PRAWO - POLSKA ; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - KODYFIKACJA - POLSKA; PODATEK DOCHODOWY - POLSKA; OSOBY PRAWNE - PODATEK - POLSKA;

1. B.113538 25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej / red. nauk. Hanna DuszkaJakimko, Ewa Kozerska. - Warszawa : Wolters Kluwer, ...
Author: Kamila Mróz
3 downloads 0 Views 864KB Size
1.

B.113538

25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej / red. nauk. Hanna DuszkaJakimko, Ewa Kozerska. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - 490 s. : il. ; 22 cm. – ( Monografie - Wolters Kluwer) PRAWO - POLSKA - 1989-;

2.

B.113537

40 lat Kodeksu pracy / red. nauk. Zbigniew Góral, Marcin A. Mielczarek. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - 396, [1] s. ; 21 cm. - ( Monografie - Wolters Kluwer) PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - KODYFIKACJA - POLSKA;

3.

B.113402

100 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące CIT / [red. prowadzący Rafał Kuciński]. - Warszawa : Wiedza i Praktyka, cop. 2015. - 112 s. ; 24 cm. PODATEK DOCHODOWY - POLSKA; OSOBY PRAWNE - PODATEK - POLSKA;

4.

B.113615

100 odpowiedzi na pytania o zamówienia publiczne / pod red. Anny ŚmigulskiejWojciechowskiej ; [aut. : Agata Hryc-Ląd et al.]. - Warszawa : Wiedza i Praktyka, cop. 2015. 176 s. ; 24 cm. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - PRAWO - POLSKA;

5.

B.113471

600 lat stosunków dyplomatycznych Polska - Turcja : historia i teraźniejszość = 600 yıllık Polonya-Türk diplomatik ilişkileri'nin tarihi ve bugünü = 600 years of Polish-Turkish dyplomatic [i.e diplomatic] relations : history and the present / red. nauk. Longin Pastusiak. Warszawa : Akademia Finansów i Biznesu Vistula, 2015. - 186, [2] s., [1] k. tabl. kolor. ; 24 cm. - ( Monografie - Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie) POLSKA A TURCJA; POLSKA A TURCJA - 15-20 W.;

6.

B.113553

AKSJOLOGICZNY wymiar prawa / red. Michał Dudek, Mateusz Stępień. - Kraków : NOMOS, 2015. - 223 s. : il. ; 22 cm. WARTOŚĆ (FILOZOFIA); PRAWO - TEORIA; FILOZOFIA PRAWA;

7.

B.113405

AKTA osobowe 2016 - jak uniknąć błędów / [red. prowadzący Anna Makarczuk]. Warszawa : Wiedza i Praktyka, cop. 2015. - 76 s. ; 24 cm. DOKUMENTY PRACOWNICZE;

8.

B.113503

AKTUALNE wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi / red. nauk. Justyna Ożegalska-Trybalska, Dariusz Kasprzycki. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - 960, [1]s., [1] k. tabl. : fot. kolor. ; 25 cm. VALL, MICHAŁ DU (1952-2012 ; PRAWNIK) - KSIĘGA PAMIĄTKOWA; KSIĘGI PAMIĄTKOWE - POLSKA - 1989-; WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA - PRAWO; KONKURENCJA - PRAWO; WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA - PRAWO; PATENTY - PRAWO;

9.

B.113627

AKTYWNA sprzedaż ubezpieczeń : jak wdrożyć się i przetrwać w branży ubezpieczeniowej / Adam Staniszewski. - Gliwice ; Warszawa : HELION ; Kontrakt - OSH, cop. 2016. - 326 s. : il. ; 22 cm. - ( Onepress Exclusive) UBEZPIECZENIA - SPRZEDAŻ; UBEZPIECZENIA A KLIENCI; UBEZPIECZENIA - SPRZEDAŻ - TECHNIKI; SPRZEDAŻ - PORADNIK; UBEZPIECZENIA - USŁUGI - RYNEK - POSTĘPOWANIE KONSUMENTÓW POLSKA - 1989-;

10.

B.113347

ANALIZA i prognozowanie szeregów czasowych : praktyczne wprowadzenie na podstawie środowiska R / Adam Zagdański, Artur Suchwałko. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2016. - 341 s. : il. ; 24 cm. SZEREGI

CZASOWE

-

PODRĘCZNIK;

SZEREGI

CZASOWE

PROGNOZOWANIE; R (JĘZYK PROGRAMOWANIA) - STOSOWANIE;

-

MODELE;

SZEREGI

CZASOWE

-

11.

B.113594

ANALIZA rozwiązań i wzorce controllingu w organizacji / Agnieszka Bieńkowska. Wrocław : Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydaw., 2015. - 530 s. : il. ; 24 cm. CONTROLLING - PODRĘCZNIK;

12.

B.113399

ANALIZA strategiczna w przedsiębiorstwie : zagadnienia teoretyczne i studia przypadków / Ewa Multan, Edyta Bombiak, Monika Chyłek ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. - Siedlce : Uniw. Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydaw., 2014. - 201 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. ANALIZA STRATEGICZNA; ANALIZA STRATEGICZNA - STUDIA PRZYPADKÓW; PRZEDSIĘBIORSTWO OTOCZENIE - ANALIZA; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ; ANALIZA SWOT;

13.

B.113302

THE ANALYTICS of investment, q, and cash flow / Andrew B. Abel. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, 2015. - [4], 40 s. : wykr. ; 21 cm. – ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 21549) SPÓŁKA - FINANSE - MODELE; INWESTYCJE - MODELE; PRZEPŁYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH - MODELE;

14.

B.113546

THE ANATOMY of physician payments : contracting subject to complexity / Jeffrey Clements, Joshua D. Gottlieb, Tímea Laura Molnár. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, 2015. - [3], 67 s. : il. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 21642) PŁACE - SYSTEM - MODELE; UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE - STANY ZJEDNOCZONE; LEKARZE - PŁACE STANY ZJEDNOCZONE - MODELE;

15.

B.113428

ANDRZEJ Heidrich - grafika : [wystawa w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym 21 czerwca-30 lipca 2008 r.] / [projekt i redakcja katalogu] Zbigniew Nestorowicz ; [Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym]. - Lublin : AKAPIT ; Kazimierz Dolny : Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, 2008. - 63, [1] s. : il. kolor. ; 24 cm. HEIDRICH, ANDRZEJ (1928- ; ARTYSTA GRAFIK, AUTOR PROJEKTÓW POLSKICH BANKNOTÓW) KATALOGI WYSTAW; MUZEUM NADWIŚLAŃSKIE (KAZIMIERZ DOLNY). KAMIENICA CELEJOWSKA WYSTAWY; GRAFIKA UŻYTKOWA - POLSKA - 20-21 W.; KAZIMIERZ DOLNY (POLSKA) - WYSTAWY - 21 W.;

16.

C.66108

ANNUAL Report 2014. European Banking Authority / European Banking Authority. London : European Banking Authority, cop. 2015. - 112 s. : il. ; 30 cm. EUROPEJSKI URZĄD NADZORU BANKOWEGO; EUROPEJSKI URZĄD NADZORU BANKOWEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI;

17.

B.113543

ARE capital inflows expansionary or contractionary? : theory, policy implications, and some evidence / Olivier Blanchard [et al.]. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, 2015. - [2], 23 s. : il. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 21619) KAPITAŁ - PRZEPŁYW - MODELE; PIENIĄDZ - POLITYKA - MODELE;

18.

C.66085 W.55425 W.55426

ASYMMETRIC financial integration bank ownership and monetary policy in emerging economies / Piotr Denderski, Wojciech Paczos ; Narodowy Bank Polski. Economic Institute. Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw, 2015. - 45 s. : il. ; 30 cm. - ( Working Paper - Narodowy Bank Polski ; No. 218) BANKOWOŚĆ - EMERGING MARKETS; BANKI - INWESTYCJE ZAGRANICZNE - EMERGING MARKETS; BANKI ZAGRANICZNE - BADANIA - EMERGING MARKETS; PIENIĄDZ - POLITYKA A KREDYT BANKOWY; BANKOWOŚĆ - MODELE;

19.

C.66098 W.55447

ATLAS monet bitych dla ziem polskich w końcu XVIII i w XIX wieku / Henryk Radzikowski. - Warszawa : Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski, 2012. - 128 s. : il. ; 31 cm. MONETY - POLSKA - 18 W. - KATALOGI; MONETY - POLSKA - 19 W. - KATALOGI; MONETY - POLSKA - 18 W.; MONETY - POLSKA - 19 W.; MONETY ROSYJSKIE - 18-19 W. - KATALOGI;

20.

C.66104

AUKCJA 8 : 03.10.2015 / Antykwariat Numizmatyczny Michał Niemczyk ; [opis przedmiotów Jacek Michalski et al. ; skład katalogu Aleksandra Kocot et al. ; współpraca Jacek Budyn et al.]. - Warszawa : Antykwariat Numizmatyczny Michał Niemczyk, 2015. - 288 s. : il. kolor. ; 29 cm. AUKCJE - POLSKA; NUMIZMATYKA; KATALOGI AUKCYJNE - POLSKA - 1989-; NUMIZMATYKA - KATALOGI AUKCYJNE;

21.

B.113576

BADANIA i rozwój w korporacjach transnarodowych : organizacja, umiędzynarodowienie / Krystyna Poznańska, Kamil M. Kraj. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, cop. 2015. - 268 s. : il. ; 24 cm. PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSNARODOWE - DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA; DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA - INTERNACJONALIZACJA;

22.

B.113317

BADANIA marketingowe : praktyka nauce - nauka praktyce / red. nauk. Anna Dąbrowska, Arkadiusz Wódkowski. - Warszawa : Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2015. - 186 s. : il. ; 24 cm. - ( Monografie - Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur) MARKETING - BADANIA;

23.

B.113510

BADANIE ankietowe rynku pracy : raport 2015 / Narodowy Bank Polski. Instytut Ekonomiczny. Biuro Przedsiębiorstw, Gospodarstw Domowych i Rynków. Zespół ds. Rynku Pracy. ; [aut. Stanisław Cichocki et al.]. - Warszawa : Narodowy Bank Polski, 2015. - 60 s. : il. kolor. ; 17 x 23 cm. NARODOWY BANK POLSKI - BADANIA EKONOMICZNE; RYNEK PRACY - BADANIE - POLSKA; RYNEK PRACY - POLSKA - 2001-;

24.

B.113430 W.55446

BANKNOTY opozycji w Polsce 1982-1988 / Wiesław Kukla. - Poznań : Wydaw. Z. Bartkowiak, 2011. - 96 s. : il. kolor. ; 21 cm. NIEZALEŻNY

SAMORZĄDNY

ZWIĄZEK

ZAWODOWY

"SOLIDARNOŚĆ"

-

PROPAGANDA

-

WYDAWNICTWA - 1980-1989; PIENIĄDZ PAPIEROWY - POLSKA - 1980-1989;

25.

B.113400

BEZPIECZEŃSTWO i obronność w edukacji młodzieży / Agnieszka Araucz-Boruc. - Siedlce : Uniw. Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydaw., 2015. - 197 s. ; 24 cm. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - POLSKA - 1989-;

26.

B.110689/2

BEZPIECZEŃSTWO - powinność czy gwarancja? T. 2, Stany nadzwyczajne a szczególne zagrożenia państwa / pod red. Tomasza Miłkowskiego. - Sosnowiec : HUMANITAS Oficyna Wydaw., 2015. - 109, [1] s. : il. ; 24 cm. RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH (POLSKA); BEZPIECZEŃSTWO - ZAGROŻENIA; BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA - POLSKA - 1989-; STAN WYJĄTKOWY - POLSKA - 1989-; ZARZĄDZANIE SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ - POLSKA - 1989-; ZARZĄDZANIE W SYTUACJACH NAGŁYCH; KATASTROFY - PRAWO - POLSKA - 1989-;

27.

B.113626

BEZPIECZEŃSTWO zgromadzeń : komentarz praktyczny / Marcin Jurgilewicz. - Warszawa : Editions Spotkania, 2015. - 120 s. ; 24 cm. - ( Bezpieczeństwo Dziś i Jutro) ZGROMADZENIA PUBLICZNE I IMPREZY MASOWE - PRAWO - POLSKA; ZGROMADZENIA PUBLICZNE I IMPREZY MASOWE - BEZPIECZEŃSTWO;

28.

B.113606

CENA nierówności : w jaki sposób dzisiejsze podziały społeczne zagrażają naszej przyszłości? / Joseph E. Stiglitz ; ; tłumaczenie Robert Mitoraj. - Warszawa : Wydaw. Krytyki Politycznej, 2015. - 622, [1] s. ; 22 cm. PODZIAŁ DOCHODU - ASPEKT SPOŁECZNY - STANY ZJEDNOCZONE; NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE STANY ZJEDNOCZONE; STANY ZJEDNOCZONE - SYTUACJA SPOŁECZNA - 21 W. - PROGNOZY; STANY ZJEDNOCZONE - GOSPODARKA - 21 W. - PROGNOZY;

29.

B.113651

CHINY w okresie transformacji : reformy systemowe, polityka rozwojowa i państwowe przedsiębiorstwa / Andrzej Bolesta. - Warszawa : Wydaw. Akademickie DIALOG, 2006. - 166 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. TRANSFORMACJA SYSTEMOWA - CHINY; CHINY - POLITYKA I RZĄDY; CHINY - GOSPODARKA - 1976-2000; CHINY - SYTUACJA SPOŁECZNA - 1976-2000;

30.

B.113345

CHIŃSKIE marzenie o konstytucjonalizmie / Mateusz Stępień. - Kraków : Uniw. Jagielloński. Wydaw., cop. 2015. - 199, [1] s. ; 22 cm. KONSTYTUCJONALIZM - HISTORIA - CHINY;

31.

B.113548

THE COMING wave : where do emerging market investor put their money? / G. Andrew Karolyi, David T. Ng, Eswar S. Prasad. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, 2015. - [4], 42, [28] s. : il. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 21661) ALOKACJA KAPITAŁU - MODELE - KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ; INWESTYCJE ZAGRANICZNE - MODELE; INWESTYCJE PORTFELOWE - ZARZĄDZANIE - MODELE; FINANSE MIĘDZYNARODOWE - MODELE;

32.

B.113611

COMPLEXITY and resilience rating : new paradigms in finance, economics and sustainable investment / Jacek Marczyk. - Trento : Edizioni del Faro, 2015. - 221 s. : il. kolor. ; 25 cm. TEORIA KOMPLEKSOWOŚCI; NIEPEWNOŚĆ (EKONOMIA) - MODELE; RYZYKO - OCENA; RYZYKO ZARZĄDZANIE

-

METODY

SYMULACJI;

EKONOMIA

EKSPERYMENTALNA;

RATING

-

ASPEKT

EKONOMICZNY; STABILNOŚĆ FINANSOWA - BADANIA i ANALIZA;

33.

B.113550

THE COSTS and benefits of financial regulation : towards a monitoring system / Paolo Garonna (ed.) ; Osservatorio FeBAF sulla Distribuzione Finanziaria. - Roma : Luiss University Press, 2015. - 193, [1] s. : il. ; 24 cm. KRYZYS FINANSOWY - 21 W. - WPŁYW; FINANSE - PRAWO - EUROPA; NADZÓR FINANSOWY - EUROPA; BANKI - PRAWO - EUROPA; FINANSE - EUROPA;

34.

B.113357

THE COURAGE to act : a memoir of a crisis and its aftermath / Ben S. Bernanke. - New York ; London : W. W. Norton and Company, cop. 2015. - XIV, 610 s., [16] k. tabl. : il. ; 24 cm. BERNANKE, BEN S. (1953- ; EKONOMISTA); BOARD OF GOVERNORS OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM (U.S.); KRYZYS FINANSOWY - 21 W.; EKONOMIŚCI - STANY ZJEDNOCZONE - BIOGRAFIE; BANKI CENTRALNE - STANY ZJEDNOCZONE; KRYZYS FINANSOWY - STANY ZJEDNOCZONE - 21 W.; PIENIĄDZ POLITYKA - STANY ZJEDNOCZONE; STANY ZJEDNOCZONE - GOSPODARKA - 2001-2009;

35.

C.66097

CROSS-BORDER financial linkages : challenges for monetary policy and financial policy / Bank for International Settlements. Monetary and Economic Department. - [Basel] : Bank for International Settlements, 2015. - XV, [1], 197 s. : il. kolor. ; 30 cm. - ( Papers - Bank for International Settlements ; No 82) PIENIĄDZ - POLITYKA - KONFERENCJE; STABILNOŚĆ FINANSOWA - KONFERENCJE;

36.

B.113381

CROWDFUNDING : podręcznik / Alessandro Brunello ; tł. Zbigniew Łucki. - Warszawa : CeDeWu, 2016. - 243 s. : il. kolor. ; 19 x 23 cm. CROWDFUNDING - PODRĘCZNIK; SPOŁECZNOŚĆ INTERNETOWA - ASPEKT EKONOMICZNY;

37.

B.113303

CROWDING out in Ricardian economies / Andrew B. Abel. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, 2015. - [4], 30 s. ; 21 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 21550) PAPIERY WARTOŚCIOWE PAŃSTWOWE - ASPEKT EKONOMICZNY - MODELE; PODATEK - MODELE;

38.

C.66103

CZAR srebra i magia złota : w kręgu monet i medali Prus Królewskich : katalog wystawy, czerwiec-grudzień 2006 r. / [red. nauk. Janusz Trupinda] ; Muzeum Zamkowe w Malborku. Malbork : Muzeum Zamkowe, 2007. - 331 s. : il. kolor., err. ; 28 cm. MEDALE - POLSKA - KATALOGI; MENNICTWO - POLSKA - 15-18 W.; MONETY POLSKIE - 15-18 W. KATALOGI; WYSTAWY W MUZEACH; MEDALE - POLSKA - PRUSY ZACHODNIE - 15-18 W. - KATALOGI; MONETY - POLSKA - PRUSY ZACHODNIE - 15-18 W. - KATALOGI WYSTAW; PRUSY ZACHODNIE;

39.

B.113595

CZERWONA gospodarka : zagadnienia i fakty życia gospodarczego Rosji Sowieckiej : praca zbiorowa / pod red. Gerhardta Dobberta ; przełożył Z. Szymanowski. - Oświęcim : Napoleon V, 2015. - 191 s. ; 24 cm. FINANSE - ZSRR; ZSRR - GOSPODARKA - 1918-1945; ZSRR - GOSPODARKA - POLITYKA - 1928-1932;

40.

B.113509

CZY warto eliminować jedno- i dwugroszówki z obiegu monetarnego? : ocena projektu ustawy o zaokrąglaniu kwot płatności gotówkowych / Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. - Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2013. - 21 s. ; 25 cm + Opinie Polaków o wycofaniu jedno i dwu groszówek : wyniki sondażu TNS OBOP. - 5 s. : il. kolor ; 21 cm. PIENIĄDZ - EMISJA - KOSZTY; MONETY POLSKIE - 21 W.; MONETY - POLSKA - 21 W.; ROZLICZENIA DETALICZNE - POLSKA - 1989-; ROZLICZENIA GOTÓWKOWE;

41.

B.113602

CZYNNY żal związany z usiłowaniem w polskim prawie karnym : analiza dogmatyczna i kryminalnopolityczna / Olga Sitarz. - Katowice : Uniw. Śląski. Wydaw., 2015. - 534, [2] s. ; 25 cm. - ( Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3329)

PRAWO KARNE - POLSKA; USIŁOWANIE (PRAWO KARNE); USIŁOWANIE (PRAWO KARNE) - POLSKA; USIŁOWANIE (PRAWO KARNE) - HISTORIA; OKOLICZNOŚCI ŁAGODZĄCE; OKOLICZNOŚCI ŁAGODZĄCE POLSKA; PRZESTĘPSTWA - POLSKA;

42.

B.113304

DEMOGRAPHICS and aggregate household saving in Japan, China, and India / Chadwick C. Curtis, Steven Lugauer, Nelson C. Mark. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, 2015. - [4], 31 s. : wykr. ; 21 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 21555)

GOSPODARSTWO DOMOWE - JAPONIA; GOSPODARSTWO DOMOWE - CHINY; GOSPODARSTWO DOMOWE - INDIE; GOSPODARSTWO DOMOWE - MODELE; OSZCZĘDZANIE I INWESTOWANIE - MODELE - JAPONIA; OSZCZĘDZANIE I INWESTOWANIE - MODELE - CHINY; OSZCZĘDZANIE I INWESTOWANIE MODELE - INDIE; DEMOGRAFIA - MODELE - JAPONIA; DEMOGRAFIA - MODELE - CHINY; DEMOGRAFIA MODELE - INDIE;

43.

B.113299

DISTRIBUTIONAL effects of monetary policy in emerging market economies / Eswar Prasad, Boyang Zhang. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, 2015. - [4], 46 s. : il. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 21471)

PIENIĄDZ - POLITYKA - MODELE - EMERGING MARKETS; BANKI CENTRALNE - MODELE; BANKI CENTRALNE - EMERGING MARKETS; KURSY WALUTOWE - MODELE - EMERGING MARKETS;

44.

B.113306

DIVIDEND dynamics, learning, and expected stock index returns / Ravi Jagannathan, Binying Liu. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, 2015. - [4], 49 s. : il. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 21557)

STOPA ZWROTU - MODELE; DYWIDENDY - MODELE;

45.

B.113319

DLACZEGO motywowanie ludzi nie działa ... i co działa : najnowsze metody przywództwa, dodawania ludziom energii i ich angażowania / Susan Fowler ; przedm. Ken Blanchard ; przeł. Marcin Kowalczyk. - Warszawa : MT Biznes, 2015. - 212 s. ; 24 cm. MOTYWACJE; PRZYWÓDZTWO;

46.

B.113308

DO banks pass through credit expansions? : the marginal profitability of consumer lending during the Great Recession / Sumit Agarwal [et al.]. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, 2015. - [4], 57 s. : wykr. ; 21 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 21567) PIENIĄDZ - POLITYKA - MODELE - STANY ZJEDNOCZONE; BANKOWOŚĆ - MODELE - STANY ZJEDNOCZONE; KREDYT KONSUMPCYJNY - STANY ZJEDNOCZONE;

47.

B.113463

DOSTĘP do informacji publicznej a kodeks postępowania administracyjnego / red. nauk. Agnieszka Skóra. - Poznań : Wydaw. Naukowe "Silva Rerum", 2015. - 153 s. ; 24 cm. INFORMACJA PUBLICZNA - PRAWO - POLSKA - KONFERENCJE;

48.

B.113630

DOSTĘP do informacji publicznej jako kategoria ochrony interesu prawnego jednostki w regulacjach prawa administracyjnego / Katarzyna Tomaszewska. - Warszawa : DIFIN, 2015. 318, [1] s. ; 23 cm. PRAWO ADMINISTRACYJNE - POLSKA; JAWNOŚĆ INFORMACJI - PRAWO - POLSKA - 1989-; INFORMACJA PUBLICZNA - POLSKA; PRAWA OBYWATELSKIE I POLITYCZNE;

49.

B.113375

DRUGI wiek maszyny : praca, postęp i dobrobyt w czasach genialnych technologii / Eric Brynjolfsson, Andrew McAfee ; przekład Bartosz Sałbut. - Warszawa : MT Biznes, 2015. - 367, [1] s. : il. ; 24 cm. - ( Światowe Bestsellery Biznesowe) TECHNOLOGIE INFORMACYJNE - ASPEKT EKONOMICZNY; INNOWACJE A ROZWÓJ GOSPODARCZY; POSTĘP NAUKOWY I TECHNICZNY; STRATYFIKACJA SPOŁECZNA;

50.

B.113453

DYLEMATY i wyzwania doskonalenia zarządzania organizacjami w zintegrowanej Europie : monografia / red. nauk. Anna Lemańska-Majdzik, Małgorzata Okręglicka ; Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania. - Częstochowa : Politechnika Częstochowska. Wydz. Zarządzania. Wydaw., 2015. - 122 s. : il. ; 25 cm.

PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ - 1989-; BANKI - ZARZĄDZANIE EUROPA;

51.

B.113472 W.55450

DYLEMATY światowego systemu gospodarki i finansów / Juliusz Kotyński [et al.]. Warszawa : Akademia Finansów i Biznesu Vistula, 2015. - 161 s. : il. ; 24 cm. - ( Monografie Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)

FINANSE MIĘDZYNARODOWE - 21 W.; GOSPODARCZE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - 21 W.; EUROSTREFA; BANKOWOŚĆ - 21 W.; SHADOW BANKING; PIENIĄDZ MIĘDZYNARODOWY; SEKURYTYZACJA; CONTINGENT CONVERTIBLE BONDS;

52.

B.113403

DYSCYPLINA finansów publicznych : doktryna, orzecznictwo, praktyka / pod red. Marcina Smagi, Mateusza Winiarza. - Warszawa : C. H. Beck, 2015. - XVII, [1], 698 s. ; 24 cm. - ( Beck Info Biznes)

FINANSE PUBLICZNE - PRAWO - POLSKA - KONFERENCJE; FINANSE PUBLICZNE - POLSKA KONFERENCJE; DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH - PRAWO - POLSKA; DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH - KONFERENCJE;

53.

B.113512

DYSPROPORCJE : rzecz o Polsce przeszłej i obecnej / Eugeniusz Kwiatkowski ; oprac. oraz wstępem poprzedził Andrzej Garlicki. - Warszawa : Czytelnik, 1989. - 385, [3] s. ; 20 cm. – ( Polska Myśl Polityczna)

KWIATKOWSKI, EUGENIUSZ (1888-1974 ; POLITYK, DZIAŁACZ GOSPODARCZY) - BIBLIOGRAFIA; POLSKA HISTORIA; POLSKA - POLITYKA I RZĄDY - 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA);

54.

B.113653

DZIAŁALNOŚĆ badawcza Głównego Urzędu Statystycznego w okresie II Rzeczypospolitej / Bożena Łazowska ; Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca. - Warszawa : Centralna Biblioteka Statystyczna, 2015. - [2], 490 s. : il. ; 24 cm. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY (POLSKA) - 1918-1945; STATYSTYKA PUBLICZNA - HISTORIA - POLSKA;

55.

B.113380

DZIESIĘĆ lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej : próba bilansu i nowe otwarcie / pod red. nauk. Józefa M. Fiszera. - Warszawa : Polska Akademia Nauk. Instytut Studiów Politycznych, 2015. - 456 s. : il. ; 24 cm. - ( Unia Europejska we Współczesnym Świecie ; nr 3) UNIA EUROPEJSKA - CZŁONKOSTWO - POLSKA; UNIA EUROPEJSKA - CZŁONKOSTWO - ASPEKT EKONOMICZNY - POLSKA; POLSKA A UNIA EUROPEJSKA; POLSKA A UNIA EUROPEJSKA - POLITYKA 2004-; POLSKA A UNIA EUROPEJSKA - KORZYŚCI, KOSZTY, SKUTKI;

56.

B.113414

THE ECONOMETRICS of financial markets / John Y. Campbell, Andrew W. Lo and A. Craig MacKinlay. - Princeton, New Jersey : Princeton University Press, cop. 1997. - XVIII, 611 s. : wykr. ; 25 cm. RYNEK FINANSOWY - METODY EKONOMETRYCZNE I STATYSTYCZNE; RYNEK FINANSOWY - MODELE; RYNEK KAPITAŁOWY - METODY EKONOMETRYCZNE I STATYSTYCZNE; RYNEK KAPITAŁOWY - MODELE;

57.

B.113436/1

ECONOMIC foundations for creative ageing policy. Vol. 1, Context and considerations / Andrzej Klimczuk. - New York : Palgrave Macmillan, 2015. - XVIII, 232, [2] s. : il. ; 23 cm. STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA - ASPEKT EKONOMICZNY; EMERYTURA - PLANOWANIE; POLITYKA SPOŁECZNA;

58.

B.113610

ECONOMICS rules : the rights and wrongs of the dismal science / Dani Rodrik. - New York ; London : W. W. Norton and Company, cop. 2015. - XV, [3], 253 s. : il. ; 22 cm. NAUKI EKONOMICZNE - HISTORIA; EKONOMIA - MODELE; TEORIE EKONOMICZNE - KRYTYKA;

59.

B.113528 W.55457

EDUKACJA dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu : IX Kongres Ekonomistów Polskich / red. nauk. Artur Pollok ; [Polskie Towarzystwo Ekonomiczne]. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015. - 210, [1] s. : il. ; 24 cm.

EDUKACJA

EKONOMICZNA

-

KONFERENCJE;

EKONOMIŚCI

-

KSZTAŁCENIE

-

KONFERENCJE;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - KONFERENCJE; NAUKI EKONOMICZNE - SZKOLNICTWO WYŻSZE - KONFERENCJE; KONCEPCJA SUSTAINABILITY; KONCEPCJA STRATEGIC ENROLLMENT MANAGEMENT;

60.

B.113622

EFEKTYWNOŚĆ i skuteczność komunikacji marketingowej / Mirosława Malinowska. Warszawa : DIFIN, 2015. - 218 s. : il. ; 23 cm.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA; KOMUNIKACJA MARKETINGOWA - BADANIA;

61.

B.113307

EFFICIENTLY inefficient markets for assets and asset management / Nicolae B. Gârleanu, Lasse H. Pedersen. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, 2015. - [3], 54 s. : il. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 21563)

INWESTYCJE - ANALIZA - MODELE; DORADZTWO INWESTYCYJNE - MODELE; INWESTYCJE PORTFELOWE - ZARZĄDZANIE;

62.

B.113605

EGZAMIN na tłumacza przysięgłego w praktyce : język angielski : analiza językowa / Marek Kuźniak ; red. nauk. Artur Dariusz Kubacki ; komentarz prawny Bolesław Cieślik. Warszawa : C. H. Beck, 2016. - X, 230 s. ; 24 cm.

ANGIELSKI JĘZYK - JĘZYK PRAWNICZY - TŁUMACZENIE NA JĘZYK POLSKI; POLSKI JĘZYK - JĘZYK PRAWNICZY - TŁUMACZENIE NA JĘZYK ANGIELSKI; PRAWO - TŁUMACZENIA; ANGIELSKI JĘZYK EGZAMINY; TŁUMACZE PRZYSIĘGLI - PRAWO - POLSKA; TŁUMACZE PRZYSIĘGLI - EGZAMINY;

63.

B.113348

EKONOMIA, finanse, prawo gospodarcze : podręcznik dla sędziów i prokuratorów / [aut. Tomasz Czapla et al.]. - Łódź : Uniw. Łódzki. Wydział Zarządzania ; Lublin : Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, 2015. - 222 s. : il. ; 24 cm. EKONOMIA - PODRĘCZNIK; FINANSE - PODRĘCZNIK; RACHUNKOWOŚĆ - POLSKA - PODRĘCZNIK; PRAWO - PODRĘCZNIK;

64.

B.113379

EKONOMIA jest piękna? : księga dedykowana profesorowi Jerzemu Wilkinowi / pod red. Łukasza Hardta i Dominiki Milczarek-Andrzejewskiej. - Warszawa : Wydaw. Naukowe SCHOLAR, 2015. - 523 s., [1] k. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm. WILKIN, JERZY (1947- ; EKONOMISTA) - KSIĘGA PAMIĄTKOWA; EKONOMIA - FILOZOFIA; EKONOMIA METODOLOGIA; POLSKA - GOSPODARKA - ZAGADNIENIA; GOSPODARKA ŚWIATOWA - 21 W.; ROZWÓJ TERENÓW WIEJSKICH; ROLNICTWO - ZAGADNIENIA; KSIĘGI PAMIĄTKOWE - POLSKA - 1989-;

65.

B.113614 W.55470

EKONOMICZNY punkt widzenia / Murray N. Rothbard ; tłumaczenie: Jan Lewiński i Marcin Zieliński. - Wrocław : Instytut Ludwiga von Misesa, 2015. - XIV, 456 s. ; 25 cm. – ( Biblioteka Klasyków Ekonomii) EKONOMIA; EKONOMIA I POLITYKA; GOSPODARKA - POLITYKA - 1945-1990; LIBERALIZM EKONOMICZNY - 20 W.; PIENIĄDZ - POLITYKA - 1945-1990;

66.

B.113328

EKSPLOZJA nierówności? / Maria Jarosz, Marek W. Kozak. - Warszawa : Polska Akademia Nauk. Instytut Studiów Politycznych ; Oficyna Naukowa, 2015. - 232 s. ; 23 cm. UNIA EUROPEJSKA - POLITYKA SPÓJNOŚCI - POLSKA; NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE - POLSKA - 1989-; WYKLUCZENIE FINANSOWE - POLSKA - 1989-; NIERÓWNOŚCI DOCHODOWE - POLSKA - 1989-; KORUPCJA - POLSKA; REGIONY - ZRÓŻNICOWANIE - POLSKA; SPOŁECZEŃSTWO - POLSKA;

67.

B.113616

EMERYTURY i renty 2016 : zmiany, dokumentacja, obowiązki pracodawcy / [pod red. Leszka Skupskiego]. - Warszawa : Wiedza i Praktyka, cop. 2015. - 172 s. ; 24 cm. - ( Vademecum Płatnika) EMERYTURA - POLSKA - 1999- - PORADNIK; RENTY - POLSKA - 1999- - PORADNIK; PRACA - PRAWO POLSKA - PORADNIK;

68.

B.113366

ENERGIA i niepodległość / Piotr Naimski. - Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2015. - 347 s., [7] s. tabl. : il. ; 21 cm. - ( Biblioteka Myśli Politycznej - Ośrodek Myśli Politycznej ; 99) BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE - POLSKA; ENERGETYKA - POLITYKA - POLSKA; ENERGETYKA POLSKA; POLSKA - POLITYKA I RZĄDY - 1989- - PUBLICYSTYKA; POLSKA - STOSUNKI Z ZAGRANICĄ 1989-;

69.

B.113634

ESTYMOWANE modele równowagi ogólnej : podejście bayesowskie / Renata WróbelRotter. - Kraków : Uniw. Ekonomiczny w Krakowie. Wydaw., 2015. - 222 s. : il. ; 24 cm. – ( Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 239) RÓWNOWAGA EKONOMICZNA - MODELE; EKONOMIA - BADANIA; EKONOMIA - MODELE;

70.

B.113583

ETYKA pracy : przekonania wartościujące pracę a zaangażowanie pracowników / Damian Grabowski. - Katowice : Uniw. Śląski. Wydaw., 2015. - 247, [9] s. : il. ; 25 cm. - ( Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3320) PRACA - ETYKA; KADRY - ZAANGAŻOWANIE;

71.

B.113373

EUGENIUSZ Kwiatkowski / Andrzej Romanowski. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy. Wydaw. Naukowe, cop. 2014. - 394 s. : il. ; 25 cm. - ( Biblioteka Polskiej Nauki i Techniki) KWIATKOWSKI, EUGENIUSZ (1888-1974 ; POLITYK, DZIAŁACZ GOSPODARCZY); POLSKA - GOSPODARKA POLITYKA - 1918-1939; POLSKA - GOSPODARKA - 1918-1939;

72.

B.113451

THE EUROPEAN Banking Union : supervision and resolution / Giuseppe Boccuzzi. London : Palgrave Macmillan, 2016. - XVI, 219 s. : il. ; 23 cm. - ( Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions) BANKOWOŚĆ - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; NADZÓR BANKOWY - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; BANKI PRAWO - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; EUROPEJSKA UNIA BANKOWA; KRYZYS FINANSOWY ZAGROŻENIE I PRZECIWDZIAŁANIE - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ;

73.

B.113478 W.55451

EUROPEJSKA unia rynków kapitałowych : perspektywa finansowania przedsiębiorstw w Polsce / Alfred Janc, Paweł Mikołajczak, Krzysztof Waliszewski ; wprow. Małgorzata Zaleska. - Warszawa : CeDeWu, 2015. - 175 s. : il. ; 24 cm. RYNEK KAPITAŁOWY - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; RYNEK KAPITAŁOWY - INTEGRACJA; MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA - FINANSE - POLSKA; UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH - EUROPA;

74.

B.113413

EUROZONE politics : perception and reality in Italy, the UK, and Germany / Philip Giurlando. - London ; New York : Routledge, 2016. - [22], 176 s. ; 24 cm. - ( Routledge Advances in European Politics ; 122) EURO; EURO-STREFA; WŁOCHY A UNIA EUROPEJSKA; WIELKA BRYTANIA A UNIA EUROPEJSKA; NIEMCY, REP. FEDERALNA A UNIA EUROPEJSKA;

75.

B.113464

EVENT marketing jako nowa forma organizacji procesów komunikacyjnych / praca zbiorowa pod red. Adama Grzegorczyka ; [aut. Justyna Chlechowicz et al.]. - Warszawa : Wyższa Szkoła Promocji, cop. 2009. - 262 s. : il. ; 23 cm. MARKETING; PUBLIC RELATIONS; KOMUNIKACJA W ZARZĄDZANIU PRACOWNIKAMI; RELACJE Z KLIENTAMI; MARKETING PARTNERSKI; EVENT MARKETING;

76.

B.113298

EXTERNAL and public debt crises / Cristina Arellano, Andrew Atkeson, Mark Wright. Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, 2015. - [4], 52 s. : il. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 21456) KRYZYS FINANSOWY - MODELE; DŁUGI PUBLICZNE - MODELE; NIEWYKONANIE ZOBOWIĄZANIA (FINANSE) - MODELE;

77.

B.113555

FAŁSZERSTWA dzieł sztuki : aspekty prawne i kryminalistyczne / Dariusz Wilk. Warszawa : C. H. Beck, 2015. - XLII, 348 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm. - ( Monografie Prawnicze) SZTUKA - FAŁSZERSTWA; SZTUKA - FAŁSZERSTWA - POLSKA; SZTUKA - FAŁSZERSTWA - PORÓWNANIA MIĘDZYNARODOWE; FAŁSZERSTWA - POLSKA; ZABYTKI - PRAWO - POLSKA; OSZUSTWO - PRAWO POLSKA; PRZESTĘPSTWA I NADUŻYCIA - PRZECIWDZIAŁANIE - POLSKA; KRYMINALISTYKA;

78.

B.113469

FINANSE przedsiębiorstwa : synteza teorii i wartości / Jolanta Iwin-Garzyńska ; Uniwersytet

Szczeciński.

Wydział

Nauk

Ekonomicznych

i

Zarządzania.

Instytut

Rachunkowości. Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Podatków. - Szczecin : Economicus, 2014. - 176 s. : wykr. ; 24 cm. PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - PODRĘCZNIK;

79.

C.66096 W.55443 W.55444

FISCAL consolidation as a self-fulfilling prophecy on fiscal multipliers / Hubert Bukowski ; [Narodowy Bank Polski. Economic Institute]. - Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw, 2015. - 35 s. ; 30 cm. - ( Working Paper - Narodowy Bank Polski ; No. 217) POLITYKA FISKALNA; POLITYKA FISKALNA - MODELE; MNOŻNIK (EKONOMIA);

80.

C.66088 W.55431 W.55432

FOMC members' incentives to disagree : regional motives and background influences / Hamza Bennani, Etienne Farvaque, Piotr Stanek ; [Narodowy Bank Polski. Economic Institute]. - Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw, 2015. - 34 s. ; 30 cm. - ( Working Paper - Narodowy Bank Polski ; No. 221) FEDERAL OPEN MARKET COMMITTEE (U.S.); BANKI CENTRALNE - POLITYKA; PIENIĄDZ - POLITYKA PODEJMOWANIE DECYZJI; STOPA PROCENTOWA;

81.

B.113382

GEOPOLITYCZNE przemiany białoruskiej przestrzeni cywilizacyjnej / Artur Roland Kozłowski. - Warszawa : CeDeWu, 2015. - 332 s. : mapy ; 24 cm. GEOPOLITYKA - BIAŁORUŚ; BIAŁORUŚ - CYWILIZACJA; BIAŁORUŚ - POLITYKA I RZĄDY; BIAŁORUŚ STOSUNKI Z ZAGRANICĄ;

82.

B.113498

GETTING things done czyli sztuka bezstresowej efektywności / Allen David ; [tłumaczenie Zbigniew Waśko z wykorzystaniem fragmentów książki "Getting things done czyli sztuka bezstresowej efektywności" w tłumaczeniu Marcina Kapeli]. - Gliwice : HELION, cop. 2016. 423 s. : il. ; 22 cm. - ( Onepress Power) PRODUKTYWNOŚĆ PRACY; CZAS PRACY - ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE - PORADNIK; ROZWÓJ OSOBISTY - PORADNIK; STRES - ZAPOBIEGANIE - PORADNIK;

83.

B.113549

GLOBAL imbalances and currency wars at the ZLB / Ricardo J. Caballero, Emmanuel Farhi, Pierre-Olivier Gourinchas. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, 2015. - [3], 66 s. : il. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 21670) FINANSE MIĘDZYNARODOWE - MODELE; STOPA PROCENTOWA - MODELE; STOPA PROCENTOWA ZEROWA; PRIMA RATE;

84.

B.113305

THE GLOBAL productivity slump : common and country-specific factors / Barry Eichengreen, Donghyun Park, Kwanho Shin. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, 2015. - [3], 54 s. : wykr. ; 21 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 21556) PRODUKTYWNOŚĆ - MODELE; TECHNOLOGIE INFORMACYJNE - MODELE;

85.

B.113393

GLOBALIZACJA i regionalizacja we współczesnym świecie : wyzwania integracji i rozwoju / red. nauk. Edward Molendowski, Arkadiusz Mroczek. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydaw., 2015. - 275 s. : il. ; 24 cm. GLOBALIZACJA; GOSPODARKA - POLITYKA - 21 W.; GOSPODARKA ŚWIATOWA - ZAGADNIENIA; REGIONY - ROZWÓJ - ZARZĄDZANIE; GOSPODARKA ŚWIATOWA A GLOBALIZACJA; HANDEL ZAGRANICZNY A ROZWÓJ GOSPODARCZY; HANDEL MIĘDZYNARODOWY A INTEGRACJA GOSPODARCZA; POLSKA GOSPODARKA - 2004-; POLSKA - GOSPODARKA - KONKURENCYJNOŚĆ - 1989- - ZAGADNIENIA;

86.

B.113490

GLOBALNY rynek LNG / pod red. Roberta Zajdlera i Mariusza Ruszela ; aut. : Marcin Gałczyński [et al.]. - Warszawa : Rambler, 2015. - 212 s. : il. ; 24 cm. GAZ ZIEMNY - RYNEK; ENERGETYKA - RYNEK - EUROPA; ENERGETYKA - POLITYKA - POLSKA; ENERGETYKA - POLITYKA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ;

87.

B.113624

GŁÓD jako współczesny problem globalny / Anna Sakson-Boulet. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2015. - 286 s. : il. ; 23 cm. GŁÓD; NIEDOŻYWIENIE; NIEDOŻYWIENIE - PRZECIWDZIAŁANIE; POMOC HUMANITARNA;

88.

C.66099/1

GOLD ducats of the Netherlands. Vol. 1, Gelderland mint (1586-1803) and mints of Batenburg,

Hedel,

‘s-Heerenberg,

Stevensweert,

Nijmegen,

Gorinchem,

Groninger

Ommelanden, Gronsveld, Haarlem, Middelburg, Vianen, Thorn, Breda and Zierikzee / Dariusz F. Jasek ; as ed. by Doug Prather ; ill. by Małgorzata Pławecka. - [S.l.] : Knight Press, cop. 2015. - 352 s. : il. kolor. ; 31 s. MONETY ZŁOTE - HOLANDIA - 16-19 W.; MONETY ZŁOTE - KATALOGI;

89.

B.113346

GOSPODARKA doświadczeń : perspektywa polskiego konsumenta / Agnieszka Kacprzak, Katarzyna Dziewanowska, Monika Skorek. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2015. 268 s. : il. ; 24 cm. KONSUMENCI - POSTĘPOWANIE NA RYNKU; KONSUMENCI - POSTĘPOWANIE NA RYNKU - POLSKA; KLIENCI

-

ZADOWOLENIE;

RELACJE

Z

KLIENTAMI;

HANDEL

ELEKTRONICZNY

-

ASPEKT

PSYCHOLOGICZNY;

90.

B.113396 W.55456

GOSPODARKA - społeczeństwo - finanse w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 19892014 / red. nauk. Robert W. Ciborowski [et al.]. - Białystok : Uniw. w Białymstoku. Wydaw., 2014. - 297 s. : il. ; 24 cm. SPOŁECZEŃSTWO - EUROPA CENTRALNA I WSCHODNIA; FINANSE - EUROPA CENTRALNA I WSCHODNIA; ROZWÓJ GOSPODARCZY - EUROPA CENTRALNA I WSCHODNIA; TRANSFORMACJA SYSTEMOWA - EUROPA CENTRALNA I WSCHODNIA; EUROPA CENTRALNA I WSCHODNIA GOSPODARKA - 21 W.;

91.

B.113511

GOSPODARSTWO Polski niepodległej w okresie międzywojennym 1919-1939 / Eugeniusz Kwiatkowski ; wprow. i przypisy Marian Marek Drozdowski. - Stalowa Wola : Sztafeta, 2002. - 57 s., [16] s. tabl. : il. (w tym portr.) ; 25 cm. POLSKA - GOSPODARKA - 1918-1939; POLSKA - GOSPODARKA - POLITYKA - 1918-1939;

92.

B.113309

GRADUALISM in monetary policy : a time-consistency problem? / Jeremy C. Stein, Adi Sunderam. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, 2015. - [4], 42 s. : wykr. ; 21 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 21569) PIENIĄDZ - POLITYKA - MODELE;

93.

B.113415

HISTORICAL dictionary of the European Union / Finn Laursen. - Lanham, Maryland [etc.] : Rowman & Littlefield, 2016. - XLII, 327 s. : il. ; 24 cm. - ( Historical Dictionaries of International Organizations Series) UNIA EUROPEJSKA - HISTORIA - ENCYKLOPEDIA; UNIA EUROPEJSKA - ENCYKLOPEDIA; WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE - ENCYKLOPEDIA; INTEGRACJA EUROPEJSKA - ENCYKLOPEDIA, LEKSYKON, SŁOWNIK;

94.

B.113416

HISTORICAL dictionary of the World Bank / Sarah Tenney, Anne C. Salda. - Lanham, Maryland [etc.] : Scarecrow Press, 2014. - XXXII, 421 s. ; 24 cm. - ( Historical Dictionaries of International Organizations Series) BANK ŚWIATOWY - HISTORIA - ENCYKLOPEDIA; FINANSE MIĘDZYNARODOWE - ENCYKLOPEDIA;

95.

C.66101

A HISTORY of economic theory & method / Robert B. Ekelund, Jr., Robert F. Hébert. - Long Grove, Ill. : Waveland Press, cop. 2014. - XVIII, 733 s. : il. ; 25 cm. NAUKI EKONOMICZNE - HISTORIA; TEORIE EKONOMICZNE; SZKOŁY EKONOMII;

96.

B.113311

HOUSEHOLD debt and business cycles worldwide / Atif R. Mian, Amir Sufi, Emil Verner. Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, 2015. - [4], 50 s. : il. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 21581) GOSPODARSTWO DOMOWE - DOCHODY I WYDATKI - MODELE; FINANSE OSOBISTE - MODELE; DŁUGI MODELE; PROGNOZOWANIE GOSPODARCZE - MODELE;

97.

B.113542

HOW would you like to pay? : how technology is changing the future of money / Bill Maurer. - Durham ; London : Duke University Press, 2015. - VIII, 163 s. : il. kolor. ; 18 cm. PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY; PIENIĄDZ;

98.

B.113439

IDENTITY and capitalism / Maria Moran. - Los Angeles [etc.] : Sage Publications, 2015. - IX, [1], 197 s. ; 24 cm.

TOŻSAMOŚĆ (PSYCHOLOGIA); TOŻSAMOŚĆ (PSYCHOLOGIA) - ASPEKT EKONOMICZNY; KAPITALIZM; EKONOMIA - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

99.

B.113496

IDEOLOGIE, doktryny, ruchy społeczne i polityczne : wybrane problemy / pod red. Marii Marczewskiej-Rytko, Wojciecha Ziętary. - Lublin : Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej. Wydaw., cop. 2015. - 579 s. : il. kolor. ; 25 cm.

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ (LUBLIN). WYDZIAŁ POLITOLOGII. - KSIĘGA PAMIĄTKOWA; NAUKI POLITYCZNE - ZAGADNIENIA; IDEE POLITYCZNE; PARTIE POLITYCZNE; RUCHY SPOŁECZNE; SYSTEM POLITYCZNY - ZAGADNIENIA;

100.

B.113358

IN defense of human dignity : essays on the Just Third Way : a natural law perspective / by Michael D. Greaney ; foreword by Norman G. Kurland. - Arlington, VA : Economic Justice Media : Center for Economic and Social Justice, 2008. - [4], X, 303, [1] s. ; 22 cm.

SOCJOLOGIA

RELIGII

-

CHRZEŚCIJAŃSTWO

-

KOŚCIÓŁ

KATOLICKI;

CHRZEŚCIJAŃSTWO

I

SPRAWIEDLIWOŚĆ - KOŚCIÓŁ KATOLICKI; EKONOMIA - ASPEKT RELIGIJNY - KOŚCIÓŁ KATOLICKI; CHRZEŚCIJAŃSTWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

101.

B.113313

INFLATION, output, and markup dynamics with forward-looking wage and price setters / Louis Phaneuf, Eric R. Sims, Jean Gardy Victor. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, 2015. - [4], 37 s. : il. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 21599)

DSGE; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - MODELE;

102. INNOWACJE

B.113397 i

przedsiębiorczość

w

procesie

podnoszenia

konkurencyjności

przedsiębiorstw / red. nauk. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Vanda Maráková, Roman Niestrój ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2015. - 186, [1] s. : il. ; 24 cm. - ( Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej) INNOWACJE - ASPEKT EKONOMICZNY - POLSKA - 1989-; FINANSE - INNOWACJE; MARKETING INNOWACJE; INNOWACJE - STUDIA PRZYPADKÓW;

103.

B.113599

INNOWACJE - przedsiębiorczość - rozwój / red. nauk. Anna Francik, L'ubica Lesáková, Katarzyna Szczepańska-Woszczyna ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2015. - 259,[2] s. : il. ; 23 cm. - ( Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej) INNOWACJE; PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - POLSKA - 1989-; PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ REGIONALNA - POLSKA 1989-; MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA - INNOWACJE; PRZEDSIĘBIORSTWO - INNOWACJE; PRZEDSIĘBIORSTWO - ROZWÓJ;

104.

B.113545

INSIDER trading and innovation / Ross Levine, Chen Lin, Lai Wei. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, 2015. - [4], 60 s. : il. ; 22 cm. – ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 21634) PRZEDSIĘBIORSTWO - INWESTYCJE - MODELE; KAPITAŁ - INWESTYCJE - MODELE; RYNEK KAPITAŁOWY ASPEKT ETYCZNY; PRZEDSIĘBIORSTWO - PRAWO; INNOWACJE - MODELE; PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACJE;

105.

B.113426

INTELIGENCJA emocjonalna i jej wpływ na sukces w sprzedaży : zrozum klientów i osiągaj świetne wyniki / Colleen Stanley ; [tłumaczenie: Magda Leżoń ; redaktor prowadzący: Anna Markiewicz]. - Warszawa : ICAN Institute, cop. 2015. - XXI, [1], 170 s. ; 25 cm. SPRZEDAŻ - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; RELACJE Z KLIENTAMI - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; INTELIGENCJA EMOCJONALNA;

106.

B.113434

INTERNATIONAL financial institutions and their challenges : a global guide for future methods / Felix I. Lessambo. - New York : Palgrave Macmillan, 2015. - XIII, [3], 261 s. : il. ; 25 cm. INSTYTUCJE FINANSOWE MIĘDZYNARODOWE; BANKI ROZWOJU; BANKI REGIONALNE; BANKI INWESTYCYJNE; BANKI INWESTYCYJNE - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; GLOBALIZACJA - ASPEKT EKONOMICZNY;

107.

B.113547

THE INTERNATIONAL price system / Gita Gopinath. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, 2015. - [3], 58 s. : il. ; 22 cm. - ( Working Paper National Bureau of Economic Research ; 21646) HANDEL - CENY - MODELE; KURSY WALUTOWE - MODELE; INFLACJA - MODELE; HANDEL MIĘDZYNARODOWY - MODELE;

108.

B.113551

INVESTING in long-term Europe : re-launching fixed, network and social infrastructure / Paolo Garonna and Edoardo Reviglio (eds.) ; Osservatorio FeBAF sulla Distribuzione Finanziaria. - Roma : Luiss University Press, 2015. - 322 s. : il. ; 24 cm. UNIA EUROPEJSKA - FINANSE - OCHRONA; INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE; INWESTYCJE - EUROPA; FINANSE - STREFA EURO; EURO-STREFA - GOSPODARKA - POLITYKA; FINANSE - INNOWACJE;

109.

B.113316

INWENTARYZACJA w jednostkach sektora finansów publicznych : przeprowadzanie, rozliczanie i dokumentowanie / Izabela Motowilczuk. - Warszawa : Infor, 2015. - 443 s., 1 k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm. - ( Sfera Budżetowa) INWENTARYZACJA; FINANSE PUBLICZNE - RACHUNKOWOŚĆ;

110.

CD.75

INWENTARYZACJA w jednostkach sektora finansów publicznych : przeprowadzanie, rozliczanie i dokumentowanie / Izabela Motowilczuk. - Warszawa : Infor, 2015. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - ( Sfera Budżetowa) INWENTARYZACJA; FINANSE PUBLICZNE - RACHUNKOWOŚĆ;

111.

B.84821/3

INŻYNIERIA zarządzania. Cz. 3, Naukowe, techniczne i inwestycyjne przygotowanie produkcji wyrobów wysokiej techniki / Ireneusz Durlik, Krzysztof Santarek. - Warszawa : C. H. Beck, 2016. - 439 s. : il. ; 24 cm. - ( Uczelnie Techniczne) INŻYNIERIA PRZEMYSŁOWA; WYSOKA TECHNOLOGIA; DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA INWESTYCJE - MODELE; INNOWACJE - ASPEKT EKONOMICZNY - 1989-; TECHNOLOGIE - TRANSFER; PRZEMYSŁ - ROZWÓJ - PROJEKTY; PROCESY BIZNESOWE - ZARZĄDZANIE;

112.

B.113350

IURA et negotia : księga jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / red. nauk. Anna Tarwacka ; [aut. Stanisław Dziekoński et al.]. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - 361, [1] s., [1] k. tabl. : il. ; 25 cm. UNIWERSYTET

KARDYNAŁA

STEFANA

WYSZYŃSKIEGO

(WARSZAWA).

WYDZIAŁ

PRAWA

I

ADMINISTRACJI; KSIĘGI PAMIĄTKOWE - POLSKA - 1989-; PRAWO - ZAGADNIENIA;

113.

B.113370

JAK sanacja budowała socjalizm / Sławomir Suchodolski. - Warszawa : 3S Media, 2015. - 262 s. : il. ; 21 cm. - ( Biblioteka Wolności) POLSKA - POLITYKA I RZĄDY - 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA); POLSKA - GOSPODARKA - 1918-; POLSKA POLITYKA I RZĄDY - KRYTYKA;

114.

B.113395

JAK upadają giganci : i dlaczego niektóre firmy nigdy się nie poddają / Jim Collins ; przeł. Michał Lipa. - Warszawa : MT Biznes, 2015. - 222 s. : il. ; 24 cm. PRZEDSIĘBIORSTWO - UPADŁOŚĆ - STUDIA PRZYPADKÓW; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; PRZEDSIĘBIORSTWO - REORGANIZACJA - STUDIA PRZYPADKÓW; BIZNES - PORADNIK; SUKCES W BIZNESIE; INNOWACJE ORGANIZACYJNE;

115.

B.113445

JAKA modernizacja Polski : od budowy infrastruktury do nowych postaw i zachowań? / red. Jan Szomburg. - Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2014. - 197, [2] s. : il. ; 24 cm. - ( Wolność i Solidarność ; 54) SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE - KONFERENCJE; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE; POLSKA SYTUACJA SPOŁECZNA - 1989- - KONFERENCJE;

116.

B.112814/3 W.55323/3

JAŁOWY pieniądz : historia kapitalizmu jako konfliktu między pracą a lichwą. T. 3, Od wielkiego głodu do krachu roku 2008 / E. Michael Jones ; przekład Jerzy Morka. - Wrocław : Wydaw. Wektory, 2015. - 423 s. ; 24 cm. KAPITALIZM - HISTORIA; HISTORIA GOSPODARCZA - 1750-1918; HISTORIA GOSPODARCZA - 20 W.; HISTORIA GOSPODARCZA - 1989-; KRYZYS GOSPODARCZY - 21 W.; IRLANDIA - 1845-1852 (WIELKI GŁÓD);

117.

B.113647

KIEROWNIK zamawiającego, komisja przetargowa oraz planowanie zamówień / Andrzela Gawrońska-Baran. - Warszawa : Wiedza i Praktyka, cop. 2015. - 63 s. ; 21 cm. - ( Biblioteka Zamówień Publicznych. Seria : Wszczęcie Postępowania) ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - PRAWO - POLSKA;

118.

B.113455

KIERUJ, działaj, żyj : zawód menedżer / Fredmund Malik ; przekład Anita StradomskaHawro. - Warszawa : MT Biznes, 2015. - 461 s. : il. ; 24 cm. PRZYWÓDZTWO; KIEROWNICTWO - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; PODEJMOWANIE DECYZJI;

119.

B.113499

KODEKS karny : cześć ogólna, pytania, kazusy, tablice / Małgorzata Gałązka [et al.]. Warszawa : C. H. Beck, 2015. - XIV, [1], 298 s. : il. ; 24 cm. - ( Repetytoria C. H. Beck) PRAWO KARNE - KAZUSY - POLSKA; PRAWO KARNE - POLSKA - EGZAMINY, PYTANIA; PRAWO KARNE POLSKA - TABELE, WYKRESY;

120.

B.113281

KODEKS morski / [red. Aneta Flisek]. - Warszawa : C. H. Beck, 2015. - [2], 111 s. ; 18 cm. – ( Twoje Prawo) PRAWO MORSKIE - POLSKA;

121.

B.113363

KODEKS postępowania administracyjnego : z komentarzem / Maciej J. Nowak. - Warszawa : Infor, cop. 2015. - 168 s. ; 25 cm. PRAWO ADMINISTRACYJNE PROCESOWE - POLSKA - KODEKS; PRAWO ADMINISTRACYJNE PROCESOWE - INTERPRETACJA - POLSKA - 1989-;

122.

B.113500/1

KODEKS postępowania cywilnego : komentarz. T. 1, Art. 1 - 729 / red. Agnieszka GóraBłaszczykowska ; aut. : Sławomir Cieślak [et al.]. - Warszawa : C. H. Beck, 2016. - XXIV, 1966 s. ; 25 cm. - ( Komentarze Kompaktowe) PRAWO CYWILNE PROCESOWE - POLSKA - KODEKS; PRAWO CYWILNE PROCESOWE - INTERPRETACJA POLSKA - 1989-;

123.

B.113566

KODEKS postępowania cywilnego : komentarz / red. Andrzej Zieliński ; aut. Andrzej Zieliński, Kinga Flaga-Gieruszyńska. - Warszawa : C. H. Beck, 2016. - XXVIII, 1868 s. ; 25 cm. - ( Komentarze Kodeksowe) PRAWO CYWILNE PROCESOWE - POLSKA - KODEKS; PRAWO CYWILNE PROCESOWE - INTERPRETACJA POLSKA - 1989-;

124.

B.113406

KODEKS pracy 2016 : ujednolicony tekst ustawy, komentarz do zmian / [aut. Katarzyna Wrońska-Zblewska, Szymon Sokolik, Emilia Wawrzyszczuk]. - Warszawa : Wiedza i Praktyka, 2015. - 163 s. ; 24 cm. - ( Przepisy z Praktycznym Komentarzem) PRACA - PRAWO - POLSKA - KODEKS; PRACA - PRAWO - INTERPRETACJA - POLSKA - 1989-;

125.

B.113401

KODY kreskowe i technologia RFID w działalności logistycznej : wybrane przykłady : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Pieniak-Lendzion i Reginy Demianiuk ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. - Siedlce : Uniw. Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydaw., 2015. - 122 s. : il. ; 24 cm. TOWARY - KODOWANIE; LOGISTYKA; SYSTEMY IDENTYFIKACJI RADIOWEJ;

126.

C.66095

KOMUNIKACJA między ludźmi : motywacja, wiedza, umiejętności / Sherwyn P. Morreale, Brian H. Spitzberg, J. Kevin Barge ; przeł. Paweł Izdebski, Aleksandra Jaworska-Surma, Dorota Kobylińska ; red. nauk. polskiego wydania Hanna Brycz. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2015. - 450, [1] s. : il. ; 29 cm. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA; KOMUNIKACJA W MAŁYCH GRUPACH; SZTUKA WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH;

127.

B.113365

KONSORCJUM, podwykonawstwo, użycie zasobów podmiotu trzeciego : wskazówki dla zamawiającego i wykonawców / Andrzela Gawrońska-Baran, Małgorzata Skóra, Agata Hryc-Ląd. - Warszawa : Wiedza i Praktyka, 2015. - 124 s. ; 21 cm. - ( Biblioteka Zamówień Publicznych) ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - PRAWO - POLSKA; ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - POLSKA - PORADNIK;

128.

B.113364

KONSTYTUCJE państw europejskich z perspektywy historycznej i współczesnej / książka pod red. Patryka Kowalczyka i Beaty Anieli Maciejewskiej. - Toruń : Uniw. Mikołaja Kopernika. Wydaw. Naukowe, 2015. - 329 ; 21 cm. PRAWO PAŃSTWOWE - EUROPA - KONFERENCJE; KONSTYTUCJE - KONFERENCJE; EUROPA KONSTYTUCJE - KONFERENCJE;

129.

B.113572

KONSTYTUCYJNY system organów państwowych / red. Ewa Gdulewicz ; Grzegorz Koksanowicz [et al.]. - Lublin : Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis, 2015. 307 s. ; 24 cm. PRAWO PAŃSTWOWE - POLSKA - PODRĘCZNIK; ORGANY OCHRONY PRAWNEJ - POLSKA; POLSKA KONSTYTUCJA (1997); POLSKA - USTRÓJ - 1989-;

130.

B.113508

KOREKTA kosztów i przychodów : pytania i odpowiedzi / Adam Bartosiewicz [et al.]. Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 171 s. ; 21 cm. - ( Vademecum Księgowego) RACHUNEK

KOSZTÓW

PRZEDSIĘBIORSTWO

-

DZIAŁAŃ KOSZTY;

-

POLSKA;

DZIAŁALNOŚĆ

PRZEDSIĘBIORSTWO - PODATEK - POLSKA;

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARCZA

-

-

RACHUNKOWOŚĆ;

PODATEK

-

POLSKA;

131.

B.113625 W.55471

KORUPCJA w (prywatnym) sektorze gospodarczym : bezpieczeństwo ekonomiczne państwa / Jacek Bil. - Szczytno : Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Wydział Wydawnictw i Poligrafii, 2015. - 238 s. : il. kolor. ; 24 cm. BEZPIECZEŃSTWO

EKONOMICZNE;

BEZPIECZEŃSTWO

EKONOMICZNE

-

POLSKA;

KORUPCJA;

KORUPCJA - PRAWO MIĘDZYNARODOWE; KORUPCJA - PRAWO - POLSKA; KORUPCJA - STUDIA PRZYPADKÓW; KORUPCJA - PRZECIWDZIAŁANIE;

132.

B.113410

KRYMINOLOGIA / Małgorzata Kuć. - Warszawa : C. H. Beck, 2015. - X, [4], 233 s. ; 24 cm. ( Skrypty Becka) KRYMINOLOGIA - PODRĘCZNIK;

133.

B.113525

KRYTERIA wyodrębniania prawa administracyjnego / Przemysław Wszołek. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 306 s. ; 21 cm. - ( Monografie - Wolters Kluwer) PRAWO ADMINISTRACYJNE; PRAWO ADMINISTRACYJNE - TEORIA;

134.

C.66091

KSZTAŁT przestrzeni : wystawa medali i monet z okazji 40-lecia pracy twórczej Ewy Olszewskiej-Borys / [Muzeum Miejskie Wrocławia. Oddział Muzeum Sztuki Medalierskiej ; tł. Joanna Holzman]. - Wrocław : Muzeum Miejskie Wrocławia, 2006. - 120 s. : il. kolor. ; 30 cm. OLSZEWSKA-BORYS, EWA (1939- ) - KATALOGI WYSTAW; MUZEUM SZTUKI MEDALIERSKIEJ (WROCŁAW) - WYSTAWY; MEDALE - POLSKA - 1970-2000 - KATALOGI WYSTAW; MONETY - POLSKA - 1970-2000 KATALOGI WYSTAW; WROCŁAW (POLSKA) - WYSTAWY - 21 W.;

135.

B.113520

KSZTAŁTOWANIE nowoczesnych systemów ocen pracowników / Małgorzata SidorRządkowska. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 255 s. : il. ; 24 cm. - ( Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)) KADRY - OCENA; KADRY - STUDIA PRZYPADKÓW;

136.

B.113562

LEAN Ceo : w drodze do doskonałości / Jacob Stoller ; przekład Bartosz Sałbut. - Warszawa : MT Biznes, cop. 2015. - 348, [1] s. : il. ; 24 cm. - ( Biblioteka PROFES)

ZARZĄDZAJĄCY SPÓŁKAMI; PRZYWÓDZTWO; KOSZTY - KONTROLA; ODCHUDZONA PRODUKCJA; ORGANIZACJA - EFEKTYWNOŚĆ;

137.

B.113493

LEGES ab omnibus intellegi debent : księga XV-lecia Rządowego Centrum Legislacji / red. nauk. Wojciech Brzozowski i Adam Krzywoń ; RCL. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2015. 466 s. ; 25 cm.

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW. RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI; KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW. RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI - KONFERENCJE; KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW. RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI - KSIĘGA PAMIĄTKOWA; LEGISLACJA - POLSKA - 1989-; LEGISLACJA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; KSIĘGI PAMIĄTKOWE - POLSKA - 1989-; LEGISLACJA KONFERENCJE;

138.

C.66107 W.55467 W.55468

LESSONS from the crisis : did central banks do their homework? / Aleksandra Hałka ; Narodowy Bank Polski. Instytut Ekonomiczny. - Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw, 2015. - 28 s. : il. ; 30 cm. - ( Working Paper - Narodowy Bank Polski ; No. 224)

BANKI CENTRALNE A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; BANKI CENTRALNE - PIENIĄDZ POLITYKA; KRYZYS FINANSOWY - ZAGROŻENIE I PRZECIWDZIAŁANIE - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; INFLACJA - PROGNOZOWANIE - MODELE - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ;

139.

B.113527

LIBERALIZM czy interwencjonizm? : kształtowanie się ładu społeczno-gospodarczego w Europie w latach 1989-2014 / red. nauk. Robert W. Ciborowski [et al.]. - Białystok : Uniw. w Białymstoku. Wydaw., 2015. - 327, [1] s. : il. ; 24 cm.

LIBERALIZM

EKONOMICZNY;

INTERWENCJONIZM

PAŃSTWOWY;

PAŃSTWO

DOBROBYTU;

TRANSFORMACJA SYSTEMOWA - STUDIA PRZYPADKÓW; EKOROZWÓJ; REGIONY - ROZWÓJ; KRAJE SKANDYNAWSKIE - GOSPODARKA; KRAJE SOCJALISTYCZNE - GOSPODARKA;

140.

B.113465

LOGISTYKA w bezpieczeństwie : (zarządzanie jakością procesów zasileniowych) / Stanisław E. Dworecki. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2015. - 438 s. : il. ; 24 cm. BEZPIECZEŃSTWO - LOGISTYKA; BEZPIECZEŃSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ; LOGISTYKA - ZARZĄDZANIE; LOGISTYKA - ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ;

141.

B.113324 W.55418

LUKA finansowa w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa świętokrzyskiego / Aneta Karina Bernat. - Warszawa : CeDeWu, 2015. - 271, [1] s. : il. ; 24 cm. MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA - FINANSE; MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA - FINANSE KRAJE

UNII

EUROPEJSKIEJ;

MAŁE

I

ŚREDNIE

PRZEDSIĘBIORSTWA

-

FINANSE

-

POLSKA

-

ŚWIĘTOKRZYSKIE, WOJEWÓDZTWO (1999- ); MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA - BADANIE; LUKA FINANSOWA;

142.

B.113330

MANAGEMENT of enterprise in the 21st century : conditions and perspectives of growth / Agnieszka Barcik, Piotr Dziwiński, Marcin Jakubiec. - Warszawa : DIFIN, cop. 2015. - 179 s. : il. ; 23 cm. PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE - 1989-; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ; CENY STRATEGIE; PRZEDSIĘBIORSTWO A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA - ZARZĄDZANIE;

143.

B.113349

MARKA na cztery sposoby : branding percepcyjny, emocjonalny, społeczny i kulturowy / Jacek Pogorzelski. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - 248 s. : il. ; 24 cm. MARKA; MARKA - ZARZĄDZANIE;

144.

B.113607

MARKETING wielopoziomowy we współczesnej gospodarce / Anna Szymonik. - Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium", 2015. - 85 s. : il. kolor. ; 21 cm. MARKETING SIECIOWY;

145.

B.113433

MASTERING stocks and bonds : understanding how asset cross-over strategies will improve your portfolio's performance / Ben Emons. - New York : Palgrave Macmillan, 2015. IX, 205 s. : il. ; 25 cm. INWESTYCJE; INWESTYCJE PORTFELOWE - ZARZĄDZANIE; INWESTYCJE - STRATEGIE; KAPITAŁ INWESTYCJE;

146.

B.113362

MASTERING the trade : proven techniques for profiting from intraday and swing trading setups / John F. Carter; foreword by Peter Borish. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2012. - XX, 459, [1] s. : il. ; 25 cm. INWESTYCJE - ANALIZA; INWESTYCJE PORTFELOWE - ZARZĄDZANIE; DAY TRADING; PAPIERY WARTOŚCIOWE - RYNEK ELEKTRONICZNY;

147.

B.113623

MATEMATYKA dla kierunków ekonomicznych : teoria, przykłady, zadania / Barbara Batóg [et al.]. - Warszawa : DIFIN, cop. 2016. - 244 s. : il. ; 24 cm. MATEMATYKA - PODRĘCZNIK;

148.

B.113650

MĄDRA Polska / Michał Kleiber. - Warszawa : Polska Akademia Nauk. Instytut Podstawowych Problemów Techniki, 2015. - 584 s. ; 22 cm. - ( Biblioteka Refleksji Naukowej. Nauka – Społeczeństwo – Życie) NAUKA A GOSPODARKA; NAUKA I POLITYKA; ROZWÓJ GOSPODARCZY A GLOBALIZACJA; CYWILIZACJA - ASPEKT SPOŁECZNY - 21 W.; NAUKA - ASPEKT SPOŁECZNY; POLSKA - GOSPODARKA - 2004-;

149.

B.113544

MEASURING economic policy uncertainty / Scott R. Baker, Nicholas Bloom, Steven J. Davis. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, 2015. - [4], 49, [24] s. : il. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 21633) GOSPODARKA - PODEJMOWANIE DECYZJI; GOSPODARKA - POLITYKA - MODELE; NIEPEWNOŚĆ (EKONOMIA) - MODELE; STANY ZJEDNOCZONE - GOSPODARKA - MODELE;

150.

B.113318

MECHANIZMY wpływu w środowisku międzynarodowym : zastosowanie CoG (Centre of Gravity) do analizy procesów decyzyjnych w sprawach globalnych / Małgorzata Zachara. Kraków : Uniw. Jagielloński. Wydaw., 2015. - 347, [2] s. ; 24 cm. - ( Momentum) STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - 1989-; BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE - 1989-; ZARZĄDZANIE GLOBALNE; KONCEPCJA CENTRE OF GRAVITY;

151.

B.113642

MEDYCZNE konta oszczędnościowe w finansowaniu opieki zdrowotnej : koncepcja, modele, uwarunkowania / Marta Borda. - Warszawa : Poltext, cop. 2015. - 238, [2] s. : il. ; 24 cm. - ( Współczesne Ubezpieczenia) KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWE ZDROWOTNE; ZDROWIE - OCHRONA - FINANSE; UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE PRYWATNE;

152.

B.99446/7

METODOLOGIA badań bezpieczeństwa narodowego. T. 7 / [red. nauk. Piotr Sienkiewicz, Halina Świeboda] ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej. Wydaw., 2014. - 668 s. : il., (w tym kolor.) ; 25 cm. - ( Biblioteka Wiedzy o Bezpieczeństwie) BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - ZAGADNIENIA; BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - METODOLOGIA; ZARZĄDZANIE

SYTUACJĄ

KRYZYSOWĄ;

CYBERTERRORYZM;

WOJNA

-

METODOLOGIA;

CYBERPRZESTRZEŃ - BEZPIECZEŃSTWO; BEZPIECZEŃSTWO - ZARZĄDZANIE - RYZYKO; EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA;

153.

B.113621

METODOLOGICZNE i dydaktyczne aspekty bezpieczeństwa narodowego / red. nauk. Waldemar Kitler, Tomasz Kośmider. - Warszawa : DIFIN, 2015. - 372 s. : il. ; 23 cm. BEZPIECZEŃSTWO

NARODOWE

-

BADANIA

-

BADANIA.;

BEZPIECZEŃSTWO

NARODOWE

-

METODOLOGIA; EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA; NAUKA O BEZPIECZEŃSTWIE - METODOLOGIA;

154.

B.113459

METODY taksonomiczne z programem STATISTICA / Włodzimierz Szkutnik, Anna Sączewska-Piotrowska, Monika Hadaś-Dyduch. - Katowice : Uniw. Ekonomiczny w Katowicach. Wydaw., 2015. - 142 s. : il. ; 24 cm. - ( Podręcznik, Materiały Dydaktyczne Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) METODY TAKSONOMICZNE; STATISTICA (OPROGRAMOWANIE);

155.

B.113556

METODYKA pracy adwokata w sprawach cywilnych / Andrzej Tomaszek. - Warszawa : C. H. Beck, 2016. - XI, [1], 473 s. ; 21 cm. - ( Metodyki Becka) ADWOKACI - PRACA - POLSKA; PRAWNICY - PRACA - ORGANIZACJA; PRAWO - METODOLOGIA; PRAWO CYWILNE PROCESOWE - POLSKA;

156.

B.113504

METODYKA pracy obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych i karnych skarbowych / Jarosław Zagrodnik. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 519, [1] s. ; 25 cm. - ( Metodyki) PRAWO - METODOLOGIA; OBRONA (POSTĘPOWANIE KARNE) - METODOLOGIA; PRAWO KARNE PROCESOWE - POLSKA; PRAWO KARNE SKARBOWE - POLSKA - 1989-;

157.

B.113438

MICROECONOMICS of interactive economies : evolutionary, institutional, and complexity perspectives : a 'non-toxic' intermediate textbook / Wolfram Elsner in collaboration with Torsten Heinrich, Henning Schwardt, and Matthias Greiff. - Cheltenham, UK : Edward Elgar, [2013]. - XXVI, 240 s. : il. ; 24 cm. MIKROEKONOMIA;

158.

B.113356

MIĘDZY stabilizacją a ekspansją : system finansowy w służbie modernizacji : (z warsztatów badawczych historyków gospodarczych) / red. Jerzy Łazor, Wojciech Morawski ; [Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej]. - Wrocław : GAJT Wydawnictwo, 2014. - 462 s. : il. ; 24 cm. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO; PIENIĄDZ; WALUTA - ZAGADNIENIA; BANKI CENTRALNE; BANKI KOMERCYJNE; BANKOWOŚĆ - HISTORIA - POLSKA; BANKOWOŚĆ - ZAGADNIENIA; BANKOWOŚĆ ZAGADNIENIA - POLSKA; FINANSE PUBLICZNE - ZAGADNIENIA; FINANSE PUBLICZNE - POLSKA;

159.

B.113585

MIĘDZYNARODOWE i europejskie prawo karne : osiągnięcia, kierunki rozwoju, wyzwania / red. Joanna Nowakowska-Małusecka, Ilona Topa ; [Uniwersytet Śląski]. Katowice : Uniw. Śląski, 2015. - 228, [4] s. ; 24 cm. PRAWO

KARNE

MIĘDZYNARODOWE;

PRAWO

WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE A PRAWO KRAJOWE;

KARNE

-

KRAJE

UNII

EUROPEJSKIEJ;

PRAWO

160.

B.113314

MIGRATION state and welfare state : competition vs. coordination in an economic union / Assaf Razin, Efraim Sadka. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, 2015. - [3], 27 s. ; 21 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 21606) PAŃSTWO DOBROBYTU - MODELE; EMIGRACJA I IMIGRACJA - ASPEKT EKONOMICZNY - STANY ZJEDNOCZONE; EMIGRACJA I IMIGRACJA - ASPEKT EKONOMICZNY - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; EMIGRACJA I IMIGRACJA - ASPEKT POLITYCZNY - STANY ZJEDNOCZONE; EMIGRACJA I IMIGRACJA ASPEKT POLITYCZNY - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ;

161.

B.113388

MIKROEKONOMIA współczesna : zbiór zadań / Tomasz Zalega. - Warszawa : Uniw. Warszawski. Wydz. Zarządzania. Wydaw. Naukowe, 2015. - [2], 560 s. : il. ; 24 cm. MIKROEKONOMIA - PODRĘCZNIK; MIKROEKONOMIA - ZADANIA I ĆWICZENIA;

162.

B.113301

MISPRICING factors / Robert F. Stambaugh, Yu Yuan. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, 2015. - [4], 62 s. ; 21 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 21533) INWESTYCJE - ANALIZA - MODELE; RENTOWNOŚĆ - MODELE; WYCENA AKTYWÓW - MODELE;

163.

B.113475

MIT Skandynawii czyli Porażka polityki trzeciej drogi / Nima Sanandaji ; tłum. Paweł Nowakowski. - Chicago ; Warszawa : Fijorr Publishing, cop. 2016. - 170 s. : il. ; 21 cm. POLITYKA SPOŁECZNA - KRAJE SKANDYNAWSKIE; PAŃSTWO DOBROBYTU - KRAJE SKANDYNAWSKIE; KAPITALIZM - KRAJE SKANDYNAWSKIE; KRAJE SKANDYNAWSKIE - GOSPODARKA;

164.

B.113586

MODEL biznesowy spółdzielni a model biznesowy przedsiębiorstw o innej formie organizacyjno-prawnej : różnice, odrębność czynników sukcesu / Izabela Konieczna. Warszawa : DIFIN, 2015. - 307 s. : il. ; 23 cm. MODELE BIZNESU; SPÓŁDZIELNIE; PRZEDSIĘBIORSTWO;

165. MODEL

B.113540 odpowiedzialności

administracyjnej

w

prawie

żywnościowym

/

Paweł

Wojciechowski. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 583 s. ; 22 cm. - ( Monografie - Wolters Kluwer) ŻYWNOŚĆ

-

PRAWO

WSPÓLNOTOWE

EUROPEJSKIE;

ŻYWNOŚĆ

-

PRAWO

-

POLSKA;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ (PRAWO) - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; ODPOWIEDZIALNOŚĆ (PRAWO)

-

POLSKA;

FUNKCJONARIUSZE

PUBLICZNI

-

ODPOWIEDZIALNOŚĆ;

SANKCJE

ADMINISTRACYJNE; KARA;

166.

B.113593

MODELE kosztu kapitału i ich implementacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem górniczym / Aneta Michalak. - Warszawa : DIFIN, 2015. - 343 s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm. KOSZT KAPITAŁU - MODELE; PRZEDSIĘBIORSTWO - KOSZTY; GÓRNICTWO - FINANSE;

167.

B.113418

MODELING fiscal policy in the European Union / Janusz Kudła [et al.]. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2015. - 139 s. : il. ; 22 cm. - ( Polish Studies in Economics ; vol. 5) POLITYKA FISKALNA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; PODATEK - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ - MODELE; PODATEK - MODELE;

168.

B.113300

MONETARY exchange in over-the-counter markets : a theory of speculative bubbles, the Fed model, and self-fulfilling liquidity crises / Ricardo Lagos, Shendxing Zhang. Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, 2015. - [3], 89 s. : wykr. ; 21 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 21528) AKTYWA (RACHUNKOWOŚĆ) - CENY - MODELE; PŁYNNOŚĆ (EKONOMIA); PIENIĄDZ - POLITYKA;

169.

B.113310

MONETARY policy, bond risk premia, and the economy / Peter N. Ireland. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, 2015. - [4], 37, [8] s. : il. ; 22 cm. – ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 21576) PIENIĄDZ - POLITYKA - MODELE; OBLIGACJE - CENY - MODELE; STOPA PROCENTOWA - MODELE;

170.

B.113429 W.55445

MONETY 24-krajcarowe z mennic śląskich / Dariusz Ejzenhart, Ryszard Miller ; [tł. na jęz. niem. Iwo Kuczyński]. - Wrocław : [s.n.], 2011 - 180 s. : il. ; 24 cm.

MONETY - ŚLĄSK (REGION) - KATALOGI; NUMIZMATYKA - ŚLĄSK (REGION) - 17 W.;

171.

B.113431

MONETY XV-krajcarowe z mennic śląskich / Dariusz Ejzenhart, Ryszard Miller. - Wrocław : [S.n.], 2015. - 196 s. : il. ; 25 cm.

MONETY - ŚLĄSK (REGION) - KATALOGI; NUMIZMATYKA - ŚLĄSK (REGION) - 16-18 W.;

172.

B.113360

THE MONEY culture / Michael Lewis. - New York ; London : W. W. Norton and Company, 2011. - XV, 282 s. ; 21 cm.

MAKLERZY GIEŁDOWI; GIEŁDA - ASPEKT EKONOMICZNY; FINANSE - 1989-; PAPIERY WARTOŚCIOWE RYNEK;

173.

B.113561

NA szczęście jesteśmy zjednoczeni : moja europejska droga / Hans-Gert Pöttering ; przeł. Wojciech Włoskowicz ; [z przedm. Jerzego Buzka]. - Warszawa : Wydaw. Akcent, 2015. - 542, [1] s. : il. kolor. ; 25 cm.

PÖTTERING, HANS-GERT (1945- ; NIEM. POLITYK); UNIA EUROPEJSKA - HISTORIA; INTEGRACJA EUROPEJSKA - HISTORIA; PARLAMENTARZYŚCI EUROPEJSCY; MĘŻOWIE STANU - EUROPA - BIOGRAFIE; MĘŻOWIE STANU - NIEMCY, REP. FEDERALNA - BIOGRAFIE;

174.

B.113587

NAJEM na rynku nieruchomości / Iwona Foryś [et al.] ; pod red. Iwony Foryś. - Warszawa : DIFIN, 2016. - 210 s. ; 23 cm.

NAJEM - PRAWO - POLSKA; MIESZKANIA - NAJEM; NIERUCHOMOŚCI - OBRÓT - POLSKA - 1989-; PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA;

175.

B.113646

NARZĘDZIA wsparcia internacjonalizacji sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) : perspektywa krajowa i regionalna / Marek Wróblewski, Leszek Kwieciński. - Wrocław : Presscom, 2015. - 152 s. : il. ; 21 cm. MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA A RYNEK MIĘDZYNARODOWY; INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW - POLSKA; INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW - STUDIA PRZYPADKÓW; MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA - POLITYKA PAŃSTWA;

176.

B.113530 W.55459

NAUKI ekonomiczne : stylizowane fakty a wyzwania współczesności : IX Kongres Ekonomistów Polskich / red. nauk. Bogusław Fiedor ; [Polskie Towarzystwo Ekonomiczne]. Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015. - 529, [2] s. : il. ; 24 cm. NAUKI EKONOMICZNE - KONFERENCJE; GOSPODARKA - POLITYKA - KONFERENCJE; FINANSE KONFERENCJE;

177.

C.66092

THE NEW wealth management : the financial advisor's guide to managing and investing client assets / Harold Evensky, Stephen M. Horan, Thomas R. Robinson. - Hoboken, New Jersey : John Wiley and Sons, cop. 2011. - XX, 458 s. : il. ; 26 cm. - ( CFA Institute Investment Series) DORADZTWO FINANSOWE; INWESTYCJE PORTFELOWE - ZARZĄDZANIE; PLANIŚCI FINANSOWI; DORADZTWO INWESTYCYJNE; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; DORADZTWO;

178.

B.113516

NIE tylko hipoteka : zeszyt jubileuszowy dedykowany profesorowi Jerzemu Pisulińskiemu / pod red. nauk. Michała Kućki, Katarzyny Pałki. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - 218 s. ; 21 cm. PISULIŃSKI, JERZY (1965- ; PRAWNIK) - KSIĘGA PAMIĄTKOWA; HIPOTEKA; PRAWO CYWILNE ZAGADNIENIA; KSIĘGI PAMIĄTKOWE - POLSKA - 1989-;

179.

B.113601

NIEŚWIĘTA wojna : grzech pierworodny Ameryki / F. William Engdahl ; [przekład Mateusz Kotowski]. - Bielany Wrocławskie : Wydaw. Wektory, cop. 2015. - 222 s. : il. ; 23 cm. DŻIHAD; STANY ZJEDNOCZONE - STOSUNKI Z ZAGRANICĄ - 20 W.; STANY ZJEDNOCZONE - POLITYKA I RZĄDY; STANY ZJEDNOCZONE - STOSUNKI - KRAJE ISLAMSKIE; KRAJE ISLAMSKIE - STOSUNKI - STANY ZJEDNOCZONE;

180.

B.113343

NORMALIZACJA i zarządzanie jakością w logistyce / Józef Frąś. - Poznań : Politechnika Poznańska. Wydaw., 2015. - 414 s. : il., err. ; 24 cm. LOGISTYKA - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - NORMALIZACJA; LOGISTYKA - NORMY; LOGISTYKA ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ;

181.

C.66093/1

NORMY, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych. T. 1 / pod red. Łukasza Fijałkowskiego i Elżbiety Stadtmüller ; [Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych]. - Warszawa : Rambler, 2015. - 427, [3] s. ; 28 cm. STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - KONFERENCJE; GOSPODARCZE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE KONFERENCJE; ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE - KONFERENCJE;

182.

C.66093/2

NORMY, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych. T. 2 / pod red. Łukasza Fijałkowskiego i Elżbiety Stadtmüller ; [Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych]. - Warszawa : Rambler, 2015. - 513, [1] s. ; 28 cm. STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - KONFERENCJE; GOSPODARCZE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE KONFERENCJE;

ORGANIZACJE

MIĘDZYNARODOWE

-

KONFERENCJE;

BEZPIECZEŃSTWO

MIĘDZYNARODOWE - KONFERENCJE; WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA - KONFERENCJE;

183.

B.113470

NOWE podejście do analizy progu rentowności : produkcja wieloasortymentowa / Adam Żwirbla. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, cop. 2015. - 290 s. : il. ; 24 cm. RENTOWNOŚĆ - MODELE; KOSZTY PRODUKCJI - MODELE; RENTOWNOŚĆ - ANALIZA; PRODUKCJA ANALIZA;

184.

B.113323 W.55417

NOWE wyzwania dla przedsiębiorstw na rynkach finansowych / red. nauk. Jerzy Węcławski, Joanna Fila. - Warszawa : CeDeWu, 2015. - 262 s. : il. ; 24 cm. GIEŁDA

PAPIERÓW

WARTOŚCIOWYCH

(WARSZAWA);

PRZEDSIĘBIORSTWO

-

FINANSE;

PRZEDSIĘBIORSTWO A RYNEK FINANSOWY; PRZEDSIĘBIORSTWO - KAPITAŁ - ZARZĄDZANIE; MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA - FINANSE; KAPITAŁ - INWESTYCJE; NEWCONNECT; CATALYST; OPTYMALIZACJA PODATKOWA;

185.

B.113423

O efektywnej współpracy / [red. prowadzący Joanna Perzyńska ; tł. zespół tłumaczy Harvard Business Review Polska]. - Warszawa : ICAN Institute, cop. 2014. - V, [3], 179 s. : il. ; 22 cm. - ( 10 Idei HBR) PRZEDSIĘBIORSTWO - WSPÓŁPRACA; KADRY - WSPÓŁDZIAŁANIE;

186.

B.113419

O innowacjach / [red. prowadzący Joanna Perzyńska ; tł. zespół tłumaczy Harvard Business Review Polska]. - Warszawa : ICAN Institute, cop. 2014. - V, [3], 212 s. : il. ; 22 cm. - ( 10 Idei HBR) INNOWACJE;

187.

B.113422

O podejmowaniu decyzji / [red. prowadzący Joanna Perzyńska ; tł. zespół tłumaczy Harvard Business Review Polska]. - Warszawa : ICAN Institute, cop. 2014. - V, [3], 211 s. : il. ; 22 cm. ( 10 Idei HBR) PODEJMOWANIE DECYZJI;

188.

B.113424

O skutecznej komunikacji / [red. prowadzący Joanna Perzyńska ; tł. zespół tłumaczy Harvard Business Review Polska]. - Warszawa : ICAN Institute, cop. 2014. - [8], 204, [1] s. : il. ; 22 cm. - ( 10 Idei HBR) KOMUNIKACJA

W

ORGANIZACJI;

KOMUNIKACJA

W

ZARZĄDZANIU;

KOMUNIKACJA

INTERPERSONALNA; PERSWAZJA (PSYCHOLOGIA);

189.

B.113421

O strategiach marketingowych / [red. prowadzący Joanna Perzyńska ; tł. zespół tłumaczy Harvard Business Review Polska]. - Warszawa : ICAN Institute, cop. 2014. - [8], 230, [1] s. : il. ; 22 cm. - ( 10 Idei HBR) STRATEGIE; MARKETING; MARKETING STRATEGICZNY;

190.

B.113420

O zespołach / [red. prowadzący Joanna Perzyńska ; tł. zespół tłumaczy Harvard Business Review Polska]. - Warszawa : ICAN Institute, cop. 2014. - V, 211, [3] s. : il. ; 22 cm. - ( 10 Idei HBR) PRACA ZESPOŁOWA;

191.

B.113483

OCENY pracownicze w służbie cywilnej / Leszek Syguła, Iwona Sługocka. - Warszawa : CeDeWu, 2015. - 123 s. : il. ; 24 cm. SŁUŻBA CYWILNA - KADRY - ZARZĄDZANIE; KADRY - OCENA; KARIERA - PLANOWANIE;

192.

B.113444

OCHRONA danych osobowych : praktyczny komentarz, wzorcowa dokumentacja : z suplementem elektronicznym / Konrad Gałaj-Emiliańczyk. - Gdańsk : ODDK, 2015. - 160 s. ; 24 cm. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - POLSKA; OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - FORMULARZE I WZORY PISM; OCHRONA DANYCH (INFORMATYKA) - POLSKA - 1989-;

193.

B.113580

OCHRONA informacji niejawnych i danych osobowych : wymiar teoretyczny i praktyczny / red. nauk. Stanisław Topolewski, Paweł Żarkowski ; Uniwersytet PrzyrodniczoHumanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny. Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. - Siedlce : Uniw. Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydaw., 2014. - 275 s. ; 24 cm. INFORMACJA NIEJAWNA - OCHRONA - PRAWO - POLSKA; OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - POLSKA; TAJEMNICA - PRAWO - POLSKA; OCHRONA DANYCH (INFORMATYKA) - POLSKA - 1989-; OSOBY (PRAWO) - POLSKA; BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE - POLSKA;

194.

B.113573

OCHRONA informacji poufnych pracodawcy w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy / Marta Derlacz-Wawrowska. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2015. - 211, [3] s. ; 24 cm. - ( Studia i Monografie - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych) INFORMACJA NIEJAWNA - OCHRONA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - POLSKA;

195.

B.106817/3

OD kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej : studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku. T. 3 / pod red. nauk. Pawła Graty. - Rzeszów : Uniw. Rzeszowski. Wydaw., 2015. - 258 s. : il. ; 23 cm. POLITYKA SPOŁECZNA - POLSKA - 1900-1945; POLITYKA SPOŁECZNA - POLSKA - 1945-1989; POLITYKA SPOŁECZNA - POLSKA - 1989-; POLITYKA SPOŁECZNA - ZAGADNIENIA - POLSKA - 1989-; POLITYKA SPOŁECZNA - HISTORIA; SPOŁECZEŃSTWO - POLSKA; SPOŁECZEŃSTWO - BADANIA - POLSKA;

196.

B.113517

ODPOWIEDZIALNOŚĆ za długi spadkowe : komentarz do zmian 2015 / Elżbieta Skowrońska-Bocian. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 105, [1] s. ; 21 cm. - ( Komentarze Praktyczne) DŁUGI SPADKOWE - POLSKA; SPADEK - PRAWO - POLSKA - 1989-;

197.

B.113502

ODWROTNE obciążenie podatkiem VAT w transakcjach transgranicznych i krajowych / Michał Murawski, Dariusz Roszkowski. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - 290, [1] s. ; 25 cm. - ( Monografie Lex - Wolters Kluwer) PODATEK - MECHANIZM ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA; PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA; PODATEK - ROZLICZENIE; PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - ORZECZNICTWO - POLSKA; ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE - PRAWO; PODATEK - PRAWO MIĘDZYNARODOWE - INTERPRETACJA;

198.

B.113618

OPINIA publiczna : elementy teorii i praktyki politycznej / Eugeniusz Młyniec. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2015. - 722 s. : il. ; 23 cm. OPINIA PUBLICZNA; OPINIA PUBLICZNA - BADANIA; OPINIA PUBLICZNA - BADANIA - METODY; PRAKTYKA ŻYCIA POLITYCZNEGO; PROPAGANDA; PSYCHOLOGIA POLITYKI;

199.

B.113441

OPŁATA reklamowa : wzory uchwał, postanowień i decyzji z komentarzem / Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Jerzy Sputowski. - Gdańsk : ODDK, 2016. - 248 s. ; 24 cm. OPŁATY REKLAMOWE; SAMORZĄD TERYTORIALNY - OPŁATY I PODATKI - POLSKA - 1989-; PODATEK LOKALNY - POLSKA; OPŁATY EKOLOGICZNE;

200.

B.113467

OPTYMALIZACJA przepływów podatkowych w podatkach dochodowych / pod red. Jolanty Iwin-Garzyńskiej. - Szczecin : Economicus, 2014. - 170 s. : il. ; 24 cm.

OPTYMALIZACJA PODATKOWA;

PODATEK

DOCHODOWY;

PODATEK

DOCHODOWY

-

POLSKA;

AMORTYZACJA;

201.

B.113497

ORGANIZACJA procesowa / Piotr Grajewski. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2016. - 206 s. : il. ; 24 cm.

ORGANIZACJA

PROCESOWA;

PRZEDSIĘBIORSTWO

-

ZARZĄDZANIE;

PRZEDSIĘBIORSTWO

-

ORGANIZACJA - PODRĘCZNIK;

202.

B.113569

ORGANIZACJE uczące się : teoria i praktyka / Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec. Kraków : Uniw. Ekonomiczny w Krakowie. Wydaw., 2015. - 97 s. : il. ; 24 cm.

ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ - PODRĘCZNIK;

203.

B.113448

THE ORGANIZATION and functioning of the Polish security system for cross-border crisis : (studies on the quality of security) / Jerzy Zawisza. - Słupsk : Fundacja Pro Pomerania, 2015. - 439 s. : il. ; 24 cm.

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - POLSKA - 21 W.; BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA - POLSKA - 1989-; TERRORYZM - PRZECIWDZIAŁANIE - POLSKA - 1989-;

204.

B.113320

PACJENT w sieci zależności : społeczny kontekst praw i autonomii pacjenta / Alicja ŁaskaFormejster. - Łódź : Uniw. Łódzki. Wydaw., 2015. - 362 s. : il. ; 24 cm.

PACJENCI - SOCJOLOGIA; PACJENCI; PRAWA PACJENTA; PRAWA PACJENTA - POLSKA; PRAWA PACJENTA - PRAWO MIĘDZYNARODOWE;

205.

B.113652

PANI Birmy Aung San Suu Kyi : biografia polityczna / Michał Lubina. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2015. - 703, [3] s., [14] s. tabl. (gł. kolor.) : il. ; 24 cm. AUNG SAN SUU KYI (1945- ) - BIOGRAFIA; BIRMA - POLITYKA I RZĄDY - 21 W.;

206.

B.113458

PAŃSTWA grupy BRICS i ich znaczenie we współczesnej gospodarce światowej / red. nauk. Tadeusz Sporek, Katarzyna Czech. - Katowice : Uniw. Ekonomiczny w Katowicach. Wydaw., 2015. - 198 s. : il. ; 24 cm. - ( Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach) HANDEL ZAGRANICZNY - KRAJE BRICS; INWESTYCJE ZAGRANICZNE - KRAJE BRICS; INNOWACJE - KRAJE BRICS; GOSPODARKA ELEKTRONICZNA - KRAJE BRICS; ENERGETYKA - KRAJE BRICS; KRAJE BRICS GOSPODARKA; KRAJE BRICS - STOSUNKI GOSPODARCZE Z ZAGRANICĄ;

207.

B.113338

PARAMETRYZACJA kosztów ryzyka procesów logistycznych / Ewa Kulińska. - Warszawa : Placet, 2015. - 295 s. : il. ; 24 cm. LOGISTYKA - KOSZTY; LOGISTYKA - RYZYKO; LOGISTYKA - MODELE; ANALIZA LOGISTYCZNA;

208.

B.113480

PERSONNEL innovation on organizations issues for managers / Elżbieta Jędrych. Warszawa : Akademia Finansów i Biznesu Vistula, 2015. - 186 s. : il. ; 24 cm. - ( Monografie Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie) KADRY - ZARZĄDZANIE; INNOWACJE;

209.

B.113589

PETYCJE, skargi i wnioski : dział VIII Kodeksu postępowania administracyjnego, Ustawa o petycjach : komentarz / Sebastian Gajewski, Aleksander Jakubowski. - Warszawa : C. H. Beck, 2015. - XXVIII, 213 s. ; 24 cm. - ( Beck Info Biznes) PRAWO ADMINISTRACYJNE PROCESOWE - POLSKA - 1989-; PRAWO ADMINISTRACYJNE PROCESOWE INTERPRETACJA - POLSKA - 1989-; SKARGA (PRAWO) - POLSKA; PETYCJE - PRAWO - POLSKA - 1989-;

210.

B.113315

PHASING out the GSES / Vadim Elenev, Tim Landvoigt, Stijn Van Nieuwerburgh. Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, 2015. - [4], 76 s. : il. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 21626) KREDYT MIESZKANIOWY - MODELE - STANY ZJEDNOCZONE; NIEWYKONANIE ZOBOWIĄZANIA (FINANSE)

-

MODELE;

NIEWYKONANIE

ZOBOWIĄZANIA

(FINANSE)

-

STANY

ZJEDNOCZONE;

PRZEDSIĘBIORSTWO - POMOC I WSPARCIE - STANY ZJEDNOCZONE; PRZEDSIĘBIORSTWO - MODELE STANY ZJEDNOCZONE;

211.

B.113513

PISMA o Rzeczypospolitej Morskiej / Eugeniusz Kwiatkowski ; [wyboru dokonał i wstępem opatrzył Marian Marek Drozdowski]. - Szczecin : GLOB, 1985. - 277, [3] s., [1] k. tabl., [24] s. tabl. ; 25 cm. KWIATKOWSKI, EUGENIUSZ (1888-1974 ; POLITYK, DZIAŁACZ GOSPODARCZY); POLITYKA MORSKA POLSKA;

212.

B.113522

PISMA procesowe w sprawach cywilnych, gospodarczych i rejestrowych : wzory i objaśnienia / Dorota Bugajna-Sporczyk, Henryk Pietrzkowski, Tadeusz Żyznowski. Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 1037, [1] s. ; 25 cm. - ( Wzory Pism - Wolters Kluwer) PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM; PRAWO CYWILNE PROCESOWE - POLSKA - 1989- - FORMULARZE I WZORY PISM; PRAWO GOSPODARCZE - POLSKA - 1989- - FORMULARZE I WZORY PISM; POSTĘPOWANIE REJESTROWE - POLSKA - 1989- - FORMULARZE I WZORY PISM;

213.

B.113571

PLANOWANIE przebiegu projektów / red. nauk. Michał Trocki, Paweł Wyrozębski ; [autorzy rozdziałów Michał Trocki et al.]. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydaw., 2015. - 294 s. : il. ; 24 cm. PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE - ZARZĄDZANIE; PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE - PLANOWANIE;

214.

B.113409

(PO)NOWOCZESNY HR instrumentem przeciwdziałania bezrobociu / Błażej Balewski. Warszawa : DIFIN, 2015. - 133 s. : il. ; 23 cm. KADRY - ZARZĄDZANIE; POLITYKA ZATRUDNIENIA; BEZROBOCIE - PRZECIWDZIAŁANIE;

215.

B.113392

PODATKI lokalne 2016 / Agata Dzięgiel-Matras, Hanna Kmieciak, Robert Zenc. - Warszawa : C. H. Beck, 2015. - XXII, 390 s. ; 24 cm + dysk optyczny CD-ROM. - ( Beck Info Biznes) PODATEK LOKALNY - POLSKA; NIERUCHOMOŚCI - OPŁATY I PODATKI; ROLNICTWO - OPŁATY I PODATKI; LEŚNICTWO - OPŁATY I PODATKI; PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU - POLSKA;

216.

B.113631

PODATKI od nieruchomości a polityka podatkowa gmin w Polsce / Paweł Felis. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydaw., 2015. - 230 s. : il. ; 24 cm. SAMORZĄD TERYTORIALNY - OPŁATY I PODATKI - POLSKA - 1989-; FINANSE LOKALNE - POLITYKA POLSKA - 1989-; SAMORZĄD TERYTORIALNY - BUDŻET; NIERUCHOMOŚCI - OPŁATY I PODATKI POLSKA; GMINY - POLSKA - 1989-;

217.

B.113501

PODATKI w spółdzielniach mieszkaniowych w 2016 r. : nowe zasady korygowania kosztów przez spółdzielnie mieszkaniowe / Michał Szczypiór. - Wrocław : Presshouse, 2016. - 458 s. ; 21 cm. - ( Spółdzielnie Mieszkaniowe) SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE - OPŁATY I PODATKI - POLSKA - 1989-; SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE PRAWO - POLSKA; SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE - RACHUNKOWOŚĆ - POLSKA; MIESZKANIA - PRAWO - POLSKA; SPÓŁDZIELCZOŚĆ - PRAWO - POLSKA;

218.

B.113539

PODNOSZENIE kwalifikacji zawodowych przez pracowników na gruncie Kodeksu pracy oraz wybranych ustaw szczególnych / Agata Ludera-Ruszel. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 311 s. ; 22 cm. - ( Monografie - Wolters Kluwer) KWALIFIKACJE ZAWODOWE - PRAWO - POLSKA - 1989-; KADRY - KSZTAŁCENIE - PRAWO - POLSKA - 1989-; PRACA - PRAWO - POLSKA;

219.

B.113353

PODRĘCZNIK coachingu : sprawdzone techniki treningu personalnego / Julie Starr ; [tł. Agata Trzcińska/ Quendi Language Services]. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - 284 s. : il. ; 24 cm. - ( Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)) COACHING - PODRĘCZNIK;

220.

B.113461/1

PODSTAWY rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. - Warszawa : DIFIN, 2015. 374 s. : il. ; 23 cm. RACHUNKOWOŚĆ - POLSKA - PODRĘCZNIK DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH;

221.

B.113461/2

PODSTAWY rachunkowości. T. 2, Zbiór zadań z rozwiązaniami / Irena Olchowicz. Warszawa : DIFIN, 2015. - 266 s. : il. ; 23 cm. RACHUNKOWOŚĆ - POLSKA - PODRĘCZNIK DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH;

222.

B.113479 W.55452

PODSTAWY rachunkowości : od teorii do praktyki / Piotr Szczypa (red.). - Warszawa : CeDeWu, 2016. - 495 s. : il. ; 24 cm. RACHUNKOWOŚĆ - POLSKA - PODRĘCZNIK;

223.

B.113570

PODSTAWY zarządzania / Izabela Rącka, Janusz Zawadzki. - Kalisz : Wydawnictwo Uczelniane

:

Państ.

Wyższa

Szkoła

Zawodowa

im.

Prezydenta

Stanisława

Wojciechowskiego. Wydaw. Uczelniane, 2013. - 230 s. : il. ; 24 cm. ZARZĄDZANIE - PODRĘCZNIK;

224.

B.113481

PODSTAWY zarządzania wiedzą o projektach / Stanisław Gasik ; Akademia Finansów i Biznesu Vistula. - Warszawa : Uczelnia VISTULA, 2015. - 165 s. : il. ; 24 cm. - ( Monografie Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie) PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE - ZARZĄDZANIE WIEDZĄ; PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE WIEDZĄ;

225.

B.113531

POJĘCIA i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Inetta Jędrasik-Jankowska. Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 426 s. : il. ; 24 cm. - ( Seria Akademicka - Wolters Kluwer) UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - PRAWO - POLSKA - PODRĘCZNIK;

226.

B.113331

POLITYKA Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego : uwarunkowania realizacja - wyzwania w drugiej dekadzie XXI wieku / red. nauk. Włodzimierz Fehler, Karina Paulina Marczuk. - Warszawa : DIFIN, 2015. - 320 s. : il. ; 23 cm. UNIA EUROPEJSKA - BEZPIECZEŃSTWO; WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAWY WEWNĘTRZNE - UNIA EUROPEJSKA; KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ - POLITYKA I RZĄDY;

227.

B.113446

POLSKA ekspansja na Europę i świat - czy i jak to zrobić? / [red. Jan Szomburg, Stefan Dunin-Wąsowicz]. - Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2014. - 61, [2] s. : il. ; 24 cm. - ( Wolność i Solidarność ; Nr 59) POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE; POLSKA - GOSPODARKA - POLITYKA - 1989- - KONFERENCJE;

228.

C.66105

POLSKA Klasyfikacja Wyrobów i Usług : PKWiU 2015 : pełny tekst klasyfikacji z powiązaniami z PKWiU 2008 ( z suplementem elektronicznym) zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) Dz. U. poz. 1676. - Gdańsk : ODDK, 2016. - 348 s. ; 30 cm. TOWARY - KLASYFIKACJA - POLSKA; USŁUGI - KLASYFIKACJA - POLSKA;

229.

B.113506

POLSKIE prawo podatkowe a prawo unijne : katalog rozbieżności / red. nauk. Bogumił Brzeziński [et al.]. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 385, [1] s. ; 25 cm. - ( Zagadnienia Podatkowe) PODATEK - PRAWO - POLSKA - 1989-; PODATEK - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE A PRAWO KRAJOWE - POLSKA; PRAWO - HARMONIZACJA - POLSKA;

230. POMIAR

B.113341 aktywności

patentowej

gałęzi

gospodarki

:

z

wykorzystaniem

tablic

konkordacyjnych / Ewa Okoń-Horodyńska, Tomasz Sierotowicz, Rafał Wisła. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2012. - 186 s. : il. ; 23 cm. - ( Kluczowe Problemy Gospodarki) PATENTY - STATYSTYKA; STATYSTYKA GOSPODARCZA; PATENTY INNOWACJE A ROZWÓJ GOSPODARCZY;

- ASPEKT EKONOMICZNY;

231.

B.113514

POSTĘPOWANIE administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi / Wojciech Chróścielewski, Jan Paweł Tarno. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 567 s. ; : 25 cm. - ( Seria Akademicka - Wolters Kluwer) PODATEK - ADMINISTRACJA I POSTĘPOWANIE - POLSKA - PODRĘCZNIK; PRAWO ADMINISTRACYJNE PROCESOWE - POLSKA - PODRĘCZNIK; POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE (PRAWO ADMINISTRACYJNE) POLSKA - PODRĘCZNIK; POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE - POLSKA - PODRĘCZNIK; POSTĘPOWANIE W SPRAWACH PODATKOWYCH - POLSKA;

232.

B.113557

POSTĘPOWANIE karne / Katarzyna T. Boratyńska, Łukasz Chojniak, Wojciech Jasiński. Warszawa : C. H. Beck, 2015. - XVII, [1], 751 s. ; 22 cm. - ( Studia Prawnicze - C. H. Beck) PRAWO KARNE PROCESOWE - POLSKA - PODRĘCZNIK;

233.

B.113541

POSTĘPOWANIE przed sądem polubownym : komentarz do Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan / red. nauk. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz ; aut. : Janusz Adamkowski [et al.]. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 788, [1] s. ; 22 cm. – ( Komentarze - Wolters Kluwer) KONFEDERACJA LEWIATAN. SĄD ARBITRAŻOWY; KONFEDERACJA LEWIATAN. SĄD ARBITRAŻOWY REGULAMIN; SĄDOWNICTWO POLUBOWNE - POLSKA;

234.

B.113563

POSTĘPOWANIE ustawodawcze w Polsce : prawo, zwyczaje i praktyka / Maciej Borski, Rafał Glajcar, Bogusław Przywora. - Sosnowiec [etc.] : HUMANITAS Oficyna Wydaw., 2015. - 241 s. ; 24 cm. LEGISLACJA - POLSKA - 1989-; INICJATYWA LEGISLACYJNA - POLSKA - 1989-; PROJEKTY USTAW - POLSKA 1989-;

235.

B.113600

POZASĄDOWE sposoby rozwiązywania sporów pracowniczych / red. nauk. Agnieszka Góra-Błaszczykowska, Katarzyna Antolak-Szymański. - Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, 2015. - 136 s. ; 24 cm. PRACA - PRAWO - POLSKA; MEDIACJA - PRAWO - POLSKA; PRACA - KONFLIKTY - PRAWO - POLSKA - 1989;

236.

B.113533

POZAUMOWNA odpowiedzialność odszkodowawcza Unii Europejskiej / Monika Kawczyńska. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 500 s. ; 21 cm. - ( Monografie - Wolters Kluwer Polska) ODPOWIEDZIALNOŚĆ DELIKTOWA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; ODPOWIEDZIALNOŚĆ (PRAWO) - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; PAŃSTWO - ODPOWIEDZIALNOŚĆ - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; ODSZKODOWANIE - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE;

237.

B.113427

PRACUJ na tak! : jak zbudowaliśmy firmę opartą na zaangażowaniu / Przemysław Gacek, Paweł Kubisiak. - Warszawa : ICAN Institute, cop. 2015. - [8], 180 s. ; 24 cm. PRACUJ.PL; POSZUKIWANIE PRACY - POLSKA - 1989-; PRZEDSIĘBIORSTWO - TWORZENIE - POLSKA; PRZYWÓDZTWO - STUDIA PRZYPADKÓW; PRZEDSIĘBIORSTWO - ROZWÓJ - STRATEGIE; POSZUKIWANIE PRACY PRZEZ INTERNET;

238.

B.113526

PRAKTYKA stosowania nieizolacyjnych środków zapobiegawczych w polskim procesie karnym / Katarzyna Dudka. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 269, [1] s. ; 22 cm. – ( Monografie - Wolters Kluwer) PRAWO KARNE PROCESOWE - POLSKA;

239.

B.113477

PRAWA pacjenta i ich ochrona : studium socjologiczne / Błażej Kmieciak ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. - Lublin : Katolicki Uniw. Lubelski Jana Pawła II. Wydaw., 2015. - 297 s. ; 21 cm. RZECZNIK PRAW PACJENTA (POLSKA); PRAWA PACJENTA; PRAWA PACJENTA - HISTORIA; PRAWA PACJENTA - POLSKA;

240.

B.113638

PRAWNE i ekonomiczne aspekty polityki promowania narodowych czempionów / Rajmund Molski. - Warszawa : Uniw. Warszawski. Wydz. Zarządzania. Wydaw. Naukowe, 2015. - 328 s. ; 24 cm. - ( Podręczniki i Monografie - Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego ; 17) PRZEDSIĘBIORSTWO A POLITYKA PAŃSTWA; BIZNES I POLITYKA; GLOBALIZACJA A PAŃSTWO NARODOWE; PRZEDSIĘBIORSTWO - POMOC I WSPARCIE; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCJA; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ;

241.

B.113474

PRAWNE i praktyczne aspekty kontroli i nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego / Krystyna Celarek. - Warszawa : C. H. Beck, 2015. - XXIII, [1], 284 s. ; 21 cm. – ( Monografie Prawnicze) SAMORZĄD TERYTORIALNY - PRAWO - POLSKA; SAMORZĄD TERYTORIALNY - KONTROLA; SAMORZĄD TERYTORIALNY - NADZÓR;

242.

B.113352 W.55424

PRAWO administracyjne / Elżbieta Ura. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - 473 s. ; 24 cm. - ( Seria Akademicka - Wolters Kluwer) PRAWO ADMINISTRACYJNE - POLSKA - PODRĘCZNIK;

243.

B.113507

PRAWO administracyjne materialne : orzecznictwo aplikanta / Łukasz Siudak. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 336 s. ; 21 cm. - ( Aplikacje Prawnicze - Wolters Kluwer) NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY (POLSKA) - ORZECZNICTWO; SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE POLSKA - ORZECZNICTWO; PRAWO ADMINISTRACYJNE MATERIALNE - POLSKA - 1989-;

244.

B.113597

PRAWO antydyskryminacyjne Unii Europejskiej / red. Anna Zawidzka-Łojek, Aleksandra Szczerba-Zawada. - Warszawa : Instytut Wydaw. EuroPrawo, 2015. - 317 s. ; 24 cm. – ( Strategie UE) DYSKRYMINACJA - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; DYSKRYMINACJA SEKSUALNA; RASIZM; DYSKRYMINACJA RELIGIJNA; NIEPEŁNOSPRAWNI - PRAWO; DYSKRYMINACJA WIEKOWA;

245.

B.113578

PRAWO autorskie i własności przemysłowej : wybrane zagadnienia / red. nauk. Ryszard Wojciechowski ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. - Siedlce : Uniw. Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydaw., 2014. - 181, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. PRAWO AUTORSKIE - POLSKA; WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA - PRAWO - POLSKA; WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA - PRAWO - POLSKA;

246.

B.113521

PRAWO cywilne : zbiór przepisów : Kodeks cywilny ; Kodeks rodzinny i opiekuńczy ; Księgi wieczyste i hipoteka ; Kodeks postępowania cywilnego ; Prawo prywatne międzynarodowe ; Prawo o aktach stanu cywilnego ; Koszty sądowe w sprawach cywilnych / [redaktor prowadzący Kinga Zając]. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 1159 s. ; 21 cm. – ( Seria z Paragrafem - Wolters Kluwer)

HIPOTEKA - POLSKA; KOSZTY SĄDOWE - POLSKA; KSIĘGI WIECZYSTE - POLSKA; PRAWO CYWILNE PROCESOWE - POLSKA - KODEKS; PRAWO CYWILNE - POLSKA - KODEKS; PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE - POLSKA; AKTA STANU CYWILNEGO - PRAWO - POLSKA; PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE - POLSKA - KODEKS;

247.

B.113494

PRAWO cywilne - stanowienie, wykładnia i stosowanie : księga pamiątkowa dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Profesora Jerzego Ignatowicza / pod red. Mirosława Nazara. - Lublin : Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej. Wydaw., 2015. - 524 s., [16] s. tabl. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.

IGNATOWICZ, JERZY (1914-1997 ; PRAWNIK) - KSIĘGA PAMIĄTKOWA; KSIĘGI PAMIĄTKOWE - POLSKA 1989-; PRAWO CYWILNE - POLSKA - KONFERENCJE; PRAWO CYWILNE - POLSKA;

248.

B.113369

PRAWO do ochrony danych osobowych / Marlena Sakowska-Baryła. - Wrocław : Presscom, 2015. - 447 s. ; 21 cm. - ( Informacja Publiczna. Biblioteka)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; OCHRONA DANYCH (INFORMATYKA) POLSKA - 1989-; OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - POLSKA; PRAWO DO PRYWATNOŚCI - POLSKA - 1989; PRAWA OSOBISTE - OCHRONA - POLSKA - 1989-;

249.

B.113558

PRAWO do zabezpieczenia społecznego w Konstytucji RP : zagadnienia podstawowe / Krzysztof Ślebzak. - Warszawa : C. H. Beck, 2015. - XXI, [1], 226 s. ; 21 cm. - ( Monografie Prawnicze)

ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRAWO

MIĘDZYNARODOWE;

ZABEZPIECZENIE

KONSTYTUCJA (1997) - INTERPRETACJA;

SPOŁECZNE

-

PRAWO

-

POLSKA;

POLSKA

-

250.

B.113351 W.55422 W.55423

PRAWO gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne / red. nauk. Hanna Gronkiewicz-Waltz, Marek Wierzbowski ; [aut.] Cezary Banasiński [et al.]. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - 473 s. ; 24 cm. - ( Seria Akademicka - Wolters Kluwer) PRAWO GOSPODARCZE - POLSKA - PODRĘCZNIK;

251.

B.113577

PRAWO humanitarne a konflikt zbrojny : wybrane aspekty ochrony osób i dóbr kultury / Paweł Żarkowski ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Zakład Bezpieczeństwa Państwa i Reagowania Kryzysowego. - Siedlce : Uniw. Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydaw., 2013. - 224 s. : il. ; 25 cm. BEZPIECZEŃSTWO

PAŃSTWA

-

POLSKA

-

1989-;

PRAWO

HUMANITARNE;

WOJNA

(PRAWO

MIĘDZYNARODOWE); BEZPIECZEŃSTWO JEDNOSTKI;

252.

B.113608

PRAWO i ekonomia stabilności finansowej / Włodzimierz Szpringer. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydaw., 2015. - 217 s. ; 25 cm. EUROPEJSKI BANK CENTRALNY - POLITYKA; EUROPEAN SYSTEMIC RISK BOARD; STABILNOŚĆ FINANSOWA; RYZYKO SYSTEMOWE; BANKI CENTRALNE; POLITYKA MAKROOSTROŻNOŚCIOWA; NADZÓR MAKROOSTROŻNOŚCIOWY; NADZÓR FINANSOWY - EUROPA; EUROPEJSKA UNIA BANKOWA; BANKOWOŚĆ - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; BANKI DETALICZNE - EUROPA;

253.

B.113524

PRAWO KARNE : zbiór przepisów : kodeks karny, kodeks postępowania karnego, kodeks karny wykonawczy, kodeks wykroczeń, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, kodeks karny skarbowy, opłaty w sprawach karnych, postępowanie w sprawach nieletnich, odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, przeciwdziałanie narkomanii / [red. prowadzący Kinga Zając]. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 1241, [2] s. ; 21 cm. - ( Seria z Paragrafem - Wolters Kluwer) PRAWO KARNE - POLSKA; PRAWO KARNE - POLSKA - KODEKS; PRAWO KARNE PROCESOWE - POLSKA KODEKS; PRAWO KARNE WYKONAWCZE - POLSKA - KODEKS; WYKROCZENIA - PRAWO - POLSKA; PRAWO KARNE SKARBOWE - POLSKA - KODEKS; NIELETNI - PRAWO - POLSKA - 1989-; NARKOTYKI ZWALCZANIE - PRAWO - POLSKA; KOSZTY SĄDOWE - POLSKA;

254.

B.113619

PRAWO karne materialne z perspektywy nauki o bezpieczeństwie / Maciej Nawacki, Piotr Starzyński. - Warszawa : Editions Spotkania, 2015. - 251 s. : il. ; 24 cm. - ( Bezpieczeństwo Dziś i Jutro) PRAWO KARNE MATERIALNE - POLSKA; PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO BEZPIECZEŃSTWU PUBLICZNEMU - PRAWO - POLSKA; BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA - PRAWO - POLSKA; PRZESTĘPSTWA - PRAWO POLSKA;

255.

B.113482

PRAWO podmiotowe do dobrego środowiska w prawie międzynarodowym i polskim / Krystyna Urbańska. - Poznań : Ars Boni Et Aequi, 2015. - 312 s. ; 24 cm. PRAWO PODMIOTOWE; ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA - OCHRONA - PRAWO; ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA OCHRONA - PRAWO - POLSKA;

256.

B.113340 W.55449

PRAWO pracy / Małgorzata Barzycka-Banaszczyk. - Warszawa : C. H. Beck, 2015. - XXI, 465 s. : il. ; 24 cm. - ( Skrypty Becka) PRACA - PRAWO - POLSKA - PODRĘCZNIK;

257.

B.113476

PRAWO pracy - 10 lat po wejściu do UE / Ryszard Bessarada, Sylwia Zdanowska. Warszawa : Bessard Consulting, cop. 2015. - 187 s. ; 21 cm. PRACA - PRAWO - POLSKA;

258.

B.113344

PRAWO pracy, ZUS, podatki w 2016 roku : 10 zmian w przepisach : oskładkowanie umów zlecenia, limitowanie umów na czas określony, zmiany w urlopach rodzicielskich, nowa dokumentacja zasiłkowa, płatności zaległych składek, nowe zasady wystawiania ZUS ZLA, zwolnienia podatkowe dla pracodawców, płaca minimalna i wskaźniki płacowe, przechowywanie dokumentacji, zasiłki przedsiębiorców / [aut. Elżbieta Młynarska-Wełpa et al.]. - Warszawa : Wiedza i Praktyka, 2015. - 236 s. ; 24 cm. PRACA - PRAWO - POLSKA; UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - PRAWO - POLSKA - 1999-; ZASIŁKI - POLSKA; PODATEK - PRAWO - POLSKA - 1989-;

259.

B.113515

PRAWO rolne / red. nauk. Paweł Czechowski ; [aut. : Paulina Będźmirowska et al.]. Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - 504 s. ; 24 cm. - ( Seria Akademicka - Wolters Kluwer) ROLNICTWO - PRAWO - POLSKA - PODRĘCZNIK;

260.

B.113567

PRAWO upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne : komentarz / Piotr Zimmerman. Warszawa : C. H. Beck, 2016. - XVIII, 1803, [1] s. ; 21 cm. - ( Komentarze Becka) UPADŁOŚĆ - PRAWO - INTERPRETACJA - POLSKA; UPADŁOŚĆ - PRAWO - POLSKA; RESTRUKTURYZACJA PRAWO - INTERPRETACJA - POLSKA - 1989-; RESTRUKTURYZACJA - PRAWO - POLSKA - 1989-;

261.

B.113449

THE PREDATORS' ball : the inside story of Drexel Burnham and the rise of the junk bond raiders / Connie Bruck. - New York : Penguin Books, 1989. - 399 s. ; 20 cm. MILKEN, MICHAEL (1946- ; AMER. FINANSISTA I FILANTROP); DREXEL BURNHAM LAMBERT INCORPORATED; FUZJE - STANY ZJEDNOCZONE - STUDIA PRZYPADKÓW; OBLIGACJE ŚMIECIOWE; MAKLERZY GIEŁDOWI - STANY ZJEDNOCZONE; FINANSE - PRZESTĘPSTWA I NADUŻYCIA - STANY ZJEDNOCZONE;

262.

B.113312

PRINCIPAL component analysis of high frequency data / Yacine Aït-Sahalia, Dacheng Xiu. Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, 2015. - [4], 51 s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 21584) ANALIZA GŁÓWNYCH SKŁADOWYCH; ANALIZA CZYNNIKOWA; AKCJE - CENY - MODELE - STANY ZJEDNOCZONE; STOPA ZWROTU - MODELE; AKCJE - STOPA ZWROTU;

263.

B.113536

PROCEDURA wyroku pilotażowego w praktyce Europejskiego Trybunału Praw Człowieka / Maciej Lubiszewski, Jakub Czepek. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 199 s. ; 22 cm. – ( Monografie - Wolters Kluwer) EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA - WYROK PILOTAŻOWY; EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA - WYROK PILOTAŻOWY - STUDIA PRZYPADKÓW;

264.

B.113339

PROCESY konsolidacji w szkolnictwie wyższym : stan i perspektywy / red. nauk. Paweł Zygarłowski, Krzysztof Łobos. - Warszawa : CeDeWu, 2015. - 243 s. : il. ; 24 cm. SZKOLNICTWO WYŻSZE - FUZJE I PRZEJĘCIA; SZKOLNICTWO WYŻSZE - FUZJE I PRZEJĘCIA - POLSKA; SZKOLNICTWO WYŻSZE - FUZJE I PRZEJĘCIA - STUDIA PRZYPADKÓW; SZKOLNICTWO WYŻSZE NIEPUBLICZNE - POLSKA; SZKOLNICTWO WYŻSZE NIEPUBLICZNE - ZARZĄDZANIE;

265.

B.113372 W.55438 W.55439

PROCYKLICZNOŚĆ działalności bankowej / Małgorzata Olszak. - Warszawa : C. H. Beck, 2015. - 514, [1] s. : il. ; 24 cm. - ( Finanse - C. H. Beck) PROCYKLICZNOŚĆ; BANKI - PROCYKLICZNOŚĆ; BANKI - DZIAŁALNOŚĆ - OCENA; RYZYKO KREDYTOWE; RYZYKO KREDYTOWE - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; RYZYKO SYSTEMOWE - ZARZĄDZANIE; RYZYKO BANKOWE - ZARZĄDZANIE; POLITYKA MAKROOSTROŻNOŚCIOWA; STABILNOŚĆ FINANSOWA; BANKI REZERWY NA STRATY KREDYTOWE; BANKI - DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA; PIENIĄDZ - POLITYKA A KREDYT BANKOWY; REGULACJE BAZYLEJSKIE A BANKOWOŚĆ; CYKL KONIUNKTURALNY; INSTYTUCJE KREDYTOWE - PRAWO - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ;

266.

B.113333 W.55419 W.55420

PROJEKCJA inflacji banku centralnego : na skraju podejścia strategicznego i technicznego / Karolina Tura. - Warszawa : DIFIN, 2015. - 292 s. : il. ; 24 cm. INFLACJA - PROGNOZOWANIE; INFLACJA - PROGNOZOWANIE - MODELE; BANKI CENTRALNE PIENIĄDZ - POLITYKA; INFLACJA - PROGNOZOWANIE - PORÓWNANIA MIĘDZYNARODOWE;

267.

B.113649

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, produktywność i konkurencyjność regionów Polski / Janusz Korol, Ewa Kusideł, Przemysław Szczuciński. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2016. 193 s. : il. ; 21 cm. REGIONY - ZRÓŻNICOWANIE - POLSKA; REGIONY - GOSPODARKA - POLSKA; REGIONALIZACJA GOSPODARCZA - POLSKA; PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - POLSKA - 1989-; POLSKA - GOSPODARKA KONKURENCYJNOŚĆ - 1989-;

268.

B.113644

PRZEGLĄD bezpieczeństwa narodowego w planowaniu strategicznym Polski / Sławomir Kamiński. - Warszawa : DIFIN, 2015. - 223 s. : il. ; 24 cm. BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA - POLSKA - 1989-; BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - POLSKA - 1989-;

269.

B.113604

PRZEKŁAD prawniczy : praktyczne ćwiczenia : język angielski / Anna Konieczna-Purchała ; red. nauk. Halina Sierocka. - Warszawa : C. H. Beck, 2016. - 271, [1] s. ; 24 cm. ANGIELSKI JĘZYK - JĘZYK PRAWNICZY - TŁUMACZENIE NA JĘZYK POLSKI; ANGIELSKI JĘZYK - JĘZYK PRAWNICZY - ZADANIA I ĆWICZENIA;

270.

B.113487

PRZESTĘPCZOŚĆ zorganizowana : system zwalczania / Wiesław Mądrzejowski. [Warszawa] : Wydawnictwo Akademickie i Literackie Wojciech Butkiewicz, [2015]. - 214 s. : il. ; 24 cm. - ( Bezpieczeństwo Dziś i Jutro) PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA; PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA - POLSKA; PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA - PRZECIWDZIAŁANIE - POLSKA;

271.

B.113635

PRZESTRZENIE komunikacji / pod red. Jolanty Kędzior, Jolanty Kowal, Beaty Krawiec. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2015. - 216 s. : il. ; 24 cm. KOMUNIKACJA SPOŁECZNA; KOMUNIKACJA I KULTURA; ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU A KULTURA POLSKA - 1989-;

272.

B.113327

PRZYSZŁOŚĆ prawa pracy : liber amicorum : w pięćdziesięciolecie pracy naukowej Profesora Michała Seweryńskiego / pod red. Zbigniewa Hajna i Dagmary Skupień. - Łódź : Uniw. Łódzki. Wydaw., 2015. - 787 s., [1] k. tabl. : il. ; 25 cm. SEWERYŃSKI, MICHAŁ (1939- ; PRAWO PRACY) - KSIĘGA PAMIĄTKOWA; PRACA - PRAWO; PRACA PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; KSIĘGI PAMIĄTKOWE - POLSKA - 1989-;

273.

B.113437

PUBLIC credit rating agencies : increasing capital investment and lending stability in volatile markets / Susan K. Schroeder. - New York : Palgrave Macmillan, 2015. - XIII, [1], 196 s. : il. ; 23 cm. BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ; KAPITAŁ - INWESTYCJE; CYKL KONIUNKTURALNY;

274.

C.66086 W.55427 W.55428

QUARTERLY estimates of regional GDP in Poland : application of statistical inference of functions of parameters / Mateusz Pipień, Sylwia Roszkowska ; Narodowy Bank Polski. Economic Institute. - Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw, 2015. - 52 s. : il. ; 30 cm. - ( Working Paper - Narodowy Bank Polski ; No. 219) PRODUKT KRAJOWY BRUTTO - ZRÓŻNICOWANIE REGIONALNE - POLSKA; ANALIZA REGRESJI; NIEPEWNOŚĆ (EKONOMIA) - ASPEKT EKONOMICZNY - MODELE;

275.

B.113389

RACHUNKOWOŚĆ finansowa / Beata Gierba [et al.] ; [praca zbiorowa pod red. Waldemara Gosa]. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2015. - 277 s. : il. ; 24 cm. - ( Rachunkowość Stowarzyszenie Księgowych w Polsce) RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA - PODRĘCZNIK;

276.

B.113640

REFORMY ekonomiczne i polityczne a rozwój gospodarczy Indii (1991-2012) / Grzegorz Bywalec. - Łódź : Uniw. Łódzki. Wydaw., 2015. - 293, [2] s. : il. ; 25 cm. - ( Contemporary Asian Studies Series) REGIONALIZACJA GOSPODARCZA - INDIE; INDIE - GOSPODARKA - 1991-; INDIE - GOSPODARKA POLITYKA; INDIE - POLITYKA I RZĄDY;

277.

B.113407

REGULAMIN ZFŚS 2016 / [aut. Agnieszka Fulara-Jaroszyńska]. - Warszawa : Wiedza i Praktyka, cop. 2015. - 52 s. ; 24 cm. FUNDUSZ ZAKŁADOWY ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH;

278.

B.113489

RELACJE polityczne między Polską a Ukrainą : doświadczenia i perspektywy / red. Elżbieta Szczot, Jacek Szczot ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. - Lublin : Katolicki Uniw. Lubelski Jana Pawła II. Wydaw., 2015. - 324 s. ; 24 cm. UKRAINA - STOSUNKI - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ - 1989-; POLSKA - STOSUNKI - UKRAINA - 1989-; UKRAINA - STOSUNKI - POLSKA - 1989-;

279.

C.66089 W.55433 W.55434

THE RELATION between sovereign credit default swap premium and banking sector risk in Poland / Łukasz Gątarek, Marcin Wojtowicz ; [Narodowy Bank Polski. Economic Institute]. Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw, 2015. - 57 s. : wykr. kolor. ; 30 cm. - ( Working Paper - Narodowy Bank Polski ; No. 222)

CREDIT DEFAULT SWAPS; AKCJE - RENTOWNOŚĆ; RYZYKO BANKOWE; RYNEK FINANSOWY - BADANIE; KRYZYS FINANSOWY;

280.

C.66084

THE ROAD to prosperity : an economic history of Finland / ed. by Jari Ojala, Jari Eloranta and Jukka Jalava. - Helsinki : Suomaleisen Kirjallisuuden Seura, 2006. - 343 s. : il. (w tym kolor.) ; 27 cm. - ( Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia ; 1076)

FINLANDIA - GOSPODARKA; FINLANDIA - HISTORIA GOSPODARCZA;

281.

B.113491/1

ROLE uczestników postępowań sądowych : wczoraj, dziś i jutro. T. 1 / red. Damian Gil, Ewa Kruk ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. - Lublin : Katolicki Uniw. Lubelski Jana Pawła II. Wydaw., 2015. - 295 s. ; 24 cm.

STRONY PROCESU KARNEGO; PRAWO KARNE PROCESOWE - POLSKA; PRAWO KARNE PROCESOWE KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; POSTĘPOWANIE SĄDOWE - POLSKA; POSTĘPOWANIE SĄDOWE - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ;

282.

B.113491/2

ROLE uczestników postępowań sądowych : wczoraj, dziś i jutro. T. 2 / red. Damian Gil, Ewa Kruk ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. - Lublin : Katolicki Uniw. Lubelski Jana Pawła II. Wydaw., 2015. - 284 s. : il. ; 24 cm.

STRONY PROCESU CYWILNEGO; PRAWO CYWILNE PROCESOWE - POLSKA; PRAWO CYWILNE PROCESOWE - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; POSTĘPOWANIE SĄDOWE - POLSKA; POSTĘPOWANIE SĄDOWE - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ;

283. ROZLICZENIA

B.113371 związane

ze

spadkiem

:

powołanie

do

spadku,

zachowek,

odpowiedzialność za długi spadkowe, dział spadku : komentarz praktyczny z orzecznictwem, wzory pism procesowych / Jerzy Bieluk. - Warszawa : C. H. Beck, 2015. XIII, [1] 389 s. ; 21 cm. - ( Prawo Sądowe) SPADEK - PRAWO - POLSKA - 1989-; SPADEK - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM; ZACHOWEK POLSKA; DŁUGI SPADKOWE - POLSKA;

284.

B.113354

RYNEK nieruchomości w Polsce : teoria i praktyka / [aut.] Dorota Ostrowska [et al.]. Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - 198 s. : wykr. ; 21 cm. - ( Poradniki - Wolters Kluwer) NIERUCHOMOŚCI - RYNEK - POLSKA; NIERUCHOMOŚCI - OBRÓT - PRAWO - POLSKA - 1989-; NIERUCHOMOŚCI - RYNEK - PORADNIK;

285.

B.113637 W.55473 W.55474

RYNEK papierów wartościowych : inwestorzy, instrumenty finansowe i metody ich wyceny / red. nauk. Urszula Banaszczak-Soroka ; aut. : Urszula Banaszczak-Soroka [et al.]. Warszawa : C. H. Beck, 2016. - 222, [1] s. : il. ; 24 cm. - ( Finanse - C. H. Beck) GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (WARSZAWA); PAPIERY WARTOŚCIOWE - RYNEK; PAPIERY WARTOŚCIOWE - PODRĘCZNIK; PAPIERY WARTOŚCIOWE - POLSKA - 1989-; PAPIERY DŁUŻNE; INSTRUMENTY POCHODNE; ANALIZA FUNDAMENTALNA; ANALIZA TECHNICZNA (FINANSE); ANALIZA PORTFELOWA; OBLIGACJE - CENY - MODELE; TRANSAKCJE TERMINOWE; PAPIERY WARTOŚCIOWE CENY - MODELE;

286.

B.113367

SAMOOBSŁUGOWE państwo dobrobytu : czy obywatelska koprodukcja uratuje usługi publiczne? / Dawid Sześciło. - Warszawa : Wydaw. Naukowe SCHOLAR, 2015. - 204 s. : il. ; 22 cm. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - ASPEKT EKONOMICZNY; ADMINISTRACJA PUBLICZNA - POLSKA - 1989-; USŁUGI PUBLICZNE; ZARZĄDZANIE PUBLICZNE; USŁUGI PUBLICZNE - MODELE;

287.

B.113385

SAMORZĄD powiatowy w Polsce : struktura, zadania, wybory / [red. Roman Kotapski]. Wrocław : Marina, cop. 2015. - 250 s. ; 24 cm. SAMORZĄD POWIATOWY - POLSKA; WYBORY LOKALNE - POLSKA - 1989-;

288.

B.113532

SĄDOWA kontrola legalności aktów administracyjnych Unii Europejskiej / Marek Jaśkowski. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 487 s. ; 22 cm. - ( Monografie - Wolters Kluwer Polska) KONTROLA SĄDOWA ADMINISTRACJI - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; LEGISLACJA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; PRAWO ADMINISTRACYJNE - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ;

289.

B.113466

SĄDOWNICTWO polskie wobec dorobku prawa UE / red. Damian Gil ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. - Lublin : Katolicki Uniw. Lubelski Jana Pawła II. Wydaw., 2015. - 442 s. ; 24 cm. - ( Współczesne Problemy Wymiaru Sprawiedliwości ; 5) PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE A PRAWO KRAJOWE; PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE A PRAWO KRAJOWE - POLSKA; PRAWO - ZAGADNIENIA - POLSKA;

290.

B.113529 W.55458

SEKTOR finansowy : stymulatory i zagrożenia rozwoju : IX Kongres Ekonomistów Polskich / red. nauk. Krzysztof Pietraszkiewicz ; [Polskie Towarzystwo Ekonomiczne]. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015. - 324, [1] s. : il. ; 24 cm. PIENIĄDZ - POLITYKA - KONFERENCJE; GOSPODARKA - POLITYKA - KONFERENCJE; FINANSE KONFERENCJE;

291.

B.113435

SHAREHOLDER empowerment : a new era in corporate governance / ed. by Maria Goranova and Lori Verstegen Ryan. - Houndmills, Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan, 2015. - XII, 335 s. : il. ; 24 cm. NADZÓR KORPORACYJNY; AKCJONARIUSZE; SPÓŁKA KAPITAŁOWA - RELACJE INWESTORSKIE; RELACJE INWESTORSKIE;

292.

B.113590

SIECI komputerowe / Tanenbaum / Wetherall ; [tł. Przemysław Szeremiota]. - Gliwice : HELION, cop. 2012. - 1024 s. : il. ; 25 cm. SIECI KOMPUTEROWE;

293.

B.113596

SIĘGAJ dalej : scenariusze szkoleń biznesowych / Patrycja Korpacka, Andrzej Zdanowski. Lublin : Wydaw. Słowa i Myśli, cop. 2015. - 234 s. : il. ; 24 cm. SZKOLENIA - SCENARIUSZE; SPRZEDAŻ - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; KLIENCI - OBSŁUGA - PORADNIK; AUTOPREZENTACJA - PORADNIK; SZTUKA WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH - PORADNIK; PRZEMÓWIENIA PORADNIK;

294.

B.113447

SKRĘPOWANY olbrzym : ostatnia szansa Europy / Martin Schulz ; [przekł. Ryszarda Formuszewicz]. - Warszawa : MUZA, cop. 2014. - 270, [2] s. ; 22 cm. UNIA EUROPEJSKA; PIENIĄDZ - POLITYKA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ GOSPODARKA - POLITYKA; KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ - GOSPODARKA; KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ POLITYKA I RZĄDY;

295.

B.113355

SŁUŻEBNOŚĆ przesyłu i roszczenia uzupełniające : wzory wniosków i pozwów sądowych, przepisy / Roman Dziczek. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - 185 s. ; 21 cm. - ( Poradniki Wolters Kluwer) SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU - POLSKA - 1989-; SIECI (ZAGOSPODAROWANIE TERENU) - PRAWO - POLSKA 1989-; NIERUCHOMOŚCI - PRAWO - POLSKA - 1989-;

296.

B.113636

SPOŁECZEŃSTWO i polityka : doświadczenia i wyzwania : księga jubileuszowa Profesora Alfreda Lutrzykowskiego / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Mariusz Popławski. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2015. - 484 s. : il. ; 23 cm. LUTRZYKOWSKI, ALFRED (1945- ; PRAWNIK, POLITOLOG) - KSIĘGA PAMIĄTKOWA; NAUKI POLITYCZNE ZAGADNIENIA; SAMORZĄD TERYTORIALNY - ZAGADNIENIA; PAŃSTWO - USTRÓJ; POLSKA - POLITYKA I RZĄDY - 1918-1939 (II RZECZPOSPOLITA);

297.

B.113398

SPOŁECZNY wymiar innowacji i przedsiębiorczości / red. nauk. Zdzisława DackoPikiewicz, Marek Walancik ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2015. - 139, [1] s. : il. ; 24 cm. – ( Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej) PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA; INNOWACJE - ASPEKT SPOŁECZNY; PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - ASPEKT SPOŁECZNY; PRZEDSIĘBIORSTWO - INNOWACJE; PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ;

298.

B.113588

SPRAWOZDANIA finansowe za 2015 r. w jednostkach finansów publicznych / Mieczysława Cellary. - Warszawa : C. H. Beck, 2015. - XV, [1], 445 s. : il. ; 24 cm. - ( Beck Info Biznes) SPRAWOZDANIA FINANSOWE - POLSKA - 1989-; FINANSE PUBLICZNE - RACHUNKOWOŚĆ; FINANSE LOKALNE - RACHUNKOWOŚĆ - POLSKA;

299.

B.113603 W.55466

SPRAWOZDANIE finansowe : według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości / praca zbiorowa pod red. Gertrudy Krystyny Świderskiej i Wojciecha Więcława. - Warszawa : MAC Consulting : DIFIN, cop. 2016. - 823 s. : il. ; 23 cm. SPRAWOZDANIA FINANSOWE - PRAWO - POLSKA; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - STANDARDY; RACHUNKOWOŚĆ - STANDARDY; RACHUNKOWOŚĆ - STANDARDY - POLSKA; RACHUNKOWOŚĆ PRAWO - POLSKA;

300.

B.113443

SPRAWOZDANIE finansowe za 2015 rok państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, jednostek samorządu terytorialnego / Wojciech Rup. - Gdańsk : ODDK, 2016. - 236 s. ; 24 cm. SPRAWOZDANIA FINANSOWE - POLSKA - 1989-; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - PRAWO - POLSKA; FINANSE PUBLICZNE - RACHUNKOWOŚĆ; FINANSE LOKALNE - RACHUNKOWOŚĆ - POLSKA;

301.

B.113488

SPRZECIWY i quasi-sprzeciwy w procesie karnym / Damian Gil ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. - Lublin : Katolicki Uniw. Lubelski Jana Pawła II. Wydaw., 2015. - [1], 325 s. ; 24 cm. ŚRODKI PRAWNE - POLSKA; ŚRODKI PRAWNE - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; PRAWO KARNE PROCESOWE POLSKA; PRAWO KARNE PROCESOWE - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ;

302.

B.113322

SPRZEDAŻ osobista i zarządzanie zespołem sprzedaży / Robert Grzybek. - Gliwice : HELION, cop. 2015. - 638, [1] s. : il. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive) SPRZEDAŻ - PODRĘCZNIK; SPRZEDAŻ - ZARZĄDZANIE; SPRZEDAŻ - STRATEGIE; SPRZEDAWCA PORADNIK; MARKETING - ZARZĄDZANIE; HANDEL - PODRĘCZNIK; PRACA ZESPOŁOWA - PORADNIK;

303.

B.113321

SPRZEDAŻ tylko sprawdzone techniki / Izabela Krejca-Pawski. - Warszawa : Edgard, 2015. 309 s. : il. ; 21 cm. - ( Samo Sedno) SPRZEDAŻ - PORADNIK;

304.

B.113450

STABILISING capitalism : a greater role for central banks / Pierluigi Ciocca. - Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2015. - VIII, 104, [1] s. ; 23 cm. – ( Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions) BANKI CENTRALNE - EUROPA; BANKI CENTRALNE - PIENIĄDZ - POLITYKA; PIENIĄDZ - POLITYKA EUROPA; KAPITALIZM - EUROPA;

305.

B.113432

STATISTICS for finance / Erik Lindström, Henrik Madsen, Jan Nygaard Nielsen. - Boca Raton, Florida : CRC Press Taylor & Francis Group, cop. 2015. - XVII, 365 s. : il. ; 24 cm. – ( Texts in Statistical Science) FINANSE - METODY EKONOMETRYCZNE I STATYSTYCZNE; FINANSE - MODELE; STATYSTYKA; FINANSE;

306.

B.113411

STATYSTYCY, ekonometrycy i matematycy Polski Południowej dla rozwoju badań społeczno-ekonomicznych / pod red. Józefa Pociechy. - Kraków : Uniw. Ekonomiczny w Krakowie. Wydaw., 2014. - 223 s. : il. ; 24 cm. BADANIA ILOŚCIOWE - KONFERENCJE; EKONOMIA MATEMATYCZNA - KONFERENCJE; MATEMATYKA KONFERENCJE;

STATYSTYKA

-

KONFERENCJE;

STATYSTYKA

-

STOSOWANIE

-

KONFERENCJE;

EKONOMETRIA - KONFERENCJE;

307.

B.113383

STAWKA większa niż rynek : u źródeł stagnacji kapitalizmu bez granic / Tadeusz Klementewicz. - Warszawa : Instytut Wydaw. Książka i Prasa, 2015. - 408, [1] s. ; 23 cm. – ( Biblioteka Le Monde Diplomatique) GLOBALIZACJA; KAPITALIZM - 1989-; KAPITALIZM - ASPEKT SPOŁECZNY;

308.

B.113468

STUDIA przypadków z analizy ekonomicznej w ochronie zdrowia / red. nauk. Iga Rudawska, Edward Urbańczyk. - Szczecin : Economicus, 2015. - 212 s. : il. ; 24 cm. ZDROWIE - OCHRONA - ANALIZA EKONOMICZNA; ZDROWIE - OCHRONA - ANALIZA EKONOMICZNA STUDIA PRZYPADKÓW;

309.

B.113457

STUDIUM efektywności przedsiębiorstwa w sieci : perspektywa renty sieciowej / red. nauk. Paweł Kosiń, Barbara Woźniak-Sobczak. - Katowice : Uniw. Ekonomiczny w Katowicach. Wydaw., 2015. - 212, [2] s. : il. ; 24 cm. - ( Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach) ORGANIZACJE SIECIOWE; MODELE BIZNESU; ORGANIZACJE SIECIOWE - ZARZĄDZANIE; RENTY EKONOMICZNE; RENTOWNOŚĆ - ANALIZA;

310.

B.113359

SUPPORTING life : the case for a pro-life economic agenda / by Michael D. Greaney ; foreword by Edward C. Krause. - Washington : Economic Justice Media, 2010. - [4], III, 112 s. ; 22 cm. EKONOMIA - ASPEKT RELIGIJNY - CHRZEŚCIJAŃSTWO; ABORCJA - ASPEKT RELIGIJNY - KOŚCIÓŁ KATOLICKI; RUCH ANTYABORCYJNY;

311.

B.113581

SWOISTE źródła prawa / pod red. Bogdana Dolnickiego. - Katowice : Uniw. Śląski. Wydaw., 2015. - 176 s. ; 24 cm. - ( Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; 3311) PRAWO - ŹRÓDŁA;

312.

B.113376

SYSTEM nadzoru w firmie rodzinnej : doświadczenia polskie i światowe / Izabela Koładkiewicz. - Warszawa : Poltext, 2015. - 180 s. : il. ; 24 cm. PRZEDSIĘBIORSTWO

RODZINNE;

PRZEDSIĘBIORSTWO

RODZINNE

KORPORACYJNY; PRZEDSIĘBIORSTWO RODZINNE - BADANIE - POLSKA;

-

ZARZĄDZANIE;

NADZÓR

313.

B.113335

SYSTEM transportowy Polski : 10 lat w Unii Europejskiej / pod red. nauk. Jany Pieriegud. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydaw., 2015. - 146 s. : il. kolor. ; 24 cm. TRANSPORT - POLSKA - 1989-; TRANSPORT - POLITYKA - POLSKA - 1989-; TRANSPORT - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; POLSKA A UNIA EUROPEJSKA - KORZYŚCI, KOSZTY, SKUTKI;

314.

B.113460

SYSTEM ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce / Małgorzata Paszkowska. - Warszawa : DIFIN, 2015. - 235 s. ; 23 cm. NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA; ZDROWIE - OCHRONA - PRAWO - POLSKA; UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE - POLSKA; UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE - PRAWO - POLSKA; UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE - PRAWO - POLACY - ZA GRANICĄ; UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE PRYWATNE - POLSKA;

315.

B.113454

SYSTEMOWE uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Azji PołudniowoWschodniej / red. nauk. Stanisław Swadźba. - Katowice : Uniw. Ekonomiczny w Katowicach. Wydaw., 2015. - 165, [3] s. ; 24 cm. - ( Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach) ROZWÓJ GOSPODARCZY - AZJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA; AZJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA GOSPODARKA; AZJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA - GOSPODARKA - POLITYKA;

316.

B.113386

SYSTEMY medialne państw Unii Europejskiej : nowe kraje członkowskie / red. nauk. Aleksandra Matykiewicz-Włodarska, Monika Ślufińska. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2014. - 383 s. : il. ; 23 cm. - ( Oblicza Mediów) ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU - ASPEKT EKONOMICZNY - EUROPA;

317.

B.113565

SYSTEMY operacyjne / Andrew S. Tanenbaum, Herbert Bos ; [tł. Radosław Meryk]. Gliwice : HELION, 2016. - 1136 s. : il. ; 25 cm. SYSTEMY OPERACYJNE (INFORMATYKA);

318.

B.113485

ŚRODKI przymusu bezpośredniego i broń palna : użycie lub wykorzystanie w ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego / Marcin Jurgilewicz. - [Warszawa] : Wydawnictwo Akademickie i Literackie Wojciech Butkiewicz, [2015]. - 172 s. ; 24 cm. - ( Bezpieczeństwo Dziś i Jutro) BROŃ I AMUNICJA - PRAWO - POLSKA; PRZYMUS BEZPOŚREDNI - PRAWO - POLSKA; PRZYMUS BEZPOŚREDNI - STOSOWANIE - POLSKA; PRZYMUS BEZPOŚREDNI;

319.

B.113384

ŚRODKI zaskarżenia po nowelizacji kodeksu postępowania karnego / red. Arkadiusz Lach. - Toruń : Uniw. Mikołaja Kopernika. Wydaw. Naukowe, 2015. - 109 s. ; 25 cm. PRAWO KARNE PROCESOWE - POLSKA - KONFERENCJE; ŚRODKI PRAWNE - POLSKA;

320.

B.113518

ŚWIADCZENIA rodzinne po zmianach od 1 stycznia 2016 r. / Anna Kawecka, Krzysztof Świtała, Krystyna Tymorek. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - 208 s. ; 21 cm. - ( Biblioteka Pomocy Społecznej ; 7) ŚWIADCZENIA RODZINNE - PRAWO - POLSKA; PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM; POMOC SPOŁECZNA - PRAWO - POLSKA;

321.

B.113425

ŚWIAT 3.0 : jak wygrywać w erze globalizacji / Pankaj Ghemawat ; [tłumaczenie: Łukasz Cioch ; redaktor prowadzący: Joanna Perzyńska]. - Warszawa : ICAN Institute, cop. 2015. XI, [3], 378 s. : il. ; 25 cm. GLOBALIZACJA - ASPEKT EKONOMICZNY; GOSPODARCZE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - 21 W.; HANDEL MIĘDZYNARODOWY A GLOBALIZACJA; ROZWÓJ GOSPODARCZY A GLOBALIZACJA; POMOC GOSPODARCZA - WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA;

322.

B.113582

ŚWIATOWY model informacji bibliograficznej : programy i projekty (1950-2010) / Dorota Siwecka ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Wrocław ; Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Wydaw., 2015. - 355, [1] s. : il. ; 24 cm. - ( Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 162) BIBLIOGRAFIA; FORMAT MARC; OPIS BIBLIOGRAFICZNY; BIBLIOGRAFIA NARODOWA; BAZY DANYCH BIBLIOGRAFICZNYCH;

323.

B.113412 W.55442

TEORIA stabilności finansowej : test praktyki XXI wieku / red. Jan Krzysztof Solarz, Elżbieta Klamut. - Łódź ; Warszawa : Społeczna Akademia Nauk. Wydaw., 2014. - 250 s. : il. ; 24 cm. ( Przedsiębiorczość i Zarządzanie - Społeczna Akademia Nauk w Łodzi ; t. 15, z. 9) STABILNOŚĆ FINANSOWA; FINANSE PUBLICZNE - 1989-; FINANSE - 21 W.;

324.

B.113329

TERMINOWE umowy o pracę po nowelizacji Kodeksu pracy / Monika Frączek, Agnieszka Konarska. - Warszawa : C. H. Beck, 2015. - XVIII, 118 s. ; 21 cm. - ( Beck Info Biznes) PRACA - UMOWY NA CZAS OKREŚLONY - POLSKA; PRACA - PRAWO - POLSKA;

325.

B.113486

TERRORYZM

międzynarodowy

/

Tomasz

R.

Aleksandrowicz.

-

[Warszawa]

:

Wydawnictwo Akademickie i Literackie Wojciech Butkiewicz, [2015]. - 198 s. : il. ; 24 cm. – ( Bezpieczeństwo Dziś i Jutro) TERRORYZM; TERRORYZM - PRZECIWDZIAŁANIE - PRAWO MIĘDZYNARODOWE; TERRORYZM PRZECIWDZIAŁANIE - WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA; ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE A TERRORYZM; TERRORYZM - POLSKA;

326.

B.113484

TERRORYZM w ujęciu analiz strategicznych / Aneta Nowakowska-Krystman [et al.]. Warszawa : DIFIN, 2015. - 227, [1] s. : il. ; 23 cm. ANALIZA STRATEGICZNA; BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA; BEZPIECZEŃSTWO - BADANIA; TERRORYZM BADANIA; TERRORYZM - ORGANIZACJE; TERRORYZM - PRZECIWDZIAŁANIE;

327.

B.113361

TETHERED money : managing digital currency transactions / Gideon Samid. - Amsterdam [etc.] : Elsevier ; Academic Press,. cop. 2015. - XXIII, 148, [1] s. ; 23 cm. PIENIĄDZ

ELEKTRONICZNY;

BEZPIECZEŃSTWO;

ROZLICZENIA

ROZLICZENIA

KRYPTOGRAFIA - STOSOWANIE;

ELEKTRONICZNE;

ELEKTRONICZNE

-

ROZLICZENIA

PRAWO;

ELEKTRONICZNE

KRYPTOWALUTA;

-

BITCOIN;

328.

C.66110

TOWARD a European banking union : taking stock : 42nd Economics Conference 2014 / Oesterreichische Nationalbank. - Vienna : Oesterreichische Nationalbank, cop. 2014. - 224, [2] s. : il. kolor. ; 30 cm. OESTERREICHISCHE NATIONALBANK - KONFERENCJE; EUROPEJSKA UNIA BANKOWA - KONFERENCJE; BANKOWOŚĆ - KONFERENCJE; BANKOWOŚĆ - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ;

329.

B.113641

TPM : kompleksowe utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie / Małgorzata Pleskot, Jerzy Lewandowski, Zbigniew Wiśniewski. - Łódź : Politechnika Łódzka. Wydaw., 2015. - 240 s. : il. ; 24 cm. - ( Monografie Politechniki Łódzkiej ; 2154) TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE;

330.

B.113632

TRANSATLANTYCKIE partnerstwo w dziedzinie handlu i inwestycji : nowy etap instytucjonalizacji współpracy UE - USA / red. nauk. Maria Dunin-Wąsowicz, Aleksandra Jarczewska. - Warszawa : Wydaw. Naukowe SCHOLAR, 2015. - 318, [1] s. : il. ; 24 cm. UNIA EUROPEJSKA - STOSUNKI GOSPODARCZE Z ZAGRANICĄ; TRANSATLANTYCKIE POROZUMIENIE W DZIEDZINIE

HANDLU

I

INWESTYCJI;

STANY

ZJEDNOCZONE

A

UNIA

EUROPEJSKA;

STANY

ZJEDNOCZONE - STOSUNKI - EUROPA; STANY ZJEDNOCZONE - STOSUNKI GOSPODARCZE Z ZAGRANICĄ;

331.

B.113620

UMOWY gospodarcze w przykładach i wzorach / Agnieszka Kurczuk-Samodulska, Karolina Kuszlewicz. - Warszawa : C. H. Beck, 2015. - XV, [1], 243 s. ; 24 cm. - ( Aplikacje Prawnicze - C. H. Beck) OBRÓT GOSPODARCZY - PRAWO - POLSKA; OBRÓT GOSPODARCZY - PRAWO - POLSKA - FORMULARZE I WZORY; UMOWY HANDLOWE - POLSKA - FORMULARZE I WZORY;

332.

B.113440

UNDERSTANDING Piketty's Capital in the twenty-first century / Steven Pressman. London ; New York : Routledge, 2016. - XVI, 196 s. : il. ; 24 cm. PIKETTY, THOMAS (1971- ). CAPITAL AU XXIe SIÈCLE; KAPITALIZM; PODZIAŁ DOCHODU;

333.

B.113417

UNDERSTANDING Ponzi schemes : can better financial regulation prevent investors from being defrauded? / Mervyn K. Lewis. - Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar, cop. 2015. - IX, 190 s. : il. ; 23 cm. - ( New Horizons in Money and Finance) MADOFF, BERNARD LAWRENCE (1938- ; AMER. FINANSISTA); PIRAMIDY FINANSOWE; FINANSE PRZESTĘPSTWA I NADUŻYCIA - PRZECIWDZIAŁANIE; FINANSE - PRZESTĘPSTWA I NADUŻYCIA STUDIA PRZYPADKÓW;

334.

B.113337

UNIFORM European inheritance law : myth, dream or reality of the future / Mariusz Załucki. - Kraków : Krakowskie Tow. Edukacyjne - Oficyna Wydaw. AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, cop. 2015. - 164 s. ; 24 cm. SPADEK - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; TESTAMENT;

335.

B.113628 W.55472

UROJENIA ekonomii / Gilbert Rist ; przełożył Światosław Florian Nowicki. - Warszawa : Instytut Wydaw. Książka i Prasa, 2015. - 288, [1] s. ; 20 cm. - ( Biblioteka Alternatyw Ekonomicznych) NAUKI EKONOMICZNE - BŁĘDY W NAUCE; TEORIE EKONOMICZNE - KRYTYKA; EKONOMIA - ASPEKT ANTROPOLOGICZNY;

336.

B.113559

USTAWA o Państwowej Inspekcji Pracy : komentarz / Katarzyna Antolak-Szymanski, Tomasz Niedziński. - Warszawa : C. H. Beck, 2016. - XV, [1], 299 s. ; 20 cm. - ( Krótkie Komentarze Becka) PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY; PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY - KONTROLA;

337.

B.113404

USTAWA o pracownikach samorządowych : z komentarzem : praktyczny komentarz do każdego artykułu, przydatne przykłady, wzory dukumentów, zmiany od 1 stycznia i 22 lutego 2016 r. / [red. merytoryczny Michał Rylski]. - Warszawa : Infor, 2015. - 140 s. ; 25 cm. PRACOWNICY SAMORZĄDOWI - PRAWO - POLSKA; PRACOWNICY SAMORZĄDOWI - FORMULARZE I WZORY PISM;

338.

B.113326

USTROJE, tradycje i porównania : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marianowi Grzybowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Piotra Mikulego [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2015. - 885 s. : il. kolor. ; 25 cm. GRZYBOWSKI, MARIAN (1945- ; PRAWNIK) - KSIĘGA PAMIĄTKOWA; PAŃSTWO - USTRÓJ; PRAWO PAŃSTWOWE - EUROPA; PRAWO PAŃSTWOWE - POLSKA; KSIĘGI PAMIĄTKOWE - POLSKA - 1989-;

339.

B.113575

UWARUNKOWANIA efektywności zastosowania outsourcingu w ochronie zdrowia / Jarosław Waśniewski. - Gdańsk : Uniw. Gdański. Wydaw., 2015. - 327 s. : il. kolor. ; 25 cm. OUTSOURCING - POLSKA - 1989-; ZDROWIE - OCHRONA - OUTSOURCING; SŁUŻBA ZDROWIA - ASPEKT EKONOMICZNY - POLSKA - 1989-;

340.

B.113334

VADEMECUM planowania w zarządzaniu kryzysowym / Franciszek R. Krynojewski. Warszawa : DIFIN, 2015. - 238 s. : il. ; 23 cm. - ( Zarządzanie Bezpieczeństwem) ZARZĄDZANIE SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ - PODRĘCZNIK;

341.

C.66100

VALUE and capital management : a handbook for the finance and risk functions of financial institutions / Thomas C. Wilson. - Hoboken, New Jersey : John Wiley and Sons, 2015. - XXIII, 695 s. : il. ; 25 cm. - ( Wiley Finance Series) FINANSE - USŁUGI; INSTYTUCJE FINANSOWE - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ FIRMY; BANKI - ZARZĄDZANIE; FINANSE - USŁUGI - STRATEGIE; RYZYKO - ZARZĄDZANIE; BANKI PODEJMOWANIE DECYZJI; BANKI - FINANSE - ZARZĄDZANIE;

342.

B.113442

VAT w jednostkach samorządu terytorialnego po orzeczeniu TSUE i uchwale NSA : szczegółowy komentarz, konsekwencje dla gminy i jej jednostek, korekta dotychczasowych rozliczeń VAT, zasady odpowiedzialności, nowe zasady rozliczania podatku, organizacja procesu zmian / Michał Borowski. - Gdańsk : ODDK, 2016. - 115, [1] s. : il. ; 24 cm. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA - 1989- - PORADNIK; PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG INTERPRETACJA - POLSKA - 1989-; SAMORZĄD TERYTORIALNY - OPŁATY I PODATKI - POLSKA - 1989-; PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA - ORZECZNICTWO;

343.

B.113452

WALL Streeters : the creators and corruptors of American finance / Edward Morris. - New York ; Chichester, United Kingdom : Columbia University Press, cop. 2015. - XV, [3], 344 s. : il. ; 24 cm.

KAPITALIŚCI I FINANSIŚCI - STANY ZJEDNOCZONE; FINANSE - HISTORIA - STANY ZJEDNOCZONE;

344.

C.66109

WHAT do new forms of finance mean for EM central banks? / Bank for International Settlements. Monetary and Economic Department. - [Basel] : Bank for International Settlements, 2015. - IV, 419 s. : il. ; 30 cm. - ( Papers - Bank for International Settlements ; No 83)

EMERGING MARKETS; BANKI CENTRALNE - PIENIĄDZ - POLITYKA; BANKI CENTRALNE - KONFERENCJE; BANKOWOŚĆ - KONFERENCJE; FINANSE - POŚREDNICTWO - KONFERENCJE;

345.

C.66087 W.55429 W.55430

WHAT drives the labour wedge? : a comparison between CEE countries and the Euro area / Małgorzata Skibińska ; Narodowy Bank Polski. Economic Institute. - Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw, 2015. - 35 s. : il. ; 30 cm. - ( Working Paper - Narodowy Bank Polski ; No. 220)

RYNEK PRACY - MODELE; RYNEK PRACY A CYKL KONIUNKTURALNY; RYNEK PRACY - EUROPA CENTRALNA I WSCHODNIA; RYNEK PRACY - STREFA EURO;

346.

B.113391

WHAT Europeanness means today? : European identity and its multicultural, economic, and social dimensions / eds. Beata Klocek di Biasio, Bohdan Michalski, Felix Münch. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek ; [Warszawa] : Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, cop. 2015. - 235 s. : il. ; 23 cm. - ( Europe of the 21st Century : Tolerance through Understanding)

PLURALIZM KULTUROWY - EUROPA; TOŻSAMOŚĆ SPOŁECZNA - EUROPA; ETNICZNOŚĆ - EUROPA; TOŻSAMOŚĆ (FILOZOFIA) - ASPEKT SPOŁECZNY; EUROPEJCZYCY; EUROPA - SYTUACJA SPOŁECZNA - 21 W.; EUROPA - ZJEDNOCZENIE - ASPEKT ANTROPOLOGICZNY;

347.

C.66090 W.55435 W.55436

WHOSE inflation is it anyway? The inflation spillovers between the euro area and small open economies / Aleksandra Hałka, Karol Szafranek ; [Narodowy Bank Polski. Economic Institute]. - Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw, 2015. - 27 s. : wykr. ; 30 cm. - ( Working Paper - Narodowy Bank Polski ; No. 223) INFLACJA - MODELE; INFLACJA - BADANIE; INFLACJA - BADANIE - EUROPA;

348.

B.113336

WOKÓŁ rekodyfikacji prawa cywilnego : prace jubileuszowe / red. nauk. Piotr Stec, Mariusz Załucki. - Kraków : Krakowskie Tow. Edukacyjne - Oficyna Wydaw. AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2015. - 544 s. ; 24 cm. SZWAJA, JANUSZ (1934- ; PRAWNIK) - KSIĘGA PAMIĄTKOWA; KSIĘGI PAMIĄTKOWE - POLSKA - 1989-; PRAWO CYWILNE - KODYFIKACJA; PRAWO CYWILNE - HISTORIA - POLSKA;

349.

B.113568

WPROWADZENIE do analizy wartości informacji / pod red. Marka Ćwiklickiego. - Kraków : Uniw. Ekonomiczny w Krakowie. Wydaw., 2015. - 140, [2] s. : il. ; 24 cm. INFORMACJA; ANALIZA WARTOŚCI;

350.

B.113574

WPROWADZENIE do teorii bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych / Stanisław Zbigniew Bukowski ; Politechnika Koszalińska. - Koszalin : Politechnika Koszalińska. Wydaw. Uczelniane, 2015. - 222 s. ; 24 cm. BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE - TEORIA; STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE;

351.

B.113394

WSPOMNIENIA / Jean Monnet ; przeł. i przypisami opatrzył Waldemar Kuczyński. Warszawa : Poltext, cop. 2015. - 622 s. : il. ; 25 cm. MONNET, JEAN (1888-1979 ; FRANC. POLITYK, EKONOMISTA); RADA EUROPEJSKA; INTEGRACJA EUROPEJSKA; PAMIĘTNIKI FRANCUSKIE - 20 W.; EUROPA - ZJEDNOCZENIE; FRANCJA - POLITYKA I RZĄDY;

352.

B.113554

WSPÓLNOTA mieszkaniowa : praktyczny poradnik dla zarządców i zarządów / Katarzyna Jachacy-Bednarek, Dorota Malarecka. - Warszawa : C. H. Beck, 2015. - XV, 193 s. ; 21 cm + dysk optyczny (CD-ROM). - ( Nieruchomości - C. H. Beck) WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE - PRAWO - POLSKA - 1989- - PORADNIK; WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE ZARZĄDZANIE;

353.

B.113342

WSPÓŁCZESNE formy komunikowania oraz kreowania wizerunku firmy i przedsiębiorcy / Ewa Badzińska, Krzysztof Gołata, Marek Szczepański. - Poznań : Politechnika Poznańska. Wydaw., 2015. - 120 s. : il. kolor. ; 24 cm. WIZERUNEK

PRZEDSIĘBIORSTWA;

WIZERUNEK

PRZEDSIĘBIORSTWA

-

STUDIA

PRZYPADKÓW;

BIZNESMENI - WIZERUNEK; ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU - ZARZĄDZANIE; KOMUNIKACJA SPOŁECZNA; ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU - ZARZĄDZANIE SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ;

354.

B.113598

WSPÓŁCZESNE wyzwania dla bezpieczeństwa narodowego / red. nauk. Jadwiga Stawnicka, Marek Woszczatyński, Marek Walancik ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2015. - 293, [2] s. : il. ; 23 cm. - ( Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej) BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - ZAGADNIENIA; BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA - ZAGADNIENIA; BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - POLSKA - 1989-; BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA - INSTYTUCJE - POLSKA 1989-;

355.

B.113591

WSPÓŁCZESNY wymiar bezpieczeństwa narodowego : wybrane zagadnienia / Stanisław Topolewski, Paweł Żarkowski ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Zakład Bezpieczeństwa Państwa i Reagowania Kryzysowego. - Siedlce : Uniw. Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydaw., 2015. 224 s. : il. ; 25 cm. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - POLSKA - 1989-; BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA - POLSKA - 1989-; POLICJA - POLSKA; TERRORYZM - POLSKA; SIŁY ZBROJNE - 1989-; SIŁY ZBROJNE - POLSKA - 1989- - POLSKI KONTYNGENT WOJSKOWY W IRAKU; SIŁY ZBROJNE - POLSKA - OPERACJE ZAGRANICZNE DLA CELÓW NIEWOJSKOWYCH;

356.

B.113535

WSPÓŁPRACA państw członkowskich UE przy odzyskiwaniu wierzytelności podatkowych / Jan Olszanowski, Wojciech Piątek. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 214 s. ; 22 cm. – ( Monografie - Wolters Kluwer) PODATEK - WSPÓŁPRACA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; WIERZYTELNOŚĆ PODATKOWA - ODZYSKIWANIE - WSPÓŁPRACA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ;

357.

B.113560

WSPÓŁUCZESTNICTWO procesowe w postępowaniu cywilnym, administracyjnym, ogólnym i podatkowym oraz sądowoadministracyjnym : komentarz praktyczny z orzecznictwem, wzory pism procesowych i kazus / Barbara Barut-Skupień. - Warszawa : C. H. Beck, 2016. - XVIII, 475 s. ; 21 cm. - ( Prawo Sądowe) PRAWO CYWILNE PROCESOWE - POLSKA; PRAWO CYWILNE PROCESOWE - POLSKA - 1989- FORMULARZE I WZORY PISM; PRAWO ADMINISTRACYJNE PROCESOWE - POLSKA - 1989-; PRAWO ADMINISTRACYJNE PROCESOWE - POLSKA - 1989- - FORMULARZE I WZORY PISM; PODATEK ADMINISTRACJA I POSTĘPOWANIE - POLSKA - 1989-; POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE POLSKA; PRAWO CYWILNE PROCESOWE - KAZUSY - POLSKA; WSPÓŁUCZESTNICTWO PROCESOWE POLSKA - 1989-;

358.

B.113579

WYBRANE aspekty współczesnego bezpieczeństwa i jego zagrożeń / red. nauk. Paweł Szmitkowski

;

Uniwersytet

Przyrodniczo-Humanistyczny

w

Siedlcach.

Wydział

Humanistyczny. Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Instytut Pedagogiki. - Siedlce : Uniw. Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydaw., 2014. - 495 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - POLSKA - 1989-; BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA - POLSKA - 1989-; BEZPIECZEŃSTWO - ZAGROŻENIA; UZALEŻNIENIE (FIZJOLOGIA);

359.

B.113633

WYBRANE problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury / red. nauk. Joanna Kurowska-Pysz, Łukasz Wróblewski ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2015. - 218 s. : il. ; 23 cm. - ( Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej) KULTURA - INSTYTUCJE - ZARZĄDZANIE; KULTURA - MARKETING; KULTURA - ZARZĄDZANIE; KULTURA - INSTYTUCJE - POLSKA;

360.

B.113374

WYDATKI na usługi komunalne w strukturze wydatków mieszkańców gmin : ocena w układzie regionalnym / red. nauk. Zbigniew Grzymała. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydaw., 2015. - 112 s. : il. kolor. ; 24 cm. USŁUGI KOMUNALNE - FINANSE; USŁUGI KOMUNALNE - POLSKA; GOSPODARSTWO DOMOWE DOCHODY I WYDATKI - BADANIA - POLSKA; GOSPODARKA KOMUNALNA - FINANSE;

361.

B.113609

WYKŁADY z makroekonomii : gospodarka kapitalistyczna bez bezrobocia / Kazimierz Łaski ; red. nauk. Jerzy Osiatyński. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015. - 273, [2] s. : il. ; 24 cm. MAKROEKONOMIA - PODRĘCZNIK; EKONOMIA - PODRĘCZNIK;

362.

B.113523

WZORY pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi / Bogusław Dauter, Janusz Drachal, Małgorzata Niezgódka-Medek. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. 779 s. ; 25 cm. - ( Wzory Pism - Wolters Kluwer) POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE - POLSKA - FORMULARZE I WZORY PISM;

363.

B.113473

WZÓR na sukces : wyrób w sobie dobre nawyki / wstęp J. B. Hill ; przedm. i wybór tekstów Judith Williamson ; [tł. Wojciech Białas]. - Gliwice : HELION, cop. 2016. - 190 s. : il. ; 21 cm. – ( Onepress Power) ROZWÓJ OSOBISTY - PORADNIK; SAMOREALIZACJA - PORADNIK; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY PORADNIK;

364.

B.113390 W.55440

ZACHOWANIA polskich grup kapitałowych w czasach kryzysu / red. nauk. Zbigniew Dworzecki, Wioletta Mierzejewska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydaw., 2015. - 273 s. : il. ; 24 cm.

GRUPA KAPITAŁOWA A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; GRUPA KAPITAŁOWA - POLSKA; GRUPA KAPITAŁOWA - BADANIA - POLSKA; GRUPA KAPITAŁOWA - STUDIA PRZYPADKÓW;

365.

B.113645 W.55475

ZADŁUŻENIE spółek kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych wobec Skarbu Państwa / Agnieszka Matuszewska-Pierzynka. - Łódź : Uniw. Łódzki. Wydaw., 2015. - 239, [1] s. : il. ; 24 cm. PRYWATYZACJA - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE - POLSKA; SPÓŁKA KAPITAŁOWA FINANSE; SPÓŁKA KAPITAŁOWA - POLSKA; SPÓŁKA KAPITAŁOWA - RELACJE INWESTORSKIE; SKARB PAŃSTWA - OCHRONA INTERESÓW MAJĄTKOWYCH - PRAWO - POLSKA;

366.

B.113495

ZAGADNIENIA stosowania prawa : perspektywa teoretyczna i dogmatyczna / red. nauk. Wojciech Dziedziak, Bartosz Liżewski. - Lublin : Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej. Wydaw., 2015. - 276 s. ; 24 cm. PRAWO - TEORIA; PRAWO - STOSOWANIE; PRAWO - STOSOWANIE - POLSKA - 1989-; PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE - STOSOWANIE;

367.

B.113639

ZAKAZ nadużywania pozycji dominującej na rynkach telekomunikacyjnych w prawie Unii Europejskiej : rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Sławomira Dudzika / Konrad Stolarski. - Warszawa : Uniw. Warszawski. Wydz. Zarządzania. Wydaw. Naukowe, 2015. - 269 s. : il. ; 24 cm. - ( Podręczniki i Monografie - Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego ; 16) TELEKOMUNIKACJA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; TELEKOMUNIKACJA - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; TELEKOMUNIKACJA - PRZESTĘPSTWA I NADUŻYCIA; MONOPOLE - PRZECIWDZIAŁANIE; KONKURENCJA - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; KONKURENCJA - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE - ORZECZNICTWO;

368.

B.113534

ZARZĄD majątkiem wspólnym : komentarz / red. nauk. Małgorzata Balwicka-Szczyrba ; Małgorzata Balwicka-Szczyrba [et al.]. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 415, [1] s. ; 22 cm. - ( Komentarze Problemowe Lex) WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE - PRAWO - POLSKA - 1989-; MAJĄTEK WSPÓLNY MAŁŻONKÓW - POLSKA; WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA - POLSKA; NIERUCHOMOŚCI - ZARZĄDZANIE - POLSKA - 1989-; SPADEK PRAWO - POLSKA - 1989-;

369.

B.113617

ZARZĄDZANIE biznesem i samym sobą : pół żartem, pół serio / Henryk Bieniok. Warszawa : DIFIN, 2016. - 283 s. : il. ; 23 cm. ZARZĄDZANIE - WYDAWNICTWA POPULARNE; ZARZĄDZANIE - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; BIZNES ZARZĄDZANIE; SAMOKONTROLA - PORADNIK;

370.

B.113552

ZARZĄDZANIE gospodarką komunalną / Waldemar Kozłowski. - Olsztyn : New Europe, 2015. - 188, [1] s. : il. ; 21 cm. GOSPODARKA KOMUNALNA - ZARZĄDZANIE; SAMORZĄD TERYTORIALNY - ZARZĄDZANIE;

371.

B.113629

ZARZĄDZANIE innowacjami społecznymi : trendy, perspektywy, wyzwania / Aldona Wiktorska-Święcka, Dorota Moroń, Monika Klimowicz. - Warszawa : DIFIN, 2015. - 185 s. ; 23 cm. INNOWACJE SPOŁECZNE; ZARZĄDZANIE PUBLICZNE - ZAGADNIENIA; EKONOMIA SPOŁECZNA; ADMINISTRACJA PUBLICZNA - ZARZĄDZANIE;

372.

B.113387 W.55464

ZARZĄDZANIE jakością : koncepcje, metody, techniki, narzędzia / Katarzyna Szczepańska. - Warszawa : Politechnika Warszawska. Oficyna Wydaw., 2015. - 216 s. ; 24 cm. ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ - PODRĘCZNIK;

373.

B.113592

ZARZĄDZANIE kryzysowe jako element zarządzania bezpieczeństwem narodowym / Ryszard Wróblewski ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. - Siedlce : Uniw. Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydaw., 2013. - 549 s. : il. kolor. ; 24 cm. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE; ADMINISTRACJA PUBLICZNA; BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ; ZARZĄDZANIE SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ POLSKA - 1989-; RATOWNICTWO; ZARZĄDZANIE W SYTUACJACH NAGŁYCH; KATASTROFY - PRAWO POLSKA - 1989-;

374.

B.113368

ZARZĄDZANIE projektami w administracji publicznej / Adrianna Jaskanis, Magdalena Marczewska, Marcin Darecki. - Wrocław : Presscom, 2015. - 282 s. : il. ; 22 cm. – ( Administracja Publiczna. Biblioteka) PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE - ZARZĄDZANIE; PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE - PLANOWANIE; PRZEDSIĘWZIĘCIE

INWESTYCYJNE

-

ZESPÓŁ

PROJEKTOWY;

ADMINISTRACJA

PUBLICZNA

-

ZARZĄDZANIE;

375.

B.113377 W.55463

ZARZĄDZANIE projektem europejskim / red. nauk. Michał Trocki ; aut. Emil Bukłaha [et al.]. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2015. - 349 s. : il. ; 24 cm. PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE ZARZĄDZANIE; WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; INWESTYCJE ZARZĄDZANIE; PROGRAMY POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ - PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE;

376.

B.113505

ZASADY przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych / Magdalena Wilczek-Karczewska. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - 302, [1] s. ; 21 cm. – ( Biblioteka Pomocy Społecznej ; 8) DODATKI MIESZKANIOWE - PRAWO - POLSKA; ŚWIADCZENIA DODATKOWE - POLSKA - 1989-; POMOC SPOŁECZNA - PRAWO - POLSKA;

377.

B.113332

ZASIEDZENIE : wybrane zagadnienia / Ewa Tamara Szuber-Bednarz. - Warszawa : DIFIN, 2015. - 198 s. ; 23 cm. DAWNOŚĆ (PRAWO) - POLSKA - 1989-; WŁASNOŚĆ - PRAWO - POLSKA;

378.

C.66106 W.55461 W.55462

ZASOBNOŚĆ gospodarstw domowych w Polsce : raport z badania pilotażowego 2014 r. / [pod red. Piotra Bańbuły i Zbigniewa Żółkiewskiego ; zespół aut. Piotr Bańbuła et al. ; oprac. Departament Stabilności Finansowej (we współpracy z Instytutem Ekonomicznym) ; Narodowy Bank Polski]. - Warszawa : Narodowy Bank Polski, 2015. - 88 s. : il. ; 30 cm. GOSPODARSTWO

DOMOWE

-

BADANIA

-

POLSKA;

EKONOMICZNY - POLSKA; GOSPODARSTWO DOMOWE

GOSPODARSTWO

DOMOWE

-

ASPEKT

- DOCHODY I WYDATKI - POLSKA;

GOSPODARSTWO DOMOWE - KREDYT - POLSKA; GOSPODARSTWO DOMOWE - ZADŁUŻENIE I NIEWYPŁACALNOŚĆ - POLSKA;

379.

B.113519

ZASTAW rejestrowy i rejestr zastawów : komentarz / Agnieszka Poreda, Kamil Gliwiński, Rafał Dybka. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 262 s. ; 22 cm. - ( Komentarze Praktyczne) ZASTAW REJESTROWY; REJESTR ZASTAWÓW; ZASTAW (PRAWO) - POLSKA;

380.

B.113408

ZASTOSOWANIE lean manufacturing w Polsce i w Meksyku : modele, praktyka, doświadczenia / Mariusz Bednarek. - Warszawa : DIFIN, 2015. - 126 s. : il. ; 23 cm. ODCHUDZONA PRODUKCJA; ODCHUDZONA PRODUKCJA - POLSKA - 1989-; ODCHUDZONA PRODUKCJA - MEKSYK;

381.

B.113648

ZBIGNIEW Brzeziński wobec spraw Polski w latach 1977-1999 / Remigiusz Wodziński. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2015. - 108 s. ; 21 cm. BRZEZIŃSKI, ZBIGNIEW (1928- ; AMER. POLITOLOG); BRZEZIŃSKI, ZBIGNIEW (1928- ; AMER. POLITOLOG) MYŚL POLITYCZNA I SPOŁECZNA; STANY ZJEDNOCZONE - STOSUNKI - POLSKA; POLSKA - STOSUNKI STANY ZJEDNOCZONE; POLSKA - 1989 (OKRĄGŁY STÓŁ); POLSKA - POLITYKA I RZĄDY - 1970-2000;

382.

B.113325/2

ZBIÓR zadań z rachunku kosztów, podstaw rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami. [2] / Małgorzata Trentowska. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2015. - 141 s. ; 24 cm. - ( Zbiory Zadań - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych) RACHUNEK KOSZTÓW - ZADANIA I ĆWICZENIA; RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - ZADANIA I ĆWICZENIA; FINANSE - ZARZĄDZANIE - ZADANIA I ĆWICZENIA;

383.

C.66102/1 W.55448/1

ZŁOTO czasów dynastii Wazów = The gold of the Vasa dynasty = Gold während der WasaDynastie. T. 1 / Jarosław Dutkowski. - Gdańsk : Stowarzyszenie Numizmatyków Profesjonalnych, 2015. - 532 s. : il. kolor. ; 26 cm. WAZOWIE (DYNASTIA); KRÓLOWIE I WŁADCY - POLSKA; MONETY ZŁOTE - POLSKA - 16-17 W. KATALOGI; MENNICTWO - HISTORIA - POLSKA; POLSKA - 16 W.; POLSKA - 17 W.;

384.

B.113584

ZWOLNIENIA grupowe : komentarz do ustawy / Mikołaj Rylski. - Warszawa : DIFIN, 2016. - 268 s. ; 23 cm. KADRY - ZWOLNIENIA GRUPOWE - PRAWO - POLSKA; KADRY - ZWOLNIENIA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - INTERPRETACJA - POLSKA - 1989-;