OKYANUS KOLEJLERi KILAVUZU. velilerimiz içindir. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU

2015 - 2016 OKYANUS KOLEJLERi KILAVUZU 1 velilerimiz içindir. O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U . 2 . O KYA N U S V E L İ ...
Author: Guest
3 downloads 0 Views 2MB Size
2015 - 2016

OKYANUS KOLEJLERi

KILAVUZU 1

velilerimiz içindir. O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

.

2

.

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

OKYANUS KOLEJLERİ

VELi VE ÖĞRENCi KILAVUZUNDA NELER VAR? Hakkımızda

4

Veli ve Öğrencilerimize Hatırlatmalar

6

İnteraktif Hakkında

9

Akademik Çalışma Takvimi 13 Üstün Zekalılar ve Yetenekliler Okulu 32 Ortaokul Eğitimi 37 Anadolu Lisesi 48 LYS Yerleştirme Sonuçları 51 52 Fen ve Proje Lisesi

3

54 Güzel Sanatlar Lisesi Hazırlayan Ana Bölüm Başkanları

57 Yabancı Dil Politikamız 62 OSMITE Programı Nedir? 67 BARGEM Bilimsel Araştırma ve Geliştirme 75 Danışman Öğretmeniniz Var 77 Davranış Değerlendirme Kartı Uygulaması 79 Kulüp ve Yetenek Dersleri

Grafik Tasarım Nihan CAN

Bu eserin her hakkı saklı olup tüm hakları Okyanus Kolejleri’ne aittir. Kısmi de olsa alıntı yapılamaz, metin ve soruları aynen değiştirilerek elektronik, mekanik, fotokopi ya da başka bir sistemle çoğaltılamaz, depolanamaz. Copyright 2015 © Tüm Hakları Saklıdır.

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

.

HAKKIMIZDA

OKYANUS’UN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE HEDEFi Tarihçemiz

O

kyanus Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Okyanus Kolejleri kurucusu Orhan Özbey, 1979 yılında Kültür Dershanesi’nin kuruluşu ile eğitim cami-

asına giriş yaptı. 1998 yılında English Time Dil Okulu’nun kuruluşu ve 2004 yı-

lında Okyanus Koleji’nin kuruluşu ile özel okul sektörüne adım attı. 11. yılında 20 kampüs, 80 okul Okyanus Holding’in bir parçası olan Okyanus Kolejleri, eğitim sektöründeki faaliyetine 2004 yılında, Avcılar Kampüsü ile başladı. 2005 yılında Beylikdüzü Anaokulu, 2006 yılında Beylikdüzü Kampüsü, 2007 yılında Güneşli Kampüsü, 2010 yılında Bahçeşehir Kampüsü ve 2011 yılında da Solarkent Anaokulu hizmete girdi. Okyanus Kolejleri’nin 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Ataşehir ve Sancaktepe, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Halkalı, Bahçelievler ve Fatih, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında ise Adana ve Tatvan Kampüsleri açıldı. Eğitim kalitesini ülkenin dört bir yanına taşıyan Okyanus Kolejleri, 2015 yılında ise

4

Ankara İncek, Antalya Konyaaltı, İzmir Mavişehir, Kemerburgaz ve Mimarsinan kampüslerini açarak öğrencilerine yeni yaşam ve eğitim alanı sunmakta. Okyanus Kolejleri, “Öğrenmeyi Öğretmek” ilkesi ile 11.yılında da 20 kampüs ve 80 okulda Türkiye ve Dünya için başarılı ve mutlu bireyler yetiştirmeye devam etmektedir. 2004 yılından günümüze, kurumsallaşmış yapısı ve profesyonel eğitmen ve yönetici kadrosuyla tüm kampüslerinde aynı kalitede hizmet vermektedir.

Vizyonumuz

katan, sürekli gelişimi destekleyen,

Eğitim alanında öncü, bireysel farklı-

yenilikçi ve özgün uygulamalarla ge-

lıkları gözeten bir kurum olarak gele-

lecek için yol gösteren bir eğitim ku-

ceğin dünyasında lider olacak, yaşam

rumudur. Kalite politikamızın aynası

boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, yetkin

ise “Okyanus’ta Balık Tutmasını Öğre-

ve mutlu bireyler yetiştirmektir.

nen Çocuklarımız” olacaktır.

Fark Oluşturan

Toplumsal Sorumluluk Bilinci

Sektöründe elde edilen tecrübele-

Kendisine, yaşadığı fiziksel ve sosyal

ri özümsemiş, paydaşlarına değer

çevreye, ülkesine ve insanlığa karşı duyarlı, dünyanın daha yaşanılabilir

.

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

OKYANUS EĞiTiM KURUMLARI olması için çaba sarf eden ve gelecek

ları sağlanır. Kişilik ve değer gelişimin-

nesilleri düşünen bilinçte bireyler ye-

de farklı imkanlar sunarak özgün ve

tiştirir.

özgür dünya vatandaşları olmaları için çalışılır. Bütünsel yaklaşımı sağlayacak

Bilimsel Düşünce

eğitim kadrosu, sürekli kişisel gelişim

Gerçekçi ve bilimsel bilgilere dayanan,

içinde olup takım ruhu ile dinamik bir

teknolojik gelişmeleri takip eden, ob-

yapı oluşturur.

jektif değerlendirme kriterlerine göre hareket edebilen anlayış ile çalışır.Ge-

Adalet

niş bir bakış açısıyla kendi rotasını çi-

Adaleti bir kurum kültürü olarak be-

zebilen bireyler yetiştirir.

nimseyen Okyanus Eğitim Kurumları daima dürüstlükten ve tarafsızlıktan

Misyonumuz

şaşmayan, farklılıklara saygı gösterip,

Temelde, öğrenmeyi öğretmek an-

insani değerlere önem veren bir eği-

layışı ile çıktığımız yolculuğumuzda,

tim-öğretim ve çalışma ortamı oluş-

Türkiye’nin yanı sıra bölge ülkelerin-

turacaktır.

5

de de kurmayı hedeflediğimiz yeni okul zincirlerimizle ve fark yaratan insan kaynağımızla; dünya barışına katkı sağlayan bireyler yetiştirmektir. Spor, sanat, bilim ve teknoloji alanında uluslar arası başarılara sahip, keşifler ve bilimsel icatlar yapan bilim adamları ile geleceğin liderlerini yetiştiren bir kurum olmaktır.

Bütünsel Okyanus Eğitim Kurumları olarak, öğrencilerimize geniş bir bakış açısı kazandırarak bilim, spor ve sanat anlayışı ile bütünsel bir yaklaşım içinde olma-

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

.

OKUL YAŞANTISI

VELi VE ÖĞRENCiLERiMiZE HATIRLATMALAR

B

u kılavuzda öğrencinin okul yaşantısı hakkında bilinmesi gerekenler, uygulamalar ve kurallar bulunmaktadır. Veli Rehberim’e okulumuzun internet si-

tesinde bulunan http://interaktif.okyanuskoleji.k12.tr/default.aspx adresinden, okul yönetiminin size vereceği kullanıcı adı ve şifreyle de ulaşabilirsiniz. Okulumuza yeni başlayan öğrencilere yönelik uyum ve oryantasyon çalışmaları, gelişim özellikleri de dikkate alınarak, öğrenciyi tanımaya yönelik sınıf içi ve sınıf dışında yapılan gözlemlerle başlar. Velilerimizin okulun ilk günlerinde öğrencilerimize, öğretmenlerimize, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümüne okul yönetimine gerekli desteği vermeleri, çocukların okula uyum süreçlerini hızlandırmada önemli bir adımdır.

6

GENEL KURALLAR

ya da yöneticinin onayı ile güvenlikten

Eğitim öğretim saatleri, 09:00-16:10

geçip öğrencinizi okul dışına çıkarabi-

saatleri arasındadır. Hafta içi, okul

lirsiniz.

sonrası yapılan etütlere katılan öğrencilerin çıkışı 18:00 olup, o saatteki ulaşım velilerimiz tarafından sağlanmaktadır. Tüm öğrencilerimiz sabah saat 09:00’da okulda olmak durumundadır. Aksaklık yaşanmaması için servis kullanan öğrencilerimizin, servis alım noktasında tam zamanında olması gerekmektedir. Lütfen herhangi bir sebeple servisi

Okula girişlerinizde kapıdaki güvenlik personeli, kimliğinizi görmek isteyebilir. Çocuklarımızın güvenliği açısından lütfen bu konuda görevlilere yardımcı olunuz. Öğrenci okuldan ancak velisi tarafından alınabilir. Velisi dışında başka bir yakını tarafından alınmasının gerekli olduğu durumlarda okul yönetiminin bilgisinin ve izninin olması bir zorunluluktur.

kullanmayacağınız zamanlarda, diğer öğrencilerimizin beklememesi ve okula geliş zamanının aksamaması için servis şoförüne ya da hostesine bilgi veriniz.

Eğer öğrencimiz servis kullanmıyor ve ulaşımını kendisi sağlıyorsa bu konuda öğrenciye yalnız başına okula gelişi ve gidişi konusundaki verdiğiniz izni, ya-

Öğrencinizi okuldan almak istediğinizde mutlaka ilgili müdür yardımcısına bilgi veriniz. Alacağınız izin kağıdı

.

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

zılı olarak okul yönetimine bildirmeniz gerekmektedir. Ayrıca servis kullan-

mayan tüm öğrencilerimizin okula zamanında gelmesine, derse geç kalmamasına gösterdiğiniz hassasiyet öğrencimizin başarısına çok olumlu şekilde yansıyacağından bu konuda desteğinizi rica ediyoruz. 5 dk’dan bir şey olmaz mantığı, zaman içerisinde tamiri mümkün olmayan negatif bir alışkanlığa dönüşebilmektedir. Öğretmenlerimiz ile görüşmelerinizi, kendileri için belirlenen, interaktif sistem üzerinde de belirtilen uygun saatlerde yapabilirsiniz. Ders başlamadan önceki kısa zamanlarda ya da öğretmenimizin dersini aksatmasına sebebiyet verecek aralıklarda ya da dersten çıkmasını istediğiniz durumlarda öğretmenimiz size yardımcı olamayacağını anlayışla karşılamanızı isteriz. Okulumuzda yüzme dersleri (kampüsün durumuna göre) 3 ya da 4 haftalık periyotlar halinde beden dersleri ile dönüşümlü olarak yapılmaktadır. Ders için gerekli malzemelerin getirilmesi konusunda öğrencimize destek olunuz. Ayrıca kendi periyodunda öğrencilerin havuza girmesi zorunluluktur. Özel durumların dilekçe ile okul yönetimine bildirilmesi gerekmektedir. Herhangi bir sebeple havuza girmeyen öğrenciler, o esnada Beden Eğitimi dersini spor salonu ve spor alanlarında yapan diğer öğrencilerin zaman

lışmalar ile destekleneceklerdir. Okul dışına düzenlenen tüm etkinliklerde ve bazı okul içi etkinliklerde velisinin izni gereklidir. Bu nedenle bilgilendirme ve izin amacıyla form ve dilekçeler size ulaştırılır. Bu tür belgeleri lütfen zamanında imzalayarak okula ulaştırınız

KILIK-KIYAFET Öğrencilerimizin, okul tarafından belirlenen ve sizin de hizmet sözleşmesinde onayladığınız kılık - kıyafetlerle okula gelmeleri konusunda bize destek olunuz. Öğrencilerimizin okula gelirken giydikleri kıyafetlerin kontrolü, bütün öğretmenler ve idareciler tarafından yapılmaktadır. Okul kıyafeti kuralını ihlal eden öğrenci, ilgili müdür yardımcısı

7

tarafından uyarılıp ve velisi durumdan haberdar edilmektedir.

DEVAM - DEVAMSIZLIK Öğrencilerimizin eğitim-öğretim sürecinden tam olarak faydalanabilmeleri için okula devam etmeleri gereklidir. Öğrenci devamsızlık yaptığı takdirde velinin (beş iş günü içinde) öğrencinin devamsızlığına ilişkin raporunu veya dilekçesini idareye bildirmesi gerekmektedir. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre bir lise öğrencisinin eğitim-öğretim yılı içinde 10 gün özürsüz, 20 gün de özürlü olmak üzere toplam 30 gün devamsızlık yapma hakkı vardır.

ve yer hakkını koruma gerekliliğinden dolayı sınıfta branş ile ilgili teorik çaO KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

.

KAYIP EŞYA

durumuna göre velisi aranarak bilgi

Okulun içerisinde kaybolan bir eşya,

verilir. Öğrenci revirde kontrol amaçlı

bulunduğu kattaki görevli tarafından

tutulur veya bir sağlık kurumuna yön-

kayıp eşya odasında muhafaza edilir.

lendirilebilir.

Böyle bir durumda öğrenci velisi, okul

reçeteli veya reçetesiz herhangi bir

idaresiyle iletişime geçip kayıp eşya

ilaç bulunduramazlar. Okula getirmek

odasından sorumlu görevli eşliğinde

zorunda kaldıkları ilaçları öğretmen

kaybolan eşyasını alabilir.

ve müdür yardımcısı bilgisinde revire

Öğrenciler

yanlarında

isimlerini yazarak teslim ederler. REViR Okul revirinde sağlık personeli, eğitim-öğretim saatleri içinde mesai yapmaktadır. Öğrenciler ihtiyaç halinde öğretmen ve müdür yardımcısından onay alarak revirden hizmet alabilirler. Revire giden öğrenciye gerekli müdahale yapıldıktan sonra, 8 iLKOKUL & ORTAOKUL

.

LiSE

Dersler

Saatler

Süre

Dersler

Saatler

Süre

1. Ders

09.00 - 09.40

40

1. Ders

09.00 - 09.40

40

Tenefüs

09.40 - 09.55

15

Tenefüs

09.40 - 09.55

15

2. Ders

09.55 - 10.35

40

2. Ders

09.55 - 10.35

40

Tenefüs

10.35 - 10.45

10

Tenefüs

10.35 - 10.45

10

3. Ders

10.45 - 11.25

40

3. Ders

10.45 - 11.25

40

Tenefüs

11.25 - 11.35

10

Tenefüs

11.25 - 11.35

10

4. Ders

11.35 - 12.15

40

4. Ders

11.35 - 12.15

40

Öğle Yemeği

12.15 - 13.05

50

Tenefüs

12.15 - 12.25

10

5. Ders

13.05 - 13.45

40

5. Ders

12.25 - 13.05

40

Tenefüs

13.45 - 13.55

10

Öğle Yemeği

13.05 - 13.55

50

6. Ders

13.55 - 14.35

40

6. Ders

13.55 - 14.35

40

Tenefüs

14.35 - 14.45

10

Tenefüs

14.35 - 14.45

10

7. Ders

14.45 - 15.25

40

7. Ders

14.45 - 15.25

40

Tenefüs

15.25 - 15.30

5

Tenefüs

15.25 - 15.30

5

8. Ders

15.30 - 16.10

40

8. Ders

15.30 - 16.10

40

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

İNTERAKTİF HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

iNTERNET ORTAMINDA OKYANUS KOLEJİ

DiJiTAL OKYANUS Okyanus Koleji’nin internet ortamında etkileşim halinde olan birçok yayını ve hizmeti bulunmaktadır. Bu yayın ve hizmetlere ulaşmak için internet tarayıcınıza okyanuskoleji.k12.tr yazmanız yeterlidir. Sitemiz son derece aktif kullanılan ve güncel bir niteliktedir. www.okyanuskoleji.k12.tr aracılığıyla tüm kampüs ve okullarımızın; etkinlik haberlerine, iletişim ve ulaşım bilgilerine, okullarımızın sunduğu hizmetlere, öğrencinin okul yaşantısıyla ilgili merak ettiğiniz her bilgiye ulaşabilirsiniz.

9

İnteraktif nedir?

için bu dijital yapının etkin kullanımı

Okyanus Kolejleri İnteraktif sistemi,

önemlidir.

Okyanus Kolejleri öğrencilerinin ve

İnteraktif’e nereden giriş yapabilirim?

velilerinin kullanımına özel olarak ha-

İnteraktif sistemine iki şekilde ulaşa-

zırlanmış bir bilgilendirme ve iletişim

bilirsiniz:

sistemdir.

• www.okyanuskoleji.k12.tr adresin-

Neden İnteraktif’i kullanmalıyım?

deki Öğrenci / Veli Paneli İNTERAKTİF

İnteraktif, veli ve öğrencinin aldığı

butonunu tıklayarak,

hizmet kalitesini arttıran çağın gerek-

• Tarayıcınızın adres kısmına

tirdiği kaliteli bilgiye hızla erişim sağ-

www.interaktif.okyanuskoleji.k12.tr

layan değerli bir araçtır. Ailenin, öğ-

adresini yazarak.

rencinin, öğretmenin, okulun verdiği emeğin etkisini artırmak ve korumak O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

.

programına ulaşabilir, • Verilen ödevleri ve bu ödevlerin kontrolünü takip edebilir, • Okulda yürütülen ölçme ve değerlendirme çalışmalarını, öğrencinin yazılı ve test başarılarını izleyebilir, • Öğrencinin katıldığı, seçtiği Sportif, Sanatsal, Kültürel, Dil ve Kariyer Kulüplerinin tanıtımını, ders içeriklerini, öğrencinin bunlardaki performansı görebilir. • Öğrencinin ders öğretmenlerinin kimler olduğunu öğrenebilir, belirlenen zaman dilimlerinden görüşmek için randevu alabilir ve mesaj atabilir, • Öğrenciye veya veliye atanan rehberlik test ve envanterlerini yanıtlayabilir, uygulanan test sonuçlarının raporunu görüntüleyebilir, • Eğitim materyali olarak kullanılan ve dijital ortama aktarılan kaynaklara erişebilir.

10 İnteraktif’in mobil uygulaması var mı?

• Öğrencinin okulda beslenmesini, haftalık

Yeni sistemin mobil uygulaması yoktur.

yemek listesini öğrenebilir.

Yeni İnteraktif sistemi masaüstü bil-

• Servis kısmından servis araçlarını takip ede-

gisayarlarının ve mobil cihazların farklı

bilirler.

boyutlardaki ekranlarına uygun olarak tasarlanmıştır. Hangi cihazdan girerseniz ekran görüntüleri o cihazın ekran ölçüsüne göre karşınıza gelecektir. Böylelikle her türlü mobil cihazdan ve farklı ekran boyutlarından kolaylıkla görüntüleyebilmeniz sağlanmıştır.

yapmalıyım? • Sisteme giriş yapamama durumu ile ilgili olarak lütfen aşağıda belirtilen noktalara dikkat ediniz. • Kullanıcı türü kısmında VELİ’yi seçtiğinizden emin olunuz. • Sisteme kayıtlı olan T.C. No.’su ile sisteme

İnteraktif Veli kısmında veliler neler yapabilir?

giriş yapılmaktadır. Bu T.C. No. ile giriş yaptğı-

• Okulun duyurularından haberdar olabilir,

nızdan emin olunuz.

• Öğrencinin sınıfına, velililere veya öğrencin kendisine gönderilen iletileri izleyebilir ve yanıtlayabilir, • Öğrencinin haftalık ders programını ve etüt

.

Sistem girmekte sorun yaşıyorum. Ne

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

Kullanıcı türünü seçtim ve T.C. No. doğru. Fakat yine de sisteme giriş yapamıyorum. Ne yapmalıyım?

Sisteme giriş ve kullanımıyla ilgili yaşa-

belirleyiniz ve size ulaşabileceğimiz bir e

nabilecek sorunlar için Sorun Bildirim

posta adresini yazınız. Yeni şifrenizi ve e

Formunu kullanabilir ya da belirtilen

posta adresinizi girdikten sonra İnterak-

numaradan İnteraktif Destek Merke-

tif’e giriş yapıp sistemi kullanabilirsiniz.

zi’ni arayabilirsiniz. Destek birimimiz size yardımcı olacaktır.

Sisteme nasıl giriş yapacağım? • Sistemi İLK KEZ kullanacaksanız sadece BİR

Kayıt oldum, İnteraktif’e nereden girece-

kereliğine olmak üzere;

ğim?

• Kullanıcı adı olarak öğrencinin okul kaydı sı-

İnteraktif sistemine, www.okyanusko-

rasında verilen TC No’yu girin.

leji.k12.tr adresindeki İNTERAKTİF ya-

• Şifre olarak Okyanus girin.

zısını tıklayarak ya da tarayıcı adres çu-

• Sisteme girdikten sonra açılan profil gün-

buğuna www.interaktif.okyanuskoleji.k12.tr

celleme sayfasına yeni şifrenizi girin.

adresini yazarak ulaşabilirsiniz.

• Yeni şifrenizi tekrar girin.

İnteraktif şifremi ve kullanıcı adımı nasıl öğreneceğim? Sisteme ilk defa kullanacak kişiler için okul kaydı sırasında belirttiğiniz TC No kullanıcı adınızdır. Sistemi ilk defa kullanalar için şifre “Okyanus”tur.

• E posta adresinizi girin. • ONAY butonunu tıklayınız. Daha önceden sisteme giriş yapmışsanız: • Kullanıcı adı olarak TC No nuzu girin. • Şifre olarak daha önce kullandığınız şifrenizi girin.

T.C. No’nuzu ve Okyanus şifrenizi yaz-

Şifremi unuttum ne yapmam lazım?

dıktan sonar. Profil güncelleme ekra-

• İnteraktfi giriş sayfasında yer alan “Şifremi

nına önünüze gelecektir.

unuttum” yazısını tıklayınız.

Burada yeni

11

şifre ve e posta bilgilerini doldurmanız

• Açılan ekrana sistemde kayıtlı olan e posta

zorunludur.

adresinizi giriniz.

Lütfen, güvenliğiniz için yeni şifrenizi

• Sistemde daha once kayıtlı olan e posta adO KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

.

resinize yeni şifreniz gönderilecektir.

“Beni hatırla” kısmını işaretlemem

• Lütfen e posta hesabınızın gelen kutusuyla

bana ne sağlar?

beraber, istenmeyen (spam) kutusunu da kont-

Beni hatırla kısmını işaretlerseniz İnte-

rol ediniz.

raktif adresine girer girmez kullanıcı adı

İlk defa sisteme giriş yaptıktan sonar profil bilgisi ekranı çıktı. Neden bu bilgileri doldurmalıyım? • İnteraktfie ve Okyanus Kolejleri hakkında duyuru ve bildirimleri size iletebilmemiz,

12

• Şifrenizi unuttuğunuzda yeni şifrenizi gönderebilmemiz için

ve şifrenizi girmeden sisteme doğrudan giriş yapabilirsiniz. Güvenliğiniz için bu kısmı işaretlerlen sadece sizin kullandığınız bir bilgisayardan sisteme girdiğinizden emin olunuz. Ortak kullanılan bilgisayarlar için bu kısmı işaretlememeniz önerilir.

• E-posta adresinizi doğru ve eksiksiz olarak

Şifremi paylaşabilir miyim?

yazmanız gerekmektedir.

İnteraktif Sisteme giriş için üretilen şifre

Kullanıcı tipi nedir? Neden Kullanıcı tipi seçmeliyim? İnteraktif sistemi; veli, öğrenci ve öğretmen/personel kullanımı için hazırlanmış

ve kullanıcı adı veliye-öğrenciye özeldir ve okulumuz velisi/öğrencisi olsun veya olmasın bir başka kişiyle paylaşılması kişisel bilginin güvenliği açısından yasaktır.

bir sistemdir. Veli, öğrenci ve öğretmen/

İnteraktif sistemi güvenli midir?

personel ifadeleri kullanıcı tipleri için kul-

Okyanus Koleji’nin her kademesinden ve

lanılmaktadır.

her okul türünde bu sistem kullanılmak-

Tüm kullanıcılar aynı giriş ekranından sis-

tadır. Veri tabanındaki bilgilerin güvenliği

teme giriş yaparlar. Bu sebeple öncelikle

uluslararası standartlardaki güvenlik ya-

kullanıcının kim olduğunu sisteme seçim

zılımlarıyla sağlanmaktadır.

yaparak belirtmeniz gerekmektedir.

Her sistemde olduğu gibi kullanıcı adınızın ve şifrenizi koruma sorumluluğu sisteme giriş yaparken size aittir, Lütfen TC No’nuzu şifrenizi kimseyle paylaşmayınız.

.

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

O K YA N U S K O L E J L E R i

AKADEMiK ÇALIŞMA TAKViMi EYLÜL 2015 2 Eylül 2015

12. Sınıfların Üniversite Hazırlık Çalışmaları Başlangıcı

7 Eylül 2015

8. Sınıf TEOG Okulu başlangıcı

9 Eylül 2015

5. Sınıflar İngilizce kur belirleme sınavı

11 Eylül 2015

Akademik Değerlendirme Sınavı (Yeni kayıt yaptıran 5-6-7 ve 8.sınıf öğrencileri katılacaklar)

14 Eylül 2015

5 - 6 ve 7. Sınıf TEOG Okulu başlangıcı

14 Eylül 2015

Okul Öncesi, İlkokul 1. Sınıf, Üstün Zekalılar ve Üstün Yetenekliler Sınıflarının, Ortaokul 5. Sınıfların Eğitim Öğretime Hazırlık Faaliyetleri Başlangıcı

24-27 Eylül 2015

Kurban Bayramı

28 Eylül 2015

2015 - 2016 Eğitim Öğretim Yılı 1. Yarıyıl Başlangıcı

30 Eylül 2015

İlkokul 3 - 4. Sınıf, Ortaokul 6 - 7 - 8, Lise 9 - 10 - 11. Sınıflar İngilizce Kur Belirleme Sınavı

EKİM 2015 01-02 Ekim 2015

1 Ekim 2015

5-6-7 ve 8.sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı 2-3-4.Sınıf Üstün Zekalılar ve Yetenekliler Genel Değerlendirme Ölçeği 3-4.Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı 9-10.Sınıfların Hazır Bulunuşluk Sınavı 11.Sınıf YGS Deneme Sınavı

6 Ekim 2015

İstanbul’un Kurtuluşu

10 Ekim 2015

11.Sınıf YGS Hazırlık kursu Başlangıcı

29 Ekim 2015

Cumhuriyet Bayramı

13

KASIM 2015 10-16 Kasım 2015

Atatürk Haftası

24 Kasım 2015

Öğretmenler Günü

25-26 Kasım 2015

MEB TEOG Sınavı-1

ARALIK 2015 07-10 Aralık 2015

İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası

12-18 Aralık 2015

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası

OCAK 2016 1 Ocak 2016 04-09 Ocak 2016 11-15 Ocak 2016 22 Ocak 2016

Yılbaşı 1.Dönem Bireysel Projeler (1-2-3-4.Sınıf Üstün Zekalılar ve Yetenekliler) Enerji Tasarrufu Haftası 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı 1.Yarıyıl Sonu

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

.

O K YA N U S K O L E J L E R i

AKADEMiK ÇALIŞMA TAKViMi ŞUBAT 2016 8 Şubat 2016

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı 2.Yarıyıl Başlangıcı

MART 2016 01-04 Mart 2016

Yeşilay Haftası

8 Mart 2016

Dünya Kadınlar Günü

12 Mart 2016

Zeka Oyunları Turnuvası (1-2-3-4.Sınıf Üstün Zekalılar ve Yetenekliler)

12 Mart 2016

İstiklal Marşı'nın Kabulü

14 Mart 2016

Matematik Pi-Günü

18 Mart 2016

Çanakkale Zaferi

20 Mart 2016

ÖSYM YGS Sınavı

28 Mart-31 Mart 2016

Kütüphanecilik Haftası

NİSAN 2016 23 Nisan 2016

14

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23-29 Nisan 2016

Dünya Kitap Günü

20-26 Nisan 2016

Kutlu Doğum Haftası

MEB tarafından açıklanmamıştır 25 Nisan-13 Mayıs 2016

MEB TEOG Sınavı-2 2.Dönem Sosyal Sorumluluk Projeleri (1-2-3-4.Sınıf Üstün Zekalılar ve Yetenekliler)

M AY I S 2 0 1 6 1 Mayıs 2016

Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2016

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

28 Mayıs 2016

2-3-4.Sınıf Cambridge YLE (Young Learners Exam)

HAZİRAN 2016 06 -23 Haziran 2016

.

11.Sınıf YGS Yaz Kampı

17 Haziran 2016

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı 2. Yarıyıl Sonu

18 Haziran 2016

ÖSYM LYS - 4. Sınavı

19 Haziran 2016

ÖSYM LYS -1. LYS - 5 Sınavı

25 Haziran 2016

ÖSYM LYS - 2. Sınavı

26 Haziran 2016

ÖSYM LYS - 3. Sınavı

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

ÇALIŞMA PRENSiPLERiMiZ

FARKLI DÜŞÜNEN ERKEN ÇOCUK EĞiTiM SiSTEMi durularak uygulanmaktadır; Okyanus’ta her çocuk özeldir bilinci ile; OYUN MERKEZLİ ÖĞRENME • Çocuklar oyun da öğrenmeyi öğrenir, kendini tanır, yaşamın gerekliklerini kavrar, kendine güvenmeyi başarır. Eğitim programının başlangıç noktası olarak “oyun” kullanılmaktadır. BİREYSEL FARKLILIKLARIN ÖNCELİĞİ • Her bir çocuğun gelişim düzeyini, AMACIMIZ;

O

becerilerini, yeteneklerini, kişilik özel-

kyanus Kolejleri Anaokulları, Milli

liklerindeki ve öğrenme hızları dikkate

Eğitiminin genel amaç ve temel

alınmaktadır.

15

ilkelerine uygun olarak 36-66 aylık çocuklar için özel olarak yapılandırı-

HAZIRBULUNUŞLUĞA UYGUNLUK

lan öğretim ve örtük programlar ile

• Çocuğu olduğu noktada kabul et-

çocukların bütüncül gelişimini des-

mek ve onun bu noktadan başlayarak

teklemekte ve çağın yeni eğitim yak-

gelişmesine destek olup, potansiyeli

laşımlarının ötesine ulaşmayı amaçla-

açığa çıkarmak.

maktadır.

AKTİF ÖĞRENME YÖNTEMİ

Eğitim programı uygulamalarıyla bü-

• Tüm eğitim ortamımız, malzemele-

tüncül bir yapı içinde farkındalık dü-

rimiz, günlük programımız ve öğret-

zeyleri yüksek bireyler yetiştirmek

menlerimizin tutumları “aktif öğrenmeyi”

amacı ile Okyanus Kolejleri Okul ön-

destekleyecek

cesi ana programı (EÇES) oluşturul-

maktadır.

şekilde

yapılandırıl-

muştur. DİL GELİŞİMİ HEDEFİMİZ

• Türkçeyi doğru ve güzel konuşmala-

Erken Çocuk Eğitim Sistemimiz (EÇEŞ)

rını sağlamak ve anadili dışında en az

aşağıdaki noktalar göz önünde bulun-

bir dil edindirme amaçlanmaktadır.

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

.

“Küçük çocuklar en önemli bilgileri kendilerine söylendiğinde değil, diğer çocuklarla oynarken ve fiziksel çevreyle etkileşim halindeyken kendi kendilerine yapılandırarak öğrenirler - Haktanır, Dağlıoğlu ve Güler, 2010

EĞİTİM PROGRAMIMIZ Öğrenme çok erken yaşlarda başlar ve hayat boyu devam eder. Eğitim-öğretim hayatının başlangıcı olan “Okul Öncesi Eğitim” çocukların zengin öğrenme deneyimleri aracılığıyla sağlıklı büyümelerini; motor, sosyal ve duygusal, dil ve bilişsel gelişim alanlarında gelişimlerinin en üst düzeye ulaşması16

ÖĞRENMENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

nı, öz bakım becerilerini kazanmalarını

• Çocukları sosyal, duygusal ve bilişsel

ve ilkokula hazır bulunmalarını sağla-

olarak ilkokula hazırlamak, potansiyeli

mak amacı ile geliştirilmiştir.

farklı yönde olan çocukları da yönlen-

Bu dönemde öğrenmek için istek, ço-

dirmeyi amaçlamaktadır.

cuğun içinden gelir. Bu yüzden çocuk

SONUÇ DEĞİL, SÜREÇ ! • “Sonuç” tan ziyade “süreç”in önemli olduğu bilinci ile • Yaratıcı • Araştırmacı • Estetik Becerileri Gelişmiş • Bağımsız Düşünebilen • Problem Çözme Becerileri Gelişkin • Proje Tabanlı Çalışmaya Hazır • Bilimsel Alana İlgili • Sosyal, Güvenli,Aktif Bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

.

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

merak eder,sorar… Keşfederek öğrenmede çocuğun öğrenme sürecine etkin katılması, öğrendiklerini farklı durumlara transfer etmesi ve yeni durumlarda kullanması önemlidir. Program çocuğun çevresinde olanları fark etmesini, merak ettiği konulara ilişkin sorular sormasını, araştırmasını, keşfetmesini ve oynayarak öğrenmesini teşvik eder. Böylece ezbere dayalı öğrenme yerine anlamlı öğrenme gerçekleşmiş olur.

Okyanus Eğitim Kurumları Anaokul-

Bu noktadan hareketle eğitim progra-

larında Çocukların öğrenme gereksi-

mımızdaki temel etkinlik olarak ‘oyun’

nimleri ve öğrenme stillerine uygun

kullanılmaktadır.

ortamlarda kendilerini farklı yollarla ve

Çocukların güven duygusu ve olumlu

özgün bir biçimde ifade etmeleri için

benlik algısı kazanmasının yanında, et-

gerekli olan fırsatlar yaratılmaktadır.

kinliklerle yaratıcı düşünme, eleştirel

Anaokullarında sunulan eğitim prog-

düşünme ve problem çözme beceri-

ramı ile öğrenme sürecinde farklı ma-

leri geliştirilir.

17

teryaller, farklı yöntem ve tekniklerle çocukların bireysel farklılıkları destek-

‘‘Oyun; bilimsel bir araştırmanın

lenerek zekâ, kişilik ve sosyal alanları-

ulaşabileceği son şekildir.’’

nın geliştirilmesini esas alan bütüncül

- Albert Einstein

programlar uygulanmaktadır. SOSYAL BECERi VE DEĞERLER EĞiTiMi ‘‘Çocuklar iyi senaristlerdir. Yazarlar,

Çocukların yaşadıkları toplumun de-

yönetirler, kadroyu seçerler ve

ğerlerini tanımaları, kültürel ve evren-

hareket ederler.’’ - Linda C. Myers

sel değerleri benimsemeleri onların sorumluluk bilincine sahip bireyler

OKYANUS KOLEJİ’NDE

olarak yetişmeleri açısından önemli-

OYUN YOLU İLE EĞİTİM

dir. Program, bu yönüyle, farklılıklara

Çocuklar oyunda, öğrenmeyi öğrenir,

saygı duyulmasını ve farklı özellikleri

kendini tanır, yaşamın gereklerini kav-

olan bireylerle uyum içinde bir arada

rar, kendine güvenmeyi başarır.

yaşamaya dair deneyimler kazanılma-

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

.

cukların sahip olmaları gereken yeterlilikleri dikkate alarak ilkokula hazırlık çalışmaları bütün bir seneyi kapsayacak şekilde planlanmaktadır. Bu amaçla okul öncesi eğitimde öğretilen bilgi ve becerilerin ilkokulda öğretileceklerle parelik gösterecek şekilde planlanarak, bu iki eğitim kurumu arasındaki bağlantıyı ve bütünlüğü sağlamak için koordinasyonlu çalışılmalar yürütülmektedir. Okul öncesi öğretmenlerimiz ve psikologlarımız ilkokul birinci sınıfa geçen çocuklarımızla ilgili değerlendirmeleri Okyanus İlkokul kademesine sürdürebililiriliği sağmamak amacı ile aktarsını teşvik etmektedir. Programda değerler eğitimi ayrı bir alan olarak ele 18

maktadırlar. İşbirliği dönem içerisinde devam etmektedir.

alınmamış, ancak kazanım ve göstergelerde bütüncül bir şekilde vurgulanmıştır. iLKOKULA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okul öncesi eğitim, çocukların bütünsel gelişimlerinin desteklenerek, ilkokul için gerekli becerilerin kazandırıldığı sistemli çalışmaların bütününü kapsar ve çocuğu temel eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışlara hazırlayıcı nitelikte olmalıdır. Çünkü okul öncesi ve ilköğretimin hedeflerinin paralelliği,çocukların başarısını ve uyumunu etkileyen önemli bir faktördür.

.

DÜŞÜNCE BECERİLERİ İLE POTANSİYELİ YÜKSEK ÇOCUKLAR Zeka gelişiminin %80’lik bir diliminin erken çocukluk evresinde tamamlanıyor olması, okul öncesi bölümünde farklılaştırılmış eğitim çalışmalarının gerekliliğini ön plana çıkarmaktadır. Okul öncesi dönemden başlayarak hızlı öğrenen, liderlik kapasiteleri yüksek, yüksek hayal gücüne sahip, meraklı, soyut düşünceleri seven, yaşıtlarından farklı ilgi alanlarına sahip bu çocukların; ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir eğitim ortamı içerisinde olmaları; çocuklarımızın geleceği açısından çok

Okyanus Koleji Okul Öncesi Bölümü’n-

önemlidir. Yaşıtlarından farklı gelişim

de, ilkokul birinci sınıfa başlarken ço-

gösteren bu çocuklar; sosyal-duygu-

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

sal ve akademik alanlarda yaşıtların-

larının, Üstün zekalılar Bölümüne ile-

dan farklı ihtiyaçlara sahiptirler.

tilmesi ve potansiyel olarak kendini gösteren öğrencilerin “Wisc-r” zeka

Okyanus Anaokulları olarak, Okul Ön-

ölçeğinin uygulanması için yönlendir-

cesinde uygulanan eğitim programı

me yapılması.

içerisinde geliştirdiğimiz farklılaştırılmış eğitim programımızla, Yaşıtlarından farklı gelişim gösteren bu çocuklara ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri zenginleştirilmiş bir eğitim ortamı sunuyoruz.

Oluşturulan eğitim prog-

19

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER Yaş gruplarına göre düzenlenmiş, tek yönlü değil çok yönlü gelişimleri destekleyici fiziksel ve sosyal etkinliklerle yürütülmektedir.

ramı içerisinde kendi zihin gelişimine

BRANŞ UYGULAMALARI

paralel gelişim gösteren akranları ile

• YARATICI DRAMA

okul öncesi dönemden itibaren; düşü-

Okyanus Anaokullarında

nen, üreten, özgüveni yüksek, mevcut

yaratıcı drama programı ile, çocuk-

bilgileri sentezleyerek yeni bilgilere

ların yaş gelişim özelliklerini destek-

ulaşan, eleştirel düşünen nesiller ye-

leyen ve ileriye taşımayı hedefleyen;

tiştirmeyi hedefliyoruz.

ifade gücü yüksek, düşünme beceri-

uygulanan

leri gelişmiş, öğrenmeye istekli, sosyal Okyanus Kolejleri Üstün Zekalılar ve

duyarlılığa sahip, estetik algı ve merakı

Yetenekliler İlköğretim Bölümüne ge-

gelişmiş, yaratıcı ve araştırmacı kimlik

çiş aşamalardan oluşmaktadır. Okul

gelişimi olan bireyler yetiştirmeyi he-

öncesi eğitimcilerinin gözlem rapor-

defleyen özgün programlar yapılanO KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

.

dırılmakta ve alan uzmanları tarından

gı ve kazanç kayıp olgunluğu üzerine

uygulanmaktadır.

alanında uzman eğiticiler tarafımdan hazırlanmış müfredatlarla teorik ve

20

• MÜZİK

pratik eğitimli bir sistem uygulanmak-

Yaşam ritim ile başlar! Okyanus Anao-

tadır.

kullarında uygulanan müzik programı ile çocuklara çeşitli ritim aletleri ile

• BEDEN EĞiTiMi / YÜZME

ritim çalışmaları yaptırılarak, şarkılar

Beden Eğitimi derslerimiz Anaokulla-

dramatize edilerek müzikal yeteneği-

rımızda dönüşümlü olarak haftada 2

ni geliştirilmektedir. Müzikal zekânın

ders saati;

gelişimine dönük hazırlanan program-

• Yüzme ve Beceri Koordinasyon ders-

lar uzmanlar tarından ritim, melodi ve

leri olarak eğitim öğretim süresince

çocuk şarkıları başlıkları altında uygu-

dönüşümlü olarak devam etmektedir.

lanmaktadır.

• Ayrıca İlgi yetenek Odasında jimnastik eğitimi verilmektedir.

• SATRANÇ Okyanus Anaokullarında

.

uygulanan

• FASTRACKIDS

Satranç programı ile öğrencilerimizin

ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ BİLGİ

zihinsel gelişimlerini olumlu yönde et-

Okul öncesi dönemde;

kileyen,analitik düşünce yapısı temelli

FasTracKids, çocuklarımızı öğrenmeye

odaklanma,algıda seçicilik,zamanı iyi

motive etmek, öz güven oluşturmak,

kullanma,en hızlı şekilde en doğru-

iletişim becerilerini geliştirmek ve ge-

yu bulma ve uygulama,rakibine say-

lecek akademik hayatlarında başarı ile

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

sınıflarımızda CD-ROM tabanlı dersler, eşsiz bir bilgisayar teknolojisi olan ve FasTrack Öğrenme İstasyonu olarak adlandırılan; bir bilgisayar, LCD ışıldak ve interaktif tahta aracılığıyla verilmektedir. Bu teknoloji, Oxford, MIT, Harvard Üniversitesi ve NASA gibi dünyanın önde gelen akademik enstitülerinde ve bilim merkezlerinde de kullanılmaktadır. 1998

yılında

Amerika’da

başlayan

FasTracKids programı, bugün dünyanın 30’dan fazla ülkesinde her yıl on binlerce çocuğun gelişimine katkı sağlamaktadır. ön plana çıkmalarını sağlayan eğitim

FasTracKids programı, ‘Enterpreneur’ der-

programıdır.

gisi tarafından çocuk eğitimi kategorisinde

FasTracKids 3 ile 8 yaş arası çocuklar için geliştirilmiştir. FasTracKids öğrenmenin5 temel ilkesine odaklanır; 1. Eleştirel düşünme 2. Yaratıcılık 3. İletişim 4. İşbirliği 5. Güven

2003 yılından itibaren her yıl düzenli olarak

21

‘Best of Best’ ödülünü almaktadır. Beynin değişik bölgelerindeki hücre bağlantıları değişik zamanlarda olgunlaşır. Beynin farklı bölgeleri farklı yaşlardaki yaşam deneyimlerine son derece duyarlıdır. “Tetikleme-stimulasyonu” ihtiyaç duyduğu zamanda ve mümkün olan her şekilde verin.

Fastrackids programı, okullarımızda

Çocukların öğrenme yeteneğinin %80’inin

haftada iki saat katılım ile uygulanır.

oluştuğu okul öncesi dönemi kaçırmayın.”

Çocukların bilgilerini artırmak, onları

- Newsweek Dergisi

düşünmeye yöneltmek, aynı zamanda topluluk karşısında konuşma, ileti-

EĞİTİM PROĞRAMI

şim ve liderlik becerilerini geliştirmek

(Fastrackids İnternational, Ltd)

amacıyla tasarlanmıştır.

Fastrackids Eğitim Proğramı, eğlence

Öğretmenin pasif öğrencinin aktif olduğu bir derstir. Fastrackids eğitim

dolu bir öğrenim macerasıdır. FasTracKids® derslerin içeriğine (ne?) O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

.

22

olduğu kadar, öğrenmenin sürecine

mutlaka yetenekli olduğu bir bece-

de (nasıl?) odaklanır. İki saatlik dersle-

ri alanı vardır. Önemli olan eğitimciler

rin her biri, 12 farklı konunun “nasıl?”

ve aileler olarak, çocukların ilgi ve ye-

ve “ne?”lerini anlatır ve çocukları “Ne-

teneklerini

den?” diye sormaya teşvik eder.

onların kendilerini güçlü hissettikleri

Çocuklar bu eğitimle bilgilerini şu

alanları keşfedebilmektir. Anaokulun-

alanlarda geliştirirler.

daki dersliklerimizde; görsel, beden-

FasTracKids; Astronomi, Biyoloji, İletişim, Yaratıcı Edebiyat, Yaratıcılık, Dünya Bilimleri, Ekonomi, Hedefler ve Yaşam Dersleri, Matematik, Doğa Bilimi, Güzel Konuşma, Drama ve Sanat ve Teknoloji gibi eğlenceli ve dikkat çekici başlıklar içerir. Çocuklar her konu alanı için 16 saatlik ders görürler. Program boyunca, çocuğun ilerlemesi hakkında kişiye özel tartışma fırsatı sunan veli görüşmeleri gerçekleştirilir.

gözlemleyerek,

sel, doğa ve müzik zekâsı gibi Çoklu Zekâ öğretim alanları kullanılmaktadır. Öğrencilerin bu alanlardaki yeteneklerinden duyduğu mutluluğu üst noktaya çıkarmak için çalışıyoruz. Çocuklarımızın bu alanlardaki ilgi ve eğilimlerini bir araç olarak kullanarak, eğitim ve öğretim ortamlarını zevkli hale getirmeyi, dolayısıyla da öğrenme fırsatlarını arttırmayı amaçlıyoruz. Uzman öğretmenler, aile ve okul psikologu

• İLGİ VE YETENEK İSTASYONLARI

işbirliği ile öğrencilerimiz seçtikleri

Çocuklarda Yeteneklerin Keşfi

alanlar doğrultusunda çalışmalarını

Her öğrencinin kolaylıkla öğrenebildi-

gerçekleştirirler.

ği bir yol vardır ve yine her öğrencinin, ne kadar öğrenme güçlüğü çekse de,

.

dikkatle

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

• İLGİ VE YETENEKLER

• YETENEK İSTASYONLARI

Neler başarabileceğini bilen bir çocuk

Öğrencilerimiz

hayata daha sıkı tutunur ve kendine

ri, motivasyonları tanındıktan sonra

güvenmeyi öğrenir. Bizler bu bilinçten

kendisiyle ortak yönelimleri olan ak-

yola çıkarak öğrencilerimizi özellikle

ranlarıyla özel öğrenme ortamlarına

de branş derslerinde gözlemliyor ve

alınır. Bu özel çalışma ortamları Yete-

öğretmenlerden bilgi alarak ilgi duy-

nek Odaları’dır. Haftalık eğitim prog-

dukları ve yetenekli oldukları alanlarda

ramında, 2 ders saati olarak belirlenen

başarılı olabilmeleri için gerekli moti-

saatlerde çocuklarımız, ilgileri yönün-

vasyonu sağlıyoruz. Seçeceği yetenek

de tasarlanmış, eğitim materyalleriy-

kulübü için rehberlik yapıyoruz.

le donatılmış odalarda eğitim alırlar.

• İLGİ YETENEK TESTİ Okul Öncesi İlgi Yetenek Testi uygulaması güvenilir ve geçerli bir testtir. Bu

yetenekleri,

ilgile-

Ekim ayı boyunca, belirlenen yetenek odalarında zaman geçiren öğrenciler, akranları ile zaman geçirir. Öncelikli

test öğrencimize psikologlarımız tarafından bire bir uygulanır. Uygulama süreci objektif bir süreçtir ve zamana veya mekâna göre sonuçları aynılığını

23

korumaktadır. Bütün öğrencilerimizin İlgi Yetenek Testi sonuçlarıyla ilgili raporlar ailelerle paylaşılır ve test sonuçlarına göre öğrenci Okul Öncesi Yetenek Odaları’na yöneltilir. Çocuk Doğasını Yaşarken Gözlemliyoruz Okul öncesi dönem, çocukların kendilerini en doğal şekilde ortaya koydukları süreçtir. Bizler bu önemli dönemde öğrencilerimizi, kendilerini en rahat hissettikleri ortamlarda gözlemliyoruz. Doğal davranış gözlemi, öğrencimiz hakkında sosyal ve iletişim beceri-

amacımız, öğrencinin gelişimsel alanlara göre belirlenmiş oda seçeneklerinde neler yapıldığının kendisinin keşfetmesidir.Ve Kasım ayı geldiğinde, ilgi duyduğu alan ile ilgili seçim yapması istenir.

leri konusunda bilgi sağlıyor. Edinilen bilgi, öğretmen ve aile ile paylaşılıyor. Çocuğun güçlü ve geliştirilmesi gereken yönleri belirleniyor.

Süreç boyunca sınıf öğretmeni, branş öğretmeni ve psikolog tarafından “Yetenek Odalarında” gözlemlen öğren-

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

.

• YABANCI DİL EĞİTİMİ Okyanus’ta yabancı dilin temelleri anaokulunda bilingual (çift dilli) sistemle atılıyor. 2013 -2014 yılı itibari ile öğrencilerine erken yaşta ikinci bir dilin altyapısını edinmeleri amacıyla hazırladığı bir program olan Bilingual (Çift Dilli Eğitim) sistemini yarı zamanlı uygulayan Okyanus Kolejleri Okul Öncesi bölümü, 2014-2015 eğitim – öğretim yılı itibariyle kapsamlı ve tam zamanlı ciler, kendi seçmiş oldukları odalara yönlendirilirler. Yetenek

Odalarımız

şunlardır:

şekliyle sisteme devam ediyor. Bilingual eğitim sisteminin en verimli olduğu yaş aralığı 3- 7 yaştır.

• Fen ve Matematik İlgi ve Yetenek Odası: 24

araştırmayı öğrenir, bilimsel bakışın temeli-

İki dili aynı anda edinebilmek küçük

ni kazanır, hayatın neden sonuç ilişkisi anlar.

yaşta kazanılan bir yetidir. Bu yaşlar-

• Müzik İlgi ve Yetenek Odası: Sesi, enstrü-

da alınan yabancı dil eğitimi, hem ka-

manların sesini, kendi sesini, ritmi, ahengi

lıcı hem de kolay öğrenilmesi bakımın-

tanır. Orff metodu ile temel müzik eğitimi

dan daha etkilidir. Dil öğreniminde, dili

alır.

anadil gibi edinebileceğiniz yaşlar, 3 – 7

• Drama İlgi ve Yetenek Odası: İfade yete-

yaşlarıdır. Bir çocuk İngilizceyi ne kadar

neğini geliştirir, sosyalleşir, özgüveni artar.

erken yaşta öğrenirse, algılama ve zi-

• Jimnastik İlgi ve Yetenek Odası: Bedenin-

hinsel problemlerin çözümünde daha

deki potansiyeli fark eder, denge, hareket,

başarılı olabilmektedir.

takım çalışması yeteneği gelişir. • Resim İlgi ve Yetenek Odası: Renkleri ve diğer malzemeleri yaratıcı veya kurallı bir şekilde kullanarak ürün ortaya çıkarır, iç

.

Bilingual eğitim öğrencinin bilişsel ve akademik gelişimine önemli katkılar sunar.

dünyasını keşfeder, paylaşır.

Yapılan araştırmalar, Türkçe’nin ya-

• Dans İlgi ve Yetenek Odası: Müzikle hare-

nında İngilizceyi de edinerek büyü-

ketin uyumunu görür. Bireysel veya yetenek

yen çocukların bilişsel gelişimlerinin

odası arkadaşlarıyla hareket öğrenir. Denge-

daha hızlı olduğunu göstermekte-

yi, hareketi; estetikle birleştirir.

dir. 3-7 yaş arası çocukların beyninde

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

pek çok nöron gelişir ve yapılanır. Çift dilli çocuklarda çok daha kompleks (gelişmiş) nöron bağlantılarının oluştuğu görülmüştür. Bu çocukların beyin aktivasyonu, çok daha yüksektir. Bu da bilişsel gelişimlerinin daha ileri düzeyde olduğunu gösterir. Yabancı bir dilde konuşan öğretmenine dikkat kesilen çocuklar, normalden daha fazla düşünmek zorunda kalırlar ki, bu da onların zekâ gelişimine büyük bir katkı sağlar. Bu çocukların, ilerleyen dönemlerde akademik becerilerinin de daha yüksek olduğu araştırmalarla kanıtlanmıştır. Bunun yanında küçük yaşta doğru aksanı edinmek daha kolaydır. Çünkü dildeki sesleri çıkarmak için gerekli ‘gırtlak, dil, ağız oluşumu’

Bilingual eğitimdeki derslerimiz anasınıfı ve ingilizce öğretmeninin birlikte katılımıyla gerçekleşir.

henüz çok esnektir. Dolayısıyla bu dil-

Derslerimiz, küçük yaş grubunun en

lerin aksanlarını daha doğru edinirler.

çok ilgisini çeken hikaye anlatımı üze-

25

rinden gitmektedir. İngilizce öğretBilingual eğitim öğrencinin sosyal ve

meni ile sınıf öğretmeni derslere bir-

bireysel gelişimini de büyük ölçüde

likte katılım gösterir. Bu derslerin ilk

destekler.

10 dakikasında öğrenciler o günün ko-

Bu sistemle çocuklar, yeni dilleri öğrenmeye karşı olumlu tutumlar sergilemeyi,

diğer

dillere

hoşgörülü

yaklaşımı öğrenirler, başka ülke ve kültürlere çabuk adapte olurlar. Çift dillilik, çocuğun bireysel gelişimine de katkı sağlar. Çocukların öz saygılarının gelişimine katkıda bulunur, problem çözmede ve güçlüklerle baş edebilmede daha etkin beceriler geliştirirler.

nusuna ve hikâyesine sınıf öğretmenleri tarafından hazırlanır. Daha sonra İngilizce öğretmenimiz hikâye ve aktivitelerini İngilizce olarak uygulamaya

başlar. Son 10 dakikada ise sınıf

öğretmeni dersi toparlayıp, neler öğrenildiğini özetleyip, evrensel değerlerle bağdaştırıp dersi bitirir. İngilizce öğretmeni tüm etkinliklerde ve okul içinde sadece İngilizce konuşur ve tüm aktiviteleri okul öncesi öğretmeni ile birlikte gerçekleştirir.

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

.

cek yönün belirlenmesini, çocuğun gelişiminin izlenmesini, ihtiyaçlarının tanınmasını sağlamaktayız. • BİREYSEL GÖRÜŞMELER Hızla değişen dünyada, çocuklarımıza duygu ve düşüncelerini ifade etmeyi öğretmenin yanı sıra sorunlarını doğru kaynaklarla paylaşmalarını sağlamak için bireysel görüşmeler yapılır. Bu amaçla tüm öğrencilerimizle görüşmeler yaparak evde veya okulda yaşadıkları her türlü problemleri bizlerle paylaşmalarını sağlıyoruz. Duygularını, akıllarından geçenleri ifade Bilingual eğitim sistemindeki derslerimiz özgün materyallerle desteklenir. 26

.

etmeleri için yüreklendiriyoruz. Paylaşımlarını bilgi olarak değerlendirerek, öğretmen ve aileye önerilerimizle ile-

Öğrenmenin kalıcı olması için özgün

tiyoruz.

materyaller, gerçek nesneler kullanı-

YETENEK MERKEZLİ MODELDE

larak zengin bir eğitim ortamı sağlanır.

OKUL ÖNCESİ PDR ÇALIŞMALARI

Bu sayede çocuklarımız zaman için-

Okyanus Kolejleri Yetenek Merkez-

de İngilizcenin farklı bir dil, bir iletişim

li Eğitim Modeli öğrencinin Okyanus

aracı olduğunu gözlemler ve hiç far-

Koleji’yle tanıştığı andan itibaren baş-

kına varmadan İngilizce konuşmaya ve

lar. Gelişim hızının en çok olduğu ve

anlamaya başlarlar.

karakter temelinin oturmaya devam

• REHBERLİK ÇALIŞMALARI

ettiği bir çağ olan Okul Öncesi için ye-

• ÖĞRENCİ

teneklerin de kendini yavaş yavaş bel-

Okyanus Çocuk Okullarında Rehberlik;

li ettiği ve öğrenin günlük hayatında

Okul öncesi psikologları olarak bizler;

kendini ufak ufak göstermeye başladı-

çocuklarla iletişim kurmanın tek yolu

ğı dönem, diyebiliriz. Yetenek çocuk-

olan sevgi ile çocukların dünyaları-

larımız içinde gizil olarak yer alır. Okul

na giriyoruz. Çocuğun yaşantısındaki

öncesinde ise en çok kendini keyifle

güçlü değişkenlerin (aile, okul) birbi-

birlikte gösterir. İlgi duyduğu aktivite

rinden haberdar olmasını, ortak amaç

neyse genelde yeteneği o yöndedir. O

için doğru hareket edilmesini, gidile-

yüzden çocuklarımızı kendi ilgi duydu-

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

ğumuz veya yararlı olduğunu düşün-

kendine güvenen bireyler yetiştirmeyi

düğümüz şeylere yönlendirmektense

amaçlıyoruz.

onlara birçok alan ve aktivite tanıtıp hangisinden daha çok keyif aldıklarına bakmak önemlidir.

TEST VE ENVANTERLER: Çocukların davranışlarını

akademik

değerlendirmede

ve

Okyanus Kolejleri olarak Yetenek Merkezli

psikolojik süreçlerini anlamada bir araç

Eğitim Modeli’ni başlattığımız Okul Öncesi

olan testler; okullarımızda psikologlar

dönemde biliyoruz ki yetenek sizin yapmak-

tarafından öğrencilere periyodik ola-

tan hoşlandığınız alanlarda kendini gizle-

rak ve ayrıca gerekli görülen durum-

miştir ve kimsenin sadece bir tane yeteneği

larda uygulanmaktadır. Test sonuçları

yoktur.

en kısa zamanda bireysel görüşmeler-

SOSYAL BECERİ PROGRAMI:

27

durumlarını,

le ailelere aktarılır.

Sosyal beceri ve Karakter eğitimi sayesinde çocuklarımıza tüm insanlık için geçerli olan evrensel değerleri öğretiyor ve toplumumuzun da temelini oluşturan ahlaki değerleri benimsemeleri için her hafta 1 saat okul psikologlarının sınıf içinde aktif olduğu sosyal beceri dersleri yapıyoruz. Çeşitli video gösterileri ve hikâyeler ile

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

.

OKUL ÖNCESi

PSiKOLOJiK DANIŞMANLIK VE REHBERLiK HiZMETLERiMiZ Okyanus Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Bölümü her çalışmasında öğrencilerine, ailelerine, Türkiye’ye yararlı olmayı amaçlar. PDR Bölümü iyi ve doğru şeyler yapınca hayatın güzelleşeceğini bilir. Bu nedenle bilgisini ve deneyimlerini paylaşır. Anne babalara, gençlere, çocuklara, öğretmenlere rehberlik çözüm arayanlara destek olur.

Ö

28

ğrenci bir bütün olarak ele alınır.

ve ilkokula hazırlanmaları,

Çocuklarımızın; zihinsel, duygu-

• Eğitim ortamlarına ve öğrenmeye

sal, sosyal-psikolojik, fiziksel olarak

karşı olumlu tutum ve anlayış geliştir-

tüm yönleri ile potansiyellerine en uy-

meleri,

gun gelişimi gösterebilmesini amaç-

• Kendilerini tanımaları ve geliştirme-

lanır. Bu anlamda sorun yaşayan veya

leri,

yaşamayan bütün öğrencilerin reh-

• Kişiler arası ilişkilerini geliştirmeleri,

berlik hizmetlerinden çok daha etkin

• Aile ve topluma ilişkin farkındalık ve

bir biçimde yararlanabilmesi sağlanır.

duyarlılık kazanmaları,

Daha iyisi için çaba gösterenlere danışmanlık eder.

• Sağlıklı ve güvenli yaşam için bilgi ve becerilerini geliştirmeleri, • Meslekleri tanımaları, mesleklerin

Okullarımızda gerçekleştirilen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde kapsamlı gelişimsel rehberlik anla-

insan hayatındaki yeri ve önemine ilişkin farkındalık geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

yışı benimsenmektedir. Rehberlik Bununla birlikte rehberlik hizmetleri, öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda koruyucu, önleyici ve krize müdahale hizmetlerini de içermektedir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) hizmetleri, çocuğun yaşam alanındaki tüm bireylerle iş birliği ve etkileşim içinde sunulur.

.

hizmetlerimizi

sunarken;

araştırmaktan ve keşfetmekten hoşlanan, duygu ve düşüncelerini ifade edebilen, aile ve arkadaşlık ilişkilerine önem veren, paylaşmayı bilen, doğayı ve çevreyi koruyan, mutlu ve üretken bireyler yetiştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Okyanus Kolejleri rehberlik hizmeti;

Okul Öncesi eğitimimizde rehberlik

öğrencilerin sağlıklı bir kişilik gelişimini

hizmetlerimiz, çocuklarımızın 7 yeter-

desteklemek için öğretmen, anne-ba-

liliği kazanmasını amaçlar.

ba ve öğrenci iletişim üçgeni çerçe-

• Okula ve çevreye uyum sağlamaları

vesinde gerçekleştirilir. Okulumuzun

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

psikologu ise bu üçgenin oluşmasını sağlar. Oryantasyonu Başlatır ve Sürdürürüz. Anaokulu, çocuğun, aileden ayrı bir birey olarak var olmayı deneyeceği ilk sahadır. Öğrenci tanıma ve gözlem süreci, ailenin okulumuza adım atma-

Öğrencilerimizle her dönem periyodik olarak görüşmeler yaparız. Bunun dışında öğrencinin kendi isteğiyle, öğretmenin yönlendirmesiyle, PDR uzmanının davetiyle, velimizin talebiyle de Öğrencimizle bireysel görüşme ya-

sıyla başlar. Yeni katılan öğrencilerin

Rehberlik Ekranınızda

oryantasyonuna destek verilmesi ve

Gerek velilerimize gerek öğrencileri-

velilerle öğrenci hakkında anamnez

mize uygulanan test ve envanterle-

almak için veli görüşmesi planlanır ve

rin bir kısmı dijital ortama taşınmıştır.

yürütülür. Oryantasyon çalışmalarıy-

Veli ve öğrencilerimizden İnteraktif

la; alışma ve uyum sürecinde çocuk

Sistem’de belirli tarih aralıklarında ta-

yalnız bırakılmaz, çocukla birlikte aile-

nımlanan test ve envanterleri uygula-

ye de rehberlik yapılır ve aileye uyum

ması beklenir. Bu uygulamalar önce-

süreci hakkında geri bildirimlerde bu-

sinde İnteraktif Sistemde duyurulur.

lunulur.

“rehberlik.okyanuskoleji.k12.tr” adre-

Ulaşılabilir Danışmanlık ve Rehberlik Velilerimiz İnteraktif Sistem aracılığıyla veya PDR Uzmanımızla telefonda görüşerek randevu alabilir. Görüşmelerimiz yüz yüze yapılır. Ayrıca PDR uzmanımızın veya velimizin ulaşmasıyla

29

pılır.

sinde PDR uzmanlarımızın birikimlerinden oluşan, veli ve öğrenci gelişimini amaçlayan videolar, makaleler yayınlanmaktadır. Yeni eklenen video ve makalelerden velilerimizi haberdar etmekteyiz.

telefon görüşmeleri de yapılmaktadır. O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

.

30

Sosyal Beceri Dersi

Doğal ve Aktif Gözlem

Sosyal beceri dersi okul öncesi 48-53

Doğal davranış gözlemi ile öğrenci-

ay ve 54-65 ay grubu öğrencileriyle

ler gözlemlenerek; öğrencinin sosyal

birlikte yapılır. (A ve B Grupları). Hafta-

ve iletişim becerileri konusunda bilgi

nın bir günü 2 ders saati olarak uygu-

sağlanır. Edinilen bilgiler, öğretmen

lanır. Sınıf ortamında psikolog ve sınıf

ve aile ile paylaşılır. Çocuğun güçlü ve

öğretmeni süreçte aktif olarak bulu-

geliştirilmesi gereken yönleri belirle-

nur. Öğretmenlerin hikâyelerin okun-

nir. Öğrencilerin kimi etkinliklerine ve

masında, dramaların yapılmasında ve

derslerine okul psikolojik danışmanı-

çocuğu yönlendirmede aktif olduğu,

mız ve rehberimiz katılır. Direkt veya

psikologun her derste bulunduğu ve

dolaylı etkileşime geçer.

yapılandırılmış,

sistematik

gözlem

yaptığı bir kurum içi takım çalışmasıdır. Sosyal beceri dersinde bireylerin sosyal hayat içerisinde kuralları öğrenmesi ve duygularını ifade edebilmesi, başkalarının duygularını tanımlayabilmesi, başkalarıyla olumlu etkileşim başlatabilmesi ve sürdürebilmesi, sorumluluklarının bilincinde olması, zor durumlarla başa çıkabilmesi becerilerini içeren bireylere özgüven kazandırmayı amaçlayan bir eğitim programıdır.

.

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

İlgi ve Yeteneklere Yönelik Çalışmalar Okyanus Kolejleri, öğrencilerin yeteneklerini keşfetmekte ve bu doğrultuda öğrencileri yetiştirmektedir. Yeteneklerinin farkında olan, kendine güvenen, başarılı ve mutlu bireyler yetiştirme için; öğrenciler branş derslerinde gözlemlenir, branş öğretmenlerinden bilgi alınarak, ilgi duydukları ve yetenekli oldukları alanlarda başarılı olabilmeleri için gerekli motivasyonu sağlanır.

Yetenek Merkezli Eğitim, Okyanus Ko-

Test sonuçları en kısa zamanda birey-

leji’nin kurucusu Orhan Özbey’in ve

sel görüşmelerle ailelere aktarılır. Öğ-

markamızın temel eğitim ilkesi olarak

rencinin hangi alanların geliştirilmesi

ifade edilmektedir. Bölümümüz, bu

gerekiyorsa bu yönde çalışmalar ya-

ilkenin hayat bulması ve yaşaması so-

pılır.

rumluluğunu alır. Örneğin; TIMI (Teele Inventory of Multiple Intelligences) testi 48-53 aylık ve 54-65 aylık grubumuzdaki öğrencilerimize bireysel uygulanan, çocuğun ilgi ve yeteneklerini belirlemeye yar-

Okyanus Kolejleri Okul Öncesinde Uygulanan Testler: • Gelişim Testleri • Dikkat ve Görsel Algı Testleri • İlkokula Hazırlık Testleri • Psikolojik Değerlendirme Testleri

dımcı olan bir testtir. Bu testin sonucu

PDR Birimimiz, velilerimizle bireysel

ve branş öğretmenin ders içerisindeki

görüşmeler ve eğitim etkinlikleriyle

gözlemleri sonucunda çocuklar haf-

bir araya gelir. Veli ile yapılan görüş-

tanın bir günü 2 saat gidecekleri yete-

meler, velilerin kendi ihtiyaçları doğ-

nek odalarına yerleştirilirler. Öğrenci-

rultusunda ya da PDR Birimi’nin gerek

lere uygulanır. Veliye geri bildirimi test

gördüğü durumlarda gerçekleştirilir.

raporunun gönderilmesi ile tamamla-

Ulaşılabilir danışmanlık ve yarar sağla-

nır. Diğer kademelerde de öğrencimizi

yan rehberlik yaparız. Aile danışmanlı-

tanımak, ilgisi ve yeteneğini tanımak

ğı, sahip olduğumuz ve/veya geliştir-

ve tanıtmak için gerekli teknikleri uy-

meye çalıştığımız becerimizdir. Veli ile

gular, öğrenciye, velisine, öğretmeni-

yapılan görüşmeler, interaktif sisteme

ne ve ilgililere raporlama yapılır. Okul

kaydedilir.

öncesinden liseye kadar bir danışman

Seminer ve eğitimlerimizde velileri-

olarak PDR uzmanımız, öğrencinin se-

mizin, daha başarılı/etkili anne baba

çeceği yetenek kulübü için rehberlik

olmaları amaçlanır. Sunumunu yaptı-

yapar.

ğımız seminer başlıklarından örnekler;

Test ve Envanterlerle Değerlendirmeler Öğrencilerin

akademik

durumlarını

anlamada, davranışlarını değerlendirmede ve psikolojik süreçlerini takip etmede testlerden faydalanılmaktadır. Okyanus Kolejleri anaokullarında testler, uzman psikologlar tarafından periyodik olarak ve ayrıca gerekli görülen durumlarda uygulanmaktadır.

31

• Gelişim Dönemleri, • Tırnak yeme, • Altına Islatma Davranışları, • Davranış Bozuklukları, • Olumlu Davranış Kazandırma, • Sorumluluk Kazandırma, • Aile İçi İletişim, • DEHB Ve Öğrenme Güçlüğü, • Dil ve Konuşma Bozuklukları, • İlkokul Süreç mi, Sonuç mu? O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

.

ÜSTÜN ZEKÂLILAR VE YETENEKLiLER OKULU iLKOKULU VE ORTAOKULU Okyanus Kolejleri Üstün Zekâlılar ve Yetenekliler İlkokulu’nda, üstün zekâlı ve üstün yetenekli çocuklara özel eğitim verilmektedir. Alanında uzman eğitimciler tarafından üstün zekâlı çocuklar için geliştirilmiş ders programları, araç - gereç ve yöntemlerle eğitim veren okulumuz, insanlığa hizmet edecek bilim insanlarını, sanata ve spora yön verecek kişileri ve geleceğin liderlerini yetiştirmektedir. • Tamamı üstün zihin kapasitesine sahip öğrencilerden oluşan sınıflar, • Alanında uzman akademisyenlerle işbirliği, • Alanında uzman öğretmen kadrosu, • Zenginleştirilmiş ve farklılaştırılmış müfredat, 32

• Paydası düşünme becerileri, yaratıcılık, duygusal ve sosyal gelişim olan dersler, • Okulla sınırlı olmayan alternatif öğrenme ortamları, • Öğrencilerin kapasitelerini geliştirecek zengin ve farklı eğitim araç-gereçleri, • Veliler için eğitim ile ilgili seminerler ve atölye çalışmaları. PROGRAMIN TEMELİ Eğitim programımızın temelini Milli Eğitim Bakanlığı’nın İlköğretim Müfredat Programı oluşturmaktadır. Türkiye’de üstün zekâlı ve yetenekli çocuklar için geliştirilen ilk ve tek program olan müfredatımız, öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerine ve ilgi alanla-

.

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

rına göre derinleştirilip daha kapsamlı hale getirilerek, gereken durumlarda hızlandırma ve zenginleştirme yoluyla farklılaştırılarak her yıl güncellenmektedir. OKULUMUZUN EĞİTİM - ÖĞRETİM ANLAYIŞI Günümüzde birey bir bütün olarak ele alınmakta, eğitiminde ise onu sadece bilgilerle donatmak yeterli olmamaktadır. Bireyi, öğrenimini tamamladıktan sonra yaşama hazırlayabilmek için bilgisini etkin bir şekilde kullanmasını, duygusal ve sosyal açıdan gelişmesini

de sağlamak gerekmektedir. İşte bu

luklara, eksik elemanlara, uyumsuzluklara

nedenle okulumuzun eğitim progra-

ve düzensizliklere duyarlı olma; güçlükleri

mına düşünme becerileri, yaratıcılık

belirleme, çözümler arama, yetersizliklere

ve sosyal-duygusal gelişim dersleri de

ilişkin tahminlerde bulunma veya hipotez-

ilâve edilmiş ve genel programla bü-

ler oluşturma, bu hipotezleri sınama, re-

tünleştirilmiştir.

vizyondan geçirerek yeniden sınama ve en sonunda sonuçları iletme sürecidir.” Bu ta-

TEMEL DERSLER

nımdan da anlaşılacağı üzere, öğrenci-

Hayat Bilgisi • Türkçe • Matematik

lerin yeni buluşlar ortaya koymaları ve

• Yaratıcılık • Düşünme Becerileri

özgün fikirler üretebilmeleri için yara-

• Sosyal ve Duygusal Gelişim

tıcılıklarının nitelikli bir şekilde geliştirilmesi çok önemlidir.

DÜŞÜNME BECERİLERİ Bu derste temel olarak hem şekilsel hem de sözel alanda düşünmenin boyutları olan; benzerlik ve farkları algılama, sıralama, serileme, örüntüleri bulma, sınıflandırma ve analojilerle 33

ilgili olarak uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır. Bunların yanı sıra eleştirel düşünme, üst biliş, uzamsal ilişkiler, dikkati yoğunlaştırabilme, üç boyutlu düşünebilme, problem çözme becerilerinin gelişimine yönelik uygulama-

Bu derste yapılan çalışmalarda, öğrenci-

lara da yer verilmektedir. Temel amaç,

lerin yaratıcılığın dört boyutunu (Akıcılık,

öğrencileri sistemli düşünmeye yön-

Özgünlük, Esneklik, Zenginleştirme) kullan-

lendirmektir.

maları sağlanmakta ve ayrıca beyin fırtınası,

YARATICILIK

yaratıcı sorun çözme, altı şapkalı öğrenme,

Yaratıcılık; özgün ve sosyal yararlılığı

SCAMPER gibi birçok teknik öğretilmekte

olan ürünler veya düşünceler yarata-

ve etkin olarak uygulanmaktadır. Yaratıcı-

bilme yeteneği olarak tanımlanabilir.

lık dersi kapsamında işlenecek konular

Bireyin karşılaştığı sorun karşısında

ve yapılan çalışmalarda öncelikli he-

özgün çözümler üretebilme becerisi-

def, öğrencilerin motivasyonunu üst

dir. Bu alanın en tanınmış bilim adam-

düzeyde tutarak, farklı fikirler üret-

larından Torrance’a göre yaratıcılık,

melerine uygun ortam sağlamaktır.

“Sorunlara, yetersizliklere, bilgideki boş-

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

.

ZENGİNLEŞTİRME DERSLERİ • İlköğretim Matematik Laboratuarı • İlköğretim Fen Laboratuvarı • Yaratıcı Drama • Zekâ Ve Akıl Oyunları • Kulüp Ve Yetenek Dersleri İLKÖĞRETİM MATEMATİK ve FEN LABORATUVARI Üstün zekâlı ve yetenekli çocukların eğitimi için hazırlanan ilköğretim SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM

matematik ve fen laboratuvarları, bu

Üstün zekâlı ve yetenekli çocukların

özellikteki çocukların ihtiyaçlarına ce-

zihinsel gelişim bakımından yaşıtla-

vap verebilecek nitelikte materyal-

rından daha hızlı ilerlediklerini söyle-

lerden oluşmaktadır. Öğrenciler aka-

yebiliriz ancak farklılıklarını sadece bu

demik derslerde öğrendikleri bilgileri,

gelişim alanıyla kısıtlamak yanlış olur.

donanımlı laboratuvarlarımızda uygu-

Üstün zekâlı ve yetenekli çocuklar,

layarak pekiştirme imkânı bulmaktadır.

farklı gelişim yüzleri açılarından da ya-

34

şıtlarından farklılıklar gösterirler. Bunların başında ise sosyal ve duygusal gelişimleri gelmektedir. Sosyal-duygusal

gelişim

derslerin-

de yapılan çalışmalarda; öğrencilerin kendi duygularını ifade etmelerine, duygularını kontrol altına alabilmelerine, diğer arkadaşlarının duygularını anlamalarına ve üstünlüğün getirdiği avantajların yanı sıra zorluklarıyla baş etmeye yönelik duyuşsal alanda çalışmalar yapılmaktadır. Sosyal gelişim kapsamında ise öğrencilere iletişim, çatışmaları çözümleme, sorun çözme, karar verme gibi becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

.

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

YARATICI DRAMA

öğrencilerin zihinsel süreçlerini zengin-

• Çocuklar dramayı gerçek dünyaya ait

leştirici çalışmalar yapmaktır. Bu ders

kendi gözlem ve deneyimleriyle bir-

kapsamında yapılan etkinlikler, öğrenci-

leştirerek hayali bir dünya yaratmak

lerin düşünme becerilerini ve yaratıcılık

için kullanırlar. Bu hayali dünyada ço-

düzeylerini artırmayı hedeflemektedir.

cuklar; üreterek, gelişerek, yansıtarak; kendisini, arkadaşlarını, ailesini, çevresini tanır ve anlamlandırır. • Çocuklar drama boyunca gözlemlediği olaylar hakkında karar vererek ve etkinlikler gerçekleştirerek aktif rol oynarlar. Bu durum, onlara gerçek dünyada da karar verici ve problem çözücü kişiler olma özelliği verir. Drama yoluyla, farklı görüşler ortaya koyabilir ve arkadaşlarının kişisel gö-

Bu ders sürecinde yaratıcılığın boyutları (akıcılık, özgünlük, esneklik, zenginlik) değerlendirilip yaratıcı sorun çözme basamaklarının uygulanması sağlanır. Zekâ oyunları dersinde, Amerikan Ulusal Üstün Zekâlılar Birliği ve uluslararası zekâ oyunu üreticilerinin ödüllendirdiği zekâ ve akıl oyunları kullanılmaktadır. ÇALIŞMA TAKVİMİ EYLÜL 2015

rüşlerini analiz edebilirler. Bu durum ise çocukları; farklı fikirlerini cesurca

21 - 25 EYLÜL

ortaya koymaya, karşılaştırmaya ve dolayısıyla nitelikli çözümler üretme-

4 - 8 OCAK

Bireysel Proje Sunum Günleri

11 - 15 OCAK

Dönem Sonu Değerlendirme Ölçeği

biri de çocukları grup çalışmalarına yönelterek karşılıklı güven ve dayanışma yeteneklerini geliştirmektir. Bu yolla çocuk, grup içinde her bireyin önemini fark etmektedir. • Drama; hayal gücünde, bağımsız düşünebilmede, iş birliği yapabilme özel-

35

OCAK 2016

ye götürür. • Dramanın en önemli özelliklerinden

Genel Değerlendirme Ölçeği

ŞUBAT - MART 2016 29 ŞUBAT 4 MART

Ara Değerlendirme Ölçeği NiSAN 2016

4 - 8 NİSAN

Zekâ ve Akıl Oyunları Turvuvası

MAYIS - HAZiRAN 2016 30 Mayıs 3 Haziran

Yılsonu Değerlendirme Ölçeği

liğinde, sosyal ve psikolojik duyarlılıkta, konuşma becerilerinde, sözcük dağarcığında,

dinleme

becerisinde,

yaratıcılık ve estetik düşünebilme becerilerinde gelişimler sağlar. ZEKÂ ve AKIL OYUNLARI

ÜSTÜN ZEKÂLILAR VE YETENEKLiLER EĞiTiMi VERiLEN KAMPÜSLERiMiZ BAHÇEŞEHiR

ATAŞEHiR

KEMERBURGAZ

Zekâ oyunları eğitiminin temel amacı, O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

.

ÜSTÜN ZEKÂLILAR VE YETENEKLiLER iLKOKULU & ORTAOKULU DERS DAĞILIM ÇiZELGESi

36

.

DERSLER

1. SINIFLAR

2. SINIFLAR

3. SINIFLAR

4. SINIFLAR

5. SINIFLAR

6. SINIFLAR

7. SINIFLAR

TÜRKÇE

9

7

6

5

5

5

5

MATEMATİK

5

5

5

5

6

6

6

HAYAT BİLGİSİ

4

4

2

0

0

0

0

FEN BİLİMLERİ

0

0

3

3

3

5

5

SOSYAL BİLGİLER

0

0

0

3

3

3

3

YABANCI DİL

10

10

10

10

12

10

10

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

0

0

0

1

1

1

1

MÜZİK

1

1

1

1

0

0

0

GÖRSEL SANATLAR

1

1

1

1

1

1

1

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

2

2

2

2

2

2

2

TRAFİK GÜVENLİĞİ

0

0

0

0

0

0

0

BİLİŞİM TEK. VE YAZILIM

1

1

1

1

1

1

1

SERBEST ETKİNLİK & SEÇMELİ DERS

0

0

0

0

0

0

0

TEKNOLOJİ VE TASARIM

0

0

0

0

0

0

0

FEN LABORATUVARI

0

0

0

0

0

0

0

YARATICI DRAMA

1

1

1

1

0

0

0

KULÜP

2

2

2

2

2

2

2

YETENEK

2

2

2

2

2

2

2

ZEKÂ ve AKIL OYUNLARI

1

1

1

1

1

1

1

YARATICILIK

1

1

1

1

1

1

1

DÜŞÜNME BECERİLERİ

1

1

1

1

1

1

1

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM

1

1

1

0

0

0

0

TOPLAM DERS SAATLERi

40

40

40

40

40

40

40

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

OKYANUS KOLEJLERi

ORTAOKUL EĞiTiMi ‘‘Geleceğin cahili okuyamayan değil, nasıl öğreneceğini bilemeyendir.’’ Çağın en ileri eğitim-öğretim tekniklerini uygulayan Okyanus Kolejleri, öğretmen kadrosu, bilgiyi proje üretmek için bir araç haline getiren, öğrenmeyi öğrenmiş öğrencileriyle, yeteneği ortaokul sıralarından keşfedilmiş geleceğin bilim insanları ve liderlerini yetiştirmektedir.

H

ızla gelişen bilim ve teknoloji dün-

Öğrencilerimize gelecek için gerekli

yasında, zihinsel, ruhsal, fiziksel ve

bilgiyi yüklemek yerine, okulda verilen

duygusal ihtiyaçlara karşı gerek duyulan

bilgilerin yaşam boyu yetmeyeceğin-

yaşam boyu öğrenebilen insan profili,

den hareketle öğrenmeyi öğretiyoruz.

her yaşta ciddiyet içerisinde ele alınması

Ortaokul eğitimimizle daha fazla dü-

gereken bir süreç olarak kabul görmek-

şünme, tartışma ve araştırma ortamı

tedir. Okyanus Kolejleri Ortaokulu yaşam

hazırlayarak serbest düşünen, tartışan,

boyu eğitimi; bilgi odaklı bir yaşamı öğrenen,

araştıran ve bulduklarını değerlendiren

analitik düşünen, sentez yapan, sorunlarını

öğrenciler yetiştiriyoruz. Bunun yanı

çözen, etkili iletişim kuran, hangi bilgiyi ne-

sıra öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri-

reden ve nasıl sağlayacağını bilen, seçici dav-

ni keşfetmesine imkân sağlayan Okya-

ranan yani öğrenmeyi öğrenen kendini yetiş-

nus Yetenek Kulüpleri yetenek ve kari-

tirmiş, geliştirmiş ve bireysel yeteneklerini

yer merkezli eğitim modeli uygulayarak

sonuna kadar kullanan öğrenciler yetiştirmek

keşfedip, eğiterek mutlu bireyler olma-

olarak tanımlamaktadır.

larını sağlıyoruz.

37

GELiŞTiRiLMiŞ AKADEMiK PROGRAM Türkçe

YETENEK KULÜPLERi PROGRAMI Sportif Kulüpler Sanatsal Kulüpler Dil Kulüpleri Kültürel Kulüpler

OSMITE YABANCI DİL PROGRAMI Hazırlık Sınıfı

Uluslararası Sınavlara Hazırlık TEOG English Curriculum Disiplinlerarası İngilizce (CLIL) Tam Öğrenme Modeli (Mastery Learning)

Matematik

BARGEM

Fen Bilimleri

ORTAOKUL EĞiTiMi GENEL YAPISI

Sosyal Bilgiler Görsel Sanatlar

TEOG ÇALIŞMALARI

Müzik Beden Eğitimi

Ölçme ve Değerlendirme Birimi (ÖDB)

Rehberlik Birimi (PDR)

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

.

İngilizce Yabancı Dil Hazırlık Programı ile başlayan ortaokul döneminde dil öğreniminde temel kriter olan, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirildiği program, alanında uzman, Uluslararası Üniversitelerden sertifikalı Türk ve yabancı uyruklu öğretmenler tarafından uygulanmaktadır. Bu prog-

38

ram aynı zamanda ortaokulun sonraki yıllarındaki İngilizce Yabancı Dil Eğitimi kapsamına da hazırlık anlamı taşımaktadır. İngilizce Yabancı Dil Eğitimi program hedeflerimizin bir kısmını dünya üzerin-

.

de söz sahibi Uluslararası Üniversitesi

içine alan öğrendiği dili kullanma imkânı

tarafından düzenlenen İngilizce sınavla-

veren çok yönlü İngilizce eğitim-öğreti-

rı oluşturmaktadır.

mi yapılmaktadır.

İngilizce eğitiminde iletişimsel yöntem

Öğrencilerin, ulusal sınavlarda İngilizce

(Communicative Approach) uygulanan

müfredatını takip etmeleri ve tam ba-

Okyanus Kolejleri Ortaokulu’nda, ders-

şarı sağlamaları için TEOG English prog-

ler öğrenci merkezli olup, ders içi etkin-

ramı uygulanmaktadır.

liklerde öğrenciler kendi gerçek düşün-

Bilgi; düşünme, yargılama, akıl yürütme,

ce ve duygularını açıklama, yabancı dili

okuma, gözlem ve deneyle edilen veri-

farklı ortamlarda kullanma imkânı bulu-

dir. Derslerimizde ansiklopedik bilgileri

yorlar. Öğrencilerin sadece sözel ve sa-

yüklemek yerine konuları ve olayları de-

yısal zekâsını geliştirmek yerine görsel,

rinlemesine, anlamasını ve eleştirel dü-

kinestetik, ritmik ve benlik gelişimini de

şünmenin gerçekleşmesini deneyimli

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

öğretmen kadromuzun hazırladığı Geliş-

Sınıf danışman öğretmenlerin en önemli görevi;

tirilmiş Disiplinler Arası ve Disiplinler Üstü

öğrencilerin eğitim ve öğretim alanında başarı

Akademik Programla gerçekleştiriyoruz.

konusundaki gerekli çalışmalarını en üst dü-

Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Birimi (BARGEM) ‘in desteğiyle öğrencilerimizin kişisel araştırmalarını bilimsel yöntemlerle gerçekleştirebilmeleri için Proje Tabanlı Araştırma Yöntemleri kullanıyoruz.

zeyde ve özveriyle yapmaktır. Her şeyden önce ortaokul eğitimi sürecinde öğrencimizin mutlu edilmesi, kendini önemli ve değerli hissettirilmesi gerekir. Çünkü; mutlu çocuk, öğrenmeye, anlamaya ve algılamaya açıktır.

Yapılan tüm çalışmalar Okyanus Kolejleri Sınıf Danışmanlığı sistemi ile koordinasyonlu bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ÇALIŞMALARI (TEOG) 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı’nda ilk

Öğrencilerimiz; aralarında Okyanus Fen

defa yapılan TEOG’da (Temel Eğitimden

ve Proje Lisesi, Robert Kolej, Cağaloğlu

Ortaöğretime Geçiş Sistemi Merkezi

Anadolu Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi,

Ortak Sınavı); Ağırlıklı Ortaöğretim Puanı’na

Galatasaray Lisesi, Çapa Fen Lisesi gibi

göre 96,74 ve TEOG sonuçlarına göre

Türkiye’nin seçkin ve prestijli okullarına

96,85 puan ortalamasını yakalayan Ok-

girmeye hak kazanmışlardır.

39

yanus Kolejleri, Türkiye’nin en başarılı okulu olarak gurur veren bir başarıya imza atmıştır. Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) içinde yer alan “Merkezi Ortak Sınavlar” sınavına yönelik özel çalışma programları geliştirmiş olan Okyanus Kolejleri Ortaokulu, öğrencilerinin bu sınavlarda başarılı olması için ulusal sınavlardaki başarı tecrübesini ortaya koyarak yoğun bir çalışma temposu sergiler.

V

elilerimiz ve öğrencilerimiz için

süreci yaşamaları amacıyla uygulanan

düzenli olarak TEOG bilgilendirme

TEOG programıyla, derslerde öğretilen

sunumları ve hazırlanan TEOG bülten-

kavram, ilke ve genellemeleri kullana-

leri sunulmaktadır. Okyanus Kolejleri

rak hatırlama, anlama, uygulama, ana-

Ortaokulu’nda, öğrencilerimizin “Mer-

liz, değerlendirme, yaratma gibi zihinsel

kezi Ortak Sınavlara” etkin bir hazırlık

becerilerin geliştirilmesine yönelik sisO KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

.

temli çalışmalar yapılmaktadır. Bu hedef

la takip edebilmesi için internet tabanlı

çerçevesinde yoğun akademik çalışma

Okyanus NET ile yapılan öğrenci takibi

programı, etütler, ne kadar öğrendim sınavları (NÖS), TEOG hazırlık sınavları yapılmaktadır. Ayrıca okulumuzda sınıf danışman öğretmenlerimiz TEOG sürecinde aktif rol oynamaktadır. Rehberlik hizmetleri çerçevesinde motivasyon, sınav kaygısı, hedef belirleme, tercih ve yerleştirme, planlama ve takip çalışmaları yapılmaktadır. Ortaokul 5.sınıftan itibaren başlayacak şekilde Okyanus Kolejlerinde TEOG çalışmaları yapılandırılmıştır. • 8. sınıf öğrencilerimizle, konuyu anlama ve kavrama, soruyu çözme hız ve pratik kazanmaya yönelik yapılan hafta içi ve hafta sonu etüt çalışmaları 40

• Veli ve öğrencilerimiz için düzenli ya-

• Rehberlik Birimi tarafından dersler bazında dönem başından itibaren işlenen konuların tekrarına yönelik yapılan ders çalışma programı • Okul saatleri dışında bütün bir yıl boyunca hafta içi ve hafta sonu Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ,İngilizce derslerinden yapılan etüt çalışmaları • Okul saatleri içinde yapılan sınava yakın TEOG hızlandırma programları • Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İngilizce derslerinden hazırlanan konu özeti kitapçığı

pılan TEOG bilgilendirme sunumları ve

• Rehberlik birimimizin yürüttüğü tercih

hazırlanan TEOG bültenleri

ve yerleştirme çalışmaları

• Merkezi ortak sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz için bire bir öğrenci koçluğu yaklaşımı ile uygulanan sınıf danışman öğretmenliği sistemi

• Ölçme ve Değerlendirme birimizin tam öğrenme ilkesi çerçevesinde bireysel öğrenci performans analizleri ve sınav karneleri çalışmaları yapılmaktadır.

• Merkezi ortak sınav sistemine uygun olarak hazırlanan 20 soruluk ders bazında uygulanan NÖS sınavları • TEOG mantığına uygulanan ek deneme sınavları ve sınavın bitiminde öğrencile-

Sabiha YILMAZ

rimize verilen soru çözüm kitapçıkları

[email protected]

(öğretmen eşliğinde soru çözümleri) • Öğrencilerimizin akademik gelişim süreçlerini hem kurumumuzun ilgili birimlerinin hem de velilerimizin rahatlık-

.

Okyanus Kolejleri Ortaokul Ana Bölüm Başkanı

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

TEOG okulu nedir?

başarmada etkin olduğu TEOG ortak

O

kyanus Kolejleri 35 yıllık eğitim ve

sınavları için, TEOG Okulu’nda sınava

sınav geçmişine sahip bir eğitim

ÖZEL yapıda ve sayıda sorularla öğren-

kadrosunu ve tecrübesini bünyesinde

cilerimiz sınava tam olarak hazırlana-

barındırmaktadır. Okyanus Kolejleri’nde

caklardır.

görev yapan öğretmenlerimiz nitelikli ve deneyimlidir.

TEOG okulunda hangi dersler var ve kaçar saat?

Dershanelerin kapatılmasıyla, TEOG or-

TEOG Okulu’nda ortak sınavlarda soru-

tak sınavlarına hazırlanan öğrencileri-

ları çıkan Türkçe, Matematik, Fen Bilim-

miz hem Okyanus Eğitimi, hem de TEOG

leri, Sosyal Bilgiler/İnkılap Tarihi, İngiliz-

Okulu ile başarıyı hedefleyeceklerdir.

ce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri

Konu anlatımının yanında soru çöz-

yer alacaktır.

41

me tekniklerinin ve soru çözme hızının DERSLER

5. Sınıf

6. Sınıf

7. Sınıf

8. Sınıf

TÜRKÇE

1 saat

1 saat

1 saat

1 saat

MATEMATİK

1 saat

1 saat

1 saat

2 saat

DİN KÜLTÜRÜ

1 saat

1 saat

1 saat

1 saat

FEN BİLİMLERİ

1 saat

1 saat

1 saat

2 saat

SOSYAL BİLGİLER

1 saat

1 saat

1 saat

-

İNKİLAP TARİHİ

-

-

-

1 saat

İNGİLİZCE

1 saat

1 saat

1 saat

1 saat

TEOG OKULU • TEOG odaklı konu anlatımı,

• TEOG odaklı deneme sınavları,

• TEOG odaklı öğrenci başarı analizi ile takip,

• TEOG odaklı soru çözme teknikleri,

• TEOG odaklı hızlandırma programı, sınava 1 ay kala,

• TEOG odaklı sınav rehberliği özellikleriyle tamamen TEOG kampı niteliğindedir. O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

.

TEOG Okulunun Etütlerden Farkı Nedir? Hafta içi etütleri sınavlarda; öğrencinin başarısına göre, o hafta veya o ay işlenen konuların tekrarına yönelik bir eğitimi içermektedir. Oysa TEOG Okulu belirli bir programı, müfredatı, eğitim seti, rehberliği, sınavları ve değerlendirmesi olan kendine özel başlı başına bir TEOG sınavına hazırlık okuludur. TEOG Okulu Tarihleri Nedir?

42

SINIFLAR

TEOG Okulu Başlama Tarihi

TEOG Okulu Bitiş Tarihi

Toplam Ders Saati

5. SINIFLAR

14 EYLÜL 2015

04 HAZİRAN 2016

180

6. SINIFLAR

14 EYLÜL 2015

04 HAZİRAN 2016

180

7. SINIFLAR

14 EYLÜL 2015

04 HAZİRAN 2016

180

8. SINIFLAR

07 EYLÜL 2015

04 HAZİRAN 2016

272

TEOG OKULU KİTAPLARI

5. SINIF

6. SINIF

7. SINIF

8. SINIF

Türkçe TEOG Okulu Öğrenci Ders Kitabı

X

X

X

X

Matematik TEOG Okulu Öğrenci Ders Kitabı

X

X

X

X

Fen Bilimleri TEOG Okulu Öğrenci Ders Kitabı

X

X

X

X

Sosyal Bilgiler TEOG Okulu Öğrenci Ders Kitabı

X

X

X

X

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi TEOG Okulu Öğrenci Ders Kitabı

X

X

X

X

İngilizce TEOG Okulu Öğrenci Ders Kitabı

X

X

X

X

Türkçe 4 Mevsim Kazandıran Soru Bankası

X

X

X

X

Matematik 4 Mevsim Kazandıran Soru Bankası

X

X

X

X

Fen Bilimleri 4 Mevsim Kazandıran Soru Bankası

X

X

X

X

Sosyal Bilgiler 4 Mevsim Kazandıran Soru Bankası

X

X

X

X

İngilizce 4 Mevsim Kazandıran Soru Bankası

X

X

X

X

Türkçe Kazandıran Yaprak Testleri

X

X

X

X

Matematik Kazandıran Yaprak Testleri

X

X

X

X

Fen Bilimleri Kazandıran Yaprak Testleri

X

X

X

X

Sosyal Bilgiler Kazandıran Yaprak Testleri

X

X

X

X

İngilizce Kazandıran Yaprak Testleri

X

X

X

X

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazandıran Yaprak Testleri

X

X

X

X

Süreli TEOG Denemeleri

X

X

X

X

TEOG Okulu Süreli Denemeleri

8.sınıf öğrencilerimizin yıl içinde okuldaki

TEOG Okulu’nda;

denemeleri dışında en az 7 tane deneme

5, 6 ve 7.sınıf öğrencilerimizin yıl içinde

sınavı olacak

okuldaki denemeleri dışında en az 4 tane deneme sınavı olacak.

.

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

iLKOKUL

PSiKOLOJiK DANIŞMANLIK VE REHBERLiK HiZMETLERiMiZ Okyanus Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Bölümü her çalışmasında öğrencilerine, ailelerine, Türkiye’ye yararlı olmayı amaçlar. PDR Bölümü iyi ve doğru şeyler yapınca hayatın güzelleşeceğini bilir. Bu nedenle bilgisini ve deneyimlerini paylaşır. Anne babalara, gençlere, çocuklara, öğretmenlere rehberlik; çözüm arayanlara danışmanlık eder.

i

lkokul Rehberlik Birimi olarak amacımız; yaptığımız çalışmalar ile öğren-

cilerin psikolojik açıdan sağlıklı, kendini tanıyan, güven duyan, kendine uygun eğitsel ve mesleki kararlar alabilen kişilerarası iletişim becerileri gelişmiş, kendini doğru ifade edebilen, üretken ve yaşamdan zevk alan bireyler olmalarını sağlamaktır. 43

Öğrenci bir bütün olarak ele alınır. duygusal,

Ancak Okyanus PDR gelişimin sürekli-

sosyal-psikolojik, fiziksel olarak tüm

liği ve bütünlüğünü de bilir. Bölümü-

yönleri ile potansiyellerine en uygun

müz, öğrencilerin yaşam boyu gelişim

gelişimi gösterebilmesini amaçlanır.

ihtiyaçlarının karşılanmasını ve kendi-

Bu anlamda sorun yaşayan veya ya-

lerini gerçekleştirmelerini amaçlar-

şamayan bütün öğrencilerin rehberlik

ken, onları çevreleyen değişkenleri de

hizmetlerinden çok daha etkin bir bi-

çalışmalarına dâhil eder. Bu Kapsamlı

çimde yararlanabilmesi sağlanır.

Gelişimsel Rehberliktir.

OKYANUS KOLEJI

ULAŞILABİLİR DANIŞMANLIK

PSIKOLOJIK DANIŞMANLIK VE

VE REHBERLİK

REHBERLIK ANLAYIŞI

Velilerimiz İnteraktif Sistem aracılığıy-

Okyanus Koleji PDR Bölümü çalışma-

la veya PDR Uzmanımızla telefonda

larında kapsamlı gelişimsel rehberlik

görüşerek randevu alabilir. Görüşme-

yaklaşımını benimsemiştir. Danışman-

lerimiz yüz yüze yapılır. Ayrıca PDR uz-

lık yapar, önleyici hizmetleri sunar. Kri-

manımızın veya velimizin ulaşmasıyla

ze müdahale etmek deyince ilk akla

telefon görüşmeleri de yapılmaktadır.

Çocuklarımızın;

gelen ekiptir.

zihinsel,

Öğrencilerimizle her dönem periyoO KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

.

dik olarak görüşmeler yaparız. Bunun

gözlemleri yapılır. Çocuklarımızı en

dışında öğrencinin kendi isteğiyle, öğ-

doğal halleri ile gözlemleyebilmek için

retmenin yönlendirmesiyle, PDR uz-

rehber öğretmen; tenefüs, kantin, ye-

manının davetiyle, velimizin talebiyle

mekhane, bahçe,oyun alanlarında bi-

de Öğrencimizle bireysel görüşme ya-

rebir çocukların içerisinde olur.Doğal

pılır.

gözlem teknikleri kullanarak öğrenciyi

REHBERLİK EKRANINIZDA 44

tanımaya çalışır.

Gerek velilerimize gerek öğrencileri-

Yapılan gözlemler sınıf öğretmenle-

mize uygulanan test ve envanterle-

riyle birebir görüşmeler ile aktarılır,-

rin bir kısmı dijital ortama taşınmıştır.

paylaşılır,edinilen bilgiler ile öğret-

Veli ve öğrencilerimizden İnteraktif

menlere de rehberlik eder.Rehberlik

Sistem’de belirli tarih aralıklarında ta-

ve öğretmenler daha etkili ve verimli

nımlanan test ve envanterleri uygu-

çalışılır.

laması beklenir.Bu uygulamalar öncesinde İnteraktif Sistemde duyurulur. “rehberlik.okyanuskoleji.k12.tr” adresinde PDR uzmanlarımızın birikimlerinden oluşan, veli ve öğrenci gelişimini amaçlayan videolar, makaleler yayınlanmaktadır. Yeni eklenen video ve makalelerden velilerimizi haberdar etmekteyiz.

.

DOĞAL GÖZLEM-SINIF İÇİ GÖZLEM

BİREYSEL DANIŞMANLIK

Dönem başında hedeflenen davranış

Sadece sorun yaşanan alanlarda değil,

ve sosyal becerilerin gelişimini sağ-

güçlü oldukları alanlarda da öğrenci-

lamak ve değerlendirmek amacıy-

ler desteklenerek; kendileri ile barışık,

la dönem içerisinde sınıf içi rehberlik

sorgulayan, sağlıklı, mutlu, kendi adına

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

karar alabilen bireyler olmalarına yö-

nın liderliğini, okul psikologlarımız ve

nelik çalışmalar yapılır. PDR Birimi’nin

rehberlik uzmanlarımız yapar. Bu otu-

akademik çalışma planında yer alan

rumlara örnekler; Etkili İletişim Grubu,

düzenli görüşme takvimiyle, öğren-

Başarılı Ders Çalışma Yöntemleri, Sı-

cilerin kendi istekleri doğrultusunda

nav Kaygısı İle Baş Etme, Duygu / Öfke

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bi-

Kontrolü Grubu, Atılganlık Grubu.

rimi’ne başvurmaları yoluyla, velilerin ve/veya öğretmenlerin paylaştığı bilgilerin değerlendirilmesiyle, birimimiz tarafından uygulanan; envanterler ve testler ile gerçekleştirilen etkinlikler sonrasında edinilen verilerin değerlendirilmesiyle yapılmaktadır. Görüşmeler, İnteraktif Sisteme kaydedilir ve çıktısı Desimal’e yerleştirilir.

KONSÜLTASYON Öğrenciye dolaylı yardım sunmak için ailelerle, öğretmenlerle ve okul yöseminer, eğitim ve veli toplantıları gibi faaliyetlerde PDR Birimi aktiftir. Gerek yüz yüze gerekse İnteraktif sistemde, öğrencinin gelişiminde etkisi olan veliler ve öğretmenlerle etkileşim için-

GRUP DANIŞMANLIĞI

dedir. Bu amaçla öğrencinin destek

Grup çalışmaları, farkındalığı artırma-

aldığı; özel eğitim uzmanı, psikolog,

yı ve kişisel gelişimi amaçlayan psiko-

psikiyatrist ile iletişim kurup hizmet

lojik danışmanlık hizmetidir. Öğren-

planlayabilir.

cilerle yapılan grup çalışmaları, elde edilen bilgiler ışığında, aynı konuda sorun yaşayan öğrencilerimizi bir araya getirebilmek ve onlara grup desteği sağlayabilmek amacıyla, az sayıda öğrenciyle yapılır.Grup çalışmalarının neler olacağı öğretim yılında oluşan ihtiyaçlara göre oluşturulur. Çalışma-

45

neticileriyle çalışmaktır. Bu anlamda,

ORYANTASYON Çocuğun ilköğretime psikolojik ve sosyal olarak uyumu, eğitim, öğretim ve tüm yaşam başarısına etkisi olabileceği için çok önemlidir. Oryantasyon, okula alışma süreci olarak tanımlamak yerine onu, öğrenim hayatına, sorumluluklara, çevresiyle ilişkilere, gelişim O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

.

46

basamaklarının devamındaki görevle-

maları kapsamında: öğrencilerin bi-

re hazırlamak olarak tanımlamayı ter-

lişsel alanda güçlü ve desteklenmesi

cih ederiz. Bu nedenle okulumuza yeni

gereken yönlerini ortaya çıkarmayı

başlayan her öğrenci rehberlik uzma-

amaçlayan

nımız tarafından karşılanır ve oryan-

sı dışında,iletişim, kendini tanıma,so-

tasyon süreci başlar. Öğrencinin akran

rumluluk bilinci,zaman ve yönetim gibi

grubuna, okul kültürüne, eğitim prog-

konuları da ele alır.Tanıma,ölçme,de-

ramına uyum sağlamasını kolaylaştı-

ğerlendirme araçlarını bu yönde kulla-

racak bu süreçte danışman öğretmen

nır.Öğrencilerin akademik durumlarını

ve rehberlik koordinasyon içindedir.

anlamada, davranışlarını değerlendir-

TANIMA VE BELİRLEME Test ve test dışı tekniklerle elde edilen verileri yorumlayarak öğrencilerin, tanımlanmış gelişim görevlerini yerine getirip getiremediği, yaşantısında, onu olumlu-olumsuz etkileyen değişkenlerin görülmesi, varsa sorunlarının nedeninin anlaşılması için uygulama-

mede ve psikolojik süreçlerini takip etmede test ve envanterlerden faydalanılmaktadır. Okyanus kolejinde test ve

envanterler,

uzman

psikologlar

tarafından periyodik olarak ve ayrıca gerekli görülen durumlarda uygulanır. Öğrencinin hangi alanının geliştirilmesi gerekiliyorsa o alanda çalışma yapılır.

lar yapılır. Öğrencinin ailesine yönelik

Envanterler Çerçeve Planında zaman

test, envanter uygulamaları olabilir.

ve uygulanacak grup olarak belirlenir.

Öğrencileri daha yakından tanımak ve

Sınıfça öğretmen işbirliğiyle veya bi-

etkili bir şekilde yardımcı olabilmek

rebir olarak uygulanır. Envanter ve test

için formlar kullanılır, envanterler uy-

sonuçları öğrenci velisine randevulu

gulanır.

görüşmeyle aktarılır. Aktarma sürecin-

UYGULANAN ENVANTER VE TESTLER Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümümüz, eğitsel rehberlik çalış-

.

uygulamaların yapılma-

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

de rehberliğin gizlilik ilkesi ihlal edilmez.

ÖNLEYİCİ ÇALIŞMALAR

görüşmeler ve eğitim etkinlikleriyle

Çocukların gelecekte yaşayabilecek-

bir araya gelir. Veli ile yapılan görüş-

leri problemlerle ilgili koruyucu ve ön-

meler, velilerin kendi ihtiyaçları doğ-

leyici rehberlik hizmetleri üretilir, su-

rultusunda ya da PDR Birimi’nin gerek

nulur. Sorunlar oluşmadan; öngörüyle

gördüğü durumlarda gerçekleştirilir.

veya yaşanan bir vakadan hareketle

Ulaşılabilir danışmanlık ve yarar sağla-

önleyici rehberlik yapılır. Kamuoyunda

yan rehberlik yaparız. Aile danışmanlı-

gündeme gelen olaylar da çocukları-

ğı, sahip olduğumuz ve/veya geliştir-

mıza sunacağımız bu önleyici rehberlik

meye çalıştığımız becerimizdir. Veli ile

hizmetlerinin habercisi olabilir. Örne-

yapılan görüşmeler, İnteraktif Sisteme

ğin, ev kazaları, istismar vb.

kaydedilir.

ÖĞRENCİ SEMİNERLERİ

Seminer ve eğitimlerimizde velileri-

Birimimiz kampüslerimizin konferans

mizin, daha başarılı/etkili anne- baba

salonlarında, toplantı odalarında eği-

olmaları amaçlanır. Sunumunu yaptı-

tim ve seminerler düzenler. Büyüyen,

ğımız seminer başlıklarından örnekler;

gelişen, değişen çocuklarımıza; öğ-

• Davranış Bozuklukları,

renciliğin ve geleceğin gerektirdiği

• Olumlu Davranış Kazandırma,

donanım için sunumlar yapar. Bu hiz-

• Sorumluluk Kazandırma,

metimizi, öğrencilerin ilgisini çeke-

• Aile İçi İletişim,

cek, aktardığımız bilgilerin kalıcılığını

• DEHB Ve Öğrenme Güçlüğü,

sağlayacak sunum tekniği ve sunum

• Teknolojinin Çağımızdaki Yeri ve Doğru İn-

içerikleriyle hazırlarız. Örneğin; ‘Nasıl

ternet Kullanımı,

Çalışırsak Daha Başarılı Oluruz?’, ‘Bey-

• Ön ergenlik ve Cinsel Eğitim,

nimizi Nasıl Kullanmalıyız?’, ‘Ne Kadar

• Sosyal Paylaşımsızlık (İnternet Bağımlılığı),

Zamanım Var?’.

• Sınav Kaygısı,

VELİYE REHBERLİK PDR Birimimiz, velilerimizle bireysel

47

• Öfke Kontrolü, • Dil Ve Konuşma Bozuklukları. O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

.

OKYANUS KOLEJLERi

ANADOLU LiSESi EĞiTiM ANLAYIŞIMIZ; elecekle ilgili yönlendirme ve

G

ler mezun etmektedir. İngilizce eğitim

doğru tercihlerin belirlenmesi

sistemimizde, dünyaca ünlü Cambridge

için, üniversite hazırlıklarının 9. Sınıf-

Üniversitesi tarafından test edilen yabancı

ta başladığı Okyanus Anadolu Lisele-

dil programı, üniversitelerin ilk yıl uygula-

ri’nde, vizyon sahibi, bilim-teknolo-

dıkları hazırlık eğitiminden muafiyet sağla-

jide rekabet gücü yüksek, donanımlı,

maktadır.

üreten, araştıran, nitelikli gençler yetişiyor. Yüksek öğretime olduğu kadar hayata da hazırlanan öğrenciler,

KARiYER ODAKLI

kültürel, sportif kulüplere dahil edilerek, kendini geliştirme ve sosyalleş-

Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen

me fırsatı buluyorlar. Okyanus Eğitim

Yetenek Merkezli Eğitim ve Kariyer

Kurumları’nda, akademik eğitime ha-

Merkezli Eğitim Modelleri ile her öğ-

zırlığın en hızlı sürecine girildiği lise

rencimize MAPP kariyer testi yapıp,

döneminde, temelleri sağlam, ezber-

kariyer odaklı eğitim veriyoruz. İngiliz-

ci sistemi reddeden ve akılcı öğrenim

cesi’ni uluslararası seviyeye ulaşması

sistemini benimsemiş bir program

için çalışmalar yapıyoruz. Lise 1. sınıf-

uygulanmaktadır.

tan itibaren kariyer yeteneğine uygun

YGS - LYS odaklı eğitim dönemi olan lise sürecinde, yüksek öğretime ge-

olarak, üniversite başarısı kazanmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz.

çiş için, YGS - LYS Koordinatörlüğü

Programın amacı; öğrencilerimizin ger-

devreye girer. Danışman öğretmenlik

çek ilgi ve yeteneklerini keşfederek,

sistemi ile yürütülen, deneme sınav-

sistemli olarak eğitsel ve mesleki geli-

ları, seminerler, etüt çalışmaları gibi

şimlerini desteklemek, doğru kariyer ve

nitelikli programlarla öğrenciler des-

üniversite yönlendirmesi yapmaktır.

teklenir. “Tam Öğrenme” modelinin uygulanmasıyla, öğrenmede bireysel farklılıkları en aza indirme ve öğrenme düzeyini yükseltme temel hedeftir. Yabancı dil İngilizce programının dört yıla yayıldığı ve ikinci yabancı dil olarak Almanca eğitimi verilen Okyanus Anadolu Liseleri, uluslararası düzey-

.

EĞiTiM PROGRAMIMIZ; YETENEK GELiŞiM PROGRAMI Career Focused Talent Development (CFTD)

yetenekleri doğrultusunda sanatsal,

48

de yeterli dilbilgisine sahip öğrenci-

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

Kariyer Odaklı Yetenek Gelişim Programı, okulumuzun sunduğu, birbirinin bütünleyeni olan Üniversiteye Hazırlık Sistemi ve Kariyer Rehberliği bileşenlerinden oluşur.

MAPP™ NEDİR? MAPP (Motivational Appraisal of Personal Potential) Kariyer Değerlendirme ÜNiVERSiTE HAZIRLIK PROGRAMI

+

Analizi, meslek ve iş seçimini motivasyon (ilgi) odağıyla analiz eder. Genelde kariyer ve meslek seçimlerinde diğer iki unsur olan bilgi ve beceri kullanılırken, MAPP gençlerin ve kariyerlerine yön vermek isteyenlerin ilgilerini (motivasyonlarını) analiz eder. MAPP™ Kariyer Değerlendirme Analizi, değerli ve konusunda öncü bir psikologlar ekibi tarafından geliştirilen, 1995

KARİYER REHBERLİĞİ Okyanus Koleji’nde lise yılları öğrencinin yükseköğretim hayatına hazırlandığı yıllardır. Öğrencilerimizi; ilgi, eğilim ve yetenekleri ölçüsünde ve doğrultusunda yükseköğretime ha-

yılından beri teknolojik, sosyolojik ve kültürel değişimlere uygun bir biçimde güncellenen, geçerlilik sonuçları son derece yüksek bir analizdir. Güvenilirlik testleri, MAPP’in dünyanın en tutarlı analizlerinden biri olduğunu kanıtlar.

zırlarız. Bu görevler yerine getirilirken

9. 10. 11. 12. Sınıflar MAPP™ uygulama-

öğrencilerin, istekleri ve yetenekle-

sı sonucuna göre kariyer kulüplerine

riyle, ailenin ve toplumun ihtiyaçları

yönlendirilir.

49

arasında bir uzlaşma sağlanmasına çalışırız. Bu amaçla, öğrencimize sunduğumuz PDR hizmetleriyle birlikte mesleki rehberlik çalışmalarımızı zenginleştirerek Kariyer rehberliği sunuyoruz. Kariyer rehberliğinde birbiriyle entegre iki süreç vardır. İlki öğrencinin potansiyelini tanıması, motivasyon kaynaklarını fark etmesi, ilgi ve yeteneklerinden haberdar olması için MAPPTM analizi uygulaması. Diğeri ise Kariyer kulüplerine yönlen-

‘‘Öğrencimizin Kariyer Rehberliğini Yapıyoruz’’

dirilmesidir.

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

.

KARiYER KULÜPLERi • HAVACILIK

• FEN BiLiMLERi

• YÖNETiCiLiK

• HUKUK

• MiMARLIK

• SAĞLIK

• MÜHENDiSLiK

• EKONOMi

• SOSYAL BiLiMLER (Toplum Bilim) • iLETiŞiM VE HALKLA iLiŞKiLER • DiPLOMASi (Uluslararası İlişkiler) • GiRiŞiMCiLiK VE iNOVASYON • PSiKOLOJi

ÜNİVERSİTE HAZIRLIK PROGRAMI

sanız, başarınızı engelleyecek birçok faktör

Değerli velimiz ve öğrencimiz,

bulabilirsiniz.

Hayat bir yolculuk gibidir. Bu yolculuk

Okyanus Kolejleri öğrencilerine en iyi öğ-

insana bazen neşe, bazen de hüzün

retim olanaklarını sağlamak için tam öğ-

verir. Bazen de bu yolculukta umul-

renme modelini Kariyer Odaklı Yetenek

madık engeller çıkar. Bu engeller

Gelişim Programı ile uygulamaktadır. Üni-

bizlerin yaşam konusunda-

versite Hazırlık programın da

ki ısrar ve sabrımızı

amaç tüm konuları,

ölçer. İşte üniversi-

11. SINIFTA

teye hazırlık sizin

YGS - LYS

sabrınızı

ölçen,

ısrarınızı belirletir.

12. SINIFTA

YGS - LYS

600 SAAT YGS

DENEMESi

900 SAAT LYS

Üniversite,

insanlara meslek

bir kazan-

dırmanın yanı sıra

siksiz olarak öğret-

15 GÜNDE 1

yen bir süreç-

50

tüm öğrencilere ek-

1100 SAAT

sınıfta başlar ve

Okyanus’ta

12.sınıftan me-

Üniversiteye

zun olana kadar

Hazırlık

devam eder. Bu

HAFTA iÇi

kapsamda 4 yıl-

16.00 - 18.00 ARASI ETÜT

lık çalışma prog-

hayata daha geniş

ramı düzenlenir ve

açıdan bakma ve bi-

titizlikle

rey olma bilincinin

Eğitim programı bi-

oluşmasına yardım eder. Sistem

uygulanır.

tirildiğinde, öğrencimiz hem

ne kadar değişirse değişsin, değişmeyen bir

lise eğitimini hem de üniversite sınav-

gerçek var ki o da şudur: Bu sorumluluk ve

larına hazırlık eğitimini eksiksiz alır.

kararları başkalarına, dış dünyaya bırakır-

‘‘Sınava kendini her zaman hazır hisseden avantajlıdır.’’

.

mektir. Sistem 9.

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

LYS 2014

YERLEŞTiRME SONUÇLARI İktisadi - İdari ve Ticari Bilimler . Uluslararası İlişkiler . İşletme . Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık . İktisat . Kamu Yönetimi . Dış Ticaret . Sağlık Yönetimi . Avrupa Birliği İlişkileri . Muhasebe ve Finans Yönetimi . Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri . Ekonomi

Fen-Edebiyat ve Öğretmenlik . Fen Bilgisi Öğrt. . Amerikan Kültürü ve Edebiyatı . Antropoloji . Biyoloji . Matematik . Kimya . Tarih . İngiliz Dili ve Ed. . Felsefe . İngilizce Öğrt. . Tercümanlık . Türk Dili ve Edebiyatı . Türkçe Öğrt.

Sağlık Bilimler . Tıp . Diş Hekimliği

Psikoloji ve Rehberlik

. Eczacılık . Odyoloji . Fizyoterapi ve

. Psikoloji . Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rehabilitasyon . Beslenme ve Diyetetik . Optisyenlik . Hemşirelik

51

Mimarlık & Güzel Sanatlar

İletişim Bilimler . Halkla İlişkiler . Radyo, Televizyon ve

. Mimarlık . İç Mimarlık

Sinema . İletişim Tasarımı . Yeni Medya . Reklamcılık . Görsel İletişim

Mühendislik . Bilgisayar Müh. . Biyomedikal Müh. . Elektronik Müh. . Endüstri Müh. . Enerji Sistemleri Müh. . Gıda Müh. . İnşaat Müh. . Maden Müh. . Makine Müh. . Orman Müh. . Mekatronik Müh. . Tekstil Müh. . Uzay Müh.

. Grafik Tasarım . Endüstriyel Ürün Tasarımı . Şehir ve Bölge Planlama

Hukuk

Üniversite Onları Kazandı! Okyanuslu gençler, üniversiteler için bir değerdir.

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

.

FEN VE PROJE LiSESi Kendini bilime adamış gençler... Fen alanında üstün yetenekli, proje üreten, buluş yapan, bilimselliğin önemini kavramış, geleceğin bilim insanları Okyanus Kolejleri Fen ve Proje Lisesi’nde yetişiyor.

F

EN VE PROJE LİSESİ’NİN KURULUŞ AMACI

Avcılar Kampüsü’nde faaliyet gösteren Okyanus Koleji Fen ve Proje Lisesi 2006 - 2007 Eğitim Öğretim Yılı’nda faaliyete başladı. Kuruluş amacı; fen alanında Türkiye’mizin ihtiyacı olan üstün nitelikli bilim adamlarının yetişmesine, proje üreten, buluş yapan ve bilimselliğin getirisine inanmış, karakterli kişilik yapısının yanında kendini bilime adamış gençler yetiştirmektir. Tüm bunların

52

yanı sıra yetenek, zeka, çalışma düzeyi üst düzeyde olan öğrencilerimizin yüksek öğrenime hazırlanmaları için her türlü olanağı sunarak YGS - LYS’de derece yapmalarını sağlamak böylece Türkiye’nin en iyi üniversitelerinin en iyi bölümlerini kazanmalarına katkıda bulunmak; geleceğin üreten mühendislerini, doktorlarını, genetikçilerini, nano bilimcilerini, uzay bilimcilerini, fizikçilerini bilime kazandırmaktır. Bilim hedefine kilitlemiş öğrencilerimizi Avcılar Okyanus Koleji’ne bekliyoruz. Okyanus Koleji Fen ve Proje Lisesi’nde

.

FEN VE PROJE LiSESi EĞiTiMi

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan özel izin-

AVCILAR KAMPÜSÜMÜZDE

le diğer fen liselerinde olmayan 5 farklı

VERiLMEKTEDiR.

akademik program uygulanmaktadır.

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

Fen ve Proje Lisesi altyapı çalışmaları kapsamında her dersin laboratuvarı bulunmakta ve dersler uygulama yöntemiyle işlenmektedir. Bu kapsamda UBAM (Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi) da öğrencilerimizin gözlemleyerek uzaya olan meraklarına tercüman olmak için gözlem evini faaliyete geçirmiştir. Türkiye eğitim sisteminin uygulama alanındaki eksikliğinin farkındalığıyla sanayi kuruluşları ile yapılan görüşmelerle öğrencilerimiz ayda bir gün sanayi kuruluşlarının ARGE departmanlarını ziyaret edecek, burada öğrencilere üretimi yerinde görme, analiz etme, projelendirme, çıkarım • Astrofizik (Uzay Bilimleri ve Uygulamaları)

yapma, bilimsel sorgulama gibi me-

• Elektrofizik (Elektronik ve Uygulamaları)

todlarla hedef davranışlar verilecek-

• Jeofizik (Yer Bilimleri ve Uygulamaları)

tir.

• Nanoteknoloji ve Genetik (Nano Bilim ve Uygulamaları, Biyoteknoloji ve Uygulamaları) • Genetik (Bioteknoloji ve Uygulamaları)

53

Projelere katılma ve başarılı olma Okyanus Koleji Fen ve Proje Lisesi’nin en önemli amaçları arasındadır. Bu kapsamda dört yıldır uluslararası ve ulusal birçok proje ya-

Bu beş akademik programın okulu-

rışmalarına katılım sağlanmış ve çeşitli de-

muzda uygulayıcıları İstanbul’daki gü-

receler alınmıştır.

zide üniversitelerin değerli akademisyenleridir.

•Prof. Dr. Ayşe Zehra AROĞUZ Nano Bilim Ve Teknolojik Uygulamaları

•Yrd. Doç Dr. Fırat KAÇAR Elektronik ve Teknolojik Uygulamaları

•Prof. Dr. Nazlı ARDA Bio Teknoloji ve Uygulamaları

•Abdullah Karalar Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Uygulamaları

•Prof. Dr. Muhittin ALBORA Yer Bilimleri ve Teknolojik Uygulamaları

•Uzm. Biyolog Duygu CELEBCİOĞLU Arge / Bargem Sorumlusu

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

.

GÜZEL SANATLAR LiSESi Sanatı hayatlarının her alanında yaşayan ve yaşatan, disiplinli, kültür değerlerine sahip çıkan, uluslararası platformlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek genç sanatçılar Okyanus Kolejleri Güzel Sanatlar Lisesi’nde yetişiyor.

54

Amacımız; Sanat eğitiminde tam dona-

olarak ilköğretim

nımlı, bu konuda kendine güvenen, kültür

öğrencilerine yönelik

değerlerine sahip çıkan, uluslararası sanat

yarışma düzenlemektedir.

alanlarında ülkemizi en iyi şekilde temsilde edecek genç sanatçılar yetiştirmektir.

il

genelinde

1. Geleneksel Resim Yarışmasi 2010 ‘‘Çalışan İnsanlar’’

Derslerin içeriği M.E.B. öğretim prog-

2. Geleneksel Resim Yarışması 2011

ramlarına göre şekillenmekte olup

‘‘iklim Değişikliği’’

ayrıca öğrencilerin ihtiyaçlarına göre

3. Geleneksel Resim Yarışması 2012

ek

‘‘Yardımlaşma’’

programlar,

etütler

uygulan-

maktadır. İlk yıl (9. sınıf) Temel Sanat

4. Geleneksel Resim Yarışması 2013

Derslerinin yanında öğrenciler Kültür

‘‘Halk Oyunları’’

Dersleri (Tarih, Coğrafya, Matematik,

5. Geleneksel Resim Yarışması 2014

Fizik vb.) de görmektedirler. 10. Sınıf-

‘‘Yaşadığımız Şehir’’

tan itibaren kültür derslerinin sayısı

6. Geleneksel Resim Yarışması 2014

azalmakta ve sanat derslerinin ders

‘‘Hayalimdeki Türkiye’’

saati sayısı artmaktadır.

Yarışma sonucunda da derece alan

DÜZENLEDiĞiMiZ YARIŞMALAR

öğrenciler resim malzemeleri altın ve

Resim sanatıyla ilgilenen pek çok sa-

plaket ile ödüllendirilmektedir.

natsever genci bir araya getirmeyi hedefleyen

Okyanus Güzel Sanatlar

Lisesi olarak dört yıldır geleneksel

.

ve ortaöğretim

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

OKYANUS SANATTA DÜNYA BiRiNCiSi Okyanus Kolejleri, 16-21 Haziran 2013 tarihleri arasında ABD’nin New York kentindeki Oswego Üniversitesi’nde yapılan “GENIUS Olympiads” Proje Yarışması’nda 10 sanat projesi ile finalde Türkiye adına gurur veren bir başarıya

2010 - 2011 YILI OKYANUS GÜZEL SANATLAR LiSESi iLK MEZUNLARI Sevde Diliyok

İstanbul Teknik Ünv.

Moda Tasarımı

Öykü Buse Bigeç

Mimar Sinan Üniversitesi

Seramik Tasarımı

Melis Türeyen

Marmara Üniversitesi

Tekstil ve Moda Tasarımı

daha imza attı. 60 ülkeden ve ABD’nin 60 vilayetinden yaklaşık 550 lise öğrencisinin katılım gösterdiği uluslararası bu proje yarışmasında Bahçeşehir Okyanus Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi resim bölümü 10. Sınıf öğrencisi Gülbahar Gümüşten’in projesi Dünya 3’.sü

2011 - 2012 YILI OKYANUS GÜZEL SANATLAR LiSESi MEZUNLARI

olurken diğer 9 proje jüri özel ödülüne layık görüldü. Okulumuz 2014

Kardelen Çetin

İstanbul Teknik Ünv.

Moda Tasarımı

Sinem Derici

Mimar Sinan Üniversitesi

Seramik Tasarımı

Hilal Buse Bozkurt

Işık Üniversitesi

Grafik Tasarımı

Ecem Baltacı

Naba Üniversitesi

Moda Tasarımı

yılında iki dünya üçüncülüğü, 2015 yılında Dünya birinciliği ve üçüncülüğü elde etti. 2015 YILI DÜNYA DERECELERiMiZ • Çağla Berkan - Knowledge / Dünya 1.’si • Zelal Kelekçi - Fare The Facts For The Solution / Dünya 3.’sü

55

• Sevcan Kaya - Whatever You Give To Nature. It Gives It Right Back To You / Dünya 3.’sü MÜZiK BÖLÜMÜ MÜZiK ALANINDAKi ALAN DERSLER:

2012 - 2013 YILI OKYANUS GÜZEL SANATLAR LiSESi MEZUNLARI Ayşenur Şentürk

Mimar Sinan Üniversitesi

Resim Bölümü

Nida Özbenim

Marmara Üniversitesi

Geleneksel El Sanatları Bölümü • 7. olarak kazandı

Burcu Er

Işık Üniversitesi

İç Mimarlık %50 Burslu

Beril Karaman

Işık Üniversitesi

İç Mimarlık %50 Burslu

Gizem Ermiş

Işık Üniversitesi

Moda Tasarım %50 Burslu

Müziksel İşitme Okuma ve Yazma, Piyano, Türk ve Batı Müziği Çalgıları, Türk Müziği Koro Eğitimi, Batı Müziği Koro Eğitimi, Drama, Müziğe Giriş, Müzik Biçimleri, Türk ve Batı Müziği Çalgı Toplulukları, Batı Müziği Tarihi, Geleneksel Türk Müziği Tarihi, Bilişim Destekli Müzik, Bireysel Ses Eğitimi, Çalgı Bakımı ve Onarımı.

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

.

2012 - 2013 YILI OKYANUS GÜZEL SANATLAR LiSESi MEZUNLARI Nazlı Ayvaz

Işık Üniversitesi

Moda Tasarım • %50 Burslu

Dilara Kurtsoy

Bilgi Üniversitesi

Grafik Tasarım • %75 Burslu

Ezgi Öksüz

Sakarya Üniversitesi

Resim Bölümü • 5. olarak kazandı

Melike Cesur

Esenyurt Üniversitesi

İç Mimarlık • %50 Burslu

2013 - 2014 YILI OKYANUS GÜZEL SANATLAR LiSESi MEZUNLARI

56

Yunus Kiziloz

Yeditepe Üniversitesi

İç Mimarlık Bölümü

Yunus Cuhadar

Kemerburgaz Üniversitesi

Plastik Sanatlar Bölümü • %50 Burslu

Mirac Can Saka

Yeditepe Üniversitesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Ziya Urgancı

Aydın Üniversitesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı • %50 Burslu

Ayşegül Buse Tek

Kültür Üniversitesi

İç Mimarlık Bölümü

Aydan Taşkıran

Haliç Üniversitesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı • %50 Burslu

Yazgulu Batu

Haliç Üniversitesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı • %50 Burslu

Miray Solak

Aydın Üniversitesi

İç Mimarlık Bölümü

Dilan Gündoğdu

İstanbul Teknik Üniversitesi

Moda Tasarımı

Baran Cem Özen

Aydın Üniversitesi

Grafik Animasyon

Tuğçe Demircan

Kültür Üniversitesi

Grafik Tasarım • %50 Burslu

Beren Korun

Yıldız Teknik Üniversitesi

Sanat Yönetimi

Ayşenil Gökdemir

Marmara Üniversitesi

Müzik Öğretmeni

Burakcan Olçaray

Bilgi Üniversitesi

Müzik Kompozisyon • %80 Burslu

GÜZEL SANATLAR LiSELERi’NiN YGS VE LYS AVANTAJLARI Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS)

lunmaktadır. Örneğin; müzik bölümü-

ve/veya Özel Yetenek Sınavı sonuç-

nü bitiren müzik kursu açabilmektedir.

larına göre öğrenci alınması düşünülen programlar OSYS Kılavuzunda ilan edilmektedir. Bu programlarla ilgili olarak uygulanacak işlemler ve gerekli koşullar ilgili yükseköğretim kurumlarınca ön kayıt sırasında adaylara duyurulmaktadır.

.

Yukarıda belirtilen bölümlere yerleştirme yapılırken; Güzel Sanatlar Lisesi’nin ilgili bölümünden mezun olanlar için kullanılan YGS Puan türlerinin herhangi birinden 140 barajını geçmesi yeterli olmaktadır. Yukarıda sözü edilen alan/bölüm dışındaki bölümlerden başvuracak adayların YGS Puan

Üniversitelerin ilgili bölümünden me-

türlerinin en az birinden 180 puan almış ol-

zun olanların kurs açma yetkileri bu-

ması gerekmektedir.

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

iLKOKUL

OKYANUS KOLEJLERi’NDE

YABANCI DiL POLiTiKAMIZ Öğrencilerimize İngilizce’nin sevdirilmesi ve günlük yaşantı içerisinde kullanımına kazandırılmasını amaçlamaktayız. Dil gelişiminin iletişim kurma ihtiyacı ile bağlantılı olduğuna inanılmaktadır. Buna inanılarak, öğrencilere gerçek iletişim kurma fırsatları sunularak öğrencilere kültürel ve sosyal farkındalık kazandırılmaktadır.

MİSYON

O

1. Sınıf itibariyle başlayan ilkokul se-

kyanus Kolejleri’nde, dil edinimi-

rüvenimizde, kurumlarımızda verilen

nin bir ders ya da ayrıcalık olma-

İngilizce dersleriyle, öğrencilerimize

dığını, yaşamın bir parçası olduğunu

ana dilin dışında bir dil kullanarak ile-

öğrencilerimize edindirme bilinciyle,

tişim kurma becerisi ve İngilizce’nin

en belirgin amacımız; kendilerini sa-

sevdirilmesi amaçlanır. Aynı zamanda,

dece ana dillerinde değil farklı diller-

öğrencilerimize İngilizce’yi tanıtmak,

de de özgürce ifade edebilen, ken-

öğrencilerimizin dile karşı pozitif ol-

dine güvenen ve kendisinin farkında

malarını sağlamak, aktif dinleme ve

olan, kendi kültürünü benimserken

konuşma becerilerini geliştirmek, eğ-

başka kültürleri de tanıyabilen, dün-

lenirken öğrenmelerini sağlamakta

ya vatandaşı olması beklenen ve en

amaçlarımız arasında yer almaktadır.

önemlisi kurumumuzun vizyonu kap-

İlkokul Programı kapsamında 1. ve 2.

samında; yaşam boyu öğrenmeyi ilke

Sınıflar, İngilizce derslerinde şarkılar,

edinmiş, yetkin ve mutlu bireyler ye-

oyunlar, hikayeler ile öğrencilerin an-

tiştirmektir.

lama ve iletişim becerilerinin gelişti-

OKYANUS KOLEJLERİ’NDE; Dil eğitimine erken yaşlarda başlamanın getirilerinin bilincinde olan kurumumuzda, yabancı dil, temel eğitimin çok önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

57

rilmesine imkan sağlanırken, 3. ve 4. Sınıflarda okuma, anlama, dinleme, konuşma ve yazma becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilir.

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

.

Yapılan araştırmalar, Türkçe’nin yanın-

parlayıp, neler öğrenildiğini özetleyip,

da İngilizceyi de edinerek büyüyen ço-

evrensel değerlerle bağdaştırıp dersi

cukların bilişsel gelişimlerinin daha hızlı

bitirir.

olduğunu göstermektedir. Bu farkındalıkla birlikte 1. Sınıf müfredatımızda haftada 2 saat Billingual (Çift Dilli) Eğitim yapılmaktadır.

58

materyaller, gerçek nesneler kullanılarak zengin bir eğitim ortamı sağlanır. Bu sayede çocuklarımız zaman içinde

Bu sistemle çocuklar, yeni dilleri öğ-

İngilizcenin farklı bir dil, bir iletişim aracı

renmeye karşı olumlu tutumlar sergi-

olduğunu gözlemler ve hiç farkına var-

lemeyi, diğer dillere hoşgörülü yaklaşı-

madan İngilizce konuşmaya ve anlama-

mı öğrenirler, başka ülke ve kültürlere

ya başlarlar.

çabuk adapte olurlar. Çift dillilik, çocuğun bireysel gelişimine de katkı sağlar. Çocukların öz saygılarının gelişimine katkıda bulunur, problem çözmede ve güçlüklerle baş edebilmede daha etkin beceriler geliştirirler.

İngilizce müfredat programımız Avrupa Konseyi Ortak Çerçeve Programı CEFR (Common European Framework and References for Languages) doğrultusunda hazırlanmaktadır. İngilizce’nin ‘Tema Bazlı’, disiplinler arası, işbirliği

Derslerimiz, 1. Sınıf yaş grubunun en

içinde ve ana dil öğrenme modelini baz

çok ilgisini çeken hikaye anlatımı üze-

alarak öğretilmesi hedeflenmektedir.

rinden gitmektedir. İngilizce öğretmeni ile sınıf öğretmeni derslere birlikte katılım gösterir. Bu derslerin ilk 10 dakikasında öğrenciler o günün konusuna ve hikâyesine sınıf öğretmenleri tarafından hazırlanır. Daha sonra İngilizce öğretmenimiz hikâye ve aktivitelerini İngilizce olarak uygulamaya başlar. Son 10 dakikada ise sınıf öğretmeni dersi to-

.

Öğrenmenin kalıcı olması için özgün

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

Derslerimizde ‘Topic-Based’ (tema bazlı) ve ‘Communicative Approach’ (İletişimsel Yaklaşım) metodlarını aynı tarzlardaki ders kitaplarıyla destekleyerek içeriklerimizi ‘Tam Öğrenme Modeli’ne göre uyguluyoruz. Tam öğrenme; öğrencilerin herhangi bir konuda yetkin kılınabilmesi için bütünün parçalara ayrılmış halinden yararlanı-

larak ve her bir öğrenciye kendi yet-

leri de dil kullanımına teşvik etmekte,

kinliklerinde yeterli zamanı vererek

kurumlarımız

öğrenmelerinin beklendiği ortamlar

Speaking Corner (Konuşma Köşele-

oluşması fikrine dayalı bir öğrenme

ri’nde), öğrencilerimiz öğrenmiş ol-

modelidir. Bu noktada 1.sınıftan 4.sını-

dukları bilgileri Native Öğretmen-

fa kadar öğrencilerin İngilizce dersinde

lerimizin eşliğinde kullanma imkanı

öğrendiği, edindiği bilgiyi anımsayarak

bulmaktadırlar. Her hafta rutin olarak

ve anladığını ortaya koyacak küçük sı-

yapılmakta olan konuşma köşelerin-

navlarla sınanmakta, kitaplarında yer

de; öğrencilerimizin ne sıklıkta köşe-

alan özeleştiri yapabilecekleri bölüm-

leri ziyaret etmekte oldukları ve ne

lerle ve her ünite sonrası tekrar mahi-

kadar verimli kullandıkları göz önünde

yetli bölümlerle öğrenilmiş konuların

bulundurularak ‘English Star’ rozeti

uygulaması yapılmaktadır. Dil eğitimi-

ile ödüllendirilmektedirler.

nin bir parçası olan karşılıklı diyaloglar, konularla örtülü projeler, öğrenciler tarafından konularla örüntülü yapılmakta olan video çekimleri, edinilmiş olan İngilizce dil yapısını sunabildikleri uygulama alanları yaratılmasına imkan vermekte ve aktif öğrenen öğrenci modeli ve buna bağlı öğrendiklerini yansıtma yöntemiyle, yabancı dili keyif içinde öğrenen bireyler yetiştirmeyi hedef gütmektedir. Öğrencilerimize İngilizce’nin sevdi-

bünyesinde

bulunan

Okyanus Koleji öğrencilerimizi, dil’e başlangıç yıllarında İngilizce’yi etkin kılmak ve seri bir biçimde kullanabilmelerini sağlamak adına ders içi etkinliklerde de

yapılan çalışmala-

rı desteklemek, sınıf içi heyecanı ve her sınıf düzeyinden bir öğrencimize ‘STAR STUDENT’ kartı ve ‘STAR STUDENT’ sıra giydirmesi verilmektedir. Lise İngilizce Eğitimi

rilmesi ve günlük yaşantı içerisinde

Lise öğrencilerimiz, belirlemiş olduğu-

kullanımına kazandırılmasını amaç-

muz hedeflerimize ulaşma yönünde

lamaktayız. Dil gelişiminin iletişim

sistemli bir eğitime tabi tutulmakta-

kurma ihtiyacı ile bağlantılı olduğuna

dırlar. Okulumuzun İngilizce eğitimi her

inanılmaktadır. Buna inanılarak, öğ-

yıl dünyaca ünlü Uluslararası Üniversitesi

rencilere gerçek iletişim kurma fırsat-

tarafından test edilmektedir. Her yıl dünya

ları sunularak öğrencilere kültürel ve

üzerinde yaklaşık iki milyon öğrencinin ka-

sosyal farkındalık kazandırılmaktadır.

tıldığı Uluslararası sınavlarında, yabancı dil

Bunun için İngilizce öğretmenlerimiz sınıf içi ve dışında, okulumuz bünyesinde İlkokul öğrencilerimizin olduğu her alanda sürekli İngilizce konuşarak öğrencilere model olmakta, öğrenci-

59

rekabeti arttırmak adına, her hafta

öğreniminin temel yapısını oluşturan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri, üniversite yetkilileri tarafından ölçülerek objektif değerlendirmeler sonucunda öğrencilerimize bir sertifika ile bildirilmektedir. Yapılan bu değerlendirmeler,

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

.

öğrencilerimizin İngilizce seviyesini

Uluslararası Sınavları İle İlgili

daha da ileri düzeye taşımak ve temel

Tüm Merak Edilenler

dil becerilerini geliştirmemiz yönünde deneyimli öğretmen kadromuza yol göstermektedir. Okyanus Kolejleri’nde Lise öğrencilerimiz 9. Sınıf’tan itibaren kendi seviyelerinde İngilizce eğitimi almaktadırlar.

ne işe yarar? • Uluslararası Üniversitesi’nin yapmış olduğu sınavlar Dünya’da geçerliliği olan sınavlardır. Bu sertifikalardan birini alan öğrenci, dünyanın herhangi

Lise öğrencilerimizi seviyelerine uy-

bir eğitim kurumunda veya mesleki

gun olarak KET, PET, FCE ve CAE sı-

alanlarda İngilizce seviyesini belgele-

navlarına hazırlayarak, almış oldukları

yebilmektedir.

eğitim sonucunda, dünya üzerinde birçok üniversite tarafından kabul edilen FCE ve CAE belgeleriyle üniversitelerin hazırlık sınıflarını kolayca geçerek, birinci sınıfa başlamalarını hedeflemekteyiz. Öğrenci merkezli programladığımız İngilizce derslerimizde öğrencilerimiz

60

1. Uluslararası Sınavı sertifikaları

kendi gerçek düşünce ve duygularını açıklama ve yabancı dili farklı bir ortamda kullanma imkanı bulmakta ve yabancı öğretmenlerle konuşma becerileri de sürekli olarak geliştirilmektedir.

SEViYE

BEGINNER ELEMENTARY (Başlangıç)

PRE-INTERMEDIATE

2. KET – PET – FCE – CAE Sınavları’na giriş kriterleri nelerdir? • KET – PET – FCE ve CAE sınavlarına 13 yaş ve üzeri ortaokul ve lise öğrencileri girebilmektedir. Okyanus Kolejleri’nde eğitim gören öğrenciler, aşağıda belirtilen sınıf seviyelerinde ilgili sınavlara tabi tutulmaktadır. 9. Sınıf : KET – PET 10. Sınıf: FCE (B2 Seviyesi) 11. Sınıf : CAE (C1 Seviyesi)

INTERMEDIATE (Orta)

ADVANCED (İleri)

C2

12. Sınıf 11. Sınıf

C1

12. Sınıf 11. Sınıf 11. Sınıf 10. Sınıf

B2 B1

9. Sınıf

A2 A1

.

UPPER INTERMEDIATE

9. Sınıf 9. Sınıf

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

3. Uluslararası Sınavları neyi

değerlendirme yapmaktadır. Bu sı-

ölçmektedir?

navlarda 45 puan ve üzerinde öğren-

• Uluslararası Sınavları’nın tamamı, ya-

ciler farklı seviyelerde geçmiş kabul

bancı dil öğretiminde esas olan; oku-

edilmektedir.

ma (reading), yazma (writing), dinleme

85 – 100 Puan: Üstün Başarılı Geçti

(listening) ve konuşma (speaking) gibi

(Pass with merit, pass with distinction)

dört temel beceriyi ölçmektedir.

70 – 84 Puan: Geçti (Pass)

4. Uluslararası sınavları kaç aşamalıdır?

45 – 69 Puan: Sınava Girilen Seviyeye

• Sınavlar aynı gün içinde iki aşamadan

Yakın Sertifika Alma Hakkı Kazanır

oluşmaktadır. Birinci aşamada okuma

0 – 44 Puan: Kaldı (Fail)

(reading), yazma (writing), dinleme

Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı, öğ-

(listening) becerileri ölçülmekte, ikinci

rencileri uluslararası dil standartla-

aşamada ise Uluslararası Üniversite-

rına ulaştırmak üzere çalışmalarını

si tarafından yetkilendirilmiş bağım-

yürütmektedir. Bu doğrultuda hem

sız öğretmenler tarafından konuşma

uluslararası hem de Avrupa Dil Çerçe-

(speaking) becerileri ölçülmektedir.

vesi (Common European Framework)

5. Uluslararası sınavları’nın

ölçütleri göz önüne alınarak sınıflara

değerlendirilmesi nasıl yapılır?

göre aşağıda verilen hedeflere ulaşıl-

• Uluslararası Üniversitesi’nin İstanbul’da-

ması sağlanmaktadır.

ki yetkili merkezleri tarafından uygu-

SINAVLAR VE DERS GEÇME

lanan sınavlar, İngiltere’ye gönderile-

İngilizce dersinde öğrencilere bir dö-

rek değerlendirmeleri yapılmaktadır.

nem içerisinde 3 adet olmak üzere her

7. KET - PET - FCE - CAE Sınavları’nda

eğitim öğretim yılında toplam 6 sınav

kaç puanla geçilmektedir?

uygulanmaktadır. Yapılan sınavların

• KET, PET ve FCE Sınavları yaş olarak

tümünde öğrencilerin genel dil bilgisi

genç öğrencilerimize hitap ettiğin-

ve dört becerileri (okuma, yazma, dinle-

den, Uluslararası Üniversitesi puanla

me, konuşma) seviyeleri ölçülmektedir. O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

61

.

ORTAOKUL

ORTAOKULDA ‘‘OSMITE’’ PROGRAMI iLE

iNGiLiZCE EĞiTiMi Okyanus Kolejleri Ortaokulları’nda öğrencilerimiz kariyerlerinin ve çağın en önemli ihtiyacı olan İngilizce eğitimini “OSMITE” programı ile sürdürmektedirler. Bu program ile öğrencilerimiz İngilizce’yi bir ders olarak görmekten öte, not kaygısı olmadan edinilen yabancı dil bilgisini pratik olarak kullanabilmektedirler. Sunum, proje, grup ve bireysel çalışmalar; kısacası dilin doğasında olan, dili kullanabilme becerilerini geliştirebilecek fırsatlarla buluşur ve üretim (konuşma ve düşünme) odaklı bir eğitim programı ile yabancı dili bir yaşam biçimi haline dönüştürürler.

Y

abancı dil olarak İngilizce, küresel çağın en gerekli iletişim aracıdır.

Gerek eğitim gerekse ticaret dili olarak dünyanın en popüler dilidir. Bu sebeple hedefimiz, ortaokuldan mezun olan öğrencilerimizi temel iletişim becerilerinden fazlasını kazandırmaya yönlendirmek, sosyal anlamda, eğitim

62

kariyerinde ve gelecekteki iş çevresinde yetkinlik sağlayan B2 seviyesin-

Okyanus Kolejleri Ortaokulları ya-

de yetiştirmektir.

bancı dil eğitiminde “OSMITE” eğitim

Bu

doğrultuda,

Okyanus

Kolejle-

ri Ortaokul İngilizce Bölüm Başkanlığı’nın hedefi, not kaygısından uzak bir modelle öğrencilerin İngilizce’yi, anadilleri kadar doğal kullanmalarını sağlamaktır. Bu amaçla yetiştirilen öğrencilerimiz TEOG sınav gerçeğini de unutmadan bilgi ve becerilerini en üst düzeyde tutarak yüksek akademik başarı elde etmektedirler.

programını öğrencilerine sunmakta ve dil edinimini çok daha kolay hale getirmektedir. Bu program sayesinde bilimsel konuları diğer disiplinler (dersler) ile buluşturmakta, “Tam Öğrenme” modeli, iletişimsel yaklaşım yoluyla ve sağlanılan imkânlarla doğal bir öğrenme ortamı sunmaktadır. Bu model İngilizce’yi bir ders olmaktan çıkararak dilin doğal şekilde kullanılmasını, konuşulmasını ve İngilizce dü-

“OSMITE” PROGRAMI NEDİR?

şünme becerilerinin gelişimini sağla-

• Okyanus Science and Mastery Learning

maktadır.

Integrated Transdisciplinary Education of English • Okyanus Bilim ve Tam Öğrenme Entegreli Disiplinlerarası İngilizce Eğitimi

.

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI Uzman çevreler ve kurumlarca dünyada ve Türkiye’de yapılan araştırma-

lerinin geliştirildiği, İngilizce sunum ve projelerle desteklenen program, alanında uzman, dünyanın yabancı dil alanında sayılı üniversitelerinden sertifikalı Türk ve yabancı uyruklu öğretmenler tarafından uygulanmaktadır. Bu program aynı zamanda ortaokulun sonraki yıllarında uygulanan İngilizce Eğitimi için hazırlık anlamı taşımaktalar gösteriyor ki yabancı dil için en uygun zaman küçük yaş grupları ve özellikle beşinci sınıf seviyesidir. Erken yaşta öğrenmenin en hızlı olduğu bu süreçte, Okyanus Kolejleri İngilizce Yabancı Dil Hazırlık Programı’nı yoğun ders saatleriyle sürdürmektedir. Öğrencilerimiz akademik yılın ilk döneminde yoğun çalışmayla sağlam bir

dır. TAM ÖĞRENME MODELİ NEDiR? Amerika’nın ve dünyanın önemli eğitimcilerinden Benjamin Samuel Bloom’un geliştirdiği “Tam Öğrenme Kuramı”na göre öğrenmeyi %20’lerden %95 düzeyine kadar artırmak temel üç koşula bağlıdır.

altyapı oluşturmakta ve ikinci dönem

• Bilişsel Giriş Davranışları (Herhangi bir

sonunda A2 İngilizce seviyesinde al-

öğrenme için gerekli ön koşul bilgiler ve

tıncı sınıfa hazır olarak mezun olmak-

öğrenmeler)

tadırlar. Altı, yedi ve sekizinci sınıfta

• Duyuşsal Giriş Özellikleri (Belirli bir derse

ise öğrencilerin ilgilerini canlı tutmak

karşı tutum, duygusal olarak bağlanma ve

için yaşlarına uygun etkinlikler ve ders

kişinin benlik kavramı)

içerikleri sunulmakta, akademik çalışmalar yapılmaktadır. İlkokul düzeyinde temel kavramları öğrenen, dördüncü sınıfta “Türkçe Eğitim Programı”nı tamamlayan öğrenciler, beşinci sınıfta “İngilizce Hazırlık Prog-

63

• Öğretim Niteliği (Öğretmenin genel ve eğitimsel niteliği / Sınıfın veya Okulun Özellikleri) Bu doğrultuda, Okyanus Kolejleri Bloom’un geliştirdiği bu kuramın, öğren-

ramı” kapsamında eğitim görürler. “İngilizce Hazırlık Programı” için diğer ana derslerin haftalık ders saat sayıları değiştirilmez. Öğrenme sürecinde, farklı öğrenme yöntemleri ile desteklenen haftalık 14 saatlik yoğunlaştırılmış bir program sunulur. Dil öğreniminde temel kriter olan, okuma, yazma, dinleme ve konuşma beceriO KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

.

cilerimiz için pedagojik olarak en uy-

dinleme köşelerimiz, dijital kütüpha-

gun şekilde adaptasyonunu sağlamış,

nelerimizdeki beş bini aşan İngilizce

çeşitli eğitimsel niteliği yüksek çalış-

kitabıyla düzenlenen “Okyanus Kitap

malarla desteklemiştir.

Kurdu İngilizce Kitap Okuma Yarışma-

Okyanus Kolejleri Ortaokulları’na başlayan herhangi bir öğrencimize, yabancı dil bilgisi başlangıç düzeyinde bile olsa “İngilizce Hazırlık Programı” sürecinde ilk dört ayda gerekli ön ko-

64

şul bilgiler ve öğrenmeler sağlanmaktadır. Yabancı dil bilgisi belirli bir düzeyde olan öğrenciler ise genel bir tekrar sonrası akademik çalışmalara çok daha kısa sürede geçmektedirler.

renme farklılıklarına göre düzenlenen ders içi ve harici etkinliklerimiz, görsel ve işitsel olarak tasarlanan sunum, proje ve portfolyo çalışmalarımız ve İngilizce drama çalışmalarımız, sınıf ve okul içerisindeki zengin teknolojik imkânlarımız ve doğal öğrenme ortamlarımızla arttırılmakta ve ders dışında öğrenme devam ettirilmektedir. İngilizce köşelerimizde, öğrencilerimiz yabancı

Öğrencilerimiz, İngilizce’yi bir ders

öğretmenlerle konuşma imkânı bul-

olarak görmedikleri gibi, derse karşı

makta, yazma köşelerinde ilgi duyduk-

olan tutumları not kaygısından uzak-

ları alanlarda İngilizce yazılar yazmakta,

tır. Yapılan çalışmalarla, etkinliklerle

başarıları ödüllendirilmekte ve benzeri

ve İngilizce öğretmenlerimizin da-

birçok ders harici çalışmayla İngilizce

nışmanlığında

bir yaşam biçimi haline dönüşmektedir.

yürütülen

rehberlik

çalışmalarıyla motivasyonu yüksek ve benlik kavramları gelişmiş bireyler olarak yetişmektedirler.

DİSİPLİNLERARASI İNGİLİZCE EĞİTİMİ NEDİR? Günümüzde eğitim konusundaki araş-

Öğretim niteliği, Okyanus Kolejle-

tırmalar ve ortaya çıkan sonuçlara

ri Ortaokulları bünyesindeki “English

baktığımızda her öğrenmede birden

Street” etkinliklerimiz, sahne şovları,

fazla disiplinin (öğrenme alanının) iç içe

yıl içi profesyonel yarışma ve orga-

olduğunu görürüz. İnsanlar da dünyayı

nizasyonlarımız, konuşma, yazma ve

.

sı” ve okuma köşelerimiz, bireysel öğ-

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

sürecinde edinilen bilgilerden faydalanarak hayvanlardan sütun grafikler oluşturmayı öğretebiliriz. Böylece öğrenci bildiği ve daha önceden öğrendiği bir konuyu İngilizce öğrenirken de tekrar edecektir. Yabancı dili, sunumunda veya projesinde kullanarak disiplinlerarası (CLIL) öğrenme sağlayacaktır. Ortaokul kademesindeki Matematik, Fen bütüncül bir yaklaşımda öğrenme eği-

Bilgisi gibi ders içeriklerinin İngilizce

limindedirler. Örneğin, mekatronik bö-

dersi ile bağdaştırılması ve bu yönde

lümü mekanik ve elektroniğin temel-

çalışmalar yapılması, dolayısıyla eğ-

lerinden oluşmakta ya da müzik, ritmik

lenceli, ilgi çekici ve en önemlisi de

olarak düşündüğümüzde bir matema-

bütüncül bir öğrenme ile sonuçlana-

tik gerektirmektedir. Yabancı Dil öğre-

caktır.

timinde ise “CLIL – Content and Language Learning” olarak isimlendirilen bu yöntem içerik ve dilin entegreli bir şekilde kullanılarak öğrenmeyi sağlayan bir öğrenme yöntemidir.

ORTAOKUL İNGİLİZCE EĞİTİM İÇERİKLERİ VE DERS SAYILARI Beşinci sınıfa başlayan öğrencilerimiz akademik yılın ilk döneminde yoğun bir programla A1 düzeyinde yaban-

Yabancı dil eğitiminde “Communicati-

cı dil birikimi elde ederler. Yabancı dil

ve Approach – İletişimsel Yaklaşım”ın

eğitimi alarak gelen öğrenciler ise A1+

devamı gibi düşünebileceğimiz “CLIL”

düzeyinde ilk dönemi tamamlarlar.

İngilizce’nin tüm alan ve branşları

Beşinci sınıf sonunda tüm öğrencile-

kapsayan bir dil olduğunun altını çiz-

rimiz A2 düzeyinde mezun olurlar ve

mektedir. Diğer tüm ders konularının

A2+ düzeyine hazır bir bilgi birikimine

İngilizce dersiyle birleştirilebileceği

sahip olurlar.

anlamına gelmektedir. Çünkü İngilizce’yi bir ders olarak öğretmek genelde başarısızlığa sebep olmakta ve doğru yöntemler kullanılmadığında eğitimsel dışlanma olarak adlandırılabilecek bir duruma yol açmaktadır.

Öğrencilerimiz altıncı sınıfta A2+, yedinci sınıfta B1 ve sekizinci sınıfta B1+/ B2 düzeylerinde mezun olmaktadır. TEOG müfredatı ayrı bir derste, Main Course müfredatı ayrı bir derste, uluslararası sınavlara hazırlık ise ayrı bir

Daha basit bir örnekle beşinci sınıf Ma-

derste işlenmektedir. Yabancı öğret-

tematik müfredatında bulunan “Sütun

menlerimiz ise beşinci, altıncı ve ye-

Grafikler” konusunu İngilizce dersi ile

dinci sınıflarımızda iletişim odaklı ders-

bağdaştırmak

varsaya-

ler işlemektedirler. Öğrencilerimizin

lım. Öğrencimize “Animals – Hayvanlar”

İngilizce seviyeleri pedagojik açıdan en

isimli bir İngilizce kitap verip okunma

uygun şekilde değerlendirilmekte ve

istediğimizi

65

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

.

uygun ders materyalleri ile desteklen-

zin gelişimleri “Progress Test – Gelişim

mektedir.

Değerlendirme Testi” ve “End-Term

TEOG sınavına hazırlık, beşinci sınıftan itibaren başlamakta, TEOG akıllı defter + sözlük, soru bankası gibi materyallerle pekiştirilmekte ve belirlenen zaman dilimlerinde değerlendirmelere tabi tutulmaktadır. Okyanus Kolejleri Ortaokulları’nda yabancı dil eğitimi alan öğrencilerimiz için TEOG sınavları öğrencilerin bilgi birikimleri ile kıyaslandığında oldukça kolay olarak değerlendirilebilir ve akademik başarının yüksek olduğu gözlemlenmektedir. “OSMITE”

programı

Test – Dönem Sonu Sınavı” gibi ölçme ve değerlendirme envanterleri ile takip edilmektedir. Öğrencilerin gerçekleştirdiği sunumlar ve proje çalışmaları takım çalışmasını desteklemekte, araştırmayı ve öğrenmeyi tetiklemekte, böylece not kaygısı taşımadan İngilizce’yi doğal olarak kullanma fırsatı bulmaktadırlar.

Bunun yanısıra

öğrencilerimiz dijital kütüphanelerden okudukları binlerce kitaplardan dilediklerini İngilizce olarak sunmakta ve gelişimlerini İngilizce kitap okuya-

çerçevesinde

rak hızlandırmaktadırlar. Temel hedef,

Main Course derslerinde öğrenciler

Okyanus Kolejleri Ortaokulları’nda öğrenci-

dönemde iki kez İngilizce sunum, proje

lerin eğlenceli öğrenme süreci yaşamalarını

veya portfolyo çalışmaları yapmakta-

sağlamaktır.

dır. Yine aynı kapsamda öğrencilerimi66

.

MAIN COURSE

MAIN COURSE

8 SAAT

5 SAAT

COMMUNICATION

5. SINIF

TEOG ENGLISH

COMMUNICATION

6. SINIF

TEOG ENGLISH

2 SAAT

14 SAAT

2 SAAT

1 SAAT

10 SAAT

2 SAAT

SKILLS

SKILLS

2 SAAT

2 SAAT

MAIN COURSE

MAIN COURSE

5 SAAT

5 SAAT

COMMUNICATION

7. SINIF

TEOG ENGLISH

8. SINIF

1 SAAT

10 SAAT

2 SAAT

9 SAAT

SKILLS

TEOG ENGLISH

2 SAAT

4 SAAT

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

BARGEM BiLiMSEL ARAŞTIRMA ve GELiŞTiRME MERKEZi BARGEM, Okyanus Kolejleri’nde gerçekleştirilen bilimsel organizasyonlardan, ulusal ve uluslararası proje çalışmalarından, AB projelerinden, UBAM faaliyetlerinden ve Fen liseleri akademik derslerden sorumlu bir bilim merkezidir. Kurulduğu günden bu yana yaptığı bilimsel çalışmalar, bilimsel içerikli seminerler ve proje yarışmalarıyla hem kendi öğrenci ve öğretmenlerine hem de çevre eğitim kurumlarına ve öğrencilere hizmet vermektedir.

B

argem, öğrencilerin ilgi duydukla-

günlük hayatlarının bir parçası haline

rı kategorilerde 21. Yüzyıl bilimsel

getirir.

ve sosyal becerilerini geliştirebilmelerine olanak sağlayan Okyanus Kolej-

“PROJE BAŞARILARINDA LiDERiZ.”

leri’ne özgü bir birimdir. Okyanus Kolejleri’nin tüm kampüslerinde faaliyet gösteren BARGEM, ortaokul ve lise kademelerindeki öğrencilere, üniversite laboratuvarlarında ve proje odalarında bilimsel çalışmalar yaptırarak, bilimsel bakış açısını

Okyanus Koleji, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri BARGEM desteği ile yürütmüş oldukları çalışmalar sonucunda TÜBİTAK olmak üzere birçok proje yarışmasında elde ettiği başarı-

67

larla yıllardır öncü kurumdur.

2014 - 2015 Öğretim Yılında Öğrencilerimizin Bargem Desteğiyle Kazandığı Başarılar PROJE ADI

ALAN

DÜZENLEYEN KURUM

DERECE

Acquirement of Energy from Bird Feathers by Means Of Thermo-Chemical Processes (Hayvansal Atıklardan Hidrojen Enerjisi Elde Edilmesi)

Enerji

GOLDEN CLIMATE

Dünya Birinciliği

Knowledge (Bilgi)

Çevre (Afiş Projesi)

GENIUS

Dünya Birinciliği

Acquirement of Energy from Bird Feathers by Means Of Thermo-Chemical Processes (Hayvansal Atıklardan Hidrojen Enerjisi Elde Edilmesi)

Çevre (Biyoloji)

I-FEST

Dünya İkinciliği

Thanks to Special Radiation, Disinfection of Bacterias Causing Diseases In fected by Air Circulation (Klima Filtrelerinde Meydana Gelen Bakterileri, Hiçbir Kimyasal Kullanmadan, Ultraviyole (Mor ötesi) Işın Kullanarak Yok Etmek)

Çevre Tasarımları

GOLDEN CLIMATE

Dünya İkinciliği

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

.

68

.

PROJE ADI

ALAN

DÜZENLEYEN KURUM

DERECE

To Generate Electric Energy with the Help of Induction Coilby Using Centrifugal Force (Günlük Hayatta Birçok Yerde Gözlemlediğimiz Dairesel Hareket Sonucu Meydana Gelen Merkezkaç Kuvvetin Etkisini, İndüksiyon Bobinleri Yardımı İle Elektrik Enerjisine Çevirmek)

Çevre Tasarımları

GOLDEN CLIMATE

Dünya Üçüncülüğü

UvClımate (Uv Klima)

Hayat Bilimleri

ICYS

Dünya Üçüncülüğü

Eco-FriendlyPlasticConcrete (Çevre Dostu Plastik Beton)

Çevre

MAGMA

Dünya Üçüncülüğü

FacetheFactsfortheSolutıon (Çözüm İçin Gerçeklerle Yüzleş)

Çevre (Afiş Kategorisi)

GENIUS

Dünya Üçüncülüğü

Whatever You Gıve to Nature, It Gıves It Rıght Back to You (Doğaya Ne Verirsen O Da Sana Geri Verir)

Çevre (Afiş Kategorisi) )

GENIUS

Dünya Üçüncülüğü

Do Not Leavethe World to Us Justin Photograph (Sadece Fotoğrafın İçinde Bir Dünya Bırakmayın)

Çevre (Afiş Kategorisi)

GENIUS

Mansiyon

We Stıll Have a Chance to Save the Planet (Dünyayı Korumak İçin Hala Bir Şansımız Var)

Çevre (Afiş Kategorisi)

GENIUS

Mansiyon

From Plastıc Wastes to Hyrophobıc Surfaces (Atık Plastiklerden Hisrofobik Yüzeylere)

Çevre (Bilim Kategorisi)

GENIUS

Mansiyon

Natural Dısınfectant (Doğal Dezenfektan)

Çevre (Bilim Kategorisi)

GENIUS

Mansiyon

Nano-Danger: Impact of Carbón Nanotubeson Living Cells (Nano Tehlike: Karbon Nanotüplerin Yaşayan Canlılar Üzerine Etkisi)

Kimya

MAGMA

Finalist

Atık Tavuk Tüylerinden Ker at in Biofiber Destekli KitosanKompozitler

Kimya

TÜBİTAK

Marmara Bölge İkinciliği

Meşebandı

Kimya

Bu Benim Eserim TÜBİTAK/MEB

Marmara Bölge Birinciliği

Randomers

Doğaçlama

Destination Imagination

Marmara Bölge İkinciliği

Kaptan

Yapay Zekâ

Üsküdar Ünv. Davranış Bilimleri Festivali

Jüri Özel Ödülü

Çek Götür

Yapay Zekâ

Üsküdar Ünv. Davranış Bilimleri Festivali

Mansiyon

Atık Plastiklerden Süperhidrofobik Yüzeylere

Yapay Zekâ

Üsküdar Ünv. Davranış Bilimleri Festivali

Mansiyon

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

PROJE ADI

ALAN

DÜZENLEYEN KURUM

DERECE

Keratin Biofiber Destekli Kitosan Kompozitler

Yapay Zekâ

Üsküdar Ünv. Davranış Bilimleri Festivali

Mansiyon

Söğüt Ağacı Ve Meşe Ağacı Kabuklarına Ait Özellikleri Taşıyan Medikal Tekstil Ürünlerinin Mikrokapsülasyon Yöntemiyle Hazırlanması

Kimya

TÜBİTAK

Marmara Bölge Finalisti

Sentetik Ve Doğal Maddelerden Su Tutmayan Hidrofobik Cam Yüzey Tasarımı

Kimya

TÜBİTAK

Marmara Bölge Finalisti

Atık Plastiklerden Boyar Madde Tutucu Absorbantlar

Kimya

TÜBİTAK

Marmara Bölge Finalisti

Ultrailetkenlik

Fizik

TÜBİTAK

Marmara Bölge Finalisti

Divanı LügatıTürkten Yola Çıkarak Günümüzde Atasözlerinin Korunması

Edebiyat

TÜBİTAK

Marmara Bölge Finalisti

Pekmek: Pektinli Uzun Ömürlü Ekmek

Biyoloji

TÜBİTAK

Marmara Bölge Finalisti

Siberzorbalar Ama Neden?

Psikoloji

TÜBİTAK

Marmara Bölge Finalisti

Bizansın Açık Su Sarnıçları: Fildamı Örneği

Tarih

TÜBİTAK

Marmara Bölge Finalisti

Mimar Sinan'ın Eserleri: Tarihten Günümüze Kurulan Köprüler

Tarih

TÜBİTAK

Marmara Bölge Finalisti

3d Kombinasyon

Matematik

TÜBİTAK

Marmara Bölge Finalisti

Kuş Tüylerinin Termokimyasal İşlemlerle Değerlendirilmesi

Kimya

TÜBİTAK

Marmara Bölge Finalisti

Atık Bitkisel Yağlar PVC İle Geri Dönüyor

Biyoloji

TÜBİTAK

Marmara Bölge Finalisti

Gıda Endüstirisi Atıklarının Doğal Biyofilm Üretiminde Değerlendirilmesi ve Karakterizasyonu

Kimya

TÜBİTAK

Marmara Bölge Finalisti

Doğal Çözüm Menengiç

Fen ve Teknoloji

Bu Benim Eserim TÜBİTAK/MEB

Marmara Bölge Finalisti

Limondan Gelen Temizlik

Fen ve Teknoloji

Bu Benim Eserim TÜBİTAK/MEB

Marmara Bölge Finalisti

Klorofilli Yalıtım

Fen ve Teknoloji

Bu Benim Eserim TÜBİTAK/MEB

Marmara Bölge Finalisti

Pas - Ket

Fen ve Teknoloji

Bu Benim Eserim TÜBİTAK/MEB

Marmara Bölge Finalisti

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

69

.

PROJE ADI

ALAN

DÜZENLEYEN KURUM

DERECE

Evimdeki Dostum Bor

Fen ve Teknoloji

Bu Benim Eserim TÜBİTAK/MEB

Marmara Bölge Finalisti

Buharla Değişen Boyutlar

Fen ve Teknoloji

Bu Benim Eserim TÜBİTAK/MEB

Marmara Bölge Finalisti

Noktalar Çember İçinde

Matematik

Bu Benim Eserim TÜBİTAK/MEB

Marmara Bölge Finalisti

Deniz Kabuklarından Yararlanarak Su Arıtımı

Fen ve Teknoloji

Bu Benim Eserim TÜBİTAK/MEB

Marmara Bölge Finalisti

Sığlasak da mı Yesek? Karabaşlasak da mı İçsek?

Fen ve Teknoloji

Bu Benim Eserim TÜBİTAK/MEB

Marmara Bölge Finalisti

Çevre Dostu, İncir Özütlü Gıda Ambalajı

Fen ve Teknoloji

Bu Benim Eserim TÜBİTAK/MEB

Marmara Bölge Finalisti

Progonik İlaç

Fen ve Teknoloji

Bu Benim Eserim TÜBİTAK/MEB

Marmara Bölge Finalisti

Ultrases Kullanarak Kızartma Yağlarının Kullanımdan Çekilme Sürelerinin Belirlenmesi

Fizik

PROJEM/Medipol Üniversitesi

Finalist

Antimikrobiyal Etkili Poliüretan Filmler

Kimya

PROJEM/Medipol Üniversitesi

Finalist

Hıstory Through Archıtecture

AB

AB ERASMUS E-TWINNING

AB Proje Kalite Ödülü

70 D Ü N YA BAŞA R I L A R I GOLDEN CLIMATE ENERJİ KATEGORİSİNDE DÜNYA 1.’Sİ

TUNUS ATAST I-FEST PROJE YARIŞMASINDA DÜNYA 2.’Sİ

GOLDEN CLIMATE ÇEVRE TASARIMLARI KATEGORİSİNDE DÜNYA 2.’Sİ

GOLDEN CLIMATE ÇEVRE TASARIMLARI KATEGORİSİNDE DÜNYA 3.’SÜ

BARCELONA MAGMA EXPORECERCA JOVE BİLİMSEL PROJELER YARIŞMASI’NDA ÇEVRE DÜNYA 3.’SÜ

ICYS ULUSLARARASI GENÇ BİLİM İNSANLARI KONFERANSI’NDA HAYAT BİLİMLERİ DÜNYA 3.’SÜ

44 PROJE İLE GENIUS OLYMPIAD’A EN ÇOK PROJE GÖNDEREN OKUL

T Ü R K i YE BAŞA R I L A R I

.

OKYANUS, TÜBİTAK PROJE YARIŞMASI’NDA KİMYA 2.’Sİ

OKYANUS, BU BENİM ESERİM PROJE YARIŞMASI’NDA FEN VE TEKNOLOJİ 1.’Sİ

TÜBİTAK PROJE YARIŞMASI’NDA OKYANUS REKORU 14 PROJE İLE FİNALDE

BU BENİM ESERİM PROJE YARIŞMASI’NDA 12 PROJE İLE OKYANUS LİDER

OKYANUS’A AB PROJE KALİTE ÖDÜLÜ

OKYANUS, ULUSLARARASI DESTINATION IMAGINATION YARIŞMASI’NDA BÖLGE 2.’Sİ

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

LiSE PSiKOLOJiK DANIŞMANLIK VE REHBERLiK HiZMETLERiMiZ Okyanus Koleji’nde lise (15-18 yaş grubu) yılları öğrencinin yüksek öğretim hayatına hazırlandığı yıllardır. Öğrencilerimizi; ilgi, eğilim ve yetenekleri ölçüsünde ve doğrultusunda yükseköğretime hazırlarız. Bu görevler yerine getirilirken öğrencilerin, istekleri ve yetenekleriyle, ailenin ve toplumun ihtiyaçları arasında bir uzlaşma sağlanmasına çalışırız. Bu amaçla sunduğumuz psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri paylaşılacaktır.

71

Danışmanlık ve Kariyer Dersi: Danış-

görüşme yapılır. Öğrencinin, velisinin,

manlık ve Kariyer Ders saatinde kulla-

öğretmenlerinin,

nılan içerikler; kariyer odaklı yetenek

isteği ve yönlendirmesiyle de bu ru-

eğitimi modelimizi destekleyen, öğ-

tin görüşme dışında yapılan yüz yüze

rencilerimize 21. yüzyılın gereklerini

görüşmeler olmaktadır. Görüşmeler,

kazandıran, ilgi çekici, çağdaş, yaratıcı

İnteraktif Sisteme kaydedilir.

ve öğrenciyi mümkün olduğunca aktif kılan niteliktedir.

okul

yönetiminin

Grup Danışmanlığı: Öğrencilere sunduğumuz; bireysel, sosyal, eğitsel ve

Bireysel Danışmanlık: Lise rehberlik

mesleki rehberlik hizmetlerinin bir

hizmetlerinde, bireysel yaklaşım ve

kısmı; benzer problemleri yaşayan

teknikler de ağırlık kazanır. Her dönem

öğrencilerin, isteklendirilerek, gönül-

en az bir kere, amaçlı, planlı bireysel

lü olarak katıldıkları gruplarla verilir.

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

.

Oryantasyon: Okula yeni gelen öğrencileri,

katıldıkları

yeni

ortama

alıştırmak, okulun kuralları, işleyişi, olanakları hakkında bilgi vermek ve böylece okula uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla yapılır. Tanıma ve Belirleme: Öğrenciyi tanıma çalışmalarımızın temel amacı, hayatın öznesi olan öğrencinin kendisini tanımasına rehberlik etmektir. YGS-LYS Başarısına Rehberlik: Yüksek öğrenim, Okyanus Koleji öğrenci ve

72

Birimi’nin gerek gördüğü durumlar-

ki doğal süreçtir. Bunun en verimli ve

da gerçekleştirilir. Ulaşılabilir danış-

başarılı bir şekilde devam etmesi için

manlık ve yarar sağlayan rehberlik

öğrencinin; hedef belirlemesi, motive

hizmetlerimiz, velilerimizin, daha ba-

olması, motivasyonunu sürdürmesi,

şarılı anne- baba olmaları için sunu-

çalışma planı oluşturması, disiplin ka-

lur. Öğretim yılında, çocuklarımızın ve

zanması, test tekniklerini geliştirmesi,

ailelerinin hayatına değer katacak se-

üniversiteleri ve gelecek hayaline ta-

miner ve eğitimler, uzman psikolog ve

şıyacak bölümleri tanıması ve doğru

rehber eğitimcilerimiz tarafından su-

tercih yapması konularında PDR Birimi

nulmaktadır. Yapılan bu çalışmaların

öğrencisinin yanındadır.

bazıları akademisyen ve eğitmenler

Öğrenci Seminerleri: Konferans sa-

tarafından sunulur.

lonunda yaptığımız sunumlar, ele al-

LİSEDE KARİYER GELİŞİM

dığımız konular, öğretim yılının baş-

PROGRAMIMIZ VAR

langıcında planlanır, okulun akademik takviminde duyurulur. Verimli ders çalışma tekniklerinden, zaman yönetimine, ders seçiminden, üniversite tercihine kadar; akademik başarıyı arttıran, bireysel-sosyal gelişimi destekleyen, kariyer planlama desteği veren eğitimlerdir.

Kariyer Gelişim Programı amacı; öğrencilerimizin gerçek ilgi ve yeteneklerini tanımalarını sağlayıp, sistemli olarak eğitsel ve mesleki gelişimlerini desteklemek, doğru kariyer ve üniversite yönlendirmesi yapmaktır. Okyanus Koleji’nde lise yılları öğrencinin yüksek öğretim hayatına hazırlandığı

Veliye Rehberlik: PDR Birimimiz, veli-

yıllardır. Bu amaçla, öğrencimize sun-

lerimizle bireysel görüşmeler ve eği-

duğumuz PDR hizmetleriyle birlikte

tim etkinlikleriyle bir araya gelir. Veli

mesleki rehberlik çalışmalarımızı zen-

ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi

.

ihtiyaçları doğrultusunda ya da PDR

velileri için lise yaşantısı sonrasında-

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

ginleştirerek Kariyer Rehberliği sunuyoruz. Kariyer Rehberliğinde birbiriyle entegre iki süreç vardır. İlki öğrencinin potansiyelini tanıması, motivasyon kaynaklarını fark etmesi, ilgi ve yeteneklerinden haberdar olması için MAPP testi ve analizi uygulanması; diğeri ise öğrencinin Kariyer Kulüplerine yönlendirilmesidir. Kariyere odaklanınca MAPP™ (Motivational Appraisal of Personal Potential) Kariyer Değerlendirme Analizi, meslek ve iş seçimini

öğretmenlerimiz ve PDR bölümü on-

motivasyon (ilgi) odağıyla analiz eder. Gü-

ları destekliyor. Her kulüp farklı mes-

venilirlik testleri, MAPP’in dünyanın en tu-

leki ilgi ve yetenekleri karşılar.

tarlı analizlerinden biri olduğunu kanıtlar. Okulumuzda 9. 10. 11. ve 12. Sınıf öğrencilerine MAPP™ uygulanır ve sonucuna göre Kariyer Kulüplerine yönlendirilir.

Kulüplerin her birinin amacı; • Öğrencinin öğrenim görmek isteyeceği yüksek öğrenim bölümlerini tanıtmak, 73

• Öğrencinin hedeflediği kariyer için önbilgi vererek rehberlik etmek, • Üniversite için hedeflenen bölümün ve sonrasından mesleğin gerektirdiği özellikleri, davranışları tanıtmak, • Öğrenciye öğrenim konusu olan bilgilerin başlangıç düzeyi ve mesleğin temel kavramlarını öğretmektir. KARİYER KULÜPLERİMİZ • Havacılık Kariyer Kulübü • Fen Bilimleri Kariyer Kulübü TÜRKİYE’DE BİR İLK: KARİYER KULÜPLERİ PROJESİ Kariyer Kulüpleri, Türkiye eğitim sisteminde ve mesleki rehberlik alanında bir ilk. Öğrencilerimiz lise yıllarında kariyerleri konusunda kendi enerjileriyle çalışmalar yapıyor. Okulumuz,

• Sosyal Bilimler Kariyer Kulübü • Yöneticilik ve Liderlik Kariyer Kulübü • Hukuk Kariyer Kulübü • İletişim ve Halkla İlişkiler Kariyer Kulübü • Diplomasi ve Uluslararası İlişkiler • Girişimcilik ve İnovasyon Kariyer Kulübü • Mimarlık Kariyer Kulübü

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

.

kendi belirledikleri kullanıcı adı ve şifreleriyle kulüplerine ait eğitim videosu ve diğer içeriklerini izlemektedirler. • Kariyer Kulübü Etkinlikleri: Öğrencilerimizin oluşturduğu Kariyer Kulüplerinin bir temsilcisi yani seçilmiş bir lideri vardır. Kulüp çalışmalarını okul yöneticileri ve rehber öğretmeni danışmanlığında bu temsilci ve diğer öğrenciler yürütür. Üniversitelerin ilgili bölümlerine okulun veya diğer Okyanus Koleji öğrencileriyle beraber ziyaretler yapılır. Okula kulübün odaklandığı alan veya

74

• Mühendislik Kariyer Kulübü

öğrencilerin merak ettiği bölümler

• Ekonomi Kariyer Kulübü

hakkında bilgi verecek uzmanlar, aka-

• Sağlık Bilimleri Kariyer Kulübü

demisyenler davet edilir.

• Psikoloji Kariyer Kulübü

Meslek profesyonelleriyle iş yerlerin-

KARİYER KULÜPLERİ NASIL İŞLER? Kulüp öğrencilerin tercih ve yönlen-

Söyleşi, röportaj gibi çalışmalar, pay-

dirmesiyle oluşturduğu topluluklar-

laşılmak ve yayınlanmak üzere yapılır.

dır. Bu topluluğu oluşturan, öğren-

Bu konuda basım, grafik, pano, inter-

cilerin MAPP sonuçları veya kendi

net desteği verilir.

tercihleridir. Kariyer Kulüplerinde öğrenci 2 şekilde gelişir.

Öğrencilere, ilgi duydukları kariyer alanında tecrübe yaşamaları için veli-

• Uzaktan Öğretim Sistemimiz Var:

lerimizden destek alınarak pratik yap-

Kariyer Kulüpleri internet üzerinden

masına imkan sağlanır.

ekranlar (telefon-tablet-akıllı tv- kişisel bilgisayar) aracılığıyla yürütülür. Bu öğretim sisteminin adı: Uzaktan Öğretim Yönetimi’dir (Learning Management Systems). Mesleki olgunluk kazanmaya başlamış olan genç öğrencimiz, okul ders saatleri dışında; seçebileceği zaman ve mekânda bu özel öğrenim imkânını kullanır. İnteraktif Sistemden yapacakları girişle,

.

de veya okulda bir araya gelinir.

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

DANIŞMAN ÖĞRETMENiNiZ VAR Danışman Öğretmen, sınıf rehberliğini yaptığı öğrencilerinin veli toplantısına liderlik eder. Diğer branş öğretmenleriyle, öğrencisinin gelişimi konusunda değerlendirme görüşmeleri yapar. Okul yöneticileriyle danışmanı olduğu sınıfın gelişimi konusunda toplantılara katılır.

D

anışman öğretmen Okyanus Ko-

Danışman Öğretmen, sınıf rehberliğini

leji’nde; öğrenci - veli, sınıfı, öğ-

yaptığı öğrencilerinin veli toplantısına

rencilerinin dersine giren öğretmen-

liderlik eder. Diğer branş öğretmenle-

ler ve okul yönetimi ile etkileşime

riyle, öğrencisinin gelişimi konusunda

geçen, güçlü etkisi olan bir aktördür.

değerlendirme

Verdiğimiz eğitim-öğretim hizmetle-

Okul yöneticileriyle danışmanı olduğu

rini bütünleyen bir işlevi vardır. Okul

sınıfın gelişimi konusunda toplantılara

Öncesi ve ilkokul kademesinde şube

katılır.

öğretmeni de olan Danışman Öğretmen, ortaokul ve liselerimizde ders (branş) öğretmenlerinden belirlenir. Danışman Öğretmen, öğrencilerimizin gelişim yolculuğundaki değişimlerini bilen, bu nedenle öğrenciyi sürekli tanımaya çalışan bir öğretmendir.

görüşmeleri

75

yapar.

Derslerine girdiği sınıfta doğal olarak aktif bir gözlemci olan danışman öğretmen, sınıfında ayrıca psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğine ihtiyaç duyan öğrencileri tespit edip, PDR Bölümüne yönlendirebilir.

Öğretim yılının ilk haftasında sınıf için

Danışman öğretmen, sınıfa liderlik eder.

atanan Danışman Öğretmen veli ve

Sosyal aktivitelerin planlanması, öğrenci

öğrenci için bir çözüm ortağıdır. Öğ-

katılımının sağlanması, gereken veli izinle-

retim yılının ilk günlerinde velileri ile

rin alınması konusunda rolü vardır.

iletişime geçer, kendini tanıtır.

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

.

haberdar eder. Uygulamalarda rehber olur. Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’nde belirttiği Sınıf Rehber Öğretmeni görevlerini yürütür. Öğrencimizin okulda gün boyu her an ulaşabileceği kadar yakın olan Danışman Öğretmenle velilerimiz randevu alarak

eğitim-öğretim saatlerinde

iletişim kurabilir. Danışman Öğretmen ayrıca İnteraktif Sistem üzerinden veli ve öğrencilerine ulaşır. Velilerimiz ve öğrencilerimiz, İnteraktif Sistem aracılığıyla ders programından, sınav takvimine, test sonuçlarından karnelere, davra-

76

Sınıf başkanı seçiminde, sınıf oturma

nış kartlarından görüşme taleplerine,

planında, sınıf kurallarının oluşturul-

yetenek kulüplerinde ödevlere dek

masında yetkisi ve sorumluluğu bu-

öğrencilerinin okul yaşantısındaki her

lunmaktadır. Sınıf dinamiklerini de-

konuda bilgi alabilir, yapılan uygula-

ğerlendirerek bu konularda, öğrenci

maları takip edebilirler. Bu anlamda

katılımını ve demokrasi kültürünü gö-

Danışman Öğretmenin de aktif kul-

zeterek insiyatif kullanır.

lanıcısı olduğu bu dijital ortamın bilgi

Okulumuzda her kademe için uygula-

paylaşımı ve iletişim için etkili bir kay-

nan farklı sınavlar bulunmaktadır. Ders

nak olduğunu hatırlatırız.

yazılı - yoklamalarının dışında, TEOG de-

Velileriyle okul yönetiminin belirlediği

nemeleri, YGS-LYS denemeleri, genel

takvimle düzenli, bunun dışında gerek

tarama testleri ve yabancı dil sınavları

duyduğu zamanlarda telefonla konu-

gibi farklı çalışmalarda da öğrenci ba-

şarak ve yüz yüze görüşmeler yapar.

şarısını takip etme konusunda diğer

Bu görüşmelerin içeriğini;

branş öğretmenleri ve okulumuzun Ölçme Değerlendirme Birimiyle iletişim içindedir. Öğrencinin sınav sonuçlarının duyurulması ve öğrencinin sınav performansı konusunda geri bildirimlerde bulunur.

.

• Öğrencinin arkadaşlık ilişkileri, • Öğrencinin yaşadığı bireysel, sosyal değişim, • Akademik performansı, öğrenme başarısı, • Öğrencinin sağlığı, • Eğitim takviminde yer alan faaliyetler, • Etkinlik, toplantı gibi davetler,

Okulumuzun yeni uygulama ve çalış-

• PDR bölümünün yaptığı bir uygulama gibi

malarından sınıfın öğrenci ve velilerini

pek çok konu oluşturur.

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

DAVRANIŞ DEĞERLENDiRME KARTI UYGULAMASI Davranış Kartı Nedir?

D

avranış Değerlendirme Kartı uygulaması Okyanus Koleji’nin, öğ-

rencilerine olumlu davranışları pekiş-

tirme ve değerler eğitimi sürecinde kullandığı bir araçtır. Ve eğitim-öğretimin temel amacı olan davranış değişikliği ve davranış kazanma konusunda okulumuz, öğrencisine etkili geri bildirimde bulunmak için bu uygulamayı sürdürmektedir. Bu uygulamayla çocuğun, öğrenci olarak motivas-

nelinde, öğrencinin dersine giren gir-

yonunu devam ettirmesi, davranışları

meyen, öğrenciyi bireysel tanıyan ya

ve alışkanlıkları konusunda öz değer-

da tanımayan her öğretmen Davranış

lendirme ve öz denetim becerilerini

Kartı verebilir.

kazanmaları amaçlanıyor.

İnteraktif Sistem’de öğrencilerimiz,

Davranış Kartı uygulaması, Okyanus

velilerimiz ve öğretmenlerimiz bu

Koleji’nin öğrencilerine toplumsal de-

davranış kartlarını takip edebilirler.

ğerleri ve olumlu davranışları kazan-

Davranış Kartı Uygulamasındaki Ku-

dırmak amacıyla uygulanır. Örneğin;

rallar

İstiklal Marşı’nı coşkuyla okuyan, yürümekte zorlanan arkadaşına yardımcı olan, konuşurken nezaket kurallarına uyan, kendisine ait olmayan çöpü kutuya atan, yurt ve toplum faydası gözeten fikirler sunan veya bunları uygulamaya çalışan öğrenciye

77

Davranış Kartı uygulaması, öğretmenimizin öğrencinin davranışlarını gözlemlediği her alanda uygulanabilir. (Koridor, konferans salonu, yemekhane, bahçe, lavabo vs.)

ve bunlara benzer pek çok, güzel davranışa

Öğretmenimiz, her ay kendisine sayılı

Olumlu Davranış Kartı verilebilir. Bu aracı

verilen bu kartları kullanma konusun-

öğrencinin akademik başarısını ödül-

da her öğretim yılının başlangıcında

lendirmek için kullanmıyoruz.

verilen Davranış Değerlendirme Yö-

Öğrencinin davranış gelişimi konu-

nergesi’ne uygun hareket eder.

sunda öğretmenin sınıf içi ve sınıf dışı

Kampüsteki her öğretmen, kartları-

gözlemleri önemlidir. Ayrıca okul ge-

nı kademesinde olsun veya olmasın,

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

.

Öğrenci kart üzerindeki belirli kriterlerin dışında daha ağır ve cezai karşılık gerektiren davranışlarda bulunduğunda, kendisine Davranış Geliştirme Kartı verilmesi yerine Davranış Değerlendirme Kurulu ya da Disiplin Kurulu değerlendirme yapar. dersine katılsın veya katılmasın her

ÖRNEK ÖĞRENCİ UYGULAMASI

Okyanus Koleji öğrencisi için kullanır.

Eğitim öğretim ayı içinde en fazla sa-

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi öğrencilerin aldığı davranış kartlarını İnteraktif sisteme işler, her ay raporlar. Bu nedenle öğrenci kendisi için düzenlenen Olumlu Davranış Kartını, okulunun PDR Bölümüne teslim etmeli ki İnteraktif’te görüntülenebilsin. Örnek öğrenci belirlenmesinde Olumlu Davranış Kartı sayısı bir ölçüttür. Ancak okul yöneticileri, öğretmenleri ‘Örnek Öğrencileri’

78

belirlerken yalnız bu kart sayısını kullanmaz.

Davranış Geliştirme Kartı almayan öğrencilerden üçü, bulunduğu sınıf seviyesinde “Ayın Örnek Öğrencisi” olarak belirlenir. okul yöneticileri, öğretmenleri ‘Örnek Öğrencileri’ belirlerken yalnız bu kart sayısını kullanmaz. Okul yönetimi, Şube Öğretmenler Kurulu, Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu, Disiplin Kurulu vb. organizasyonların değerlendirmesi de etkilidir.

Okul yönetimi, Şube Öğretmenler Kurulu,

ÖRNEK SINIF UYGULAMASI

Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Ku-

İlkokul, ortaokul ve lise kademelerin-

rulu, Disiplin Kurulu vb. organizasyonların

de her hafta bir örnek sınıf seçilir. Bu

değerlendirmesi de etkilidir.

seçimi kademede eğitim-öğretim ya-

Olumlu Davranış Kartı öğrenci için bir karakter testi değildir. Sadece davranışını değerlendirir.

pan öğretmenler yapar. Öğretmenler, sınıfları öğretim yılı başlangıcında belirlenmiş ölçütlere göre değerlendirirler. Bu değerlendirme sonrasında

Davranış Gelişim Kartı uygulamasın-

haftanın örnek sınıfı; sınıfça seçebil-

daki temel amacımız; öğrenciye ceza

dikleri özel yemek menüsüyle, okul

vermek asla değildir. Amaç, olumsuz

içinde veya dışında düzenlenecek bir

olarak nitelendirdiğimiz davranışlarını

aktiviteyle ödüllendirilir. Her hafta

öğrencilere fark ettirmek ve bu dav-

yenilenen bu uygulamanın amacı öğ-

ranışını düzeltmesi için öğrenciyi iyi-

rencilerin sınıf olarak hareket etmesi,

leştirme sürecine dâhil etmektir.

gruba aidiyet duygusunun yerleşme-

Davranış Uyarı Kartı alan öğrencinin o ay örnek öğrenci seçilmesi mümkün değildir.

.

yıda Olumlu Davranış Kartı alan ve

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

si, sınıfta öğrenim ikliminin korunması, sınıfa tutum ve davranışları konusunda geri bildirim yapılmasıdır.

OKYANUS KOLEJLERi

KULÜP VE YETENEK DERSLERi

Sahip oldukları karakter ve kişilik özelliklerine göre yetenekleri doğru alanlara yönlendirilmiş mutlu öğrenciler Okyanus Kolejleri İlgi ve Yetenek Kulüpleri’nde yetişiyor. Öğrencilerin; kişilik özelliklerine uygun, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim alarak gelecekte doğru meslek seçmeleri amaçlanıyor. KARiYER

SPORTiF

KÜLTÜREL

SANATSAL

DiL

KULÜPLERi

KULÜPLER

KULÜPLER

KULÜPLER

KULUPLERİ

Havacılık

Futbol

Deneylerle Bilim

Resim

Almanca

Fen Bilimleri

Basketbol

Yaratıcılık / Destination

Moda Tasarımı

Fransızca

Sosyal Bilimler

Voleybol

Yöneticilik

Aikido

Hukuk

Yüzme

İletişim ve Halkla İlişkiler Diplomasi (Uluslararası

Ebru

Medya Okuyazarlığı

Piyano

Astronomi

Vurmalı Çalgılar

Zeka ve Akıl Oyunları

Gitar

Masa Tenisi

Zamana Yolculuk

Tiyatro

Badminton

4N Fen Bilimleri Keşif

Keman

Doğa Sporları

İlişkiler) Girişimcilik ve İnovasyon

Imagination

Yaratıcı Yazma

Seramik

JMUN

Modern Dans

Arkeoloji

Bale

Buz Pateni

Coğrafya

Bağlama

Eskrim

Felsefe ve Düşünce

Yan Flüt

Okçuluk

İst. Şehir ve Kültür

Halk Oyunları

Kültür ve Edebiyat

Satranç

Mun

Karikatür

Binicilik

Mimarlık Mühendislik Ekonomi Sağlık ve Tıp

Hentbol Speed Stacks

Proje TUBİTAK

Fotoğrafçılık

Step-Airobik

Psikoloji

Tenis

Yaratıcı Drama

Zeka ve Akıl Oyunları

Psikoloji

Yaratıcı Yazarlık Yaşam ve Kimya

Çince

79 İspanyolca Arapça

Tüm yetenek kulüplerimizi

Koro

interaktif.okyanuskoleji.k12.tr

Web Tasarım

inceleyebilirsiniz.

adresinden

Sosyal Sorumluluk

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

.

Okyanus Yetenek Kulüplerinin Genel Amaçları:

• Alanında başarılı, yetenekli, ünlü kişilerle

• Günde neredeyse 8 saatini okul ortamında

tanışarak model öğrenmesinisağlamak,

geçiren öğrencilerin motivasyonunu artırmak,

• Öğrencilerin meslek seçimlerin rehberlik

• Yaşam merkezi olarak ifade edilen okulda

etmek,

öğrencilerin kendilerine aitdaha fazla şey

• Bireyin ilgi ve yeteneklerine uygun meslek

bulabilmesini, okula ve öğrenmeye karşı

alanlarına yönelmesini sağlamak,

sıcaklık yaratmak (bir bakıma okulu cazibe

• Bireyin ileriki yaşamında kendini “mutlu

merkezi haline getirmek)

ve değerli” hissetmesini sağlamak,

• Sosyalleşmesine imkân sağlamak,

• Yetenek kulüplerine öğrenciler: ilgileri,

• Bireyin (öğrencinin) kendini tanımasına

öğretmenlerinin gözlemleri sonrası tavsi-

ortam oluşturmak,

yesi, ailenin isteği ve uygulanan test ve ta-

• İlgi ve yeteneklerini keşfedip geliştirmek,

nıma tekniklerineticesine göre yönlendirilir.

• Kişilik gelişimine katkı sağlamak,

• Her yetenek kulübü haftada 2 derssaati

• Başarmadan dolayı kendine özgüven duy-

işlenir.

ması ve motivasyonunu artırması kendine-

Öğrencilerimiz farklı kategorilerdeki Ye-

ve topluma yararlı olmasını sağlamak,

tenek Kulüplerinden bir veya iki kulübü

• Öğrencinin ilgisini uyandırmak, yeteneğin,

seçebilir.

keşfetmek, kişilik özelliklerini oluşturmak yönünden önemlidir. Çevreyeuyumsağ80

teneğini geliştirmek,

lamasına; başarılı, mutlu, yeteneğine

YETENEK KULÜPLERİ HAFTALIK DERS SAATLERİ

ve kişiliğine uygun mesleklerde ça-

• Okul Öncesi Ders Saatleri

lışmasına sebep olacağından bireyin

5 yaş - 1 Kulüp 2 Ders Saati

bunun gibi önemli özelliklere sahip

6 yaş - 1 Kulüp 2 Ders Saati

olması için Okyanus Yetenek KulüpİLK OKUL

SANATSAL KULÜP

DİL VE SPORTİF KULÜPLER

OKYANUS YETENEK KULÜPLERİ

1. SINIFLAR

1. DÖNEM (2 SAAT)

2. DÖNEM (2 SAAT)

ÖĞRENCİ KAZANIMLARI;

2. SINIFLAR

2 SAAT

2 SAAT

3. SINIFLAR

2 SAAT

2 SAAT

4. SINIFLAR

2 SAAT

2 SAAT

ORTAOKUL

SANATSAL KULÜP

SPORTİF, DİL VE KÜLTÜREL KULÜP

• Psikomotor gelişimine katkıda bulunarak

5. SINIFLAR

2 SAAT

2 SAAT

üretmesini sağlamak,

6. SINIFLAR

2 SAAT

2 SAAT

7. SINIFLAR

2 SAAT

2 SAAT

8. SINIFLAR

2 SAAT

2 SAAT

leri adı altında bir öğretim uygulaması yapmaktayız.

• Grup içi ve dışı ilişkileri düzenlemek, • Bedensel, zihinsel, kültürel gelişime katkıda bulunmak, • Sosyalleşme sürecini hızlandırmak, • Bireyi sağlıklı yaşam süresi konusunda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek,

• Bilgi çağına ayak uydurmasını sağlamak, • Planlı çalışma alışkanlığı kazandırarak zamanlarını etkin ve verimli kullanabilme ye-

.

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

LİSE

SANATSAL KULÜP

SPORTİF, DİL VE KÜLTÜREL KULÜP

Kariyer Kulüpleri Uzaktan Eğitim

9. SINIFLAR

2 SAAT

2 SAAT

Kariyer Kulüpleri Uzaktan Eğitim

10. SINIFLAR

2 SAAT

2 SAAT

Kariyer Kulüpleri Uzaktan Eğitim

11. SINIFLAR

2 SAAT

2 SAAT

Kariyer Kulüpleri Uzaktan Eğitim

12. SINIFLAR

Kariyer Kulüpleri Uzaktan Eğitim

81

Kulüp çalışmaları öğretim yılının baş-

• Öğrenci yerleştiği kulüpte öğretim yılı so-

lamasıyla birlikte kulüp tanıtımları

nuna kadar devam eder. Kulüp değiştiril-

interaktif Sistem’de başlar ve eylül

mez.

ayının sonuna kadar devameder. Ekim

• Yetenek Kulüpleri, kulübün faaliyetlerine

ayının ilk Pazartesi günü kulüp uygu-

ve gereklerine göre: laboratuarlarda, kapalı

lamaları başlar ve sene sonunun son

veya açık spor salonlarında, atölyelerde, İl-

iki haftası kala tamamlanır.

gi-yetenek odalarında, toplantı salonların-

• Yetenek kulüplerimizde öğrencilerimiz

da, dersliklerde, kurum dışındaki tesislerde

alanında uzman eğitimcilerden öğrenir.

çalışır.

Kulübün amaçladığı kazanımlar için gerekli ekipman her okulumuzda bulunur. O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U

.

82

.

O KYA N U S V E L İ V E Ö Ğ R E N C İ K I L A V U Z U