POLSKA INSTRUKCJA I-TRONIC

POLSKA INSTRUKCJA I-TRONIC 2012 © for the Polish edition by www.VELDA.com.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zabronione. CO POWINIENIEŚ WIEDZI...
Author: Emilia Sowa
0 downloads 1 Views 105KB Size
POLSKA INSTRUKCJA I-TRONIC 2012 © for the Polish edition by www.VELDA.com.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zabronione.

CO POWINIENIEŚ WIEDZIEĆ O GLONACH Oczko wodne to zamknięty system, w którym rośliny i zwierzęta żyją razem. Glony to właściwie też rośliny gdyż mają bardzo podobną strukturę. Glony to termin zbiorczy używany do opisania ogromnej ilości przeróżnych grup organizmów roślinnych, których wspólną cechą jest substancja zwana chlorofilem. Glony włókniste, szlamowate i pływające to najczęściej spotykane w oczkach wodnych. Rośliny a więc i glony potrzebują światła słonecznego (fotosynteza) oraz składników odżywczych (dwutlenek węgla, azot i fosforany) do wzrostu i produkcji tlenu. Przeciwnie ryby, które do życia potrzebują tlenu. Oczko wodne to stosunkowo małe otoczenie, w którym łatwo zakłócić tę równowagę. W szczególności oczka wodne bez (tlenu) roślin i ze stosunkowo dużą ilością ryb. Pozbywając się glonów pozbywamy się niezbędnego źródła tlenu. Dodatkowe źródło tlenu jest wtedy konieczne aby zapewnić rybom wystarczającą ilość do życia. Dotyczy się to głównie ryb takich jak jesiotry, których zapotrzebowanie na tlen jest bardzo wysokie. Należy też wiedzieć, że glony wchłaniają substancje odżywcze z wody. Jeżeli wzrost glonów jest zatrzymywany i w oczku nie rośnie wystarczająco sporo roślin, które mogły by wchłaniać substancje odżywcze to substancje te zaczną się gromadzić i mogą stać się szkodliwe dla ryb. Aby tego uniknąć zaleca się dodawanie do filtra oczka substancji absorbujących substancje odżywcze takich jak zeolit lub okresową wymianę wody.

CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ O I-TRONIC Firma Velda wprowadza na rynek I-Tronic oparty na technologii astrnautycznej, który usuwa z twojego oczka wodnego wszelkiego rodzaju glony włókniste i szlamowate nie szkodząc przy tym rybom. Rdzeń urządzenia składa się z anody wykonanej ze stopu miedzi mineralnej opracowanego przez firmę Velda oraz katody ze stali nierdzewnej. Poprzez wyświetlacz kontrolowany przez mikroprocesor wytwarzane są pulsy, które są kierowane do rdzenia ITronic. Dzięki pulsom wytwarzane są dodatnio naładowane jony miedzi, proces ten nazywany jest również mineralizacją. W zaplanowanym natężeniu, jony tworzą naturalną barierę przeciwko glonom. Pozytywnym efektem ubocznym używania I-Tronic jest fakt iż woda w oczku wodnym zawsze pozostanie czysta i świeża o naturalnym zapachu. INFORMACJE OGÓLNE

Jeżeli do oczka wodnego dodawany jest sód w formie soli kuchennej czy morskiej woda musi zostać wymieniona zanim zaczniemy używać I-Tronic. Nie należy stosować preparatów oczyszczających wodę oraz urządzenia I-Tronic jednocześnie. Jeżeli preparaty muszą być użyte należy na czas ich stosowanie wyłączyć I-Tronic. Zanim zaczniemy znowu używać I-Tronic należy zbadać zawartość wody. Upewnij się, że ma wystarczającą twardość. Minimalna twardość węglanowa (KH) od 6˚GH i minimalna twardość ogólna (GH) od 8˚GH. Wartość pH minimum 7. Po uruchomieniu urządzenia ryby mogą przez kilka dni odczuwać szok. Nie ma to jednak złego wpływu na ich organizm i po pewnym czasie powinny powrócić do normalnego zachowania. Jeżeli ryby będą nadal zachowywać się dziwnie należy wyłączyć urządzenie na kilka dni. Powszechnie wiadomo, że jony miedzi o stężeniu od 0,2 do 0,3 mg na litr ograniczają wzrost glonów. Według Europejskich standardów wody pitnej nawet stężenie 2 mg/l nie stwarza zagrożenia dla ludzi czy zwierząt (wyjątkiem są ślimaki i małże). I-Tronic został skonstruowany tak, że woda o stężeniu pH 7 lub wyższym nie może zawierać wysokiej zawartości jonów miedzi. Niestety firma Velda nie ma wglądu w indywidualne użytkowanie urządzenia oraz warunki środowiskowe w jakich znajduje się oczko wodne. A co za tym idzie nie ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia urządzenia.

INSTRUKCJE Velda wprowadza na rynek cztery różne modele I-Tronic: • IT-05 do oczek o pojemności maksymalnie 5000 litrów wody • IT-15 do oczek o pojemności maksymalnie 15 000 litrów wody • IT-35 do oczek o pojemności maksymalnie 35 000 litrów wody • IT-75 do oczek o pojemności maksymalnie 75 000 litrów wody Zasady działania urządzeni są takie same dla wszystkich modeli. Różnica polega tylko na pojemności oczka tak aby utrzymać stężeni jonów miedzi na poziomie 0,3 mg/l. Urządzeni I-Tronic składa się z obudowy (7) do której podłączamy pompę oczka. Dla IT-05 i IT-15 wymagany przepływ to minimum 2000 a maksimum 5000 l/h a dla IT-35 i IT-75 minimum 3000 a maksimum 8000 l/h. Strzałka na obudowie wskazuje kierunek przepływu wody. Łączniki rurowe (6)można podłączyć za pomocą szybkich złączek i skracane w zależności od średnicy rury pompy. Następnie przychodzi odporny na zachlapania wyświetlacz (1)dzięki któremu kontrolujemy I-Tronic. Umieść wyświetlacz w uchwycie (2) w miejscu osłoniętym przed deszczem i promieniami słonecznymi. Obudowa zawiera anodę (4) i katodę ze stali nierdzewnej (5), które razem tworzą rdzeń I-Tronic. Woda biegnie wzdłuż rdzenia i dostarcza jony miedzi do oczka wodnego. Zobacz załączony rysunek.

PROGRAMOWANIE Zamontuj pompę i uruchom strumień wody. Podłącz wyświetlacz do sieci. Logo firmy Velda się wyświetli. Używając trzech przycisków możesz zaprogramować urządzenie: • 1 x strzałka w prawo ustaw zegar (set clock) • 2 x strzałka w prawo ustaw czas nocny (set night time) • 3 x strzałka w prawo ustaw moc (set power) • 4 x strzałka w prawo opening screen (otwarcie ekranu) • Strzałka w lewo zawsze otwiera ekran

USTAWIENIE ZEGARA Opcja, która pojawia się na ekranie po naciśnięciu strzałki w prawo raz (z pozycji startowej). Opcja ta pozwala na ustawienie wewnętrznego zegara urządzenia. Zegar ustawia się aby skalibrować dzień i

noc w urządzeniu i nie trzeba tej konfiguracji powtarzać. Po wybraniu opcji ustawienia zegara poprzez wciśnięcie przycisku OK pojawi się „set clock” i w drugiej linijce ’00:00’. Przy użyciu strzałek ustawiamy godziny i minuty. Po ustawieniu czasu powracamy do głównego menu.

USTAWIENIE CZASU NOCNEGO Opcja, która pojawia się na ekranie po wciśnięciu strzałki w prawo dwukrotnie. Opcja ta pozwala na ustawienie odczytów nocnych i porannych. Po wybraniu opcji za pomocą przycisku OK. na ekranie pojawi się ‘set night time’ a w drugiej linijce ‘ev. 00:00’. Tutaj ustawiamy czas wieczorem, o której godzinie I-Tronic ma przestać dostarczać jony miedzi do oczka. Po ustawieniu pora na czas poranny ‘mo. 00:00’ czyli godzinę, o której I-Tronic ma wznowić proces dostarczania jonów miedzi do oczka wodnego. Po ustawieniu wracamy do menu głównego.

USTAWIANIE MOCY Opcja ta pojawia się na ekranie po wciśnięciu strzałki w prawo trzykrotnie. Opcja ta pozwala na ustawienie ilości dostarczanych jonów miedzi. Kiedy wyświetli się opcja ‘set power’ wciskamy OK. i na ekranie pojawi się ‘set power’ i w drugiej linijce ‘OFF’. Przy użyciu strzałek ustawiamy ilość dostarczanych jonów w przedziale 1-50%. Zatwierdzamy przyciskiem OK. Dioda na obudowie rozświetli się. Istnieje szereg ustawień dostosowujących urządzenie do różnych oczek wodnych. Od lekkiego zaglonienia do bardzo mocnego mamy przedział 1-50%. Zalecany poziom na początku to 5% w każdym oczku wodnym. Jeżeli po kilku dniach nie widać poprawy (woda nie staje się przejrzysta) należy zwiększyć siłę o kolejne 5%. Powtarzamy ten proces aż do uzyskania porządanego efektu. Doświadczenie nauczy Cię jaka siła utrzyma twoje oczko wodne w odpowiednim stanie nawet w długich okresach użytkowania. Zaleca się zwiększanie stopniowe a nie ustawienie od razu na 50%. Powyżej 50% uruchamia się funkcja ‘super boost’. Funkcja ta działa przez 24 godziny i jest stosowana do oczyszczenia mocno zaglonionego oczka, w krótkim okresie czasu. Po użyciu opcji ‘super boost’ urządzenie należy przeprogramować. Jeżeli oczko wodne jest całkowicie oczyszczone urządzenie należy wyłączyć.

RAPORTOWANIE BŁĘDÓW I ROZWIĄZANIA Jeżeli wyświetla się informacja ‘check electrode current to low’ może to być spowodowane: • Woda nie przepływa przez urządzenie. Rozwiązanie: Sprawdź czy pompa jest podłączona i czy dostarcza wystarczającą ilość wody. Przepływ wody powinien być jednostajny i na minimalnym poziomie 2000 l/h dla modeli IT-05 i IT-15 oraz 3000 l/h dla modeli IT-35 i IT-75. • Styki są zabrudzone Rozwiązanie: Oczyść styli przy pomocy szczoteczki, która jest w zestawie. • Styki są utlenione lub zużyte Rozwiązanie: Wymień pokrywkę śruby.

Jest przerwa na kablu. Kiedy włączamy urządzenie dioda na klapce śrub się zaświeci. Jeżeli nie najprawdopodobniej kabel jest przerwany. Rozwiązanie: Wymień pokrywkę śruby. • Średnica anody miedzianej mocno się zmniejszyła Rozwiązanie: Wymień anodę. •

Jeżeli n a wyświetlaczu pojawi się informacja ‘check electrode current to high’ może to być spowodowane : • Duże nagromadzenie miedzi na punktach kontaktowych Rozwiązanie: Oczyść za pomocą szczoteczki, która jest w zestawie. • W wodzie rozpuszczone substancje przewodzące takie jak sól Rozwiązanie: Wymień część wody aby zmniejszyć stężeni przewodników. • Nieznana blokada w aparacie Rozwiązanie: Usuń blokujący czynnik i oczyść urządzenie.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE W okresie zimowym oraz w okresach gdzie temperatura spada poniżej 12˚C (od Października do Marca włącznie) nie powinieneś stosować urządzenia I-Tronic i przechowywać je w suchym i wolnym od przymrozków miejscu. W zależności od użytkowania średnica anody będzie się stale zmniejszać. Jeżeli anoda wymaga wymiany lub jest mocno zabrudzona zasygnalizuje to informacja ‘check electrode current to low’. Przy regularnym używaniu anodę trzeba wymieniać co kilka tygodni. Przy rzadszym stosowaniu co kilka miesięcy a nawet co roku. Przy jakichkolwiek naprawach czy wymianach najpierw odłącz urządzenie od zasilania. Po usunięciu katody, anoda może być wykręcona z obudowy i wymieniona. Do czyszczeni również można anodę wyciągnąć i użyć załączonej szczoteczki. Jeżeli informacja nadal się wyświetla anodę należy wymienić. Aby mieć pewność, że urządzenie działa optymalnie należy pokrywkę śruby (3) wymienić raz w sezonie. Nowe anody i pokrywki tylko u dostawcy.

OSTRZEŻENIE PRZED EFEKTAMI UBOCZNYMI Musisz mieć świadomość, że usuwając glony włókniste wpływasz na środowisko i balans oczka wodnego oraz skład wody. Ma to miejsce nie tylko przy użyciu środków niszczących ale i przy usuwaniu glonów ręką. Choć problemy pojawiają się niezwykle rzadko to nigdy nie można całkowicie wykluczyć ryzyka obniżenia jakości wody czy nawet śmierci ryb. Dotyczy się to również użycia ITronic. Jeżeli I-Tronic jest używany zgodnie z niniejszą instrukcją to ryzyko jest niemal całkowicie wyeliminowane. Niestety jednak środowisko i skład każdego oczka wodnego jest zupełnie inne co oznacza, że firma Velda nie może w 100% zagwarantować bezpieczeństwa ryb przy użyciu urządzenia I-Tronic.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA •

I-Tronic jest produkowany zgodnie z europejskimi standardami CE i posiada certyfikat TÜV/GS.• • • •

Wyświetlacz zawiera mikroprocesor z oprogramowaniem i kontrolą dotykową tak samo jak transformator. Całe urządzenie jest odporne na ochlapanie. Umieść wyświetlacz z uchwytem w suchym miejscu. Zapewnij niezawodne uziemienie przy podłączeniu do zasilania i wyłącznik zwarciowy przy nominalnej 30mA. Przy uszkodzeniu wyświetlacza, kabla czy styków nie należy używać urządzenia. Jeżeli wykonujesz jakieś prace w obrębie lub w pobliżu oczka wyłącz z zasilania wszystkie urządzenia elektryczne w tym I-Tronic również. I-Tronic jest przeznaczony do użytk w pobliżu oczka. Używanie w inny sposób i do innych celów jest zabronione przez producenta.

I-TRONIC I AKCESORIA Numer artykułu

Opis artykułu

Treść

126650 126655 126660 126665 126668 126670 126685 126690 126695 126700 126705 126707 126710 126715 126720 126725 126726

IT-05 IT-15 IT-35 IT-75 IT-05 Control Unit Anode IT-05 Anode IT-15 Anode IT-35 Anode IT-75 RVS tube IT-05 RVS tube IT-15 RVS tube IT-35/75 Clip IT-05/15 Clip IT-35/75 Calbe+screw cap IT-05/15 Cable+skrew cap IT-35/75

0-5.000l 3.000-15.000l 10.000-35.000l 20.000-75.000l 110 V

DANE TECHNICZNE Zasilanie: 230 V Wyjście: 9 V Częstotliwość: 50 Hz Moc: 5 W

GWARANCJA

Velda gwarantuje prawidłowe działanie urządzenia przez okres 24 miesięcy od dnia zakupu. Patrz załączoną kartę gwarancyjną celem poznania szczegółów.

PODSUMOWANIE Uważnie przeczytaj instrukcję. Zmierz poziom pH, GH i KH w wodzie i dostosuj je jeżeli zachodzi taka

• • konieczność.

Zawsze ustawiaj I-Tronic pionowo i poza oczkiem na lub poniżej poziomu

• wody.

Zawsze zaczynaj z siłą 5% i zwiększj o 5% tygodniowo jeżeli zachodzi taka

• konieczność. • •

Przeprowadzaj okresowy serwis urządzenia aby zapewnić jego poprawne sunkcjonowanie. Nie używaj urządzenia w okresie od Października do Marca włącznie.

FAQ (najczęściej zadawane pytania) • Czy używanie I-Tronic jest bezpieczne dla moich ryb? Nie możemy dać na to 100% gwarancji. Ważne jest aby mieć na uwadze poziom tlenu w oczku. Zwłaszcza w oczkach bez roślin i ze stosunkowo dużą ilością ryb łatwo jest zachwiać balans poprzez usuwanie glonów (źródła tlenu). Dodatkowo dotlenianie może okazać się konieczne aby utrzymać poziom odpowiedni dla ryb. Dotyczy to przede wszystkich ryb typu jesiotr, które mają wysokie zapotrzebowanie na tlen. Pamiętajmy, że powstrzymanie wzrostu glonów powoduje nagromadzenie substancji odżywczych co może zaszkodzić rybom. Proponujemy dodać do filtra środki absorbujące substancje odżywcze takie jak zeolit. Plusem używania I-Tronic jest uruchomienie go na niskim poziomie 5% i jeżeli pojawiają się jakieś problemy wyłączenie urządzenia. Przy użyciu środków chemicznych jest to niemożliwe. • Z jaką mocą startową rozpocząć używanie I-Tronic? Zalecamy zawsze użycie początkowe na poziomie 5% i jeżeli jest to konieczne zwiększanie go o 5% tygodniowo. • Czy mogę używać mniejszej pompy niż zalecana? Tak, ale istniej ryzyko, że I-Tronic wyłączy się znacznie wcześniej lub pojawią się bombelki powietrza i urządzenie trzeba znacznie częściej czyścić. Poziom dostarczanych do wody jonów miedzi będzie również mniejszy i to może obniżyć efektywność urządzenia. • Dodałem soli do mojego oczka. Czy mogę używać I-Tronic bez ryzyka? Nie, nie wolno tego robić. Sód (sól kuchenna czy morska) wchodzi w reakcję z jonami miedzi. Te związki zaczną się osadzać na skrzelach ryb. Jeżeli chcesz używać I-Tronic najpierw oczyść wodę. • Gdzie najlepiej umieścić I-Tronic? Aby zapobiec zapychaniu się urządzeni najlepiej umieścić je za filtrem tak aby woda przepływała najpierw przez filtr. Dotyczy się to tylko filtrów zamkniętych. W przypadku filtrów otwartych I-Tronic należy umieścić przed filtrem. I-Tronic niestety będzie się częściej zabrudzał i wyświetlana będzie informacja ‘check electrode current to low’. Należy wyczyścić załączoną szczoteczką anodę i katodę. I-Tronic należy zawsze umieszczać pionowo, poza oczkiem na lub poniżej poziomu wody. • Co się dzieje z martwymi glonami?

Glony luźno przepływają przez wodę. Zwłaszcza przy dużej ilości glonów filtr należy czyścić regularnie. Martwe glony, które nie są usuwane do filtra pozostaną w środowisku wodnym do czasu wymiany wody. • Dlaczego ryby pływają blisko powierzchni wody i oddychają szybko? W czym jest problem? Oznacza to zbyt niski poziom tlenu. Należy w takiej sytuacji zainstalować pompę powietrzną tak szybko jak to możliwe. Wymienić wodę i oczyścić filtr. • Glony znikają tylko z jednej strony oczka. Co zrobić aby cała powierzchnia była czysta? Upewnij się, że cyrkulacja wody w zbiorniku jest wystarczająca tak aby jony miedzi rozprzestrzeniały się równomiernie. • Jak często należy wymieniać anodę? Z reguły raz na sezon. Przy ciągłym używaniu i bardzo dużej ilości glonów oraz zbyt małym rozmiarze I-Tronic w stosunku do rozmiaru oczka powinno się wymieniać 2 lub 3 razy w roku. • Jak wymienić anodę? Po odłączeniu pompy odkręcamy obudowę. Luzujemy nierdzewną katodę i wtedy można odkręcić anodę. • Czy można używać I-Tronic kiedy w moim oczku są ślimaki i małże? Nie. Miedź jest zabójcza dla mięczaków nawet w minimalnych ilościach. • Czy mogę używać I-Tronic również w zimie? Glony nie rozwijają się w zimie ze względu na zbyt niską temperaturę i małe natężenie światła. Więc stosowanie I-Tronic jest zbędne. Ze względu na silne zmiany w kompozycji wody podczas sezonu zimowego nie zaleca się stosowania urządzenia. Celem uzyskania dalszych informacji proszę przestudiować niniejszą instrukcję.

2012 © for the Polish edition by www.VELDA.com.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zabronione.