Nowy Actros Loader. Nowy Actros Volumer

Nowy Actros Loader. Nowy Actros Volumer. Nowy wymiar ładowności – Actros Loader i Actros Volumer. Aby odsunąć chwilę, gdy dojdą Państwo do granic sw...
Author: Milena Wolska
1 downloads 0 Views 439KB Size
Nowy Actros Loader. Nowy Actros Volumer.

Nowy wymiar ładowności – Actros Loader i Actros Volumer. Aby odsunąć chwilę, gdy dojdą Państwo do granic swoich mocy transportowych pod względem masy i objętości przewożonego ładunku, proszę wysłać w trasę nowego Actrosa Loader oraz nowego Actrosa Volumer – dwóch prawdziwych specjalistów transportowych, którzy już w wersji standardowej potrafią zabrać w drogę większy ładunek.

Nowy Actros pozwoli Państwu wykonywać przewozy ­dalekobieżne jeszcze ekonomiczniej niż dotychczas. Aby spełnić wymogi wysokiej ekonomiczności również w transportach ładunków o dużej masie oraz transpor­ tach ładunków o dużej objętości, skonstruowaliśmy ­Actrosa Loader i Actrosa Volumer. Do zadań specjalnych potrzeba specjalnych narzędzi – w tym przypadku ­specjalistycznych pojazdów. Konstruując nowego Actrosa Loader sprawdziliśmy wszystkie możliwości zmniejszenia masy własnej po­ jazdu, a następnie – o ile były one technicznie uzasad­ nione – konsekwentnie je wdrożyliśmy. W rezultacie ­nasze ciągniki siodłowe i podwozia ciężarowe mają zwięk­ szoną ładowność i zaliczają się do najlżejszych w trans­ porcie dalekobieżnym. Mają w nich Państwo do dyspozy­ cji mocne i oszczędne silniki Euro VI oraz wybór kabin do różnych rodzajów eksploatacji, jednocześnie zaś wy­ soki poziom bezpieczeństwa, jakim cechuje się Actros. Również nowy Actros Volumer daje możliwość dalszego zwiększenia ekonomiczności przewozów. Pojazd ten, ­będący doprawdy specjalistą od transportów objętościo­ wych, z wysokością płaszczyzny siodła mniejszą niż

900 mm, spełnia na przykład wysokie wymogi dla ciągni­ ków siodłowych 4 x 2. W praktyce daje to wysokość ­przestrzeni ładunkowej wynoszącą 3 m. Oprócz dużej pojemności ładunkowej, do lepszej ekonomiczności ­nowego Actrosa Volumer przyczyniają się także bardzo konfiguracje układu napędowego obniżające zużycie ­paliwa oraz na przykład zwiększona pojemność zbiorni­ ków. Następna zaleta to wybór wariantów kabin dosto­ sowanych do różnych rodzajów eksploatacji; przykładowo kabina CompactSpace nadaje się świetnie do przewozu samochodów. Na kolejnych stronach przedstawiamy Pań­ stwu ważne cechy Actrosa Loader i Actrosa Volumer. Aby uzyskać więcej informacji i omówić konfigurację pojazdu odpowiednią do indywidualnych wymogów Państwa ­f irmy, prosimy zwrócić się do dealera Mercedes-Benz.

Konstrukcje pojazdu przystosowane do wymogów branżowych Do przewozów wymagających dużej ładowności:

Do przewozu ładunków o dużej objętości:

Actros Loader

Actros Volumer

Wysoki stopień dostosowania do różnych rodzajów eksploatacji Konfiguracja pojazdu o zoptyma-

Bardzo mała wysokość płasz­

lizowanej masie, umożliwiająca

czyzny siodła wynosząca poniżej

uzyskanie większej ładowności;

900 mm, wysokość przestrzeni

wybór mocy silnika oraz

ładunkowej 3 m, zwiększona

­wariantów kabin dostosowany

­pojemność zbiorników, konfi­

do ­różnych rodzajów eksploatacji;

guracje układu napędowego

wysoki poziom bezpieczeństwa

­obniżające zużycie paliwa, ­szeroki wybór wariantów kabin

Duża wydajność, wysoka dochodowość Oferując nowego Actrosa Loader i Actrosa Volumer, Mercedes-Benz ­udostępnia Państwu konfiguracje pojazdu dostosowane do różnych rodzajów eksploatacji. Dzięki nim przewozy wymagające dużej ładowności i dużej pojemności ładunkowej będą Państwu przynosiły większy zysk.

2

Nowy Actros Loader – dla wszystkich, którzy potrzebują więcej ładowności. Mniejsza masa własna, większa ładowność – od osłony chłodnicy po poprzeczkę tylną. Nowy Actros Loader został zaprojektowany specjalnie z myślą o branżach, w których ładowność jest czynnikiem decydującym. Dlatego pojazd ten zalicza się do najlżejszych w transporcie dalekobieżnym – zarówno jako ciągnik siodłowy, jak i podwozie ciężarowe. Na nowego Actrosa Loader można po prostu więcej załadować. A to się opłaca. Przy każdym kursie.

Koncepcja dalekobieżnych samochodów ciężarowych ­zorientowanych na ładowność nie jest nowa – lecz nigdy dotąd nie urzeczywistniono jej tak konsekwent­ nie. Oto rezultat: pomimo zastosowania technologii Euro VI, wymagającej znacznie większej masy, Actros Loader jest o wiele lżejszy, niż wypróbowany Actros z napędem Euro V. Sprawiają to liczne, większe i mniej­ sze, wprowadzone standardowo rozwiązania obniżające masę pojazdu. D ­ ajemy Państwu jednocześnie maksy­ malną swobodę w doborze konfiguracji pojazdu – z nie­ których rozwiązań można zrezygnować. Krótko mówiąc, to Państwo sami decydują o tym, czy skorzystać z mak­ symalnej możliwej ładowności Actrosa Loader, a więc jeździć samochodem o bardzo niewielkiej masie własnej. Standardowo nowy Actros Loader, np. jako ciągnik sio­ dłowy, posiada kabinę ClassicSpace z tunelem silnika o wysokości 320 mm, pojemność skokową 7,7 l i silnik o mocy 235 kW 1) (320 KM). Do standardowego wyposa­ żenia należy także Mercedes PowerShift 3 z 12-stop­ niową skrzynią z biegiem bezpośrednim oraz opony ­superszerokie na aluminiowych obręczach. Na życzenie wyposażamy nowego Actrosa Loader w aerodynamicznie

dopracowaną kabinę StreamSpace z tunelem silnika, obni­ żającą zużycie paliwa. Kolejna opcja to silniki Euro VI o pojemności skokowej 10,7 l, oferowane w czterech kla­ sach mocy: od 240 kW (326 KM) do 315 kW (428 KM). Fakt, iż nowy Actros Loader zalicza się do najlżejszych samochodów w transporcie dalekobieżnym, nie oznacza, że muszą Państwo zrzec się typowego dla Actrosa, wyso­ kiego poziomu bezpieczeństwa. Tak jak do wszystkich Actrosów, również do Actrosa Loader oferujemy bowiem wszelkie dostępne systemy bezpieczeństwa – zama­ wiane pojedynczo lub w korzystnych, różnorodnych ­pakietach Safety. Bo transport może być ekonomiczny tylko wtedy, jeśli dużej ładowności towarzyszy bezpie­ czeństwo. 1)

Podwozie ciężarowe standardowo z silnikiem o mocy 200 kW (272 KM).

Oto jedno z wielu rozwiązań zmniejszających masę: aby uczynić Actrosa ­ Loader jeszcze lżejszym, kabinę dostarcza się tylko na życzenie z klapą ­zewnętrznego schowka po prawej stronie.

3

Brak luku dachowego

Zamknięty prawy

Dolne łóżko obniżone

Zoptymalizowane pod względem masy prowadzenie tylnej osi

bok kabiny

Oddzielny zbiornik ON/AdBlue®, w standardzie: zbiornik zespolony (300 l ON i 75 l AdBlue® )

Zoptymalizowana masa

Zoptymalizowana

poprzeczki tylnej ramy

masa przedniej szyby

Brak uchwytów do ­zawieszania silnika

Brak żaluzji osłony chłodnicy

Aluminiowe przewody akumulatorów Brak dolnej osłony

Akumulatory 140 Ah

­aerodynamicznej

Aluminiowy wspornik wejściowy Cechy wyposażenia, z których nie można zrezygnować

Zoptymalizowana masa wykładziny podłogowej

Cechy wyposażenia, z których można zrezygnować

Zestawienie korzyści. –– Niezwykle duża ładowność, uzyskana dzięki konfiguracjom pojazdu dostosowanym do ­rodzaju eksploatacji oraz dzięki rozwią­ zaniom obniżającym masę pojazdu. –– Z niektórych cech wyposażenia zmniejszających masę można zrezygnować. –– Lekkie, oszczędne silniki rzędowe Euro VI o pojemności skokowej 7,7 lub 10,7 l, w ośmiu klasach mocy: od 200 kW (272 KM) do 315 kW (428 KM). –– Do wyboru cztery warianty kabiny o szerokości 2300 mm, z tunelem silnika 170 mm lub 320 mm: ClassicSpace i StreamSpace. –– Wysokie bezpieczeństwo – dostępne są wszystkie systemy bezpieczeństwa i systemy asystujące. –– Na życzenie – pakiety bezpieczeństwa Safety.

Actros Loader odznacza się niezwykle dużą ładownością. W standardowej konfiguracji jest lżejszy, bowiem wiele jego części i cech wyposażenia zaprojektowano konsekwentnie z myślą o branżach wymagających dużej ładowności. Wiemy jednak, że ładowność nie zawsze jest najważniejsza, dlatego z niektórych standardowych rozwiązań zwiększających ładowność mogą Państwo zrezygnować.

4

Nowy Actros Volumer – dla wszystkich, którzy potrzebują dużo miejsca. Ogromna pojemność ładunkowa, konfiguracje układu napędowego obniżające zużycie paliwa, zwiększony zasięg pojazdu oraz perfekcyjne dostosowanie do preferowanego przez Państwa rodzaju eksploatacji – nowy Actros Volumer pokazuje, jak należy dziś konstruować ciągniki siodłowe oraz podwozia ciężarowe, aby można było nimi przewozić ładunki objętościowe z dużym zyskiem.

Pojazd wielkiego formatu – nowy Actros Volumer, będąc prawdziwym specjalistą od przewozu ładunków objęto­ ściowych, przyniesie Państwu istotne korzyści: ogromną pojemność ładunkową i zwiększony zasięg pojazdu, a przez to wysoką ekonomiczność. Na życzenie Actros Volumer w połączeniu z ogumieniem 315/45 dostępny jest z wysokością płaszczyzny siodła mniejszą niż 900 mm dla ciągników siodłowych 4 x 2 z zawieszeniem pneumatycznym, a wysokość przestrzeni ładunkowej może wynosić 3 m – co na przykład pozwala wygodnie ustawić trzy znormalizowane skrzyniowe palety kratowe jedną na drugiej. Oprócz niewielkiej wysokości płaszczyzny siodła nowy Actros Volumer posiada inne istotne zalety. Mimo iż technologia oczyszczania spalin Euro VI zajmuje sporo miejsca, w ciągnikach siodłowych zwiększono pojemność zbiorników – łącznie do 990 l, co oznacza 10 % więcej w porównaniu z poprzednikiem. Podwozia ciężarowe z niską ramą dysponują obecnie zbiornikami o pojemności 1000 l, co oznacza dodatkowe 70 %. Wynika stąd dla Państwa oszczędność kosztów – przykładowo nie jest konieczny późniejszy montaż zbior­ nika. Do większego zasięgu pojazdu przyczyniają się

również oszczędne 6-cylindrowe siniki rzędowe, ofero­ wane w trzynastu klasach mocy – od 175 kW (238 KM) do 375 kW 1) (510 KM). Ponadto konfiguracje układu ­napędowego zoptymalizowane dla różnych rodzajów ­eksploatacji czynią z Actrosa Volumer ekonomiczne ­rozwiązanie transportowe. Albowiem dzięki szerokiej ofercie przełożeń tylnej osi Actros Volumer nawet z ogumieniem 315/45 może być wyposażony w skrzynię z biegiem bezpośrednim. W porównaniu do skrzyni z nadbiegiem uzyskuje się wtedy oszczędność paliwa do 1 %. Oferujemy też łącznie jedenaście wariantów ­kabin: od GigaSpace po CompactSpace, idealnie nada­ jącą się do przewozu samochodów. Spośród nich mogą Państwo wybrać kabinę do praktycznie każdego rodzaju zastosowania w krajowym i międzynaro­dowym prze­ wozie ładunków objętościowych. Podsumowując, nowy Actros Volumer łączy w sobie trzy istotne zalety: ogromną pojemność ładunkową, zwiększony zasięg ­pojazdu oraz wysoką ekonomiczność.

Znaczna objętość zbiorników również w przypadku silników Euro VI – do 990 l w ciągnikach siodłowych oraz do 1000 l w podwoziach ciężarowych z niską

1)

Tylko dla 6 x 2 LnR.

ramą. Dzięki temu Actros Volumer może przewozić ładunki objętościowe na duże odległości.

5

11 wariantów kabin ­dostosowanych do rodzaju eksploatacji

Wysokość przestrzeni ładunkowej 3 m

Zestawienie korzyści.

Wysokość płaszczyzny siodła poniżej 900 mm

Większa pojemność zbiorników (w porównaniu do poprzedniego modelu)

Silniki Euro VI w 13 klasach mocy

Konfiguracje układu napędowego obniżające zużycie paliwa

–– Bardzo mała wysokość płaszczyzny siodła w przypadku ciągników siodłowych 4 x 2. –– Wysokość przestrzeni ładunkowej 3 m. –– Szeroka oferta przełożeń tylnej osi. –– Do każdego ogumienia: paliwooszczędne ­konfiguracje układu napędowego dostosowane do rodzaju eksploatacji. –– Duży zasięg pojazdu dzięki pojemności zbiornika paliwa do 990 l w przypadku ciągników ­siodłowych oraz do 1000 l w przypadku podwozi ciężarowych z niską ramą. –– Silniki rzędowe Euro VI o obniżonym zużyciu paliwa, w 13 klasach mocy, od 175 kW (238 KM) do 375 kW 1) (510 KM). –– Oferujemy łącznie jedenaście kabin o szerokościach 2500 i 2300 mm, np. kabinę CompactSpace do przewozu samochodów.

Bardzo mała wysokość płaszczyzny siodła poniżej 900 mm stwarza w Actrosie Volumer warunki do ekonomicznego przewozu ładunków objętościowych. Kolejne walory to wysokość przestrzeni ładunkowej wynosząca 3 m, a także szeroki wybór wariantów kabin oraz liczne konfiguracje układu napędowego zoptymalizowane pod różne rodzaje eksploatacji.

6

Informacje o niniejszej broszurze: Po zakończeniu redakcji niniejszej broszury, dnia 02. 03. 2012, mogły nastąpić zmiany w wyszczególnionych w niej produktach. Producent zastrzega sobie prawo do dokonania przed terminem dostawy zmian konstrukcji lub formy, do odstępstw od ustalonej kolorystyki, jak również do zmian zakresu dostawy, o ile te zmiany i odstępstwa, uwzględniając interesy dostawcy, są obiektywnie akceptowalne dla kupującego. Jeżeli sprzedawca lub producent w celu oznaczenia zamówienia lub przedmiotu zamówienia używa określonych symboli lub liczb, nie jest to podstawą nabycia jakichkolwiek praw ani roszczeń. Ilustracje i teksty mogą zawierać akcesoria i elementy wyposażenia dodatkowego niedostępne w seryjnym zakresie dostawy. Technologia druku może mieć wpływ na różnice w przedstawionych kolorach. Niniejsza broszura może zawierać typy pojazdów i usługi niedostępne w ofercie dla niektórych krajów. Broszura ta jest stosowana w różnych krajach. Zawarte w niej stwierdzenia na temat przepisów prawnych i podatkowych oraz ich skutków dotyczą wyłącznie Republiki Federalnej Niemiec w momencie zamykania redakcji broszury. Informacji o aktualnym stanie przepisów i ich skutkach w Państwa kraju udzielą Państwu dealerzy pojazdów ciężarowych Mercedes-Benz. Telligent®, FleetBoard® i BlueTec® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Daimler AG. www.mercedes-benz.pl/nowy-actros Daimler AG, Stuttgart TE/SM3 4500 · 1009 · 25-00/0512 Printed in Germany