Opis najnowszych zmian w programie dibudka

DZIAŁ OPROGRAMOWANIA RIVER Opis najnowszych zmian w programie diBudka Luty 2016 r. RIVER Jacek Bator Sp. J. Dział Oprogramowania 30-148 Kraków, ul. ...
2 downloads 0 Views 252KB Size
DZIAŁ OPROGRAMOWANIA RIVER

Opis najnowszych zmian w programie diBudka

Luty 2016 r. RIVER Jacek Bator Sp. J. Dział Oprogramowania 30-148 Kraków, ul. Lindego 2 tel. 12 638 66 55

Historia zmian w programie diBudka 1|S t r o n a

DZIAŁ OPROGRAMOWANIA RIVER

Spis treści diBudka – wersja z 2016-02-02 ............................................................................................................................ 4 Wybór akcji do wykonania od razu po utworzeniu zdjęcia.............................................................................. 4 Drobne zmiany w mechanizmie udostępniania zdjęć na Facebooku .............................................................. 5 Wieloliniowy napis wstawiany na zdjęcie wynikowe....................................................................................... 5 diBudka - wersja z 2015-12-15............................................................................................................................. 5 Nowe elementy graficzne ekranów programu oraz nowe szablony ramek i teł ............................................. 5 Nowy układ zakładek z opcjami konfiguracyjnymi w module administracyjnym............................................ 5 Wysyłanie maili ze zdjęciami z dowolnego konta poczty elektronicznej......................................................... 6 Ulepszenia dla pionowych szablonów teł, ramek i zdjęć id. ............................................................................ 6 Ustawianie języka domyślnego dla diBudka .................................................................................................... 6 diBudka - wersja z 2015-09-09............................................................................................................................. 7 Inny sposób zapisywania zdjęć w katalogu arc................................................................................................ 7 Zapis zdjęć udostępnianych na Facebooku na innym serwerze internetowym niż diphoto.pl ....................... 7 diBudka - wersja z 2015-09-02............................................................................................................................. 8 Ulepszenia w płatnościach gotówkowych ....................................................................................................... 8 Obligatoryjne drukowanie po przygotowaniu zdjęcia wynikowego................................................................ 9 Wyświetlanie okna do wpisania kodu zamykającego po dwukrotnym kliknięciu ........................................... 9 Ustawianie marginesów drukowanych zdjęć................................................................................................... 9 diBudka - wersja z 2015-07-20............................................................................................................................. 9 Nowy sposób wysyłania zdjęć na Facebooku .................................................................................................. 9 Nowy wygodniejszy sposób prezentacji szablonów w module administracyjnym.......................................... 9 Wysyłanie zdjęcia mailem..............................................................................................................................10 Możliwość zapisu szablonu tła, ramki lub zdjęcia id. bez drukarki i papieru.................................................10 Miniatury szablonów teł, ramek i zdjęć id. pokazują ew. loga i napisy .........................................................10 Zmiany w mechanizmie automatycznego zamykania programu i systemu operacyjnego............................11 Maksymalizacja podglądu live view z Canon EOS na ekranie ........................................................................11 Przycisk sprzętowy wyzwalający robienie zdjęć.............................................................................................11 diBudka - wersja z 2015-06-08...........................................................................................................................12 Płatności kodem - kod odblokowujący usługi programu diBudka. ................................................................12 Edycja szablonów w powiększeniu ................................................................................................................13 Ustawianie położenia przycisku WSTECZ na oknach programu ....................................................................13 Przyśpieszenie operacji w oknie wyboru kadru dla zdjęcia id. ......................................................................13 Zmiany w instalatorze programu ...................................................................................................................13 Poprawa jakości drukowanych zdjęć .............................................................................................................14 diBudka - wersja z 2015-04-24...........................................................................................................................14 Drobne zmiany w module administracyjnym związane z obsługą j. niemieckiego i rosyjskiego...................14 diBudka - wersja z 2015-04-16...........................................................................................................................14 Możliwość płacenia za usługi realizowane przez program. Obsługa wrzutnika monet................................14 Obsługa obcych języków w programie...........................................................................................................15 Nowa usługa w programie – zdjęcia identyfikacyjne.....................................................................................15 Historia zmian w programie diBudka 2|S t r o n a

DZIAŁ OPROGRAMOWANIA RIVER

Aktualizacja do nowej wersji programu.........................................................................................................16 Pokazywanie komunikatu informującego o resecie programu......................................................................16 Przycisk WSTECZ na niektórych oknach programu diBudka ..........................................................................16 Wybór kolorowe lub czarno-białe dla wszystkich rodzajów usług ................................................................17 Pokazywanie informacji o numerze robionego ujęcia ...................................................................................17 Tło wstawiane pod ramkę i ujęcia..................................................................................................................17 diBudka - wersja z 2015-03-02...........................................................................................................................18 Możliwość pracy tylko z szablonami teł.........................................................................................................18 Proste, szybkie drukowanie zdjęć bez wybierania ramki/tła.........................................................................18 Wstawianie logo na zdjęcie wynikowe ..........................................................................................................18 Pokazywanie live view z wybranym tłem przy robieniu zdjęć za pomocą aparatu Canon EOS.....................18 Informacje o programie i jego producencie...................................................................................................19 Informacja o domyślnym kodzie administracyjnym ......................................................................................19 diBudka - wersja z 2015-01-20...........................................................................................................................20 Uruchamianie wykonywania zdjęć przyciskiem.............................................................................................20 Możliwość wysłania zdjęcia ‘na żywo’ na konto Facebook klienta................................................................20 Możliwość wielokrotnego drukowania zdjęć lub wysyłania na Facebook.....................................................20 Szybkie ustawianie, które ramki i tła mają być pokazywana/ukrywane........................................................21 Drukowanie czarno-białe: drugi wariant wykonywania czarno-białych zdjęć...............................................21 Ustawianie limitu wydruków .........................................................................................................................21 Film - animacja startowa................................................................................................................................22 Nowe elementy graficzne okien programu, nowe ramki i tła........................................................................22 Dostęp do ustawień programu zabezpieczony kodem ..................................................................................22 Wizualizacja ramek i teł – miniatury ze wstawionymi zdjęciami wzorcowymi..............................................22 Możliwości obrotu o dowolny kąt obszarów nadruku, w które wstawiane są zdjęcia..................................23 Nowe parametry dotyczące okna wyboru teł lub ramek...............................................................................23 Obsługa gwarancji w diBudka ........................................................................................................................23 Ułatwienia przy wprowadzaniu kodu licencyjnego: zakładka Zabezpieczenia ..............................................24

Historia zmian w programie diBudka 3|S t r o n a

DZIAŁ OPROGRAMOWANIA RIVER

UWAGA! Niektóre z modyfikacji (kody gwarancyjne, moduł administracyjny, nowa szata graficzna itd.) mogą powodować problemy/pytania po aktualizacji programów dlatego warto dokładnie zapoznać się ze szczegółowym opisem zmian oraz poradą aktualizacji programu dostępną w bazie wiedzy (FAQ) na stronie www.programdofotobudki.pl.

diBudka – wersja z 2016-02-02 Wybór akcji do wykonania od razu po utworzeniu zdjęcia W diBudkaAdmin opcję Szybki start/Ogólne/Drukuj od razu zastąpiono opcją Wykonaj od razu akcję. Obok opisanej opcji dodano pole pozwalające ustawić jaka akcja ma być wykonywana od razu po zrobieniu i zaakceptowaniu zdjęcia wynikowego w programie diBudka. Pole to może być ustawione na jedną z wartości: Drukowanie, Wysyłanie na Facebook, Wysyłanie mailem, Wysyłanie na www. Dodatkowo poprzez edycję pliku konfiguracyjnego config.ini można zablokować dalszą pracę programu diBudka uzależniając ją od wykonania akcji wysyłania zdjęć mailem lub na Facebooka. Pozwoli to na realizację np. takiego scenariusza: Tworzymy w programie szablony teł i ramek zawierające reklamę firmy x. Ustawiamy program tak by wysyłanie na Facebooka zdjęć wynikowych zrobionych na podstawie tych szablonów było wykonywane natychmiast po zrobieniu i akceptacji zdjęcia wynikowego, bez możliwości pominięcia tego etapu. W ten sposób realizujemy reklamę firmy x na Facebooku. Jeśli użytkownik nie wyśle zdjęcia na Facebook, nie będzie mógł wykonać innych akcji w programie takich jak np. drukowanie. Jeśli wyśle, drukowanie i wysyłanie na www będą dostępne. W programie diBudka wykonano obsługę opisanych wyżej opcji konfiguracyjnych. Po przygotowaniu zdjęcia wynikowego i jego ew. akceptacji program bez pytania przejdzie do wykonywania akcji ustawionej w polu obok opcji Wykonaj od razu akcję. Po zakończeniu tej akcji program pokaże okno z możliwością wyboru innych akcji, o ile ustawienia konfiguracyjne pozwolą na wykonanie innych akcji. W przypadku, gdy klient zrezygnuje z wykonania akcji, dalszy przebieg programu będzie zależał od opcji print_rest ustawionej w config.ini. Gdy opcja ta zostanie włączona (1), a klient zrezygnuje z akcji ustawionej w polu obok opcji Wykonaj od razu akcję program wróci na okno startowe.

Historia zmian w programie diBudka 4|S t r o n a

DZIAŁ OPROGRAMOWANIA RIVER

Gdy opcja będzie wyłączona (0), a klient zrezygnuje z akcji ustawionej w polu obok opcji Wykonaj od razu akcję, program przejdzie dalej i pokaże okno z możliwością wyboru innych akcji, o ile konfiguracja pozwoli na wykonywanie innych akcji.

Drobne zmiany w mechanizmie udostępniania zdjęć na Facebooku Dotychczasowe okna w programie diBudka pokazywane przy udostępnianiu zdjęć na Facebooku operowały oryginalnymi stronami logowania i udostępniania Facebooka. Strony te były pokazywane w małych okienkach przeglądarki internetowej wbudowanych w okna programu. Na ekranach z małą rozdzielczością mogło dochodzić do sytuacji, w której klawiatura ekranowa przysłaniała okienko ze stroną logowania lub udostępniania co w znacznym stopniu utrudniało obsługę. W nowej wersji program diBudka stosuje własne okno logowania zintegrowane z klawiaturą ekranową i po poprawnym zalogowaniu się automatycznie wykonuje udostępnianie zdjęcia. W czasie tego wysyłania/udostępniania zdjęcia program pokazuje okno podobne do okna wysyłania zdjęcia na www lub mailem. W oknie tym jest informacja, że trwa wysyłanie na Facebooka oraz odliczanie czasu pozostałego do końca tego procesu. Czas ten można ustawić za pomocą opcji ustawianej poprzez edycję pliku config.ini.

Wieloliniowy napis wstawiany na zdjęcie wynikowe Napis wstawiany na zdjęcie wynikowe może być teraz wieloliniowy. Chcąc zasygnalizować koniec linii należy definiując szablon w module administracyjnym wstawić w tym miejscu 3-znakową sekwencję „#13”.

diBudka - wersja z 2015-12-15 Nowe elementy graficzne ekranów programu oraz nowe szablony ramek i teł Zmieniono domyślny interfejs programu w zakresie tła, przycisków oraz wyświetlanych miniatur. Zmiany zostały wykonane pod kątem poprawy dotychczasowej estetyki wyglądu. Instalację programu rozszerzono o nowe szablony ramek i teł do swobodnego wykorzystania. Program pozwala na podmianę wielu elementów graficznych umożliwiając tym samym indywidualne dostosowanie ekranów. Odpowiednią poradę można znaleźć w bazie wiedzy (FAQ) na stronie internetowej.

Nowy układ zakładek z opcjami konfiguracyjnymi w module administracyjnym W module administracyjnym w nowy sposób pogrupowano opcje konfiguracyjne. Opcje najczęściej ustawiane znajdują się na zakładce Szybki start. Zakładka ta ma trzy podzakładki o nazwach Ogólne, Kamera Historia zmian w programie diBudka 5|S t r o n a

DZIAŁ OPROGRAMOWANIA RIVER

i Canon. Opcje, które powinny być zmieniane przez bardziej zaawansowanych użytkowników znajdują się na zakładce Zaawansowane. Ma ona trzy podzakaładki Różne, Napisy i Płatności. Trzecia główna zakładka nazywa się O programie. Zawiera dwie podzakładki Informacje oraz Autoryzacja i gwarancja.

Wysyłanie maili ze zdjęciami z dowolnego konta poczty elektronicznej Do tej pory wysyłanie zdjęć z programu z wykorzystaniem innego konta pocztowego nadawcy niż domyślne konto programu wymagało modyfikacji skryptów, np. php, na serwerze internetowym. W nowej wersji programu jest to znacznie prostsze. Wystarczy wpisać parametry konta pocztowego w module administracyjnym i program użyje tego nowego konta. Jeśli parametry nie zostaną wpisane będzie dalej używał domyślnego konta pocztowego programu. Oprócz tego w module administracyjnym można dodatkowo zdefiniować nazwę nadawcy maili i temat wysyłanych maili. Nowe opcje konfiguracyjne dodano na zakładce diBudkaAdmin/Zaawansowane/Różne.

Ulepszenia dla pionowych szablonów teł, ramek i zdjęć id. W module administracyjnym diBudkaAdmin, w oknie służącym do edycji szablonu dodano nową opcję opisującą szablon. Nazywa się ona: Pionowe przygotuj do cięcia. Opcja ta dotyczy tylko szablonów w układzie pionowym, tj. takich, których szerokość jest mniejsza od wysokości. Gdy opcja zaznaczona program działa po staremu, tj. po wykryciu, że szablon jest pionowy przygotowuje wydruk do cięcia na 2 paski. Przy drukowaniu na papierze 10x15 paski będą miały wymiary 5x15. Obraz wysyłany do wydrukowania jest w tym przypadku utworzony, z dwóch takich samych zdjęć wynikowych ułożonych obok siebie tak by po wydrukowaniu i przecięciu wydruku na pół otrzymać dwa takie same paski/zdjęcia. Gdy opcja odznaczona program dla pionowych szablonów nie przygotowuje wydruku do cięcia. Wysyła do drukowania zdjęcie wynikowe takie jakie zostało utworzone w programie dokonując jedynie w razie potrzeby jego obrotu o 90 stopni by dobrze wypełniło papier.

Ustawianie języka domyślnego dla diBudka Dodano nowe ustawienie w diBudkaAdmin/Ogólne. Nazywa się Język diBudka. Z listy związanej z tym ustawieniem można wybrać język, z którym program diBudka zostanie uruchomiony po to by ew. komunikaty o problemach, okienko do wyboru aparatu lub film startowy zostały wyświetlone w odpowiedniej wersji językowej.

Historia zmian w programie diBudka 6|S t r o n a

DZIAŁ OPROGRAMOWANIA RIVER

diBudka - wersja z 2015-09-09 Inny sposób zapisywania zdjęć w katalogu arc W pliku konfiguracyjnym programu config.ini dodano nową opcję umożliwiającą zapis zdjęć w katalogu arc w sposób inny niż do tej pory. Jeżeli opcja save_sub=0 wtedy program będzie zapisywał robione zdjęcia i zdjęcia wynikowe (z ramką, tłem, identyfikacyjne) w podkatalogu arc po staremu tj. z nazwami typu img[data][godzina]_[rodzaj].jpg, gdzie: -

[data] to data wykonania zdjęcia w formacie rrrrmmdd

-

[godzina] to godzina wykonania zdjęcia w formacie ggmmss

-

[rodzaj] to numer zdjęcia wykonanego aparatem, np. 1, 2, 3, 4 ... albo rodzaj zdjęcia wynikowego, np. prn (zdjęcie wynikowe wydrukowane), www (... wysłane na www), face (... wysłane na facebook), email (... wysłane mailem)

-

id (wybrane do robienia zdjęcia id).

Po ustawieniu opcji save_sub=1 program będzie zapisywał pliki ze zdjęciami w katalogu arc w nowy sposób Będą tworzone katalogi dzienne z nazwą równą dacie dnia w formacie rrrrmmdd. W danym katalogu dziennym zapisywane będą zdjęcia robione w tym dniu w następujący sposób: -

W katalogu email, id.

dziennym

będą

-

W ap będą zapisywane zdjęcia źródłowe robione aparatem z nazwami w formacie img[godzina]_[rodzaj].jpg

-

W prn będą img[godzina].jpg

-

W face będą zapisywane zdjęcia wynikowe wysyłane na facebook z nazwami w formacie img[godzina].jpg

-

W www będą zapisywane zdjęcia wynikowe wysyłane na stronę www z nazwami w formacie img[godzina].jpg

-

W email będą zapisywane zdjęcia wynikowe wysyłane mailem z nazwami w formacie img[godzina].jpg

-

W id będą zapisywane zdjęcia wybrane do przygotowania zdjęcia identyfikacyjnego

zapisywane

podkatalogi

zdjęcia

wynikowe

o

nazwach

drukowane

ap,

z

prn,

nazwami

face,

w

www,

formacie

Zapis zdjęć udostępnianych na Facebooku na innym serwerze internetowym niż diphoto.pl

Historia zmian w programie diBudka 7|S t r o n a

DZIAŁ OPROGRAMOWANIA RIVER

Do tej pory program wysyłając plik zdjęcia na Facebooka zapisywał go fizycznie na naszym serwerze internetowym diphoto.pl i tak zapisane zdjęcie udostępniał na Facebooku. W nowej wersji programu dodano możliwość zapisu zdjęć na innym serwerze np. serwerze firmy, która zakupiła program. Firma taka powinna mieć dostęp do serwera internetowego z obsługą skryptów, np. php. Na tym serwerze należy zapewnić odp. ilość wolnego miejsca na przechowywanie zdjęć robionych przez klientów w programie i udostępnianych na Facebooku. Potrzebny jest katalog przeznaczony na te zdjęcia. Katalog ten powinien mieć tak ustawione uprawnienia by zapis plików był tam możliwy. Na serwer należy wkopiować skrypty, np. php, potrzebne do obsługi pobierania i zapisywania plików zdjęć na serwerze oraz do ich udostępniania na Facebooku. Swoje skrypty można przygotować bazując na przykładowych skryptach php dostarczanych przez River.

diBudka - wersja z 2015-09-02 Ulepszenia w płatnościach gotówkowych W programie wprowadzono zmiany, które zwiększają elastyczność programu w przypadku stosowania w nim płatności gotówkowych za usługi. Przede wszystkim, po wyborze rodzaju usługi i dokonaniu zapłaty gotówką program pozwala wycofać się bez utraty wpłaconej kwoty, np. z okna wyboru szablonu przed okno płacenia i zmienić rodzaj wykonywanej usługi. Jeśli zostanie wybrany inny rodzaj usługi z wyższą ceną program poprosi o dopłatę jedynie różnicy pomiędzy kwotą wpłaconą, a ceną nowego rodzaju usługi. Jeśli cena nowego rodzaju usługi jest niższa niż kwota uprzednio wpłacona nie będzie prośby o dopłatę. Dawniej, jeśli ktoś przez pomyłkę wybrał zły rodzaj usługi do wykonania i wszedł do okna płacenia gotówką nie mógł się wycofać. Teraz na w/w oknie dodano przycisk WSTECZ pozwalający wycofać się z okna płacenia i zmienić rodzaj usługi do wykonania. Ewentualne nadpłaty ponad cenę wybranej usługi są pamiętane przez program do momentu zakończenia sesji (powrotu na okno startowe po wykonaniu usługi). Nadpłaty te mogą być wykorzystane do zapłaty za kopie drukowanych zdjęć. Powrót na okno startowe po zakończeniu sesji lub na skutek resetu po upływie czasu bezczynności zeruje informacje o wpłaconej kwocie.

Historia zmian w programie diBudka 8|S t r o n a

DZIAŁ OPROGRAMOWANIA RIVER

Obligatoryjne drukowanie po przygotowaniu zdjęcia wynikowego Ponieważ zdarzały się sytuacje, w których klient zapłacił, wykonał zdjęcie, wysłał je np. na Facebooka ale zapomniał je wydrukować dodano nową opcję konfiguracyjną, która ma zabezpieczyć klientów przed takimi sytuacjami. Po jej włączeniu program po zrobieniu zdjęcia wynikowego i jego ew. akceptacji od razu je drukuje bez pytania klienta jaką akcję chce wykonać. Dopiero po wydrukowaniu pokazuje okno wyboru akcji by klient mógł to zdjęcie wysłać na www/Facebook/emailem lub wydrukować jego kopię. Powyższa opcja znajduje się w module administracyjnym diBudkaAdmin na zakładce Ogólne i nazywa się Drukuj od razu.

Wyświetlanie okna do wpisania kodu zamykającego po dwukrotnym kliknięciu Usprawniono obsługę wyświetlania okna do wpisywania kodu zamykającego. Dawniej, aby uzyskać dostęp do tego okna należało przez kilka sekund naciskać lewy górny róg okna programu. Okazało się, że niektóre ekrany dotykowe źle obsługują takie rozwiązanie. Obecnie okno to wyświetlane jest po dwukrotnym kliknięciu w lewy górny róg okna programu diBudka.

Ustawianie marginesów drukowanych zdjęć W pliku konfiguracyjnym programu config.ini dodano sekcję pozwalającą ustawić marginesy dla drukowanych zdjęć.

diBudka - wersja z 2015-07-20 Nowy sposób wysyłania zdjęć na Facebooku Wcześniejsze wersje programu zapisywały zdjęcie do albumu Facebooka klienta. W kwietniu 2015 roku ze względów bezpieczeństwa Facebook wprowadził zmiany i nowe zasady publikowania danych przez aplikacje, przez co ta metoda publikacji przestała działać. W związku z tym opracowaliśmy nową metodę publikacji zdjęć na Facebooku. Korzysta ona ze standardowego dialogu Facebooka służącego do udostępniania treści dzięki czemu nie są potrzebne specjalne uprawnienia do publikowania. Teraz zdjęcie zapisywane jest na naszym serwerze internetowym, a na Facebooku klient udostępnia jedynie link do niego.

Nowy wygodniejszy sposób prezentacji szablonów w module administracyjnym

Historia zmian w programie diBudka 9|S t r o n a

DZIAŁ OPROGRAMOWANIA RIVER

W nowej wersji modułu administracyjnego szablony prezentowane są w postaci listy, na której oprócz kodu szablonu, flagi aktywności, drukarki wybranej dla szablonu i opisu szablonu pokazywana jest miniaturka przedstawiająca jak szablon wygląda. Dzięki temu, przy dużej ilości szablonów, łatwiej odnaleźć ten, który chcemy edytować. Bardzo łatwo i szybko można też zmienić stan flagi Aktywny. Wystarczy kliknąć na liście w opcję Aktywny przy odpowiednim szablonie. Teraz by wejść do edycji szablonu należy kliknąć go na liście tak, by podświetlił się na kolor cyan (niebieskozielony), po czym kliknąć zakładkę Edycja znajdującą się nad listą. Po zakończeniu edycji szablonu i zapisie ew. zmian powrót na listę szablonów możliwy jest poprzez kliknięcie na zakładkę Lista pokazywaną nad oknem edycji szablonu. Lista szablonów i ich miniaturki tworzone są podczas uruchamiania modułu administracyjnego dlatego obecnie uruchamia się on nieco wolniej niż dawniej.

Wysyłanie zdjęcia mailem Zdjęcia zrobione w programie diBudka mogą być teraz dodatkowo wysyłane mailem na adres wpisany przez klienta. Oczywiście by było to możliwe program musi mieć dostęp do internetu. W związku z ta nową możliwością w module administracyjnym na zakładce Ogólne dodano nową opcje konfiguracyjną: Wysyłanie emailem. Jeśli opcja zaznaczona program diBudka będzie udostępniał funkcję wysyłania zdjęć za pomocą poczty elektronicznej. Jeśli odznaczona będzie funkcja będzie niedostępna. Włączenie opcji spowoduje pojawienie się w oknie wyboru akcji do wykonania programu diBudka przycisku E-MAIL. Po kliknięciu w niego wyświetlone zostanie nowe okno z widocznym polem, w które będzie można wpisać adres e-mail, klawiaturą ekranową oraz przyciskami WYŚLIJ i WSTECZ. Zdjęcie zostanie wysłane po wpisaniu odp. adresu i naciśnięciu WYŚLIJ.

Możliwość zapisu szablonu tła, ramki lub zdjęcia id. bez drukarki i papieru Obecnie program administracyjny pozwala zapisać szablon bez konieczności ustawiania pól Drukarka i Papier. Obowiązuje zasada, że jeśli pola te pozostaną puste to program diBudka będzie drukował zdjęcie utworzone na podstawie szablonu na domyślnej drukarce Windows.

Miniatury szablonów teł, ramek i zdjęć id. pokazują ew. loga i napisy Nowa wersja programu tworzy miniatury szablonów, używane później w programie diBudka i w liście szablonów w module administracyjnym, podczas zapisu szablonu. Historia zmian w programie diBudka 10 | S t r o n a

DZIAŁ OPROGRAMOWANIA RIVER

Z tego powodu zapis ten trwa nieco dłużej niż we wcześniejszych wersjach, ale za to miniatury są zawsze aktualne, z uwzględnieniem pokazywania na nich ew. logo i napisu.

Zmiany w mechanizmie automatycznego zamykania programu i systemu operacyjnego Nowy mechanizm pozwala na ustawienie godziny automatycznego zamknięcia z dokładnością do 1 minuty. Dawniej dało się to zrobić z dokładnością do 1 godzimy. Dodatkowo wprowadzono zasadę, że program stara się wykonać automatyczne zamknięcie przez 15 minut od ustawionej godziny zamknięcia. Starsze wersje wykonywały automatyczne zamknięcie zawsze jeśli godzina bieżąca była większa lub równa ustawionej godzinie zamknięcia przez co nie dawało się obsłużyć sytuacji, w których program miał być zamykany o godzinie mniejszej niż godzina uruchomienia programu, np. o 2 po północy.

Maksymalizacja podglądu live view z Canon EOS na ekranie W module administracyjnym na zakładce Ogólne dodano nową opcję Maks. podglądu (tylko Canon). Po jej włączeniu program stara się pokazać podgląd live view z aparatu Canon EOS maksymalnie duży. W tym trybie elementy graficzne i napisy są często pokazywane na tym podglądzie. To jak podgląd wypełnia ekran zależy od proporcji ekranu i proporcji podglądu. Opcja nie działa dla kamery internetowej.

Przycisk sprzętowy wyzwalający robienie zdjęć W programie dodano możliwość wyzwalania robienia ujęć za pomocą przycisku sprzętowego. Przycisk taki powinien być podłączony kabelkiem do złącza COM komputera. Można też podłączyć go do złącza USB przez przejściówkę USB-COM. W module administracyjnym na zakładce Ogólne dodano nowe opcje związane z obsługą tego przycisku sprzętowego. Pierwsza opcja o nazwie Przycisk sprzętowy, gdy zaznaczona, sygnalizuje programowi, że ma obsługiwać przycisk sprzętowy, tj. sprawdzać na odp. porcie COM, czy został wciśnięty. Druga opcja o nazwie Port COM dla przycisku umożliwia wpisanie numeru portu COM, do którego przycisk został podłączony. Żeby wyzwalanie robienia ujęć przyciskiem sprzętowym działało musi być włączona opcja Uruchamianie robienia zdjęć przyciskiem. Włączenie wyzwalania migawki przez przycisk sprzętowy nie ogranicza możliwości używania przycisku ekranowego. Historia zmian w programie diBudka 11 | S t r o n a

DZIAŁ OPROGRAMOWANIA RIVER

Korzystanie z obsługi przycisku sprzętowego powoduje, że jest on używany do wyzwolenia każdego ujęcia, a nie tylko do uruchomienia procesu robienia ujęć jak to jest w przypadku przycisku ekranowego.

diBudka - wersja z 2015-06-08 Płatności kodem - kod odblokowujący usługi programu diBudka. 1. Program został przystosowany do pracy wg następującego scenariusza: -

Klient kupuje u kasjera kod odblokowujący umożliwiający mu skorzystanie z funkcji programu diBudka. Kasjer za pomocą specjalnego programu generuje taki kod i podaje go klientowi, np. zapisuje na paragonie. Klient podchodzi do komputera/kiosku/budki z programem diBudka, wybiera usługę, wprowadza kod odblokowujący, wykonuje wybraną usługę, np. robi sobie zdjęcia do dowodu osobistego i je drukuje.

2. Program do generowania kodów odblokowujących. Przygotowany został program do generowania kodów odblokowujących diGenKod. Powinien być używany przez kasjera przyjmującego zapłatę za usługę i wydającego klientom w/w kody odblokowujące. Program jest zabezpieczony tekstowym kodem autoryzacyjnym. Poza generowaniem samego kodu program umożliwia wydrukowanie go na domyślnej drukarce. Program dba o to by generowane kody były unikalne w ramach dnia. Oznacza to, że wygenerowany kod jest ważny 1 dzień. Jeden kod pozwala wykonać w programie jedną usługę, np. wykonać zdjęcie do dowodu osobistego i wydrukować je. Jeżeli klient chciałby w programie diBudka wydrukować kilka zdjęć lub kilka kopii tego samego zdjęcia będzie potrzebował tyle kodów, ile wydruków ma być zrobionych. 3. Zmiany w module administracyjnym diBudkaAdmin i w pliku konfiguracyjnym. W module administracyjnym na zakładce Ogólne dodano nową opcję o nazwie Kod odblokowujący. Gdy zaznaczona, dostęp do funkcji programu diBudka jest możliwy po wprowadzeniu poprawnego kodu. Uwaga – ustawienie takie wyłącza możliwość płacenia za usługi za pośrednictwem wrzutnika monet. Gdy opcja odznaczona, dostęp do funkcji programu nie wymaga podania kodu. W związku z opisywaną funkcjonalnością, w pliku konfiguracyjnym config.ini pojawiło się kilkanaście nowych ustawień, które można zmieniać tylko poprzez edycję tego pliku. 4. Zmiany w programie diBudka. Historia zmian w programie diBudka 12 | S t r o n a

DZIAŁ OPROGRAMOWANIA RIVER

W programie diBudka dodano nowe okno służące do wprowadzania kodu odblokowującego/płacącego. Okno to pokazywane jest po wybraniu rodzaju usługi, którą program ma realizować i przy ew. drukowaniu kopii zdjęcia. W oknie tym znajduje się pole edycyjne do wprowadzenia kodu oraz numeryczna klawiatura ekranowa. Jeśli klient wpisze poprawny kod może przejść dalej i wykonać wybraną usługę. Program zapisuje w swojej bazie użyty kod by nie dało się go użyć powtórnie.

Edycja szablonów w powiększeniu W module administracyjnym diBudkaAdmin w oknie służącym do edycji szablonów teł, ramek i zdjęć id. dodano ikonę lupy. Po wybraniu szablonu do edycji i kliknięciu w w/w ikonę program pozwala na edycję szablonu w powiększeniu. Ponowne kliknięcie ikony przywraca domyślny tryb edycji szablonu. Edycja szablonu w powiększeniu pozwala na dużo dokładniejsze ustawienie obszarów zdjęć na szablonie.

Ustawianie położenia przycisku WSTECZ na oknach programu Dodano nowe parametry konfiguracyjne, które można ustawiać poprzez edycję pliku config.ini. Pozwalają one zmienić położenie przycisku WSTECZ na oknach programu.

Przyśpieszenie operacji w oknie wyboru kadru dla zdjęcia id. Do tej pory operacje przesuwania, pomniejszania i powiększania w oknie wyboru kadru dla zdjęcia id. były wykonywane na zrobionym zdjęciu. Gdy zdjęcie było duże, a komputer niezbyt mocny, operacje te mogły powodować znaczne spowolnienie używanych funkcji. W nowej wersji operacje te wykonywane są na pomniejszonej kopii zdjęcia, dzięki czemu znacznie skrócił się czas ich trwania.

Zmiany w instalatorze programu Nadinstalowanie nowej wersji programu na wersji starej spowoduje nadpisanie katalogów językowych programu lang_pol, lang_eng, lang_pol_admin i lang_eng_admin oraz wszystkich plików w nich się znajdujących. Zostało to tak zrobione po to by instalator mógł podmieniać wzorcowe skrypty językowe i wzorcowe obrazki, z których zbudowane są okna programu. Jeżeli ktoś przygotował swoje skrypty językowe lub obrazki do budowy okien programu lub swoje pliki podpowiedzi dźwiękowych powinien przed instalacją nowej wersji upewnić się, że posiada ich kopie ponieważ instalator je nadpisze. Po dokonaniu instalacji/aktualizacji można przywrócić swoje elementy kopiując je do odpowiednich katalogów.

Historia zmian w programie diBudka 13 | S t r o n a

DZIAŁ OPROGRAMOWANIA RIVER

Aby uprościć ten proces zalecamy by swoje obrazki, z których budowane są okna programu umieszczać nie w katalogu. np. lang_pol\patterns\river-green\ tylko w katalogu, np. lang_pol\patterns\custom\ i by w pliku config.ini odp. zmodyfikować ścieżki do plików z obrazkami okien. Dzięki temu instalacja/aktualizacja ich nie nadpisze i po niej nie trzeba będzie przywracać swoich elementów. Wystarczy tylko dorobić nowe, które mogły się pojawić w programie.

Poprawa jakości drukowanych zdjęć Wykonano szereg modyfikacji, które miały na celu poprawienie jakości drukowanych zdjęć, ramek, teł oraz elementów dodatkowych takich jak logo lub napis na zdjęciu wynikowym.

diBudka - wersja z 2015-04-24 Drobne zmiany w module administracyjnym związane z obsługą j. niemieckiego i rosyjskiego. Zmiany polegające na zwiększeniu opisów niektórych opcji konfiguracyjnych oraz zmianie położenia tych opcji by niektóre dłuższe rosyjskie i niemieckie nazwy zmieściły się w całości. Ponadto zmieniono czcionkę i niektóre elementy okien, np, checkboxy i buttony.

diBudka - wersja z 2015-04-16 Możliwość płacenia za usługi realizowane przez program. Obsługa wrzutnika monet. Program diBudka został przystosowany do obsługi płacenia monetami za realizowane usługi. Współpracuje z wrzutnikiem monet Comestero RM5 CC TALK ze złączem USB. Pełne oznaczenie testowaneg wrzutnika: RL5FZC24PL2IP00/USB. Wybrany wrzutnik jest stosunkowo tani (ok. 100 Euro netto), sprawdzony i pewny w działaniu oraz łatwy do podłączenia do komputera. Zalecamy by był zaprogramowany na przyjmowanie monet 10, 20, 50 groszy oraz 1, 2, 5 zł. W module administracyjnym dodano nową zakładkę z ustawieniami dot. w/w wrzutnika monet. Zakładka ta nazywa się Wrzutnik monet Comestero RM5 CC TALK. W programie diBudka dodano okno płacenia pokazywane przez program po wyborze realizowanej usługi. Jeśli ustawienia dopłat za drukowane kopie Kopia ramki, Kopia tła, Kopia zdjęcia id. nie zostały zdefiniowane program pokaże dodatkowo okno płacenia po wybraniu drukowania kopii zdjęcia. Uwagi: - wrzutnik przyjmuje tylko zaprogramowane monety, nie zwraca monet i nie wydaje reszty, - Użytkownik powinien wpłacić wymaganą kwotę, a ewentualne nadpłaty nie są uwzględniane przy realizacji kolejnych usług lub drukowaniu kolejnych kopii zdjęć,

Historia zmian w programie diBudka 14 | S t r o n a

DZIAŁ OPROGRAMOWANIA RIVER

-

ceny za usługi i drukowanie kopii powinny być ustawione z dokładnością nie większą niż wartość najmniejszej monety przyjmowanej przez wrzutnik.

Obsługa obcych języków w programie W programie dodano obsługę języków obcych. Z nową wersją programu dostarczane są pliki dla języka polskiego i angielskiego. Pliki dla niemieckiego i rosyjskiego zostaną przygotowane później i nie będą włączane do instalacji. Będą udostępniane na życzenie lub osobno pobierane z naszej strony www. Przygotowane zostały opisy i obrazki dla wymienionych języków. Przykładowe, testowe podpowiedzi dźwiękowe zostały zrobione tylko dla angielskiego. Użytkownicy programu mogą dodawać do programu kolejne języki postępując zgodnie z opisem zamieszczonym w instrukcji. W obecnej wersji programu możliwe jest wsparcie tylko dla języków opartych o alfabet łaciński i ew. cyrylicę. Moduł administracyjny został przystosowany do pracy z w/w językami, tj. do pokazywania opisów i komunikatów w wybranym, jednym z wyżej wymienionych języków. W module administracyjnym dodane zostały nowe opcje konfiguracyjne pozwalające określić jaki jest język domyślny modułu administracyjnego i jakie języki mają być udostępniane przez program diBudka. Ponadto napisy pokazywane przez program diBudka mogą być skonfigurowane w module administracyjnym osobno dla każdego języka. Program diBudka sprawdza ile języków ma obsługiwać i jeśli jest ich więcej niż jeden pokazuje okno pozwalające użytkownikowi na wybór języka. Okno to jest pokazywane zaraz na początku, tj. zaraz po ew. filmie startowym. Po wybraniu języka za pomocą w/w okna program diBudka będzie pokazywał opisy i obrazki, z których zbudowany jest interfejs programu oraz odtwarzał podpowiedzi dźwiękowe związane z wybranym językiem. Opisy, obrazki, podpowiedzi dźwiękowe dla poszczególnych języków są zapisane w osobnych katalogach. W pliku konfiguracyjnym programu config.ini dodano kilka opcji, które można ustawiać tylko poprzez edycję tego pliku. Należy o nich pamiętać jeśli ktoś zamierza rozbudować program o obsługę kolejnych języków. Pozostałe opcje dotyczące wersji językowych ustawiane są poprzez moduł administracyjny.

Nowa usługa w programie – zdjęcia identyfikacyjne Nowa wersja programu oprócz robienia zdjęć z ramką lub zdjęć na tle umożliwia robienie zdjęć identyfikacyjnych, czyli zdjęć do dokumentów takich jak np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy itp. W module administracyjnym diBudkaAdmin dodano nowe opcje konfiguracyjne związane ze zdjęciami identyfikacyjnymi oraz przerobiono mechanizm definiowania szablonów tak, by dało się za jego pomocą definiować szablony zdjęć identyfikacyjnych. Oprócz opcji konfiguracyjnych ustawianych poprzez moduł administracyjny dodano też kilka opcji, które można w razie potrzeby ustawić poprzez edycję pliku konfiguracyjnego programu config.ini. Mechanizm definiowania szablonów dostępny na zakładce Tła, Ramki, Zdjęcia id. pozwala teraz definiować szablony zdjęć identyfikacyjnych w analogiczny sposób jak to miało miejsce dla szablonów ramek i teł. Dodano przycisk Dodaj identyf., który pozwala utworzyć nowy szablon zdjęcia identyfikacyjnego. W panelu po prawej stronie dodano zakładkę Dod.zdj.id. zawierającą dodatkowe ustawienia dotyczące zdjęć identyfikacyjnych. W programie diBudka zmodyfikowano okno wyboru rodzaju usługi, którą ma realizować program. Historia zmian w programie diBudka 15 | S t r o n a

DZIAŁ OPROGRAMOWANIA RIVER

Na oknie tym może zostać pokazany obrazek i przycisk dla usługi Zdjęcie identyfikacyjne o ile odp. opcje konfiguracyjne zostały włączone.

Aktualizacja do nowej wersji programu Jeśli ktoś używał starej wersji programu to zalecamy instalację nowej wersji w następujący sposób: - zmieniamy nazwę katalogu zawierającego poprzednią wersję programu na np. diBudka-20150316 by mieć zachowaną na wszelki wypadek kopię starej wersji, - instalujemy nową wersję programu i przygotowujemy ją do pracy tak jak program zainstalowany po raz pierwszy. Oczywiście nadal można robić aktualizację poprzez nadinstalowanie nowej wersji na poprzednio używaną, ale wiązać się to będzie z koniecznością wykonania większej ilości czynności w celu dostosowania programu do obsługi nowych funkcji dostarczonych w nowej wersji. Tych czynności będzie tym więcej im starsza wersja była używana. Jeśli ktoś będzie robił aktualizację w ten sposób i napotka na jakieś problemy prosimy o kontakt. Pomożemy je rozwiązać. W nowej wersji programu zrezygnowaliśmy z utrzymywania 2 interfejsów, dlatego nie ma już plików graficznych z poprzedniej wersji interfejsu (ta z czerwonymi przyciskami).

Pokazywanie komunikatu informującego o resecie programu Jeśli użytkownik programu diBudka nie wykona żadnej akcji (za pośrednictwem ekranu dotykowego) w czasie określonym przez diBudkaAdmin/Ogólne/Czas bezczynności, zostanie wykonany reset, tj. wyzerowanie danych, wyzerowanie informacji o ew. wpłaconych pieniądzach i powrót na okno startowe. Nowa wersja programu informuje o zamiarze wykonania takiego resetu pokazując na pewien czas przed tym informację “Dotknij ekranu albo program wróci na okno startowe za x sekund” przy czym x zmniejsza się do 0 pokazując czas pozostały do wykonania resetu. Informacja jest pokazywana po upływie ok. 70% ustawionego czasu bezczynności. Oczywiście, dotknięcie ekranu zamyka okno z w/o informacją i przerywa odliczanie do resetu.

Przycisk WSTECZ na niektórych oknach programu diBudka W module administracyjnym diBudkaAdmin na zakładce Ogólne dodano nową opcję konfiguracyjną Pokaż przycisk Wstecz. Po jej zaznaczeniu program diBudka będzie pokazywał przycisk Wstecz w oknie wyboru usługi, oknie wyboru szablonu oraz w oknie wyboru czy zdjęcie ma być kolorowe czy czarno-białe. Są jednak pewne sytuacje, w których na w/w oknach mimo włączenia opisywanej opcji przycisk Wstecz nie będzie pokazywany. Dla przykładu nie będzie pokazywany na oknie wyboru szablonu po zapłacie za usługę, gdyż spowodowałoby to utratę wpłaconych pieniędzy. Nową opcję konfiguracyjną dodano po to by ktoś, kto nie chce pokazywać przycisku Wstecz na w/w oknach, mógł to osiągnąć. W normalnych warunkach zalecamy włączać tę opcję. W nowych oknach programu takich jak okno z opisem wymagań dot. zdjęcia id., okno wyboru ujęcia dla zdjęcia id. i okno edycji ujęcia dla zdjęcia id. przycisk Wstecz jest pokazywany zawsze bez względu na ustawienie opisywanej opcji. Historia zmian w programie diBudka 16 | S t r o n a

DZIAŁ OPROGRAMOWANIA RIVER

Wybór kolorowe lub czarno-białe dla wszystkich rodzajów usług Do tej pory tylko przy robieniu zdjęć z ramką można było wybierać czy zdjęcie wynikowe ma być kolorowe czy czarno-białe. W nowej wersji wybór taki może też być dokonany przy wykonywaniu zdjęć z tłem lub zdjęć identyfikacyjnych. Nazwy odp. opcji konfiguracyjnych w module administracyjnym dotyczących robienia zdjęć czarno-białych uogólniono by odpowiadały nowej sytuacji.

Pokazywanie informacji o numerze robionego ujęcia W czasie robienia ujęć nowa wersja programu pokazuje oprócz odliczania czasu pozostałego do zwolnienia migawki dodatkową informację o numerze robionego ujęcia i całkowitej ilości ujęć do zrobienia. Informacja ta jest pokazywana w górnej części okna, nad live view w postaci x/y, gdzie: - x – numer robionego ujęcia - y – ilość ujęć do zrobienia Informacja nie jest pokazywana jeśli z definicji szablonu lub ustawień wynika, że do zrobienia jest tylko 1 ujęcie.

Tło wstawiane pod ramkę i ujęcia Do tej pory tło pod zdjęciem z nałożoną ramką było zazwyczaj takie jak to, na którym zrobiono zdjęcie. W szczególnych przypadkach, jeśli zdjęcie było robione na zielonym tle, można było włączyć odp. opcję konfiguracyjną co skutkowało zamianą tego zielonego tła na białe. W nowej wersji programu dodano możliwość zamiany tego zielonego tła na dowolne tło ustawione w czasie definiowania szablonu ramki. W diBudkaAdmin na zakładce Tła, Ramki, Zdjęcia id. w czasie edycji szablonu ramki można wejść na zakładkę Tło ramki znajdujące się w panelu po prawej stronie okna i za pomocą dialogu związanego ze znajdującym się tam polem Plik wskazać obrazek jpg, który ma być dla tego szablonu stosowany jako tło wstawiane pod ujęcia i ramkę. Plik ten jest automatycznie kopiowany przez program do katalogu ...\dibudka\frames. Należy pamiętać, że stosowanie takiego tła ma sens tylko wtedy jeśli zdjęcia są robione na zielonym tle oraz spełnione zostały wszystkie warunki pozwalające na poprawną zamianę zielonego tła na ustawione. Oczywiście, opcja Zastępuj zielone tło dla ramek powinna być włączona. Jeśli plik jpg z tłem nie zostanie wskazany, program będzie zamieniał tak jak wcześniej zielone tło na białe. Przy tworzeniu obrazka, który ma być używany jako tło należy zachować następujące zalecenia: - proporcje wymiarów obrazka powinny być takie jak proporcje drukowanego zdjęcia, - wymiary obrazka powinny wynikać z wymiarów robionego zdjęcia i rozdzielczości drukowania, - obrazek powinien zostać zapisany jako plik jpg.

Historia zmian w programie diBudka 17 | S t r o n a

DZIAŁ OPROGRAMOWANIA RIVER

diBudka - wersja z 2015-03-02 Możliwość pracy tylko z szablonami teł Do tej pory warunkiem używania programu było zdefiniowanie szablonów ramek. Szablony teł były opcjonalne. Teraz możliwa jest też praca ze zdefiniowanymi szablonami teł, a bez szablonów ramek. W module administracyjnym na zakładce Ogólne dodano nową opcję konfiguracyjną Pokaż ramki. Jeżeli jest odznaczona program nie będzie pozwalał na zamawianie zdjęć z ramkami. Nie będzie pokazywał okien służących do wyboru ramki, a także okna pozwalającego wybrać czy chcemy robić zdjęcie z ramką czy z tłem - od razu przejdzie do robienia zdjęcia z tłem. Jeśli w/w opcja jest zaznaczona można robić zdjęcia z ramkami, a odpowiednie okna są pokazywane. Trzeba pamiętać o tym, że co najmniej jedna z opcji Pokaż ramki, Pokaż tła powinna być zaznaczona. Gdy obie zostaną odznaczone konfiguracja programu będzie niepoprawna i program diBudka nie będzie pozwalał na robienie zdjęć.

Proste, szybkie drukowanie zdjęć bez wybierania ramki/tła Program został zmodyfikowany tak by dało się za jego pomocą realizować proste i szybkie drukowanie wykonanych zdjęć z predefiniowanym tłem lub ramką. Aby było to możliwe należy: - zdefiniować w module administracyjnym szablon ramki, który ma być stosowany przy drukowaniu zdjęć (jeśli mamy zdefiniowanych wiele szablonów ramek i teł to wszystkie robimy nieaktywne za wyjątkiem tego jednego). - dostosować ustawienia konfiguracyjne tak by ukryć niepotrzebne okna (np. odznaczyć opcje Film na starcie, Pokaż tła, Wybór kolorowe/czarno-białe dla ramek, Wysyłanie na www, Wysyłanie na Facebook, zaznaczyć Drukowanie, Uruchamianie robienia zdjęć przyciskiem). Pozostałe opcje ustawiamy wg własnych potrzeb. W analogiczny sposób można przygotować program do drukowanie zdjęć z jednym predefiniowanym tłem. W programie możliwe jest również drukowanie zdjęcia bez dodatkowych elementów graficznych typu ramka lub tło. Efekt taki można uzyskać stosując przy definiowaniu szablonu przeźroczystą ramkę lub białe tło.

Wstawianie logo na zdjęcie wynikowe W oknie służącym do definiowana szablonu ramki lub tła dodano nowe opcje pozwalające wstawić logo na zdjęcie wynikowe. Jako logo mogą być używane pliki gif lub png. Program diBudka przygotowując zdjęcie wynikowe sprawdza czy wybrany szablon ramki lub tła zawiera definicję logo. Jeśli tak wstawia logo na zdjęcie wynikowe zgodnie z ustawionym położeniem i wymiarami.

Pokazywanie live view z wybranym tłem przy robieniu zdjęć za pomocą aparatu Canon EOS W module administracyjnym na zakładce Ogólne dodano nową opcję Pokaż tło w live view dla Canon. Opcja ta określa czy przy robieniu zdjęć na tle program ma pokazywać live view z zamienionym zielonym tłem na wybrane przez klienta. Historia zmian w programie diBudka 18 | S t r o n a

DZIAŁ OPROGRAMOWANIA RIVER

Uwagi Funkcja działa tylko, gdy program współpracuje z aparatem Canon. Podmiana zielonego tła na wybrane w czasie pokazywania live view wymaga dużej mocy obliczeniowej od komputera, gdyż komputer musi w czasie rzeczywistym dokonywać wielu dosyć zaawansowanych operacji na obrazie przesyłanym z aparatu. Jeśli komputer będzie zbyt słaby wystąpią zakłócenia w płynności pokazywania live view w programie. Aby podgląd live view jak najwierniej pokazywał to co klient dostanie proporcje obszarów przeznaczonych na zdjęcia w definicji szablonu tła powinny być takie jak proporcje robionego zdjęcia. Obszary te nie powinny być też obracane.

Informacje o programie i jego producencie W module administracyjnym dodano nową zakładkę O programie. Na zakładce tej znajdują się podstawowe informacje o programie takie jak nazwa, wersja, numer seryjny, data gwarancji, data instalacji, link do wykazu zmian. Są tu też dane kontaktowe do naszej firmy River – producenta programu.

Informacja o domyślnym kodzie administracyjnym Przy pierwszych uruchomieniach modułu administracyjnego lub programu diBudka w okienku służącym do wprowadzania kodu administracyjnego pokazywana jest informacja o tym, że domyślny kod administracyjny to 1423 i że zaleca się jak najszybszą zmianę tego kodu na własny.

Historia zmian w programie diBudka 19 | S t r o n a

DZIAŁ OPROGRAMOWANIA RIVER

diBudka - wersja z 2015-01-20 UWAGA: niektóre z modyfikacji (kody gwarancyjne, moduł administracyjny zabezpieczony kodem, nowa szata graficzna itd.) mogą powodować problemy/pytania po aktualizacji programów u klientów dlatego warto dokładnie zapoznać się ze szczegółowym opisem zmian zamieszczonym w dokumencie ‘Opis zmian w wersji z 20/01/2015 oraz porada aktualizacji”.

Uruchamianie wykonywania zdjęć przyciskiem W niektórych sytuacjach szybkie automatyczne uruchamianie wykonywania zdjęć w programie diBudka może okazać się niewystarczająco komfortowe dla osoby/osób pozujących, gdyż czasami potrzeba więcej czasu na przygotowanie się do zdjęć. Dla takiego scenariusza pracy dodano nową opcje konfiguracyjna w programie administracyjnym diBudkaAdmin. Jest to opcja Uruchamianie robienia zdjęć przyciskiem na zakładce Ogólne. Po włączeniu tej opcji program diBudka po oknie z informacją “Przygotuj się do zdjęć” pokaże przycisk START nad podglądem Live View i dopóki przycisk ten nie zostanie naciśnięty proces robienia zdjęć nie będzie wykonywany. Po wyłączeniu opisywanej opcji program działa po staremu, tj. po oknie z informacją “Przygotuj się do zdjęć” automatycznie rozpoczyna robienie zdjęć.

Możliwość wysłania zdjęcia ‘na żywo’ na konto Facebook klienta Do tej pory program mógł wydrukować zrobione zdjęcie lub ewentualnie wysłać je na stronę www. Teraz dodatkowo może opublikować zdjęcie ‘na żywo’ na Faceebok’u. Włączanie tej nowej funkcji wykonuje się opcją w module administracyjnym diBudkaAdmin. Opcja ta znajduje się na zakładce Ogólne i nazywa się Wysyłanie na Facebook. Jeśli zostanie włączona to po zrobieniu zdjęcia program diBudka pozwoli wysłać zdjęcie na Facebook. Wysyłanie to jest realizowane nowym modułem programu UploadFacebook.exe uruchamianym przez diBudka. Moduł ten wysyła zdjęcie na serwer internetowy po czym otwiera okno logowania do Facebook’a i klawiaturę ekranową. Użytkownik za pomocą klawiatury ekranowej wpisuje dane potrzebne do zalogowania, a po poprawnym zalogowaniu zdjęcie zostaje opublikowane na jego koncie Facebook. Po tym moduł wysyłania na Facebook’a się zamyka i sterowanie wraca do programu diBudka. W oknie służącym do wysyłania zdjęcia na Facebook znajdują się dwa przyciski. Pierwszy z nich WSTECZ pozwala zamknąć to okno, zrezygnować z wysyłania i wrócić do programu diBudka. Drugi POKAŻ KLAW. pozwala przywrócić pokazywanie klawiatury ekranowej, gdyby z jakiegoś powodu została zamknięta lub ukryta.

Możliwość wielokrotnego drukowania zdjęć lub wysyłania na Facebook Wielokrotne drukowanie lub wysyłanie na Facebook może być przydatne szczególnie w sytuacji, gdy zdjęcie robi sobie grupa osób i każda z nich chce mieć wydruk zdjęcia lub przesłać zdjęcie na swój Facebook. W diBudkaAdmin na zakładce Ogólne dodano opcję Ponowne drukowanie lub wysyłanie. Po włączeniu opcji ‘Ponowne drukowanie lub wysyłanie’ program pozwoli zrobić zdjęcie, a potem wielokrotnie go wydrukować, wielokrotnie wysłać na www oraz wielokrotnie wysłać na Facebook o ile oczywiście funkcje drukowania, wysyłania na www czy na Facebook są włączone osobnymi opcjami konfiguracyjnymi. Historia zmian w programie diBudka 20 | S t r o n a

DZIAŁ OPROGRAMOWANIA RIVER

Po wyłączeniu opcji Ponowne drukowanie lub wysyłanie program pozwoli wykonać na zdjęciu tylko jedną akcję tj. jednokrotne drukowanie albo jednokrotne wysyłanie na www albo jednokrotne wysyłanie na Facebook.

Szybkie ustawianie, które ramki i tła mają być pokazywana/ukrywane Nowa opcja przydatna dla firm, które często wypożyczają fotobudkę. Pozwala w szybki sposób wymienić zestaw udostępnionych dla użytkownika ramek i teł. Do szybkiego ustawienia w programie, które ramki i tła mają być pokazywane, a które ukrywane służy nowa opcja o nazwie Aktywny w oknie służącym do definiowania szablonu ramki lub tła w module administracyjnym diBudkaAdmin.

Drukowanie czarno-białe: drugi wariant wykonywania czarno-białych zdjęć W diBudkaAdmin na zakładce Ogólne dodano nową opcje konfiguracyjną o nazwie Czarno-biała ramka i zdjęcia. Opcja ta ma znaczenie jeśli klient w programie diBudka wybierze robienie czarno-białego zdjęcia z ramką. Jeśli opcja jest wyłączona to program działa po staremu, tj. tworzy zdjęcie wynikowe z ujęć klienta zmienionych na czarno-białe i kolorowej ramki. Po włączeniu w/o opcji program zrobi zdjęcie wynikowe używając zarówno czarno-białych ujęć i czarno-białej ramki.

Ustawianie limitu wydruków Program został przystosowany do pracy w scenariuszu, w którym jest wypożyczany razem z budką i drukarką i ma pozwolić na wydrukowanie określonej ilości zdjęć. W diBudkaAdmin na zakładce Ogólne dodano nowe opcje konfiguracyjne: Limit wydruków włączony, Limit wydruków [szt.], Wydrukowano [szt.] oraz przycisk Reset. Gdy opcja ‘Limit wydruków włączony’ jest odznaczona program działa po staremu, tj. nie ogranicza możliwości drukowania zdjęć. Zdjęcia można drukować dopóki nie skończy się papier/folia/toner/atrament w drukarce. Gdy opcja ‘Limit wydruków włączony’ jest zaznaczona program diBudka pozwoli wydrukować jedynie taką ilość zdjęć jaka wynika z różnicy ustawień Limit wydruków i Wydrukowano. W polu Limit wydruków ustawia się ilość zdjęć możliwych do wydrukowania. W polu Wydrukowano program pokazuje jaka część tego limitu została już wykorzystana, czyli ile zdjęć wydrukowano. Pole to powinno być zerowane przyciskiem Reset przed każdym wypożyczeniem. Przypominamy, że dla poprawnego działania mechanizmów drukowania konieczne jest poprawne ustawienie informacji o zapasie papieru w drukarce. Informację tą wpisuje się w polu Ilość papieru.

Historia zmian w programie diBudka 21 | S t r o n a

DZIAŁ OPROGRAMOWANIA RIVER

Film - animacja startowa. Nowe elementy graficzne okien programu, nowe ramki i tła. Nowa stylistyka programu. Animacja startowa. Przygotowano nowe tło dla okien programu, nowe przyciski i nowe obrazki pokazywane na oknach, a także zgodny z nimi pod względem stylistyki film startowy intro.swf. Wszystkie te elementy znajdują się w katalogu programu w podkatalogu patterns\river-green. Prezentacja ramek i teł z zdjęciami wzorcowymi. Nowe wzory ramek i teł. Dodatkowo ulepszono niektóre elementy graficzne używane poprzednio. Wstawiono zdjęcia osoby w obrazki używane na oknie wyboru czy zdjęcie ma być robione z ramką czy z tłem i oknie wyboru czy zdjęcie z ramką ma być kolorowe czy czarno-białe. Instalacja zawiera kilka nowych wzorów ramek i teł do swobodnego wykorzystania. Użytkownicy starszych wersji programu, którzy chcą używać tych ulepszonych elementów graficznych powinni wykonać następujące czynności: Wejść do katalogu programu, do podkatalogu patterns\river-old, skopiować znajdujące się tam pliki i wkleić je do katalogu patterns nadpisując znajdujące się tam starsze wersje tych plików. Dodano nowe elementy graficzne zgodne ze starym projektem okien potrzebne dla nowych okien takich jak okno wysyłania zdjęcia na Facebook i okno z pytaniem “Czy chcesz kontynuować drukowanie lub wysyłanie?”. Nowa instalacja zawiera też kilka nowych wzorów ramek i teł do swobodnego wykorzystania. Jeśli użytkownicy starszych wersji programu chcieliby korzystać z nowego projektu okien, nowych elementów okien zawartych w katalogu patterns\river-green powinni wykonać czynności opisane w poradzie aktualizacji do wersji 20/01/2015 – dokument „Opis zmian w wersji 20/01/2015 oraz porada aktualizacji’.

Dostęp do ustawień programu zabezpieczony kodem W poprzednich wersjach programu była możliwość ustawienia kodu potrzebny do zamykania programu diBudka. Teraz ten sam kod jest używany do zabezpieczenia dostępu do modułu administracyjnego diBudkaAdmin po to by niepowołane osoby nie mogły zbyt łatwo modyfikować konfiguracji programu. Jest to szczególnie ważne w sytuacjach, gdy kiosk/budka/komputer z programem jest wypożyczany. Od tej wersji przy uruchamianiu diBudkaAdmin najpierw pojawi się okienko do wpisania kodu. Użytkownik powinien wpisać tu prawidłowy kod dostępu i nacisnąć przycisk OK. Gdy kod wpisany jest nieprawidłowy programu nie da się uruchomić. Użytkownicy starszych wersji programu mogą po aktualizacji mieć problemy z logowaniem, gdyż nowa wersja nie pamięta już kodu w pliku konfiguracyjnym config.ini. W razie problemów powinni użyć kodu domyślnego 1423. W diBudkaAdmin na zakładce ogólne zmieniono nazwę pola służącego do definiowania kodu pozwalającego na zamknięcie diBudka lub otwarcie diBudkaAdmin. Obecnie pole to nazywa się Kod administracyjny.

Wizualizacja ramek i teł – miniatury ze wstawionymi zdjęciami wzorcowymi Wcześniejsze wersje programu tworzyły miniatury teł lub ramek dla okien wyboru w programie diBudka na podstawie plików graficznych użytych przy definiowaniu ramek lub teł. Niestety miniatury te były “puste” tj. nie zawierały zdjęć osoby lub osób przez co czasami trudno było sobie wyobrazić jak będzie wyglądało Historia zmian w programie diBudka 22 | S t r o n a

DZIAŁ OPROGRAMOWANIA RIVER

zdjęcie wynikowe. W nowej wersji programu wbudowano zdjęcie wzorcowe, zdjęcie osoby, które będzie używane do tworzenia miniatur ramek i teł i odpowiednio zmieniono algorytm ich tworzenia. Gdyby komuś nasze zdjęcie wzorcowe nie odpowiadało to może zrobić swoje i ustawić opcję w pliku config.ini w sekcji [options] – opis w poradzie aktualizacji wersji.

Możliwości obrotu o dowolny kąt obszarów nadruku, w które wstawiane są zdjęcia Bardziej atrakcyjne szablony ramek i teł można uzyskać dzięki możliwości obrotu o dowolny kąt obszarów nadruku, w które wstawiane są zdjęcia. W module administracyjnym w oknie służącym do definiowania szablonu ramki lub tła dodano nowe pole Obrót. Pozwala ono ustawić kąt obrotu (w stopniach) dla każdego obszaru, w który będzie wstawiane zdjęcie klienta.

Nowe parametry dotyczące okna wyboru teł lub ramek W pliku config.ini w sekcji [options] można zdefiniować nowe parametry konfiguracyjne takie jak: czy obrazki mają pojawiać się równocześnie czy jeden po drugim, czas pojawiania się obrazka ramki lub tła w ms.

Obsługa gwarancji w diBudka Program przystosowano do obsługi daty gwarancji. Aby pełna wersja programu mogła pracować musi być wprowadzony kod gwarancyjny ustawiający datę końca gwarancji dla programu. Dla używania wersji demonstracyjnej kod gwarancyjny nie jest potrzebny. Kod gwarancyjny dostarczany jest przy zakupie programu na karcie gwarancyjnej. Może być również dostarczony przez River drogą telefoniczną lub mailową. Użytkownik programu może instalować aktualizacje programu wypuszczane przez River o ile ich data publikacji nie jest późniejsza niż data gwarancji na program. Jeżeli zainstaluje aktualizacje wypuszczone po dacie gwarancji program przestanie się uruchamiać. W takiej sytuacji powinien albo wrócić do używania starszej wersji albo uzyskać z River kod przedłużenia gwarancji, który ustawi w programie nowszą datę gwarancji. Kod przedłużenia gwarancji tak jak pierwotny kod gwarancyjny może być dostarczony przez River albo pocztą razem z fakturą na karcie przedłużenia gwarancji albo przez telefon lub przez pocztę elektroniczną. Kod ustawiający datę gwarancji wprowadza się po uruchomieniu programu diBudkaAdmin na zakładce Zabezpieczenia w polu Gwarancja. Po jego wprowadzeniu trzeba kliknąć przycisk Zapisz. Jeśli kod jest poprawny po prawej stronie pola pojawi się nowa data gwarancji. Jeśli kod będzie nieprawidłowy zostanie wyświetlony odp. komunikat. Jeżeli użytkownik programu chce uzyskać kod gwarancyjny/przedłużenia gwarancji przez telefon lub mailem musi skontaktować się z River i dostarczyć Kod maszyny pokazywany w opisanym wyżej okienku. Program diBudka przy starcie sprawdza poprawność kodu gwarancyjnego i jeśli stwierdzi jego brak lub niepoprawność pokaże komunikat o braku gwarancji. Kod gwarancyjny tak jak i kod licencji/autoryzacyjny jest zapisywany w katalogu programu w pliku license.txt.

Historia zmian w programie diBudka 23 | S t r o n a

DZIAŁ OPROGRAMOWANIA RIVER

Ułatwienia przy wprowadzaniu kodu licencyjnego: zakładka Zabezpieczenia Do tej pory kod licencyjny/autoryzacyjny zamieniający wersję demonstracyjną na pełną wpisywało się poprzez edycję pliku license.txt znajdującego się w katalogu programu. Teraz można go wpisać w module administracyjnym diBudkaAdmin na zakładce Zabezpieczenia w polu Licencja. Na zakładce tej znajduję się również Kod maszyny, czyli identyfikator komputera na którym uruchamiany jest program oraz pole Gwarancja, które zostanie opisane osobno. Jeżeli użytkownik programu chce uzyskać kod licencyjny przez telefon lub mailem musi skontaktować się z River i dostarczyć Kod maszyny pokazywany w opisanym wyżej okienku.

Historia zmian w programie diBudka 24 | S t r o n a