Predykatory mediacji karnych zestawienie bibliograficzne w wyborze

Predykatory mediacji karnych zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. 2015 r. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach...
16 downloads 2 Views 114KB Size
Predykatory mediacji karnych zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. 2015 r. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach 1. Adamowicz, Leszek : Kompetencja // W: Encyklopedia katolicka. T. 9, Kinszasa Krzymuska / [zesp. red. Antoni Bednarek et al. ; aut. Elżbieta Adamiak et al.] ; Katolicki Uniwersytet Lubelski, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 2002. - S. 480-481 W filozofii, w prawie kanonicznym.

Sygn. 234339 Czytelnia 2. Andrzejewski, Marek : Prawo rodzinne i opiekuńcze / Marek Andrzejewski. – Wyd. 5. wyd. zm. i uaktualnione. - Warszawa : C. H. Beck, 2014. – (Skrypty Becka). – S. 17-19 : Rodzina ; S. 27-28 : Mediacje Sygn. 254368 Czytelnia Sygn. 254369 Wypożyczalnia 3. Bakiera, Lucyna : Leksykon psychologii rozwoju człowieka. T. 1, [A-M] / Lucyna Bakiera, Żaneta Stelter. - Warszawa : Difin, cop. 2011. – (Engram). – S. 217-218 : Kompetencja społeczna Sygn. 249972 Czytelnia Sygn. 250477 Wypożyczalnia 4. Balasiewicz, Andrzej : Słownik pedagogiki pracy i organizacji / Andrzej Balasiewicz, Robert Błaut, Włodzimierz Chojnacki ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Akademickie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe "Atena". - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora ; Warszawa : ASPRA-JR, 2014. – S. 91-92 : Kompetencje społeczne ; S. 109-111 : Mediacje Sygn. 254405 Czytelnia 5. Bielecka, Elżbieta : Mediacje // W: Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. Danuta Lalak i Tadeusz Pilch. - Warszawa : "Żak", 1999. – S. 130-131 Sygn. 228169 Czytelnia Sygn. 247368 Wypożyczalnia 6. Bielicki, Eugeniusz : Z problematyki resocjalizacyjnej : patologia społeczna, patologia indywidualna, etiologia kryminalna, kara / Eugeniusz Bielicki. - Bydgoszcz : [KujawskoPomorskiej Szkoły Wyższej], 2005. – S. 169-190 : Determinanty zjawisk przestępczych w koncepcji syndromu przestępczości Sygn. 241706 Czytelnia 7. Bieńskowska, Ewa : Wiktymologia // W: Encyklopedia socjologii. [T.]. 4, S-Ż / kom. red. Zbigniew Bokszański [et al. ; red. nauk. Kazimierz W. Frieske et al.]. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2002. – S. 322-324 Sygn. 240287 Czytelnia 8. Błachnio, Agata : Wstyd // W: Encyklopedia katolicka. T. 20, Vác - Żywy Różaniec / Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 2014. – S. 1010-1011 Aspekt moralny i psychologiczny.

Sygn. 254108 Czytelnia

9. Błeszyńska, Krystyna M. : Stygmatyzacja // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T.5, R-St / [red. prowadzący Encyklopedii Ewa Różycka ; red. nauk. Grażyna Dryżałowska [et al.]. - Warszawa : "Żak", 2006. – S. 1102-1105 Rodzaje i stopnie stygmatu. Stygmatyzacja a społeczne funkcjonowanie jednostek. Unieważnienie stygmatu.

Sygn. 242411 Czytelnia Sygn. 242412 Informatorium 10. Czy tylko sąd rozstrzygnie w sporze? : mediacja i sądownictwo polubowne : informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów / pod red. Agnieszki Rękas ; [aut. Zbigniew Czwartosz et al.]. - Warszawa : [Ministerstwo Sprawiedliwości Biuro Ministra], 2010. – 78, [2], 176 s. : il. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD) Co to jest mediacja? Jakie są zasady mediacji? Jaki jest cel mediacji? Jakie są zalety mediacji? Mediacja w sprawach cywilnych. Mediacja gospodarcza oraz wynikająca z prawa pracy. Mediacja w sprawach rodzinnych. Transgraniczne mediacje dwunarodowościowych rodzin. Mediacje w sprawach karnych i w sprawach z nieletnim sprawcą czynu karalnego. Sądownictwo polubowne/arbitraż.

Sygn. 249084 Czytelnia Sygn. 249085 Wypożyczalnia 11. Encyklopedia filozofii wychowania / pod red. Stanisława Jedynaka i Jerzego Kojkoła ; [aut. haseł Albińska Ewa et al.]. - Bydgoszcz : Branta, 2009. – S. 142 : Konflikt społeczny Sygn. 246195 Czytelnia 12. Encyklopedia organizacji i zarządzania / [kom. red. Leszek Pasieczny przewodn.]. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1981. – S. 224-225 : Konflikt Sygn. 155711 Czytelnia Sygn. 155712 Wypożyczalnia 13. Encyklopedia Rodzice i Dzieci : [Co robić aby nasze dzieci były szczęśliwe ?] / oprac. red. Marta Pawlus ; aut. Erna Daraszkiewicz [et al.]. - Bielsko-Biała : "Park", 2002. – S. 480488 : Style wychowania Sygn. 237903 Czytelnia 14. Flis, Marta : Prawo karne / Marta Flis, Tomasz Starski. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. – (Repetytorium). – S. 74-77 : Pojęcie przestępstwa Sygn. 248398 Czytelnia Sygn. 248399 Wypożyczalnia 15. Gardocki, Lech : Prawo karne / Lech Gardocki. - Warszawa : C. H. Beck : [Wydawnictwo Naukowe] PWN, 1994. – (Podręczniki Prawnicze). - S. 2, 12 : Wiktymologia ; S. 59-68 : Ogólne pojecie przestępstwa ; S. 69-90 : Struktura przestępstwa ; S. 91-105 : Formy popełnienia przestępstwa Sygn. 216579 Czytelnia 16. Gójska, Agata : Mediacje rodzinne / Agata Gójska. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. - 255 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 231-255 Rodzina w świetle próżnej nowoczesności. Mediacja rodzinna – ogólne założenia. Praktyczne aspekty mediacji w sprawach rozwodowych i opiekuńczych. Sytuacje szczególne w mediacji – techniki pracy. Sygn. 254285 Czytelnia 17. Grochociński, Marian : Z zagadnień wychowania w rodzinie // W: Rodzina i dziecko : praca zbiorowa / pod red. Marii Ziemskiej. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. – S. 299-348 Pojęcie rodziny, wzajemne powiązania między członkami rodziny.

Sygn. 147063 Czytelnia Sygn. 147064, 147065 Wypożyczalnia 18. Hołyst, Brunon : Kryminalistyka / Brunon Hołyst. - Wyd. 7 zm. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. – S. 28-30 : Wiktymologia Sygn. 213812 Czytelnia 19. Hołyst, Brunon : Psychologia kryminalistyczna / Brunon Hołyst. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2004. – S. 665-682 : Psychospołeczne podejście w badaniach wiktymologicznych ; S. 683-702 : Osobowościowe predyspozycje stania się ofiarą przestępstwa ; S. 703-718 : Środowisko fizyczne jako determinanta obiektywnego i subiektywnego zagrożenia wiktymizacyjnego ; S. 719-741 : Związki ofiary ze sprawcą przestępstwa Sygn. 241285 Czytelnia Sygn. 241286 Wypożyczalnia Sygn. 251541 Wypożyczalnia (Wyd. 3 z 2009 roku) 20. Hołyst, Brunon : Wiktymologia / Brunon Hołyst. - Wyd. 4. zm. i rozsz. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. - 1400, [8] s. ; 25 cm. - Bibliogr. przy częściach. Pojęcie i rodzaje wiktymologii. Wybrane zagadnienia metodologii i badań wiktymologicznych. Wiktymologia społeczna (m.in. patologizacja rodziny). Wiktymologia kryminalna (M.in.: Nowy model ofiary przestępstwa, Związki ofiary ze sprawcą przestępstwa). Mediacja między ofiarą a sprawcą przestępstwa (S. 1284-1296).

Sygn. 250658 Czytelnia Sygn. 250659, 250660 Wypożyczalnia 21. Izdebska, Jadwiga : Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku : niepokoje i nadzieje / Jadwiga Izdebska. - Białystok : "Trans Humana", 2000. – S. 11-28 : Teoretyczne podstawy badań nad dzieckiem i rodziną M.in.: Rodzina jako kategoria analizy.

Sygn. 231335 Czytelnia 22. Izdebska, Helena : Rodzina i jej funkcja wychowawcza // W: Encyklopedia pedagogiczna /

pod red. Wojciecha Pomykało. - Warszawa : Fundacja "Innowacja", 1993. – S. 698-703 Sfery wpływów rodziny i ich znaczenie. Historyczno-społeczne źródła zainteresowania rodziną. Główne kierunki współczesnych zainteresowań rodziną. Funkcja wychowawcza rodziny.

Sygn. 213699 Czytelnia Sygn. 213700 Informatorium 23. Janke, Andrzej W. : Wychowanie w rodzinie // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 7, V-Ż / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 7 t. Franciszek Adamski et al.]. - Warszawa : "Żak", cop. 2008. – S. 488-497 Sygn. 245616 Informatorium Sygn. 245619 Czytelnia 24. Jasiński Andrzej, Zyzak Wojciech : Przebaczenie // W: Encyklopedia katolicka. T. 16, Porpora - Reptowski / [zespół red. Edward Gigilewicz et al. ; aut. Maciej Abramowicz et al.] ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 2012. – S. 603-606 Przebaczenie w Biblii. Przebaczenie w Duchowości. Przebaczenie w Psychologii.

Sygn. 251039 Czytelnia. 25. Kawula, Stanisław : Konflikt społeczny w wychowaniu // W: Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. Danuta Lalak i Tadeusz Pilch. Warszawa : „Żak", 1999. – S. 115-118

Sygn. 228169 Czytelnia Sygn. 247368 Wypożyczalnia 26. Klaus, Witold : Dziecko przed sądem : wymiar sprawiedliwości wobec przestępców młodszych nieletnich / Witold Klaus. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009. – S. 321-323 : Rola i znaczenie sprawiedliwości naprawczej w postępowaniu z nieletnimi poniżej 13. roku życia Definicja sprawiedliwości naprawczej i mediacji. Mediacja w postępowaniu w sprawach nieletnich. Zasady wyróżniające postępowanie mediacyjne w sprawach nieletnich. Mediacja z nieletnimi sprawcami poniżej 13. roku zycia. Kierowanie spraw do mediacji. Przebieg postępowania mediacyjnego. Mediacje w postępowaniu wykonawczym. Uregulowanie mediacji w nowych projektach prawa o nieletnich. Pozycja pokrzywdzone w u.p.n. a mediacja. Inne instytucje sprawiedliwości naprawczej, które mogą być stosowane wobec nieletnich – analiza przepisów. Stosowanie mediacji i innych form sprawiedliwości naprawczej wobec nieletnich w praktyce polskiego wymiaru sprawiedliwości. Stosowanie instytucji sprawiedliwości naprawczej wobec nieletnich – potrzeby wychowawcze.

Sygn. 246513 Czytelnia 27. Kłosiewicz-Giera, Anna : Mediacja // W: Prawo : encyklopedia / [aut. Barbara Adynowska et al.]. - Wyd. 5. - Bielsko-Biała : "Park", cop. 2004. – S. 339-341 Sygn. 237904 Czytelnia 28. Krajewski, Radosław : Podstawy prawa rodzinnego / Radosław Krajewski. Warszawa : "Żak", 2003. – S. 42 : Rodzina Sygn. 238205 Czytelnia Sygn. 238261 Wypożyczalnia 29. Kryminologia / Kamil Bułat [et al.]. – Wyd. 2. wyd. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. – (Repetytorium). – S. 68-82 : Opis przestępczości ; S. 151-161 : Wiktymologia Zawiera także: Zjawisko przestępczości a zmiany społeczne. Przemoc i agresja. Przestępczość gospodarcza. Przestępczość zorganizowana. Przestępczość powrotna. Przestępczość nieletnich. Narkotyki a przestępczość. Alkohol a przestępczość. Media a zjawisko przestępczości. Wiktymologia (definicja, koncepcje, pojęcie „ofiara”, przestępstwa bez ofiar, typologie ofiar, proces wiktymizacji, ofiara – miejsce i znaczenie w kontaktach z policją i sądem, nieformalne, pojednawcze sposoby rozwiązywania konfliktów, ofiary a środki masowego przekazu, pomiar wiktymizacji, skutki wiktymizacji, czynniki ryzyka wiktymogennego, strach oraz lęk przed przestępczością). Sposoby zapobiegania przestępczości.

Sygn. 248392 Czytelnia Sygn. 248393 Wypożyczalnia 30. Kuć, Małgorzata : Prawne podstawy resocjalizacji / Małgorzata Kuć. – Wyd. 2. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. – (Skrypty Becka). – S. 166-180 : Mediacja Mediacja a koncepcja sprawiedliwości naprawczej. Definicja mediacji. Cele procesu mediacyjnego. Zasady mediacji. Mediator. Mediacja w sprawach karnych. Mediacja w sprawach nieletnich.

Sygn. 252730 Czytelnia 31. Kuć, Małgorzata : Wiktymologia / Małgorzata Kuć. - Warszawa : C. H. Beck, 2010. XIII, [3], 175 s. ; 24 cm. – (Skrypty Becka). - Bibliogr. s. XV Sygn. 248851 Wypożyczalnia 32. Kupisiewicz, Czesław : Słownik pedagogiczny / Czesław Kupisiewicz, Małgorzata Kupisiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – (Słowniki Akademickie PWN). – S. 83 : Konflikt Sygn. 245833 Czytelnia

33. Leksykon socjologii prawa / red. Anna Kociołek-Pęksa, Mateusz Stępień. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. – S. 105-114 : Konflikt społeczny a prawo Sygn. 252335 Czytelnia 34. Mariański, Janusz : Konflikt // W: Encyklopedia katolicka. T. 9, Kinszasa - Krzymuska / [zesp. red. Antoni Bednarek et al. ; aut. Elżbieta Adamiak et al.] ; Katolicki Uniwersytet Lubelski, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 2002. - S. 587-594 Aspekt psychologiczny (konflikt wewnętrzny, konflikt interpersonalny), aspekt społeczny, aspekt religijny.

Sygn. 234339 Czytelnia 35. Metodyka pracy mediatora w sprawach karnych / redakcja naukowa Olga Sitarz. Warszawa : Difin, 2015. - 252 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. s. 249-252 Sygn. 254581 Wypożyczalnia 36. Męczykowska, Astryd : Kompetencja // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2, G-Ł / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 2 t. Elżbieta Adamczuk et al.]. Warszawa : "Żak", 2003. – S. 693-696 Kompetencja jako adaptacyjny potencjał podmiotu. Kompetencja jako transgresyjny potencjał podmiotu.

Sygn. 237695 Czytelnia Sygn. 237696 Informatorium 37. Morek, Rafał : Mediacja i arbitraż : Art. 1831-18315, 1154-1217 KPC : komentarz / Rafał Morek. - Warszawa : C. H. Beck, 2006. – XXIV, 342 s. ; 20 cm. – (Krótkie Komentarze Becka). - Bibliogr. s. XV-XXIV Sygn. 248813 Czytelnia Sygn. 248814 Wypożyczalnia 38. Okoń, Wincenty : Nowy słownik pedagogiczny / Wincenty Okoń. - Wyd. 10 uzup. i popr. - Warszawa : "Żak", 2007. – S. 186-187 : Kompetencja ; S. 189-190 : Konflikt ; S. 439440 : Umiejętność Sygn. 243846 Czytelnia Sygn. 243847, 245186 Wypożyczalnia 39. Ostrowska, Urszula : Relacje interpersonalne w edukacji // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T.5, R-St / [red. prowadzący Encyklopedii Ewa Różycka ; red. nauk. Grażyna Dryżałowska [et al.]. - Warszawa : "Żak", 2006. – S. 179-193 Pojęcie „relacja”. Ujęcie filozoficzne, socjologiczne, psychologiczne, pedagogiczne. Edukacyjne relacje interpersonalne – rys historyczny. Typologia relacji nauczyciel-uczeń. Relacje interpersonalne a style społeczne. Relacje interpersonalne w środowisku edukacyjno-wychowawczym. Relacje interpersonalne w edukacji akademickiej. Mistrz-Uczeń.

Sygn. 242411 Czytelnia Sygn. 242412 Informatorium 40. Poćwiardowska, Blanka : Kompetencje wychowawcze rodziców // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku : suplement: A-Ż / [red. prow. Ewa Różycka]. - Warszawa : "Żak", cop. 2010. – S. 245-249 Składowe kompetencji wychowawczych. Metody wspomagania kompetencji wychowawczych rodziców.

Sygn. 246907 Czytelnia Sygn. 246943 Informatorium 41. Pospiszyl, Irena : Razem przeciw przemocy / Irena Pospiszyl. - Warszawa : "Żak", 1999. – S. 97-149 : Prana ochrona jednostek przed

Sygn. 228173 Czytelnia Sygn. 228174, 228175, 231993 Wypożyczalnia 42. Pospiszyl, Irena : Wiktymizacja // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 7, V-Ż / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 7 t. Franciszek Adamski et al.]. Warszawa : "Żak", cop. 2008. – S. 129-130 Sygn. 245616 Informatorium Sygn. 245619 Czytelnia 43. Prawo karne / red. Alicja Grześkowiak ; aut. Alicja Grześkowiak [et al.]. – Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa : C. H. Beck, 2011. – (Skrypty Becka). - S. 81-86 : Definicja przestępstwa ; S. 86-100 : Elementy przestępstwa ; S. 101-121 : Struktura przestępstwa ; S. 153-160 : Formy stadialne przestępstwa Sygn. 250392 Czytelnia 44. Prawo karne : [kompleksowe przygotowanie do egzaminów dla studentów prawa, kandydatów na aplikację i aplikantów] / pod red. Katarzyny Czajkowskiej-Matosiuk. Warszawa : Academica, 2010. – (Nowy System Nauki Prawa). - S. 30-72 : Nauka o przestępstwie Sygn. 248839 Czytelnia 45. Psychologia społeczna : encyklopedia Blackwella / wstęp i red. naukowa wyd. pol. Janusz Czapiński ; red. nauk. Antony S. R. Manstead, Miles Hewstone [oraz] Susan T. Fiske [et al. ; aut. haseł Dominic Abrams et al. ; przekł. Agata Bieniek et al.]. - Warszawa : Jacek Santorski & CO Wydanictwo, [2001]. – XVIII, 825 s. ; 25 cm. - Bibliogr. przy hasłach. Zawiera: Parrott Ferrod W.: Poczucie winy i wstyd, S. 359; Furnham Adrian F.: Umiejętności społeczne, S. 688-691; Relacje rodzic-dziecko, S. 29-30; Pruitt Peang: Konflikt, S. 220-221.

Sygn. 232911 Czytelnia 46. Reber, Arthur S. : Słownik psychologii / Arthur S. Reber ; pod red. nauk. Idy Kurcz i Krystyny Skarżyńskiej ; [tł. Barbara Janasiewicz-Kruszyńska et al.]. - Warszawa : "Scholar", 2000. – S. 271 : Integracja ; S. 307 : Kompetencja ; S. 310 : Konflikt ; S. 360 : Mediacji teoria ; S. 620 : Reintegracja ; S. 620 : Relacje z obiektem ; S. 839 : Wstyd Sygn. 228692 Informatorium 47. Rembowski, Józef : Rodzina jako system powiązań // W: Rodzina i dziecko : praca zbiorowa / pod red. Marii Ziemskiej. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. – S. 127-142 Pojęcie rodziny, wzajemne powiązania między członkami rodziny.

Sygn. 147063 Czytelnia Sygn. 147064, 147065 Wypożyczalnia 48. Sądy polubowne i mediacja / pod red. Jana Olszewskiego ; [Aneta Arkuszewska et al.]. - Warszawa : C. H. Beck, 2008. - 379 s. ; 22 cm Sygn. 248815 Czytelnia Sygn. 248816 Wypożyczalnia 49. Skuteczna resocjalizacja : doświadczenia i propozycje / pod red. Zdzisława Bartkowicza, Andrzeja Węglińskiego. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej, 2008. – 405 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych ref. Zawiera m.in.: Jurkowski Jakub: Zastosowanie metody Mind Mappingu w przekazywaniu informacji i wspieraniu kreatywności podczas rozwiązywania konfliktów na drodze mediacji / Jakub Jurkowski, S. 351-359; Lewicka Agnieszka: Mediator szkolny - jego umiejętności psychopedagogiczne, S. 361-370; Linkiewicz Agata: Mediacja szkolna w opinii uczniów i nauczycieli szkoły średniej, S. 371-382; Łyżwa Beata, Wojtkowiak Monika: Mediacja jako droga do rozwiązania konfliktu, S. 383-392; Michalska-

Warias Aneta: Mediacja sądowa jako alternatywa wobec tradycyjnego wymiaru sprawiedliwości?, S. 393-405.

Sygn. 245736 Czytelnia Sygn. 247979 Wypożyczalnia 50. Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej. T. 3 / red. nauk. Anna Weissbrot-Koziarska, Iwona Dąbrowska-Jabłońska ; Uniwersytet Opolski. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014. – S. 67-71 : Mediacja Sygn. 254077 Czytelnia 51. Słownik psychologii / red. nauk. Jerzy Siuta ; [aut. Andrzej Beauvale et al.]. - Kraków : Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, cop. 2009. – S. 110 : Integracja ; S. 126 : Konflikt ; S. 144 : Mediacje ; S. 144-145 : Mediacje pomiędzy sprawcą a ofiarą przestępstwa ; S. 308-309 : Wiktymologia ; S. 312 : Wstyd Sygn. 248090 Czytelnia 52. Słownik socjologii i nauk społecznych / pod red. Gordona Marshalla ; red. nauk. pol. wyd. Marek Tabin ; [aut. Maxine Molyneux et al. ; przeł. Alina Kapciak et al.] ; Oxford. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. – S. 127-128 : Integracja społeczna i systemowa Sygn. 238842 Czytelnia 53. Słownik społeczny : praca zbiorowa / pod red. Bogdana Szlachty ; zespół aut. Janusz Balicki [et al. ; aut. Elżbieta Adamiak et al.]. - Kraków : Wydawnictwo WAM, cop. 2004. – S. 1117-1124 : Rodzina Sygn. 239397 Czytelnia 54. Šmid, Wacław : Leksykon zarządzania zasobami ludzkimi : słownik polsko-angielski i angielsko-polski / Wacław Šmid. - Kraków : Dr Lex, 2010. – S. 133-134 : Kompetencja ; S. 135-136 : Kompetencja a łagodzenie konfliktów ; S. 136 : Kompetencje a porozumiewanie się ; S. 139 : Kompetencje emocjonalne ; S. 140 : Kompetencje społeczne Sygn. 248482 Czytelnia 55. Stańdo-Kawecka, Barbara : Prawne podstawy resocjalizacji / Barbara StańdoKawecka. - Kraków : "Zakamycze", 2000. – (Podręcznik). - S. 58-59 : [Mediacja] Sygn. 235950 Czytelnia Sygn. 235951 Wypożyczalnia 56. Szczęsny, Wiesław Wojciech : Mediacja // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku T. 3, M-O / red. Józef Marek Śmieciński. - Warszawa : "Żak", 2004. – S. 122-124 M.in. kto może zostać mediatorem? Warunki wprowadzenia mediacji w Polce.

Sygn. 239010 Czytelnia Sygn. 239011 Informatorium 57. Tchorzewski, Andrzej Michał : Wychowanie – jego właściwości // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 7, V-Ż / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 7 t. Franciszek Adamski et al.]. - Warszawa : "Żak", cop. 2008. – S. 318-324 Sygn. 245616 Informatorium Sygn. 245619 Czytelnia 58. Turowski, Jan : Integracja // W: Encyklopedia katolicka. T. 7, Ignoratio elenchi Jędrzejów / pod red. Stanisława Wielgusa - przewodn. [et al.] ; Katolicki Uniwersytet Lubelski, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 1997. – S. 330-334 Sygn. 223811 Czytelnia

59. Tusznio, Sława : Mediacje i negocjacje jako formy rozwiązywania konfliktu / Sława Tusznio, Monika Wojtkowiak. - Kielce : Wydawnictwo Uczelniane Wszechnicy Świętokrzyskiej, 2004. - 149 s. : rys. ; 21 cm. – (Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej, 12347604 ; nr 87). - Bibliogr. przy rozdz. Sygn. 239291 Czytelnia Sygn. 239292 Wypożyczalnia 60. Wesołowska, Anna Maria : Bezpieczeństwo młodzieży / Anna Maria Wesołowska. Warszawa : Poltex, 2008. – (Poradnik Prawny). – S. 94-96 : Mediacja Sygn. 252579 Czytelnia Sygn. 252580, 252581 Wypożyczalnia 61. Wilkowska-Płóciennik, Aneta : Postępowanie w sprawach nieletnich / Aneta Wilkowska-Płóciennik. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. – (Skrypty Becka). 99-100 : Mediacja Sygn. 254350 Czytelnia Sygn. 254351, 254352 Wypożyczalnia 62. Winiarski, Mikołaj : Integracja społeczna // W: Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. Danuta Lalak i Tadeusz Pilch. - Warszawa : "Żak", 1999. – S. 108-110 Sygn. 228169 Czytelnia Sygn. 247368 Wypożyczalnia 63. Winiarski, Mikołaj : Integracja środowiska lokalnego // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2, G-Ł / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 2 t. Elżbieta Adamczuk et al.]. - Warszawa : "Żak", 2003. – S. 377-383 Integracja – zakres pojęcia. Integracja środowiskowa.

Sygn. 237695 Czytelnia Sygn. 237696 Informatorium 64. Wójcik, Jerzy Wojciech : Kryminologia : współczesne aspekty / Jerzy Wojciech Wójcik. -

Warszawa : Wolters Kluwer, 2014. – S. 279- 321 : Pokrzywdzony jako pierwszoplanowa postać przestępstwa – zapobieganie wiktymizacji kryminalnej Powstanie wiktymologii – pojęcie i zakres. Badania nad wiktymizacją kryminalną i społeczną. Pokrzywdzony a ciemna liczna przestępstw kryminalnych i gospodarczych. Humanistyczne aspekty wiktymologii. Koncepcje roli ofiary w genezie przestępstwa i jej związku ze sprawcą. Typologia ofiar przestępstw. Zagadnienie prowokacji ofiary. Wybrane wyniki badań wiktymologii kryminalnej (Ofiary zabójstw, Ofiary zgwałceń, Ofiary pedofilii, Ofiary przestępstw przeciwko mieniu, Ofiary oszustw, Wyniki badań innych czynników wiktymogennych). Wiktymizacja w cyberprzestrzeni. Wiktymologia a prawo karne. Praktyczne znaczenie badań wiktymologicznych. Wybrane pojęcia wiktymologiczne.

Sygn. 254266 Czytelnia Sygn. 254267 Wypożyczalnia 65. Wróbel, Włodzimierz : Polskie prawo karne : część ogólna / Włodzimierz Wróbel, Andrzej Zoll. - Kraków : Znak, 2010. – S. 151-161 : Pojęcie przestępstwa ; S. 162-177 : Struktura przestępstwa ; S. 46, 417 : Mediacja ; S. 81-82 : Pokrzywdzony Sygn. 246997 Czytelnia Sygn. 250615 Wypożyczalnia (Wyd. 2 z 2011 roku) 66. Zych, Bożena, M. : Konflikt // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2, G-Ł / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 2 t. Elżbieta Adamczuk et al.]. Warszawa : "Żak", 2003. – S. 750-752 Sygn. 237695 Czytelnia Sygn. 237696 Informatorium

Suggest Documents