Patoloji Laboratuvar Ve Teknikler Programı Ders İçeriği

Patoloji Laboratuvar Ve Teknikler Programı Ders İçeriği DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERSİN KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KRE...
Author: Gizem Eren
14 downloads 0 Views 1MB Size
Patoloji Laboratuvar Ve Teknikler Programı Ders İçeriği DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERSİN KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI

KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİLİKLER

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE)

EĞİTİM - ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖĞRETİM ELEMANI KAYNAKLAR İŞBİRLİĞİ YAPACAK KURUM/ KURULUŞLAR

GENEL HİSTOTEKNOLOJİ I Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı 1. yarıyıl Türkçe ZORUNLU DERS MESLEK DERSİ X Patoloji Laboratuvar Teknikleri Uygulaması I HAFTALIK OKUL DERS EĞİTİM SAATİ SÜRESİ

SEÇMELİ DERS

BİREYSEL ÖĞRENME SÜRESİ (PROJE, ÖDEV, ARAŞTIRMA, İŞYERİ EĞİTİMİ) 62

TOPLAM

2 28 90 AKTS Kredisi (1 Kredi=30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 3 Patoloji laboratuvarlarının çalışma prensiplerinin öğretilmesi, laboratuvarda kullanılan makine ve teçhizatın tanınması, rutin çalışma esaslarının ve analitik yaklaşımlarının kazandırılıması. 1. Patoloji laboratuvarındaki temel birimleri sırası ile sayar ve tanımlar, iş akışını sırası ile sayar ve tanımlar, alınış şekli ve organlara göre biyopsileri isimlendirir ve tanımlar. 2. Işık mikroskobunu tanır ve kullanır. Özel mikroskobi türlerini tanımlar, uzmanla birlikte ve/veya kendi başına kullanır. 3. Patoloji laboratuvarına gelen tüm dokuların fiksasyonu, doku takibi ve preparat hazırlama işlemlerinin ve dondurulmuş kesit hazırlamanın teorik olarak temel prensiplerini sınıflar, her aşamanın benzerlik ve/veya farklılıklarını belirtir. HAFTA İÇERİK VE KONULAR 1. Patoloji laboratuvarlarının işleyişi 2. Patoloji laboratuvarlarının işleyişi 3. Işık mikroskobunun kullanımı 4. Işık mikroskobunun çalışma prensibi 5. Özel mikroskop türleri ve kullanımı 6. Dokuların patolojik incelemeye hazırlanması 7. Fiksatifler 8. Dokuların fiksasyonu 9. Doku takibinin prensipleri 10. Doku takip yöntemleri 11. Dokuların bloklanması ve kesit hazırlığı 12. Mikrotomlar ve dokulardan kesit alınması 13. Mikrotomda oluşabilen kesit hataları ve çözüm yolları 14. Dondurulmuş kesit hazırlama yöntemleri ORTAM DONANIM İŞYERİ Sınıf Kitaplar, internet, süreli dergiler, ders notları, sunum Patoloji ve cihazları. Histoloji laboratuvarla rı NOT/ AÇIKLAMA/ DONANIM YÖNTEM UYGULANAN YÖNTEM YÜZDE (%) ARASINAVLAR X 40 ÖDEVLER DÖNEM SONU X 60 SINAVI Programda en az yüksek lisans mezunu öğretim elemanı olmalıdır. Kitaplar, internet, süreli dergiler Üniversiteler, Devlet Hastaneleri ve Eğitim Araştırma Hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji Laboratuvarları ve Özel Patoloji Laboratuvarları.

DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERSİN KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI

KREDİ DERSİN AMACI

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİLİKLER

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE)

EĞİTİM - ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖĞRETİM ELEMANI KAYNAKLAR İŞBİRLİĞİ YAPACAK KURUM/ KURULUŞLAR

DERSİN ADI

PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ UYGULAMASI I Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı 1. yarıyıl Türkçe ZORUNLU DERS MESLEK DERSİ SEÇMELİ DERS X Genel Histoteknoloji I HAFTALIK OKUL BİREYSEL TOPLAM DERS EĞİTİM ÖĞRENME SÜRESİ SAATİ SÜRESİ (PROJE, ÖDEV, ARAŞTIRMA, İŞYERİ EĞİTİMİ) 4 56 94 150 AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 5 Patoloji laboratuvarında güvenli çalışma esaslarını uygulamak, ışık mikroskobunu kullanma ve bakım becerisini kazanma, laboratuvar cihazlarını tanıma ve kullanabilme, gelen organların doku takibine hazırlanması, fiksatifleri hazırlama ve fiksasyonu sağlanması, mikrotomda ve kriyostatta kesit hazırlama becerisini kazanma, dokuların mikroskopta incelenecek duruma getirilmesi. 1. Patoloji laboratuarında güvenlik ve çalışma kurallarını sıralar ve kullanılan sarf malzemelerini tanır ve uygun şekilde kullanır 2. Patoloji laboratuvarında kullanılan kimyasal maddelerin tanır ve güvenlik kuralları çerçevesinde kullanır. 3. Patoloji laboratuvarında bulunan tüm cihazları tanır, kullanır. 4. Laboratuvara gelen organ ve doku parçalarının fiksasyonunu sağlamak için fiksatifleri hazırlar, fiksasyonu sağlar, manuel ve otomatik doku takibini gerçekleştirir 5. Laboratuvara gelen organ ve doku parçalarının mikroskobik incelemeye hazır hale getirir. HAFTA İÇERİK VE KONULAR 1. Patoloji laboratuarında güvenlik kuralları 2. Patoloji laboratuvarında çalışma kuralları 3. Patoloji laboratuvarında kullanılan alet, makine ve cam malzemeler 4. Laboratuvarda kullanılan kimyasal maddelerin tanınması ve molar, yüzde çözelti hesaplamaları 5. Çözelti hazırlanması 6. Işık mikroskobunun kullanışı ve bakımı 7. Hassas terazi, pHmetre, doku takip cihazı, gömme merkezi, etüv kullanımı 8. Fiksatif hazırlanması 9. Manuel ve Otomatik sistemlerde doku takibi 10. Mikrotomun tanıtılması ve çalışma prensipleri 11. Mikrotom kullanımında dikkat edilmesi gereken kurallar 12. Parafin bloklardan kesit alma, karşılaşılan problemler, nedenleri ve çözüm yolları 13. H&E boyama tekniği 14. Frozen kesit alımı ve frozen cihazı kullanımında dikkat edilmesi gereken kurallar ORTAM DONANIM İŞYERİ Laboratuvar Kitaplar, dergiler, internet, cihazların Patoloji ve Histoloji AD kullanma klavuzları vb. Laboratuvarları NOT/ AÇIKLAMA/ DONANIM YÖNTEM UYGULANAN YÖNTEM YÜZDE (%) ARASINAVLAR X 40 ÖDEVLER PROJELER DÖNEM ÖDEVİ LABORATUVAR DİĞER DÖNEM SONU X 60 SINAVI Programda en az yüksek lisans mezunu öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, dergiler, internet, cihazların kullanma klavuzları vb. Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji Laboratuvarları ve Özel Patoloji Laboratuvarları

HİSTOLOJİ

1

BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERSİN KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİLİKLER

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE)

EĞİTİM - ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖĞRETİM ELEMANI KAYNAKLAR İŞBİRLİĞİ YAPACAK KURUM/ KURULUŞLAR

Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı 1. Yarı yıl Türkçe Zorunlu Ders Meslek Dersi X

Seçmeli Ders

Haftalık Ders Saati

Okul Eğitimi Süresi 2 28 Ders Kredisi

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Toplam Araştırma vs.) 92 120 AKTS Kredisi 4 Hücre doku ve organ sistemlerinin histolojik yapılarını tanımak 1. Vücudun temel yapıtaşları olan hücrelerin ve bu hücreleri oluşturan yapıların tanımlanması ve sınıflandırması 2. Vücudun temel dokularının tanımlanması ve sınıflandırması 3. Dolaşım sisteminin, solunum sisteminin, sinir sisteminin ve sindirim sisteminin histolojik yapısını ayırt edilmesi ve tanımlanması. 4. Endokrin sistemin, ürogenital sistemin ve duyu organlarının histolojik yapılarının ayırt edilmesi ve tanımlanması Hafta Modüller/İçerik/Konular 1. Hücre ve organellerinin yapıları 2. Epitel doku histolojisi ve epitel doku tipleri 3. Bağ dokusunun ve bileşenlerinin histolojik yapısı 4. Bağ dokusunun tiplerinin histolojik yapısı 5. Kıkırdak dokusunun histolojik yapısı ve tipleri 6. Kemik dokusunun histolojik yapısı 7. Sinir dokusunun histolojik yapısı 8. Kas dokununun histolojik yapısı ve tipleri 9. Kan elemanları ve lenfoid sistemi histolojisi 10. Sindirim sistemi histolojisi 11. Solunum sistemi histolojisi 12. Endokrin ve nöroendokrin sistem histolojisi 13. Kadın ve erkek genital sistem histolojisi 14. Duyu organları histolojisi Ortam Donanım İşyeri Sınıf Kitaplar, internet Laboratuvar NOT/ AÇIKLAMA/ DONANIM YÖNTEM UYGULANAN YÖNTEM YÜZDE (%) ARA SINAVLAR X 40 ÖDEVLER PROJELER DÖNEM ÖDEVİ LABORATUVAR DİĞER DÖNEM SONU X 60 SINAVI Programda en az yüksek lisans mezunu öğretim elemanı olmalıdır Ders kitabı, internet, diğer kaynaklar Üniversitelerin Tıp Fakültelerinin Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalları

2

DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI

KİMYA

BÖLÜM

Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler

PROGRAM

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

DÖNEMİ

I.Yarı yıl

DERSİN DİLİ

Türkçe

DERS KATEGORİSİ

Zorunlu Ders

Meslek Dersi

Seçmeli Ders

X ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI

KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (Modüller Ve Haftalara Göre Dağılımı)

Haftalık Ders Saati

Okul Eğitimi Süresi

2

28

Toplam

60

Ders Kredisi

AKTS Kredisi 2 Bu dersin temel amacı, öğrencilerin hem teorik hem de uygulamalı meslek derslerini kavrayabilmesi için temel bilgi düzeyini artırmak.

1.

Kimyasal bağlar ve moleküller arası etkileşimleri kavrayarak Molar ve Normal çözelti, temel asit-baz, tampon ve pH kavramlarını kendi ifadesi ile söylemek ve laboratuar çalışmalarında kullanmak 2. Organik kimya bileşikleri kavramak ve organik yapıları adlandırmak Hafta Modüller/İçerik/Konular 1 Atom, molekül ve bileşik kavramı 2 Mol, normal kavramı ve kimyasal hesaplamalar 3 Normal kavramı ve kimyasal hesaplamalar 4 Periyodik sistemi ve Özellikleri 5 Kimyasal Bağlar ve Moleküller arası Etkileşimler 6 Çözeltiler ve Konsantrasyon Hesaplamaları 7 Asit-Baz, Tampon ve pH Kavramı 8 Kimyasal Termodinamik 9 Serbest Enerji, Entalpi ve Entropi kavramları 10 11 12 13 14

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) 32

Kimyasal Kinetik Organik kimyanın önemi Temel organik yapılar Organik bileşiklerin adlandırılması Organik bileşiklerin adlandırılması ORTAM

Derslik, laboratuvar

DONANIM

İŞYERİ

Öğretim Materyalleri, bilgisayar Kimya eğitimi için hazırlanmış bilgisayar programları, internet, projeksiyon cihazı,

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Not/açıklama/öneri:

ÖĞRETİM ELEMANI

En az yüksek lisans derecesine sahip öğretim elemanı

KAYNAKLAR

Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR

Kimya Bölümü (Genel Kimya, Analitik Kimya, Farmasötik Kimya) öğretim elemanları, laboratuvarları, araştırma merkezleri

YÖNTEM Ara Sınavlar Dönem Sonu Sınavı

UYGULANAN YÖNTEM

YÜZDE (%) 40 60

3

DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERSİN KATEGORİSİ

DERS BİLGİSİ FORMU ADLİ PATOLOJİ Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı 1. yarıyıl Türkçe ZORUNLU DERS MESLEK DERSİ

SEÇMELİ DERS X

ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI

KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİLİKLER

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE)

EĞİTİM - ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖĞRETİM ELEMANI KAYNAKLAR İŞBİRLİĞİ YAPACAK KURUM/ KURULUŞLAR

BİREYSEL ÖĞRENME SÜRESİ (PROJE, ÖDEV, ARAŞTIRMA, İŞYERİ EĞİTİMİ) 2 28 32 AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) Adli patolojide temel kavramlar ve işlemlerin kavranması 1. Adli patolojide temel kavramları tanımlar 2. Adli ve cerrahi otopsi farklarını açıklar HAFTALIK DERS SAATİ

HAFTA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ORTAM Sınıf

OKUL EĞİTİM SÜRESİ

TOPLAM

60 2

İÇERİK VE KONULAR Ölüm, somatik ölüm Hücresel ölüm tanımı, beyin ölümü Postmortem değişiklikler Kokuşma, sabunlaşma, mumyalaşma, maserasyon Cerrahi otopsi Adli otopsi Adli otopsi ve cerrahi otopsi farkları Adli ve cerrahi otopside kullanılan araç ve gereçler Otopsi salonu Özellikli adli otopsiler Suda boğulma, zehirlenmeler, elektrik çarpması Adli otopsi raporları Makroskopik ölüm nedeni Mikroskopik ölüm nedeni DONANIM İŞYERİ Kitaplar, internet, sözlükler Patoloji laboratuvarları

NOT/ AÇIKLAMA/ DONANIM YÖNTEM UYGULANAN YÖNTEM YÜZDE (%) ARASINAVLAR X 40 ÖDEVLER PROJELER DÖNEM ÖDEVİ LABORATUVAR DİĞER DÖNEM SONU SINAVI X 60 Programda en az yüksek lisans eğitimi almış öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, internet, sözlükler Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji Laboratuvarları ve Özel Patoloji Laboratuvarları

4

DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERSİN KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİLİKLER

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE)

EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖĞRETİM ELEMANI KAYNAKLAR İŞBİRLİĞİ YAPACAK KURUM/ KURULUŞLAR

DERS BİLGİSİ FORMU GENEL HİSTOTEKNOLOJİ II Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı 2. yarıyıl Türkçe ZORUNLU DERS MESLEK DERSİ SEÇMELİ DERS X Genel Histoteknoloji I ve Patoloji Laboratuvar Teknikleri uygulaması II HAFTALIK OKUL BİREYSEL ÖĞRENME SÜRESİ TOPLAM DERS EĞİTİM (PROJE, ÖDEV, ARAŞTIRMA, SAATİ SÜRESİ İŞYERİ EĞİTİMİ) 2 28 62 90 AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 3 Doku-boya ilişkilerindeki mekanizmaların kavranması, boya sınıflandırmalarının tanımlanması, H&E boyamada karşılaşılabilecek problemler ve çözümlerinin kavranması, hematoksilenlerin sınıflandırması ve özelliklerinin kavranarak Hematoksilen Eosin boyama yönteminin özelliklerinin uygulamada kullanılması. 1. Boya tanımlamalarını tanımlar ve örnekler, boya teorilerini uyguladığı boyalara adapte ederek alternatifleri geliştirir. 2. Hematoksilenin yapısı boya ve boyanma özelliklerini sıralar, hematoksilenleri mordantlarına göre sınıflar, her sınıfın belirgin örneklerinin özelliklerini, benzerlik ve farklılıklarını sıralar. 3 H&E boyamadaki özellikleri kendi ifadesi ile söyler, boyamada ortaya çıkabilecek problemlerin nedenlerini sıralar ve çözümler .

HAFTA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ORTAM Derslik

İÇERİK VE KONULAR Boyama teorileri Boyama teorileri Boya özellikleri Boya tanımlamaları Boyama ve aşamaları Hematoksilenler, Aluminyumlu Hematoksilenler Demirli Hematoksilenler Tungstenli hematoksilenler Molibdenli Hematoksilenler Kurşunlu ve Mordantsız Hematoksilenler H&E boyama yöntemleri H&E boyamada oluşabilecek problemler H&E boyama problemlerinde çözümler Kitaplar, internet vb.

NOT/ AÇIKLAMA/ DONANIM YÖNTEM UYGULANAN YÖNTEM ARASINAVLAR X ÖDEVLER PROJELER DÖNEM ÖDEVİ LABORATUVAR DİĞER DÖNEM SONU X SINAVI Programda en az yüksek lisans mezunu öğretim elemanı olmalıdır

İŞYERİ Patoloji ve Histoloji laboratuvarla rı

YÜZDE (%) 40

60

Kitaplar,ders notları, internet vb. Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel Hastanelerin Patoloji Laboratuvarları ve Özel Patoloji Laboratuvarları

DERS BİLGİSİ FORMU

5

DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERSİN KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİLİKLER

PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ UYGULAMASI II Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı 2. yarıyıl Türkçe ZORUNLU DERS MESLEK SEÇMELİ DERS DERSİ X Patoloji Laboratuvar Teknikleri Uygulaması I ve Genel Histoteknoloji II HAFTALIK OKUL BİREYSEL ÖĞRENME TOPLAM DERS EĞİTİM SÜRESİ SAATİ SÜRESİ (PROJE, ÖDEV, ARAŞTIRMA, İŞYERİ EĞİTİMİ) 6 84 156 240 AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 8 Patoloji laboratuvarında kullanılan rutin histo ve sitopatolojik tekniklerin kavranması ve uygulanması 1. Rutin Hematoksilen Eosin boyama için boya çözeltilerini hazırlar, uygular 2. Farklı formülasyonlarda eosin alternatiflerini hazırlayarak H&E boyasını uygular 3. Hematoksilen Eosin alternatiflerini hazırlar ve uygular 4. Mordantlarına göre farklı Hematoksilenleri hazırlar 5. Metakromatik, regresiv, progresiv boyama örnekleri için boya çözeltileri hazırlar ve uygular. 6. Sitolojik preparatlarda Papanicolaou (PAP) ve boyama yöntemini uygular, May Grunwald Giemsa (MGG) boyama yöntemini uygular. ve H&E ile boyanmış b Bucckkal smearde, mikroskobik olarak hücrenin nukleus, sitoplazma ve oranlarını ayırt eder. 7. Mikroskopta PpAPap smear tarayarak, normal hücre ve değişikliklerini tanır, işaretler 8. Pap smearde, inflamasyon, onarım, ve reaktif benign proliferatif durumlarda görülen hücresel değişiklikleri mikroskopta değerlendirir, işaretler. HAFTA

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14. EĞİTİM - ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖĞRETİM ELEMANI KAYNAKLAR İŞBİRLİĞİ YAPACAK KURUM/

ORTAM Laboratuvar

İÇERİK VE KONULAR Rutin H&E boya çözeltilerinin ve boya setinin hazırlanması H&E boyama ve mikroskopta boya kalite değerlendirmesi Eosine alternatif boya çözeltilerinin hazırlanması Eosine alternatif boya çözeltilerinin uygulanması rutin H&E boyanmış preparatlarla mikroskobik karşılaştırma yapılması H&E alternatif boyama yöntemlerinin uygulaması ve rutin H&E boyanmış preparatlarla mikroskobik karşılaştırma yapılması Mayer, Cole, Gill III Hematoksilen hazırlanıp uygulanması PTAH, Weigert, Verhoeff Hematoksilen hazırlanıp uygulanması Metakromatik, progresiv, regresiv boya örneklerinin hazırlanıp uygulanması PAPap smearlerde Papanicolaou boyasının uygulanması, bukkccal smear de MGG yöntemiİ uygulanarak mikroskopta nukleus sitoplazma ayrımının yapılması PAPap smearlerde hücre sayısı, sitoplazmik görünüm, sitoplazmik boyama, nükleer özellikler, mitoz vs. ayırtedilmesive işaretlenmesi Jinekolojik sitolojide normal hücrelerin mikroskobik olarak ayrımı Normal hücrelerde görülebilecek sitopatolojik değişikliklerin tanınması Servikal-vaginal örneklerde görülen inflamasyonda görülebilecek değişiklikler Bening proliferatifOnarım ve reaktif durumlarda görülen sitolojik değişiklikler DONANIM İŞYERİ Kitaplar, internet vb. Patoloji ve Histoloji laboratuvarlar ı

NOT/ AÇIKLAMA/DONANIM YÖNTEM UYGULANAN YÖNTEM YÜZDE (%) ARASINAVLAR X 40 DİĞER DÖNEM SONU SINAVI X 60 Programda en az yüksek lisans mezunu öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, internet vb. Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji Laboratuvarları ve Özel Patoloji Laboratuvarları

6

Biçimlendirilmiş: Sola, Aralık Sonra: 0 nk, Satır aralığı: tek

KURULUŞLAR DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERSİN KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI

KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE)

EĞİTİM - ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖĞRETİM ELEMANI KAYNAKLAR İŞBİRLİĞİ YAPACAK KURUM/ KURULUŞLAR

DERS BİLGİSİ FORMU JİNEKOLOJİK SİTOTEKNOLOJİ I Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı 2. yarıyıl Türkçe ZORUNLU DERS MESLEK SEÇMELİ DERS DERSİ X Patoloji Laboratuvar Teknikleri Uygulaması II HAFTALIK OKUL BİREYSEL TOPLAM DERS EĞİTİM ÖĞRENME SAATİ SÜRESİ SÜRESİ (PROJE, ÖDEV, ARAŞTIRMA, İŞYERİ EĞİTİMİ) 2 28 32 60 AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 2 Klinik sitoloji ve sitoteknolojinin temel özelliklerinin bilinmesi, uygulama alanlarının tanımlanması, sitolojide temel hücre yapı ve fonksiyonların kavranması, jinekolojik materyallerde normal ve normal dışı hücrelerin tanınması 1. Klinik sitoloji ve sitoteknoloji prensiplerini kavrar. Temel kavramlarını sayabilir 2. Jinekolojik Sitoloji örneklerini, Bethesda Sistemi-2001 kriterlerine göre sınıflandırabilir HAFTA İÇERİK VE KONULAR 1. Klinik sitoloji ve temel kavramlar 2. Serviksin anatomisi ve mikroanatomisi 3. Normal skuamözepitel hücrelerinin sitomorfolojik özellikleri 4. Normal endoservikalepitel, Endometriyal, histiosit hücrelerinin sitomorfolojik özellikleri 5. Skuamözmetaplazi 6. Bethesda Sistemi-2001 (TheBethesdaSystem, TBS-2001) 7. Reaktif hücresel değişiklikler 8. Jinekolojik enfeksiyon etkenleri 9. Düşük dereceli skuamözintraepiteliyal lezyon (Lowgradesquamousintraepitheliallesion, LSIL) 10. Önemi belirsiz atipikskuamöz hücreler (Atypicalsquamouscells of undeterminedsignificance, ASC-US) 11. Yüksek dereceli skuamözintraepiteliyal lezyon (Highgradesquamousintraepitheliallesion, HSIL) 12. ASC-H 13. Hiperkromatik kalabalık gruplar 14. Atipikglandüler hücreler (Atypicalglandularcells, AGC) ORTAM DONANIM İŞYERİ Sınıf Kitaplar, internet, patoloji laboratuvar arşivi, Patoloji labaratuvarları mikroskop vb. NOT/ AÇIKLAMA / DONANIM YÖNTEM UYGULANAN YÖNTEM YÜZDE (%) ARASINAV X 40 LAR DİĞER DÖNEM X 60 SONU SINAVI Programda en az patoloji uzmanlık eğitimi almış öğretim elemanı olmalıdır. Kitaplar, internet, atlaslar, patoloji arşivi vb. Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji Laboratuvarları ve Özel Patoloji Laboratuvarları

7

DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERSİN KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI

KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİLİKLER

DERS BİLGİSİ FORMU GENEL PATOLOJİDE TEMEL KAVRAMLAR Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı 2. yarıyıl Türkçe ZORUNLU DERS MESLEK DERSİ X

BİREYSEL TOPLAM ÖĞRENME SÜRESİ (PROJE, ÖDEV, ARAŞTIRMA, İŞYERİ EĞİTİMİ) 2 28 32 60 AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 2 Hastalıkların gelişim sürecinde hücre, doku ve organlarda oluşan zedelenme mekanizmaları, yapısal değişiklikler ve patoloji raporlarında bulunan klinik bilgi ve patolojik tanıların anlaşılabilmesi için temel patolojik kavramları kavramak 1. Hastalıkların gelişim sürecinde hücre, doku ve organlarda oluşan zedelenme mekanizmalarını ve yapısal değişiklikleri sıralar 2. Patoloji raporlarında bulunan klinik bilgi ile patolojik tanıların anlaşılabilmesi için temel patolojik kavramları tanımlar. HAFTALIK DERS SAATİ

HAFTA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE)

10.

11. 12.

13. 14. EĞİTİM - ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖĞRETİM ELEMANI KAYNAKLAR İŞBİRLİĞİ YAPACAK KURUM/ KURULUŞLAR

SEÇMELİ DERS

ORTAM Sınıf

OKUL EĞİTİM SÜRESİ

İÇERİK VE KONULAR Hücre zedelenmelerindeki temel mekanizmalar Zedelenmeler sonucu hücre/dokuda oluşan morfolojik değişiklikler Çevresel değişikliklere bağlı hücrede oluşan değişiklikler İltihap ve reperatif yanıtın temel özellikleri Akut ve kronik inflamasyon türleri İnflamasyonda yer alan hücreler ve temel özellikleri Enfeksiyon hastalıkların genel patolojik özellikleri Mikroorganizmaların hastalık yapma özellikleri Enfeksiyon hastalıkların karşı direnç ve savunma mekanizmaları, bakteriyel, fungal, viral, paraziter enfeksiyonların, doku veya hücre düzeyindeki etkileri Vücuttaki sıvı elektrolit denge bozuklukları, sıvı elektrolit denge bozukluklarından kaynaklanan patolojik durumların temel mekanizmaları, hiperemi, konjesyon, dehidrasyon, ödem, hemoraji ve şok tanımlamaları Trombüs-emboli-enfarktüs anlamı ve genel özellikleri Neoplazi, tümörlerin isimlendirmesi, Bening-malign tümör anlamı ve aralarındaki ayırıcı özellikler, displazi-karsinoma in situ gibi prekanseröz durumlar ve temel özellikleri Tümör etiyolojisinde yer alan faktörler kalıtım tümör ilişkisinin temel prensipleri Karbonhidrat, lipit, protein, pigment, kalsiyum metabolizma bozukluklarının isimleri ve temel özellikler, bunların hücre doku düzeyinde etkileri DONANIM İŞYERİ Kitaplar, internet, patoloji laboratuvar Patoloji laboratuvarları arşivi vb.

NOT/ AÇIKLAMA/ DONANIM YÖNTEM UYGULANAN YÖNTEM YÜZDE (%) ARASINAVLAR X 40 DİĞER DÖNEM SONU SINAVI X 60 Programda en az patoloji uzmanlık eğitimi almış öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, internet, patoloji arşivi vb. Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji Laboratuvarları ve Özel Patoloji Laboratuvarları

8

DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI

KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (Modüller Ve Haftalara Göre Dağılımı)

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖĞRETİM ELEMANI KAYNAKLAR İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR

PATOLOJİ LABORATUVARINDA GÜVENLİK Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Patoloji Laboratuvar Teknikleri 2.Yarı yıl Türkçe Zorunlu Ders Meslek Dersi

Haftalık Ders Saati

Okul Eğitimi Süresi

2

28

Seçmeli Ders x

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi)

Toplam

30

Ders Kredisi

AKTS Kredisi 1 Patoloji laboratuvarında karşılaşılabilecek tehlikeler ve koruma yöntemleri, laboratuvar çalışma kurallarının kavranması

1. 2.

Laboratuvarda karşılaşılabilecek tehlikeleri tanır, Laboratuvarda çalışma sırasında gerekli güvenlik önlemlerini alarak kendisini ve çevresini korur Hafta Modüller/İçerik/Konular 1 Patoloji laboratuvarında karşılaşılabilecek tehlikeler 2 Biyolojik tehlikeler 3 Kişisel hijyen 4 Çevresel hijyen 5 Biyolojik tehlikelerden korunma yolları 6 Kimyasal tehlikeler 7 TLV değerleri 8 Yanıcı, patlayıcı, korozif kimyasallar 9 Kimyasallar ile çalışırken korunma yöntemleri 10 Fiziksel tehlikeler 11 Laboratuvarlardaki elektrik ve su sistemleri 12 Patoloji laboratuvarında kalite, güvenlik sistemleri 13 Güvenli patoloji laboratuvarı 14 Genel tekrar Ortam Donanım İşyeri Derslik Öğretim Materyalleri, bilgisayar programları, internet, projeksiyon cihazı, Not/açıklama/öneri: Yöntem Uygulanan yöntem Yüzde (%) Ara Sınavlar 40 Dönem Sonu Sınavı 60 En az yüksek lisans derecesine sahip öğretim elemanı Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji Laboratuvarları ve Özel Patoloji Laboratuvarları

9

DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERSİN KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI

KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİLİKLER

ÖZEL HİSTOKİMYA TEKNİKLERİ Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı 3. yarıyıl Türkçe ZORUNLU DERS MESLEK DERSİ X Patoloji Laboratuvar Teknikleri Uygulaması III HAFTALIK OKUL DERS EĞİTİM SAATİ SÜRESİ

SEÇMELİ DERS

BİREYSEL TOPLAM ÖĞRENME SÜRESİ (PROJE, ÖDEV, ARAŞTIRMA, İŞYERİ EĞİTİMİ) 2 28 62 90 AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 3 Patolojide kullanılan histokimya tekniklerinin mekanizmaları ve uygulamalarının kavranması 1. Bağ dokusunun boyanma özellikleri ve boyalarını tanımlar 2. Karbonhidratların boyanma özellikleri ve boyalarını tanımlar 3.Dokularda yer alan özellikli yapıların boyanma özelliklerini ve boyalarını tanımlar

HAFTA DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE)

EĞİTİM - ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖĞRETİM ELEMANI KAYNAKLAR İŞBİRLİĞİ YAPACAK KURUM/ KURULUŞLAR

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ORTAM Sınıf

İÇERİK VE KONULAR Histokimya giriş ve bağ doku boyaları Trikrom boyalar Ağır metaller ile impregnasyon yöntemi Fibrin, elastik lif boyaları ve boyanma özellikleri Karbonhidratlar, tanımlar ve klasifikasyon PAS, d.PAS, mucicarmen, boyaları ve boyanma özellikleri Alcian Blue ve boyama özellikleri Collidal Iron, HID boyama özellikleri Lipitler, proteinler ve nükleik asit boyaları ve mekanizmaları Pigment ve mineral boyaları ve boyanma mekanizmaları Amiloid ve boyanma özellikleri Nöropatolojik teknikler ve Nöröendokrin sistemde boyanma mekanizmaları Mikroorganizma boyaları ve boyanma özellikleri Enzim histokimya yöntemleri DONANIM İŞYERİ Kitaplar, internet, patoloji laboratuvar Patoloji arşivi vb. labaratuvarları

NOT/ AÇIKLAMA/ DONANIM YÖNTEM UYGULANAN YÖNTEM YÜZDE (%) ARASINAVLAR X 40 DİĞER DÖNEM SONU X 60 SINAVI Programda en az yüksek lisans düzeyinde eğitim almış öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, internet, patoloji arşivi vb. Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji Laboratuvarları ve Özel Patoloji Laboratuvarları

10

DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERSİN KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI

KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİLİKLER

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE)

Biçimlendirilmiş

...

Biçimlendirilmiş

...

Biçimlendirilmiş Tablo

...

Biçimlendirilmiş

...

Biçimlendirilmiş

...

Biçimlendirilmiş

...

Biçimlendirilmiş

...

Biçimlendirilmiş

...

Biçimlendirilmiş

...

Biçimlendirilmiş

...

Biçimlendirilmiş

...

Biçimlendirilmiş

...

Biçimlendirilmiş

...

8 112 188 300 Biçimlendirilmiş AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 10 Biçimlendirilmiş Patoloji laboratuvarında sık kullanılan konvansiyonel boyaların uygulaması, boya hatalarının çözümlenmesi, Biçimlendirilmiş 1. Bağ dokusu boyalarını kalite kontrolunu mikroskopta mikroskopta teknik açıdanuygular, değerlendirilmesi, jineko-lojik sitolojikyapar. materyallerinin mikroskopta incelenmesi Biçimlendirilmiş 2. Jinekolojik ve Jinekoloji dışı sitolojide sitopreparasyon tekniklerini tanımlar ve uygular. 3.Karbonhidrat boyalarını uygular, kalite kontrolüunüu mikroskopta yapar. Biçimlendirilmiş 4. Sıvı bazlı sitolojide normal ve anormalbening hücreleri ayırt eder Bethesda sistemi-2001 ile değerlendirir. Biçimlendirilmiş 5. Doku ve organlarda birikim yapan maddeleri tanımlar, histokimyasal yöntemleri uygulayarak gösterir. Kalite 6. Sıvı bazlı sitolojide enfeksiyon Biçimlendirilmiş kontrolünüunu mikroskopta yapar.ajanlarını tanırayırt eder, Bethesda sistemi-2001 ile değerlendirir. 7. Santral sinir sistemi ve nöroendokrin sisteme ait histokimyasal yöntemlerini uygular, kalite kontrolünüunu Biçimlendirilmiş 8. Sıvı bazlı sitolojide mikroskopta yapar. atipik/ ve neoplastik hücrelerizileri işaretler, Bethesda sistemi ile değerlendirir. Biçimlendirilmiş 9. Enzim histokimya yöntemlerini tanımlar, uygular. 10. Kemik dokusunun histokimyasal uygulamalarını tanımlar, uygular. Biçimlendirilmiş

...

PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ UYGULAMASI III Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı 3. yarıyıl Türkçe ZORUNLU DERS MESLEK DERSİ SEÇMELİ DERS X Jinekolojik Sitoteknloloji II ve II, ve Özel Histokimya Teknikleri HAFTALIK OKUL BİREYSEL ÖĞRENME DERS EĞİTİM SÜRESİ SAATİ SÜRESİ (PROJE, ÖDEV, ARAŞTIRMA, İŞYERİ EĞİTİMİ)

TOPLAM

... ... ... ... ... ... ... ...

Biçimlendirilmiş Tablo

...

Biçimlendirilmiş

...

İÇERİK VE KONULAR Trikrom boyalar, Gomori, Masson's Trikrom, Van Gieson boyalarının uygulanması Biçimlendirilmiş Retikülin ve bazal membran boyaları, Elastik lif boyaları Biçimlendirilmiş Jinekolojik ve nonjinekolojik Jinekoloji dışı sitolojik örneklerdede sitopreparasyon Biçimlendirilmiş Karbonhidrat boyaları; PAS, d.PAS, AB 0,5, AB 2,5, PAS/AB boya uygulamaları teknikleri Karbonhidrat boyaları; Colloidal demir, Musikarmen ve HID boya uygulamaları Biçimlendirilmiş Sıvı bazlı sitolojide normal ve anormal bening hücrelerin işaretlenmesi ve Bethesda Biçimlendirilmiş sistemi ile değerlendirilmesi

HAFTA 1. 2 3. 4. 5. 6.

...

... ... ... ... ...

Biçimlendirilmiş

...

DNA ve RNA boyaları, Amiloid ve lipit boyaları Biçimlendirilmiş Pigment, mineral ve benzeri oluşumların boyaları Biçimlendirilmiş Canlı hastalık etkenleri ve doku kesitlerinde boya uygulamaları Biçimlendirilmiş Sıvı bazlı sitolojilerde enfeksiyon ajanlarının tanınmasıayırt edilmesi, işaretlenmesi ve Bethesda sistemi-2001 ile değerlendirilmesi Biçimlendirilmiş

...

Biçimlendirilmiş

...

Biçimlendirilmiş

...

Biçimlendirilmiş

...

Biçimlendirilmiş

...

İŞYERİBiçimlendirilmiş Patoloji labaratuvarları Biçimlendirilmiş

...

Biçimlendirilmiş YÜZDE (%)

...

40 Biçimlendirilmiş

...

Biçimlendirilmiş

...

60 Biçimlendirilmiş

...

Programda en az yüksek lisans düzeyinde eğitim almış öğretim elemanı olmalıdır

Biçimlendirilmiş

...

KAYNAKLAR

Kitaplar, internet, patoloji arşivi vb.

Biçimlendirilmiş

...

İŞBİRLİĞİ YAPACAK KURUM/ KURULUŞLAR

Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji Laboratuvarları ve Özel Patoloji Biçimlendirilmiş Laboratuvarları

...

Biçimlendirilmiş

...

Biçimlendirilmiş

...

Biçimlendirilmiş

...

Biçimlendirilmiş

...

Biçimlendirilmiş

...

Biçimlendirilmiş

...

Biçimlendirilmiş

...

Biçimlendirilmiş

...

Biçimlendirilmiş

...

Biçimlendirilmiş

...

Biçimlendirilmiş Tablo

...

Biçimlendirilmiş

...

7. 8. 9. 10.

Nöropatolojik teknikler ve Nöroendokrin sistem boyaları Sıvı bazlı sitolojide atipi ve neoplaziler Enzim histokimyası ve örnek sistemlerinin uygulanması Kenik dokuda boya uygulamaları

11. 12. 13. 14. EĞİTİM - ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ORTAM Laboratuvar NOT/ YÖNTEM AÇIKLAMA/ ARASINAVLAR DONANIM DİĞER

DONANIM Kitaplar, internet, patoloji laboratuvar arşivi vb. UYGULANAN YÖNTEM

DÖNEM SONU SINAVI ÖĞRETİM ELEMANI

X X

DERS BİLGİSİ FORMU

11

... ... ...

...

DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERSİN KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI

KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİLİKLER

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE)

JİNEKOLOJİK SİTOTEKNOLOJİ II Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı 3. yarıyıl Türkçe ZORUNLU DERS MESLEK DERSİ X Jinekolojik Sitoteknoloji I HAFTALIK OKUL DERS EĞİTİM SAATİ SÜRESİ

BİREYSEL TOPLAM ÖĞRENME SÜRESİ (PROJE, ÖDEV, ARAŞTIRMA, İŞYERİ EĞİTİMİ) 2 28 62 90 AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 3 Sıvı bazlı jinekolojik sitoloji örneklerinde normal ve normal dışı hücrelerin davranışı, hastalıkların Bethesda Sistemi-2001 ile incelenerek kavranması, sıvı bazlı jinekolojik sitoloji preparatlarında olası tanının konması 1. Sıvı bazlı jinekolojik sitoloji preparatlarının değerlendirilmesinde hücrelerin sınıflandırılmasını yapabilir 2. Jinekolojik sitolojide güncel preparasyon yöntemlerini tanımlayıp uygulayabilir 3.Sıvı bazlı jinekolojik sitoloji preparatlarında skuamöz hücreli karsinom ve Adenokarsinomlarda hücresel özellikleri tanımlayıp hücreleri ayırt edebilir

HAFTA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

EĞİTİM - ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖĞRETİM ELEMANI KAYNAKLAR İŞBİRLİĞİ YAPACAK KURUM/ KURULUŞLAR

SEÇMELİ DERS

ORTAM Sınıf

İÇERİK VE KONULAR Jinekolojide temel terminoloji (histerektomi, konizasyon, vaginal cuff smear, vb) Serviks-vaginadan sitolojik materyal elde etmek için kullanılan örnekleme yöntemleri ve temel prensipleri Serviks-vaginadan elde edilen örneklerin sitopreparasyonu Sıvı bazlı sitoloji teknikleri (ThinPrep, SurePath) Konvansiyonel yaymalar ile Sıvı bazlı preparatlar arasındaki temel benzerlik ve farklılıklar Sitolojik Atipinin genel özellikleri Jinekolojik sitolojide Atipi Sıvı bazlı preparatlarda Skuamöz Hücre Anormallikleri Sıvı bazlı preparatlarda Glandüler Hücre Anormallikleri Servikste "Skuamöz ve Adeno Karsinoma İn-situ" tanımı, histopatolojik ve sitolojik özellikleri Sıvı bazlı preparatlarda Skuamöz hücreli karsinom Sıvı bazlı preparatlarda İnvasiv adenokarsinom Human Papilloma Virüs (HPV) Enfeksiyonu ve Serviks kanseri ile ilişkisi Jinekolojik Sitolojide Görüntü Analiz Sistemleri (Imaging System, Otomatik Tarama Cihazları) DONANIM İŞYERİ Kitaplar, internet, patoloji laboratuvar arşivi Patoloji laboratuvarları vb.

NOT/ AÇIKLAMA/ DONANIM YÖNTEM UYGULANAN YÖNTEM YÜZDE (%) ARASINAVLAR X 40 DİĞER DÖNEM SONU X 60 SINAVI Programda en az patoloji uzmanlık eğitimi almış öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, internet, patoloji arşivi vb. Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel Hastanelerin Patoloji Laboratuvarları ve Özel Patoloji Laboratuvarları

12

DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERSİN KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI

KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİLİKLER

MESLEKİ İNGİLİZCE I Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı 3. yarıyıl İngilizce ZORUNLU DERS MESLEK DERSİ X

BİREYSEL TOPLAM ÖĞRENME SÜRESİ (PROJE, ÖDEV, ARAŞTIRMA, İŞYERİ EĞİTİMİ) 2 28 32 60 AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 2 Sağlık alanında kullanılan terminolojinin öğrenilmesi, patolojide kullanılan ingilizce terminolojinin öğrenilmesi, ingilizce boya yöntemlerinin tercümesini yapabilir 1. Patolojide kullanılan İngilizce terminolojiyi açıklar. 2. Konvansiyonel histokimya yöntemlerinin çevirisini yaparak yöntemi uygulayabilir HAFTALIK DERS SAATİ

HAFTA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ORTAM

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE)

EĞİTİM - ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖĞRETİM ELEMANI KAYNAKLAR İŞBİRLİĞİ YAPACAK KURUM/ KURULUŞLAR

SEÇMELİ DERS

Sınıf

OKUL EĞİTİM SÜRESİ

İÇERİK VE KONULAR Human body and systems Health and illness Terminology of labaratory Terminology of pathology technics Terminology of pathology technics Terminology of pathology technics Terminology of stain Terminology of stain Stain translation Stain translation Stain translation Stain translation Stain translation Terminology of pathology technics DONANIM İŞYERİ Kitaplar, internet, sözlükler Patoloji laboratuvarları

NOT/ AÇIKLAMA/ DONANIM YÖNTEM UYGULANAN YÖNTEM YÜZDE (%) ARASINAVLAR X 40 ÖDEVLER PROJELER DÖNEM ÖDEVİ LABORATUVAR DİĞER DÖNEM SONU X 60 SINAVI Programda en az yüksek lisans eğitimi almış öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, internet, sözlükler Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji Laboratuvarları ve Özel Patoloji Laboratuvarları

13

DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERSİN KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI

KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİLİKLER

MAKROSKOPİK DİSEKSİYON Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı 3. yarıyıl Türkçe ZORUNLU DERS MESLEK DERSİ

SEÇMELİ DERS X

BİREYSEL TOPLAM ÖĞRENME SÜRESİ (PROJE, ÖDEV, ARAŞTIRMA, İŞYERİ EĞİTİMİ) 1+1 28 92 120 AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 4 Patoloji Laboratuvarında makroskobik kurallar ve teknikleri kavrama ve teknikleri uygulama 1. Makroskopi odasında çalışma kurallarını sıralar HAFTALIK DERS SAATİ

OKUL EĞİTİM SÜRESİ

2. Makroskopide kullanılan malzemeleri tanır, adlandırır 3. Organları makroskopik olarak tanımlar 4. Biyopsilerin alınış teknikleri sıralar, tekniğe uygun olarak doku takibine alır. DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE)

EĞİTİM - ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖĞRETİM ELEMANI KAYNAKLAR İŞBİRLİĞİ YAPACAK KURUM/ KURULUŞLAR

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ORTAM Sınıf

Makroskopi odasında çalışma kuralları Makroskopi odasında güvenlik kuralları Makroskopide kullanılan diseksiyon malzemeleri Makroskopide kullanılan kimyasallar Makroskopik tanımlamalar Makroskopik tanımlamalar Endoskopik biyopsilerinin makroskopisi İğne biyopsilerinin makroskopisi Deri biyopsilerinin makroskopisi Kolon, mide, safra kesesi makroskopisi Tiroid makroskopisi TAH+BSO makroskopisi Meme makroskopisi Laboratuvar uygulamaları DONANIM Kitaplar, internet, vb

İŞYERİ Patoloji Laboratuvarları

NOT/ AÇIKLAMA/ DONANIM YÖNTEM UYGULANAN YÖNTEM YÜZDE (%) ARASINAVLAR X 40 ÖDEVLER PROJELER DÖNEM ÖDEVİ LABORATUVAR DİĞER DÖNEM SONU X 60 SINAVI Programda en az yüksek lisans eğitimi almış öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, internet, Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel Hastanelerin Patoloji Laboratuvarları ve Özel Patoloji Laboratuvarları

14

DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERSİN KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI

KREDİ DERSİN AMACI

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİLİKLER

MOLEKÜLER PATOLOJİ TEKNİKLERİ Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı 4. yarıyıl Türkçe ZORUNLU DERS MESLEK SEÇMELİ DERS DERSİ X Patoloji Laboratuvar Teknikleri Uygulaması IV HAFTALIK OKUL BİREYSEL TOPLAM DERS EĞİTİM ÖĞRENME SAATİ SÜRESİ SÜRESİ (PROJE, ÖDEV, ARAŞTIRMA, İŞYERİ EĞİTİMİ) 2 28 62 90 AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 3 Patoloji laboratuarlarında uygulanan immunfloresan, FISH, SISH, CISH, akım sitometrisi, WB, SB, PCR tekniklerinin temel özelliklerinin kavranarak meslek alanlarında uygulanması, uygulamada karşılaşılaşılabilecek problemlerin çözümlenmesi, sonuçların teknik açıdan değerlendirilmesi. 1. Moleküler patolojinin genel kavramlarını tanımlamak 2. İmmunohistokimyasal teknikleri tanımlamak ve sınıflandırarak uygulamak 3. Moleküler patolojide uygulanan tekniklerin farklarını ayırt etmek ve en sık kullanılan yöntemleri uygulayarak değerlendirmek.

HAFTA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ORTAM

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE)

EĞİTİM - ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖĞRETİM ELEMANI KAYNAKLAR İŞBİRLİĞİ YAPACAK KURUM/ KURULUŞLAR

DERSİN ADI

Sınıf

İÇERİK VE KONULAR Moleküler patolojiye giriş I Moleküler Patolojiye giriş II İmmunohistokimya teknikleri İmmunohistokimya teknikleri İmmunohistokimya teknikleri İmmunohistokimya teknikleri FISH tekniği CISH tekniği ISH'da problemler ve çözümleri Folw sitometri PCR WB, SB, NB Transmisyon elektron mikroskobisi için doku takibi Scaning elektron mikroskobisi için doku takibi DONANIM İŞYERİ Kitaplar, internet vb Patoloji laboratuvarları

NOT/ AÇIKLAMA/ DONANIM YÖNTEM UYGULANAN YÖNTEM YÜZDE (%) ARASINAVLAR X 40 ÖDEVLER PROJELER DÖNEM ÖDEVİ LABORATUVAR DİĞER DÖNEM SONU X 60 SINAVI Programda en az yüksek lisans eğitimi almış öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, internet Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji Laboratuvarları ve Özel Patoloji Laboratuvarları

Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 9 nk, Kalın Değil

PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ UYGULAMASI IV

15

BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı 4. yarıyıl Türkçe

DERSİN KATEGORİSİ

ZORUNLU DERS

Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 9 nk, Kalın Değil Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 9 nk, Kalın Değil

MESLEK DERSİ

SEÇMELİ DERS

Biçimlendirilmiş

X ÖN ŞARTLAR

Moleküler Patoloji Teknikleri, Jinekoloji Dışı Özel Sitoteknoloji

SÜRE VE DAĞILIMI

HAFTALIK DERS SAATİ

9 KREDİ DERSİN AMACI

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİLİKLER

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE)

126

Biçimlendirilmiş

BİREYSEL ÖĞRENME SÜRESİ (PROJE, ÖDEV, ARAŞTIRMA, İŞYERİ EĞİTİMİ) 174

TOPLAM

AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS)

Biçimlendirilmiş

...

Biçimlendirilmiş

...

Biçimlendirilmiş

...

300

Biçimlendirilmiş

...

10

Biçimlendirilmiş

...

Biçimlendirilmiş

...

1. IHK uygulaması yapılacak olan preparatları ve çözeltileri n hazırlar 2. IHK için uygun yöntemi belirlerleyip uygulamayı yapar 3. IHK uygulamalarını kendi başına eksiksiz uygular. 4. FISH yöntemi için uygun malzemeleri belirler ve uygular 5. SISH yöntemi için uygun malzemeleri belirler ve uygular 6. CISH yöntemi için uygun malzemeleri belirler ve uygular 7. EM için uygun çözeltileri hazırlar 8. EM yöntemini uygular 9. Non-jJinekoloji dışı örneklerink sitoloji preparasyonlarını eksiksiz yapar 10. Mikroskopta non-jinekoloji dışık sitoloji preparatlarını inceleyerek normal ve atipik hücrelerin ayrımını yapar HAFTA İÇERİK VE KONULAR

Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 9 nk Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 9 nk Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 9 nk Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 9 nk Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 9 nk Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 9 nk Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 9 nk Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 9 nk Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 9 nk

İHK preparatları, pozitif ve negatif kontrol hazırlanması,

2.

Str.ABC/HRP yöntemi, ön işlemsiz uygulama. Santrifüj ile preparasyon

3.

Str.ABC/HRP yöntemi enzim sindirim uygulaması. Hücre bloğuCell block uygulaması yöntemi HIER uygulaması, MW ve düdüklü tencere yöntemi. SıvıBiçimlendirilmiş Str.ABC/HRP

Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 9 nk Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 9 nk

Biçimlendirilmiş

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

bazlı sitoloji örneğindenk preparat hazırlanması Str. ABC/HRP yöntemi ile nükleer, membranöz, sitoplazmik antikorların Biçimlendirilmiş uygulanması. Efüzyon sıvılarından elde edilenhazırlanan preparatların mikroskopta Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 9 nk Str. ABC/HRP/AP çiftli boyama. Meme sitoloji preparatlarının mikroskobik incelenmesi Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 9 nk incelemesi Str. ABC/HRP/AP çiftli boyama. Tiroid İnce İğne Aspirasyonsitoloji Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 9 nk preparatyaymalarınınlarının mikroskobik incelemesi Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 9 nk IF uygulaması Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 9 nk FISH uygulaması. BAL Balgam preparatlarının mikroskobik incelenmesi SISH uygulaması. Bronşiyal/bronkoalveolar lavajBOS preparatlarının Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 9 nk mikroskopbik incelenmesi Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 9 nk CISH uygulaması. Kemik iliği aspirasyon preparatlarının mikroskpbik incelenmesi Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 9 nk EM için doku takibi. Kemik iliği aspirasyon sitolojilerinde özel boyama sistemleri Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 9 nk Genel tekrar Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 9 nk

ORTAM Laboratuvar

DONANIM Kitaplar, internet vb

İŞYERİ Patoloji labaoratuvarları

...

Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 9 nk

1.

4.

...

Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 9 nk

Patoloji laboratuvarında uygulanan immunohistokimya, FISH, SISH, CISH, EM tekniklerinin uygulanması, Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 9 nk uygulamalar esnasında oluşabilecek hataların çözümlenmesi, mikroskopta teknik açıdan değerlendirilmesi, Biçimlendirilmiş mikroskopta skorlamanın özelliklerinin kavranarak uygulanması, non-jinekoloji dışı örneklerdek sitopreparasyon yöntemlerinin uygulanması ve preparatlarda normal ve atipik hücrelerin işaretlenmesi Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 9 nk

5.

EĞİTİM - ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM

OKUL EĞİTİM SÜRESİ

...

Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 9 nk

... ... ...

Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 9 nk Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 9 nk Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 9 nk

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

NOT/ AÇIKLAMA/ DONANIM

Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 9 nk Biçimlendirilmiş

...

Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 9 nk Biçimlendirilmiş

16

...

YÖNTEM ARASINAVLAR

UYGULANAN YÖNTYEM

YÜZDE (%)

X

40

Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 9 nk, Kalın Değil

DİĞER ÖĞRETİM ELEMANI

DÖNEM SONU X SINAVI en az yüksek lisans eğitimi almış öğretim elemanı olmalıdır Programda

60 Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 9 nk, Kalın Değil

KAYNAKLAR

Kitaplar, internet

İŞBİRLİĞİ YAPACAK KURUM/ KURULUŞLAR

Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 9 nk, Kalın Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji Laboratuvarları ve Özel Değil Patoloji Laboratuvarları

Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 9 nk

Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 9 nk Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 9 nk, Kalın Değil Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 9 nk

17

DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERSİN KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI

KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİLİKLER

DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE)

EĞİTİM - ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖĞRETİM ELEMANI KAYNAKLAR İŞBİRLİĞİ YAPACAK KURUM/ KURULUŞLAR

JİNEKOLOJİ DIŞI SİTOTEKNOLOJİ Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı 4. yarıyıl Türkçe ZORUNLU DERS MESLEK DERSİ X Patoloji Laboratuvar Teknikleri uygulaması IV HAFTALIK OKUL DERS EĞİTİM SAATİ SÜRESİ

SEÇMELİ DERS

BİREYSEL TOPLAM ÖĞRENME SÜRESİ (PROJE, ÖDEV, ARAŞTIRMA, İŞYERİ EĞİTİMİ) 2 28 62 90 AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 3 Jinekoloji dışı sistem sitolojilerinde preparasyon yöntemleri, normal ve anormal hücrelerin sitomorfolojik özelliklerinin tanınması-kavranması, İnce İğne Aspirasyon (İİA) Sitolojisi Teknikleri ve Hastabaşı materyal preparasyonu 1. Jinekoloji dışı sitolojik materyallerin preparasyon yöntemlerini tanımlar, temel çalışma prensiplerini ve uygulama alanlarını sıralar. 2. Yüzeyel ve derin lezyonlarda İİA tekniklerinin temel prensiplerini tanımlar, İİA işlemi sırasında, hastabaşı materyal değerlendirmesinin önemini kavrar, teknik olarak materyalin preparasyon yöntem ve aşamalarını tanımlar. 3. Efüzyon sıvıları, balgam, bronşiyal/bronkoalveolar lavaj ve idrar örneklerinde, Tiroid, akciğer ve meme İİA materyali yaymalarında normal ve atipik hücreleri tanır, ayırt eder. HAFTA İÇERİK VE KONULAR 1. Jinekoloji dışı sitolojik örneklerin preparasyon yöntemleri 2. Hücre süspansiyonu ve hücre bloğu hazırlanması, PAP ve Romanowsky boyaları 3. Yüzeyel ve derin lezyonlarda İİA sitolojisi teknikleri, temel prensipler 4. Jinekoloji dışı sitolojik örneklerin preparasyonunda teknik sorunlar ve çözüm yöntemleri 5. Efüzyon sıvılarında (Periton, plevra, perikart) normal ve atipik hücreler 6. Efüzyon sıvılarında (Periton, plevra, perikart) normal ve atipik hücreler 7. Balgam, bronşiyal/bronkoalveolar lavaj ve idrar yaymalarında normal ve atipik hücreler 8. Tiroid İİA sitolojisi yaymalarında normal ve atipik hücreler 9. Tiroid İİA sitolojisi yaymalarında normal ve atipik hücreler 10. Akciğer İİA sitolojisi yaymalarında normal ve atipik hücreler 11. Akciğer İİA sitolojisi yaymalarında normal ve atipik hücreler 12. Meme sitolojisi yaymalarında normal ve atipik hücreler 13. İİA işlemi sırasında hastabaşı materyal değerlendirmesi, teknik olarak materyalin preparasyon yöntem ve aşamaları 14. Sitolojik Materyallerin laboratuara gönderme ve saklama yöntemleri. ORTAM DONANIM İŞYERİ Sınıf Kitaplar, internet,patoloji laboratuvar arşivi vb Patoloji laboratuarları NOT/ AÇIKLAMA / DONANIM YÖNTEM UYGULANAN YÖNTEM YÜZDE (%) ARASINAV X 40 LAR DİĞER DÖNEM X 60 SONU SINAVI Programda en az patoloji uzmanlık eğitimi almış öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, internet, patoloji laboratuvar arşivi Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji Laboratuvarları ve Özel Patoloji Laboratuvarları Kitaplar, internet, patoloji arşivi vb. Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji Laboratuvarları ve Özel Patoloji Laboratuvarları

18

DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERSİN KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI

KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİLİKLER

3.

DERS BİLGİSİ FORMU MESLEKİ İNGİLİZCE II Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı 4. yarıyıl İngilizce ZORUNLU DERS MESLEK DERSİ X

BİREYSEL TOPLAM ÖĞRENME SÜRESİ (PROJE, ÖDEV, ARAŞTIRMA, İŞYERİ EĞİTİMİ) 2 28 32 60 AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 2 İmmunohistokimyada kullanılan primer antikorların bilgi broşürlerinin tercüme edilmesi, FISH, CISH yöntemlerinin tercümesi, patolojiyle ilgili literatürde materyal metodların okunarak tercüme edilmesi 1. Moleküler patolojide kullanılan İngilizce terminolojiyi açıklar. 2. Patolojide kullanılan ileri tekniklerin uygulanmasında kullanılan bilgi kağıtlarının tercümesini yapar. HAFTALIK DERS SAATİ

HAFTA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ORTAM

Konvansiyonel histokimya yöntemlerinin çevirisini yaparak yöntemi uygulayabilir

EĞİTİM - ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖĞRETİM ELEMANI KAYNAKLAR İŞBİRLİĞİ YAPACAK KURUM/ KURULUŞLAR

SEÇMELİ DERS

Sınıf

OKUL EĞİTİM SÜRESİ

İÇERİK VE KONULAR Datasheet translation of primary antibody Datasheet translation of primary antibody Datasheet translation of primary antibody Datasheet translation of primary antibody Datasheet translation of primary antibody FISH procedure FISH procedure CISH procedure CISH procedure Automatic stain of SISH procedure Material and methods translation of article Material and methods translation of article Material and methods translation of article Material and methods translation of article DONANIM İŞYERİ Kitaplar, internet,sözlükler vb Patoloji laboratuvarları

NOT/ AÇIKLAMA/ DONANIM YÖNTEM UYGULANAN YÖNTEM YÜZDE (%) ARASINAVLAR X 40 ÖDEVLER PROJELER DÖNEM ÖDEVİ LABORATUVAR DİĞER DÖNEM SONU X 60 SINAVI Programda en az yüksek lisans eğitimi almış öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, internet, sözlükler Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel hastanelerin Patoloji Laboratuvarları ve Özel Patoloji Laboratuvarları

19

DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERSİN KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI

KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE)

EĞİTİM - ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖĞRETİM ELEMANI KAYNAKLAR İŞBİRLİĞİ YAPACAK KURUM/ KURULUŞLAR

JİNEKOLOJİK SİTOLOJİ UYGULAMALARI Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı 4. yarıyıl Türkçe ZORUNLU DERS MESLEK DERSİ

SEÇMELİ DERS X

BİREYSEL TOPLAM ÖĞRENME SÜRESİ (PROJE, ÖDEV, ARAŞTIRMA, İŞYERİ EĞİTİMİ) 0+1 14 16 30 AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat) (1Modül=1 AKTS) 1 Konvansiyonel ve sıvı bazlı jinekolojik sitoloji örneklerini mikroskopta tarayarak Bethesda Sistemi-2001 kriterlerine göre sınıflandırma ve tanı koymak Jinekolojik sitoloji preparatlarını tarar, Bethesda 2001 kriterlerine göre tanı koyar. HAFTALIK DERS SAATİ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ORTAM Sınıf

OKUL EĞİTİM SÜRESİ

Sıvı bazlı ve konvansiyonel jinekolojik sitoloji preparatlarının mikroskopta taranması. (1 saatte 10 Pap smear taranarak, tanı konmalı)

DONANIM Kitaplar, internet, vb

İŞYERİ Patoloji Laboratuvarları

NOT/ AÇIKLAMA/ DONANIM YÖNTEM UYGULANAN YÖNTEM YÜZDE (%) ARASINAVLAR X 40 DİĞER DÖNEM SONU X 60 SINAVI Programda en az patoloji uzmanlık eğitimi almış öğretim elemanı olmalıdır Kitaplar, internet, atlaslar. Üniversiteler, Devlet hastanelerinin Patoloji Laboratuvarları, Özel Hastanelerin Patoloji Laboratuvarları ve Özel Patoloji Laboratuvarları, Sitoloji Derneği

20

21