Optymalizacja podatkowa 21 października 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa

Partnerzy:

www.TaxFin.pl

Prowadzący:

Justyna Bauta-Szostak - radca prawny i doradca podatkowy MDDP. W latach 1999 - 2002 pracowała w kancelariach prawniczych, a następnie przez dwa lata w dziale podatków międzynarodowych Ernst & Young w Warszawie. Justyna specjalizuje się w opodatkowaniu transakcji międzynarodowych, których stronami są polskie i zagraniczne osoby fizyczne, jak i międzynarodowe korporacje i polscy przedsiębiorcy. Justyna prowadziła szereg projektów dotyczących opodatkowania inwestycji zagranicznych w nieruchomości położone w Polsce i innych krajach Europy Środkowej. Doradztwo podatkowe w tym zakresie obejmuje wszelkie etapy działalności od podjęcia decyzji i wyboru najbardziej optymalnej formy prawnej dla inwestycji, poprzez bieżące doradztwo związane ze specyfiką branży deweloperskiej aż po wyjście z inwestycji. Justyna jest autorem publikacji z zakresu prawa podatkowego. Marek Szczepanik - licencjonowany doradca podatkowy, kieruje Zespołem Planowania Podatkowego w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe, zdobyte głównie w firmach z tzw.€”Wielkiej Czwórki”. Specjalizuje się w obszarze podatku CIT ze szczególnym uwzględnieniem sektora nieruchomości oraz planowania podatkowego. Kierował kompleksowymi projektami doradczymi oraz świadczył usługi bieżącego doradztwa podatkowego dla największych polskich i zagranicznych podmiotów z branży nieruchomości. Jest autorem szeregu publikacji prasowych dotyczących planowania podatkowego. Joanna Wierzejska, doradca podatkowy, partner kancelarii Domański Zakrzewski Palinka Jest specjalistą w zakresie kompleksowej obsługi podatkowej klientów w sprawach związanych z transakcjami fuzji i przejęć. Doradza przy wyborze efektywnej podatkowo struktury prowadzenia działalności, inwestowania i przeprowadzania transakcji. Jest ekspertem w zakresie opracowywania optymalnych podatkowo struktur nabycia i momentu wyjścia z inwestycji oraz refinansowania transakcji oraz doradcą przy restrukturyzacjach, prywatyzacjach i konsolidacjach grup kapitałowych i podatkowych. Kieruje Działem Doradztwa Podatkowego w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym zdobyte w czołowej międzynarodowej firmie doradczej.

www.TaxFin.pl

Dorota Białas - doradca podatkowy Rödl & Partner. Jest absolwentką studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość oraz studiów podyplomowych z zakresu doradztwa podatkowego i zarządzania podatkami realizowanych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Obecnie Pani Białas kieruję zespołem podatkowym we wrocławskim oddziale kancelarii Rödl & Partner. Jej doświadczenie zawodowe jest ściśle związane z doradztwem podatkowym. Reprezentuje podatników przed organami skarbowymi i sądami administracyjnymi, zajmuje się bieżącym doradztwem podatkowym, bierze udział w przeglądach podatkowych oraz uczestniczy przy organizacji szkoleń. Do klientów obsługiwanych przez Panią Białas należą m.in. średnie i duże spółki produkcyjne, handlowe i usługowe z kapitałem polskim i zagranicznym, w tym spółki działające w specjalnych strefach ekonomicznych. Na swoim koncie ma również publikacje w prasie podatkowej - Rzeczpospolita, Gazeta prawna, Prawo i podatki. Aleksander Kot - starszy menadżer, Deloitte Doradztwo Podatkowe. Aleksander jest menadżerem w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte. Ma dziewięć lat doświadczenia w doradztwie podatkowym. Zajmuje się przede wszystkim kwestiami opodatkowania przedsiębiorstw oraz opodatkowania transakcji międzynarodowych. Aleksander zaprojektował bardzo liczne struktury optymalizacji podatkowej oraz prowadził wiele przeglądów podatkowych i analiz typu due diligence. Mając zarówno przygotowanie prawne jak i ekonomiczne tworzy kompleksowe rozwiązania, które są gotowe do szybkiego wdrożenia przez naszych Klientów. Poza doradztwem w zakresie CIT Aleksander specjalizuje się także w zagadnieniach związanych z podatkiem odroczonym oraz modelowaniem finansowym umów (SPA Advisory). Aleksander wykłada także przedmioty podatkowe i rachunkowe w ramach studiów ACCA. Posiada wykształcenie prawnicze i ekonomiczne. Jest doradcą podatkowym i członkiem ACCA. Anna Misiak - prawnik, doradca podatkowy, MDDP. Przez 12 lat związana z Ernst & Young, z działami Human Capital i Usługi Księgowe, gdzie od lipca 2004 zajmowała stanowisko Dyrektora. Anna ma bogate doświadczenie w doradztwie z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych obejmujące różne aspekty zatrudnienia i migracji personelu oraz podatków od wynagrodzeń. Przez wiele lat była odpowiedzialna za rozliczenia podatkowe i usługi płacowo kadrowe dla personelu zatrudnionego w Polsce (w tym obcokrajowców delegowanych do www.TaxFin.pl

pracy w Polsce) i personelu delegowanego zagranicę. Do jej dokonań należy rozwój Działu Payroll w Ernst & Young, w tym uruchomienie Sekcji Payroll w biurze łódzkim. Uczestniczyła w wielu międzynarodowych projektach dotyczących rozliczeń podatkowych i usług płacowych. Anna specjalizuje się w doradzaniu firmom i osobom indywidualnym w opodatkowaniu dochodów osobistych i ubezpieczeniach społecznych, nadzoruje rozliczenia podatkowe i ZUS-owskie oraz przeprowadza przeglądy podatkowe w wymienionym zakresie. Jest autorem wielu publikacji na temat podatku dochodowego PIT i ubezpieczeń społecznych w prasie codziennej i specjalistycznej.

Piotr Maculcewicz – doradca podatkowy, menadżer w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte. Piotr ma wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. Piotr zajmuje się przede wszystkim kwestiami opodatkowania przedsiębiorstw oraz opodatkowania transakcji międzynarodowych. Obszarem jego podstawowej specjalizacji jest świadczenie usług doradczych dla klientów działających w sektorze nieruchomości oraz branży budowlanej. Piotr zaprojektował liczne struktury optymalizacji podatkowej oraz prowadził wiele analiz typu due diligence. Piotr posiada wykształcenie prawnicze.

Program: 9:30 – 10:00 10:00 – 10:45

a) b) c)

3)

I. Optymalizacja podatkowa a tzw. klauzula obejścia prawa podatkowego – zakres pojęć oraz zagadnienia praktyczne Justyna Bauta–Szostak – doradca podatkowy w MDDP

Koncepcje nadużycia prawa podatkowego Normatywne podstawy obowiązywania klauzuli obejścia / nadużycia prawa podatkowego Fuzje spółek a nadużycia prawa podatkowego – plusy i minusy

10:45 – 11:15

1) 2)

Rejestracja i przywitanie

II. Wykorzystanie polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych w optymalizacji podatkowej po 1 stycznia 2011 r. Marek Szczepanik – doradca podatkowy, Kancelaria Ożóg i Wspólnicy

Optymalizacja podatkowych grup kapitałowych - typowe struktury z polskim FIZ Charakterystyka wybranych funduszy zagranicznych: a) Fundusze luksemburskie (SIF, SICAR) b) Fundusze cypryjskie (ICIS) Fundusze zagraniczne - alternatywa dla FIZ?

www.TaxFin.pl

11:15 – 11:30

Przerwa na kawę

11:30 – 12:15

III. Transakcja „wymiany udziałów” jako optymalizacja podatkowa strategii „wyjścia” z inwestycji Joanna Wierzejska - partner kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

1) 2) a) b) 3) a) b)

Warunki zwolnienia z opodatkowania transakcji wymiany udziałów - prawo wspólnotowe Implementacja prawa wspólnotowego do porządku krajowego zasady obowiązujące do końca 2010 r. propozycje zmian od 1 stycznia 2011 r. Zastosowanie w praktyce neutralna podatkowo sprzedaż udziałów/akcji przez osoby prawne optymalizacja sprzedaży udziałów / akcji przez osoby fizyczne (od 1 stycznia 2011 r.)

12:15 – 13:15

a) b) c) d) e)

IV. Międzynarodowa optymalizacja podatkowa – wykorzystanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i Dyrektyw Unii Europejskiej Dorota Białas – doradca podatkowy w kancelarii Rödl & Partner

Zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (aporty, asset deal, share deal) Nieopodatkowane zbycie majątku – prawda czy mit? Transakcje związane z obrotem nieruchomościami Dochody „bierne” opodatkowane u źródła Struktury holdingowe

13:15 – 13:45

Lunch

13:45 – 14:30

IV. Konsolidacja podatkowa; wykorzystania spółki osobowej oraz strategia debt-push-down, czyli optymalizacja podatkowa kosztów finansowania nabycia udziałów/akcji

a) Konsolidacja podatkowa – plusy i minusy b) Problem połączenia kosztów finansowania z przychodami nabywanej spółki - podatkowe traktowanie odsetek od kredytu / pożyczki na nabycie udziałów / akcji c) Połączenie spółek, w tym połączenie transgraniczne, jako remedium na problem debt-pushdown 14:30 – 15:15

a) b) c)

V. Podatkowe aspekty planów opcyjnych (stock option plans) dla pracowników i zarządu

Plany opcyjnie w praktyce – krótka charakterystyka Kwalifikacja podatkowa przychodów dla beneficjentów oraz zakładu pracy beneficjenta Moment opodatkowania /optymalizacja planów opcyjnych

15:15 – 16:00

VI. Optymalizacja podatkowa finansowania transakcji na rynku nieruchomości

www.TaxFin.pl

a)

b) c) 16:00

Project finance – finansowanie transakcji środkami własnymi i środkami obcymi, opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) tzw. cienka kapitalizacja, finansowanie przez podmioty powiązane, struktury hybrydowe Podatkowe aspekty zabezpieczeń finansowania inwestycji i ich realizacji Podatkowe aspekty sekurytyzacji zadłużenia związanego z finansowaniem nieruchomości Zakończenie – wręczenie certyfikatów

Informacje organizacyjne: Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 1100 zł + 23% VAT, - dla zarejestrowanych Czytelników portalu: 10% rabatu* *Poszczególne rabaty lub oferty specjalne nie sumują się.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia. Cena obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, certyfikat. Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie: www.taxfin.pl/konferencje Pytania można wysyłać na adres: [email protected] lub zadawać pod nr telefonu: (22) 208 22 22.

www.TaxFin.pl