

• •

Eksportuj wszystkie – wyeksportuje wszystkie pozycje bez przypisanego numeru listu Eksportuj wybrane – wyeksportuje tylko zaznaczone pozycje

Po udanej operacji wstawienia danych do systemu kuriera wyświetlony zostanie dymek (obraz poniżej) z informacją o: • numerze faktury • przydzielonym numerze listu • nazwy odbiorcy

Numer listu przewozowego razem z danymi faktury dla ułatwienia kontroli zostaną wyświetlone w oknie głównym aplikacji

Strona 30

ProstaPaczka OPTI v1.5

5.5 Obsługa błędnych danych przesyłki Eksport danych przebiega automatycznie, jeżeli aplikacja natrafi na błąd (eksport danych zostanie odrzucony przez Siódemkę lub DPD) wyświetli formularz listu przewozowego:

Ilustracja 22: Formularz poprawy danych listu przewozowego Siódemki

Ilustracja 23: Formularz poprawy danych listu przewozowego DPD

Strona 31

ProstaPaczka OPTI v1.5

Formularz ten zawiera wszystkie niezbędne pola z listu przewozowego, które mogą wymagać poprawy. Opis błędu pobierany z serwera Kuriera wyświetlany jest w górnej części okna

Ilustracja 24: Okno wiadomości od kuriera z opisem błędu Na podstawie opisu użytkownik poprawia błąd. Po poprawieniu błędu użytkownik może spróbować jeszcze raz wyeksportować dane za pomocą przycisku Wyślij lub pominąć tą fakturę klikając Pomiń. Jeżeli ponowne przesłanie okaże się skuteczne i API kuriera przyjmie informację to użytkownik zostanie powiadomiony o tym dymkiem. Jeżeli użytkownik pominie eksport faktury zostanie powiadomiony o błędnym eksporcie za pomocą dymka:

Ilustracja 25: Powiadomienie dymkiem o eksporcie faktury do kuriera Oraz odpowiedniej adnotacji w oknie głównym aplikacji. Zamiast numeru listu przewozowego zostanie wyświetlony tekst: Błąd eksportu.

Z poziomu okna głównego użytkownik może jeszcze raz wykonać eksport danych. Jeżeli chcemy jeszcze raz eksportować daną fakturę – zaznaczyć wybraną fakturę i wybrać z menu Eksport pozycję Eksportuj zaznaczone.

Strona 32

ProstaPaczka OPTI v1.5

5.6 Wydruk listów przewozowych Aby wydrukować listy przewozowe należy wykonać następujące czynności:

1. Zaznaczamy faktury z uzupełnionym numerem listu za pomocą checkboxa w kolumnie ZaznaczKlikamy na przycisk Drukuj listy w oknie głównym aplikacji. Jeżeli w ustawieniach (Ustawienia → Siódemka → Wydruk) nie została wybrana opcja Automatycznie wysyłaj na drukarkę to zostaną nam pobrane z serwera Siódemki wydruki zostaną zapisane na dysku i wyświetlone. W przeciwnym wypadku wydruki zostaną przesłane bezpośrednio do wybranej drukarki. UWAGA! Przy wyborze metody wydruku etykiety w formacie EPL wydruk nie zostaje przesłane na drukarkę. Wydrukowane mogą zostać jedynie pozycje z przypisanym wcześniej numerem listu przewozowego. Jeżeli pozycja faktury nie została wcześniej wyeksportowana lub wystąpił błąd podczas eksportu zostanie wyświetlone okno z pytaniem:

Ilustracja 26: Komunikat nieprawidłowych fakturach

o

Po odpowiedzi Tak zostaną wydrukowane tylko pozycje, które mają przypisany numer listu przewozowego.

5.7 Zamknięcie listy Aplikacja umożliwia przygotowanie dokumentu wydania zestawienia listów przewozowych przekazywanych kurierowi).

paczek (zbiorczego

Aby wydrukować taki dokument (zazwyczaj na koniec dnia roboczego, przed przyjazdem kuriera) należy: 1. W oknie głównym aplikacji zaznaczyć wyeksportowane pozycji w kolumnie Wydruk 2. Kliknąć przycisk Zamknij listę w menu głównym.

Strona 33

ProstaPaczka OPTI v1.5

Po tej czynności zostanie wyświetlony dokument PDF lub zostanie przesłana informacja bezpośrednio do drukarki (w zależności od ustawień wydruku).

5.8 Czyszczenie danych Podczas pracy aplikacji w katalogu głównym tworzone są pliki zawierające etykiety/listy, dokumenty wydania oraz listę przetwarzanych faktur. Aby oszczędzić miejsce na dysku oraz pracochłonność związaną z obsługą aplikacji po wydrukowaniu dokumentu wydania wyświetlony zostanie komunikat z pytaniem czy aplikacja może usunąć zbędne pliki z katalogu głównego

Jeżeli potwierdzimy wciskając przycisk Tak – aplikacja usunie z katalogu głównego wszystkie pliki .PDF, .PNG i .XML. UWAGA!!! Razem z etykietami/listami zostanie również usunięty plik XML zawierający informacje o zaimportowanych fakturach! Czynność tą najlepiej wykonywać na końcu dnia po wydrukowaniu dokumentu wydania. Jeżeli przegapimy komunikat to funkcję czyszczenia można wywołać ręcznie za pomocą przycisku Wyczyść z głównego okna aplikacji (prawy górny róg).

Strona 34

ProstaPaczka OPTI v1.5

Indeks ilustracji Ilustracja 1: Okno główne aplikacji ProstaPaczka OPTI...............................................3 Ilustracja 2: Okno akceptacji warunków licencji............................................................5 Ilustracja 3: Okno pomocy aplikacji...............................................................................6 Ilustracja 4: Okno wyświetlania błędu...........................................................................7 Ilustracja 5: Okno ustawień importu danych o fakturach z Comarch Optima...............8 Ilustracja 6: Okno ustawień WebService7 - Siódemka.................................................9 Ilustracja 7: Okno ustawień przetwarzania danych do Siódemki................................10 Ilustracja 8: Okno konfiguracji wydruków Siódemki....................................................12 Ilustracja 9: Okno ustawień dostępu do usługi Web Service DPD.............................13 Ilustracja 10: Okno konfiguracji przetwarzania danych DPD......................................14 Ilustracja 11: Okno konfiguracji wydruku DPD............................................................15 Ilustracja 12: Okno konfiguracji ścieżki dostępu do Adobe Acrobat Reader w ProstaPaczka..............................................................................................................15 Ilustracja 13: Okno wskazania pliku wykonywalnego Adobe Acrobat Reader............16 Ilustracja 14: Menu wyboru konfiguracji funkcji dodatkowych....................................17 Ilustracja 15: Okno konfiguracji funkcji dodatkowych w Comarch Optima.................18 Ilustracja 16: Okno dodawania zestawu funkcji dodatkowych w Comarch Optima....19 Ilustracja 17: Okno definicji funkcji dodatkowych w Comarch Optima........................20 Ilustracja 18: Okno wskazania pliku ze skryptem do importu w Comarch Optima.....21 Ilustracja 19: Okno definicji funkcji dodatkowych w Comarch Optima........................22 Ilustracja 20: Okno wyboru skryptu.............................................................................23 Ilustracja 21: Okno wyboru katalogu docelowego w Comarch Optima.......................25 Ilustracja 22: Okno wskazania katalogu docelowego z Comarch Optima..................25 Ilustracja 23: Formularz poprawy danych listu przewozowego Siódemki...................28 Ilustracja 24: Formularz poprawy danych listu przewozowego DPD..........................28 Ilustracja 25: Okno wiadomości od kuriera z opisem błędu........................................29 Ilustracja 26: Powiadomienie dymkiem o eksporcie faktury do kuriera......................29 Ilustracja 27: Komunikat o nieprawidłowych fakturach...............................................30

Strona 35

ProstaPaczka OPTI v1.5

Strona 36