INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA WYBRANYCH BUDYNKÓW ZESPOŁU DAWNYCH KOSZAR KAWALERII W OLSZTYNIE WRA Z Z KONST R UK CY JNĄ OCENĄ I CH STA NU TECHNI CZNEGO

ADRES INWESTYCJI Budynki w ramach ZESPOŁU ARCHITEKTONICZNEGO DAWNYCH ZABUDOWAŃ KOSZAR KAWALERYJSKICH przy ul. Gietkowskiej w Olsztynie, wpisanego do Rejestru Zabytków Nieruchomych pod numerem A-4198: Budynek nr 1 Budynek nr 2 Budynek nr 4

– ul. Gietkowska 9/2 – ul. Gietkowska 9e, 9i – ul. Gietkowska 9f

ZAMAWIAJĄCY Gmina Olsztyn Pl. Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn OPRACOWANIE ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Zbigniew Patalas upr. bud. nr 265/88/OL

mgr inż. arch. Rafał Pietrykowski

KONSTRUKCJA

DOK. FOTOGRAFICZNA

mgr inż. arch. Zbigniew Patalas upr. bud. nr 265/88/OL

Marcin Mazur

wrzesień - październik 2014 Biuro Architektoniczne

arch. Zbigniew Patalas

ul. Warmińska 7/3,

10-544 Olsztyn

tel. (89)527.05.77

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana wybranych budynków zespołu dawnych Koszar Kawalerii w Olsztynie

BUDYNEK NR 1 – ul. Gietkowska 9/2

Biuro Architektoniczne

arch. Zbigniew Patalas

ul. Warmińska 7/3,

10-544 Olsztyn

tel. (89)527.05.77

9

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana wybranych budynków zespołu dawnych Koszar Kawalerii w Olsztynie

I. Lokalizacja obiektu Obiekt będący przedmiotem opracowania mieści się przy ul. Gietkowskiej 9/2 w Olsztynie. Budynek usytuowany jest w najbardziej na południe wysuniętej części omawianego kompleksu koszar.

II. Rodzaj i charakter budynku Przedmiotowy budynek wybudowano ok. 1885-86 r., nazywany był zwykle "sztabowym". Według Rafała Bętkowskiego, w rzeczywistości mieściły się tam prawdopodobnie pułkowe warsztaty rzemieślnicze. Obecnie budynek nie jest użytkowany. Obiekt wzniesiono na planie prostokąta, jako dwuklatkowy, ze skrajnymi ryzalitami w elewacji frontowej i tylnej. Bryła zwarta, częściowo podpiwniczona, trzykondygnacyjna, kryta dachem wielospadowym o nieznacznym kącie nachylenia połaci. Elewacje nietynkowane, wykonane z czerwonej cegły licowej.

III. Konstrukcja i materiały budowlane a. Ściany budynku murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej. b. Przewody kominowe wentylacyjne, murowane z cegły ceramicznej pełnej, nad dachem w postaci kominków ze stali ocynkowanej c. Przewody kominowe dymowe, murowane z cegły ceramicznej pełnej, wyprowadzone nad dach jako murowane. d. Dach budynku o niskim kącie nachylenia w części korpusowej 2°, natomiast na ryzalitach 4° z obróbką blacharską z blachy ocynkowanej. e. Więźba dachowa (wtórna) wykonana w postaci ram ciesielskich opartych o konstrukcję stropu nad piętrem, konstrukcja płatwiowo-kleszczowa, dwustolcowa, z usztywnieniem podłużnym i poprzecznym w postaci mieczy i zastrzałów. f. Pokrycie dachu z papy asfaltowej termozgrzewalnej. g. Rynny i rury spustowe z blachy cynkowej h. Strop nad piwnicą ceramiczne łukowe, tynkowane. i. Stropy klatek schodowych ceramiczne odcinkowe. j. Klatki schodowe „rzymskie”. k. Konstrukcja biegów schodowych z granitowych stopni opartych na ścianach bocznych. l. Spoczniki w konstrukcji ceramicznej łukowej, przykryte płytami granitowymi. m. Stolarka okienna: -

piwnica – okna krosnowe, dwuskrzydłowe proste, rozwierane do wewnątrz, czterokwaterowe, parter oraz piętro – okna skrzynkowe jednokrosnowe, łukowe, dwuskrzydłowe, rozwierane, czterokwaterowe, z krzyżem stałym. Kwatery dolne z dwoma poziomymi szczeblinami. poddasze – okna krosnowe, jednoskrzydłowe łukowe, rozwierane, dwukwaterowe; dolna kwatera z poziomą szczebliną.

Biuro Architektoniczne

arch. Zbigniew Patalas

ul. Warmińska 7/3,

10-544 Olsztyn

tel. (89)527.05.77

10

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana wybranych budynków zespołu dawnych Koszar Kawalerii w Olsztynie

0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.24 0.25 0.26 0.27 0.28 Parter razem 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 Piętro razem 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 Poddasze razem RAZEM:

deska podł. deska podł. płyty granitowe płyty granitowe deska podł. deska podł. płyta OSB płyta OSB płyta OSB płyta OSB posadzka beton. posadzka beton. posadzka beton. płyta OSB płyta OSB płyta OSB

350 350 400 345 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

płyty granitowe posadzka beton. pustka powietrzna pustka powietrzna posadzka beton. posadzka beton. pustka powietrzna płyty granitowe

344 350 350 350 350 350 350 344

płyty granitowe pustka powietrzna pustka powietrzna pustka powietrzna pustka powietrzna pustka powietrzna płyty granitowe

344 350 350 350 350 350 344

17,43 17,67 17,51 21,4 4,2 3,88 22,78 3,07 3,56 2,68 9,26 4,49 3,96 5,82 10,5 15,87 405,27 m2 20,47 17,92 102,78 162,35 6,39 10,53 103,14 24,93 448,51 m2 20,47 17,72 104,15 160,92 17,07 103,82 20,47 444,62 m2 1 409,67 m2

V. Dopuszczalne przeznaczenie obiektu Dopuszczalne przeznaczenie budynku będzie ograniczone wytycznymi konserwatorskimi, o które Inwestor musi każdorazowo wystąpić przy adaptacji, wielkością istniejących pomieszczeń oraz dopuszczalnym obciążeniem stropów, określonym w ekspertyzie konstrukcyjnej. Biuro Architektoniczne

arch. Zbigniew Patalas

ul. Warmińska 7/3,

10-544 Olsztyn

tel. (89)527.05.77

12

1

2

3

4

5

6

7

105 104

94

75

hp 120

63

96

45

60

-1.03

A: 4,0 m2 posadzka beton. H: 236 cm 192

47 97 184

184 184

80

104 188

38

42 42 42 108 187

98 187

42 97 187

posadzka beton. 644 H: 236 cm

124

3 13

15

16

-255

-255

A: 8,2 m2 410

150

-85

52 11

446

1 045

101 187 40

148 12

131 194

42 42

99

101 184

A: 8,3 m2 posadzka beton. H: 236 cm

412 -255

10

42

14

96 187

48

-1.07

-1.06

40

-1.02

-255 321

A: 6,7 m2 posadzka beton. H: 236 cm

C

-1.04

A: 3,5 m2 posadzka beton. H: 236 cm

P-01

192

-255

Główne biuro projektowe:

38

96 187

42 60

99 190

42 42 100

77

Pn

1 K nr YNE BUD

142

40

P-01

60

P-04

479

131

A: 12,8 m2 posadzka beton. H: 419 cm

41

42 42 96 190

40

105 184

hp 120

38

412

A: 4,0 m2 posadzka cegła H: 309 cm

9

-1.01

80

D

-1.10

8

148 194

42

104

644 182

42

-255

-1.11

A: 5,3 m2 posadzka cegła H: 250 cm

7

42 42

1 592 1 592 1 592 1 592

C

-85 4

6

A: 20,1 m2 posadzka beton. H: 235 cm

41

105 104

97 = 272

5

120

40

16 x 17

-1.09

-255 96

238

354 474

354 194

A: 9,4 m2 posadzka beton. H: 233 cm

38

321

73

E 89

40

105 204

59

271

26

-255

274 191

-1.08

42 42

98 187

41

2

1

60

80

105 182

27

5

474 274

12 30 36 42

59

4

D

16

3

105 174

96

2

53

179 156

5 x 18 = 90

hp 120

60

hp 120

E

F

1

F

105 104

105 104

793 793 793 793

99

37

55

91

90

50

48

96

10-544 OLSZTYN,

40

UL.WARMIŃSKA 7/3

tel./fax (089) 527-05-77 www.biuroarchitektoniczne.com.pl -1.05

354 194

644 -255

arch. Zbigniew Patalas

hp 120

55

37

107 hp 120

37

50

27

105

TYTUŁ PROJEKTU:

hp 120

A

105 104

107 104

105 104

793 793 793 793

Pn

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW BYŁYCH KOSZAR DRAGONÓW W OLSZTYNIE ADRES INWESTYCJI:

Budynek nr 1 ul.Gietkowska 9/2 , Olsztyn INWESTOR:

1

265/88/OL

arch. Rafał Pietrykowski

52

75

A

14

P-04

105

60

55

Podpis

OPRACOWAŁ

B 100

B 77

Nr uprawnień

PROJEKTANT 354 516

274 191

474 274

77

Imię i Nazwisko

A: 29,0 m2 posadzka beton. H: 237 cm

2

3

4

5

6

7 FAZA: BRANŻA:

Gmina Olsztyn Pl. Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn INWENTARYZACJA

ARCHITEKTURA

TEMAT:

UWAGA: - OSIE KONSTRUKCYJNE ZAMIESZCZONO ORIENTACYJNIE

RZUT PIWNICY SKALA: DATA:

1:100 WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2014

RYS. NR

I.01

A

B

C

D

E

F

1 K nr YNE BUD 4 E-0 Główne biuro projektowe:

10-544 OLSZTYN,

UL.WARMIŃSKA 7/3

tel./fax (089) 527-05-77 www.biuroarchitektoniczne.com.pl Imię i Nazwisko -0,61 -0,85

POZIOM GRUNTU

POZIOM GRUNTU

Nr uprawnień

Podpis

PROJEKTANT

arch. Zbigniew Patalas

265/88/OL

OPRACOWAŁ 27

204

555

549

124

93

28

arch. Rafał Pietrykowski

1 580

TYTUŁ PROJEKTU:

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW BYŁYCH KOSZAR DRAGONÓW W OLSZTYNIE ADRES INWESTYCJI:

A

B

C

D

E

F

Budynek nr 1 ul.Gietkowska 9/2 , Olsztyn INWESTOR:

FAZA: BRANŻA:

UWAGA: - OSIE KONSTRUKCYJNE ZAMIESZCZONO ORIENTACYJNIE

Gmina Olsztyn Pl. Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn INWENTARYZACJA

ARCHITEKTURA

TEMAT:

ELEWACJA E-04 SKALA: DATA:

1:100 WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2014

RYS. NR

I.10

F

E

D

C

B

A

Pn 3 E-0

1 K nr YNE BUD

Główne biuro projektowe:

10-544 OLSZTYN,

UL.WARMIŃSKA 7/3

tel./fax (089) 527-05-77 www.biuroarchitektoniczne.com.pl Imię i Nazwisko

Nr uprawnień

Podpis

PROJEKTANT

-0,61 -0,85

POZIOM GRUNTU

arch. Zbigniew Patalas

265/88/OL

POZIOM GRUNTU OPRACOWAŁ

28

93

124

549

555

204

27

arch. Rafał Pietrykowski

1 580

TYTUŁ PROJEKTU:

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW BYŁYCH KOSZAR DRAGONÓW W OLSZTYNIE ADRES INWESTYCJI:

F

E

D

C

B

A

Budynek nr 1 ul.Gietkowska 9/2 , Olsztyn INWESTOR:

FAZA: BRANŻA:

UWAGA: - OSIE KONSTRUKCYJNE ZAMIESZCZONO ORIENTACYJNIE

Gmina Olsztyn Pl. Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn INWENTARYZACJA

ARCHITEKTURA

TEMAT:

ELEWACJA E-03 SKALA: DATA:

1:100 WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2014

RYS. NR

I.09

5

4

3

2

1

15 6 6 10

221

1 169 1 130

1 075 1 114

408

182 12 6 6 12 372 12 12 6 12

221

182 12 6 6 12 372 12 12 6 12

408

18

15 6 6 10

+10,84

29

6

18

29

7

Pn

1 K nr YNE BUD 2 E-0

388

282

282

388

Główne biuro projektowe:

6 12

85

85

Imię i Nazwisko 30

±0,00

30

±0,00

-0,30

POZIOM GRUNTU

-0,85

UL.WARMIŃSKA 7/3

tel./fax (089) 527-05-77 www.biuroarchitektoniczne.com.pl

58

58

12

6

10-544 OLSZTYN,

POZIOM GRUNTU

Nr uprawnień

Podpis

PROJEKTANT

arch. Zbigniew Patalas

265/88/OL

OPRACOWAŁ

arch. Rafał Pietrykowski TYTUŁ PROJEKTU:

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW BYŁYCH KOSZAR DRAGONÓW W OLSZTYNIE ADRES INWESTYCJI: 33

728

382

773

769

382

728

33

Budynek nr 1 ul.Gietkowska 9/2 , Olsztyn

3 828

7

6

5

4

3

2

1

INWESTOR:

FAZA: BRANŻA:

Gmina Olsztyn Pl. Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn INWENTARYZACJA

ARCHITEKTURA

TEMAT:

UWAGA: - OSIE KONSTRUKCYJNE ZAMIESZCZONO ORIENTACYJNIE

ELEWACJA E-02 SKALA: DATA:

1:100 WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2014

RYS. NR

I.08

3

4

5

6

7

15 6 6 10

15 6 6 10

+10,84 +10,45

+10,31

221

12 6 6 12

182

Pn

1 E-0

408

221

1 K nr YNE BUD

12 12 6 12

12 12 6 12

1 130 1 169

1 114 1 075

372

+7,78

372

408

12 6 6 12

182

18

+10,24

29

2

18

29

1

+3,58

Główne biuro projektowe: 388

388

282

+2,69

282

+2,69

10-544 OLSZTYN, 6 12

±0,00

±0,00

Imię i Nazwisko

POZIOM GRUNTU

85

85

30

30

-0,30

UL.WARMIŃSKA 7/3

tel./fax (089) 527-05-77 www.biuroarchitektoniczne.com.pl

58

58

12

6

+0,76

-0,85

POZIOM GRUNTU

Nr uprawnień

Podpis

PROJEKTANT

arch. Zbigniew Patalas

265/88/OL

OPRACOWAŁ

arch. Rafał Pietrykowski TYTUŁ PROJEKTU:

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW BYŁYCH KOSZAR DRAGONÓW W OLSZTYNIE 33

728

382

769

773

382

728

ADRES INWESTYCJI:

33

3 828

1

2

3

4

Budynek nr 1 ul.Gietkowska 9/2 , Olsztyn

5

6

7

INWESTOR:

FAZA: BRANŻA:

Gmina Olsztyn Pl. Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn INWENTARYZACJA

ARCHITEKTURA

TEMAT:

UWAGA: - OSIE KONSTRUKCYJNE ZAMIESZCZONO ORIENTACYJNIE

ELEWACJA E-01 SKALA: DATA:

1:100 WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2014

RYS. NR

I.07

1

2

3

4

5

6

7

3 828 121

736

18

364

18

356

396

17

MIECZ 20x24 MIECZ 20x24

+9,48

+9,24

+9,47

+10,28

MIECZ 20x24

MIECZ 20x24

MIECZ 20x24 MIECZ 20x24

+10,08 +9,47

24 24

76

17

6

+10,45

17

+10,25

+10,45

MIECZ 20x24

+9,48

20

+9,64

MIECZ 20x24

76

24 24

6

17

MIECZ 20x24 +9,86 MIECZ 20x24

667

+10,85

+10,81

20

86

+10,06

18

+9,96

86

732

106

401

MIECZ 20x24

99

114

238

1 075 72

133

133

110

131

24 50

24

36 110

24

24

+3,74

+3,50

+3,38 145

133

24

36

24

+2,78

Główne biuro projektowe:

10-544 OLSZTYN,

217

228

±0,00

±0,00

57

±0,00

±0,00

Imię i Nazwisko

30

±0,00

-0,36

Nr uprawnień

Podpis

PROJEKTANT -0,85

POZIOM GRUNTU

arch. Zbigniew Patalas

265/88/OL

OPRACOWAŁ

arch. Rafał Pietrykowski

186

236

UL.WARMIŃSKA 7/3

tel./fax (089) 527-05-77 www.biuroarchitektoniczne.com.pl

62

217

217

205

228

350

238

+1,87

253

+3,50

+3,74

50

72 36

151

131 30 24

24 50 300

82 40 24

+3,74

238

253 57 30

POZIOM GRUNTU

60

248

248 216

216

216

227

227

300

1 075 131

+3,74

+2,17

-0,30

1 1 P-N0EK nr Y D BU

252

99

+7,48

+5,61

238

252

ZASTRZAŁ 20x24

84

36 111 +6,51

ZASTRZAŁ 20x24

+7,48 24

+7,24

+7,12

+5,90

ZASTRZAŁ 20x24

50

ZASTRZAŁ 20x24

36

ZASTRZAŁ 20x24

111

+7,48

35 24

+7,48

+6,75

227

ZASTRZAŁ 20x24

35 24

+7,48

280

280

227

248 +7,24

24

ZASTRZAŁ 20x24

50

30 24

114

60

131

151

MIECZ 20x24

TYTUŁ PROJEKTU:

-2,72

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW BYŁYCH KOSZAR DRAGONÓW W OLSZTYNIE 33

728

382

769

773

382

728

ADRES INWESTYCJI:

33

3 828

1

2

3

4

Budynek nr 1 ul.Gietkowska 9/2 , Olsztyn

5

6

7

INWESTOR:

FAZA: BRANŻA:

Gmina Olsztyn Pl. Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn INWENTARYZACJA

ARCHITEKTURA

TEMAT:

UWAGA: - OSIE KONSTRUKCYJNE ZAMIESZCZONO ORIENTACYJNIE

PRZEKRÓJ P-01 SKALA: DATA:

1:100 WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2014

RYS. NR

I.06

1

2

3

4

5

759 395

3 058

728

397

382

377

1 476

769

390

773

389

382

728

393

29

124

RS

około 4°

93

RS

E

+11,11

RYNNA 120mm

+11,28

1 580

+11,22

Pn

1 K nr YNE BUD

RYNNA 120mm

+11,28

549

około 4°

około 2°

około 4° RYNNA 120mm

1 580

około 2°

549

797

D

797

D

C

F

124

około 4°

RS

E

RS P-04

93

28

F

7

28

27

6

wyłaz na dach

Główne biuro projektowe:

około 4°

555

około 4°

około 2°

około 2°

P-01

555

P-01

C

10-544 OLSZTYN,

UL.WARMIŃSKA 7/3

tel./fax (089) 527-05-77 www.biuroarchitektoniczne.com.pl

783

783

+11,11

Imię i Nazwisko

Nr uprawnień

Podpis

PROJEKTANT

B

RS

RYNNA 120mm

RS

RS

RS

arch. Rafał Pietrykowski 231

P-04

A 27

1

395

728

382

397

2

769

3

TYTUŁ PROJEKTU:

A 2 243 3 818

4

773

382

5

389

6

265/88/OL

OPRACOWAŁ

około 4°

231

około 4°

arch. Zbigniew Patalas

B

+11,11

728

393

29

Pn

7

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW BYŁYCH KOSZAR DRAGONÓW W OLSZTYNIE ADRES INWESTYCJI:

Budynek nr 1 ul.Gietkowska 9/2 , Olsztyn INWESTOR:

FAZA: BRANŻA:

Gmina Olsztyn Pl. Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn INWENTARYZACJA

ARCHITEKTURA

TEMAT:

UWAGA: - OSIE KONSTRUKCYJNE ZAMIESZCZONO ORIENTACYJNIE

RZUT DACHU SKALA: DATA:

1:100 WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2014

RYS. NR

I.05

100 122

hp 60

hp 60

54

104

104

104

84

74

27

74

203 769

74

27

74

74

27

74

203 773

74

27

74

84

99

74 132

hp 60

hp 60

hp 60

hp 60

hp 60

hp 60

hp 60

780 100 728

115

11

52

113

100

122 27

40 1 508

83

74

27

74

203

74

27

SŁUP 20x24

74

100

SŁUP 20x24

ZASTRZAŁ 20x24

ZASTRZAŁ 20x24

203

74

hp 60

27

hp 60

74 hp 60

74

27

hp 60

74

203

hp 60

74

27

hp 60

74

100

hp 60

65

74 hp 60

336 27 74

93

hp 60

110

117 1 580 hp 60

555

SŁUP 20x24 SŁUP 20x24

Imię i Nazwisko

81

182

100

112

113

hp 60

100

27 134

1

100

113

728 100 780

112

100

121

96

2

74

382 27

74

203

3

74

27

74

769 203

74

27

74

203 2 256 3 816

4

74

27

74

773 203

74

27

74

203

5

74

382 27 74

96

121

6

100

112

728 100 780

SŁUP 20x24 SŁUP 20x24 27 113

100

265/88/OL

arch. Rafał Pietrykowski TYTUŁ PROJEKTU:

100 122

100 122

SŁUP 20x24 100 122

SŁUP 20x24 SŁUP 20x24 100 122

100 122

100 122

SŁUP 20x24

Podpis

OPRACOWAŁ

92

hp 60

27

hp 60

42

27

hp 60

arch. Zbigniew Patalas

RS 698 100

Nr uprawnień

PROJEKTANT

B

RS

P-04

110

ZASTRZAŁ 20x24

110

SŁUP 20x24

96

hp 60

74 132

74 132

SŁUP 20x24 74 132

SŁUP 20x24

74 132

74 132

74 132

74 132

SŁUP 20x24

UL.WARMIŃSKA 7/3

tel./fax (089) 527-05-77 www.biuroarchitektoniczne.com.pl 576

38 38

Główne biuro projektowe:

430

10-544 OLSZTYN,

585

1 508 203

32

P-01

381

381

ZASTRZAŁ 20x24

236

110 131

86

SŁUP 20x24

C

618

74

A: 103,9 m2 płyty granitowe H: 344 cm

40

hp 60

Pn

1 K nr YNE BUD

SŁUP 20x24 SŁUP 20x24

1.01

397

hp 60

SŁUP 20x24

74 132

74 132

27

74 132

24

hp 60

74

74 132

38 203

74 132

74

108

108 217

BELKA 20x24

ZASTRZAŁ 20x24

1 496 117

34

A: 17,7 m2 pustka powietrzna H: 350 cm

wyłaz na dach

24 333

ZASTRZAŁ 20x24

108

108

+748

1 920

SŁUP 20x24

SŁUP +748 20x24

2.02

+748

SŁUP 20x24

110 131

24 1 496

1 186

1 186

34

SŁUP 20x24

523 336 27

SŁUP 20x24 SŁUP 20x24

148

40

24

2.01

286

40

26

108 217

SŁUP 20x24

381 204

113

121 1 610

SŁUP 20x24

+748

110 216

SŁUP 20x24SŁUP 20x24

RS 698 100

SŁUP 20x24

3

A: 20,5 m2 płyty granitowe H: 344 cm

SŁUP 20x24

32 110

110

74 hp 60

ZASTRZAŁ 20x24

SŁUP 20x24

A: 160,9 m2 pustka powietrzna H: 350 cm

312

40

286 279

+748

40 +748

92

491

101

577

619

96

B RS

4

1

264

585

ZASTRZAŁ 20x24 SŁUP 20x24 SŁUP 20x24

5

2

148

SŁUP 20x24 561

SŁUP 20x24

SŁUP 20x24SŁUP 20x24

188

555

ZASTRZAŁ 20x24

100

6

368

SŁUP 20x24

hp 60

7

2.04

A: 17,1 m2 pustka powietrzna H: 350 cm

72

93

8

1 732

1 186

158 40

1 186 88 38

242

2.07

32

A: 103,8 m2 pustka powietrzna H: 350 cm

9

623

ZASTRZAŁ 20x24ZASTRZAŁ 20x24

A: 20,5 m2 płyty granitowe H: 344 cm

2.05

10

286 279

21

286

E

SŁUP 20x24 SŁUP 20x24

D

22 x 17 = 374

24 1

24

80

625

79

SŁUP 20x24

659 110 216

103

549

74

19

20

40

1 496 110

110

hp 60

SŁUP 20x24 SŁUP 20x24 +748 2.06

F

RS

hp 60

110

583

27

1 013

74

333

17

2

109

hp 60

116

1 496

1 580 116

SŁUP 20x24

100 698

22

ZASTRZAŁ 20x24

115

803

203

623

74

SŁUP 20x24

18

22 x 17 = 374

967

623

584

625 549

465

16

623

6

27

19

801

15

38

74

21

7

40

hp 60

100

40

20

14

100

18

8

+748

59

17

13

3

52

16

SŁUP 20x24 SŁUP 20x24

76 336

15

12

9

4

hp 60

14

10

148

110 131

hp 60

90

13

ZASTRZAŁ 20x24

ZASTRZAŁ 20x24

RS

12

SŁUP 20x24

110 131

110

100

+561

22

110

130

124

74 132

hp 60

97

hp 60

+561

ZASTRZAŁ 20x24

104 224

104 224 74 132

50

74 132

104

74 132

24 336

74 132

104

hp 60

74 132

hp 60

54

5

A

59

SŁUP 20x24

74 132

SŁUP 20x24 SŁUP 20x24

D

P-01

104

P-04

89

104 224

ZASTRZAŁ 20x24 115 100

124

SŁUP 20x24

100 698

RS

11

ZASTRZAŁ 101 11220x24

81

E

C

390 24 382

104

52

RS

104 224

93

24 382

28

100 122

hp 60

130

7

110

100 122

100

28

F

390 115

6

110

780 100 728

113

5

204

100

4 3 816 1 476 203

100 122

122 27

3

100 122

2

100 122

1

134

A

Pn

7

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW BYŁYCH KOSZAR DRAGONÓW W OLSZTYNIE ADRES INWESTYCJI:

Budynek nr 1 ul.Gietkowska 9/2 , Olsztyn INWESTOR:

FAZA: BRANŻA:

Gmina Olsztyn Pl. Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn INWENTARYZACJA

ARCHITEKTURA

TEMAT:

UWAGA: - OSIE KONSTRUKCYJNE ZAMIESZCZONO ORIENTACYJNIE

RZUT PODDASZA SKALA: DATA:

1:100 WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2014

RYS. NR

I.04

133

780 133 728

80

109 226

109 226

hp 82

hp 82

hp 82

109

390 180 382

79

77

158

142

228 769

142

142

233 773

142

106

6 133

780 133 728

82

80

133

110 27

133

hp 82

hp 82

hp 82

RS

F

93

156 226

156 226

RS

69

E

77

hp 82

hp 82

hp 82

hp 82

hp 82

+187

336 148

+187

118 230

180

118 230

79

118 230

hp 82

124

82

611 549

22 x 17 = 374

34

+374

108 217

1.03 A: 102,8 m2 pustka powietrzna H: 350 cm

136 91 1 580

112 226

136

40 40

hp 82

158 1 186

284 142

+374

hp 82

40

10

122 232

113 232

146

146

229

hp 82

147

105

hp 82

96

555 72

72

77

67

72

72

72

133

BELKA 20x24

Imię i Nazwisko

94

RS

80

728 133 780

133

hp 82

94

2

382 137

274

3

146

769 227

146

231 2 256 3 816

4

146

773 229

146

240

5

382 146

94

109

6

133

79

728 133 780

109 226

109 226

109 226

109

27 80

133

113

265/88/OL

arch. Rafał Pietrykowski TYTUŁ PROJEKTU:

69

109 226

79

Podpis

OPRACOWAŁ

RS

27

1

133

arch. Zbigniew Patalas

B

hp 82

Nr uprawnień

PROJEKTANT

154

hp 82

hp 82

UL.WARMIŃSKA 7/3

tel./fax (089) 527-05-77 www.biuroarchitektoniczne.com.pl

2x legar (dwuteownik) 16x50 BELKA 20x24

BELKA 20x24

BELKA 20x24

BELKA 20x24

BELKA 20x24

BELKA 20x24

28

BELKA 20x24

373

347

BELKA 20x24

347

BELKA 20x24

BELKA 20x24

BELKA 20x24

BELKA 20x24

LEGAR (dwuteownik) 20x24

BELKA 20x24

BELKA 20x24

BELKA 20x24

hp 82

10-544 OLSZTYN,

606

227

336 146

122 232

146 hp 82

38 38

122 232

169

1 508 231

122 232

105

BELKA 20x24

502 BELKA 20x24

BELKA 20x24

LEGAR (dwuteownik) 20x24

BELKA 20x24

BELKA 20x24

BELKA 20x24

38

hp 82

109 226

109 226

113

P-01

204 79

hp 82

27

C

Główne biuro projektowe:

A: 17,9 m2 posadzka beton. H: 350 cm

BELKA 20x24

31

1 074

1 074

286 279

40

108

142 216

2x legar (dwuteownik) 16x50

41

108

+374

112 226

27

hp 82

698 133

A: 20,5 m2 płyty granitowe H: 344 cm

P-04

80

461

SŁUP stalowy R=9cm

122 232

101

471 133

294

158 40 92

92

BELKA 20x24

BELKA 20x24

BELKA 20x24

BELKA 20x24

BELKA 20x24

BELKA 20x24

BELKA 20x24

BELKA 20x24

RS

204

RS 71

264

Pn

1 K nr YNE BUD

1.01

1.02

hp 82

B

18

LEGAR (dwuteownik) 16x36

1.06

137

249

123

A: 10,5 m2 posadzka beton. +374 H: 350 cm

72 94

491

607

565

BELKA 20x24

2x legar (dwuteownik) 16x50

121

+374

384

104 216

108 216

BELKA 20x24

10

184

SŁUP stalowy R=9cm

BELKA 20x24

85

18 LEGAR (dwuteownik) 16x36

26

333

85

140

85

16

85

10

10 24

369 85

123

89 336

101

88 85

89

124

104

20

79

38 555

241 85

85

180 124

+374

89 216

1.07 A: 104,9 m2 pustka powietrzna H: 350 cm

10

457

A: 6,4 m2 posadzka beton. H: 350 cm

108

136

hp 82

136

108 216

40

A: 162,3 m2 pustka powietrzna H: 350 cm

1.05

+374 112 226

+374

286

48

24

1.04

148

A: 24,9 m2 płyty granitowe H: 344 cm

40

375

1 496

175

136

hp 82

90 1 496

136 1 580 90

2x legar (dwuteownik) 16x50

40

1.08

1

22

148 112 226

623

240 61

532

50

22

2

40

21

3

42

1

5

4

108

20

286 279

2

317

623 22 x 17 = 374

19

142

79

238

465

448

569 967

549

18

19

3

6

18

4

17

7

17

611

492

16

21

6

8

20

15

9

16

7

5

2x legar (dwuteownik) 16x50

1 508

14

15

13

14

9

D 10

13

12

12

10

8

A

69

11

133 698

D

P-01

120

P-04

80

118 230

133

124

68

RS

11

93

RS

E

C

390 180 382

130

7

28

109 226

133

5

28

F

82

4 3 816 1 476 237

109 226

110 27

3

109 226

2

109 226

1

A

Pn

7

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW BYŁYCH KOSZAR DRAGONÓW W OLSZTYNIE ADRES INWESTYCJI:

Budynek nr 1 ul.Gietkowska 9/2 , Olsztyn INWESTOR:

FAZA: BRANŻA:

Gmina Olsztyn Pl. Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn INWENTARYZACJA

ARCHITEKTURA

TEMAT:

UWAGA: - OSIE KONSTRUKCYJNE ZAMIESZCZONO ORIENTACYJNIE

RZUT PIĘTRA SKALA: DATA:

1:100 WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2014

RYS. NR

I.03

133

54

362 hp 72

97

142

142

50

hp 71

hp 71

59

50

79

336 184

28

73

80

81

A: 30,6 m2 posadzka beton. H: 350 cm

59

133

79

80

80

133

109

87

2

125

3

74

35

146

146

231 2 256 3 816

4

146

773 229

146

223

5

382 184

73

109

6

80

136 91 1 580 136

Imię i Nazwisko

10

0

676 133

80

hp 72

133

79

arch. Zbigniew Patalas

B

80

133

113

265/88/OL

arch. Rafał Pietrykowski TYTUŁ PROJEKTU:

59

27

Podpis

OPRACOWAŁ

hp 72

109 226

133

728 780 133 780

Nr uprawnień

PROJEKTANT

RS

109 226

79

769 227

hp 72

555

80

109 226

80

382 184

291 8

100 200

79

UL.WARMIŃSKA 7/3

tel./fax (089) 527-05-77 www.biuroarchitektoniczne.com.pl

408

54

hp 72

109 226

109 226

133

728 133 780

549

153 136 26 42

27

42

0.07

RS

122 232

122 232

40

40

80

hp 71

54 122 232

122 232

74 122

hp 72

108 51 8

-72

23 33

112

226

39

39

359

307 307

85

50

10-544 OLSZTYN, BELKA 20x24

85

361

8

412 146

BELKA 20x24

413

BELKA 20x24

1

155

BELKA 20x24

85

100

BELKA 20x24

87 154

Główne biuro projektowe: 153

4 x 18 = 72

3

2

BELKA 20x24

BELKA 20x24

BELKA 20x24

73 8 8

42

606

67

10

BELKA 20x24

95 146

108

107

42 42

99 206

85 364

BELKA 20x24

BELKA 20x24

BELKA 20x24

307

85 151

108

BELKA 20x24

85

412

A: 12,6 m2 0 posadzka beton. H: 350 cm

50

P-01

204

22 22

336

4

112 226

412

58

330

0.10

BELKA 20x24

85

8

A: 11,2 m2 deska podł. H: 350 cm

0

99

A: 12,7 m2 terakota H: 350 cm

0

373

84 146

15

373

hp 71

96

8

0.11

BELKA 20x24

75 590

227

364

307

BELKA 20x24

BELKA 20x24

307 307

85

251

BELKA 20x24

85 146

99

542 BELKA 20x24

85 85 104 1010 74 12 13

535

14

489

A: 17,6 m2 posadzka beton. H: 350 cm

0

55

22

0.12

BELKA 20x24

429

42

99 42 206

42 42

99

BELKA 20x24

7

BELKA 20x24

12

0.06

108 217

27

133

A: 3,6 m2 terakota H: 350 cm

C

442

293

0

8

108 217

108 217

8

10

0

A: 18,2 m2 płyty granitowe H: 400 cm

161

110 216

108

288

0.05

54

453 79

315

110

226

0.01

420

99

112 226

1 K nr YNE BUD

676

40

50

42

110

24

38

286 280

44 36

1 174 40

286

40

40 40

26

40

40

42

110 217

Pn

0 676

hp 72

165

50

42

A: 21,4 m2 płyty granitowe H: 344 cm

110

89 274

40

0.08 A: 25,4 m2 deska podł. H: 350 cm

318

99

184 341 211

133

42

42 22 x 17 = 374

5 x 18 = 90

110

110 216

110

1 500

426

40

103

160

14

64

82

12

40

13

224

103 216

13 40

109 14 14

55

465

0

hp 164

RS

hp 72

109 226

27

1

A: 21,3 m2 posadzka beton. H: 350 cm

184 341

27 42 18 42

65

10 53

99 206

79 206

85

-72 336 184

71

494 494

87

336

732

0

80

BELKA 20x24

96

A: 22,8 m2 płyta OSB H: 350 cm

79

BELKA 20x24

0.19

99

BELKA 20x24

262

55

10

A: 4,0 m2 posadzka beton. H: 350 cm

68 49

BELKA 20x24

74

0.13

BELKA 20x24

3

231

29

103

40 40

0

10 110 69 332 206

41

2

1

160 110

79

350 64

110

68

160 146

106

160 160

89

108 216

80

40 40

106 217

40 40

29

A: 17,5 m2 płyty granitowe H: 400 cm

41

4

155

0

17 17

0

106

109 28 217 28 48

126

0.03

3

54

BELKA 20x24

400

4

204

49

27 113

150

42

148

719 400 210

40

475

475

222 501

501 61

378

561

50 501

89

108

108

108 217

1

99

350

42

286 280

29

42

42

41

2

92

225

A: 21,4 m2 płyty granitowe H: 345 cm

38

0

0.16

104

92

99

110

185 110

210

0

42

133

15

110 217

104 205 27 27

50

27

50

195 104

0

0

372

40 40

A: 4,2 m2 deska podł. H: 350 cm

148

0.02

4 x 18 = 72

0

100

42

0.09 A: 36,5 m2 posadzka beton. H: 350 cm

15

205

110 205

0.18

54

12

92

25 6 25

D

118

0.14 A: 17,4 m2 deska podł. H: 350 cm

12

BELKA 20x24

hp 72

E

56

0

hp 72

233 732

133

611

40 40

P-04

198 133

98

204

59

108

A: 3,6 m2 płyta OSB H: 350 cm

92

204

180

RS

0.21

144 350

16

200 108

40

169

169

37

13

1

195

55

30 35 40 110

0.19

A: 3,9 m2 40 deska podł.195 H: 350 cm

10

79

211

11

hp 72

108

68

110 205 25 33 25

40 25

110 205 40

A: 17,7 m2 deska podł. H: 350 cm

12

14

BELKA 20x24

180

79 12 204

B

28 28

501

623 22 x 17 = 374

3

0.15

11

19

99 206

92

226

475 8 8

8 98 200 124

137 137

29

13

110

4

92

147

A: 5,8 m2 płyta OSB H: 350 cm

BELKA 20x24

99

7912 204 155

98

BELKA 20x24

A: 3,1 m2 płyta OSB H: 350 cm

142 350

9

0.17

90 62

27

BELKA 20x24

BELKA 20x24

108

hp 72

116

8

82

A: 9,3 m2 posadzka beton. H: 350 cm

BELKA 20x24

25

42 42

6

2

82

0.23

50

BELKA 20x24

A: 2,7 m2 płyta OSB 198 H: 350 cm

0.20

148

10

90

30 200

133 27 32 135

555 607

219 219

0.22

79

A: 4,5 m2 posadzka beton. H: 350 cm

BELKA 20x24

441 441

11

0.26

100 205 30 37 30

8

0.24

110

85

198

40 336

80

F

124

1

96 96

82 8195

185

85

441

hp 72

121

148

215

196 58

98 15 31

24 31 53 8

hp 72

35 30 28

72

133 1 580 93 133

H: 350 cm

8 69 200 8

A: 26,2 m2 posadzka beton. H: 350 cm

5

50 50

98

96

505

614 549

BELKA 20x24

121

366 366

392

366

A: 15,9 m2 płyta OSB H: 350 cm

133 676

0.04

336

4

= 272

82

RS

362

246

96

124

104

5

109 226

676

56 A: 4,0 m2 posadzka beton. 200

hp 72

7

99 BELKA 20x24

0.25

hp 72

133

4

109 226

98 200 42

110 27

hp 72

59

3

121 BELKA 20x24

200

16 x 17

BELKA 20x24

42

133

94

59

0.28

0

A: 10,5 m2 płyta OSB H: 350 cm

80

362

133

RS 124

82 434

RS

118 230

133

BELKA 20x24

780 133 728

82

28

109 382

93

390 390

106

2

0.27

200

A

142

1

D

P-01

233 773

7

54 hp 72

BELKA 20x24

C

142

118 230

27

3 816 1 476 235

144

120 230

42 42

228 769

6

P-04

11

142

118 230

133 200

hp 72

124

56

104

3

BELKA 20x24

hp 72

94

10

54

RS

E

390 390

109 382

96

93

28

F

133

109 226

109 226

27

82

5

109 226

780 133 728

80

2

133

4

109 226

110

3

109 226

2

109 226

1

A

Pn

7

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW BYŁYCH KOSZAR DRAGONÓW W OLSZTYNIE ADRES INWESTYCJI:

Budynek nr 1 ul.Gietkowska 9/2 , Olsztyn INWESTOR:

FAZA: BRANŻA:

Gmina Olsztyn Pl. Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn INWENTARYZACJA

ARCHITEKTURA

TEMAT:

UWAGA: - OSIE KONSTRUKCYJNE ZAMIESZCZONO ORIENTACYJNIE

RZUT PARTERU SKALA: DATA:

1:100 WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2014

RYS. NR

I.02