P-2 P-3 P-4 P-5

Budynek nr 1 - Rzut piwnic Budynek nr 1 - Rzut parteru A A 1 2 4 3 1 4 2 A P-/5/ P-/4/ ZESTAWIENIE PRZEGRÓD A B P-1 B U=0,39 (W/m2xK...
Author: Mariusz Jarosz
3 downloads 2 Views 642KB Size
Budynek nr 1 - Rzut piwnic

Budynek nr 1 - Rzut parteru A

A

1

2

4

3

1

4

2

A

P-/5/

P-/4/

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD

A

B

P-1

B

U=0,39 (W/m2xK): -pustak "POROTHERM" -hydroizolacja DYSPERBIT x2 -styropian -siatka z włókna szklanego na kleju -tynk mineralny RAZEM

GRUBOŚĆ/cm/ 25 8 0.5

GRUBOŚĆ:

33.5cm

*dla projektowanej temp. 8°C Umax=0.8 w/m2xK

P-2

U=0,39 (W/m2xK): -żelbet -hydroizolacja DYSPERBIT x2 -styropian -siatka z włókna szklanego na kleju -tynk mineralny RAZEM

GRUBOŚĆ/cm/ 25 8 0.5

GRUBOŚĆ:

33.5cm

90 200

*dla projektowanej temp. na klatce 8°C Umax=0.8 w/m2xK

C

B

B

200 90

200 90

C

90 200

±0.00

+1.50

P-/3/

P-4 9 x 16,7 x 28

9 x 16,7 x 28

D E

GRUBOŚĆ:

39.0cm

U=0,36 (W/m2xK): -żelbet -hydroizolacja DYSPERBIT x2 -styrodur/styropian fund. -grunt półprzepuszczalny/zwir RAZEM

GRUBOŚĆ/cm/ 25 8 -

GRUBOŚĆ:

33.0cm

*do 1 m ponizej poziomu terenu przy 416 sciany stykajace sie z powietrzem warstwowe Umax=0.3 (W/m2xK)

A

A

OZN.

NAZWA POMIESZCZENIA

RODZAJ POSADZKI

2/02

SYPIALNIA I

PARKIET/PANELE

2/03

HOL

PŁYTKI CERAMICZNE

4.87

2/04

ŁAZIENKA

PŁYTKI CERAMICZNE

4.87

2/05

SYPIALNIA II

PARKIET/PANELE

13.92

2/06

SALON

PARKIET/PANELE

14.67

2/07

KUCHNIA+JADALNIA

PŁYTKI CERAMICZNE

SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ MIESZKANIA: KLATKA SCHODOWA

GRUBOŚĆ/cm/ 25 12 1.5

*wg Dziennik Ustaw z 1999 r. Nr 15 poz. 140 z pozniejszymi zmianami

PRACOWNIA PROJEKTOWA FORMAT BARTOSZ ZAREMBA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

2/01

P-6

E

3

U=0,26 (W/m2xK): -pustak "POROTHERM" -styropian standard -siatka z włókna szklanego na kleju -płytki klinkierowe

RAZEM GRUBOŚĆ: 38.5cm *bud jednorodzinne temp.>16 sciany stykajace sie z powietrzem warstwowe Umax=0.3 (W/m2xK)

+6.25

+1.50 P-/5/

B

PŁYTKI GRESOWE

POW. UŻYTKOWA 14.36

ul. CIESZY ŃSKA 64/5 43-300 Bielsko-Bia ła tel. (033) 4963505 TEMAT OPRACOWANIA :

Projekt zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Tuwima, Bielsko-Biała pgr nr 290/78 obręb: Lipnik

13.70 66.39m2

UPRAWNIENIA :

arch. Bartosz Zaremba 555/01

OPRACOWAŁ:

arch. Agnieszka Zaremba

PROJEKTOWA Ł :

12.12

SPRAWDZIŁ : UPRAWNIENIA :

arch. Zbigniew Pieczarka 72/2001

FAZA:

P.B.- A.

DATA:

04.2009 SKALA:

TREŚĆ:

BUDYNEK nr 1

INWESTOR :

MAGAM POLSKA Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 6

/RZUT PIĘTRA/

1:100 RYS.NR

43-300 Bielsko-Biała

3

Budynek nr 2 - Rzut piwnic

1

A

A

B

2

4

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD

P-/3/

P-/2/

4

A

2 3

A

1

Budynek nr 2 - Rzut parteru

P-1

B

U=0,39 (W/m2xK): -żelbet -hydroizolacja DYSPERBIT x2 -styropian -siatka z włókna szklanego na kleju -tynk mineralny RAZEM

GRUBOŚĆ/cm/ 25 8 0.5

GRUBOŚĆ:

33.5cm

*dla projektowanej temp. na klatce 8°C Umax=0.8 w/m2xK

P-2

U=0,36 (W/m2xK): -żelbet -hydroizolacja DYSPERBIT x2 -styrodur/styropian fund. -grunt półprzepuszczalny/zwir

GRUBOŚĆ/cm/ 25 8 -

RAZEM GRUBOŚĆ: *do 1 m ponizej poziomu terenu przy 416 sciany stykajace sie z powietrzem warstwowe Umax=0.3 (W/m2xK)

200 90

*wg Dziennik Ustaw z 1999 r. Nr 15 poz. 140 z pozniejszymi zmianami

C

200 90

B

B

200 90

B

obrys ściany

9 x 16,7 x 28

9 x 16,7 x 28

9 x 16,7 x 28

B +3.00

wysokość kominów należy ustalić indywidualnie dla każdego budynku

C

+1.50

D

D P-/3/

przelew awaryjny

A

A

3

3

PRACOWNIA PROJEKTOWA FORMAT BARTOSZ ZAREMBA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OZN.

NAZWA POMIESZCZENIA

RODZAJ POSADZKI

2/02

HOL

PŁYTKI CERAMICZNE

6.73

2/03

KUCHNIA

PŁYTKI CERAMICZNE

8.13

2/04

SALON + JADALNIA

PARKIET/PANELE

2/05

ŁAZIENKA

PŁYTKI CERAMICZNE

2/06

SYPIALNIA

PARKIET/PANELE

SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PIĘTRA:

POW. UŻYTKOWA

ul. CIESZY ŃSKA 64/5 43-300 Bielsko-Bia ła tel. (033) 4963505 TEMAT OPRACOWANIA :

Projekt zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Tuwima, Bielsko-Biała pgr nr 290/78 obręb: Lipnik

23.22 4.89 10.73 53.70m2 UPRAWNIENIA :

arch. Bartosz Zaremba 555/01

OPRACOWAŁ:

arch. Agnieszka Zaremba

PROJEKTOWA Ł :

2/01

KLATKA SCHODOWA

PŁYTKI GRESOWE

FAZA:

P.B.- A.

11.31

TREŚĆ:

BUDYNEK nr 2

SPRAWDZIŁ : UPRAWNIENIA :

arch. Zbigniew Pieczarka 72/2001

DATA:

04.2009 SKALA:

/RZUT PIĘTRA, RZUT DACHU/

1:100 RYS.NR

INWESTOR :

MAGAM POLSKA Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 6

43-300 Bielsko-Biała

12

Budynek nr 3 - Rzut piwnic

2 3

A

A

1

Budynek nr 3 - Rzut parteru

1

4

2

4

P-/4/

P-/3/

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD

A

A

B

P-1

B

U=0,39 (W/m2xK): -żelbet -hydroizolacja DYSPERBIT x2 -styropian -siatka z włókna szklanego na kleju -tynk mineralny RAZEM

GRUBOŚĆ/cm/ 25 8 0.5

GRUBOŚĆ:

33.5cm

*dla projektowanej temp. na klatce 8°C Umax=0.8 w/m2xK

P-2 -tynk minerlany -siatka z włókna szklanego na kleju -styropian -hydroizolacja DYSPERBIT x2 -żelbet -hydroizolacja DYSPERBIT x2 -styropian -siatka z włókna szklanego na kleju -tynk mineralny RAZEM

GRUBOŚĆ:

GRUBOŚĆ/cm/ 0.5 8 18.5 8 0.5 35.5cm

*brak wymagan

P-3

90 200

B

C

200 90

RAZEM

200 90

9 x 16,7 x 28

9 x 16,7 x 28

P-4

D

E P-/2/

3

GRUBOŚĆ:

33.0cm

U=0,26 (W/m2xK): -pustak porotherm -styropian standard -siatka z włókna szklanego na kleju -tynk mineralny

GRUBOŚĆ:

Umax=0.8 GRUBOŚĆ/cm/ 25 12 0.5

37.5cm

*bud jednorodzinne temp.>16 sciany stykajace sie z powietrzem warstwowe Umax=0.3 (W/m2xK) *wg Dziennik Ustaw z 1999 r. Nr 15 poz. 140 z pozniejszymi zmianami

P-/4/

P-/2/

+1.50

25 8 -

*do 1 m ponizej poziomu terenu przy 4

Suggest Documents