Object-Oriented Programming Laboratuvar 10

12.11.2017 Object-Oriented Programming Laboratuvar 10 1. Aşağıda declaration’ı verilen Time class’ının definition’ını yazın. Bir Time objesindeki zama...
Author: Aysun Büyük
3 downloads 0 Views 447KB Size
12.11.2017 Object-Oriented Programming Laboratuvar 10 1. Aşağıda declaration’ı verilen Time class’ının definition’ını yazın. Bir Time objesindeki zaman değerini bir saniye arttıran tick metodunu ekleyin. tick metodu, Time objesindeki zaman değerinin doğru olmasını sağlamalıdır. Bu sebeple dakika arttırma, saat arttırma işlemlerinin de doğru yapılması gerekmektedir. İstenilenleri yerine getirdikten sonra Time class’ını ve tick metodunu test edin. 18:00:00’dan başlayarak bir Time objesini 24 saat boyunca tick ile arttırın. Her tick’ten sonra objeyi konsola yazdırın. #ifndef TIME_H #define TIME_H class Time { public: Time(int h=0,int m=0,int s=0); void setHour(int h); void setMinute(int m); void setSecond(int s); int getHour() const; int getMinute() const; int getSecond() const; void printMilitary() const; void printStandard() const; void tick(); private: int hour; int minute; int second; }; #endif // TIME_H #include "Time.h" #include using std::cout; using std::endl; Time::Time(int h,int m,int s) { setHour(h); setMinute(m); setSecond(s); } void Time::setHour(int h) { if(0

Suggest Documents