olarak kalite yine arz-talep dengesiyle Bu durum, derecesidir (Avrupa Kalite Organizasyonu-EOQ; EOQ :2) derecesidir (Juran 1979:6-7)

olarak . kalite yine arz-talep dengesiyle Bu durum, 1 2 3 4 yol -ASQ; ASQ...2004:1). derecesidir (Avrupa Kalite Organizasyonu-EOQ; EOQ...20...
Author: Esen Kılıç
17 downloads 0 Views 4MB Size
olarak

.

kalite yine

arz-talep dengesiyle

Bu durum,

1

2

3

4

yol

-ASQ; ASQ...2004:1).

derecesidir (Avrupa Kalite Organizasyonu-EOQ; EOQ...2004:2) derecesidir (Juran 1979:6-7).

k

Toplam kalite

ve toplam kalite

, kurumsal bir kalite

. olarak

kesimlerin ya da kurumsal toplam , bu yararlanan beklentilerinin yerine getirilmesiyle kaliteye temel .

, toplam kalite

var olan ilerleme

, Wilkinson 1993:48) ya da Blow

5

, giderek e teknolojinin devreye girmesiyle Kurumlarda

.

paralel olarak

. 7

6

Taylor ve Kalite ve Fredrick Winslow Taylor Taylor kurumlardaki

beklentileri memnun etmeyi

uygulamayan , Taylor, Sanayi devrimiyle (Yozgat 1978:16). Taylor -7).

Baransel 1993:121).

9

10

Max Weber eni 1995:140). Elton Mayo

gerekmektedir (Healy 1996:1). 11

12

Sheward t

al bir uygulama olarak kabul etmektedir (TS EN ISO 9001 2001: 1). 14

PLANLA

Genel olarak kalite kompleks UYGULA

Temel olarak belirleyen

P K

ifade

U

KONTROL ET

r (Aguayo 1994:270). 15

16

i Japonlar

kurumlarda

(JUDE) -10).

18

17

Firmada

savunan Juran,

mal ve hizmetleri kullanan veya

, (Kaizen) Imai,

Taguchi, ya da

19

bir

Deming

DEMING JURAN FEIGENBAUM

ilk Edwards

dir.

Deming,

olarak

Deming Japonlara;

, Sheward

Bergman 1994:405).

21

yakalayabilirsiniz, 14 ilke a

Dr. Edwards DEMING 1951 23

24

kabul edilmektedir (Rosander 1991:7). belirli bir uygulama modeli Deming

denetimle Deming,

Deming 1996:24). Deming

(Deming 1996: 15) belirtmektedir. 26

25

kurumsal

(Donald 1990:141)

27

28

TKY

Toplam Kalite Yönetimi

KG

{ {

Sistem Denetimleri Kalite Planlar Kalite El Kitab Kalite Maliyetleri SPC

{

Kendi Kendine Muay. Ürün Testleri Temel Girdi Kontrol Kalite El Kit.[Haz]

{

Parçay Tasnif Derecelendirme Düzeltici Önlem Kalitesizlik Sebepleri

Kalite Güvence KK

Kalite Kontrol Muayene

M

Sürekli Geli Tüm Prosesleri Kapsar Performans Ölçümü Tak Çevre Yönetimi

birlikte

.

29

30

-5).

bilinmektedir.

(The American Society for Quality-ASQ ASQ...2004), yine (Japanese Union of Scientists and Engineers), (European Organization for Quality1995:4-6).

ordu

31

32

-Q-9858

kodlu -299 -57).

34

33

BS 5750 -19). Konu ile ilgili incelemeler yapan

standartlar de ortaya tam aksi bir

-19).

35

36

TC176).

edilmektedir. American National

Komite Standarts Intitute)

Association Francaise de

Normalisation) British Standarts Institute) Kanada Standartlar Konseyi (SCC, Standarts Council of Canada)

37

38

39

40

olarak kabul

http://kalite.goksel.com/iso9000/ index .asp).

-

Yönetim

Kaynak Yönetimi

6. KAYNAK

Giri

Ölçme, Analiz ve

Üret im y önetimi

Ürün

ve

ISO Kalite

Sistemi

Bunlardan ilki, Kalite Memnuniyeti

(quality assurance).

ISO 9000 2001:1-3; Weise 1993:4). Kalite Hedefleri

Kalibrasyon

- Pazarlama Servis Md.

44

ISO Kalite

ve

ISO Kalite

ve

bir model . sonucu, sistemine sahip olma denetimler -6).

45

46

ISO Kalite ISO Kalite

ve

I. Tablo 2:

ve

Modelleri ISO 9001:1994

yandan ISO modellerinin

ISO serisi Kalite sistemleri-

yerine getirilecek gereklilikler.

kurumlarda;

kurumsal

maliyetinin , ve kurumun toplam kalite , daha iyi hizmet ve , verimlilikte , toplam kalite benimsenmesi, kurum ve etkin ve bilgi vb. gibi yararlar (Bozkurt 1999:13 TS EN ISO 9001:2001; TS EN ISO 9004:2001).

ISO 9002: 1994

Kalite SistemleriModeli getirilecek gereklilikler.

ISO 9003: 1994

Kalite Sistemleri- Son Muayene Modeli getirilecek gereklilikler

kapsayan standartlar, kronolojik verilmektedir.

ISO 9001:2000 (1994 tarihindeki

47

48

ISO Kalite ISO Kalite

ve

olarak

ve

bir dizi ilkeler belirlemektedir.

TSE ISO , CEN de Nonna-lisation; (Avrupa Standartlar Komitesi Europeane Norm; Avrupa ) kabul edilen esas TSE Akreditasyon ve Belgelendirme Daimi ve TSE Teknik 29 Mart 2001 tarihli olarak karar (TS EN ISO 9001 2001: I; TSE... 2004).

veri analizi, 49

-13).

Yönetim

-fax) Kaynak Yönetimi

Giri

Ölçme, Analiz ve

Üret im y önetimi

Ürün

50

Kalite sistemi kurarken Genel olarak sistem,

olan

bir , her birinin , ve kendine olarak

birbirine bir

( 1995:95). Kalite sistemleri ya da hizmet olarak bir ya da hizmetin belirlenen kriterleri temel olarak . Her beklenen kalite kriterleri birbirinden , ya da hizmete sistem da ve gerekliliklere belirlenmektedir.

Kalite sisteminin, d .

,

-

Kalite bilgi sistemi (TS EN ISO 9004;4,18,40). 53

54

Kalite sistemi .

Sistemin

. olarak, gerekli

gerekmektedir. Bu kontrol, -96).

55

56

etkin belgelemeyi, teknik ve gerektirmektedir. Bu sayede

Kalite Sistemi

,

Kontrol Edilmesi

(Caplan 1990:15; TS EN ISO 9001: 2001 4-5).

57

58

(institutional procedures): ve

59

60

gibi, kalite sisteminde kurumsal . ve hizmetler Yine, kaydedilecek belgelerin ne kadar elde belirlenmektedir. Bu kurumlarda kalite belgeleri r:

Kalite Belgeleri:

belgeler

olarak

.

.

Standartlara

belgeler.

gerekli belgeler. belgeler. Kalite belgeler. , , hizmet, sistem vb. konularda durumu ve veriler belgeler. faaliyet durum belgeleri. Uygunluk ve denetim belgeleri ( 1997:101; TS EN ISO 9004: 4). ve kontrol

(Aytimur1997:29-60; Bozkurt 1999: 63-219; Esin 2000:31997: 94-103; Takan 2000:72-73; TS EN ISO 9001: 2001 4-5; TS EN ISO 9004: 2001 4-5).

ve tetkiki ve

62

61

ISO

Kalite Sistem

. .

(burada

ortaya

ak,

1997:102).

63

64

ISO

Kalite Sistem kalite sistem ve belge piramidi verilmektedir.

ve buna

Kaliteyi etkileyen faaliyetlerin

UYGULAMA

65

ISO-

ISO

Kalite Sistem

belgeler

kalite sisteminde

Entegre teknolojiler

uygulama boyutunu

gerekmektedir (Brumm 1995 69; TS ISO 9004-1 1996:7; TS EN ISO 9004 2001: 5).

68

ISO

Kalite Sistem

ISO

Kalite Sistem

Bu kapsamda Kalite el belge ve form gerekli talimatlar

dahil edilmesiyle

kontrol sisteminin

Kalite belgelerinin

belge ve belgelerinin

1988:19).

70

69

(Brumm 1995: 71)

ISO

Kalite Sistem

Kalite sistem olan sistemin denetimi ve gerekli (Brumm 1995: 71). Belge ISO

bu bu durum

ISO

Kalite Sistem

, var bilginin

ISO

bir alt unsurudur.

.

belge , belge gibi, her bir belge .

dile getirilmektedir.

Standartta var olan sistemin kaliteye , gerekli olan belge

4.2.

dile getirilen unsurlar

Her ne unsurlara

olarak yeniden

unsuru

de

(Tek bir

olarak ya da

) ISO olarak ele .

denilmektedir. 71

72

ISO

Kalite Sistem

ISO

Kalite Sistem

Standartlar belge gerekmektedir.

. Belge Belge ve

z TS ISO 9001 1994: 4-5; TS EN ISO 9004 2001: 4-5).

, kalite sistem sorumlu birimlere de sorumluluklar . Bu sorumluluklar maddeler halinde gerekli

. ile

-75;

Kalite el kontrol 73

kontrol sisteminin kontrol kontrol belgelerinin , ve

kalite el . . . . .

kontrol sistemleri (Brumm 1995: 76).

74