PROGRAM NAUKOWY SCIENTIFIC PROGRAM PROGRAM NAUKOWY SCIENTIFIC PROGRAM

PROGRAM NAUKOWY SCIENTIFIC PROGRAM PROGRAM NAUKOWY SCIENTIFIC PROGRAM VI MIĘDZYNARODOWE FORUM CHIRURGII OKULISTYCZNEJ SESJA I / 1st SESSION PIĄT...
24 downloads 0 Views 467KB Size
PROGRAM NAUKOWY SCIENTIFIC PROGRAM

PROGRAM NAUKOWY SCIENTIFIC PROGRAM

VI MIĘDZYNARODOWE FORUM CHIRURGII OKULISTYCZNEJ

SESJA I / 1st SESSION

PIĄTEK / FRIDAY

15.04.2016

Piątek, 15.04.2016 / Friday, 15.04.2016 15.30 – 17.00 Sala OPAL / OPAL hall

SESJA I – Chirurgia witreoretinalna, cz. I 1st SESSSION – Vitreoretinal surgery, part one PREZYDIUM / PRESIDIUM: dr hab. n med. Agnieszka Kubicka-Trząska, dr hab. n med. Zofia Michalewska, prof. dr hab. Jerzy Mackiewicz, dr hab. n med. Marcin Stopa

1/1 ˜ 15.30 – 15.40

Witrektomia diagnostyczna i jej znaczenie w trudnych przypadkach schorzeń tylnego odcinka gałki ocznej Diagnostic vitrectomy in difficult clinical cases of posterior segment diseases dr hab. n. med. Agnieszka Kubicka-Trząska, dr n. med. Krzysztof Morawski, dr n. med. Izabella Karska-Basta, dr n. med. Joanna Miniewicz, prof. dr hab. Bożena Romanowska-Dixon Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Katedra Okulistyki, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

1/2 ˜ 15.40 – 15.55

Chirurgia 3D w okulistyce 3D Surgery in Ophthalmology dr hab. n. med. Zofia Michalewska Klinika Oczna Jasne Błonia, Łódź

Program naukowy / Scientific program

25

VI MIĘDZYNARODOWE FORUM CHIRURGII OKULISTYCZNEJ

SESJA I / 1st SESSION

PIĄTEK / FRIDAY

15.04.2016

1/3 ˜ 15.55 – 16.05

Nietypowe otwory w plamce Non – idiopathic macular holes prof. dr hab. Jerzy Nawrocki Klinika Oczna Jasne Błonia, Łódź

1/4 ˜ 16.05 – 16.20

Witrektomia w monitorze 3D. Nowe perspektywy w chirurgii? Vitrectomy in 3D monitor. A new perspectives in ocular surgery? dr hab. n. med. Marcin Stopa, dr n. med. Piotr Rakowicz Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej, Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, Poznań Katedra Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

1/5 ˜ 16.20 – 16.30

Nietypowe przypadki odwarstwienia siatkówki Untypical cases of retinal detachment dr n. med. Sławomir Cisiecki Klinika Oczna Jasne Błonia, Łódź

1/6 ˜ 16.30 – 16.40

Zastosowanie drenażu chirurgicznego w krwawieniu nadnaczyniówkowym Surgical drainage in suprachoroidal hemorrhage dr n. med. Dorota Pożarowska, prof. dr hab. Tomasz Żarnowski Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

1/7 ˜ 16.40 – 16.50

Krwotok do ciała szklistego –wskazania do leczenia chirurgicznego Vitreous haemorrhage – indications for surgical treatment prof. dr hab. Jerzy Mackiewicz, dr n. med. Monika Jasielska, lek. med. Agata Prokopiuk Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego Katedry Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

26

Program naukowy / Scientific program

VI MIĘDZYNARODOWE FORUM CHIRURGII OKULISTYCZNEJ

SESJA I / 1st SESSION

PIĄTEK / FRIDAY

15.04.2016

16.50 – 17.00

DYSKUSJA / DISCUSSION

17.00 – 17.15PRZERWA K AWOWA / COFFEE BREAK

Program naukowy / Scientific program

27

VI MIĘDZYNARODOWE FORUM CHIRURGII OKULISTYCZNEJ

SESJA II / 2nd SESSION

PIĄTEK / FRIDAY

15.04.2016

Piątek, 15.04.2016 / Friday, 15.04.2016 17.15 - 18.45 Sala OPAL / OPAL hall

SESJA II – Chirurgia zaćmy 2nd SESSSION – Cataract surgery PREZYDIUM / PRESIDIUM: prof. dr hab. Iwona Grabska Liberek, prof. dr hab. Wojciech Omulecki, prof. dr hab. Marek Rękas, prof. dr hab. Jerzy Szaflik, prof. dr hab. Jacek P. Szaflik

2/1 ˜ 17.15 - 17.25

Zaćma powikłana wyzwaniem nie tylko dla początkującego okulisty Complicated cataract is a challenge not only for a beginning surgeon prof. dr hab. Iwona Grabska-Liberek , dr n. med. Katarzyna Skonieczna Klinika Okulistyki CMKP w Warszawie

2/2 ˜ 17.25 - 17.35

Kolejne kroki w minimalizacji cięcia w chirurgii zaćmy Further steps in minimizing incision in cataract surgery prof. dr hab. Wojciech Omulecki , dr Magdalena Kucharczyk-Pośpiech, dr hab. n. med. Michał Wilczyński Klinika Chorób Oczu I Katedry Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

2/3 ˜ 17.35 - 17.45

Zastosowanie urządzenia laserowego „Cetus Nanosecond Laser” do usuwania zaćmy dr n. med. Jan Witkiewicz1, dr hab. n. med. Piotr Skopiński1, 2 NZOZ „Eskulap II”, Przemyśl Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, Warszawa

1 2

28

Program naukowy / Scientific program

VI MIĘDZYNARODOWE FORUM CHIRURGII OKULISTYCZNEJ

SESJA II / 2nd SESSION

PIĄTEK / FRIDAY

15.04.2016

2/4 ˜ 17.45 - 17.55

Ocena zmian właściwości optycznych soczewek wewnątrzgałkowych po ich degradacji i uszkodzeniu za pomocą lasera Nd:YAG w warunkach in vitro Wojciech Dyda1, Aleksandra Kicińska1, Katarzyna Kołacz2, Narcyz Błocki2, prof. dr hab. Marek Rękas1, Piotr Chaniecki3, Michał Miler2, Zbigniew Jaroszewicz2 Wojskowy Instytut Medyczny Instytut Optyki Stosowanej imienia prof. Maksymiliana Pluty 3 5 Wojskowy Szpital Kliniczny, Kraków 1 2

2/5 ˜ 17.55 - 18.05

Diagnostyka przedoperacyjna w celu wykluczenia obecności wewnątrzgałkowego nowotworu złośliwego Preoperative diagnostics necessary to exclude an intraocular malignancy Prof. dr hab. Bożena Romanowska-Dixon, dr n. med. Anna Markiewicz, dr n. med. Anna Bogdali Katedra Okulistyki UJ CM, Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

2/6 ˜ 18.05 - 18.15

Ocena funkcji wzroku po operacji zaćmy z implantacją soczewek wieloogniskowych Tecnis Symfony Clinical outcomes after cataract surgery with implantation of the multifocal Tecnis Symfony lenses prof. dr hab. Wojciech Lubiński Katedra I Klinika Okulistyki PUM w Szczecinie

2/7 ˜ 18.15 - 18.25

Podwichnięcie implantu soczewki PC , jako rezultat braku przedoperacyjnej oceny aparatu więzadłowego soczewek dr n. med. Paweł Lewandowski, Magdalena Szczygielska, Marek Czubak Mega Lens Specjalistyczne Centrum Medyczne

Program naukowy / Scientific program

29

VI MIĘDZYNARODOWE FORUM CHIRURGII OKULISTYCZNEJ

SESJA II / 2nd SESSION

PIĄTEK / FRIDAY

15.04.2016

2/8 ˜ 18.25 - 18.35

Soczewka trójogniskowa jako rozwiązanie problemu starczowzroczności prof. dr hab. Marek Rękas1, D. Bronicki1, Michał Miller2, Wojciech Dyda1, Katarzyna Kołacz2, Narcyz Błocki2 Wojskowy Instytut Medyczny Instytut Optyki Stosowanej imienia prof. Maksymiliana Pluty

1 2

2/9 ˜ 18.35 - 18.45

UltraSert – nowy system wszczepiania soczewek wewnątrzgałkowych UltraSert – new system of IOL’s implantation prof. dr hab. Jacek P. Szaflik, Anna Kamińska, Ewa Langwińska-Wośko, Justyna Izdebska, Tomasz Gałecki, Monika Łazicka-Gałecka, Jerzy Szaflik Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, Warszawa

18.45 - 18.55

DYSKUSJA / DISCUSSION

20.00

KOLACJA KOLEŻEŃSKA / DINNER

30

Program naukowy / Scientific program

VI MIĘDZYNARODOWE FORUM CHIRURGII OKULISTYCZNEJ

SESJA III / 3rd SESSION

SOBOTA / SATURDAY

16.04.2016

Sobota, 16.04.2016 / Saturday, 16.04.2016 9.00 – 10.35 Sala OPAL / OPAL hall

SESJA III – Chirurgia witreoretinalna, część 2 3rd SESSSION – Vitreoretinal surgery, part two PREZYDIUM / PRESIDIUM: dr hab. n med. Katarzyna Michalska-Małecka, dr hab. n. med. Jacek Robaszkiewicz, prof. dr hab. Bożena Romanowska-Dixon, dr hab. Marcin Stopa, dr hab. n. med. Katarzyna Nowomiejska

3/1 ˜ 9.00 – 9.10

Aktualne strategie chirurgiczne w leczeniu urazów z obecnością ciała obcego wewnątrzgałkowego Intraocular foreign body and trauma surgical treatment – current strategy dr n. med. Joanna Moneta-Wielgoś, lek. med. Dariusz Haszcz, prof. Cesare Forlini, prof. Anselm Junemann, prof. dr hab. med. Robert Rejdak

3/2 ˜ 9.10 – 9.20

Chirurgiczne leczenie powikłań proliferacyjnej retinopatii cukrzycowej – wyzwanie chirurgii witreoretinalnej Surgical management of the late complications of proliferative diabetic retinopathy – challenge of vitreoretinal surgery dr n. med. Joanna Murawska, Andrzej Gębka Gdański Uniwersytet Medyczny, Klinika Okulistyki

Program naukowy / Scientific program

31

VI MIĘDZYNARODOWE FORUM CHIRURGII OKULISTYCZNEJ

SESJA III / 3rd SESSION

SOBOTA / SATURDAY

16.04.2016

3/3 ˜ 9.20 – 9.30

Ewolucja niepoddającego się leczeniu DME Evolution of DME not responding to medical treatment  dr hab. n. med. Jacek Robaszkiewicz CMO “Laser” Warszawa Centrum Okulistyki “OKOLAND” Warszawa

3/4 ˜ 9.30 – 9.40

Czy można operować chorych po napromieniowaniu czerniaka błony naczyniowej Can we operate on patient after radiotherapy of ciliary body melanoma? Prof. dr hab. Bożena Romanowska-Dixon, dr n. med. Anna Markiewicz, dr n. med. Anna Bogdali Katedra Okulistyki UJ CM, Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

3/5 ˜ 9.40 – 9.50

Ocena skuteczności i bezpieczeństwa leczenia trakcji szklistkowoplamkowych za pomocą iniekcji doszklistkowych ocriplasminy podanych w trakcie operacji zaćmy w stosunku do potencjalnego mechanicznego ich zerwania w trakcie samej fakoemulsyfikacji prof. dr hab. Marek Rękas, Mariusz Kosatka, Adam Kluś, Michał Patyk, Milena Kozera Klinika Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

3/6 ˜ 9.50 – 10.00

Funkcjonalne i morfologiczne efekty zastosowania okryplazminy Functional and morphological response to ocriplasmin treatment dr hab. n. med. Katarzyna Michalska-Małecka1,2, Justyna Sierocka-Stępień2, Katarzyna Witek2 Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 2 Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 1

32

Program naukowy / Scientific program

VI MIĘDZYNARODOWE FORUM CHIRURGII OKULISTYCZNEJ

SESJA III / 3rd SESSION

SOBOTA / SATURDAY

16.04.2016

3/7 ˜ 10.00 – 10.10

Zastosowanie technik obrazowania DRI Swept Source OCT u pacjentów z idiopatycznymi błonami nasiatkówkowymi DRI Swept Source OCT imaging results in patients with idiopathic epiretinal membranes dr n. med. Joanna Miniewicz, A.Kubicka-Trząska, I.Karska-Basta, J.Kozioł, prof. dr hab. Bożena Romanowska-Dixon Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwerysteckiego w Krakowie Katedra Okulistyki, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

3/8 ˜ 10.10 – 10.25

OCT śródoperacyjne: innowacyjne narzędzie diagnostyczne w chirurgii? Intraoperative OCT : an innovating surgical tool? Daphné Silberberg MD., Marc Schrooyen MD., Hakim Youssfi MD., Monique Cordonnier MD. PhD., Paul Demols MD Service d’Ophtalmologie, Hôpital Erasme, Universite Libre de Bruxelles, Bruxelles, Belgium

3/9 ˜ 10.25 – 10.35

Zastosowanie keratoprotezy czasowej podczas witrektomii w urazach gałki ocznej Temporary keratoprosthesis in severe ocular trauma dr hab. n. med. Katarzyna Nowomiejska1, dr Dariusz Haszcz1, prof. Cesare Forlini2, Matteo Forlinii3, dr n. med. Joanna Moneta-Wielgos1, prof. dr hab. Tomasz Żarnowski4, Anselm G. Juenemann5, prof. dr hab. Robert Rejdak1 Department of General Ophthalmology, Medical University, Lublin, Poland Klinika Okulistyki Ogólnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 2 Santa Maria Delle Croce Hospital, Department of Ophthalmology, Ravenna, Italy 2 Oddział Okulistyki, Szpital Santa Maria Delle Croce, Ravenna, Włochy 3 Institute of Ophthalmology, University of Modena, Modena, Italy 4 Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 4 Department of Glaucoma Diagnostics and Microsurgery, Medical University, Lublin, Poland 5 University Eye Hospital, Department of Ophthalmology, Rostock, Germany 5 Klinika Okulistyki, Uniwersytet w Rostock, Niemcy 1 1

Program naukowy / Scientific program

33

VI MIĘDZYNARODOWE FORUM CHIRURGII OKULISTYCZNEJ

SESJA III / 3rd SESSION

SOBOTA / SATURDAY

16.04.2016

3/10 ˜ 10.35 – 10.40

Zastosowanie bevacizumabu w leczeniu retinopatii wcześniaków – plakat prof. dr hab. Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Monika Oziębło-Kupczyk, Beata Urban

10.40 – 14.45

DYSKUSJA / DISCUSSION

10.45 – 11.00

PRZERWA K AWOWA / COFFEE BREAK

34

Program naukowy / Scientific program

VI MIĘDZYNARODOWE FORUM CHIRURGII OKULISTYCZNEJ

SESJA IV / 4th SESSION

SOBOTA / SATURDAY

16.04.2016

Sobota, 16.04.2016 / Saturday, 16.04.2016 11.00 – 12.35 Sala OPAL / OPAL hall

SESJA IV – Chirurgia rogówki i przedniego odcinka th 4 SESSSION – Corneal and anterior segment surgery PREZYDIUM / PRESIDIUM: prof. dr hab. Alina Bakunowicz-Łazarczyk, prof. Monique Cordonnier, prof. dr hab. Dariusz Kęcik, prof. dr hab. Bronislawa Koraszewska-Matuszewska, prof. Abraham Solomon

4/1 ˜ 11.00 – 11.15

Chirurgiczne leczenie nie-urazowych perforacji rogówki Surgical management of non-traumatic corneal perforations prof. Abraham Solomon Department of Ophthalmology, Hadassah Medical Center, Jerusalem, Israel

4/2 ˜ 11.15 – 11.30

Przeszczep błony owodniowej – zastosowania w rekonstrukcji powierzchni oka Amniotic Membrane Transplantation – Applications in Ocular Surface Reconstructive Surgery prof. Abraham Solomon Department of Ophthalmology, Hadassah Medical Center, Jerusalem, Israel

Program naukowy / Scientific program

35

VI MIĘDZYNARODOWE FORUM CHIRURGII OKULISTYCZNEJ

SESJA IV / 4th SESSION

SOBOTA / SATURDAY

16.04.2016

4/3 ˜ 11.30 – 11.45

Double Bubble DALK ( Głęboka przednia keratoplastyka warstwowa) – – długa i kręta droga Double Bubble DALK (Deep Anterior Lamellar Keratoplasty) – the long and winding road prof. Abraham Solomon Department of Ophthalmology, Hadassah Medical Center, Jerusalem, Israel

4/4 ˜ 11.45 – 12.00

Powierzchowna keratektomia w zwyrodnieniu guzkowatym Salzmanna Superficial Keratectomy in Salzmann’s Nodular Degeneration prof. Abraham Solomon Department of Ophthalmology, Hadassah Medical Center, Jerusalem, Israel

4/5 ˜ 12.00 – 12.15

Nietypowy okulistyczny obraz nadciśnienia śródczaszkowego – – jak może pomóc operacja zeza? Przypadek kliniczny Uncommon oculomotor picture of intracranial hypertension: how strabismic surgery may help – a case report prof. Monique Cordonnier Service d’Ophtalmologie, Hôpital Erasme, Universite Libre de Bruxelles, Bruxelles, Belgium

4/6 ˜ 12.15 – 12.25

Porównanie skuteczności chirurgicznego leczenia ptozy rozcięgnowej metodą przyszycia rozcięgna mięśnia dźwigacza do górnego brzegu tarczki z dojścia przedniego lub tylnego The efficacy of surgical treatment of aponeurotic ptosis by reattachement of levator aponeurosis to the superior border of tarsus via posterior or anterior access dr n. med. Renata Szostek-Helbig, Urszula Gajdzik-Gajdecka, J. Wróbel, A. Adamczyk-Ludyga NOZ EUROMEDIC Kliniki Specjalistyczne Katowice

12.25 – 13.00

PRZERWA K AWOWA / COFFEE BREAK

36

Program naukowy / Scientific program

VI MIĘDZYNARODOWE FORUM CHIRURGII OKULISTYCZNEJ

SESJA V / 5th SESSION

SOBOTA / SATURDAY

16.04.2016

Sobota, 16.04.2016 / Saturday, 16.04.2016 13.00 – 14.10 Sala OPAL / OPAL hall

SESJA V – Chirurgia jaskry 5th SESSSION – Glaucoma surgery PREZYDIUM / PRESIDIUM: dr hab. n. med. Mariola Dorecka, dr hab. n med. Anna Kaminska, dr n. med. Jolanta Oficjalska, prof. dr hab. Wanda Romaniuk, prof. dr hab. Miorosław Grałek

5/1 ˜ 13.00 – 13.10

Wszczepianie implantu ExPress P200 u pacjentów po zabiegach przeciwjaskrowych ExPress P200 antiglaucoma implantation in group of patients after previous glaucoma surgery – two year observation dr hab. n med. Anna Kaminska, Tomasz Gałecki, Monika Łazicka-Gałecka, prof. dr hab. Jerzy Szaflik, prof. dr hab. Jacek P.Szaflik Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego, Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

5/2 ˜ 13.10 – 13.20

Niekonwencjonalne wskazania do wszczepienia implantu ExPress The unconventional indications for ExPress shunt implantation dr n. med. Jolanta Oficjalska, dr Karolina Czajor Optegra Klinika Okulistyki, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Program naukowy / Scientific program

37

VI MIĘDZYNARODOWE FORUM CHIRURGII OKULISTYCZNEJ

SESJA V / 5th SESSION

SOBOTA / SATURDAY

16.04.2016

5/3 ˜ 13.20 – 13.30

Postępowanie w jaskrze pourazowej- prezentacja przypadków klinicznych Posttraumatic glaucoma management- clinical cases presentation dr n. med. Dorota Pożarowska, prof. dr hab. Tomasz Żarnowski Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

5/4 ˜ 13.30 – 13.40

Kanaloplastyka – skuteczność w obniżaniu ciśnienia wewnątrzgałkowego dr hab. n. med. Anna Kamińska, Tomasz Gałecki, Monika Łazicka-Gałecka, prof. dr hab. Jerzy Szaflik, prof. dr hab. Jacek P.Szaflik Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego, Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

5/5 ˜ 13.40 – 13.50

Nowoczesne techniki chirurgii jaskry Modern techniques in glaucoma surgery prof. dr hab. Wanda Romaniuk, dr hab. n. med. Mariola Dorecka, dr n. med. Dorota Romaniuk Specjalistyczny Gabinet Okulistyczny, Katowice

13.50 – 14.00

DYSKUSJA / DISCUSSION

14.00 – 14.10

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI /

14.10 – 15.00

LUNCH

38

Program naukowy / Scientific program