P2.2 Wykaz zmian w oprogramowaniu aplikacyjnym WUP-Viator w wersji A

P2.2 – Wykaz zmian w oprogramowaniu aplikacyjnym WUP-Viator w wersji 2.0.31.0A Umowa na: Utrzymanie oraz administracja i rozwój aplikacji WUP-Viator...
7 downloads 1 Views 62KB Size
P2.2 – Wykaz zmian w oprogramowaniu aplikacyjnym WUP-Viator w wersji 2.0.31.0A

Umowa na:

Utrzymanie oraz administracja i rozwój aplikacji WUP-Viator

Numer Umowy:

U/146/1/2014 z dnia 03 marca 2014r.

Zamawiający:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Wykonawca:

Sygnity S.A.

Data przekazania:

16.04.2015

Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 1 z 6

Historia zmian Wersja

Data

Kto

Opis

1.0

15.04.2015

Zespół Wykonawcy

Pierwsza wersja dokumentu

Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 2 z 6

SPIS TREŚCI 1.

WYKAZ ZMIAN ........................................................................................................................................... 4

Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 3 z 6

1. WYKAZ ZMIAN Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia w Remedy

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu

1.

INT-AC

600517

Poprawiono wyliczanie kwoty zwrotu, gdy występuje więcej niż jedna pozycja wypłaty o tym samym kodzie świadczenia 'ZZ' w danym miesiącu. Uwzględniono szczególne przypadki z ujemnymi kwotami pozycji wypłat.

KSZS > Przesyły > Import AC

Sprawdzić czy:

KSZS > Obsługa osoby > Dodaj/Modyfikuj > Pobierz z AC

1. można wczytać dane Importem AC, gdy w występuje decyzja np. o kodzie świadczenia W-ZR

Poprawiono aktualizację pozycji wypłat.

2. jeżeli występuje kilka pozycji wypłaty o tym samym kodzie świadczenia 'ZZ' w danym miesiącu to kwota zwrotu powinna być wyliczana tylko dla jednej pozycji wypłaty a pozostałe powinny zawierać pozycję 0. 3 ponowne pobranie danych wypłat nie wczytuje np. pozycji nie powtarzających się 2.

KSZS

601576

W sprawozdaniu KSZS-Zwroty dodano obsługę okresu "Zatrudnienie w okresie aresztowania lub pozbawienia wolności", gdy osoba w tym okresie zatrudniona była za granicą.

KSZS > Sprawozdawczość > Sprawozdania-Zwroty

Sprawdzić czy po dodawaniu osobie okresu zatrudnienia "Zatrudnienie w okresie aresztowania lub pozbawienia wolności" z wybranym krajem zatrudnienia i spełnienia warunków doboru do sprawozdania KSZS-Zwroty (decyzja podlegająca zwrotowi z datą ubiegania się w okresie

Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 4 z 6

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia w Remedy

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu sprawozdawczym itd.) osoba pojawia się na sprawozdaniu i ten okres pojawia się w odpowiedniej kolumnie.

3.

KSZS

601562

1. Umożliwiono wprowadzenie okresu zagranicznego (wyboru kraju) dla okresu zatrudnienia: "Zatrudnienie w okresie aresztowania lub pozbawienia wolności". 2. Dodano obsługę okresu "Zatrudnienie w okresie aresztowania lub pozbawienia wolności" w SEDU020 (przy automatycznym generowaniu dokumentu SEDU020 okres ten jest traktowany jak okres zatrudnienia zagranicą jeśli podano kraj).

KSZS > Obsługa osoby > Modyfikuj > Okresy zaliczane KSZS > Sprawy > Dla urzędu > Lista dokumentów > Utwórz U020

Sprawdzić, czy 1. Dodano "Zatrudnienie w okresie aresztowania lub pozbawienia wolności" do walidacji z krajem, Czyli dla w/w okresu należy umożliwić wprowadzanie kraju zagranicznego. 2. Dodano obsługę okresu "Zatrudnienie w okresie aresztowania lub pozbawienia wolności" w SEDU020 (przy automatycznym generowaniu okres ten jest traktowany jak okres zatrudnienia zagranicą jeśli podano kraj).

4.

KSZS

602430

Poprawiono walidację w polach "od do" na zakładkach: Okresy, Świadczenia dla bezrobotnych i Uprawnienia do świadczenia na formularzu PDU1. Po zmianie możliwe będzie wprowadzanie 1-dniowych okresów.

KSZS > Zaświadczenia > Modyfikuj PDU1

Sprawdzić czy na zakładkach: Okresy, Świadczenie dla bezrobotnych, Uprawnienie do świadczenia walidacja pól "od do" pozwala na wprowadzenie dat spełniających warunek: data_od Zaświadczenia > Modyfikuj ( PDU2, SED001,

Sprawdzić walidację daty jednodniowej dla formularzy

Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 5 z 6

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia w Remedy

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu

WN-PTRAN poprawiono literówkę w komunikacie.

SED002, SED008 i SED017)

PDU2, SED001, SED002, SED008 i SED017. Sprawdzić czy została poprawiona literówka w komunikacie na formularzu WNPTRAN, wymagane pole Kraj transferu "Pole 'Kraj transferu' nie może być puste".

KSZS > Wnioski > Modyfikuj ( WN-PTRAN)

Należy sprawdzić wszystkie z wymienionych formularzy w miejscach, gdzie wpisywane są daty od..do. 6.

PPiE

Na liście ofert z internetu dodano filtr "tylko z poniedziałku i środy".

Oferty pracy w Internecie > Oferty publikowane w sieci Internet

Sprawdzić czy nowy filtr poprawnie działa.

7.

PPiE

Poprawiono schemat komunikatu z ofertami z Zielonej Linii w związku z przejściem na ścieżkę pozyskiwania ofert przez Brokera.

Przez brokera

Sprawdzić czy oferty z kwietnia są poprawnie wczytywane. Komunikaty z brokera powinny się automatycznie wczytywać.

lub AD > Komunikacja > Komunikaty przychodzące

8.

PPiE

588443

Poprawiono import krajowej oferty EURES - umożliwiono wczytywanie statusu oferty z komunikatu (z PUP).

AD > Komunikacja > Komunikaty przychodzące

Wczytać do Viatora krajową ofertę ze statusem innym niż 'w przygotowaniu' i sprawdzić czy po wczytaniu status oferty jest taki jak w komunikacie a nie w "przygotowaniu".

9.

SY

602422

Dla okna listy decyzji (KS0160L) poprawiono generację raportów złożonych.

KSZS > Decyzje > Raport

Sprawdzić działanie raportów z listy dla decyzji

Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 6 z 6