OSTATNIA AKTUALIZACJA - 2011-05-09

Godziny

Sala

KIERUNEK ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY SEMESTR II STUDIA PODYPLOMOWE PLAN ZAJĘĆ NA SEMESTR LETNI W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 1 ZJAZD: 09-10.10.2010 r. ZBiHP PRZEDMIOT PROWADZĄCY SOBOTA: 19.02.2011 r.

8:00 – 8:45 9:40 – 11:10 11:10 – 11:30

PRZERWA ŚNIADANIOWA

11:30 – 13:00 13:10 – 14:40 14:40 – 15:30

PRZERWA OBIADOWA

15:30 – 17:00 17:10 – 18:40 18:50 – 20:20 NIEDZIELA: 20.02.2011 r. 8:00 – 9:30 9:40 – 11:10 11:10 – 11:30

PRZERWA ŚNIADANIOWA

11:30 – 13:00 13:10 – 14:40 14:40 – 15:30 15:30 – 17:00 17:10 – 18:40 18:50 – 20:20

W kolumnie sala oznaczenia literowe C, G, W oznaczają: C - zajęcia odbywają się na ul. Chełmońskiego 8

G - zajęcia odbywają się na ul. Grunwaldzkiej 11 W - zajęcia odbywają się na ul. Wyspiańskiego 27

PRZERWA OBIADOWA

Uwagi o realizacji

OSTATNIA AKTUALIZACJA - 2011-05-09

Godziny

Sala

8:00 – 9:30

G2

9:40 – 11:10

G2

11:10 – 11:30 11:30 – 13:00

G2

13:10 – 14:40

G2

14:40 – 15:30 15:30 – 17:00

G2

17:10 – 18:40

G2

KIERUNEK ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY SEMESTR II STUDIA PODYPLOMOWE PLAN ZAJĘĆ NA SEMESTR LETNI W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 2 ZJAZD: 12-13.03.2011 r. Grupa dziekańska ZBiHP Przedmiot prowadzący SOBOTA: 12.03.2011 r. Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna 1w/2godz POKITKO Dawid mgr Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna 2w/4godz POKITKO Dawid mgr PRZERWA ŚNIADANIOWA Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna 1cw/2godz POKITKO Dawid mgr Profilaktyka zdrowotna i podstawy pomocy przedlekarskiej z metodyką 1w/2godz PYTLIŃSKI Adam dr PRZERWA OBIADOWA Profilaktyka zdrowotna i podstawy pomocy przedlekarskiej z metodyką 2w/4godz PYTLIŃSKI Adam dr Profilaktyka zdrowotna i podstawy pomocy przedlekarskiej z metodyką 1cw/2godz PYTLIŃSKI Adam dr

18:50 – 20:20

8:00 – 9:30

G2

9:40 – 11:10

G2

11:10 – 12:00 12:00 – 13:30

G2

13:30 – 15:00

G2

15:00 – 15:30 15:30 – 17:00 17:10 – 18:40 18:50 – 20:20

W kolumnie sala oznaczenia literowe C, G, W oznaczają: C - zajęcia odbywają się na ul. Chełmońskiego 8

G - zajęcia odbywają się na ul. Grunwaldzkiej 11 W - zajęcia odbywają się na ul. Wyspiańskiego 27

NIEDZIELA: 13.03.2011 r. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - ocena ryzyka zawodowego 1w/2godz SASIM Benedykt dr Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - ocena ryzyka zawodowego 2w/4godz SASIM Benedykt dr PRZERWA ŚNIADANIOWA Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - ocena ryzyka zawodowego 3w/6godz SASIM Benedykt dr Ochrona przeciwpożarowa z metodyką 1w/2godz WIŚNIEWSKI Tomasz mgr PRZERWA OBIADOWA

Uwagi o realizacji

OSTATNIA AKTUALIZACJA - 2011-05-09

Godziny

Sala

8:00 – 9:30

G2

9:40 – 11:10

G2

11:10 – 11:30 11:30 – 13:00

G2

13:10 – 14:40 14:40 – 15:30 15:30 – 17:00

G2

17:10 – 18:40

G2

KIERUNEK ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY SEMESTR II STUDIA PODYPLOMOWE PLAN ZAJĘĆ NA SEMESTR LETNI W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 3 ZJAZD: 26-27.03.2011 r. Grupa dziekańska ZBiHP Przedmiot prowadzący SOBOTA: 26.03.2011 r. Zarządzanie w ekstremalnych sytuacjach zagrożeń i katastrof 1w/2godz SASIM Benedykt dr Zarządzanie w ekstremalnych sytuacjach zagrożeń i katastrof 2w/4godz SASIM Benedykt dr PRZERWA ŚNIADANIOWA Zarządzanie w ekstremalnych sytuacjach zagrożeń i katastrof 1gr/2godz SASIM Benedykt dr Zagrożenia neuropsychoimmunologiczne środowiska pracy 1w/2godz GÓRNIAK - LIS Agata mgr PRZERWA OBIADOWA Zagrożenia neuropsychoimmunologiczne środowiska pracy 2w/4godz GÓRNIAK - LIS Agata mgr Zagrożenia neuropsychoimmunologiczne środowiska pracy 3w/6godz GÓRNIAK - LIS Agata mgr

18:50 – 20:20

8:00 – 9:30

G2

9:40 – 11:10

G2

11:10 – 11:30 11:30 – 13:00

G2

13:10 – 14:40

G2

14:40 – 15:30 15:30 – 17:00

G2

17:10 – 18:40

G2

18:50 – 20:20

W kolumnie sala oznaczenia literowe C, G, W oznaczają: C - zajęcia odbywają się na ul. Chełmońskiego 8

G - zajęcia odbywają się na ul. Grunwaldzkiej 11 W - zajęcia odbywają się na ul. Wyspiańskiego 27

NIEDZIELA: 27.03.2011 r. Zarządządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 4w/8godz SASIM Benedykt dr Zarządządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 1cw/2godz SASIM Benedykt dr PRZERWA ŚNIADANIOWA Zarządządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 2cw/4godz SASIM Benedykt dr Konflikty i ich rozwiązywanie w zespole pracowniczym 1w/2godz DĄBEK Beata mgr PRZERWA OBIADOWA Konflikty i ich rozwiązywanie w zespole pracowniczym 2w/4godz DĄBEK Beata mgr Konflikty i ich rozwiązywanie w zespole pracowniczym 2cw/2godz DĄBEK Beata mgr

Uwagi o realizacji

OSTATNIA AKTUALIZACJA - 2011-05-09

Godziny

Sala

8:00 – 9:30

G2

9:40 – 11:10

G2

KIERUNEK ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY SEMESTR II STUDIA PODYPLOMOWE PLAN ZAJĘĆ NA SEMESTR LETNI W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 4 ZJAZD: 09-10.04.2011 r. Grupa dziekańska ZBiHP Przedmiot prowadzący SOBOTA: 09.04.2011 r.

11:10 – 11:30 11:30 – 13:00

G2

13:10 – 14:40

G2

14:40 – 15:30 15:30 – 17:00

G2

17:10 – 18:40

G2

18:50 – 20:20

G2

8:00 – 9:30

G2

9:40 – 11:10

G2

11:10 – 12:00 12:00 – 13:30

G2

13:30 – 15:00

G2

15:00 – 16:30

G2

16:30 - 18:00 18:50 – 20:20

W kolumnie sala oznaczenia literowe C, G, W oznaczają: C - zajęcia odbywają się na ul. Chełmońskiego 8

G - zajęcia odbywają się na ul. Grunwaldzkiej 11 W - zajęcia odbywają się na ul. Wyspiańskiego 27

PRZERWA ŚNIADANIOWA Profilaktyka zdrowotna i podstawy pomocy przedlekarskiej z metodyką 1gr/2godz PYTLIŃSKI Adam dr Profilaktyka zdrowotna i podstawy pomocy przedlekarskiej z metodyką 1s/2godz PYTLIŃSKI Adam dr PRZERWA OBIADOWA

NIEDZIELA: 10.04.2011 r. Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna 2cw/4godz POKITKO Dawid mgr Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna 2s/2godz POKITKO Dawid mgr PRZERWA ŚNIADANIOWA Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - ocena ryzyka zawodowego 3cw/6godz SASIM Benedykt dr Konflikty i ich rozwiązywanie w zespole pracowniczym 1gr/2godz DĄBEK Beata mgr Konflikty i ich rozwiązywanie w zespole pracowniczym 2gr/4godz DĄBEK Beata mgr

Uwagi o realizacji

zaliczenie

egzamin

zaliczenie

OSTATNIA AKTUALIZACJA - 2011-05-09

Godziny

Sala

8:00 – 9:30

G2

9:40 – 11:10

G2

11:10 – 11:30 11:30 – 13:00

G2

13:10 – 14:40

G2

14:40 – 15:30 15:30 – 17:00

G2

17:10 – 18:40

G2

18:50 – 20:20

8:00 – 9:30

G2

9:40 – 11:10

G2

11:10 – 12:00 12:00 – 13:30

G2

13:30 – 15:00

G2

14:40 – 15:30 15:30 – 17:00

G2

17:10 – 18:40

G2

18:50 – 20:20

G2

9:40 – 11:10

G4

Godziny

Sala

KIERUNEK ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY SEMESTR II STUDIA PODYPLOMOWE PLAN ZAJĘĆ NA SEMESTR LETNI W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 5 ZJAZD: 07-08.05.2011 r. Grupa dziekańska ZBiHP Przedmiot prowadzący SOBOTA: 07.05.2011 r. Zarządzanie w ekstremalnych sytuacjach zagrożeń 2gr/4godz SASIM Benedykt dr Zarządzanie w ekstremalnych sytuacjach zagrożeń 3gr/6godz SASIM Benedykt dr PRZERWA ŚNIADANIOWA Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - ocena ryzyka zawodowego 2s/2godz SASIM Benedykt dr Zagrożenia neuropsychoimmunologiczne środowiska pracy 1cw/2godz GÓRNIAK - LIS Agata mgr PRZERWA OBIADOWA Warsztaty kreatywności i innowacyjności w zarządzaniu BHP 1w/2godz GIBADŁO-SŁOMIAN Sylwia mgr Warsztaty kreatywności i innowacyjności w zarządzaniu BHP 2w/4godz GIBADŁO-SŁOMIAN Sylwia mgr Warsztaty kreatywności i innowacyjności w zarządzaniu BHP 1cw/2godz GIBADŁO-SŁOMIAN Sylwia mgr NIEDZIELA: 08.05.2011 r. Dydaktyka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 1w/2godz OLSZEWSKI Jerzy prof. Dydaktyka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 2w/4godz OLSZEWSKI Jerzy prof. PRZERWA ŚNIADANIOWA Dydaktyka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 1cw/2godz OLSZEWSKI Jerzy prof. Dydaktyka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 2cw/4godz OLSZEWSKI Jerzy prof. PRZERWA OBIADOWA Dydaktyka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 1s/2godz OLSZEWSKI Jerzy prof. Warsztaty kreatywności i innowacyjności w zarządzaniu BHP 1gr/2godz GIBADŁO-SŁOMIAN Sylwia mgr Warsztaty kreatywności i innowacyjności w zarządzaniu BHP 2gr/4godz GIBADŁO-SŁOMIAN Sylwia mgr SOBOTA: 21.05.2011 r. Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna - dodatkowy termin egzaminu POKITKO Dawid mgr KIERUNEK ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY SEMESTR II STUDIA PODYPLOMOWE PLAN ZAJĘĆ NA SEMESTR LETNI W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 6 ZJAZD: 11-12.06.2011 r. Grupa dziekańska ZBiHP Przedmiot prowadzący SOBOTA: 11.06.2011 r. W oznaczają:

W kolumnie sala oznaczenia literowe C, G, C - zajęcia odbywają się na ul. Chełmońskiego

8 G - zajęcia odbywają się na ul. Grunwaldzkiej 11 W - zajęcia odbywają się na ul. Wyspiańskiego 27

Uwagi o realizacji

zaliczenie

zaliczenie

Zaliczenie

Zaliczenie

Uwagi o realizacji

OSTATNIA AKTUALIZACJA - 2011-05-09 8:00 – 9:30

G2

9:40 – 11:10

G2

Higiena pracy z metodyką 1w/2godz OLSZEWSKI Jerzy prof. Higiena pracy z metodyką 2w/4godz OLSZEWSKI Jerzy prof. PRZERWA ŚNIADANIOWA Higiena pracy z metodyką 1cw/2godz OLSZEWSKI Jerzy prof. Higiena pracy z metodyką 2cw/4godz OLSZEWSKI Jerzy prof. PRZERWA OBIADOWA Higiena pracy z metodyką 2s/2godz OLSZEWSKI Jerzy prof. Zagrożenia neuropsychoimmunologiczne środowiska pracy 2cw/4godz GÓRNIAK-LIS Agata mgr

11:10 – 11:30 11:30 – 13:00

G2

13:10 – 14:40

G2

14:40 – 15:30 15:30 – 17:00

G2

17:10 – 18:40

G2

Zaliczenie Zaliczenie

18:50 – 20:20

8:00 – 9:30

G2

9:40 – 11:10

G2

NIEDZIELA: 12.06.2011 r. Ochrona przeciwpożarowa z metodyką 1w/2godz mgr Andrzej KARPOWICZ Ochrona przeciwpożarowa z metodyką 2w/4godz mgr Andrzej KARPOWICZ PRZERWA ŚNIADANIOWA Ochrona przeciwpożarowa z metodyką 1ćw/2godz mgr Andrzej KARPOWICZ Ochrona przeciwpożarowa z metodyką 1g/2godz mgr Andrzej KARPOWICZ

11:10 – 12:00 12:00 – 13:30

G2

13:30 – 15:00

G2

14:40 – 15:30 15:30 – 17:00

G2

Godziny

Sala

10:00 – 13:00

G2

PRZERWA OBIADOWA Ochrona przeciwpożarowa z metodyką 2g/4godz mgr Andrzej KARPOWICZ KIERUNEK ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY SEMESTR II STUDIA PODYPLOMOWE PLAN ZAJĘĆ NA SEMESTR LETNI W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 7 ZJAZD: 18.06.2011 r. Grupa dziekańska ZBiHP Przedmiot prowadzący SOBOTA: 18.06.2011 r.

W kolumnie sala oznaczenia literowe C, G, W oznaczają: C - zajęcia odbywają się na ul. Chełmońskiego 8

G - zajęcia odbywają się na ul. Grunwaldzkiej 11 W - zajęcia odbywają się na ul. Wyspiańskiego 27

EGZAMIN KOŃCOWY

Egzamin

Uwagi o realizacji