OPRAWY ARCHITEKTONICZNE LED ARCHITECTURAL LED FIXTURES

OPRAWY ARCHITEKTONICZNE LED ARCHITECTURAL LED FIXTURES TEKNIK, LOKOM TEKNIK / TEKUS – profil do budowy precyzyjnych gniazd (wpustów), dostosowany d...
Author: Alicja Czajka
0 downloads 2 Views 1MB Size
OPRAWY ARCHITEKTONICZNE LED

ARCHITECTURAL LED FIXTURES

TEKNIK, LOKOM

TEKNIK / TEKUS – profil do budowy precyzyjnych gniazd (wpustów), dostosowany do montażu razem z konstrukcjami stropów i ścian kartonowo-gipsowych. TEKNIK / TEKUS – profile for the construction of precise grooves (slots), designed for mounting together with the constructions of ceilings and drywall.

TEKNIK REF. B5555

click

akcesoria podstawowe / basic accessories

66 mm (2.6”) 30 mm (1.18”)

zaślepka / end cap TEKNIK

28 mm (1.1”)

*TEKUS

REF. B6638

akcesoria podstawowe / basic accessories

66 mm (2.6”) 30 mm (1.18”)

zaślepka / end cap TEKNIK

28 mm (1.1”) 15,9 mm (0.62”)

24 mm (0.94”)

REF. 24002

13 mm (0.51”)

12,5 mm (0.49”)

24 mm (0.94”)

REF. 24002

LOKOM

zatrzask / clip TEKNIK

REF. 24003

HS22 przezr. / transparent REF. 17022

kompensa L REF. 24015

G-L mleczna / frosted REF. 00413

kompensa K REF. 24020

G-K mleczna / frosted REF. 17007

transparent

REF. 17006

G-K transparentna mat / transparent matt.

REF. 00415

zobacz stronę 11 / see page 11

2

24 mm (0.94”)

30 mm (1.18”)

25 mm (0.98”)

HS22 mleczna / frosted REF. 17011

G-L transparentna /

26 mm (1.02”) 24 mm (0.94”)

zaślepka / end cap LOKOM

REF. 24005

akcesoria opcjonalne / optional accessories

19 mm) (0.75”

akcesoria podstawowe / basic accessories

28,5 mm (1.12”)

REF. B5555

17,5 mm (0.69”)

TEKNIK

28,5 mm (1.12”)

LOKOM REF. B5553

montaż profilu jednocześnie z konstrukcją nośną sufitu mounting the profile with the support structure of the ceiling

1.

2.

karton gips drywall

3.

12VDC / 24VDC

zatrzask TEKNIK TEKNIK clip

4.

3

LARKO PROFIL DO WPUSTÓW

PROFILE FOR GROOVES Profile for ceilings and drywall faced with their surface, producing a line of light with two LED strips with the diodes spaced 15mm apart.

Profil do sufitów i ścian kartonowo-gipsowych zlicowany z ich powierzchnią, dający linię światła przy zastosowaniu dwóch pasków LED o rozstawie diod co 15 mm.

REF. B5552

akcesoria opcjonalne / optional accessories

akcesoria podstawowe / basic accessories

zaślepka / end cap LARKO

REF. 24006

HS22 mleczna / frosted REF. 17011

HS22 transparent REF. 17022

KMA REF. 00838

kompensa L REF. 24015

G-L mleczna / frosted REF. 00413

kompensa K REF. 24020

G-K mleczna / frosted REF. 17007

G-L transparentna / transparent

REF. 17006

G-K transparentna mat / transparent matt.

REF. 00415

zobacz stronę 11 / see page 11

46 mm (1.81”) 4

24 mm (0.94”)

24 mm (0.94”) 19 mm (0.75”)

25 mm (0.98”)

26 mm (1.02”)

1.

sprężyna KMA KMA spring

2.

konstrukcja nośna sufitu support structure of the ceiling

3.

karton gips – dodatkowa płyta dystansująca drywall – additional spacer ’bars’

karton gips drywall

5

LESTO PROFIL DO WPUSTÓW

PROFILE FOR GROOVES

Profil do sufitów i ścian kartonowo-gipsowych nie kolidujący z ich konstrukcją, dający linię światła przy zastosowaniu dwóch pasków LED o rozstawie diod co 15 mm.

Profile for ceilings and drywall that does not interfere with their construction, producing a line of light with two LED strips with the diodes spaced 15mm apart.

REF. B5551

akcesoria podstawowe / basic accessories

zaślepka / end cap LESTO

REF. 24008

HS22 mleczna / frosted REF. 17011

HS22 transparent REF. 17022

KMA REF. 00838

akcesoria opcjonalne / optional accessories

kompensa L REF. 24015

G-L mleczna / frosted REF. 00413

kompensa K REF. 24020

G-K mleczna / frosted REF. 17007

G-L transparentna / transparent

REF. 17006

G-K transparentna mat / transparent matt.

REF. 00415

zobacz stronę 11 / see page 11

51 mm (2.01”) 6

12 mm (0.47”)

24 mm (0.94”) 19 mm (0.75”)

25 mm (0.98”)

26 mm (1.02”)

1.

sprężyna KMA KMA spring

2.

konstrukcja nośna sufitu support structure of the ceiling

3. karton gips drywall

7

LIPOD PROFILE MONTOWANE NA POWIERZCHNI

SURFACE MOUNTED PROFILES

Profil podstawowy do budowy opraw dających linię światła przy zastosowaniu dwóch pasków LED o rozstawie diod co 15 mm.

Basic profile for fixtures producing a line of light with two LED strips with the diodes spaced 15mm apart.

REF. B5554

B.

karton gips / drywall

C.

karton gips / drywall

10 mm (0.39”)

akcesoria podstawowe / basic accessories

10 mm (0.39”)

12,5 mm (0.49”)

podkładki plastic bases REF. 42712

12,5 mm (0.49”)

sprężyna GP GP spring

podwieszany sufit Armstronga / Armstrong drop ceiling

10 mm (0.39”)

A.

akcesoria opcjonalne / optional accessories

26 mm (1.02”) HS22 mleczna / frosted REF. 17011

HS22 transparent REF. 17022

kompensa L REF. 24015

G-L mleczna / frosted REF. 00413

GP REF. 00293

zatrzask / clip TEKNIK REF. 24003

podkładki / plastic bases

kompensa K REF. 24020

G-K mleczna / frosted REF. 17007

REF. 42712

G-L transparentna / transparent

REF. 17006

G-K transparentna mat / transparent matt.

REF. 00415

zobacz stronę 11 / see page 11

8

24 mm (0.94”) 19 mm (0.75”)

zaślepka / end cap LIPOD

24,5 mm (0.96”)

REF. 24004

GIZA PROFILE MONTOWANE NA POWIERZCHNI

SURFACE MOUNTED PROFILES

Profil do budowy opraw z płaską osłonką z możliwością stosowania dwóch pasków LED.

Profile for the construction of fixtures with a flat cover; two LED strips can be applied.

REF. B5556

sprężyna GP GP spring 12,5 mm (0.49”)

C.

karton gips / drywall

10 mm (0.39”)

podwieszany sufit Armstronga / Armstrong drop ceiling

podkładki plastic bases REF. 42712

10 mm (0.39”)

10 mm (0.39”)

B.

karton gips / drywall

12,5 mm (0.49”)

A.

akcesoria podstawowe / basic accessories

zaślepka / end cap GIZA

HS22 mleczna / frosted REF. 17011

HS22 transparent REF. 17022

GP REF. 00293

zatrzask / clip TEKNIK REF. 24003

podkładki / plastic bases

24 mm (0.94”)

4 mm (0.16”)

REF. 24007

10 mm (0.39”)

26 mm (1.02”)

REF. 42712

9

GIP PROFILE MONTOWANE NA POWIERZCHNI

SURFACE MOUNTED PROFILES

Profil podstawowy do budowy opraw dających linię światła przy zastosowaniu dwóch pasków LED o rozstawie diod co 15 mm.

Basic profile for fixtures producing a line of light with two LED strips with the diodes spaced 15mm apart.

REF. B4574

B.

karton gips / drywall

C.

karton gips / drywall

10 mm (0.39”)

podkładki plastic bases REF. 42712

10 mm (0.39”)

12,5 mm (0.49”)

12,5 mm (0.49”)

sprężyna GP GP spring

podwieszany sufit Armstronga / Armstrong drop ceiling

10 mm (0.39”)

A.

REF. B4574

akcesoria podstawowe / basic accessories

10

GIP-L REF. 00306

G-L mleczna / frosted REF. 00413

G-L przezr. / transparent REF. 17006

GP REF. 00293

zatrzask / clip TEKNIK REF. 24003

podkładki / plastic bases

REF. 42712

GIP-K REF. 00307

G-K mleczna / frosted REF. 17007

G-K przezr. matowa / transparent matt.

REF. 00415

7,5 mm (0.3”)

26 mm (1.02”) 24 mm (0.94”)

zaślepka GIZA GIZA end cap

osłonka HS22 (mleczna) HS22 cover (frosted)

Profile / Profiles: TEKNIK,

GIZA

osłonka G-L (mleczna) G-L cover (frosted)

Profile / Profiles: TEKNIK,

LIPOD

zaślepka GIP-K GIP-K end cap

osłonka G-K (mleczna) G-K cover (frosted)

Profile / Profiles: TEKNIK,

GIP

zaślepka LIPOD LIPOD end cap

zaślepka LIPOD LIPOD end cap

zaślepka kompensa - L kompensa - L end cap

zaślepka kompensa - K kompensa - K end cap

osłonka G-K (mleczna) G-K cover (frosted)

Profile / Profiles: TEKNIK,

LIPOD 11

PROFILE ARCHITEKTONICZNE

ARCHITECTURAL PROFILES

Profile architektoniczne dla LED – przeznaczone są do montażu w sufitach i ścianach z płyt kartonowo-gipsowych. Ich wysokość została tak zaprojektowana aby przy dwóch paskach LED i diodach o rozstawie 15 mm oraz mlecznej osłonce HS 22 świeciły jednolitą linią światła.

Architectural profiles for LED – dedicated to mounting in ceilings and drywall. Their height was designed so they can produce a single line of light with LEDs that have diodes spaced 15 mm apart and a frosted cover HS 22.

Profile architektoniczne Długość: 2m (standard), 3m*, 3 - 6m (na specjalne zamówienie) Wykończenie powierzchni: anodowany

Architectural profiles Length: 2m (standard), 3m*, 3 - 6m (special order) Surface finish: anodized

Osłonka Długość: 2m (standard), 3m* Wykończenie powierzchni: mleczna / przezroczysta

Cover Length: 2m (standard), 3m* Surface finish: frosted / transparent

Zaślepka Materiał: tworzywo Kolor: jasny szary

End cap Material: plastic Color: light gray

* Dostępne po uzgodnieniu z działem handlowym / available by arrangement with the sales department